Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

Jan Vervloet uit Zuidzijde, soldaat van Napoleon

In mijn artikel ???Flakkeese en Goereese soldaten van Napoleon?????worden niet alle Flakkeese en Goereese militairen die in Franse dienst waren vermeld. Het blijken er veel meer te zijn, waaronder ene Johannes Vervloet, die deel uitmaakte van de 130e Compagnie de Canonniers Gardes-C??tes In het overzicht van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie ???Nederlandse militairen in het leger van Napoleon??? vonden we hem onder de naam Johannes Vervloed, met als geboortedatum 2 oktober 1774 en geboorteplaats Ooltgensplaat. Als ouders worden vermeld Celie Vervloed en Elisabet van Mech???.??

Enige van deze gegevens zijn echter niet correct of onduidelijk. Het gaat namelijk om Johannes Vervloet, roepnaam Jan, geboren op 13 januari 1777 te Zuidzijde als zoon van Jelier Vervloet en Elisabeth van Mechelen, en op dezelfde dag te Oude Tonge gedoopt. Hij trouwde op 30 april 1798 te Ooltgensplaat met Catharina van Dijk uit Steenbergen. Ze kregen samen acht kinderen, waarvan er slechts twee volwassen zijn geworden. En voor zover ik weet heeft alleen hun dochter Elisabeth kinderen gekregen, die beiden echter al jong zijn overleden.??

Een jaar of zes na de dood van zijn vrouw Catharina in 1811, ging Jan samenwonen met Jacoba Stasens, de weduwe van Martinus Moerenhout, die drie kinderen meebracht: naast de oudste, Cornelis Moerenhout, uit een eerder huwelijk van haar man, nog twee kinderen die zij samen hadden gekregen: Jacobus en Cornelia Moerenhout.
In de periode dat Jan en Jacoba ongehuwd in Achthuizen samenwoonden ??? van 1818 tot 1824 - kregen zij vijf kinderen, die allen de achternaam Vervloet kregen. De eerste twee ??? beiden Jan geheten - stierven binnen het jaar, maar de overige drie -?? Maria, Anthonia en Johannes ??? bleven in leven.??
Na tien jaar te hebben samengewoond ??? op 26 maart 1827 ??? trouwde het stel in Ooltgensplaat. Hierna werden er nog vier kinderen geboren - Petrus, Cornelis, Johanna en Adriana ??? waarmee het aantal Vervloetjes op zeven kwam. Van deze zeven plus de drie Moerenhoutjes die opgroeiden in dit gezin zouden er negen trouwen. Cornelis Moerenhout trouwde driemaal, maar al zijn zeven kinderen stierven jong; Jacobus Moerenhout trouwde met Jacomina Thienen; Cornelia Moerenhout met Paulus Fris; Maria Vervloet met Hendrik Esser, Anthonia Vervloet met Johannes Vermaas, Johannes Vervloet met Gertrudis Bogers, Petrus Vervloet met Johanna van Peperstraten, Cornelis Vervloet met Maria Janse en Johanna Vervloet tenslotte met Wilhelmus de Koning.??

Je vraagt je af hoe de Achthuizenaren van destijds zullen hebben aangekeken tegen dit merkwaardige paar met hun uit vier verschillende relaties afkomstige tiental???.????

Van Johannes Vervloet en Jacoba Stasens heb ik in mijn bestand 810 directe afstammelingen. Ze wonen verspreid over het gehele land en op Goeree-Overflakkee o. a. in Achthuizen, Oude Tonge, Dirksland en Middelharnis.?? En wie weet kent u er nog een paar???.????