Stad aan het Haringvliet - Trouwen 19 februari 1678 ??? 15 mei 1696, 29 juni 1710 ??? 11 april 1734

Trouwen Stad a/h Haringvliet 19 februari 1678 ??? 15 mei1696, 29 juni 1710 ??? 11 april 1734

Correcties kunt U sturen naar: cm.koene@ziggo.nl


De verder getrouwde staande mijn bediening staan voor in ditboek, agter ???t doopboek van D. Gualt. van Boshuijsen Zaliger

Hier begint weder ???t Register der getrouwde bij mijn tijt alseen vervolg op ???t Slot deses boek

1728

25 April Mathijs Arentsche Breur, wed.r van Maria WillemsVreeswijk, woonende inde O. Tonge, en Leuntje Stevens Pannevis, j.d., geborenen woonende op Stad

2 Maji hier getrouwt Dingeman Ariaans Moojaart, j.m., enAriaantje Crijns Roos, j.d., geboren onder Middelharnas en woonende alhier

9 Maji Jan Davids Bakker, j.m., geboren onder Middelharnas,en Cornelia But, j.d., geboren tot Sommelsdijk, bijde woonende alhier, hebbeneen houw. attestatie ge?

16 Maji hier getrouwt Jacob Corn. ???t Jonk, j.m., en MaatjeTeunis van Herkinge, bijde geboren en woonende alhier

23 Meij hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijk enOeltgensplaat Merseles Jans van der Hart, j.m., en Geertruij Arens Paasch,j.d., bijde in de Plaat en woonende onder Sommelsdijk

20 Junii hier getrouwt Marinus Otto van der Vlugt, j.m., enBarbel Dirks Fransman, j.d.

19 Julii hier getrouwt Leendert Lievens Verspoor, wed.r, enGeertje Davids Bakker, wed.e, bijde woonende alhier

Desen 2 1729 Januarii hier getrouwt Teunis Johannesz van derHaart, j.m., en Crijntje Pietersz van der Tulp, j.d.

Den 20 Januarii hier getrouwt Jacobus Gillisz Nipties, j.m.,en Pietertje Maartensz van der Haart, wed. van Arent Cornelisz Vree

13 Februarii hier getrouwt Mercelis Davidz Cooman, j.m., enMaria Leendertz Braber, j.d.

23 Februarii hier getrouwt Leendert Maartenz van Proojen,wd.n. van Cornelia Andriessche, en Anna Jans van der Waal, j.d. vandeCorendijck

Den 7 April hier getrouwt, hebben ontfangen een behoorlijketrouwbrief, Steven Teunisz Groeneweg, wed.r van Oetje Willems van der Wagt, enMagdalena Jans Braber, j. dochter van Stad

17 dito hier getrouwt Stoffel Bastiaansz Braber, j.m., enCornelia de Jager, j.d., bijde van Stad

20 Maji hier getrouwt Abraham Cornelisz Kruijswerker, j.m.van Sommelsdijck, en Maria Maartens de Worst, j.d. van Stad

7 Aug. hier getrouwt, hebben een trouwbrief, Jacob Engelen,wed.r van Catharijna Elsing, en Sibilla Smit, j.d., geboren in Gulickerlant

2 October hier getrouwt Gerrit Pietersz van Waart, wed.r vanMaatje Teunis de Blomme, en Zaartje Corn.d. van Stelle, j.d., geboren inDirckslant ende woonende alhier

Desen 9 October hier getrouwt Pieter van Dam, j.m., geborenin Nieuw Beijerlant, en Ariaantje Gerritsd. van Olijvoort, wed.e van PieterMosterdijk, bijde woonende alhier

Ten selfden dagen hier getrouwt Harmanus Mulder, wed.r vanMaartje Jans Vlietlant, en Neeltje Filipsd. de Bie, wed.e van Teunis ArentszSchaap

1730 den 9 April hier getrouwt Kornelis Gillisz Nipties,j.m., en Maria Jacobsd. Oosterling, j.d., bijde geboren en woonende op Stad

21 Maji hier getrouwt Jan Commissaris, wed.r vanMiddelharnas, en IJda Lodder, wed.e van ???

4 Junii hier getrouwt Leendert Maartenz v. Puroojen, wed.rvan Anna van der Waal, en Kornelia ???t Jonk, j.d. van Stad

11 dito hier getrouwt Steven Pannevis, j.m., en Neesje vander Kil, wed.e van Joost Rollof

24 December hier getrouwt Jakob Blaakman, j.m., en KrijntjeTijssched. Smeerdijck, wed.e van Leendert Hardendoot

1731 22 April hier getrouwt Johannes van Noort, j.m., geborenop Stad, en Ariaantje Lantheer, j.d., geboren in Outbeijerlant en bijdewoonende alhier

16 November hier getrouwt Marinus Jansz Trommel, j.m.,geboren en woonende tot Middelharnas, en Lena Branderhoeven, j.d., geboren totOeltgensplaat en woonende op Stad

1732 3 April hier getrouwt Claas Snel, j.m., geb. en woonendeop Stad, en Ingetje Coijmans, j.d., geboren te Dubbeldam en woonende alhier

4 Meij hier getrouwt Jacob Blaakman, wed.r van CrijntjeTijssche Smeerdijck, en Emmetje Jans van der Steeg, j.d., in Outbeijerlantgeboren en bijde woonende alhier

Dito hier getrouwt Pieter Koningswout, j.m., en AaltjeGerritsd. Van der Lat, j.d., bijde geboren en woonende alhier

29 Junii hier getrouwt Bartel Teunisz. Weijmans, wed.r vanLijsbeth Hendrijksd. Houwert tot Middelharnas, en Johanna Dusart, j.d., geborenen woonende op Stad

13 Julii hier getrouwt, hebben een trouwbrief ontfangen,Wouter Roos, j.m., geboren inde Plaat, en Maria Nipties, j.d., geboren op Stad,bijde woonende alhier

21 December hier getrouwt Marcelus Rijkmeester, j.m., geborentot Almkerke, en Willemtje Casteleijn, j.d., geboren op Stad en beijde woonendealdaar

1733 15 Februarius hier getrouwt Stoffel Jans Vlietlant,wed.r van Maatje Hendrijks Rollof, en Klaasje Gerrits Schoordijk, j.d., geboren??te Abbenbroek, woonende bijde onderSommelsdijk

25 Maart hier getrouwt Jacob Valk, j.m., geboren en woonendeop Stad, en Cornelia Dirks v.d. Boogaart, j.d., geboren op den Hitsert enwoonende onder Stad

22 dito hier getrouwt Jan Mokkert, j.m., geboren tot Tholen,en Neeltje Jans Vlietlant, j.d., geboren op Stad en bijde woonende alhier

3 Maji hier getrouwt Cornelis Mulder, j.m., gebooren tePrincelant, en Geertje Jans Verhagen, j.d., geboren op Stad en bijde woonendealhier

12 Julii hier getrouwt Pieter Baars, wed.r van Zijtje ArentsTempelaar, woonende tot Middelharnas, en Annetje Jansd. van Gulike, wed.e vanCornelis Voorbeijtel, woonende op Stad

13 September hier getrouwt Lauwerus Kreeft, j.m., geboren opStad, en Jannetje Tijssche, wed.e van Pieter de Wit, bijde woonende alhier

1 November hier getrouwt Teunis van Herking, j.m., geborentot Dirkxlant, en Neeltje Vissers, j.d., geboren op Stad en bijde woonendealhier

29 dito hier getrouwt Cornelis Cattestaart, wed.r vanBastiaantje Crijns Roos, woonende op Stad, en Jannetje Cornelis de Heer, wed.evan Adam van der Sluijs, geboren en woonende tot Drimmelen

1734 19en Maart door de ouderlingen Willem Onwijn ende Ab.Branderhoeve in ondertrou opgenomen, hier getrout 11en April, AdrianusOudemans, j.m., geboortig tot Princeland, ende Stijntje Cents Statshouck, wed.evan Jan Willemse Buijtendijck, gebooren ende beijde woonende alhier

1678 Register van de namen dergenen die getrouwt sijn oftehaere huwelijcke proclamatien hier gehad en elders ? land in huwelijckenbevesticht sijn van de jaere 1671

Den 9 Februar hier getrouwt Jan Theunisse Post, j.m. vanMiddelharnas, woonende alhier, met machteltje Willems, j.d. van Strijen

Den 2 Mart hier getrouwt Johan Aerensse Knaap, wed. vanNeeltgen Aerts, woonende op Stad, met jannetje hendricks, j.d. uijt het o.Tongse land

Den 13 dito hier getrouwt op attestatie van de Plate LeendertLodewijkse van Puroijen, j.m. van Herkinge, met Krijntje Lambrechts Rouw, j.d.van de Plate

Den 27 dito hier getrouwt Theunis Jansse van de Geer, j.m.van Stad, met Pieternelletje Pietersen, wed. van Martinus Jansse Hagenaers

Den 1 Maij hier getrouwt Jacob Fransse van Dijcke, j.m. vanScharrendijcke, met Lijsbeth Jacobs, j.d. van Sommelsdijcke

1678 den 8 dito hier getrouwt Theunis Maartensse van derHaart, w. van Lijsbeth Kommers, met Neeltgen Arens van Coppenhage

Den selfden dito hier getrouwt op attestatie van DirxlandArent Cornelisse Noorthouve, wed. van Lena Claesen Goutswaart, met LeentjePietersen Ruijghrock, j.d. van Herkinge

Den 5 Junij hier getrouwt op attestatie van Dirksland endeSommelsdijck Willem Cornelisse Court, j.m. van Dirxland, met Pietertge JacobsCasteleijn, j.d. van Sommelsdijck

Den 16 Octob. hier getrouwt op attestatie van den Bommel ende Plate Henrick Rosens, weduwenaar van Gerritje Foppe, met Huijbreghtge Prins,weduwe van Govert Egge

Den?? 6 Novemb. hiergetrouwt op attestatie van Middelharnas Jan Ariaansse Dijckers, j.m., metNeeltge Pietersen van den Toll, j.d.

1679 den 18 Januar hier getrouwt op attestatie vanMiddelharnas Willem Cromdijck, weduwenaar van Mijntge Roelands Steijl, metCatharina Palingh, j.d.

Den 15 Februar hier getrouwt Barend Engelsse, wed. van AagtjeWillemsen, met Jaapge Pietersen, wed. van Dirck Theunisse

Den 29 Mart hier getrouwt Ariaan Michielsse van der Weel,j.m. uijt het O. Tongse land, met Leuntge Davids van Mouden, wed. van CornelisHooghwerff

Den selfden dito hier getrouwt Ariaan Arendse , j.m. van dePlate, met Agnietje Gerrits, j.d. van Stad

Den 9 April hier getrouwt op attestatie van de O.T. PaulusCornelisse Cabosch, wed. van Geertruijd Lamberts, met Aaltge Dirx, wed. vanGillis Viers van Antwerpen

Den 21 Maij hier getrouwt op attestatie van Middelharnas JanHubrechtse Koster, j.m., met Tannetge Gillis, j.d.

Den 22 dito hier getrouwt Henrick Cornelisse Burs, j.m., metNeeltge Claasen, j.d.

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van MiddelharnasClaas Theunisse, j.m., met Tannetje Jansen, j.d.

Den 17 September hier getrouwt Dimme Woutersse, wed. vanGertruijd Cornelisen, met Maatge Rults, j.d.

Den 22 Novemb. hier getrout Aalbrecht Maassen, j.m. vanThiel, met Jannetje Cornelisen, j.d. van Willemstad

Den 27 Decemb. hier getrouwt Antonij Aartsz, j.m. van deClundert, met Neeltje Cornelisen, j.d. van Spijkenis

1680 den 1 Januar hier getrouwt Paulus Hendrikz, j.m. vanBergen op den Zoom, met Lijsbeth Janssen Schaffer, j.d. van Stad

Den 16 dito hier getrouwt Wijnand Wijnandse, wed. vanGeertruijd Abrahams, met Heijltge Jochems, j.d. van Stad

Den 13 Martij hier getrouwt Adam Corstiaansse Lichtendagh,wed. van Cornelia Arendse, met Barbar Reijniersse Tibouth, j.d. van Stad

Den 24 dito hier getrouwt Jan Dirxe Jongendirck, j.m. van deO. Tonge, met Trijntge Pietersse, j.d. van Stad

Den 14 April hier getrouwt op attestatie van MiddelharnasJoost Hendic Kroe, met Crijntge Cornelis, j.d. van Middelharnas

Den 22 dito hier getrouwt op attestatie van de N. TongeAbraham Abrahamsse, wed. van?? OdewijneWijnands, met Cornelia Pietersen, wed. van Cornelis Theunisse

Den 28 dito hier getrouwt op attestatie van MiddelharnasCornelis Gerritse Hotting, j.m., met Elisabeth Roelands Elsevier, j.d.

Den 5 Maij hier getrouwt Arie Bastiaansen, j.m. vanHeijnenoorts, met Maatje Lodewijcks, j.d. van Herkinge

Den 16 dito hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijck enMiddelharnas Marinus Cornelisse Breman, wed. van Theuntje Verholen, metCrijntge Willems Cromdijck, j.d.

Den 27 dito hier getrouwt op attestatie van de O. Tonge JanClouck, wed. van Engeltge Jansen Hietveld, met Leentge Jansen, j.d. van Druijls

Den 3en Julij hier getrouwt ArendJanssen, j.m. van Claaswaal, met Geertruijd Wouters, j.d. van Goederede

Den 7 Julij hier getrouwt AbrahamJanssen Noths, j.m. van den Bommel, met Elsje Bruijns, wed. van CornelisJorissen Graauwkous

Den 11 August hier getrouwtCornelis Arendse Vree, j.m., met Jobje Lievens, wed. van Pieter Verhoven

Den 15en Septemb. hier getrouwtReijnier Cornelisse, wed. van Cornelia Cornelis, met Pietertje Jacobs, j.d. vanMiddelharnas

Den 13 Novemb. hier getrouwt opattestatie van Middelharnas en Sommelsdijck Michiel Breman, j.m., met CatelinaPalincks, j.d.

Den 11 Decemb. Hier getrouwt ArijeGerritz., j.m. van Sandvlied, met Engeltjen Andriesen, j.d. van Bergen inNoorwegen

Den 18 dito hier getrouwt JacobJacobsse van der Wegt, wed. van Nelletje Jobs, met Maatje Cornelisse de Grijse,j.d. van Swalinsigh

Den 12 Martij 1681 hier getrouwtTheunis Maartensse, wed. van Neeltgen Arends, met Ariaantje Ariaansen, j.d. vanStad

Dn 6 April hier getrouwt DimmeWoutersen, wed. van Maatje Rutten, met Trijntje Cornelis

Den 4 Maij hier getrouwt WillemJanssen van der Meulen, met Machtelt Jansen Schaffer

Den 25 dito hier getrouwt opattestatie van Middelharnas Abraham bartelsen, j.m. van Sommelsdijck, metLijsbeth Jans van Middelharnas

Den selven dito hier getrouwt opattestatie van den Bommel Abraham Dingmans Groenewegt, j.m. van de N. Tonge,met Lena Danckertsz, j.d. van den Bommel

Den 26 dito hier getrouwt opattestatie van de N. Hoorn Paulus Bettese, j.m. van de N. Hoorn, metJacomijntje Jans, j.d. van de Stad

??Den 26 Maij hier getrouwt op attestatie vanMiddelharnis Gerrit Jacobsz Rijckers, j.m., met Lijntje Govers, j.d.

Den 1 Junij hier getrouwt opattestatie van de O. Tonge Theunis Adriaansse Broeder, wed. van Jannetje Dirx,met Neeltge Jobs, wed. van Theunis Sprant

Den 21 Septemb. hier getrouwtCornelis Philipse, j.m. van Prinsseland, met Engeltje Andries , wed. van ArijeGerrits

Den 26 Octob. hier getrouwt ArendDirkse van Oostende, j.m. van Stad, en Lijsbeth Wouters Vijfhouck, j.d. vanDoesburgh

Den 26 Novemb. hier getrouwtJacobus Theunisse de Clerq, wed. van Neeltje Baijens, met Maatje Cornelis ,wed. van Cornelis Pietersse de Swart

Den 3 Decemb. hier getrouwt opattestatie van Goederede en Sommelsdijck Gillis Claassen van Loens, j.m. vanStad, met Ariaantje Cornelis Boon, j.d. van Ooltgens Plate

1682 den 21 Januar hier getrouwt opattestatie van Strijen Guilliam Rijcke, j.m. van Strijen, met Cornelia Carels ,j.d. van Stad

??

Den 4 Februar hier getrouwt opattestatie van Dirxland en Middelharnas Abram Leendertz Goeree, wed. vanClijntje Jans, met Annetje Willems, j.d.

Den 8 Mart hier getrouwt opattestatie van Middelharnas en Sommelsdijck Arend Lievensse, j.m. vanMiddelharnas, met Clijntge Pleunis, j.d. van Sommelsdijck

Den selven dito hier getrouwt opattestatie als vooren Roeland Elsevier, j.m. van Middelharnas, met AriaantjePleunis, j.d. van Sommelsdijck

Den 11 dito hier getrouwt PieterJanssen, j.m., met Commertje Marinus, beijde geboren en woonende op Stad

Den 15 April hier getrouwt metattestatie van den Bommel Carel Maartensse Braber, wed. van Pleuntje Arends,met Vrouwtje Jans, wed. van Theunis Arendse Stam

Den 3 Maij hier getrout opattestatie van Middelharnas Arend Pietersse Kock, wed. van Jannetje Arendz, metLijntgen Denis, wed. van Arijen Henrijcks

Den 10 dito hier getrouwt opattestatie van Middelharnas Gerbrand Arentse Breur, wed. van Jaapje Jans, metNeeltje Arends, wed. van Jan Jorisse Rijck

Den 31 dito hier getrouwt AndriesServaasz, j.m. van Breda, met Annetje Claas van Loens, wed. van Arend JansseKnape

Den 6 Septemb. hier getrouwtTheunis Janssen van de Geer, wed. van Pieternelletje Philips, met MariaHenricks Gorsseling, j.d. van Bredevoort

Den 25 Octob. hier getrouwt opattestatie van Dirxland Arien Cornelisse Hogesteijn, wed. van JasperijntjeAriaans, met Aachje Cornelis, j.d.

Den 18 Novemb. hier getrouwt opattestatie van Middelharnas Cornelis Korstiaanssen Duijvelaar, j.m. uijt het O.Tonghse lant, met Jobje Chiels, wed. van Huijbrecht Janssen Ouwendijck

1683 den 6 Januar hier getrouwtDirck Gerritz van der Straat, j.m., met Jannetje Henricks, wed. van Jan ArentzKnaap

Den 28 Martij hier getrouwt Jan Janssende Groot, wed. van Maatje Cornelis Goeree, met Jannetje Jans, j.d. van Goeree

Den selven dito hier getrouwt DirckJanssen van Oostende, wed. van Pierijntje Joost, met Commertje Leenderts, wed.van Pieter Buijtendijck

Den 18 April hier getrouwt StoffelDanckertz Broodshoot, wed. van Annetje Jans, met Henrickje Marcus, j.d. vanStad

Den 19 dito hier getrouwt PaulusHenrickse, wed. van Lijsbeth Joris, met Neeltje Claas, wed. van Henrick Burtz

Den 2 Maij hier getrouwt PieterConinckswoud, wed. van Bastiaantje, met Claasje Jans, wed. van HubreghtWillemsse Onwijn

Den 9 dito hier getrouwt opattestatie van de O. Tonge Jan Jacobse Coenraad, j.m., met Jenneken Maurits,j.d.

Den 3 Octob. hier getrouwt JohannesNicolaasche de Waal, j.m., met Jobje Maartens, j.d.

Den 24 dito hier getrouwt opattestatie van Dirxland Jacob Mompse, j.m., met Pieternella Jacobs, j.d.

Den 24 Novemb. hier getrouwtJohannes Janz Broer, wed. van Kuniertje Jans, met Maatje Cornelis, wed. vanJacob Jacobsse

Den 30 Januar 1684 hier getrouwtCornelis Maartensse van der Linde, j.m. van Grimmingen, met Weijntje Maartens,wed. van Pieter Reijniersse Tibouwth

Den 14 Maij hier getrouwt ArendAndriesz Vree, wed. van Leentje Simons, met Lijdia Arens, weduwe van MaartenArensz

Den 16 Julij hier getrouwt AartArendse Capiteijn, j.m., met Lijntjen Henricks, j.d.

Den 17 Septemb. hier getrouwtGijsbert Aalbrechtse Keij, j.m., met Jannetje Cornelis, j.d.

Den 29 Octob. hier getrouwt JanCornelisse Vlietland, j.m., met Arentje Stoffels, j.d.

Den 5 Novemb. hier getrouwt DirckJanssen Krabbendijck, wed., met Ermtje Henricks

Den 26 dito hier getrouwt ArendCornelisse Backer, wed., met Lidia Arends, wed.

Den 7 Februarij 1685 hier getrouwtop attestatie van Middelharnas en den Bommel Adriaan Cornelisz, j.m., metAaghje Theunis, j.d.

Den 11 Martij hier getrouwt ArendDavidz van Mouden, wed., met Tannetje Cornelis, wed.

Den 18 dito hier getrouwtHuijbrecht Cornelisse, j.m., met Commertje Cornelis

Den 1 April hier getrouwt Johannesvan Dam, wed., met Neeltje Bremans, j.d.

Den 1 April hier getrouwt JanKlaassen den Olijkert, j.m., met Cornelia Ariaans, j.d.

Den selven dito hier getrouwt opattestatie van den Bommel Gerrit Gerritz de Grijse, wed., met Ariaantje Jacobs,j.d.

Den 6 Maij hier getrouwt metattestatie van Middelharnas David Janssen Backer, j.m., met Saartje Gerrits vanEck, j.d.

Den selven dito hier getrouwt opattestatie van de O. Tonge en Oosterhout Rijck Pietersse van Hoff, j.m., metLijntjen Leenderts Hooghwerff, j.d.

Den 20 dito hier getrouwt opattestatie van Ooltgens Plate Gijsbert de Grijse, j.m., met Maatje EwoutsGoeree, j.d.

Den 6 Junij hier getrouwt PieterCornelisse Cromdijck, j.m., met Huijghje Leenderts Palincks, j.d.

Den 15 Julij hier getrouwt AbrahamImanz Kroon, j.m., met Vrouwtje Jans, wed.

Den 22 dito hier getrouwt opattestatie van Middelharnas en Dirxland Willem Corvinxe Kromdijck, wed., metLeentje Arends Voorwinde, weduwe

Den 29 dito hier getrouwt opattestatie van de N. Tonge en Sommelsdijck Pieter Janz Joncker, wed., metBeatris Cornelis, j.d.

Den 16 Septemb. hier getrouwt opattestatie van Sommelsdijck Maarten Cornelisse, j.m.,?? met Elsje Claas, j.d.

Den 21 Octob. hier getrouwt opattestatie van Sliedrecht Adam van der Kesel, j.m., met Cornelia van Hemert,j.d.

Den 18 Novemb. hier getrouwt PaulusBette Mostertdijck, w., met Maartje Pieters, j.d.

Den 28 dito hier getrouwt opattestatie van de O. Tonge Adriaan Maertens Meesters, j.m., met Aachjen WillemsTrommel, j.d.

Den 4 januar 1686 hier getrouwtPleun Ariensse van der Houck, j.m., met Pieternelletje Henricks Caperman, j.d.

Den 15 April hier getrouwt RogierDuwaaij, j.m., met Huijghje Voorwinde, j.d.

Den 18 August hier getrouwd ArendCornelissen Leuijendijck, j.m., met Ermtje Henriks Caperman, wed.

Den 15 Septemb. hier getrouwt opattestatie van Dircksland Steven Meeuwisse, j.m., met Maatje Theunis, j.d.

Den 29 Octob. hier getrouwt JacobGerritz Braber, j.m., met Marijtje Jans Neva, j.d.

Den 3 Novemb. hier getrouwt opattestatie van Middelharnis, Sommelsdijck en O. Tonge Cornelis Michielsse vander Weel, j.m., met Maria Willems, j.d.

Den selven dito hier getrouwt opattestatie van den Bommel Bastiaan Bastiaanz Groene, j.m., met CathelijntjeJochems, j.d.

Den 22 Januar 1687 hier getrouwt opattestatie van de N. Tonge en Sommelsdijck Abraham Janz van der Valck, wed.,met Maria Cornelis Verkerke, wed.

Den 26 Februar hier getrouwt opattestatie van den Bommel Josias Cornelisse van Castajen, j.m. van de Plaat,met Pieternelletje Baltens, wed.

Den 12 Martij hier getrouwt HenrickJanssen Bleeckman, j.m., met Neeltje Nijssen, j.d.

Den 16 dito hier getrouwt GerritEngelsse, j.m., met Neeltje Joost, j.d.

Den 23 dito hier getrouwt KlaasJanssen Hooghwerff, wed., met Kommertje Marinus, wed.

Den 27 April hier getrouwt MaartenDircks van Prooijen, wed., met Pietertjen Aarts, j.d.

Den 4 maij hier getrouwt EngelBarenz Mosseman, j.m., met Leentje Willems, j.d.

Den 28 Septemb. hier getrouwt opattestatie van Middelharnas Claas Jacobz Kourt, wed., met Agnietje Leendertsvan der Wacht, j.d.

Den selven dito hier getrouwtTheunis Maartenz van der Haard, wed., met Maatje Leenderts, wed.

Den selven dito hier getrouwtCornelis Henrickz Nattekase, j.m., met Theuntje Jans, j.d.

Den 23 Novemb. hier getrouwt ArendPieterz Kock, wed., met Maatje Jans van der Wege, j.d.

Den 8 januar 1688 hier getrouwtJoost Jansz Vroon, j.m. van Kirckkellen, met Geertruijd Jans, j.d. vanDijnslaacken

Den 14 dito hier getrouwt WillemLauris van der Willigen, j.m., met Neeltje Leunis, j.d.

Den 4 Martij hier getrouwt MichielJanz, j.m., met Trijntje Cornelis, wed.

Den 25 April hier getrouwt opattestatie van Dirxland Arij Janz van Loe, j.m., met Elisabeth Jacobs, j.d.

Den 2 Maij hier getrouwt opattestatie van Hellevoetsluijs Claas Janssen Nipius, j.m., met Lijsbeth Jans,wed.

Den selven dito hier getrouwtMaarten Cornelisse Werft, j.m., met Geertruijd Fredericks Bremmerkamp, j.d.

Den selven dito hier getrouwtFrancooijs Cornelisse van der Horick, j.m., met Neeltje Jacobs Bremans, wed.

Den selven dito hier getrouwt opattestatie van de N. Tonge Ewouwt Cornelisz Rooij, j.m., met Maria PietersBernards, j.d.

Den 16 dito hier getrouwt TobiasStoffelsse de Wees, j.m., met Stijntje Hermans Kleijdijck, j.d.

Den 23 dito hier getrouwt op attestatievan het gerecht der O. Tonge Dirck Janz van Heumen, j.m., met Jannetje Pietersvan Gennep, j.d.

Den 25 Julij hier getrouwt opattestatie van Middelharnasch Dirck Jansse van Oostende, j.m., met LijntjeJochems, j.d.

Den selven dito hier getrouwt op attestatievan Middelharnas Gerbrand Arensse Breur, wed., met Maatje Leenderts, weduwe

Den 22 August hier getrouwt opattestatie van Middelharnasch Willem Vermeulen, wed., met Pietertje Bartels,j.d.

Den 29 hier getrouwt PieterHuijgens Block, wed., met Niesjen Ewouts, wed.

Den 20 Martij hier getrouwt PieterAdamsse, wed., met Geertje Dercks, wed.

Den 13 April hier getrouwt JanTheunisse Post, wed., met Jannetje Maartens, wed.??

Den 1 Maij hier getrouwt AndriesHermansse, j.m., met Jannetje Willems, j.d.

Den 10 Julij hier getrouwt opattestatie van Dirxland Jacob Arentz Casteleijn met Jannetje Jans van Aarden

Den 23 Octob. hier getrouwt PieterBroodwinnaar, j.m., met Wenteltje Gerrits van Prooijen, wed.

Den 21 Decemb. hier getrouwt KourtHermansse Brouckmeijer, wed., met ??LijsbetPieters de swart, wed.

Den 30 April 1690 hier getrouwtGerrit Henrijckse Nattekase, j.m., met Jobje Cornelis Werft, j.d.

Den 7 Maij hier getrouwt BastiaanGerritz Braber, j.m., met Huijghje Stoffels de Wees, j.d.

Den 21 Maij hier getrouwt opattestatie van Sommelsdijck en Rosendaal Henrick Adriaanz van Ham, j.m., metCatharina Damus Vinck, wed.

Den 9 Julij hier getrouwt opattestatie van Heijnenoord Gillis Willemz van der Linde met Magdaleentje Jacobsvan Valckenburgh, wed.

Den 2 dito hier getrouwt opattestatie van Sommelsdijck Jan Jacobz Meijndert, j.m., met Christijntje Jacobsvan Genen, j.d.

Den 21 August hier getrouwt CrijnJochemz, j.m., met Neeltje Willems, j.d.

Den 6 Decemb. hier getrouwt opattestatie van de Oude Tonge Damus Aartzen, j.m., met Barbara Willems, j.d.

1691 den 6 April hier getrouwtJacob Jacobz van Genen, j.m., met Josijntje Hermans, j.d.

Den 29 dito hier getrouwt HenrickJanz Blaackman, wed., met Machtelt Pieters Propheet, j.d.

Den selven dito hier getrouwt JoostJanz Tibouwt, j.m., met Sibilla Pieters, j.d.

Den 4 Junij hier getrouwt CornelisJacobz Pannekoeck, j.m., met Tannetje Pieters de Bath, j.d.

Den 27 Julij hier getrouwt opattestatie van Middelharnasch Jan Jansz Weijman, wed., met Catharina Aalbrechtsvan Heumel, j.d.

Den 28 Octob. hier getrouwtGeerbrand Arendsen Breur, wed., met Leentje Aarts, wed.

Den 11 Novemb. hier getrouwt JanTasboer, j.m., met Ariaantje Gerrits van Prooijen

Den 6 Decemb. hier getrouwt metattestatie van Dircksland Marinus Cornelisz Ruijssen, j.m., met PietertjeBartels, wed.

Den 19 dito hier getrouwt GerritJacobse Braber, wed., met Ermtje Barents, j.d.

Den selven dito hier getrouwt metattestatie van Middelharnasch Isaac Blenckvlied, j.m., met NeeltjenAbrahams?? Crooswijck, j.d.

1692 den 9 Martij hier getrouwtPieter Gerritz van Eck, j.m., met Jacomijntje Simons, wed.

Den 12 dito hier getrouwt ArendArendsz Hollander, j.m., met Engeltje Gerrits van Poederooijen, j.d.

Den 6 April hier getrouwt GerritPalm, j.m., met Heijltje Jans, j.d.

Den 26 Maij hier getrouwt PieterCommersse, weduwenaar, met Marijtje Leenderts, weduwe

Den 1 Junij hier getrouwt ArendCornelisz, wed., met Maatje Gerrits, j.d.

Den 14 Septemb. hier getrouwt ClaasCornelisz Graauwkous, j.m., met Trijntje Cornelis Kloppenburgh, j.d.

Den 19 Octob. hier getrouwt opattestatie van Sommelsdijck Joris Jorisse Robijn, j.m., met Ariaantje JacobsOuverdijck

Den 2 Novemb. hier getrouwt opattestatie van Dircksland Arie Jansz Sirre, j.m., met Reijntje HenricksBeukelman, j.d.

Den 17 Decemb. hier getrouwt ArendJansz Hooghwerff, wed., met Annetje Willems, wed.

1693 den 19 April hier getrouwt opattestatie van Ooltgens Plaat en den Bommel Aart Gerritsz de Haas, wed., metSijtje Klaas, wed.

Den 26 dito op den Bommel van mijgetrouwt Arend Willemsse Braber, j.m., met Sara Cents Stadshouck, j.d.

Den 3 Maij hier getrouwt RijckHenricksz Nattekase, j.m., met Sijtje Willems, j.d.

Den selven dito hier getrouwtMaarten Theunisz van der Haard, j.m., met Leentje Pieters, j.d.

Den selven dito hier getrouwtPhilip Danielsz Sluijsens, wed., met Pieternelle Henricks, wed.

Den 11 Maij hier getrouwt CornelisJansz van Strien, j.m., met Commertje Stoffels, j.d.

Den 19 Julij hier getrouwt DirckLucasse, wed., met Pietertje Jaspers, wed.

Den 25 Augusti hier getrouwt JacobAdamsz Lightendagh, j.m., met Leuntje Cornelis Hollander, j.d.

Den 6 Septemb. hier getrouwtCornelis Pietersz Jager, wed., met Lijsbeth Cornelis Kloppenburgh, j.d.

Den 4 Octob. hier getrouwt opattestatie van Nieuw Claaswaal Paulus Beltensz Mostertdijck, wed., metHenrickje Dircks

1694 den 7 Martij hier getrouwtLeendert Hardendood, wed., met Wissel Arends Raab, wed.

Den 2 Maij hier getrouwt JoostJansz Vroon, wed., met Grietje Joris Hogemunt, wed.

Den selven dito FrancooijsGeerbrandsz Breur, j.m., met Maria Claas, j.d.

Den 9 Maij hier getrouwt JacobGerritsz Braber, wed., met Jannetje Cornelis, j.d.

Den selven dito hier getrouwt opattestatie van Sommelsdijck Arend Jacobsz Moij, wed., met Arentje Jeliers, wed.

Den 30 Junij hier getrouwt PieterJoosten van Staaijen, wed., met Leentje Leenderts, weduwe

Den 25 Julij hier getrouwt AdamCorstiaansz Lightendagh, wed., met Haduine Commers, wed.

Den 27 Augusti hier getrouwtHenrick Arendsz Capiteijn, wed., met Jannetje Willems, weduwe

Den 19 Septemb. hier getrouwtGiljam Rijcksz, wed., met Ariaantje Aarts, j.d.

Den 22 decemb. hier getrouwtMarinus Jansz Tibouwth, j.m., met Lijsbeth Claas, j.d.

Den 26 dito hier getrouwt SimonLeendertsz Braber, j.m., met Marijtje Cornelis Radesteijn, wed.

1695 den 9 Februar hier getrouwtJan Jansz de Groot, wed., met Neeltje Cornelis, wed.

Den 24 April hier getrouwt PaulusGabrielsz Looij, j.m., met Maartje Pieters, j.d.

Den selven dito hier getrouwtGerrit Leendertsz Palm, wed., met Jannetje Cornelis, wed.

Den 8 Maij hier getrouwt Fob Janszvan Strijen, j.m., met Stijntje Jacobs, j.d.

Den selven dito hier getrouwtHenrick Jansz Blaackman, wed., met Pleuntje Jacobs Leendijck, j.d.

Den 23 dito hier getrouwt opattestatie van den Bommel Dirck Pietersz Fransman, wed., met Catharina Jansz,j.d.

Den 24 Junij hier getrouwt PieterAdamsz Langeland, wed., met Commertje Marinus, wed.

Den 24 Julij Cornelis Pietersz ???tJong, j.m., met Ariaantje Jacobs, j.d.

Den 31 dito hier getrouwt JacobHenricks Nattekase, j.m., met Lijntje Gerrits, j.d.

Den 7 Augusti hier getrouwt GerritJansz van der Latt, j.m., met Trijntje Cornelis Kloppenburgh

Den 21 dito hier getrouwt LeendertSuijcker, j.m., met Agnietje Cornelis Kloppenburgh, j.d.??

Den 12 October hier getrouwtCornelis Reijniersz, wed., met Theuntje Willems, j.d.

Den 14 Octob. hier getrouwt Dom.Servatius Amijs, predkant tot Cortjeene, wed. van Agata Herder, met AdrianaVoorwinde, j.d.

Den selven dito hier getrouwt JanLeenderts Broodshoot, j.m., met Jannetje Jobs, j.d.

Den 21 Decemb. hier getrouwt JacobPauls Abeel, j.m., met Grietje Pieters Propheet, j.d.

Den 1 Februar 1696 hier getrouwtMarinus Jansz Verweije, wed., met Jannetje Willems Verkoejen, wed.

Den 23 April hier getrouwt JohannesTheunisse van der Haard, j.m., met Josijntje Arends Hogenraad, j.d.

Den selven dito hier getrouwt JacobAdriaansz Neeff, j.m., met Soetje Jacobs

Den 5 Maij hier getrout LucasDircksz Thijbouwt, j.m., met Heijltje Theunis Stalperts, j.d.

??

Naamregister der geene die sedertmijn Bed. alhier sijn getrouwt, ofte haere huwelijksproclam. hebb. gehat Ao.1710

Den 19 Junij op attest van Ooltj.Plaet getrouwt Cornelis Jans Kempenaar, wed.nr van Wijfken Huibreghts Moors,geb. en won. onder Ooltj.pl., met Neeltje Lamberts Brugman, j.d. van Stad

August hier getrouwt LeendertAriens Kroon, j.m., met Lijsbet Kloppenburg, wed. van Cornelis de Jager

Septemb. hier getrouwt SigebertusHaverkamp, Pred., j.m., geb. tot Leeuwaarden, met Agneta Root, j.d., geb. totDeventer

Octob. hier getrouwt Cornelis Jansvan Strijen, wed. van Commertje Stoffels, met Emmetje Claas, j.d. van Sommelsd.

Octob. hier getrouwt Gerrit Cornel.Lenendijk, weduw. van Jannetje Leenders, met Neeltje Gerbrands, j.d.

Novemb. Hendrik Blaakman, j.m., metJakomijntje Claas Munnik

Hier getrouwt Gillis van Beke, j.m.van Middelh., met Jannetje Jobs Smeerdijk, wed. van Jan Leenders Brooshooft

1711 19 Febr. hier getr. GijsbregtAndriess Servaas, j.m. van Stad, met Heiltje Gaargoet, wed. van Christ. Christ.van Rijsbergen

Den selfden dito hier getr. LambertJansen Admiraal, j.m. van Somerdijk, met Lijsbet Jans van Leeuwen, j.d. vanStad

26 Febr. hier getr. Gerrit ArendsBreur, j.m. tot Stad, met Neeltje Corn. Westdijk, j.d. van Zuidland

19 April hier getr. Joh. WillemsenBraber, j.m. van den Bommel, met Maria Joh. Oosterling, j.d. van Stad

Den 10 mei hier getrout AartWouters Ouwemans, j.m. van de Swaluwe, met Jannetje Arents Hakkelaar, wed. vanPieter Leenderts Kouwelil

Den 17 dito hier getrouwt DirkDirksen van ???t Oostende, j.m. van Herkinge, met Anna Crelis van Gouswaart, j.d.van Stad

6 Junij hier getrouwt Jan WillemseBuitendijk, j.m., met Stijntje Cents Stadshoek, j.d.

10 Septemb. hier getrouwt HuibregtJans Nagtegaal, j.m., en Dina Grauwkous, wed. van Corn. van de Vijver

1712 den 8 Octob. Claas Arensen vanPurooien, wed., met Marijtje Laurens van den Berg, i.g., hier het ondertrouwopg. en getrouwt

??

Namenreg. der geenen die alhier inondertrouw sijn opgenomen

April 22 Wouter Verduin enChristiaantje Ariaans Oosterling, j.m. en j.d., en alhier getrouwt

24 Julij alhier getrouwt BastiaanEversdijk, wed., met Pieternelle Doornhein, wed.

September 22 Teunis Arensen Schaap,j.m., met Neeltje Phlipse, j.d., alhier getrout den 15 Octob.

Alhier Korstiaan Cornelis van derVloet, wed., en Cornelia Korn. Kromdijk, j.d., alhier getrouwt den 21 Octob.

Octob 6 Lieve Huibregts de Bot,j.m., met Agnietje Ariens, wed., alhier getrouwt den 29 Octob.

April 7 Cornelis Corn.Nieuwenhoeven, j.m., met Annetjen Markus Caron, j.d., alhier getrout

20 Jakob Teunissen Breesnee, j.m.,met Aaltje Ariens Hollander, j.d., alhier getrouwt den 10 Mei

Meij 9 Wouter Verduin, wed., enChristiaantje Adr. Oosterling, j.d., alhier den ??? getrouwt

23 Julij Bastiaan Eversdijk, wed.,met Pieternelle Corn. Dorens, wed., hier getrout

4 August Cornelis Bastiaanz Quint,j.m., met Jannetje Andries Vos, j.d., getrouwt op Ooltjes Plaat

22 Septemb. Teunis Arens Schaap,j.m., met Neeltje Phlipsen, j.d., hier getrouwt

Den laatsten Sept. Korstiaan Corn.v.d. Vliet, wed., met Cornelia Corn. Korendijk, j.d., hier getrouwt

Lieve Huijbregts de Bot, j.m., metAgnietje Ariens, j.d., hier getrouwt

29 Decemb. Hendr. Pieterz Man in ???tVeld met Marijtje Marinus Coij, opgenomen op den Bommel, alhier geboden

7 April Cornelis Corn. Nieuwenhoeven,j.m., met Arentje Markus Carons, j.d., hier getrout

Cornelis Grauwkous, j.m., metJacomina Noorthoeve, j.d., getrouwt in Middelharnas

20 Jakob Teunissen Breesnee, j.m.,met Aaltje Ariens Hollander, j.d., hier getrouwt

9 Mei Wouter Verduin, wed., metMagchel Jans Dekker, j.d., hier getrouwt

21 Septemb. Teunis Bastiaanz van ???tOostende, j.m., met Maatje Abrams, j.d., hier getrouwt

6 Sept. Lieve Huibregts de Bot metGeertje Jans Barendregt, en drie weken daer na hier getrouwt

1715 23 Febr. Andries Lenaarts enJoanna Abrams de Wilde hebben alhier trouw geboden gehad, sijn elders getouwt

22 Maart Franck Pieterz Blok, j.m.,en Willemijntje Marinus, alhier getrouwt

Den selven dito Arend Corn. Vree,j.m., en Jannetje Corn. v.d. Hoek, j.d., en alhier getrouwt

30 dito Huibregt Jans Nagtegaal enLijsbet Paulussen Breesnee, en alhier getrouwt

18 October

Jakob Leend. Stander met GeertjeDavids Bakker, hier getrout

18 November Jakob Paulus Abeele metTeuntje Willems Hoogwerf, en alhier getrouwd

23 Nov. Crijn Janz Blok metMagdaleentje Oosterling, en hier getrouwd

30 Nov. Cornelis Snel, j.m., metNeeltje Bouwens, j.d., en alhier getrouwd

1716 opg. in ondertrouw den 28Febr. Cornelis van der Schreijt met Ariaantje Mosterdijk, en gettrouwd opCapelle

1 Maart Lieve Cornelissen Vree,j.m., met Francijntje Erasm. de Vrij, j.d., en hier getrouwd

28 dito Jochem Sev. de Kock, j.m.,Cornelia Maartens Worst, en hier getrouwd

17 April Laurens Arens Schaap,j.m., met Pietertje ???t Jong, j.d.

11 dito Pieter Maartens vanPurooien, j.m., met Aagje Jakobs Nattekaas, j.d., en hier getrouwd

11 October hier getrouwd Aren Born,weduw. van Maatje Joosten, en Josijntje Arens Visser, j.d.

16 dito hier getrouwd PieterMosterdijk, j.m. en Ariaantje Gerrits van Olevoort, j.d.

1717 3 Maart hier getroud KornelisKoenraads van Barendregt, j.m., en Stijntje Jans, wed. van Cornelis de Boer

17 Maart Leender Arens Kieviet,j.m., en Ariaantje Rijcks Nattekaas, j.d.

In ondertrouw opgenomen 23 Maart1719 Machiel Jans van den Roovaart, j.m., en Maria van den Houtten, j.d., hierook getrouwd

3 April Jan Cornelis But, j.m., enJannetje Ariaens Visser, hier getrout

3 Juni Jan Marinussen Tiebout, j.m.van Stad, en Maria van Noord, j.d. van de Oude Tong

1719 8 Julij Gerrit van Gelder,weduwenaar van Judith Abrams, en Jannetje Teunis Vos, weduwe van MachielJillessen van St. Anneland, ook hier getrouwd

18 Augustus Simon Joh. Duindam,wed. van Joanna van der Daf, met Lijsbet Paulussen Breesnee, wed.nr vanHuibregt Nagtegaal, hier getrouwd

15 September 1720 Jo. Wouterssenvan Leeuwen en Neeltje?? Willems van derWilligen, hier getrouwd

27 Januari op Middelharnas inondertrouw opgenomen Leendert Ariaans Oosterling, j.m., en Catelijntje JakobsCastelein, j.d.

23 Februari Pieter AbramsBrooshooft, j.m., en Maria Isaaks de Heer, hier getrouwd

1720 13 April Klaas Jakobs Muij,j.m., en Maatje Paulus Abeele, wed. van Steven Arendsen v.d. Eil, hebben eentrouwbrief, alhier getrouwd op den 12 Mei

Te gelijk met Jakob Claasse Koert,wed. van Jannetje Bastiaanse Mande, met Cornelia Jakobs Nattekaas, j.d.

En noch op den selfden dito SimonSimons Geris, wed. van Geertrui Will. Kotvis, met Maatje Willems van derWillegen

14 April Jan Pietersen Biesebroek,wed., en Maartje Otte Robben, j.d., hier getrouwd

4 Mei op den Bommel in ondertrouwopg. Teunis Maartensen v.d. Haart, j.m., met Neeltje Reiniers Tuinzaad, j.d.,hier getrouwd den 26 Mei

17 Meij 1720 Lieven LievenscheVree, wed. van Arentje Jans Franke, met Jannetje Maartens Worst, j.d.

31 Meij Dingeman v.d. Linden, j.m.,met Ariaantje Fops van Strijen, wed.

21 Junij Arent Cornelisse Vree,wed., met Pietertje Maartens van der Haart, j.d.

28 Junij Arij Hendricks Snel, j.m.,met Lena Wijnants Berkel

Den 14 September Jacob DavidseLooman, j.m., en Leentje Paulus Mosterdijk, j.d.

Den 23 Septemb. Hendrik Gerritse Bakker,j.m., en Ariaantje Ariaans Oosterling, j.d.

3 Novemb. Adriaan Jansche?? den Bolhert, j.m., met Magdaleentie MarijnisTibout, j.d.

1720 den 15 Decemb. CornelisArentse van der Jagt, wed. van Ariaantje Barent, met Geertruij Lukas van denBerg, wed. van Cornelis Engels, bijde op Stad, hier getrouwt

1721 11 Meij Hendrik JacobsNattekaas, j.m., en Anna Pieterse Meerman, j.d., bijde op Stad, hier getrouwt

6 Julij Wouter Dimmesche Verduin,wed. van Magtel Jans Dekker, met IJda Jans Smit, wed. van Gerrit LeendertsHardendoot, bijde woonende op Stad, hier getrouwt

Den 21 Septemb. Dirk LucasseTibout, j.m., met Lena Jans den Oolkert, j.d., bijde op Stad, hebben eentrouwbrief, hier getrout

1722 in ???t gansche jaar vanseventien hondert tweentwintig is niemant getrouwt alhier

1723 den 13 Januari Jan Daniels deJonge, j.m., geboren inde O. Tonge, en Francijntje Erasmus de Vries, wed. vanLieven Corn, Vree, bijde op Stad, hier getrouwt

Den 30 Maji Jan Dirksche v.Puroojen, wed., met Jannetje Aris Hakkelaar, wed., bijde op Stad, hier getrout

13 Junij Henderijk GeertseNattekaas, j.m., met Lucretia Corn. ???t Jong, j.d., bijde gebooren en woonendeop Stad, hier getrouwt, hebben een trouwbrief

Den 8 December Ariaan AriaansFloordiep, j.m. van den Bommel, en Arentje Ariaans Oosterling, j.d., bijde opStad, hier getrouwt

1724 den 6 Februarij Jacob DirkscheJager, j.m., geboren tot Ouwerkerk aan den IJssel, met Maatje PietersMosselman, j.d., geboren op Stad, bijde alhier, hier getrouwt, hebben eentrouwbrief ontfangen

Februarij 1724 den 13 dito MaartenAbramsche, j.m. van Dirkslant, en Josijna Gerrits Luijendijk, j.d. van Stad,hier getrouwt op attestatie van Dirxlant, en hebben een trouwbrief ontfangen

Den 5 Junii Ruth van Stelle, j.m.,geboren en woonende inde O. Tonge, en Pietertje Davids Bakker, j.d., geborenonder Middelharnasse en woonende op Stad, hier getrouwt

3 September Pieter Jacobs Robbert,j.m. van Hellevoetsluijs, met Jannetje Bouwens, j.d. uit de Zuijt Zijde, enbijde woonende alhier, hier getrouwt

Den 1 October Leendert Hardendoot,j.m., en Crijntje Tijssese, j.d., geboren en woonende alhier, hier getrouwt

15 November Crijn van Puroojen,j.m., en Neeltje Reiniers Tuijnzaat, wed. van Teunis van der Haart, hiergetrout

1724 22 November Bastiaan JanscheDamme, j.m., geboren onder N. Beijerlant en woonende onder Middelharnas, metFrancijntje Paulus Mosterdijck, j.d., geboren en woonende alhier, hier getrout

Dito Corstiaan van der Vliet, wed.,met Jannetje Aris Hakkelaar, wed. van Jan van Puroojen, hier getrout

Dito Pieter de ?, j.m., geboren totElst in Gelderlant, met Jannetje Tijssche Smeerdijk, j.d., geboren tot Stad, enbijde woonende alhier, hier getrout, hebben een trouwbrief ontfangen

29 November Stoffel JanscheVlietlant, j.m., geboren?? en woonendeonder Middelharnas, met Maatje Rollof, j.d. van de Corendijk, hier getrout opattestatie van Middelharnas en Corendijk

3 December Rijke Geerts Nattekaas,j.m., en Pietertje van Strijen, j.d., bijde geboren en woonende alhier

1725 11 Maart BaltazarBranderhoeve, j.m., geboren tot Oeltjensplaat, en woonende alhier, en AnnaHogenhouck, j.d., geboren en woonende onder ???t Zuijdlant, hier getrouwt, hebbeneen trou attestatie ontfangen

5 April Willem AndriescheOosterling, j.m., geboren en woonende alhier, met Elisabeth de Groot, j.d.,geboren onder Mijns Heeren land, en woonende alhier, hier getrouwt, hebben eentrou attestatie ontfangen

19 Julij Ewert Blok, wed. vanWillemijntje Marinus den Boer, en Maatje Hendrijks Snel, j.d., geboren enwoonde alhier, hier getrouwt

26 Aug. Huijgh Willems Onwijn, wed.van Jannetje Reedijk, woonende op Stad, met Jaapje Jans Roos, geboren inOutbeijerland, en woonende inde Plaat, hier getrout, hebben een trouw briefontfangen

Dito Leunis van der Ham, geboorenin Middelharnas, met Klaasje Gerrits Hardendoot, j.d., woonende op Stad, hiergetrout

1725 9 September Willem WillemsOnwijn, j.m., geboren alhier, en Leentje Croonenburg, j.d., geboren in dePlaat, hier getrout op attest van Oeltjensplaat, en hebben een trouwbriefontfangen

7 October Cornelis van Boven, wed.r van Stijntje Jans, en IJda Jans Smit, wed.e van Wouter Verduijn, woonendealhier, hier getrouwt

11 November Adam van der Sluis,wed.r van Cornelia van Dongen, en Cornelia Vaders, j.d., geboren tot Raamsdonk,hier getrouwt

21 November Pieter Bastiaansche,j.m., geboren alhier, en Magdaleentje Tibout, wed.e van Ariaan den Oolkert,woonende bijde op Stad, hier getrouwt

Dito Leendert van Purooijen, j.m.,en Cornelia Andriesche, j.d., bijde geboren en woonende alhier, hier getrout

Den 18 December Dirk Hoeksweg,wed.r van Grietje van Geenen, en Annetje Andriesche Oosterling, j.d., bijdewoonende alhier, hier getrouwt

1726 31 Maart Willem Woutersche vanden Bos, j.m., geboren en woonende tot Sommelsdijk, en Dina Jans Breur, j.d.,geboren en woonende onder Stad, hier getrout

28 April Jan Broekman, wed.r vanHester Cabos, woonde tot Middelharnas, en Leentje Davids Kooman, j.d. van Stad,hier getrout

12 Meij Govert Hartoog, j.m, enBastiaantje Wijnants Beuckelman, j.d., bijde woonende op Stad, hier getrout

4 Augustus Hendrij de Man, j.m.,geboren in ???t Oostbrugsche land, en Eva Jans Beije, j.d., geboren tot Stad,hier getrouwt

Den 24 dito Arij van Gulik, j.m.,geboren opd??? Lege Swaluwe, en Willemijntje Paaij, j.d. , geboren tot Stad,bijde woonende alhier, hier getrout

12 April 1727?? Claas Tibout, j.m., en Zijtje Vromans, j.d.,geboren en bijde woonende alhier, hier getrout

1727 27 April Hendrijk Hardendoot,j.m., geboren op Stad, en Geertje Jans van der Hart, geboren onderOeltjensplaat en woonende onder Sommelsdijck, hier getrouwt

25 Meij Herman Mulder, j.m.,geboren tot Breda, en Maatje Jans Vlietland, j.d., geboren op Stad, hiergetrouwt

16 November Johannes GillischeNipties, j.m., geboren op Stad, en Lena Geerts van de Rhee, j.d., geboren opClaaswaal, hier getrouwt

11 April Arent Arents Cappeteijn,j.m., geboren op Stad, en Arentje Kalle, j.d., geboren in Sommelsdijk, hiergetrouwt