Middelharnis - Trouwboek 14 oktober 1627 ??? 12 februari 1666

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Middelharnis??
9 ??
Lijste vande persoonen die hare huijwelicksche Proclamatien hebben ghehadt, ende getrout sijn inde kercke van Middelhernisse tsedert den 14 Oct. 1627 tot Febr. 1666
Ondtrout in Sommelsdijck 14 Oct. 1627 Abraham de Ridder, schoolm. ende chijrurgijn in Middelhernisse, wedr. van Susanna van Boonstrate, met Grietje Cornelisdr de Bage, wed. van Jacob Jaspersz, woonende in Sommelsdijck, getrout in Middelher. den 31 Oct.??
Ondtrout den 16 Oct. Willem Crijnsz, j.g. van Coorendijck, woonende op Herckinge, met Pietertje Jacobsdr, j.d. van Middelhernisse, getrout den 28 Nov.
Ondtrout den 24 Oct. Dirck Jacobsz Paling, wedr. van Leentje Willemsdr, woonende in Zuijdtlandt, met Tannetje Pietersdr, wed. van Cornelis Jacobsz, woonende in Middelhernisse, getrout den 17 Nov.
Ondtrout den 2 Oct. Bastiaen Arensz, wedr. van Martijntje Andries, woonende in Middelhernisse, met Leuntje Cornelisdr, wed. van Pouwels Jansz, nu woonende in Dirxlant, getrout 28 Nov.
Ondertrout den 22 Nov. Heijndrick Goosensz, wedr. van Maijtje ??Theunesdr, met Maijtje Govertsdr, wed van Bastiaen Maertensz, beijde woonende in Middelhernisse, getrout den 28 Nov.
Ondtrout den 27 Nov. Aliaen Gerritsz Boot, j.g., visser van Middelhernisse, met Arentje Arensdr, wed. van Jacob Bastiaensz, mede woonende in Middelhernisse, getrout den 12 Dec.
Ondtrout den 4en Decemb. Leendert Ingelsz, j.g. van Middelhernisse, met Neeltje Arentsdr, mede woonende alhier, getrout den 28 Dec.
Ondtrout den 11en Decemb. Cornelis Arensz, j.g., met Ariaentje Gedeonsdr, j.d., beijde woonende op de gront van Middelhernisse, dese psoonen sijn niet getrout, omdat den bruijdegom tijdens de geboden gestorven is.
Ondtrout den selven dito Willem Cornelisz, j.g., met Annetje Heijndricksdr, j.d., beijde woonende in Middelhernisse, getrout den 26 December.
Ao. 1628 ondtrout in de Plaet den 7en Jan. Roelandt Jansz Steijl, wedr. van Ariaentje Cornelis Mijssen, woonende op de gront van Middelhernisse, met Crijntje Burritsdr, j.d., van geboorte uijt de Plaet, gegeven attestatie den 29 Januarij.??
Den 19 Januarij ondtrout Heijndrick Wittensz, wedr. van Annetje Jansdr, woonende in Sommelsdijck, met Mijntje Dircksdr, j.d. van Middelhernisse, getrout den 12en Febr.
Ondtrout den 11 Feb. Jan Cornelisz, j.g. van Steenbergen, met Geertruijdt van der Tocht, j.d. van Middelhernisse, getrout den 15en Mart.
Ondtrout den ??? Leendert Claesz, j.g. van Middelhernisse, met Jannetje Cornelisse, j.d. van Sommelsdijck, getrout.??
Ondtrout 19 Feb. Willem Willemsz Poij, wed. van Jannetje Jans, met Debora Philipsdr, wed. van Cornelis Goosensz, mede woonende in Middelher., getrout 2e Mart.
Den 26 Feb. Marinus Leendertsz, wedr. van Trijntje Cornelisdr, woonende in Sommelsdijck, mt Lijsbeth Mindersdr, j.d. van Hooch-vliet,woonende in Middelhernisse, gegeven attestatie 16. Martij.
Ondertrout den 11e Mart. Heijndrick Jansz, j.g. van Sommelsdijck, met Dirckje Dircksdr, j.d. van Middelhernisse, getrout in Sommelsdijck.
9 April in de O. Tonge ??Jonghe Cornelisz, j.g, woonende op de gront van Middelhernisse, met Tannetje Joostdr, j.d., woonende in de Oude Tonge, gegeven attestatie 8 April.
Den 8e Apr. In de Oude Tonge ondtrout Adriaen Pietersz, j.g., woonende op de gront van Middelhernisse, met Ariaentje Marinus, j.d. van de O. Tonge, gegeven attestatie Maij.
Ondertrout den 22. April Maljart Danielsz Paumont, wedr. laetst van Woutertje Claesdr, woonende in Sommelsdijck, met Heijndrickje Pouwelsdr, wed. van Claes Theunisz de Breet, woonende in Middelhernisse, getrout in de Oude Tong, attest. toe te senden.
Ondtrout op de Stadt 22 April Joost Cornelisz, j.g., woonende op de gront van Middelhernisse, met Dingene Dinghemansdr, j.d., woonende op de Stadt, gegeven attest. Maij.
Ondtrout 13 Maij Jan Cornelisz, j.g. van Simonshaven, woonende in Middelhernisse, met Leuntje Lauwersdr, j.d. van Middelhernisse, getrout den 4e Junij.
Den 20e Maij Pieter Cornelisz Coninck, j.g. van Middelhernisse, met Grietje Theunisdr, j.d. van Sommelsdijck, mede woonende alhier, gegeven attestatie 10 Junij.??
Ondertrout 27 Maij Pieter Corstiaensz, j.g. van Middelhernisse, met Ariaentje Kempe, j.d. van Princelant, mede woonachtich in Middelhernisse, getrout.
Ondtrout inde Plaet 24 Julij Aren Pietersz Strijenaer, wedr. van Tannetje Iemansdr, woonende in Middelhernisse, met Sijtge Pietersdr, wed. van Jan Frerixsz, woonende inde Plaet, getrout 20 Aug.
In O. Tonge 12. Aug. Cent Arentsz, j.g. van Middelhernisse, met Leuntje Burritsdr, wed. van Philip Haddensz, gegeven attestatie 1en Octob.
Den 26. Aug. Pieter Cornelisz Smit, j.g., met Neeltje Maertensdr, j.d., beijde van Middelhernisse, 17.Sept.
Den 2.7b Bastiaen Arentsz, wedr. laetst van Leuntje Jansdr, met Neeltje Jansdr, wed. van Harman Harmansz, woonende in Sommelsdijkck, 21 in Sommelsdijck.
Ondtrout op Stadt 18. Sept. Pieter Maertensz, wedr. van Tanneken Pietersdr, woonende op de Stadt, met Maeijken Nouts, j.d. vande Leur, woonende op de gront van Middelhernisse, gegeven attestatie.??
Den 23 Sept. ondertrout Cornelis Jacobsz Visscher, j.g. van Middelhernisse, met Annetje Cornelisdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 8. Octob.
Ondtrout in de Plate ultimo Sept. Heijndrick Willemsz, wedr. van Pietertje Cornelisdr, woonende in Middelhernisse, met Maijken Harmansdr, j.d. van Zuijtlant, woonende inde Plaet, getrout den 22 Octob.??
Ondtrout ter Tholen Leendert Jansz, j.g. van Middelhernisse, met Geertruijdt Willemsdr, j.d. van Tholen, getrout ter Tholen.
22en Nov. Maerten Simonsz, j.g. van Middelhernisse, met Heijltje Willemsdr, j.d. van Charloijs, getrout in Decemb.
Inde O. Tonge 23. Nov. Heijndrijck Jansz, wedr. van Swaentje Jansdr, woonende op de gront van Middelhernisse, met Itge Paulusdr, wed. van Cornelis Anthonisz, woonende in O. Tonge, gegeven attestatie den 11en Decemb.
Den 25. Nov. Rijck Gillisz, wedr. van Willemtje Cornelisdr, woonende op Stadt, met Baeltje Ingelsdr, j.d. van Middelhernisse, getrout den 17en Decemb.
Ao. 1629
Getrout in Sommelsdijck 11. Jan. Jan Crijnsz, j.g. van Sommelsdijck, met Neeltje Marinusdr, wed. van Ieman Jobsz.
Ondtrout N. Tonge Cornelis Heijndricksz, j.g., met Maytje Cornelis, j.d., beijde woonende inde N. Tonge, gegeven attestatie den 21. Jan.
Ondtr. 27en Januarij Jacob Gerritsz, j.g. van Sommelsd., met Trijntje Leendertsdr, wed. van Manck Gillisz Beecke, gegeve attestatie den 16. Feb.??
Ondtrout den 24 Feb. Jacob Iemansz, wedr. van Maertje Arensdr, met Francius Bouwensdr, wed. van Vranck Maertsz, beijde woonende in Middelhernisse, getrout in Martio.
Den selven dito Aren Lambrechtsz, wedr. van Lucretia Jansdr, met Lijsbeth Heijndricksdr, wed. van Arij Jansz, beijde woonende in Middelhernisse, getrout in Martij.
Ondtrout op Stadt 10en Mart. Jacob Pietersz, wedr. van Arentje Pietersdr, woonende in Middelhernisse, met Arentje Iemansdr, wed. van Danckert Cornelisz, woonende op Stadt. Nota, getrout teghen ordre, op Stadt sonder attestatie versogt te hebben van Nic. vand Deken.
Ondtrout in Spijkenisse den 13 Martij Simon Corstiaensz Vinck, j.g. van Middelhernisse, met Maertje Reijersdr, j.d. van Spijkenisse, getrout 16. April.??
Ondtrout den 24en Martij Steven Michielsz, j.g. van Middelhernisse, met Itje Cornelisdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 8en Aprilis.
Ondertrout den 14en April Jans Theunisz, j.g. van Dirxlant, woonende op de gront van Middelhernisse, met Jannetje Leendertsdr, j.d. van Middelhernisse, getrout.??
Getrout tot Rotterdam den 13en May Joach Jacobsz, wedr. van Jannetje Lambrechts, woonende in Middelher., met Grietje Dirckxdr, j.d. van de Rotterdam.
Den 12en Meij Cornelis Dirxsz, j.g. van Middelhernisse, met Sara Huijbrechtsdr, j.d. van Rotterdam, gegeven attest. den 27 dito.
Den selven dito Lauweris Claesz, j.g. van Middelhernisse, met Jannetje Joachsdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 27. dito.??
Ondtrout den 19 dito Claes Leenaertsz, j.g. van Middelhernisse, met Cathelijntje Thomasdr, j.d., mede woonende alhier, getrout.
Den 26. dito Jacob Pietersz, wedr. van Lijsbeth Pietersdr, woonende op de gront van Middelhernisse, met Cathelijntje Pietersdr, wed. van Lowijs Paerijs, woonende in Sommelsdijck, getrout den 17e Junij Sommelsdijck.
Ondtrout den 23. Junij Gedeon Pietersz, j.g. van Dirxlant, met Sara Gerritsdr, wed. van Marinus Breman, woonende op de gront van Middelhernisse, getrout 22 Julij Ao. 1629.
Ondertrout den 14 Julij Barent Jansz, j.g. van Middelhernisse, met Neeltje Willemsdr, j.d., mede woonende alhier, getrout 29 Julij in Sommelsd. ?
Ondtrout den 25 Aug. Thomas Abrahamsz, j.g. van Middelhernisse, met Wijvertje Cornelisdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 16 Sept.
Ondtrout op Stadt Barthel Gerritsz, wedr. van Ariaentje Theunensdr, woonende op de gront van Middelhernisse, met Lijntje Centsdr, j.d. van de Stadt, alhier getrout Sept.
Ondtrout in de Plaet J. Michielsz Nots, j.g. van Middelhernisse, met Lijntje Pouwels, j.d. van de Plaete, getrout inde Plaet 30. Sep.
Ondtrout ter Goes 15 Sept. Pieter Jansz Backer, wedr. van Middelhernisse, met Jobje Jansdr, wed. van Jan Jansz Timmerman, woonende Ter Goes, gegeven attestatie.
Den 13 Oct. Jan Corstiaensz Vinck, j.g. van Middelhernisse, met Neeltje Arensdr, j.d., mede woonende alhier, getrout in Sommelsdijck den 28 Octob.
Ondtrout den 3. 9b. Jacob Bastiaensz, j.g. van Gastel, met Agnietje Gerrits, j.g. van Middelhernis.
Selven dito Jan Jansz Haesberge, j.g. van Stadt, met Maytje Andries, j.g., j.d. van Middelhernisse, den 18. dito.
Claes Heijndricksz Coster, j.g. van Middelhernisse, met Neeltje Jacobsdr, wed. van Jan Joachsz, woonende alhier, getrout den 25. 9b.
Ondtrout 10 Decemb. Jan Jansz Planning, wedr. van Betje Jansz, woonende in Sommelsdijck, met Willemtje Jacobsdr, j.d. van Middelhernisse, getrout in Sommelsdijck.
Jan Jansz, jongman van Dirxlant, met Lijsbeth Willemsdr, j.d. van Middelhernisse, getrout den 6. Januarij.
Ondertrout St. Aertsu? 11 Jan. 1630 Jan Mattheusz, j.g. van Dirxlant, met Willemtje Arensdr, j.d. van Middelhernisse, getrout den 3 Feb.
1630 Ondtrout den 19 Jan. Andries de Roij, j.g., secretaris van Dirckslant, ende gebooren van Middelhernisse, met Lijsbeth Pietersdr, j.d. van Sommelsdijck, getrout den 10. Februarij.
Ondtrout N. Tonge den 15 Mart. Cornelis Hillebrantsz, j.g. van de N. Tonge, woonende op de gront van Middelhernisse, met Neeltje Aren-Corvinxdr, j.d. van de Stadt, woonende in de N. Tonge, en aldaer getrout.??
Ondertrout den 22. Junij Leendert Engelsz Prick, j.g. van Middelhernisse, met Barbara Betsmansdr, j.d., beijde woonende alhier, getrout den 7en Julij.
Op Stadt den 24 Oct. Jacob Claes Borritsz, wedr. van Lijntje Arensdr, woonende op de gront van Middelhernisse, met Maijtje Leendertsdr, wed. van Leendert Cornelisz, woonende op de Stadtsche gront, getrout den 17en Nov. op Stadt.??
Den 30. Nov. Aren Stevensz, j.g. van Sommelsdijck, met Ariaentje Gedeonsdr, j.d., woonende op de gront van Middelhernisse, getrout den 29en Dec.
14 Dec. Evert Jansz, j.g. van Middelhernisse, met Maijtje Jacobsdr, j.d., mede woonende alhier, getrout 29 Decemb.
1631 den 4 Jan. Jacob Centsz, wedr. van Barber Jansdr, woonende in Middelhernisse, met Jaentje Lauwerisdr, j.d., mede woonende alhier, getrout.
Den 11en Febr. ondtrout Leendert Engelsz Prick, wedr. van Middelhernisse, met Leentje Arensdr, wed., woonende in Sommelsdijcksche lant, den 2. Mart.
Den 1en Martij ondertrout Jan Cornelisz, wedr. van Jannetje Michielsdr, met Dingene Cornelis, j.d., mede van Middelhernisse, getrout den 16. Martij.
Den 5en April Wouter Claesz, j.g. van Middelhernisse, met Neeltje Bastiaensdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 29 April.
Ondtrout inde Plaet den 13 April Gedeon Simonsz, wedr. van Tannetje Cornelisdr, woonende op de gront van Middelhernisse, met Maijtje Pietersdr, wed. van Pajs Moeisz, woonende inde Plate, den 18 Maij.
Ondtrout den 19. April Jacob Heijndricksz, j.g. van Middelhernisse, met Sara Arensdr, j.d., woonende in Sommelsdijck, getrout den 9en Maij.
Ondtrout op Stadt den 3. Maij Gommer Gerritsz, j.g., woonende op de gront van Middelhernisse, met Maijtje Pietersdr, wed. van Heijnd. Harmansz, op de Stadt, den 25 dito op Stadt.
Ondtrout den 10en Meij Arij Leendertsz, wedr. van Lijntje Maertensdr, woonende in Sommelsdijck, met Grietje Dirxdr, wed. van Joach Jacobsz, woonende in Middelhernisse, den 25 dito Sommelsdijck.
Den 1en Junij ondertrout Ouderkercke Melchior van der Waes, j.g., rentmr. in Middelhernisse, met Franchina Pietersdr, j.d. van Ouderkercke in Duijvelant, gegeven att. den 23 Junij.
Den 6en Junij Jacob Pietersz, j.g. van Middelhernisse, met Trijntje Fransdr, j.d. van Kinderen bij Mastdijck, getrouwt.
Den 19 Junij Cornelis Leendertsz Bette, j.g. van Sommelsdijck, met Annetje Jansdr, j.d. uijt Westphalen, woonende in Middelharnas, getrout den 29en dito.??
Den 12en Julij ondertrout Jan Lambrechtsz, j.g. van Sommelsdijck, met Catharina Jorisdr, j.d. van Middelhernisse, getrout in Sommelsdijck.
Ondtrout den 8en Aug. Jan Passchiersz, j.g. van Middelhernisse, met Dirckje Willemsdr, j.d., mede woonende alhier, den lesten dito.
Den 16 Aug. ondertrout Abraham Pouwelsz, wedr. van Ariaentje Cornelisdr, woonende in Middelhernisse, met Maertje Pietersdr van der Waes, j.d., woonende in Sommelsdijck, getrout in Sommelsdijck.
Den 13 dito ondtrout Jacob Jansz Langbrouck, wedr. van Dingene Theunisdr, met Maertje ?armansdr, wed. van Heijnd. Willems, beijde woonende in Middelhernisse, getrout.
Den 30. dito ondtrout inde O. Tonge Dirck Olensz, wedr. van Tannetje Crijnendr, woonende op de gront van Middelhernisse, met Engeltje Jansdr, j.d., woonende inde Oude Tonge, getrout inde O. Tonge den ? op ?
Den 13 Sept. Aren Pietersz, j.g. van Middelhernisse, met Maijtje Cornelisdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 28. Sept.
Den selven dito Jacob Gerritsz, j.g. van Middelhernisse, met Maijtje Arensdr, j.d., mede woondende alhier, getrout den 1 Sept.
October Leendert Heijndricsz, j.g. van Middelhernisse, met Maijtje Cornelisdr, j.d, woonende alhier.
Den 8 Januarij 1632 Ieman Jacobsz Suijcker, wedr. van Hilletje Heijndrixe, met Maijtge Gerritsdr, j.d., beijde woonende op de gront van Middelhernisse, getrout op Stadt.
Den 19en dito Huijch Arensz, j.g. van den N. Hoorn, met Mijntge Jacobsdr, j.d., woonende op de gront van Middelhernisse, getrout N. Hoorn.
Sommelsd. 8 April Willem Willemsz Knauwe, wedr. van Clijntje Joachsdr, met Christine Jansdr, wed. van Frans van den Boogaert van Deijnsen, woonende in Sommels., 28 dito.
Den 17en April Gillis Michielsz, wedr. van Neele Joosdr, met Tannetje Jacobs Coningh, j.d., beijde woonende alhier, den 2. Meij .
Als vooren Theunis Cornelisz Visscher, j.g., met Lijsbeth Pietersdr, j.d., beijde woonende alhier, als vooren. ??
Den 29 Meij Heijndrick Pietersz, wedr. van Joosje Gerritsdr, met Theuntje Jansdr, j.d., beijde woonende alhier, getrout.
Jacob Pietersz, wedr. laetst van Catelina Pietersdr., met Claertje Louwersdr, wed. van Gedeon Bogaert, woonende op de gront van Middelhernisse, getrout den 31 Meij Sommelsdijck.
Abel Jansz Coningh, j.g., met Leentje Arentsdr, j.d., beijde woonende alhier, getrout Middelhernisse.
In Strijen 3. Junij Joost Cornelisz, wedr. van Neele Chiels, woonende in Middelhernisse, met Geertje Abrahams, j.d. van Dordrecht (doorgestreept), getrout alhier.
1632 Op Stadt den 19. Junij Theus Cornelisz, j.g. van Middelhernisse, met Theuntje Claesdr, wed., woonende op Stadt, getrout op Stadt.
30. dito Dirck Joostsz, wedr. van Jannetje Michielsdr, met Jannetje Heijndricksdr, j.d., beijde woonende alhier, 11. Julij.
Den 4en Julij inden Echtenstadt ?sticht op attest. uijt Sommelsd., Rochus Huijbrecht , wedr. van zzer, met Lijsbeth Maertensdr, j.d. van Sommelsdijck.
Julij Willem Teunisz Naeijer, j.g. van Dirxlt, woonende alhier, met Stoffeleijntje Jansdr, j.d. van Sommelsdijck, 8. Aug.
10en Julij Heijndrick Heijndricksz, wedr. van Neeltje Arentsdr, met Cijntje Claesdr, j.d., beijde woonende alhier, 22 Aug.
Ondtrout inde Plate Bastiaen Stevensz, wedr. van Grietje Theunisdr, met Geertje Gerritsr, j.d. vanden Bommel, 22 Aug.
Den 31 Julij Steven Arensz Pas, wedr. van Maertje Joosten, met Aechje Simonsdr, j.d., beijde woonende in Middelharnisse, getrout den 29en Aug.
19 Aug. Jacob Cornelisz, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Wittesdr., wed. van Cornelis Jan Victorsz inde N. Tonge, getrout 30 Sept.
19 Aug. Michiel Cornelisz Keresvonij, j.g, met Maijtje Cornelisdr, j.d., beijde woonende alhier, 3 Octob.
Den 3 Octob. getrout op attestatie van Sommelsd. Jan Claesz, wedr. van Ditmarssen, met Gerritje Jansdr uijt sticht van Munster, beijde woonende in Sommelsdijck.
Cornelis Jacobsz Coninck, wed.r van Annetje Cornelis, met Leentje Jansdr de Wit, j.d. van Middelharnasch.
1633 den 26en Feb. inden N. Tonge Lauw. Leendertsz, j.g., woonende in Middelharnasch, met Pietertje Gerritsdr, j.d., woonende inde Nieuwe Tonge, getrout inde N. Tonge.??
3. Martij ondertrout Arij Claesz Thoff, j.g. van Outvossemaer, met Jannetje Marcelisdr, weduwe van Cornelis Jansz, molenaar, beijde woonende alhier, getrout 10en April.
Den 12. dito Leendert Heijndrijcksz van Heest, wedr. van Maijtje Cornelisdr, met Neeltje Passchiersdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, den 26. Martij.
Den 19. dito Cornelis Pietersz, j.g. van Sommelsdijck, met Cornelia de Roij, j.d., woonende in Middelharnasch, getrout den 3. April.
Tot Dordrecht ondertrout den 25. dito Jan Dircksz Nagel, j.g. van Heusden, woonende tot Wijck, met Aeltje van der Beeck, j.d. van Dordrecht, woonende in Middelharnasch, gegeven attest. van den 11en April.
Den 30. Martij Leendert Simonsz de Wit, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Arensdr, wedr. van Michiel Huijbrechtsz Verhoven uijt Sommelsdijck, getrout ??24en April.
Den 22. April Claes Claesz, j.g. vande Lier, woonende op de gront van Middelharnasch, met Neeltje Jacobsdr, wed. van Job Jacobsz, woonende inde Nieuwe Tonge, gegeven attestatie den 17 Junij.
Ondertrout den 18. April Jan Joosten Backer, j.g. van Dordrecht, met Aechje Jacobsdr, j.d., woonende in Middelharnasch, getrout.
Den 25en Junij Leendert Jansz Hommel, j.g. van Middelharnasch, met Geertje Gerritsdr, j.d., mede woonende in Middelharnasch, getrout den 30en Julij.
Den 9en Junij Jasper Cornelisz, wedr. van Herckinge, met Neeltje Jacobsdr, j.d., woonende in Middelharnasch, gegeven attestatie den 30en Junij.
Selven dito ondtrout Steven Michielsz, wedr. van Itje Cornelisdr, met Theuntje Willemsdr, j.d. van Middelharnasch, den 29en Julij.
Op Stadt den 9e Julij Cornelis Crijnsz, j.g. vande Coorendijck, laest gewoont hebbende in Middelharnasch, met Jobje Jansdr, wed. van Theunis Piersz Clapmuts, woonende op de Stadt, getrout op de Stadt.
Ondertrout den 20e Aug. Cornelis Cornelisz Winter, wedr. van Grietje Philipsdr, met Cornelia Jansdr, j.d., beijde woonende alhier, getrout den 11en Sept.
Den selven dito Charles Jansz, j.g. van Houtschoten in Vlaenderen, woonende inde Oude Tonge, met Dingene Heijndrixdr, j.d., woonende op de gront van Middelharnasch, gegeven attestatie den 24 Sept.
Den 3. Sept. ondertrout Jan Passchiersz, wedr. van Dirckje Willemsdr, met Lijntje Cornelisdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout den 25 Septemb.
Ondertrout den 10en Sept. Arij Jansz, j.g. van Heenvliet, met Catalijntje Fransdr, j.d. van Sommelsdijck, beijde woonende op de gront van Middelharnasch, getrout in Sommelsd. 16. Octob.
Den 23. Sept. Leendert Dircksz Post, j.g., en Dingene Cornelisdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout 9. Octob.
Ondtrout 1en Octob. Pieter Arensz Visscher, j.g., met Pietertje Jansdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout 16. dito.
Ondtrout Simonshaven 29. Sept. Jan Leendertsz, j.g. van Heeckelinge, woonende in Middel., met Jannetje Leendertsdr, j.d. van Simonshaven, getrout 6. Nov. In Simonshaven.
Ondertrout den 19en Nov. Gerrit Jansz Reule, j.g. van Middelharnasch, met Arentje Willemsdr, j.d., mede woonende alhier, den 11en Decemb.
Den 5. Jan 1634 Cornelis Jacobsz Ronge, j.g. van Geervliet, woonende op de gront van Middelharnasch, met Hester Cornelisdr, j.d., woonende in Sommelsdijck, getrout in Sommelsdijck sonder attestatie. nota.
Den 26. Jan. Michiel Centsz, j.g. van Middelharnasch, met Aertje Florisdr, mede woonende alhier., getrout den 16e Feb. savonts.
18 Feb. Pieter Arensz, j.g. van Middelharnasch, met Arentje Jansdr de Loose, j.d., mede woonende alhier, 12 Mart.
17 Feb. in Maessluijs Pieter Cornelisz Coninck, wedr. van Grietje Theunisdr, met Leentje Louwesdr, wed. van Jacob Heijndricksz Stiers, woonende in Maessluijs, gegeven attestatie.
4. Martij Heijndrick Adriaensz Vinck, j.g. van Middelharnasch, met Soetje Andriesdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 19. dito.??
21 Mart. inde Plate Jan Jacobsz Loose, wedr. van Arentje Maertensdr, woonende in Middelharnasch, met Maijtje Arenpraeijers, wed. laetst van Pieter Jansz Visscher, woonachtich inde Plate, getrout 9e. April.
Den 28en Mart. Gerrit Jacobsz, wedr. van Neeltje Jacobsdr, woonende in Middelharnasch, met Jannetje Lievensdr, j.d. van Heeckelinge, woonende alhier, den 9. April.
31en Mart. Abraham Heijndricksz van Oudenraet, j.g. van Middelharnasch, met Trijntje Dirxdr Schouten, j.d. vanden Hage, mede woonende alhier, 7en Meij.
Op Stadt 1en April Jacob Heijndricksz, j.g. van Out Beijerlant, laetst gewoont hebbende op de gront van Middelharnasch, met Stijntje Dirxdr, j.d., woonende op de Stadtsche gront, 30 Ap. attest, 7en Meij.
15 April Jacob Jans de Loosse, j.g. van Middelharnasch, met Cijtje Jansdr, j.d. van Heeckelinge, woonende in Sommelsdijck, getrout 30. Apr.
15 Meij Cornelis Jansz, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Theunisdr, wed. van Jacob Piersz Grovert, mede woonende op de gront van Middelharnasch, getrout den 18 Junij.
Den 15. Junij ondertrout Gerrit Jansz Conincx, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Arenlauws, j.d., mede woonende alhier, getrout den 2e Julij.
Ondtrout den 24en Junij Arij Corsz, j.g. van Rotterdam, woonende in Middelharnasch, met Aeltje Cornelisdr, j.d. van Spijkenisse, mede woonachtich in Middelharnasch.
Dese persoonen sijn inden huijwelic bevestigt den 2en Julij op attest van Sommelsdijck Jan Arensz, wedr. van Lijsbeth Cornelisdr, wed. van Tobias Arensz, beijde woonende in Sommelsdijck.
Ondertrout den 19. Julij Pieter Cornelisz ?, wedr. van Grietje Dirxdr, woonende in Sommelsdijck, met Jacomijntje Jansdr, j.d. van Beuningen in Gelderlant., getrout in Sommelsd.
26. Aug. in Sommelsd. Jacob Andreasz Spaingaert, j.g. van Middelharnasch, met Trijntje Jansdr, j.d. van Sommelsdijck, getrout Sommelsdijck 19. Sept.??
Ondertrout den 15. Nov. Jan Heijndrick Ottesz, j.g. van Middelharnasch, met Jannetje Christiaensdr, j.d. van Rommerswael, woonende binnen ter Tholen, getrouwt.
Ondertrout den 25. Nov. Adriaen Bartholomeusz Schoone, j.g. van Zzw, met Arentje Arensdr, j.d. van Middelharnasch, beijde woonende inde jurisdictie van ???s Heerarenskercke, getrout in ???s Heerarents kercke.
Den 16. Dec. Jan Huijgensz, j.g. van Dirxlant, met Aeltje Dirxdr, j.d. van Santstad bij Bremen, woonende alhier, getrout in Dirxlant.
Den 13en Jan. 1635 Leendert Andriesz, j.g. van Middelharnasch, met Jannetje Heijndricksdr, wed. van Dirck Joosten, woonende alhier.
Den 28 Feb. in Outbeijerlant Aert Leendertsz Breman, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Jansdr van der Putte, j.d. van Outbeijerlant, 18. Mart. getrout.
Den 3. Mart. Jan Heijndricksz van Heest, j.g. van Middelharnasch, met Neeltje Aren Boue, j.d., mede woonende alhier, 9. April
24 Mart. Leendert Philipsz, j.g. van Sommerse, met Soetje Jobsdr van Middelharnasch, att. Somdijk, 15 Maij
Den 13. Julij ondertrout Willem Gijsbertsz Joncker, wed.r van Maijtje Jansdr, woonende op Stadt, met Geertruijdt Arens Smitsdr, weduwe van Joost Cornelisz Lantman, woonende alhier, getrout den 28. Ditto
Den 22 Sept. Leendert Dircksz Post, weduwenaer van Dingine Coendersdr, met Grietje Cornelisdr Clompe, j.d., beijde woonende aldaer, getrout
Den 5 Octob. Jacob Jansz, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Philipsdr, j.d. van Sommersdijck, 4. Nov. ??
In Simonshaven ondtrout den 3. Octob. Crijn Jacobsz, wed.r van Annetje Lambrechtsdr, woonende op de gront van Middelharnasch, met Annetje Bastiaensdr, j.d. van Simonshaven.
Den 15 Nov. Jan Cornelisz Kip, j.g. vande Nieuwe Tonge, met Grietje Jansdr, j.d. van Middelharnasch, beide woonende alhier, den 2 December??
Den 4 Jan. Ao 1636 Jan Arensz, j.g. van Middelharnasch, met Dingene Jansdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 20e Januarij
Den 10 Jan. Ondertrout Gerrit Jansz Coninck, wed.r van Maijtje Arensdr, met Engeltje Jansdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout den 3 feb.
Den 26 Jan. Joost Dircksz, j.g. van Middelharnasch, met Ariaentje Arensdr, j.d., mede woonende alhier.??
Getrout den 4 feb. op de attestatie van Claeswael en N. Tonge Pleun Michielsz, j.g. van Claeswael, met Annetje Arensdr, wed. van Jan ?, woonende op de Nieuwe Tongsche gront
Den 21 Mart. Heijndrick Thomasz Uijthoeck, wed.r laetst van Neeltje Jansdr, met Chijsje Fransdr Vrijdach, j.d. van Godens in Embderlant, 13 April op Stadt.
12 April Jacob Gerritsz, j.g. van Simonshaven, woonende op de Sommelsdijksche gront, met Jannetje Heijndrijxdr, j.d. van Middelharnasch, den 27 April.
Inde N. Tonge den 12. April Rogier Jansz, wed.r. laetst van Jannetje Govers, woonende inde N. Tonge, met Theuntje Cornelisdr, j.d. van Princelant, laetst gewoont hebbende in Middelharnasch, getrouwt
Inde N. Tonge den 21. Junij Goossen Gerritsz, j.g. van Uijmen int lant van Cleeff, met Agnieta Jacobsdr, j.d. uijt de O. Tonge, woonende op de gront van Middelharnasch, getrout inde N. Tonge den 13. Julij.
Ondertrout in Heijntjes lant den 27. Junij Ieman Jacobsz, wed.r van Maijtje Gerritsdr, woonende op de gront van Middelharnasch, met Jannetje Jansdr, wed.e van Adriaen Engelsz, woonende in Heijntjes-lant, getrout op Stadt den 20. Julij.
Den 19. Julij Cornelis Jansz Goete, j.g. van Middelharnasch, met Annetje Jacobsdr, j.d. vande O. Tonge, mede woonende alhier, den 28 Sept.
Getrout den 20e op de attestatie van Amsterdam Capiteijn Joris Cats, wed.r, met Anna van Waert, j.d., beijde woonende t Amsterdam
18 Oct. Aren Reijlessz, j.g. van Middelharnasch, met Trijntje Willem Stampers, j.d., mede woonende alhier, 2 Nov.
Tot Rotterd. Den 10 Nov. Govert Willemsz Vanderheijden, wed.r, woonende in Middelharnasch, met Lijntje Cornelisdr, j.d. van Beuningen, woonende tot Rotterdam, 7 December??
13 Nov. Lambrecht Pietersz, j.g. van Spijkenisse, met Susanna Arens, j.d. van Geervliet, beide woonende in Middelharnasch, 7. December op Stadt
13 Nov. Isaac Abrahamsz, j.g. vande Nieuwe Tonge, met Lijsbeth Leenderts Lantman, j.d., woonende in Middelharnasch, 14 December N. Tong.
1637 14. Feb. Joris Willemsz Langbrouck, j.g. van Middelharnasch, met Pietertje Jan Knoters, j.d., mede woonende alhier, getrout
26. Mar. Pieter Abrahamsz, j.g. van Middelharnasch, met Commertje Cornelisdr, j.d. vande Oude Tonge, 19 April.
12 Jun. Roel Marthensz, j.g. van Middelharnasch, met Jannetje Jacob Coninx, j.d., mede woonende alhier, 27. dito.
11 Jul. Jan Vrancken, j.g. van Middelharnasch, met Neeltje Crijnsdr, wed.e van Jan Jansz, mede woonende alhier, 9. Aug.
2e Jul Johannes Jacobsz Hotting, j.g. van Middelh., met Lijntje Jansdr, j.d., mede woonende alhier
9 Sept. Leendert Claesz, wed.r van Jannetje Cornelis, woonende in Middelharnasch, met Maijtje Jacobs, j.d. van t Oudtdorp, woonende alhier, 1e Nov.
19 Sept. Willem Cornelisz, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Crijnsdr, j.d., mede woonende alhier, den 11 Octob.
19 Sept. Arij Cornelisz van Putten, ??wed.r van Neeltje Cornelisdr, gebooren in Heeckelingen, met Jannetje Jansdr Cattestaart, j.d. van Middelharnasch, 4 Octob.
1e Jan. 1638 Neel Dirck Joostensz, j.g. van Middelharnasch, met Annetje Cornelisdr van Cakum, j.d., mede woonende alhier, den 17 Jan.
Den 7 Jan. Leendert Jansz, wed.r. van Geertje Gerritsdr, met Maijtje Jansdr, j.d., beijde woonende alhier, den 31. Jan.
Den 14 Jan. Jacob Arensz Boone, j.g. van Middelharnasch, met Arentje Cornelisdr, j.d., mede woonende alhier, 31 Jan.
Ondt. N. Tonge den 26 Jan. Harman Pietersz van Houcke, j.g. uijt N. Tonge, woonende int Sommelsdijksche lant, met Maijtje Arensdr, wed. van Jan Arensz Guijlekenaer, woonende op de gront van Middelharnasch, getrout op Stadt.
Sommelsd. 20. Feb. Thomas Jacobsz vanden Hove, j.g van Sommelsdijck, met Arentje Faesdr, j.d. van Middelh., 18. Mart. Sommelsd.
N. Tonge 6. Mart. Cornelis Leendertsz Breman, j.g. van Middelharnasch, met Neeltje Adamensdr, j.d., woonende N. Tonge, 3. April N. Tonge
Den 13 Mart. Jan Cornelisz Kip, wed.r van Greetje Jansdr, woonende in Middelharnasch, met Christijntje Heijndricxdr, j.d., woonende in Sommelsdijck, 28. Mart.??
Inde Plate 15 Maij Marinu s Willemsz, j.g. van de Galentesche Sluijs, met Jannetje Aertdr, j.d. van de O. Tonge, gegeven attest. 24 dito
Ondertrout den 14. Mart. Johan Wijbrantsz Tubalhain, j.g. van sGraven-hage, met Margareta de Roij, j.d., woonende in Middelharnasch, getrout den 18. April.
Ondertrout inde Plate den 5 Junij Marinus Willemsz, j.g., woonende Galentesche Sluijs, met Jannetje Aerts, j.d. uijt O. Tonge, att. Den 21 Junij
Sommelsdijck den 26. Junij Jan Andriesz Spangjaert, j.g. van Middelharnasch, met Maetje Cornelisdr Coomans, j.d. van Sommelsdijck, sijn getrout tegen ordre sonder attest. den 29 Julij in Sommelsdijck??
Den 14 Aug. In Sommelsd. Claes Dircksz, j.g. van Heijntjes lant, woonende in Middelh., met Ariaentje Commersdr, j.d., woonende in Sommelsd.
Den 26 Aug. Mr. Abraham de Ridder, wed.r laetst van Grietje Cornelisd, woonende in Sommelsd., den 26. Septemb. Getrout
Den 4 Sept. Cornelis Darrensz, wed.r van Maijtjen Arensdr, met Christine Jansdr, wed.e van Willem Willemsz, beijde woonende in Middelharnasch, 19. Sept. getrout
Den 10. Sept. ondertrout Pieter Heijndrijcksz, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Theunisdr, j.d., mede woonende alhier
Getrout den 17 Octob. op S Rholicke attestatie vande Stadt Frans Jansz, j.g., met Bastiaentje Jacobsdr, j.d., beijde woonende op de Stadt??
Den 23 Octob. Jacob Cornelisz, wed.r. van Neeltje Jansdr, met Jannetje Aren Boone, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout den 21 Nov.
Den 29. Octob. Willem Claesz Buijck, j.g. van Middelharnasch, met Grietje Cornelisdr, wed.e Leendert Dircksz, getrout den 7. Nov.
Den 30. Octob. Theunis Rijcksz, j.g. vande Stadt, met Vroutje Thomasdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, den 21 Nov.
Nov. Teunis Lambrechtsz, j.g. van Middelharnasch, met Pietertje Cornelis, j.d., mede woonende alhier, den 28. dito??
Ondtrout Cornelis Gillisz, j.g. van Mijnsheerenlant, met Maijtje Arensdr, wed.e laetst van Jan de Loose, woonende alhier, getrout den 30. Januarij.
1639 Den 19. Mart. in Sommelsd. Andries Jansz, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Jansdr, j.d. van Sommelsdijck, gegeven attestatie van ?ath den 4. April
Ondertrout den laetsten April ??Jan Arensz, j.g. van Dordrecht, met Maijtje Marinusdr, j.d. van Sommelsdijck, beijde woonende in Middelharnasch, getrout in Maij.
Op Stadt den 2. Julij Pieter Centsz, j.g. vande Stadt, met Stijntje Gillisdr, woonende inde heerlijckheijt Middelharnasch, getrout op Stadt.
Ondertrout Jacob Bastiaensz, wed.r van Agnietje Gerritsdr, woonende in de O. Tonge, met Jannetje Gijsbertsdr, j.d. van Middelharnasch, getrout in Middelharnasch 7. Aug.
Den 19 Aug. Cornelis Jansz Reuse, j.g. van Middelharnasch, met Aegie Thomasdr, j.d., mede woonende alhier, getrout.
Den 24. Sept. Jan Passchiersz, wed.r laest van Lijntje Cornelisdr, met Jannetje Willemsdr, j.d. vande N. Tonge, beijde woonende alhier, getrout den 16. Octob.
19. Novemb. Cornelis Bouwensz, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Thomasdr, wed. van Aren Arensz Post, mede woonende alhier, den 11. Decemb.
Dec. Dirck Michielsz, wed.r van Pietertje ?dr, met Aechje ?dr, j.d. van Middelharnasch
Ao 1640 7. Jan. Cornelis Anthonisz, wed. van Jobje Pieters van Bergen op Zoom, met Ningetje Jacobs, j.d. van Middelharnasch
Ondertrout den 11. Jan. Pieter Leendertsz, j.g. van Middelharnasch, met Grietje Pietersdr, j.d., mede woonende alhier, getrout
17. Feb. of 18 Heijndrick Arensz de Bode, j.g. van Brouwershaven, met Jannetje Jansdr, wed.e Chiel Bastiaensz, beijde woonende in Middelharnasch, 6. April
10. Mart. Claes Rijcksz, j.g. vande Stadt, met Grietje Jacobsdr, wed.e Dingeman ?sz, beijde woonende in Middelharnasch, 26. Feb.
17. Mart. Jan Jacobsz, j.g. van Princelant, met Jacomijntje Jacobsdr, j.d., woonende Sommelsd., x
Cornelis Leendertsz, wed.r van Neeltje Ariaens, met Jannetje Gabrielsdr, j.d., beijde woonende alhier, 26. April
17. April Jan Vrancksz, wed.r van Neeltje Crijnsdr, met Stijntje Cornelis, j.d. van Melissant, woonende in Sommelsdijck, getrout Somd. m. attest.
Heijnd. Thomasz, wed.r laest van Gijsje Fransdr, met ???.., getrout 19 Juli op Stadt
Getrout in Julio Cornelis Willemsz Roij, j.g. van Middelharnasch, met Lijntje Dircd., j.d., mede woonende alhier
Getrout Julie Pieter Marinusz, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Ingelsdr, j.d., woon. alhier
18 Aug. Cornelis Arensz Coster, j.g. van Middelharnasch, ???, met Jess? Claesdr, j.d., mede woonende alhier, 9. Sept.
1643
Den 5. Martij op den kercke met attestatie van Briel getrout Cornelis Arensz Cluijt, wed.r van Jannetje Cornelisdr, met Soetje Heijndricksdr, j.d., beijde woonende inden Briel
Den selven dito getrout op de attestatie van Sommelsd. Cornelis Leendertsz, j.g. van Dirxlt., ende Arentje Arensdr, j.d. van Sommelsdijck, beijde in Sommelsd. woonende
13. Mart. Jan Jacobsz, j.g. van Simonshaven, met Tanne Corstiaensdr, j.d. van Middelh., ? attest den 10.April.
26. Mart. Gerrit Jacobsz Coninck, wed.r van Jannetje Jansdr, met Jacomijntje Jansdr, wed.e laetst van Abraham Cornelisz, woonende in Sommelsd., 19. April.
3. April Thomas Arensz Post, j.g. van Rijderkerkke, met Aechje Arensdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, 3. Meij.
11. April Willem Staesz, j.g. vande Stadt, met Elsje Pietersdr van Hoochstraten, woonende in Sommelsd., in Sommelsd. den 3. Meij.??
18. April Jan Leendertsz Vliegvis, j.g. van Middelharnasch, met Grietje Pietersdr Visscher, wed.e van Jan Arensz, van Piershill, woonende in Sommelsdijck, getrout in Sommelsd.??
9. Meij Goossen Gerritsz, wed.r van Agnietje Jacobsdr, woonende inde N.Tonge, met Maijtje Jansdr van Putten, wed.e van Arent Leendertsz, woonende in Middelharnasch, 21 Meij N. Tonge.
Op den 9. Meij Arij Louwersz, j.g. van Goch, met Eva Cornelisz van Machele, j.d. van Sommelsdijck, ondertrout.
Op den 6. Junij ondertrouwt Jan de Roij, jongman, secretaris inde Nieuwe Tonge, met Maria V?illers, j.d., woonende in Sommelsdijck
Den 9. Sept. ondertrout Jan Arensz, jongman van de Stadt, woonende in Out Beijerlant, met Cathalijntje Marcusdr vande Brande, j.d., woonende in Middelharnasch, gegeven attestatie den 3. Octob, getrout in Bommel den 4. dito.
Den 24. Sept. ondertrout Geleijn Cornelisz, jongman van Biert, woonende in Sommelsd., met Annetje Jansdr, j.d. van Middelharnasch, woonende in Sommelsdijck, getrout in Sommelsd.
Ten versoucke van D. Heijd..s den 17. Oct. ondertrout Claes Jansz Bouman, j.g. Geertruijdenberg, woonende in Sommelsd., met Sophia Jochumsdr, j.d. van Lubeck, woonende in Sommelsd.
Den 17. Oct. Cornelis Marinusz, wed.r van Tannetje Gerritsdr, met Annetje Jacobsdr, wed.e van Kashoete, beijde woonende alhier, den 1en Nov.
Ten versoucen vande kerckenraet in Sommelsd. den 31. Octob. ondertrout Jacob Gaveel, j.g. van Sommelsd., met Ariaentje Claesdr, wed.e van Bastiaen Engelsz, mede woonende in Sommelsd.
26. Dec. Ao. 1644 Gerrit Jansz Reuse, wed.r van Arentje Willemsdr, met Jacomijntje Pietersdr, j.d. van Brugge in Vlaenderen, beijde woonende alhier, 17. Jan.
23. Jan. Cornelis Jansz Holdernijt, j.g. van Sommelsd., met Neeltje Heijndricksdr, j.d., woonende op de gront van Middelhar., 18 Feb.
27. Feb. Willem Willemsz Com, j.g. van Middelharnasch, met Arentje Willemsdr, j.d., mede woonende alhier, 13en Mart.
23. April Aren Cornelisz Grauwkous, j.g. van Middelharnasch, met Leentje Arensdr, j.d. van Sommelsd., woonende op dese gront, getrout in Meij.
4. Jun. op Stadt Michiel Jansz, wed.r van St. Annalant, woonende op den Bommel, met Pietertje Gillisdr, j.d., woonende op de gront van Middelharnasch.??
Den 29. Jul ondertrout Jan Jacobsz, wed.r van Jacomijntje Jacobsdr, met Trijntje Woutersdr, j.d. vande O. Tonge, beide woonende in Middelharnasch, getrout
Ondertrout den 2. Sept. Cornelis Theunisz Blom, j.g. van Middelharnasch, met Aechje Bastiaensdr, j.d., mede woonende alhier, getrout den 18. Sept.
23. ??Sept. Jan Jacobsz Palij, wed.r van Tannetje Corstiaensdr, met Willemtje Leendertsdr, j.d. van Goeree, beide woonende alhier, 23. Octob.
29. Sept. Aren Heijndrick Otte, j.g. van Middelharnasch, met Theuntje Arentsdr, j.d., mede woonende alhier, 23 Octob.
Op Stadt 20 Oct. Pieter Jansz, j.g., woonende in Middelharnasch, met Lijsbeth Arense, j.d. uijt tlant vander Goes, woonende op Stadt, getrout op Stadt??
Ondertrout den 3. Jan. 1645 Gillis Jacobsz, j.g. van uijt Sommelsdijck, met Leuijntje Lowijsdr, j.d. van Oeselgen in Vlaenderen, beijde woonende in Middelharnasch, getrout den 5. Feb.
11. Feb. inden Bommel ??Aren Cornelisz, jongman vanden Bommel, met Jacomijntje Wouterse, j.d., woonende in Middelharnas, getrout op de Stadt.
24. Feb. Joris Cornelisz, wed.r van Janne Doots, met Neeltje Jansdr van Gramsberge van Wijck, beijde woonende alhier
Op Stadt 11. Mart. Jan Claesz van Sorge, wed.r van N. Tonge, woonende alhier, met Bastiaentje Gerritsdr, j.d., woonende in Sommelsd. Lant, 2. April.
8. April Leunis Marinusz, j.g. vande O. Tonge, met Neeltje Leendertsdr, j.d. vande Oudenhoorn, beijde alhier, ?. Maij op Stadt??
2. April Pieter Heijndrick Otten, jongman van Middelh., met Neeltje Jacobsdr Loock, j.d. van Dirxlant, woonende alhier
Lambrecht Cornelisz van Kakum, j.g. van Middelharnasch, met Maijtje Danckersdr, j.d., woonende in Sommelsdijck, 7 Sep.
16. Sep. Maerten Jacobsdr Backer, jongman van Middelharnasch, met Arentje Willemsdr Pas, j.d., mede woonende alhier, 1en Octob.
Op Stadt den 15. Sept. Jonas Gillisz, wed.r, woonende op de Stadt, met Neeltje Jansdr, wed.e, woonende mede heerlickheijt van Middelharnasch, 8. Oct. op Stadt
18. Nov. Aren Pietersz, wed.r van Neeltje Arensdr, woonende op Stadt, met Ameltje Gerritsdr van Middelharnasch, 14. Jan. 1646 getrout??
2. Decemb. Leendert Jacobsz van Goutswaert, jongman vande Stadt, met Maijtje Jacobsdr, j.d. van Middelharnasch, getrout op Stadt 1en Jan. 1646.
10. Feb. Jacob Heijndrick Ottesz, jongman van Middelharnasch, met Jannetje Leendertse, wed.e van Pieter Willemsz, mede woonende alhier, 4. Martij
17. Feb. Pieter Centsz ?oplasdijck, jongman van Simonshaven, met Mijntje Cornelisdr, j.d. van Middelharnasch, 11. Martij
Den 1en April Bastiaen Willemsz Borne, wed.r van Lijsbeth Jansdr, met Jacomijntje Heijndricksdr, wed.e van Joris Trommel, beijde woonende alhier, 15. April
Den 12. April in Zuijtlant Jacob Jacobsz Ruijchdijck, jongman van Zuijtlant, met Grietje Pieterse, j.d. van Zuijtlant, woonende alhier, getrout in Zuijtlant
13. April Frans Jorisz, wed.r van Susanna Arense, met Marijtje Cornelisdr, j.d., woonende in Middelharnasch, getrout
26 Maij Jan Florisz van Neck, jongman, met Ariaentje Jans, j.d. van Sommersd., 17 Junij
Julij Jan Passchiersz, wed.r laetst van Jannetje Willemsdr., met Leentje Theunis Pirck, j.d., beijde woonede alhier, Aug. Tonge
Aug. Gerrit Jansz van Lier, mr. steenhouwer inden ?ije, met Geertruijd de Roij, j.d. van Mddelharnasch, 2. Sept.
Den 8. Sept. ondertrout ??ten versoucen van pred. in Sommelsdijck, ??Heijndrick Cornelisz, jongman, ende Lijsbeth Maertens, wed.e van Rochus Huijbrechtsz, beijde woonende in Sommelsd.
Den 24. Oct. ondertrout Theunis Jorisz Trommel, wed.r van Arentje Jansdr, met Jannetje Leendertsdr. Vliegvis, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, 18. Nov. getrout.
Den 10. Nov. Maerten Jansz, jongman, met Ariaentje Heijndrick Paters, j.d., beijde woonende op de gront van Middelharnasch, op Stadt den 2. Decemb.
Den 15. November ten versoucke van predicant in Sommelsdijck ondertrouwt Jan Joostensz Willeboort, wed.r van Aechje Jacobsdr, woonende tot Dordrecht, met Martijntje Pietersdr Neuteboom, j.d. van Sommelsdijck
Inde Plate 22. Nov. Gerrit Lievensz, wed.r van Elsdijck, woonende inde Plaet, met Claertje Jacobsdr, wed.e, woonende alhier.
Den 7. Dec. ondertrout Jan Cornelisz Kip, wed.r laetst van Stijntje Heijndricsdr, woonende tot Rotterdam, met Heijltje Willemsdr de Grave, j.d., woonende alhier, getrout den 13 Jan.
A.1647 ondtrout in Dirxlant Leendert Mancksz, wed.r van Dingene Bastiaens, met Pietertje Jacobsdr, j.d., beijde woonende in Dirxlant, en aldaer getrout
Ondertrout tot Elckerzee den 30. Dec. Isaac Jansz, jongman van Zeerooskercke, laetst gewoont hebbende alhier, met Jannetje Leendertsdr, wed.e van Ellemeet.
Den 1en Feb. Gerrit Bastiaensz Quinten, jongman van Middelharnasch, met Huijbertje Arensdr, j.d. van Sommelsdijck, getrout den 3en Martij
Den 8. Feb. Cornelis Jansz Reuse, wed.r van Aechje Thomasdr, met Pietertje Cornelisdr, j.d. van Goeree, den 10. Martij.
Delfshaven den 24. April De heer Otto de Roij, rentm. en dijckgrgraeff in Middelharnas, wed.r van Joff. Barbara Jacobs, met Joff. Maria Arense van Conijnenburg, wed. van Arien Claesz vander Maat, woonende op Delfshaven, aldaer den 19. Meij.
4. Meij Pieter Corstiaensz, jongman van Dreijschor, met Neeltje Meeusdr, j.d. van Middelharnas, 10. Junij
25. Meij Lodewijck Dachusz, jongman van Middelharnasch, met Crijntje Cornelis, wed. van Marinus Cornelisz Tiggelman, woonende op Herckinge, 10. Junij.
Coorndijck den 22. Junij Bouwen Leendertsz, jongman van Middelharnasch, met Elisabeth Allartse, j.d. van de Corendijck, aldaer 14 Julij
Op Stadt den 11. Julij Theunis Reijersz, wed.r van de Stadt, met Annetje Jacobsdr, wed.e van Middelharnasch, 4 Aug. aldaer.
24. Aug. Pieter Cornelis Peeman, jongman van Brouwershaven, met Barbara Janse, j.d. van Sommelsdijck, woonende alhier, 3. Oct. Rotterdam.
14. Sept. Jan Pietersz Grauwkous, j.m. van Middelharnasch, met Catalijntje Rijckelensdr, j.d. van Soeterwoude, 6. Oct.
5 Oct. Phlip Mattheusz, wed.r van Neeltje Willems, met Arentje Jobsdr, j.d., woonende beijde, 20. Oct.
16. Octob. Paulus Paulusz van der Velde, jongman van O. Tonge, laetst gewoont hebbende tot Rotterdam, met Magdalena de Roij, j.d. van Middelharnasch, den 10. Novemb.??
N. Tonge den 7 Dec. Cornelis Jansz, jongman van Sonnemaer, met Grietje Otsdr, j.d. van Middelharnasch, aldaer getrout den 20 Dec.
O. Tonge den 7. Dec. Jan Gillisz Verbeeck, wed.r van Lijntje Arensdr, woonende in Middelharnasch, met Neelje Jansdr, j.d., woonende in de O. Tonge, aldaer getrout den 26. December
Den 4en Jan. Ao. 1648 Leendert Willemsz de Grave, jongman van Middelharnasch, met Arentje Maertens Pas, j.d., mede woonende alhier, getrout den 23. Feb.
Op den Bommel den 1. Feb. Harman Pietersz van Houcke, wed.r van Marijtje Arensdr, woonende in t Middelharnasch lant, met Marijntje Chroes, j.d., woonende inden Bommel, den 8. Mart inden Bommel getrout
Den 29. Feb. Doen Pietersz Lanckum, jongman Wijnum in Vrieslant, met Maijtje Pietersdr, wed.e van Gerrit Borrendrincker van Middelharnasch, woonende in Sommelsdijck
Den 14. Mart Pieter Jacobsz Grovert, jongman van Middelharnasch, met Tannetje Jacob Coninx, wed.e laetst van Otto Gabrielsz, mede woonende alhier, den 9. April
Den Martij Willem Rogiersz, jongman van Sommelsdijck, met Jannetje Gerritsdr, j.d. van Middelharnasch, 13. Ap.
Den 14. Martij Phlip Jansz, wed.r van Maijtje Cornelisdr, met Tannetje Verbeecke, wed.e van Jacob Pietersz van Hanswijck in Vlaenderen, woonende alhier, 13 April.
6. Maij Cornelis Willemsz Cloet, jongman van de N. Tonge, met Ariaentje Danckertsdr, wed.e van Aren Cornelis Slick, woonende alhier, getrout den 24. Meij
7. Meij Claes Leendertsz, wed.r van Neeltje Jansdr, met Maijtje Theunisdr van Sommelsdijck, beijde woonende alhier, 14. Junij??
9. Meij Frans Pietersz, jongman van de Plate, met Neeltje Jansdr, j.d. van de O. Tonge, beijde woonende alhier, 24. Meij.
14. Meij Maerten Jacobsz, wed.r van Arentje Willemsdr, met Dingene Maertensdr, j.d., beide van Middelharnasch, 1en Junij.
13. Junij Gerrit Cornelisz Hottich, jongman van Middelharnasch, met Jannetje Cornelisdr, j.d., mede woonende alhier, 28. Jun.
19. Jun. Michiel Dirxsz, jongman van Middelharnasch, met Neeltje Heijndrixdr, j.d. van Sommelsd., 5. Julij
3. Julij Pieter Theunisz Quante, jongman van Middelharnasch, met Maijtje Arentsdr, j.d. van Sommelsdijck, 2. Aug. Sommelsdijck
9. Aug. Jan Jacobsz Canse, jongman van Middelh., met Neeltje Theunisdr, j.d. van Zeelant, woonende alhier, 30 Aug.
Den bruijdegom is gestorven, het 3. gebot gegeven sijnde, Gerrit Gerritsz, jongman van Middelharnasch, met Leentje Cornelisdr, j.d. van Melissant
Nov. Leendert Leendertsz Vliegvisch, woonend alhier, met Leentje Jacobsdr Canse, wed.e van Aren Arensz, woonende in Sommelsdijck, getrout in Sommelsdijck
21. Novemb. Jan Pietersz Guijlkenaer, wed.r van Soetje Jansdr, woonende in Sommelsdijcksche lant, met Maijtie Fransdr, wed.e van Jan Maerth, woonende op de gront van Middelharnasch, getrout op Stadt.
Den 1en Dec. ondertrout capiteijn Thomas Gri?sith Engelsman met Cornelia Laurensdr, weduwe van Jacob Westerberg, woonende in Sommelsd.
Den 12. Jun. Ao. 1649 Pouwels Dircksz van Schoolburg, jongman van Dirxlant, met Aeltje Florisdr, weduwe van Chiel Centsz, beijde woonende alhier, getrout in Dirxlant
13. Feb. Willem Cornelisz Kockhaes, wed.r van Maijtje Crijnsdr, met Jacomijntje Dircksdr, j.d. vander Goes, beijde woonende alhier, gegeven attestatie
20 Feb. Stoffel Jacobsz, jongman van Sommelsdijck, met Lijsbeth Lievensdr, j.d. van de Stadt, beijde woonende alhier, 21. Mart.
N. Tonge 20. Mart Maerten Arensz Pas, wed.r van Leentje Sieversdr, woonende alhier, met Jannetje Pietersdr, wed.e van Chiel Jansz Raap, woonende inde N. Tonge, 11. April
IV. April Thomas Arensz Post, jongman van Middelharnasch, met Lijntje Fransdr, j.d. vanden N. Hoorn, 2. Meij.
18. Ap. Daniel Jacobsz, jongman van Gent, laetst gewoont hebbende tot Rotterdam, met Grietje Phlipsdr, j.d. van Sommelsdijck, 16 Meij
23. April Leend. Heijndricksz Houwer, jongman van Middelharnasch, met Cornelia Bastiaensdr, j.d., mede woonende alhier, 9. Meij
29. April Cornelis Jorisz, van Middelharnasch met Arentje Theunisdr, j.d., mede woonende alhier, 24. Meij
8. Meij Maerten Vrancksz, jongman van Middelharnasch, met Trijntje Woutersdr, wed.e van Jan Jacobsz, mede woonende alhier, 31. Maij inde Stadt.
Inde Plate den 15. Maij Barthel Gerritsz Gunst, wed.r van Lijntje Centsdr, met Hester Pietersdr, wed.e van Marinus Jacobsz, woonende inde Plate, getrout op de Stadt ??
Op den 24. Junij op het versouck vande predicant in Sommelsdijck ondertrout Charles Freijer, jongman van Berg op Zoom, met Lijsbeth Westerbaens, j.d. van s Gravenhage, woonende in Sommelsdijck
Den 30. Sept. Jacob Willemsz, jongman van Middelharnasch, met Jannetje Willemsdr op den Dam, j.d., mede woonende alhier, den 17. Oct.
Den 29. Septemb. Jan Jansz Krol, jongman van Middelharnasch, met Alijsen d Allis, den 31. Oct.??
Den 15. Oct. Leendert Arensz Voorwinde, jongman van Sommelsd., met Centje Pietersdr, wed.e van Huijbert Jaspersz, woonende alhier, den 9. Nov. getrout Rotterdam??
1650 in Wolferdijck den 3. Feb. Leendert Willemsz, wed.r van Arentje Maertense, woonende alhier, met Tannetje Marinusdr, j.d. van Wolferdijcke, getrout den 27. Feb.
10. Feb. Jacobus de Roij, jongman, rentmeester in Middelharnasch, met Judith Ge?steramis, j.d., woonende inden Hage, 6. Mart
19. Feb. Aren Jacobsz Stelleboer, jongman van N. Beijerlant, woonende alhier, met Geertruijt Jansdr, j.d. van Sommelsdijck, 13. Mart.
24. Mart Abraham Arensz Boone, jongman, met Annetje Willemsdr, j.d. van Alckmaer, woonende in Sommelsd.
2. April Leendert Harmansz, jongman van Dirxlant, met Marijtje Jansdr, j.d. van Meuceberras in Vlaenderen, getrout in Dirxlant.
8. April in Geervliet Adrianus Ridderus, jongman, secretaris in Geervliet, met Petronella Capermans, j.d. van Geervliet, aldaer getrout 1en Maij.
30. April Jacob Cornelisz, wed.r van Janne Boone, met Pietertje Jobsdr, j.d., beijde woonende alhier, 15 Maij.
In Junio getrout op attestatie vande Coorendijck en Sommelsd. Dirric Adams Schotsman, woonende in Sommelsdijck, ende Leuntje Cornelis, j.d. van de Coorendijck.
16. Jul. Frans Fransz Dury, jongman, woonende alhier, met Tannetje Heijndrixdr, j.d. uijt Sommelsd., getrout Sommelsd.
Tot Middelburg 16. Jul Pieter Bastiaensz de Vos, wed.r van Vijchel, met Cathalijntje van Kakelbos, woonende tot Middelburg, alhier getrout
25. Jul Michiel Dircksz van Putten, jongman van Middelharnasch, met Soetje Joostdr, j.d., woonende op Stadt, getrout
30. Sept. Jacob Heijndricksz, jongman, met Neeltje Bastiaensdr, j.d., beijde woonende alhier, getrout
25 Nov. Engel Joosten, j.m. van Dirxlant, met Heijltje Willemsdr de Graev, wed.e van Jan Kip, woonende alhier, getrout.
22. Feb. A. 1651 Heijndrick Arensz, wed.r van Jannetje Huijgen, met Marijtje Theunis van St?, wed.e van Crijn de Bock, woonende in Sommelsd., getrout
25. Maij Pr. Willemsz Verolme, j.m. van Sommelsd., met Trijntje Jacobsdr vander Werve, j.d. van Middelh., getrout
12. Meij Gerrcoss Cornelisz, j. man van de Stadt, met Maijtje Willem Grovers, j.d. van Middelharnasch, getrout
26. Meij David Gijsbrechtsz de Hag, wed.r van Goutje Sweres, met Sara Ridderus, j.d. van Middelharnasch, 11. Junij??
Inden Hage 20. Meij Heijndrick Verschuure, wed.r van Lijsbeth van Dalen, met Lijsbeth de Rug, j.d. van Middelh., ? ? attestatie van ?, getrout 13. Jun
9. Jun Andries Jansz Cattestaart, wed.r van Middelh., met Soetje Gerritsdr, j.d., mede woonende alhier, 25 Jun.
9. Jun Heijndrick Joosten, j.man van Middelh., met Aeltje Jorisdr, j.d., mede woonende alhier, 25 Juni.
16. Jun Jan Pietersz, wed. van Paulijntje Abrahams, woonende in Dirxlant, met Soetje Pieters, wed.e van Dirck Maertensz , woonende alhier, 2. Jul.
24. Jun. Christiaen Gerritsz, jongman, met Leentje Arensdr, j.d., beide woonende alhier, 16 Julij.
21. Jul. Pouwels Jansz, jongman, met Jobje Arensdr., beijde van Middelharnasch, 6. Aug.
23. Jul. Cornelis Theunisz , wed.r van Aechje Bastiaensdr, met Arentje Arensdr, j.d. van Sommelsd., 6. August.
29. Jul. Arij Jansz, wed.r van Aechje Jans, met Neeltje Willemsdr, wed.e van Cornelis Hottich, 13. Aug.
1. Aug. Bastiaen Arensz, jongman, met Maijtje Pietersdr, j.d., beijde van Middelharn., 17. Sept.
Op Stadt den 29 Aug. Mels Claesz Timmerman, jongman, met Cornelia Baltensdr, j.d. van Stadt, 24. Septemb.
30. Sept. Theunis Trommel, wed.r van Arentje Joris, met Neeltje Jacobs Canse, j.d. van Middelharn., 29. Oct.
30 Oct. Jan Jorisz, jongman, met Grietje Robbertsdr, j.d. van Goeree, 9. Dec. Getrout
21. Nov. Jan Arensz de Grave, jongman, met Lijsbeth Willemsdr, j.d. van Rotterdam, 3. Dec.??
18. Nov. Aren Cornelisz, wed.r van Grietje Bastiaens, met Neeltje Leenderts, j.d. van Middelharnasch, 3. Dec.
25 Nov. Joris Mathijsz van Elslant, jongman van Merr?, met Huijbertje Jansdr, j.d., woonende in Sommelsdijck, 10 Dec.
Tot Goes den 7. Oct. Arien Pietersz, wed.r van Ameltje Gerritsdr, met Jannetje Janse, j.d. van ter Goes, gegeven attestatie 12. Dec.
Dirxlant den 2. Dec. Aert Willemsz van der Sluijs, jongman, met Tannetje Louweris van Aerde, j.d. van Dirxlant, Dirxlant 26. Dec.??
8. Mart Theunis Jacobsz Grovert, j.m. van Middelh., met Centje Pietersdr, wed., mede woonende alhier, 24. Dito
9. Mart Maerten Arensz Pas, wed.r., met Trijntje Aren Costers, j.d., beijde van Middelharnasch, 25. Dito
5 April Dirck Florisz van Neck, jongman, met Lijntje Heijndrick Coninx, j.d., beijde woonende alhier, 21. Dito
6. April Jacob Michielsz Nots, j.m. van Middelh, met Bastiaentje Gerritsdr, j.d., mede woonende alhier, 28. Dito
6 April Jasper Theunisz, j.m. van Middelharn., met Willemtje Jansdr Klinckerlant, j.d., woonende in Sommelsd., 23. Dito
3.Meij Simen Maertensz, j.m. van Middelharnasch, met Tannetje Jacobsdr, j.d. van Middelharnasch, getrout
25. Meij Willem Maertensz, j.m., met Annetje Frans, j.d. van Sommelsd., getrout in Sommelsd.
22. Jun. Joost Jansz van Steres, wed.r van Maijtje Engelsdr, woonende op Craijers plate, met Jannetje Timmermans, wed.e van Laurens Fierstrate, wooende in Middelh., 7. Julij Dirxlant.
Den 7. Jul. getrout op de attestatie van Sommelsd. Hendrick Barentsz, wed.r, met Baaltje Heijndrixdr, wed.e, beijde woonende in Sommelsd. ??
Den 20. Jul. Theunis Jansz van Sonnemaer, wed.r van Catalijntje Jacobsdr, met Ariaentje Claesdr, wed.e van Theunis Cornelisz, woonende inde Plate, getrout.
Ondertrout in Saemslach ende aldaer getrout Rochus Claesz THoff, wed.r van Jannetje Jacobsdr, met Maijtie Govertsdr, j.d. van Baerendregt
Rotterd. 7. Dec en aldaer getrout Cornelis Michielsz, wed.r. van Middelharn, met Ermpje Huijbrechtsdr, wed.e van Rotterdam.
Ao. 1653 17. Jan. Cornelis Leendertsz Ripje, jongman, met Maijtje Danckertsdr, wed.e van Lamb. Cornelisz, beijde woonende in Middelharn., getrout
24. Jan. Jan Aertsz Casteleijn, jongman van Dirkxlt., met Maijtje Jansdr, j.d. van Middelharn., getrout.
19. April Chijsser Maertensz Pas, jongman, met Martijntje Jacobsdr, j.d., beijde van Middelharn., getrout.
24. Maij Storm Maertensz Pas, jongman, met Jannetje Jansdr, j.d., beijde van Middelharn., getrouwt??
Meij Cornelis Reijniersz Doetum, jongman, met Hester Theunisdr, wed.e van Theunis Jaspersz, beijde woonende in Middelharn., getrout in Sommelsd.
7. Junij Niclaes de Ridder, jongman van Sommelsd., met Ariaentje Jansdr Groenendijck, j.d., woonende in Middelharn., getrout.
26. Julij Jan Claesz de Har, jongman vande Oude Tonge, met Arentje Jacobsdr, j.d. van Middelharn., getrout inde O. Tonge
5. Aug. in Maessluijs en daer getrout Leendert Pietersz, jongman, woonende in Maessluijs, met Soetje Willemsdr, j.d. van Middelh.
Den 6. Aug. ondertrout ten versoucken van D. Hendanus Gerrit Vermeij, jongman van Dordt, met Lijntje Neutoeronis, j.d. van Sommelsd.
7. Aug. Pieter Claesz Dickin, wed.r. van Maijtje Jansdr, woonende in Middelh., met Leentje Leendertsdr, j.d., woonende in Sommelsd., 27. Getrout
9 Aug. Ewout Pietersz Goeree, j.m. vande O. Tonge, met Dingene Bartelsdr, j.d. van Middelharn., 14 Sept.
26. Aug. Cornelis Theunisz van Roosendael, jongman, met Neeltje Willemsdr, wed. Harrent Jansz, beijde woonende Middelharn., 21. Sept. getrouwt
Maessluijs 6. Oct. Jan Willemsz Langbroeck, jongman van Middelharn., met Pietertje Jacobsdr, j.d. van Maessluijs.
22. Nov. Claes Theunisz, jongman, met Jacomijntje Lievensdr, j.d. van Dirxlant, beijde woonende alhier, getrout
1654 Bastiaen Michielsz, jongman, met Maijtje Jacobs, j.d., beijde woonende alhier, getrout 2. Maij??
Mr. Jacob Rutgers van Reijsen, jongman, woonende inde O. Tonge, met Maria Marinus, j.d., laetst gewoont hebbende in Middelh., getrout
25. Junij 1654. Pieter Florisz van Neck, jongman van Middelharnasch, met Martijntje Huijbrechts, j.d. vande N. Tonge, woonende alhier
14. Aug. inden Briel Jacobus Ridderus, wed.r, predicant in Middelharnasch, met Maria Welle, wed.e, woonende inden Briel, aldaer getrout den 8. Sept.

Getrout in Hellevoet Jacob Andriesz Spangjaert, wed.r van Trijntje Jans, met Stijntje Dingemansdr, j.d. van Sommelsd.

23. Sept. Marcus Cornelisz, wed.r van Trijntje Cornelisdr, met Ariaentje Abels Coninck, j.d., beijde woonende alhier, getrout.

23. Septemb. Joris Jorisz Bogaert, jongman van Schiedam, met Dina Willems, j.d. van Sommelsd., getrout

3. Oct. N. Tonge Jan Jansz Bras?, wed.r van Marijntje Arensdr, woonende alhier, met Huijbertje Huijbrecht, wed. van Jan Barentsz, woonende inde N. Tonge, getrout.

3. Oct. Jan Pietersz, jongman van Sommelsd., met Maijtje Willemsdr Pas, j.d. van Middelharnasch, getrout.

3. Oct. Simon Maertensz, wed.r van Tannetje Jacobsdr, woonende in Middelh., met Maijtje Cornelisdr, j.d. van Sommelsd., getrout.

31. Oct. Michiel Joostensz, wed.r van Maijtje Dirxdr, met Annetje Theunisdr, j.d. van Middelharnasch, getrout.

5. Nov. tot Rotterd. Cornelis Jansz, jongman van Middelharnasch, met Neeltje Bastiaensdr, j.d. van Rotterdam, getrout

4. Decemb. Jan Corneliz Turfs, jongman van Schiedam, met Willemtje Dingemans, j.d. van Middelharnasch, getrout den 3. Jun.

12. Dec. Cornelis Arensz, wed.r van Annetje Cornelisdr, met Susannetje Maertensdr, wed.e vanWouter Heijndrixsz, woonende alhier, Jan. Sommelsd.

14. Dec. Theunis Jacobsz Welleman, jongman van Middelharnasch, met
Ariaentje Jans, j.d. vande N. Tonge, getrout

A.1655 9. Jan Pouwels Dircksz, wed.r, woonende alhier, met Geertje Gerritsdr, wed.e, mede alhier woonachtich, 31. Dito

11. Jan binnen Gouda Steven Bastiaensz, jongman van Middelharn., met Maertje Pietersdr, j.d. van der Gouda, tot Gouda getrout??

25. Jan. N. Tonge ??Jacobus Abrahamsz de Ridder, jongman van Middelharnasch, met Arentje Gijsbertsdr, wed.e van Claes Leenderts Machols inde N. Tonge

20. Feb. Claes Theunisz, wed.r van Jacomijntje Lievens, met Truijtje Fransdr, j.d., beijde woonende alhier, getrout inde N. Tonge

6. Mart Barthel Abrahamsz, jongman van Zierikzee, met Maijtje Pietersdr, j.d. van Middelharnasch, 25. April.

13. Mart. Steven Jansz Nieuwenhouve, wed.r van Sara Cornelisdr, woonende op de gront van Sommelsd., met Jannetje Arensdr., j.d. van Middelharnasch, 4. April O. Tonge

2. April Michiel Gillisz, jongman van Middelharnasch, met Annetje Pieters, j.d. van de Nieuwe Tonge, 25. dito N. Tonge

9. April Leendert Heijndricksz Houwer, wed.r van Cornelia Bastiaensdr, woonende alhier, met Hendrickje Cornelis, j.d. van Sommelsdijck, den 25. dito getrout Sommelsd. sonder attestatie??

9. April O. Tonge Huijbert Jansz, jongman vande O. Tonge, met Arentje Jansdr, j.d., woonende op de gront van Middelharnasch, O. Tonge 9. Meij.

24. April Jasper Arensz, jongman van Middelharnasch, met Marij Leendertsdr Plockhoij, j.d., woonende alhier, 9. Meij

30. April Cornelis Marinusz, wed. r van Elsje Jansdr, met Aechje Dingemansdr, beijde woonende alhier.

Den 2en Meij getrout op attestatie van Rotterdam in Sommelsdijck Gerbrant Jacobsz, jongman, ende Geertje Dirxdr, wed. in Sommelsdijck

11. Meij in Vosmaer Huijbertus de Bije, jonge baljuw en dijckgraeff in Middelharnasch, met Cornelia Verlucht, j.d. van Oudt-Vossemaer, getrout in Vosmaer

19. Junij Gijsbert Willemsz, jongman van Sommelsdijck, met Neeltje Willemsdr, wed.e van Pieter Gerritsz, woonende alhier, getrout

29en Junij Adriaen Dingmansz, jongman van Zierickzee, met Jannetje Jacobsdr, j.d. van Middelharnasch, getrout.

Den 7. Jul. Cornelis Andriesz, wed.r van Neeltje Bastiaens, woonende tot Zierickzee, met Jannetje Crijnsdr, j.d. van Middelharnasch, getrout

18. Jul. Jacob Heijndricksz Smit, wed.r van Neeltje Bastiaens, met Stijntje Pouwels, j.d. van Rotterdam, woonende alhier, getrout Dirxlant

Den 31 Julij inde N. Tonge Cornelis Pietersz Hollander, jongman, woonende op de gront van Middelh., met Trijntje Jacobs Smout, wed.e van Jasper Pouwelsz, woonende inde N. Tonge, aldaer getrout

Den 27. Aug. Pouwels Jansz vander Velde, wed.r van Jobje Ariensdr, met Martijne Jans, j.d., beijde woonende alhier, getrout

5. Oct. inden Bommel Jan Cornelisz Boote, wed.r van Lerine Laurisdr, met Catalijntje Bartholomeusdr, wed.e van Lucas Fransz, woonende inden Bommel, getrout

4. Nov. Andries Jansz Halsbergen, jongman van Middelharnasch, met Maijken Theunisdr, j.d. van Roosendael, beijde woonende in Middelharnasch, getrout

6. Nov. Lauris Claesz, wed.r laetst van Maijtje Admiraels, met Jannetje Leenderts, wed.e laetst van Jacob Otte, beijde woonende alhier, getrout

Den 18. Dec. Jan Jobsz, jongman van Dirxlant, met Cornelia Pieters, wed.e van Heijndrick op de Geere, woonende alhier, getrout.

Ao. 1656. 2. Jan. Maerten Claesz van Abele, wed.r van Maijtje Pietersdr, met Magdaleentie Hendrix, j.d. van Bremen, beijde woonende alhier

15. Jan. Aren Heijndricksz, wed.r van Theuntje Ariensdr, met Barber Jacobsdr, j.d., beijde woonende alhier, getrout

7. April Marcus Heijndricksz, j.m. van de Stadt, met Mijntje Willemsdr, woonende in Middelharnasch, getrout op Stadt ??

15. April Cornelis Jansz Reuse, wed.r van Pietertje Cornelisdr, met Lena Abrahamsdr, wed.e van Jacob Maertensz, beijde woonende in Middelharnasch, getrout den 7. Meij

13. Meij Leendert Leenderts Stalpaert, j.m., met Leentje Claesdr, j.d., beijde woonende alhier, 28. dito

19. Meij Heijnd. Pietersz, j.m. van Middelharnasch, met Leuntje Arensdr, j.d. van Sommelsdijck, getrout

8. Jul Cornelis Michielsz, j.m. van Middelharnasch, met Geertruijdt Jansdr, j.d. van Oude Tonge, in September getrout

26. Aug. Thijs Jansz, j.m. van Heest, met Trijntje Leenderts, j.d. van Middelharnasch, in Sept.

30. Aug. Harman Fransz, j.m. van Oosterlant, woonende op de gront van Middelharnasch, Bommel getrout.

8. Oct. Dirck Willemsz Pas, j.m. van Middelharnasch, met Annetje Michielsdr, j.d. van Middelharnasch, getrout

16. Sept. Marinus Marinusz, wed.r van Wijven Jacobsdr, met Jacomijntje Dircksdr, wed.e van Willem Cockhaen, beijde woonende alhier, 22. Oct.

5 Oct. Pieter Arensz, j.m. van Middelharnasch, met Lijsbeth Cornelisdr, j.d. van Goeree, 22. Oct.

6. Oct. Sommelsdijck en daer getrout den 26. dito Pieter Abrahamsz Doornheijn, wed.r van Martijntje Jansdr, met Ariaentje Jacobsdr, j.d. van Middelharnasch

13. Oct. Jan Cornelisz Coninck, j.m. van Middelharnasch, met Annetje Willemsdr Pas, j.d., mede woonende alhier, 29. Oct.

2. Dec. Maerten Jansz, j.m. van Dreijschor, met Neeltje Gerritsdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout in Sommelsd.

2. Dec. Claes Arensz t Hoff, j. man van Middelharnasch, met Ariaentje Cornelis van der Gars, mede woonende alhier, getrout

Ao. 1657 getrout den 23. Jan. in Sommelsd. Cornelis ??Paling, jongman van Middelharnasch, met Adriana Bane, j.d. van Sommelsd.

10. Mart Jacob Dingmansz, jongman, met Francijntje Jacobs, j.d., beijde van Middelharnasch, getrout

7en April Cornelis Arensz van der Slick, jongman, met Chijtje Dircksdr, j.d., woonende in Sommelsdijck, 6. Meij.

14. April Cornelis Jacobsz Zeedijck, jongman van Borstel, met Willemtje Jansdr Groenendijck, beijde woonende in Middelharnasch, 6. Meij

20. April Gerrit Arensz, jongman van Pietershouck, met Willemtje Cornelis Hottich, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout.

18. April Dirck Leendertsz Ripje, jongman van Middelharnasch, met Dina Arensdr, j.d. van Sommelsd., getrout.

4. Meij Balten Jansz Branderhoeve, jongman van Middelharnasch, met Neeltje Bastiaens, j.d. van Portugael, getrout

16. Junij Heijndrick Heijndricksz, jongman, met Jannetie Arensdr, j.d., beijde van Middelharnasch, getrout

10. Aug. Daniel Pietersz, j. man van Zuijtlant, met Aechie Woutersdr, j.d. van Middelharnasch, getrout

17. Aug. Leunis Leendertsz Ripje, jongman van Middelharnasch, met Ariaentje Jacobsdr, j.d. van Sommelsd., getrout

13. Sept. Claes Danielsz Dirris, jongman van Helvoetsluijs, met Dingene Jansdr, wed.e, beijde woonende alhier, getrout

26. Sept. Mr. Johannes van der Schelde, jongman van Dreijschorre, met Claertje Jans, j.d. van Goeree, woonende alhier, getrout

7. Nov. Claes Dickin, jongman van St. Maertensdijck, woonende alhier, met Geertruijt Cornelisdr, j.d. van Sommelsdijck, getrout in Sommelsd. sonder attest 29. Nov.

Ao. 1658 den 19. Jan. opt versouck van den kerckenraet in Sommelsd. ondertrout Frans Arensz, jongman, met Marijtje Theunisdr, beijde van Sommelsdijck??

24. Jan. Claes Jansz, jongman van Goerede, met Mijntje Hendrick Otte, j.d., beijde woonende in Middelharnasch

Den 16. Febr. Antonij Cornelisz, jongman, woonende in Middelharnasch, met Trijntje Claesdr, j.d. van Sommelsd., getrout

18. April Abraham Pietersz, wed.r van Pietertje Jans, woonende in Sommelsd., met Annetje Willems, j.d., woonende in Middelh., getrout.

20. April Dirck Gerritsz Suijder, j.m., woonende in Middelh., met Annetje Jans, j.d. van de O. Tonge, N. Tonge 12. Meij.

Getrout den 2. Jun. Pieter Hendricksz Houwer, j.m. van Middelharnasch, met Annetje Leendertsdr, j.d., mede woonende alhier

11. Meij Claes Leendertsz Breman, wed.r van Cathalijntje Thomasdr, met Josijntje Huijberts, wed.e van Sommelsdijck, getrout.

25. Meij in Claeswael Cornelis Jacobsz Spoor, j.m. van Claeswael, woonende alhier, met Jobje Jansdr, j.d. van Claeswael, aldaer getrout??

Dirxlant den 22. Jun. Ieman Jansz Groenendijck, j.m., woonende in Middelharnasch, met Loene Witte, j.d. van Dirxlant, 14. Jul.

20. Jul. Heijndrick Jansz, j.m. van Sommelsd., met Maijtje Jobs, j.d. van Middelh., 11. Aug. Bommel

27. Jul. Lambert Marinusz, wed.r van Crijntje Rootsant, met Maijtje Jansdr van Miert, j.d., woonende in Middelh., op Helvoetsluijs

10. Aug. Jan Barentsz, j.m. van Middelharnasch, met Ariaentje Pietersdr, j.d. van Sommelsdijck, getrout

Op Stadt den 15. Sep. Willem Corvinxsz Cromdijck, j.m. van de Stadt, met Mijntje Roelants, j.d., woonende op de gront van Middelharnasch, en aldaer getrout den 6. Oct.

2. Oct. Arien Dircksz, j.m., woonende in Middelh., met Neeltje Huels, j.d. van de Nieuwe Tonge, mede woonende in Middelharnasch, getrout in Sommelsd. sonder attestatie

27. Dec. Theunis Jansz Krol, j.m., met Maijtje Golwijns Malchrij, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, 1659 12. Jan.

4. Jan. Dirck Heijndricksz, j.m. uijt Plaetse lant, met Lijsbeth Leenderts Ripje, j.d. van Middelharnasch, getrout in den Bommel

Ondt. 29. Jan. Jan Arensz Hoochwerff, wed.r van Marijntje Claesdr, met Leentje Jansdr, wed.e van Sommelsd., getrout

1.Febr. Gabriel Gabrielsz, j.m. van de Plate, met Tannetje Coninx, j.d. van Middelharnasch, getrout.

7. Feb. Leendert Theunisz, j.m. van Sommelsd., met Pietertje Theunis, j.d. van Sommelsd., beijde woonende in Middelharnasch, getrout op Stadt

In Vosmaer den 22. Mart. Chijssser Leendertsz, j.m. van Middelharnasch, met Neeltje Marinusdr, wed.e van Cornelis Heijndricksz, woonende in Outvosmaer

Op den 28. Mart. op attestatie van de Nieuwe Tonge getrout Jacobus de Ridder, wed.r van Ariaentje Goverts, beijde woonende in de Nieuwe Tonge

Balten Branderhouve, wed.r van Neeltje Bastiaensdr, met Catharina Couwenberg van Beloys, wed. van D. Johannes Ambrosius

19. April Pieter Theunisz, j.m. van Sommelsd., met Barber Pietersdr, j.d. van Middelharnasch

26. April Claes Lauwersz Soetermeer, j.m. van Middelh., met Dingene Jansdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout

3. Meij Mr. Johannes Boulijn, chirurgijn, j.m. van Sommelsd., met Cornelia van Goutswaert, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout

3. Meij Jan Michielsz van Assenburg, j.m. van de N. Tonge, met Poulijntje Cornelisdr Cruijswech, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, getrout

5. Junij Maerten Jacobsz Welleman, j.m., woonende in Middelharnasch, met Jannetje Willemsdr, j.d. van de Stadt, 29. Junij

Jun. Dirck Pouwelsz Bout, wed.r van Ariaentje Marinus, woonende int lant van Goeree, met Ariaentje Michielsdr, wed. van Dirck Otte, woonende tot Rotterdam

Jun. Stoffel Marinusz, j.m. van Herckinge, met Thijsje Arensdr van der ??Slijck, j.d. van Middelharnasch

2. Junij Jacob Engelsz, j.m. van de Stadt, met Neeltje Coninx, j.d. van Middelharnasch, 20. Junij in N. Tonge

26. Julij Willem Clerck, wed.r van Lijsbeth Hulij, woonende op de gront van Middelharnasch, met Willemtje Leendersdr, wed.e van Esdras Cornelisz, woonende in Sommelsd., getrout

26. Jul. In Sommelsd. Adriaen Pietersz, j.m. van Dirxlant, met Trijntje Leendertsdr, j.d. van Sommelsd., getrout.

18. Aug. Antonij de Ridder, j.m. van Middelharnasch, met Maijtje Cornelisdr, j.d. van de N. Tonge, getrout.

5. Sept. Jan Pietersz, j.m., woonende in Middelharnasch, met Ariaentje Harmansdr, j.d. van Bremen, woonende tot Amsterdam, getrout.

13 Sept. Thomas Arentse Joost, wed.r van Lijntje Fransdr, met Sara Jacobsdr Canse, j.d. van Middelharnasch, 28. dito.

N. T. den 7. Oct. Abraham Jansz van der Velde, j.m. van Middelharnasch, met Jannetje Jansdr, j.d. van N. Tonge, getrout.

12. Dec. Storm Maertensz, wed.r van Jannetje Jansdr, met Baertje Willemsdr, j.d. van Sommelsdijck, getrout.

18. Dec. Theunis Arensz Hoogesteijn, wed.r van Maijtje Simonsdr, woonende inde N. Tonge, met Lijsbeth Govertsdr, j.d., woonende op de gront van Middelharnasch, getrout

20. Jan. A. 1660. Gillis Jansz Vierniet, j.m., onlanx gewoont hebbende in Middelharnasch, met Arentje Claesdr van Sorge, wed.e van Jan Willemsz Cramer, woonende inde N. Tonge.??

27. Feb. Maerten Bastiaens Bouw, jongman, met Lena Jorisdr Trommel, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, 27. Mart.

13. Mart. Leendert Aertsz Kolff, j.m. van Sommelsdijck, met Arentje Jacobsdr Loose, j.d. van Middelharnasch, getrout in Sommelsd.

18. Mart. Leendert Claesz, j.m. van Middelharnasch, met Wilmijntie Jansdr, j.d. van Ter Tholen, woonende alhier, getrout.

19 Mart. Aren Gerritsz Geuse, j.m., met Willemtje Cornelisdr, j.d., beijde woonende alhier, getrout.

28. Meij Jacob Cornelisz Coninck, jongman, met Ariaentje Jans, j.d., beijde woonende alhier, getrout.

7. Junij Aren Pietersz de Corte, j.m., met Dirckje Jans, beijde woonende alhier, getrout.

20. Junij Dirck Arensz Post, j.m., met Tannetje Witte, j.d. van Dirxlant, 1. Aug. ??

28. Aug. Heijnd. Jansz Baacke, j.m. van Goeree, met Maijtje Danckerts, wed.e laetst van Cornelis Ripje, beijde woonende alhier, getrout den 19. Sept in Heer Jans lant

10. Sept. Willem Michielsz, j.m. van Middelharnasch, met Jannetje Stevensdr, j.d., beijde woonende alhier, 26. dito

10. Sept. Huijbert Willemsz Pas, j.m. van Middelharnasch, met Barbara Pieters, j.d. van Sommelsd., 17. Oct.

25. Sept. Meeuwes Cornelisz Rombout, wed.r laest van Ariaentje Abels, met Neeltje Roels, j.d., beijde woonende alhier, 24. Oct.

18. Oct. Meeuwes Corstiaensz de Haes, j.m. van de Plaet, met Grietje Coomans, j.d. van Middelharnasch, 31. dito inde O. Tonge

6. Nov. Cornelis Jansz van tHoff, j.m. van Nieu-Beijerlant, met Neeltje Arensdr, j.d. van Middelh., 5 Dec.

9 Dec. Jan Pietersz Dickin, jongman, woonende in Middelharnasch, met Willemtje Stockvis, j.d. van Spijckenis, woonende in Sommelsd., nota getrout in Sommelsd. den 6. Jan. sonder attestatie te versoecken.

23. Dec. Jacob Aelbrechtsz Gaeijs, jongman van Middelburg, met Aertje Jacobsdr de Swart, j.d. van Rotterdam, getrout 30. Jan.

24. Dec. 1661 Pieter Floris van Eck, wed.r van Martijntje Huijbrechtsdr, met Maijtje Heijndrixdr, j.d., beijde woonende in Middelharnasch, 8. Jan. Ao. 1661

1663 den 19e Februarij Jacob Cornelisz, weduwnaar, en Kommertje Dirckx

Abraham Fijne, j.m., met Lijsbeth Jans, beijde van Middelharnis

Den 25 dito Claes ?, weduwnaar, met ? Otte, weduwe??

A.1665 den Maart getrouwt Claas Danielz, wed. van Dingene Jans, en Lijsbeth Lievens, weduwe van Stoffel Jacobz, beijde wonende alhier

Den 29 Maart getrouwt Andries Henricz Vink, j.m., en Maartje Willemsd. van der Sluijs, j.d., beijde wonende alhier.

Den selven dito getrouwt Teunis Claasz van Hulst en Neeltje Jansd., ener attestatie uijt de N. T.

Den 17 April ondtrouwt Arien Jacobz. Frater, wed. van Aagje Jansd., en Annetje Willemsd. Kom, j.d., beijde wonende alhier

Den 18 April ondtrouwt ??Jasper Teunisz Breedsne, wed. van Cornelia Samuels Merlin, j.d. uijt Sommelsdijk, attestatie gegeven en getrouwt in de N. Tonge.??

Den 24 dito ondertrouwt Jan Willemz Kom, j.m., wonende alhier, en Ariaantje Davidsd., j.d., wonende in Sommelsdijk.

Den 25 dito ondertrouwt Johannes van Hejsteren, j.m., wonende tot Wilmstad, en Cornelia van Rhenen, j.d., wonende alhier

Den 25 Juni sijn ondertrouwt Wouter Pieterz Koutijser, j.m., en Dingene Jansd., j.d., beijde wonende alhier.

Den 28 dito sijn ondertrouwt Gijsbrecht van Santen, weduwenaar van Catharina Horst, wonende tot Wilmstad, en Aletta van Rhenen, weduwe laadst van Pieter Gillisz Kocx, wonende alhier.

Den 3 Juli sijn ondertrouwt Willem Barendz., j.m., en Willemtje Cornelisdr., j.d, wonende alhier.

Den 10 dito sijn ondertrouwt Dirk Tomasz., j.m., en Stijntje Jacobs Noorlanders, j.d., beijde wonende alhier.??

11 Augusti sijn ondertrouwt Jacob Teunis Slachdood, j.m., en Willemtje Cornelis, onbevesticht wed.e van Aren Gerritz Reus, beijde wonende alhier, getrouwt.

Den 13 dito Willem Willemz Trompetter, weduwenaar van Leentje Esdras Calle, wonende in de N. Tonge, en Commertje Jans, j.d. van Spijkenisse, wonende alhier, sijn getrouwt

Den 12 Septemb zijn ondtrouwt Paulus Pieterz, j.m. van Bergen op Soom, en Sijtje Maartensdr, j.d., beijde wonende alhier, sijn in den huwelijken staat bevesticht

Den 25 Septemb zijn ondertrouwt Cornelis Leendertz ? Holdertruijt, j.m. van Sommelsdijk, en Jannetje Willemsdr, j.d., beijde wonende alhier, getrouwt

Den 10 Octob sijn wettelijk ondtrouwt Jan Willemz. Langhbrouk, weduwenaar van Pietertje Jacobsdr, wonende alhier, en Maria Heijndriksdr vander Made, j.d., wonende in Sommelsdijk, getrouwt.

Den 12. Decemb sijn in ondtrouw opgenomen Mr. Stephanus de la Tombe, j.m. van Schiedam, wonende alhier, en Agnes Elisabeth Moons, j.d., beijde wonende alhier, getrouwt alhier.

A.1666 den 6 Januari sijn in den huwelijken staat bevesticht Hubert Teunisz Noorloos, j.m., en Sijtje Dirx, wed. van Cornelis Arenz van der Slik, met attestatie uijt Sommelsdijk, j.d. Nieuwe Tonge.

Den 21 Januari getrouwt met attestatie uijt Sommelsdijk Arij Cornelisz, j.m. van Dirxland, en Maatje Joris, j.d. van Sommelsdijk

Den 1 Febr. sijn ondertrouwt Adriaan Heijndrikz. Vink, j.m., wonende alhier, en Martijntje Marinus Breeman, j.d., wonende in Sommelsdijk, getrouwt in Sommelsdijk den 25 dito??

Den 5 dito sijn ondertrouwt Marinus Pieterz. Goudswaart, j.m., en Ariaantje Leendertsd., j.d., beijde wonende alhier, sijn getrouwt.

Den 12 dito sijn ondertrouwt Gerrit Janz. Herreweijer, j.m., en Maatje Gerrits Coninck, j.d., beijde alhier woonachtich, sijn getrouwt.