Stellendam - Trouwen 23 april 1786 - 13 februari 1795

Trouwen Stellendam sedert den 23 April 1786 tot den 13 Februarij 1795

Algemeen Rijksarchief Collectie Doopboeken enz.
Stellendam 2

Naamen der persoonen, welke door H. echt vereenigt zijn door Cornelis Gavel, eerste bedienaar der gemeente van J.?. in Stellendam, beginnende met den jaare 1786??
1786 den 23e April, den 30e dito, den 7e Meij hebben drie huwlijkse voorstellingen gehad Arend Witvliet, wedr. van Maria Blondeel, eerste beurtschipper in Stellendam, met Elisabet Duim, j.d., geboren en woonende te Dirksland, en is, op requisitie, acte gepasseert aan de kerkelijke opzienders te Dirksland, dat geen hinder aan de huwlijkse geboden geschied zij
Den 1 Sept. zijn bij ons, na blijk van aangeving, in wettigen ondertrouw opgenomen Philippus Weststrate, j.m., geboren te Kruiningen, met Drutgen Gehnen, j.d., geboren te Meurs, op voorwaarde, dat ook de huwlijkse proclamatien, alzoo de bruidegom zich een geruimen tijd in de polder Roxenisse heeft opgehouden, in de kerk van Herkinge zullen geschieden, en van den uitslag aan ons kennis gegeven, gelijk dan ook d???uitslag gunstig zijnde, de gemelde persoonen in den echten stand bevestigt zijn.
P.S.: Roxenisse behoordt kerklijk onder Dirksland, alwaar de geboden, in zulke gevallen voordaan, moeten afgekondigd worden.??
1787 den 23e Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk Human, weduwenaar van wijlen Annetje Baerends, geboren in Vlue, gelegen in het graafschap Meurs, met Neeltje Koetse, j.d., geboren in de Nieuwe Tonge, en beide woonende in Stellendam, welke, na drie huwlijks proclamatien onverhindert in de kerk te Goedereede ontfangen te hebben, den 9e April in den echten stand bevestigd, C. Gavel
Den 3e November zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Bakelaar, j.m., geboren te Goedereede, met Jannetje Hoekman, gebooren te Dirksland, en beide woonende in Stellendam, welke na drie huwlijks proclamatien onverhindert ontfangen te hebben, den ??? in den H. Echt bevestigd zijn, C. Gavel VDM
Den 25 Octob. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Bartel Schoenmaakers, j.m., geboren te Rotterdam, met Maijke van der Veer, j.d., geboren in den Oudenhoorn, beide woonende in Stellendam, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, te Goedereede in den H. Huwlijken staat bevestigt, C. Gavel??
1790 den 31 Dec. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Arensze Jansze, j.m. te Ree, met Henders Hogevonders, j.d., gebooren te Ruurlo, beide woonende in Stellendam, welke den 15 Jan. 1791 in den H. Echt bevestigd zijn, C. Gavel VDM
Den 11 Febr. zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Aart Jansze Slagboom, j.m., geboren te Oud-Beierland, met Johanna Willemse, j.d., gebooren te Burgsluis, en beide woonende alhier, welke den 4e Maart in den Echt zijn ingezegent, C. Gavel VDM
1792 zijn in ondertrouw op heden den 24e Aug. Willem Baarends, j.m., woonende in de Kraaier, behoorende tot de Catholijke Kerk, met Stijntje Stigt, j.d. te Oud Beierland, en woonende alhier, welke den 29 Dec. in den Echt zijn ingezegent, C. Gavel VDM
1794 den 24 Jan. zijn in ondertrouw opgenomen Bastiaan Meeuwis, wedr. van Arjaantie Roon, woonende te Dirksland, met Tijsje Koesse, j.d., gebooren in de N. Tonge, en woonende alhier, welke den 16 Febr. in den H. Echt bevestigd zijn, C. Gavel
Den 7e Febr. 1794 zijn, na blijk van aangeeving, in ondertrouw opgenomen Arij Kievit, j.m., gebooren te Goedereede, met Elisabet van Es, j.d., gebooren onder Dirksland, welke na de drie gewoone proclamatien ontfangen te hebben, den 2e Maart in den H. Echt bevestigd zijn, C. Gavel
1794 den 22e Aug. zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Seters, j.m., gebooren te Dirksland, met Henrica de Jonge, gebooren te Middelharnas, en beide woonende alhier, welke den 14e Septemb. in den H. Echt zijn ingezegent, C. Gavel VDM
Den 22 Octob. zijn in ondertrouw opgenomen Bartel Schoenmaker, wedr. van Maijke van der Veer, met Soetje Timmers, wed. van Pieter Dombre, welke den 19e Nov. in den huwlijken staat bevestigd zijn, C. Gavel VDM??
Den 5e Decemb. zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Jansze Goemaare, wedr. van Leentje van Kassel, met Maria Gosen, j.d., geboren te Ooltjesplaat, en beide woonende alhier, welke ??den 28 Maart in de H. Echt zijn ingezegent, C. Gavel VDM
1795 den 13 Febr. zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Franse van Es, j.m. gebooren onder Dirksland, met Leentje Lokker, j.d., gebooren onder Stellendam, welke na drie huwlijkse proclamatien ontfangen te hebben, den 15e Maart in den H. Echt zijn ingezegent, C. Gavel VDM ????