Stad aan het Haringvliet ??? Register der overledenen 1807 - 1811

Register der overledenen, gehouden bij Lambertus Kolff van Oosterwijk, gequalificeerde tot de directie over de invordering van de belasting op het recht der successie, volgens ordonnantie, gearresteerd 4 October 1805; geformeerd, ingevolge het 25e art. van gemelde ordonnantie, uit de lijsten der aangegeven lijken en der begravenen te Stad aan ???t Haringvliet
Pro 1807
Namen en dag van het overlijden - Wanneer het somm. billiet is overgegeven - Wanneer de aangeving is overgegeven - Of de nalatenschap is vrij voor belasting - Wanneer de staat van ???t saldo is overgeleverd - Wanneer het bewijs van de voldoening van ???s land recht is vertoond
Adriaantje van der Sloot - 25 Jan. - geen billiet - vrij van belasting
Damis Everaers - 23 Maart - geen billiet - vrij van belasting
Jan van de Zwaluw - 14 September - geen billiet - vrij van belasting
Maria Smits - 20 October - geen billiet - vrij van belasting????
Elizabeth Kapitein - 24 Novemb. - geen billiet - vrij van belasting??
Jan Schaap - 2 Decr. - geen billiet - vrij van belasting????
Wm. de Berg - 22 do - geen billiet - vrij van belasting????

Pro 1808
Simon Hommel - 4 Jan. - geen billiet - vrij van belasting????
Het ongedoopte kind van Teunis Schaap - alsb. - geen billiet - vrij van belasting????
Het kind van Frans van der Valk - 8 dito - geen billiet - vrij van belasting????
Abram Kastelein - 14 Mt. - geen billiet - vrij van belasting????
Ariaantje Hartman - 6 April - geen billiet - vrij van belasting????
Ariaantje Kievit - 26 dito - geen billiet - vrij van belasting????
Hendrik Hardendood - 30 Mei - geen billiet - vrij van belasting????

Vervolg 1808
Jan Tichelman - 19 Julij - geen billiet - vrij van belasting
Leuntje van den Berg - 22 dito - geen billiet - vrij van belasting
Willemtje Pelser - 25 Aug. - geen billiet - vrij van belasting
Cornelia van Eck - 14 Septr. - geen billiet - vrij van belasting
Cornelis ???t Jonk - 3 Octobr. - geen billiet - vrij van belasting
Jan Huizer - alsb. - geen billiet - vrij van belasting
Adriana Borgdorf - 19 dito - geen billiet - vrij van belasting
Jacob van Gurp - alsb. - geen billiet - vrij van belasting
Het ongedoopte kind van Wm. vdr. Kamp - 25 do. - geen billiet - vrij van belasting

Pro 1809
Maria Muis - 1 van Louwm. - geen billiet - vrij van belasting
Teunis Schaap - alsb. - geen billiet - vrij van belasting
Teuntje van der Sluis - 17 do. - geen billiet - vrij van belasting
Bastiaan van Dongen - 15. van Sprokk. - geen billiet - vrij van belasting
Hendrik van Vugt - alsb. - geen billiet - vrij van belasting
Wiggert de Vries - 10 van Grasm. - geen billiet - vrij van belasting
Ariaantje Lodder - 26 do. - geen billiet - vrij van belasting
Neeltje Missel - 1 van Zomerm. - geen billiet - vrij van belasting
Elizabeth Dekker - 8 dito - geen billiet - vrij van belasting
Neeltje van Hove - 3 van Hooimd. - geen billiet - vrij van belasting
N. Giese - 11 van Herfstmd - een vreemdeling - vrij van belasting
Adam Koman - 29 van Wijnmd. - geen billiet - vrij van belasting
Pieter Vink - 6 van Slagtmd. - geen billiet - vrij van belasting
Maria Goere - 29 do. - geen billiet - vrij van belasting

Pro 1810
Pieternella Molenaar - 9 van Louwmd. - geen billiet - vrij van belasting
Jan van Eck???s kind - 20 van Lentem. - geen billiet - vrij van belasting
Jan van Stelle - 28 v Sprokk. - geen billiet - aangeving overgeleverd 24 van Bloeimd. 1810 - wel belasting - staat van ???t saldo overgeleverd 23 v. Oogstmd. - bewijs van voldoening van ???s lands regt vertoond 8 vn. Meijmd. 1810
Klaasje Prins - 7 van Zomerm. - geen billiet - vrij van belasting
Geertruij vr. Veer - 14 dito - geen billiet - vrij van belasting
Soetje Visser - 26 - - geen billiet - vrij van belasting
Simon Bouwman 9 Herfstmd. - geen billiet - vrij van belasting
Marinus Plokkoij - 17 dito - geen billiet - vrij van belasting
Matth. Molenaar???s kd. - 5 Slagtmd. - doodgeboren - vrij van belasting
Aren Goemaare 24 - - geen billiet - vrij van belasting
Adam vr. Sluis kd. 24 - - doodgeboren - vrij van belasting
Bastiaan Vink???s kd. - 11 vn. Wintd. - ongedoopt - vrij van belasting
Geertje Voordijk - op dato - geen billiet - vrij van belasting

Vervolg 1811

Jacoba van Eck - 15 Januarij - geen billiet - vrij van belasting
Leendert de Wagter - 25 dito - geen billiet - vrij van belasting
Teuntje Pas - - geen billiet - vrij van belasting
Jacob van Prooijen???s kind - 30 dito - geen billiet - vrij van belasting
Samuel Everaers 31 - - geen billiet - vrij van belasting
P. Lodder???s kind - 15 Febr. - geen billiet - vrij van belasting
Neeltje van Gurp - 17 dito - geen billiet - vrij van belasting
J. van Ek???s kind - 3 April - geen billiet - vrij van belasting
Jan van Eck - 9 dito - geen billiet - vrij van belasting
Tomas Visser - - geen billiet - vrij van belasting
Marinus Lodder - 16 Meij - geen billiet - vrij van belasting
Een drenkeling - onbekend - geen billiet - vrij van belasting
Jan Zeedijk - 7 Junij - geen billiet - vrij van belasting
Geertruij Legierse - 29 Julij - geen billiet - vrij van belasting
Cornelia van der Veer - 31 dito - geen billiet - vrij van belasting
Teunis van Noort - 1 Augs. - geen billiet - vrij van belasting
Johannis Voordijk - 12 dito - geen billiet - vrij van belasting
Marie Kranenburg - 19 - - geen billiet - vrij van belasting
Bastiaan Molenaar - 13 Novr. - geen billiet - vrij van belasting
Jacob van Vugt - 10 Decr. - geen billiet - vrij van belasting
Jannetje Pas - 16 do. - geen billiet - vrij van belasting
Marie van Prooijen - 21 do. - geen billiet - vrij van belasting