Stad aan het Haringvliet ??? Begraven 27 juli 1795 ??? 23 december 1811

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Stad a/h Haringvliet
2

[27-07-1795]
Jul. 27 doed Jacoba Poelman aengeving van ???t lijk van haar kind gent. Adrianus den Engelsman, in onvermogen

[12-08-1795]
Aug. 12 doed Johs. Oom aangeving van ???t lijk van Dina ?nings, wed. Ad. Dekker, in onvermogen

[14-08-1795]
Eo. 14 doed Hendrik de Ruiter aengeving van ???t lijk van zijn kind gent. Jan, in onvermogen

[12-08-1795]
Aug. 12 doed Hendrik Huisteen aengeving van zijn moeder gent. Maria Brons, in onvermogen??

[11-09-1795]
Sept. 11 doed Hester Kastelein aengeving van ???t lijk van Aagje Zwaanhil, kind van Beije Zwaanhil, in de classis van f 3,-

[15-10-1795]
Oct. 15 doed Stoffel Hardendood aengeving van ???t lijk van ???t kind van Jan de Wagter gent. Jacoba, in onvermogen, dus nihil

[16-10-1795]
16e doed Hester Kastelein aengeving van ???t lijk van ???t kind van Dirk van Gulijk gent. Johannis, in onvermogen

[28-10-1795]
Do. 28 doed Jan van Grootveld aengeving van ???t lijk van Jan van Gurp, in de classis van f 3,-

[17-11-1795]
Nov. 17 doed de Commandt. der troupes aengeving van de lijken van Jacob Maurer van de Compage. van Anhalt, geboren te Plats, van Anna Margrita Maurerin, huisvrouw van Jacob Maurer, gebore te Plats, en een kind van de laastgenoemde, in de classis van onvermogen??

[22-11-1795]
Do. 22 doed Cornelis de Wijs aengeving van ???t verdronke lijk van -, in de classis van onvermogen
[24-11-1795]
Eo. 24 doed Hendk. de Ruiter aengeving van ???t lijk van zijn kind gent. Jan, in onvermogen

[10-12-1795]
Dec. 10 doed A. Binneweg aengeving van ???t lijk van deszelfs huisvrouw gent. Cornelia Vijftigschilt, in de classis van f 3,-

[22-12-1795]
Dec. 22 doed H. van den Bos aengeving van ???t lijk van Henderik Dijkers, in de classis van f nihil??

[08-01-1796]
Jan. 8 doed A. Hartog aengeving van ???t lijk van Frederik Ridder, in de classis van f 3,-

[29-02-1796]
Febr. 29 doed A. Hartog aengeving van ???t lijk van Neeltje van der Vliet, in de classis van f 3,-

[08-03-1796]
Mt. 8 doed C. de Wijs aengeving van ???t lijk van deszelfs huis(vrouw) Jannetje van Raamsdonk, in de classis van f 3,-
[24-03-1796]
Do. 24 doed C. van der Sluis aengeving van ???t lijk van zijn huisvrouw gent. Pieternella Grondhoudt, in de classis van f 6,-

[24-03-1796]
Doed Pieter Diepenhorst aengeving van ???t lijk van Pieternella Mosterdijk, in de classis van nihil

[26-04-1796]
April 26 doed Hester Kastelein aengeving van ???t lijk van Jan Kool, in de classis van onvermogen dus nihil

[27-05-1796]
Meij 27 doed P. Diepenhorst aengeving van ???t lijk van Jacob Warner, in de classis van onvermogen dus nihil??

[18-06-1796]
Junij 18 doed de wede. Isaaq Boelhouwer aengeving van ???t lijk van Corn. Bongers junior, in de classis van f 3,-

[11-07-1796]
Julij 11 doed Cornelia Dubbelt aengeving van ???t lijk van het kind genaemt Jan Deugt, in de 2e classis f 15,-??

[07-12-1796]
Dec. 7 doed Pieter Lodder aengeving van ???t lijk genaemt Leena Lodder, kind van Johs. Lodder, in de classis?? 6,-

[20-12-1796]
Do. 20 doed A. L. van Kleisma aengeving van ???t lijk van Heijltje van Kleisma, in de 2e classis en alzo zelve ongehuwd is overleeden voor dubbel recht bet., 30,-

[28-12-1795]
28 Dec. doed Aegtje van Dam aengeving van ???t lijk van Joh. Ooms, in de classis van onvermogen

[07-01-1797]
Jan. 7 doed Aegje van Dam aengeving van ???t lijk van Ms. Tibout, in de classis van onvermogen??

[03-02-1797]
Feb. 3 doed D. Schaftenram aengeving van zijn kind gent. Jan, in onvermogen??

[09-02-1797]
Do. 9 doed Jannetje Lodder aengeving van ???t lijk van Abraham Maartens, in onvermogen

[02-03-1797]
Mt. 2 doed P. Diepenhorst aengeving van ???t lijk van Pietertje Donkersloot, huisvrouw van P. Bouwman, in de classis van f 3,-??

[02-03-1797]
Do. doed Willem Johse. Braber aengeving van ???t lijk van Johannis Braber, in de classis van f 30,-

[20-03-1797]
Do. 20 doed P. Nagtegaal aengeving van ???t lijk van het onegte kind genaemt Pietertje, moeder Maria Ooms, in onvermogen??

[08-07-1797]
Julij 8 doed Jan van Dam aengeving van ???t lijk van zijn kind gent. Hendrik van Dam, in onvermogen??

[12-08-1797]
Aug. 12 doed T. van Hulst aengeving van ???t lijk van Aaltje Buitendijk, wede. Hendk. van Hulst, in de classis van f 3,-

[27-08-1797
Do. 27 doed A. Kaptein aengeving van ???t lijk van Henderik van Boxel, in de classis f 3,-

[04-09-1797]
1797 Sept. 4 doed Aeltje Sloot aengeving van ???t lijk van het kind genaemt Marinus Sloot, in de classis van onvermogen dus nihil

[14-09-1797]
Sept. 14 doed Willem Donkersloot aengeving van ???t lijk van zijn kind gent. Neeltje Donkersloot, in onvermogen dus nihil

[18-09-1797]
Do. 18 doed Jacob Bosloper aengeving van???t lijk van zijn kind gent. Laurijntje Bosloper, in onvermogen dus nihil

[10-10-1797]
Oct. 10 doed Dirk van Gulijk aengeving van ???t lijk van zijn kind gent. -, in onvermogen dus nihil??

[19-10-1797]
Do. 19 doed de we. St. Dijkman aengeving van ???t lijk van Cornelia Bongers, in onvermogen dus nihil

[06-12-1797]
Dec. 6 doed Cornelis de Wijs aengeving van zijn kind genaamt Cornelia, in de classis van f 3,-

[24-01-1798]
1798 24 Jan. doet P. Diepenhorst aangeving van het kind van Arij van Dam genaamt Jan, in de classis van onvermogend nihil

[20-03-1798]
Maart 20 doet P. Diepenhorst aangeving van het kind van Corn. Tiong genaamt Arent, in de classis van onverm. Nihil

[21-03-1798]
98. 21 doet P. Diepenhorst aangev. van ???t lijk van Klaasje van der Linden, huisvr. van Arend Missel, gehoorend in de classis van onverm. Nihil

[12-04-1798]
April 12 doet Elizabet Tiong aangeving van het kind van Cornelis Tiong genaamt Jacob, gehorende in de classis van onverm. Nihil

[16-05-1798]
Meij 16 doet Pieter Diepenhorst aangeving van het lijk van Marijtje Houtekar, weduwe van IJzak Boelhouwers den Hartog, in de classis van onvermogen nihil

[18-07-1798]
18 Julij doet P. Diepenhorst aangeeving van het lijk (van) Lena Driesprong, in onvermogen dus nihil

[03-08-1798]
3 Aug. doet P. Diepenhorst aangeeving van het lijk (van) Hendr. de Wit, in onvermogen nihil

[12-08-1798]
12 do. doet Johannis Lodder aangeeving van zijn kind genaamt Leena, in de classis van 6

[26-09-1798]
Sept. 26 doet Pieter Diepenhorst aangeeving van de zoon van Jan van Grootveld genaamt Jan, in de classis van 3

[01-10-1798]
1 Oct. doet Cornelis Moree aangeeving van het lijk van Dirk Schaafteram, in onvermogen nihil

[01-10-1798]
1 do. doet Pieter Diepenhorst aangeeving van het lijk van Adrianus Lagerweij, in de classis van 3

[22-10-1798]
22 do. doet Jannetje Kodde aangeeving van het lijk van Jan de Wagter, in de classis van onvermogen nihil

[26-11-1798]
Novbr. 26 doet Aaltje Kastelijn aangeeving van het kind van Christiaan Borgdorf genaamt Maria, in de classis van 3????

[26-11-1798]
Novbr. 26 doet Pieter Diepenhorst aangeeving van het lijk van Stoffel Hardendood, in de classis van onvermogen

[12-12-1798]
Dec. 12 P. Diepenhorst doet aangeving van het lijk van Johannis Hardendoot, in de classis van onvermogen

[12-12-1798]
P. Diepenhorst doet aangeving van het kind van Willem van Gulik genaamt Anthonij, in onvermogen nihil

[29-12-1798]
29 dato Jan van Grootvelt doet aangeving van het lijk van Stefanis van Grootvelt, gehoorende in de classis ?

[09-01-1799]
9 Jan. Geertje van Splunder doet aangeeving van het kind van Dirk van Gulik, Maria, in de classis van onvermogen nihil

[26-04-1799]
26 April Geertje van Splunder doet aangeeving van het kind van Pieter de Wit, ongedoopt gestorven, in de classis van f 3

[20-05-1799]
20 Meij doet P. Diepenhorst aangeving van het kind van Wm. de Berg genaamt Wilm, in de classis van onvermogen nihil

[05-07-1799]
5 Julij doet Adriaantje Kaptein aangeeving van het lijk van Jan Admiraal, in de classis van 3??

[05-08-1799]
5 Aug. doet Cornelia Borstlap aangeeving van het kind van Adriaan de Groot genaamd Poulus, in de classis van 3

[[18-11-1799]
18 Novbr. doet Pieter Diepenhorst aangeeving van het lijk van Neeltje Bakker, in de classis van onvermogen nihil

[19-12-1799]
19 Dec. doet P. Diepenhorst aangeeving van het kind van Adriaan Krijne genaamt Bastiaan, in de classis van onvermogen nihil

[26-02-1800]
26 Febr. doet Huig Bonnet aangeeving van het lijk van Cornelis van der Sluis, in de classis van 6

[12-03-1800]
12 Maart doet Adriaantje Kaptein aangeeving van het lijk genaamt Lena Wiggers, in de classis van onvermogen nihil

[15-03-1800]
15 do. doet Jacob van Gurp aangeeving van het kind van Johannis Lodder genaamt Leendert, in de classis van f 6,-

[28-04-1800]
28 April doet Andries Donkersloot aangeeving van zijn kind genaamt Cornelis, in de classis f 3,-

[07-05-1800]
7 Meij doet Cornelia Kaptein aangeving van het lijk van Lijsbet Tjonk, in de classis van onvermogen nihil

[09-06-1800]
9 Junij doet Cornelia Borstlap aangeeving van het kind van Cornelis Voordijk, in de classis van onvermogen nihil

[01-07-1800]
1 Julij doet Wiggert Vreeswijk aangeving van zijn kind genaamt Dina, in de classis van onvermogen nihil

[24-07-1800]
24 do. doet Klaasje Onwijn aangeeving van het lijk van Joris den Boer, en verklaarde te gehooren in de classis van 3,-

[25-07-1800]
25 do. doet Cornelia Krijne aangeving van het kind van Adriaan Krijne genaamt Cornelia, in de classis van onvermogen nihil

[01-09-1800]
1 Sept. doet Maria Kaptein aangeeving van het lijk van Adrianus Kattestaart om te begraven in de classis van onvermogen nihil

[01-09-1800]
Doet Jannetje Teunisze aangeeving van het kind van Hendrik van Beek om alhier te begraven solvt. Nihil

[13-10-1800]
13 Oct. doet Mattijs Reizer aangeeving van zijn kind genaamt Hendrik om alhier te begraaven in de classis van onvermogen nihil

[20-10-1800]
20 do. doet Cornelis de Wijs aangeeving van zijn kind genaamt Marinus, in de classis van 3,-

[09-11-1800]
9 Novbr. doet Cornelia Borstlap aangeeving van het kind van Adriaan de Groot genaamt Teuntje, in de classis van 3,-

[25-11-1800]
25 do. doet Johannis van Oord aangeeving van zijn kind Adriaantje om te begraaven in de classis van onvermogen nihil

[09-12-1800]
9 Dec. doet Aren van Es aangeeving van het lijk van Pieter Roodzant, in de classis van 30,-??

[18-12-1800]
18 do. doet Cornelia Kaptijn aangeeving van het lijk van Teun Kranenburg, in de classis van onvermogen nihil

[12-01-1801]
1801 12 Jan. doet Cornelia Kaptein aangeeving van het lijk van Jacobus Donkersloot, in de classis van onvermogen nihil

[07-03-1801]
1801 7 Mt. doet Jan van Grootveld aangeeving van het lijk van de huisvrouw van Christiaan Borgdorp genaamt Maartje van Grootveld, in de classis van onvermogen nihil

[18-05-1801]
18 Meij doet Jacob Braber aangeeving van het lijk van Lijsbet de Geus, in de classis van onvermogen nihil

[18-06-1801]
18 Junij doet Willem Onwijn aangeeving van het lijk van Annetje Verhoeff, in de classis van onvermogen nihil

[08-09-1801]
8 Sept. doet Pieter Diepenhorst aangeving van t lijk van Gozewinus Diepenhorst, in de classis van 15,-

[08-09-1801]
Dato doet P. Diepenhorst aangeving om eenmaal in de Rotterdamse Courant het overlijden van Goz. Diepenhorst te advertere 2,-

[13-11-1801]
13 Nov. doet Teunis van der Sloot aangeving van t lijk van zijn kind genaamt Marijnus, in onvermogen nihil

[05-12-1801]
5 Dec. doet - Arents aangeving van t lijk van J. M. Delvos, wed. Wm. Overwater, in de classis van f 6,-

[05-12-1801]
Do. doet denzelven aangeving om eenmaal in de Rotterdamse Courant het overlijden van J. M. Delvos, wed. Wm. Overwater, te advertere f 2,-

[07-12-1801]
7 do. doet Lijsbeth t Jong aangeving van t lijk van Laurens Schaap, in de classis van f 3,-

[03-02-1802]
1802 3 Feb. werd aangeeving gedaan van ???t lijk van Adriaan Krijne, in onvermogen nihil

[10-03-1802]
10 Mt. doet Neeltje Wijnand aangeving van ???t lijk van Corn. de Wijs, in de classis van f 3,-??

[21-05-1802]
21 Meij doet Elisabeth Kapitein aangeving van t lijk van ???t kind van Leendert Vink genaamt Geertruij, in onverm. Nihil

[07-07-1802]
7 Julij doet Maria Klapmuts aangeving van t lijk van ???t kind van Anthonij Bongers genaamt Cornelis, in onverm. mem.

[16-07-1802]
16 do. doet Christiaan Borgdorp aangeving van t lijk van zijn kind zijnde ongedoopt, in onverm. mem.

[27-09-1802]
27 Sep. doet Neeltje Wijnand aangeving van t lijk van ???t kind van Gerrit van den Berg, in onverm. mem.

[27-09-1802]
Do. doet Andries Donkersloot aangeeving van ???t lijk van t kind van Stoffel Koningswoud genaamt Corn. in onverm. mem.??

[15-10-1802]
15 Oct. doet Hester in ???t Veld aangeving van ???t lijk van ???t kind van Hendk. de Wit genaamt Jannetje, in onverm. mem.??

[05-11-1802]
5 Nov. doet Lena Nagtegaal aangeving van ???t lijk van ???t kind van Abraham Nols genaamt Geertje, in onverm. nihil??

[05-11-1802]
Do. doet Johannis Nijpjes aangeving van ???t lijk van zijn ongedoopt kind, in de classis van f 3,-

[17-01-1803]
1803 17 Jan. werd aangeving gedaan van t lijk van ???t kind van Corn. van der Puije genaamt Rijk, in onverm. nihil??

[09-05-1803]
9 Meij werd aangeving gedaan van t lijk van Adriana Kranenburg, huijsvrouw van Hendk. van Beek, en van het lijk van ???t kind van Hendk. van Beek genaamt Teunis, beide in onverm. nihil??

[15-05-1803]
15 do. werd aangeving gedaan van ???t lijk van t kind van Jan Andriesse genaemt Jan, in onverm. nihil??

[22-06-1803]
22 Junij werd aengeving gedaen van t lijk van Catharina Hagers, huijsvrouw van Jan Lannoij, in onverm. nihil

[30-06-1803]
30 do. doet Adriana Kapteijn aangeving van t lijk van Adriana Oudemans, huisvrouw van Jan van Stellen, in de classis van f 3,-

[10-01-1804]
1804 10 Jan. doet Joh. Nijpjes aengeving van zijn kind genaamt Commertje, in de classis van f 3,-

[11-01-1804]
11 do. doet Adrianus Bakker aangeving van ???t lijk van zijn kind genaamt Gerrit, in onverm. nihil??

[08-03-1804]
8 Mt. doet Adriaantje Kaptein aangeving van ???t kind van Zacharias Kastelein genaamt Maatje, in de 4e classis f 3,-????

[09-03-1804]
9 Mt. doet Dingena van der Wagt aengeving van t lijk van ???t ongedoopte kind van Dirk van Gulik, in onverm. memorie

[17-03-1804]
17 do. doet Annetje van Dam aangeving van t lijk van Appolonia Biegel, wed. Arij Mast, in de classis van f 3,-

[27-03-1804]
27 do. doet Cornelia t Jonk aangeving van t lijk van Herman Oosterling, in onverm. memorie????

[27-03-1804]
Do. doet Wouter Bonnet aengeving van ???t lijk van Huig Bonnet, in de classis van f 3,-

[21-04-1804]
21 April doet Hester in t Veld aangeeving van t lijk van Geertje van Spluntere, in onverm. memorie

[05-06-1804]
5e Junij doet Annetje van Dam aangeeving van ???t lijk van ???t kind van Corn. Rijne genaemt Rijnier, in onverm. memorie

[29-09-1804]
29 Sept. doet Pieter Molenaar aangeving van t lijk van Elijsabeth Kuijk,?? in onverm. mem.

[08-10-1804]
8 Oct. doet Willem Donkersloot aangeeving van ???t lijk van zijn kind genaamd Cornelis, in onverm. mem.??

[10-10-1804]
10 - doet Adriaantje Captein aangeeving van ???t lijk van ???t kind van Adrianus de Groot genaamd Teuntje, in de 4e classis 3

Tot hiertoe verrekend??

]30-01-1805]
1805 30 Jan. doet Willem de Berg aangeving van ???t lijk van zijn kind genaamt Pieter, in onvermogen mem.??

[04-02-1805]
4 Febr. doet Neeltje Breur aangeeving van ???t lijk van ???t kind van Cornelis Domine genaamd Willemina, in onvermogen mem.

[14-02-1805]
14 Feb. doet Neeltje van der Haart aangeevinge van ???t lijk van ???t kind van Maarten Hartog genaamd Cornelis, in onverm. mem.??

[15-02-1805]
15 do. doet Angenietje van Dam aangeevinge van ???t lijk van ???t kind van Stoffel Koningswoud genaamd Leendert, in onverm. mem.??

[28-02-1805]
28 do. doet Dingena Mosterdijk aangeeving van ???t lijk van ???t kind van Teunis van der Sloot genaamd Jan, in onvermogen memorie

[15-03-1805]
15 Mt. doet Annetje van Dam aangeeving van ???t lijk van ???t kind van Marijnus van Eck genaamd Marijnus, in onverm. memorie

[16-04-1805]
Apr. 16 werd aangeeving gedaan van ???t lijk van de heer Anthonij Pieter Kerwal Anemaet omme te worden begraaven in de 1 classis, en ongehuwd overleeden 60,-????

[13-04-1805]
13 April doet Andries Donkersloot aangeving van ???t lijk van zijn kind genaamd Jacobus, in de classis van f 3,-

[24-04-1805]
24 do. werd aangegeven het lijk van Sijmon Zeedijk, in de classis van 3 gl.

[14-06-1805]
14 Junij doet Angenietje van Dam aangeving van ???t lijk van Cornelis Koningswou(d), in onvermogen memorie

[14-06-1805]
14 do. doet Arend Bakker aangeving van ???t lijk van Lientje Captein, weduwe Fulp Jans Frater, in onvermogen memorie

[14-06-1805]
14 do. doet Cornelis van Bergen aangeving van ???t lijk van deszelfs schoonmoeder Cornelia Soldaat, wede. Johannus Willemse Braber, in de 1e classis van 30,-

[02-08-1805]
1805 2 Augs. doet Grietje Busse, wede. Leendert Vink, aangeving van ???t lijk van Matthijs Rijser, in onvermogen memorie

[05-09-1805]
5 Sept. doet Elizabeth Captein aangeving van ???t lijk van de huisvrouw van Willem de Berg genaamt Cornelia, in onvermogen memorie

[26-10-1805]
26 Octbr. doet Neeltje van der Haart aangeving van ???t lijk van Pieter Roelof, in de classis van 3,-

[12-11-1805]
12. Nov. doet Neeltje vdr. Haart aangeving van ???t lijk van Pietronella de Visser, huisvrouw van Pieter Roelof, in de classis van 3,-

[14-11-1805]
14 do. doet Pieter Diepenhorst aangeving van ???t lijk van Cornelia de Man, in de classis van 6,-

[16-11-1805]
16 do. doet Jan van Grootveld aangeving van ???t lijk van zijn dochter Annetje, in de classis van 3,-

[18-08=1806]
1806 18 Aug. doet Ant. Bongers aangeving van t lijk van Cornelis Bongers

Volgens aanteekening van den doodgraver en lijkebidder Pieter Diepenhorst, begraven als volgt

[17-01-1806]
1806 Jan. 17 Cornelia Meuije??

[26-02-1806]
Feb. 26 Sophia Huigens??

[21-04-1806]
Ap. 21 Abraham Binneweg??

[12-06-1806]
Junij 12 de weduwe Brul

[31-??-1806]
31 Johannes van Bergen

[08-10-1806]
Oct. 8 Pieternella Schafteram

[18-10-1806]
18 Cornelis Reijne

[25-10-1806]
25 Adriaantje de Vos

[25-10-1806]
Johannes Weijerman

[02-01-1807]
Jan. 2 Leendert Admiraal

[27-01-1807]
1807 Jan. 27. aangeving gedaan van het lijk van Adriaantje van der Sloot, oud 4 maanden, alhier gewoond hebbende

[25-03-1807]
Maart 25 als vooren van het lijk van Damis Everaars, oud 66 jaaren, nalaetende twee kinderen, en alhier gewoond hebbende

[17-09-1807]
Septr. 17 als vooren van het lijk van het kind van Martinus van de Zwaluw genaamd Jan, oud 20 weken, en alhier gewoond hebbende

[22-10-1807]
Oct. 22 als vooren van het lijk van het kind van Matthijs Smits genaamd Maria, oud 13 maanden, en alhier gewoond hebbende

[26-11-1807]
Novemb. 26 als boven van het lijk van Elizabeth Kapitein, oud 64 jaaren, en alhier gewoonde hebbende

[04-12-1807]
Decemb. 4 als voren van het lijk van Jan Schaap, oud 53 jaeren, meede alhier gewoonde hebbende

[24-12-1807]
Dito 24 als vooren van het lijk van Willem de Berg, oud - jaeren, insgelijks alhier gewoond hebbende

[04-01-1808]
4 als voren Simon Hommel

[06-01-1808]
Jan. 6 als boven van het nog ongedoopte kind van Teunis Schaap, oud 2 dagen

[17-03-1808]
Maart 17 als voren van het lijk van Abraham Kastelein, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen??

[09-04-1808]
April 9 alsb. van Ariaantje Hartman, alhier gewoond hebbende, oud 6 jaaren

[29-04-1808]
29 alsv. van Adriaantje Kievit, alhier gewoonde hebbende, oud 56 jaaren, gehuwd geweest, nalaetende twee kinderen

[01-06-1808]
Junij 1 ad idem van Hendrik Hardendood, alhier gewoond hebbende, oud 50 jaaren, gehuwd geweest, nalaetende twee kinderen

[22-07-1808]
Julij 22 alsb. van Jan Tichelman, alhier gewoond hebbende, oud ?? jaar??

[24-07-1808]
24 alsb. van Leuntje van den Berg, alhier gew. hebbende, oud 1 ?? jaar

[27-08-1808]
Aug. 27 uts. van Willemptje Polder, alhier gew. hebbende, oud 22 jaar, ongehuwd??

[16-09-1808]
Sept. 16 alsb. van Simon Zeedijk???s wede., nalaetende drie kinderen, oud 69 jaaren

[05-10-1808]
Octob. 5 alsv. van Cornelis ???t Jonk, alhier gewoond en nalatende 1 kind, oud 60 jaar

[05-10-1808]
1808 Octob. 5 aangeeving gedaan van het lijk van Jan Huijzer, alhier gewoond hebbende, nalaetende 6 kinderen, oud 56 jaaren

[21-10-1808]
21 alsb. van het kind van Christiaan Borgdorp genaamd Adriana, alhier gew. hebbende, oud?? 1?? jaar

[21-10-1808]
Alsv. van Jacob van Gurp, alhier gew. hebbende, nalaetende 6 kinderen, oud 54 jaren

[27-12-1808]
Dec. 27 alsb. van het ongedoopte kind van Willem van der Kamp

[03-01-1809]
1809 Jan. 3 alsv. van Maria Muijs, alhier gewoond hebbende, nalaetende 6 kinderen, 48 jaaren

[03-01-1809]
Alsb. van Teunis Schaap, alhier gewoond hebbende, nalaetende 2 kinderen, 36 jaaren

[19-01-1809]
19 Teuntje van der Sluis, alhier gewoond hebbende, nalaetende 4 kinderen, oud 70 jaaren

[17-02-1809]
Feb. 17 Bastiaan van Dongen, alhier gewoond hebbende, naelaetende 3 kinderen, oud 56 jaaren

[17-02-1809]
Hendrik van Vugt, alhier gewoond hebbende, nalaetende 2 kinderen, oud 58 jaaren

[12-04-1809]
Wiggert de Vries, alhier gewoond hebbende, nalaetende 1 kind, oud 60 jaaren??

[28-04-1809]
Dito 28 Ariaantje Lodder, alhier gewoond hebbende, oud 1 ?? jaar

[03-06-1809]
Zom. 3 Neeltje Missel, alhier gewoond hebbende, oud 30 jaar, gehuwd zonder kinderen

[10-06-1809]
Do. 10 Elizabeth Dekker, alhier gewoond hebbende, oud 32 jaaren, nalatende 2 kinderen

[05-07-1809]
Hooijm. 5 Neeltje van Hove, alhier gewoond hebbende, oud 84 jaaren, weduwe, geen kinderen

[12-09-1809]
Herfstm. 12 W. Giese, een vreemdeling

[01-11-1809]
Slagtm. 1 het kind van G. Koman, gend. Adam, oud 2 ?? jaaren

[08-11-1809]
Dito 8 van P. Vink, oud 16 jaaren

[01-12-1809]
Winterm. 1 Maria Goeree, oud 40 jaaren, nalatende 2 kinderen
[11-01-1810]
1810 Louwm. 11 Matth. Molenaar???s kind genaamd Pieternella, oud ?? jaar??

[21-03-1810]
Lentem. 21 kind van Jan van Eck, oud 1 ?? jaar??

[21-03-1810]
Jan van Stelle, oud 64 jaaren, weduenaar, zeven kinderen

[09-06-1810]
Zomerm. 9 Klaasje Prins, oud 60 jaaren, nalatende kindt

[16-06-1810]
1810 Zomerm. 16 een kind van Willem van der Veer genaamd Geertruij, oud 4 jaaren

[28-06-1810]
Dito 28 Soetje Visser, oud 40 jaren, alhier gewoond hebbende, zonder nalating van kinderen

[11-09-1810]
Herfstmd. 11 het kind van Pieter Bouwm(a)an(d) genaamd Simon, oud omtrend 1 jaar

[19-09-1810]
Dito 19 het kind van Hendrik Plokhooij genaamd Marinus, oud 1 jaar

[08-11-1810]
Slagtmd. 8 het dood geboren kind van Mattheus Molenaar
[26-11-1810]
Dito 26 Arend Goemaare, oud 68 jaren, weduenaar met nalating van kinderen (Armen)

[26-11-1810]
Dito 26 het dood geboren kind van Adam van der Sluis

[13-12-1810]
Wintermnd. 13 het kind van Bastiaan Vink, ongedoopt

[13-12-1810]
Wintermnd. 13 Geertje Voordijk, alhier gewoond hebbende, oud 28 jaren, nalatende 2 kinderen

[15-01-1811]
1811 Januarij 15 Jacoba van Eck, alhier gewoond hebbende, oud 21 jaaren, gehuwd zonder nalating van kinderen

[24-01-1811]
24 Leendert de Wachter, alhier gewoond hebbende, oud 19 jaren, ongehuwd

[24-01-1811]
Leentje Pas, alhier gewoond hebbende, oud 36 jaren, nalatende drie kinderen

[30-01-1811]
30 do. een kind van Jacob van Prooijen, ongedoopt??

[31-01-1811]
31 do. een kind van S. J. Everaars genaamt Samuel, oud 5 jaar

[15-02-1811]
15 Febr. twee kinderen van Pieter Lodder, ongedoopt

[17-02-1811]
17 Febr. Neeltje van Gurp, alhier gewoond hebbende, sonder kinderen, oud 60 jaar

[03-04-1811]
3 Apr. een kind van Jan van Eck, ongedoopt

[09-04-1811]
9 do. een kind van Den Zilver genaamt Jan, oud 1 ?? jaar

[09-04-1811]
Do. Tomas Visser, alhier gewoond hebbende, oud 70 kaar, nalatende een zoon

[04-05-1811]
4 Meij Leendert Geus, onder Middelharnis gewoond hebbende, sonder kinderen, in den ouderd. van 56 jaar

[10-05-1811]
10 do. Marinus, zoon van Johannis, oud 10 jaaren

[18-05-1811]
18 do. een drenkeling, zijnde zijn linnengoed, gemerkt LH

[07-06-1811]
7 Junij Jan Zeedijk, oud 46 jaar, nalatende 3 kinderen

[10-07-1811]
10 Julij een zoon van Jacob van der Linde gent. Louwerens, oud 12 jaar

[22-07-1811]
22 do. een kind van Jan Koolberge gent. Willem, oud 1 jaar

[29-07-1811]
29 do. Pieter Megom overleden onder Sommelsdijk, zijnde een vreemdeling, oud 25 jaaren

[29-07-1811]
Do. Geertruij Legierse, alhier gewoond hebbende, oud 37 jaar, gehuwd, nalatende een kind

[31-07-1811]
31. do. een kind van Wouter van der Veer gent. Kornelia, oud omtrent 3 jaar

[01-08-1811]
1 Aug. een kind van Johannis van Noort genaamt Teunis, oud 1 ?? jaar

[12-08-1811]
12 Aug. een kind van Corn. Voordijk gent. Johannis, oud 7 jaar

[13-08-1811]
13 do. een kind van Jan Koolberge gent. Johannis, oud ?? jaar

[19-08-1811]
19 do. een kind van Klijs Kranenburg gent. Maria, oud ?? jaar

[13-11-1811]
13 Nov. Bastiaan Molenaar, alhier gewoond hebbende, oud 22 jaaren

[10-12-1811]
10 Dec. Jacob van Vugt, alhier gewoond hebbende, oud 22 jaar

[16-12-1811]
16 dato Jannetje Pas, alhier gewoond hebbende, zijnde ongehuwd, oud 70 jaaren

[21-12-1811]
21 do. Maria van Prooijen, gehuwd sonder nalating van kinderen, oud 28 jaaren

[23-12-1811]
23. een kind van Cornelis Voordijk gent. Cornelis