Stad aan het Haringvliet - Trouwen 22 augustus 1734 - 3 mei 1795

Stad a/h Haringvliet

Algemeen Rijksarchief

Collectie doopboeken enz.

Inv. No. 4

??

Trouw-Register van de Stad aan ???t Haringvlied

Begonnen in ???t jaar MDCCXXXIV, geijndigt in ???t jaar ???

Naam-register der geene, die sedert de Bedieninge van J.Bijlaart v.d.m. alhier op Stat aan ???t Haringhvlied, sijn getrouwt, of haareHuwelijkse voorstellingen hebben gehadt

Den 3e Maart is dHeer Predicant Johannis Bijlaardalhier overleden

1734 den 22, 29 August, en 5 Septemb. hebben LeendertWillemse Buijtendijk, wed. van Jannetje Kornelisse de Vree, geboren en wonendeop Stad aan ???t Haringhvlied, met Sijtje Arendse van der Sijde, j.d., geboren enwonende in Oud Beijerland, hunne drie huwelijksche voorstellingen gehadt

1734 den 29 August, 5 en 12 Septemb. hebben Jan Klaase Kreeft,j.m., geboren op Stad aan ???t Haringhvlied, en Geertruij Hendrikse Saagmans,j.d., geboren te Ooltgensplaat, hunne drie huwelijkse voorstellingen gehadt

Den 24 Septemb. sijn Kornelis Kasteleijn, geboren onderMiddelharnis, en Willemtje Vrooman, j.d., gebooren op Stad aan ???t Haringhvlied,beide woonende alhier, ter ondertrouw aangetekent, hier getrout den 17 Octob.daar aan

Den 1 Octob. sijn Jacob Foppe van Strien, j.m., geboren enwoonende op Stad aan ???t Haringhvlied, en Jannetje Abelle Bokhoven, j.d., geborenin Oud Beijerland, en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, in wettigenondertrouw aangetekent, hier getrouwt den 24 Octob. daar aan

1734 den 23 Decemb. is Hendrik Vliegvisch, j.m., gebooren enwoonende in Sommelsdijk, met Clara Constantia Oosterland, j.d., gebooren in deGraaff, en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, ter wettigen ondertrouwaangetekent, hier getrouwt den 16 Januari 1735

1735 den 25 Juni is Marcelus Kooman, w. van Maria LeendertseBraber, gebooren te Ooltgensplaat, en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, metPetronella van Dam, j.d., gebooren te St. Annaland, en woonende totMiddelharnas, in wettigen ondertrouw opgenoomen, hier getrouwt den 17 Julijdaar aan

Den 1 Julij is Jacob Willemse Kootsak, wed. laast van LenaKornelisse Boelhouder, gebooren op den Bommel, en woonende in de O. Tonge, metLeentje Willemse van Brakel, laast wed. van Buije de Klerck, gebooren in de N.Tonge, en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, in wettigen ondertrouw opgenomen,hier getrouwt den 24 dito

1735 den 20 August is Dirk Paulusse Mostertdijk, j.m.,gebooren en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, met Willemijna van Bennekom,j.d., geboren te Dongen, en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, in wettigenondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 11 Septemb. daar aan

Den 17 Septemb. is Willem Onwijn, laast wed. van HeijltjeTeeuwis Stalper, gebooren en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, met ArentjeAdriaans Oosterling, w. van Adriaan Floordiep, in wettigen ondertrouw, soo veel???s lands ordinantie en ons betreft, opgenomen, hier getrouwt den 9 Octob.

Den 18 Novemb. is Hendrik Michielse van Hulst, j.m.,gebooren te Ooltgensplaat, en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, met AaltjeLeendertse Buijtendijk, j.d., gebooren en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied,in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 7 Decemb. 1735

1735 den 25 Novemb. is Henderik Geertse Nattekaas, w. vanKrelia ???t Jong, gebooren op Stad, en woonende aldaar, met Grietje Jacobse vanGastel, j.d., gebooren op Oud Beijerland, en woonende op Stad, in wettigenondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 15 Decemb. 1735

Wilhelmus Hellenbroek, j.m., geboren te Bokum in Keuls land,en woonende te Ooltgensplaat, met Aariaantje Jacobse van der Valk, j.d.,gebooren op Stad, en laast gewoont hebbende te Ooltgensplaat, hier getrouwt den15 Decemb. 1735

Floris Bastiaanse van Eck, j.m., gebooren en woonende teMiddelharnas, en Neeltje Gerrits Hackelaar, j.d., gebooren en woonende op Stad,sijn den 23 Decemb. in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 25Januarij 1736

Den 23 Decemb. Pieter Janse Ganswijk, j.m., gebooren in deO. Tonge, en woonende op Stad, met Maria Janse Timmerman, j.d., gebooren teRoermond, en woonende op Stad, sijn in wettigen ondertrouw opgenomen, hiergetrouwt den 11 Januarij 1736

1736 den 6 Januarij Johannes Nipjens, w. van Lena van derRee, gebooren en woonende op Stad aan ???t Haringvlied, met Elsje Lodder, j.d.,ook aldaar gebooren en woonende, sijn in wettigen ondertrouw opgenomen, hiergetrouwt den 1 Februarij daar aan

Den 6 April is Jacob Blaakman, w. laast van Emmetje Janssevan der Stee, met Ingetje van Oort in wettigen ondertrouw opgenomen, sijndebeijde gebooren en woonende op Stad, hier getrouwt den 29 April

Den 6 April is Teunis Jansse van der Haart, w. van KrijntjePieterse van der Tulp, gebooren en woonende op Stat, met Grietje Pieters vanden Berg, gebooren te Schoonderwoert, en woonende op Stat, in wettigenondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 6 Meij

Den 1 Julij is Kornelis Koningswout, j.m., geboren onder deO. Tonge, en woonende op Stad, met Pietertje van Strijen, w. van Rijke GerritseNattekaas, geboren en woonende op Stad, in wettigen ondertrouw opgenomen, hiergetrouwt den 22 dito

Willem Abrahamse lodder, j.m., gebooren op Stad, en woonendeonder Sommelsdijk, met Leentje Leenderts van den Burg, gebooren onderMiddelharnis, dog woonende onder O. Plaat, hier getrouwt den 21 Novemb. 1736

1736 Kornelis van Boven, laast w. van Ida Jooste Smits,gebooren te Gastel, en woonende op Stad aan ???t Haringhvlied, met Kornelia deJager, w. van Stoffel Bastiaanse Braber, gebooren -, en woonende op Stadvoorn., sijn den 23 Novemb. in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den16 Decemb.

Den 14 Decemb. sijn bij ons Henderik Willemse van Oorschot,j.m., gebooren op de ?, en woonende op Stad, en Petronella Klaase Kreeft, j.d.,gebooren en woonende op Stad, in wettigen ondertrouw aangetekent, hier getrouwtden 9 Januarij 1737

1737 den 26 Januarij Jan Admiraal, j.m., gebooren opPrinsland, en woonende op Stad aan ???t Haringvlied, en Neeltje Davids Kooman,j.d., gebooren in Ooltgensplaat, en woonende op Stad voorn., sijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 21 Februarij

Den 3 Maart is na drie huwelijksche voorstellingen hiergetrouwt Kornelis Oosterling, j.m., met Pietertje Meewusse van ???t Oostende,j.d., Middelharnas

Den 7 dito sijn Willem Johannesse den Braber, j.m., geborenen woonende op Stad, met Kornelia Lievens Vree, j.d., ook aldaar gebooren enwoonende, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 31 dito

Den 14 dito sijn Antonij Jooste van St. Anneland, van Breda,w. van Neeltje Krijns de Vogel, met Maria Jillisse Nipjes, w. van Wouter Boon,van Stad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 31 dito

Den 25 Meij sijn Eeuwout Borstlap, w. van Jannetje TeunisNoodloos, woonende op Stad, met Maartje Pieters Marcelisse, w. van JacobJacobse van Stiggelen, woonende in de O. Tonge, bij ons in wettigen ondertrouw,soo veel ons aangaat, opgenomen, den 28 Julij eerst hier getrouwt, omdat ergeabusent was in onse puctat

Den 7 Junij sijn Adrianus Kornelisse de Jong, j.m., geboorenen woonende in Dirksland, met Anna Gerrits Luijendijk, gebooren en woonende opStad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 30 dito

1737 den 23e August sijn Willem AnthonijseDriesprong, j.m., geboren onder de Fijnaart, en woonende op Stad aan ???tHaringhvliet, met Lena Jansse Luijendijk, j.d., geboren in den Nieuwenhoorn, enwoonende ook op Stad voorn., bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hiergetrouwt den 15 Sept.

Den 30 dito sijn Gerrit Willemse van Cijna, j.m., geboorenen woonende op Stad aan ???t Haringhvliet, met Kornelia Kornelisse ???t Jong, w.van Leendert Maartense van Puroijen, woonende op Stad voorn., bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 22 Septemb.

Den 18 Octob. sijn Johannes Meeuwisz Broers, j.m., geborente Vugt, en Soetje Arends de Zeeuw, w. van Antonij Jansz van Benne, beidewoonend op Stad, ??bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 6 Novemb.

Den 25 dito sijn Klaas Tijbout, w. van Sijtje AriensVromans, en Teuntje Cents Statshoek, j.d., geboren op den Buijtensluijs, beijdewoonende op Stad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den13 Novemb.

Den tijnden Novemb. sijn Arij van Dam, geboren onder denHitsert, en Ariaantje Landheer, w. van Johannes van Noort, beijde wonende opStad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 24 Novemb.

1738 den 8 Maart sijn Leendert Ariensse Mast, j.m., geboorenen woonende op Stad aan ???t Haringvlied, en Annetje Kornelis Landheer, w. vanJan Huijbregtse ten Hoof, woonende ook aldaar, bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, hier getrouwt den 30 dito

Den 12 April sijn Marinus Adriaanse Dekkers, j.m., geboorente Steenbergen, en laast gewoont hebbende onder Middelharnas, en ArendjeAbrahamse Verdonk, j.d., geboren in Dirxland, en wonende op Stad, bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 4 Meij

Den 3 Meij is Gijsbert Gerritse onder de Linden, j.m.,geboren op Numansdorp, en woonende op Stad, met Lena Gerritse Hakkelaar, j.d.,geboren en woonende op Stad voorn., in wettigen ondertrouw opgenomen, hiergetrouwt den 26 Meij 1738

Den 30 Meij is Marinus Jansse Merison, j.m., geboren op ???sHeeren Henderiks Kinderen, en woonende op Stad aan ???t Haringvlied, met SaraKornelisse van Strijen, j.d., geboren en woonende op Stad aan ???t Haringvlied,bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 22 Junij daar aan

1739 den 28 November is Leendert Bollemans, j.m., geboren inde Willemstad, en woonende in Ooltgensplaat, met Maria Tuijnebreijer, j.d.,geboren te Dirxland, en woonende op Stad aan ???t Haringvlied, bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 16 Decemb.

Den 4 Decemb. is Martinus Martinusse Derval, j.m., geborente Streefkerk, en woonende op Stad aan ???t Haringvliet, met Cornelia AdriaanseStelle, j.d., geboren te Sommelsdijk, en woonende op Stad aan ???t Haringvliet,bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 25 Decemb.

1740 den 29 Januarij is Cornelis Gerritse Nattekaas, w. vanAagje Hendriks Blaakman, geboren en woonende op Stad aan ???t Haringvliet, enNeeltje Ariensse Parra, w. van H. de Koning, geboren te Maasland Sluijs, enwoonende op Stad voorn., met een onegt kind tusschen beijden, in wettigen ondertrouwopgenomen, hier getrouwt den 21 Feb.

Den 10 Junij is Marinus Quackel, j.m., geboren te Strienham,en woonende op Stad aan ???t Haringvlied, en Cornelia Leendertse Braber, laast w.van Teunis Sijmonse van der Sloot, woonende op Stad aan ???t Haringvliet, bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 24 Julij

Den 2 Septemb. Johannes Cornelisse Witvliet, j.m., woonendete Middelharnas, en Aaltje Jacobse Dekker, j.d., woonende op Stad aan ???t Haringvliet,in wettigen ondertrouw opgenomen, sijnde te Middelharnas, hebben hier driehuwelijksche voorstellingen gehadt onverhindert, hier getrouwt den 9 October

Den 25 November is Johannes Jillisse Nipjes, laast w. vanElsje Abrahamse Lodder, woonende op Stad aan ???t Haringvliet, en Jobje LievesseVree, j.d., geboren en woonende op Stad aan ???t Haringvliet, bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 18e Decemb.

1740 den 13, 20 en 27 Novemb. hebben Abraham CornelisseVerwijs, j.m., geboren onder de Ambagts Heerlikheijd van op Andel, en wonendeop Stad, en Cornelia Cornelisse Lauwe, j.d., geboren te Oudtdorp, tenbehoorlijken tijd en plaats hunne drie huwelijksche voorstellingen hier gehadt

Den 2 Decemb. is Pieter de Jong, w. van Clasina van derReest, woonende op Stad aan ???t Haringvliet, en Maaijtje Pieterse Mostertdijk,j.d., geboren en woonende op Stad aan ???t Haringvliet, bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 25 Decemb.

Den 10 Decemb. is Cornelis van Halteren, j.m., geboren enwoonende in Ooltgensplaat, en Dina Branderhoeve, j.d., geboren en woonende opStad aan ???t Haringvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hiergetrouwt den 26 Decemb.

1741 den 19 Meij is Gerrit Jacobse Wever, w. van AdriaantjeJanse Fransman, woonende in de O. Tonge, en Adriaantje Foppe van Strijen, laastw. van Dingeman van der Linden, woonende op Stad aan ???t Haringvliet, bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 11 Junij

Den 23 Septemb. is Jan Fransse de Man, j.m., geboren enwoonende op Stad aan ???t Haringvliet, en Marijtje Willemse Tomasse Stam, j.d.,geboren te IJsselmonde, en woonende op Stad aan ???t Haringvliet, bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 15 Oct.

Den 28 Octob. is Bastiaan Janse van Dam, w. van FranscijntjePaulusse Mostertdijk, woonende op Stad aan ???t Haringhvliet, met JannetjeAriensse Visscher, w. van Jan Kornelisse But, sijnde ook woonagtig op Stad aan???t Haringhvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 19Novemb.??

Cornelis Vischkil, w. van Maria Lodder, woonende op Stad aan???t Haringvliet, en Leuntje Lodder, j.d., geboren onder Dirxland, en woonende inde Nieuwe Tonge, hebben den 28 Oct., 5 en 12 Novemb. drie huwelijksevoorstellingen alhier onverhindert gehadt

1742 15 April is Maarten Pieterse van Puroeijen, jongman,geb. en wonende alhier, en Angenietje Leenderds Oosterling, jonge dogter, geb.en wonende onder Middelharnas, welke perzonen, na dat hare drie zondaagseproclamatien alhier en volgens attestatie binnen Middelharnas onverhinderd sijngegaan, zoo sijn deselven alhier ten voorn. dage door Do. Johannis Arondeus inden huijwelijcken staat bevestigt

Den 20e ??dito Jan Claase Buijtendijk, j.m., geb. enwonende alhier, en Leentje Jacobs van ???t Oostende, j.d., geb.in de NieuweTonge, en woonagtig alhier, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hebbenden 22 en 29 dito off April, en den 6 Meij de drie huijwelijckse voorstellingengehad, en sijn den 13e Meij 1742 door Do. Francko Gaveel alhier inden houwelijcken staat bevestigt

Den 27e dito Cornelis Jacobse den Bleijcker,weduwenaar van Johanna Mugge, woonende tot Middelharnas, en HeijnderinaBruijnmans, jonge dogter, geboren tot Wezel, en woonagtigh alhier, bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, en hebben den 29e April en 6een 13e Meij hare huijwelijckse voorstellingen alhier, alsmede totMiddelharnas volgens attestatie gehad, en sijn den 20e Meij 1742door Do. Wijane alhier in den houwelijcken staat bevestigt

8e Septemb. Jan Dirckse van den Boogert, j.m.,geb. tot den Hitsart, en wonende tot Swartewaal, en Jacomijntje Fransdr de Man,j.d., geboren en wonende alhier, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen,hebben den 9e , 16e??en 23e?? dito harehuijwelijckse voorstellingen gehad, alsmede tot Swartewaal volgens attestatie,en sijn den 30e September??1742 door Do. Jacobus Gordon alhier in den houwelijcken staat bevestigt

14e Septemb. Willem de Baan, wedr. van JannetjeJans Zeedijck, en Leentje Leenderts van der Burgh, wed. van Willem AbramseLodder, beijde wonende alhier, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, enhebben den 16e ,23e en 30e?? September hare huijwelijckse voorstellingengehad, en sijn den 21e October door Do. Roelst alhier in denhouwelijcken staat bevestigt

1742 21e Septemb. Adriaan Claase Decker, j.man,geboortig tot Scherpenisse, en woonende alhier, en Leentje PoulusseMosterdijck, wed. van Jacob Davitse Cooman, woonagtig alhier, sijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, en hebben op den 23e en 30eSeptember, en 7e October hare huijwelijckse voorstellingen gehad, ensijn den 28e Octob. 1742 door Do. Gaveel alhier in den houwelijckenstaat bevestigt

Naamregister der genen die sedert de bedieninge van JohannesLaverman V.D.M. alhier op Stat aan ???t Haringvliet?? sijn getrouwt of hare houwelijkse voorstellingengehat hebben

1742 7 Decemb. is Jan Franse de Man, wedr. van MarijtjeTomasse Stam, woonagtig alhier tot Stat, en Anna Maria van der Sluijs, j.dogter, geboren tot Drimmelen, wonende alhier tot Stat, bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en hebben op den 9e en 16e en 23eDecember haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt, en alhier getrouwt den 13Januarij 1743

1742 Jan Bogert, weduwenaar van Geertruij Gebuis, geboortigvan O. Plaat, en Aaltje Claase Schippers, weduwe van Cornelis den Engelse,geboortig onder de Willemstad, hebben alhier den 9e en 16een 23e Decemb. haar drie houwelijkse voorstellingen gehadtonverhinderlijk

1743 1 Februarij?? sijnPieter Cornelisse van der Sluijs, woonagtig tot Sommelsdijk, en Lijsbet Comans,woonagtig onder Stat, geboren in Dirksland, bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en hebben op den 10e, den 17e, en den 24eFebruarij haar 3 houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt, en sijn alhierden 3 Maart getrouwt

23 dito sijn Claas Cornelisse Kreeft, j.m., woonagtig onderde jurisdictie van Middelharnas, en Magtel Dirks Hoeksweg, j.d., wonende alhierop Stat, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben op den 24Februarij, den 3 Maart en den 10 Maart haar 3 houwelijkse voorstellingen gehadtonverhinderlijk, en sijn alhier getrouwt den 17 Maart

13 Maart sijn Jacob Dirkse de Jager, weduwenaar van MatjePieters Mosselman, en Lena Heijme de Bell, beijde woonagtig alhier op Stat, bijons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben op den 17 Maart, den 24 Maarten 31 Maart haar 3 houwelijkse voorstellingen gehadt, en sijn alhier den 3April getrouwt

15 Junij sijn Hugo Broeder, weduwenaar van BlasinaWittekoeke, woonagtig in de Oude Tonge, en Ariaantje Dirks Houksweg, wonendealhier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en getrouwt den ???

16 Junij zijn Eeuwit Corstiaans Borstlap, weduwenaar vanMaartje Pieters Marcelis, wonende op Stadt, en Lijsbet Jans Tellenaar, j.d.,wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, na dat alvorens soo hier als teMiddelharnas hare drie huwelijkse proclamatien onverhindert gegaan sijn alhiergetrouwt

13 Augustus sijn Willem Willemse Onwijn, weduwenaar vanLeentje Starre, geboren en wonende te??Stadt aan ???t Haringvliet, en Lijdia Davidtse Snelleman, j.d., geboren enwonende in Oud Beijerlant, na dat sij haar drie trouwgeboden, soo in onse alsin de kerke van Oud Beijerlant gehadt hebben sonder inspraak, alhier getrouwtden 11 Augustus

12 Octob. sijn Jacob ???t Jong, weduwenaar van Matje Toonesvan Herken, wonende te Stadt aan ???t Haringvliet, en Maria Dorremans, j.d.,geboren te Wesel, en wonende ook hier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en hebben hare drie houwelijkse voorstellingen den 13, 20 en 27Octob. onverhindert gehadt, en sijn den 17 Novemb. in den H. houwelijken staatbevestigt

26 Octob. sijn Dirk Swijndijks, j.man, en Elisabeth deGroot, weduwe van Willem Andriesse, wonende op Stadt, bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en hebben haar 3 houwelijkse voorstellingen den 27Octob., den 3 Novemb., als ook den 10 Novemb. onverhindert gehadt, en sijn den24 Novemb. in den H. houwelijken staat bevestigt

1 Novemb. sijn Willem Coster, j.m., geboren te Bruijnisse,woonagtig op Stadt, en Elisabeth Lakoert, j.d., geboren te Leijden, en nuwonende op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haardrie houwelijkse voorsteliingen den 3e, den 10e en den 17e?? Novemb. onverhindert gehadt, en sijn daar opden 1 Decemb. in de H. houwelijken staat bevestigt

1744 10 April sijn Adriaan Klaasse Dekker, wed. van LeentjeMostertdijk, geboren te Scherpenisse, en wonende alhier op Stadt, en MarijtjeCorstiaans van der Vliet, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijksevoorstellingen als den 12, den 19 en den 26 April 1744 onverhindert gehadt, ensijn daar op den 3 Meij 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

29 Meij sijn Krijn Klaasse Dekker, j.m., geboren teScherpenisse, woonagtig alhier op Stadt, en Cornelia Cornelisse ???t Jong, weduwevan Gerrit Willemse van Sinai, geboren en woonagtig op Stadt, bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingenals den 31 Meij, den 7 Junij en 14 Junij 1744 onverhindert gehadt, en sijn den17 Junij 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

30 Meij sijn Jan Florisse van Eck, wedr. van Maria Trommel,geboren onder de O. Tonge, en woonagtig onder de jurisdictie van Middelharnas,en Saartje Abrahams Lodder, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijksevoorstellingen als den 31 Meij, den 7 Junij en 14 Junij 1744 onverhindertgehadt, en sijn den 21 Junij 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

1744 5 Junij Heijndrick van der Elburg, j.m., geboren totRotterdam, en woonagtig alhier op Stadt., en Maria Branderhouve, j.d., geborenen woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebbenhaar drie houwelijkse voorstellingen als den 7, den 14 en 21 Junij 1744onverhindert gehadt, en sijn den 5 Julij 1744 in den H. houwelijken staatbevestigt

24 Julij Machiel Meulenaars, j.m., geboren te Roostere, enwoonagtig onder de jurisdictie van Stadt, en Maatje Arens Snel, j.d., geborente Middelharnas, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen als den 26Julij, den 2 Augustus en 9 Augustus 1744 onverhindert gehadt, en sijn den 16Augustus 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

28 Augustus Dirk Johannisse Noordijk, j.m., geboren onder dejurisdictie van Sommelsdijk, en woonagtig op de gemene gront van Middelharnasen Sommelsdijk, en Josina Houcksweg, j.d., geboren te Herkinge, woonagtigalhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haardrie houwelijkse voorstellingen als den 30 Augustus, den 6 Septemb. en 13Septemb. 1744 onverhindert gehadt, en sijn den 27 Septemb. 1744 in den H.houwelijken staat bevestigt

1745 14 Meij sijn Hendrik van Bergen, j.m., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, en Marijtje Willemse Bron, weduwe van Pieter Vreeswijk,geboren te Sommelsdijk, en woonagtig alhierop Stadt, bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt alsden 16, den 23 en 30 Meij, en sijn den 6 Junij 1745 in den H. houwelijken staatbevestigt

3 Julij sijn Jan Klaasse Dekker, j.m., geboren teScherpenisse, en woonagtig alhier op Stadt, en Ariaantje Laurus Schaap, j.d.,geboren op Stadt, en woonagtig aldaar, bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt als den 4, den11, den 18 Julij, en sijn den 25e in den H. houwelijken staatbevestigt

18 Septemb. Hendrik Hoogmoet, j.m., wonende onder dejurisdictie van Middelharnas, geboren in de Oude Tonge, en Neeltje StevensKeuvelaar, j.d., geboren te Dirksland, wonende op Stadt, sijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingengehadt, als den 19, den 26 Septemb., den 3 Octob, en sijn den 10 Octob. in denhouwelijken staat bevestigt

29 Octob. sijn Pieter Hesselse de Bruijn, j.m., geboren teDragte, en wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, en Tannetje HendrikseBakker, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt, als den 31 Octob,, den 7 en 14 Novemb., en sijn daar op den28 Novemb. 1745 in den H. houwelijken staat bevestigt

1746 16 April sijn Andries Jansse Reeder, j.m., geboren opde gemeene gront van Sommelsdijk en Middelharnas, en woonagtig op Stadt, enAriaantje Ariaanse den Oolkert, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, bijons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben alhier haar drie houwelijksevoorstellingen onverhindert gehadt, als den 17 April, den 24 April en den 1Meij 1746, en sijn daar op den 15 Meij 1746 in den H. houwelijken staatbevestigt

3 December sijn Marinus van Suen, j.m., geboren teStavenisse, en wonende onder de jurisdictie van Adolphslant, en Grietje Janssevan der Rhee, weduwe van Arent Wouterse Heerschap, geboren op Numansdorp, enwonende alhier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebbenalhier haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt, als den 4December, den 11 December en den 18 December 1746, en sijn daar op den 1Januarij 1747 in den H. houwelijken staat bevestigt

Arie Pons, weduwenaar van Adriana van Luijk, woonagtig opStadt, en Jannetje Leendertse Oosterling, j.d., wonende onder de jurisdictievan Middelharnas, hebben soo hier als op Middelharnas haar drie houwelijksevoorstellingen gehadt, als den 4, den 11 en den 18 Decemb. 1746, en sijn daarop alhier in den H. houwelijken staat bevestigt den 25 Decemb. 1746

1747 1 April Dirk Wouterse van Gogh, j.m., geboren teIsselmonde, woonagtig te Sommelsdijk, en Sara Cornelisse Drogendijk, geboren enwoonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebbenhaar drie houwelijkse voorstellingen, als den 9 April, den 16 April en den 23April onverhindert gehadt, en sijn op den 30 April hier in den houwelijkenstaat bevestigt

Jacob Jacobse Koert, j.m., geboren onder Middelharnas, en wonendeop Stadt aan ???t Haringvliet, en Arentje Cornelisse Braber, j.d., geboren onderStadt aan ???t Haringvliet, en wonende onder Ooltgensplaat, sijn alhier, nadatsij haar drie houwelijkse voorstellingen, soo hier als in Ooltgensplaat, gehadthebben, als den 26 Maart, den 2 en 9 April, in den houwelijken staat bevestigtden 16 April 1747

10 Novemb. Pieter Leendertse Barendregt, j.m., geboren teRidderkerk, en wonende aldaar, en Aaltje Gerrits van der Ladt, weduwe vanPieter Koningswout, geboren tot Stadt, en wonende aldaar, sijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen,soo hier als te Ridderkerk onverhindert gehadt, en sijn daar op den 13 December1747 alhier in den houwelijken staat bevestigt

1747 25 Novemb. Antonie Molenaar, j.m., geboren te Saamslag,en laatst wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Leentje Pietersvan Proejen, j.d., geboren en woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehat, en daar op getrouwt ??den 13 Decemb. 1747

2 Decemb. Johannes Muskus, soldaat in het regiment van deCollonel de Brauw in de Compagnie van de Majoor Elias, en Isabella Cordier,weduwe van Jan de Haas, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, enhebben haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt, en sijn daarop den 17 Decemb. 1747 in den houwelijken staat bevestigt

8 Decemb. Evert Wulven, j.m., geboren te Nieuwkerk, enwonende op Stadt, en Marijtje Willemse Bron, laatst weduwe van Heijndrik vanBergen, geboren te Sommelsdijk, en wonende op Stadt, sijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijksevoorstellingen gehadt hebben, alhier in den houwelijken staat bevestigt den 31December 1747

1747 9 December Gilliam Mulder, tamboer onder de Compagnievan de Capiteijn Verschuere in het Regiment van den Collonel de Braauw, geborente Bergen op Soom, en Johanna van der Hoeve, geboren te Swartewaal, sijn bijons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn den 24 December 1747 in denhouwelijken staat bevestigt

Den 6 Januarij 1748 Cornelis Kattestaart, laast weduwenaarvan Jannetje Cornelisse de Heer, geboren in de Oude Tonge, en woonagtig onderde jurisdictie van Stadt, en Teuntje Adrianusse Roos, j.d., geboren op denHitsert, en woonagtig onder de jurisdictie van Stadt, sijn bij ons in wettgenondertrouw opgenomen, en sijn den 24 Januarij 1748 in den houwelijken staatbevestigt alhier op Stadt

Den 6 dito Pieter Jansse Bakker, j.m., geboren op denBommel, en woonagtig aldaar, en Angenietje Adrianusse Floordiep, j.d., geborenen woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijnden 24 Januarij 1748 in den houwelijken staat alhier op Stadt bevestigt

1748 den 23 Februarij Dirk Paulusse Mostertdijk, weduwenaarvan Willemijntje Cornelisse van Bennekum, geboren en woonagtig alhier op Stadt,en Cornelia Adriaanse Staal, weduwe van Martinus Derval, geboren teSommelsdijk, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingengehadt hebben, den 13 Maart 1748 alhier in den houwelijken staat bevestigt

Den 5 April Laurens Brul, j.m., geboren in de Nieuwe Tonge,en woonagtig alhier op Stadt, en Adriana Vreeswijk, j.d., geboren onder deNieuwe Tonge, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, namentlijk den 7e, den 14e en21e April, alhier in den H. houwelijken staat bevestigt den 28 April1748

Den 2 Augustus Jacobus Jillisse de Wagter, j.m., geboren teSaamslag, en wonende alhier op Stadt, en Neetje Jans Nots, j.d., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, ensijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt hebben,namentlijk den 4e, den 11e en 18 Augustus, alhier in denH. houwelijken staat bevestigt den 25 Augustus 1748

1748 20 Septemb. Willem Marinusse van der Veer, wedr. van MaatjeJohannisse Beenhouwer, geboren onder den Bommel, en woonagtig onder dejurisdictie van Stadt, en Aagje Johannisse Nijpjes, j.d., geboren en woonagtigop Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sijalvorens haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben,namentlijk den 22, den 29 Septemb. en den 6 October, alhier in den H.houwelijken staat bevestigt den 13 October 1748

20 Septemb. Lieven Leendertse Buijtendijk, j.m., geboren enwoonagtig op Stadt, en Neeltje Jochems de Korte, j.d., geboren en woonagtig opStadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sijalvorens haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben,namentlijk den 22, den 29 Septemb., en den 6 October, alhier in den H.houwelijken staat bevestigt den 13 October 1748

11 October Cornelis de Dekkers, j.m., geboren op Stavenisse,en wonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, en Grietje Jans van der Ree,weduwe van Marinus van Suen, geboren te Numantsdorp, en wonende alhier opStadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, nadat sijalvorens haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben,namentlijk den 13, den 20 en den 27 October, alhier in den H. houwelijken staatbevestigt den 24 November 1748

1749 10 April Jan Cornelisse van Gurp, j.m., geboren op enwonende onder Stadt, en Maartje Klaasse Buijtendijk, j.d., geboren en woonagtigalhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw openomen, en sijn, na dathaar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben den 13e,den 20 en 27 April, in den H. houwelijken staat bevestigt den 4 Meij 1749

17 dito Willem Moeleker, weduwenaar van Maria Grijp, geborenen woonagtig ter Tholen, en Trijntje Pieters Thomas de Jong, weduwe van RoelSijmisse de Vos, geboren te Holsteijn, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bijons in wettige ondertrouw opgenomen

14 Junij Willem de Baan, weduwenaar van Leentje van derBurg, geboren van Ridderkerk, en woonagtig alhier op Stadt, en Neeltje MelsseAardaam, j.d., geboren tot s Gravendeel, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bijons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksevoorstellingen onverhindert gehadt hebben, namentlijk den 15, den 22 en 29Junij, in den H. houwelijken staat bevestigt den 5 Julij 1749

1749 9 Augustus Aren Klaasse Both, j.m., geboren teDirxland, en nu wonende op den Bommel, en Angenietje Hendrikse Bakker, j.d.,geboren en wonende alhier op Stadt, sijn van mening haar in den H. houwelijkenstaat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, ensijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadthebben, namentijk den 10, den 17 en 24 Augustus, in den H. houwelijken staatbevestigt den 31 Augustus 1749

18 Decemb. Balten de Buijser, wedr. van Arentje van derLinde, geboren en woonagtig tot Middelharnas, en Blasina Schaffer van Ram,j.d., geboren onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en woonagtig alhier opStadt, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijndaar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haardrie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den21 December, den 28 dito en den 4 Januarij 1759, in den H. houwelijken staatbevestigt den 7 Januarij 1750

1749 19 December Henricus de Wit, j.m., geboren teWassenberg, en woonagtig alhier op Stadt, en Kaatje de Vos, j.d., geboren teAmsterdam, en woonagtig alhier op Stadt, sijn van mening haar in den H.houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 21e Decemb., den 28dito en den 4 Januarij 1750, in den H. houwelijken staat bevestigt den 7Januarij 1750

1750 18 April Eeuwout Corstiaanse Borstlap, wedr. vanLijsbet Jansse Telleger, geboren in de Oude Tonge, en woonagtig alhier opStadt, en Arentje Adriaanse Oosterling, wed. van Willem Onwijn, geboren enwoonagtig alhier op Stadt, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat tebegeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, nadat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijkden 19 April, den 26 dito en den 3 Meij, in den H. houwelijken staat bevestigtden 10 Meij 1750

1750 30 October Leendert Teunisse van der Sloot, j.m.,geboren en woonagtig onder de jurisdictie van Middelharnas, en Leena HendrikseNattekaas, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van mening haar inden houwelijken staat te begeven, waar toe sij bij ons in wettigen ondertrouwsijn opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 1 November, den 8 dito en den 15dito, in den H. houwelijken staat bevestigt den 22 November

1751 26 November Antonie Molenaar, wedr. van LeentjePieterse van Proojen, geboren te Zaamslag, en woonagtig alhier op Stadt, en NeeltjeJacobs Ruijghaver, j.d., geboren onder de Koorndijk, en woonagtig alhier opStadt, sijn van meninge haar in den houwelijken staat te begeven, waar toe sijbij ons in wettigen ondertrouw sijn opgenomen, en sijn, na dat sij haar driehouwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 28November, den 5 December, den 12 dito, en den 19 dito 1751 in den H.houwelijken staat bevestigt

1752 19 Februarij Arend Leendertse Buijtendijk, j.m.,geboren tot Stad aan ???t Haringvliet, en woonagtig in Oud Kraijers Polder op deHollandsche grond, en Pietertje Meeuwis van het Oostende, wed. van CornelisOosterling, wonende tot Stadt voornoemt, sijn van meninge haar in den H.houwelijken staat te begeven, waar toe sij bij ons in wettigen ondertrouw sijnopgenomen, en sijn, nadat sij haar drie houwelijkse voorstellingen, soo hierals in Dirxland gehadt hebben, namentlijk den 20 Februarij, den 27 dito en den 5Maart, daar op den 12 dito 1752 in den H. houwelijken staat bevestigt

16 Junij Marinus Quakkel, wedr. van Cornelia LeendertseBraber, geboren te Strienham, en woonagtig alhier op Stadt, en PietertjeLeendertse van Proojen, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn vanmeninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, waar toe sij bij ons inwettigen ondertrouw sijn opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksevoorstellingen gehadt hebben, namentlijk den 18 Junij, den 25 dito en den 2Julij, daar op den selven dito 1752 in den H. houwelijken staat bevestigt

1752 15 Septemb. Klaas Jacobse Koert, wed. van AriaantjeMachielse Bijbel, geboren onder de jurisdictie van Middelharnas, en woonagtigalhier op Stad, en Ariaantje Jacobse ???t Jong, j.d., geboren en woonagtig alhierop Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijndaar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn na drie houwelijksevoorstellingen als den 17 Sept., den 24 dito en 1 Oct. onverhindert gehadt tehebben, den 8 October getrouwt

29 Septemb. Jan van der Burg, wed. van Maria WillemseHagenaar, geboren te IJsselsteijn, en woonagtig alhier op Stad, en CientjeCornelisse van ???t Hogerhuijs, wed. van Joost de Koning, geboren teScharendijke, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H.houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen den 1 October,den 8 dito en den 5 November, door opschortinge van dit laatste gebodt,onverhindert gehadt hebben, eerst den 12 November 1752 getrouwt

1752 1 Decemb. Arent Krijnse van Projen, j.m., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, en Neeltje Jacobse van Hoof, j.d., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, sijn van meeninge haar in den H. houwelijken staatte begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na datsij haar drie houwelijkse voorstellingen, te weten den 3 December, den 19 ditoen den 17 dito onverhindert gehadt hebben, den 27 dito getrouwt

1753 den 24 Februarij Gerrit Rijkse Nattekaas, j.m., geborenen woonagtig alhier op Stadt, en Adriana Jorisse den Boer, j.d., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat tebegeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw bij ons opgenomen, en sijn, nadat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, teweten den 25 Februarij, den 4 Maart en den 11 Maart, den 25 Maart in den H.houwelijken staat bevestigt

1753 Maart 2 dito Cornelis Jacobse Kasteleijn, wedr. vanWillemje Vromans, geboren onder Middelharnas, en woonagtig alhier op Stad, enAriaantje Lauris Hokke, wed. van Aren Willemse van Dobbe, geboren in den OudenHoorn, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijkenstaat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw bij ons opgenomen, ensijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadthebben, als namentlijk den 4 Maart, den 11 dito en den 18 dito, daar op den 25Maart alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

3 April Arie Jorisse den Boer, j.m., geboren en woonagtigalhier op Stad, en Cornelia Teunisse Landheer, j.d., geboren te Swartewaal, enwoonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat tebegeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sijhaar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijkden 15 April, den 22 dito en den 29 dito, daar op den 6 Meij alhier in den H.houwelijken staat bevestigt

1753 20 Julij Dirk Paulusse Mosterdijk, wedr. van CorneliaAriaanse Staal, geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Pieternella Bogt,j.d., geboren te Sommelsdijk, en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninghaar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigenondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, namentlijk den 22 Julij, den 29 dito, den 5Augustus, daar op den 12 Augustus 1753 alhier in den H. houwelijken staatbevestigt

3 Septemb. David Marcelisse Kooman, j.m., geboren alhier opStad, en woonagtig onder de jurisdicte van Sommelsdijk, en Arentje Arens Born,j.d., geboren te Middelharnas, en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninghaar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigenondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 2 Septemb., den 9 dito en den 16dito, daar op den 23 Septemb. 1753 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1754 18 Januarij Benjamin Pietersse van Aelle, wedr. vanJannetje Cornelisse Kempenaar, wonende alhier op Stadt, en Alida JansseAmmerans, j.d., geboren in s Gravenhage, en woonagtig in Dirxland, sijn vanmening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe inwettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, nadat sij haar drie houwelijksevoorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 20, den 27 Januarijen den 3 Februarij, daar op den 10 dito in den H. houwelijken staat bevestigt

9 Maart Cornelis Rijkse Nattekaas, j.m., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, en Lijntje Jansse Broekman, j.d., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat tebegeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sijhaar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijkden 10 Maart, den 17 dito en den 24 dito, daar op den 31 dito in den H.houwelijken staat bevestigt

1754 13 April Gerrit Hendrikse Hardendood, j.m., geboren enwoonagtig alhier op Stad aan ???t Haringvliet, en Huijgje Stoffelse den Braber,j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den H.houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 14 April, den 21 dito en den 28dito, daar op den 5 Meij in den H. houwelijken staat bevestigt

26 April Balten de Buijser, wedr. van Blasina Schaffenram,geboren tot Middelharnas, en woonagtig alhier op Stad, en Cietje Jorisse denBoer, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van voornemen haar in denH. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindertgehadt hebben, als namentlijk den 28 April, den 5 Meij en den 12 dito, daar opden 19 Meij in den H. houwelijken staat bevestigt

1754 14 Junij Johannes Davidse Mijs, j.m., geboren onder dejurisdictie van den Bommel, en woonagtig onder de selvde jurisdictie, enCornelia Lievesse Vree, wed. van Willem Johannisse den Braber, geboren enwoonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den Heijligen houwelijkenstaat te begeven en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, ensijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadthebben, als namentlijk den 16 Junij, den 23 dito en den 30 dito, daar op den 7Julij 1754 in den H. houwelijken staat bevestigt

22 Junij Jan Mattijsse Meijer, wedr. van Willemtje PietersseRomeijn, geboren in de stad Lillo, en woonagtig alhier op Stad, en LeentjeJacobs van ???t Oostende, wed. van Jan Klaasse Buijtendijk, geboren in de NieuweTonge, en woonagtig alhier op Stad, sijn van meeninge haar in den Heijligenhouwelijken staat te begeven, en sijn daartoe bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 23 Junij, den 30 dito en den 7Julij, daar op den 14 Julij 1754 in den H. houwelijken staat bevestigt

1754 13 Julij Albertus de Groot, j.m., geboren tot WestSaandam, en woonagtig alhier op Stadt, en Aagje Jacobusse Nijpjes, j.d.,geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den Heijligenhouwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 14 Julij, den 21 dito en den 28dito, daar op den 4 Augustus 1754 in den H. houwelijken staat bevestigt

4 October Cornelis Jorisse den Boer, j.m., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, en Catharina Lisman, j.d., geboren te Leijden, enwoonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den Heijligen houwelijkenstaat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, ensijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadthebben, als namentlijk den 6 October, den 13 dito en den 20 dito, den 3November 1754 in den H. houwelijken staat alhier bevestigt

1755 5 April Gerrit Stoffelse Vlietland, j.m., geboren onderde jurisdictie van Sommelsdijk, en wonende alhier op Stad, en LijsbethJohannisse Hofmeester, wed. van Hermanus Ikke, geboren te Rijen, en woonagtig alhierop Stadt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijndaar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haardrie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den6 April, den 13 dito en den 20 dito, daar op den 27 April 1755 alhier in den H.houwelijken staat bevestigt

3 Meij Heijndrik Ariesse van der Vliedt, j.m., geboren opOud Beijerland, en woonagtig alhier op Stad, en Leena Hendrickse Hardendood,j.d., geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den H.houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als den 4 Meij, den 11 dito en den 18 dito, daar opden 25 Meij 1755 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1755 16 Meij Johannes Johannisse van Noort, j.m., geboren enwoonagtig alhier op Stadt, en Catharina Gerritse van Waart, j.d., geboren onderMiddelharnis, en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den H.houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, dog de bruijd is voor haar tweede houwelijks voorstelling gestorven

13 Junij Aren van der Hart, j.m., geboren onder de jurisdictievan Ooltgensplaat, en woonagtig onder de jurisdictie van Stad, en GeertjeJansse Broekman, j.d., geboren en woonagtig op Stad, sijn van meening haar inden H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als den 15 Junij, den 22 dito en den 27 dito, daarop den 13 Julij 1755 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

28 Junij Jacob Willemse Werrenaar, j.m., geboren te OranjeNassau Diest, en woonagtig alhier op Stad, en Geertje Jansse van der Hart, wed.van Hendrik Gerritse Hardendood, geboren tot Ooltgensplaat, en woonagtig alhierop Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn,na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, alsden 29 Junij, den 6 Julij en den 13 dito, daar op den 20 Julij 1755 alhier inden H. houwelijken staat bevestigt

1755 Leendert Lodder, wedr. van Susannetje de Kruijs,geboren onder den Bommel, en woonende alhier op Stad, en Ariaantje Stapels,wed. van Hendrik Kouwe, geboren en wonende onder de jurisdictie vanOoltgensplaat, sijn tot Ooltgensplaat in ondertrouw opgenomen, en sijn, na dathaar drie houwelijkse voorstellingen, soo hier als tot Ooltgensplaatonverhindert gehadt hebben, alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

3 October Teunis Menheer, wedr. van Maria Willems Goemaat,geboren onder de Oude Tonge, en woonagtig alhier op Stad, en Sara Pietersse vander Vliedt, j.d., geboren onder de jurisdictie van Dirxland, en woonagtig onderde jurisdictie van Stad, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat tebegeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, nadat sij haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt hebben, als den 5 October,den 12 dito en den 19 dito, daar op den 26 October 1755 alhier in den H.houwelijken staat bevestigt

1756 30 April Klaas Jacobse Muijs, wedr. van Maatje Paulussevan Abeele, geboren in Switserland, en woonagtig alhier op Stad, en AnnaJacobse van der Stel, j.d., geboren tot Oud Beijerland, laatst wonende onder deNieuwe Tonge, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, ensijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sijhaar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 2Meij, den 9 dito en den 16 dito, daar op 23 Meij 1756 alhier in den H.houwelijken staat bevestigt

1 Meij Jan van der Veer, wedr. van Johanna Costers, geborenen woonagtig op den Bommel, en Arentje Ariaansche Oosterling, wed. van EwitBorstlap, geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den H.houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindertgehadt hebben, als den 2 Meij, den 9 dito en den 16 dito, daar op den 23 Meij1756 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1756 30 Julij Jacobus Poelman, j.m., geboren te Axel, enwonende alhier op Stadt, en Angenietje Oosterling, wed. van Maarten Pietersevan Projen, geboren onder Middelharnis, en wonende op Stad, sijn van meningehaar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingenonverhindert gehadt hebben, als den 1 Augustus, den 8 dito en den 15 dito, daarop den 22 Augustus 1756 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

15 October Johannes Pieterse Koningswout, j.m., geboren enwoonagtig alhier op Stad, en Neeltje Pieterse Robbers, j.d., geboren enwoonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat tebegeven, en sijn daartoe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, nasij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den17 October, den 24 dito en den 31 dito, daar op den 7 November 1756 alhier inden H. houwelijken staat bevestigt

1756 22 October Leendert Bakker, j.m., geboren alhier opStad, en woonagtig in de Oude Tonge, en Jacomijntje Marcusse Sluijmer, j.d.,geboren tot Oud Beijerland, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haarin den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkschevoorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 24 October, den 31 dito enden 7 November, daar op den 21 November 1756 alhier in den H. houwelijken staatbevestigt

1757 1 Julij Jan Otto, wedr. van Maria van Aaken, geborentot Bergen op den Soom, en woonagtig op de Oude Tonge, en Maria de Kruijs,j.d., geboren tot Leijden, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar inden H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkschevoorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 3 Julij, den 10 dito en den17 dito, daar op den 24 Julij 1757 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1757 23 Julij Krijn Dekker, wedr. van Cornelia ???t Jonks,geboren te Scherpenisse, en woonagtig alhier op Stad, en Klaasje Onwijn, j.d.,geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijkenstaat te begeven,en sij daar toe bij ons in wettigen ondertrouw openomen, ensijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadthebben, als den 24 Julij, den 31 dito en den 7 Augustus, daar op den 14Augustus 1757 in den H. houwelijken staat bevestigt

1758 20 Januarij Leendert Jansse Lodder, wedr. vanFrancijntje Abrahams Hoekman, geboren onder de jurisdictie van Dirxland, enwoonagtig onder de jurisdictie van Stad, en Leena Cornelisse van der Tulp, wed.van Daniel Jansse de Jong, geboren te Sommelsdijk, en woonagtig alhier op Stad,sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toebij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar driehouwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 22 Januarij,den 29 Januarij en den 5 Februarij, daar op den 12 Februarij 1758 alhier in denH. houwelijken staat bevestigt

1758 27 Januarij Cornelis Gerritse van Waart, j.m., geborenonder de jurisdictie van Middelharnis, en woonagtig alhier op Stad, en MariaMarcelisse Ritmeester, j.d., geboren en woonagtig onder de jurisdictie vanStad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daartoe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar driehouwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 29 Januarij,den 5 Februarij en den 12 dito, daar op den 19 Februarij 1758 in den H.houwelijken staat bevestigt

23 Sept. Gerrit Henderikse Bakker, jongman, en AriaantjeArendse Cappeteijn, jonged., beide geb. en woonende alhier op Stad, zijn bijons in wettigen ondertrouw opgenomen, na den 25 dito, 1 en 8 Oct. haare 3huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 15 Oct. alhier doorDo. V.d.Hoek, predicant op ???t Ouddorp, getrouwd

Dirk Voordijk, wedr. van Josina Dirks Hoekweg, woonagtig opde gemeene grond van Middelharnas en Sommelsdijk, en Jannetje WillemzeOosterling, jonged., geb. en woonende op Stad, zijn bij ons den 10 Nov. inwettigen ondertrouw opgenomen, na den 12, 19, 26 dito haare 3 huwelijksevoorstellen gehad te hebben, den 3 Dec. alhier getrouwd door Do. P. Bonte,predic. op den Bommel

Arij Leendertse Mast, jongm., en Maatje Ewitse Blok,jongedr., beide geb. en woonende alhier op Stad, zijn bij ons 17 Nov. inwettigen ondertrouw opgenomen, en na den 19, 26 dito en 3 Dec. haare 3huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, 17 Dec. alhier getrouwddoor Do. P. Bonte, predic. op den Bommel

Naam Register

Der geenen die alhier op Stad aan ???t Haringvlied zijngetrouwt of haare huwelijkse voorstellen hebben gehad, vervolgd met den dienstvan Johannes de Milde, v.d.m. alhier

1759 November den 1e, 2e , 3eHenderick Cornelisze Houwteschee, jongman, woonende onder Stad, en GeertruijFransse Missel, jongedogter, woonende in Middelharnas, hebben bij ons, na den 2Nov. 1759 te Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn,onverhindert haare 3 huwelijkse voorstellen gehad ??

Decemb. den 8 Adrianus Buurman, jongman, gebooren teSwartewaal, en woonende te Stad, en Sijtje Arienz van der Zeijde, wed. vanLeendert Buijtendijk, gebooren te Oud Beijerland, en woonende op Stad, sijn bijons in wettigen ondertrouw opgenoomen, en den 9, 16 en 23?? haare drie huwelijksche voorstellen onverhindertgehad hebben, den 25 in den huwelijke staat alhier door den predikant bevestigt

Egbert Claasz de Boer, jongman, gebooren te Pekela, en JannetjeJacobs van der Valk, jongedogter, gebooren te Stad, beijde woonende teRotterdam, hebben bij ons, na den 22 Novemb. te Rotterdam in wettige ondertrouwopgenoomen te zijn, onverhindert hunne 3 huwelijkse voorstellen gehad, den 25Nov., den 2 Dec., den 9 dito

1760 Januarii Adrianus van Proijen, jongman, gebooren enwoonende alhier op Stad, en Elisabeth van der Linden, wed. van Steeven Breur,gebooren en woonende in de Oude Tong, hebben bij ons na den 18 Dec. 1759 in deOude Tong in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 huwelijksevoorstellen onverhindert gehad, 30 Dec. 1759, 6 Jan.1760, 13 dito

Februarij Johannes Davids Mijs, weduwenaar van CorneliaLievense Vree, gebooren onder den Bommel, en woonende op Stad, en SaraCornelisse van Schouwen, jongedogter, gebooren en woonende op de jurisdictievan Ooltjesplaat, hebben bij ons na den 1 Febr. 1760 op O. Plaat in wettigenondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 huwelijkse voorstellen onverhindertgehad, den 3, den 10, den 17, dog dit huwelijk is niet voltrokken nadien denbruijdegom den 24 is koomen te overlijden

Den 22 Henderick Zeedijk, jongman, gebooren onderMiddelharnas, en woonende alhier op Stad, en Marijtje Cornelisse Oosterling,jongedogter, gebooren en woonende alhier op Stad, zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenoomen, en 24 dito, 2 en 9 Maart hunne 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad hebbende, 16 Maart in den huwelijken staatalhier door den predicant bevestigd

1760 April Frederik Ridder, jongman, gebooren te Roeroort inCleefsland, en woonende alhier op Stad, en Neeltje van Vliet, jongedogter,gebooren te Dirxland, en woonende te Sommelsdijk, hebben bij ons, na den 12 Aprilte Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad, 13, 20, 27, en zijn 11 Meij alhier getrouwtdoor den predikant

2 Meij Claas Kreeft, jongman, gebooren en woonende alhier opStad, en Teuntje Centse Stadshoek, wed. van Claas Tibout, gebooren teNumansdorp, en woonende alhier op Stad, sijn bij ons in wettigen ondertrouwopgenoomen, naa hunne 3 gewoone huwelijkse voorstellen gehad te hebben, den 4,11, 18, den 25 in den huwelijken staat door den predicant bevestigt

Herman Arends Koert, jongman, gebooren onder Middelharnas,onlangs gewoond onder Stad aan het Haringvlied, dog nu woonende onderMiddelharnas, en Anna Adrianus van Halteren, jongedogter, gebooren onder denFijnaard, en woonende onder Oolgies Plaat, hebben bij ons, na den 26 Junij teOoltgies Plaat in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 huwelijksevoorstellen onverhindert gehad, 29 Junij, 6 Julij, 13 dito

1760 12 Julij Leendert Leendertse Plokhooij, jongman,gebooren in Sommelsdijk, laast gewoond hebbende onder Dirxland, thans op Stad,en Dina Andriese Oosterling, jongedogter, gebooren op den Bommel, laast gewoondhebbende onder Dirxland, thans te Stad, zijn bij ons in wettigen ondertrouwopgenoomen, en hunne 3 huwelijkse voorstellen, 13 dito, 20, 27, soo hier als teDirxland onverhindert gehad hebbende, 30 dito in den heijligen huwelijken staatbevestigd alhier

23 Aug. Abraham Binneweg, weduwenaar van Cornelia van Es,gebooren op Claas Waal, laast gewoond hebbende onder de O. Tonge, thans onderStad, en Cornelia Henderikz Vijftigschild, jongedogter, gebooren in de N. Tong,woonende onder Stad, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, 11 Sept. inden h. houwelijken staat alhier bevestigd, na hunne huwelijkse voorstellen, soohier als in de N. Tong onverhindert gehad te hebben

Jacob Koppenaal, wedr. van Loisa Torrins, gebooren te Wijkin het Land van Heusden, woonende op Stad, en Lena Heijmansz Bel, wed. vanJacob Dirkz de Jager, gebooren op Maasdam, woonende te Stad, zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenoomen, en den 31 Aug., 8 en 14 Sept. hunne 3huwelijkse voorstellen gehad hebbende, 21 Sept. alhier in den huwelijken staadbevestigd

1761 7 Janu. Jacob van Willige, jongm., geb. te Brakel, enMaria Paersteeg, wed. van Danker Cornelis Verweij, beijde wonende onderMiddelharnas, zijn alhier, op vertooning dat sij te Herkinge en Middelharnashaare 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad hebben, getrouwd

31 dito Huijg Bonnet, jongman, geboore te Rumpt, en NeeltjeAardoom, wed. van Willem de Baan, gebooren te s Gravendeel, beijde woonendealhier, zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen, en na den 1, 8 en 15Febr., soo hier als te Princeland hunne 3 huwelijkse voorstellen onverhindertgehad te hebben, den 18 Febr. alhier in den huwelijke staat bevestigt

Jan Ariense van Dam, jongm., geboore te Stad, en MariaCornelisz de Vos, jonged., geboore te Outbeijerland, beide woonende alhier,sijn bij ons den 3 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 5, 12, 19dito hunne 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 26 Meijalhier in den huwelijken staat bevestigd

1761 Willem Jillisz van Ouelem, jongm., gebooren en woonendete Sommelsdijk, en Annetje Henderikse Nattekaas, jongedogter, gebooren enwoonende alhier, zijn bij ons den 10 April in wettigen ondertrouw opgenoomen,hebben den 12, 19, 26 April alhier hunne 3 gewoone huwelijkse voorstellenonverhindert gehad??

Willem Nijg, weduwenaar van Johanna van Recel, gebooren teDirxland, en woonende op Middelharnas, en Aaltje Droogendijk, jongedogter,gebooren en woonende alhier, zijn bij ons den 1 Meij in wettigen ondertrouwopgenoomen, na alhier en te Middelharnas den 3, 10, 17 dito haar 3 huwelijksevoorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24 dito hier getrouwd

Johannes Willem Braber, jongm., woonende onder Stad, enCornelia Leenderts Soldaat, j.d., woonende onder Dirxland, hebben bij ons, naden 24 April te Dirxland in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3gewoone huwelijkse voorstellen gehad, den 26 April, 3 Meij, 10 dito

1761 Cornelis van Reet, wedr. van Neeltje Weeda, gebooren teOud Vosmeer, woonende onder de O. Tonge, en Neeltje Koomans, wed. van JanAdmiraal, gebooren onder O. Plaat, woonende alhier, zijn bij ons den 7 Aug. inwettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 9, 16, 23 dito, soo hier als in de O.Tonge haare 3 gewoone huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben,alhier voor Do. M. Kerwal den 30 dito getrouwd

1762 Jan Jansz Ammeraal, jongm., gebooren en woonende alhierop Stad, en Anna van Valburg, jongedogter, gebooren te Princeland, en woonendealhier, zijn bij ons den 2 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den4, 11 en 18 dito hunne 3 gewoone huwelijkse voorstellen alhier onverhindertgehad te hebben, den 25 dito alhier getrouwdt

Arie Cornelis Kasteleijn, jongem., gebooren te Stad, enHester in ???t Veld, jongedr., geb. te Spijkenis, beijde woonende alhier, zijnbij ons den 9 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 11, 18, 25dito hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den2 Meij alhier getrouwd

1762 Cornelis Buth, jongm., gebooren op Stad, en JannetjeKool, jonged., gebooren in Oud Beijerland, beijde woonende alhier, zijn bij onsden 9 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 11, 18 en 25 dito de 3gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 2 Meijalhier getrouwd

Abraham Dirkse Touw, jongm., gebooren onder Nieuw Hellevoet,en Magdalena Driesprong, jongedr., gebooren onder de Oude Tong, beijde woonendealhier op Stad, zijn bij ons den 16 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, enna den 18, 25 dito en 2 Meij haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindertgehadt te hebben, den 9 Mei alhier getrouwd

Dirk Antonise Schaftendenram, jongm., geb. onder de O.Tonge, woonende alhier, en Lientie Wouters van Meel, jongedr., geb. alhier,woonende in de O. Tong, hebben bij ons, na den 23 April in de O. Tonge inwettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 gewoone huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad, den 25 April, den 2 Mei, den 9 dito

1762 Leendert Bakker, wedr. van Jacomijntje JacobseSluijmer, gebooren en woonende alhier op Stad, en Jannetje van der Sloot,jongedr., gebooren te Ooltgens Plaet, woonende onder Stad, zijn bij ons den 25Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, hebben den 26 Sept., 3, 10 Oct. hunne3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Hermannus Mulder, wedr. van Neeltje Philippe de Bie,gebooren te Breda, en Maria Dorremans, weduwe van Jacob Jong, gebooren te Weesel,bijde woonende alhier, zijn bij ons den 19 Nov. in wettigen ondertrouwopgenoomen, en na den 21, 28 Nov. en 5 Dec. haare 3 huwelijkse voorstellenalhier onverhindert gehad te hebben, den 8 Dec. alhier in den h. huwelijkenstaat bevestigd

1762 Nicolaas Bouwman, wedr. van Barbe de Waal, geb. enwoonende te Ooltgens Plaat, en Aagje Jacobese Nijpjes, wed. van Albertus deGroot, geb. en woonende alhier, zijn bij ons den 19 Nov. in wettigen ondertrouwopgenoomen, en na den 21, 28 Nov. en 5 Dec. haare 3 huwelijksche voorstellen,soo hier als te O. Plaet, onverhindert gehad te hebben, den 8 Dec. 1763 alhierin den huwelijken staat bevestigd

Wiggardus de Vries, jongm., geb. te Rossum, woonende alhierop Stad, en Lena Heerschap, jongedr. geb. te Goede Reede, en woonende alhier,zijn bij ons den 10 Maart in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 13, 20en 27 dito haare 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 3 April alhiergetrouwd

Adrianus Oudemans, wedr. van Stijntie Cents Stadshoek, geb.te Princeland, woonende alhier, en Matie Jans, weduwe van Cornelis van Rumpt,geb. en woonende te Ooltgens Plaat, hebben bij ons, na den 10 Maart in OoltgensPlaat in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, 13, 20, 27 Maart haare 3huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1763 Jacob van Noort, jongm., geb. en woonende alhier, metArentje Arens Witvliet, jongedr., geb. te Middelharnas, en wonende alhier, zijnbij ons den 8 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 10, 17, 24dito haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 1 Meialhier getrouwd

Gillis Nijpjes, j.m., geb. en woonende te Stad, en Maetje dePrins, j.d., geb. en woonende te Ooltgens Plaat, hebben alhier, na den 24 Maertte O. Plaat in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den 27 Maart, 3 en 10April haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Andries Cavallier, wedr. van Henderina van der Voorde, enMaria Couterier, j.d., beide woonende te Amstelredam, hebben alhier, na den 29Maart?? te Amstelredam in wettigen ondertrouwopgenoomen te zijn, den 3, 10 en 17 April haare 3 huwelijksche voorstellenonverhindert gehad

1763 Stoffel Lijdens, wedr. van Wilmtje van der Maade, geb.onder O. Plaat, woonende onder den Bommel, met Lijntje Broekman, wed. vanCornelis Nattekaas, geb. en woonende op Stad, zijn bij ons den 29 April inwettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 1, 8 en 15 Mei haare 3 huwelijkschevoorstellen, soo hier als op den Bommel gehad te hebben, den 22 Mei alhiergetrouwdt

Jan Heijkoop, jongm., geb. onder Streijen, en LijntjeNattekaas, jongedr. geb. en beide woonende op Stad, zijn bij ons den 6 Mei inwettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 8, 15 en 22 Mei alhier haare 3huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 29 dito alhiergetrouwdt

Anthoni Molenaar, laast wedr. van Neeltje Ruijghaver,woonende alhier, en Sijtje Drooger, laast wed. van Pieter Smith, woonende in deN. Tonge, hebben bij ons, na den 22 April in de N. Tonge in wettigen ondertrouwopgenoomen te zijn, den 24 dito, 1 en 8 Mei haare 3 huwelijksche voorstellenalhier onverhindert gehad

1763 Gerrit Stoffelse Vliedtlandt,wedr. van Elisabeth Hofmeester, woonende op Stad, en Cornelia van den Bogert,j.d., geb. te Spijkenis, en woonende in de O. Tonge, hebben bij ons den 8, 15 ,22 Mei haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Jan Admiraal, wedr. van Anna vanValburg, woonende alhier, en Adriana Abramse Zoon, j.d., geb. en woonende op deN. Tonge, hebben bij ons, na den 13 Mei op de N. Tonge in wettigen ondertrouwopgenoomen te zijn, haare 3 huwelijksche voorstellen den 15, 22, 29 Meionverhindert gehad

Arendt Wittekoek, wedr. vanAriaantje Koning, en Eva van Beijere, j.d., beide woonende in de O. Tonge,hebben alhier, na den 29 Aug. in de O. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomente zijn, haare 3 huwelijksche voorstellen den 21, 28 Aug. en 4 Sept.onverhindert gehad

1763 Klaas Kreeft, wedr. vanTeuntje Centse Stadshoek, en Neeltje Jacobs van Hooft, wed. van Arent vanProijen, beide geb. en woonende alhier op Stad, zijn bij ons den 30 Sept. inwettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 2, 9 en 16 October haare 3 huwelijksevoorstellen onverhindert gehad te hebben, den 23 Oct. alhier getrouwd

Jan Kool, j.m., geb. te Klaaswaal,en Lijntje van Meel, wed. van Dirk Schaftendenram, geboore alhier, beidewoonende op Stad, zijn bij ons den 28 Oct. in wettigen ondertrouw opgenoomen,en na den 30 Oct., den 6 en 13 Nov. haare 3 huwelijksche voorstellenonverhindert gehad te hebben, den 20 Nov. alhier getrouwd

1764 Isaac Boelhouwers Hartock, laastwedr. van Cornelia Zaajers, wonende in Sommelsdijk, en Jannetje CornelisseCattestaart, j.d., geb. onder Stad, en woonende onder Sommelsdijk, hebbenalhier, na den 27 Janu. te Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenoomen tezijn, haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1764 Henderik Govertz Hartog,j.m., gebooren alhier, en Cornelia Corn. Voordijk, j.d., gebooren teSommelsdijk, beide woonende alhier, zijn bij ons den 13 April in wettigenondertrouw opgenoomen, en na den 15, 22 en 29 dito haare 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad te hebben, den 6 Mei alhier getrouwdt

Wouter Andriesse Brouwer, j.m.,gebooren en woonende onder Alblasserdam, en Maria Jansse Heukelman, j.d.,gebooren aan den Diemerbrug, en woonende alhier, zijn bij ons den 20 April inwettigen ondertrouw opgenoomen, en hebben alhier den 22, 29 April en 6 Meihaare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1764 Jan van Dam, wedr. van MariaCornelisse de Vos, en Aagje Maartenz van Proijen, j.d., beijde geb. en woonendealhier, zijn bij ons den 2 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den22, 29 dito en 6 Mei haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad tehebben , den 13 Mei alhier getrouwdt

Willem van Siena en ClaasjeOnwijn, wed. van Krijn Dekker, beijde geb. en woonende alhier, zijn bij ons den4 Mei in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 6, 13, 20 dito haare 3huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 27 dito alhier meteen onegt kind tusschen beiden, dat ook is gedoopt, gelijk blijkt uijt hetdoopregister

Cornelis Noorthoeve, wedr. vanAnnetje Loisse van Kassel, woonende op Stad, en Marijtje Zuijdlant, wed. vanCornelis Meuije, woonende op Middelharnas, hebben alhier, na den 4 Mei teMiddelharnas in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den 6, 13 en 20 ditohaare 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad

1764 Gerrit van Oosterhout,jongm., geb. onder Sommelsdijk, en Crijntje Leendvaar, jonged., geb. teRidderkerk, beide woonende op Stad, zijn bij ons den 27 Julij in wettigenondertrouw opgenoomen, en na den 29 dito, 5, 12 Aug., soo hier als te OoltgensPlaat haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 18Aug. alhier getrouwd

C. van Waerdt, wedr. van MariaRitmeester, geb. te Middelharnas, en Maetje Gijsberts van Materen, wed. vanMatheus den Braber, geb. op den Bommel, beijde woonende alhier, zijn bij onsden 7 Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 9, 16, 23 dito hunne 3huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 30 dito alhiergetrouwdt

Paulus Adrianus de Groot, jongm.,geb. onder de N. Tonge, en woonende op Herkingen, en Adriana Adams van derSluijs, jonged., geb. op Drimmelen, en woonende alhier op Stad, zijn bij onsden 21 Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 23, 30 Sept. en 7Oct. hunne 3 huwelijksche voorstellen, soo hier als te Herkingen onverhindertgehad te hebben, den 14 Oct. alhier getrouwd

1764 Adrianus Buurman, wedr. vanCijtje Arends van der Zijden, gebooren op Swartewaal, en Catharina Kenniphaas,j.d., gebooren te Almkerk, beijde woonende alhier op Stad, zijn bij ons den 12Oct. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 14, 21 en 28 dito haare 3huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 4 Nov. alhiergetrouwdt

1765 Jacob Meijster, jongm., geb.te Grunstadt in het Graafschap Leiningen, en Geertruij Tieman, wed. van AdamArbeck, geb. te Lipspringe in het Bisdom Paderborn, beide woonende alhier, zijnbij ons den 31 Janu. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 3, 10 en 17 Febr.onverhindert haare 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 17 Febr. alhiergetrouwdt

1765 Stoffel Leijdens, laast wed.van Neeltje Broekmans, geb. onder Ooltgens Plaat, woonende onder den Bommel, enNeeltje Leendertz Hardendoot, wed. van Jan Meijer, geb. en wonende op Stad aanhet Haringvliedt, zijn bij ons den 1 Maart in wettigen ondertrouw opgenoomen,en na den 2, 10, 17e Maart, soo hier als op den Bommel, hunne 3gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24 ditoalhier getrouwdt

Gosuinus de Man, wedr. vanCatharina Koij, geb. te Woerden, woonende op de O. Tonge, en Mejuffr. JohannaBranderhoeve, jongedr., geb. en woonende alhier, zijn bij ons den 29 Maart inwettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 31 Maart, 7 en 14 April, soo hier alsin de O. Tonge, haare 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 21 Aprilalhier getrouwdt

1765 Maarten Jansz Blaasblom,j.m., en Neeltje Marinusz Waaterman, wed. van Simon Koutijzer, hebben alhier,na den 28 Maart in Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den31 dito, 7 en 14 April hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Laurens Brul, wedr. van AriaantjeVreeswijk, woonende alhier op Stad, en Johanna Gaveel, wed. van AbrahamSevaise, geb. te Brouwershaaven, en woonende in de N. Tonge, hebben alhier enin de N. Tonge, na den 22 Novemb. aldaar in wettigen ondertrouw opgenoomen tezijn, den 24 Novemb., den 1 en 8 Dec. hunne 3 huwelijksche voorstellenonverhindert gehad, zijn den 11 Dec. alhier getrouwdt

1766 Henderik Henderikse Kodde,wedr. van Jannetje Hendrikse de Ruiter, geb. op den Bommel, en Maria Abramsevan Klink, j.d., geb. te Herkingen, beide woonende te Dirxland, hebben alhier,na den 7 Maart 1766 te Dirxland in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, 3huwelijksche voorstellen den 9, 16 en 23 Maart onverhindert gehad

Johannes Driesprong, j.m., enLijsbeth de Baan, j.d., beide gebooren en wonende alhier, zijn bij ons den 12Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 14, 21, 28 dito hunne 3huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 5 Oct. alhiergetrouwd

Johannes Pieterse Koningswoud,wedr. van Neeltje Pieterse Robbers, en Arendje Stoffelsze Vliedland, jongedogter, beide woonende alhier, zijn bij ons den 7 Nov. in wettigen ondertrouwopgenoomen, en na den 9, 16, 23 dito hunne 3 huwelijksche voorstellenonverhindert gehad te hebben, den 30 alhier getrouwdt

1766 Pieter Gerritse van Waart,j.m., geb. onder Middelharnas, en Maria van Ouwenaller, j.d., geb. op Stad aan???t Haringvliedt, beide woonende alhier, zijn bij ons den 21 Nov. in wettigenondertrouw opgenoomen, en na den 23, 30 dito en 7 Dec. hunne 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad te hebben, den 14 Dec. alhier getrouwdt

Willem Jansse de Bonte, j.m., geb.onder Sommelsdijk, en Maria Krijnze Okker, j.d., geb. onder Melissand, beijdewoonende alhier, zijn bij ons den 28 Nov. in wettigen ondertrouw opgenoomen, enna den 30 Nov., den 7 en 14 Dec. hunne 3 huwelijksche voorstellen, so hier alste Dirxland onverhindert gehad te hebben, den 21 Dec. alhier getrouwdt??

1767 Maarten van Ouwenaller, j.m.,geb. alhier, en Maatje Leendertz Koudijser, j.d., geb. te Middelharnas, beijdewoonende alhier, zijn bij ons den 10 April in wettigen ondertrouw opgenoomen,en na den 12, 19, 26 April hunne 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindertgehad te hebben, den 3 Meij alhier getrouwdt

Johannes van Noort, j.m., geb.alhier, en Ariaantje Simonz de Geus, j.d., geb. op den Bommel, zijn bij ons den17 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 19, 26 April en 3 Meijhaare 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 10Meij alhier getrouwdt

Cornelis de Weis, j.m., geb. op deLage Swaluw, woonende alhier, en Cornelia van Waardenberg, j.d., geb. enwoonende in den Briel, zijn, na in den Briel den ??? April in wettigen ondertrouwopgenoomen te zijn, en soo hier als daar hunne huwelijksche voorstellen agterden ander onverhindert gehad te hebben, den 10 Meij alhier getrouwdt

1767 Leendert Klaasz Hokke, wedr.van Saartje Jansz Bakker, geb. en woonende in Ooltgens Plaat, en Ariaantje Marinuszvan Stelle, geb. in de N. Tonge, en woonende alhier, zijn bij ons den 9 Meij inwettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 10, 17 en 24 dito, soo hier als teOoltgens Plaat, hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad tehebben, den 31 dito alhier getrouwdt

Cornelis Johann. Voordijk, geb.onder Sommelsdijk, laast wedr. van Susannetje van der Vlugt, en NiesjeStellenaar, geb. onder den Bommel, wed. van Andries Oosterling, bijde wonendealhier, zijn bij ons den 13 Nov. in wettigen ondertrouw opgenoomen, deesegeboden nog het huwelijk heeft geen voortgang gehad nadien de bruijdegom na heteerste gebod is overleden

1767 Gerrit Niehof, j.m., geb. teWierden, en Cornelia Boot, j.d., geb. op de Lage Zwaluwe, beide wonende alhier,zijn bij ons den 18 Dec. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na alhier den20, 27 Dec., den 3 Janu. 1768 hunne gewoone huwelijksche voorstellenonverhindert gehad te hebben, den 6 Jan. 1768 alhier getrouwdt

1768 Jan Kool, wedr. van LientjeWouters van Meel, geb. te Klaas Waal, en Maatje Pieters de Wit, jongedr., geb.onder Middelharnas, zijn bij ons den 8 Janu. in wettigen ondertrouw opgenoomen,en na alhier den 10, 17, 24 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindertgehad te hebben, den 27 dito alhier getrouwdt

2. Francijntje Johannesse Nijpjes,j.d., geb. en wonende alhier, en 1. Leendert Zeeuw, j.m., geb. in en wonendeonder Dirxland, zijn bij ons den 12 Febr. in wettigen ondertrouw opgenoomen, enna den 14, 21, 28 dito, soo hier als te Dirxland, hunne 3 gewone huwelijkschevoorstellen gehad te hebben, den 6 Maart alhier getrouwdt

Jan Reijser, geb. te Lier Oort,wonende op de Oude Tonge, en Ariaantje Koningswoudt, geb. en wonende op de Stadalhier, zijn bij ons den 8 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na hunne3 gewone huwelijksche voorstellen den 10, 17 en 24 dito, so hier als in de O.Tonge onverhindert gehad te hebben, den 1 Mei alhier getrouwdt

1768 Adrianus Jonk, j.m., enCornelia Kappetein, j.d., beide geb. en wonende alhier, zijn bij ons den 22 Aprilin wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 24 April, den 1, 8 Mei hunne 3gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 15 Meialhier getrouwdt

Wijnant Govers Hartog, j.m., enNeeltje Maartenz van der Haart, j.d., beijde geboren en wonende alhier, zijnbij ons den 27 Mei in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 29 dito, 5 en12 Junij, so hier als te Sommelsdijk, onverhindert gehad te hebben hare 3gewone voorstellen, den 19 Junij alhier getrouwdt

Arend Jacobusz Swanenbag, j.m., enCommertje Nattekaas, beide geb. en wonende alhier, zijn bij ons den 17 Junij inwettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 19, 26 dito en 3 Julij hunne 3gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 10 Julijalhier getrouwdt

1768 Henderick Pieterz van Laa,j.m., geb. te Dirxland, en Anna Jacobse van der Stel, wed. van Claas JacobseMuijs, geb. te Oud Beijerland, beide wonende alhier, zijn bij ons den 15 Julijin wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 17, 24, 31 dito, so hier als teDirxland, hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehadt tehebben, den 7 Aug. alhier getrouwdt

1769 Adriaan den Engelsman, wedr.van Neeltje Joost, wonende alhier, en Geertruij Jansz Hanenberg, geb. enwonende in de N. Tonge, hebben alhier, na den 18 Febr. in de N. Tonge inwettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 19, 26 dito en 5 Maart hunne 3gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Joost Warnar, wedr. van GeertjeHardendood, geb. te Nassauw Diest, en woonende alhier, en Lena Nagtegaal,wonende te Dirxland, hebben alhier, na den 24 Febr. te Dirxland in wettigenondertrouw opgenomen te zijn, den 26 dito, 5 en 12 Maart hunne 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad, en zijn na vertoning van den onverhinderdevoortgang te Dirxland, den 19 Maart alhier getrouwdt

1769 Paulus de Groot, wedr. vanAdriana van der Sluijs, geb. in de N. Tonge, en wonende alhier, met Jannetje MauritsLodder, j.d., geb.en wonende te Ooltgens Plaat, hebben alhier, na den 24 Maartte Ooltgens Plaat in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 26 dito, 2 en 9April, hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Willem Vreeswijk, j.m., geb. teStad aan het Haringvlied, en Jannetje de Buijser, geb. te Middelharnas, beidewonende alhier, zijn bij ons den 31 Maart in wettigen ondertrouw opgenomen, enna den 2, 9, 16 April hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad tehebben, den 23 April alhier getrouwdt

Huijg Bonnet, wedr. van NeeltjeAardoon, en Maria Slis, j.d., hebben, na den 6 April te Middelharnas inwettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 9, 16, 23 dito alhier hunne 3huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1769 Lieve Willemz den Braber,j.m., geb. en wonende alhier, en Lena Leenderts van Putten, j.d., geb. enwonende onder Middelharnas, hebben alhier, na den 27 Meij te Middelharnas inwettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 28 Meij, den 4 en 11 Junij hunne 3gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, alsmeede volgensschriftelijke blijk te Middelharnas, en zijn den 18 Junij alhier getrouwdt

Pieter van der Sluijs, j.m.,wonende te Stad aan ???t Haringvlied, en Neeltje Gerritze van Eck, j.d., wonendeonder Middelharnas, hebben alhier, na den 7 Julij te Middelharnas in wettigenondertrouw opgenomen te zijn, 9, 16 en 23 dito hunne 3 gewone huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad, en zijn na vertoning van den onverhinderdevoortgang derselven te Middelharnas, den 30 Julij alhier getrouwd

Isaak Ocker, wedr. van AnnaNieuwenhoeve, geb. onder Melissant, en wonende onder Stad, met Sara Kastelein,j.d., geb. en wonende onder Ooltgens Plaat, hebben, na den 28 Julij in O. Plaatin wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 30 dito, 6 en 13 Aug. hunne 3gewone huwelijksche voorstellen onverhindert alhier gehad

1770 Herman Andries Oosterling,j.m., geb. op den Bommel, en thans wonende alhier, en Liesbeth ArenseCappeteijn, geb. en wonende alhier, zijn bij ons den 9 Febr. in wettigenondertrouw opgenomen, en na den 11, 18, 25 Febr., so hier als op den Bommel,hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 4 Maartalhier getrouwdt

Barent Lagel, j.m., geb. teBierbergen in Hanover, wonende in de Nieuwe Tonge, en Dirkje Borren, wed. vanJohannes Kattestaart, geb. in Middelharnas, wonende alhier, zijn bij ons den 9Maart in wettigen ondertrouw opgenomen, en na hunne 3 gewone huwelijkschevoorstellen den 11, 18 en 25 dito, so hier als op de N. Tonge, gehad te hebben,den 25 dito alhier getrouwt

1770 Leendert Floordiep, j.m.,geb. te Stad aan ???t Haringvlied, en Maria van Stelle, j.d., geb. onderMiddelharnas, beide wonende alhier, zijn bij ons den 1 Junij in wettigenondertrouw opgenomen, en na den 3, 10 en 17 dito, so hier als te Middelharnas,hare 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24dito alhier getrouwd

Arij Mast, wedr. van Matje EwidsBlok, geb. alhier, en Apolonia Fegling, wed. van Caspert Freeg, geb. teTrikenselde, beide wonende alhier, zijn bij ons den 1 Junij in wettigenondertrouw opgenomen, en na den 3,10 en 17 dito, so hier als te Middelharnas,hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24dito alhier getrouwd

1770 Marinus Tibout, j.m., geb. enwonende alhier, en Lientje Jansz Admiraal, geb. alhier, en wonende onder deOude Tonge, hebben, na den 4 Aug. in de O. Tonge in wettigen ondertrouwopgenomen te zijn, den 5, 12 en 19 dito alhier hunne 3 huwelijksche voorstellenonverhindert gehad

Henderik van den Bergh, wedr. vanCatje Lucas, geb. in de Oude Tong, en Elisabeth Branderhouve, j.d., geb. alhier,beide wonende alhier, zijn den 31 Aug. alhier in wettigen ondertrouw opgenomen,en na den 2, 9 en 16 Sept. hunne 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben,den 23 Sept. alhier getrouwdt

Jacobus Vreeswijk, j.m., geb. inde Oude Tonge, en wonende alhier, en Jannetje Moses, j.d., geb. teMiddelharnas, en wonende te Dirkxland, hebben, na den 31 Aug. te Dirxland inwettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 2, 9, 16 Sept. hare 3 huwelijkschevoorstellen alhier gehad

1770 Henderik Klos, j.m., geb. teSommelsdijk, en Lijdia Bogert, j.d., geb. te Ooltgensplaat, beide wonendealhier, zijn den 14 Sep. alhier in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 16,23, 30 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den7 Oct. alhier getrouwdt

Henderik de Wit, wedr. van CatjeRoelofs de Vos, geb. te Wassenberg, wonende te Tholen, en Cornelia van denBerg, j.d., geb. en wonende alhier, zijn den 2 Nov. bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en na den 4, 11, 18 Nov. alhier, den 11, 18 en 25 te Tholen,hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 9 Dec.alhier getrouwd

Jan Kool, laast wedr. van MatjePieterz de Wit, geb. te Klaaswaal, en wonende alhier, en Geertruij BarentzDalmaijer, j.d., geb. en wonende te s Grevelduijn Capel, hebben, na den 3 Dec.te s??? Grevelduijn Capel in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 9, 16, 23Dec. alhier hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Dingeman Hartman, j.m., geboren inde Oude Tonge, en Grietje van Rumpt, j.d., geboren in Ooltgens Plaat, beidewonende onder dese jurisdictie , zijn den 8 Febr. bij ons in wettigenondertrouw openomen, en na den 10, 17 en 24 Febr. hunne 3 huwelijkschevoorstellen, so hier als in de Oude Tonge en Ooltgens Plaat onverhindert gehadte hebben, den 3 Maart alhier getrouwdt

Hendrik Zeedijk, wedr. van MariaKornelis Oosterling, geb. en wonende alhier, en Lijntje Gastelaer, wed. vanPieter Ottervanger, geb. en wonende te Ooltgens Plaat, hebben, na den 16 Maartte Ooltgens Plaat in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 17, 24 en 31dito alhier hunne drie huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Adrianus van Ouwenaller, j.m.,geb. alhier, en Arentje Hotting, j.d., geb. in Sommelsdijk, beide wonendealhier, zijn den 12 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den14, 21, 28 dito, so hier als te Sommelsdijk hunne 3 huwelijksche voorstellenonverhindert gehad te hebben, den 5 Meij alhier getrouwdt

1771 Huijg Bonnet, laast wedr. vanMaria Slis, geb. te Rumpt, en Adriana Boot, j.d., geb. op de Lage Swaluw, beidewonende alhier, zijn den 12 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, enna den 14, 21, 28 dito hier hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehadte hebben, den 5 Meij alhier getrouwt

Jacobus Cornelisz Oosterling, j.m.,geb. alhier, en Geertje van Spluntere, j.d., geb. te Middelharnas, beidewonende alhier, zijn den 24 Meij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, enna den 26 Meij, 2, 9 Junij hunne drie gewone huwelijksche voorstellenonverhindert gehad te hebben, den 16 Junij alhier getrouwdt

Willem den Boer, j.m., geb.alhier, en Eva Paulusz Bal, j.d., geb. onder Dirxland, beide wonende alhier,zijn den 24 Meij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 26 Meij,2, 9 Junij hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen alhier gehad te hebben, den16 Junij alhier getrouwd

Jacob Laurenz Schaap, j.m., metJosina van der Haart, j.d., beide geb. en wonende alhier, zijn den 7 Junij bijons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 9, 16 en 23 Junij hunne 3huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 30 ditoalhier getrouwdt

Henderik van Vliet, wedr. van LenaHendrikz Hardendoot, geb. te Oudbeijerland, en Ariaantje Driesprong, j.d., geb.alhier, beide wonende alhier, zijn den 30 Aug. bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en na den 1, 8 en 15 Sept. hunne 3 huwelijksche voorstellen alhieronverhindert gehad te hebben, den 22 Sept. alhier getrouwdt

1771 en 72 Henderik de Wit, j.m.,geb. alhier, en Jannetje Balthe de Buijser, wed. van Willem Vreeswijk, geb. teMiddelharnas, beide wonende alhier, zijn den 1 Novemb. bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en na den 3, 10 en 17 Nov. hunne 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad te hebben, den 17 dito alhier getrouwd

1772 Jan Koppenaal, j.m., geb. opden grond van Middelharnas en Sommelsdijk, en Neeltje Melts Missel, j.d., geb.in de Nieuwe Tonge, beide wonende alhier, zijn den 14 Febr. bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en na den 16, 23 dito en 1 Maart hunne 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad te hebben, den 8 Maart alhier getrouwdt

Teunis Kleijsz Kranenburg, j.m.,geb. in Sommelsdijk, en Jannetje Maartens van der Haart, j.d., geboren inMiddelharnas, beijde wonende alhier, zijn den 24 April bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en na den 26 April, 7 en 10 Mei hunne 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad te hebben, den 17 Mei alhier getrouwd

1772, 73 Pieter de Jong, j.m.,geb. te Loon op Sand, anders Ven Loon, en Adriana van Beijeren, j.d., geb.onder de Klundert, beide wonende alhier, zijn den 1 Meij bij ons in wettigenondertrouw opgenomen, en na den 3, 10 en 17 dito ??hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindertgehad te hebben, den 24 dito alhier getrouwt

1773 Pieter Maartenz van Puroijen,j.m., en Lisabeth Jonk, j.d., beide geb. en wonende alhier, ziijn den 16 Aprilbij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 18, 25 dito en 2 Meij haredrie gewone huwelijksche voorstellen gehad te hebben, onverhindert, den 9 Meijalhier getrouwdt

Machiel van Hulst, j.m., geb. enwonende alhier, en Neeltje Drooger, j.d., geb. in de Oude Tonge, en wonendealhier, zijn den 23 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebbenden 25 April, den 2 en 9 Meij hunne drie huwelijksche voorstellen onverhindertgehad, alsmede te Dirxland, en zijn den 16 Meij alhier getrouwd

1773 Mattheus Verboom, wedr. vanElisabeth Rootzand, geb. en wonende in de Oude Tonge, en Elisabeth Boom, j.d.,geb. te Ooltgens Plaat, en wonende te Herkingen, hebben alhier, na den 8 Aprilte Herkingen in wettigen ondertrouw??opgenomen te zijn, den 11, 18 en 25 dito hunne 3 gewone huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad

Jan Cornelisz van der Sloot, wedr.van Pieternelle de Ruijter, van de Oude Tonge, met Annetje AndriesdrOosterling, j.d., van Stad aan het Haringvliedt, beide woonagtig in de OudeTonge, hebben alhier, na den 23 April in de Oude Tonge in wettigen ondertrouwopgenomen te zijn, den 25 dito, den 2 en 9 Meij hunne drie huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad

Gillis Johannisz Nijpjes, j.m.,geb. en wonende alhier, en Commertje Dirkz Dekker, j.d., geb. en wonende onderden Bommel, hebben alhier, na den 7 Meij op den Bommel in wettigen ondertrouwopgenomen te zijn, den 9, 16 en 23 dito hunne 3 huwelijksche voorstellenonverhindert gehad

1773, 74 Aren Schaap, wedr. vanMaria Adamz van Veggelen, geb. onder Sommelsdijk, en woonagtig op den Bommel,en Elisabeth Coert, j.d., geb. en wonende alhier, zijn den 30 Julij bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen, en hebben bij ons den 1, 8 en 15 Augustus hunnedrie huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Leendert Henderikz Kattestaart,wedr. van Elisabeth Jacobz Blaakman, geb. en wonende in de Oude Tonge, en MatjeLeendertz Koudijser, wed. van Maarten Ouwenhaller, geb. in Middelharnas enwonende alhier, zijn den 29 Oct. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, enna den 3 dito, 7 en 14 Novemb., so hier als in de Oude Tonge, hunne 3huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 21 Nov. alhiergetrouwdt

1774 Aart van den Hoven, j.m.,geb. te Abbenbrouke, en Aagje Cornelisse van der Werf, j.d., geb. en beidewonende alhier, zijn den 8 Julij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, enna den 10, 17 en 24 dito hunne drie huwelijksche voorstellen alhieronverhindert gehad te hebben, den 31 dito alhier getrouwdt

1774 Jan Stephanus van Grootveld,j.m., geb. te Dirxland, wonende onder de Oude Tonge, en Neeltje Janz van Gurp,j.d., geb. en wonende alhier, zijn den 16 Sept. bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en na den 18, 25 Sept. en den 2 Oct., so in de O. Tonge, als hier,hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 9 Oct.alhier getrouwd

Pieter Mulders, j.m., geboren teBergen op den Soom, en Wentje Breedijk, laast wed. van Karel van Otsel, geb. teAlphen, beide wonende alhier, beide van de Roomsche religie, zijn den 18 Nov.bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 20, 27 dito en 4 Dec., sohier als te Sommelsdijk, hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad tehebben, den 4 Dec. alhier getrouwd

1775 Willem Breen, wedr. vanAnnetje van Dijk, wonende te Middelharnas, en Maria Tulp, j.d., geb. en wonendete Sommelsdijk, na te Sommelsdijk den 10 Maart in wettigen ondertrouw opgenomente zijn, hebben den 12, 19 en 26 dito alhier hunne 3 gewone huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad

Henderik de Bie, j.m., geb. teAspere en wonende onder Dirxland, en Elisabeth Nagtegaal, j.d., geb. teDirxland, en wonende alhier, zijn den 8 Sept. bij ons in wettigen ondertrouwopgenomen, en na alhier te Sommelsdijk en Dirxland hunne 3 huwelijkschevoorstellen den 10, 17 en 24 Sept. onverhindert gehad te hebben, den 1 Oct.alhier getrouwd

Jan van der Velde, j.m., geb. enwonende te Herkingen, en Barber Jans, j.d., geboren te Ooltgensplaat, wonendealhier, zijn den 3 Nov. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben den5, 12 en 19 dito alhier hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1775 Adam Koman, wedr. vanCornelia Jillis Schutter, geboren en wonende onder de jurisdictie vanMiddelharnas, en Neeltje Gerrits van Eck, wed. van Pieter van der Sluis, geb.onder de jurisdictie van Middelharnas, wonende alhier, zijn den 1 Dec. bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen, en na alhier en te Middelharnas den 3, 10 en17 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 20dito alhier getrouwd

1776 Jacobus van der Tulp, j.m.,geb. te Oudbeijerland, en Cornelia Menheer, j.d., geb. alhier, en beide wonendealhier, zijn den 19 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen , en na den21, 28 April en 5 Meij alhier hunne 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben,den 12 Meij alhier getrouwd

1776 Cornelis Jacobs de Vogel,j.m., geb. te Sommelsdijk, en wonende onder den Bommel, en Neeltje MarinusVisbeen, j.d., geb. onder Dirxland, en wonende onder deese jurisdictie, zijnden 19 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 21, 28 Aprilen 5 Meij, so hier als in de N. Tonge en den Bommel, hunne 3 huwelijkschevoorstellen onverhindert gehad te hebben, den 12 Meij alhier getrouwd

Den 27 October is alhieraangeteekent en getrouwt Johannes Driesprong en Pietertje Jans de Waart

Den 1 Decemb. is aangeteekent engetrouwt Jan van Stelle en Adriana Oudemans

1777 Den 23 Februarij is alhieraangeteekent en getrouwt Stoffel Lijdens en Dina Wijnans

Den 4 Meij alhier aangeteekent engetrouwt Teunis van der Haart en Neeltje Oosterling

1777 Den 29 Junij aangeteekent enalhier getrouwt Willem van der Kroon en Pietertje van Prooijen

Den 13 Julij is alhieraangeteekent en getrouwt Jacob Overdijk met Maria Decker

1778 Naam Register der geenen diealhier op Stad aan ???t Haringvliedt zijn getrouwt of haare huwelijksevoorstellen gehad hebben, vervolgt met??den dienst van Albertus Scholten, V.D.M. alhier

Den 27sten Maart zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Huig van Rumpt, gebooren op Herkingen, enwoonende te Mellisant, en Neeltje Backer, gebooren en woonende op Stadt aan hetHaringvliedt, en na hunne 3 huwelijkse voorstellen alhier op den 19 Aprilgetrouwt

Den 17den April zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob Houtekar, jongman, gebooren Zuidland, enwoonende te Middelharnas, en Maartje de Prins, weduwe van Gillis JacobusNijpjes, gebooren te Ooltjesplaat, en woonende alhier, en naar hunne 3huwelijkse voorstellen alhier den 7 Meij getrouwt

1778 Meij den 16den zijn bij onsin wettigen ondertrouw?? opgenoomen JanSchaap, jongman, gebooren onder de Stad, en Jannetje de Jong, gebooren in denBriel, en beide woonende alhier, en naar hunne drie huwelijkse voorstellenalhier den 7 Junij getrouwt

October den 16den zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenoomen Willem van Koolbergen, jongman, geb. teZoelmond, en Susanna Konings, jonge dogter, geb. te Middelharnis, en beidewoonende alhier, en naar hunne drie huwelijkse voorstellen den 7 Nov. alhier getrouwt

1779 Jannuarij den 2den zijn bijons in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert Driesprong, jongman, gebooren opStad, en Cornelia van Vlied, weduwe van Cornelis de Jong, gebooren op Stad, enbeide woonende alhier

1779 Februarij den 6den zijn bijons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Fransse Nooteboom, jongman,gebooren onder Middelharnis, en woonende onder Middelharnis en Sommelsdijk, enJannetje de Wit, jonge dogter, gebooren en woonende op Stad, en zijn naar hunnedrie voorstellen alhier getrouwt

April den 9den zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenoomen Laurens Aelbregt, jongm., gebooren in Dirksland,en woonende onder Sommelsdijk, en Cornelia Abrahamse Hartingsveld, jongedogterte Middelharnis, en woonende thans onder Stad

Julij den 1sten zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenoomen Rokus Korendijk, weduwenaar van ElizabetHandpole, gebooren in de Klundert, en woonende op Ouwerkerk in Duiveland, enSara Kastelijn, weduwe van Isaac Ocker, gebooren onder Ooltjesplaat, enwoonende onder Stad

Naamregister der geenen die alhierop Stad aan ???t Haringvliet zijn getrouwt of hunne huwlijksche voorstellingenhebben gehadt, vervolgt met den dienst van P. H. van Lis, V.D.M. alhier

November 1779 den 13 zijn inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis de Wijs, weduwnaar van CorneliaWaardenburg, geboren op de Laage Zwaluwe, en wonende alhier, en Johanna vanRaamsdonk, jonge dogter, geboren op de Hooge Zwaluwe, en wonende alhier, enzijn, na hunne wettige huwlijksvoorstellingen onverhindert te hebben gehadt opden 14, 21, 28 November, den 28 vervolgens alhier getrouwt

Januarij 1789 den 9, 16 en 23hebben hunne huwlijksvoorstellingen gehadt Cornelis Noorman, weduwnaar vanMaria Kamerling, en Lena van der Linden, jonge dogter, beiden woonagtig onderMeliszand

Maart 1780 den 17 zijn in wettigenondertrouw opgenomen Beije Jansze Swaanhil, j.m., geboren onder Middelhanis, enwonende alhier, en Jannetje Arentze Buijtendijk, j.d., geboren en wonendealhier, welken vervolgens, na hunne 3 wettige huwlijksvoorstellingen te hebbengehadt, op den 2 April alhier getrouwt zijn

September den 3, 10 en 17 hebbenhunne 3 huwelijksche voorstellingen alhier gehadt Pieter Hendrik van Lis,predikant alhier, en Mejuffrouw Luidwina van den Heuvell, wonende te Vlaarding

April 1781 den 7 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jakobse t Jong, j.m., en Jannetje deMan, j.d., beiden geboortig en wonende alhier, die vervolgens, na op den 8, 15en 21 hunne 3 wettige voorstellingen te hebben gehadt, op den laatstgenoemden21 April alhier zijn getrouwt

Mei 1781 den 4 zijn in wettigenondertrouw opgenomen Maarten Teunisz van der Haart, weduwnaar van AriaantjeStapels, en Cornelia Menheere, weduwe van Jakobus Tulp, beiden geboren enwonende alhier

Mei 1781 nevens Jakob Wm. Braber,j.m., en Hester van der Velde, j.d., beiden geboren en wonende alhier, welken,na hunne 3 voorstellingen te hebben gehadt op den 6, 13 en 20, zijn getrouwdtop den 27 dezelfde maand

1782 den 31 Maart, en 7 en 14April hebben hunne 3 huwelijksche voorstellingen alhier gehadt Beije JanszeSwaanhil, weduwnaar van Jannetje Buitendijk, woonagtig op Stad, en Lijdia vanPutten, j.d., wonagtig onder Middelharnis

April 1782 den 26 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jakob van Gurp, j.m., geboortig en wonendealhier, en Anna Freeg, j.d., geboortig onder Middelharnis, en wonende alhier,welken, na hunne 3 huwelijksche voorstellingen alhier te hebben gehadt op den28 April, den 5 en 12 Mei, op den 19 Mei zijn getrouwt

1782 28 Junij hebben zich alhier inondertrouw aangegeven Willem Schit, j.m., geboortig van Alblasserdam, enwoonende te Middelharnis, en Cornelia Buitendijk, j.d., geboortig en woonendealhier, en zijn den 11 Augustus alhier getrouwd, na dat hunne 3 huwelijksevoorstellen gegaan waren

1783 18 April zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Arent Abrahamz Bestman, j.m., gebooren enwoonagtig op Herkingen, en Plona Abramsdr Stander, j.d., gebooren in de OudeTonge, en woonende onder Stad, en zijn op Herkinge getrouwd

Naamregister der genen die alhierop Stad getrouwd zijn of hunne huwlijkse voorstellinggen hebben gehad, vervolgdmet den dienst van J. W. Doedes , V.D.M. alhier

1782 29 Nov. zijn in wettigenondertrouw opgenomen Jan Meeuwis, jonkman, geboren in den Briel, en TonaOverwater, j.d., geboren te Strien Sas, beide woonagtig alhier, en hebben den1, 8 en 15 December hunne voorstellingen gehad, en zijn den volgenden zondaggetrouwd

1782 13 Decemb. zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Machiel Willemsz Koster, j.m., en AriaantjeWillems de Baan, j.d., beide gebooren en wonende alhier, en hebben de 15, 22,29 Decemb. hunne drie voorstellen gehad, en zijn vervolgens alhier getrouwd den5 Jan. 1783

1783 31 Maij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob Balten de Buisder, j.m., en FransijntjeWillemz Koster, j.d., beide geboren en wonende alhier, hebben op den 1, 8 en 15hunne voorstellingen gehad, en zijn 22 Junij alhier getrouwd

1783 6 Junij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Abraham Maartensz, j.m., gebooren te Sommelsdijk,en wonende alhier, en Aaltje Johannis Koningswout, j.d., geboren en wonendealhier, en hebben den 8, 15 en 22 Junij hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad, enzijn den 29 Junij alhier getrouwd

5 Julij zijn alhier ondertrouwdJan Cool, laast wedr. van Geertruij Dalmaijer, gebooren te Klaaswaal, enwonende alhier, en Commertje Rijksdr Nattekaas, wed. van Arendt Cobusz Swanbag,gebooren en wonende alhier, en hebben den 6, 13 en 20 Julij hunnehuwelijksvoorstellen gehad, en zijn den 20 Julij alhier getrouwd

November 22 zijn alhierondertrouwd Teunis van der Sloot, j.m., met Lena Smith, wed. van JoostPieterse, beijde geboren en thans wonende te Middelharnis, en hebben den 23 en30 Nov. en den 7 Decemb. hunne huwelijksvoorstellen gehad, en zijn te Middelharnisgetrouwd

1784 Maart 6, hebben alhier hunnedrie huwelijkse voorstellen gehad den 7, 14 en 21 Maart, Rom van Dijk, wed. vanArentje Vermaat, gebooren te Nieuw Beijerland, en Cornelia van Rij, j.d.,gebooren in den Oudenhoorn, laatst gewoont hebbende alhier, beijde thanswoonende te Zuijdland, en zijn aldaar getrouwd

12 alhier, hebben hunne 3huwelijksvoorstellen op den 14, 21 en 28 Maart, Abraham Casteleijn, j.m.,geboren en woonende alhier, met Elizabeth de Vos, wed. van Teunis Buurveld,woonende te Middelharnis, en zijn aldaar den 31 dito getrouwd

20, hunne 3 huwelijksvoorstellenhebben alhier gehad den 21 en 28 Maart, en den 4 April, Jan Meeuwis, wed. vanTona Overwater, wonende alhier, met Cornelia Cornelisdr Stapels, j.d., geboorenen wonende te Middelharnis, en zijn te Middelharnis getrouwd ??

April 16 alhier zijn in wettigenondertrouw opgenomen Jan Kranenborg, j.m., woonende te Sommelsdijk, en MariaMuijs, j.d., gebooren en woonende alhier, en hebben den 18 en 25 April, en den2 Maij hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad, alhier en te Sommelsdijk, en zijnden 9 Maij alhier getrouwd

Maij 2, den 25 April, 2 en 9 Maijhebben hier alsmede te Middelharnis hunne 3 voorstellen gehad, Cornelis Jonk,wedr. van Jannetje ?, woonende alhier, en Annetje Kooman, j.d., gebooren onderSommelsdijk, wonende te Middelharnis, en zijn den 16 Maij alhier getrouwd

Alhier zijn den 14 Maij inwettigen ondertrouw opgenomen Maarte Jacobusz Nijpjes, j.m., en Cornelia Jansdrde Man, j.d., beijde gebooren en woonende alhier, hunne 3 huwelijksvoorstellenzijn gegaan den 16, 23 en 30 Maij, en zij zijn alhier den 30 Maij getrouwd

17 Julij Jacobus Donkersloot,wedr. van Neeltje Oosterling, gebooren te Dussen, en wonende alhier, en NeeltjeJacobsdr van Hooff, wed. van Claas Kreeft, gebooren en wonende alhier, hebbenzich alhier ten ondertrouw aangegeven, zij hebben den 18 en 25 Julij, en den 1Augustus hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad, en zijn den 8 Augustus getrouwd

October den 3, 10 en 17 hebben alhierhunne 3 huwelijksvoorstellen gehad Cornelis Cornelisz Breur, weduwenaar vanHendrika Adamse van Hoogzant, geb. te Middelharnis, en wonende alhier, metNeeltje Cornelisdr Breur, wed. van Adrianus Matthijs Domine, geboren en wonendete Middelharnis, en zijn aldaar getrouwd

1784 October 17, 24, 31 hebbenhunne drie huwelijksvoorstellen gehad Barend van der Wagt, weduwenaar alhier,met Catharina Jansen, j.d. in den Briel, in den Briel getrouwd

1785 26 Maart zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Jan van der Hart, geboren alhier, en wonende teHelvoetsluijs, j.m., en Maria Terremont, geboren te Helvoetsluijs, en woonendealhier, j.d., de voorstellen zijn gedaan den 27 Maart en den 3 en 10 April, teHelvoetsluijs getrouwd

22 April zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Huijbregt Onwijn, wedr. van Johanna Maria de Knegt, enGeertje Broekman, wed. van Arend van der Hart, beide geboren en wonende alhier,den 8 Maij alhier getrouwd

14 Maij zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Stoffel Gerritz Hardendood, j.m., geboren en woonendealhier, en Jannetje Hendriksdr Koster, j.d., gebooren aan de Oude Tonge, enlaatst gewoond hebbende te Sommelsdijk, doch thans woonagtig alhier, 5 Junijalhier getrouwd

Maij den 1, 8 en 14 hebben alhierhunne 3 huwelijksvoorstellen?? gehad JacobClaasz Coert en Agnietje Jansdr van Dam, wonende op de gemene grond van MH enSD, alhier getrouwd den 22 Maij

1785 15 Julij zijn in wettigenondertrouw opgenomen Abraham Maartenz, wed. van Aaltje Joh. Koningswoud,gebooren te Sommelsdijk, en Geertje Pietersdr Amsems, gebooren op de LaageZwaaluw, beijde wonende alhier, en hebben den 17, 24 en 31 hunnehuwelijksvoorstellen gehad, 7 Augustus alhier getrouwd

2 October, den 2, 9 en 16 Octoberhebben Jan Wijnand Doedes, predikant alhier, en Gualtherina Cornelia Kolff hunne3 huwelijksvoorstellen onverhindert gehad, 16 Octob. te Spijk getrouwd

17 Nov. hebben zich hier inondertrouw aangegeven Abraham Jacobusz Hartog, j.m., geboren te Sommelsdijk, enPietertje Teunisdr Mijnheer, j.d., gebooren, en beijde wonende alhier, 11Decemb. alhier getrouwd

1 Decemb. hebben zich hier inwettigen ondertrouw aangegeven Huijg Bonnet, laatst wedr. van Adriana Bout, enCornelia Grondhout, j.d., geboren te Delft, beijde wonende alhier, den 1 Jan.1786 alhier getrouwd

1786 den 9 April zijn alhiergetrouwd Marinus Tiebout, wed. van Lijntje Admiraal, wonende alhier, metPieternella van Westerom, j.d., wonende onder den Bommel

11 April hebben zich alhier inwettigen ondertrouw aangegeven Hendrik Hardendood, j.m., en Neeltje Oosterling,j.d., en hebben den 16, 23 en 30 hunne voorstellen gehad, den 7 Maij alhiergetrouwd

1786 30 Junij hebben zich inwettigen ondertrouw aangegeven Leendert Cornelisz Viskil, j.m., gebooren enwonende aan de Nieuwe Tonge, en Lena Jansdr Admiraal, j.d., geboren en wonendealhier, den 2, 9 en 16 Julij hebben zij hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad, den23 Julij alhier getrouwd

7 October, den 7, 15 , 22 dezeshebben alhier onverhinderd hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad Ernst Felsburg,j.m., won. te Meliszant, en Jaapje de Jong, j.d., gebooren alhier, en thanswoonende te Dirxland, te Dirxland getrouwd

8 Dec. zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Human Brinkman, j.m., geboren en woonende op het Ouddorp,en Geertruij Binneweg, j.d., geboren te Hekelingen, en woonende alhier, den 31Dec. alhier getrouwd

1787 9 Maart zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Martinus van Zolingen, wed. van Pieternella vanden Broek, geboren te Schoonhoven, en woonende te Sommelsdijk, en Lientje Mijnheer,j.d., geboren en woonende alhier, en hebben den 11, 18, 25 Maart hunnehuwelijksvoorstellen onverhinderd gehad, den 1 April alhier getrouwd

1787 11 April alhier hebben zichin wettigen ondertrouw aangegeven Hendrik Jacobz van den Berg, gebooren onder denBommel, en wonende alhier, met Ariaantje Leendertsdr Kattestaart, j.d., geborenonder de Oude Tonge, en wonende alhier, den 6 Maij alhier getrouwd

17 Junij, den 24 dito en den 1Julij hebben Jacob Jacobz Weitsz, j.m., geb. en wonende op den Bommel, metJannetje Johannesdr Koningswoud, j.d., geboren alhier, en thans wonende op denBommel, hunne 3 huwelijksvoorstellen onverhinderd gehad, op den Bommel getrouwd

Naam-register der geenen welkealhier op Stad aan ???t Haringvliet getrouwd zijn of hunne houwlijkschevoorstellingen gehad hebben geduurende de vacature

1787 den 11 November zijn JacobTjong, j.m. en Ariaantje Bakkers, j.d., alhier getrouwd

Den 23 December zijn Lieve Nipjes,j.m., en Geertje Boom, j.d., in de Oude Tong getrouwd

1788 den 13 Februarij zijnKornelis Gerritsz van Eck, j.m., en Elizabeth Simonsdr Zeedijk, j.d., teMiddelharnis getrouwd

1788 den 4 Meij zijn PieterMarinusz van der Sloot, j.m., en Dingena Dirksdr Mosterdijk, j.d., alhiergetrouwd

Den 7 December zijn JohannesHuijsers, j.m., en Kornelia Menheer, wed. van Maarten van der Haart, alhiergetrouwd

1789 den 1 Maart zijn MatthijsAdrianusz Dominij, j.m., en Teuntje Teunisdr van Brussel, j.d., te Middelharnisgetrouwd

Den 1 Maart zijn Jan ArentszSchaap, wedr. van Jannetje de Jong, en Neeltje Adriaansdr Domine, j.d., alhiergetrouwd

Den 10 Meij zijn Hendrik KorneliszVoorlee, j.m., en Lena Hendriksdr, j.d., alhier getrouwd

1789 den 28 Junij zijn MattheusGoudswaard, wedr. van Sitje in ???t Veld, en Neeltje Abrahamsdr van St. Annaland,j.d., te Middelharnis getrouwd

Den 11 October zijn Pieter Arijszde Wit, j.m., en Jannetje Kornelisdr de Wijs, j.d., alhier getrouwd

1790 den 28 Maart zijn KornelisHuijbertsz Zuijdijk, wedr. van Jobje Boogerman, en Neeltje Abrahamsdr Binneweg,j.d., alhier getrouwd

Den 2 Meij zijn Adriaan van Gils,j.m., en Tuna van Kempen, j.d., op den Bommel getrouwd

Den 2 Meij zijn Johannes Huijsers,wedr. van Kornelia Menheer, en Adriaantje van Dam, j.d., alhier getrouwd

1790 den 23 Meij zijn AdamMolegraaf, j.m., en Pietertje de Man, j.d., alhier getrouwd

Den 20 Junij zijn Pieter Vinmen,j.m., en Maria van Gurp, j.d., alhier getrouwd

Den 12 September zijn TeunisStephensz Vreeswijk, j.m., en Josina van der Haart, wed. van Jacob Schaap,alhier getrouwd

Den 24 October zijn JohannesMarinusz Ooms, j.m., en Angenietje Jansdr van Dam, wed. van Jacob Koert, alhiergetrouwd

Den 31 October zijn MachielGijsbertsz Nederveen, j.m., en Neeltje Leendertsdr Lodder, j.d., alhiergetrouwd

Den 12 November zijn WillemJohannesz Braber, j.m., en Kornelia Buitendijk, wed. van Willem Schit,ondertrouwd en den 8 December getrouwd

Naam- Register der geenen welkealhier te Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenoomen, der gemeente voorgesteld, of in den houwelijken staat bevestigd zijn, geduurende den dienst vanDo. Wilh. van Waenen alhier, begonnen den 21 November 1790

Ondertrouwt 1791 18 April teOoltgensplaat, getrouwt 1791 15 Meij alhier, met betoog van Ooltgensplaat enZommelsdijk, Arent de Vries, j.m., gebooren en woonende alhier, en MariaLeendertsdr Rootzand, j.d., gebooren te Middelharnis, en woonende teOoltgensplaat

Ondertrouwt 27 Augustus alhier,getrouwt 18 September alhier, Willem Donkersloot, j.m., en Jaepje KornelisdrButh, j.d., beide gebooren en woonende alhier

Ondertrouwt 18 November alhier,getrouwt 11 December alhier, Hendrik Bakker, j.m., en Zijtje Nattekaas, wed.van Leenderd Kool, beide gebooren en woonende alhier

Ondertrouwt 1792 10 Februarijalhier, na blijk van voldoening aan ???t trouwregt van Zommelsdijk en Middelharnis,getrouwt 1792 4 Maart, met betoog van Zommelsdijk en Middelharnis, Willem JanszEduard, j.m., gebooren en woonende op den gemeenen grond van Zommelsdijk enMiddelharnis, en Arentje Adriaandr ???t Jonk, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 1792 8 Augustus,getrouwd 1792 2 September, Dirk Albertus Arends, j.m., gebooren te Haarlem, enwoonende te Rotterdam, en Kornelia Kasparina Overwater, j.d., gebooren enwoonende alhier

Ondertrouwd 7 September teMiddelharnis, getrouwd 30 September, met betoog van hier te Middelharnis,Johannes Leenderts Lodder, j.m., gebooren en woonende alhier, en Dina KrijnsdrMoojaart, j.d., gebooren en woonende onder Middelharnis

Ondertrouwd 26 dito, getrouwd 21, metbetoog van hier naar de O. Tong, Mattheus van der Veer, wedr. van NeeltjeHuibrechtsdr Ketting, gebooren en woonende onder den Bommel, en Neeltje van St.Annaland, wed. van Mattheus Goudswaard, gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 23 November teOoltgensplaat, getrouwd 16 December, met betoog van hier te Ooltgensplaat,Kornelis Bongers, wedr. van Maria Schulekers, gebooren te s Hertogen Bosch, enwoonende alhier, en Annetje van Schouwen, wed. van Johannes van den Doel,gebooren en woonende te Ooltgensplaat

Ondertrouwd 21 December, getrouwd1793 13 Januarij, Jan Koert, wedr. van Maria Breeman, gebooren op den gemeenengrond, en woonende onder den Bommel, en Neeltje Admiraal, j.d., gebooren enwoonende alhier

Ondertrouwd 5 April op den Bommel,getrouwd April den 28 op den Bommel, met betoog, Jan Anthoniesz Driessen, j.m.,gebooren en woonende onder Stad aan ???t Haringvliet, en Lena Erasmusdr Kas,j.d., gebooren te Middelharnis, en woonende onder den Bommel

Ondertrouwd 1 November, getrouwd24 November, Johannes Hardendood, j.m., gebooren alhier, en woonende onder denBommel, en Lena Driesprong, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 1794 14 Februarij,getrouwd 1794 9 Maart, Johannes Zoetens, wedr. van Jacoba Berkhof, gebooren inde O. Tong, en woonende op den Bommel, en Katalijntje van Proijen, j.d., geboorenen woonende alhier

Ondertrouwd 21 Maart in de N.Tong, getrouwd 13 April in de N. Tong, Johannes Hoopt, j.m., gebooren teWetzlar, en woonende alhier, en Elizabeth Luikaart, wed. van Abraham Vernois,gebooren en woonende in de Nieuwe Tong

Ondertrouwd 10 April teZommelsdijk, getrouwd 4 Meij alhier, met betoog van Zommelsdijk, KlaasOssenweijer, j.m., gebooren in de O. Tong, en woonende alhier, en Neeltje vander Linden, j.d., gebooren te Abbenbroek, en woonende onder Zommelsdijk

Ondertrouwd 20 Junij te Dirksland,getrouwd 13 Julij te Dirksland, met betoog van hier, Adrianus Brul, j.m.,gebooren en woonende alhier, en Philippina Groesbeek, j.d., gebooren teScheveningen, en woonende te Dirksland ??

Ondertrouwd 8 Augustus, getrouwd24 Augustus, Pieter Bouman, j.m., gebooren te Ooltgensplaat, en woonendealhier, en Pieternella Donkersloot, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 24 October in deWillemstad, getrouwd 25 November, met betoog naar de Willemstad, Adam de Groot,j.m., gebooren en woonende alhier, en Gijzina Maria van Everdingen, wed. vanJacobus Schippers, woonende in de Willemstad

Ondertrouwd 1795 30 Januarij,getrouwd 1795 15 Februarij, Arriaan de Engelsman, j.m., en Jacoba Poelmans,j.d., beide gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 10 April op denBommel, getrouwd 26 April, met betoog van hier, David van Sint Annaland, j.m.,gebooren en woonende alhier, en Kornelia van der Veer, j.d., gebooren enwoonende op den Bommel

Ondertrouwd 13 April te OudBeijerland, getrouwd 3 Meij, met betoog van hier, Jacob Weeda, j.m., geboorenen woonende te Oud Beijerland, en Maatje van Laa, j.d., gebooren en woonendealhier

Hier eindigt de aanteekening vanondertrouw en trouw, nademaal dit aan de municipaliteit, volgens een decreetvan de provisionele repraesentanten van ???t volk van Holland, gedemandeert is.