Stad aan het Haringvliet - Trouwen en begraven 5 januari 1751 - 15 mei 1795

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Stad a/h Haringvliet
1 en 2

1751
Lijste ofte wel register van trouwen en begraven tot Stad, beginnende primo Januarij 1751????
Januarij
[05-01-1751]
Den 5 do. is aangebragt om te begraven Leendert Pietersz van Puroijen, onder de classis van - f 3 - 0 - 0, ende nog voor ???t dubbelt regt, als zijnde ongehuwt overleden, gelijke - 3 - 0 - 0
[08-01-1751]
Den 8. do. is aangebragt om te begraven een kint van Balten de Buijsder - pro deo??
[11-01-1751]
11. do. is aangebragt om te begraven een kind van Leendert Mast - pro deo
[16-01-1751]
16. do. is aangebragt om te begraven een kint van Johannis Koningswout - pro deo
[18-01-1751]
18. do. is aangebragt om te begraven een kint van Hendrik van Hulst - pro deo
19. do. is aangebragt om te begraven Cornelis Cattestaart, onder de classis van - 3 - 0 - 0
[22-01-1751]
22. do. is aangebragt om te begraven Hendrik Crijnsz van Puroijen, onder de classis van?? - 3 - 0 - 0
[22-01-1751]
Do. is aangebragt om te begraven een kind van Jan Verrato - pro deo
Februarij
1751
Maart
[13-03-1751]
13 do. is aangebragt om te begraven Gerrit Jansz Ouwenaller - pro deo
[18-03-1751]
18. do. is aangebragt om te begraven een kind van Evert Wulfen - pro deo
Tot dus verre verantwoord
April
[28-04-1751]
28. do. is aangebragt om te begraven Cornelis Oosterling, in de classis op - 3 ,, - ,, -
Meij
Junij
[02-06-1751]
2. ditto is aangebragt om te begraven Johannis Will. Braber, in de classe op - 30 ,, 0 ,, 0??
[05-06-1751]
5. ditto is aangebragt om te begraven Pietertje van Strien - pro deo
[11-06-1751]
11. ditto is aangebragt om te begraven Govert Hartog - pro deo
[14-06-1751]
14. ditto is aangebragt om te begraven een kind van de wed. Marcelis Kooman - pro deo
[16-06-1751]
16. ditto is aangebragt om te begraven Maarten Pr. van Puroijen - pro deo
[21-06-1751]
21. ditto is aangebragt om te begraven een kint van Jan Claasz Decker - pro deo
Julij
[28-07-1751]
28. is aangebragt om te begraven Hendrikje Leenderts Beeke - pro deo
1751
Augustij
September
[16-09-1751]
16. is aangebragt om te begraven Lijntje Pieters van Puroijen, huijsvrouw van Antonij Molenaar - pro deo
Tot dus verre verantw.
October
November
[10-11-1751]
10. is aangebragt om te begraven een kind van Jan Clase Buijtendijk genaamt Jacob - pro deo
[13-11-1751]
13. is aangebragt om te begraven een kind van Dirk Mostertdijk - pro deo
[17-11-1751]
17. is aangebragt om te begraven Frans Boeser, onder de classis van - f 3 ,, - ,, -, obiit den 15. ditto - memorie
[23-11-1751]
23. is aangebragr om te begraven Berber Hokke - pro deo
[26-11-1751]
26. is aangebragt om te begraven een kint van Anthonij Molenaar - pro deo
[26-11-1751]
26. hebben zig aangegeven om te trouwen Antonij Molenaar ende Neeltje Jacobsz Ruijghaver, beijde overjarige inwoonders alhier - pro deo??
December
[18-12-1751]
18. is aangebragt om te begraven Eewout Borstlap - pro deo
[21-12-1751]
21. is aangebragt om te begraven een kint van Teunis Menheer - pro deo
Tot hier toe verantwoort
1752
Januarij
Februarij
[14-02-1752]
14. is aangebragt van onder Middelharnis om alhier begraven te worden een kind van Jacob Koppenaal - pro deo
[15-02-1752]
15. is aangebragt om te begraven Joost de Coning - pro deo
[17-02-1752]
17. is aangebragt om te begraven Cornelia Leend.ts Braber, huijsvrouw van Marin. de Quakkel
[18-02-1752]
18. heeft zig aangegeven om te trouwen Pietertje Meeuwisz van ???t Oostende, wede. van Corn. Oosterling, woonende alhier, met Arent Leend.ts Buijtendijk, jongman, woonagtig onder Dirkslant, in de 4e classe en sulxs op - f 3 ,, 0 ,, 0
Maart
[08-03-1752]
8. is aangebragt om te begraven de weduwe Marcelis Kooman - pro deo
[13-03-1752]
13. is aangebragt om te begraven Jan Claasz Buijtendijk - pro deo??
April
[27-04-1752]
27. is aangebragt om te begraven Lieven Joh. Nijpjes, in de 4e classe en sulxs op - f 3 ,, 0 ,, 0
Meij
[01-05-1752]
1e. is aangebragt om te begraven de weduwe van Adrianus Brul, in de 4e classe op - f 3 ,, 0 ,, 0
1752
Junij
[16-06-1752]
Den 16. ditto hebben zig aangegeven om te trouwen Marinus de Quakkel, weduwenaar van Cornelia Leenderts Braber, met Pietertje van Proijen, beijde woonende alhier - pro deo
[19-06-1752]
Den 19. ditto is aangebragt om te begraven een kind van Dirk Mostertdijk - pro deo
September
[22-09-1752]
Den 22. ditto hebben zig aangegeven om te trouwen Claas Koert met Ariaantje Jacobs ???t Jong, beijde woonende alhier - pro deo
[29-09-1752]
Den 29. ditto hebben zig aangegeven om te trouwen Jan van der Burg met Sientje van ???t Hoogerhuijs, wede. van Joost de Coning, beijde woonende alhier - pro deo
December
[01-12-1752]
Den 1. ditto geven zig aan om te trouwen Arent Crijnse van Puroijen ende Neeltje Jacobsz van Oost, beijde woonende alhier - pro deo
[16-12-1752]
Den 16. ditto is aangebragt om te begraven Andries Oosterling - pro deo
[21-12-1652]
Den 21. ditto is aangebragt om te begraven een kind van Aalbert van Zeijlst - pro deo
Tot dus verre bij den staat verantw.t
1753
Januarij
[10-01-1753]
Den 10. ditto is aangebragt om te begraven een kint van Stoffel Jansz Vlietland genaamt Maartje - pro deo
[16-01-1753]
Den 16. ditto is aangebragt om te begraven Aaltje Gerritsz van der Lat - pro deo
[19-01-1753]
Den 19. ditto ia aangebragt om te begraven Jan Admiraal - pro deo
[22-01-1753]
Den 22. ditto is aangebragt om te begraven Willem Joh. Braber, in de 1e classe - f 30 ,, 0 ,, 0??
Februarij
[08-02-1753]
Den 8. ditto is aangebragt om hier te begraven een kind van Marij Lokus genaamt Frans, onder Sommelsdijk overleden - pro deo??
[10-02-1753]
Den 10. do. is aangebragt om te begraven een kint van Arent Capteijn genaamt Cornelis - pro deo
[23-02-1753]
Den 23. hebben zig aangegeven om te trouwen Gerrit Rijke Nattekaas en Adriana Jorisz den Boer, beijde woonende alhier - pro deo??
Maart
[02-03-1753]
Den 2e Maart hebben zig aangegeven om te trouwen Cornelis Casteleijn, weduwenaar van Willempje Vroomans ende Adriaantje Laauwe Hokke, weduwe van Arij Willemse van Dobbe, beijde woonende alhier - pro deo
[07-03-1753]
Den 7. do. is aangebragt om te begraven een kint van Willem Driesprong genaamt Anthonij - pro deo
1753
[10-03-1753]
Den 10. ditto is aangebragt om te begraven Wouter van Meel - pro deo
[12-03-1753]
Den 12. ditto ia aangebragt om te begraven Jannetje Willems Driesprong - pro deo
[26-03-1753]
Den 26. ditto is aangebragt om te begraven een zoon van Jacob Koppenaal genaamt Matteeus - pro deo
[30-03-1753]
Den 30. ditto is aangebragt om te begraven een kint van Balten den Buijsder - pro deo
April
Meij
[21-05-1753]
Den 21. ditto ia aangebragt om te begraven Arij Jorisz den Boer - pro deo
[30-05-1753]
Den 30. ditto is aangebragt om te begraven Willempje Romijn, huijsvrouw van Jan Meijer - pro deo
Junij
[05-06-1753]
Den 5. ditto is aangebragt om te begraven het verdronken kint van Sientje van ???t Hoogerhuijs genaamt Dingenus de Coning - pro deo
[06-06-1753]
Den 6. ditto is aangebragt om te begraven het kind van M. Huijbregt Kool genaamt Izaak - pro deo
1753
Julij
[03-07-1753]
Den 3. ditto brengt de huijsvrouw van Arent Capteijn aan om te begraven het kind van juffr. Johanna Branderhouve, zijnde ongedoopt overleden, onder de classis van - f 3 ,, 0 ,, 0
[03-07-1753]
Ditto is aangebragt om te begraven Jannetje Corn., huijsvrouw van Benjemijn Pietersz Aleman - pro deo
[07-07-1753]
Den 7. ditto is aangebragt om te begraven Gijsje W. Cootsak, weduwe van Wouter van Meel - pro deo????
[14-07-1753]
Den 14. ditto is aangebragt om te begraven een kind van Cornelia Lievensz Vree, weduwe van Willem Johannis Braber, genaamt Maria, onder de 1e classe op - f 30 ,, 0 ,, 0??
[20-07-1753]
Den 20. ditto hebben zig aangegeven om te trouwen Dirk Paulusz Mosterdijk, woonende alhier, met Pieternella Pietersz Bogt, geboortig van Sommelsdijk, en laast gewoont hebbende onder de O. Tonge - pro deo??
[21-07-1753]
Den 21. ditto is aangebragt om te begraven een kind van den president schepen Johannes Nijpjes, genaamt Jonas, onder de 4e classe op - f 3 ,, 0 ,, 0
Augustus
[01-08-1753]
Den 1. is aangebragt om te begraven Jacob Jong - pro deo
1753
[15-08-1753]
Den 15. ditto is aangebragt om te begraven een kind van de wed. van Wouter van Meel, genaamt Hendrik - pro deo
[23-08-1753]
Den 23. ditto is aangebragt om te begraven een vreemdeling genaamt Andries Stooman, overleden onder Middelharnas - pro deo
September
[01-09-1753]
Den 1e ditto geven zig aan om te trouwen Davit Marcelisz Kooman ende Arentje Arents Born - pro deo
October
November
[02-11-1753]
Den 2. ditto is aangebragt om te begraven Hermanus Icke, obiit 31 Otober - pro deo
[10-11-1753]
Den 10. ditto is aangebragt om te begraven Jan den Hollander, zijnde een vreemdeling - pro deo??
[12-11-1753]
Den 12. ditto is aangebragt om hier begraven te werden een kind van Corn. Zeedijk, overleden op de gemeene grond, genaamt Claas - pro deo??
December
[19-12-1753]
Den 19. ditto is aangebragt om te begraven Lena, de aangehuwde dogter van Corn. Castelijn - pro deo
Tot hier toe bij den staat verantwoort??
1754
Januarij
[18-01-1754]
18. geeft zig aan om te trouwen Benjamin van Aal, wede. van Jannetje Corn. van Kempen, woonende alhier, met Alia Jans Amerants, woonende in Dirkslant - pro deo
Februarij
Maart
[09-03-1754]
9 geven zig aan om te trouwen Cornelis Rijksz Nattekaas en Lijntje Jansz Broekman, beijde woonende alhier - pro deo
[14-03-1754]
14. brengt Jannetje Gerritsz Braber aan om te begraven Marija Willemsz Goemaat, huijsvrouw van Teunis Menheer - pro deo
[19-03-1754]
19 brengt Marija Dorremans, wed. van Jacob Jong aan om te begraven Blezina Schaftendenram, huijsvr. van Balten Buijsder, obiit 16. dezer - pro deo
[25-03-1754]
25 brengt aan Teunis de Zeeuw om te begraven Jacobus Zwanenbag - pro deo
April
[12-04-1754]
12. geven zig aan om te trouwen Hendrik Wijnhoff met Jaapje Vogelaar - pro deo
[13-04-1754]
13. geven zig aan om te trouwen Gerrit Hardendoot en Huijgje Stoffelsz Braber, beijde woonende alhier - pro deo
1754
April
[26-04-1754]
26 geven zig aan om te trouwen Balten de Buijsder, weduwenaar van Blezina Schaftendenram, met Sietje Jorisz den Boer, beijde woonende alhier - pro deo????
Meij
Junij
[11-06-1754]
11. geeft zig aan om te trouwen Jan Hendrikse Bakker met Jannetje Hendriks Vijftigschild - pro deo, NB. den ondertrouw is hier op niet gevolgt - memorie - naderhand voltrokken
[14-06-1754]
14 heeft zig aangegeven om te trouwen Cornelia Lievense Vree, weduwe van Willem Johannisz den Braber, woonende alhier, met Johannis Davitse Mijs, woonende onder den Bommel, in de 1e classe - f 30 ,, 0 ,, 0
[22-06-1754]
22. geven zig aan om te trouwen Jan Meijer, weduwenaar van Willempje Romijn, met Leentje Jacobs van ???t Oostende, wed. van Jan Clase Buijtendijk - pro deo
Julij
[13-07-1754]
13 geven zig aan om te trouwen Albertus de Groot en Aagje Nijpjes, beijde woonende alhier, ider onder de classis van vijfftien gulden, en dus - f 30 ,, 0 ,, 0????
1754
Julij
[24-07-1754]
24 brengt de huijsvrouw van Arent van Proijen aan om te begraven haar kind genaamt Crijn Arense van Proijen - pro deo
[29-07-1754]
29. brengt de schoolmr. Huijbert Kool aan om te begraven zijn kind genaamt Izaak - pro deo
Augustus
September
October
[04-10-1754]
4. geven zig aan om te trouwen Cornelis Jorisz den Boer, j. m., en Catharina Lisman, j. d., beijde woonende alhier - pro deo
[08-10-1754]
8. geeft de vrouw van Joost Jansz aan om te begraven Susanna de Kruijs, huijsvrouw van Leendert Lodder - pro deo
[09-10-1754
9 is aangebragt om te begraven een kint van Andries Cavalier genaamt Jan - pro deo
[16-10-1754]
16. is aangebragt om te begraven een kind van de wed. van Claas Tibout genaamt Cent - pro deo
[23-10-1754]
23 is aangebragt om te begraven Claasje Gerrits Hordijk, huijsvrouw van Stoffel Jansz Vlietland - pro deo
1754
Novemb.
[01-11-1754]
1e is aangebragt om te begraven een kind van de wed. Maarten Ps. van Puroijen genaamt Leentje - pro deo
[05-11-1754]
5. is aangebragt om te begraven een kint van schout Willem Overwater genaamt Cornelis, in de 2e classe - f 15 ,, 0 ,, 0
[12-11-1754]
12 is aangebragt om te begraven een kind van de wed. Maarten Ps. nan Puroijen genaamt Adrianus - pro deo
[14-11-1754]
14. is aangegeven en verzogt te begraven op het vreemdelingen kerkhoff een vreemdeling, op de Middelharnasse grond overleden - pro deo
December
Tot dus verre bij den staat van ???t jaar 1754 verantwoord??
1755??
Januarij
[11-01-1755]
11. is aangebragt om te begraven Johannis Gerr. Hardendoot - pro deo
[15-01-1755]
15 is aangebragt om te begraven Pieter Benjemijn - pro deo
[20-01-1755]
20. is aangebragt om te begraven Maatje Arents de Zeeuw, weduwe van Jacobus Zwanenbag - pro deo
1755
Februarij
[04-02-1755]
4. is aangebragt om te begraven Stijntje Jacobsz Crispen, wede. van Fop Janse van Strien - pro deo
[04-02-1755]
4. is aangebragt om te begraven Martinus Derval - pro deo
[14-02-1755]
14. is aangebragt om te begraven den hooft gaarder Marinus Trommel, onder de classis van - f 3 ,, 0 ,, 0
[17-02-1755]
17. is aangebragt om te begraven een kind van Willem de Baan genaamt Mels - pro deo
Maart
[08-03-1755]
8. is aangebragt om te begraven een kind van Jan Dekker genaamt Arent - pro deo
[20-03-1755]
20. is aangebragt om te begraven een kind van Hendrik Wijnhoff genaamt Elizabet - pro deo
[28-03-1755]
28. is aangebragt om te begraven een kind van Benjamijn van Aale genaamt Cornelis
April
[05-04-1755]
5. geven zig aan om te trouwen Gerrit Stoffelse Vlietland, j. m., met Lijsbet Johannisz Hoffmeester, wed. van Harman Icke, beijde woonende alhier - pro deo??
April 1755
[16-04-1755]
16. brengt Johannis Nijpjes, als armm. van den grooten armen, aan om te begraven het kind van Jacoba Magriggels - pro deo
Meij
[03-05-1755]
3. geven zig aan om te trouwen Hendrik van der Vliet met Lena Hendriksz Hardendoot, j. d., beijde woonende alhier - pro deo
[16-05-1755]
16. geven zig aan om te trouwen Johannis Johannisz van Noort, j. m., en Catharina Gerritsz van Waart, j. d., beijde woonende alhier - pro deo
Junij
[13-06-1755]
13 geven zig aan om te trouwen Arent van der Haart, j. m., met Marija Broekman, j. d., beijde woonende alhier - pro deo
[14-06-1755]
14. geeft zig aan om te trouwen Leendert Lodder, woonende alhier, met Ariaantje Stapels, woonende op den Bommel - pro deo??
[18-06-1755]
18. is aangebragt om te begraven een kind van Hendrik van Hulst - pro deo
[28-06-1755]
28. geven zig aan om te trouwen Jacob Willemse Waarenaar, j. m., met Gerretje Jansz van der Haart, wed. van Hendrik Hardendoot - pro deo
1755
Julij
Aug.
September
[05-09-1755]
5. is aangebragt om te begraven een kind van Jan Fransz de Man, onder de class. van - f 3 ,, 0 ,, 0
[03-10-1755]
3. hebben zig aangegeven om te trouwen Teunis Menheer met Sara van der Vliet, beijde woonende alhier - pro deo??
[06-11-1755]
6. geeft zig aan om te trouwen Daniel Janse de Jong, woonende alhier, met Lena Corn. van der Tulp,?? woonende te Sommelsdijk - pro deo
[25-11-1755]
25. geeft Hendrik van Hulst aan om te begraven zijn kind genaamt Leendert - pro deo
Tot dus verre verantw. bij den staat van ???t jaar 1755
1756
Januarij
[26-01-1756]
26. is aangebragt om te begraven Ariaantje Will. Oosterling - pro deo
Februarij
[28-02-1756]
28 geeft Wm. Koster aan om te begraven zijn kind genaamt Joris, onder de class. van - f 3 ,, 0 ,, 0
1756
Maart
April
[29-04-1756]
29. geeft zig aan om te trouwen Arentje Oosterling, wed. van Eeuwout Borstlap, met Jan van der Veer, weduwenaar van Johanna Kosters - pro deo
[30-04-1756]
30. hebben zig aangegeven om te trouwen Claas Muijs, weduwenaar van Maatje Poulusz van Abeele, en Anna Jacobsz van der Stel, jonge dogter, beijde woonende alhier, ider onder de classis van f 3 ,, 0 ,, 0 - f 6 ,, 0 ,, 0
Meij
Junij
Julij
[09-07-1756]
9 is aangebragt om te begraven een kind van Johannis Mijs genaamt Davit, onder de classis van - f 30 ,, 0 ,, 0
[26-07-1756
26 is aangebragt om te begraven Jacobus Nijpjes, onder de classis van - f 6 ,, 0 ,, 0
[30-07-1756]
30. is aangegeven off hebben zig aangegeven om te trouwen Jacobus Poeleman, j. m., met Agnietje Oosterlings, wede. van Maarten P. van Prooijen, beijde woonende alhier - pro deo
Augustij
[25-08-1756]
25 is aangebragt om te begraven een kind van Laurens Brul genaamt Teuntje, onder de classis van - f 6 ,, 0 ,, 0??
1756
September
October
[15-10-1756]
15. hebben zig aangegeven om te trouwen Johannis Prs. Koningswout met Neeltje Prs. Robbers, j. m. en j. d., beijde woonende alhier - pro deo
[16-10-1756]
16. hebben zig aangegeven om te trouwen Leendt. Bakker en Jacomijntje Markus Sluijmer, woonende alhier - pro deo
Npvemb.
[05-11-1756]
5. is aangebragt om te begraven een kind van Laurens Brul genaamt Willemijntje - f 6 ,, 0 ,, 0
December
Tot dus verre bij den staat van ???t jaar 1756 verantwoort
1757
Januarij
Februarij
[01-02-1757]
1e is aangebragt om te begraven Abraham Schaftendenram, onder de classis van - f 3 ,, 0 ,, 0
[04-02-1757]
4 hebben zig aangegeven om voor de magistraat te trouwen Jacobus Kouw, j. m., geboren tot Steenbergen, en Maria Kampschoot, j. d., geboortig van de N. Tonge, laast gewoond hebbende onder Sommelsdijk en tegenwoordig alhier woonagtig - pro deo
1757
Febr.
[18-02-1757]
18. heeft zig aangegeven om te trouwen Johannes Marcusz Vreeswijk, woonende alhier, met Dingena Bast. Voorhans, woonende in de Oude Tonge, onder de 1e classe - f 30 ,, 0 ,, 0
Maart
[01-03-1757]??
1e is aangebragt om te begraven een kind van Teunis Menheer (ongedoopt overleden) - pro deo
[22-03-1757]
22. is aangebragt om te begraven Daniel Janse de Jonge - pro deo
April
[14-04-1757]
14. is aangebragt om te begraven Cornelia ???t Jong, huijsvrouw van Crijn Dekker - pro deo
[18-04-1757]
18. is aangebragt om te begraven Matthijs Jansz Meijer - pro deo
Meij
[09-05-1757]
9. is aangebragt om te begraven een kind van Claas Muijs, zijnde (zoo hij zegt) dood ter wereld gekomen - pro deo
[14-05-1757]
14. is aangebragt om te begraven Francijntje Abrahamsz Hoekman, huijsvrouw van Leendert Lodder op - f 6 ,, 0 ,, 0, obiit 12e Meij 1757
1757 Julij
[01-07-1757]
1e heeft zig aangegeven om te trouwen Maria de Kruijs, woonende alhier, met Jan Otto, weduwenaar van Maria van Aken, woonende in de Oude Tonge - pro deo
[23-07-1757]
23. hebben zig aangegeven om te trouwen Crijn Dekker, wedr. van Cornelia Jong, met Claasje Onwijn, beijde woonende alhier - pro deo??
Augustij
[13-08-1757]
13 is aangebragt om te begraven een kind van Corn. Rijksz Nattekaas genaamt Leentje - pro deo
[20-08-1757]
20. heeft zig aangegeven om te trouwen Lijntje Hendriksz Nattekaas, woonende alhier, met Jan Clase Rijke, woonende tot Middelharnas - pro deo
September
[19-09-1757]
19 is aangebragt om te begraven een kind van Laurens Brul genaamt Marcus, onder de classe van - f 6 ,, 0 ,, 0
October
[17-10-1757]
17. is aangebragt om te begraven Lijntje van ???t Oostende, huijsvrouw van Jan Meijer - pro deo
1757 Novemb.
[01-11-1757]
1e is aangebragt om te begraven een kind van Jacob van Luijk genaamt Maria - pro deo
[02-11-1757]
2. is aangebragt om te begraven een kind van Cornelis Claasz - pro deo
December
Tot dus verre bij den staat van ???t jaar 1757 verantwoort
1758
Januarij
[09-01-1758]
9 is aangebragt om te begraven een kind van Cornelis Breeman genaamt Marinus, onder de classis van - f 6 ,, 0 ,, 0
[20-01-1758]
20. hebben zig aangegeven om te trouwen Leendert Jansz Lodder, weduwenaar van Francijntje Abrahamsz Hoekman, en Lena Cornsz Tulp, weduwe van Daniel Janse de Jong, beijde woonende alhier, ider onder de classe van f 6 ,, 0 ,, 0 - f 12 ,, 0 ,, 0
[27-01-1758]
27. hebben zig aangegeven om te trouwen Cornelis Gerritse van Waart, j. m., met Marija Marc.s Ritmeester, j. d., beijde woonende alhier - pro deo
Februarij
[17-02-1758]
17 is aangebragt om te begraven een kind van Servaas Verbiest, ongedoopt overleden - pro deo??
1758 Febr.
[28-02-1758]
28 is aangebragt om te begraven een kind van Jan Dekker genaamt Laurens - pro deo
Maart
[09-03-1758]
9. is aangebragt om te begraven Evert Wulfen - pro deo??
[24-03-1758]
24 is aangebragt om te begraven Leendert Mast - pro deo
[30-03-1758]
30. is aangebtagt om te begraven Cornelia Lievensz Vree, huijsvrouw van Johannis Mijs, in de classe - f 30 ,, 0 ,, 0
[31-03-1758]
31. is aangebragt om te begraven Pieter Andriesz Oosterling - pro deo
April
[21-04-1758]
21. is aangebragt om te begraven Jan Dekker - pro deo??
[29-04-1758]
29 is aangebragt om te begraven Cornelis Jongejan - pro deo??
Meij
[05-05-1758]
5 is aangebragt om te begraven Maria Gardenier, zijnde een vreemdeling - pro deo
1758 Meij
[23-05-1758]
23. is aangebragt om te begraven Arent Leendertse Buijtendijk, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
[29-05-1758]
29 is aangebragt om te begraven Jan Abrahamse Nots, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Junij
[03-06-1758]
3. is aangebragt om te begraven een kind van Jan de Man, in de 4e?? classe - f 3 ,, 0 ,, 0
[05-06-1758]
5 is aangebragt om te begraven Johanna Jacobsz van Hooft - pro deo
[26-06-1758]
26 is aangebragt om te begraven Johanna Trommel, in de 4e classis - f 3 ,, 0 ,, 0??
Julij
Augustij
[01-08-1758]
1e is aangebragt om te begraven een kind van Claas Muijs, alhier ongedoopt overleden - pro deo
Septemb.
[23-09-1758]
23. hebben zig aangegeven om te trouwen Gerrit Hend.ks Bakker, j. m., met Ariaantje Arentse Cappeteijn, j. d. , beijde woonende alhier - pro deo
1758
October]
[09-10-1758]
9 is aangebragt om te begraven Maria Zuijdwerf, weduwe van Cornelis Droogendijk, onder de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Novemb.
[11-11-1758]
11. heeft zig aangegeven om te trouwen Jannetje Will. Oosterling, j. d., met Dirk Voordijk, woonende op de gemeene grond - pro deo
[17-11-1758]
17. hebben zig aangegeven om te trouwen Arij Leendertse Mast, j. m., met Maatje Eeuwoutsz Blok, j. d., beijde woonende ajhier - pro deo
Decemb.
Tot dus verre bij den staat van ???t jaar 1758 verantwoort
1759
Januarij
[02-01-1759]
2. is aangebragt om te begraven Lidia Jong door den armmr. Nijpjes - pro deo
[04-01-1759]
4. brengt Jan van Rijssel aan om te begraven zijn kind genaamt Marija - pro deo
1759 Jan.
[05-01-1759]
5 brengt Johannis Nijpjes aan om te begraven Ariaantje Laurensz Schaap, wede. van Jan Dekker - pro deo
[05-01-1759]
Do. nog een kind van de voorn. wede. Jan Dekker genaamt Crijn - pro deo
[26-01-1759]
26 is aangebragt om te begraven Leendert Oosterling - pro deo
Februarij
[07-02-1759]
7 brengt Simon Geus aan om te begraven zijn kind Maatje - pro deo
[28-02-1759]
28 brengt Simon Geus aan om te begraven zijn kint Samuel - pro deo
Maart
[31-03-1759]
31. brengt Claas van der Bol aan om te begraven zijn overleden huijsvrouw Lena Kampschot - pro deo
April
[06-04-1759]
6. brengt Lieve Buijtendijk aan om te begraven zijn overleden vader Leendert Willemsz Buijtendijk, onder de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0 ,,
[17-04-1759]
17. brengt Jacob Oosterling aan om te begraven zijn kind Cathalijntje - pro deo
1759
Meij
Junij
Julij
[13-07-1759]
13. is aangebragt om te begraven een kind van Jacobus Poelsman genaamt Jacomijntje - pro deo
[28-07-1759]
28. is aangebragt om te begraven een kind van Corn. Rijke Nattekaas - pro deo
Aug.
Septemb.
[08-09-1759]
8 geeft zig aan om te trouwen Claas van der Bol, woonende alhier, met Martijntje Kempenaar, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
October
[01-10-1759]
1e is aangebragt om te begraven (in den Brielle) de heer Adamus de Graaff, in de 3e classe - 6 ,, 0 ,, 0
[01-10-1759]
1e is aangebragt om te begraven een kind van Gerrit van der Hart, weduwe van Hendrik Hardendoot genaamt Ida - pro deo
[11-10-1759]
11. is aangebragt om te begraven Pietertje Maartensz van der Haart, wede. van Jacobus Nijpjes, in de 3e classe - 6 ,, 0 ,, 0
[13-10-1759]
13. is aangebragt om te begraven Jacob Dirksz de Jager, in de 4e classe - 3 ,, 0 ,, 0
1759
[15-10-1759]
Oct. 15 is aangebragt om te begraven een kind van Simon Zeedijk, in de classe - f 3 ,, 0 ,, 0
[16-10-1759]
16 is aangebragt om te begraven Grietje Centsz Stadshoek - pro deo
[16-10-1759]
16. zijn aangebragt om te begraven twee kindertjes van Aagje(s) Nijpjes, wede. van Albertus de Groot, beijde van een dragt en doot ter wereld gekomen, zullende zonder uijtterlijkheijt begraven werden - memorie
[18-10-1759]
18. is aangebragt om te begraven Hendrikje But - pro deo
[28-10-1759]
28. is aangebragt om te begraven een kind van Simon Zeedijk genaamt Lijsbet, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
[26-10-1759]
26. heeft zig aangegeven om te trouwen voor de magistraat Kaatje Spork, wede. van Antonij Demont, woonende alhier, met Teunis Hospis, weduwenaar van Willemijntje van Zwol, woonende onder O. Plaat, beijde van de roomse religie - pro deo
Npvemb.
Decemb.
[04-12-1759]
4 brengt Leend. Lodder aan om te begraven zijn kind Johannis, in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, 0??
1760 Febr.
[22-02-1760]
Febr. 22 hebben zig aangegeven om te trouwen Hendrik Teunisz Zeedijk, j. m., met Marijtje Corn. Oosterling, j. d., woonende alhier, in de 4e classe - f 6 ,, 0 ,, 0
[25-02-1760]
25 is aangebragt om te begraven Johannis Davitse Mijs, in de 2e classe - 15 ,, 0 ,, 0
Maart
[19-03-1760]
19 is aangebragt om te begraven het lijk van de hr. Balthazar Branderhouve, in de 1e classe - 30 ,, 0 ,, 0
April
[11-04-1760]
11 geeft zig aan om te trouwen Frederik Ridder, j. m., woonende alhier, met Neeltje Prs. van der Vliet, j. d., woonende te Sommelsdijk - pro deo
[29-04-1760]
29 is aangebragt om te begraven Stijntje Centsz Stadshoek, huijsvrouw van Adrianus Oudemans, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0, obiit 24 April
Meij
[01-05-1760]
1e is aangebragt om te begraven Corn. Rijksz Nattekaas - pro deo
[02-05-1760]
2 hebben zig aangegeven om te trouwen Claas Kreeft, woonende alhier, met Teuntje Centsz Stadshoek, wede. van Claas Tibout, mede woonende alhier - pro deo
1760.
Julij
[12-07-1760]
12. heeft zig aangegeven om te trouwen Dina Andriesz Oosterling, woont alhier, met Leendert Leendertsz Plukhooij, jongman van Dirks Lant, mede alhier woonagtig - pro deo
[23-07-1760]
23 is aangebragt om te begraven Willem de Baan, in de 4e classe - 3 ,, 0 ,, 0
Augustij
[23-08-1760]
23 hebben zig aangegeven om te trouwen Abraham Binneweg en Cornelia Hendriksz Vijftigschild, beijde woonende alhier - pro deo
[29-08-1760]
29 hebben zig aangegeven om te trouwen Jacob Koppenaal, wedr. laast van Louiza Torrins, en Lena Heijmansz Bel, wed. van Jacob Dirksz de Jager, in de 4e classe, voor beijde - 6 ,, 0 ,, 0
September
[01-09-1760]
1e is aangebragt om te begraven de wed. van Pieter Benjamijnsz van Aale - pro deo
October
[02-10-1760]
2 is aangebragt om te begraven een kind van Gerrit Hardendoot genaamt Stoffel - pro deo
Novemb.
Decemb.
[31-12-1760]
31 is aangebragt om te begraven Ingentje Cooijmans - pro deo
Tot hier toe verantwoord bij den staat van ???t jaar 1760
1761
Januarij
[10-01-1761]
10 is aangebragt om te begraven Teuntje Cents Stadshoek, huijsvrouw van Claas Kreeft - pro deo
[31-01-1761]
31 is aangebragt om te trouwen Huijg Bonnet met Neeltje Melsz Aardoom, wed. van Willem de Baan - pro deo
Februarij
[13-02-1761]
13. is aangebragt om te begraaven Heijltje Govertsz Hartog - pro deo
Maart
[31-03-1761]
31 is aangebragt om te begraven een kind van Johannes Nijpjes genaamt Cornelia, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
April
[03-04-1761]
3 hebben zig aangegeven om te trouwen Jan Arijense van Dam, jongman, en Marija Corns. de Vos, j. d., beijde woonende alhier - pro deo
[10-04-1761]
10. heeft zig aangegeven om te trouwen Annetje Hendriksz Nattekaas met Willem Jillisz van Ouchem, woonende te Sommelsdijk - pro deo
[21-04-1761]
21 heeft zig aangegeven om te trouwen Johannis Willemsz Braber met Cornelia Leendertse Soldaat, onder Melissant, in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, 0
Meij
[01-05-1761]
1e is aangebragt om te begraven Neeltje Tuijnzaat, wed. van Crijn van Proo(i)jen, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
1761 Meij
[01-05-1761]
1e heeft zig aangegeven om te trouwen Aaltje Droogendijk, j. d., met Willem Nijg, wedr. van Johanna van Reel, woonende tot Middelharnas, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Junij
Julij
[31-07-1761]
31. is aangebragt om te begraven Arentje Abrahamsz Fransman, weduwe van Frans Booser, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Augustij
Septemb.
[14-09-1761]
14. is aangebragt om te begraven Adam van der Sluijs, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
October
[09-10-1761]
9 is aangebragt om te begraven Pieter van Houwelinge, woonagtig onder Neder Hardinksveld, en alhier overleden - pro deo
[15-10-1761]
15 is aangebragt om te begraven een kind van Arij Mast genaamt Annetje - pro deo
[17-10-1761]
17 is aangebragt om te begraven Aagje Goverts Hartog - pro deo
November
[16-11-1761]
16. is aangebragt om te begraven de heer Antonij Delvos, in de 1e classe - f 30 ,, 0 ,, 0, obiit 9e Novemb., voor het dubbeld regt, zijnde ongetrouwt overleden - f 30 ,, 0 ,, 0
1761 Nov.
[20-11-1761]
20. is aangebragt om te begraven Dirkje Evertsz van Huijsteen - pro deo
December
[10-12-1761]
10. is aangebragt om te begraven Neeltje Claasz Tibout - pro deo
[14-11-1761]
14. is aangebragt om te begraven een kind van Adriaan den Engelsman genaamt Hendrik - pro deo
???t voorenstaande is verantwoord
1762
Januarij
Februarij
[06-02-1762]
6. is aangebragt om te begraven Crijn Dekker - pro deo
[17-02-1762]
17. is aangebragt om te begraven Marijtje Corn. de Vos, huijsvrouw van Jan van Dam - pro deo
Maart
[26-03-1762]
26. is aangebragt om te begraven Hendrik Bakker, in de 4e classe - 3 ,, 0 ,, 0
[27-03-1762]
27. is aangebragt om te begraven Jacomijntje Sluijmer, huijsvrouw van Leendert Bakker, 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
April
[07-04-1762]
7 is aangebragt om te begraaven Sijtje Ariensz van der Zeijde, huijsvrou(w) van Adrianus Buurman, in de 4e classe -?? 3 ,, 0 ,, 0
[02-04-1762]
2 hebben zig aangegeven om te trouwen Jan Ammeraal met Anna van Valburg - pro deo
[02-04-1762]
2 is aangebragt om te begraven Andries Oosterling - pro deo
1762 April
[09-04-1762]
9. hebben zig aangegeven om te trouwen Cornelis But, j. m., met Jannetje Kool, j. d., beijde woonende alhier - pro deo
[09-04-1762]
9 hebben zig aangegeven om te trouwen Arij Kasteleijn, j. m., en Hester in ???t Veld, j. d., woonende alhier - pro deo
[16-04-1762]
16. hebben zig aangegeven om te trouwen Abraham Touw, j. m., met Magdalena Willemsz Driesprong, woonende alhier - pro deo
[23-04-1762]
23 heeft zig aangegeven om te trouwen Dirk Schaftendenram, woonende alhier, met Lijntje van Meel in de Oude Tonge, 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Julij
[10-07-1762]
10. is aangebragt om te begraven een kind van Maarten van der Haart genaamt Pietertje - pro deo
[10-07-1762]
10 is aangebragt om te begraven Neeltje Flippe de Bije, huijsvrouw van Hermanus Mulder - pro deo
Augustij
[23-08-1762]
23 is aangebragt om te begraaven een kind van Gerrit Rijke Nattekaas genaamt Rijk, zijnde verdronken - pro deo
Septemb.
[04-09-1762]
4. is aangebragt om te begraven Hendrik van Dam - pro deo
1762 Sept.
[25-09-1762]
25 hebben zig aangegeven om te trouwen Leendert Bakker met Jannetje Prs. Sloot, beijde woonende alhier - pro deo
October
[05-10-1762]
5 is aangebragt om te begraven een kind van Corn. Voordijk genaamt Dirk - pro deo
[06-10-1762]
6 is aangebragt een kind van Huijg Bonnet, zijnde ongedoopt overleden - pro deo
[11-10-1762]
11. is aangebragt om te begraven een kind van Laurens Brul genaamt -, in de 3e classe - 6 ,, 0 ,, 0
[11-10-1762]
11 heeft zig aangegeven om te trouwen Hendrik Prs. van den Berg, woonende alhier, met Kaatje Jansz Luikaas, woonende op de Laage Zwaluw, in de 4e classe - 3 ,, 0 ,, 0
Novemb.
[17-11-1762]
17 is aangebragt om te begraven Neeltje Jacobsz Ruijghaver, huijsvrouw van Anthonij Molenaar - pro deo
[19-11-1762]
19 heeft zig aangegeven om te trouwen Aagje Nijpjes, wede. van Albertus de Groot, woonende alhier, met Nicolaas Bouwman te Ooltgensplaat, in de 2e classe - 15 ,, 0 ,, 0
[19-11-1762]
19 hebben zig aangegeven om te trouwen Hermanus Mulder met Maria Dormans, wede. van Jacob Jong, beijde woonende alhier - pro deo
Decemb.
[10-12-1762]
10. is aangebragt om te begraven Arent Hardendoot - pro deo??
1762. December
[20-12-1762]
20. is aangebragt om te begraven een kind van Cornelis de Zeeuw genaamt Adriana - pro deo
[20-12-1762]
20. is aangebragt om te begraven een kind van Jacob van Luijk genaamt Petrus - pro deo
[31-12-1762]
31. is aangebragt om te begraven Gerrit Pietersz van Waart - pro deo
Januarij 1763
[07-01-1763]
7. is aangebragt om te begraven Jannetje Arentsz - pro deo
[10-01-1763]
10. is aangebragt om te begraven Hendrik Bussing - pro deo
[13-01-1763]
13. is aangebragt om te begraven een kind van Johannis Koningswout - pro deo
[17-01-1763]
17. is aangebragt om te begraven Anna van Valburg, huijsvrouw van Jan Ammeraal, en haar kind - pro deo
[21-01-1763]
21. is aangebragt om te begraven Maria Ritmeester, huijsvrouw van Corn. van Waart, en haar overleden kind Marcelis - pro deo
1763 Februarij
[04-02-1763]
4. is aangebragt om te begraven Lijsbet Hoffmeester, huijsvrouw van Gerrit Vliedland - pro deo, obiit 1e Febr. 1763
[04-02-1763]
4. is aangebragt om te begraven Leendert van Prooijen - pro deo
[11-02-1763]
11 is aangebragt om te begraven een kind van Antonij Molenaar genaamt Johannis - pro deo
[11-02-1763]
11. is aangebragt om te begraven een kind van Leendert Bakker genaamt Hendrik - pro deo
[16-02-1763]
16. is aangebragt om te begraven Arent Crijnsz van Proijen - pro deo
Maart
[10-03-1763]
10. heeft zig aangegeven om te trouwen Adrianus Oudemans met Maatje Jansz, wed. van Corns. van Rumpt, woonende onder O. Plaat, in de 4e classis tot - f 3 ,, 0 ,, 0
[11-03-1763]
11. hebben zig aangegeven om te trouwen Wiggardus de Vries met Lena Heerschip, beijde woonende alhier - pro deo??
[23-03-1763]
23. heeft zig aangegeven om te trouwen Gillis Nijpjes, woonende alhier, met Maatje Simonsz de Prins, woonende te O. Plaat, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
1763 April
[08-04-1763]
8. hebben zig aangegeven om te trouwen Jacob van Noort met Arentje Witvliet, beijde woonende alhier - pro deo
[19-04-1763]
19 heeft zig aangegeven om te trouwen Anthonij Molenaar, woonende alhier, met Sijtje Droogendijk, wedr. van Pieter Smit onder de Nieuwe Tonge - pro deo??
[22-04-1763]
22. heeft zig aangegeven om te trouwen Lijntje Broekman, wed. van Cornelis Nattekaas, met Stoffel Lijdens onder den Bommel - pro deo
[22-04-1763]
22 is aangebragt om te begraven Dirk Schaftendenram, in de 4e classe - 3 ,, 0 ,, 0
Meij
[06-05-1763]
6. heeft zig aangegeven om te trouwen Gerrit Stoffelsz Vliedland met Cornelia van den Boogerd, woonende in de Oude Tonge - pro deo
[06-05-1763]
6. hebben zig aangegeven om te trouwen Jan Heijkoop met Lijntje Hendriksz Nattekaas, beijde alhier woonagtig - pro deo
[12-05-1763]
12. heeft zig aangegeven om te trouwen Jan Admiraal, woonende alhier, met Adriana Abrahamsz Zoon, woonende onder de N. Tonge - pro deo??
Junij
[17-06-1763]
17 is aangebragt om te begraven Casper Frijg - pro deo
1763 Julij
[08-07-1763]
8 is aangebragt om te begraven Maria Oosterling, huijsvrouw van Hendrik Zeedijk, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0????
Augustij
[09-08-1763]
9 is aangebragt om te begraven een kind van de wed. van Arent van Proijen genaamt Krijn - pro deo??
September
[03-09-1763]
3. is aangebragt om te begraven een kind van Neeltje Aardoom genaamt Willempje de Baan - pro deo
[05-09-1763]
5 is aangebragt om te begraaven Jan Fransz de Man, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
[30-09-1763]
30. hebben zig aangeven om te trouwen Claas Kreeft, j. m., met Neeltje Jacobsz van Hooff, wed. van Arent van Proijen - pro deo
October
[27-10-1763]
27. hebben zig aangegeven om te trouwen Jan Kool, j. m., met Lijntje Woutersz van Meel, wede. van Dirk Schaftendenram, in de classis van f 3 ,, 0 ,, 0, voor beijde - 6 ,, 0 ,, 0
1763 November
[04-11-1763]
4. is aangebragt om te begraaven een kind van Gerrit Rijksz Nattekaaas genaamt Neeltje - pro deo
[23-11-1763]
23 is aangebragt om te begraaven het lijk van Corn. van der Werff - pro deo
Decemb.
In het vervolg zal den impost op het begraaven hier agter apart in dit register werden gebragt bij den anderen, zullende dus alleenelijk hier volgen de opgevingen volgens de ordonnantie op het middel van trouwen, beginnende primo Januarij 1764??
`764
Januarij
Februarij
Maart
April
[13-04-1764]
13. hebben zig aangegeven om te trouwen Hendrik Govertsz Hartog met Cornelia Corn. Voordijk, beijde woonende alhier - pro deo??
[20-04-1764]
20. heeft zig aangegeven om te trouwen Maria Heukelman, woonende alhier, met Wouter Brouwer, woonende onder Alblasserdam - pro deo
[20-04-1764]
20. hebben zig aangegeven om te trouwen Jan van Dam en Aagje Maartensz van Proijen, beijde woonende alhier - pro deo
Meij
[04-05-1764]
4. hebben zig aangegeven om te trouwen Willem van Siena, j. m., met Claasje Onwijn, wed. van Krijn Dekker, beijde woonende alhier - pro deo
[04-05-1764]
4. heeft zig aangegeven om te trouwen Cornelis Noordhoeve, woonende alhier, met Marijtje Zuijdland, wed. van Cornelis Muijen, woonende tot Middelharnas - pro deo??
Junij
Julij
[27-07-1764]
27. hebben zig aangegeven om te trouwen Gerrit van Oosterhout met Krijntje Leendvaar, beijde woonende alhier - pro deo??
1764
Augustus
September
[06-09-1764]
6. hebben zig aangegeven om te trouwen Cornelis Gerritse van Waart met Maatje Gijsbertsz van Materen, beijde woonende alhier - pro deo
[21-09-1764]
21. heeft zig aangegeven om te trouwen Adriana van der Sluijs, woonende alhier, met Poulus de Groot, woonende tot Herkinge - pro deo??
October
[12-10-1764]
12 hebben zig aangegeven om te trouwen Adrianus Buurman en Kaatje Kenniphaas, beijde woonende alhier - pro deo
1765
Januarij
[31-01-1765]
31 hebben zig aangegeven Jacob Meijster en Geertruij Tieman, wede. van Adam Arrebek, om te trouwen - pro deo
Februarij
Maart
[01-03-1765]
1e heeft zig aangegeven om te trouwen Neeltje Leendertsz Hardendoot, wed. (van) Jan Meijer, woonende alhier, met Stoffel Leijdens, wedr. van Lijntje Broekman, woonende onder den Bommel - pro deo
[29-03-1765]
29 heeft zig aangegeven om te trouwen juffrouw Johanna Branderhouve, woonende alhier, met Gozewinus de Man, woonende in de Oude Tonge, in de 1e classe - f 30 ,, 0 ,, 0
1765
April
Meij
Junij
Julij
Aug.
Septemb.
October
Novemb.
[21-11-1765]
21. heeft zig aangegeven om te trouwen Laurens Brul, wedr. van Ariaantje Marcusz Vreeswijk, woonende alhier, met Johanna Gaveel, wed. van Abraham Sevaise, woonende in de N. Tonge, in de 2e classe - f 15 ,, 0 ,, 0??
Tot dus verre verantwoordt
1766
Januarij
Februarij
Maart
April
Meij
Junij
Julij
Augustij
September
[12-09-1766]
12 hebben zig aangegeven om te trouwen Johannis Driesprong en Elizabet de Baan, beijde woonende alhier - pro deo
October
1766
November
[07-11-1766]
7. hebben zig aangegeven om te trouwen Johannes Pietersz Koningswout, wedr. van Neeltje Prs. Robberts, met Arentje Stoffelsz Vliedland - pro deo
[21-11-1766]
21. hebben zig aangegeven om te trouwen Pieter Gerritsz van Waart en Maria Janse van Ouwenaller, beijde woonende alhier - pro deo??
[28-11-1766]
28. hebben zig aangegeven om te trouwen Willem Jansz de Bonte, j. m., en Maria Krijnsz Ocker, ieder in de 4e classe, voor beijde - 6 ,, 0 ,, 0
December
[24-12-1766]
24. heeft zig aangegeven om te trouwen Poulus Mostertdijk met Sijtje van Donge te ???s Gravenmoer - pro deo
Verantwoordt
1767
Januarij
Februarij
Maart
April
[10-04-1767]
10. hebben zig aangegeven om te trouwen Maarten Jansz van Ouwenaller, j. m., met Maatje Leenderts Koudijzer, beijde woonende?? alhier - pro deo
1767
April
[16-04-1767]
16. heeft zig aangegeven om te trouwen Cornelis de Wijs, woonende alhier, met Cornelia Waardenburg, woonende in den Brielle - pro deo
[17-04-1767]
17. hebben zig aangegeven om te trouwen Johannis van Noort en Ariaantje de Geus, beijde woonende alhier - pro deo
Novemb.
[13-11-1767]
13. hebben zig aangegeven om te trouwen Niesje Pietersz Stellenaar, wed. van Andries Oosterling, met Corns. Voordijk, wedr., beijde woonende alhier - pro deo
Decembr.
[18-12-1767]
18. hebben zig aangegeven om te trouwen Gerrit Nieuwhof en Cornelia Boot, woonende alhier - pro deo
1768
Januarij
[08-01-1768]
8. hebben zig aangegeven om te trouwen Jan Kool en Maatje Pietersz de Wit, beijde woonende alhier, in de 3e classe, voor beijde - f 6 ,, 0 ,, 0
Februarij
[12-02-1768]
12. heeft zig aangegeven om te trouwen Francijntje Nijpjes, j. d., woonende alhier, met Leendert Zeeuw, woonende onder Dirksland, in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, 0??
1768
Maart
April
[22-04-1768]
22. hebben zig aangegeven om te trouwen Adrianus Jong met Cornelia Cappeteijn, woonende alhier - pro deo
Meij
[27-05-1768]
27. hebben zig aangegeven om te trouwen Wijnand Govertsz Hartog met Neeltje Maartensz van der Haart, woonende alhier - pro deo??
Julij??
[15-07-1768]
15. hebben zig aangegeven om te trouwen Hendr. van Laa, j. m., met Anna Jacobsz van Stelle, wed. van Claas Muijs, woonende alhier, in de 4e classe - 6 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoord
1769
Februarij
[23-02-1769]
23. heeft zig aangegeven om te trouwen Jacob Wernard, woonende alhier, met Lena Nagtegaal, woonende onder Dirksland - pro deo
Maart
[24-03-1769]
24. heeft zig aangegeven om te trouwen Poulus de Groot met Jannetje Mauritsz Lodder, woonende te O. Plaat, in de 4e classe - 3 ,, 0 ,, 0
1769
Maart
[31-03-1769]
31. hebben zig aangegeven om te trouwen Willem Vreeswijk en Jannetje Baltens de Buijsder, beijde woonende alhier- pro deo
April
[06-04-1769]
6. heeft zig aangegeven om te trouwen Huijg Bonnet, woonende alhier, met Maria Slis, woonende onder Middelharnis, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Meij
[26-05-1769]
26 heeft zig aangegeven om te trouwen Lieven Wms. Braber, woonende alhier, met Lena Leenderts van Putten onder M. harnis, in de 2e classe - f 15 ,, 0 ,, 0
Junij
Julij
[06-07-1769]
6 heeft zig aangegeven om te trouwen Pieter van der Sluijs, woonende alhier, met Neeltje van Eck, woonende onder Middelharnis, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Augustus
[03-08-1769]
3. heeft zig aangegeven om te trouwen Izak Ocker, woonende alhier, met Sara Kastelijn, woonende onder Oolgens Plaat, in de 2e classe - f 15 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoord
1770
Januarij
Februarij
[09-02-1770]
9. hebben zig aangegeven Herman Oosterling en Lijsbet Capteijn, beijde woonende alhier - pro deo
Maart
[09-04-1770]
9. heeft zig aangegeven om te trouwen Dirkje Borren, wed. Johannis Kattestaart, woonende alhier, met Barent Laager, woond. in de N. Tonge - pro deo
Aug.
[30-08-1770]
30. heeft zig aangegeven om te trouwen Jacobus Corn. Vreeswijk, woonende alhier, met Jannetje Moozes onder Dirksland - pro deo
[31-08-1770]
31 hebben zig aangegeven om te trouwen Hendrik van den Berg en Elizabet Branderhouve, woonende alhier, in de 2e classe - f 30 ,, 0 ,, 0
Septemb.
Oct.
Nov.
[25-11-1770]
25 heeft zig aangegeven om te trouwen Jan Kool, woonende alhier, met Geertruij Dalmaijer, woonende te ???s-Grevelduijn Capel, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoord
1770
December
1771
Januarij
[08-01-1771]
8. hebben zog aangegeven om te trouwen Dingeman Hartman met Greetje van Rumpt, beijde alhier woonagtig - pro deo
Februarij
Maart
[15-03-1771]
15 heeft zig aangegeven om te trouwen Hendrik Zeedijk, woonende alhier, met Lijntje Gastelaar onder O. Plaat - pro deo
April
[12-04-1771]
12 hebben zig aangegeven om te trouwen Adrianus Ouwenaller en Arentje Jansz Hottings, beijde alhier woonagtig - pro deo
[12-04-1771]
12 hebben zig aangegeven om te trouwen Huijg Bonnet en Adriana Boot, beijde alhier woonagtig, in de 4e classe, voor beijde - f 6 ,, 0 ,, 0
Meij
[24-05-1771]
24. hebben zig aangegeven om te trouwen Jacobus Corn. Oosterling met Geertje Aalbregtsz van Splunderen, beijde woonende alhier, in de 4e classe - f 6 ,, 0 ,, 0
1771
Meij
[21-05-1771]
21.hebben zig aangegeven om te trouwen Willem Jorisz den Boer met Eva Paulusz Bal, beijde woonende alhier- pro deo
Junij
[07-06-1771]
7. hebben zig aangegeven om te trouwen Jacob Schaap en Jozijntje van der Haart, beijde woonende alhier - pro deo
Julij
Augustus
[30-08-1771]
30. hebben zig aangegeven om te trouwen Hendrik van Vliet met Ariaantje Driesprong, woonende beijde alhier - pro deo
Septemb.
Octob.
Novemb.
[01-11-1771]
1e hebben zig aangegeven om te trouwen Hendrik de Wit met Jannetje Buijsder, woonende alhier - pro deo
Tot hier toe verantwoordt
1772
Januarij
Februarij
[14-02-1772]
14. hebben zig aangegeven om te trouwen Jan Koppenaal met Neeltje Missel, beijde woonende alhier - pro deo
Maart
April
[24-04-1772]
24. hebben zig aangegeven om te trouwen Pieter de Jong en Adriana van Beijeren, in de 4e classe, voor beijde - f 6 ,, 0 ,, 0, NB. Deze aangeeving is eerst geschied den 1e Meij 1772
[24-04--1772]
24 hebben zig aangegeven om te trouwen Teunes Kleijsz Kranenburg en Jannetje Maartensz van der Haart, beijde woonende alhier - pro deo
Tot hier toe verantwoord
1773
April
[16-04-1773]
16. hebben zig aangegeven om te trouwen Pieter Maartensz van Proije en Elizabet Jong, beijde woonende alhier - pro deo
]16-04-1773]
Do. hebben zig aangegeven om te trouwen Machiel van Hulst en Neeltje Drooger, beijde alhier woonagtig - pro deo??
1773
April
[22-04-1773]
22. heeft zig aangegeven om te trouwen Catharina Pieterse, wed. van Jacob van Luijk, woonende alhier, met Johannis van Roome, woonende in de Oude Tonge, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Meij
[08-05-1773]
8. heeft zig aangegeven om te trouwen Gillis Johannisz Nijpjes, woonende alhier, met Commertje Dirksz Dekker, woonende onder de jurisdictie van Adoplhsland, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoord
1774
Januarij
Februarij
Maart
April
Meij
Junij
[08-06-1774]
8. hebben zig aangegeven om te trouwen Aart Jacobusz van den Hoven met Aagje Cornelisz van der Werff, beijde woonende alhier - pro deo
Julij
Augustus
September
[16-09-1774] of [17-09-1774]
16. of 17. heeft zig aangegeven om te trouwen Neeltje Jansz van Gorp, woonende alhier, met Jan Stephanusz van Grootveld, wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge - pro deo
October
November
[11-11-1774]
11. heeft zig aangegeeven om te trouwen Pieter Muller met Wentje Breedijk, woonende alhier - pro deo
Tot dus verre verantwoord
1775
Januarij
Februarij
Maart
[31-03-1775]
31. hebben zig aangegeeven om te trouwen Cornelis van Wijk, jongman, woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, met Lena Walraven, j. d. woonende onder deeze jurisdictie - pro deo??
April
Meij
Junij
Julij
Augustij
September
[01-09-1775]
1e hebben zig aangegeeven om te trouwen Hendrik de Bie met Elizabet Nagtegaal - pro deo
October
November
1775
December
[01-12-1775]
1e heeft zig aangegeven om te trouwen Neeltje van Eck, wede. van Pieter van der Sluijs, woonende alhier, met Adam Kooman, woonende onder de jurisdictie van Middelharnis, in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoord
1776
Januarij
Februarij
Maart
April
[19-04-1776]
19. hebben zig aangegeeven om te trouwen Jacobus van der Tulp met Cornelia Menheer, beijde woonende alhier - pro deo
[19-04-1776
Do. heeft zig aangegeeven om te trouwen Neeltje Marinusz Visbeen, woonende alhier, met Cornelis de Vogel, woonende onder den Bommel - pro deo
Meij
[03-05-1776]
3. heeft zig aangegeeven om te trouwen Cornelis van der Sluijs, woonende alhier, met Pieternella Grondhout, woonagtig te Delft, in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, 0
Junij
Julij
Augustus
September
[27-09-1776]
27. heeft zig aangegeeven om te trouwen Pietertje van der Haart, j. d., met Jan van Strien, j. m., woonende onder Sommelsdijk - pro deo
1776
October
[04-10-1776]
4. hebben zig aangegeeven om te trouwen Johannis Driesprong, wedr. van Elizabeth de Baan, met Pieternella Jansz de Waert, beijde woonende alhier - pro deo??
[10-10-1776]
10. heeft zig aangegeeven om te trouwen Cornelis Mosselman, woonende alhier, met Jacomijntje van der Velde, woonende tot Middelharnis - pro deo
November
[08-11-1776]
8. hebben zig aangegeeven om te trouwen Jan van Stelle met Adriana Oudemans, beijde woonende alhier - pro deo
Tot dus verre veranrwoord
1777
Januarij
[31-01-1777]
31. heeft zig aangegeeven om te trouwen Dina Weijmans, wede. van Steeven Vreeswijk, woonende alhier, met Stoffel Lijdens, woonende onder Adolphsland - pro deo
Februarij
[04-02-1777]
4. heeft zig aangegeeven om te trouwen Benjemin van Ale, weduwenaar van Alida Amerants, met Ariaantje van Steenhoven - pro deo
Maart
April
[11-04-1777]
11. hebben zig aangegeeven om te trouwen Teunis Maartensz van der Haart met Neeltje Jacobsz Oosterling, beijde woonende alhier - pro deo
1777
Meij
Junij
[06-06-1777]
6. hebben zig aangegeeven om te trouwen Pietertje van Prooijen, wede. van Marinus Quackel, woonende alhier, met Willem van der Kroon, woonende in de Oude Tonge - pro deo
[20-06-1777]
20. heeft zig aangegeeven om te trouwen Maria Dekker met Jacob van Overen in Oude Tonge - pro deo
Julij
Augustij
September
[-]
Heeft zig aangegeeven om te trouwen Adrianus Decker, wedr. van Maria Corstiaansz, woonende alhier, met Dina Honings - pro deo??
[-]
Heeft zig aangegeven om te trouwen do. Albertus Scholten om te trouwen met Lucretia van Hemert tot Leijden, in de classe van - f 15 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe veranwoort
1778
April
[17-04-1778]
17. heeft zig aangegeven om te trouwen Maatje de Prins met Jacob Houtekar, in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, 0
Meij
[15-05-1778]
15. heeft zig aangegeven om te trouwen Jannetje Corn. de Jong met Jan Schaap, woonende alhier beijden - pro deo
1778
Junij
Julij
Augustus
September
October
[16-10-1778]
16. heeft aengegeeven om te trouwen Wilm Kolberg met Suzanna de Koning, woonende beijde alhier - pro deo
November
[25-11-1778]
25 heeft aengegeeven om te trouwen Jan Danielsz de Jong, woonende alhier, met Jobje Jobze Boogertman, woonende onder Sommelsdijk, in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, 0??
December
1779
Jannuarij
[02-01-1779]
2. hebben zich aengegeeven om met elkanderen te trouwen Leendert Driesprong en Cornelia van Vliet, wedue van Corns. de Jong, beijde woonende alhier - pro deo??
Februarij
[06-02-1779]
6 hebben zich aengegeeven om met elkanderen te trouwen Pieter Neuteboom en Jannetje de Witte - pro deo
Maert
April
[09-04-1779]
9 hebben zich aengegeeven om met elkanderen te trouwen Laurens Aelbregt, woonende onder Sommelsdijk, met Cornelia Hardintsveld, woonende alhier - pro deo
1779
April
[24-04-1779]
24 hebben zig aengegeeven om met elkanderen te trouwen Johannes Gregorius Puls, jongman, geboortig te Eller bij Jerresheim onder Dusseldorp in ???t Bergsland - pro deo, met Catharina Walraven, jonge dogter, gebooren en beide wonende alhier (van de R. religie) - f 3 ,, 0 ,, 0??
Meij
Junij
[30-06-1779]
30 heeft zig aengegeeven om te trouwen Sara Kasteleijn, wede. van Isaecq Ocker, wonende alhier, met Rokus Koorendijk, in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, 0
Julij
Augustij
Septemb.
Octob.
Novemb.
[02-11-1779]
2. hebben zig aangegeven om te trouwen Cornelis de Wijs met Jannetje van Raemsdonk, in de 3e classe, solvit - f 6 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoord
1780
Maart
[17-03-1780]
17. hebben zig aangegeven om met elkanderen te trouwen Beije Zwaanhil met Jannetje Arensz Buijtendijk, ider onder de classis van ses gulden - 12 ,, 0 ,, 0
Augustus
[25-08-1780]
25 heeft aengegeeven om te trouwen Ds. Pieter Hendrik van Lis, j. m., predikant alhier, met mejuffrouw Luidwina van den Heuvel, j. d., wonende te Vlaerdingen, in de eerste classis, voor den bruijdegom - 30 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoord
1781
April
[06-04-1781]
6 hebbe zig aangegeven om met elkanderen te trouwe Cornelis ???t Jong en Jannetje de Man, beijde geboore alhier - pro deo
Meij
[04-05-1781]
4 hebbe zig aangegeven om met elkanderen te trouwen Jacob Braber en Hester van der Velde, onder de classe van vijftien gulde - 15 ,, 0 ,, 0, van Hester van der Velde als bruit in de vierde classis ontf. - f 3 ,, 0 ,, 0
[04-05-1781]
4 hebbe zig aangegeven om met elkanderen te trouwen Maarte van der Haart met Cornelia Menheer, beijde onder de classe der onvermogende - pro deo
Tot hier toe verantwoord
1782
Maart
[29-03-1782]
29 heeft zig aangegeven om te trouwen Bije Zwaanhil met Lidia van Putte onder Middelharnis, in de classe van f 3 ,, 0 ,, 0
April
[26-04-1782]
26 zijn aangegeven om te trouwen Annetje Jaspers Freeg met Jacob van Gurp, in de classis van - 3 ,, 0 ,, 0
Junij
[25-06-1782]
25 heeft zig aangegeven Cornelis Hijndrikz Zeedijk om te trouwe met Maria Dinkman Keijzer - pro deo
[28-06-1782]
28 heeft zig aangegeven Willem Schilt om te trouwe met Cornelia Buijtendijk, in de classe van - 3 ,, 0 ,, 0
November
[29-11-1782]
29 heeft zig aangegeven om te trouwen Jan Meuwis met Tona Overwater - pro deo
December
[13-12-1782]
13 heeft zig aangegeven om te trouwen Michiel Wm. Koster met Adrieana Wm. Baan - pro deo
1783
April
[18-04-1783]
18 heeft zig aangegeeven om te trouwen Aren Abrahamsz Bestman, woonende onder Herkinge, met Plona Standers, geboren in de Oude Tonge en wonende onder deese jurisdictie, in de classis van - pro deo
Meij
[31-05-1783]
31 heeft zig aangegeeven om te trouwen Jacob Buijser, j. m., wonende alhier met Francintje Koster, j. d., meede alhier woonagtig, in de classis van onvermoogen - pro deo
Junij
[06-06-1783]
6. heeft zig aangegeeven om te trouwen Abraham Maartensz, j. m., geb. te Sommelsdijk en woonende alhier, om te trouwen?? Arentje Johannesd. Koninkswout, j. d., geb. en woonende alhier, verklaren beijde te gehooren in de classis van onvermoogen, dus - pro deo
Julij
[05-07-1783]
5 hebben zig aangegeeven om met den anderen te trouwen Jan Cool, wedr. van Geertruij Dalmaijer, en Commertje Rijksdr Nattekaas, wed. van Aren Cobusz Swanebag, beijde woonende alhier - pro deo??
1784
[12-03-1784]
12. Maart doet Abraham Kasteleijn, j. m., woonende alhier, aangeving om met Elisabeth de Vos, wed. van Teunis Buurveld, woonende te Middelharnis, te trouwen, gehoorende in de 4e classis - f 3 ,, 0 ,, 0
[19-03-1784]
19 Maart doet Jan Meeuwits, wedr. van Tona Overwater, woonende alhier, aangeving om met Cornelia Cornelisdr Stapel, j. d., gebooren en woonende te Middelharnis, te trouwen, verklarende te gehooren in de 4e classis - f 3 ,, 0 ,, 0
[16-04-1784]
16 April doet Jan Kronenburg, j. m., woonende en gebooren te Sommelsdijk, aangeving om met Maria Muijs, j. d., woonende en gebooren alhier, te trouwen, in de 4e classis - f 3 ,, 0 ,, 0
[23-04-1784]
23 do. doet Cornelis ???t Jonk, wedr. van Jannetje de Man, gebooren en woonende alhier, aangeeving in de 4e classis om met Annetje Cooman, j. d., gebooren te Sommelsdijk en woonende onder de jurisdictie van Middelharnis, te trouwen - f 3 ,, 0 ,, 0
[14-05-1784]
14. Meij doet Maarten Nijpjes, j. m., aangeeving in de 3e classis om met Cornelia de Man, j. d., beijde gebooren en woonende alhier, te trouwen, dus van beijde - f 12 ,, 0 ,, 0????
[14-07-1784]
14 Julij doet Jacobus Donkersloot, wedr. van Neeltje Oosterling, gebooren te Dussen, aangeving in de 4e classis om met Neeltje Jacobsz van Hooff, wed. van Claas Kreeft, gebooren en beijde woonende alhier, dus voor beijde - f 6 ,, 0 ,, 0
[01-10-1784]
1e October doet Cornelis Breur, wedr. van Hendrina Adamsdr van Hoogsant, woonende alhier, aangeving in de classis van onvermoogen om met Neeltje Breur,wede. van Adrianus Mattijsz Domine, woonende te Middelharnis, te trouwen - pro deo??
[13-10-1784]
13 do. doet Barend van der Wagt, wedr. van Francina de Man, geb. in Den Briel en woonende alhier, aangeeving in de 4e classis om met Cathatina Janson, j. d., geb. te Gorinchem en woonende in Den Briel, te trouwen, dus voor beijde - f 6 ,, 0 ,, 0
[22-04-1785]
22. April 1785 doet Huijbregt Onwijn, wedr. van Johanna Maria de Knegt, aangeving in de classis van onvermoogen om te trouwen met Geertje Broekman, wed. van Arent van der Hart, beijde gebooren en woonende alhier - pro deo
[14-05-1785]
14. Meij doet Stoffel Hardendood, j. m., gebooren alhier, aangeving in de classis van onvermoogen om met Jannitje Hendriksz Kodde, j. d., gebooren in de Oude Tonge en meede lwoonagtig, te trouwen - pro deo
[15-07-1785]
15. Julij doet Abraham Maartens, wedr. van Arentje Johannisdr Koningswout, geb. te Sommelsdijk en woonende ahier, aangeving om te trouwen met Geertje Pietersdr Hansen, j. d., geb. op de Laage Swaluw en meede alhier woonagtig, verklarende beijde te gehooren in de classis van onvermoogen , dus - pro deo
[22-09-1785]
22. September doet aangeving ds. J. W. Doedes, j. m., predicant alhier, om te trouwen met mejuffrouw Gualtherina Cornelia Kolff, j. d., woonende te Spijk, in de tweede classis - f 15 - 0 - 0
[17-11-1785]
17 Nov. doen aangeving Abraham Jacobusz Hartog, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende alhier, en Pietertje Menheer, j. d., gebooren en meede alhier woonagtig, om met malkanderen te trouwen, welke beijde persoonen verklaaren te gehooren in de classis van - pro deo??
[29-11-1785]
29 Nov. heeft zig aangegeeven om te trouwen Huijg Bonnet, laest wedr. van Adriana Boot, geboren te Rumpt, met Cornelia Grondhoudt, j. d., gebooren te Delft en beijde alhier woonagtig, in de 3e classis, dus voor bijden - f 12 - 0 - 0
[13-03-1786]
13 Maert 1786 doet Marinus Tiebout, wedr. van Lijntje Admirael, geb. en woonende alhier, aangeving in de 4de classis om met Pieternella Huijbregtsdr van Westerom, j. d., gebooren in de Oude Tonge en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, te trouwen, dus voor den bruijdegom - 3 - 0 - 0
[31-03-1786]
31e do. doet Hendk. van Boxel, j. m., wonende alhier, aangeeving in de 4e classis om met Catrina de Wit, wede. van Frans Pieterse, wonende in de Oude Tonge, te trouwen, dus voor den bruidegom - 3 ,, 0 ,, 0
[11-04-1786]
11. April doet Hendk. Hardendoot, j. m., gebooren en woonende alhier, aangeving om met Neeltje Oosterling, j. d., gebooren te Sommelsdijk en woonende onder deese jurisdictie, te trouwen, verklaarende bijden te gehooren in de classis van - pro deo
[29-06-1786]
29 Junij doet Leenderd Cornelisz Viskil, j. m., gebooren en woonende in de Nieuwe Tonge, aangeving in de 4e classis om met Lena Jansdr Admirael, j. d., gebooren en woonende alhier, te trouwen, dus voor de bruijd - f 3 - 0 - 0
[08-12-1786]
8 Dec. werd aangeving gedaan door Human Brinkman, j. m., gebooren en woonende op ???t Ouddorp in den eijlande van Goedereede, om met Geertruij Binneweg, jonge dogter, geb. te Hekelingen, dog woonende alhier, te trouwen, verklaarende zij Geertruij Binneweg te gehooren in de classis van onvermoogen, dus - pro deo
[09-03-1787]
9 Maart 1787 werd aangeving gedaan in de 4de classis door Martinus van Solingen, wedr. van Pieternella van den Broek, gebooren te Schoonhoven en woonende te Sommelsdijk, om met Lijntje Mijnheer, j. d. , gebooren en woonende alhier, te trouwen, dus voor beijde - f 6 - 0 - 0??
[11-04-1787]
11. April doet (aangeving) Hendrik Jacobsz van den Berg, j. m., geb. op Den Bommel en woonende alhier, om met Ariaantje Leendertsdr Kattestaard, j.d., geb. in de Oude Tonge en meede alhier woonagtig, te trouwen, verklaarenden beijden te gehooren in de classis van onvermoogen - pro deo
[19-10-1787]
19 October doet (aangeving) Jacob ???t Jong, j. m., geb. te Numansdorp, genaamt de Buijtensluijs, en woonende te Ierseke in den eijlande van Goes, om met Ariaantje Bakker, j. d., geb. en woonende alhier, te trouwen, verklaarende beijden te gehooren onder de 4e classis, dus voor beijden - f 6 - 0 - 0
[30-11-1787]
30 Nov. doet Lieven Nijpjes, j. m., geb. en woonende alhier, aangeving in de 4e classis om met Geertje Arentse Boom, j. d., geb. en woonende in de Oude Tonge, te trouwen, en dus voor den bruijdegom - 3 - 0 - 0
[25-01-1788]
25 Jan. 1788 doet Cornelis van Eck, j. m., woonende onder de jurisdictie van Middelharnis, aangeving in de 2de classis om met Elisabet Zeedijk, j. d., woonende onder deese jurisdictie, te trouwen, dus voor den bruijdegom - f 15 - 0 - 0
[11-04-1788]
11. April doet Pieter Marcusz van der Sloot, j. m., woonende alhier, aangeving in de classis van onvermoogen om met Dingena Di(r)ksdr Mosterdijk, j. d., meede alhier woonagtig, te trouwen, dus - pro deo
[14-11-1788]
14 Nov. doet (aangeving) Johannis Huijser, j. m., gebooren te Bergen op den Zoom en woonende als bouwknegt op de wooning van Abraham Koppenaal onder de jurisdictie van Middelharnis, om met Cornelia Menheer, laast wed. van Maarten van der Hart, gebooren en woonende alhier, te trouwen onder de classis van - pro deo
1789
[06-02-1789]
6. Februarij doet Mattijs Domine, j. m., geb. te Middelharnis en woonende onder gen. jurisdictie, aangeving in de 3e classis om met Teuntje van Brussel, j. d., geb. te Middelharnis voorn. en woonende alhier, te trouwen , dus voor den bruijdegom - f 6 - 0 - 0??
[1789]
Doet Jan Arendse Schaep, wedr. van Jannetje de Jong, geb. en woonende alhier, aangeving in de 4de classis om met Neeltje Adriaansdr Domine, j. d., geb. te Middelharnis en meede woonende alhier, te trouwen, dus voor beijden - f 6 - 0 - 0??
[18-09-1789]
18. September doet Pieter de Wit, j. m., gebooren te Bleskens Graaff, aangeving in de 4e classis om met Jannetje de Wijs, gebooren en beijden alhier woonagtig, te trouwen, en dus voor beijden - f 6 - 0 - 0??
1790
[05-03-1790]
Maert 5 doed Cornelis Zuidijk, wedr. van Jobje Bogertman, aangeving om te trouwen met Neeltje Binneweg, j. d., wonende onder Stad aan ???t Haringvliet - pro deo
[17-04-1790]
April 17 doed Johannis Huizers, laast weduenaar van Cornelia Menheer, wonende alhier, aengeving om te trouwen met Adriaentje van Dam, j. d., wonende op Den Bommel - pro deo
[30-04-1790]
Do. 30 doed Adam Molegraeff, j. m., geboren op de Lage Zwaluuw en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Pietertje de Man, j. d., geboren en wonende alhier, en beide te gehoren in de 4e classis - f 6 - 0 - 0??
[28-05-1790]
Meij 28. doed Pieter Vinmen, j. m., geboren te Nieuwkerk en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Maria van Gurp, j. d., geboren en wonende alhier, en beide te gehoren in de 4e classis - f 6 - 0 - 0????
[23-07-1790]
Julij 23 doed (aengeving) de hr. P. Deugt, j. m., geboren te Herkingen, schout en secretaris alhier, om te trouwen met juffrouw Cornelia de Man, j. d., geboren in de Oude Tonge en wonende alhier, en beide te gehoren in de 1e classis, dus voor beide - f 60 - 0 - 0??
[20-08-1790]
Augs. 20 doed (aengeving) Teunis Vreeswijk, j. m., geb. te Eemnes in ???t Stigt van Utrecht en wonende alhier, om te trouwen met Josina van der Haert, wedue Jacob Schaep, geboren en wonende mede alhier, en beide te gehooren in de classis van onvermogen, dus - pro deo
[27-08-1790]
Dito 27. doed Leendert Kool, j. m., geboren en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Sijtje Nattekaas, j. d., geboren en wonende alhier, en beide te gehooren in de 3e classis - 12 - 0 - 0??
[01-10-1790]
Octob. 1 doed Johs. Oom, j. m., geboren en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Agnietje van Dam, wedue Jacob Koert, wonende alhier, en beide te gehoren in de classis van onvermogen, dus - pro deo
[09-10-1790]
Do. 9 doed Magchiel Nederveen, j. m., geboren te Dirksland en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Neeltje Leendertsz Lodder, j. d., geboren en wonende alhier, en beide te gehoren in de classis van onvermogen, dus - pro deo
1790
[12-11-1790]
Novb. 12 doed Willem Johs. Braber, j. m., geboren en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Cornelia Lievensze Buitendijk, wede. Willem Schits, geboren en wonende alhier, en beide te gehoren in de 3e classis - f 12 - 0 - 0
1791
[16-04-1791]
April 16 doed Aren Wiggertse de Vries, j. m., geboren en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Maria Leendertse Roodzant, j. d., geboren te Middelharnis en wonende onder St. Adolphsland, en beide te gehoren in de classis van - onvermogen
[27-08-1791]
Augs. 27 doed Willem Donkersloot, j. m., geboren en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Jaabje Buth, j. d., mede geboren en wonende alhier, en beide te gehoren in de classis van - onvermogen??
[18-11-1791]
Novb. 18 doed Hendrik Bakker, j. m., geboren en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Sijtje Nattekaas, wedue van Leendert Kool, mede geboren en wonende alhier, en beide te gehoren in de 3e classis, dus voor beide - f 12 - 0 - 0
1792
[10-02-1792]
Febr. 10 doed Willem Jansze Eduard, j. m., wonende op de gemeene grond met Sommelsdijk, aengeving om te trouwen mat Arentje Adrianusze ???t Jonk, j. d., wonende alhier, en de bruid te gehoren (in) de 4e classis - f 3 - 0 - 0
[08-08-1792]
Augs. 8 doed de heer Dirk Albertus Arends, j. m., wonende te Rotterdam, aengeving om te trouwen met mejuffrouw Cornelia Casparina Overwater, j. d., wonende alhier, en de bruid te gehoren in de 2e classis - f 15 -0 - 0??
[06-09-1792]
Sept. 6 doed Johannis Lodder, j. m., wonende alhier, aengeving om te trouwen met Dina Krijnsze Moijaert, j. d., wonende onder Middelharnis, en te gehoren in de 3e classis - f 6 - 0 - 0
[28-09-1792]
Sept. 28 doed (aengeving) Mattheus van der Veer, weduenaar van Neeltje Huibrechtze Ketting, wonende onder Den Bommel, om te trouwen met Neeltje van St. Anneland, wedue van Mattheus Goudswaard, wonende alhier, voor de bruid te gehooren in de 4e classis - f 3 - 0 - 0
[22-11-1792]
Novb. 22 doed (aengeving) Cornelis Bongers, weduenaar van Maria Schulkers, wonende alhier, om te trouwen met Johannes van Schouwen, laest wede. van Johannis van den Doel, wonende te Ooltgensplaat, voor zig te gehoren in de 4e classis - f 3 - 0 - 0
[21-12-1792]
Dec. 21 doed Jan Koert, weduenaer van Maria Breeman, wonende onder Den Bommel, aengeving om te trouwen met Neeltje Admirael, j. d., wonende alhier, voor de bruid te gehoren in de 4e classis - 3 - 0 - 0??
1793
[05-04-1793]
April 5 doed Jan Anthonisse Driesse, j. m., wonende onder deze jurisdictie, aengeving om te trouwen (met) Leena Erasmusse Kas, j. d., wonende onder Den Bommel, voor zig te gehoren in de classis van - onvermogen
[01-11-1793]
Novb. 1 doed Joh. Hardendood, j. m., geboren alhier en wonende voor bouwknegt onder Den Bommel, aengeving om te trouwen met Leena Driesprong, j. d., geboren en wonende alhier, beide in de 4e classis, dus - f 6 - 0 - 0
1794
[21-01-1794]
Doed Jacobus Hoopt, bejaart jongman, wonende alhier, aengeving om te trouwen met Elijsabeth Lukaert, wede. van Abraham Vernais, wonende onder Nieuwe Tonge, voor zig te gehoren in de 3e classis - f 6 - 0 - 0, Nb. den ondertrouw is hier op niet gevolgt, maer den 21e Maert 1794
[14-02-1794]
Febr. 14 doed Johannis Zoetens, wonende op Den Bommel, aengeving om te trouwen met Catolijntje van Proijen, j. d., wonende alhier, voor de bruid in de classis van onvermogen - nihil
[09-04-1794]
April 9 doed (aengeving) Klaes Osseweijer, j. m., geboren te Oude Tonge en wonende alhier, zullende trouwen met Neeltje van der Linde, j. d., wonende onder Sommelsdijk in Zeeland, geboren te Abbenbroeke, verklaerde voor zig te gehoren in de classis van onvermogen - nihil??
[20-06-1794]
Junij 20 doed P. Brul, j. m., geb. en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Philippina Groesbeek, j. d., geb. te Scheeveningen en wonende te Dirksland, en verklaerde voor zig te gehoren in de 3e classis - f 6 - 0 -??
[08-08-1794]
Augs. 8 doed Pieter Bouwman, j. m., geb. te Ooltgensplaet en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Pieternella Donkersloot, j. d., geb. en wonende alhier, en verklaerde voor zig en de bruid (te gehoren) in de 4e classis, dus voor beide - f 6 - 0 - 0
[30-10-1794]
Oct 30 doed Adam de Groot, j. m., geb. en wonende alhier, aengeving om te trouwen met Gesina Maria van Everdinge, laest wedue van ? Schippers, wonende in de Willemstad, en verklaerde voor zig te gehoren in de 3e classis, dus - f 6 - 0 - 0??
1795
[30-01-1795]
Jan. 30 doed Marinus Engelsman, j. m., aengeving om te trouwen met Jacoba Poelman, j. d., beiden geboren en wonende alhier, en verklaerde voor beide te gehoren in de classis van onvermogen - nihil??
[04-04-1795]
April 4 doed (aengeving) Jacob Weeda, j. m., geboren en wonende te Oud Beijerland, om te trouwen met Maatje van Laa, j. d., geboren alhier en wonende te Oud Beijerland, en verklaerde voor de bruid te gehoren in de 4e classis, dus - f 3 - 0 - 0
[09-04-1795]
9 doed David van St. Anneland, j. m., geboren en wonende te Stad aan ???t Haringvliet, aengeving om te trouwen met Cornelia van der Veer, j. d., geboren en wonende op Den Bommel, en verklaerde voor zich te gehoren in de 4e classis, dus - f 3 - 0 - 0??
[11-04-1795]
April 11 doed Hendrik Esser, wedr. van Ariaentje Vermeer, geboren in Gulikkerland en wonende in de Nieuwe Tonge, aengeving om te trouwen met Marie Wapens, j. d., geboren onder d??? Oude Tonge en wonende alhier, en verklaerde voor de bruid te gehoren in de classis van onvermogen
[07-05-1795]
Meij 7 doed (aengeving) Adrianus Lageweij, wedr. van Margaretha Lo?, geboren te Sliedrecht, wonende alhier, om te trouwen met Neeltje Bakker, geboren en wonende mede alhier, en verklaerde voor zig te gehoren in de 4e classis en voor de bruid in onvermogen, dus voor den bruidegom - f 3 - 0 - 0
[15-05-1795]
15e doed (aengeving) Cornelis Leun.e van der Wagt, wedr. van Adriana Kagland, wonende op Den Bommel, omme te trouwen mat Adriaentje van Oort, j. d., wonende alhier, en voor de bruid in onvermogen - nihil??