Sommelsdijk-Trouwen 1 augustus 1777- 10 februari 1806

Ondertrouw-Boek van Sommelsdijk begonnen met het begin des dienstes van Petrus Haack 1777

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Sommelsdijk
12

Trouwboek begonnen met het begin des dienstes van Petrus Haack, predicant te Sommelsdijk, bevestigt den 6 Julij 1777
[01-08-1777]????
Den 1 Aug. 1777 zijn door ons ondertrouwt aan ???t huis des bruids Cornelis de Baan, j. m., gebooren op Stad aan ???t Haringvliet en wonende alhier, met Susanna Kortan, j. d., geb. en won. alhier, getrouwt den 24 Aug. alhier??
[03-08-1777]
Den 3 Aug. zijn alhier getrouwt met acte van Middelharnas Corstiaan Knaape en Catharina Baggers
[23-08-1777]
Den 23 Aug. gegeven een acte?? waar uit bleek dat alhier hunne huwlijksvoorstellen onverhindert gehad hadden Hendrik Jacobse Blaakman, j. m. van Hier, met Neeltje Drooger, wed. van Michiel van Hulst, wonende te Dirkslant, ten einde te Dirksland te trouwen
[12-09-1777]
Den 12 Sept. zijn door ons wettig ondertrouwt aan ???t huis des bruids Wilhelm Snijders, j. m. geboren te Rotterdam en wonende alhier, met Maria Kloss, j. d., gebooren en wonende alhier, getrouwt den 5 Octob. 1777
[18-12-1777]
1777 den 18 Decemb. zijn in de consistorie extraordinair ondertrouwt Martinus van Solingen, j. m., gebooren te Schoonhooven en wonende te Middelharnas, met Pieternella van den Broek, wed. Dubbelt, woonende alhier, naa het onverhindert afkondigen der huwlijksgeboden alhier getrouwt
[23-01-1778]
1778 den 23 Jan. zijn alhier wettig in onse consistorie extraordinair ondertrouwt Cornelis Curpel, j. m., geb. op de Westmaas en wonende alhier, en Adriana Thomasse Geerssen, j. d., geb. in Dirksland en wonende alhier, edog dewijl de bruid van een roomsche afkomst was en nu betuigde den hervormden godsdienst te willen leeren en belijden, verbind zij zich in tegenwoordigheid des kk.raads de kinderen in onse leer te doen onderwijzen en doopen, getrouwt den 4den April 1778 in de kerke van Sommelsdijk, quod testor, P. Haack, sijnedr. Som, scriba
[19-02-1778]
Den 19 Febr. zijn alhier wettig in onze consistorie ondertrouwt Jacobus Wilhouwer, j. m., gebooren te Wouw, met Willemijntje Bouwens, wed. van Arend Maartense, beide woonende alhier, getrouwt den 15den Maart 1778 alhier
[20-03-1778]
Den 20 Maart zijn alhier wettig ondertrouwt ordinair in onse consistorie Leendert Jacobs Koudijser, j. m., geb. en wonende te Middelharnas, met Claasje Goemaare, j. d., geb. en wonende alhier, getrouwt alhier den 16 April
[13-09-1777]
1777 Sommelsdijk den 13 Sept. alhier zijn onverhindert afgekondigt de huwlijksvoorstellen van Abraham Stoffelse Keijzer, j. m. van Herkingen, wonende alhier, met Maria Dirkse Goemaat, j. d. van de N. Tonge en wonende te Dirkslant, en aldaar naar vertoonde acte getrouwt
[09-10-1777]
Den 9 Octob. zijn alhier wettig in de consistorie ondertrouwt Thomas van der Schoor, j. m. van Suidland, wonende te Middelharnis, met Neeltje van Sint Anneland, wed. van Pieter Hoogstraaten, geb. in de Oude Tong en wonende alhier, naa het onverhindert afkondigen der huwlijksgeboden alhier in den echt verbonden??
[31-10-1777]
Den 31 Oct. zijn alhier wettig ondertrouwt in de consistorie Jan Witz, j. m., gebooren te Nederhardinxvelt en wonende alhier, met Johanna van Hulst, j. d., gebooren te Saltbommel en woonende alhier, naa het onverhindert afkondigen der huwlijksvoorstellen alhier getrouwt
[11-12-1777]
Den 11 Dec. zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Jacob Luijendijk, wedr. van Arendtje Touw, met Maria Koppenaal, j. d., gebooren te Dirksland en beijde woonende alhier, na het onverhindert afkondigen alhier getrouwt
[30-11-1777]
Den 30 Nov. en 2 volgende sondaagen zijn alhier onverhindert afgekondigt de 3 huwlijksvoorstellen van Joost Gerbrants Breur, j. m., geb. onder de N. T., wonende onlangs hiernaa onder Den Bommel, met Neeltje Komtebedde, j. d., gebooren en woonende onder Den Bommel
[02-04-1778]
1778 den 2den April zijn alhier wettig in de consistorie ordinair ondertrouwt Willem Rademaker, wedr. van Saara Tulp, geb. op de Hooge Zwaluw, en Annetje Metselaar, j. d., gebooren en beide wonende alhier, naa het onverhindert afkondigen der huwlijksgeboden alhier getrouwt
[02-04-1778]
Dito ondertrouwt als booven Jan van Oostvoorn, wedr. van Adriana van der Stad, en Cornelia van Run, j. d., geb. te Herking en beide woonende alhier, en na het afkondigen der huwlijksgeboden alhier getrouwt
[22-03-1778]
Den 22 en 29 Maart en 5den April zijn de huwlijksgebooden van Hendrik Lugthart, wdr. van Saartje Buurvelt, en Cornelia Voerman, j. d., geb. en wonende te Middelharnas, alhier onverhindert afgekondigt en daarvan bewijs in forma gegeeven
[09-04-1778]
Den 9den April zijn alhier wettig ondertrouwt ordinair in de consistorie Willem Brom, j. m., geb. en won. alhier, met Annetje Don, j. d., geb. te Middelharnas en wonende alhier, en alhier na het afkondigen der 3 gebooden in den echt verbonden??
[09-04-1778]
Dito ondertrouwt wettig als vooren Willem de Bruin, j. m, geb. onder Eeten in den lande van Heusden en won. te Middelharnas, met Susanna van Gilst, j. d., geb. en won. alhier, en alhier na het afkondigen der 3 gebooden getrouwt
[16-04-1778]
1778 16 April zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Michiel de Ruiter, j. m., geb. te Hellevoetsluis, met Caatje Cnaape, j. d., geb. en wonende beide alhier, en alhier na het afkondigen der gebooden getrouwt
[16-04-1778]
Dito Gerrit Lobs, j. m, geboren te Geervliet, met Angenietje Lucaart, j. d., geb. en beide wonende alhier, en alhier wettig na het afkondigen der 3 gebooden in den echt verbonden
[16-04-1778]
Dito Leendert Nagtegaal, j. m., geb. te Dirksland, met Tona van Antwerpen, j. d., geb. en beide wonende alhier, en alhier wettig na het onverhindert afkondigen der geboden getrouwt
[23-04-1778]
Den 23 April zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Arij Hoogwerf, j. m., geb. te Heenvliet, met Dirkje Heiligendorp, j. d., geb. en beide wonende alhier, en alhier wettig na het onverhindert afkondigen der geboden getrouwt
[07-05-1755]
Den 7 Meij zijn in de Oude Tong ondertrouwt en hebben alhier hunne 3 huwlijksvoorstellen onverhindert gehad Willem Grootenboer, j. m., geb. alhier en nu woonende onder de O. Tonge, met Josina Kreeft, wede. Jan Zeedijk, woonende onder de O. Tong
[08-05-1778]
1778 den 8 Meij zijn in Dirksland ondertrouwt en hier de 3 huwlijksgeboden onverhindert afgekondigt aan Jan Vonk, weduwenaar van Magdaleena Houtekarre, met Johanna Stelle, j. d., geb. van de Oude Tonge, onlangs wonende alhier, nu beide te Dirksland??
[15-05-1778]
Den 15 Meij zijn in Ooltjesplaat ondertrouwt en hier de 3 huwlijksgeboden onverhindert afgekondigt van Pieter de Leeuw, j. m., geboore te Schiedam, onlangs wonende alhier, met Sietje Groenendijk, j. d., geb. en wonende beide te Ooltjesplaat
[23-07-1778]
Den 23 Julij zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Adriaan Pieters Vermeer, j. m., geb. op ???t Stantdaarbuiten, (en) Leena Pieters van den Broek, j. d., gebooren en woonende beide alhier, edog de bruidegom van de Roomsche godsdienst zijnde, verbond zich dezelve in tegenwoordigheid des vollen kerkenraads (except broed. H. van Dam, door siekte verhindert) dat niet alleen de kinderen die in dit huwlijk mogten ontstaan, maar hij ook zelve den hervormden godsdienst zou aan neemen, beloovende zig van dato deezes in den?? zelven te doen onderwijzen, quod testor, nom. sijn, P. Haack, v. d. m., na het afkondigen der huwlijksgebooden in den echt verbonden, en uit het doopregister van het Standdaarbuiten is ons gebleken dat de naam des bruidegoms niet is Vermeer, maar Van Meer
[01-05-1778]
Den 1 Meij zijn in de N. Tong ondertrouwt en alhier de huwelijksgeboden onverhindert afgekondigt en daar van vertoog gegeven, Hendrik van Dam, j. m., geb. en wonende alhier, met Jannetje Verweij, j. d., geb. en wonende in de N. Tong
[01-10-1778]
1778 den 1 Octob. zijn alhier wettig ondertrouwt in de consistorie Jacobus de Gast, j. m., geb. van Dussen, met Selitje Brom, j. d. , geb. en wonende alhier, na het onverhindert afkondigen der huwlijksgebooden getrouwt
[17-09-1778]
Den 17 Sept. zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Cornelis van Waart, wedr. laast van Maatje van Maatere, wonende onder Dirksland, met Jannetje Melissant, j. d., geb. van Melissant en wonende alhier, en alhier na onverhindert afkondigen der gebooden getrouwt
[07-11-1778]
Den 7 Nov. zijn alhier in de volgende dagen onverhindert afgekondigt en daar van behoorlijke attestatie na Middelharnis gegeeven van de 3 huwlijksvoorstelingen van Adam van der Sluijs, geb. en won. alhier, met Aaltje Koning, j. d., geb. en won. te Middelharnis en ook op die zelven tijd de huwlijksgebooden van Cornelis Mattijz Breur, j. m., geb. in de O. Tong met Willemtje Pieterse Ottervanger, j. d., geb. en beide won. te Ooltgensplaat
[16-11-1778]
Den 16 Nov. zijn alhier wettig ondertrouwt Jan Danielse de Jonge, j. m., geboren en won. op Stad, met Jobje Bogerman, j. d., geb. in Goeree en wonende alhier, en ook alhier met afkondigen der gebooden verbonden
[27-11-1778]
Den 27 Nov. zijn in Ooltgensplaat ondertrouwt en alhier de huwlijksgebooden afgekondigt zonder verhindering aan Jan Aleman, j. m., geb. en won. te Ooltgensplaat, en Sara Pieters, j. d., geb. te Dirksland, beide onlangs gewoont hebbende onder Sommelsdijk en nu te Ooltgensplaat
[23-12-1778]
1778 den 23 Decemb. hebben wij eene behoorlijke attestatie gegeeven naa Dirksland van het onverhindert afkondigen der huwlijksvoorstellen van Jacob Vreeswijk, j. m., geboren onder Dirkland en wonende alhier, met Maatje Leendertse Soldaat, j. d., geb. en wonende onder Melissant, getrouwt in Dirksland??
[20-02-1779]
1779 den 20 Febr. zijn hier in de voorgaande zondagen afgekondigt en daar van bewijs in forma gegeven van de huwlijksvoorstellen van Leendert Johannesse Goudswaart, j. m., geb. in de N. Tonge, met Ariaantje Pieterse van de Velde, j. d., geb. onder Middelharnis, onlangs gewoont hebbende alhier, nu beide in de N. T., en aldaar getrouwt??
[11-03-1779]
Den 11 Maart zijn in de consistorie alhier wettig ondertrouwt Roeland Kattestaart, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende te Middelharnis, met Aaltje Kleijn, j. d., geb. en wonende alhier, alhier getrouwt den 18 April 1779??
[25-03-1779]
Den 25 Maart zijn in de consistorie ordinair ondertrouwt Teunis van Pelt, j. m., geb. en won. in de N. Tonge, met Leena Sweris, j. d., geb. en wonende alhier, alhier getr. den 18 April 1779
[08-04-1779]
Den 8sten April zijn in de consistorie ordinair ondertrouwt Laurens Wouterz Hartingsvelt, j. m., geb. en won. alhier, met Aagje Witvliet, j. d., geb. te Middelharnis en won. alhier, getr. in Sommesldijk den 2den Meij
[11-04-1779]
1779 den 11 April in volgende zondagen zijn alhier onverhindert afgekondigt de gebooden van Laurens Alebrechts, j. m., geb. in Dirksland, wonende alhier, met Cornelia Abrahams Hartingsvelt, j. d, geb. ond. Middelharnis en won. op Stad, den 2 Meij getr. in Middelharnis
[15-04-1779]
Den 15 April in de consistorie wettig ondertrouwt Abraham van der Daff, j. m., geb. en wonende alhier, en Dingena Stapels, j. d., geb. te Middelharnis en won. alhier, en na het onverhindert afkondigen der 3 huwlijksvoorstellen op den volgenden dag des Heeren alhier getrouwt
[04-04-1779]
Den 4, 11 en 18 April zijn alhier onverhindert afgekondigt de huwlijksvoorstellen van Gerrit Zwerus, j. m., geb. en won. alhier, met Rookje van der Burgt, j. d., geb. op de Laage Zwaluwe en won. in de N. Tonge, den 2den Meij getrouwt in de N. Tonge
[11-04-1779]
Den 11 April zijn alhier getrouwt met vertoonde acte van Oudbeijerland Leendert van der Pijl, j. m., geb. te Werkendam en wonende alhier, en Maartje Nooteboom, j. d., geb. en won. te Oudbeijerland
[04-04-1779]
Den 4, 11 en 18 April zijn alhier de huwlijksgebooden onverhindert afgekondigt van Salomon Beket, geb. te Almkerk, lande van Altena, wedr. van Christina Tilmans, woonende alhier, en Maartje van der Linden, j. d., geb. en wonende te Middelharnis, en alhier den 2 Meij in den echt verbonden
[26-07-1779]
1779 den 26 Julij zijn alhier in de consistorie wettig en ordinair ondertrouwt Abraham Jansen Commesaris, geb. te Middelharnis, wed. van Jannetje Hoogstraaten, met Willemtje de Vogel, wed. van Jacob Voorberg, geboren en beide wonende alhier, en na het onverhindert afkondigen der 3 huwlijksgebooden alhier getrouwt
[28-10-1779]
Den 28 Octob. zijn alhier in de consistorie wettig en ordinair ondertrouwt Eeuwit van Roon, j. m., geboren te Middelharnis, met Katelijntje van Gelder, j. d., gebooren en beide wonende alhier, getrouwt alhier den 23 Novemb. 1779
[03-10-1779]
Den 3, 10 en 17 Octob. zijn alhier onverhindert afgekondigt de huwlijksgebooden van Willem Jan Hartman, j. m., geb. te Vugt en woonende alhier, en Trijntje van Kalken, wde. van Adrianus Smits, wonende te Dirksland, den 31 Octob. 1779 aldaar in den echt verbonden
[11-11-1779]
Den 11 Nov. zijn alhier wettig in de consistorie ordinair ondertrouwt Jan Christiaan Vasterding, j. m., geb. op ???t Herenfeen en won alhier, met Catrina Bakkers, wede Joseph Koning, geb. te Frankfurt aan den Main en onlangs gewoont hebbende te Rotterdam, nu alhier, getrouwt alhier den 19 Decemb. 1779????
[23-12-1779]
Den 23 Decemb. zijn alhier wettig in de consistorie ordinair ondertr. Marinus van Dam, j. m., geb. en?? won. alhier, met Johanna Cransse, j. d., geb. en won. alhier, getrouwt alhier den 13 Jann. 1780
[27-01-1780]
1780 den 27 Jan. zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Jacob Budt, j. m., met Leena Groenendijk, j. d., beide geb. en won. alhier, en den 20 Febr. alhier in den echt verbonden
[10-02-1780]
Den 10 Febr. zijn alhier in de consistorie extraordinair ondertrouwt Dirk Kastelijn, j. m., geb. en won. te Dirksland, met Maatje Isakse Hartog, j. d., geb. en won. alhier, en den 5 Maart alhier getrouwt
[10-02-1780]
Den 10 Febr. zijn alhier in de consistorie ordinair ondertrouwt Marinus Peekstok, j. m., geb. in de N. Tonge, met Elisabet van den Bogert, j. d., geb. en beide wonend alhier, en den 5 Maart alhier getrouwt
[16-03-1780]
Den 16 Maart zijn alhier in de consistorie ordinair ondertrouwt Reijnier Willems, j. m., geb. te Oosterland, met Aagje Hartingsvelt, j. d., gb. en beide wonende alhier, en na het onverhindert afkondigen der geboden alhier getrouwt
[24-03-1780]
Den 24 Maart zijn te Hellevoetsluis ondertrouwt en hier de gebooden afgekondigt van Hendrik Gideons Masare, geb. en won. alhier, en Pieternella Hansse, j. d., geb. en won. te Hellevoetsluis, en na het onverhindert afkondigen der geboden alhier getrouwt
[31-03-1780]
1780 den 31 Maart zijn op de Plaat ondertrouwt Johannis Arendz Budt, j. m., geb. en wonende alhier, met Crijntje Gerritz Tiggelman, j. d., geb. en won. op de Plaat, en aldaar na de afkondiging der gebooden getrouwt
[26-04-1780]
Den 26 April zijn aan het huis des bruidegoms ondertrouwt Aart Schilderup, j. m., geb. te Dort, met Cornelia Jacoba Lobs, j. d., geb. te Heenvliet en beide won. alhier
[07-04-1780]
Den 7en April zijn te Dirkslant ondertrouwt en hier de gebooden onverhindert afgekondigt van Cornelis van Run, j. m., geb. op de Plaat, met Adriana Nagtegaal, j. d., geb. te Dirksland, onlangs gewoont hebbende alhier, nu te Dirksland
[07-05-1780]
Den 7den Meij zijn met attestatie van Den Bommel alhier getrouwt Leendert van Dam, wedr. van hier, met Anna van Dalen, j. d., wonende op Den Bommel
[11-05-1780]
Den 11 Meij zijn in de consistorie ordinair ondertrouwt Arend van der Boom, wedr. van Apolonia Aleman, met Pietertje van Dam, laast wede. van Pieter van den Berg, beide geb. en won. alhier, en den 4 Junij alhier getrouwt
[18-05-1780]
1780 den 18 Meij zijn in de consistorie wettig ondertrouwt Simon Bestmanse Cattestaart, j. m., geb. alhier, met Geertje Pankse Knaape, j. d., geb. onder de N. Tonge en beide woonende alhier
[14-05-1780]
Den 14, 21 en 28 Meij zijn alhier de huwlijksgebooden van Willem Pieterse Spenis, j. m., won. en geb. alhier, met Lijntje Teunisse Stapel, j. d., geb. en won. te Middelharnis, onverhindert afgekondigt??
[21-05-1780]
Den 21, 28 Meij en 3den Junij zijn alhier onverhindert afgekondigt de 3 huwlijksvoorstellen van Dirk Verhaagen, geb. te Goeree en won. te Melissand, met Johanna Valburg, geb. en wonende alhier
[22-06-1780]
Den 22 Junij zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Leendert van de Polder, wedr. van Adriana van Leende, geb. te N. Beijerland, met Johanna van Buurrent, j. d., geb. te Dirkslant en beide woonende alhier, en na het onverhindert afkondigen der gebooden alhier getrouwt
[24-08-1780]
Den 24 Aug. zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Pieter Kramer, j. m., geb. op Zanddaarbuiten, met Leena Coopman, j. d., geb. en beide won. alhier, na ???t onverhindert afkondigen der 3 huwlijksvoorstellen alhier getrouwt
[01-09-1780]
1780 den 1 Sept. alhier wettig in de consistorie ondertr. Harman Buurman, wdr. van Adriaana Kortan, geb. te Middelh., met Johanna Stalper, j. d., geb. en won. alhier, en alhier den 24. Sept. getrouwt
[17-09-1780]
Den 17 Sept., 24 Sept. en 1 Octob. zijn alhier de 3 huwlijksvoorstellen onverhindert afgekondigt van Jan Pietersz van Leeuwaarden, j. m., geb. en won. onder Den Bommel, met Hendrina Abrahams van de Velde, j. d., geb. alhier en wonende onder Den Bommel
[12-10-1780]
Den 12 Octob. zijn in de consistorie alhier wettig ondertrouwt Gerrit Versteeg, geb. alhier, wedr. van Leentje van der Stad, met Corstiaantje de Voogel, j. d., geb. en won. alhier, en den 5 Novemb. alhier getrouwt
[09-11-1780]
Den 9 Novemb. zijn alhier in de consistorie wettig ondertrouwt Cornelis Zuitdijk, j. m., geb. en won. onder Middelharnis, met Jobje Boogerman, wede. De Jong, geb. te Goeree en won. onder Sommelsd., en den 3 Decemb. alhier getrouwt
[22-10-1780]
Den 22 en 29 Octob. en 5 Novemb. zijn alhier onverhindert afgekondigt de drie huwlijksproclamaties van Jacob Nieuwerff, j. m. in Den Brielle, met Jobje Lobs, j. d., laast gewoont hebbende alhier, nu in Den Brielle, en daar van extract in forma gegeeven????
[14-12-1780]
1780 den 14 Decemb. zijn alhier in de consistorie ordinair ondertrouwt Jan Marinusse Hoogstraaten, geb. en wonende alhier, met Dana Arendse Hoogsant, geb. en wonende alhier, na het voltrekken van de huwlijksvoorstellen alhier getrouwt
[07-01-1781]??
1781 den 7, 14 en 21 Jan. zijn alhier de huwlijksgebooden onverhindert afgekondigt van Alexander Macleod, wedr. van Hendrina Bergmans, soldaat in de compagnie invalides in garnisoen in de Niervaart, met Cornelia van der Staal, wede van Dirk Pieter van de Sande, onlangs gewoont hebbend alhier
[29-03-1781]
Den 29 Maart 1781 zijn alhier in de consistorie ordinair ondertrouwt Jan Maartense Slis, j. m., beide gebooren en wonende alhier, en na hunne drie huwlijksproclamatien onverhindert gehad te hebben alhier in den echt verbonden
[12-04-1781]
Den 12 April 1781 zijn alhier in de consistorie in ondertrouw opgenoomen Pleunis Janse Prins, j. m., met Leena Pieterse Speenis, j. d., beide gebooren en woonende alhier, en na het onverhindert afkondigen hunner huwlijksvoorstellen alhier in den echt verbonden
[12-04-1781]
Den 12 April 1781 zijn alhier in de consistorie ordinair ondertrouwt Mattheus Domusse Kieviet, j. m., geb. alhier, met Aaltje Janse Maas, j. d., geb. in de Plaat en wonende alhier, en na het onverhindert afkondigen hunner 3 huwlijksvoorstellen alhier in den echt verbonden
[12-04-1781]
1781 den 12 April 1781 zijn alhier in de consistorie wettig en ordinair ondertrouwt Abraham Leendertse van Antwerpen, j. m., met Aaltje Janse Teijl, j. d., beide geb. en woonende alhier, en na het onverhindert afkondigen hunner 3 huwlijksvoorstellen alhier in den echt verbonden
[22-04-1781]
Den 22 en 29 April en 6den Meij zijn alhier onverhindert afgekondigt de drie huwlijksproclamatien van Jacob Hendrikse Oosterling, j. m., geb. en won. alhier, met Jannetje Cornelisse Schuurman, j. d., geb. en won. te Middelharnis, en hier van extract in forma na Middelharnis gegeven
[06-05-1781]
Op den 6, 13 en 20 Meij zijn alhier onverhindert afgekondigt de drie huwlijksproclamatien van Cornelis Viergeever, j. m., geb. en won. te Brouwershaven, met Levina Maartens, j. d., geb. te Goes, onlangs gewoont hebbende te Sommelsdijk, nu te Brouwershaven, en hier van extract informa na Brouwerhaven gegeeven
[06-05-1781]
Op den 6, 13 en 20 Meij zijn alhier onverhindert afgekondigt de drie huwlijksproclamatien van Andries Arendse van Prooijen, j. m., geb. en won alhier, met Maatje Cornelisse Viskil, j. d., geb. en wonende te Middelharnis, en hier van extract in forma na Middelharnis gegeeven??
[09-08-1781]
Den 9 Aug. zijn in de consistorie alhier wettig en ordinair ondertrouwt Steeven Hoekman, j. m. geb. onder Dirksland en aldaar wonende, met Wouterina Dijkers, j. d., geb. en wonende alhier, en na het afkondigen der gebooden getrouwt
[20-09-1781]
1781 den 20 September 1781 zijn aan het huis des bruids wettig ondertrouwt Jacob Mulder, j. m., geb. op Den Bommel en wonende alhier, met Maria Mooij, wede. van Christoffel van Hullen, gebooren en woonende alhier, na het onverhindert afkondigen van het derde gebod in den echt verbonden
[20-09-1781]
Den 20 Septemb. in de consistorie wettig en ordinair ondertrouwt Jacob Mattheusse Groenendijk, j. m.,?? en Johanna van Altena, j. d., beide gebooren en wonende alhier, en na het onverhindert afkondigen der 3 geboden getrouwt
[23-09-1781]
Den 23 Sept. en volgende dagen zijn alhier onverhindert afgekondigt en daar van extraxt in forma gegeven na de Nieuwe Tonge de drie huwlijksgeboden van Pieter van den Biesheuvel, wdr. van Jannetje Klaasse van Sevenhuijsen, geb. te Werkendam en won. in de N. Tong, met Johanna Lauwerisse van den Houten, j. d., geb. en wonende onder deze plaats
[23-09-1781]
Den 23 Sept. en volgende dagen zijn alhier onverhindert afgekondigt en daarvan extract in forma gegeeven na Dirksland de drie huwlijkgebooden van Jan Teunisse van Prooijen, j. m., geb. en won. alhier, met Teuntje Jacobse Ruils, j. d. van Middelharnis en won. te Dirksland??
[23-09-1781]
Den 23 Sept. en volgende daagen zijn alhier onverhindert afgekondigt en daarvan extract in forma gegeven na Herkinge de drie huwlijksproclamatien van Jacob van der Werf, j. m., en Toontje Braber, j. d., gebooren te Haamstede en wonende te Herkinge
[01-11-1781]
1781 den 1 November zijn in de consistorie alhier ordinair ondertrouwt, en na het onverhindert afkondigen der huwlijksgebooden getrouwt Peter Caspar Noller, j. m. van Dortmont in Westphalen, met Johanna Maessen, j. d. van Prinsland, en beide woonende alhier
[14-12-1781]
Alhier zijn onverhindert afgekondigt en daarvan extract in forma gegeven de drie huwlijksvoorstellen van Marinus Pieterse van Woensel, j. m., thans wonende alhier, met Cornelia Pieterse van der Cabel, j. d., wonende te Middelharnis, en aldaar ondertrouwt den 14 Decemb.??
[21-12-1781]
Den 21 December zijn in Ooltjesplaat ondertrouwt en hier de huwlijksproclamatien afgekondigt en daarvan extract informa gegeeven van Johannis van den Doel, wedr. van Hendrikje van den Berg, onlangs gewoont hebbende alhier, met Annetje van Schouwen, j. d., geb. en won. te Ooltjesplaat
[21-03-1782]
1782 den 21 Maart 1782 zijn alhier in de consistorie ordinair en wettig ondertrouwt Arend Brinker, wedr. van Anna Breemans, met Leena Korvink, j. d., geb. en beide wonende alhier, en na het afkondigen der gebooden getrouwt
[28-03-1782]
Den 28 Maart zijn alhier in de consistorie ordinair en wettig ondertrouwt Jan Bolluit, wedr. van Maria de Koning, won. te Dirksland, met Johanna Klootwijk, wede. van Joh. van Nuijs, won. alhier, en na ???t afkondigen der gebooden wettig getrouwt
[01-04-1782]
1782 den 1 April zijn alhier wettig en ordinair in de consistorie ondertrouwt Cornelis Verschoor, j. m., wonende te Middelharnis en geb. alhier, met Jaapje van Boles, j. d., geb. te Ridderkerk en wonende alhier, en na het afkondigen der geboden wettig getrouwt
[04-04-1782]
Den 4 April zijn alhier in de consistorie wettig en ordinair ondertrouwt Johannis Steijn, j. m., geb. te Werkersbach in ???t Wurtenbergse en won. alhier, met Eva Sprinkvloet, j. d., geb. en won. alhier, na het afkondigen der geboden wettig getrouwt
[04-04-1782]
Den 4 April zijn alhier in de consistorie wettig en ordinair ondertrouwt Simon van der Tulp, wedr. van Annetje Plokhooij, geb. en won. alhier, met Hendrika Konijnendijk, geb. te Oudbeijerlant, en na het afkondigen der geboden getrouwt
[11-04-1782]
Den 11 April zijn alhier in de consistorie wettig en ordinair ondertrouwt Gabriel Looij, j. m., en Jannetje Muije, j. d., beide geb. en won. alhier, en wettig in onse kerke getrouwt
[11-04-1782]
Op den zelven dag en ter zelver plaatsche Johannis Oosterling, j. m., geb. alhier, en Maria Basert, j. d., geb. in de Plaat en beide wonende alhier, en wettig in onse kerke getrouwt
[24-04-1782]
1782 den 24 April zijn in de consistorie ordinair ondertrouwt Pieter Cornelis Staal, j. m., en Trijntje Gerrits Joppe, j. d., beide geb. en wonende alhier, en in onse kerke wettig getrouwt
[27-04-1782]
Den 27 zijn (in) de N. Tonge ondertrouwt en alhier de gebooden afgekondigt van Leendert Tuinder, j. m., geb. en won. te Dirkslant, en Johanna Verweij, j. d., geb. in de N. Tonge en won. alhier, deze gebooden zijn eerst door den collecteur van ???t zegel alhier gestuit uit hoofde dat de bruid, schoon hier wonagtig, ???s lands (regt) van ondertrouw hier niet voldaan had, maar in de Nieuwe Tonge daar dezelve ook, schoon er geen van beide wonende, ondertrouwt, dog dit door voldoening van de nodige requisitie bij den collecteur en den armen alhier herstelt zijnde, zijn de gebooden onverhindert afgekondigt
[06-05-1782]
Den 6 Meij zijn alhier wettig ondertrouwt Arend Janse Pas, j. m., geb. en wonende te Middelharnis, met Gerritje Pieterse van der Beek, j. d., geb. en won. alhier, en alhier wettig getrouwt
[22-05-1782]
Den 22 Meij zijn aan het huis des bruids wettig ondertrouwt Jacob Gaveel, wedr. van Pieternella Paulusse Weggemans, woonende te Aal(s)meer, met Neeltje van der Velde, j. d., beide geb. te Middelharnis en wonende alhier, en alhier den 12 Junij getrouwt
[23-05-1782]
Den 23 Meij zijn in de consistorie wettig en ordinair ondertrouwt Klaas Markus, j. m., en Cornelia van Schelle, j. d., beide geb. en wonende alhier, getrouwt den 9 Junij 1782
Einde des trouwboeks, tot het einde des dienstes van P. Haack, ber. te Breda
Na het vertrek van Do. Petrus Haak zijn de volgenden alhier in ondertrouw opgenoomen
[27-06-1782]
27 Junij 1782 Cornelis Hendrikze Zeedijk, j. m., geboore op Stad aan ???t Haringvliet, met Maria Keijzer, j. d., geboore re Sommelsdijk, beiden woonende alhier
[09-08-1782]
Den 9 Augustus 1782 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Bogert, gebooren te Middelharnis, weduwenaar van Jacomijntje Dirkse Koote, met Teuntje Metselaar, wedu. van Jacob Rulz
[15-08-1782]
Den 15 Augustus zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Ewit Roon, weduwenaar van Catelijntje van Gelder, met Cornelia Mattheuse Groenendijk, j. d., beijden woonende alhier
Nu volgt de aantekening der perzoonen welken zedert de bediening van Do. M. H. Callenfels, aan deeze plaats ondertrouwt en getrouwt zijn
[02-10-1782]
Den 2 October zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen den weleerwaarden en zeer geleerden heer Matthijs van der Burch, j. m, gebooren in ???s Hage, bedienaar des goddelijken woords in de gemeente van J. C. te Rockanje, met mejuffrouw Lijdia Jonker, j. d., geboore en wonende alhier, plegtig alhier getrouwt
[17-10-1782]
1782 den 17 October zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jan ten Dam, j. m., gebooren van de Hoeve en woonende te Sommelsdijk, met Lena Droogers, wede. van Jacob Duijm, geboore te Nieuwe Tonge en woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[17-10-1782]
Den 17 October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Josephus Henricus Dorkwijller, weduwenaar van Anna Harskamp, woonende alhier, met Anna Pieterse, geboore en woonende alhier, alhier in den echt verbonden

22-01-1783]
Den 22 Jannuarij 1783 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arent Bot, wedr. van Maatje van der Kers, en Geertruij Oosterling, wede. van Gerrit van Biert, beiden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt??
[20-02-1783]
Den 20 Februarij 1783 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Leendertze Staase, wedr. van Willemijntje Cor(s)tiaanse van Putte, gebooren en woonende alhier, met Cornelia van Aarzen van Runt, wede. van Jan Janse van Oostvooren, geboore te Herkingen en woonende alhier, alhier getrouwt
[27-03-1783]
Den 27 Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Tomas Tomasse, j. m., geboore te Dirksland, met Maria Cornelisse de Jonge, j. d., geboore op Stad aan ???t Haringvliet, beiden woonende alhier, alhier getrouwt
[06-04-1783]
1783 6 April zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Kouwkerk, wedr. van Maria Jacobs Mosselman, geboore en woonende te Middelharnis, met Maatje Simonse Waterman, j. d., geboore te Middelharnis en woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[13-08-1783]
13 Augustus 1783 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Arendsz Koning, woonende te Middelharnis, met Klazina Kievits, woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[11-09-1783]
11 September zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Harmanus Joppe, j. m., gebooren en woonende alhier, met Cornelia van Splunteren , j. d., geboore te Middelharnis en woonende alhier, den 5 October alhier in den echt verbonden
[02-10-1783]
2 October 1783 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Laurens Stapel, j. m., woonende te Middelharnis, met Johanna Perrius, j. d., woonende te Sommelsdijk, alhier in den echt verbonden
[02-10-1783]
2 October 1783 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Bak, wedr., woonende onder de Oude Tonge, met Hester Drieendijk, wede., woonende alhier
[03-03-1784]
1784 3 Maart zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Pieter Kortweg, j. m., en Maria Cornelisse Staal, j. d., beiden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[07-03-1784]
7. Maart zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Willem Regenmorter, j. m., gebooren en woonende te Goedereede, en Arendje Melgerts van Oostvooren, j. d., geboore en woonende alhier, alhier in den echt verbonden????
[15-03-1784]
15. Maart zijn alhier in ondertrouw opgenomen Arend Prins, j. m., gebooren en woonende alhier, en Cornelia Kuijpers, j. d., geboore en woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[15-03-1784]
15 Maart zijn alhier in ondertrouw opgenomen Cornelia Joppe, j. m., gebooren en woonende alhier, en Elizabet Maas, j. d., geboore te Ooltgensplaat, woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[15-03-1784]
15 Maart zijn alhier in ondertrouw opgenomen Leendert Buijtendijk, j. m., gebooren te Stad aan ???t Haringvliet en woonende te Middelharnis, en Teuntje Gerrits van Prooijen, j. d., geboore en woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[01-07-1784]
1 Julij 1784 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Spenis, j. m., met Maatje Sluij, j. d., beiden gebooren en woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[01-07-1784]
1 Julij 1784 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Izaakze Kattestaart, gebooren en woonende alhier, met Dina Bakker, geboore te Ooltgensplaat, den 18 getrouwt alhier
[15-07-1784]
15 Julij 1784 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Tomas Paassen, gebooren op de Plaat, wonende te Middelharnis, met Pieternella Grovert, geboore en woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[02-09-1784]
2 September 1784 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Hoogzand, j. m., gebooren en woonende alhier, met Cornelia Aleman, j. d., geboore in de N. Tonge en woonende alhier, alhier in den echt verbonden den 26 September
[09-09-1784]
9 September 1784 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Dalen, j. m., met Jannetje Kortweg, laast wedu. van Jacob Mulder, beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[14-10-1784]
1784 den 14 October zijn in ondertrouw opgenoomen Johannis Oosterling, wedr. van Maria Basert, met Elizabet Jacoba van den Ende, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, den 7 November alhier getrouwt
[21-10-1784]
Den 21 October zijn alhier in ondertrouw opgenomen Dirk Groenendijk, wedr. van Arjaantje Kieviet, met Maria Bakker, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[21-10-1784]
Den 21 October zijn alhier in ondertrouw opgenomen Adrianus Verhaege, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Johanna Willemina van den Ende, j. d., geboore en woonende alhier, den 7 November alhier getrouwt
[28-10-1784]
Den 28 October zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Cornelis Stapel, wedr. van Jannetje van Ek, gebooren en woonende te Middelharnis, met Sara Kalle, wedu. van Cornelis Kattestaart, gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[11-11-1784]
Den 11 November zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Joost Rotte, j. m., gebooren op de Oude Tonge en woonende alhier, met Adriaana Lodders, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt
[02-12-1784]
1784 den 2 December zijn alhier in ondertrouw opgenomen Pleunis Kortweg, gebooren en woonende te Sommelsdijk, met Martijntje Cornelis Spoor, geboore op Den Bommel en woonende alhier, alhier getrouwt
[15-12-1784]
Den 15 December zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Pieter Jacobs van der Valk, j. m., gebooren te Rotterdam en woonende onder de N. Tonge, met Ida Henderiks van Heemst, j. d., gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[22-12-1784]
22 December zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Arij Hoogwerf, wedr. van Dirkje Hillegensdorp, met Kaatje Grootenboer, wede. van Henderik Kraanenburg, beiden woonende alhier, alhier getrouwt
[14-01-1785]
1785 14. Jannuarij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Johannis van den Berg, wedr. van Dirkje Krom, gebooren te Gastel, met Johanna Geertruij van Opstal, j. d., gebooren te Kruijsland, beijden woonende alhier, alhier getrouwt??
[09-02-1785]
9 Februarij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Cornelis Alebregts, j. m., gebooren te Burgt en woonende alhier, met Gerbina Kieviet, wedu. van Jan van der Fleur, woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[11-03-1785]
1785 11 Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Janze Hotting, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Leuntje Cornelisse Hobes, geboore en woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[23-03-1785]
23 Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Arend Brenker, laatst wedr. van Lena Corvink, gebooren in ???t Graafschap van der Lis, met Elizabeth Krauws, j. d., geboore in de Keurpalts Klijn Oordenbag en woonende alhier, alhier in den echt verbonden
[30-031785]
30 Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Antonij Keijzer, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Pietertje Verweij, j. d., geboore in de N. Tonge, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[01-04-1785]
1e April zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Jillis Arendze van der Tulp, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Cornelia Janze Metselaar, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt
[06-04-1785]
6 April zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Mattheus Witvliet, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Geertruij van der Daf, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt??
[15-04-1785]
15 April 1785 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Wouter Hartingsveld, wedr. van Lena van Groningen, gebooren te Sommelsdijk, met Sara Keijzer, j. d., geboore te Middelharnis en beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[28-04-1785]
28 April 1785 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Klaaze Koert, j. m., gebooren op Stad aan Haringvlied, met Angenietje Janze van Dam, j. d., geboren op Stad aan ???t Haringvlied, beijden woonende op de gemeene grond
[11-05-1785]
11 Meij 1785 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Robbregt van Heemst, j. m., gebooren en woonende te Sommelsdijk, met Elizabeth Cornelis Schuurman, j. d., gebooren te Middelharnis en wonende alhier, alhier getrouwt
[24-06-1785]
24 Junij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Marinus Lampert, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Maatje Nipjes, j. d., geboore te Stad, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[19-08-1785]
19 Augustus zijn aan derzelver huijs in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Grofvert, wedr. van Anna van Dam, met Adriaantje Grootenboer, wedu. van Jan van Prooijen, beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[15-09-1785]
15 September 1785 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Jan Leendertz Keijn, wedr. van Madelena van Groningen, gebooren te Sommelsdijk, met Adriana Blok, j. d., geboore te Middelharnis, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[22-09-1785]
22 September 1785 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Frans Alebregts, j. m., gebooren te Sommelsdijk, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[22-09-1785]
22 September 1785 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Jacob van Sante, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Elisabet Stander, j. d., geboore op de O. Tonge, beijden woonende alhier, getrouwt op de Oude Tonge
[06-10-1785]
6 October 1785 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Willem Rademaker, laatst wedr. van Annetje Janze Metzelaar, gebooren op de Hooge Zwaluw, met Maria de Ruijter, wedu. van Teunis van Prooijen, geboore op ???s Gravendeel, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[06-10-1785]
6 October 1785 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Willem Spee, j. m., met Willemtje Henderiks Oosterling, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[28-10-1785]
28. October 1785 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Michiel Pas, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Heijltje Caron, wedu. van Jan van Nimwegen, geboore te Dirksland en woonende alhier, alhier getrouwt
[17-11-1785]
17 November 1785 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Arij Mutzers, j. m., gebooren te Dirksland, met Kommertje de Geus, wede. van Hermanus Onter, geboore te Sommelsdijk en beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[22-03-1786]
22 Maart 1786 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Hendrik Landweer, j. m., met Gerbina Kleijn, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[22-03-1786]
22 Maart 1786 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Andries Hartensveld, wedr. van Geertruij van Pelt, met Ida van der Ham, wedu. van Cornelis van Gilst, beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[14-04-1786]
14 April 1786 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Pieter Arendze Bot, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende te Middelharnis, met Cornelia Bastiaanze Sloot, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt
[20-04-1786]
20 April zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Jan Bastiaanze Schild, j. m., gebooren te Sliedrecht, met Jannetje Kortweg, geboore en beijden woonende alhier, alhier getrouwt??
[20-07-1786]
20 Julij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Corstiaan Knaape, laatst wedr. van Catarina Baggers, met Pieternella Mijnheer, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[20-07-1786]
20 Julij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Gerrit Jonker, laatst wedr. van Geertruij Riendam, gebooren te Sommelsdijk, met Pieternella van Hulle, j. d., geboore te Hulst, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[28-09-1786]
28 September zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Frans Leendertsze van der Valk, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Maria Roodzant, wedu. van Jan Tiggelman, geboore te Herkingen, beijde woonende alhier, alhier getrouwt
[13-12-1786]
12. December zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit van Suuren, gebooren te Sommelsdijk, met Johanna de Groot, laatst wedu. van Huijbregt Westrum, geboore te Middelharnis, beijden woonende alhier, alhier getrouwt??
[27-09-1786]
27. September 1786 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Abraham van Dijk, j. m., gebooren en woonende te ???s Hertogenbosch, met Sara van St. Anneland, j. d., geboore in de O. T. en woonende alhier, getrouwt
[06-10-1786]
6 October zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Claas Spaan, wedr. van Maria Vliegvis, gebooren en woonende te Middelharnis, met Amerensje van der Sluijs, geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwt
[20-12-1786]
20 December zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arij van der Zee, j. m., gebooren te Geervlied, met Krina Trisor, j. d., geboore te Sommelsdijk, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[19-04-1787]
19 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Marinus Prins, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Arjaantje Beeke, j. d., geboore te Middelharnis en beijde woonende alhier, getrouwt
[19-04-1787]
19. April 1787 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Roetman, j. m., gebooren te Munningen in Rees en woonende te Middelharnis, met Barbara van ???s Anneland, j. d., geboore op de O. Tonge en woonende alhier, alhier getrouwt??
[19-04-1787]
19 April zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Monsr. Theodorus Fauel, j. m., gebooren te Alphen, chirurgijn alhier, met Elsje Kabos, j. d., geboore te Sommelsdijk en beijden woonende alhier, daarna getrouwt
[20-05-1787]
20 Meij 1787 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Arend van Prooijen, wedr. van Arjaantje de Geus, gebooren te Sommelsdijk, met Aaltje Bauwman, wedu. van Pieter van Treuren, geboore te Marrienhove in Oostvriesland, beijden wonende alhier, alhier getrouwt
[26-07-1787]
26 Julij 1787 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Govert Schulperood, j. m., gebooren te Oudbeijerland, met Maria van Ek, geboore te Middelharnis, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[29-11-1787]
29 November zijn bij ons ondertrouwt Pieter Jacobze Kieviet, wedr. van Magrieta Kattestaart, gebooren te Sommelsdijk, met Neeltje Rooijs, wed. van Willem Ruster, geboore te Middelharnis en beijden woonende alhier, 16 Jannuarij 1788 getrouwt
[15-01-1788]
1788 15 Jannuarij zijn bij ons ondertrouwt Cornelis van den Nieuwendijk, gebooren te Middelharnis, met Ceeltje den Hollander, geboore en woonende alhier, 24 Febr. getrouwt
[27-01-1788]
1788 27 Jannuarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert Prins en Cornelia van Oostvooren, beiden gebooren en woonende alhier, 20 Febr. getrouwt
[05-03-1788]
5. Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Lauwrens Krijtenberg, j m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Maartje den Hollander, j. d., geboore en woonende alhier, daarna alhier getrouwt
[11-03-1788]
11. Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianus Vermeer, wedr. van Lena van den Broek, gebooren op ???t Sanddaarbuijten, met Neeltje van ???t Hoff, j. d., gebooren te Dirksland en beijden woonende alhier, alhier getrouwt????
[20-03-1788]
20. Maart zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Jacob Izakze Doornhein, j. m., met Engtje Gerritze Oosterhout, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[30-03-1788]
30. Maart zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Arij Paase, j. m., gebooren op Ooltgensplaat, met Commertje van der Valk, j. d., geboore te Sommelsdijk en beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[10-04-1788]
1788 10. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Aren van der Bom, j. m., gebooren te Hellevoetsluijs, en Bastiaantje van Deventer, j. d., geboore te Sommelsdijk, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[10-04-1788]
10. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacobus van den Houten, j. m., en Maatje van Treuren, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[10-04-1788]
10. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arij Hendrikze Hartman, j. m., gebooren in de N. Tonge, en Anna Henderikze Koppelman, j. d., geboore te Sommelsdijk en beijde woonende alhier
[26-04-1788]
26. Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Hugo van der Veer, j. m., met Trijntje Schol, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[19-09-1788]
Den 19 September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Samuel Kalle, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Trijntje van Klink, j. d., geboore en woonende, alhier getrouwt
[25-04-1788]
1788 25. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arend Commissaris, j. m., met Cornelia Viskil, j. d., beijden gebooren te Middelharnis en woonende alhier, alhier getrouwt
[02-10-1788]
2. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Abram Bot, wedr., gebooren te Dirksland, met Caatje Grootenboer, wede., geboore op de Klundert, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[30-10-1788]
30. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit van der Harp, j. m., geboore op Herkingen, met Cornelia Groenendijk, wde. van Ewit Rhoon, gebooren te Sommelsdijk en beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[19-03-1789]
1789 19 Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Molenaar, gebooren te Dirksland, met Pieternella Baas, geboore in de N. Tonge, beijden woonende alhier
[01-04-1789]
1e April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Floris van Ek, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende te Middelharnis, met Maatje Wouterze Hameteman, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt
[10-04-1789]
1789 10 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert van der Kers, wedr. van Jesina van Dam, gebooren in de N. Tonge en woonende in Oud Kraijer, met Maria Bakker, wed. van Dirk Groenendijk, geboore en woonende alhier, alhier getrouwt
[16-04-1789]
16 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Dirk Jacobze Lukaart, j. m., met Neeltje metselaar, j.d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[16-04-1789]
16 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Bastiaan Schelvis, j. m., met Johanna Kooten, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[23-04-1789]
23 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Huijbregt Kortweg, j. m., met Willemina Koote, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[25-04-1789]
25 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Schelvis, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Grieta Verwers, j. d., geboore te Gameren, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[18-06-1789]
18. Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Breeborst, j. m., gebooren op Ooltgensplaat, met Maria Elizabet Maas, j. d., gebooren op de Fijnaart, alhier getrouwt
[21-06-1789]
21 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Goris Verhulp, wedr. van Lena de Bruijn, gebooren in Oud Kraijers polder, met Arjaantje Heerder, j. d., geboore te Middelharnis, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[23-07-1789]
23 Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Lonke, j. m., geboore te Tholen en woonende aldaar, met Jacoba van Hulle, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt
[27-08-1789]
27. Augustus zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Boelhouwer van Berge, wedr. van Anna Borst, geboore en woonende te Dirksland, met Maria van der Keek, wede. van de heer Theodorus Kruijslander, geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwt????
[28-08-1789]
28. Augustus zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Teijl, wedr. van Johanna van Prooijen, geboore in Vriesland, met Kaatje Meulesteijn, wedr. van Meerten van den Tol, geboore op Goedereede, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[10-09-1789]
1789 den 10 September zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Frans Koote, j. m., met Aaltje de Vogel, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt??
[17-09-1789]
17 September zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Oosterling, wedr. van Cristina Opregt, gebooren in de O. Tonge, met Baartje Pelt, wed. van Teunis Lugthart, geboore te Ameijde, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[22-10-1789]
22 October zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Simon Zeedijk, j. m., gebooren onder Middelharnis, met Lena But, j d., geboore te Sommelsdijk, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[25-12-1789]
25. December zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Adriana den Hollander, geboore en woonende alhier, met Ewit Verschoor, woonende te Middelharnis, alhier getrouwt
[01-03-1790]
1790 den 1. Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Pieterze de Bloeme, j. m., geboore en woonende te Middelharnis, met Cornelia Franke, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt
[15-04-1790]
15 April zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob van der Gevel, j. m., gebooren te Dirksland, met Grieta Groenendijk, j. d., geboore te Sommelsdijk, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[15-04-1790]
15. April 1790 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Elias Verwers, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Adriana van Sint Annaland, j. d., geboore in de O. Tonge, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[29-07-1790]
29 Julij 1790 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Wessel Nieuwijden, wedr. van Lena Metzelaar, gebooren te Dirksland, met Cornelia Timmer, wed. van Cornelis de Vogel, geboore te Sommelsdijk, beijden woonende alhier, alhier getrouwd
[28-10-1790]
28. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Langejaan, j. m., gebooren te Bergen op den Zoom en woonende te Middelharnis, met Martina Arendze Bruijnse, j. d., geboore in de N. T. en woonende te Sommelsdijk
[06-12-1790]
6. December 1790 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Leenderd Bries, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Arendje Hoogstraate, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwt
[15-12-1790]
1790 15. December zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Viskil, j. m., gebooren te Middelharnis, met Maatje van Prooijen, j. d., geboore te Sommelsdijk, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[17-12-1790]
17. December zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Johan Philippus Hers, j. m., gebooren in ???s Hage en woonende te Herkingen, met Johanna Klos, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk
[02-02-1791]
1791?? den 2 Februarij zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Simon van Lenten, j. m., gebooren op de Klunderd en woonende alhier, met Jaantje Vaandrager, j. d., geboore te Westbarendregt en woonende aldaar, alhier getrouwt
[02-03-1791]
2. Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit de Ruijter, gebooren en woonende te Middelharnis, met Pieternella Kortweg, geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwd
[17-03-1791]
17. Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Meijndert van den Bergh, j. m., met Maria Kuijper, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[28-04-1791]
1791 28. April zijn alhier in ondertrouw opgenoomen Cornelis Munneke, wedr. van Arjaantje Muije, gebooren te -, met Catherina van Zuuren, j. d., gebooren te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[13-05-1791]
13 Meij zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis van den IJssel, j. m., gebooren te Mondfoort en woonende te Sonnemaire, met Stephina Burgers, j. d., geboore te Prinsland en woonende alhier??
[09-06-1791]
9 Junij zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Grotenboer, wedr. van Neeltje van Klink, gebooren op de Klundert, met Jopje Koutijzer, j. d., geboore te Middelharnis, bijde woonende alhier, alhier getrouwt
[04-08-1791]
4 Augustus zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Mulder, j. m., geboore te Sommelsdijk, met Pieter(t)je Janse Noordijk, j. d., geboore in Den Briel, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[28-08-1791]
28 Augustus zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Sulkes, wedr. van Maria Hartog, met Neeltje Braber, wed. Krijn Jacobse Kieviet, beijden woonende alhier
[01-09-1791]
1791 1 September zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacobus van Treuren, j. m., met Angenietje Lucart, wede. van Gerrit Lobs, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[06-10-1791]
6. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Balten Doornheijn, j. m., met Elizabeth van Groningen, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[20-10-1791]
20. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Maarten Verbiest, gebooren op Melissand en woonende in Kraaijers polder, met Emmetje Vermaas, geboore in Outbijerland en woonende alhier
[10-11-1791]
10. November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Sluij, j. m., gebooren en woonende te Sommelsdijk, met Geertje Sakes, j. d., geboore te Sommelsdijk en woonende in de polder Kraijenisse
[25-01-1792]
1792 25. Jannuarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Teunis Schilperoort, gebooren te Oudbeijerland en woonende alhier, met Pieternella Coert, j. d., gebooren in de O. T. en woonende in de polder Kraijenisse, alhier getrouwt
[01-02-1792]
1792 1. Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Coert, j. m., gebooren op de gemeene grond, met Ningetje Heikoop, j. d., gebooren op Stad aan ???t Haringvlied, bijden woonende onder Sommelsdijk
[05-04-1792]
5 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Lauwres van Groningen, j. m., met Krina Presor, wede. van Arij van der Zee, beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[10-04-1792]
10. April 1792 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Lambregt Kabos, laatst wedr. van Geertruij Gaveel, gebooren te Sommelsdijk, met Pietertje den Braber, j. d., geboore op Den Bommel, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[12-04-1792]
12 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van Splunteren, j. m., geboore te Middelharnis, met Eva Koster, j. d., geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[12-04-1792]
12. April zijn?? bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Johan Frederik Duijm, j. m., gebooren te Duchroth en woonende te Middelharnis, met Maria Elisabeth Fige, j. d., geboore te Luthersheim en woonende alhier, alhier getrouwt
[04-10-1792]
1792 4. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Wouter Vogel, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Gijsbertje van Valburg, j. d., geboore onder Dirksland, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[11-10-1792]
11. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit Walraven, j. m., gebooren te Schiedam, met Neeltje van Heemst, j. d., geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[14-02-1793]
1793 14. Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Kalle, j. m., met Cornelia But, j. d., beiden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[21-02-1793]
21. Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrikus van Treuren, j. m., gebooren te Sommelsdijk, en Cornelia Koning, j. d., geboore te Middelharnis, beijden woonende alhier, alhier getrouwt
[03-03-1793]
Den 3e Maart zijn alhier getrouwt Marinus van der Staal en Woutrina van Heemst, bijden gebooren en woonende alhier
[07-03-1793]
7. Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Abraham Koppenaal, j. m., gebooren onder Middelharnis, met Commertje Nieuwenhoeve, wed. van Marinus van Kasteel, geboore in de N. T, bijden woonende onder Sommelsdijk, alhier getrouwt
[28-03-1793]
1793 den 28. Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Bastiaan van der Mijde, j. m., en Maria Kievit, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[11-04-1793]
11. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianus Doornheijn en Geertje Plokhooij, j. d., bijden gebooren en woonende alhier
[11-04-1793]
11. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert van der Meijde, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Sia Hobbel, j. d., geboore te Heenvlied, bijden woonende alhier
[18-04-1793]
18. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Arendze Hoogzand, j. m., en Trijntje Arijze van de Polder, j. d., bijden geboore en woonende alhier
[08-08-793]
8. Augustus zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Teunis Hoogzand, wedr. van Cornelia Aleman, gebooren te Sommelsdijk, met Martijntje Spoor, wede. van Pleunis Kortweg, geboore op Den Bommel, bijden woonende alhier
[16-08-1793]
1793 16 Augustus zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Christoffel Ihens, gebooren te Anhalt Dessau, met Johanna Geertruij van Opstal, wed. van Johannis van den Berg, geboore te Kruijsland, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[05-09-1793]
5. September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arend Witvlied, gebooren te Middelharnis en woonende, met Arjaantje van Groningen, geboore en woonende te Sommelsdijk, getrouwt
[19-09-1793]
19. September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Wouter Hardingsveld, j. m., met Seelje Sweeris, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[16-10-1793]
16. October zijn in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Kardux, j. m., geboore onder de O. Tonge, bijden woonende onder Sommelsdijk, getrouwd
[14-11-1793]
Den 14 November zijn in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Hemming, j. m., met Grietje Bloeming, j. d., beiden gebooren te Ruurlo en woonende onder Sommelsdijk, getrouwd
[05-02-1794]
1794 den 5 Februarij zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Abraham Schelvis, wedr. van Margrietha Buth, met Lena Kleijn, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, getrouwd
[27-02-1794]
Den 27 Februarij ondertrouwd Dirk van Eijk, j. m., gebooren te Middelharnis, met Wouterina van Putten, j. d., geboore te Sommelsdijk, bijden hier woonende, getrouwd
[03-04-1794]
Den 3 April zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Jan Belet, j. m., gebooren te Oudorp en woonende op Stellendam, met Johanna Janse, j. d., geboore te Eekeren en woonende onder Sommelsdijk, alhier getrouwd
[07-04-1794]
Den 7. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Zuijdhoek, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende in Middelharnis, met Maria Martha van den Ende, j. d., gebooren en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwd
[10-04-1794]
Den 10. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Simon Nibjes, j. m., gebooren op Stad, met Johanna Corvink, j. d., geboore te Sommelsdijk, beiden woonende alhier, alhier getrouwd
[10-04-1794]
Den 10 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacobus Hakkebrak, j. m., gebooren te Tienhoven en woonende te Stellendam, met Pieternella Kranse, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwd
[10-04-1794]
1794 den 10 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gijsbert Schuurman, j. m., gebooren te Middelharnis, met Pieterje Rademaker, j. d., geboore te Sommelsdijk en beiden woonende alhier, alhier getrouwd
[10-04-1794]
Den 10 April zijn?? bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Rademaker, j. m., met Adriana Albregts, j. d., beiden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[10-04-1794]
Den 10 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Springvloed, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Lena van Heest, j. d., geboore te Middelharnis, beiden woonende alhier, alhier getrouwd
[10-04-1794]
Den 10 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Schuurman, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Neeltje Mulder, j. d., gebooren en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwd
[10-04-1794]
Den 10 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Claas Osseweijer, j. m., gebooren in de O. T. en woonende op Stad, met Neeltje van der Linde, j. d., geboore te Abbenbroek en woonende onder Sommelsdijk, alhier getrouwd
[17-04-1794]
1794 17 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan van Dalen, wedr. van Jannetje Kortweg, met Bastiaantje van Oostvooren, j. d., beijden gebooren en woonende alhier
[08-05-1794]
8. Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gijsbert de Vogel, j. m., gebooren en woonende te Dirksland, met Johanna Dubbelt, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk
[15-05-1794]
15. Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus Hooijdonk, j. m., gebooren in Ooltgensplaat, en Arendje van den Bliek, j. d., geboore te Sommelsdijk, beiden woonende alhier
[26-06-1794]
26. Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Spenis, wedr. van Maatje Sluij, gebooren te Sommelsdijk, met Trijntje Romeijn, j. d., geboore te Middelharnis, bijden woonende alhier
[26-06-1794]
26. Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Volwerk, j. m., met Jobje Door(n)heijn, j. d., beide gebooren en woonende alhier
[03-07-1794]
1794 den 3 Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Dijkers, j. m., met Hester Bos, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[04-07-1794]
Den 4. Julij zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Margrieta Jonker, j. d., met Gerardus de Graaff, j. m., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd??
[24-07-1794]
Den 24. Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Hoogstraate, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Johanna Vel, wed. van Johannis Hooij, geboore op Den Bommel, bijden woonende alhier, getrouwd??
[07-08-1794]
7e Augustus zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Bernardus Schuuring, j. m., gebooren binnen Sommelsdijk, met Huijberdientje van Eijzendoorn, j. d., geboore te Heukelom, bijden woonende alhier, getrouwd
[11-09-1794]
11. September zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Maarten Kool, weduwr. van Hendrina Lobs, gebooren te Oud Beijerland en woonende alhier, met Tannetje de Munnik, j. d., geboore te Dirksland en woonende onder Goeree, alhier getrouwd
[11-09-1794]
1794 11. September zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Abraham Schilperoort, j. m., gebooren te Oudbeijerland, met Maria Buth, j. d., geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[23-10-1794]
23. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis van der Gevel, j. m., gebooren te Dirksland, met Abigel van Dijk, j. d., geboore in ???s Bosch, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[24-12-1795]
24. December zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Koppers, j. m., gebooren in ???t Graafschap Berg, en Anna Maria Hartman, wed. van Bastiaan Vink, geboore te Vugt, beiden woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwd
[17-04-1795]
1795 17. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianus van de Rovaard, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Aagje den Hollander, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk
[17-04-1795]
17. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Lauwrens Dingemanze Keijzer, j. m., met Cornelia Corstiaans Borstlap, j. d., beijden geboore en woonende alhier
[17-04-1795]
1795 17. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van der Sloot, j. m., gebooren op Philipsland, met Eva van Dam, j. d., geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[23-04-1795]
23. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Barend Arendze Kranse, j. m., met Dirkje Leendertze van Antwerpen, j. d., bijde gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[22-07-1795]
22. Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Marinus Spee, j. m., geboren te Sommelsdijk, met Maria van Sintanneland, j. d., geboore in de O. Tonge, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[06-09-1795]
6. September zijn, nadat de drie huwelijkze proclamatien zonder eenige verhindering in Dordrecht gegaan waaren, alhier in den huwelijken staat ingezegent Johannis van Wijk, j. m., geboore in ???s Hertogenbosch, en Maria Klein, j. d., gebore te Nimwegen
[17-09-1795]
17. September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Egge Lammers, j. m., gebooren te Z.zee, met Elizabeth van Heemst, j. d., geboore en bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[10-02-1796]
1796 den 10 Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Kalle, j. m., met Jannetje van Prooijen, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[25-02-1796]
Den 25 Feruarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Noordijk en Maria Zuijdland, bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[11-03-1796]
Den 11 Maart zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Abraham Cornelisse Kieviet, gebooren op de gemeene grond, met Grietje Johannesse van Wouwen, geboore onder de N. T., bijden woonende onder Sommelsdijk, alhier getrouwt
[24-03-1796]
24. Maart zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Adrianus Vreeswijk, j. m., gebooren en woonende te Sommelsdijk, met Magdalena Hollaard, j. d., geboore en woonende te Middelharnis
[21-04-1796]
21. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert van der Staal, j. m., en Alida Spee, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, 15 Meij getrouwt??
[21-04-1796]
1796 21. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Denijs Vermeer, j. m., gebooren te Leerdam, met Pieternella Menheer, wedu. van Kors Knape, geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[05-04-1796]
5. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Freen, j. m., gebooren te Budel in de Meijerije van ???s Bosch., met Elizabeth Kieviet, j. d., geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[19-05-1796]
19 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Arendze van de Polder met Geertje Pieterze van der Velde, bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[30-06-1796]
30 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Dingeman Mijs, j. m. gebooren op Den Bommel, met Neeltje Weeda, j. d., geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[30-06-1796]
Zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Herbert Dijkers, j. m., geboore te Middelharnis, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[06-10-1796]
1796 6. Octobet zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Dirk Verschoor, j. m., geboore en woonende te Middelharnis, met Cornelia Beket, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwt
[13-10-1796]
1796 13. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Henderik Gertenpag, j. m., gebooren te Hesfeltkassel, en Woutrina de Korte, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwd
[03-11-1796]
3 November 1796 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Pille, j. m., geboore te Nieuwhellevoet en woonende in Roxenisse, en Pieternella Hartensveld, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt??
[10-11-1796]
10. November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Beschier de Korte, j. m., met Jannetje Muije, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[04-01-1797]
1797 4 Januarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Janz van Sintanneland, wedr. van Marijntje Jacobze Wervers, gebooren in de O. Tonge en woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, met Francijntje Willemze Koster, wed. van Jacob Buijsder, geboore op Stad aan ???t Haringvlied en woonende alhier, alhier getrouwd??
[31-01-1797]
1797 31. Januarij zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Zoon, j. m., gebooren te Dirksland en woonende te Middelharnis, met Adriaantje van Prooijen, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwd
[08-02-1797]
8. Februarij zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Claas Johannisze Buth, j. m., met Grieta Dorisze Verwers, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[25-01-1797]
25. Jannuarij zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem van Gulijk, j. m., gebooren onder Sommelsdijk, met Dingena van der Wagt, j. d., geboore te Ooltgensplaat en bijden woonende onder Sommelsdijk, alhier getrouwt
[10-04-1797]
10 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Marinus du Pr??, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Teuntje Pieterze van den Berg, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier??
[13-04-1797]
13. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Cornelisse Grofvert, j. m., en Pieterje Simonze van der Tulp, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[13-04-1797]
1797 13 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arend Willemze Presor, j. m, en Johanna Jakesse de Ridder, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[13-04-1797]
13 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Herbert Aartzen Grootenboer, j. m., en Geertruij Jacobusze Vreeswijk, j. d. bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[11-05-1797]
11. Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arnoldus Tap, j. m., geboore te Sommelsdijk, en Pieternella van den Berg, j. d., geboore in de Klundert, bijden woonende alhier, alhier getrouwd??
[22-06-1797]
22 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Klijs Klijnhout, j. m., met Johanna Groenendijk, j. d., bijden geboore en woonende alhier, alhier getrouwd
[27-07-1797]
27. Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Kranse, j. m., gebooren en woonende alhier, met Neeltje Vermaas, j. d., geboore te Middelharnis en woonende alhier, alhier getrouwt
[24-08-1797]
1797 24 Augustus zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Teunis Buurveld, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Maatje Jasperze Knaape, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwt
[31-08-1797]
31 Augustus zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter de Bruijn, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende te Middelharnis, met Caatje van Prooijen, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwt
[05-09-1797]
5 September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Christiaan van Adrichem, j. m., gebooren in ???s Bosch, met Anna Elizabeth van Bosheijden, j. d., geboore te Sommelsdijk en bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[07-09-1797]
7. September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit de Mel, j. m., gebooren te Delft, met Aleida Johanna Buijs, geboore te ???s Bosch, wedu. van Lauwrens de Bruijn, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[26-10-1797]
26 October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Engel van Drongelen, j. m., gebooren te Dordrecht en woonende te Middelharnis, met Dimmetje van der Gevel, j. d., geboore te Dirksland en woonende alhier, alhier getrouwt
[30-11-1797]
1797 den 30 November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Wouterze Hameteman, j. m., gebooren te Sommelsdijk, en Jannetje de Geus, j. d., gebooren in de O. Tonge, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[03-01-1798]
1798 den 3 Jannuarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Marinusze Hoogstraate, wedr. van Dana Arendze Hoogzant, met Lena Pieterze Spenis, wed. van Pleunis Prins, bijde gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[03-01-1798]
Den 3 Jannuarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Adam Andriesze Hartensveld, j. m., met Cornelia Janze Kleijn, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[10-01-1798]
10 Jannuarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Dominicus van der Swam, j. m., geb. te Katwijk aan den Rhijn, met Willemje Adrianuze Kapteijn, j. d., geb. te Sommelsdijk, bijden woonende alhier
[14-02-1798]
14 Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Zeedijk, j. m., gebooren te Middelharnis, en Grieta Schelvis, j. d., geboore te Sommelsdijk, beiden woonende alhier, alhier getrouwt??
[01-03-1798]
1798 den 1 Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Aren Pieterze Bot, j. m., en Berendina Cornelisse van Vugt, j. d., bijden gebooren te Dirksland en woonende alhier, alhier getrouwt
[05-04-1798]
Den 5. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Huijbregt Corstiaanze Knaape, j. m., en Jannetje Arendze Volwerk, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt 29 do.
[05-04-1798]
Den 5 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan van Beek, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, en Arendje Korving, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwt
[05-04-1798]
Den 5 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Daniel Koek, j. m., gebooren te Goedereede en woonende te Dirksland, en Maria Spee, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwt
[12-04-1798]
Den 12 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Robregt Dijkers, j. m., gebooren in Sommelsdijk, en Jannetje Oosterling, j. d., geboore in de N. T., bijden woonende onder Sommelsijk, alhier getrouwt
[12-04-1798]
1798 den 12. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Mijndert Hanke, j. m., en Pieternella van der Mijde, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[12-04-1798]
Den 12 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Herbert Cornelisze Grootenboer, j. m., en Jannetje Danielze van Strien, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[12-04-1798]
Den 12 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Herbert Gerritze Grotenboer, j. m., en Cornelia Jakeze Kardux, j. d., bijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[18-04-1798]
18 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob van der Baan, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, en Maria Michielze Zweerus, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwt
[02-05-1798]
2. Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Michiel Hendrik Callenfels, wedr. van Lauwrina Nebbens, gebooren te Middelburg, en predikant te Sommelsdijk, met Cornelia Renetta van der Valk, wed. van Fran??ois Armstrong, gebooren te Dirksland, bijden woonende alhier, den 20. Meij door Do. Hoffman, predikant te Herkingen, in den echt vereenigd
[03-05-1798]
1798 3. Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Meijndert van den Berg, wedr. van Maria Kuijper, gebooren te Sommelsdijk, met Neeltje Karbijn, j. d., geboore te Numansdorp, bijden woonende alhier, alhier getrouwt??
[10-05-1798]
10 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem But, wedr. van Pieterje van den Houten, gebooren te Sommelsdijk, met Emmetje Vermaas, wedu. van Meerten Verbiest, geboore te Oudbijerland, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[24-05-1798]
24 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Breur, wedr. van Willemje Ottervanger, gebooren in de Oude Tonge en woonende te Sommelsdijk, met Arendje Both, j. d., geboore te Sommelsdijk en woonende te Middelharnis, alhier getrouwd
[20-07-1798]
20 Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Job Leendertze de Bruijn, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, en Adriana van Nimwegen, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk
[04-10-1798]
4e October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Marinus Peekstok, wedr. van Elizabeth Boogert, geb. in de N. Tonge, met Caatje Grootenboer, laats wed. van Abraham Bodt, geboore in de Klundert, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[18-10-1798]
1798 18. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Leendertze de Bruijn, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, en Cornelia van Bergen, j. d., geboore te Dirksland en woonende alhier
[02-10-1798]
2. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerardus Jongejan, geboore te Sommelsdijk, en Maria de Ruijter, j. d. geboore te Katwijk aan den Rhijn, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[07-03-1799]
1799 7. Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van Gruningen, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Grieta Verwers, wed. van Pieter Schelvis, geboore te Gameren, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[07-03-1799]
7. Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Sulkens, j. m. gebooren te Sommelsdijk, en Magrieta van der Waal, j. d., geboore te Middelharnis, bijden woonende alhier, alhier getrouwd??
[14-03-1799]
14. Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob van Klink, j. m., en Hendrika van Wezel, j. d., gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[04-04-1799]
4. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Adriaan Beens, j. m., gebooren te Z.zee, met Catharina van Zuuren, wed. van Cornelis Manneke, geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[11-04-1799]
11 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Marinus van Splunteren, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Jannetje Lusdonk, j. d., geboore te Hardingsveld, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[11-04-1799]
11. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Klaas Lodder, wedr. van Neeltje van der Pauw, met Grieta Mattijzen, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwd??
[11-04-1799]
11. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit van der Stad, j. m., met Willemina Kranse, j. d., bijden woonende en gebooren alhier, alhier getrouwd
[23-05-1799]
23. Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Frans van Gelder, j. m., gebooren te Middelharnis, met Cornelia van Heukelom, j. d., geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[10-10-1799]
10 October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Breur, laatst wedr. van Arendje Bodt, gebooren in de O. Tonge, met Johanna van Altena, wede. van Jacob Groenendijk, geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[17-10-1799]
17 October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Daniel van den Broek, j. m., gebooren en woonende in de N. Tonge, met Elijzabeth Gelderblom, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, alhier getrouwd
[22-11-1799]
22 November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan de Graaff, j. m, gebooren te Sommelsdijk, en Adriaantje Heerder, wed. van Goris Verhulp, geboore te Middelharnis, beijden woonende alhier, alhier getrouwd
[05-12-1799]
5. December zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit Zulkes, j. m., en Lijdia Holleman, j. d., bijde gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[02-05-1800]
1800 2. Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Bos, j. m., gebooren te Sommelsdijk, en Rosetta de Rooij, j. d., gboore te St. Anneland, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[27-11-1800]
1800 den 27. November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Klaas Buth, wedr. van Grieta Verwers, gebooren te Sommelsdijk en woonende onder de jurisdictie van Melissant, en Maatje van der Velde, j. d., gebooren woonende alhier, alhier getrouwd
[15-01-1801]
1801 15. Jannuarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Abram van Spluntere, gebooren te Sommelsdijk, en Maria Melis, geboore in Den Briel, bijden woonende alhier, alhier getrouwd
[16-04-1801]
16 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gijsbert Struijk, j. m., gebooren en woonende te Dirksland, en Adriaantje Grootenboer, j. d., geboore en woonende alhier, getrouwd
[16-04-1801]
16 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Lukart, j.m., en Pieterje Staal, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[30-04-1801]
30 April zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Arend Kinderdijk, j. m. gebooren onder Meurs en woonende onder Melissand, en Jinnicke Grouwels, wed. van Pieter Krouws, geboore onder Meurs en woonende alhier, alhier getrouwd
[30-04-1801]
1801 30. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Theijl, gebooren te Sommelsdijk en woonende onder Meliszand, en Elizabeth van der Velde, j. d., geboore en woonende alhier, alhier getrouwd
[15-07-1801]
15 Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arie Noordijk, j. m. gebooren onder Melissand, en Bere(n)dina van Vugt, wed. van Arend Bot, geboore te Dirksland, bijden woonende alhier, alhier getrouwt
[06-11-1801]
6 November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob de Graaf, j. m., en Neeltje Johanna Witz, j. d. beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwt
[06-11-1801
6. November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianus Weda, j. m., gebooren te Sommelsdijk, en Pieterje Niepjes, j. d., geboore te Stad aan ???t Haringvlied, beijden woonende alhier, alhier getrouwt??
[08-11-1801]
8. November zijn, na ontvange acte vande N. Tong, alhier getrouwt Andries Volwerk en Adriaantje Schuling
[11-03-1802]
1802 11. Maart zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Pieter Aardze Kalle, wedr. van Cornelia Buth, gebooren en woonende te Sommelsdijk, en Jaapje Molenaar, j. d., geboore te Dirksland, bijden woonende alhier, getrouwd
[30-03-1802]
30 Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Beschier de Korte, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Johanna van der Meijde, j. d., geboore en woonende te Sommelsdijk, getrouwd
[01-04-1802]
1e April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Kievit, j. m., geboore te Sommelsdijk, met Jacoba de Bruijn, geboore te Middelharnis, beijden woonende alhier, getrouwd
[08-04-1802]
8. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Maarten Arendze, j. m., met Johanna Kranse, j. d., beijden geboore en woonende alhier, getrouwd
[08-04-1802]
8. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Arend van den Bogert, j. m, met Amerensje van Putten, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, getrouwd
[15-04-1802]
15 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Jan Henderikzen, j. m., gebooren te Steeningen bij Zutphen, met Johanna Janse, wede. van Jan Belet, geboore te Elkum, beijde woonende onder Sommelsdijk
[15-04-1802]
15 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Schol, j. m., en Aagje van Ochem, j. d., beijden gebooren en woonende alhier
[01-05-1802]
1e Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Roelof Wijmans, j. m., gebooren en woonende in ???s Bosch, en Maria van der Schoor, j. d., gebooren en woonende te Sommelsdijk
[09-06-1802]
9. Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Evert de Veer, j. m., gebooren te Aarnhem, en Anna Katrina de Veer, geboore te Sommelsdijk, bijden woonende alhier
[10-06-1802]
10 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Lauwrens Hollander, j. m., met Johanna Roelandze Kattestaard, j. d., beijden gebooren en woonende alhier
[10-06-1802]
1802 10 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Bal, j. m., gebooren en woonende te Z.zee, met Neeltje Sweeris, j. d., geboore en woonende alhier, getrouwd
[09-09-1802]
9. September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Emanuel Kindt, j. m., gebooren in het Hertogdom Wurtemberg in Stukart, en Hendrica Wilhelmina Klaasze, j. d., geboore te Rotterdam, beiden woonende alhier, getrouwd
[14-09-1802]
14. September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Boezer, j. m., gebooren en woonende te Dirksland, met Maria Adamze van der Sluijs, j. d., geboore te Middelharnis, woonende alhier, getrouwd
[21-10-1802]
21. October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Cabos, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Willemina Christina Vos, j. d., geboore te ???s Hage en beijden woonende alhier, getrouwd??
Einde van jaar 1802
[17-02-1803]
17. Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Philip Plukhooij, j. m., en Cornelia de Vogel, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, getrouwd
[31-03-1803]
31. Maart zijn bij ons in ondertrouw opgenoomen Matthijs Hollander, j. m., en Geertruij Lugthart, j. d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[07-04-1803]
7 April 1803 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Job Duijm, j. m., en Kaatje Lobs, j.d., beijden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[14-04-1803]
14. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Kieviet, j. m., en Aaltje Grotenboer, j. d., beijden gebooren en woonende alhier
[21-04-1803]
21 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit van de Bergh, j. m., gebooren te Sommelsdijk, en Annetje Witvlied, j. d., geboore te Stellendam, beiden woonende alhier
[21-04-1803]
1803 den 21 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianus Robijn, j. m., gebooren te Herkingen, en Aaltje Klos, j. d., geboore in de O. Tong en beijden woonende alhier, alhier getrouwd
[12-05-1803]
Den 12 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Huijbregt de Haas, j. m., gebooren en woonende onder de Oude Tonge, en Cornelia Tichelman, j. d., geboore en woonende onder Sommelsdijk, in de O. Tong getrouwd
[07-07-1803]
7. Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van der Zwam, wedr. van Willemtje Kapteijn, gebooren te Catwijk aan den Rheijn, met Jobje Koudijzer, wed. van Cornelis Grotenboer, geboore te Middelharnis en beiden woonende alhier, alhier getrouwd
[07-07-1803]
7. Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Schelvis, j. m., met Maria van Westerum, j. d., beiden gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd
[14-07-1803]
14. Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Maarten Kranenburgh, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Maatje de Geus, wede. van Job Verlee, geboore te Ooltgensplaat, beijden woonende alhier, alhier getrouwd
[25-08-1803]
1803 den 25. Augustus zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem de Bruijn, wedr. van Susana van Gilst, geboore te Eeten onder ???t land van Heusden, en Anna Elizabeth Korts, wed. van Roelof de Wit, geboore te Herp, beijden woonende alhier, alhier getrouwd
[15-09-1803]
15 September zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van der Salm, j. m., gebooren te Gameren, en Saartje van Son, j. d., geboore te Dortrecht, beiden woonende alhier, alhier getrouwd
[06-10-1803]
6 October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Krijn Nelis, j. m., gebooren in O. Plaat, en IJda Groenendijk, j.d., geboore te Sommelsdijk, beijden woonende alhier, alhier getrouwd
[26-10-1803]
26 October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Vink, j. m., gebooren en woonende onder Middelharnis, en Rebecka de Geus, wed. van Jan Kammeraad, geboore te Ooltgensplaat en woonende onder Sommelsdijk, alhier getrouwd
Einde van het jaar 1803
[12-01-1804]
1804 den 12 Jannuarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pleunis Janze Krijger, j. m., geboore en woonende te Middelharnis, met Margrieta van der Linde, j. d., geboore te Rotterdam en woonende alhier
[09-02-1804]
Den 9 Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Langbroek, wedr. van Cornelia Vergouden, gebooren onder Prinsland, met Sara Kasteleijn, j.d., geboore te Sommelsijk en beiden woonende onder deze jurisdictie, alhier getrouwd??
[06-04-1804]
6 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Heijndrik Arendz Hartman, wedr. van Arjaantje Lauwrisze Hollander, geboore in de Oude Tonge, met Arentje Pieterze van den Bliecq, wed. van Wilhelmus Franke, geboore te Middelharnis, beiden woonende alhier
[12-04-1804]
12 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Schelvis, j. m., met Anna Maria Wilhouwer, j.d., beijden gebooren en woonende te Sommelsdijk
[12-04-1804]
12. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Jansz Hoogmoet, j. m., met Ida Willemze de Bruijn, j. d., beijden gebooren en woonende te Sommelsdijk
]12-04-1804]
1804 12. April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Barend van Schelle, j. m., met Neeltje Jansz Hoogmoet, j. d., beijden gebooren en woonende te Sommelsdijk
[21-06-1804]
Den 21 Junij zijn in ondertrouw opgenoomen Jan Willemze Rademaker, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Agata Leonardsze Gestel, j. d., gebooren te Ooltgensplaat en beijden woonende alhier
[30-08-1804]
30 Augustus zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Rademaker, laatst wedr. van Maria de Ruijter, gebooren op de Lage Swaluw, met Adriaantje Holleman, wed. van Jan Aleman, geboore te Sommelsdijk, beijden woonende alhier
[01-11-1804]
Den 1 November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Abram Leendertze van Antwerpen, wedr. van Aaltje Janze Theijl, en Pieternella Arendze Kranse, wed. van Jacobus Hakkebrak, beijden gebooren en woonende alhier
[08-11-1804]
8. November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Springvloed, j. m., gebooren te Sommelsdijk, met Huijbertje Bris, j. d., geboore te Middelharnis, bijden woonende alhier
[31-01-1805]
1805 den 31en Januarij is in wettigen ondertrouw opgenoomen Klaas Buth, weduwenaar van Matje van der Velden, gebooren te Sommelsdijk en woonende onder het gebied van Melissand, met Jannetje Trommel, gebooren te Middelharnis en woonende te Sommelsdijk, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd
[14-03-1805]
Den 14en Maart is ondertrouwd Jacobus Marinusse Peekstok, j. m., met Johanna Pieterz Kortweg, j. d., beiden gebooren en woonende te Sommelsdijk, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd
[25-04-1805]
Den 25en April is ondertrouwd Pieter Luijendijk, wedr. van Katelijntje Kooijmans, gebooren en woonende te Middelharnis, met Ariaantje Zeedijk, wed. van Cornelis Kalle, gebooren onder Middelharnis en woonende te Sommelsdijk, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd
[13-06-1805]
Den 13en Junij is ondertrouwd Cornelis Peeman, j. m., gebooren te Middelharnis, met Neeltje Wabbes, j. d., gebooren te Sommelsdijk en beiden hier woonachtig, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd
[27-06-1805]
Den 27en Junij is ondertrouwd Arend van der Daf, j. m., met Matje Kabos, j. d., beiden gebooren en woonende alhier, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd??
[27-06-1805]
1805 den 27en Junij is ondertrouwd Jan Broeke, wedr. van Jacomijntje van Oostvoorn, gebooren te Lekkerkerk, met Cornelia Metzelaar, wed. van Jilles Tulp, gebooren te Sommelsdijk, beiden woonende alhier, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd
[01-08-1805]
Den 1en Augustus is ondertrouwd Jan Wielhouwer, j. m., met Ariaantje Grootenboer, j. d., beiden gebooren en woonende te Sommelsdijk, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd
[08-08-1805]
Den 8en Augustus is ondertrouwd Adrianus Vreeswijk, wedr. van Magdalena Hollaar, gebooren te Sommelsdijk, met Johanna Plak, j. d., gebooren te Kralingen, beiden woonende alhier, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd
[05-09-1805]
Den 5en September is ondertrouwd Cornelis Volwerk, j. d., met Cornelia Hartinxveld, j. d., beiden gebooren en woonende alhier, na drie weken in den huwelijken staat bevestigd
[24-10-1805]
?? ?? ?? ?? ??Den 24en October is ondertrouwd Pieter Jacobsz Mulder, weduwenaar van Pieternella Noordijk, met Elizabeth Jacoba van den Ende, weduwe van Johannes Oosterling, beide gebooren en woonende alhier, den 27en Nov. zijn dezelven alhier getrouwd??
[24-11-1805]
Den 24en November is ondertrouwd Cornelis Spee, j. m., gebooren en woonende alhier, met Antje Sijl, j. d., gebooren te Nieuw-Beierland en woonende alhier, welke persoonen op den 8 Dec. plegtig in den huwelijken staat sijn ingezeegend
Dit schijnt het laatste jaar te sullen blijven dat door Ds. J. Montijn in den huwelijken staat plechtig is ingezeegend
[07-02-1806]
Den 7 Februarij is ondertrouwd Cornelis van der Vlugt Jacobsz, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende te Middelharnis, met Adriana Keijzer Antoni???s dogter, j. d., gebooren en woonende te Sommelsdijk
[10-02-1806]
Den 10 Februarij is ondertrouwd Jacob Jacobse van der Sluis, j. m., gebooren en woonende te Middelharnis, met Neeltje Fransdr van den Berg, j. d., gebooren en woonende alhier
Sommelsdijk onder het voormaalig gewest Holland getrokken zijnde (alwaar reeds in het jaar 1796 den predikanten op eene boete van f 150 was verboden den huwelijken staat in te zeegenen, ten zij hun alvoorends, schrivtelijk, bleek dat dit reeds geschied was voor een commissie uit het plaatselijk bestuur) wilde de Ballieu van Middelharnis L. Kolff de huwelijksproclamatien der twee laatste paaren, op schrivtelijk verzoek van den kerkenraad (die de oude gewoonte, in Zeeland thans nog plaats grijpende, wilde volgen, wijl zij tot hier toe nog geen verbod van de Hooge Regeering over Holland kendde) niet toestaan, de ouders der ondertrouwden voor de gevolgen vreezende, hebben hunne kinderen door het gemeente-bestuur in ondertrouw laaten opneemen, door welke zij in den huwelijken staat zijn ingezeegend, wijl nu de ouders zelve dien weg in wilden slaan, heeft de kerkenraad zich dit laaten welgevallen, het welk ten gevolgen heeft gehad, dat tot hiertoe niemand voor den kerkenraad verscheenen is om zich in ondertrouw te laaten opneemen om vervolgends door den predicant in den echt te worden ingezegend
Omnia iam fient fieri quae posse negabam
N. S.
J. Montijn v. d. m.
Den 27 April 1807