Sommelsdijk ??? doop 19 augustus 1689; dopen 16 mei 1671 ??? 13 september 1682; trouwen 7 september 1669 ??? 16 oktober 1676

Doopboek van 1671 tot 1682

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Sommelsdijk
Inv. No. 3.

Den 19 Aug. 1669
Vad. Cornelis Willemsen Hobus
Moed. Pieterjen Joris van der Meer
Kind Joris
Getuijg. Gillis Bogerman, Gillis Willemsen Hobus, Maetje Joris van der Meer, Aerjaenjen Cornelis van der Schilt

Den 16 Meij 1671
Vad. Jan Rijxe
Moed. Leenjen Cornel.
Kind Grietje
Getu. Jan Leendersen van de Boom, Lisebet Cornelis

Den 1 Junij
Vad. Adriaen Joossen
Moed. Katerinjen Jans
Kind Joos Arensen
Getuijgen Adriaen Cornelissen, Rebecca Cornelis

Den selven dato
Vad. Jacop Appel
Moed. Willemjen Arens
Kind Soetje
Get. Leendert Arsen, Neeljen Engels

Den 4 Junij
Vad. Marinus Jansen Schellevis
Moed. Leenjen Cornel.
Kind Cornelis
Getuij. Jan Jansen Schellevis, Hendrick Cornelissen, Madeleenjen Cornelis

Den 8 Junij
Vader Marinus Pauwelsen
Moed. Geertruijt Tonissen
Kind Dirckje
Getuijg. Paulus Paulussen, Jan Teunissen, Teunjen Pauwels

Den 14 Junij
Va. Jan Rocussen Kempe
Moed. Pieterjen Cornel. Plockhoijs
Kind Rocus
Get. Arjen Corneliss Plockhoij, Gijs Rocussen, Maria Cornel. Plockhoijs

Den 11 Julij
Vad. Jacob Cornelissen Wittekoeck
Moed. Mari Barents Plockhoij
Kind Josijna
Get. Aren Barensen Plockhoij, Sarenjen Barens Plockhooij

Dito??
Vad. Jacob Philipsen
Moed. Janeken Isax
Kind Majen
Getuijgen Andries Geersen, Neeljen Gouvernenics

Den 18 Julij
Vad. Cornelis Jansen van Velden
Moed. Arjaenjen Corneliss. Visser
Kind Lidia
Getuijgen Crijn Leendersz Naeckt, Jan Johannissen Noortloot, Majen Cornelis

Den 26 Juli
Vad. Cornelis Huijgensen
Moed. Aeljen Adams
Kind Cornelis
Getuijgen Japick Cornelissen, Saerjen Dijngemans

Den selven dito
Vad. Huijbregt Cornelissen Vettekaes
Moed. Lisebet de Rooij
Kind Pieter Groenenboer
Getuijg. Cornelis Vettekaes, Janeken Pieters

Den 2 Aug.
Vad. Japick Huijbrechtsen
Moed. Marij Pieters??
Kind Huijbrecht
Getuijgen Hiob ende Lisebeth Huijbrechtsen

Den selven dito
Vad. Stoffel van Rhenen
Moed. Cornelia Roosland
Kind Leendert
Getuijgen Nicolaus van ? met sijn huijsvrou

Den 9 Aug.
Vad. Jan Willemsen But
Moed. Cornelia Cornelis
Kind Willem
Getuijgen Heijndrick Willemsen, Stijnjen Pieters

Vad. Stoffel Huijbregtsen (Kote)
Moed. Janneken Jans
Kijnd Stijnjen
Getuijgen Leendert Huijbrechtsen van der Schilt, Haegjen Huijbregts

Den 16 Aug.
Vad. Pieter Bastiaensen Casteleijn
Moed. Cornelia Cornelis
Kind Anna
Getuij. Machiel Bastiaensen Casteleijn, Neeljen Arens

Den 23 Aug.
Vad. Leendert Cornelissen
Moed. Lisebeth Arents
Kind Cornelis
Getuijgen Cornelis Kalle, Lisebeth Pieters

Den selven
Vad. Jochem Lambrechtsen
Moed. Lijnjen Jans
Kind Jan
Getuijgen Gijsbrecht Jansen, Geertjen Cornelis

Den selven
Huijbrecht Tonissen Noorloot
Moed. ???
Kindt Teunken
Getuijgen Jan Teunissen Noorloos & Lijnjen Teunissen

Septemb. den 6
Vad. Leendert Halebeke
Moed. Cornelia Loose
Kind Dingena
Getuijgen Crijn Leendersen Naeckt, Dijngena Leenders

Vad. Johannes Schaveel
Moed. Majen Tonis
Kind Japick
Getuij. Teunis Trommel, Neeljen Japix

Den selven dito
Vad. Daniel van Aflaken
Moed. Elisabeth Bane
Kind Alette
Getuigen Lowijs van Aflaken, Arjaenjen van Aflaken

Den selven dito
Vad. Tunis de Bruijn
Moed. Grijtjen van Aflaken
Kind Arenjen
Get. Leendert Pietersen de Bruijn, Lowijs van Aflaken, Anneken Pieters

Den 13
Vad. Machiel Costerius
Moed. Marijjen Boelhouwers
Kind Boelhouwer
Getuijg. Jasper de Glasemaker, Neeljen Boelhouwer

Den 20
Vad. Jacob Albertus de Hennin
Moed. Maria Cretau
Kind Paulus Jacob
Getuij. Jacob de Hennijn, Paulus Ferius, Eva Valx

Vad. Abraham de Ridder
Moed. Arjaenjen Jaques
Kind Lidia
Getuij. Jaques Verhulp, Corstiaen Lodewijx, Catlijnjen Verhulp

Den 27
Vad. Jannis Marinissen Breeman
Moed. Anneken Jans van der Lidt
Kind Marinus
Getuijgen Trijnjen Arens, Marinus Breeman

Vad. Cornelis Basert
Moed. Pieterjen Pieters
Kind Rocus
Getuijgen Claes Cornelissen Basert, Marij Pieters

Vad. Barendt Eliassen
Moed. Jacomijnjen Joos
Kind Teunis
Getuijgen Geert Eliassen, Jacomijnjen Joos

Den 2 octob. 1671??
Vad. Aren Cornelissen Plockhoij
Moed. Arjaenjen Geertsen Spaenjaers
Kind Lisebeth
Getuijg. Paulus de Ridder, Marij Cornelis Plockhoij

Een kindt in bastaerdie geteelt
Moed. Stoffelijnjen Pieters
Kind Niclaes
Getuijgen Cornelia Cornelis

Vad. Willem Cornelissen
Moed. Aggenijtjen Tuenis
Kind Cornelis
Getuijgen Jan Cornelissen, Janneken Cornel.

Den 25 octob.
Vad. Claes Heijndrixen
Moed. Truijtje Cornelis
Kind Heijndrick
Getuij. Aren Heijndrixen, Catlijnjen Pieters

Vad. Arij Cornelissen
Moed. Neeljen Arens
Kind Arenjen
Getuij. Barent Simonsen, Majen Arens

Vad. Japick Japicksen Punt
Moed. Pieternelle Baltens
Kind Balten
Getuij. Pieter Abrahamsen, Leenjen Cornelis

Den 12 octob.
Vad. Jan Pietersen Man
Moed. Majen Cornelis Visser
Kind Pieter
Getuij. Hendrick Willems But, Stijnjen Pieters

Den 17 octob.
Vad. Cornelis Stevensen
Moed. Josijnje Wittekoecke
Kind Maria
Getuijg. Seeger Stevensen, Janneken Stevens

Den 24
Vad. Hendrick Danissen
Moed. Marije Cornelis
Kind Majen
Getuijgen Tunis Jansen, Barbel

Vad. Daniel Flore
Moed. Ceeljen Dijngemans van Goederheijde
Kind Dijngena
Getuijg. Cornelis Dingemansen van Goederheijde, Aren Plockhooij

Vad. Jan Abrahamsen Tromel
Moed. Martijnjen Dirx
Kind Dirckjen
Getuijg. Aren Dirxen Bott, Neeljen Janse

Den 1 novemb.
Vad. Jan Teussen
Moed. Cornel. Cornelis
Kind Aren
Getuijg. Willem Teus, Marij Cornelis

Den 4
Vad. Isaak Pietersen
Moed. Majen Jans
Kind Pieter
Getuijg. Joos Pietersen, Saerjen Pieters

Den 9
Vad. Cornelis Hiocchensen Voorbeijtel
Moed. Janeken Cornelis Ratte
Kind Cornelis
Getuijg. Jan But, Cornelia Ratte, Willem Willemsen

1e
Vad. Pieter Danielsen Troost
Moed. Anna Berens
Kind Susanna
Get. Pieter Pietersen van der M?, Jesijnjen van ?st?

Den 16
Vad. Jacob Arensen Curvijnck
Moed. Bastiaenjen Cornelis
Kind Leena, Lisebeth
Getuij. Aren Arensen Curvijnck en Lisebeth Cornelis, Pieter Jansen Visser, Marij Arensen Curvijnck

Den 30 novemb.
Vad. Japick Japicksen Mooijert
Moed. Majen Boudewijns
Kind Cornelis
Get. Majen Japix, Hester Cornelis, Claes Jansen Bouwen

Vad. Abraham Aersen
Moed. Jaepje Philips
Kind Frans
Getuijg. Geerart Eliassen, Heijlje Pieters

Vad. Willem Abrahamsen Backer
Moed. Aeljen Dirx
Kind Dirck
Getuijg. Japick Cornelissen, Willemijnjen Dirx, Marij Pieters

Den 2 decemb.
Vad. Bartelmeus Pietersen Hoogstrate
Moed. Stoffelijnjen Arens
Kind Cornelis
Getuijg. Helsje Pieters

Den 6 decemb.
Vad. Hendrick Willemsen But
Moed. Stijnjen Pieters
Kind Pieter
Getuijg. Jan Pietersen Man, Majen Cornelis

Den 13
Vad. Joos Berensen Plockhoij
Moed. Janeken Lambrechts
Kind Berent
Getuij. Aren Berensen, Arenjen??

Den 16
Vad. Jan Jansen Schellevis
Moed. Janneken Willems
Kind Marij
Getuijgen Marinus Jansen, Majen Jans

Den 3 Janua. 1672
Vad. Anthonij Casteleijn
Moed. Susannejen Ridders
Kind Helena
Getuijgen Balten Leendersen Casteleijn, Jan de Jonge, Agatha de Leur en Catrina de Hase

Vad. Willem Cornelisse Tromel
Moed. Lisebeth Cornelis
Kind Japick
Getuijg. Daniel Tromel, Willemjen Arjaens

Den 6
Vad. Heijndrick Pietersen van Schelle
Moed. Janneken Pauwels
Kind Laureijs
Getuijg. Paulus Pauwelsen, Crijn Philipsen, Majen Jans, Teunjen Pauwels

Den 13
Vad. Steven Gillissen
Moed. Majen Cornelis
Kind Jan, nu twee jaren out
Get. Cornelis Simonsen

Den selven dito
Vad. Cornelis Rocussen
Moed. Marij Verwinde
Kind Aren out 4 a 5 jaren
Get. Cornelia Cornelissen

Den selfden dito
Vad. Louter Cruijslander
Moed. Lena Bane
Kind Arnoldus
Get. Pr. Engelsen Kas, Maertje Bane

Den 17
Vad. Jasper Jansen
Moed. Jacomijnjen Willems
Kind IJdia
Getuig. Teunis Willemsen en Willem Jansen, Majen Cornelis

Den 22 Janua.
Vad. Dirck Cornelissen Visser
Moed. Majen Willems
Kind: Willem
Getuijgen Marten Houwersen, Lisebeth Willems

Den 27
Vad. Mathijs Cornelissen van den Houte
Moed. Helena?? Bosvelts
Kind Adrianus
Getuijg.: Adriaen Verburgh, Cornelia Bosv.

Den 31
Vad. Gillis Willemsen Obis??
Moed. Arjaenjen Cornel. van der Schilt
Kind Janeken
Getuijgen Cornelis en Leendert van der Schilt, Majen Jans

Vad. Bastiaen Marinissen ?
Moed. Madaleenjen Pieters
Kind Johannes
Get.: Aren Japicksen Brouwer, Pieterjen Arens

Den 10 feb.
Vad. Geert Arensen
Moed. Cornelia Cornelis
Kind Cornelis
Get. Hendrick Jansen, Janeken Cornelis

Den 17
Vad. David IJsbransen
Moed. Marinajen Aellebeke
Kind IJsbrant
Getuijg. Dijngeje Japix, Japick IJsbransen, Claes Marinissen, Susaneken

Vad. Aren Jansen Hoogstrate
Moed. Aeljen Arens Goethart
Kind Machtelt
Getuijg. Gijsb. Jansen Jonckhere, Lisebeth Gerrits van den Ende

Den 29
Vad. Jan Teunissen Noortloos
Moed. Saarjen Japix
Kind Teunis
Getuijg. Huijsbrecht Teunissen Noorloos, Gerrit Pietersen Blieck, Majen Huijbers, Mijnjen Teunis

Den selven
Vad. Jacob Cornelissen Dijcke
Moed. Dijngejen Cornelis
Kind Cornelis
Getuijg.: Arij Woutersen, Cornelis Huijgens, Janneken Heijndrix

Den 3 Martij
Vad. Cornelis Dijngemans Besooijen
Moed. Anneken Jans Flore
Kind Dijngeman
Getuijgen Leendert Jansen, Marij Aellebeke

Den 7
Vad. Willem Mechielsen de Grave
Moed. Janeken Jaspers
Kind Anneken
Getuij. Leunis Arensen Keijser, Willemijnje Mechiels

Den 13 Martij
Vad. Matthijs Philipsen
Moed. Lena Thijs
Kind Philip
Get. Gerrit Pietersen Blijcker, Pieternelle Philips

Den 23 martij
Vad. Cornelis Arensen
Moed. Sijtje Cornelis
Kind Aren
Getuij. Jocchem Lambregtsen, Geerjen Cornelissen

Den 27 Martij
Vad. Hendrick Jansen Hoogstrate
Moed. Celeje Leenders
Kind Leendert
Get. Engel Jansen, Geerjen Cornelis

Het kind is van vreemdelijcke ?rckers, vrou in het schip tusschen Rotterd. en Sommelsd. is in t craem gekomen??
Vad. Samuel Davidsen
Moed. Janneken Samuels
Kind David
Getuij. Anneken Sanders

Den 1 april
Vad. Leendert Leendersen Plockhooij
Moed. Dijna Arens Stapels
Kind Pieterjen
Get. Arjaen Japicksen Hoecman, Aeljen Leenders Plockhooij

Den 10 ap.
Vad. Cornelis Willemsen Obis
Moed. Pieterjen Joris van der Meer
Kind Willem
Getuij. Gillis Willemsen, Leenjen Cornelis

Den 17 ap.
Vad. Hendrick Arensen van der Meulen
Moed. Lena Huijbrechts
Getuijg. Sara Jans
Kind Jacob??

Dito
Vad. Bastiaen Japixen Verbos
Moed. Arjaenjen Dirx
Kind Toonjen
Getuijgen Aren Dirx, Lisebeth Japix

Den 19
Vad. Heskia Esdras Kalle
Moed. Cornelia Arens
Kind Esdras
Getuij. Cornelis Cornelissen Kalle, Anneken Esdras

Den 24 april
Vad. Leendert van der Stadt
Moed. Leenjen Aerts
Kind Jan
Getuijgen Marij Aelbeeke, Leendert Jansen

Den 1 maij
Vad. Teunis de Grave
Moed. Marij Heijndrixen de Herder
Kind Jannis
Getuijg. Isack van der Daf, Aelje van der Daf

Dito??
Vad. Cornelis Stevensen Kalle
Moed. Pieterjen Arens Kolf
Kind Aert
Getuijgen Leendert Aersen Kolf, Cornelia Aers Kolf

Den 2 maij
Vad. Gerrit Japicksen
Moed. Marij Cornelis
Kind Catlijnjen
Getuijg. Marij Heijndrix

Dito
Vad. Japick Arensen Konijnck
Moed. Lisebeth Heijndrix
Kind Gleijnje
Get. Bartel Hooghstrate, Catlijne Frans

Den 8 meij
Vad. Machiel Bastiaensen Casteleijns
Moed. Neeljen Arens
Kind Anneken
Get. Cornelis Stoffelsen, Catlijnjen Japix

Dito
Vad. Pieter Leendersen van Hove, doch doodt
Moed. Mijnjen Leenders
Kind Pieterje
Getuigen Leendert Willemsen, Cornelia Jans

Den 15 meij
Vad. Jan Pietersen de Bruijne
Moed. Arjaenjen Commers
Kind Neeljen
Getuijg. Teunis Trommel, Cornelis Voorbeijtel, Sibilla Claes

Dito
Vad. Eldert Ariaensen van der Meij
Moed. Corstiaenjen Harmans
Kind Aris
Get. Ester Abrahamsen Doornheijn

Den 16 meij
Vad. Arij Dirxen Bot
Moed. Neeljen Snels
Kind Majen
Get. Arjen Arsen Garegoet, Majen Pieters

Den 1 junij
Vad. Frans Heijndrixen
Moed. Neeljen Cornelis
Kind Neeljen
Getuijg. Seeljen Leenders, Cornelis Cornelissen Capitael

Vad. Willem Verkuijl
Moed. Josijna van der Heijde
Kind Dirck
Getuijg. Gijsbrecht Drooghuijt, Cornelia Bosvelts

Den 4e junij
Vad. Govert de Rijke
Moed. Janeken Stevens
Kind Willemijnjen
Getuijg. Ambrosius Viggers, Josijnjen Wittekoecke

Vad. Job Lievensen Konijnck
Moed. Trijnjen Leenders van der Boom????
Kind Hiob
Getuij. Japick Arjaensen Konijnck, Pleunjen Hiobs, Lisebeth Hiobs

Den 9
Vad. Abraham Coomans
Moed. Teunjen
Kind Johanes
Getuijg. Jacob Krijnsen, Marinus Flore, Lisebeth Verscheure

Den 13
Vad. Matteus Aelbregtsen
Moed. Sijtjen Cornelis
Kind Aelbrecht
Get. Willem Jansen Timmerman, Anna de Haen

Den 26 Junij
Vad. Aren Pietersen Apenbroecke
Moed. Katlijnjen Pieters
Kind Aeljen
Get. Japick Jansen, Susanneken Jans

Vad. Barent Simonsen Tulp
Moed. Neeljen Marcus
Kind Marij
Getuijg. Arij Cornelissen van Gent, Claesjen Marcussen

Den 10 Julij
Vad. Adriaen van der Burcht
Moed. Cornelia Bosvelt
Kind Anthonij
Getuijgen Matthijs van den Houte, Cornelia Cents

Den 12
Vad. Japick Dirxen den Thijn
Moed. Leendjen Leenders van Hoole
Kind Willem
Get. Leendert Japixen van Hoole, Jan Cornelissen Turf, Majen Jans

Den 14
Vad. Pieter Reijniersen Curvijnck
Moed. Aneken Andries Gaveel
Kind Reijnier
Getuijg. Teunis Arensen Groenewech. Neeljen Reijns

Vad. Leendert de Bruijne
Moed. Majen Jans
Kind Martijnje
Getuijg. Pleunis Jansen, Gisbert Joncker, Majen Japix

Den 31 Julij
Vad. Jacob Appel
Moed. Willemjen Arens Wollef
Kind Leendert
Getuijgen Leendert Appel, Susannetje Appel

7 Aug.
Het kindt van een vluchtelijng
Vad. Marinus Jansen
Moed. Heijljen Heijndrix
Kind Trijnjen
Getuijgen Pieter Jansen, Janneken van der Stelle

Den 9
Vad. Adriaen Baltensen Cavelier
Moed. Leenjen Cornelis
Kind Baltesar
Getuijgen Japick Punt en Pieternelle Baltensen

Vad. Johannes van den Kerckhove
Moed. Maria Beije
Kindt Samuel
Get. Elisabeth Kerckhove

Den 21 Aug.
Vad. Arjaen Cornelissen van der Stad
Moed. Trijnjen Teunis Noorloos
Kind Arenjen
Get. Leendert Cornelissen van der Stadt, Neeljen Claes

Den 29 Aug.
Vad. Leender Casteleijn
Moed. Agatha de Leur
Kind Balten
Getuij. Balten Leendersen Casteleijn, Anneken Cornelis

Den 2 septemb.
Vad. Jacob Boelhouder
Moed. Teunjen Davids Verolme
Kind Engeljen
Get. Cornelis Boelhouwer, Arjaenjen Teunis

Den 4
Vad. Jan Willemsen But
Moed. Cornelia Cornelissen
Kind Cornelis
Getuijgen Cornelis Jocchemsen Voorbijtel, Janeken Corn. Ratte

Vad. Cornelis Cornelissen
Moed. Janneken Heijndrix
Kind Lisebeth
Get. Leendert Heijndrixen, Neeljen Heijndrix

Vad. Daniel van Aflaken
Moed. Elisabeth Bane
Kind Elisabeth
Getuijg. Jacob Bane, Cornelia Wittens

Den 18 Septemb.
Vad. Teunis Willemsen
Moed. Majen Cornelissen
Kind Cornelia
Get. Geert Eliassen, Aertjen Heijndrix

Vad. Arij Cornel. Mondelijngh
Moed. Lisebeth Arens
Kind Cornelis
Getuijg. Leendert Leendersen de Heer, Neeljen Arens

Den 30 Septemb.
Vad. Aren Arensen Corvijnck
Moed. Lisebth Cornelis
Kind Lena
Getuigen Anthonij Bosvelt, Leenjen Arens

Den 2 octob.
Vad. Leendert Aersen Kolf
Moed. Arenjen Japix
Kind Cijtje
Getuijgen Janneken Japickx, Claes Laurisen??

Den 9
Vad. Cornelis Bastiaensen Casteleijn
Moed. Catlijnjen Japix de Herder
Kind Lena
Getuijgen Machiel Bastiaensen Casteleijn, Beatris Lambers

Den 16 octob.
Vad. Anthoni Bosvelt
Moed. Marijen Arens
Kind Marije
Getuijgen Nicolaes Tin, Martijnjen Breemans

Den 23
Vad. Marcus Pietersen
Moed. Aeljen Leenders
Kind Tanneken
Get. Arjen Pietersen, Majen Claes

Den 30
Vad. Janus Cornel. Groenhout
Moed. Majen Jans Hoogstrate
Kind Marijen
Getuijgen Hendrick Jans Hoogstrate, Nellejen Rocus

Vad. Jan Sandersen
Moed. Saerjen Crijns
Kind Crijn
Getuijg. Pieter Japixen Blieck, Jobje Crijns

Den 2 novemb.
Vad. Aren Dirxen
Moed. Lisebeth Japix
Kind Japick
Getuijg. Bastiaen Japixen de Vos, Grijtjen Dirx

Den 6 novemb.
Vad. Mattheus Groenendijck
Moed. Adriana van der Heijden
Kind Maria
Getuijgen Willem Verkuijl, Josijna van de Heijde

Den 15
Vad. Aelbrecht Pietersen??
Moed. Pieternelle Philips
Kind Cornelia
Getuijg. Aren Teunissen Trommel ende Mijnje Nos

Den 22
Vad. Gerrit Pietersen Blieck
Moed. Sara Philips
Kind Pieter
Getuijg. Japick Pietersen Blieck, Marija ?

Den 27
Vad. Cornelis Verolme
Moed. Paulina van der Steene
Kind Joos
Getuijgen Pieter en Martijnje Verolme

Den 17 decemb.
Vad. Leendert Vlieghvis
Moed. Martijnje Breemans
Kind Lena
Getuijgen Pieter Jansen Visser, Lisebeth Arensen Curvijnck

Vad. Geert Willemsen
Moed. Trijnje Marinissen Wafelbacker
Kind Trijnje
Getuijgen Bastiaen Marinissen Wafelbacker, Willem Willemsen, Pieterje Pieters????

Vad. Frans Willemsen
Moed. ???
Kind Arjaenjen en Tanneken
Getuijg. Iman Pietersen, Jan Sanders, Lisebeth Heijndrix, Josijnjen Joos, Arjaenjen Willems, Lijnken IJmans

Dit moet voor de ander geset worden op den 7 decemb. 1672
Vad. Pieter Abrahamsen Doornheijm
Moed. Baeljen
Kind Willem??
Getuijg. Joris Jansen Schaveels, Femke Klaes

Den 10 Januarij
Vad. Gerrit Eliassen
Moed. Neeljen Arens
Kind Marinus
Get. Marinus Arensen, Teunis Willemsen, Janneken Jans

Den 13
Vad. Hendrick Jansen Mocherit
Moed. Janneken Cornelis
Kind Crelis
Getuij. Gerrit Arensen Kitte, Crelia Crelis

Den 15 Januarij
Vad. Jan de Ridder
Moed. Dirckje Wouters
Kind Sara
Getuijgen Jannis Tichelman, Arjaenjen Jaques

Den 22 Januarij
Vad. Japick Heijndrixen
Moed. Pieterjen Heijndrix
Kind Heijndrick
Get. Aren Woutersen, Neeljen Heijndrix

Den 29 Januarij
Vad. Berent Eliassen
Moed. Jacomijntjen Joos
Kind Pieter
Getuijgen Josijnjen Joos

Vad. Aren Joosen Spruijt
Moed. Catlijnjen Jans
Kind Janneken
Getuijgen Japick Cornelissen de Grave

Den 12 Feb.??
Vad. Leendert van der Schilt
Moed. Lisebeth Jans
Kind Helsje
Get. Gisbrecht Drooghuijt, Leendert de Bruijne, Janneken Jans

Vad. Jan Teunissen Spaenjart
Moed Jacomijnjen Beerens
Kint Berent
Get. Joos Beerensen, Marij Barens??

Vad. Willem Teunissen
Moed. Grijtjen Cornelis
Kind Cornelis
Get. Aren Cornelissen Plockhoij, Arenjen Hiobs

Den 19 Feb.
Vad. Jan Pieterman
Moed. Maje Cornelis
Kind Pieter
Get. Heijndrick Willemsen But, Majen Willems

Vad. Aren Cornelis Leuw
Moed. Soetje Pieters Vlasblom
Kind Pieter
Getuijg Willem Pietersen Vlasblom, Arjaenjen Chiels

Vad. Jacob Albertus de Hennin
Med. Maria Crevau
Kind Maria Cornelia
Getuij. Jacob de Hennin, Eva Valck

Vad. Leendert Willemsen Melckschuijt
Moed. Marij Krelis
Kind Willem
Getuijgen Jan Leenders, Anneken Willems

Vad. Cornelis Cornelissen Basart
Moed. ???
Kind Pleunken
Getuigen Aren Pietersen Sterck, Lisebeth ?oelsmans

Vad. Leendert Cornelissen Kanse
Moed. Lisebeth Arensen Kitte
Kindt Janneken
Getuijgen Gillis Arensen Kitte, Cornelia Kolfs

Den 26 feb.
Vad. Marinus Pauwelsen Lesjours
Moed. Geertruijt Spanjaert
Kind Janneken
Getuij. Jacob en Cornelia Spaenjaert

Den 19 Martij
Vad. Isack Pietersen
Moed. Majen Jans
Kind Pieter
Getuij. Aren Pietersen, Janneken Abrahams

Vad. Teunis Jansen van Bouchoute
Moed. Majen Joos
Kind Lisebeth
Getuijgen Heijndrick Jos, Janeken Cornelis

Den 22 martij
Vad. Augustijn Reijniersen
Moed. Trijnjen Gerrits
Kind Reijnier
Get. Barent Simonsen, Leunjen Teunis??

Vad. Jacob Arjaensen
Moed. Willemijnjen Jans
Kind Tanneken
Get. Engebrecht Jansen en Arjaenjen Cornelis

Den 31 marti
Vad. Jacob Arensen Corvijnck
Moed. Bastiaenjen Cornelis
Kind Aren
Getuij. Aren Arensen Corvijnck, Lisebeth Arens

Den 4 april
Vad. Pieter Danielsen Troost
Moed. Anna Beerens
Kind Beerent
Get. Lijnjen Andries, Gillis Maertensen

Den 7 april
Vad. Pieter Jansen Visscher
Moed. Lijnjen Arens
Kind Abraham
Getuij. Leendert Leenders Vliegvis, Lisebeth Cornelis

Den 16 ap.
Vad. Philip Jansen van der Graf
Moed. Laurijnjen Robbrechts
Kind Jan
Getuijg. Joos van Dicken, Grijtjen Japix

Vad. Joos Barensen Plockhoij
Moeder Janneken Lambrechts
Kind Josina
Get. Aren en Marij Plockhooijs

Den 14 maij
Vad. Corstiaen Lodewijx van den Houten
Moed. Janneken Aerents
Kind Neeljen
Getuijg. Abraham de Ridder, Marij Jans

Vad. Cornelis Kattestaert
Moed. Jacomijnjen Leenders
Kind Neeljen
Get. Leendert Gersen, Janneken Leenders

Den 19 maij
Vad. Claes Marinissen Wackke
Moed. Anneken Jans
Kind Mijnje
Getuijg. Martijnjen Arens

Den 21 maij
Vad. Jacob Jacobsen
Moed. Pieternelle Baltens
Kind Jacobus
Get. Leendert Casteleijn, Pieternelle Lievens

Den 3 junij
Vad. Jan Pietersen van de Weg
Moed. Cornelia Jans
Kind Madaleenjen??
Getuijg. Jan Cornelissen de Vormer, Catlijnjen Jans

Den 5 Junij
Vad. David Isbransen
Moed. Marina Halebeke
Kind Isbrant
Getuijg. Cornel. Halebeke, Susanneken Leenders, Leunjen Isbrants

Vad. Frans Arensen Stapel
Moed. Marijen Teunis
Kind Marij
Get. Jan Sanders, Trijnjen Arens

Vad. Jan Willemsen
Moed. Berbel Cornelis
Kind Saarjen
Get. Cornelis Simonsen, Martijnje Crijns

Den 23 Julij
Vad. Jannis Pietersen Heselaer
Moed. Arenjen Jans
Kind Barbelje
Getuijg. Isaak Pietersen, Aneken Japix

Vad. Lucas Gast
Moed. Janeken Jans
Kind Barbara
Get. Jannis Cornelissen, Lijnjen Andries

Den 30 Julij
Vad. Matteus Aelbrechtsen de Herder
Moed. Sijtje Cornelis
Kind Cornelis
Getuij. Jacob Dijke, Jan Cornelis en Saarje Pieters

Den 6 Aug.
Vad. Aren Cornelis Plockhooij
Moed. Arjaenjen Jacobs
Kind Cornelis
Get. Jacob Andriessen, Pieterken Corn. Plockhooij

Vad. Cornelis Huijgen
Moed. Aaeltjen Adams
Kind Adam
Getuijg. Jacob Andriessen en Arjaenjen Adams

Vad. Klaes Janse Munnick
Moed. Marij Jans
Kind Jan
Getuijg. Jan Mosselman, Toonje Pauwels

Den 20 Augusti
Vad. Japick Dirxen den Tuijn
Moed. Lijnjen Leenders
Kind Leendert
Getuij. Jannis Dirxen, Leendert Japixen van den Hove, Grijtje Jans

Vad. Louwijs Arjaensen
Moeder Arjaenjen Claes
Kind Trijnjen
Getuijg. Bartel Hoogstrate, Arenjen Arjaens

Den 24
Vad. Japick Cornelissen Wittekoecke
Moed. Marij Barensen Plockhooij
Kind Cornelis
Get. Cornelis Japicksen Wittekoecke, Josijna Cornelis

Den 27 Augusti
Vad. Daniel Jansen Flore
Moed. Heijlje Dijngemans van Goederheijde
Kind Jan
Get. Cornelis Teunissen van Roosendael, Tanneken Flore

Vad. Willem Jansen Geijer
Moed. Maje Japix
Kind Jan
Getuij. Jan Jansen van Dooren, Anneken Pieters

Den 10 Septemb.
Vad. Jan Teunissen Sterck
Moed. Marij Cornelis
Kind Arenje
Getuij. Teunis Jansen, Arenjen Cornelissen

Vad. Stoffel van Kellue
Moed. Cornelia Rooslant
Kind Geertruijt
Getuijg. Nicolaas van Waij, Cornelia, sijn huijsvrou??

Den 17 Septemb.
Vad. Leendert Isaxen
Moed. Majen Arsen
Kind Isack
Getuij. Marij Rocus

Den 24 Septemb.
Vad. Frans Willemsen
Moed. Lisebeth IJmans
Kind Arjaenjen
Getuijg. Japick Aersen Bane, Neeljen Arens

Vad. Gillis Arensen Kitte
Moed. Cornelia Aers
Kind Aren
Getuijgen Cornelis Stevensen Kalle, Pieterjen Aersen

Vad. Jan Teunissen van Noortloos
Moed. Saarjen Japix
Kind Japick
Getuij. Jan de Ridder, Gerrit Pietersen, Dirckjen Herckenbouts

Den 29 Septemb.
Vad. Anthonij Pietersen de Vet
Moed. Claesjen Marcus
Kind Teunis

Den 4 octob.
Vad. Willem Machielsen de Grave
Moed. Janneken Jaspers Boogerman
Kind Pieter
Getuij. Jasper Boogerman en sijn vrou

Den 15e octob.
Vad. Jan Rocussen Kempe
Moed. Pieterje Cornel. Plockhooij
Kind Lisebeth
Getuij. Gillis Mertensen en sijn vrou

Den 12 octob.
Vad. Arij Jorissen Ouwater
Moed. Marijen Gerrits van der Meer
Kind Barbara
Getuijgen Abraham Jorissen Ouwater, Dirckjen Geeris van der Meer

Den 5 novemb.
Vad. Jasper Jansen Thibout
Moed. Jacomijnjen Willems
Kind Marij
Getuij. Teunis Willemsen en Majen Cornelis

Den dito
Vad. Leendert Cornelissen van der Stad
Moed. Leenjen Aers
Kind Aert
Getuijg. Arjaen Cornelissen van der Stadt, Rebecca Cornelissen van der Stadt

Den 29 octob.
Vad. Pieter Casteleijn
Moed. Cornelia Cornelis
Kind Stijnje
Get. Jan Tonissen Sterk en Martha Frans

Den 15 novemb.
Vad. Arij Cornelissen Mondel.
Moed. Lisebeth Arens
Kind Janneken
Getuijgen Neeljen Herders, Leendert Leendersen de Heer

Den 19
Vad. Japick Huijbrechtsen
Moed. Marij Pieters
Kind Pieter??
Getuij. ???

Dito
Vad. Jocchem Lambregtsen
Moed. Lijnjen Jans
Kind Dingeman
Getuijg. Gijsbregt Jansen, Arjaenjen Pieters

Den 4 decemb.
Vad. Hendrick Arensen
Moed. Lena Huijbregtsen
Kind Stijnjen
Getuijgen Trijnjen Otte??

Vad. Job Lievensen Konijnck
Moed. Treijnje Leenders van der Boom
Kind Anneken
Getuijgen Joos Leendersen van der Boom, Lisebeth Huijbregts

Vad. Jannis Breeman
Moed. Susaneken Jans van der Lit
Kind Jacob
Getuij. Jannis van der Lit, Susanneken Jos

Den 23 decemb.
Vad. Marinis Marinissen Breeman
Moed. Susanna van den Houten
Kind Martijnjen
Getuij. Trijnjen Arens, Aren Marinissen

Den 31 decemb.
Vad. Jacob Dijcke
Moed. Dijngeje Cornelis
Kind Cornelis
Get. IJman en Heijndrick Jansen, Saerjen IJmans??

Vad. Leendert Aelebeeke
Moed. Cornelia Loose
Kind Dijngena
Getuij. Crijn Leendersen Naeckt, Dijngene Leenders

1674
Vad. Louter Cruijslander
Moed. Lena Bane
Kind Theodoris
Get. Joris van der Velde en Maria, sijn huijsvrou

Ao 1674
Vad. Jan Leendersen
Moed. Leunjen Leenders
Kind Neeljen
Get. Dijngeman en Jacomijnjen Leenders

Den 7 Januarij
Leendert Pietersen de Bruijne
Moed. Majen Jans
Kind Bastiaen
Getuij. Teunis Pietersen de Bruijne en Grijtjen Louwijs

Vad. Pieter Stevensen Kalle
Moed. Janeken Japix
Kind Neeltjen
Getuij. Lauris Kalle en Majen Rocus

Vad. Marinus Jansen Schellevis
Moed. Leenjen Cornelis
Kind Jan
Getuij. Jan Jansen, Jan Schell., Majen Jans

Den 4
Vad. Jan Willemsen But
Moed. Cornelia Cornelissen??
Kind Magdaleenjen
Get. Cornelis Jochemsen Beijtel, Janneken Cornelis

Vad. Anthonij de Ridder
Moed. Margrieta Leenders
Kind Maria??
Getuijg. Lisebeth Kerckhoven

Den 17
Vad. Johanes Gaveel
Moed. Majen Teunis
Kind Jacob
Get. Pieter Reijnsen, Joris Joossen, Jacomijnjen Joos??

Jannua den 28
Vad. Jacob Boelhouwer
Moed. Toonjen Davids Verolme
Kind Arjaenjen
Getuijgen Matthijs ?, Anneje Verolme

Vad. Abraham de Ridder
Moed. Adriaenjen Verhulp
Kind Jacob
Getuijgen Anthonij en Maria Jaquessen Verhulp

Den 31 Januarij
Vad. Aren Arensen Corvijnck
Moed. Lisebeth Cornelis
Kind Marij
Get. Pieter Jansen Visser, Martijnjen Breeman

Vad. Cornelis Cornelissen
Moed. Neeljen Huijbrechts
Kind Merten, Huijbrecht
Get. Jan Rocussen, Leendert Heijnderixen, Neeljen Heijndrix, Lisebeth Cornelis

Vad. Teunis Willemsen
Moed. Majen Cornelis
Kind Willem
Get. Jacomijnjen Willems

Den 5e febr.
Vad. doodt Jan Sandersen
Moed. Sare Krijns
Kind Janneken
Getuijg. Machiel Costers, Pieterje Pieters

Den 7 febr.
Vad. Frans Papegaaij
Moed. Janneken Abrahams
Kind Eva
Get. Josijnjen Cornelis Wittekoecke

Vad. Cornelis Arensen Kitte
Moed. Sijtje Cornelis
Kind Arien
Getuij. Leendert Cornelis, Lisebeth Arens

Vad. Stoffel Huijbrechtsen
Moed. Janneken Seews
Kind Heeljen
Get. Aren den Backer, Lisebeth Jans

Den 11
Vad. Anthonij Casteleijn
Moed. Susanna Jans de Ridder
Kind Baltazar
Get. Adriaen Baltensen Casteleijn, Barbara Casteleijns, Anneken Casteleijns

Den 17
Vad. Gerrit Stoffelsen
Moed. Arenjen Pieters
Kind Pleunis
Get. Cornelis Stoffelsen en Pleunjen Hiobs

Vad. Matthijs van den Houte
Moed. Helena Bosvels
Kind Johanna
Get. Cornelis Alebeke, Maria Bosvels

Vad. Adriaen Baltesen Kruijswerker
Moed. Leenjen Cornelis
Kind Cornelis
Get. Leendert Casteleijn en Agatha de Leur

Vader ?weijck Janse van Mighoute
De moeder Janneken Cornelis
Het kindt Jan??
De getuijge Tuenes Janse van Mighout, Ariaenken Claes

Den 9 martij 1674
Vad. Arij Dirxen Bot
Moed. Neeljen Snels
Kind Jan
Get. Jan Abrahamsen Trommel, Anneken Jans

Den 21 Martij??
Vad. Cornelis Kalle
Moed. Janneken Heijndrix
Kind Heijndrickjen
Get. Arij Cornelisse Kalle, Anneken Esdras

Vad. Cornelis van Besooijen
Moed. Anneken Jans Flore
Kind Johannes
Getuijgen Marinus en Cornelia Flore

Den 26 maij
Vad. Huijbrecht Vettekaes
Moed. Lisebeth de Rooij
Kind Marijje
Getuijgen Cornelis van Besooijen, Lisebeth Verschu.

Den 9 april
Vad. Gijsbrecht Jansen Joncker
Moed. Arjaenjen Pieters Flore
Kind Jan
Getuijgen Huijbregt Jansen, Lijnjen Jans

15 ap.
Vad. Cornelis Willemsen Obis
Moed. Pieterjen Joris van der Meer
Kind Joos
Getuij. Gillis Willemsen Obis en Pieter Joossen van Stajen, Arjaenjen Cornelis van der Schilt??

Den 22 april
Vad. Hendrick Jansen Hoogstrate
Moed. Neeljen Leenders
Kind Majen
Get. Aren Jannsen Hoogstrate, Aeljen Arens

Den 29 april??
Vad. Cornelis Stevensen Verhoeck
Moed. Josijnjen Cornelis??
kind Heijndrick
Getuijg. Seger van Toren, Janneken Stevens

Vad. Claes Heijndrixen Bot
Moed. Truijen Cornel. Plockhooijs
Kind Heijndrick
Get. Jan Heijndrixen, Leunjen IJmans

Den 2 maij 1674
Vad. De heer Baljou Cornelis Verolme
Moede. Paulina van der Steene
Kind Johannes??
Get. Pieter Verolme, Anna Verolme

Den 6 maij
Vad. Jacob Philipsen Pas
Moed. Janeken IJsax van ?
Kind Isaack
Get. Tijs Philipsen, Pieternelle Philips??

Vad. Cornelis Gleijnsen
Moed. Pieterjen Aerts
Kind Annejen
Get. Japick ?sen van der Grift, Dijngene Geleijns

Vad. Cornelis Jansen van Velden
Moed. Arjaenjen Cornelis de Visscher
Kind Marij
Getuijg. Gijsbrecht Drooghuijt, Majen Willemsen

Den 17 meij
Vad. Leendert Cornelissen van der Schilt
Moed. Lisebeth Jans
Kind Huijbrecht
Get. Gillis Willemsen Hobis met sijn vrou

Vad. Jan de Ridder
Moed. Dirckjen Wouters
Kind Sara
Get. Paul de Ridder, Jans Visser, Arjaenjen Japix

Den 19 meij
Vad. Gabriel IJmansen
Moed. Catrijnjen Anthonis
Kind Aggenijtje
Getuijg. Arjaen Hoogstrate en Beatrix Lambregtsen, Anneken Anthonis

Den 24 Meij
Vad. Leender Leendersen Plockhooij
Moed. Dijna Stapels
Kind Arjaen
Getuijgen Majen Arens, Arjaen Japicksen

Den 3 Junij
Vad. Machiel Costerus
Moed. Marije Boelhouwers
Kind Neelje
Getuijg. Japick Boogaert, Geertrijt Jans

Vad. Heijndrick Pietersen
Moed. Susanneken van ?
Kind Jannis
Get. Jan Teunissen Mosselman, Crijn Philipsen, Majen Jans??

Vad. Willem Jansen Verwiele
Moed. Sijtje Pieters Knaaps
Kind Johannes
Get. Aertje Heijndrix van Wijngaerden

Den 17 Junij
Vad. Gerrit Pietersen Blieck
Moed. Sara Philips
Kind Janneken
Get. Jan Teunissen Noorloos met sijn vrou

Den 30 Junij
Vad. Willem Teusen
Moed. Grijtjen Cornelis Plockhooij
Kind Teus
Get. Pieter Teusen, Cornelia Cornelissen

Den 4 Juli
Vad. Joos Adams
Moed. Kunierjen Cornelis
Kind Adam
Get. Aren Martensen, Lena Bosvelt

Den 9 Juli
Vad. Machiel Bastiaensen Casteleijn
Moed. Neeljen Arensen
Kind Cornelia
Get. Cornelis Bastiaensen Casteleijn, Pieter Bastiaensen Casteleijn, Catrijnjen Jacobs

Den 10
Vad. Arij Cornelissen van Gempe
Moed. Neeljen Arens Voorwinde
Kind Aren
Getuijg. Leendert IJmansen, Arjaenjen Cornelis??

Den 29 Julij
Vad. Arjaen Cornelis Stad
Moed. Trijnjen Teunis Nooreloos
Kind Cornelis
Get. Leender Cornelissen Stad, Rebecca Cornelis

Den 1 Augusti
Vad. Boudewijn Japixen Moojert
Moed. Majen Boudewijns
Kind Boudewijn
Get. ???

Den 4
Vad. Wijnant Abrahamsen
Moed. Janneken Stevens
Kind Steeven
Getuijg. Kees Kalle, Janneken Jacobs

Den 12??
Vad. Leendert IJmansen van Dam
Moed. Arjaenjen Cornelis
Kind Lijnjen
Getuijgen Huijbert Gillissen, Jacomijnjen Arens

Vad. Gerrit Arensen Kitte
Moed. Cornelia Cornelis
Kind Neeljen
Getuijg. Pieter Bartelsen Hoogstrate, Martijnjen Casteleijn

Vad. Matthijs Philipsen
Moed. Lena Tijs
Kind Aelje
Getuijgen Jacob Tijsen, Sara Philips

Vad. Antonij Pietersen Lodder
Moed. Katrijna Bane
Kind Anthonetta
Getuijgen Jacob Bane, Cornelia Wittens

Den 20
Vad. Arij Joossen Spruijt
Moed. Catlijnjen Jans
Kind Huijbrecht
Get. Panck Pietersen, Tanneken Joos

Den 26 Aug.
Vad. Johanes van den Kerckhoven
Moed. Maria Cornel. Beije
Kind Leonardus
Get. de Hr. Jacob Bane, Cornelia Wittens, Aegidius Nicolaes

Den 1 Septemb.
Vad. Matteus Groenendijck
Moed. Adriana van der Heijden
Kind Abraham
Get. Jacob Bane, Haegje van der Heijde, Josijna van der Heijde??

Den 16 Septemb.
Vad. Japick Cornelissen
Moed. Martijnjen Machiels
Kind Cornelis
Getuijg. Lisebeth Blondeels, Arij Arijssen Beurvelt

Den 23
Vad. Cornelis Peeman
Moed. Lisebeth Pieters
Kind Pieter
Get. Joos van Dickken, Anna de Haen

Den 7 octob.
Vad. Jacob Hendrix
Moed. Pieterjen Heijndrix
Kind Anna
Get. Tonis Heijndrixen Nobel, Neelken Heijndrix

Den 13
Vad. Leendert Casteleijn
Moed. Agatha de Leur
Kind Helena
Getuijg. Besseman de Jonge, Anthoni Casteleijn, Susanna de Ridder, Catrina de Haes

Den 27 octob.
Vad. Anthonij Bosvelt
Moed. Marijen Arens Curvijnck
Kind Cornelis
Get. Cornelis Bosvelt, Janeken Leenders

Vad. Heldert Arensen
Moed. Corstiaenjen Hermans
Kind Trijnjen
Getuijg. Arjaenjen Cornelissen

Vad. Willem Verkuijl dood
Moed. Josijna van der Heijden
Kind Willemina??
Getuijg. Matteus Groenendijck met sijn vrou

Vad. Tonis Trommel
Moed. Comerjen Hiobs
Kind Hiob
Get. Anneken Hiobs

Den 4 novemb.
Vad. Jasper Jansen
Moed. Jacomijnjen Willems
Kind Willemijnjen
Getuijg. Arij Cornelissen Mondelijngh, Lisebeth Arens

Vad. Jacob Appel
Moed. Willemje Aers de Wolf
Kond Aert
Get. Leenart Aersen de Wolf, Neeljen Eijngels

Den 7 novemb.
Vad. David Isbransen
Moed. Marijnajen Aellebeke
Kind Isbrand
Getuijg. Laujen Isbrans, Cornelis Gillissen

Den 11 novemb.
Vad. Jan Pietersen Man
Moed. Majen Cornelis
Kind Marij
Get. Dirck Cornelissen Visser en Arjaenjen Cornelis

Vad. Cornelis Basaert
Moed. Pieterjen Pieters
Kind Cornelia
Get. Aert Vermeije, Lisebeth van der Poel

Vad. Nicolaas Gast
Moed. Aelsje Court
Kind Alette
Get. Janneken Jans

Den 19 novemb.
Vad. Beerent Lambrechtsen
Moed. Marijen Dirx van Diefhout
Kind Lambrecht
Getuijg. Aren Stevensen Kalle, Beatrix Lamb.

Vad. Gerret Eliassen Danser
Moed. Neeljen Arens
Kind Japick
Getuijg. Barent Eliassen, Arjaen Japicksen, Lisebeth Jans, Marij Arens

Den 8 decemb. 1674
Vad. Cornelis Bastiaensen Casteleijn
Moed. Catlijnjen Jacobs
Kind Lisebet
Get. Teunis de Grave, Huijgje Gijsbrechts

Vad. Japick Dirxen
Moed. Leenjen Leendersen
Kind Maijken
Get. Arjaenjen Erasmus, Hendrick Heijndrixen

Den 11 decemb.
Vad. Jan Leendersen Ammerael
Moed. Leunjen Leenders??
Kind Leendert
Get. Pieter Claessen en Anneken Leenders

Den 25 decemb.
Vad. Claes Jansen Muijnck
Moed. Janneken Heijndrix Meurs
Kind Janneken
Getuij. Jan Teunissen Mosselman, Teunjen Pouwels

Vad. Leendert Cornelissen
Moed. Lisebeth Arens
Kind Cornelis
Get. Cornelis Cornelissen Kalle, Anneken Esdras

Het kind van een vremdelijnck
Vad. Pieter Scheepens
Moed. Rachel Wouters
Kind Johannes
Get. ???

Ao. 1675
Den 2 Januarij
Vad. Hendrick But
Moed. Stijnjen Pieters
Kind Jannus
Get. Jan Willemsen But en Cornelia Ratte

Den 13 Januarij
Vad. Bastiaen Japicksen de Vos
Moed. Arjaenjen Dirx
Kind Willem
Get. Leendert Japicksen van Hove met sijn vrouw

Den 16 Januarij
Vad. Pieter Jansen Visser
Moed. Lijnjen Arens Curvijnck
Kind Jacob
Getuijg. Leendert Jansen Vliegvis, Catlijnjen Rademaker

23
Vad. Cornelis Huijgensen
Moed. Aeljen Adams
Kind Adam
Get. Lena Adams, Japick Andriessen Spanj.

Den 27 Janua. 1675
Vad. Gillis Willemsen Hobis
Moed. Ajaenjen Cornelis van der Schilt
Kind Willem
Get. Willem Gillissen Hobis en Leijnjen Cornelis, Machtel Jans
den 27

den 3 feb.
vad. Leendert Vliegvis
moed. Martijnjen Breemans
kind Pieter
get. Aren Beerensen, Lisebeth Pieters

den 6 feb.
Vad. Japick Huijbregts
Moed. Marij Pieters
Kind Anneken Japix
Get. Abraham de Ridder, Arjaenjen Jaques

Vad. Bastiaen Marinissen Wafelbacker
Moed. Magdaleenje Pieters
Kind Leendert
Get. Jannis Joossen de Ridder, Catlijnjen Joris

Den 10 feb.
Vad. Arij Cornelissen Mondelijngh
Moed. Lisebeth Arens
Kind Aren??
Getuijg. Teunis Joosen de Grave, Marijen Heijndrix

Vad. Japick Regiersen van der Wal
Moed. Trijnjen Pieters
Kind Majen 2 jaren oudt sijnde
Get. Arij Pietersen

Vad. Isaak Pietersen
Moed. Majen Jans
Kind Arenjen
Getuijg. Arenje Jans, Jannis Pietersen

Vad. Jan Teunissen Spaanjaert
Moed. Jacomijnjen Arens
Kind Teunis, Janneken
Get. Jacob Teunissen, Cornelis Barensen, Marij Spanjaers, Lijnjen Arens

Den 17 feb.
Vad. Marinus Pouwelsen
Moed. Geertruijt Teunis
Kind Teunis
Get. Japick Teunissen Spaenjaert, Marij Teunissen

Vad. Jan Pietersen de Bruijne
Moed. Arjaenjen Commers
Kind Pieter
Get. Trijnjen de Bruijne

Den 24 feb.
Vad. Arij Pietersen
Moed. Catlijnjen Leenders
Kind Pieter
Get. Japick Regiersen, Crijnjen Pieters

Den 10 Martij
Vad. Anthoni Abrahamsen
Moed. Cornelia Jans
Kind Abraham
Get. Japick Abrahamsen, Pieterjen Arens

Vad. Leendert Jansen Vliegvis
Moed. Catlijnjen Rademakers
Kind Johannes
Get. Pieter Jansen, Lijnjen Arens

Den 16 martij
Vad. Aren Boogerman
Moed. Aeljen van der Daf
Kind Johannes
Get. Marinus van der Daf, Magdalena van der Daf??

Vad: Arij Ouwater
Moed. Marije Gerrits
Kind Alewijn
Get. Jannis Breemans, Kaje Boutstoe

Den 24 Martij
Vad. Aren Dirxen
Moed. Lisebeth Japix
Kind Marije
Get. Japick Bastiaensen, Lisebeth Dirx

Vad. Jan Alebeke
Moed. Margarite van der Werf
Kind Johanna
Get. Niclaes de Jonge, Lena Bosveld

Vad. Seeger van t Hoorn
Moed. Cornelia Andries Heijde
Kind Steven
Get. Janeken Stevens, Cornelis Stevens

Den 31 Martij
Vad. Aren Barensen Plockhoij
Moed. Lisebeth Pieters Breeman
Kind Beerent
Get. Cor. Barensen Plockhoij, Arenjen Barensen Plockhoij??

Vad. Jan Pietersen Sterck
Moed. Anneken Japix
Kind Neeljen
Get. Aren Pietersen Sterck, Grijtjen Claes

Den 14 april
Vad. Pieter Stevensen Kalle
Moed. Janneken Japikx
Kind Katrijnje
Get. Laureijs Kalle, Arenjen Willems

Den 15
Vad. Pieter Jansen
Moed. Grijtjen Heijndrix
Kind Johannes
Get. Corstiaen Lodewijx, Jopjen Jans

Den 19 ap.
Vad. Jan Flore
Moed. Lijnjen Laureijs
Kind Jan
Get. Pieter Flore, Majen Jans

Vad. Leendert Cornelissen van der Stadt
Moed. Leenjen Aers
Kind Abraham en Isaack
Get. Arjaen Cornel. van der Stad en Stijnjen Cornelis, Jacob Appels en Willemjen Aers

Den 27 ap.
Vad. Cornelis Ammerael
Moed. Trijnjen Meijnjers
Kind Meijnert
Getuijgen Jan Ammerael, Marij Leenders

Vad. Jan Willemsen
Moed. Barbel Cornelis
Kind Janneken
Get. Leendert Leendersen de Heer, Neeljen Arens

Vad. Jacob Arensen Grootevloo
Moed. Lisebeth Lodewijx
Kind Grijtjen J
Get. Jan Breeman, Anna Terpentijns, Vos Cornelissen

Den 1 maij
Vad. Joos Berensen Plockhooij
Moed. Janeken Lambregts
Kind Jannis
Get. Hullegom Pieters, Lijnjen Pieters

Den 8 meij
Vad. Japick Japicksen Punt
Moed. Pieternelle Baltens
Kind Adriana
Get. Leendert Casteleijn, Leenjen Cornel.

Den 12 Meij
Vad. Willem Jansen
Moed. Majen Japix
Kind Japick
Get. Pieter Leendersen Mostart, Arenjen Cornelissen

Den 3 Junij
Vad. Jacob Drapier
Moed. Marij Weijten
Kind Josijne
Get. Leendert Casteleijn en Agatha, sijn vrou??

Den 9 Junij
Vad. Louter Cruijslander
Moed. Helena Bane
Kind Cornelia
Get. Jacob Bane, Cornelia Wittens

Den 12 Junij
Vad. Aren Cornelissen Plockhoij
Moed. Arjaenjen Japix Spanjers
Kind Lisebeth
Get. Leendert Pietersen de Bruijne met sijn vrou Majen Jans

Den 16 Junij
Vad. Cornelis Marinissen
Moed. Josijnjen Joos
Kind Neeljen
Get. Berent Simonsen, Claesjen Marcussen

Den selven
Vad. Jacob Boelhouwer
Moed. Tonje Davids Verolme
Kind Anneke
Get. de Hr Cornelis Verolme, Martijnje Verolme

Den 19 Junij
Vad. Teunis Willemsen
Moed. Majen Cornelis
Kind Arenjen
Getuij. Claes Marinissen Wackker, Areken Jans

Den 23
Vad. Jacob Dijke
Moed. Dijngetje Cornelis
Kind Tanneje
Get. Heijndrick Jansen van den Hout ende Agje Domes

Den 7 Julij
Vad. Jasper Isaxen Boogert
Moed. Arjaenjen Louwijs van Aflaken
Kind Isack
Get. Huijbertus van Aflaken, Neeljen Isax??

Den 14 Julij
Vad. Leendert Pietersen de Bruijne
Moed. Majen Jans
Kind Pleunis
Get. Aren Cornelissen Plockhooij met sijn vrou

Vad. Daniel Flore
Moed. Heijlje Dijngemans van Goederheijde
Kind Marije
Get. Marinus Flore, Majen Cornelis Verscheure??

Vad. Jan Jorissen
Moed. Lijnjen Ariens
Kind Joris
Get. Corstiaen den Houten, Catlijne Joris

21
Vad. Cornelis Cornelissen Kalle??
Moed. Cornelia Cornelis
Kind Esdras
Get. Cornelis Cornelissen Kalle, Anneken Esdras

Den 27
Vad. Balten Jaspersen (Kortwech)
Moed. Rebekka Cornelis
Kind Cornelis
Getuijg. Dijngeman Baltensen, Fijjen Cornel.

Den 12 Aug.
Vad. Cornelis van Besoijen
Moed. Anna Jans Flore
Kind Marij
Get. Huijbrecht Vettekase & Marij Alebeke??

Den 17
Vad. Jannis Schaveel
Moed. Majen Teunis
Kind Anthonij
Get. Teunis Tromel, Neeljen Japix

Vad. Govert Cornelissen Reijns
Moed. Janneken Corstiaensen
Kind Cornelis
Get. Seger van Tooren en Cornelia Breijdes

Den 24 Aug.
Vad. Laureijs Leendersen
Moed. Majen Arens
Kind Adrianus
Getuij. Leendert Martensen, Gerrit Arensen Coert, Pieterjen Heijndrix??

Vad. Leendert Aersen Kolf
Moed. Arenjen Japix Loose
Kind Aert
Getuij. Japick Aersen Kolf, Pieterjen Aers

Den 1 Septemb.
Vad. Jannis Cornelissen
Moed. Jannetje Jans
Kind Willemje
Get. Cornelis Rokussen Keper, Nelleje Rocus Kempe

Vad. Japick Cornelissen Boutkampe
Moed. Martijnjen Crijns de Bock
Kind Cornelis
Getuijg. Jan Willemsen, Majen Aren Claessen

Dito
Gedoopt een kindt uijt de Nieuwe Tonge alsoo de predikant in die plaetse predickte in Somelsd. mar ? na ? niet aengegeven

Den 8 Septemb.
Vad. Jannis Breeman
Moed. Anneken Jans van der Lit
Kind Trijnjen
Get. Trijnjen Arens en Aren Breeman

Vad. Gillis Arensen Kitte
Moed. Cornelia Aers Kolf
Kind Arenjen
Getuij. Cornelis Stevensen Kalle, Geertjen Crijns

Den 15
Vad. Gisbregt Jansen Jonckker
Moed. Arjaenjen Pieters Flore
Kind Pieter
Get. Pieter Flore en Arjaenjen Arens

Vad. Cornelis Jocchesen Voorbijtel
Moed. Janeken Cornelis Ratte
Kind Cornelis
Get. Jan But en Cornelia Ratte

Den 29 Septemb.
Vad. Hiob Conelissen
Moed. Cleerjen Arens
Kind Aren
Get. Aren Jansen, Aeljen Arens

Den 2 octob.
Vad. Arjaen Ceuvelier dood
Moed. Leenjen Cornelis
Kind Adriana
Get. Michiel Costerus en Marij Boelhouwers??

Den 6
Vad. Pieter Hoogstrate
Moed. Lisebeth Huijbregts
Kind Stoffelijnjen
Get. Bartelmeus Hoogstrate, Arjaenjen Huijbregts

Den 11 Octob.
Vad. Paulus Rocussen
Moed. Catlijnjen Jaques
Kind Huijbregt
Get. Jan Rocussen Kempe, Neeljen Cornelissen

Den 27 octob.
Vad. Japick Rogiersen van der Wal
Moed. Trijnjen Pieters
Kind Reijnier
Getuijg. Clas Bot, Truijtjen Plockhoijs

Vad. Arij Jansen Hooghstrate
Moed. Seeljen Arens
Kind Jannis
Getuijg. Heijndrick Jansen Kuijper, Grijtjen Jans

Den 3 novemb.
Vad. Mattheus Groenendijck
Moed. Adriana van der Heijde
Kind Martijnjen
Getuijgen Cornelis Breeman, Martijnjen Breeman

Den 27 octob.
Vad. Anthonij Casteleijn
Moed. Susanna de Ridder
Kind Johanna
Getuijg. Mr Josen de Ridder, Lijnjen Jans de Ridder, Dirckje Wouters van Arckenbout

Den 10 novemb.
Vad. Jan Teusen Muijen
Moeder Cornelia Cornelis
Kind Willem
Get. Willem Teusen, Marij Cornelis

Vad. Frans Heijndrixen
Moed. Neeljen Cornelis
Kind Heijndrick
Get. Gerrit Heijndrixen, Heijndrick Jansen, Majen Heijndricx

Den 18
Vad. Barent Eliassen
Moed. Jacomijnjen Joos
Kind Josijnjen
Get. Lisebeth Joos??

Vad. Jan Rocussen Kempe
Moed. Pieterjen Cornelis Plockhooij
Kind Janneje
Getuij. Leendert Heijndrixen, Neeljen Heij.

Vad. Jan Cornelissen Waggelaer
Moed. Majen Pieters
Kind Arenjen
Get. Arjaenjen Pieters

Vad. Pieter Spaenjaert
Moed. Josijna van der Heijde
Kind Marij
Get. Andries Spanjaert, Cornelia Flore

Den 24 novemb.
Vad. Cornelis Gilleijnsen
Moed. Pieterjen Arens
Kind Geleijn
Get. Andries Geersen, Arjaenjen Leenders

Den 3 decemb.
Vad. Willem Willemsen van den Bos
Moed. Marij Wouters
Kind Susanna
Get. Jan Jansen van Putten, Hadewijf Commers

Vad. Stoffel Kote
Moed. Janneken Jans
Kind Janneken
Get. Cornelis Stoffelsen, Madeleijjen Cornelis

Den 10 decemb.
Vad. Hubert Gillissen van Ongeraen
Moed. Jacomijnjen Pieters
Kind Neeljen
Get. Gillis Willemsen Hobis, Lisbeth Piers

Den 19 decemb. 1675
Vad. Willem Teusen van Mijen
Moed. Grijtje Cornelis
Kind Heijlje
Getuij. Pieter Teusen, Arenjen Hiobs??

Den 22 decemb.
Vad. Daniel van Aflaken
Moed. Elisabeth Bane
Kind Adriana
Get. Huijbertus van Aflaken, Adriana van Aflaken

Vad. Heijndrick Willemsen Staasse
Moed. Beatrix Leenders
Kind Susannejen
Get. Jannis Willemsen Stassen, Heijlje Pieters

Den 26 decemb.
Vad. Pieter Casteleijn
Moed. Cornelia Cornelissen
Kind Cornelia
Get. Jannis Teunissen Sterck, Marichje Cornelis

De 29
Vad. Augustijn Reijnsen
Moed. Trijnjen Geers
Kind Lisebeth
Get. Lisebeth Cornelis

Vad. Jan Teunissen Noorloos
Moed. Soetje Japickx
Kind Teunis
Get. Huijbert en Trijnjen Teunissen

Den 1 Januarij 1676
Vad. Corstiaen Lodewijxen
Moed. Janneken Rocus
Kind Jacob
Get. Jan de Ridder en Jannis Breeman, Catlijnjen Joris

Vader Jacob Cornel. Comesaren
Moed. Martijnjen Machiels
Kind Cornelis
Get. Arij Arijssen Brevanck, Geertje Cornelissen Coomesaren

Den 8 Januarij 1676
Vad. Marinus Marinissen Breeman
Moed. Susanneken van den Houte
Kind Marinus
Getuijgen Trijnjen Arens Aert Marinisse Breeman

Vad. Jan Pietersen Man
Moed. Majen Cornelis
Kind Marij
Getuij. Dirck de Visser, Arjaenjen Cornelis

Den 18 Januarij
Vad. Jan Jansen Schellevis
Moed. Jacomijnjen Egbers
Kind Jan
Get. Marius Jansen Schellevis en Majen Jans

Vad. Leendert Alebeke
Moed. Cornelia Loose
Kind Adrianus
Get. Japick Loose, Margrijtje van der Werve

Vad. de Hr Baljou Cornelis Verolme
Moed. Paulijnjen van der Steene
Kind Johannes
Get. Pieter Verolme, Aren Dam, Martijnjen Verolme

Den 22 Januarij
Vad. Heijndrick Jansen Hoogstrate
Moed. Dirckjen Leenders
Kind Geertruijt
Get. Aren Jansen Hoogstrate, Katlijnjen Jaques

Vad. Japick Cornelissen Wittekoeke
Moed. Marij Barens Plockhooij
Kind Geertjen
Get. Cornelis Pietersen Verhoeck, Eva Cornelissen, Josijnjen Cornelissen

Den 26 Janu.
Vad. Cornelis Peeman
Moed. Lisebeth van Brecht
Kind Jannis
Get. Pieter Geersen Tichelman, Elsjen Tichelman

Vad. Jannis van Geere
Moed. Lisebetj de Swaen
Kind Marije
Getuijgen Adam de Swaen, Catrijna de Swaen

Den 29 Janua.
Vad. Cornelis Basert
Moed. Pieterjen Pieters
Kind Pieter
Get. Pleunjen Hiobs

Den 2 feb. 1676
Vad. Anthoni Pietersen de Vet
Moed. Majen Leenders
Kind Janna
Get. Majen Leenders

Den 5
Vad. Jocchem Lambrechtsen
Moed. Lijnjen Jans
Kind Dijngena
Get. Hengbert Jansen, Trijnjen Otto

Den 12
Vad. Lucas Gast
Moed. Janneken Jans
Kind Nicolaas
Get. Helsje Coert

Den 16??
Vad. Nicolaus Gast
Moed. Helsje Coert
Kind Willem
Get. Hegje Domis

Vad. Cornelis Kalle
Moed. Janneken Heijndrix
Kind Merten
Get. Leendert Heijndrixen, Neeljen Heijndrix

Vad. Cornelis Stoffelsen
Moed. Janneken Pieters
Kind Gillis
Get. Willem Willemsen van den Bos, Neeljen Arens

Den 23 feb.
Vad. Seeger Stevensen van t Horen
Moed. Cornelia Breedels
Kind Marij
Getuijg. Cornelis Stevensen Verhoeck en Selija Cuijpols

Den 26 feb.
Vad. Johanes ?
Moed. Lisebeth Gerrits van den Ende
Kind Gerbrant
Getuijg. Jacobus Bastiaensen, Adriaenjen Verweij

Vad. Arij Cornelissen Mondelijnck
Moed. Majen Jans
Kind Jan
Get. Jan Jansen Flore, Janeken Abrahams

Den 1 Martij
Vad. Jacob Leendersen
Moed. Hillejen Reijniers
Kind Marij
Getuij. Leendert Japicksen, Lisebeth Pieters

Den 8 Martij
Vad. Aren Cornelissen Kalle
Moed. Beatris Lambrechtsen
Kind Lambrecht
Getuij. Beerent Lambregtsen, Janeken Lambrechts

Vad. Teunis Trommel
Moed. Commerjen Hiobs
Kind Commer
Getuij. Cornelis Trommel, Arjaenjen Commers

Den 21 Martij 1676
Vad. Arij Oudwater
Moed. Marija van der Meer
Kind Marija
Get. Geris Jacobsen Verhulp, Helena Cruijslanders

Den 27 Martij
Vad. Abraham de Ridder
Moed. Adriaenjen Jacobs
Kind Nicolaes
Get. Isak Claessen de Ridder, Anneken Claes, Arjaenjen Groenendijck

Den 12 april
Vad. Leendert Isaaxen
Moed. Majen Arens
Kind Geertjen
Get. Frans Japicksen, Marij Rocus

Den 26 april
Een kind in onecht gewonnen
De vader niet aengegeven
Vad. Claes Heijndrixen van Dijcke
Moed. Sara Crijns Sidde
Kind Abraham
Getuijge ???

Den 29 ap.
Vad. Leendert van der Schilt
Moed. Lisebeth Jans
Kind Jannis
Get. Majen Jans

Den 3 maij
Vad. Willem Abrahamsen Backer
Moed. Heeljen Dirx
Kind Willem
Get. Mr. Matthijs Bilderbeke en Grijtjen, sijn huijsvrou

Vad. Johannes van den Kerckhoven
Moed. Maria Beije
Kindt Maria
Get. Jacoba van den Kerckhoven??

Den 13 Maij
Vad. David Isbransen
Moed. Marina Alebeke
Kind Johanna
Get. Cornelis en Jan Alebeke en Margrijtjen van der Werf

Den 26 maij
Vad. Leendert Cornelissen Kanse
Moed. Lisebeth Arens
Kind Arien
Get. Gerret Arensen, Cornelia Cornelis

Vad. Arjaen Cornelissen van de Stad
Moed. Trijnjen Cornelis
Kind Teunis
Get. Huijbert Tonissen, Grijtjen Dirx??

Vad. Matteus Alebregtse de Herder
Moed. Cijtjen Cornelis van der Meule
Kind Anneken
Get. Jan Jansen Palijck, Martijnjen van der Werfen

Vad. Claes Jansen Munnick
Moed. Janneken Heijndrix
Kind Jan
Get. Jan Stevensen, Majen Jans

Den 7 Junij 1676
Vad. Jacob Boelhouwer
Moed. Toonjen Davids Verolme
Kind Boelhouwer
Get. Anthoni Bosvelt, Marij Arens??

Den 21 Junij 1676
Vad. Gerrit Stoffelsen Schotter
Moed. Arenjen Pieters
Kind Majen
Get. Cornelis Stoffelsen, Neeljen Arens

Vad. Abraham Pietersen Trommel
Moed. Majen Tonnissen Dooij
Kind Arenjen
Get. Pieter Abrahamsen en Hiob Pietersen Tromel, Maria Pieters

Den 28 Junij
Vad. Leendert van de Stadt
Moed. Leenjen Aerts
Kind Jan
Get. Cornelis Alebeke, Stijntjen Stadt

Den 30 Junij
Vad. Gerrit Trommel doodt
Moed. Majen Tijs
Kind Gerrit
Get. Pieter Abrahamsen, Dijnge Abrahamsen

Den 5 Julij 1676
Een kindt uijt Dirxlant gedoopt bij absentie van den predikant aldaer
Vad. Aert Claessen
Moed. Lisebeth Barents
Kind Jannis
Get. Gijsbrecht Florissen en Geertje Japickxen

Den 11 Julij
Een kindt uit Dirxland bij absentie van den predikant
Vad. Gerrit Cornelissen
Moed. Lijnjen Crijns
Kind Neeljen
Get. Cornelis Geersen Vettekaes, Majen Japix??

Den 19 Julij
Vad. Jasper Boogaert
Moed. Arjaenjen van Aflaken
Kind Adriana
Get. Daniel van Aflaken, Grijtjen van Aflaken

Den 26 Julij
Vad. Pieter Cornelissen Blieck
Moed. Susanneken Jans
Kind Arenjen
Getuij. Janneken Lambregs

Den 3e Aug.
Vad. Laureijs Ariaensen
Kind Pieter
Moed. Arjaenjen Claes
Get. Majen Arjaens

Vad. Stoffel van Kellue
Moed. Cornelia Roosland
Kind Michiel
Get. Nicolaas de Swart, Geertruij de Swart

10 Aug.
Vad. Arij Dirxen Bot
Moed. Neeljen Snels
Kind Anneken
Get. Jan Snelsen, Lisebeth Jacobs

Den 17 Aug.
Vad. Leendert Pietersen de Bruijne
Moed. Majen Jans
Kind Pleunis
Get. Crijn Leendersen Naeckt en Bouwina Bafels

Den 23 Aug.
Vad. Leendert Casteleijn
Moed. Agatha de Leur
Kind Jacob
Get. Jacob de la Hoij, Barbara Vermeulen

Den 29 Augusti
Vad. Joos Adamsen
Moed. Cruijnierjen Cornel.
Kind Cornelis
Get. Pieter Marinissen Breeman, Claesjen Marcus

Den 2 Septemb.
Vad. Aren Boogerman
Moed. Aeljen Jans van der Daf
Kind Pieter
Get. Pieter Boogerman, Janeken Boogerman

Den 6 Septemb.
Vad. Daniel Flore
Moed. Neeljen Dijngemans
Kind Johannes
Get. Arjaenjen Flore

Vad. Jasper Jansen
Moed. Jacomijnjen Willems
Kind IJdia
Get. Marij Frans

Vad. Jan Jorissen
Moed. Lijnjen Arens
Kind Jacomijnjen
Get. Corstiaen den Ouden en Catlijnjen Joris

Vad. Joos Jorissen Robijn
Moed. Neeljen Abrahams
Kind Lena
Get. Jan de Wale, Lena Adriaens

Den 16
Vad. Willem Jansen
Moed. Majen Japix
Kind Anneken
Get. Jan Jansen van Doorn, Anneken Pieters

Den 21
Vad. Willem Jansen van der Wiel
Moed. Cijtjen Pieters Lenaerts
Kind Marijen en Johannes
Get. Marij Boelhouwers

Vad. Maerten Jansen Fransman
Moed. Janeken Arens
Kind Arjaenjen
Get. Neeljen teunis

Den 27
Vad. Laureijs Leendersen
Moed. Maertjen Arens
Kind Anna
Get. Leendert Martensen, Saerjen Leenders

Den 4 octob.
Vad. Machiel Bastiaensen Casteleijn
Moed. Neeljen Arens
Kind Anneken
Get. Geert Stoffelsen, Commerjen Hiobs Plockhoij

Vad. Arij Beurvelt
Moed. Geertjen Corn. Comesaren
Kind Arij??
Get. Maerten Woutersen, Baerjen Arens

Den 7 dito
Vad. Marinus Jansen Schelvis
Moed. Lijnjen Cornelis
Kind Heijndrick
Get. Jan Jansen Schellevis, Martijnjen Cornelis

Den 19??
Vad. Maerten Cornelissen
Moed. Majen Teunis
Kind Cornelis
Get. Cornelis Jansen, Gleijn Cornelis, Cijtjen Cornelis

Den 5 novemb.
Vad. Frans Arensen Stapel
Moed. Marij Teunis
Kind Marij
Get. Japick Teunissen Spaenjaert, Lisebeth Rocus

Den 4 novemb.
Vad. Huijbregt Vettekaes
Moed. Lisebeth de Rooij
Kind Pieter Groenenboer
Get. Cornelis Vettekase, Magdaleenje van der Daf

Den 7
Vad. Jacob Dijck
Moed. Dijngejen Keetels
Kind Cornelis
Get. Jacobus de Ridder, Arjaenjen Govers

Vad. Thijs Philipsen
Moed. Lena Thijs
Kind Philip
Get. Japick Arensen Groote Vloo met sijn vrou Lisebeth de Rijx

Vad. Jan de Ridder
Moed. Dirckjen Wouters
Kind Isaak
Get. Corstiaen den Ouden, Anneken van Dijcke

Den 15
Vad. Anthoni Bosvelt
Moed. Marij Arens Curvijnck
Kind Jacob
Get. Jannis Leendersen Vliegvis, Arjaenjen Leenders Vliegvis

Den 19
Vad. Mathijs van den Houte
Moed. Helena Bosvelts
Kind Cornelis
Get. Marinis Marinissen Breeman, Susanna van den Houte

Den 26 novemb.
Vad. Cornelis Jansen de Kleijn
Moed. Neeljen Heijndrijx van Weren
Kind Janeken
Get. Aren Cornelis Mondelijck, Anneken Willems

Vad. Japick Jansen
Moed. Janeken Claes
Kind Neeljen
Get. Majen Heijndrix

Den 2 decemb.
Vad. Heijndrick Pietersen
Moed. Janneken Pauwels
Kind Paulus
Get. Jan Teunissen Mosselman, Marinus Pauwelsen, Teunjen Pauwels, Lisebeth Heijndrix

Vad. Jannis Pietersen Keuvelaer
Moed. Arenjen Jans
Kind Arenjen
Get. Jaap Jans, Jannis Joossen

Den 26 decemb.
Vad. Aren Joossen Spruijt
Moed. Catlijnjen Jans
Kind Janneken
Get. Teunis Jansen van Bouchout, Tanneken Joos

Vad. Pieter Cornelissen Comesaren
Moed. Anneken Cornelis Casteleijns
Kind Cornelia
Get. Anthoni Casteleijn, Janeke, sijn vrou

26 decemb.
Vad. Willem Willemsen van den Bosch
Moed. Marij Wouters van den Bommel
Kind Willem
Get. Pieter Pauwels van den Velde, Arjaenjen Commers

Vad. Steven Cornelissen Kalle
Moed. Anneken Esdras
Kind Neeljen
Get. Leendert Cornelissen Kanse, Dijngene Joos

Den 1 Janu. 1677
Vad. Jan Rocussen Kempe
Moed. Arenjen Hiobs Plockhooij
Kind Hiob
Get. Leendert Hiobsen Plockhoij en Anneken Hiobs

Den 1 Januarij 1677
Vad. Japick Huijbregtsen Mijnheer
Moed. Marij Pieters
Kind Janeken
Get. Arij Pietersen Sterck en Arjaenjen Huijbregts Mijnheer

Den 3
Vad. Jan Leendersen Ammerael
Moed. Leunjen Leenders
Kind Neeljen
Get. Jacomijnjen Leenders

Den 13 Janu. 1677
Vad. Jannis Gaveel
Moed. Majen Teunis
Kind Gerrit
Get. Anneken Andries Gaveels

Vad. Cornelis Pietersen Verhoeck??
Moed. Josijnjen Cornel. Wittekoeck
Kint Simon
Get. Cornelis Japicksen Wittekoek, Neeljen Japix??

Den 24 Janua.
Vad. Cornelis Marcussen
Moed. Josijnjen Joos
Kind Majen
Get. Jannis Joossen, Majen Jans

Den 17 Januarij
Vad. Marinus Pauwelsen
Moed. Geertruijt Teunis
Kind Huijbrecht
Get. Japick Alebrechtsen, Heeljen Japix

Den 31
Vad. Bastiaen Jacobsen de Vos
Moed. Arjaenjen Dirx
Kind Aren
Get. Lisebeth Jacobs de Vos

Den 3 febr.
Vad. Frans Papegaaij
Moed. Janneken Abrahams
Kind Johanes
Get. Abraham Willemsen, Aeljen Dirx

Vad. Cornelis Kasteleijn
Moed. Catlijnje Japix
Kind Bastiaen
Get. Neeljen Arens

Den 7
Vad. Leendert Vliegvis
Moed. Martijnjen Breemans
Kind Leendert
Get. Matteus Groenendijck, Janeken Leenders

Den 10 febr.
Vad. Leendert Imansen van Dane
Moed. Arjaenjen Cornelis
Kind Tanneken
Get. Heijndrick Imansen van Dane, Neeljen Abrahams

Vad. Gerrit Eliassen
Moed. Neeljen Arens
Kind Neeljen
Get. Cornelis Willemsen Smit, Cornelia Arens

Vad. Aren Dirxen
Moed. Lisebeth Japix
Kind Heeljen
Get. Wouter Joossen Paen en Lisebeth Dirx

Den 14 febr.
Vad. Gisbrecht Jansen Joncker
Moed. Arjaenjen Flore
Kind Gerrit
Get. Pieter Flore, Lijnje Jans

Den 21
Vad. Aren Marinissen
Moed. Janneken Arens
Kind Marinis
Get. Jaepjen Flips, Anthoni Abrahams

Vad. Jacob Leenderts Plockhooij
Moed. Janneken Abrahams
Kind Pieterjen
Get. Leendert Hiobs Plockhooij, Abraham Pietersen, Majen Huijbrechts

Den 27 feb.
Vad. Nicolaas Gast
Moed. Aeljen Coert
Kind Catlijnjen
Get. Janeken Jans

Vad. Job Lievensen Corvijnck
Moed. Tenijnjen Leenders van der Boom
Kind Marije
Get. Leendert Jansen van der Boom, Marije Frans

Vad. Cornelis Jansen
Moed. Susanneken Davids
Kind Pieter
Get. Sara davids

Den 15e Martij
Vad. Willem Eversen van Hage
Moed. Lisebet Jansen van den Bergh
Kind Neeljen
Get. Claes Willemsen, Catlijnjen Chaerles

21 Martij
Vad. Jan Mertensen
Moed. Lisebeth Cornelis
Kind Merten
Get. Jan Rijxen, Pieternelle Lievens

Den 11 apr.
Vad. Aren Arensen Curvijnck
Moed. Flora Sijderfelt
Kind Lisebeth
Get. Antoni Bosvelt, Catrijna Sijderfelt

Vad. Joos barensen
Moed. Janeken Lambrechts
Kind Lijnjen
Get. Arij Barensen, Lisebet Pieters, Hillegom Pieters??

Den 17??
Vad. Cornelis Claessen dood
Moed. Janeken Leenders, weduwe
Kind Cornelis
Get. Leendert en Jans Vliegvis, Arjaenjen Vliegvis

Vad. Beerent Heijndrixen
Moed. Janeken Gijsbers
Kind Gisbert
Get. Aren Japicksen, Hujgjen Gijsbers

Den 16 Maij
Gedoopt een kindt van vreemjen man
Vad. Meus Bleeck
Moed. Anneken Heijndrix
Kind Anna
Get. Anneken Pieters, Jan Jansen

Vad. Heijndrick Willemsen
Moeder Beatris Leenders
Kind Pieter
Get. Helsjen Pieters

Den 3 Maij
Vad. Herman Geersen
Moed. Anneken Jans
Kind Grijtjen
Get. Aren jansen Hoogstrate en sijn vrou

Den 6 Maij
Vad. Marinis Marinissen Breeman
Moed. Susanneken van Houten
Kind Marinus
Get. Johanes Breeman en Trijnjen Arens

2 Juli
Vad. Cornelis Jansen van Velden
Moed. Arjaenjen Cornelis Visser
Kind Neeljen
Get. Teunis de Graef, Jan de Ridder, Marij Heijndrix

Den Julij 18
Vad. Teunis Willemsen
Moed. Kaajen Cornelis
Kind Marij
Get. Jacomijnjen Willems????

Vad. Beerent Lambrechtsen
Moed. Marijen Dirx
Kind Lambrecht
Get. Arjaen Gaeregoet, Majen Pieters

Den 22 Julij
Vad. Marinis van Kerckhof
Moed. Janneken Suijs
Kind Jacob
Get. Janneken van der Blaeck
Nota dit is een kind van een landtlooper, niet gedoopt
(deze notitie is geheel doorgestreept, CMK)

Den 25 Julij
Vad. Pieter Jansen Visser
Moed. Lijnjen Arens Curvijnck
Kind Isaak
Get. Jannis Vliegvis, Arjaenjen Vliegvis

Vad. Japick Japicksen Mooijaert
Moed. Majen Boudewijns
Kind Hester
Get. Gerrit Pietersen, Susanneken Leenders, Hester Cornelis

Vad. Leendert Cornelissen Kalle
Moed. Lisebeth Arens
Kind Aren
Get. Gillis Arensen Kitte en Marij Lievens

Den 1 Julij??
Vad. Pieter Trommel
Moed. Majen Thomas
Kind Thomas
Get. Klaes Teunissen en Martijnjen Tonissen

Den 15
Vad. Jannis Hendriks
Moed. Lisebeth van der Linde
Kind Maria
Get. Mr Marinus Breeman en sijn vrou, Aren Cornelis Cooman, Aren met sijn vrou

Vad. Teunis Geersen van Prooijen
Moed. Lisebeth Andries de Rooij
Kind Klaes
Get. Huijb. Vettekaes met sijn vrou

Den 5 Septemb.
Vad. Anthoni Abrahamsen
Moed. Cornelia Jans
Kind Majen
Get. Huijbert Jansen, Arenjen Jans

Den 11 Septemb.
Vad. Claes Jansen Munck
Moed. dood, Janneken Heijndrix
Kind Janneken
Get. Jan Aerts van der ?, Majen Jans

Vad. Leendert Alebeke
Moed. Cornelia Loose
Kind Dijngena
Get. Jan Alebeke, Margarita van der Werve

Den 19 Septemb.
Vad. Jannis Teunissen Sterck
Moed. Marij Cornelis
Kind Cornelia
Getuijg. Arenjen Cornelis

Vad. Pieter Bartelsen Hoogstrate
Moed. Lisebeth Huijbrechts
Kind Huijbrecht
Get. Gerrit Ariaense Verhage, Arjaenjen Huijbregts

Den 26 Septemb.
Vad. Aren Cornelissen Kalle
Moed. Beatrix Lambregtsen
Kind Huijbertjen
Get. Bastiaen Geersen Quint, Anneken Esdras

Vad. Leendert Heijndrixen Sterck
Moed. Marijen Pieters
Kind Pieterjen
Get. Gerrit Heijndrixen Sterck, Janneken Gijsbers

Den 10 octob.
Vad. Jan Teunissen Noorloos
Moed. Saerjen Japix
Kind Teunjen
Get. Huijb. Teunissen van Noorloos, Trijnjen Teunis

Den 17 octob.
Vad. Cornelis Joossen Voorbeijtel
Moed. Janneken Cornelis Ratte
Kind Willem
Get. Cornelis Jansen van de Velde, Arjaenjen Cornelis Visser

Den 24
Vad. Jacob Wittekoeck
Moed. Marij Barensen Plockhoij
Kind Barent
Get. Joos Barensen Plockhooij, Jacomijnjen Barens

Vad. David IJsbransen
Moed. Marijnajen Alebeke
Kind Janneken
Get. Cornelis Alebeke, Susanneken Appels, Dijngejen IJsbrans??

Vad. Corstiaen Lodewijxen den Ouden
Moed. Janeken Rocus
Kind Jacobus
Get. Gerrit Tichelman, Catlijne Joos

Vad. Willem Cornelissen Cabos
Moed. Anna Pieters Dickin
Kind Lisebeth
Get. Jan Cornelis Cabos, Janneken Cornelis Cabos

Vad. Pieter Stevensen Kalle
Moed. Janneken Japix
Kind Steven
Get. Cornelis Stevensen, Janeken Stevens

Den 29
Vad. Japick Heijnderixen Lichthart
Moed. Pieterjen Heijndrix
Kind Heijndrick
Get. Neeljen Heijndrix

Vad. Cornel. Jansen
Moed. Cijtjen Cornelis
Kind Jan
Get. Jacob Jansen, Janneken Teunis

Den 3 novemb.
Vad. Jacob Leendersen
Moed. Hilleje Reijniers
Kind Leendert
Get. Leendert Japicksen van Hove, Lisebeth Pieters

Den 7 novemb.
Vad. Govert Cornelissen Reijns
Moed. Janeken Corstiaens
Kind Corstiaen
Get. Teunjen Wouters, Jonas Sonnevelt, Lena Corstiaens

Den 12
Vad. Balten Jaspersen (Kortwech)
Moed. Rebecca Cornelis
Kind Catlijnjen
Get. Arjaen Cornel. van der Stadt, Nellejen Cornelis??

Den 17 nov.
Vad. Jan Jansen Schellevis
Moed. Jacomijnjen Seghers
Kind Anneken
Get. Geert Arensen Kitte, Cornelia Cornelis

Den 19
Vad. Pieter Spanjaert
Moed. Josijna van der Heijde
Kind Jan
Getuijgen Nicolaus Tin, Maertje Coomans

Vad. Jacob Pietersen Blieck
Moed. Maria Wessels van Jasseregts
Kind Geertruijt
Getuijgen Jacob Bane en Cornelia Wittens

Den 22
Vad. Jacob Boelhouwer
Moed. Teunjen Davis Verolme
Kind Boelhouwer
Getuijg. Willem Verolme, Marij Boelhouwers

Den 5 decemb.
Vad. Claes Rademaker
Moed. Lena Jacobs de Wajer
Kind Frederick
Get. Lodewijck en Frederijck Lowijsen, Teunjen Lodewijx

Den 12 decemb.
Vad. Steven Cornelissen Kalle
Moed. Anneken Esdras
Kind Esdras
Get. Lisebeth Heijndrix

Den 4e Januarij 1678
Vad, Machiel Bastiaensen Casteleijn
Moe. Neeljen Arens
Kind Anneken
Get. Susanneken Bogermans

Den 9??
Vad. Huijbrecht Vettekaes
Moed. Lisebeth de Rooij
Kind Johanna
Getuij. Cornelis Vettekase, Elisebeth de Rooij de Jong

Den 23
Vad. Pieter Cornelissen Blieck
Moe. Susanneken Jans
Kind Arenjen
Get. Anneken Willems en Abraham Pieters

Vad. Mathijs Philipsen van Noort
Moed. Lena Thijs
Kind Philip??
Get. Willem Cornelissen Cabots, Anna Pieters

Den 30
Vad. Jannis Marinissen Breeman
Moed. Anneken Jans van der Lidt
Kind Trijnjen
Get. Trijnjen Arens, Aren Breeman

Vad. Willem Teunissen
Moeder Grijtjen Cornelissen
Kind Lisebeth
Get. Leendert Willemsen, Marij Cornel.

Vad. Hendrick But
Moed. Stijnjen Pieters
Kind Baeljen
Get. Jan Pietersen Man, Cornelia Cornel.

Den 2 feb. 1678
Vad. Mr Anthoni Casteleijn
Moed. Susanna Ridders
Kind Jacobus
Get. Mr. Johan de Ridder, Gerrit van Oosten, Maria van den Kerkhoven, Anna de Haen

Vad. Willem Jansen van Wegberg
Moed. Leenjen Cornelis
Kind Maria
Get. Leend. Casteleijn, Marij Boelhouwers

Den 6 feb.
Vad. Jan Alebeke
Moed. Margariet van der Werf
Kind Cornelia
Get. David van der Werf, Leendert Alebeke, Siburga vander Werf

Vad. Jan Pietersen Sterck
Moed. Anneken Japix
Kind Pieterjen
Get. Cornelis Basaert, Aren Lena Pieters

Den 13
Vad. Augustijn Gleijnsen
Moed. Trijnjen Gerrits
Kind Gerrit??
Get. Cornelia Jans

Den 20
Vad. Aren Barensen Plockhoij
Moed. Lisebeth Pieters
Kind Cornelia
Get. Leendert Vliegvis, Anna Pieters

Vad. Daniel Flore doodt
Moed. Heijljen Dijngemans van Goederheijde
Kind Dana
Get. Pieter Flore, Aren Plockhooij, Anneken Jans Flore

Den 27 feb.
Vad. Heijndrick Jansen Hoogstrate
Moed. Ceeljen Leenders
Kind Aren
Get. Aren Jansen Hoogstrate, Pieternelle Veermans

Den 2 Marij
Vad. Abraham de Ridder
Moed. Arjaenjen Japix
Kind Sara
Get. Pieter Tichelman, Dirckje Wouters

Den 6 Martij
Vad. Stoffel van ?
Moed. Cornelia Rooslands
Kint Crina
Get. Johannes St? met sijn vrou

Vad. Jacobus Cornelissen
Moed. Martijnjen Crijns
Kind Anthoni
Get. Majen Aren Claes

Den 13 Martij
Vad. Jasper Jansen Thibout
Moed. Jacomijnjen Willems
Kind Willem
Get. Jan Jansen van Putte, Maj Cornelissen

Vad. Cornelis Marcussen
Moed. Josijnjen Joos
Kind Marcus
Get. Jannis Joossen de Ruijter en Gillis Aertse

Den 20 Martij 1778
Vad. Teunis Trommel
Moed. Commerjen Hiobs
Kind Commer
Get. Cornel. Commersen, Arjaenjen Commers

Den 10 april
Vad. Pieter Casteleijn
Moed. Cornelia Cornelis
Kind Bastiaen
Get. Cornelia Cornelis

Den 10 ap.
Vad. Jacob Appel
Moed. Willemjen Aers
Kind Soetjen
Get. Leendert Appel, Leenjen Aers

Den 17
Vad. Japick Leendersen Plockhoij
Moed. Janneken Abrahams
Kind Pieter
Get. Abraham Pietersen Kruijswercker, Saerjen Pieters

Den 24
Vad. Aren Arensen Curvijnck
Moed. Flora Sijderveld
Kind Lisebeth
Get. Jannis Vliegvis, Catrina Sijderveld

Den 1 Maij
Vad. Aren Joossen Spruijt
Moe. Catlijnjen Jans
Kind Huijbrecht
Get. Jan Corstiaensen van Stelle, Tanneken Joos

Vad. Jan Jansen van Putte
Moed. Maria Cornelis
Kind Marijen
Getuijgen Teus Jansen van Putte, Marij Wouters

Den 8 Maij 1678
Vad. Cornelis Gleijnsen
Moed. Pieterjen Arens
Kind Pieterjen
Get. Japick Jansen Lambrechts, Janneken Willems

Den 1 april 1678
Vad. Matteus Groenendijck
Moed. Adriana van der Heijde
Kind Johanna
Get. Jacob Bane, Arjaenjen Flore

Den 19 Junij
Vad. Huijbrecht Teunissen Noorloos
Moed. Cijtjen Dirx van Oostende
Kind Marinus
Get. Crijn Leendersen en Toonjen, sijn huijsvrou, Jan Noorloos, Leenjen Japix

Den 19 Julij
Vad. Jan Teunissen Spaenjaert
Moed. Jacomijnjen Barens
Kind Janneken
Get. Japick Teunissen Spaenjaert, Janneken Teunis

Den 31 Julij 1678
Vad. Leendert Vliegvis
Moed. Martijnjen Breeman
Kind Janneken
Get. Marinus van der Daf, Arjaenjen Flore

Den 14 Aug.
Vad. Aren Cornelissen Plockhoij
Moed. Arjaenjen Japix Spaenjaert
Kind Cornelis
Get. Corstiaen Lodewijxen den Ouden, Margrijtjen Bilderbeeck

Den 4 Septemb.
Vad. Leendert Leendersen de Heer de Jong
Moed. Marij Jans van ?ven
Kind Leendert
Get. Leendert de Heer den Ouden en Neeljen Arens??

Den 7 Septemb.
Vad. Cornelis Jansen van de Velde
Moed. Arjaenjen Cornelis Visser
Kind Cornelis
Get. Dirck Cornelissen Visser, Corstiaen den Ouden, Majen Cornelis

Den 18 Septemb.
Vad. Leendert Pietersen de Bruijne
Moed. Majen Jans
Kind Arenjen
Get. Ferdinandus Willemsen, Arjaenjen Jans

Vad. Aren Cornelissen Leuw
Moed. Saerjen Pieters Vlasblom
Kind Cornelis
Get. Jan Willemsen Bosvelt, Josijnjen Jans

Den 25 Septemb.
Vad. Jan Rocussen Kempe
Moed. Arenjen Hiobs Plockhooij
Kind Hiob
Get. Leendert Hiobsen Plockhooij, Commerjen Hiobs Plockhooij

Den 5 octob.
Vad. Anthoni Pietersen de Vet
Moed. Claesjen Marcussen
Kind Teunis
Get. Lisebeth Barens

Den 9 octob.
Vad. Japik Huijbersen Munnick
Moed. Pieterje Pieters
Kind Jan
Get. Pieter Klaessen, Anneken Leenders

Den 16 octob.
Vad. Arij Arijssen Buervelt
Moed. Geertjen Cornelis
Kind Cornelis
Get. Pieter Cornelissen, Arenjen Cornelissen

Vad. Marinis Marinissen Breeman
Moed Susanneken Cornel. van den Houte
Kind Cornelis
Get. Nicolaes Tin, Mattijs van den Houte, Lena Bosvelts

Den 23 octob.
Vad. Corstiaen Joossen du Pree
Moed. Saerjen Leenders
Kind Joos
Get. Cornelia Heijndrix

Den 30 Octob.
Vad. Abraham Willemsen van Dijck
Moed. Catlijnjen Leenders
Kind Willem??
Get. Jan Willemsen van Dijcke, Sara Willems, Berbel Dirx

Vader Joos Barensen Plockhooij
Moed. Majen Rocus
Kind Rocus, Janneken
Get. Andries Maxmen, Cornelis Japix, Neeljen Andries, Hillegom Pieters

Den 13 novemb. 1678
Vad. Jacob Philipsen
Moed. Marij Cornel. Hoevenaers
Kind Cornelis
Get. Lisebet Cornelis

Den 16 novemb.
Vad. Jacob Tijssen Veerman
Moed. Hester Cornelis Vrij
Kind Cornelis
Getuijg. Pleunis Jansen, Japick Japicks Mooijaert, Majen Japix

Den 20 novemb.
Vad. Lucas Gast
Moed. Saerjen Pieters
Kind Janna
Gety. Leendert Alebeke, Lisebeth Jans

Den 23 novemb.
Vad. Barent Heijndrixen Sterck
Moed. Janneken Gijsbers
Kind Lisebeth
Get. Leendert Heijndrixen Sterck, Janneken Heijndrix

Den 25 decemb. 1678
Vad. Pieter Jansen de Klerck
Moed. Anneken Govers
Kind Japick
Get. Herman Isacksen Majers, Pleunjen Adam van Ackersdijck

Vad. Dijngeman Gillissen
Moed. Lijnjen Heijndrix
Kind Heijndrick
Get. Arjaen Sturm, Adriana Bogermans

Den 29 decemb.
Vad. Arij Cornelissen Mondelijnck
Moed. Majen Jans
Kind Arjaenjen
Get. Leendert Leendersen de Heer de Jong, Josijnjen Japix van Strickis

Den 29 decemb.
Vad. Arij Boogerman
Moed. Aeljen Jans van der Daf
Kind Jacobus
Get. Jasper Arensen Boogerman, Adriana Bogermans

1 Janua. 1679
Vad. Aren Cornelissen Kalle
Moed. Batrix Lambregtsen
Kind Klaerjen
Get. Janeken Lambregts

Den 15 Januarij
Vad. Spanck Pietersen
Moed. Lijnjen Leenders
Kind Aren, Majen
Getuijg. Corstiaen Pietersen, Geerjen Cornelis, Mijnjen Leenders, Arij Bartelsen

Vad. Teunis Geersen van Prooijen
Moed. Lisebet Andriessen de Rooij
Kind Gerrit
Get. Gerrit Teunissen, Wenteljen Gerrits

Den 22 Januarij
Vad. Leendert Alebeke
Moed. Cornelia Loose
Kind Leendert
Get. Cornelis Alebeke, Maria Govers

Den 25 Januarij
Vad. Ferdinandus Willemsen
Moed. Arjaenjen Jans
Kind Marijen
Get. Marten Heijndrixen, Lisebeth Willems

Den 29 Janu.
Vad. Paulus Rocussen
Moed. Catlijnjen Jaques
Kind Geertruijd
Get. Neeljen Lenders, Heijndrick Jansen

Den 1 feb. 1679
Vad. Arjaen Arensen Groenenwech
Moed. Neeljen Jans van Hercke
Kind Arjaenjen
Get. Dirck en Aelje Flore van Hercke

Vad. Leendert Jansen van der B?
Moed. Martijnjen Cornelis
Kind Jan
Get. Joos Leendertsen van der Boom, Terijnjen Leenders

Den 12 feb.
Vad. Anthoni Abrahams
Moed. Cornelia Jans
Kind Arjaenjen
Get. Heijndrick IJmansen, Neeljen Abrahams

Den 13 feb.
Vad. Aren Bartelsen Hoogstrate dood
Moed. Janneken Cornelis
Kind Aren
Get. Bartel en Pieter Hoogstrate, Lisebeth Huijbregts

Den 26 feb.
Vad. Jannis Gaveel
Moed. Majen Teunis Trommel
Kind Gerrit
Get. Willem Cornelisssen Cabots, Anneken Gerrits van Claveren

Vad. Pieter Cornelissen Coomsaren
Moed. Anneken Cornelis Casteleijn
Kind Leenjen
Get. Japick Jansen van der Velde, Agatha de Leur

Den 1 Martij
Vad. Jan Leendersen Ammerael
Moed. Leunjen Leenders
Kind Joosjen
Get. Pieter Classen Reijnhout, Hiobje Leenders

Den 19 Martij
Vad. Cornelis Basaert
Moed. Anneken Andries
Kind Pieterjen
Get. Clas Cornelissen Basaert, Ante Backers

Vad. Arjaen Aersen Garegoet
Moed. Majen Pieters
Kind Saerjen
Get. ???

Vad. Cornelis Casteleijn
Moed. Catlijnjen Jacobs
Kind Bastiaen
Get. Neeljen Arens

27 Martij
Vad. Marinus Pauwelsen
Moed. Geertruijt Teunis
Kind Paulus
Get. Japick Aelbrechtsen, Aeljen Japix

Vad. Jan Abrahamsen (dood)
Moed. Martijnjen Dirx
Kind Jan
Get. Pieter Abrahamsen, Aren Dirxen, Dijngene Abrahamsen

Vad. Philip Pietersen Block
Moed. Agnietje Japix Gouswaert
Kind Nijngeje
Get. Aren Jacobsen Gouswaert, Janneken Japix

Vad. Huijbert Gillissen
Moed. Marij Leenders
Kind Jesijna
Get. Teunis Arensen, Perijnajen Jans

Vad. Cornelis Jansen
Moed. Cijtjen Cornelis
Kind Majen
Get. Lisebeth Cornelis,Jacob Jansen

Vad. Teunis Willemsen van Dijck
Moed. Magdaleenjen Jans de Jong
Kind Johanna
Get. Johannes Leendersen Vliegvis, Lena Bane

Den 31 Martij 1679
Aren Dirxen vader
Moed. Lisebeth Japix
Kind Thomas
Get. Lisebeth Heijndrix

Den 9 ap.
Vad. Beerent Eliassen
Moed. Jacomijnjen Joos
Kind Pieter
Get. Joos Bosvelt, Josijnjen Joos

Den 16 april 1679
Vad. Govert Cornelissen Reijns
Moed. Janneken Corstiaens
Kind Sijtjen
Get. Jonas Sonnevelt, Lijnjen Corstiaens, Teunjen Wouters

Den 7 maij
Vad. David Isbransen
Moed. Marina Arens
Kind Adrianus
Get. Cornelis Alebeke, Maria Bosvelt, Leenjen Isbrans

Den 14
Vad. Leendert Isaxen Langstraet
Moed. Majen Arens
Kind Isack
Get. Sara Krijns

Den 16
Vad. Samuel van Heuckelum
Moed. Helegonda de Gilde
Kind Adriaen
Get. Adriaen van Ouwater en Aggenietjen Cornelis en Maria van der Meer

Den 28
Vad. Pieter Abrahamsen Trommel
Moed. Nelleje Leenders van der Boom
Kind: Leendert
Get. Joos Leendersen van der Boom, Tenijnjen Leenders

Vad. Cornelis Japicksen Mooije
Moed. Teunje Wouters Hartingsvelt
Kind Wouter
Get. Wouter Wouters Hartingsvelt, Huijgje Wouters Hartingsvelt

Vad. Jan Jorissen Schaveel
Moed. Lijnjen Arens
Kind Adriana
Getuij. Pieter Arensen, Jasper Boogaert, Trijnjen Arens, Arjaenjen van Aflaken

Den 11 Junij
Vad. Gillis Arensen Kitte
Moed. Neeljen Heijndrix
Kind Lisebeth
Get. Geraert Arensen Bosschieter, Neeljen Abrahams

Den 9 Julij
Vad. Teunis Tromel
Moed. Commerjen Hiobs
Kind Commer??
Getuijg. Arjaenjen Commers

Den 30 Julij
Vad. Gisbrecht Jansen Joncker
Moed. Arjaenjen Pieters Flore
Kind Anneken, Arjaenjen
Get. Crijns Leendersen Naeckt, Pieter Flore, Arjaenjen Flore, Lijnjen Jans

Vad. Pieter Bartelsen Hoogstrate
Moed. Lisebeth Huijbregts
Kind Huijbregt
Get. Gerrit Verhage, Arjaenjen Huijbregts

Den 6 Aug.
Vad. Aren Joossen Spruijt
Moed. Catlijnjen Jans
Kind Jan
Get. Trijnjen Wafelbackers

Den 13 Aug.
Vad. Jacob Leendersen van den Hove
Moed. Hilleje Reijniers
Kind Lena
Get. Claes Gillissen Kerck, Trijnjen Jans

Vad. Willem Willemsen van den Bos
Moed. Marij Wouters
Kind Wouter
Get. Teunis Commersen Tromel, Marij Cornelis

Den 29 Augusti
Vad. Abraham de Ridder
Moed. Arjaenjen Jaques
Kind Jaques
Get. Teunis Jaquessen Verhulp, Marijen Jaques

Den 3 Septemb. 1679.
Vad. Willem Cornelissen Kabos
Moed. Anna Pieters De Kin
Kind Jacobus
Get. Leendert Pietersen de Kin, Pieternelle Pieters de Kin

Den 24 Septemb.
Vad. Teunis Willemsen
Moed. Majen Cornelis
Kind Heijndrick
Get. Pieter Abrahamsen Backer, Agnietje Cornelis

Vad. Heijndrick Cornelissen
Moed. Arenjen Jans
Kind Cornelis
Get. Leendert Jansen van der Boom, Nellejen Cornelis

Vad. Mattheus Groenendijck
Moed. Adriana van der Heijde
Kind Sara
Get. Leendert Vliegvis, Anna Breemans

Den 7 octob.
Vad. Japick Heijndrixen Lichthart
Moed. Pieterjen Heijndix
Kind Soetjen, Geerjen
Get. Arij Woutersen, Neeljen Heijndrix, Cornelis Gleijnsen ?, Pieterjen Arens

Vad. Laureijs Leendersen
Moed. Maergie Arens
Kind Janneken
Get. Geert Arensen, Saerjen Martens

Den 15 octob.
Vad. Willem Tonisen
Moed. Grijtjen Cornelis
Kind Heijlje
Get. Geertjen Willems

Den 22 octob.
Vad. Leendert IJmansen, maer gestorven
Moed. Arjaenjen Cornelis
Kind Leendert
Get. Cornelis Kalle, Heijndrick IJmansen, Cornelia Cornelis

Den 22 octob.
Vad. Jacob Boelhouwer
Moed. Toonjen Davis Verolme
Kind Boelhouwer
Getuijg. Teunis Geersen van Proojen en Lisebeth de Roij de Jong

Den 6 Novemb.
Vad. Jacob Drappier
Moed. Maria Witten
Kind Jacob
Get. Corstiaen Lodewijck den Oude, Agatha de Leur

Den 22 novemb.
Vad. Corstiaen Joossen
Moed. Saerjen van den Bosse, dood
Kind Saria
Get. Leendert Jacobsen van den Bosse, Lijnjen Leenders??

Den 17 decemb.
Vad. Jan Teunissen Noorloos
Moed. Sara Japix
Kind Wouter
Get. Paulus de Ridder en Dirckje Wouters

Den 24 decemb.
Vad. Pieter Jansen Visser
Moed. Lijnjen Arens Curvijnx
Kind Grijtje
Get. Aren Curvijnx, Floorjen Sijderveld

Vad. Jan Rocusse Kempe
Moed. Arenjen Jobs Plockhooij
Kind Arentje
Get. Teunis Geersen van Proojen, Arenje Cruijs

Vader Claes Laureijsen Rademaker
Moed. Lena Jacobs
Kind Maria
Get. Laureijs Frederixen en Fredrick Laureijsen, Teunjen Laureijs

Vad. Jan Jopsen
Moed. Maria Jans Bosvelt
Kind Jobje
Get. Marinis Marinissen Breeman, Cornelia

Vad. Johanes Ariensen Stapel
Moed. Lisebet Cornelissen Mol
Kind Lisebet
Get. Cijtjen Cornelis Mol, Cornelis Jansen Koeckebacker
Dese vier sijn gecomen in decemb. des Jaer 1679

Den 7 Janu. 1680
Vad. Jan Jansen Schellevis
Moed. Jacomijnjen Egbers
Kind Jan
Getuij. Jan Schellevis, Janneken Willems

21 Januarij
Vad. Jannis Dooch dood
Moed. Janneken Couragis Naeckt
Kind Janna ?
Get. Jan Couragis, Rocus Cornelissen Kempe, Marij Rocussen

Den 28
Vad. Machiel Bastiaensen Casteleijn
Moed. Neeljen Arens
Kind Anneken
Get. Geert Stoffelsen, Catlijnjen Japicx

Den 2 feb.
Vad. Leendert Cornelissen van der Schilt
Moed. Lisebeth Jans
Kind Cornelis
Get. Cornelis van der Schilt, Arjaenjen van Aflaken

Vad. Heijndrick Jansen Hoogstrate
Moed. Neeljen Leenders
Kind Hogewijf
Get. Cornelis Kalle, Hagewijf Arens

Den 4 feb.
Vad. Andries van den Berg
Moed. Janneken de Graef
Kind Joris
Get. Heijndrick van den Berg en Leijnjen IJmans

Den 11 feb.
Vad. Pieter Stevensen Kalle
Moed. Janneken Japix
Kind Maria
Get. Marij Pieters, Jan Japixen

Vad. Stoffel Huijbrechtsen Kote
Moed. Janneken Jans
Kind Huijbrecht
Getuijg. Seegher Huijbers

Vad. David Jansen
Moed. Janneken Arjaens
Kind Janneken
Get. Catrina Arjaens

Vad. Teunis Cornelissen Verhoeck
Moed. Arjaenjen Commers Trommel
Kind Lena
Get. Teunis Commersen Trommel, Cornelis Commersen Trommel, Commerjen Hiobs Plockhooij

Vad. Jannis Verolme
Moed. Elisabeth van Kerckhoven
Kint Catrina
Get. Jacobus en Maria Verolme

Den 18 feb.
Vad. Wouter Woutersen
Moed. Janneken Spaenjaers
Kind Soetjen
Get. Soetje Wouters, Jacob Spaenjaert

Vad. Leendert Heijndrixen Sterck
Moed. Marij Pieters
Kind Lisebeth
Get. Barent Heijndrixen Sterck, Neeljen Cornelis

Den 24 feb.
Vad. Jacob Philipsen Pas
Moed. Marijen Hoevenaer
Kind Dirck
Get. Teunis Backer, Lisebeth Hoevenaers

Vad. Daniel van Aflaken
Moed. Elisabeth Bane
Kind Adrianus
Get. Mr. Matthijs Bilderbeeck met sijn huijsvrou

Vad. Frans Fransen Durij
Moed. Lisebeth Theus
Kind Tanneken
Get. Claes Heijndrixen Bot, met Truijtje Plockhooij

Den 3 Martij??
Vad. Japick Jacobsen Moojaert
Moed. Majen Boudeweijns
Kind Hester
Get. Jacob Tijssen, Dirckjen Wouters

Vad. Pieter Voskens
Moed. Adriaenjen van de Fijnnelde
Kind Johannes
Get. Leendert Casteleijns, Helsjen Gast

Den 10 Martij
Vad. Steven Cornelissen Kalle
Moed. Aneken Esdras
Kind Esdras
Getuij. Cornelia Jans

Den 17 Martij
Vad. Aren Cornelissen Plockhooij
Moed. Magdaleenjen Japix Spaenjaert
Kind Susanna
Get. Japick Andriessen Spaenjaert, mr. Bilderbeeck, met sijn huijsvrou

Vader?? Merten Willemsen
Moed. Lisebeth Pieters
Kind Lisebeth
Get. Majen Jans

Den 22
Vad. Jannis Teunissen Sterck
Moed. Marigje Cornelis
Kind Rocus
Get. Heijndrica Teunissen Sterck, Willemjen Huijge

Vad. Jan Jansen van Putte
Moed. Maria Cornelis
Kind Marij
Get. Claes Beeke, Neeljen Pieters

26 april
Vad. Stoffel van Khelluwe
Moed. Cornelia Roosland??
Kind Leendert
Get. Adriaen Verburghen, Cornelia Bosvelt

Den 12
Vad. Teunis Geersen van Prooijen
Moed. Lisebet Andriessen de Rooij
Kind Heijndrickje
Get. Jacob Boelhouwer en Teunjen Davids

Den 28 ap.
Vad. Jacob Tijssen
Moed. Hester Cornelis
Kind Matthijs
Getuij. Matthijs Philipsen, Lena Tijs

Den 15 Meij
Vad. Claes Jansen Munnick
Moed. Leijnjen Ariens
Kind Maria
Get. Jan Stevensen van der Grift, Catrina Haertixvelt

12 meij
Cornelis Kalle, Janneken Heijndrickx, vader en moeder
Kind Leuntje
Get. Lijsebeth Pieters

26 Do.
?ent Arentze Korvinck, ?rentina Cijtervelts, vader en moeder
Lijsabeth
Martijntje Pieters Bremans

D acat
Trommele
Doeijs
?
? Janse Trommel, Leendr. van der Boom

De Bruijne
Jans
je
? Willemsz, Louwijs van Aflaken

1680 26 meij
Corn. Jochimz Voorbeijtel, Jannetje Corn. Ratte, vaed. en moed.
K Pietertje
G. Jan Wilmz van Dijcke en Berbeltje Dirckx

9 Junij
Arent Jacobz Backer, Grietje Claes, vaed. en moed.
K Anna
G. Rijck Jacobz Backer en Beatrix Jacobs

23 Do
Gillis Hobius, Magdalena Jans, vaed. en moed.
K Johannes
G. Marinis Jansen van der Daf en Aeltje Jans van der Daf

19 Augustus 1680
Bastejaen Kreefft, Eva Kornelis, vaeder en moeder
K Anna
G. Anthonij Wittekoekke en Geertje Wittekoekke

Vad. Jan
Moed. M
Kind Marij
Get. Claes Be

26 ap
Vad. Stoffel van
Moed. Cornelia
Kind Leendert
Get. Adriaen Verbur, Cornelia??

1680 Den 23 Augustus
Vader Adam Pouwwelse
Moeder Grietje Jans
Kindt Magdeleena??
Getn. Heijnderick Heijnderickse, Arjaentje Erassemuds

Den 19 Septemb.
Vader Johannis Gaveel
Moeder Maettje Tonus
Kindt Arentje
Get. Tonus Trommel
Get. Annetjen Andriesse

Den 15 Septemb.
Vader Huijberech Jillisse
Moeder Marij Leenders
Kindt Marijtje
Get. Leendert Willemse
Get. Marij Kornelis

Dijto
Vader Aren Arens Buerveldt
Moeder Geertje Kornelis
Kindt Kornelis
Get. Kornelis Pieterse Buerveldt
Get. Arentje Kornelis??

Dijto
Vader Abraham Pietersz Trommel
Moeder Mattje Tomus Doeijs
Kindt Pieter
Get. Pieter Abrahamse Trommel
Get. Neelletje Leend. van der Boom????

Den 22 dijto
Vader Leendert de Bruijne
Moeder Maetje Jans
Kindt Tuentje
Get. Sterdijnadidus Willemsz
Get. Griettje Louwijs van Aflaken

Den 13 Octob. 1680
Vader Cornelis Alebecque
Moeder Pouwelijna Bane
Kindt Adrijanus
Get. Jakob Bane
Get. Kornelija Bane

Den 19 Octob.
Vader Jakob Wittekoeke
Moeder Marij Barens
Kindt Geerteruijdt
Get. Klaes Marinisse
Get. Arentje Krijns

Den 20 October 1680
Vader Leendert Korn. Kalle
Moeder?? Lijsabet Arens
Kindt Leendert
Getuijge Geerijdt Arense Kitte
Get. Lijsebet Pieters

Dijto
Vader Kornelijs Markusse
Moeder Josijntje Joost
Kindt Maetje
Get. Johannis Joose
Get. Arjaentje Koommers

Dijto
Vader Johannis Breeman
Moeder Annetje Jans
Kindt Soetje
Get. Marinus Floore
Getu. Arjaentje Floore
Het 2 kindt Arjaentje
Getuij. Aren Jakopsz Backer
Getuijge Grietje Klaes

Den 3 Novemb. 1680
Vader Aren Joose Spruijt
Moeder Kattelintje Jans
Kindt Korstejaen
Get. Jan Korstejaense
Get. Geertje Cornelis

Dijto den 3 novemb. 1680
Vader Aren Boogertman
Moeder Aeltjen Jans
Kindt Cornelija
Get. Isack van der Daff
Get. Teijsje van der Daff

Den 10 Novemb. 1680
Vader Heijnderick Cornelisse
Moeder Arentje Janse
Kindt Cornelis
Get. Leendert Janse van der Boom
Get. Nelletje Cornelis??

Dijto
Vader Arjaen Jopse Backer
Moeder Neeltjen Tijs
Kindt Jopje
Get. Jan Remmesse
Get. Lieventje Jops

Dijto
Vader Cornelis Kalle
Moeder Cornelija Cornelis
Kindt Pieternelle
Get. Johannis Stapel??
Get. Marij Rokus
Get. Lijsabet Willemse

Den 17 Novemb. 1680
Vader Leendert Jansz van der Boom
Moeder Martijntje Kornelis
Kindt Jan
Getuijge Joost van der Boom
Get. Teuntje Leendertse

Den 21 Novemb. 1680
Vader Willem Jansz Geijijers
Moeder Maetje Jacobsz
Kindt Jakop
Get. Barent Lambr. de Herder
Get. Marij Dircx

Den 29 Novemb. 1680
Vader Leendert van der Stadt
Moed. Leentjen Aertse
Kindt Arentje
Getuijge Neeltje Klaes

Dijto
Vader Kornelis Kommerse
Moeder Marij Kaspers
Kindt Marinis
Moeder getuijge

Dijto
Vader Heijnderijck Jansz van Bochout
Moeder Madeleentje Kornelis
Kindt Kornelis
Get. Heijnderick Kornelisse
Get. Lintje Kornelis

Den 1 Desember 1680
Vader Balten Jaspersz
Moeder Rebecka Kornelis
Kindt Kattelintje
Get. Stintje Kornelis

Dijto??
Vader Klaes Janse Hollander
Moeder Wiventje Bastejaens
Kindt Dirck
Getuijge Marij Rijdders????

Dijto
Vader Jan Pieterse Man
Moeder Maetje Kornelis
Kindt Pieter
Get. Heijnderijk But
Get. Stintje Pieters

Den 7 Desemb. 1680
Vader Marinus Janse Schellevis
Moeder Lintjen Kornelis
Kindt Maeiken
Get. Heijnderik Kornelisse
Get. Maeijken Jans

Den 15 Desemb. 1680
Vader Maerinus Maerinisse Breeman
Moeder Susana van den Houte
Kindt Maerinus
Get. Johannis Breeman
Get. Trintjen Arense

Den 22 dijto
Vader Aren Barense Plockhooij
Moeder Lijsabet Pieters Breemans
Kindt Pieter
Get. Maerinus Floore
Get. Anna Breemans

rse Groennendijk
Groennendijks
amse
Groennendijk
Witte

1681
Leendr de Haes
je Huijberechs
je??
berechse
Huijberechts

P 51

Begindt Jaer 1681
Den 5 Jannewarij 1681
Vader Klaes Lowijsse
Moed. Lena Jakops
Kindt Frederijk
Get. Frederijck Lowijsse
Get. Janneken Kabos????

Den 12 Jannewarij 1681
Vadr. Leendert Aertse de Wolff
Moedr. Nellejen Eijngels
Kindt Soetken
Getn. Bastejaen Kreeft
Get. Willemtjen Aertse

Kindt Katte
Get. Stintje

Dijto
Vader Klaes
Moeder Wiventje
Kindt Dirck
Getuijge Ma

Dijto
Vader Jan Piet
Moeder Maetje
Kindt Piet
Get. Heijndrijk
Get. Stintje

Den 12 Jannewarij 1681
Vader Pieter Bartelse Hoogstrate
Moedr. Lisabet Huijberechs
Kindt Aren
Get. Bartel Hoogstrate
Get. Janetje Kabos

Den 12 Jannewarij 1681
Vader Leendert Vliegvis
Moeder Mertijna Breemans
Kindt Elijsabedt
Getuijge Nijkolaes Bolijn
Get. Anna Breemans

Den 26 Jannewarij 1681
Vader Klaes Jillesse Beck
Moeder Neeltje Pieters
Kindt Marija
Get. Bastejaen Marinusse
Get. Maghdeleentje Pieters

Den 2 Feberije 1681
Vader Mattheuwes Groennendijk
Moeder Adrijana Groennendijks
Kindt Abraham
Getn. Iman Groennendijk
Get. Lena Witte

Op den 7 febr. 1681
Vader Leendert Leendn. de Haes
Moedr. Aerjaentje Huijberechs
Kindt Jannetje
Get. Jakop Huijberechse
Get. Lijsabet Huijberechs

Op den 7 feb. 1681
Vader Heijnderijk Janse
Moedr. Celetje Leenderse
Kindt Aren
Getuij. Aren Janse Hoogstratte
Get. Barbel Arens

Op den 16 feb.
Vader Aren Kornelisse Kalle
Moedr. Piejaterius Lamberechs
Kindt Dirck
Get. Klare Lamberechs

Dijto
Vader Pieter Jansz Spaenjaert
Moedr. Pieternele Betsmans
Kindt Marija
Get. Tanneken van Huekelom
Get. Maria Rijdders

Den 23 feb. 1681
Vader Gerijdt Stoffelse
Moedr. Areleene Pieters
Kindt Pluentje
Getu. Jan Pieterse Sterck
Get. Annetje Jakops

Dijto
Vader Kornelis Janse van Velde
Moedr. Geertruij van?? Mijroops
Kindt Jakop
Get. Kornelis van der Daff
Get. Krijna van Mieroops

Den 9 Maert 1681
Vader Frans Franse van Dueren
Moeder Lijsabedt Teuwes
Kindt Frans
Getuijge Heijnderijk Claesse
Get. Jakomijntje Claes

Op den 16 Maert 1681
Vadr. Jakop Leenr. van Hoove
Moedr. Hilletje Reijniers
Kindt Leendert
Get. Aren Jansz Hooghstratte
Get. Trintje Jans

Dijto
Vadr. Jakop Kornelisse Boutkan
Moedr. Mertintje Krins
Kindt Johannis
Get. Jakop Tonisse Gobbert
Get. Arjaentje Pieters

Op den 23 Maert 1681
Vader Matthijs van den Houte
Moeder Helena van den Houte
Kindt Kornelis
Get. Marinus Breeman
Get. Zusanna van den Houte

Op den 30 Maert 1681
Vader Cornelis Lievense Claes
Moedr. Wouterina Adrijaens
Kindt Josijna
Get. Joos Bosveldt
Get. Pieternelle Lievens

Dijto
Vader Leendr. Leendertsz Kasteleijn
Moed. Heijnderijkje Wouters
Kindt Zuzanna
Get. Antonij Kasteleijn
Get. Lintje Jans

Dijto
Vadr. Jilles Arense Kitte
Moedr. Neeltje Heijnderickse
Kindt Kornelis
Get. Geeridt Arense Kitte
Get. Kornelija Kornelis

Den 6 Apperil 1681
Vadr. Kornelis Gleijnse
Modr. Pietertjen Arens
Kindt Isack
Get. Isack Kornelisse Sprinckvloet
Get. Machtelintje

Den 13 Apperil 1681
Vadr. Abraham Reijns
Modr. Trintje Gerrijds
Kindt Elijsabedt
Get. Barent Elijasse
Get. Jakomintje Joos

Op den 27 Apperil 1681
Vadr. Jakop Franse van Dijcke
Moedr. Lijsabedt Jakobs
Kindt Annetje
Get. Aren Jakopse Backer
Get. Bijaterus Jakops

Dijto
Vadr. Lowijs Pieterse van der Nat
Moedr. Kornelia Arjaens
Kindt Isack
Get. Willem Maggielse de Groot
Get. Janneken Jasperts

Op den 4 Meij 1681
Vadr. Kornelis Bastejanse Kasteln.
Moedr. Katelintje Jakobs
Kindt Bastejaen
Getn. Antonij Bosvelt
Get. Neeltje Maertens

Op den 11 Meij 1681
Vader Adrijanis Verburgh
Moeder Cornelija Bosvelds
Kindt Johanna
Get. Jobus Wittens
Get. Marija Bosvelds

Op den 18 Meij 1681
Vader Jan Hermansz Zuijdigen
Moeder Heijltje Poulis de Jonge
Kindt Pouwels
Get. Leendr. de Heer den ouden
Get. Arjaentje Pieters

Op den 25 Meij 1681
Vader Jakop Pas
Moeder Marij Kornelis
Kindt Jaeptje
Get. Marij Gouwmans
Get. ???

Dijto
Vader Davijdt Isbranse
Moeder Marrinna Aelebecque
Kindt Isebrandt
Get. Kornelis Aelebeque
Get. Geertje Arijens

Dijto
Vader Leendert Aelebeque
Moeder Cornelija Jakops Loose
Kindt Leena
Get. Jan Aelebeque
Get. Krijn Leendertse Naeckt
Get. Marij Baserts

Den 8 Junij 1681
Vader Leendert Arense Lockwel
Moedr. Kattelintje Jorus
Kindt Aren
Get. Jakop Tijsse
G. Cornelija Jorus

Den 22 Junij 1681 ??? Beroep D.B.
Vadr. Klaes Jochomse Gaveel
Modr. Stintje Kornelis
Kindt Neeltje
Get. Jan Jochomse Gaveel, Femmetje Klaes

Den 22 Junij 1681
Vad. Jilles Hobus
Moedr. Magdeleena Jans
Kindt Willem
Get. Kornelis Kocx
Get. Lijsebedt de Rooij

Den 29 Junij??
Johannis Arense Stapel
Moed. Lijsbet Korn.
Kint Matje
Getuijge Jan Jorus Spanjert, Angenietje Korn.

Den 13 Julij 1681
Vader Jakop Appel
Moder Willemtje Aers
Kint Heijltje
Getuijge Susantje Appels

Den 10 Augustus 1681
Vader Marinus Pouwelijsse
Moeder Geerteint Tonus
Kindt Pouwelis
Get. Aeltje Jakops

Den 17 Augustus 1681
Vader Jakop Boelhouwer
Moedr. Tuentje Davids Verolleme
Kindt Kornelis
Get. Willem Kornelisse
Get. Jakomintje Kornelisse

Den 24 Augusti 1681??
Vader Lowijs Antonisse van der Hoek
Moeder Maria Wouterse Verduijn
Doghter Neeltie
Getuijge Arie Jansz Hooghwerf

Den 31 Aug. Ao. 1681.
Vader Marten Crelisz Mol, all gedoopt
Moeder Matie Teunisse, Litmaet
Kint Teunis
Getuijgens Frans Heijndrixe van Dueren, Teunis Janse, Mijntie Teunis, Teuntie Paulusz??

Den 7 Septb. Ao. 1681
Vader Johannes Pieterse Verolme
Moeder Elisabet van Kerkhove
Kint Pieter
Getuijge Simon Willemsz Morgendael, Jacobus Verolme, Martijntie Verolme, Elisabeth Davids, Jacoba van Kerkhove

Den 14 Septb. Ao. 1681
Vader Marinus Breeman
Moeder Gerbina Gousweers
Kinderen Claes
Dogter Trijntie
Getuijge Leendert Gousweers, Johannes Gousweers, Abraham Gousweers, Trijntie Paulus, Maria Gousweers

Dito Hendrik Pietersz van der Stelle
Moeder Jannegie Paulus
Kint Dirkie
Getuijge Jan Teunisz Mosselman, Marinus Paulusz, Leena Adams, Teuntie Paulus

Dito??
Vader Teunis Willemsz
Moeder Matie Cornelis
Kint Henderik
Getuijge Hillegon Pieters

Den 28 Septb. Ao. 1681.
Vader Antoni Abrahamsz
Moeder Crelia Jansz
Kint Abram
Getuijge Abraham Pietersz, Martijntie Dirxsz

Den 5 Octb.
Vader Teunis Gerritsz Purouenhof
Moeder Lijsbeth Andries
Hendrikie
Get. Jan Roggus a Kempe, Stoffelijntie Pietersz

Den 12 octob. Ao. 1681
Willem Teunisz van Muijen, Nelletie Rokes, ouders
Grietie
Krelis Rokesz, Crelia Rokesz

Dito
V. Johannes Dortsman
M. Elisabeth Verschuer
Adriana
G. Cornelis Bolijn
G. Barbara Verschure

Den 19 octb.
V. Jacob Leendertsz Plockhoij
M. Nelletie Crelisz
Pietertie
G. Leendert Jobse Plockhoij
G. Trijntie Jacobsz

Den 29 octb.
V. Cornelis Cornelis Basart
M. Annetie Andries
Andries
G. Johannes Andriesz Graveel
G. Matie Trommels

Den 16 Novemb.
V. Pieter Stevensz
M. Jannetie Jacobs
Marie
G. Jan Jacobs
Annetie Tijse

Den 26 Novemb.
V. Tijs Philipsz
M. Leena Tijse
Phlip
G. Arent Leendertsz Kolf
Phlippijntje Arentsz

Dito 30
V. Pieter Janse Joncker
M. Catelijntie Leendertsz
Ariaentie
G. Piejaters Leendertsz

Den 7 Decemb.
V. Panck Pietersz
M. Lijntie Leendertsz
Corstiaen
G. Jacob Tijse
Jacomijntie Leendertsz
Tannetie Corstiaens
Johannes Teunisz

Den 10 Decemb.
V. Jacob Teunisse Spaenjaert
M. Adriana Jansz
Teunis
G. Joh. Leendertsz Vliegvis
G. Maritie Cornelisz

Den 23 Novemb.
V. Arie Jorisz Ouwater
M. Marie Gerritsz van der Meer
Joris
G. Otto Koomans
G. Pieternelle Hattelaers

Den 26 Novemb.
V. Jan Rokese Kempe
M. Arentie Jobs
Jannetie
G. Bastiaen Kreeft
G. Eva Crelisse

Den 25 Decemb.
V. Corstiaen Joose du Pree
M. Jannetie Pieters
Pieternel
G. Leendert Hendrixe Sterck
G. Maria Pietersz

Ao. 1682 Den 4 Jan.
V. Dingeman Jillese Vogel
M. Lijntie Heijndrixe
Marina
G. Jasper Arentsz Bogerman
Jillis Teunise
Jan Willemse Dekin
G. Matie Jans
Pieternelle ?

Den 11 Januarii
V. Arie Crelisz Plockhoi
M. Ariaentie Jacobsz Spaenjaert
Susanna
G. Joghum Lambregtsz
Cornelis van der Velde
G. Lijntie Jans??

Dito
V. Crelis Janse
M. Zijtie Crelisz
Jan
G. Jacob Jansz
G. Breghie Cornelis

Dito
V. Pieter Cornelisz Groenwegen
M. Zara Hendrixsz
Cornelia
G. Joost Arentsz Bosvelt
G. Maetie Cornelisz

Jan. 18
V. Jan Jorisz Scaveels
M. Lijntie Arents Noortsigh
Joris
G. Leendert Arentsz Lockwel
G. Crelia Joris Scaveels

Dito
V. Jan Adriaensz
M. Engeltie Albreghtsz
Trijntie
G. Trijntie Jansz
G. Pieter Bette

Dito
Va. Gerrit Cornelisz Luijendijck
M. Matie Jacobsz Meijndert
Magdeltie
G. Crelis Arentsz Cranendonk
G. Leentie Willemsz

Jan. 21
V. Andries van den Bergh
M. Jannetie Jorisz de Graef
Jan
G. Marinus de Graef
G. Joost Bosvelt
G. Anna Maria
G. Bastiaentie Jans

Ao. 1682 Febr. 1
V. Rijck Jacobsz de Graef
M. Maria Pieters de Vries
Anna
G. Aren Jacobsz Backer
G. Lijsbeth Jacobsz

Febr. XI
V. Barent Lambreghsz de Herder
M. Maritie Dirxsz
Hendrick
G. Antoni Bosvelt
G. Maritie Hendrixz

Febr. 15
V. Willem Magielz de Groot
M. Jannegie Jasperz Bogerman
Jasper
G. Arent Bogerman
G. Aeltie Janz van der Daf

Dito 22
V. Jan Reijnierz
M. Lijsbeth Pieterz
Annatie
G. Gillis Hobes
G. Cornelia Bosch

Dito
V. Leendert Heijndrickz Sterck
M. Marie Pieterz
Pieternel
G. Corstiaen Jose Lievens
G. Jannetie Pieterz

Martii 1
V. Johannes Gijsbertz van Rossum
M. Jannetie de Luther de heer
Jannetie
G. Adrianus Bane
G. Leena Bane

Dito
V. Teunis Trommel
M. Hester Groenendijc
Kommer
G. Jacob Crelisz
G. Diggena Crelisz

Den 8 Mart.
V. Adriaen Jobz Backer
M. Neeltie Tijse Witte
Jannetie
G. Jacob Leendertz Plochoij
G. Trijntie Jacobz

Den 15 Mart.
V. Jacobus Durant
M. Maria Elders
Leonard
G. Hr. Cornelis de Wit
G. Sr. Abigael van den Bruwel

Den 22 Mart
V. Willem Willemz van den Bosch
M. Marie Woutersz
Sara
G. Jan Gilliz Verbeeck
G. Trijntie Marijniz??

V. Jacob Matijsz Veerman
M. Hester Cornelis Vereij
Maritie
G. Pleunis Janz de Vormer
G. Maritie Jacobz Moijert

Ao. 1682
April 12
V. Frans Franz Durick
M. Lijsbeth Theusz
Anna??
G. Aren Biggelaer
G. Jacomijntie Claesz

Den 19
V. Hendrick Imanz van Dam
M. Aeltie Jacobz
Pieter
G. Crelisz Calle
G. Crelia Crelisz
G. Leentie Arenz Voordewinde
G. Mijn Hr. Reijnier Hallink en sijn Vrou Magdalijntie Hallinx

Dito 26
V. Govert Cornelisz
M. Jannetie Corstiaenz
Lijsbeth
G. Jan Leendertz
G. Jannetie Leendertz
G.Matie Rokus
G. Marinus Philipz Munnick

Dito 26
V. Hendrick Janz Hoogstrate
M. Selitie Leendertz
Aren??
G. Aren Johanz Hoogstrate
G. Aeltie Arentz

Den 3 Meij
V. Willem Evertsz
M. Lijsbeth Janz
Jannetie
G. Jan Cornelisz van den Bergh
G. Matie Janz

Den 10 Maij
V. Crelisz van Velden
M. Truijtie Crelisz Nieurop
Tannetie
G. Cornelis vander Daf
G. Crijntie Nieurops??

Den 17 Maij
V. Jacob Hendrickz Vink
M. Neeltie Arentz
Zara
G. Leendert Leendertz Saerloos
G. Neeltie Jacobz

Dito
V. Jan Janz Schelvis
M. Jacomijntie Jacobz
Egbert
G. Marinus Janz Schelvis
G. Pietertie Pieterz??

Maij 31
V. Mattheus Groenendijck
M. Adriana van der Heijden
Marinus
G. Leendert Vlieghvis
G. Martijntie Flore

Dito
V. Hendrik Willemz Staesse
M. Pijaters Leendertz
Nelleke
G. Cornelis Leendertz Holdertuijt
G. Ariaentie Cornelisz Holdertuijt

Junii 21
V. Paulus Rocusz Coman
M. Hadewijch Commers
Huijbreght
G. Jan Rokuz Kempe
G. Arentie Jobz

Junii 21
V. Jacob Philipz
M. Maria Corneliz
Philip
G. Pieter Gerritz
G. Joosie Hendrickz

Julii 5.
V. Cornelis Jacobz Moij
M. Teuntie Wouterz
Teuntie
G. Marinus Philipsz
G. Matie Rokuz

Septb.
V. Gijsbregt Janz
M. Ariaentie Pieterz
Pieter
G. Pieter Flore
G. Ariaentie Arenz

Sequentia In Majori libro Scripta inveniunte Nora

Memorije van de personen de welcke, soo In de siecktes Als naer het overlijden van Do. Abrahamus Heijdanis Zar. Bij de kerckenraet, In ondertrou sijn Opgenomen??

Den 7 september 1669
Jop Arense van der Linde J.m. geboren ende woonachtich In Dirckselant met Saertge Jacobs Jongedochter geboren In Middelharnis woonachtich tot Sommelsdijck

Den 7 dito
Frans Heijndericxse Knol geboren In Nieu Beijerlant weduwenaer van Cornelia Jans, met Neeltge Cornelis geboren In Dirckselant weduwe van Jan Pieterse Blieck beijde wonende tot Sommelsdijck

Den 15 mart 1670
Aren Pietersz van Hanbrouke weduwenaer van Aeltge Dirckx met Katelijntge Leenderts?? J.d. geboren In Sommelsdijck beijde aldaer woonachtich

Den 22 mart 1670
Teunis Willemse J.m. geboren In Sommelsdijck met Maetge Cornelis J.d. geboren In Sommelsdijck beijde aldaer woonachtich

Den 29 maert 1670
Teunis Trommel J.m. geboren In Sommelsdijck ende alhier woonachtich met Commerken Plockhooijs J.d. geboren In Sommelsdijck woonachtich in Dirckselant

Den 5 April 1670
Isack Pieterse Kruijswercker weduwenaer van Maetge Teuwis met Maetge Jans Kellue J.d. beijde geboren ende woonachtich tot Sommelsdijck

Den 19 April 1670
Leendert Cornelisse van der Schilt Jonckman geboren In Sommelsdijck, met Lijsbet Jans J.d. geboren te Kalker beijde woonachtich tot Sommelsdijck voorsz

Dito
Jan Abramse Trommel weduwenaer van Hester Heijndericx met Martijntge Dirckx van Dussen beijde woonachtich tot Sommelsdijc

Den 4 Junij 1670
Marijnis Janse Schelvis J.m. met Lijntge Cornelis J.d. beijde geboren tot Sommelsdijc ende ook daer woonachtich

Den 14 dito
Heijnderick Janse van Machoute J.m. met Jannetge Cornelis J.d. beijde geboren ende woonachtich tot Sommelsdijck

Den 20 september 1670
Johannis Cornelisse Groenhout J.m. van Sommelsdijck met Maetge Jans Hoogstrate J.d. van Sommelsdijck

Dito Jacob Albertus de Henin J.m. van s??? Gravenhage met Joffrou Maria Krefeuw J.d. van Amsterdam beijde woonachtich al hier

Den 27 dito
Heijnderick Harmanse van Aenraet geboren te Nimwegen weduwenaer van Marij Tobias met Aechtge Donis geboren tot Zzee weduwe van Jan Bastiaense beijde alhier woonachtich

Den 17 October 1670
Teunis Pieterse de Bruijne weduwenaer van Arjaentge Willems met Grietge van Aflaken J.d. van Sommelsdijck beijde aldaer woonachtich

Den 8 november 1670
Cornelis Bastiaense Kasteleijn J.m. met Catelijntge Jacobs de Herder J.d. beijde geboren en woonachtich tot Sommelsdijck

Den 22 november 1670
Willem Cornelisse Kabos geboren In de Oude Tonge weduwenaer van Ningentge Jacobs Goutswaert met Angenietge Steurs J.d. geboren tot Rotterdam beijde woonachtich tot Sommelsdijc

Den 13 december 1670
Govert de Rijcke J.m. van Sal Bommel met Janneken Stevens Verhouck weduwe van Jan Kasteleijn beijde woonachtich al hier

Den XI Jannuarij 1671
Aelbrecht Pieterse J.m. met Pieternelle Phlips weduwe van Leendert Arense Kolff beijde geboren ende woonachtich tot Sommelsdijck

Den 7 maert 1671
Aelbrecht van Heesteren laest weduwenaer van Juffr. Geertruijt de Swart woonachtich tot Sommelsdijck, met Juffr. Catharijna van Bonkelwaert weduwe van Monsr. Michiel van Haerselen woonachtich tot Willem Stat??

Den 8 maert 1671 hebben de bovengeschreve Aelbrecht van Heesteren en Juffr. Catharijna van Bonkelwaert haer eerste gebot In de kke gehadt den 15 dito is haer tweede gebodt alhier In de kke gegeven

Den 21 maert 1671 is door deurwaerder vant Hoff bij mandament verbot gedaen dat het derde gebot van den voorsz Van Heesteren en Juffr. Catharijna van Bonkelwaert moet op gehouden worden tot nader ordre

Den 7 maert 1671
Jan Leendertse van der Boom laest weduwenaer van Neeltge Claes met Lijntge Sijmens weduwe van Pieter Dirckse Bot beijde woonachtich tot Sommelsdijck

Dito
Claes Marijnisse Wacker weduwenaer van Lijsbet Sanders met Annetge Jans J.d. beijde woonchtich tot Sommelsdijck

Den 14 maert 1671
Mathijs Cornelisse van den Houte J.man met Helena Bosvelts J.d. beijde van Sommelsdijck ende aldaer woonachtich

Den 4 April 1671
Johannis Pieterse Ketelaer J.m. geboren tot Sinte Maertensdijck woonachtich op Herkinge met Arentge Jans j.d. geboren en woonachtich tot Sommelsdijck

Den 11 April 1671
Adrianis Verburgh J.m. van den Briel met Cornelia Bosvelts J.d. van Sommelsdijck

Den 18 April 1671
Gillis Willemse Hobus Jonck man met Ariaentge Cornelis van der Schilt J.d. beijde geboren ende woonachtich tot Sommelsdijck

Dito??
Cornelis Admirael J.m. geboren tot Sommelsdijck met Grietge Klaes van der Blaert J.d. geboren tot Asperen, beijde woonachtich tot Sommelsdijck

Den 3 maij
Vad. Cornelis Casteleijn
Moed. Catlijnjen Jacobs
Kind Jacob
Get. Teunis de Graef, Maria Heijndrixen, Huijgje Gijsbers
(aantekening is doorgestreept CMK)??

Den 22 maij 1671
Getrout binen Sommelsdij
Cornelis Stevensen Kalle Jm van Sommelsdijck met Pieterjen Kolfs Jd van Sommelsdijck

Getrout in Sommelsdijck
Den 29 maij
Jan Pietersen de Bruijne Jm van den Ouwen Hoorn in d Oude Tonge met Arjaenjen Commers Tromel Jd van Sommelsdijck en alhier woonachtich

Den 12 Junij getrout
Huijbrecht Jansen van Dijke weduwenaer van Arenjen Jans woonende int lant bij de Nieuwe Tonge met Maria Adriaensen Snellaert Wed van Heijndrick Japix wonende in Sommelsdijck

Den 24 Julij
Getrout in Somelsdij
Japick Arensen Curvijnck Jm van Sommelsdijck met Bastiaenjen Cornelis JD van Claeswael

1672
Den 9 Januarij
Getrout binen Sommelsdij
Leendert Vliegvis J.m. met Martijnjen Breemans wed van Abraham van der Daf beijde woonende in Sommelsdijck

Den 13
Willem Teunissen Jm net Grijtjen Cornelis Jd beijde van Sommelsdij ende aldaer woonachtich, getrout binnen Sommelsdij.

1672 den 13 Januarij
Adriaen Garegoet wed. van Soetje Laeuwe met Majen Pieters Jd. van Werkendam beijde woonachtich in de heerlijkh. van Sommelsdijk

Getrout binnen Sommelsdijck den 15 dito
Jan Lulot Jm van IJsselmuijen met Machtelijnjen Cornelis wed. van Cornelis Goversen Kempenaer

Den selven dito getrout
Tijs Woutersen Voorduijn Jm van Dirxlant met Heijlje Jans Jd van Sommelsdijck

Getrout binnen Sommelsdijck
Den 6 Martij getrout
Frans Willemsen Jm van Ter Toolen met Lisebeth IJmans Jd. Van Sommelsdijck

Den 7 maij??
Pieter Claessen Wijngaert Jm van Ouderkke met Anneken Leenders van der Braeck Jd van Sommelsdijck

Getrout den 3 Junij
Marinus Breeman Jm van Sommelsdijck met Jacomijnjen de Leeuw Jd van Amsterdam woonachtich binnen Sommelsdijck getrout binnen Sommelsdijck

Den 14 octob.
Heijndrick Heijndrixen Jm van Sommelsdijck met Adriaenjen Arasius Jd van Rotterdam getrout

Den 4 novemb. Willem Jansen Geijn Jm van Bergen op Zoom woonachtich van Sommelsdijck met Majen Japix Jd van Sommelsdijck getrout

Den 2 decemb.
Jonckr. Flooris van Oij, hoogheemraet van Alblasserwerdt weduwenaer van Juffr. Debora van Vogelensanck met Juffr. Anna van Cromstrien Jonghe Dochter van Borghe

Den 10 feb. 1673
Cornelis Gleijnsen Jm van Sommelsdijck met Pieterjen Arens weduwe van Aelbrecht Sterck beijde woonende in Sommelsdijck getrout

Den 3 Martij
Crijn Marinissen wed. van Aerje Cornelis woonende op Melesant met Dijngene Abrahams Jd van Sommelsdijck en aldaer woonachtich

Den 10 martij??
Jan Leendersen Admirael w. van Janeken Cornelis met Lenajen Leenders Jd van Sommelsdijck getrout??

Den 13 april
Gisbrecht Jansen Jonckheer Jm van Sommelsdijck met Arjaenjen Pieters Flore Jd van Sommelsdijck getrout

Den 24 maij
Cornelis Pietersen Peeman Jm van Middelharnas met Lisebeth Pieters Jd van Brouwershaven getrout

Den 1 Junij Leendert IJmansen van Dam Jm van Sommelsdijck met Arjaenjen Cornelis Jd van de Oude Tonge getrout????

Den 22 Junij??
Bartelmeus Hoogstrate wed. van Stoffelijne Arens met Arenjen Arens wed. van IJman Leijnsen

Den 24 Julij
Willem Crijnsen Hoeck Jm. van Dirxlant met Lisebeth Theunis van Sonnemare Jd van Middelharnas getrout

Jannis Cornelissen Groenhout wed. van Majen Jans Hoogstrate met Janneken Jans Jd van Middelharnas getrout

Den 6 december Claes Jansen Munnick wed. van Marij Jans met Janneken Heijndrix Meurs Jd van Rotterdam getrout

Den 29 decemb.
Leendert Jansen Vliegvis Jm met Catelijnje Rademakers Jd beijde van Sommelsdijck getrout

1674 den 14 feb. 18 Barent Lambrechtsen de Herder Jm van Sommelsdijck met Marij Dirx van Dieshout Jd van Bommel getrout

Den 10 Janua. 1674
Jan Heijndrixen van den Berge wedur. van Majen Andries met Leendjen IJmans wed. van Isaak Abrahams getrout

7 Martij
Pieter Jansen van der Meulen Jm van Bietsijngh met Margarijta Heijndrix Jd van Weesel getrout

Den 16 Martij 1674
Jacob Arensen Grootevloo wed. van Arjaenjen Cornelis Coomans met Lisebeth van der Wiel Jd van Breda getrout

Den 6 ap.??
Jan Jansen Flore Jm van Middelh. met Lijnjen Laureijs Jd van Harkijncgen getrout

Den 13 ap.
Anthoni Abrahams van Dal Jm van Sommelsdijck met Cornelia Jans Jd van de Leegeswaerve getrout

Teunis Arensen Capiteijn Jm met Majen Piters Jd beijde van Sommelsdijck getrout

Den 20 april
Huijbrecht Gillissen Cruger Jm van ??? met Jacomijnjen Pieters Jd. beijde van Sommelsdijck getrout

Den 4 maij 1674
Leendert Leendersen J van Charlojes met Trijnjen Stapel wed. van Dirck Teunissen Overhinder beijde woonende binnen Sommelsdijck getrout

Den 6 Junij
Aren Barensen Plockhooij Jm met Liseb. Breemans Jd beijde van Sommelsdijck getrout

Den 8 Junij
Jan Pietersen Sterck Jm met Anneken Japickx Jd beijde van Sommelsdijck getrout

Cornelis Ammeraels wed. van Grijtjen Claes van de Blaer met Trijnjen Meijnders Leujendijck Jd van Sommelsdijck getrout

Den 15 Junij
Aren Bogerman Jm., Aeljen van der Daf Jd. beijde van Sommelsdijck getrout

Den 22 Junij
Cornelis Marcelissen Jm, Joosijnjen Joos Jd. beijde van Sommelsdijck getrout

Den 7 Julij
Abraham Pietersen Tromel Jm met Idajen Tonis de Goeij Jd. beijde van Sommelsdijck getrout

Den 3 Aug.
Abraham Jorissen Ouwater Jm van Schiedam met Lisebeth Arensen Curvijnck Jd van Sommelsdijck getrout

Den 31 Aug.??
Balten Jaspersen Jm met Rebecca Cornelis Jd, beijde van Sommelsdijck getrout

Den 3 octob 1674
Laureijs Leendersen Jm van Dirxlant met Majen Ariaens Jd van Simonshaven getrout

Den 12 octob.??
Pieter Bartelmeusen Hoogstrate Jm met Lisebeth Huijbrechts Jd beijde van Sommelsdijck getrout

Den 19 octob
Jan Leendersen van der Boom w. van Lijnjen Simons met Marijen Frans Jd van den Briel getrout

Den 19 octob 1674
Jans Cornelissen Boutcamp Jm van den Nieuwenhoorn met Marijen Crijns wed. van Willem Cornelissen getrout

Den 19 novemb. sijn op Hoogvliet ondertrout en den 25. decemb bij ons getrout Jan Jorissen Gaveels Jm van Sommelsdijck met Lijnjen Ariens Noordzijse van Hoogvliet

Den 28 novemb.
Leendert Leendersen de Heer Jm van Sommelsdijck met Marij van Beveren jd van Rotterdam getrout

Den 7 decemb.
Govert Cornelissen Reijns Jm van Wou met Janneken Bastiaens Jd van de Klundert getrout

Jan Jansen Schellevis Jm van Sommelsdijck met Jacomijnjen Bijl Jd van Lakensvelt getrout

Jasper Boogaert wed. van Neeljen Boelhouders met Adriana van Aflaken Jd van Sommelsdijck getrout

Den 12 decemb.
David Jansen Jm van Middelb. met Janneken Adriaens Jd van Hijtheus Saxen

Den 21 decemb.
Abraham Willemsen Backer Jm van Sommelsdijck met Neeljen Willems Verhage Jd van den Bomel

Op den 15 decemb. sijn in Middelharnas ondertrout Pieter Spanjaert wed. en Josina van der Heijde wed. en getrout In Sommelsdijck den 15 Januarij

1675 Martij
Aren Cornelissen Dam wed. van Grijtjen Gerrits met Martijnjen Verolme wed. van Aren Breeman getrout den 9 april

Den 9 martij ondertrout in Middelharnas Teunis Pietersen Hoogstrate Jm van Middelharnas met Maetjen Jans Jd van Sommelsdijck en in Sommelsdijck getrout

Den 15 martij??
Aren Cornelissen Kalle Jm met Beatris Lambrechtsen Jd van Sommelsdijck

Den 17 ap
Ferdinandus Willemsen Jm van Sommelsdijck met Arjaenjen Jans jd van Middelharnas

Sijn in Middelharnas ondertrout mar in Sommelsdijck getrout den 2 Feb 1675 Teunis Pietersen Hoogzand Jm van Middelharnas met Majen Jans Jd van Sommelsdijck

Den 26 april
Jacob Leendersen van Hove Jm van Sommelsdijck met Hilleje Reijniers Jd van Dirxlant getrout

Den 15 novemb.??
Jacob Jacobsen Casteleijn?? wed van Tanneken Pieters Roosland met Susanna Boogermans w. van Arij Geersen de Hase beijde woonachtich in Sommelsdijck getrout

Den 20 decemb.
Pieter Cornelissen Coomesaren Jm van Sommelsdijck met Aneken Cornelis Casteleijns wed. van Leendert Jansen van der Stat beijde woonachtich in Sommelsdijck getrout

1676 den 9 feb.
Ondertrout in Middelharnas op den 9 feb. 1676 en getrout tot Sommelsdijck den 4 maij Cornelis van Gouswaert wed. van Majen Arens van Putten en Neeljen Breemans jd van Sommelsdijck??

Den 12 feb.
Frederik Denissen Jm van Middelharnas met Anna Louters Jd van Amsterdam, getrout op den 12 maij 1676

Den 19 feb.??
Jan Rocussen Kempe wed. van Pieterjen Cornelissen Plockhoij met Arenjen Hiobs Jd van Sommelsdijck getrout den 12 maij 1676

Den 20 martij
Cornelis Japicksen Court Jm van Dirxlant met Arjaenjen Claes Jd van Dirxlant getrout

Den 18 marti
Aren Marinissen de Jong Jm van Sommelsdijck met Janneken Ariaens Jd van Schoonderwoerd getrout

Den 19 aug.
Herman Geersen Jm van Steijn in Lunenb. met Anneken Jans Jd van Soest en getrout

Den 21 Aug.??
Pieter Abrahamsen Trommel wed. van Arjaenjen Jobs met Nellejen Leenders van der Bom Jd beijde van Sommelsdijck getrout

Den 5 septemb.
Cornelis Claessen Jm van den Briel en Janneken Leenders Jd van Sommelsdijck

Nota
Dese 3 moeten staen op april 1676
Den 3 april Barent Heijndrixen Jm met Janeken Gijsbers Jd beijde van Sommelsdijck getrout

Arij Arissen Buervelt wed. van Lisebeth Breemans met Geerjen Cornelis w van Gerrit Jansen Jonckker getrout

Den 17 april
Johannes Joossen de Rijk Jm met Maetjen Jans w van Isaack Pieters getrout

Den 16 octob 1676
Steven Cornelissen Kalle met Anneken Esdras beijde woonagtich in Sommelsdijck