Sommelsdijk - Trouwen 21 november 1676 - 14 juni 1697

Algemeen Rijksarchief??
Collectie Doopboeken enz.
Sommelsdijk
Inv. no. 10

[21-11-1676]
Den 21 Nov. 1676 Simon Willemsen ? dael, j. m., woonende op de ?, met Jacoba van der Kerck, j. d. van Bruinisse, woonende tot Sommelsdijk, getrout
[12-12-1676
Den 12 December Willem ?eversen van Ha?, van de Nieuwe Tonge, met Lisebeth Jans van den Berg, van Schoonderwoert, getrout??
[05-02-1677]
Pieter Jansen Smet, j. m. van Aelst, met Neeljen Jakop(s) Koert(s), j. d. van Dirxlant
[05-02-1677]
Pieter Jansen Smedt, j. m., gebooren tot Aelst en woonachtich in de O. T., met Neeljen Jacobs Court, j. d., geboren in Dirxlant en woonach. in Sommelsd., getrout in Middelharnas
[26-05-1677]
Willem Jansen Scheurkes, van Weghbergh en woonende in Som., met Leenjen Cornelis, weduwe van Arjaenjen Cornelis, wonende in Sommelsdijk, getrout, den 24 Julii 1684 attestatie hier van geschreven??
[02-04-1677]
Den 2 April Japick Crijnsen, j. m., met Marij Leenders, j. d., beijde van Sommelsd. en aldaer woonachtich, getrout
[14-04-1677]
Den 14 April Gillis Arensen Kitte, wedr. (van) Cornelia Aerts, met Marij Lievens, j. d. van Dort, beijde woonende binnen Sommelsdijk
[16-04-1677]
Den 16 Leendert Heijndrixen Sterck, j. m. van Sommelsdijk, met Marijen Pieters Stampers, j. d. van Wijburch, beijde woonende binnen Sommelsdijk
[18-12-1677]
Den 18 Decemb. Jacob Matthijssen Veerman, j. m. van Bommenede, met Esther Cornelis van Rije, j. d. van Sommelsdijk
[22-12-1677]
Den 22 Dijngeman Jiobsen Kerpel, j. m. van Tertholen, met Leijntjen Arens, j. d. van Sommelsdijk
[22-12-1677]
Lucas Gast, wed. van Jannetje Jans, met Sara Pieters, j. d. van Boscop????
[07-01-1678]
1678 den 7 Januarij Abraham Willemsen van Dijck, j. m. van Dirxlant, met Catelijnjen Leenders, wed. van Arij Pietersen van A(bb)enbroeke
[12-01-1678]
Den 12 Jann. Marinus Pietersen ?, j. m., met Eva Cornel. Wittekoecke, j. d., beijde van Sommelsdijk
[28-01-1678]
Den 28 Jann. Adriaen Arensen Groenewech, j. m., met Heijljen Jans Flore, j. d., beijde van Sommelsd., en alhier woonachtich??
[04-02-1678]
Den 4 Febr. Joos Barensen Plockhooij, wed. van Janneken Lambrechts, met Majen Rocus, j. d. van Middelharnis
[25-03-1678]
Den 25 Martij 1678 Aren Bartelsen Hooghstrate, j. m. van Sommelsdijk, met Janneken Cornelis, j. d. van d' Oude Tonge, getrout??
[11-04-1678]
Den 11 Apr. 1678 Japick Willemsen, j. m. van Sommelsdijk, met Neeljen Arens, j.d. van Dirxlant, getrout
[11-04-1678]
Den 11 Apr. 1678 Iman van A?, j. m. van Sommelsdijk, met Marij Pontsman, j. d. van Rotterdam, getrout den 11 Apr. 1678??
[15-04-1678]
Den 15 April Cornelis Japicksen Mooij, j. m., van Sommelsdijk, met Teunjen Wouters Hartichvelt, wed. van Adam Jansen Schrijder
[15-04-1678]
Den 15e April 1678 Jacob Fransen van Dijcke, j. m. van Schaerendijcke, met Lisebeth Japix, j. d. van Sommelsdijk, getrout te Stadt
[15-04-1678]
Philip Pietersen Block, j. m. van Melissant, met Aggenietjen Japicx Gouswaert, j. d. van Sommelsdijk, getrout in Sommelsdijk
[29-04-1678]
Den 29 April Gillis Arensen Kitte, wedr. van Marij Lievens, met Neeljen Heijndrix, j. m. van Sommelsdijk, getrout in Sommelsdijk
[29-04-1678]
Leendert Jansen van der Berg, j. m. van Sommelsdijk, met Martijnjen Cornelis, j. d. van Sommelsdijk, getrout op Sommelsdijk
[17-06-1678]
Den 17 Junij 1678 Beerent Simonsen van der Tulp, wedr. van Neeljen Marcus, met Josijnjen Joos, j. d. van Vlissingen, getrout op Sommelsdijk
[24-06-1778]
Den 24 Junij Cornelis Cornelissen Basert, wedr. van Pieterjen Pieters, met Anneke Andries Gaveel, wed. van Pieter Reijnsen Curvijnck, op Sommelsdijk getrout
[07-07-1678
Den 7 Julij 1678 Andries Jansen Vijftichschilt, j. m. van Ellevoetsluijs, met Anna Beerens, wed. van Pieter Danielsen Troost, getrout op Sommelsdijk
[19-08-1678]
Den 19 Augustus Eduard Jacobsen, j. m. van Tergoes, met Pleunjen Govers, j. d. van de Made, getrout in Sommelsdijk
[19-08-1678]
Huijbrecht Gillissen, wed. van Jacomijnjen Pieters, met Marij Leenders, wed. van Japick Crijnsen Wittekoeke, getrout in Sommelsdijk
[14-10-1678]
Aren Japicxsen Backer, j. m. van Sommelsdijk, met Grijtjen Claes, j. d. van Sommelsdijk, en beijde daer woonachtich
[30-12-1678]
Den 30 December Jan Pietersen Block, j. m. van Goeree, woonende in Sommelsdijk, met Majen Bastiaens, wed. van Jan Bastiaensen, woonende in Sommelsdijk
[04-01-1679]
Den 4 Jan. 1679 Nicolaus Tin, wed., van Geertruijda Coopm?ser, met Janneken Cruijslanders, j. d. van Sommelsdijk, en beijde hier woonachtich
[06-01-1679]
Den 6 Januarij Anthoni Bosvelt, wed. van Marij Arens Corvijnx, met Marij Heijndrix de Herder, wed. van Teunis Joossen de Grave, beijde hier woonachtich
[21-01-1679]
Den 21 Januarij Solomon Japicx van ?ackem, j. d. van de Buijtensluijs, beijde woonend binnen haven
[25-01-1679]
Den 25 Januarij Willem Abrahamsen Backer, wed. van Aeljen Dirx, met Agnietje Cornelis, j. d. van Sommeldijk, ende beijde daer woonachtig, alhier getrout
[25-01-1679]
Marinus Breeman, j. m. van Sommelsdijk, met Teunjen Verolme, j. d. van Sommelsdijk, en beijde aldaer woonachtig, alhier getrout
[24-03-1679]
Den 24 Martij Paulus Rocussen, wed. van Catlijnjen Havix, met Marij Fransen, wedu. van Jan van der Boom, beijde alhier woonachtig, getrout
[31-03-1679]
Den 31 Martij 1679 Heijndrich Jansen van Boeghoute, wed. van Janneken Cornelis, met Magdalena Cornelis, j. d. van Sommelsdijk, en beijde daer woonachtich, getrout??
[31-03-1679]
Govert Jacobsen Kremer, j. m. van Pelt in 't lant van Luijck, met Catrijna Damis Vijncken, wed. van Christoffel Dimmers, geboren te Lijn, getrout
[31-03-1679]
Johannes Pieterse Verolme, j. m. van Sommelsdijk, met Eleijsabeth van den Kerckhove, j. d. van Bruijnisse, getrout??
[08-04-1679]
Den 8 April Frans Fransen, j. m., met Lisebeth Theus, j. d., beijde van Sommelsdijk, en alhier woonachtich, getrout
[28-04-1679]
Den 28 Apr. Heijndrick Cornelissen, j. m., met Arenjen Jans, j. d., beijde van Sommelsdijk, en aldaer woonachtich, getrout
[28-04-1679]
Engebrecht Jansen Joncker, j. m. van Sommelsdijk, met Lisebeth van de Velde, j. d. van der Goude, ende beijde woonachtich in Sommelsdijk, getrout
[28-04-1679]
Gillis Hobus, wedr. van Arjaenjen van der Schilt, met Magdalena van der Daf, j. d. van Sommelsdijk, en beijde daer woonachtich, getrout
[23-06-1679]
Den 23 Junij 1679 Claes Jaspers Gaveel, j. m. van Sommelsdijk, met Stijnjen Cornelis, j. d. van Sommelsdijk
[23-06-1679]
Den 23 Junij Claes Jansen Munnick, wed. van Neeljen Wouters Verdoes, met Leijnjen Arens, j. d.van Middelharnas
[24-06-1679]
Den 24 Junij 1679 Leendert Arensen Lockwel, j. m. van Drimmelen, met Catleijnjen Joris, j. d. van Sommelsdijk
[12-08-1679]
Den 12 Augustus Jan Willemsen Petijn, j. m. van Maeslandsluijs, met Pieternelle Arens van Dieme, j. d. van Sommelsdijk
[01-09-1679]
Den 1 September Wouter Woutersen Hartixvelt, j. m. van Pietershoeck, met Janneken Teunis Spaenjaers, j. d. van Sommelsdijck
[22-09-1679]
Den 22 September Cornelis Cornelissen Kalle den ouden, wed. van Leunjen Arens Biggelaer, met Hugewijf Arens Coom, wed. van Jannis Pietersen van Hoogstrate
[12-10-1679]
Den 12 October Abraham Pietersen Schem, j. m. van Sint Anneland, met Lisebeth Lodewijx van der Wiel, wed. van Jacob Arensen Grotevloo
[08-11-1679]
Den 8 November Cornelis Alebeke, j. m. van Sommelsdijk, met Paulina Bane, laest weduwe van de hr. mr. advocaet Pieter Statlander
[17-11-1679]
Den 17 November Arjaen Jopsen, wedn. van Annejen Willems van Kerckhove, met Neeljen Tijs, j. d. van Sommelsdijk
[22-02-1680]
Den 22 Febrewarij 1680 Teunis Aarense Caputijn, wedn. van Matie Pijeters, met Elske Pijeters, wedu. van Leendert Janse Meckerkaren, en beijde woonachtich tot Sommelsdick
[12-04-1680]
Den 12 April Cornelus Wijllemse Trommel, j. m. van Sommelsdick, met Catarijna Abrahams, j. d. van Maesijck, en beijde woonachtich tot Sommelsdick
[27-04-1680]
Den 27 April 1680 Johannis Aarense Stapel, wedunaar (van) Lisbet Cornelis Mol, met Lijsbet Cornelus van Eeuwen, j. d. van Sommelsdick, en beijde woonachtich aldaar
[03-05-1680]
Den 3 Meij Claas Gijlisse Beeck, j. m. van Sommelsdick, met Neeltie Pijeters Holman, j. d. van Strijen, en beijde woonachtich tot Sommelsdick
[21-06-1680]
Den 21 Junij Abraham Coomans, wedn. van Zara Dingemans, met Dirckje Wouters, wedu. van Johan de Ridder, beijde woonachtigh tot Sommelsdijk
[26-07-1680]
Den 26 Julij Leendert Kasteleijn, wedn. van Agata de Leur, met Heij(n)derijkje Wouters, jonge dochter van Den Bommel, beijde woonachtigh alhier
[23-08-1680]
Den 23 Augustus 1680 Frans Lowijsse, wedunaer van Jakomintje Krijns, met Marij Arjaens, wedu. van Jan Laeuwerse, beijde woonachtig alhier
[06-09-1680]
Den 6 Sebtember Kornelijs Hap, j. m. van Maasluis,met Pouwelina(a) van der Daf, woonde in Som(m)elsdijk
[13-09-1680]
Den 13 Sebtember Jakop Tunijse Grofvert, j. m. van Middelharnis, met Ber(e)bel Willems, j. d. van Willemstat, en beijde woonachtigh in Sommelsdijck
[20-09-1680]
Den 20 dijtoo Jan Reijniers, wedewenaar van Trinje de Vos, woonachtigh van Brouwershaaven, met Lijsbet Pieters, j. d. van Sommelsdijck
[20-09-1680]
Jacob Tonisse Spaenjert, j. m. van Sommelsdijck, (en) Magdalena Jans, wed. van Tonis Willemse van Dijcke, wed. van Outbeijerlant, beijde alhier woonachtich
[08-11-1680]
Op den 8 November 1680 zijn in ondertrouw opgenoomen Lauwers Stevens Kalle, wedn. van Leuntje Willems Verhaege, met Barber Pieters, wedu. van Pieter Tonisse Sterck, beijde alhier woonachtig
[08-11-1680]
Dijto Daniel van Hoeijdonck, wedn. van Annetje Lefe(e)ber, met Caterijna de Swaen, j. d. van Vlaerdinge, beijde alhier woonachtigh
[21-11-1680]
Op den 21 November 1680 Willem Teuwesse van Muijen, wedun. van Grietje Kornelis Plockhooij(s), met Nelletje Rokus, j. d. van Sommelsdijk, en beijde woonachtigh alhier??
[06-12-1680]
Op den 6 Desember Jaspert Janse Tijbout, wedun. van Jakomijnje Palijcksdoot, met Annetje Barens, jonge d. van Wierscherck, en beijde woonachtigh alhier
[06-12-1680]
Op den 6 Desember 1680 Johannis Dorsman, jongman van Willemstat, met Lijsbet Verschuere, jonge d., en beijde woonagtijgh alhier
[13-12-1680]
Op den 13 Desember 1680 Johannis Gijsberechtsz van Rossum, j. m. van Rotterdam, met Jannetien de Louter de Heer, j. d. van Sommelsd., en beijde woonachtigh alhier
[20-12-1680]
Op den 20 Desember 1680 Jacop Jacobsz den Bleijker, wedunaer van Annetjen Willems Kroome, met Zoetjen Huijge van der Clock, weduwe van Leendert Flijpse Overheijn, beijde woonachtig alhier
[31-01-1681]
Op?? den 31 Jannew. 1681 Corstejaen Joosz Dupree, wednr. van Zara Leendersz, met Janneken Pieters, wedu. van Jan Tuenisse van der Plas, en beijde woonach. alhier
[20-02-1681]
Den 20 Feb. 1681 Jakop Leendertsen Plockhooij, wedn. van Janneken Abrams, met Nelletje Kornelis, j. d. van Sommelsdijk, en beijde woonachtigh alhier??
[01-03-1681]
Op den 1 Maert 1681 Pieter Jansz Joncker, wedr. van Maetje 't Ghiels, van Middelharnis, met Katelintje Leenderts, wede. van Abraham Willemse van Dicke, woonende onder rech(t)sgebeijdt van Sommelsdijk
[21-03-1681]
Op den 21 Maert 1681 Pouwels Rokusse Kooman, wednr. van Marij Frans, woonende alhier, met Hadewij Kommers, j. d. van de Stadt, woonende onder de heerlijkheijt van Sommelsdijk??
[05-04-1681]
Op den 5 Apperil 1681 Tonus Trommel, wedunaer van Commertje Jops, met Hester Groenendijks, wedu.
[11-04-1681]
Op den 11 Apperil 1681 Rick Jakobsz Backer, j. m. van Sommelsdijk, met Marija Pieters de Co?, j. d. van Sommelsdijk, en beijde woonachtijch alhier??
[18-04-1681]
Op den 18 Apperil 1681 Jooris Jakopse Moeij, j. m. van Sommelsdijck, met Elsje Jakops, j. dr. van Dir(r)ckslant
[20-06-1681]
Den 20 Junij zijn (in) ondertrouw opgenomen Gerijt Aerjaense de S? van Sevenberge, j. m., met Lijsbet Berens, j. d., en beijde woonachtijgh van Sommelsdijck
[27-06-1681]
Den 27 dijtoo Aerjaen Kornelijse Slat, weduwenaar van Trinje Tunis van Noorloos, met Pieateris Jakops, j. d., en beijde woonachtijg (alhier)
[25-07-1681]
Op den 25 Julij 1681 Heijnderijk Imansz van Dan?, j. m. van Sommelsdijk, met Altje Jakops, wedu. van Jakop Allebeechse, beijde alhier woon.
[15-08-1681]
Den 15 Augustij 1681 Pieter Lauwersen van der Willege, j. m. van Den Bommel, met Neeltjen Aberams, j. dochter van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, en in den houwl. staet bevestight op den 8 Septb.
[22-08-1681]
Ao. 1681 den 22 Augusti sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen Jan Tonisse van Noorloos, weduwenaer van Zara Jacobs, met Truijtie Cornelisse, weduw. van Klaes Hendricksz Bodt, beijde woonaghtigh alhier, getrouwt alhier op den 8 Septb.
[19-09-1681]
Ao. 1681 den 19 Septb. Claes Krelisz Basart, weduwenaer van Maritie Teunisz de Breedt, woonaghtigh in de Oude Tonge, met Matij Willemsz, van Dirxlant, wonaghtigh in Sommelsdijk, attestatie nae(r) de N. T. gegeven op den 11 Octb.
[03-10-1681]
Ao. 1681 den derden October Gerrit Groen, van Wees, jonghman, met Sara Jans van Gemmert, van Leent, jonge doghter, ongetrouwt van de plaets vertrocken den 6 Novb., niet meer als een gebodt gehadt?? ??
[10-10-1681]
Dito 10 Octb. Jacob Teunisz de Grouwert, weduwnaer van Barbara Willemsz van der Plas, met Josijntie Arul, van s'?? ?? ?? Heriaensdam, beijde wonaghtigh alhier, getrout alhier den 7 Novemb.
[25-10-1681]
Dijto 25 Octob. 1681 Gerrijdt Kornelisse Luij(ij)endijk, j. m. van Den Briel, met Maetje Jakops, j. d. van Heenvliedt, woonende in den Oostmoer
[06-11-1681]
Den 6 Novemb. Pieter Janse Visser, weduwenaer van Lijntie Arentsz Corvix, met Cornelia Lose, weduwe van Leendert Aelebeke, getrouwt alhier p. Do. Van der Vorm op den 25 Novb.
[06-11-1681]
Dito den 6 Novemb. Hendrick Klaese Munnick, jonghman van Sommelsd., met Jannetie Hendrixe, jonge d. van Sommelsdijk, op den 26 Novb. getrout per Dom. Van der Vorm
[21-11-1681]
Op den 21 Novem. 1681 Anthonij Wittekoecke, j. m. van Sommelsdijk, met Abijgael Lampruer d' Opijck, geb. van Den Briel, en beijde woonachtigh alhier, en getrouwt den 17 Dec.
[05-12-1681]
Den 5 Decemb. Teus Janse Muije van Sommelsd., met Cornelia Teunisz, mede van Sommelsdijck, getrout alhier den 8 Jan. 1682
[05-12-1681]
Den 5 dito Claes Janse Koster, in Dirxl., met Sara Crelisz, wonende tot Sommelsdijck, weduw., getrouwt den 8 Jan. 1682
[07-01-1682]
Den 7 Jannewarij 1682 Isebrandt Bilderbecq, jon(g)m., won. tot Mi.harn., met Arjaentie Floore, j. d. van Sommelsdijk, getrouwt alhier den 4 Feb.
[07-01-1682]
Dijto Aren Jasperse Breesnee, j. m. van Middelharnis, met Janneken Kornelis, w.d. van Aren Bartelse Hooghstra(t)te, woonende alhier, getrouwt alhier den 4 Febr.
[08-01-1682]
Den 8 Jannew. 1682 Wouter Adrijaense Zorge, j. m. van Dreijsschoor, met Josijntje Cornelis, w. d. van Kornelis Stevense Verhoeck, en beijde woonachtigh alhier, en getrout op den 4 Febr.
[14-01-1682]
Den 14 Jannew. 1682 Geerijdt Stoffelse, w. d. naer van Arelene Pieters, met Pietertje Leijns, w. d. van Gerridt Pieters, beijde woonachtigh alhier, en getrouwt op den 4 Febr.
[21-01-1682]
Den 21 Jannew. 1682 Cornelis Franse Blijcker, j. m. tot Middelharnis, met Leeijnte Arens, w. d. van Claes Janse Monnick, woonende alhier, en getrout op den 11 Febr.
]18-02-1682]
Den 18 Febr. Arent Leendertz Kolf, j. m., (en) Hillegon Pieters, wed. van Arie Pieters van Diemen, en beijde woon. alhier, attestatie gegeven na Middelharn. op den 11 Mart.
[11-03-1682]
Den 11 Martii Marinus Phlipz van Hogen, j. m., met Matie Rokus, wed. van Joost Barenz Plockoij, beijde woonaght. alhier, getrouwt
[13-03-1682]
Den 13 Martij Kornelis Janse Breeman, j. m. van Sommelsdijk, met Alettje Arens Kanse, j. d. van Nieuw Klaeswael en woonachtigh alhier, getrouwt alhier den 30 Mart.
[17-04-1682]
Apr. 17 Job Janz van Stelle, j. m., wonende tot Middelharnas, met Teuntie Claez van Sevenberghen, j. d. van Middelharnas
[10-04-1682]
Ao. 1682 den 10 April Willem Jacobz de Rape, j. m., met Perijntie Janz, j. d. van Somm., beijde wonaghtigh alhier, getrouwt alhier Maij 4
[17-04-1682]
Den 17 April Gerbrant Claez van Groeningen, j. m., met Madaleentie Janz van Nimwege, j. d., wonagt. beijde alhier, getrouwt Maij 4
[17-04-1682]
Dito Meus Gerritz, van Hekelinge, j. m., met Lijsbeth Dirxz, van Sommelsd., j. d., beijde wonaght. alhier, getrout alhier Maij 4
[17-04-1682]
Dito Pieter Janz Smits, van Sevenberge, j. m., met Leena Adams, van Rotterdam, j. d., beide wonaght. alhier
[17-04-1682]
Dito Crelis Laurusz Dubbeldeturf, j. m. van Sommelsd., met Aeltie Janz van Eck, van Sommelsd., j. d., beijde wonende alhier, en getrouwt alhier den 4. Maij
[04-05-1682]
Den 4 Maij Jan Janz van Doorn, geboortigh tot Calis, wonaghtigh alhier, weduwn. van Annetgie Pieterse, met Neeltie Arents, van Dort, j. d., wonaghtigh aldaer, getrout op de(n) N. T. den 21 Jun.??
[04-05-1682]
Dito Jacob Bastiaenz de Vos, van Sommelsd., j. m., met Maria van Coeverden, j. d., wonaght. tot Dort, getrouwt, attestatie op de N. Tonge
[08-05-1682]
Den 8 Maij Leendert Witte, wedn. van Jasperijntie, wonende in 't Oudurp, met Marie Dirxz, j. d. van Den Bos, wonaghtigh alhier, en getrouwt den 19 Junii??
[30-05-1682]
Den 30 M(e)ij Marinus Floore, jongman, met Adriana Boogertman, jonge dochter, beijde woonachtech ende geboren alhier, getrouwt alhier
[10-07-1682]
Den 10 Julii ao. 1682 Cornelis Boulijn, j. m. van Sommelsd., met Barbara Meijers, j. d. van Maestright, getrouwt alhier
[12-08-1682]
Den 12 August. Marinus Breman, wedn. van Gerbina Gouswaers, met Gerbina Ruijtenbergh, j. d. van Den Briel
[11-09-11682]
Den 11 Septb. Gerrit van den Hoek, wedn. van Margarita van Neurenborgh, met Stoffelijntie Pieterz, j. d. van Brouwershaven, beijde woomaghtigh alhier, getrouwt??
[15-11-1682]
Den 15 Novemb. Antonie Janz Lantman, j. m. van Stavenisse, wonende alhier, met Lijsbeth Huijge Nedervelt, j. d. van Suijdtlandt, w. alhier
[02-12-1682]
Den 2 Decemb. Cornelis Barentz Plockhoij, j. m., met Neeltie Jacobz, j. d., beijde van Sommelsd. en woon. alhier, getrouwt alhier
[25-12-1682]
Decemb. 25 Joost Bosvelt, j. m. van Som., met Martijntie Flore, j. d. van Som., beijde woonagt. alhier, getrouwt alhier
[14-03-1683]
Ao. 1683 Martii 14 per attestatie van de Plaat hebben haer houwelijxsche voorstell. hier gehadt Leendert Janz Quack, j. m. van de Plaet, woon. aldaer, met Lijntie Gerritz, j. d. van Sommelsd., attestatie weder gegeven??
[09-04-1683]
Den 9 April Hindreck Janse van den Bergh, j. m., met Jannetje Wouters, j. d. van Den Briel, getrouwt alhier den 26 April
[09-04-1683]
Pieter Leendertse van Dijck, j. m. van Zze., met Pieternelle Veermans, j. d. van Den Briel, beijde alhier woonachtech, en getrouwt alhier den 7 Maij??
[06-04-1683]
April 6 ao. 1683 sijn bij ons ondertrout Dirck Arentz Both, j. m. van Sommelsdijck, met Neeltie Rochus Kempe, j. d. van Som., beijde hier woon., en getrouwt alhier den 7 Maij
[06-04-1683]
Dito Johannes Vlieghvis, j. m. van Sommelsd., met Lijdowij Vissers, j. d. van Outbeijerlant, beijde woonaghtigh alhier, naer attestatie van Rotterdam getrouwt 1683 Maij 12??
[23-04-1683]
April 23 1683 Arie Corneliz de Geus, j. m. van Out Klaeswael, met Madaleentie Cornelis, wed. van Hendrick Janz van Boeckhoute, beijde won. alhier, Maij 12 getrouwt alhier
[24-04-1683]
April 24 per attestatie van Dirxlant hebben alhier haer houwelijxe voorst. gehadt David Janz Knocker, j. m. op Herkingen, met Zijtie Janz Bloemendael, j. d. onder Sommeldijxe lant, weder opgeschreven den 13 Maij 1683
[26-04-1683]
April 26 sijn alhier ondertrouwt Adriaen Pieterz Boertie, wedr. van Jannetie Gillis van Dulleme, met ? Matijz, j. d. van Maestright, wonende in Middelharnas, en getrouwt naer attestatie den 18 Maij
[30-04-1683]
Apr. 30 Jan Bastiaenz de Vos, j. m. van Sommelsd., met Pietertie Pieterz Sterx, j. d. van Som., en beijde woon. alhier, en getrouwt den 18 Maij 1683
[30-04-1683]
Dito Cornelis Commerz Trommel, j. m. van Sommelsd., met Pieternelle Lievenz, j. d. van Sommelsd., en beijde woon. alhier, en getrouwt alhier den 18 Maij 1683
[12-05-1693]
Maij 12 Jacob Corneliz Wittekoeck, wedr. van Marie Barentz Plockhoij, met Adriana Jacobz Gauswaert, j. d. van Sommelsdijck, beijde won. alhier, getrouwt alhier den 1 Juni 1683
[15-08-1683]
Augusti 15 hebben haer houwlijxe voorst. hier per attestatie uijt de O. Tonge Pieter Willemz Biscop, wedr. van Betge Pieterz, woon. op de O. T., met Jannetge Janz, wede. van Johannes Corneliz Groenhoudt, woon. tot Sommelsdijck, sijn alhier op den 1 Aug. 1683 getrouwt
[15-08-1683]
1683 Augusti 15 Cornelis Bastiaenz Casteleijn, wedr. van Catalijntie Jacobz, woon. in Sommelsdijck, met Neeltge Dingemans, j. d., woon. onder 't regtsgebied van Middelhar., hebben per attestatie uit Middelh. haer houwelijcksche voorstell. gehadt, en den 12 Septb. p. Do. Schaerdenb. alhier getrout
[27-08-1683]
Augusti 27 Marinus Jobz, j. m. van Tholen, wonende aldaer, met Aegie Jacobz Trommel, j. d. van Sommelsdijck, won. alhier, getrouwt alhier den 22 Septb. 1683
[10-09-1683]
Septemb. 10 Wouter Wouterse Mandemaker, j. m. van Kapelle, met Hiltje Jans van Eck, weduwe van Arjaen Arense Groenewecht, beijde woonacht. alhier, en getrouwt den 7 Octb.
[17-09-1683]
Den 17 dito Korneles Jochomse Voorbeijtel, weduwenaer van Jannetje Korneles Ratte, met Jannetje Pleunes, jonge dochter van Strien, beijde wonachtech alhier, en den 15 Octob. getrouwt
[09-09-1683]
Hebben alhier per attestatie van den 9 Septb. haer houlijcksche voorstell. gehad Thomas Arenz Banger, wedr. van Ariaentge Corvinz, met Dingena Abramz, wedw. van Krijn Marijnz van Wouveren, en getrouw(t) den 7 Octb. met attest. uijt den N. Tonghe en Dirkslandt, welke op den selfden tijt weder attestatie gegeven is
[08-10-1683]
Per attestatie uijt de O. Tonghe van den 8 Octob. 1683 Jan Jacobz, wedr. van Willemtje Leendertz, woonende tot Sommelsd., met Martijntie Teunis, wedw. van Arie Eijmertz de Groot, woonende op de O. Tongsche gront, hebbende alhier tweemael op den 17 en 24 Octb. haer houwlijckz geboden gehadt, en sijn voor de derde reijse tot nader order uijt last des E. kk.raeden van de O. Tonghe opgeschort, en op 't versoek en attestatie van de 20. Novb. haer derde voorst. gegeven op den 21. Novb., en den eerste Decemb. daer op volgende alhier getrouwt
[09-10-1683]
Per attestatie uijt Rotterdam van den 9 Octb. 1683 Cornelis Janz Breman, wedr. van Aletta Arientz Canz, met Catharina Hendrickz Hatenboer, j. d., hebben op den 17 dito haer eerste voorstellen, 24 dito haer tweede, en den 31. Octb. haer derde voorstell. onverhindert gehadt, waer van attestatie op den 1 Novemb nae Rotterdam van mij versoght, gegeven is
[04-11-1683]
Den 4 Novb. in ondertrouw opgenoomen Zacharias Vliedland, j. m. van Martensdijck, met Marietie den Engel, j. d. van Rotterdam, beijde woon. alhier, welkers geboden ? tot Rotterdam alwaer de bruijdegom en bruijt onlanghs woonde(n), gaen moeten, hebben op den 7. dito haer eerste voorstell., 14. dito haer tweede voorst. en den 21. Novb. haer derde voorst. gehadt, en sijn op den 22 Decb. daeraen volgens attestatie van Rotterdam alhier getrouwt
[04-11-1683]
Per attestatie uijt Middelharnas van den 4 Novb. 1683 Barend Janz Waterman, j. m. tot Middelharnas, met Leentge Janz, j. d. tot Sommelsdijk, hebben op den 7. dito haer eerste voorstell. geh., 14. haer tweede voorst. gehad, waarop de gebooden door last van de Hr. Balju en stadthouder Zeger de Cocq sijn opgeschort op den 18 Novb. 1683 als actueel transport hebbende van Cornelia Janz ? welcke weder ontslagen sijn op den 10 Maert naer gedane satisfactie, en voor de 3de mael afgekondight den 12 Marti 1684, dat attestatie weder overgeschreven, en den 17 alhier getrouwt????
[08-11-1683]
Per attestatie uijt Zirkzee van den 8 Novemb. 1683 David Isbrandz Leefflangh, wedr. van Maria Arensz Alebeeke, varendman, wonagt. tot Sommelsdijk, met Leuijntge Besmans, wede. van Thomas Gilliz, beijde van Zze., wonagt. tot Zze, hebben op den 14 Novb. haer eerste voorstell., 21 dito haer tweede voorst. ende 28 dito haer derde voorstell. onverhindert gehadt, waer van attestatie van mijn versoght op den 30 Novemb. nae Zze. gegeven is??
[16-11-1683]
In ondertrouw opgenoomen den 16 Novb. 1683 Aren Lodewijckz van Proijen, j. m. van Herkingen, woonende onder de gereght van Middelharnas, met Jacomijntge Claez Munnick, j. d. van Sommelsdijck, won. alhier, hebben op den 21 dito haer eerste voorstel., 28 dito haer tweede en den 5 December haer derde onverhindert gehadt, en den 6 dito na de avontpredikatie getrouwt????
[16-11-1683]
In ondertrouw opgenomen den 16. Novb. 1683 Anthonij Aertz Soetens, wedr. van Neeltge Corneliz, woon. onder de gereghte van Middelharnas, met Ariaentge Pieterz, j. d. van Som., woonaght. alhier, hebben op den 21 dito haer eerste voorstell., 28. haer tweede voorstell. gehadt, dogh op den 4den Decb. sijn se geregtel. (op)geschort, en naer onderlingh verdragh en moderatie volgens acte van den 9 dito op den 12 Decb. haer 3de voorstel. gehadt, daer op den 15 dito in de avontpr. hier getrouwt??
[22-11-1683]
In ondertrouw aengetekend bij onse kk.raed den 22 Novb. Jacob Arentz Slot, wedr. van Barbara Corneliz, met Annetge Pieterz, wede. van Hendrick Bartelz, beijde won. alhier, en hebben op den 28 Novb. haer eerste voorstell., 5 Decb. haer tweede en den 12. haer derde voorstell. onverhindert gehadt, en den 22 Decemb. daeraen alhier volgens attestatie van den Korendijck in den houwel. staet des avonds bevestight
[15-12-1683]
Den 15 Decb. 1683 in ondertrouw opgeteekent Lucas Gast, wedr. van Zara Pieterz, wonaght. tot Sommelsdijck, met Joba Costerus, wede. van Cornelis Wijckniet, wonaght. in Den Briel, alwaer haer geboden neffens ons ook gaen moeten, voor de eerste mael op den 19 Decemb. en op den 26 dito haer tweede gebodt, van Hendrickie Marinuz de Clerq geregtel. opgeschort, als hebbende een kint bij Lucas Gast geteelt, en opgeswooren, dogh door verloop van tijt en reght op den 26 Mart. 1684 voor de tweede reijs gegeven, en op den 2 April voor de laetste mael, waerop sij met attestatie van mijn ouderlingh vertrocken sijn
[05-01-1684]
In ondertrouw opgeteekendt op den 5 Jan. 1684 Aren Hendrickz Ruijghaver, j. m. van Sommelsdijck, met Trijntge Janz, j. d. van Sommelsd., beijde woonaght. alhier, hebben op den 9 Jan. haer eerste, voorts op den 16 dito haer tweede, en op den 23 Jan. haer laeste voorstell. onverhindert gehadt, en op den 26 Jan. nae gedane avontpredikatie alhier getrouwt
[10-03-1684]
Per attestatie van Zirkzee gedateert den 10 Mart. hebben haer houwlijxe voorstellingh Willem van Aflaecken, j. m. van Sommelsdijck, met Bartholina van der Meerse, j. d. van Zze., hebben haer houwel. voorst. op den 12 Mart. voor de eerste reijs, en den 19 dito voor de tweede reijs, en den 26 dito voor de 3de reijs onverhindert gehadt, waer van op den 28 attestatie gegeven is nae Zze.??
[17-03-1684]
In ondertrouw opgenoomen op den 17 Marti 1684 Pieter Corneliz Calle, j. m. van Sommelsdijck, met Dirckie Willemz, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, en moeten haer voorstellingen hebben op den 19 Marti(i) voor de eerste reijs, en op den 26 Marti voor de tweede reijs, den 2 April voor de 3de of laeste mael, daerop sij alhier den 3 April sijn bevestight in den houwelijcken staet
[18-03-1684]
Per attestatie uijt Middelharnas van den 18 Mart. 1684 Dirck Willemz Kockhaven, j. m., met Annetge Willemz Domer, j. d., beijde won. aldaer, moeten haer voorstellingen hebben op den 19 Mart. voor de eerste mael, en den 26 dito voor de tweede reijs en den 2 April voor de laeste mael, daer op sij met attestatie naer Middelharnas sonder eenighe wettighe verhinderingh sijn wedergekeert op den 3 April om in den houlijken staet bevestigt te werden??
[24-03-1684]
Den 24 Mart. 1684 Teunis Leendertz, j. m., van de Laeghe Swaeluw, met Maetge Arienz, j. d. van Z.zee, beijde woon. alhier, moeten op den 26 Mart. haer eerste voorst. hebben en den 2 April haer tweede en den 9 dito haer laeste, daerop sij volgens attestatie van Zze. dat haer geboden onverhindert aldaer gehad waren, en haer versoek met attestatie tot Middelharnas getrouwt sijn op den 7 Maij
[31-03-1684]
Op den 31 Mart. sijn Anthonie Abramz, wedr. van Cornelia Janz, met Martijntge Dirkz, wede. van Jan Abramz Trommel wettelijck ondertrouwt, moeten derhalven haer houwlijxe voorst. hebben op den 2 April voor de eerste reijs en den 9 dito haer tweede voorst. en den 16 dito haer derde voor de laeste reijse, daer op sij ook den 17 dito alhier in den houwlijken staet bevestight sijn
[07-04-1684]
Den 7 April in ondertrou opgenoomen Hendrick Corneliz van der Tol, wedr. van Arentge Janz, met Annetge Corneliz Casteleijns, wede. van Pieter Corneliz Commenaren, beijde woon. alhier, moeten haer eerste voorstell. hebb. op den 9 April, en op den 16 April haer tweede en den 23 dito haer derde, welke op den 28 April alhier getrouwt sijn
[07-04-1684]
Den 7 April sijn ondertrout Melchior Jasperz Korteweg, j. m. van Sommel., met Maria Janz de Heer, j. d. van de Oude Tonghe, beijde woon. alhier, moeten haer eerste voorstel. op den 9 April hebben en op den 16 dito haer tweede en den 23 dito haer laeste, daerop sij op den 28 April in den houwlijcken staedt alhier bevestight sijn
[07-04-1684]
Den 7 April sijn in ondertrou opgetekent Florens Jacobz Welle, wedr. van Annetge Corneliz Goeree, met Maetge Janz van den Bergh, j. d. geboortigh van Schoonderwoert, beijde woon. alhier, moeten haer eerste voorstell. op den 9 April hebben, en haer 2de op den 16 dito, en haer laeste op den 23 April, welke door interdictie van den 22 April voor twee weken geschort sijn en door mandament van 't hof tot verder order, welke weder ontslagen sijn op den 26 Juni naer gedane satisfactie door den S. H. de Cocq, en voor de 3de reijs op den 2 Juli afgekondight sijnde den 18 Juli getrouwt
[14-04-1684]
Den 14 April sijn in ondertrou opgetekent Aaren Dirrickse Bors(t}lap, wedr. van Lijsbet Vos, met Kornelia Cornelus, wedu. van Cornelis Rokusse Kalle, en beijde woonachtich tot Sommelsdick, moeten haer eerste voorstel. hebben op den 16 April, en haer tweede op den 23 April, en haer laeste den 30 dito, waerop sij in den houwel. staet bevestight sijn op den Maij 8
[14-04-1684]
Den 14 April sijn in ondertrou aangetekent Adrijaan Laurisse, j. m. van Sommelsdick, met Cornelia Rokus, j. d. van Sommelsdick, en beijde aldaar woonachtich, hebben haer eerste voorst. op den 16 April, en haer tweede op den 23 dito, en haer laeste op den 30 April, waerop sij op den 4 Maij getrouwt sijn
[14-04-1684]
Den 14 April sijn in ondertrou aangetekent Jan Reniersen Koster, wedn. van Lisbet Pijeters, met Flijppijntje Aarens Kanse, j. d. van Sommelsdick en beijde aldaar woonachtich, hebben haer eerste voorstel. op den 16 April, en haer tweede op den 23 dito, en haer laeste op den 30 April, waerop sij alhier op den 4 Maij in den houwlijcken staedt bevestight sijn
[21-04-1684]
Den 21 April in ondertrou aengetekent Laurus Corneliz, j. m. van Sommelsdijck, met Catalintge Jooz, j. d. van Somm., beijde woonaght. alhier, hebben haer 1ste voorstell. op den 23 April, en haer tweede op den 30 dito, en haer laeste op den 7 Maij onverhindert gehadt, en sijn op den 9 dito in den houwelijcken staedt alhier bevestight
[02-05-1684]
Den 2 Maij 1684 in ondertrouw aengetekent Hendrick Pieter Houwert, j. m. van Middelharnas, woon. aldaer, met Wouterina Ridders, j. d. van Sommelsijck, woon. alhier, welkers proclamatien mede tot Middelharnas moeten versorght werden, voor de 1ste reijs op den 7 Maij, en de tweede reijs op den 14 dito, en haer laeste reijs op den 21 dito, welke sonder verhinderingh sijn volbraght, en volgens attestatie in den houwlijken staet alhier op den 23 Maij bevestight
[04-05-1684]
Den 4 Maij 1684 sijn alhier door attestatie van Dirxland in den houwlijcken staedt bevestight Jacob Crijnz, met Cornelia Danielz, sijnde met de Maij koomen woonen uijt Dirxlandt, daer haer houwlijxgeboden aengetekent, en afgekondight waren, op Sommelsdijcksche grond in de hofstede van Tijs van den Houte
[27-05-1684]
Den 27 Maij sijn op 't versoek der opsienders in de gemeijnte tot Dirxlandt de houwlijcksche geboden van Isaak van Aken, j. m. van Dirxlandt, met Mentia Boulijns, j. d. van Sommelsd., afgekondight, voor de eerste reijs op den 28 Maij, en voor de tweede op den 4 Junii, en voor de derde op den 11 dito, waerop sij attestatie versoght hebben nae Dirxlandt om in den houwel. staet ingesegent te werden, dat op den 11 dito haer gegeven is
[12-05-1684]
Maij 12 1684 sijn in ondertrouw aengetekent Jan Jacobz, j. m. van Appenbroek, met Martha Jobz, j. d. van Sommelsdijk, beijde woon. alhier, en moeten haer 1ste voorstell. hebben op den 14 Maij, en op den 21 dito haer tweede en op den 28 dito haer derde, waerop sij in den houwel. staet sijn bevestight alhier op den 13 Junii 1684
[03-06-1684]
Door attestatie uijt Middelharnas van den 3 Juni 1684 hebben Laurens Mareschal, j. m., woon. tot Sommelsdijck, met Pleuntge Govers, wede. van Eduard Jacobz, woon. tot Middelharnas, haer houwelijxe voorstell. alhier op den 4 Juni voor de eerste reijs en den 11 dito voor de tweede mael en den 18 dito voor de laeste reijs onverhindert gehadt, waervan haer op den 29 Juni attestatie gegeven is naer Middelharnas??
[03-06-1684]
Door attestatie uijt Middelharnas van den 3 Juni 1684 hebben Abram Janz Backer, j. m. van Sommelsd., met Leentge Arienz van Moerkerke, j. d., woon. tot Middelharnas, haer houwelijcksc(h)e voorstell. op den 4 Juni voor de eerste reijs en den 11 dito voor de tweede reijs en den 18 Juni voor de laeste reijs onverhindert in onse kk. gehadt, waarvan haer attestatie op haer versoek naer Middelharnas gegeven is op den 29 Juni??
[16-06-1684]
Den 16 Junii sijn bij ons in ondertrouw opg. Thomas Arentz Both, j. m. van Sommelsdijck, met Willemijntje Janz, j. d. van Sommelsdijck, beijde woonagt. alhier, en moeten haer eerste voorstellingh hebben op den 18 Junii, en op den 25 dito haer tweede en op den 2 Julii haer derde, waerop sij op den 9 Julii tot Dirxland in de houwel. staet sijn bevestight
[13-06-1684]
Per attestatie van de Magistr. tot Oudelande van den 13 Juni 1684 hebben alhier haer houwel. voorstellinghen Adriaen Adriaenz de Molenaer, woon. in Sommelsdijck, met Martijntge Pieterz Blocks, woonende tot Oudtdorp, op den 18 Junii voor de eerste reijs, op den 25 Junii voor de tweede mael en den 2 Juli voor de laeste reijs onverhindert gehadt, waervan haer attestatie gegeven is op den 3 Juli om voor de Magistraet van de O-lande te trouwen
[23-06-1684]
Sijn in ondertrouw opgeteekent op den 23 Jun. Aren Corneliz Kalle, wedr. van Beatris Lambreghz, met Ariaentge Corneliz, wede. van Leendert Imanz van Dam, beijde woon. alhier, en moeten haer houwelijxe voorstell. hebben op den 25 Jun. voor de eerste reijs en op den 2 Juli voor de tweede reijs en den 9 dito voor de laeste mael, waerop sij alhier den 21 dito 1684 in den H. houwel. staet bevestight sijn
[29-09-1684]
Den 29 Septb. sijn bij ons in ondertrou opgetekent Job Melz, j. m. van Goeree, met Jacomijntge Daniels, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, die haer houwelijxsc(h)e voorstel. hebben op den 1 Octob., haer tweede op den 8 Octob. en haer laeste op den 15 Octb. gehadt, daerop sij op den 27 dito alhier in den houwelijcken staet sijn bevestigt
[29-09-1684]
Den 29 Septb. sijn bij ons in ondertrou opgetekent Wouter Arenz, j. m. van Slierik, met Jannetge Arenz, j. d. van Som., beijde woon. alhier, welke haer houwelijxe voorstell. hebben op den 1 Octob. en haer tweede op den 8 dito, en haer derde op den 15 dito gehadt, waerop sij alhier in den houwel. staet den 27 Octob. sijn bevestight
[10-10-1684]
Sijn bij ons den 10 Octob. volgens attestatie uijt Dirxlandt van den 9 Octb. 1684 in den houwelijcken staet bevestight Willem Arienz Koijman, j. m. van de Stadt, met Aechie Leendertz, j. d. van Goeree, beijde woonaght. tot Dirxlandt
[17-11-1684]
Den 17 Novb. 1684 sijn bij ons in ondertrou aengetekent Jacob Corneliz Boutkan, wedr. van Martijntje Crijnz, met Maetge Pieterz Bot, wede. van Ariaen Gaergoet, beijde woonaght. alhier, en hebben haer houwelijckse voorstellingen op den 19 dito voor de eerste mael, op den 26 Novb. voor de 2de reijs, en op den 3 Decemb. voor de 3de mael onverhindert gehadt, waernaer sij alhier op den 6 dito nae de voorensdaegse predikatie sijn getrouwt
[13-12-1684]
Den 13 Decb. sijn bij ons in ondertrou opgetekent Lieve Jobz, j. m. van Dirxlandt, woon. aldaer, met Magtalijntje Janz van den Bergh, j. d. van Schoonde(r)woert, woonaght. alhier, en haer houwelijckse voorstellingh ver?, op den 17 Decemb. voor de eerste mael, tot nader en sekerder blijk van beijde de parturen haer ouders, welke niet gekoom. is, als van den 31 Decemb. op welke sij gegeven is voor de tweede reijs, en op den 7 Jan. 1685 voor de laeste reijs, waernaer sij alhier op den 10 Januarii in den houwel. staet sijn ingesegent
[25-12-1684]
Den 25 Decemb. Cornelis Willemz Hobus, wedr. van Pietertje Jooz van der Meer, met Levijntje Barenz, j. d. van Vlissingen, beijde woonaght. alhier, sijn bij ons in ondertrouw opgetekent, welke haer houwel. voorstell. hebben moeten op den 31 Decemb. voor de 1ste reijs, 7 Januarii 1685 voor de 2de mael, 14 dito voor de laeste reijs, waerop sij op den 17 Jan. in den houwelijcken staet naer de avontpredikatie bevestight sijn
[31-01-1685]
Den 31 Jan. 1685 sijn van de kkraet. deser dorpe de drie houwel. gebooden in de publieke gem. alhier ingewillight aen Aren Corneliz Kalle, wedr. van Ariaentge Creliz, met Grietge Janz, wede. van Adam Pauluz Visser, beijde woon. binnen onse plaetse, op den 4 Februarij voor de 1ste mael, 11 dito voor de 2de reijs, 18 Febr. voor de laeste mael, waerop sij nae de avontpredikatie den 21 dito alhier sijn getrouwt
[21-02-1685]
Den 21 Febr. 1685 heeft de kkraet. deser dorpe drie sondagsche houwelijckse voorstell. in de publieke kke. deser dorpe ingewillight aen Jan Janz Schelvis, wedr. van Jacomijntje Eghtbertz, met Aeltje Adamz, wede. van Corneliz Huijgens, beijde woon. alhier, op den 25 Febr. voor de eerste mael, en den 4 Mart. voor de tweede mael en den 11 Mart. voor de 3de mael, waernaer sij in den H. houwl. staet alhier bevestight sijn op den 16 Mart. 's avonts
[09-03-1685]
Den 9 Martij heeft de kkraet. deser dorpe drie sondaegsche houwl. voorstell. in de publieke kerke deser dorpe ingewillight aen Cornelis Pieterz Blieck, j. m. van Sommelsdijck, met Neeltge Heijndrickz, wede. van Cornelis Janz Beleijn, beijde woon. alhier, op den 11 Martij voor de 1ste mael en den 18 dito voor de 2de reijs, en den 25 dito voor de 3de mael, waernaer sij op den 27 dito in den houwl. staet alhier sijn bevestight
[17-03-1685]
Den 17 Mart. 1685 heeft de kkraet van Dirxlant de 3 sondaegse houwl. voorstell. aen de kerke deeser dorpe versoght gel. se ingewillight sijn aen Augustin Reijnierz, wedr. van Trijntge Gerritz, woon. in Sommelsd., met Jannetge Dirkz, wede. van Andries Sansumz, woon. tot Dirxlant, op den 18 Martij voor de 1ste m., en den 25 dito voor de 2de reijs, en den 1 April voor de 3de mael, waerop de bruijdegom kort daer aen ongetrouwt is gestorven
[18-04-1685]
Den 18 April 1685 hebben de burgermr. der stadt Rotterdam de drie sondaeghsche houwel. proclamatien ingewillight, en aen de kke. deser dorpe versoght tusschen de Hr. Cap.n Luijt. Bastiaen Meijer, jongman, met Juffr. Aletta van Spijkoort, j. d., woon. alhier, welke deselve o(o)k op den 22 April voor de 1ste mael, en den 29 dito voor de 2de reijs, en den 6 Maij voor de laeste mael hebben gehadt, waer van ook attestatie gegeven is op den 7 Maij 1685 om tot Rotterdam in den houwl. staet bevestight te werden
[13-04-1685]
Den 13 April sijn de 3 sondaghsche geboden ingewillight aen Jacob Noorloos, j. m. van Sommelsd., met Maijken Arienz Reijendam, j. d. van Spijckenis, beijde woon. alhier, welke deselve hebben gehadt voor de 1ste mael op den 15 April en den 22 dito voor de tweede reijs en den 29 April voor de laeste mael, waerop sij alhier in den houwel. staet sijn ingesegent op den 8 Maij 1685
[13-04-1685]
Den 13 April heeft de kkraet. de 3 sondagse geboden ingewillight aen Stoffel Corneliz, j. m. van Somm., met Neeltje Janz, j. d. van de Stadt, beijde woonende alhier, welke op den 15 April voor de 1ste reijs en den 22 dito voor de 2de mael en den 29 April voor de laeste reijs hebben gehadt, waernaer sij in den houwelijcken staet alhier sijn bevestight op den 1 Meij XVI c LXXXV??
[13-04-1685]
Den 13 April sijn de 3 sondagsche houwelijckse voorstell. ingewilight aen Stoffel Gerritz, j. m. van Somm., met Susanna Lauruz, j. d., beijde woon. alhier, welke deselve hebben gehadt op den 15 April voor de 1ste mael, op den 22 April voor de 2de mael en den 29 April voor de 3de reijs, waernaer sij in den houwelijck. staet alhier bevestight sijn op den 1 Maij XVI c LXXXV
[13-04-1685]
Den 13 April 1685 sijn de 3 sondaeghse houwelijkse voorstellingen ingewillight aen Marinus Bastiaenz Wafelbacker, j. m., met Neeltje Aalbreghtz Sterk, j. d., beijde woonende alhier, daer sij beijde van geboortigh sijn, welke deselve op den 15 April voor de 1ste reijs, en den 22 April voor de 2de mael en den 29 dito voor de laeste reijs hebben gehadt, waerop sij in den houwelijken staet alhier sijn bevestight, op den 1 Maij XVI c LXXXV
[27-04-1685]
Den 27 April heeft de kk.raet de 3 sondagse houwelijkse geboden ingewillight aen Dirck Michielz Vlient, wedr. van Catharina Pieterz, met Marie Janz, wede. van Jacob de Rape, beijde woonende alhier, welke deselve hebben op den 29 April voor de 1ste reijse en op den 6 Maij voor de 2de keer en op den 13 Maij voor de 3de mael, met belastingh dat sij deselve mede op de N. Tonghe sullen versorghen, van welke uijtslagh ons aenschrijven is toegesonden op den 18 Maij 1685, waerop sij in den houwelijken staet alhier sijn bevestight op den 23.
[27-04-1685]
Den 27 April sijn de 3 sondagse houwl. geboden ingewillight aen Pieter Janz van der Weege, j. m. van Sommelsdijck, met Geertruijdt Claez van Steenhof, j. d. van Wesel, woon. tot Rotterdam, met belast. dat sij deselve mede tot Rotterd. sullen versorgen, voor de 1ste mael op den 29 April, 2de keer op den 6 Maij, 3de reijs op de(n) 13 Maij, waer naer sij volgens behoorlijk vertoogh van den 22 Maij in den houwl. staet alhier sijn bevestight op den 6 Junij
[11-05-1685]
Den 11 Maij heeft de kk.raedt deser plaetse de publieke proclamatien ingewillight aen Bastiaen Claez Creeft, wedr. van Eva Corneliz Wittekoeck, met Fransie Corneliz, wede. van Dirk Corneliz Visscher, beijde woon. alhier, welke deselve hebben gehad op den 13 Maij voor de 1ste mael en op den 20 dito voor de 2e keer en op den 27 Maij voor de laeste reijs, waernaer sij op den 4 Junij in den houwlijken staet alhier sijn bevestight
[11-05-1685]
Den 11 Maij 1685 sijn de houwlijkse geboden ingewillight aen Cornelis Calle, wedr. van Jannetje Hendrickz, met Pietertje Leijns, wede. van Gerith Stoffelz, beijde woon. alhier, welke deselve hebben gehadt onverhindert op den 13, 20, 27 Maij voor de 1ste, tweede en derde reijsen, waernaer zij tot Dirxlandt met attestatie van den 27 Maij sijn gegaen om aldaer in den houwlijcken staedt bevestight te werden
[11-05-1685]
Op den 11 Maij sijn de houwlijxe proclamatien ingewillight aen Laurus Jooz Vierstrate, j. m., met Susanna Janz, j. d., beijde van Sommelsdijck en woon. alhier, welke deselve hebben gehadt op den 13, 20, 27 Maij voor de 1ste, tweede en derde reijsen, waernaer sij alhier op den 4 Junij in den houwelijken staet sijn bevestight
[07-05-1685]
Per attestatie van den 7 Maij heeft de predikant van Hooghvliedt aen dese kk.raet versoght dat se de houwlijks geboden souden versorgen die sij ingewillight hadt aen Matthijs Hendrickz van Niersmans van Aldekerk in de voogdij van Gelre, wedr. van Beel Dirkz Smit, woon. alhier, met Marijtie Jacobz, j. d. van Leente, laest gewoont hebbende op Hooghvliedt, welke deselve hebben gehadt op den 13, 20 en 27 Maij, waervan haer attestatie verleent is op den 8 Junij, om op Hooghvliedt te trouwen
[29-06-1685]
Sijn per attestatie van den 29 Junij uijt de Nieuwe Tonghe alhier de houwlijksche gebooden ingewillight aen Pieter Janz Joncker, wedr. van Catalijntje Leenderz, onder jurisdictie van Somm., met Beatris Korneliz, j. d., geboortigh in 't Brielsche lant, en woon. in de N. Tonghe, op den 1 Julij voor de eerste reijs, 8 Julij voor de tweede mael, 15 Julij voor de laeste keer, en is van Pieter Janz Visscher, ouderl., attestatie verleent dat deselve onverhindert sijn gegaen, waerop sij in den houwlijken staedt bevestight sijn
[03-08-1685]
Den 3 Augusti 1685 heeft de kk.raed de 3 sondaegse geboden ingewillight aen Claes Pieterz de Kin, wedr., met Anna Pieterz van den Bos, wede. van Dirk de Vos, beijde woon. alhier, welke deselve hebben gehad voor de 1ste reijs op den 5 Augusti en op den 12 voor de tweede reijs en op den 19 voor de laeste mael, waerop sij alhier op den 21 Augusti sijn bevestight in den houwlijcken staedt
[19-07-1685]
Sijn per attestatie van den 19 Julij uijt Den Bommel de houwelijxe proclamatien ingewillight, en alhier gegeven, van Willem Teuwz van Muije, wedr. van Neeltge Rokuz, met Pietertie Andriez van Kempe, geboortigh van de O. Tonge, op den 22 en 29 Julij, en den 5 Augusti, waerop sij naer getuijgenis van Den Bommel, dat haer geboden aldaer wettelijck waren gegaen, in den houwel. staet alhier bevestight sijn
[19-08-1685]
Sijn per attestatie van de Stadt de houwlijckse geboden ingewillight en gegeven aen Marten Corneliz van der Haar, j. m. van de Stadt, met Elsie Claez, j. d. van Sommelsd., op den 19 Augusti voor de 1ste mael, op den 26 dito voor de 2de keer, op den 2 Septb. voor de laeste reijs, waervan een attestatie gegeven is op den 10 dito om op de Stadt in den houwelijcken staet bevestight te werden??
[07-09-1685]
Den 7 Septb. sijn bij ons de houwelijxe proclamatien ingewillight aen Joris Willekez, wedr. van Ariaentje Stevenz Bona, met Barbara Verschuringh, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, welke deselve hebben gehadt op den 9 Septb. voor de eerste reijs, op den 16 dito voor de 2de mael, op den 23 Septb. voor de laeste mael, waerop sij in den houwlijcken staet bevestight sijn alhier op den vijfentwintigsten Septb. 1685
[03-10-1685]
Den - heeft de kk.raedt drie sondaeghse houwlijx geboden ingewillight aen Willem Corneliz de Roij, j. m. van Middelharnis, met Kornelia Joris, j. d. van Somm., met belast. dat se deselve mede versorgen tot Middelharnis, welke se hebben gehad op den -, op den -, op den -, waerop sij volgens rescriptie van den ouderl., bij absentie van den predikant, in den houwl. staet alhier bevestigt sijn op den 3 Octob. 1685??
[16-10-1685]
Den 16 Octob. 1685 sijn bij ons de houwlijxe proclamatien ingewillight van Bastiaen Janz Brederlant, wedr. (van) Niesie Willemz Boslands, met Cornelia Jobz, j. d. van Dirxlandt, beijde woon. onder den gereghte van Sommelsd., welke deselve gehad hebben op den 21 Octob. voor de 1ste mael, 28 dito voor de 2de reijs, 4 Novb. voor de 3de keer, waernaer sij in den houwlijcken staet alhier bevestight sijn alhier op den 13 November des jaers XVI c LXXXV??
[01-11-1685]
Den 1 Novb. sijn de 3 houwl. geboden ingewillight aen Meuwis Bastiaenz Bergheijck, j. m. van Steenberghe, woonende onder de heerlh. van Sommelsdijck, met Maria Gerritz Snuminx, j. d. van Steenberge, woonende aldaer, op den 4 Novb. voor de 1ste mael, 11 dito voor de 2de keer, 18 dito voor de laeste reijs, welkers attestatie naer Steenberghe gegeven is op den 19 dito om aldaer in den houwl. staet bevestight te werden, so se aldaer mede wettigh gepasseert sijn
[26-11-1685]
Den 26 Novb. heeft de kk.raet drie sondaghsche houwlijx geboden ingewillight aen Johannes Does, j. m. van Bruijnisse, woon. aldaer, met Maria de Ridder, j. d. van Sommelsdijck, woon. alhier, met belastingh dat deselve mede tot Duijvelant versorgt sullen moeten werden, welke deselve hebben gehadt op den 2den Decb. voor de 1ste reijs, den 9 Decemb. voor de 2de reijs, den 16 dito de laeste reijs, waervan haer lieden behoorl. attestatie gegeven is op den 17 dito, vertreckende naer Bruijnisse
[03-01-1686]
1686 sijn de houwlijxe geboden op het aenschrijven van de predikant van Rosendael ingewilligt op den 3 Jan. 1686 aen Jacobus Aartz Kuijper, j. m., wonende in 't Rosendal, met Christijntie Govertz, j. d. van Masijck, wonende tot Sommelsdijck, en sijn deselve afgekondight op den 6 Jan. voor de 1ste mael, 13 Jan. voor de 2de keer, 20 dito voor de 3de reijs, waernaer sij in den houwel. staet bevestight sijn den 23 Januarij na de avontpredikatie
[03-02-1686]
Op 't aenschrijven van de gecommitteerde tot de aenteken. der houwlijxe geboden binnen desf., sijn se meede alhier ingewillight aen Leendert Willemz Wijngaert, wedr. en schipper tot Sommelsdijk, met Zara Abramz van Dalen, j. d., woon. tot Delft, en sijn deselve op den 3de Februarij voor 1ste reijs, 10de dito voor de 2de mael, 17den dito voor de 3de reijs, waervan hem attestatie verleent is op den 18 Februarij naer Delft??
[22-02-1686]
Den 22 Februarij 1686 sijn de houwlijxe geboden bij de kk.raet ingewillight aen Cornelis de Haen, j. m. van Rotterdam, woon. aldaer, met Maria Verolme, j. d. van Somm., woon. alhier, met belast. dat deselve mede tot Rotterdam sullen werden versorght, en hebben deselve voor de 1ste reijs op den 24 Febr. en op den 3den Mart voor de 2de reijs en de 10de dito voor de 3de keer, en is haer attestatie verleent op den 20 Martij 1686??
[07-04-1686]
Op 't aenschrijven van den predikant van Middelharnis sijn de houwlijksche geboden mede alhier ingewillight aen dese navolg. Aren Janz Frater, j. m., woon. tot Middelharnas, met Jannetge Rokus Kempe, j. d., laest gewoont hebbende tot Sommelsdijck, en hebben deselve op den 7 April voor de eerste reijs gehadt, dogh op aenschrijven van Middelharnas opgeschort, en naer aenschrijven van den 4den Maij weder gegeven op den 5den Maij voor de tweede reijs en den 12 dito voor de laeste, waervan attestatie gegeven is om tot Middelharnas te trouwen
[13-04-1686]
1686 sijn de houwelijcksche geboden op den 13 April bij de kerkenraedt ingewillight aen Marcus Anthoniz de Vet, j. m. van Sommelsdijck, met Arentje Kreliz Comanaren, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, en afgekondight op den 14 April voor de 1ste reijs, 21 dito voor de 2de mael, 28 dito voor de laeste keer, waernaer sij in den houwelijken staedt alhier bevestight sijn op den 30 dito XVI c LXXXVI
[28-04-1686]
Volgens aenschrijven uijt Ouddorp van den 28 April sijn de houwlijxe geboden ingewilligt aen Arent Gilliz Kitte, j. m. van Sommelsd., met Maria Franz, j. d. van Hellevoetsluijs, woon. op 't Ouddorp, welke gegeven sijn op den 5 Maij, den 12 en 19 dito, waerop aenschrijven is gesonden naer Ouddorp om aldaer bevestight te werden
[28-04-1686]
Sijn de houwelijckse geboden van de kk.raet ingewillight aen Johannes van Esch, j. m. van Tergauw, woon. tot Oud Beijerlant, met Leentie Janz, j. d. van Middelharnas, woon. alhier, met belast. dat se mede tot Dort en O. Beijerlant versorght moeten werden, 't welk geschiedt is op den 28 April, den 5 en 12 Maij, als bij attestatie blijkt, waerop sij den 20 dito alhier bevestigt sijn
[17-05-1686]
Den 17 Maij 1686 sijn bij ons in ondertrouw opgenomen Jan Simonz de Vlieger, j. m. van Noortgouw, met Neeltge Heijndrikz, wede. van Gillis Arentz Kitte, beijde woon. alhier, met belast. dat de geboden des bruijdegoms mede tot Brouwershaven en des bruijts tot Beijerlandt, alwaer sij laest verkeert hebben, sullen moeten werden versorght, welke bij ons haer houwlijxe proclam. hebben op den 19 Maij, 26 dito, 2 Junij, waernaer de bruijgom wegh gelopen is op ? wijse
[16-05-1686]
Op aenschrijven van Do. G. Aemilius, pred. tot Oud-Beijerlant sijn de houwelijckse geboden van Cornelis Janz van Berge, j. m., geboortigh tot Sommelsdijck, ende Trijntie Wijnands van Gelder, j. d., geboortigh tot O. Beijerlant, beijde woon. tot Sommelsd., bij de E. kk.raedt ondersoght, en naer rijpe deliberatie niet ingewillight, omdat de bruijdegom ongedoopt als een ongelovige leeft, welkers bevestigingh met den solemnelen zeghen in de gereform. kke ongehoort, ja verboden is, in sijnodi national. Dordtgeni ses 162 art. 3. 't welk hem aengesc(h)reven en sijn E. antw. en oordeel daer over versoght is op den 6 Maij en instantel. vernieuwt op den 16 Maij 1686, waerop sijn E. in dato van den 24 Maij aldus geantw. heeft, dat sij haer afgewesen hadt, waerin de kerkenraedt ok consenteert
[24-05-1686]
1686 den 24 Maij sijn de houwelijcksche geboden in de publieke gem. deser plaetse ingewillight aen Jan Arentz van Lavore, j. m. van de N. Tonge, woon. in den Oudenbosch, met Koniertje Klaez Soetermeer, j.d. van Sommelsdijck, met belast. dat se die nevens ons mede versorgen moeten in den Oudenbosch, en wettigh blijck van den uijtslag brengen, welke gegeven sijn bij ons op den 26 Maij voor de 1ste en den 2 Junij voor de 2de, en den 9den voor de laeste reijse, waervan haer attestatie naer den O.bos verleent is op den 27 Junij 1686
[28-05-1686]
Op 't aenschrijven van schout en schepen. uijt de Oude Tonge sijn de houwelijkse geboden in onse kk. ingewillight aen Pieter Hermanz van Gelder, j. m., woon. onder 't geregt van de O. Tonge, met Annetge Barentz, wede. van Jasper Janz Tibout, woon. tot Sommelsd., welke op den 12 Maij voor de 1ste reijs, den 19 dito de 2de keer, en op den 26 dito voor de laeste mael onverhindert gegaen sijn, waervan hun getuijgenis op den 28 dito toegesonden is, om voor haer en geregte in den egt bevestigt te werden
[09-08-1686]
Den 9 Augusti 1686 sijn de houwl.sche geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight aen Jan Schelvis, wedr. van Aeltie Adamz, met Marie Wouters, wede. van Willem Willemz van den Bosch, beijde woon. alhier, en afgekondight op den 11 Augusti voor de 1ste reijs, 18 dito voor de 2de keer, 25 dito voor de laeste mael, waernaer sij alhier in den houwelijcken staet bevestight sijn op den 27 Aug. 1686
[06-09-1686]
Den 6 Septb. sijn de houwelijxe geboden in de publ. gemeijnte deser plaetse ingewillight aen Gerrith Verhagen, j. m. van Sommelsdijck, met Mariegie Krijnz, j. d. van Goeree, welke afgekondight sijn op den 8 dito voor (de) 1ste mael, op den 15 Septb. voor de 2de keer, op den 22 dito voor de laeste keer, waerop sij in den eghten staet bevestight sijn alhier op den 25 Septb. 1686??
[06-09-1686]
Den 6 Septb. 1686 sijn de houwelijxe geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight aen Teunis Korneliz Verkerk, wedr. van Ariaentge Kommerz, met Marie Korneliz, j. d. van Sasande in 't lant van Kasant, beijde woon. alhier, en versorght op den 8 Septb. voor de 1ste mael, 15 Septb. voor de 2de keer, 22 dito voor de 3de keer, waerop sij in den houwelijcken staet bevestight sijn alhier op den 25 Septb. 1686??
[12-09-1686]
Op 't aenschrijven van den 12 Septb. 1686 des kk.raets tot Dirxlandt sijn de publieke geboden versorght van Kornelis Imanz, j. m. van Sommelsdijck, met Arentie Korneliz, j. d. woon. tot Dirxlant, op den 15 Septb. voor de 1ste keer, 22 dito voor de 2de reijs, 29 dito voor de laeste mael, waervan haer getuijgenis verleent is op den 5 October om op Dirxlant in den houwelijken staet bevestight te werden
[20-09-1686]
Den 20 dito sijn de houwelijxe geboden in de publieke gemeijnte ingewillight aen Rokus Korneliz Kalle, j. m. van Sommelsdijck, met Jacomijntie Korneliz, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, en versorght op den 22 Septb. voor de 1ste reijs, en den 29 dito voor de 2de reijs, en den 6 October voor de laeste mael, waerop sij in den houwelijken staet alhier bevestight sijn op den 10 Octb. 1686??
[21-09-1686]
Volgens aenschrijven van den 21 Septb. des kk.raets tot Middelharnas sijn de houwelijxe geboden versorght van Pieter Korneliz Dolleman, j. m. van Sommelsd., woon. aldaer, met Martijntie Lauruz, wede. van Aren Leendertz, woon. tot Middehar., op den 22 Septb. voor de 1ste reijs, 29 dito voor de 2de keer, 6 Octob. voor de 3 mael, waerop sij in den houwelijcken staet alhier bevestight sijn op den 25 Octob. 1686
[28-10-1686]
1686 volgens aenschrijven van de gecommitteerde des kk.raets tot Rotterdam over houwel. saeken sijn de sondaegsche uijtroep. versorght van Tieleman Leendertz, j. m. van Zze., met Tijsie van der Daf, j. d. van Somm., beijde woon. tot Rotterdam, op den 13 Octob. voor de 1ste mael, 20 dito voor de 2de reijs, 27 dito voor de laeste keer, waervan attestatie gegeven hebbe op den 28 dito om tot Rotterdam in den houwelijcken staet bevestight te werden
[17-10-1686]
Den 17 Octob. sijn de houwelijksche geboden ingewillight in de publieke gem. deser plaetse aen Kornelis Claez Braber, j. m. van Sommelsdijck, met Maetje Imanz, j. d. uijt het O. Tongsche lant, beijde woon. alhier, op den 20 Octob. voor de 1ste mael, 27 Octob. voor de 2de keer, 3 Novemb. voor de 3de reijs, waerop sij in den houwelijcken staet bevestight sijn onder ons op den 8 Novb. 1686??
[25-10-1686]
Den 25 Octob. sijn de houwelijcksche geboden ingewilligt in de publieke gemeijnte deser plaetse bij de E. kerkenraedt aen Kornelis Klaez Both, j. m. van Sommelsdijck, met Gooltje Heijndrickz, j. d. van Sommelsdijck, beijde woonende alhier, en gegeven op den 27 Octob. voor de 1ste keer, 3 Novemb. voor de 2de reijs, 10 dito voor de laeste mael, waervan haer door den E. o(uderling) Thin getuijgenis verleent is om te trouwen
[01-11-1686]
Volgens aenschrijven van den predikant op de Oude Tonghe sijn de houwelijksche voorstellingen versorght van Kornelis Michielz van der Welle, j. m. van de O. Tonghe, woon. aldaer, met Maria Willemz, j. d. van Sommelsdijk, en woon. tot Middelharnas, op den 6 October voor de 1ste mael, 13 dito voor de 2de mael, 20 dito voor de laeste mael, waervan hem getuijgenis gegeven is op den 1 Novemb. om op de Stat aen den Haringhvliet in den houwelijcken staet (nae sijn seggen) bevestight te werden
[26-10-1686]
1686 volgens aenschrijven des kk.raets op de N. Tonghe van den 26 Octob. sijn de houwelijcksche geboden versorght van Jan Hendrickz Kronenburgh, wedr. van Maria Willems, onder de gereghte van de N. Tonghe, met Hendrickie Gerritz van Bokkem, j. d. van Outbeijerlant, woon. tot Sommelsdijck, op den 27 Octob. voor de 1ste mael, 3 Novb. voor de 2de keer, 10 Novemb. voor de 3de reijs, waervan hun lieden attestatie geschreven is om op de N. T. te trouwen
[15-11-1686]
Den 15 Novb. sijn de drie houwelijksche voorstellingen in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight bij de E. kk.raet aen Stoffel Gerritz, wedr. van Susanna Lauwerenz, woon. in Sommelsdijk, met Maetje Jasperz, j. d. van Sommelsdijk, woon. onder Middelharnas, met belastingh dat se daer nevens ons versorght moeten werden, op den 17 Novb. voor de 1ste keer, 24 Novb. voor de 2de mael, 1 Decb. voor de 3de reijs, waerop sij alhier in den houwelijken staet bevestight sijn op den 4 Decb.
[22-11-1686]
Den 22 Novb. sijn de houwelijcksche geboden ingewillight in de publieke gemeijnte deser plaetse bij de E. kk.raet aen Johannes Pieterz Trommel, j. m., met Baaltje Janz Buth, j. d., beijde geboortigh van Sommelsdijck ende woonaghtigh aldaer, en gegeven op den 24 Novb. voor de 1ste keer, 1 Decemb. voor de 2de reijs, 8 dito voor de 3de mael, waerop sij in den H. houwelijcken staet alhier bevestight sijn op den 11 Decb. 1686
[07-12-1686]
Volgens aenschrijven van de kk.raet tot Middelharnas van den 7den D. 1686 sijn de houwelijksche geboden versorgt van Huijbreght van der Kroon, j. m., woon. tot Sommelsdijk, met Petronella Bouwer, j. d., woon. tot Middelharnas, voor de 1ste mael op den 8 Decemb. en voor de 2de mael op den 15 dito, welke door Anna Pauluz uijt naem van haer doghter Jobje Troost, en goetvinden des kk.raets sijn geschort op den 21 Decemb. 1686, dogh naer onderlingh accoort en goedt verstandt, voor de derde mael gegeven op den 5 Januarij 1687, waervan hem attestatie gegeven is om tot Middelharnas te trouwen
[03-12-1686]
1686 volgens aenschrijven des predik. tot Asperen van den 3 Decemb. sijn de houwel. geboden in onse kke. versorght van Jacob Verolme, j. m. van Sommelsdijk, woon. aldaer met Gerhardina Loenius, j. d., woonende tot Asperen, op den 15 Decemb. voor de 1ste keer, 22 dito voor de 2de mael, 29 dito voor de 3de reijs, waervan attestatie gegeven is op den 30 dito naer Asperen om aldaer te trouwen
[02-01-1687]
Volgens aenschrijven des kk.raets uijt de N. Tonghe van den 2den Jan. 1687 sijn de houwelijxe voorstellingen in onse gem. versorght van Willem Janz van de Velde, wedr. van Arentie Corneliz, woon. in de N. Tonghe, met Maria Corneliz Verkerk, wede. van Pieter Jooste Bernards, woon. onder de jurisdictie van Sommelsdijck, op den 5 Jan. voor de 1ste reijs, 12 dito voor de 2de keer, 19 dito voor de laeste mael, waervan attestatie gegeven is op den 20 Jan. om op de Stadt te trouwen
[10-01-1687]
Volgens aenschrijven uijt Dordregt van Do. Kantius den 10 Jan. 1687 sijn de houwelijcksche geboden alhier versorght van Willem Jacobz Cortgemet, j. m. van Sommelsdijck, woon. alhier, met Hilletie Kocx, j. d. van Dordreght, woon. aldaer, op den 12 Jan. voor de 1ste keer, 19 dito voor de 2de mael, 26 dito voor de 3de reijs, waervan hem attestatie gegeven is op sijn versoek om tot Dordreght te trouwen den 29 Jan. 1687
[15-01-1687]
Den 15 Januarij 1687 sijn bij ons de houwelijxe voorstellen in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight en versorght aen Herman Hendrixe Hooghstrate, j. m. van Sommelsdijck, met Grietie Abramz, j. d. van Geldermalz, beijde woon. alhier, op den 19 Januarij voor de 1ste mael, 26 dito voor de 2de keer, 2 Febr. voor de laeste reijs, waernaer sij alhier in den houwel. staet bevestight sijn naer de avontpredikatie op den 5 Febr. 1687
[25-01-1687]
1687 volgens aenschrijven des kk.raets van Dirxlant op den 25 Jan. sijn de houwelijkse geboden in onse kke. versorght van Johannes Janz Bloemendael, j. m. op de gront van Sommelsdijk, met Pieternelle Kole, wede. van Jacob Nijp, woon. tot Dirxlant, op den 26 Jan. voor de 1ste reijs, 2 Febr. voor de 2de reijs, 9 dito voor de 3de reijs, waervan hem attestatie gegeven is op den 12 dito om in Dirxlant te trouwen
[02-04-1687]
Den 2 April sijn bij de E. kk.raet de publieke houwelijxe geboden ingewillight aen Simon Betsmanz Kattestaert, j. m. van de O. Tonghe, met Margrietie Verkuijls, j. d. van Sommelsdijck, woon. alhier, op den 6 April voor de 1ste reijs, 13 dito voor de tweede reijs, 20 dito voor de 3de reijs, waerop sij in den houwelijcken staet alhier bevestight sijn op den 25 April 1687 naer wettigh vertoogh dat haer geboden mede tot Rotterdam gegaen waren
[04-04-1687]
Den 4 April sijn bij de E. kk.raet de publieke afkond. der houwelijcksche voorstell. in de gemeijnte deser plaetse vergost aen Kornelis Janz Muije, j. m. van Sommelsdijck, met Neeltie Jobz, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, op den 6 April voor de 1ste, op den 13 voor de tweede reijse, 20 voor de 3de keer, waerop sij in den houwelijcken staet bevestight sijn alhier op den 24 April 1687
[04-04-1687]
Dito sijn ook vergost bij deselven de houwelijksche voorstellingen aen Bartel Willemz Diepenbeek, j.m. van Rotterdam, woon. aldaer, met Johanna van den Kerkhoven, j. d. van Reijnisse, woon. alhier, met belast. dat sij deselve mede tot Rotterdam versorgen moeten, op den 6 April voor de 1ste reijs, 13 dito voor de 2de keer, 20 dito voor de 3de mael, waerop sij in den houwel. staet bevestight sijn alhier op den 28 April 1687 naer vertooningh van wettigh bewijs uijt Rotterdam van den 27 April??
[04-04-1687]
1687 volgens aenschrijven uijt Middelharnas van den 4 April sijn de houwelijksche voorstellinghen in de gemeijnte deser plaetse versorght van Willem Willemz van der Wiel, j. m., woon. in Sommelsdijck, met Dirkie Janz de Kraen, j. d., woon. tot Middelharnas, op den 6 April voor de 1ste keer, 13 dito voor de 2de mael, 20 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden getuijgenis gegeven is op een zegel den 3 Maij om op Middelharnas te trouwen
[11-04-1687]
Den 11 April sijn bij de kerkenraet deser plaetse de houwel. geboden in de publieke gem. ingewillight aen Kornelis Isakz Kruijswerker, j, m. van Sommelsdijck, met Marie Arenz Leune, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, welke deselve gehad hebben op den 13 dito voor de 1ste keer, 20 April voor de 2de reijs, 27 dito voor de 3de mael, waerop sij in den H. houwel. staet bevestight sijn alhier op den 2de Maij 1687
[12-04-1687]
Volgens aenschrijven uijt Middelharnas van den 12 April sijn de houwelijcksche voorstell. in de gem. deser plaetse versorght van Aren Janz Stapel, j. m., woon. in Sommelsdijck, met Matie Simonz, j. d., woon. tot Middelharnas, op den 13 April voor de 1ste keer, 20 dito voor de tweede mael, 27 dito voor de 3de reijs, waerop sij (naer wettigh vertoogh uijt Middelharnas dat haer geboden wettigh gegeven waren) alhier in den H. houwel. staet bevestight sijn op den 28 April
[12-04-1687]
Volgens aenschrijven uijt Heenvliet van den 12 April sijn de houwelijxe voorstellingen in de gem. deser plaetse versorght van Rochus Pauluz Koman, j. m. van Sommelsdijck, met Maritie Arentz Hoekendijck, wede. van Pauluz Arentz, woon. in Heenvliet, op den 20 April voor de 1ste keer, 27 dito voor de 2de mael, 4 Maij voorde 3de reijs, waerop haer lieden attestatie gegeven is op den 5 Maij om op Heenvliet in den houwelijcken staet bevestight te werden
[04-1687]
1687 volgens aenschrijven uijt Middelharnas van den - April sijn de houwel. geboden in de gem. deser plaetse versorght van Aren Korneliz Kalle, j. m., woon. in Sommelsdijck, met Lijsbeth Janz Langbroeck, wede. van Leendert Corneliz Blom, woon. in Middelharnas, op den 13 April voor de 1ste keer, 20 dito voor de 2de mael, 27 dito voor de 3de reijs, waervan haer attestatie gegeven is om op Middelharnas te trouwen??
[04-04-1687]
Den 4 April sijn de houwel. geboden in de publieke kke. deser plaetse van de kk.raet ingewilligt aen Hugo Gabrielz Loij, j. m. van de Nieuwe Tonge, woon. in den Oostmoer, met Katharina Janz, j. d. van Dordregt, laest hebbende gewoont op de Stadt, op den 6 April voor de 1ste keer, 13 dito voor de 2de mael, 20 voor de laeste reijs, waerop sij naer vertoon. van wettigh attestatie van Dordreght en de Stadt op Haringvliet in den H. houwel. staet onder ons bevestight sijn op den 6 Maij 1687
[17-07-1687]
Den 17 Julij sijn bij de E. kk.raet deser plaetse de houwelijksche geboden in de publieke gemeijnte ingewillight aen Pieter Bartelz Hooghstraten, wedr. van Lijsbeth Huijbreghtz, woon. in Sommelsdijk, met Neeltje Jacobz, wede. van Leendert Stalpert, woon. in Middelharnas, op den 20 Julij voor de 1ste mael, 27 dito voor de 2(de) keer, 3 Augusti voor de 3de reijs, waervan hem getuijgenis gegeven is om in Middelharnis te trouwen op den 3den Aug.
[07-08-1687]
Volgens aenschrijven van Do. Plancius, gecommitteerde over de houwelijkse saken tot Rot. van den 7 Augusti 1687 sijn de houwelijksche voorstellingen in de publieke gemeijnte deser plaetse versorgt van Do. Daniel Bongardt, j. m. van de stadt Gale op 't eijlandt Ceijlon in Oostindien, predikant tot Som., met Maria de Vos, j. d. van Rottersam in Hollandt, woon. aldaer, op den 10 Augusti voor de 1ste mael, 17 dito voor de 2de keer, 24 dito voor de 3de reijs, waervan de o(uderlingen) Mattheus Groenendijk en Anthonie Kasteleijn getuijgenis over gehouden hebben van den 28 dito, waerop sij in den houwel. staet tot Rotterdam bevestight sijn van Do. Velingius op den 2 Septb. 1687
[21-09-1687]
1687 volgens aenschrijven van Do. de Wit, gecommitteerde ter houwel. saeken, sijn de houwelijcksche geboden ingewillight aen Daniel Hoijdoncq, wedr. van Katharina de Swaen, woon. tot Sommelsdijk, met Margarita van der Leuwe, wede. van Jan van Waesbergen, woon. tot Rotterdam, en versorght op den 7 Septb. voor de 1ste mael, 14 dito voor de 2de keer, 21 dito voor de 3de reijs, waervan haer lieden attestatie gegeven is door den E. o(uderling) Mattheus Groenendijk??
[17-10-1687]
Volgens aenschrijven uijt de N. Tonge sijn de houwelijcksche gebooden ingewillight en versorght van Leendert Pieterz Jonkheer, j. m. onder de jurisdictie van de N. Tonge, met Martijntie Janz, j. d. onder de jurisdictie van Sommelsdijck, op den 28 Septb. voor de 1ste keer, 5 dito voor de 2de mael, 12 dito voor de 3de reijs, waerop sij getuijgenis, van dat haer geboden wettelijk gegaen waren, hebbende gebraght, in den houwel. staet bevestight sijn bij ons op den 17 Octob. 1687
[15-10-1687]
Op den 15 Octob. 1687 sijn bij de E. kk.raet de houwelijcksche geboden in de publieke gem. deser plaetse ingewillight aen Abraham van Migrode, wedr. van Fransina van der Vos, geboortigh van Haamstede, met Jacomijntie Verolme, j. d. van Sommelsdijck, met belastingh deselve geboden nevens ons te versorgen tot Middelborgh in Zelant, alwaer de bruijdegom woonde, op den 19 Octob. voor de 1ste mael, 26 dito voor de 2de keer, 2 Novemb. voor de 3de reijs, waernaer sij volgens attestatie van Middelborgh alhier den 5 Novb. getrouwt sijn
[24-10-1687]
Sijn op den 24 dito de houwelijksche geboden bij de kk.raet deser plaetse ingewillight aen Jan Franz, j. m. van Sommelsd., woon. onder 't gereght van Middelharnas, met Pietertie Heijndrikz, j. d. van Sommelsdijck, woon. alhier, met belastingh dat sij deselve nevens ons moeten versorgen in de gemeijnte tot Middelharnas, op den 26 Octob. voor de 1ste keer, 2 Novb. voor de 2de mael, 9 dito voor de 3de reijs, waerop sij in den houwel. staet bevestight sijn onder ons op den 19 Novb. 1687
[19-11-1687]
Sijn de 3 houwel. proclamatien in de publieke gem. deser plaetse bij de E. kk.raet ingewillight aen Andries Wouterz Hartoghsvelt, j. m. van Puttershoek, woon. tot Sommelsdijck, met Toontie Martenz, j. d. van Sommelsdijck, en versorght op den 2 Octob. voor de 1ste reijs, 9 Novb. voor de 2de mael, 16 dito voor de 3de keer, waerop sij in den houwelijken staet bevestight sijn onder ons op den 19 Novemb. 1787
[31-10-1687]
Volgens aenschrijven van de magistraet van de Oude Tonge in dato den 31 Oct. sijn de houwelijkse voorstell. in de publieke gem. deser plaetse versorght van Leendert Janz Brederlant, j. m., geboort. en woon. onder 't gereght van Sommelsdijk, met Stijntie Willemz Corvink, j. d., geboort. en woon. onder het gereght van de Oude Tonge, op den 2 Novb. voor de 1ste keer, welke van den stadhouder De Cocq lange geschortet sijn geworden, dogh door ineratieve aenschrijven van den baljouw en geregte tot Zze. sijn gegeven en 't houwelijk op de O. Tonge voltoijt??
[01-11-1687]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas van den 1ste Novb. sijn de houwelijcksche gebooden in de publ. gem. deser plaetse ingewilligt aen Jan Matthijz van der Linde, j. m., woon. onder 't reght(s)gebiedt van Middelharnas, laest hebbende gewoont onder Sommelsdijck, met Annetje Pieterz de Bruijne, wede. van Gerrith Noortlander, woon. tot Middelharnas, en versorght op den 2 Novb. voor de 1ste keer, 9 dito voor de 2de mael, 16 dito voor de 3de reijs, waervan haer attestatie gegeven is op den 20 Novb. om in Middelharnas te trouwen
[31-10-1687]
Volgens aenschrijven des kk.raets van de Stad op Haringhvliet van den 31 Octob. sijn de publieke houwel. geboden in onse gemeijnte versorght van Arent Pieterz Kocq, wedr. laest van Leentie Denis, met Maetie Janz van Wege, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. in de Stadt op Haringvliet, op den 2 Novb. voor de 1ste keer, 9 dito voor de 2de reijs, 16 dito voor de 3de mael, waervan haer attestatie verleent is op den 17 dito om op de Stadt te konnen trouwen
[07-11-1687]
1687 op den 7 Novb. sijn de houwelijksche geboden in de publieke gem. deser plaetse ingewillight aen Johan Corneliz van de Velde, j. m. van Sommelsdijk, met Pieternelle Veermans, wede. van Pieter van Dijck, beijde woon. onder ons, en versorght op den 9 Novb. voor de 1ste reijs, 16 dito voor de 2de keer, 23 dito voor de 3de mael, en den 27 daerop in den houwelijcken staet onder ons bevestight
[19-12-1687]
Op den 19 Decemb. sijn bij de E. kk.raet deser plaetse de publieke houwelijksche voorstellingen in de gemeijnte ingewillight aen Kornelis Verschuringh, wedr. van Jannetie Lulius, woon. tot Goederede, met Maria Sijmonz, j. d. van Gorcum, woon. onder ons, en versorght op den 21 Decb. voor de 1ste reijs, 28 dito voor de 2de keer, 4 Jan. 1688 voor de 3de mael, waerop sij in den eght bevestight sijn nae de avontpredikatie
[21-11-1687]
Volgens acte van den 21 Novb. 1687 bij de E. stadhouder De Kocq verleent sijn de houwel. voorstell. in de publieke gem. deser plaetse versorght van Aren Korneliz Katz, j. m. van Goederede, met Neeltie Pieterz Koolmanz, j. d., geboort. in Klinckerlant, op den 23 Novb. voor de 1ste reijs, 30 dito voor de 2de mael, 7 Decemb. voor de 3de keer, waerop sij in onse gem. getrout sijn op den 10 Decb. 1687
[25-12-1687]
Op 't aenschrijven des kk.raets van Middelharnas de dato 25 Decb. sijn de houwel. proclamatien versorgt in de publieke gem. deser plaetse van Marten Wouterz van Heest, wedr. van Baartien Arenz, woon. tot Middelharnas, met Willemtie Janz, j. d., laest hebbende gewoont in Sommelsdijk, op den 28 Decb. voor de 1ste reijs, 4 Jan. 1688 voor de 2de keer, 11 dito voor de laeste mael
[09-01-1688]
1688 volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas van den 9 Jan. sijn de houwel. voorstell. in de publieke gem. deser plaetse versorght van Andries Aartz van den Broek, j. m. van Sommelsd., woon. onder 't gebiet van Middelharnis, met Neeltie Jacobz Moij, wede. van Kornelis Barentz Plockhoij, woon. in Sommelsdijk, op den 11 Jan. voor de 1ste reijs, 18 dito voor de 2de keer, 25 dito voor de 3de mael, waervan getuijgenis geschreven hebbe op den 5 Febr. om op Middelh. te trouwen
[21-02-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas van den 21 Febr. 1688 sijn de houwelijksche voorstellingen in de publieke gemeijnte deser plaetse versorgt van Hendrik Arentz Pas, j. m., woon. tot Middelharnas, met Claertie Tobiaz, j. d., woon. in Sommelsdijk, op den 22 Febr. voor de 1ste keer, 29 dito voor de 2de mael, 7 Martij voor de 3de reijs, waernae sij in den eght bevestight sijn op den 12 Martij voor den kk.raet door Do. De Val, propon., me absente
[06-03-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets tot Ooltiesplaet van den 6 Martij 1688 sijn de houwel. voorstell. in de publieke gemeijnte deser plaetse versorght van Jan Pieterz van Werkendam, wedr. (van) Annetje Franz, woon. onder de Plaat, met Lena Jacobz, j. d. geboortigh van Sommelsdijck, op den 7 Martij voorde 1ste keer, op den 14 dito voor de 2de mael, 21 dito voor de 3de reijs, waernaer sij met behoorl. getuijgenis uijt de Plaet van den 23 Martij voor onse kk.raet verschenen op den 24 dito in den eght bevestight sijn??
[24-03-1688]
Op 't versoek des kk.raets van Dirckslant bij afwesigheijt des predikants, en verklaringh dat de 3 sondagsche gebooden wettelijk waren gegaen als bleek uijt de acte van den 24 Martij, sijn op dien selven dagh in den eght alhier bevestight Jan Korneliz Koman, j. m., met Marie Janz, wede. van Jan Kruijne, beijde woon. in Dirxlant
[25-03-1688]
1688 volgens aenschrijven des kk.raets tot Strijen van den 25 Martij sijn de houwelijksche voorstell. in de publ. gemeijnte deser plaetse versorght van Kornelis Janz Hackert, j. m., geboor. tot Helevoetsluijs en woon. in de O. Tonghe, met Maria Vos, wede. van Zacharias de Wit, geboort. tot Strijen en woon. tot Sommelsdijck, op den 28 Martij voor de 1ste keer, 4 April voor de 2de reijs, 11 dito voor de 3de mael, waervan hun lieden attestatie gegeven is op den 19 dito 1688
[16-04-1688]
Op den 16 April sijn bij de E. kk.raet deser plaetse de houwel. geboden ingewillight in de publieke gemeijnte aen Johannes Hendrikz Hoogstrate, j. m. van Sommelsdijck, met Adriana Simonz Gaveelz, j. d., beijde woon. alhier, welke versorght sijn op den 18 April voor de 1ste keer, 25 dito voor de 2de mael, 2 Maij voor de 3de reijs, waerop sij in den houwelijcken staet bevestight sijn onder ons op den 4 Maij 1688??
[16-04-1688]
Op den 16 April sijn de houwelijcksche geboden bij de E. kk.raet deser plaetse in de publieke gemeijnte ingewillight aen Willem Janz van Berge, j. m. van Sommelsdijck, met Vroutie Teuz, j. d. van Sommelsd., beijde woon. alhier , en sijn versorght op den 18 April voor de 1ste keer, 25 dito voor de 2de mael, 2 Maij voor de 3de reijs, waerop sij in den houwel. staet onder ons bevestight sijn op den 4 Maij 1688??
[17-04-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets tot Middelharnas van den 17 April sijn de houwel. geboden in de publ. gem. deser plaetse versorght van Dirk van den Rhijn, j. m., woon. in Sommelsdijk, met Catharina Palinghs, wede. van Michiel Breeman, woon. tot Middelharnas, op den 18 April voor de 1ste keer, 25 dito voor de 2de mael, 2 Maij voor de 3de reijse, waervan hun lieden attestatie gegeven is op den 8 Maij om op Middelharnas te trouwen
[10-04-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas de dato 19 April sijn de houwelijcksche gebooden in de publi(e)ke gem. deser plaetse versorght van Paulus Janz Backer, j. m., woon. in Sommelsdijk, met Tannetje Willemz, j. d., woonende tot Middelharnas, op den 11 April voor de 1ste keer, 18 dito voor de 2de mael, 25 dito voor de 3de reijs
[01-05-1688]
Volgens aenschrijven van de overigheijt tot Middelharnas van den 1 Maij 1688 sijn de houwelijcksche gebooden in de publieke gemeijnte deser plaetse versorgt van Leendert Leendertz Koutijser, j. m. woon. tot Middelharnas, met Martijntie Pleunis, j. d., woonende binnen Sommelsdijck, op den 2 Maij voor de 1ste keer, 9 dito voor de 2de mael, 16 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden attestatie gegeven is op den 22 Maij om voor de overighz aldaer te trouwen
[07-05-1688]
Op den 7 Maij sijn de houwelijxe proclamatien bij de kk.raet deser plaetse in de publieke gem. ingewillight aen Claes Janz Hollart, wedr. van Wijventie Bastiaenz, met Grietie Claez, wede. van Aren Jacobz Backer, beijde woon. binnen dese plaetse, en versorght op den 9 Maij voor de 1ste mael, 16 dito voor de 2de reijs, 23 dito voor de 3de keer, welke in den houwel. staet bevestigt sijn op den 24 Maij 1688
[20-04-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas de dato 19 April sijn de houwelijcksche geboden in de publieke gem. deser plaetse versorght van Pieter Corneliz Mane, j. m., woon. tot Middelharnas, met Jannetje Willemz, j. d., woon. in Sommelsdijck, op den 25 April voor de 1ste reijse, 2 Maij voor de 2de keer, 9 Maij voor de 3de mael, waervan hun lieden attestatie gegeven is op den selven dito om tot Middelharnas te trouwen
[30-05-1688]
1688 sijn de houwel. geboden in de publ. gemeijnte deser plaetse ingewillight bij de E. kk.raet en versorght van Jochum Korneliz Voorbeijtel, j. m. van Sommelsdijck, met Zara Willemz Linschote, j. d. van Seghwaert, beijde woon. alhier, op den 9 Maij voor de 1ste reijs, 15 dito voor de 2de mael, 23 dito voor de 3de keer, waerop sij in den houwel. staet bevestigt sijn onder ons op den 30 Maij 1688
[06-07-1688]
Sijn de houwel geboden in de publ. gemeijnte deser plaetse bij de E. kk.raet deser gemeijnte ingewillight en versorght van Joost Pieterz, j. m. van Dirxl., met Jannetge Janz, j. d. van Rotterd., beijde woon. binnen Sommelsd., op den 20 Junij voor de 1ste keer, 27 Junij voor de 2de mael, 4 Julij voor de 3de reijs, welke daerop in den houwel. staet onder ons bevestight sijn op den 6 Julij 1688
[08-07-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas de dato 8 Julij 1688 sijn de houwelijckse gebooden in dese gem. ingewillight en versorgt van Gerrit Bosschieter, wedr. laest van Neeltie Dingemans de Hout, onder de jurisdictie van Middelharnas, met Chijtie Jooz Meijndert, laest wede. van Jan Janz Backer, woon. in den Nieuwen Oostmoer onder 't reghtgebiet van Sommelsdijck, op den 11 Julij voor de 1ste mael, 18 dito voor de 2de reijs, 25 dito voor de 3de keer, waervan hun attestatie gegeven is op den 7 Augusti??
[30-07-1688]
Sijn de houwelijksche geboden ingewillight bij de E. kk.raet deser plaetse op den 30 Julij 1688 en versorght aen Jan Pauluz Kleijn, j. m. van Berge op Soom, met Ariaentie Abramz, j. d. van Sommelsdijk, beijde woon. alhier, op den 1 Augusti voor de 1ste reijs, 8 Augusti voor de 2de mael, 15 Augusti voor de 3de keer, welke op den 20 Augusti in den houwelijken staet bevestight sijn onder ons
[30-07-1688]
1688 den 30 Julij sijn de houwel.se geboden in de publieke gem. deser plaetse bij de E. kk.raet ingewillight en versorght van Johannes Jooz de Ruijter, wedr. van Matie Janz, met Lijsbet Jacobz, j. d. van Rotterd., beijde woon. binnen Sommelsdijk, op den 1 Augusti voor de 1ste keer, 8 dito voor de 2de mael, 15 dito voor de 3de reijs, welke in den houwel. staet bevestigt sijn onder ons op den 27 Augusti 1688
[30-07-1688]
Den 30 Julij sijn de houwel. geboden in de publieke gem. deser plaetse bij de E. kk.raet ingewillight en versorgt van Kornelis Dirkz Visser, j. m. van Sommelsdijk, met Lijsbeth Huijge, wede. van Pieter Corneliz, beijde woon. binnen Sommelsdijk, op den 1 Augusti voor de 1ste keer, 8 dito voor de 2de mael, 15 dito voor de 3de reijs, welke in den houwelijcken staet bevestigt sijn onder ons op den 27 Augusti 1688
[06-08-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas de dato den 6 Augusti sijn de houwel geboden in de publieke gem. deser plaetse ingewillight en versorght van Thomas Huijbreghz Blok, j. m., woon. tot Middelharnas, met Lijsbet Franz Buert, j. d., woonaghtigh tot Sommelsdijck, op den 8 Augusti voor de 1ste reijs, 15 dito voor de 2de mael, 22 dito voor de 3de keer, waervan hun lieden attestatie gegeven is
[20-08-1688]
Volgens aenschrijven van de gereghte van Middelharnas de dato 20 Aug. sijn de houwelijksche geboden in de publieke gem. deser plaetse ingewillight en versorght van Pieter Janz Spenuz, j. m., woon. tot Middelharnas, met Annetge Janz Mulderz, j. d., woon. onder 't gebiedt van Sommelsdijck, op den 22 Augusti voor de 1ste keer, 29 dito voor de 2de mael, 5 Septb. voor de 3de reijs, waerop hun attestatie gegeven is op den 10 Septb. 1688
[18-08-1688]
1688 sijn de houwelijkse gebooden op het aenschrijven des kk.raets van Middelharnas de dato 18 Aug. 1688 ingewillight in de publieke gem. deser plaetse (en) versorght van Jan Korneliz Wafelbacker, j. m., woon. tot Middelharnas, met Lijsbet Janz de Ridder, j. d., woon. tot Sommelsdijck, op den 22 Augusti voor de 1ste keer, 29 dito voor de 2de mael, 5 Septb. voor de 3de reijs, waerop sij met behoorl. attestatie van Middelharnas onder ons getrout sijn op den 10 Septb. 1688
[10-09-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Dirxlant de dato 10 Septb. sijn de houwel. geboden in de publieke gem. deser plaetse ingewill. en versorght van Dirk Pieterz Bot, j. m. van Sommelsdijck, woon. alhier, met Arentie Pauluz, j. d. van Dirxlant, woon. aldaer, op den 12 Septb. voor de 1ste keer, 19 Septb. voor de 2de mael, 26 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden getuijgenis gegeven is om op Dirxlant te trouwen op den 1 Octob.
[25-10-1688]
Sijn bij de E. kk.raet deser plaetse de houwelijcksche gebooden in de publ. gemeijnte deser plaetse ingewill. en versorght aen Jan Bate, j. m. uijt Heijl bij Roermont, over enigen tijt woon. aldaer, met Kornelia Rombius, j. d. van Strijen, woon. alhier, op den 7 Octob. voor de 1ste keer, 10 dito voor de 2de mael, 17 dito voor de 3de mael, welke nae wettigh attestatie uijt Roermont vertoont te hebben in den houwel. staet alhier bevest. sijn op den 25
[25-10-1688]
De kk.raet deser plaetse heeft de drie houwelijkse proclamatien in de publieke gemeijnte van dese plaetse ingewilligt en versorgt van Kornelis Adriaenz Decker, j. m. van Gassel, woon. in de N. Tonge, met Apollonie Jobz, j. d. van Dirkslant, woon. op Langendam onder Sommelsd., op den 10 Octob. voor de 1ste keer, 17 dito voor de 2de mael, 24 dito voor de 3de reijs, welke nae wettigh vertoogh uijt de N. Tonghe in den houwel. staet alhier bevestight sijn op den 25 Octob. 1688
[01-12-1688]
1688 sijn de houwel. geboden bij de E. kk.raet deser plaetse in de publieke gemeijnte ingewillight en versorght van Jan Gerritz Vleijsscher, j. m. van Rostenborgh onder 't Curvorstendom van Brandenborgh, met Katharina Janz Keijser, j. d. van Ketwigh aen den Roer, onder 't lant van Brandenburgh, beijde woon. alhier, op den 17 Octob. voor de 1ste mael, 24 dito voor de 2de keer, 31 dito voor de 3de mael, welke daerop in den houwel. staet bevestigt sijn onder ons op den 1 Decemb.
[28-11-1688]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Hekelingen de dato 28 Novb. sijn de houwelijxe geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight en versorght van Johannes Pieterz Trommel, wedr. van Baaltie Janz Buth, met Jannetge Claes Bartijn, j. d. van Hekelingen, woon. aldaer, op den 5 Decemb. voor de 1ste reijs, 12 dito voor de 2de reijse, 19 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden een behoorl. getuijgenis gegeven is om op Hekelingen te trouwen
[21-01-1689]
Op 't aenschrijven des kk.raets van Dirxlant de dato den 21 Jan. 1689 sijn de publ. houwelijxe voorstell. in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight van Hendrick Simonz, wedr., met Pieternelle Janz, j. d., beijde woon. tot Dirxlant, op den 23 Janua. 1689 voor de 1ste reijs, 20 Jan. voor de 2de reijs, 6 Febr. voor de 3de reijs, waervan hun lieden attestatie gegeven is op den 7 Febr. om tot Dirxlant te trouwen
[25-02-1689]
Op 't aenschrijven des kk.raets tot Catz over de stadt Goes de dato 25 Febr. sijn de publ. houwelijksche voorstell. in de gemeijnte deser plaetse ingewillight en versorght van Joos Anthoniz Graaf, j. m. van Sommelsdijck, met Adriana Samuels de Kuijper, j. d. van Cooltiesplaete, beijde woon. aldaet, op den 27 Febr. voor de 1ste keer, 6 Martij voor de 2de mael, 13 dito voor de 3de reijs, waervan haer getuijgenis gegeven is om tot Catz in den houwel. staet te werden bevestigt op den 15 Martij 1689
[16-03-1689]
1689 den 16 Martij sijn de houwelijkse geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse bij de E. kk.raet alhier ingewillight en versorght van Dirck Willemz, j. m. van Nieukerk bij de stad Gelder, met Kornelia Jacobz, j. d. van Somm., beijde woon. alhier, op den 20 Martij voor de 1ste mael, 27 dito voor de 2de keer, 3 April voor de 3de reijs, waer op sij in den houwelijcken staet bevestight sijn op den 5 dito alhier
[17-03-1689]
Den 17 Martij heeft de kk.raet deser plaetse de drie sondaghsche houwelijxe afkondigingen in de publieke gem. deser plaetse ingewillight en versorght van Gerrit Bosschieter, wedr. van Cornelia Corneliz, met Josijntie Jooz, wede. van Barent Simonz, beijde woon. alhier, op den 20 Martij voor de 1ste mael, 27 dito voor de 2de reijse, 3 April voor de 3de keer, waer op sij onder ons in den houwelijcken staet bevestigt sijn op den 11 April 1689
[25-03-1689]
Op het aenschrijven van de kerkenraedt tot Middelharnas de dato 25 Martij sijn de houwelijxe voorstell. In de publieke gem. deser plaetse ingewillight en versorght van Harman Elderz van der Meij, j. m., woon. tot Zzee, met Lijsbet Herkens, j. d., woon. tot Middelharnas, voor de 1ste reijse op den 27 Martij en op den 3 April voor de 2de mael, 10 dito voor de 3de keer, waervan hun lieden attestatie gegeven is om op Middelharnas te trouwen
[09-04-1689]
Op ???t aenschrijven des kk.raets van Goeree de dato den 9 April sijn de houwel. voorstellingen in de publieke gem. deser plaetse ingewillight en versorght van Jan Jooz Visser, j. m. van Sommelsd., met Maritie Lauwe, j. d. van Goeree, beijde woon. aldaer, op den 17 April voor de 1ste keer, 24 dito voor de 2de mael, 1 Maij voor de 3de reijse
[15-04-1689]
1689 den 15 April heeft de kk.raedt deser plaetse de 3 sondaghsche geboden in de publieke gem. ingewillight en versorght van Sander Janz Boshof, j. m. van Sommelsdijk, met Martijntie Janz van der Wege, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, op den 17 Apr. voor de 1ste mael, 24 dito voor de 2de keer, 1 Maij voor de 3de reijs, waerop sij onder ons getrouwt sijn op den 2 Maij 1689
[22-04-1689]
Den 22 Apr. heeft de kk.raet deser plaetse de 3 sondagse geboden in de publieke gem. ingewillight en versorght van Aert Hendrikz Versteegh, j. m. van Swindreght, woon. tot Middelharnis, met Achie Dirckz Overhinde, j. d. van Sommelsdijck, woon. alhier, op den 24 April voor de 1ste reijs, 1 Maij voor de 2de mael, 8 Maij voor de 3de reijs, waervan hun luijden attestatie gegeven is op den 13 Maij
[22-04-1689]
Dito mede aen Jacobus van Hijck, j. m. van Delfshaven, woon. tot Rotterd., met Anna Breemans, j. d. van Sommelsdijck en woon. alhier, op den 24 April voor de 1ste keer, 1 Maij voor de 2de mael, 8 dito voor de 3de reijs, waerop sij naer attestatie van D. Texelius dat haer geboden mede tot Rotterdam gegaen waren, alhier bevestigt sijn in den trou op den 11 Maij
[28-04-1689]
Op den 28 April aen Kornelis Klaez Both, wedr. van Gooltie Heijndrikz, met Pieternelle Ariaenz, j. d. van Bruijnisse, beijde woon. alhier, op den 1 Maij voor de 1ste keer, 8 dito voor de 2de mael, 15 dito voor de 3de reijs, waerop sij naer behoorlijk attestatie van Bruijnisse dat haer geboden mede aldaer gegaen waren, alhier in den trouw bevestight sijn op den 18 Maij
[05-05-1689]
1689 den 5 Maij heeft de kk.raet deser plaetse de 3 sondaghse houwel. geboden in de publieke gem. ingewillight en versorght aen Machiel Kreliz van Kakum, j. m. van Middelharnis, woon. aldaer, met Achie Geritz Doncker, j. d. van Sommelsdijk, woon. alhier, op den 8 Maij voor de 1ste keer, 15 dito voor de 2de mael, 22 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden attestatie gegeven is om tot Midelharnis te trouwen op den 28 Maij
[05-05-1689]
Dito mede aen Kornelis Janz Uijterwael, van Vianen, woon. aldaer, met Pietertie Pieterz Sterk, wede. van Jan de Vos, woon. alhier, op den 8 Maij voor de 1ste reijs, 15 dito voor de 2de keer, 22 dito voor de 3de mael, waernae sij op den 2 Junij in den houwel. staet bevestight sijn onder ons, met sigh brengende haer doghtertie Jannetje, welcke in oneght voor den tijt ter werelt was gebraght
[05-05-1689]
Dito mede aen Daniel Leuniz van der Ham, j. m. van de O. Tonghe, met Jannetie Pleunis van der Wel, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, op den 8 Maij voor de 1ste reijs, 15 dito voor de 2de keer, 22 dito voor de 3de mael, waerop sij nae behoorl. bewijs uijt Middelharnis in den houwel. staet alhier bevestight sijn op den 16 Maij 1689??
[26-05-1689]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharis de dato - sijn de houwel. geboden in de publieke gem. deser plaetse ingewillight en versorght van Klaes Danielz van Teemst, j. m., woon. tot Middelharnis, met Claesie Abramz van Dale, j. d., woon. tot Sommelsdijck, op den 8 Maij voor de 1ste keer, 15 dito voor de 2de mael, 22 dito voor de 3de reijs, waernae sij met behoorl. bewijs uijt Middelharnis alhier getrout sijn op den 26 Maij 1689
[13-05-1689]
1689 den 13 Maij heeft de kk.raet deser gemeijnte de 3 sondagse houwel. geboden in de publieke vergaderingh ingewillight en versorght aen Jan Arentz Broeder, j. m. van Dort, woon. alhier, met Fransijntie van der Klock, j. d. van Geervliet, woon. alhier, op den 15 Maij voor de 1ste keer, 22 dito voor de 2de mael, 29 dito voor de 3de reijs, waernae sij op den 30 Maij in den houwel. staet bevestight sijn onder ons
[27-05-1689]
Op ???t aenschrijven des kk.raets van Middelharnis de dato den 27 Maij sijn de houwel. gebooden in de publieke gem. deser plaetse ingewillight en versorght van Jacob Korneliz Grijp, wedr. van Grietie Dirkz, woon. tot Middelharnis, met Maetie Pieterz Both, wede. laest van Jan Jacobz Boutkan, woon. tot Sommelsdijck, op den 29 Maij voor de 1ste reijs, 5 Junij voor de 2de mael, 12 dito voor de 3de keer, waervan sij getuijgen. van Middelh. gebraght hebben dat haer gebooden aldaer wettel. gegaen waren, waerop sij getrouwt sijn op den 16 Junij
[26-06-1689]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Brouwershaven de dato den - sijn de houwelijxe gebooden in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight en versorght van Aren Corneliz Kalle, wede. van Lijsbet Janz, woon. tot Sommeld., met Annetje Janz, van Leijderdorp, wede. van Gerrith Baltenz, woon. tot Brouwershaven, op den 12 Junij de eerste reijse, 19 dito voor de 2de keer, 26 dito voor de 3de mael, waervan haar lieden getuijgenis vergost is op haer versoek
[17-06-1689]
Op den 17 Junij heeft de kk.raet deser plaetse de drie sondagsche houwel. gebooden in de publieke gemeijnte ingewillight en versorght aen Jacob Thomaz Post, wedr. van Leuntie Arentz, woon. tot Middelharis, met Martijntie Krijnz Bleek, j. d. van Strijen, woon. tot Sommelsdijk, met belastingh dat se deselve mede tot Middelharnis moeten versorgen, op den 19 Junij voor de 1ste keer, 26 dito voor de 2de mael, 3 Julij voor de 3de reijs, waervan hun lieden op haer versoek getuijgenis gegeven is
[07-08-1689]
1689 volgens aenschrijven der ouderl. des kk.raets van Simonshaven sijn de houwel. geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewilligt en versorght van Pieter Gosenz, j. m. van Gelder, woon. tot Sommelsdijk, met Annetje Leendertz, wede. van Jan Jacobz Verhage, woon. tot Simonshaven, op den 24 Julij voor de 1ste reijs, 31 dito voor de 2de mael, 7 Augusti voor de 3de keer, waervan hun lieden attestatie gegeven is om te trouwen??
[02-09-1689]
Op den 2 Septb. sijn de 3 houwelijxe geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse bij de E. kk.raedt der gemeijnte ingewillight ende versorght van Ferdinandus Willemz Samson, wedr. van Bastiaentie Jacobz, met Stoffelijntie Pieterz, wede. van Gerrith van den Hoeck, beijde woon. alhier, op den 4 Septb. voor de 1ste keer, 11 dito voor de 2de mael, 18 dito voor de 3de reijs, waerop sij alhier in den houwel. staet bevestight sijn
[20-09-1689]
Op den 20 Septb. heeft de kk.raedt deser plaetse de 3 houwel. geboden ingewillight in de publieke gem. aen Zeger de Kocq, van Nerijnnen, wedr. van juffr. Agata van Kromstrijen, met Agnitie Korneliz Overrijn, alias Panne, geboortigh van Goeree, met belastingh dat se moeten versorgen dat deselve mede tot Zze. afgekondight werden, op den 25 Septb. voor de 1ste keer, 2 Octob. voor de 2de mael, 9 dito voor de 3de reijs, waerop sij nae wettigh vertoogh van de kk.raet van Zze. alhier in den houwel. staet bevestight sijn
[04-11-1689]
Op den 4 Novb. sijn de houwel. geboden in de publ. gemeijnte deser plaetse van de E. kk.raet deser gem. ingewillight en versorght van Leendert Janz Schelvis, j. m., met Nelletie Danielz Trommel, j. d., beijde geboortigh en woon. tot Sommelsdijck, op den 6 Novb. voor de 1ste reijs, 13 dito voor de 2de keer, 20 dito voor de 3de mael, waerop sij alhier getrouwt sijn op den 23 dito
[16-11-1689]
1689 op den 16 Novb. heeft de kk.raet deser plaetse de 3 houwel. geboden ingewillight aen Jan Martenz Gauwman, j. m. van Hellevoetsluijs, met Lijsbeth Adriaenz van der Sluijs, j. d. van de O. Tonge, beijde woon. alhier, op den 20 Novb. voor de 1ste, 27 dito voor de 2de, 4 Decb. voor de 3de reijs, waerop sij in den houwel. staet bevestigh(t) sijn op den 7 Decb. alhier??
[04-01-1690]
1690 op den 4 Jan. sijn de houwel. geboden bij de E. kk.raet deser plaetse in de publieke gem. ingewillight en versorght van Willem Korneliz verolme, j. m. van Sommelsdijck, met Arentie Krijnz Wittekoek, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. alhier, op den 8 Jan. voor de 1ste keer, 15 dito voor de 2de mael, 22 dito voor de 3de reijs, waerop sij in den houwelijcken staet bevestight sijn onder ons op den 25 Jan. 1690??
[18-02-1690]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas de dato 18 Feb. 1690 sijn de houwelijksche geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight en versorght van Stephanus de la Tombe, j. m., woon. tot Middelharnas, met Katharina Klootwijck, j. d., woon. binnen Sommelsdijck, op den 19 Febr. voor de 1ste keer, 26 dito voor de 2de mael, 5 Martij voor de 3de reijs, welke op den 12 dito van D. Fruijtier alhier getrouwt sijn
[08-04-1690]
En op haer aenschrijven de dato den 8 Apr. 1900 van Pieter Anthoniz de Vet, j. m., woon. tot Sommelsdijck, met Machtelt Korneliz van der Spoor, j.d., woon. tot Middelharnis, op den 9 April voor de 1ste keer, 16 dito voor de 2de mael, 23 dito voor de 3de reijs, waervan haer lieden getuijgenis verleent is op den 29 Apr. om op Middelharnis te trouwen
[07-04-1690]
1690 op den 7 April heeft de kk.raet deser plaetse de 3 houwelijkse geboden in de publieke gemeijnte ingewilligt en versorght aen Isak de Ridder, j. m. van Middelharnis, woon. in Cooltiesplaet, met Barbara Arenz van Hoogstrate, j. d. van Sommelsdijk, en woon. onder ons, met belastingh dat se deselve mede tot Cooltiesplaets moeten versorgen, op den 9 April voor de 1ste keer, 16 dito voor de 2de mael, 23 dito voor de 3de reijs, waerop sij wettigh bewijs hebbende ingebraght op den 28 dito, sijn getrout alhier
[07-04-1690]
Op den selven dito aen Abram van Veen, j. m. van Middelharnis, woon. aldaer, met Neeltie Komanaren, j. d. van Sommelsdijk, en woon. alhier, met belast. dat sij de geboden mede tot Middelharn. versorgen moeten, op den 9, 16, 23 April voor de 1ste, 2de, 3de reijs, waerop sij met wettigh bewijs van Middelharnis in den houwelijken staet alhier bevestight sijn op den 5 Maij 1690??
[10-04-1690]
Op ???t aenschrijven des kk.raets van Rosendael de dato 10 April sijn de houwel. geboden in de publ. gemeijnte deser plaetse ingewilligt en versorght van Hendrik Adriaenz van Ham, j. d. van Rosendael, met Katharina Damuz Vink, wede. van Govert Jacobz Kramer, woon. tot Sommelsdijk, op den 16 April voor de 1ste reijs, 23 dito voor de 2de mael, 30 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden attestatie gegeven is op den 12 Maij 1690 om tot Rosendael te trouwen
[14-04-1690]
Den 14 April heeft de kk.raet deser plaetse de houwel. geboden in de publ. gemeijnte ingewilligt en versorgt van Job van der Kars, j. m. van Dirxlant, woon. aldaer, met Margrita Vink, j. d., woon. en geboortigh tot Sommelsdijk, op den 16 April voor de 1ste mael, 23 dito voor de 2de keer, 30 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden wettigh getuijgenis verleent is op den 3 Maij om op Dirxlant in den eght bevestight te werden
[14-04-1690]
1690 op den 14 Apr. mede aen Andries Janz Gaveel, j. m. van Sommelsdijk, met Neeltie Barenz, j. d. van Sommelsd., beijde woon. alhier, op den 16 Apr. voor de 1ste mael, 23 dito voor de 2de reijs, 30 dito voor de 3de keer, waernae sij onder ons in den houwelijcken staet bevestight sijn op den 5 Maij 1690
[14-04-1690]
Op den 14 Apr. mede aen Elias Geritz Danser, j. m. van Sommelsdijk, met Stijntie Jacobz, j. d. van Sommelsd., beijde woon. onder ons, op den 16 Apr. voor de 1ste keer, 23 dito voor de 2de mael, 30 dito voor de 3de reijs, waerop sij met wettigh bewijs van Middelharnis in den H. houwelijken staet bevestight sijn alhier op den 5 Maij 1690
[15-04-1690]
Op ???t aenschrijven des kk.raets van Middelharnis de dato 15 Apr. 1690 sijn de houwel. geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight en versorght van Cornelis Arentz van Gempe, j. m., woon. tot Sommelsdijk, met Leuntie Pieterz Hogesin, j. d., woon. tot Middelharnis, op den 16 Apr. voor de 1ste keer, 23 dito voor de 2de reijs, 30 dito voor de 3de mael, waerop sij met wettigh bewijs van Middelharnas in den houwelijcken staet bevestight sijn op den 5 Maij Ao. 1690??
[21-04-1690]
Op den 21 Apr. heeft de kk.raet deser plaetse de houwel. geboden in de publ. gemeijnte ingewill. en versorght van Lieve Adriaenz Fanius, j. m., geboren en woon. tot Zze., met Lena Basers, j. d., geb. en woon. tot Sommelsdijk, met belastingh, en op den 23 April voor de 1ste keer, 30 dito voor de 2de mael, 7 Maij voor de 3de reijs, waervan hun lieden wettigh getuijgenis gegeven is om in den houwel. staet bevestight te werden
[21-04-1690]
1690 op den 21 Apr. mede aen Jan Pieterz van Werkendam, wedr. van Lena Jacobz, met Kathalijntie Arenz, j. d. van Herkinge, beijde woon. alhier, op den 23 Apr. voor de 1ste keer, 30 dito voor de 2de mael, 7 Maij voor de 3de reijs, waerop sij in den houwelijken staet onder ons bevestight is op den 12 Maij 1690
[09-06-1690]
Op ???t aenschrijven des kk.raets in de Stat op Haringvliet de dato den 9 Junij 1690 sijn haer houwel. geboden ingewillight en versorght van Jan Jacobz Meijnderz, j. m. woon. onder de jurisdictie van Sommelsdijck, met Christijntie Jacobz van Genen, j. d. van de Stadt en woon. aldaer, op den 18 dito voor de 1ste keer, 25 dito voor de 2de mael, 2 Julij voor de 3de reijs, waervan hun getuijgenis gegeven is om op de Stat te trouwen
[08-07-1690]
Volg. aenschrijven uijt den Fijnaert de dato 8 Julij sijn de 3 sond(agh)se houwel. geboden in de publ. gemeijnte deser plaetse ingewillight en versorgt van Aren Corneliz Kalle, wedr. eerst van Lijsbeth Janz, geboortigh van Sommelsdijk, met Anneke Teuniz Visser, j. d. van Sevenberge, beijde won. in de Fijnaert, op den 16 Julij voor de 1ste keer, 23 dito voor de 2de mael, 30 dito voor de 3de reijs, waervan haer lieden attestatie gegeven is om tot Fijnaert te trouwen
[25-08-1690]
Op den 25 Aug. sijn de publ. houwel. geboden in de gem. deser plaetse ingewill. bij den E. kk.raet aen Kornelis Aartz van Noordt, wedr. van Hasie Jacobz Meijnders, met Achie Bartels van Klooster, j. d. van Den Bommel, beijde woon. onder ons, met belast. dat se deselve mede tot Dirxlant versorgen, op den 27 Aug. voor de 1ste mael, 3 Septb. voor de 2de reijs, 10 dito voor de 3de keer, waervan hun lieden getuijgenis vergost is om op Dirxlant te trouwen
[22-09-1690]
1690 op den 22 Septb. sijn de houwel. geboden ingewillight aen Joost Philipz Kirket, wedr. van Anna van Nieuwenhuijse, Melisantsche gront bewonende, met Kornelia Aalbreghtz, j. d. van Sommelsdijk, en woon. onder ons, met belastingh dat se, en op den 24 Septb. voor de 1ste reijs, 1 Octob. voor de 2de mael, 8 dito voor de 3de keer, waervan sij, behoorl. blijck hebbende ingebraght, in den houwel. staet alhier bevestight sijn op den 13 Octob. 1690
[20-10-1690]
Op den 20 Octob. insgel. mede aen Job Klaez Bogerman, j. m. van Goerede, woon. in ???t Nieuwe lant, met Jannetie Pieterz, van Sommelsdijck, en woon. alhier, op den 22 Octob. voor de 1ste reijs, 29 Octob. voor de 2de reijs, 5 Novb. voor de 3de reijs, waerop sij in den houwel. staet bevestight sijn onder ons op den 10 Novb. 1690
[16-11-1690]
Insgel. mede op den 16 Novb. aen Arie Joghumz de Jongh, wedr. van Ariaentie Krijnz, woon. in Dirxlandt, met Swaentie Rijx van ???t Hof, j. d. van Vijanen, en woonende tot Sommelsdijk, welke versorght sijn op den 19 Novb. voor de 1ste keer, 26 dito voor de 2de keer, 3 Decemb. voor de 3de keer, waerop sij met behoorl. attestatie van Dirxlant bij ons getrout sijn op den 6 Decemb. 1690
[03-12-1690]??
Volgens aenschrijven des kk.raets van Rotterdam de dato den - sijn de houwel. gebooden versorght van Pieter van Weeghe, wedr. van Geertruijdt Claez, woon. binnen Sommelsdijck, met Jannetie van Kempe, j. d. van Nimwege, woon. tot Rotterdam, op den 19 Novb. voor de 1ste reijs, 26 dito voor de 2de reijs, 3 Decemb. voor de 3de reijs
[22-11-1690]
1690 op den 22 Novemb. 1690 sijn de houwel. gebooden bij de kk.raet deser plaetse ingewill. aen Isack Mattheuz Keuvelaer, j. m. van Stavenisse, woon. tot Dirxandt, met Neeltie Stevenz, j. d. van Sommelsdijk, en woon. onder ons, op den 26 Novemb. voor de 1ste reijs, 3 Decemb. voor de 2de reijs, 10 dito voor de 3de reijs, waerop sij met behoorl. attestatie van Dirxlant op den 20 dito alhier bevestight sijn in den houwel. staet
[11-12-1690]
Volgens aenschrijven des E. kk.raedts van Den Bommel de dato - sijn de houwel. geboden ingewilligh(t) en versorght van Aelbert Abramz Gebuijs, wedr. van Clijntie Janz, woonend onder Den Bommel, met Lijsbet Ariaenz Smout, j. d. van onder de N. Tonghe en woon. onder ons, op den 26 Novb. voor de 1ste reijs, 3 Decemb. voor de 2de keer, 10 dito voor de 3de mael, waervan hun lieden getuijgenis gegeven is van den 11 Decb. 1690
[12-12-1690]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnas sijn de houwelijkse geboden ingewillight en versorght van Bastiaen Michielz Brijeter, wedr. van Matie Janz Vinck, woon. tot Middelharnas, met Ariaentie Erasmuz, wede. van Heijndrik Heijndrickz, woon. tot Sommelsdijck, op den 26 Novb. voor de 1ste keer, 3 Decemb. voor de 2de reijs, 10 Decemb. voor de 3de mael, waervan haer lieden attestatie gegeven is van den 12 Decemb. 1690
[23-12-1690]
Volgens aenschrijven des E. kk.raets van Zze. de dato - sijn de houwelijcksche geboden ingewillight en versorght aen Leendert Willemz van Wijngaerden, wedr., woon. tot Somerdijk, met Stoffelijntie Aertz Du Boijs, wede., woon. tot Zzee., op den 3 Decemb. voor de 1ste mael, 10 dito voor de 2de keer, 17 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden attestatie verleent is de dato den 23 Decb. om tot Zze. te trouwen
[29-11-1690]
1690 op den 29 Novb. sijn bij de E. kk.raedt deser plaetse de publ. houwel. geboden ingewillight en versorght van Johannes Petri van Rossum, wedr. van Maria de Graeff, met Helena Bosvelt, wede. van Mathijs van den Houten, beijde woon. onder ons, op den 3de Decb. voor de 1ste mael, 10 dito voor de 2de keer, 17 dito voor de 3de reijs, waervan hun lieden getuijgenis vergost is om redenen om op Dirxlant te trouwen
[30-11-1690]
Insgel. mede op den 30 Novb. aen Jan Korneliz van den Berghe, j. m. van Zze., met Matie Janz de Jongh, wede. van Jacob Korn. Kasteleijn, beijde woon. onder ???t gebiedt van Sommelsdijck, nadat sij haer houwel. geboden op de Nieuwe Tonge hadden laten aentekenen uijt booskop(p)ighse onverstand, en op ons aenschrijven wederom geannuleert en vernietight hadden, nadien sulx ? de politike ordon(n)antie en alle goede kk.elijcke wetten, op den 3 Decb. voor de 1ste mael, 10 dito voor de 2de keer, 17 dito voor de 3de reijs, waerna sij op den 20 dito getrouwt sijn
[13-12-1690]
Insgelijk mede op den 13 Decb. aen Laurus Heijndrikz, j. m. van Sommelsd., met Arentie Willemz, j. d. van Bergen op den Soom, beijde woon. onder ons, met belast. tot Rotterdam mede te moeten versorgen, op den 17 Decemb. voor de 1ste keer, 24 dito voor de 2de reijs, 31 dito voor de 3de mael, waerop sij nae behoorl. vertoogh van Rotterdam in den houwel. staet onder ons bevestight sijn op den 14 Febr. Ao. 1691
[21-12-1690]
Insgel. mede op den 21 Decb. aen Pieter Marinuz Brouwer, wedr. van Pietertie Andries, woon. in ???t lant van Adolf en Oeltiesplaet, met Jannetie Teuniz Visser, j. d. van Out Beijerlandt, woon. tot Sommelsd., met belast. mede te moeten versorgen op de Plaet, op den 24 Decb. voor de 1ste keer, op den 31 dito voor de 2de mael, 7 Jan. 1691 voor de 3de reijs, waerop sij met behoorlijck vertoogh van de Plaet in den houwel. staet alhier bevestight sijn op den 24 Jan. 1691
[29-12-1690]
1690 den 29 Decb. sijn bij de kk.raet deser gem. de publ. houwel. geboden ingewillight en versorght van Jan Jasperz Stellenaer, j. m. van de Plaete, met Matie Janz van den Bergh, wede. van Florens Jacobz Welle, beijde woon. onder het gebiedt van Sommelsdijck, op den 31 Decb. voor de 1ste keer, op den 7 Jan. 1691 voor de 2de mael, 14 Jan. voor de 3de reijs, waerop sij te samen in den houwel. staet bevest. sijn onder ons op den 17 Jan. 1691
[24-01-1691]
Insgel. mede aen Kornelis Pieterz Kasteleijn, van Sommelsdijck, met Anna Goverz, van Kromstrijen, geboren tot Out-Beijerlant, beijde woon. tot Sommelsdijck, op den 31 Decb. voor de 1ste keer, 7 Jan. 1691 voor de 2de mael, 14 dito voor de 3de reijs, waerop sij lieden in den houwel. staet bevestight sijn alhier onder ons op den 24 Jan. 1691
[28-02-1691]
1691 den 28 Febr. insgel. mede aen Arie Ariez Buervelt, wedr. van Geertie Korn. Komanaren, met Pietertie Corneliz Sterk, j. d. van Sommelsdijck, beijde woonaghtigh alhier, op den 4 Martij voor de 1ste reijs, 11 dito voor de 2de keer, 18 dito voor de 3de mael, waarop sij lieden in den houwel. staedt onder ons bevestight sijn op den 22 Martij
[19-03-1691]
Den 19 Martij insgelijk mede aen Willem Teuz, wedr. van Pietertie Andriez, met Susannetie Simonz, j. d. vanSommelsdijk, beijde woon. alhier en sijn versorght op den 25 Martij voor de 1ste keer, 1 April voor de 2de mael, 8 dito voor de 3de reijs, waerop sij in den houwelijken staet bevestight sijn onder ons op den 10 April 1691
[23-03-1691]
1691 den 23 Martij sijn bij de E. kk.raet deser gem. de publ. houwel. geboden ingewill. en versorght van Willem Janz Fransman, wedr. van Emmetie Janz, woon. op de Melisantse dijck, met Leentie Leendertz Kolf, j. d van Sommelsd., woon onder ons, op den 25 Martij voor de 1e reijs, op den 1 April voor de 2e keer, 8 dito voor de 3de mael, waerop sij met behoorl. attestatie van Dirxlant alhier getrout sijn op den 16 April 1691
[07-04-1691]
Insgel. mede op den 7 April aen Aren Gauswaert, j. m. van Sommelsdijck, met Katharina Zijdervelt, j. d. van Out-Beijerlant, beijde woon. onder ons, op den 8 dito voor de 1ste keer, 15 April voor de 2de reijs, 22 April voor de 3de mael, waerop sij alhier in den houwel. staedt bevestight sijn
[06-05-1691]
Insgel. mede aen Anthonie Janz Dagh, geboortig van Burght, met Martijntie Arenz Heere, geboortigh van Sommelsdijk, beijde woon. onder ons, op den 8 dito voor de 1ste mael, 15 dito voor de 2de keer, 22 dito voor de 3de reijs, waerop sij met behoorl. attestatie van Burght in den houwel. staet alhier bevestight sijn op den 6 Maij 1691
[12-04-1691]
Op den 12 April insgelijk aen Dingeman Leendertz Kouwe, van Brouwershaven, met Tannetie Klaes, wede. van Willem Kabos, beijde woon. onder ons, op den 15 April voor de 1ste keer, 22 dito voor de 2de mael, 29 dito voor de 3de reijs, welke daerop in den houwelijcken staet alhier bevestigt sijn op den 9 Maij 1691
[13-04-1691]
1691 sijn de houwel. geboden in de publ. gemeijnte deser plaetse ingewillight van de E. kk.raedt deser gem. op den 13 April aen Philip Pieterz Block, wedr. van Agnietie Gauswaert, met Leuntie Gerritz Blieck, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. onder ons, en versorght op den 15 April voor de 1ste reijs, 22 dito voor de 2de mael, 29 dito voor de 3de keer, welke daerop in den eght bevest. sijn alhier op den 9 Maij 1691
[27-04-1691]
Insgel. mede op den 27 April aen Pieter Arenz Both, j. m., met Kornelia Toniz, wede. van Teeus Janz Muije, beijde gebooren en woonaght. tot Sommelsdijck, op den 29 dito voor de 1ste keer, 6 Maij voor de 2de mael, 13 dito voor de 3de reijse, waerop sij lieden in den houwel. staet onder ons sijn bevestight op den 16 Maij 1691
[16-05-1691]
Dito insgel. mede aen Klaes Janz Hoollaert, wedr. van Grietie Klaesz, met Josijntie Ariaenz, wede. van Jacob Teuniz Grouwert, beijde woon. onder ons, op den 29 April voor de 1ste reijs, 6 Maij voor de 2de keer, 13 dito voor de 3de mael, waerop sij lieden in den houwelijen staet bevestight sijn onder ons op den 16 Maij 1691
[28-04-1691]
Volgens aenschrijven des kk.raedts van Middelharnis de dato den 28 April sijn de houwel. geboden in de pub. gem. deser plaetse ingewillight en versorght aen Kornelis Huijberz Koster, wedr. van Maritie Leuniz, met Zaertie Gerritz Bliek, j. d., beijde woon. tot Middelharnas, op den 29 Apr. voor de 1ste keer, 6 Maij voor de 2de reijs, 13 dito voor de 3de mael, waervan hun lieden attestatie gegeven is om op Middelharnis te trouwen
[24-05-1691]
1691 den 24 Maij sijn de houwelijxe geboden bij de E. kk.raet deser plaetse ingewillight en versorght aen Kornelis Baltenz Lingenaer, wedr. van Maijke Janz Jasperz, woon. in de Galantee onder de jurisdictie van de Plaet, met Josijntie Jooz de Ruijter, wede. van Kornelis Marcuz Danser, woon. alhier, op den 27 Maij voor de 1ste, op den 3 Junij voor de 2de reijs, 10 dito voor de 3de keer, waerop sij lieden met behoorlijcke(n) bewijs van de Plaet in den houwelijcken staet alhier bevestight sijn op den 22 Junij 1691
[08-06-1691]
Insgel. mede op den 8 Junij aen Heijndrick Toniz de Graef, j. m., met Katelijntie de Vet, j. d., beijde geboren en woon. tot Sommelsdijk, op den 10 Junij voor de 1ste keer, 17 dito voor de 2de mael, 24 dito voor de 3de reijse, waerop sij in den houwelijken staedt bevestight sijn alhier onder ons op den 6 Julij XVI c XCI
[08-06-1691]
Insgel. mede op den 8 Junij aen Korstiaen Crijnz Warre, wedr. van Neeltie Karels, woon. onder ???t gebied van Den Bommel, met Grietie Janz, j. d. geboren in Dirxlant, en woon. onder Sommelsdijck, op den 10 Junij voor de 1ste keer, op den 17 dito voor de 2de mael, op den 24 Junij voor de 3de reijs, waerop sij met behoorlijcke attestatie van Dirxlandt en van Den Bommel in den houwel. staet bevestight sijn alhier op den 28 Junij 1691
[16-06-1691]
Volgens aenschrijven des kk.raets van de Nieuwe Tonghe de dato den 16 Junij sijn de houwel. geboden in de publieke gemeijnte deser plaetse ingewillight en versorght aen Steven Korneliz Verhoek, j. m. van Sommelsdijck, met Ariaentie de Vos, j. d. van de Nieuwe Tonge, beijde woon. aldaer, op den 17 Junij voor de 1ste keer, 24 dito voor de 2de reijs, 1 Julij voor de 3de mael, waervan hun lieden attestatie is gegeven op den 5 Julij 1691 om te trouwen op de Nieuwe Tonghe
[22-06-1691]
1691 sijn de houwel. geboden in de publ. gemeijnte deser plaetse bij de E. kk.raet alhier ingewillight op den 22 Junij aen Amandt van Beke, wedr. van Hendrick(ie) Jacobz van Os, woon. tot Dirxlandt, met Maria Heijmanz, wede. van Kornelis Verschuringh, woon. tot Sommelsdijck, en versorght op den 24 Junij voor de 1ste mael, 1 Julij voor de 2de keer, 8 dito voor de 3de reijs, waerop sij met behoorl. attestatie alhier getrouwt sijn op den 13 Julij
[07-07-1691]
Volg. aenschrijven des E. kk.raeds van Middelharnas de dato 7 Julij sijn de publ. houwel. proclamat. in onse gem. ingewillight en versorgt van Jan Janz Weijman, wedr. van Ariaentie Leendertz van Ham, met Katharina Aelbreghz van Heumen, j. d., beijde woon. tot Middelharnis, op den 8 Julij voor de 1ste keer, 15 dito voor de 2de mael, 22 dito voor de 3de reijs, waerop sij met behoorl. attestatie in den eght bevestight sijn op Middelhar. op den 29 Julij 1691
[14-07-1691]
Insgelijk mede van den 14 Julij aen Gillis Hobius, wedr. van Magdalena ven der Daff, woon. tot Sommelsdijk, met Anna van den Houte, j. d., woon. tot Middelharnis, op den 15 Julij voor de 1ste keer, 22 dito voor de 2de mael, 29 dito voor de 3de reijs, waervan haer lieden attestatie gegeven is op den 31 Julij om op Middelharnas te trouwen
[13-07-1691]
Sijn bij de E. kk.raedt deser gemeijnte op den 13 Julij de publ. houwelijkse geboden ingewilligt en versorght aen Niclaes de Langhe, j. m. van Sommelsdijk, met Elisabeth van Aflaken, j. d., gebooren en woon. alhier, op den 15 Julij voor de 1ste reijs, 22 dito voor de 2de keer, 29 dito voor de 3de keer, waerop sij lieden onder ons in den houwel. staet bevestight sijn op den 3 Augusti 1691
[23-07-1691]
1691 op den 23 Julij insgelijk mede aen David Valk, wedr. van Katharina Anthoniz, met Aeltie Janz Oostermans, j. d. uijt de Haut bij Wesel, beijde woon. alhier, op den 29 Julij voor de 1ste keer, 5 Augusti voor de 2de mael, 12 dito voor de 3de reijse, welke daerop met behoorl. besceijt uijt Middelharnas alhier getrout sijn op den 23 Augusti 1691??
[27-08-1691]
Op den 27 Augusti insgelijk mede aen Kornelis Teuniz van Luwe, j. m. van Sommelsdijck, met Lena Klaes Both, j. d. van Sommelsdijk, beijde woon. alhier, met belastingh om tot Dirxlant mede haer geboden te versorgen, op den 2 Septb. voor de 1ste keer, 9 dito voor de 2de mael, 16 dito voor de 3de reijs, welke daernae met behoorlijcke attestatie van Dirxlant alhier bevestight sijn in den houwelijken staedt op den 24 Septb. 1691
[07-09-1691]
Op den 7 Septb. insgelijk mede aen Leendert Pankz, j. m. van de Goeresche Stelle, met Leentie Leuniz de Scipper, j. d. van Middelharnas, beijde woon. onder ons, op den 9 dito voor de 1ste keer, 16 dito voor de 2de mael, 23 dito voor de 3de reijs, welke daerop in den houwel. staet bevestight sijn onder ons op den 28 Septb. 1691
[12-10-1691]
Op den 12 Octob. insgel. mede aen Kornelis Lievenz Stael, wedr. van Wouterina Rombius, met Heijltie Janz, wede van Wouter Wouterz Mandemaker, beijde woon. alhier, op den 14 Octob. voor de 1ste keer, 21 Octob. voor de 2de mael, 28 dito voor de 3de reijs, waernae sij in den houwelijcken staet onder ons bevestight sijn op den 30 Octob. 1691
[23-11-1691]
1691 den 23 Novemb. insgelijk mede aen Leonardus Kasteleijn, j. m. van Sommelsdijk, woon. aldaer, met Johanna de Kraen, j. d. van Oudenaerde, woonende tot Middelborgh, op den 25 Novb. voor de(n) 1ste keer, 2 Decemb. voor de 2de mael, 9 dito voor de 3de reijs, waer op sij attestatie versogt hebben om tot Middelborgh te trouwen, ???t welk haer om redenen vergost is
[05-12-1691]
Den 5 Decemb. insgelijk aen Hendrick Willemz Buth, wedr. van Stijntie Pieterz de Man, met Susanna Janz, wede. van Pieter Korneliz Bliek, beijde woon. onder ons, op den 9 dito voor de 1ste mael, 16 Decb. voor de 2de keer, 23 dito voor de 3de reijs, waerop sij in den houwel. staet bevestight sijn onder ons op den 24 Decemb. 1691
[16-12-1691]
Den 16 Decb. insgelijx mede volgens aenschrijven van de kk.raed van Middelharnas de dato den 15 Decb. aen Jacob Joriz Moij, wedr. laest van Marie Arenz, woonende onder ???t gebied van Middelharn., met Annetie Korneliz Kasteleijn, wede. laest van Hendrick Korneliz van Tol, woon. tot Sommelsdijck, op den 15, 23, 30 voor de 1, 2, en 3. reijse, waerop sij met behoorl. bewijs van Middelharnas onder ons bevestight sijn in den houwel. staedt op den 11 Jan. 1692
[06-02-1692]
1692 insgel. mede op den 6 Febr. 1692 aen Kornelis Alebeken, wedr. van Paulina Bane, met Margarita van der Leuw, laest wede. van Daniel van Hoijdoncq, beijde woon. alhier, op den 10, 17, 23 Febr. voor de 1sre, tweede en derde reijsen, waernaer sij onder ons in den houwel. staet bevestight sijn op den 24 Febr. 1692
[21-03-1692]
Insgel. mede op den 21 Martij 1692 aen Jacob Elsevier, wedr. van Annetie Maghiels, woon. tot Middelharnas, met Adriana Baserz, j. d. van Geervliedt, woon. onder ons, op den 23 Martij voor de 1ste reijs, 30 dito voor de 2de keer, 6 April voor de 3de mael, waerop sij lieden met behoorl. bewijs van Middelharnas onder ons getrouwt sijn op den 7 Apr.
[29-03-1692]
Insgel. mede op ???t aenschrijven der gecom. ter huwlijx saken tot Rotterdam, de dato 29 Martij 1692, aen Jan Alebeke, wedr. tot Sommelsdijk, met Lijdia Sismus, wede. tot Rotterdam, voor de 1ste keer op den 6 April, op den 13 dito voor de 2de mael, 20 dito voor de 3de reijs, waervan haer lieden getuijgenis gegeven is om tot Rotterdam te trouwen
[18-04-1692]
Insgelijck mede op den 18 April aen Abram Verkuijl, j. m. van Sommelsdijck, met Katharina Herkinz, j. d. van ???s Hertoghenbosch, beijde woon. onder ons, op den 20 April voor de 1ste keer, 27 dito voor de 2de mael, 4 Maij voor de 3de reijs, daerop sij in den houwelijken staet onder ons bevestight sijn op den 8 Maij 1692
[18-04-1692]
1692 insgel. mede op den 18 Apr. aen Arnoldus Bliek, j. m. van Kranenborgh, met Maritie van Schaik, wede. van Gillis Gauswaert, beijde woon. onder ons, op den 20 April voor de 1ste keer, 27 dito voor de 2de mael, 4 Maij voor de 3de reijse, waerop sij lieden in ons afwesen op de Nieuwe Tonge getrouwt sijn met behoorl. attestatie op den 11 Maij 1692
[18-04-1692]
Insgelijk mede op den 18 Apr. aen Johannes Bastiaenz Wafelbacker, j. m. van Sommelsdijk, met Maria Leuniz van der Goij, j. d. van Dirxlandt, beijde woon. onder ons, op den 20 April voor de 1ste keer, 27 dito voor de 2de mael, 4 Maij voor de 3de reijse, waerop sij lieden in ons afwesen sonder sc(h)riftelijke attestatie getrouwt sijn tot Dirxlandt op den 11 Maij 1692
[27-04-1692]
Op den 27 April insgel. mede aen Willem Hendrickz Buth, j. m. van Sommelsdijck, met Josina Wittekoek, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. aldaer, op den 27 Apr. voor de 1ste mael, 4 Maij voor de 2de keer, 11 dito voor de 3de reijs, waerop sij in den houwelijcken staet onder ons bevestight sijn op den 26 Maij 1692
[02-05-1692]
Insgelijk mede op den 2 Maij aen Matthijs Johannez Stapel, j. m. van Sommelsdijk, met Lijdia Jacobz Kornet, j. d. van de Hooge Swaluwe, beijde woonende onder ons, op den 4 Maij voor de 1ste keer, 11 dito voor de 2de mael, 18 dito voor de 3de reijs, waerop sij lieden onder ons getrouwt sijn op den 19 Maij 1692
[09-05-1692]
1692 insgel. mede op den 9 Maij aen Aren Pieterz Dornhein, j. m. van Sommelsdijk, met Secilia Jacobz Dijcke, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. onder ons, op den 11 Maij voor de 1ste keer, 18 dito voor de 2de mael, 25 dito voor de 3de reijs, waerop sij onder ons in den houwel. staedt bevestight sijn op den 26 dito 1692
[30-05-1692]
Insgel. mede op den 30 Maij aen Wouter Arenz Grotemaet, wedr. van Jannetie van Dimen, met Maria Teuniz Visser, j. d. van Out Beijerland, beijde woon. alhier, op den 1 Junij voor de 1ste keer, 8 dito voor de 2de mael, 15 dito voor de 3de reijs, dewelke daerop in den houwl. staet bevestight sijn alhier op den 10 Junij 1692
[27-06-1692]
Insgel. mede op den 27 Junij aen Gerrith de Haes, j. m. van de Korendijck, met Arentie de Bruijne, j. d. van Sommelsdijk, beijde woon. alhier, op den 29 Junij voor de 1ste keer, 6 Julij voor de 2de mael, 13 dito voor de 3de reijs, waerop sij in den houwel. staet bevestight sijn op den 16 dito
[18-07-1693]
Insgel. mede op den 18 Julij aen Kornelis Klaez Braber, wedr. van Matie Imans, met Matie Janz Trommel, j. d. van Sommelsdijck, beijde wonende onder ons, op den 20 Julij voor de 1ste reijs, 27 dito voor de 2de mael, 3 Augusti voor de 3de keer, waerop sij nae behoorlijck bewijs van de N. Tonghe in den houwelijcken staet alhier bevestight sijn op den 15 Augusti 1692
[18-07-1692]
1692 volgens aenschrijvingh van de kk.raet van de N. Tonghe de dato den 18 Julij 1692 sijn de houwel. geboden ingewill. en versorght van Jan Thomaz Bangarz, j. m. van de N. Tonghe, met Marie Bartelz, j. d. van Sommelsdijck, beijde woon. in de N. Tonghe, op den 20 dito voor de 1ste reijse, 27 dito voorde 2de mael, 3 Augusti voor de 3de keer, waervan haer getuijgenisse gegeven is op den 8 Aug. om te trouwen op de N. Tonghe
[25-08-1692]
Op den 25 Augusti sijn de houwel. geboden bij de kk.raedt deser plaetse ingewillight aen Kornelis Huijbreghtz Koster, wedr. van Saertie Gerritz van der Blieck, woon. in Middelharnis, met Philippijntie Arentz, wede. van Jan Reijnderz Koster, woon. onder ons tot Sommelsdijk, op den 27 dito voor de 1ste keer, 3 Augusti voor de 2de mael, 10 dito voor de 3de reijse, welke met behoorl. bewijs van Middelharnas in den houwel. staet alhier bevestigt sijn op den 11 Augusti
[15-08-1692]
Op den 15 Augusti insgelijk aen Teunis Gerritz Danser, j. m. van Sommelsdijk, met Neeltie Dingemanz de Vogel, j. d. van Zirkzee, beijde woon. alhier, op den 17 Aug. voor de 1ste keer, 24 dito voor de 2de reijse, 31 dito voor de 3de mael, welke onder ons bevestight sijn in den houwel. staet op den 8 Septb. 1692
[11-09-1692]
Op den 11 Septb. insgelijk aen Abram Kasteleijn, j. m. van Sommelsdijk, met Maritie de Brune, j. d. van Sommelsdijk, beijde woonende alhier, op den 14 Septb. voor de 1ste reijs, 21 dito voor de 2de keer, 28 dito voor de 3de mael, waernaer sij in den houwel. staet bevestight sijn alhier op den 29 dito 1692??
[19-09-1692]
1692 insgel. mede op den 19 Septb. aen Aren Teuniz Hooghsant, j. m. van Den Bommel, met Willemijntie Koninghs, j. d. van Sommelsdijck, op den 21 voor de 1ste reijs, 28 dito voor de 2de keer, 5 Octob. voor de 3de mael, waerop sij in den houwelijken staet bevestight sijn onder ons op den 13 Octob. 1692
[21-09-1692]
Insgel. mede op den 21 Septb. aen Joris Joriz Robijn, j. m. van Sommelsdijck, met Ariaentie Jacobz Onderdijk, j. d. van Oud Claeswael, beijde woon. in den Oostmoer, op den 28 Septb. voor de 1ste keer, 5 dito (Octob.) voor de 2de mael, 12 dito voor de 3de reijs, waervan haer lieden op haer ernst. versoek attestatie verleent is om op de Stad te trouwen op den 18 Octob. 1692
[27-09-1692]
Volgens aenschrijven des E. kk.raets van Dirxlant van den 27 Septb. sijn de houwel. geboden ingewill. en versorght van Jacob Leendertz Hogerwerf, j. m. van de O. Tonghe, woonende tot Sommelsdijck, met Soetie Franz Munk, j. d. van Melisant, woon. tot Dirkslant, op den 28 Septb., op den 5 Octob. en op den 12 dito voor de 1, 2 en 3. reijse, waervan haer attestatie verleent is op den 17 Octb. om op Dirxlant te trouwen
[04-10-1692]
Insgelijk mede van den 4 Octob. sijn de houwel. geboden ingewillight en versorght aen Willem Gerritz, j. m. van Melisant, woon. tot Dirxlant, met Arentie Gerritz, j. d. van Middelharnas, woon. tot Dirxlandt, op den 5 Octob. voor de 1ste keer, 12 dito voor de 2de mael, 18 dito voor de 3de reijse
[20-10-1692]
1692 volgens aenschrijven des E. kk.raets van Dordreght sijn de houwel. geboden ingewillight en versorgt van Reijnier de Vos, wedr. van Lijsbet Bos, woon. tot Sommelsdijk, met Lijsbet Vermolen, j. d. van Sevenbergen, woon. tot Dordreght, op den 5 Octob. Voor de 1ste keer, 12 dito voor de 2de mael, 19 dito voor de 3de reijs, waervan hen lieden wettelijk getuijgenis gegeven is om op Dordreght te trouwen op den 20 Octob. 1692
[17-10-1692]
Volgens aenschrijven des kk.raets van Middelharnis van den 17 Octob. sijn de houwel. geboden ingewillight en versorgt van Aren Pauluz van de Velde, j. m., woon. tot Middelharnis, met Ariaentie Hendrikz Hogeveen, j. d., woon. in Sommelsdijk, op den 19 Octob. voor de 1ste reijs, 26 dito voor de 2de mael, 2. Novb. voor de 3de keer, waervan hen lieden wettelijck getuigenis gegeven is om tot Middelharnas te trouwen
[19-10-1692]
Volgens aenschrijven des kk.raets van den Hitsert de dato 19 Octob. sijn de houwel. geboden ingewill. en versorght van Philip Gerritz Bliek, j. m. van Sommelsdijk, met Annetie Dirkz Visser, wede. van Jan Claez van Brakel, beijde woon. op den Hitsert, op den 26 Octob. voor de 1ste keer, 2 Novemb. voor de 2de mael, 9 dito voor de 3de reijs, waervan hen lieden wettelijck getuigenis gegeven is om tot den Hutsert te trouwen
[05-12-1692]
D. 5 Decemb. anno 1692 Dirck van Kloodwijck, jongm., geboortig van de stad Dordrecht, met Willemijntje Jans, jonge dochter van Ter Tole, beijde wonende tot Sommelsdijck, wettigh getrouwt op den 22 December anno 1692
[27-12-1692]
Den 27 Decemb. a. 1692 Pieter Flore, jongman van Sommelsdijck, met Hester Cornelise Katwijck, jonge dochter van Maaslandsluijs, beijde wonende alhier, en zijn vervolgens getroud nadat er niets ingebracht is, en ook onverhindert de geboden in Midd.harnas gegaan zijn, volgens attest. den 14 Januar. a. 1693
[07-01-1693]
Den 7 Januarij 1693 Marinus Vinck, jongm. van Sommelsdijck, met Johanna van der Houten, jonge dochter van Sommelsdijck, en zijn vervolgens getroud nadat er niets -, den 28 Januarij voor gansche gemeente
[16-01-1693]
Den 15 Januarij 1693 Teunis France Stapel, jongman van Sommeldijck, met Marij Phlips van Hoven, jonge dochter van Sommelsd., en vervolgens getrouwt sonder verhinderingh den 4 Februarij
[06-02-1693]
[06-02-1693
Den 6 Febr. a. 1693 Stoffel Gabrielze Loij, j. m., won(en)de juri(s)d. van Sommelsdijck, met Gij(s)bertje Gij(s)berts Cocq, weduwe van Arij Cornelise Wittekoeken, wonende onder jurisdiktie van de Oude(e) Tonge, en zijn wettich getrouwt in de O. Tonge den 26 Februarij
[27-02-1693]
Den 27 Februarij 1693 sijn bij ons ondertrouwt Balte Jasperse Kortwewegh, weduwenaar van Rebecca Cornelisse van der Stadt, wonende tot Sommelsdijck, met Jannitje Pleune, weduwe van Cornelis Joghemse Voorbeijtel, wonende tot Sommelsdijck, dese zijn wettich bij ons ondertrouwt den 16 Maard
[27-02-1693]
Den 27 Feb. 1693 zijn bij ons ondertrouwt Cornelis Janse de Man, jongm. van Sommelsdijck, met Annetie Andriesse Gaveel, weduwe van Cornelis Basert, wonende tot Sommelsdijck, dese wettich bij ons getrouwt den 16 Maard
[13-03-1693]
Den 13 Maart 1693 zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Leendert Hendrikse Hoogstraate, j. m. van Sommelsdijck, met Arentie Joh., j. d. van Sommelsdijck, en sijn bij ons getrouwt op de behoorlijcke tijdt d. 1 April
[13-03-1693]
Den 13 Maart 1693 zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Ariaan Lauwersse, wedunaar van Cornelia Rokus, van Sommelsdijck, met Madeleentje Jans, weduwe van Gerbrand Claasse, van Sommelsdijck, en sijn bij ons getrouwt den 1 April
[13-03-1693]
Den 13 Maardt 1693 zijn van ons ondertrouwt Dirk Pieterz Fransman, weduwenaar van Katelijnje Pieters van Werkendam, nu wonende alhier, cort te voren op de Plaat, met Neeltje Willems Dubbel, j. d. van Maaslandsluijs, nu Sommelsdijck, en sijn bij ons d. 13 getrouw(t)
[16-03-1693]
Pieter Jacobze van Heijkt, wedunaar van Annitie Pieters Goeree, met Maatje Joosze, j. d., beijde behorende onder de Plaat, nadat se hare geboden gehad hebben, zijn die bij ons getrouwt, uit verzoek van Pieter van Heez den 16 Maard 1693
[15-04-1693]
Den 15 April 1693 zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Arent Janze Muije, j. m. van Sommelsdijck, met Angnietie Arentz, j. d. van Middelharnas, wonend alhier, en sijn vervolgens getrouwt
[15-04-1693]
Den 15 April 1693 zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Anthonij Karstijaanze Bisschop, j. m. van Rotterdam, met Maartije Jacobs, j. d. van Rotterdam, en zijn vervolgens getrouwt
[189-06-1693]
Den 19 Junii 1693 zijn in ondertrouw opgenomen Adrianus Corn. Kitte, j. m., met Leena Corn. van de ? (Schoor), j. d., wonende alhier, en zijn bij ons vervolgens getrouwt
[03-07-1693]
Den 3 Julij 1693 zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Wilhem Hendrikz, j. m., met Susanna Pieterse Kalle, j. d., beijde wonende alhier, en zijn bij ons getrouwt
[17-08-1693]
Den 17 Augusti 1693 zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Johannes Allaarn?t, j. m. van Rotterd., met Jannetie Cruislandersz, wed. van Albert van Doornh., beijde hier woonagtigh, en zijn bij ons ook getrouwt
[25-09-1693]
Den 25 Septemb. zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Klaas Lauwertse Dubbeldenturf, j. m. van Sommelsdijck, met Katelijntje Fransz Stapel, j. d. van Sommelsdijck, en zijn bij ons getrouwt
[01-10-1693]
Den 1 Octob. 1693 zijn bij ons ondertrouwt Jacob Willemze Kabos, j. m., met Meijnje Breeman, j. d., beijde van Sommelsdijk, en zijn bij ons vervolgens getrouwt
[12-03-1694]
Den 12 Maart 1694 zijn bij ons ondertrouwt Gerrit Luijendijk, wed. van Maatje Meijnaars, met Angnietje Leenders Kolf, j. d., beijde wonende alhier, en zijn getrouwt op sijn tijd bij ons
[19-03-1694]
Den 19 Maart 1694 zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Cornelis Pietersz Bot, wedun. van Leena Hendriks, wonende onder het gebied van Den Bommel, met Elisabet Franz, weduwe van Tomas Hubregze Blok, wonende hier, getrouwt??
[27-03-1694]
Den 27 Maart 1694 zijn bij ons in ondertrouw (opgenomen) Arendt Jacobz Moij, wed. van Jannetje Arend(s) Paijs, met Arentje Jeliers, wed. van Abram(s) Stevense, beijde alhier, getrouwt??
[09-04-1694]
Den 9 April 1694 zijn bij ons ondertrouwt Aart Joosse van der Boom, j. m. van Sommelsd., met Marij Barens, j. d. van Sommelsdijck, getrouwt
[16-04-1694]
Den 16 April 1694 zijn bij ons ondertrouwt Joost Bosveldt, wed. van Martina Flore, met Annitje Jans Hesakker, j. d. van ???s Gravenmoer, op haer tijdt getrouwt
[16-04-1694]
D. 16 April 1694 zijn ondertrouwt Cornelis Corstiaanze van Stelle, met Jannitje Cornelis, en getrouwt
[07-05-1694]
Den 7 Meij 1694 zijn bij ons ondertrouwt Johannes Hendrikz Hoogstrate, wed. van Adriana Simons Gaveels, met Annitje Cornelis, j. d., beijde woonachtigh alhier, getrouwt
[07-05-1694]
Den 7 Maij 1694 zijn bij ons ondertr. Hendrik Corn. Calle, j. m. van Sommelsd., met Soetje Samuels, j. d. van Cooltjesplaats, getrouwt
[14-05-1694]
Den 14 Meij 1694 zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Pieter Pan(k)ze, j. m. van Sommelsdijk, met Jacomijna Joosze Plokhoij, jong. doghter van Sommelsd., getrouwt
[11-06-1694]
Den 11 Junij 1694 zijn bij ons in ondertrou opgenomen Adriaanus Arendze van der Meulen, van Dirxland, met Wilhem(m)ientje Jaspers Tieboudt, j. d. van Sommelsdijk, getrouwt
[15-06-1694]
Zijn bij ons ondert. Wouter Vliedland, wed. van Elisabeth Tins, met Adriana van der Hoeven, j. d. van Coorndijk, woonende beijde hier, getrouwt
[16-12-1694]
Den 16 Decemb. 1694 Rijk de Graav, wedun. van Maria de Vries, van Sommelsd., met Anna Teunis van Dijke, j. d. van Oud Beijerland, getrouwt
[22-12-1694]
Den 22 Decemb. 1694 zijn bij ons ondertrouwt Leendert Teuwisz Stalpert, wonende tot Dirxland, met Adriana Hendriks Staatse, van Sommelsdijk, getrouwt
[14-06-1697]
Den 14 Juni 1697 ondertrouwt Jacob Le(en)derse Luiendijk, j. m. van den Ouwenhoorn, met Maatje Jacobs Boone, wed. van Wilhem Janse Guijsers, getrouwt
[14-06-1697]
14 Juni 1697 ondertrouwt Johannes Jacobze van Arendonk, j. m. van Sevenberge, met Matje Jacobs van der Wal, j. d. van Sommelsdijk, en daar woonagtigh, getrouwt
[22-03-1697]
Den 22 Maart 1697 ondertrouwt Arij Snodijk, j. m. van Colijnsplaat, met Leena Casteleijn, j. d. van Sommelsdijk, getrouwt
[20-03-1697]
Den 20 dito 1697 ond. Johan van der Velden, wed. van Pieternella Veermans, met Trijntje Pieters van de Burg, j. d., getrouwt
[30-03-1697]
Den 30 dito 1697 ondertrouwt Huig Gabrielze Loij, wed. van Caterina Jans, met Zara Jans, j. d., getrouwt
[04-11-1693]
Den 4 Novemb. 1693 ond. Heindrik Claase Both, j. m., met Trijntje Pieters Casteleijns, j. d., beijde woonende hier, getrouwt
[26-10-1696]
26 Octob. 1696 ond. Jacob Corn. Casteleijn, j. m., geboort. Sommelsdijk, met Jannitje Corn. Voorbeijtel, j. d. van Somm., getrouwt????
[26-10-1696]
Dito ond. Cornelis Pank(z) Knape, j. m., met Maatje Gers, j. d. van Zz., getrouwt
[01-05-1696]
1 Meij 1696 ond. Hugo van Schie, j. m. van Rotterdam, met Jfrouw -, wed. van Aalbeeken, get.
[14-06-1696]
Den 14 Jun. 1696 Jacob Luiendijk, j. m., van den N.hoorn, met Maatje Jacobs Bone, j. d., wed. van Willem Jans, getrouwt
[14-06-1696]
Joh. Arenze Arendonk, j. m. van Sevenbergen, met Matje Jacobs van der Wal, j. d. Sommelsd., getrouwt
[01-05-1696]
1 Meij 1696 ondertrouwt Bartel Rokusze Kempe, j. m., (met) Elijsabeth van den Bosch, j. d., getrouwt
[02-05-1696]
2 Meij Jacob Cornelisze Casteleijn, j. m., met Jannitje Corn. Voorbeijtel, j. d., wonende Somm., getrouwt
[22-03-1696]
22 Martij 1696 ondertrouwt Jacob Cabos, wed. van Me(i)ntje Breeman, met Martijntje Dirks, j. d. (van) Sommelsd., getrouwt
[22-03-1696]
22 Maart 1696 ondertrouwt Engel Jobze de Voogt, j. m. van N. Beijerlandt, met Maria ?ovesteijn, j. d. van Deurne, (van) Sommelsd., getrouwt
[03-06-1696]
3 Jun. 1696 Cornelis Isaakze Cruiswerker, wed. van Marija Jans, met Cornelia Deep, j. d., getrouwt
[12-06-1696]?? ?? ?? ??
12 Jun. 1696 Jacob Dijngemanze Decker, van N. Tonge, j. m., met Ariaantje Jans, j. d. (van) Sommelsd., getrouwt
[15-07-1696]
15 Jul. 1696 ondertrouwt Joh. Hendrikze Hoogstraten, wed. van Adriana Gaveels, met Annitje Corn., j. d. van Somm., getrouwt
[15-07-1696]
15 Jul. 1696 ondertrouwt Hendrik Kalle, j. m. van Sommelsd., met Soetje Samuels, j. d. van Cooltjesplaat, getrouwt
[12-08-1696]
12 Aug. 1696 Pieter Kalle, j. m. van Somm., met Jacomijna Plokhoij, j. d. van Sommelsd., getrouwt
[17-08-1696]
1696 17 Aug. ondertrouwt Arend Jacobze Moij, wed. van Jannetje Arends Paijs, met Arentje Jeliers, wed. van Abram Stevenze, getrouwt
[04-04-1696]
4 April 1696 ondertrouwt Cornelis van der Sloot, j. m. met Maria Claas, j. d., beijde van Somm., getrouwt
[04-04-1696]
4 April 1696 ond. Rokus Kempe, j. m., met Grietje Pappegaij, j.d., beijde van Sommelsd., getrouwt
[20-05-1694]
De(n) 20 Meij 1694 ond. Wouter Vliedland, wed. van Elisabeth Tins, met Adriana van der Hoeven, j. d., beijde van Somm., getrouwt
[20-05-1694]
De 21 Meij 1694 Arend Corn. Tuijter, j. m., met Corn. Pieters, j. d. van de N. Tonge, getrouwt
[15-03-1696]
15 Maart 1696 ond. Teunis van der Boen, j. m., met Neeltje Pieters Kalle, j. d., beijde van Som., getrouwt
[13-04-1696]
13 April 1696 ond. Jan van Bergen, j. m., met Maria Arens Corvinx, j. d., beijde van Sommelsdijk, getrouwt
[13-04-1696]
Dito Marinus Janze Schelvis, j. m., met Hendrikje Trommel, j. d. van Somm., getrouwt
[14-04-1696]
14. 1696 Wilhem Paaling = doodt, j. m., met Lisbet Kalle, j. d., beijde van Somm., getrouwt
[14-04-1697]
1697 14 April Arent Bosveld, j. m. met Maria Groenendijk, j. d., beijde van Sommelsdijk, getrouwt
[01-05-1697]
1 Meij 1697 Hugo van Schie, j. m. van Rotterd., met Jfrouw -, wed. van Corn. Aalbeeken, getrouwt
[14-06-1697]
14 Jun. 1697 ond. Jacob Luijendijk, j. m. van den N.hoorn. met Maatje Jacob(s) Bone, j. d. van Som., getrouwt
[14-06-1697]
14 Jun. 1697 Joh. Arendonk, j. m. van 7-bergen, met Maatje Jacob(s) van der Wal, j. d. van Somm., getrouwt
[02-05-1696]
1696 den 2 Meij ond. Bartel Rokusze Kempe, met Lijsbeth van den Bosch, op tijdt getrouwt??
[03-03-1696]
N. B. den 3 Maart 1696 Hendrik Janze Hoogstrate, wed. van Siciletje Leenders, met Ariaantje Gijs(t)bers, j. d., ondertrouwt en vervolgens getrouwt
[15-03-1696]
Den 15 Maart 1696 Teunis van der Tulp, j. m.,met Neeltje Pieters Calle, j. d., ondertrouwt en op haer tijdt getrouwt
[11-03-1696]
D??? 11 Maart 1696 Cornelis Corn. Kalle, j. m., met Maria Arens Reijdijk, j. d. van Dirxlandt, wonende te Herkijngh, getrouwt op haer tijd
[11-03-1696]
Dito Hugo Gabrielze Loij, wed. van Catharina Jans, met Zara Jans, j. d., getrouwt