Sommelsdijk - Kercken-Boeck trouwen 24-11-1624 t/m 13-07-1669

Sommelsdijk - Kercken-Boeck trouwen 24-11-1624 t/m 13-07-1669
Algemeen Rijksarchief
Collrectie Doopboeken enz.
Sommelsdijk
Inv. No. 9.

Kercken-Boeck van Sommelsdijc
Daer inne gheschreven de namen van ondertroude en getroude persoonen beginnende den 24 November 1624
Den 24 Novemb. Lenard Claesz, j.g. tot het land van Luijck, boodsgeselle onder capitein Lambert tot Rotterdam, en Trijntje Willems, wed. van Christiaen Pietersz, van Overenbroeck, woonachtich in Sommelsdijc, getrouwd tot Rotterdam den 29 Decemb. 1624
Den 29 Novemb. Abraham Adriaensz, j.g. van Sommelsdijck, en Claertgie Huberts, j.d. van Middelburgh, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 26 Decemb. 1624 in Sommelsd.
Den 15 Decemb. Henrick Wisselsz, j.g. van Sommelsdijck, en Henrixken Jaques, j.d. van Sommelsd., beijde woon. op de Stat, getrouwd op de Stat
Den 11 Januarij anno 1625 Engel Baerentsz, j.g. van Dirxland, en Neelken Willems, j.d. van de Stat
Den 12 Januarij Willem Adriaensz, j.g. van Oude Tonge, en Maiken Pauwels, j.d. van Sommelsd., en beijde woon. ?, getrouwd den 9 Febr. 1625 in Sommelsdijck
Den 22 Januarij Cornelis Danckersz, j.g. van Dirxland, en Maiken Michiels, wed. laetst van Stoffel Jans, van Dirxland, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 12 Febr. 1625 in Sommelsdijck
Henrick Henricksz Mameter, wr. van Catarina Jans, van de Oude Tonge, woonachtich in Sommelsdijck, en Jacomijnken Jacobs, wed. van Beije Gerritsz, van Sommelsdijck, en daer woonachtich, getrouwd den 12 Febr. in Sommelsd.
Den 2 Februarij Abraham van Lo, wr. van Maiken Bollaerts, geboortich van Middelburgh, woonachtich tot ?, en Maiken Willems Tins, j.d. van Campen, woonachtich in Sommelsdijck
Den 16 Febr. Jacob Adriaensz van de ?, woonachtich in Sommelsdijck, en Anneken Jans, wed. van Pauwel Jansz, van Lubeeck, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 7 Maij 1625 in Sommelsd.
Den 8 Martij Jan Lenardsz, wr. van Gerritken Adriaens, van de Goes, woonachtich tot Sommelsdijck, en Jobke Lenards, j.d. van Dirxland, woonachtich onder de heerlijckh. van Sommelsdijck, getrouwd den 23 Martij in Sommelsd.
Den 12 Martij Lenard Jacobsz Sevengulden, wr. laetst van Trijn Pieters, gebortich van Sommelsdijck, ende Catarina Lambrechts van der Beke, j.d. van Herckinge, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 31 Martij 1625 in Sommelsdijck
Jacob Cornelisz, j.g. van Middelharnis, woonachtich tot Brouwershaeven, ende Adriaenken Aeljaens, wed. van Henrick Cornelisz, van Sommelsdijck, en daer woonend, getrouwd den 1 April 1625 in Sommelsd.
Cornelis Jansz, j.g. van de Nieuwe Tonge, woonachtich onder de heerlijckh. van de Plaete, ende Grietken Willems, wed. van Lenard Simonsz van Lis, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 12. April Adriaen Jansz, j.g. van Sommelsdijck, ende Sara Timmermans, j.d. van de Nieuwe Tonge, beijden woonachtich tot Sommelsdijck, getrouwd in Colijnsplaete den 7 Maij 1625 in Sommelsd.
Den 7 Maij Pieter Claesz, j.g. van Hamburgh, ende Maiken Jans, j.d. van Sommelsd., ende beijde hier woonachtich, getrouwd in Sommelsdijck
Den 4 Junij Lenard Jansz, j.d. van Sommelsdijck, ende Catharina Jans, j.d. van Sommelsd., beijde daer woonende, getrouwd in Sommelsd.
Anno 1625 Den 11 Junij Olivier Gillisz, j.g. van Delft, ende Lidia Engels, j.d. van Ouderkercke in Duiveland, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwt in Sommelsd.
Den 10 Julij Adriaen Daen?, wr. van Willemken Martens, van Zierkizee, woonachtich in Sommelsd., ende Aegtken Willems, wed. van Cornelis Arensz, Leckerkercke, woonachtich Plaetseland, getrouwd in Plaete
Willem Henricksz, j.g. van Heese inde Meijerij van ???s-Hertogenbosch, woonende in Sommelsd., ende Leenken Willems, j.d., woonende in Middelharnis, getrouwd in Middelharnis
Den 13 Julij Wouter Willemsz, wr. van Maiken Pieters, van Suijtland, en aldaer woonachtich, ende Dingene Laurens, j.d. van Sommelsdijck, en daer woonachtich, getrouwd den 3 Aug. in Sommelsd.
Den 3 Aug. Michiel Hubrechtsz Verheule, j.g. van Sommelsd., ende Maiken Adriaens, j.d. van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 24 Aug. Jacob Bartholomeusz, wr. van Leentije Aliaens, woonachtich in Sommelsd., ende Wijvetgen Jans, j.d., woonachtich in Middelharnis, getrouwd in Middelharnis
Den 30 Augustij Jacob Jacobsz, j.g. van Sommelsdijck, ende Hester Jacobs, j.d. van Sommelsdijck, daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 4 Octob. Aren Cornelisz, j.g., woonachtich in Sommelsdijck, ende Adriaenken Danckerts, j.d., woonachtich in Middelharnis, getrouwd in Sommelsd.
Den 25 Octob. Laurens Cornelisz, wr. van Jacomijnke Gerrits, van Soetermeer, woonachtich in Sommelsdijck, ende Neelke Aeljaens, j.d. van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd 9 Novemb. in Sommelsd.
Den 15 Novemb. Cornelis Adriaensz, j.g. van Oude Tonge, ende Neelken Christiaens, j.d. van Pietershoeck, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 20 Novemb. in Sommelsd.
Den 30 Novemb. Jacob Cornelisz, j.g. van Melissant, ende Leenken Adriaens, wed. van henrick Pietersz, van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, nota: het derde gebod werd verhindert, maer dan daer nae voortgangh
Den 11 Decemb. Gijsbert Jaspersz, wr. van Machtel Jans, gebooren van Suijtland, ende Adriaenken Engels, wed. van Rijck Adriaens, geboren van Middelharnis, beijde woonende in Sommelsdijck
Anno 1626 den 8 Januarij Jan Fransz, j.g. van Dordrecht, woonende inde O. Tonge, en Elisabeth Jacobs, j.d. van Sommelsd., en daer woonende, getrouwd den 1 Febr. in Sommelsd.
Den 10 Jan. op de Stat Adam Stevensz, wr. van Hester Jans, woonende op de Stat, ende Arentge Roels, j.d. van Dirxland, wonende in Sommelsd., getrouwd in de Stat
Den 22 Januarij Michiel Jacobsz, j.g. van Sommelsdijck, ende Gerritken Jans, j.d. van Herkinge, beijde woonende in Sommelsd., getrouwd den 1 Martij in Sommelsd.
Den 17 Januarij tot Rotterdam Paulus Mauris wt Schotland, ende Mariken Simons, j.d. van Rotterdam, beijde daer woonende, tot Rotterdam getrouwt
Jan Brouth, wr. tot Engeland, adelborst onder de compagnie van Sir Robbert Keelles, ende Martine Norman wt Engeland, wed. van Edwart Warfarre
Den 5 Februarij Adam Arentsz, wr. van Grietken Jans, van Middelharnis, ende Lijsbeth Arents, j.d. van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd den 25 Febr. in Sommelsd.??
Den 7 Febr. inde N. Tonge Jan Remmensz, wr. van Pieterken Jans, ende Lijsbeth Jans, j.d., woonachtich inde N. Tonge, dese bruijdegom is gestorven voor sijn tweede gebod
Tot Rotterdam Anthoni Hectors Waele, wr., ende Gooltjen Gillis, wed. van Carel Pietersen, getrouwd tot Rotterdam
Den 15 Febr. Andries Jacobsz, wr. van Nelie Joos, van Hellevoetsluijs, woonachtich in Sommelsd., ende Neelken Dirx, wed. lest van Cornelis Cornelisz Bile, van Sommelsdijck, mede woonende in Sommelsdijck, getrouwd den 8 Martij in Sommelsd.
Den 19 Febr. Abraham Claesz, wr. van Neelken Henrix, van Sommelsd., ende Neelken Cornelis, j.d. van Sommelsd., beijde daer woonende, getrouwd den 8 Martij in Sommelsd.
Den 28 Febr. Jan Jansz Straet, j.g. van Sommelsd., ende daer woonende, ende Lijdia Hubrechts, j.d. van St. Anneland, ende daer woonende, getrouwd in St. Anneland
Den 9 April Jan Mathijsz, j.g. van Dirxland, woonachtich in Sommelsdijck, ende Maiken Pieters, j.d. van Rokange, woonende in Sommelsdijck
Den 23 April Joachim Cornelisz, j.g. van Sommelsdijck, ende Neelken Jans, j.d. van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 24 Maij in Sommelsd.
Den 23 April tot Brouwershaeven Cornelis Jansz, j.g. van Elckerzee, ende Ariaenken Henrix, j.d. van Sommelsd., beijde woonende tot Brouwershaeven, getrouwd tot Brouwershaeven
Den 7 Maij Thomas Pietersz, wr. van Janneken Claes, en geboortich van Herkinge, ende Catarina Lammers, wed. van Lenard Jacobsz Sevengulden, van Herkinge, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 24 Maij Jan Jaspersz, wr. van Adriaenken Jans, van Suijtland, ende daer woonachtich, ende Janneken Henrix van Welle, j.d. van Sommelsd., en daer woonachtich, getrouwd in Suijtland
Den 18 Junij in Outbeijerland Paulus Cornelisz, j.g. van Sommelsdijck, woonende in Strijen, ende Adriaenken Commers, j.d. van Outbeijerland, ende daer wonende, getrouwd in Outbeijerland
Den 20 Junij in Dirxland Marinus Domisz, wr. van Toonken Adriaens, van Steenbergen, woonachtich in Sommelsd., ende Maiken Dirx, wed. van Marinus Simonsz, van Dirxland, ende daer woonachtich, getrouwd in Middelharnis
Den 3 Julij op de Stat Geerart Cornelisz, j.g. tot het Plaetse land, ende Maiken Arens, j.d. van Sommelsdijck, getrouwd op de Stat
Den 3 julij tot Zierikzee Samuel van de Vondel, j.g., schuitwerker, van Zierikzee, ende Judith Jans van Roon, j.d. van Hamstede, ende beijde woonachtich tot Zierikzee, getrouwd tot Zierikzee
Den 11 Julij op de Stat Cornelis Arensz, j.d. van de Stat, ende Huijchken Lenards, j.d. van de Stat, getrouwd op de Stat
Den 16 Julij Joost Franse, van stadt Muijen, jonckman, nu woonende in Sommelsdijck, met Maijken Jansen, weduwe van Jan Josen, van Brauwershaeven, mede in Sommelsdijck woonende, getrouwd den 2 Aug. in Sommelsd.
Den 18 Julij Abraham Cornelisz, j.g. van Dirxland, secretaris van Melissant, ende daer wooonachtich, ende Maiken Jacobs, j.d. van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd den 2 Aug. in Sommelsd.
Den 16 Augusti Gerrit Adolphsz, j.g. van Sommelsdijck, ende Metteke Lambrechts, j.d. van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 15 Septemb. in Sommelsd.
Den 3 Septemb. Huge Aertsz Veerman, wr. lest van Neelke Thomas, van Sommelsdijck, ende Elisabeth Pieters, wed. van Claes Cornelisz, van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 20 Septemb. in Sommelsd.??
Den 7 Septemb. Jacob Thomasz, j.g. van Middelharnis, ende daer woonende, ende Maiken Huberts, j.d. van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 17 Septemb. D???Heer Jan Lenardsz Mugge, schepen, ende raad der stede Zierikzee, penninckmeester over den lande van Schouwen, wr. van Joffrouw Peternella van der Meijden, woonachtich tot Zierikzee, ende Joffrouw Peternella Adriaens Dams, wed. van de heer Zacharias Hofwijck, woonachtich tot Sommelsdijck, getrouwd den 3 Novemb. tot Zierikzee ??
Den 20 Sept. Jacob Danckersz, j.g. van Sommelsd., ende daer woonende, ende Janneken Adriaens, j.d. van Outbeijerland, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 8 Novemb. In Dirxland
Den 10 Octob. in Dirxland Cornelis Jansz Straet, j.g. van Sommelsdijck, ende Klijnke Jacobs, j.d. van Klinckerland, woonachtich in Dirxland, getrouwd in Dirxland
Den 17 Octob. in Dirxland Cornelis Michielsz, van Claeswaele, wr. van Neelken Jacobs, woonachtich in Sommelsdijck, ende Arentken Aers, van Dirxland, wed. van Joris Anthonisz, woonachtich in Dirxland, getrouwd in Dirxland
Den 15 Octob. in Brouwersh. Gijsbert Pietersz, j.g. van Ooltjesplate, woonachtich tot Brouwershaeven, ende Leentje Aerjaens, j.d. van Brouwershaeven, ende aldaer woonachtich, getrouwd tot Brouwershaeven
Den 31 Octob. in Middelharnis Barent Willemsz, j.g. van de Plaete, woonende in Sommelsd., ende Toontje Martiens, j.d. van Middelharnis, ende daer woonende, getrouwd in Middelharnis
Den 5 Decemb. in Rotterdam Jan Pietersz, j.m. van Schoonhoven, ende Grietke Gillis, j.d. van Sommelsd., getrouwd in Rotterdam
Den 26 Decemb. in Middelharnis Jonas Jaspersz, j.g. van Zierikzee, ende Geertruijt Joos, j.d. van Sommelsd., wonende in Middelharnis, getrouwd den 17 Jan. 1627 in Middelharnis
Dn 2 Januarij Anno 1627 Willem Lievensz, j.g. Sommelsd., ende Toonken Aeljaens, j.d. van Sommelsd., beijde daer wonende, getrouwd den 17 jan. in Sommelsd.
Den 7 Januarij Jan Cornelisz van Hoecke, wr van Adriaenke Pieters, van Brouwershaeven, ende daer woonachtich, ende Leentje Jans Straets, j.d. van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Dirck Cornelisz Haegen, wr. van Catarina ??Andries van der Linden, van Dord, woonachtich in Sommelsd., ende Adriaenken Tomis, j.d. van Outbeijerland, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 24 Jan. in Sommelsdijck??
Den 4 Februarij Cornelis Jansz Paeijs, wr. lest van Maiken Pieters, van Dirxland, woonachtich in de N. Tonge, ende Claeske Cornelis, j.d. van Sprange, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 21 in Sommelsd.
Den 11 Februarij Pieter Jansz, wr. van Janneken Tonis, van Siemonshaven, ende Josijnke Willems, j.d. van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 7 Martij in Sommelsd.
Den 25 Februarij Thomas Pietersz, wr. van Jobke Jans, vande Oude Tonge, ende daer woonachtich, ende Maike Jacobs, wed. van Adriaen Willemsz, van de Nieuwe Tonge, ende woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 16 in Sommelsdijck
Den 4 Martij Pieter Marinisz, wr. lest van Susanneken ??Adolphs, geboortich van Sommelsdijck, ende Lijsbeth Jans, wed. van Rijck Martensz, geboortich van Wesel, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 6 April in Sommelsd.
Den 13 Martij van Jacobo Ridders, predikant in Middelharnis, Marinus Hubrechtsz Breeman, j.g. van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, ende Janneke Lenards, j.d. van Dirxland, getrouwd den 3 April in Sommelsd. ??
Den 13 Martij op de Stat Adriaen Cornelisz, j.g. van de Stat, woonachtich onder de heerlijckh. van Sommelsdijck, ende Leentge Lenards, j.d. van de Stat, getrouwd den 11 April op de Stat
Den 13 Martij inde N. Tonge Cornelis Baltensz, j.g. van Goeree, woonachtich in de N. Tonge, ende Lijntge Joos, wed. van Jan Jacobsz, van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd den 11 April inde N. Tonge
Den 14 Martij Tonis Piersz, wr. lest van Stoffelke Crijns, van Sommelsdijck, woonachtich onder de heerlijckh. van Middelharnis, ende Metteke Barents, wed. van Jan Hubrechtsz, tamboerijn van Goeree, woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 6 April in Sommelsd.
Den 20 Martij Michiel Cornelisz, j.g. van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, ende Anneke Willems, j.d. van Lis, woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 13 in Sommelsdijck
Den 20 Martij in Dirxland Cornelis Simonsz, j.g. van Sonnemaer, woonachtich in Sommelsdijck, ende Elisabeth Lenards, wed. van Adriaen Christiaensz, van Sommelsd., woonachtich op Herkinge, getrouwd den 18 in Dirxland
Den 25 Martij Jan Dircksz, wr. lest van Anneke Joos, van Proijen, woonachtich inde N. Tonge, ende Saerke Willems, wed. van Willem Tijsz, van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 18 inde N. Tonge
Den 3 April Steven Cornelisz Kalle, j.g. van Sommelsdijck, ende Susanna Laurens, j.d. van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd den 18 in Sommelsdijck
Den 3 April Henrick Jansz, j.g. van de Stat, ende Leentje Cornelis, j.d. van de Plaete, getrouwd den 20 April op de Stat
Den 17 April Adriaen Claesz, wr. van Maike Cornelis, woonachtich in Sommelsdijck, ende Commerke Jans, j.d. van Middelharnis, ende daer woonachtich, getrouwd den 6 Maij in Sommelsd.
Den 22 April Daniel Jansz, wr. van Trijntje Jacobs, van ?eme in Vlaenderen, woonachtich in Sommelsdijck, ende Maike Jans, wr. van Henrick Arensz, van de Toe?, woonachtich tot Sommelsdijck, getrouwd den 9 Maij in Sommelsd.
Jacob Willemsz van Let, wr. van Anneke Tonis, van Lis, ende Adriaenke Cornelis, j.d. van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 24 Maij in Sommelsd.
Den 15 Maij in Middelharnis Johan Droese, j.g. van de Goude, doctor inde medicine, ende woonachtich in Sommelsdijck, ende Elisabeth van de Waes, j.d. van Delft, ende woonachtich in Middelharnis, getrouwd in Holland
Den 26 Maij Jan Jansz, j.g. van Luijck, woonachtich in Sommelsd., ende Eefke Henrix, j.d. van Amsterdam, woonende in Sommelsdijck, getrouwd den 12 Julij in Sommelsd.
Den 22 Maij in Dirxland Cornelis Claesz, j. g. van Simonshaeven, ende Neelke Lenarts, j. d. van Dirxlant, getrouwd in Dirxland
Den 31 Maij 1627 tot Steenbergen Willem Claesz, j.g. van Brouwershaeven, ende Maike Jans, j.d. van Dirxland, beijde woonachtich tot Steenbergen, getrouwd tot Steenbergen
Den 19 Junij in Middelharnis Cornelis Arensz Decker, wr. van Lijntge Willems, van Sommelsd., ende daer woonachtich, ende Maike Willems, j.d. van Middelharnis, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd. den 8 Julij??
Den 15 Julij Aeriaen Philipsz, wr. van Jobke Lodewijx, van Zierikzee, ende Trijntge Huberts, j.d. van Sommelsd., ende beijde aldaer woonachtich, getrouwd in Sommelsd. den 1 Aug.
Den 25 Julij in Middelharnis Ferdinandus Willemsz, j.g. van Middelharnis, ende Stijntge Jacobs, j.d. van Sommelsdijck, getrouwd den 8 Aug. in Sommelsd.
Den 1 Augusti Adriaen Jacobsz van Hove, j.g. van Goeree, woonachtich in Sommelsdijck, ende Maaike Marinus, j.d. van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 22 Aug. in Sommelsd.
Den 15 Aug. Abraham Pauwelsz, j.g. van Sommelsdijck, ende Adriaenke Cornelis, j.d. van Besoijen, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den v Septemb. in Sommelsd.??
Den 19 Aug. Lenard Cornelisz, j.g. van Dirxland, ende daer woonachtich, ende Maike Crijns, j.d. van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 16 Septemb. in Sommelsd.
Den 2 Septemb. Cornelis Cornelisz, j.g. van Scherpenisse, woonachtich in Sommelsdijck, ende Ariaenke Gijsberts, j.d. van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd den 19 Septemb. In Sommelsdijck
Den 12 Septemb. Rijck Lauwesz Kramer, j.g. van Sommelsdijck, ende Janneke Henrix, j.d. van Zierikzee, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 17 Octob. in Sommelsd.
Stoffel Tijsz, j.g. wt Oostland bij Hamburgh, ende Trijn Jans, j.d. tot Oostland, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 10 Octob. in Sommelsd.??
Den 23 Septemb. Huge Aertsz Veerman, wr lest van Lijsbeth Pieters, van Sommelsdijck, ende Truijtge Jans, wed. van Jacob Jansz, van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd den 14 Octob. in Sommelsd.
Den 2 Octob. Philip Jobsz, j.g. van Sommelsdijck, ende Anneke Pieters, j.d. van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 17 Octob. in Sommelsd.
Den 7 Octob. Jacob Jacobsz Mandemaecker, j.g. van Dord, ende Magdalena Jans, j.d. van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 24 Octob. in Sommelsd.
Den 14 Octob. mr. Abraham de Ridder, schoolmr. ende chirurgijn in Middelharnis, wr. van Susanna van der Boomstraete, van Leiden, ende Grietke Cornelis Hage, wed. van Jacob Jaspersz, van Dort, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Middelharnis
Den 20 Novemb. in Dirxland Lenart Cornelisz, j.g. van Dirxland, ende Neelke Abrahams, van Goeree, wed. van Logier Jansz, beijde woonachtich onder Sommelsd., getrouwd in??
Den 2 Decemb. Simon Jansz, wr. van Lijsbeth van Marwijcke, van Outbeijerland, ende daer woonachtich, ende Neelke Barents, j.d. van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 11 December in Middelharnis Cornelis Arensz, j.g., ende Adriaenke Gideons, wonende beijde op den gront van Middelharnis ende Sommelsdijck
Anno 1628 den 6 Januarij Jan Jansz, wr. van Laurijntje Jans, van der Goes, ende Janneke Jans, wed. van Jan Jorisz, tot het land van Waes, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 30 jan. In Sommelsd.
Den 19 Januarij in Middelharnis Henrick Wittesz, wr. van Anneke Jans, woonachtich in Sommelsd., ende Mijntge Dirx, j.d. van Middelharnis, ende daer woonachtich, getrouwd in Middelharnis
Den 3 Febr. Willem Willemsz, wr. van Janneke Jans, van Middelharnis, ende daer woonachtich, ende Pieterke Claes, j.d. van Oosterhout, woonachtich in Sommelsd., nota dese geboden sijn op den 5 Febr. opgeschort door eene wettelijcke ? daer toe gedaen van ? ? tot Sommelsdijck
Den 5 Febr. in Dirxland Stoffel Crijnsz, wr. van Neelke Huge, van Sommelsd., woonachtich in Dirxland, ende Adriaenke Pieters, wed., van Sommelsdijck, woonachtich in Dirxland, getrouwd in Dirxland
Den 17 Febr. Lenard Claesz, j.g., van Middelharnis, ende daer wonende, ende Janneke ??Cornelis, j.d., van Sommelsd., ende daer wonende, getrouwd den 6 Martij in Sommelsd.??
Den 26 Febr. in Middelharnis Marinus Lenardsz, wr. laetst van Trijntje Cornelis, woonachtich in Sommelsdijck, ende Lijsbeth Winders, j.d., woonachtich in Middelharnis, getrouwd in Sommelsd.
Den 11 Martij in Middelharnis Henrick Jansz, j.g., van Sommelsd., ende daer wonende, ende Dircke Dirx, j.d., van Middelharnis, ende daer wonende, getrouwd den 26 Martij in Sommelsd.
Den 30 Martij Lenard Pietersz, j.g. van Sommelsd., ende Cornelia Henrix, wed. van Pieter Pauwelsz, van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 16 April in Sommelsd.
Den 22 April Maljaert Danielsz van Mout, wr. laetst van Woutertje Claes, woonende in Sommelsd., ende Henrixje Pauwels, wed. van Claes Tonisz de Breet, woonachtich in Middelharnis, getrouwd den 9 Meije in Sommelsd.
Den 24 April Adriaen Cornelisz, wr. van Jacomijntje Marinus, van Renisse, ende Maike Rochus, j.d., van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd den 14 Meije in Sommelsd.
Den 29 April Eland Jansz Borrevliet, j.g., van Sommelsd., ende Elisabeth Claes Tins, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 6 Junij 1628 in Sommelsd.
Den 13 Meije Aelbrecht Lenardsz, j.g., van Sommelsd., ende Jacomijntje Jacobs, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer wonende, getrouwd den 28 Meije in Sommelsd.
Den 14 Meije Adriaen Jobsz, j.g., van Rimmerswaele, ende Geleintje Jacobs, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer wonende, getrouwd den 4 Junij in Sommelsd.
Den 18 Meije Pauwels Pauwelsz, j.g., van Tholen, ende Cijtje Adriaens, j.d., van het lant daer buijten, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 12 Junij in Sommelsd.
Den 20 Meije in Middelharnis Pieter Cornelisz Coninck, j.g., van Middelharnis, ende Grietje Tonis, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd den 11 Junij in Sommelsd.
Den 1 Junij Jan Adriaensz, j.g., van Sommelsdijck, ende Elisabeth Cornelis, j.d., van onder ?, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 25 Junij in Sommelsd.
Den 12 Junij tot Heenvliet Jan Jansz Knol, wr., van Sommelsdijck, ende Adriaenke Cornelis, wed., van Heenvliet, getrouwd den 21 Junij in Heenvliet
Den 23 Junij in Hekelinge Cornelis Claesz, j.g., van Sommelsd., ende Niesje Arens, j.d., van Hekelinge, getrouwd den 9 Julij in Hekelinge
Den 8 Julij Gillis Claesz But, j.g., van Sommelsd., ende Baeltgen Henrix, j.d., van Suijtland, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 23 Julij in Sommelsd.??
Den 29 Julij Jan Laurensz, j.g., van Melissant, ende dar woonachtich, ende Pieterke Tonis, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 26 Aug. in Dirxland Gijs Loussen, j.g., van Hekelinge, ende Mijntje Arens, j.d., van Dirxland, getrouwd den 3 Octob. in Dirxland
Den 2 Septemb. Bastiaen Arensz, wr. lest van Leuntje Jans, ende Neeltje Jans, wed. van Harman Harmansz, getrouwd in Sommelsd. op den 21 Septemb.
Den 17 Septemb. tot Delft Jan Dirxsz van de Dol, seijlmaecker, j.g., van Delft, ende Nelleke Pieters van der Welle, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonende, getrouwd den 8 Octob. in Sommelsd.??
Den 28 Septemb. Cornelis Danckersz, j.g., van Sommelsd., ende Maria Lambrechts, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer wonende, getrouwd den 26 Octob. in Sommelsd.
Den 12 Octob. Jan Claesz, j.g., van Sommelsdijck, ende Jacomijntje Joris, j.d., van Nieupoort, ende beijde hier woonachtich, getrouwd den 29 Octob. in Sommelsd.??
Den 30 Novemb. Adriaen Huge, wr. van Maike Cornelis, van onder Hoorn, ende Tanneke Bastiaens, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 17 Decemb. in Sommelsd.??
Den 2 Decemb. Cornelis Jansz Alebeke, wr. lest van Neelke Cornelis, geboortich van Sommelsdijck, ende Catalijntje Jaques, wed. van Jan Jansz, geboortich van Middelburch, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 26 Decemb. in Sommelsd.
Den 9 Decemb. in de N. Tonge Adam Arensz, wr. van Elisabeth Arens, wonende in Sommelsdijck, ende Anneke Goverts, j.d., wonende in de N. Tonge, getrouwd den 23 Decemb. in Sommelsd.
Den 9 Decemb. in de O. Tonge Jan Thijsz, wr. van Maike Pieters, ende Neelke Willems, wed. van Cornelis Vissers, beijde wonende in de O. Tonge, getrouwd in de O. Tonge
Den 9 Decemb. op de Stat Aren Henricsz, j.g., van Barendrecht, ende Maike Cornelis, j.d., van de Stat, beijde woonachtich op den gront van Sommelsd., getrouwd op de Stat
Item Tonis Marinisz, j.g., van Middelharnis, ende Neelke Jans, j.d., van de O. Tonge, wonende in de O. Tonge, getrouwd in de O. Tonge??
Den 14 Decemb. Jan Crijnsz, j.g., van Sommelsd., ende Neelke Marinus, wed. van Ieman Jobsz, wt het land van der Tholen, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Den 6 Januarij anno 1629 in den Briel Abraham Stoffels van Bedaff, j.g., wonende in Sommelsdijck, ende Pleuntgen Sebrands, wed. van Dirck Dircksz Keuvelaer, wonende in den Briel, getrouwd in den Briel
Den 15 Februarij Huge Jacobs, j.g., van Sommelsdijck, ende Henrixje Marinus, wed. van Daniel Wisse, van Sommelsd., beijde hier woonachtich, getrouwd den 11 Martij in Sommelsd.
Den 8 Martij Jacob Gillisz, j.g., van Maeslandse ??Sluijs, ende Janneken Adriaens, wed. van Gerrit Paschiers, van Zierikzee, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck 5 April
Den 24 Martij Jan Jansz, wr. van Grietje Henrix, van Spijckenisse, woonachtich in Dirxland, ende Grietje Henrix, wed. van Adriaen Jansz Goose, van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd den 17 Maij in Dirxland
Den 29 Martij mr. Adriaen Jansz Willems, chirurgijn, j.g., van Amersfoort, ende Maike Claes Tins, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd op den 6 Maij in Sommelsd.
Den 24 Martij tot Delft Huijch Dirxsz van den Dol, schilder, jongman, in Sommelsdijck, ende Christina Gijsberts, j.d., tot Delft, getrouwd tot Delft
Den 14 April Pieter Jansz Backer, van de Stat, wr van Francijntje Claes, woonachtich in Sommelsdijck, ende Neelken Laurens, j.d., van Dirxlant, wonende op Melissant, getrouwd in Dirxland
Den 19 April Herman Jansz, j.g., van Sommelsdijck, ende Maike Marinus, j.d., van de O. Tonge, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 12 Meij in Sommelsdijck
Den 21 April David van der Hoeven, wr. van Hester Gerbrands, van Sommelsdijck, ende Jobje Gerrits, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd den 6 Maij in Sommelsd.
Den 10 Meije Tonis Henricksz, j.g., van Noordelos, ende Toontje Huberts, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 4 Junij in Sommelsd.
Joos Jansz, j.g., van Sommelsdijck, ende Anneke Claes, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 3 Junij in Sommelsd.??
Den 26 Maij in Middelharnis Jacob Pietersz, wr., woonachtich in Middelh., ende Catarina Pieters, wed., woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 17 Junij in Sommelsd.
Den 9 Junij Cornelis Jansz, lijndraeijer, j.g., van Sommelsd., ende Maike Jans, j.d., van Sommelsd., woonende in Middelharnis, getrouwd den 15 Julij in Sommelsd.
Den 12 Julij tot Zierikzee Frans Cornelisz, wr., vaerende man, ende Neelke Jans, j.d., van Zierikzee, getrouwd tot Zierikzee
Den 11 Aug. op de Stat Jan Jansz, j.g., ende Neelke Jacobs, wed. van Claes Claesz Glomp, woonachtich op de Stat, getrouwd op de Stat
Den 18 Aug. Lenard Cornelisz, j.g., van Sommelsd., ende Beatris Jans Rats, wed. van Lambert Gerritsz Borrendrincker, van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 6 Sept. in Sommelsd.
Den 6 Septemb. Matheus Jansz, j.g., van Sommelsd., ende Paulijntje Cornelis, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 27 Septemb. in Sommelsd.
Pieter Jansz, j.g., van Sommelsd., ende Amplonie Jobs, j.d., van Rimmerswaele, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 23 Septemb. in Sommelsd.
Abraham Tonisz Trommel, j.g., van Sommelsd., ende Maike Jans, j.d., van de Stat, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd den ??27 Septemb. in Sommelsd.
Den 13 Septemb. Matheus Michielsz, j.g., van Sommelsd., ende Tanneken Aerts, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich
Den 22 Septemb. Gerrit Henricksz Tichelman, j.g., van Duijsburg in het land van Cleve, ende Maike Pieters van der Daf, j.d., van Sommelsd., beijde daer woonachtich
Den 13 Septemb. tot Middelburg Arent Cornelisz, j.g., van Sommelsd., ende Anneke Cornelis, van Middelburg, wed. van Jan Vincent
Den 1 Decemb. in Middelharnis Jan Jansz Vlaeming, wr. van Betje Jans, en woonachtich in Sommelsd., ende Willemtje Jacobs, j.d., van Middelharnis, getrouwd in Sommelsd.
Den 8 December Francoijs Fransz, j.g. van Dordrecht, woonachtich tot Steenbergen, ende Jobje Hubrechts, j.d., van St. Anneland, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 2 Januarij 1630 in St. Arenskercke in Suijtbeveland Jan Matheusz, j.g., van Dirxland, wonende onder Sommelsdijck, ende Willemijntje Adriaens, j.d., van Middelharnis, ende daer woonachtich, getrouwd in Middelharnis
Den 29 Januarij in Middelharnis Andries de Roij, secretaris van de landen van Middelharnis, j.g., ende daer wonende, ende Elisabeth Pieters, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd in Middelharnis
Den 7 Martij in Middelharnis Cornelis Reijersz, j.g., van Middelharnis, woonachtich in de Oude Tonge, ende Catalijntje Canel, j.d. van Thiel, wonende in Sommelsd., getrouwd den 28 Martij in Sommelsd.
Den 1 Martij in Outbeijerland Daniel Meulleirt, j.g., van Sommelsd., ende Perijntje Bastiaens van der Hoecke, j.d., van Outbeijerland, getrouwd den 7 April in Outbeijerland
Den 6 April Jan Tonisz, j.g., van Suijtland, ende daer woonachtich, ende Metje Michiels, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 25 April in Sommelsd.
Den 11 April Pieter Jansz, wr. van Neelke Lauwe, van de Stat, woonachtich in Sommelsdijck, j.d., van de Stat, woonachtich onder dese plaetse, getrouwd den 28 April op de Stat
Den 13 April Jan Lenardsz, j.g., van Dirxland, woonachtich in Sommelsd., ende Maria Cornelis Alebeke, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 19 Meije in Sommelsd.
Den 18 April Hubert Baltensz Kote, j.g., van Middelharnis, ende Adriaentje Aerts, j.d., van Suijtland, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 12 Meije in Sommelsd.
Den 25 April Ieman Lenardsz, j.g., van Dirxland, ende daer woonachtich, ende Neelke Aeljaens, wed. van Michiel Hubrechtsz, van Sommelsd., ende daer wonende, getrouwd den 26 Meije
Den 26 April inde N. Tonge Suel Jansz, wr. van Pauline Rombouts, wonende inde N. Tonge, ende Anneke Thomas, wed. van Jan Arensz, wonende in Sommelsd., getrouwd den 12 Meije inde N. Tonge
Den 3 Meije in Outbeijerland Pieter Cornelisz, j.g., wonende in Sommelsd., ende Mechtelt Gijsberts, j.d., tot Outbeijerland, getrouwd in Outbeijerland
Den 17 Maij in Claeswaele Frans Hubrechtsz, wr. van Marike Crine, tot Claeswaele, ende Pieterke Claes, j.d., van Oosterhout, wonende in Sommelsdijck, getrouwd op Claeswaele??
Den 20 Meije tot Brouwershaeven Barent Aerjaensz, j.g., van Sommelsdijck, ende Jacomijntje Cents, j.d., van Brouwershaeven, getrouwd tot Brouwershaeven??
Den 6 Junij Lodewijck Aerjaensz, j.g., van Westmaas, ende daer woonachtich, ende Neelke Curs, wed. van Cornelis Cornelisse, van Sommelsdijck, ende daer wonende, getrouwd den 30 Junij in Sommelsdijck
Den 27 Junij Jan Cornelisz van Nieuwenhove, wr. van Willemtje Lenards, van Suijtland, woonachtich onder de Nieuwe Tonge, ende Anneke Arents, j.d., van de N. Tonge, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Den 24 Aug. Gijsbert Jacobsz, wr. van Arentje Aerjaens, van Sommelsdijck, ende Lijsbeth Hugosz, j.d., van Sommelsd., beijde daer wonende, getrouwd in Sommelsd.
Den 5 Septemb. Lenard Jacobsz, j.g., van Sommelsdijck, ende Adriaenke Willems, j.d., van Sommelsd., ende beijde aldaer wonende, getrouwd in Sommelsd.
Den 10 Octob. Jacob Bastiaensz Vos, j.g., van Sommelsd., ende Anneke Thomas, j.d., van Mechele, beijde wonende in Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 8 Octob. tot Rotterdam Kerstiaen Lambrechtsz, wr., van Sommelsdijck, wonende op Hellevoetsluijs, ende Lijsbeth Jans, wed. van Claes Crijne, wonende tot Rotterdam, getrouwd tot Rotterdam
Den xxxen Octob. Claes Leendersz, schout op de Stadt, wr. van Maertje Jans, met Arentje Jans, wed. laetst van Willem Wittes, woonende in Sommelsdijck, getrouwd op de Stadt
Den 14 Novemb. Jan Jobsz, j.g., van Sommelsd., ende Maigel Jacobs, j.d., van Housprecht, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 16 Novemb. in de N. Tonge Remmer Jansz, j.g., van Buermalsen, ende Truitje Cornelis, j.d., van Sommelsd., beide wonende inde N. Tonge, getrouwd inde N. Tonge
Den 30 Novemb. in Middelharnis Aren Stevensz, j.g., wonende op Sommelsdijckse gront, ende Adriaentje Gideons, j.d., van Middelharnis, getrouwd in Middelharnis
Den 4 Decemb. Rochus Cornelisz Kalle, j.g., van Sommelsd., ende Catharina Cornelis, j.d., van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 2 Januarij 1631 Franchois Arensz, j.g. van Hellevoet, ende IJetje Jans, wed. van Aren Arensz, wt het land van Gulich, beijde wonende in Sommelsd., getrouwd den 6 Febr. in Sommelsd.
Den 31 Januarij in Middelharnis voor de wet Lenard Jansz de Lange, wr. van Dingetje Vos, wonende inde O. Tonge, ende Margriete Cornelis, j.d., van Sommelsd., ende daer wonende, getrouwd in de O. Tonge
Den 13 Februarij Pieter Christiaensz, j.g., van N. Tonge, ende Maike Hermans, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 15 Februarij in Middelharnis Lenard Engelsz, wr., van Middelharnis, ende Leentje Arens, wed., van Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.??
Den 23 Febr. Sander Jansz, wr. laetst van Tanneken Laurens, van Middelharnis, wonende in Sommelsd., ende Catalijntje Jaques, wed. laetst van Cornelis Jansz Alebeke, van Middelburgh, wonende tot Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 2 Martij in Dirxland Lenard Cornelis Cappetijn, van Dirxland, ende Stijntje Lenards, j.d., van Dirxland, beijde wonende in Sommelsd., getrouwd den 21 April in Sommelsd.??
Den 16 Martij Cornelis van Es, j.g., van Dordrecht, ende daer wonende, ende Aeghke Pauwels Drijsmans, j.d., van Sommelsdijck, getrouwd den 29 April in Sommelsd.
Den 29 Martij Jan Woutersz, wr. van Pieterke Reiniers, wonende in Sommelsdijck, ende Maertje Bastiaens, wed. van Joos Jansz, wonende in de Plaete, getrouwd den 21 April in de Plaete
Den 10 April Cornelis Tonisz, j.g., van Sommelsdijck, ende Geleintje Aerts, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer wonende, getrouwd in Sommelsd.
Den 20 April in Middelharnis Jacob Henrix, j.g., van Middelharnis, ende Sara Ariensen, j.d., wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Middelharnis
Den 21 April Henrick Engelsz, j.g., van Sommelsd., ende Maike Henrix, wed. van Aert Dircxsz, van Eindhove, beijde wonende in Sommelsd., getrouwd den 11 Meije in Sommelsd.
Den 26 April in Middelharnis Claes Cornelisz, j.g., van Rotterdam, ende Susannetje Jans, j.d., van Sommelsdijck, getrouwd den 22 Meije in Sommelsd.??
Den 10 Meije Adriaen Lenardsz Canse, wr. van Lijntje Martens, wonende in Sommelsd., ende Grietje Dirx, wed. van Jonas Jacobsz, wonende in Middelharnis, getrouwd den 25 Meije in Sommelsd.
Den 15 Meije Marcus Jansz, j.g., tot Suijtland, ende Jacomijntje Henrix, j.d., van Sommelsd., beijde daer wonende, getrouwd in Sommelsd.
Den 29 Meije Jan Gerritsz, j.g., van Sommelsdijck, ende Anneke Jobs, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer wonende, getrouwd den 19 Julij in Sommelsd.
Den 7 Junij Gerrit Cornelisz, j.g., van de Corendijck, ende Eefje Henrix, wed. van Jan Jansz de Harme, beijde woonende in Sommelsdijck, getrouwd den 22 Junij in Sommelsd.
De 14 Junij Marcus Tonisz, j.g., van Sommelsdijck, ende Pieterke Marinus, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd den 23 Julij in Sommelsd.
Den 14 Junij in Middelh. Cornelis Lenardsz Vette, j.g., van Sommelsd., ende daer wonende, ende Anneke Jans, j.d., wonende in Middelharnis, getrouwd den 29 Junij in Middelh.
Den 15 Junij tot Brouwershaeven Lenard Adriaensz, wr. van Adriaenke Aertsens, van Sommelsdijck, daer wonende, ende Pieterke Adriaens, j.d., van Brouwersh., ende daer wonende, getrouwd den 18 Julij in Sommelsd.
Den 3 Julij Michiel Laurensz, wr. laest van Maike Jans, van Werckendam, ende Neelke Jacobs, wed. van Gillis Pietersz, van Vlaerdingen, beijde wonende in Sommelsd., getrouwd den 7 Septemb. In Sommelsd.
Den 12 Julij in Middelharnis Jan Lambertsz, j.g., van Sommelsd., ende Catharina Joris, j.d., van Middelharnis, getrouwd den 31 Julij in Sommelsd.
Den 3 Aug. Cornelis Tonisz, wr. van Pieterke Jans, van Schoonhove, wonende op Casant, ende Baike Henrix, wed. van Willem Cijster, van Emden, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 7 Aug. Cornelis Dircksz, wr. van Maike Roijers, van Bommenede, ende Aelke Jans, j.d. van Delftiel bij Hamburg, beijde wonende tot Sommelsd., getrouwd den 31 Aug. in Sommelsd.
Den 16 Aug. in Middelharnis Abraham Pouwelsz Timmerman, wr. van Adriaenke Corn., van Sommelsd., wonende in Middelh., ende Marike Pieters van der Welle, j.d., van Sommelsd., ende daer wonende, getrouwd den 4 Sept. in Sommelsd.
Den 21 Aug. Jan de Meijere, wr. van Maike Alebout, van Gent, soldaat onder capiteijn Johan Schaaffer, tot Steenbergen, ende Lijsbeth Gerrits, wed. lest van Pieter Lambertsz, wonende in Sommelsdijck, getrouwd den 19 Novemb. in Sommelsd.
Den 6 Septemb. in Dort Andries Joosten van Deckelen, kleermaecker, wr., van Haerlem, tot Sommelsd., ende Aeltje Jans Panis, van Bure, tot Dort, getrouwd den 5 Octob 1631 tot Dort??
Den 13 Septemb. tot Delft Johannes Meullaert, j.g., secretaris, van Sommelsdijck, ende Agneta Stevens, j.d., tot Delft, getrouwd den 7 Octob. in Sommelsd.
Den 28 Septemb. Barthelmeus Hubertsz, j.g., koperslaeger in Middelharnis, ende Anneke Cornelis, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 19 Octob. in Sommelsd.
Den 2 Octob. Aren Jacobsz, j.g., van Sommelsd., ende Grietje Goverts, j.d., van de Dussen, beijde wonende in Som., getrouwd den 19 Octob. in Sommelsd.
Den 7 Octob. Jacob Lenardsz Kolue, j.g., van Sommelsd., ende Aeltje Cornelis, van de Plaete, wed. van Pieter Jansz, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd den 30 Octob. in Sommelsd.
Pieter Tonisz, van Sommelsdijck, wed. van Neeltje Arens, wonende onder de O. T., ende Neelke Jans van Delft, wed. van Jan Cornelisz Bom, wonende in Sommelsdijck, getrouwd den 2 Novemb. in de N. Tonge
Den 12 Novemb. Cornelis Adriaensz Plokhoij, wr. van Truijtje Koene, van Sommelsdijck, ende Lijsbeth Lenards, j.d., van Sommelsd., beijde daer wonende, getrouwd den 30 Novemb.
Pieter Gillisz, wr. lest van Maike Crijns, van Sommelsdijck, ende Adriaenke Jans, wed. van Pieter Cornelisz, van Sommelsd., ende beijde daer wonende, getrouwd den 4 Decemb.
Dn 19 Novemb. Pieter Cornelisz Boschvelt, j.g., van Sommelsdijck, ende Maria Anthonis, j.d., van Willemstat, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Aert Lenardsz Kalue, j.g., van Sommelsdijck, ende Leentje Lenards, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer wonende, getrouwd in Sommelsd.
Den 8 Januarij 1632 Hubrecht Michielsz, j.g., van Sommelsdijck, wonende in Dirxland, ende Janneke Jacobs, j.d., van Sommelsdijck, daer wonende, getrouwd in Sommelsdijck
Henrick Arensz, j.g., van Sommelsdijck, ende Anneke Claes, j.d., van Goeree, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Cornelis Jacobsz, j.g., van Sommelsd., ende Agnietje Joos, j.d., van Sommelsd., beijde daer wonende, getrouwd den 22 Febr. in Sommelsd.
Den 20 Febr. in Princeland Paulus Gijsberts van Erp, j.g., van Sommelsd., ende Geertruijt Cornelis, j.d., beijde wonende in ???t Princeland, getrouwd in Princeland
Den 23 Febr. inde N. Tonge Jan Pauwelsz, j.g., wonende in Sommelsdijck, ende Dingene Cornelis, wed. van Frans Engelsz, wonende in de N. Tonge, getrouwd inde N. Tonge
Den 28 Martij Isaac Otthe van Eeuwijck, j.g. van Sommelsd., ende Bastiaentje Claes, j.d., van Dort, beijde wonende tot Sommelsdijck, getrouwd den 18 April in Sommelsdijck
Den 1 April Cornelis Jillisz, j.g., van Sommelsd., ende Willemijntje Adriaens, j.d., van Middelburgh, beijde wonende in Sommelsd., getrouwd den 2 Meije in Sommelsd.
Cornelis Iemansz, wr. van Trijn Iemans, van Dirxland, wonende op Melissant, ende Lijsbeth Thijs, wed. van Herman Marinisz, van Dirxland, wonende in Sommelsd., getrouwd den 18 April in Dirxland
Den 4 April Adriaen Cornelisz Alebeke, wr. van Wouterine Jans, van Sommelsdijck, ende Janneken Lenards, wed. van Marinus Hubertsz Breeman, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd den 27 April in Sommelsd.
Den 8 April Willem Willemsz, wr. van Klijntje Joos, van Outbeijerland, wonende in Middelharnis, ende Christine Jans, wed. van Frans van de Boogaert, van Deinsen, wonende in Sommelsd., getrouwd den 24 April in Middelh.
Den 22 April in Middelharnis Rochus Hubrechtsz, wr. van Soetje Marcus, van Zierikzee, ende Lijsbeth Martens, j.d., van Sommelsd., ende daer wonende, getrouwd in Middelharnis
Den 24 April Steven Cornelisz, j.g., van Sommelsd., ende Maike Henrix, j.d., van Goeree, beijde wonende in Sommelsd., getrouwd den 9 Meije in Sommelsd.
Den 22 April in Dordrecht mr. Adriaen Jansz Cruijf, j.m., wonende in Sommelsd., ende Zijtken Cornelis Jansdr, wonende tot Dordrecht, getrouwd in Dort
Den 8 Meije in Middelharnis Jacob Pietersz, wr. lest van Catelijntje Pieters, ende Claertje Laurens, wed. van Gideon Boogaert, getrouwd in Sommelsd.
Den 24 Junij Jan Jacobsz van Hove, j.g., van Sommelsd., ende Maike Adriaens, j.d., van Asperen, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 12 Julij in Middelharnis Willem Tonisz, j.g., van Dirxlant, wonende in Middelharnis, ende Stoffelijntje Jans, j.d., van Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 29 Julij inde N. Tonge Claes Antonisz, wr. van Adriaentje Adriaens, wonende in Sommelsd., ende Willemke Aelbrechts, wed. van Jasper Jansz, wonende inde N. Tonge, getrouwd inde N. Tonge
Den 5 Aug. Willem Jacobsz Kortgemet, j.g., van Middelburgh, ende Maike Jacobs van Westen, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 16 Septemb. Jan Claesz, wr. van Martijntje Martens, van Didmars, wonende in Sommelsd., ende Gerritje Jans, j.d., wt het Sticht van Munster, wonende in Sommelsd., getrouwd in Middelharnis
Dirck Hugensz, j.m, van Sommelsd., ende Maike Jacobs, j.d., van Melissant, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd den 14 Octob. in Sommelsd.
Den 30 Septemb. Hubert Dircksz Kouwenaars, j.g., van Goeree, ende daer wonende, met Pieternelle Barents, j.d., van Nieuwerkercke, wonende in Sommelsdijck, getrouwd den 14 Novemb. tot Goeree
Den 2 Octob. inde Plaete Marinus Marinusz Breeman, j.g., van Sommelsd., ende daer woonachtich, ende Trijntje Ariaens, j.d., vanden Bommel, ende daer woonachtich, getrouwd den 26 Octob. in Sommelsdijck
Den 14 Octob. Boelhouwer Jacobsz, j.g., van Abbenbroeck, ende Elijsabeth Lambrechts, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 9 Decemb. in Sommelsd.
Den 18 Novemb. Aert Huge, j.m., van Sommelsdijck, ende Maike Cornelis, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 5 Decemb. in Sommelsd.
Den 19 Novemb. tot Geertruijdenbergh Antoni Philipsz, wr. van Hubertije Willems, van Bergen op Zoom, wonende in Sommelsd., met Berbel Simons Vinck, j.d., van Geertruijdenberg, ende daer wonende, getrouwd den 5 December tot Geertruijdenbergh
Den 25 Novemb. Cornelis Jansz, j.g., van Sommelsdijck, ende Barbelke Aelbrechts, j.d., van ontrent Maestricht, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 12 Decemb. in Sommelsd.
Cornelis Hermansz, j.g., van Maeseland, ende daer wonende, ende Sara Cornelis, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 10 Decemb. inde N. Tonge voor de wet Adriaen Claesz, j.g., van Sommelsd., ende Janneke Marinus, j.d., van de N. Tonge, beijde daer wonende, getrouwd inde N. Tonge
Anno 1633 den 8 Januarij Gerrit Engelbrechtsz, j.g., van de Briel, ende Adriaentje Barthelmeus, j.d., van Sommelsd., beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 20 Januarij Abraham Cornelisz Timmerman, wr. van Tijske Pauwels, van Sommelsd., ende Sara Hendrix, wed. lest van Abraham Isaacsz, van Antwerpen, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd den 8 Febr. in Sommelsd.
Jasper Jacobsz, wr. van Janneken Martens, van Sommelsdijck, ende Janneke Jans, wed. van Cornelis Gerritsz, van Sommelsd., beijde daer wonende, getrouwd den 13 Febr. in Sommelsd.
Den 19 Martij in Middelharnis Cornelis Pietersz Cooman, j.g., van Sommelsd., ende Cornelia de Roij, j.d., van Middelharnis, getrouwd den 3 April in Middelharnis
Den 1 April in Middelharnis Lenard Simonsz, j.g., van Middelharnis, ende Maike Arens, wed. van Michiel Verheule, van Sommelsd., ende daer woonende, getrouwd in Middelh.
Den 2 April Gabriel Jansz, j.g., van Delft, ende Elisabeth Isebrands, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 17 April in Sommelsd.
Den 10 April Lenard Martensz, laeckenkooper, wr. van Janneke Matheus, van Zuijtland, ende daer woonachtich, ende Maike Jacobs Kluft, j.d., van Klinckerland, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Zuijtland
Den April tot Dordrecht Dirck Jansz, botelier op het schip van capiteijn Pieter Willemsz, j.g., van ??Dordrecht, ende Sara Willems, van Sommelsdijck, wed. van Jan Dircksz, wagenmaecker, woonende tot Dordrecht, getrouwd tot Dordrecht
Den 14 April Henrick Jansz, wr. van Anneke Jans, van Eeckeren, wonende in Sommelsdijck, ende Grietje Jacobs, wed. van Cornelis Jacobsz, van Heemstee, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Den 16 April in Dirxland Jan Dingemansz, wr. van Neelke Harrents, wonende in Sommelsd., ende Maike Jans, j.d., van Sommelsd., wonende in Dirxland, getrouwd in Dirckslant
Den 11 April Dordrecht Isaac Jansz Cruijslander, j.g., van Dirxland, wonende tot Sommelsdijck, ende Cornelia de Loutere, j.d., van Dordrecht, getrouwd tot Dordrecht
Den 5 Maij Dingeman Cornelisz, j.g., van Besoijen, ende Amerentiana Cornelis Alebeke, j.d., van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Esdras Cornelisz, j.g., van Sommelsdijck, ende Willemke Lenards, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
In Dirxland 18 Junij Lenart Arensz, j.g., van Dirxland, ende Adriaentje ??Lenarts, j.d., van Sommelsd., getrouwd 10 Julij in Sommelsd
Den 26 Junij int Oudorp in Noortholland Jan Arensz, j.g., van Sommelsd., ende Grietje Cornelis, j.d., van het Oudorp in Noortholland, getrouwd int Oudorp in Noortholland
Den 1 Julij Joris van der Steen, wed. van Tanneke Cornelis Wittes, van Middelburgh, wonende in Dirxlant, ende Jacomijntje Cornelis Boschvelt, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Dirxland
Den 28 Julij tot Delft Theodorus Masius, j.m., doctor in de medicine, van Amersfoort, wonende tot Sommelsd., ende joffrouw Anna van Oldenburgh, wonende tot Delft, getrouwd in Sommelsd.
Den 10 Septemb. in Middelharnis Ariaen Jansz Stapel, j.g., van Heenvliet, ende Catalijntje Jans., j.d., van Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Den 8 Octob. met ene voorgaende blijckende wettelijcke acte van dato den 20 Septemb. 1633 gepasseert voor notaris ende getuigen tot Amsteldam van den dood van den man des bruijdts, overleden offe getrouwt in Oostindie, ende was des notaris naem Geerlof Gillisse selven
Wouter Jansz, j.g., van Dirxland, ende daer wonende, ende Maike Lamberts, wed. van Cornelis Danckersz, van Sommelsdijck, ende daer wonende, getrouwd in Sommelsdijck 31 Octob.
Den 10 Octob. Henrick Koene, wr. van Toontje Willems, van de O. Tonge, woonachtich in Plaetse land, ende Aelke Cornelis, wed. lest van Jacob Lenardsz Kolue, van de Stat, wonende onder de heerlijckh. van Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd. 3 ??Novemb.
Den 27 Octob. tot Leiden Johannes Vroese, doctor inde medicine, tot Sommelsdijck, wr. van Elisabeth van der Waer, ende Anneke Frederix van Leensvelt, j.d., wonende tot Leiden, getrouwd den 20 Novemb. tot Leiden??
Den 29 Octob. tot Schoonhove Michiel Stoffelsz van de Ree, j.g., van Sommelsd., ende Geertruijt Claes Segwart, j.d., van Schoonhove, getrouwd den 20 Novemb. tot Schoonhove
Den 17 Octob. 1633 tot Bergen op Zoom ondertrout ende geboden gegaen Adriaen Lievensz, j.m., van Reimerswael, ende Fransienken Frans, j.d., van Bergen op Zoom, getrouwd den 10 Novemb. in Sommelsd.
Den 24 Novemb. Adriaen Pietersz, j.g., van ?land, ende Maike Jobs, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 5 Jan. 1633 in Sommelsd.
Den 15 Decemb. Pieter Gillisz, wr. van Anneke Lievens, vande O. Tonge, ende daer wonende, ende Maike Cornelis, wed. van Jan Simonsz, van Sommelsd., ende daer wonende, getrouwd inde O. Tonge den 8 Jan. 1634
Anno 1634 den 5 Januarij Cornelis Jacobsz Ronge, j.g., van Geervliet, wonende in Middelharnis, ende Hesther Cornelis, j.d., van Sommelsd., ende daer wonende, getrouwd in Sommelsd.
Den 26 Januarij Cornelis Claesz Tin, j.g., van Sommelsdijck, ende Neelke Cornelis Boschvelt, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonende, getrouwd in Sommelsd. den 28 Febr.
Den 23 Febr. Tonis Tonisz, j.g., van Sommelsd., ende daer wonende, ende Pieternelle Pieters, j.d., van ?, wonende in Sommelsd., getrouwd den 16 Martij in Sommelsd.
Den 12 Martij Willem Willemsz de Rooij, j.g., van Middelharnis, ende Clijntje Lenards, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 16 Martij Jan Marinisz van der Daf, j.g., van Sommelsd., ende Cornelia Abrahams, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer wonende, getrouwd den 28 April in Sommelsd.
Den 6 April Jacob Cornelisz, j.m., van Brouwershaeven, ende Janneke Joos, wed. van Jan Claasz, van Sommelsdijck, ende beijde daer wonende, getrouwd in Sommelsd.
Den 15 April in Middelharnis Jacob Jansz Lose, j.g., van Middelharnis, ende Cijtje Jans, j.d., van Heeckelinge, wonende in Sommelsd., getrouwd in Middelharnis
Den 22 April Jaques Pietersz, wr. van Lijntje Pieters, van St. Martensdijck, ende Geertruijt Jans, j.d., van Roermond, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 10 Maij Jan Leunisz, j.g., van de O. T., ende Maike Huberts, wed. van Jacob Thomasz, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 22 Junij in Sommelsd.
Den 12 op de Stat Marten Piersz, wr. van Trijntje Pieters, wonende in Sommelsd., ende Adriaentje Gillis, wed. van Jan Jacobsz, wonende op de Stat, getrouwd den 5 Junij in Sommelsd.
Den 24 Maij Elias Tonisz, j.g., van Sommelsd., ende Aeghje Gerrits, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 11 Junij in Sommelsd.
Den 25 Meij inde N. Tonge Pieter Pietersz Groenenboer, wr. van Grietgen Baltens, ende Willemintje Cornelis, wed. van Cornelis Jan Melisz, wonende in Sommelsd., getrouwd den 18 Junij voor de wet
Den 1 Junij Aren Bastiaensz, j.g., van Sommelsd., ende Sijntje Tonisz, j.d., van Sommelsd, beijde daer woonachtich, getrouwd den 22 Junij in Sommelsd.
Pieter Cornelisz Vet, j.g., van Oosterhout, ende Cornelia Jans, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 25 Junij in Sommelsd.
Den 17 Junij Jan Arensz, wr. van Lijsbeth Cornelis, van Sommelsdijck, ende Arentje Cornelis, wed. van Tobias Arensz, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 2 Julij in Middelharnis na de bedieninge des avontm. in dese gemeente
Den 29 Junij Claes Abrahamsz, j.g., van Sommelsdijck, ende Arentje Arents, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 16 Julij in Sommelsd.
Den 19 Julij in Middelharnis Pieter Cornelisz Welle, wr. van Grietje Dirx, wonende in Sommelsdijck, ende Jacomijntje Jans, j.d., van Beuningen in Gelderlant, wonende in Middelharnis, getrouwd den 6 Aug. in Sommelsd.
Den 12 Aug. Adriaen Philipsz, wr. van Trijntje Huberts, van Zierikzee, ende Leentje Marinus, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 30 Septemb.
Den 19 Aug. Adriaen Baltensz Castelein, j.g., van Goeree, ende Maike Jans, wed. lest van Gillis Bolijn, van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 12 Septemb.
Den 15 Aug. in Spijckenisse Dingeman Gerritsz van Goederheijde, j.g., van Sommelsd., ende Maria Cornelis Verschueringh, j.d., van Spijckenisse, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 10 Septemb. in Spijckenisse
Den 12 Aug. in Vossemaer Stoffel Gerritsz, j.g., van Sommelsdijck, ende Anneke Claes, wed. van Joos Jansz, van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd den 12 Octob. in Sommelsd.??
Den 26 Aug. Jacob Andriesz, j.g., van Middelharnis, ende daer woonachtich, ende Trijntje Jans, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 30 Septemb. inde O. Tonge Lenard Baltensz Castelein, j.g., van Goeree, wonende in Sommelsdijck, ende Leentje Lenards, wed. van Jan Jansz de Jonge, wonende inde O. Tonge, getrouwd den 29 Octob. inde O. Tonge
Den 7 Octob. Jan Cornelisz, j.g., van Middelburgh, ende Christiaentje Cors, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 26 October in Sommelsd.
Gillis Joosz, j.g., van Delft, ende daer wonende, ende Janneke Cornelis van Machele, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 28 Octob. inde N. Tonge Gillis Lievensz, wr. van Willemijntje Lenards, ende Janneke Marinus, j.d., vande O. Tonge, beijde woonachtich inde N. Tonge, getrouwd inde N. Tonge
Den 14 Decemb. Lenard Lenardsz, wr. van Maike Lamberts, van Sommelsdijck, ende Elisabeth Arens, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Anno 1635 den 18 Januarij Cornelis Waelinck, wr. van Lijntje Henrix, van Spijckenisse, ende Betje Jaques, j.d., van Zierikzee, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 3 Martij Dirck Cornelisz Haege, wr. lest van Adriaenke Tonis, van Dordrecht, ende Catarina Simons, wed. van Gerbrant Adriaensz Nieuwewerf, van Diest, beijde wonende in Sommelsd., getrouwd den 19 Martij in Sommelsd.
Cornelis Jansz van der Schilt, j.g., van Sommelsdijck, ende Maike Henrix, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 24 in Sommelsd.
Den 8 Martij Pieter Korsz van Leewen, wr. van Maike Hermans, van de N. Tonge, ende Pieterke Iemans, j.d., van Sommelsd., ende beide daer woonachtich, getrouwd den 24 in Sommelsd.
Bastiaen Arensz, j.g., van Dirxland, ende daer wonende, ende Gerritje Pieters, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 23 Martij Cornelis Bouwensz, wr. van Anneke Cornelis, vande Corendijck, ende Dingene Gerrits, wed. van Henrick Martensz, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 9 April in Sommelsd.

Den 24 Martij in Dirxland Job Arentsz, wr. van Anneke Pieters, van Sommelsd., ende daer wonende, ende Arentje Arents, j.d., van Dirxland, daer wonende, getrouwd den 9 April in Sommelsd.
Den 24 Martij in Middelharnis Lenart Philips, j.g., van Sommelsdijck, ende Soetje Jobs, van Middelharnis, getrouwd den 6 Meij in Sommelsd.
Den 6 April Cornelis Dircksz, j.g., van Sommelsd., ende Martijntje Pieters, j.d., van de Corendijck, ende beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 29 April in Sommelsd.
Dn 14 April Abraham Claesz Backer, wr. lest van Neelke Cornelis, van Sommelsdijck, ende Eva Laurens, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd den 29 April in Sommelsd.
Aren Jacobsz Backer, wr. van Beatrijs Willems, van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, ende Adriaenke Cornelis, wr. van Cornelis Jansz Paeijs, van Goeree, wonende ??onder de heerlijcheijd vande N. Tonge, getrouwd den 29 April in Sommelsd.
Pieter Stevensz, j.g., van Dordrecht, wonende in Sommelsdijck, ende Aeltje Cornelis, j.d., van Besoijen, mede woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 6 Meije in Sommelsd.
Tonis Jansz, j.g. van Sommelsdijck, ende Rochisje Henrix, j.d., van Suijtland, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 3 Meije in Sommelsd.
Lenard Arensz, j.g. van Sommelsdijck, ende Lijsbeth Henrix, j.d., van Geertruijdenbergh, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 6 Meije in Sommelsd.
Jan Willemsz Kraenen, j.m., vande N. Tonge, ende Anneke Jans, j.d., van Sommelsdijck, getrouwd den 10 Meije in Sommelsd.
Den 2 Junij in Outbeijerland Gerart Barentsz, j.g., van Sommelsd., ende Lijntje Jans, j.d., van Outbeijerland, getrouwd in Outbeijerland
Den 29 Junij Jan Arensz, j.g. van Sommelsdijck, ende Maike Joos, j.d., van het Santerbuijten, wonende inden Ouden bosch, gestorven voor den trouwdagh
Den 19 Julij David Jorisz, wr. van Pietertje Claes van der Vere, woonachtich tot Westkappel, ende Adriaenke Cornelis, wed. van Jan Jansz Knol, van Geervliet, wonende tot Sommelsdijck, getrouwd den 26 Aug. in Sommelsd.
Tot Rotterdam Jan Jansz, j.g., van Sommelsdijck, ende Jacomijntje Rochus, j.d., van Sommelsd., getrouwd tot Rotterdam
Den 29 Julij Lenard Aarensz, j.g., van Suijtland, ende daer woonachtich, ende Jacomijntje Tonis, j.d., van Sommelsd., getrouwd in Suijtland
In Middelharnis Jacob Jansz, j.m., van Middelharnis, ende Maike Philips, j.d., van Sommelsdijck, getrouwd in Middelh.
In Dirxland 27 Octob. 1635 Jan Marinisz, wr. van Maaike Lenards, van Sommelsd., ende Christijntje Pauwels, j.d., van Borken in Westphale, getrouwd den 20 Novemb. in Sommelsd.
Den 22 Novemb. Hubrecht Balthensz, wr. van Adriaenke Aerts, van Middelharnis, ende Stijntje Gerrits, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich
Den 8 Novemb. Christiaen Arensz, j.m., van Herkinge, ende Anneke Marinus Boermans, van Sommelsdijck, getrouwd den 1 Jan. 1636 in Sommelsd.
Den 5 Januarij anno 1636 Simon Willemsz van der Lit, wr. van Aertje Cornelis, geboortich van Lis, ende Grietje Cornelis van der Welle, wed. van Lenard Jansz de Lange, van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsdijck
Den 10 Januarij Aelbrecht Jansz, j.m., van Sommelsdijck, ende Grietje Gijsberts, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 15 Martij Witte Cornelis Wittesz, j.m., van Dirxland, dijckgraeve van Roxenisse, wonende in Dirxland, ende Adriana Pauwels Drijsmans, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd den 1 April in Sommelsd.
Den 13 Martij in Dordrecht Jacob Aertsz Baene, j.m., van Sommelsd., ende daer woonende, ende Janneke de Loutere Jansdr, van Dordrecht, ende daer woonende, getrouwd den 1 April tot Dordrecht
Den 12 April in Middelh. Jacob Gerritsz, j.g., van Simonshaeven, ende Tanneke Henrix, j.d., van Middelh.??
Den 17 April Jan Paschiersz, wr. van Claertje Claes, van Goeree, ende daer woonachtich, ende Tanneke Bastiaens, wed. van Aren Huge, van Sommelsd., ende daer wonende, getrouwd den 4 Meije in Sommelsd.
Den 19 April Cornelis Pietersz van der Merve, j.m., van de Corendijck, ende daer woonachtich, ende Neelke Jans, j.d., van Sommelsdijckse land, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd inde Korendijck
Den 17 Meij Jasper Arensz, j.m., van Sommelsdijck, ende Willemtje Isaax, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsdijck
Den 5 Julij Jan Barentsz, j.m., van Sommelsd., ende Barendine Corstiaens, j.d., van Nieuwerkerck in Duiveland, beide woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 27 Julij in Sommelsd.
Cornelis Jacobsz, wr. van Hester Cornelis, van Geervliet, ende Gerritje Jacobs, j.d., van Sommelsd., beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 20 Julij in Sommelsd.
Den 12 Julij in Suijtland Jan Engelbrechtsz, j.g., van Suijtland, ende Neelke Cornelis Holdertwt, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer wonende, getrouwd den 27 Julij in Sommelsd.
Den 8 Aug. inde O. Tonge Henrick Egge, j.m., j.m., van de O. Tonge, ende Janneke Carels, j.d., van der Goes, beijde woonachtich inde O. Tonge, getrouwd den 31 Aug. inde O. Tonge
Den 23 Aug. inde N. Tonge Jan Cornelisz, wr. van Commertje Dingemans, wonende inde N. Tonge, ende Maike Cornelis, j.d., van het Oude dorp, wonende in Sommelsdijck, getrouwd den 7 Septemb. in Sommelsd.
Den 13 Septemb. Henrick Marcusz van den Brande, j.m., van Rotterdam, ende Maike Cornelis, j.d., vande Plaete, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 20 Septemb. Lenard Lenardsz, j.m., van den Nieuwenhoorn, wonende op Hellevoetse Sluijs, ende Dirrickje Jacobs, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 9 Octob. Cornelis Arensz, j.m., van Ouden hoorn, ende Arentje Cornelis, j.d., van Sommels., ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 6 Novemb. Pieter Martensz de Sauere, wr. lest van Jacomijntje Mathijs, van Zierikzee, predicant in Bruinisse b???oosten Duivelant, ende Sara Hubrechts, j.d., van St. Anneland, wonende in Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 13 Novemb. Lenard Lambertsz, j.m., van Vlaerdinge, ende daer woonachtich, ende Neelke Dingemans, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 20 Decemb. Tonis Jansz Spaenjaert, wr. van Arentje Cornelis, van Sommelsd., wonende inde N. Tonge, ende Anneke Jacobs Kanse, wed. van Hubrecht Michielsz, van Sommelsdijck, ende hier woonachtich, getrouwd inde N. Tonge
Den 31 Januarij anno 1637 Jan Lenardsz, j.g., van Sommelsdijck, ende Anneke Claes de Ridders, j.d., van Leiden, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 14 Febr. Clement Adriaensz, wr. lest van Debora Jans, van Rimmerswaele, ende Jacomijntje Arens, j.d., van Suijtland, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Dirxland
Den 21 Febr. Adriaen Lenardsz Kolue, wr. van Leentje Pieters, van Sommelsdijck, ende Adriaenke Oths van Eeuwijck, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd den 8 Martij in Sommelsd.
Lambert Jansz van Naples, j.m., ende Neelke Iemans, j.d., van Sommelsdijck, beijde hier woonachtich, getrouwd den 8 Martij in Sommelsd.
Den 21 Martij in Dirxland Pieter Jacobsz Rootsant, wr. van Tanneke Willems, wonende op Herckinge, ende Maike Pieters, j.d., van de Korendijck, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Dirxland
Den 26 Martij Willem Jorisz, j.g., van Lillo, wonende op het fort van St. Alme, ende Janneke Aerts, j.d., wt de polder van Naeme, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Henrick Adriaensz, j.g., van Sommelsdijck, ende Cornelia Adriaensz, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 20 Junij Lenard Cornelisz Holdertwt, wr. van Beatris Jan Rats, van Sommelsd., ende daer wonende, ende Adriaenke Engelbrechts, j.d., van Suijtland, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 20 Junij Cornelis Woutersz Breeman, wr. van Catelijntje Huge, van Sommelsd., wonende inde Plaete, ende Lijdia Hubrechts, wr. van Jan Corstraet, van St. Anneland, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.??
Den 27 Junij Wouter Jacobsz Arckenbout, wr. van Grietje Abrahams, van Sommelsd., ende Maike Claes Thins, van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 28 Junij inde O. Tonge Gillis Pietersz, wr. van Nelleke Barents, wonende in Sommelsd., ende Marike Gillis, wed. van Adriaen Henricks, wonende inde O. Tonge, getrouwd in Sommelsd.
Den 3 Julij Pauwels Pauwelsz Le Jour, wr. van Cijtje Arens, van Sommelsd., ende Dirckje Dircx, van Middelharnis, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 1 Aug. Lenard Lenardsz, wr. lest van Lijsbeth Arens, van Sommelsd., ende Maike Cornelis, wed., van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 17 Octob. Cornelis Jansz Vat, wr. van Maike Pieters, van Sommelsd., ende Magdalena Joos, wed. van Jan Andriesz, van den Briel, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.??
Den 1 Novemb. Jan Marinisz Breeman, j.m., van Sommelsdijck, ende Klijntje Jacobs, wed. van Cornelis Stevens, van de N. Tonge, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 17 Novemb. In Sommelsd.
Den 14 Novemb. op de Stat Henric Arentsz, wr. van Anneke Claes, ende Leentje Jacobs, j.d., van de Stat, getrouwd in Sommelsd.
Den 23 Novemb. in Middelharnis Samuel Fierens, wr. van Teuntje Joos, ende Anneke Marcus Griffens, wed. van Jeremias Hennekart, getrouwd den 29 Novemb. in de N. Tonge
Den 3 Decemb. Lowijs Hubertsz, j.m., van Sommelsd., ende Adriaenke Pieters, j.d., van ???t Haegie, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 27 in Sommelsd.
Den 5 Decemb. Jacob Adriaensz, j.m., van Sommelsdijck, ende Maike Maertens, j.d., van de Plaete, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd., nota fugit loco
Den 10 Decemb. Jan Lenardsz Nieuwedijck, j.m., van Nieuwenhoorn, ende Catarine Jacobs, j.d., van Delft, beijde woonachtich in Sommelsd.
Den 26 Decemb. met attestatie van de Oude Tonge getrout Pieter Thomasz, j.m., van Kempen, ende Neeltje Jans, wed. van Guliam ?, wonende in Dirxland, getrouwd in Sommelsd.
Den 16 Januarij 1638 D. Isaacus Stamperius, doctor inde medicine, j.m., van Elckerzee, woonachtich in Sommelsd., ende Maetjen Arents, j.d., van Herkinge, woonachtich in Dirxland, getrouwd den 2 Martij in Sommelsd.
Den 13 Februarij Abraham Marinisz van der Daf, j.m., ende Arentje Arens, j.d., beijde van Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 21 Febr. Tonis Jacobsz van Houve, j.m., van Sommelsd., ende Arentje Faes, j.d., van Middelharnis, getrouwd in Sommelsd.
Den 6 Martij Michiel Jacobsz, j.m., van Delft, ende Nelleke Jans, wed. van Cornelis Rochisz, van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 6 April in Sommelsd.
Cornelis Crijnsz, j.m., van Colijnsplaete, ende daer woonachtich, met Leentjen Arens, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd den 5 April in Sommelsd.
Den 13 Martij Matheus van Dalen, j.m., van de Plaete, met Maria Gijsberts van der Daf, j.d., van Steenberge, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd den 6 April in Sommelsd.
In Middelharnis 13 Martij Jan Cornelisz Kip, wed. van Grietje Jans, ende Chrijstijntje Henrix, j.d., van Sommelsdijck, getrouwd in Middelharnis
Den 2 Martij Willem Pietersz Welle, j.m., van Sommelsd., ende Grietje Gouvers, wed. van Aren Jacobsz Grootevloo, van den Dusse, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd. 22 April
Den 27 Martij tot Hoorn Abraham Cornelisz van den Houte, wr. van Sommelsdijck, ende daer woonende, ende Trijn Jans, wed. van Hoorn, ende daer wonende, getrouwd in Sommelsdijck
Den 17 April Adriaen Philipsz Schijve, wr. lest van Leentje Marinis, van Zierikzee, ende Maike Henrix, wed. van Cornelis Jansz, van Sommelsdijjck, ende beijde daer woonende, getrouwd in Sommelsd.
Den 24 April Pieter Jansz, wr., van Cijntje Willems, van Sommelsdijck, ende Lijsbeth Pieters van Cuijk, j.d. van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd. 13 Maij
Den 15 Maij Jan Rijcke, j.m., van Sommelsdijck, ende Adriana Cornelis Boschvelt, j.d., van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 22 Meije Aren Arensz Meulenaer, j.m., van Sommelsdijck, ende Leentje Jacobs, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd den 13 Junij in Sommelsd.
Den 29 Meije Pieter Gielisz, wr. van Arentje Jans, van Sommelsdijck, ende Maike Thijs, wed. van Hans Tonisz Trommel, van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd den 13 Junij in Sommelsd.
Cornelis Krijne Corenhave, j.m., van der Goude, ende daer woonachtich, ende Adriaenke Martens, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd. 20 Junij
Den 12 Junij Jacob Aertsens, wr. van Maike Laurens, van Sommelsdijck, wonende op Hellevoetsluijs, ende Elsje Henrix, wed. van Gerrit Cornelisz, van Amsteldam, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.??
Den 26 Junij Jan Andriesz Spaenjaert, j.m., van Middelharnis, ende daer woonachtich, ende Maike Cornelis Koomans, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 17 Julij in Dirxland Jan Aertsz, j.m., van Dirxland, ende Maike Arents, j.d., van de O. Tonge, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Dirxland 22 Aug.
Den 7 Aug. Jan Martensz van Reen, j.m., ??van ?, ende Toontje Gerrits, j.d., van Goeree, beijde woonachtich in Sommelsdijck
Den 14 Aug. Claes Dircksz, j.m., van Heintjessant, wonende in de heerlijcheijd van Middelharnis, ende Adriaenke Commers, j.d., van Goeree, wonende onder de heerlijcheijd van Sommelsdijck, getrouwd inde O. Tonge 10 Oct.??
Den 26 Aug. in Middelharnis mr. Abr. De Ridder, wr. van Grietje Cornelis, wonende in Middelharnis, ende Maria Francoijs van Geelbergen, wed. van Joost Tonisz, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Middelharnis
Den 4 Septemb. In Dirxland Willem Philipsz, j.m., van Bommenede, wonende in Sommelsdijck, ende Maetje Jans, j.d., van Dirxland, ende daer wonende, getrouwd in Dirxland
Den 1 Octob. Willem Adriaensz de Vrome, wr. van Anneke Anthonis, van Leuven, ende daer woonachtich, ende Adriaenke Pieters van Willemstat, wed. van Jan Willemsz Flore, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck in Octobris
Den 8 Octob. Jacob Jansz, j.m., van Ouwerkercke in Seeland, ende daer woonachtich, ende Maike Pieters, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd 31 Octob. in Sommelsd.
Den 6 Octob. Hendrick Marcusz van den Brande, wr. van Maike Cornelis, van Rotterdam, ende Neelke Arens, j.d., van Middelh., beijde woonachtich in Sommelsdijnck, getrouwd in Sommelsd.
Den 4 Novemb. Jan Gijsbertsz Joncker, j.m., van Outbeijerland, ende Anneke Engelbrechts, j.d., van den Briel, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 20 Novemb. Jan Pietersz, j.m., van Heintjessant, wonende in de Nieuwen Oostmoer, ende Lijsbeth Commers, j.d., van Goeree, wonende in de Nieuwen Oostmoer, getrouwd op de Stat??
Den 30 Decemb. Arnoldus Stamperius, j.m., van Elckerzee, bedienaer des ? tot Noortgouwe, ende Janneken Brands, j.d., van Zierikzee, ende daer woonachtich, getrouwd den 25 Januarij 1639 tot ZXierikzee
Anno 1639 den 20 Jan. inde Plaete Willem Jobsz, wr. vande Plaete, woonachtich onder de heerlijcheijt van Sommelsd., ende Maike Jans, wed. vande Plaete, ende daer woonende, getrouwd inde Plaete
Den ??? inde Plaete Wouter Lenardsz van Duijndam, j.m., van Sommelsd., ende Susanneke Cornelis, j.d., van Dirxland, getrouwd inde Plaete 3 Apr.
Den 26 Febr. Aren Cornelisz, j.m., van Zuijtland, ende Janneke Gillis, j.d., van Sommelsdijck, ende beijde daer woonachtich, getrouwd den 17 Martij in Sommelsd.
Den 10 Martij Baerent Plochoij, wr. van Jacomijntje Cents, van Sommelsdijck, ende Josijntje Joos, j.d., van Reinisse, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 31 Martij in Sommelsd.
Den 19 Martij Andries Jansz, j.m., van Middelharnis, ende daer woonachtich, met Maike Jans, j.d., van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 12 Apr. in Sommelsd.
Den 11 Martij in Suijtland Pieter Adriaensz, j.m., van Outbeijerland, ende Jacomijntje Teunis, wed. van Lenard Adriaensz, wonende in Suijtland, getrouwd in Suijtland??
Den 31 Martij mr. Adriaen Kruijf, wr. van Cijtje Cornelis, van Dord, ende Janneke Marinis, wed. van Gillis Lievensz, vande O. Tonge, beijde woonachtich in Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 2 April Dirck Arensz, wr. van Anneken Jacobs, van Goeree, ende Celeken Willems, wed. van Herman Philipsz, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 16 April Michiel Willemsz Wutligger, j.m., van Zierikzee, ende Sara Jans, j.d., van Sommelsdijck, beijde daer woonachtich, getrouwd den 12 Maij in Sommelsd.
Den 14 April op de Stat Barthelmeus Hubrechtsz van der Stelt, wr. van Anneke Cornelis, ende Maike Willems, j.d., van de Stat, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 12 Maij in Sommelsd.
Den 30 April Gillis Jansz, wr. van Anneke Jans, in Mijnsheerenland van Moerkercke, ende Susanna Thomas, wed. van Joris de Straetmaecker, van Rotterdam, wonende in Sommelsdijck, getrouwd in Mijnsheerenland
Den 16 Maij Willem Barthelmeus, wr. van Maria Philips, van Douveren in Artoijs, ende Toonke Paschiers, j.d., van Sommelsd., ende beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Den 12 Julij in den Briel Willem Vriese van Westerwijck, ende Sijtje Jans, wed. van Lenard Cornelis, getrouwd in den Briel
Den 23 Julij Willem Tonisz, j.m., van Sommelsd., ende Adriaenke Philips, j.d., van Sommelsd., beijde daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd.
Andries Pietersz, j.m., van Lis, wonende op de Stat, ende Aelke Commers, j.d., van Dirxland, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd op de Stat
10 Aug. 1639 tot Vlaerdinge Cornelis Harmans, wr. tot Sommelsd., ende Anneke Cornelis, wed. tot Vlaerdinge, getrouwd tot Vlaerdinge
20 Aug. inde N. Tonge Jacob Cornelisz Hoogewerf, wr. van Maike Witte, wonende inde N. Tonge, ende Maria Baene, j.d., van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsd. 22 Septemb.
Den 10 Septemb. Lieven Jobsz, j.m., van Rimmerswaele, ende Anneke Thomas, j.d., van den Briel, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Den 17 Septemb. Pieter Arensz, j.m., van de Plaete, ende Grietje Corstiaens, j.d., van Nieuwerkercke in Duiveland, beijde hier woonachtich, getrouwd in Sommelsdijck
Den 14 Septemb. tot Breda Lodewijck Bastiaensz, j.m., van Breda, ende Jacomijntje Cornelis, j.d., van Sommelsdijck, getrouwd in Breda??
Den 9 Novemb. Krijn Gillisz, j.m., van Goeree, ende Maike Tonis van Steenhuijsen, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd. 24 Nov.
Den 12 Novemb. Tonis Pietersz van den Ende, j.m., tot den Nieuwenhoorn, ende Henrixie Marinus, wed. lest van Hugo Jacobs woonachtich in Sommelsdijjck, getrouwd in Sommelsd.
Den 26 Novemb. Cornelis Jacobsz, j.m., van Sommelsdijck, ende Eva Laurens, wed. van Abraham Claesz, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Jan Willemsz, wr. van Dirxland, ende daer wonende, ende Janneke Jans, wed. van Oestelgen, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 3 Decemb. Abraham Cornelisz Doornheijn, secretaris van Melissand, wr. lest van Krijntje van der Hoeck, van Dirxland, ende daer wonende, ende Adriaenke Cornelis Tins, van Sommelsdijck, ende daer woonachtich, getrouwd in Sommelsdijck
Den 28 in Oudbeijerland Geraerd Arentsz van der Kers, j.m., van Outbeijerland, ende Anneke Jans, j.d., van Haerlem, woonende in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Anno 1640 den 18 Febr. in Middelh. Henrick Arensz de Bode, j.m., van Brouwershaeven, wonende in Middelharnis, ende Janneke Jans, wed. van Michiel Bastiaensz
Den 18 Febr. op de Stat Jan Pietersz, j.m., met Soetje Jans, j.d., wonende op de Stat ende het gebiet van Sommeldijck, getrouwd op de Stat 18 Martij??
Den 4 Martij Johannes Pietersz, j.m., van Sommelsd, ende Huijchwijff Arens, j.d., van Sommelsd., getrouwd in Sommelsd.
Den 17 Martij Cornelis Abrahamsz van den Houten, j.m., ende Anneke Pieters van der Dafs, j.d., beijde van Sommelsd., ende daer woonachtich, getrouwd den 10 April in Sommelsd.
Den 14 April Jan Frankisz, wr. van Neelke Bruijns, van Middelharnis, ende daer woonachtich, ende Stijntje Cornelis, van Melissant, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 24 Maij Philips Verquinij, j.m., van Woerden, woonachtich tot Rotterdam, ende Ampelonia van der Burgh, j.d., van Maeslandse Sluijs, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 2 Junij Simon Lenardsz Duijndam, j.m., van Sommelsdijck, ende Janneke Claes, j.d., van het Oudedorp, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsd.
Den 23 Junij Hubrecht Gillisz, j.m., van Sommelsdijck, ende Janneke Jobs, j.d., van Rimmerswaele, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 15 Julij in Middelharnis in den dienst des herders al daer in afwesen D. J. Ridders??
Den 18 Aug. Sebastiaen Denijsz Ronge, j.m., van Steenberge, ende daer woonachtich, ende Elisabeth van Daelen, j.d., vande Plaete, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck
Den 25 Aug. in Dirxland Jacob Aertsz, wr. van Janneke de Louter, met Cornelia Arents, j.d., van Dirxland, getrouwd in Dirckxlandt
Den 27 October 1640 Thomas Arentsz Doij, j.m., van Sommelsdijck, ende Arijantje Claessen, j.d., in Sommelsdijck, ende daer wonende, getrouwd in Middelharnis
Den 15 Nov. Pieter Cornelisz de Jonge, j.m., van Colijnsplate, met Helena Stamperius, j.d., van Sommelsdijck, getrouwd in Sommelsdijck den 11 Decemb.
Den 1 Decemb. 1640 ondertrouwt Pieter Aelbrechse, j.m., van Berckmaes, met Trinten Vriese, j.d., van Heusden, beijde hier woonachtich, getrouwt den 26 December
Ondertrouwt den 24 Jan. 1641 Andries Jansz Gaveel, j.g., van Middelburgh, woonachtich alhier, met Anneken Gerrits Gerrits, j.d., van Vuijlenburgh, woonachtich tot Rotterdam, den 3 Mert getrouwt in Sommelsdijck
Ondertrouwt den 14 Febr. 1641 Jacob Pietersz, wr. van Claertje Louwerensz, met Neeltje Jans, wed. van Bastiaen Arentsz, beijde alhier woonachtich, den 7 Mert getrouwt in Sommelsdijck
Den 16 dito Bastiaen Michielsz Casteleijn, j.m., van Piershil, met Cornelis Ingels, j.d., van Sommelsdijck, beijde alhier woonachtich, getrouwd den 14 Mert in Sommelsdijck
Ondertrout den 21 Febr. 1641 Pieter Christiaensz van Leeuwen, wr. van Pietertje Iemansz, met Geertruijt Jans, wed. van Jan Claesz Oosterlinck, beijde hier woonachtich, getrouwd den 14 Mert in Sommelsdijck
Ondertrout den 16 Mart 1641 Jan Mattheeusz, wr. van Dirckslant, met Anneken Marinus Breeman, wed. van Sommelsdijck, daer beijde woonachtich, den 9 April getrout in Sommelsdijck
Corn. Corn., j.m., met Leuntie Arents, j.d., beijde van Sommelsdijck, getrout den 1 April in Sommelsdijck
Ieman Pietersz, j.m., van Dirckslant, met Janneken Arents, j.d., van Sommelsdijck, getrouwt den 7 April in Sommelsdijck
Den 31 Mart Joost Adriaensz Bosvelt, wr. van Sommelsdijck, met Catelijntie Corn., wed. van Dadaft, getrout den xxx April in Sommelsdijck
Ondertrouwt den 6 April Cornelis Geertsen Vettecaes, j.m., van den Briel, met Maeijken Huijberechtsen, j.d., van Middelharnis, hier beijde wonachtich, getrout den 9en Maij in Sommelsdijck
Ondertrouwt den 13 April Lodewijck Arentsen, weduwenaer van Out Beijerlant, met Adriaentien Pieters, j.d., van Sommelsdijck, daer beijde wonachtich, getrout den 5en Maij in Sommelsdijck
Jan Engelbrechtsen, weduwenaer vant Suijtlant, met Maeijke Cornelis, j.d., van Melissant, beijde wonachtich in Sommelsdijck, getrout den 9en Maij in Sommelsdijck
Ondertrout den 27en April Tonis Cornelisz Trommel, j.m., van Sommelsdijck, met Cornelia Arents, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaer wonachtich, getrout in Sommelsdijck
Den 10 Maij Willem Janse Flore, j.m., van Sommelsdijck, aldaer wonende, met Soetje Cornelis van Goutswaert, van Middelharnis, ende aldaer wonachtich, getrout den 30 Maij in Sommelsdijck
Ondertrout den 12en Maij Aert Cornelisse Goeree, j.m., van Brouwershaeven, woonachtich tot Drijschorre, met Adriaentjen Heijndrix, j.d., van Goeree, wonachtich in Sommelsdijck, getrout den 9 Meij in Sommelsdijck
Ondertrout den 1 Junij Elias Tonissen, wr. van Sommelsdijck, met Barendine Christiaens, wed. van Nieuwerkercke in Duijvelant, beijde wonachtich te Sommelsdijck, den 20 Junij in Sommelsdijck getrouwt
Met attestatie van den 7 Junij uijt Zuijtlandt Jaspar Adriaensen, wr. van Sommelsdijck, met Stijntie Pieters van der Daf, beijde woonachtich in Sommelsdijck, den 25 Junij inden Briel getrouwt
Den 15 Juni Willem Heijndrixsz, wed. van Sommelsdijck, met Anneken Jans, wed. wt lant van Waes, den 11 Julij in Sommelsdijck getrouwt??
Den 17 Julij ondertrouwt in Middelharnis Willem Pieters Schaffeels, j.g., van Sommelsdijck, en aldaer woonachtich, met Arentje Leenderts Lantman, j.d., van Middelharnis, ende aldaer woonachtich, getrouwt in Sommelsdijck den 7 Augusti
Ondertrouwt den 5 Sept. in Middelharnis Pieter Arentsz Meerderelus, j.m., van Sommelsdijck, met Pleuntje Cornelis, j.d., van de Plaet, beijde hier woonachtich, getrout in Sommelsdijck den 22 Septemb. 1641
Ondertrouwt den 14 dito Andries Pietersz Coudijs, wr. van Vlaemestijn in Vlaenderen, met Maetjen Arents, wed. van Jan Jacobsz van Hoove, geboren van Asperen, beijde hier woonachtich, getrouwt den 3 November in Nieuwe Tonge
Den 28 Sept. Adriaen Claesz, wr. , ende Anneken Claes, wed., beijde van Sommelsdijck, sijn ondertrout, getrouwt den 22 Oct. in Sommelsdijck??
Den 1 Oct. Jan Lamberegtsz van Nots, wr. van Catalijntje Jans, van Sommelsdijck, ende Leijntie Jacobs van Erve, van Milles, wed. van Samuel Jansz, sijn ondertrout, getrouwt den 3 Novemb. in Sommelsdijck??
Den 12 Octob. ondertrouwt Pieter Jansz van Berchem, j.m., van Brouwershaven, ende aldaer woonachtich, met Dina Gijsbrechs, j.d., van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, getrouwt den 19 Novemb. In Sommelsdijck
Item Aren Teunisse, j.m., van Sommelsdijck, met Lijntien Huijbrechts, j.d., van Ziericzee, beijde alhier woonachtich, getrouwt den 7 November in Sommelsdijck
Cornelis Arensz, j.m., met Leentie Jobs, j.d., beijde van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, getrouwt in Sommelsdijck den 11 December 1641
Den 26 October inde Plaete Dirck Dammese, wr., van Rierkerck, woonachtich inde Plaete, met Nelletie Pieters Welle, van Amsterdam, wed., woonachtich in Sommelsdijck, getrouwt den 17 November in Sommelsdijck??
1642 den 11 Februarij Cornelis alias Oost Indievaerder, weduwenaer, van Middelburgh, met Lijsbet Heijndrichs, weduwe, van Geertruijdenbergh, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwt in Middelharnis den 6 Mert, present Baude, extraordinaire predicant
Den 15 Februarij Frans Pietersz, jongman, van de Nieuwe Tonge, met Magdalena Joris, j.d., van Dirckxlant, beijde woonachtich aldaer, getrouwt in Dirckxlant den 9 Mert
Den 15 Mert inde N. Tonge Jan Jacobsz, j.m., van Sommelsdijck, met Beatris Pieters, j.d., van de Nieuwe Tonge, woonachtich int lant van Sommelsdijck, den 19 April getrouwt in Sommelsdijck
Den 22 Mert in Middelharnisch Jacob van Essen, j.m., van Mijnsheerenland, met Helena Joostd van der Bennigen, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaer woonachtich, den 7 April getrouwt in Mijnsheerenlandt
Inde N. Tonge den 22 Mert Willem Sachariesz, weduwenaer van Lijntie Cornelis, woont int landt van Dirckxlant, met Willemijntie Leenderts, j.d., woonende inde heerlijckheijt van Sommelsdijck, getrouwt den 13 April in Sommelsdijck??
Den 1 April Joos Arensz, j.m., van Sommelsdijck, met Hubrechtken Pieters, j.d., van Melissant, beijde hier woonachtich, getrouwt den 25 Meij in Sommelsdijck
Tot Delft 12 April Cornelis Lambregtsz Stam, j.g., inden ? woonachtich tot Delft, met Janneken Heijndrich, j.d., van Sommelsdijck, woonachtich tot Rotterdam, getrouwt den 11 Meij in Sommelsdijck??
Den 19 April Claes Jansz, j.g., van sGravelandt, woonachtich tot Delft, met Soetie Cornelis van Machelen, j.d., van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, getrouwt den 18 Meij in Sommelsdijck
Den 26 April Jacob Woutersz Arckenbout, j. m., met Janneken Abrahams Maheute, beijde van Sommelsdijck, den 27 Meij getrout in Sommelsdijck
Den 28 April tot Geervliet Isaac Adrijaensz, weduwenaer, vande Stadt, woonachtich onder de heerlijckheijt van Sommelsd., met Anneken Pieters, weduwe, van Geervliet, ende aldaer woonachtich, getrouwt den 18 Meij op de Stadt
Den 10 Maij tot Sommelsd. Jan Geerbrandsen, j.g., van Bommel in Gelderland, woonende in Dirxland, met Adriaenke Teunisse, j.d., van Somerdijk, wonende in Dirxl., getrouwt den 25 Meij in Dirclxland
Den 7 Jun. Ariaen Bastiaens, wr. van Mijnsheerenland, woonende in ???t land van de Plaete, met Martijntje Maertens Mortiers, wed. van ???s Martensleer in Vlaenderen, woonende tot Somerdijk, getrouwd den 24 Junij in Sommelsd.
Den 10 Julij inde Nieuwe Tonge Abraham Cornelisz van den Houte, weduwenaer, geboren van Middelharnis, met Jacomijntie Jans de Walsche, weduwe , geboren tot Rotterdam, beijde woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 29 Julij in Sommelsdijck
Den 28 Junij in Claeswael Gillis Gillisz, j.m., van Sisitter in Duijslant, met Janneken Hermans, j.d. van Sommelsdijck, beijde haer onthoudende inde dijckagie van Claeswael, getrouwt in Claeswael
Den 24 Julij in Middelharnis Pieter Willemsz Noteboom, wr. van Claertie Joosten, met Lijdia Huijbrechts, wed. laetst van Cornelis Woutersz Breeman, beijde wonende in Sommelsdijck, getrouwt den 12 Aug. in Sommelsdijck
Den 10 Augusti in Sommelsdijck Lambrecht Woutersz, j.g., van Waelwijck, met Jacomijntie Jans, wed., van Beeninghen in Gelderlant, woonachtich in Sommelsdijck, nota fugit loco
Den 13 September in Sommelsdijck Jan Claes, j.g., van Noorloos, met Lijsbeth Arents, j.d., van Afferden, beijde woonachtig in Dirxlandt, getrouwd den 5 October in Dirckxlant
Den 6 September op Stadt Jan Leenderts, weduwenaer van Arijaentie Stevens, vande Stadt, ende aldaer woonachtich, met Maijken Claes, jonge dochter, woont onder de heerlicheijt van Sommelsdijck, getrouwd den 28 September op de Stadt
Den 10 September in Middelharnis Jonathan van Steelant, j.m., van Maessluijs, woonachtich in Middelharnis, met Nelletie Pieters Welle, weduwe van Dirck Damesz, woonachtich in Sommelsdijck, getrouwd den 14 October in Sommelsdijck??
Den 19 November in Nieuwe Tonge Pieter Jansz, j.m., van Rotterdam, met Machtel Otto, j.d., van Somerdijk, wonende in Somerdijk, getrouwt den 11 December in Sommelsdijck??
Hubrecht Arensz, j.m., van Haestricht, met Ariaentie Pieters, j.d., van Somerdijk, getrouwt tot Hastert den 21 december
Den 6 Decembris in Dirckxlant Willem Gillisz, j.m., van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, met Leentie Cornelis, j.d., van Melissant, woonachtich in Dirckxlant, getrouwt in Dirckxlant den 26 Decemb.
8 Decembris tot Bergen op Zoom Johannes Abrahams, j.m., van Ziericzee, woonachtich tot Sommelsdijck, met Anneken Cornelis Aelbeke, j.d., woont tot Bergen op Zoom, getrout in de Nieuwe Tonge den 4 Januarij 1643
Ondertrouwt tot Asperen den 13 Decemb. Johannes Jansz, j.m., van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, met Maijken Jacobs van Dornick, weduwe van Steven Leendertsz, woont tot Asperen, getrouwt tot Asperen den 18 Januarij 1643
Ondertrouwt bij ons den 28 Decemb. 1642 Jorijs Pijetersz, j.m., van Reijnisse in Schouwen, woonende onder Sommelsdijck, met Maetje Leenderts, j.d., van Sommelsdijck, en daer woonachtich, getrouwt in Sommelsdijck den 25 Janu. 1643??
Anno 1643 den 2 Januarij in Middelharnisch Jan Joossen, j.m., van Dirckxlant, met Maijken Cornelis, wed. van Leendert Leendertsz, woonende beijde in Sommelsdijck, getrout den 28 Jan. 1643 in Sommelsdijck
Ondertrout den 24 dito Rijck Joosz, j.m., van Dirckxlant, woonende in Sommelsdijck, met Agnietje Joos, wed. van Cornelis Jacobsz , sij woonde in Sommelsdijck, den 19 Febr. in Middelharnis getrout
Ondertrout tot Sommelsdijck den 31 Jan. 1643 Cornelis Leendersz, j.m., van Dirckxlant, met Arentje Arents, wed. van Claes Abramsz, beijde woonende in Sommelsdijck, den 5e Meert in Middelharnis getrout
Ondertrout in de Nieuwe Tonge den 21 Febr. 1643 Jacob Adamse, j.m., van Willemstadt, woonende in Sommelsdijjck, met Neeltge Leenderts, j.d., geboren in Sommelsdijckse lant, getrouwt den 26 Mert in Dirckxlant bij oratie van de indispositie D. Heijden
Ondertrout in Suijtlandt den 26 Febr. 1643 Jacob Gillisz, j.m., van de Coorendijck, woonende in Sommelsdijck, met Martijntgen Adriaens, j.d., van de Coorendijck, woonende in Suijdtlant, getrouwt den 22 Mert int Zuijtlant
Ondertrout in de Nieuwe Tonge den 5 Mert 1643 Pieter Cornelisz Lodder, dijckgraeff van Clinckerlant, wr. van Ariaentge Tonis, woonde onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, met Ariaentge Cornelis, wed. van Jacob Willemsz van der Lith, woont onder de heerlijcheit van Sommelsdijck, getrout in de N. Tonge den 29 Mart.??
Ondertrout in Ooltgensplaet den 7e Meert 1643 Jan Cornelisz Vlamingh, wr., geboren van der Neus, woonachtich in Sommelsdijck, met Grietge Goverts, wed., geboren van de Oude Tonghe, woonachtich inde Galenthee, getrouwt in Sommelsdijck den 3 April
Ondertrout te Middelburg den 14 Meert 1643 Mr. Abrahamij van der Heiden, j.m., van Ter Tolen, predikant in Sommelsdijck, met Maria Boone, j.d., van Middelburg, getrout te Middelburg den 15 April
Ondertrout in Middelharnasch den 9 Maij Arij Lauwesz de Wilde, j.m., van Delft, met Eva Cornelis de Machole, j.d., van Sommelsdijck, getrout den 7 Junij alhier met attestatie van Delft
Jan Leenderts Vliechvisch, j.m., van Middelhernasch, ende daer woonachtich, met Grijtje Pijeters Visschers, wed. van Jan Arensz Visscher, woonende in Sommelsdijck, getrout alhijer met attestatie den 17 Maij 1643
Den 11 April ondertrout in Middelharnisch Willem Staets, j.m., van de Stad, woonende in Middelharnisch, met Elsje Pijeters van Hoochstrate, woonende in Sommelsdijck, getrout in Sommelsdijck den 3 Maij ??1643
Den 30 Maij Jacob Grijpsen, j.m., van Goederee, met Marijtje Klaes, j.d., woonende alhijer, den 21 Junij bevesticht alhijer met attestatije van Goederee
Pijeter Jansz Flora, j.m., van Sommelsdijck, met Arjaentje Arents, j.d., van de Oude Tonge, woonende in Dirckxlant, ondertrout in Dirckxlant, ende getrout aldaer door den herder deser plaetse den 30 Junij??
Den 6 Junij Johan de Roij, j.m., secretaris inde N. Tonge, ende Maria de Villeeris, j.d., woonende in Sommelsdijck, ondertrout in Middelharnasch, getrout alhijer met attestatije van de N. Tonge den 28 Junij??
Den 3 Julij Cornelis Cornelisz Vloijhil, j.m., van Bruijnisse in Oostduijvelant, met Maertken Daniels, j.d., van Sommelsdijck, ondertrout in Rotterdam
Den 8 Augusti 1643 Cornelis Arentsz, wr. van Leentje Jobs, woonachtich alhijer, met Neeltje Jacobs, j.d., geboren ende woonachtich alhijer, ondertrout alhijer, getrout den 6 Septemb. Alhijer
Den 29 Augusti Christiaen Michielsz de Vos, wr. , van Oostcappel, met Bastiaenken Cornelis, wed., vant Suijtlant, beijde hijer woonachtich, met attestatije van hijer getrouwt in Oost-Cappelle
Den 12 Septemb. 1643 Elias Teunissen , wr. van Barandijne Christijaens, met Arentje Jans, wed. van Teunis Cornelisz, beijde woonachtich alhijer, confirmato den 27 Septemb.
Den 19 Septemb. 1643 Isaak Abramsz, j.m., van Sommelsdijck, met Leentje Imans, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, getrout den 11 Octob. alhijer??
Den 26 Septemb. Cornelis Huijbrechtsen van der Schilt, j.m., van Sommelsdijck, met Janneken Leenderts, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich aldaer, getrout den Octob. 1643
Den 24 Septemb. in Middelharnasch Geleijn Cornelisz, j.m., van Bijert, woonende in Sommelsdijck, met Annetje Jans, van Middelharnasch, beijde woonachtich alhijer, getrout alhijer den 15 Octob.
Den 29 Septemb. 1643 Pijeter Dircksse van der Linde, wr., van Gaslaet in Vlaenderen, woonende in den Brijel, met Lijsbet Pijeters, j.d., van Sommelsdijck, woonachtich aldaer, ondertrout in Dirckxlant
Den 2 Octob. 1643 Jan Geertssen, wr. van Annetje Jobs, met Lijntje Claes, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, den 21 Octob. getrout alhijer
Den 17 Octob Claes Jansz Bouwman, j.m., van Geertruijdenberg, ende Sophia Jochems de Vroomen, j.d., van Lubeeck, beijde woonachtich alhijer, ondertrouwt in Middelharnasch den 6 Decemb., getrout alhijer met attestatije van Meneersse
Den 5e Novemb. Gerrit Tonisz, wr. , met Aeltje Goverts, wed., woonachtich alhijer, alhier getrouwt den 26 Novemb. 1643??
Den 30 Octob. Jason Gaveel, j.m., van Sommelsdijck, met Aerjaentje Klaes, wed. van Bastijaen Engelsz, beijde woonachtich alhijer, den 22 Novemb. getrout alhijer
Den 19 Novemb. Jan Hendrijcksz, j.m., van Spijckenisse, woonachtich alhijer, met Sanderijne Jakobs, j.d., van Bergen op Zoom, woonachtich beijde alhijer, den 6 Decemb. getrout alhijer
Den 26 Novemb. 1643 Goossen Janssen Vloet, j.m., van Werckendam, met Maetje Klaes, wed. van Lijevens Maersz, beijde woonachtich alhijer, getrout alhijer met attestatije van de Plaate den 20 Decemb. 1643
Pijeter Marcussen, j.m., van Deurcke in Vlaenderen, met Leentje Cornelis, j.d., van Dirckxlant, ondertrout in Dirckxlant
Den 8 Januarij 1644 Marquijs Arentsz, j.m., van Sommelsdijck, met Goete Rijckx, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, getrout alhijer den 28 Januarij 1644
Den 14 dito Cornelis Jansz Sterck, j.m., van Sommelsdijck, met Grijtje Cornelis, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, getrout alhijer den 4 Februar. 1644
Den 23 Januar. ondertrout in Middelharnasch Cornelis Jansz Holderuijt, j.m., van Sommelsdijck, ende Neeltje Hendrickx, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, getrout den 18 Februar. 1644
Den 4 Februari 1644 Arent Hendrijcksz, j.m., van Sommelsdijck, met Neeltje Arents, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, getrout alhijer den 3 Martij 1644
Den 11 Februar. 1644 Dirck Otten, j.m., van Westmaes, woonende in Sommelsdijck, met Aerjaentje Michijels, j.d., woonende tot Rotterdam, ondertrout tot Rotterdam, getrout alhijer den 10 Martij 1644
Den 27 Febr. 1644 Michijel Cornelisz, wr. van Annetje Govers, met Teuntje Arjaans, woonende onder Sommelsdijck, alhijer getrout den 13 Martij 1644 met attestatije wt ??de N. Tonge
Den 19 Martij Pijeter Marijnisz Breeman, j.m., van Sommelsdijck, met Lijsbeth Cornelis Verschuijrijng, j.d., van Spijckenisse, woonende tot Sommelsdijck, getrout alhijer den 12 April 1644
Item Pijeter Pijetersz, j.m., van de Oude Tonge, woonende onder den Bommel, ende Jannetje Leenderts, j.d., van de Plaate, woonende onder Sommelsdijck, getrout inden Bommel met attestatije van hijer
Ondertrout in Spijckenisse in april 1644 Jacob Jansz, j.m., van Sommelsdijck, met Haesken Cornelis, j.d., van Spijckenisse, woonende alhijer, getrout alhijer den 24 Aprilis 1644
Den 16 Aprilis Jacob Arentsz, j.m., van Sommelsdijck, met Annetje Rijckx, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, getrout alhijer den 1 Maij 1644
Den 30 dito Pijeter Cornelisz van der Sluijs, j.m., van Heenvlijet, met Maetje Cornelis van Macholen, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, getrout alhijer den 29 Maij 1644
Den 1 Maij Willem Dircksz Moijaert, j.m., van Bommenede, woonachtich tot Amsterdam, ende Jannetje Jobs, j.d., van Sommelsdijck, woonachtich aldaer, getrout alhijer den 10 Julij 1644 met attestatije van Amsterdam
Den 6 Maij Jan Jansz, j.m., van Sommelsdijck, met Maetje Jans, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, getrout alhijer den 29 Maij 1644
Den self dito Jacob Alewijnsz, j.m., vanden Brijel, ende Klijntje Jans Holdertuijt, j.d., van Sommelsdijck, getrout in den Brijel met attestatije den Junij 1644
Den 12 Junij 1644 Hendrick Hendricksz, j.m., van Strijen, met Janneken Cornelis, j.d., van Sommelsdijck, ondertrout in Strijen
Den 7 Julij 1644 mr. Johannes Kourt, wr. van Anneke Klaas, predikant tot Goederede, met Marretje Pijeters van der Welle, wed. van Abraham Pauwelsz, woonende alhijer, getrout met attestatije
Dito Willem Govertsse, j.m., van Sommelsdijck, met Geertje Dirckx, j.d., van Rottterdam, woonende alhijer, getrout alhijer den 31 Julij
Den 15 Julij 1644 Jacob Willemsz de Grijse, j.m., vande Stad, met Femmetje Cornelis Tins, j.d., van Sommelsdijck, getrout op de Stad
Den Augusti Jan Havensz van Gijetelen, j.m., soldaet onder graef Hendrijck van Nassouw, woonende in den Brijel, ende Jannetje Cornelis, j.d., woonende mede aldaer, ondertrout in den Brijel
Den 8 Octob. Danijel Manckx van Beeck, j.m., woonende op de Stad, met Lijsbet Leenderts, j.d., woonende onder Sommelsdijck, ondertrout op de Stad
Den 3 Novemb. 1644 Sijmon Leendertsz Duijndam, wr. van Jannetje Claes, woonende onder Sommelsdijck, met Katalijntje Jans, j.d., van de N. Tonge, wonende alhijer, getrout alhijer
Den 24 Novemb. Cornelis Pijetersz Koolman, wr. van Maetje Wilms, woonende onder de Oude Tonge, met Marij Arjaens van Aelbeecke, j.d., van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, getrout alhijer den 20 Decemb. 1644 met attestatije van de O. Tonge
Item Doen Jorisz van der Velt, j.m., van Dirckxlant, woonend aldaer, ende Aerjaentje Bosvelt, wed. van Jan Rijcksz, woonende alhijer, getrout in Dirckxlant in Decemb. met attestatije van alhijer
Den 5 Januar. 1645 Klaas Klaasz Korf de Jonge, j.m., van Delft, ende Marij Pijeters Nooteboom, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonende alhijer, getrout alhijer den 21 Januar.
Den 16 Februar. 1645 Imand Corstijaensz, j.m., van Vucht, ende Maetje Joos van de Graven, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich alhijer, alhijer getrout den 9 Mart. 1645
Den 2 Mart Hendrick Engelsz, wr. van Maetje Hendrickx, ende Maetje Teunis, wed. van Leendert Jansz Kansse, alhijer getrout den 1645
Den 6 April Jacob Fransz Spaenjaert, j.m., van Sommelsdijck, ende Marij Pijeters van Hoochstraate, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde aldaer woonachtich, getrout alhijer den 14 Maij
Dito Sijmon Jansz, j.m., van d???Oude Tonge, daer onder woonend, ende Aerjaentje Marijnijs, j.d., van d???Oeltjesplaate, woonachtich onder Sommelsdijck, getrout met attestatije op d???Oude Tonge
Imand Jacobsz, wr., woonende in de heerlijckheijt van Sommelsdijck, met Kommertje Jacobs, wed., woonend op de Stad, ondertrout op de Stad, getrout op de Stad, met attestatije
Ondertrout in Middelharnasch Commer Cornelisz Trommel, j.m., ende Neeltje Cornelis, j.d., beijde woonachtich alhijer, getrout in Sommelsdijck den 5 Junij 1645
Den 8 Junij Jacob Cornelisz Pater, j.m., geboren int Oude Tongsch lant, met Geertruijdje Dirckx, wed. van Willem Govers, geboren ende woonende tot Rotterdam, ondertrout in de N. Tonge??
Den 2 Septemb. 1645 Lambrecht Cornelisz van Kakum, j.m., van Middelharnasch, ende Maetje Danckaerts, j.d., woonende in Sommelsdijck, ondertrout in Middelharnasch, getrout in Middelharnasch met attestatije den 27 Septemb. 1645 ??
Den 8 Octob. Pijeter Cornelisz, j.m., van Sevenhuijsen, met Janneke Jacobs, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaer woonachtich, getrout den 29 Octob. alhijer
Gerrit Teunisz, j.m., wonende tot Sommelsdijck, met Maertje Cornelis, j.d., van Goederee, ondertrout te Goederee den 12 Octob. 1645, getrout te Melissant
Frans Lijevensz, wr. van Maijtje Sijmons, ende Willemijntje Jacobs, j.d., wonende in Sommelsdijck, getrouwt den 14 Decemb. 1645
Den 4 Novemb. 1645 Hendrick Cornelisz, j.m., van Stavenisse, ende Lijntje Abrahams, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich aldaer, getrout den 26 Decemb. 1645
Den 16 dito Jan Isacksz Mahju, j.m., ende Pijetertje Jans, j.d., beijde woonende alhijer, getrout met attestatije van hijer in de N. Tonge
Den 22 dito Jan Willemsz Bonte, j.m., van Suijdlant, met Lijsbeth Isbrants, wed., woonende alhijer, getrout den 14 Decemb. 1645 met attestatije van het Suijdlant
Den 16 Decemb. 1645 Pijeter Gillisz, j.m., ende Neeltje Govers, j.d., beijde van Sommelsdijck, ende woonachtich aldaer, getrout alhijer den Mart 1646
Den 23 Decemb. Jacob Arensz Verwinde, j.m., van Sommelsdijck, woonende in Colijsnsplaate, ende Annetje Pijeters, j.d., woonende in Sommelsdijck, getrout alhijer in Martie 1646
Pijeter Pijetersz Smit, j.m., van Bommel, ende Helena Dijngemans, j.d., van Sommelsdijck, op den Bommel getrouwt met attestatije van hijer den 15 April 1646
Pijeter Pietersz, j.m., van Dreijsschoor, met Maetje Cornelis, j.d., van Sommelsdijck, woonende in Dirckxlant, ondertrout in Dirckxlant, den 26 Maij met attestatije getrouwt in Dirckxlant
Den 26 Maij 1646 Joris Huijbrechsz van der Schilt, j.m., van Sommelsdijck, ende Leuntje Cornelis, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde woonachtich aldaer, den Junij 1646 getrouwt alhijer
Dito in Middelharnasch ondertrout Jan Florisz van Neck, j.m., van Middelharnasch, ende Aerjaentje Jans, j.d., van Sommelsdijck, den Junij getrouwt in Middelharnasch??
Den 8 Junij op de Stad ondertrouwt Jan Arentsz, j.m. van Sommelsdijck, met Neeltje Aerts, wed. van Aerjaen Jacobsz, woonende op de Stad, getrout den 1 Julij op Stad met attestatije van hijer
Den Septemb. 1646 ondertrouwt in Middelharnasch Hendrick Cornelisz, j.m., ende Lijsbeth Maertens, wed. van Rochus Jansz, woonende in Sommelsdijck, getrouwt den 18 Octob. 1646 alhijer
Den 29 Septemb. 1646 Krijn Jacobsz Wittekouck, j.m., van Sommelsdijck, ende Leentje Arents, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde aldaer woonachtich, getrout den 14 Octob. 1646
Dito Jan Pijetersz Schipper, j.m., van Sommelsdijck, ende Pauwelijnte Abrahams van den Houte, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde alhijer woonachtich, getrouwt den 21 Octob. 1646
Den 6 Octob. ondertrouwt in de Oude Tonge Leendert Cornelisz, j.m., van Goederee, woonende op Herkijnge, met Maatje Jans, j.d., van de N. T., woonende onder de O. T., getrouwt met attestatije in de Oude Tonge ??
Ondertrouwt in de N. T. den 13 Octob. 1646 Ooldert Dircksz, j.m., geboren int Sommelsdijcksche lant, ende daer woonachtich, met Dijngena Cornelis, j.d., uijt N. Tongsche lant, getrout met attestatije in de N. Tonge??
Den 3 Novemb. 1646 Adrijaen Joossen Bosvelt, j.m., van Sommelsdijck, met Janneken Marijnijs Breemans, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaer woonachtich, getrouwt alhijer den 27 Novemb. 1646
Den 17 Novemb. 1646 Teunis Joosten, j.m., van Wesel, met Marijtje Arents, j.d., van de N. Tonge, beijde woonachtich tot Sommelsdijck, getrout alhijer den 2 Decemb. 1646
Dito Jan Joostensz Willeboort, wr. van Aechje Jacobsd, woonende tot Dordrecht, met Martijntje Pijetersdr Nooteboom, j.d., van Sommelsdijck, getrout tot Dordrecht met attestatije van hijer den 4 Decemb. 1646
Den 15 Decemb. 1646 Johannes Breeman, j.m., van Sommelsdijck, met Petronella van Daalem, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde woonachtich aldaar, getrout in Sommelsdijck
Den 20 dito Jan Cornelisz Duijm, j.m., van Dirckxlant, aldaer woonachtich, en Josijntje Jans Gaveels, j.d., van Sommelsdijck, woonende aldaer, getrout in Sommelsdijck
Den 11 Januar. 1647 Willem Bartholomeusz de Brune, wr. van Leuntje Passchijers, wonende tot Sommelsdijck, ende Neeltje Lodewijckx, wed. van Abraham Marijnisz, wonende in Sommelsdijck, getrout in Sommelsdijck
Den 12 Januar. Rokus Cornelisz, j.m., van Sommelsdijck, met Grijetje Cornelis, j.d., van Goederee, beijde woonende in Sommelsdijck, getrout in Sommelsdijck
Den 8 Februar. ondertrout in O. T. Aerjaen Leendertsz, j.m., van Sommelsdijck, aldaer woonende, met Pijetertje Meeusd, van de O.T., woonende aldaer, getrout in de Oude Tonge met attestatije uijt Sommelsdijck ??
Den 2 Martij 1647 Dirck Jansz van Goederheijden, j.m., van Dirckxlant, aldaer woonachtich, met Catalijntje van der Hoeven, j.d., van Sommelsdijck, woonende aldaer, getrout alhijer met attestatije van Dirckxlant
Den 7 dito Cornelis Heijndricksz, j.m., van Sommelsdijck, ende Maatje Baltens, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaer wonachtich, getrout den 22 Aprilis
Den 4 Aprilis 1647 Jan Pijetersz, j.m., van Sommelsdijck, ende Cijntje Arents, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich aldaer, getrout alhijer den 22 April 1647
Den 7 dito Cornelis Lauwerensz, j.m., van Sommelsdijck, met Arentje Henrickx, j.d., mede van Sommeldijck, beijde aldaer wonachtich, getrout alhijer den Meij 1647
Den 27 dito Pijeter Aelbrechtsz, wr. van Trijntje Vrijes, met Cornelia Arents, wed. van Tonis Cornelisz Trommel, beijde woonachtich alhijer, in Juli hijer getrout
Den 4 Meije Sijmon Jansz Gaveel, j.m., van Sommelsdijck, ende Cornelia Dirckx Haage, j.d., mede van Sommelsdijck, beide aldaer wonachtich, alhijer getrout in Juni 1647
Den 1 Junij 1647 Johannes de Groene, j.m., van Leedersteel, met Marija Jaques Dalles, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich aldaer, alhijer getrout den Junij 1647
Den dito Jason Jansz Gaveel, wr. van Aerjaentje Klaas, met Femmetje Klaasd, j.d., beijde geboren ende woonachtich in Sommelsdijck, alhijer getrout den Junio 1647
Den 4 Junij 1647 David Gijsbrechtsz de Haan, j.m., van Sommelsdijck, ende Gouwetje Assuerus, j.d., van der Goude, ondertrout ter Goude, ende aldaer getrout met attestatije van hijer
Den 10 Augusti Abraham Jansz, j.m., van der Goes, ende Lijsbeth Gijsbrechts de Haan, j.d., van Sommelsdijck, beijde woonachtich aldaer, getrouwt alhijer den 8 Septemb. 1647 met attestatije van der Goes
Den 26 Augusti 1647 Jan Eckwillers, j.m., van Nieuwpoort in Vlaenderen, wonachtich tot Sommelsdijck, met Aertje Bastiaensd de Swart, j.d., van Schoonhoven, woonende aldaer, getrout met attestatije tot Schoonhoven
Den iii September 1647 Jan Heijndricksz Baak, j.m., van Sommelsdijck, woonende aldaer, met Jacomijntjen Danijels du Boijs, j.d., van Marck in Vranckrijck, woonachtich tot Zierikzee, getrout alhijer den Octob. 1647
Den 22 Octob. in den Corendijck ondertrout Joris Jansz, j.m., van Sommelsdijck, ende Jakomijntjen Dirckxd, wed. van Waldoren Fransz, wonende in de Corendijck, getrout in de Korendijck in Novemb. 1647
Den 10 Novemb. 1647 Adolph Jansz, j.m., geboren ende wonachtich in Out Beijerlant, ende Aeltjen Heijndrickxd, woonende alhijer, getrout alhijer met attestatije van Out Beijerlant
Den 15 Novemb. 1647 sijn ondertrouwt op de Stad David Willemsz Verolme, j.m. van Sommelsdijck, aldaer wonachtich, met Aerjaentje Teunisd., wed. van Danckert Lauwrensz, wonende op de Stad, getrout alhijer in Novemb. 1647??
Den 3 Januar. 1648 Pijeter Joostens, j.m., van Deijnsse, woonende onder Sommelsdijck, ende Aegjen Cornelis, wed. van Jan Cornelisz Sman, woonachtich alhijer, getrout alhijer den Januar. 1648
Den 9 dito Cornelis Jacobsz Ronge, wr. van Geertje Jacobs, met Engeltje Jansd, wed. van Dirck Oole, beijde wonende alhijer, bruijdegom is gestorven onder de geboden
Den 16 dito Herman Doijes Wallis, j.m., van Steenwijck, ende Pijetertje Hendrickxd, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaar wonachtich
Den 6 Februar. Bartolomeus Pijetersz van Hoochstraeten, j.m., van Sommelsdijck, met Stoffelijntje Aerjaensd, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde aldaer wonachtich, getrout alhijer den 5 Martij 1648??
Den 12 Martij 1648 Johannes Jansz Flora, j.m., van Sommelsdijck, met Soetje Marijnusd Breeman, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde woonachtich aldaer, den 14 Aprilis getrouwt alhijer
Den 1 Meert te Zierikzee ondertrouwt Adrijaen Pauwelsz Blommert, wr., ende Jobjen Hermansd, j.d., beijde van Zierikzee, ende aldaer tegenwoordich wonachtich
Den 28 Februar. ondertrouwt in Middelharnasch Doen Pijetersz Lanckum, j.m., van Wijnia, gelegen bij Haerlijngen in Vrijeslant, ende Maetje Pijeters, wed. van Gerrit Borrendrijncker, woonende in Sommelsdijck, gegeven attestatije om daer mede te Wijnia te trouwen
Den 19 Martij 1648 Jacob Gerritsz, wr. van Trijntje Leendertsd, wonende ?, ende Cijntje Jansd, wed. van Bastijaen Thomasz, den 5 Aprilis 1648 getrout alhijer
Den 21 dito 1648 ondertrouwt in Middelharnasch Willem Rogijersz, j.m. van Sommelsdijck, ende Jannetje Gerritsd, wonende in Middelharnasch
Den 13 Aprilis 1648 Arent Geertsz Verhaage, j,m., van Zierikzee, ende Lijsbeth Cornelis, j.d., van Hekelijngen, beijde woonachtich alhijer??
Den 18 dito Pijeter Arentsz Goutsweert, j.m., van de Corendijck, met Grijtje Pietersd van der Daff, j.d., van Sommelsdijck, beijde wonachtich alhijer
Den 9 Maij in absentije des Herders ondertrout in Middelharnasch Gerrit Lauwreijsz, j.m., van Sommelsdijck, met Cornelia Abrahams, j.d., mede van Sommelsdijck, getrout alhijer den 1 Junij 1648
Den 6 Junij Imant Christiaensz, wr. van Maetje Joos, ende Jasperijntje Cornelisd, j.d., woonende beijde in Sommelsdijck, getrout alhijer den 21 Junij 1648??
Den 13 Junij 1648 Aelbrecht Anthonisz, j.m., geboren te Bergen op Zoom, met Jorijntje Klaasd, j.d. van Lessijng bij Ostende, j.d., wonende beijde alhijer tot Sommelsdijck, gegeven attestatije om op een ander te trouwen, alsoo vertrocken om te trouwen op den dag wanneer den H. Avontmaal bedijent was??
Den 3 Julij 1648 ondertrouwt in Middelharnasch Pijeter Teunisz Quante, j.m., van Middelharnasch, met Maetje Arentsd., j.d., van Sommelsdijck, den 2 Augusti 1648 getrouwt alhijer met attestatije uijt Middelharnasch
Den 8 Augusti Pijeter Stevensz, j.m., van Dordrecht, wonende tot Sommelsdijck, met Wilmtje Dirckxd, j.d., van Sommelsdijck, beijde wonachtich aldaer, getrout Septemb. Alhijer
Op dito Johannes Arentsz Queeck, j.m., gebooren ende wonachtich inde Corendijk, met Susanneken van der Hoeve, j.d., van Sommelsdijck, wonachtich aldaar
Den 6 Sept. 1648 getrouwt alhijer met attestatije uijt de N. Tonge Jan Meeusz, j.m., ende Maetje Jacobsd., wonend in de N. Tonge
Den 15 Augusti in Middelharnasch in mijn afwesen ondertrouwt Marijnus Arentsz, wr. van Goetje Rijckxd., ende Jacobje Philipsd., j.d., wonende in Sommelsdijck, getrout alhijer den 6 Septemb.
Den 29 dito Jasper Baltensz, j.m., ende Katalijntje Arensd., j.d., wonende in Sommelsdijck, getrout alhijer den 25 Octob. 1648
Den 27 Septemb. Lambrecht Hendricksz de Hondt, j.m., geboren ende wonachtich tot Sommelsdijck, met Maetje Dirckxd., j.d., van Rotterdam, wonende alhijer, getrout alhijer den 5 Novemb. 1648
Den 3 Octob. Herman Jansz, j.m., geboren ende van Pernisse, wonende alhijer, met Lijsbeth Leendertsd., j.d., van Middelharnasch, wonende alhijer, getrout alhijer met attestatije van Pernisse den 5 Novemb. 1648
Den 17 October Hendrick Cornelisz Verschuijren, j.m. , van Spijkenisse, met Lijsbeth van Daalem, wed. van Sebastijaen Ronge, beijde wonachtich tot Sommelsdijck, getrout alhijer den novemb. 1648
Den 5 Novemb. Cornelis Jacobsz Wittekouk, wr. van Jobje Lauwerens, met Anneken Arensd., j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaar wonachtich, getrout alhijer den novemb. 1648
Capitn Thomas Griffith, j.m., vanuijt Engelant, ende Cornelia Lauwrensd., wed. van Jacob Westerbaan, getrout alhijer den Januar. 1649
Den 3 Januarij 1649 Cornelis Marijnusz Breeman, j.m., van Sommelsdijck, met Jakomijntje Michijelsd. van Putte, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde van daar woonachtich
Den 6 Martij 1649 Jan Jansz, j.m., van Moort, met Martijntje Jansd., j.d., van Sommelsdijck, wonende beijde onder de jurisdictie van Sommelsdijck
Den 11 dito Jacob Arentsz, wr. van Maatje Maertensd., met Ingetje Jansd., wed. van Dirck Oole, beijde wonachtig alhijer
Den 25 dito Arent Jansz de Lange, j.m., van Dirckxland, aldaar wonachtig, ende Cornelia Cornelisd., j.d., van Goedereede, wonende alhijer, getrout Aprilis in Dirckxlant
Den 27 dito Jason van der Houven, j.m., van Sommelsdijck, met Leuntje Pijetersd., j.d., mede van Sommelsdijck, beijde aldaar wonachtig, getrout Aprilis 1649
Dito Gregorius Cornelisz van den Broeck, j.m., van Amstelredam, aldaar wonachtig, ende Anna Husmansd., j.d., van Sommelsdijck, wonende alhijer
Den 10 Aprilis 1649 Cornelis Jansz Sterck, wr. van Barbel Aelbrechts, ende Lijsbeth Meertensd., wed., van Marijnijs Woutersz, beijde wonachtig alhijer, getrout alhijer den 25 Aprilis 1649
Ondertrout in Dirckxland den 10 April 1649 Lauw Lauwsz, j.m., van Melissant, wonende aldaar, met Willemtje Krijnsdr, j.d, uijt het Plaetschelant, wonende in Dirckxland, getrout in Dirckxland met attestatije van hijer
Den 15 Meij 1649 ondertrout in Middelburgh Nicolaas Douw, wr., van Scherpenisse, wonende in Sommelsdijck, met Jakomijntjen Gijseling, van Middelburg, wed. van Dirck Verbaeden, wonende aldaar??
In Middelharnasch Charles Freijer, j.m., van Bergen op Zoom, met Elisabeth Westerbaansdr, j.d., van den Haage, getrout met attestatije van hijer
Den 2 Octobr. 1649 Maerten Cornelisz, j.m., van Colijnsplaate, wonachtig aldaer, met Martijntje Arentsdr, j.d., van Sommelsdijck, aldaar wonachtig, den 18 Novembr., alhijer getrout met attestatije uijt den Colijnsplaate
Ondertrout in Middelharnasch den 1 Octobr. Jan Jansz Krol, j.m., van Middelharnasch, met Alizon Dalles, j.d., van Sommelsdijck, getrout in Middelharnasch met attestatije van hijer den 31 Octobr. 1649
Ondertrout in Middelharnasch den 25 Octobr. 1649 Leendert Arensz Voorwinde, j.m., van Sommelsdijck, met Centje Pijetersdr, wed. van Huijbert Jaspersz, wonende in Middelharnasch
Ondertrout in Melissant Arij Claasz Braaber, j.m., wonende in Sommelsdijck, met Jannetje Philipsdr Blockxd., j.d., van Melissant
Den 27 Januarij 1650 Jan Leendertsz, j.m., van Sommelsdijck, met Stijntje Gerritsdr, wed. van Huijbregt Baltensz Kote, beijde wonachtig alhijer tot Sommelsdijck, getrout alhijer
Den 31 Martij Abraham Pijetersz, j.m., van Sommelsdijck, met Pijetertje Jansdr, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaer wonachtig
Den 10 Aprilis 1650 Steven Gillisz, j.m., van Sommelsdijck, met Maetje Cornelisdr, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde alhijer wonachtig, getrout alhijer
Den 23 Junij Aelbregt Jansz van Heesteren, wr. van Grijtje Gijsbregtsen, ende Geertruijd Niclaasdr de Swarte, wed. van Michijel Stoffelsz van Rheen, beijde wonachtig tot Sommelsdijck, getrout alhijer
Den 2 Julij 1650 Leendert Jacobsz, wr. van Aerjaentje Wilmsdr, met Lijsbet Pijetersdr, beijde wonagtig tot Sommelsdijck, getrout alhijer den 14 Augusti, nadat ons vertoont was schriftelijk bescheit dat Pijeter Dircksz Verlinde, dije Lijsbeth Pijeters ondertrout sijnde sonder te trouwen, haar verlaaten hadde, ende in de kerke van Goes met een ander getrout was den 17 Septembr. 1644
Dito Jacob Arentsz van der Velde, wr. van laast Ingeltje Jans, met Mijntje Wilmsdr, j.d., van Suijtland, wonende beijde tot Sommelsdijck, alhijer getrout??
Den 6 Augusti Klaas Klaasz Braber, j.m., van Goedereede, ende Maatje Cornelisdr., j.d., van Sommelsdijck, beijde wonachtig aldaar, getrout alhijer
Den 10 Septembr. Jacob Hendricksz de Herder, wr. van Lijsbeth Jacobsdr, ende Mijntje Leendertsdr, wed. van Cornelis Cornelisz Lompe, beijde wonachtig alhijer, getrout alhijer den 25 Septembr. 1650??
Den 17 September 1650 Pieter Abramsz Doornheijn, j.m., van de Stadt, met Martijntgie Jans, wed. van Jan Jansz van Moort, beijde woonende in Sommelsdijck, getrout in Middelharnasch in abentije des Herders alhijer met attestatije des kerkenraads den 2 Octob. 1650
Den 20 Octobr. Reijnijer Jansz, j.m., uijt lant van Gulik, wonende alhijer, met Neeltje Klaasdr, wed. van Thomas Otterbij, mede alhijer wonagtig, den 6 Novembr. getrout alhijer
Den 27 dito Arij Michijelsz, j.m., van Maale buijten Brugge, met Lijsbeth Tonis, j.d., van Sommelsdijkck, beijde wonagtig aldaar, getrout alhijer den 24 Novembr. 1650
Den 17e Hendrick Arentsz, j.m., van Pijetershoek, ende Dirckje Jacobs, j.d., van Sommelsdijck, beijde alhijer wonagtig, getrout alhijer
Willem Jansz, j.m., van Sommelsdijck, met Martijntje Tonisdr, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde aldaar wonagtig, getrout alhijer den 4 Decembr. 1650??
Den 2 Martij Cornelis Eeuwoutsz, j.m., van Claaswaal, met Maatje Jacobsdr, j.d., van Sommelsdijck, beijde wonagtig alhijer, getrout alhijer den 30 Martij 1651
Den 16 Martij Johannes Engelsz, wr. van Mijntje Gillisdr, met Claartje Huijbregtsdr, wed. van Abram Arentsz Welle, beijde wonagtig alhijer, getrout alhijer den 2 Aprilis 1651??
Den 30 Martij Aelbregt Cornelisz, j.m., van de Nieuwe Tonge, ende Pijeternelletje Pijetersdr, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaar wonagtig, getrout alhijer den 16 Aprilis 1651 ??
Den 15 dito Willem Arents, j.m., geboren alhijer, met Haasje Cornelisdr, wed. van Jacob Jansz, beijde alhijer wonagtig, getrout alhijer den 14 Meij 1651
Den 15 dito Abraham Jansz Kortgemet, j.m., van Middelburg, met Maatje Hendrickxdr, van Middelharnasch, beijde wonagtig onder Sommelsdijck, getrout alhijer den 7 Meij 1651
Den 27 Meij Joris Joosz de Graaf, j.m., van Sommelsdijck, met Trijntje Jacobsdr, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaar wonagtig, getrout alhijer den 18 Junij 1651??
Op dito Jan Cornelisz Kluft, j.m., van Spijckenisse, met Jakomijntje Ritsersdr Klaus, j.d., van Ter Vere, wonende alhijer in Sommelsdijck, getrout alhijer den 18 Junij 1651
Den 25 April 1651 ondertrout in Middelharnasch Pijeter Willemsz Verolme, j.m., van Sommelsdijck, met Trijntje Jacobsdr van der Werve, j.d., van Middelharnasch, getrout alhijer den 23 Meij 1651 met attestatije van Middelharnasch
Den 20 Meij 1651 ondertrout in ???s Gravenhage Hendrick Verschuijre, wr. , wonende in Sommelsdijck, met Elisabeth de Roij, j.d., van Middelharnasch, wonende in den ???s Gravenhaage, getrout alhijer den 1651 ??
Den 10 Junij Willem Cornelisz Trommel, j.m., ende Neeltje Arentsdr Kolf, j.d., beijde van Sommelsdijck, wonende alhijer, getrout alhijer den 2 Julij 1651
Den 22 Julij 1651 Jacob Jansz, j.m., geboren tot Sommelsdijck, wonende tot Rotterdam, met Teuntje Teunisdr, j.d, van Rotterdam, wonende mede aldaar??
Den 9 Septembr. Balten Cornelisz Kasteleijn, j.m., van Sommelsdijck, wonende op de Stad, met Adriaentje Willemsdr de Vrome, j.d., wonende tot Sommelsdijck
Den 5 October 1651 Jan Hermansz, j.m., met Neeltien Abrams, j.d., beijde van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, getrout alhijer den 29 Octobr. 1651
Dijto Marijnis Heijnderix Bot, j. man, ende Tenijntie Joos de Graeff, j.d., beijde van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, getrout alhijer den 29 Octobr. 1651
Den 21 dito Joos Hendricksz Gerrlijng, j.m., van Dordregt, met Cornelia Koomansdr, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaar wonagtig, getrout alhijer den 23 Novembr. 1651
Den 9 Novembr. Antonij Morris, wr. van Anna Gijselijngsdr, met Adriaentje Arentsdr, wed. van Pijeter Jansz Flore, beijde wonagtig alhijer, getrout alhijer??
Willem Pijetersz, j.m., geboren van Sommelsdijck, met Aerjaentje Michijelsdr, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde aldaar wonagtig, getrout alhijer den 25 Februarij 1652
Den 15 Februarij Ao 1652 Cornelis Huijbregtsz van der Schilt, wr. van Jannetje Leendertsdr, met Maatje Jansdr, j.d., van Sommelsdijck, beijde aldaar wonagtig, den 7 Meert 1652 alhijer getrout??
Nicolaas Bassert, j.m. van Sommelsdijck, wonende tot Geervlied, ende Durfje Aelbeke, j.d., mede van Sommelsdijck, ende aldaar wonagtig, getrout alhier met attestatije van Geervlied van den secretaris van den Lande van Putte den 19 Martij 1652
Den 29 Martij Willem Cornelisz, j.m., van Dirckxland, wonende tot alhier, met Barbara Jansdr, j.d., van Sommelsdijck, beijde alhier wonagtig, getrout alhier met attestatie uijt Dirckxland den 21 April 1652
Nicolaas Boulijn, j.m., van Sommelsdijck, ende Catharina Verschuijren, j.d., van Spijkenisse, beijde wonagtig tot Sommelsdijck, getrout alhier den 16 April 1652
Den 6 Aprilis Jasper Teunisz, j.m., van Middelharnasch, ende Wilmtje Jans Klijnckerlandt, j.d., van de N. T., wonende alhier, den 23 April 1652 getrout alhier
Den 20 dito Leendert Leendertsz, j.m., van Sommelsdijk, ende Neeltje Arentsdr, j.d., van Dirckxland, beijde wonagtig alhier, getrout alhier den 20 Maij 1652
Den 4 Maij Leendert Jobsz Plockhoij, j.m., van Sommelsdijk, met Pijetertje Jacobsdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 19 Meij 1652
Den 25 Meij Pieter Pietersz Groeneboer, j.m., van de N.T., met Jannetje Pietersdr Koomansdr, j.d. van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig
Den 8 Junij Hendrick Barentsz de Herder, wr. van Beatris Jacobsdr, ende Baaltje Hendrickxdr, wed. van Willem Claasz But, beijde wonagtig alhier
Den 25 Maij 1652 ondertrout in Middelharnis Willem Maertensz, j.m., van Middelharnasch, ende Annetje Fransdr, j.d., van Sommelsdijk, aldaar wonagtig, getrout alhier den 9 Junij
Den 10 Augustus Hendrick Arentsz Ruijkhaver, j.m., van Sommelsdijk, ende Neeltje Hendrickxdr, wed. van Cornelis Holdertuijt, beijde wonende alhier
Den 23 Octobr. 1652 Willem Abramsz Backer, j.m., ende Aeltje Dirckxdr, j.d., beijde van Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig, getrout alhier den 2-Novembr. 1652
Den 4 Decembr. Arent Marijnusz Breeman, j.m., van Sommelsdijk, met Marij Antonisdr, wed. van wijlen Pieter Cornelisz Bosveld, beijde wonagtig alhier, getrout alhier den 1 Januarij 1653
Den 15 Januarij 1653 Laurens Jansz, wr. van Maatje Arentsdr, met Katalijntje Jansdr, j.d., van der Goes, beijde alhier wonagtig, obijt sponsus ante confirmationem
Den 22 dito Isaak Otto van Eeuwijk, wr. van Bastiaentje Klaas, ende Grijtje Pijetersdr, wed. van Jan Leendertsz Vliegvisch, beijde wonagtig tot Sommelsdijk met attestatie van hier getrout tot Dordregt, gelijk ons gebleken is
Den 12 Februarij Pieter Pietersz, wr. van Judith Fransz, wonend tot Rotterdam, met Geertruijd Marcus, wed. van Antonij Jansz, wonagtig alhier, getrout in Middelharnasch met attestatie van hier
Den 16 Martij Pieter Willemsz, j.m., van Vosmaar, wonagtig aldaer, met Neeltje Jansdr Buijsdr, j.d., mede van Vosmaar, wonende alhier, den 30 April 1653 getrout alhier met attestatie van Vosmaar
Den 19 Martij 1653 Arien Engelbregtsz Kouwenhoven, j.m., van Maassluijs, met Agnietje Jacobs Notsdr, j.d., van Sommelsdijk, bejjde aldaar wonagtig, getrout alhier den 23 April 1653 met attestatie van Maassluijs
Den 26 dito Willem Arentsz, wed. van Haasje Cornelisdr, ende Dirckje Aertsdr, wed. van Leendert Bouwensz, beijde wonagtig alhier, getrout alhier den 14 April 1653??
Den 11 dito Arent Leendertsz, j.m., van Oostvoren, wonende onder Sommelsdijk, met Jannetje Willemsdr., j.d., van Tholen, wonende alhier, getrout alhier den 18 Meij 1653
Krijn Cornelisz, j.m. van Herkijngen, met Willemijntje Bastiaensdr, j.d., geboortig onder Sommelsdijk, ende daar wonagtig, den 21 Maij alhier getrout
Teunis Jacobsz van Hoven, wr. van Arentje Faes, met Lijntje Abramsdr, wed. van Hendrick Leendertsz, getrout alhier den 8 Junij 1653
Den 14 Maij Leendert Willemsz, j.m., van Sommelsdijk, met Neeltje Jacobsdr, j.d., mede van Sommelsdijk, wonende aldaar, getrout alhier den 8 Junij 1653
Den 21 dito Doen Eduwaertsz, wr. van Aerjaantje Cornelis, met Kuijniertje Leendertsz, van Goederede, beijde wonagtig onder Sommelsdijk, getrout alhier den 15 Junij 1653
Den 9 Julij 1653 Hendrick Arentsz, wr. van Dirckje Jacobsdr, ende Lena Huijbregtsdr, j.d., van Sommelsdijk, beijde alhijer wonagtig, getrout alhier den 10 Augusti 1653
Den 12 Septembr. Pieter Gillisz, wr. van Magdaleentje Theunisdr, ende Maatje Marijnusdr, wed. van Leijn Cornelisz, beijde woonagtig alhier, getrout alhier en 28 Septembr. 1653
??Jan Pietersz Bette, wr. van Cijntje Arentsdr, ende Huijgewijf Abrahamsdr, j.d., van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout alhier den 12 Octobr. 1653??
Den 11 Decembr. sijn alhier inden egten staat bevestigt op attestatie ende versoecke van de E. Herder in Middelharnasch Claas Jacobsz, j.m., ende Jacomijntje Lievensdr, j.d., beijde in Middelharnasch wonagtig
Den 15 dito Abraham Woutersz Vlietland, j.m., van Goederede, wonagtig aldaer, met Apollonia Cornelisdr Kasteleijns, j.d., van Sommelsdijk, aldaar wonende, getrout alhier met attestatie van Goedereede den 11 Januarij 1654
Den 11 April Joos Pietersz, j.m., van Sommelsdijk, met Katalijntje Hendrickxdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 3 Meij 1654
Den 18 dito Pieter Cornelisz Blijk, wr. van Jannetje Jacobsdr, ende Jannetje Dirckxdr, j.d., van onder Middelharnasch, beijde wonagtig alhier, getrout alhier den 3 Meij 1654
Den 25 April Claes Janssen, jonckman, ende Marijtie Jans, j.d., beijde van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, getrout alhier den 24 Maij 1654
Den 25 April 1654 Joncker Seger de Cocen, van Nerijne en Buijljuij, dijckgraeff ende rentmeester van Sommelsdijck, Plaete ende den Bommel, weduwenaer van Juffrou Marij, van Borsselle, woonachtich in Sommelsdijck, met Juffrou Agatgen, van Cromstrijen, woonachtch in Schraeve hage, getrout in den s???Graven haage met attestatie van hier
Den 9 Meij Ipe Willemsz, wr. van Aeltje Fookersdr, ende Geertruijd Jansdr, wed. van Jaques Pietersz Meulenaer, beijde wonagtig alhier
Barent Willemsz, wr. van Annetje Maertens, ende Betje Jaquesdr, wed. van Cornelia Waalijnksz, beijde wonagtig alhier, getrout alhier den 21 Junij 1654
Den 27 Junij Andries Laurentz Verschout, j.m., van Sommelsdijk, aldaar wonagtig, ende Annetje Jansdr, j.d., van Dirckxland, wonagtig op den Bommel
Den 2 Augusti 1654 Claes Leendertsz, weduwenaer van Marijtje Jacobs, van Brouwershaven, met Jacomintge Heijnderijckx, jonge dochter van Goeree, den 30 Augusti 1654 getrout alhier met attestatie des kerkenraad van Brouwershaaven
Den 30 Augusti 1654 Jacob Arentsz Grootevloo, j.m., van Sommelsdijck, met Pietertje Arents Kolf, j.d., mede van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 30 Augusti 1654
Den 29 dito Jan Jansz Holdertuijt, j.m. van Sommelsdijck, aldaar wonagtig, met Jannetje Arentsdr, j.d., van Melissant, wonende onder Sommelsdijk, getrout met attestatie van hier om de bedienijnge van des H. avondmaal den 4 Octobr. 1654??
Den 12 Septembr. Gillis Klaasz Beck, j.m., van Sommelsdijck, met Magdaleentje Pietersdr, j.d., mede van Sommelsdijck, beijde aldaar wonagtig, getrout met attestatie van hier in de N. Tonge den 27 Septembr. 1654
Den 19 Septembr. 1654 Cornelis Aerjaansz, wr. van Pietertje Jansdr, met Maatje Reijniersdr, j.d., van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 4 Octobr.
Jan Pietersz Guilekenaar, wr. laast van Maatje Fransdr, ende Pietertje Jacobsdr, j.d., vande N. Tonge, beijde wonagtig onder Sommelsdijk, getrout alhier den 25 Octobr. 1654
Den 26 dito Willem Jacobsz, wr. van Barbertje Leenderts, met Neeltje Maartensdr, j.d., van Sommelsdijk, beijde aldaer wonagtig, getrout met attestatie van hier den 25 Octobr. 1654 op Helvoetsluijs
Dito Willem Cornelisz, j.m., van Herkijngen, met Lijntje Corstiaansdr, j.d., van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 18 Octobr. 1654
Dito Cornelis Pietersz Sterk, j.m., van Sommelsdijk, met Lijntje Andriesdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beijde aldaar wonende, getrout alhier den 18 Octobr. 1654
Dito den 26 Septembr. Cornelis Jansz, j.m., van Sommelsdijk, met Willemtje Huijge, j.d., mede van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 14 Octobr. 1654
Den 17 Octobr. Leendert Willemsz, wr. van Neeltje Jacobsdr, ende Marij Cornelisdr, j.d., van Sommelsdijk, beijde wonagtig te Sommelsdijk, getrout alhier den 1 Novembr. 1654
Den 23 Septembr. ondertrout in Middelharnasch Joris Jorisz Boogaart, j.m., van Schiedam, wonende in Middelharnasch, ende Dina Willemsz, j.d., van Sommelsdijk, getrout alhier den 18 Octobr. 1654 met attestatie van Schiedam ende Middelharnasch
Den 24 Octobr. Jacob Jorisz, van Sommelsdijk, ende Teuntje Rokusdr, j.d., van Middelharnasch, beijde alhier wonagtig, getrout alhier den 26 Novembr. 1654
Dito Daniel Cornelisz, j.m., van Sommelsdijk, ende Leentje Cornelisdr, j.d., van Sommelsdijk, beijde aldaar wonende
Den 6 Februarij 1655 Gerrit Pietersz Blijek, j.m., van de N. Tonge, met Jannetje Abrahamsdr, wed. van Jacob Woutersz Arckebout, beijde wonagtig alhier, getrout alhier
Den 27 dito Jacob Aerjaansz Konijng, j.m., van Sommelsdijk, met Cornelia Pietersdr, j.d., van Oeltjesplaate, beijde wonagtig alhier, getrout alhier den 14 Martij 1655
Geerbrand Jacobsz Konijng, j.m., van Rotterdam, wonende alhier, ende Geertje Dirckxdr, wed. laast van Jacob Cornelisz, wonende alhier
Aren Teunisz Vleu, wr. van Lijntje Huijbregtsdr, ende Arentje Geleijnsdr, j.d., van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, den 11 Aprilis 1655 getrout in de N. T.
Cornelis Laureijsz, j.m., van Sommelsdijck, ende Maatje Hendrikxdr, wed. van Abram Jacobsz Kortgemet, wonende beijde alhier, den 11 Aprilis 1655 getrout alhier
Den 10 Aprilis 1655 Willem Cornelisz Trommel, wr. van Neeltje Arents, ende Lijsbeth Cornelisdr, j.d., van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, den 25 April 1655 getrout alhier
Op dito Jan Leendertsz, wr. van Stijntje Gerritsdr, ende Neeltje Klaasdr, j.d., van Gorkum, beijde wonende alhier, getrout in de N. Tonge den 4 Maij met attestatie van hier
Den 24 dito Boelhouwer Jacobsz, wr. van Lijsbeth Lambregtsdr, ende Katalijntje van der Houve, wed. van Dirk Jansz Goederheijde, den 6 Junij getrout alhier
Leendert Hendricksz Houwer, wr. van Middelharnas, ende Hendrickje Cornelisdr, j.d., van Sommelsdijk, ondertrout in Middelharnasch den 9 April 1655, getrout alhier den 25 April 1655??
Jacob Cornelisz Trommel, j.m., van Sommelsdijk, ende Willemtje Aerjaansdr, j.d., van Tholen, beijde wonagtig alhier, den 30 Maij 1655 getrout in de N. T. met attestatie van hier??
Den 5 Junij 1655 Bastiaan Jacobsz de Vos, j.m., van Sommelsdijk, ende Aerjaantje Dirckxdr, j.d., mede van Sommelsdijk, ende beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 2 Julij??
Den 19 dito Roelant Matensz, j.m., van Sommelsdijk, ende Maatje Cornelisdr Trommelsdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beijde aldaar wonende, getrout op de Stad met attestatie van hier
Den 17 Julij Pieter Abramsz Trommel, j.m., van Sommelsdijk, met Arentje Jobsdr, j.d., van Dirckxland, beijde wonende onder Sommelsdijk, getrout alhier den 8 Augusti 1655
Den 14 Augusti Cornelis Rokusz Kalle, j.m., van Sommelsdijk, ende Marijtje Arentsdr Voorwinde, j.d., mede van Sommelsdijk, beijde wonende aldaar, getrout elders met attestatie van hier
Den 9 Septembr. 1655 Pieter Gillisz Kokx, j.m., van Rotterdam, wonagtig aldaar, met Aletta van Rheen, wed. van Abraham Farnerius, wonende tot Sommelsdijk, getrout tot Rotterdam met attestatie van hier
Den 12 dito Aert Joosten, wed. van Henrickje Tijelmansdr, ende Willemtje Jacobsdr, wed. van Jan Jansz, beijde wonende alhier, getrout alhier den 3 Octobr.
Den 25 dito Arij Cornelisz, j.m., van Beijerland, ende Neeltje Arentsdr Voorwinde, j.d., van Sommelsdijk, beijde wonende alhier, getrout alhier den 24 Octobr. 1655??
Ondertrout in Dirckxland in Octobr. 1655 Jan Willemsz van Bergen, j.m., ende Barbara Cornelis, j.d., van Sommelsdijk, aldaar wonende, getrout alhier den 11 Novembr. 1655
Den 14 Novembr. 1655 Arij Woutersz, j.m., van Kappel, wonende alhier, ende Soetje Jacobs, wed. van Hendrik Geertsz, mede alhier wonagtig, getrout alhier in Februario 1656
Den 2 Decembr. Matijs Jacobsz, j.m., geboortig tot Goedereede, met Jannetje Jacobsdr, j.d., geboren onder Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 19 Decembr. 1655??
Den 13 Januarij 1656 Johannes Jorisz Duwe, j.m., van Sommelsdijk, met Katalijntje Andriesdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout alhier met attestatie den 3 Februarij 1656
Den 3 Februarij 1656 Arij Cornelisz, j.m., van Appenbroek, ende Marij Arents, j.d., van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, gegeven attestatie om te mogen trouwen in Abbenbroek
Den 10 dito Jan Geertsz Borrendrijncker, j.m., van Sommelsdijk, met Lijsbeth Jobs, j.d., mede van Sommelsdijk, beijde aldaar wonagtig, getrout alhier den 2 Martij 1656??
Den 11 Martij 1656 Pieter Stevensz, wr. van Willemtje Dirkxdr, met Pleuntje Jobs, wed. van Pieter Jansz Sterk, beide wonende alhier tot Sommelsdijk, getrout alhier den 2 April 1656
Den 8 April Pieter Jobsz, j.m., van Spikenisse, aldaar wonagtig, met Marij Rijkxdr., j.d., van Sommelsdijk, ende aldaar wonende
Den 1 April Thomas Jacobsz Wittekouk, j.m., van Sommelsdijk, met Trijntje Jacobsdr, wed. van Joris de Graaf, mede wonende alhier, getrout alhier den 23 April 1656
Den 29 dito Barent Sijmonsz, j.m., van Out Beijerland, met Neeltje Marcusdr, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrout alhier den 28 Meij 1656
Den 17 Junij 1656 Wilhelm Jacobsz Kluft, j.m., van de N. Tonge, met Marij de Villersdr, wed. van de secretaris Johan de Roij, beide wonagtig tot Sommelsdijk, getrout alhier den 2 Julij 1656
Den 30 Septembr. 1656 Daniel Tobijasz, j.m., gebooren ende wonende op Herkingen, met Pietertje Arentsdr, j.d., van Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig ??
Den 7 Octobr. Pieter Abramsz Doornhein, wr. van Martijntje Jansd., met Aerjaantje Jacobsdr, j.d., van Middelharnasch, beide wonende onder de heerlijkheid van Sommelsdijk, getrout alhier den 29 Octobr. 1656
Den 13 dito Klaas Hendricksz Bot, j.m., van Sommelsdijk, met Geertruijt Cornelisdr Plockhoij, j.d., mede van Sommelsdijk, ende beide aldaar wonagtig, getrout alhier den 9 Novembr. 1656
Den 21 Decembr. 1656 sijn getrout alhier Maerten Jansz, j.m., en Neeltje Gerritsdr, met attestatie van Middelharnasch van haar ondertrouw, ende dat haare geboden onverhinderlijk aldaar waeren gegaan
Constantinus l???Empereur van Opwijk, advocaat in beijde regten, j.m., geboren ende wonende inden Haag, met Constantia de Cok, j.d., geboren in Dirkxland, mede wonagtig aldaar
Getrout alhier den 23 Januarij 1657 Cornelis Paaling, j.m., van Middelharnasch, ende Adriana Baane, j.d., van Sommelsdijk, ondertrouwt in Middelharnasch
Den 8 Februarij 1657 Jacob Cornelisz Kasteleijn, j.m., van Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig, met Tannetje Pietersdr, j.d., van Melissant, wonend in Dirkxland, den 8 Meert 1657 getrout alhier met attestatie uijt Dirkxland
Den 22 dito Aarjaan Cornelisz Vos, j.m., van Tholen, met Neeltje Hendrikxd. de Herder, j.d., van Sommelsdijk, beide alhier sig ont houdende, getrout in de N. Tonge met attestatie van hier ende van Tholen
Den 3 Maart 1657 Joris Klaasz But, j.m., van Sommelsdijk, met Cornelia Cornelisdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, den 22 Martij getrout alhier??
Getrout alhier den 2 April 1657 Willem Teunisz, wr. van Aerjaantje Phlipsdr, met Aerjaantje Wilms, geboortig van Melissant, beide wonagtig alhier
Den 14 April Job Cornelisz, j.m., van Sommelsdijk, met Klaartje Arentsdr, j.d., mede geboortig tot Sommelsdijk, ende beide aldaar wonagtig, getrout alhier den 13 Meij 1657
Den Maij 1657 Adriaan van Klootwijk, j.m., van Dordregt, wonende aldaar, met Paulijna Baane, j.d., van Sommelsdijk, mede wonagtig aldaar, gegeven attestatie om elders te trouwen den Meij 1657
Den 2 Junij 1657 Cornelis de Lange, j.m., van d???Oude Tonge, met Adriana Jorisd Mansdr, j.d., geboortig tot Rotterdam, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 24 Junij 1657
Den 23 Junij 1657 Herman Jorisz, j.m., van Sommelsdijk, met Neeltje Jansdr, j.d., beide van Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig, getrout inde N. Tonge met attestatie van hier den 15 Julij 1657
Den 30 dito Joost Laurensz Vierstraate, j.m., van Isegem, met Klaasje Joosdr, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig alhier, den 15 Julij getrout inde N. Tonge met attestatie van Sommelsdijk
Den 7 Julij 1657 Cornelis Crijns Reedijck, weduwenaer van ?ucken Jans, wonende op de Stat, met Arijaentijen Otto van Eewijck, weduwe van Aren Leenderts Kolf, woonende in Sommelsdijck, getrout alhier met attestatie van de Stad den 29 Julij 1657
Den 7 Julij 1657 Marijnis Leijnse, van Sommelsdijck, j.m., ende aldaer woonagtig, met Janneken Willems, j.d., van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich, getrout alhier den 22 Julij 1657
Den 26 Augusti Leendert Bastiaansz Kramer, wr. van Annetje Bastiaansdr, met Martijntje Teunis, wed. van Willem Jansz, wonende alle beide alhier??
Den 13 Decembr. Paulus de Ridder, j.m., ende Katalijntje Koomansdr, j.d., beide van Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig
Den 5 Jannewarij 1658 Tonis Joosse de Graef, j.m., ende Marija Heijnderix de Herder, j.d., beijde van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich
19 Jannewarij 1658 Frans Arens Stapel, j. man, ende Marij Tonis Spaeijnjers, j.dochter, beijde van Sommelsdijck, en aldaer woonachtich
Den 9 Febrijarij 1658 Gerrebrant Jacobs Coninck, weduwenaer van Geertije Pieters, met Marij Cornelis, j. dochter, beijde wonende in Sommelsdijck
Den 10 dito Cornelis Sijmons Broeck, weduwenaer van Neeltije Cornelis, met Katalijna Jans, j.d., van der Goes, beijde wonende in Sommelsdijck
Den 14 dijto Jan Rokisse Kempe, j.m., van Sommelsdijck, met Tenijne Joos, wed. van Marijnis Heijnderix Bodt, beijde van Sommelsdijck, en aldaer woonachtich
Antonij Cornelis, j.man, wonende in Middelharnasch, ende Crijntie Claes, j.d., wonende in Sommelsdijck
Den 7 Meert 1658 Abram Aertse, wedunaer van Arijaentij J., met Jaepje Flips, wedue van Marijnis Arens, beijde wonende in Sommelsdijck
Den 4 April 1658 Heijnderick Engels, wedunaer van Neeltije Corstijaens, beijde van Sommelsdijck, ende aldaer woonachtich
Den selfden dijto Jan Pieters van de Wege, van Prinselant, met Cornelija Jans Vormers, van Sommelsdijck
Abram Pieters, wedunaer van Pietertien Jans, wonende Sommelsdijck, met Annetie Willems, j.d., wonende in Middelharnasch, getrout in Middelharnasch
Den 21 April 1658 Dirck Gerrits Snijder, j.m., woonende in Middelharnasch, ende Annetije Jans, j.d., wonende in Sommelsdijck, getrout in de N. Tonge
Den 4 Maij Gerrit Eliasz, j.m., van Sommelsdijk, en Neeltje Arentsdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrout alhier den 9 Junij 1659
Den 14 Julij Johannes Hobius, j.m., van Brouwershaven, met Elisabeth Bosveltsdr, j.d., van Sommelsdijk, wonagtig tot Rotterdam, getrout alhier den 13 Augusti met attestatie van Rotterdam en Brouwershaven
Den 5 Octobr. 1658 Leendert Isaakz Langstraat, j.m., van Sijmonshaaven, met Maatje Arentsdr, j.d., van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, den 10 Novembr. 1658 getrouwt alhier
Den 9 Januarij 1659 Pleunis Jansz Vormer, j.m., van Sommelsdijk, ende Maatje Jacobsdr, wed. van Cornelis Eeuwitz, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 30 Januarij 1659
Den 6 Februarij Cornelis Tonisz Trommel, wr. van Aagtje Wilmsdr, ende Maatje Klaasdr, wed. van Joos Jansz, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 6 Maart 1659
Den 19 April 1659 Flip Arentsz van Hove, j.m., van Sommelsdijk, met Katalijntje Willemsdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide wonagtg alhier, getrouwt den 11 Maij in de N. Tonge met attestatie van hier
Op dito Pieter Teunisz, j.m., van Sommelsdijk, wonend in den lande van Middelharnasch, met Barber Pietersdr, j.d., van Middelharnasch, wonagtig alhier tot Sommelsdijk, den 4 Maij 1659 getrout alhier
Den 27 Meij 1659 Johannes Boulijn, j.m., ende Cornelia van Goudsweert, j.d., wonende in Middelharnasch, getrout alhier met attestatie van Middelharnasch, al waar sij beide wonagtig sijn
Den 7 Junij 1659 Cornelis Jacobsz Grover, j.m., uijt Middelharnasse land, met Maartje Jacobsdr, j.d., uijt Grijsoort, wonagtig onder Sommelsdijk, getrout alhier den 29 Junij 1659
Den 19 Julij 1659 Jacobus Jacobsz van Trigt, j.m., van Sommelsdijk, met Annetje Jansdr, j.d., van Suidland, wonagtig beide alhier, getrout alhier den 10 Augusti
Den 26 dito Aarjaan Pietersz, j.m., van Princeland, wonende onder Dirckxland, met Trijntje Leendertsdr, j.d., van Sommelsdijk, wonagtig aldaar, getrout alhier met attestatie van Middelharnasch ende Dirckxland den 17 Augusti 1659??
Dito Willem Klerk, wr. van Lijsbet Gillis, wonende op den gront van Middelharnasch, met Willemtje Leendertsdr, wed. van Esdras Cornelisz, wonagtig tot Sommelsdijk, getrout in den N. Tonge met attestatie van hier den 24 Augusti 1659
Den 20 Septembr. 1659 Johan Isaakx de Ridder, j.m., van Sommelsdijk, met Dirkje Wouters Arkenboutsdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrout alhier den 23 Octobr. 1659,
Den 18 Octobr. Laurens Stevensz Kalle, j.m., van Sommelsdijk, met Levijntje Willemsdr Verhaage, j.d., geboren in de heerlijkheid van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrouwt alhier den 2 Octobr. 1659??
Gillis Maartensz, j.m., met Lijntje Andriesdr, wed. van Cornelis Sterk, beide geboortig te Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig, getrout alhier den 8 Januarij 1660
Den 21 Februarij Johannes Engelsz, wr. laast van Klaartje Hubregtsdr, met Aaltje Otte, wed. van Vries Jansz, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 11 maart 1660
Den 6 Maart Frans Hendricksz, j.m., van Nieu-Beijerland, met Cornelia Jansdr, j.d,, van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout in Spijkenis met attestatie van hier den 29 maart??
Den 20 Maart Aart Cornelisz Dansser, j.m., met Dina Arentsdr, wed. van Dirk Leendertsz, beide geboortig van ende wonagtig tot Sommelsdijk, getrout in de N. Tonge
Den 13 Maart in Middelharnasch ondertrouwt Leendert Aartsz Kolf, j.m., van Sommelsdijk, en Arentje Jacobs Loose, den 4 April getrouwt alhier met attestatie van Middelharnasch
24 April 1660 Abraham Marijnusz van der Daf, wr. van Arentje Arentsdr, met Katarijna Ingelsdr, wed. van Pieter de Vries, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 9 Maij 1660
Den 19 Junij Antonij Tibaut, wr. van Lijsbet Plenevouts, met Jannetje de Heide, j.d., van Kulenborg, beide wonagtig alhier, getrout met attestatie van hier op de Stad in Augusti
Den 24 Julij Marijnus Jansz, j.m., van Sommelsdijk, met Aarjaantje Leendertsz, j.d., mede van Sommelsdijk, attestatie gegeven om te trouwen in Middelburg
Den 2 Octobr. 1660 Jan Maartensz van de Waij, j.m., van Sommelsdijk, met Aarjaantje Jacobsdr, j.d., van Middelharnasch, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 24 Octobr. 1660
Den 20 November Jacob Willemsz Kortgemet, j.m., van Sommelsdijk, met Neeltje Dingemans van Besoijen, mede van Sommelsdijk, beide alhier wonagtig, getrout alhier den 9 Decembr. 1660
Den 25 dito Jacob Arentsz Grootevloo, wr. van Pietertje Arentsdr, met Adriaantje Koomansdr, j.d., wonagtig beide alhier, getrout tot Schipluiden den 26 Decembr. 1660 met attestatie van hier??
Dito Willem Teunisz, wr. van Aarjaantje Willems, met Pieternelle Barentsdr, wed. van Huibert Dirkz Kouwennoord, beide alhier wonende, getrout alhier den 6 Januarij 1661
Den 9 Decembr. 1660 Jan Pietersz Dikkin, j.m., van Middelharnasch, met Willemtje Stoffelsdr, j.d., wonende in Sommelsdijk, getrout alhier den 6 Januarij 1661
Den 6 Januarij 1661 Aren Marijnusz Breeman, wr. van Marij Antonijs de Breed, met Martijntje Verolme, j.d., beide wonagtig tot Sommelsdijk, getrout alhier den 27 Januarij 1661
Dito Arent Leendertsz Heere, j.m., met Jannetje Jansd. de Vormer, j.d., beide geboortig tot Sommelsdijk, en daar wonagtig, getrout in de N. Tonge met attestatie van hier
Den 13 dito Aren Cornelisz Leune, j.m., geboortig int Ouddorp, met Soetje Pietersd. Vlasbloem, j.d., geboren tot Sommelsdijk, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 3 Februarij 1661
Jasper Jansz, j.m., geboren te Sint Hubertshil, met Jakomijntje Wilmsdr, j.d., van Sommelsdijk, beide alhier wonagtig
Den 27 Januarij 1661 Leendert Jansz van der Stad, met Anna Cornelisz Kasteleinsdr, geboortig onder de N. Tonge, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 17 Februarij 1661
Den 9 April Pauwels Rokusz Kooman, j.m., van Sommelsdijk, met Katalijntje Jaquesdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout in de N. Tong met attestatie van hier
Den 15 dito Cornelis Stoffelsz, j.m., met Jannetje Pietersdr, j.d., beide van Sommelsdijk, ende wonagtig aldaar, getrout in Dirkxland van mij den 8 Meij 1661
Den 23 dito Matteuws Aalbregtsz, j.m., van Steenbergen, met Annetje Dingemansdr, j.d., van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout tot Rotterdam met attestatie van hier
Den 11 Junij 1661 Pieter Maartensz van der Mul, j.m., met Josijntje Jacobsdr van Trigt, j.d., beide van Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig, getrouwt alhier den 26 Junij 1661 ??
Den 17 Novembr. 1661 Leendert Willemsz Kippe, wr. van Aarjaantje Cornelisdr, wonende in Suidland, met Martijntje Teunisdr, wed. van Leendert Bastiaansz Craamer, wonagtig alhier
Den Novembr. Pieter Arentsz Strijenaar, j.m., van Middelharnasch, met Lijsbeth Jansdr, wed. van Jacob Teunisz, beide wonagtig in Sommelsdijk, getrout in de N. Tonge met attestatie van hier den 16 April 1662
Den 12 Januarij 1662 Andries Joosten van Dikkele, wr. van laast Aaltje Jansdr, met Celijtje Willemsdr, wed. van laast Dirk Arents Visscher, beide alhier wonagtig
Den 26 dito Claas Marijnusz Wakker, j.m., geboren in de Oude Tonge, ende aldaar wonagtig, met Lijsbeth Sandersdr, j.d., van Sommelsdijk, ende daar wonende, getrout alhier den 19 Februari 1662 met attestatie van de Oude Tonge
2 Februarij 1662 Willem Cornelisz, j.m., van Sommelsdijk, met Martijntje Krijnsdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide alhier wonagtig, getrout alhier den 26 Febr. 1662
Den 2 Maart 1662 Jan Robertsz, wr. van Saartje Meinertsdr, wonende in den Ouden Hoorn, met Lena Jacobsdr, j.d., van Sommelsdijk, aldaar wonagtig, getrout alhier met attestatie van den Ouden Hoorn
Den 2 Maart 1662 Isak Pietersz, j.m., van Sommelsdijk, met Maatje Matteuwsdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout in de N. Tonge met attestatie van hier
Den 9 dito Aren Teunisz Kapitein, wr. van laast Arentje Leinsd., met Maatje Klaasdr, wed. van laast ??Cornelis Tonisz Trommel, beide wonagtig alhier, getrout in Dirkxland met attestatie van hier den 31 Maart 1662??
Den 23 April Cornelis Aarjaansz, wr. van Maatje Reiniersdr, met Maatje Jansdr, j.d., van Werkendam, beide wonagtig alhier, getrout met attestatie van hier in de N. Tonge
Den 10 Aprilis 1662 Aalbregt Cornelisz Sterk, j.m., geboortig te ?, met Pietertje Arentsdr Schoute, j.d., beide gebooren en woonagtig alhier, getrout alhier den 7 Meij 1662
Den 15 dito Leendert Jobsz Plokhoij, wr. van Pietertje Jacobsdr, met Sara Pietersdr, j.d., van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout alhier den 30 April 1662
Dito Jan Abramsz Trommel, j.m., gebooren en wonagtig tot Sommelsdijk, met Hester Heindrikxdr, j.d., van Simonshaaven, wonende alhier, getrout alhier den 7 Meij 1662
Jacobus Jacobsz van Trigt, wr. van Annetje Jansdr, met Marij Cornelis Cornet, j.d., van de Hooge Swaluwe, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 21 Meij 1662
Gerrit Stoffelsz, j.m., met Arentje Pietersdr, j.d., beide geboren ende wonende tot Sommelsdijk, getrout alhier den 7 Meij 1662
Den 29 April 1662 Jacob Jansz, wr. van Teuntje Rokusdr, met Marijtje Arentsdr, wed. van Arij Cornelisz, beide alhier wonagtig, getrout alhier den 21 Meij 1662
Dito Johannes Arentsz Stapel, j.m., geboren tot Sommelsdijk, met Lijsbeth Cornelisdr, j.d., van der Goude, beide wonende tot Sommelsdijk, getrout alhier den 28 Meij 1662 ??
Den 6 Meij Imand Leendertsz, j.m., met Arentje Arentsdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig, getrout alhier den 28 Meij 1662
Dito Cornelis Jansz, j.m., van de Hij, met Susannetje Davidsdr, j.d., van Sommelsdijk, wonende beide aldaar, getrout alhier den 28 Meij 1662
Den 13 dito Andries Lauwrensz Verschoute, wr. van Annetje Jansdr, met Krijntje Jansdr, j.d., van Dirkxland, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 29 Meij 1662
Den 3 Junij Jan Jansz Schellevis, wr. van Maatje Jans, met Jannetje Willemsdr, wed. van Marinus Leinsz, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 18 Junij 1662
Dito Jan Pietersz Mman, j.m., van Sommelsdijk, met Maatje Cornelisdr, j.d., mede van Sommelsdijk, beide wonende aldaar, getrout alhier den 25 Junij 1662
29 Septembr. 1662 Dirk Teunisz Overrijnder, j.m., geboren en wonagtig te Sevenhuisen, met Trijntje Arentsdr Stapel, j.d., van Sommelsdijk, wonende aldaar, getrout te Sevenhuisen met attestatie van hier
Den 12 Octobr. Aren Pietersz Sterk, j.m., van Sommelsdijk, met Geertje Hendrikxdr, j.d., van Goes, beide alhier wonagtig, getrout alhier den 2 Novembr.
Den 16 Novembr. Steven Geene van der Jagt, j.m., van Barendregt, sich onthoudende alhier, met Christiaantje Hermansdr Verhagen, j.d., geboortig en wonagtig tot Sommelsdijk
Den 22 Februarij 1663 Joost Leendertsz van der Boom, j.m., met Aarjaantje Aartsdr, j.d., beide geboortig en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout alhier den 15 Maart 1663
Den 15 Maart 1663 Geert Willemsz van den Bosch, j.m., van Drijschoor, met Trijntje Marinusdr, j.d., ??beide wonagtig alhier, getrout alhier den 1 April 1663
Jacob Crijnsz, j.m., geboren in Ooltjesplaate, met Neeltje Jansdr, wed. van Herman Jorisz, beide wonagtig alhier, getrouwt tot Tholen met attestatie van hier
Klaas Jacobsz, j.m., van Middelharnasch, en aldaar wonagtig, met Marij Rokusdr, j.d., van Sommelsdijk, wonende alhier, getrouwt alhier den 22 April
Den 23 Maart Arij Pietersz, j.m., van Abbenbroekke, met Aaltje Dirkxdr, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig alhier, getrout op den 15 April 1663
Den 23 Jason van der Houwe, wr. van Leuntje Pietersdr, met Jannetje Jacobsdr, wed. van Mathijs Leendertsz, beide alhier wonende, getrouwt op de Stad met attestatie van hier
Dito Antoni Pietersz de Vet, j.m., met Klaasje Marcusdr, j.d., beide geboren ende wonagtig tot Sommelsdijk, getrouwt op de Stad met attestatie
Den 31 Maart Klaas Leendertsz van Hove, j.m., wonende onder Middelharnasch, met Katalijntje Pietersdr van der Linde, j.d., geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout op den 15 April 1663
Dito Cornelis Stevensz Verhouk, j.m., met Josijntje Cornelis Wittekouk, j.d., beide geboren en wonende alhier, getrouwt alhier den 22 April
Cornelis Dingemansz van Besoijen, j.m., met Annetje Flore, j.d., beide geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout op den 15 April 1663??
Dito Leendert Jacobsz van den Boogaart, j.m., van Corendijk, wonende aldaar, met Neeltje Cornelisdr, j.d., van Sommelsdijk, wonagtig aldaar, getrouwt alhier den 22 April
Den 14 April 1663 Hendrick Jans van Hoogstrate, j.m., met Celijtie Leenderts, j.d., beijde geboren en woonachtich tot Sommelsdijk, getrouwt in de N. T. 29 April met attestatie
Den 21 Aren Dirksz, j.m., met Lijsbet Jacobsdr, j.d., beide geboren en wonagtig alhier, getrout alhier den 13 Maij 1663
Den 26 Maij Jacob Noorloos, j.m., met Jakomijntje Leendertsz van der Braake, j.d., beide geboren en wonagtig alhier, getrout alhier den 17 Junij 1663
Den 27 dito Jacob Aartsz Kolf, j.m., van Sommelsdijk, met Marij Pietersdr, wed. van Jacob Fransz Spaenjaart, getrouwt alhier den 24 Junij 1663
Den 3 Junij Adriaan Stevensz van Noordijk, j.m., geboren tot Heusden, sig onthoudende op Helvoetsluijs, met Lijsbeth Ticchelmansdr, j.d., van Sommelsdijk, wonagtig alhier, getrouwt alhier den 1 Julij 1663 met vertoog van attestatie van Heusden
Den 23 Junij 1663 Jacob Cornelisz de Groote, j.m., van d???Oude Tonge, onder de N. Tonge wonagtig, met Huibertje Pietersdr, wed. van Joos Arents Spruit, wonenden alhier, getrout met attestatie van hier in de N. Tong den 13 Juli 1663
Den 23 Julij Cornelis Cornelisz Bassaert, wr. van Stijntje Bastiaansdr, wonende onder de N. Tonge, met Aarjaantje Leendertsdr, j.d., geboren op Meliszand, wonende in de heerlijkheid van Sommelsdijk
Den 4 Augusti Aren Jacobsz Boone, j.m., van Middelharnasch, met Geetruid Willemsdr, j.d., geboortig in Princenland, wonagtig alhier, getrout alhier den 2 Septembr. 1663
Den 8 Septembr. Cornelis Jansz van Velde, j.m., van Maassluis, met Aarjaantje Cornelisdr, j.d., gebooren tot Sommelsdijk, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 30 Septembr. 1663
Den 6 Octobr. 1663 Joris Jorisz Boogaart, wr. van Dina Willemsz, met Maatje Willemsdr, wed. van Jan Pietersz Vlasbloem, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 28 Octobr.
Den 12 dito Jan Jobsz Bakker, j.m., van Brouwershaaven, met Jannetje Andriesdr van Dikkelen, j.d., geboren tot Sommelsdijk, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 15 November 1663
Den 20 dito Gillis Arentsz Kitte, j.m., van Sommelsdijk, met Cornelia Kolfs, j.d., mede van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrouwt alhier den 8 November 1663
Den 25 ondertrout in Dirkxland Luther Kruislander, j.m. van Sommelsdijk, en Lena Baane, j.d. van Dirkxland, wonende aldaar, getrout alhier den 21 Novembr. 1663
Den 24 Novembr. Dirk Cornelisz Visscher, j.m., en Maatje Willemsdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, en ook wonagtig aldaar, dat sij voornoemden den christelijken doop heeft ontfangen op den 28 Octobr. 1663 in de kerk van de Coorendijk is ons gebleken bij attestatie des predikant uit den naam des kerkenraads aldaar, getrout alhier den 16 Decembr. 1663
Getrout alhier den 15 Januarij 1664 met attestatie van Poortvliet Pieter Diep, j.m., geboortig tot Scherpenis, wonende binnen Poortvlied, met Maria Thinsdr, geboren en wonende tot Sommelsdijk
Den 3 Februarij 1664 Jan Marinusz, j.m., geboren tot Zierikzee,, wonende alhier, met Jannetje Christiaansdr, j.d., geboortig tot Rotterdam, wonende aldaar
Den 18 April 1664 Jasper Isakz Boogaart, j.m. van Zierikzee, met Neeltje Boelhouwersdr, j.d. van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout alhier den 1 Junij 1664 met attestatie van Leiden en Zierikzee
Dito Willem Verhuel, j.m. geboortig tot Utregt, met Josina van der Heiden, j.d., geboren tot Sommelsdijk, beide aldaar wonende, getrout alhier den 13 Meij 1664
Den 19 dito Leunis Arentsz Keiser, j.m., van Renisse, met Willemijntje Michielsdr de Groote, j.d., geboren onder Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrout alhier den 4 Meij 1664??
Dito Gerrit Pietersz Bliek, wr. van Janneke Abrahamsdr, met Sara Flipsdr, j.d., van Sommelsdijk, beide wonende alhier, getrout alhier den 11 Maij 1664
Den 3 Meij 1664 Daniel Flore, j.m., met Heiltje Dijngemans van Goederheiden, j.d., beide geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout alhier
Den 18 dito getrouwt alhier met attestatie van Dirkxland, alwaar ook ondertrouwt waren Cornelis Abramsz Doorenhein, j.m., van Dirxland, met Claesje Claasdr, j.d., van Sommelsdijk, beide in Dirkxland wonagtig??
Den 24 Maij 1664 Jan Rijksz, wr. van Huijgewijf Pietersdr, wonende op Herkijnge, met Leentje Cornelisdr, j.d, geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrouwt in de N. Tonge met attestatie van hier
Den 31 dito Maarten Simonsz Slikman, j.m., gebooren tot Zierikzee, wonende aldaar, met Dirkje Flipsdr, j.d., geboortig en wonagtig alhier, den 27 Julij getrouwt alhier met attestatie van Zierikzee
Den 7 Junij 1664 Bastiaan Marinusz Wafelbakker, j.m., van Sommelsdijk, met Magdaleentje Pietersdr, wed. van Gillis Verbeek, beide alhier wonagtig, getrout in de N. Tonge den 22 Junij 1664 met attestatie van hier
Den 21 dito Jan Teunisz Mosselman, j.m., geboren in Dirkxland, en Teuntje Pauwels le Jours, j.d., van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrouwt in de N. Tong met attestatie van hier den 20 Julij 1664
Den 29 dito getrout alhier met attestatie uit Middelharnasch den 29 Junij Jacob Flipsz Pas, j.m., met Vrouwtje Isakx, naa dat se in Middelharnasch waaren ondertrouwt den 15 Junij 1664
Abraham Cornelisz van den Houte, j.m., en Cornelia Goudsweert, wed. van Johannes Boulijn saliger, ondertrouwt in Middelharnis den -, en getrouwt alhier den 20 Meij 1664
Den 16 Augusti 1664 Jochem Lambregtsz, j.m., en Lijntje Jansdr, j.d., beide geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout alhier den 31 Augusti 1664
Den 17 Augusti is de Hr. Cornelis van Aarssen, Heer van Sommelsdijk, de Plaat, Bommel en Spijk, wonende in ???s Graavenhaag, met de jffr. Margarieta du Puis du Mon Bruin, wonagtig in Frankrijk, naa voorgaande schriftelijk vertoog aan den predikant en kerkenraad van Sommelsdijk, dat haare drij huwelijksche voorstellingen drij sondaagen naa den anderen soo in de Fransche als Nederlandsche kerk van Den Haag voornoemd sonder eenige inspraak waaren gedaan, in onse kerk in den egten staat, met kennis en toestemming des kerkenraads en in haar bijwesen ingesegent en bevestigt, getrout alhier den 17 Augusti 1664
Den 6 September Hiskias Esdras Kalle, j.m., en Cornelia Arentsdr, j.d., beide geboortig en wonagtig alhier
Den 7 Augusti 1664 D. Nicolaus Magerus, j.m., bedienaar des goddelijken woords in Middelharnasch, met Barbara Flore, j.d., gebooren en wonagtig tot Sommelsdijk, sijn in Middelharnasch ondertrout, getrout alhier den 2 Septembr.
Den 12 Octobr. in den egten staat alhier bevestigt Mathijs Adriaansz Pardanis, j.m., van de O. Tonge, met Maria Pietersdr Flore, j.d., beide wonende in de Oude Tonge, naa haar voorgaande ondertrouw aldaar, hebbende haare huwelijksche voorstellingen sonder inspraak aldaar gehad, gelijk bij kerkelijke attestatie van den Herder ??aldaar ons gebleken is
Den 2 Januarij 1665 Jan Rokus Kempe, wr. van Tonijntje Jooste, met Pietertje Cornelis Plokhoij, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrout in de N. Tong met attestatie van hier den Januarij
Den 8 dito Jan Adriaansz Veugel, j.m., van Zierikzee, met Hendrikje Jorisdr, j.d., geboren alhier en beide aldaar wonagtig, getrout alhier met attestatie van Tholen den 28 Febr. 1665
Den 10 Maart 1665 Adriaan Deep, j.m., geboortig tot Scherpenis, aldaar wonagtig, met Elisabeth Thinsdr, j.d., van Sommelsdijk, aldaar wonagtig, getrout alhier??
Den 5 Februarij 1665 Willem Michelsz de Groote, j.m., en Neeltje Teunis Noorloos, j.d., beide geboren onder Sommelsdijk, en aldaar ook wonagtig, getrout alhier den 1 Maart 1665
Dito Cornelis Gaandersz, wr. van Helena Brasser, wonende tot Brouwershaaven, en Lena Hollandersdr, j.d., geboren te Melissant, wonagtig alhier, getrout alhier den 10 Maart 1665
Den 29 April Hendrik Pietersz, j.m., van Dirxland, met Jannetje Pauwels le Jours, j.d., geboren tot Sommelsdijk, beide wonagtig alhier
Den 24 April in Middelharnasch ondertrouwt Jan Willemsz Kom, j.m., wonende in Middelharnasch, en Arjaantje Davids, j.d., wonende in Sommelsdijk, getrouwt alhier met attestatie van Middelharnasch
Den 24 Junij 1665 Ruth Jansz Steenis, j.m., geboortig binnen Trigt int graafschap van Bueren, en Janneke Jansdr, j.d., van Hadeslag in Holstein, beide wonende alhier
Arent Leendertsz Heere, wr. van Janneke Jansdr, met Maatje Baltensdr Korteweg, wed. van Cornelis Hendriksz, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier
Jan Cornelisz Goutswaart, wr. van Magtelt Jansdr, wonende in de Korendijk, met Pietertje Koomansdr, j.d., geboren en wonagtig tot Sommelsdijk
Den 5 Augusti Pieter Leendertsz Mostart, wr. van Catharine Harteger, met Lijntje Abrahamsdr, wed. van Teunis Jacobsz van Hoven, beide wonagtig alhier
Den 4 Octobr. 1665 Aren Jacobsz Kourt, wr. van Neeltje Danielsdr, wonende int Out dorp van Goedereede, met Leentje Leendertsz, j.d., geboren en wonagtig alhier
Den 7 Octobr. 1665 Pieter Cornelisz Bliek, wr. laast van Jannetje Dirkxdr, met Susannetje Jansdr, j.d., van Dirkxland, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 8 Novembr.
Den 12 Novembr. Jan Sandersz Bushof, j.m., van Sommelsdijk, en Saartje Krijnsdr, j.d., geboren in de jurisdictie van de N. Tong, beide alhier wonagtig, getrout tot Rotterdam met attestatie van hier
Arij Cornelisz, j.m., van Dirkxland, en Maatje Jorisdr, j.d., van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, op den 21 Januarij 1666 hier van attestatie gegeven om in Middelharnis te trouwen
Den 2 Febr. 1666 in Middelharnasch ondertrouwt Adriaan Hendriksz Vijnk, j.m., van Middelharnasch, met Martijntje Marinusdr. Breeman, j.d., van Sommelsdijk, getrouwt alhier den 25 Februar. 1666 met attestatie van Middelharnasch
Den 25 Februarij 1666 Jacob Cornelisz Hemdijk, j.m., van Sommelsdijk, met Neeltje Gillisdr de Brune, j.d., geboren in de N. Tong, beide alhier wonagtig, getrouwt alhier den 18 Maart 1666
Dito Antonij Bosveld, j.m., met Maria Arentsdr Korvijnkxdr, beide geboortig en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout alhier den 21 Maart
Den 11 Maart 1666 Cornelis Arentsz Kitte, j.m., van Sommelsdijk, met Cijtje Cornelisdr, j.d., van der Goude, beide wonagtig alhier, getrout alhier Maart 1666
Den 25 Maart Barent Eliasz Dansser, j.m., en Jakomijntje Joosdr, j.d., beide geboortig en wonagtig alhier, getrout in de N. Tong met attestatie van hier
Dito Jacob Jacobsz Kroone, j.m., geboren tot Zierikzee, wonagtig in Middelharnasch, met Grijtje Cornelis Kasteleinsdr, j.d., geboren en wonende alhier tot Sommelsdijk, getrouwt tot Dordregt met attestatie van hier den 18 April 1666
Johannes Marinusz Breeman, j.m., van Sommelsdijk, wonende aldaar, met Annetje van der Leth, j.d., onder de jurisdictie van Sommelsdijk aldaar, getrouwt alhier den 26 April 1666
Michiel Kosterius, wr. van Katalijntje Lambregtsdr van Etten, met Pieternelle Jansdr Baemsdr, geboren in Ooltjesplaate, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 9 Maij 1666
Den 23 April Leendert Leendertsz Plockhoij, j.m., met Dina Stapelsdr, wed. van laast Aart Cornelisz Botte, beide wonagtig alhier, getrout met attestatie van hier den 30 Meij 1666
Den 18 Maij 1666 Jan Cornelisz Sterk, j.m., en Jannetje Isakxen van Eeuwijk, j.d., beide geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrouwt in Middelharnasch met attestatie van hier
Den 1 Maij 1666 Arij Jansz van Hoogstraat, j.m., van Sommelsdijk, en Aaltje Adriaansdr Goethart, j.d., van Rotterdam, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 23 Maij 1666
1 Maij 1666 Jacob Appel, j.m., gebooren tot Sommelsdijk, met Willemtje Aartsdr de Wolf, gebooren in Roksenisse, wonende beide tot Sommelsdijk, getrouwt alhier den 16 Maij 1666
Den 24 April 1666 ondertrouwt in Middelharnasch Leendert Gerritsz Bosschieter, wr. van Martijntje Jacobsdr, in Middelharnasch, met Jannetje Leenderts van der Braak, j.d., wonende in Sommelsdijk, getrouwt alhier den 9 Maij 1666 met attestatie uit Middelharnasch
Den 15 Maij Cornelis Arentsz, wr. van Neeltje Barentsdr, met Geertruid Marcusdr, wed. van Anthonij Jansz, getrouwt alhier den 6 Junij 1666
Den 16 Meij 1666 Pieter Stevensz Kalle, j.m., met Jannetje Jacobsdr, j.d., beide geboren en wonagtig tot Sommelsdijk
Den 14 April 1666 in Middelharnasch ondertrouwt Arij Gerritsz de Haas, wr. van Maartje Cornelisz, wonende onder de Corendijk, met Susanne Bogermansdr, j.d., van Sommelsdijk, getrouwt alhier den 23 Meij 1666
16 Julij Cornelis Leendertsz Appel, j.m., van Sommelsdijk, en Josijntje Gerritsdr, j.d., van Middelharnasch, beide wonagtig onder Sommelsdijk, getrouwt alhier den 8 Augusti 1666
Den 23 Octobr. 1666 Cornelis Boulhouwer, wr. van Sofia Akkersdijk, wonende in de Oude Tong, met Elisabeth van Goederheide, j.d., van Sommelsdijk, wonagtig aldaar, getrouwt alhier den 11 Novembr. 1666 met attestatie uit de Oude Tong
Den 30 dito Teunis Pietersz de Brune, j.m., geboortig tot Willemstad, met Adriaantje Willemsdr, j.d., geboren tot Sommelsdijk, wonende beide aldaar, getrout alhier den 21 9br. 1666
Den 25 9br. Gerrit Jansz, schiptimmerman, j.m., met Geertje Cornelisdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, en ook wonagtig aldaar, getrout alhier den 16 10br. 1666
Den 28 Hendrik Engelsz, wr. van Neeltje Bastiaansdr, met Arentje Hendrikxen Welle, wed. van Cornelis Lauwrensz, getrouwt alhier den 19 10br. 1666??
27 Januarij 1667 Michiel Kosterius, wr. van Pieternelle Jans, met Marij Boelhouwer, j.d., van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrouwt alhier den 17 Februar. 1667
Den 10 Februarij Jacob Boelhouwer, j.m., ??met Teuntje Verolme, j.d., geboren en wonagtg beide tot Sommelsdijk, getrouwt alhier den 6 Maart 1667
Den 26 Februar. Johannes Gaveel, j.m., van Sommelsdijk, met Maatje Teunis, j.d., geboren in Middelharnasch, beide wonagtig alhier, getrouwt in Dirkxland met attestatie van hier den 17 maart 1667
Dito Leendert Jansz, makker kaare, wr. van Nelletje Flore, wonende op Hellevoetsluis, met Elsje Pietersdr, wed. van Willem Staassen, wonagtig tot Sommelsdijk, den 24 Maart 1667 getrouwt alhier met attestatie van Hellevoetsluis
Den 10 Maart Gerrit Maartensz, j.m., geboren in de polder, wonagtig in de Oude Tonge, met Pietertje Leijnsdr, j.d., geboren tot Sommelsdijk, wonende aldaar, getrouwt alhier den 11 April 1667 met attestatie van de Plaat en van de Oude Tong??
Den 10 Maart 1667 Joost van Dikkele, j.m., met Grietje Jacobsdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig, getrout alhier den 31 Maart 1667
Den 31 Maart 1667 Jacob Cornelisz Wittekouk, j.m., met Marij Barents Plokhoij, j.d., beide geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrouwt alhier den 17 April 1667
Den 8 April Willem de Groote, wr. van Neeltje Teunis Noorloos, wonende onder Sommelsdijk, met Jannetje Boogermansdr, j.d., geboren en wonagtig alhier, getrouwt alhier den 1 Meij 1667
Ondertrout in Goedereede Pank Pietersz, j.m., uit de Oude Tonge, met Lijntje Leendertsdr, beide wonende op de Somersche Stelle onder Goedereede, getrouwt op de Stad met attestatie van hier
Den 16 April Cornelis Rokusz Kalle, wr. van Marij Arents Verwinde, met Cornelia Cornelisdr, j.d., van Zierikzee, beide wonagtig alhier, den 15 Meij getrouwt alhier
16 April 1667 Leendert Pietersz de Bruijn, j.m., van Willemstad, met Maatje Jansdr de Vormer, j.d., geboren tot Sommelsdijk, beide wonagtig alhier, den 15 Meij 1667 getrouwt in de N. Tonge
Den 24 April 1667 Joost Barentsz Plokhoij, j.m., met Jannetje Lambregtsdr, j.d., beide geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout in de N. Tonge met attestatie van hier den 29 Meij
Ondertrouwt in Middelharnasch den 4 Junij Aren Pietersz Sterk, wr. van Geertjen Hendriksdr, wonende in Sommelsdijk, en Neeltje Roelsdr, wed. van Meeus Cornelisz Rombout, wonende in Middelharnasch, getrout op de Stad met attestatie van hier
25 Junij Frans Papegaij, wr. van Anna Steddons, met Janneken Abramsdr, j.d., van Sommelsdijk, beide aldaar wonagtig, getrouwt in een naburige kerk den 24 Julij met attestatie van hier
16 Julij 1667 Pieter Leendertsz van den Hove, j.m., met Mijntje Leendertsdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk en aldaar wonagtig, getrouwt op de Stad den 31 Julij 1667 met attestatie van Sommelsdijk
13 Augusti 1667 Pieter Jansz Visscher, j.m., van Sommelsdijk, wonende tot Amstelredam, en Lijntje Arentsdr Korvijnkxdr, j.d., geboortig en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout alhier
Ondertrouwt in Middelharnasch Maarten Hendriksz Houwer, j.m., van Middelharnasch, met Lijsbet Willemsdr, j.d., geboren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrouwt alhier den 4 Septembr. 1667 met attestatie van ???
Den 1 Octobr. Cornelis Cornelisz Drooghuid, wr. van Adriaantje Haan, met Anna Verolme, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrouwt alhier Novembr. 1667
Den 17 7br. Arij Arijsz Buijrveld, j.m., van Maassluijs, met Lijsbet Michielsdr Veermansdr, j.d., van Dordregt, beide wonagtig aldaar, getrouwt alhier den 2 Octobr. 1667
Jan Jacobsz, j.m., geboortig te Hemsdijk in Hulster Ambagt, en wonagtig aldaar, met Willemijntje Simonsdr van der Leth, wed. van Antonij van den Ende, wonende alhier
Den 24 Novembr. 1667 Arent Cornelisz Plokhoij, j.m., geboren tot Sommelsdijk, met Adriaantje Jacobs Spaanjaartsdr, j.d., geboortig in Middelharnasch, beide wonagtig aldaar, getrouwt in Middelharnasch December 1667
Den 8 10br. Jan Kasteleijn, j.m., met Jannetje Stevens Verhouk, j.d., beide gebooren en wonagtig tot Sommelsdijk, getrout alhier den 12 Januarij 1668??
Den 12 Januarij 1668 Hendrik Willemsz Staas, j.m., met Beatris Leenderts Holdertuijt, j.d., beide geboortig en wonagtig alhier, getrouwt alhier den 2 Februarij 1668
Den 19 dito Willem Willemsz, j.m., geboren tot Tholen, met Lijntje Imansdr, j.d., geboren tot Sommelsdijk, en aldaar wonagtig
Den 2 Februarij 1668 Dijngeman Gillisz Veugel, j.m., van Zierikzee, en wonagtig aldaar, en Lijntje Hendricks Kelluw, j.d., van Sommelsdijk, en aldaar wonende
Den 9 Febr. Pieter van Dijke, wr. laast van Anna Hendricksdr den Abt, met Sara Ridderus, wed. van David de Haan, beide wonagtig alhier, sijn getrout alhier 1 Maart 1668
Den 1 maart Abraham Cornelisz Koomansz, j.m., van Dirkxland, en Teuntje Jansdr van Blaen, j.d., geboren op Westmaas, beide wonagtig alhier, getrout alhier den 22 Maart 1668
Dito Willem Cornelisz Kaboes, j.m., geboren in de Oude Tonge, met Nijnnetje Jacobsdr, van Goutswaart, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig alhier, 25 Martij 1668 getrouwt alhier
Dito Hendrik Willemsz But, j.m., met Stijntje Pieters Man, j.d., geboren beide in Sommelsdijk, en aldaar wonagtig, getrout alhier den 22 Maart 1668
Ondertrouwt in Dirkxland den 9 Martius Reijnijer Christiaansz, wr. van Trijntje Jansdr, wonende op Hellevoetsche Sluijs, met Macchelina Jacobsdr, j.d., van Sommelsdijk, getrouwt alhier den 8 April 1668??
Den 22 Maart 1668 Jacob Ramont, j.m., geboren te Suit Schoten in Vlaenderen, met Maatje Arents, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 8 April 1668
Den 8 April 1668 Herman Wijnantsz van Anraad, wr. laast van Grijetje Hermansdr, wonende alhier, en Jakomijntje Kommersdr, geboren in Out Beijerland, wonagtig tot Dordregt, getrouwt alhier den 6 Maij 1668 met attestatie van Dordregt
13 April 1668 Stoffel Hubregtsz Kote, j.m., geboren tot Sommelsdijk, met Jannetje Jansdr, j.d., geboren tot Kalkar in ???t lant van Kleve, wonende beide alhier, getrouwt alhier den 13 Maij 1668
Den 21 April David IJsbrantsz, j.m., van Zierikzee, wonende aldaar, met Marijna Aalbeke, j.d., geboren tot Sommelsdijk, en aldaar wonagtig
Cornelis Jacobsz Wittekouk, wr. laast van Annetje Arentsdr Kolf, met Maatje Cornelisdr, wed. van Klaas Klaasz Braber, wonende beide alhier, getrouwt alhier den 20 Maij 1668??
Den 19 Meij 1668 Arjaan Cornelisz van der Stad, j.m., met Trijntje Teunis Noorloos, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, ende aldaar wonagtig, getrouwt alhier den 10 Junij 1668??
Den 20 Meij 1668 Hendrik Rijkz van der Meer, j.m., van Sommelsdijk, aldaar wonagtig, met Geertje Willemsdr., j.d., geboren tot Rotterdam, en aldaar wonende, getrouwt alhier met attestatie van Rotterdam den 17 Junij 1668??
In Middelharnasch ondertrouwt den 19 April Maarten Woutersz van Heest, j.m., van Middelharnasch, wonende in Middelharnasch, met Baartje Arents Buyrveld, j.d., wonende in Sommelsdijk, getrouwt na ordre met attestatie alhier 7 Junij 1668
Den Maij 1668 ondertrouwt in Dordregt Jacobus Jacobsz van Trigt, wr. van Maatje Cornelisdr, wonende alhier, met Jannetje Cornelisdr, j.d., van Dordregt, getrouwt alhier met attestatie van Dordregt den 3 Junij 1668
Den 8 Junij Matteews Groenendijk, j.d., met Adriana van der Heiden, j.d., beide van Sommelsdijk, en aldaar wonagtig, getrouwt alhier den 3 Julij 1668
Dito Gerrit Arentsz Boschieter, j.m., met Cornelia Cornelisdr, j.d., beide van Sommelsdijk, en aldaar wonende, getrouwt alhier den 1 Julij 1668
Den 10 Meij 1668 ondertrouwt in Middelharnasch Cornelis Arentsz Stapel, j.d., van Sommelsdijk, wonende in Middelharnasch, met Mijntje Teunisdr, j.d., wonende in Sommelsdijk, getrouwt alhier den 10 Junij 1668
Den 23 Junij Jan Jansz van Kalis, wr. van Pieternelle Marcelisdr, met Annetje Pietersdr, j.d., van Geertruidenberg, beide wonagtig alhier, den 26 August 1668 getrouwt alhier
Den 26 Meij 1668 ondertrouwt in de N. Tong Cornelis Pietersz van den Berg, wr. van Saartje Louwijs, in Sommelsdijk, met Stijntje Jacobsdr, wed. van Matteuw Marinusz, wonende onder de Nieuw Tong, getrouwt alhier den 24 Junij 1668 met attestatie van de Nieuw Tong
Den 21 Julij Cornelis Cornelisz Kalle, wr. van Neeltje Gerritsdr, met Jannetje Hendrikxdr, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrouwt in de N. Tonge met attestatie van hier den 26 Augusti 1668
Den Julij Hendrik Leendertsz Admiraal, j.m., met Susannetje Andries Gaveelsdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, en aldaar wonagtig, getrouwt alhier den 2 Septembr. 1668
Den 25 Augusti Matteuws Abramsz., wr. van Annetje Jans, met Lijsbet Abramsdr, j.d., beide van Sommelsdijk, en aldaar wonagtig, den 9 Septembr., getrout in de N. Tonge met attestatie
Den 15 Septembr. Pieter Bastiaansz Kastelein, j.m., en Cornelia Cornelisdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, en wonagtig aldaar, den 7 Octobr. 1668 getrout elders met attestatie van hier??
Den 29 7br. 1668 Fijt Aalbregtsz, wr. van Beeltje Hendricksdr, wonende in de Suit sijde, en Marij Teunisdr., j.d., van Rosendaal, wonagtig alhier, getrout in de N. Tonge met attestatie van hier den 21 Octobr. 1668
Den 13 8br. Cornelis Arentsz Langendijk, uit ???t Brielsche land, wr. van Neeltje Willemsdr, met Josijntje Gerritsdr, wed. van Cornelis Appel, beide wonagtig onder Sommelsdijk, getrouwt in de N. Tonge den 28 8br. 1668 met attestatie van hier
20 8br. Jacob Flipsz Pas, wr. van Vrouwtje Isakxdr, wonende in Middelharnasch, met Jannetje Isakx van Eeuwijk, wed. van Jan Cornelisz Sterk, wonagtig alhier, getrouwt alhier den 8 9br. 1668 met attestatie uit Middelharnasch
Den 27 8br. Jacob Huibregsz Gladdeweert, j.m., van Sommelsdijk, met Marij Pietersdr., j.d., van Geertruidenberg, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 15 9br. 1668
Jan Jansz van der Veer, j.m., geboren en wonagtig onder Nieuw Beijerland, met Cornelia Antonisdr, j.d., geboren tot Willemstad, wonagtig alhier, getrouwt alhier met attestatie uit Nieuw Beijerlant den 29 9br. 1668
Den 8 Novembr. 1668 Marcus Gommersz van Mannekes, wr. van Barbertje Jacobsdr, wonende in Ooltjesplaat, met Lena Cornelisdr, j.d., van Goedereede, wonagtig alhier, getrouwt alhier den 17 Januar. 1669 met attestatie van de Plaat
8 dito Cornelis Willemsz Hobus, j.m., geboren tot Sommelsdijk, met Pietertje Jorisdr van der Meer, wed. van Tobias Abramsz Welle Vogel, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 29 9br. 1668
Den 15 9br. 1668 Abraham van der Daf, j.m., met Martijntje Breemansdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, en aldaar wonagtig, getrouwt alhier den 13 10br 1668
11 10br. 1668 Arij Joost Spruit, j.m. van Sommelsdijk, met Catharina Jansdr, j.d., van Portugaal, wonende beide alhier, getrout alhier den 10 Januarij 1669
Den 9 10br. 1668 Cornelis Jansz Aresen Klein, j.m., geboren tot Trigt in ???t land van Buijren, met Neeltje Hendrikxdr, j.d., geboren tot Sommelsdijk, wonagtig aldaar ??
Den 4 Januarij 1669 Leendert Cornelisz Kansse, j.m., met Lijsbet Arentsdr, j.d., beide geboren en wonagtig alhier, getrouwt in Middelharnasch den 13 Februarij 1669 met attestatie van hier
Den 31 dito getrouwt alhier met attestatie uit de Nieuwe Tonge Jan Jacobsz Noppe, wr., met Arjaantje Klaas, beide wonende onder de N. Tonge
Den 31 dito Jan Teunisz van Noorloos, j.m., geboren en wonende onder Sommelsdijk, met Sara Jacobs Kaerkebout, j.d., ??mede geboortig en wonagtig alhier, getrouwt alhier den 3 Maart 1669
Den 21 Februarij 1669 Jacob Arentsz Konijng, wr. van Cornelia Pietersdr, met Lijsbeth Hendrikxdr van der Meiden, j.d., geboren op de Hooge Swaluw, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 10 maart 1669
Dito Willem Arentsz Bakker, wr. van Dirkje Aartsdr, met Lijsbet Abramsdr, wed. van Teuwes Abramsz, beide wonagtig alhier, getrouwt alhier den 17 Maart 1669
Den 13 April 1669 Teunis Jansz van Bouchouten, j.m., en Maatje Joos Spruit, j.d., geboren tot Sommelsdijk, en wonagtig aldaar, getrouwt alhier den 5 Maij 1669
Den 19 dito Michiel Bastiaansz Kasteleijn, j.m., met Neeltje Arentsdr, j.d., beide geboren en wonagtig alhier, getrout den 26 Maij 1669 in de N. Tonge, blijkende bij attestatie
Dito Jan Teunisz Spaanjaart, j.m., met Jakomijntje Barents Plokhoij, j.d., geboren en wonagtig alhier, getrouwt alhier den 5 Maij 1669
Dito Jacob Hendriksz, j.m., van Colijnsplaat, met Pietertje Hendrikxdr, j.d., van Simonshaaven, wonagtig alhier, den 19 Maij 1669 getrouwt alhier
Den 22 April 1669 Cornelis Hugensz, j.m., van Dirkxland, wonende onder Middelharnsch, met Aaltje Adamsdr, j.d., van Rotterdam, wonende alhier, den 19 Maij getrout in de N. Tonge
27 Apr. Abraham Koomansz, j.m., met Sara van Goederheide, j.d., beide geboortig en wonagtig tot Sommelsdijk, den 19 Maij getrout in de Oude Tonge
Den 5 Meij 1669 getrouwt alhier met attestatie uit Dirkxland Pieter Tijsz, j.m., met Arjaantje Pietersdr, j.d., beide van Dirkxland
Den 21 Junij 1669 Matijs Flipsz van Noorden, j.m., van Sommelsdijk, met Lena Matijsdr, geboren tot Bommenede, beide wonagtig alhier
Den 5 Julij 1669 Johannes Pietersz de Vet, j.m., van Sommelsdijk, en Maartje Leendertsdr, j.d., van Den Briel, beide wonagtig alhier
Den 13 dito Marinus Pauwelsz le Jour, j.m., en Geertruid Antonijs Spaanjarsdr, j.d., beide geboren tot Sommelsdijk, en aldaar wonagtig