Sommelsdijk - dopen 5 januari 1703 - 28 maart 1722

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Sommelsdijk??
5 : I
1703 - 1721??

Register der kinderen die gedoopt sijn in de kercke van Sommelsdijk sedert den jaren 1703 den 1 Janu.
[05-01-1703]
Den 5 Januarij
Vader Cornelis van der Straten
Moeder Lijsbeth Adams
Reijnier
Get.: Chiel Janz Timmerman en Grietie Jans

[11-01-1703]
Den 11 Januarij
Vader Lambregt Kalle
Moeder Heijndrikje Teunis
Jan??
Get.: Willem Teunisse en Lijsbeth Cornelis

[18-01-1703]
Den 18 Januarij
Vader Arij Janse
Moeder Matie Jans
Pietertie
Get.: Arij Janz en Pietertie Jans

[14-01-1703]
Een kint op Middelharnes gedoopt
Vader Pieter de Groot
Moeder Neeltie van der Veer
Stijntie
Get.: Marijnus Floore en Jannetie Bogermans

??[08-02-1703]
Den 8 Feb.
Vader Bartel Kempe
Moeder Lijsbeth van der Poel
Rokus
Get.: Jannetie Rokus

[08-02-1703]
Den 8 Feb.
Vader Pieter Both
Moeder Ariaentie Ariens
Dirck
Get.: Antonij Abramz en Martijntie Dirks

[08-02-1703]
Den 8 Feb.
Vader Joris Hobus
Moeder Teuntie Maertens
Cornelis
Get.: Cornelis Hobus en Clara Tobias

[15-02-1703]
Den 15 Feb.
Moeder Lijsbeth van den Bos
Gerrit
Get.: Jan van den Bos

[15-02-1703
Den 15 Feb.
Vader Abram Papegaeij
Moeder Jannetie Stoffels
Jannetie
Get.: Rokus Kempe en Grietie Papegaeij

[18-02-1703]
Den 18 Feb.
Vader Arent Stapel
Moeder Matie Simons
Simon
Get.: Aeltie Jans Flore

[22-02-1703]
Den 22 Feb.
Vader Frans Duerij
Moeder Lijsbeth Teuwijs
Teuwis
Get.: Martha Jobs

[25-02-1703]
Den 25 Feb.
Vader Pieter van Stellen
Moeder Ariaentie Staets
Heijndrik
Get.: Willem Staets en Susanna Kalle

[25-02-1703]
Den 25 Feb.
Vader de heer baljou Jan de Louther Kruijslander
Moeder ju. Elisabeth Hobius
Louther
Get.: de heer secretaris Adrianus Kruijslander, Cornelis Zeeman, Lena Bane en Elisabeth Bosvelt??

[25-02-1703]
Den 25 Feb.
Vader Theodorus Kruijslander
Moeder Amerensie van Besoijen
Louther
Get.: de heer baljou Jan de Louther Kruijslander en Lena Bane

[04-03-1703]
Den 4 Maart
Vader Rokus Kempe
Moeder Grietie Papegaeijs
Jannetie??
Get.: Abram Papegaeij en Jannetie Stoffels

[11-03-1703]
Den 11 Maert
Vader Cornelis Breeman
Moeder Lijsbeth Vliegvis
Marinus
Get.: Marinus Breeman en Susannetie van den Houten

[11-03-1703]
Den 11 Maart
Vader Jakob Hoogerwerf
Moeder Soetie de Munck
Cornelis
Get.: Jannetie Hoogerwerfs

[18-03-1703]
Den 18 Maart
Vader Lambrecht Jochems
Moeder Cornelia Abrams
Jochem
Get.: Teunis Jochemz en Annetie Jochems

[18-03-1703]
Den 18 Maart
Vader Cornelis Bosvelt
Moeder Jakomijntie van der Meulen
Maria
Get.: Arent Bosvelt en Maria Groenendijks

[25-03-1703]
Den 25 Maert
Vader Bastiaen Kreeft
Moeder Matie Japicks
Judick
Get.: Dingeman Koo en Lijsbeth Boeloos

[25-03-1703]
Den 25 Maart
Vader Joost Koole
Moeder Anna Kreeft
Johannes
Get.: Bastiaen Kreeft en Willemijntie

[25-03-1703]
Den 25 Maart
Vader Cornelis Kas
Moeder Neeltie Heijndriks
Heijndrik
Get.: Wilhem Heijndrikz en Susannetie Pieters

[25-03-1703]
Den 25 Maert
Vader Cornelis Versluijs
Moeder Amerensie Zeijlmans
Johannes
Get.: Cornelis Adamz en Pleuntie Cornelis

[30-03-1703]
Den 30 Maert
Vader Michiel Vermeulen
Moeder Annetie van Geldre
Lena
Get.: Jakob Spanjaert en Jannetie Spanjaert

[08-04-1703]
Den 8 April??
Vader Cornelis van Eeuwen
Moeder Lena Both
Marinus
Get.: Heijndrik Both en Ariaentie Jobs

[15-04-1703]
Den 15 April
Vader Louris Joosse
Moeder Susannetie Jans
Leendert
Get.: Celia Jakobs

[22-04-1703]
Den 22 April
Vader Stoffel Cornelisse
Moeder Neeltie Jans
Jan
Get.: Matie Rokus

[08-04-1703]
Den 8 April 1703
Vader Adrianus Bane
Moeder Johanna Alibeke
Margrieta
Get.: David van der Werve, Cornelia Alibeke

[08-04-1703]
Den 8 April
Vader Heijndrik Both
Moeder Maria Sterck
Stijntie
Get.: Pieter Casteleijn en Cornelia Cornelis

[08-04-1703]
Den 8 April
Vader Pieter Staets
Moeder Lijsbeth Kans
Jatris
Get.: Ariaentie Staets en Willem Staets

[06-05-1703]
Den 6 Meij??
Vader Frans Janz
Moeder Elisabeth Contra
Johannes
Get.: Matie Jakobs en Haringh Leenderse

[20-05-1703]
Den 20 Meij
Vader Johannes Hoogstraten
Moeder Annetie Kolijn
Pieter
Get.: Cornelis Bliek en Jannetie Hoogerwerf??

[29-07-1703]
Den 29 Julij
Vader Cornelis Kruijswerker
Moeder Cornelia Deep
Johannes
Get.: Jan Petijn en Pieternelle Petijns

[05-08-1703]
Den 5 Augustus
Vader Jakob Casteleijn
Moeder Lijsbeth de Bruijne
Agatha
Get.: Jan Casteleijn en Lena Casteleijns

[05-08-1703]
Den 5 August.
Vader Teunis Paeij
Moeder Annetie Jochems
Jakob
Get.: Meijndert Dolderz en Jannetie Paeijs

[05-08-1703]
Den 5 August.
Vader Robertus Boijs
Moeder Katrijna Abberdaen
Johannes
Get.: Cornelia van Toorn

[12-08-1703]
Den 12 August.
Vader Huijbregt van Hooft
Moeder Anna van Dueren
Sijken
Get. Jakob van Hooft en Sijken Huijbregs

[15-08-1703]
Den 15 August.
Vader Johannes Verolme
Moeder Elijsabeth van den Kerckhoven
Samuel
Get.: Jillis Hobus en Katrijna Verolmen

[15-08-1703]
Den 15 August.
Vader Joost de Graef
Moeder Maertie van der Bije
Teunis
Get.: Gerrit de Bije en Jakomijntie de Bije

[09-09-1703]
Den 9 Septemb.
Vader Isaack Braem
Moeder Heijnderijna Maes
Steven
Get.: Adrijanus Alibeeck en Elijsabeth Maes

[16-09-1703]
Den 16 Septemb.
Vader Cornelis Schelvis
Moeder Anna Casteleijns
Cornelia
Get.: Cornelia Cornelis en Pieter Casteleijn

[16-09-1703]
Den 16 Septemb.
Vader Arent Kalle
Moeder Ariaentie van der Bosch
Leendert
Get.: Leendert Kalle en Jannetie Kalle??

[23-09-1703]
Den 23 Septemb.
Vader Heijndrik de Graef
Moeder Ingeltie Groenewegh
Cornelis
Get.: Arent Groenewegh en Maria Brauwers

[23-09-1703]
Den 23 Septemb.
Vader Marijnus van der Sluijs
Moeder Cornelia Kerckhoven
Aarentie
Get.: Jan Tomer en Lijsbeth van der Sluijs

[23-09-1703]
Den 23 Septemb.
Vader Michiel van Hulst
Moeder Ariaentie Groenewegh
Cornelis
Get.: Gerrit van Hulst en Matie Speck

[23-09-1703]
Den 23 Septemb.
Vader Willem Moelekert
Moeder Maria van den Bergh
Frans
Get.: Jan Moelekert, Hendrik van Dam en Jannetie Joris

[14-10-1703]
Den 14 Octob.
Vader Johannes Hoogstraten
Moeder Jannetie van Meulen
Machteltie
Get.: Aeltie Goethals

[14-10-1703]
Den 14 Octob.
Vader Willem Buth
Moeder Josijna Wittekoeke
Stijna, Adriana
Get. Jakob Wittekoeke, Arentie Verolme en Johanna Wittekoeke

[28-10-1703]
Den 28 Octob.
Vader Iman Franse
Moeder Matie Krijns
Anna
Get.: Lieve Krijnse en Jobje Jans

[04-11-1703]
Den 4 Novemb.
Vader Aerdt van der Boom
Moeder Maria van der Tulp
Ariaentie
Get.: Laurus Hollander en Katalijntie van der Boom

[04-11-1703]
Den 4 Novemb.??
Vader Jakob Gaveel
Moeder Geertruij Wittekoeke
Maria
Get.: Jakob Wittekoeke en Josijna Wittekoeke

[04-11-1703]
Den 4 Novemb.
Vader Leender Quack
Moeder Leentie Geers
Neeltie
Get.: Marinus Geerse en Stijntie Ockers

[11-11-1703]
Den 11 Novemb.
Vader Christoffel van Koeverden
Moeder Johanna Sackel
Johanna
Get.: Ariaentie Jerasmus

[11-11-1703]
Den 11 Novemb.
Vader Jan van Berchum
Moeder Maria Corvincks
Elijsabeth
Get.: Arent Corvincks

[18-11-1703]
Den 18 Novemb.
Vader Marinus Geerse
Moeder Aeltie Tijssen
Lena
Get.: Jakob Tijssen en Matie Jakobs

[22-11-1703]
Den 22 Novemb.
Vader Simon van der Tulp
Moeder Lena van der Schoor
Zara
Get.: Gerrit Bliek en Lijsbeth van der Velde

[22-11-1703]
Den 22 Novemb.
Vader Jakob Kalle
Moeder Barber Hoogeveen
Jannetie
Get.: Steve Kalle en Neeltie Kalle

[29-11-1703]
Den 29 Novemb.
Vader Heijndrik de Herder
Moeder Jannetie Leenders
Barent, Maria
Get.: Wemmer Arents, Cornelis Leenderse, Ariaentie Teunis en Maria

[02-12-1703]
Den 2 Decemb.
Vader Jan de Mol
Moeder Lijsbeth Fredrikse
Jannetie
Get.: Wouter Hartogsvelt en Jannetie Teunis

[13-12-1703]
Den 13 Decemb.
Vader Cornelis Kattestaert
Moeder Johanna van den Houten
Lena
Get.: Adrianus van den Houten en Johanna Woelen

[13-12-1703]
Den 13 Decemb.
Vader Andries Gaveel
Moeder Katrijna Koningh
Cornelis
Get.: Klaes Gaveel en Arentie Gaveel

[16-12-1703]
Den 16 Decemb.
Vader Mathijs Stapel
Moeder Lijdia Cornets
Cornelis
Get.: Lijsbeth Jans

[16-12-1703]
Den 16 Decemb.
Vader Paulus Backer
Moeder Ariaentie Bastiaens
Neeltie
Get.: Jan Backer en Hermijntie Jans

[25-12-1703]
Den 25 Decemb.
Vader Jan Marinisse
Moeder Heijndrikje Jans
Jan
Get.: Abram Trommel en Martijntie Dircks

[26-12-1703]
Den 26 Decemb.
Vader Maerte Kalle
Moeder Grietie Muijen
Cornelis
Get.: Arent Pancken en Pietertie Leijns

Begint ???t jaer 1704
[04-01-1704]
Den 4 Januarij 1704
Vader Tieleman Goverz
Moeder Neeltie Teunis
Willemtie
Get.: Wouter Grootemaet en Lijsbeth Teunis

[13-01-1704]
Den 13 Januarij??
Vader Adriaen van der Stadt
Moeder Willemtie Gerrits
Gerrith
Get.: Jan Gerritz en Zara Heijndriks

[13-01-1704]
Den 13 Januarij
Vader Heijndrik Schelvis
Moeder Annetie Konincks
Marinus
Get.: Cornelis Schelvis en Lijntie van den Tol

[17-01-1704]
Den 17 Januarij
Vader Barent van Klinck
Moeder Grietie de Vloo
Jakob
Get.: Johannes Breeman en Dirckje Backers

[17-01-1704]
Den 17 Januarij
Vader Rokus Kalle
Moeder Lijntie Leenderts
Lena
Get.: Pieter Kalle en Jannetie Leenderts

[20-01-1704]
Den 20 Januarij
Vader Cornelis de Lelij
Moeder Adriana de Haes
Bastiaen
Get.: Marinus Flore en Maria van Schaek

[24-01-1704]
Den 24 Januarij
Vader Jakob Noorloos
Moeder Cornelia van der Valk
Jakob
Get.: Philippus Block en Leuntie Blieck

[27-01-1704]
Den 27 Januarij
Vader Johannes Visser
Moeder Martijntie de Bruijn
Lena
Get.: Isaak Visscher en Neeltie van den Hoek

[31-01-1704]
Den 31 Januarij
Vader Pieter Peman
Moeder Barbera Roos
Johanna
Get.: Jan Peman en Susanna Marlijns

[03-02-1704]
Den 3 Feb.
een bastaert gedoopt
Vader Pieter de Groot
Moeder Maria Beeke
Pietertie
Get.: Neeltie Beeke

[14-02-1704]
Den 14 Feb.
Vader Jakobus van Es
Moeder Matie Matheus
Tona
Get.: Jochem Matheussen, Engel Matheussen en Susanna Jans

[17-02-1704]
Den 17 Feb.
Vader Abram van Veen
Moeder Neeltie Komenarens
Weijntie
Get.: Heijndrik Bouwens en Pieternelle Bouwens

[21-02-1704]
Den 21 Feb.
Vader Joris Hobus
Moeder Toontie Maertens
Cornelis
Get.: Cornelis Hobus en Aertje Jans

[24-02-1704]
Den 24 Feb.
Vadee Huijbregt Stoffelz
Moeder Jannetie Davids
Stoffel
Get.: Johannes Stoffelse en Jannetie Stoffels

[28-02-1704]
Den 28 Feb.
Vader Cornelis van der Sloot
Moeder Maria Muncks
Cornelia
Get.: Heijndrik Barentse en Jannetie Kitte

[02-03-1704]
Den 2 Maert
Vader Willem Backer
Moeder Pietertie Pieters
Adrianus
Get.: Engel de Schoemaeker en Maria Anthonus

[02-03-1704]
Den 2 Maert
Vader Heijndrik Kalle
Moeder Soetie Kuijpers
Ariaentie
Get.: Marinus Breeman en Bastiaentie Pleunis

[02-03-1704]
Den 2 Maert
Vader Cornelis van der Schilt
Moeder Matie Spoeder
Lijdia, Elisabeth
Get.: Leendert van der Vlugt, Susannetie Jakobs, Maria Kock??

[16-03-1704]
Den 16 Maert
Vader Antonus Gaveel
Moeder Aeltie Groenevelt
Maria
Get.: Andries Gaveel en Susanna Gaveel

[06-04-1704]
Den 6 April
Vader Davidt Langle
Moeder Alida Meurs
Josuinus
Get.: Jan Meurs en Dina Meurs

[06-04-1704]
Den 6 April
Vader Marinus Waeffelbacker
Moeder Neeltie Sterck
Marinus
Get.: Cornelis Sterck, Isaak Sprinkvloet en Matie Dircks

[13-04-1704]
Den 13 April
Vader Lambregt Speuijdijk
Moeder Cornelia van der Daf
Martijntie
Get.: Pieter Vliegvis en Cornelia van der Daf

[11-05-1704]
Den 11 Meij
Vader Cornelis Versluijs
Moeder Amerensie Zeijlmans
Johannes
Get.: Cornelis Adamse en Plona Cornelis

[18-04-1704]
Den 18 Meij
Vader Arij Pijl
Moeder Neeltie Bruijne
Elisabeth
Get.: Arij Rijendam en Anna Rijendam

[25-05-1704]
Den 25 Meij
Vader Isaak Langstraet
Moeder Tannetie Verweijde
Cornelis
Get.: Leendert Voorwinde en Leentie Verweijde

[08-06-1704]
Den 8 Junij
Vader Giljaem Timmerman
Moeder Matie Hoogstraten
Johannes
Get.: Heijndrik Kalle en Soetie Samuels

[15-06-1704]
Den 15 Junij
Vader Arent Muije
Moeder Matie Jans
Cornelia
Get.: Jan Muije en Pietertie Jans

[13-07-1704]
Den 13 Julij
Vader Theodorus Kruijslander
Moeder Amerensie van Besojen
Anna
Get.: Adrianus Kruijslander, Lena Bane, Dingena van Besojen

[10-08-1704]
Den 10 Augustus
Vader Cornelis Hoogwerf
Moeder Martijntie Breemans
Leendert
Get.: Jakob Hoogwerf en Jannetie Hoogwerf

[17-08-1704]
Den 17 August.
Vader Cornelis Kalle
Moeder Ariaentie Teunis
Arentie
Get.: Willem Teunisse en Cornelia Teunis

[17-08-1704]
Den 17 August.
Vader Pieter Both
Moeder Ariaentie Arents
Anna
Get.: Neeltie Snels

[31-08-1704]
Den 31 August.
Vader Wouter Hartogsvelt
Moeder Jannetie Teunis
Jannetie
Get.: Jakob Spanjaert en Maria Veen

[31-08-1704]
Den 31 August.
Vader Laurus Hollander
Moeder Katelijntie Joos
Arent
Get.: Arent van der Boom en Maria Barents

[07-09-1704]
Den 7 Septemb.
Vader Heijndrik van den Heuvel
Moeder Cornelia van Dongen
Korstiaen
Get.: Kors van den Heuvel en Neeltie van den Heuvel

[07-09-1704]
Den 7 Septemb.
Vader Michiel van Hulst
Moeder Ariaentie Groenewegh
Teunis
Get.: Steven Groenewegh en Oetie Willems

[07-09-1704]
Den 7 Septmb.
Vader Gerrith Joncker
Moeder Johanna Vliegvis
Gijsbregt
Get.: Pieter Joncker en Ariaentie Jonckers

[21-09-1704]
Den 21 Septemb.
Vader Elias Gerritse
Moeder Stijntie Appels
Neeltie
Get.: Marinus Gerritse en Leijntie Gerrits

[21-09-1704]
Den 21 Septemb.
Vader Cornelis Breeman
Moeder Lijsbeth Vliegvis
Susanna
Get.: Marinus Breeman en Susanna van den Houten

[21-09-1704]
Den 21 Septemb.
Vader Heijndrik Both
Moeder Maria Sterck
Marchie
Get.: Johannes Sterck en Maria Cornelis

[21-09-1704]
Den 21 Septemb.
Vader Huijbregt van Hooft
Moeder Anna van Durij
Frans
Get.: Frans van Durij en Lijsbeth Teuwis

[21-09-1704]
Den 21 Septmb.
Vader Cornelis van Eeuwen
Moeder Neeltie Dingemans
Dingeman
Get.: Gillis van der Horst en Christijna Bogerman

[08-10-1704]
Den 8 Octob.
Vader Cornelis Jobse
Moeder Neeltie Jans
Job
Get.: Arent Jobse en Martha Jobs

[12-10-1704]
Den 12 Octob.
Vader Andries Gaveel
Moeder Neeltie Barents
Barent
Get.: Simon van der Tulp en Ariaentie Kromstrijen

[15-10-1704]
Den 15 Octob.
Vader Johan van Velsen
Moeder Trijntie van der Burgh
Pieter
Get.: Cornelis Zajer en Cornelia Marinus

[02-11-1704]
Den 2 Novemb.
Vader Nicolaus de Lange
Moeder Elisabeth van Aflaken
Cornelia
Get.: Huibertus van Aflaken, Applonia van der Vorm, Adriana Ponsman

[20-11-1704]
Den 20 Novemb.??
Vader Pieter Staats
Moeder Lijsbeth Sterck
Jatris
Get.: Willem Staets en Pieternelle Sterck

[30-11-1704]
Den 30 Novemb.
Vader Pieter de Groot
Moeder Neeltie van der Veer
Willem
Get.: Willem Visser en Ariaentie van der Veer??
dit kind is op de Nieuwe Tonge gedoopt

[07-12-1704]
Den 7 Decemb.
Vader Jakob Hoogerwerf
Moeder Soetie de Munck
Lena
Get.: Cornelis Hoogerwerf en Jannetie Hoogerwerf

[14-12-1704]
Den 14 Decemb.
Vader Wouther van den Hoek
Moeder Jannetie Vinck
Liedeweij
Get.: Isaak Visser en Neeltie van den Hoek

[18-12-1704]
Den 18 Decemb.
Vader Willem Palinghdoodt
Moeder Lijsbeth Kalf
Arentie
Get.: Maria Palinghdoodt

[18-12-1704]
Den 18 Decemb.
Vader Marinus Breeman
Moeder Bastiaentie Verwel
Pleunis
Get.: Philippus Elsevier en Maria Zajers

[21-12-1704]
Den 21 Decemb.
Vader Pieter Pancken
Moeder Jakomijntie Plockoij
Hillegom
Get.: Johannes Plockoij, Hillegom Wouters, Pieternelle Arents

[21-12-1704]
Den 21 Decemb.
Vader Michiel Vermeulen
Moeder Tannetie van Geldre
Simon??
Get.: Simon van Geldre en Matie van Geldre

[25-12-1704]
Den 25 Decemb.
Vader Arent van der Daf
Moeder Neeltie Danser
Job
Get.: Jan van Swigt en Martha van der Daf

Begint ???t jaer 1705
[04-01-1705]
Den 4 Januarij
Vader Pieter Kalle
Moeder Dirckje Willems
Leendert
Get.: Cornelis Kalle en Maria Hoekwater

[04-01-1705]
Den 4 Januarij
Vader Jan van der Meijden
Moeder Maria Souwers
Pieternelle
Get.: Neesje Pieters

[04-01-1705]
Den 4 Januarij
Vader Arent Korvinck
Moeder Adriana van Aflaken
Jakob
Get.: Adrianus Kruijslander, Lena Bane en Elisabeth van Aflaken

[11-01-1705]
Den 11 Januarij
Vader Teunis van der Stadt
Moeder Neeltie Dreischoor
Adrianus
Get.: Adrianus van der Stadt en Maertie Noorloos

[28-01-1705]
Den 28 Januarij
Vader Cornelis Kruijswercker
Moeder Cornelia Deep
Jakob
Get.: Maerten Kalle en Grietie Meuije

[01-02-1705]
Den 1 Februarij
Vader Jakobus Kasteleijn
Moeder Lijsbeth Bruijne
Bastiaentie
Get.: Andries Vinck en Lijsbeth Lijte

[08-02-1705]
Den 8 Feb.
Vader Jakob Noorloos
Moeder Cornelia Stoffels
Arent
Get.: Philiph Block en Leuntie Bliek

[12-02-1705]
Den 12 Feb.
Vader Cornelis Kats
Moeder Leentie Heijndriks
Jannetie
Get.: Jannetie Heijndriks

[22-02-1705]
Den 22 Feb.
Vader Teunis Stapel
Moed.: Maria van Hoven
Willem
Get.: Jakob Spanjaert en Jannetie Teunis

[01-03-1705]
Den 1 Maart
Vader Heijndrik de Herder
Moed: Jannetie Kalle
Elisabeth
Get.: Leendert Kalle en Neeltie Sterk

[08-03-1705]
Den 8 Maert
Vader Maerte Kalle
Moeder Grietie Meuijen
Heijndrikje
Get: Esdras Kalle en Hester Moijert

[08-03-1705]
Den 8 Maert
Vader Willem Doornheijn
Moed.: Aegje de Jonge
Arent
Get.: Isaak Doornheijn en Zelia van Dijke

[15-03-1705]
Den 15 Maert
Vader Leendert Pancken
Moed.: Neeltie Schippers
Machtelina
Get.: Arent Pancken en Katrina van der Daf

[15-03-1705]
Den 15 Maert
Vader Pieter de Veth
Moed.: Hesther Katwijk
Get.: Marcus de Veth en Johanna de Veth

[03-04-1705]
Den 3 April
Vader Engel de Voogt
Moed: Jannetie van Ruijssen
Maria
Get.: Laurus van Ruijssen en Maertie Arents

[13-04-1705]
Den 13 April
Vader Teunis Paij
Moed.: Anna Speudijk
Lijntie
Get.: Lambregt Speuijdijk en Cornelia van der Daff

[26-04-1705]
Den 26 April
Vader Frans Janz
Moeder Lijsbeth Koenrader
Cornelis
Get.: Cornelis Schalk en Jannetie Jans

[27-04-1705]
In den jare 1704(?) den 27 April is gedoopt ???t kint van Johannes Groenendijk
Vader Johannes Groenendijk
Moeder Grietie Wiltschut
Adriana
Get.: Abram Groenendijk en Adriana van der Heijden

[03-05-1705]
Den 3 Meij 1705
Vader Abram Papegaij
Moed.: Jannetie Kete
Francijna
Get.: Rokus Kempe en Grietie Papegaijs

[10-05-1705]
Den 10 Meij
Vader Adrianus Bane
Moed.: Johanna Alibeeke
Jan
Get.: Adrianus Kruijslander en Cornelia Alibeeke

[10-05-1705]
Den 10 Meij
Vader Dirk van Schellen
Moed.: Lijsbeth Stapels
Heijndrik
Get.: Heijndrik van Dam en Pietertie van Schellen

[10-05-1705]
Den 10 Meij
Vader Dingeman Kouwe
Moed.: Lijsbeth Boelhouwers??
Davidt
Get.: Leendert Lodder en Elijsabeth Verolmen

[17-05-1705]
Den 17 Meij
Vader Heijndrik Kalle
Moed.: Soetie Kuijpers
Adriana
Get.: Pieter Both en Ariaentie Arents

[31-05-1705]
Den 31 Meij
Vader Jan Stellenaer
Moed.: Maetie van den Bergh
Lijsbeth
Get.: Maria van den Bergh

[05-07-1705]
Den 5 Julij
Vader Simon Bestman
Moeder Anna Visser
Simon
Get.: Cornelis Spanjaert en Susanna Spanjaert

[02-08-1705]
Den 2 August.
Vader Jan Marinisse
Moeder Heijndrikje Jans
Lijntie
Get.: Cornelis Marinisse en Matie Marinis

[16-08-1705]
Den 16 August.
Vader Willem Backer
Moeder Pietertie Pieters
Adrianus en Willem
Get.: Pieter Pancken, Leendert Pancken, Neeltie Leunis en Jakomijntie Joost

[23-08-1705]
Den 23 August.
Vader Reijnier Tuijnsaet
Moed.: Ariaentie Vermaet
Maertie
Get.: Barbara Munt

[31-08-1705]
Den 31 August.
Vader Willem Buth
Moed.: Josina Wittekoeke
Cornelis en Stijna
Get.: Jakob Wittekoeke, Geertruij Wittekoeke en Cornelia Ratte

[02-09-1705]
Den 2 Septemb.
Vader Cornelis van der Hulst
Moed.: Anna Damis
Elijsabeth
Get.: Josias van der Hulst en Willemijna Penders??

[06-09-1705]
Den 6 Septemb.
Vader Abram van Veen
Moed.: Neeltie Komenaren
Weijntie
Get.: Pieter Bouwen en Annetie Hartigsvelt

[20-09-1705]
Den 20 Septemb.
Vader Adrianus Alibeeke
Moed.: Heijndrina Maas
Leendert
Get.: Jakob Visser en Cornelia Loose

[23-09-1705]
Den 23 Septemb.
Vader Elias Danser
Moed.: Stijntie Appels
Leendert
Get.: Cornelis van der Stadt en Leentie Aerds

[27-09-1705]
Den 27 Septemb.
Vader Cornelis Kalle
Moed.: Ariaentie Palinghdoodt
Arentie
Get.: Maria Palinghdoot

[27-09-1705]
Den 27 Septemb.
Vader Jakob Gaveel
Moeder Geertruij Wittekoeke
Anna??
Get.: Cornelis de Man en Anna Gaveel

[27-09-1705]
Den 27 Septemb.
Vader Heijndrik van den Heuvel
Moed.: Cornelia van Dongen
Johannes
Get.: Aeltie van Hoorn

[27-09-1705]
Den 27 Septemb.
Vader Isaak Langstrate
Moed.: Tannetie van der Weijde
Dingena
Get.: Dirk van Schellen en Lijntie van der Weijden

[04-10-1705]
Den 4 Octob.
Vader Joose Donk
Moeder Cornelia van den Bergh
Johannes
Get.: Lieve Jobse van Gent en Maria van den Bergh

[07-10-1705]
Den 7 Octob.
Vader Wouter Hartogsvelt
Moed.: Adriana van Breemen
Woutrina
Get.: Jakob Spanjaert en Aeltie van den Hoek

[07-10-1705]
Den 7 Octob.
Vader Johannes van Arendom
Moeder Maetie van der Wal
Adrianus
Get.: Heijndrik Kerckhoven en Trintie Hardendoodt

[11-10-1705]
Den 11 Octobn.
Vader Cornelis Schelvis
Moeder Anna Kasteleijns
Marinus
Get.: Jan Schelvis en Matie Schelvis

[11-10-1705]
Den 11 Octob.
Vader Andries Gaveel
Moeder Katalina Konincks
Cornelis
Get.: Jan van der Baan en Arentie Klaas

[11-10-1705]
Den 11 Octob.
Vader Leendert Staetse
Moeder Matie Stalperts
Leendert
Get.: Jan Stalpert en Arentie Staets

[18-10-1705]
Den 18 Octob.
Vader Jan Gouweman
Moedert Lijsbeth van der Sluijs
Jannetie
Get.: Jan van Oostvoorn en Ariaentie Kortwegs

[25-10-1705]
Den 25 Octob.
Vader Arij van der Speuij
Moeder Cornelia Zijpers
Jakob
Get.: Melt van der Speuij en Krijntie van Leeuwen

[08-11-1705]
Den 8 Novemb.
Vader Pieter Peman
Moed.: Barbara Roos
Cornelis
Get.: Jan van Berchem en Maria Korvincks

[08-11-1705]
Den 8 Novemb.
Vader Huijbregt van Hoven
Moeder Anna van Durij
Jakob
Get.: Cornelis van Hoven en Fijtie Huijbregts

[08-11-1705]
Den 8 Novemb.
Vader Pieter Basert
Moed.: Jannetie Loijs
Pietertie
Get.: Pietertie Basers

[19-11-1705]
Den 19 Novemb.
Vader Jakob Kalle
Moedert Barbara van Hoogeveen
Heijndrik
Get.: Aren van der Velden en Ariaentie Hoogeveen

[19-11-1705]
Den 19 Novemb.
Vader Cornelis Breeman
Moeder Lijsbeth Vliegvis
Leendert
Get.: Gerrith Jonker en Adriana Vliegvis????

[19-11-1705]
Den 19 Novemb.
Vader Jan de Mol
Moed.: Lijsbeth Fredrikse
Johannes
Get.: Pietertie Sterck

[29-11-1705]
Den 29 Novemb.
Vader Arij Pijl
Moed.: Neeltie Bruijne
Elisabeth
Get.: Arij Rijendam en Anna Rijendam

[03-12-1705]
Den 3 Decemb.
Vader Heijndrik Schelvis
Moeder Anna Koningh
Lena
Get.: Cornelis Schelvis en Matie Schelvis

[25-12-1705]
Den 25 Decemb.
Vader Cornelis van Eeuwen
Moeder Neeltie van der Os
Dingeman
Get.: Heijndrik Jillisse en Lijntie Heijndriks

[25-12-1705]
Den 25 Decemb.
Vader : Pieter Staetse
Moed.: Lijsbeth Sterck
Lena
Get.: Leendert Sterck en Maria Stam??

[27-12-1705]
Den 27 Decemb.
Vader Johannes Groenendijk
Moed.: Grietie Wiltschuts
Maria
Get.: Marinus Groenendijk en Maria Groenendijk

[01-01-1706]
Begint ???t jaer 1706 den 1 Janrij.
Vader Arent Teuter
Moeder Cornelia Pieters
Pietertie
Get.: Cornelis Schelvis en Cornelia Cornelis

[14-01-1706]
Den 14 Januarij
Vader Pieter Vliegvis
Moed.: Elisabeth van der Daff
Johanna??
Get.: Marinus van der Daff en Cornelia van der Daff

[14-01-1706]
Den 14 Janrij.
Vad.: Jan Schoonejongen
Moed.: Jobje Kempe
Teunis
Get.: Willem de Graef en Jannetie Kempe

[14-01-1706]
Den 14 Januarij
Vad.: Jan van der Boom
Moed.: Arentie Gaveel
Leendert
Get.: Job Koningh en St(t)ijntie van der Boom??

[17-01-1706]
Den 17 Januarij
Vader Barent van Klinck
Moed.: Grietie de Vloo
Elisabeth
Get.: Leuntie Pieters

[24-01-1706]
Den 24 Januarij
Vader Louijs van Neutegem
Moed.: Neeltie van Gempe
Johannes
Get.: Maria Ariaans

[24-01-1706]
Den 24 Januarij
Vad.: Cornelis Braber
Moed.: Matie Trommel
Klaes
Get.: Annetie Jans van der Lith

[31-01-1706]
Den 31 Januarij
Vad.: Teunis van der Stadt
Moed.: Neeltie Dreijschoor
Ariaan
Get.: Ariaan van?? der Stadt en Arentie van der Stadt

[11-02-1706]
Den 11 Februa. 1706
Vader Willem Melkschuijten
Moeder Leijsbeth Plockhoijs
???t kint Aerjaentje
Getuij.: Andries Spaanjaart, Huijbregt van Stogen en Treijntje Plokhoijs

[18-02-1706]
Den 18 Febru. 1706
Kint Johannes
Vadert Johannes ten Hoof
Moed.: Maria Hoepstok
Getu.: Jan Hoepstok, Gerrardijna Loenius
[28-02-1706]
Den 28 Febr. 1706
???t kint Johanna
Vader Antonie Gaveel
Moeder Aeltje Groenevelt
Getu.: Jacob Gaveel, Geerteruij Witte-koeke??
??
[14-03-1706]
Den 14 Maert
???t kint Theeuwis
Vader Jan Meuijen
Moed.: Pieternella Sterk
Get.: Arent Meuijen en Maria Cornelis

[14-03-1706]
Dito
???t kint Jochem
Vader Lambert Speuijdijk
Moed.: Cornelia van der Daf
Getu.: Theunis Paeij en Annetje Speuijdijk

[14-03-1706]
???t kint Leijsbeth
Vader Arent Kalle
Moed.: Aerjaentje Pieters
Getu.: Maerten Kalle en Grietje Willems

[14-03-1706]
Dito ???t kint Johannes
vader Huijbregt Stoffelse
Moed.: Jannetje Davids
Get.: Johannis Stoffelse en Marietje Teunis

[28-03-1706]
Den 28 Maart
???t kint Elsje
Vad.: Johannis Pouwer
Moed.: Maria Veermans
Get. : Joha(n)nis Pouwer, Gerret Bleek en Maria Kocks

[05-04-1706]
Den 5 April
???t kint Dirck
Vad.: Jacob Cabos
Moed.: Martijntje Visser
Get.: Cornelis Visser en Anna Visser

[11-04-1706]
Den 11 April
???t kint Leendert
Vad.: Gerrit Jonker
Moed.: Johanna Vliegvis
Get.: Pieter Vliegvis en Adriana Vliegvis

[18-04-1706]
Den 18 April
???t kint Cornelis
Vad.: Bastiaan Casteleijn
Moed.: Matie Schelvis
Get.: Jacob Casteleijn en Cornelia Castelijn

[18-04-1706]
Dito
???t kint Pietertje
Vad.: Aert Kalle
Moed.: Sara Ridder
Get.: Johannes Hoogerwerf en Maria Koman

[05-05-1706]
???t kint Cornelia
Vad.: Jacob Visser
Moed.: Aerjaentje Jonkers
Get.: Cornelia Loose en Adrianus Alebeeke

[16-05-1706]
Den 16 Meij
???t kint Joris
Vad.: -
Moeder Toontje Maartens Slikmans
Getu.: Cornelis Hobus en Abram Hobus, Wilmeijntje Ceruch

[22-05-1706]
Den 22 Meij
???t kint Jannetje
Vad.: Arien Janse Meuijen
Moed: Marijtje Jans
Get.: Cornelis Janse Eeuwen en Pietertje Jans

[20-06-1706]
Den 20. Junij posteriores bapt.
???t kint Marietje
Vad.: Hendrik Berentse
Moed.: Jannetje Leenderts
Get.: Cornelis Leenderse en Aerjaentje Teunis

[27-06-1706]
???t kint Anna
Vad.: Frans Janse
Moed.: Leijsbet Laura
Get.: Poulus Janse Bak, Aerjaentje Basteaanse

[02-07-1706]
Den 2 Julij
???t kint Maria
Vad.: Matteewis Janse Baks
Moed.: Jacomijntje Bongaars
Get.: Jan Matteewise Baks, Cornelis Matteeuwisse Baks, Neeltje Cornelisse Baks

[10-07-1706]
Den 10 Julij
???t kint Pietertje
Vad.: Rokes Janse Kempe
Moed.: Grietje Frans
Get.: Abram Frans en Jannetje Jans Kempe

[25-07-1706]
Den 25 Julij
???t kint Maria
Vad.: Wouter van der Hoek
Moed.: Emmetje Pieters Vink
Get.: Louwies van der Hoek en Marietje Wouters Verdijk

[25-07-1706]
Dito
???t kint Grietje
Vad.: Jan Heijndrickse
Moed.: Willemeijntje Leenhouwers

[25-07-1706]
Dito
???t kint Claas
Moed.: Lena Claas Hoogwerf
Vad.: Steven Cornelisse Nieuwenhoeven
Get.: Johannis Claase Hoogwerf en Angenietje Leenders Colfs

[04-08-1706]
Den 4 Augustus
???t kint Marteijntje
Vad.: Pieter Arisen Bodt
Moed.: Aerjaentje Ariens
Get.: Antonie Abramse van Dalen en Maria Antonise

[04-08-1706]
1706 dito
???t kind Clara
Vad.: Willem Janse den Broeder
Moed.: Anna Poulus de Brune
Get.: Leendert Leendertse van Dam en Cornelia Teunisse

[08-08-1706]
Den 8 Augustus
???t kint Saartje
Vad.: Jacob Teunisse Noorloos
Moed.: Cornelia Jacobse van der Valk
Get.: Flip Pieterse Blok en Leijntje Gerrits Bliek

[08-08-1706]
Dito
???t kint Leendert
Vad.: Huijbregt Leenderse van der Schilt
Moed.: Geertje Willems
Get.: Cornelia van der Schilt en Maaijtje Matteeuwis

[15-08-1706]
Den 15 August.
???t kint Corstiaan
Vad.: Hendrik Corse van den Heuvel
Moed.: Cornelia Jans van Dongen
Get.: Poulus Janse Bakker en Aerjaentje de Geus

[26-08-1706]
Den 26 August.
???t kint Lambregt
Vad.: -
Moed.: Hendrikje Hal
Get.: Leendert Knelisse Hal

[29-08-1706]
Den 29 Augus.
???t kint Claasje
Vad.: Cornelis van der Sloot
Moed.: Maria Claas
Get.: Maria van der Sloot, Anna Claas

[29-08-1706]
Dito??
???t kint Maria
Vad.: Joost de Graaf
Moed.: Maaijtje Willems
Get.: Hendrikje de Graaf en Engeltje Teunis

[29-08-1706]
Dito
???t kint Thona
Vad.: Jacobus van Es
Moed.: Metje Mattheus
Get.: Jochem Matteeuwse en Engel Matteeuwse

[04-09-1706]
Den 4 Septemb.
???t kint Teuntje
Vad.: Hendrik de Graaf
Moed.: Engeltje Teunis
Get.: Joost de Graaf met Marietje Willems

[11-09-1706]
Den 11 Sept.
???t kint Barent
Vad.: Zimon Barentse van der Tulp
Moed.: Lena Cornelisse Verschoor
Get.: Teunis Barentse van der Tulp, Marie Barens van der Tulp

[16-09-1706]
Den 16 Septemb.
???t kint Lauris
Vad.: Engel Jobse
Moed.: Jannetje Lauris van Reuijsen
Get.: Lauris Leendertse van Reuijsen met Maartjen Arens

[19-09-1706]
Den 19 Septemb.
???t kint Jacob
Vad.: Marinus Janse Breeman
Moed.: Bastiaante Pleunis Verwel
Getuijg.: Flip Roelantse Elsevier en Martijntje Jans Breemans

[09-10-1706]
Den 9 Octob.
???t kint Aerjaantje
Vad.: Hendrik Cornelisse Kalle
Moed.: Soete Samuels Kuijper
Get.: Pieter Arentse Bot en Aerjaentje Arens

[09-10-1706]
Dito
???t kint hiet Willem
Vad.: Johannis Voordijk
Moeder: Aerjaantje Saijers
Getuijge: Jan Mosman en Martijntje Saijers

[09-10-1706]
Dito
???t kint gedoopt genaamt Anna-Maria
Vad.: Evert Pieterse Hout-man
Moed.: Martijntje Frans
Get.: Willem Janse, Marij Heijndrikse

[09-10-1706]
Dito
???t kint Maria
Vad.: Marinus van der Sluijs
Moed.: Cornelia Kerkhooven
Getuijge: Petrus Verolme en Katrina Verolme

[03-10-1706]
Den 3 Octob.
Een kint van Sommelsdijk gedoopt tot Middelher.
???t kint Jannetje
Vad.: Pieter de Groot
Moed.: Neeltje Stoffels van der veer
Getuij.: Willem Hendrikse de Visser en Aerjaantje Stoffels van der Veer

[30-10-1706]
Den 30 Octob.
???t kint Adrianus
Vad.: Jacob Gaveel
Moed.: Geertruij Wittekoek
Getu.: Jacob Wittekoek, Eva Wittekoek

[30-10-1706]
Dito
???t kint sijn naam Aerjaantje
Vad.: Leendert Leendertse van Dam
Moed.: Cornelia Theunis Palijnxdoot
Get.: Hendrik van Dam, Pietertje Hendriks

[30-10-1706]
Dito
???t kint Cornelis
Vad.: Leendert Cornelisse Hout(e)schee
Moed.: Aerjaantje Arens Witvliet
Getuij.: Jan Cornelisse Nieuwenhooven, Tannetje Kreijns

[07-11-1706]
1706 den 7 Novemb.
???t kint Elisabeth
Vad.: Arent Corvin
Moed. Adriana van Aflaake
Get.: Niclaas de Lange en Elisabet van Aflaake

[14-11-1706]
Den 14 Novemb.
???t kint Leijsbeth
Vad.: Huijbert Jacobse
Moed.: Anna Franse van Dueren
Get.: Frans Franse van Dueren en Tannetje Franse van Dueren

[21-11-1706]
Den 21 Novemb.
???t kint Pieternella
Vad.: Steve Janse Hoekman
Moed.: Maarijtje Cornelisse
Get.: Abram Janse Hoekman en Metje Gerrits

[28-11-1706]
Den 28 Novemb.
???t kint Gerrit
Vad.: Arent Jobse
Moed.: Neeltje Gerrits
Get.: Elias Gerritse en Lijntje Gerrits

[02-12-1706]
Den 2 Decemb.
???t kint Cornelis
Vad.: Christoffel van Coe(ve)rden
Moed.: Johanna Fakkel
Get.: Hillegond de Bruijn

[12-12-1706]
Den 12 Decemb.
???t kint Meeuwis
Vad.: Abram Bakker
Moed.: Tona Meewis van der Lande
Get.: Mattijs Teunisse en Hester Moses

[31-12-1706]
Den 31 Decemb.
???t kint Bastiaan
Vad.: Jacobus Castelijn
Moed: Leijsbet de Bruijn
Get.: Johannis Pieterse Knuijt en Lijsbet Leute

Anno 1707
[09-01-1707]
Den 9 Jannu.
???t Kint Joost
Vad.: Arij Joosten
Moed.: Maria Barens
Get.: Lauris Cornelisse en Catelijntje Joosten

[09-01-1707]
Dito
???t kint Cornelis
Vad.: Jan Cornelisse van Velden
Moed.: Trijntje Pieters van den Bergh
Getuij.: Jan Johannesse Raap en Lieden Cornelis van Velden

[19-01-1707]
Den 19 Jannu.
???t kint Hendrik
Vad.: Machiel Vermeulen
Moed.: Tannetje Simens
Get.: Aris Vermeulen en Neeltje Rokes

[30-01-1707]
Den 30 Jannu.
???t kint Fransijntje
Vad.: Simon Bestman
Moed.: Anna Dirks Visser
Getu.: Jacob Cabos en Martijntje Dirks Visser

[03-02-1707]
Den 3 Februa.
???t kint Gerbina
Vad.: Gerrit Hendrikse van Prooijen - doot
Moed.: Susannetje Flips Ammeraal
Get.: Leendert Flips Ameraals, Neeltje Imands

[03-02-1707]
Dito
???t kint Cornelia
Vad.: Willem Teunisse
Moed.: Leijsbet Cornelisse
Getuij.: Maartje Cornelis en Grietje Willems

[03-02-1707]
Dito
???t kint Jacob
Vad.: vader incognit.
Moed. Lidia Aerens Goudswaart

[10-02-1707]
Den 10 Februa.
???t kint Johannis
Vad.: Wouter Hartigsvelt
Moed.: Adriana Jans
Getu.: Anna Jans Coster, Abram Groeneschilt

[10-02-1707]
Dito
???t kint Arent
Vad.: Jan Arentse Hoogstraaten
Moed.: Jannetje Pieterse Verme(u)len
Get.: Berber Arentse en Pieter Pieterse Vermeulen

[24-02-1707]
Den 24 Febru.??
???t kint Maria
Vad.: Arent Teunisse Hoogsandt
Moed.: Willemeijntje Flips van Hoove
Get.: Catelijntje Flips van Hoove
[24-02-1707]
Dito
???t kint Johannis
Vad.: doot
Moed.: Grietje Wilschut
Get.: Abram Groenendijk en Marinus Groenendijk en Maria Groenendijk

[26-02-1707]
Den 26 dito
???t kint Aeltje
Vad.: Laurens Cornelisse
Moed.: Marietje Elgers
Get.: Aeltje Flore

[08-03-1707]
Den 8 Maart
???t kint Adrianus
Vad.: Cnelis Livesse Stelt
Moed.: Hendrikje Teunis van Proijen
Get.: Cornelia Jacobs en Woutrina

[01-04-1707]
1707 den 1 April
???t kint Leendert
Vad.: Cornelis Breeman
Moed.: Leijsbet Vliegvis
Get.: Pieter Vliegvis en Adriana Vliegvis

[03-04-1707]
Den 3 April
???t kint Josina
Vad.: Pieter Banke
Moed.: Jacomeijntje Joosten
Get.: Johannis Joosten en Annetje Abrams

[10-04-1707]
Den 10 April
???t kint Jan
Vad.: Abram van Veen
Moed.: Neeltje Comenarens
Get.: Cornelis de Vet en Pieternella Pieters

[10-04-1707]
Dito
???t kint Pieternella
Vad.: Pieter de Vet - doot
Moed.: Hester Cornelis Catwijk
Get.: Marcus de Vet, Pieter Janse de Man

[17-04-1707]
Den 17 April
???t kint Maria
Vad.: Jan Teeuwisse Muer
Moed.: Pieternella Leenders Sterk??
en Maria Pieters getuijge

[23-04-1707]
Den 23 April
???t kint Poulus
Vad.: Cornelis Cas
Moed.: Neeltje Poulus
Get.: Abram Groenendijk en Lijsbet Verolme

[25-04-1707]
Den 25 April
???t kint Johannis
Vad.: Jan Joosten van der Meij
Moed.: Maria Jans
Getuij.: Neesje Pieters, Giljam Janse

[30-04-1707]
Den 30 April
???t kint Claas
Vader: Hendrik Claase Both
Moed.: Maria Jans Sterk
Get.: Cornelis Claase Both en Lena Claase

[04-05-1707]
Den 4 Meij
???t kint Teunnis
Vad.: Mattijs Teunnisse
Moed.: Maria Meewis
Get.: Claas Laurisse en Cornelia Jans

[15-05-1707]
Den 15. Meij
???t kint Paulijntje
Vad.: Wouter Arentse Groote-maat
Moed.: Jannetje Cloppenbergh
Get.: Cnelis de Jager en Lijsbet Cloppenbergh

[21-05-1707]
Den 21 Meij
???t kint Heijndrik
Vad.: Pieter Hendrikse Staatse
Moed.: Lijsbet Leendrikse Sterk
Get.: Willem Hendrikse Staatse en Aerjaantje Hendrikse Staat(s)e

[05-06-1707]
Den 5 Junij
???t kint Johanna
Vad.: Pieter Peman
Moed.: Berber Roos
Get.: Jan Pieterse Peman, Susann. Marcus

[05-06-1707]
Den dito
???t kint Willem
Vad.: Willem Pieterse Mo.
Moed.: Aghije Jacobs
Get.: Leijntje Leunis en Hendrik Teunisse

[05-06-1707]
Dito
???t kint Jan
Vad.: onbekent
Moeder: Leijsbet Jillis
Get.: Neeltje Hendriks

[23-06-1707]
Den 23 Junij??
???t kint Maria
Vader: Teunis Stapel
Moed.: Maria Flips
Get.: Jacob Spaenjaart, Jannetje Teunis

[07-07-1707]
Den 7 Julij
???t kint Leendert
Vad.: Giljam Timmerman
Moed.: Maeijtje Hoogstraten
Getu.: Pietertje Leenders Colf

[24-07-1707]
Den 24 dito
???t kint Maertje
Vad.: Isak Leendertse
Moed.: Annetje Cornelis
Getu.: Pieter Cornelisse, Cornelia Pieters

[03-08-1707]
Den 3 August.
???t kint Elisabet
Vader: Adrianus Alebeeq
Moed.: Hendrina Maas
Get.: Johannis Visscher, Cornelia Loose

[20-08-1707]
Den 20. dito
???t kint Maria
Vad.: Cornelis Cruijswerker
Moed.: Cornelia Deeps
Get.: Teunis van der Stat en Neeltje Corstiaanse

[20-08-1707]
Dito
???t kint Sara
Vad.: Arien Pijl
Moed.: Neeltje de Bruijn
Get.: Pieter Vlieghvis en Geertruij Arens??

[24-08-1707]
Den 24 August.
???t kint Eva
Vad.: Do. Gerardus van Aelst
Moed.: Aletta van Maarten
Get.: Lena Bane en Adrianus Cruijslander

[05-09-1707]
Den 5 Septemb.
???t kint Arentje
Vad.: Cornelis Kalle
Moeder: Aerjaentje Palingdoot
Get.: Hendrik Palingdoot, Arentje Palingdoot??

[07-09-1707]
1707 den 7 dito
???t kint Jacob
Vad.: Teunis Paaij
Moed.: Annetje Spuijdijk
Get.: Gerret Jonker en Johanna Vlieghvis

[07-09-1707]
Dito
???t kint Philippus
Vad.: Jacob Sterk
Moed.: Alida Ouwater
Get.: Johannis Sterk en Catarina Sterck

[11-09-1707]
Den 11 Sebtemb.
???t Kint Adriana
Vader Gerret Jonker
Moed.: Johanna Vlieghvis
Get.: Pieter Jonker en Aerjaentje Flore

[21-09-1707]
Den 21 Sebtemb.
???t kint Hester
Vader Jan Janse Pouwer
Moed.: Maertje Jacobs Ve(e)rmans
Get.: Jacob Teijse Veerman en Pieternelle Ve(e)rmans

[25-09-1707]
Den 26 Sebt.
???t kint Martijntje
Vad.: Lambregt Spuijdijk
Moed.: Cornelia van der Daf
Get.: Pieter Vlieghvis, Lijsbet Vlieghvis

[01-10-1707]
Den 1 Octob.
Kint Trijntje
Vad.: Adrianus Grobbert
Moed.: Neeltje Ruijghaver
Get.: Marcus de Vet en Arentje Comenare

[01-10-1707]
Dito
Kint Celia
Vad.: ? Leenderse
Moeder Aerjaentje Pieters
Get.: Hendrik Barentse en Jannetje Seders

[01-10-1707]
Dito
Kint Marinus
Vad.: Cornelis Schelvis
Moed.: Anna Castelijns
Get.: Hendrik Schelvis en Marijtje Schelvis

[01-10-1707]
Dito
Kint Bastiaan
Vader Claes Creeft
Moed.: Cornelia Groenewech
Get.: Cornelis Groenewech en Anna Creeft

[21-10-1707]
Den 21 Octob.
Kint Helena
Vad.: Reijnier Tuijnsaat
Moed.: Adriana Vermaat
Get.: Geertje Pieters

[09-10-1707]
Den 9 Octob.
Kint Cornelis
Vad.: Crijn Civit
Moed.: Jannetje Civit
(Get.:) Leendert Koot, Aerjaantje Arens

[30-10-1707]
1707 den 30 Octob.
Kint Willem
Vad.: Maerten Calle
Moed.: Grietje Muijden
Get.: Cornelis Cruijswerker en Heijltje Willems

[02-11-1707]
Den 2 Novemb.
Kint Gijsbregt
Vad.: Jacob Visser
Moed.: Aerjaentje Gijsbregs
Get.: Gerret Jonker en Johanna Vlieghvis

[02-11-1707]
Dito
Kint Pieter
Vader Johannis Visser
Moed.: Susanna Gaveel
Get.: Isak Visser en Neeltje van den Hoek

[02-11-1707]
Dito
Kint Jana
Vader Poulus Bakker
Moed.: Aerjaentje Bastiaense
Get.: Jan van Werkendam en Maertje van der Weegh

[02-11-1707]
Dito
Kint Maria
Vad.: Matteewis Baks
Moed.: Jacomijntje Bongers
Get.: Jan Backs en Cornelis Baks, Crijntje Tanis

[05-11-1707]
Den 5 Novemb.
Kint Dirk
Vad.: Jacob Cabos
Moed.: Martijntje Visser
Get.: Cornelis Visser en Anna Visser

[05-11-1707]
Dito
Kint Pietertje
Vad.: Cornelis But
Moed.: Anna Ligthart
Get.: Jan Schelvis, Hendrikje Trommels

[05-11-1707]
Dito
Kint Eva
Vad.: Joost Koole
Moed.: Anna Claase
Get.: Eva Wittekoeke

[05-11-1707]
Dito??
Kint Leentje
Vad.: Bastiaan Castelijn
Moed.: Maeijtje Schelvis
Get.: Cornelis Marinisse met Anna Castelijns

[08-11-1707]
Den 8 Novemb.
Kint Adriaen
Vader Barent Klink
Moed.: Grietje de Vloo
Get.: Annetje van Clins en Maerten Wouterse

[20-11-1707]
Den 20 Novemb.
Kint Claes
Vader: Jan van der Boom
Moed.: Arentje Claes
Get.: Cornelis Arise en Neel(t)je Claas

[27-11-1707]
1707 den 27 Novemb.
Kint Ka(s)telijntje
Vad.: Leendert Jacobse
Moed.: Tannetje Machiels
Get.: Reijk Machielse en Cornelia Marinisse

[27-11-1707]
Dito
Kint Aerjaentje??
Vad.: Jacob de Ridder
Moed.: Maria Arens
Get.: Isak de Ridder en Lidia de Ridder

[02-12-1707]
Den 2 Decemb.
Kint Leijntje
Vad.: Hendrik Calle
Moed.: Soetje Samuelse
Get.: Jan Leenderse en Cornelia Marinisse

[02-12-1707]
Dito
Kint Johanna
Vader: Jan van den Bost
Moeder Willemijntje Leenouwes
Get.: Maria van Loene

[02-12-1707]
Dito??
Kint Marinus
Vader Dingeman Leenderse
Moed.: Elisabet Boelhouder
Get.: Arentje Crijns

[07-12-1707]
Den 7. Decemb.
Kint Johannis
Vad.: Johannis ten Hoof
Moed.: Maertje Hoepstok
Get.: Jan Hoepstok en Caetje Hendriks

[10-12-1707]
Den 10. Decemb.
Kint Marinus
Vader Pieter de Groot
Moed.: Neeltje van der Veer
Get.: Willem Visser en Aerjaentje van der Veer

[13-12-1707]
Den 13 Decemb.
Kint Corstiaen
Vad.: Hendrik van den Heuvel
Moed.: Cornelia van Dongen
Get.: Neel(t)je Corse en Cors Pieterse

[18-12-1707]
Den 18 Decemb.
Kint Jan
Vader Willem Hottich
Moed.: Maria Palingdoot
Get.: Jan Hottingh en Beatris Willemse

[25-12-1707]
Den 25 Decemb.
Kint Dingena
Vader Pieter Poulisse
Moed.: Leijntje Cornelisse
Get.: Tannitje Cornelisse

[10-01-1708]
Anno 1708 den 10 Janu.
Kint Maeijtje
Vad.: onbekent
Moeder Leijntje Teunis
Getu.: niet geweest

[15-01-1708]
1708 den 15 Jannu.
Kint Leendert
Vad.: Pieter Vlieghvis
Moed.: Anna Riendam
Get.: Gerrit Jonker en Johanna Vlieghvis

[25-01-1708]
Den 25. Jannu.
Kint Johannis
Vad. Antonie Gaveel
Moed.: Ael(t)je Groenevelt
Get.: Jacob Gaveel en Susanna Gaveel

[29-01-1708]
Den 29 Jannu.
Kint Lena
Vader Jan Abramse Bakker
Moed.: Tona van der Lande
Get.: Pieter Meerman en Jorijntje Bartens

[05-02-1708]
Den 5. Febru.
Kint Tuertje
Vader Leendert van Dam
Moed.: Cornelia Palingdoot
Get.: Arentje Palingdoot en Hendrikje Palingdoot

[08-02-1708]
Den 8 Febr.
Kint Cornelis
Vad.: Pieter Calle
Moed.: Sara de Ridder
Get.: Maria Cooman

[08-02-1708]
Dito
Kint Jannetje
Vad.: Hendrik van Schelle
Moed.: Leijsbet Gerritse
Get.: Dirk Hendrikse en Pietertje Hendriks

[12-02-1708]
Den 12. Feb.
Kint Trijntje
Vad.: Wouter van den Hoek
Moeder Emmetje Pieters Vink
Get.: Wemmert Arentse en Martijntje van Schaak

[26-02-1708]
Den 26. Feb.
Kint Adriana
Vader Marinus Groenendijk
Moed.: Johanna Wittekoeke
Get.: Abram Groenendijk en Eva Wittekoeke

[04-03-1708]
Den 4 Maert
Kint Saartje
Vader Jacob Noorloos
Moed.: Cornelia van der Valk
Get.: Phlip Blok en Leuntje Bliek

[24-03-1708]
Den 24 Maert
Kint Cornelis
Vader Lauris Cornelisse
Moed.: Aeltje Flore
Get.: Aeltje Flore en Claas Laurisse

[22-04-1708]
Den 22 April
Kint Jan
Vad.: Abram van Veen
Moed.: Neeltje Comenare
Get.: Arentje Wittekoek

[13-05-1708]
1708 den 13 Meij
Kint Jacob
Vad.: Arien van der Spuij
Moed.: Cornelia Sipers
Get.: Crijntje van der Spuij, Johannis Cuijl

[03-06-1708]
Den 3 Junij
Kint Eva
Vad.: Jacob Gaveel
Moed.: Geertruij Wittekoeke
Get.: Josina Wittekoeke, Jacob Wittekoeke

[05-06-1708]
1708 den 5 Juni
Kint Johanna
Vad.: Pieter Peman
Moed.: Berbera Meertens Roos
Get.: Jan Pieterse Peman en Susannetje Meertens

[05-06-1708]
Dito
Kint Willem
Vad.: Willem Pieterse
Moed.: Aegtje Jacob(s)
Get.: Leijnje Leunis en Hendrik Teunisse

[05-06-1708]
Dito
Kint Jan
Vad.: onbekent
Moed.: Lijsbet Jillis
Get.: Neelje Hendrikse

[10-06-1708]
Den 10 Junij
Kint Maria
Vad.: Jan Pieterse
Moed.: Pieternella Sterk
Get.: Leendert Cornelisse, Maria Stan

[20-06-1708]
Den 20 Junij
Kint Johannis
Vad.: Dirk Hendrikse
Moed.: Leijsbet Jans
Get.: Lijsbet Cornelis

[30-06-1708]
Den 30 dito
Kint Maria
Vad.: Teunis Stapel
Moed.: Maria Flips
Get.: Jacob Spaenjert, Jannetje Teunis

[07-07-1708]
Den 7 Juli
Kint Leendert
Vad.: Giljam Timmerma(ns)
Moed.: Maetje Hoogstraate
Get.: Pietje Colf

[22-07-1708]
Den 22 Juli
Kint Cornelis
Vad.: Jacob Hooghwerf
Moed.: Soetje de Munk
Getu.: Jannetje Hooghwerf

[24-07-1708]
Den 24 Jul.
Kint Maertje
Vad.: Isak Leenderse
Moed.: Annetje Cornelis
Getu.: Pieter Cornelisse en Cornelia Piet(er)s

[25-07-1708]
1708 den 25 Julij
Kint Geertruijt en Trijntje
Vad.: Jan van Arendonk
Moed.: Maetje van der Wal
Get.: Neeltje Luijendijk, Trijntje Hardendoot

[29-07-1708]
Den 29 Jul.
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis van Dam
Moed.: Adriana Wittens
Get.: Johan de Louter Cruijslander en Elisabet Hobius

[03-08-1708]
Den 3. Augus.
Kint Elisabet
Vad.: Adrianus Alebeeq
Moed: Hendrina Maas
Get.: Johannis Visser, Cornelia Loose

[19-08-1708]
Den 19 Augus.
Kint Johannis(s)
Vad.: Frans Janse
Moed.: Leijsbet Conraat
Get.: Cornelis Stale en Pieter(t)je Pieters

[21-08-1708]
Den 21 dito
Kint Maria
Vad.: Cornelis Cruijswerker
Moed.: Cornelia Deeps
Get.: Teunis van der Stad en Neeltje Corstiaanse

[21-08-1708]
Dito??
Kint Sara
Vad.: Arien Pijl
Moed.: Neeltje de Bruijn
Get.: Pieter Vlieghvis en Geertje Arens

[24-08-1708]
Den 24 dito
Kint Eva
Vad.: Gerardus van Aelst
Moed.: Aletta van Maerten
Get.: Helena Cruijslander en Adrianus Cruslander

Secretari van Somm.

[02-09-1708]
Den 2 Septemb.
Kint Lena
Vad.: Theodorus Cruijslander
Moed.: Emmetje van Besoojen
Get.: Lena Bane en Jan de Louter Cruijslander

[02-09-1708]
Dito
Kint Leijsbet
Vad.: Adrianus Stael
Moed.: Hendrikje van Proojen
Get.: Teunus Gerretse en Lijsbet de Rooij??

[05-09-1708]
Den 5 Septemb.
Kint Arentje
Vad.: Cornelis Calle
Moed.: Aerjaentje Palingdoot
Get.: Hendrik Palingdoot, Arentje Palingdoot

[07-09-1708]
Den 7 Septemb.
Kint Jacob
Vad.: Teunis Paaij
Moed.: Annetje Spuijdijk
Get.: Gerret Jonker en Johanna Vlieghvis

[07-09-1708]
Dito
Kint Philippis
Vad.: Jacobus Ste(u)rk
Moed.: Alida Ouwater
Getu: Johannis Sturk en Catarina Sturk

[08-09-1708]
Den 8 Sept.
Kint Lijntje
Vad.: Jan van Oostvoorn
Moed.: Aerjaentje Melchers
Get.: Eewet Bijl en Jannetje van Sint Annelant

[11-09-1708]
Den 11 Sept.
Kint Adriaan
Vad.: Gerret Jonker
Moed.: Johanna Vlieghvis
Get.: Pieter Jonker en Aerjaentje Floore

[21-09-1708]
Den 21 dito
Kint Hester
Vad.: Jan Pouwer
Moed.: Maertje Ve(e)rmans
Get.: Jacob Veerman en Pieternella Veermans

[25-09-1708]
Den 25 dito
Kint Martijntje
Vad.: Lambregt Spuijdijk
Moed.: Cornelia van der Daf
Get.: Pieter Vlieghvis en Lijsbet Vlieghvis

[30-09-1708]
Den 30 Sept.
Kint Trijntje
Vad.: Mattijs Reijke
Moed.: Marie van der Landen
Get.: Claes Dubbeldenturf en Lidia Cornet

[05-10-1708]
Den 5 Octob.
Kint Beatris
Vad.: Pieter Stase
Moed.: Lijsbet Leenders
Get.: Willem Staase, Aerjaen(t)je Staase

[05-10-1708]
Dito
Kint Cornelis
Vad.: Simon van der Tulp
Moed.: Lena Verschoor
Get.: Marie van der Tulp

[05-10-1708]
Dito
Kint Johannis
Vad.: Huijbregt van der Schilt
Moed.: Geertje Willems
Get.: Ael(t)je van den Hoek

[07-10-1708]
Den 7 Octob.
Kint Stoffel
Vad.: Pieter Basert
Moed.: Jannetje van Loojen
Get.: Marie van Loojen

[07-10-1708]
Dito
Kint Leijntje
Vad.: Arent Panke
Moed.: Anna Jacobs
Get.: Jacomijntje Joosten, Pieter Panke

[14-10-1708]
1708 den 14 Oct.
Kint Maria
Vad.: Gerrit Bliek
Moed.: Johanna Maria Hanot
Get.: Johan de Louter Cruijsl. en Lena Bane

[21-10-1708]
Den 21 Oct.
Kint Willem
Vad.: Otto van der Vlugt
Moed.: Heijltje Willems
Get.: Merten Calle en Grietje Willems

[24-10-1708]
Den 24 dito
Kint Jan
Vad.: Jacob Janse
Moed.: Pieternella Jacobs
Get.: Jan Jacobse en Marta Jacobs

[24-10-1708]
Den dito
Kint Cornelis
Vad.: Rijk de Graef
Moed.: Catarina Abberdaans
Get.: Leendert Lodder, Jacomina Witte

[28-10-1708]
Den 28 dito
Kint Pieter
Vad.: Jacob Visser
Moed.: Susanna Gaveel
Get.: Cornelia Loose, Isak Visser

[07-11-1708]
Den 7 Novemb.
Kint Frans
Vad.: Huijbregt Jacobse
Moed.: Anna van Duren
Get.: Frans van Duren en Fransje van Duren

[14-11-1708]
Den 14 Novemb.
Kint Lena
Vad.: Leendert Pankse
Moed.: Neeltje Leunis
Get.: Corstiaan Pankse en Saartje Rijks

[06-12-1708]
Den 6 Decemb.
Kint Helena
Vad.: Cornelis van den Houten
Get.: Cornelis Spaenjaert, Cornelia Bosvelt

[06-12-1708]
Dito
Kint Pieter
Vad.: Jacob Visser
Moed.: Aerjaentje Jonkers
Get.: Johannis Visser, Cornelia Loose

[09-12-1708]
Den 9 Decemb.
Kint Willemijntje
Vad.: Willem Pieterse
Moed.: Aegje Jacobs
Get.: Jan Pieterse en Maetje Jans

[09-12-1708]
Dito
Kint Clara
Vad.: Arent Jobse
Moed.: Neeltje Geuts
Get.: Jan van Swigt en Marta Jobse

[13-12-1708]
Den 13. Decemb.
Kint Maria
Vad.: Simon Bestman
Moed.: Anna Dirkse
Get.: Cornelis Bestman, Dingena Bestman

[16-12-1708]
1708 den 16 Decemb.
Kint Trijntje
Vad.: Leendert Stase
Moed.: Jacomijnrje Teunus
Get.: Hendrik Teunus, Jacomijntje en Arentje Teunis

[20-12-1708]
Den 20 Decemb.
Kint Leendert
Vad.: Teunus van der Stad
Moed.: Neelje Corstiaense
Get.: Cornelis van der Stadt, Arentje Stads

[20-12-1708]
Dito
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis van der Sloot
Moed.: Maria Claes
Get.: Claes van der Sloot en Roelje Jans

[23-12-1708]
Den 23 dito
Kint Hendrikje
Vad.: Hendrik Calle
Moed.: Soetje Cuijpers
Get.: Aesdregt Calle en Hester Jacobs

[23-12-1708]
Den 23 dito
Kint Cornelis
Vad.: Jacob Wittekoeke
Moed.: Susannetje Ammeraal
Get.: Willem But, Eva Wittekoeke

[30-12-1708]
Den 30 dito??
Kint Leendert
Vad.: Jacobus Castelijn
Moed.: Leijsbet de Bruijne
Get.: Jan Castelijn en Heijltje Vinke

Anno 1709
[04-01-1709]
1709 den 4 Jannu.
Kint Lena
Vad.: Giljam Timmerman
Moed.: Maetje Hendriks
Get.: Grietje Jans

[04-01-1709]
Dito
Kint Sijmen
Vad.: Marinus Breman
Moed.: Bastiaentje Pleunus
Get.: Simon Pleunisse en Neelje Leenders

[10-01-1709]
Den 10 dito
Kint Pieter
Vad.: Cornelis Breman
Moed.: Lijsbet Vlieghvis
Get.: Pieter Vlieghvis, Cornelia van der Daf

[10-01-1709]
Dito
Kint Jacob
Vad.: Adrianus Grovers
Moed.: Neeltje Ruijghhaver
Get.: Josijntje Buijtendijk en Claes Hollaer

[12-01-1709]
Den 12 dito
Kint Aernoldus
Vad.: Adrianus Bane
Moed.: Johanna Alebeeq
Get.: Adrianus Cruijslander en Cornelia Alebeeq

[12-01-1709]
Den dito
Kint Flippijnje
Vad.: Wouter Hartigsvelt
Moed.: Adriana Coster
Getu.: Teunis Hartigsvelt en Aelje van den Hoek

[24-01-1709]
Den 24 Jannu.
Kint Cornelia
Vad.: Pieter Peman
Moed.: Berber Roos
Get.: Leijsbet van Bergum

[27-01-1709]
27 dito
Kint Leijntje
Vad.: Jan Schelvis
Moed.: Hendrikje Trommels
Get.: Hendrik Schelvis en Annetje Jobs

[30-01-1709]
Den 30 dito
Kint Pieter
Vad.: Claes Creeft
Moed.: Cornelia Groenewech
Get.: Matteeuwis Baks en Maria Perdanis

[30-01-1709]
Dito
Kint Johanna
Vad.: Teunis Tulp
Moed.: Neelje Calle
Get.: Jacob Calle en Susanna Calle

[03-02-1709]
Den 3 Februa.
Kint Catarina
Vad: Jan van Velde
Moed.: Trijntje van der Burgh
Get.: Abram van Veen, Pieternella van Dijk

[03-02-1709]
Dito
Kint Aeltje
Vad.: Pieter van Dam
Moed.: Lena van Hooge
Get.: Hendrik van Dam en Pieterje van Schelle

[10-02-1709]
Den 10 dito
Kint Lijsbet
Vad.: Hendrik Barentse
Moed.: Jannetje leenders
Get.: Meerten Calle, Grietje Willems

[28-02-1709]
Den 28 Febru.
Kint Cornelis
Vad.: Pieter Mooij
Moed.: Cornelia van der Velde
Get.: Wouter Mooij, Jannetje Woppe??

[10-03-1709]
Den 10 Maert
Kint Domus
Vad.: Crijn Civit
Moed.: Jannetje Domus
Get.: Leendert Houteschee en Aerjaentje Arens

[10-03-1709]
Dito
Kint Dirk
Vad.: Jan Hooghstraaten
Moed.: Jannetje Vermeulen
Get.: Berber Hoogstraate, Hendrik Korse

[24-03-1709]
Den 24 Maert
Kint Cornelia
Vad.: Cornelis But
Moed.: Anna Jacobs
Get.: Willem But en Josina Wittekoeke

[24-03-1709]
Dito
Kint Johanna
Vad.: Pieter Pankse
Moed.: Jacomijntje Plokhooij
Get.: Annetje Abrams, Johannis Plokhooij

[24-03-1709]
Dito
Kint Job
Vader Engel de Voogt
Moed.: Johanna Lauris Ruijse
Get.: Jan de Krok en Arjaentje Vermaet??

[24-03-1709]
1709 dito
Kint Pieter
Vad.: Gerardus van Aelst
Moed.: Aletta van Marten
Get.: Joost van Dikkelen en Elisabet Hobius

[29-03-1709]
Den 29 Maert
Kint Aerjaentje en Maertje
Vad.: Jan Gouweman
Moed.: Lijsbet van der Sluijs
Get.: Melger Cortwech en Marinis Cortwech, Marinus van der Sluijs, Cornelia Kerkhoove

[31-03-1709]
Den 31. Maert
Kint Neeltje
Vad.: Arent van Lent
Moed.: Maetje Aelbers
Get.: Teunis Baks en Neeltje Coers

[31-03-1709]
Dito
Kint Teu(u)ijntje
Vad.: Hendrik Schelvis
Moed.: Annetje Jobs
Get.: Job Lievese, Catelijn van der Boom

[31-03-1709]
Dito??
Kint Cornelis
Vad.: Bastiaan Castelijn
Moed.: Marietje Schelvis
Get.: Antonie Abramse Slik, Cornelia Castelijnse

[05-05-1709]
Den 5 Meij
Kint Arent
Vad.: Isak Leenderse
Moed.: Jannetje Cornelis
Get.: Neesje Pieters

[12-05-1709]
Den 12 Meij
Kint Elsje
Vad.: Gerrit Hackert
Moed.: Elisabet van Brugge
Get.: Gerrit Tichelman, Maria van Noortdijke
[14-04-1709]
Den 14 April
Kint Ammerensje
Vad.: Lauris Dubbeldenturf
Moed.: Maria de Rooij
Get.: Tomes Helgerse en Aeltje van Ek??

[12-05-1709]
Den 12 Meij
Kint Adriana
Vad.: Hendrik de Bruijn
Moed.: Hillegonda de Jongh
Get.: Geerterruij de Kort

[12-05-1709]
Dito
Kint Margrietje
Vad.: Gerret Hakkert
Moed.: Elisabet Verbrugge
Get.: Gerret Gelman, Maria van Noortdijk

[20-05-1709]
Den 20 Meij
Kint Jacomijntje
Vad.: Willem Bakker
Moed.: Pietertje van Hoove
Get.: Leendert Panke en Neeltje Leunus

[09-06-1709]
Den 9 Junij
Kint Anna
Vad.: Lambregt Spuijdijk
Moed.: Cornelia van der Daf
Get.: Gerret Jonker, Anna Spuijdijk

[09-06-1709]
Dito
Kint Catelijntje
Vad.: Leendert Jacobse
Moed.: Tannetje Maghielse
Get.: Arentje Claes

[16-06-1709]
Den 16 dito
Kint Teuntje
Vad.: Hendrik de Graaf
Moed.: Engeltje Teunis
Get.: Joost de Graef, Maetje Willems

[07-07-1709]
Den 7 Juli
Kint Stijna
Vad.: Willem But
Moed.: Josina Wittekoeke
Get.: Cornelis de Man, Cornelia Rotte

[14-07-1709]
1709 den 14 Jul.
Kint Johanna
Vad.: Jacob Gaveel
Moed.: Geertruij Wittekoeke
Get.: Susanna Gaveels

[04-08-1709]
Den 4 August.
Kint Geijsbreght
Vad.: Gerret Jonker
Moed.: Johanna Vlieghvis
Get.: Pieter Jonker ende Aerjaantje Jonker

[13-08-1709]
Den 13 dito
Kint Arentje
Vad.: Leendert van Dam
Moed.: Cornelia Palingdoot
Get.: Arentje Palingdoot

[13-08-1709]
Dito
Kint Teunis
Vader Willem Teunisse
Moed.: Leijsbet Cornelis
Get.: Maeijtje Cornelis

[27-08-1709]
Den 27 dito
Kint Woutrina
Vad.: Adrianus Staal
Moed.: Hendrikje van Proojen
Get.: Lijsbet Andries en Cornelis Stael

[05-09-1709]
Den 5 Septemb.
Kint Jacoba
Vad.: Arien van der Spuij
Moed.: Cornelia Sipers
Get.: Mels van der Speuij en Crijntje van Leewen

[12-09-1709]
Den 12 dito
Kint Maria
Vad.: Steven Hoepman
Moed.: Maetje Paats
Get.: Maria Jaspers

[06-10-1709]
Den 6 Octob.
Kint Catalijntje
Vad.: Teunis Stapel
Moed.: Maria Phlips
Get.: Jacob Stampert ende Catalijntje Marinis

[06-10-1709]
Den dito
Kint Maria
Vad.: Marinus van der Sluijs
Moed.: Cornelia Kerckhoove
Get.: Leijsbet Kerckhoove

[06-10-1709]
Dito
Kint Maertje
Vad.: Jan Jooste
Moed.: Maria Jans
Get.: Giljam Janse en Wilmijntje Jans

[06-10-1709]
Dito
Kint Maria
Vader Evert Heman
Moed.: Claesje van Dalen
Get.: Celitje Jacobs

[11-10-1709]
Den 11 dito
Kint Maertje
Vad.: Hendrick Hendrickse
Moed.: Leijsbet Verhaage
Get.: Hendrik van Dam en Maetje van Es

[13-10-1709]
Den 13 dito
Kint Cornelis
Vad.: Jan Meuije
Moed.: Lijsbet de Quacks
Get.: Arent Muije, Cornelia Tomas

[20-10-1709]
1709 den 20 dito
Kint Martijntje
Vad.: Marinus Groenendijck
Moed.: Johanna Wittekoek
Get.: Jacob Cabos ende Martijntje Cabos

[24-10-1709]
Den 24 dito
Kint Krijn
Vad.: Imandt Marinusse
Moed.: Maetje Crijns
Get.: Willem Franse, Angenietje Teeloes

[27-10-1709]
Den 27 dito
Kint Jacobus
(Vader) Johannis ten Hoof
Moed.: Maertje Hoepstock
Get.: Aeltje Jans van Ekke??

[30-10-1709]
Den 30 dito
Kint Margarita
Vad.: Teunis Paaij
Moed.: Annetje Jochems
Get.: Cornelia Veerman, Dingena de Heer

[10-11-1709]
Den 10 Novemb.
Kint Machiel
Vad.: Pieter de Groot
Moed.: Neeltje van der Veer
Get.: Jasper Flore en Geertje van der Nat

[10-11-1709]
Dito
Kint Teunis
Vad.: Leendert Stase
Moed.: Jacomijntje Palingdoot
Get.: Maetje Cornelis

[10-11-1709]
Dito kint Stoffel
Vad.: Pieter Cornel. Basert
Moed.: Jannetje Looij
Get.: Maria Looij

[17-11-1709]
Den 17 dito
Kint Hendrick
Vad.: Pieter Vlieghvis
Moed.: Anna Rieendam
Get.: Arien Riendam en Geertruij Mast

[24-11-1709]
Den 24 dito
Kint Cornelis
Vader Claas van den Hoeck
Moeder Maria Perdames
Get.: Mattijs Perdaams

[28-11-1709]
Den 28 dito
Kint Lena
Vader Johannis Visser
Moed.: Susanna Gaveel
Get.: Isack Visser ende Neeltje van den Hoeck

[07-12-1709]

Den 7 Decemb.
Kint Leijntje
Vad.: Cornelis Schelvis
Moed.: Anna Castelijns
Get.: Jan Schelvis en Maetje Schelvis

[12-12-1709]
Den 12 dito
Kint Lena
Vad.: Jan van den Bos
Moed.: Willemijntje Leenhouwers
Get.: Jannetje Cloppenburgh

[19-12-1709]
Den 19 dito
Kint Jacob
Vad.: Jacob van Swight
Moed.: Pieternella Jacob(s)
Get.: Jan Pouwer en Maartje Jacobs

[22-12-1709]
Den 22 dito
Kint Teunis
Vad.: Andries van Proojen
Moeder Johanna de Vos
Getuij: Leijsbet de Rooij, Cornelis Crelisse Staal

[22-12-1709]
Dito
Kint Jannetje
Vad.: Maerten Cornelisse
Moed.: Grietje Willems
Get.: Leijsbet Cornelis ende Esdres Cornelis

[28-12-1709]
1709 den 28 dito
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis van Eeuwen
Moed.: Hester Catwijck
Get.: Cornelis Cristiaanse ende Aeltje Gerrits??

[28-12-1709]
Dito
Kint Leijsbet
Vad.: Jan Abramse Backer
Moed.: Tona Meewes van der Lande??
Get.: Claes Dubbelleturf ende Hermijntje Jans

[03-01-1710]
Den 3 Jannuarius 1710
Kint Leijsbet
Vad.: Mattijs Teunisse
Moed.: Maria Meewes
Get.: Mattijs Stapel en Lijdia Cornelis

[16-01-1710]
Den 16 dito
Kint Cornelis
Vader Esdres Cornelisse
Moed.: Hester Jacobse
Get.: Meerten?? Cornel. Calle en Grietje Wille

[19-01-1710]
Den 19 dito
Kint Leuntje
Vad.: Arent Leenderse
Moed.: Aerjaantje Pieters
Get.: Maetje Jans

[23-01-1710]
Den 23 dito
Kint Gerret
Vader Jacob Castelijn
Moed.: Leijsbet de Bruijn
Get.: Wouter van den Hoeck en Emmetje Pieters

[06-02-1710]
Den 6 Febr.
Kint Claartje
Vad.: Arent Jobse
Moed.: Neeltje Gerrets
Get.: Jan Jacobse ende Martha Jobs

[06-02-1710]
Den 6 dito
Kint Jan
Vad.: Pieter van der Velde
Moed.: Hendrijntje Jans
Get.: Grietje Jacobs

[27-02-1710]
Den 27 dito
Kint Wouter
Vad.: Wouter Hartigsvelt
Moed.: Adriana Coster
Get.: Jacob Teunisse Spaenjaart

[09-03-1710]
Den 9 Maert
Kint Cornelia
Vad.: Arent Meuje
Moed.: Maetje Jans
Get.: Pietertje Jans ende Jan Cornelisse Muije

[09-03-1710]
Dito
Kint Adriana
Vad.: Arent Corvinck
Moed.: Adriana van Aflaake
Get.: Jasper Bogert ende Aerjaantje van Aflaake

[09-03-1710]
Dito
Kint Maetje
Vad.: Pieter van Stelle
Moed.: Aerjaantje Stase
Get.: Willem Stase ende Susanna Calle

[15-03-1710]
Den 15 dito
Kint Elbrecht
Vad.: Jan Hooghstraaten
Moed.: Jannetje Vermeulen
Get.: Berber Hooghstraate

[24-03-1710]
Den 24 dito
Kint Johanna
Vad.: Frans Janse
Moed.: Lijsbet Coenraats
Get.: Cornelis Livense, Jannetje Noppe

[24-03-1710]
Dito
Kint Pietertje
Vad.: Arent Sprinkvloet
Moed.: Eva Wittekoeke
Get.: Cornelis Sterck ende Neeltje Sterck

[30-03-1710]
1710 den 30 maart
Kint Ida
Vad.: Joost Janse Kooren
Moed.: Anna Bastiaanse
Get.: Cornelis Kreefte en Leentje Cornelis

[30-03-1710]
Dito
Kint Maetje
Vad.: Jan van Arendonck
Moed.: Maetje van de Wal
Get.: Arentje Sterck

[30-03-1710]
Dito
Kint Arien
Vad.: Rijnier Tuijnsaat
Moed.: Adriana Vermaat
Get.: Geertje Pieters van Wingerde

[30-03-1710]
Dito
Kint Roelant
Vad.: Phlip Elsevier
Moed.: Lijdia Verhulp
Get.: Matteewis Elsevier en Teuntje Hedd?uk

[30-03-1710]
Dito
Kint Cornelis
Vad.: Claas Creefte
Moed.: Cornelia Groenewegh
Get.: Willem But ende Josina Wittekoeke

[13-04-1710]
Den 13 April
Kint Jannetje
Vad.: Jacob Noorloos
Moed.: Cornelia Jacobs
Get.: Phlip Block ende Leuntje Blieck

[13-04-1710]
Dito
Kint Lodewijck
(Vader) Wouter van den Hoeck
Moed.: Emmetje Vinke
Get.: Lowijs van den Hoeck ende Marietje Verduijn

[04-05-1710]
Den 4 Meij
Kint Leendert
Vad.: Pieter Stase
Moed.: Leijsbet Sterck
Get.: Leendert Sterck ende Maria Pieters

[01-06-1710]
Den 1 Junius
Kint Jacomina
Vader Cornelis van Dam
Moed.: Adriana Wittens
Get.: Jacomina Wittens

[05-06-1710]
Den 5 dito
Kint Leijsbet
Vad.: niet genoemt
Moed.: Anna van Breeme

[08-06-1710]
Den 8 dito
Kint Jacob
Vad.: Cornelis Boelhouwer
Moed.: Pieternelle Corse
Get.: Boelhouwer Jacobse Boelhouwer en Lijsbet Jacob(s) Boelhouwer

[23-06-1710]
Den 23 dito
Kint Crijn
Vad.: Huijbreght Jacobse van Hoof
Moed.: Anna Frans van Duren
Get.: Frans Franse van Duren ende Aerjaentje Abrams

[13-07-1710]
Den 13 Julius
Kint Martijntje
Vad.: Johan van Velden
Moed.: Trijntje van der Burgh
Get.: Pieternella van Dijck

[01-08-1710]
Den 1 Augustus
Kint Adriana
Vader Jacob Visser
Moed.: Aerjaentje Jonkers
Get.: Pieter Jonker ende Lena

[04-08-1710]
Den 4 dito
Kint Catarina
Vader Jan Buns
Moed.: Geertruij van der Leijde
Get.: Jacob van der Slach ende Abigel van Eijsenhout

[10-10-1710]
Den 10 dito
Kint Dirck
Vad.: Sijmon Bestman
Moed.: Anna Dirckke
Get.: Cornelis Dirckse ende Martijntje Dircks

[14-08-1710]
1710 den 14 August.
Kint Marcus
Vad.: Cornelis de Vet
Moed.: Geertruij Hottinck
Get.: Pieter de Man, Claesje Marcus de Vet

[14-08-1710]
Dito
Kint Bastiaan
Vad.: Pieter Wafelbakker
Moed.: Lijsbet Leijde
Get.: Jacob Castelijn en Lijsbet de Bruijn

[14-08-1710]
Den 14 dito
Kint Leendert
Vad.: Jan Leenderse van der Boom
Moed.: Arentje Gaveel
Get.: Job Livense ende Neeltje Claas

[06-09-1710]
Den 6 Septemb.
Kint Maetje
Vad.: Barent Clinck
Moed.: Grietje de Vloo
Get.: Annetje van Blieck en Maarte Canse

[18-09-1710]
Den 18 dito
Kint Matteewis
Vad.: Abram Groenendijck
Moed.: Leijsbet Bruijmans
Get.: Marinus Groenendijck en Johanna Wittekoek

[21-09-1710]
Den 21 dito
Kint Johannis
Vad.: Adrianus Franse
Moed.: Aerjaentje Arens
Get.: Maria Davis ende Mattijs Leenderse

[21-09-1710]
Dito
Kint Jacob
Vad.: Arent Pankse
Moed.: Anna Jacobse
Get.: Maetje Arens en Rijck de Groef

[27-09-1710]
Den 27 dito
Kint Pieter
Vad.: Cornelis Breman
Moed.: Lijsbet Vlieghvis
Get.: Marinus Breman en Adriana Vlieghvis

[05-10-1710]
Den 5 Octob.
Kint Cornelia
Vad.: Jan Sanderse Boshof
Moed.: Catalijntje van Hoove
Get.: Sander Janse Boshof ende Martijntje van Wege

[05-10-1710]
Dito
Kint Jacob
Vad.: Cornelis Janse Buth
Moed.: Anna Jacob(s) Lichthart
Get.: Jacob Tomesse, Pietertje Jacobs

[05-10-1710]
Dito
Kint Catalijntje
Vad.: Bastiaan Castelijn
Moed.: Maetje Schelvis
Get.: Cornelia Castelijn

[03-11-1710]
Den 3 Novemb.
Kint Lauris
Vad.: Pieter van den Houten
Moed.: Pietertje van Stelle
Get.: Maetje van Stelle

[03-11-1710]
Dito
Kint Marietje
Vad.: Marinus Groenendijck
Moed.: Johanna Wittekoek
Get.: Jacob Groenendijck ende Lijsbet Bruijmans

[08-11-1710]
Den 8 dito
Kint Barent
Vad.: Hendrick Barentse
Moed.: Jannetje Leenders
Get.: Arentje Arens

[27-11-1710]
1710 den 27 Novemb.
Kint Willemijntje
Vad.: Willem Pieterse
Moed.: Aechje Jacobs
Get.: Leijntje Leenders

[27-11-1710]
Dito??
Kint Johannus
Vad.: Antonie Gaveel
Moed.: Heijltje Willems
Get.: Susanna Gaveels

[27-11-1710]
Dito
Kint Jacob
Vad.: Jan Pouwer
Moed.: Maertje Veerman??
Get.: Cornelis Veerman ende Dingena Veerman

[27-11-1710]
Dito
Kint Huijbertje
Vad.: Huijbrecht van der Schilt - doot
Moed.: Geertruij Willems
Get.: Johannis Stoffelse, Marinus Ammeraal

[27-11-1710]
Dito
Kint Thona
Vad.: Pieter Mooij
Moed.: Cornelia van der Velde
Get.: Pieter van der Velde ende Grietje van der Velde

[07-12-1710]
Den 7 December
Kint Marinus
Vad.: Marinus Marinus Breman
Moed.: Cniertje Bouwens Goeree
Get.: Cornelis Breman ende Susannetje Breman

[07-12-1710]
Dito
Kint Panck
Vad.: Corstiaan Pankse
Moed.: Catarina de Graaf
Get.: Pank Pieterse en Neeltje Leunis

[07-12-1710]
Dito
Kint Lena
Vad.: Gerret Leenderse Quak
Moed.: Aerjaantje de Geus
Get.: Jan Abramse Touw en Lijsbet Leenders

[18-12-1710]
Den 18 dito
Kint Lena
Vad.: Leendert Leenderse
Moed.: Cornelia Palingdoot
Get.: Tannetje Leenders, Pieter Pieterse Deught

[18-12-1710]
Dito
Kint Pieter
Vad.: Isack Leenderse
Moed.: Tannetje Cornelis
Get.: Jannetje Abrams

[25-12-1710]
Den 25 dito
Kint Martijntje
Vad.: Lambreght Speuijdijck
Moed.: Cornelia van der Daf
Get.: Cornelis Breman ende Lena Vlieghvis

[02-01-1711]
Den 2 Jannuarius 1711
Kint Grietje
Vader Giljam Janse Timmerman
Moed.: Maetje Hendrikse

[26-01-1711]
Den 26 Jannu.
Kint Neeltje
Vader Willem Farlebock
Moed.: Annetje Boelhouwer
Get.: Joris Farlebock, Jannetje Farlebock

[01-02-1711]
Den 1 Febr.
Kint Johannus
Vader Pieter Peman
Moed.: Berbera Roos
Get.: Leendert Lodder, Marietje Willems

[04-02-1711]
Den 4 Febr.
Kint Sijmon
Vad.: Marinus Janse Breman
Moed.: Bastiaantje Verwel
Get.: Leendert Couteijser en Neeltje Bosschieters

[04-02-1711]
Dito
Kint Cornelia
Vad.: Jan Theij
Moed.: Pieternella Leenders
Get.: Jacob Spaenjaert ende Jannetge Spaenjert

[12-02-1711]
1711 den 12 Febru.
Kint Jannetje
Vader Claas de Munck
Moed.: Lena Caudteijser
Get.: Hendrick de Munnick, Teuntje Jans

[21-02-1711]
Den 21 dito
Kint Marie
Vader Joost Joose Donck
Moed.: Cornelia van den Bergh
Get.: Leendert Lodder, Maria van den Bergh

[01-03-1711]
Den 1 Maart
Kint Pietertje
Vad.: Abram Maartense
Moed.: Lijsbet Dircks
Get.: Cornelis Sterck ende Maatje Dircks

[01-03-1711]
Dito
Kint Jannetje
Vad.: Johannus Stoffelse
Moed.: Maria Abramse
Get.: Jannetje Stoffels ende Dimme Jacobse

[08-03-1711]
Den 8 Maart
Kint Jacob
Vad.: Leendert Jacobse
Moed.: Tannetje Machiel(s)
Get.: Arentje Claas

[08-03-1711]
Dito
Kint Nelletje
Vad.: Maarte Calle
Moed.: Grietje Willems
Get.: Jannetje Rokes

[08-03-1711]
Dito
Kint Johannus
Vad.: Jacob Gaveel
Moed.: Geertruij Wittekoeke
Get.: Susanna Gaveel

[15-03-1711]
Den 15 Maart
Kint Ninetje
Vad.: Jacob Cabos
Moed.: Martijntje Dircks
Get.: Marinus Groenendijck en Johanna Wittekoeke

[29-03-1711]
Den 29 Maart
Kint Jacob
Vad.: Crijn Civit
Moed.: Jannetje Domus
Get.: Willem Backer, Pietertje Leuijs??

[29-03-1711]
Dito
Kint Hendrick
Vad.: Wessel van der Clos
Moed.: Lijsbet Boelhouwer
Get.: Lijsbet Ker(c)khoove

[29-03-1711]
Dito??
Kint Abram
Vad.: Aerjaentje Salomons
Moed.: Maetje Abrams
Get.: Abram Hobes en Lena Hobes

[29-03-1711]
Dito
Kint Pietertje
Vad.: Pieter Panke
Moed.: Jacomijntje Jobs
Get.: Arent Panke, Anna van Dijke

[06-04-1711]
Den 6 April
Kint Jacoba
Vad.: Arien van der Speuij
Moed.: Cornelia Sijpers
Get.: Cornelis van der Spuij en Crijntje van Leeuwe

[07-04-1711]
Den 7 April
Kint Teunus
Vad.: Cornelis Calle
Moed.: Aerjaentje Teunus
Get.: Hendrik Teunisse ende Teuntje Teuiss

[19-04-1711]
Den 19 April
Kint Arent
Vad.: Rijck de Graaf
Moed.: Catari(n)a Aberdaans
Get.: Rijnier de Vos en Lijsbet Vermeulen

[14-05-1711]
1711 den 14 Meij
Kint -
Vader Aelbert Janse
Moed.: Soetje Maartens
Get.: Leijsbet Citte

[07-06-1711]
Den 7 Junius
Kint Teunis
Vad.: Teunis Paaij - doot
Moed.: Annetje Jochems
Get.: Lambreght Spuijdijck en Leentje Jacobs Konunk

[07-06-1711]
Dito
Kint Jacob
Vad.: doot
Moed.: Aerjaantje Jans
Get.: Claas van den Hoek en Maria Perdaans

[07-06-1711]
Dito
Kint Pieter
Vad.: Jan Visser
Moed.: Susanna Gaveel
Get.: Jacob Visser, Cornelia Loose

[14-06-1711]
Den 14 dito
Kint Cornelis??
Vad.: Lauwerus Cornelisse
Moed.: Maria
Get.: Stoffel Dirckse en Aarjaantje Cornelis??

[19-07-1711]
Den 19 Julius
Kint Willem(t)je
Vad.: Jacobus van Es
Moed.: Lena Duijm
Get.: Willemje Grondijck en Cornelis Duijm

[02-08-1711]
Den 2 August.
Kint Johanna
Vad.: Jacob Hooghwerf
Moed.: Soetje Munck
Get.: Mattijs Perdaans en Kaatje Hooghwerf

[15-08-1711]
Den 15 dito
Kint Leendert
Vad.: Jan Cornel. Muijje
Moed.: Leijsbet de Quack
Get.: Arien Franse, Aerjaantje Arens

[23-08-1711]
Den 23 dito
Kint Teunis
Vad.: Leendert Stase
Moed.: Jacomijntje Palingdoot
Get.: Arentje Palingdoot

[30-08-1711]
Den 30 dito
Kint Arentje
Vad.: Cornelis de Vet
Moed.: Geertje Cornelis Hontich
Get.: Claas Marcus

[30-08-1711]
Dito
Kint Abraham
Vad.: Pieter van der Velde
Moed.: Hendrientje Jans
Get.: Leijsbet Coenraats

[13-09-1711]
Den 13 Septemb.
Kint Leijsbet
Vad.: Claas van den Hoeck
Moed: Maria Perdaans
Get.: Jan Melissant, Seijtje van den Hoek

[20-09-1711]
Den 20 Septemb.
Kint Benjemin
Vad.: Jan Benjemins Heijligendorp
Moed.: Dirkje Andries Hartigsvelt
Get.: Dirkje Herkens

[20-09-1711]
Dito
Kint Teuntje
Vad.: Willem Janse
Moed.: Maria Palingdoot
Get.: Leijsbet Calle

[27-09-1711]
Den 27 dito
Kint Jacob
Vad.: Jacob Noordeloos
Moed.: Cornelia Jacobs
Get.: Cornelis van der Valck, Jannetje Jans

[02-10-1711]
1711 den 2 Octob.
Kint Claasje
Vad.: Engel Jobse
Moed.: Jannetje van Ruijse
Get.: Wouter van den Hoek, Emmetje Pieters Vink

[18-10-1711]
Den 18 Octob.
Kint Leijntje
Vad.: Arent Panke
Moed.: Anna Jacobs
Get.: Maatje Arens, Pank Pieterse

[22-10-1711]
Den 22 Octob.
Kint Esdres
Vad.: Esdres Calle - doot
Moed.: Hester Jacobs
Get.: Hendrik Calle, Meerten Cornelisse, Soetje Kuijpers

[08-11-1711]
Den 8 Novemb.
Kint Johannis
Vad.: Salomon Pouwer
Moed.: Apelonia Veermans
Get.: Jan Pouwer, Maatje Veermans

[08-11-1711]
Dito
Kint Teunis
Vad.: Adrianus Staal
Moed.: Hendrikje Teunis
Get.: Lijsbet Teunis

[08-11-1711]
Dito
Kint Teunis
Vad.: Willem Teunis
Moed.: Lijsbet Cornelis
Get.: Arentje Teunis

[15-11-1711]
Dito 15 dito
Kint Adriana
Vad.: Jacob Visser
Moed.: Adriana Jonker
Get.: Gerret Jonker, Johanna Vlieghvis

[15-11-1711]
Dito
Kint Jacob
Vad.: Arent Sprinkvloet
Moed.: Eva Wittekoek
Get.: Jacob Wittekoek ende Johanna Wittekoek??

[26-11-1711]
Den 26 Novemb.
Kint Hendrick
Vad.: Cornelis van Dam
Moed.: Adriana Wittens
Get.: Jan de Lauter Cruijslander ende Jacomina Wittens

[26-11-1711]
Dito
Kint Johannis
Vad.: Jan van den Bos
Moed.: Willemijntje Jans
Get.: Marietje van Loenen

[06-12-1711]
Kint Marinus
Vad.: Hendrick Schelvis
Moed.: Annetje Jacobs
Get.: Cornelis Marinusse, Anna Pieters

[06-12-1711]
Dito
Kint Hendrik
Vad.: Hendrick Hendrikse
Moed.: Leijsbet Verhaagen
Get.: Dirk Hendrikse en Hendrik Imanse van Dam en Pietje Hendrikse

[13-12-1711]
Den 13 dito
Kint Maria
Vad.: Jan van Oostvooren
Moed.: Aerjaantje Melgers
Get.: Melgert Japerse, Leijsbet van der Sluijs

[13-12-1711]
Dito
Kint Aeltje
Vad.: Willem Bakker
Moed: Pietertje Pieterse
Get.: Dirckje Willems

[25-12-1711]

Den 25 Decemb.
Kint Jan
Vad.: Jacob van Swight
Moed.: Pieternelle Jacobs
Get.: Jan van Swight en Marta Jobs

[25-12-1711]
Dito
Kint Aechtje
Vad.: Cornelis Janse
Moed.: Hester Cornelis
Get.: Maatje Sijmons

[03-01-1712]
Anno 1712 den 3 Jannuwarius
Kint Neeltje
Vad.: Lowies Franse
Moed.: Neeltje Arens
Getu: Arentje Arens

[17-01-1712]
Den 17 dito
Kint Eva
Vad.: Willem Buth
Moed.: Josina Wittekoeke
Get.: Jacob Wittekoeke en Geertruij Wittekoeke

[22-01-1712]
Den 22 dito
Kint Abraham
Vader Jan Abramse Bakker
Moed.: Tona van der Landen
Getu: Mattijs Teunisse en Harmijntje Jans

[28-01-1712]
Den 28 dito
Kint: Jan
Vader Adrianus Franse
Moed.: Arentje Arens
Get.: Maria Davids en Mattijs Leendertse

[04-02-1712]
Den 4 Februa.
Kint Susanna
Vad.: Cornelis Breman
Moed.: Lijsbeth Vlieghvis
Get.: Susannetje van den Houten en Marinus Breman

[20-02-1712]
Den 20 dito
Kint Pietertje
Vad.: Cornelis Buth
Moed.: Anna Lighthert
Getu.: Jan Schelvis en Hendrikje Trommels

[28-02-1712]
Den 28 Febr.
Kint Marinus
Vad.: Marinus Breman
Moed.: Kniertje Bouwens Goeree
Getu: Cornelis Breman en Susannetje Breman

[06-03-1712]
Den 6 Maert
Kint Aren
Vader Arent Kitte - doot
Moed.: Ariaen(t)je
Get.: Leendert Cornelisse en Jannetje Leenders

[06-03-1712]
Dito
Kint Cornelis
Vad.: Giljam Janse
Moed.: Maetje Hendriks
Getu: Abram Groenendijk en Geertje Hokke

[06-03-1712]
Dito
Kint Leendert
Vad.: Claes de Munnik
Moed.: Lena Kouteijser
Getu.: Leendert Kouteijser en Martijntje Plenis

[13-03-1712]
Den 13 dito
Kint Huijbreght
Vad.: Pieter van Dam
Moed.: Lena Huijbreghs
Getu: Willem Melkschuijt, Johan Antonies de Vet

[20-03-1712]
Den 20 dito
Kint Bastiaen
Vad.: Joost Janse Koole
Moed.: Anna Bastiaens
Getu.: Claes Bastiaense en Cornelia Pieters

[27-03-1712]
Den 27 dito
Kint Johanna
Vad.: Jacob Pieterse Calle
Moed.: Pietertje Jans Lan(g)broek
Getuij.: Willem Hendrikse Stase en Susannetje Calle(s}

[01-04-1712]
Den 1 April anno 1712
Kint Adriana
Vad.: Flip Elsevier
Moed.: Lijdia Ver(h)ulp
Getu.: Maetje van Es

[03-04-1712]
Den 3 dito
Kint Pieter
Vad.: Jan Beuns
Moed.: Geertruij van der Linden
Get.: Jan Ravense en Lijsbeth Beus

[03-04-1712]
Dito
Kint
Maria
Vader Sijmon Bestman
Moed.: Anna Dircks Visser
Getu.: Cornelis Cattestaert en Pieternella Cattestaert

[03-04-1712]
Dito??
Kint Willem(m)ijntje
Vd.: Willem Pieters
Moed.: Aechje Jacobs
Get.: Lijntje Leenderts

[04-04-1712]
Den 4 April
Kint Meewes
Vad.: Mattijs Teunisse
Moed.: Maria Mewes
Get.: Mattijs Stapel en Neelje Teunis

[10-04-1712]
Den 10 April
Kint Adriaen
Vad.: Abram Bastert
Moed.: Cornelia de Vos
Get.: Maria van den Houten en Adriaen Bastert

[10-04-1712]
Dito
Kint Cornelia
Vad.: Pieter Bastiaense Wafelbakker
Moed.: Lijsbeth Lijte
Get.: Cornelia van Schie en Johannis Lijte

[17-04-1712]
Den 17 dito
Kint Teunis
Vad.: Huijbreght Jacobse
Moed.: Anna Franse
Get.: Cornelis Jacobse, Caetje Arens

[24-04-1712]
Den 24 Apr.
Kint Cornelis
Vad.: Claes Kreefte
Moed.: Cornelia Groenewegh
Get.: Pieternelle van Hove en Pieter Groenewegh

[30-04-1712]
Den 30 dito
Kint Pieter
Vad.: Isak Leendertse
Moed.: Tannetje Cornelis
Get.: Neesje Pieters

[30-04-1712]
Dito
Kint Jacob
Vad.: Willem Farnebox
Moed.: Annetje Boelhouwer
Get.: Cornelis Boelhouwer en Lijsbeth Boelhouwer

[12-06-1712]
Den 12 Junius
Kint: Job
Vad.: Arent Jobse
Moed.: Neeltje Gerrets
Get.: Jan van Swight, Maria Jobs

[01-07-1712]
Den 1 Julius
Kint: Lena
Vad.: Pieter Kempe
Moed.: Machteltje Dircks
Get.: Trijntje Breborst

[01-07-1712]
Dito
Kint Hendrik
Vad.: Pieter Stase
Moed.: Lijsbeth Srerk
Get.: Willem Stase, Jannetje Sterk

[03-07-1712]
Den 3 dito
Kint Hendrina
Vad.: Hendrik de Bruijn
Moed.: Hillegonde de Jongh
Get.: Marietje Cox

[03-07-1712]
Dito
Kint Johanna
Vad.: Cornelis Gabrielse
Moed.: Marighje van Middelburgh
Get.: Marietje Machilse Brijgh

[10-07-1712]
Anno 1712 den 10 Julius
Kint Burghje
Vad.: Abram Groenendijk
Moed.: Lijsbeth Bruijnmans
Get.: Jacob Groenendijk, Anna Noorloos

[10-07-1712]
Dito
Kint Bartelijntje
Vad.: Lowijs van Aflaken
Moed.: Pirina Mortier
Get.: Geertje van der Schilt, Hendrik Verschu.

[17-07-1712]
Den 17 dito
Kint Jacob
Vad.: Arent Corvink
Moed.: Adriana van Aflaken
Get.: Jasper Bogert, Lijsbeth van Aflaken

[17-07-1712]
Den dito
Kint Johannis
Vad.: Jan Barink
Moed.: Lijsbeth Adams
Get.: Maertje Leenders, Caetje Adams

[17-08-1712]
Den 17 Augustus
Kint Eva
Vad.: Jacob Gaveel
Moed.: Geertruij Wittekoeks
Get.: Willem Buth, Josi(n)a Wittekoeke

[21-08-1712]
Den 21 dito
Kint Geerardus
Vad.: Adrianus Alebeeq
Moe(d).: Anna Danuse
Get.: Jacob Visser, Cornelia Lose

[10-09-1712]
Den 10 Septemb.
Kint Anna
Vad.: Pieter Cornelis Basert
Moed.: Jannetje Gabriels
Get.: Pietertje Basert, Andries Basert

[24-09-1712]
Den 24 dito
Kint Pieter??
Vad.: Jan van Velden
Moed.: Trijntje van der Burgh
Get.: Pieternella van Dijck

[02-10-1712]
Den 2 Octob.
Kint Poulus
Vad.: Joost Geerloof
Moed.: Maria Willems
Get.: Anna Willems

[06-10-1712]
Den 6 dito
Kint Abram
Vad.: Barent van Klink
Moed.: Grietje de Voo
Get.: Dirckje Willems, Cornelis Pieters

[09-10-1712]
Den 9 dito
Kint Maria
Vad.: Corstiaen Panke
Moed.: Catarina de Graef
Get.: Rijk de Graef, Caetje Abberdaans

[09-10-1712]
Dito
Kint Flipina
Vad.: Arien Hartighsvelt
Moed.: Adriana Koster
Get.: Willem Hobes, Maria Kox

[16-10-1712]
Den 16 dito
Kint Maria
Vad.: Frans Janse
Moe(d).: Lijsbeth Koenraets
Get.: Willem Janse, Maria Palingdoot

[23-10-1712]
Den 23 Octob.
Kint Dirckje
Vad.: Johannis Stoffelse Koote
Moed.: Maria Abrams
Get.: Aert Cornelisse Calle, Saertje Jans

[23-10-1712]
Dito
Kint Adrianus
Vad.: Adrianus Keuvelaer
Moed.: Grietje van der Velde
Get.: Pieter Hendriks, Lijsbeth de Jongh

[30-10-1712]
Den 30 dito
Kint Johannis
Vad.: Pieter Peman
Moed.: Berber Roos
Get.: Albert Kleij, Maria Kleij

[06-11-1712]
Den 6 Novemb.
Kint Jacob
Vad.: Pieter Cornel. Mooij
Moed.: Cornelia van der Velde
Get.: Maertje Crijns

[13-11-1712]
Anno 1712 den 13. Novemb.
Kint Cornelis
Vader Pieter Cornelisse Kivit
Moed.: Lena Leenders
Get.: Jacob Cabos, Martijnje Dirks

[20-11-1712]
Den 20 dito
Kint Aechje
Vad.: Otto van der Vlught
Moed.: Heijltje Willems
Get.: Arent Me Baes en sijn vrouw

[04-12-1712]
Den 4 Decemb.
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis Lawe
Moed.: Jannetje Komttebeth
Get.: Neeltje Comanaren, Cornelis Komttebeth??

[04-12-1712]
Dito
Kint Teunis
Vad.: Hendrik Teunisse de Graef
Moed.: Engeltje Groenewegh
Get.: Joost de Graef, Maetje Willems

[04-12-1712]
Dito
Kint Leendert
Vad.: Leendert Stase
Moed.: Jacomijnje Teunis
Get.: Maetje van den Heuvel

[08-12-1712]
Den 8 dito
Kint Johannis
Vad.: Jan Visser
Moed.: Susanna Gaveel
Get.: Jacob Gaveel, Geertruij Wittekoek

[15-12-1712]
Den 15 dito
Kint Pieter
Vad.: Cornelis Spanjaert
Moed.: Johanna Voorwinde
Get.: Jan Spanjert, Pieternella Kattestaert

[22-12-1712]
Den 22. dito
Kint Johanna
Vad.: Antonie Gaveel
Moed.: Aeltje Willems
Get.: Pietertje Bastiaense

[25-12-1712]
Den 25 dito
Kint Arentje
Vad.: Leendert Houtesche
Moed.: Aerjaentje Arens
Get.: Cornelis Arentse en Huijbertje Arens

[06-01-1712]
1713 den 6 Jannua.
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis Oolmans - doot
Moe.: Catarina Bongers
Get.: meester Du Krok en Arentje

[08-01-1712]
Den 8 dito
Kint Sara
Vad.: Pieter Vlieghvis
Moed.: Anna Riendam
Get.: Arien Pijl en Neeltje de Bruijn

[19-01-1713]
Den 19 dito
Kint Jannetje
Vad.: Dirck van Schelle
Moed.: Lijsbeth Stapel
Get.: Pietertje Hendriks, Hendrik van Dam

[26-01-1713]
Den 26 dito
Kint Willempje
Vad.: Jacobus van Es
Moed.: Lena Duijm
Get.: Willempje Groenendijk

[29-01-1713]
Den 29 dito
Kint Marinus??
Vad.: Bastiaen Castelijn
Moed.: Maetje Schelvis
Get.: Cornelis Schelvis, Anna Castelijn

[02-02-1713]
Den 2 Februar.
Kint Anna
Vad.: Arien van der Woude
Moe.: Aeltje van den Hoek
Get.: Cornelis Janse van Eeuwen en Judik van den Hoek

[26-02-1713]
Den 26 dito
Kint Johannis
Vad.: Cornelis Janse van Eeuwen
Moed.: Hester Cornelis
Get.: Jacob Visser ende Aerjaentje Jonker

[05-03-1713]
Anno 1713 den 5 Maert
Kint Jana
Vad.: Jan de Vos
Moed.: Anna Vliegenthart
Get.: Maria Jans, Jan Leenderse Vliegenthert

[05-03-1713]
Dito
Kint Maddelena
Vad.: Cornelis Buth
Moed.: Anna Jacobs
Get.: Willem Buth, Josina Wittekoek

[12-03-1713]
Den 12 Maert
Kint Hendrijntje
Vad.: Hendrik Sterck - doot
Moed.: Soetje Samuels
Get.: Maetje Sterk, Lijsbet Cornelis??

[12-03-1713]
Dito
Kint Leentje
Vad.: Arent van der Stadt
Moed.: Maghtelt Cornelis
Get.: Teunis en Arentje van der Stadt

[12-03-1713]
Dito
Kint Maertje??
Vad.: Jan Sanderse Boshof
Moe.: Catalijntje Marinus
Get.: Frans Stapel en Neeltje Calle

[19-03-1713]
Den 19 dito
Kint: Johannis??
Vad.: Jan Pouwer
Moe: Maertje Veermans
Get.: Salomon Pouwer, Dingena de Heer

[19-03-1713]
Den dito
Kint Johannis
Vad.: Salomon Pouwer
Moed.: Plona Veerman
Get.: Jan Pouwer en Dingena de Heer

[08-04-1713]
Den 8 April
Kint: Johannis
Vad.: Johannis Joosten
Moed.: Maria Jans
Get.: Jan Pieterse, Lijsbet Adams

[14-05-1713]
Den 14 Meij
Kint Arent
Vad.: Marinus Breman
Moe.: Bastiaentje Pleunis
Get.: Huijbreght breman, Martijntje Breman

[21-05-1713]
Den 21 Meij
Kint Gerret
Vad.: Jasper de Bruijn
Moe.: Aeltje de Ruijter
Get.: Arien de Bruijn, Lijsbet de Bruijn

[28-05-1713]
Den 28 dito
Kint Jannetje
Vad.: Joost Donk
Moe.: Cornelia van den Bergh
Get.: Leendert Lodder, Maria van den Bergh

[28-05-1713]
Dito
Kint Machiel
Vad.: Leendert Jacobse
Moe.: Tannetje Machiels
Get.: Leendert Paulis, Teuntje Paulis

[04-06-1713]
Den 4 Juni
Kint Pietertje
Vad.: Aert Calle
Moe.: Sara Jans de Ridder
Get.: Angenietje Colfs, Cornelis Slick

[11-06-1713]
Den 11 dito
Kint Adrianus
Vad.: Mattijs Teunisse
Moe.: Maria Meewes
Get.: Claes Lauwerse, Neeltje Bloks

[11-06-1713]
Dito
Kint Jannetje
Vad.: Jacob Noorloos
Moed.: Cornelia Jacobs
Get.: Phlip Blok, Leuntje Bliek

[30-06-1713]
Den 30 dito
Kint Dirck
Vad.: Sijmon Bestman
Moe.: Anna Dircks
Get.: Jacob Cabos, Martijntje Dirks

[08-07-1713]
Anno 1713 den 8 Julius
Kint Jacob
Vad.: Marinus Groenendijk
Moe.: Johanna Wittekoeke
Get.: Jacob Wittekoeks, Susannetje Ammiraels

[23-07-1713]
Den 23 dito
Kint Jannetje
Vad.: Willem Sajer
Moe.: Neeltje Luijendijk
Get.: Johannis Viirdijk, Arentje Sajer

[31-07-1713]
Den 31 dito
Kint Gijsbreght
Vad.: Jacob Visser
Moed.: Aerjaentje Jonkers
Get.: Pieter Jonker en Lena

[06-08-1713]
Den 6 August.
Kint Andries
Vad.: Jan Benjeminse
Moe.: Dirckje Hartighsvelt
Get.: Aechje Hartighsvelt

[06-08-1713]
Dito
Kint Pieternella
Vad.: Cornelis Spoor
Moe.: Maria Cornelisse Both
Get.: Claes en Lijsbet Both

[13-08-1713]
Den 13 August.
Kint Jannetje
Vad.: Claes Munnik
Moe.: Lena Kouteijser
Get.: Michiel Vermeulen, Tannetje Sijmons

[13-08-1712]
Dito
Kint Teunis
Vad.: Leendert van Dam
Moe.: Cornelia Palingdoot
Get.: Arentje en Hendrik Palingdoot

[10-09-1713]
Den 10 Septemb.
Kint Willem
Vad.: Wessel van der Klos
Moe.: Lijsbeth Boelhouwer
Get.: Cornelis Marinisse en Anna Castelijn

[10-09-1713]
Dito
Kint Leendert
Vad.: Giljam Janse
Moed.: Maetje Hendriks
Get.: Selietje Leenders

[10-09-1713]
Dito
Kint: Janna
Vad.: Jan Abramse
Moe: Tona Meewes
Get.: Aerjaentje Bastiaense

[29-09-1713]
Den 29 Sept.
Kint Bouwe
Vad.: Marinus Mari. Breman de jonge
Moe.: Kniertje Bouwens Goeree
Get.: Cornelis Hooghwerf, Lijsbeth Vlieghvis

[01-10-1713]
Den 1 Octob.
Kint Dirck
Vad.: Willem Janse
Moe.: Maria Palingdoot
Get.: Jan Franse en Beatris Willems

[08-10-1713]
Den 8 Octob.
Kint Anna
Vad.: Tonie Meerman
Moe.: Lucresia Standonk
Get.: Cornelis en Anna Meermans??

[22-10-1713]
Den 22. Octob.
Kint Karel
Vad.: Abram Groenendijk
Moed.: Lijsbeth Bruijnmans
Get.: Johannis en Maria Bruijnmans

[05-11-1713]
Den 5 Novemb.
Kint Marcus
Vad.: Jan Cornelisse Muijije
Moe.: Claesje de Vet
Get.: Abram Hartevelt en Pieternella de Vet

[05-11-1713]
Dito
Kint Arien
Vad.: Rijnier Tuijnsaet
Moe.: Aerjaentje Vermaet
Get.: Willem de Touw, Maddeleijn Munt

[05-11-1713]
Dito Fransijntje
Vad.: Stoffel Abramse van Almkercke
Moe.: Aechtje Andries
Get.: Jannetje Verniers

[12-11-1713]
1713 den 12 Novemb.
Kint Maddellijntje
Vad.: Willem Hobes
Moe.: Arentje Kempe
Get.: Jillis Hobes, Aeltje van der Duijn

[16-11-1713]
Den 16 dito
Kint Leijntje
Vad.: Gerret Leenders Quak
Moed.: Aerjaentje Bastiaens
Get.: -

[19-11-1713]
Den 19 dito
Kint Jacomina
Vad.: Cornelis van Dam
Moe.: Adriana Wittens
G.: Jacomina Wittens en Witte van Dam

[19-11-1713]
Dito
Kint Willem
Vad.: Pieter Hendrikse Stase
Moe.: Lijsbeth Sterck
Get.: Willem Stase en Susanna Calle

[26-11-1713]
Den 26 dito
Kint Adriana
Vad.: Willem Buth
Moe.: Josina Wittekoeke
Get.: Jacob Wittekoeks en Susanna Ammerael

[03-12-1713]
Den 3 Decemb.
Kint Aerjaentje
Vade(r) Claes de Ridder
Moe.: Maghtel Jans
Get.: Isak de Ridder, Saertje Kommers

[03-12-1713]
3 dito
Kint Martinus
Vad.: Jan Boom
Moed.: Arentje Claes
Get.: Adam Arense, Pleuntje Adams

[07-12-1713]
Den 7 dito
Kint Eva
Vad.: Claes Kreefte
Moe.: Cornelia Groenewegh
Get.: Anna Creeft

[10-12-1713]
Den 10 dito
Kint Cornelis
Vad.: Cornelia Lawe
Moed.: Jannetje Komttebeth
Get.: Leunis Komttebeth, Lijsbeth van ?

[14-12-1713]
Den 14 dito
Kint Hendrik van der Velde
Moe.: Hendrikje Jans
Get.: Jannetje Pieters

[14-12-1713]
Dito
Kint Cornelis
Vad.: Dingeman Castelijn
Moed.: Lijntje de Graef
Get.: Jacob Castelijn, Cornelia Castelijn

[17-12-1713]
Den 17 dito
Kint Teunis
Vad.: Huijbreght Jacobse
Moed.: Anna Frans
Get.: Cornelis Jacobse, Arentje Jacobs

[07-01-1714]
Den 7 Jan. 1714
Kint Anna
Vad.: Leendert Meertense
Moe.: Teuntje Leenders Knape
Get.: Leendert Panke en Lijntje Leenders

[14-01-1714]
Den 14 dito
Kint Grietje
Vad.: Jan Pieters Barink
Moe.: Lijsbeth Adams
Get: Grietje Adams, Jan Adam(s)

[27-01-1714]
Den 27 dito
Kint: Adrianus
Vad.: Aerjaen Ceuvelaer
Moe.: Grietje van der Velde
Get.: Pieter Deught en Lijsbeth de Jong

[01-02-1714]
Den 1 Februa.
Kint Alida
Vad.: Antonie van Veen
Moe.: Caetje Papegaeij
Get.: Marinus Verwij, Jannetje Verwij

[04-02-1714]
Den 4 Febr.
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis Calle
Moe.: Aerjaentje Palingdoot
Get.: Leendert van Dam en Jannetje Calle

[15-02-1714]
Den 15 dito
Kint Hilletje
Vad.: Pleunis van Hoove
Moe.: Arentje van Hove
Get.: Pieter van Hove, Maria Barens

[18-02-1714]
Den 18 dito
Kint Pieter
Vad.: Cornelis Breman
Moe.: Lijsbeth Vlieghvis
Get.: Pieter Vlieghvis, Anna Riendam

[25-02-1714]
Den 25 dito
Kint Aletta
Vad.: Dirck Janse
Moe.: Grietje van Gelder
Get.: Wouter Hartighvelt, Adriana Jans

[25-02-1714]
Dito
Kint Nelletje
Vad.: Abram Hartevelt
Moe.: Pieternella de Vet
Get.: Daniel Hartevelt, Nelletje van Noort

[25-02-1714]
Dito
Kint Pieter
Vad.: Claes Coole
Moe.: Lijsbeth Verolme
Get.: Lijsbeth Kerckhooven

[07-03-1714]
Den 7 Maert
Kint Jacob
(Vader) Arien van der Spuij
(Moeder) Cornelia Sipers
Get.: de heer Jacob Noortseij en Crijntje van Leewen

[11-03-1714]
Den 11 dito
Kint Daniel
Vad.: Pieter van den Boogert
Moe.: Meesje van der Wege
Get.: Jaepje Jans

[30-03-1714]
Den 30 dito
Kint Cornelis
Vad.: Pleunis Voorbijtel
Moe.: Hermeijntje Gouweman
Get.: Jannetje Bijtels, Jan Gouweman

[01-04-1714]
Den 1 April
Kint Cornelis
Vad.: Claes van den Hoek
Moe.: Maria Perdaems
Get.: Leendert Lodder, Susannetje van ???s Mardijcke

[02-04-1714]
Den 2 dito
Kint Leendert
Vad.: Jan van den Bos
Moe.: Willemeijntje Leenhouwer
Get.: Jan Janse, Geertruij Jans

[09-04-1714]
Den 9 April
Kint Claes
Vad.: Willem Claese
Moe.: Maetje Crijns
Get.: Andries Bastert, Pietertje Bastert

[15-04-1714]
Den 15 dito
Kint Lijsbeth
Vad.: Adrianus Stael
Moe.: Hendrikje Teunis
Get.: Cornelis Livens Stael

[15-04-1714]
Dito
Kint Gerbina
Vad.: Hendrik van Schelle
Moe.: Lijsbeth Verhaagh
Get.: Hendrik van Dam en Maertje Verha(a)gh

[29-04-1714]
Den 29 dito
Kint Reijijer
Vad.: Jasper de bruijn
Moe.: Aeltje Reijijers
Get.: Leendert Lokwel, Coba Walles

[29-04-1714]
Dito
Kint Pank
Vad.: Pieter Panke
Moe.: Jacomijntje Joosten
Get.: Arent Panke, Jana Jacobs

[16-05-1714]
1714 den 6 Meij
Kint Cornelia
Vad.: Arent Corvink
Moe.: Adriana van Aflaken
Get.: Adrianus Bane, Elisabeth van Aflaaken

[20-05-1714]
Den 20 Meij
Kint Cornelia??
Vad.: Cornelis Janse van der Sluijs
Moe.: Emmerenje Seijlmans
Get.: Jacomijntje Mijnders

[10-06-1714]
Den 10 Junius
Kint Cornelis
Vad.: Jan de Vos
Moe.: Anna Vliegenthert
Get.: Salomon Pouwer, Plona Jacobs

[17-06-1714]
Den 17 dito
Kint Leendert
Vad.: Cornelis Hakkert
Moe.: Arentje Stad
Get.: Pieter van den Houten, Pietertje Hakkert

[15-07-1714]
Den 15 Julius
Kint Rijk
Vad.: Rijk de Graef - doot
Moe.: Caetje Abberdaens
Get.: Corstiaen en Catarina Panke

[22-07-1714]
Den 22 Jul.
Kint Annetje
Vad.: Johannis Hooghstraaten
Moe.: Jannetje Vermeulen
Get.: Maertje Krijne

[19-08-1714]
Den 19 Augus.
Kint Dirck
Vad.: Hendrik Dirckse
Moe.: Maetje Arens
Get.: Cornelis Schelvis, Anna Castelijn

[02-09-1714]
Den 2 Septemb.
Kint Adriana
Vad.: Arent Sprinkvloet
Moe.: Eva Wittekoeke
Get.: Jacob Wittekoeks, Susan Ammerael

[09-09-1714]
Den 9 dito
Kint Maddelleentje
Vad.: Pieter Wafelbakker
Moe.: Lijsbeth Lijden
Get.: Maria Wafelbakkers, Adrianus van Gert

[12-08-1714]
Den 12 August.
Kint Teeuwes
Vad.: Jan Teeuwesse
Moe.: Pieternella Leenders
Get.: Cornelis Cas en Neeltje Poulus

[19-08-1714]
Den 19 dito
Kint Maertje
Vad.: Jan Sander Bushof
Moed: Catelijntje van Hove
Get.: Neeltje Pieters Calle

[19-08-1714]
Dito
Kint Maria
Vad.: Jan Visser
Moe.: Susanna Gaveel
Get.: Jacob Gaveel, Geertruij Wittekoek

[19-08-1714]
Dito
Kint Aerjaentje
Vad.: Fransoijs de Ridder
Moe.: Susannetje Coomans
Get.: Cornelis Cas, Leuntje Ridders

[23-09-1714]
Den 23 Sept.
Kint Pieternella
Vad.: Jan Quakenbos
Moe.: Johanna van der Verre
Get.: Jacob van der Verre en Gerretje Magteloos

[14-10-1714]
Den 14 Octob.
Kint Adriana
Vad.: Cornelis Spanjaert
Moe.: Johanna Voorwinden
Get.: Leendert Voorwind, Soetje Munck

[21-10-1714]
Den 21 dito
Kint Maertijntje
Vad.: Jan van Velde
Moe: Trijntje van der Burgh
Get.: Maetje Jacobs

[21-10-1714]
Den 21 Octob. 1714
Kind Cornelis
Vad.: Arent Leenders Stad
Moe.: Machtel Breman
Get.: Teunis Stad, Arentje Stadt

[11-11-1714]
Den 11 Novemb.
Kint Jannetje
Vad.: Fransoijs Janse
Moe.: Lijsbeth Coenraet
Get.: Aren Janse Muijije, Maetje Jans

[18-11-1714]
Den 18 dito
Kint Sijmon
Vad.: Joost Janse Koolen
Moe: Anna Kreefte
Get.: Maghtelijn Claese, Claes de Ridder

[18-11-1714]
Dito
Kint jan
Vad.: Huijbreght van Hove
Moe.: Anna Frans
Get.: Sijmon Tulp en Aerjaentje Dubbeldenturf

[22-11-1714]
Den 22 Novemb.
Kint Cornelis
Vad.: Leendert Jacobse
Moe.: Tannetje Machiels
Get.: Crijna

[23-11-1714]
Den 23 dito
Kint Korstiaen
Vad.: Pieter de Pree
Moe.: Neeltje Gerrets
Get.: Leendert Hendrikse en Maria Pieters

[25-11-1714]
1714 den 25 Novemb.
Kint Pieter
Vad.: Jan Smit
Moe.: Annetje Pieters
Get.: Cornelis Biervelt en Lena van Hees

[29-11-1714]
Den 29 dito
Kint Pieter
Vad.: Jacob Calle
Moe.: Pietertje Jans
Get.: Willem Stase, Neeltje Calle

[16-12-1714]
Den 16 Decemb.
Kint Maria
Vad.: Cornelis van Eeuwen
Moe.: Hester Ouwehant
Get.: Arien Melss, Aeltje Gerrits??

[23-12-1714]
Den 23 dito
Kint Pieter
Vad.: Claes Kool
Moe.: Lijsbeth Verolme
Get.: Catarina Verolme

[25-12-1714]
Den 25 dito
Kint: Johannis??
Vad.: Johannis Verolme
Moe.: Adriana Stoffels
Get.: Elisabeth Kerckhooven??

[30-12-1714]
Den 30 dito
Kint Maerten
Vad.: Abram Maertens
Moe.: Lijsbeth Dircks
Get.: Marinus Maertens, Lavintje Ja.

[13-01-1715]
Den 13 Jannua. 1715
Kint Jannetje
Vad.: Wouter Hartixvelt
Moe.: Adriana Koster
Get.: Jan Benjemins, Dirckje Andries??

[13-01-1715]
Dito
Kint Adriana
Vad.: Abram Groenendijk
Moe.: Lijsbeth Bruijmans
Get.: Cornelis Dirckse, Grietje Wiltschut

[20-01-1715]
Den 20 dito
Kint Dina
Vad.: Cornelis Lauwe
Moe.: Jannetje Komttebeth
Get.: Neeltje Komanaren

[31-01-1715]
Den 31 dito
Kint Arentje
Vad.: Willem Pieters
Moe.: Aeghje Jacobs
Get.: Silia Jacobs

[31-01-1715]
Den 31 dito
Kint Jan
Vad.: Jan van Oostvoren
Moe.: Aerjaentje Melgers
Get.: Jan Meertense Gouweman

[07-02-1715]
Den 7 Febru.
Kint Abram
Vad.: Stoffel Abramse
Aechje Andriese
Get.: Michiel Vermeulen, Tannetje Sijmons

[14-02-1715]
Den 14 dito
K.: Marcus
Vader Jan Muijije
Moe.: Claesje de Vet
Get.: Antonie de Vet, Soetje Samuels??

[21-01-1715]
Den 21 dito
Kint Anna
Vad.: Huijbreght Breman
Moe.: Jacomijntje Noorloos
Get.: Marinus en Martijntje Breman

[24-01-1715]
Den 24 dit.
Kint Martijntje
Vad.: Cornelis Dirckse Visser
Moe.: Grietje Wiltschut
Get.: Jacob Cabos, Martijntje Dircks

[10-03-1715]
Den 10 Maert
Kint Maddelleentje
Vad.: Johannis Gerrebranse
Moe.: Josina Hollander
Get.: Leendert Plokhooij, Margrietje Gerrebrans

[10-03-1715]
1715 den 10 Maert
Kint Pieter
Vad.: Teunis Hartixvelt
Moe.: Neeltje Konink
Get.: Lucas Hartixvelt, Cornelia Konink

[17-03-1715]
Den 17 dito
Kint Jacob
Vad.: Jacob Gaveel
Moe.: Geertruij Wittekoeke
Get.: Jacob Wittekoeks, Susannet(j)e Ammeraal??

[17-03-1715]
Dito
Kint Gores
Vad.: Phlip Elsevier
Moe.: Lijdia Ver(h)ulp
Get.: Jannetje Barens

[27-03-1715]
Den 27 dito
Kint Adriana
Vad.: Jacob Hooghwerf
Moe.: Soetje de Munnik
Get.: Frans en Caatje Hooghwerf

[07-04-1715]
Den 7 April
Kint Arentje
Vad.: Abram Verdonk
Moe.: Cornelia Leenders
Get.: Jan Verdonk, Lena Verdonk

[14-04-1715]
Den 14 April
Kint Leendert
Vad.: Leendert Stase
Moe.: Jacomijntje Teunis
Get.: Arentje Teunis

[21-04-1715]
Den 21 dito
Kint Hendrik
Vad.: Jan Pouwer
Moe.: Maetje Jacobs
Get.: Salomon Pouwer, Maria Bakkestijn

[28-04-1715]
Kint Pieter
Vad.: Pieter Vlieghvis
Moe.: Anna Riendam
Get.: Cornelis Breman, Martijntje Vlieghvis

[28-04-1715]
Dito
Kint Pieter
Vas.: Pieter Bastert
Moe.: Jannetje Gabriels Looij
Get.: Andries Bastert, Pietertje Bastert

[28-04-1715]
Dito
Kint Stoffelijntje
Vad.: Jan van Oosten
Moe.: Aerjaentje Stoffels
Get.: Marietje Sijmons

[05-05-1715]
Den 5 Meij
Kint Maetje
Vad.: Teunis Noorloos
Moe.: Jacomijntje Slis
Get.: Maetje Arens

[05-05-1715]
Den 5 Meij
Kint Johannis
Vad.: Cornelis Spoor
Moe.: Marie Cornelis
Get.: Abram Hartevelt, Pieternel de Vet

[12-05-1715]
Den 12. Meij 1715
Kint Lijsbet
Vader Pieter Mooij
Moed.: Cornelia van der Velde
Get.: Lijsbeth Verschu(u)r, Adrianus Dorsman

[12-05-1715]
Dito
Kint Lijsbeth
Vad.: Arent Pankse
Moe.: Anna Jacobs
Get.: Maetje Jacobs, Jacob Stadt

[19-05-1715]
Den 19 dito
Kint Anna
Vad.: Antonie Meerman
Moe.: Lucresia Stamdonk
Get.: Wemmer Arent, Marietje van Schenlo

[26-05-1715]
Den 26 dito
Kint Leendert
Vad.: Leendert Maertense
Moe.: Teuntje Leenders
Get.: Leendert Panke, Jannetje Leende(r)s

[03-06-1715]
Den 3 Junius
Kint Crijntje
Vad.: Abram van der Daf
Moe.: Maetje Arens
Get.: Adriana van der Daf, Jacob van der Daf

[10-06-1715]
Den 10 Junii
Kint Herman
Vad.: Abram Harmanse
Moe.: Pietertje Bastiaense
Get.: Hendrik Hermanse en Jannetje Leenders

[1606-1715]
Den 16 dito
Kint Jeronimius
Vad.: Dirck Janse van Klught
Moed.: Margrietje van Geldre
Get.: Wouder Hartighsvelt met sijn vrouw

[23-05-1715]
Den 23 dito
Kint Daniel
Vad.: Abram Hartevelt
Moed.: Pieternella de Vet
Get.: Daniel Hartevelt, Nelletje van Noort

[23-05-1715]
Dito
Kint Maerietje
Vad.: Adrianus Franse
Moed.: Aerjaantje Ariens
Get.: Neeltje Pieters

[17-08-1715]
Den 17e Augustij
Kint Cornelis
Vader Jan de Vos
Moed.: Anna de Vos
Get.: Jan Vliegenthart met Geertruijt Kortrop

[01-09-1715]
Den 1e Septemb.
Kint Susanna
Vader Marijnis Marijnis Breeman
Moeder Kuniertje Bouwens
Get.: Aren Breeman met Martijntie Breemans

[01-09-1715]
Kint Soetie
Vader Kornelis But
Moeder Anna Jacobs
Get.: Jacob Teunisse Backer en Matie Jacobs

[08-09-1715]
Den 8e Septemb.
Kint Cornelis
Vader Barent van Clijnck
Moeder Griete Jacobs Vloo
Getuijge: Gillis Voordijck en Annetie van Klijnck

[14-09-1715]
Den 14 dito
Kint Sara
Vader Klaes Kreeft
Moeder Kornelia Groeneweghs
Getuijge: Pieternelle Arens

[28-09-1715]
1715 den 28 Septemb.
Kint Teunitie
Vader Zijmon Betsman
Moeder Anna Dircx
Get.: Korns. Kattestaert met Dijngene Betsmans

[28-09-1715]
Do.
Kint Arij
Vader Heijndrick Versteegh
Moeder Neeltie Blocks
Get.: Plip Block met Adriana de Lange

[28-09-1715]
Do.
Kint Matie
Vader Willem Janse
Moeder Marij Teunis
Get.: Willem Teunisse met Arentie Teunis

[05-10-1715]
Den 5 Octob.
Kint Jacobus
Vader Arij van der Speuij
Moeder Cornelia Sijpers
Get.: Jacob Noortseij en Crijntie van Leeuwen

[05-10-1715]
Do.
???t kint Sofia
De vader Pleunis van Hove
Moeder Arentie van Hove
Get.: Huijbreght van Hove, Hilletie Reijniers

[05-10-1715]
Do.
Kint Marijnis
Vader Corns. Hacke
Moeder Arentie Stadt
Get.: Arentie Ockers

[05-10-1715]
Do.
Kint Pieter
Vader Fransois de Ridder
Moeder Susannetie Koomans
Get.: Matijs Kooman met Lijsbet Dircks

[05-10-1715]
Do.??
Kint Nelletie
Vader Leendert Jacobse
Moeder Magrita Gerbrants
Get.: Heijndr. M. Schelvis met Pietertie Jacobs

[05-10-1715]
Do.
Kint Martijntie
Vader Jan van der Boom
Moeder Arentie Kl. Gaveel
Get.: Korns. Schelvis met Neeltie Klaes

[13-10-1715]
Den 13 Octob. 1715
Kint Rijck
Vader Ko(r)stiaen Panke
Moeder Caterina de Graeff
Get.: Jacob de Graeff met Katie Abberdaens

[26-10-1715]
Den 26 do.
Kint Heijndrick
Vader Pieter van Dam
Moeder Lena van Hooghem
Get.: Heijndrick van Dam et Pieterje Heijndr.

[26-10-1715]
Do.
Kint Heijndrick
Vader Dirck van Schelle
Moeder Lijsbet Stapels
Get.: Heindrick van Schelle en Grietie Jans

[02-11-1715]
Den 2e Novemb.
Kint Jacob
Vader Salomon Pouwer
Moeder Plona Veerman
Get.: Jacob Veerman met Maertje Veerman

[19-10-1715]
Den 19e Octob.
Kint Aegie
Vader Marijnis Breeman
Moeder Bastiaentie Pleunis
Get.: Leendert Koutijser met Neeltie Leenders

[23-11-1715]
Den 23e Novemb.
Kint Neeltie
Vader Pieter Dupree
Moeder Neeltie Geerits
Get.: Jan Muijen met Leijntie Gerrits

[22-12-1715]
Den 22 Decemb. 1715
Kint Pieter
Vader Pieter
Getuijgen Jacob en Caatjen

[01-01-1716]
1716 den 1. Januarij 1716
Kint Jannetjen
Vader Johannij Stoffelzen Coten
Moeder Maria Abrahams Camans
Getuijgen Arij Cornelissen Callen met Jannetje?? Stoffels Cooten

[01-01-1716]
Dito
Kint ???t zoontjen Engel, de dogter Jannetjen
Vader Engel Jopsen
Moeder Jannetjen Laurens van?? Rijssen
Getuijgen Abraham Pauwelsen en Pieternella de Vet met Crijnje

[01-01-1716]
Kint Hendrik Cornelis Callen
Vader Cornelij Leendertse Callen
Moeder Ariaentjen Teunissen Palingdoot
Getuijge Jannetje Leenders Calle

[03-01-1716]
Den 3 dito
???t kint Catharijna
Vader Antonij Janzen Gaveel
Moeder Neeltjen Japiks
Getuijgen Caria en Geertruij Japiks

[09-01-1716]
Den 9 dito
Kint Jan Andries van Projen
Vader Andries Teuniszen van Projen
Moeder: Johanna Janz de Vos
Getuijgen Cornelis Levens en Pietertjen Pieters Sterk

[16-01-1716]
Den 16. dito
Kint Maartjen
Vader Jan Joosten
Moeder Maria Jans
Getuijg.: Gilliam Jansen met Griet Jans

[23-01-1716]
Den 23 dito
Kint Jacobus
Vader Jan Quakenbos
Moeder Johanna van der Verre
Getuijg.: Cornelis Spanjert met Johanna Verwinde

[23-01-1716]
Den 23 dito
Kint Pieter
Vader Kornelis Marinus Schelvis
Moeder Anna Pieters Casteleijns
Getuijg.: Antonij Abrahams van Dalen met Cornelia Casteleijn

[30-01-1716]
Den 30 dito
Kint Cornelia Crijna
Moeder Adriana Witten(s), de wed. van Kornelis van Dam
Getuijg.: Witte van Dam met Adriana van Dam

[30-01-1716]
Den 30 dito
Kint Arent
Vader Hendr. Dirks
Moeder Maatjen Weering
Getuijge Cornelia Casteleijns

[06-02-1716]
Den 6. Februarij
Kint Caatje
Vader Matthijs Teunis
Moeder Maria Meuwis
Getuijge Lijsbet Dirks

[16-02-1716]
Den 16 dito
Kint Pieter
Vad.: Pieter
Moeder nn
Getuijg. Jacob en Caatjen

[1?-02-1716]
Den 1? Dito
Kint Jannetjen
Vader Johannis Stoffelsen
Moed.: Maria Abrahams Comans
Getuijg.: Arij Cornelissen en Jannetjen Stoffelsen

[20-02-1716]
Den 20 dito
Kint Jannetjen
Vader Abraham Meertensen
Moed.: Lijsbet Dirks
Getuijg.: Leendert Dirksen met Maatjen Dirks

[20-02-1716]
Den 20 dito
Kint Jacob
Vader Jan Heijligendurp
Moed.: Dirkjen Hartogsvelt
Getuijg.: Jacob Heijligendurp met Maatjen Witten

[22-02-1716]
Den 22 dito
Kint Maria
Vader Willem Hermsen
Moed.: Dirkjen van Schelle
Getuijg.: Hendrik van Dam met Pietertjen van Schelle

[28-02-1716]
Den 28 dito
Kint Antonij
Vader Abraham Casteleijn
Moed.: Maria de Bruijne
Getuijg.: Francoijs de Ridder met Adriana Casteleijn

[07-03-1716]
Den 7 Maart
Kint Cornelia
Vader Adrianus Crelissen Staal
Moed.: Hendrikje van Projen
Getuijg.: Aeren Crelisse Staal met Lijsbet van Projen
[07-03-1716]
Kint Pieternelletje
Vader Claas Pietersen Cool
Moeder Elijsabeth Ver(h)olmen
Getuijg.: Cool met Anna Maria Verholmen

[07-03-1716]
Kint Jacob
Vad.: Jacob Noodeloos
Moed.: Cornelis Japiks van der Valk
Getuijg.: Philip Pietersen Blok en Sara Ridders

[07-03-1716]
Kint Petrus
V.: Pieter Hendrik(s) Staatse
M.: Lijsbeth Leendertse Sterck
G.: Willem Staatse met Susannetje Kalle

[07-03-1716]
K.: Gerrit
V. : Antonij van Veen
M. : Catharijna Papegaaij
G.: Neeltje Peijls

[08-05-1716]
Den 8. Meij
K.: Cornelia
V.: Willem Klaase Basert
M.: Maartje Crijns
G.: Leendert van Westr. met Cornelia van der Velde

[08-08-1716]
Den 8 Augustij
K.: Nelletje
V.: Corn. Jacobse Plokhoij
M.: Ariaantje Pieters van den Bos
G.: Leendert Jacobs Plokhoij met Pietertje Jacobs Plockhoij

[08-08-1716]
Dito
K.: Ariaantje
V.: Kasteleijn
M.: Lijntje de Graaf
G.: Soetje Samuels

[08-08-1716]
K.: Cornelia
M.: Lidia

[29-08-1716]
1716 Augustij 29
???t kint Cornelis
V.: Abraham van der Daf
M.: Maatjen Arentz
Get.: Cornelis en Adriana van der Daf

[14-11-1716]
1716 den 14 Novemb.
???t kint Hendrik
V.: Johannis Pouwer
M.: Maartjen Jacobs Veerman
Get.: Salomon Pouwer met Maria Bolkensteijn

[26-12-1716]
Den 26 Decemb.
???t kint Leendert
V.: Leendert Maartens
M.: Teuntjen Leenders
Get.: Leendert Panke en Jannetje Leenders

[09-01-1717]
Den 9 Januarij 1717
???t kint Johannis Cornelis
V.: Cornelis Johannis Hooghstraat
M.: Neeltjen Pieters Bot
G.: Cornelis Pieters Bliek en Pietertjen Leenders Colf

[14-01-1717]
Den 14 dito
V.: Maarten Hubregs
M.: Maria Hendriks de Graaf
K.: Pieternelletje
G.: Pieternelletje

[21-01-1717]
Den 21 dito
V.: Jacob Arentzen Doornheijn
M.: Grietjen Teunissen Cas
G.: Willem Pietersen Doornheijn en Selia Hooijmakers
???t k.: Arent Jacobs

[21-01-1717]
V.: Arent Leendertsen
M.: Magtelt Cornelis Breeman
K.: Cornelis
G.: Willemtjen Geerse

[11-02-1717]
Den 11 Februarij 1717
Klaas de Munnik
Marij Marinus Wafelbakker
Hendrik Claase
Jan Hendriks de Munnik en Tannetjen Simens

[02-03-1717]
Den 2 Maart 1717
Theodorus Jansen van Kleef
Grietjen van gelder
Theodorus
Roelof van Gelder en Alletta Jansen van Kleef

[06-03-1717]
Den 6 dito
Cornelis de Veth
Lena van Rijswijk
Magdalena
Cornelis ? en Marij Plokhoij

[06-03-1717]
Den 6 dito
Arent Laurissen van der Baan
Helena de Lange
Maatje
Marinus Leenders Comttebedde, Marijtje Redijks

[13-04-1717]
Den 13 April 1717
V.: Hendrik Hendrikse van Schelle
M.: Grietje Cornelis Bogaert
K.: Cornelis Hendriksen van Schelle
G.: Cornelis Maertense Bogaert en Cornelia Maertens

[13-04-1717]
Den 13 dito
V.: Arij Mels
M.: Aeltjen Gerrits
K.: Isack
G.: Cornelis Jansen van Eeuwen en Hester, zijn vrouw

[20-04-1717]
Den 20 dito
V.: Willem Harmenssen
M.: Dirckje Hendriks
K.: Johanna
G.: Dirck Hendriksen en Pietertje Hendriks

[20-04-1717]
Den 20 dito
V.: Jan Sandersen Boshof
M.: Catalijntje Marinus van Hove
K.: Marinus Janzen
G.: Frans Teunissen Stapel en Cornelia Maartens van Gelder

[24-04-1717]
Den 24 dito
V.: Francois de Ridder
M.: Susanna Pieters Coomans
K.: Elisabeth
G.: Abraham Casteleijn en Marijtje Wijnants de Bruijn

[24-04-1717]
Den 24 dito
V.: Jan de Vos
M.: Anna de Vos
K.: Maria
G.: Salomon Pouwer en Plona P.

[24-04-1717]
Den 24 dito
V.: Arij Cornelissen
M.: Caatjen Barenz
K.: Leuntjen Arentz
G.: Arent Hooggesin en Neeltjen H.

[24-04-1717]
V.: Hubregt Johannis Breeman
M.: Jacomijntje Jacobs Noorloos
K.: Maartje
G.: Arij Hendrikse Rijendam en Maartjen Arentze Rijendam

[03-04-1717]
Den 3 April
V.: Hubregt Jacobse van Hoof
M.: Anna Frans van Duuren
K.: Hubregt
G.: Arent Arenz Stapel en Maartjen Arentz Stapel

[29-05-1717]
Den 29 meij 1717
V.: Pieter Vliegvis
M.: Anna Riendam
K.: Martijntje
G.: Gerrit Jonker en Johanna Vliegvis

[05-06-1717]
Den 5 Junij
V.: Pieter Danielse
M.: Neesjen Pieters
K.: Lijsbeth
G.: Leendert Panken en Grietje Japiks

[01-07-1717]
Den 1 Julij 1717
V.: Leendert Japikse
M.: Margrietje Hermans
K.: Magdalena
G.: Johannis Gerbrants en Josijna ?

[02-07-1717]
Den 2 Julij 1717
V.: Adrianus Crelissen Staal
M.: Hendrikjen Teunis
K.: Cornelia
G.: Cornelis Crelissen Staal met Marij Crelis

[02-07-1717]
Den 2 dito
V.: Jacob Noorloos
M.: Cornelia Japiksen
K.: Maria Catharijna
G.: Imant Groenhouwt en Maria Catharijna

[10-07-1717]
Den 10 dito
V.: Teunis Woutersen Hartogsvelt
M.: Neeltjen Pietersen Coning
K.: Wouter
G.: Pieter Woutersen Hartogsvelt en Jaapjen Janz

[17-07-1717]
17 Julij 1717
V.: Johannis Pietersen Smit
M.: Ante Pieters van gelder
K.: Pieter
G.: Hermannis Pieterse en Maartje K?ijne

[04-09-1717]
Den 4 Septemb. 1717
V.: Corstiaan Panke
M.: Catharina de Graaf
K.: Jacob
G.: Jacob Rijssen de Graaf en Maatjen Arentz Bakker

[11-09-1717]
Den 11 Septemb.
V.: Arent Springvloet
M.: Eva Jacobs Wittekoek
K.: Cornelis
G.: Cornelis Albregsen Sterk en Neeltjen Albregsen Sterk

[26-09-1717]
V. Hendrik Versteeg
M.: Neeltjen Bloks
K.: Arij
G.: Jannetjen Bloks en Philip Blok

[26-09-1717]
V.: Jan Quakenbos
M. : Johanna van der Verre
K.: Gerritbijna
G.: Jacobus van der Verre en Gerrebijna Magteld

[20-11-1717]
Den 20 Novemb.
V.: Gerrit Hartevelt
M.: Martijntje Vliegvis
K.: Daniel
G.: Cornelis Dubbelt en Paulina Verolmen

[19-09-1717]
Den 19 Septemb. 1717
V.: Bernardus Timannus Chevalier
M.: Hester van der Heijde
K.: Antonia
G.: Jacobus Chevalier en Teuntjen van Hoven??

[14-10-1717]
Den 14 Octob.
V.: Jan Leendersen van der Boom
M.: Arentjen Claas Schaveel
K.: Leendert
G.: Jan Jansen Schelvis en Neeltje Klaas??

[01-10-1717]
Den 1. Octo.
V.: Marinus Breeman
M.: Cornelia Bouwens Goeree
K.: Teuntje
G.: Cornelis Breeman en Martijntje Breemans

[01-10-1717]
Den 1. Octob.
V. Johannes Arentze Hoogstrate
M.: Jannetje Pieters
K.: Maggeltje Janz
G.: Pieter Pieterse Kuijper en Barber Arentse Hoogstrate

[01-10-1717]
Den 1 Octob.
V.: Jakus Joosten Kerket
M.: Lijsbeth Abrahams van Veen
K.: Joost Cobisse
G.: Jan Joost Kerket en Marij Joost Kerket

[01-10-1717]
Den 1. Octob.
V.: Johannis Verolm
M.: Arentjen van Hoven
K.: Elisabeth
G.: Elisabeth van Dankert Hoven

[04-12-1717]
Den 4 Decemb.
V.: Leendert Maartensen Roos
M.: Lijsbeth de Lange
K.: Maarten
G.: Lijsbeth van Aflaken

[23-12-1717]
23 Desembr.
V.: Adam Aerse Seedijck
M.: Katrinae IJacobs op Hoogwerf
Kint Janti Adams
G.: IJacop Leenderse Hoogwerf, Soete Frans de Munck

[08-01-1718]
1718 8 Januarij
V.: Johannis Pouwer
M.: Maartjen Jacobs
K.: Hendrik
G.: Salomon Pouwer en Applonia Jacobs

[26-01-1718]
Den 26 IJanuar. 1718
V.: Laewerrus Teunisse
M.: Pieternel Aerens
K.: Teunis
G.: Teunte Teunis, Antoeni Merckis de Vet

[26-01-1718]
V.: Barent Arijansie van Klinck
M.: Griete IJaecops de Vloo
K.: Maertie
G.: Maertie Aerrens

[29-01-1718]
29 dito
V.: Dancker Soowieck
M.: IJackemincku van Noorthovie
K.: Aerrent
G.: Aerrent Noorthoovie, Lientie Pieters Ruegrock??

[04-02-1718]
Den 4 Feberwari
V.: Antoni van Veen
M.: Katrijnae Pappegaeij
K.: Gijsbert
G.: IJohannis Cakenbos, IJohannae van der Verre

[13-02-1718]
Den 13 Feberwae
V.: IJohannis Vissers
M.: Susannae Gaveel
K.: Korneelia
G.: Aderijaenis Alebeeck, Annae Daemis

[13-02-1718]
Den 13 dito
V.: Mattijs Teusee
M.: Mari Meeuwis
K.: Klaasie
G.: IJan Aberaamse, Marie Aerens

[26-02-1718]
Den 26 Februarij 1718
V.: Leendert Maartensen Kurving
M.: Teuntjen Leenders Knaape
K.: Neeltjen
G.: Abraham Claas en Lientjen Leenders

[21-03-1718]
V.: Kneelis Spoor
M.: Marie Kneelis
K.: Kneelis
G.: Kneelis Lodder, Leijsbet Kneelis

[26-03-1718]
Den 26 Maart 1718
V.: Hubregt Jacobsen van Hoof
M.: Anna Frans van Duuren
K.: Lijsabeth
G.: Frans Fransen van Duuren, Tannetjen Frans van Duuren

[05-04-1718]
Den 5 April
V.: Klaes Henderresse Munck
M.: Marie Mariese Waefelbacker
K.: Neelte
G.: Neelte Aelbregs, Aerent Marienisse

[01-04-1718]
Den 1. April 1718
Get.: Susanna Crelis
K.: Adriana - vragen

[01-04-1718]
V.: Pieter IJanse Kempe
M.: Martiente IJans Bremans
K.: IJohannus
G.: Marina IJanse Breman, Annae Marines Breman

[15-04-1718]
Den 15 April 1718
V.: Jan van Oostvoren
M.: Adriana Melchiors
K.: Melchior
G.: Melchior Jaspersen Kortweg en Neeltjen Teunis Vlieger

[16-04-1718]
Den 16 April 1718
V.: Cornelis Dubbelt
M.: Paula Verolmen
K.: Pieter
G.: Paulis Dubbelt en Sara Crajenburg

[16-04-1718]
V.: Fransoos de Ridder
M.: Susanna Pieters Koman
K.: Leijsbet
G.: Aber Aberam Kasteleijn, Antie Pieters Kooman

[25-12-1716]
Den 25 Decemb. 1716
V.: Antonij Meerman
M.: Lucrasia van Standonk
K.: Pieter
G.: Adrianus Dorsman en Geertruij Dorsman

[30-04-1718]
Den 30 April 1718
V.: Abraham Meertensen
M.: Lijsbeth Dirks
K.: Crelis
G.: Cornelis Sterk en Maatjen Dirks

[30-04-1718]
Den 30 dito
V.: Hendrik Harmans van Hoogstraten
M.: Jannetjen Leenders Sterk
K.: Leendert Hendriksen
G.: Leendert Hendriksen Sterk en Marij Pieters

[25-06-1718]
Den 25 Junij 1718
V.: Leunis Woutersen
M.: Maartjen Jacobs van Dijke
K.: Lijsbeth
G.: Arent Panke en Anna Japiks

[23-07-1718]
Den 23 IJulij
V.: Eijsack Kattestae(r)t
M.: IJencke van den Berg
K.: Simon
G.: Simon Bestman en Anna Dirkse Visser

[23-07-1718]
Den 23 Julij 1718
V.: Jan Pietersen
M.: Catharijna Meertens van Rossum
K.: Pieter
G. -

[23-07-1718]
Den 23 IJulij
V.: Teunis Kleijsse
M.: Gertruij Wouterens
K.: Maerte
G.: Maete Wilms??

[02-07-1718]
Den 2 Julij 1718
V.: Hendrik Cornelisen Verschuur
M.: Willemijntjen Willems Nanne
K.: Willem
G.: Anna van Hassel

[29-07-1718]
Den 29 Julij 1718
V.: Pieter Hendriksen Stase
M.: Lijsbeth Leendertsen Sterk
K.: Willem Hendriksen
G.: Willem Hendriksen Stase en Susannetje Pieterse Calle

[14-08-1718]
Den 14 Agustus
V. Willem Hoobus
M.: Aerte Kornelis Kemp
K.: IJoppie
G.: Griete Sien, Teewis Roelands Elsevier

[20-08-1718]
Den 20 Augustij 1718
V.: Arij van der Spuij
M.: Cornelia Sijpers
K.: Crijntjen
G.: Crijntjen

[20-08-1718]
Den 20 dito
V.: Cornelis Casteleijn
M.: Lijntjen Joost
K.: Cornelia
G.: Japik Casteleijn en Jannetjen Beijtels

[28-08-1718]
Den 28 dito
M.: Maetien Pieters
K.: Hermina
G.: Knelis Hoogstraete, Neeltie Pieters

[04-09-1718]
Den 4 September
V.: Gerrit Maertense Korver
M.: Maete Abraams Obes
K.: Annae
G.: Marten Arisse, Maetie Davits??

[25-09-1718]
25 dito
V.: Aert van der Baen
M.: Lenae de Lange
K.: Adderijaenae
G.: Leijsbet de Lange

[25-09-1718]
Den 25 dito
V.: Gerit Pieterse Weedae
M.: Berrae Stoffels
K.: IJacominae
G.: Soete ?

[25-09-1718]
V.: Claes Hermanisse
M.: Liesbet Koenraets
K.: Koenraet
G.: Berbrbe Aerrens

[15-10-1718]
Den 15 Octob. 1718
V.: Ariaanse Gouman
M.: Jasperijntje Crelis
K.: Jan
G.: Jan Meertense Gouman en Hermijntje Goumans

[15-10-1718]
Den 15 Octob. 1718
V.: B. T. Chevalier
M.: Hester van der Heijde
K.: Everhardus
G.: Everhardus Hartman Vergeel en Sara de Vries

[23-10-1718]
Den 23 Octob. 1718
V.: Jan Heijligendorp
M.: Dirkjen Hartogsvelt
K.: Andries
G.: Pietertje Kolfs

[26-11-1718]
Den 26 Novembr.
V.: Wouter Hartigsvelt
M.: Adderijaenae IJans Koster
K.: IJantie
G.: Annae IJans Koster

[05-11-1718]
Den 5 Novemb. 1718
V.: Jacob Koning
M.: Aagjen Barnard
K.: Cornelis
G.: Willem Barnart en Marij Jasperts

[13-11-1718]
Den 13 dito
V.: Johannis Pietersen
M.: Annetje Pieters
K.: Annetje
G. Hermannis Pietersen en Lena Leendertz

[13-11-1718]
Den 13 dito
V.: Abraham Harmanse Hoogstrate
M.: Pieterte Basteijanse Hack
K.: Basteijan
G.: Kneelis Basteijanse Hack, Maete Laewerus

[19-11-1718]
Den 19 Novemb. 1718
V.: Johannis Stoffelsen Kooten
M.: Maria Abrahams Coomans
K. Abraham
G.: Annetjen Hendrikz Houwer en Cornelis Janzen Wafelbakker

[19-11-1718]
Den 19 dito
V.: Jacob Arentzen Doornheijn
M.: Grietjen Teunis Kas
K.: Dingna Jacobz

[04-12-1718]
Den 4 December
V.: Aberam Groenedijck
M.: Leijsbet Breeman
K.: Adderijaenae
G.: Maerienis Groenendijck, IJohannae Wittekoek

[21-12-1718]
Den 21 Decemb. 1718
V.: Jan van Oosten
M.: Ariaantjen Stoffels
K. Teunis
G.: Aart van Oosten en Geertruij van Oosten, Ariaantjen Phlippijns

[21-12-1718]
V.: Simon Cattestaart
M.: Anna Visser
K.: Neeltje
G.: Isack Cattestaart, Janneke van den Berg

[30-12-1718]
Den 30 dito
V.: Antonij de Veth
M.: Teuntjen Teunis Palingdood
K.: Arentjen
G.: Pieter de Veth en Cathalijntje Palingdoodt

[04-01-1719]
Den 4 Januarij 1719
V.: Arent Leendertsen van der Stad
M.: Magtelt Cornelisse Breeman
K.: Stijntjen
G.: Arentje Claas

[06-01-1719]
Den 6 dito
V.: Marienis Lenderse Komttebedde
M.: Maerie Aerens Seedijck
K.: Maere
G.: Neelte Aerens Sedijck, Adam Aerse Seedijck

[12-01-1719]
Den 12 Janua. 1719
V.: Cornelis Janzen Hoogstrate
M.: Neeltjen Pieterz Both
K.: Pieter
G.: Adriaan Franz van Neutegem en Ariaantjen Hoogwerf

[18-01-1719]
Den 18 dito
V.: Klaes Kreeft
M.: Cornelia Groenewegt
K.: IJacop
G.: Hendrick But, Gertruij Wittekoek

[19-01-1719]
Den 19 IJanua. 1719
Vader IJacus Kneelisse Sterck
M.: Henderickse Leeunis
K.: Klaessie
G.: Knelis Lievese Sterck, Maerie Kneelis

[03-02-1719]
Den 3 Februarij 1719
V.: Jan Pieterzen Barink
M.: Lijsbeth Adams Visser
K.: Janna
G.: Giljam Janzen Timmerman en Maatjen Hendrikz Hoogstraaten

[08-02-1719]
Den 8 dito
V.: Saelemon IJanse Pouwer
M.: Aploniae IJacops Veermans
K.: IJaecop
G.: Corneelis IJaecopse Veermans, Maetie IJaecops Veerman

[15-02-1719]
Den 15 dito
V.: Arij Cornelis van Gempe
M.: Caatje Burnzen
K.: Maritje Arijs
G: Jannitje Burnzen

[11-03-1719]
Den 11. Maert 1719
V.: Leendert Panken
M.: Geertjen Leunis
K.: Leunis
G.: Leendert Loddert en Clientjen

[11-03-1719]
Den 11 dito
V.: Willem Janzen Hotting
M.: Jannetje Janz van der Velde
K.: Maart Janz
G.: Jan Janzen van der Velde en Leentjen Crelis

[18-03-1719]
Den 18 dito
V.: Pieter Arijaense Christiaense
M.: Pieterte Stoffels Schutters
K.: Stoffel
G.: Maerte IJanse Abele, Arnte Stoffels Schutters

[18-03-1719]
V.: Andries Kneelise Basert
M.: Evae Aebraams Witsant
K.: Leijsbet
G.: Klaes Witsant, Leijsbet IJochems

[16-04-1719]
Den 16 April 1719
V.: Maarten Mulder
M.: Marij Hendrikze Graaf
K.: Hubregt
G.: Antonij de Veth en Teuntjen Hendriks

[22-04-1719]
Den 22 April 1719
V.: Johannes Visser
M.: Susanna Gaveel
K.: Jacob
G.: Adrianis Alebeek en Geertruij Wittekoek

[13-05-1719]
Den 13 Meij 1719
V.: Jan Arentzen Muu
M.: Jacomijntje Jacobs
K.: Arent Janzen
G.: Arent Janzen en Maatjen Janz

[13-05-1719]
Den 13 Meij 1719
V.: Hendrik van Schelle
M.: Grietjen Cornelis
K.: Paulis
G.: Hendrik van Dam en Pietertjen Hendriks van Schelle

[13-05-1719]
V.: Hubregt Jacobsen van Ooft
M.: Anna Frans van Duuren
K.: Hubregt
G.: Frans Fransen van Duuren en Aagjen Janzen Bakker

[19-06-1719
Den 19 Junij
V.: Johannis Verolmen
M.: Arentjen van Hove
K.: Lijsbeth
G.: Catharijna Verolmen en Jacobus Verolmen

[08-07-1719]
Den 8 Julij 1719
V.: Francois de Ridder
M.: Susannetje Goumans
K.: Antonij
G.: Abraham Casteleijn en Maria Wijnants de Bruijn

[08-07-1719]
Den 8 dito 1719
V.: Cornelis Schrijver
M.: Margjen Willems
K.: Teuntjen
G.: Teuntjen

[16-07-1719]
Den 16 dito
V.: Henderick Dirckse
M. : Maete Aerens
K.: Knelis
G.: Knelia Kasteleijns

[09-09-1719]
Den 9 Septemb. 1719
V.: Jan Sanderse Boshof
M.: Catelijntje Marinus van Hoven
K.: Martijntje
G.: Maatjen Japiks

[23-09-1719]
Den 23 Septemb. 1719
V.: Jan Quakenbos
M.: Joanna van der Verre
K.: Adriana Cornelia
G.: Kornelis van Brakel en Ariaantje Quakenbos

[29-09-1719]
Den 29 Septemb. 1719
V.: Hendrik Hermans Hoogstrate
M.: Jannetje Leenders Sterk
K.: Harmen Hendrikcks
G.: Lijsbeth Leenderse Sterk en Pieter Hendriksen

[17-10-1719]
Den 17 Octob. 1719
V.: Jacob Arentzen Doornheijn
M.: Grietje Teunis Cats
K.: Dingna Jacobs en Arentje
G.: Jacob Isakz Doornheijn en Marij Klaas Dubbeldenturf en Hermijnti Jans??

[14-10-1719]
Den 14 Octob. 1719
V.: Hendrik Cornelisse Verschuren
M.: Willemijntje Willems Nanne
K.: Johanna
G.: Elisabeth Wilkens

[14-10-1719]
Den 14 dito
V.: Hendrik van Staeij
M.: Neeltjen Bloks
K.: Philip
G.: Philip Bloks en Jannetje Bloks

[10-11-1719]
Den 10 Novemb. 1719
V.: Laurus Teunis Palingsdood
M.: Pieternelle Arentz
K.: Arentje
G.: Willem Teunisse Palingsdood en Catalijntje Palingsdood

[18-11-1719]
Den 18 Novemb. 1719
V.: Jan de Vos
M.: Anna de Vos
K.: Johannes
G.: Jan Vliegenthert en Geertruij Kortrok

[22-11-1719]
Den 22 Novemb 1719
V.: Jacobus Kerket
M.: Lijsbeth van Veen
K.: Martijntjen
G.: Antonij Gaveel en Neeltjen Coman Arentz

[25-11-1719]
Den 25 Novemb. 1719
V.: Pieter Vliegvis
M.: Anna Riendam
K.: Geertruij
G.: Neeltjen de Bruijn

[02-12-1719]
Den 2 Decemb. 1719
V.: Gerrit Pieters
M.: Barbera Stoffels
K.: Stoffel
G.: Arent Janzen Muu en Maat Jans

[04-12-1719]
Den 4 Decemb. 1719
V.: Gerrit Hartevelt
M.: Martijntje Vliegvis
K.: Leendert
G.: Pieter Vliegvis en Lijsbet Vliegvis????

[09-12-1719]
Den 9 dito
V.: Klaas Pieterse Kool
M.: Lijsbeth Verolmen
K.: Elisabeth
G.: Kobus Verolmen en Anna Maria

[24-12-1719]
Den 24 Decemb. 1719
V.: Arent Springvloet
M.: Eva Wittekoek
K.: Cornelis
G.: Neeltjen Aalbregs

[30-12-1719]
Den 30 Decemb. 1719
V.: Cornelis Kreeft
M.: Leentjen Cornelis
K.: Klaas
G.: Klaas Kreeft en Marij Janz Sterk

[30-12-1719]
Den 30 dito
V.: Jan Cornelissen Muu
M.: Cornelia Pieters Kool
K.: Cornelis Janzen
G.: Arent Janzen Muu en Maatjen Lanbroeks

[04-01-1720]
Den 4 Januarij 1720
V.: Teunis Kleijsen
M.: Geertruij Giel Laurense
K.: Arij
G.: Neeltjen Pieters Both

[19-01-1720]
Den 19 Januarij 1720
M.: Sijtjen Arents
K.: Angeneetje
G.: Arent Janzen Muu en Maatjen Janz

[27-01-1720]
Den 27 Januarij 1720
V.: Leunis Woutersen
M.: Maatjen Jacobs van Dijke
K.: Lijsbeth
G.: Anna Japiks en Arent Pankse Knape

[27-01-1720]
Den 27 dito 1720
V.: Korstiaan Panken
M.: Catharijna de Graaf
K.: Teunis en Anna
G.: Lijntjen Lambregts en Maatjen Arents

[17-02-1720]
Den 17 Febr. 1720
V.: Willem Pieterse Spenis
M.: Maatje Pieter(s) Both
K.: Annetje Willems
G.: Ariaan Fransen van Neutegem en Ariaantje Kraans

[18-02-1720]
Den 18 dito 1720
V.: Klaas Hendrik de Munnik
M.: Marij Marinus Wafelbakker
K.: Neeltjen
G.: Neeltjen Aalbregs, Arent Marinus Wafelbakker

[05-03-1720]
Den 5 Maart 1720
V.: Salomon Pouwer
M.: Plona Jacobz Veerman
K.: Hendrik
G.: Jan Pouwer en Maat Jacobz Veerman

[16-03-1720]
Den 16 dito
V.: Arent van der Boom
M.: Lena de Lange
K.: Adrianus
G.: Arent Kurvink en Lijsbeth van Aflaken

[23-03-1720]
Den 23. Maart 1720
V.: Johannis Pietersen Smidt
M.: Annatje Barentz
K.: Lena
G.: Hermannus Pieterzen en Lena Leenderts

[07-04-1720]
Den 7 April 1720
V.: Gerrit Maartensen Curver
M.: Maatjen Abrahams
K.: Maarten
G.: Abraham Willemse Hobus en Neeltjen Teunis de Vlieger

[21-04-1720]
Den 21 April 1720
V.: Andries Woutersen
M.: Aagjen Leenders Quak
K.: Wouter
G.: Teunis Wouterssen Hartogsvelt en Neeltjen Pieters Coning

[27-04-1720]
Den 27 April 1720
V.: Martijs Teunissen
M.: Marij Meeuwis van der Lamme
K.: Meeuwis
G.: Jacob Isakzen Doornijn en Tona Meeuwis van der Lamme

[30-06-1720]
Den 30 Junij 1720
V.: Leendert Roos
M.: Lijsbeth de Lange
K.: Johannis
G.: Adriana de Lange

[06-07-1720]
Den 6 Julij 1720
V.: Jan Pou(w)er
M.: Maartje Jacobs Veerman
K.: Cornelis
G.: Cornelis Jacobse Veerman, Applonia Jacobs Veerman

[10-08-1720]
Den 10 Augustij 1720
V.: Philip Teunissen
M.: Jannetjen Janzen
K.: Jan
G.: Anna Japiks

[24-08-1720]
Den 24 Augustij 1720
V.: Willem Hermen(sz) (Brom)
M.: Seeltjen Leenderz
K.: Aarentjen
G.: Klaartjen Leenderz en Simon Daniels

[31-08-1720]
Den 31 Augustij
V.: Jan de Graaf
M.: Neeltjen Janz Kock
K.: Johannis
G.: Cornelis Dubbeld en Paulina Verolmen

[31-08-1720]
Den 31 dito??
V.: Cornelis Spoor
M.: Marij Crelis
K.: Crelis
G.: Cornelis Lodder en Lijsbeth Crelis

[19-09-1720]
Den 19 Septb. 1720
V.: Johannis Ge(r)brants van Greuningen
M.: Josijna Laurus Hollander
K.: Johannis
G.: Leendert Japikzen Plukhooij en Grietjen Ariaanz Dubbeldenturf

[28-09-1720]
Den 28 Septemb. 1720
V.: Jacob But
M.: Aarentjen Leenderts
K.: Arent
G.: Willem But en Josijna Wittekoek

[05-10-1720]
Den 5 Octob. 1720
V.: Simon Danielsen van den Ham
M.: Claartjen Leendertzen Hoogstraten
K.: Aagjen
G.: Marinus Jansen Breeman en Anna Breman

[09-10-1720]
Den 9 Octob. 1720
V.: Jacob Arentzen Doornheijn
M.: Grietjen Teunissen Kas
K.: Arent
G.: Jacob Isacksen Doornheijn en Marij Klaas Dubbeldenturf

[11-10-1720]
Den 11 Octob. 1720
V.: Leendert Maartensen Kurvel
M.: Teuntjen Leenderts
KK.: Maarten en Tona
GG.: Jannetjen Leenderts en Jannetjen Hendriks

[19-10-1720]
Den 19 dito
V.: Pieter Wouterzen Hartogsvelt
M.: Jaapje Janzen Kleijn
K.: Woutrijna
G.: Wouter Hartogsvelt en Adriana Phlippijn

[19-10-1720]
Den 19 dito 1720
V.: Phijlip Janzen
M.: Cathalijntjen Arents
K.: Johannis
G.: Maria Janz en Johannes

[02-11-1720]
Den 2 Novemb. 1720
V.: Jan Quakenbos
M.: Johanna van der Verre
K.: Adriana Cornelia
G.: Cornelis van Brakel en Aariaantjen Quakenbos

[12-11-1720]
Den 12 Novemb.
V.: Dankers Sooijwijk
M.: Jacomijntjen Arents Noorthoeve
K.: Lena
G.: Isack Groeneweg en Lena Sooijwijk

[21-11-1720]
Den 21 Novemb. 1720
V.: Isak Simonsen Kattesteert
M.: Jenneken Janz van den Berg
K.: Johannis
G.: Simon Bestman Kattesteert en Annigjen Janz van den Berg??

[30-11-1720]
Den 30 Novemb. 1720
V.: Simon Bestman Kattesteert
M.: Anna Dirks Visscher
K.: Pieternelle
G.: Arij Riendam en Susannetje Spanjerts

[05-12-1720]
Den 5 Decemb. 1720
V.: Pieter Adrianusse Corstiaansse
M.: Pietertje Stoffels Schilders
KK.: Adrianus en Stoffel
G.: Melchert Jaspersen en Neeltjen Teunis, Jan van Oostvooren en Ariaantjen Melchert Kortweg

[12-12-1720]
Den 12 Decemb. 1720
V.: Lauris Teunissen Palingsdoot
M.: Pieternelle Arentz
K.: Teunis
G.: Antonie Melchers de Veth en Teuntje Teunis Palingsdoot

[12-12-1720]
Den 12 dito
V.: Andries Crelissen Bazert
M.: Eva Witzants
K.: Annetje
G.: Pietertje Crelis Bazert en Martijntje Hendriks Schelvisch

[21-12-1720]
Den 21 dito
V.: Marinus Breeman
M.: Cniertjen Bouwens Goeree
K.: Anna??
G.: Cornelis Breeman en Martijntjen Breemans

[24-12-1720]
Den 24 dito
V.: Arij Janzen Gouman
M.: Jasperijntjen Crelis van Vugt
K.: Lijsbeth
G.: Jan Meertensen Gouman en Hermijntje Goumans

[28-12-1720]
Den 28 Decemb. 1720
V.: Francis de Ridder
M.: Susannetje Pieters Koomans
K.: Antonij
G.: Abraham Kasteleijn en Maria Wijnans de Bruijn

[04-01-1721]
Den 4 Januarij 1721
V.: Joannis Verolmen
M.: Arentjen van Hooven
K.: Jacoba
G.: Anna Verolmen

[09-01-1721]
Den 9 dito
V.: Bastiaan Marinisse Wafelbakker
M.: Hester Janz Schelvis
K.: Neeltjen
G.: Klaas Hendrik de Munnik en Marij Marinus Wafelbakker

[20-01-1721]
Den 20 dito
V.: Pieter Hendrikze Staze
M.: Lijsbeth Leendertzen Sterk
K.: Pietertjen
G.: Leendert Hendrikzen Staze en Jacomijntjen Teunis Palingdoot en Hendrik Leendertzen Sterk

[01-02-1721]
Den 1 Februarij 1721
V.: Pieter Teunissen Tulp
M.: Cornelia van Gog
K.: Neeltjen
G.: Joannis Janzen Gaveel en Neeltjen Pieterzen Kalle

[06-02-1721]
Den 6 Februarij 1721
V.: Joannes Papegaaij
M.: Maatjen Fredriks van Asperen
K.: Adrianus
G.: Adriana Verolmen

[22-02-1721]
Den 22 Febr. 1721
V.: Aart Stadt
M.: Magtelt Dirks
K.: Aart Stadt
G.: Aart en Jan Schelvis en Neeltjen Klaas Gaveel

[08-03-1721]
Den 8 Maart 1721
V.: Joannes Stoffelsen Kote
M.: Willemijntje Janz Verweijde
K.: Maatje
G.: Jan Joossen en Annatje, zijn vrouw

[15-03-1721]
Den 15 dito
V.: Cornelis Jacobs Plukhooij
M.: Annetje Willems Geijr??
K.: Willemtje
G.: Philip Teunissen Stapel en Jannetje, zijn vrouw

[21-05-1721]
Den 21 Meij 1721
V.: Leendert Hubregts van Westrum
M.: Cornelia Wouters Schiltmans
K.: Hubregt
G.: Hubregt Rogese Hoogmoet en Lijsbeth Huebregs van Westrum

[06-06-1721]
Den 6 Junij 1721
V.: Jan Joossen
M.: Marij Janz
K.: Paulis

[02-08-1721]
Den 2 Augustij 1721
V.: Jan Abrahamse Droogsteen
M.: Martijntje Janz Breemans
K.: Abraham
G.: Jannetje Domus Kievijt met Krijn Jacobse Kievijt

[09-08-1721]
Den 9 Augustij 1721
V.: Teunis Woutersen
M.: Neeltjen Pieters Koning
K.: Jannetjen
G.: Pieter Woutersen Hertogsvelt en Jacomijntjen Meijers

[09-08-1721]
Den 9 dito
V.: Pieter de Veth
M.: Marijtje ten Exter
K.: Arentjen
G.: Crelis Arentzen Buurvelt en Neeltjen Comenarents

[23-08-1721]
Den 23 Augustij
V.: Abraham Hartevelt
M.: Judith Gerrits van den Hoek
K.: Daniel
G.: Gerrit Hertevelt en Martijntje Vliegvis

[23-08-1721]
Den 23 dito
V.: Matthijs Dirksen Flink
M.: Ariaantjen Janz de Vries
K.: Pietertjen
G.: Magtelt Kornelissen Breeman

[23-08-1721]
Den 23 dito
V.: Hendrik Dirkzen
M.: Maartjen Arents
K.: Cornelia
G.: Cornelia Hendriksen Both en Cornelis Marinisse Schelvis

[23-08-1721]
Den 23 dito
V.: Abraham Maartensen
M.: Lijsbeth Dirks
K.: Arent
G.: Maatjen Dirks

[30-08-1721]
Den 30 dito
V.: Abraham Groenendijk
M.: Lijsbeth Bruijnmans
K.: Adriana
G.: Isak Bestman Kattesteert en Jenneke van den Berg

[14-09-1721]
Den 14 Septemb. 1721
V.: Maarten Hubregsen Mulder
M.: Maria Hendriks
K.: Kaatjen
G.: Engeltjen Teunis

[19-09-1721]
Den 19 Septemb. 1721
V.: Salomon Janzen Pouwer
M.: Plona Jacobs Veerman
K.: Hendrik
G.: Jan Janzen Pouwer en Ariaantjen Lauwris

[27-09-1721]
Den 27 dito 1721
V.: Arent Springvloed
M.: Eva Wittekoek
K.: Cornelis
G.: Hendrik Buth en Marij Buth

[27-09-1721]
Den 27 dito 1721
V.: Jan de Vos
M.: Anna Vliegenthert
K.: Cornelia
G.: Cornelis Boelhouwer en Pieternelle Korsse

[04-10-1721]
Den 4 Octob. 1721
V.: Abraham Hermans Hoogstrate
M.: Pietertje Bastiaans Hakke
K.: Grietje
G.: Hendrik Hermans Hoogstrate en Pietertje Japiks Plukhooij

[26-10-1721]
Den 26 Octob. 1721
V.: Hendrik Verschuur
M.: Willemijntje Nanne
K.: Willem
G.: Pieter Peeman en Barber Maartens Roos

[01-11-1721]
Den 1. Novemb. 1721
V.: Johannis Smith
M.: Josina Plukhooij
K.: Lijsbeth en Lena
G.: Barent Plukhoij en Gerrit Hartevelt met Leena Leenderts en Cornelia Spuijdijks

[27-11-1721]
Den 27 dito
V.: Cornelis Dubbelt
M.: Paulina Verolmen
K.: Willem
G.: Cornelis Verolmen en Adriana Quint

[27-11-1721]
Den 27 dito
V.: Philip Teunissen
M.: Jannetjen Janz
K.: Marijtje
G.: Teunis Arentzen en Lena Krelissen

[08-11-1721]
Den 8 Novemb. 1721
V.: Leendert Hendriksen Staze
M.: Jacomijntje Teunis
K.: Maatjen
G.: Engel Jopse en Arentjen Teunis

[20-11-1721]
Den 20 dito 1721
V.: Arent Marinissen Wafelbakker
M.: Martijntje Hendriks Schelvis
K.: Marinis
G.: Bastiaan Marinisse Wafelbakker, Marij Marinis

[02-12-1721]
Den 2 Decemb. 1721
V.: Arent van der Baan
M.: Lena de Lange
K.: Adriana
G.: Hendrik Roos en Lijsbeth de Lange

[13-12-1721]
Den 13. dito
V.: Otto van der Vlugt
M.: Sijtjen Arents
K.: Arent en Aagjen
G.: Engel Jopse en Aarentjen Teunis Palingdood
G.: Jan Teeuwissen en Arentjen Arents

[21-12-1721]
Den 21 dito
V.: Gerrit Aalbregs Sweris
M.: Seeltjen Giljams Timmerman
K.: Krijntjen
G.: Krijntjen en Bartel Aalbregs Sweris

[17-01-1722]
Den 17 Januarij 1722
V.: Mattheus Kopheijn
M.: Engeltjen Willems Visscher
K.: Mattheus
G.: Philippus Janzen Gasthus en Johanna Maria

[20-01-1722]
Den 20 dito
V.: Willem Hermsen Brom
M.: Seeltjen Leendertzen Hoogstraten
K.: Hermannus
G.: Simon Daniels en Klaartjen Leendert(s) Hoogstraten??

[31-01-1722]
Den 31 Januarij 1722
V.: Dirk van Kleeft
M.: Jacomijna Noorloos
K.: Aletta
G.: Hendrik Riendam met zijn vrouw

[31-01-1722]
Den 31 dito
V.: Frans Hoogwerf
M.: Dana van Aflaken
K.: Leendert
G.: Jacob Hoogwerf en Soetjen Frans de Munnik

[05-02-1722]
Den 5 Feb. 1722
V.: Leendert Panke Knaape
M.: Geertjen Leunis Lodder
K.: Pank
G.: Pieter Panken en Jacomijntjen Joos

[12-02-1722]
Den 12 dito
V.: Pieter de Baan
M.: Arentjen Langstraten
K.: Margareta
G.: Willem de Roode en Barber Leendertzen Munt

[19-02-1722]
Den 19 dito
V.: Johannis Visser
M.: Susanna Gaveel
K.: Kornelia
G.: Adrianus A?b. Alebeek met zijn vrouw

[21-02-1722]
Den 21 dito
V.: Jan Teeuwissen Muu??
M.: Lijdia Arentz
K.: Teunis
G.: Cornelis Janzen Cats en Neeltjen Poulus

[06-03-1722]
Den 6 Maart
V.: Johannis Verolmen
M.: Arentjen
K.: Elisabeth
G.: Klaas Pieterse Koole, Anna Verolmen??

[07-03-1722]
Den 7 dito
V.: Frans Teunissen Stapel
M.: Cornelia Maartens van Gelder
K.: Teunis
G.: Aagjen Janz

[14-03-1722]
Den 14 dito
V.: Jacobus Joost Karket
M.: Lijsbeth Abrahams van Veens
K.: Abraham
G.: Antonij Gaveel, Wijntjen Abrahams van Veen

[28-03-1722]
Den 28 dito
V.: Johannis Jaspersen
M.: Adriana Teunis
K.: Teunis
G.: Hubert Jacobsen Duijm en Maatjen Willems

[28-03-1722]
Den 28 dito
V.: Simon Bestman Kattesteert
M.: Anna Dirks Visscher
K.: Dingna
G.: Isack Kattesteert en Dingna Kattesteert

[28-03-1722]
Den 28 dito
V.: Hendrik Jacobsen Plukhooij
M.: Neeltjen Johannes Hoogstrate
K.: Jacob
G.: Leendert Jacobs Plukhooij en Pietertjen Jacobs Plukhooij