Sommelsdijk - Doopboek 1636 september 14 - 1657 maart 11

AlgemeenRijksarchief

CollectieDoopboeken enz.

Sommelsdijk

Inv. No. 1

??

Anno 1636

??

[14-09-1636]

Den 14.September het kind van Esras Cornelisz ende Willemtje Lenards, genaemt Helena,getuigen Lenard Arensz, Catarina Cornelis ende Maiken Lenards

[14-09-1636]

Item hetkind van Aelbrecht Lenardsz ende Jacomijntje, sijn wijf, genaemt Jacob,getuigen Jacob Jacobsz ende Elisabeth Barents

[21-09-1636]

Den 21.September het kind van Gerrit de Borredrincker ende Maike Pieters, sijn wijf,genaemt Henrick, getuigen Dirck Jacobsz, David van der Huene, Soetje Cornelisende Neelke Jans

[21-09-1636]

Item hetkind van Pieter Jansz ende Sijntje Willems, sijn wijf, genaemt Soetje, getuigenWillem Willemsz, Gijsbrecht Jacobsz ende Nelleke Barents

[09-10-1636]

Den 9.Octob. het kind van Aren Jansz ende Catarine, sijn wijf, genaemt Frans,getuigen Hubert Baltensz ende Gerritje Jacobs

[09-10-1636]

Item hetkind van Gillis Lievensz ende Janneken Marinus, genaemt Lijsbeth, getuigenHerman Jansz ende Trijntje Boermans

[12-10-1636]

Den 12.Octob. het kind van Isaac Jansz Cruijslander ende Cornelia, sijn wijf, genaemtDirck, getuigen Jacob Aertsz Vaene, Jacob Lambertsz van der Vat ende MaeijkeArens van Clootwijck

[23-10-1636]

Den 23.October het kind van Willem Jacobsz Hoegemoet ende Maike, sijn wijf, genaemtJacob, getuigen Cornelis van Loesten, Maeijke Pieters ende Metje Lamberts

[23-10-1636]

Item hetkind van Jan Teune ende Bastiaentje, sijn wijf, genaemt Jacob, getuigen JanJacobsz, Jan Jansz, Cornelis Dircksz, Maike Jans ende Debora Jans

[26-10-1636]

Den 26.Octob. het kind van Adriaen Jansz van der Karre ende Sara Aernouts, sijn wijf,genaemt Henrick, getuigen Johannes Timmerman, predicant te Haestricht, ende insijne plaetse Abr. Stamperius, Michiel Willemsz, doodligger, Willem AdriaenJoosz, Helena Stamperius ende Neelke Dingemans

[26-10-1636]

Item hetkind van Dingeman Cornelisz ende Amerentie, sijn wijf, genaemt Cornelis,getuigen Adriaen Alebeke, Jan Lenardsz, Aeltje Cornelis ende Anneke Aelebeke

[09-11-1636]

Den 9.Novemb. ??het kind van Willem Lievenszende Toontje, sijn wijf, genaemt Barbara, getuige Jacomijntje Everts

[09-11-1636]

Item hetkind van Geliers Jansz ende Margareta, sijn wijf, ghenaemt Machtel, ghetuijgenPieter Cornelis ?

[09-11-1636]

Item hetkind van Leendert Leendertsz ende Lijsbeth Arens, sijn wijf, ghenaemt Aren,ghetuijgen Willem Adriaansz ende Claes Everts

[13-11-1636]

Den 13.Novemb. het kind van Aren Bastiaensz Vois ende Crijntje Tonis, genaemtBastijaen, getuigen Jan Arensz Vois ende Lijsbeth Thonis

[30-11-1636]

Den 30.Novemb. het kind van Jacob Loestenbaen ende Cornelia, sijn wijf, genaemtMachteltje, getuigen Eland Jansz, Michiel Stoffelsz, Agneta Meuleneers endeHadewijf Dallies

[30-11-1636]

Item hetkind van Aert Huijge ende Maike Jacobs, genaemt Aren, getuigen Panck Arensz,Grietje Jacobs ende Lijntje Claes

[07-12-1636]

Den 7.Decemb. het kind van Hugo de Mol ende Henrikje Marinus, genaemt Maria, getuigenHenrick Engelsz ende Maike, sijn wijf

[09-12-1636]

Den 9.December het kind van Abraham Pauwelsz ende Maike Pieters, genaemt Adrijaentje,getuigen Jan van der Daf, Willem Arensz, Aeltje Cornelis

[09-12-1636]

Item hetkind van Cornelis Coeselnick ende Betje Jaques, genaemt Adrijaentje, getuigenPieter Bosvelt, Sander Jansz, Anneke Adams ende Commertje Sanders

[21-12-1636]

Den 21.Decemb. het kind van Cornelis Tonisz Kuiper ende Maike, sijn wijf, genaemtAgnieta, getuigen Aren Kolle ende Maiken Arens

[26-12-1636]

Den 26.Decemb. het kind van Jacob Bastiaensz de Vos ende Anneke Thomas, sijn wijf,genaemt Thomas, getuige Lijntje Aeliaens

[26-12-1636]

Den 26. Decemb. Item het kind van Jan Gersz ende Anneken Jops, genaemtGeerit, getuijgen Huijbrecht Baltens, Elijas Tonisse, Anneken Cornelis

[26-12-1636]

Item het kind van Abraham Mattijsz ende Leentje Claes, genaemt Aeltje,getuijgen Jacob Claesz, Adriaen Claesz, Pieter Jansz, Anneken Engelbregts

[26-12-1636]

Item het kind van Lauwerens den Hollander ende Neeltge, sijn wijf,genaemt Maeicken, getuijgen Huijbrecht Baltensz, Maeicken Tonis

[28-12-1636]

Den 28. Decemb. het kind van Maerten Pietersz ende Adriaenken Gillis,genaemt Pieter, getuijge Jacomijntie

[02-01-1637]

1637 den 2. Jan. het kind van Aren Slagdoot ende Maetge Marinis, sijnwijf, genaemt Philip, getuijge Trintge Jans

[02-01-1637]

Item het kind van Jan Cornelisz ende Roosje, sijn wijf, genaemtChristiaen, getuijgen Pieter Korsse, Job Cornelisz en Maike Claes

[04-01-1637]

Den 4. Jan. het kind van Philip Tijsse ende Aelken Ots, sijn wijff,genaemt Matijs, getuijgen Isaack Cruslander, Janneken Pieters

[08-01-1637]

Den 8. Januarij het kind van D. David van der Hoeve ende Jobje, sijnwijf, genaemt Hester, getuigen Gerrit de Borredrincker ende Maike Cornelis, enCatarina Simons

[08-01-1637]

Item de kinderen van Joris Hermansz en Neelke Jacobs, genaemt Maike,Herman, Lijntje, getuijgen Henric Engelsz, Cornelis de Gareelmaecker, AriaentjeGijsberts ende Maeijke Henrix, Aren Grootevliet ende Lijsbeth Gerrits

[29-01-1637]

Den 29. Jan. het kind van Stoffel Gerritsz ende Anne Claes, genaemtCornelis, getuigen Hans Trommel ende Anneke Cornelis

[29-01-1637]

Item de tweelingen van Jacob Jacobsz ende Hester, sijn wijf, genaemtJacob ende Dina, getuigen Cornelis Jansz, Aelbrecht Lenardsz, Lijntje Aeliaensende Janneke Lucas

[01-02-1637]

Den 1. Febr. het kind van Abr. Trommel ende Maike Jans, genaemt Tonis,getuigen Tonis Cornelisz, Janneke Cornelis ende Soetje Jans

[08-02-1637]

Den 8. Februar. het kind van Gerrit Tichelman ende Maijke Pieters, sijnwijf, ghenaemt Lijsbeth , ghetuigen Jan van den Berge, Jan Rijkse, Maijke Claes??

[22-02-1637]

Den 22 Februari het kind van Cornelis Leendersz Vette ende Anneken Jans,sijn wijff, genaemt Leenken, getuijgen Leendert Arensz ende Gerrijt Pietersz,ende Maeiken Gijels

[01-03-1637]

Den 1 Martij het kind van Steven Cornelisz ende Maike Henrix, sijn wijf,genaemt Janneke, getuijge Janneke Henrix

[01-03-1637]

Item het kind van Jan Passchiersz ende Tanneke Bastiaens, genaemtLijsbeth, getuige Anneke Thomas

[01-03-1637]

Item het kind van Jacob Tijsz ende Heiltje Tonis, genaemt Maike, getuigeLijsbeth Tonis

[04-03-1637]

Den 4 Martij?? het kind van MarinisLeendersz ende Lisbeth Winders, genaemt Bastiaen, getuijge Jan Cornelisz

[05-03-1637]

Den 5. Martij het kind van Michiel Stoffelsz van R? ende Gertruit, sijnwijf, genaemt Stoffel, getuigen Cornelis Dano?, Jacob Luesterbaen, MaikeMichiels, Leintje Jaques

[08-03-1637]

Den 8. Martij het kind van doctor Theodorus Ma? ende Anna van Oldenburgh,genaemt Masius, getuigen Jaques Dallen, Lidia Hubrechts ende Klijntje Stra?,hier van attestatie gegeven op den xv Aug. 1685

[12-03-1637]

Den 12. Martij het kind van Jaques Pietersz ende Geert Jans, genaemtJanneke, getuigen Herman Jansz ende Maria Aelebeke

[12-03-1637]

Item de kinderen Cornelis Baltensz ende Neelke Jacobs, genaemt Jan endeGrietje, getuigen Jan Fransz, Aren Baltensz, Elisabeth Jacobs, Barbara Baltensende Lijntje Joos

[15-03-1637]

Den 15. Martij het kind van Thomas Ottserbij ende Neelke Claes, genaemtAnna, getuigen Grietje van der Putte ende Maike Jacobs van Lucht

[15-03-1637]

Item het kind van Hubrecht Baltensz ende Stijntje Gerrits, genaemtGerrit, getuigen Willem Cortgemet, Laurens den Hollander, Anneke Cornelis endeAegtje Gerrits

[22-03-1637]

Den 22.Martij het kind van Marinus Woutersz de ? ende Elisabeth, sijnwijf, genaemt Josijntje, getuigen Andries Vermeulen ende Martijntje Cornelis

[26-03-1637]

Den 26. Martij het kind van Willem Bruine ende Maritie, genaemt Susanna,getuigen Abraham Jansz, Thomas Tiri ende Neelke Jans

[05-04-1637]

Den 5. April het kind van Ariaen Balthensz Castelein ende Maike Jans,sijn wijf, genaemt Balthen, getuigen Eland Jansz Bossenvliet, CornelisBalthensz Castelein ende Anneke Jacobs

[13-04-1637]

Den 13. April het kind van Machiel Cornelisz ende Anneke, sijn wijf,genaemt Grietje, getuigen Simon Lenardsz, Grietje Cornelis ende NeelkeLenardsdr

[13-04-1637]

Ditto het kind van Frans Barensz ende Hester, sijn wijf, genaemt Abraham,getuijgen Pieter Arensz, Cornelis Leendertsz ende Josina Joos

[13-04-1637]

Item het kind van Cornelis de Lijndraeijer ende Maike, sijn wijf, genaemtWillemijntje, getuigen Jacob Jacobsz, Pieter Arens ende Maike Cornelis

[07-05-1637]

Den 7. Meije het kind van Dirck Christiaensz ende Ma?, sijn wijf, genaemtChristiaen, getuigen Machtel Pieters ende Pieterke Stevens

[11-05-1637]

Den 11. Meije het kind van Aert Gerritsz Kraenendonck ende Maike Jaspers,sijn wijf, genaemt Cornelis, getuigen Lodewijck Arensz ende Neelke Lenards

[11-05-1637]

Item het kind van Jan Engelbrechts ende Neelke, sijn wijf, genaemtEngelbrecht, getuigen Jan He?, Adriaenke Engelbrechts, Aeltje Arensdr

[11-05-1637]

Item het kint van Hubrecht Dircksz Couwenoort ende Pieternelken Baerens,genaemt Baerent, getuijgen Salomon Sijmonsz Baerensz, Maeicken Claes endeAdriaenken Claes, Neelken Cornelis

[24-05-1637]

Den 24. Maij het kint van Wilhelmus Aerensz ende Margaretha, sijn wijf,genaemt Aeren, getuijgen Joos Adriaensz ende Adriaen Cornelis

[24-05-1637]

Den 24 Maij het kint van Claes Abrahamsz ende Aerenke, sijn wijf, genaemtClasina, getuijgen Abraham Claesz Backer ende Maeijken Baerens

[24-05-1637]

Ditto het kind van Abraham Claesz ende Lena, sijn wijf, genaemt Janneken,getuijgen Adrijan Phlipsz Smit, Isaack Cruijslander ende Silia Willems

[28-05-1637]

Den 28 Maij het kind van Bastiaen Thomasz ende Josijne, sijn wijf,genaemt Anneke, getuigen Engel Jacobs ende Magdalene Hartwegs

[01-06-1637]

Den 1 Junij het kind van Pieter Jansz ende Loontje Jobs, sijn wijf,genaemt Adriaen, getuigen Job Jobsz, Abraham Ketelaer, Jannetje Jans endeJanneken Jobs

[01-06-1637]

Item het kind van Cornelis Plochoij ende Lijsbeth, sijn wijf, genaemtAdriaen, getuijgen Adriaen Lenardsz Plochoij ende Jacomijntje Cents

[08-06-1637]

Den 8 Junij het kint van Gerrith Willemsz ende Maijke Karsels, sijn wijf,genaemt Abraham, getuigen Dirick Cornelisz Haege, Samuel Tomisse ende AnnekenClijs

[17-06-1637]

Den 17 Junij het kind van Matheus Jansz ende Heijltje Roels, genaemtJanneke, getuige Marie Pieters

[17-06-1637]

Item het kind van Dirck Arensz ende Adriaenken, sijn wijf, genaemtPieterke, getuige?? Henrixje Cornelis

[21-06-1637]

Den 21 Junij het kind van Rogier Jansz ende Toontje Cornelis, sijn wijf,genaemt Cornelis, getuigen Claes Louter, Aert Joosz Lodder, Jan Laecke endeLijntje Pieters

[03-07-1637]

Den 3. Julij het kind van Martine Jansz ende Willem de Timmerman, j.m.tot Dirxland, gewonnen in hoererije, genaemt Willem, getuige Cornelia Abrahams

[12-07-1637]

Den 12 Julij het kind van Aert Maertsz ? ende Heiltje Arens, genaemt Job,getuigen Claes Aeliaensz, Toontje Aeliaans ende Adriaenken Martens

[12-07-1637]

Den 12 Julij het kint van Bartholomeus Hubrechtsen ende Anneken, sijnwijf, genaempt Cornelia, ghetuijgen Willem Jacobsz ende Neelken Abrahams

[02-08-1637]

Den 2 Augustij het kint van Jan Barensz ende Barendijne, sijn wijf,genaemt Maerten, getuijgen Heijnderijck Barensz, Huijbrecht Dirxce Couwenoort,Maeijken Claes, Elisabeth Aerens ende Leenken Witte

[02-08-1637]

Het kint van Cornelis Jans ende Berbel, sijn wijf, genaemt Aelebregt, getuijghenJoris Harmansz, Maeicken Aelebrecht

[02-08-1637]

Item het kind van Samuel Merlin ende Susanna, sijn wijf, genaemt ???

[08-1637]

Den Augustij het kind van Jop Plochoij ende Aerenten Aerens, sijn wijf,genaemt Steven, getuijgen Adriaen Leendertsen ende Geertien Aerts

[06-09-1637]

Den 6. September het kind van Tonis Henrichsz ende Toontje, sijn wijf,genaemt Jacob, getuige Maike Hubers

[20-09-1637]

Den 20. Septemb. het kind van Pieter Man ende Leentje, sijn wijf, genaemtChristina, getuigen Pieter Jacobsz Wotsant, Cornelia Crijns

[20-09-1637]

Item het kind van Lambert Jansz ende Neelke, sijn?? wijf, genaemt Janneke, getuigen BoelhouwerJacobsz, Pieter Steevensz

[08-10-1637]

Den 8. Octob. het kind van Herman Jansz ende Maike Marinus, sijn wijf,genaemt Cornelis, getuige Pieterke Jans

[11-10-1637]

Den 11 Ditto het kint van Willem Willemsz ende Aelken Dirckx, sijn wijf,genaemt Dirck, getuijge Grietken

[18-10-1637]

Den 18 October het kint van Cornelis Tin ende Neelken Cornelis Bosvelt,sijn wijff, genaemt Maria, getuigen Claes Machielsz Spanuijt, Maeiken Claes Tin

[22-10-1637]

Den 22 Octob. het kind van mr. Adriaen Kruijf ende Cijtje, sijn wijf,genaemt Grietje

[25-10-1637]

Den 25. October het kind van Cornelis Cornelisz ende Adriaenke, sijnwijf, genaemt Cornelis, getuigen David Gijsbertsz ende Elisabeth Dirx

[01-11-1637]

Den 1. Novemb. het kind van Lenard Cornelisz ende Neelke Abrahams, sijnwijf, genaemt Abraham, getuigen Barthelmeus Hubrechtsz, Jan Cornelisz, AeltjeCornelis, Jaentje Claes

[25-11-1637]

Den 25e November het kint van Gijsbrecht Jacobsz endeElisabeth Hugo, sijn wijf, genaemt Janneken, getuigen Claes Dijrckse, PieterJansz ende Sisilia

[29-11-1637]

Den 29 ditto het kint van Gabriel Jansz ende Elisabeth, sijn wijf,genaemt Isabrandt, getuijgen Catarina ende Janneken

[12-1637]

Den Decembris het kint van Cornelis Claesz ende Maeijken Willems, sijnwijf, genaemt Willem, getuigen Leendert Leendertsz, Wouter Leendertsz, JohannesJacobsz, Commerijnken Hecke ende Pieter ende Commer

[10-12-1637]

Den 10. Decemb. het kint van Jacob de Mandemaecker ende Madaglena, sijnwijf, genaemt Maijken, getuijgen Cornelis Jansz, Willem Jansz, MaijkenMichiels, Marijken Pieters

[27-12-1637]

Den 27. December het kind van Elias Tomisz ende Aegtje Gerrits, genaemtTomis, getuigen Marcus Tomisz ende Maike Tomisz

[01-01-1638]

Anno 1638, den eersten Januarij het kint van Jan Leendertsz ende AnnekenClaes, sijn wijf, genaemt Leendert, getuijgen Isaack de Ridder, MaeijkenCornelis

[03-01-1638]

Den 3 Jan. het kint van Leendert Holderm? ende Ariaenken, sijn wijf,genaemt Machtel, getuigen Jan Engelbrechts, Jan ?, Joos Jansz de Graef, MarijR?tterse?

[03-01-1638]

Item het kind van Andries Vermeulen ende Martijntje, sijn?? wijf, genaemt Maerten, getuigen Henrick deGulijckenaer ende Elisabeth Marinus

[17-01-1638]

Den 17. Januarij het kind van Willem But ende Baeltje, sijn wijf, genaemtMaijke, getuigen Tomis Jansz, Pier Roetjes

[21-01-1638]

Den 21. Januarij het kint van Cornelis Jacobsz ende Geerten, sijn wijf,genaemt Jacob, getuijgen Cornelis Danckersz, Michiel Stoffelsz, MaertenCornelisz, Maijken Michiels, Elisabeth

[21-01-1638]

Item het kint van Jan Schellens ende Christina, sijn wijf, genaemtHeilken, getuijgen Pieter Imansz, Cornelis Holderuijt, Anneken Rijckx endeElisabeth Arens

[24-01-1638]

Den 24 Jan. het kint van Cornelis Teunisz ende Cleijnken, sijn wijf,ghenaemt Teunis, getuigen Teunis Cornelisz, Andries de Veerman, Cresken

[04-02-1638]

Den 4. Febr. het kind van Jacob Arensz ende Maike Martens, sijn wijf,genaemt Adriaenke, getuigen Cornelis Danckersz en Anneke Aelebeke en GrietjeMartens

[07-02-1638]

Den 7 Febr. het kind van Leen Cornelisz ende Maike, sijn wijf, genaemtIan, getuige Lijntje Claes

[11-02-1638]

Den 11 Febr. het kind van Elias Arensz Kuijper ende Soetje Cornelis, sijnwijf, genaemt Pieternelle, getuigen Tomis Marinisz ende Pieterke H? Sterx

[11-02-1638]

Item het kind van Steven Kalle ende Susanna, sijn wijf, genaemt Pieter,getuigen Huigh Pietersz ende Janneke Rijx

[14-02-1638]

Den 14 Februarij het kint van Heijndrick Mertensz ende Maiken, sijn wijf,genaemt Maijken, getuijgen Cornelis Cornelisz, Maijken Jans ende Catarina

[18-02-1638]

Den 18 Febr. het kind van Pieter Hous ende Pieterke, sijn wijf, genaemtChristiaen, getuigen Jan Cornelisz ende Neelke Hous

[21-02-1638]

Den 21 Februarij het kint van Corstiaen Aerensz Slijcklandt ende Anna,sijn wijf, genaempt Elisabeth, getuijgen Isaacus Stamperius, Pieter MariniszBreeman, Martijnten Breemans ende Clijnken Breemans

[21-02-1638]

Item de kinderen van Lenard Jacobsz Slaegoud ende Adriaenke, sijn wijf,genaemt Anthonis en Marija, getuigen Kornelis Crijnsz, Pieter Pietersen Man,Leijn Cornelisen Drafnat, Lijsbeth Pieters, Grietje Arens en Lijntje Willems enArentje Faes

[25-02-1638]

Den 25. Febr. het kind van Cornelis Jorisz ende Maike, sijn wijf, genaemtJoris

[28-02-1638]

Den 28. Febr. het kind van Arensz ende Arentje Cornelis, sijn wijf,genaemt Arentje, getuigen Tomis Marinisz ende Cornelia Henrix

[07-03-1638]

Den 7. Martij het kind van Marinus Boerman ende Trijntje, sijn wijf,genaemt Martijntje, getuigen Martijntje Boermans ende Klijntje Boermans

[07-03-1638]

Item het kind van Pieter Boschvelt ende Maria, sijne huijsvrouwe, genaemtAntonius, getuigen Aren Beije ende Catarina Cornelis

[11-03-1638]

Den 11 Ditto het kint van Robis Cornelisz ende Catarina, sijn wijf,genaemt Pieter, getuige Jacomeinken Arens

[11-03-1638]

Item de kinderen van Cornelis Trommel ende Aegtje, sijn wijf , het 1.kind genaemt Willem, het 2. kind genaemt Jacob, het 3. kind genaemt Commerijntje,het 4. kind genaemt Janneke, het 5. kind genaemt Adriaenke, getuigen Maike Tijsende Henrixje Tielmans

[28-03-1638]

Den 28. Martij het kind van Tonis Jansz ende Rose, sijn wijf, genaemtPieter, getuigen Tonis Jorisz ende Maike Jans

[02-04-1638]

Den 2 April het kint van Jan van der Engel ende Maijken, sijn wijf,genaemt Claes, getuigen Heijnderick Wit, Elisabeth Martens

[04-04-1638]

Den 4. April het kint van Abram Pauwelsz ende Maertje Pieters, sijn wijf,ghenaemt Adrianken, ghetuighen Cornelis Damisz, Delke Cornelis

[22-04-1638]

Den 22. April het kind van Dirck Hugisz ende Maike Jacobs, sijn wijf,genaemt Aren, getuigen Aren Joosz, Henrixje Tielmans ende Grietje Arens

[02-05-1638]

Den 2. Maij het kind van Aert Lenardsz Kulde ende Leentje, sijn wijf,genaemt Jacob, getuige Adriaenke Oth

[09-05-1638]

Den 9. Maij het kind van Isaac Oths van Eeuwijck ende Bastiaenke Claes,sijn wijf, genaemt Adriaenke, getuigen Aren Kulde ende Machtel Oths

[30-05-1638]

Den 30. Meije het kind van Rijck Laurensz van der Maer ende JannekeHenrix, sijn wijf, genaemt Laurens, getuigen Johannes van Pantegem, GeertruijtJans, attestatie hier van gegeven op den 4 Dec. 1683

[06-06-1638]

Den 6. Junij in Middelharnis bij mij gedoopt het kind van Jan Leuniszende Maike, sijn wijf, genaemt Jacob, getuigen Simon Leunisz, Toontje Hubrechtsende Janneke Cornelis

[06-06-1638]

Item het kind van Marcus Tomisz ende Pietertje Marinus, genaemt Tomis

[13-06-1638]

Den 13. Junij het kind van Cornelis Gillisz ende Willemke, sijn wijf,genaemt Cornelia, getuigen Cornelis Danckersz ende Grietje Corstiaens

[20-06-1638]

Den 20. Junij het kind van Lenard Arensz end Lijsbeth, sijn wijf, genaemtDina, getuigen Adriaen Cornelisz, Grietje Jobs, Mijntje Lenards

[05-07-1638]

Den 5 Julij het kint van Joris den Schoenlapper ende Neelken, sijn wijf,genaemt Maijken, getuijgen Laurens den Hollander, Pieter Jansz, ElisabethGerrits

[11-07-1638]

Den 11. Julij het kind van Wouter Jacobsz ende Maike Claes Tins, genaemtAdriaen, getuigen Claes Spanlaek ende Lijsbeth Claes

[07-1638]

Den?? -?? Julij het kind van Hans de Vlaming endeWillemken, sijn wijf, genaemt Jacob, getuijge Janneken Cornelis

[01-08-1638]

Den 1. Augusti het kind van Cornelis Arensz ende Arentje Cornelis,genaemt Neelke, getuigen Jacob Cornelisz ende Grietje Cornelis

[08-08-1638]

Den 8. Augusti het kind van Aren Bastiaensz ende Crijntje Tonis, genaemtTonis, getuigen Jan Passchiersz ende Heiltje Tonis

[08-08-1638]

Item het kind van Hubert Baltensz ende Stijntje Gerrits, genaemt Balten,getuigen Sander Jansz, Thomas Otterbij ende Neelke Willems

[15-08-1638]

Den 15 Ditto het kint van Aelbrecht de Kuiper ende Margareta, sijn wijf,genaemt Johannes, getuijgen Gijsbrecht Jaspersz Kievit ende Cornelia Jans

[05-09-1638]

Den 5. Septemb. het kind van Jan Arensz ende Marijntje Claes, genaemtHuigje, getuigen Janneke Cornelis ende Claertje Claes

[05-09-1638]

Item het kind van Michiel Jacobsz ende Gerritje, sijn wijf, genaemtJacob, getuigen Claes Pietersz, Grietje Henrix ende Neelke Jacobs

[05-09-1638]

Item het kind van Cornelis Dircksz ende Martijntje, sijn wijf, genaemtNeelke, getuigen Dirck Arensz ende Leentje Jans

[12-09-1638]

Den 12 7tembris het kint van Maerten Jansz ende Helena, sijn wijf,genaemt Neelken, getuijgen Jan Crinsz Bierstofs ende Maria Aelbeecke

[26-09-1638]

Den 26 ditto het kint van Jan Marinisz ende Clijnken, sijn huijsvrouw,genaemt Marinus, getuijgen Huijbrecht Marinis, Marinis Breeman, MartijntenBreemans, Anneken Marinus

[26-09-1638]

Item het kind van Lambert Jansz ende Neelke Iemans, genaemt Jan, getuigenJacob Jansz ende Dirckje Dirx

[01-10-1638]

Den 1 Octob. het kint van Willem Cortgemet ende Maike, sijn wijf, genaemtBarbara, getuigen Thomas Otterbij ende Agniete Lamberts

[01-10-1638]

Het kind van Jan Hoedertlot ende Lijntje, sijn wijf, genaemt Maria,getuigen Wouter Lenardsz, Neelke Lenards ende Cornelia Engels

[17-10-1638]

Den 17 Octob. het kind van Michiel Stoffelsz ??van R? ende Geertruijt , sijn wijf, genaemtAeltje, getuigen Lenard Lenardsz, Judith Aerts ende Cornelia Henrix

[17-10-1638]

Item het kind van Lenard Arensz ende Arentje, sijn wijf, genaemt Huigjen,getuigen Willem Pietersz, Jobje Gerrits ende Grietje Cornelis

[14-11-1638]

Den 14. Novemb. het kind van Philip Tijsz ende Aeltje, sijn wijf, genaemtDirckje, getuigen Aren Lenardsz Kulde ende Adriaentje Gerrits

[24-11-1638]

Den 24. Novemb. het kind van Philip Tijsz ende Aeltje Oths, sijn wijf,genaemt Dirxje, getuigen Aart Lenardsz Kolne, Adriaenke Gerrits

[02-12-1638]

Den 2. Decemb. het kind van Tonis Spaenjaert ende Janneke, sijn wijf,genaemt Maria, getuigen Aren de Molenaer, Joris Cornelisz Smit ende LeenkenCans

[26-12-1638]

Den 26. Decemb. het kind van Matheus van Dalem en Maria Gijsberts, sijnwijf, genaemt Cornelis, getuigen de heere baljuw Cornelis van Dalem, Pieter vander Daf, Elisabeth van Dalem ende Barber de Roij

[02-01-1639]

Anno 1639 den 2. Januarij het kind van Andries Joosz ende Aeltje Jans,genaemt Joost, getuigen ???

[02-01-1639]

Ditto het kint van Isaack Claesz de Ridder ende Sara Pauwels, sijn wijf,genaemt Neelken, getuigen Jan Leendertsz ende Abigel Pieters

[02-01-1639]

Item het kint van Job Aerensz ende Aerenken, sijn wijf, genaemt Anna,getuijgen Leendert Aerensz, Clijne Leenders

[06-01-1639]

Den 6. Januarij het kind van Gerrit Coene ende Aeltje Cornelis, genaemtMachteline, getuige Leentje Cornelis

[06-01-1639]

Item het kind van Jacob Danckersz ende Janneke, sijn wjf, genaemtCornelia, getuigen Geertruij Crepelman, Henrick Verbaan, Anneke Pieters endeStoffeline Jans

[13-01-1639]

Den 13. Januarij het kind van Jacob Aertsz Baene ende Janneken Loutersdr,genaemt Janneken, getuigen Aert Jacobsz Baene, Claas Cruijslander, Neelke deCoutere ende Maike van Clootwijck

[23-01-1639]

Den 23. Januarij het kind van Cornelis Claesz Thin ende Neelke Cornelis,sijn wijf, genaemt Nicolaes, getuigen Pieter Boschvelt ende Lijsbeth Claes Thin

[23-01-1639]

Item het kind van Lenard Lamberts ende Neelke, sijn wijf, genaemtJacomijntje, getuigen Jacomijntje Huge ende Sara Dingemans

[10-02-1639]

Den 10. Febr. het kind van Tonis Slaedood ende Arentje Phaes, genaemtMaria, getuigen Lenard Jacobsz, Dirck Hugisz ende Jacomine

[13-02-1639]

Den 13. Febr. het kind van Jaques Pietersz ende Geertruijt, sijn wijf,genaemt Catarina, getuigen Geertruijt ??Henrix

[17-02-1639]

Den 17 Febr. het kind van Abraham van der Daf ende Arentje Arens, sijnwijf, genaemt Janneke, getuigen Pieter van der daf ende Cornelia Arens

[17-02-1639]

Item het kind van Pieter Jansz ende Lijsbet, sijn wijf, genaemt Pieter,getuige Maike Claes Tins

[17-02-1639]

Den 17. Febr. noch het kind van Cornelis Vat ende Magdalene, sijn wijf,genaemt Cornelia, getuigen Pieter Joosz, Jan Joosz, Anneke Joos ende LijsbethCornelis

[17-02-1639]

Item het kind van Lenard Appel ende Stijntje, sijn wijf, genaemt Lenard,getuigen Cornelis Lenardsz, David Thomasz, Heiltje Henrix ende Maike Adriaens

[20-02-1639]

Den 20. Febr. het kind van Boelhouwer Jacobsz ende Lijsbet, sijn wijf,genaemt Stijntje, getuigen Aernout van Melder, Lijsbet Jans

[27-02-1639]

Den 27. Febr. het kind van Abraham Claesz Backer ende Eva, sijn wijf,genaemt Lenard, getuigen Adriaen Laurensz ende Dina Laurensdr

[06-03-1639]

Den 6. Martij het kind van Lenard Arensz ende Maiken Arens, genaemtLijntje, getuigen Panck Arensz, Rochus Hubertsz ende Hilleke Jansdr

[06-03-1639]

Item het kint van Pieter Jansz ende Pleuntje Jobs, sijn wijf, ghenaemtArenke, ghetuigen Aren Canse, Barbel Aelbrechts

[13-03-1639]

Den 13. Martij het kind van Barent Willemsz ende Tanneke, sijn wijf,genaemt Leuntje, getuigen Pieter Cornelisz, Maike Gillis ende Henrixje Tielmans

[17-03-1639]

Den 17. Martij het kind van Pieter Willemsz ??Loelle ende Grietje, sijn wijf, genaemtJanneke, getuigen Pieter Cornelisz Loelle ende Nelleke Pieters Loelle

[17-03-1639]

Item het kind van Cornelis den Lijndraaijer ende Maike, sijn wijf,genaemt Tanneke, getuigen Jan Claesz ende Pieternelle Arens

[20-03-1639]

Den 20. Martij het kind van Jan Rijcke ende Adriaenke, sijn wijf, genaemtRijck, getuigen Pieter Boschvelt ende Catarina Cornelis

[20-03-1639]

Item het kind van Abraham Tonisz Trommel ende Maike, sijn wijf, genaemtDina, getuigen Jan Timmerman ende Adriaenke Jans

[24-03-1639]

Den 24. Martij het kind van Steven Cornelisz ende Maike, sijn wijf,genaemt Neelke, getuige Neelke Crine

[27-03-1639]

Den 27. Martij het kind van Michiel den Drijver ende Nelleke, sijn wijf,genaemt Cornelis, getuigen Lena Jansz ende Bastiaentje Oths

[03-04-1639]

Den 3. April het kind van Cornelis den Danser ende Geleijnke, sijn wijf,genaemt Neelke, getuigen Marcus den Danser ende Dirxken Aerts

[07-04-1639]

Den 7. April de kinderen van Jacob Jobsz Mandemaecker ende Magdelena,sijn wijf, genaemt Anna ende Maria, tweelingen, getuigen Willem Adriaensz,Willem Jansz Flore, Herman Jacobsz, Cornelis Jansz Lijndraaijer, Maike Pieters,Adriaenke Jans, Geertruijt Jans ende Aelke Pieters

[10-04-1639]

Den 10. April het kind van Cornelis Plochoij ende Lijsbeth, sijn wijf,genaemt Pieterke, getuigen ???

[12-04-1639]

Den 12. April het kind van Rochus Hubertsz ende Lijsbet, sijn wijf,genaemt Jan, getuigen Lenard Aartsz, Sara Dingemans, Janneke Witte

[17-04-1639]

Den 17. April het kind van Jan Gerritsz ende Anneke Jobs, genaemtAdriaen, getuige Maike Rochus

[25-04-1639]

Den 25. April het kind van Laurens Cornelisz ende Neelke, sijn wijf,genaemt Jacomijntje, getuigen Jan Pietersz, Maike du Dwets ende Maike Gillis

[01-05-1639]

Den 1. Maij het kind van Jan Cornelisz ende Kurfje Kersiaens, genaemtAnna, getuigen Cornelis Willemsz ende Abigael Vermeule

[01-05-1639]

Item het kind van Aert Kraenendonck ende Maike, sijn wijf, genaemtAdriaen, getuigen Jan van der Lit, Simon Duijndam, Sara Dirx ende Lena vanNieuwenhouve

[08-05-1639]

Den 8. Maij het kind van Marinus Woutersz ende Elisabeth, sijn wijf,genaemt Janneke, getuigen Andries Vermeule ende Abigael Vermeule

[22-05-1639]

Den 22. Maij het kind van Adriaen Jacobsz ende Maike, sijn wijf, genaemtLijsbet, getuige Maike du Dwets

[29-05-1639]

Den 29. Maij het kind van Jacob Willemsz ende Adriaenke, sijn wijf,genaemt Neelke, getuigen Cornelis Michielsz, Pieter Marinisz, Susanna Cornelisende Grietje Cornelis

[13-06-1639]

Den 13. Junij het kind van Jacob Jacobsz en Hester, sijn wijf, genaemtJanneken, getuigen Marinus Woutersz ende Lijntje Aeliaens

[13-06-1639]

Item het kind van Tonis Adriaensz ende Pieternelle, sijn wijf, genaemtLeentje, getuigen Jan Crijnsz ende Dingene Gerrits

[03-07-1639]

Den 3. Julij de kinderen van Gerrit den Borrendrincker ende Maike, sijnwijf, genaemt Cornelis ende Gerrit, getuigen Jacob Aertsz, Cornelis Dircksz,Claes van Machelen, Maike Cornelis ende Lijntje Aeliaens

[24-07-1639]

Den 24. Julij het kind van Lowijs Hubrechtsz ende Adriaenke, sijn wijf,genaemt Pieternelle, getuigen Hubert de Ketelsmit, Barthelmeus Hubertsz,Grietje Willems ende Anneke Willems

[31-07-1639]

Den 31. Julij het kind van Aren Henricksz ende Martijntje Tonis, sijnwijf tot Dirxland, genaemt Henrick, getuigen Claes Louter, Cornelis Cornelisz,Luijtje Joos ende Neelke Martens

[14-08-1639]

Den 14 Aug. het kind van Pieter Boschvelt ende Maria Antonis, sijn wijf,genaemt Elisabet, getuigen Jan Rijckse ende Catarina Cornelis

[04-09-1639]

Den 4. Septemb. het kind van Jan Gijsbertsz ende Anna Engelbrecchts,genaemt Lijntje, getuigen Gerrit Gijsbertsz, Adriaenke Cornelis ende MachtelGijsberts

[18-09-1639]

Den 18. September het kind van Rijck Laurensz van der Meer ende AnnekeHenrix, sijn wijf, genaemt Laurentia, getuige Adriaenke Engels

[24-09-1639]

Den 24. Septemb. het kind van Willem Tonisz ende Adriaenke, sijn wijf,genaemt Jacomijntje, getuigen Jacob Jansz, Janneke Jansz ende Maike Tonis

[02-10-1639]

Den 2. Octob. het kind van Simon Adriaensz ende Catarina, sijn wijf, genaemtJacob, getuigen Pieter Adriaensz ende Maike Adriaens

[06-10-1639]

Den 6. Octob. het kind van doctor Marius ende Anna van Oldenbergh,genaemt Amarentia, getuigen de heere baljuw Cock, D. Johannes van Pantegem endeElisabeth Claes, hiervan attestatie gegeven den xv Augustus 1685

[09-10-1639]

Den 9. Octob. het kind van Esras Cornelisz ende Willemtje, sijn wijf,genaemt Anneke, getuigen Cornelis Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Janneke Lenardsende Leentje Iemans

[09-10-1639]

Item het kind van Pieter Pietersz Man ende Leentje Jans, genaemtChristijntje, getuigen Willem Jansz, Maike Cornelis

[23-10-1639]

Den 23. Octob. het kind van Henrick Barentsz ende Beatris, sijn wijf,genaemt Neelke, getuigen Gerrit Ticchelman, Adriaen Voorwinde ende CatarinaSimons

[23-10-1639]

Het kind van Leijn Drafnat ende ?, sijn wijf, genaemt Pieterke

[23-10-1639]

Item het kind van Cornelis Arensz ende Aeltje Govers, genaemt Lijsbet,getuigen Willem Adriaensz, Janneke Poppendams ende Nele Goverts

[23-10-1639]

Het kind van Stoffel Gerritsz ende Anneke, sijn wijf, genaemt Gerrit,getuigen Hubert Baltensz ende Trijntje Lenards

[06-11-1639]

Den 6. Novemb. het kind van Cornelis Jacobsz ende Gerritje, sijn wijf,genaemt Abraham, getuigen Gerrit Pietersz, Aren Jansz Staepel, Maike Cornelis,Loontje Jacobs

[17-11-1639]

Den 17. Novemb. het kint van Aert Kulde ende Leentje, sijn wijf, genaemtMaike, getuigen Willem Willemsz ende Anneken Arents

[20-11-1639]

Den 20. Novemb. het kind van Jacob Arensz ende Elsje, sijn wijf, genaemtHelena, getuigen Jan Lenardsz, Marinus Tonisz, Elisabet Claes Tins ende MachtelGijse

[24-11-1639]

Den 24. Novemb. het kind van Willem Adriaensz ende Grietken Jans, sijnwijf, genaemt Johannes, getuige Janneke Arens

[27-11-1639]

Den 27. Novemb. het kind van Cornelis Jansz ende Barbara, sijn wijf,genaemt Johannes, getuigen Pieter Aelbrechtsz, Henric Cornelisz ende SaraJacobs

[01-12-1639]

Den 1. Decemb. het kind van Jan Arensz ende Grietje Pieters, genaemtPieter, getuigen Abraham Pietersz, Willem Willemsz, Krijntje Pieters endeJanneke Simons

[01-12-1639]

Den 1. Decemb. het kind van Jan Engelbrechtsz ende Neelke Cornelis, sijnwijf, genaemt Catarina, getuigen Pieter Arensz ende Helena Arens

[03-12-1639]

Den 3 Decemb. het kind van Jan Lenardsz ende Anneke Claes, sijn wijf,genaemt Niclaes, getuigen Isaac Claesz de Ridder ende Sara Pauwels

[22-12-1639]

Den 22 Decemb. het kind van Tonis Jansz ende Janneke Jacobs, genaemt Janneke,getuigen Gerrit Doensz, Adriaen Adriaensz Molenaer ende Maike Claes

[22-12-1639]

Item het kind van Lambert Jansz ende Neelke Iemans, genaemt Jan, getuigenPaulus le Sourd ende Geertruijt Cornelis

[22-12-1639]

Item het kind van Thomas Arensz ende Stijntje Cornelis, in hoererijegewonnen, ende gedoopt met schultbekentenisse vande moeder, sijnde een litmaetdeser gemeente, van haere begane sonde, genaemt Maria, getuige Neelke Cornelis,suster

[26-12-1639]

Den 26 Decemb. het kind van Cornelis Stoofman ende Jacomijntje, sijnwijf, genaemt Maria, getuigen Joris Boschvelt, Clement N., Maria Tonis endeAdriaenke Jans

[05-01-1640]

Anno 1640 den 5 Januarij het kind van Tonis Jansz ende Rose, sijn wijf,genaemt Henrick, getuigen Cornelis Jansz ende Amplonia van der Burgh

[08-01-1640]

Den 8. Januarij het kind van Adriaen Aelebeke ende Janneke, sijn wijf,genaemt Jan, getuigen Jan Lenardsz ende Anneke Cornelis

[08-01-1640]

Item het kind van Wouter Jacobsz ende Maike, sijn wijf, genaemt Dirxke,getuigen Claes Spauwt ende Lijntje Aeliaens

[15-01-1640]

Den 15. Januarij het kind van mr. Adriaen Kruijf ende Janneke, sijn wijf,genaemt Johannes, getuigen Herman Jansz ende Barbara Jans

[15-01-1640]

Item het kind van Pieter Cornelisz ende Machtel Gijsberts, sijn wijf,genaemt Adriaenke, getuigen Bastiaen Michielsz, Marcus Tonisz, Geertruijt Jansende Maike Claes

[26-01-1640]

Den 26. Januarij het kind van Lenard Plochoij ende Pieterke, sijn wijf,genaemt Steven, getuigen Joost de Grave, Marinus Arensz, Leentje Jobs en Maikevan Asperen

[26-01-1640]

Item het kind van Aren Arensz ende Helena, sijn wijf, genaemt Jacob,getuigen Jan Baergsen, Janneke Lenards ende Anneke Pieters

[29-01-1640]

Den 29. Jan. het kind van Henrick Arensz ende Cornelia Arens,genaemt?? Janneke, getuigen Jan Arensz,Cornelis Arensz, Anneke Jans ende Arenke Arens

[29-01-1640]

Den 29. Jan. het kind van Pieter Corsz ende Pieterke, genaemt Pieterke,getuigen Jan Cornelisz ende Hester Jacobs

[29-01-1640]

Item het kind van Tonis Henricksz ende Toontje, sijn wijf, genaemtPieter, getuigen Lenard Simonsz ende Krijntje Jans

[05-02-1640]

Den 5. Febr. het kind van Hubrecht Baltensz ende Stijntje Gerrits,sijn?? wijf, genaemt Anna, getuigenStoffel Gerritsz, Adriaen Jansz Staepel, Anneken Schotters ende Aegtje Gerrits

[05-02-1640]

Item het kint van Barent Plochoij ende Josijntje Joos, sijn wijf, genaemtJacomijntje, getuigen Lenard Centsz ende Arenke Arens??

[10-02-1640]

Den 10. Febr. het kind van Rochus Hubrechtsz ende Lijsbeth Martens,genaemt Pauwels, getuigen Cornelis Krijne, Michiel Willemsz ende Catarina Fransende Janneke Jobs

[12-02-1640]

Den 12. Febr. het kind van Lenard Holdert? ende Adriaenke, sijn wijf,genaemt Beatris, getuigen Claes van Machele ende Sara Gerrits

[12-02-1640]

Item het kind van Thomas Otterbi ende Neelke, sijn wijf, genaemt Anna,getuigen Marten Claesz, Paulus Gerritsz ende Catarina van der Houve

[16-02-1640]

Den 16. Febr. de kinderen van Cornelis Jansz Groenhout Metselaer endeMaike Cornelis, sijn wijf, genaemt Jan, Cornelia, Antonia, getuigen Abr.Cornelisz van Houte, Abr. Corsz Lodder, Aeltje Jaques, Adriaenke Jans, JobkenHermans ende Janneke Jaques

[19-02-1640]

Den 19. Febr. het kind van Aren Jansz Staepel ende Catarina, sijn wijf,genaemt Dingene, getuigen Tonis Henricsz, Cornelis Jacobsz ende Hubertje

[26-02-1640]

Den 26. Febr. het kind van Willem Barthelmeusz ende Loontje, sijn wijf,genaemt Ploontje, getuigen Jan Tonisz ende Maike Marinus

[26-02-1640]

Item het kind van Jan Schelius ende Christina, sijn wijf, genaemt Maria,getuigen Claes Dircksz ende Maiken Adriaens

[11-03-1640]

Den 11. Martij het kind van Dirck Jansz ende Sijtje Dirrix, sijn wijf,genaemt Jan, getuigen Steven Jansz, Grietje Gabriels ende Neelke Lenards

[25-03-1640]

Den 25. Martij het kind van Herman Jansz ende Maike Marinus, sijn wijf,genaemt Cornelis, getuigen Willem Cortgemete ende Adriaenke Roelsdr

[29-03-1640]

Den 29. Martij het kind van N. ende Martijntje Jacobs, gewonnen inhoererij off overspel, sonder vader bekent, genaemt Janneke, getuige degemeente

[01-04-1640]

Den 1. April het kind van Cornelis Claesz Thin ende Neelke, sijn wijf,genaemt Maria, getuigen Jan Rijcke ende Catarina Cornelis

[29-04-1640]

Den 29. April het kind van Henric Koene ende Aeltje, sijn wijf, genaemtTruijtje, getuigen Jacob Cornelisz ende Aelke Koene

[06-05-1640]

Den 6. Maij het kind van Marten Pietersz ende Adriaenke Gillis, genaemtGillis, getuigen Jan Abrahamsz, Maetje Dirx ende Catarina van der Hoeve

[10-05-1640]

Den 10. Maij het kind van Isaac Otthe van Eeuwijck ende Baastiaentje,sijn wijf, genaemt Claesje, getuigen David van der Hoeve, Jan Isaacsz endeJanneke Abrahams

[20-05-1640]

Den 20. Maij het kind van Isaac Jansz Cruijslander ende Cornelia de Loutere,sijne huijsvrouwe, genaemt Jan de Loutere, in sijnen doop daertoe versochtsijnde, getuigen Jacob Lambertsz van der Vat, Neelke de Loutere ende Corneliavan der M? ??

Nota

Janneke Claesdr is op haere belijdenisse haers geloofs gedoopt in OudeTonge, blijckende bij attestatie van dato den 13. Meij anno? 1640 ??? enonderteeckent Anthonis ?

[07-06-1640]

Den 7. Junij het kind van Simon Willemsz ende Grietje, sijn wijf, genaemtJanneke, getuigen Cornelis Daemisz Hoogenbergh, Michiel Cornelisz, ArentjeCornelis ende Maike Pieters

[17-06-1640]

Den 17. Junij het kind van Jacob Bastiaensz de Vos ende Amele, sijn wijf,genaemt Lijsbeth, getuigen Jan Passchiersz ende Tanneke Bastiaens

[29-06-1640]

Den 29. Junij het kint van Lowijs Hubrechtsz ende Adriaenke Pieters,genaemt Adriaenke, getuigen Cornelis Hubrechtsz, Bastiaen Pietersz, AdriaenkeLowijs ende Maike Willems

[12-07-1640]

Den 12 Julij het kind van Gerrit den Borrendrincker ende Maike Pieters,sijn wijf, genaemt Gerrit, getuige Eva Jans

[22-07-1640]

Den 22. Julij het kind van Lenard Jacobsz Slaedood ende Adriaenke, sijnwijf, genaemt Jacob, getuigen Andries Gaveel, Josijntje Gaveel ende JannekeAbrahams

[22-07-1640]

Item het kind van Jacob Westerbaen ende Cornelia, sijn wijf, genaemtMaria, getuigen David van der Hoeve ende Lijsbeth Joris

[22-07-1640]

Noch op den 22. Julij het kind van Marinus Breeman ende Trijntje Arens,sijn wijf, genaemt Adriaen, getuigen Reinier de Vos ende Pieter Gouterus,Keiste Damisz van Hoogenbergh ende Debora Everts ende Maike Arens

[22-07-1640]

Item het kind van Cornelis Jansz ende Aegtje, sijn wijf, totMiddelharnis, genaemt Maike, getuigen Tonis Rijck, Catarijntje Thomas endeAdriaenke Willems

[04-08-1640]

Den 4. Aug. het kind van Cornelis Crijnsz ende Willemke, sijn wijf,genaemt Tanneke, getuigen Agnes Dalles, Abraham Cornelisz van der Houte,Martijntje Buermans

[04-08-1640]

Item het kind van Tonis Lambrechtsz ende Pieterke Cornelis, totMiddelharnis, genaemt Maike, getuigen Jan Pietersz ? ende Eva Claes

[12-08-1640]

Den 12. Aug. het kind van David van der Hoeve ende Jobke, sijn wijf,genaemt Doen, getuigen Dingeman Gerritsz, Jobke Doens ende Sara Gerrits

[12-08-1640]

Het kind van Crijn Gillisz ende Maike Tonis Dodvoets, genaemt Antonius,getuigen Jacob Wittekoecke ende Leijntje Jaques

[19-08-1640]

Den 19. Aug. de kinderen van Lieven Jobsz ende Anneke Thomas, sijn wijf,genaemt Adriaen ende Maria, getuigen Job Jobsz, Pleuntje ende Maria Cornelis

[02-09-1640]

Den 2. Septemb. het kind van Hubrecht Joosz ende Lijsbet, sijn wijf,genaemt Joos, getuigen Stoffel Stoffelsz, Tonis Dammisz, Leentje Claes endeCatarine Arens

[02-09-1640]

Item het kind van Rochus Cornelisz ende Catarine, sijn wijf, genaemtHiskia, getuigen Cornelis Cornelisz, Janneke Pieters ende Neelke Govers

[02-09-1640]

Item het kind van Cornelis Dircksz ende Martijntje, sijn wijf, genaemtMaike, getuige Celeke Willems

[02-09-1640]

Item het kind van Pieter Jansz ende Lijsbeth, sijn wijf, genaemt Pieter,getuige Neelke Dirx

[02-09-1640]

Item het kind van Hubrecht Gillisz ende Janneke, sijn wijf, genaemtCorenelia, getuigen Cornelis Gillisz, Adriaen Jobsz, Janneke Gillis endeLeuntje Jobs

[09-09-1640]

Den 9. Septemb. het kint van Pieter Aertsz ende Grietken Corstiaens, sijnwijf, genaemt Aert, getuigen Jan Barentsz, Willem Aertsz, Pieter Corstiaenszende Neelke Cornelis

[16-09-1640]

Den 16. Septemb. het kind van Jan Arensz ende Arentje, sijn wijf, genaemtAdriaen, getuigen Jan Jacobsz van Coester, Elsje Pieters ende Pieter HeijnSterx

[22-09-1640]

Den 22. Septemb. het kint van Bastiaen Thomasz ende Sijntje, sijn wijf,genaemt Thomas, getuigen Pieter Centsz ende Maike Hubrechts

[26-09-1640]

Den 26. Septemb. het kind van Cornelis Tonisz Kuiper ende Maike, sijnwijf, genaemt Lijsbet, getuigen Adriaen Claesz, Jan Cornelisz Kuiper endeJacomijne Claes

[30-09-1640]

Den 30. Sept. het kint van Cornelis Jacobsz Wittekoeck ende MachtelkeLauwereijs, kint Geertken, peeter Quirijn Jacobs, meeter Neelke Jacobs

[30-09-1640]

Noch te selve dag een kint van Gabriel Cornelisz alias Cosijn, moederLijsbeth Isbrants, kint Lijsbeth, peeter Jan Cornelisz Holderuijt, meeterDingene Metselaers

[07-10-1640]

Den 7. Octob. het kint van Gijsbert Jacobs, moeder Lijsbeth Huge, kintAdriaentje, meeter Lijnke Claes

[07-10-1640]

Dito het kint van Leendert Arensz ende Arentje Leenderts Dames, peeterJan Arentsz Kaluwe, meeter Catelijnke van der Hoeve

[07-10-1640]

Dito het kint van Marten Dingemansz, chirurgijn, moeder MarijtjeCornelis, Heijltje, peeter Claes van Granaden, meeter Jobke Gerrits ende SaraGerrits

[14-10-1640]

Den 14 dito het kint van Jacob Jansen ende Maijken Pieters, geheeten Jan,getuijgen sijn Leendert Janse, Bastiaen Jans ende Grietken Jobs

[21-10-1640]

Den 21. het kint van Matheus van Dalem ende Maria Gijsbrechs, genaemtSara, getuijgen sijn Sebastiaen de Rijcke Ronge, David van Steenberge, Sara vanDalem ende Elisabeth Claes Tins

[21-10-1640]

Ten selven dage het kint van Jan Arensz ende Marijnken Claes, geheetenClaes, getuijge is Jobken Leunis

[04-11-1640]

Den 4 Novembris het kint van Job Plockhoij ende Aerenken Arens Croocks,geheeten Aren, getuijge is Marijken Rochus

[11-11-1640]

Den 11 Nov. is gedoopt Neeltje, de vader Cornelis Jonasse, de moederMaijke Willems, getuijgen Jan Jacobse ende Cornelis Leenders, Geertruijd Jans

[25-11-1640]

Den 25 dito het kint van Joos Pieterse van der Tholen ende LijsbethLambrechs, is geheeten Josijna, getuijgen sijn Adriaen Jacobs ende JacomijneAdriaense

[02-12-1640]

Den 2. Decembris het kint van Jan Breeman ende Clintie Jacobs, getuijgensijn Isac Imans, doctor Marius, Jan Hagenaer, Martijnken Breemans ende TrijnkenArens

[09-12-1640]

Den 9 Decemb. het kint gedoopt van Joannes Pietersz van Hoochswaart,genaempt Arien, de moeder Huijchke Ariens, de peters Isaack Abrahams, CornelisArensz, meter Elijsabet Pieters

[09-12-1640]

Op den selven dito een kint gedoopt van Jan Leendertsz, genaemptNicolaus, moeder Anneken Claes, peter Isaack Claesz Riddeer

[20-12-1640]

Den 20 Decemb. 1640 een kint gedoopt van Jacob Danckertsz, genaemptJanneken, de moeder Jannetjen Arents, testis Danckaert Danckertsz, meterAriaentken Pieters

[20-12-1640]

Den 20 Decemb. 1640 ??een kintgedoopt van Isaack Claesz Ridder, genaempt Cornelis, moeder Sara Paulus, testismr. Jan van der Daff, Aren Baltensz Casteleijn, meter Lijsbet Claes Thins

[26-12-1640]

Op den 26 Decemb. een kint gedoopt, genaempt Marijtjen, de moederAriaentje Cornelis, getuijgen Grietje Joos ende Grietjen Cornelis

[26-12-1640]

Op den 26 dito gedoopt een kint van Jan Engelbrechtsz, genaemptEngelbrecht, de moeder Neeltje Cornelis, getuijgen Pieter Pietersz Man, meterHuijbertje Pieters, Cornelia Engelbrechts

[30-12-1640]

Op den 30 Decemb. een kint gedoopt van Pieter Jansz Sterck, genaemptPietertje, de moeder Pleuntje Jobs, peter Cornelis Jansz, Huijbert Gillisz,meter Jannetje Joos

[13-01-1641]

Den 13, Januarij 1641 gedoopt het kindt van Jan Rijcxen, genaemtElisabeth, de moeder is Arijaentjen Cornelis Bosvelt, getuijgen AdriaenTichelman, Neeltje Cornelis Bosvelt

[13-01-1641]

Ten selven dage gedoopt het kindt van Jan de Vlamingh, genaemt Betje, demoeder is Willemtjen Jacobs????

[17-01-1641]

Den 17. Jan. 1641 gedoopt een kindt van Jacob Jacobsz, genaemt Janneke,moeder Eegtke Jacobs, moeder Maeijken Claes Tins, Sijnken Aeliaens

[20-01-1641]

Den 20. Januarij 1641 gedoopt het kindt van Adriaen Jobsz Stoofman,genaemt Cornelia, de moeder is Willeijntjen Jacobs, get. Jurij Jobsz,Adriaentje Jobs ende Neeltje Dirx

[20-01-1641]

Ten selven dage gedoopt het kindt van Pieter Cornelisz Bosvelt, genaemtMartijntje, de moeder is Maria Anthonis, get. Cornelis Claesz Cosin endeAdriaentje Pieters

[31-01-1641]

Den 31. Jan. 1641 gedoopt het kindt van Theunis Jansz Spanjaert, genaemtJacob, moeder Janneken Jacobs, getuijgen Jaques van Oths, Marinus WouterszArkenbout, Maria Claes Puutmans ende Willemtje Jans

[31-01-1641]

Ten selven dage gedoopt het kindt van Lambrecht van Abele, genaemt Ieman,moeder Neeltje Iemans, getuijgen Geerart Rosenius, ?rutje Jobs

[14-02-1641]

Den 14 Febr. 1641 gedoopt het kint van Teeuws Jansz, genaemt Willem, demoeder Heijltje Roels, getuijge Leene Claes Munnicke

[14-02-1641]

Den selven dito gedoopt het kint van Pieter Cornelisz de Vet, genaemt Anthonij,de moeder Cornelia Jans, getuijge Lijsebeth Arens van Brouwershaven

[21-02-1641]

Den 21 dito gedoopt het kint van Aelbrecht Jansz van Heesteren, genaemtAnthonij, de moeder Grietje Gijsbrechts

[10-03-1641]

Den 10 Mart. gedoopt het kindt van Dirck Jansz en Sijtie Dirks, genaemtSijtie, getuijgen Sijmon Leendertsz Duijndam ende Leentie Willems

[10-03-1641]

Gedoopt het kindt van Abraham Marinusz van der Daff ende Arenten Arens ,genaemt Marinus, getuijgen Jan van der Daff, Aelten Jans ende Maria Gijsbrechts

[14-03-1641]

Den 14 Mart. gedoopt het kint van Andries Lukes ende Adriaentie Commers,genaemt Teuntie, getuijge Aertie Cornelis

[21-03-1641]

Den 21 Mart. gedoopt het kint van Willem Willemsz ende Heijltie Dircks,genaemt Dirck, getuijgen Jan Heijndricx, Jacobmijntje Pieters

[07-04-1641]

Den 7 April 1641 gedoopt het kint van Cornelis Abrahams, genaemt Abraham,de moeder Anneken Pieters, getuijgen Abraham van der Houte, Stijntie Pieters,Paulijntie Abrahams

[14-04-1641]

Den 14 April gedoopt het kint van Jan Geertsen Sohuber, genaemt Stoffel,de moeder Anneken Jops, getuijgen Huijbrecht Baltens, Anna Claes

[14-04-1641]

Dito het kint van Henrick Mercus van den Brande, genaemt Maeijke, demoeder Neelken Arents, getuijgen Pieter Bosvelt, Caterijne Marcus

[14-04-1641]

Dito gedoopt ???t kint van Lenaert Lamberechts, genaemt Janneke, de moederNeelken Dingemans, getuijgen Pieter Stevensen, Anneken Dingemans

[18-04-1641]

Den 18 April gedoopt de kinderen van David Jorisz, genaemt Sara endeSusanneken, de moeder Adriaenken

[21-04-1641]

Den 21 dito gedoopt het kint van Jan Marinissen van der Daff, genaemtAbraham, de moeder Cornelia Abrahams, getuijgen Abraham?? Cornelisen van der Houte met PaulijntieAbrahams

[20-05-1641]

Den 20. Maij gedoopt het kint van Jan Leunisse ende Maetjen Huijberts,genaemt Huijbrecht, getuijge Toontjen Huijberts

[02-06-1641]

Den 2 Junij gedoopt het kint van Rijck Laurenssen ende JannetjenHeindrickx, genaemt Laurens, getuijgen sijn Hugo Pieters, Sara Jans van Dalem

[09-06-1641]

Den 9 dito gedoopt het kint van Willem Claessen Buth ende BaeltienHendrickx, genaemt Hendrick, getuijgen Claes ?ssen met Sara Joris

[23-06-1641]

Den 23 dito is gedoopt het kint van Willem Leenders ende ToontjeAelijaens, genaemt Abraham, getuijge was Adriaenke Aeliaens

[30-06-1641]

Den 30 Junij 1641 gedoopt ???t kint van Gerret Tichelman, genaemt Johannes,moeder Maijken Pieters, getuijgen Jan Tichelman, Isaac Cruijslander, AgnietjeJacobs, Gritje Pieters van der Daff

[30-06-1641]

Den selven dito?? gedoopt ???t kintvan Thomas Arentsz Doij, genaemt Heijltje, de moeder Ariaentje Claessens,getuijgen Claes Derijckx, Leentje Claessens

[07-07-1641]

Den 7 Julij gedoopt het kint van Willem Pietersen Welle, genaemt Grietje,moeder Grietje Arents, getuijgen Pieter Pietersen van Dueren, Mareten Pieters

[07-07-1640]

Eodem gedoopt ???t kint van Jacob Thijsse, genaemt Maijken, moeder HeijltjeTheunis, getuijgen Aren Claesz Kuijper, Lijsebet Teunis

[14-07-1641]

Den 14 Julij ghedoopt het kint van Dirck Huijgen, genaemt Aeltgen, moederMaeijken Jacobs, ghetuijge Leentgen Arens

[21-07-1641]

Den 21en Julij ghedoopt twee kinderen van Huijbrecht Gillis, ghenaemt eenGillis, het ander Cornelia, de moeder Jannetjen Jobs, ghetuijgen Ariaen Jobsende Marcus Tonisz, Pleuntge Jobs ende Maeijken Cornelis Trommel

[04-08-1641]

Den 4 Augusti het kint van Sijmon Leenderse Duijndam ende Janneken Claes,geheten Leendert, getuigen sijn Wouter Leenderse Duijndam, Job TeunisseDijcklant ende Mijnken Leenders

[11-08-1641]

Den 11en Augustus gedoopt het kint van Willem Tonisz, de moederArijaentgen Philips, het kint Phijlips, getuijge Geleijntge Aerts

[18-08-1641]

Den 18 Augusti gedoopt kindt van Cornelis Jansz Badt, genaempt Janneken,de moeder Magdalene, getuijge Maijken Cornelis van Machelen

[01-09-1641]

Den 1. September gedoopt het kindt van Huijbrecht Baltensz, genaemtBastiaentje, moeder is Stijntje Gerrits, getuijgen Jan Gerritsz, LaurensCornelisz Hollander ende Maeijken Jooris

[08-09-1641]

Den 8. September gedoopt het kindt van Boelhouwer Jacobs, genaemtMartijntje, de moeder is Lijsabeth Lambrechts, de getuijgen Jacob Jacobsz,Tomas Tomasz ende Metjen Lambrechts

[08-09-1641]

Noch selven dage gedoopt het kindt van Cornelis Jacobsz, genaemt Isaack,de moeder is Gertruijtje Jacobs, de getuijgen Willem Willemsz, Leentje Aeriaensende Ariaentje Pieters

[12-09-1641]

Den 12 Septemb. gedoopt ???t kint van Pieter Aelbrecht, genaemt Aelbrecht,de moeder is Truijtje Driesse, getuijgen sijn Cornelis Sterck ende MaijkenLeenderts

[22-09-1641]

22 Septemb. gedoopt ???t kint van Jan Francke, genaemt Cornelis, de moederStintje Cornelis, getuijgen Adriaen Goorde, Crijn Gillisz de Bock ende MaijkenCornelis

[22-09-1641]

Ditto ???t kint van Gerrit Gerritsz Borndrincker, genaemt Gerrit, de moederMaijken Pieters, de getuijgen Claes van Machelen, Maijken van Machelen endeJanneken Pieters

[22-09-1641]

???T kint van Jan Ghijsbrechtsz, genaemt Gerrit, de moeder AnnekenGhabriels, getuijgen Engebrecht Cornelis, Ph. Timmers ende sijn huijsvrouwe

[22-09-1641]

???T kint van Adriaen Philips Schijve, genaemt Heijndrick, de moederMaijken Heijndricx, de getuijgen Claesje Cornelis ende Pieterken Heijndricx

[29-09-1641]

Den 29 7ber gedoopt het kint van Barent Aliaensz ende Josijnken Joos,genaemt Joos, getuijgen waren Abraham Joostz, Leenke Cornelis Verneijth endeHeijndricken Tielemans

[13-10-1641]

Den 13 Octob. gedoopt het kint van Cornelis Thonissen Cuper, de moederMaijken Pieters, het kint Pieterke, getuige Elisabeth Thonis

[02-10-1641]

Den 2 Octob. gedoopt ???t kint van Abraham Thonisen Trommel, de moedergenaemt Maeijken, ???t kint Geerit, getuijgen Carel Pietersen, Adriaentie Frans

[27-10-1641]

Den 27 Octob. gedoopt ???t kint van Cornelis Plockhoij, de moeder genaemtLijsebeth, ???t kint Grietie, getuijgen Lijsebeth Arentsen, Anneken Jans

[17-11-1641]

Den 17 Novemb. ???t kint van Arien Arentsen Molenaer, de moeder genaemtLeentie Jacobs, ???t kint Lijntie, getuijgen Michiel Stoffelsz, Cathrina vanBerchem, Handerina Jacobs

[26-12-1641]

Den 26 Decemb. gedoopt het kint van Cornelis Tonisz alias Danser, genaemtNeeltie, de moeder Gilleijn Arens, getuijgen Leendert Court van Middelharnis,Neel Dircks

[26-12-1641]

Dito 26 gedoopt kindt van Michiel Stoffelsz van Reen, genaemt Niclaes, demoeder Geertruijt de Swarte, getuijgen Aren de Molenaer, Maijken Aerts Bane

[29-12-1641]

Den 29 dito gedoopt kindt van Steven Cornelisz, genaempt Janneken, demoeder Mareke Heijndrics, getuijge Janneken Heijndrics

[29-12-1641]

Den 29 dito gedoopt kindt van Leendert Plockhoij, genaempt Steventie,moeder Pietertie Alijaens, getuijgen Michiel Cornelisz Groote, IemanCorstiaensz van Vucht, Arentie Arensz, Arijaentie Huijebregts

[26-12-1641]

Op den 26 December gedoopt kindt van Sijmon Ariens van der Toolen,genaemt Arijaen, moeder Paulina Jacobs, getuijgen Cornelis Arijaensz, PleuntieJobs

[05-01-1642]

Den 5 Januarij gedoopt kindt van Cornelis Jansz, genaemt Pieter, moederBerbera Aelbregts, getuijgen Jan Claesse, Pieter Aelbregts, Pleuntie Jobs

[05-01-1642]

Dito gedoopt kint van Leendert Cor. Appel, genaempt Jacob, moederStijntie Leenders, getuijgen Jan Leendertsz, Clijntie Jacobs, Maijken Leenderts

[17-01-1642]

Den 17 Januarij gedoopt kindt van Esdras Cor. Kalle, gena. Hiskia, moederWilmken Leenderts, test. Toontje Rokus, Rokus Cors.

[17-01-1642]

Den selven dage gedoopt kindt van Cornelis Cor. Kalle, genaempt Cornelis,moeder Leuntie Cornelisz, getuijgen Pieter Cornelisz Vormer, Jasper Baltensz,Huijbertie Pieters

[26-01-1642]

Den 26 Januarij gedoopt kindt van Jan Paschiersz, schoenlap.r vanVlissingen, gena. Maijken, moeder Janneken Jacobs, getuijgen Willem Toenisz,Heijltie Dirckx van der Daf

[26-01-1642]

Dito gedoopt kindt van Wouter Jacobsz Arckenbout, genaempt Maria, moederMaijken Claesz Thins, getuijgen Cornelis Claesz Thin, Claes Michielsz Spanuijt,Elijsabeth Claesz Thins

[26-01-1642]

1642 den 26 Januarij gedoopt kindt van Job Theunisz Dijcklant, genaemptHuijghie, de moeder Berbeltie Baltens, getuijgen Elant Jansz Bossenvliet,Davidt van der Houven, Maijken Jans Elants, Neeltien Jacobs

[16-02-1642]

Den 16 Februarij gedoopt kindt van Jan Leendertsz, genaempt Leendert,moeder Anneken Claes Ridders, getuijgen Isaac Claesz Ridder, Sara Paulus,huijsvrouwe van den Ridder

[02-03-1642]

Den 2 Mert gedoopt ???t kindt van Paulus Leser, genaempt Toentie, de moederDirckje Dirckx, getuijgen de moeder en vader, en Lambrecht van Apels

[02-03-1642]

Den selven dage gedoopt kindt van Isaac Jansz Cruijslander, genaempt D.Louter, de moeder Cornelia de Louter, getuijgen Gerrit ter Veer, Cornelia vander Nest, Maria de Vorti, huijsvrouwe van Gerbrant Dimmensz

[13-03-1642]

Den 13 Mert gedoopt kindt van mr. Adrijaen Cruijst, chirurgijn, genaemptMarijnis, de moeder Crijnken Marijnis, getuijge Maijken Marijnis

[16-03-1642]

Den 16 Mert gedoopt kindt van Lambrecht Jansz van Abele, genaemptArijaentie, moeder Neeltie Imans, getuijgen Dirckje Dirckx, Joannes Abrahamszvan de Nieuwe Tonge, molenaers knecht

[16-02-1642]

Ten selven dage gedoopt kindt van Marijnis Woutersz Vlamingh, genaemptAndries, moeder Lijsbet Mertiens, getuijge Abigail Andries Vermeulens

[24-03-1642]

Den 24 Mert gedoopt ???t kindt van Marcus Tonisse alias Danser, genaemptClaesken, de moeder Pietertie Buijstelmans, getuijgen Pieter de Waterman, Arende Molenaer, Claessie Cornelis, Leentje Arijaens alias Somer

[07-04-1642]

Den 7 April gedoopt kindt van Hendrick Arensz Kaluwe, genaempt Maijken,de moeder Cornelia Arens, getuijgen Jasper Arensz met Stijntie Pieters van derDaff en Pleuntie Cornelis van Middelharnis

[07-04-1642]

Den 7 April gedoopt ???t kindt van Krijn Gillisz de Bock, van Goeree,genaemt Martijntie, moeder Maijken Toenis Dodvoets, getuijgen Joos de Groest,Gillis de Bock, Amarens Cornelisz, Leijneken Toijns

[18-04-1642]

Den 18 April gedoopt ???t kindt van Pieter Cents, genaempt Cent, de moederStijntie Gillis, getuijgen Jacob Gerrits, Neeltie Wouters

[21-04-1642]

Den 21 April gedoopt kindt van Jacob Westerbaen, genaempt Laurents,moeder Cornelia Laurens, getuijgen Jan de Roij, Arijen PieterszCommissaris,?? op Hellevoetsluijs, AbrahamWesterbaen, Catalijne Cornelis, Toentie Gerrits van Dircklant

[21-04-1642]

Ten selven dage gedoopt kindt van Leendert Cornelisz Holdertuijt,genaempt Cornelis, moeder Adrijaentie Engebregts, getuijgen Bastiaen MichielszCasteleijn, Jan Leenderts van Stadt, Janneken Mansz

[18-05-1642]

Den 18 Meij gedoopt kindt van Bastiaen Michielsz Casteleijn, genaemptMichiel, moeder Cornelia Engels, getuijgen Leendert Cornelisz Holtertuijt,Jasper Gaveel, Helena Joos, Arijaentie Michiels

[01-06-1642]

Den 1 Jun. gedoopt het kindt van Adriaen Jansen Staepel, genaemtJohannes, de moeder Catelijne Franse, getuijgen Jacob Ariaens Stoffelse,Plijntje Arens, Anneke Pieters

[09-06-1642]

Den 9 Jun. gedoopt het kindt van Pieter Corstiaensz, genaemt Anneken, demoeder Geertruijd Jans, getuijgen Loodewik Ariaense, Ariaenke Leenhards,Stijntje Gerhards

[09-06-1642]

Noch gedoopt het kindt van Teunis Cornelisz Trommel, genaemt Aernt,moeder Cornelia Aernts, getuijgen Marinus Ariaense

[15-06-1642]

Den 15 Jun. gedoopt het kind van Teunis Jansen Sterk, genaemt Henrick, demoeder Roosje Henricks, getuijgen Willem Claesse But, Maijke Teunis

[15-06-1642]

Noch gedoopt het kind van Ariaen Sladoot, genaemt Willemijnke, de moederMaijke Marinus, getuijgen Cornelis Arianse met sijn huijsvr. Maijke Cornelis

[15-06-1642]

Is gedoopt het kint van de secretaris Gerrit de Coog, waer moeder van isMagdalena van Oudenburg, meter Maijken Claes

[29-06-1642]

Den 29. Junij gedoopt het kint van Tonis Heijndricxsz Nieuwland, genaemtNeelken, moeder Toentgen Huijbrechts, getuijgen Maeijken Huijbrechts, TrijntgenHuijbrechts

[06-07-1642]

Den 6 Julij is gedoopt het kint van Dierick Jansz, waer moeder van isSijtje Diericx, peter?? Steven Jansz,Teuntje Wouters, het kints naem is Jan

[03-08-1642]

Den 3 Augusti gedoopt het kindt van Andries Jansz Gaveel, genaemptSusanna, moeder Anneken Gerrits Claver, getuijgen Jasper Jansz Gaveel, MaijkenJans, Catalijna Sijmons

[10-08-1642]

Den 10 Augusti gedoopt kindt van Jan Rogiersz, genaempt Rogier, de moederArentie Tijs, getuijgen Cornelis Rogiersz, Jan Leenderts, Neeltie Abrahams,Aerente Cornelis

[10-08-1642]

Dito gedoopt kindt van Jacob Aren Stoffelsz, genaempt Aren, de moederElsken Hendrichs, getuijgen Marcus Toenisz, Pieter de Waterman, Jacob Arensz Verwinden

[10-08-1642]

Dito gedoopt kindt van Cornelis Claesz Thin, genaempt Cornelia, moederNeeltie Cornelis, getuijgen Claes Michielsz Spanuijt, Maria Toenis Bosvelts

[17-08-1642]

Den 17e Augustus gedoopt het kint van Corsz Crijne, genaemptPieter Cornelisse, de moeder Willemken Willems, peters en meters Jan Breeman,Trijntghen Arens, Jan Teunise, Maijken Pieters Cirre

[17-08-1642]

Den selven dage gedoopt ???t kind van Pieter Arensz alias Barensz, genaemptAren, de moeder Pleuntie Cornelis, Platenaers, getuijgen Hendrich Arensz Caluweende Trijntien Arens Breemans

[17-08-1642]

Dito gedoopt ???t kindt van Cornelis Walingsz, genaempt Jacob, moederBettken Jacobs, getuijgen Aren Jaqus, Leijneken Jaqus, Maijken Wilms Bosvelts

[17-09-1642]

Den 17 September gedoopt het kint van Pieter Aelbrechtsz, genaemt Trijntjen,de moeders naem is Trijntjen, getuijgen Pieter Cornelisz Waterman, WillemHeijndricksz, Maetjen Baltens

[17-09-1642]

Den selven dage gedoopt het kint van Jan Arentsz Visser alias Timmerman,genaemt ???

[24-08-1642]

Den 24 Augusti gedoopt ???t kindt van Cornelis den Backer, genaemptCornelis, de moeder Sijtie, getuijgen Jan Leenderts van Stadt met MariaCornelis Aelebeke

[05-10-1642]

Den 5. October gedoopt ???t kindt van Thomas Arensz Doij, genaempt Aren, demoeder Arijaentie Claes, getuijgen Gillis Adrijaensz met Arijaentie Arijaentsz

[05-10-1642]

Dito gedoopt ???t kindt van Job Alijaensz Plochoij, genaempt Leentie, demoeder Arijaentie Croocks, getuijge Anneken Arens Colf

[05-10-1642]

Ten selven dage gedoopt ???t kindt van Leendert Lambrechts, genaemptLeentie, de moeder Neeltie Dingemans, getuijge Jacomijntie Huijgens

[28-09-1642]

Den 28. Septemb. 1642 gedoopt het kint van Aert Tolue ende LeijnkeLambrechts, sijn wijf, genaemt Cornelia, ghetuijgen Jan Arensz met Anneke Rijcx

[02-11-1642]

Den 2e Novemb. gedoopt het kint van Adriaen Cornelisz Alebekeende Jannetje Leenders, genaemt Bruno, get. Jan Marinus Breeman, ElisabethClaes Thin, Maria Cornelis Alebeke

[02-11-1642]

Het kint van Johannes Pietersz ende Huijggewijf Arents, genaemt Arent,get. Cornelis Arensz, Maetje Baltens

[07-11-1642]

Den 7e 9b. gedoopt het kint van Cornelis Jacobse Wittekoekende Eva Lauweris, genaemt Josijntje, get. Crijn Gillisse de Bock, AdriaenLauwersz, Josijntje Arents, Dingene Lauws

[09-11-1642]

Den 9e 9b. gedoopt het kint van Elias Theunisse endeBarendijne Korstiaens, genaemt Barent, get. Marcus Tonisse, HuijbrechtCouwenoort, Pietertje Marinus

[09-11-1642]

Item 9e 9mb. gedoopt het kint van Pieter Boschvelt ende MariaAnthonis, genaemt Cornelis, get. Matheus van Dalem, Adriaentje CornelisBoschvelt

[16-11-1642]

Den 16 Novembr. gedoopt ???t kindt van Nicasius Pietersz van Dordrecht,genaemt Elijsabeth, de moeder Hillegont Daniels, getuijgen Antonij van derBeke, Arijaentie Lodewijcks, Grietie Lodewijcks

[20-11-1642]

Den 20 dito gedoopt kindt van Jacomijntie Jans, ondertrouwt met LambrechtWoutersz van Waelewijck, genaempt Janneken

[23-11-1642]

Den 23 Novembr. gedoopt ???t kindt van Thomas Tomasse Otterbij, genaemptClaesje, de moeder Neeltie Claes, getuijgen Boelhouwer Jacobsz, Maijke Krijnen,Elijsabeth van Asperen

[07-12-1642]

Den 7e December gedoopt de twee kinderen van Jan MarijnuszBreeman, moeder Clijntge Jacobs, het kint genaemt Marijnus, het andere Jacob,ghetuijgen Huijbrecht Marijnusz Breeman, Aren Matheusz, Aren Alebeke, WillemDavidts Verolme, Martijntgen Jans, Arentgen Jans, Lijdia Huijbrechts, MaertgenCornelis

[11-12-1642]

Den 11 dito gedoopt ???t kindt van Toenis Jansz Spaniaert, genaemt Jan, demoeder Janneken Jacobs, getuijgen Marcus Toenisz, Anneken Pieters

[15-12-1642]

Den 15 dito gedoopt kindt van Jan Cornelisz van Bouchoute, genaemptHendrich, moeder Lijsbet Hendrichs, getuijgen Willem Adrijaensz de Vroome,Soetie Cornelis, Jan Cruijnisz, Maria Alebeke

[15-12-1642]

Dito gedoopt 2 kinderen van Toenis Sladoot, genaemt Jacob en Jan, moederArijaentie Vaes, getuijgen Jan Sladoot, Berbel Jans, Grietie Sladoot

[14-12-1642]

Den 14 Decembris gedoopt kindt van Mattheus van Dalem, genaempt Maria,moeder Maria Gijsbrechts, getuijgen Pieter Boschvelt, Claes van Dalem,Pieternelle van Dalem, Lijsbet Jacobs Husmans

[14-12-1642]

Dito gedoopt kindt van Cornelis Dircksen, genaempt Dirck, moederMartijntie Pieters, getuijgen Dirck Arensz, Celia?? Wilms

[21-12-1642]

Den 21 decembris gedoopt ???t kindt van Jan Jacobs Spaniaert, genaemptPietertie, moeder Beatris Pietersz, getuijgen Pieter Jansz, Arentie Cornelis

[26-12-1642]

Den 26 Decembris gedoopt kindt van Louwijs Huijbrechts, genaemt Pieter,moeder Arijaentie Pieters, getuijgen Cornelis Pieters van Oostduijvelant, IsaacJansz Cruijslander, Clara Huijbregts, Janneken Pieters

[26-12-1642]

Ten selven dage gedoopt kindt van Leendert Philipsz, genaemt Hendrich, demoeder Soetie Jobs, getuijgen Jan Cornelisz Vlamingh, Cornelis Leenderts,Lijsbet Leenderts Duijndam, Maijken Jobs

[04-01-1643]

Anno 1643 den 4 Januarij Heijltie, dogter ??van Cornelis Jacobsen Ronge en Geertie Jacobs,getuijgen Jan Lievensen, Catharina van der Hieden

[11-01-1643]

Den 11 Januarij Gillis, soon van Huijbrecht Gillis en Janneken Jops,getuijgen Pieter Gillis, Arij Cornelisz, Arentge Jans

[11-01-1643]

Dito Lijsbet, dogter van Jan Arensz Caluwe en Arentge Cornelis, getuijgenClaes Cornelisz Helle, Jasper van der Gouw, Lijsbeth Claes Thins

[11-01-1643]

Dito Vranck, soon van Jan Vrancke en Stijntgen Cornelis, getuijgen JanArensz Lapper, Willem Koeman, Aechten Vrancke

[16-01-1643]

Den 16 dito

Trijntgen,?? Lijsbeth, dogters vanIman Pieters en Janneken Arens, getuijgen Jacob Arens Moij, Marij vanAlenbeecq, Neelke Coterts

[08-02-1643]

Den 8 Februarij Pieter, soon van Gerrit Hendricksen Tichelman en MaijtienPieters van der Daf, getuijgen Peter Marijnissen van der Daff, Anneken Pietersvan der Daf??

[15-02-1643]

Den 15 dito een kint gedoopt, genaemt Stijntje, vader CornelisAarentssen, moeder Arentjen Cornelis, getuijgen Aert Huijge, Maertje Cornelis,Grijtjen Cornelis

[22-02-1643]

Den 22 dito Susanna, dochter van Jasper Arens en Stijntgen Pieters,getuijgen Pieter van der Daff, Jacob Adams, Grietgen Pieters

[22-02-1643]

Dito Heijndrick, soon van Johannes Pieters Hoochstrate en HuijchwijfArens, getuijge Maeijken Pieters

[06-04-1643]

Den 6 Aprilis Arent,?? soon vanHendrijck Marcus van den Brant en Neeltje Arents, getuijgen Jacob Jansz Gomeel,Lijsbet Hendrikx

[06-04-1643]

Den 6 April Pijeter, soon van Isaack Claesz de Ridder en Sara Pauls,getuijgen mr. Johan van der Daf en Lijsbet Claes Tin

[06-04-1643]

Pieter, soon van Leendert Jacobsz Sladoot en Arjaentjen Willems, getuijgeAnneke Willems

[06-04-1643]

Maria, dochter van Adrijaen Arensz Molenaer en Leentje Leenderts,getuijgen Antonij Jansz Spaenjaert met sijne vrouwe Neeltje Joris

[06-04-1643]

Weijntje, dochter van Laurens Hollander en Neeltje Caete, getuijgenCornelis van Leijden, Cornelis Arensz, Stijntje Gerrits Schotter

[17-05-1643]

Den 17 Maij 1643 Christijaentje, dochter van Herman Janssen en MaetjeMarijnijs, getuijgen Teunis Janssen de Breet en Barbel Jans Cleer

[10-05-1643]

Den 10 Maij Abeltje, dochter van Arent Teunisse ende Lijntje Huijbrechts,getuijgen Arent Claesz, Joris Pijetersz ende Maijken Leenderts

[10-05-1643]

Den 10 Maij 1643 Johannes, sone van Marijnijs Marijnisse Breeman endeTrijntje Arents, getuijgen Isaack Imansz, Leendert Jansz van Sorge ende AnnekenMarijnijs

[24-05-1643]

Den 24 Maij?? Marija, dochter vanDirck Dircksz Heijkoop ende Elsje Klaes, getuijgen Otto Dircksz, Aeltje Dirckx

[25-05-1643]

Den 25 Maij Neeltje, dochter van Arij Claessen ende Anneken Claes,getuijgen Huijge Pijetersz ende Maetje Klaes

[25-05-1643]

Den 25 dito Teuntje, dochter van Cornelis Teunissen ende GeleijntjeAerts, getuijgen Pijeter Cornelisz Waterman, Arentje Jans

[25-05-1643]

Den selfden dito Neeltje, dochter van Rijck Lauwerensz ende JannekenHendrijckx, getuijgen Klaes Dirckssen ende Arentje Engels

[07-06-1643]

Den 7 Junij Gillis, sone van Pijeter Gillissen ende Madeleentje Teunis,getuijgen Cornelis Janssen, Neeltje Hendrikx ende Jannetje Jacobs

[14-06-1643]

Den 14 dito Hubrecht, sone van Jan Leunisz ende Maetje Huberts, getuijgenTeunis Hendricksz ende Janneken Cornelis

[28-06-1643]

Den 28 dito Gerrit, sone van Cornelis Gerritsen ende Maertje Huijbrechts,getuijgen Huijbrecht Huijbrechtsen, Willem Arjaentsen, Claertje Huijbrechtsende Maertje Wilms

[03-07-1643]

Den 3 Julij 1643 Sijmon, sone van Cornelis Sijmonsz ende NeeltjeCornelis, getuijge Maetje van Machelen

[03-07-1643]

Pijeter, sone van Wilm Pijetersz Welle ende Grijetje Govers, getuijgenJonathan van Steelant, Sijmon Wilmsz van der Lit, Maertje Pijeters Welle

[03-07-1743]

Den selfden dito Aerjaente, dochter van Cornelis Jansz Metselaer endeMaetje Cornelis, getuijgen Aeltje Jaques ende Janneken Jaques ende TeunisJanssen

[02-08-1643]

Den 2 Augusti Engelbrecht, sone van Jan Engelbrechtsen ende MaetjeCornelis, getuijgen Jan Cornelisz Holdertuijt, Arjaentje Engelbrechts

[09-08-1643]

Den 9 Augusti Michijel, sone van Michijel Pijetersz ende Lijsbet Wijere,getuijgen Joos Pijetersz, Glandijne Guillames

[22-08-1643]

Den 22 Augusti 1643 Leendert, sone van Cornelis Cornelisz ende LeuntjeArents, getuijgen Marcus Teunisz ende Maetje Teunis

[29-08-1643]

Den 29 Augusti Neeltje, dochter van Andrijes Pijetersz Cousijn endeMaijken van Asperen, getuijgen Jan Claesz, Thomas Otterbij, Amarensje CornelisAlebeeke

[06-09-1643]

Den 6 Septemb. Pijetertje, dochter van Leijn Cornelisz ende MaetjeMarijnijs, getuijgen Teunis Pijeterssen, Anneken Arens van de Karre, JannekenRijckx

[29-09-1643]

Den 29 Septemb. 1643 Lijeven, sone van Jan Lijevenssen ende Maetje Thijs,getuijgen Huijbrecht Jossen, Jakomijntjen Lijevens, Katalijntje Davids van derHoeven

[29-09-1643]

Item Balthen, Aegje, sone en dochter van Huijbrecht Baltensz endeStijntje Geerts, getuijgen Jacob Janssen, Trijntje Hendrickx, Neeltje Cornelis

[08-10-1643]

Den 8 Octob. Janneke, dochter van Gijsbrecht Jacobsz ende Lijsbeth Hugen,getuijge Janneke Huijgen

[11-10-1643]

Den 11 Octob. Soetje, dochter van Rogijer Meeussen ende Leuntje Daems,getuijgen Pijeter Meeussen, Lodeweijck Daemsz, Neeltje Rogijers, AerjaentjeMeeus

[18-10-1643]

Den 18 Octob. 1643 Isaack, sone van Jan Marijnisz van der Daf endeCornelia Abrahams van den Houten, getuijgen Isaack Klaessen de Ridder endeLijsbeth Claes Tin

[01-11-1643]

Den 1 Novemb. Heijndrijck, sone van Lambrecht Jansz ende Neeltjen Imans,getuijgen Arent Arentsz, Anneke Pijeters

[01-11-1643]

Den 1 Novemb. Leentje, dochter van Arent Maertensz ende Maetje Pijeters,getuijgen Leentje Arents Ruijchhaver, Janneke Dirckx, Huijbrecht Baltensse,Cornelis Lauwrenssen Hollander

[05-11-1643]

Den 5 Novemb. 1643 Arent, sone van Jan Arentssen ende Marijntje Claes,getuijgen Jan Leunissen, Proone Michijelsz

[19-11-1643]

Den 19 Novemb. Marij, dochter van Pijeter Christijaensz ende GeertruijtJans, getuijgen Cornelis Jansz ende Neeltje Arens

[22-11-1643]

Den 22 Novemb. Pijeter, sone van Steven Cornelisz ende SusannekeLauwreijs, getuijge Mijntje Pijeters

[03-12-1643]

Den 3 Decemb. Jakomijntje, dochter van Neeltje Govers, getuijgen LeendertJacobsz, Willem Goverssen, Jannetje Jans

[03-12-1643]

Den 3 Decemb. 1643 Cornelis, sone van Pijeter Aerjaensz ende PleuntjeCornelis, getuijgen Christijaen Gillissen, Stijntje Pijeters

[03-12-1643]

Den 3 Decemb. Antonij, sone van Pijeter Cornelisz Bosvelt ende MarijaAntonijs, getuijgen Wilhelmus de Breed, Antonette de Breed

[06-12-1643]

Den 6 Decemb. Gillis, Cristijntje, sone ende dochter van PijeterPijetersz Man ende Leentje Jans, getuijgen Pijeter Jacobsz Melesant, Marijtje Arents,Johannes Jansz Flora, Lijsbetje Cornelis

[26-12-1643]

Den 26 Decemb. Gabrijel, sone van Lijsbet IJsbrants, getuijgen Arent vande Karre, Pijeter de Waterman, Annetje Arents, Arentje Jans

[27-12-1643]

Den 27 Decemb. Janneke, dochter van Jan Passchijerssen ende JannetjeJacobs, getuijgen Ruth Franssen, Lijntje Abrams

[27-12-1643]

Dito Marija, dochter van Mijchijel Stoffelsz van Rheen ende Geertruijt deSwart, getuijgen Pijeter Janssen, Susanneken Stamperius

[31-12-1643]

Den 31 Decemb. Johan, sone van Teunis Cornelisz Trommel ende CorneliaArents, getuijgen Maetje Tijs, Kommer Cornelisz

[03-01-1644]

Den 3 Januarij 1644 Trijntje, dochter van Adrijaen Janz ende CatalijntjeFrans, getuijgen Tonis Jansz Spaenjaert, Elsje Hendrijcks

[08-01-16444]

Den 8 Januarij 1644 Gillis, sone van Arij Cornelisz ende Janneke Gillis,getuijgen Christijaen Michijelsz, Jacomijntje Michijels

[17-01-164]

Den 17 Januar. 1644 Thomas, sone van Jacob Bastijaensz de Vos ende AmelThomas, getuijgen Aert Maertensz Gaerhoet, Aerjaentje Arents

[17-01-1644]

Den selfden dito Marija, dochter van Willem Davidsz Kortgemet endeAnnetje Jans, getuijgen Jaspar Abramsz, Jan van Westen, Lijsbet Jacobs endeJanneke Pijeters

[20-01-1644]

Den 20 dito Lijntje, dochter van Tonijs Jansz Spaenjaert ende JannekeJacobs, getuijgen Arent Arentsz Molenaer, Leentje Jacobs ??

[21-01-1644]

Den 21 Januar. 1644 Jakomijntje, dochter van Joos Pijetersz endeJosijntje Pijeters, getuijgen Jan Wilmssen, Jakomijntje Pijeters

[28-01-1644]

Den 28 Januar. 1644 Janneke, dochter van Paulus Paulsz Lesoert endeDirckje Dirckx

[31-01-1644]

Den 31 Januar. 1644 Pijetertje, dochter van Cornelis Jansz Sterck endeBarbel Aelbrechts, getuijgen Pleuntje Jobs, Pijeter Aelbrechtsz

[04-02-1644]

Den 4 Februar. 1644 Arent, sone van Abraham Marijnisz Arentje Arents,getuijgen Jaspar Arentsz, Cornelia Arents, Janneke Jobs

[07-02-1644]

Den 7 Februar. 1644 Michijel, sone van Bastijaen,Michijelssen endeCornelia Engels, getuijgen Leendert Cornelisz Holderwt, Pijeter CorneliszBrammer, Lena Joos

[07-02-1644]

Den 7 dito Marij, dochter van Wouter Jacobsz Arckebout ende Maetje Klaas,getuijgen Arent Baltensz, Janneke Abrams

[14-02-1644]

Den 14 dito Lijsbeth, dochter van Willem Gillisz ende Leentje Cornelis,getuijgen Pijeter Gillisse, Janneke Gillis

[18-02-1644]

Den 18 dito Lijsbet, dochter van Digneman Gerritsz ende Maertje Cornelis,getuijgen Pijeter Breeman, Marij Cornelis, Trijntje Arents

[21-02-1644]

Den 21 Februar. Hendrijck, sone van Willem Staesz ende Elsje Pijeters, getuijgenJohannes Pijetersz en Soetje Claes

[25-02-1644]

Den 25 dito Josijna, dochter van Abraham van der Heijden ende MarijaBoone, getuijgen Bernard Boone, Mattheus van Daalem, Aeltje Wilms, Dana Dalles

[06-03-1644]

Den 6 Martij Jacobus, sone van Jan Marijnisz Breeman en Klijntje Jacobs,getuijgen Huijbrecht Breeman, Jan Sort, Arentje Jans, Soetje Breemans

[10-03-1644]

Den 10 dito Hermtje, dochter van Jan Leendersz ende Grijetje Pijeters,getuijgen Gerrit Pijetersz, Lambert Meussen ende Cijtje Leenderts en HermtjeJans

[13-03-1644]

Den 13 Martij Arent, sone van Cornelis Arentsz ende Neeltje Jacobs,getuijgen Cornelis Jacobsz, Huijge Arents

[20-03-1644]

Den 20 dito Dirck, sone van Dirck Janssen ende Cijtje Dirckx, getuijgenSteven Jansz ende Teuntje Wouters

[20-03-1644]

Item Leendert, sone van Cornelis Leenderssen ende Aerntje Arens,getuijgen Jan Leendersz, Jan Marijnisz Breeman, Maetjen Arents, JannetjenArents

[28-03-1644]

Den 28 dito Jannetje, dochter van Willem Cornelisz ende PijeternelletjeMathijs, getuijgen Danijel Male, Francke Hans IJsenbeert, Lijdia, Annetje

[28-03-1644]

Den 28 dito Johannes, sone van ???

[03-04-1644]

Den 3 Aprilis Digneman, sone van Leendert Lambrechtsz ende NeeltjeDijngemans, getuijgen Jacob Dijngemansz, Jakomijntje Huijge, Saartje Dijngemans

[03-04-1644]

Den dito Marij, dochter van Pijeter Jansz Flora ende Aerjaentje Arents,getuijgen Willem Jansz Flora, Maetje Wilms

[17-04-1644]

Den 17 dito Joos, sone van Rijck Joosten ende Agnijetje Joos, getuijgenJan Joossen, Jan Joossen, Annetje Teunis

[17-04-1644]

Den 17 Aprilis Aernouwt, sone van Barent Aerjaensz Plockhoij endeJosijntje Joos, getuijgen Job Plockhoij, Maetje Barents

[17-04-1644]

Dito Beatris, dochter van Leendert Cornelisz Holderwijt ende AerjaentjeEngelbrechts, getuijgen Jacob van Essen, Cornelis Jansz, Aerjaentje CornelisBosvelts

[22-05-1644]

Den 22 Maij Lijeven, sone van Willem Lijevensz ende Teuntje Aerjaens,getuijge Pijeternelle

[22-05-1644]

Dito Hendrik, sone van Steven Cornelisz ende Maertje Hendrikx, getuijgenAert Cornelisz, Selijtje Wilms

[22-05-1644]

Den 22 Maij 1644 Jan, sone van Teunis Hendriksz ende Teuntje Hubrechts,getuijgen Cornelis Sijmonsz, Maetje Pauwels

[22-05-1644]

Dito Johannes, sone van Andrijes Gaveel ende Annetje Gerrits Claver,getuijgen Sijmon Gaveel ende Josijntje Gaveels

[12-06-1644]

Den 12 Junij Arentje, dochter van Arent Slachdoot ende Maetje Marijnijs,getuijgen Maetje Arents, Leendert Slachdoot

[19-06-1644]

Den 19 Junij Katalijntje, dochter van Marcus Teunisz ende PijetertjeMarijnijs, getuijgen Claes Marijnisz, Jan Arentsz, Marijtje Cornelis, ArentjeJans

[19-06-1644]

Den 19 Junij Jan, sone van Jan van Soest ende Gerritje Jansz van Thijel,getuijgen ???

[26-06-1644]

Den 26 Junij Aert, sone van Abraham Aertsz ende Aerjaentje Jacobs, getuijgenAntonij Franssen, Cornelis Teunissen, Koster Aerts, Lijsbeth Jans??

[03-07-1644]

Den 3 Julij Hilletje, dochter van Jan Aertsz ende Maetjen Arents,getuijgen Panck Arentsz, Jan Teunissen, Jitje Maertens

[03-07-1644]

Item Catalijntje, dochter van Lijsbet Pijeters van Hoochstraate,getuijgen Willem Staes ende Marij Pijeters

[10-07-1644]

Den 10 Julij 1644 Sara, dochter van Jacob Woutersz Erckebout endeJanneken Abrahams, getuijgen Isaack Kruijslander ende Nicolas MichijelszSpanhuijt, Aerjaentje Otter

[10-07-1644]

Den selfden dito Danijel, sone van Thomas Arentsz ende Aerjaentje Klaes,getuijge Lijsbet Danijels

[24-07-1644]

Den 24 Julij Johannes, sone van Cornelis Tonisz Kuijper ende MaetjePijeters, getuijgen Aeltje Otto, Danijel Jansz

[31-07-1644]

Den 31 dito Pijeter, sone van Cornelis Abramsz van den Houte en AnnetjePijeters, getuijgen Pijeter Marijnisz van der Daf, Grijtje Pijeters

[07-08-1644]

Den 7 Augusti 1644 Gerrit, sone van Cornelis Gerritsz ende MaetjenHuijbrechts, getuijgen Cornelis Franssen, Bartelomeus Huijbrechtsz, AerjaentjeLouwijs ende Aerjaentje Pijeters, obijt naer bapt.

[07-08-1644]

Dito Jacob, sone van Johannes Jacobsz van der Lit ende Meijsjen Claas,getuijgen Sijmon Duijndam, Anneke Wilms, Arentje Cornelis

[14-08-1644]

Den 14 dito Cornelis, sone van Geleijn Cornelisz ende Annetje Jans,getuijgen Hendrik Hendricksz, Maetje Cornelis, Janneke Cornelis

[28-08-1644]

Den 28 Augusti 1644 Jakomijntje, dochter van Marijnijs Arensz ende OetjeRijckx, getuijgen Jacob Arensz Backer, Jacob Arensz ende Maetje Joos de Graef

[04-09-1644]

Den 4. September 1644 Marij, dochter van Rokus Cornelisz ende KatalijneCornelis, getuijgen Cornelis Lauwereijsz en Maertje Baltens

[04-09-1644]

Den 4 dito Jochem, sone van Claes Jansz Bouwman en Sophija Jochems deVrome, getuijgen Claes Marijnisz Douw, Johan de Roij, Maetje Jans

[04-09-1644]

Dito Vrouwtje, dochter van Isaack Abramsz ende Leentje Imans, getuijgenTeeuws Abramsz, Jan Krijnssen, Betje Abrams

Den 4 Septemb. Heijltje, dochter van Jan Geertsz ende Lijntje Klaas,getuijgen [04-09-1644]

Claas Dirksz, Cornelia Claas, Neeltje Hase

[11-09-1644]

Den 11 Septemb. Abraham, sone van Westerbaen, getuijgen Frans Tonissen,mr. Cornelis, schoolmr. In Dickxlant,??Judith Westerbaen ende Marij Aelbeeck

[21-09-1644]

Den 21 dito Johannes, sone van Cornelis Jansz ende Maetje Cornelis,getuijge Paulijntje Abrahams van den Houte

[25-09-1644]

Den 25 Septemb. 1644 Cornelis, sone van Esdras Cornelisz ende WillemtjeLeenderts, getuijgen Joris Pijetersz, Arentje Leenderts

[25-09-1644]

Den dito Margrijete, dochter van Jan Leendersz Koomans ende Anna deRidder, getuijgen Jan de Ridder, Saertje Pauwels

[09-10-1644]

Den 9 Octob. Catharijna, dochter van Jacob Aertsz Bane zal. ende CorneliaArents de Witte, getuijgen Isaack Imansz, Arnoldus de Witte, Lijntje Aerjaens,Neeltje Dirckx van Clootwijck

[23-10-1644]

Den 23 dito Janneke, dochter van Cornelis Jansz Sterck ende GrijetjeCornelis, getuijgen Jan Jansz Schellevis, Anneke Wilms

[30-10-1644]

Den 30 Octob. 1644 Danijel, sone van Lowijs Huijbrechsz van der Schiltende Aerjaentje Pijeters, getuijgen Cornelis Gerritsz, Neeltje Dijngemans

[30-10-1644]

Den selven dito Marijna, dochter van Arent Cornelisz Aelbeecke endeJannetje Leenderts, getuijgen Marijnis Marijnisz Breeman, Arent BaltenszKasteleijn, Johannes, Marij Aelbeecke

[30-10-1644]

Den selven dito Cornelis, sone van Cornelis Geerlofssen ende CijtjeCornelis, getuijgen Jan Leendertsz, Jacob Jacobsz, Celijtje Wilms

[30-10-1644]

Item Lijsbeth, dochter van Arent Arentsz ende Leentje Jacobs, getuijgenBastijaen Ronge, Lambrecht Jansz, Maatje Joos

[06-11-1644]

6 Novemb. 1644 Elsje, dochter van Gerrit Tichelman ende Maetje Pijeters,getuijgen Evert Jansz van Alssem, Margrijet Tichelmans

[13-11-1644]

Den 13 dito Gijsbrecht, sone van Jan Gijse ende Annetje Engelbrechts,getuijgen Pijeter Cornelisz, Cornelia Engelbrechts, Machtelt Gijse

[17-11-1644]

Den 17 dito Huijge, sone van Aert Huijgensz ende Maetje Cornelis, getuijgenDirck Huijge, Aerjaen Lambrechts, Aerjaentje Hendrickx

[20-11-1644]

Den 20 Novemb. Gillis, sone van Pijeter Centsz ende Stijntje Gillis,getuijgen Michijel Jansz, Lijntje Cents

[20-11-1644]

Item Job, sone van Huijbrecht Gillisz ende Jannetje Jobs, getuijgen JanJoosz, Marijtje Arents

[11-12-1644]

Den 11 Decemb. 1644 Jan, sone van Jan Jansz ende Wilmtje Jacobs,getuijgen Hendrick Engelsz, Kateleijn Huijberts, Josijntje Cornelis, KlaertjeJakobs

[11-12-1644]

Dito Lena, dochter van Jacob Arentsz ende Elsje Hendrickx, getuijgenMarcus Teunisz, Jacob Jansz, Clement, Annetje Pijeters

[04-12-1644]

Den 4 Decemb. 1644 ??? van Elijas Teunisz, getuijge Marcus Teunisz

[15-12-1644]

Den 15 dito Nelletje, dochter, ende Leendert, sone van Leendert Janszende Katalijne Jans, getuijgen Joos Jansz de Graaf, Isaak Klaesz de Ridder,Rokus Cornelisz, Maetje Cornelis, Grijetje Pijeters, Trijntje Reijnijers

[18-12-1644]

Den 18 dito Hendrickje, dochter van Cornelis Jansz Holdertwt ende NeeltjeHendrickx, getuijgen Jan Cornelisz Holderwijt, Jacob Alewijnsz Stelleman,Pijeter Gillissen, Maetje Jans

[18-12-1644]

Den 18 Decemb. Nijesje, dochter van Jacob Gillisz ende Martijntje Arents,getuijgen Arij Philipsz, Gillis Gillisse, Jobje Arents

[25-12-1644]

Den 25 dito Hendrijck, sone van Rijck Lauwrensz Vermeer ende JannetjeHendrickx, getuijgen Steven Cornelisz, Mijntje Pijeters

[01-01-1645]

Den 1 Januar. 1645 Marij, dochter van Teunis Jansz Sterck ende RoosjeHendrickx, getuijgen Leendert Verweije, Katalijne Jans

[05-01-1645]

Den 5 dito Dijngentje, dochter van Bastijaen Gillisz ende Maetje Jans,getuijge Maetje Cornelis

[05-01-1645]

Den 5 Januar. Jan, sone van Tonijs Cornelisz ende Cornelija Arents,getuijgen Cornelis Teunisz ende Maetje Thijs

[19-01-1645]

Den 19 dito Krijntje, dochter van Aelbrecht Jansz ende GrijetjeGijsberts, getuijgen Jannetje Pijeters, Gijsbrecht Kijvit

[22-01-1645]

Den 22 dito Cornelis, sone van Jacob Jansz ende Haesje Cornelis,getuijgen Jacob Stoffelsz, Gerrit Jacobsz, Annetje Pijeters

[29-01-1645]

Den 29 dito Job, sone van Aerjaen Huijbrechsz ende Aerjaentje Jacobs,getuijgen Marijnijs Huijbrechsz, Jan Cornelisz Vlamijng, Neeltje Hendrickx

[29-01-1645]

Den 29 Januarij 1645 Arent, sone van Cornelis Arentsz ende ArentjeCornelis, getuijgen Cornelis Jansz Holdertwijt, Aerjaentje Cornelis

[29-01-1645]

Dito Jacob, sone van Cornelis Jacobsz ende IJfje Lauwreijs, getuijgenKrijn Jacobsz, Sijmon Jacobsz, Dijngene Cornelis

[05-02-1645]

Den 5 Februarij Pijetertje, dochter van Arent Hendricksz ende NeeltjenArents, getuijgen Pijeter Cornelisz Waterman, Stijntje Gerrits

[05-02-1645]

Dito Marijnus, sone van Jan Jansz ende Maetje Jans, getuijgen JanMarijnisz, Teunis Jansz, Krijntje Teunis

[09-02-1645]

9 Februarij Grijetje, dochter van Dirck Huijge ende Maetje Jacobs,getuijgen Leendert Jacobsz ende Aerjaentje Wilms

[09-02-1645]

Item Marijntje, dochter van Marijnis, doch overleden, en LijsbetMaertens, getuijgen Hercules de Konijnck ende Abijgaijl Andrijes

[09-02-1645]

Item Pijeter, sone van IJeman Pijetersz ende Jannetje Arents, getuijgenJacob Arentsz, Leendert Arentsz, Marijtje Jans, Madeleentje Arents

[05-03-1645]

Den 5 Martij Teunis, sone van Jan Cornelisz ende Lijsbet Heijndrickx,getuijge Maetje Klaas

[05-03-1645]

Den 5 Martij Leendert, sone van Jacob Adamsz ende Neeltje Leenderts,getuijgen Gerrit Heijndricksz Tichelman, Grijtje Pijeters

[12-03-1645]

Den 12 dito Jan, sone van Job Arentsz Plockhoij ende Arentje Arents,getuijgen Wilm Gillisz, Neeltje Arents

[19-03-1645]

Den 19 Martij Heijltje, dochter van Cornelis Jacobsz ende Geertje Jacobs,getuijgen Jan Joosten, Leuntje Pijeters, Leuntje Jacobs

[22-03-1645]

Den 22 dito Jannetje, dochter van Jasper Arentsz ende Steijntje Pijeters,getuijgen Abraham Marijnisz van der Daf, Cornelia Arents

[02-04-1645]

Den 2 Aprilis Dijngeman, sone van Leendert Lambrechtsz ende NeeltjeDijngemans, getuijgen Jacob Dijngemansz, Cornelis Abramsz van den Houte,Stijntje Dijngemans ende Annetje Dijngemans

[23-04-1645]

Den 23 dito Jannetje, dochter van Hercules de Konijnck ende TonijntjeLaurens, getuijgen Pijeter Pijetersz, Maetje Marijnijs

[23-04-1645]

Dito Wouterijntje, dochter van Pijeter Cornelisz Bosvelt en Marija Tonis,getuijgen Joos Arentsz Bosvelt, Trijntjen Arents

[30-04-1645]

Den 30 Aprilis Maetje, dochter van Hendrijck Hendricksz ende JannekeCornelis, getuijgen Maetje Cornelis ende Geleijn Cornelis, Annetje Jans

[30-04-1645]

Dito Marij, dochter van Mattheuws van Daalem ende Maatje Gijsbrechts vander Daf, getuijgen Jan Breeman, Johannes van Daalem, Marija Boome endePijetronella van Daalem

[14-05-1645]

Den 14 Maij Cornelis, sone van Willem Gillisz ende Leentje Cornelis,getuijgen Tijs Cornelis, Arentje Kroockx en Pijetronella Krijns

[04-06-1645]

Den 4 Junij 1645 Thomas, sone van Thomas Thomasz Otterbij en NeeltjeKlaas, getuijgen Pijeter Censz, Maetje Huijbrechts

[05-06-1645]

Den 5 dito Cornelis, sone van Jan Engelbrechsz ende Maetje Cornelis,getuijgen Arij Cornelisz van der Vlam ende Levijntje Wilms Verpoorte endeStijntje Cornelis

[11-06-1645]

Den 11 dito Lijsbet, dochter van Arij Cornelisz ende Jannetje Gillis,getuijgen Pijeter Gillisz, Willem Teunisz, Bastijaentje Cornelis,Pijeternelletje Krijns

[11-06-1645]

Den 11 Junij 1645 Leendert, sone van Cornelis Huijbrechsz van der Schiltende Janneke Leenderts, getuijgen Bartolomeus Huijbrechsz, Sijmon Jansz,Katalijntje van der Hoeve ende Leuntje Cornelis

[25-06-1645]

Den 25 dito Lijsbetje, dochter van Pijeter Marijnisz Breeman endeLijsbeth Cornelis Verschuijren, getuijgen Marijnus Marijnisz Breeman, HendrickCornelisz Verschuijren, Maertje Cornelis Verschuijren, Klijntje Jacobs

[02-07-1645]

Den 2 Julij 1645 Arentje, dochter van Lambrecht Jansz van Napels endeNeeltjen IJemants, getuijgen Michijel Stoffelsz van Nes, Dirckje Dirckx??

[16-07-1645]

Den 16 Julij 1645 Trijntje, dochter van Dirck Dircksz Heijkoop endeElsjen Klaas, getuijgen Klaas Klaasz, Kors. de Jong, Frank Cornelisz van dePoldert, Geertruijtje Joosten, Trijntje Hendrickx

[16-07-1645]

Dito Christijntje, dochter van Pijeter Pijetersz Man ende Leentje Jans,getuijgen Michijel Cornelisz de Groot, Martijntje Arents

[13-08-1645]

Den 13 Augusti Krijn, sone van Marinus Marijnisz Breeman ende TrijntjeArents, getuijgen Pijeter Bosvelt, meester Dijngeman Gerritsz vanGoederheijden, Lijsbeth Cornelis, Janneken Breemans

[13-08-1645]

Den 13 Augusti 1645 Teunis, sone van Willem Teunisz ende AerjaentjePhlips, getuijgen Maetje Teunis, Grijtje Phlips

[27-08-1645]

Den 27 Augusti Grijetje, dochter van Aldert Embrechsz ende Maetje Wilms,getuijgen Klaas Marijnisz, Jan Cornelisz, Cornelia Cornelis

[03-09-1645]

Den 3 Septemb. Neeltje, dochter van Johannes Pijetersz Hoochstraat endeHuijgewijf Arents, getuijgen Jan Klaasz, Barber Arents ende Barber Cornelis

[03-09-1645]

Item Lijntje, dochter van Leendert Jacobsz ende Aerjaentje Wilms,getuijgen Sijmon Jansz Gaveel, Lambrecht Barensz, Leendert Wilmsz, AnnetjeWilms, Pijeter Jacobs

[03-09-1645]

Den 3 Septemb. 1645 Aegje, dochter van Boelhouwer Jacobsz ende LijsbethLambrechts, getuijgen Hendrick Arentsz Kellewe, Leuntje Cornelis, MarretjeLambrechts

[24-09-1645]

Den 24 Septemb. Huijbrecht, sone van Cornelis Gerritsz ende MaetjeHuijbrechts, getuijgen Bartolomeus Huijbrechsz, Joris Huijbrechsz, PhilipsWijelant ende Aerjaentje Pijeters, Maria Wijelants

[08-10-1645]

Den 8 Octob. 1645 Dirck, sone van Leendert Cornelisz Appel ende StijntjeLeenderts, getuijgen Jan Marijnisz Breeman, Janneke Marijnis Breeman

[08-10-1645]

Dito Soetje, dochter van Rogijer Meusse ende Leuntje Daames, getuijgenPijeter Leendertsz, Geert Geertsz, Aerjaentje Meeuws, Arentje Arents

[08-10-1645]

Dito Johannes, sone van Goossen Jansz ende Maetje Klaas, getuijgen ArijClaasz, Jacomijne Klaas

[13-10-1645]

Den 13 dito Lijntje, dochter van Hendrick Arentsz Kellewe ende CorneliaArents, getuijgen Abram Marijnisz van der Daf, Pleuntje Cornelis ????

[15-10-1645]

Den 15 Octob. 1645 Aerjaentje, dochter van Pijeter Jansz Flora endeAerjaentje Arents, getuijgen Jacob Andrijesz, Maetje Jans

[09-11-1645]

Den 9 Novemb. 1645 Huijbert, sone van Teunis Jansz ende Jannetje Jacobs,getuijgen Pijeter Cornelisz, Jacomijntje Gillis, Aegtje Cornelis

[09-11-1645]

Item Maetje, dochter van Klaas Klaasz Korf ende Marijtje PijetersNotebooms, getuijgen Pijeter Willemsz Noteboom, Jacob Jacobsz van Tricht,Martijntje Pijeters Notebooms, Katarijntje Hendrickx Mameree

[05-11-1645]

Den 5 Novemb. 1645 Klaas, sone van Wouter Jacobsz Arckebout ende MaetjeKlaas Tins, getuijgen Cornelis Klaasz Tin, Lijsbet Klaas

[05-11-1645]

Dito Johannes, sone van Jacob Grijpsz ende Marij Klaas, getuijgen KlaasJansz Pousman, Andrijes Grijpsz, Elijsabeth Jacobs ende Maertje Cornelis

[11-11-1645]

Den 11 dito Leendert, sone van Lambrecht Leendertsz ende Neeltje Klaas,getuijgen Lijsbeth IJsbrands, Jobje Leunis

[19-11-1645]

Den 19 Novemb. 1645 Grijetje, dochter van Sijmon Leendertsz Duijndam endeKatalijntje Jans, getuijgen Samuel Morlijs, Danijel Mancksz, Saertje Pauwels,Neeltje Leenderts

[26-11-1645]

Den 26 dito Christijaen, sone van Iemant Christijaensz ende Maetje Joosde Groote, getuijgen Arent Arentsz Corvinck, Jan Marijnisz Welle, Janneken Huijbertsende Durfje Arents Aelbeecke

[10-12-1645]

Den 10 decemb. 1645 Adrijaen, sone van Cornelis Adrijaensz Plockhoij endeLijsbeth Leenderts, getuijgen Barent Aerjaensz Plockhoij ende ChristijntjeDijngemans

[10-12-1645]

Den 10 decemb. 1645 Stoffel, sone van Jan Geertsz Schotter ende LijntjeClaas, getuijgen Huijbrecht Baltensz Kote, Maetje Cornelis, Anne Klaas

[14-12-1645]

Den 14 dito Gerrit, sone, Marij, dochter van Gerrit Borrendrijncker ende-, getuijgen Lijntje Aerjaens ende Mijnke Machijels

[26-12-1645]

Den 26 dito Trijntje, dochter van Teunis Hendricksz Noorloos ende TeuntjeHuijbrechts, getuijgen Arij Phlipsz Schijve, Samuel Thomasz Otterbij, TrijntjeJacobs

[05-01-1646]

Den 5 Januarij 1646 Geertje, dochter van Cornelis Arentsz ende NeeltjeJacobs, getuijgen Cornelis Jacobsz en Krijn Jacobsz, Arentje Jacobs en CorneliaEngelbrechts

[07-01-1646]

Den 7 Januar. 1646 Stoffel, sone van Huijbrecht Baltensz Kote endeStijntje Geerts, getuijgen Johannes Jacobsz van der Lit, Jacob Gerritsz,Annetje Klaas ??

[11-01-1646]

Den 11 Januar. 1646 Teunis, sone van Cornelis Teunisz Dansser endeGeleijntje Aerts, getuijgen Pijeter de Waterman, Elsje Hendricks

[11-01-1646]

Den 11 Januar. Arent, sone van Teunis Jacobsz Sladoot ende Arentje Faes,getuijgen Maetje Marijnis, Catalijntje Arents

[11-02-1646]

Den 11 Februar. Mathijs, sone van Cornelis Abramsz van den Houte endeAnnetje Pijeters van der Daf, getuijgen Jan Marijnisse van der Daf endePaulijntje Abrahams van den Houte

[18-02-1646]

Den 18 dito Lijsbet ende Heijltje, dochters van Arent Jacobsz endeDijngentje Klaas, getuijgen Jan Mar. Breeman, Cornelis Waalijncksz, MartijntjeBreemans, Leentje Jaques

[25-02-1646]

Den 25 Febr. Maetje, dochter van Thomas Arentsz Doij ende Aerjaentje Klaas,getuijgen Jacob de Vos ende Ameltje Klaas

[25-02-1646]

Dito Arent, sone van Jacob Arentsz ende Annetje Rijckx, getuijgen JanFransz, Marijnis Arentsz, Arentje Jacobs

[25-02-1646]

Dito Hendrick, sone van Rijck Lauwrensz Vermeer ende Jannetje Hendrickx,getuijgen Steven Cornelisse, Mijntje Pijeters

[04-03-1646]

Den 4 Martij Michijel, sone van Bastijaen Michijelsz ende CorneliaEngels, getuijgen Jacob van Essen, Helena Joos, Cornelis Cornelisz Wadde,Grijetje Cornelis ??

[04-03-1646]

Den 4 Martij Aerjaentje, dochter van Kommer Cornelisz Trommel endeNeeltje Cornelis, getuijgen Maetje Klaas, Danijel Cornelisz

[11-03-1646]

Den 11 dito Saertje, dochter van Dijngeman Gerritsz Goederheijde endeMaetje Cornelis, getuijgen Pijeterman Breeman, Martijntje Jans, Jobje Gerrits

[15-03-1646]

Den 15 dito Lena, dochter van Cornelis Jansz Sterck ende BarbelAelbrechts, getuijgen Pijeter Aelbrechtsz ende Heijltje Dirckx

[25-03-1646]

Den 25 Martij Neeltje, dochter van Cornelis Cornelisz ende LeuntjeArents, getuijgen Pijeter Cornelisz en Leentje Klaas

[30-03-1646]

Den 30 Martij Maetje, dochter van Joos Arentsz ende Huijbertje Pijeters,getuijgen Leentje Arents, Josijntje Jacobs, Krijn Jacobsz, Arent Joossen

[30-03-1646]

Den 30 dito Lijsbeth, dochter van Pijeter Gillisz ende Neeltje Govers,getuijgen Wilm Gillisz, Janneke Gillis

[30-03-1646]

Den selven dito Maetje, dochter van Cornelis Jorisz en Maetje Teunis,getuijgen Willem Teunisz, Aeltje Joris

[30-03-1646]

Dito Arent, sone, ende Lijsbeth, dochter van Marijnis Arentsz ende CaetjeRijckx, getuijgen Jacob Arentsz, Annetje Rijckx, Cornelia Arents

[02-04-1646]

Den 2 April 1646 Janneke, dochter van Isack Jansz Kruijslander endeCornelia Louters Clootwijcke, getuijgen Gijsbrecht Jaspersz Kijvit, AndrijesJoosten van Drikelen, Janneken Abrahams Maheijn

[08-04-1646]

Den 8 Aprilis Adrijaen, sone van Cornelis Leendertsz van der Stad endeArentje Arents, getuijgen Joos Arentsz Spruijt, Ooldert Dircksz, Leentje Arents

[15-04-1646]

Den 15 Aprilis Marijtje, dochter van Jan Leendertsz Vlijechvisch endeGrijetje Pijeters, getuijgen Stoffel Gabrijelsz, Leendert Leendertsz, MaertjeHuijbrechts

[22-04-1646]

Den 22 dito Dijngentje, dochter van Geleijn Cornelisz en Annetje Jans,getuijgen Maetje Jans, Jacob Grijpssen, Jacob Wilmssen

[22-04-1646]

Den 22 Aprilis 1646 Jannetje, dochter van Jacob Franssen Spaenjaert enMarijtje Pijeters van Hoochstraate, getuijgen Arentje Jacobs, Tonijntje deKonijnckx, Hercules de Conijnck, Jan Fransz Spaenjaert

[06-05-1646]

6 Maij Adrijana, dochter van Abraham van der Heijden en Marija Boone,getuijgen Aelbrecht van der Heijden, Marijnus Marijnusz Breeman, Adrijaentje ???tWilt

[06-05-1646]

Adam, sone van Jacob Adamsz en Neeltje Leendert, getuijgen WillemAdrijaensz, Annetje Pijeters

[20-05-1646]

Den 20 Maij Jacob, sone van Abraham Aertsz en Aerjaentje Jacobs,getuijgen Jan Pijetersz, Dirckje Jacobs

[17-06-1646]

Den 17 Junij 1646 Aeltje, dochter van Jan Marijnijsz van der Daf enCornelia Abrahams van den Houte, getuijgen Abraham Marijnijsz van der Daf, Abrahamvan der Heijden, Beatris Jacobse

[17-06-1646]

Dito Marijnus, sone van Jan Marijnisz Breeman en Klijntje Jacobs,getuijgen Pijeter Bosvelt, Matheus van Daalem, Dingeman Gerritsz Goederheijde,Martijntje Breemans, Lijsbet Cornelis

[17-06-1646]

Dito Wilhelm, sone van Pijeter Cornelisz Bosvelt en Marije Antonijs,getuijgen Cornelis van den Bergen, Jan Marijnisz Breeman, Soetje CornelisGoutswaerts

[17-06-1646]

Dito Arent, sone van Barent Adrijaensz Plockhoij en Josijntje Joos,getuijgen Job Adrijaens Plockhoij, Maetje Barents

[24-06-1646]

Den 24 Junij 1646 Lijsbeth, dochter van Dirck Jansz en Cijtje Dirckx,getuijgen Lodewijck Arentsz, Teuntje Wouters

[15-07-1646]

Den 15 Julij Hendrick, sone van Andrijes Pijetersz Cousijn en MaetjeArents Pelle, getuijgen Jacob Cornelisz ???t Hoot, Cornelis CorneliszDroochhuijt, Aerjaentje Pijeters, Marijtje Aelbeecke

[22-07-1646]

Den 22 dito Jacob, sone van Arent Arentsz Molenaer en Leentje Jacobs,getuijgen Teunis Jansz Spaenjaert, Sandrijne Jacobs

[19-08-1646]

Den 19 Augusti Cijntje, dochter van Frans Lijevensz ende Willemijntje,getuijgen Arent de Vos, Jannetje

[02-09-1646]

Den 2 Septemb. 1646 Teuntje, dochter van Esdras Cornelisz Kalle enWillemtje Leenderts, getuijgen Leendert Arentsz Hoochwerf, Neeltje Abrahams

[02-09-1646]

Dito Pijeter, sone van Joos Pijetersz ende Josijntje Pijeters, getuijgenWillem Jansz, Jan Claessen, Katalijntje Frans

[02-09-1646]

Dito Klaertje, dochter van Marijnus de Koster en Tannetje Marijnus,getuijgen Marijnus Dutus de Wafelbaker, Lene

[02-09-1646]

Den 2 Septemb. Neeltje, dochter van Hendrik Hendriksz ende JannetjeCornelis, getuijge Willemtje Dirckx??

[02-09-1646]

Dito Lena, dochter van Leendert Adrijaensz Plockhoij ende PijetertjeAerjaens, getuijgen Cornelis Krijnsz, Willem Cornelisz, Lijsbet Pijeters,Maetje Phlips

[09-09-1646]

Den 9 Septemb. 1646 Maertje, dochter van Jan Willemsz Bonte en LijsbethIJsebrants, getuijgen Pijeter Gillisz van der Wege, Marcus Teunisz Dansser,Jacomijntje Lijevens

[09-09-1646]

Dito Katalijntje, dochter van Leendert Cornelisz Hoderduijt en AerjaentjeEngelbrechts, getuijgen Pijeter Pijetersz Man, Cornelija Engels

[23-09-1646]

Den 23 Septemb. 1646 Cornelis, sone van Aren Jansz Stapel endeCatalijntje Frans, getuijgen Pijeter Aelbrechtsz, Hendrick Engelsz, MarijtjeJans, Josijntje Aerjaens

[23-09-1646]

Dito Cornelia, dochter van Cornelis Jansz Sterck en Grijetje Cornelis,getuijgen Krijntje Teunis, Maetje Jans, Cornelis Hendricksz

[29-09-1646]

Den 29 dito Katalijntje, dochter van Jacob Hendricksz ende LijsbethJacobs, getuijgen Isaak Klaasz de Ridder, Johannes Jacobsz, Beatris Jacobs

[29-09-1646]

Den 29 Septemb. 1646 Anneke, dochter van Andrijes Jansz Gaveel en AnnekeGerrits van Klaveren, getuijgen mr. Anthonij Morris ende IJfgen Tonis vanClaveren

[14-10-1646]

Den 14 Octob. Pijetertje, dochter van Aren Teunisz Weu ende LijntjeHuijbrechts, getuijgen Cornelis Jansz Holdertuijt, Jan Huijbrechtsz, LijsbethJacobs

[18-10-1646]

Den 18 Octob. Janneke, dochter van Hendrik Cornelisz en Lijsbeth Martens,getuijgen Cornelis Jansz Sterck, Madaleentje Teunis

[18-10-1646]

Dito Job, sone van Lijeven Jobsz, overleden, ende Annetje Thomas,getuijgen Thomas Thomasz Otterbij, Janneke Sijmons

[28-10-1646]

Den 28 Octob. 1646 Willem, sone van Johannes Jansz ende Maetje Jacobs, getuijgenWillem Heindricksz, Karel Joosten, Martijntje Pijeters, Katalijntje Jans

[09-11-1646]

Den 9 Novemb. Lijsbeth, dochter van Arij Cornelisz ende Janneke Gillis,getuijgen Hendrick Engelsz, Willem Gillisz, Leentje Cornelis

[09-11-1646]

Dito Neeltje, dochter van Steven Cornelisz ende Betje Jaques, getuijgeLeentje Jaques

[09-11-1646]

Lijsbeth, dochter van Lambert Leendertsz ende Neeltje Klaas, getuijgeAeltje Jaques

[08-11-1646]

Den 8 dito 1646 Ningetje, dochter van Jacob Gillisz ende Martijntje Arents,getuijgen Jacob Adamsz, Aren Arentsz, Jobjen Arents

[11-11-1646]

Den 11 dito Pijeternelletje, dochter van Aernout van Meldert endeLijsbeth Jans, getuijgen Jan Klaasz Pot, Katalijne Marcelus

[11-11-1646]

Dito Trijntje, dochter van Jacob Arentsz Verwinde ende Annetje Pijeters,getuijgen Leendert Verwinde, Jan Pijetersz Bette, Pijeternelle Pijeters

[18-11-1646]

Den 18 Novemb. Johannes, sone van Teunis Jansz Sterck ende RoockesjeHeijndrickx, getuijgen Jan Marijnisz Breeman, Aerjaentje Cornelis

[22-11-1646]

Den 22 Novemb. 1646 Gerrebrant, sone van Jan Gerrebrantsz ende ArentjeTeunis, getuijgen Pijeter Pijetersz Man, IJphje Santbreur

[22-11-1646]

Dito Huijchtje, dochter van Gijsbrecht Jacobsz ende Lijsbeth Huijge,getuijge Jakomijntje Cornelis

[22-11-1646]

Aerjaentje, dochter van Gerrit Joostensz en Madeleentje Jans Tijenponts,getuijgen Jacob Jansz, Vijntje Huijge, Aerjaentje Huijge

[23-12-1646]

Den 23 Decemb. Annetje, dochter van Johannes Jacobsz van der Lith endeMeijsje Klaas, getuijgen Herman Pijetersz, Beatris Pijeters ??

[23-12-1646]

Den 23 dito Decemb. 1646 Johannes, sone van Jans Jansz Schellevis endeMaetje Jans, getuijgen Cornelis Jansz, Annetje Reijnijers

[20-01-1647]

Den 20 Januar. 1647 Wessel, sone van Jan Cornelisz en Lijsbeth Hendrickx,getuijgen Jacob Jacobsz Moeijaert, Arent Hendriksz, Aerjaentje Pijeters

[08-02-1647]

Den 8 Febr. 1647 Arent ende Jacob, sonen van Cornelis Arentsz en ArentjeCornelis, getuijgen van Arent: Cornelis Jacobsz Wittekoeke, Maetje Pijeters,ende van Jacob: Steven Cornelisz, Dijngene Jacobs

[16-02-1647]

Den 16 Februar. 1647 Judith, dochter van Neel Jansz ende MargrijeteValentijns, getuijgen Isaack Jorisz, Jacob Abramsz, Christijntje Jacobs

[21-02-1647]

Den 21 dito Pijeter, sone van Pijeter Jansz Flora en Aerjaentje Arents,getuijgen Johannes Jansz Flora, Willem Leendertsz de Jonge, Aerjaentje Pijeters??

[21-02-1647]

Dito Aert, sone van Jacob Aertsz Bane en Cornelia, getuijgen MarijnusMarijnusz Breeman, Marijnus Aertsz Bane, Cornelia Kruijslanders

[24-02-1647]

Den 24 dito Kommertje, dochter van Job Aerjaensz Plockhoij en ArentjeArents, getuijgen Pijeter Jansz Steehouder, Geertje Jans

[03-03-1647]

Den 3 Meert 1647 Engelbrecht, sone van Jan Gijsbertsz ende AnnetjeEngelbrechts, getuijgen Jan Bartelsz, Stoffelijntje Aerjaans

[17-03-1647]

Den 17 dito Pijeter, sone van Willem Staesz ende Elsje Pijeters,getuijgen Sacharias Jansz Breeman, Bartholomeus Pijetersz

[21-03-1647]

Den 21 dito Cornelis, sone van Abraham Marijnusz van der Daf en ArentjeArents, getuijgen Isack Klaasz de Ridder, Lijsbeth Klaas

[21-03-1647]

Den 21 Martij 1647 Gijsbrecht, sone van Mattheuws van Dalem ende MaetjeGijsbrechts van der Daf, getuijgen Pijeter Marijnusz van der Daf, Jan Breemande jonge

[28-03-1647]

Den 28 dito Aeltje, dochter van Dirck Dircksz Heijkoop ende Elsje Klaas,getuijgen Otto Dircksz Heijkoop, Cornelis Dircksz Heijkoop, Aeltje Dirckx

[31-03-1647]

Den 31 dito Geerdijntje, dochter van Pijeter en Aerjaentje Gerrits,getuijgen Gerrit Joosten, Leentje Arents

[31-03-1647]

Dito Aerjaentje, dochter van Cornelis Dircksz en Martijntje Pijeters,getuijgen Steven Cornelisz, Martijntje Arents

[14-04-1647]

Den 14 Aprilis 1647 Leendert, sone van Hendrick Leendertsz ende CijntjeAbrahams, getuijgen Cornelis Danckertsz, Cornelis Woutersz, Cornelia Abrahams,Pijeternella van Daalem

[19-04-1647]

Den 19 Aprilis Jannetje, dochter van Arij Jacobsz ende Machteltje Arents,getuijge Neeltje Klaas

[19-04-1647]

Dito Dirck, sone van Ooldert Dircksz ende Dijngene Cornelis Coeije,getuijgen Pauels Cornelisz Coij, Cornelis Leendertsz Stad, Engeltje Jans

[22-04-1647]

Den 22 Aprilis 1647 Johannes, sone van Michijel Stoffelsz van Rheen endeGeertruijd de Swarte, getuijgen Jan Marijnisz Breeman, Susanneke Bots,Cornelija Heijndrickx

[27-04-1647]

Den 27 dito Huijbrecht, sone van Louwijs Huijbrechtsz van Aflaken enAerjaentje Pijeters, getuijgen Huijbrecht Huijbrechtsz, Maetje Huijbrechts

[10-06-1647]

Den 10 Junij Jan, sone van Pijeter Gillisz ende Madaleentje Teunis,getuijgen Rokus Cornelisz, Willem Jansz, Willemtje Jakobs, Neeltje Jans

[10-06-1647]

Den 10 Junij 1647 Jacob, sone van Cornelis Arentsz ende Neeltje Jacobs,getuijgen Thomas Jacobsz, Dijngne Cornelis, Leentje Arents

[13-07-1647]

Den 13 Julij 1647 Pijeternelletje, dochter van Rokus Cornelisz ende GrijetjeCornelis, getuijgen Pijeter, Martje Cornelis

[13-07-1647]

Dito Anneke, dochter van Leendert Lambrechtsz en Neeltje Dijngemans,getuijgen Lambrecht Jansz van Napels, Stijntje Dijngemans, Annetje Dijngemans

[11-08-1647]

De 11 Augusti Crispijn, sone van Adrijaen Hoekwaater ende Sara Sissemius,getuijgen Hendrick Hoeckwater ende Catharijna van -??

[18-08-1647]

Den 18 dito Teunis, Antonij, Neeltje, sonen en dochter van Pijeter Censzende Stijntje Gillis, getuijgen Corvijnck Arentsz, Johannes Flora, TeuntjeCensd.

[18-08-1647]

Dito Arent, sone van Jan Engelbrechsz ende Maetje Cornelis, getuijgenPijeter Pijetersz Man, Aren Arensz, Levijntje Verpoorte, Jannetje Aerjaens

[18-08-1647]

Den 18 Augusti Arent, sone van Jasper Arentsz ende Stijntje Pijeters,getuijgen Heijndrick Arentsz Kellewe, Arentje Arentsd.

[24-08-1647]

Den 24 dito Cornelis, Barent, sonen van Hendrick Cornelisz en LijsbethMaertens, getuijgen Jacob Geertsz, Lambert Hendriksz, Lijsbet Jacobs, NeeltjeMaertensd.

[08-09-1647]

Den 8 7temb. Leendert, sone van Jacob Adamsz ende Neeltje Leenderts,getuijgen?? Danijel van Beecke, MaetjeCornelis

[15-09-1647]

Den 15e Septemb. 1647 Geertje, dochter van Krijn Jacobsz enNeeltje Arentsd., getuijgen Thomas Jacobsz, Sijmon Jacobsz, Jannetje Arents,Arentje Jacobsd.

[15-09-1647]

Den 15e Septemb. Maetje, dochter van Jacob Bastijaensz de Vos,Amel Thomas, getuijgen Thomas Arentsz, Wilmtje

[15-09-1647]

Dito Maerten, sone van Aren Maertensz en Maetje Pijeters, getuijgenCornelis Arentsz, Arij Pijetersz, Neeltje Arentsd.

[22-09-1647]

Den 22 dito Aeren, sone van Jan Francke en Stijntje Cornelis, getuijgenAren Breeman, Maetje Pijetersd.

[30-09-1647]

Den 30 dito Hercules, sone van Hercules de Conijnck ende TonijntjeLaureijns, getuijgen Jan Cornelisz Noorman, Annetje Claas

[30-09-1647]

Den 30 Septemb. 1647 Pijeter, sone van Cornelis Abramsz van den Houte enAnnetje Pijetersd. van der Daf, getuijgen Pijeter Marijnusz van der Daf, MaetjeGijsbrechtsd.

[30-09-1647]

Den 30. dito Wouterina, dochter van Pijeter Cornelisz Bosvelt ende MarijAntonijs, getuijgen Doen Jorisz van de Velde, Klijntje Jacobsd.

[01-09-1647]

Den 1. Septemb. Aren, sone van Teunis Joosten Geerlijng ende MarijArentsdr, getuijgen Samuel Berkenbosch, Paulus Pietersz van de Velde, JanArentsz, Grietje Hendriksdr

[13-10-1647]

Den 13 Octob. 1647 Sara, dochter van Jan Marijnusz Breeman endePijetronella van Dalem, getuijgen Johannes van Daalem, Jan Fransz Liefman,Rombout van Daalem, Lijsbeth van Daalem, Maetje Gijsbrechtsdr van der Daf

[13-10-1647]

Jakomijntje, dochter van Iman Pijetersz ende Janneken Arentsd., getuijgenHendrick Arentsz, Dirckjen Aertsd.

[17-10-1647]

Den 17. dito Phlip, sone van Willem Teunisz ende Aerjaentje Admiraalsd.,getuijge Jacobtje Phlips

[17-10-1647]

-, van Dirck Huijge ende Maetje Slachdoots, getuijgen ???

[03-11-1647]

Den 3 Novemb. 1647 Maetje, dochter van Thomas Doij en Aerjaentje Klaasd.,getuijgen Jacob de Vos en Aerjaentje Doij

[03-11-1647]

Dito Jobje, dochter van Jacob Cornelisz ende Geertje Dirckxd., getuijgenCornelis Jacobsz Ronge, Tanneken Heijndrickxd. ende Aerjaentje Hendrickxd.

[03-11-1647]

Dito Martijntje, dochter van Pijeter Marijnisz Breeman ende LijsbethCornelisd., getuijgen Jan Marijnusz Breeman, Martijntje Jansd. ende AnnekenBreemansd.

[10-11-1647]

Den 10 Novemb. 1647 Pijeter, sone van Jan Pijetersz Schipper endePaulijntje Abrahams van den Houte, getuijgen Pijeter Jansz Schipper endeLeuntje Pijetersd.

[10-11-1647]

Dito Andrijes, sone, ende Marij, dochter van Jan Nicolaes Flemaer endeMaetje Willemsd. de Groote, getuijgen Andrijes Pijetersz Kousijn, Maetje endehuijsvrouw van mr. Abrahams in Middelharnis, Hercules de Conijnck ende MaetjeArentsd.

[10-11-1647]

Dito Susanna, dochter van Leendert Appel ende Stijntje Leendertsd.,getuijgen Jan Leendertsz van der Stad, Hendrik Jansz van den Houtquik, JannekeLeendertsd.

[01-12-1647]

Den 1 Decemb. 1647 Marijnus, sone van Marijnus Marijnusz Breeman endeTrijntje Arentsd., getuijgen Jacob Aertsz Baene, Abrahamus Heidanus, SoetjeMarijnusd. Breemans

[05-12-1647]

Den 5 dito Lijsbeth, dochter van Pijeter Gillisz ende Neeltje Govers,getuijgen Huijbrecht Gillisz, Leentje Cornelisd.

[15-12-1647]

Den 15 dito Pijeter, sone van Joos Arentsz Spruijt ende HuijbertjePijetersd., getuijgen Pijeter Jansz, Neeltje Pijetersd.

[19-12-1647]

Den 19 Decemb. Marijnus, sone van Paulus le Jour ende Dirckje Dirckxd.,getuijgen Aren Huijgensz, Hendrick Witte, Mijntje Dirckxd., Aegje Cornelisd.

[22-12-1647]

Den 22 dito Pijeternelle, dochter van Pijeter Cornelisz ende JannekeJacobsd., getuijgen Boelhouwer Jacobsz, Jasondanus van der Hoeven, LijsbethTeunisd., Susanna van der Hoeve

[05-01-1648]

Den 5 Januar. 1648 Lena, dochter van Aren Joostsz Bosvelt ende JannekenMarijnusd. Breeman, getuijgen Joos Adrijaensz Bosvelt, Marij Cornelis Hoogerwerfs

[19-01-1648]

Den 19 Januar. 1648 Willemtje, dochter van Jan Cornelisz en JosijntjeJansd., getuijgen Andrijes Jansz Gaveel, Hendrick Cornelisz, Willemtje Jansd.,Maetje Jansd.

[23-01-1648]

Den 23 dito Gillis, sone van Willem Gillisz ende Leentje Cornelis,getuijgen Pijeter Gillisz, Janneke Jillis, Marij Tobijas

[30-01-1648]

Den 30 dito Marij, dochter van David Jorisz ende Aerjaentje Cornelis

[02-02-1648]

Den 2 Februar. 1648 Neeltje ende Geertruijtje, dochters van DoenEduwardsz ende Aerjaentje Cornelisd., getuijgen van het outste ontrent 2 jaerenout sijnde Cornelis Cornelisz Roome, Claesje Abrahamsd. ende Aeltje Cornelis,Durfje Danijelsd., van het jonckste mr. Eduward Jeremij, Abraham Cornelisz,Arent Cornelisz, Grijetje Pijetersd.

[23-02-1648]

Den 23 dito Johannes, sone van Sijmon Duijndam ende Katalijntje Jansd.,getuijgen Isack Klaasz de Ridder, Pijeterje Pauwelsd.

[23-02-1648]

Dito Trijntje, dochter van Pijeter Aelbrechtsz ende Cornelia Arentsd.,getuijgen Cornelis Jansz Sterck, Aeltje Otto

[23-02-1648]

Dito Marijnus, sone van Marcus Teunisz ende Pijetertje Marijnus,getuijgen Hendrick Engelsz, Pijeternelle Pijetersd., Antonij Morris, ArentjeGeleijnsd.

[05-03-1648]

Den 5 Martij Leuntje ende Susanneke, dochters van Willem Bartolomeusz deBruijn ende Leuntje Passchijersd., getuijgen Neeltje Marijnusd. ende JannekeMarijnus

[05-03-1648]

Dito Cornelis, sone, illegitime, van Jakomijne

[29-03-1648]

Den 29 Martij Marij, dochter van Leendert Jacobsz ?hoven en AerjaentjeWilmsd., getuijgen Krijn Cornelisz, Pijeter Teunisz, Janneke Cornelis, AnnekeWilmsd.

[29-03-1648]

Cornelia, dochter van Cornelis Arentsz Broeder ende Arentje Cornelisd.,getuijgen Steven Cornelisz, Neeltje Arentsd.

[10-04-1648]

Den 10 Aprilis 1648 Katalijntje, dochter van Laurens Verstraete endeJanneke Bransd., getuijgen Joos Pijetersz en Tonijntje de Conijnck

[13-04-1648]

Den 13 dito Maetje, dochter van Johannes Pijetersz Hoochstraate enHuijgewijf Arentsd., getuijgen Jacob Fransz, Elsje Pijetersd.,

[03-05-1648]

Den 3 Meij Bruno, sone van Aren Aelbeeke

[03-05-1648]

Dito Pijeter, sone van Thomas Otterbij ende Neeltje Claasd., getuijgenArij Claesz, Jan Pauwelsz van der Gevel, Annetje Jansd.

[17-05-1648]

Den 17 Meij 1648 Lijsbeth, dochter van Jacob Arentsz ende AnnetjeRijckxd., getuijgen Jan Fransz, Stijntje Arentsd.

[24-05-1648]

Den 24 dito Cornelis, sone, ende Tannetje, dochter van Leendert Philipszende Soetje Jobsd., getuijgen Leendert Holderwujt, Doete Pietersz, LeentjeJansd. Jasperijntje

[24-05-1648]

Dito Cornelis, sone van Bastijaen Michijelsz Kasteleijn ende CorneliaEngelsd., getuijgen Jan Leendertsz van Stad, Lena Joosd.

[24-05-1648]

Dito Maetje, dochter van Cornelis Lauwereijsz ende Arentje Hendrickxd.,getuijgen Lauwereijs Jansz, Maetje Arentsd., Jakomijntje

[24-05-1648]

Den 24 Meij Lijsbeth, dochter van Joos Pijetersz ende Josijntje Pijeters,getuijgen Pijeter Pijetersz, Janneke Lauwreijs

[31-05-1648]

Den 31 dito Aegtje, dochter van Jan Leendertsz Kooman en Annetje Klaasd.,getuijgen Lambrecht Jansz van Napelen, Neeltje Stoffelsd.

[01-06-1648]

Den 1 Junij Aerjaentje, dochter van Teunis Hendricksz Noottloos enTeuntje Huijbrechtsd., getuijgen Michijel Hendricksz, Antonij Cornelisz,Krijntje

[01-06-1648]

Dito Klaas, sone van Goossen Jansz ende Maetje Klaasd., getuijgenHendrick Jansz, Maetje Pijetersd.

[07-06-1648]

Den 7 Junij Willem, sone van Wilm Wilmsz Stroosnijder ende HeijltjeDirckxd., getuijgen Teunis Joosten, Jannetje Jansd.

[07-06-1648]

Dito Mathijs, sone van Arent Jansz ende Katalijntje Fransd., getuijgenJan Pijetersz, Teunis Jansz, Mijntje Michijelsd., Jakomijntje Lijevensd.

[03-07-1648

Den 3 Neeltje, dochter van Jan Willemsz Bonte en Lijsbeth Isebransd.,getuijgen Jan Jansz van Delft ende Jan Gerritsd.

[05-07-1648]

Den 5 Julij 1648 Maetje, dochter van Pijeter Gillisz en MadaleentjeTeunisd., getuijgen Cornelis Jansz Holderwijt, Femmetje Klaasd., Neeltje Jansd.

[05-07-1648]

Dito Arij, sone van Aldert Engelbrechtsz en Maertje Wilmsdr., getuijgenKlaas Marijnijsz Douts, Ada Gerrits

[05-07-1648]

Dito Lijntje, dochter van Cornelis Hendricksz ende Maetje Baltensd.,getuijgen Steven Cornelisz, Jaspar Baltensz Kortweg, Celijtje Wilmsd., MarijJansd.??

[10-07-1648]

Den 10 Julij 1648 Bastijaen, sone van Dirck Jansz ende Cijtje Dirckxd.,getuijgen Cornelis Dircksz, Pijeter Stevensz, Teuntje Woutersd.

[12-07-1648]

Den 12 dito Janneke, dochter van Joris Hermansz ende Neeltje Rose,getuijgen Cornelis Cornelisz, Willem Teunisz, Neeltje Jans, Cornelia Jobsd.

[02-07-1648]

Den 2 Julij Jan, sone van Abraham Aertsz ende Aerjaentje Jacobs,getuijgen Maetje Tijsd., Soetje Pijetersd.

[26-07-1648]

Den 26 dito Hendrick, sone van Cornelis Jansz Holderwuijt ende NeeltjeHendricksd., getuijgen Willem Jansz, Pijeter Gillisz, Lor Hermansz, CijntjeFransd., Betje Abrahamsd.

[02-08-1648]

Den 2 Augusti Pijeter, sone van Jan Pijetersz ende Cijntje Arentsd.,getuijgen Aren Jansz Staapel, Iman Pijetersz, Katalijntje Fransd.,Pijeternelletje Pijetersd.

[22-08-1648]

Den 22 dito David, sone van Marijnus Cornelisz de Koster ende TannetjeWilmsd., getuijgen Lauwes Vijerstraate, Josijntje Pijetersd.

[13-09-1648]

Den 13 Septemb. Marij, dochter van Barent Adrijaensz Plockhoij endeJosijntje Joosd., getuijge Annetje Pijetersd. van der Daf

[13-09-1648]

Dito Marij, dochter van Adolph Jansz ende Aeltje Hendrickxd., getuijgenHendrick Barentsz, Lijsbeth Jacobsd.

[13-09-1648]

Den 13 Septemb. 1648 Johannes, sone van Joris Jansz ende JacomijntjeDirckxd., getuijgen Leendert Pijetersz, Aerjaentje Pijetersd.

[20-09-1648]

Den 20 dito Lijsbetje, dochter van Willem de Bruijne ende NeeltjeLodewijckxd., getuijge ???

[01-11-1648]

Den 1 Novemb. 1648 Susanna, dochter van Sijmon Jansz Gaveel ende CorneliaDirckxd. Haage, getuijgen Andrijes Jansz Gaveel, Maetje Jansd.

[01-11-1648]

Den 1 dito Cornelis, sone van Hendrick Hendricksz ende JannetjeCornelisd., getuijgen Jan Fransz, Arentje Cornelisd., Cornelia Joosd.

[08-11-1648]

Den 8 Novemb. 1648 Teuntje, dochter van David Willemsz Verolme endeAerjaanje Teunisd., getuijgen Willem Davidsz Verolme, Jan Marijnijsz Breeman,Engeltje Jacobsd.

[08-11-1648]

Dito Salomon, sone van Lambrecht Jansz van Napels ende Neeltje Imansd.,getuijgen Jan Leendertsz Koomans, Metje Lambrechtsd.

[23-11-1648]

Den 23 dito Hendrick, sone van Imand Pijetersz ende Jannetje Arentsd.,getuijgen Hendrick Arentsz., Dirckje Arentsd.

[23-11-1648]

Ende Tanneken, dochter van de selve ouders, ontrent de ouderdom van tweejaeren, hebbende getuijgen Hendrick Ingelsz, Wilmtje Dirckxd.

[15-11-1648]

Den 15 Novemb. 1648 Neeltje, dochter van Leendert Holdertuijt endeAerjaentjen Engelbrechtsd., getuijgen Anthonij Morris, Jan Engelbrechtsz, LenaJoosd.

[06-12-1648]

Den 6 Decemb. Cornelis, sone van Pijeter Joosten ende Aechtje Cornelisd.,getuijgen Pijeter Cornelisz ende Lijsbeth Goossensd.

[06-12-1648]

Dito Hendrick, sone van Rijck Lauwerensz Vermeer ende JannetjeHendricksd., getuijgen Willem Willemsz Decker, Lijsbeth Klaasd.

[13-12-1648]

Den 13 dito Jakomijntje dochter van Jan Leunisz en Maetje Huijbrechtsd.,getuijgen Teunis Hendricksz Noorloos, Jobje Leunisd.

[18-12-1648]

Den 18 Decemb. 1648 Cornelia, dochter van Cornelis Jansz ende GrijetjeCornelis, getuijgen Aert Huijge, Neeltje Arentsd.

[18-12-1648]

Den 18 dito Aren, out ontrent 6 jaeren, en Cornelis, out ontrent 3jaeren, sonen van Jacob Arentsz Boone ende Arentje Cornelis, getuijgen MarijnusArentsz, Cornelis Holdertuijt, juffr. Catalijne Hofdijckxd., LijsbethHofdijckxd.

[21-12-1648]

Den 21 dito Hendrick, sone van Cornelis Jansz Sterck ende BarbelAelbrechtsd., getuijgen Andrijes Lauwesz, Pijeter Aelbrechtsz, JacomijntjeGoversd.

[01-01-1649]

Den 1 Januaij 1649 Pijetertje, dochter van Arij Cornelisz ende JannetjeGillisd., getuijgen Pijeter Gillisz, Huijbrecht Gillisz, JakomijntjeLijevensd., Bastijaentje Cornelisd.

[07-01-1649]

Den?? 7 Januarij 1749 Cornelis, sonevan Louwijs Huijbrechtsz van Aflaken en Aerjaentje Pijetersd., getuijgenPijeter Frueijthof, Tobijas Abrahamsz, Janneke Leendertsd., Leuntje Cornelisd.

[10-01-1649]

Den 10 dito Lena, dochter van Jacob Gillisz Smit en Martijntje Arentsd.,getuijgen Pijeter Arentsz, Cijtje Jansd.

[21-01-1649]

Den 21 dito 1649 Klaartje, dochter van Cornelis Huijbrechtsz van derSchilt en Jannetje Leendertsd., getuijgen Louwijs Huijbrechtsz van Aflaaken,Leendert Arentsz Hoochwerf, Maatje Jansd., Aerjaentje Wilmsd.

[21-01-1649]

Dito Agnijetje, dochter van Arij Jacobsz Loij ende Machteltje Arentsd.,getuijge Wilmtje Otto

[21-01-1649]

Den 21 Januar. 1649 Pijeter ende Cornelis, sonen van Pijeter PijeterszStalen ende Cijntje Cornelisd., getuijgen Cornelis Cornelisz Droochhuijt,Maatje Cornelis, Daniel Jansz Flora, Catharina Hendriksd.

[31-01-1649]

Den 31 dito Anna, dochter van Johannes Jansz de Groene ende MarijaJaaques Dalles, getuijgen Huijbrecht Dalles, Johan de Roij, Alijsen Dalles,Haduij Huijbrechtsd.

[31-01-1649]

Dito Judith, dochter van Michijel Stoffelsz van Rheen ende Geertruijd deSwarte, getuijgen Otto de Roij, Marijnus Marijnusz Breeman, Grijetje de Roij,Cornelia Westerbaan

[24-01-1649]

Den 24 Januar. Janneke, dochter van Isack Jansz Kruijslander endeCornelia Loutersd., getuijgen Pijeter Joostens, Andrijes Joostens van Dickelen,Huijberke Davids Kruijslander, Maijke Cornelisd. Kramer

[04-02-1649]

Den 4 Februarij 1649 Magdaleentje, dochter van Jan Marijnusz van der Dafende Cornelia Abrahamsd. van den Houte, getuijgen mr. Egidius Louwijck,Magdaleentje Jansd.

[14-02-1649]

Den 14 Februar. Wouterina, dochter van Pijeter Cornelisz Bosvelt endeMarije Antonijsd., getuijgen Willem Adrijaensz de Vrome, Soetje Marijnusd.Breeman

[14-02-1649]

Dito Anneke, dochter van Jacob Adamsz, Neeltje Leendertsd., getuijgenWillem Aerjaensz, Maetje Cornelisd.

[28-02-1649]

Den 28 Februar. Gerrit, sone van Aerjaen Gerritsz ende LijsbethCornelisd., getuijgen Jan Engelbrechtsz, Janneke Arentsd.

[28-02-1649]

Dito Leuntje, dochter van Jan Cornelisz ende Lijsbeth Hendrickxd.,getuijgen Lodewijck Arentsz de Oude, Neeltje Arentsd.

[11-03-1649]

Den 11 Martij Jan, sone van Gerrit Lauwereijsz en Cornelia Abrahamsd.,getuijgen Cornelis Arentsz van Beijerland, Cornelis Lauwerensz, LijsbethAbrahamsd., Lijntje Abramsd.

[21-03-1649]

Den 21 Meert 1649 Jacob, out ontrent 2 jaeren, en Gillis, sonen vanHuijbrecht Gillisz ende Jannetje Jobsd., getuijgen Cornelis Gillisz, AerjaenJobsz, Pleune Jobsd., Pijeternelle Phlipsd.

[21-03-1649]

Dito Maatje, dochter van Imand Christiaensz ende Jasperijntje Cornelisd.,getuijgen Krijn Cornelisz, Tonijntje Joosd.

[21-03-1649]

Dito Maatje, dochter van Jacob Fransz ende Marij Pijetersd., getuijgenBartolomeus Pijetersz, Willem Staesz, Agnijetjen

[29-03-1649]

Den 29 dito Cornelis, sone van Aert Huijge ende Maatje Cornelisd.,getuijgen Cornelis Jansz Sterck, Cornelia Claasd.

[05-04-1649]

Den 5 Aprilis 1649 Elisabeth, dochter van Jacob Aertsz Bane ende CorneliaArentsd. Wittens, getuijgen Cornelis Breeman, Elisabeth Wittensd., MaeijkenBane

[11-04-1649]

Den 11 dito Aerjaantje, dochter van Leendert Aerjaensz Plockhoij enPijetertje Aerjaens, getuijgen Marcus Tonisz, Jan Lijevensz, Marij Leenderts

[18-04-1649]

Den 18 dito Aren, sone van Jacob Arentsz ende Elsje Hendrickxd.,getuijgen Pijeter Cornelisz, Pijeter Pijetersz van Buren, Lijsbeth Lijevensd.

[25-04-1649]

Den 25 Aprilis 1649 Pijetertje, dochter van Bartholomeus PijeterszHoochstraate ende Stoffelijntjen Arentsd., getuijgen Johannes PijeterszHoochstraate, Aerjaen Jobsz Stofman, Lijsbeth Pijetersd.

[02-05-1649]

Den 2 Maij 1649 Leendert, sone van Jan Leendertsz Vliechvisch endeGrijtje Pijetersdr, getuijgen Isack Otte, Hermtje Jansdr, Leentje Jacobsdr

[02-05-1649]

Dito Jakomijntje, dochter van Leendert Arentsz, getuijge TannekeMichijelsdr

[09-05-1649]

Den 9 Meije Martijntje, dochter van Jan Marijnusz Breeman en KlijntjeJacobsdr, getuijgen Johannes Flora, David Willemsz Verolme, Geertruijd deSwarte, Jacomijntje Michijelsdr

[09-05-1649]

Den 9 dito Johannes, sone van Dirck Jansz van Goederheijde ende Kalijntjevan der Hoeve, getuijgen Jacob Klaasz Kourt, Jobje Gerritsdr van Goederheijde

[16-05-1649]

Den 16 dito Grijetje, dochter van Pijeter Teunisz Quante ende MaetjeArentsdr, getuijgen Laurens Woutersz, Arentje Aerjaensdr

[24-05-1649]

Den 24 Meij 1649 Janneke, dochter van Hendrick Jansz ende Annetje Bastijaansdr,getuijgen Johannes Engelsz, Susannetje Jansdr, Metje Bastijaensdr

[24-05-1649]

Den 24 dito Engelbrecht, sone van Jan Engelbrechtsz ende MaetjeCornelisdr, getuijgen Aerjaen Geertsz, Aerjaentje Engelbrechtsdr

[06-06-1649]

Den 6 Junij Ameltje, dochter van Arent Teunisz Vleu ende LijntjeHuijbrechtsdr, getuijgen Joris Pijetersz, Martijntje Teunisdr

[13-06-1649]

Den 13 Junij Gerrit, sone van Andrijes Jansz Gaveel ende AnnetjeGerritsdr van Klaveren, getuijgen Elant Jansz Bossenvlijs, Jason van derHoeven, Phijtje Teunisdr van Klaveren, Leuntje Pijetersdr

[13-06-1649]

Dito Willemtje, dochter van Marijnus Arentsz ende Jakoptje Phlipsdr,getuijgen Pijeter Aelbrechtsz, Willem Teunisz, Marij Abramsdr

[20-06-1649]

Den 20 dito Aren, sone van Aerjan Leendertsz Plockhoij ende PijetertjeMeeuwsdr, getuijgen Jan Meeuwsz, Gerrit Arentsz, Leentje Cornelisdr, MarijLeendertdr

[20-06-1649]

Dito Maatje, dochter van Cornelis Leendertsz van der Stad en ArentjeArentsdr, getuijgen Leendert Jobsz, Hendrick Leendertsz, Jannetje Arentsdr,Pijeternelletje van Daalem

[02-07-1649]

Den 2 Julij 1649 Arent, sone van Teunis Jansz Spaenjaert en JannetjeJacobsdr Kansse, getuijgen Leendert Leendertsz Vliegvis met sijn huijsvrouw,Jan Joosten, Jacob Pijetersz

[04-07-1649]

Den 4 dito Johannes, sone van Jason Jansz Gaveel en Femmetje Klaasd.,getuijgen Andrijes Gaveel, Cornelis Marijnusz Breeman, Cornelis Klaasz, MarijaTinsd., Lijsbeth Klaasdr, Maetje Jansdr

[04-07-1649]

Dito Cornelis, sone van Jacob Cornelisz ende Geertje Dirckxdr, getuijgenHuijbrecht Koudenoort, Annetje Wilmsdr, Marijtje Jansdr

[18-07-1649]

Den 18 Julij 1649 Cornelia, dochter van Rokus Cornelisz ende GrijetjeCornelisdr, getuijgen Aren Jansz, Lena Cornelisdr??

[25-07-1649]

Den 25 dito Adrijaentje, dochter van Johannes Jansz Flora ende SoetjeMarijnusdr Breemans, getuijgen Willem Jansz Flore, Aren Marijnusz Breeman,Klijntje Jacobsdr, Marij Antonis Bosvelt

[29-08-1649]

Den 29 Augusti Maetje, dochter van Krijn Jacobsz Wittekouk en LeentjeArentsdr, getuijgen Cornelis Jacobsz Wittekouk, Joos Arentsz Spruijt, MaetjeBarentsdr, Annetje Arensdr

[29-08-1649]

Den 29 Augusti Claas,sone van Johannes Jacobsz van der Lit ende MeijsjeClaasdr, getuijgen Aren Claasz, Maetje Cornelisdr

[29-08-1649]

Dito Marijnus, sone van Jan Marijnusz Breeman de jonge en Pieternelletjevan Daalem, getuijgen Jan Leendertsz van der Stad, Marijnus Marijnusz Breeman,Janneke Leendertsdr

[05-09-1649]

Den 5 Septemb. Aren, sone van Cornelis Cornelisz ende Leuntje Arentsdr,getuijgen Hendrick Engelsz, Hendrickje Hendrickxdr

[05-09-1649]

Dito Hermptje, dochter van Leendert Leendertsz Vliegvisch en LeentjeJacobsdr, getuijgen Joos Jansz de Graaf, Hermatje Jansdr, Maertje Hendricksdr

[05-09-1649]

Dito Hendrick, sone van Hendrick ende Lijntje Abramsdr, getuijge Pijeter

[05-09-1649]

Klaas, sone van Aren Claasz ende Annetje Klaasd., getuijgen Arij JanszStaapel, Annetje Dingemansd., Stijntje Dijngemansdr

[26-09-1649]

Den 26 Septemb. Janneke, dochter van Abraham Marijnusz van der Daf endeArentje Arentsdr, getuijgen Pijeter Marijnusz van der Daf, Cornelia Arentsdr

[28-09-1649]

Den 28 Septemb. Gijsbrecht, sone van Mattheuws van Daalem ende MaetjeGijsbrechtsdr, getuijgen Hendrick Verschuijren, Andrijes de Roij, CorneliaAbramsdr van den Houte, Geertruijd Claasdr de Swarte

[23-10-1649]

Den 23 Octobris, Pauwels, sone van Cornelis Abramsz van den Houte enAnnetje Pijetersd. van der Daf, getuijgen Gerrit Tichelman, Cornelia Abramsdrvan den Houte

[08-10-1649]

Den 8 dito Maatje, dochter van Cornelis Lauwrensz ende ArentjeHendricksdr, getuijgen Laurens Jansz, Jakemijntje Lijevensdr

[10-10-1649]

Den 10 Octobr. 1649 Joost, sone van Teunis Joostensz en MarijtjeArentsdr, getuijgen Isack Klaasz de Ridder, Aert Roelantsz de Nijper, LijsbethKlaasdr, Lijsbeth Hendricksdr Berkenbosch

[25-11-1649]

Den 25 Novemb. 1649 Jacob, sone van Jacob Hendricksz de Herder enLijsbeth Jacobsdr, getuijgen Hendrick Barentsz de Herder, Aeltje Hendrickxdr,Katalijntje Jacobsdr

[21-12-1649]

Den 21 decemb. Cornelia, dochter van Aren Joostsz Bosveld en JannekenMarijnijs Breemans, getuijgen Abraham Bosveld, Adrijaantje Pauwelsdr

[05-12-1649]

Den 5 Decemb. Lambregt, sone van Leendert Lambregtsz ende NeeltjeDijngmansdr, getuijgen Louwijs Huijbregsz van Aflaaken, Annetje Lambregsdr, MagdaleentjeJoostsdr

[09-12-1649]

Den 9 dito Marijnus, sone van Cornelis Marijnusz Breeman ende JacomijntjeMichijelsdr, getuijgen Marijnus Marijnusz Breeman, Jacob Aertsz Baane,Martijntje Jansdr, Klijntje Jacobsdr ??

[09-12-1649]

Dito Jan, sone van Cornelis Jacobsz ende Ningetje Pijetersdr, getuijgeTruijtje Jansdr

[09-01-1650]

Den 9 Januarij 1650 Beatris, dochter van Jacob Arentsz Backer en AnnetjeRijcksdr, getuijgen Willem Arentsz, Jacomijntje Ritsersdr??

[16-01-1650]

Den 16 dito Susannetje, dochter van Willem Staasz ende Elsje Pijetersdr,getuijgen Teunis Jansz Mosselman, Jacob Fransz, Willemtje Jansdr

[23-01-1650]

Den 23 dito Cornelis, sone van Pijeter Marijnusz Breeman en LijsbethCornelis Verschuijren, getuijgen Johannes Jansz Flore, Arent ? Breeman, Lijsbethvan Daalem, Catharina

[13-02-1650]

Den 13 Februarij Pijeter, sone van Pijeter Cornelisz Bosveld ende MarijaAntonijs, getuijgen Doen Jorisz van de Velde, Geertruijd de Swarte

[20-02-1650]

Den 20 Februarij Teunis, sone van Commer Cornelisz en Neeltje Cornelisdr,getuijgen Willem Cornelisz, Cornelia Arentsdr

[20-02-1650]

Tannetje, dochter van Joos Arentsz Spruijt en Huijbertje Pijetersd.,getuijgen Engel Joosten, Tannetje Christiaensdr, Jannetje Arentsdr

[03-03-1650]

Den 3 Martij Beatris, dochter van Lambregt Hendricksz en Maatje Dirckxdr,getuijgen Barent Hendricksz, Jacob Hendricksz, Beatris Jacobsdr, CorneliaWesterbaan

[06-03-1650]

Den 6 Martij 1650 Pijeter, sone van Cornelis Arentsz en Neeltje Jacobsdr,getuijgen Gillis Pijetersz, Jacob Pijetersz, Huigewijf Pijetersdr

[10-03-1650

Den 10 dito Janneke, dogter van Joris Hermansz en Neeltje Jacobsdr,getuijgen Marcus Tonisz, Neeltje Jansdr

[10-03-1650]

Den 10 dito Maatje, geboren in Middelharnis, out ontrent 21 jaaren op debelijdenisse haeres geloofs alhier gedoopt, dogter van Hendrick Pijetersz endeJoosje Gerritsdr

[13-03-1650]

Den 13 dito Frans, sone van Jacob Fransz ende Marijtje Pijetersdr,getuijgen Jan Fransz, Annetje Fransdr, Truijtje Fransdr

[20-03-1650]

Den 20 Martij Jakomijntje, dogter van Claas Marijnusz Dou en JakomijntjeGijselijngsdr, getuijgen Johannes van den Berge, Anneken Gijselijngsdr,Susanneke Klaas, mr. Antonij Morris

[31-03-1650]

Den 31 dito David, sone van Marijnus Marijnusz Coster ende AnnetjeWilmsdr, getuijgen Lauwreijs, Tannetje Costersdr, Ieme Wilmsdr

[31-03-1650]

Dito Leentje, dogter van Cornelis Jacobsz Wittekouk en Annetje Arentsdr,getuijgen Aren Leendertsz Kolf, Leendert Arentsz Kolf, Neeltje Arentsdr

[10-04-1650]

Den 10 Aprilis Anna, dogter van Teunis Hendricksz Noortloos en TeuntjeHuijbertsdr, getuijgen Jan Leunisz, Aren Hendriksz, Neeltje Jacobsdr

[10-04-1650]

Den 10 dito Pijeter, sone van Bastijaen Michijelsz Kasteleijn en CorneliaEngelsdr, getuijgen Isack Claasz de Ridder, Willem Jansz, Cornelia Pijetersdr

[10-04-1650]

Den 10 dito Cornelis, sone van Steven Jansz ende Sare Cornelisdr,getuijgen Commer Arentsz, Cijtje Dirckxdr

[02-04-1650]

Den 2 Aprilis Meccheltje, dogter van Michijel Stoffelsz van Rheen endeGeertruijd de Swarte, getuijgen Pijeter Bosveld, Jan Marijnisz Breeman dejonge, Cornelia, Maatje Cornelisdr

[01-05-1650]

Den 1 Maij Marij, dogter van Jasper Arentsz Bogerman ende StijntjePijetersdr, getuijgen Pijeter Marijnusz van der Daf, Gerrit Ticchelman, MaetjeGijsbregtsdr

[07-05-1650]

Den 7 Maij Hester, dogter van Jason van der Hoeve ende LeuntjePijetersdr, getuijgen mr. Dijngeman Gerritsz Goederheijde, Jacob JacobszMoijaerd, Katalijntje van der Hoeve, Dirckje Jacobsdr

[07-05-1650]

Dito Arentje, dogter van Job Aerjaensz Plockhoij en Arentje Arentsdr,getuijgen Jan Fransz, Teuntje Aerjaensdr Plockhoij

[15-04-1650]

Den 15 Aprilis op de voorbereijdijng voor paasschen gedoopt MaertjeHendricksdr, out ontrent ??? jaaren, huijsvrouw van Steven Cornelisz, gedooptdoor belijdenis haars geloofs

[08-05-1650]

Den 8 Meij Abraham, sone van Willem Gillisz ende Leentje Cornelisdr,getuijgen Arent Cornelisz, Maetje Cornelisdr

[08-05-1650]

Den 8 Meij Cornelis, sone van Adrijaen Gerritsz ende Lijsbeth Cornelisdr,getuijgen Jan Engelbregtsz ende Jannetje Arentsdr

[08-05-1650]

Dito ??? van Johannes Pijetersz Hoogstraate ende Huijge Cornelisdr,getuijgen Cornelis Arentsz, Neeltje Jaspersdr

[15-05-1650]

Den 15 dito Cornelis, sone van Teunis Jansz en Willemtje Jansdr,getuijgen Jan Joosten, Marcus Teunisz, Katalijne Frans, Neeltje Abrahamsdr

[15-05-1650]

Dito Adrijaentje, dogter van Cornelis Huijbregtsz van der Schild endeJanneken Leendertsdr, getuijgen Huijbregt Huijbregtsz van der Schild,Aerjaentje Abrahamsdr Welle, Adrijaentje Wilmsdr

[15-05-1650]

Den 15 Meij 1650 Grijetje, dogter van Louwijs Huijbregtsz van Aflaakenende -, getuijge Joris Huijbregtsz van ?

[22-05-1650]

Den 22 dito Magdaleentje, dogter van Cornelis Hendricksz ende MaatjeBaltensdr, getuijgen Aert Huijge, Metje Lambregsdr, Maatje Cornelisdr

[19-06-1650]

Den 19 Junij Stijntje, dogter van Aert Huijge ende Maatje Cornelisdr,getuijgen Cornelis Hendriksz, Grijetje Cornelisdr

[10-07-1650]

Den 10 Julij Havick, sone van Imand Christiaensz ende JasperijntjeCornelisdr, getuijgen Aert Havicksz, Bartholomeus Corstiaensz, Maatje Krijnsdr

[07-08-1650]

Den 7 Augusti Beatris, dogter van Adolph Jansz ende Aeltje Hendricksdr,getuijgen Hendrick Barentsz, Arij Fransz, Marij Hendrickxdr, Dijna Wilmsdr

[14-08-1650]

Den 14 dito Marijnus, sone van Johannes Jansz Flore ende SoetjeMarijnusdr Breemans, getuijgen Jan Marijnusz Breeman, Pijeter CorneliszBosvelt, Martijntje Jansdr, Soetje Cornelisdr

[21-08-1650]

Den 21 Augusti Cornelis, sone van Hendrick Cornelisz Verschuijren enLijsbeth van Daalem, getuijgen Matheus van Dallem, Pijeter Marijnusz Breeman,Pijeternelletje van Daalem

[11-09-1650]

Den 11 Septemb. Aerjaantje, dogter van Barent Adrijaensz Plockhoij enJosijntje Joosdr, getuijge ???

[09-10-1650]

Den 9 Octob. Aelbreght, sone van Pijeter Aelbregtsz ende CorneliaArentsdr, getuijge Aeltje Otte

[09-10-1650]

Willem, sone van Neeltje Baltensdr, getuige ???

[16-10-1650]

Den 16 Octob. Lijeven, sone van Huijbregt Gillisz ende Jannetje Jobsdr,getuijgen Cornelis Tonisz, Annetje Thomasdr

[03-11-1650]

Den 3 Novemb. 1650 Gillis, sone van Steven Gillisz ende MaatjeCornelisdr, getuijgen Willem Gillisz, Jannetje Gillisdr, Joris Joosten deGraaf, Tonijntje Joostdr

[03-11-1650]

Cornelia, dogter van Lijeven Staal ende Josijntje Cornelisdr, getuijgenMaatje Cornelisdr, Hendrickje Gerritsdr

[17-11-1650]

Den 17 Novemb. 1650 Josijntje, dogter van Joost en Maatje Klaasdr,getuijge Maatje Tonis

[24-11-1650]

Den 24 dito Nicolaas, sone van Jason Gaveel ende Femmetje Klaasdr,getuijgen Simon Gaveel, Goossen Eldersz, Josijntje Jansdr

[27-11-1650]

Den 27 dito Cornelis, sone van Commer Cornelisz ende Neeltje Cornelisdr,getuijge Neeltje Arentsdr

[04-12-1650]

Den 4 Decemb. Salomon, sone van Lambregt Jansz van Abele en NeeltjeIemansdr, getuijgen Cornelis Hermansz van den Houte, Jan Leendertsz Koomansdr,Annetje Romboutsdr, Marij Aelbeecke

[08-12-1650]

Den 8 Decemb. Gerrit, sone van Aren Cornelisz en Jannetje Gillisdr,getuijgen Marcus Teunisz Dansser, Christiaen Gerritsz, Aeltje Jansdr, CorneliaArentsdr

[15-12-1650]

Den 15 dito Steven, sone van Cornelis Cornelisz en Leuntje Arentsdr,getuijgen Willem Teunisz, Aerjaantje Phlipsdr

[01-01-1651]

Den 1 Januarij 1651 Arentje, dogter van Jan Marijnusz Breeman endeKlijntje Jacobsdr, getuijgen Pijeter Marijnusz Breeman, Arent MarijnuszBreeman, Trijntje Arentsdr, Teuntje Jansdr

[01-01-1651]

Dito Pijeter, sone van Bartholomeus Pijetersz en Stoffelijntje Arentsdr,getuijgen Aerjaan Jobsz, Willem Staesz, Elsje Pijetersdr, Geleijntje Jacobsdr

[12-01-1651]

Den 12 Januarij Jacob, sone van Arij Jacobsz ende Geertuijd Jansdr,getuijgen Pijeter Cornelisz, Pieter Jacobsz, Jannetje Abramsdr, Maatje Jacobsdr

[12-01-1651]

Dito Lijntje, dogter van Joris Jansz ende Jaeptje Dirckxdr, getuijgenWillem Jacobsz Kortgemet, Susannetje Kramersdr

[22-01-1651]

Den 22 dito Martijntje, dogter van Thomas Arentsz Doij en AerjaantjeKlaasdr, getuijge Aerjaantje Arentsdr

[22-01-1651]

Op datum als boven Jannetje, dogter van Jacob Gillisz Smit en MartijntjeArentsdr, getuijgen Teunis Hendricksz, Annetje Fransdr

[22-01-1651]

Leuntje, dogter van -. Getuijgen Maetje Arij Claasdr

[02-02-1651]

Den 2 Februarij 1651 Trijntje, dogter van Jan Gijsbregtsz en AnnetjeEngelbregtsdr, getuijgen Cornelis Pijetersz, Cornelia Engelbregtsdr, TrijntjeMarijnusdr

[02-02-1651]

Dito Marij, dogter van Pijeter Stevensz ende Willemtje Dirckxdr,getuijgen Huijbregt Dircksz, Hendrick Engelsz, Neeltje Jansdr, Aeltje Dirckxdr

[16-02-1651]

Den 16 dito Marija, Sara, Rebecca, dogters van Cornelis Leendertsz vander Stad ende Arentje Arentsdr, getuijgen d???Heer baillou de Cock, WillemDavidsz Verolme, Cornelis Pijetersz Koomans, Jan Breeman de jonge, TeunisJoostensz van Wesel, Leendert Cornelis Appel, Willem Abramsz, Jan Leendertszvan der Stad, Marij Aelbeecke, Janneken Leendertsdr van der Stad, PijeternelletjeCornelisdr van Daalem, Maetje Gijsbrechtsdr

[19-02-1651]

Den 19 Februarij 1651 Antonij, sone van Abraham Aertsz en AerjaentjeJacobsdr, getuijgen Frans Teunisz, Jan Bastijaensz, Trijntje Fransdr, HesterAertsdr ??

[26-02-1651]

Den 26 Febru. Wesseltje, dogter van Jan Cornelisz en LijsbethHendrickxdr, getuijgen Gerrit Hendricksz, Hendrick Arentsz, Grijetje Jansdr,Aeltje Hendrickxdr

[05-03-1651]

Den 5 Martij Balten, sone van Jasper Baltensz Kortwegh ende CatalijntjeArentsdr, getuijgen Cornelis Hendricksz, Aerjaentje Dirckxdr, NeeltjeAbrahamsdr

[09-03-1651]

Den 9 Martij Annetje, dogter van Jan Fransz en Cornelia Jobsdr, getuijgenLeendert Jobsz, Lijsbeth Jobsdr

[16-04-1651]

Den 16 Aprilis Lijsbeth, dogter van Willem Gillisz ende LeentjeCornelisdr, getuijgen Huijbregt Gillisz, Cornelis Gillisz, Maatje CornelisdrTrommelsdr

[23-04-1651]

Den 23 dito Pijetertje, dogter van Cornelis Jansz Sterck en KrijntjeCornelisdr, getuijgen Teunis Jansz, Aerjaantje Aertsdr

[30-04-1651]

De 30 Aprilis Jakomijntje, dogter van Pijeter Gillisz ende NeeltjeGoversdr, getuijgen Govert Maertensz, Katalijntje K

[30-04-1651]

Den 30 Aprilis Laurens, sone van Cornelis Laurensz ende Arentje Hendrickxdr,getuijgen Laureijs Jansz, Jacob Dijngemansz Alleman, Jakomijntje Lijevensdr

[14-05-1651]

Den 14 Maij Katalijntje, dogter van Marcus Tonisz Danser ende PijetertjeMarijnusdr, getuijgen Hendrik Engelsz, Aren Stapel, Hendrickje Cornelisdr

[29-05-1651]

Den 29 dito Cornelis, sone van Rokus Cornelisz ende Grijetje Cornelisdr,getuijgen Joos Jansz, Lijsbeth Cornelisdr

[02-07-1651]

Den 2 Julij Margarijete, dogter van Aelbregt Jansz van Heesteren enGeertruijd Klaas de Swart, getuijgen Hendrick Verschuijren, CorneliaHendrickxdr

[09-07-1651]

Den 9 dito Beatris, dogter van Lambregt Hendricksz de Herder ende MaatjeDirckxdr, getuijgen Hendrick Barentsz de Herder, Barent Hendricksz de Herder,Aeltje Hendricksdr, Marijtje Hendricksdr

[13-07-1651]

Den 13 dito Leendert, sone van Antonij Jansz Spaenjaert ende JannetjeKansse, getuijgen Klaas Jansz, Jannetje Abramsdr

[23-07-1651]

Den 23 Julij Jacob, sone van Krijn Jacobsz Wittekouk en Leentje Arentsdr,getuijgen Cornelis Jacobsz, Cornelis Arentsz, Digne Cornelisdr, ArentjeJacobsdr

[23-07-1651]

Den 23 dito Abraham, sone van Steven Jansz ende Sara Cornelisdr, getuijgeCijtje Dirckxdr

[05-08-1651]

Den 5 Augusti Leendert, sone van Sijmon Duijndam en Catalijntje Jansdr,getuijgen Claas Claasz Braber, Annetje Willemsdr van der Lith

[05-08-1651]

Dito Johannes, sone van Esdras Cornelisz Kalle en Willemtje Leenderts,getuijgen Job Jansz, Arentje Jobsdr

[13-08-1651]

De 13 Augusti Tijsje, dogter van Jan Marijnusz van der Daf en CorneliaAbramsdr van den Houte, getuijgen Cornelis Abramsz van den Houte, MaatjePaulusdr

[20-08-1651]

Den 20 dito Michijel, sone van Jan Francken en Jakomijntje Michijelsen,getuijge ???

[03-09-1651]

Den 3 Septemb. Hiskias, sone van Rokus Cornelisz Kalle ende KatalijntjeCornelisdr, getuijgen Joris Hermansz, Neeltje Jansdr

[03-09-1651]

Jacob, sone van de selve Rokus Cornelisz Kalle en Katalijntje Cornelisdr,getuijgen Steven Cornelisz Kalle, Hester Jansdr

[03-09-1651]

Den 3 Septemb. 1651 Arent, sone van Marijnus Arentsz ende JaapjePhlipsdr, getuijgen Pijeter Aelbregtsz, Aerjaentje Phlipsdr

[03-09-1651]

Dito Arent, sone van Cornelis Jacobsz Wittekouk en Annetje Arentsdr Kolf,getuijgen Arent Leendertsz Kolf, Adriaentje Otsdr

[03-09-1651]

Dito Teunis, sone van Arent Teunisz Vleu ende Lijntje Huijbregtsdr,getuijge Aerjaantje Teunisdr

[03-09-1651]

Dito Margarijtje, dogter van Dirck Jansz van Goederheijden endeKatalijntje van der Hoeve, getuijgen Antonij Morris, Maertje CornelisdrVerchuijren, Trijntje Dirckxdr

[10-09-1651]

Den 10 Septemb. 1651 Hester, dogter van Jason van der Hoeven ende LeuntjePietersdr, getuijgen Gerrit Pietersz Schipper, Lijsbeth Cornelisdr

[13-09-1651]

Den 13 dito Frans, sone van Jacob Fransz Spaenjaert ende Marij PijetersdrHoogstraate, getuijgen Cornelis van Meldert, Sara Abrahamsdr

[17-09-1651]

Den 17 dito Aerjaantje, dogter van Klaas Klaasz ende Maatje LeendertsdrKramer, getuijgen Isack Kruijslander, Neeltje Klaasdr

[12-10-1651]

Den 12 Octob. - , van ??? Pijetersz en Pijetertje Jansdr Heijle

[15-10-1651]

Den 15 Octobris Huijbregt, sone van Marijnus Marijnusz Breeman enTrijntje Arentsdr, getuijgen ???

[29-10-1651]

Den 29 dito Jacob, sone van Jan Engelbregtsz ende Maertje Cornelisdr,getuijgen Aerjaen Geertsz ende Aerjaentje Holdertuijtsdr

[29-10-1651]

Den 29 dito Elisabeth, dogter van Johan Marijnusz Breeman de jonge enPetronella van Daalem, getuijgen Isack Klaasz de Ridder, Jan Marijnusz Breemande oude, Maetje Gijsbregtsdr, Marij Aelbeecke

[02-11-1651]

Den 2 Novemb. Jannetje, dogter van Joos Arentsz Spruijt en HuijbertjePijetersdr, getuijge Arentje Kroocksdr

[02-11-1651]

Op dito 2 Novemb. Cornelis, sone van Jacob Cornelisz en Geertje Dirckxdr,getuijgen Huijbregt Kauwenoort, Pijeternella Barents, Maatje Teunisdr

[16-11-1651]

Den 16 Novemb. Jannetje, dogter van Gerrit Lauwrensz ende CorneliaAbramsdr, getuijgen Cornelis Arentsz, Leendert Arentsz, Maetje Lauwrensdr,Lijsbeth Abramsdr

[19-11-1651]

Den 19 November Engeltje, dogter van David Willemsz Verolme en AdriaentjeTeunisdr, getuijgen Teunis Gerritsz, Nicolaas Spanuijt, Cornelia Loutersdr,Trijntje Jacobsdr

[03-12-1651]

Den 3 December Willem, sone van Johannes Jacobsz van der Lith en MeijsjeKlaasdr, getuijgen Michijel Cornelisz, Apollonia Cornelisdr

[14-12-1651]

Den 14 dito Neeltje, dogter van Cornelis Marijnusz Breeman en JakomijntjeMichijelsdr, getuijgen Arent Marijnusz Breeman, Willem Jacobsz Kluft, LijntjeAerjaensdr, Lijsbet Cornelisdr

[14-12-1651]

Op dito Maetje, dogter van Pijetertje Teeusdr, getuijgen Phlip Cornelisz,Jakomijntje Lievensdr

[31-12-1651]

Den 31 December 1651 Marij, dogter van Teunis Jansz en Willemtje Jansdr,getuijgen Joos Jansz, Cornelis Teunisz, Klijntje Tijsdr, Willemtje Arentsdr

[11-01-1652]

Den 11 Januarij 1652 Pieter, sone van Paulus van der Velde ende Magdalenade Roij, getuijgen Leendert Pietersz Gaveels, Johan Breeman de jonge, JudithGeesteranusdr

[11-01-1652]

Dito Maatje, dogter van Lijsbeth Cousijns

[28-01-1652]

Den 28 dito dogter van IJmand van Vugt ende Jasperijntje Cornelisdr,getuijge ???

[01-02-1652]

Den 1 Februarij 1652 van Lieven Pietersz ende Josijntje Cornelisdr,getuijge Willemtje Jacobsdr

[03-03-1652]

Den 3 Martij Joost, sone van Teunis Joosten en Marijtje Arentsdr,getuijgen Isak Claasz de Ridder, Gerrit Tiggelman, Lijsbeth Berkebosdr,Lijsbeth Hendrickxdr

[03-03-1652]

Dito Marijtje, dogter van Jan Jansz Schellevis en Maatje Jansdr,getuijgen Jacob Arentsz, Maatje Claasdr

[03-03-1652]

Dito Hester, dogter van Cornelis Eeuwitsz ende Maatje Jacobsdr, getuijgenJacob Jacobsz Moijaert de jonge, Ferdinandus Willemsz, Dirckje Jacobsdr

[07-03-1652]

Den 7 Martij 1652 Elsje, dogter van Dirck Arentsz ende GeertruijdJaspersdr, getuijge Lijsbeth Hekelmaakster

[24-03-1652]

Den 24 dito Jacob, sone van Joris Joostz de Graaf ende Trijntje Jacobsdr,getuijgen Huijbregt Tonisz, Leendert Leendertsz, Maatje Huijbertdr, NeeltjeJacobsdr

[07-04-1652]

Den 7 April 1652 Barbara, dogter van Hendrik Verschuijren en Lijsebeth deRoij, getuijgen Jacobus de Roij, Wilhelm van Hemskerke, Maatje Cornelis,Catharina Verschuijren

[01-04-1652]

Den 1 April Johannes, sone van Bastiaen Mchielsz ende Cornelia Engelsdr,getuijgen Sijmon Leendertsz Duijndam, Leunis de Keijser, Pieter Pietersz Man,Lijsbeth Pietersdr

[01-04-1652]

Gijsbregt, sone van David Gijsbregtsz de Haan ende Sara Ridderus,getuijgen Jacobus Ridderus, Neeltje Davidsdr, Aeltje Oderus

[21-04-1652]

Den 21 Josijntje, dogter van Willem Jacobsz ende Barbertje Leendertsdr,getuijgen Neeltje Maertensdr, Hilletje Leendertsdr

[19-05-1652]

Den 19 Meij Marijnus, sone van Pieter Marijnusz Breeman en LijsbethCornelis Verschuijren, getuijgen Digneman van Goederheiden, Martijntje Jansdr,Jakomijntje Michielsdr

[09-06-1652

Den 9 Junij Marija ende Dorothea, dogters van Jacob Aertsz Baane endeCornelia Wittensdr, getuijgen Witte Cornelisz Wittensdr, Maatje Baane, AertBaane, Adriana Baane

[30-06-1652]

Den 30 Junij Marijnus, sone van Adriaen Joostz Bosveld en JannetjeBreeman, getuijgen Jan Marijnusz Breeman de jonge, Trijntje Arentsdr

[05-07-1652]

Den 5 Julij Adriaentje, dogter van Simon Jansz Gaveel ende CorneliaDirckxdr Haage, getuijgen Jason Gaaveel, Daniel Flore, Femmetje Klaasdr,Katalijntje?? van der Houve

[05-07-1652]

Dito Marij, dogter van Jan Arents

[07-06-1652]

Den 7 Junij Aerjaentje, dogter van Leendert Jacobsz van Hove en LijsbethPietersd Hoogstraate, getuijgen Leendert Willemsz Koster, MadeleentjePietersdr, Aerjaentje

[21-07-1652]

Den 21 Julij Elisabeth, dogter van Joost Geerlijng ende Cornelia CornelisKoomansdr, getuijgen Abraham Cornelisz Koomans, Willem Jacobsz Kluft, LijsbethClaas, Katalijntje Cornelis Koomansdr

[24-07-1652]

Den 24 dito Johannes, sone van Adolph Jansz, maecker karre, en Aeltje Hendrickxdr,getuijgen Paulus van de Velde, Dina Wilmsdr, Grietje Jansdr

[28-07-1652]

Den 28 dito Hendrick, sone van Marijnus Hendricksz Bot en AntonijntjeJoostdr, getuijgen Klaas Hendrickz Bot, Frans Fransz, Tannetje Hendrix,Lijsbeth Hendrickxdr

[28-07-1652]

Den 28 Julij Johannes, sone van Mattheus van Dalem en MaetjeGijsbregtsdr, getuijgen Charles Roeland baron de Suyse, Johan Breeman de jonge,Petronelle van Dalem

[04-08-1652]

Den 4 Augusti Joosje, dogter van Abram Jacobsz Kortgemet en MaatjeHendrickxdr, getuijgen Hendrick Pietersz Houwer, Annetje Jansdr

[04-08-1652]

Dito Cornelis, sone van Louwijs Huijbregtsz van Aflaaken en AerjaentjePietersdr, getuijgen Johannes Engelsz, Maatje Jansdr Gaveels

[08 of 09-1652]

Den ??? - van Jacob Hendrickxz de Herder ende Mijntje

[11-09-1652]

Den 11 Septemb. Jacob, sone van Krijn Jacobsz Wittekouk ende LeentjeArentsdr, getuijgen Cornelis Jacobsz Wittekouk, Neeltje Jacobs

[18-09-1652]

Den 18 dito Pieter, sone van Jasper Arentsz Boogerman ende Stijntje Pietersdr,getuijgen Pieter Marijnusz van der Daf, Jan Marijnusz Breeman d???oude, AnnetjePietersdr

[18-09-1652]

Dito Gillis, sone van Steven Gillisz ende Maatje Cornelisdr, getuijgenPieter Jeronijmusz, Pieter Gillisz, Neeltje Cornelisdr, Lijntje Andriesdr

[29-09-1652]

Den 29 Septemb. 1652 Aerjaen, sone, en Lijsbeth, dogter van HuijbregtGillisz ende Jannetje Jobsdr, getuijgen Willem Teunisz, Cornelis Pietersz,Pleuntje Jobsdr, Geleijntje Jacobsdr

[06-10-1652]

Den 6 Octob. Johannes, sone van Willem Staes ende Elsje Pietersdr,getuijgen Bartholomeus Pietersz Hoogstraat, Huijgewijf Arentsdr

[10-1652]

Den ??? Herman, sone van Jan Hermansz ende Neeltje Abrahamsdr, getuijgenLouwijs Huijbregtsz, Maatje Pijetersdr

[20-10-1652]

Den 20 Octob. 1652 Adriaan, sone van Antoni Morris ende AerjaantjeArentsdr, getuijgen Pieter Morris, Willem Jansz Flore, Maatje Willemsdr vanAken, Andrea de Clercksdr

[20-10-1652]

Dito Heijltje, dogter van Jacob Arentsz ende Annetje Rijckxdr, getuijgenGerrit Hendricksz Tichelman, Jan Jansz Schellevis, Maatje Cornelisdr, AnnaThomasdr

[20-11-1652]

Den 20 Novemb. Bastiaentje, dogter van Arent Cornelisz en JannetjeGillisdr, getuijge Joris Hermansz, Bastiaentje Cornelisdr, Geleijntje Aertsdr

[08-12-1652]

Den 8 Decemb. 1652 Arent, sone van Bartolomeus Pietersz van Hoogstraat enStoffelijntje Arentsdr, getuijgen Jacob Arentsz Vloo de groote ende JacobArentsz Vloo de kleijne, Geleijntje Jacobsdr, Marij Pietersdr

[15-12-1652]

Den 15 dito Steven, sone van Pieter Stevensz ende Willemtje Dirckxdr,getuijgen Antonij Stevensz, Willem Abramsz, Maatje Pietersdr, Neeltje Dirckxdr

[15-12-1652]

Den dito Roeltje, dogter van Willem Pietersz ende Jannetje Pietersdr,getuijgen Joost Adriaensz Bosvelt, Johannes Flora, Neeltje Cornelisdr

[18-12-1652]

Den 18 Decemb. 1652 David, sone van Jason van der Houve ende LeuntjePietersdr, getuijgen Daniel Jansz Flore, Katalijntje van der Houve

[18-12-1652]

Dito Frans, sone van Jan Fransz Spaenjaert ende Cornelia Jobsdr Plokhoij,getuijgen Jacob Fransz, Truijtje Fransdr

[05-01-1653]

Den 5 Januarij 1653 Thomas, obijt, sone van Hendrickje Geertsdr, getuijgeAerjaentje Phlipsdr

[05-01-1653]

Dito Leendert, sone van Leendert Leendertsz en Neeltje Arentsdr,getuijgen Leendert Aelbregtsz, Jan, Maatje Cornelisdr, Trijntje Leendertsdr

[19-01-1653]

Den 19 Januarij 1653 Johannes, sone van Jan Marijnusz Breeman, KlijntjeJacobsdr, getuijgen Jan Marijnusz Breeman de jonge, Willem Jacobsz Kluft,Martijntje Jansdr, Martijntje Teunisdr

[26-01-1653]

Den 26 dito Jacob, sone van Jan Franke en Jakomijntje Michielsdr,getuijgen Jan Engelbregtsz, Laurijntje

[02-02-1653]

Den 2 Februarij Cornelis, sone van Barent Aeljaensz Plokhoij en JosijntjeJoosdr, getuijgen Leendert Cornelisz Plokhoij, Annetje Cornelisdr, MarijCornelisdr Plokhoij

[02-02-1653]

Dito 2 Februarij 1653 Susanna, dogter van Cornelis Abrahamsz van denHoute en Annetje Pietersdr van der Daf, getuijge Stijntje Pietersdr

[02-02-1653]

Dito Hendrick, sone van Jan Hendricksz ende Maatje Andriesdr, getuijgeMaatje Cornelisdr

[12-02-1653]

Den 12 dito. Cornelis, sone van Cornelis Cornelisz Lompe ende MijntjeLeendertsz, getuijgen Isaak Klaas de Ridder, Jan Leendertsz Kooman, AnnetjeKlaasdr

[12-02-1653]

Dito Arentje, dogter van Jasper Baltensz Kortwegh en KatalijntjeArentsdr, getuijgen Roelof Teeusz, Maatje Marijnusdr

[23-02-1653]

Den 23 Februarij 1653 Cornelis, sone van Teunis Jansz Spaenjaert endeJanneken Jacobsdr, getuijgen Jacob Woutersz, Maatje Cornelisdr

[09-03-1653]

Den 9 Meerte Stijntje, dogter van Cornelis Leendertsz van der Stad endeArentje Arentsdr, getuijgen Leendert Cornelisz Appel, Leendert Jansz van derStad, Jannetje Leendertsdr van der Stad

[19-03-1653]

Den 19 dito Marijnus, sone van Marijnus Cornelisz Koster en Annetje Willemsdr,getuijgen Marijnus de Wafelbacker, Jeroen Pietersz, Trijntje Marijnusdr,Annetje Cornelisdr

[11-05-1653]

Den 11 Maij 1653 Meinsje, dogter van Nicolaas Boulijn ende CatharinaVerschuijren, getuijgen Dirk Willemsz Visscher, Marija van Roijen, MaartjeCornelis Verschuijren, Lijsbeth de Roij

[16-05-1653]

Den 16 dito Leentje, dogter van Leendert Arentsz Kolf en PieternelletjePhlipsdr, getuijgen Cornelis Maertensz, Annetje Arentsdr Kolf

[02-06-1653]

Den 2 Junij Arent, sone van Hendrick Arentsz en Neeltje Hendrickxdr,getuijgen Pieter Gillisz van der Wegen, Jan Jansz Holdertuijt, LeentjeArentsdr, Lijsbeth Jobsdr

[02-07-1653]

Den 2 Julij Katalijntje, dogter van Joris Jansz en Jaapje Dirckxdr,getuijgen Dirck Dircksz, Aerjaentje Pietersdr

[13-07-1653]

Den 13 dito Hendrick, sone van Marijnus Hendricksz Bot ende Antonijntjede Graef, getuijgen Claas Bot, Frans, Tannetje ende Lijsbeth Hendricksdr

[27-07-1653]

Den 27 Julij Neeltje, dogter van Cornelis Arentsz en Neeltje Jacobsdr,getuijgen Thomas Jacobsdr, Annetje Arentsdr, Claartje Arentsdr

[03-08-1653]

Den 3 Augustij Martijntje, dogter van Cornelis Hendricksz ende MaatjeBaltensdr Kete, getuijgen Zeger Stevensz, Stijntje Pauwelsdr, Jannetje Wilmsdr

[24-08-1653]

Den 24 Augusti Susanna, dogter van Jason Jansz Gaveel ende FemmetjeNicolaasdr, getuijgen Cornelis Huijbregtsz van der Schild, Marija Wilms Tinsdr,Dina Willemsdr

[26-08-1653]

Den 27 Augusti 1653 Jacomijntje, dogter van Pieter Aelbregtsz endeCornelia Arentsdr, getuijgen Arent Cornelisz Schouten, Arentje Arentsdr

[07-09-1653]

Den 7 September Cornelis, sone van Jehan Marijnusz Breeman de jonge endePieternelletje van Daallem, getuijgen Jan Marijnusz Breeman de oude, Mattheusvan Daallem, Adriaentje Teunisdr

[31-08-1653]

Den 31 Augusti 1653 Maria, dogter van Pieter Verolme ende TrijntjeJacobsdr, getuijgen Cornelis Verolme, Maatje Pietersdr

[20-09-1653]

Den 20 September 1653 Cornelis, sone van Rokus Cornelisz ende GrietjeCornelisdr, getuijgen Jason Jansz Gaveel, Lijsbeth Cornelisdr

[20-09-1653]

Dito Maria ende Anna, dogters van Joost Geerlijng ende CorneliaCoomansdr, getuijgen Cornelis Paalijng, Klaas Geerlijng, Annetje Pietersdr ,Maatje Coomansdr

[20-09-1653]

Dito Pieter, sone van Lieven Staal ende Josijntje Cornelisdr, getuijgeWillemtje Jacobsdr

[12-10-1653]

Den 12 October Neeltje, dogter van Abraham Aertsz ende AerjaentjeJacobsdr, getuijgen Jan Leendertsz van der Stad, Job Arentsz, CorneliaPietersdr

[19-10-1653]

Den 19 dito Leendert, sone van Krijn Leendertsz ende Toontje Leendertsdr,getuijgen Jacob Loose, Lijsbeth Claasdr

[19-10-1653]

Dito Arij, sone van Jacob Gillisz en Martijntje Arentsdr, getuijgenLambregt van Abelen, Grijtje Pietersdr

[26-10-1653]

Den 26 dito Arnoldus, sone van Jacob Baane ende Cornelia Wittensdr,getuijgen Witte Cornelisz Wittensz, Maatje Tinsdr, Adriana Baane

[02-11-1653]

Den 2 November 1653 Abraham, sone van Willem Abramsz ende AeltjeDirckxdr, getuijgen Pieter Stevensz, Roeland Willemsz, Lena Abramsdr, NeeltjeArentsdr

[02-11-1653]

Dito Janneke, dogter van Maerten Gerritsz ende Aerjaentje Jansdr,getuijgen Willem Staes, Elsje Pietersdr, Magdaleentje Pietersdr

[02-11-1653]

Dito Eeuwout, sone van Cornelis Eeuwoutsz en Maertje Jacobsdr, getuijgenCornelis Phlipsz, Leendert Aelbregtsz de Heer, Joosje Willemsdr, Adriana AertsBane

[30-11-1653]

Den 30 November 1653 Jannetje, dogter van Leendert Leendertsz Vligvisch enLeentje Jacobsdr, getuijgen Cijser Leendertsz, Hermtje Jansdr

[04-12-1653]

Den 4 December Pieter, sone van Abraham Pietersz ende Pietertje Jansdr,getuijgen Joos Pietersz, Jannetje Jansdr, Sara Pietersdr

[11-12-1653]

Den 11 dito Cornelis, sone van Kommer Cornelisz ende Neeltje Cornelisdr,getuijgen Willem Cornelisz, Levijntje Jansdr

[11-12-1653]

Dito Willem, sone van Joos Arentsz Spruijt ende Huijbertje Pietersdr,getuijge Maatje Barentsdr

[14-12-1653]

Den 14 December Aerjaentje, sone van Jacob Aerjaansz ende AerjaantjePietersdr, getuijge Elant Jansz Bossenvliet, Krijn Aerjaansz, WillemtjeAerjaansdr

[14-12-1653]

Dito Adriaantje, dogter van Johannis Flore ende Soetje MarijnusdrBreemans, getuijgen Arent Breeman, Lijsbeth Cornelis Verschuijren, AnnetjeJansdr Bane

[07-12-1653]

Den 7 December Jacobus, sone van David Gijsbregtsz de Haan ende SaraRidderus, getuijgen Francoijs Ridderus, Pieternelletje Kaepermansdr

[17-12-1653]

Den 17 dito Antonij, sone van Cornelis Jacobsz Wittekouk ende AnnetjeArentsdr Kolf, getuijgen Cornelis Arentsz, Leuntje Barentsdr

[21-12-1653]

Den 21 December 1653 Abraham, sone van Willem Gillisz ende LeentjeCornelisdr, getuijgen Cornelis Arentsz, Leentje Jansdr

[21-12-1653]

Dito Lijsbeth, dogter van Hendrik Verschuijren ende Lijsbeth de Roij,getuijgen Nicolaas Boulijn, Lijsbeth Cornelis Verschuijren, Geertruijd de Roij

[23-12-1653]

Den 23e dito Lijsbeth, dogter van Joost Pietersz Wever en?? -, getuijgen Maarten Baak, Jeroen Pietersz

[28-12-1653]

Den 28 dito Josijntje, dogter van Willem Jacobsz Schipper en BarbertjeLeendertsz, getuijge Neeltje Maartensdr

[02-01-1654]

Den 2 Januarij 1654 Barber, dogter van Marijnus Arentsz ende JaaptjePhlipsdr, getuijgen Willem Teunisz, Geertruijd Cornelisdr

[04-01-1654]

Den 4 dito Grietje, dogter van Klaas Klaasz ende Maatje Cornelisdr,getuijgen Daniel Manksz van Beke, Annetje Wilmsdr

[04-01-1654]

Dirck, sone van Jacob Cornelisz Pater ende Geertje Dirckxdr, getuijgenLeendert Hendricksz ende Aerjaantje Pietersdr

[11-01-1654]

Den 11 Januarij 1654 Josijntje, dogter van Willem Pietersz endeAerjaentje Michielsdr, getuijgen Jan Pietersz, Barber Pietersz

[11-01-1654]

Goossen, sone van - , out ontrent ??? op de belijdenisse sijns geloofs

[05-02-1654]

Den 5 Februarij Jacob, sone van Jan Marijnusz van der Daf ende CorneliaAbramsdr van den Houte, getuijge Annetje Pietersdr van der Daf

[12-02-1654]

Den 12 dito Arent, sone van Willem Arentsz ende Dirckje Aertsdr,getuijgen Jacob Arentsz, Maartijntje Arentsdr

[22-02-1654]

Den 22 Februarij 1654 Michiel, sone van Aelbregt van Hesteren endeGeertruijd de Swarte, getuijgen Antonij Morris, Adriaentje Arentsdr

[22-02-1654]

Dito Hendrick, sone van Lambregt Hendricksz de Herder ende MaatjeDirkxdr, getuijgen Hendrik Barentsz, Hendrik Jansz, Claartje Dirckxdr, Neeltje Hendrickxdr

[01-03-1654]

Den 1 Meert Johannes, sone van Leendert Jacobsz ende Lijsbeth Pietersdr, getuijgenArent Stapel, Huijgewijf Arentsdr

[05-03-1654]

Den 5 dito Hendrick, sone van Cornelis Laurensz ende Arentje Hendrickxdr,getuijgen Maatje Cornelisdr

[05-03-1654]

Den 5 Meert Aerjaantje, dogter van Jan Hermansz en Neeltje Abrahamsdr,getuijgen Pieter Jansz de Waterman, Hester Jorisdr

[05-03-1654]

Dito Huijbregt, sone van Gillis Marcusz ende Josijntje Huijbregtsdr

[05-03-1654]

Dito Marij, huijsvrouwe van Jan Paaling op de belijdenisse haars geloofsgedoopt, dogter van Marcus Gillisz en Perijntje

[08-03-1654]

Den 8 dito Aeltje, dogter van Jan Flore ende Aerjaantje Jansdr, getuijgenGerrit Flore, Neeltje Michielsdr, Agnietje Jacobsdr

[08-03-1654]

Susanne, dogter van Leendert Leendertsz ende Neeltje Arentsdr, getuijgenWillem Michielsz, Jannetje Arentsdr

[08-03-1654]

Dito ??? van Marcus Teunisz Dansser en Pietertje Marijnusdr

[08-03-1654]

Dito Willem, sone van Willem Staasz ende Elsje Pietersdr, getuijgenTeunis Jansz Mosselman, Neeltje Leendertsdr, Maetje Arentsdr

[03-05-1654]

Den 3 Maij Annetje, dogter van Jacob Jorisz van der Walle en JannetjeJansdr van der Kmeijt, getuijgen Boelhouwer Jacobsz, Trijntje Cornelis,Katalijntje Jorisdr van der Walle

[25-05-1654]

Den 25 Meij 1654 Annetje, dogter van Leendert Jobsz Plokhoij endePietertje Jacobsdr, getuijgen Jan Fransz Spaenjaert, Hendrik Teunisz Noordloos,Lijsbeth Jobsdr Plokhoij

[07-06-1654]

Den 7 Junij Abramina, dogter van Abram Furnerius, defunctij, en Alettevan Rheen, getuijgen Johannes Furnerius, Aelbregt van Heesteren, Geertruijd deSwart, Maria Furnerius ??

[23-08-1654]

Den 23 Augusti Jorina, dogter van Joris de Graaf saliger ende TrijntjeJacobsdr, getuijgen Leendert Jobsz Plokhoij, Joris But ende Neeltje Jorisdr

[30-08-1654]

Den 30 Augusti 1654 Maatje ende Kommertje, dogters van Pieter Gillisz enNeeltje Goversdr, getuijgen Marcus Teunisz, Arent Cornelisz, Jannetje Gillisdr,Bastiaentje Cornelis, Maatje Cornelisdr

[06-09-1654]

Den 6 September Gerrit, sone van Aerjaen Gerritsz ende LijsbethCornelisdr, getuijgen IJman Christiaansz ende Jannetje Arentsdr

[06-09-1654]

Dito Hendrik, sone van Joost Hendricksz Geerlijng en Cornelia Koomansdr,getuijgen Klaas Hendriksz Geerlijng, Lijsbeth Klaasdr

[20-09-1654]

Den 20 September 1654 Aris, sone van Hendrik Aertsz ende LenaHuijbertsdr, getuijgen Jan Leendertsz van der Stad, Teunis Jansz Spaenjaert,Maatje Cornelisdr

[27-09-1654]

Den 27 Antonij, sone van Antonij Morris en Aerjaentje Arentsdr, getuijgenRoelant Aertsz de Nijper Annetje Jans Flora

[04-10-1654]

Den 4 October Abraham, sone van Jan Pietersz Bette en Huijgje Abrahamsdr,getuijgen Isak Abramsz, Aelbregt Cornelisz, Klaartje Arentsdr, LijsbethCornelisdr

[11-10-1654]

Den 11 October Aerjaantje, dogter van Huijbregt Gillisz ende -, getuijgenCornelis Pietersz, Steven Gillisz, Pleuntje Jobsdr

[11-10-1654]

Den 11 dito Barent, sone van Adolph Jansz, maeker karre, ende AeltjeHendrickxdr, getuijgen Cornelis Arentsz, Marij Hendrickxdr

[01-11-1654]

Den 1 November Neeltje, dogter van Cornelis Arentsz en Neeltje Jacobs,getuijgen Thomas Jacobsz, Huijgewijf Arentsdr

[22-11-1654]

Den 22 November Roeltje, dogter van Willem Pietersz ende JannetjePietersdr, getuijgen Joos Adriaansz Bosvelt, Isak Klaasz de Ridder, NeeltjeCornelisdr

[22-11-1654]

Dito Christiaan, sone van IJmand Corstiaansz en Jasperijntje Cornelisdr,getuijgen Aerjaan Gerritsz, Lijntje Christiaansdr

[29-11-1654]

Den 29 dito Annetje, dogter van Jan Fransz Spaenjaert en Cornelia Jobsdr,getuijgen Leendert Jobsz, Pieter Jobsz Plokhoij, Pietertje Jacobsz, LijsbethJobsdr

[11-12-1654]

Den 11 december 1654 Cornelia, dogter van Paulus van de Velde enMagdalena de Roij, getuijgen Wilhelm Jacobsz Kluft, Pieter Klaasz de Kins,Lijsbeth Berkenboschdr, Margarita Gaveelsdr

[01-01-1655]

Den 1 Januarij 1655 Engeltje, dogter van Aelbregt Cornelisz endePieternelletje Pietersdr, getuijgen Jan Pietersz, Annetje Pietersdr

[01-01-1655]

Op dito Jan, sone van Jacob Fransz ende Marij Pietersdr, getuijgen PieterDikin, Truijtje Fransdr

[01-01-1655]

Op dito Steven, sone van Steven Gillisz ende Maatje Cornelis Baak,getuijgen Willem Gillisz, Barber Cornelisdr, Susannetje Jaquesdr

[01-01-1655]

Op dito Helena, dogter van Marijnus Hendricksz Bot ende Antonijna deGraaf, getuijgen Klaas Hendriksz Bot, Aren Hendricksz Bot, Lijsbeth HendriksdrBot

[17-01-1655]

Den 17 Januarij 1655 Cornelia, dogter van Pieter Marijnusz Breeman endeLijsbeth Verchuijren, getuijgen Dingman Marijnusz Breeman, Lijsbeth du Roij,Martijntje Marijnusz Breemansdr

[21-01-1655]

Den 21 dito Prijntje, dogter van Jan Jansz Palijng ende Marijtje MarcusdrOngen, getuijgen Matijs Leendertsz, Aerjaantje Teunisdr

[21-01-1655]

Dito Pieternelletje, dogter van Lieven Pietersz ende JosijntjeCornelisdr, getuijge Willemtje Jacobsdr

[24-01-1655]

Den 24 dito Marij, dogter van Pieter de Vriesz ende Catalijntje Engelsdr,getuijgen Jacob Engelsz, Marijtje Engelsdr, Jan Marijnusz Breeman, hiervan isgetuijgenisse gegeven om sekere erfenis te ontfangen in Groeningen op den20.Maij 1689

[31-01-1655]

Den 31 Jauarij 1655 Jan, sone van Klaas Jansz ende Marijtje Jansdr,getuijgen Jan Klaasz, Cornelis Geertsz, Elsje Hendrikxdr, Neeltje Jansdr

[31-01-1655]

Willemtje, dogter van Jan Hendrickx en Maatje Andriesdr, getuijgen JacobArentsz, Metje Lambregtsdr

[31-01-1655]

Dito Elsje, dogter van Jan Gijsbrechtsz ende Annetje Engelbregtsdr,getuijgen Pieter Cornelisz, Jan Michielsz, Trijntje Cornelisdr, AerjaantjePietersdr

[31-01-1655]

Dito Arent, sone van Leendert Arentsz Kolf ende Pieternelletje Phlipsdr,getuijgen Jacob Arentsz Grootevloo, Leendert Arentsz Kolf, Aerjaentje Ottes,Grijtje

[07-02-1655]

Den 7 Februarij 1655 Cornelia, dogter van Teunis Jansz Spaenjaert enJannetje Jansdr, getuijgen Jan Leendertsz van der Stad, Hendrick Arentsz,Maatje Cornelisdr

[18-02-1655]

Den 18 dito Marij, dogter van Adrijaan Joosten Bosvelt en JannekeMarijnusdr Breemans, getuijgen Joos Adrijaansz Bosvelt, Katalijntje Cornelisdr

[28-02-1655]

Den 28 dito Leuntje, dogter van Pieter Cornelisz ende Jannetje Dirkxdr,getuijgen Michiel Pietersz de Groot, Cornelis Cornelisz , Digne Cornelisdr

[07-03-1655]

Den 7 Martij Leendert, sone van Sijmon Duijndam ende Katalijntje Jansdr,getuijgen Klaas Klaasz, Lijsbeth Leendersdr

[14-03-1655]

Den 14 Martij 1655 Arentje, dogter van Krijn Jacobsz Wittekouk endeLeijntje Arentsdr, getuijgen Thomas Jacobsz, Geertje Cornelisdr

[14-03-1655]

Dito ??? van Matheus Pietersz Hoogstraate ende Ma, getuijge ???

[21-03-1655]

Den 21 dito Abraham, sone van Jan Hermansz ende Neeltje Abrahamsdr,getuijgen Jan van der Daf, Louwijs Huijbregtsz van Aflaaken, Maatje Paulusdr,Grijtje Abramsdr, Blesijntje Jansdr

[26-03-1655]

Den 26 dito Arentje, dogter van Jasper Baltensz Kortwegh ende -,getuijgen Maatje Marijnus, Gerrit Lauwreijsz

[29-03-1655]

Den 29 Martij 1655 Pieter, sone van Jason van der Houve ende LeuntjePietersdr, getuijgen Jan Pietersz Schipper, Jan Breeman de jonge, JannetjeAbrahamsdr

[11-04-1655]

Den 11 April 1655 Leentje, dogter van Jacob Arentsz Groote Vloo endePietertje Arentsdr Kolf, getuijgen Leendert Kolf, Gerrit Pietersz Blijek,Annetje Kolf

[18-04-1655]

Den 18 dito Alette, dogter van Louwijs Huijbregtsz van Aflaaken,Aerjaantje Pietersdr, getuijgen Pieter Fruijthof ende Tobias Abramsz,Aerjaantje Abramsdr, Neeltje Bartholomeusdr

[02-05-1655]

Den 2 Maij 1655 Martijntje ende Marijtje, dogters van Cornelis MarijnuszBreeman en Jacomijntje Michijelsdr, getuijgen Pieter Marijnusz Breeman, PieterEngelsz Kas, Martijntje Jansdr, Trijntje Arentsdr, Paulijntje Baane

[02-05-1655]

Dito Job, sone van Barent Aeljaansz Plokhoij, Josijntje Joosdr, getuijgenJan Fransz Spaenjaert, Cornelia Jobsdr

[11-05-1655]

Den 11 dito Neeltje, dogter van Krijn Leendertsz Naact (Smitdoorgestreept) en Toontje Leendertsdr, getuijgen Jacob Leendertsz Naact, KlaasLeendertsz van der Meije, Willem Jacobsz Kortgemet, Neeltje Klaasdr,Jacomijntje Heijndrickxdr

[23-05-1655

Den 23 Maij 1655 Susanna, dogter van Gerrit van Rede ende Grietje deRiddersdr, getuijgen Johan de Ridder, Marij Francoijsdr

[30-05-1655]

Den 30 dito -, van Hendrik en Lijsbeth Maartensdr, getuijgen BartolomeusCornelisz, Cornelis Arentsz Barbier, Arebene Cornelisdr, Huijbregt Rokusz,Wilmijntje Huijbregtsdr

[06-06-1655]

Den 6 Junij Johannes, sone van Jason Gaveele ende Femmetje Klaasdr,getuijgen Willem Willemsz Kalis, Antoni Morris, Marij Willem Tinsdr, MaatjeJansdr

[13-06-1655]

Den 13 Junij Anna, dogter van David de Haan ende Sara Ridderusdr,getuijgen Francois Ridderus, Marija Pietersdr Welle

[19-06-1655]

Den 19 dito Krijn, sone van Jan Jansz Schellevis ende Maatje Jansdr, getuijgenCornelis Jansz Sterk, Teunis Jansz Sterk, Truijtje Cornelisdr

[27-06-1655]

Den 27 dito Maarten, sone van ???

[02-07-1655]

Den 2 Julij Klaas, sone van Gillis Klaasz Beek ende MagdaleentjePietersdr Hoogstraat, getuijgen Leendert Jacobsz van Hove, Jacob Fransz,Lijsbet Pietersdr

[02-07-1655]

Op dito den 2 Julij 1655 Barent, sone van Lambregt Hendriksz de Herder enMaatje Dirckxdr, getuijgen Cornelis Arentsz, Gerrit Pietersz, NeeltjeHendrikxdr, Geertje Dirckxdr

[11-07-1655]

Den 11 dito Leendert, sone van Leendert Leendertsz en Neeltje Arentsdr,getuijgen Leendert Aelbregtsz, Jan Willemsz, Maatje Cornelisdr, TrijntjeLeenderts

[18-07-1655]

Den 18 dito Teuntje, dogter van Cornelis Willemsz Verolme ende Paulijntjevan der Steene, getuijgen David Willemsz Verolme, Teuntje Pietersdr, TrijntjeJacobsdr van der ?

[25-07-1655]

Den 25 dito Jacob, sone van Leendert Jobsz Plokhoij en Pietertje Jacobsdr,getuijgen Hendrik Teunisz Noorloos, Maatje Huijbregsdr, Jannetje Jacobsdr

[08-08-1655]

Den 8 Augusti Lijntje, dogter van Jan Jansz Holderuijt ende JannetjeArentsdr, getuijgen Roelant Teuwsz, Pieter Pietersz Man, Neeltje Hendrikxdr,Maatje Teeusdr, Catalijne Jansdr

[08-08-1655]

Dito Dirck, sone van Willem Abramsz ende Aeltje Dirckxdr, getuijgenLeendert Hendrikxsz Houwer, Jan Jansz, Neeltje Dirksdr, Hendrikje Cornelisdr

[15-08-1655]

Den 15 dito Dirk, sone van Simon Jansz Gaveel ende Cornelia DirksdrHaage, getuijgen Adolph Jansz, maker karre, Daniel Flore, Katalijntje DirkxdrHaage, Katalijntje van der Houve

[15-08-1655]

Dito Dirk, sone van Joris Jansz ende Jaapje Dirkxdr, getuijgen KrijnCornelisz Goutswaart, Susannetje Jacobsdr

[15-08-1655]

Marij, dogter van Leendert Willemsz ende Marijtje Cornelisdr, getuijgenCornelis Jacobsz, Jannetje Cornelisdr, Hester Willemsdr

[05-09-1655]

Den 5 September Grijtje, dogter van Jan Pietersz Vlasbloem ende MaatjeWillems, getuijgen Willem Arentsz Pas, Soetje Willemsdr

[05-09-1655]

Dito Jannetje, dogter van Jacob Jorisz en Teuntje Rokusdr, getuijgenHarman Jorisz, Marcus Jacobsz, Hester Jorisdr

[05-09-1655]

Dito Jannetje, dogter van Joris Jorisz Boogaard ende Dina Willemsdr,getuijgen Willem Willemsz Kalis, Jan Pietersz Stout, Aerjaantje Abramsdr,Gillisje Gillisdr

[05-09-1655]

Heiltje, dogter van Jan Flore en Aerjaantje Jansdr, getuijgen PieterLeendertsz, Jacob Jacobsz, mande maaker, Neeltje Reniers, Marijtje Laurensdr

[19-09-1655]

Den 19 September Frans, sone van Frans Fransz ende Tannetje Hendrikxdr,getuijgen Klaas Hendricksz, Marijnus Hendrikxdr, Geertje Frans, Barbel Fransdr

[19-09-1655]

Katalijntje, dogter van Theodorus Rademaaker ende -, getuijgen JohannesRademaaker, Marijtje Rademaker, Saartje Paulusdr

[19-09-1655]

Dito Thomas, sone van Tonis Rijksz ende Vroutje Thomasdr, getuijgen ???

[17-10-1655]

Den 17 October Jacob, sone van Leendert Jacobs en Lijsbet Pietersdr,getuijge Maatje Jacobsdr

[17-10-1655]

Dito Arent, sone van Cornelis Jacobs Wittekouk ende Annetje Arents Kof,getuijgen Leendert Arents Kolf, Jacob Arents Voloos, Pieternelle Phlipsdr

[24-10-1655]

Den 24 dito Johannes, sone van Abram Pietersz en Pietertje Jansdr,getuijgen Jan Flore, Katalijntje Hendrickxdr

[20-11-1655]

Den 20 November Trijntje, dogter van Jan Pietersz en Huijgje Abramsdr,getuijgen Arent Jansz Stapel, Isak Abramsz, Pieternelletje Pietersdr, DignetjeStapels

[20-11-1655]

Den 20 November 1655 Maatje, dogter, out ontrent 9 jaaren, ende Vroutje,ontrent 3 jaaren out, dogters van Teus Abramsz ende Annetje Jansdr, getuijgenJan Pietersz, Isak Abramsz, Huijgewijf Arentsdr, Martijntie Teunis

[20-11-1655]

Den 20 dito Nicolaas, sone van Jan Marijnus Breeman de jonge enPieternelletje van Daalem, getuijgen Pieter de Vriese, Leendert Jansz van derStad, Leuntje Pietersdr

[20-11-1655]

Op dito Abram, sone van Pieter Abramsz en Arentje Jobsdr, getuijgen JanAbramsz Trommel, Dijngne Abrams

[20-11-1655]

Op dito Barbara, dogter van Hendrik Verschuijren ende Elisabeth de Roij,getuijgen Isak Klaasz de Ridder, Dirk Willemsz Visscher, Cornelia de Roij,Judith

[02-12-1655]

Den 2 December 1655 Rijk, sone van Jacob Arents Gijse en Annetje Rijkxdr,getuijgen Cornelis Cornelisz, Lijsbeth Claasdr Thin

[26-12-1655]

Den 26 dito Maatje, dogter van Rokus Cornelis en Grijtje Cornelisdr,getuijgen Jan Cornelisz, Teuntje Cornelisdr

[02-01-1656]

Den 2 Januarij 1656 Johannes, sone van Leendert Leendertsz Vliegvisch enLeentje Jacobs, getuijgen Krijn Leendertsz, Toontje Leenderts, Hermetje Jansdr

[02-01-1656]

Dito Gerardus Justinus, sone van d???Heer Baillou Zeger de Cock en Juffr.Agatha Cromstrien, getuijgen Jonckhr Gerrit de Cock van Nerijnen, Juffr.Francois van der Beeke, Vroutke van Kats en Colster, Juffr. Marij de Ruelles

[08-01-1656]

Den 8 Januarij 1656 Adriane, dogter van Jasper Arentsz Boogerman enStijntje Pietersdr, getuijgen Hendrick Ticchelman, Metje Lambregtsdr

[16-01-1656]

Den 16 dito Aerjaantje, dogter van Willem Cornelisz ende LijntjeChristiaansdr, getuijgen Jan Marijnisz van der Daf, Marijtje Christiaansdr

[16-01-1656]

Dito Arent, sone van Hendrik Arentsz ende Neeltje Hendrikxdr, getuijgenJan Jansz Holdertuijt, Joost Pietersz, Sara Pietersdr

[23-01-1656]

Den 23 dito Joris, sone van Jacob Jorisz van de Walle ende JannetjeJansdr, getuijgen Cornelis Dirksz, Pietertje Kolfs, Neeltje Boelhouwersdr

[23-01-1656]

Den 23 dito 1656 Pietertje en Jakomijntje, dogters, ende Leendert, sone,out vijf jaaren, van Imand Pietersz en Jannetje Arentsdr, getuijgen JanHermans, Arij Cornelisz, Cornelis Rokusz, Neeltje Abramsdr, Neeltje Arentsdr,Marijtje Arentsdr

[23-01-1656]

Dito Leendert, sone van Jan Leendertsz en ???

[06-02-1656]

Den 6 Februarij Gillis, sone van Nicolaas Boulijn ende CatalijntjeVerschuijren, getuijgen Hendrik Verschuijren, Johannes Boulijn, Maatje Jansdr,Lijsbeth Cornelisdr Verschuijren ??

[13-02-1656]

Den 13 dito Marij, dogter van Marijnus Hendricksz Bot en Antonine deGraaf, getuijgen Teunis de Graaf, Joos Leendertsz, Grijtje Cornelisdr, BarbaraCornelis

[17-02-1656]

Den 17 Februarij 1656 Huijbregt, sone van Hendrik Arentsz ende LenaHuijbregtsdr, getuijgen PieterJansz Blijek, Jacomijntje Michielsdr

[17-02-1656]

Dito Annetje, dogter van Pieter Dirksz ende Lijntje Sijmonsdr, getuijgenSijmon Sijmonsz, Annetje Rijkxdr

[20-02-1656]

Den 20 dito Johannes, sone van Gerrit Pietersz Blijek ende JannetjeAbramsdr, getuijgen Jan Pietersz Blijek, Leuntje Pietersdr

[27-02-1656]

Den 27 dito Laurensje, dogter van Matijs Laurentz ende Jannetje Jacobsdr,getuijgen Jan Paaling, Marij Marcusdr

[02-03-1656]

Den 2 maart 1656 Maatje, dogter van Abraham Aartsz ende AerjaantjePietersdr, getuijgen Aart Cornelisz, Geleintje Aartsdr, Jannetje Pietersdr

[05-03-1656]

Den 5 dito Leijntje, dogter van Arent Teunisz en Arentje Lenisdr,getuijgen Marinus Lenisz, Neeltje Snels, Pieter Teunisz

[12-03-1656]

Den 12 dito Adriaan, sone van Jacob Cornelisz Trommel en -, getuijgenCommer Cornelisz Trommel, Jacob Aerjaansz, Tonis Joost de Graaf, AerjaantjePietersdr, Rebecca Abrahamsdr, Cornelia Cornelisdr

[19-03-1656]

Den 19 Maert Beatris, dogter van Willem Arentsz en Dirkje Aartsdr,getuijgen Aart Cornelisz, Geleijntje Aartsdr

[09-04-1656]

Den 9 April Jakomijntje, dogter van Cornelis Laurensz ende Maatje Hendrikxdr,getuijgen Laurens Cornelisz, Maatje Laurensdr

[09-04-1656]

Dito Adriaan, sone van Jacob Aertsz Baane en Cornelia Wittens, getuijgenAart Bane, Adriaan Wittens, Lijsbeth Cornelisdr Wittensdr, Lijsbeth ClaaszThinsdr

[23-04-1656]

Den 23 dito Katalijntje, dogter van Pieter de Vries ende KatalijntjeEngelsdr, getuijgen Rijk Laurensz Vermeer, Jannetje Hendrikxdr

[30-04-1656]

Den 30 April Lieven, sone van Huijbregt Gillisz en Jannetje Jobsdr,getuijgen Arent Pietersz, Lijntje Andriesdr

[11-06-1656]

Den 11 Junij Aegtje, dogter van Roeland Teeuwsz ende Maatje CornelisdrTrommel, getuijgen Kommer Cornelisz Trommel, Maatje Teeusdr, Dirckje Woutersdr

[18-06-1656]

Den 18 dito Cornelis, sone van Willem Cornelisz Trommel en LijsbetCornelisdr, getuijgen Rokus Cornelisz, Maatje Cornelisdr, Jannetje Baane

[18-06-1656]

Martijntje, dogter van Johannes Flore ende Soetje Breemansdr, getuijgenmr. Anthonij Morris, Martijntje Jansdr

[26-07-1656]

Den 26 Julij 1656 Pieternelletje, dogter van Cornelis Hendricksz endeMaatje Baltensdr, getuijgen Cornelis Jansz Sterk ende Maatje Aerts Huijge

[23-07-1656]

Den 23 dito Michiel, sone van Aelbregt van Heesteren ende Geertruijd deSwarte, getuijgen Eland Bossenvlied, Maatje Cornelisdr

[23-07-1656]

Dito Jacob, sone van Pieter Willemsz Verolme ende Trijntje Jacobsdr,getuijgen Cornelis Willemsz Verolme, Teuntje Pietersdr, Maatje Jacobsdr

[23-07-1656]

Dito Willemtje, dogter van Iman Christiaansz ende JasperijntjeCornelisdr, getuijgen Willem Cornelisz, Jannetje Cornelisdr

[30-07-1656]

Den 30 dito Marij, dogter van Frans Baudewijnsz Speelman en - , getuijgeLeendert Jansz van der Stad

[30-07-1656]

Aerjaan, sone van Jacob Aerjaansz en Cornelia Pietersdr, getuijgen JakobAertsz Baane, Cornelis Flore, Jannetje Willemsdr

[30-07-1656]

Dito Hendrikje, dogter van Cornelis Kalle en Leuntje Aerentsdr, getuijgenJan Klaasz, Tannetje Hendrickxdr

[30-07-1656]

Dito ??? van Arent Cornelisz ende Neeltje Arents Verwinde, getuijgen BarentSijmonsz, Marij Heindricksdr

[27-08-1656]

Den 27 Augusti Antonij, sone van Adolff Jansz, maeker karre, ende AeltjeHendrickxdr, getuijgen Simon Jansz Gaveel, Neeltje Hendrickxdr

[03-09-1656]

Den 3 September Maartje, dogter van Arij Cornelisz ende PietertjeArentsdr, getuijgen Pieter Cornelisz Waterman, Aerjaantje Pietersdr

[17-09-1656]

Den 17 September 1656 Aart, sone van Leendert Arentsz Kolf en PieternellePhlipsdr,?? getuijgen Leendert Aarts Kolf,Pietertje Aarts Kolfsdr

[24-09-1656]

Den 24 dito Pieter, sone van Joost Geerling ende Cornelia Koomansdr,getuijgen Jacob Arentsz Vloo, Jannetje Pietersdr, Marij Willemsdr ??

[22-10-1656]

Den 22 October Cornelis, sone van Claas Claasz Braber ende MaatjeCornelisdr, getuijgen Gerrit Hendricksz Ticchelman

[29-10-1656]

Den 29 October 1656 Cornelis, sone van Lieven Staal ende JosijntjeCornelisdr, getuijge Aaltje Goversdr

[29-10-1656]

Dito Cornelis, sone van Jacob Jorisz ende Teuntje Rokusdr, getuijgenMarcus Jacobsz, Herman Jorisz, Hendrickje Jorisdr, Hester Jorisdr

[29-10-1656]

Dito Aaltje, dogter van Joris Jorisz Boogaart ende Dina Willemsdr,getuijgen Leendert Lambregtsz, Aaltje Cornelisdr, Heiltje Arents

[02-11-1656]

Den 2 November Arentje, dogter van Jan Fransz Spaenjaert ende CorneliaJobs, getuijgen Jan Gerritsz, Annetje Jobsdr

[02-11-1656]

Dito Johannes, sone van Bartel Pietersz Hoogstraat en StoffelijntjeArentsdr, getuijgen Arij Cornelisz, Leendert Jacobsz, Huijgewijf Arentsdr

[05-11-1656]

Den 5 November Trijntje, dogter van Willem Pietersz en JannetjePietersdr, getuijgen Paulus de Ridder, Balten Arentsz Kastelein, Maatje Jansdr

[05-11-1656]

Dito Cornelis, sone van Pieter Cornelisz ende Jannetje Dirkxdr, getuijgenOoldert Dircksz, Huijbertje Jobsdr, Aerjaantje Cornelisdr

[09-11-1656]

Den 9 dito Josijntje, dogter van Jan Pietersz Vlasbloem ende MaatjeWillemsdr, getuijgen Willem Pietersz Vlasbloem, Barbara Pietersdr Vlasbloem

[09-11-1656]

Dito Pieter, sone van Willem Pietersz Vlasbloem en Aerjaantje Michielsdr,getuijgen Jan Pietersz Vlasbloem, Lijsbet Pietersdr

[12-11-1656]

Den 12 November 1656 Cornelia, dogter van Joris Jansz Schlaffeels enJaapje Dirckxdr, getuijgen Dirk Cornelisz Goutsweert, Aerjaantje Pietersdr

[12-11-1656]

Dito Jacob, sone van Jason van der Houve ende Leuntje Schippersdr,getuijgen Boelhouwer Jacobsz, Katalijntje van der Houve

[26-11-1656]

Den 26 dito Arent, sone van Jasper Baltensz Kortwech ende KatalijntjeArentsdr, getuijgen Klaas Hendrikxdr, Geertruijd Cornelisdr

[26-11-1656]

Dito Jacob, sone van Bastiaan Jacobsz ende Aerjaantje Dirckxdr, getuijgenArent Dircksz, Lijsbet Jacobsdr

[26-11-1656]

Dito Magteltje, dogter van Jan Engelbregtsz en Maatje Cornelisdr,getuijge Neeltje Stevensdr

[23-11-1656]

Den 23 November 1656 Gerrit, sone van Jan Gerritsz Borndrincker en LijsbetJobsdr, getuijgen Jan Fransz Spaenjaert, Marinus Gerritsz Borndrincker, NeeltjeJansdr

[23-11-1656]

Dito Johannes, sone van Antonij Morris ende Adriaantje Arentsdr,getuijgen Jacob Pantensz, Soetje Breemansdr

[23-11-1656]

Dito Jacob, sone van Gerrit Jacobsz ende Geertje Dirckxdr, getuijgenLambregt Hendrickxz, Hendrik Gerritsz, Aerjaantje Dirkxdr

[23-11-1656]

Dito Arentje, dogter van Willem Maartensz ende Annetje Fransdr, getuijgenJacob Arentsz Boone, Dina Arentsdr, Hendrickje Jorisdr

[30-11-1656]

30 November 1656 Cornelis, sone van Arij Cornelisz ende Marij Arentsdr,getuijgen Bartel Hoogstraate, Jacob Arents Koning, Neeltje Arentsdr

[10-12-1656]

Den 10 December Agnietje, dogter van Jacob Gillisz en MartijntjeArentsdr, getuijgen Jan Leendertsz Koomans, Stijntje Pietersdr

[24-12-1656]

Den 24 dito Maatje, out ontrent 5 jaaren, dogter van Leendert PhlipszAdmiraal en Soetje Jobsdr, getuijgen Willem Michielsz, Marcus Jacobsz, MijntjeMichielsdr, Susannetje Jansdr

[26-12-1656]

Den 26 dito Cornelia, dogter van Jan Hermansz Mecke en NeeltjeAbrahamsdr, getuijgen Pieter Cornelisz Waterman, Klaartje Arentsdr

[28-12-1656]

Den 28 December 1656 Annetje, dogter van Cornelis Eeuwitsz Ver? en MaatjeJacobsdr, getuijgen Gerrit Pietersz Blijek, Joosje Wilmsdr

[05-01-1657]

Den 5 Januarij anno 1657 Jacob, sone van Willem Jacobsdr ende Neeltje Maartensdr

[14-01-1657]

Den 14 dito Cornelis, sone van Aerjaan Gerritsz ende Lijsbet Cornelisdr,getuijgen Imand Christiaansz ende Jasperijntje Cornelisdr

[18-01-1657]

Den 18 dito Klaas, sone van Gillis Klaasz Beek ende MagdaleentjePietersdr, getuijgen Bartolomeus Pietersz Hoogstraate, Maartje

[28-01-1657]

Den 28 Januarij 1657 Paulina, dogter van Jan van der Daf ende CorneliaAbrahamsdr, getuijgen Cornelis Abrahamsz van den Houte, Jan Pietersz Bliek,Katalijntje Andries Vermeulensdr

[01-02-1657]

Den 1 Februarij Aagtje, dogter van Jacob Cornelisz Trommel en WilmtjeAerjaansdr, getuijgen Commer Cornelisz Trommel, Jacob Aerjaensz, AerjaantjeArentsdr, Pietertje A.

[08-02-1657]

Den 8 dito Cornelis, sone van Steven Gillisz en Maatje Cornelisdr,getuijgen Willem Teunis, Neeltje Cornelisdr

[08-02-1657]

Dito Marij, dogter van Jan Willemsz ende Barbara Cornelisdr, getuijgenCornelis Pietersz, Lijntje Andriesdr

[08-02-1657]

Den 8 Februarij Grietje, dogter van Jacob Arentsz Vloo en PietertjeArents Kolf, Jan Leendertsz van der Stad, Cornelis Gerritsz Vettekaas, HendrickVerschuijren, Grietje Goversdr

[18-02-1657]

Den 18 dito Wilhelm, sone van Cornelis Verolme ende Paulijntje van derSteenen, getuijgen Joos van der Steenen, Pieter Verolme, Lijsbeth Verolme

[25-02-1657]

Den 25 dito Willem, sone van Jan Hendrikxz ende Maatje Andriesdr,getuijgen Pieter Cornelisz Bramme, Maatje Gijsbregtsdr

[04-03-1657]

Den 4 Maart 1657 Jannetje, dogter van Lambregt Hendrickxz de Herder endeMaatje Dirkxdr, getuijgen Adolph Jansz, Dirk Dirkx, Saartje Dirkxdr

[04-03-1657]

Dito Geertruid, dogter van Thomas Jacobsz Wittekouk en Trijntje Jacobsdr,getuijgen Cornelis Jacobsz Wittekouk, Neeltje Jacobsdr

[08-03-1657]

Den 8 Maart Joost, sone van Marinus Bot ende Antonine de Graafsdr,getuijgen Teunis de Graaf, Katalijn Jansdr

[11-03-1657]

Den 11 dito Dirck, sone van Pieter Dircksz ende Lijntje Sijmons, getuijgeDirkje Dirckxdr