Roxenisse - Register van overlijdensaangiften 1806-1811

Roxenisse - Register van overlijdensaangiften 1806 ??? 1811

Roxenisse
Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Melissant??
3

Register van Aangeving der Lijken in Roxenisse
Begonnen Januarij 1806

Datum der Aangeving 1806 Jan. 24
Datum van ???t Overlijden 24 Jan.
Naam Arend van der Vliet
Ouderdom 76 jar. 10 m. 2 d.
Precise Woonplaats in Roxenisse
Gehuwd geweest met Aaltje van der Moole
Nalatenschap een kind benevens 4 kinderen van zijn vooroverledene zoon
Datum van ???t Begraven 28 dito

Datum der Aangeving 1807 Maert 27
Datum van ???t Overlijden 26 Maert
Naam Leendert Kooman??
Ouderdom 44 j. 11 m. 24 d.??
Precise Woonplaats ???
Gehuwd met Neeltje de Bonte
Nalatende een weduwe en vier kinderen
Datum van ???t Begraven 30 Maert

Datum der Aangeving 1808 Aug. 17
Den 19e Meij 1810 hier van extract gegeven??
Datum van ???t Overlijden 17 Aug.
Naam Dirk Hammans
Een vreemdeling uit Flun in het Graafschap Meurs
Ouderdom circa 25 jaren
Precise Woonplaats een vreemdeling uit Flum in het Graafschap Meurs
Gehuwd met Elizabeth Bertels
Zonder descendenten
Datum van ???t Begraven 19 Aug.??

Datum der Aangeving 1810 16 Wijnmd.
Datum van ???t Overlijden 15 Wijnmd.??
Naam Willem Leendertse Kooman
Ouderdom 11 jaar 11 maand. 14 dagen
Precise Woonplaats Roxenisse
Zonder descendenten
Ongehuwd
Datum van ???t Begraven 17 O. te Melissant

Datum der Aangeving 1811 15 Octb.
Datum van ???t Overlijden 15 Octb.
Naam Leendert Melesant
Ouderdom 43 jaar??
Precise Woonplaats Roxenisse
Gehuwd met Geertruij van Ostende
13 kinderen
Datum van ???t Begraven 15 Octb.

Ik ondergetekende Teunis Krijger als Lijkbezorger te Roxenisse geve bij dezen kennis, en zulks ter voldoening ??aen het 24e Art. der ordonnantie op het recht van Successie, alomme in het Bataafsch Gemeenebest in te vorderen, bij Hun Hoog Mog. gearresteerd den 4e October 1805, dat overleden is Arend van der Vliet, weduwenaer van Aaltje van der Moole, oud 76 jaer 10 maenden en 2 dagen, gewoond hebbende in Roxenisse, nalatende een kind, benevens vier kinderen van zijn voor overledenen zoon, actum in Roxenisse 24 Jan. 1806, T. Krijger
Ik ondergetekende Teunis Krijger als Lijkbezorger te Roxenisse geve bij deze kennis, en zulks ter voldoening ??aen het 24e Articul der ordonnantie op het recht van Successie, alomme binnen het Bataafsch Gemeenebest in te vorderen, bij Hun Hoog Mogende gearresteerd den 4e October 1805, dat op den 26 Maert 1807 is overleden Leendert Kooman, oud 44 jaer 11 maenden en 24 dagen, ??nalatende een weduwe en vier kinderen in dit huwelijk verwekt, actum den 27 Maert 1807, T. Krijger
Ik ondergetekende Hendrik Bruggeman in kwaliteit als Provisioneele Lijkbezorger te Roxenisse geve bij deze kennis en zulks ter voldoening aan het Art. 24 der ordonnantie op het Recht van Successie, alomme binnen het Keijzerrijk in te vorderen, bij Hun Hoog Mogende gearresteerd den 4e van Wijnmaand 1805, dat op den 15e van Wijnmaand 1810 is overleden Willem Leendertse Kooman, oud 11 jaar, elf maanden en 14 dagen, ongehuwd en geen kinderen nalatende, Roxenisse den 16e van Wijnmaand 1810, H. Bruggeman