Oude Tonge ??? Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven 2 april 1722 ??? 12 maart 1734

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden??
Tonge (Oude)
2 : I

1722 April 2 - 1733

Register van trouw ende begraeff regt over de Oude Tonge ???t sedert den eersten April 1722
Ontfang van het trouwen ende begraven begonnen met den 1e April 1722
[02-04-1722]
1722 1 April door Gerrit Jacobsz Wever aen late geven het lijck van Jan Marijnisse Fransman als onvermogende - pro deo
[03-04-1722]
3 dito door Anthonij Jooste van St. Annelant aengegeven t lijk van sijn kint Johs. als onvermogende - pro deo
[10-04-1722]
Den 10 dito ondertrouwt Willem Jansz van Golen en Adriaentie Corn. Orgelist als onvermogende - pro deo
[13-04-1722]
13 dito het lijk van de wede. Caspar Tambeek in t vrouwen huijsken overleden aengegeven als onvermogende - pro deo
[17-04-1722]
17 dito ondertrouwt Jan Pr. Hoogmoet en Neeltie Hend. Goudswaert als onvermogende - pro deo
[24-04-1722]
24 dito op acte pro deo ondertrouwt Hend. Bastiaensz Coek ende Pietertie Crijnse Ossevleijs - pro deo
[25-04-1722]
25 dito sijn alhier onder aengevinge als onvermogende ondertrouwt Poulus Maes en Catharina Otte wede. van Harman Schepels - pro deo
[28-04-1722]
28 dito heeft Arij Overstrate sijn doot ter werelt gecomen kint aengegeven en daer bij gesustineert mits doodt ter werelt is gecomen geen begraeff regt verschuldigt te sijn - memorij
[04-05-1722]
4e Meij is aengegeven t lijk van een kint van Leunis van der Haar genaemt Willemtie als onvermogende- pro deo
[09-05-1722]
1722 9 Maij Cristoffel Borreman aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Leuntie de Latere voor beijde als onvermogende - pro deo
[11-05-1722]
11 dito heeft d??? huijsv. van Jan van der Solult aengegeven t??? lijk van haer kint Klaes als onvermogende - pro deo
[13-05-1722]
13 dito heeft Gerrardt van Westrom aengegeven t lijk van sijn?? dogter Richarda onder het classis der onvermogende - pro deo
[13-05-1722]
Dito Leendt. Jansz Broeder t lijk van sijn vrouw Heijltie als onvermogende - pro deo
[22-05-1722]
22 dito alhier ondertrouwt Willem Jansz Kock en Neeltie Dirkse als onvermogende - pro deo
[22-05-1722]
Dito ondertrouwt Huijbt. Hend. Bou(t) en Maria Abramsz van St. Annelant als onvermogende - pro deo
[29-05-1722]
29 dito sijn ondertrouwt Olivier Francken en Neeltie Melts als onvermogende - pro deo
[30-05-1722]
30 dito ondertrouwt Hendrik Vinck en Jannetie Prs. Smit als onvermogende - pro deo
[08-06-1722]
8e Junij 1722 heeft Jacob Groenendijk aengegeven t lijk van sijn kint Maertie als onvermogende - pro deo
[12-06-1722]
12 Junij 1722 heeft Teunis Jansz Trommel aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Arentie Arensz Bosschieter onder t classis van 3 gd., heeft van de bruijt t??? regt betaelt 3 - 0 - 0, de bruijdegom heeft tot Middelharnis t??? regt betaelt
[18-06-1722]
1722 18e Junij is aengegeven t lijk van Arentie Arensz van Proijen - pro deo
[03-07-1722]
3 Julij door Wilem Geerts aengegeven t lijk van Laueris Stellenaer sijnde een kint als onvermogende - pro deo
[05-07-1722]
5 dito door de wede. aengegeven t lijk van Gijsbregt Casteleijn onder t classis der onvermogende - pro deo
[07-07-1722]
7 dito door d??? huijsv. Leendt. Goutswaert aengegeven t lijk van haer kint Cornelia als onvermogende - pro deo
[08-07-1722]
8 dito Elisabet de Locker alhier ondertrouwt met Pieter Corn. van St. Annelant woonagtig onder Ooltgensplaet onder t classis van 3 gl. dus wegens de bruijt ontf. - 3 - 0 - 0
[10-07-1722]
10 dito Joannis Kloek ondertrouwt met Dina Jacobs van Doesburg beijde als onvermogende - pro deo
[18-07-1722]
18 dito t lijk van een kint van Job Verbeecq genaemt Joannis aangegeven als onvermogende - pro deo??
[20-07-1722]
20 dito aangegeven t lijk van een kint van Jacob Clase Lakevelt genaemt Jacomijna als onvermogende - pro deo
[24-07-1722]
24 dito heeft Adam Marijnisse van der Veer aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Willemtie Jansz Zeedijck onder t classis van drie gul. dus voor beijde - 6 - 0 - 0
[29-07-1722]
1722 29 Julij Maetie Hoogmoet t lijk van haer soon Jan Arensz Buurt aengegeven als onvermogende - pro deo
[31-07-1722]
31 Julij 1722 sijn alhier ondertrouwt Jan Wms. Oosterling en Neeltie Ariens van Westrom als onvermogende - pro deo
[03-08-1722]
3e Aug. 1722 aengegeven t lijk van Jannetie Lambs. huijsvr. van Gijsbt. Bout als onvermogende - pro deo
[07-08-1722]
7 dito heeft Rookus Hoogmoet aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Maria Machielsz van Campenhout onder t classis van 3 gl. dus voor beijde ontf. - 6 - 0 - 0
[08-08-1722]
8 dito Aren van de Velde sijn ongedoopt kint aengegeven onder t classis van 3 gl. - 3 - 0 - 0
[14-08-1722]
14 dito Poulus Willemsz Oosterling aengegeven t lijk van Corn. van Paren als onvermogende - pro deo
[20-08-1722]
20 dito heeft Joost van der Vugt aengegeven sijn doot ter werelt gecomen kint als onvermogende - pro deo
[27-08-1722]
27 dito heeft Adr. van Hooff aengegeven t lijk van sijn kindt genaemt Jannetie onder t classis van onvermogende - pro deo
[28-08-1722]
1722 28e Augustij 1722 heeft Jan Vervoren aengevinge gedaen te sullen alhier ondertrouwen met Poulina Prs. Lemmekens onder t classis van 3 gl. dus voor beijde ontfangen - 6 - 0 - 0??
[31-08-1722]
31e Augustij heeft Joannis Stoffelsz aengegeven het lijk van sijn vrouws soontie genaemt Marijnis Prs. Coopmans onder het classis van drie gul. - 3 - 0 - 0
[11-09-1722]
11?? Septemb. 1722 door Stoffel van Soom aengegeven t lijk van sijn schoonmoeder Lijsbet Jacobs Braber als onvermogende - pro deo
[12-09-1722]
12e dito is alhier ondertrouwt Jillis Jansz van Bree ende Cornelia Adamsz van Oosterhout als onvermogende - pro deo
[30-09-1722]
30 7b. 1722 heeft Thonis Bast. van ???t Oostende aengegeven t lijk van sijn kint Abram onder t classis van 3 gl. - 3 - 0- 0
[30-09-1722]
Dito door Mattheus Bosvelt aengegeven t lijk van sijn kint Quatie onder t classis van - pro deo
[03-10-1722]
3 Octob. ondertrouwt Jelier Jacobs van Nederpelt en Grietie Jillisse Noorlander beijde als onvermogende - pro deo
Tot hiertoe verantwoort
Beginnende met Octob. 1722
[06-10-1722]
1722 6 Octob. heeft Joannis van den Berg aengegeven t lijk van sijn kint Maria als onvermogende - pro deo
[07-10-1722]
7e dito door den stadh. Adr. Vierniet aengevinge gedaen dat Adr. Verweij tot Sommelsdijk soude ondertrouwen met Sijtie Arens van der Muie wede. van Otto van der Vlugt als onvermogende - pro deo
[15-10-1722]
15 dito alhier ondertrouwt Jan Jooste Bosman en Dingna Meeuse als onvermogende - pro deo
[17-10-1722]
17 dito alhier ondertrouwt Jan Huijbts. Breepoel en Maria Janse Tijsen als onvermogende - pro deo
[24-11-1722]
24 Novemb. Eeuwout Tamboer aengegeven t lijk van sijn kint als onvermogende - pro deo
[04-12-1722]
4 Decemb. door Aren Oosterling en Hendrikje Visch aengevinge met den anderen te sullen ondertrouwen onder t classis der onvermogende - pro deo??
[09-12-1722]
9 dito door Martijnis de Loeker aengegeven t lijk van Joannis Kloek onder t classis van drie gl. - 3- 0 - 0
[11-12-1722]
11 dito aengegeven t lijk van een kint van Jacob Bestob - pro deo
[12-12-1722]
1722 12 Decemb. heeft Jacobus Tichelman aengeving gedaen te sullen alhier ondertrouwen met Maria Cornelis Verstelle, wegens de bruijt onder t classis van 6 gl., hebbende den bruijdegom t regt wegens hem tot Ooltgensplaet onder welke plaets is woonagtig aangegeven, dus voor de bruijt - 6 - 0 - 0??
[24-12-1722]
24 dito Corn. Wms. Kattestaart aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Maria Roccus Hoogmoet onder t classis van drie gl. dus voor beijde betaelt - 6 - 0 - 0
[26-12-1722]
26 dito begraven een arm kint van Bastiaen Vink - pro deo
[29-12-1722]
29 dito is t lijk van Anna Damusse door de moeder aengegeven als onvermogende - pro deo
[01-01-1723]
1723 1e Januarij is aengegeven t lijk van Jacob Joannes Fieven als onvermogende - pro deo
[07-01-1723]
7 dito aengegeven t lijk van Giel Arensz Bijbel als onvermogende - pro deo
[15-01-1723]
15 dito alhier aengegeven Teeus Marijnisse Fransman te sullen ondertrouwen Lijntie Corn. Hoogmoet als onvermogende - pro deo
[15-01-1723]
Dito is aengegeven t lijk van Jannetie Arens Rootnat als onvermogende - pro deo
[20-01-1723]
1723 20 Januarij is aengegeven een kint van Poulus Bevelant genaemt Huijbt. onder t classis der onvermogende - pro deo
[21-01-1723]
21 dito Jan Bosman sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Matie Prs. Osseweijer voor beijde als onvermogende - pro deo
[29-01-1723]
29e dito door Gijsbt. Bout aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Jannetie Teunisse wede. Corn. Jillisse van St. Annelant voor beijde als onvermogende - pro deo
[30-01-1723]
30 dito door Johs. Metselaer aengegeven t lijk van Jacomijntie Davids van St. Annelant huijsvr. van Joost van Bruijnisse onder t classis van 3 gl. dus - 3 - 0 - 0
[03-02-1723]
3e Febr. Lieven Poost t lijk van sijn kint Jacob als onvermogende - pro deo
[06-02-1723]
6 dito heeft Corn. Bast. Hoogmoet aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Adriaentie Laurens van Kershuijse voor beijde als onvermogende - pro deo
[19-02-1723]
19 dito aengegeven een kint van de wede. Jacob Corn. Koning genaemt Lena onder het classis van - pro deo
[26-02-1723]
26 dito aengegeven t lijk van Teeuwis Adr. Droger - pro deo
[26-03-1723]
26 Maert 1723 aengevinge gedaen bij Frans Wms. Missels van Middelharnis te sullen ondertrouwen met Cornelia Wms. Suijckers voor de bruijt alhier woonagtig als onvermogende - pro deo
[27-03-1723]
27 dito heeft Anthonij Jooste aengegeven t lijk van sijn kindt als onvermogende - pro deo
[30-03-1723]
30 dito Aren Oosterling aengegeven t lijk van sijn kint Gijsbregt onder t classis van onvermogende - pro deo (deze aantekening is doorgestreept)??
Beginnende met April 1723
[09-04-1723]
1723 9 April Cornelis Verschuur aengegeven sijn dogter Josina onder het classis der onvermogenden - pro deo
[13-04-1723]
13 dito Teeus Fransman sijn kint Jan - pro deo
[23-04-1723]
23 dito alhier ondertrouwt Jelier Huijbt. Jeliersz woonagtig onder Middelharnis met Maria Corn. Orgelist woonagtig alhier voor beijde als onvermogenden - pro deo
[24-04-1723]
24 dito Adr. de Groot t lijk van sijn kint Corn. Adr. de Groot als onvermogende - pro deo
[30-04-1723]
30 dito Aren Oosterlingh aen(ge)geven t lijk van sijn kint Gijsbr. onder t classis van pro deo??
[02-05-1723]
2e Meij heeft Martinus Andriesz soon aengegeven t lijk van sijn kint genaemt Roeltie als onvermogende - pro deo
[17-05-1723]
17 dito Jacob Spanjaert aengegeven t??? lijck van sijn nog omgedoopt kint als onvermogende - pro deo
[27-05-1723]
27 dito Willem Kock aangegeven t lijk van sijn kint Jan onder t classis van onvermogende - pro deo
[29-05-1723]
29 dito sijn alhier ondertrouwt Dirck Jansz van Goolen wedr. van Willemijntje Prs. Verbeek met Dingene Jacobs Verbeek wede. van Joannis Kloek beijde als onvermogende - pro deo
[29-05-1723]
1723 29 Meij Hendrik Kock t lijck van sijn dogter Willemtie aengegeven als onvermogende - pro deo
[19-06-1723]
19e Junij 1723 Brandijn Verweij aengegeven t lijk van sijn kint genaemt Witte als onvermogende - pro deo??
[30-06-1723]
30 dito de wede. Michiel Aertse Bijbel aangegeven t lijk van haer kint genaamt Anna als onvermogende - pro deo
[02-07-1723]
2 Julij 1723 heeft Pieter Bastiaansz Harpe aengevinge gedaen dat sijn soon Corn. Prs. Harpe alhier soude ondertrouwen met Dina Leendts. Kats onder t classis van drie gld. dus voor beijde - 6 - 0 - 0
[08-07-1723]
8 Julij 1723 heeft Claes van Westrom aengevinge gedaen op Stadt te sullen ondertrouwen met Jannetie Corn. Voorbijtel - pro deo
[09-07-1723]
9 dito heeft Pietertie Jacobs aangevinge gedaen van ???t lijk van Adriaen Vis sijnde een vreemdeling bij Jan Fieren overleden als onvermogende - pro deo
[17-07-1723]
17 dito aengevinge gedaen van een kint van Willem Bouwer genaemt Pieternel als onvermogende - pro deo
[19-07-1723]
19 dito Jan Vervoren aengegeven t lijk van sijn kint Mattheus genaemt als onvermogende - pro deo
[22-07-1723]
22 dito Claes Lodewijkse de Jong aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Neeltie Jacobsz van der Veer als onvermogende - pro deo
[23-07-1723]
1723 23 Julij Corn. van Westrom door Jacq. Prs. Metselaer aengevinge gedaen tot Ooltgensplaet te sullen ondertrouwen met Geertruijdt Willemsz Coster onder het classis der onvermogenden - pro deo
[23-07-1723]
Dito 23e Julij Willem Hend. Oosterling en Neeltie Jacobs Gebuijs aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met den anderen onder t classis van onvermogen - pro deo
[24-07-1723]
24 dito is Leentie Bestenoom wede. Thonis Oosterling woonagtig alhier in de Nieuwe Tonge ondertrouwt met Abram Hartog als onvermogende - pro deo
[31-07-1723]
31e dito aengegeven t lijk van Maria Bast. huijsvr van Huijgo Comttebedde als onvermogende - pro deo
[31-07-1723]
Dito ondertrouwt Martijnis Adr. Brander met Geertruijdt Clase Borreman, beijde als onvermogende - pro deo
[06-08-1723]
6 dito Jan Crabbendijcke aengegeven t lijk van sijn soon Dirk als onvermogende - pro deo
[06-08-1723]
6 Aug. ondertrouwt Hend. Corn. Backer en Aeltie Teunisse de Blom beijde als onvermogende - pro deo
[06-08-1723]
Dito Teunisse de Blom met Geertruij Prs. van den Oudenhove ondertrouwt alhier als onvermogende - pro deo
[14-08-1723]
14e dito Joann. Huijbts. Beverlant te sullen ondertrouwen met Geertruij Bast. Hoogmoet - pro deo
[16-08-1723]
16 Aug. 1723 aengegeven t lijck van een kint van Laurens de Bruijne genaempt Pieter als onvermogende - pro deo
[20-08-1723]
20 Aug. 1723 Klaes Blaek aengegeven t lijk van sijn kint Aren als onvermogende - pro deo
[06-09-1723]
6e Septemb. heeft Joost van Bruijnisse aengegeven t lijk van Maria Davitse van St. Annelant huijsvr. van Joann. Prs. Metselaer onder ???t classis van ses gl. en bet - 6 - 0 - 0
[07-09-1723]
7 dito is aengegeven t lijk van een kint van Abram de Ruijter ? als onvermogende genaemt Saertie - pro deo
[11-09-1723]
11 dito Leendert Kats aengevinge gedaen in Dirxlant te sullen ondertrouwen met Hesther Jansz de Jong onder t classis van 6 gl. dus wegens den bruijdegom - 6 - 0 - 0
[11-09-1723]
Dit. Adr. van Hooft t lijk van sijn kint Cornelia aengegeven - pro deo
[19-09-1723]
19 dito heeft dhr. predicandt Theodorus Bosch aengevinge gedaen dat (hij) tot Vianen met juffv. Hillegonda Bosu is ondertrouwt, voor ???t regt van gd. bet. 3 gd. samen -?? 6 - 0 - 0??
[23-09-1723]
23 Jan Broeder aengegeven te sullen ondertrouwen met Trijntie Dingmans van Ekeren voor beijde als onvermogende - pro deo
[24-09-1723]
1723 24 7br. Joost van Bruijnisse en Willemijna de Rijcke aengegeven met den anderen te sullen ondertrouwen onder t classis van drie gl. dus voor beijde ontfangen - 6 - 0 - 0
[13-10-1723]
1723 13e Octob. is aengegeven t lijk van Jan Wms. Vreeswijck als onvermogende - pro deo
[27-10-1723]
27 dito Aren van 7bergen sijn kint Matie onder t classis van 3 gd. - 3 - 0 - 0
[04-11-1723]
4 Novemb. begraven een dogtertie van Gillis van Bree als onvermogende - pro deo
[15-11-1723]
15 Novemb. 1723 Rochus Hoogmoet aengegeven t lijk van sijn kint Rochus onder t classis van 3 gd. - 3 - 0 - 0
[16-11-1723]
16 dito heeft Joost van der Vugt aengegeven t lijk van sijn kindt Dirk als onvermogende - pro deo
[25-11-1723]
25 dito heeft Jacob Stander aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Jannetie Heijnd. beijde als onvermogende - pro deo
[26-11-1723]
1723 26e Novemb. Eeuwout de Grijse aengevinge gedaen dat alhier soude ondertrouwen met Maetie Prs. Tichelman onder t classis van drie gul. voor de bruijt ontf. - 3 - 0 - 0, den bruijdegom heeft tot Ooltgensplaet betaelt en sig aengegeven
[26-11-1723]
Dito heeft Davidt van Bruijnisse aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Jacomijna Corns. Kattestaert beijde onder t classis a 3 gd. dus 6 - 0 - 0
[13-12-1723]
13 Decemb. heeft Thonis Kootsack aengevinge gedaen van ???t lijk van sijn schoondogter Lijntie Wms. Kattestaert en haer jong kint Dingna beide onder het classis der onvermogende - pro deo
[21-12-1723]
21 dito Gerrit Meijer t lijk van sijn kint Geertruijt als onvermogende - pro deo
[31-12-1723]
31 dito alhier ondertrouwt Andries Teunisse van Proijen met Matie Arends Meeldijk als onvermogende - pro deo
[06-01-1724]
1724 6 Januarij Joannes van den Berg aengegeven t lijk van sijn kindt Maria als onvermogende - pro deo
[14-01-1724]
14 dito Leendt. Jansz Broeder sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Absel Rutsel als onvermogende - pro deo
[14-01-1724]
14 Januarij 1724 heeft Admirael Jansz Bruggeman alhier ter secretarije van de Oude Tonge aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Maria Eggebeen als onvermogende - pro deo
[20-01-1724]
20 Claes Ariens van Westrom aengevinge gedaen dat op Stadt soude ondertrouwen met Jannetie Corns. Voorbijtel als onvermogende - pro deo
[29-01-1724]
29 dito door Annetie Bouwens aengegeven t lijck van Pieter Adr. Droger als onvermogende - pro deo
[01-02-1724]
1e Feb. 1724 door Corn. van St. Annelant aengegeven t lijk van sijn kint van de Plaatse jurisdictie hier te brengen onder t classis van 3 gd. dus - 3 - 0 - 0??
[03-02-1724]
3 dito heeft Gillis Klase van der Bol aengevinge gedaen van t lijk van sijn soontie Klaes onder t classis van onvermogende - pro deo
[04-02-1724]
4 dito heeft Rochus Hoogmoet aengegeven sijn doot ter werelt gecomen kint en vervolgens gesustineerdt geen regt verschult te wesen dus voor - mem.
[05-02-1724]
5 dito heeft Leendt van der Vlugt aengevinge gedaen op Den Bommel te sullen ondertrouwen met Hendrikje Jacobsz Crabbendijcke voor hem als eeniger tijdt onder dese jurisdictie gewoont hebbende als onvermogende - pro deo
[10-02-1724]
10e dito begraven Jacob Corn. alias Domine als onvermogende - pro deo
[17-02-1724]
1724 17 Febr. heeft Adr. Schroevers aengevinge gedaen van ???t lijk van Adriaentie Gerrids in ???t vrouwenhuijs overleden als onvermogende - pro deo??
[17-02-1724]
Dito door Barthol. van Noordt aengevinge gedaen van ???t lijck van sijn moeder Aegtie Bartels van Clooster als onvermogende - pro deo
[23-02-1724]
23 dito een kint van Huijbt. Legierse als onvermogende - pro deo
[02-03-1724]
2e Maert 1723 heeft Pieter Corns. van St. Annelant aengegeven t lijck van sijn vrouw Elisabet de Laeke onder t classis van drie gd. van onder de jurisdictie van Ooltgensplaet - 3 - 0 - 0
[03-03-1724]
3 dito Gillis Verbeek aengegeven t lijk van sijn kint Jan als onvermogende - pro deo
[10-03-1724]
10e Maert 1724 Bernardus Wms. Missels en Dingna Adr. Schellevis acte omme te ondertrouwen als onvermogende - pro deo
[17-03-1724]
17e Maert 1724 door Besteman Oosterling aengegeven t lijck van Geertruijdt Bastiaensz wede. van Matthijs Kleijdijk onder het classis van 6 gd. dus ontf. 6 - 0 - 0
[18-03-1724]
18 dito Wm. Bout aengegeven t lijk van Daniel de Jong onder t classis van 3 gd. - 3 - 0 - 0
[18-03-1724]
Dito Corns. Prs. Herse sijn kint Susanna (in de) onder t classis van 3 - 0 - 0
[20-03-1724]
20 Maert 1724 door Aren Jansz van 7bergen aengegeven t lijk van sijn vader Jan Jooste onder het classis van 6 gd. - 6 - 0 - 0
[23-03-1724]
23 dito Bastiaen Kock aengegeven t lijk van sijn kint Jannetie als onvermogende - pro deo
[25-03-1724]
25 dito heeft Cornelis Wittekoeke aengegeven t lijk van sijn kint Tobias onder het classis van onvermogende - pro deo
[31-03-1724]
31e Maert Elisabet Bodt wede. van Corn. Prs. van St. Annelant alhier in de Oude Tonge ondertrouwt met Jan Rommensz woonende onder Ooltgensplaet onder t classis van 15 gl. dus wegens de bruijt - 15 - 0 - 0
[02-04-1724]??
2 April verantwt.
Beginnende met April 1724
[02-04-1724]
1724 2e April Corn. Tirion aengegeven t lijk van sijn kint Jacobus onder het classis der onvermogende - pro deo
[07-04-1724]
7e dito alhier ondertrouwt Aernout Boermans met Adriaentie Marcelisse Wapens als onvermogende - pro deo
[07-04-1724]
Dito Leend. Sijmons de Ruijter aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Matie du Waij als onvermogende - pro deo
[10-04-1724]
10 dito is aengegeven t lijck van Dingna Dikhuijsen wede. van stadhoud. Willem Kattestaert als onvermogende - pro deo
[14-04-1724]
14 dito Leendt. Stander aengevinge gedaen te sullen alhier ondertrouwen met Annetie Wms. Vreeswijk als onvermogende - pro deo
[14-04-1724]
Dito is Harman Heijndr. Oijen alhier ondertrouwt met Maria ? Stapels als onvermogende - pro deo
[27-04-1724]
27 de wede. Mercelis Reijniersz aengegeven t lijk van Jacob van Hoven als onvermogende - pro deo
[28-04-1724]
28 dito Frans Arensz Buurdt ondertrouwt met Cornelia Davids van der Baen als onvermogende - pro deo
[05-05-1724]
5 Meij 1724 soo heeft Susanna Lucas Voorberge aengegeven tot sullen ondertrouwen met Jan Leuijkas woonagtig tot Dirxlant als onvermogende - pro deo
[11-05-1724]
11 dito ondertrout alhier Poulus Jansz Oosterling met Pieternella Prs. Gebuijs als onvermogende - pro deo
[14-05-1724]
1724 14 Maij t lijk van Brandijn Verweij aengegeven als onvermogende - pro deo
[17-05-1724]
17e dito heeft Gijsbregt Bouwt aengegeven de lijcken van sijne twee kinderen sijnde t eene genaemt Andries en t ander Anna als onvermogende - pro deo
[19-05-1724]
19e dito heeft Ruth van Stelle aeng. gedaen op de Stadt te sullen ondertrouwen met Pietertie Davids Backer als onvermogende - pro deo
[20-05-1724]
20e dito Corn. Harmansz van Keurden als onvermogen begraven - p. deo
[25-05-1724]
25e dito heeft Jacob van Noordt aengegeven t lijk van sijn kindt genaemt Cornelis als onvermogen?? - p. deo
[25-05-1724]
Dito een kindt van Maerten Hoogenberg genaemt Willem onvermogen - p. deo
[26-05-1724]
26e dito een kindt van Dirck de Cater genaemt Leendert aengegeven als onvermogen - pro deo
[31-05-1724]
31 Meij 1724 Corns. Maertensz van Es aangegeven t lijk van sijn verdroncke kint Neeltie als onvermogende - pro deo
[31-05-1724]
Dito een ongedoopt kindt van Jan Clasen de Lange aenge. als onvermogen - p. deo??
[31-05-1724]
Dito een kindt van Eeuwout Prs. Tamboer genaemt Pieter aengegeven als onverm. - p. deo
[03-06-1724]
3e Junij een kindt aengegeven van Matthijs Breur gent. Aren onv. - pro deo
[05-061724]
1724 5e Junij door Dirk van Goolen aangegeven t lijk van sijn kindt Jan onvermogen - pro deo
[06-06-1724]
6e dito een kindt van Jan Backer genaemt Teunis aengegeven onder t classis der onverm. - pro deo
[10-06-1724]
10e dito een kindt van Daniel Keijser genaemt Adriaentie aengegeven als onverm. - pro deo
[11-06-1724]
11e dito is aengevinge gedaen t?? lijk van een vreempt man genaemt Frans van Dijckhoff onder t classis der onverm. - pro deo
[12-06-1724]
12e dito is aengevinge gedaen t lijk van Jan Bosman onder t classis der onvermogende - pro deo
[19-06-1724]
19 dito t lijk van een kint van Willem Kock genaemt Willemtie aengegeven - pro deo
[19-06-1724]
Dito een kint van Gerrit Meij?us genaemt Corns. als onvermogende - pro deo
[19-06-1724]
Dito het lijk van een kint van Gillis Faber genaemt Jillis - pro deo
[20-06-1724]
20 dito t lijk van Marijnis Branders kint genaemt Jacomijntie - pro deo
[21-06-1724]
21 dito door Joost van Bruijnisse aengegeven t lijk van Jannetie Corns. Capiteijn huijsvr. van Marcelis van Bruijnisse onder t classis van drie gd. - 3 - 0 - 0
[23-06-1724]
1724 23e Junij is aengevinge gedaen van t kindt van Michiel van der Valck genaemt Michiel - pro deo
[23-06-1724]
Dito van kindt van Jan Prs. van der Meer genaemt Pieter als onverm. - pro deo
[26-06-1724]
26 dito t lijk van Reijnier Marcelisse Wapens aengegeven als onverm. - pro deo
[28-06-1724]
28 dito aengegeven t lijk van een kint van Claes Eijkebos - pro deo
[29-06-1724]
29 dito de wede. Franck Oliviersz t lijk van haer kint - pro deo
[29-06-124]
Dito aengegeven t lijk van een doot ter werelt gecomen kint van Jan Laijkens - pro deo
[03-07-1724]
3e Julij een kindt van Willem Geertse genaemt Jan aengeg. als onvermogen - pro deo
[03-07-1724]
Dito een kindt van Marcelis Jooste van Bruijnisse genaemt Jacomijntie aengeg. als onverm. - pro deo
[04-07-1724]
4e dito een kindt van Gerrardt van Westrom gen. Engeltie aengegeven als onverm. - pro deo
[04-07-1724]
Dito een kint van Hend. Balt. Kock - pro deo
[06-07-1724]
6e dito een kint van Jacob Clasen genaemt Maria aengegeven als onvermogen - pro deo
[10-07-1724]
10 dito aengegeven een kindt van Crijn van der Linde als onverm. - pro deo
[10-07-1724]
Dito een kint van Adrianus Vierniet - pro deo
[10-07-1724]
Dito een kindt van Wm. Bouwer aengege. als onverm. - pro deo
[10-07-1724]
Dito een kint van Jacob van Ae?aken genaemt Anna als onverm. - pro deo
[10-07-1724]
10 Julij 1724 door Martijnis Vugelen aengegeven t lijk van Anna Keijsers onder t classis van drie gl. en mits niet getrouwt is geweest van hare goederen t collaterael subject voor regt betaalt - 6 - 0 - 0????
[11-07-1724]
11 dito Arij Overstraet t lijk van sijn kint Matie aengegeven onder t classis van drie gd. - 3 - 0 - 0
[14-07-1724]
14 dito Joannis van den Berg t lijk van sijn kint Joanna als onvermogende - pro deo
[14-07-1724]
Dito aengegeven t lijk van een kint van Adr. du Waijs wede. genaempt Annetie als onverm. - pro deo
[14-07-1724]
Dito een kint van de wede. Jan Bosman genaampt Jannetie als onverm. - pro deo
[14-07-1724]
Dito een kint van Corn. Hoogmoet als onverm. - pro deo
[15-07-1724]
15 dito een kint van Hendrik de Ruijter als onverm. - pro deo
[17-07-1724]
17e dito Jannetie Vroegop aengegeven als onverm. - pro deo
[17-07-1724]
Dito Jannetie Adriaensz de Groot aengege. als onverm. - pro deo
[17-07-1724]
Dito een kindt van Eeuwout Tamboer genaemt Crijntie aengeg. als onverm. - pro deo
[17-07-1724]
1724 17e julij een kindt van Jan Osseweijer genaemt Matie aengegeven als onverm. - pro deo
[18-07-1724]
18e dito een vreempt kindt genaemt Gerrit Schuurmans aengegeven als onverm. - pro deo
[18-07-1724]
Dito een kindt van Corn. Wms. Cattestaert Dingna onder het classis van drie gul. dus - 3 - 0 - 0
[18-07-1724]
Dito een kindt van Jillis Verbeeq genaemt Jan aengeg. als onverm. - pro deo
[19-07-1724]
19 dito een kint van Leunis van der Ham genaemt Lijsbet als onverm. - pro deo
[20-07-1724]
20e dito een kindt van Jillis Verbeek genaemt Teuntie als onverm. - pro deo
[21-07-1724]
21 sito Bastiaen Wiltschut aengegeven t lijk van sijn kint Dirk als onvermogende - pro deo
[21-07-1724]
Dito door Corn. Kattestaert aengegeven dat sijn soon Corn. Kattestaert alhier sal ondertrouwen met Bastiaentie Crijnsz Roos onder het classis van drie gl. dus voor bruijdt en bruijdegom t samen betaalt - 6 - 0 - 0
[24-07-1724]
24 dito een vreemt arm man aengegeven - pro deo
[25-07-1724]
25. dito door Corn. Duijvelaer aengeg. t lijck van sijn kindt Grietje onder t classis van drie gl. dus - 3 - 0 - 0
[25-07-1724]
Dito een kint van Leunis van den Ham als onverm. - pro deo
[25-07-1724]
Dito een kint van Jan Broeder als onverm. - pro deo
[25-07-1724]
1724 25e Julij aengegeven door Jan Loijkens t lijk van sijn vrouws suster Maria Verbergh onder t classis der onverm. - pro deo
[26-07-1724]
26e dito een kindt van Crijn van der Stam genaemt Matie aengeg. als onverm. - pro deo
[26-07-1724]
Dito een kindt van Hendrick Tuick genaemt Neeltie aengeg. als onverm. - pro deo
[27-07-1724]
27e dito een kindt van Jillis Voordijck genaemt Maria aengeg. als onverm. - pro deo
[28-07-1724]
28 dito aengegeven door de wede. t lijk van Corn. Prs. Vogel als onverm. - pro deo
[28-07-1724]
Dito van kindt van Hend. Goudswaert Arentie aengeg. als onverm. - pro deo
[29-07-1724]
29 dito Thomas van Reene t??? lijck van sijn kint Pieternella als onverm. - pro deo
[29-07-1724]
Dito een kindt van Harman van Neuren als onverm. - pro deo
[31-07-1724]
31 dito heeft de huijsv. van Claes Lodewijkse Jongeboer aengegeven t lijk van haer kint Jacob als onvermogende - pro deo
[31-07-1724]
Dito heeft Axel aengegeven t lijck van haer kint Jan Omiese als onvermogende - pro deo
[31-07-1724]
Dito is het kint Cornelia van Hoven door de moeder aengegeven als onvermogende - pro deo
[31-07-1724]
Dito Adriaentie Poulusse Bevelander kint van Poulus Bevelander aengegeven als onvermogende - pro deo
[01-08-1724]
1724 1 Aug. Aren Jansz van Nas het lijk van sijn kint Anna aengegeven als onvermogende - pro deo
[02-08-1724]
2e dito een kindt van Dingman de Bruijne Jan aeng. als onv. - pro deo
[02-08-1724]
Dito een kindt van Jannetie de Wael Berbel aeng. als onv. - pro deo
[02-08-1724]
Dito een kindt van Axel aengeg. onder t classis der onverm. - pro deo
[03-08-1724]
3e dito Aren Jansz van Nas aengeg. ???t lijck van sijn kindt Lijsbet als onverm. - pro deo
[04-08-1724]
4e dito een ongedoopt kindt van Will. Bouwer aengeg. als onverm. -pro deo
[04-08-1724]
Dito een kint van IJsaq de Vuijle genaempt Jan als onverm. - pro deo
[05-08-1724]
5. dito aengegeven t lijk van Aeltie Moijerds als onverm. - pro deo??
[07-08-1724]
7 dito een kint van Crijn van der Stam aengegeven als onverm. - pro deo
[10-08-1724]
10 dito aengegeven een kint van Crijn Vuggeldie genaempt Davidt als onvermog. - pro deo??
[10-08-1724]
Dito Anna Anemaet wede. Arnoldus Swaens begraven onder t classis van drie gl. - 3 - 0 - 0
[14-08-1724]
14 dito aengegeven een kint van Teeuwis Buurt genaempt Leentie als onverm. - pro deo
[14-08-1724]
Dito een kindt van Hendrik Goudswaert Abraham aeng. als onv. - pro deo
[15-08-1724]
15 dito t lijk van Corn. van Gelder aengegeven als onverm. - pro deo
[15-08-1724]
15 dito aengegeven t lijk van Anthonij Anthonisse Moris onder het classis van drie gl. - 3 - 0 - 0
[16-08-1724]
16 Augusteij 1724?? Abraham Verkuijl aengegeven t lijk van sijn dogter Josina als onverm. - pro deo
[17-08-1724]
17 dito begraven als onverm. een kint van Teunis Overdijcke - pro deo
[22-08-1724]
22 een kint van Thomas van Reene - pro deo
[23-08-1724]
23 dito door Hend. Goudswaerts vrou aengegeven t lijk van haer soon Jan onder t classis van onverm. - pro deo
[25-08-1724]
25 dito Abram de Ruijter aengegeven t lijk van sijn kint Jacobus als onverm. - pro deo
[25-08-1724]
Dito een vreemde arme vrouw begraven als onverm. - pro deo
[27-08-1724]
27e dito een kindt van Abram Verkuijl Josina aengegeven als onv. - pro deo
[29-08-1724]
29 dito een kint van Claes Zanen aengegeven als onverm. - pro deo??
[05-09-1724]
Den 5e Septemb. een kint van de wede. Corn. van Gelder aengeg. als onv. - pro deo
[12-09-1724]
12e 7ber. Anthonij Tobiasse sijn kint Abram als onvermogen. - pro deo
[12-09-1724]
Dito Gillis Verbeek t lijk van sijn vrouw Jannetie Jobsz van Stelle als onverm. - pro deo
[15-09-1724]
15 dito aengegeven t lijk van Jacob Dingemansz van St. Annelandt als onverm. - pro deo
[20-09-1724]
20 Septemb. 1724 heeft juffr. Cornelia de Ruijter wede. van dhr. Joannes van der Eijden aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Pr. Corns. van St. Annelant woonagtig onder Ooltgensplaet voor het regt van t land betaelt - 15 - 0 - 0
[22-09-1724]
Den 22e dito een dogter van de wede. Ghiel Aertsz genaemt Pietertie onv. - pro deo
[28-09-1724]
28 dito Admirael Jansz Bruggeman aengegeven t lijk van sijn kint als onverm. - pro deo
Tot hier toe verantwt.
[02-10-1724]
2e Octob. Joannis Bosschieter aengegeven t lijk van sijn kint Wouter onder t classis van 3 gd. dus - 3 - 0 - 0
[03-10-1724]
3e dito Matthijs Breur aengegeven t lijk van sijn kint Will. als onv. - pro deo
[03-10-1724]
Dito door Joost van Bruijnisse aengegeven t lijk van Willemtie Jansz Groenhout ond. t classis van - 3 gd.
[04-10-1724]
4e dito van kindt van Wm. Geertsz Matie aengegeven als onverm. - pro deo
[04-10-1724]
Dito van kindt van Jan Crabbendijcke aengegeven als onverm. - pro deo
[04-10-1724]
Dito aengeg. een kint van Jan Tibouwt Lijsbet als onverm. - pro deo
[06-10-1724]
6e dito aengegeven t lijk van Neeltie Coenraetsz als onverm. - pro deo
[06-10-1724]
Dito een kint van Bast. Drooger aengeg. als onverm. - pro deo
[09-10-1724]
9e dito een kint van Jan Jobse van Stelle Jobje aeng. als onv. - pro deo??
[08-10-1724]
1724 8e Octob. is aengegeven t lijk van Leendt. Corn. Lodder als onverm. - p. deo
[13-10-1724]
13e dito Corn. vand. Pligt als onv. aeng. - p. deo
[16-10-1724]
16e dito is aangegeven t lijk van een kint van Antonij Bastiaense van ???t Oostende onder ???t classis van 3 f dus f 3 - : - 0
[16-10-1724]
Dito d??? heer Johan Anemaet onder ???t classis van?? 15 - ,, - ,,
[17-10-1724]
17. dito een kint van Jacob Severon?? onv. - p. deo
[17-10-1724]
Dito Thonis Balt. van t Oostende onv. - p. deo
[20-10-1724]
20. dito Jan Michielsz Boomklimmer aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Hesther Woutersz Neeff onder t classis van 6 gul. dus voor beijde - 12 - 0 - 0
[08-11-1724]
8e Novemb. 1724 is door Davit van Bruijnisse aeng. t lijk van sijn kint Joost als onv. - pro deo
[10-11-1724]
10e dito heeft Claes Arens van Proijen aengeg. t lijck van sijn vrouw onv. - pro deo
[09-11-1724]
9e Novemb. is aeng. t lijck van Corn. Duijvelaer onder t classis van - 3 gd.????
[21-11-1724]
21e dito Pr. Fick aeng. gedaen t lijck van sijn soon Joannis onder t classis van 3 gd. dus - 3 - 0 - 0
[07-12-1724]
7e Decembr. Pieter Tichelm. aengegeven t lijck van sijn soon Hendrick onder t classis van drie gulden dus - 3 - 0 - 0
[08-12-1724]
8e dito Marcelis van Bruijnisse aengegeven alhier te sullen ondertrouwen met Geertie Jansz en te gehooren onder t classis der onv. - p. deo
[08-12-1724]
1724 een kindt van Jan Fieren - pro deo
[08-12-1724]
Dito een kint van Jan Vervoren als onv. - p. deo
[20-12-1724]
20. Decemb. d??? huijsv. Willem Bouwer aengeg. als onv. - pro deo??
[20-12-1724]
Dito Lieven Crijns als onverm. - p. deo
[20-12-1724]
Dito Lieven Crijnsz de Jonge als onv. - p. deo
[29-12-1724]
29e dito Jacob van der Clocque aengev. gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Maria van der Stel woonagtig onder Dirxlant voor t regt ontfangen - 3 - 0 - 0
[29-12-1724]
Dito Gerrit de Block aengev. gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Aegtie Teeuwis van der Schilt woonagtig in de Nieuwe Tonge voor t regt van de bruijt - 3 - 0 - 0
[05-01-1725]
1725 5e Janu. aengegeven dat Willem Arensz van der Croon alhier soude ondertrouwen met Arentie Wms. Oosterling onder t classis der onverm. - p. deo
[05-01-1725]
Dito Pr. van Putten aengeg. alhier te sullen ondertrouwen met Matie Jansz Joncker onder t classis van drie gul. voor beijde - 6 - 0 - 0??
[10-01-1725]
10e dito door Jacob Cootsack aengeg. t lijck van sijn broeder Thonis Kootsack onder t classis van - 3 - 0 - 0
[11-01-1725]
11 dito een kindt van Arij van den Doel aengegev. als onverm. - p. deo
[15-01-1725]
15e d. Mich. Kruijs
[17-01-1725]
17 een kt. (van) Bt. van Noort
[20-01-1725]
20 een kint van Lieven Andries - alle onv.
[22-01-1725]
22e een k. van Dt. van St. Annelt.
[27-01-1725]
27e dito door Jan Rommensz aengeg. t lijck van sijn vrouw Elisabet Bodt onder t classis van vijftien gl. dus - 15 - 0 - 0
[27-01-1725]
Dito een kindt van Jacob Spanjaert als onverm. - pro deo
[02-02-1725]
1725 2. Febr. Wm. Bouwer aeng. te sullen ond. met Annetie Pouwelsz - pr. Deo
[09-02-1725]
9e dito een kindt van Cornelis Wittekoeke als onv. - pro deo
[13-02-1725]
13e een soon van Alida - pro deo
[16-02-1725]
17e een kint van Thonis van Lijberg - Jan aeng. als onverm. - pro deo
[22-02-1725]
22e dito een kindt van Claes van Proijen aengeg. als onverm. - pro deo
[24-02-1725]
24e dito een kint van Corn. Verschuur aengeg. onder t classis der onverm. - pro deo
Tot hier toe den veertigsten penning verantwoordt
[05-04-1725]
5e April Claes Arensz van Proijen aengegeven te sullen ondertrouwen met Josijna Bastiaensz onder t classis van - pro deo
[20-04-1725]
20. Corn. van St. Annelt. aengeving gedaen tot ondt. - ? te sullen ondertrouwen met Cornelia de Bie voor t regt van den bruijdegom ontfangen - 6 - 0 -0
[01-06-1725]
1e Junij een kint van Thomas van Zenne Grietie - pro deo
[21-06-1725]
21e dito Olivier Franke t lijk van zijn vrouw onverm. - p. deo
[21-06-1725]
Dito Sophia Bartels mede - p. deo
[15-07-1725]
1725 15e Julij aengeg. t lijk van Jacob Clasen onder t classis der onverm. - p. deo
[18-07-1725]
18e: een kint van Claes Blaek - pro deo
[23-07-1725]
23e dito Huijbt. Menheere het lijk van sijn kint Abram onder t classis van drie gulden dus - 3 : - : -
[26-07-1725]
26e dito aengegeven t lijk van Jan Vervoren onder t classsis van - 3 : - : -??
[03-08-1725]
3e Aug. Christiaan Voorhans aeng. te sullen ondertrouwen met Cathalijna Cole onder t classis van ses gl. is voor beijde - 12 : - : -
[08-08-1725]
8e dito een vreempt kint aengeg. als onverm. - pro deo
[08-08-1725]
Dito Pieter de Ruijter aengevinge gedaen alhier te sullen trouwen met Anna Corn. van Noort onder t classis der onverm. - p. deo
[07-09-1725]
7e Septemb. aengeg. t lijck van Govert Vreeswijck door Johann. Vreeswijck comende van de Plaet voor t regt bet. - 3 gl.
Tot hier toe verantwt.
[21-10-1725]
21e dito Olivier Franken aengev. gedaen te sullen ondertrouwen met Matie Osseweijer - onverm. - p. deo??
[10-1725]
Octob. dhr. J. v. Eijden aeng. gedaen tot Gastel ? ? te sullen ondertrouwen ontf. - 15 gd.
[26-10-1725]
26. dito Ptr. Wms. Doornheijn aengev. gedaen te sullen ondertrouwen met Lijsbet Prs. Cramer als onv. - pro deo??
[26-10-1725]
Dito door Jan Wiltschut aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met A. Helena Jufess onder de classis onverm. - pro deo
[03-11-1725]
3e Novemb. aengeg. door Joh. Nijsse Braber t lijck van Jacob Vroegrijck onder het classis van drie gl. dus - 3 - 0 - 0
[03-11-1725]
Dito een kint van Barth. van Noort - p. deo
[03-11-1725]
Dito Jan Benjamijnsz woonagtig onder de Nieuwe Tonge aeng. gedaen te sullen aldaer ondertr. met Jacomijntje Prs. Visbeen woonende onder dese jurisdictie - p. deo
[12-11-1725]
12e Novemb. een kint van Thomas van Renen - p. deo
[12-11-1725]
Dito een kint van Marijnis Jacobsen - p. deo
[14-11-1725]
14e dito Pr. den Visser - p. deo
[16-11-1725]
16e dito Bast. Wiltschut sijn kint Joost aangeg. onv. - p. deo
[30-11-1725]
30e dito een kindt van Claes Keijser aangeg. onverm. - p. deo
[30-11-1725]
Dito een doodt ter wer. gecomen kint van S. Bos -??
[01-12-1725]
1e Decemb. een kindt van Theus Drooger aengeg. als onverm. - p. deo
[17-12-1725]
17e Decemb. Jan de Groot aengegeven sijn kint Claes als onverm. - p. deo
[17-12-1725]
Een kint van Claes Keijser aengeg. als onverm. - p. deo
[21-12-1725]
21e dito een kint van een vreemde vrouw aengeg. als onverm. - p. deo
[21-12-1725]
Een kint van Jacobus Kaskes aengegeven als onverm. - p. deo
[22-12-1725]
22e dito een kint van Jacob van Noort als onverm. - p. deo
[24-12-1725]
24e dito Annetie Beeckmans wede. van Marijnis de Schrijver aengegeven als onverm. - p. deo
[12-01-1726]
1726 12e Jan. een kindt van Claes Sane aengeg. onverm. - p. deo??
[12-01-1726]
Dito Huijgje Moijses wede. van Gebuijs aengeg. onverm. - p. deo
[12-01-1726]
Dito Govert van Gelder onverm. - p. deo
[26-01-1726]
26e dito een kint van de wede. Jan Clase de Lange Janna onverm. - p. deo
[26-01-1726]
26e dito een kint gen. Pieternella Claasz onverm. - p. deo
[09-02-1726]
9e Febr. aengegeven t lijck van mr. Jan Viscontij onder t classis van - 3 gd. - 0
[22-03-1726]
1726 22e Maert Dingman van Es woonagtig onder Ooltgenspt. aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Leuntie Jansz Joncker onder t classis van 3 gd. dus wegens de bruijt - 3 gd.
Tot hijer toe den veertigsten penck verantwoort
[03-04-1726]
3e April Aren Jansz van 7bergen aengeg. sijn kindt Pietertie onder het classis van - 3 gd.
[06-04-1726]
6e dito Jacob Aertsz. Verboom woonaghtig onder Ooltgensplaet aengevinge gedaen alhier te sullen ondert. met Jannetie Leendts. Stander en aengaende troureght gehorende onder t classis van p. deo
[12-04-1726]
12e dito Jan Jacobsz van Gelder aengevinge gedaen in de Nieuwe Tong te sullen trouwen met Tannetie Jansz Braber en verclaerde hem aen te geven als - p. deo
[12-04-1726]
Dito Lodewijk Jans Bruijnse met Maetie Elbreght mede onverm. verclaert - p. deo??
[20-04-1726]
20e dito Marcelis van Bruijnisse aengevinge gedaen van sijn kint Willemijna onverm. - p. deo
[20-04-1726]
Dito Corn. van St. Annelant aengegeven sijn kindt Lijsbet onder t classis van ses gd. dus 6 - 0 - 0
[11-05-1726]
11e Meij een vreemt man onverm. - p. deo
[29-05-1726]
29e een kint van Leendt. Gabrielsz de Jong??
[03-06-1726]
3e Junij Corn. van St. Annelant aengegeven sijn kint Johanna onder t classis van ses gd. dus - 6 - 0 - 0
[11-06-1726]
1726 11e Junij Aren Jansz van de Velde aengegeven het lijck van sijn kint sijnde ongedoopt gestorven onder t classis van drie gd. dus - 3 - 0 - 0
[11-06-1726]
Dito aengegeven d??? huijsvrouw Cornelis Nieuwenhoeven onder t classis van 3 gd. dus 3 - 0 - 0
[17-06-1726]
17e dito een kint van Davidt van St. Annelant onverm. - pro deo
[25-06-1726]
25e dito Johannis Bosschieter aengevinge gedaen van t lijck van sijn kint Maria sijnde t selve tot Herckinge alwaer hij woonagrigh is overleden en vermits aldaer geen begraefplaets is het regt in de Nieuwe Tonge tot drie gulden voldaen t welck om reden het alhier staet begraven te werden mede verclaerde alhier ter secretarije aen te geven onder het classis van drie gul. dus - 3 - 0 - 0??
[29-06-1726]
29e een kindt van Mattheuws Bosvelt aengegeven als onverm. - pro deo
[01-07-1726]
1e Julij Gerrit Bosschieter aengeving gedaen van t lijck van sijn kint Wouter sijnde t selve tot Herckinge overleden en alhier sullende begraven onder het classis van drie gulden aengegeven soo als in de Nieuwe Tonge heeft gedaen dus - 3 - 0 - 0
[06-07-1726]
6e dito een kint van Olivier Franken onverm. - pro deo
[09-07-1726]
9e dito Gerrit Bosschieter aengevinge gedaen van t lijck van sijn vrouw Ghieltie Woutersz Neef comende van de jurisdictie van Ooltgensplaet onder de classis van drie gulden dus - 3 - 0 - 0
[09-07-1726]
Dito een kint van Jan Jobse van Stelle aengeg. als onverm. - pro deo
[13-07-1726]
13e dito Rochus Hoogmoet sijn kint aengeg. onder t classis van drie gd. - 3 - 0 - 0
[13-07-1726]
Een kint van Abram de Ruijter aengegeven als onverm. - pro deo
[17-07-1726]
17e een vreempt man begraven onverm. - pro deo
[20-07-1726]
20e een kindt van Aren van der Schilt aengegeven als onverm. - pro deo
[22-07-1726]
22e dito Dirck Abramsz Decker aengegeven als onverm. - pro deo
[03-08-1726]
3e Aug. Huijbt Huijbregts aeng. het lijck van sijn kint onverm. - pro deo
[05-08-1726]
5e dito aengegeven een kindt van Laurens de Bruijne als onverm. - pro deo
[06-08-1726]
6e een kint van Cornelis van der Sloodt aengegeven als onverm. - pro deo
[09-06-1726]
9e dito een kint van Laurens de Bruijne als onverm. - pro deo
[13-08-1726]
13e een dogter van Theunis Stander als onverm. - pro deo
[21-08-1726]
21e een kindt van de wede. Brandijn Verweij aengegeven als onverm. - pro deo
[22-08-1726]
22e een kindt van Frans Buurt als onverm. - pro deo
[26-08-1726]
26e een kint van de wede. Brandijn Verweij aengegeven als onverm. - pro deo
[27-08-1726]
27e aengegeven t lijck van Gijsbt. Bout als onverm. - p. deo
[27-08-1726]
Dito een kint van Will. Bouwer aengegeven als onverm. - p. deo
[28-08-1726]
28e een zoon van Adam van der Veer aengegeven als onverm. - p. deo
[07-09-1726]
7e Septemb. aengegeven t lijk van Jan Breepoel als onverm. - pro deo
[10-09-1726]
10. Theunis Stander aengegeven als onverm. - p. deo
[11-09-1726]
11e dito aengegeven t lijck van Jan Michielsz Boomklimmer onder t classis van ses gulden dus 6 - 0 - 0
[11-09-1726]
1726 dito een kint van Mattheuws Buurt als onverm. - pro deo
[12-09-1726]
12e dito een kindt van Cornelis Bastiaens Hoogmoet als onverm. - p. deo
[13-09-1726]
13e Septemb. 1726 heeft Huijbregt de Haes jongman woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Claasje Woutersz Neef en wegens t regt van de bruijt ontfangen ses gulden sijnde gelijcke wegens den bruijdegom tot Ooltgensplaet voldaen dus - 6 - 0 - 0
[17-09-1726]
17e dito aengegeven een kindt van Aert Bastiaens als onverm. - p. deo
[19-09-1726]
19e dito een verongeluckt off dootgestoken man onverm. - p. deo
[20-09-1726]
20e dito een kindt van Pieter van Baren aengeg. als onverm. - pro deo
[20-09-1726]
Dito een kint van Jacob Spanjaert als onverm. - p. deo
[20-09-1726]
Dito Bastiaentie Abramsz als onverm. - p. deo
[20-09-1726]??
Dito een kindt van Jacobus van der Klocque onder het classis van drie gulden dus - 3 - 0 - 0
[20-09-1726]
Dito een kint van Cornelis Machielsz aengeg. als onverm. - pro deo
[20-09-1726]
Dito een kindt van Adriaen Boerman aengegeven als onverm. - pro deo
[23-09-1726]
23e een kint van Jan Prs. van der Meer onverm. - p. deo
[25-09-1726]
25e een kint van Pieter Abrams de Ruijter onverm. - p. deo
Tot hijer toe den 40 penck verantwoort
Innegaende met October 1726
[01-10-1726]
1e dito aengevinge gedaen van t lijck van Pieter van den Bos als onverm. - pro deo
[05-10-1726]
5e dito een kint van Gerrit Meijer aengegeven als onverm. - P. deo
[07-10-1726]
Den 7e dito Jacomijntie Simons aengegeven als onverm. - pro deo
[07-10-1726]
Dito een kindt van Adriaen Melckerts als onverm. - p. deo
[11-10-1726]
11 dito Adriaen Schroevers onder t classis van drie gd. dus - 3 - 0 - 0
[11-10-1726]
Dito een kindt van Willem Jansz van Gaalen onverm. - p. deo
[17-10-1726]
17e Adriaantie Jansz aengegeven onverm. - p. deo
[21-10-1726]
21e dito een kint van Jan Jansz Zeevelt onverm. - p. deo
[24-10-1726]
24e dito dhr. predicant T. Bosch aengegeven t lijck van sijn schoonmoeder Helena Geertruijt Bosch ? staende deselve vervoert te werden naer Utregt onder t classis van drie gd. dus - 3 - 0 - 0
[25-10-1726]
25e een kint van Gerrit Lat - p. deo
[26-10-1726]
26e dito Jacobus Tichelman aengegeven t lijck van sijn kindt Hesther comende van de Plaetse jurisdictie onder het classis van drie gd. dus - 3 - 0 - 0
[29-10-1726]
29e dito Huijbt. Menheere sijn kint Matie onder t classis van 3 gd. - 3 - 0 - 0
[29-10-1726]
Dito een vreemt man - p. deo
[01-11-1720]
1e Novemb. Jacob van der Meer aengegeven te sullen trouwen met Lijsbet Joris Trijp - p. deo
[09-11-1726]
9e dito een kint van Job van Beecq - pro deo
[09-11-1726]
Een kint van Dirk Casteleijn - p. deo
[12-11-1726]
12 een kint van Hend. Hartman - p. deo
[13-11-1726]
13e een kint van Jacob Severon - p. deo
[15-11-1726]
15e een kint van Aren Oosterling
[19-11-1726]
19e een dogter van Jan Jobsz van Stelle onverm. - p. deo
[19-11-1726]
1726 19e Novemb. door Johann. Prs. Metselaer aengevinge gedaen van Huijbt. van der Croon onder t classis van dertigh gulden dus - 30 - 0 - 0?? zegge - 30 : - : -??
[20-11-1726]
Den 20e dito een kint van Leendert Stander - p. deo
[20-11-1726]
Een kint van Gillis Jansz van Bree onverm. - p. deo
[30-11-1726]
30e een kint van Arent van Kempen aengegeven als onverm. - p. deo
[04-12-1726]
4e Decemb. Pieter Roestenberg - p. deo
[12-12-1726]
12e d??? huijsv. Marijnus den Brander - p. deo
[29-12-1726]
29e Decemb. Pr. Voorwinde aengegeven alhier te sullen trouwen met Poulijna Prs. Lemkens wede. Jan Vervoren onder t classis van 3 gd. is voor beijde - 6 : 0 : 0
[14-01-1727]
1727 14e Januarij dhr. predicant T. Bosch aengegeven t lijck van sijn kint Lucretia Helena onder t classis van drie gd. dus - 3 : - : -
Nog volgen die bij omissie niet sijn aengeteeckent als den??
[30-12-1726]
30e Decemb. 1726 een kint van Anthonij Hendrikse - p. deo
[31-12-1726]
31e Claes van der Sloot - p. deo
[04-01-1727]
4e Januarij een kint van Marijnus Jacobsz van d. Haven - p. deo
[04-01-1727]
Een kint van Will. Coq - p. deo
[18-01-1727]
18e Januarij een kint van Adriaen van Adriaen van Dijcke - pro deo
[24-01-1727]
Den 24e een kint van Job Jansz van Beecq - pro deo
[27-01-1727]
1727 27e Januarij Cornelis Tirion aengegeven t lijk van sijn kint als onverm. - pro deo
[31-01-1727]
31e aengegeven t lijck van Annetie Willemsz Jongeboer onder t classis van drie gul. en vermits noijt is getrouwt geweest onder t classis van - 6 - 0 - 0??
[01-02-1727]
1e Februarij de wede. Jacobus Gebuijs aengegeven als onverm. - p. deo
[04-02-1727]
4e dito dhr. Pieter Loens aengev. gedaen alhier te sullen ondertrouwen met juffr. Matie Witte Boomklimm. onder de classis van vijftien gd. dus voor beijde ontf. - 30 - 0 - 0??
[04-02-1727]
Dito een kint van Aert Bast. Droger - p. deo
[07-02-1727]
7e een kint van de wede. Gijsbt. Bout - p. deo
[18-02-1727]
18e dito aengevinge door Joost van Bruijnisse gedaen van t lijk van Leendt. Huijgens onder de classis van - 3 - 0 - 0
[18-02-1727]
Dito Pieter van Putten aengevinge gedaen van ???t lijck van sijn kint Leendert onder t classis van 3 gd. - 3 - 0 -0
[06-03-1727]
6e Maert d??? huijsv. van Jan Crabbendijcke aengeg. als onverm. - p. deo
[08-03-1727]
8e dito een kindt van Marijnis de Cuijper onverm. - p. deo
[13-03-1727]
13e een kint van Harman Ooijen - p. deo
[19-03-1727]
19e Grietje Jacobs Luijendijck aeng. als onverm. - pro deo
[20-03-1727]
20e twee kinderen van Bastiaen Wiltschut onverm. - p. deo
[24-03-1727]
24e Gerrit Capiteijn als onverm. - p. deo
[24-03-1727]
Dito d??? huijsv. Martijn Engelen als onverm. - p. deo
[27-03-1727]
27e dito Gill. Fabaert als onverm. - p. deo
Tot hijer toe verantwoort
Innegaende met April 1727
[04-04-1727]
4e April door Pieter Bast. Harse Harse aengevinge gedaen van het lijck van Willemijna de Rijcke huijsv. van Joost van Bruijnisse onder de classis van ses gd. dus - 6 - 0 - 0
[04-04-1727]
Dito Nijs Bot aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Jannetie Santboer en verclaerde aengaende het gemeene lands trouwregt dat de bruijt was gehoorende onder de classe van ses gd. dus deselve alsoo den bruijdegom het regt tot Ooltgensplaet sal betalen - 6 - 0 - 0
[05-04-1727]
5e dito Crijnt Bouwt sijn kint aengegeven onder de classis van drie gd. dus - 3 - 0 - 0
[07-04-1727]
7e een kint van Adriaen van Dijke - p. deo
[11-04-1727]
11e Jasper Wms. Vreeswijck aengevinge gedaen te sullen trouwen met Marij Corn. Hoogmoet onder de classe - p. deo
[12-04-1727]
12e dito Huijbt. Woutersz van Durk onder de Plaet woon. aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Matie Gerritsz Huijbe en gehoorende onder - p. deo
[12-04-1727]
Dito Corstiaen Eijckbos aengegeven - p. deo
[14-04-1727]
14e een kint van Marijnis Fransman - p. deo
[15-04-1727]
15e dito door Pieter Tichelman aengevinge gedaen dat Eeuwout de Grijse sijn kint komende van de Plaetse jurisdictie alhier soude begraven onder t classis van drie gd. dus - 3 - gd.
[19-04-1727]
19e April Wm. Kootsack aengevinge gedaen te sullen trouwen met Maria Hendrix Blaakman onder het classis van drie gd. dus voor beijde - 6 - 0 - 0
[29-04-1727]
29e d??? huijsv. Leendt. Broeder aengeg. - pro deo
[03-05-1727]
3e Meij Adriaen Stander - p. deo
[19-05-1727]
19e Meij een kint van Maria de Lange??
[22-05-1727]
22e Meij Johannis de Jong aengevinge gedaen te sullen trouwen met Hester Woutersz Neef onder t classis van ses gd. dus voor de bruijt ontf. - 6 - 0 - 0
[30-05-1727]
30e en kint van Adr. Brugman - pro deo
[28-06-1727]
28e Junij Crijn Bouwt aengevinge gedaen van sijn kint onder t classis van drie gd. dus 3 : 0 : 0
[02-07-1727]
2e Julij Rochus Hoogmoet aengevinge gedaen van sijn kint onder t classis van - 3 : - : -
[02-07-1727]
Een kint van Leunis van der Ham - p. deo
[09-07-1727]
9e Julij ondertrout Hend Joann. de Ruijter en Geertie Corn. van Stelle?? - p. deo
[11-07-1727]
11e dito een kint van Joannis Wms. Stoute onder t classis van - pro deo
[14-07-1727]
14e een kint van Poulus Jansz Oosterling onverm. - p. deo
[22-07-1727]
22e een kint van de wede. Gijsbt. Bout - p. deo
[03-08-1727
3e Aug. een kint Jan Hoogmoet - p. deo
[06-08-1727]
6e Aug. Pietertie Jacobs aengevinge gedaen dat haer soon Marinis Frenckens soude trouwen met Marij Teunisz Stander - p. deo
[11-08-1727]
11e een kint van Corn. Verschuur - p. deo
[11-08-1727]
Een kint van Pieter van Baren als onverm. - p. deo
[15-08-1727]
15e dito Leendt. de Jong aengevinge gedaen dat Hend. Kattestaert soude trouwen met Adriaentie de Ridder - p. deo
[25-08-1727]
25e een kint van Poulus Oosterling - p. deo
[26-08-1727]
26e een vreemt man onverm. - p. deo
[27-07-1727]
27e een kint van Pieter Blouw - p. deo
[29-08-1727]
29e een dogtertie van Jacob Spanjaert - p. deo
[30-08-1727]
30e een kint van Dirck van Goolen - p. deo
[03-09-1727]
3e Septemb. een kint van Martijn Adams - p. deo
[03-09-1727]
Een kint van Dirck Casteleijn - p. deo
[08-09-1727]
8 een kint van Corn. Eijckbos - p. deo
[08-09-1727]
En kint van Hend. Backer - p. deo
[13-09-1727]
13e een kint van Govert Pot - p. deo
[15-09-1727]
15e een kint van Corthals - p. deo
[16-09-1727]
16e een kint van Hend. Hartman - p. deo
[19-09-1729]
19e Septembr. 1727 Jan Crabbendijke aengevinge gedaen te sullen trouwen met Marija Poulusse Vreeswijk onder t classis van drie gulden dus voor beijde - 6 - 0 - 0
[24-09-1727]
24e Septembr. Bartel van Noort aengeving gedaen van t lijck van sijn kindt Cornelis onder de classis van drie gulden dus - 3 - 0 - 0
[27-09-1727]
27 een kint van Jacob(u)s van Gelder aengeg. als onverm. - pro deo
[29-09-1727]
29e Jan Sebregts Ficken als onverm. - pro deo
Tot hier toe verantwoort
Innegaende met October 1727
[06-10-1727]
Den 6e aengegeven t lijck van Hendrick de Vos als onverm. - pro deo
[15-10-1727]
Den 15e dito een kindt van Ruth van Stelle als onverm. - pro deo
[23-10-1727]
Den 23 dito aengevinge gedaen van het lijck van Geertie huijsv. van Marcelis van Bruijnisse als onverm. - pro deo
[24-10-1727]
24e Octobr. Pieter Voorwinde aengevinge gedaen van het lijck van sijn vrouw Poulijna Prs. Lemmekens onder de classe van drie gd. dus - 3 - 0 - 0??
[27-10-1727]
Den 27e een kindt van Hend. Bastiaensz Cocq aengegeven als onvermogen - pro deo
[30-10-1727]
Den 30e dito aengegeven een kindt van Corn. van der Sloot als onverm. - pro deo
[01-11-1727]
Den 1e November aengegeven t lijck van Christoffel van de Swaluw als onverm. - pro deo
[03-11-1727]
Den 3e dito Coenraet Sweers aengegeven als onverm. - pro deo
[03-11-1727]
Dito een kindt van Jan Goverds Vervloet aengegeven als onverm. - pro deo
[07-11-1727]
Den 7e dito Bastiaen Adrs. Drooger aengegeven als onverm. - pro deo
[13-11-1727]
Den 13e een knegt die overleden is bij Will. Cocq genaemt Aert als onverm. - pro deo
[14-11-1727]
Den 14e een dogter van Pietertie Jacobs als onverm. - pro deo
[17-11-1727]
17e een kint van Hend. Coq als onverm. - pro deo
[17-11-1727]
Dito een kint van Hend. Schijff - pro deo
[19-11-1727]
19e een kint van Lieven Poost onverm. - pro deo
[21-11-1727]
21e November heeft Aren Jansz van Sevenbergen aengegeven het lijck van sijn kindt Pietertie onder de classe van drie gulden dus - 3 - 0 - 0
[26-11-1727]
Den 26e een kint van Hendrick Backer aengegeven als onverm. - pro deo
[27-11-1727]
27e Novembr. Corn. Corn. van St. Annelant aengevinge van t lijck van sijn overledene huijsv. Cornelia de Bie gedaen onder het classis van ses gulden dus - pro deo
[27-11-1727]
Dito den selven aengevinge gedaen van t lijck van sijn kindt dogh vermits het selve doodt is ter weerelt gecomen gesustineert geen begraefregt verschuldight te wesen dus - mem.
[27-11-1727]
Dito een kint van Aren Oosterling aengegeven als onverm. - pro deo
[28-11-1727]
28e d??? huijsv. van Matthijs Breur aengegeven als onverm. - pro deo??
[29-11-1727]
29e Novemb. door Martijnis de Locker aengevinge gedaen van het lijck van Cornelia huijsv. (van) Louis van Kasteel onder de classe van ses gd. dus - 6 - 0 - 0
[01-12-1727]
Den 1e Decembr. een kint van Marijnis den Brander als onverm. - pro deo
[04-12-1727]
Den 4e een kint van Jan Jeroense als onverm. - pro deo
[05-12-1727]
Den 5e Simon Nots als onverm. - pro deo
[08-12-1727]
Den 8e een kint van Ad. van Hoof onverm. - pro deo
[10-12-1727]
10e Decembr. door Pieter Kieviet aengevinge gedaen van t lijck van Leendert Lodder onder de classe van drie gd. dus - 3 - 0 - 0
[10-12-1727]
10e Decemb. door Leendt. Cats aengegeven het lijck van Daniel van den Broeck onder het classis van drie gd. dus - 3 - 0 - 0
[21-01-1728]
NB op den 21e Januarij heeft de wede. verclaert dat haer man gehoort onder de classis van 6 gd. dus de resterende - 3 - 0 - 0
[13-12-1727]
Den 13e een kint aengegeven van Thomas van Zane als onverm. - pro deo
[15-12-1727]
15e dito Bastiaen Voorhans aengegeven het lijck van sijn kint Cornelia onder het classis van drie gud. dus - 3 - 0 - 0
[15-12-1727]
Dito een kint van Adrianus Vierniet de jonge als onvermogen - pro deo
[16-12-1727]
Den 16e dito een kint van Leendt. Gabrielsz de Jong als onverm. - p. deo
[21-12-1727]
Den 21e een kint van Olivier Franckens Ossewijer als onverm. - p. deo
[27-12-1727]
Den 27e een kint van Davidt van Bruijnisse als onverm. - p. deo
[29-12-1727]
29e d??? huijsv. Jan Coning als onverm. - p. deo
[30-12-1727]
30e dito door Bastiaen Voorhans aengegeven t lijck van sijn vrouw Cathalijna Coole onder het classis van - 6 - 0 - 0??
[02-01-1728]
2e Januarij Johannis Stoffelsz van de Swalue aengegeven het lijck van sijn kindt Stoffel onder het classis van 3 - 0 - 0
[06-01-1728]
Den 6e Lieven Andriese Zoon als onvermogen - pro deo
[06-01-1728]
Dito d??? huijsv. Leendt. Stander met haer kint beijde als onverm. - pro deo
[06-01-1728]
6e dito door Corn. Corn. Kattestaert aengegeven t lijck van sijn vader Corn. Kattestaert onder het classis van drie gd. dus 3 - 0 - 0
[09-01-1728]
9e dito Corn. Zoet aengegeven als onvermogen - pro deo??
[15-01-1728]
15e dito aengegeven de wede. van Joh. Eggebeen als onverm. - pro deo
[16-01-1728]
16e dito door Pieter Harse aengegeven het lijck van sijn vrouw onder het classis van ses gd. sijnde genaemt Geertruij Boelhouwers dus - 6 - 0 - 0
[20-01-1728]
20 dito Maria Stevense onverm. - p. deo
[23-01-1728]
23e dito IJda Pouwels Oosterling aengegeven als onverm. - p. deo
[31-01-1728]
31e dito Huijbt. Bou aengegeven als onverm. - p. deo
[31-01-1728]
Een kindt van Marijnis den Brander onverm. - p. deo
[02-02-1728]
2e Febr. een kint van Janneken Adriaensz onverm. - pro deo
[07-02-1728]
7e dito Grietie Pieters onverm. - pro deo
[09-02-1728]
9e een kindt van Huijbt. de Haes aengegeven onder het classis van - 6 gulden
[09-02-1728]
Dito d??? huijsv. Govert Pot onverm. - pro deo
[19-02-1728]
1728 19e Februarij aengegeven het lijck van Job Camhoudt drooger uijt de stooff onverm. - pro deo
[19-02-1728]
Een kindt van de wede. Lieven Andriese Zoon als onverm. - pro deo
[20-02-1728]
20e dito een kindt van Claes van Westrom onverm. - pro deo
[23-02-1728]
23e dito d??? huijsv. Jan Osseweijer aengegeven als onverm. - pro deo
[25-02-1728]
25e dito Lijsbet Claesz Vreeswijck als onverm. - pro deo
[02-03-1728]
Den 2e Maert aengegeven t lijck van d??? huijsv. Claes van Westrom als onverm. - pro deo
[02-03-1728]
Dito Arnoldus van der Schilt aengegeven als onverm. - pro deo
[07-03-1728]
7e Maert heeft Johs. Joh. van der Vliet aengevinge gedaen in de Nieuwe Tonge te sullen trouwen met Adriana Jaspers en heeft verclaert aengaende des gem. lands trouw regt te gehooren onder de classe van onverm. - pro deo
[09-03-1728]
9e dito door Abram Davids van St. Annelant aengegeven het lijck van sijn dogter Ida onder de classe van drie gd. dus - 3- 0 - 0??
[13-03-1728]
13e dito Jacob Groenendijk aengegeven sijn doot ter weerelt gecomen kindt als onverm. - pro deo
[15-03-1728]
15e een kint van Eeuwout Tamb. als onverm. - pro deo
[16-03-1728]
16e twee kinderen die verdroncken sijn van Joost Vermelt als onverm. - pro deo
[16-03-1728]
16e Maert Jacob Groenendijck aengegeven t lijck van sijn vrouw Anna Jacobs van Noorloos onder de classe van drie gd. dus - 3 - 0 - 0??
[16-03-1728]
Dito door Joost van Bruijnisse aengegevrn t lijck van Crijn Jansz Bouwt onder de classe van drie gd. dus - 3 - 0 - 0??
[16-03-1728
Dito Geertruij Meeuws aengegeven als onverm. - pro deo??
[25-03-1728]
25e de wede. Corns. Hoogmoet aengegeven als onverm. - pro deo
[01-04-1728]
1e April tot hijer toe verantwoort
Innegaende met April 1728
[01-04-1728]
1e Matthijs Breur aengeving gedaen tot Stadt te sullen ondertrouwen met Leuntie Stevensz Pannevis onder de classe van onverm. - pro deo
[07-04-1728]
7e dito aengegeven het lijck van een dogter van Leendert Broeder als onverm. - pro deo
[09-04-1728]
9e dito Leendt. Broeder aengeving gedaen te sullen trouwen met Marij Joost als onverm. - pro deo
[09-04-1728]
Dito Lieven Jansz de Groot aengeving gedaen te sullen trouwen met Arentie Jobsz Biscob als onverm. - pro deo
[09-04-1728]
Dito Govert Corn. Cappeteijn aengegeven te sullen trouwen met Machel Koge onder de classe van 3 gd. dus voor t regt van beijde ontfangen - 6 - 0 - 0
[12-04-1728]
12e dito aengegeven het lijck van Johannis van den Bergh als onverm. - pro deo
[14-04-1728]
14e dito een kint van de wede. Crijn van der Stam als onverm. - pro deo
[15-04-1728]
15e Jacobus Prs. van der Meer aengegeven als onverm. - pro deo
[16-04-1728]
16e dito een kint van Jan Crabbendijcke aengeg. als onverm. - pro deo
[17-04-1728]
17e dito Leendt. Oosterling aengegeven als onverm. - pro deo
[19-04-1728]
19e dito d??? huijsv. Jacob Stander aengegeven als onverm. - pro deo
[27-04-1728]
27e April aengegeven een kint van Marcelis Jooste van Bruijnisse als onverm. - pro deo
[30-04-1728]
30e April Wm. de Vos aengeving gedaen in de Oude Tongse kerck te sullen trouwen vermits geen predicant tot Ooltgensplaet alwaer woonagtig is met sijn bruijt Johanna Peijl aengev. gedaen als onverm. - pro deo
[30-04-1728]
Dito oock Jan Rutse van Es en Arentie Leendt. Lodder als - pro deo
[30-04-1728]
Alsmede Corn. Breeborst en Trijntie Jansz de Wit mede als onverm. - pro deo
[30-04-1728]
Dito oock Jan Corn. Coning aengeving gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Leentie Corn. Backer als onverm. - pro deo
[30-04-1728]
Dito aengevinge gedaen van t lijck van de weduwe Theunis Stander als onverm. - pro deo
[13-05-1728]
13e Sijmon van Eck aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Jannetie Jacobs van Stichelen als onverm. - pro deo
[21-05-1728]
21e Meij Anthonij Jooste van St. Annelt. aengegeven t lijck van sijn kint onder de classe van drie gd. dus - 3 - 0 - 0??
x Jacob Frankese Osseweijer
[17-06-1728]
1728 17e Junij Pietertie Jansz Vlaming aengeving gedaen dat haer soon soude trouwen met Geertie Jobs van Stelle onder de classe van onverm. - pro deo
[18-06-1728]
18e dito Hendrick Snul aengevinge gedaen te sullen trouwen met Tannetie Samuelsz wede. Adrianus du Waij onder de classe van onverm. - pro deo
[10-07-1728]
10e Julij een kint van Barthel Crombom aengegeven als onverm. - pro deo
[14-07-1728]
14e dito een kint van Jan van Roomen mede als onverm. - pro deo
[26-07-1728]
26e een dogtertie van Commertie Flereboom als onverm. - pro deo
[26-07-1728]
26e Julij heeft Arij Overstraet aen Joost van Bruijnisse in mijn absentie aengegeven het lijck van sijn vrouw onder de classe van drie gd. dus - 3 - 0 - 0
[28-07-1728]
28e dito een kindt van Aren van Noort aengegeven als onverm. -pro deo
[02-08-1728]
2e Augustij Claes Boogaert aengegeven als onverm. - pro deo
[06-08-1728]
6e Aug. Hugo Comttebedde aengegeven te sullen trouwen met Lijsbet Jacobsz wede. Sijmon Nolde onder classis van onverm. - pro deo
[07-08-1728]
7e dito aengegeven d??? huijsv. van Poulus Johannis Oosterling als onverm. - pro deo
[11-08-1728]
11e Augustij Joh. Stoffelsz van de Swalue aengegeven het lijck van sijn vrouw Eva Zantboer onder de classe van drie gd. dus - 3 : - : -
[13-08-1728]
13e een kint van vreemde luijden onverm. - p. deo
[21-08-1728]
21e een kint van Jacob Walschot onverm. - pro deo
[21-08-1728]
Dito een kint van Joost Vermelt onverm. - p. deo
[26-08-1728]
26e dito Lambertus Potgieter aengevinge gedaen te sullen of is ondertrouwt met Machtel van der Maet wede. mr. Jan Viscontij onder de classe van 3 gd. en voor t regt van beijde ontf. 6 gd. staende aenget. uit trouwboeckje dienende hier voor - memorie
[26-08-1728]
Dito een vreemde vrouw aengeg. - p deo
[27-08-1728]
1728 27e Augustij Cornelis Corn. van St. Annelant aengevinge gedaen dat tot Ooltgensplaet soude ondertrouwen met Maria Zantboer wede. Huijbt. van Nispen onder de classe van vijfthien gulden dus wegens den bruijdegom - 15 - 0 - 0
[27-08-1728]
Dito aengegeven t lijck van een kint van Mattheus Fransman als onverm. - pro deo
[30-08-1728]
30e een kint van Poulus Joh. Vreeswijck aengegeven als onverm. - pro deo
[31-08-1728]
31e dito een kint van Cornelis Zeedijck als onverm. - pro deo
[02-09-1728]
2e Septembr. een kint van Neeltie Hartman onverm. - pro deo
[08-09-1728]
8e Sept. Sr. Ab. de Man aengeg. t lijk van sijn vrouw Geertruij Vingerhoet onder het classis van ses gd. dus - 6 - 0 - 0
[08-09-1728]
Een kint van Cornelis van der Sloot als onverm. - pro deo
[17-09-1728]
17e Septembr. Dirck Hendrix Bot aengevinge gedaen van t alhier te sullen ondertrouwen met Elisabet de Jong wede. Daniel van den Broeck onder de classe van ses gd. dus voor t regt van beijde ontf. - 12 - 0 - 0
[17-09-1728]
Dito een vreemt man in t gasthuijs overleden - pro deo
[25-09-1728]
25e Septembr. Pieter Beeckman aengevinge gedaen tot de Nieuwe Tonge te sullen ondertrouwen met Heijltie Prs . de Rouw en verclaerde aengaende des gemeene lands trouw regt te gehooren onder de classe van onverm. - pro deo??
[29-09-1728]
29e Septembr. een kindt van Govert Johannisse Nijsse als onverm. aengegeven - pro deo
Tot hijer toe verantwoort
Innegaende met Octobt. 1728
[14-10-1728]
14e Maria van Sande als onverm. - p. deo
[19-10-1728]
19e dito een kint van Adr. Melkert - p. deo
[20-10-1728]
20e de wede. Ghiel Aertse als onverm. - p. deo
[29-10-1728]
29e door J. v. Bruijnisse aengev. gedaen dat sijn dogter alhier soude ondertrouwen met Dirk Droogendijck en dat sij beijde aengaende des gemeene lands trouwregt sijn gehoorende onder de classe van drie gd. dus voor t regt van beijde ontfangen - 6 : - : -??
[30-10-1728]
30e een kindt van Willem Verkuijl als onverm. - p. deo
[30-10-1728]
Een kint van IJda Lodders onverm. - p. deo
[09-11-1728]
9e Novembr. door M. de Locker aengevinge gedaen van het lijck van juffr. Maria van der Eijden onder de classe van ses gd. dus - 6 : 0 : 0
[16-11-1728]
16e Lieven Poost aengegeven als onverm. - pro deo
[18-11-1728]
18e een kint van Pr. Doornheijn - pro deo
[24-11-1728]
24e een kint van Cornel. van Westrom - pro deo
[25-11-1728]
25e Pieter Kock aengegeven onverm. - pro deo
[25-11-1728]
Dito een kint van Harman Ooijen - pro deo
[29-11-1728]
29e een kint van Andries Braber - pro deo
[30-11-1728]
30e heeft Lesier Jacobs aengegeven t lijck van Joost van der Vugt onder de classis van drie gd. dus - 3 : - : -
[03-12-1728]
3e December aengegeven t lijck van een kint van Eeuwout Borstlap als onverm. - pro deo
[06-12-1728]
6e t lijck van Catharijna Verbeecq aengegeven onder de classis van onverm. - pro deo
[09-12-1728]
9e Decemb. Claes van Westrom aengegeven dat met Lientie ? Smit soude ondertrouwen als onverm. - p. deo
[23-12-1728]
23en dito aengegeven t lijck van een kint van Bastiaens Wiltschut als onverm. - pro deo
[24-12-1728]
24e dito door Rombout Duijndam aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Lientie Centsz wede. Crijn Bout onder de classe van ses gd. dus voor t regt van de bruijt ontf. - 6 : - : -??
[28-12-1728]
28en December aengegeven t lijck van een vreemt man genaemt Jacob Jansz als onverm. - pro deo
[29-12-1728]
29e Dingena Jansz Lange aengegeven als onverm. - pro deo
[30-12-1728]
30e een kint van Cornelis van der Sloot aengegeven onverm. - pro deo
[01-01-1729]
1729 1en Januarij aengegeven een kindt van Jillis Clasen onder de classis van onverm. - pro deo
[06-01-1729]
6en dito aengegeven d??? huijsv. van Jelier Huijbts. als onverm. - pro deo
[06-01-1729]
Een dogter van Adriaen Bus als onverm. - pro deo
[06-01-1729]
Adriaentie Keijsers mede aengegeven als onverm. - pro deo
[17-01-1729]
1729 17 Janrij. heeft Sr. Abraham van de Velde aengevinge gedaen van t lijck van den schepen Pieter Cromdijck onder de classe van drie gd. dus - 3 : - :
[21-01-1729]
21e aengegeven een vrouw uijt de agterste stooff genaemt Pieternel onverm. - pro deo
[25-01-1729]
25e dito door Aren Jansz van Zevenbergen aengegeven t lijck van sijn vrouwes moeder Matie Jansz van St. Annelandt onder de classe van ses gd. zegge - 6 : - : -??
[27-01-1729]
27e aengegeven de wede. Jacobus Dingmanse van St. Annelandt als onverm. - pro deo
[27-01-1729]
27en Jacob Groenendijck aengevinge gedaen tot Middelharnis te sullen ondertrouwen met Jannetie Philips Bloq weduwe Pleunis Sijmons Voorwel onder de classe van drie gd. dus wegens den bruijdegom - 3 : - : -, het regt van de bruijt sal tot Middelharnis werden betaelt
[28-01-1729]
28en door Dingman Moijert aengevinge gedaen van t lijk van sijn broeder Jacob Moijert komende van de Plaetse gront om hier begraven te werden onder het classis van drie gd. - 3 : - : -
[01-02-1729]
1e Febr. aengegeven t lijk van Anna Croon als onverm. - pro deo
[04-02-1729]
4e Febr. Pr. Bastiaensz Harse aengevinge gedaen dat alhier soude ondertrouwen met Grietie van Gorcum onder de classe van drie gul. dus voor t regt van beijde onverm. - 6 : - : -
[04-02-1729]
4e Bastiaen Wiltschudt aengegeven onder het classe van drie gulden dus - 3 : - : -
[05-02-1729]
5e een kint van Gerrit van Westrom aengegeven onder het classe van onverm. - pro deo
[05-02-1729]
Dito een kint van Jacob Spanjaert als onverm. - pro deo
[07-02-1729]
7e aengevinge gedaen van t lijck van Adriaen Bus onder de classe van onverm. - pro deo
[09-02-1729]
9e een kint van Jacob Spanjert als onverm. - pro deo
[19-02-1729]
19e dito Jill. Corn. Smit aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Maria Ab. van St. Annelant laest wede. van Huijbt. Bou onder de classe van - p. deo
[05-03-1729]
5e Maert 1729 dijkg. Arij Overstraet aengevinge gedaen tot D.lant was ondertrout met Pietertie Stalber onder de classe van drie gd. dus voor t regt van den bruijdegom ontf. - 3 : - : -, het regt van de bruijt is tot D.lant betaelt
[05-03-1729]
Dito Leendt. Stander aengeving gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Alida Ouwater onder de classe van - p. deo
[18-03-1729]
18e Maert Govert Capteijn aengevinge gedaen van t lijk van sijn vrouw Machtel Koge onder de classe van drie gd. dus - 3 : - : -
[18-03-1729]
Dito Wm. Oosterling aengevinge gedaen van sijn doodt ter weerelt gecomen kindt en gesustineert geen begraefregt verschuld te wesen - mem.
[22-03-1729]
22e Maert den dijkgraeff Arij Overstraet begraven onder de classe van onverm. - pro deo
[23-03-1729]
23e dito aengegeven t lijck van Anthonij Hendrix van Kempen onder de classe van onverm. - prodeo
Tot hijer toe verantwoort
Innegaende met April 1729
[08-04-1729]
8en een kint van Jillis Clasen komende van een andere jurisdictie onder de classe van pro deo
[09-04-1729]
9e een dogter van Poulus Maes genaemt Grietie onder de classe van pro deo - p. deo
[09-04-1729]
Dito een kint van Teeuws Buurt als onverm. - p. deo
[09-04-1729]
Dito Corn. Jacobs Vreeswijk aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Geertruij Joh. Schaep onder de classe van onverm. - p. deo
[09-04-1729]
Aren Leendts. van der Weel met Lidia Corn. van Stelle onder de classe van onverm. - p. deo
[11-04-1729]
11e een kint van Wm. Verkuijl aengegeven als onverm. p. deo
[20-04-1729]
20e April heeft Stoffel Blanke aengevinge gedaen van t lijk van Debora de Locker onder de classe van drie gd. - 3 : _: -
[25-04-1729]
25e door Mart. de Locker aengevinge gedaen van t lijck van zijn swagers kint genaemt Anna Tirion onder de classe van drie gd. dus - 3 : - : -
[26-04-1729]
26e Grietie Johannisse Eggebeen aengegeven als onverm. - p. deo
[29-04-1729]
29e door Jacob Kootsack aengevinge gedaen alhier te sullen trouwen met Lena Boelhouwer onder de classe van ses gd. dus voor t regt van beijde ontf. - 12 : - : -
[06-05-1729]
6e Meij Govert Capteijn aengevinge gedaen te sullen trouwen met Johanna Munter onder de classe van drie gr. dus voor t regt van beijde ontf. - 6 : - : -
[09-05-1729]
9e dito aengegevn t lijk van een kint van de wede. Bast. Drooger - p. deo
[10-05-1729]
10e aengegeven een kint van Jan van Gelder als onverm. - p. deo
[11-05-1729]
11e Meij door mr. Pr. de Bruijne aengevinge gedaen van t lijck van sijn vrouw onder de classe van ses gd. - 6 : - : -
[12-05-1729]
12e dito door Pi. Voorwinde aengevinge gedaen tot Suijtlandt te zullen ondertrouwen met Cornelia Thuijnsaet onder de classe van drie gd. dus wegens den bruijdegom ontf. - 3 : - : -, t regt van de bruijt sal tot Zuijtlant betaelt werden
[14-05-1729]
14e aengevinge gedaen van t lijk van d??? huijsv. Jan van Gelder onverm. - p. deo
[20-05-1729]
20e Meij Govert Pot aengevinge gedaen te sullen trouwen met Jannetie Stander als onverm. - p. deo
[21-05-1729]
21e dito aengevinge gedaen van t lijk van een kint van Aert Bastiaensz als onverm. - p. deo
[28-05-1729]
28e dito door d??? huijsv. Leunis van der Ham aengegeven t lijk van d??? huijsv. Pr. de Cramer als onverm. - p. deo
[28-05-1729]
Dito een zoon van Jan Tibout aengegeven als onverm. - p. deo
[28-05-1729]
Dito Gerrit Jansz Kempenaer aengevinge gedaen tot O.plaet te sullen ondertrouwen met Catharijna Corn. als onverm. - pro deo
[02-06-1729]
2e Junij aengegeven t lijk van Neeltie Stam als onverm. - p. deo
[08-06-1729]
8e dito een kint van Adriaen Boerman als onverm. - p. deo
[09-06-1729]
9e Junij door Cornelis Zantboer aengevinge gedaen van t lijk van sijn zoon Harman comende van de jurisdictie van Ooltgensplaet onder de classe van 3 gd. - 3 : - : -
[19-06-1729]
10e dito door Huijbt. de Haes aengegeven t lijck van sijn kint Geertruij onder de classe van ses gd. dus - 6 : - : -
[20-06-1729]
20 een kint van Jelier Huijbt. aengegeven als onverm. - p. deo
[22-06-1729]
22e een kint van Joh. Jooste - p. deo
[24-06-1729]
24e een kint van een vreende vrou - p. deo
[30-06-1729]
30e Claes van Proijen onverm. - p. deo
[07-07-1729]
7e Julij Johs. Prs. Metselaer aengegeven onder de classe van vijfthien gd. dus - 15 : - : -
[16-07-1729]
16e aengegeven t lijk van Ad. Teunisse Broeder als onverm. - p. deo
[16-07-1729]
Dito een kint van Wm. Kootsack - p. deo
[20-07-1729]
20e een kint van Jacob Noorland. - p. deo
[21-07-1729]
21e Corst. Casteleijn onverm. - p. deo
[28-07-1729]
28e Lodewijk Bruijnsen onverm. - p. deo
[29-07-1729]
Op den 29e Julij heeft Cornelis van de Leur aengevinge gedaen op de Hooge Swaluwe te sullen ondertrouwen met juffr. Dina Anemaet onder de classe van dertig guldens dus ?, voor t regt van den bruijdegom alsoo t reght van de bruijt aldaer woonagtig is sal werden betaelt dus - 30 : - : -??
[29-07-1729]
Dito Jacob Stander met Cornelia Dame als onverm. - p. deo
[08-08-1729]
8e Augustij aengegeven t lijk van een kint Hend. Roos wed. onverm. - p. deo
[12-08-1729]
12e een kint van Arij Overstraet - p. deo
[24-08-1729]
24e een kint van Hend. Snul onverm. - p. deo
[09-09-1729]
9e Septemb. Bastiaen Voorhans aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Johanna Goutswaerts onder de classis van ses guldens dus wegens t regt van den bruijdegom ontfangen 6 gd. als sijnde gelijcke wegens de bruijt tot Ooltgensplaet betaelt dus - 6 : - : -
[12-09-1729]
Op den 12e Septemb. aengegeven t lijk van de meijt van Sr. Ab. de man als onverm. - p. deo
[15-09-1729]
1729 15e Septemb. een kint aengegeven van Johannis Bevelander als onverm. - p. deo
[17-09-1729]
Den 17e dito een kint van Jasper Camman aengegeven als onverm. - p. deo
[19-09-1729]
19e een doodt ter weereldt gecomen kint van Pieter Bast. Harse aengegeven en gesustineert geen begraef regt verschuld te wesen - mem.
[30-09-1729]
30e Septemb. aengegeven een kint van Jacob Legierse als onverm. - p. deo
Tot hier toe verantwoort
Innegaende met Octob. 1729
[01-10-1729]
1e aengevinge gedaen van t lijk van d??? huijsv. Pr. Harse onder de classe van drie gd. dus - 3 : - : -
[14-10-1729]
14e Octob. Jan Dirksz van Adrichem aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Maria Jooste onder de classe van ses gd. dus voor t regt van beijde ontf. - 12 : - : -??
[28-10-1729]
28e dito Aren Jansz van Sevenbergen aengegeven t lijk van sijn kint onder de classe van drie gd. - 3 : - : -
[28-10-1729]
Dito Johs. Stoffels van de Swalue aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Lena Johsse. Braber onder de classe van drie gd. dus voort regt van den bruijdegom ontf. - 3 : - : -
[17-11-1729]
1729 17e Novemb. door Cornelis Goudswaert aengevinge gedaen in de Nieuwe Tonge te sullen ondertrouwen met Johanna Duijndam onder de classe van drie gd. dus wegens den bruijdegom ontf. - 3 : - :??
[17-11-1729]
Dito Theunis Welgemoet aengegeven te sullen trouwen met Josijna Laurens onder de classe van onverm. - p. deo
[23-11-1729]
23e Novemb. door Adriaen Centsz aengegeven t lijck van sijn zuster Cathalijna Cents onder de classe van ses gd. dus - 6 : - : -
[03-12-1729]
3e Decemb. Corns. Cornelisse van St. Annelant aengevinge gedaen van t lijk van sijn kint Elisabet onder de classe van ses gd. dus - 6 : - : -
[23-12-1729]
23e Dancker Aelbregts Knults aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Adriana Moris onder de classe van onverm. - pro deo
[23-12-1729]
Dito Corst. den Exter en Willemijntie Fransman als onverm. - p. deo
[24-12-1729]
24e dito Leendert Daniels Dupre aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Johanna Daniels van den Broeck onder de classe van drie gd. voor t regt van beijde ontf. - 6 : - : -????
[24-12-1729]
Dito Jacob Corns. Swavees aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Jannetie onder de classe van onverm. - p. deo
[06-01-1730]
1730 6e Januarij mr. Pieter de Bruijne aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Maria Prs. Lemmeken onder de classe van drie guldens dus voor t regt van beijde ontfangen - 6 : - : -
[10-01-1730]
10e Januarij door mr. Pr. de Bruijne aengeving gedaen van ???t lijck van Pieter Tichelman onder de classe van dertig gd. dus - 30 : -
[01-03-1730]
1e Maert door Anth. Jooste aengevinge gedaen van ???t lijk van sijn kint Joost onder de classe van ses gd. dus - 6 : - : -
[10-03-1730]
10e dito Jacob Huijbts. Mijnhr. aengevinge gedaen te sullen trouwen met Elisabet Prs. Tichelman onder de classe van ses gd. dus voor t regt van beijde ontf. - 12 : - : -
Tot hier toe den impost voldaen verantwoort
Innegaende met April 1730
[17-04-1730]
17e aengegeven t lijck van Joost van Bruijnisse onder de classe van ses gulden dus - 6 : - : -
[26-04-1730]
26e aengegeven t lijk van Matie Jans Jonker huijsv. Pr. Leendrts. Van Putten onder de classe van drie guldens dus voor t regt ontf. - 3 : - : -
[31-05-1730]
31 Meij Thomas van der Spaen aeng. te sullen trouwen met Dina Corns. Hoogmoet onder de classe van onverm. - p. deo
[26-06-1730]
26e dito Jacob Noortlander met Neeltie Arens de Wilde onverm. - p. deo
[30-06-1730]
30e Junij Jan van Gelder aengegeven te sullen ondertrouwen met Eva Wijnders Justus als onverm. - p. deo
[12-08-1730]
12e Augustij heeft Jacob Noortland(er) aengegeven t lijk van sijn broeder Cobus onder de classe van drie gulden - 3 : - : - ende vermits noijt is getrout geweest nog ontf. gelijcke - 3 : - : -
[05-09-1730]
5e Septemb. mr. Rochus Hoogm. aengevinge gedaen van sijn kint Willemijntie onder de classe van drie gr. dus - 3 : - : -
[07-09-1730]
7e Jan Bout aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met M. Vreeswijk wed. Jan Crabbendijke als onverm. - p. deo
[26-08-1730]
26e Augustij is alhier ondertrouwt Gerrit Janse van Proijen j. m. woonende in de Nieuwe Tonge ende Tannetie Coopmans j. d. alhier onder de classe van drie gd. voor t regt van de bruijt ontfangen - 3 : - : -
[20-09-1739]
20e Septemb. aengevinge gedaen van ???t lijck van Jan Fieren onder de classe van f 3 : - : -
[25-09-1730]
25e 7b Aren van Zevenbergen aengevinge gedaen van t lijck van sijn ongedoopt kint en gesustineert geen begraeffregt te wesen verschuld - mem.
[25-09-1730]
Dito aengegeven t lijk van Johs. Voorvuijster als onverm. - p. deo
Tot hier toe verantwoort??
Innegaende met Octob. 1730
[17-10-1730]
17e Ad. de Man aengevinge gedaen dat sijn broeder voornemens sijnde sig te laten trouwen tot Amsterdam met juffr. Catharina van Nas wed. van dhr. Jan van de Venne onder de classe van ses gul. dus voor t regt van den bruijdeg. ontfangen - 6 : - : -
[23-01-1731]
1731 23e Januarij Jacob Menheer aengegeven t lijck van sijn kint Geertie onder de classe van drie gd. dus - 3 : - : -????
[16-03-1731]
16e Maert 1731 Pieter Sijmons de Ruijter aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Leentie Corstiaens Drom onder de classe p. deo????
[17-03-1731]
17e Jill. Dirkse Hooggeboom aengevinge gedaen in de Nieuwe Tonge te sullen ondertrouwen met Lientie Verweij wed. van Ad. van Brussel - p. deo
Tot hier toe verantwoort
Innegaende met April 1731
[25-05-1731]
25e Meij Pr. Leendts. van Putten aengevinge gedaen in Dirkxlant te sullen ondertrouwen met Maria Havinkse Casteleijn dus wegens den bruijdegom ontf. - 3 : - : -??
[26-05-1731]
26e Ghiel Leunisse aengevinge gedaen met Neeltie Janse Blaeckman te sullen trouwen als onverm. - p. deo
[01-06-1731]
1e Junij Corns. Bast. Hoogmoet en Jannetie Poulusse Vreeswijk ondertrout als onverm. - p. deo
[07-06-1731]
7e dito Pieter Harse aengeving gedaen met Arentie Duijndam te sullen ondertrouwen onder de classe van 30 gd. dus voor t regt van beijde ontfangen - 60 : - : -
[11-06-1731]
11e Junij Bastiaen Voorhans aengevinge gedaen van ???t lijk van sijn vrouw onder de classe van drie gulden dus - 3 : - : -
[12-08-1731]
12e Aug. aengeving gedaen dat Ad. Jacobse Coning soude ondertrouwen met Adriaentie Jans en dat bijde waren gehoorende onder de classe van onverm. - pro deo
[17-08-1731]
17e dito Cornelis van der Weel en Maria Jans Meijaerds onverm. - p. deo
[29-08-1731]
29e Arij Martens Westdijk aengegeven te sullen trouwen met Jaepje Jacobs van der Veer als onverm. - p. deo
Innegaende met Octob. 1731
[01-10-1731]
1e Ad. van den Dries aengegeven t lijk van sijn kint Joh. onder de classe van drie gd. - 3 : - : -
[27-10-1731]
27e Octob. Jacobus Jeliers aengevinge gedaen van t lijk van zijn swager Joh. Adr. Rommers onder de classe van drie gd. - 3 : - : -
[02-11-1731]
2e Novemb. Bastiaen Voorhans aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Lidia Witbols onder de classe van drie gl. dus voor t regt van beijde ontf. - 6 : - : -
[13-11-1731]
13e dito Jan Dirks van Adrichem aengegeven t lijk van sijn kindt Lientie onder de classe van ses gl. dus - 6 : - : -
[21-12-1731]
21e Decemb. Jacob Gerrids Tichelman aengeving gedaen van ???t lijk van sijn vader Gerrit Tichelman onder de classe van dertig gl. - 30 : - : -
[29-12-1731]
29e Dec. Admirael Bruggeman aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Maria Imands onder de classe van onverm. - p. deo
[13-03-1732]
13e Maert Theunis Bast. van t Oostende aengegeven t lijk van zijn vrouw Matie Abrams Brooshooft onder de classe van - 3 : - : -
Innegaende met April 1732
[11-04-1732]
11e d??? huijsv. Gill. Voordijk aengegeven dat haar soon B. soude trouwen met Adriaentie Marijnisse Fransman als - p. deo
[08-05-1732]
8e Meij door B. Oosterling aengeving gedaen dat Abram Verdonk soude trouwen met Pieternella Coning wed. Gerrit van Westrom onder de classe van onverm. - p. deo
[19-06-1732]
19e Junij Hend. Vervoren ondert. met Lijsbet Bast. Vogelaer - p. deo
[25-06-1732]
25e dito Corn. Leend. Stander aengevinge ged. te sullen ondert. met Lijsbt. Jacobs Verboom - p. deo
[23-07-1732]
23 Julij Jacob Groenendijk sijn kint aengegeven onder de classe van drie gl. dus - 3 : - : -
[24-07-1732]
24e Julij Sr. Ab. van de Velde aengeving gedaen van t lijk van juffr. N. Davids van St. Annelant onder de classe van dertig gl. dus - 30 : - : -
[04-09-1732]
Op den 4en Septemb. heeft Cornelis van de Leur aengeving gedaen van ???t lijck van zijn kindt Anna Jacoba onder de classe van - 15 : - : -
[15-09-1732]
Den 15e dito M. de Loeker aengeving gedaen van t lijk van sijn moeder Sophia van der Eijde onder de classe van ses gl. - f 6 : - : -
[04-10-1732]
4 Octob. Theunis Overdijcke aengevinge gedaen van te sullen ondertrouwen met Pieternella Jill. van Beecq onder de classe van onverm. - p. deo??
[04-10-1732]
Dito Ab. Staek en Elisabet Prs. Smits mede onder de classe van onverm. - p. deo
Innegaende met Octob. 1732
[15-10-1732]
15e Octob. Jan Dirks van Adrichem aengeving gedaen van ???t lijk van sijn ongedoopt kint onder de classe van ses gl. dus - 6 : - : -
[19-10-1732]
19e Adriaen van Dijcke aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Clasina van Campenhout onder de classe van onverm. - p. deo
[01-12-1732]
1e Dec. Will. Kootsak aengeving gedaen van ???t lijk van Lena Boelhouwer huijsv. van Jacob Kootsak onder de classe van - f 6 : - : -??
[11-12-1732]
11e Dec. Gerrit Jacobs Wever aengeg. t lijk van Poulus Oosterling onder de classe van drie gl. dus - f 3 : - : -
[07-01-1733]
7e Januarij Aren van St. Annelt. aengeving gedaen van ???t lijk van sijn vader Ab. Davids onder de classe van drie gl. - 3 : - : -
[28-01-1733]
28 Januarij Huijgo Pietersz Hartman ende Matie Tichelmans voornemens sijnde hun huwelijk alhier te doen solemniseren verclaert te gehooren onder de classe van 3 gl. voor t regt van beijde ontf. - 6 : - : -
[03-02-1733]
3e Feb. Stoffel Blanke aengeving gedaen van ???t lijk van Thomas van Senne als onverm. - p. deo
Tot hier
Innegaende met April 1733
[10-04-1733]
10e April een kint van Aren van Zevenb. genaemt Jan onder de classe van - 3 : - : -
[28-04-1733]
28e April Gerrit Jacobs aengeving gedaen van ???t lijk van Pietertie Vierniet onder de classe van ses gl. - 6 : - : -
[02-05-1733]
2e Meij Jacob Tichelman aengeving gedaen van ???t lijk van sijn kint komende van de Plaetse gront onder de classe van drie gl. dus - 3 : - : -
[08-05-1733]
8e Meij Poulus Vreeswijk aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Hendrikje Ghielsz van der Ham onder de classe van onverm. - p. deo
[16-05-1733]
16e dito dhr. predicant Theod. Bosch aengeving gedaen te zullen ondert. met mevr. Anna Catharina Vijvijan wed. wijlen dhr. Arnoldus van Lith in leven borgermr. der stadt Bommel onder de classe van 6 gl. dus voor t regt van beijde - 12 : - : -??
[23-05-1733]
23e Meij Anth. van St. Annelt. aengeving te doen van t lijck van Arentje de Voogel onder de classe van - 3 : - : -
[02-06-1733]
2e Junij denselven aengegeven t lijk van sijn kint onder de classe van ses gl dus. - 6 : - : -
[03-06-1733]
3e Junij Davit van Bruijnisse aengeving gedaen van t lijk van sijn kint onder de classe van onverm. - (p. deo doorgestreept), nota denselven in plaets van onverm. betaelt en aengegeven onder de classe van - 3 : - : -
[12-06-1733]
12e dito Dimmen van der Kers woonagtigh onder de Nieuwe Tong aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Matie Admirael onder de classe van drie gl. dus voor t regt van de bruijt (alsoo van den bruijd. onder de Nieuwe Tong is betaelt) ontf. - 3 : - : -??
[08-08-1733]
8e Aug. 1733 Jan Jill. van Scholenberg aengeving te sullen ondertrouwen met Fijtie Joris Schippers onder de classe van - p. deo
[05-09-1733]
5e Sept. Adr. Mol aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Neeltie Clase Blaek onder de classe van onverm. - p. deo
[11-09-1733]
11e Sept. Corns. van der Weel aengeving gedaen dat sijn soon Jacob soude ondertrouwen met Lientie Leendt. Lodder onder de classe van onverm. - p. deo
Innegaende met October 1733
[10-10-1733]
10e Octob. mr. De Loeker aengeving gedaen van t lijk van een kint van Corm. Tirion Sophia onder de classe van drie gl. dus - 3 : - : -
[16-11-1733]
16e Nov. 1733 Wm. Kootsak aengeving gedaen van ???t lijck van sijn kint Hend. onder de classe van onverm. - p. deo??
??[17-11-1733]
17e Novemb. Wouter Steehouwer aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Maria Ouboter onder de classe van onverm. - p. deo
[20-11-1733]
20e Novemb. Cornelis van Campenhout aengeving gedaen tot Ooltgensplaet te sullen ondertrouwen met Sebilla van Putten onder de classe van onverm. dus p. deo
[28-11-1733]
28e Novemb. Jan Dirks aengegeven t lijk van sijn doodt ter weereld gecomen kint en desweegens geen regt verschult sijnde dus voor - mem.
[11-12-1733]
11e Dec. Arentie Ab. Fransman wed. Anth. Tobiasse aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Frans Booser onder de classe van onverm. - p. deo
[04-01-1734]
1734 den 4e Januarij aengegeven de zoon van Martijnus Zoon genaemt And. - p. deo
[07-01-1734]
7e dito een kint van Jan Corn. Broer - p. deo
[10-01-1734]
10 dito een kint van Matthijs Breur - p. deo
[22-01-1734]
22e een kint van Corn. van Stelle - p. deo
[26-01-1734]
26e Januarij aengegeven t lijk van Elisabet van Leeuwen onder de classe van onverm. - p. deo
[28-01-1734]
28e Januarij Jacob Hopman aengegeven te sul(l)en ondertrouwen met Maria Crijns Ossevleijs onder de classe van - p. d.
[28-01-1734]
Dito aengeving gedaen van ???t lijck van Claes Blaek onder de classe van onverm. - p. deo
[10-03-1734]
10e Maert Adr. Munter aengeving gedaen te sullen ondertrouwen met Susanna Ouboter onder de classe van onverm. - p. deo
[12-03-1734]
12e dito aengegeven d??? huijsv. van Adriaen de Groot onder de classe van onverm. - p. deo