Oude Tonge ??? Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven 9 april 1717 ??? 31 maart 1722

Aanteijckeninge der Begraving en ondertrouw t??? zedert den eersten April 1717
Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Tonge (Oude)
1??

???t Sedert 1e April 1717
[09-04-1717]
Op den 9e April 1717 Pieter Tichelman aengegeven t lijk van sijn kint (ongedoopt) onder t Classis van drie gul. dus ontf. 3 ??? 0 ??? 0
[10-04-1717
10e dito Job Joannisse van Beeck aengegeven te sullen ondertrouwen met Joanna Govertse van Thoren, voor beijde als onvermogende Pro deo
[15-04-1717]
15 dito Cornelis Thomasse van Dijke aangevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Claertie Corn. Rooij, voor beijde als onvermogende Pro deo
[06-05-1717]
6e meij 1717 Leendt. Mahui aengegeven t lijk van sijn kint Tannetie als onvermogende Pro deo
[16-05-1717]
16 dito heeft Ad.n Clase Gast aengegeven t lijk van sijn kint Bartholomeus onder het Classis der onvermogende Pro deo
[19-05-1717]
19e meij 1717 den Stadhoud.r Willem Kattestaert t lijk van sijn kint Andries onder t Classis van 3 gl. 3 ??? 0 ??? 0
[21-05-1717]
21 dito Jacob Groenendijk sijn kint Jacob onder t Classis van onvermogende dus P: deo
[29-05-1717]
29 dito door Jannetie Teunis aengegeven t lijk van Teunis Bartelsz als onvermogende Pr: deo
[13-06-1717
13 Junij een kint van Gerrit Vingerhoet genaemt Anna P deo
[18-06-1717]
Den 18 Junij 1717 Huijbt. Menheere aengegeven t??? lijk van sijn kint als onvermogende Pr deo
[20-06-1717]
20 dito aengegeven t??? lijk van Daniel Sterk als onvermogende Pr deo
[21-06-1717]
Op den 21 Junij 1717 Hendrik de Cuijper t lijk van sijn kint Adr. onder t Classis der onvermogende P deo??
[23-06-1717]
23 dito is aengegeven een kint van Lieven Andriese Soon genaemt Andries als onvermogende P: deo
[24-06-1717]
24 dito een kint van Willem Geertse als onvermogende P: deo
[25-06-1717]
25 dito Arij Overstraet t??? lijk van sijn kint genaemt Matie onder het Classis van 3 gld. dus 3 ??? 0 ??? 0
[29-06-1717]
29 dito een kint van Jan van Vooren als onvermogende P deo
[09-07-1717]
9 Julij 1717 is aangegeven ???t lijck van Gerrit Eggebeen als onvermogende P deo
[14-07-1717]
14 dito Pieter Tichelman t lijk van sijn soontie Pieter aangegeven onder t Classis van drie guld. 3 ??? 0- 0
[31-07-1717]
31 Julij 1717 heeft Aren van der Kroon sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Pietertie Jacobsz Vlaming beijde als onvermogende P deo
[05-08-1717]
5 Augustij 1717 soo heeft Jan de Groot aengegeven t??? lijk van sijn kint Jan onder het Classis der onvermogende P deo
[03-09-1717]
3 7b 1717 een kint van Teeus Droger Pro deo
[11-09-1717]
11 dito Gerrit Jacobsz Lodder en Adriaentje Jobsz Reedijk ondertrouwt als onvermogende P. deo????
[14-09-1717]
14e 7b 1717 heeft Corn. Noorthoeve aengegeven t lijk van sijn kint Corn. onder t Classis van 3 guld dus 3 ??? 0 ??? 0
[17-09-1717]
17 dito Jacob van Arnhem aengegeven t lijk van sijn kint Sara als onvermogende Pr d
[01-10-1717]
1717 1 Octobr 1717 Teeus Bast. Droger aengegeven t lijk van sijn vrou Marijtie van Westerom als onvermogende P deo
[21-10-1717]
21 dito is het lijk van Thonis van Tilborg aengegeven als onvermogende P deo
[22-10-1717]
22 dito heeft Corn. van Gelders sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Pieternella Bast. Droger voor beijde als onvermogende P. deo
[05-10-1717]
5 dito Huijsvr. Anthonij van den Berg haer kint Steven als onvermogende P deo
[11-1717
Op den ??? Novemb 1717 Jacob Droger ende Neeltie van Kakum ondertrouwt als onvermogende P deo
[03-12-1717]
Op den 3 December 1717 ondertrouwt Johs. Stoffelsz van de Swaluw en Eva Bartholomeusz Santboer onder het Classis van drie gul. dus voor beijde 6 ??? 0 ??? 0
[16-12-1717]
16e Xbr 1717 is ???t lijk van Joh. Eliasse aengegeven als onvermogende P d.
[16-12-1717]
Dito t lijk van Johs. Schepers mede als onvermogende P d.
[18-12-1717]
18 dito is aengegeven ???t lijk van Corn. Crabbendijke onder ???t Classis van drie gul. en mits noijt getrouwt is geweest voor t regt betaelt 6 ??? 0 ??? 0
[20-12-1717]
Decemb 20 dito 1717 is Eldr. Jacob ten Dam aengegeven onder ???t Classis van drie gul. en mits ongetrouwt is gestorven voor ???t regt?? ??betaalt 6 ??? 0 ??? 0
[28-12-1717]
28 dito t lijk van Trafius Gijsens aengegeven als onvermogende P d
[01-01-1718]
1e Januarij 1718 t lijk van Jacob Cors. Koning als onvermogende aengegeven P. deo
[13-01-1718]
13e Januarij door de soon van Huijbt. van Westrom aengegeven t lijck van sijn moeder Richarda van der Lingen als onvermogende P. deo
[21-01-1718]
21e Januarij 1718 t lijk van Job van Stel aengegeven als onvermogende P deo
[01-02-1718]
Op den 1e febr. 1718 aengegeven t lijk van Jacob Knaep als onvermogende P d.
[05-02-1718]
5 dito Teeuwis Bast. Droger sig aengegeven te sullen ondertrouwen in de N Tonge met Neeltie Bast. Hoogmoet als onvermogende P deo
[11-02-1718]
Op den 11e febr. 1718 Gerrit Arensz Bosschieter en Ghieltie Woutersz de Neeff sig aengegeven alhier in de Oude Tonge te sullen ondertrouwen, ijder op acte a 3 gul. is voor beijde 6 ??? 0 ??? 0
[16-02-1718]
Den 16 dito Cornelia Tillemans aengegeven t lijk van haer dogter Cornelia als onvermogende P deo
[18-02-1718]
18 dito Aren Cornelisz van Noordt aengegeven dat sal ondertrouwen met Cornelia Prs. Koning beijde als onvermogende P deo
[25-12-1718]
25 dito Marijnis Hendr. Cuijper aengegeven te sullen ondertrouwen met Neeltje Gillisz Verbeek als onvermogende P deo
[07-03-1718]
Op den 7e Maert 1718 heeft Corn. Duijvelaer aengegeven t lijk van sijn schoonvader Abraham Coole onder t Classis van drie gulden, dus ontf. 3 ??? 0 ??? 0
[07-03-1718]
Dito bij den selven aengegeven t lijk van sijn schoonmoeder Joanna Pauw onder t Classis van drie gul. dus 3 ??? 0 ??? 0
[14-03-1718]
Op den 14e Maart 1718 door Commertie Flerenboom aengegeven t lijk van Hendrick Flerenboom als onvermogende P deo
[15-03-1718]
15 Maert 1718 heeft Rochus Hoogmoet t lijk van sijn huijsvrouw Emmetie Tromper aengegeven onder t Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0
[17-03-1718]
17 dito Crijn Jansz sijn soon Jan aengegeven onder t Classis van drie gul. dus 3 ??? 0 - 0??
[21-03-1718]
21 dito Hendrik Hartman sijn kint Catelijne aengegeven als onvermogende P deo
[22-03-1718]
22 Maert heeft Abraham Verkuijl aengegeven t lijk van sijn kint Louisa onder het Classis der onvermogende P deo
[04-04-1718]
1718 4e April Stander t lijk van sijn kint als onvermogende P deo
[07-04-1718]??
7 dito Dingman Joannes de Bruijne sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Cornelia van der Sloot beijde als onvermogende P deo
[08-04-1718]
8 dito Passchier Wms. Overdijke aengegeven te sullen ondertrouwen met Ariaentje Laurens van Katshuijsen voor beijde als onvermogende P deo
[09-04-1718]
9 dito aengegeven te sullen ondertrouwen IJsacq Joh. de Ruijter met Jacomijne Joans. Oosterling beijde als onvermogende P deo
[11-04-1718]
11 dito aengegeven t lijk van Adr. Standers vrouw als onvermogende P deo
[22-04-1718]
22 dito Aegjie van Bree huijsvr van Corn. Koning begraven als onvermogende P deo
[29-04-1718]
29 dito heeft Joannis Viscontij aengegeven te sullen trouwen met Magteltie van der Maat woonende tot Sommelsdijk, voor ???t regt van hem betaelt 3 ??? 0 ??? 0, den ondertrouw is in woonplaetse van bruijt gedaen
[29-04-1718]
Dito door Maria van der Wecht huijsvr van?? Gillis Prs. Kleijdijk aengegeven t??? lijk van haer dogter Lena, als onvermogende P deo
[30-04-1718]
30 dito Aren Jansz van der Velde aengegevinge gedaen te sullen trouwen met Abigail Prs. Zeeuw onder het Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0, tot Dirxlant ondertrouwt alwaer de bruijt woont en aldaer het regt voor haer voldaen
[02-05-1718]
2e Meij 1718 door Wm Bout aengegeven t lijk van sijn suster de wed. Pr. Jacobsz Coert als onvermogende P deo??
[03-05-1718]
3e Meij 1718 door Huijsvr. Geert Dirksz aengegeven t lijk van haer kint Jan als onvermogende P deo
[05-05-1718]
5e Meij 1718 Martijnis van Malderen sijn kint Govertie als onvermogende P deo
[01-06-1718]
1e Junij 1718 door Joost van Bruijnisse aengegeven t??? lijk van sijn kint Marijtie onder t Classis van 3 gd 3 ??? 0 ??? 0
[02-06-1718]
2 dito Adr. Duwaij t lijk van sijn kint aengegeven als onvermogende P d.
[03-06-1718]
3 Junij 1718 heeft Gerrit Tichelman aengevinge gedaen dat sijn soon Corn. Gerritse Tichelman in den Bommel soude ondertrouwen met Crijntie Arensz Braber onder ???t Classis van drie gul. dus voor ???t regt van den bruijdegom betaelt 3 ??? 0 ??? 0
[04-06-1718]
4 dito Govert de Rijk van ???t lijk van sijn vrouw Leuntie Pietersz Carducx voor ???t begraeffregt betaelt 6 ??? 0 ??? 0
[06-06-1718]
6 dito Joannis Leendertsz Braber aengegeven t lijk van sijn kint Grietien als onvermogende P deo
[10-06-1718]
10 dito aangegeven t lijk van Jacobus Gebuijs onder t Classis van onvermogen dus P deo
[13-06-1718]
13 dito door Gerrit Jacobsz Wever aengegeven t lijk van wed. Marijnis Jansz Fransman als onvermogende P deo
[23-06-1718]
23 dito heeft Gijsbt. Bout aengegeven t lijk van sijn kint Anna als onvermogende P deo
[24-06-1718]
Op den 24 Junij 1718 heeft Jan Vervloet aengegeven t??? lijk van sijn kindt Govert als onvermogende P deo
[12-07-1718]
Op den 12 Julij 1718 heeft Sr. Gerrit Tichelman aengegeven t lijk van sijn vrouwe dogter genaemt Lijsbet Leendts. van Putten onder t Classis van ses gul. 6 ??? 0 ??? 0
[23-07-1718]
De 23 dito Herman Gerritsz aengegeven t??? lijk van sijn kint als onvermogende P deo
[29-07-1718]
20 dito sijn alhier in de Oude Tonge de trou geboden van Jacob Huijbregtse Creenaers en Catharina Willem Heijligers tot Terheijden ondertrouwt als onvermogende gegaen mits den bruijdegom onder t zelve Classis sig heeft aengegeven P deo
[05-08-1718]
5 Aug. 1718 t lijk van Herman Schepers aengegeven als onvermogende P deo
[11-08-1718]
11 dito Joannis Fieren aengegeven t lijk van sijn kint als onvermogende P d
[16-08-1718]
16 dito heeft Johannis Vreeswijk aengegeven t lijk van sijn broeder Poulus Vreeswijk onder t Classis van drie gl. dus 3 ??? 0 ??? 0
[20-08-1718]
20 dito Aren Oosterling aengegeven t lijk van sijn kint als onvermogende P deo
[23-08-1718]
23 dito Poulus Maes t lijk van sijn kint als onvermogende P d
[27-08-1718]
1718 27 d 1718 heeft Teeus Arensz Quint sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Teuntie Marijnisse Fransman als onvermogende dus P. deo
[10-09-1718]
Op den 10 7b Aernout Korthals aengevinge te sullen ondertrouwen met Maria Schecher als onvermogende P deo
[14-09-1718]
14 dito IJsacq Prs. Smit aengegeven t lijk van een arme vreemde vrouw als onvermogende P deo
[20-09-1718]
20 7ber 1718 Daniel de Jong t lijk van sijn kint Daniel onder t Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0
[21-09-1718]
21 dito door Corns. Prs. van St. Annelant aengegeven t??? lijk van een arme dienstmeijt ten sijnen huijse gestorven genaemt Catrijna als onvermogende P deo
[23-09-1718]
23 dito Huijsv. Corn. Domine aengegeven t lijk van haer kint Geertruijt onder het Classis der onvermogende P deo
[24-09-1718]
24 dito heeft Juffr. de wed. Hr. rentmr. Joh. van der Eijden aengegeven t lijk van haer kint Henrik onder t Classis van 6 gd. 6 ??? 0 ??? 0
[24-09-1718]
Dito aengegeven een kint van Corn. Geertsz Ouedijke als onvermogende P deo
[25-09-1718]
25 dito mr. Rochus aengegeven t lijk van sijn soontie Hendrick onder t Classis van 3 gd. dus bet. 3 ??? 0 ??? 0
[01-10-1718]??
1e Octob. 1718 door Lieven Andriesz Soon het lijck van Pieter Fransz Francken aengegeven als onvermogende P deo
[01-10-1718]
1e Octob 1718 Johannes Engelberts en Josijntie Jacobs van Gils alhier ondertrouwt onder t Classis van drie gul. dus voor beijde ontf. 6 ??? 0 -0
[03-10-1718]
3 dito aengegeven een kint van Coenraat Sweers genaemt Meeus als onvermogende P deo
[03-10-1718]
Dito aengegeven een kint van Jan Domis Cornelis, als onvermogende P deo
[03-10-1718]
Dito Leendert Mahui aengegeven t lijk van sijn kint Arij als onvermogende P deo
[04-10-1718]
4 dito een kint van Jillis Fabert als onvermogende P deo
[06-10-1718]
6 dito Pieter van den Berg als onvermogende P deo
[07-10-1718]??
7 dito een kint van Cornelis van Gelder als onvermogende P deo
[07-10-1718]??
dito een kint van Klaes Blaek als onvermogende P deo
[11-10-1718]
11 October t lijk van Jillis Kleijdijk als onvermogende P deo
[15-10-1718]
15 dito ondertrout Jan Prs. Keijsers en Sofia Bartelsz beijde als onvermogende P deo
[19-10-1718]
19 dito Arij Overstrate aengegeven t lijk van sijn kint Matie onder het Classis van drie gd. dus ontf. 3 ??? 0 ??? 0
[20-10-1718]
20 Octob 1718 Teeus Adr. Droger aengegeven t lijk van sijn kint Teuntie als onvermogende P deo
[21-10-1718]
21 dito Jacob Romboutsz sijn kint Jannetie als onvermogende P deo
[22-10-1718]
22 dito Aren van der Kroon sigh aangegeven te sullen ondertrouwen met Pietertie Jacobs voor beijde als onvermogende P deo
[24-10-1718]
24 dito Pietertie Jacobs Ruijgrok wede. van Jacob Noorthoeve door Leendert Kats aengegeven onder het Classis van ses gul. dus 6 ??? 0 ??? 0
[28-10-1718]
28 dito een kint van de huijsv. Dingeman van Gelder aengegeven als onvermogende P deo
[28-10-1718]
Dito een kint van Cornelis Prs. Vogel genaemt Ariaantie als onvermogende P deo
[29-10-1718]
29 dito sijn alhier ondertrouwt Adr. Adr. Vierniet en Reijniera Tromper als onvermogende u? acte P deo
[03-11-1718]
3 Novemb 1718 Hendrik Goudstwaert t lijk van sijn kint Cornelia als onvermogende P deo
[04-11-1718]
4 dito een kint van Ptr. Coutereel genaemt Marijtie als onvermogende P deo
[04-11-1718]
Dito door IJsacq Prs. Smit aengegeven t lijk van hr. Gestel sijnde een vreemt persoon als onvermogende P deo??
[04-11-1718]
4e Novemb 1718 Jan Arensz Buirt aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Neeltie Jansz als onvermogende P deo
[10-11-1718]
10 Novemb 1718 Josijna van Gils en Jacob Lakevelt aengegeven t lijk van Leendt. Janse de Jongh als onvermogende P deo
[17-11-1718]
17 dito is t lijk van Jacob van Gelder door de wede. aengegeven onder t Classis der onvermogende P deo
[18-11-1718]
18 dito ondertrout Adriaen Maertensz de Wael en Margo Adr. de Wael beijde als onvermogende P deo
[19-11-1718]
19 dito Mr. Pr. de Bruijne aengegeven het doode lijck van Lijsbet Leendts. huijsvre. van Joris van ???t Rosevelt onder t Classis van onvermogende P deo
[24-11-1718]
24 dito heeft de wede. van Andries Vervoren, Maria Strijckers, het lijk van haer man aengegeven onder t Classis van drie gulden dus 3 ??? 0 ??? 0
[25-11-1718]
25 dito is door IJsacq Prs. Smit het lijk van Jillis van Es aengegeven als onvermogende P deo
[25-11-1718]
Dito Jan van Romen t lijk van sijn kint Jannetie als onvermogende P deo
[25-11-1718]
25 dito heeft Gerrit Jacobsz Wever aengegeven t lijk van sijn schoonmoeder Annetie Jansz Spijsmaker als onvermogende P deo
[28-11-1718]
28 dito begraven Jannetie Wms. Braber huijsvrouw van Joannis Kloek onder t Classis van drie gulden 3 ??? 0 ??? 0
[05-12-1718]
5e Decemb 1718 Huijbt. Menheere aengegeven t lijk van sijn huijsve. Geertie Prs. Raep onder het Classis van drie gul. dus 3 ??? 0 ??? 0
[05-12-1718]
Ende van een kint doot ter werelt gecomen sustineert bij geen begraaffregt te sijn verclaert
[06-12-1718]
6e dito aengegeven het lijk van een kint van de soon van Jan de Groots vrouw als onvermogende P deo
[08-12-1718]
8 dito aengegeven een kint van Aren van Noort als onvermogende P. deo
[01-01-1719]
Op den 1e Januarij 1719 is het lijk van Geertie van der Linden aengegeven onder t Classis van onvermogende P. deo
[05-01-1719]
5 dito aengegeven een kindt van Thonis Wms. Overdijke als onvermogende P deo
[11-01-1719]
11 Januarij 1719 is door de weduwe aengegeven t??? lijk van Cornelis Prs. van St. Annelandt onder het Classis van 6 gulden 6 ??? 0 - 0??
[11-01-1719]
Dito door Dirk den Exter aengegeven een vreemde Cramer genaemt Jan Veerman als onvermogende Pro deo
[14-01-1719]
14 Januarij 1719 door Marijnis Fransman t lijk van Cornelia Meeusz als onvermogende P deo
[21-01-1719]
21 dito t lijk van Pieter Tombu aengegeven als onvermogende P deo
[23-01-1719]
23e dito aengegeven t lijck van Cornelia Bestenoom wede. Gillis Mattijsse Kleijdijck als onvermogende P deo
[23-01-1719]
Dito door Dheer Willem de Graaff aengegeven t lijk van de Heer predicant van Halen onder t Classis van ses gulden dus 6 ??? 0 - 0??
[28-01-1719]
28 dito Bartel van Noort aengegeven t??? lijk van sijn kint als onvermogende P deo
[03-02-1719]
3e feb. 1719 aengegeven te sullen ondertrouwen Bastiaen Adr. Droger ende Cornelia Damisz van Proijen beijde als onvermogende Prodeo
[05-02-1719]
5 febr. 1719 t lijk van Joos Brouwer vreemdeling overleden bij Thonus van Seume aengegeven en begraven onder het Classis van onvermogende P deo
[11-02-1719]
11 febr. 1719 begraven een arme jongen genaemt Corn. Weijmans Prodeo
[13-02-1719]??
13 dito aengegeven t lijk van Lijsbt. Jongeschout wede. Pieter Gillisse Kleijdijk als onvermogende P deo
[13-02-1719]
Dito aengegeven t lijk van Jillis Dirkse als onvermogende P deo
[17-02-1719]
17 dito t lijk van Anthonij Barentsz de Bruijn aengegeven door de wede. als onvermogende P deo
[18-02-1719]
18 dito t lijk van Willem van der St? aengegeven als onvermogende P deo
[18-02-1719]
Dito Maria Gijsbt. Castelijn aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Stoffel van Soom wonende onder de Nieuwe Tonge onder t Classis van drie gul. voor ???t?? regt van de aenstaende bruijt ontfangen 3 ??? 0 ??? 0
[27-02-1719]
27 febr. 1719 Janna Magerus begraven als onvermogende P deo
[28-02-1719]
28 dito een ongedoopt kint van Jan Jobse als onvermogende P deo
[07-03-1719]
7e Maert 1719 door Willem Bout aangegeven ???t lijk van Annetie Jacobsz Castelijn als onvermogende P deo
Beginnende met April 1719
[03-04-1719]
Op den 3 april Jillis Klasen van der Bol aengegeven t?? lijk van sijn vrouw als onvermogende Prodeo??
[07-04-1719]
7 dito Matie Machielsz aengevinge gedaen dat haar soon Machiel Sijmonsz van der Valk soude ondertrouwen met Cornelis Corns. op de Stadt onder Classis der onvermogende P deo
[07-04-1719]
7 dito Jan Anthonisse van Schilt aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen in de Nieuwe Tonge met Cornelia van Gelder onder t Classis der onvermogende Pr deo
[07-04-1719]
Dito Leendert Hend. Oosterlingh sig aengegeven al ras te sullen ondertrouwen met Jaepje Jacobsz van der Veer als onvermogende voor beijde Prodeo
[08-04-1719]
8e April 1719 alhier ondertrouwt Aren Arensz van der Schilde en Apolonia Jacobsz van Proijen beijde als onvermogende P deo
[12-04-1719]
12e April 1719 is het lijk van Corn. Huibregtsz de Bree aengegeven als onvermogende P deo
[17-04-1719]
17e April 1719 heeft Geertruijt Bastiaensz aengegeven t lijck van de huijsv. Jillis Bree genaemt Jacomijna Sijmonsz als onvermogende P deo
[18-04-1710]
18 dito een kint van Gillis Bree genaemt Cornelia aengegeven als onvermogende P deo
[20-04-1719]
20 april 1719 Pieter Claese Goudswaert aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Geertie Kleijsse Schipper onder het Classis van onvermogende dus Pro deo
[21-04-1719]
21e april 1719 Jan Verkuijl en Saertie Corns. aengevinge gedaen te sullen ondetrouwen onder het Classis der onvermogende P. deo??
[25-04-1719]
25 April 1719 heeft Leendert Dijke aengevinge gedaen van ???t lijck van Corns. Crijnse Vreeswijk
[29-04-1719]?? ??
29 dito heeft Aren van der Kroon aengevinge gedaen dat sijn soon Dirk van der Kroon soude ondertrouwen met Lijsbt. Jansz wede. Cornelis Loensloot P deo
[06-05-1719]
6e Meij 1719 heeft Pieternelle Heijnd. Kock aengevinge gedaen dat haer soon Pieter Sijmonsz de Ruijter alhier soude ondertrouwen met Pieternella van Thoren onder ???t Classis der onvermogende P deo
[19-05-1719]
19 meij 1719 door Heijltie aengegeven t??? lijk van Jacob Leendts. Stander als onvermogende P deo
[20-05-1719]
20 dito aengegeven t lijk van een dogter van Sijmon Jansz van St. Annelant als onvermogende P deo??
[24-05-1719]
24 dito Frans Jansz van 7bergen aengegeven t lijk van sijn kint Pieter als onvermogende P deo
[02-06-1719]
2 Junij 1719 soo heeft Jan Bogaert uijt name van Maria Strijckers aengevinge gedaen te sullen met den anderen tot Middelharnis ondertrouwen onder het Classis der onvermogende P deo??
[02-06-1719]
Dito 2 Junij 1719 heeft Stoffel Blancke uijt name van Lijsbet Braber aengegeven t lijk van haer dogter Susanna Breeman onder t Classis van drie gul. dus ontf. 3 ??? 0 ??? 0
[02-06-1719]
Dito Jan Marijnisse Tibout alhier sig aenggeven te sullen ondertrouwen met Marijtie Corns. van Noordt, voor de aenstaende bruijt als onvermogende, sij woont op de Stadt P deo??
[03-06-1719]
3e dito heeft Jacob van ?ercken t lijk van sijn kint Gerrart aengegeven als onvermogende P deo
[06-06-1719]
Op den 6e Junij het kint van Teeus Kock genaemt IJda aengegeven onder ???t Classis der onvermogende Prodeo
[24-06-1719]
24 Junij 1719 heeft Adr. Melchiorsz Steegman sig alhier aengegeven te sullen ondertrouwen met Cornelia Jansz Pottier voor beijde als onvermogende P deo
[26-06-1719]
26e Junij 1719 door Gerridt Jacobsz Wever aengegeven t??? lijk van Joann. Jobsz van Beeck onder ???t Classis der onvermogende P. deo
[10-07-1719]
10 Julij 1719 door dhuijsv. W. van den Bos aengegeven t lijk van een soon van huijsv. Corns. Santboer genaemt Philip Jacobsz Legiersz als onvermog. P deo??
[16-07-1719]
16 dito aengegeven een kindt van Adr. du Waij als onvermogende P deo
[17-07-1719]
17 dito door Cornelis van Paren aengegeven t??? lijk van Cornel. Jill. Van St. Annelands vrouw P deo
[20-07-1719]
20 dito Aren Jansz van de Velde aengegeven t lijk van sijn nog ongedoopt kint onder het Classis van drie gulden dus ontfangen 3 ??? 0 ??? 0
[26-07-1719]
26 dito aengegeven Pieternelle Voorbijtel huijsve. van Teunis van Lijburgh als onvermogende Prodeo
[02-08-1719]
2 Aug. aengegeven t lijk van Nick? Jacobsz van der Vloet als onvermogende P. deo
[12-08-1719]
12 dito aengegeven t lijk van Betje Crabbendijke wed. Corns. van Golen onder ???t Classis der onvermogende P. deo
[14-08-1719]
14 dito Cornelis Duijvelaer aengegeven t lijk van sijn soontie Corn. onder t Classis van drie gul. dus ontf. 3 ??? 0 ??? 0
[14-08-1719]
Dito door Passchier Witte aengegeven t lijk van sijn broeder Witte Wittensz onder het Classis van drie gulden en mits noijt getrouwt is geweest van ???t regt ontfangen?? ses gd. 6 ??? 0 ??? 0
[26-08-1719]
26e?? Jill. Clasen van der Bol aengegeven t lijk van sijn kindt Jan onder t Classis der onvermogende P deo??
[31-08-1719]
31 dito Michiel Arense Bijbel t??? lijk van sijn - als onvermogende P deo
[09-09-1719]
9e 7b 1719 t lijk van Geertruijt Jansz Wiltschut aengegeven Prodeo
[11-09-1719]
11 September 1719 door Cornelis Cappeteijn aengegeven t lijk van Govert de Rijck onder het Classis van 3 gd 3- 0 ??? 0
[19-09-1719]
Op den 19 September 1719 heeft Mr. Johan Viscontij aengegeven t lijk van sijn kint Cornelis onder het Classis der onvermogende Pro deo
[25-09-1719]??
25 dito Daniel van den Broek t lijk van sijn kint Jan onder t Classis van drie gd. 3 ??? 0 ??? 0
[28-09-1719]
28 dito aengegeven een kint van Corn. Witte Broeke Prodeo
[30-09-1719]
30 dito t??? lijk van Jacob Jill. Kleijdijk aengegeven als onvermogende Prodeo
Beginnende met octob 1719??
[06-10-1719]
6 Octob 1719 aengegeven een kint van Hend. Hartman genaemt Pieternel onder het Classis van onvermogende P deo
[12-10-1719]
12 Octob 1719 heeft Leendert Kats aengegeven t lijk van Cornelis Meeusz van ???t Oostende onder t Classis van drie gul. en mits thans goederen sijn saliger de Collaterale Successe ontfangen 6 ??? 0 - 0??
[20-10-1719]
20 octob 1719 heeft de wede. Job van Stelle door ordre van de wede. Corstiaen van Aaken aengegeven t lijk van den heeren Corstiaen van Aaken als onvermogende Prodeo
[25-10-1719]
Op den 25e October 1719 heeft Maria van der Wegt aengegeven t??? lijk van haer voorsoontie genaemt Cornelis Bodt onder het Classis der onvermogende Dus Prodeo
[26-10-1719]
26e dito t??? lijk van Hend. Janse Kuijper aengegeven onder t Classis der onvermogende Prodeo
[01-11-1719]
1e novemb 1719 aengegeven het lijk van een kint van Theeus Hoogmoet genaemt Leentie als onvermogende P deo
[09-11-1719]
9 dito is aengegeven t??? lijk der huijsve. van Jan Verdonck als onvermogende P deo
[11-11-1719]
11 dito Daniel van den Broek aengegeven t??? lijck van sijn kint Tannetie onder t Classis van drie gulden Dus 3 ??? 0 ??? 0
[11-11-1719]
Dito 11 novemb. 1719 aengegeven t lijk der huijsve. Claes Blaek genaemt Huijgje als onvermogende Pro deo
[21-11-1719]
Den 21 dito heeft Cornelis Cornelisse Nieuwenhoeven aengegeven t lijk van Jacob Wouterse Steehouwer als onvermogende Prodeo
[21-11-1719]
21e novemb 1719 is de huijsv. van Eeuwout Tamboer Susanna aengegeven onder t Classis van onvermogende P deo
[02-12-1719]
2 December 1719 is aengegeven t??? lijk der huijsve. Laurens de Bruijne als onvermogende Prodeo
[07-12-1719]
7 dito ondertrout Corn. van Noort en Susannetie Oliviersz Osseweijer als onvermogende P. deo
[07-12-1719]
Dito aengegeven t lijk van Hend. Jansz van Straven als onvermogende P deo
[08-12-1719]
9 dito aengegeven t lijk van Jan Prs. G. onder het Classis der onvermogende door de wede. P deo??
[11-12-1719]
11 dito aengegeven t lijk der huijsve. Jan de Groot als onvermogende P deo
[12-12-1719]
12 dito Daniel van den Broek aengegeven t lijk van Jan Lijte als onvermogende P deo
[15-12-1719]
15 dito Aren Jansz van Nas en Margrita Harmans Vollerij ondertrout als onvermogende Prodeo
[17-12-1719]
17 dito Martijnis Wms. van Engelen en Jannetie Ariens Visser ondertrout als onvermogende Prodeo
[25-12-1719]
25 decemb 1719 door Aren van Noort aengegeven t lijk van sijn kint als onvermogende P deo
[30-12-1719]
30 dito door Willemijna de Rijk t??? lijk van haer man Corn. Cappeteijn onder t Classis van drie gd. dus 3 ??? 0 - 0??
[02-1-1720]
2 Januarij 1720 heeft Gillis Verbeek aengegeven ???t lijk van sijn vrouw Machel Dirks van E. als onvermogende P. deo
[04-01-1720]
4 dito is door Jan Arensz van Nas aengegeven t lijk van sijn vrouw Margrita Harmansz Volleij onder t Classis der onvermogende P deo
[05-01-1720]
5 Januarij 1720 sijn ondertrouwt Boelhouwer Jacobsz Hartog met Maria Willemsz Hagenaer als onvermogende P. deo
[10-01-1720]
10 dito is aengegeven het lijk van Pieter van Dam als onvermogende Prodeo
[13-01-1720]
13 dito heeft Jan Gastus woonende onder de Nieuwe Tonge aengevinge gedaen dat aldaer met Wouterijna Emaus woonende alhier soude ondertrouwen ende voor ???t regt der bruijt alhier betaalt onder t Classis van 3 gd. 3- 0 ??? 0
[14-01-1720]
14. dito heeft Huijgo Comt te bedde aengegeven t lijck van sijn kint Lena als onvermogende P deo
[17-01-1720]
17 dito heeft Frans Jansz van 7bergen t lijk van sijn kint Maria aengegeven als onvermogende P deo
[20-01-1720]
20 Januarij door Jan de Groot aengegeven t??? lijk van Lieven de Groot als onvermogende Prodeo
[20-01-1720]
Dito heeft Jan Erasmus alhier aengevinge gedaen van intentie te wesen te sullen trouwen met Adriaentie Huijbr. Cramers en bereijds tot?? Sprundel was ondertrouwt verklarende te gehorende onder het Classis der onvermogende Pro deo
[02-02-1720]
2 febr. Pieter Calesij ondertrouwt met Cornelia van Stelle als onvermogende Prodeo
[06-02-1720]
6 febr. 1720 heeft Lieven Poost aengegeven t lijk van sijn dogter Jacomijntie als onvermogende Prodeo
[09-02-1720]
9 dito de wede. Casper Tavebeck aengegeven t??? lijk van haer ??? als onvermogende Pro deo
[15-02-1720]
15 dito een kint van Harman Jockers genaemt Elisabet aengegeven onder t Classis van onvermogende P deo
[19-02-1720]
19 dito het kint van Damis aengegeven als onvermogende P deo is genaemt Steintje
[26-02-1720]
26 febr. een kint van Dingman Prs. aengegeven als onvermogende P deo
[26-02-1720]
Dito aengegeven t lijk van een kint van Jacob Sterck als onvermogende P deo
[29-02-1720]
29 dito heeft Pr. Tichelman aengegeven t lijk van sijn soontie Cornelis onder het Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0
[01-03-1720]
1e Maert 1729 Adriaen Schroevers aengegeven t??? lijk van sijndogter Joanna op ???t Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0
[02-03-1720]
2e dito Adriaen Vierniet aengegeven te sullen ondertrouwen met Pieternella Wms. Hartman onder t Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0, ende de bruijt mede onder acte alsvoren 3 ??? 0 ??? 0
[15-03-1720]
15 Maart 1720 heeft Claes Blaek sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Cornelia Adr. Duijve beij als onvermogende Prodeo
[15-03-1720]??
Dito Joannis Huijbts. van den Berg en Elisabet Corstiaensz Eijkbos ondertrouw als onvermogende Pro deo
[16-03-1720]
16e Maart 1720 heeft Aren Jansz van Nas aengegeven sigh alhier te sullen ondertrouwen met Adriaantie Jansz wede. van Jan Slis voor beijde als onvermogende Prodeo????
[22-03-1720]
22e?? Maert 1720 door Leendert Lodder aengegeven t lijck van Adriaentie Lodders op het Classis van ses gul. 6 ??? 0 ??? 0
[27-03-1720]
27 dito is het lijck van Cornelis Suijkerbuijck aengegeven door de dogter als onvermogende P deo
[12-04-1720]
12 April 1720 heeft Claes Meeldijk aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Pietertie Corn. de Jager voor beijde als onvermogende P deo
[19-04-1720]
19 dito Laurens Prs. de Bruijne en Pieternella Prs. Droger sigh aengegeven te sullen ondertrouwen als onvermogende P deo
[19-04-1720]
Dito Corn. Jillisz aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Jannetie Thonis Stander als onvermogende Prodeo
[24-04-1720]
24 April 1720 Jacobus Tieleman t lijk van sijn vrouw Hesther Noorthoeve van de Ooltgensplaatse Jurisdictie hier gest. en begraven op acte van 3 ??? 0 ??? 0
[28-04-1720]
Den 28 dito aengegeven het kint van Thonis van Lijborg als onvermogende Prodeo
[02-05-1720]
2 Meij 1720 Thonis van Kasteel aengevinge gedaen dat sijn soon Marijnis van Kasteel soude ondertrouwen met Maetie Jacobs Tieleman onder het Classis van drie gul. voort regt van bruijdegom betaelt 3 ??? 0 ??? 0
[23-05-1720]
23 Meij 1729 Adr. Vierniet aengegeven t lijk van sijn soontie Jan als onvermogende Pro deo
[30-05-1720]
30 dito Hendrikje Tieleman aengegeven t lijk van haer man Cornelis Nieulant als onvermogende Pro deo
[31-05-1720]
31 dito heeft Corn. Santboer aengegevinge gedaen dat sijn dogter Geertruijt is ondertrouwt in de N. Tonge met Hend. Borgers als onvermogende Prodeo
[10-06-1720]
Op den 10e Junij 1720 heeft Adr. Adrs. Vierniet het lijk van sijn kint Pierijna aengegeven onder het Classis van onvermogende Pro deo
[18-06-1720]
18 dito is t??? lijck van Jannetie wed. van Pieter Tombu aengegeven onder t Classis der onvermogende P deo
[19-06-1720]
19 dito heeft Rochus Hoogmoet aengegeven t??? lijk van sijn soontie Reijnier onder t Classis van 3 ??? 0 - 0????
[28-06-1720]??
28 Junij 1720 sijn Cornelis Corstiaens Eijkbos en Jacomijntie Thonis Oosterling met den anderen ondertrouwt en hebben beijde verclaert te gehoren onder t Classis der onvermogende Prodeo
[28-06-1720]
Dito ondertrouwt Jan Janse Loijkens en Lijsbet Joose beijde als onvermogende Pro deo
[29-06-1720]
29 dito Eeuwout Tamboer aengegevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Jacomijntie Hend. Oosterling voor beijde Pro deo
[01-07-1720]??
1 Julij 1720 heeft Adr. Maertensz t lijk van sijn kint Martijnis aengegeven als onvermogende Prodeo??
[01-07-1720]
1e Julij 1720 dhuijsv. Sijmon de Ruijter aengegeven t lijk van haer kint genaemt Sara als onvermogende Prodeo
[06-07-1720]
6 dito ondertrouwt Joannis Joos Jeroensz met Neeltie Clase de Lange beijde als onvermogende Pro deo
[06-07-1720]
Dito heeft Jan Verdonck aengevinge gedaen dat tot Sommelsdijk was ondertrouwt met Matie Hend. Hoogstrate als onvermogende Prodeo
[17-07-1720]
17 Julij 1720 heeft Gillis Verbeeq aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Jannetie Jobsz van Stelle voor beijde als onvermogende Prodeo
[18-07-1720]
18 dito heeft de wed. Pieter van Dam t??? lijk van haer kint Pieter aengegeven als onvermogende Prodeo
[26-07-1720]
26 dito is t lijk van een vreemde dogter van Wageberg genaemt Cornelia Adams aengegeven als onvermogende Pro deo
[28-07-1720]
28 dito Corn. Duijvelaer aengegeven t lijk van sijn dogter Janna onder t Classis van drie gul. 3 - 0 ??? 0
[03-08-1720]
3 Aug. heeft Teeuwis Hoogmoet aangegeven t??? lijk van sijn kindt Aren onder t??? Classis van onvermogende Prodeo
[03-08-1720]
Dito aengegeven t??? doode lijck van Hendrik van Breijen bij Joannis Kloek overleden sijnde een vreemdeling van omtrent Nimwegen als onvermogende Prodeo
[08-08-1720]
8 dito een kint van Frans de Breet aengegeven als onvermogende Prodeo
[08-08-1720]
Dito een kint van Klaes Prs. Keijser genaemt Pieternel als onvermogende Pro deo
[08-08-1720]
8 dito Dingeman de Bruijne sijn kint Marijtie Prodeo
[11-08-1720]
11 dito heeft Commertie Flerenboom aengegeven t??? lijk van een kint van Adr. Melchers als onvermogende Prodeo
[12-08-1720]
12 dito heeft Leendt. Lodder aengegeven t lijk van Wouter Neeff onder het Classis van ses gul. dus 6 ??? 0 - 0??
[14-08-1720]
14 dito heeft Jannetie Plooij huijsve. van Jacob van Aernhem aengegeven ???t lijk van haer kint als onvermogende Prodeo
[14-08-1720]
Dito aengegeven een arm kint van de Plaet genaemt Jacob Bouwensz Stellenaer onvermogende Prodeo
[14-08-1720]
14 Aug. 1720 t??? kint van Crijn Bout genaemt Jan aengegeven door Johs. Prs. Metselaer onder t Classis van 3 gl. 3 - 0 ??? 0
[19-08-1720]
19 dito het kint van Joris de Jager genaemt Anna aengegeven onder t Classis der onvermogende Prodeo
[22-08-1720]??
22 Aug 1720 Mattijs Raijmaker door Johs. Sloe? aengegeven als onvermogende Prodeo
[24-08-1720]??
24e Aug. 1720 heeft Aren van de Velde een kint dat doot ter werelt was gekomen aengegeven te sullen begraven en vervolgens mits doot ter werelt is gecomen gesustineert dat geen regt is verschult Memorie
[26-08-1720]
Den 26 dito begraven een arm vreemt man Prodeo
[28-08-1720]
28 dito Pieter Bosscher, stamper in de agterste stooff, heeft het lijck van sijn kint Adriaentie Prs. aengegeven als onvermogende Prodeo
[28-09-1720]
Dito aengegeven een kint van Barthel van Noort als onvermogende genaemt Willemtie Prodeo
[06-09-1720]
6 7b 1720 aengegeven Corn. Santboer t lijk van sijn soon Batholomeus als onvermogende Pro deo
[06-09-1720]
Dito t lijk van een kint van Jan Govertsz genaemt Govert Pro deo
[11-09-1720]??
Den 11e Septemb 1720 is aengegeven t lijk van Jacob Bast. Droger als onvermogende Prodeo
[20-09-1720]
20e 7b 1720 heeft Jan Andriese Vervoren aengevinge gedaen in de N. Tonge te sullen ondertrouwen met Marijtie Reedijks en sig aengegeven onder t Classis van drie gul. Dus 3 ??? 0 ??? 0
[21-09-1720]
21 dito heeft Jan Clase de Lange t lijk van sijn kint Klaes aengegeven onder t Classis van onvermogende dus Pro deo
[21-09-1720]
Dito aengegeven t lijk van Sijmon Marijnisse Breurs gewesene knegt van Jacob Tichelman als onvermogende Prodeo
[23-09-1720]
23 dito Daniel Keijser aengegeven t??? lijk van sijn kint Jillis als onvermogende Prodeo
[27-09-1720]
27 dito heeft Dirkje Arensz Hackelaer huijsve. van Dirk den Exter aengevinge gedaen dat haer dogter Marijtie den Exter soude ondertrouwen met Pr. Marcluisse de Vedt voor beijde als onvermogende Prodeo
[30-09-1720]
30 dito heeft Aren Oosterling sijn kint Gijsbt. aengegeven onder t Classis der onvermogende Pro deo
Getroude en begravene t??? sedert 1e Octob. 1720
[01-10-1720]
Op den 1e Octob. is door Bosman aengegeven t lijk van Anthonij Grootvelt onder het Classis der onvermogende Prodeo??
[02-10-1720]
2 dito is aengegeven een kint van Teeuwis van der Schilds wede. genaemt Dingman als onv. Prodeo
[03-10-1720]
3 dito heeft Sophia Barthelsz aengegeven t??? lijk van haer man Jan Prs. Keijser als onvermogende Prodeo
[04-10-1720]
4 dito door Sijmon Hendrikse wonende alhier aengevinge als onvermogende gedaen dat in de N. Tonge met Wissel Abramsz soude ondertrouwen Pro deo
[04-10-1720]
Dito heeft Joannis Arensz Bosschieter aengevinge gedaen dat alhier met Matie Woutersz de Neeff zal ondertrouwen voor t regt van de bruijt betaalt 3 ??? 0 ??? 0, den bruijdegom heeft tot Middelharnis sig aengegeven dat voor niets
[05-10-1720]??
5 dito is aengegeven door de wede. t lijck van Huijbt. Jansz de Vree als onvermogende Prodeo
[05-10-1720]
Dito een kint van Jacus Adr. Droger genaemt Adr. als onvermogende Prodeo
[07-10-1720]
7 dito is aengegeven t lijk van Soetie Ant. Moris als onvermogende Prodeo
[08-10-1720]
8 Octob. 1720 Job van Neeck t lijk van sijn kint Marijtie als onvermogende Pro deo
[08-10-1720]
Dito Arij Rootnat t lijk van sijn kint Jacob als onvermogende Prodeo
[12-10-1720]
12 dito heeft Jan Prs. Joncker aengegeven t??? lijk van sijn kint als onvermogende Pro deo
[12-10-1720]
Dito heeft Jan van Romen aengegeven t??? lijk van sijn kint Geertruijdt als onvermogende Prodeo
[14-10-1720]
14 dito heeft Joann. Engelberts aengegeven t??? lijk van Hendrik Harde, vreemdeling, als onvermogende Prodeo
[17-10-1720]
17e dito is door Stoffel Blancke op ordre der wede. aengegeven t lijk van den Stadhouder Willem Kattestaert aengegeven onder t Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0
[19-10-1720]
19 dito t lijk van Hendrik Jansz Roos aengegeven als onvermogende Prodeo
[22-10-1720]
22 dito heeft Cornelis van der Veer aengegeven t??? lijk van de huijsvrouw Adam Marijnisse van der?? Veer genaemt Aartie Frans onder t??? Classis van drie gul. 3 ??? 0 - 0??
[25-10-1720]
25 dito heeft Willem Theunisse Kootsak aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Lijntie Wms Cattestaert, voor beijde Prodeo
[25-10-1720]
Den 25 8ber heeft Matthijs Breur aengegeven t??? lijck van sijn kindt Lijntie als onvermogende Prodeo
[26-10-1720]
26 dito aengegeven t lijk van Barbel Janse van Dongen Pro deo
[26-10-1720]
Dito aengegeven de lijken van twee ongedoopte kinderen van Adriaen Adrs. Vierniet als onvermogende Prodeo
[28-10-1720]
28 dito Jacob Vroegrijk t??? lijk van sijn vrouw Lijntie Jacobs Brandoort onder het Classis van 3 gl. 3 ??? 0 ??? 0
[28-10-1720]
28 dito Joannis Schaep aengegeven t??? lijk van sijn kint Anna als onvermogende Prodeo
[08-11-1720]
8en Novemb. aengegeven t lijk van Leendt. Wms. Overdijke als onvermogende Prodeo
[11-11-1720]
11e door Jacob Vroegrijck aengegeven t lijk van sijn kint Geertruijdt onder het Classis van 3 gl. 3 ??? 0 ??? 0
[11-11-1720]
11 novemb. 1720 heeft Bastiaen van der Pligt aengegeven t lijk van sijn moeder Gooltie Roelans als onvermogende Prodeo
[13-11-1720]
13 dito heeft Hugo Bast. sijn kint Bastiaen als onvermogende Prodeo
[22-11-1720]
22 Novemb. 1720 heeft Poulus Wms. Oosterling aengegeven t??? lijk van Pietertie Jillisse van St. Annelant huijsvr. van Corn. van Paren als onvermogende Prodeo??
[25-11-1720]
25 dito t lijk van Aren van der Kroon aengegeven als onvermogende Prodeo
[29-11-1720]
29 dito aengegeven t lijk van Dingna Arensz van der Kroon Prodeo
[29-11-1720]
29e dito heeft Norbartus IJvoo van de Silver sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Helena Huijbts van Westrom als onvermogende voor beijde Prodeo
[30-11-1720]?? ?? ?? ??
Op den 30 novemb. 1720 is door Johannis Schaeps aengegeven t lijk van een vreemdeling genaemt Joannis van Burik en van Brunendaal uit Cleeffse landt als onvermogende Prodeo
[05-12-1720]
Op den 5e Decemb. 1720 sijn alhier begraven twee opgeviste en verdroncken lijcken manspersoonen, naer alle gedagten en teijckenen Vlaemse schippers van het verongelukte pleijtschip buijten dit gadt gebleven Pro deo
[05-12-1720]
Dito een dogter van Joos Jeroense genaemt Maria aengegeven als onvermogende Prodeo
[10-12-1720]
10 dito t??? lijk van Hendrik Cloek aengegeven als onvermogende Prodeo
[10-12-1720]
Dito t lijk der wede. Lieven de groot genaemt Steijntie onder het Classis der onvermogende Prodeo
[16-12-1720]
16 Decemb. Leendt. Lodder aengegeven t lijk van sijn dogter Hester onder t Classis van 3 gl. 3 ??? 0 ??? 0
[21-12-1720]
21 dito heeft de wed. van Frans de Breedt aengegeven t lijk van haer kint Joseph Prodeo
[23-12-1720]
23 Decemb. 1720 heeft Huijbt. Menheere aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Cornelia van der Haart onder t Classis van drie gul. dus voor beijde 6 ??? 0 ??? 0
[01-01-1721]
1 Januarij 1721 heeft Leendt. Lodder aengegeven t lijk van sijn dogter Pieternel onder t Classis van 3 gl. 3 ??? 0 ??? 0
[01-01-1721]
Dito sijn ondertrouwt Harman Corn. Santboer en Neeltie Jacobs Vroegrijk Pro deo
[03-01-1721]
3 Januarij alhier ondertrouwt Lena Machielsz van der Weel woonende alhier met Sijmon Jacobs wonende tot Ooltgenspt. wegens de aenstaende bruijt als onvermogende Prodeo
[05-03-1721]
5 dito heeft Joannis Jongebloet sig aengegeven dat onder Ooltgensplaet voor den geregte aldaer was ondertrouwt met Lijsbet Corn. de Lange wed. Arij Kleijdijk onder t Classis van drie gulden, wegens de bruijt aldaer betaelt, dus aengeslaegen 3 ??? 0 - 0??
[08-01-1721]
8 dito door Isaq Prs. Smit aengegeven t??? lijk van Pieter Hend. Bouten een vreemdeling als onvermogende Prodeo
[10-01-1721]
10 dito aengegeven door Dingeman Corn. sijn kint Marija Dingmans Pro deo
[10-01-1721]
10 Januarij 1721 door mr. De Bruijne aengegeven t lijk van Catharijna van Tright als onvermogende Pro deo
[13-01-1721]??
13 dito begraven Neeltie Vlasblom Pro deo
[13-01-1721]
13e dito is door Hendrik Goudswaert aengegeven t lijk van zijn kint genaemt Geertine als onvermogende Prodeo
[15-01-1721]
15 dito door Bast. Corn. aengegeven t lijk van Janneke Corn. van der Pligt als onvermogende Prodeo
[17-01-1721]
17e Januarij 1721 door Huijbt. Van der Kroon aengegeven t lijk van sijn soon Laurens onder t Classis a 6 gl. 6 ??? 0 ??? 0
[17-01-1721]
Dito heeft Gerrit Aelbts. Sweers sig aengegeven alhier te sullen ondertrouwen met Seligje Hend. Huureman voor beijde als onvermogende Prodeo
[20-01-1721]
20 dito heeft Leendt. Broeder aengegeven t lijk van sijn vrouw Pietertie als onvermogende Prodeo
[25-01-1721]
25 Januarij 1721 heeft Corn. Prs. Vogel aengevinge gedaen op Stadt te sullen ondertrouwen met Geertie Davids Backer voor hem als onvermogende Prodeo
[01-02-1721]
1e febr. 1721 door Jacobus Tichelman aengegeven t lijk van sijn kints kint genaemt Anthonij Marijnisse van Kasteel onder t Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0
[07-02-1721]
7 dito is aengegeven t lijck van Jan Mijssels onder het Classis van onvermogende Pro deo
[08-02-1721]
8 dito alhier aengegeven door Leendt. Broeder dat soude ondertrouwen met Heijltie Crijnsz Vreeswijk voor beijde als onvermogende Pro deo
[08-02-1721]
Dito Corn. Kroon aengevinge gedaen dat tot Oosterhout met Lijsbet Harmansz Vendroij was ondertrouwt en mits hij hier was woonagtigh geweest sijn geboden alhier mede soude gaen en vervolgens voor beijde op acte Pro deo
[13-02-1721]
13 dito Juffr. Van der Eijden aengegeven t lijk van Lena van der Eijden wede. Sr. Jan van Deventer onder t Classis van drie gulden 3 ??? 0 ??? 0
[24-02-1721]
24 febr. het lijk van Passchier Willemsz Overdijke aengegeven als onvermogende Prodeo
[28-02-1721]
28 dito aengegeven t lijk van Jan Verdonk als onvermogende Prodeo
[28-02-1721]
Dito een kindt van Corn. Corn. van Noordt als onvermogende Prodeo
[03-03-1721]
3 maert 1721 aengegeven t lijk van Adriaen Standers dogter als onvermogende Prodeo??
[03-03-1721]
Dito heeft Jacob Groenendijk aengegeven t lijk van sijn kint Adriana als onvermogende Pro deo
[07-03-1721]
7e dito heeft Jan Vroegop aengegevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Matie Corn. Kattestaert als onvermogende Prodeo
[07-03-1721]
Dito aengegeven een kint van Anthonij Tobiasse genaemt Blasijntie Prodeo
[07-03-1721]
Dito t??? lijk van Ida Prs. aengegeven als onvermogende Prodeo
[22-03-1721]
22 maert 1721 door Rochus Hoogmoet aengegeven t lijk van sijn swager Corn. Noorthoeve onder het Classis van 3 gl. betaelt 3 ??? 0 ??? 0
Begonnen met April 1721
[01-04-1721]
1e April het lijk van Annetie Stoffelsz wede. van Frans Jansz met het lijk van een kint van haer aengegeven als onvermogende Prodeo????
[02-04-1721]
2e dito aangegeven t??? lijck van Louisse Arensz van der Kroon als onvermogende Prodeo
[04-04-1721]
4 dito heeft Brandijn Verweij aengegeven t lijk van sijn moeder Jacomijne Vierniet als onvermogende Prodeo
[04-04-1721]
Dito Adr. Jansz de Groot ende Dingna Bast. Droger sig aengegeven te sullen ondertrouwen als onvermogende Prodeo
[04-04-1721]
Dito Dirk Casteleijn sig aengegeven te sullen ondertrouwen met Neeltie Daniels de Jonge als onvermogende dus Prodeo
[04-04-1721]
Dito 4 April 1721 door Adr. Vierniet aengegeven t lijk van sijn dogter Alletta als onvermogende Prodeo
[05-04-1721]
5 dito Boelhouwer Jacobsz Hartog aengegeven t lijk van sijn kint Jacomijntie Prodeo
[11-04-1721]
11 dito door Joannes Prs. aengegevinge gedaen dat Anth. Joosse van St. Annelant alhier sal ondertrouwen met Neeltie Crijnsz de Vogel voor beijde als onvermogende Prodeo
[11-04-1721]
11 April 1721 heeft Jan Prs. van der Meer aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Neeltie Hend. van der Stam voor beijde als onvermogende Prodeo??
[13-04-1721]
Op den 13 April 1721 heeft dhr. Godefrid. van der Eijden aengegeven t lijk van Adriaantie Bast. wed. van Appolonaris Santboer onder t Classis van ses gl. en voldaen 6 ??? 0 ??? 0
[18-04-1721]
18 april 1721 heeft Jacob Lancke aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Aegtie Adrs. Vierniet voor beijde als onvermogende Prodeo
[22-04-1721]
22 dito heeft Adr. Vierniet t lijk van sijn soontie Aren aengegeven als onvermogende Prodeo
[28-04-1721]
28 dito heeft Laurens de Bruijne aengegeven t lijk van sijn kint Pieter Pro deo
[06-05-1721]
6 Meij 1721 heeft de wede. Frans de Breet aengegeven t lijk van Neeltie Janse onder t Classis der onvermogende Prodeo
[06-05-1721]
Dito is het lijck van Harman Jockers aengegeven als onvermogende Prodeo??
[10-05-1721]
10 dito heeft Harman Willemsz de Vos aengevinge gedaen tot Ooltgensplaet te sullen ondertrouwen met Lijntie Janse als onvermogende?? Prodeo
[20-05-1721]
20 dito t lijk van een kint van Marcelis Reijniersz Prodeo
[20-05-1721]
20 dito t lijk van een kint van Matthijs Prodeo
[23-05-1721]
23 Maij sijn ondertrouwt Jan Prs. Vlaskam en Sofia Bartelse wede. Jan Prs. Keijser als onvermogende P. deo
[28-05-1721]
28e dito dhuijsvr. Jan Loijkens genaemt Lijsbet Joos Harm. aengegeven als onvermogende P. deo
[28-05-1721]
Dito Jannetie Kuipers huijsve. Davit Borstlap van den armen begraven P. deo
[29-05-1721]
29 dito Gerrit Jansz van den Bleek aengevinge gedaen dat tot Ooltgensplaet soude ondertrouwen met Annetie Jasperse als onvermogende Prodeo
[02-06-1721]
2 Junij ondertrouwt Davit Ab. van St. Annelant en Neeltie Maclinelsz Prodeo
[03-06-1721]
3 Junij 1721 heeft Christ. Eijkbos aengegeven t lijk van Jacomijntie Teunisse Oosterling als onvermogende Prodeo??
[08-06-1721]
8 dito is aengegeven t lijk van Maria Arensz van der Schilde als onvermogende Prodeo
[13-06-1721]
13 dito heeft Adr. Vierniet aengevinge gedaen dat Brandijn van der Weij soude ondertrouwen met Tannetie Danielsz de Jong als onvermogende Prodeo
[13-06-1721]
Dito heeft Teunis Prs. Noorlander aengevinge gedaen dat in de Nieuwe Tonge ondertrouw met Lena Damis de Jonge woonende onder dese Jurisdictie voor de Bruijt als onvermogende Pro deo
[02-07-1721]
2 Julij 1721 is het lijk van Leuntie Willemsz Oosterling aengegeven als onvermogende Prodeo
[11-07-1721]??
11 dito heeft Herbert Grotenboer aengegeven dat alhier soude ondertrouwen met Geertruijt Corn. van Eeuwen beijde als onvermogende Prodeo
[21-07-1721]
21 dito heeft Menhere sijn kint Pr. onder t Classis van 3 gl. dus ontf. 3 ??? 0 - 0??
[22-08-1721]
22 Aug. 1721 Gerrit van Westrum en Pieternelle Prs. Koning aengegevinge gedaen te sullen ondertrouwen als onvermogende P deo, aengevinge gedaen door Joh.is Prs. Metselaer
[23-08-1721]
23 dito heeft Willem Ab. Verkuijl aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Adriana Moris onder het Classis der onvermogende voor hem en de bruijt P deo
[28-08-1721]
Op den 28 Aug. 1721 heeft Joannis Bosschieter een doot ter werelt gecomen kint aengegeven te sullen begraven en vervolgens om dat doot ter werelt was gecomen gesustineert geen regt verschuldigt te wesen dus Memorie??
[05-09-1721]
Op den 5 September 1721 heeft Pieter Tichelman aengegeven t lijk van sijn kint Lena onder t Classis van drie gd. 3 ??? 0 ??? 0
[13-09-1721]
Op den 13 September 1721 heeft Lieven Crijnse Droger in de Molepolderse stooff aengegeven t lijk van sijn kint als onvermogende Prodeo
[14-09-1721]
14e dito de wede. Joh.s Bleeck aengegeven als onvermogende Prodeo
[19-09-1721]
19 dito dhuijsv. Marcelis Reijniersz aengegeven t??? lijck van haar kint Cornelis Marcelisse Wapens als onvermogende Prodeo
[22-09-1721]
22e dito heeft Joh.s Bosschieter aengegeven t lijk van sijn kint Wouter onder t Classis van drie gd. 3 - 0 ??? 0
[27-09-1721]
27 dito ondertrouwt Corn. Adrs. de Been met Adriaentie Keijsers als onvermogende Prodeo??
[27-09-1721]
Dito Anthonij van Lijburg ondertrouwt met Commertie Flerenboom beijde als onvermogende Pro deo
Tot hier toe verantwoordt
[03-10-1721]
3 Octob 1721 Joost van Bruijnisse aengevinge gedaen dat sijn soon Marcelis van Bruijnisse soude ondertrouwen met Janneke Corn. Capteijn ijder onder t Classis van drie gul. dus voor beijde betaelt 6 ??? 0 - 0??
[04-10-1721]
4 dito heeft Dirk Janse van Goole aengevinge gedaen dat tot Ooltgensplaet was ondertrouwt met Willemijna Prs. Verbeeck hem belangende verclaert te gehoren onder het Classis der onvermogende Prodeo
[09-10-1721]
9e Octob t lijk van Gerrit van As aengegeven door Aren Jansz van As als onvermogende Prodeo
[09-10-1721]
Dito door Commertie Flerenboom aengegeven t lijk van Grietie Flerenboom als onvermogende Prodeo??
[09-10-1721]
Dito sijn ondertrouwt Lieven Andriese Soon en Anna Hend. van Vendroij als onvermogende Prodeo
[16-10-1721]
16 octob. 1721 Frans Sijmonse van der Valck aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Johanna Leend.ts Lodder als onvermogende P deo
[28-10-1721]
28 Octob heeft Abram Davidse aengegeven t lijk van sijn schoonsoon Arij Rootnat onvermogende P deo
[01-11-1721]
1e Novemb alhier ondertrouwt Adriaen Corn. van Hooff en Jannetie Wms. Bos als onvermogende P deo
[01-11-1721]
Dito door Bart Jansz Klinckenberg aengegeven t lijck van sijn vader Jan Dirkse Klinkenberg alhier overleden onder t Classis van drie gul. sullende het selve lijck vervoeren naer Lisse in Hollant en aldaer mede t??? regt voldoen, dus ontf. 3 ??? 0 - 0??
[13-11-1721]
13 Novemb 1721 door Maria Eggebeen aengegeven t lijk van haer broer Aren onder ???t Classis van onvermogen Prodeo
[13-11-1721]
Dito door deselve t lijck van haer kint Lena als onvermogende Prodeo
[13-11-1721]
13e Novemb 1721 door Stoffel Blanke aengegeven t??? lijk van Passchier Wittensz uijt name van Matie Wittensz onder het Classis van ses gulden en mits noijt getrouwt is vervolgens te betalen 12 ??? 0 - 0????
[17-11-1721]
17 Novemb 1721 heeft Claes Claes Blaek sijn doot kint Aart aengegeven onder het Classis van onvermogende Prodeo
[19-11-1721]
19e dito is door Daniel Keijser aengegeven t lijk van Ad. Lodewijkse vreemdeling en gewesen bouwknegt van de wede. Corn. Prs. van St. Annelant als onvermogende Prodeo
[21-11-1721]
21 dito heeft Laurens Bouwensz Stellenaer aengevinge gedaen alhier te sullen ondertrouwen met Matie Gerritse Voorbeijtel als onvermogende Prodeo
[21-11-1721]
Dito heeft Mattheus Arens Bosvelt aengevinge gedaen in Dirxlant te sullen ondertrouwen met Adriaentie Markus Caron, als onvermogende Pro deo
[01-12-1721]
1 Decemb 1721 Joris de Jager t??? lijk van sijn kindt aengegeven als onvermogende Prodeo
[04-12-1721]
4 dito Arnold Corhals een onvoldrage kint als onvermogende Prodeo
[13-12-1721]
13 dito door Pietertie Jacobs aengegeven t lijk van Leendt. Mahuij als onvermogende Prodeo
[16-12-1721]
16 dito is het lijk van Corn. Jill. Van St Annelant aengegeven als onvermogende Prodeo
[23-12-1721]
23 dito Adriaen Gast sijn soon Claes Adr. Gast aengegeven als onvermogende P deo
[27-12-1721]
Den 27 Decemb Corn. Marcelisz Terions ondertrouwt met Debora de Locker als onvermogende Prodeo
[29-12-1721]
29 dito aengegeven t lijk van Saertie Hend. van der Tright als onvermogende P deo
[05-01-1722]
5 Januarij 1722 door Dirk den Exters vrouw aengegeven t lijk van haer kint Geertruijd als onvermogende Prodeo
[05-01-1722]
Dito aengegeven de huijsvrouw van Jan Vervoren genaemt Maria Reedijck onder het Classis der onvermogende Prodeo
[07-01-1722]
7 dito door Mr. de Bruijne aengegeven t lijk van Jan Bus als onvermogende Prodeo
[07-01-1722]
Dito aengegeven t lijk van Jacob Bosch door Pietertie Jacobs als onvermogende P deo
[08-01-1722]
8 dito een kint van Jan Missels aengegeven als onvermogende P deo????
[10-01-1722]
10e dito Corn. Adr. van Ackeren heeft haer man Marcelis Reijniersz Wapens aengegeven als onvermogende P deo
[12-01-1722]
12 dito door Joh.s Kloek aengegeven t lijk der huijsve. van Dirk Jansz van Golen als onvermogende Prodeo
[15-01-1722]
15 dito Marijnis Corn. Fransman t lijk van sijn kint Cornelia als onvermogende Prodeo
[17-01-1722]
17 Januarij 1722 Jan Jooste van Sevenbergen aengegeven t lijk van sijn schoondogter Lijsbt. Ariens van Keijserwart onder t Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0
[17-01-1722]
Item door den selven het kint van sijn soon genaemt Joh. Arens van 7bergen mede onder t Classis van drie gul. 3 ??? 0 ??? 0
[17-01-1722]
Dito Crijn Hend. van der Stam aengegeven t lijk van sijn kint Hend. als onvermogende Pro deo
[19-01-1722]
19 dito heeft Jan Jooste van Sevenbergen aengegeven t lijk van sijn soons kint genaemt Pieter Arensz van 7bergen onder t Classis van drie gulden 3 ??? 0 ??? 0
[22-01-1722]
22 dito door Pietertie Jacobs aengegeven het kint van Jacob Prs. sijnde een vreemt man, en het kint genaemt Pieter Jacobs als onvermogende Prodeo
[22-01-1722]
Dito door de selve het lijck van Jacob Prs. Biscob als onvermogende Prodeo
[23-01-1722]
23 dito door Joann. Jooste aengegeven t lijk van sijn vrouw Neeltie Claes de Lange als onvermogende Prodeo
[24-01-1722]
Den 24 Januarij voor Leunis van der Ham aengegeven t lijk van sijn kint als onvermogende Prodeo
[26-01-1722]
26 dito aengegeven t lijk van Jan Arensz van Westrom als onvermogende Prodeo
[27-01-1722]
27 dito door Leijn de Vree aengegeven t lijk van sijn dogter Marijtie als onvermogende Prodeo
[27-01-1722]
Dito t lijk van Grietie Marcelisse Wapens door hare moeder aengegeven als onvermogende Pro deo??
[28-01-1722]
28 dito t lijk van Grietie Adr. van den Abeele aengegeven door den armmr. Van Kasteel als onvermogende Prodeo
[29-01-1722]
29 dito heeft Stoffel van Soom aengegeven sijn doot ter werelt gecomen kint met verklaringe dat het van intentie was sonder aenige staetsie ter aerde te bestellen ende vervolgens oordeelde geen begraeffregt verschuldigt te wesen dus van Mem.
[30-01-1722]
30 dito aengegeven t lijk van Jacob Marcelisse Wapens door de moeder als onvermogende Prodeo
[30-01-1722]
Dito door Pietertie de Graft Maelistier aengegeven t lijck van de huijsv. Poulus Maes als onvermogende Prodeo
[31-01-1722]
31 Januarij 1722 is de wede. van Arij van Westrom aengegeven door de soon als onvermogende Prodeo
[03-02-1722]
3 febr. is aengegeven t lijk van Bastiaen Teeusz Droger als onvermogende Prodeo
[05-02-1722]
5 dito is aengegeven t lijck van Laurijs Bouwensz Stellenaer als onvermogende Pro deo
[06-02-1722
6 dito t lijk van Adriaen Duwaij aengegeven als onvermogende Pro deo
[06-02-1722]
Dito Jan Dirkse Crabbendijke sig aengegeven alhier te sullen ondertrouwen met Cornelia Adr. Decker voor beijde als onvermogende Prodeo
[07-02-1722]
7 dito een kint van Aren Jansz van Nas genaemt Lijsbet aengegeven door de vader als onvermogende Prodeo
[09-02-1722]
9 dito is aengegeven t lijk van Jan Corn. Hoogmoet als onvermogende Prodeo
[11-02-1722]
11 dito is aengegeven het lijk van een soontie van Adr. Clase Gast als onvermogende Prodeo
[13-02-1722]
13 feb. door de wede. Jan Segers aengegeven t lijck van haer soontie genaemt Jan als onvermogende Prodeo
[14-02-1722]
14 dito aengegeven een kint van de wede. Dirk Snijder genaemt Gerrit als onvermogende Prodeo
[18-02-1722]
18 dito aengegeven t lijk van de wede. Corn. Kruijslander als onvermogende Prodeo
[20-02-1722]
20 dito aengegeven een kint van de wede. Jan Zegersz genaemt Leendt. als onvermogende Prodeo
[23-02-1722]
23 dito heeft Corn. Verschuur aengegeven t lijk van sijn soontie Stoffel onder t Classis van onvermogende Prodeo
[02-03-1722]
2 Maert 1722 Jacob Koning aengegeven t lijk van Cornelia Corn. Snijder als onvermogende Prodeo
[06-03-1722
6 dito is door Pr. Jansz Hoogmoet aengegeven t lijk van Lijsb. Wittekoeke huijsv. van Aren Oosterling als onvermogende Pro deo
[06-03-1722]
Dito door den selven een kindt van voorsz Aren Oosterling genaemt Aren mede als onvermogende Prodeo
[09-03-1722]
9 dito door Daniel van den Broek aengegeven t lijk van sijn dogter Elisabet onder t Classis van drie gulden 3 ??? 0 ??? 0
[12-03-1722]
12 Maart door de wede. Frans de Breedt aengegeven t lijk van Pieternelle Arensz Hoogmoet als onvermogende Pro deo
[18-03-1722]
18 dito aengegeven t lijk van Aegje Bernards huijsv. van Jacob Koning onder het Classis der onvermogende Prodeo??
[18-03-1722]
Dito een kint van den selve Jacob Koning genaemt Cornelia mede als onvermogende Prodeo
[18-03-1722]
Dito ondertrouwt Joost van der Vugt en Pieternella Bremans beijde als onvermogende Prodeo
[19-03-1722]
19 dito heeft Aren Jansz van Sevenbergen aengevinge gedaen te sullen ondertrouwen met Adriana van der Eijl onder t Classis van drie gl. dus voor hem en de bruijt betaelt 6 ??? 0 ??? 0
[21-03-1722]
21 Maert 1722 sijn ondertrouwt Claes Saene ende Susanna Dupre beijde als onvermogende Prodeo
[24-03-1722]
24 dito aengegeven een kint van Jill. Verbeek doot ter werelt gecomen als onvermogende Prodeo
[27-03-1722]
27 Maert 1722 heeft Joannis Saijer aengevinge gedaen alhier inde Oude Tonge te sullen ondertrouwen met Matie Gerridse Tichelman onder het Classis van 6 gl. voor de bruijt betaelt, en voor hem selffs op de Stadt alwaer woonagtig is, dus wegens de bruijt 6 ??? 0 ??? 0
[28-03-1722]
28 dito door Johannes Prs. Metselaer aengegeven t lijk van Jacob Adr. Koning onder t Classis van onvermogende Prodeo
[28-03-1722]
Dito door Jacob Adr. Stander aengegeven t lijk van Corn. Jansz van Gelder als onvermogende Prodeo
[30-03-1722]
30 Maert 1722 heeft Willemtie Zeedijks wede. Filip Corn. van Dijcke, woonagtig op den Bommel, aengegeven het lijck van haer kint genaemt Engeltie Filips van Dijcke alhier onder de Oude Tonge overleden, aengegeven onder t Classis van onvermogende Prodeo
[31-03-1722]
31 dito heeft Jacob Tichelman aengegeven t lijk van Susannetie Jacobs Noorthoeve huijsve. van Leendert Kats onder t Classis van 6 gl. 6 ??? 0 ??? 0
Verantwoort