Oude Tonge ??? Gereformeerd trouwboek 9 januari 1784 ??? 3 april 1795 plus 28 mei 1797

Het Trouwboek van de Oude Tonge beginnende met het Jaar 1784.
N: 7

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Tonge ??? Oude
Inv. No. 3

Aantekening der Getrouwden en Ondertrouwden alhier in den jaare 1784
[09-01-1784]
Den 9 Januarij zijn volgens attestatie te Ooltgensplaat ondertrouwd Cornelis Leijdens j.m. geb. en woonachtig te Ooltgensplaat en Dina Schaap j.d. geb. te Ooltgensplaat en wonende in de O. Tonge. Hier getrouwd.
[19-03-1784]
Den 19 Maart zijn alhier ondertrouwd Cornelis van St. Anneland wedr. van Cornelia van der Schraag geboren te Ooltgensplaat en woonende onder den Bommel met Arendje Jans Kom j.d. geboren te Middelharnis en wonende alhier. Na afloop der huwlijks voorstellen alhier getrouwd.
[26-03-1784]
Den 26 Maart zijn alhier wettig ondertrouwd Antonij Bosveld j.m. geboren in de Oude en wonende in de Nieuwe Tonge en Neeltje Ouderkerk j.d. geb. en wonende alhier. Na ingebracht bewijs dat ook de proclamatien in de Nieuwe Tonge geschied waren alhier getrouwd.
[27-03-1784]
Den 27 Maart alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Hartman wedr. van Klaasje de Groote geb. en wonende alhier en Hester van Heukelom wed. van Jasper Morel geb. te Rotterdam en wonende alhier. Alhier getrouwd.
[09-04-1784]
Den 9 April waren volgens attestatie te Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen Marcelis Davidz. Kooman j.m. geboren en wonende alhier en Dina Coppeneel j.d. geb. en wonende onder de jurisdictie van Middelharnas en hun is attestatie verleend om te Middelharnas te trouwen.
[09-04-1784]
Den 9 April alhier wettig ondertrouwd Willem van der Weel j.m. geboren te Middelharnis en wonende alhier en Jacoba van Rooijen j.d. geb. en wonende alhier. Hier getrouwd.
[09-04-1784]
Den 9 April alhier wettig ondertrouwd Leendert Kraan j.m. geb. en woonende onder de Nieuwe Tonge met Adriana Oosterling wed. van Cornelis Slinger geb. en wonende alhier. Hier getrouwd.
[16-9-1784]
Den 16 ??? alhier wettig ondertrouwd Christiaan Kours j.m. geb. in ???t Canton Bern en alhier wonende en Maria van Bijnen wed. van Willem de Roo geb. te Klaaswaal en alhier wonend. Hier getrouwd.
[02-06-1784]
Den 2 Junij waren volgens attestatie te Zierikzee in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis de Bruin wedr. van Maria Aleman geb. te Sommelsdijk en Maria Pieterse van Hormeson wed. van Jan Haijens attestatie gegeven om te Zierikzee te trouwen.
[20-06-1784]
Den 20 Junij alhier wettig ondertrouwd Marinus Stander j.m. geb. alhier en wonende te Dirksland en Zusannetje van der Kroon j.d. geb. en laatst alhier wonende. Na ingekomene attestatien van Dirksland en O. plaat alhier getrouwd.
[23-07-1784]
Den 23 Julij alhier wettig ondertrouwd Hendrik Pietersz Hartman wedr. van Aagje van Duuren geb. en wonende alhier en Lena van Schraagen j.d. geb. op Stad aan ???t Haringvliet en wonende alhier. Hier getrouwd.
[06-08-1784]
Den 6 August alhier wettig ondertrouwd Cornelis Overdijke j.m. en Cornelia Blanken wed. van Jan Rijken beijde geb. en wonende alhier. Ook hier getrouwd.
[07-08-1784]
Den 7 ??? alhier wettig ondertrouwd Paulus van der Kamp wedr. van Cornelia Dekker en Sara Ruijghaver wed. van Willem van der Ham geb. te Korendijk, beijde hier wonende. Hier getrouwd.
[10-09-1784]
Den 10 September waren volgens attestatie te Princeland in wettige ondertrouw opgenomen Joost Dirkz Droogendijk j.m. geb. in de O. Tonge en woonende te Princeland en Margaretha Kostermans wed. van Hermanus Vissers geb. en woonende te Princeland. Derwaarts attestatie gegeven om te trouwen.
[10-09-1784]
Den 10 Sept. alhier ondertrouwd Jacobus Menschaar j.m. geb. te Goes, wonende te Dirksland met Joanna Vermeulen wed. van Aart de Vogel geb. en wonende alhier. Ook hier getrouwd.??
[10-09-1784]
Nog Arend van Noord j.m. met Maria Langbroek j.d., beiden geb. en wonende alhier. Ook hier getrouwd.
[17-09-1784]
Den 17 ??? hier wettig ondertrouwd Hugo Hartman wedr. van Grietje van der Waal en Gieltje Stouwte j.d., beiden geb. en wonende en getrouwd alhier.??
[17-09-1784]
Nog Jacobus Gebraat j.m. geb. en wonende te Steenbergen en Maria van den Hoek j.d. geb. en wonende alhier. Hier getrouwd.
[08-10-1784]
Den 8 October zijn hier wettig ondertrouwd Adrianus de Bruin j.m. geb. te Sommelsdijk en hier wonachtig en IJda Ouwerkerk j.d. geb. en wonende hier. Hier getrouwd.
[15-10-1784]
Den 15 October waren volgens attestatie te Middelharnas in wettige ondertrouw opgenomen Adriaan Krijne j.m. met Maria Kaasberge j.d. , beiden te Middelharnas wonende, en is hun derwaarts attestatie verleent om te trouwen, na dat ook hier de huwelijks voorstellen geschied waren dewijl de bruid onlangs hier gewoond had.
[16-11-1784]
Den 16 November te Sommelsdijk in ondertrouw opgenomen Joost Rotte j.m. aldaar wonende doch hier geboren met Adriana Lodder j.d. geb. en wonende te Sommelsdijk, derwaards attestatie gegeven om te trouwen.
Ao. 1785
[05-03-1785]
Den 5 Maart alhier in ondertrouw opgenomen Arend Muije j.m. geb. te Sommelsdijk, wonende alhier, met Anna Wittekoek j.d., geb. en wonende alhier.
[11-03-1785]
Den 11 ??? Cornelis Bouwenze van der Weel j.m. geb. te Meliszand, en alhier wonende met Maatje Gijsbertse de Grijze geb. en - , hier getrouwd.
[21-04-1785]
Den 21 April Cornelis Verschoor wedr. van Jacoba van Boles geb. te Sommelsdijk, en wonende op den Bommel met Maatje Meijer j.d. geb. te Middelharnas en wonende alhier. Na ingekomene attestatie van den Bommel hier getrouwd.
[22-04-1785]
Den 22 ??? Pieter Huijke wedr. van Willemina van Assen geboren te Sonnemair, wonende alhier, met Maria Pieterse de Bruine geb. en wonende alhier, ook hier getrouwd.
[29-04-1785]
Den 29 April waren volgens attestatie in den Bommel in wettigen ondertrou opgenomen Teunis Geus j.m wonende onder de O. Tonge dog geboren op den Bommel met Gijsje Nijpjes j.d. geboren en wonende - , attest. gegeven om op den Bommel te trouwen.
[10-06-1785]
Den 10 Junij hier wettig ondertrouwd Jacob Hogeboom j.m. geb. te Zuidland met Ariaantje Holleman wed. van Lodewijk van Prooijen geb. onder Stad, beiden wonende alhier en ook hier getrouwd.
[12-08-1785]
Den 12 Augustus in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Boogerman wedr. van Commertje van Putten met Arentje de Grijze, geboren, en beijde wonende alhier.
[16-09-1785]
Den 16 septemb. Joannes van Dijke wedr. van Cornelia Smitshoek met Tannetje Verweij wed. van Pieter van Ek, beiden geb. woonende, en getrouwd alhier.
[17-10-1785]
Den 17 October volgens attestatie waren te Rotterdam in wettigen ondertrouw opgenomen Joannes Blanken laatst wedr. van Hendrika Fredriks geb. en wonende in de O. Tonge met Petronella van Riemsdijk j.d. geb. te Dordrecht en wonende te Rotterdam. Na afloop der proclamatien alhier attestatie gegeven om te Rotterdam te trouwen.
[09-12-1785]
Den 9 Decemb. alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Paulus van der Kamp wedr. van Zara Ruighaver met Jannetje Stouwte wed. van Frans Kuisten, beijde hier geb. en wonende, ook hier getrouwd.
Ondertrouwden en getrouwden in den jaare 1786.
[03-02-1786]
Den 3 Febr. alhier in wettige ondertrouw opgenomen Jacobus Boelhouwer Hertog. wedr. van Maartje van der Waal wonende te Sommelsdijk met Geertje van der Sloot, wed. van Joannes Bruinsse wonende alhier, hier getrouwd.
[10-02-1786]?? ??
Den 10 ??? Pieter Hendrikz. van Heesteren j.m. en Cathalijna Goudswaard j.d., beiden geb., wonende, getrouwd alhier.
[14-02-1786
Den 14 ??? Arij Arendsz de Mie j.m. geb. onder de O. Tonge, wonende op den Bommel en Joanna Kooijman j.d. geb. te Werkendam wonende alhier, hier getrouwd.
[03-03-1786]
Den 3 Maart Willem Gebuis j.m. wonende onder de jurisdictie van Middelharnas met Ariaantje Snijder j.d. wonende onder de O. Tonge, hier getrouwd.
[10-02-1786]
Den 10 Febr. hier wettig ondertrouwd Jan Baptist Osti j.m. geb. te Steenbergen met Neeltje van der Ham wed. van Jan Cornelis Hartman geboren en beiden wonende en getrouwd alhier.??
[07-04-1786]
Den 7 April Cornelis Lievez. Stander j.m. geboren alhier en Jannetje Leendertsdr Broekman j.d. geb. te Ooltgensplaat, beiden wonende en getrouwd alhier
[08-04-1786]
Den 8- waren volgens attestatie in den Briel in wettigen ondertrouw opgenomen Jan de Pijper j.m. laatst gewoond hebbende in de O. Tonge met Ariaantje Voogt wed. van Jan Steenhouwer, beiden wonende in den Briel en derwaards attestatie gegeven om te trouwen.
[14-04-1786]
Den 14 ??? hier wettig ondertrouwd Mattheus Marinusz Buurt j.m. met Jacoba Johannesdr de Ruiter j.d., beiden geboren, wonende, en getrouwd alhier.
[29-05-1786]
Den 29 Meij waren volgens attestatie te Middelharnas wettig ondertrouwd Jacob Jansz van den Tol j.m. geboren te Middelharnas en wonende onder de O. Tong met Pietertje Joannisd. Wittekoek geb. en wonende te Middelharnas, derwaards attest. gegeven om te trouwen.
[09-06-1786]
Den 9 Junij waren volgens attestatie te Ooltgensplaat wettig ondertrouwd Leendert van der Hart wedr. van Cornelia van de Velde geb. op Stad en wonende onder de O. Tonge en Pieternella de Bruijne j.d. geb. en wonende te Ooltjensplaat. Attest gegeven naar Ooltjesplaat om te trouwen.??
[23-06-1786]
Den 23 ??? zijn alhier wettig ondertrouwd Job Jacobz. de Ruiter j.m. geboren alhier met Hester Cooman j.d. geboren te Ouddorp, beiden wonende alhier, en getrouwd den 9 Julij.
[07-07-1786]
Den 7 Julij Gerrit van den Tol wedr. van Stoffelina Blanken met Cornelia van Strijen wed. van Frank Osseweijer, beiden wonende en getrouwd alhier.
[20-07-1786]
Den 20 Julij in wettigen ondertrouw alhier opgenomen Dirk van Hulst j.m. geboren te Rokange en Maria Munters wed. van Jacob v.d. Linden, beiden wonende, en getrouwd alhier.
[21-07-1786]
Den 21 ??? Marinus Baak j.m. geb. te St. Annaland en woonende onder Tholen en Joanna van den Tol j.d. geb. en wonende alhier, hier getrouwd.
[16-09-1786]
Den 16 Sept. Jan Pietersz Polder j.m. geb. in de Nieuwe Tonge met Maatje Jacobz Tiggelman geb. onder de O. Tonge, beiden wonende onder deze jurisdictie en hier getrouwd.
[27-10-1786]
Den 27 October Joannes de Groen j.m. geb. te Vrijbergen onder Thoolen wonende onder de N. Tong met Neeltje van den Tol j.d. geb. en wonende alhier, hier getrouwd.
[27-10-1786]
Nog Joannes Evertzen j.m. geb. te Princeland wonende onder de N. Tong en Cornelia van den Berg j.d. geb. en wonende alhier, hier getrouwd.
[30-11-1786]
Den 30 November de President Scheepen George Rumph wedr. van Maria Francisca Aalbregs en Joanna Wilhelmina Alderkerk j.d. geboren en beiden wonende en getrouwd alhier.
Ao. 1787.
[14-02-1787]
Den 14 Febr. waren volgens attestatie te Sommelsdijk in wettige ondertrouw opgenomen Antonij van der Linde j.m. geb. en wonende onder de O. Tonge met Maatje Groenewoud j.d. geboren te Puttershoek. NB. Dit huwelijk is niet voltrokken.
[02-02-1787]
Den 2 Febr. zijn alhier wettig ondertrouwd Cornelis de Leeuw j.m. geb. te Zevenbergen en Cornelia Lodder j.d. geb. en beiden wonende, en getrouwd alhier.
[13-04-1787]
Den 13 April waren volgens attestatie in den Bommel wettig ondertrouwd Hendrik Arendz. Verlee j.m. geb. te O.plaat en wonende in de O. Tong en Kornelia Marinusd. Kievit j.d. geb. in de O. Tong en wonende onder den Bommel. Attestatie gegeven om in den Bommel te trouwen.
[12-05-1787]
Den 12 Meij zijn hier wettig ondertrouwd Pieter Steenbak j.m. geb. te O.plaat met Apolonia Jacobs Oosterling j.d. geb. en beiden wonende, en getrouwd alhier.
[17-10-1787]
Den 17 Octob. Bastiaan Hulscher j.m. geb. te Middelharnas en Adriaantje Both j.d. geb. en beiden wonende, en getrouwd alhier.
[30-11-1787]
Den 30 November Lieve Nijpjes j.m. geb. en woonende op Stad aan ???t Haringvliet en Geertje Boom j.d. geb. en wonende alhier. Na ingekomene attestatien van den Bommel en Stad, alhier getrouwd.
[30-11=1787]
Nog Joannes van der Werf j.m geboren en wonende alhier met Cornelia van der Weel geboren op Meliszand en wonende en getrouwd alhier.??
Ao. 1788.
[15-02-1788]
Den 15 febr. zijn hier wettig ondertrouwd Jacobus van Bruinisse j.m. geboren en wonende alhier met Kommertje Mosselman, wed. van Pieter Drogendijk geb. op den Bommel en wonende alhier, en ook hier getrouwd.
[15-02-1788]
Nog Joannis Beste j.m. geb. en wonende te Dirksland met Ida van Beek j.d. geb. en wonende alhier, getrouwd hier.
[29-02-1788]
Den 29 Febr. waren volgens attestatie te Ooltgensplaat in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Leenheer j.m. geboren te Heerjansdam en Bastiaantje Pietersd van ???t Oostende j.d. geboren en beiden wonende onder Ooltgensplaat, derwaards attestatie gegeven om te trouwen.
[11-04-1788]
Den 11 April zijn alhier wettig ondertrouwd Arij Anthonijsz van den Doel j.m. en Ariaantje Gerritsd. Boom j.d., beide geboren in de O. Tonge wonende onder den Bommel hier getrouwd.
[11-04-1788]
Den 11 April alhier wettig ondertrouwd Jan Biscob j.m. geboren en wonende alhier met Hendrikje van der Veer geboren te O. Plaat en wonende alhier, en getrouwd alhier den 4 Meij.??
[11-04-1788]
Op den zelfden tijd volgens attestatie in de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Smit j.m. geb. en wonende in de Nieuwe Tonge met Maatje van Hooijdonk j.d. geb. te Middelharnas en wonende onder de O. Tonge. Attestatie verleent om in de N. Tong te trouwen.
[08-05-1788]
Den 8 Meij alhier wettig ondertrouwd Jacob Sulkes wedr. van Ariaantje van der Sloot geb. te Almkerk en Elizabeth Nagtegaal wed. van Hendrik de Bie geb. in Dirksland, beiden wonende, en getrouwd alhier.
[17-05-1788]
Den 17 ??? Marinus Buurt wedr. van Annetje Vreeswijk met Maatje Osseweijer wed. van Lieve Stander, beiden geboren, wonende en getrouwd alhier.
[27-06-1788]
Den 27 Junij waren volgens attestatie in de Nieuwe Tong in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Arendz Hilleman wedr. van Neeltje Jacobs de Ruiter geb. te Dirksland en wonende in de O. Tonge met Commertje Cornelisd. Admiraal j.d. geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, werwaards hun ook attestatie verleend is om te mogen trouwen.
1788 Lijst der ondertyrouwden en getrouwden alhier gedurende den dienst van Do. G. Habbema, Joh. Fil.
[11-07-1788]
Den 11 Julij wierden in wettigen ondertrouw alhier opgenomen Dirk Jacobsz Goemaat j.m. geboren te Herkingen met Maatje Jakesse Kattestaart j.d. geb. onder de O. Plaat, beiden wonende alhier, getrouwd na ingekomene attestatie van Herkingen den 3 Augustus.
[25-07-1788]
Den 25 ??? Anthonij van der Linde j.d. geboren en wonende beijde hier, ook hier getrouwd den 17 Augustus, met Maria van Prooijen j.d. geb. te Sommelsdijk
[24-09-1788]
Den 24 Septemb. alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Rank wedr. van Antonette de Bruin wonende te Dirksland met Anna de Neef wed. van Marinus van der Linde wonende in de Oude Tonge, na ingekomene attestatie van Dirksland hier getrouwd den 19 October.
[26-09-1788]
Den 26 Septemb. waren volgens attestatie in de stede en heerlijkheid Niervaart (gezegd) de Klundert in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit van der Linden wedr. van Cornelia Landmeter wonende in de Oude Tonge met Jenneke Boot wed. van Steeven de Neef wonende in de Klundert. Na ingekomene attestatie van de Klundert hier getrouwd den 19 October.
[14-11-1788]
Den 14 November wierden alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Paulus Biscob wedr. van Bastiaantje van der Meulen met Cornelia Danielse Dikfort wed. van Dingeman Jansz Jorre beijde wonende alhier, getrouwd den 3 Decemb.
[14-11-1788]
Op den zelfden dag Bestman Hendrikz Oosterling met Adriaantje Arijse Boom j.d., beiden geboren en wonende alhier, getrouwd den 3 Decemb.
[21-11-1788]
Den 21 November alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Jacobusz Tiggelman wedr. van Lena de Grijze met Leentje Jansd. Cardux j.d. geboren onder den Bommel, beijde wonende alhier, getrouwd den 21 December.
[28-11-1788]
Den 28 November zijn alhier wettig ondertrouwd Joannes Steijn wedr. van Eva Krelisd Springvloed met Pieternella van der Aarden j.d. geboren te Breda, beijde wonende alhier en getrouwd den 21 December.??
[06-02-1789]
Den 6 Februarij waren volgens attestatie in de Nieuwe Tong in ondertrouw opgenomen Jan Jansz Gebuis j.m. met Willemtje Cornelisd van Wageningen j.d., beijde geboren en thans wonende in de Nieuwe Tong, en derwaards attest. gegeven om te trouwen.??
[09-04-1789]
Dn 9 April zijn alhier wettig ondertrouwd Joannis van den Tol j.m. gebooren alhier en wonende in de Nieuwe Tonge met Neeltje Polder j.d. gebooren in de Nieuwe Tonge en wonende alhier, alhier getrouwd den 3 Meij 1789.
[27-03-1789]
Den 27 Maart waren volgens attestatie te Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Coenraad Zweers wedr. van Joanna Dolaar geb. en wonende in de Oude Tonge met Elizabeth Tamboer j.d. geb. en wonende te Herkingen. Den 12 April attestatie gegeven om te Herkingen te trouwen.
[15-04-1789]
Den 15 April zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Josua van Beek j.m. geboren te Colijnsplaat en wonende te Dirksland en Pieternella Leendertsd de Ruiter j.d. geboren en wonende in de Oude Tonge, alhier getrouwd den 10 Meij.??
[29-05-1789]
Den 29 Meij zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Christoffel Pruis j.m. geboren te Namen en Adriana van den Tol j.d. geboren in de Oude Tonge, beiden laatst gewoond hebbende te Tholen, alhier getrouwd 28 Junij na ingekomene attest. van Tholen dat ontr. daer de proclamatie driemaal geschied was.
[12-08-1789]
Den 12 Augustus zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Christiaan Pauli j.m. geboren te ???s Gravenhage en Adriana van Rooijen geboren en beiden wonende alhier, hier getrouwd.
[14-08-1789]
Den 14 Augustus zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit de Gast j.m. geboren te Dussen met Sijtje Pons j.d. geboren in de Oude Tonge, beiden wonende alhier.
[14-08-1789]
Nog op den zelven dag Jacob Kan j.m. met Aagje Krijnsse Bruinsse j.d., beide geboren en wonende alhier, hier getrouwd.
[20-08-1789]
Den 20 Augustus alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Arij de Gast j.m. geboren te Dussen met Joanna Rijken j.d. geboren en beiden wonende alhier, hier getrouwd.
[28-08-1789]
Den 28 Augustus alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Joannisz de Ruiter j.m. geboren onder Meliszand met Jannetje Joannisd. Driesprong j.d. geboren te Stad aan ???t Haringvliet, beiden wonende in de Oude Tonge, hier getrouwd.
[11-09-1789]
Den 11 Septemb. waren volgens attestatie te Ooltjensplaat in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij Abramsz van den Berg wedr. van Elizabeth Kievit en Jannetje Joannisd van der Elst j.d. geboren en wonende beijde te Ooltgensplaat, den 27 Sept. attest. gegeven om te Ooltjensplaat te trouwen.??
[15-09-1789]
Den 15 Septemb. waren volgens attest. te Ooltjesplaat in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Holster wedr. van Heiltje de Gast geb. te Giesen, en wonende in de Oude Tong en Apollonia van Rijkhuizen j.d. geb. in de Oude Tonge, en wonende onder Ooltjensplaat, na ingekomene attestatie dat de huwelijks geboden te Ooltjensplaat onverhindert geproclameerd waren, hier getrouwd den 11 October.
[30-10-1789]
Den 30 October zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Klaasz Kreeft j.m. geboren te Ooltjensplaat met Clara Leendersd Plokhooij j.d. geboren te Stad aan ???t Haringvliet, beiden wonende alhier, hier getrouwd den 22 November.
[26-02-1790]
Den 26 Februarij alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Lammert Boom j.m. met Jacoba Wstdijk j.d., beiden geboren en wonende alhier, hier getrouwd den 21 Maart.
[10-02-1790]
Den 10 Februarij waren volgens attestatie te St. Annaland in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Wittekoek j.m. geboren en wonende in de Oude Tong en Cornelia Labeur j.d. geboren en wonende te St. Annaland, alhier getrouwd den 7 Maart.
[04-12-1789] waren volgens attestatie te Ooltgensplaat in ondertrouw opgenomen Cornelis van Voorn j.m. geboren onder de Oude Tonge en Maria Cornet j.d. geboren en beide wonende onder Ooltjesplaat. De bruid in de Roomsche kerk gedoopt zijnde, zijn ter voldoening aan ???s lands wet de huwelijks voorstellingen van zes tot zes weken, en de laatste derzelven den 28 Febr. 1790 geschied ??? den 5 April attest. gegeven om te mogen trouwen, naar Ooltgensplaat.
[19-02-1790]
Den 19 Februarij 1790 waren in wettigen ondertrouw volgens ingekomene attestatie, op den Bommel opgenomen Adrianus Bartsz Zweeris j.m. geboren en wonende in de Oude Tong met Dina Leendertsd Comtebed weduw van Abraham Cornelis Bosch geboren en wonende onder den Bommel, den 13 Maart attest. gegeven om op den Bommel te trouwen.
[09-04-1790]
Den 9 April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Krijn Verkerk weduwr. van Leena Jansd Vroegop met Dina Dont weduw van Adrianus de Waaij, beide wonende alhier, hier getrouwd den 2 Meij.
[09-04-1790]
Op den zelven dag wettig ondertrouwd Joannes Osseweijer j.m. en Cornelia van Noord j.d., beiden geboren en wonende alhier, hier getrouwd den 2 Meij.
[16-04-1790]
Den 16 April zijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen Laurens Vermeer j.m. geboren en wonende te Middelharnas met Rebecca de Rooij j.d. geboren en wonende alhier, hier getrouwd den 9 Meij 1790.
[25-06-1790]
Den 25 Junij zijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Pieterse de Bruijne wedr. van Pietertje de Ruijter en Adriana Bartsd Zweeris j.d. geboren en beiden wonende in de Oude Tong, hier getrouwd den 18 Julij 1790.
[10-09-1790]
Den 10 Septemb. waren volgens ingekomene attestatie op den Bommel in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Adrianusz van den Hil j.m. geboren onder Ooltjesplaat en Willemtje Jansd Kardux j.d. geboren onder den Bommel, nu beijde wonende op den Bommel, den 30 Septemb. attestatie gegeven om op den Bommel te trouwen.
[30-10-1790]
Den 30 October waren volgens ingekomene attestatie te Ooltjesplaat in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Donkersloot j.m. gebooren te Meeuwen en woonende onder de Oude Tonge en Joanna Geus j.d. gebooren op den Bommel, en woonende te Ooltgensplaat. Den 19 November attestatie gegeven om te Ooltgensplaat te trouwen.
[11-12-1790]
Den 11 December zijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk Schaftende Ram j.m. geboren te Stad aan ???t Haringvliet en Pieternella van Beek j.d. geboren en beijde wonende alhier, hier getrouwd den 2 Jan. 1791.
[17-12-1790]
Den 17 Decemb. zijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Klaasz van Schouwen wedr. van Arentje Roodzand wonende onder O. plaat en Klaasje Abrahamsd de Haas j.d. geboren en wonende onder de Oude Tong, na ingekomen bewijs dat ook te O.plaat de huwelijksproclamatien onverhindert geschied waren, hier getrouwd den 9 Jan. 1791.
[17-12-1790]
Den 17 December waren volgens attestatie in de Nieuwe Tong in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Boogerman wedr. van Arentje de Grijze wonende in de Oude Tong en Joanna van Wageningen j.d. geb. en wonende onder de N. Tonge, den 2 Januarij 1791 attest. gegeven om in de N. Tong te te trouwen.??
[24-12-1790]
Den 24 December zijn alhier wettig ondertrouwd Laurens van der Linden wedr. van Dingena Verboom en Maria Hartman wed. van Krijn Bruinsse, beijde wonende alhier, den 12 Jan.rij hier getrouwd.
[20-01-1791]
Den 20 Januarij zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter van Ooijen j.m. gebooren te Schoonhoven en wonende te Dirksland en Commertje van Bruinisse j.d. geboren en wonende in de Oude Tong, na ingekomen attestatie dat ook te Dirksland de proclamatien onverhinderd geschied waren, hier getrouwd woensdag avond den 9 Febr.
[11-02-1791]
Den 11 Febr. zijn in wettigen ondertrouw hier opgenomen Willem Knook wedr. van Neeltje Korendijker en Tannetje Verweij wed. van Joannes van Dijke beijde wonende alhier, hier getrouwd den 6 Maart.
[08-04-1791]
Den 8 April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jacobsz van der Veer j.m. geboren te Ooltjesplaat en Maria Marinusd Kievit j.d. geboren en beijde wonende alhier, hier getrouwd den 1 Meij.
[09-04-1791]
Den 9 April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Eduard van Merkesteijn j.m. en Maria Aalbersdr Bruinsse j.d., beijde gebooren en wonende alhier, hier getrouwd den 1 Meij.
[15-04-1791]
Den 15 April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Adam Michaelsz den Haan j.m. geboren te Westkerk, en wonende onder den Bommel, en Emmeken Bastiaansd Kooijmans j.d. geboren te Werkendam, wonende alhier, hier getrouwd den 8 Meij.
[02-09-1791]
Den 2 September zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Simon Laurensz de Kievit j.m. geboren te ???s Gravendeel, thans wonende onder de O. Tong en Sijtje Adrianusdr Ouwerkerk j.d. geboren en wonende onder de Oude Tong, hier getrouwd den 25 Septemb.
[09-09-1791]
Den 9 September zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Machielsz Zweers j.m. geboren te Sommelsdijk, wonende onder de O. Tong en Antje Bastiaansd Kooijmans j.d. geboren en wonende onder de Oude Tong, hier getrouwd den 2 October.
[09-09-1791]
Den 9 September zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Dirksz Kok j.m. geboren te Middelharnas en wonende in de Oude Tong en Commertje Mosselman weduwe van Jacobus van Bruinisse wonende in de Oude Tong, na ingekomene attestatie dat ook te Middelharnas de huwelijksvoorstellingen onverhinderd geschied waren hier getrouwd den 2 October.??
[09-09-1791]
Op den zelven tijd waren op den Bommel in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij van den Doel j.m. geboren en wonende onder de Oude Tong en Jacomijna Standers j.d. geboren in de O. Tong en wonende onder den Bommel, na ingekomene attestatie dat ook op den Bommel de huwelijksvoorstellen geschied waren hier getrouwd den 2 October.
[20-01-1792]
Den 20 Januarij zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Jansz de Vos j.m. geboren alhier, thans woonende onder den Bommel en Bastiaantje Hokke j.d. gebooren te Ooltjesplaat en wonende alhier. Na ingekomene attestatie dat ook op den Bommel de huwelijks-voorstellingen onverhinderd geschied waren, hier getrouwd den 12 Febr.
[23-03-1792]
Den 23 Maart zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Dirksz Wittekoek j.m. geboren en wonende alhier en Maria Bastiaansd den Boer j.d. geboren in de Hooge Zwalue en wonende alhier, getrouwd hier den 15 April.
[29-03-1792]??
Den 29 Maart zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Bestman Hendriksz Oosterling weduwenaar van Adriaantje Boom en Arentje Johannisd de Wit j.d. bijde geboren en wonende alhier, getrouwd alhier den 15 April.
[13-04-1792]
Den 13 April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Pietersz Smit weduwenaar van Crelia Overstraat geboren in de Nieuwe Tong en Adriaantje Stoffelsd Looij j.d. geboren te Middelharnis, beiden wonende alhier, getrouwd den 6 Maij.
[13-04-1792]
Op den zelven dag zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Arijsz de Gast j.m. Cornelia Krijnsd Bruinsse j.d., beijde geboren en wonende alhier, getrouwd den 6 Maij alhier.
[12-04-1792]
Den 12 April zijn volgens attestatie in de Nieuwe Tong in wettigen ondertrouw opgenomen Anthonij van Werkendam weduwenaar van Aaltje van Run wonende alhier en Maria Maartensd van den Tol j.d. geboren te Sommelsdijk, wonende in de Nieuwe Tong. Na ingebragte attestatie van onverhinderde voortgang hunner geboden alhier getrouwd den 6 Maij.
[27-04-1792]
Den 27 April zijn volgens attestatie van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Nieuwenhoven j.m. geb. in de Nieuwe Tonge en woonende onder de Oude Tonge. Na afloop der geboden attestatie gegeeven om in de Nieuwe Tonge te trouwen.
[04-05-1792]
Den 4 Maij zijn volgens attestatie te Dirksland in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Nieuwlander j.m. te Dirksland met Maria Timmermans j.d. woonende onder de O. Tonge. Na afloop der geboden betoog gegeeven om te Dirxland te mogen trouwen.
[29-06-1792]
Den 29 Junij zijn volgens Extract uit het Trouw register der H. kerke te Stand daar buiten, wettig ondertrouwd Wouter de Neeff (weduwenaar van Elizabeth van der Linden) gebooren te Zeevenbergen en woonende in de Oude Tonge met Maria Poel j.d. geb. en woonende Stand daar buiten, na gegeeven betoog van de onverhinderde voortgang der geboden te Stand daar buiten getrouwd.
[28-09-1792]
28 September zijn volgens attestatie te Stad aan ???t Haaringvliet in wettige ondertrouw opgenomen Mattheus van der Veer weduwenaar van Neeltje Huibrechts Ketting woonende onder den Bommel en Neeltje van St. Anneland weduwe van Mattheus Goudswaard woonende te Stad aan het Haringvliet, getrouwd na het inkoomen van hunne attestatien dat geboden onverhinderd waren gegaan te Stad aan ???t Haaringvliet, te Bommel en in de Nieuwe Tong, in de Oude Tong den 4 October.
[13-10-1792]
13 October volgens attestatie in de Nieuwe Tong wettig ondertrouwd Leendert Kraan j.m. geb. en woonende in de Nieuwe Tonge met Adriana Kranenburg j.d. geb. en woonende te Sommelsdijk, den 1 November betoog gegeeven om te mogen trouwen.
[07-12-1792]
7 December zijn alhier door den E. kerkenraad in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Jacobsz Oosterling j.m. en Jacoba Cornelisdr van Noord j.d., beide geb. en woonende alhier, getrouwd den 30 December alhier.
[21-12-1792]
Den 21 December zijn alhier wettig ondertrouwd door den E. kkraad Hendrik Abramse Gebuijs j.m. geb. en woonende in de Nieuwe Tonge en Cornelia Hendrikse Sluijmer j.d. geb. en woonende in de Oude Tonge, na ingekoomen betoog van de NieuweTong den 10 Januarij getrouwd alhier.
Die in ondertrouw opgenomen, en hier of elders getrouwd zijn in den jaare 1793 geduurende de vacature.
[08-02-1793]
Den 8 Februarij zijn wettig ondertrouwd, Willem Willemse de Berg j.m., en Cornelia Pieterse van Ek j.d. beide geboren en woonende alhier, getrouwd den 3 Maart 1793.
[15-02-1793]
Den 15 do zijn wettig ondertrouwd Johannes de Witt wedr. van Maatje Cornelisdr Hoogmoed geb. te Ooltgensplaat, en Aaltje Michielse Verhulst geb. te Dirksland en beide alhier woonende, getrouwd den 10 Maart.
[16-02-1793]
Den 16 do zijn wettig ondertrouwd te Dirksland Arend Barnard, wedr. van Neeltje Andriesd van Wouwen, woonende aldaar, met Adriana Marijnusz Osseweijer j.d. woonende in de Oude Tonge, den 9 Maart betoog gegeeven om te Dirksland te mogen trouwen.
[14-03-1793]
14 Maart zijn wettig ondertrouwd Leendert Lodewijkse van Prooijen, wedr. van Dingena Cornelisse Kattestaart, woonende onder de Oude Tonge met Pieternella Willemse Overdijke j.d. geboren en woonende onder de Oude Tonge, getrouwd den 7 April.??
[15-03-1793]
Den 15 Maart zijn wettig ondertrouwd Dirk Pieterse de Bruine j.m. geb. en woonende in de Oude Tonge, met Adriana Arijsz Tibout j.d. geb. en woonende onder de Oude Tonge, getrouwd den 7 April.
[05-04-1793]
Den 5 April zijn te Nieuwe Tonge wettig ondertrouwd Teunis Jansz Breur gebooren aldaar met Pieternella Geleijnse de Bruijne j.d. gebooren te Dreischoor, beide woonende in de Nieuwe Tonge, van de onverhinderde afloop der geboden den 23 April betoog gegeeven om in de Nieuwe Tonge te mogen trouwen.
[12-04-1793]
Den 12 April zijn te Nieuwe Tonge wettig ondertrouwd Gerrit Berkhout j.m. gebooren te Sommelsdijk en woonende in de Nieuwe Tong met Dina Kamerling j.d. gebooren te Dirksland en woonende onder de Oude Tong, zijnde na het afloopen der geboden hun betoog gegeeven den 3 Meij om in de Nieuwe Tonge te mogen trouwen.
[19-04-1793]
Den 19 April zijn hier wettig ondertrouwd Teeuwis Pieterse de Bruijne j.m. en Pieternella Pieterse Verdonk j.m. gebooren en woonende in de Oude Tonge, getrouwd den 12 Meij alhier.
[26-04-1793]
Den 26 April zijn hier wettig ondertrouwd Jacob Laurens van der Linden j.m. gebooren en woonende in de O. T. en Commertje van der Kamp j.d. gebooren in de Nieuwe Tonge en woonende onder Middelharnis, na ingebragt betoog getrouwd den 19 Meij.
Naamen der geenen die hier wettig ondertrouwd, of hunne geboden hier gehad hebben, en hier of elders in den Echt bevestigd zijn, geduurende den dienst van G. Mettengang, Pred. alhier.??
[02-08-1793]
Den 2 Aug. zijn te Nieuwe Tonge in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Bastiaanse Hoggen j.m. gebooren en woonende in de Nieuwe Tonge, met Lijntje Hendrikse Ligthart j.d. gebooren en woonende in Mijnsheerenland van Moerkerke, geteekend in kennis van mij als ouderling van de N. Tonge den 1 Aug. 1793, Balten van Eesteren, deeze hebben hun 3 Huwelijks voorstellen gehad, en daarvan betoog gegeeven naar de N. Tonge den 24 Aug. 1793.
[13-09-1793]
Den 13 September zijn in wettige ondertrouw hier opgenomen Jan Pietersz Hartman en Maatje Cornelis van Noord j.d. beide geb. en woonende alhier, get. W. de Neeff ouderling, getrouwd den 6 October alhier.
[28-09-1793]
Den 28 September zijn te Ooltjesplaat wettig ondertrouwd Leendert Prins wedr. laatst van Jannetje Jansdr en Geertruij Verlee beide gebooren en woonende alhier, van wegens de bruid onlangs hier gewoond hebbende word de afkondiging verzogt, den 17 Oct. betoog gegeeven om te O. P. te trouwen.
[10-10-1793]
Den 10 October zijn te Ooltgensplaat in wettige ondertrouw opgenomen Eduard van Merkensteijn wedr. van Maria Elbertsdr Bruijnse geb. en woonende in de Oude Tonge en Jannetje Adriaansdr Blok j.d. gebooren te Dirksland en woonende te Ooltgensplaat, met verzoek om ook hier hunne drie huwelijks proclamatien te hebben, betoog gegeeven den 2 Nov. om te O.P te trouwen.
[13-10-1793]
Den 13 October zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen voor den E. kerkenraad den Weleerwaarde Heer Gerrit Mettengang j.m., Predikant alhier, geb. te Amsterdam en Mejufvrouwe Johanna Elizabeth Steefering j.d. geboren en woonende te Amsterdam, zijnde hiervan betoogen gegeeven naar Amsterdam wegens de bruid en naar Poortugaal, wijl de bruidegom daar voor een jaar nog Predikant geweest was, zijnde van den afloop der geboden hier den 3 November betoog gegeeven om te Amsterdam te trouwen, hetwelk den 12 November geschied is.??
[18-10-1793]
Den 18 October zijn te Nieuwe Tonge wettig ondertrouwd Marcus Hendrikz Sluijmer j.m. gebooren en woonende onder de O. T. en Barbel Jacobusdr Neelisse j.d. gebooren te Philipsland en woonende alhier, wegens de bruidegom word de afkondiging verzogt, den 9 November betoog gegeeven om in de Nieuwe Tonge te trouwen.
[07-12-1793]
Den 7 December zijn te Ooltgensplaat in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Segers j.m. van den Roomschen Godsdienst, geb. van onder de Fijnaart en woonende onder de Oude Tonge en Maria van den Toll j.d. geboren onder de Oude Tonge en woonende te Ooltgensplaat, deeze hebben op verzoek van Ooltgensplaat volgens ???t Placaat van Hun Ed. Gr. Mog. 24 Januarij 1755, van ses tot ses weeken hunne drie voorstellen gehad, en zijn den 4 Meij 1794 hier getrouwd, na ingekomen betoogen van Ooltgensplaat, Fijnaert en Nieuwe Tonge, zie de Hand. des E. kk. 3 Meij 1794.
[02-03-1794]
2 Maart hebben op vertoon van acte van ondertrouw van de Buiten Sluijs hunne drie Huwelijksvoorstellen gehad Doenis Jansz ???t Jong j.m. geb. en woonende aan de Buiten Sluijs en Jannetje Leendertsz Weda j.d. gebooren te Oud-beierland en woonende insgelijks aan de Buiten Sluijs, omdat zij binnen het jaar in de Oude Tonge gewoond hadden, en is hier van op den behoorlijken tijd betoog gegeeven naar de Buiten Sluijs.??
[13-04-1794]
13 April hebben op betoog van ondertrouw te Herkinge hunne drie Huwelijks voorstellen alhier gehad Jan Klaasz Kreeft weduwenaar van Clara Plokhooij en Trijntje Hameete j.d. beide woonende alhier en hier van bewijs gegeven om te Herkingen te trouwen den 3 Meij 1794.
[18-04-1794]
Den 18 April zijn alhier wettig ondertrouwd Leendert Kievit j.m. geb. en woonende alhier en Grietje Hendriksdr Overdorp j.d. geb. te Nieuw Hellevoet en woonende onder St. Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., na betoog van den Bommel den 11 Meij getrouwd.
[25-04-1794]
Den 25 April zijn alhier wettig ondertrouwd Pieter Zeegersz Timmer geb. en woonende alhier en Maatje Arentse Springvloet geb. te Sommelsdijk en woonende alhier, den 25 Meij getrouwd.
[08-05-1794]
Den 8 Meij zijn hier wettig ondertrouwd Cornelis van Rie weduwenaar van Elisabeth Willemsdr van der Noll, geb. onder Rockangje, en Lientje Lijdens j.d. gebooren onder den Bommel, beiden woonende alhier en getrouwd den 1 Junij.
[19-07-1794]
Den 19 Julij zijn hier wettig ondertrouwd Paulus Arijse Oosterling en Jacoba Bruijnshoff, beide alhier gebooren en woonagtig, en getrouwd.
[12-09-1794]
Den 12 September zijn Cornelis Bogerdman gebooren en woonende alhier, laatst weduwenaar van Johanna van Wageningen, en Adriana Labeur jonge dochter geb. in den Briel en hoorende onder St. Annaland, hier wettig ondertrouwd, en na afloop der drie Huwelijksgeboden getrouwd alhier.
[19-09-1794]
Den 19 Sept. zijn Bastiaan Timmers j.m. gebooren onder den Bommel, en Lena Munters gebooren onder OT. en beide woonende hier, wettig ondertrouwd, en getrouwd alhier.
[19-09-1794]
zijn Jacob Cornelisse Stander laatst weduwenaar van Geertje Jansdr Buitendijk en Cornelia Sweers j.d. beide gebooren en woonende alhier, wettig ondertrouwd, en getrouwd alhier.
[06-11-1794]
Den 6 November zijn hier wettig ondertrouwd Eewout de Grijze j.m. geb. alhier en Pieternella Meijer j.d. geb. te Middelharnis, beide woonende alhier, en na afloop der gebooden hier getrouwd.
[06-02-1795]
Den 6 Februarij zijn hier wettig voor den E. kerkenraad ondertrouwd Pieter de Berg j.m. en Maria Verdonk j.d. beide gebooren en woonende alhier, zijnde den 5den April met het kind waar van de bruid bevallen was, tusschen beide gwetrouwd.
[21-02-1795]
Den 21 dito zijn te Ooltgensplaat in ondertrouw opgenomen Cornelis Snijder jongman geb. onder de Nieuwe Tonge en woonende onder de O.T. en Elisabeth Donkersloot j.d. geb. en woonagtig onder Ooltgensplaat, zijnde deeze na afloop van hun drie Huwelijks voorstellen, en na betoog uit de Plaat hier getrouwd den 15 Maart.
[07-03-1795]
Den 7 Maart zijn in de Nieuwe Tonge ondertrouwd Jacob Snijders j.m. geboren aldaar en woonende onder de O Tonge en Johanna de Jong j.d. geboren onder den Bommel en woonende onder de Nieuwe Tonge den 7 Maart 1795 waar van betoog gegeeven is.
[27-03-1795]
Den 27 Maart zijn hier ondertrouwd Willem van den Enden j.m. geb. te Stand daar Buiten en Anna Margrieta Stassen wed. van Gerrit Kievit geb. te Hunge en beide woonende alhier, van den Roomschen Godsdienst, na betoog van het Stand daar buiten hier getrouwd den 19 April.
[03-04-1795]
Den 3 April zijn hier ondertrouwd Commertje Admiraal weduwe van Jan Hilman en Willem Kuisten j.m. beide gebooren en woonende alhier, getrouwd alhier 26 April.
[11-04-1795]
Den 11 April zijn te Dirksland in ondertrouw opgenomen Abraham Scheerbeek j.m. gebooren in den Ouden Hoorn en woonende in de O Tonge met Maria Dooree j.d. gebooren te Bergen op den Zoom, en woonende te Dirksland, met verzoek om wegens den bruidegom hier hunne drie huwelijks voorstellen te hebben, het welk geschied zijnde is hier van betoog gegeeven den 1 Maij om te Dirksland te trouwen.????
[28-05-1797]??
Op den 28 Maij 1797 zijn alhier voor de kerkenraad der Gereformeerde Gemeente van de Oude Tonge in den Huwelijken Staat bevestigt Jacobus Gebraat weduwenaar van Maria van den Hoek woonende alhier met Catrina Rol-af j.d. geboren in de Noordschans onder de Klundert.??