Oude Tonge - r.k. doopboek, 10 maart 1713 - januari 1742

Oude Tonge, R. K. doopboek, 10 maart 1713 - januari 1742

??

Anno 1713 zijn gedoopt

Den 10 Mert Cornelia, dochter van Paulus Adrianus Maes enElisabeth Adams, peter was Ernaem Adams

Den 11 Mert Margarita, dochter van Martientje Pietersen,pater ignoratur, meter Maria Pieters

Den 12 Mert Henricus, soon van Carel Pan en Clara Jansen,peter Henrik Jansen

Den 17 Mert Marinus, soon van Pieter Arens van Kies en MariaJansen, meter Janneke Arentse

Den 22 Mert Joannes, soon van Jelier Jansen van Bree enJacomintje Simons Smits, peter Cornelis Jansen van Bree

Den 24 April Maria, dochter van Marcelis Reiniers en CorneliaAdriansen, peter Pieter Coopmans, meter Lena Coopmans

Den 12 Junij Catharina, dochter van Jan Domine en AentjeJansen van Bree, peter Adrianus Cornelis Domine, meter Adriantje Domine

Den 25 Julij Marinus, soon van Huijgen Santboer en LenaMatissen Kleijdijk, peter Herman Cornelissen Santboer, meter Lena CornelissenSantboer

Den 26 Julij Maria, dochter van Jacob Jonas en CatharinaJansen Wijmans, peter Antonis Roulans, meter Rachel Pietersen

Den 20 Augustus Adriana, dochter van Jacob Cornelissen enBarbara Pietersen, peter Cornelis Modenet, meter Cornelia Cok

Den 23 Augustus Ariantje, dochter van Pieter AriantzenCoutereel en Corneeltje Jacobse Walbeek, peter Pieter Ariaen, meter JannekenJansen van Goch

Den 10 September Joannes, soon van Antonij Roulans en JudithDaniel de Lew, peter Pieter Schepers, meter Ariantje Leenders Roulans

Den 27 September Friderica, qua suis spuria van GertjeDijkmans, meter Joanna Pietersen

Den 27 September Wilhelmina, dochter van Jelier Claessen vander Bol en Maria Thomas Ligthart, meter Cornelia Loghart

Den 28 September Anna Maria, dochter van Jeroen Fredericksenen Ariantje Jansen, is gedoopt van mijn voorsaet, maar de ceremonien zijn vanmij geschiet, peter Jan Adams

Den 29 September Joannes, soon van Cornelis Pietersen Molenaren Marietje Henriks, peter Kobus Cornelissen den Dikken

Den 29 September Catharina, dochter van Pieter Jansen Tombuen Jannetje Pieters, peter Henrik Jan Roos, meter Margo Adriansen

Den ersten October Cornelis, soon van Cornelis Claessen vanBolen en Lisabeth Dircksen, peter Tonnis Cornelissen van Tilborg, meterCornelia Cornelissen Biesma

Den 2 October Paulus, soon van Pieter Adriansen en NeeltjePaulus, peter Bastian Lodewiks, meter Jannetje Pieters

Den 10 October Digman, soon van Cornelissen en GrietjeAntonissen, peter Reinier Jagers, meter Cornelia Jansen

Den 9 December Lisabeth, dochter van Jacob Knape en TuenjeArens, peter Jan Knape, meter Catelinje Knape

Den 11 December Maria, dochter van Claes Ekebos en EvaBibels, peter Christian Ekebos, meter Lisabeth Ekebos

Den 19 December Bartholomeus, soon van Claes Matteissen enJannetje?? Mewus, peter Pieter Tombu,meter Digna Mewus

Den 25 December Maria, dochter van Henrik Roos en LenaPieters, peter Bastian Lodewiks, meter Jannetje Pieters

29 December Aegidius, soon van Adrian Rommelsen en MariaCornelis, peter Jacob Cornelis Bot

Den 15 Octobris Catharina, dochter van Reinier Jagers enPetronella van Wonsel, peter Gerrit Brouwers, meter Allegonde Jansen

16 October Gertruijt, dochter van Marten Hubrechtsen Hartog

1714

Den ersten Januarius Joanna, dochter van Laurens van Riel enAdriantje Verkerk, peter Bem Hilvers, meter Neelje Verkerk

12 Januarius Cecilia, dochter van Jacob Claessen Lakevelt enJannetje Janse de Korte, peter Lenart Janse de Jonge, meter Digna Mewus

13 Januarius Cornelis, soon van Wilm Cornelus Hartog enMartje Abrahams, peter Pieter Goelen, meter Jannetje Pieters de Jonge

10 Januarius Bartholomeus, soon van Jan Henriksen ten Hage enBarber Mewus Santboer, peter Willems Jansen van Golen, meter Apollonia MewissenSantboer

26 Januarius Helena, dochter van Jan Willemsen Tollenar enDirkje Cornelus, peter Ariaen Marten van Rool, meter Etje Cornelissen van deWiel

1 Februarius Sebastianus, soon van Abraham van Dael enWilhelmintje van den Sande, peter Jan Frigters, meter Eckje Pieters vanWagenberg

18 Februarius Mechtildis, dochter van Thomas Thomassen enDigna Leenders, peter Marcus Jansen, meter Bastiantje Leenders

18 Februarius Jacoba, dochter van Arian Claessen Gap enApollonia Mewus Santboer, meter Simon Marinus Coopman, meter Marietje Arens Bot

24 Februarius Jacobus, soon van Jacobus Vroerijk en LeentjeJacob Brantoor, meter Apollonia Cornelissen Bot

25 Februarius Elisabeth, dochter van Willem Marten van Kiesen Soetje Abrahams, peter Pieter van Kies, meter Joanna Pieters

14 Martius Elisabeth, dochter van Pieter van Kies en TrientjeAdams, peter Willem van Kies, meter Jannetje Arens

14 Martius Fredericus, soon van Jeroen Frederiksen en AnnetjeJansen, peter Leendert Verhoek

15 Martius Abraham, soon van Tonnis Pieters Hartog enJannetje Pietersen Janse, peter Abraham Hartog, meter Joanna Pieters Hartog

18 Martius Joannes, soon van Bastiaan Jansen van Bree enMartje Cornelissen de Lange, peter Jelis van Bree, meter Achtje Jansen van Bree

18 Martius Gertruijt, dochter van Jan van Romen en JacominjeWillems, peter Jan Jansen Gosen Cloet, meter Petronella Willems

29 Martius Adriana, dochter van Jannetje Willems Bos, patereius diciter et consessa Adrianus Adriansen, peter Joannes Jansen Jongebloes,meter Petronella Willemsen

2 April Maria, dochter van mijn Heer Joannes van der Heidenen mijn vrou Cornelia de Ruijter, peter mijn Henrik Breeksteek, meter Catharinavan de Heiden

6 Mart Petronella, dochter van Jan Henrikse van der Sande enAchien Pieters, peter Abraham van Dael, meter Lisabeth Pieters

Den 9 Meij Antonia, dochter van Lucas Andries Bogars enLisabeth Pietermans, peter Henrik Alexander van Velthoven, meter LisabethCornelisse Bot

Den 14 Meij Wilhelmina , dochter van Andries Dunkeler enAnnetje Pieters, peter Jan Jansen

Den ersten Junius Digman, soon van Frans Janse vanSevenbergen en Annetje Stoffel, peter Digneman Bruijnsen, meter Annetje Jaspers

Den 21 Junij Helena, dochter van Pieter Koopman en EvaSantboers, peter Marinus Koopman, meter Lena Bots

6 Julij Simon, soon van Jelier van Bree en Jacomintje SimonSmits, peter Simon Matteijsen, meter Cornelia Ouf

Den 7 Julij Gertruijt, dochter van Pieter van Dam enPetronella Pieters, peter Pieter Pietersen, meter Lena Pietersen

29 Septembris Hubrecht, soon van Marten Hubrechts en JudithPhilipsen, doopgetuigen Joost Versmits, Bastianje Hubrechts

13 Octobris is gedoopt Gertruijt, dochter van Jan Domine enAchtje Jansen, doopgetuigen Jelier Jansen van Bree, Ariantje Bastianse

Den 13 September Arent, soon van Kees Verschuren en MarietjeKeisers, sponsores Pieter Lieven Andriessen Soon en Lisabeth van Leuwen

14 Joannes, soon van Marcus Jansen en Cornelia Adrianse Vlam,sponsores Dirk Jansen, Janneken Adrianse Vlam

Den 19 Octobris is gedoopt Wilm, soon van Gert K??nnissen enMarie Arentzen, sponsores Joannitje Brake, Arian Henriksen van den Aren

Den 12 Novembris Ernestus, soon van Simon Koopman en HelenaBots, sponsores Cornelis Bots, Maria Bots

22 Novembris Arnoldus, soon van Caspar Arens en Maria Ars,sponsor Christoffer?? Arens

1715

Den tweden Januarius Aleida, dochter van Henrik Arentzen vanPutten en Annetje Jacobsen

Den 4 Janu. Cornelia, dochter van Jacob Cornelissen en BarberPietersen, sponsores Isac Smits en Maria Pietersen

Den 8 Januarij Mattheus, soon van Rogier Mattheussen enPieterje Dekkers, sponsores Gelien en Lisabeth

Den 23 Januarij Cornelis, soon van Henrik van Etten enMarietje Henriks, patrina Bastianje Leenders

Den 10 Februarius Thomas, soon van Jelies Claessen van derBol en Marie Thomassen Luchthert, sponsores Hubert Thomassen Luchtherte enWillemijnje Joossen

Den 10 Martij Elisabeth, dochter van Henrik Govers en MariaMusers, patrinus Jan Govers

Ten 17 Martij Petrus, soon van Jacob Jonas en CatharinaWeijmans, sponsores Boldewijn Marinussen, Albertje Weijmans

23 martij, Dignus, soon van Jan Cornelisse en Grietje?? Antonisse, sponsores Mattheus Jansen, CaetjeCornelisse

23 Martij Petrus, soon van Cornelis Pietersen en CaetjeDikmans, sponsores Thomas van Heumen

26 Aprilis Joannes, soon van Martinus Andriessen en FietjeJansen, sponsores Willem Jansen Kempenaer, Lena Matteise Kleijdijck

??

28 Aprilis Henricus, soon van Arian Henriksen van Dene enArenje Arens Dorstman, sponsores Cornelis Pieter de Beer, Marietje Arens

20 Aprilis Henricus, soon van Gerrit van Gastel en MariaMarinussen, sponsores Joost Dircksen van der Vugt, Lisabeth Corstiansen

3 Maij Andries, soon van Andries Pietersen en Catharina,sponsores Mattias Postscheidig, Maria

Den 12 Meij Helena, dochter van Jelies Pietersen Kleijdijk enMaria van der Weg, sponsores Arie Pietersen Kleijdijk en Lisabeth Arens

19 Maij Adrian, soon van Paulus Adriansen van Kies enMarrgariet Hermansen Velken

27 Maij Maria, dochter van Boldewijn Marinussen Gelijn enErbertina Wijmans, sponsores Jan Marinussen Gelijn, Elsje Wijman

12 Julij Maria, dochter van Adrianus Mangelaers en MariaDirkse Nauwens, ss. Guillielmus Mangelaers, Quirina Mangelaers

Den 10 Februarij baptista est Catharina, filia CasperEversen, sponsores Jan Cornelissen Smits, Janneken Denks

Den 28 Julij Willemeijtie, dochter van Hendrick Busten,sponsores Henderick Tilman ende Barbara Buliet

Den 29 Julij Joanna, dochter van Dirck Ste, sponsoresMartinus Huijbrechtsen ende Trijntie Peeters

Den 7 Augusti Joanna, dochter van Joannes Herkijk, sponsoresJoannes Bartels Eliens ende Eva Bibel

Den 24 Augusti Dorotee Elisabeth, dochter van Bolen ConradtSchinuscenbert, matrina Jannetie Lammers

Eodem dato Jannetie, dochter van Jan van Romen, sponsores Janvan Romen, patri prioris, en Maria Coopmans

Den 15 September Joannes, filius Gerrit Pouwelsen, matrinaCornelia Cornelissen

Den 16 September Nicolaus, filius Jacobi Jansen van derVliet, sponsores Gillis Mattijsse Kleijdijck en Helena Gilis Kleijdijck

Den 24 September Marinus, sone van Peeter Marinus Coopman,sponsores Marinus Coopmans en Jannetie Niese Braber

Den 12 Augusti baptisatus est Cornelius, filius Hermannus deLeuw en Jacoba de Vaete, sponsores Bastianus de Leuw en Digna de Leuw

Den 6 October baptisata est Willemina, dochter van HendrickGeeltien van Heest, patrinus Andreas Geltien van Heest

Den 13 October baptisata est Anna Maria, dochter van MartenHubrechts, matrina Catharina Jans

Den 27 October baptisatus est Cornelius, sone van JanWillemsen Chorcuas, sponsores Peter Adriansen, Catharina Meeters

Den 3 November Jodocus, sone van Joost Versmitze, sponsoresMarthen Hubersen, Johanna Versmitzen

Den 4 November Catharina, dochter van Frans Jansen vanSevenberghen, sponsors Stoffel Huijbrechs van die Swollingen, Ariana Govers vander Bol

Den 11 November Jacoba, dochter van Jeeles Jansen van Bree,sponsores Simon Matthijsen Smits, Cornelia Nickolaus

Den 11 November Helena, dochter van Cornelis Ariaens de Beer,sponsors Lauw Frans, Cornelis Pavias, Janna ?nisse Braber

Den 21 November Arien, sone van Michael Erentze Bibel,sponsores Jan Paulessen van der Weel, Janneken Pieters Verbeek

Den 21 November baptisatus est Ernestus, filius JacobVroeghrijck, sponsores Joannes Nijsinek, Maria Sandtboers

Den 1 Decembris baptisata est Petronella, filia HenderickJansen Roos, sponsores Joannes Barthels Eliens, Elisabeth Arentzen

Den zevenden December baptisata est Elisabetha, filia AriePietersen Kleijdijck, sponsores Elisabeth Arens, Gunck Schudt, Jelies PietersenKleijdijck

Den 24 December baptisatus est Nicolaus, filius Peter Claesenvan Koenles, sponsores Cornelis Jacobsen van Saem, Janneke Jaspers

Den 27 December baptisatus est Adam, filius Pieter van Kies,sponsores Paulus Maedt

1716

Den 5 Januarij baptisatus est Andreas, filius GerrijdtThuijnier , Berendt Schrijver patrinus

Den 19 Januarij baptisatus est Joannes Wilhelmus, filiusMathias Buls, sponsores Garrijdt Dircksen Vingesiht, Jannetie Pieters Smidt

Den 23 Januarij baptisatus est Henricus, filius DominiJoannis van der Eijnden, sponsores Godefridus van der Eijnden, Juffrouw Mariade Ruijter, huijsfrouw van Heer van Coelen

Den 10 Februarij Catharina, filia Caspar Everse, sponsoresJan Cornelissen Smits, Janneken Diriks

Den 14 Februarij baptisatus est Antonius, filius CornelijVerschuren, sponsores Joannes Eliens, Peternella Piters

Den 23 Februarij baptisata est Joanna, filia WillemCornelissen Cool, sponsores Cornelis Willemse Cool, Neeltie Jacobs Vrorijck

Den 22 Martij baptisatus est Hubertus, filius TheresiusGeijssens, sponsor Cornelius Santboer

Den 29 Martij baptisata est Cornelia, filia Bern. Jansen,sponsores Cornelis Hendrix, Annetie Hendrix van Baddel

Den 5 Aprilis baptisata est Ariana, filia Jan Domine,sponsores Corneelis Jansen van Bree et Jacomitien Simons

Den 7 Aprilis baptisata est Anna, filia Cornelis PitersenBurenhaudt, sponsores Jacob Cornelissen, Trintien Ernst Dorstmans

Den 22 Aprilis baptisata est Cornelia, filia Caspar Tannebeek,sponsores Cornelia Tilmans, Joost ??Tilmans

Den 22 Aprilis baptisatus est Christianus, filius CasparTannebeek, sponsores Christina Bus, Maria Schulers

Den 1 Meij baptisata est Joanna, filia Jan Muw, sponsoresPieter Giel, Cornelia Sacharias

Den 3 Meij baptisata est Maria, filia Peter van Heijken,peregrinus, matrina Maria Antonissen

Den 4 Meij baptisatus est Bernardus, filius ThomasBerendtsen, sponsores Jan Berendtsen, Maria Pieters

Den 8 Junij baptisatus est Gerhardus, filius Jan Gertsen Kolevisiek,sponsores Herman Wijnekes, Gretien Volcker

Den 15 Junij baptisatus est Jacobus, filius Marcellus RenirusWapens, Lena Mathijs Kleijdijck matrina

Den 19 Junij baptisatus est Petrus, filius Peter Tombu,sponsores Arnoldi van Scheel, Maria Peeters

Den 5 Julij baptisata est Gertrudis, filia Peter van Dam,sponsores Pieter Pitersen Federis, Erntien Doorsmans

Den 12 Julij baptisatus est Henricus, filius HenrickThijssen, sponsores Caspar Hendricks, Sophia Huijsmans

Den 18 Julij baptisata est Anna, filia Peter AdriansenWithaegen, sponsores Baltasar Clasen Verbuijk, Cornelia Cornelissen

Den 17 Augusti baptisata est Peternella, filia Jacob vanRiedt, sponsores Jan van Kampenhoudt, Maria van Kampenhoudt

Den 30 Augusti baptisatus est Joannes, filius Jan Hendrix,sponsores Joost Jonck, Maria Jans

Den 30 Augusti baptisatus est Joannes, filius Hendric Tilman,sponsores Garrijdt van Alten, Engel van Paterborn

Den derden September baptisatus est Joannes, filius CornelisJansen, sponsores Boudewin Marijnessen, Cornelij Jans

Den 4 Septembris baptisatus est Egidius, filius JelesPietersen Kleijdijck, sponsores Creelis Jeliessen Boot, Elisabet Crelis deLanghe

Den 6 September baptisatus est Marinus, filius Peter Coopman,sponsores Cornelis Sandtboer, Helena Erntsen Boot

11 Septembris baptisatus est Wilhelmus, filius DanielThekaijk, sponsores Willem Pietersen Eijligers, Catharina Willems Eijligers

12 Octobris baptisata est Anna, filia Abraham van Daal,sponsores Jan Hendrix van der Sande, Anna van den Eende

17 Octobris baptisata est Maria, filia Laurens van Riel,sponsores Simon Jaspersen Muermans, Arianken Jaspers Tibaudt

3 Novembris baptisata est Ariana, filia Adriani van der Weijet Petronella Willems, matrina Jacomijne Willems, NB non ex legitimo thoro nata

3 Novembris baptisatus est Godefridus, filius Jan GoversenVervloet, sponsores Joannes Jansen Jongebloet, Sophia Barthels

19 Novembris baptisatus est Cornelius, filius Jelis Claesevan der Bol, sponsores Jan Thomassen Luchthaerdt, Elisabeth van Leuwen

20 Novembris baptisatus est Jacobus, filius Jan Peeberghen,sponsores Ariaen Peeberghen, Maetien Alenkamp

29 Novembris baptisata est Helena,filia Hendrick Busken, sponsores Pieter van Giel, Catharina Jansen

29 Novembris baptisata estWillemina, filia Jost Hendricksen van de Sande, sponsores Jost Hendricksen vande Sande, Stien Cornelis van der Wijgh

30 Novembris baptisata est?? Petronella, filia Pieter van Giel, matrinaJanneke Lammers, nota non ex legitimo thoro nata

13 Decembris baptisatus estHubertus, filius Marthen Hubrechsen, sponsores Everdt Hendrixen, ElisabethCastiansen Eijckebos

18 Decembris baptisata estElisabeth, filia Claes Sluijters, sponsores Cornelis Sluijters, AriantieKaijsers

29 Decembris baptisata est Maria,filia Michiel Erntzen Bibel, sponsores Gerrijdt Jansen van der Blieck, DignaJans de Langhe

1717

Baptisatus est Joannes, filiusHenrici Gobels, sponsores Jan Gobels, Clara

3 Januarij baptisatus estWilhelmus, filius Hendric Willems van Herpen, sponsores Kees van Boven

10 Januarij baptisata est Ariana,filia Jan Caspers, sponsores Jan Cornelis??Degwete, Cornelia Garrijdt, Adrian Aronsoms

14 Januarij baptisatus estAdrianus, filius Jacob Thijsen, sponsores Joost Hermans, Maria Croon

24 Januarij baptisatus estCornelius, filius Adrian Bus, sponsores Cornelius Sandtboer, Elisabeth Eijkbus

25 Januarij baptisata estCatharina, filia Peter Scheffer, sponsores Hendrik Leunissen van der Heek, MaetienAbrahams

25 Januarij baptisata estElisabeth, filia Peter Scheffer, sponsores Jan Garrijdtsen, Margreta Scheffers,nota gemini

27 Januarij baptisata est Agatha,filia Arian Claesen Post, sponsores Willem Jansen van Goelen, Lena Simons ? vanLandt

29 Januarij baptisata estCatharina, filia Jelies Fabe, matrina Elizabeth Eijckebos

30 Januarij baptisatus est Guilhelmus,filius Garrijdt Paulissen, matrina Ariantien Bastiaens

30 Januarij baptisatus estStephanus, filius Garrijdt Paulissen, matrina Maria Willems

2 Februarij baptisatus estAdrianus, filius Marcus Jansen, sponsores Adrian Nieuwlandt, Bastiantie Leeners

7 Februarij baptisata est Helena,filia Laurents?? Jansen Krijtenborgh,sponsores Jan Bogaert, Albertien Jansen Weijman

17 feruarij baptisata est JoannaJan Paulissen, filia Cornelia Arentsen de Leuw, nota non ex legitimo thoronata, matrina Maria Arentsen de Leuw

7 Martij baptisatus est Arnoldus,filius Cornelis Pietersen van Es, sponsores Hendrick Leenersen van der Ruik,Cornelia Thonis Hertogh

7 Martij baptisatus est Adrianus,filius Cornelis Pietersen van Es, sponsores Jan Niclaesen Peeberghen, Jannekenvan Kies

8 Martij baptisatus est Joannes,filius jacobus Thijs, sponsores Jan Dam, Mecheeldt Kaptins

21 Martij baptisata est Agnes filia?ron Suderixen, sponsores Hendrick Willemsen Vos, Elisabeth Eijckebos

26 martij baptisata est Jacoba,filia Claes Eijckebos, sponsores Christiaan Eijckebos, Elisabeth Eijckebos

14 Arilis baptisata est Catharina,filia Caspar Evers, sponsores Joh? Willebrandt, Engele Riens

19 Aprilis baptisati sunt Corneliuset Gertrudis, nota gemini, filij Bastiaan van??Bree, sponsores Hubrecht Vloedt, Adriantie de Langhe, Cornelis van Bree,Gertruijdt Bastians

30 Aprilis baptisatus est Petrus,filius Arije Pietersen Kleijdijck, sponsores Jelis Pietersen Kleijdijck,Elisabeth Arens Jongeschudt

2 Maij baptisata est Christina,filia Tonis Pietersen Herkijk, sponsores Jacobus van Emstelroij, Trijnke Andris

3 Maij baptisata est Joanna, filiaPeter Claesen van Secxtis, sponsores Romdenus van Tercijn, Augustien Pieters

6 Maij baptisatus est Joannes,filius Hubrecht Jansen de Vree, sponsores Daniel Kaijser, Jannetie Michaels vanden Buss

7 Maij baptisata est Gertrudis,filia Arian Vierniet et Jannetie van den Bus, nota non ex legitimo thoro nata,sponsores Joos Jonghebloedt, Petronella van den Bus

10 Maij baptisata est Anna, filiaGarrijdt Dirxsen, sponsores Berendt Dirxsen, Hendriektien Tilmans

13 Maij baptisata?? est Catharina, filia Laurens Cornelis Paep,sponsores Bauwe Marinusen Glins, Mijtie Jans Weijmans

28 Maij baptisatus est Joannes,filius Jan van de Kamp, sponsores Berendt Heloers et Nicolaus van den Kamp,Geesken ten Hoesse

22 Maij baptisata est Cornelia,filia Arian Jansen Rommelse, sponsores Thomas Crul, Elizabeth Cornelissen Bolt

24 Maij baptisatus est Hubertus,filius Frans Jansen van Sevenberghen, sponsores Stoffel Hubrechtsen van derSwaelinghen, Jannetie Michels van den Bus

27 Maij baptisata est Caecilia,filia Peter van Kies, matrina Elizabeth Adams

28 Maij baptisatus est Antonius,filius Cornelis verschuren, sponsores Jan Wijskonte, Neeltie Thonis Verkerck

31 Maij baptisatus est Marinus,filius Huijge Sandtboor, patrinus Marinus Jansen Coopman, matrina MarieCornelis van der Weegh

??5 Junij baptisatus est Andreas, filius HubertiAndriessen van Roij, patrinus Jan Pieters den Boer, matrina PetronelleAndrissen van Roij

23 Junij baptisata est Margareta,pater Berendt Hilvers, patrinus Jan Engelbertus, matrina Rosientien Jacobse

15 Junij baptisatus est Andreas,pater Leuwe Andrissen, patrinus Digman Graijenties, matrina Elisabeth Joost

11 Julij baptisata est Maria, filiaSimon Jaspers Murman, sponsores Jasper Murmans, Cornelia Antonis

11 Julij baptisata est AnnaCatharina, filia Jost Versmits, sponsores Jan Wernij, Josine Wittekoek

23 Julij baptisatus est Simon,filius Gerdt de Lat, sponsores Hubert van der Vloedt, Neeltie Paulus

Eodem momento Petrus, filius GerdtLatte, nota qoud hierint gemini, sponsores Mechiel Biebel, Marijtien Pieters

28 Julij baptisata est MariaSibilla, filia Daniel Koster, sponsores Pieter Muleerdt, Maria MargretaLeentgens, Maria Catharina Jans, nota extraneus ex patria Jaeli Arens

28 Julij baptisata est Josina,filia Cobus van Empstelroij, sponsores Cobus Jacobsen, Arianke JaspersSticsboudt

??8 Augusti baptisatus est Joannes, filiusJoannes Huijghen, sponsores Joannes Meel, Maria Margareta Leentgens, nota extraneus

2 Septembris baptisata est Anna,filia Jan van Romen, sponsores Arian van Han, Sartien?? Hendrix

12 Septembris baptisatus estMartinus, filius Garrijdt Tonissen, sponsores Alexander Hakus de Weijs,Ariantie Bastians

23 Septembris baptisatus est Christianus,filius Jan Laurentsen, sponsores Hendrick Alsteer, Meechel van der Maedt

7 Octobris baptisatus estWilhelmus, filius Jacob Jacobsen Mullenaer, matrina Cornelia Arentsen

11 Octobris baptisata est Helena,filia Simon Coopmans, sponsores Cornelis Hermansen Sandtbuer, Eva BartholomeusSandtbuer

17 Octobris baptisata estAppolonia, filia Jacob Vroeghrijck, sponsores Niess Jansen, Appolonia Bot

27 Octobris baptisata est Margrita,filia Thomas Berndtsen van Senden, sponsores Joannes Wijskonte, Elisabeth Berndtsenvan Sende

30 Octobris baptisatus estConradus, filius Willem Coelen, matrina Neeltie Jacobs Vroerijck

1 Novembris baptisata est Maria,filia Bauwedewijn Marinus Glors, sponsores Jan Marinus Glors, Anna MarinusGlors

7 Novembris baptisata est Elisabeth,filia Cornelis Pietersen Murenheijdt, sponsores Marcus Jansen, Cornelia Jansen

10 Novembris baptisata estCornelia, filia Jan Domine, sponsores Arian Thomassen, Annetie Domine

Nieuwe Tonge 1717 22 Novem.Magdalena, filia legitima Jois Engelen et Gisberta ten Hove baptisata est,susc. Simon Mormans et Christina Peters

Oude Tonge 6 Decemb. 1717 Joannes,filius L. Henrici Jansens et Helena Peeters baptus est, susc. Egidius Danielsvan Essen et Margareta Gielis van Essen

Oude Tonge 9 Decemb. 1717 Andreas,filius L. Martini Andries et Lucie Jans baptus est, susc. Josephus Hermans etMargareta Adriaensens

Zuijdzijde 13 Decemb. 1717Anthonia, filia legitima Henrici Aertsen van Putte et Anne Jacobs Soethert b.est, susceptrix Laurentia van Hooft

Oude Tonge 19 Decemb. 1717Hubertina, filia Jois Goversen Vervloet et??Petronille Christiaense?? Doorslagsbaptisata est, susc. Michael Jordaens et Johanna Michielsen van den Bosch

Oude Tonge 21 Decemb. 1717Henricus, filius L. Gasparis Hendrix et Marie Jacobs Smits bap. est, susc.Petrus Hendrix van den Bosch et Cathar Jans

6 Januarij 1718

Plaete Catharina, filia legitimaReneri Jegers et Petronille van Woonsel baptizata est, susc. Joes Janse Gubbelset Alena Weijmans, nomine Gerarde Jansse Gubbels

Dirxland 9 Januarij Philippus,filius legitimus Martini Huijbrechts et Judith Philipse baptus est, susc.Judocus Versmisse et Francisca Huijbrechts

Somerdijck 16 Januarij 1718Theodorus, filius legitimus Geerardi Dierixe van Oldenburge et Johanne, susc.Machtildis van der Maet

Dierxlandt 20 Jan. Marinus, filiuslegitimus Johannis Cuijpers et Maria Tilborghs baptizatus est, susc. JoesWarnie et Catharina Arents

Februarius 1718

Nieuwe Tonge?? Cornelius, f. l. Jois Cornelisse van Markplaset Christine Arents Bruer baptus est, susc. Adrianus Cornelissen et Maria Jans

Somerdijck den 12 Febrij. Arnolda,filia legitima Gerardi Tuijnier et Margareta de Vischer bapta est, susc. MariaPieters nomine Johannes de Vischer

Plaete 20 Februarij Digmannus,filius Johannis Cornelisse Wuijdts et Margareta Anthonissen baptus est, susc.Matthias Janssen et Cornelia Cornelisse Wuijdts

Oude Tonge den 22 Februarij 1718Petrus, filius legitimus Georgij de Jager et Marie van Botthenberge baptus est,susc. Arnoldus van der Schildt et Elisabet Eijkenbos

Oude Tonge 23 Febr. Petrus, filiuslegitimus Petri van Dam et Petronelle??Feters baptus est, susc. Nicolaus Feters et Helena Pieters

Langstraet 34 Februarij 1718Andreas, f. l. Rogirij Mattheussen et Petronelle Andriessen baptizatus est,susc. Henricus Pietersen van Etten et Marie Pieters Verbeeck

Galathe 13 Martij 1718 Agatha,filia legitima Henrici Pieters et Marie Hendrix bapta est, susc. RogiriusMattheus ende Johanna Pieters

Middelharnas 15 Maij 1718 Michael,filius l. Laurentij Janssen Krijtenborgs et Henrick Janssen Bogaert, susc. JoesHenricksen Bogaert et Cornelia Jansen Krijtenborg

Oude Tonge 1718 Egidius, filiuslegitimus Danielis de Keijser et Petronelle Wilms Heijligers, susc. JacobusHubertse Kremers et Maria Wilms Hagenaer

Plate 6 Junij 1718 Cornelius,filius legitimus Gilleri Cornelissen Weijpens et Marie Pieters Verbeeck, susc.Paulus van der Weel et Cornelia Pauwels van der Weel

Dierxland 3 Julij 1718 Johannes,filius legitimus Hieronymi Frederix et Agnetis Jans, susc. Judocus Versmissenet Catharina Erents

Oude Tonge 21 Julij 1717 Angela,filia legitima Hermanus Jockers et Petronille Biemans, susc. Walterus Biemanset Angela Biemans

Nieuwe Tonge eodem die Johannes,filius legitimus Johannis van de Camp et Marie Cornelis Roeijen, susc. JohannesEngelberts et Elisabetha Christiaense Eijckebos

Langstraete 24 Julij 1718 Adrianus,filius legitimus Huberti Andriesse van Roij et Christine Dorstmans, susc.Johannes Bedanus den Boer et Adriana Arisse Dorstmans

Oude Tonge 28 Julij 1718 Cornelia,filia legitima Pauli Adriaense Maes et Elizabeth Adams, susc. Petrus van Kieset?? Helena Gijs

Oude Tonge 30 Julij 1718 Michael,filius legitimus Jois Fieren et Maria Anna van Unem, susc. Johannes van Unem etMartina Criessen

Nieuwe Tonge 12 Augusti 1718Cornelia, filia legitima Laurentij van Riel et Adriane Verkerck, susc.Christophorus van Riel et Martina van den Elshout

Bommel 28 Augusti 1718 Elizabetha,filia spuria Livius Andriesse et?? AnnaHendriks van Hoogherheijde, susc. Eva Cornelis van der Wil

Bommel eodem die Johanna, filia l.Petri Claesse Karels et Maria Deens, susc. Johannes Hendrix van der Sande etIda Cornelis van der Wil

Nieuwe Tonge 22 8br 1718 Cornelia,f. l. Johannis Anthonij Peeters et Petronella Mortelemans, susc. HenricLenaertse van der Hoeck et Johanna Erents

Battenoort 24 Octob. 1718 Petrus,filius l. Francisci Janssen Ibergen et Anne Stoffels van de Swaluwe, susc.Wouter Janssen et Eva Santboer

2 Novembris O.T. Petronella, f. l.Petri Tombu et Johanne Pieters Betz, susc. Erent Erentse van der Schelden etMargareta Adriaense

5 Novemb. 1718 O.T. Martinus,filius subsejuent matrimonie legitimatas Martini Adams et Petronille Wilms, susc.Anna Adriaensen van Ginneke

Oude Tonge 14 Novemb. 1718 Joannes,filius legitimus Egidij van Bree et Jacobe Simons Smits, susc. Johannes JanssenDomine et Apollonia Jacobs, nomine Adriane Nicolai Vink

Langstrate 16 Novemb. 1718Walterus, filius legitimus Wilhelm van Helmont et Marie Jacobs van Ginneken,susc. Christianus Jacobs van Ginneken et Maria Hendrix van Helmont

Bommel 18 Novemb. 1718 Helena,filia legitima Adriani Pieterse Klijdijck et Elisabet Cornelij de Lange, susc.Egidius Clijdijck et Maria Cor. de Lange

Plate 20 Novembris 1718 Cornelius,filius legitimus Laurentij Spagen et Elsie Jans, susc. Anthonius ??Scheffers et Albertina Jans

Somerdijck 30 Decemb. 1718Johannes, filius legitimus Egidij Claessens van der Boll et Marie ThomasLuchthert, susc. Joes Thomas Luchthert et Elizabeth van Leuwen

Oude Tonge 31 Decemb. 1718 Petrus,filius legitimus Digmanus Pietersen van de Made et Corneliae Cornelissen, susc.Elizabetha Janssen van Raemsdonck

O.T. 18 Januarij 1719 Petronella,filia l. Nicolai Petri Keijsers et Jobe Jans Vreeswijk, susc. Mattheus Bogaertset Anna Keijsers

Bommel 29 Januarij 1719 Petrus,filius l. Johannis Hendrix van der Sande et Ide Pieters, susc. JohannesWillemse Tollenaer et Wilhelmina Hendrix van der Sande

O.T. 2 Febr. 1719 Maria, filia l.Gerardi Sijmonse et Johanne Pieters, susc. Gerardus Jansse van den Bleeck etWilhelmina Pieters van Beeck

Langstraet 6 Febr. 1719 Cornelius,filius legitimus Petri Adriaense Withagen et Cornelia Pauwels van der Weel,susc. Johannes Cornelisse Nelen et Wilhelmina Peeters van Beeck

Mellizant 19 Februarij 1719Barbara, filia l. Nicolai Jansse van der Heijden et Engeltie Philips, susc.Tilmanus van der Heijden et Catharina Erents

Outongh 24 Feb. 1719 Johannes,filius Johannis Lannoij et Johanne Donkers, susc. Arnoldus Donckers etWilhelmina van der Sande, loco Johanne Denisse tot Bergen op Zoom

Outonge 26 Febr. 1719 Johannes,filius l. Gillis Fabri et Adriane Jansse Braber, susc. Johannes Jonghbloedt etJosina van Gils

Outonge 27 Febr. 1719 Johannes,filius Johannis van Roomen et Jacobe Wilms, susc. Theodorus van Roomen etDijmpna Meeus

N.T. den 5 Febr. 1719 Daniel PetriScheffer et Saetie Abrams, susc. Hendricus Peetersen van der Hoeck et Johannavan Kies

N.T. eodem die Petrus JacobusJacobi van Houl et Catharine Moerskant, susc. Petrus Scheffers et CatharinaAdams

Langstraet eodem die Petrus JacobiTijssen et Barbara Pietersse, susc. Zegerus Jaspers et Johanna Pieters

Plaete 12 Martij 1719 GerardusHenrici Wilms van Herp et Catharina Theus, susc. Theodorus Huijsmans et MariaCoolen

Oude Tonge 19 Martij 1719 CorneliusHuberti Jansse de Vre et Martine Adriaense Visscher, susc. Johannes Pieterssede Vre et Elizabetha Jansse de Vre

Menheersen 2 Aprilis 1719 Johannes,filius Balduinus Marinussen et Albertine Jansssen, susc. Hermannus Maes etElsie Janssen

N.T. 5 Aprilis 1719 Maria l. Jorisde Latte et Angele de Lettere, susc. Christina Pieters

Dirxland 7 April 1719 JohannesHermani Cornelissen de Leuw et Jobe Ariens Vengeleers, susc. Maria Cornelissede Leuw

Dirxland 9 Aprilis 1719 CorneliaMartini Hubertsen Hertogh et Juditha Philipsen, susc. Cornelius ChristiaansEijkebos et Maria van den Berge

Langstraet 27 Aprilis 1719Elisabetha Cornelij Pietersse Moernout et Marie Hendrix van Venroij, susc,Elisabet Hermans van Venroij

N. Tonge 8 Maij 1719 Cornelius,filius legitimus Sijmonis Moermans et Helenae Santboers, susc. CorneliusSantboers et Gertrudis Santboers

Plate 5 Julij 1719 Cornelia NicolaiSmits et Marie Brouwers, susc. Anthonius Hendrix van Kemp et Arnolda ErentsDorstmans

Outonge 31 Julij 1719 Ignatius,filius magistri Johannis Wijsconti et Meghtildis van der Maet, suscepit Da. vanMeurs

Galante 2 Augusti 1719 Adriana,filia Sebastianus van Bree et Marie Cornelisse de Lange, susc. Hubertus Vloetet Cornelia Pauwels van der Wiel

Outonge 4 Augusti 1719 Gertrudis,filia legitima Johannis Cornelissen Domine et Agatae van Bree, susc. Egidiusvan Bree et Gertrudis Bastiaens

Langstraet 16 Augusti 1719 JohannesGerardi Theunisse van de Velde et Mariae Arisse de Leuw, susc. HenricusBerentze Cock et Johanna Arisse de Leuw

Nieuwe Tonge eodem die Cornelis,filius Johannis Cornelisse van Marcplas et Christiane Arissen Breur, susc.Petrus Cornelisse van Marcplas et Sara Jacobse Bogart

Outonge 17 Augusti 1719 HelenaEgidij Klijdijck et Marie van der Wegh, susc. Adrianus Clijdijck et HelenaClijdijck

Plate 13 7br 1719 Catharina ReneriJegers et Peternellae van Woensel, susc. Jacobus Jansen et Maria Peters Musers

Nieuwtonge 14 7br 1719 Johanna,filia Jois Engelen et Gisbertae ten Hoole, susc. Gerardus van Baer et HelenaCornelis Santboer

O.T. 21 Octobris 1719 Johanna,filia legitima Thomae Berentse van Zend et Martinae Pieters Meulders, susc.Peterus van den Bosch et Josina van Hoogerheijden

O.T. 5 Novembris 1719 JacobusArnoldi van der Schel et Apolloniae Jacobs van Proijen, susc. Gilerius Jacobivan Proijen et Dijmpena Jacobs van Proijen

N. T. 12 Novembris 1719 Gerardus,filius l. Johannis Pebergen et Johannae Pieters van den Hecht, susc. JohannesGerse Wijnkant et Elizabet Hertoghs

Plaet 19 Novemb. 1719 MatthiasMarcelli Reiniers Wapens?? et CorneliaeAdriaensen, susc. Johannes Fieren et Maria Anna van Vaene

Plate 17 Decemb. 1719 Henricus,filius Johannis Hendrix Zuts er Barbarae Jans, susc. Jacobus Cornelissen et JannitieJans van Gogs

Plate 7 Jan. 1720 CorneliusLaurentij Cornelis Spaepen et Elsia Jansse Wijmans, susc. Alberta Jans Wijmanset Antonius Scheffers

Outonge 8 Januarij ChristophorusFrancisci Janssen van Sevenberghe et Annae Stoffels van de Swalue, susc. ChristophorusHubertse et Eva Santboer

Eodem die Maria dorundem parentis,susc. Digmannus Jansse et Martina Jansse Doon

Outonge 14 Jan. 1720 Adam MartiniAdams et Petronillae Wilms, susc. Livinus Andriesse et Elisabetha Joosten

Plate 21 Januarij 1720 HermanusHenrici Janssen Geubels et Mariae Meus, susc. Leonardus Christiaens et MariaPieters

Outonge 5 Febr. 1720 AdrianaAbrahae van Doel et Wilminae Hendrix van der Zande, susc. Johannes van derZande et Petronilla Wilms

O.T. 6 Febrij. 1720 Johanna Georgijde Jager et Mariae Botsenberghe, susc. Johannes Botsenbergh et Waltera Empen

O. T. 12 Februarij 1720 ElisabethaHermanni Jockers et Petronillae Biemans, susc. Walterus Biemans et AngelinaBiemans

Outonge 2 Martij 1720 Johanna,filia Michaelis Aertsen Bibel et Corneliae Pieters, susc. Gerardus Janssen etCornelia Claes

O. Tonge 11 Martij 1720 MarinusSijmonis Marini Koopmans et Helena Erents Bot, susc. Marinus Marini Coopmans etJohanna Nijssen

Langstraete 31 Martij 1720 MartinusMarci Jansse de Guize et Cornelis Vlammen, susc. Gerardus Theunisse van deSindert et Maria Croon

Menheersen 1 Aprilis 1720 LeonardusLaurentij Janssen et Henrica Janssen Bogaert, susc. Henricus Janssen Bogart etMaria Henrixse Bogaert

Menheersen eodem die MechtildisArnoldi Vervoort et Petronillae Luchterhoff, susc. Nicolaus Luchterhoff et AnnaVervoort

O.T. 27 April 1720 GertrudisJohannis van Romen et Jacobae Wilms, susc. Petronilla Wilms

Nieuw Tong 28 Aprilis 1720Elisabetha Jois Peeters et Petronillae Mortelmans, susc. Petrus Daniels etChristina Peeters

O.T. 29 Aprilis 1720 MartinusAdriani Martens de Wael et Margaretae Adriaense de Wael, susc. Johanna etMarinus Adriaense de Wael

Plate 22 Maij 1720 Petrus GilleriCornelissen Wapens et Mariae Pieterse Verbeeck, susc. Paulus Pauwelsen et WilmaPieters Verbeeck

O. Tonge 17 Junij 1720 JohannaHenrici Roos et Helenae Pieters, susc. Petrus Arnouts et Maria Pieters Tombu

Dierxland 6 Julij 1720 JohannaAdriani de Graeff et Jobie Ariens Vogelaers, susc. Johanna Hendrix

O. T. 30 Julij 1720 Eslaus EslaiLaus et Catharinae Daus Frisiorum, susc. Eelke Eelkens

Oude Tonge 31 Julij 1720 NicolausJohannis Claessen de Lange et Margaretae Gillis van Heijst, susc. CorneliaClaessen de Lange

Langstrate 25 Aug. 1720 BernardusHenrici Berentze et Corneliae Artsen de Leuw, susc. Nicolaus Melsen Deeren etMaria Artse de Leuw

Plaetse Land 4 7br 1720 CorneliaRosalia Gerardi Lat et Johannae Peeters, susc. Hubertus Vloet et CorneliaPauwels

Outonge 12 Septembris 1720Elisabetha Martini Andriesse Soon et Luciae Jans Kempenaer, susc. MartinusAdams van Hoogenberge et Elisabethae Joos Hermans

Plate 14 Septembris 1720 AdrianusFrancisci van Cranenbergh et Adrianae Dorstmans, susc. Cornelis van Cranenberghet Petronella Veerders

Nieuwe Tonge 15 Septembris Maria JoisCornelisse van Merckblais et Christinae Erentze, susc. Adrianus Corn. vanMerckblais et Sara Jacobs

Stad 16 Septemb. 1720 JacobusWilhelmus van Helmondt et Mariae Jacobs van Ginneken, susc. Adr. et Corneliavan Ginneken

Neuwe Tonge 14 8br 1720 Gerardus SijmonisMoermans et Helenae Santboer, susc. Geerardus Moermans et Anthonia Huberts

Outonge 15 Octob. 1720 PetrusCornelij Verschuren et Mariae Pieterse Kijsers, susc. Gillis Claessen etGertrudis Pieters

Oude Tonge 17 Octob. 1720 HermannusJohannis Hermans et Adrianae Hubrechts Kraijaers, susc. Wilhelmus JansseKempenaer et Helena Clijdijck

OTonge 18 Octob. 1720 Johanna PetriClaessen et Gertrudis Claes Schippers, susc. Petrus Hendrix van den Bos etJosina van Hogerheijde

OTonge 20 Octob. 1720 Jacoba NicolaiEijkebos et Evae Bijbels, susc. Johannes Swarthorn et Margareta Eijkebos

O.T. 24 8bris 1720 Gertrudis JacobiVroeghrijck et Catharinae Jacobs Brandoort, susc. Apollonia Joes Nijssen etGertrudis Santboer

Den Bommel 3 Novemb. 1720 HenricusJohannis Hendrix van der Zande et Idae Pieters, susc. Judocus Heijndrix van derZande et Anna Gillisse Verstreken

Nieuwe Tonge 21 Novemb. 1720Anthonius Laurentij van Riel et Adrianae Teunis Verkerck, susc. Cornelia vanHaren

Nieuwe Tonge 2 Decemb. 1720 EgidiusCornelij Jansse ter Hoet et Johannae Cuijpers ex Tertolen, susc. Anna siveCatelijne

O.Tonge 28 Decembris 1720 MariaDigmanus Pieterse van der Made et Cornelia Cornelisse Kock, susc. PetrusBruijnties et Sophia Bartels

O.T. 14 Jan. 1721 Jacoba Bollardialias Boelhouwer Jacobs Hartogh et Mariae Willemse Haegenaer, susc. AbrahamPieterse Hartogh et Adriana Jaspars

Sommelsdijck eodem die

Wilhemina Egidij Claesse van derBoll et Adrianae Huijbertssen van Gastel, susc. Godefridus Claessen van derBoll et Maria Hubertsen van Gastel

Melizante 19 Januarij 1721Elisabetha Nicolai Jansse van der Heijden et Engeltie Philips, susc. PetrusJanssen van der Velden et Wilhelmina Dirix van Sande

Plate 9 Febr. 1721 HermannusHenrici Jansse Gubels et Mariae Muser, susc. Christiani Timmers et MariaPieters

Ex eodem loco eodem die AnnaCornelij Davids et Adrianae Bastians Wijnen, susc. Petrus Adriansse van Es etMaria Bastiaens Wijnen

Langstraet 19 Febr. 1721 MartinusGerardi Thonisse van de Sindert et Mariae Arisse de Leuw, susc. Quirinus Arissede Leuw et Adriana Bastiaens

O.Tonghe 17 Martij 1721 JohannaJohannis van den Berghe et Elizabetae Christiani Eijckebos, susc. Lambertus C.Eijckebos et Maria Cornelis Orgelist

Plaete 26 Martij 1721 JohannaCornelij Jansse van Bree et Helenae Gillis Klijdijck, susc. Gillis Bree etAgatha Bree

N.Tongh 11 April 1721 Erentie Petrivan Kies et Catharinae Adams, susc. Thomas van Heumen et Johanna Pieters

Oude Tonge 7 Maij 1721 AdrianaDaniels de Keijser et Pieternellae Wilms Hijligers, susc. Dirck Jansse van Goolet Adriana Adriaenssen

O.T. 11 Maij 1721 Johannes NicolaiKeijsers et Jobae Janssen Vreeswijck, susc. Cornelius Kijsers et Sophia Bartels

Dirxland 26 April 1721 posteaseriptum est Rachel Mri. Petri Sceipers et Cornelis Cornelissen Danen, susc.Balduinus??? et Pieternella Sceipers

OTonge 14 Meij 1721 JohannesJohannis Loijkens et Elizabethae Hermans, susc. Jacobus Loijkens, Adriana JansWilms

Deodem die et dorendem parentumMagdalena, susc. Johannes Lievense et Elsia Theunis

Nieuwe Tonge 15 Maij 1721 HenricusHenrici Borgers et Gertrudis Cornelis Santboer, susc. Cornelius Santboer etHelena Cornelis Santboer

Nieuwe Tonge 17 Maij 1721 MariaTheodori Theunis et Wilminae Andriesse, susc. Erent Theunis et Grietie Pauwels

OT. 22 Maij 1721 Maria CornelijChristiani Eijckebos et Jacobae Theunis Oosterlinx, susc. Lambertus Eijckeboset Elisabetha Eijckebos

OTonge 12 Julij 1721 MartinusAdriani Martens de Wael et Margaretae Adriaense de Wael, susc. Adrianus de Waelet Barbara Pieters

O. Tonge 26 Julij 1721 JudocusJohannis Joossen et Corneliae Claes, susc. Jehorjenus Joossen et Margareta vanHeijst

Nieuwe Tonge 10 Augusti 1721Cornelius Johannis Pietersse et Petronillae Mortelmans, susc. Petrus van Kieset Catharina Adams

Sommelsdijck 17 Augusti 1721 JohannesJohannis Brinck et Johannae Christiani Janssens, susc. Christina Franken

Oude Tonge 1 7bris 1721 ArnoldusArnoldi van der Schildt et Apolloniae Jacobs, susc. Petrus Arentse et MariaPieters

O. T. 2 7bris 1721 Anna Maria PetriLeskens et Helenae Koeck, susc. Petrus Colen et Cornelia Pauwels

O. T. Johannes Jacobi van Hove etCatharinae Moerkant, susc. Hiacijnthus Moerkant et Petronilla Hoeckx

O.Tonge 21 Septemb. 1721 GodefridusJohannis Govartse Vervloet et Petronillae Christiaense, susc. Cornelius Michielsenet Josina Jacobs van Gils

O. Tonge 5 Octob. 1721 PetronillaThomae Barentse van Zend et Martinae Pieters Meulders, susc. Petrus Blom etElsia Blom

Oude Tonge 19 8bris 1721 MartinaEgidij Fabri et Adrianae Jansse Braber, susc. Joes Nijssen et CorneliaAnthonisse

Sommelsdijck eodem die puer fereduorum annorum Martinus Henrici Tielemans et Annae Mariae Mertens Meulenaers,susc. Helena Jans Aelstaede

Nieuw Tonge 29 Octob. 1721 JohannaAdriani Hoendervanger et Adrianae van Asvelt, susc. Adrianus van Asvelt et Annavan der Zande

OTonge 29 Octob. 1721 MariaCatharina Johannis Wijsconti et Mechtildis Cornelij van der Maet, susc.Elisabetha Bots

O.Tonge 31 Octobris 1721 ElisabethaJohannis Claesse de Lange et Margarita Gillis van Heijst, susc. Johannes Josseet Maria Claesse de Langhe

OTonge 13 Novembris 1721 Sijmon etPetrus Gerardi Lat et Johannae Pieters baptizat sunt, susc. Joes Hendrix etSophia Bartels et Christianus ???

O Tonge 15 Novemb. Petrus et AnnaGeorgij Jegers et Mariae Botsenberge, susc. Johannes Heijndrix et Susanna ???

Meneerse 17 Novembris 1721Lambertus Wilhelmi Erentze van Bemmel et Corneliae Mertens Breederland, susc.Henrica van Bemmel

Nieuw Tonge 21 Novembris 1721Jacobus Gillerij Jacobs van Proijen et Sarae Bogaerts, susc. Gerardus Jacobsevan Proijen et Apollonia van Proeijen

O Tonge 22 Novembris 1721Bartholomeus Johannis Stoffels van de Swaluwe et Evae Santboer, susc. HugoSantboer et Cornelia Anthonissen

O Tonge 11 December 1721 ArnoldusJois Lanoij et Johannae Donkerts, susc. Petronella Veters

Plate 21 xbris 1721 Anna CatharinaJois Klock et Gerritae Adolps, susc. Herman Hollants et Maria Pieters

Sommelsdijck eodem die NicolaaNicolai Kijsers, acatholica, et Henricae Jans, susc. Maria Tolenaers

Plate 23 xbris 1721 CorneliusMarini Croon et Elisabethae Hermans van Venroij, susc. Herman van Venroij etAnna Hermans

Nieuw Tonge 4 Januarij 1722 MariaJohannis Cornelisse van Marcplas et Christinae Arentze, susc. Joes Jacobs etJohanna Jaspars

Dirxlandt eodem die Egidius Adrianide Graeff et Jobiae ???, susc. Jeroon ??? et Johanna Cuijpers

O.Tonge den 17 Januarij 1722Wilhelmus Martini Adams van Hoogenberge et Petronillae Wilms van den Bos, susc.Adrianus van Hove et Johanna Wilms

O.Tonge 22 Jan. 1722

Lucia Johannis Hermans van Mille etAdrianae Hubrechts Kremers, susc. Hermannus Santboer et Maria Nijssen

Sommelsdijck 27 Januarij 1722Cornelius Matthiae Cornelis van der Maet et Corneliae Gaveel, susc. Anthoniusvan der Maet et Mechtildis van der Maet

Men Heersen 28 Jan. 1722 Johanna etWilhelmina Adriani Somers et Gertrudis Kraijbeecks, susc. Bastianus et CorneliaCruijl

Nieuw Tonge 31 Jan. 1722 JohannesPetri Janssen van Groene et Mariae Hartogh, susc. Henricus van der Hoeck etElizabetha Coutereele

Sommelsdijck 18 Feb. 1722Petronilla Egidij Claessen van der Boll et Adrianae Hubertse, susc. HubertJansse van Gastel et Adriana Cornelisse

Oude Tonge 22 Febr. 1722 JohannesGerardi Janssen van den Blerck et Johannae Jaspars, susc. Michael Aertsen etGertrudis Santboer

Plaetse landt 26 Feb. 1722 Maria PetrusAdriani van Essen et Corneliae Pauwels, susc. Jacobus Lammertsen Wijman etMaria Pieters Verbeeck

Langstraete 4 Martij 1722 CatharinaJohannis van Diessen et Johannae van Roij, susc. Marcus Janssen et MariaAdriaenssen

Plate 13 Martij 1722 Johannes LaurentijPapen et Elsiae Jansse Wijmants, susc. Balduinus Marinusse et Maria JansseWijmans

Oude Tonge 31 Martij 1722 Petrus etLeonardus Erentie Dorstmans et Mariti, vagabundi

Mijn heersen eodem die

Jacobus Arnoldi Vervoren etPetronillae Luchterhoff, susc. Claes Luchterhoff et Catharina Vervoren

Bommel 9 Aprilis 1722 PetronillaPetri Claessen Cornelisse et Mariae Deuisse van Terhije, susc. AnthoniusDeuisse et Theodora Cornelisse van Beeck

Langstraete 16 Aprilis 1722Johannes Gerardi Teunis et Mariae de Leuw, susc. Johannes Kock et Cornelia deLeuw

Langstraet 21 Aprilis 1722 JohannesJohannis Jacobs et Barbarae Smit, susc. Cornelius Jacobs et Johanna Smit

Nieuwe Tonge 22 Aprilis 1722Bartholomeus Sijmonis Moermans et Helenae Santboer, susc. Henricus Burgers etMaria Santboer

Plaetselandt 28 Aprilis 1722Cornelius Gilleri Cornelisse et Mariae Pieters, susc. Wilhelmus Lammers etJohanna Pieters

Plaetse Landt 1 Maij 1722 BernardusHenrici Berentze Kock et Cornelia Aertse de Leuw, susc. Gerard Theunissen van deSindert et Johanna Arentse de Leuw

Plaetselandt 21 Maij 1722 NicolausCornelij Verbocht et Josinae Erentze van Hoogerheijden, susc. SebastianusVerboght et Gertrudis Claes Schipper

Nieuwe Tonge 10 Junij 1722Cornelius Jois van de Camp et Mariae Cornelisse Roijde, susc. Nicolaus van deCamp et Adriana Jaspars Tibout

OT 9 Julij 1722 Nicolaus PetriClaesse Gouswaert et Gertrudis Claes Schippers, susc. Leonardus Gouswaert etMaria van der Eijden

Stadt 4 Augusti 1722 CorneliusWilhelmi van Helmont et Maria Jacobs van Ginneke, susc. Henricus Jacobse vanGinneke et Maria Kroon

6 Augusti 1722 Johanna AdrianiConelisse van Hove et Johannae Wilms, susc. Johannes Jonckbloedt et ElizabethCoutereel

Paetse Landt 19 Augusti 1722 DavidCornelij Davids Komen, acatholici, et Adrianae Wijnen, susc. Marinus Kroon etCornelia Pauwels

Plaetse Landt 26 Augusti 1722Egidius Cornelij Jansse Bree et Helenae Gilis Kleijdijck, susc. MatthiasGilisse Klijdijck et Helena Matthijsse Klijdijck

O. Tonge 16 7br 1722 Maria Jois vanden Berge et Elizabethae Eijckebos, susc. Christianus Eijkebos et GertrudisPieters

Nieuwe Tonge 17 Septembris 1722Anna Maria Hermani Graeff et Barbarae Brakel, susc. Petrus Roussenbergh etMaria Brakel

Dirxlandt 20 7br 1722 Anna Matthiaevan den Bos et Corneliae van der Schildt, susc. Gerardus Driessen et MariaMelis

Nieuwe Tonge eodem die AlenaCornelij Janssen?? Terwoert et JohannaeCuijpers, susc. Johanna van Poppel

O Tonge 27 Septemb. 1722 Maria etAnna Michaelis Aertse et Cornelia Pieters, susc. Adam Adams, Dimpna Jansse deLangh et Pieternella Wilms

Dirxlant 4 Octob. 1722 JohannesPetri Peeters Sceipers et Corneliae Danen, susc. Henricus de Vos et PetronillaPeeters

Mijnheersen eodem die LeonardusLaurentij Janssen et Henricae Janssen Bogaerts, susc. Maria Strijkers

O. Tong ju sin 7bris baptizate suntgemini Maria et Anna Michaelis Aertse Bibel et Corneliae Pieters, susc. DignaJans

Oude Tonge 13 Octob. 1722 MariaHenrici Vinck et Johannae Smits, susc. Daniel de Keijser et Johanna Michiels

O. Tonge 18 Octob. 1722 MarcellisCornelij Tirions et Deborae de Locker, susc. Philippus Tirions et Maria Tirions

OTonge 24 Octob. 1722 AdrianaNicolai Eijckebos et Evae Bibels, susc. Lambertus Eijckebos et JohannaSantboers

Herckingh 15 Novemb. 1722 PhilippusNicolai van der Eijden et Engellie Philips, susc. Maria Philips et Henricus deVos

Melizant eodem die JohannesBernardi Berentse et Peternellae Nieuwendijck, susc. Petrus Janssen etChristina Keulaers

Somerdijck 13 xbris 1722 JohannaJacobi Gietmans et Helena Alsteijn, susc. Gerard Amsen et Maria Janssens

OTonge 16 xbris 1722 Jacobus JoisFieren et Mariae Annae van Unegem, susc. Joes van Unegem et Martina Jacobs

Nieuw Tonge 23 xbris 1722 AnnaJohannis Pebergen et Johannae Pieters, susc. Johannes van Merckplas et Soetie Abrams

Outonge 7 Jan. 1723 FranciscusNicolai Saenen et Susannae du Pre, susc. Franciscus Geerts et Maria Strijkers

Plate 10 Januarij 1723 CorneliaGilerij Gelierssen Jacobse et Gertrudis Santbor, susc. Jacobus Gelierse etCornelia Anthonissen

Sommerdijck 24 Jan. 1723 ChristinaJois Brinck et Johannae Korstiaensen, susc. Joes Vlascam et Maria Wevers

Nieuwe Tonge 10 Febr. 1723 HenricusHenrici Burgers et Gertrudis Santboer, susc. Sijmon Moermans et Jacoba Santboer

N. T. 18 Febr. 1723 AnthoniusTheodori Teunisse et Wilhelminae Andries, susc. Thomas van Heumen et BeliaAndries

OTonge 25 Febr. 1723 JacobusSijmonis Koopmans et Helenae Bots, susc. Dionijsus Arents Bots et GertrudisArents Bots

O.Tonge 9 Martij 1723 JosinaCornelij Verschuren et Marie Keijsers, susc. Arnoldus van der Schilt et Josinavan Gils

O.Tonge 10 Martij 1723 IsabellaeJoannis Wiscontij et Machtildis van der Maet, susc. Cornelius van der Maet etJohanna Santboer

Suitzij 16 Martij 1723 MariaArnoldi Pieters et Johannae Janssen Dijck, susc. Melchior Joosten et LuciaJoosten

Plaetse Landt 17 Martij 1723Elisabetha Marini Croon et Elizabethae Hermans van Venroij, susc. LivinusAndriessen Soon et Cornelia Janssen Brouwers

Adrianus Adriani de Graeff etJobiae Arissen, susc. Agnetie Jans

Outonge 5 Aprilis 1723 AdrianusAdriani Martens de Wael et Margarete Adriaenssen de Wael, susc. Adrianus etJohanna Adriaenssen de Wael

O.Tonge 9 April 1723 RoeltieMartini Andriesse Soon et Luciae Jansse Kempenaer, susc. Gerard JansseKempenaer et Elisabet Pieters

Dierxlandt 25 Maij 1723 illegitimusGerardus Gerardi van den Berge et Johannae Bernarts, susc. Johannes Kieboom etMaria Pieterse de Klerck, matre acatholica

Zuijtzij 29 Maij 1723 LeonardusAdriani Leenderse van den Heuvel et Mariae Pieters, susc. Melchior Joost etLaurentia Jansse van Hove

Nieuwe Tong 13 Junij 1723 AbrahamPetri Scheffers et Sofie Abrams, susc. Henricus Bos et Johanna Pieters

Nieutonge 29 Junij 1723 GertrudisPetri Teunisse Hertogh et Wilhelminae Bartels, susc. Abraham Hertogh et MariaTeunisse Hartogh

OTonge 2 Julij 1723 Henricus Thomaevan Zendt et Martinae Pieters, susc. Berent Pieters van Dongen et PetronellaHubrechts Kremers

Oude Tonge 11 Julij 1723 EgidiusEgidij Jansse van Bree et Corneliae Adams van Oosterhout, susc. JohannesFransen et Helena Klijdijck

Nieuw Tonge 18 Julij 1723 Gerardus,filius illegitimus Gerardi Geertse et Catharinae Andries, susc. Belia Andries

Stad 24 Julij 1723 Maria, filia vanBoelhouwer ??? et Mariae Hagenaer, susc. Anna Maria, soror matris

Outonge 3 Augusti 1723 JacobaArnoldi van der Scildt et Apolloniae van Proije, susc. Gerardus van Proije etLucia van Proije

OTonge 6 Augusti 1723 CorneliaJudoci Helmonts et Corneliae Zeemans, susc. Paulus Helmonts et Gommara Pauwels

Nieuw Tonge 11 Aug. 1723 AdrianaAdriani Hoendervangers et Adrianae Jansse van Asvelt, susc. LeonardusHoendervangers et Magdalena Jansse

Nieuw Tonge 14 Aug. 1723 JacobusGilerij Jacobs van Nederpelt et Margaritae Gillis Noortlander, susc. Gileriusvan Proeijen et Apollonia Hubregts

Plaetse Landt 24 Augusti 1723Adrianus Henrici Berentze Kock et Corneliae de Leuw, susc. Adrianus de Leuw etAdriana Bastiaenen

Plaetse Landt 5 Febr. 1723 JohannaCornelij Claesse Verbocht et Josinae van Hoogerhijden, susc. Joes vanHoogerhijden et Digna Adriaenssen

Eodem die Cornelia AdrianiCornelisse van Hove et Johannae van den Bos, susc. Joes Jonckbloedt ??et Elisabet Coutereel

Eodem die Wilhelmina GerardiDuessen et Petronellae Cortrijkx, susc. Hendrick Vermeulen et Anna ChristinaPloegh

Nieuw Tonge 12 7 bris 1723 AgathaJois Cornelissen et Helenae Hendrix Hertogh, susc. Joes Jacobse Peberghe etWilhelmina Bartelmeus

Outonge 16 7br 1723 Egidius EgidijFabri et Adrianae Jois Braber, susc. Cornelius Cornelisse van S. Annelandt etDigna d???Ousborg

Mijn Heersen 17 7br 1723 MariaQuirijn Peijs et Helenae Scippers, susc. Martinus Delval et Elisabet Lamon

OTonge 1 Octob. 1723 WilhelmusDanielis de Keijser et Petronellae Wilms Heijligers, susc. Anthonius Hendrixvan Kempen et Maria Anna van Haren

Nieuw Tonge 7 Octob. 1723 JacominaGilerij Jacobs van Proeije et Sarae Bogarts, susc. Adrianus Bogarts et AnnaAertse Verbrecht

O Tonge 10 Octob. 1723 JohannesMartini Adams et Petronillae Wilms, susc. Joes Joossen et Anna Verstreken

O Tonge 13 Octob. 1723 JohannaWilhelmi Janssen van Gool et Adrianae Jansse Braber, susc. Theodorus van Goolet Adriana Jans Braber

O Tonge 15 Octob. 1723 AndreasLevini Andriesse Soon et Annae Hermans, susc. Herman van Venroij et ElizabetHermans

OTonge 22 Octob. 1723 MariaJohannis van den Berge et Elizabethae Eijkebos, susc. Cornelius Eijkebos etJohanna Adriaense de Wael

O Tonge 25 Octob. 1723 TheodorusJudoci van der Vucht et Petronillae Biemans, susc. Thomas van Zende et SaraBogarts

O. Tonge 8 Novemb. 1723 JacobaJohannis Hubertse Breepoel et Mariae Jans, susc. Cornelius Jans et JohannaPieters

Men Heersen 20 Nov. 1723 SijmonAdrini Somers et Gertrudis Kraijbex, susc. Martinus Somers et Anna Somers

Langstraat 24 Novemb. 1723 AdrianusPetri Pieterse van den Eijnde et Petronillae Adriaense Maes, susc. HenricusMaes et Pieternilla Jacobs

Nieuwe Tonge 27 Novemb. 1723 AnnaPetri van Kies et Catharinae Adams, susc. Paulus Maes et Catharinae Otto

Men Heersen 5 xbris 1723 ??Cornelius Balduini Marinusse Gilens et Mariaevan Lier, susc. Adrianus van Lier et Adriana van der Haerp

Plate 12 Decembris 1723 ElisabethaWilhelmi Cornelissen de Beir et Bastianae Jansse Bouwen, susc. Cornelius deBeir et Adriana de Keijser

Langstraet 23 xbris 1723 JacobusWilhelmi Jacobs et Catharinae Jacobs, susc. Cornelius Jacobs et Maria Jacobs

O Tonge 1 Januarij 1724 CorneliaJacobi van Hove et Catharinae Moercant, susc. Cornelius Campenhout et CorneliaAdams van Oosterhout

O Tonge 2 Januarij 1724 GertrudisJois Goor et Petronillae Gabriels, susc. Paulus Maes et Johanna Meus

Langstraet 3 Januarij JohannaLaurentij Jansse Maes et Helenae Govarts van Tilborgh, susc. Adrianus Janse etJohanna van Roij

O. Tonge 7 Januarij MargaretaGeorgij de Jager et Mariae Bottenbergh, susc. Adrianus de Jager

Plaetse Landt 8 Januarij SebastianusCornelij Davids et Adrianae Wijnen, susc. Jan Wijnen et Josina Erents van Hegeren

Sommelsdijck 19 Januarij 1724Hubertus Egidij Claessen van der Boll et Adrianae Hubertse van Gastel, susc.Cornelius et Johanna Hubertse van Gastel

O Tonge 20 Januarij JacobusCornelij Tirion et Deborae de Loeker, susc. Martinus de Loeker et Sophia vander Eijden

Sommelsdijck 26 januarij CatharinaBernardi Andriesse et Barbarae Huijgense Oeije,??susc. Petrus Jacobse Robberts et Catharina Andriesse

Oude Tonge 6 Februarij CorneliaJohannis van Roomen et Jacobae Wilms,susc. Johannes van Hamme et Maria vanGastel

Oude Tonge 10 FebruarijChristophorus Johannis Stoffels et Evae Santboer, susc. Wilhelmus JansseKempenaer et Helena Matthijsse Klijdijck

Langstraet 25 Februarij CorneliaPetri Jacobs Huijgen et Barbarae Pieterse Smits, susc. Johannes van Diessen etCornelia Cornelissen

Plaetse Landt 1724 27 Febr.Bartholomeus Johannis Kloeck et Gerarae Geueraerts, susc. Henricus Janssen??

Outonge 28 Febr. Henricus Hubertide Bont et Mariae Abrams van S. Annelant, acatholicae, susc. Johannes GeertseMelo et Petronillae Daniels

Nieuw Tonge 2 Martij PetrusMichaelis van Langendonck et Helenae Jansse Bree, susc. Petrus van Langendoncket Sara Bogarts

Outonge 7 Martij Barbara AdrianiAdamse Vorselmans et Johannae Adriani de Wael, susc. Margareta de Wael

Outonge 11 Martij Johannes Theodorivan Gool et Dignae Dousborgh, susc. Wilmus van Gool et Adriana Orgelist

Outonge 16 Martij Petrus PetriClaes Gousweert et Gertrudis Claes Scippers, susc. Joes Aertsen et LisabetCoutereels

Plaete 19 Martij Anna Petri Bommelset Susannae Martin, susc. Hermanus Backer et Magdalena Bogers

1723 31 Martij Petronilla NicolaiKeijsers et Jobiae Janssen Vreeswijck, susc. Mattheus Bogarts et AdrianaKijsers

21 Aprilis Anthonius Petri AnthonijBlom et Gertrudis Pieters, susc. Petrus van den Bos et Maria Pieters

Plaete 22 Aprilis Gertrudis HenriciJanssen Gubbels et Mariae Meus, susc. N. et N.

O.Tonge 23 Aprilis WilhelmusGerardi Latte et Johannae Pieters, susc. Anthonius van Triest et AnthoniaTheunis

O. Tonge 8 Maij Cornelius GerardiStruijs et Mariae Nijssen, susc. Wilhelmina Moij, etc.

Plaetse Landt 22 Maij JohannesMarini Groen et Elisabethae Hermans van Venroij, susc. Henricus Hermans vanVenroijet Adriana Hermans van Venroij

Outonge 23 Maij Petrus WilhelmiCornelissen ex Boeckhoute et Mariae Cornelissen, susc. N. et N.

O. Tonge 24 Maij Anthonius HenriciBacker et Elsiae Blom, susc. Petrus van den Bos et Catharina de Gros

Plaetseland 12 Junij 1723 MagdalenaLaurentij Janssen Schoenmakers et Gertrudis Janssen van Diessen, susc. JanHendrixe van Dongen et Mechtildis Wijmersse

O.Tonge 18 Junij Cornelia HenriciVinck et Johannae Smit, susc. Herman Hendix Oeijen et Cornelia Adams

O.Tonge 24 Junij Johannes BaptistaCornelij Jansse van Bree et Helenae Klijdijck, susc. Johannes Domine et AgataJansse van Bree

O.Tonge 1 Julij Cornelius MartiniAndriesse?? Soon et Luciae JansseKempenaer, susc. Sara Adriaense, etc.

Stad 2 Julij Abraham Wilhelmi vanHelmondt et Mariae Jacobs van Ginneken, susc. Petrus Jacobs van Ginneken etCatharina Martens

Nieuw Tonge in superiore menseJohanna Adriani Marinusse van Beeck et Alenae Riemers, susc. Laurentius vanBeeck et Christina Riemers

Herken 23 Julij Johannes Nicolaivan der Heijden et Angelinae Philips, susc. Johanna Michielsse van den Bos etBerent Berentse Anevelt

Plaetse Landt 23 Julij 1724Johannes Petri Adriaense Withagen et Corneliae Paulusse vander Weel, susc.Adrianus Lammerse Wijman et Elizabet Willem Brouck

Bommel 25 Julij Catharina JoannisJongbloet et Elizabethae Cornelis de Lange, susc. Christianus Jongbloet etMargaritae van Son

Bommel eodem die Digna PetriClaessen van Keels et Mariae Denis van Terheijen, susc. Rumuldus Denisse vanTerheijen et Elisabet Wilm Broucke

Plaetse Landt 14 Augusti WilhelmusGilleri Cornelisse Wapens et Elisabetae Wilms Brouck, susc. Hubertus etGertrudis Wilms Brouck

Nieuwe Tonge 24 Augusti MariaAdriani Cornelissen et Ceciliae Groenheck, susc. Petrus Cornelissen et BarbaraBosselaer

Plaetse Landt 5 Augusti AnthoniusJohannis Pauwelse van der Weel et Anthonia Teunis, susc. Joes van der Loght etAdriana Theunis

Eodem die Maria dorendem parentum

Sommelsdijck 8 7ber 1724 JohannesJacobi Gietmans et Helenae Aelsteijn, susc. Theodorus Ebben et Johanna Gietmans

O.Tonge eodem die Cornelius Adrianivan Hove et Joannae Wilms, susc. Johannes Jonckbloet et Catharina van Deventer

Dierckslandt 10 7ber Soetie Mri.Petri Scheipers et Cornelia Daens, susc. Balduinus Marinusse, Petronella Sceipers

Nieuwe Tonge 25 Septembris AndreasTheodori Teunis et Wilhelminae??Andriessens, susc. Gerardus van der Mate et Johanna Hertogh

Dierxlandt 3 Octob. 1724Bartholomeus Gerardi Wesendonck et Wilhelminae Keulders, susc. Martinus Vrancket Christina Ploegh

Plaetse Landt 6 Octobris ApolloniaGillerij Jacobs et Gertrudis Santboer, susc. Dionisius Janssen et ApolloniaBots

Den Bommel 10 Octob. Johanna JudociHendrix van der Zande et Anna Verstreken, susc. Johannes Hendrix van der Sandeet Anna Maria Hendrix van der Sande

Outonge 12 Octobris 1724 MargaretaThomae Berentze van Seijde et Martinae Pieterse Meulders, susc. Petrus Janssede Beir et Elisabeta van Sende

O.Tonge 15 Octob. Jacobus Henricide Haen et Hendrinae van Hall, susc. Johanna Pieters van Hall

Meneersen 22 Octob. Mechtildis ArnoldiVervoort et Petronillae Luchterhoff, susc. Nicolaas ??Luchterhoff et Catharina Tervoort

Nieutonge 29 Octob. Alena CornelijJanssens Terwoert et Johanna Kuipers, susc. Johanna van Poppelt

Plaete 29 Octob. Erent CornelijVerbocht et Josias van Hoogerhijden, susc. Cornelia Pauwels et JohannesCornelissen

Plate 5 Novembris Wilhelmus Henricivan Herp et Elisabethae Pieterse van Overe, susc. Petrus Bommels et JoannaPieters

Plate 7 Novemb. Johannes HubertiJanssen van Nispen et Maria Santboer, susc. Joannes Nijssen et Helena JanssenBraber

Outonge 21 Novemb. 1724 JacobaEgidij Janssen van Bree et Corneliae Adams van Oosterhoudt, susc. HenricusAdams van Oosterhoudt et Gertrudis Francen

Nieuwe Tonge 30 Novembris JohannesSijmonis Moermans et Helenae Santboer, susc. Cornelis Santboer et JacominaSantboer

Outonge 6 Decembris Martina JoannisFieren et Mariae Annae van Huem, susc. Adrianus van Eekelom, etc.

Nieuwe Tonge initio DecembrisPetrus Petri Hartogh et Wilhelminae Bartels, suscepit Petrus Bartels et lius Mater

Nieuwe Tonge 17 Decembris VornelisJoannis van Camp et Mariae Cornelissen, susc. Adrianus Kornelissen et MariaAerts

Oude Tonge 2 Januarij 1725 AnnaCornelij Verschueren et Mariae de Kijser, susc. Petrus Blom et Apollonia vanProeijen

O.Tonge 8 Januarij 1725 ChristinaJudoci van der Vucht et Petronillae Biemans, susc. Thomas van Leune et SaraBogarts

O. Tonge 9 Januarij 1725 ArnoldusArnoldi Corthals et Mariae Schoutrops, susc. Egidius Faber et Magdalena Rijkers

Melizant 17 Januarij 1725 Anna BernardiBerentse Schut et Petronillae Nieuwendijcks, susc. Henricus van Santen etPetronilla Corteriux

Dierxlandt 26 Januarij FranciscusJoannis Meulder et Deliae Anselaer, suscep. parentes Joannis Meulder

Outonge 1 Februarij FranciscusNicolai Eijkebos et Evae Bibels, susc. Anthonius Geerdts et Elizabetha Eijkebos

Nieuw Tonge 14 Febr. JacobusAdriani Hoendervanger et Adrianae Jans van Asveldt, susc. Joannes van Asvelt etGertrudis Cornelissen Strijers

O. Tonge 18 Febr. Hubertus JohannisHermans van Mille et Adrianae Kreimers, susc. Cornelius Janssen van Vlieringenet Elizabeta Kreimers

Nieuw Tonge 5 Martij HenricusJoannis Cornelissen van Marckplas et Helenae Hendrix Hartogh, susc. AbrahamHartogh et Wilhelmina Bartels

O. Tonge 9 Martij Jacobis CornelijTirion et Deborae de Loeker, susc. Leonardus Gouswart et Maria van der Eijden

Sommelsdijck 2 Aprilis 1725Henricus Joannis Brinck et Johannae Christiaense, susceperunt N. et N.

Zuijtzie 18 Aprilis Berent etGillijn Adriani van den Heuel et Maria Peters, susc. Gillijn Paessen et HelenaScippers

Nieuwe Tonge 1 Maij Petronilla,filia illegitima, patris ignori, et Maria Theunis Hartogh, susc. Petrus Theuniset Helena Pieters

Outonge 11 Maij Johanna Theodorivan Gool et Dimpnae Dousborgh, susc. Wilhelmus van Gool et Adriana Orgelist

Langstraet 21 Maij GertrudisLaurentij Jansse Maes et Helenae van Tilborgh, susc. Gerardus Theunisen etAdriana Cornelissen

Nieuw Tong 24 Maij Petronilla Petrivan Kies et Catharinae Adams, susc. Marinus Kies et Henrica Jacobs

Oude Tonge 27 Maij ElisabethaAdriani Martens de Wael et Margaretae Adriaensen de Wael, susc. Adrianus deWael et Johanna de Wael

O. Tonge 29 Maij 1725 JohannaArnoldi Boermans et Adrianae Marcelisse Wapens, susc. Daniel de Keijser etCornelia van Ackeren

Outonge 1 Junij Jacobus Johannisvan den Berge et Elizabethae?? Eijkebos,susc. Lambertus Eijkebos et Johanna Pieters

Nieuw Tonge 21 Junij WijnandusPetri Kamerlingh et Maria Lijart, extraneorum, susc. Gertrudis Gijsels etEverardus Lijart

6 Julij Marinus Arnoldi van derSchilt et Apolloniae Jacobs van Proijen, susc. Petrus Arisse van der Schilt etSara Bogarts

O. Tonge 28 Julij Johanna, filiaposthuma Joannis de Lange et Margaretae van Heijst, susc. Joannes Jerons etMaria de Lange

O. Tonge 11 Augusti AlbertusLaurentius Mri. Joannis Wijsconti et Mechtildis van der Maet, susc. Matthiasvan der Maet et Ida Eijgenhaeghe

20 Augusti 1725 Hubertus GilerijHuberti Legiers et Mariae Cornelisse Orgelist, susc. Gileries Jacobs vanProijen et Apollonia Huberts Jeliers

OTonge 23 Augusti Henricus PetriBlom et Gertrudis Pieters, susc. Gerardus Dierxe Vingerhoedt et ElizabethaPieters van Oudenhoven

Dierxlant 2 Septembris MariaMatthiae van den Bos et Corneliae Berentze van der Schildt, susc. Nicolaus vander Heijden et Belia Andriesse

Nieuwe Tonge 3 Octobris AnnaJohannis Pebergen et Johannae Pieters, susc. Adrianus Pebergen et Maria Jaspers

Sommelsdijck 6 Octobris ChristinaBernardi Andriessen et Barbarae Loijens, susc. Petrus Meijer et CatharinaBeckers

Stad 7 Octob. Jacobus BollardiJacobs Hartogh et Mariae Hagenaers, susc. Hendrick Leenderse van der Hoeck etJohanna Pieterse Hartogh

Outonge 12 Octobris ChristinaHenrici Cornelisse Backer et Elsiae Blom, susc. Henricus de Vos et ChristinaBroedermans

Plate 25 Octob. 1725 PetrusJohannis Scheuts et Barbarae Jans Heretiex, susc. Cornelius de Beir et AdrianaKijser

Nieutonge eodem die ArnoldusJohannis Vaerenvelt et Catharinae Dijckmans, susc. Gerardus Thomas van Heumenet Maria Aerts

Langstrate 4 Novemb. CorneliusMarci Janssens de Gise et Adrianae Cornelis, susc. Adriana Bastiaenen

Plate 18 Novembris JohannesLaurentij Janssens Schoenmakers et Gertrudis Janssens van Diessen, susc.Joannes Joosten van Diessen et Johanna van Roij

Oude Tonge 19 Novembris WalterusMartini Adams an Hoogenbergh et Petronillae van den Bosche, susc. WalterusPieters, Petronillae Wilms

Plaete 20 Novembris Anna PetriAdriani Withagen et Corneliae?? Pauli vander Weel, susc. Sebastianus Claesse Verbocht et Digna Janssens

Plaetse Landt 27 Novembris AnnaMarini Croon et Elizabetae Hermans, susc. Joannes Hermans et Maria Croon

Melizant 28 Novembris 1725Elizabetha Nicolai van der Heijden et Angellinae Philips, susc. Sibilla Philipset Henricus van Santen

Plate 12 Decembris JohannesHermanni Backer et Dignae Janssens, susc. Joannes Janssens et ElisabetCoutereel

Den Bommel 16 Decembris DionijsiusPetri Claessens van Cornelis et Mariae Deuisse van Terhijen, susc. RumoldiDeuisse et Annae Maria van der Zande??

Plate 23 Decemb. proles HermanniBacker et Dimpnae???

Sommelsdijck 25 Decemb. JohannesWalteri Hoijdonck et???, item filia Michaelis van Langedonck et Alenae???

Eodem die Adriana Joannis Goor etPetronillae???, susc. Adriana Kremers

Nieuwe Tonge 30 Decembris LeonardusCornelij Janssens ter Woerd et Johannae Kuijpers, susc. Henricus Lenderse vanden Hoeck et Johanna Pieters Hartogh

Plate 1 Januarij 1726 HenricusHenrici Wilms van Herpen et Elizabet Pieterse van Ocuere, susc. Wilhelmus vanLoon et Maria van den Sande

Plate 6 Januarij Johannes PetriBommels et Susannae Martin, susc. Johannes Bommels et Sibilla Bommels

Oude Tonge eodem die Dina Laurentijvan Nieuwlandt et Apolloniae Claesse de Lange, susc. Joannes Hierons et MariaClaesse de Lange

Battenoort 16 Janarij MarinusHermanus Hugonis Santboer et Helenae Janssen Braber, susc. Hugo Santboer etGertrudis Hugonis Santboer

Langstraet 21 Januarij CorneliaWilhelmi Jacobs van de Made et Catharinae Jacobs Sweere, susc. Cornelis Jacobseet Maria Jacobs Sweere

Oude Tonge 27 Januarij JohannesAdriani van Hove et Johannae Wilms, susc. Christianus Jonghbloet et Elizabethade Lange

Dirxland 12 Februarij 1726Bernardus Theodori Kulemans et Mariae Keuvelaers, susc. Catharina er BernardusKulemans

Outonge 20 Februarij?? Christianus Cornelij Eijkebos et AdrianaeSeberechts, susc. Johannes van den Berge et Elizabetha Eijkebos

Nieuwe Tonge 21 Februarij CorneliaGillerij van Nederpelt et Margaretae Noortlanders, susc. Gerardus van Proeijenet Sara Bogarts

Sommelsdijck 24 februarij NicolausEgidij Claessens van der Bol et Adrianae Huberts van Gastel, susc. Godefriduset Guldila Gillis van der Bol

Plate 27 Februarij ElizabethaWilhelmi de Beir et Sebastianae Bouwen, acatholicae, susc. Cornelius de Beir etAdriana Kijsers

Outonge 6 Martij Adrianus Mariusden Brander et Gertrudis Claes, acatholicae, susc. Anthonius et Anna Branders

Nieuwe Tonge 7 Martij Maria Thomaevan Heumen et Johannae Jaspars, susc. Theodorus Theunis et Apolonia Bots

Middelharnas 10 Martij 1726Margareta Petri Cornelissen et Henricae Janssen Bogaert, susc. Johannes Zachariaset Margareta Pieters

Outonge 13 Martij Johanna EgidijFaber et Adrianae Jans Braber, susc. Petrus van den Bos et Sophia Jans

Outonge 15 Martij Maria HermanniHendrix Oeijen et Annae Jans van der Riet, susc. Paulus Maes et MargaretaSceipers

Oude Tonge 17 Martij MargaretaThomae van Zeune et Martinae Pieterse Meulders, susc. Judocus van der Vucht etCornelia Anthonissen

Nieuwe Tonge 18 Martij CorneliaAdriani Hoendervanger et Adrianae van Asveldt, susc. Johannes Hoendervanger etMaria van Asveldt, cuius loco Helena Janssens

Oude Tonge 27 Martij ElizabethaCornelij Cornelis van Sint Annalandt et Corneliae de Bie, susc. Petrus van S.Annalandt et Cornelia de Ruijter

Eodem die Johanna dorundemparentum, susc. Joannes de Bie et Catharina de Bie, beginna iuraelti

Oude Tonge 2 Aprilis 1726 MariaJohannis Huijbertse Breepoel?? et MariaeThijsen, susc. Anthonius van Triest et Cornelia van Ackeren

Zuijdzie 6 Aprilis CorneliusHermanni Cornelisse Santboer et Corneliae Jacobs Vroegrijck, susc. CorneliusSantboer et Helena Cornelisse Santboer

Oude Tonge 13 Aprilis Johannes,filius illegitimus Rumoldi Janssen van Etten et Johannae de Wael, susc.Margareta de Wael

Herking 10 Maij Isabella JoannisVermeulen et Anthonia Isacz, susc. Cornelis Vermeulen et Anna Vermeulen

Oude Tonge 13 Maij Henricus JoannisJanssen Zeevelt et Catharinae Bockhuves, susc. Joos van der Vucht et Catharinade Bruijn

Nieuwe Tonge 11 Junij JohannaTheodori Jansse van der Maten et Belae Andriessen, susc. Henricus van den Hoeket Elisabeth Coutereel

Zuijdtzi 11 Junij Cornelius Adrianivan den Heuvel et Mariae Pieters Jongenellis, susc. Henricus Jansse Floren etCatharina Smolders

Dierxland 20 Junij 1726 JohannesPetri Coenen et Gertrudis Broeckmans, susc. Joannes Coene et Margareta van denDijck

Sommelsdijck 23 Junij ChristophorusAlberti Stoffels Severhoek et Elisabet Gerrits Steenhuijs, susc. JohannaJanssen

Plate 24 Junij Cornelia CornelijDavidse Koijmans, acatholiacae, et Adrianae Bastiaene Wijnen, susc. ElisabetJansse Wijnen

Eodem die Cornelia Martini Delvauxet Elizabethae Lamoen, susc. Maria Fransen

Oude Tonge 30 Junij ElisabetaLevini Andriessen Soon et Annae van der Wee, susc. Marinus Croon et Adriana vander Wee

Dierxlandt 10 Julij TheodoraGerardi Wesendonck et Wilhelminae Keulders, susc. Theodorus Wesendonck etAleijdis Huijskens

Plaetse Landt 14 Julij WilhelmusGilleri Cornelisse Wapen et Eliabethae Willemse Broeck, susc. Hubertus etGertrudis Willemse Broeck

Dierxland 14 Julij 1726 PetrusMagistri Petri Peeters et Corneliae Danes, susc. Johannes Danes et PetronellaPeeters

Oude Tonge 30 Julij HubertusHuberti de Bout et Mariae Abrams van S. Annelandt, susc. ???. puer tempetiveobijt Laus Deo guia, mater est acatholica

Plaetse Landt 31 Julij GertrudisGodefridi Gillisse van der Bol et Maria Cornelisse Zantboer, susc. GillisClaesse van der Bol et Petronilla Gillise van der Boll

Oude Tonge 3 Augusti Maria GerardiLat et Johannae Pieters, susc. Petrus Smits et Cornelia Adriaense van Ackeren

Oude Tonge 27 Augusti MarcellusArnoldi Pieterse Bormans et Adrianae Marcelisse Wapens, susc. AdrianusMarcelisse Wapens et Gertrudis Francen

Oude Tonge 30 Augusti CorneliusWilhelmi Jansen van Gool et Adrianae Cornelis Orgelist, susc. JoannesVerfursters et Maria Cornelisse Orgelist

Oude Tonge 31 Augusti HelenaMartini Andriesse Zoon et Luciae Jansse Kempenaer, susc. Gerardus JanseKempenaer et Gertrudis Hugonis Zantboer

Oude Tonge 2 Septembris Anna Egidijvan Bree et Corneliae Adams, susc. Johannes Vlascam et Elizabet Francen

Plaetse Landt 15 Septembris 1726Elizabetha Wilhelmi van Helmont et Mariae Jacobs van Ginneken, susc. MariaCroon et Henricus Jacobs van Ginneken

Nieuwe Tonge 22 SeptembrisCatharina Joannis Vaerenvelt et Catharinae Dijckmans, susc. Henricus Schrijverset Maria Erentze

Plaete 26 Septembris Maria BernardiVerbrugge et Mariae Janssens Verhoeven, susc. Petrus Janssens Verhoeven etDimpna Janssen Bogaerts

Oude Tonge 5 Octobris WilhelmusHenrici Berentze Kock et Corneliae Arisse de Leuw, susc. Quirinus Arisse deLeuw et Catharina Jacobs

Oude Tonge 19 Octobris AndreasTheodori Hijsen et Arnoldae Kuijpers, susc. Arnoldus Kuijpers et ElizabetHijsen

Oude Tonge 5 Novembris AdrianaTheodori Jansse van Gool et Dignae Dousborgh, susc. Johannes?? Engelberts et Josina Jacobs van Gils

Langstraat 10 Novembris MelchiorNicolai van Duren et Helena Michielse, susc. ???

Sommelsdijck 17 Novembris 1726Johanna Jacobi Gietmans et Helenae Aelstijn, susc. Gerardus et Johanna Gietmans

Oude Tonge eodem die HenricusAnthonij Hendrix van Kempen et Petronille Wilms, susc. Mattheus CornelisseNieulaet et Margareta van Heijst

Dierxlandt 24 Novembris MariaMatthiae van den Bos et Corneliae van der Schildt, susc. Nicolaus van derEijdenet Maria Philipse Kortwijck

Plaatse Landt 26 Novembris MariaGerardi Teunisse van de Sindert et Margaretae Feijns, susc. Anthonius Fick etJohanna van Roij

Nieuwe Tonge 28 Novembris RoelandusHenrici Burgers et Helenae Vromans, susc. Gelier van Proijen et Sara Bogarts

Plaatse Landt 6 Decembris ErentCornelij Verbocht et Jozinae ??Erentz vanHoogerheijden, susc. Petrus Claessen et Catharina Hendrix van Meerle

Oude Tonge 17 Decembris HelanaCornelij Tirion et Deborae de Loeker, susc. Adrianus van den Dries et Catharinavan Deventer

Nieuwe Tonge 19 Decembris MariaPetri Hartogh et Wilheminae Bartels, susc. Abram Hartogh et Henrica Pieters

Dierxlandt 25 Decembris JoannesNicolai van der Eijden et Engeltie Philips, susc. Matthias van den Bos etSibilla Philips Wietscoft

Oude Tonge 7 Januarij 1727 AdrianaGertrudis D. Godefridi van der Eiden et D. eae Jacobae Otgens, susc. D.Adrianus Otgens et Maria van der Eiden

Plaetse land 3 Februarij PaulusJoannis Pauwelsen van der Weel et Mariae Aertse Boot, susc. Petrus Adriaensevan Essen et Cornelia Pauwels van der Weel

Oude Tonge 17 Februarij JacobusGilerij Geliers et Gertrudis Santboer, susc. Jacobus Gelierse et CorneliaAnthonissen

Oude Tonge 6 Martij ??Anthonius Cornelij Verschuren et MariaeKijsers, susc. Petrus Blom et Elizabet Pieters

Oude Tonge 24 Martij JacobusJoannis Hermansze van Mille et Adrianae Kremers, susc. Wilhelmus Jansse vanGoolet Adriana Cornelis

Nieuwe Tonge 27 Martij MargaritaJoannis Dijck et Catharinae Andries, susc. Wilhelmina Andries

O. Tonge 9 Aprilis Johanna Joannisvan Roomen et Jacobae Willems, susc. Adrianus van Hove et Johanna Willems

Plaetse Landt 24 April EgidiaCornelij Cornelis Santboer et Adrianae Boot, susc. Cornelius Santboer et HelenaZantboer

Oude Tonge 28 Aprilis 1727 MariaLicerij Hubertze Geliers et Maria Cornelis Orgelist, susc. Wilhelmus van Goolet Adriana Orgelist

Oude Tonge 4 Maij ElizabethaLaurentij van Nieuwlandt et Apolloniae Claes, susc. Hubertus van Nieulandt etAdriana van Nieuwlandt

Oude Tonge eodem die GeliriusJohannis Goor et Petronillae Borstlap, susc. Gilerius Jacobse Geliers etBarbara Pietersze Couteriels

Oude Tonge 8 Maij ElizabethaNicolai Kijsers et Jobiae Jans, susc. Mattheus Bogarts et Adrana Kijsers

Plaetse Land 22 Maij CatharinaHenrici Jansse Gubbels et Mariae Pieters Musers, susc. Quirinus ??? et MariaLamberts

Plaatse Land 26 Maij JohannesJoannis Janssen van den Berge et Adrianae hermans van Venroij

Middelharnis 28 Julij MagdalenaJoannis Hieroon et Margaetae van Heijst, susc. Hendrick Vos et Catharina Vos

Oude Tonge 7 Augusti 1727 AnthoniusPetri Blom et Gertrudis Pieters van Oudenhoven, susc. Hendricus Backer et MariaKijsers

Oude Tonge 23 Augusti MariaJohannis Breepoel et Mariae Thijsen, susc. Cornelius Lauwen et Cornelia vanAckeren

Zuitzie 25 Augusti DigmannusAnthonisse den Boer et Mariae Jans de Klijn, susc. Adrianus den Boer et GertrudisGeertse Pauwels

Nieuwe Tonge 3 7bris CorneliusLegirij van Nederpelt et Margaritae Noortlants, susc. Arnoldus van der Schildtet Apollonia Jacobs van Proeijen

Stadt 5 Septembris Helena MatthiaeLobberick et Johannae Francen, extranorium, susc. Matthias Koelen et JohannaPieters Emael

Oude Tonge 12 7bris Henricus Thomaevan Zenne et Martinae Pieters, susc. Anthonius Staes et Elizabet van Zenne

Oude Tonge 16 7bris Maria Arnoldivan der Schilt et Apolloniae van Proijen, susc. Godefridus Janssens et CorneliaJacobs van Proeijen

Oude Tonge 18 Septembris 1727Petronilla Cornelij Eijkebos et Adrianae Sebregts Fike, susc. Sebregt Ficke etMaria Sebregts Ficke

Plaetse Land 19 Septembris MariaJudoci Feijs et Wilhelminae van Steenhoven, susc. Cornelius Lucasse vanSteenhoven et Maria Lucasse van Steenhoven

Zuijtzie 24 Septembris HelenaAdriani van den Heuvel et Mariae Pieters Jongenellis, susc. Petrus de Haze etJacoba van Doren

Menheersen 2 Octobris WilhelmusNorberti van Hove et Corneliae de Groen, susc. Petrus Meijer et Sibilla Hegers

Oude Tonge 11 Octobris CatharinaJohannis Zeevelt et Catharinae Bekuvens, susc. Hubertus Schijven et CorneliaAdams

Apollonia Adriani van Hove etJohannae Wilms, susc. Marinus van Kies et Elizabeth de Lange

Nieuwe Tonge 28 Octobris JoannesTheunis van Heumen et Johannae Jaspars, susc. Sijmon Moermans et JohannaHartogh

Johanna eorundem parentum, susc.Cornelius ter Woerde et Johanna Cuijpers

Oude Tonge 28 Octobris 1727Wilhelmus Martini Adams et Petronillae Wilms, susc. Johannes Lievense Zoon,Jacomijna Adams van Hoogenbergh

Oude Tonge 1 Novembris AngelinaJudoci van der Vucht et Petronillae Biemans, susc. Gilerius Jacobse vanProeijen et Wilhelmina Mutsarts

Nieuwe Tonge 9 Novembris CatharinaPetri Sceffers et Mariae Gilberts, susc. Hermannus Gilberts et CatharinaHollens

Nieuwe Tonge 11 Novembris LeonardusPetri Claesse Gouswaert et Gertrudis Claes Scipper, susc. Cornelius Verbocht etCatharina Otto

Melizant 16 Novembris WilhelmusJohannis Pieterssen et Annae Husselmans, susc. Gerardus Dries et WilhelminaWesendonck

Langstraet 25 Novembris Annacatharina Cornelij Croon et Mariae Pieters van de Made, susc. Marinus Kroon etJohanna Adriaense Tijssen

Oude Tonge 29 Novembris ApolloniaMarini Branderet Sarae Adriaense Gast, susc. Adrianus Gast et Petronilla Gast

Langstraet 30 Novembris 1727Johannes Laurentij Maes et Helenae Govarts, susc. Adrianus Maes et MariaAdriaensens

Battenoort 1 Decembris HelenaHermanni Hugonis Santboer et Helenae Johannis Braber, susc. Hugo Santboer et GertrudisHugonis Santboer

Oude Tonge 5 Decembris AndreasLevini Andriessen Zoon et Annae van der Weel, susc. Jacobus van der Weel etJohanna Gijsens

Plaetse Land 11 Decembris CorneliaMarini Croon et Elizabetae Hermans, susc. Johannes van den Berge et Maria vanden Hove

Plaete 15 Decembris HenricusHenrici vanHerpe et Elizabet ???, susc. Johanna Pieters

Plate 7 Januarij 1728 ArnoldaWilhelmi de Beir et Jacobae Aertse Pels, susc. Florentia van Dortmont

Oude Tonge 8 Januarij CorneliaErentze Boermans et Adrianae Marcelis, susc. Adrianus et Maria Marcelis Wapens

Dommelsdijck 14 Januarij AnnaGertrudis Bernardi Andriesse Karcher et Barbarae Hugense Loeij, susc. GerardusAndriese Karcher et Anna Visselinck

Nieuwe Tonge 25 Januarij JacobusLegirij Jacobs van Proeijenet Sarae Bogarts, susc. Judocus van der Vucht etLucia Jacobs van Proeijen

Oude Tonge 1 Februarij 1728 JacobaJudoci Vermelt et Barbarae van Gans, susc. Matthias Coolen. Jacoba Vermelt

Langstraat 4 Februarij JacobaWilhelmi Jacobs vande Made et Catharinae Jacobs, susc. Jacobus Sweiren et MariaJacobs Sweiren

Stadt eodem die Isaac Balduinusalias Boelhouwer Jacobs Hartog et Mariae Hagenaers, susc. Petrus Blom etGertrudis Pieters van Oudenhoven

Plate 5 Februarij Johannes BernardiVerbrugge et Mariae Jans Verhoeven, susc. Petrus et Maria Verbrugge

Plaetse Landt 3 Martij Anna PetriAdriaense Withagen et Corneliae Pauwels, susc. Maria Aertse Boot et SebastianusVerbocht

Plate 10 Martij Henricus HermanusBacker et Dignae Jans, susc. Magdalena Reniers

Herking 14 Martij Catharina Andreaevan Liborg et Gertrudis Francen, susc. Cornelis ter Woerde et Johanna Cuijpers

Nieuwe Tonge 22 Martij HenricusHenrici Francen et Johannae Anthonissen van Kalker, susc. Gerardus Francen etAnna Francen

Sommelsdijck 25 Martij 1728 JohannesEgidij Claesse van der Boll et Adrianae Huberts van Gastel, susc. Gerardus etWillemina Hubers van Gastel

Oude Tonge 30 Martij Lucas AndreaeBogaerts et Gudile Gillisse van der Bol, susc. Maria Pieters

Oude Tonge 6 Aprilis Maria Egidijvan Bree et Corneliae Adams van Oosterhout, susc. Henricus Adams et Elzia Blom

Oude Tonge 7 Aprilis JacobusTheodori van Gool et Dignae Dousborg, susc. Joannes Engelberts et Josina vanGils

Nieuwe Tonge 3 Maij AdrianusAdriani van den Berge et Mariae Hartogh, susc. Gerardus van den Berge etWilhelmina Bartels, posthumus

Plaatse Land 10 Maij JacobusHermanus Cornelisse Santboer et Corneliae Jacobs Vroegrijck, susc.Wilhelmus?? Jacobs Vroeghrijck et JacobaCornelisse Santboer

Plaetse Landt 16 Maij CorneliaCornelij Davids, acatholici, et Adrianae Wijnen, susc. Dirck Lichthert etElizabeta Wijnen

Nieuwe Tonge 17 Maij RoelandusHenrici Burgers et Helenae Vroommans, susc. Cornelius Tirion et Debora deLoeker

Nota hoc anno baptizata estAdriana, filia illegitima Mariae Zantboer et Joannis Rommens in pago mera 21Aprilis, susceptores fuerunt Cornelius Dielis Nuijts et Cornelia MattheusAnthonissen, sic habet attestatio, guame accepi a R. D. papore in mera properHoogstraten

Langstraete 10 Julij 1728 MariaJohannis Pauwelse van der Weel et Mariae Aerse Boot, susc. Franciscus AerseBoot et Johanna Pieters

Oude Tonge 22 Julij HenricusHermanni Rees et Sophiae Smits, susc. Henricus Smits et Lisabet Coutereel

Nieuwe Tonge 4 Augusti GertrudisPetri Hartogh et Wilhelminae Bartelemeus, susc. Johannes Bartelmeus etGertrudis Jans

Nieuwe Tonge 13 Augusti AnthoniusAnthonij Adriaense Kools, illegitimus, et Corneliae Cornelisse Jongeneles exRockven ambo parentes, susc. Cornelia Janse Jongeneles

Langstraet 23 Augusti Maria Marcide Gise et Mariae van der Hoeven, susc. Jacobus Vincents et Cornelia van derHoeven

Middelharnas 23 Augusti CorneliusGodefridi Gillis van der Boll et Mariae Cornelisse Santboer, susc. CorneliusSantboer et Maria Santboer

Dierxlandt 28 Augusti Maria SophiaJoannis Meulder et Annae Delien, susc. Maria Burgers

Nieuwe Tonge 14 Septembris AlbertusAlberti Stoffels et Elizabethae Geertsen, susc. Petronilla Tijssens et HenricusFrancen

Dierxlandt 21 Septembris MartinaMatthiae vanden Bos, posthuma, et Corneliae Berentze, susc. Petrus Sceipers etJoannae Hendrix

Plaetse Landt 2 NovembrisElizabetha Gilleri Cornelisse Wapens et Elizabethae Wilmen, susc. JacobusJansen et Elizabetha Sassen

Oude Tonge 5 Novembris 1728Catharina Johannis Christiaense et Adrianae Hendrix van Meerle, susc. Petrus etWilhelmina Christiaense

Oude Tonge 7 Novembris JohannesHermanni Hendrix Oeije et Annae van der Riet, susc. Petrus Heushout etCatharina Otto

Oude Tonge 25 Novembris JohannaAndreae Janssen Braber et Johannae Lenderts, susc. Wilhelmus Jansse van Gool etAdriana Jansse Braber

Nieuwe Tonge 22 Decembris CorneliusGilerij Huijbreghts et Mariae Orgelist, susc. Adriana Orgelist

Nieuwe Tonge 2 Januarij JacobusAdriani Hoendervangers et Adrianae van Asfelt, susc. Johannes van Asvelt etGertrudis

Plaetse Landt 2 Januarij?? Arnoldus Cornelij Santboer et CorneliaeAertse Boot, susc. Arnoldus Boot et Maria Luchthert

Nieuwe Tonge 3 Januarij GertrudisCornelij Terwoerde et Johannae Cuijpers, susc. Andreas van Liborgh et GertrudisFrancen

Oude Tonge 8 Januarij ChristinaBackers et Elsiae Blom, susc. Thomas van Zenne et Catharina de Vos

Nieuwe Tonge 25 Februarij GasparSimonis Moermans et Helenae Cornelisse Santboer, susc. Gerardus Moermans etMaria Cornelisse Santboer

Dierxlandt 2 Martij Jacobus GeorijJurgens et Wilhelminae Jacobs, susc. Joannes Damen et Wilhelmina Gerardts

Oude Tonge 3 Martij Jacobus JacobiJanssen, extranei et defuncti, et Mariae van Claesse, susc. Catharina Otto

Mijnheersen 9 Martij 1729Elisabetha Cornelij Lambrechts et Barbarae Coutereels, susc. ElizabethaCoutereels

Plaetse Lant 18 Martij ElisabetMarini Croon et Elisabetae Hermans, susc. Henricus Hermans et Adriana Hermans

Oude Tonge 19 Martij EgidiusJohannis Joossen Cloet et Margaritae van Heijst, susc. Claes Jansse Braber etJohanna Zantboer

Oude Tonge 1 Aprilis gemellaeSophia Cornelij Tirion et Deborae de Loeker, susc. Adrianus van den Dries etSophia van der Eijden

Anna eorundem parentum, susc.Henricus Borgers et Maria Marcelissen Tirion

Nieuwe Tonge 21 Aprilis HenricusJohannis Varenveldt et Catharinae Dijckmans, susc. Abraham Hertogh et HelenaPieters

Middelharnas 25 Aprilis JohannesAdriani van den Dries et Catharinae van Deventer, susc. Sophia van der Eijden

Nieuwe Tonge 23 Maij Adriana, filiaposthuma Andreae van Liborgh et Gertrudis Francen, suscepit Agata Jansse vanBree

Oude Tonge 28 Maij Anna Petri Blomet Gertrudis Pieterse van Oudenhoven, susc. Joannes Michielsen Fieren etElisabetha Pieters van Oudenhoven

Plaetse Landt 16 Junij?? Cornelia Philippi Joosten Walgaren et MariaeCornelissen, susc. Andreas Walgaren et Adriana Hendrix

Oude Tonge 5 Julij Cornelia JacobiGeliersen et Gertrudis Adriani Rommens, susc. Gilerius Jacobs Gelierse etCornelia Antonissen

23 Julij Langstraet 1729 AnnaCornelij Kroon et Mariae Pieters, susc. Petronilla Hermans et Johannes Pieters

Oude Tonge 24 Julij EngelbertusPhilippi Colens et Mariae Metsmakers, susc. Engelbertus Metsemaker et EngeltieKloeck

Nieuwe Tonge 31 Julij JohannaMichaelis van Langendonck et Alenae Bruers, susc. Cornelia Jacobs van Proeije

Nieuwe Tonge 14 Augusti AnthoniusTheodori Theunis et Susannae Hermans

Oude Tonge 15 Augusti Nicolaus etJacobus Marini den Brander et Sara Adriaense Gast, susc. respective PetronillaGast et Jacoba Jans

Plate 21 Augusti Alena BernardiVerbrugge et Maria Jans Verhoeven, susc. Maria Verbrugge

Oude Tonge 23 Augusti CatharinaJoannis Hermans et Adrianae Kremers, susc. Hermannus Oeijen et Anna ???

Nieuwe Tonge 15 Septembris GerardusJohannis Aertsen van Laerhoven et Johannae Bogaerts, susc. Arnoldus vanLaerhoven et Cornelia Aertse van Laerhoven

Plate 20 Septembris BarbaraHermanus Backer et Digna Bogaerts, susc. Magdalena Reniers Jegers

Oude Tonge 30 7bris ElisabethaCornelij van Sint Annelandt et Mariae Santboer, susc. Petrus van Sint Annalandtet Cornelia de Ruijter

Oude Tonge 4 Octobris Gertrudis D.Godefridi van der Eiden et Dae. Jacobae Otgens

Plaatse Landt 11 Octobris JoannesJoannis van den Berge et Adrianae Hermans, susc. Petronilla Hermani

Oude Tonge 23 Octobris 1729 Anna etMaria Catharina Mri. Lamberti Potgieter et Mechtildis Cornelij van der Maet etAnna Ophoff

Melizant eodem die Anna GertrudisJohannis Pieterse et Annae Husselmans, susc. Adam Lenaerts et Wilhelmina Jacobs

Dierxlandt eodem die Maria JohannisGeertsen et Mariae Philips, susc. Henricus Backer et Sibilla Philips

Oude Tonge 25 Octobris CorneliaGodefridi Johannis Nijssen et Luciae Jacobs van Proeijen, susc. JohannesGovartse Nijssen et Catharina Cornelisse Voorspit

Langstraet 30 Octobris PaulusJoannis Pauwelse van der Weel et Mariae Aertse Boot, susc. Cornelius Santboeret Adrianae Aetse Boot

Oude Tonge 12 Novembris AdrianaGilerij Jacobs Geliers et Gertrudis Zantboer, susc. Cornelius Santboer et MariaZantboer

Oude Tonge 15 et 16 NovembrisAdriana et Digna Joannis Christiaense et Adrianae van Miele, susc. Catharinavan Miele

Langstraet 24 Novembris JohannesChristiani de Groen et Jacobae Wilse van Sprang, susc. Bartholomeus van Hove etPetronilla de Groen

Plaetse Lant 16 Decembris CorneliaCornelij Davids Kooman et Adriaentie Bastianae Wijnen, susc. AnthoniusLuchthert et Elizabetha Jansse Wijnen

Oude Tonge 19 decembris 1729Joannes Cornelij Christiaense Eijkebos et Adrianae Fike, susc. Henricus deBacker et Elizabetha?? Eijkebos

Eodem die Christianus eorundemparentum, susc. Lambertus Eijkebos et Anna Fike

Oude Tonge 4 Januarij 1730Leonardus Andreae Janse Braber et Johannae Leenderts, susc. Wilm Jansse vanGool et Adriana Jansse Braber

Eodem die Adriana eorundemparentum, susc. Dierck Jansse van Gool et Jacoba Jansse Braber

Nieuwe Tonge 9 Januarij GertrudisPetri Hartogh et Catharinae Sceipers, susc. Abraham Hartogh et Gertrudis Smits

Oude Tonge 13 Januarij PaschalisHuberti Schijven et Adrianae Maes, susc. Christianus Schijven et Anna MariaLars

Bommel 31 Januarij GertrudisAndreae Bogarts et Gudilae van der Boll, susc. Godefridus van der Boll et MariaCornelis Santboer

Sommelsdijcks Landt 4Februarij?? Andreas Bernardi Andriessen etBarbarae Loeijsen, susc. Anthonius Geerts et Adriana Govarts

Plaatse Landt 6 februarij Maria JohannisAdriaense van Oorscot et Johannae de Leuw, susc. Adrianus Janse van Oorschot etMaria Pieters de Leuw

Nieuwe Tonge 8 Februarij FranciscusHenrici Francen van de Werve et Johannae van Kalker, susc. Joannes et MariaVinck

Langstraat 8 Februarij Maria JudociVeijs et Wilhelminae van Steenhoven, susc. Barthelomeus Cox et Mariae Daes

Nieuwe Tonge 9 Februarij 1730Petronilla Johannis Dijck et Catharinae Andries, susc. Dierck Jansse van derMaet et Susanna Hermans

Oude Tonge 5 Martij Maria Martini Adamsvan Hoogenbergh et Petronillae Wilms van den Bos, susc. Petrus CornelisseMoerenhout et Jacoba Adams

Oude Tonge 6 Martij MarcellusArnoldi Boermans et Adrianae Marcelisse Wapens, susc. Petrus Koopmans etCatharina Otto

Bommel 14 Martij Johannes JacobiJansse Schijvenaers et Gertrudis Willemen, susc. Adrianus et GilleraeSchijvenaers

Dierxlandt?? 15 Martij Cornelius Wilhelmi van Helmont etMariae Jacobs van Ginneken, susc. Cornelis de Ronde et Cornelia van Helmondt

Oude Tonge 21 Martij Marcellus AdrianiMarcelisse Wapens et Petronillae Adriaense Gast, susc. Petrus Coopmans etCornelia van Ackeren

Oude Tonge 23 Martij HenricaJohannis Jansse Zeevelt et Catharinae Bockhovens, susc. Eva Adriani Bibels

Zuitzie eodem die Johanna Adrianivan den Heuvel et Mariae Pietersse Jongenellis, susc. Joannes Jansse de Bruijnet Digna Pietersse Jongenellis

Sommelsdijck 25 Martij CorneliaJoannis Goverts Vervloet et Pieternillae Christiaense Borstlap, susc.Bartholomeus Willemse van Hove et Cornelia de Groen

Plaatse Landt 27 Martij ElizabetMarini Croon et Elizabethae Hermans van Venroij, susc. Johannes van den Bergheet Petronilla Hermans van Venroij

Oude Tonge 22 Aprilis 1730 MariaPetri Smits et Elizabetae Abrams, susc.??Maria Abrams et Johannes Wincamp

Langstraat 23 Aprilis Digna Nicolaivan Duren et Helenae Michielse, susc. Marcus de Guise et Maria Florens

Dirxlant 30 Aprilis Johanna GeorgijJacobs et Wilhelminae Jacobs, susc. Gerard Dries et Johanna Hendrix

Eodem die Stadt Johannes JudociVermelt et Anna van Gans, susc. Matthias Koelen et Elizabet Coutereels

Langstraat 4 Maij Adrianus Marci deGuise et Adrianae Adams, susc. Cornelia Adams

Bommel 7 Maij Henricus PetriClaessens et Petronillae van Meel, susc. Henricus van Meel et Johanna de Wael

Oude Tonge 9 Maij CorneliusJohannis Cornelisse ??? et Johannae Thomasse Overdijck, susc. Johannes Hieroon etMargarita van Heijst

Oude Tonge 10 Maij GuilielmusJohannis van Roomen et Jacobae van den Bos, susc. Engeltie Hendrix Kloeck

Oude Tonge 20 Maij CatharinaHermani Hendrix Oeije et Annae van de Riet, susc. Rutherius Hendrix Oeije etAdriana Hubertse Creimers

Stadt 21 Maij Cornelia LaurentijNieuwlandt et Apolloniae Claesse de Lange, susc. Godefridus van der Bol etMaria Santboer

Oude Tonge 22 Maij Petrus Thomaevan Zenne et Martinae Pieters, susc. mr. Lambertus Potgieter et Margareta vanBalen

Plaat 23 Maij Adrianus JohannisHultermans et Annae Mariae Hendrix van der Zande, susc. Joannes Bart etJohannae de Leeuw

Dierxland 25 Julij 1730 BernardinaNicolai van der Eijden et Corneliae Berentz, susc. Wilhelmus van Helmont etMaria van Ginneken

Nieuwe Tonge 23 Julij HelenaJosephi Coopman et Annae Engelberts, susceperunt Petrus et Helena Coopmans

Zuijtzie 13 Augusti CorneliusChristiani Engels et Agnetis Melis, susc. Gerard Offergelt et CatharinaCuijpers

Battenoort 8 7bris Cornelius PetriCornelisse Vaes et Gertrudis Francen, susc. Joost Francen et Johanna Cuijpers

Langstraet 9 Septembris JozinaPhilippi Joosten Wargaren et Mariae Cornelisse Franken, susc. JoannesCornelisse Franken, Anna Maria Theunissen

Nieuwe Tonge 21 Septembris MariaTheodori Theunis et Susannae Hermans, susc. Hermannus Ries et Alena Bruers

Plate 27 Septembris JacobusWilhelmi Jacobs et Mariae Weerdts, suscepit Sybilla Weerts

Nieuwe Tonge 22 Octobris CatharinaHenrici Burgers et Helenae Vromans, susc. Wilhelmus Janse Kempenaer etGertrudis Hugonis Santboer

Nieuwe Tonge 29 Octobris CorneliusAdriani Hoendervanger et Adrianae van Asvelt, susc. Johannes Hoendervanger etCornelia van Asvelt

Sommelsdijckse gront 30 OctobrisNicolaus Egidij van der Boll et Adrianae Huberts van Gastel, susc. Thomas etWilhelmina van der Boll

Nieuwe Tonge 5 Novembris HenricusJohannis van Varenvelt et Catharina Dijckmans, susc. Abraham Hartogh et HelenaPieters

Bommel 6 Novembris 1730 WilhelmusJohannis Tolenaer et Johannae de Wael, susc. Gilbertus van Heese et Margaretaede Wael

Olate eodem die Magdalena JohannisWeijermans et Magdalenae Reijniers, susc. Henricus Rijniers et MagdalenaHendrix Gubbels

Stadt 10 Novembris Johanna GerardiJanse Kempenaer et Catharinae van Leent, susc. Willem et Lucia Janse Kempenaer

Langstraet 13 Novembris HenricusHenrici Barentze Kock et Dijmpnae van Meel, susc. Willem et Petronella van Meel

Middelharnas ??28 Novembris Aegidia Godefridi van der Boll etMariae Cornelisse Zantboer, susc. Thomas et Wilhelmina van der Boll

Oude Tonge 30 Novembris JohannaJohannis Breepoel et Mariae Tijssen, susc. Joannes Kar et Susanna Dupre

Plaaatseland 5 Decembris Ida Henricivan den Corput et Corneliae van den Hoven, susc. Jacobus Jansen et Eva Jans

Oude Tonge 25 Decembris MariaJudoci Pieters et Cornelia Adriaense van Dend, susc. Petrus Claesse et Maria deBeen

1731

Oude Tonge 2 Januarij ElizabethaCornelij Cornelisse van Sint Anneland et Mariae Zantboer, susc. Cornelia deRuijter et Petrus van S. Annelandt

Oude Tonge 4 Januarij JacobaGilerij Hubertse Geliers et Adrianae Ramparts, susc. Apollonia Hubertse Geliers

Plaetselandt 11 Januarij HenricusHenrici Janssen et Catharinae van Meel, susc. Josina van Hoogerheijden

Oude Tonge 4 Februarij 1731 MariaHeronijmi Jeroons et Mariae van Doren, susc. Joannes Hieroons et DignaMeusbroers

Plaatselandt 12 Februarij AnnaBernardi Pieterse van Dongen et Petronillae Cremer, susc. Joannes Hermans vanMille et Adriana Cremers

Oude Tonge 16 Februarij JohannesBernardi Engelbertze et Petronillae Heijligers, susc. Joannes Engelbertze etJosina van Gils

Zommelsdijck?? eodem die Johannes Bernardi Kercker etBarbarae Huijgense Loeij, susc. Joannes Dierx et Anna Wissels

Oude Tonge 22 Februarij PetrusJoannis Vlascam et Petronillae de Groen, susc. Cornelius van Tilborgh etJohanna Michielsse van den Bos

Oude Tonge 11 Martij GertrudisJohannis Jansse Christiaense et Petronillae Gillis van der Bol, susc.Godefridus et Gudila Gillis van der Bol

Nieuwe Tonge 21 Martij CorneliaGilerij van Pelt et Margaritae Noortlander, susc. Gilerius Huberti et AnnaPetri Coopmans (sequcus ebt auteps)

Zuijtzie 10 Martij Joannes CornelijHendrix et Corneliae Vroegrijck, susc. Joannes Hendrix

Zuijdzie 29 Martij 1731 JohannesJohannis Jansen de Bruijn et Gertrudis Pauwels Geerts, susc. Paulus Geerts etCatharina Pauwels Geerts

Dierixland 1 Aprilis BertinaGerardi Wesendonck et Wilhelminae Keulders, susc. Joannes Schouten et Maria vanGinneken

Eodem die Anthonius Petri Blom etGertrudis van Oudenhoven, susc. Thomas van Zenne et Martina Pieters

Oude Tonge 11 Aprilis 1731 JohannesAegidij van Bree et Corneliae Adams, susc. Wilhelmus Zente et Lucia JanseKempenaer

Langstraet 14 Aprilis JohannaCornelij Croon et Mariae Pieterse van de Made, susc. Marcus Janse de Guise etHelena Michielse

Eodem parentum, eodem dieElizabetha, susc. Adrianus Cornelisse Croon et Elizabetha Hermans

Oude Tonge 23 Aprilis ChristianiCornelij Eijkebos et Adrianae Vigge, susc. Lambertus et Elizabeta Eijkebos??

Plaetseland 28 Aprilis MariaJoannis Verbesselt et Mariae Sweep, susc. Wilm Ficke et Martina Sweep

Dierixlandt 29 Aprilis ElizabetTheodori Colens et Mariae Isaacks, susc. Bernardus Colens et Maria van Ginneken

Nieuwe Tonge 13 Maij Hermannus JohannisRes et Catharinae Jans, susc. Henricus Schrijvers et Christina Jans

Oude Tonge 17 Maij Nicolaus AdrianiRenierse Wapens et Petronillae Adriaense Gast, susc. Henricus ten Haer etApollonia Zantboer

Nieuwe Tonge 30 Maij Anthonius?? Quirini Anthonissen van Oosterhoudt et MariaeJacobs, susc. Theodorus Theunis et Susanna Hermans

Nieuwe Tonge 5 Junij Johanna PetriHertogh et Catharinae Meeus, susc. Abram Hartogh et Gertrudis Smidt ??

Plate 11 Junij Mariae WilhelmiCornelisse de Beer et Johannae de Blauw, susc. Henricus Gubbels et Maria Muser

Middelharnis 14 Junij 1731 MatthiasCornelij Jansens van Bree et Helanae Gillis Klijdijck, susc. Wilm JanseKempenaer et Gertrudis Huijgens Santboer

Oude Tonge 16 Junij Agatha NicolaiJanssen Braber et Corneliae Hartman, susc. Henricus te Haer et Maria JansenBraber

Plate 26 Junij Johanna JohannisBartels Delvaux et Adrianae de Haen, susc. Johannes Hultermans et Digna JansBogaerts

Oude Tonge 8 Julij Agnes JohannisJoorens et Catharinae Janssens, suscepit Gertrudis ???

Bommel 10 Julij ??Johannes Jacobi Jansens Schijvenaers etGertrudis Wilmen, susc. Marinus Pieterse Blommarts et Anthonia Goverens

Dierxlandt 15 Julij LeonardusHenrici Hugen et Sijbillae Leijdeckers, susc. Petrus Onkels et Alena Leijen

Dierxlandt 2 Augusti MartinaMartini Delval et Elizabethae Jansse Lamon, susc. Johanna Wilms Westerlou

Sommelsdijck 20 Augusti PetronillaTheodori Jansen van Gool et Wilhelminae Hubrechts van Gastel, susc. Gerardus etAdriana Hubrechts van Gastel

Neuwe Tonge 22 Augusti Jacoba GerardiJacobs van Proeijen et Annae Pieterse Coopmans, susc. Gillerius Jacobs vanProeijen et Catharina Voorspits

Oude Tonge 5 Septembris DigmannusNorberti van Hoven et Corneliae de Groen, susc. Jacomina Willems van Sprang

Oude Tonge 9 Septembris Johanna, filiaillegitima Corneliae Marinusse et patris acatholici, susc. Cornelis Marinusseet Maria

Plaetselandt 17 Septembris AnnaJohannis Jansen Berger et Petronillae Hendrix, susc. Eliabetha Hermans

Langstraet 20 Septembris MichaelNicolai van Duren et Helenae Michielse, susc. Marcus de Guise et MariaCornelisse Pels

Middelharnis 30 7br 1731 CorneliusLaurentij Nieuwlandt et Apolloniae Claesse de Langh, susc. Hubertus Nieuwlandtet Mariae Claesse de Langh

Dierxlandt 14 Octobris AngelaNicolai van der Heijden et Corneliae van der Schildt, susc. Petrus Smits etMaria Philips

Oude Tonge 17 Octobris JacobusAdriani van den Dries et Catharinae van Deventer, susc. Christophorus Jacobsvan den Dries et Adriana van den Dries

Herking 19 Octobris Maria CornelijLambrechts et Barbarae Coutereels, susc. Elizabetha Coutereels

Oude Tonge 23 Octobris CatharinaHuberti Schijven et Adrianae Maes, susc. Anna van der Weel

Zuijdzie 1 Novembris LeonardusAdriani van den Heuvel et Mariae Pieters, susc. Adrianus van Uffele et CorneliaVroegrijck

Langstraet 8 Novembris CorneliusHenrici Moerenhout et Sebastianae Hendrix, susc. Petrus Moerenhout et AdrianaBastiaens

Zuijdtzie Maria Adriani van Uffeleet Mariae Joris, acatholicae, susc. Maria Jans

Nieuwe Tonge 15 NovembrisFranciscus Henrici Francen et Johannae van Kalker, susc. Adrianus Wijtack etJohanna Adriaense Wijtack

Nieuwe Tonge 19 Novembris JohannesJosephi Coopmans et Annae Engelberts, susc. Johannes Engelberts et Josina vanGils

Nieuwe Tonge 1 Decembris HermannusGerardi Teunis et Susannae Hermans, susc. Henricus de Witte et Maria Hermans

Dierxlandt 16 Decembris JohannesGeorgij Jurgens et Wilhelminae?? Jacobs,Christina Ploegh et Gerardus Capelle

Nieuwe Tonge 24 DecembrisChristophorus Alberti Stoffels et Mariae Jans, susc. Alena Bruers

Plaetselandt 26 Decembris JohannaGilleri Wapens et Elizabethae Broucken, susc. Gertrudis Broucken et ???.

Oude Tonge 26 Decembris 1731Arnoldus Arnoldi Boermans, filius posthumus, et Mariae Vigge, susc. Eva Bormans

Plate 27 Decembris Renerus JohannisWeijers et Magdalenae Reijniers, suscepit Digna Janse Bogaerts

Langstraet 13 Januarij 1732Cornelius Judoci et Wilhelminae Steenhoven, susc. Marcus de Gise et AdrianaAdams

Nieuwe Tonge 20 Januarij TheodorusWilhelmi van de Made et Petronillae Pieters, susc. Maria Philips

Oude Tonge 26 Januarij Cornelia mr.Lamberti Potgieter et Machtildis Cornelij van der Maet, susc. Anthonius van derMaet et Anna Margareta Lamberts

Plaetselandt 28 Januarij SebastianaJohannis van Oorschot et Johannae de Leuw, susc. Adrianus de Leuw et MariaMusers

Herking 1 Februarij CatharinaChristiani van der Eijden et Susanna Gina, susc. Gerardus van Capelle etElizabetha Laurens van den Berghe

Oude Tonge 5 Februarij AdrianusJacobi Jacobs Gelierse et Gertrudis Adriaense Rommens, susc. Helena JanseBraber et Cornelius Rommens

Nieuwe Tonge 10 Februarij MariaMichaelis Langendonck et Alena Jansse Broer, susc. Maria Hartogh et Cornelius ???

Petronilla, eorundem parentum,susc. Petrus Langendonck et Elisabetha Coutereels

Oude Tonge 11 Februarij ElisabethaNicolai Keijsers et Jobiae Jans, susc. Adriana Govarts

Oude Tonge 15 Februarij PetronillaJudoci Pieters Hende et Corneliae Adriaense van d??? Ende, susc. Egidius PieterseHende et Maria Adriaense?? van d??? Ende

Nieuwe Tonge 15 Februarij JohannaJohannis Govartse Vervloet et Petronillae Borstlap, susc. Matthias Claesse vanAken et Johanna Meusbroers

Oude Tonge 19 Februarij JohannesThomae van Zenne et Martinae Pieters, susc. Petrus Blom et Elsia Blom

Oude Tonge 23 Februarij 1732Catharina Barthlomei Hendrix Clock et Johannae Jans de Groot, acatholicae,susc. Angelina Hendrix Clock

Dierxlandt 25 Februarij HenricusJohannis Pieterse et Annae Husselmans, susc. Gerardus Jansse et Christina dePloegh

Sommelsdijck 13 Martij JohannesBernardi Andriesse et Barbarae Loeij, susc. Matthias van den Berge et JohannaMichielse

Oude Tonge 14 Martij Anna MariaJacobi Keijsers et Apolloniae Baerts Geliers, susc. Quirinus Keijsers et Maria???

Zuijdtzie 15 Martij ElizabethaCornelij Hendrix et Corneliae Vroeghrijck, susc. Wilhelmus Vroegrijck etApollonia Vroegrijck

Langstraet 20 Martij CorneliaPhilippi Joste Wargaren et Mariae Cornelisse Franken, susc. Johanna Domsen

Oude Tonge, 21 Martij Maria MartiniHoogenberg et Helenae Pieters, susc. Jacoba Adami Hoogenbergh

Nieuwe Tonge 22 Martij JohannaAdriani Hoendervanger et Adrianae van Asvelt, susc. Adrianus van Asvelt et Annavan der Sande

Oude Tonge 17 Aprilis JudocusHieronimi Joose Cloot et Mariae van Doren, susc. Judocus Josse Cloot et DignaMeus

Oude Tonge 18 Aprilis JohannesJohannis Stoffelse van de Swalue et Helenae Jansse Braber, susc. DionisiusJansse Braber et Adriana Santboer

Dierixlandt 20 Aprilis Petrus Mri.Petri Pieters et Corneliae Danen, susc. Wilhelmus van Helmont et Maria vanGinneken

Nieuwe Tonge 27 Aprilis JohannesJohannis Ree et Catharinae Jans, susc. Adrianus Wijtack et Waltera van Campe

Nieuwe Tonge eodem die ElizabethaJohannis Grauwmans et Maria Philips, susc. Petrus Smits et Johanna van Kalker

Stadt eodem die Henrica RutgeriHendrix Oeijen et Elizabethae Jansse Steur, susc. Johannes Steur et Anna Jansevan Riet

Oude Tonge 8 Maij 1732 MariaCatharina Anthonij van der Maet et ??AnnaeMariae Vermate, sus. mr. Cornelius van der Mate et Catharina

Langstraete 19 Maij PetronillaCornelij Croon et Mariae van de Made, susc. Wilm Croon et Helena van de Made

Oude Tonge 11 Junij JacobusGodefridi Jansse et Luciae Jacobs van Proeijen, susc. Johannes van den Bergheet Apollonia Jacobs van Proeijen

Oude Tonge 13 Junij HermannusCornelij Cornelisse Zantboer et Adrianae Boot, susc. Govard van der Boll etMaria Cornelisse Zantboer

Oude Tonge 24 Junij JohannesBaptista Gilerij Hubertse et Corneliae Ramparts, susc. Apollonia HubertseGeliers

Nieuwe Tonge 6 Julij VenantiusPetri Camerling ex Lovenig et Mariae Lingart, susc. Everardus Lingart etGertrudis Lingart

Dierxland 20 Julij Johannes PetriSmits et Sibillae Philips, susc. Gaspar Couvents et Maria Philips

Oude Tonge 30 Julij Johannes Marinide Wolf et Annae van der Weel, susc. Johannes de Wolf et Anthonia de Wolf

Oude Tonge 7 Augusti Agatha AndreaeJansse Braber et Johannae Leenderse, acatholicae, susc. Cornelius et CrneliaCrul

Oude Tonge 25 Augusti EgidiusJohannis Jeroon et Margaretae van Heijst, susc. Johannes Cornelisse Broer etAnna van Roestenbergh

Nieuwe Tonge 15 SeptembrisCatharina Henrici Trommels et Annae Saralijns, susc. Petrus de Coninck etCatharina van Ranst

Nieuwe Tonge 17 Septembris CorneliaHenrici Borgers et Helenae Vromans, susc. Jansse Braber et Adriana HuijgensZantboer

Plaetseland 19 Septembris 1732AnnaJohannis Dierix et Annae Vissers, susc. Petrus Vermeulen et Adriana Pieters vanDongen

Oude Tonge 13 Octobris AdrianusGilerij Jacobs Geliers et Gertrudis Adriaense Zantboer, susc. Hugo Zantboer etMariae Adriaense Zantboer

Plaatselandt 16 Octobris ElizabethaMarci de Guise et Adrianae van Oosterhoudt, susc. Henricus et Digna vanOosterhout

Oude Tonge eodem die JohannesJoannis Joris et Catharinae Janssens, susc. Johannes Jansens et JacominaLenders

Plaetseland 17 Octobris Adrianus GilerijJacobs et Gertrudis Adriaense Zantboer, susc. Jacobus Jacobs et Maria Zantboer

Oude Tonge 26 Octobris CorneliaTheodori van Gool et Wilhelminae?? Hubertsvan Gastel, susc. Henricus Kock

Plaetseland 11 Novembris MariaHenrici van den Corput et Corneliae ??vanden Hove, susc. Govard Jacobs et Cornelia Jansen

Oude Tonge eodem die WilhelmusChristiani de Groen et Jacominae Willems, susc. Gerardus Vingeroet et CorneliaTielemans

Plaetselandt 19 Novembris DavidCornelij Davids et Adrianae ??Wijnen,susc. Anthonius Avels et Elizabetha Hermans

Oude Tonge 24 Novembris ClaraHermani Oijen et Annae van der Riet, susc. Paulus Maes et Catharina Otto

Langstraet 12 Decembris 1732 MariaHenrici Moerenhout et Sebastianae Dome, susc. Anna Moerenhout et ??Govard Dome

Dierxlant 17 Decembris CorneliaWilhelmi van Helmont et Mariae van Ginneken, susc. Gaspar Couvents etWilhelmina Keulders

Plate 22 decembris 1732

Hermanus Johannis Weijers etMagdalenae Rijniers, susc. Henricus Rijniers et Maria Pieters

1733

Oude Tonge 4 Januarij EgidiusJohannis Christiaensen et Petronillae Gillis van der Bol, susc. Gillis etWilena van der Bol

Langstrate 11 Januarij WillibrordusNicolai van Duren et Helenae Michielsen, susc. Digna van Meel

Nieuwe Tonge 16 Januarij Johanna,filia posthuma Johannis Varenvelt et Catharina Dijckmans, susc. Henricus vanden Hoeck et Petronilla Wijtack

Somerdijck 20 Januarij CarolusPetri Anthonij Soffelantin, extranei, et ??Annae Mariae Elizabetha Francols, susc.Melchior Peper

Plate 25 Januarij Henricus JoannisHultermans et Annae Mariae van der Zande, susc. Leonardus Maes et Anna MariaBomgarts

Plate 6 Februarij Barbara HenriciCornet, acatholici, filia posthuma, et Mariae???, susc. Adam Janse van Putten etBarbara Costers

Oude Tonge 10 Februarij CorneliaNicolai Janse Braber et Corneliae ??Hartman,susc. Adriana Janse Braber

Nieuwe Tonge 15 Februarij MariaTheodori Teunis et Susannae Heimans, susc. Michiel van Langendonck etPetronilla Valck

Plaete 17 Februarij 1733 AdrianaCornelij Marinusse Nijs et Petronillae Hermans, susc. Herman van Venroij etMaria Huijbrechts de Laet

Nieuwe Tonge 27 Februarij HelenaDionijsij Jansse Braber et Adrianae Hugens Zantboer, susc. Hugo Zantboer etGertrudis Zantboer

Nieuwe Tonge 1 Martij ElizabetaOhonis Kijsers et Machtildis de Jongh, susc. Henricus Schrijvers et AnnaCatharina Vijsel

Plaetselandt Adrianus JohannisVerbessemen et Mariae Sweep, susc. Petrus Sweep et Cornelia van der Hoeven,loco Mariae de Roij

Plate 5 Martij Johannes LaurentijSpapen et Catharinae Ruts, susc. Johannes Scalken et Johanna Pieters

Zuijtzie 17 Martij WilhelmusCornelij Hendrix et Corneliae Vroegrijck, susc. Wilhelmus Vroegrijck etElizabet Coutereels

Langstraet 18 Martij JacobaWilhelmi Jacobs van de Made et Catharinae Jacobs Sweren, susc. Cornelius Coolet Maria Cuijpers

Nieuwe Tonge 19 Martij AegidiusGodefridi van der Boll et Mariae Cornelisse Zantboer, susc. Walterus JanssenLijten et Adriana Huijbrechts

Langstraet 31 Martij Johannes PetriJansens de Been et Mariae Floren, susc. Christianus Janssen de Been et HelenaMichiels

Oude Tonge 1 Aprilis Cornelia AdrianiMarcelisse Wapens et Petronillae Adriani Gast, susc. Maria Marcelisse Wapens

Oude Tonge 2 Aprilis 1733 CorneliusPetri de Mie et Corneliae van der Bol, susc. Godefridus Gillisse van der Bol etElizabet van Leuwen

Zuijtzie 5 Aprilis GertrudisJohannis de Bruijn et Gertrudis Geerts, susc. Johannes Geerts et CatharinaGeerts

Nieuwe Tonge 9 Aprilis Eva GerardiJacobs van Proeijen et Annae Pieterse Coopmans, susc. Johannes Stoffels van deSwalue et Jacoba Petri Coopmans

Plaetse Landt 17 Aprilis WilhelmusJacobi Janssen Schijvenaers et Gertrudis Wilmen, susc. Johannes Cremers etElizabeta Wilmen

Nieuwe Tonge 3 Maij PhilippusJacobus Johannis van Doren et Helenae Geretse, susc. Maria Janssen

Nieuwe Tonge 4 Maij HenricusJosephi Coopmans et Annae Engelberts susc. Bernardus Engelberts et PetronillaHijligers

Oude Tonge 9 Maij Jacoba CornelijEijkebos et Adrianae Ficken, susc. Lambertus Eijkebos et Helena ???

Oude Tonge 23 Maij Petrus AlbertiStoffels et Mariae Jans, susc. Joannes Pieters et Petronilla Valck

Nieuwe Tonge 31 Maij ElizabethaHermani Dierix et Annae Lermis, susc. Maria Philips

Oude Tonge 10 Junij CorneliusJohannis Jansen Sweevelt et Catharinae van Hove, susc. Cornelius Lauwen etApollonia Hubertse Geliers

Oude Tonge 13 Junij 1733 JohannaRutgeri Oijen et Elizabethae Jansen Steurs, susc. Johanna Digmans Swijgers

Oude Tonge 15 Junij BartholomeusJohannis Broeder et Anna Roestenbergh, susc. Johannes et Johanna Roestenbergh

Zuijtzie eodem die Jacoba Adrianivan den Heuvel et Mariae Pieters Jongenelis, susc. Barbara Loeije

Oude Tonge 5 Julij CorneliusAnthonij Cornelij van der Maet et Annae Mariae Vermaet, susc. mr. Cornelius vander Maet et Catharina Bruijns

Bommel 19 Julij Gertrudis JohannisGoossens et Barbarae Janssen, susc. Theodorus Schreus et Elizabeta Jansen

Oude Tonge, 3 Augusti JohannesSijmonis Coopmans et Helenae Bots, susc. Cornelius Bots et Johanna Zantboers

Nieuwe Tonge 10 Augusti GerardusJohannis Berentze et Helenae Herders, susc. Thomas van den Berge et SibillaStockmans

Oude Tonge 11 Augusti ElizabetJohannis Janse Lambrechts et Elizabetae Coutereels, susc. Cornelis Lambrechtset Barbara Coutereels

Oude Tonge 25 Augusti AnnaCatharina, parentum extranorum Johannis Joris et Annae de Klijn, susc. MariaSmits

Sommelsdijck 7 Septembris JohannesWalteri Johannis Leijten et Adrianae Hubrechts, susc. Theodorus Jansen van Goolet Wilhelmina Hubrechts

Eodem die et eorundem parentumJohanna, susc. Adrianus Johannis Leijten et Jacoba Cornelis Leijten

1740 Jannuarius Oude Tonge,Cornelia, ouders Cornelis Marinise Nijs, Petronella Hermanni van Venroij, pp.Joannes Poulise van der Weel, Cornelia Joannis Brouwers

N. T. eodem die 1 Petrus, oudersJoseph van Kalster, Lisbet Jansen, pp. Piter van Kalster, Joanna Wijtax

O. T. die 4 ??Franciscus, ouders Josephi Smit, CatharinaeGerrise, pp. Joannes Gerrise, Gertrudis Gerrise

N. T. Joannes, die Jannuari, oudersJacobus de Groot, Maria Veldijse, pp. Jacobus Santbergh

Februarius die 8 Oude TongCatharina, ouders Jeronimi Joeste Kloet et Mariae Arnoldi van Doore, pp.Cornelius Adriani Bus et Joanna Bartholomei Broer

Oud. Tong eodem die Aghnes filiaLaurentius van Nieuwlandt et Mariae Jeroens, pp. Petrus Blom et Gertrudis vanOuwenhove

Oud. Tong Applonia, ouders JoannesChristofori van de Swalue et Hellena Joannis Brabers, pp. Theodorus Mangelaerset Gertrudis Santboers

Oud. Tong die 13 Antonius, oudersPetrus Blom et Gertrudis van Ouwenhove, pp. Adrianus Bremdonk et Maria PetriWithage

Oud. Tong die 15 Jacobus, oudersJacobus Lamberti Wijmans qui et obiit et Joannae Lamberti ten Haage, susc.Paulus Petri Withaage et Elisabet Eijkebos

Oud. Tongdie 17 Petrus, ouders Cornelius Mattewise et Margarita, pp. Cornelius Dom etMaria Schaevers

Stadt die17 Maria Elisabetha, ouders Matheus Jooste, Sophia Delise, Jan Qui. Kloet,Maria Anna Hartmans

Oude Tongedie 29 Cornelius, ouders Joannes Petri Vlaskam, Petronella de Groene, pp.Cornelis de Groen, Adriana de Groen

Martius die2 Niwetong Joannes, ouders Joannes Minke, Joanna Faes, pp. JacobusSchouwenbergh, Gritje Verhulst

Oude Tongdie 6 Joannes, ouders Godefridus Joannis Nijse, Lucia van Proije, pp. Dignae JoannisNijse, Joannes van Pelt

Oude Tongeodem die Leonardus, ouders Joannes van Keep et Corneliae Franke, pp. GodefridusPetri van Keep, Cornelia Jacobs Franke

Jurisdictiomixta Somelsdijck et Middelharnas die 7, gemini,

Philippus,ouders Judocus Feijts et Christina Pieterse, pp. Gilliri Cornelis Waapen,Elisabetha Wilhelmi Broeke

Eorundemparentum Jacobus, pp. Theodorus Craale, Digna Hendrici van Meel

Oudetongdie 14 Joannes, ouders Joannes Backer et Maria Moermans, pp. Cornelius Backer,Margarita van Helster

Dirxlandtdie 17 Cornelia, ouders Paulus de Lange, Maria Jacobi de Koonink, pp. Adrianusde Koonink, Joanna van Bree

SomerdijckApprilis 1740 die 3 Jacobus, ouders Quirinus van Oosterhoudt, Maria Jacobs Bax,acatholica pp. Franciscus Quirini?? vanOosterhoudt, Cornelia Wouteri Capitijn

Plaet ie 4Maria, ouders Joannes van den Bergh, Petronella Sweep, pp. Joannes Sweep,Gertudis Petri Koert

Somerdijckdie 7, Joanna, ouders Joannes van den Bergh, Willemina Mewise Soeters, pp.Daniel Mewise Soeters, Margarita Evers

SomerdijckCatharina, spuria, pater ignoratur, mater Maria Cornelis van Laarhove, pp. DirkIJsermans, Mari Peters van Roij

Oude TongMajus die 31 Petrus, ouders Joannes Broeder et Annae Roestenberg, pp. JoannesRoestenberg, Joanna ??? ??

Juniusnihil

Plate beijSluijs Jullius die 26 bap. Antonius, ouders Jacobi Bart, Cornelia Antonii vanTilburgh, acatholicae, pp. Jan Verlest loco Jillis Bart, Catharina Bart, cujusloco suscepit Elisabet Hermani?? vanVenroij

Die 29Petronella, ouders Henrici Morenout, Annae Ficke, pp. Michel ? Ficke,Elisabetha Ficke

Augustusdie 15 Maria Catharina , filia Antonii van der Maet et Annae Mariae Vermaeten,getuige Maghtildis van der Maet

Oude TongSeptember 1740 die 1 Cornelia, ouders Petri Cornelis van Sint Annelandt,Hellena Coopmans, pp. Hellena Bots et Marinus Coopmans

Op landtvan de Plate die 3 Cornelius, ouders Corstiaen de Been, Anna Broeke, pp. WillemBroeke, Ariantie Broeke

Oude Tongdie 3 Hendrina, ouders Joannes Roestenbergh et Willeminae van der Bol, pp.Petrus de Wit et Alegondis Verschuuren

Somelsdijckdie 4 Sep. Adrianus, ouders Gerardi Spronk, Maria Adriani Raesbergh, pp. HermanBraem, Maria Spronk

Achthuijsedie 12 Sep. Joannes, ouders Francisci Tol, Joanna van Gilst, pp. Piter vanGilst, Cornelia Jans de Zeeuw

Die Sep.Oude Tonge Catharina, ouders Joannes Christianse, Mariae Mangelaers, pp.Cornelius Joannis Christianse, Willemina Joannis Christianse

Eorundemparentum Adrianus, patrinus Theodorus Mangelaers et Gertudis Santboers

Oude Tongedie 28 Sep. Lucia, ouders Marinus Koels, Maria Rats, pp. Cornelius Koels,Joanna Heijmans

Eorundemparentum Hellena, pp. Joannes Koels, Ariantje Koels

Oude Tongeeodem die Elisabetha, ouders Martini de Loeker et Gertrudis Santboers, pp.Joannes van Bree, Joanna Santboers

October die1 Sebastianus, ouders Joannes Sebastiani van Bree et Adriana Hugonis Santboer,pp. Gijsbert van Eijs, Aplonia Sebastiani van Bree

Novemberdie 21 bapt. Hermanus, ouders Joannis Deller, Annae Bos, pp. HermanusAnewinkel, Elisabetha Busers

Den Bommeldie 24 Wilhelmus, ouders Gijsberti van Eis et Aploniae Sebastiani van Bree, pp.Hellena Arise Klijdijck, Marinus van Kies

Oude Tongedie 28 Maria, ouders Joannis Schraage et Jacominae Braber, pp. Joannes Fabbartet Martina Fabbart

Plate die 8Decemb. Hermanus, ouders Joannes Wijermans, Maghdalena Jagers pp. Gerardus Mammekes,Anna Maria Henrici van de Sanden

November1740 die 13 (verum nata 9 hujus) Adriana, ouders Lamberti van Brabant, Antoniaevan Rijswijck, acatholicae, pp. Jacobus van Brabant, Maria van Brabant

Sluijs die14 Decembris 1740 Henricus, ouders Petri Hendrixe Huvels, Maria van Gilst, pp.Wilhelmus Vroghrijk, Maria Piters Musers

Eodem diePlate Antoniae, ouders Jacobi Schijvenaer, Gertrudis Wilme, pp. AdrianusSchijvenaer, Henrina Schijvenaer

Sluijs dei18 Decembris Cornelia, ouders Joannes Verbesselt, Mariae Sweep, pp. CorneliusAnemaete, Maria Welte

Stadt die20 Decem. Joannes, ouders Hermanus van Broekhoove, Maria van den Bosch, pp.Joannes van Rossum, Catharinae van Broekhoove

Eodem diePlaetse Landt Gerardus, ouders Matthei van den Berge, Annae Hendrici Besems,pp. Henricus Besems, Barbara Costers

Anno Domini1741

NieuweTonge die 1 Jannuarii Henricus, ouders Joannes van de Linde, Elisabet Ferrari,pp. Jacobus van der Linde, Anna van der Linde

Herking die2 Joannes, ouders Christiani van der Hijde, Susannae Ginang, pp. WilhelmusKnoope, Elisabet Verbist

Stadt die10 Jannuarii ??Michael Joannis, oudersBartholomeus Walraave, Hendrinae van Elsenraet, pp. Michael Schriers, MariaKlases

Eorundemparentum Maria, pp. Franciscus Walraave, Maria van Elsenraet

Die 15Plaetse Landt Maria, ouders petri Morenhout, Elisabethae Jansen, pp. JannaCrelise, Hendricus Morenhout

Langstraetdie 22 Jan. Adrianus, ouders Godefridi ??Doo,Maria Adriani Raaenbergh, pp. Adrianus Joannis Raasenbergh, Elisabetha Antoniivan Oers

Die 30 Jan.Oud. Cornelius, ouders Adriani Cornelii Broeder, Catharinae Broedermans, pp.Joannes Broeder, Anna Roestenbergh

Oude Tongedie 2 Feb. bap. Henricus, ouders Hermanni Oije, Joannae Digmanni Swiops, pp.Joannes Martini Soen, Annae van Gastel

Die 23 bap.Oude Tonge Henricus, ouders Marini de Wolf et Annae Mariae van Tongelaer, pp.Reverendus D. Joannes Franciscus Huijsmans, pastor, et Domicella HendrinaJoanna van Tongelaer, amita

Oud. Tongedie 26 Jacobus, ouders Jacobi Jillierse et Gertrudis Rommense, pp. Gerardus vanProije et Anna Coopmans

Oud. Die 27Hendrina, ouders Joannis Goverse Robbens et Hendrinae ???, pp. Cornelia de Groensuscepit

Martius die4 Oud. Maghdalena, ouders Petri de Wit et Alegondis Verschuuren, pp. PetrusVerschure, Elisabethae Sooens

Die 6 Oud.Adriana, ouders Dionisi Bots et Joannae Santboers, pp. Marinus Copmans etHellena Bots

NieuweTonge die 11 Adrianus, ouders Henricus de Groet, Jannitje Wijtax, pp. AdrianusWijtack, Maria Anna Jonkers

Herking die12 Johanna Agneta, ouders Piter van Dongen, Anna Elisabethae de Vos, pp.Johannes Henricus Boekmuller, Agnita Rosvelt

Oud. Tongdie 17 Johanna, ouders Nicolai van Koert et Adrianae Michielse Bijbel

Oud. TongeMartii 25 Johannes, ouders Johannis Lambrechs, Elisabethae Coutereels, pp.Johanes Marini Lambreghs, Corneliae Wilhelmi Stevens

Oud. Tongdie 26 Martii bap. Johannes, ouders Antonii Jacobs, Maria Livart, acatholicae,pp. Cornelius Jacobs, Maria Jacobs

AprilisPlate die 2 bap. Adrianus, ouders Johannes van der Havert, Maria van der Maete,pp. Petrus van der Havert, Anna Mariae Kroen

NieuweTonge die 13 Apr. Petrus, ouders Petri Hartogh et Antoniae Ligtvoet, pp. DavidLightvoet et Maria Hartogh

PlaetseLandt die 23 Apr. Jacobus, ouders Wilhelmi Vroghrijck, Elisabethae Gubels, pp.Petrus Gubels, Maria van Gilst

Mese MaijOudetong die 1 bap. Michael, ouders Johannes Michaelis Bijbel et Joannae ??? ,pp. Nicolaus Koert et Adriana Michaelis Bijbel

PlatseLandt die 2 Johannes, ouders Petri Smits, Gertrudis Petri Koert, pp. PetriJoannes Smits, Elisabethae Lemans

Mense Maiidie 8 bap. Jacomina, ouders Gillier Hubreghse, Maria Marcelise Wapens, pp.Gerardus van Proije, Applonia?? Hubreghs

Mense Junii die 1 Langst.Franciscus, ouders Philippus Wargare et Maria uijt de Biese pp. Franciscus Kap,Elisabet Hermanus van Venroije

Nieuwe Tong die 11 Juniibapt. Petrus, ouders Ludovicus Schrijge, acatholicae, Catharina Ververs, pp.Joannes Schrijge, Gertrudis Minkenbergh

Oudetong die 21 bap.Godefridus, ouders Corneli van der Arent, Trintje Govaers Olierhoek, pp. GerritGovarse Olierhoek, Lena Goverse Olierhoek

Plaete Jullius die 23 bap.Cornelius, ouders Wilhelmi den Beer, Elisabetha de Roos, pp. Jacob Lansen,Ariaentje de Jagt

Nieuwe Tonge die 26Cornelia, ouders Marini Bogars et Josinae van Emstenroij, pp. Henrik van derEijde, Maria Hartoghs

Oudetong die 27 bap. Petrus,ouders Nicolai Braber et Corneliae Hartmans, pp. Joannes Lanoij et Joannae tenHaage

Nieuwe Tonge die 3 Augustusbap. spuria Petronellae, ouders Jacobus den Danser et Annae van Santen, pp.Joannes den Danser et Angelina Klok

Nieuwetong die 22Christoferus Conrardus, ouders Gerardus Huts, Gertrudis Essers, pp. MichaelLebe, Margareta Backers

Krammer die 23 bap.Cornelia, ouders Wilhelmi Hubreghs, Mariae Adriaense, pp. Jan Baptisten Lee,Lena Hubreghs

Oude Tonge die 24 bap.Adrianus, ouders Cornelii Bus et Mariae Johannis Mouw, pp. Petrus de Blom,Cornelia Biemans

Dirkslandt die 26 JohannesWilhelmus, ouders Joannes Dickers Rating et Cecilia Weets, pp. Joannes Rutjens,Johannes Boekman, Elisabetha Ameren

Plate die 30 Maria, oudersJudoci van Mol, Annae van Leent, pp. Andreas van Mol, Adriana van Mol

Dirxland September die 17bap. Johannes, ouders Jeronimi Juriensen, Anna Mari Snijders, pp. JohanSnijders, Petronella Petri Cordelinks (nundum coram pastore juncti etc???)

Plate die 24 bap. Maria,ouders Reijneri Jagers et Dorothea Engels, pp. Johannes Hulterman, Maria vanGilst

Eodem die Lambertus,spurius, ouders Antonettae Buijs et Christofori van Donge, pp. Govart Buijs,Margarita Zielars

Oude Tong die 28 Adriana,ouders Laurentius van Nieuwlandt et Mariae Joren, pp. Rochus de Hollander etAdrianae van Nieuwlandt

Dirxlandt October die 1Mariae, ouders Herman Campen, Johannae Joannis van de Sandt, pp. Gerardus vanCapelle, Alegondis Campen

Die 22 Oud. bap. Cornelia,ouders Petri de Mi et Jacobae Engels, pp. Joannes Rijnders, Maria Rijnders

Die 29 Oct. bap. Godefridus,ouders Gerardi Johannis Cempenaer et Joanna Jans Keste, pp. Joannes etElisabetha Soon

Plate November die 5 bap.Henricus, ouders Johannis Hue?, Annae Maria van de Sande, pp. Reijnerus Jagers,Catharina Janse

Oudetong die 8 Simon, oudersJohannis Backers, Mariae M?, pp. Johannes Moerman, Adriana Boe?

Plate die 14 Johannes,ouders Henricus Rutte, Jo?, pp. Corstiaen de Been, Catharina Campen

Menheerse et Somerdijck die21 Cornelis, ouders Judoci Faes, Christina Petri, pp. Cornelis Verduijn, AnnaMaria Henrici van ?

Nieuwe Tonge die 1 Decemberbap. Wilhelmus, ouders Christoforus van Donge et Hendrina Henrici de Mol, pp.Antonius Wilhelmi van Donge et Maria Joanna Jonker

Langstraet die 2 Adrianus,ouders Nicolai Melse van Duren, Corneliae Adriani Rutte, pp. Godefridus Doo etAnna Rutte

Dirxland die 13 Decemb.kind?, ouders Henricus van Herp, Sibillae Stockman

Die 17 Joannis, oudersCornelius Melkblaes, Lena Hartoghs

Ann?oldus, ouders JeroniJoste Kloet, Mariae Petri van Doore, pp. Johannis Broeder, Lucia van Mol

Anno 1742 Jannuarii die 7bap. Adriana, ouders Andreae Braber et Johannae Leenders, acat., pp. NicolausBraber et Martina Fabbart