Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboeken 10 juni 1809 - 23 juli 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Tonge - Oude
Inv. No. 12

[10-06-1809]
Heeden den 10e van Zomermaand 18. negen zijn voor de ondergetekende schout en schepenen?? van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Aren Emous, wedr.van Geertrui de Haas, geb. en wonende alhier, en Adriana van der Meij, wede. van Arij Herreweijer, geb. en mede alhier woonachtig, welke comparanten van mening zijn, nadat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, A. de Haas, J. J. Stevens

[16-06-1809]
Heeden den 16e van Zomermaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Albertus Scherps, j. m., geb. te Peinjun in Vriesland en wonende alhier, en Anna Maria Habels, wede. van Thomas Jaddoel, geb. te Mensim en meede alhier woonachtig, welke comparanten van mening zijn, nadat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, (zich) in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. uts.??
P. Anemaet, Ad. Lambrechts, J. J. Stevens

[26-06-1809]
Heden den 26e van Zomermaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Aren Emous, j. m., geb. en wonende alhier, en Adriana van der Mij, wede. van Arrij Herweijer, geb. en wonende alhier, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[07-07-1809]
Heeden den 7e van Hooijmaand 18. negen zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Jacobus Ubertus Scherps en Anna Maria Habels, wede. van Thomas Jaddoel, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd . -??
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Ad. Lambs., J. J. Stevens

[28-07-1809]
Heeden den 28e van Hooijmaand 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Leijntje Boterblom, j. d., geb. in de Klundert en wonende alhier, en Pieter Nout, j. m., geb. te Zierikzee en wonende te Sommelsdijk, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie huwlijks proclamatien hebben gehad, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde geteekendt dato utsa.
P. Anemaet, J. Boon, J. J. Stevens??

[01-08-1809]
Heeden den 1e Augustus 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus Leendertse Braber, wedr. van Jannetje Herweijer, geb. onder Den Bommel en wonende alhier, en Maatje Herreweijer, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, A. de Haas, J. J. Stevens

[04-08-1809]
Heden den 4 van Oogstmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus van Etten, j. m., geb. en wonende onder Ooltgensplaat, en Anna Terwoerd, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewoonelijke huwelijks proclamatien hebben gehad, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde getekend dato utsa.
P. Anemaat, David Mijs, J. J. Stevens

[14-08-1809]
Heden den 14 van Oogstmaand 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Pieter Nout, j. m., geb. te Zierikzee en wonende te Sommelsdijk, en Lientje Boterblom, j. d., geb. in de Klundert en wonende alhier, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien zoo hier als te Sommelsdijk hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oriconde geteekendt dato uts.
P. Anemaet, A. de Haas, H. Bakkers

[21-08-1809]
??Heeden den 21e van Oogstmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Marinus Leendertse Braber en Maatje Herreweijer, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd.
En ten oirconde getekend
P. Anemaet, A. de Haas, J. J. Stevens??

[25-08-1809]
Heeden den 25e van Oogstmaand 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Adrianus van Etten en Anna Terwoerd, na dat zij hunne drie gewone huwelijksproclamatien zoo hier als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oirconde getekend dato utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, J. J. Stevens??

[01-09-1809]
Heeden den 1e van Herfstmaand 1809 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Zandboer, j. m., geb. en wonende alhier, en Joanna van Wesel, j. d., geb. te Steenbergen en wonende onder deze jurisdictie, welke comparanten van meening zijn zich, na het eindigen der drie Zondaagsche geboden, in den huwelijken staat te doen bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. uts. -
P. Anemaet, Ads. Lambrechts, H. Bakkers

[25-09-1809]
Heeden den 25e van Herfstmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Cornelis Zandboer en Joanna van Wesel, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, Ads. Lambrechts, H. Bakkers??

[29-09-1809]
Heeden den 29e van Herfstmaand 1809 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Donk, weduenaar van Maria Osseweijer, geb. te Middelharnis en wonende alhier, en Eva van der Heijden, wedue van Hugo Hoogmoets, geb. te Nieuw-Beijerland en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich na het eindigen der Zondaagsche gebooden in den huwelijken staat te doen bevestigen.
En ten oirconde geteekend do. utsa.
P. Anemaet, J. J. Stevens, H. Bakkers

[13-10-1809]
Heeden den 13 van Wijnmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus van der Weel, j. m., geb. alhier, en Johanna Driesprong, wed. van Govert Kroon, geboren te Oplaat en wonende alhier, welke comparanten van meninge zijn zich naar het eindigen hunner drie zondaagsche geboden in den echten staat te laten bevestigen. -??
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, H. Bakkers

[20-10-1809]
Heden den 20e van Wijnmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Donk, wr. van Maria Osseweijer, geb. te Middelharnis en wonende alhier, en Eva van der Heijden, wed. van Hugo Hoogmoet, geb. te Nieuw Beijerland en wonende alhier, nadat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend dato utsupra
P. Anemaet, J. J. Stevens, H. Bakkers??

[03-11-1809]
Heeden den 3e van Slagtmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Adrianus van der Weel, j.m., geb. en wonende alhier, en Johanna Driesprong, wed. van Govert Kroon, geb. te Oplaat en mede alhier woonachtig, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, J. Boon, C. DW U Koek??

[12-01-1810]
Heden den 12 van Louwmaand 1810 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis van den Tol, wedr. van Geertje Ansem, wonende alhier, en Lena van Woensel, j. d., geb. te Middelharnis en mede alhier woonachtig, in wettigen ondertrouw opgenomen, welke comparanten van mening zijn naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. utsa.??
P. Anemaet, A. de Haas, C. DW U Koek

[19-01-1810]
Heeden den 19e van Louwmaand 1810 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Matheus de Bruijn, wedr. van Pieternella Verdonk, wonende alhier, en Johanna Looij, wed. van Aren van de Tonnekreek, mede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, A. de Haas

[02-02-1810]
Heden den 2e van Sprokkelmaand 1810 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis van den Tol, weduenaar van Geertje Ansem, wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Lena van Woensel, jonge dogter, geboren en wonende te Middelharnis, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd.
En ten oirconde getekend dato utsa.
Pr. Anemaet, Adr. Lambrechtse, A. de Haas??

[09-02-1810]
Heeden den 9e van Sprokkelmaand 1810 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Mattheus de Bruijn, weduenaar van Pieternella Verdonk, wonende alhier, en Johanna Looij, wed. van Aren van de Tonnekreek, mede alhier woonachtig, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd.
En ten oirconde geteekend dato utsa.
P. Anemaet, David Mijs, Adr. Lambrechts

[09-03-1810]
Heeden den 9e van Lentemaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge met consent van wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Oostdijk, j. m., geb. te Prinsland en wonende onder deze jurisdictie, en Teuntje Wielaart, j. d. , geb. te Middelharnis en meede onder deese jurisdictie woonachtig, welke comparanten van meening zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde getekend dato utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens

[16-03-1810]
Heeden den 16e van Lentemaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Beijer, weduenaar van Anna Hokmans, wonende alhier, en Maria Soldaat, j. d., geb. te Herkingen en wonende onder deeze jurisdictie, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.
Ten oirconde getekend dato utsa.
P. Anemaet, David Mijs, Adr. Lambrechts

[30-03-1810]
Heeden den 30e van Lentemaand 1810 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Oostdijk en Teuntje Wielaart, na dat hunne drie gewone huwelijks proclamatien onverhindert zijn afgelopen, in den huwelijken staat bevestigd. -??
En ten oirconde getekend dato utsa.
P. Anemaet, J. J. Stevens, Adr. Lambrechts

[02-04-1810]
Heeden den 2e van Grasmaand 1810 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Gerrit Beijer en Maria Soldaat, na dat hunne drie gewone huwelijks proclamatien onverhindert waren afgelopen, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakkers??

[06-04-1810]
Heeden den 6e van Grasmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit House, j. m., geb. te Geske in Munsterland en wonende alhier, (en) Elisabeth Haasersakkers, wedue van Johannis Broekhuijse, gebore(n) te Venlo en meede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde getekend do. utsa.??
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakkers

[13-04-1810]
Heeden den 13 v. Grasmaand 1810 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Dirk Intema, wedr. van Maria van Alphen, geb. onder de Lage Zwaluw en wonende onder de jurisdictie van St. Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., en Cornelia Grans, wede. van Lodewijk Krijne, geb. en wonende onder deeze jurisdictie, welke comparanten van meninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakkers??

[20-04-1810]
Heeden den 20 v. Grasmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettige ondertrouw opgenomen Corns. Hartman, j. m., geb. en wonende alhier, en Eva Muije, j. d., geb. te Stadt en wonende alhier, welke comparanten van meninge zijn, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakker(s)

[27-04-1810]
Heeden den 27e van Grasmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??vervalt??

[04-05-1810]
Heeden den 4 v. Bloeijmaand 1810 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Dirk Intema en Cornelia Grans, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd.
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakkers

[10-05-1810]
Heeden den 10 van Bloeijmd. 1810 zijn voor schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Antoine Maijrou, j. m., geb. te Rilhac in het departement de Tulle in het Fransen keizerrijk en woonende alhier, en Theresia Cornelia Smolders, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakkers

[11-05-1810]
Heeden den 11 van Bloeijmd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge C. Hartman en Eva Muije, na dat zij hunne gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijke(n) staat bevestigt.
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts

[11-05-1810]
Heden den 11 v. Bloeijmd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Gerrit House en Elizabeth Hasenakkers, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getetekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakkers

[10-05-1810]
Heeden den 10e van Bloeimaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Timmers, wedr. van Maatje Springvloet, geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, en Neeltje Ouwerkerk, wede. van Anthonij Bosveld, geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn naar het eindigen der geboden zich in den huwelijken staat te doen bevestigen.
En ten oirconde getekend
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakkers

[25-05-1810]
Heeden den 25e van Bloeimaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in den huwelijken staat bevestigd Gerrit House en Elisabet Hasenakkers, na dat hunne huwelijks proclamatien onverhindert waren afgelopen.
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, H. Bakkers

[25-05-1810]
Heeden den 25e van Bloeimaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Geerts, weduenaar van Maria Nol, geb. te Stabroek en wonende alhier, en Catharina Bakkers, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zig in den huwelijken staat te doen bevestigen.
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet. Adr. Lambrechts, H. Bakkers??

[02-06-1810]
Heeden den 2e vn. Zomermd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Timmers en Neeltje Ouwerkerk, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens??

[08-06-1810]
Heeden den 8 vn. Zomermd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Antoine Maijrou en Theresia Cornelia Smolders, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens

[08-06-1810]
Heeden den 8 van Zomermaand 1810 zijn voor scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van Oord, j. m., geb. en wonende alhier, en Jezina Kroon, j. d., geb. en meede alhier woonagtig, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, (zich) in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens??

[15-06-1810]
Heeden den 15 vn. Zomermd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Geerts en Catharina Bakkers, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens

[29-06-1810]
Heeden den 29e vn. Zomermd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Cornelis van Oord (en) Jezina Kroon, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens??

[06-07-1810]
Heden den 6 van Hooijmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Dingenouts, wedr. van Maria Emmeregts, geb. in de Hoeve en wonende alhier, en Johanna Catharina Willekx, j. d., geb. in Crugten en meede alhier woonagtig, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.??
En ten oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens

[13-07-1810]
Heeden den 13 v. Hooijmd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Sloot, wedr. van Neeltje van de Rhee, geb. en wonende alhier, en Maria Lodewijkse den Braber, wed. van Jacobus Bekol, geb, te Oplaat en wonende alhier, IJzebrand van de Tonnekreek, j. m., geb. en wonende alhier, en Cornelia Krijger, j. d. te Middelharnis en meede alhier woonagtig, welke comparanten van meeninge zijn, nadat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens

[27-07-1810]
Heden den 27 van Hooijmd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Dingenouts (en) Johanna Catharina Willeke, nadat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens??

[27-07-1810]
Heeden den 27 vn. Hooijmd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Valentijn Duijm, j. m., geb. te Dukrot, departement du Mont-Tonnerre en wonende alhier, en Jannetje Oosterling, j. d., geb. en meede alhier woonagtig, Renier Feijen, wedr. van Johanna van Stijn, geb. te Hamond en wonende te Middelharnis, en Maria Jongneel, j. d., geb. in den Oudenbosch en wonende te Middelharnis, Maarten Abrahams, j. m., geb. te Stad aan ???t Haringvliet en wonende onder Herkingen, en Lena Wielaard, j. d., geb. te Middelharnis en wonende alhier, Franciscus van Peperstraten, j. m., geb. te Kinderkerken en wonende alhier, en Johanna Lannooij, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens

[03-08-1810]
Heeden den 3e van Oogstmd. 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge Leendert Sloot en Maria Lodewijkze den Braber, IJzebrand van de Tonnekereek en Cornelia Krijger, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend dato uts.
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J. Stevens

[06-08-1810]
Heeden den 6e van Oogstmaand 1810 zijn voor schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Vreeswijk, j. m., geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, en Pietertje Gouswaard, j. d., geb. en wonende onder deese jurisdictie, welke comparanten van meeninge zijn zig naar het eindigen der geboden in den huwelijken staat te doen bevestigen. -
En ten oirconde getekend
P. Anemaet, Adr. Lambrechts, J. J.??

[17-08-1810]
Heeden den 17 van Oogstmd. 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge Valentijn Duijm en Jannetje Oosterling, Maarten Abramse en Lena Wielard, Franciscus van Peperstraten en Johanna Lannooij, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, J. J. Stevens, Adr. Lambrechts

[31-08-1810]
Heeden den 31e van Oogstmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Jacob Vreeswijk en Pietertje Gouswaard, na dat hunne geboden onverhindert zijn afgelopen, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oirconde getekend
P. Anemaet, J. J. Stevens, Adr. Lambrechts

[06-09-1810]
Heeden den 6e van Herfstmaand 1810 zijn voor schout (doorgestreept) en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Anthonij Stoop, wedr. v. Johanna van Waalwijk, geb. op de Made en wonende alhier, en Maria Janse, wed. van Anthonij de Vos, geb. te Duise en meede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn zich naar het eindigen der huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te doen bevestigen. -
En ten oironde getekend do. utsa.
P. Anemaet??

[22-09-1810]
Heeden den 22 v. Herfstmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Reinier Feije en Maria Jongneel, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[28-09-1810]
Heeden den 28 van Herfstmd. 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge Anthonij Stoop en Maria Janse, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend
P. Anemaet

[05-10-1810]
Heeden den 5e van Wijnmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Koert, weduenaar van Willemijntje Bazerd, en Cathalientje Pon(s), wed. Govert Pot, beide alhier geb. en woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn zich naar het eindigen der huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[26-10-1810]
Heeden den 26 Oct. 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge Wm. Koert en Cathalientje Pon(s), na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet

[09-11-1810]
Heeden den 9e November 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Houthuizen, j. m., geb. en woonende alhier, en Janna van Dijk, j. d., meede alhier geb. en woonende, welke comparanten van mening zijn zich, na dat zij hunne(n) drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[30-11-1810]
Heeden den 30e van Slagtmaand 1810 zijn voor schepenen van de Oude Tonge Piet Houthuizen en Janna van Dijk, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet

[14-12-1810]
Heeden den 14 Wintermd. 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Klaas den Hollander, j. m., geb. en wonende te Melissant, en Cornelia Gouzwaard, j. d., geb, en wonende onder de Oude Tonge, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone(n) huwelijks proclamatien hebben gehad, (zich) in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde getekend dato uts.
P. Anemaet

[28-12-1810]
Heeden den 28e van Wintermaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter van Proijen, wedr. van Adriana Buijs, en Cornelia Schepers, j. d., beide alhier geb. en woonagtig, welke comparanten van meeninge zijn zich naar het eindigen der huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde geteekendt dato utsa.
P. Anemaet

[31-12-1810]
Heden den 31 van Wintermaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Klaas den Hollander en Cornelia Goudzwaard, na dat zij comparanten hunne drie gewone huwelijks proclamatien?? zoo hier als te Melissant onverhindert hebben gehad in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet??

[18-01-1811]
Heden den 18 Jan. 1811 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Piet van Prooijen en Cornelia Scheepers, nadat zij comparanten hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[08-02-1811]
Heeden den 8 Feb. 1811 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Corn. van Peer, j. m., geb. te Leur en wonende alhier, en Corn. Bakkers, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, (zich) in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde get. do. utsa.
P. Anemaet????

[15-02-1811]
Heeden den 15e van Sprokkelmaand 1811 zijn voor schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Hartman Huigensz, j. m. geb. en wonende alhier, en Maria van der Spaan Jansdr, wede. van Johannis Zweris, geb. en meede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn naar het eindigen der drie zondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te doen bevestigen.
En ten oirconde getekend
P. Anemaet

[25-02-1811]
Heden den 25 Feb. 1811 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge Corn. van Peer en Corn. Bakkers, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P.Anemaet

[13-03-1811]
Heeden den 13 Mt. 1811 zijn voor de schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob v. d. Staal, j. m., geb. en wonende te Middelharnis, en Pieternella Adriana Barbet, j. d., geb. te Middelburg en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen . -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[21-04-1811]
Heeden den 21 April 1811 zijn voor schout en leeden van ???t gem. best. van de Oude Tonge Jacob van der Staal en Pieternella Adriana Barbet, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien soo hier als te Middelharnis onverhindert hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[22-04-1811]
Heden den 22e April 1811 zijn voor de ondergetekende schout en leeden van ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Lugthart, weduenaar van Eva Jacobsdr Springvloet, geb. en wonende te Sommelsdijk, en Lena Boger(d)man, j. d., geb. en wonende alhier, mitsgaders Antonij van der Schoor, j. m., geb. en wonende te Sommelsdijk, en Jannetje Boger(d)man, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet

[03-05-1811]
Heeden den 3 Meij 1811 zijn voor schout en ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adriaan Binke, j. m., geb. te Wouw en wonende alhier, en Maria Theresia Thijs, j. d., geb. te Eeckeren en meede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[11-05-1811]
Heeden den 11e Meij 1811 zijn voor schout en ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendk. van Nispen, j. m., geb. en wonend alhier, en Cornelia Legierse, wed. van Corn. v. d. Schilt, geb. onder Sommelsdijk en meede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet?? ?? ?? ??

[13-05-1811]
Heeden den 13 Meij 1811 zijn voor schout en ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge Anthonij van der Schoor en Jannetje Bogerman, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[24-05-1811]
Heden den 24 Meij 1811 zijn voor ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter van den Handel, wedr. van Maria Schuling, geb. en wonende alhier, en Jannetje Versluis, wede. van Leend. Kievit, geb. en meede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet??

[27-05-1811]
Heeden den 27e Meij 1811 zijn voor ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge Hendk. van Nispen en Cornelia Legierse, wede. van Corn. v. d. Schilt, Jan Lugthart en Lena Bogerman, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigt.
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, Stevens, Adr. Lambrechts??

[31-05-1811]
Heden den 31 Mei 1811 zijn voor ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge Adriaan Binken en Maria Theresia Thijs, na dat zij hunne?? drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigt.
Ten oirconde getekend
( P. Anemaet)

[14-06-1811]
Heeden den 14 Junij 1811 zijn voor ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis de Mij, wedr. van Kaatje Langeveld, geb. en wonende alhier, en Anna de Laat, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie zondaagse gebooden in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[14-06-1811]
Heeden den 14 Junij 1811 zijn voor schout en ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge Pieter van den Andel en Jannetje Versluis, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet

[21-06-1811]
Heden den 21 Junij 1811 zijn voor schout en leeden van ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert van Sprang, j. m., geb. te Dinteloord Prinsland en wonende onder Melissant, en Klaasje Zandboer, j. d., geb. onder Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., welke comparanten van meeninge zijn naar het eindigen der gewoone huwelijks geboden zig in de(n) huwelijken staat te laten bevestigen.?? ????
En ten oirconde geteekend dato uts. -
P. Anemaet??

[07-07-1811]
Heden den 7 Julij 1811 zijn de bovengenoemde Johannes de Mie en Anna de Laat, nadat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd.
En ten oirconde geteekend
P. Anemaet??

[14-07-1811]
Heden den 14 Julij 1811 zijn voor schout en leede(n) van ???t gemeente bestuur van de Oude Tonge de bovengenoemde Leendert van Sprang en Kaatje Zandboer, nadat zij hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Melissant ongehindert gehad hebben, in de(n) huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[23-07-1811]
Heeden den 23 Julij 1811 zijn voor ???t gemeente bestuur van de Oud(e) Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan van Etten, j. m., geb. en wonende alhier, en Pieternella van Dijke, j. d., geb. te Ooltgensplaat en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn, nadat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde get. do. uts.
P. Anemaet