Oude Tonge - Hervormd trouwen van 19 maart 1655 t/m 2 november 1672

Oude Tonge Trouwen

Nederduitsch Hervormde Gemeente

1651-1672

??

Den 19 Maert 1655 sijn ondertrouwt Jan Otten, j.m, wonendein d???Oude Tonge, met Helena Hubrechts, j.d., wonende mede in d???O. Tonge

Den 26. dito sijn ondertrouwt Cornelis Janse Slis, weduwenaervan Leentje Willems, met Hilletje Krijns, weduwe van Jan Arenstz Kercks, beijdewonende int Oude Tongsche landt

Den 27. dito sijn ondertrouwt Pijeter PasschierszBoomklimmer, weduwenaer van Neeltje Cornelis, met Cornelia Chiels, j.d., beijdewonende in d???Oude Tonge

Den 9 April sijn ondertrouwt Hubrecht Jansz, j.m., wonendein ???t?? O. Tongse landt, ende ArentjeJans, j.d., in ???t Middelharnasche landt

Den 17. dito sijn ondertrouwt Leunis Maertensz, weduwenaervan Neeltje Chiels, ende Annitje??Cornelis, j.d. van Sommelsdijck, beijde wonende alhier

Den 1 Meij sij ondertrouwt Paulus Paulusz , j.m. van O.Tonge, ende Soetje Lauris, weduwe van Jan Jansz de Kleijn, beijde?? wonende in ???t Plaetse landt

Leendert Harmensz Wilschut, j.m. uijt d???Oude Tongsche landt,met Beatris Hendericks, j.d., weduwe (doorgestreept?), beijde wonende alhier

Den 10 Julij sijn ondertrouwt Jan Cornelisz Hoochmoet, j.m.,met Lijntje Pieters, j.d., beijde wonende in d???Oude Tonge

Den 6 Augusti sijn ondertrouwt Hubrecht Jansz de Jonge, weduwenaervan Cornelia Teunis, wonende in de N. Tonge, met Lijsbeth Jans, j.d.,wonende inde O. Tonge

Den selfden dito sijn ondertrouwt Jan Jansz de ?, j.m. uijtde Plaet, ende Maertje Jobs, j.d., wonende in d???Oude Tonge

Op den 23 Sept. sijn ondertrouwt Marcelus Goossensz?? uijt de Meijerie, met Neeltje Jans, weduwevan Andries Hendericksz, beijde wonende in d???Oude Tonge

Op den 1 Octob. sijn ondertrouwt ? Gerritsz, j.m. in ???t O.Tongse landt, met Maertje Pieters

Op den 26 Octob. sijn ondertrouwt Dingeman Abrahamsz , j.m.,wonende in ???t St. Annalandt, met Neeltje Arents, j.d., wonende in d???Oude Tonge

Op den 29. dito sijn ondertrouwr Abraham Ariaensz, j.m.wonende in ???t Plaetse landt, ende Elizabeth Pieters, j.d., wonende in d???OudeTonge

Op den 27 Desemb. sijn ondertrouwt Leijs Sentse, j.m. uijtd???Oude Tonge, ende Annitje Pieters, weduwe van Rochus Rochusz, beijde wonendein d???Oude Tonge

Jan Marcusz?? Derkse,j.m. , wonende in d???O. Tonge, met Pieternellitje Cornelis, j.d, wonende in hetOude Tongsche landt, sijn op den 2 Aprilis in ondertrouw opgenomen

Op den 8en April 1656 sijn ondertrouwt Abraham Leendertsz,j.m. , met Neeltje Bastiaens, j.d., beijde geboren ende woonachtigh in d???OudeTonge

Op den selfden dito sijn ondertrouwt Mattheus Cornelisz ,j.m., met Commertje Jans, j.d., beijde geboren ende woonachtigh in d???Oude Tonge

Op den 6 Julij 1656 sijn ondertrouwt Aeren CornelissenNooren, weduwenaer van Maddeleentje Thomas, met Geertruijt Abrahams, j.d.,wonende in ???t Oude Tongsche landt

Op den 2 Desember?? 1656sijn ondertrouwt Theunis Maertensen, weduwenaer van Maria Leenderts, endeHubertje Hendricks van Sevenberge, weduwe van Adam Danielsz, beijde wonende ind???Oude Tonge

Op den 26 Desemb. sijn ??ondertrouwt Claes Cornelisz Crijggelaer, j.m., van geboorte uijt het N. Tongsche lant, wonende in ???t O. Tongsche landt, metPaulintje Kotsen, j.d., van geboorte van der Stadt, wonende in ???t Bommelschelandt

Op den 27 Januarij 1657 sijn ondertrouwt Pieter Pietersz deJonge, weduwenaer van Jannitje Leenders, uijt de Oude Tonge, wonende in ???tPlaetse landt, ende Neeltje Erasmus, j.d. van Middelharnasch, wonende in ???tOude Tongsche landt

Op den selfden dito sijn ondertrouwt Jan Arentsz, j.m. vanRosendael, ende Ietje Willems, weduwe van Cornelis Jansz Leloosch, beijdewonende in de Oude Tonge

Op den 3 feb. sijn ondertrouwt Pieter Isacksz, j.m. uijt deN. Tonge, ende Leentje Jans, j.d. uijt het O. Tongsche landt, beijdewoonachtigh in ???t Oude Tongse landt

Op den 8 Marti 1657 sijn ondertrouwt Gijsbrecht Jansz, j.m.,geboortigh ende woonachtigh in de O. Tonge, met Leentje Davids, j.d. vanBommelsch landt, mede wonende in de O. Tong

Op den 30 meij 1657 sijn ondertrouwt Jan Cornelisz,weduwenaer van Josijntje Willems, ende Maetje Cornelis, weduwe van TheunisCornelisz, beijde wonende in d???Oude Tonge

Op den 12 julij sijn ondertrouwt Gerrit Maertens, j.m. vanSaerloos, ende Maetje Hendericks van Dircxlant, beijde wonende alhier

Op den 8 Septemb. sijn ondertrouwt Pieter Leendertsz, j.m.,geboren ende woonachtigh in ???t O. Tongsche landt, met Ariaentje Goverts, j.d.,geboren ende woonachtigh in d???Oude Tonge

Op den 29. dito ondertrouwt Pieter Joostsz Barnhert, j.m.,geboren ende woonachtigh op de Stadt, met Maetje Jans, j.d., geboren endewoonachtigh in d???Oude Tonge

Op den selfden dito sijn ondertrouwt Gillis Arentsz, j.m.van Herkinge, wonende in de Oude Tonge, met Marijtje Laurens, j.d. uijt het Dirxlantschelandt, wonende in het Oude Tongse lant

Op den 13. dito sijn ondertrouwt Adriaen Jansz, j.m. , metMaetje Pieters, j.d., beijde woonachtigh in de Oude Tonge

Op den 20. dito sijn ondertrouwt Abraham Augustijnsz van derMunster, j.m., met Dingene Thomas, j.d., beijde wonende in Oude Tonge

Op den 27. dito sijn ondertrouwt Hendrick GerritszTichelman, j.m., ende Maetje Jacobs Boelhouwer, j.d., beijde wonende in de OudeTonge

Op den 10 jan. 1658 sijn ondertrouwt Leendert Jacobsz Hoochwerf,j.m. ende Catelijntje Adriaens Perdanus, j.d., beijde geboren ende woonachtighin de Oude Tonge

Den 10 Martij sijn ondertrouwt Teunis?? Antonisz, weduwenaer van Betje Jans, metNeeltje Andries, weduwe van Arij Hendricksz Meeldijck, beijde wonende in d???OudeTonge

Op den 15 Martij 1658 sijn ondertrouwt Bastiaen Paulusz,j.m., met Maertje Marinus, j.d., beijde geboren ende woonachtigh in d???OudeTonge

Op den 22. dito sijn ondertrouwt Jan Hermansz Wilschut,j.m., geboren in d???Oude Tonge, met Marijtje Pieters, j.d., geboren in d???OudeTonge, ende beijde woonachtigh aldaer

Op den 23. dito sijn ondertrouwt Jan Cornelisz de Jonge,j.m., geboren in d???Oude Tonge, met Wouterijntje Pieters , j.d., geboren in deOude Tonge, ende beijde woonachtigh aldaer

Op den 6 April sijn ondertrouwt Mattheus Bastiaensz, j.m.,met Trijntje Adriaens, j.d., beijde geboren ende woonachtigh in d???Oude Tonge

Op den 27. dito sijn ondertrouwt Leendert Arentse?? Braber, j.m., geboren in de heerlijckheijtvan Sommelsdijck ende woonachtigh in ???t Bommelsche landt, met Wijve SimonsCoolmans, j.d., geboren ende woonachtigh in het Oude Tongsche landt

Op den 10 Meij sijn ondertrouwt Jan Claesz de Haes,weduwenaer van Arentje Vacgse, ende Ariaentje Evertse, j.d. van Gelse, beijdewonende al hier

Op den 11. dito sijn ondertrouwt Jan Jansz van Loenussen,j.m. van Schoonhoven, ende Marigje Buvens, j.d. van Schoonhoven, beijde wonendealhier?? ??

Op den 1 junij sijn ondertrouwt Arent -, weduwenaer vanKrijntje Gijssen, ende Neeltje Jacobs, weduwe van Hendrick Thijsse, beijdewonende alhier

Op den 6 julij 1658 sijn ondertrouwt Jan Willemsz,weduwenaer van Trijntje Mechiels, met Leentje Huijgens, weduwe van JohannesAerentsz, beijde wonende alhier

Op den 20 Sept. sijn ondertrouwt Maerten Erasmusz,weduwenaer van Krijntje Jans, met Maetje Cornelis, beijde wonende in ???t O.Tongse lant

Op den 9 Novemb. sijn ondertrouwt Matthijs Pietersz, j.m.uijt d???Oude Tonge, met Elsje Jooste, j.d. uijt het landt van Hessen, beijdewonende in de Oude Tonge

Op den 30. dito sijn ondertrouwt Adriaen Arensz endeHarrintje Marinus, j.d., beijde geboren ende woonachtigh alhier

Willem Ariaensz, j.m., geboren ende woonachtigh in d???OudeTonge, met Ariaentje Cornelis, j.d. van Sommelsdijck, wonende in ???t O.Tonghsche landt, sijn?? op den 19 April1659 ondertrouwt

Op den 26 julij sijn ondertrouwt Mattheus Pietersz Drogers,j.m., geboren ende woonachtigh in de O. Tonge, met Trintje Dircks, medewoonachtigh in de O. Tonge

Op den 8 Novemb. 1659 sijn ondertrouwt Cornelis Jansz, j.m.uijt het Feinders lant, ende Jannitje Marinus, j.d. uijt de O. Tonge, endebeijde woonachtigh aldaer

Op den 13. dito sijn ondertrouwt Marinus Marinusz Pauw, j.m.van de de Oude Tonge, woonachtigh aldaer, met Simontje Jacobs, j.d. vanMiddelharnasch, woonachtigh in ???t Oude Tongse lant

Op den 14. dito sijn ondertrouwt Marinus GerritszBorrendrincker, j.m. van Sommelsdijck, met Jannitje Theunis, j.d., geboren inde O. Tonge, ende beijde woonachtigh aldaer

Op den selfden dito sijn ondertrouwt Florus Gerritsz, j.m.van de O. Tonge, met Dingena Jaspers, j.d. uijt de N. Tonge, beijde woonachtighin de O. Tonge

Op den 29. dito sijn ondertrouwt Laurens Jansz, weduwenaervan Maetje Damis, geboren ende woonachtigh in d???O. Tonge, met ??Jannitje Jans, j.d. uijt het N. Tongse endewoonachtigh in ???t O. Tongse lant

Op den 20 Decemb. 1659 sijn ondertrouwt Leendert HarmanszWilschut, weduwenaer van Beatris Hendricks, ende Lijsbeth Koenen, weduwe van JacobWillemsz Schotsman, beijde geboren ende woonachtigh in de O. Tonge

Op den 17 januarij 1660 sijn ondertrouwt Cornelis Arentsz,j.m., geboren in ???t Plaetse lant ende woonachtigh in ???t Oude Tongsche lant, metBarbara Cornelis , j.d., geboren in de Plaet ende woonachtigh in ???t Bommelschelant

Op den 19 feb. 1660 sijn ondertrouwt Cornelis Teunis, j.m.van de O. Tonge, met Geertje Cornelis, j.d. van de O. Tonge, ende beijdewoonachtigh aldaer

Op den 17 Martii 1660 sijn ondertrouwt Jan CorneliszHackert, j.m. van Asperen, ende woonachtich op Hellevoetsluis, met GrietjeGerrits Tichelmans, j.d., geboren ende woonachtich in Sommelsdijck

Op den 28. dito sijn ondertrouwt Mr. Francois de Pael,weduwenaer van Neeltje Pieters, met Elieseri van der Poel, j.d., beijdewoonachtigh in de O. Tonge

Op den 16 julij sijn ondertrouwt Reulof Jansz, j.m. uijt deO. Tonge, woonachtigh in de Plaet, met Cornelia Jans, j.d., geboren endewoonachtich in de O. Tonge

Op den 26 Junij 1660 sijn ondertrouwt Abraham Schermer,weduwenaer van Philippina Vermude, wonende tot Maertensdijck, met MariaVerhaert, weduwe van Mr. Jacob van Reijens, wonende in de O. Tonge

Op den 28 Decemb. 1660 sijn ondertrouwt Willem WillemszTrompetter, j.m. van Brouwershaven, met Lijntje Esdras, j.d. van Sommelsdijck,beijde wonende in het Oude Tongse lant

Anno 1661 februarius

Den 5. dito sijn ondertrouwt Cornelis Eeuwitsz Bestenoomtje,j.m., geboren ende woonachtigh in de Oude Tonge, met Heijltje JacobsBoelhouwers, j.d., mede geboren ende woonachtigh in de O. Tonge

Den 26. dito sijn ondertrouwt Willem Teunisz Spreut, j.m.,met Neeltje Jobs, j.d., beijde geboren ende woonachtigh in d???Oude Tonge

Op den selfden dito sijn ondertrouwt Abraham Augustijnsz,weduwenaer van Dingena Thomas, wonende in de O.Tonge, met Jannitje Ariaens,j.d., geboren in het Nieuwe Tongsche lant, ende woonachtigh in de Oude Tonge

Maart

Den 5. dito sijn ondertrouwt Anthoni Gerritsz, j.m., geborenende woonachtigh op de Stadt, met Neeltje Bastiaens, j.d., geboren endewoonachtigh in de O. Tonge

April

Den 1. dito sijn ondertrouwt Andries Willemsz Bout, j.m.,geboren op de Stadt ende woonachtigh in de O. Tonge, met Annitje Jacobs, j.d.,geboren op de Stadt ende woonachtigh in de heerlickheijt van de Plaet

Maius

Den 13. dito sijn ondertrouwt Leendert Leendertsz, j.m.,geboren binnen Swintewaer ende woonachtigh op den Bommel, met PaulijntjeStoffels, j.d., geboren ende woonachtigh in de Oude Tonge

Op den 14e dito sijn ondertrouwt Aert Bastiaensz,j.m., geboren ende woonachtigh in de Oude Tonge, met Cornelia Cornelis, j.d.,geboren tot Dordrecht ende woonachtigh in ???t Oude Tongsche lant

Den 4e Junij sijn ondertrouwt Cornelis CorneliszHooghmoet, j.m., geboren ende woonachtigh in de Oude Tonge, met NeeltjeBastiaens, weduwe van Abraham Leendertsz , mede geboren ende woonachtigh ind???O. Tonge

October

Den 1. dito sijn ondertrouwt Dingeman Joostsz, j.m. van deO. Tonge ende woonachtigh in ???t Plaetse lant, met Ariaentje Claes, weduwe vanDirck Oom Arentse van Outshoorn, geboren ende woonachtih in de O. Tonge

Den 14. dito sijn ondertrouwt Jan Remmertsz Wilschut, j.m.,geboren op Herckingh ende woonachtigh in d???Oude Tonge, met PieternellitjeDircx, j.d., geboren in de Nieuwe Tonge ende mede woonachtigh in de Oude Tonge

Den 20. dito sijn ondertrouwt Frans Cornelisz, j.m., geborenin Dircxlant ende woonachtigh in de O. Tonge, met Kommertje Teunis, j.d.,geboren ende woonachtigh in de O. Tonge

April

Den 1. dito sijn ondertrouwt Cornelis Simonsz Koolman, j.m.,geboren ende woonachtigh in het Oude Tongsche landt, met Lijsbeth Dircx, j.d.uijt het Sommelsdijckse landt ende woonachtigh aldaer

October

Den 2. dito sijn ondertrouwt Pieter Laurensz Spoel, j.m.,geboren in ???t Plaetse landt, woonachtigh in d???Oude Tonge, met Commertje Jans,j.d., geboren in het Oude Tongsche landt, ende mede woonachtigh in de O. Tonge

Op den 28. dito sijn ondertrouwt Roelant Paulusz, j.m.,gebooren in de O. Tonge ende woonachtigh in ???t O. Tongse lant, met Leuntje Jans,j.d., geboren in ???t Oude Tongsche lant ende woonachtigh in de O. Tonge

Dito sijn ondertrouwt Pieter Paulusz, j.m., gebooren endewoonachtigh in de O. Tonge, met Pietertje Jans, j.d., mede gebooren enwoonachtigh in d???Oude Tonge

November

Den 18. dito sijn ondertrouwt Jacob Ariaensz, j.m., geborenen woonachtigh in d???Oude Tonge, met Jannitje Teunis, weduwe van MarinusGerritsz Borrendrincker, mede geboren ende woonachtigh in de O. Tonge

1663 Martius

Den 29. dito sijn ondertrouwt Cornelis Paulusz, j.m., metNeeltje Marcus, j.d., beijde geboren ende woonachtigh in de O. Tonge

April

Den 28. dito sijn ondertrouwt Jan Claesz Duijvewaert,weduwenaer van Passchijntje Cornelis, woonende in ???t N. Tongsche landt, metLijsbeth Teunis, j.d., wonende in ???t Oude Tongsche landt

Den 31 Meij sijn ondertrouwt Claes Cornelisz Molenaer, j.m.,met Wouterijntje Cornelis Koolman, j.d., beijde gebooren ende woonachtigh in deOude Tonge

Den 30 Junij sijn ondertrouwt Jan Willemsz Nielands, j.m.,gebooren in de Fijndert, woonende in Oeltjens plaat, met Aegje Arents, j.d.,gebooren op de Stadt aen Haringhvliet ende woonachtigh in d???Oude Tonge

September

Den 29. dito sijn ondertrouwt Gerrit Florisz, weduwenaer vanLeuntje Willems, met Dingena Marinus, weduwe van Leendert Jansz Leijdschendam,beijde woonende in d???Oude Tonge??

October

Den 19. dito sijn ondertrouwt Jan Bartholomeusz van derSchilt, j.m., geboren op de Stadt ende woonachtigh in d???Oude Tonge, met AegjeTheuws, j.d., geboren ende woonachtigh in de Oude Tonge

November

Den 3. dito sijn ondertrouwt Pieter Marinusz Fransman, j.m. ,geboren ende woonachtigh in d???Oude Tonge, met Arentje Dircks, j.d., geboren inde Nieuwe Tonge ende woonachtigh in ???t Oude Tongsche landt

Den 30. dito sijn ondertrouwt Dingeman Cornelisz, j.m. vand???Oude Tonge, ende woonachtigh in de Nieuwe Tonge, met Neeltje Simons Coolmans,j.d., geboren ende woonachtigh in ???t Oude Tongsche landt

1664

Den 10 Januarij sijn ondertrouwt Henderick Leendertsz vander Ploegh, weduwenaer van Otje Thijsse, geboren en woonachtigh in OoltjensPlaet, met Tannitje Jans, weduwe van Cornelis Betsmans, gebooren endewoonachtigh in de Oude Tonge

Den 12. dito sijn ondertrouwt Adriaen Pietersz, weduwenaervan Jannitje Jans, met Lijsbeth Korstiaens, j.d., beijde woonachtigh in d???OudeTonge

Februarius

Den 8. dito sijn ondertrouwt Hendrik Bastiaensz Kerk, j.m.,geboren in de O. Tonge en woonachtigh aldaer, met Maertje Pieters, j.d., medegebooren en woonachtigh in de O. Tonge

Den 23. dito sijn ondertrouwt Jan Dircksz, j.m., geborenende woonachtigh in de heerlijckheijt van Sommelsdijck, met Zaartje SimonsKoolmans, j.d., gebooren en woonachtigh in ???t Oude Tongsche landt

Den 28. dito sijn ondertrouwt Pieter Aertsz Happingh, j.m.van Geertruijdenberg, ende woonachtigh op de Stadt, met Arentje Engels , weduwevan Jan Marcusz, geboren in de Plaet ende woonachtigh in d???Oude Tonge

Maert

Den 29. dito sijn ondertrouwt Jacob Bastiaensz, j.m.,geboren en woonachtigh in d???Oude Tonge, met Teuntje Everts, j.d. van Gils, medewoonachtigh in d???Oude Tonge

Maius

Den 3. dito sijn ondertrouwt Dirck Claesz Onbevoner, j.m., geborenin ???t O. Tongse landt, met Leuntje Teunis, j.d, geboren in de O. Tonge, enbeijde woonende in de O. Tonge

Den 14 Maij 1664 sijn ondertrouwt Bastiaen Jansz, j.m.,geboren en woonachtigh in d???Oude Tonge, met Jannetje ?aes, j.d., geboren in deN. Tonge en woonachtigh in de O. Tonge

Op den 31. dito sijn ondertrouwt Abraham Do? Hooghgeboomt,weduwenaer van Arentje Jobs, woonende in ???t Oude Tongsche landt, met HillitjePieters, j.d. uijt het Nieuwe Tongse landt, en woonachtigh in de O. Tonge

Den 23 Julij sijn ondertrouwt Pieter Paulusz den Herder,j.m. van Hardinxveld, met Helena Hubrecht, weduwe van Jan Otten van Westerum,van de N. Tonge, beijde woonende in de O. Tonge

Den 20 Septemb. sijn ondertrouwt Matthias AdriaenszPardanis, j.m., geboren en woonachtigh in de O. Tonge, met Maria Pieters Flore,j.d. van Sommelsdijck, ende woonachtigh in d???Oude Tonge

Den 24. dito sijn ondertrouwt Jan Jansz, j.m., met AnnitjeJacobs, j.d., beijde geboren en woonachtigh in de O. Tonge

Den 18 Octob. 1664 sijn ondertrouwt Wouter Cornelisz, j.m.van Strijen, woonachtigh in ???t Plaetse landt, met Aegje Laurens, j.d. vanStrijen, ende woonachtigh in ???t Oude Tongsche landt

Den 1 Novemb 1664 sijn ondertrouwt Hendrick Jacobsz deGraef, weduwenaer van Tannitje Willems, woonende in ???t Oude Tongse landt, metSimontje Jacobs, weduwe van Marinus Marinusz Pauw, woonende in de O. Tonge

1665

Den 16 Januarij sijn ondertrouwt Mechiel Pietersz de Groot,weduwenaer van Hubertje Joos, woonende onder de jurisdictie van de Stadt, metSara Abrahams, weduwe van Leendert Pietersz Voordijck, woonende in de OudeTonge

Den 7 februarij sijn ondertrouwt Willem Rogiersz, weduwenaervan jannetje Gerrits, met Marijtje Jans, j.d., beijde woonende in het OudeTongsche landt

Den 6 Martij sijn ondertrouwt Jan Mechielsz van St.Annalandt, j.m., geboren in ???t Plaetse landt, met Jannetje Bartholomeus van derSchilt, geboren op de Stadt, beijde woonachtigh in de Oude Tonge

Den 10 Agustus 1665 sijn ondertrouwt Pieter CorneliszDrogendijck, j.m. van ???s- Gravendeel, woonende in ???t Oude Tongse landt, metDingena Jacobs de Waijer, j.d., geboren en woonachtigh in de O. Tonge

Dito sijn ondertrouwt Andries Pietersz, j.m., geboren enwoonachtigh in de O. Tonge, met Annitje Thomas, j.d., mede geboren endewoonachtigh in de O. Tonge

Den 18e dito sijn ondertrouwt Jan CorneliszBoere, j.m., met Ariaentje Jans, j.d., beijde geboren ende woonachtigh in deOude Tonge

Den 18e Julij 1665 sijn ondertrouwt AdriaenAugustijnsz, j.m, geboren in de Oude Tonge en woonachtigh aldaer, met ArentjeArents, j.d., geboren ende woonachtigh in Ooltjens Plaet

Den 12 Sept. 1665 sijn ondertrouwt Pieter Cornelisz Dircks,j.m. van Strijen, ende woonachtigh in de N. Tonge, met Jannitje Jans, j.d.,geboren ende woonachtigh in de O. Tonge

Den 26. dito sijn ondertrouwt Balten Leendertsz Kasteleijn,j.m., geboren ende woonachtigh in ???t Oude Tongsche landt, met Neeltje Jans,j.d., geboren in ???t Bommelsche landt, ende mede woonachtigh in ???t Oude Tongschelandt

Den 3e octob. sijn ondertrouwt Gillis Theunisz,j.m., met Aegje Teunis , j.d., beijde geboren ende woonachtigh in d???Oude Tonge

Den 27e November 1665 sijn ondertrouwt AdriaenGerritsz Snijder, j.m. van Heer Jans dam, met Lijsbet Jans, j.d., geboren in ???tOude Tongse landt, beijde woonende in de Oude Tonge

1666 Januarius

Den 2. dito sijn ondertrouwt Marinus Marinusz, weduwenaervan Commertje Hendricks, met Stijntje Jans, van afkomst van Heusen inOostlandt, weduwe van Jan Pietersz, beijde woonachtigh in de O. Tonge

Martius

Den 19. dito sijn ondertrouwt Arien Cornelisz Drogendijck,j.m., met Neeltje Lowijs, j.d., beijde woonende in de Oude Tonge

Den 27. dito sijn ondertrouwt Marinus Cornelisz Breeman,j.m. van Dirxlt, woonachtigh in de O. Tonge, met Lijsbeth Jacobs Brabers, j.d.,geboren in het Bommelse landt ende woonachtigh in het Plaetse lant

Dito sijn ondertrouwt Cornelis Leendertsz van der Heijden,j.m., van afkomst van Strijen ende woonachtigh in de Oude Tonge, met MaertjeBastiaens, j.d., geboren en woonachtigh in de O. Tonge

Den selfden dito sijn ondertrouwt Hendrick Thomasz, j.m.,met Jannitje Marinus, weduwe van Paulus Leendertsz Koijman, beijde geboren enwoonende in de Oude Tonge

Den 26 Meij 1666 sijn ondertrouwt Pieter Hendricksz, j.m.van Marees in de meijerije van s???Hertogenbosch, woonachtigh op de Stadt, metJannitje Jans, j.d. van Wijck in ???t??landt van Heusen, woonende in de O. Tonge

Junius

Den 4. dito sijn ondertrouwt Krijn Jacobsz, j.m., geborenende woonachtigh in de O. Tonge, met Leentje Florus, j.d., geboren in ???t?? O. Tongse lant, ende mede woonachtigh ind???Oude Tonge

Augustus

Den 28. dito sijn ondertrouwt Jan Pietersz, weduwenaer vanWillemtje Stoffels, geboren en woonachtigh in Middelharnas, met MaertjeCornelis, weduwe van Maerten Erasmusz, geboren in Dirxlant ende woonende in ???tOude Tonghsche lant

1667

Den 15 januarij sijn ondertrouwt Marinus Cornelisz Droger,weduwenaer van Annetje Jacobs, met Jannitje Anthonis, j.d., beijde geboren endewoonachtigh in de Oude Tonge

Den 22. dito sijn ondertrouwt Aeldert Gerritsz, j.m., metDigna Marinus, weduwe van Gerrit Florisz, beijde geboren en woonachtigh in deOude Tonge

februarius

Den 5. dito sijn ondertrouwt Leendert Pietersz, j.m.,geboren in de Polder van Amen, met Pietertje Hendricks, j.d., geboren op denBommel, beijde woonachtigh in de Oude Tonge

Maert

Den 5. dito sijn ondertrouwt Abraham Augustijnsz van derMunte, weduwenaer van Jannitje Adriaans, met Arentje Marinus, weduwe van JacobTheunisz van Kastele, beijde geboren en woonachtigh in de O. Tonge

April

Den 12. dito sijn ondertrouwt Huijgh Leendertsz Hollander,j.m., geboren in d???Oude Tonge en woonachtigh aldaer, met Andriesje Gillis,j.d., geboren in de O. Tonge ende woonachtigh in ???t N. Tongse landt

Den 22. dito sijn ondertrouwt Matthijs Jansz van der Vliet,j.m., met Marijtje Arents, j.d., beijde geboren en woonachtigh in de Oude Tonge

Maius

Den 1. dito sijn ondertrouwt Dingeman Leendertsz van derBraeck, j.m., geboren in Sommelsdijck, ende woonachtigh in de O. Tonge, metPieternellitje Cornelis Kattestaert, j.d., geboren en woonachtigh in de OudeTonge

Julius

Den 23 sijn ondertrouwt Jan Thijsz, j.m., geboren totSevenbergen, met Geertruijdt Abrahams , weduwe van J?laen Cornelisz Dozij,beijde woonende in de Oude Tonge

September

Den 2. dito sijn ondertrouwt Jan Bastiaensz Harse,weduwenaer van Annitje Jans, geboren en woonachtigh in de Oude Tonge, metAriaentje Cornelis, weduwe van Adriaan Jansz, gebooren in ???t Plaetse landt,ende woonachtigh in de O. Tonge

October

Den 13. dito sijn ondertrouwt Abraham Gerritsz Hollander,weduwenaer van Leendertje Leenderts, geboortig van Pernis, woonende in de O.Tonge, met Maertje Jacobs, weduwe van Pieter Matthijsz, gebooren en woonachtighin de O. Tonge

Den 15 Octob. 1667 sijn ondertrouwt Jacobus Mattheusz deBuijser, j.m., geboortigh van de Oude Tonge ende woonachtigh in het Oude Tongselant, met Neeltje Pieters, j.d., gebooren en woonachtigh in ???t Plaetse landt

Dito sijn ondertrouwt Gillis Simonsz Koolman, j.m., geboorenen woonachtigh in het Oude Tongse landt, met Betje Pieters, j.d., gebooren enwoonachtigh in ???t Plaetse landt

Dito sijn ondertrouwt Adriaan Jacobsz, j.m., gebooren enwoonachtigh in de O. Tonge, met Annitje Maertens, j.d., geboortig van der Goesen woonachtich in de O. Tonge

Anno 1668

Den 4 feb. sijn ondertrouwt Maeten Bastiaensz van Cijent,j.m., geboortigh van Babilonien-broeck ende woonachtigh in d???Oude Tonge, metAegje Matthijs, j.d., gebooren in ???t Plaetse landt, ende mede woonachtigh in deO. Tonge

Februarius

Den 25. dito sijn ondertrouwt Cornelis CorneliszKattestaert, gebooren en woonachtigh in d???Oude Tonge, met JacomijntjeLeenderts, weduwe van Jacob Teunisz Noorloos, gebooren en woonachtigh inSommelsdijk

Maert

Den 23. dito sijn ondertrouwt Jacob Pietersz, j.m., geborenen woonachtigh in de Oude Tonge, met Ariaentje Leenderts, j.d., mede geboren enwoonachtigh in de Oude Tonge

Dito sijn ondertrouwt Jan Willemsz Bout, j.m., geboren in deOude Tonge en woonachtigh in het Oude Tongse lant, met Elisabeth KrijnsGebuijs, j.d., gebooren in ???t Bommelse lant, en woonachtigh in het Oude Tongselant

April

Den 6. dito sijn ondertrouwt Krijn Paulusz van ?, j.m.,gebooren en woonachtig in de Oude Tonge, met Bastiaentje Cornelis, geboortigvan Oudt Klaeswael, mede woonachtig in de Oude Tonge

Dito ondertrouwt Jan Paulusz van Vreeswijck, gebooren enwoonachtigh in d???Oude Tonge, met Lijntje Cornelis Drogendijck, geboortigh vanDordrecht, en mede woonachtigh in d???Oude Tonge

Maius

Den 24. dito sijn ondertrouwt Claes Leendertsz Lodder, j.m.,geboortigh van N?haven, ende woonachtigh in ???t Oude Tongse lant, met HesterArents Voorwinde, j.d., geboortigh van de Stadt, ende woonachtigh in ???t OudeTongse lant

Junius

Den 9. dito sijn ondertrouwt Willem Jansz Noorman,weduwenaer van sal. Jannitje Elias, geboren in d???Oude Tonge, met JannitjeDircks, j.d., geboren in Dirxlant, ende beijde woonachtigh in d???Oude Tonge

November

Den 25. dito sijn ondertrouwt Jan Marinusz van Bottele,j.m., geboren tot Bottelen, ende woonachtigh in d???Oude Tonge, met CorneliaMechiels van St. Annalandt, j.d., geboren ende woonachtich in de O. Tonge

Anno 1669

Den 6 Martij sijn ondertrouwt Daniel Cornelisz Oosterlingh,j.m., geboren in de Plaet, ende woonachtigh in de O. Tonge, met Jannitje Melse,weduwe van Jan Gijsbrechtsz van Dijcke, geboortigh van Kapelle, endewoonachtigh in de Oude Tonge

Den 24 Martij sijn ondertrouwt Job Hubrechtsz, j.m., geborenin Sommelsdijck, ende woonachtigh in Middelharnasch, met Lijntje Gillis, j.d.,geboren en woonachtigh in de O. Tonge

April

Den 6. dito sijn ondertrouwt Jan Marinusz Fransman, j.m.geboren en woonachtigh in de Oude Tonge, met Annitje Jans, j.d., geboortigh vanHerckinge, mede woonachtigh in de Oude Tonge

Maius

Den 25e dito sijn ondertrouwt Cornelis Teuniszvan Efix, j.m., gebooren in de heerlickheijdt van Oeltjens Plaete, endewoonachtigh aldaer, met Marijtje Jans, j.d., mede gebooren ende woonachtigh inde heerlickheijdt van Oeltjens Plaet

Junius

Den 29. dito sijn ondertrouwt Matthijs Adriaansz Pardanis,weduwenaer van Marijtje Pieters Flore, woonende in de O. Tonge, met HillitjePieters, weduwe van Pieter Jacobsz Grover, geboren in ???t N. Tongse landt, endewoonachtigh in de heerlickheijt van Middelharnasch

Julius

Den 12. dito sijn ondertrouwt Jacob Laurensz Spoel, j.m.,geboren en woonachtigh in de O. Tonge, met Lijdia Danckers, j.d., mede geborenen woonachtigh in de O. Tonge

October

Den 11. dito sijn ondertrouwt Willem Laurensz, j.m.,geboortigh uijt het Dircxlantsche landt, ende woonachtigh in het Oude Tongselant, met Annitje Witte, j.d., gebooren in de Oude Tonge, ende woonachtighaldaer

Anno 1670 Maijus

Den 7. dito sijn ondertrouwt Gabriel Pietersz, j.m., geborenende woonachtigh in d???Oude Tonge, met Itje Willems, j.d., mede geboren endewoonachtigh in de Oude Tonge

Den 16. dito sijn ondertrouwt Dirck Hendricksz Krabbendijk,j.m., met Digna Cornelis, j.d., beijde geboren ende woonachtigh in de O. Tonge

September

Den 6e dito sijn ondertrouwt Gillis Mechielsz vanSt. Annalandt, j.m., geboren in ???t Plaetse landt, ende woonachtigh in d???OudeTonge, met Willemtje Krijns Gebuijs, j.d., geboren ende woonachtigh in ???t OudeTongse landt

Dito sijn ondertrouwt Cornelis Maertensz, weduwenaer vanMaetje Marinus, geboren tot Westerban van den Duijne, ende woonachtigh in ???tOude Tongse landt

Den 10e dito sijn ondertrouwt Leendert Dircksz,j.m. geboren in ???t Oude Tongse landt, ende woonachtigh in d???Oude Tonge, metHeijltje Jans, j.d., geboren op de Stadt, en woonachtigh onder deheerlickheijdt van Herckinge

October

Den 9e dito sijn ondertrouwt Theunis Jansz Matte,j.m., geboren en woonachtigh in ???t Oude Tongse landt, met Ariaentje Reijniers,j.d., geboren in Dircxlant, en woonachtigh in ???t Oude Tongse landt

Den 11e dito sijn ondertrouwt Gerrit LeendertszNoordijk, j.m., gebooren in Dircxlandt ende woonachtigh in Middelharnisch, metLijsbeth Bartholomeus van der Schilt, j.d., gebooren op de Stadt, endewoonachtigh in d???Oude Tonge

November

Den 16. dito sijn ondertrouwt Claes Cornelisz Basaert, j.m.,geboren in Dircxlandt ende woonachtigh in de Oude Tonge, met AbeleuntjeStoffels, j.d., geboren ende woonachtigh in de O. Tonge

Den 22. dito sijn ondertrouwt Frans Jansz Plockhaer, j.m.,geboortigh van Renisse, ende woonachtigh in de O. Tonge, met Maetje Ariaens,j.d., geboortig van de N. Tonge, ende woonachtigh in de O. Tonge

Anno 1671

Januarius

Den 10. dito sijn ondertrouwt Aelbrecht Rochusz, j.m.,geboortigh van d???Oude Tonge, ende woonachtigh aldaer, met Ariaentje Jans ,weduwe van Jan Cornelisz van Bree, mede gebooren en woonachtigh in de OudeTonge??

Februarius

Den 10. dito sijn ondertrouwt Jan Marcusz, j.m., geboren enwoonachtigh in de Oude Tonge, met Marijtje Gerrits, j.d., geboortig vanSommelsdijk, ende mede woonachtigh in de O. Tonge

Maert

Den 7. dito sijn ondertrouwt Cornelis Jansz Matte,weduwenaer van Maetje Arents, geboren en woonende in ???t?? O. Tongse landt, met Saertje Cornelis, weduwevan Cornelis Huijgensz Wijck, geboren en woonachtigh in d???Oude Tonge

Den 28e dito sijn ondertrouwt Hendrick Jansz,j.m., gebooren ende woonachtigh in Middelharnis, met Claesje Claes, j.d.,gebooren ende woonachtigh in de Oude Tonge

April

Den?? 5. dito sijnondertrouwt Jacob Cornelisz Heijnsdijk, weduwenaer van Neeltje Gillis de Brune,geboortigh van Sommelsdijck, ende woonachtich in de Oude Tonge

April

Den 25. dito sijn ondertrouwt Arij Cornelisz Hogesteijn,j.m., gebooren en woonachtigh in de O. Tonge, met Jasperijntje Adriaans, j.d.,geboortigh van de N. Tonge, ende woonachtigh in de Oude Tonge

Maius

Den 16. dito sijn ondertrouwt Paulus Cornelisz Kabosch,j.m., gebooren en woonachtigh in de O. Tonge, met Geertruijdt Lambrechts, j.d.,geboortig van Rotterdam, ende woonachtigh in de Oude Tonge

Junius

Den 27. dito sijn ondertrouwt Arent Adriaansz Plockoij,j.m., geboortig van Sommelsdijk, ende woonachtigh in de O. Tonge, met ZelighjeHendriks, j.d., gebooren en woonachtigh in de O. Tonge

Augustus

Den 7e dito sijn ondertrouwt Jacob KrijnszKorendijcker, j.m., geboren in de heerlickheijt van de Oude Tonge, endewoonachtigh in de O. Tonge, met Leentje Cornelis, j.d., geboortig vanDircxlant, mede woonachtigh in de O. Tonge

Den 22. dito sijn ondertrouwt Jan Willemsz van der Pad,j.m., geboortig van de Stadt, ende woonachtigh in de heerllickheijt vanMiddelharnis, met Stijntje Marinus, j.d., geboren en woonachtigh in de O. Tonge

September

Den 3. dito sijn ondertrouwt Bouwen Willemsz Sloothaeck,j.m., geboortig van Oudt Beijerlant, met Teuntje Esdras, j.d., gboortig vanSommelsdijk, beijde woonachtigh in de Oude Tonge

October

Den 18. dito sijn ondertrouwt Hendrik Dirksz, j.m., geboorenin de Nieuwe Tonge, en woonachtigh in ???t Oude Tongse landt, met MarijtjeArents, weduwe van Matthijs Jansz van der Vliedt, gebooren en woonachtigh in deOude Tonge

November

Den 20. dito sijn ondertrouwt Iman Willemsz Butjens, j.m.,geboortigh?? ende woonachtigh inDircxlant, met Gijsbertje Harmans, j.d., gebooren en woonachtigh in de OudeTonge

December

Den 11e dito sijn ondertrouwt Job BastiaenszVincke, j.m., gebooren en woonachtigh in de O. Tonge, met Trijntje Hendriks,j.d., mede geboren en woonachtigh in de Oude Tonge

Anno 1672

Martius

Den 28. dito sijn ondertrouwt mr. Daniel Creveraet, j.m.,geboortigh van den Briel, ende woonachtigh in de Oude Tonge, met Catharina vanKerckem, j.d., gebooren en woonachtigh in den Briel

Maijus

Den 14. dito sijn ondertrouwt Roeland Dircksz van den Bosch,j.m., geboortigh van Vlaerdingen, ende woonachtigh in de Oude Tonge, metStijntje Bastiaans, j.d., gebooren ende woonachtigh in de Oude Tonge

Junius

Den 14e dito sin ondertrouwt Rochus LaurenszDroogendijck, j.m., geboortig van Strijen, ende woonachtigh in ???t Oude Tongschelant, met Pieternellitje Abrahams, j.d., geboortig van St. Anna landt, endewoonachtigh binnen de Stadt Zierckzee

Den 24. dito sijn ondertrouwt?? Jasper Jaspersz, weduwenaer van Teuntje Jans,woonachtigh in ???t Plaetse landt, met Heiltje Jacobs , weduwe van Arien Gerritszvan Melesandt, woonachtigh in ???t Oude Tongsche landt

Julius

Den 8. dito sijn ondertrouwt Pieter Marinusz, j.m., geboorenende woonachtigh in de Oude Tonge, met Ariaentje Witte, j.d., mede geboren endewoonachtigh in de O. Tonge

Den 17. dito sijn ondertrouwt Dirck Willemsz van Caes,gebooren in ???t Plaetse landt, met ?eltje Jans, geboren in ???t ?ngse landt,beijde woonachtigh in de O. Tonge

Augustus

Den 6e dito sijn ondertrouwt Gillis Teunisz,weduwenaer van Aegje Teunis, geboren ende woonachtigh in de Oude Tonge, metMaetje Christiaens, j.d., geboren in de Nieuwe Tonge, ende woonachtigh in ???tOude Tongsche landt

September

Den 30. dito sijn ondertrouwt Laurens ???, j.m., geboortigh van Gastel, endewoonachtigh in d???Oude Tonge, met Neeltje Cornelis , j.d., gebooren endewoonachtigh in d???Oude Tonge

October

Den 10e dito sijn ondertrouwt Arij BastiaenszBergheijck, j.m., geboortigh van de Heen, ende woonachtigh in ???t Plaetse landt,met Lijsbeth Hendriks, j.d., geboortigh van Brouwershaeven, ende woonachtigh ind???Oude Tonge

Den 14. dito sijn ondertrouwt Pieter Jansz de Bat,weduwenaer van Annitje Kommers, geboortig van de Stadt, ende woonachtigh in deheerlickheijt van Middelharnisch, met Saantje Cornelis, weduwe van HendrikJansz van Bosen, geboortig van Nieuw Hellevoet, ende woonachtigh in ???t?? O. Tongse landt

November

Den 2. dito sijn ondertrouwt Isaac Willemsz Vredenbrurgh,j.m., geboortig van den Briel, ende woonachtigh aldaer, met Heijltje Jacobs van?, gebooren ende woonachtigh in de O. Tonge??????

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??