Oude Tonge - Begraaflijsten 7 maart 1700 - 29 december 1729

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Oude Tonge
Inv. no. 3A : !??
1700 Maart - 1729

Portef. 27 - 1??
Van die gene die in de kerk en coor begraven zijn, als (volgt)
[07-03-1700]
Den 7. Maart 1700 is alhier in de kerk begraven een soon en dogter van Cent Gommersz, woonende op Herkinge
[05-04-1700]
Den 5. April de huijsvrouw van Pr. Marijnesz Osseweijer
[21-04-1700]
Den 21. dito 't kint van Johannes Coopmans, gedr. onder den arm
[27-05-1700]
Den 27. Meij Leendert Harmansz
[03-06-1700]
Den 3 Junij 't kint van Abr. Davitsz, gedr. onder den arm
[17-06-1700]
Den 17 dito 't kint van Joos van Bruijnisse, gedr. onder den arm
[21-06-1700]
Den 21. dito sr. N. Mantel, hier gestorven en vervoert naar Den Briell??
[24-06-1700]
Den 24 dito Jakobes de Buijser
[10-07-1700]
Den 10. Julij 't kint van Jan Joosz, gedr. onder den arm in 't coor
[13-07-1700]
Den 13. dito Jakomintie Biskobs????
[17-08-1700]
Den 17 Augus. 't kint van Mattheus van der Schilt, gedr. onder den arm
[18-08-1700]
Den 18. dito 't kint van Pr. Jansz de Lange uts.??
[30-08-1700]
Den 30. dito 't kint van Willem de Breedt, onder den arm
[04-09-1700]
Den 4. Sept. 't kint van Arij van Westrom uts.
[06-09-1700]
Den 6. dito Pr. Jansz de Lange
[21-09-1700]
Den 21 dito 't kint van Cornelis van St. Annelt., gedr. onder den arm
[06-11-1700]
Den 6. Novemb. Jan Poulusz Vreeswijk, gebragt uijt de N. Tonge
[07-11-1700]
Den 7. Novemb. Jan Machielsz
[11-11-1700]
Den 11. dito de wede. Pr. van Etten of Lintie Pietermans
Voor 't houden van dese notien en het geven der memorien in jaars als vooren f 9 = 3 = 0 en 't geen ik heb betaalt voor beesems tot het veegen der kerk, koor en olij tot 't smeeren der cloken en orlogie tesamen f 6 - 11 - 0, (samen) f 15 - 14 - 0, dese vijftien gud. veertien stuijs. aff getrocken van den ontfangh van 't kerkhoffs regt, bedt. ter somme van sestien gud. sestien sts., rest nogh eene gud. en twee sts., die bij 't overleveren van dese memorie zijn overgegeven aen d' hr. schout Willem Cattestaart als kerkmeester, dus quite. 1 = 2 = 0
Memorie van de dooden die op ???t kerckhof begraeven sijn in den jaere 1700 als volgt
[06-01-1700]
Den 6 Jannuarij het kint van Pr. Jansz, ontfangen van kerckhofs regt 0 ??? 12 ??? 0
[07-01-1700]
Den 7 dito Tonis Standers kint utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[25-01-1700]
Den 25 dito ???t kint van Gerrit Verdonck utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[06-02-1700]
Den 6 Februarij d. h. van Meuwus Sweers utsa. 0- 12 ??? 0
[19-02-1700]
Den 19 dito de dogter van Jan Doncker utsa. 0 ??? 12 - 0??
[22-02-1700]??
Den 22 dito Huijbert Jansz op den Dijck utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[02-03-1700]
Den tweeden Maert ???t kint van Adriaen Schroovers utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[22-03-1700]
Den 22 dito ???t kint van Jacobus Jansz van der Vliet utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[01-04-1700]
Den 1en April ???t kint van Teunis Broeder utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[08-04-1700]
Den 8en dito ???t kint van Arij Moerdijck utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[14-04-1700]
Den 14 dito ???t kint van Jan Ghiellemine utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[24-04-1700]
Den 24 dito de doghter van Soetien Reijniers utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[18-05-1700]
Den 18 Maeij ???t kint van Corn. Walingh utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[09-08-1700]
Den 9 Augustij ???t kint van Andries Vervooren utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[10-08-1700]
Den 10 dito ???t Hend. Kiene utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[27-08-1700]
Den 27 dito ???t kint van Johannes den Ruijter utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[29-08-1700]
Den 29 dito ???t kint van Anna Catrijn utsa. 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Samen) 10 ??? 4 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Transport 10 ??? 4 - 0????
[20-09-1700]
Den 20 dito een persoon op ???t vreemde kerckhof utsa., hier van niet ontfangen vermits de schaemmelheijt ??? memorie
Nogh uijt het gasthuijs 2 kinderen van een vrouw die daer craemde ??? memorie
[28-09-1700]
Den 28 dito een kint van een schoenlapper, hier voor memorie
[30-09-1700]
Den 30 dito ???t kint van Franck Kroock, hier voor ontfangen 0 ??? 12 - 0??
[01-10-1700]
Den 1en October ???t kint van Corn. Roon utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[09-10-1700]
Den 9 dito ???t kint van Heiltien int Groenewout utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[10-10-1700]
Den 10 dito ???t kint van Meeuws Fijtekamper utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[11-10-1700]
Den 11 dito ???t kint van Johannes Willemsz Braeber utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[18-10-1700]
Den 18 dito ???t kint van Johannes Willemsz Braeber utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[21-10-1700]
Den 21 dito Laeuwerens Pietersz kint utsa., hier nier van ontfangen vermits de schaemelheijt ??? memorie
[22-10-1700]
Den 22 dito Arent van der Kroons vrouw, daer van onfangen voor ???t kerckhoffs regt 0 ??? 12 ??? 0
[26-10-1700]
Den 26 dito Dammis Arentsz kint utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[27-10-1700]
Den 27 dito ???t kint van Dirck Wiltschut utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[22-12-1700]
Den 22 December Klaes de Lange utsa. 0 ??? 12 ??? 0
[31-12-1700]
Den 31 dito Lijsbet Burgemr. utsa. 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Samen) f 16 ??? 16 ??? 0
Memorie van de dooden die begraven sijn in de kerk en koir in den jare 1701, als
[18-02-1701]
Den 18. Feb. ???t kint van sr. Johannes van Deventer, gedragen onder den arm en begraven in ???t koir
[02-03-1701]
Den 2. Maart ???t kint van Jakobes Dingemansz uts.
[11-03-1701]
Den 11. dito Geerit Tichelmans vrouw, in de kerk begr.
[24-03-1701]
Den 23. dito Wouter Marijnesz Stolk uts.
[26-04-1701]
Den 26. April Dirk Wiltschuts vrouw, in ???t koier
[09-05-1701]
Den 9 Meij Arent den Braber, begraven in de kerck
[09-05-1701]
Den 9. dito ???t kint van Giel Jansz begraven uts., gedragen onder (den arm)
[10-05-1701]
Den 10. dito ???t kint van d??? hr. penningmr. Jakob de Loeker, gedragen onder den arm en begraven in ???t koir
[19-05-1701]
Den 19. dito Dirk Wiltschut uts.
[31-05-1701]
Den 31. dito ???t kint van Pr. Tichelman, onder den arm
[09-06-1701]
Den 9. Junij Corstjaan Eijckbos huijsvrou beg. In de kerck
[16-06-1701]
Den 16. dito ???t kint van den dijckgraaff uts., gedragen onder den arm
[14-07-1701]
Den 14. Julij Geertruij Bodt uts.
[05-08-1701]
Den 5 Augus. ???t kint van mr. Rocus, gedr. onder den arm??
Dito ???t kint van Johannes Coopmans uts.
[06-08-1701]
Den 6. Octob. ???t kint van de hr. rentmr Johannes van der Eijden, gedragen onder den arm uts.
[11-11-1701]
Den 11. Novemb. de hr. penningmr. Jakob de Loecker begraven in ???t koir
[21-12-1701]
Den 21. Decemb. ???t kint van d??? hr. schout Willem Cattestaart, gedragen onder den arm en begraven in de kerk
[24-12-1701]
Den 24. dito ???t kint van Willem de Haas uts.
Memorie van die op ???t kerkhoff begraven sijn in den hare 1701 en van ???t kerkhoffsregt ontfangen van die welke agter de naam uijt getrocken staat, ider tot twaalff sts.
{03-01-1701]
Den 3. Januarij Sijmen Franse 12 sts.
[06-01-1701]
Den 6. dito Marijnis Lambregtsz 12.
[08-01-1701]
Den 8. dito Geerit Leendersz 12.
[31-01-1701]
Den 32. dito Jan Kocks dogter 12.
[01-02-1701]
Den 1en Febr. ???t kint van Maatie Pieter Teeusz pro deo
Dito ???t kint van Frans de Schoenmaker 12.
[03-02-1701]
Den 3. dito Geerit Andriesz 12.
[24-02-1701]
Den 24. dito ???t kint van Leendert Breederlt. 12.
[17-03-1701]
Den 17. Maart Aart van Rosendaels vrouw 12.
[25-03-1701]
Den 25. dito Pr. Borgemr. ???t kint pro deo
[28-03-1701]
Den 28. dito Pr. Jansz de Jonges vrouw uts.
[04-04-1701]
Den 4. April Arent Clasen van Dueren 12.
[05-04-1701]
Den 5. dito ???t kint van Pieternelle Goutswaart 12.
[11-04-1701]
Den 11. dito Jan de Lange 12.
[18-04-1701]
Den 18. dito ???t kint van Francois Bekaen 12.
Dito Isak de Ruijter 12.
[25-04-1701]
Den 25. dito Jakob K(r)abbendijkes dogter 12.
[05-05-1701]
Den 5. Meij Geerit Verdonck 12.
[11-05-1701]
Den 11. dito Cornelis Dame 12.
[15-05-1701]
Den 15. dito Doejen Hillekens Vervoert 12.
Dito Jakob van Gelders kint 12.
[16-05-1701]
Den 16. dito Hendrik Koks vrouw 12.
[17-05-1701]
Den 17. dito de huijsvrouw van Jakob K(r)abben(dijke) 12.
[20-05-1701]
Den 20. dito Jan Gooversz 12.
[23-05-1701]
Den 23. dito Arentje Verdonck 12.
[28-05-1701]
Den 28. dito ???t kint van Pr. de Jonge pro deo
[14-06-1701]
Den 14. Junij Jakob Krabbendijke 12.
[16-06-1701]
Den 16. dito Lauris Corstjansz Vervoert 12.
[20-06-1701]
Den 20. dito Pr. Borgemr. vrouw pro deo??
[29-06-1701]
Den 29. dito ???t kint van Johannes Kloek 12.
[30-06-1701]
Den 30. dito Hester Zeemans pro deo
[04-07-1701]
Den 4. Julij Jan Harmanesz vrouw 12.
[11-07-1701]
Den 11. dito ???t kint van Arij Claasz 12.
[14-07-1701]
Den 14. dito sijn vrouw 12.
[21-07-1701]
Den 21. dito Teuntje Bouwens 12.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Samen) f 17 ??? 8 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Transport f 17 ??? 8 ??? 0
[11-08-1701]
Den 11. Augs. ???t kint van Jakobes van der Vliet 12.
[13-08-1701]
Den 13. dito Geerit Groenenberghs vrouw 12.
[23-08-1701]
Den 23. dito Pr. van (der) Steen alias Poep pro deo
[24-08-1701]
Den 24. dito ???t kint van Aalbregt Sweers 12.
[30-08-1701]
Den 30. dito ???t kint van Adr. Schoevers 12.
[02-09-1701]
Den 2 Sept. ???t kint van Pr. Hartsen 12.
[19-09-1701]
Den 19. dito ???t kint van Willem Bos 12.
[05-10-1701]
Den 5. dito ???t kint van Heindr. Kloek 12.
[14-10-1701]
Den 14. dito ???t kint van Corstjaen Bortslap 12.
[20-10-1701]
Den 20. dito ???t kint van Teunis Tilleman 12.
[22-10-1701]
Den 22. dito ???t kint van Cornelis Prsz. Roon 12.
[01-11-1701]
Den 1. Novemb. Willem Overhein 12.
[04-11-1701]
Den 4. dito Olijvier Marijnesz kint 12.
Dito alias Poep uijt ???t gasthuijs pro deo
[19-11-1701]
Den 19. dito Geertjen Heindriks 12.
[20-11-1701]
Den 20. dito ???t kint van Adr. Stander pro deo
[23-11-1701]
Den 23. dito ???t kint van Gijsbregt Koreman 12.
[24-11-1701]
Den 24. dito Pr. Hartsz kint 12.
[10-12-1701]
Den 10. December Pr. Oudenhoven 12.
[22-12-1701]
Den 22. dito Jop Jaspersz kint 12.
[31-12-1701]
Den 31. dito Neeltjen Bastjaans kint 12.
Dito Dammes Arensz kint 12.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Samen f 28 : 16 ??? 0.
Hier op gekort voor ???t houden van dese voorenstaande notitien van ???t gemelte jaar 1701 ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 9 ??? 3 ??? 0
Overgedaan overschot van olij, besemens en hantveger tot het vegen van de kerk, koir, en voor den graftmaker, te samen 7 : 4 : 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Samen?? f 16 = 7 = 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Rest nog?? 12 : 9 : 0
Documenten van de kercke rekeninge van den jare 1701
Memorie van die op ???t kerkhoff begraven sijn in den jare 1703
[03-01-1703]
Den 3en Januarij het kint van Marijnis Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[05-01-1703]
Den 5. dito ???t kint van Pr. Krinsz 0 ??? 12 ??? 0
[15-01-1703]
Den 15. dito Corn. Ardane 0 ??? 12 ??? 0
[19-02-1703]
Den 19. Februarij Pr. Glibbig, van den armen begraven, memorie 0 ??? 0 ??? 0
[23-02-1703]
Den 23. dito een schoister, tot Aart van ?is gestorven, uts. 0 ??? 0 - 0??
[26-02-1703]
Den 26. dito Heindrik Poulusz vrouw 0 ??? 12 ??? 0
[05-03-1703]
Den 5. Maart Jan Verdonks kint 0 -12 ??? 0
[17-03-1703]
Den 17. dito ???t kint van Pr. Borgemr., van den armen 0 ??? 0 ??? 0
[06-04-1703]
Den 6. Aprill ???t kint van Jan Dircksz van Googe 0 ??? 12 ??? 0
[11-04-1703]
Den 11. dito Korstjaen Willemsz Bos 0 ??? 12 ??? 0
[26-04-1703]
Den 26. dito ???t kint van Kom(mer) van den Broek op ???t vremde kerkhoff
[28-04-1703]
Den 28. dito Cornelis Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[02-05-1703]
Den 2 Meij ???t kint van Dammis Arensz 0 ??? 12 ??? 0
[06-05-1703]
Den 6. dito ???t kint van Leendt. Huijgens 0 - 12 ??? 0
[10-05-1703]
Den 10. dito d. h. van Joos van Eeckeren 0 ??? 12 ??? 0
[20-05-1703]
Den 20. dito Margrietie Pieters 0 ??? 12 ??? 0
[26-05-1703]
Den 26. dito Jan Bartelsz van der Maas 0 ??? 12 ??? 0
[28-05-1703]
Den 28. dito ???t kint van Kobes Gebuijs 0 ??? 12 ??? 0
Dito ???t kint van Johannes Job(sz) Beecq 0 ??? 12 ??? 0
[22-06-1703]
Den 22. Junij ???t kint van Aarnout van der Schilt, van den armen begraven 0 ??? 0 ??? 0
[02-07-1703]
Den 2. Julij ???t kint van Bastjaentie Abrs. 0 ??? 12 ??? 0
Dito ???t kint van Jan Dirksz van Goole 0 ??? 12 ??? 0
[03-07-1703]
Den 3. dito Adr. alias Paardemr. 0 ??? 12 - 0
[12-07-1703]
Den 12. dito Jan van der Sloodt 0 ??? 12 ??? 0
[24-07-1703]
Den 24. dito d. h. Fredrik van der Horst 0 ??? 12 ??? 0
[31-07-1703]
Den 31. dito ???t kint van Klaas Borreman 0 ??? 12 ??? 0
Dito ???t kint van Pr. Krijnsz 0 ??? 12 ??? 0
[17-08-1703]
Den 17. Augustij ???t kint van Adr. Teusz 0 ??? 12 ??? 0
[21-08-1703]
Den 21. dito ???t kint van Cornelis Jaspersz 0 ??? 12 ??? 0
[01-09-1703]
Den 1 Sept. ???t Kint van Teunus Bos 0 ??? 12 ??? 0
[24-09-1703]
Den 24. dito d. h. Davit Borstlap 0 ??? 12 ??? 0
[28-09-1703]
Den 28. dito Stintie Erasmus 0 ??? 12 ??? 0
[01-10-1703]
Den 1. Octob. Jan Kloek 0 ??? 12 ??? 0
[11-10-1703]
Den 11. dito Jan Pot 0 ??? 12 ??? 0
[12-10-1703]
Den 12. dito Wouter Pietersz 0 ??? 12 ??? 0
Dito ???t kint van Machiel Gillisz 0 ??? 12 ??? 0
[07-11-1703]
Den 7. Novembr. Dingena Kenings 0 ??? 12 - 0
[19-11-1703]
Den 19. dito d. h. Willem van Dijke 0- 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Samen f 20 = 4 = 0?? ?? ?? ?? ??
Van de ander sijde is?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 20 ??? 4 ??? 0
[27-12-1703]
Den 27. December Macheltje van den Bergh?? ?? ?? 0 ??? 12 - 0??
Dito Lijsbeth Stamper?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 ??? 12 ??? 0
Den ontfangh int geheel bedt.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 21 ??? 8 ??? 0
Hier op gekort voor ???t houden van dese notie als ???t vegen van kerk en koir?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??9 = 3 = 0
En voor besems, vegers tot de kerke en voor den graftmaker betaelt samen met den olie tot het orlogie en klocken?? ?? ?? 6 : 18 : 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Samen) f 16 = 1 = 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Rest)?? ??f 5 = 7 = 0????
Rest vijff gud. en seven sts.??
Dese f 5 : 7 : 0 gelevert
Door mijn, Bartholomeus Oudboter, bij dese overleveringe sijn getelt aen de hr. Willem Kattestaart, als kerkmeester in d??? Oude Tonge den 7e Novembr. 1704 (deze aantekening is doorgestreept)??
Dese sijn in den selve jare 1703 in de kerk en koir begraven (sijn)
[09-02-1703]
Den 9. Febr. ???t kint van Corstjaen Eijkbos
Dito Cornelia Jans Bestenoom?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
[20-02-1703]
Den 20. dito Cornelis Reuijlofsz
[09-03-1703]
Den 9. Maart ???t kint van Willem de Waijer
[11-04-1703]
Den 11. April Gijsbert Arensz Wittekoek
[17-04-1703]
Den 17. dito ???t kint van den hr. rentmr. Johannes van der Eijden
[11-05-1703]
Den 11. Meij ???t kint van Machiel Jansz
[20-05-1703]
Den 20. dito ???t kint van Jan van der Graft, in ???t koir
[23-05-1703]
Den 23. dito d??? hr. Cornelis van der Eijden, in ???t koir
[28-05-1703]
Den 28. dito d. h. Wouter Neeff
[13-07-1703]
Den 13. Julij Johannes Johannesz Koopmans
[16-07-1703]
Den 16. Dito Johanna Moris
[20-07-1703]
Den 20. dito ???t kint van Anthonij Morris
[24-08-1703]
Den 24. August. ???t kint van Hendr. Gouswaart
[28-08-1703]
Den 28. dito ???t kint van Arij van Westrom
[07-09-1703]
Den 7. Sept Pr. Bout
[20-09-1703]
Den 20. dito ???t kint van Gillis Kleijdijk
[25-09-1703]
Den 25. dito Leendr. Hoogwe(e)rff
[01-10-1703]
Den 1 Octob. Cornelis van Beeq
[08-10-1703]
Den 8. dito Heindr. Heindrixsz van der Ploeg
[18-10-1703]
Den 18. dito d. h. mr. Jakobes, en kint te samen
[24-10-1703]
Den 24. dito Cornelia Breemans??
[13-11-1703]
Den 13. Novemb. Aaltjen Jans
[20-11-1703]??
Den 20. dito d. h. Willem Bout
[06-12-1703]
Den 6. Decemb. d. h. Gillis Bodt
Memorie van de namen die in de kerk en koir begraven sijn in den jare 1702, als
[03-01-1702]
Den 3 Januarij ???t soontie van Anthonij Moris
[04-01-1702]
Den 4. dito Hester Verwinden in ???t koir
[11-01-1702]
Den 11. dito ???t kint van Gillis Cleijdijk
[16-01-1702]
Den 16. dito d??? huijsv. van Stoffel van Bruijnesse
[27-01-1702]
Den 27. dito Cent Gommersz Gunst van Herking hier gebragt
[28-01-1702]
Den 28. ito ???t kint van Teunis Sprant
Dito ???t kint van mr. Rochus Hoogmoet
[31-01-1702]
Den 31. dito ???t kint van Steven Nieuwenhove
[19-05-1702]
Den 19. Meij d??? hr. Arnoldus Swaans in ???t koir
[04-06-1702]
Den 4. Junij ???t kint van Johannes Eggebeen in ???t koir
[26-06-1702]
Den 26. dito Willem de Breed
[01-07-1702]
Den 1. Julij Stoffel van Bruijnesse
[17-07-1702]
Den 17. dito Pieter van Eck
[27-07-1702]
Den 27. dito ???t kint van juffr. de Loeker in ???t koir
[14-09-1702]
Den 14 Sept. ???t kint van mr. Jakobus
[29-09-1702]
Den 29. dito ???t kint van Jakobes Dingemansz
[04-11-1702]
Den 4 Novemb. Jannitie van Soele
[30-11-1702]
Den 30. dito Jan Tijssen??
[19-12-1702]
Den 19. Decemb. Pietertie Witte
[20-12-1702]
Den 20. dito Maetie Pl., wede. Giel Huijge
Memorie van de namen die begraven sijn op het kerkhoff in den jare 1702, en ???t kerkhoffs regt ontfangen soo en als agter iders naam staat uijt getogen ???
[10-01-1702]
Den 10en Januarij de huijsvrouw van Pr. Jansz Kuijper 0 ??? 12 ??? 0
[11-02-1702]
Den 11. Febr. Carel Pietersz Verlee, van den armen op ???t vreemde kerkhoff
[12-02-1702]
Den 12. dito Arjaentie Jochems 0 ??? 12 ??? 0
Dito het kint van Pr. Hartsen 0 ??? 12 ??? 0
[25-03-1702]
Den 25. Maart het kint van Cornelis Leunisz 0 ??? 12 - 0
[27-03-1702]
Den 27. dito ???t kint van Andries Vervoorn 0 ??? 12 - 0
[07-04-1702]
Den 7. April Pr. Marijnesz 0 ??? 12 - 0
[11-04-1702]
Den 11. dito Teunis Sprant 0 ??? 12 - 0
Dito Catharijna Pals 0 ??? 12 ??? 0
[18-04-1702]
Den 18. dito de dogter van Giel Leunisz 0 ??? 12 ??? 0
[25-05-1702]
Den 25. Meij Adr. Servaas, van den armen op ???t vreemde kerkhoff
[12-06-1702]
Den 12. Junij Giel Leunis, van den armen 0 ??? 0 ??? 0
[05-07-1707]
Den 5. Julij Maatie Soldaat 0 ??? 12 ??? 0
[23-08-1702]
Den 23. Augus. Joh., sijnde een vreemt jongent(i)e, op ???t vreemde kerkhoff
[28-08-1702]
Den 28. dito mr. Kampenhout kint 0 ??? 12 ??? 0
[06-09-1702]
Den 6. Sept. ???t kint van Willem Barnad 0 ??? 12 ??? 0
[25-09-1702]
Den 25. dito ???t kint van Leendt. Tijsen 0 ??? 12 ??? 0
Dito twee kinderen van Marijnis Cat, uijt de stooff 1 ??? 4 ??? 0
[15-10-1702]
Den 15. Octob. ???t kint van Bastjaan Vink 0 ??? 12 ??? 0
[17-10-1702]
Den 17. dito Cornelis Jakobsz 0 ??? 12 ??? 0
[24-10-1702]
Den 24. dito ???t kint van Johannes Kloek 0 ??? 12 ??? 0
[27-10-1702]
Den 27. dito Willem Bout 0 ??? 12 ??? 0
Dito ???r kint van Johannes Kloek 0 ??? 12 ??? 0
[04-11-1702]
Den 4 Novemb. Pr. Jansz 0 ??? 12 ??? 0
[05-11-1702]
Den 5. dito ???t kint van Joos Jeroen 0 ??? 12 ??? 0
[13-11-1702]
Den 13. dito Job Jaspersz Vreeswijk 0 ??? 12 ??? 0
[14-11-1702
Den 14. dito Teunis Tillemans vrouw 0 ??? 12 ??? 0
[17-11-1702]
Den 17. dito Frans Jansz vrouw 0 ??? 12 ??? 0
[25-11-1702]
Den 25. dito ???t kint van Kobes Gebuijs 0 ??? 12 - 0
[28-11-1702]
Den 28. dito Willemtie Krijns 0 ??? 12 ??? 0
[06-12-1702]
Den 6. Decemb. Bastjaen Hoogmoet vrouw 0 ??? 12 ??? 0
[16-12-1702]
Den 16. dito Aarnout van der Schilt vrouw 0 ??? 12 ??? 0
[18-12-1702]
Den 18. dito Arent van der Croon vrouw 0 ??? 12 - 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? (Samen) f 18 ??? 12 ??? 0
Dese agtien gulden en twaalff sts. aan d??? hr schout Cattestaart overgelevert, nevens dese memorie, edog daar op gekort, voor ???t houden der notitie der dooden van den voornoemden jare ter somme van f 9 ??? 3 ??? 0, en nog verschote aan besems, hantveeger, en aan olij, tot het smeren van ???t orlogie met de klokken, in dito jaer te samen f 6 ??? 18 ??? 0, samen f 16 ??? 1 ??? 0
Den ontfang bedt. f 18 ??? 12 - 0?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
Den uijtgaaff is?? ??f 16 ??? 1 - 0??
Rest nog?? ?? ?? ?? f 2 ??? 11 ??? 0 die door Bartholomeus Ouboter sijn voldaen aen d??? hr. schout Cattestaart
Memorie van die op ???t kerkhoff begraven sijn in den jare 1704.
[07-01-1704]
Januarij den 7. dito Willem Barnats kint 12 sts.
[12-01-1704]
Den 12. dito Teunis Bloms kint 12 sts.
[19-01-1704]
Den 19. dito Bastjaen Koks kint 12.
[22-01-1704]
Den 22. dito Jan Roos vrouw 12 sts.
Dito Heindr. Heinsdijks kint 12.
[24-01-1704]
Den 24. dito Jakob de Mandemakers kint 12.
[25-01-1704]
Den 25. dito Krijn de Veugels kint 12.
[26-01-1704]
Den 26. dito Willem Barnadt kint 12.
[30-01-1704]
Den 30. dito Gillisje Verbeek, van den armen
[04-02-1704]
Feb. den 4 dito Pr. Bastjaens kint 12.
[07-02-1704]
Den 7. dito Jakob van Gelder kint 12.
[08-02-1704]
Den 8. dito Cornelis van der Weel kint 12.
[09-02-1704]
Den 9. dito Heindr. utsa. kint 12.
Dito Marijnis Cornelisz Fransm. kint 12.
[11-02-1704]
Den 11. dito Anth. Roelantsz kint 12.
Dito Joh. van Arckelens kint 12.
[12-02-1704]
Den 12. dito Mattijs Heindr. kint, van den armen
[18-02-1704]
Den 18. dito Joh. de Bruijne in de N. Tonge 12.
[23-02-1704]
Den 23. dito Pr. Kievits kint 12.
[25-02-1704]
Den 25. dito Aelbert Sweers kint 12.
[27-02-1704]
Den 27. dito Dirk Sluijter kint 12.
Dito Pr. Kievit kint 12.
[01-03-1704]
Maart den 1. dito Geerit Willemsz, van den armen
[10-03-1704]
Den 10. dito Job van Stelles kint 12.
[12-03-1704]
Den 12. dito Govert Jansz 12.
Dito Jillis van der Boll, kint 12.
[13-03-1704]
Den 13. dito Krijn, alias Poep, op ???t buijten kerkhoff
[15-03-1704]
Den 15. dito Joos van Eeckeren 12.
[21-03-1704]
Den 21. dito Jan Struijkers vrouw 12.
[28-03-1704]
Den 28. dito Anthonij Roelantsz kint 12.
Dito Johannes Willemsz kint 12.
[04-04-1704]
Aprill den 4. dito Dirk Geeritsz Snijder vrouw 12.
Dito Arjanes kint, arm
[05-04-1704]
Den 5. dito Barbara Pieters van hier gevoert 12.
Dito Soetje Borgemr. 12.
[14-04-1704]
Den 14. dito Leendt. Standers kint 12.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Samen) f 18 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 18 ??? 12 ??? 0
Dito Dirk Cornelisz Lonte 12.
[21-04-1704]
Den 21. dito Adr. Hopman, kint 12.
[22-04-1704]
Den 22. dito Annitie Adams, van den armen??
[23-04-1704]
Den 23. dito Adr. Gast, kint 12.
[24-04-1704]
Den 24. dito Jan Verdonks, kint 12.
[26-04-1704]
Den 26. dito Jakob van Tricht dogter 12.
Dito Jan Samuelsz kint 12.
Dito mr. Campenhouts, vrouw 12.
[28-04-1704]
Den 28. dito Aalbert Sweers kint
[03-05-1704]
Meij den 3. dito Pr. Coutreels kint 12.
Dito Jan Verdonks, kint 12.
[07-05-1704]
Den 7. dito Jan Samuelsz, kint 12.
[08-05-1704]
Den 8. dito Adam Maartensz, kint 12.
[12-05-1704]
Den 12. dito Jan Giellemine, kint 12
[13-05-1704]
Den 13. dito mr. Campenhout, kint 12.
[19-05-1704]
Den 19. dito Mattijs Klaasz, vrou 12.
[26-05-1704]
Den 26. dito Pr. Borgemr. vrouw, van den armen
[21-06-1704]
Junij den 21. dito Pr. Borgemr., kint van den armen
[08-07-1704]
Julij den 8. dito Heindr. Poulusz 12.
Dito Arjaentje Jans 12.
[11-07-1704]
Den 11. dito Jan Smits, vrouw 12.
[24-07-1704]
Den 24. dito Cortsjan Bortslaps kint 12.
[28-07-1704]
Den 28. dito Bastjaen Kock, kint 12.
Dito Joh. Marijnisz Fransman 12.
[10-08-1704]
Augustij den 10. dito Krijn de Veugels, kint 12.
[03-09-1704]
Sept. den 3. dito Geerit Schotter 12.
[17-09-1704]
Den 17. dito Tonnis Teeus, kint 12.
[23-09-1704]
Den 23. dito Cornelis van Noort, kint, armen
[29-09-1703]
Den 29. dito Willem Jaspersz, kint 12.
[01-10-1704]
Octob. den 1. dito Jan Smits, kint 12.
Dito Bastjaen Vinks kint 12.
Dito Abr. Klasesz kint 12.
[09-10-1704]
Den 9. dito Heindr. Beckers, kint 12.
[21-10-1704]
Den 21. dito Teunis van Proojen, kint 12.
[03-11-1704]
Novembr. den 3. dito Aert van Kies 12.
[07-11-1704]
Den 7. dito Heindr. van Ettens, kint 12.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 37 - 16??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 37 ??? 16 ??? 0
[28-11-1704]
Den 28. dito Jakob van Trigt 12.
[02-12-1704]
Decemb. den 2. dito Gijsbert Bout kint 12.
[13-12-1704]
Den 13. dito Heindr. Heijnsdijks kint 12.
[17-12-11704]
Den 17. dito Jannitie Kuijpers, kint 12.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Samen f 40 ??? 4 ??? 0
Hier tegens comt mijn voor den selven jare ? ? wegens het noteeren deses f 9 ??? 3 ??? 0 en voor ???t geen ik betaelt heb voor olij, besems, hantveger, te samen f 16 ??? 16 ??? 0, (samen) f 15 ??? 19 ??? 0, (rest) f 24 ??? 5 ??? 0, welke vierentwintig gud. en vijff sts. bij dese memorie sijn door mij Ouboter aengetelt, aen de hr. schout Willem Cattestaart als kerkmr. op den 6en Januarij 1705. Segge f 24 -5 ??? 0
Memorie van die in de kerk begraven sijn, en koir
[05-01-1704]
Januarij 1704 den 5. dito Jan Teunisz Broeders vrouw??
[10-01-1704]
Den 10. dito d??? hr. schouts kint
[23-01-1704]
Den 23. dito Heindr. Gouswaart, kint
[02-02-1704]
Febr. den 2. dito Heindr. de Wint
[13-02-1704]
Den 13. dito Joh. Coopmans
[15-02-1704]
Den 15. dito Corn. Vreeswijk
[25-03-1704]
Maart den 25. dito Adr. Moojaart kint
[17-04-1704]
April den 17. dito Jakobes Geliersz kint
[21-05-1704]
Meij den 21. dito mr. Rochus kint
[18-06-1704]
Junij den 18. dito Teeus Sentsz van Herkingh gebragt??
[07-07-1704]
Julij den 7. dito Wouter Neeff, kint?? ??
[30-07-1704]
Den 30. dito Matteeus van der Schilts kint
[12-08-1704]
Augustij den 12. dito Trintie Pr. Groenewegt
[18-11-1704]
Novemb. den 18. dito Dammes Arensz
[13-12-1704]
Decemb. den 13. dito Sijtie Croons
[19-12-1704]
Den 19. dito Joos van Bruijnisz kint
Memorie van die in den jare 1705 op ???t kerkhoff begraven sijn
[08-01-1705]
Den 8. Januarij Joris Danielsz en voor ???t kerkhoffs regt ontfangen 12 sts.
[10-01-1705]
Den 10. dito Crintie Lauwe 12.
[15-01-1705]
Den 15. dito Roeltie Bouts 12.
Den selven dito ???t kint van Jan den Haag 12.
[21-01-1705]
Den 21. dito Trintie Tillemans 12.
[27-01-1705]
Den 27. Jan Harmansz 12.
Dito Bastjaentie Zeemans memorie
[30-01-1705]
Den 30. dito dh. Bartel van der Maas 12.
[02-02-1705]
Den 2. Feb. ???t kint van Teunis Proojen 12.
Dito Aart Jansz van Hoogenberg 12.
[07-02-1705]
Den 7. dito Trintie Krijns memorie
[09-02-1705]
Den 9. Kobes van der Vugt 12.
[11-02-1705]
Den 11. dito ontfangen ???t kerkhoffs regt van Gillisje Verbeecq en begraven den 30. Januarij 1704 12.
[13-02-1705]
Den 13. dito ???t kint van Leendt. Huijge 12.
[14-02-1705]
Den 14. dito Arjaentie Geerits memorie
[21-02-1705]
Den 21. Cornelis Dirksz kint 12.
[25-02-1705]
Den 25. dito Joosjen Hollanders 12.
[02-03-1705]
Den 2. Maart Domis Mattheusz 12.
[04-03-1705]
Den 4. Huijbt. Menheers kint 12.
[05-03-1705]
Den 5. Pr. Klasen Gast 12.
[11-03-1705]
Den 11. Olijvier Marijnisz 12.
[13-03-1705]
Den 13. Cornelis van Noort kint memorie
[03-04-1705]
Den 3 April Elsje Andries 12.
[16-04-1705]
Den 16 dh. Steven Meeusz 12.
[21-05-1705]
Den 21. Meij Jan Gielsz van den Ham 12.
[06-06-1705]
Den 6. Junij ???t kint van Heindr. Gillesz 12.
[08-06-1705]
Den 8. Heindr. Roos kint 12.
[11-06-1705]
Den 11. Jannitie de Kortes kint 12.
[12-06-1705]
Den 12. Andries Jansz van Goole 12.
[16-06-1705]
Den 16. dh. en kint van Teeus Keijser 24.
[17-06-1705]
Den 17. Lammert Weijmans 12.
[22-06-1705]
Den 22. Arjaentie Andries 12.
[23-06-1705]
Den 23. Krijn de Veugels kint 12.
Dito Dammes Cornelisz kint 12.
[27-06-1705]
Den 27. Jan Willemsz Struijkers kint 12.
[01-07-1705]
Den 1. Julij Jan Aartsz 12.
?? ?? ?? ?? ?? ?? (Samen) f 19 ??? 16 ??? 0
[14-07-1705]
14. Johannes Arkelens kint 12.??
[15-07-1705]
Den 15. Andries Vervoorns kint 12.
[18-07-1705]
Den 18. Sijmen de Ruijters kint 12.
[21-07-1705]
Den 21. Marijnis Jansz kint 12.
[22-07-1705]
Den 22. Johannes van Arkelens kint 12.
[30-07-1705]
Den 30. dito Johannes Kloeks kint 12.
Dito Cornelis Leunisz kint 12.
Dito de wede. Jan Giellennis kint 12.
[31-07-1705]
Den 31. Willem Jaspersz kint 12.
[01-08-1705]
Den 1. Augus. Heindr. Gillisz kint 12.
[04-08-1705]
Den 4. Daniel van den Broeks kint 12.
Dito Dingeman van Eckerens dogter 12.
[07-08-1705]
Den 7. dito Machiel Gillisz kint 12.
[11-08-1705]
Den 11. dito Pr. Jansz Smits kint 12.
Dito Arij Klasens kint 12.
[13-08-1705]
Den 13. dito Cornelis van Noort memorie
[17-08-1705]
Den 17. dito Marij Jobs 12.
[20-08-1705]
Den 20. Kobes Gebuijs kint 12.
[22-08-1705]
Den 22. Corstjaen Bortslaps kint 12.
[27-08-1705]
Den 27. Jochem van den Berg 12.
[28-08-1705]
Den 28. dh. Pr. Hartman 12.
[02-09-1705]
Den 2 Sept. een schamele vrouw memorie
[05-09-1705]
Den 5. Willem van Dijkes kint 12.
[10-09-1705]
Den 10. Jannitie Dirks Wiltschut memorie
[12-09-1705]
Den 12 Willem Bouts kint 12.
[14-09-1705]
Den 14. Heindr. Kuijpers dogter 12.
[23-09-1705]
Den 23. dh. Klaas Blaak 12.
[26-09-1705]
Den 26. Jan Kock 12.
[03-10-1705]
Den 3 Octob Pr. Jansz Tombus kint 12.
[16-10-1705]
Den 16. Jannitie Marijnis kint 12.
[26-10-1705]
Den 26. Jan Samuelsz kint 12.
[27-10-1705]
Den 27. Abr. Klases kint 12.
Dito Jan Verdonks kint 12.
[02-11-1705]
Den 2 Novemb. Arjaentie utsa. 12.
[10-11-1705]
Den 10. Klaas Mattijses kint 12.
[12-11-1705]
Den 12. een kint van een schamele vrouw memorie
[27-11-1705]
Den 27. Aart Blaak 12.
?? ?? ?? ?? ?? (Samen) f 19 ??? 16 - 0??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 19 ??? 16 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? (Samen) f 39 ??? 12 ??? 0
Ouboter comt voor ???t houden van de notie en vegen der kerk 9 ??? 3 ??? 0 en verschooten aen olij, besems 7 ??? 0 ??? 0, (Samen) f 16 ??? 3 ??? 0, aen d??? hr. schout als kerkmr. overgegeven dese f 23 ??? 9 - 0??
Dese sijn begraven in den jare 1706 op ???t kerkhoff
[02-01-1706]
Den 2. Januarij Maatie Corstjaens 12.
[04-01-1706]
Den 4. Dirk Sluijters kint 12.
[12-01-1706]
Den 12. Gillis Fabarts kint 12.
[13-01-1706]
Den 13. Willem Dirksz kint 12.
[19-01-1706]
Den 19. Willem Arensz Curving 12.
Dito Jan Cornelisz Backer kint 12.
[05-02-1706]
Den 5. Febr. Mattijs Heindr. Memorie
[06-04-1706]
Den 6. April dh. Dingeman van Eekeren 12.
[15-04-1706]
Den 15. Tannetie Jans 12.
[07-06-1706]
Den 7. Junij Kobes Gebuijs 12.
Dito kint van Kobes van der Vliet 12.
Dito dh. Heindr. Flerenboom 12.
[08-06-1706]
Den 8. Pr. Blanckers kint 12.
Den 26. Heindr. Gillisz kint 12.
[10-07-1706]
Den 10. Julij dh. Willem Bos 12.
[20-07-1706]
Den 20. dito Pr. Krijnses kint 12.
Dito Arij Klases kint 12.
[25-07-1706]
Den 25. Pr. Hartsz kint 12.
[19-08-1706]
Den 19. Augustij Daniel van den Broeks kint 12.
[25-08-1706]
Den 25. Willem van der Vugt 12.
[29-08-1706]
Den 29. Marijnis Zierevelts kint 12.
[07-09-1706]
Den 7. Sept. Jan Tonusz 12.
Dito 2 kinderen van Joh. Kloek 12.
[21-09-1706]
Den 21. dh. Pr. van Dam 12.
[25-09-1706]
Den 25. Mattijs Nieuwenhove kint 12.
[28-09-1706]
Den 28. Adr. Teeusz kint 12.
[30-09-1706]
Den 30. Gommer Gastelaar 12.
[09-10-1706]
Den 9. Octob. Dirk Geeritsz kint 12.
[19-10-1706]
Den 19. dito Arent Willemsz Oosterl. 12.
[22-10-1706]
Den 22. Dammes Cornelisz kint 12.
[29-10-1706]
Den 29. Adr. Geeritsz 12.
[02-11-1706]
Den 2. Novemb. Willem Bos 12.??
[06-11-1706]
Den 6. Marijnis Cornelisz kint 12.
[18-11-1706]
Den 18. Adr. Brogets kint 12.
[20-11-1706]
Den 20. dh. Jakob Geeritsz Lodder 12.
[29-11-1706]
Den 29. Marijnis Jansz kint 12.
[01-12-1706]
Den 1. Decemb. dh. Pr. Kievit 12.
Dito Klaas Blaaks kint 12.
[07-12-1706]
Den 7. Teunis Blom 12.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? (Samen) f 22 ??? 16 ??? 0
[11-12-1706]
Den 11. een meijdt van den dijkgraaff Mooijert memorie
[20-12-1706]
Den 20. dh. Abr. Machielsz 12.
[21-12-1706]
Den 21. Neeltjen Olivier 12.
[27-12-1706]
Den 27. dito een schamele vrouw memorie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Samen) f?? 1 ??? 4 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? Van hier onder f 22 ??? 16 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Samen) f 24 ??? 0 ??? 0
Ouboter comt voor ???t houden van dese notitien, vegen der kerk 9 ??? 3 ??? 0 en voor olij van de lijff en besems en vegers 7 ??? 0 ??? 0, (samen) f 16 ??? 3 ??? 0, (rest) 7 ??? 17 ??? 0, aen de hr. schout Willem Cattestaert als kerkmr. overgegeven dese drij gud. seventien sts., van den jare 1705 is ten over f 23 ??? 9 ??? 0 en van den jare 1706 is f 7 ??? 17 ??? 0, samen f 31 ??? 6 ??? 0
Dese sijn in de kerk en koir begraven in den jare 1705
[01-01-1705]
Den 1. Januarij Martintie du Waeij 3 gd.
[03-01-1705]
Den 3. Jakomintie Jonckers 3.
[12-01-1705]
Den 12. Jakobes Tichelmans kint
[15-01-1705]
Den 15. Jan Bestenoom
[09-02-1705]
Den 9. Febr. Aeldert Rochusz
Dito dh. Corstjaen Eijkbos
[14-03-1705]
Den 14. Maart Floris van Ecks kint
[20-03-1705]
Den 20. dh. Klaas van Schouwen
[20-04-1705]
Den 20. April dh. Heindr van der Ploeg
[05-06-1705]
Den 5. Junij Marija Coopmans
[13-07-1705]
Den 13 Julij Daniel de Jonges kint
[26-07-1705]
Den 26. Corstjaen Eijkbos kint
[10-08-1705]
Den 10. Augustij Arij Kleijdijks kint
[12-08-1705]
Den 12. den dijkgraaff Moojers kint
[13-08-1705]
Den 13. Machiel Jansz kint
[30-08-1705]
Den 30. Leendt. Lodders kint, in koir
[28-09-1705]
Den 28. Sept. Matth. van der Schilts kint
[08-10-1705]
Den 8. Octob. Huijgo Santboers kint
[21-11-1705]
Den 21. Novemb. Arij Kleijdijks kint
[23-11-1705]
Den 23. Annetie Rochus
Dito Kobes Geliersz kint
[14-12-1705]
Den 14. Decembr. Pr. de Canter
1706.
[11-01-1706]
Den 11. Januarij Pr. Vinke
[26-01-1706]
Den 26. Abr. van der Eijll kint
[29-01-1706]
Den 29. Geerit Florisz van Ek
[02-02-1706]
Den 2 Febr. juffr. van der Eijden??
[09-03-1706]
Den 9. Maart Willem de Waijer
[26-03-1706]
Den 26. Willem Kotvis kint
[29-03-1706]
Den 29. Aren Lodder
[15-04-1706]
Den 15. April Thomis Kruls kint
[17-04-1706]
Den 17. dh. Sijmon Jansz
[21-04-1706]
Den 21. Andries Kuijper
[06-05-1706]
Den 6. Meij Pr. Tichelmans kint
[15-05-1706]
Den 15. schout Cattestaerts kint
Dito Wouter Neeffs kint in ???t koir
[21-06-1706]
Den 21. Junij Jakob Teunisz kint
[13-09-1706]
Den 13. Sept. Heijltje Gillisz Kleijdijk
[14-09-1706]
Den 14. Jakob Teunisz kint
[17-11-1706]
Den 17. Novembr. Pr. van Keulen
Dito Anthonij Morris kint
[19-11-1706]
Den 19. Abr. van der Eijls twee kinderen
[25-11-1706]
Den 25. Cornelis Santboers dogter
[11-12-1706]
Den 11. Decembr. Bartholomeus Ouboters kint
[28-12-1706]
Den 28. Cornelis Santboers kint
Memorie van die in den jare 1707 op kerkhoff begraven sijn, en voor ider is ontfangen twaalff sts., exemt die van den armen
[03-01-1707]
Januarij den 3. Soetje Reijmers van den armen
[07-01-1707]
Den 7 dito Daniel van den Broeks kint
[12-01-1707]
Den 12 dito dh. Johannes Kloek
[15-01-1707]
Den 15. dito Anthonij Roelants kint
[18-01-1707]
Den 18. dito Teunis Standers kint
[20-01-1707]
Den 20. dito Adr. Hopmans kint
[21-01-1707]
Den 21. dito Teunis Blom en Klaas Sloots kint
[27-01-1707]
Den 27. dito dh. Geerit Groenenberg
Samen 8 - f 4 ??? 16 ??? 0
[01-02-1707]
Februarij den 1. dito Steven Nieuwenhovens kint
[09-02-1707]
Den 9. dito Jannetie Vermeulen
[18-02-1707]
Den 18. dito Koenraat Meeusz kint, en Cornelis van der Valk heeft in den voorleden jare sijn kint op de Stat begraven
[19-02-1707]
Den 19. dito Mattijs Nieuwenb.
[21-02-1707]
Den 21. dito Mattijs Klasen
Samen ses ??? f 3 ??? 12 ??? 0
[12-03-1707]
Maart den 12. dito Heindr. Kloeks kint
[30-03-1707]
Den 30. dito Willem Poulusz dogter
Samen twee is ??? 1 ??? 4 ??? 0
[04-04-1704]
April den 4. dito Aren van der Croons kint
[15-04-1707]
Den 15. Dito Coen Meeusz kint en Lieven Andriesz kint
[25-04-1707]
Den 25. dito Jan Laurisz
Sa. ??? 2 ??? 8 ??? 0
[18-05-1707]
Meij den 18. dh. Klaas Borreman
[23-05-1707]
Den 23. dito Machiel Gillisz kint??
1 ??? 4 - 0??
[15-06-1707]
Junij den 15. Heindr. Gillisz kint en Anthonij Machielsz kint
[20-06-1707]
Den 20. dito Jan Gastelaar kint
[23-06-1707]
Den 23. dito Dingeman van Eeckeren kint
[27-06-1707]
Den 27. de wede. Mattijs Nieuwenb. kint
Samen vijff is ??? 3 ??? 0 ??? 0
[21-07-1707]
Julij den 21. Andries Vervoorn kint
[29-07-1707]
Den 29. Willem Pieters alias Poep, van den armen
Dus een is -?? 0 ??? 12 ??? 0
[19-08-1707]
Augustij den 19en Cornelis van der Valk kint, begraven op Stat
[24-08-1707]
Den 24. Jakob van Proojen kint
[30-08-1707]
Den 30. dito Teunis Tillemans kint is drij
Drie samen -?? 1 ??? 16 ??? 0
[05-09-1707]
Sept. den 5. Sijmen de Ruijters kint
[16-09-1707]
Den 16. kint van een arme vrouw
0 ??? 12 ??? 0
[08-10-1707]
Octob. den 8 Pieter Hartsz kint
[18-10-1707]
Den 18. Anthonij Roelantsz kint
Samen twee ??? 1 ??? 4 ??? 0
[21-11-1707]
Novemb. 21. Kobus Perdaans 0 ??? 12 ??? 0
[24-11-1707]
Den 24. Jillis Jobbeeks kint 0 ??? 12 ??? 0
[15-12-1707]
Decemb. den 15. Jan Marijnesz Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[17-12-1707]
Den 17. Jan Aeldersz kint 0 ??? 12 ??? 0
[24-12-1707]
Den 24. Dirk Sluijter, van den armen 0 ??? 0 ??? 0
Dito Klaas Blaaks kint 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Samen f 23 ??? 8 ??? 0
Ouboter comt voor ???t houden van dese notien der dooden van den jare 1707 voorsz. f 9 ??? 3 ??? 0, en voor olij, besemens en vegers betaelt 7 ??? 0 ??? 0, (Samen) f 16 ??? 3 ??? 0, rest 7 ??? 5 ??? 0, welke seven gulden vijff sts. aen de hr. kerkmr. Kattestaart ???t bij overgegeven deses sijn betaalt op den 30. Januarij 1708. ???
Memorie van die in de kerk en koir begraven sijn in den jare 1707.
[03-01-1707]
Januarij den 3. Cornelis Capteins dogter
[07-01-1707]
Den 7. Besmaan Adr. Keming??
[31-01-1707]
Den 31. juffr. van der Meer
[04-03-1707]
Maart den 4. Anthonij Joh. Morris sijn twee kinderen
[10-03-1707]
Den 10. dh. Johannes Govertsz
[16-04-1707]
April den 16. Jacob van der Weel
[14-05-1707]
Meij den 14. Anthonij Morris
[21-07-1707]
Julij den 21. Cornelis Santb. Dogter
[23-07-1707]
Den 23. Jacob Teunisz Kruijslanders kint
[24-08-1707]
Augustij den 24. Johannes de Jonge
[29-08-1707]
Den 29. dh. Willem Kotvis
[05-09-1707]
Sept. den 5. Johannes Rocusz kint
[09-1707]
Den ??? Cornelis Cornelisz Kattestaarts kint
[11-10-1707]
Octob. den 11. Machiel Jansz van St. Annelants kint
[30-11-1707]
Novemb. den 30. Anthonij Johann. Moris
[02-12-1707]
Decemb. den 2. den dijkgraaff Adr. Moojaarts kint
Memorie van die op ???t kerkhoff begraven sijn in den jare 1708. En van ider ontfangen twaalff sts.
[03-01-1708
Den 3. Januarij Heindrik Krabbendijk f 0 ??? 12 ??? 0
[18-01-1708]
Den 18. dito Marij Grobbers 0 ??? 12 ??? 0
[07-02-1708]
Den 7. Feb. dh. Pr. Jacobsz Blancker 0 ??? 12 ??? 0
[11-02-1708]
Den 11. dito dh. Pr. Willemsz Verbeecq 0 ??? 12 ??? 0
[24-03-1708]
Den 24. Maart Pr. Borgemr. 0 ??? 12 - 0
[07-04-1708]
Den 7. April Pr. Blanckers kint 0 ??? 12 ??? 0
[10-04-1708]
Den 10. dito Beata Geerits Verdonk 0 ??? 12 ??? 0
[11-04-1708]
Den 11. dito dh. Thomas van Dijke 0 ??? 12 ??? 0
[23-04-1708]
Den 23. Corn. Jansz Hoogmoet kint 0 ??? 12 ??? 0
[26-04-1708]
Den 26. Leendt. Huijgensz kint 0 ??? 12 ??? 0
[03-05-1708]
Den 3. Meij Anthonij Machielsz 0 ??? 12 ??? 0
[12-07-1708]
Den 12. Julij Joh. Goversz kint 0 ??? 12 ??? 0
[19-07-1708]
Den 19. Leendt. Schotter 0 ??? 12 ??? 0
[23-07-1708]
Den 23. dh. Jeronimus Frederiksz 0 ??? 12 ??? 0
[04-08-1708]
Den 4. Augustij Aren Pietersz Keijser 0 ??? 12 ??? 0
[15-08-1708]
Den 15. Jacob van Prooijen kint 0 ??? 12 ??? 0
[21-08-1708]
Den 21. dito Jan den Boers kint 0 ??? 12 ??? 0
[28-08-1708]
Den 28. Jacob van Prooijens kint 0 ??? 12 ??? 0
[08-09-1708]
Den 8 Sept. Gijsbregts Bouts kint 0 ??? 12 ??? 0
[11-09-1708]
Den 11. dito Frans de Brees kint 0 ??? 12 ??? 0
[19-09-1708]
Den 19. Abr. Klasens kint 0 ??? 12 ??? 0
[26-09-1708]
Den 26. Adam Hoogenberg 0 ??? 12 ??? 0
[10-10-1708]
Den 10. Octob. Gijsbert Koreman 0 ??? 12 ??? 0
En Willem Poulusz kint 0 ??? 12 ??? 0
[15-10-1708]
Den 15. dito Pr. Roskam 0 ??? 12 ??? 0
[25-10-1708]
Den 25. dito Kobus van der Vliet 0 ??? 12- 0
[29-10-1708]
Den 29. dito Willem van Dijkes kint 0 ??? 12 ??? 0
[02-11-1708]
Den 2. Novemb. Corn. van der Boll 0 ??? 12 - 0??
[06-11-1708]
Den 6. Meus Sweers 0 ??? 12 ??? 0
[09-11-1708]
Den 9. Heindriktje Blaaks 0 ??? 12 - 0??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? (Samen) f 18 ??? 0 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? Van de ander sijde f 18 - 0 ??? 0
[12-11-1708]
Den 12. dito Heindr. Hartmans kint 0 ??? 12 ??? 0
[21-11-1708]
Den 21. dito Corn. Dirksz kint 0 ??? 12 ??? 0
Den 21. dito Heindr. Hartmans kint 0 ??? 12 ??? 0
[24-11-1708]
Den 24. dito Joost Jeroen 0 ??? 12 ??? 0
Ouboter comt voor ???t noteren der dooden en dese memorie van den selven jare 1708 voorsz. 9 ??? 3 ??? 0, en voor olij tot de clocken en ???t orlogie, met besems en veger 7 ??? 0 ??? 0, (samen) f 16 ??? 3 ??? 0, rest dese vier gud. vijff sts. f 4 ??? 5 ??? 0 die bij ???t overleveren van dese memorie is voldaen, dus quite
Dese volgende sijn in de kerk off in koir begraven in den voorsz. jare 1708.??
[28-01-1708]
Den 28. Januarij Johannes Jobbeeks kint
[01-02-1708]
Den 1. Feb. dh. Adr. Moojert
[13-02-1708]
Den 13. dito Johanna de Jong
[25-02-1708]
Den 25. dito Geerit Arensz de Haas
[29-02-1708]
Den 29 dito Maatie Meerten Jacob
[14-03-1708]
Den 14 Maart Jacob Bestenoom
[21-03-1708]
Den 21 dito juffr. Tresia van der Eijden
[03-04-1708]
Den 3 April ???t kint van Appelnaris Santb.
[15-04-1708]
Den 15 dito ???t kint van Daneel de Jonge
[25-05-1708]
Den 25 Meij Teunis Cornelisz Huijshouder
[05-07-1708]
Den 5 Julij ???t kint van Cornelis Duijvelaar
[07-07-1708]
Den 7 dito ???t kint van Jacobus Tiggelman
[16-07-1708]
Den 16 dito ???t kint van schout Cattestaart
Dito ???t kint van Jakob Adriaansz
[09-08-1708]
Den 9 Agustij Gerrit Pietersz Baas
[03-09-1708]
Den 3 Sept. ???t kint van Daneel van den Broek
[22-09-1708]
Den 22 Sept. Hugo Santboers kint
[25-09-1708]
Den 25 dito Heindr. Goutswaarts kint
[06-10-1708]
Den 6 Octob. Cornelis van der Weels kint
[31-10-1708]
Den 31 dito dh. Cornelis Dirksz Snijder
[02-11-1708]
Den 2 Novemb. dh. Willem de Haas met 2 kind.
[08-11-1708]
Den 8 dito Mattijs Kleijdijk
[09-11-1708]
Den 9 dito Floris van Ecks kint
[13-11-1708]
Den 13 dito Joh. Rochusz kint
[22-11-1708]
Den 22 dito Dingeman Jacobusz van St. Annel. begraven in ???t koor
[19-12-1708]
Den 19 Desemb. Pr. Gerretsz Tiggelm.
[29-12-1708]
Den 29 dito dh. Johannes Rochusz
Documenten tot de kerke reeckeninge over den jaare 1708 rendant dhr. Willem Kattestaart gedaan den 14en Februarij 1711
Memorie van die in den jare 1709 op ???t kerkhoff begraven sijn
[07-01-1709]
Januarij den 7. Lijntie Hoogmoet 12 sts.
[21-01-1709]
Davit Borslap kint den 21 ??? 12
[23-01-1709]
Huijb. Menheer kint den 23 ??? 12
[24-01-1709]
Andries Vervoorns kint den 24 ??? 12??
[12-02-1709]
Feb. Jan Aelders kint den 12 ??? 12??
[19-02-1709]
Anthonij de Kuijper den 19 ??? 12
Jan Dirksz van Goolen ??? 12
[23-02-1709]
Abr. Klasen vrouw den 23 ??? 12??
[27-02-1709]
Willem Barnats kint den 27 ??? 12??
[28-02-1709]
Willem van Dijkes kint den 28 ??? 12
[04-03-1709]
Maart Abr. Bastjaensz den 4 ??? 12
Aplonia Aarts ??? 12??
[06-03-1709]
Arij ???, Moojers knegt den 6 ??? 12
[20-03-1709]
Leendt. Huijgensz kint den 20 ??? 12??
[25-03-1709]
Aagtje Govers kint den 25 ??? 12??
[26-03-1709]?? ??
Sijmen Jansz kint den 26 ??? 12??
[30-03-1709]
Klaas Faas kint den 30 ??? 12
[01-04-1709]
April Korstjaen Borslap kint den 1 ??? 12
[04-04-1709]
Dirk Sluijters wede. kint den 4 ??? arm
[08-04-1709]
Frederik van der Horst den 8 ??? arm
[03-05-1709]
Meij Machiel Gillisz kint den 3 ??? 12
[04-05-1709]
Jan Geertsz kint den 4 ??? 12
Johannes Kloek kint ??? 12
[13-05-1709]
Teeus Keijser den 13 ??? 12
[22-06-1709]
Junij Marijnis Fransman dogter den 22 - 12??
[02-07-1709]
Julij Willem Barnat kint 2 - 12?? ????
[10-07-1709]
Pr. Hartsz kint den 10 ??? 12
[22-07-1709]
Kornelis Strijker den 22 ??? 12
[29-07-1709]
Den 29. Willem Bouts kint ??? 12
Aarent Heindr. kint 29 ??? 12
[06-08-1709]
Augs. Cornelis Verschuers kint den 6 ??? 12
[19-08-1709]
Lieven Andriesz twee kinderen den 19 ??? 24
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 18 ??? 12 - 0??
[02-09-1709]
Sept. Cornelis van Paren vrouw den 2 ??? 12
Kornelis Hoogmoets kint ??? 12
Willem van Dijke kint ??? 12??
[14-09-1709]
Abr. Kooles knegt den 14 ??? arm
[21-09-1709]
Gillis Jobbeecq den 21 ??? arm
[18-10-1709]
Octob. Franke Olivier kint den 18 ??? 12
[26-11-1709]
Novemb. Jacob Geeritsz Lodder 2 kinderen den 26 ??? 24
[07-12-1709]
Decemb. Krijn Schotten den 7 ??? 12
Heindr. Heindijks kint ??? 12??
[11-12-1709]
Den 11. dito Johannes Goversz kint ??? 12
De vrouw van Pr. Oudenhoven ??? 12??
[12-12-1709]
Klaas Mattijses kint den 12 ??? 12??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 6 ??? 12 ??? 0
Van de andere sijde?? f 18 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? (Samen)?? f 25 ??? 4 - 0??
Ouboter komt voor ???t houden van dese notie jaars f 9 ??? 3 ??? 0, en voor besems, olij 7 ??? 0 ??? 0, (samen) f 16 ??? 3 ??? 0, rest f 9 ??? 1 ??? 0, welke negen gd. eene sts. bij het overgeeven deser memorie aen de hr. schout Kattestaart als kerkmr. sijn voldaen. ?????
Dese naarvolgende sijn in de kerk en koir begraven in den jare 1709 voorsz.
[04-01-1709]
Januarij den 4. Jacob Teunisz
[11-01-1709]
11. dito Kornelis Kattestaarts kint
[23-01-1709]
23. Willem de Haas kint
[25-04-1709]
April den 25. Frans Jansz vrouw
[06-05-1709]
Meij den 6. Mattheus van der Schilt kint
[07-05-1709]
Den 7. de hr. rentmr. Van der Eijden kint in ???t koier
[11-05-1709]
Den 11. Mr. Rochus vrouw
[16-05-1709]
Den 16. Marij Bouts off Kopheins wede.
[28-05-1709]
28. Berbel Kuijnjers kint
[30-05-1709]
30. dito Marijtie Koopmans
[27-06-1709]
Junij den 27. Pr. Machielsz
[29-07-1709]
Julij den 29. Kobus Geliersz kint
[27-08-1709]
Augus. 27. Abr. Van der Eijl kint
[25-09-1709]
Sept. 25. Huijb. van Westrom kint
[01-11-1709]
Novemb. 1. Kobus Dingemansz kint
[22-11-1709]
22. dito Korstjaen Eijkbos soon
[30-11-1709]
30. Bastjaen van Brees kint
[10-12-1709]
Decembr. 10. Cornelis Pietersz soon
[19-12-1709]
19. Kornelis Pietersz kint
[28-12-1709]
28. dito Gillis Bodt
Memorie van die in den jare 1710 begraven sijn op ???t kerkhoff
[08-01-1710]
Den 8. Januarij Kornelia Kornelis 0 ??? 12 ??? 0
[20-01-1710]
Den 20. dh. Jan Jansz op pro deo 0 ??? 0 ??? 0
[29-01-1710]
Den 29. dh. en kint van Jan Samuelsz 1 ??? 4 ??? 0
[31-01-1710]
Den 31. Jacob Lodders dogter 0 ??? 12 ??? 0
[04-02-1710]
Feb. den 4. Adr. Schoevers kint 0 ??? 12 ??? 0
[18-02-1710]
Den 18. Blasijntie Teunis 0 ??? 12 ??? 0
[26-02-1710]
Den 26. Kornelis Kabos van den armen 0 ??? 0 ??? 0
[13-03-1710]
Maart den 13. Gillis Klasen kint 0 ??? 12 ??? 0
[24-03-1710]
Den 24. Adr. Pevenagie kint 0 ??? 12 ??? 0
[25-03-1710]
Den 25. Heindr Gillises kint 0 ??? 12 ??? 0
[26-03-1710]
Den 26. Leendt. Standers kint 0 ??? 12 - 0?? ??
[31-03-1710]
Den 31. Kornelis Kabos kint, armen 0 ??? 0 ??? 0
[01-04-1710]
April den 1. Pr. Jakobsz Koert kint 0 ??? 12 ??? 0
[05-04-1710]
Den 5. Gieltje Lappers, armen 0 ??? 0 ??? 0
[09-04-1710]
Den 9. Kornelis Arensz van Biert 0 ??? 12 ??? 0
[17-04-1710]
Den 17. Lauris Spoel, armen 0 ??? 0 ??? 0
Dito Marij Kabos kint, uijts. 0 ??? 0 ??? 0
Dito Pr. Jakobsz Koert kint 0 ??? 12 ??? 0
[19-04-1710]
Den 19. Jan Verdonk kint 0 ??? 12 ??? 0
[21-04-1710]
Den 21. Heindr. Gillisz kint 0 ??? 12 ??? 0
[02-05-1710]
Meij den 2. Erasmus, armen 0 ??? 0 ??? 0
[03-05-1710]
Den 3. Marij Kabos uts. 0 ??? 0 ??? 0
[08-05-1710]
Den 8. Marijnis Cornelisz Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[10-05-1710]
Den 10. Pieternella Gouswaart 0 ??? 12 ??? 0
[12-05-1710]
Den 12. Pieter Pietersz kint 0 ??? 12 ??? 0
Dito Pr. Krijnsz 0 ??? 12 ??? 0
[26-05-1710]
Dito 26. Jan Roos 0 ??? 12 ??? 0
Dito Sijmen Janse kint 0 ??? 12 ??? 0
Dito Frans de Breeds kint 0 ??? 12 ??? 0
[31-05-1710]
Den 31. Klaas Eijkbos kint 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??13 ??? 16 ??? 0
Van de andere sijde?? 13 ??? 16 ??? 0
[02-06-1710]
Junij den 2. Gillis van der Bol kint 0 ??? 12
[07-06-1710]
Den 7. Kornelis Gillisz kint 0 ??? 12
[19-06-1710]
Den 19. Huijb. Menheer kint 0 ??? 12
[26-06-1710]
Den 26. Dammes Kornelisz kint 0 ??? 12
[11-07-1710]
Julij den 11. Thomis van Dijke 0 ??? 12
Dito Jakob de Mandemaker kint 0 ??? 12
[14-07-1710]
Den 14. Teeus Kok kint 0 ??? 12
[25-07-1710]
Den 25. Kobus Stellenaar kint 0 ??? 12
[01-08-1710]
Augus. den 1. Jan Aeldersz kint 0 ??? 12
Dito Jan Witte kint 0 ??? 12
[18-08-1710]
Den 18. Jan Slis kint 0 ??? 12
[22-08-1710]
Den 22. dito Jan Jobsz kint 0 - 12
Dito Lodewijk Klasen kint in sijn siekte
[25-08-1710]
Den 25. Isebel kint 0 ??? 12
[27-08-1720]
Den 27. Lieven Andriesz kint 0 ??? 12
[08-09-1710]
Sept. den 8. dh. Stoffel Huijb. 0 ??? 12
[09-09-1710]
Den 9. Bartel Jansz, armen 0 ??? 0
[07-10-1710]
Octob. den 7. Dirk Exters kint 0 - 12??
[08-10-1710]
Den 8. Johannes Goversz kint 0 ??? 12
[10-10-1710]
Den 10. Arij Overstraat kint 0 ??? 12
[14-10-1710]
Den 14. dh. Adr. Breget 0 ??? 12
[22-10-1710]
Den 22. Kornelis Jansz kint 0 ??? 12
[23-10-1710]
Den 23. een arm(m)e dogter 0 ??? 0
[01-11-1710]
Novemb. den 1. Leendt. Broeders kint 0 ??? 12
[11-11-1710]
Den 11. Maarten Popelier 0 ??? 12
[28-11-1710]
Den 28. Samuel Woels kint 0 ??? 12
[29-11-1710]
Den 29. Kornelis Jaspersz 0 ??? 12
[09-12-1710]
Decemb. den 9 Klaas Tijse 0 ??? 12
[15-12-1710]
Den 15. Jan Koekbakker 0 ??? 12
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 29 ??? 8 - 0
Ouboter heeft voor ???t houden van deese notie jaars. 9 ??? 3 ??? 0, voor de besems en veger van de kerk, als olij tot het orlogie en de klocken samen 7 ??? 0 ??? 0, (samen) f 16 ??? 3 ??? 0, (rest) f 13 ??? 5 ??? 0, dese dertien gud. en vijf sts. heeft Ouboter voldaen aan d??? hr. schout Kattestaart als kerkmeester bij het overleveren deser ???
Memorie van die in kerk en koir begraven sijn in den jare 1710.
[10-01-1710]
Januarij den 10. Adr. Vierniet kint in ???t koir
[17-02-1710]
Feb. den 17. Appelnaris Santboer kint
[07-04-1710]
April den 7. Joos van Bruijnisz kint
[14-04-1710]
Den 14. Tannitie Willems de Breed
[16-04-1710]
Den 16. Daniel de Jonge kint
[22-04-1710]
Den 22. d??? hr. schout Kattestaart kint
[07-05-1710]
Meij den 7. dh. Roelant van den Bos??
[09-05-1710]
Den 9. Roelant van den Bos
[15-05-1710]
Den 15. Bartholomeus Ouboter kint
[24-05-1710]
Den 24 Judig Appelnaris
[26-05-1710]
Den 26. dh. Bastjaan Teusz
[06-06-1710]
Junij den 6. Heindr. Roochusz Hoogmoet
[14-06-1710]
Den 1. dh. Kornelis den Braber
[21-06-1710]
Den 21. Leendt. Kats kint
[30-06-1710]
Den 30. Marij Rokus kint
[08-07-1710]
Julij den 8. Jacobus Geliersz
[02-08-1710]
Augus. den 2. Abr. Van der Eijl
[15-08-1710]
Den 15. Leendt. Kas kint
[25-08-1710]
Den 25. Floris van Ek kint
[30-08-1710]
Den 30. Machiel Jansz kint
[01-09-1710]
Sept. den 1. Daniel van den Broek kint
[05-09-1710]
Den 5. Leendt. Willemsz kint
[08-09-1710]
Den 8. Leentie Isaks
[16-09-1710]
Den 16. de wede. Kobus Geliersz kint
[22-09-1710]
Den 22. Mattheus van der Schilt kint
[06-10-1710]
Octob. den 6. Kobus Vreeswijk kint
[11-10-1710]
Den 11. Heindr. van der Ploeg
[25-10-1710]
Den 25. de wede. Gillis Bodts kint
[03-11-1710]
Novemb. den 3. Basjaan Bree kint
[27-12-1710]
Decemb. den 27. Bartholomeus Ouboter kint
Memorie van de gene die in de kerck en koor zijn begraven in den jaare 1711
[11-01-1711]
Den 11 Jannuwarij Cornelija Besmans 3 ??? 0 ??? 0
[12-01-1711]
Op den 12. dito Lendert Willemsz de Waijer 3 ??? 0 ??? 0
[05-02-1711]
Op den 5 Feberwarij Kuijert Addrijaensz Moeijert 3 ??? 0 ??? 0
[14-02-1711]
Den 14 dito kint van Arij Kleijdick 1 ??? 10 ??? 0
[15-04-1711]
Op den 15 April de vrou van Andries Vervooren, koor 6 ??? 0 ??? 0
[06-05-1711]
Op den 6 Meij is Jan Pietersz Benhacker 3 ??? 0 ??? 0
[14-08-1711]
Den 14 Augustus het kint van Floor van Eck in een gemeen graft 6- 0 ??? 0
[07-10-1711]
Op den 7 October is vrou van Leender Willemsz 3 ??? 0 ??? 0
[13-10-1711]
Op den 13 dito het kint van Dancker Soowijck 3 ??? 0 ??? 0
[15-10-1711]
Den 15 dito kint van Gilles Pietersz Kleijdick 1 ??? 10 ??? 0
[27-10-1711]
Den 27 dito kint van Teuwes van der Schilt 1 ??? 10 ??? 0
[28-10-1711]
Den 28 dito de vrou van Arenout Brant, koor 6 ??? 0 ??? 0
[30-10-1711]
Den 30 dito kint van mester Roches 1 ??? 10 ??? 0
[13-11-1711]
Den 13 November de vrou van mester Oudebooter 3 ??? 0 ??? 0
[19-11-1711]
Den 19 dito kint van Danel de Jonge 1 ??? 10 ??? 0
[26-11-1711]
Den 26 dito Bartelmeuwes Oudebooter 3 ??? 0 ??? 0
[11-12-1711]
Den 11 Desember Trintje Oudebooter 3 ??? 0 ??? 0
[15-12-1711]
Den 15 dito kint van Hendrick Gouswaart 1 ??? 10 ??? 0
[18-12-1711]
Den 18 dito kint van Leendert Kas 1 ??? 10 ??? 0
[19-12-1711]
Den 19 dito de dochter van Jacobus Geliersz 3 ??? 0 ??? 0
[24-12-1711]
Den 24 dito Marij Joosten 3 ??? 0 ??? 0
Den 24 dito Agje Govers 3 ??? 0 ??? 0
[28-12-1711]
Op den 28 dito Johannes Rochesz Hoogmoet 3 ??? 0 - 0??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 67 ??? 10 ??? 0
Memorije van de gene die op het kerckhoof zijn begraave in den jaare 1711
[19-01-1711]
Den 19 Jannuwarij het kint van Pr. Kouteels 12
[22-01-1711]
Den 22 dito Kobes Gouswaart 12
[23-01-1711]
Den 23 dito kint van Huijge Koomtebet 12
[24-01-1711]
Den 24 dito kint van Cornelis van der Weel 12
[31-12-1711]
Den 31 kint van Job Pietersz 12
[02-02-1711]
Den 2 Feberwarij kint van Johannes Kloeck 12
[09-02-1711]
Den 9 dito kint van Loodewick Klasz 12
[13-02-1711]
Den 13 dito Addrijan Gast kint 12??
[14-02-1711]
Den 14 dito Frans Jansz kint 12
[17-02-1711]
Den 17 dito Hendrick Hartmans vrou 12
Dito de weduwe Joos Jeroens kint voor den armen 0
[23-02-1711]
Den 23 Hendrijk Matijsz van den armen 0
[27-02-1711]
Den 27 dito Gert Flipsz van der Sluijs 12
[02-03-1711]
Den 2 Maart Jobje Jans Vreeswijk kint 12??
Dito Jan Tiele Smijts dochter 12
[05-03-1711]
Den 5 de weduwe Cornelis Jaspersz kint 12
[09-03-1711]
Den 9 Johannes Goversz kint 12
[30-03-1711]
Den 30 dito Bastijaen Koks kint 12??
[06-04-1711]
Den 6 April Klaas Faas kint 12
[25-04-1711]
Den 25 dito Marij Adams van den armen 0
Dito Tonis Tillemans vrou 12
[22-05-1711]
Den 22 Meij Jan Verdoncks kint 12
[06-06-1711]
Den 6 Junij Aertje Maartens 12
[20-06-1711]
Den 20 dito dh. Gilles Klaesz van der Boll 12
Dito een kint van een arme vrou laate begraaven van den armen 0
[25-06-1711]
Den 25 dito Marijnes Cornelisz Fransmans kint 12
[27-06-1711]
Den 27 dito Frans Baerensz 12
Dito dh. Teunes van Telburg 12
[20-07-1711]
Den 20 Julij Pieter de Ruijters kint 12
[01-08-1711]
Den 1 Augustus Leendert Huigenses kint 12
[04-08-1711]
Den 4 dito Pieter Jakobsz kint 12
[08-08-1711]
Den 8 dito een vremt man genamt Job Morrijdie gestorven bij Joos Harmansz van den armen 0
[18-08-1711]
Den 18 dito Koeten Pietersz kint op ???t vremde kerckhoof 0
[24-08-1711]
Den 24 dito Teunes van Nieuburg kint 12
[27-08-1711]
Den 27 dito Koen Sweers kint 12
Dito Cornelis van der Valcks kint begraaven op Stadt 12
Dito Sijmon Jansz kint 12
[04-09-1711]
Den 4 September Jan Tielle Smets 12
[07-09-1711]
Den 7 dito Pieter Pietersz 12
[10-09-1711]
Den 10 dito Luenis van der Ham 12
[14-09-1711]
Den 14 dito dh. Gilles Voordick 12
Dito Henderick Roos kint 12
[17-09-1711]
Den 17 dito Adr. van Pevenagie kint 12
[29-09-1711]
Den 29 dito Albert Sweers kint 12
[01-10-1711]
Den 1 October Dirck den Exters kint 12
[12-10-1711]
Den 12 dito Klaas Black kint 12
[13-10-1711]
Den 13 dito Gijsbert Bouts kint 12
[14-10-1711]
Den 14 dito Pieter Pietersz kint 12
[17-10-1711]
Den 17 dito Johannes Sweers kint 12
[20-10-1711]
Den 20 dito Pieter van Kies kint 12
[21-10-1711]
Den 21 dito Johannes Willemsz kint 12
[23-10-1711]
Den 23 dito Antonij Roellantsz kinr 12
Den dito Albert Sweers kint 12
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 28 ??? 4 ??? 0
?? ?? ??Van de ander sijde is 28 ??? 4 ??? 0
[28-10-1711]
Den 28 October Jan Samuelsz kint 12
[05-11-1711]
Den 5 November Teuwes Aerjaensz kint 12
Dito Poulus Osterlingh 12
Dito Huijbrecht Mijheeres kint 12
[17-11-1711]
Den 17 dito Gilles van Es kint 12
Dito Willem Gertsz kint 12
[20-11-1711]
Den 20 dito Gertruijt Pieters 12
[04-12-1711]
Den 4 Desember Jacob de Mandemakers kint 12
[09-12-1711]
Den 9 dito Leendert Broeders kint 12
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??33 ??? 12 ??? 0
Oudeboter heeft voor ???t houden van dese notie jaarlicx f 9 ??? 3 ??? 0, voor de besems en vegers van kerk, als olij tot het orlogie en de klocken samen f 7 ??? 0 ??? 0, (samen) 16 ??? 3 ??? 0, (rest) 17 ??? 9 ??? 0, dese seventien gulden en negen stuijvers heeft den boel van Oudeboter aen mijn Willem Kattestaart als kerckmester voldaen op den 9 Feberwarij 1712
Memorij van de gene die in de kercke en koor begraven zijn in den jaare 1712
[30-01-1712]
Den 30 Jannuwarij Jan Aeldersz Schepper 6 ??? 0 ??? 0
[01-02-1712]
Op den 1 Feberwarij de soon van Van Westrom 3 ??? 0 ??? 0
[06-02-1712]
Op de 6 dito Pieter Gillesz Kleijdick voor kerck regt 3 ??? 0 ??? 0
[08-02-1712]
Op den 8 dito is begraven Jacomintje Jeliers kerck regt 3 ??? 0 ??? 0
[12-03-1712]
Op den 12 Maart is begraaven de soon van Willem Bout 3 ??? 0 ??? 0
[21-03-1712]
Op den 21 Maart is begraaven in het koor Cornelis de Hont 6 ??? 0 ??? 0
[12-04-1712]
Op den 12 April het kint van Pieter Tichgelman 1 ??? 10 ??? 0
[19-04-1712]
Op den 19 dito noch een kint van Pieter Tichgelman 1 ??? 10 ??? 0
[30-04-1712]
Op den 30 dito is begraaven Adrjantje Gunst, een ? ? 6 ??? 0 ??? 0
Dito het kint van Addrijan ? 1 ??? 10 ??? 0
[06-05-1712]
Op den 6 Meij is begraaven de vrouw van Bastijan Wiltschut 6 ??? 0 - 0??
[19-05-1712]
Op den 19 dito is begraaven de vrou van Cornelis Laansloot 3 ??? 0 - 0
[20-05-1712]
Op den 20 dito is begraaven de vrou van Danel de Jonge 3 ??? 0 - 0??
[13-06-1712]
Op den 13 Junij is begraven het kint van Cornelis Kattestaart 1 ??? 10 ??? 0
[09-08-1712]
Op den 9 Augustus is begraaven het kint van Giel Jansz 1 ??? 10 ??? 0
[13-08-1712]
Op 13 dito de vrou van Cornelis Sandtboer 3 ??? 0 ??? 0
[29-08-1712]
Op den 29 dito Appelnares Sandtboer 3 ??? 0 ??? 0
Op den selfden dito is begraaven een kint van Kuijnjer Moeijert 1 ??? 10 - 0
[27-09-1712]
Op den 27 September is begraaven de vrou en twee kinderen van Euwet Tamboer 6 ??? 0 ??? 0
[03-10-1712]
Op den 3 October kint van mester Wijtbol in koor 3 ??? 0 ??? 0
[07-10-1712]
Op den 7 dito het kint van mester Wijtbol in koor 3 ??? 0 ??? 0
[17-10-1712]
Op den 17 dito het kint van Appelnares Sandtboer 1 ??? 10 ??? 0
[29-10-1712]
Op den 29 October het dochtertjes van Jan Aeldersz Schijpper 3 ??? 0 ??? 0
[31-10-1712]
Op den 31 October kint van Kommer Jansz 1 ??? 10 ??? 0
[24-11-1712]
Op den 24 November de vrou van menheer Van Haalen 3 ??? 0 ??? 0
[29-11-1712]
Op den 29 November Arij van Westerom 3 ??? 0 ??? 0
[19-12-1712]
Op den 19 Desember het kint van Leendert Kas 1 ??? 10 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??82 ??? 10 - 0??
Memorij van de gene die op het kerckhoof zijn begraaven in den jaare 1712?? ????
[18-01-1712]
Op den 18 Jannuwarij is begraven het kint van Pieter Hartsen 12
[30-01-1712]
Den 30 dito k(e)int van Aren Osterlingh 12
[05-02-1712]
Feberwarij den 5 dito het kint van Marijnes Cornelisz Fransman 12
Den 5 dito de dochter van Marij Doncker 12
[08-02-1712]
Den 8 dito het kint van Klaas Borreman 12
[10-02-1712]
Den 10 dito Jacob de Mandemakers kint 12
[13-02-1712]
Den 13 dito de weduwe van Jan Tielle Smets kint 12
Dito Cornelis Jacobsz Kroons kint 12
[18-02-1712]
Den 18 dito Arenout van der Schilt dogter voor de armen 0
[20-02-1712]
Den 20 dito Jacob van Proeijen 12
Dito ? de Poeps kint 12
[22-02-1712]
Den 22 dito de stiefsoon van Arjaen Breget voor den armen 0
[26-02-1712]
Den 26 dito Bastijan Hoogmoet 12
[04-03-1712]
Den 4 Maart Cornelis Jansz Hoogmoet 12
Dito Arennout van der Schielde voor den armen 12
[15-03-1712]
Den 15 dito de soon van Johannes Willemsz Braber 12
Dito kindt van Johannes de Ruijter 12
[25-03-1712]
Den 25 dito het kint van Euwet Tamboer 12
[26-03-1712]
Den 26 dito de weduwe Klaas Tijsz van Acke 12
[08-04-1712]
Den 8 April de dochter van Pieter Tombu 12
Den 8 dito het kint van Jan Verdonck 12
[08-05-1712]
Den 8 Meij de soon van Gijsbert Bout 12
[09-05-1712]
Den 9 dito het kint van Tuenes Lammertsz 12
[21-05-1712]
Den 21 dito kint van Klaas Eckeboos 12
[24-05-1712]
Den 24 dito het kindt van Adrijaen Touwesz 12
[30-05-1712]
Den 30 dito een vrimt man 12
[18-06-1712]
Den 18 Junij het kint van Gertje Cornelis de Gorters Snaar 12
Den 18 dito het kint van Tuenes van Lijburg 12
[27-06-1712]
Den 27 Junij Jan Kesselaar 12????
[19-07-1712]
Den 19 Julij het kint van Hendrick van Heesen 12
[03-08-1712]
Op den 3 Augustus het kint van Cornelis van Puijten 12
[08-08-1712]
Den 8 dito het kindt van Giel Jellesz van Sinttannelant 12
[09-08-1712]
Den 9 dito de vrou van Hendrick Roos 12
[11-08-1712]
Den 11 dito het kint van Job Bijskoob 12
[16-08-1712]
Op den 16 dito het kint van Jan Wijtte 12
Op den 16 dito Jantje Jans van Hoggereijde 12
[17-08-1712]
Op den 17 dito de vrouw van Krin Ossevleijs voor den armen 0
[20-08-1712]
Op den 20 dito Krijn Ossevleijs voor den armen 0
Op den selfden dito de swaager van Jan Pietersz Joncker 12
[25-08-1712]
Op den 25 dito het kint van Jan Pietersz Smeet 12
[30-08-1712]
Op den 30 dito is begraaven Cornelis van der Plegt 12
[02-09-1712]
Op den 2 September is begraaven Dirck Gertsz Snijder 12
Den selfden dito de vrou die op het huijs wont van Dirck Snijder 12??
[05-09-1712]
Den 5 Septemb. is begraven Teunes Lambregse (12)
[06-09-1712]
Den 6 September is begraven de vrouw van Pieter van Dam 12
[13-09-1712]
Op den 13 is begraven een kindt van Pieter Haartman 12
[15-09-1712]
Op den 15 dito is begraven de soon van Cornelis van Noort 12
[17-09-1712]
Op den 17 dito is begraaven een kindt van Joos Jeroen voor den armen 0 ??? 0
Op den 17 dito is begraaven een kindt van een kraamer 12
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??24 ??? 12 ??? 0
[26-09-1712]
Op den 26 September is begraaven het kindt van Andries Vervoren 12
[01-10-1712]
Op den 1 October is begraaven het kint van Luenes van der Ham 12
Kint van Jacob Klaasz voor den armen 0
[05-10-1712]
Op den 5 dito het kint van Jacob Klaesz voor den armen 0
[07-10-1712]
Op den 7 dito is begraaven Klaas Faas 12
[17-10-1712]
Op den 17 dito de soon van Leendert Stander 12
[24-10-1712]
Den 24 October een vremt man voor den armen 0
[01-11-1712]
Op den 1 November de dochter van Jan de Lange 12
[05-11-1712]
Op den 5 November het kint van Frans de Bree 12
[09-11-1712]
Op den 9 November de weduwe van Jan van Kesselaar 12
[11-11-1712]
Op den 11 November dochter van de weduwe Dirck Sluijter 12
[12-11-1712]
Op den 12 Novemb. is begraven het kint van Klaas de Wagemaker 12
[19-11-1712]
Op den 19 November is begraaven Johannes de Ruijter 12
[25-11-1712]
Op den 25 November het kint van Koenraat Sweers 12
[05-12-1712]
Op den 5 Desember is begraven Marij Donckers 12
Op den 5 Desember is begraaven De Keijser 12
[13-12-1712]
Op den 13 Desember is begraaven Willem Jaspersz 12
Op den 13 Desember is begraaven Trien, een vremt vrou mens 12
[19-12-1712]
Op den 19 Desember is begraaven het kint van Jobje Jans 12
[23-12-1712]
Op den 23 Desember begraven Marijnes Krabbendijke 0
[26-12-1712]
Op den 26 Desember is de vrou van Jacob Gertsz Lodder 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??9 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??24 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??(Samen)?? 34 ??? 4 ??? 0
De kinderen van Oudebooter koome voor het houden van dese notie jaarlicx, voor het besem en vegen van de kerck, als olij tot het orlogie en de klocken samen f 9 ??? 3 ??? 0 en f 7 - 0 ??? 0 (is) 16 ??? 3 ??? 0, (rest) 18 ??? 1 ??? 0, dese achtien gulden en eenne stuijver heeft den boel van Oudebooter aen mijn Willem Kattestaart als kerckmester voldaan op den 12 Jannuwarij 1713
Notijtie der doode die in de kerke van de Oude Tong begraven sijn van Janu. 1713 tot Janu. 1714
[05-01-1713]
1713 Janu. 5 de hr. Van der Meer
[08-02-1713]
Feb. 8en Arentje Claas
[08-05-1713]
Meij 8en meester Silvius
[23-06-1713]
Junij 23en Bastiaan Teuwse
[30-06-1713]
30en Heijltje Boelhouwers
30en Engel Hoekwegt
[01-09-1713]
Sept. 1en een kind van Pr. Tichelman
[07-09-1713]
7en een kind van Daniel van den Broeke
[29-09-1713]
29en Adriaan Morris
[30-10-1713]
Octob. 30en een kind van Hen. Goudswaart
[03-11-1713]
Novemb. 3en juffr. Cornelia van Halen
[14-11-1713]
14en een kind van Daniel de Jonge
[02-12-1713]
Decemb. 2en Maria de Wind in ???t choor
[14-12-1713]
14en een kind van Daniel van den Broek
Hier van niet ontfangen soo dient dit hier voor memorie
Dese naarvolgende lijken sijn op het kerkhof begraven in den jare 1713
[09-01-1713]
1713 Janu. 9en Maatje Cuijpers van den armen ??? pro deo
[12-01-1713]
12en Frans Janse f 0 ??? 12 - 0
[18-01-1713]
18en een kind van den armen ??? pro deo
[21-01-1713]
21en een kind van Pr. Tombu 0 ??? 12 - 0??
21en een kind van Bastiaan Cocq 0 ??? 12 - 0
[28-01-1713]
28en een vreemt man ??? pro deo
[06-02-1713]
Feb. 6en een kind van den armen ??? pro deo
[09-02-1713]
9en een kind van den armen ??? pro deo
[04-03-1713]
Meert 4en de huijsvr. van Lieven Andriesz 0 ??? 12 - 0
[27-03-1713]
27en een kind van Corn. van der Valck 0 ??? 12 - 0
[28-03-1713]
28en een kind van Paulus Maas 0 ??? 12 - 0
[01-04-1713]
April 1en een kind van Onne op ???t vreemt kerkhoff ??? pro deo
[11-04-1713]
11en Maatje Chielz 0 ??? 12 - 0
[17-04-1713]
17en een kind van Paulus Maas 0 - 12 - 0
[01-05-1713]
Meij 1en een kind van Hen. Roos 0 ??? 12 ??? 0
[02-05-1713]
2en een kind van Sijmon de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[08-05-1713]
8en een kind van Jacobus Sturk 0 ??? 12 ??? 0
[09-05-1713]
9en een kind van Willem Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[11-05-1713]
11en Jan van Dalen Leijdecker 0 ??? 12 ??? 0
[15-05-1713]
15en een kind van Teuws Adriaanz 0 ??? 12 ??? 0
Aan deze zijde staat f 9 ??? 0 ??? 0
[18-05-1713]
Meij 18en een man van den armen ??? pro deo
[22-05-1713]
22en een kind van den armen - pro deo
[08-07-1713]
Julij 8en Aart Cornelisz 0 ??? 12 ??? 0
[12-07-1713]
12en een kind van Dirk Exter 0 ??? 12 ??? 0
[14-07-1713]
14en een kind van Jacob Groenendijk 0 ??? 12 ??? 0
[23-07-1713]
23en een vrouw uijt het gasthuijs ??? pro deo
[12-08-1713]
August. 12en een kind van Corn. Wittekoeke 0 ??? 12 ??? 0
[02-09-1713]
Sept. 2en Aarnaud Brand 0 ??? 12 ??? 0
[08-09-1713]
8en Leentje Croonenburgh 0 ??? 12 ??? 0
[04-10-1713]
Octob. 4en een kind van Coenraat Zweers 0 ??? 12 ??? 0
[09-10-1713]
9en een kind van Gab. Pieterse 0 ??? 12 ??? 0
[17-10-1713]
17en Jannetje Geertz 0 ??? 12 ??? 0
[23-10-1713]
23en de huijsvr. van Marijnis Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[27-10-1713]
27en een kind van Frans de B(r)eed 0 ??? 12 ??? 0
[03-11-1713]
Novemb. 3en Maatje Crabbendijke 0 ??? 12 ??? 0
[09-11-1713]
9en een kind van Bastiaan Cocq 0 ??? 12 ??? 0
[11-11-1713]
11en een kind van Jan Geertse van Weert 0 ??? 12 ??? 0
[13-11-1713]
13en een kind van Bastiaan Cocq 0 ??? 12 ??? 0
[14-11-1713]
14en de huijsvr. van Gillis Verbeek 0 ??? 12 ??? 0
[22-11-1713]
22en een kind van Lieven Andriesz 0 ??? 12 ??? 0
22en een kind van Marinus Fransman 0 ??? 12 ??? 0
Van de andere zijde f 19 ??? 16 ??? 0
[04-12-1713]
Decemb. 4en een kind van Pr. Blankert 0 ??? 12 ??? 0
[13-12-1713]
13en een kind van Jakobus Sturk 0 ??? 12 ??? 0
[14-12-1713]
14en Aren Adamse 0 ??? 12 ??? 0
[23-12-1713]
23en Adriaan Breget van den armen ??? pro deo
23en een kind van Leunus van der Ham 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Somma totalis f 22 ??? 4 ??? 0
Pr. de Bruijne comt voor het noteren deser lijste de somme van negen guld. dus f 9 ??? 0 ??? 0
Item voor de vegers ende het vegen van de kerk ende olie tot het uurwerk de somme van zeven gud. 3 sts. dus f 7 ??? 3 ??? 0, te samen f 16 ??? 3 ??? 0, rest gulden 6 ??? 1 ??? 0
Dese ses gud. een stuijver overgegeven met de lijst aan de heer schout W. Kattestaa[r)t desen 20en Meert 1714.??
Notitie van de lichamen die begraven zijn in de kerk in den jare 1714, soo volgt
[01-1714]
Januarij eerstes een kind van Joost van Bruijnisse
[20-03-1714]
Den 20en Maart Cornelis den Braber??
[21-03-1714]
21en ? Rogier du Waaij
[22-03-1714]
22en Herman Sandbr.
22en de hs. vrou Traas Gijsens
[26-03-1714]
26en de hs. vrou van Jan Hertogh
[23-04-1714]
Den 23en April een kind van Corn. van der Weel
[28-04-1714]
28en een kind van Florus van Eck
[15-05-1714]
Den 15en Meij een kind van Joost van Bruijnisz
[17-05-1714]
17en een kind van Chiel Janse
[26-05-1714]
26en de hs. vrou van Chiel Janse
[30-06-1714]
Den 30en Junij Neeltje Lodders op de Nieuwe Tong begraven
[27-08-1714]
Den 27en August. een kind van Pr. Coopmans
[02-10-1714]
Den 2en Octob. een kind van Gillis van Bree
[04-10-1714]
4en een dogter van Corn. de Langh
[10-10-1714]
10en een kind van de hr. dijkgraaf Adr. Mooiaart
[16-10-1714]
16en Cornelis de Langh
[30-11-1714]
Den 30en Novbr. een kind van Daniel van den Broeke
[15-12-1714]
Den 15en Decembr. Corn. Adriaanse Koningh
Hier niet van ontfangen dient hier voor memorie
Notitie der gener die begraven sijn op het kerkhof in den jare 1714 voor ijder lichaem ontfan. twaalff stuijvers sijnde de arme hier van vrij
[09-01-1714]
Eerstes den 9en een knegt van den armen ??? pro deo
[16-01-1714]
16en Maria Arents van den armen ??? pro deo
[22-01-1714]
22en Leendt. Stander 0 ??? 12 - 0??
[03-02-1714]
Feb. 3en een vreemd man ??? pro deo
[06-02-1714]
6en een kind van Huijge Cornelisz 0 ??? 12 ??? 0
[17-02-1714]
17en Adr. Hopman van den armen ??? pro deo
[21-02-1714]
21en Lijntje Aartz 0 ??? 12 ??? 0
[24-02-1714]
24en Chiel van St. Annaland 0 ??? 12 ??? 0
[27-02-1714]
27 Jannetje Janse 0 ??? 12 ??? 0
[01-03-1714]
Maart 1en de hs. vrou van Jorus de Jager 0 ??? 12 ??? 0
[15-05-1714]
Meij 15 Steven Meeusen 0 ??? 12 ??? 0
[17-05-1714]
17en een kind van Jan Willemz 0 ??? 12 ??? 0
[02-06-1714]
Junij 2en een kind van Hen. Hartman 0 ??? 12 ??? 0
[14-06-1714]
14en Wouterijntje Pieters 0 ??? 12 ??? 0
[18-06-1714]
18en Claas Samuelse 0 ??? 12 ??? 0
[07-07-1714]
Julij 7en Magchel Standers 0 ??? 12 ??? 0
[12-07-1714]
Julij 12en een kind van Hen. Hartman 0 ??? 12 ??? 0
[07-08-1714]
Augus. 7e een kind van Wm. Gerritse 0 ??? 12 ??? 0
[14-08-1714]
14e Pietertje Verbeeq van den armen ??? pro deo
[15-08-1714]
15e een kind van Jacob Romboutz 0 ??? 12 ??? 0
[16-08-1714]
16e de vrou van Jacob Claasse van den armen ??? pro deo??
[28-08-1714]
28e Maatje Remmers van den armen ??? pro deo
28e Magdalena Keijsers 0 ??? 12 ??? 0
[29-08-1714]
29e Trijntje Keijsers 0 ??? 12 ??? 0
[12-09-1714]
Sept. 12 een kind van Pr. van der Ham 0 - 12 ??? 0
[17-09-1714]
17e een kind van Corn. Gillisse 0 ??? 12 - 0??
[21-09-1714]
21e een vreemd man ??? pro deo
[06-10-1714]
Octob. 6e een kind van Jacob Coning 0 ??? 12 ??? 0
een kind van Lieven de Jonge 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Van de andere sijde f 12 ??? 12 ??? 0
[08-10-1714]
Den 8en Octob. een kind van Jobje Janse 0 ??? 12 ??? 0
[10-10-1714]
10en een kind van Adr. Gast 0 ??? 12 ??? 0
[17-10-1714]
17en Lodewijk Claasz van den armen ??? pro deo
[27-10-1714]
27en een kind van Jan Geertz van den armen ??? pro deo
[29-10-1714]
29en een kind van Andreas Vervooren 0 ??? 12 ??? 0
[03-11-1714]
Den 3en Novembr. een kind van Pr. van Dam 0 ??? 12 ??? 0
[07-11-1714]
7en een dogter van Jan ten Haag 0 ??? 12 ??? 0
[13-11-1714]
13en een kind van Pr. Coutereel 0 ??? 12 ??? 0
[28-11-1714]
28en de wede. Adriaan Hopman van den armen ??? pro deo
[06-12-1714]
Den 6en Decembr. Gerrit de Kleermaker van den armen ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Bedraagt te samen de som. f 16 ??? 16 ??? 0
Pieter de Bruijne comt voor het noteren der voorsz. lijste de som. van f 9 ??? 3 ??? 0, alsnog nogh voor het vegen van de kerke en de olie tot het uerwerk f 7 ??? 0 ??? 0, bedt. de somme van f 16 ??? 3 ??? 0, soo dat de kerk nog rest f 0 ??? 13 ??? 0
Dese dertien stuijvers aen de kerkmr. Joh. Pieterse Metselaar overgegeven en betaalt den 26en Janu. 1715, P. de Bruijne??
Notitie der doode die in de kke. van de Oude Tongh begraven sijn van den jare 1715, als volg
[23-01-1715]
Ao. 1715 Janu. 23 eerstes een dogter van Florus van Eck in den gemeen graf op No. 91
[29-01-1715]
29 een dogter van Teunus Kootsak
[30-01-1715]
30 een soon van Florus van Eck in een gemeen graf op No. 91
Dito Teunus Paulusz Ooster(ling)
[02-02-1715]
Feb. 22 de huijsvrou van Theunus Kootsak
[07-03-1715]
Meert 7 een kind van Huijbt. van Westrom
7 Marinus Coert van onder Den Bommel??
[08-03-1715]
8 Betsman de Waaijer als voren
[11-03-1715]
11 Trijntje Schotsmans
[28-03-1715]
28 de vrouw van meester Jan van Wiscondij in den gemeen graf op No. 40
[29-03-1715]
29 de vrou van Abram Verkuijl in een gemeen graf op No. 40
29 Dirck van ???t Oostende in een gemeen graf op No. 54
[25-04-1715]
April 25 Leendert Janse Ooster(ling)
[11-05-1715]
Meij 11 een kind van Matt. Janse van der Schild
[17-09-1715]
Sept. 17 Cornelia van ???t Hof in een gemeen graff op No. 40
[19-09-1715]
19 een kind van Corn. Noordhoeve begraven in het choor
[28-09-1715]
28 Corn. Mattheusse Croon
28 een kind van Arij Jacobz
28 een kind van Corn. Nieuwenhove begraven in de kke. van de N. Tongh
[07-10-1715]
Octob. 7 de vrou van Arij Overstraat
[31-10-1715]
31 een kind van Pieter Coopmans
[07-11-1715]
Novemb. 7 Corn Laansloodt
Hier van bij mij niet ontfangen dient hier voor memorie
En op het kerkhoff zijn begraven als volgt, van ijder lighaem ontf. 12 sts.
[09-01-1715]
Ao. 1715 Janu. 9 een kind van de wed. van Chiel van St. Annelt. f 0 ??? 12 ??? 0
[14-01-1715]
14 Pa(u)lus Lambregtz Weijmans 0 ??? 12 ??? 0
[16-01-1715]
16 een kind van Huijbt. Menheere 0 ??? 12 ??? 0
[17-01-1715]
17 Adr. van Pevenagie 0 ??? 12 ??? 0
[22-01-1715]
22 Gooltje Verkerke 0 ??? 12 ??? 0
[25-01-1715]
25 Aart Smids uijt het gasthuijs ??? pro deo
25 een kind van Corn. Laensloot 0 ??? 12 ??? 0
[28-01-1715]
28 een kind van Jan van Misselen 0 ??? 12 ??? 0
[29-01-1715]
29 Pieter Blankert, arm ??? pro deo
[01-02-1715]
Feb. 1en Balten Cornelusz 0 ??? 12 ??? 0
[02-02-1715]
2 Cornelus Barnat 0 ??? 12 - 0??
[04-02-1715]
4 een kind van Janneke Tonus 0 ??? 12 ??? 0
[05-02-1715]
5 Elijsabeth Thonus 0 ??? 12 ??? 0
[06-02-1715]
6 een kind van de wed. Corn. van Gole ??? pro deo
[07-02-1715]
7 een kind van Jan Schaap 0 ??? 12 ??? 0
[08-02-1715]
8 Maatje Arenz 0 ??? 12 ??? 0
[09-02-1715]
9 Marinus Janse Fransman 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 8 ??? 8 ??? 0
Vande andere zijde?? ?? ??f 8 ??? 8 ??? 0
[11-02-1715]
Feb. 11 Corn. Kruijslander ??? pro deo
11 de wed. van Frans Cornelusz 0 ??? 12 ??? 0
[12-02-1715]
12 een kind van Govert Pott 0 ??? 12 ??? 0
12 Bastiaen Vinck ??? pro deo
12 Johan Willemse 0 ??? 12 ??? 0
[15-02-1715]
15 een kind van Hendrick Sijmonz ??? pro deo
[18-02-1715]
18 de vrouw van Hen. de Kuijper 0 ??? 12 ??? 0
[21-02-1715]
21 een kind van Claas Eijkebos 0 ??? 12 ??? 0
21 een kind van Sijmon de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
21 een kind van Casper Taanbeeq 0 ??? 12 ??? 0
21 een kind uijt het gasthuijs ??? pro deo
[23-02-1715]
23 een kind van Willem Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[25-02-1715]
25 de hs. vrou van Casper Taenbeeq ??? pro deo
[05-03-1715]
Meert 5 een kind van Aalbregt Zweers 0 ??? 12 ??? 0
[07-03-1715]
7 Jan Kievid van Den Bommel 0 ??? 12 ??? 0
7 Johan Eggebeen 0 ??? 12 ??? 0
[09-03-1715]
9 Neeltje Braber van Den Bommel 0 ??? 12 ??? 0
9 Pietronella Geerts als voren 0 ??? 12 ??? 0
[11-03-1715]
11 Dingman Stevense als voren 0 ??? 12 ??? 0
[14-03-1715]
14 Aren de Bruijne uijt het gasthuijs ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 16 ??? 16 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? f 16 ??? 16 ??? 0
[19-03-1715]
Maert 19 Jan ten Haagh 0 ??? 12 ??? 0
[20-03-1715]
20 een kind van Leendt. Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[28-03-1715]
28 een kind van Jan Verdonk 0 ??? 12 ??? 0
[30-03-1715]
30 een kind van Bastiaen Cocq 0 ??? 12 ??? 0
[02-04-1715]
April 2 Geertruijt van der Weel 0 ??? 12 ??? 0
[03-04-1715]
3 Jannetje Teunis Blom 0 ??? 12 ??? 0
[04-04-1715]
4 een Jongeb. van den armen ??? pro deo
[06-04-1715]
6 de vrou van Jacob Knape 0 ??? 12 ??? 0
[09-04-1715]
9 een kind van Crijn van der Stam 0 ??? 12 ??? 0
[12-04-1715]
12 Esdras Boudewijnse 0 ??? 12 ??? 0
[15-04-1715]
15 de vrouw van Claas Borreman 0 ??? 12 ??? 0
[18-04-1715]
18 een kind van Jan Slis 0 ??? 12 ??? 0
[22-04-1715]
22 Witten Osseweijer 0 ??? 12 ??? 0
[24-04-1715]
24 Jan Hertogh 0 ??? 12 ??? 0
[27-04-1715]
27 Grietje van Hoogerheide 0 ??? 12 - 0
[03-05-1715]
Meij 3 Maria Voordijcks 0 ??? 12 ??? 0
[07-05-1715]
7 Tanneke Janse Matte 0 ??? 12 ??? 0
[10-05-1715]
10 Willem Paulusz Ooster(ling) 0 ??? 12 ??? 0
[16-05-1715]
16 een kind van Adriaen Poel 0 ??? 12 - 0
Een vreemd man ??? pro deo
[30-05-1715]
30 een kind van de wed. Lodew. Claasse ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 27 ??? 12 - 0??
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? f 27 ??? 12 ??? 0
[01-06-1715]
Den 1en Junij de vrouw van Marijnus Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[07-06-1715]
7 Jobje Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[25-06-1715]
25 de vrou van Willem Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[03-07-1715]
Julij 3 Machelje Pieterz 0 ??? 12 ??? 0
[16-07-1715]
16 een kind van Pieter de Kuijper 0 ??? 12 ??? 0
[24-07-1715]
24 Corn. Jacobz Croon 0 ??? 12 ??? 0
[29-07-1715]
29 Claas Borreman ??? pro deo
[31-07-1715]
31 een kind van Lau. Olivierse 0 ??? 12 ??? 0
[05-08-1715]
Augus. 5 een kind van de wed. Leendt. Stander 0 ??? 12 ??? 0
[06-09-1715]
Sept. 6 een kind Mar. Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[09-09-1715]
9 een kind van de wed. Esdras Boudw. 0 ??? 12 ??? 0
[21-09-1715]
21 een kind van Corn. Wittekoeke 0 ??? 12 ??? 0
[23-09-1715]
23 Willem Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[25-09-1715]
25 Theunus Tilleman ??? pro deo??
Een kind van Corn. van Geldre 0 ??? 12 ??? 0
[01-10-1715]
Octob. 1 een kind van Coenraet Sweers 0 ??? 12 ??? 0
[04-10-1715]
4 een kind van Adriaense Hendricx 0 ??? 12 ??? 0
[05-10-1715]
5 een kind van Corn. Wittekoeke 0 ??? 12 ??? 0
[09-10-1715]
9 een kind van Jacob Conink 0 ??? 12 ??? 0
[10-10-1715]
10 de vrou van Gabriel Pieterz ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 37 ??? 16 ??? 0
Notitie der dooden die begraven sijn in de kke. van de Oude Tong van den jare 17 C en sestien
[19-02-1716]
1716 den 19en Februarij de hr. van Berchem in ???t choor in een gemeen graff op No. Drie
[01-05-1716]
Den 1en Meij Huijbr. van Westerom
[09-05-1716]
Den 9en dito een kind van Daniel de Jonge??
Een kind van Pieter Tichelman
[08-05-1716]
Den 8en een soontje van de heer dijkgraaf Pieter Cornelisz
[02-09-1716]
Den 2en Sept. een kind van Jan Oss
[10-09-1716]
Den 10en dito een kind van de wed. van Huijbt. van Westrom
[19-09-1716]
Den 19en dito een kind van Daniel van den Broeke
[04-10-1716]
Den 4e Octob. een kind van de hr. Willem de Graaff
[08-10-1716]
Den 8en dito een kind van Gillis van Bree
[15-10-1716]
Den 15en Octob. de heer dijkgraeff Adriaen Mooiert
[11-11-1716]
Den 11en Novemb. een soontje van Pieter Tichelman
[03-12-1716]
Den 3en Decemb. de huijsvrouwe van Adr. Vierniet in het choor
Dit boven staende kkeregt is ontfangen door de kkmeester Johannes Pieterse Metselaer, comt hier voor memorie
Notitie der dooden die begraven sijn op het kerkhof van de Oude Tongh in den jare 1716, en van ijder lijk ontfangen 12 sts. voor kerkregt, en sijn begraven als volgt
[01-01-1716]
Janu. 1en Jan Maertense Slis 0 ??? 12 ??? 0
[03-01-1716]
3en een kind van Jacob Vroegrijk 0 ??? 12 ??? 0
[13-01-1716]
13en Jacob van der Vliedt 0 ??? 12 ??? 0
[14-01-1716]
14en een kind van Adr. Stander 0 ??? 12 ??? 0
[06-02-1716]
Feb. 6 een kind van Jan Verdonck 0 ??? 12 ??? 0
6 Jan Samuelse 0 ??? 12 ??? 0
[24-01-1716]
24en Hen. van Deuveren 0 ??? 12 - 0??
[21-03-1716]
Meert 21en Lena Barts met haer kind 1 ??? 4 ??? 0
[24-03-1716]
24en een kind van Mar. Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[29-03-1716]
29en Adriaen Mattheuse 0 ??? 12 ??? 0
[08-04-1716]
April 8en een kind van de wed. Sijmon de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[25-04-1716]
25en een kind van Corn. Verschuere 0 ??? 12 ??? 0
25en een kind van Casper Taenbeeq 0 ??? 12 ??? 0
[29-04-1716]
29en een kind van Caper Taenbeeq 0 ??? 12 ??? 0
[04-05-1716]
Meij 4en Jan Zegerse 0 ??? 12 ??? 0
[05-05-1716]
5en Sijmon Jansz van St. Anneland 0 ??? 12 ??? 0
5en een kind van Jorus de Jager 0 ??? 12 ??? 0
[07-05-1716]
7en Pieter Hartman 0 ??? 12 ??? 0
[16-05-1716]
16en een kind van Engel Matteuz 0 ??? 12 ??? 0
[25-05-1716]
25en een dogter met name Geertruijt Jacobz 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 12 ??? 12 - 0????
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 12 ??? 12 ??? 0
[01-06-1716]
Junij 1en Samuel Roos 0 ??? 12 ??? 0
[18-06-1716]
18en een kind van Jacob Coning 0 ??? 12 ??? 0
[03-08-1716]
Augus. 3en Franke Olivierse 0 ??? 12 -0
[04-08-1716]
4en een kind van Aren Ooster(ling) 0 ??? 12 ??? 0
[06-08-1716]
6en een kind van Elena van Westerom
[12-08-1716]
12en een kind van Matt. Cocq 0 ??? 12 - 0?? ??
[29-08-1716]
29en een kind van de wed. Franke Olivier 0 ??? 12 ??? 0
[02-09-1716]
Sept. 2en Aelb. Sweers 0 ??? 12 ??? 0
[12-09-1716]
12en Crijn Pieterse Gebuijs 0 ??? 12 ??? 0
[15-09-1716]
15en een kind van Casper Taenbeeq 0 ??? 12 ??? 0
[17-09-1716]
17en Aagtje Gillis 0- 12 ??? 0
17 een kind van Maetje Pieters 0 ??? 12 ??? 0
[18-09-1716]
18 een kind van Corn. Janse 0 -12 ??? 0
[08-10-1716]
Octob. 8en Magdalena Roos 0 ??? 12 ??? 0
[10-10-1716]
10en een kind van Gillis Voordijk 0 ??? 12 ??? 0
[19-10-1716]
19en de wed. Jacob van der Vliet 0 ??? 12 ??? 0
[31-10-1716]
31en een kind van Jacobus ???t Hof 0 ??? 12 ??? 0
[04-11-1716]
Novemb. 4en een kind van Huijbt. Hoogmoet 0 ??? 12 ??? 0
[05-11-1716]
5en een kind van Jorus de Jager 0 ??? 12 ??? 0
[06-11-1716]
6en een kind van Corn. van Geldre 0 ??? 12 ??? 0
[17-11-1716]
17en Geertruijt de Bruijne ??? pro deo
[26-11-1716]
26en een kind van Jacob Vroeghrijk 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 25 ??? 4 ??? 0
Van de ander zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 25 ??? 4 ??? 0
[30-11-1716]
Novemb. 30 een kind van den armen ??? pro deo
[03-12-1716]
Decemb. 3en twee kinderen van Gabriel Pieterse in een kist 1 ??? 4 ??? 0
[11-12-1716]
11en de vrouw van Corn. Snijder 0 ??? 12 ??? 0
[30-12-1716]
30en een kind van Gijsbregt Bout 0 ??? 12 ??? 0
Te samen de somme van?? ?? ?? f 27 ??? 12 ??? 0
Hiervan afgetrocken de somme van negen gud., het gene mij comt voor het noteren deser lijste, als nogh de somme van seven gud. drie stuijvers van wegen het vegen van de kerke en het smeeren tot het uerwerk, sijnde te samen de somme van sestien gud. drie sts., sulx de kerk nog komt de somme van elf gud. negen stuijvers
Dese voors. elf guld. en negen stuijvers overgegeven en betaald aen de kerckmeester Johan. Pieterse Metselaer den 16. Januarij 1717, f 11 ??? 9 ??? 0, Pieter de Bruijne
Notitie der dooden die begraven sijn in de kke. van de Oude Tonge in den jare 1717, als volgt
[09-01-1717]
1717 den 9 Januarij Tanneke Prs. Coopmans
[30-01-1717]
30 de hr. rentmr. Johan. van der Eijden begraven in het choor
[04-02-1717]
Den 4e Feb. Pieter Marinusze Coopmans
[18-02-1717]
18e mevrouw Ten Dam
[12-03-1717]
Den 12 Maert een kind van de hr. stadhouder Wm. Cattestaart
[09-04-1717]
Den 9e April een kind van Pieter Tichelman
[06-05-1717]
Den 6e Meij een kind van Leendert Waling
[19-05-1717]
Den 19e een kind van de heer stadhouder Wm. Kattestaart
[25-06-1717]
Den 25e Junij een kind van den dijkgraaf Arij Overstraet
[15-07-1717]
Den 15e Julij een kind van Pieter Tichelman
[03-09-1717]
Den 3e Sept. een kind van Mattheus Drooger
[15-09-1717]
15e een kind van Corns. Noorthoeve
[18-09-1717]
Den 18e Sept. een kind van Jacob van Arnhem????
[02-10-1717]
Den 2e Octob. Maria Arens van Westerom
[18-12-1717]
Den 18e Decem. de heer Jacobus ten Dam
[30-12-1717]
Den 30e dito Traes Gijsens
Het kkeregt van dese voorsz. lijste is ontfangen door de kkmeester Johan Pieterse Metselaer, soo komt dit voor memorie en anders niet
Notitie der dooden die op ???t kkhoff sijn begraven in den jare 1717, comt voor kkeregt van dood lichaem 12 sts., als volgt
[02-01-1717]
1717 den 2e Onne Pieterse ??? pro deo
[12-01-1717]
12 een soon van Jan. de Graef ??? pro deo
[15-01-1717]
15 een kind van Maria Meesters ??? pro deo
[23-01-1717]
23 Cornelis Weijmans 0 ??? 12 ??? 0
[27-01-1717]
27 Pieter Janse van Ouwenhoven ??? pro deo
[26-02-1717]
Den 26e Feb. Jacob de Slager op vreemd kkhoff ??? memorie
[23-03-1717]
Den 23 Maert een weeskind van Wm. Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[27-03-1717]
27 de hv. van Adriaen van der Croon 0 ??? 12 ??? 0
[19-04-1717]
Den 19e April een kind van Jan Fiere 0 ??? 12 ??? 0
[23-04-1717]
23 een vrouw op ???t vreemt kkhof ??? memorie
[17-05-1717]
Den 17 Meij een kind van Adr. Gast 0 ??? 12 ??? 0
[21-05-1717]
21 een kind van Jacob Groenend. 0 ??? 12 ??? 0
[31-05-1717]
31 Theunus Bartelz van der Maes 0 ??? 12 ??? 0
[01-06-1717]
Den 1e Junij een kind van Pieter Tambuij 0 ??? 12 ??? 0
[14-06-1717]
14en een kind van Gerrit Dirckse 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 5 ??? 8 ??? 0
Aen de ander sijde staet?? ?? ?? ??f 5 ??? 8 ??? 0
[19-06-1717]
Den 19 Junij een kind van Huijbt. Menheere 0 ??? 12 ??? 0
[21-06-1717]
21 Daniel de Sterk 0 ??? 12 ??? 0
21 een kind van Hend. de Kuijper 0 ??? 12 ??? 0
[23-06-1717]
23 een kind van Lieven Andriesse 0 ??? 12 ??? 0
[25-06-1717]
25 een kind van Willem Gerrits 0 ??? 12 ??? 0
[29-06-1717]
29 een kind van Jan van Roomen 0 ??? 12 ??? 0
[10-07-1717]
Den 10 Julij Abram Eggebeen 0 ??? 12 ??? 0
[29-07-1717]
29 een kind van Lieven de Lapper 0 ??? 12 ??? 0
[05-08-1717]
Den 5. Augs. Jan Janse de Groot 0 ??? 12 ??? 0
[07-08-1717]
7 de wed. van Pieter Hartman ??? pro deo
[21-08-1717]
21 Theunus Vleerboom 0 ??? 12 ??? 0
[02-09-1717]
Den 2 Sept. een kind van Arij Casteleijn 0 ??? 12 ??? 0
Een dogter die vermoort is op ???t vreemt kerkhof ??? memorie
[29-09-1717]
29 een kind van Mattheus Cock 0 ??? 12 ??? 0
[22-10-1717]
Den 22 Octob. Theunus van Tilburg 0 ??? 12 ??? 0
[05-11-1717]
Den 5e Novem. een kind van Anth. Stevense van den Berg 0 ??? 12 ??? 0
[16-12-1717]
Den 16. Decem. Joh. Bartelz Eleens 0 ??? 12 ??? 0
[17-12-1717]
17 Johannis Hermans Schepers 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 15 ??? 0 - 0??
Lijste der dooden voor den jare 1717
Notitie der dooden lijken die begraven sijn in de kerke van de Oude Tonge in den jare 1718, als volgt
[03-01-1718]
1718 eerste den 3e Janu Jacob Corn. Coning in een gemeen graf op No. 14
[14-01-1718]
Den 14e dito de wed. Huijb. van Westrom
[08-03-1718]
Den 8en Maert Abram Coole met desselfs huijsvrouw in een graf
[17-03-1718]
Den 17e dito de huijsvrouw van meester Rochus Hoogmoet
[18-03-1718]
Den 18e dito een kind van Crijn Jansen Boudt
[22-04-1718]
Den 22en April de huijsvrouw van Corn. Coning in een gemeen graf op No. 11??
[25-04-1718]
Den 25 dito een kind van Gillis Cleijdijk
[28-04-1718]
Den 28 dito een soon van Gillis Cleijdijk op een baer gedragen
[02-06-1718]
Den 2 Junij een kind van Joos van Bruijnis
[06-06-1718]
Den 6 dito de huijsvrouw van Govert de Rijk
[13-07-1718]
Den 13 Julij een dogter van Gerrit Tichelman gedragen op een baer
[17-08-1718]
Den 17 Augs. Paulus Vreeswijk
[20-09-1718]
Den 20en Sept. een kind van Daniel de Jonge
[24-09-1718]
Den 24. dito een kind van Jan Domine
Den selven dito een kind van juffr. van der Eijden in ???t choor
[26-09-1718]
Den 26 dito een kind van mr. Rocus Hoogmoet??
[03-10-1718]
Den 3e Octob. een kind van Jan Domine
[05-10-1718]
Den 5e dito een kind van Leendt. Mahuij
[12-10-1718]
Den 12e dito Gillis Mattijsse Cleijdijk
[20-10-1718]
Den 20e dito een kind van den dijkgraaf Arij Overstraet
[22-10-1718]
Den 22e dito een kind van Crijn van der Stam
[27-10-1718]
Den 27e de wed. van Jacob Noorthoeve
[21-11-1718]
Den 21e Novembr. Elijsabeth Leendts. in een gemeen graf op No. 87
[25-11-1718]
Den 25 dito Andries Vervooren in een gemeen graf op No. 86
Van dit voorsz. kerkregt bij mij niet ontfangen, soo diend dit voor memorie
Notitie der dooden die op ???t kerkhof van de Oude Tong sijn begraven van den jare 1718, en voor ijder lijk dat begraven is ontfangen de somme van 12 sts.
[22-01-1718]
Den 22e Janu. Job van Stelle 0 ??? 12 ??? 0
[02-02-1718]
Den 2e Feb. Jacob Cnaap 0 ??? 12 ??? 0
[12-02-1718]
Den 12e dito een kind van Bastiaen Cock 0 ??? 12 ??? 0
[16-02-1718]
Den 16e dito een dogter van Cornelia Tilleman 0 ??? 12 ??? 0
[15-03-1718]
Den 15e Maert Hend. Vleerboom 0 ??? 12 ??? 0
[21-03-1718]
Den 21e dito een kind van Hend. Hartman 0 ??? 12 ??? 0
[24-03-1718]
Den 24e dito een kind van Abram Vercuijl 0 ??? 12 ??? 0
[30-03-1718]
Den 30e dito een dogter van Joos de Wever 0 ??? 12 ??? 0
[04-04-1718]
Den 4e April een kind van Adriaan Stander 0 ??? 12 ??? 0
[08-04-1718]
Den 8e dito een kind van Wm. Gerritsen 0 ??? 12 ??? 0
[09-04-1718]
Den 9e dito Aren Vink uijt het gasthuijs - pro deo
[13-04-1718]
Den 13e de huijsvr. van Adriaen Stander 0 ??? 12 ??? 0
[19-04-1718]
Den 19e dito Maria Ouwater 0 ??? 12 ??? 0
[02-05-1718]
Den 2e Meije Adriaentje Bouds 0 ??? 12 ??? 0
[04-05-1718]
Den 4e dito een kind van Gerrit Dirksen 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 8 ??? 8 ??? 0
[06-05-1718]
Den 6e dito een kind van Martinus Malde 0 ??? 12 ??? 0
[06-1718]
Den Junij een kind van Adriaen de Waeij 0 ??? 12 ??? 0
[07-06-1718]
Den 7e dito een kind van Johan. Leend. Braber 0 ??? 12 ??? 0
[11-06-1718]
Den 11e dito Jacobus Gebuijs 0 ??? 12 ??? 0
[16-06-1718]
Den 16 dito de wed. van Marinus Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[24-06-1718]
Den 24e dito een kind van Gijsbregt Boudt 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dito een kind van Jan Govertsen Vervloedt 0 ??? 12 ??? 0
[23-07-1718]
Den 23e Julij een kind van Herman Gerritz Jocken 0 ??? 12 ??? 0
[08-08-1718]
Den 8e Augs. een kind van Laurents de Bruijne 0 - 12 ??? 0
[10-08-1718]
Den 10e dito Herman Schepers 0 ??? 12 ??? 0
[11-08-1718]
Den 11e dito een kind van Jan Fieren 0 ??? 12 ??? 0
[18-08-1718]
Den 18e dito een vreemt man ??? pro deo
[20-08-1718]
Den 20e dito een kindt van Aren Ooster(ling) 0 ??? 12 ??? 0
[23-08-1718]
Den 23 dito een kind van Paulus Maes 0 ??? 12 ??? 0
[06-09-1718]
Den 6e Sept. een kind van Hend. de Cuijper 0 ??? 12 ??? 0
[10-09-1718]
Den 10e dito een kind van Neeltje Lauris van den armen ??? pro deo
[12-09-1718]
Den 12e dito een kind van Claes van Purooijen 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 9 ??? 0 ??? 0
[14-09-1718]
Den 14 dito een vreemde vrouw ??? pro deo
[15-09-1718]
Den 15e een kind van Johannus Zweers 0 ??? 12 ??? 0
[21-09-1718]
Den 21 dito een kind van Claes Eijkebos 0 ??? 12 ??? 0
[23-09-1718]
Den 23 dito een vreemde dogter gestorven ten huijse van Janneke Willems, gent. Catarina 0 ??? 12 ??? 0
[01-10-1718]
Den 1e Octob. Pieter Franken 0 ??? 12 ??? 0
[03-10-1718]
Den 3en dito een kind van Coenraet Zweers 0 ??? 12 ??? 0
[04-10-1718]
Den 4e dito een kindt van Gillis Fabaert 0 ??? 12 ??? 0
[07-10-1718]
Den 7e dito Johannus van den Berg 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dito een kind van Cornelus van Geldre 0 ??? 12 ??? 0
[08-10-1718]
Den 8e dito een kind van Claes Blaak 0 ??? 12 ??? 0
[20-10-1718]
Den 20e dito een kind van Mattheus Adriaensen 0 ??? 12 ??? 0
[21-10-1718]
Den 21e een kind van Jacob Romboudsen 0 ??? 12 ??? 0
[29-10-1718]
Den 29e dito een kindt van Dingman van Geldre - pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 6 ??? 12 ??? 0
[29-10-1718]
Den 29 dito een kind van Corn. Pieterse de Vogel 0 ??? 12 ??? 0
[03-11-1718]
Den 3e Novemb. een kind van Hendrik Goudswaert 0 ??? 12 ??? 0
[04-11-1718]
Den 4e dito Herman Gerritz 0 ??? 12 ??? 0
[05-11-1718]
Den 5en dito een dogter van Pieter Coutereel 0 ??? 12 ??? 0
[12-11-1718]
Den 12 dito Leendt. Janse de Jonge 0 ??? 12 ??? 0
[17-11-1718]
Den 17e dito Jacob van Geldre 0 ??? 12 ??? 0
[22-11-1718]
Den 22e dito een kind van de wed. van Aelbregt Zweers 0 ??? 12 ??? 0
[25-11-1718]
Den 25e dito een kind van Jan van Roomen 0 ??? 12 ??? 0
[26-11-1718]
Den 26e dito de weduwe van Jan Fransman 0 ??? 12 ??? 0
Den 26e dito Gillis van Es 0 ??? 12 ??? 0
[28-11-1718]
Den 28e dito de huijsvrouw van Jan Cloek 0 ??? 12 ??? 0
[06-12-1718]
Den 6e December de huijsvrouwe van Huijbregt Menheere met haer kind in een kist 1 ??? 4 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 7 ??? 16 ??? 0
[06-12-1718]
Den 6e dito een kind van Jacob Bastiaense Drooger 0 ??? 12 ??? 0
[08-12-1718]
Den 8e dito een kind van Aren van Noorden 0 ??? 12 ??? 0
Somma van den ontfang deser lijste bedraegt drie en dertigh gud., segge f 33 ??? 0 ??? 0
Pieter de Bruijne comt voor het noteren deser lijste de somme van f 9 ??? 3 ??? 0
Alsmede voor het vegen van de kerk en de olie tot het uerwerk de somme van f 7 ??? 0 ??? 0, sulks te samen f 16 ??? 3 ??? 0
Dese f 16 ??? 3 sts. afgetrokken van de voors. f 33 gud., soo rest nog voor de kke. suijver ontfangen de somme van f 16 ??? 17 - 0??
Dese sestien guldens en seventien sts. neven dese lijst voldaen en overgegeven aen de kerkmr. Johan. Pieterse Metselaer, actum Oude Tonge den 7en Januarius 1719, f 16 ??? 17 ??? 0, Pieter de Bruijne
Lijste der dooden van den jare 1718
Notitie der dooden lighamen die (be)graven zijn in de kke. van de Oude Tong in den jare 1719
[02-01-1719]
1719 den 2e Januarij de wed. van Daniel de Sterk
[12-01-1719]
Den 12 den hr. dijkgraaf Corn. Pieterse
[24-01-1719]
Den 24 de wed. van Gillis Kleijdijk
[27-01-1719]
Den 27 de heer predikant Adamus van Halen
[11-02-1719]
Den 11 Feb. de wed. van Pr. Gillisz Kleijdijk
[08-03-1719]
Den 8e Maert Annitje Kasteleijn
[20-04-1719]
Den 20 April de huijsvr. van Gillis van Bree alsmede desselfs dogter gedragen op een baer
[03-06-1719]
Den 3 Junij Susanna Breeman
Den dito een kind van Jacobus van Aernhem
[27-06-1719]
Den 27 Johannis van Beek
[11-07-1719]
Den 11 Julij Philippus Jacobusz??
[14-08-1719]
Den 14 Augs. een kind van Corn. Duijvelaer
[15-08-1719]
Den 15 Witte Wittense??
[12-09-1719]
Den 12 Sept. Govaart de Rijk
[20-09-1719]
Den 20 een kind van mr. Jan Wiscondij in een gemeen graf op No. 40
[26-09-1719]
Den 26 een kind van Daniel van (den) Broeke
[02-10-1719]??
Den 2 Octob. Jacoba Kleijdijk
[26-10-1719]
Den 26 Cornelus Bodt op een baer gedragen zijnde een soon van Gillis Pieterse Cleijdijk
[11-11-1719]
Den 11 Novemb. een kind van Daniel van de(n) Broeke
[30-12-1719]
Den 30 Decemb. Corns. Kapiteijn
Hier van niet ontfangen dient dit maer voor memorie
Dese volgende doode lichamen zijn op ???t kerkhof begraven en van ijder ontfangen voor kkregt de somme van 12 sts., alles voor den jare 1719
[07-01-1719]
1719 den 7 Januarij een kind van Theunus Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[11-01-1719]
Den 11 Jan Harmans 0 ??? 12 ??? 0
[16-01-1719]
Den 16 Cornelia van der Veer 0 ??? 12 ??? 0
[23-01-1719]
Den 23 Pieter Tambuij 0 ??? 12 ??? 0
[30-01-1719]
Den 30 een kind van Bart van Noort 0 ??? 12 ??? 0
[06-02-1719]
Den 6 Feb. Joost Browiser 0 ??? 12 ??? 0
[08-02-1719]
Den 8 een kind van Jan van Roomen 0 ??? 12 ??? 0
[10-02-1719]
Den 10 Corns. Lamb. Weijmans 0 ??? 12 ??? 0
[13-02-1719]
Den 13 Gillis Dirkse 0 ??? 12 ??? 0
[18-02-1719]
Den 18 Ant. Barents Bruijn 0 ??? 12 ??? 0
Den selfden Willem Hend. van der Stam 0 ??? 12 ??? 0
[27-02-1719]
Den 27. Jan. Medeganger van den armen ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 6 ??? 12 ??? 0
[28-02-1719]
Den 28 Feb. een kind van Jan Jabsen 0 ??? 12 ??? 0
[15-03-1719]
Den 15 Maert meester Tobias ??? pro deo
[29-03-1719]
Den 29 Corns. Dirkz Snijder 0 ??? 12 ??? 0
[03-04-1719]
Den 3 April de huijsvr. van Gillis Claesz van een buijten gront 0 ??? 18 ??? 0
[12-04-1719]
De 12 een kind van Huijb. de Vree 0 ??? 12 ??? 0
[28-04-1719]
Den 28 Corns. Krijnse Vreeswijk 0 ??? 12 ??? 0
[06-05-1719]
Den 6 Meij Barbel Cuijpers van den armen ??? pro deo
[08-05-1719]
Den 8 een kind van Hend. Roos 0 ??? 12 ??? 0
[18-05-1719]
Den 18 Jacob Leendts. Stander 0 ??? 12 ??? 0
[22-05-1718]??
Den 22 Elena Sijmens 0 ??? 12 ??? 0
[25-05-1719]
Den 25 een kind van Frans Jansen 0 ??? 12 ??? 0
[06-06-1719]
Den 6 Junij een kind van de wed. Theus Cok 0 ??? 12 ??? 0
[24-06-1719]
Den 24 Theuntje Lugtharte van een buijten gront 0 ??? 18 ??? 0
Den selven dage een vreemde vrouwe ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 7 ??? 4 ??? 0
[11-07-1719]
Den 11 Julij Jan Gerritsen Meijers 0 ??? 12 ??? 0
[15-07-1719]
Den 15 een kind van Adr. de Waeij 0 ??? 12 ??? 0
[17-07-1719]
Den 17 de huijsvr. van Corns. Gillisz 0 ??? 12 ??? 0
[20-07-1719]
Den 20 een kind van Crijn van der Linde 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dage een dito van Aren Jansen van de Velde 0 ??? 12 ??? 0
[22-07-1719]
Den 22 een kind van Adr. Gast 0 ??? 12 ??? 0
[03-08-1719]
Den 3 Augs. Pieter Jacobz Vloed 0 ??? 12 ??? 0
[10-08-1719]
Den 10 een vreemde vrouwe ??? pro deo
[14-08-1719]
Den 14 de wed. van Corns. van Gole 0 ??? 12 ??? 0
[19-08-1719]
Den 19 een kind van Joh. Stouten 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dage een kind van de wed. van Pieter Tambuij 0 ??? 12 ??? 0
[24-08-1719]
Den 24 een kind van Daniel Keijser 0 ??? 12 ??? 0
[28-08-1719]
Den 28 een kind van Gillis Claasse van een buijten grondt 0 ??? 18 ??? 0
[01-09-1719]
Den 1 Sept. een kind van Chiel Aertz 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dage een kind van Jan Domine 0 ??? 12 -0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 8 ??? 14 ??? 0
[09-09-1719]
Den 9 Sept. Geertruijt Janz Wiltschut 0 ??? 12 ??? 0
[13-09-1719]
Den 13 een kind van een vreemt man ??? pro deo
[29-09-1719]
Den 29 een kind van Corn. Wittekoeke 0 ??? 12 ??? 0
[02-10-1719]
Den 2 Octob. een kind van Huijb. de Vree 0 ??? 12 ??? 0
[07-10-1719]
Den 7 een kind van Hend. Harman 0 ??? 12 ??? 0
[21-10-1719]
Den 21 Ko(r)stiaen van Aken 0 ??? 12 ??? 0
[27-10-1719]
Den 27 Hend. de Kuijper 0 ??? 12- 0
[01-11-1719]
Den 1 Novemb. een kind van Theus Arentz Buert 0 ??? 12 - 0
[10-11-1719]
Den 10 de huijsvr. van Jan Verdonk 0 ??? 12 ??? 0
[13-11-1719]
Den 13 de huijsvr. van Claes Blaak 0 ??? 12 ??? 0
[17-11-1719]
Den 17 een kind van Mart. Hoogenb. 0 ??? 12 ??? 0
[22-11-1719]
Den 22 Jacob Woutersz op Stadt begraven 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dage de huijsvr. van Eeuwit Tamb. 0 ??? 12 ??? 0
Item Tannitje van Beek van den armen ??? pro deo
[04-12-1719]
Den 4 Decemb. de huijsvr. Laurents de Bruijne 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 7 ??? 16 - 0????
Lijste der dooden voor den jare 1719
Notitie der doode lichamen die begraven zijn in den jare 1720 in de kerke van d??? Oude Tonge??
[02-01-1720]
Den 2e Januarij de huijsvr. Gillis Verbeek in een gemeen graf op No. 11
[20-02-1720]
Den 20 Feb. een dogter van Damis Cornelisz gedragen op een baer
[29-02-1720]
Den 29e dito een kind van Pr. Tichelman
[01-03-1720]
Den 1e Maert een dogter van Adriaen Schroevers gedragen op een baer????
[22-03-1720]
Den 22e dito de huijsv. Wouter Neef begraven in ???t choor
[25-04-1720]
Den 25e April de huijsv. van Jacobus Tichelman van de jurisdictie van Ooltgensplaat
[23-05-1720]
Den 23e Meij een kind van Adriaen Vierniet in het choor begraven
[11-06-1720]
Den 11e Junij een kind van Adriaen Vierniet de jonge
[20-06-1719]
Den 20e dito een soon van mr. Rochus Hoogmoet gedragen op een baer
[29-07-1720]
Den 29 Julij een dogter van Corns. Duijvelaer gedragen op een baer
[13-08-1720]
Den 13e Augustus Wouter Neef zijnde begraven in het choor
[15-08-1720]
Den 15 dito een kind van Krijn Bout
Den selven dito een kind van Jacobus van Aernhem
[06-09-1720]
Den 6. Sept. Bartholomeus Cornelisz Santboer
[02-10-1720]
Den 2 Octob. Anthonij Grootveldt begraven in een gemeen graf op No. 55
Den selven dito een kind van de wed. van Matt. Jansen van der Schild??
[09-10-1720]
Den 9 dito een kind van Arij Jacobz
[14-10-1720]
Den 14 dito een soon van Jan Pieterse Jonker gedragen op een baer
[17-10-1720]
Den 17 dito de heer stadhouder Willem Kattestaert
[24-10-1720]
Den 24 dito de huijsv. van Adam van der Veer in een gemeen graf No. 86
[26-10-1720]
Den 26 dito twee kinderen van Adrianus Vierniet de jonge
[29-10-1720]
Den 29 dito de huijsv. van Jacob Vroegrijk
[11-11-1720]
Den 11 Novemb. een kind van den voorsz. Vroegrijk
[23-11-1720]
Den 23 dito de huijsv. van Korn. Van Paren in een graf nu eerst gekogt sijnde bij hem en zijn zwager Paulus Ooster(ling), sijnde No. 19
[18-12-1720]
Den 18 Decemb. een dogter van Leendert Lodder zijnde begraven in ???t choor
Notitie der dooden die begaven zijn op het kerkhof van den jare 1720 (is van ijder ontfangen 12 sts.)
[05-01-1720]
Den 5e Janu. Grietje Vollerij 0 ??? 12 ??? 0
[11-01-1720]
Den 11e Pieter van Dam 0 ??? 12 ??? 0

[16-01-1720]
Den 16e een dogter van Huijge Komttebedde 0 ??? 12 ??? 0
[17-01-1720]
Den 17e een kind van Frans Jansen 0 ??? 12 ??? 0
[20-01-1720]
Den 20e een kind van Marinus Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[22-01-1720]
Den 22e Lieven de Groot 0 ??? 12 ??? 0
[06-02-1720]
Den 6 Febr. een kind van Lieven de Lapper 0 ??? 12 ??? 0
[09-02-1720]
Den 9e een kind van de wed. van Casper Taenbeek, armen ??? pro deo
[13-02-1720]
Den 13e een kind van Abram van Dalen 0 ??? 12 ??? 0
[16-03-1720]
Den 16 Maert een kind van Herman Jochen 0 ??? 12 ??? 0
[24-03-1720]
Den 24 een kind van Alida Ouwater van den armen ??? pro deo
[26-03-1720]
Den 26e een kind van Dingman Pieterse 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 6 ??? 0 ??? 0
Van andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 6 ??? 0 - 0??
[30-0-1720]
Den 30e Willem Suijkerbuijk 0 ??? 12 ??? 0
[10-04-1720]
Den 10e April een vreemt man ??? pro deo?? ?? ?? ????
[20-04-1720]
Den 20e Pieter Laurisz van den armen ??? pro deo
[30-04-1720]
Den 30e een kind van Teunus van Libbrig 0 ??? 12 ??? 0
[09-05-1720]
Den 9 Meij een kind van Jorus de Jager 0 ??? 12 ??? 0
[16-05-1720]
Den 16e een vreemd man ??? pro deo
[31-05-1720]
Den 31e Corn. Nieuwland 0 ??? 12 ??? 0
[03-06-1720]
Den 3 Junij een kind van Trijntje Paulusz 0 ??? 12 ??? 0
[10-06-1720]
Den 10e een vreemde vrouw ??? pro deo
[18-06-1720]
Den 18e de wed. van Pieter Tambuij 0 ??? 12 ??? 0
[01-07-1720]
Den 1 Julij een kind van Adriaen Maertens 0 ??? 12 ??? 0
Den 1e een kind van Abram de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[08-07-1720]
Den 8e een kind van Corn. van Dijke 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??11 ??? 8 ??? 0
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? 11 ??? 8 ??? 0
[12-07-1720]
Den 12e een kind van Jan Tijbout 0 ??? 12 ??? 0
[19-07-1720]
Den 19e een wed. van Pieter van Dam 0 ??? 12 ??? 0
[27-07-1720]
Den 27e Cornelia Adams 0 ??? 12 - 0??
[03-08-1720]
Den 3 Augs. een vreemd man ??? pro deo
Den 3e een kind van Matt. Buert 0 ??? 12 ??? 0
[07-08-1720]
Den 7e een kind van Frans Bree 0 ??? 12 ??? 0
[08-08-1720]
Den 8e een kind van Daniel Keijser 0 ??? 12 ??? 0
[09-08-1720]
Den 9 een kind van Dingman Bruijne 0 ??? 12 ??? 0
[12-08-1720]
Den 12e een kind van Adriaen Melgert 0 ??? 12 ??? 0
[13-08-1720]
Den 13e Jakob Boudewijnz 0 ??? 12 ??? 0
[20-08-1720]
Den 20e een kind van Jorus de Jager 0 ??? 12 ??? 0
[22-08-1720]
Den 22e een vreemd man ??? pro deo
[24-08-1720]
Den 24e een kind van Arent van de Velde 0 ??? 12 ??? 0
[26-08-1720]
Den 26e een kind van Bartel van Noorden 0 ??? 12 ??? 0
[27-08-1720]
Den 27e een vreemd man ??? prodeo
[29-08-1720]
Den 29e een kind van Pieter Bosgeld 0 ??? 12 -0
[06-09-1720]
Den 6e Sept. een kind van Jan Govertse 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 19 ??? 16 ??? 0
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 19 ??? 16 ??? 0
[11-09-1720]
Den 11 dito Jakob Bastiaense Drooger 0 ??? 12 ??? 0
[16-09-1720]
Den 16e een kind van den armen ??? pro deo
[21-09-1720]
Den 21e een kind van Jan de Lange 0 ??? 12 ??? 0
[23-09-1720]
Den 23 Simon Marinusz Broos 0 ??? 12 ??? 0
[24-09-1720]
Den 24e een kind van Daniel Ceijser 0 ??? 12 ??? 0
[01-10-1720]
Den 1e October een kind van Arent Ooster(ling) 0 ??? 12 ??? 0
[04-10-1720]
Den 4 Jan de Keijser 0 ??? 12 ??? 0
[05-10-1720]
Den 5e een kind van Matt. Adrs. Drooger 0 ??? 12 ??? 0
[07-10-1720]
Den 7e Huijb. Janse de Vree 0 ??? 12 ??? 0
[08-10-1720]
Den 8e Soetje Morris van den armen ??? pro deo
[14-10-1720
Den 14 een kind van Jan van Roomen 0 ??? 12 ??? 0
[15-10-1720]
Den 15 dito Henderik de Harde 0 ??? 12 ??? 0
[21-10-1720]
Den 21e een kind van Mattijs Breur 0 ??? 12 ??? 0
[28-10-1720]
Den 28e de huijsvr. van Corn. de Vogel 0 ??? 12 ??? 0
[29-10-1720]
Den 29e een kind van Job Bisschop 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 28 ??? 4 ??? 0
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 28 ??? 4 ??? 0
[29-10-1720]
Den 29e een dogter van Joh. Schaep gent. Anna 0 ??? 12 ??? 0
[09-11-1720]
Den 9e Novemb. Leendert Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[12-11-1720]
Den 12e Chieltje Roelants 0 ??? 12 ??? 0
[14-11-1720]
Den 14e een kind van de wed. Hend. Janse Roos 0 ??? 12 ??? 0
Den 14e een kind van Huijgo Komttebedde 0 ??? 12 ??? 0
[15-11-1720]
Den 15e een kind van Johan. Willems Stouten 0 ??? 12 ??? 0
[16-11-1720]
Den 16e een kind van Mattijs Breur 0 ??? 12 ??? 0
[27-11-1720]
Den 27e Adriaen van der Kroon 0 ??? 12 ??? 0
[29-11-1720]
Den 29e een vreemd jongentje gestorven in ???t gasthuijs ??? pro deo
[30-11-1720]
Den 30e Dingna Adriaenz van der Kroon -0 ??? 12 ??? 0
Alsnog een vreemd man gestorven ten huijse van Joh. Schaep ??? pro deo
[05-12-1720]
Den 5e Decemb. twee vreemde personen die verdronken zijn ??? pro deo
[06-12-1720]
Den 6e een dogter van de weduwe van Joos Jeroen genaemt Maria 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 54 ??? 4 ??? 0
Lijste der dooden van den jare 1720
Notitie der doode lichamen die begraven zijn in de kke. van de Oude Tonge van den jare 1721, verantwoort
[02-01-1721]
Den 2en Januarij een dogter van Leendt. Lodder in het choor
[18-01-1721]
Den 18 dito Laurents van der Kroon
[01-02-1721]
Den 1en Feb. een kind van Marinus van Kasteel van de Plaetz grond
[14-02-1721]
Den 14 dito juff. Elena van der Eijden
[24-03-1721]
Den 24en Maert Cornelus Noordhoeve
[05-04-1721]
Den 5 April Jacom. Vierniet in het choor
Den selven dito een dogter van de hr. stadhouder Adr. Vierniet in ???t choor
[14-04-1721]
Den 14 dito de wed. van Apolonaris Sandboer
[22-04-1721]
Den 22en dito een soon van de heer stadhouder Adr. Vierniet in ???t choor
[03-06-1721]
Den 3 Junij de huijsvr. van Corn. Eijkebos
[28-08-1721]
Den 28 Augs. een kind van Johannis Bosschieter
[02-09-1721]
Den 2 Sept. een kind van Bastiaen Wiltschut
[05-09-1721]
Den 5e dito een kind van Pieter Tichelman
[22-09-1721]
Den 22 dito een kind van Johannis Bosschieter
[31-10-1721]
Den 31 Octo. Arij Jakobz de Schipper
[14-11-1721]
Den 14 Novemb. Passchier Wittenze
[15-12-1721]
Den 15 Decem. Leendert Leendt. Mahuij
Dog dewijl de penn. van het kerkregt door de kkmeester is ontfangen komt dit maer voor memorie
Notitie der dooden die begraven (zijn) op het kkhof van de Oude Tong van den jare 1721, verantwoort
[09-01-1721]
Den 9 Janua. Pieter Hendr. Eikse 0 ??? 12 ??? 0
[11-01-1721]
Den 11 dito Catarina van Trigt 0 ??? 12 ??? 0
[13-01-1721]
Den 13 dito Neeltje Vlasbloem van den armen ??? pro deo
[14-01-1721]
Den 14 dito een kind van Dingman de Kleermaker 0 ??? 12 ??? 0
Den 14 dito een kind van Hend. Goudswaerd 0 ??? 12 ??? 0
[16-01-1721]
Den 16 dito Janneken Cornelis van de Pligt 0 ??? 12 ??? 0
[20-01-1721]
Den 20 dito de huijsvrouw van Leendt. Broeder 0 ??? 12 ??? 0
[08-02-1721]
Den 8 Feb. Jan Misselen 0 ??? 12 ??? 0
[25-02-1721]
Den 25 dito Passchier Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
[01-03-1721]
Den 1en Maert Jan Abramz Verdonk 0 ??? 12 ??? 0
Den 1 dito een kind van Jacob van Noord 0 ??? 12 ??? 0
[03-03-1721]
Den 3 dito Pietronella Adr. Stander 0 ??? 12 ??? 0
[04-03-1721]
Den 4e dito een kind van Jacob Groenendijk 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 7 ??? 4 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 7 ??? 4 ??? 0
[08-03-1721]
Den 8 dito IJda Pieters 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dito een kind van Anth. Tobiasz 0 ??? 12 ??? 0
[25-03-1721]
Den 25 dito een kind van Arij Kastelein 0 ??? 12 ??? 0
[01-04-1721]
Den 1 April de wed. van Frans Jansen met haer kind ??? pro deo
[03-04-1721]
Den 3 dito Lowijsje van der Croon 0 ??? 12 ??? 0
[07-04-1721]
Den 7 dito een kind van Boelhouder Jacobz 0 ??? 12 ??? 0
[28-04-1721]
Den 28 dito een kind van Laurents de Bruijne 0 ??? 12 ??? 0
[07-05-1721]
Den 7 Meij Herman Jocken 0 ??? 12 - 0??
Den 7 dito de huijsvr. van de Buerd 0 ??? 12 ??? 0
[22-05-1721]
Den 22 dito een kindt van Ma(r)celus Reinierse 0 ??? 12 ??? 0??
[29-05-1721]
Den 29 dito de huijsvr. van den Herder met haer kindt 0 ??? 12 ??? 0 / 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dito Janneken de Kuijper van den armen ??? pro deo
Den 29 dito een kind van Paulus Maes 0 ??? 12 ??? 0
[12-06-1721]
Den 12 Junij Maria Arentz van der Schild 0 ??? 12 ??? 0
[26-06-1721]
Den 26 dito Henderikje Tilleman?? 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 15 ??? 12 ??? 0
verantwoort, van de ander zijde?? ?? f 15 ??? 12 ??? 0
[05-07-1721]
Den 5 Julij Leuntje Willems Oosterling 0 ??? 12 ??? 0
[07-07-1721]
Den 7 dito een kind van Job Bisschop 0 ??? 12 ??? 0
[17-07-1721]
Den 17e dito de vrouwe van Herman de Haen op ???t vreemd kkhof ??? pro deo
[22-07-1721]
Den 22 dito een soon van Huijb. Menheere 0 ??? 12 ??? 0
[13-09-1721]
Den 13 Sept. een kindt van Lieven de Jonge 0 ??? 12 ??? 0
[19-09-1721]
Den 19e dito Leentje Cloeks uijt het vrouwenhuijs 0 ??? 12 ??? 0
[20-09-1721]
Den 20 dito een soon van Macelis Reijniersen 0 ??? 12 ??? 0
[10-10-1721]
Den 10 Octob. Gerrit Jansen van Nas 0 ??? 12 ??? 0
[11-10-1721]
Den 11e dito Grietje Hend. Fleerboom 0 ??? 12 ??? 0
[14-10-1721]
Den 14 dito een vreemdt jongman gent. Adriaen 0 ??? 12 ??? 0
[01-11-1721]
Den 1 Novem. Jan Dirkz Verwoerd om tot Lisse begraven 0 ??? 12 - 0?? ?? ????
[13-11-1721]
Den 13 dito Arent Eggebeen en een kind van Maria Eggebeen in een kiste 1 ??? 4 ??? 0
[17-11-1721]
Den 17 dito een kind van Claes Blaak 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 23 ??? 8 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 23 ??? 8 ??? 0
[20-11-1721]
Den 20e dito Jan Lodewijkz 0 ??? 12 ??? 0
[02-12-1721]
Den 2 Decemb. een kind van Jorus de Jager 0 ??? 12 ??? 0
[09-12-1721]
Den 9e dito een kind van Gillis Hooggeboom 0 ??? 12 ??? 0
[17-12-1721]
Den 17 dito Corn. Gillisz van St. Annelandt 0 ??? 12 ??? 0
[24-12-1721]
Den 24 dito Klaes Adriaense Gast 0 ??? 12 ??? 0
[29-12-1721]
Den 29 dito een kind van Marinus de Kuijper 0 ??? 12 ??? 0
[30-12-1721]
Den 30 dito Sara van der Vugt 0 ??? 12 ??? 0
Te samen de som.?? ?? ?? ?? ??f 27 ??? 12 ??? 0
Hier van afgetrocken voor het noteren dezer lijste de somme van f 9 ??? 3 ??? 0
Item nog voor het vegen van de kerk en smeer tot uerwerk de som. van f 7 ??? 0 ??? 0, dus dan f 16 ??? 3 ??? 0, rest hier dan suijver ontfangen de somme van elf gud. 9 stuijvers
Deze f 11 ??? 9 ??? 0 betaeld en deze lijste overgebragt aen de kerkmr. Johannis Pieterse Metselaer den 8 Januarij 1722, Pieter de Bruijne
Verantwoort, ontfangen van de doode lijghaemen die in de kerk ende in ???t koort sijn begraven ijn den jaere 1721
[02-01-1721]
Den 2 Januarij Lendert Lenderse Lodder sijn dogter gegraven in ???t kort 6 ??? 0 - 0?? ????
[18-01-1721]
Den 18 dito Laruens van der Kroon gegraven ijn de kerck 3 ??? 0 ??? 0
[01-02-1721]
Den 1 Februari een kijnt van Marijnes van Kasteel, van de Plaetse gront, onder den arm gedragen 1 ??? 10 ??? 0
[14-02-1721]
Den 14 dito juffrou Helenae van der Eijde gegraven in de kerck 3 ??? 0 ??? 0
[24-03-1721]
Den 24 Maert Cornelijs Noerthouve gegraven in de kerck 3 ??? 0 ??? 0
[05-04-1721]
Den 5 Aprijl Jacomijnie Vijerennijet gegraven in ???t kort 6 ??? 0 ??? 0
Den 5 dito een dogter van Adrijaen Vijernijet in ???t kort gegraven 6 ??? 0 ??? 0
[14-04-1721]
Den 14 dito de wedue Apelnares Santboers gegraven in ???t de kerck 3 ??? 0 ??? 0
[22-04-1721]
Den 22 dijto een kijnt van Adrijaen Vijerniet gegrave in ???t koort 6 ??? 0 ??? 0
[03-06-1721]
Den 3 Junus de husvrouw Cornelijs Eijckkebous gegraven in ???t de kerck 3 ??? 0 ??? 0
[28-08-1721]
Den 28 Augustus een kint van Johan. Bousschijeter gegraven in de kerck onder den aerm gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[02-09-1721]
Den 2 Sebtemb. Baesteiaen Wijlschut een kijnt gegraven in de kerck onder den aerm gedroegen 1 ??? 10 ??? 0
[05-09-1721]
Den 5 dito Pietertij Gaelmaen en dogter gegraven in ???t de kerck onde(r) den aerm gedroegen 1 ??? 10 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 45 ??? 0 ??? 0
[22-09-1721]
Den 22 dito Johanis Bouschijeter een kijnt gegraven in de kerck onder den aerm gedroegen 1 ??? 10 ??? 0
[31-10-1721]
Den 31 Octob. Arij de Schijper gegraeven in de kerck 3 ??? 0 ??? 0
[14-11-1721]
Den 14 Novemb. Paesschijer Wijtten gegraven in de kerck 3 ??? 0 ??? 0
[15-12-1721]
Den 15 Desemb. Lendert Maehuij gegraven in de kerck 3 ??? 0 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 10 ??? 10 ??? 0??
Betaelt aen Pieter de Bruijne het noteren de(r) lijste van de doode lijghaemen op het kerckhouf en olij tot het uerwerck en tot vegen van de kercke dus f 16 ??? 3 ??? 0
Lijste der dooden voor den jare 1721
Notitie der dooden die begraven zijn in de kke. van de Oude Tonge in den jare 1722, verantwoort
[06-01-1722]
Den 6e Janu. de huijsvr. van Jan Vervoorn gelegt in een gemeen graff op No. 24?? 6 ??? 0 ??? 0
[19-01-1722]
Den 19 dito de huijsvr. van Arent Janse van Sevenberge met 2 van zijn kinderen in een graff doen gehogt door zijn vader 9 ??? 0 ??? 0
Den selven dito een kint van Crijn van der Stam 1 ??? 10 ??? 0
[27-01-1722]
Den 27 dito Johan. van Westerom 3 ??? 0 ??? 0
[29-01-1722]
Den 29 dito een kind van Stoffel van Zoom 1 ??? 10 ??? 0
[02-02-1722]
Den 2en Feb. de wed. Arij van Westerom 3 ??? 0 ??? 0
[09-03-1722]
Den 9 Maart een kind van Jan Koning in een gemeen graff op No. 14 3 ??? 0 ??? 0
[10-03-1722]
Den 10 dito een dogter van Daniel van den Broek 3 ??? 0 ??? 0
[02-04-1722]
Den 2 April de huijsvr. van Leendert Katz 3 ??? 0 ??? 0
[03-04-1722]
Den 3 dito een kind van Ant. Joosz van St. Annelandt 1 ??? 10 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 46 ??? 10 ??? 0
[28-04-1722]
Den 28 April een kind van den dijkgraaff Overstraat 1 ??? 10 ??? 0
[13-05-1722]
Den 13 Meij een kind van Geeraert van Wijterom 1 ??? 10 - 0
[06-07-1722]
Den 6 Julij Gijsb. Casteleijn 3 ??? 0 ??? 0
[15-08-1722]
Den 15 Augs. Corn. van Paren 3 ??? 0 ??? 0
[01-09-1722]
Den 1 Sept. een soon van Johan. Stoffelz gedragen op een baar 3 ??? 0 ??? 0
[11-09-1722]
Den 11 dito de wed. van Gijsb. Casteleijn ??? 3 ??? 0 - 0
[06-10-1722]
Den 6 Octob. een kind van Johan van den Berg 1 ??? 10 ??? 0
[18-12-1722]
Den 18 Decemb. een kind van Huijb. de Schipper 1 ??? 10 ??? 0
[31-12-1722]
Den 31 dito een dogter van Leendt. Admirael 3 ??? 0 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 21 ??? 0 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 46 ??? 10 - 0??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? (Samen)?? ?? ?? f 67 ??? 10 ??? 0
Hier van geen kerkregt ontfangen dient voor memorie??
Deze volgende zijn begraven op het kerkhof en van ijder onfangen van kkregt 12 sts.
[06-01-1722]
1722 eerste den 6 Janu. een kind van Dirk den Exter 0 ??? 12 ??? 0
[07-01-1722]
Den 7 dito Jan Busse 0 ??? 12 ??? 0
[08-01-1722]
Den 8 dito Jakob Bosgeld 0 ??? 12 ??? 0
Alsmede een kind van de wed. van Jan Missels 0 ??? 12 ??? 0
[12-01-1722]
Den 12 dito Mascelis Reijnierz 0 ??? 12 -0
[13-01-1722]
Den 13 dito de huijsvr. van Dirk van Goole 0 ??? 12 ??? 0
[14-01-1722]
Den 14 dito een kind van Frans van der Valk 0 ??? 12 ??? 0
[15-01-1722]
Den 15 dito een kind van Mar. Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[20-01-1722]
Den 20 dito een kind van Bastiaen Cock 0 ??? 12 ??? 0
[22-01-1722
Den 22 do. een kind van een vreemd man 0 - 12 ??? 0
[23-01-1722]
Den 23 do. Jakob Pieters Bisschop 0 ??? 12 ??? 0
[24-01-1722]
Den 24 do. de huijsvr. van Johans. Joosz 0 ??? 12 ??? 0
Alsnog een kind van Leunus van der Ham 0 ??? 12 ??? 0
[27-01-1722]
Den 27 do. een dogter van de wed. Mascelis Reijnierz 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 8 ??? 8 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 8 ??? 8 ??? 0
[27-01-1722]
Den 27 dito een kind van Geleijn de Vrede 0 ??? 12 - 0??
[29-01-1722]
Den 29 do. een dogter, van den armen ??? pro deo?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
[31-01-1722]
Den 31 do. een kind van de wed. Mascelis Reijnierse 0 -12 - 0
[03-02-1722]
Den 3 Feb. de huijsvr. van Paulus Maas 0 ??? 12 ??? 0
[04-02-1722]
Den 4 do. Matts. Bastiaenz Drooger 0 ??? 12 ??? 0
[06-02-1722]
Den 6 do. Laurents Stellenaer 0 ??? 12 ??? 0
[07-02-1722]
Den 7 do. een dogtertje van Arent Janse van Nas 0 ??? 12 ??? 0
Den 7 do. Adrianus du Waij 0 ??? 12 ??? 0
[10-02-1722]
Den 10 do. Jan Cornelisz Hoogmoet 0 ??? 12 ??? 0
[12-02-1722]
Den 12e dito een dogter van Adr. Gast 0 ??? 12 ??? 0
[14-02-1722]
Den 14e do. een soon van de wed. Jan Zegerse 0 ??? 12 ??? 0
[16-02-1722]
Den 16 do. een soon van Leuntje de Later, van den armen ??? pro deo
[17-02-1722]
Den 17 do. een kind van Corn. de Vogel 0 ??? 12 ??? 0
[19-02-1722]
Den 19 do. Maria Cruijslander 0 ??? 12 ??? 0
[21-02-1722]
Den 21 dito een kind van de wed. Jan Zegerse 0 ??? 12 ??? 0
[24-02-1722]
Den 24e do. een kind van Corns. Verschuijre 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 16 ??? 16 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 16 ??? 16 ??? 0
[24-02-1722]
Den 24 dito een dogter van den armen gent. Teuntje de Rooij ??? pro deo
[03-03-1722]
Den 3 Maert een dogter gent. Cornelia Snijders 0 ??? 12 ??? 0
[07-03-1722]
Den 7 Maert de huijsvr. van Arent Oosterling, alsmede een soon van de voorsz. 1 ??? 4 ??? 0
[11-03-1722]
Den 11 do. een kind van Job van Beek 0 ??? 12 ??? 0
[13-03-1722]
Den 13 dito Pieternelle Arentz van de Buert 0 ??? 12 - 0??
[21-03-1722]
Den 21 dito de huijsvr. van Jacob Adr. Koning, alsmede een dogter van de voorsz. 1 ??? 4 ??? 0
Den dito een kind van Gillis Verbeek 0 ??? 12 ??? 0
Den dito een kind van Aarnoudt Korthals 0 ??? 12 ??? 0
[28-03-1722]
Den 28 dito Jacob Koning 0 ??? 12 ??? 0
[30-03-1722]
Den 30 dito Cornelis van Geldere 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dage een kind van Willemje Zeedijk begraven op Den Bommel 0 ??? 12 ??? 0
[02-04-1722]
Den 2 April Jan Marinusz Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[13-04-1722]
Den 13 dito de wed. van Casper Taenbeek 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 25 ??? 4 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 25 ??? 4 ??? 0
[04-05-1722]
Den 4 Meije een kind van Leunis van der Ham 0 ??? 12 ??? 0
[11-05-1722]
Den 11 do. een kind van Jan van der Schild 0 ??? 12 ??? 0
[12-05-1722]
Den 12 do. een kind van Engel Mattheusz 0 ??? 12 ??? 0
[14-05-1722]
Den 14 do. de huijsvr. Leendt. Broeder ??? 0 ??? 12 ??? 0
[29-05-1722]
Den 29 do. Jacob Borgemr. 0 ??? 12 ??? 0
[08-06-1722]
Den 8 Junij een kind van Jacob Groenendijk 0 ??? 12 ??? 0
[19-05-1722]
Den 19 do. een dogter van Claes van Purooie 0 ??? 12 ??? 0
[01-07-1722]
Den 1 Julij een kind van Abram de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[04-07-1722]
Den 4 do. een kind van de wed. Laurents Stellenaer 0 - 12 ??? 0
[08-07-1722]
Den 8 do. een kind van Hend. Gouswaard 0 ??? 12 ??? 0
[18-07-1722] ??
Den 18 do. een kind van Job van Beek 0 ??? 12 ??? 0
[21-07-1722]
Den 21 do. een dogter van Jacob Claesz, van den armen - pro deo
[30-07-1722]
Den 30 do. Jan Arentz van Buerdt 0 ??? 12 ??? 0
[04-08-1722]
Den 4 Augs. de vrouw Gijsb. Boudt 0 ??? 12 ??? 0
[08-08-1722]
Den 8 do. een kind van Arent van de Velde 0 ??? 12 ??? 0
[20-08-1722]
Den 20 do. een kind van Joost van der Vugt 0 ??? 12 - 0?? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 34 ??? 4 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 34 ??? 4 ??? 0
[22-08-1722]
Den 22 Augs. een knegtje overleden bij Jan Corns. Coning ??? pro deo
[27-08-1722]
Den 27 een kind van Jan Adr. van Hoof 0 ??? 12 ??? 0
[01-10-1722]
Den 1 Octob. een kindt van Theunis Bastiaenz 0 ??? 12- 0
Den selven dage een kindt van Mattheus Bosveld 0 ??? 12 ??? 0
[24-11-1722]
Den 24 Novemb. een kind van Eeuwout Tamboer 0 ??? 12 ??? 0
[09-12-1722]
Den 9 Decemb. Johannis Cloek 0 ??? 12 ??? 0
[15-12-1722]
Den 15 do. een kind van de wed. Jakob Bisschop 0 ??? 12 ??? 0
[26-12-1722]
Den 26 do. een knegtje dat overleden ten huijse van Wm. Gerritz 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Te samen f 38 ??? 8 ??? 0
Hier afgetogen voor het noteren dezer lijste de somme van f 9 ??? 3 ??? 0
Nog voor vegen van de kerk en den olie tot het uerwek de somme van f 7 ??? 0 ??? 0
Dus dan te samen de somme van f 16 ??? 3 ??? 0, segge sestien gud. drie sts.
Rest suijver voor de kke. de somme van f 22 ??? 5 - 0
Dese 22 gud. 5 sts. aen de kerkmr. overgegeven en betaeld den 9 Janu. 1723, P. de Bruijne
Ontfaengen 1722
[06-01-1722]
Den 6 Januari de husvrou van IJan Vervoren ijn een gemen graeft dus 6 ??? 0 - 0??
[19-01-1722]
Den 19 dijto de husou van Aren Janse van Seevenberge vor de erste reijse 6 ??? 0 - 0??
Dito sijn 2 kijnder onder den aerm gedroge 3 ??? 0 ??? 0
Dito een kijnt van Krijn van der Staem en onder den aerm gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[27-01-1722]
Den 27 dito een soon van de weedue Arij van Westerom 3 ??? 0 ??? 0
[29-01-1722]
Den 29 dito en kijnt van Stouffel van Soom en onde den aer gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[02-02-1722]
Den 2 Februari de weedue Arij van Westerom 3 ??? 0 ??? 0
[09-03-1722]
Den 9 Maert en kijnt van Jan Koenijngh ijn een gemen graeft en onder aer gedrog 3 ??? 0 ??? 0
[10-03-1722]
Den 10 dito een dogter van Daniel van den Broeck 3 ??? 0 ??? 0
[02-04-1722]
Den 2 Aprijl de husvrouw van Lendert Kaets 3 ??? 0 ??? 0
[03-04-1722]
Den 3 dito een kijnt van Antoni Joeste van Sijntanelant onde den aer gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[28-04-1722]
Den 28 dito een kijn van Arij Overstraet en onder den aerm gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[13-05-1722]
Den 13 Meij een kijn van Gerraet van Westerom onder den aerm gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[06-07-1722]
Den 6 Juijli Gijbert Kaesteleijn 3 ??? 0 ??? 0
[15-08-1722]
Den 15 Augustis Cornelijs van Paeren 3 ??? 0 ??? 0
[01-09-1722]
Den 1 Sebtemb en son van Johans. Stouffels 3 ??? 0 ??? 0
[11-09-1722]
Den 11 dito de w. Gijbert Kaesteleijn 3 ??? 0 ??? 0
[06-10-1722]
Den 6 Octob. een kijn van Johans. van den Bergh en onder den aerm gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[18-12-1722]
Den 18 Decemb. en kijnt van Huijbreght de Schijpper onder den aerm gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[31-12-1722]
Den 31 dito de doegter van Lendert Atmijrael 3 ??? 0 - 0??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 67 ??? 10 - 0??
Lijste der dooden die begraven zijn in de kke. van d??? Oude Tong in den jare 1723
[16-01-1723]
Den 16 Januarij een kind van Huibt. de Schipper
[01-02-1723]
Den 1 Februarij de huisvrouw van Joost van Bruinisz
[27-03-1723]
Den 27 Maert een kind van Anthonij Joosz van St. Anneland
[08-09-1723]
Den 8. Septemb. de huisvrouw Johannis Pieterze Metselaer
[16-11-1723]
Den 16 Novemb. een kind van mr. Rochus Hoogmoet
[14-12-1723]
Den 14 Decembr. de huisvrouw van Willem Cootzack nevens sijn kindt in een kist
Hier van bij mij niet ontfangen diend alhier voor memorie
De volgende zijn begraven op ???t kerkhof en van ijder lijk ontfangen 12 sts.
[01-01-1723]
Den 1en Januarij 1723 een kindt van Jan Fieren 0 ??? 12 - 0??
[07-01-1723]
Den 7 dito Michiel Arentz Bijbel 0 ??? 12 ??? 0
[20-01-1723]
Den 20 dito een kindt van Huijbt. Paulusz 0 ??? 12 ??? 0
[04-02-1723]
Den 4 Februarij een kindt van Lieven de Lapper 0 ??? 12 - 0??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 2 ??? 8 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 2 ??? 8 ??? 0
[19-03-1723]
Den 19 Maert een kindt van wed. van Jacob Coning 0 ??? 12 ??? 0
[27-03-1723]
Den 27 dito Mattheus Adriaenz Drooger 0 ??? 12 ??? 0
[19-04-1723]
Den 10 April een kind van Corns. Verschuere 0 ??? 12 ??? 0
[13-04-1723]
Den 13en een kindt van Mattheus Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[24-04-1723]
Den 24 dito een kindt van Adriaen de Groot 0 ??? 12 ??? 0
[01-05-1723]
Den 1 Meij een kindt van Arent Oosterling 0 ??? 12 ??? 0
[03-05-1723]
Den 3 dito een kindt van Martinis Andriesz 0 ??? 12 ??? 0
[17-05-1723
Den 17 dito een kind van Jakob Spaenjert 0 ??? 12 ??? 0
[27-05-1723]
Den 27 dito een kindt van Willem Koek 0 ??? 12 ??? 0
[31-05-1723]
Den 31 dito een kindt van Hend. Koek 0 ??? 12 ??? 0
[19-06-1723]
Den 19 Junij een kindt van Brandijn van der Weij 0 ??? 12 ??? 0
[30-06-1723]
Den 30 dito een kindt van de wed. van Michiel Aertse 0 ??? 12 ??? 0
[09-07-1723]
Den 9 Julij een vreemd man op ???t vreemt kkhof ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 9 ??? 12 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 9 ??? 12 ??? 0
[17-07-1723]
Den 17 dito een kindt van Willem Bouwer 0 ??? 12 ??? 0
[19-07-1723]
Den 19 dito een kind van Jan Vervoorn 0 ??? 12 ??? 0
[02-08-1723]
Den 2 Augs. de huijsvrouw van Hugo Comttebedde 0 ??? 12 - 0??
[07-08-1723]
Den 7 dito een kindt van Jan Crabbendijke 0 ??? 12 ??? 0
[16-08-1723]
Den 16 dito een kindt van Laurentz de Bruine 0 ??? 12 ??? 0
[20-08-1723]
Den 20 dito een kindt van Claes Blaek 0 ??? 12 - 0??
[09-1723]
Den Septemb. een kindt van Abram de Ruiter 0 ??? 12 ??? 0
[10-09-1723]
Den 10 dito een kindt van Adriaen van ???t Hoof 0 ??? 12 ??? 0
[14-10-1723]
Den 14 Octob. Jan Willemz Vreeswijk 0 ??? 12 ??? 0
[04-11-1723]
Den 4 Novemb. een dogter van Gillis van Bree 0 ??? 12 ??? 0
[16-11-1723]
Den 16 dito een kind van Joost van der Vugt 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 16 ??? 4 ??? 0
Van d??? andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 16 ??? 4 ??? 0
P23-12-1723]
Den 23 Decembr. een kindt van Gerrit Meijers 0 ??? 12 - 0?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Te zamen?? f 16 ??? 16 ??? 0
Hier afgetrokken voor het noteren dezer lijst de somme van f 9 ??? 3 ??? 0
Nog voor veegen der kerk en de olie tot uerwerk de som. van f 7 ??? 0 ??? 0
Te zamen de somme van f 16 ??? 3 ??? 0
Rest suijver voor de kerk de somme van f 0 ??? 13 ??? 0
Den inhoudt dezer zijnde dertien stuivers nevens deze lijst aen de kerkmeester Joh. Pieterse Metzelaer overgebragt en betaeld den 13en Januarij 1724 f 0 ??? 13 - 0, P. d. Bruine 1724
Ontfaen van de doeden die gegraeven sijn ijn de kerck van de Oude Tonge ijn den jaere 1723
[16-01-1723]
Den 16 Januarij een kijnt van Huijbregt de Schipper gegraeven in de kerck en onder den aer gedroege 1 ??? 10 ??? 0
[01-02-1723]
Den 1 Februarij de huijsvou van Joest van Bruijnijs gegraeven 3 ??? 0 - 0
[27-03-1723]
Den 27 Maert een kijnt van Atonij Joesten gegraeven en onder den aerm gedrige 1 ??? 10 ??? 0
[08-09-1723]
Den 8 Sebtemb. de huijsvrou van Johannis Pieterse Metselaer gegraeven 3 ??? 0 ??? 0
[28-10-1723]
Den 28 Octob. een kijnt van Aren Janse van Sevenberge en onder den aer gedroge 1 ??? 10 ??? 0
[16-11-1723]
Den 16 Novemb. een kijnt van Roeches Hougemoet en onder den aerm gedroge 1 ??? 10 - 0
[14-12-1723]
Den 14 Decemb. de husvrou van Wijllem Koetsack gegraeven 3 ??? 0 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15 ??? 0 ??? 0
Ontfange van de doede lijghaemen die op het kerckhouf sijn gegraeven in den jaere 1723 dor Pieter de Bruijne over gebraegt dus van het gehel jare 1723 f 16 ??? 16 ??? 0, dus te saeme f 31 ??? 16 ??? 0
Lijst der dooden van 1724
Lijst der dooden die begraven zijn in de kerk van d??? OudeTonge in den jare 1724
[06-01-1724]
Den 6 Janu. Een kind van Johannis van de Berg
[02-02-1724]
Den 2 Feb. een kind van Pr. van St. Anneland van de grond van Ooltgensplaet
[04-02-1724]
4 een kind van mr. Rochus Hoogmoet
[03-03-1724]
Den 3 Maert de huisvr. van Pr. Van St. Anneland van de grond van Ooltgensplaet
[18-03-1724]
18 een kind van Corns. Pieterz Harssen
[20-03-1724]
20 Geertruit Bastiaenz
[21-03-1724]
21 Daniel Jansen de Jonge
[22-03-1724]
22 Jan Jooste van Sevenbergen
[11-04-1724]
Den 11 April de wed. van de heer stadhouder Kattest.
[22-06-1724]
Den 22 Junij de huisvr. van Macelis Jooste van Bruinisz
[03-07-1724]
Den 3 Julij een kind van Macelis Joosz voornt.
[04-07-1724]
4 een kind van Geraert van Westerom
[10-07-1724]
10 een kind van Adr. Vierniet de jonge
[11-07-1724]
11 een kind van den dijkgr. Arij Overstraet
[12-07-1724]
12 een kind van Jakobus van Arnhem
[14-07-1724]
14 een kind van Johan. van den Berg
[19-07-1724]
19 een kind van Corn. Kattestaart, molenaer
[21-07-1724]
21 een kind van Bastn. Wiltschut in ???t choor
[25-07-1724]
Den 25 Julij een kind van Corns. Duivelaar
[10-08-1724]
Den 10 Aug. juffr. Anna Anemaet in ???t choor
[16-08-1724]
16 een jongman gent. Anthoij Moris
[16-09-1724]
Den 16 Sept. Jakobus Dingmanse van St. Annelandt
[02-10-1724]
Den 2 Octob. een kind van Johannis Bosschieter
[13-10-1724]
13 Leendert Cornelisz Lodder in een gemeen graf op No. 15
[17-10-1724]
17 de heer Joh. Anemaet, schout en balliu etc. van de Oude Tonge, in ???t choor
[21-10-1724]
21 een kind van Jakob Zeveron in een gemeen graff op No. 24
[08-11-1724]
Den 8 Nov. een kind van David van Bruinisz
[09-11-1724]
9 Cornelis Duivelaar alias smit
[23-11-1724]
23 een zoon van Pr. Tichelman gent. Johannis
[05-12-1724]
Den 5 Decem. een zoon van Pr. Tichelman voornt. genaemt Heijndrik
Hier af geen kerkregt ontfangen diend hier voor memorie
Lijst der dooden die begraven op ???t kerkhof van den jare 1724 en ???t kerkregt ontfangen van ijder lichaem 12 sts.??
[31-01-1724]
Den 31 Janu. Pr. Adriaense Drooger 0 ??? 12 ??? 0
[05-02-1724]
Den 5 Feb. een zoon van Gillis Claasz van de grondt van Sommelsdijk 0 ??? 18 ??? 0
[10-02-1724]
10 Jacob Cornelisz alias Domine - pro deo
[18-02-1724]
18 Aagtje Bartelz van Noordt 0 ??? 12 ??? 0
[23-02-1724]
23 een kind van Legier Huibregtz 0 ??? 12 ??? 0
[03-03-1724]
Den 3 Maert een kind van Gillis Verbeeke 0 ??? 12 ??? 0
[24-03-1724]
24 een kind van Bastiaen Cock 0 ??? 12 - 0
[27-03-1724]
27 een kind van Corns. Wittekoeke 0 ??? 12 ??? 0
[03-04-1724]
Den 3 April een kind van Corns. Macelisz 0 ??? 12 ??? 0
[28-04-1724]
28 Jacob van Hooven 0 ??? 12 - 0
[15-05-1724]
Den 15 Meije Brandijn van der Weije 0 ??? 12 ??? 0
[16-05-1724]
16 2 kinderen van Gijsbt. Boudt 1 ??? 4 ??? 0
[20-05-1724]
20 een kind van Herman Neuren 0 ??? 12- 0
[25-05-1724]
25 een kind van Jacob van Noordt 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Martinus Adamz 0 ??? 12 ??? 0
[26-05-1724]
26 een kind van Dirk den Exter 0 ??? 12- 0
[31-05-1724]
31 een kind van Corns. van Esch 0- 12 ??? 0
Een kind van Jan de Lange 0 ??? 12 - 0
[01-06-1724]
Den 1 Junij een kind van Eeuwout Tamboer 0 ??? 12 ??? 0
[03-06-1724]
3 een kind van Mattijs Breur 0 ??? 12 ??? 0
[05-06-1724]
5 een kind van Dirk van Goole 0 ??? 12 ??? 0
[06-06-1724]
6 een kind van Henderik Backer 0 ??? 12 ??? 0
[12-06-1724]
12 een kind van Daniel Keijser 0 ??? 12 ??? 0
Een vreemd man 0 ??? 12 ??? 0
En Jan Bosman 0- 12- 0
[19-06-1724]
19 een kind van Willem Kock 0 ??? 12 ??? 0
En een kind van Gillis Fabaart 0 ??? 12 ??? 0
[20-06-1724]
20 een kind van Gerrit Meijer 0 ??? 12 - 0??
En een kind van Marinus den Brander 0 - 12 ??? 0
[23-06-1724]
23 een kind van Jan Pieterz van der Meer 0 ??? 12 ??? 0
[24-06-1724]
24 een kind van de wed. Chiel van der Valk 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 19 ??? 10 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 19 ??? 10 ??? 0
[27-06-1724]
Den 27 Junij Reinier Macelisz 0 ??? 12 ??? 0
[29-06-1724]
29 een kind van Claes Eijkebos 0 ??? 12- 0
Een kind van Jan Looijkens 0 ??? 12 ??? 0
[01-07-1724]
Den 1 Julij een dogter van Pietertje Jakobs 0 ??? 12 ??? 0
[04-07-1724]
4 een kind vanWillem Gerritz 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Hend. Cock 0 ??? 12 ??? 0
[07-07-1724]
7 een dogter van Jakob Claesz ??? pro deo
[11-07-1724]
11 een kind van Crijn van de Linde 0 ??? 12 ??? 0
Een dogter van Martijn. Engelz 0 ??? 12 ??? 0
Een dogter van Willem Bouwer 0 ??? 12- 0
[14-07-1724]
14 een kind van Corns. Hoogmoet 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van de wed. van Bosman 0 ??? 12 ??? 0
[15-07-1724]
15 een kind van de wed. Adr. de Waij 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Hend. de Ruiter 0 ??? 12 ??? 0
[17-07-1724]
17 een kind van Adr. de Groot 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Jan Huijbregtz 0 ??? 12 ??? 0
[18-07-1724]
18 een kind van Eeuwt. Tamboer 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Jan Osseweijer 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Bart. Schuerman 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Gillis Verbeeke 0 ??? 12 ??? 0
[20-07-1724]
20 een kind van Leunus van der Ham 0 ??? 12- 0??
Een kind van Gillis Verbeeke 0 ??? 12 - 0
[24-07-1724]
24 een vreemd man ??? pro deo
[25-07-1724]
25 een kind van Leunus van der Ham 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Jan Broeder 0 ??? 12 ??? 0
[26-07-1724]
26 Maria Lucas 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Krijn van der Ham 0 ??? 12 ??? 0
[27-07-1724]
27 een kind van Hend. Vink 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Gillis Voordijk 0 ??? 12 ??? 0
[29-07-1724]
29 Corns. Pieterse de Voogel ??? pro deo
Een dogter van Hend. Goudswt. 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Tomas van Zenne 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Herman van Neuren 0 ??? 12- 0
[31-07-1724]
31 een soon van Leendt. Broeder 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 38 ??? 2 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? f 38 ??? 2 - 0??
[31-07-1724]
Den 31 Julij Jakob van Hoven weds. kind 0 ??? 12 ??? 0
[01-08-1724]
Den 1 Augs. een kind van Claes Lodewijkze 0 ??? 12- 0
Een kind van Paulus Huijbregtz 0 -12 ??? 0
Een kind van Arent van Nas 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Dingman Bruine 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Janneken de Wael 0 ??? 12 ??? 0
[03-08-1724]
3 een zoon van Leendert Broeder 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Arent van Nas 0 ??? 12 ??? 0
[04-08-1724]
Een kind van Willem Bouwer 0 ??? 12 ??? 0??
Een kind van Isaak de Ruiter 0 ??? 12 ??? 0
Een dogter gent. Aaltje Mooierts 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Crijn van der Stam 0 ??? 12 ??? 0
[10-08-1724]
10 een kind van Corns. van Geldere 0 ??? 12 ??? 0
[14-08-1724]
14 een kind van Matt. Arenz Buert 0 ??? 12 ??? 0
[15-08-1724]
15 een zoon van Hend. Goudswt. 0 ??? 12 ??? 0
[16-08-1724]
16 Cornelis van Geldere 0 ??? 12 ??? 0
[17-08-1724]
17 een kind van Teunus Overdijke 0 ??? 12 ??? 0
Een Abrams kint 0 -12 ??? 0
[22-08-1724]
22 een kind van Tomas van Zenne 0 ??? 12 ??? 0
[24-08-1724]
24 een zoon van Hend. Goudswt. 0 ??? 12 ??? 0
[25-08-1724]
25 een vrouw van Wm. Bergman, vreemt ??? pro deo
[26-08-1724]
26 een kind van Abram de Ruiter 0 ??? 12 ??? 0
[28-08-1724]
28 een kind van Abram Verkuil 0- 12 ??? 0
[29-08-1724]
29 een kind van Claes Zanen 0 ??? 12 ??? 0
[05-09-1724]
Den 5 Sept. een kind van de wed. Corn. van Geldre 0 ??? 12 ??? 0
[13-09-1724]
13 een kind van Ant. Tobias 0 ??? 12 ??? 0
De huisvr. van Gillis Verbeeke 0 ??? 12 ??? 0
[22-09-1724]
22 een dogter van de wed. Chiel Aertz 0 ??? 12 ??? 0
[28-09-1724]
28 een kind van Admirael Brugman 0 ??? 12 - 0??
[03-10-1724]
Den 3 October Willemtje Janz Groenhoudt 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Mattijs Breur 0 ??? 12 ??? 0
[04-10-1724]
4 een kind van Willem Gerritz 0 ??? 12 ??? 0
[05-10-1724]
5 een kind van Jan Crabbendijke 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Jan Tijbout 0 ??? 12 - 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 57 ??? 18 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ??f 57 ??? 18 ??? 0
[07-10-1724]
Den 7 Octob. Neeltje Coenraetz 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Bastiaen Drooger 0 ??? 12 ??? 0
[09-10-1724]
9 een dogter van Jan Jobz van Stelle 0 ??? 12 ??? 0
[13-10-1724]
13 Jan Corns. van der Pligt 0 ??? 12 ??? 0
[17-10-1724]
17 een kind van Teunis Bastiaensz van Oostende 0 ??? 12 ??? 0
[11-11-1724]
Den 11 Novem. de huisvr. van Claes van Puroijen 0 ??? 12 ??? 0
[09-12-1724]
Den 9 Decem. een kind van Gillis van Bree 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Jan Fieren 0 ??? 12 ??? 0
[12-12-1724]
12 een kind van Jan Vervoorn 0 ??? 12 ??? 0
[20-12-1724
20 de vrouwe van Willem Bouwer 0 ??? 12 ??? 0
Lieven Crijnse de jonge Drooger 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Te zamen f 64 ??? 10 ??? 0
Hier afgetogen voor het noteren dezer lijste de som. van f 9 ??? 3 ??? 0
Item nog van vegen van de kerk en de olie tot het uerwerk de somme f 7 ??? 0 - 0
Te zamen de som. f 16 ??? 3 ??? 0
Rest suijver voor de kerk de somme van f 48 - 7 ??? 0, segge agtenveertig guld. seven stuijvers
f 48 ??? 7 ??? 0, welke som. van agtenveertig gulden en seven sts. nevens de lijst overgegeven en betaeld aen de kerkmr. Johan. Pietersz Metselaar den Januarij 1725, P. de Bruijne, 1725
Lijste der doode die gegrav. sijn ijn de kerck en ijnt het kort van de Oude Tonge ijn den jare 1724
[06-01-1724]
Den 6 Januarij een kijnt gegraven van Johannis van den Bergh onder den aerm gedroege 1 - 10 ??? 0
[02-02-1724]
Den 2 Februarij een kijnt van Pieter Cornelijse van Sijntanelant onder den aerm gedroge Plaese gront 3 ??? 0 ??? 0
[04-02-1724]
Den 4 dito een kijnt van mester Roeches Hoegemoet onder den aer gedr. 1 ??? 10 ??? 0
[03-03-1724]
Den 3 Maert de husvrou van Pijeter van Sijntanelant Plaesse gront 6 ??? 0 ??? 0
[18-03-1724]
Den 18 dito een kijnt van Cornelijs Pieterse Harssen onder den arm gedro. 1 ??? 10 ??? 0
[20-03-1724]
Den 20 dito de wedue van Matijs Kleijdick 3 ??? 0 ??? 0
[21-03-1724]
Den 21 dito Daniel de Jonge 3 ??? 0 ??? 0
[22-03-1724]
Den 22 dito Jan Jossen van Sevenbergen 3 ??? 0 ??? 0
[11-04-1724]
Den 11 Aprijl de wedue van den stathouder Wijllem Kattestaert 3 ??? 0 ??? 0
[22-06-1724]
Den 22 Juijni de husvrouwe van Marselijs Joesten van Bruijnisse 3 ??? 0 ??? 0
[03-07-1724]
Den 3 Juijlus een kijnt van Marselijs van Bruijnijse onder den arm gedroge 1 ??? 10 ??? 0
[04-07-1724]
Den 4 dito een kijnt van Geert van Westerom onder den arm gedroge 1 ??? 10 ??? 0
[10-07-1724]
Den 10 dito een kijnt van Adrijanus Vijernijet ijn een gemen graeft onder den arm gedroge 3 ??? 0 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 34 ??? 10 - 0?? ?? ?? ?? ????
[11-07-1724]
Den 11 dito een kijnt van den dickgraef Arij Overstraet onder den arm gedroge 1 ??? 10 ??? 0
[12-07-1724]
Den 12 dito een kijnt van Jacobus van Arem onder den arm gedroge 1 ??? 10 ??? 0
[14-07-1724]
Den 14 dito een van Johanus van den Bergh onder den arm gedrog. 1 ??? 10 ??? 0
[19-07-1724]
Den 19 dito een kijnt van Cornelijs de Molennaer onder den arm gedroge 1 - 10 ??? 0
[21-07-1724]
Den 21 dito een kijnt van Bastiaen Wijltschut ijn ???t kort ond. arm gedroge 3 - 0 ??? 0
[25-07-1724]
Den 25 dito een kijnt van Cornelijs Duijvelaer onder den arm gedroge 1 ??? 10 ??? 0
[10-08-1724]
Den 10 Augustus jufftou Anna Anemaet ijn ???t coort gegrave 6 ??? 0 ??? 0
[16-08-1724]
Den 16 dito Antonij Antonijse Morijs 3 ??? 0 ??? 0
[16-09-1724]
Den 16 Septemb. Jacobus Dijngemans 3 ??? 0 ??? 0
[02-10-724]
Den 2 Octob. een kijnt van Johanis Bousschijeter onder den arm gedroge 1- 10 - 0??
[13-10-1724]
Den 13 dito Lender Cornelijse Loder een gemen graeft 6 ??? 0 ??? 0
[17-10-1724]
Den 17 dito de heer Johan Annemat ijn ???t cort gegraven 6 ??? 0 ??? 0
[21-10-1724]
Den 21 dito een kijn van Jacobus Seeron een gem. graft onder den arm ged. 3 ??? 0 ??? 0
[08-11-1724]
Den 8 Novemb. een kijn van Davijt van Bruijse onder den arm gedroge 1 ??? 10 ??? 0
[09-11-1724]
Den 9 dito Cornelijs Duijvelaer 3 ??? 0 ??? 0
[23-11-1724]
Den 23 dito een soon van Pijeter Tijggelman 3 ??? 0 ??? 0
[05-12-1724]
Den 5 Desemb. een soon van Pieter Tijggelman 3 ??? 0 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 49 ??? 10 ??? 0
Lijste der dooden die in de kerke van de Oude Tonge begraven zijn ijn den jare 1725
[10-01-1725]
Den 10 Januarij Theunus Kootzak
[29-01-1725]
Den 19 dito de huijsvrouwe van Jan Rommerse van een buijten grondt
[28-07-1725]
Den 28 Julij Jan Vervooren in een gemeen graf op No. 24
[25-08-1725]
Den 25 Augs. twee kinderen van David van Bruijnisz
[10-09-1725]
Den 10 Sept. Govert Vreeswijk van een buijten gront
[05-11-1725]
Den 5 Nov. Jakob Vroegrijk
[12-11-1725]
Den 12 dito een kind van Marinus Jakobz
[16-11-1725]
Den 26 dito een kind van Bastiaen Wiltschut in ???t choor
[30-11-1725]
Den 30 dito een kind van do. Theod. Bosch in ???t graf staende ten name van Wilhelm Ackersdijk op noemb. 9
Hier van geen regt ontfangen
Lijst der dooden die begraven zijn op ???t kerkhof en van ijder van kkregt ontfangen 12 sts.
[11-01-1725]
Den 11 Janu. een kindt van Arij van den Doel 0 ??? 12 ??? 0
[15-01-1725]
Den 15en Michiel Krijnz van den armen ??? pro deo
[17-01-1725]
Den 17e een kind van Bartel van Noordt 0 ??? 12 ??? 0
[20-01-1725]
Den 20e een kindt van Lieven Andriesz zoon 0 ??? 12 ??? 0
[22-01-1725]
Den 22e een kind van Davidt Abr. van St. Annelandt 0 ??? 12 - 0??
[27-01-1725]
Den 27e een kind van Jakob Spaanjaert 0 ??? 12 ??? 0
[10-02-1725]
Den 10 Feb. een kind van Cornelis Wittekoeke 0 ??? 12 ??? 0
[13-02-1725]
Den 13e een zoon van Alida Oudewater ??? pro deo
[17-02-1725]
Den 17e een kind van Theunus van Libbrig 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 4 ??? 4 ??? 0
Van de ander zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 4 ??? 4 ??? 0
[22-02-1725]
Den 22 Feb. een kindt van Klaes van Puroijen 0 ??? 12 ??? 0
[24-02-1725]
Den 24 een kind van Cornelis Verschuere 0 ??? 12 ??? 0
[30-03-1725]
Den 30 Maert Janneken Gerritz 0 ??? 12 ??? 0
[21-04-1725]
Den 21 April een kind van Pleune van Dijke 0 ??? 12 ??? 0
[12-05-1725]
Den 12 Meije Maria Harmanz Schepers 0 ??? 12 ??? 0
[21-05-1725]
Den 21en Jan Klaesz de Lange 0 ??? 12 ??? 0
[02-06-1725]
Den 2 Junij een kindt van Tomas van Zenne 0 ??? 12 ??? 0
[16-06-1725]
Den 16en een kind van Coenraet Zweers 0 ??? 12 ??? 0
[21-06-1725]
Den 21en de huijsvr. van Jan Vlaskam 0 ??? 12 ??? 0
[22-06-1725]
Den 22en de huijsvr. van Olivier Frankens 0 ??? 12 ??? 0
[26-06-1725]
Den 26en de huijsvr. van Lieven Andriesze zoon 0 ??? 12 ??? 0
Een vreemd persoon die verdronken is ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 10 ??? 16 - 0?? ??
Van de ander zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 10 ??? 16 ??? 0
[27-06-1725]
Den 27 Junij een kind van Martinus Andriesz 0 ??? 12 ??? 0
[17-07-1725]
Den 17 Julij Jakob Klaesz Lakenveld ??? pro deo
Den 17 een kind van Claes Blaek 0 ??? 12 ??? 0
[23-07-1725]
Den 23 een kind van Huijbregt Menheer 0 ??? 12 ??? 0
[26-07-1725]
Den 26 een kind van Cornelis van Dijke 0 ??? 12 ??? 0
[08-08-1725]
Den 8 Augs. een dogter genaemt Janneken Damis 0 ??? 12 ??? 0
[15-08-1725]
Den 15 twee kinderen van Marij Pieters 1 ??? 4 ??? 0
[16-08-1725]
Den 16 een vreemde vrouw ??? pro deo
[29-08-1725]
Den 29 een kindt van Jan Broeder 0 ??? 12 ??? 0
[08-09-1725]
Den 8 Sept. Daniel Keijser 0 ??? 12 ??? 0
[05-10-1725]
Den 5 Octob. Maria Bartholomeus Roestenberg 0 ??? 12 ??? 0
[09-10-1725]
Den 9en Maetje Visschers 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 16 ??? 16 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 17 ??? 8 ??? 0
Van de ander zijde?? ?? ?? ?? ?? f 17 ??? 8 ??? 0
[07-11-1725]
Den 7 Nov. een kindt van Bartel van Noordt 0 ??? 12 ??? 0
[12-11-1725]
Den 12 een kind van Tomas van Zenne 0 ??? 12 ??? 0
[14-11-1725]
Den 14 een kind van Pieter Damuszen 0 ??? 12 ??? 0
Den 14 een kindt van Klaes Keijser 0 ??? 12 ??? 0
Een kindt van de wed. van Mattheus Bastiaens 0 ??? 12- 0
[17-12-1725]
Den 17 Decemb. een zoontgen van Jan de Groot 0 ??? 12 ??? 0
[21-12-1725]
Den 21en een kind van een vreemde vrouwe ??? pro deo
Een kindt van Johannis Kaskes 0 ??? 12 ??? 0
[22-12-1725]
Den 22en een kind van Jakob van Noord 0 ??? 12 ??? 0
[24-12-1725]
Den 24 een vrouwe van den armen ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 22 ??? 4 ??? 0
Lijster der dooden welke begraven sijn in de O. Tongse kke. in den jare 1726
[11-02-1726]
Den 11 Februarij mr. Jan Viscontij
[03-04-1726]
Den 3en April een kint van Arent Janse van Sevenbergen
[20-04-1726]
Den 20en April een kind van Cornelis van St. Annelandt
[21-05-1726]
Den 21e Meij een kind van Marcelis van Bruijnisz
[29-05-1726]
Den 29 dito een kind van Leendert Gabrielse de Jonge
[03-06-1726]
Den 3e Junij een kind van Cornelis van St. Annelandt
[11-06-1726]
Den 11e dito is in de Nieuwe Tonge begraven de vrouw van Cornelis Nieuwenhoeven
[25-06-1726]
Den 25e dito een kind van Johannis Bosschieter van een buijten grondt
[01-07-1726]
Den 1 Julij een kind van Gerrit Bosschieter van een buijten grondt
[09-07-1726]
Den 9 dito de huijsvrouw van Gerrit Bosschieter van een buijten grondt in ???t choor
]13-07-1726]
Den 13 dito een kind van mr. Rochus Hoogmoet
[03-08-1726]
Den 3e Augustis een kind van Huijbregt Huijbregtse
[11-09-1726]
Den 11 September Jan Michielse Boomklimmer
[20-09-1726]
Den 20 dito een kind van Jacobus van der Klokken
[11-10-1726]
Den 11e October Adriaan Schroever in een gemeen graff No. 15
[28-10-1726]
Den 28 dito juffr. Helena Geertruijd Bosch dog vervoerd om tot Utregt begraven werden
Een kind van Jacobus Tichelman van een buijten grondt
[13-11-1726]
Den 13e November een kind van Jakob Severon in een gewoon graf No 40??
[19-11-1726]
Den 19 dito Sr. Huijbregt vander Kroon
Alsoo dit kk. regt bij de kk. meest is ontfangen soo dient dit hier voor memorie
Dese navolgende sijn op het kkhof van de O. Tonge in den selve jare begraven
[02-01-1726]
Den 2e Januarij een jongentje genaamt Pieter Coningh 0 ??? 12 ??? 0
[11-01-1726]
Den 11 dito een kind van Claas Severon 0 ??? 12 ??? 0
[12-01-1726]
Den 12 dito een kind doot overleden is ten huijse van de wed. van Pr. Van Dam 0 ??? 12 ??? 0
[24-01-1726]
Den 24e dito Govert van Geldre 0 ??? 12 ??? 0
[25-01-1726]
Den 25e dito Huijgje Gebuijs 0 ??? 12 - 0??
[26-01-1726]
Den 26e dito een kind van de wed. van Jan de Lange 0 ??? 12 - 0??
[30-01-1726]
Den 30 dito een kind van Claas Keijser 0 ??? 12 ??? 0
[04-03-1726]
Den 4 Maart een kind van Adriaan van Hooff 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 4 ??? 16 ??? 0
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 4 ??? 16 ??? 0
[11-05-1726]
Den 11 Meije een vreemd man 0 ??? 12 ??? 0
[11-06-1726]
Den 11 Junij een kind van Arent Janse van der Velde 0 ??? 12 ??? 0
[17-06-1726]
Den 17e dito een kind van David Abramse van St. Annelt. 0 ??? 12 ??? 0
[24-06-1726]
Den 24e Junij een kindt van Jan. Goverdsen 0 ??? 12 ??? 0
[29-06-1726]
Den 29 dito een kind van Matth. Bosveld 0 ??? 12 ??? 0
[06-07-1726]
Den 6 Julij een kind van Olivier Frankense 0 ??? 12 ??? 0
[10-07-1726]
Den 10 dito een kind van Jan Jobse van Stelle 0 ??? 12 ??? 0
[13-07-1726]
Den 13e dito een kind van Abram de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[17-07-1726]
Den 17e dito een vreemdeling die overleden is in de schuur van Johannis Stoffelse 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 10 ??? 4 ??? 0
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 10 ??? 4 ??? 0
[20-07-1726]
Den 20 Julij een kind van Arent van der Schildt 0 ??? 12 ??? 0
[22-07-1726]
Den 22 Julij Dirk Abrahamse Dekker 0 ??? 12 ??? 0
[05-08-1726]
Den 5 Augustus een kind van Laurens de Bruijne 0 -12 ??? 0
[06-08-1726]
Den 6e dito een kind van Corn. van der Sloot 0 ??? 12 ??? 0
[09-08-1726]
Den 9e dito een kind van Laurens de Bruijne 0 ??? 12 ??? 0
[13-08-1726]
Den 13 dito een dogter van Teeuwis Stander genaamt Pietertje 0 ??? 12 ??? 0
[21-08-1726]
Den 21e dito een kind van de wed. Brandijn van Weije 0 ??? 12 ??? 0
[22-08-1726]
Den 22 August. een kind van Frans Buert 0 ??? 12 ??? 0
[26-08-1726]
Den 26 dito een kind van de wed. van Brandijn van Weije 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15 ??? 12 ??? 0
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 15 ??? 12 ??? 0
[27-08-1726]
Den 27 dito Gijsbregt Boud 0 ??? 12 ??? 0
Den 27en dito een kind van Willem Bouwer 0 ??? 12 ??? 0
[28-08-1726]
Den 28 dito een zoon van Adam van der Veer 0 ??? 12 ??? 0
[07-09-1726]
Den 7 Sept. een kind van Jan Breepaal 0 ??? 12 ??? 0
[10-09-1726]
Den 10 dito Theunis Jacobz Stander 0 ??? 12 ??? 0
[11-09-1726]
Den 11 dito een kindt van Theeuwis Buert 0 ??? 12 ??? 0
[12-09-1726]
Den 12 dito een kind van Cornelis Bastiaanse Hoogmoet 0 ??? 12 ??? 0
[17-09-1726]
Den 17e dito een kind van Aard Bastiaanse 0 ??? 12 ??? 0
[19-09-1726]
Den 19 dito een persoon die doot gesteken is ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 20 ??? 8 ??? 0
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? f 20 ??? 8 ??? 0
[20-09-1726]
Den 20 dito een kind van Pieter van Baren 0 ??? 12 ??? 0
Den 20 Septemb. een kind van Jakob Spanjaert 0 ??? 12 ??? 0
Den selven dage Bastiaan Abrams ??? pro deo
[21-09-1726]
Den 21 dito een kind van Cornelis Maseliusz 0 ??? 12 ??? 0
Ende een kind van Adr. Boerman 0 ??? 12 ??? 0
[23-09-1726]
Den 23 dito een kind van Jan Pieterse van der meer 0 ??? 12 ??? 0
[25-09-1726]
Den 25 dito een kindt van Pieter Abramse de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[01-10-1726]
Den 1 Octob. Pieter van Bokse 0 ??? 12 ??? 0
[05-10-1726]
Den 5 dito een kind van Gerrit Meijer 0 ??? 12 ??? 0
[07-10-1726]
Den 7e dito Jacomijntje van St. Annelandt 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 25 ??? 8 ??? 0
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 25 ??? 8 ??? 0
[11-10-1726]
Den 11 dito een kind van Willem Janse van Goole 0 ??? 12 ??? 0
[17-10-1726]
Den 17 dito Adriaantje Janse 0 ??? 12 ??? 0
[21-10-1726]
Den 21 dito een kind van Jan Jansen Seeveldt 0 ??? 12 - 0????
[25-10-1726]
Den 25 dito een kind van Gerrit Latt 0 ??? 12 ??? 0
[30-10-1726]
Den 30 Octob. een kind van Huijb. Menheere 0 ??? 12 ??? 0
En een vreemdelingh ??? memorie
[09-11-1726]
Den 9 November een kind van Dirk Casteleijn 0 ??? 12 ??? 0
En een kind van Job Jansen van Beelo 0 ??? 12 ??? 0
[12-11-1726]
Den 12e een kind van Hendr. Hartman 0 ??? 12 ??? 0
[15-11-1726]
Den 15 dit een kind van Arent Oosterlingh 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 30 - 16 - 0??
Van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 30 ??? 16 ??? 0
[19-11-1726]
Den 19 dito een dogter van Jan Jobse van Stelle 0 ??? 12 ??? 0
[20-11-1726]
Den 20 dito een kind van Leend. Stander 0 ??? 12 ??? 0
En een kind van Gillis Janse van Bree 0 ??? 12 ??? 0
[30-11-1726]
Den 30 dito een kind van Anthonij Hendr. van Kempen 0 ??? 12 - 0??
[04-12-1726]
Den 4 Decemb. Pieter Bartelse Roestenbergh 0 ??? 12 ??? 0
[12-12-1726]
Den 12 dito de vrouw van Marijnus den Brander 0 ??? 12 ??? 0
[30-12-1726]
Den 30e een kind van Anthonij Hendrixse 0 ??? 12 ??? 0
[31-12-1726]
Den 31 Klaas van der Sloot 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 35 ??? 12 ??? 0
Segge vijf en dertig gulden twaalf sts.
Transport van de andere sijde?? ?? f 35 ??? 12 ??? 0
Mij komt voor het noteren deser eene som. van f 9 ??? 3 ??? 0
Nog voor ???t vegen der kke. en olie tot het uurwerk f 7 ??? 0 ??? 0
Te samen?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 16 ??? 3 ??? 0
Dese genomen van de vorige 35 gulden 12 stuijvers suijver voor de kke. de somme van f 19 ??? 9 - 0??
Dese f 19 ??? 9 ??? 0 nevens de lijste sijn aan de kkmeestr. Theunis van Kasteel overgegeven en betaalt den 15 Januarij 1727, P. d. Bruijne?? ????
Lijst der dooden die begraven zijn in de kerke van de Oude Tong in den jare 1727
[04-01-1727]
Den 4 Janu. een kind van Marinus van der Hagen
[14-01-1727]
14 een kind van de hv. predicant Bosch
[20-01-1727]
20 twee kinderen van Bastiaen Wiltschut in ???t choor
[03-04-1727]
Den 3 April een kind van Crijn Janse Bout
[04-04-1727]
4 de huijsvr. van Joost van Bruijnisz
[12-04-1727]
12 Corstiaen Eijkebosch
[15-04-1727]
15 een kind van Eeuwt. de Grijse overleden bij Pr. Tichelman
[12-06-1727]
Den 12 Junij een kind van Jelier Jacobusz
[28-06-1727]
28 een dogtertje van Crijn Bout gedragen op een baar
[02-07-1727]
Den 2 Julij een kind van mr. Rochus Hoogmoet??
[14-07-1727]
14 een kind van Paulus Johannisz Oosterling
[25-08-1727]
Den 25 Augs. een kind van den voorsz. Oosterling
[08-09-1727]
Den 8 Sept. een kind van Cornelus Eijkebosch
[23-10-1727]
Den 23 Octob. de huijsvr. van Mascelus van Bruijnisz
[25-10-1727]
25 de huijsvr. van Pieter Voorwinde
[27-11-1727]
Den 27 Novm. de huijsvr. van Corns. van St. Anneland met haar kind
[02-12-1727]
Den 2 Decemb. de huijsvr. van den dijkgr. Tonus van ???t Kasteel
[10-12-1727]
10 Daniel van den Broek
Leenderd Claasz Lodder
[15-12-1727]
Den 15 een kind van Adr. Vierniet in een gemeen graf
[15-12-1727]
Den 15 Decemb. een kind van Bastiaan Voorhans
[16-12-1727]
16 een kind van Leend. Gabrielz de Jonge
[27-12-1727]
27 een kind van David van Bruijnisz
[29-12-1727]
29 de huijsvr. van Jan Corns. Coning in een gemeen graf
[30-12-1727]
30 de huijsvr. van Bastiaan Voorhans
Dewijl het kerkregt door de kerkmeester is ontfangen dien dit voor memorie??
Lijst der dooden die op het kerkhof zijn begraven in den jare 1727 van ijder ontfangen 12 sts.
[01-01-1727]
Den 1 Janu. een kind van Willem Cocq 0 ??? 12 ??? 0
[18-01-1727]
18 een kind van Adr. van Dijke 0 ??? 12 ??? 0
[24-01-1727]
24 een kind van Job van Beeq 0 ??? 12- 0
[27-01-1727]
27 een kind van Corns. Mascelisz 0 ??? 12 ??? 0
[31-01-1727]
31 Anna Willemz Grootenboer 0 ??? 12 ??? 0
[01-02-1727]
Den 1 Febr. de wed. van Jacobus Gebuijs 0 ??? 12 ??? 0
[04-02-1727]
4 een kind van Aart Bastiaenz 0 ??? 12 ??? 0
[07-02-1727]
7 een kind van Janneken Standers 0 ??? 12 ??? 0
[19-02-1727]
19 Leendt. Huijgenz Hollander 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Pr. van Putten 0 ??? 12 ??? 0
[06-03-1727]
Den 6 Maert de huijsvr. van Jan Crabbendijke 0 ??? 12 ??? 0
[08-03-1727]
8 een kind van Marinus Cuijper 0 ??? 12 ??? 0
[13-03-1727]
13 een kind van Herman Ooijen 0 ??? 12 ??? 0
[19-03-1727]
19 Grietje Heijnsdijk 0 ??? 12 ??? 0
[24-03-1727]
24 Gerrit Capitein 0 ??? 12 ??? 0
De huijsvr. van Martijn Engelz 0 ??? 12 ??? 0
[27-03-1727]
27 Gillis Fabaart 0 ??? 12 ??? 0
[31-03-1727]
31 Crijn van der Stam 0 ??? 12 ??? 0
[07-04-1727]
Den 7 April een kind Adr. van Dijke 0 ??? 12 ??? 0
[14-04-1727]
14 een kind van Marinus Fransman 0 ??? 12 ??? 0
[29-04-1727]
29 de huijsvr. van Leendt. Broeder 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 12- 12 ??? 0
[03-05-1727]
Den 3 Meij Adriaen Stander 0 ??? 12 ??? 0
[19-05-1727]
19 een kind van Marij de Lange 0 ??? 12 ??? 0
[30-05-1727]
30 een kind Admirael Bruggeman 0 ??? 12 ??? 0
[07-06-1727]
Den 7 Junij een kind van vreemde luijden ??? pro deo
[16-06-1727]
Den 16 Junij een kind van de wed. van mr. Jan Viscontij 0 ??? 12 ??? 0
[24-06-1727]
24 een kind van Jacob Verboom 0 ??? 12 ??? 0
[27-06-1727]
27 een kind van Hend. de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[02-07-1727]
Den 2 Julij een kind van Leunus van der Ham 0 ??? 12 ??? 0
[11-07-1727]
11 een kind van Johan. Stouten 0 ??? 12 ??? 0
[22-07-1727]
22 een kind van Janneken Stander 0 ??? 12 ??? 0
[02-08-1727]
Den 2 Augs. een vreemde vrouwe ??? pro deo
[05-08-1727]
5 een kind van Jan Hoogmoet 0 ??? 12 ??? 0
[11-08-1727]
11 een kind van Corns. Verschuere 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Pieter van Baren 0 ??? 12 ??? 0
[26-08-1727]
26 een vreemd man ??? pro deo
[27-08-1727]
27 een kind van Pieter Blom 0 ??? 12 ??? 0
[29-08-1727]
29 een dogtertje van Jacob Spaanjrt. 0 ??? 12 ??? 0
[30-08-1727]
30 een kind van Dirk van Goole 0 ??? 12 ??? 0
[03-09-1727]
Den 3 Sept. een kind van Martijn Adamse 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Dirk Casteleijn 0 ??? 12 -0
[08-09-1727]
8 een kind van Hend. Backer 0 ??? 12 ??? 0
[13-09-1727]
13 een soon van Govert Pott 0 ??? 12 ??? 0
[15-09-1727]
15 een kind van de vrouw van Korthals 0 ??? 12 ??? 0
[16-09-1727]
16 een kind van Hend. Hartman 0 ??? 12 ??? 0
[24-09-1727]
24 een kind van Bartel van Noordt 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 13 ??? 4 ??? 0
[27-09-1727]
Den 27 Sept. een kind van Jan van Geldre 0 ??? 12 ??? 0
[29-09-1727]
29 Jan Cebregts Fick 0 ??? 12 ??? 0
[01-10-1727]
Den 1 Octob. een kind van Arent van Noord 0 ??? 12 ??? 0
[02-10-1727]
2 een kind van Claas van Puroijen 0 ??? 12 ??? 0
Een dogter van Jan Jobse van Stelle 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Jacob Spaanjert 0 ??? 12 ??? 0
Hend. de Vos 0 ??? 12 ??? 0
[06-10-1727]
6 de wed. van Hend. de Vos 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Jan van Roomen 0 ??? 12 ??? 0
[08-10-1727]
8 een kind van vreemde luijden ??? pro deo
[11-10-1727]
11 een vreemd man ??? pro deo
[15-10-1727]
15 een kind van Ruth van Stelle 0 ??? 12 ??? 0
[27-10-1727]
27 een kind van Hend. Cocq 0 ??? 12 ??? 0
[30-10-1727]
30 een kind van Corns. van der Sloot 0 ??? 12 ??? 0
[01-11-1727]
Den 1 Novm. Christoffel van de Zwalue 0 ??? 12 - 0??
[03-11-1727]
3 Coenraet Zweers 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Jan Vervloed 0 ??? 12 ??? 0
[07-11-1727]
7 Bastiaan Drooger 0 ??? 12 ??? 0
[13-11-1727]
13 een knegt overleden bij Wm. Cocq 0 ??? 12 ??? 0
[14-11-1727]
14 een dogtertje van Pietertje Jacobz 0 ??? 12 ??? 0
[17-11-1727]
17 een kind van Hend. Cocq 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Huijbt. Schijf 0 ??? 12 ??? 0
[19-11-1727]
19 een kind van Lieven Poorts 0 ??? 12 ??? 0
[26-11-1727]
26 een kind van Hend. Backer 0 ??? 12 ??? 0
[27-11-1727]
27 een kind van Arent Oosterling 0 ??? 12- 0
[28-11-1727]
28 de huijsvr. van Mattijs Breur 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 14 ??? 8 ??? 0
[01-12-1727]
Den 1 Decemb. een kind van Marinus den Brander 0 ??? 12 ??? 0
[04-12-1727]
4 een kind van Jan Jeroense 0 ??? 12 ??? 0
[05-12-1727]
5 Simon Pieterse Nodde 0 ??? 12 ??? 0
[08-12-1727]
8 een kind van Adr. van Hoof 0- 12 ??? 0
[13-12-1727]
13 een kind van Tomas van Zenne 0 ??? 12- 0
[22-12-1727]
22 een kind van Olivier Frankensz 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 3 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 14 ??? 8 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 13 ??? 4 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 12 - - 12 ??? 0
Somma totalis bedt. de som.?? ?? ?? ??f 43 ??? 16 - 0??
Hier afgetrocken voor het noteren dezer lijst f 9 ??? 3 ??? 0
En voor vegen der kerk en den olie voor het uerwerk f 7 ??? 0 ??? 0
Te zamen de somme van f 16 ??? 3 ??? 0
Rest nog suijver voor de kerk de somme van f 27 ??? 13 ??? 0
Dese f 27 ??? 13 ??? 0 nevens de lijst aen den kerkmeester overgegeven en betaald den 17en Janu. 1728, P. de Bruijne
Lijst der dooden voor den jare 1727
Lijst der doode lichamen die in de Oude Tongze kerke begrave zijn in den jare 1728
[03-01-1728]
Den 3 Januarij een kind van Johannis Stoffelze van de Swalue
[08-01-1728]
Den 8 dito Cornelis Kattestaart
[19-01-1728]
Den 19 dito de huijsvrouw van Pieter Bastiaenze Harse
[09-02-1728]
Den 9 Februarij een kind van Huijbregt de Haes in ???t coor
[10-03-1728]
Den 10e Maart een dogter van Abraham Davidsz van St. Annelant genaamt IJda
[17-03-1728]
Den 17e dito de huijsvrouw van Jacob Groenendijk met haar kind in een gemeen graf op No. 55
[18-03-1728]
Den 18 dito Crijn Janzen Bout
[12-04-1728]
Den 12e April Johannis van Bergmeester, timmerman??
[27-04-1728]
Den 27e dito een kind van Marcelis van Bruijnis in een gemeen graf op No. 65
[27-04-1728]
Den 27e dito de huijsvrouw van den dijkgraef Arij Overstraat
[07-08-1728]
Den 7 Augustus de huijsvrouw van Paulus Oosterlingh
[12-08-1728]
Den 12e dito de huijsvrouw van Johannis Stoffels van de Swalue
[30-08-1728]
Den 30 dito een kind van Paulus Oosterling
[09-09-1728]
Den 9 September de huijsvrouw van Abraham de Man
[29-09-1728]
Den 29 dito een kind van Goverd Johannisz Kleermaker
[30-10-1728]
Den 30 October een kind van Willem Verkuijl??
[01-11-1728]
Den 1 November een kind van Bastiaen Wiltschut
[02-11-1728]
Den 2 dito Anthonij Krul
[13-11-1728]
Den 13 dito juffr. Marija van der Eijden in ???t coor
[23-12-1728]
Den 23 Decemb. een dogter van Bastiaen Wiltschut
Hier van is geen kerkregt ontfangen diendt dit hier voor memorie
Lijst der doode ligchamen die op het kerkhof zijn begraven in den jare 1728
[06-01-1728]
Den 6 Janu. de huijsvr. van Leendt. Stander met zijn kind tezamen 1 ??? 4 ??? 0
Item Lieven Andriesz Zoon 0 ??? 12 ??? 0
[09-01-1728]
Den 9 dito Corns. Soet van den armen ??? pro deo
[16-01-1728]
Den 16 dito de wed. van Johan. Eggebeen 0 ??? 12 ??? 0
[20-01-1728]
Den 20 Maria Stevens van den armen ??? pro deo
[23-01-1728]
Den 23 dito de huijsvr. van Pieter Jansz Hoogmoet 0 ??? 12 ??? 0
[31-01-1728]
Den 31 dito Huijbt. de Schipper 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Mar. den Brander 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 4 ??? 4 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? f 4 ??? 4 ??? 0
[02-02-1728]
Den 2 Febr. een kind van Janneken Adriaanz 0 ??? 12 ??? 0
[07-02-1728]
Den 7 dto. Grietje Jacobs 0 ??? 12 ??? 0
[09-02-1728]
Den 9 dto. de huijsvr. van Govert Pott 0 ??? 12 ??? 0
[19-02-1728]
Den 19 dto. Job Kamhoud, drooger 0 ??? 12 ??? 0
Den 19 een kind van de wed. van Lieven Andriesz Zoon 0 ??? 12 ??? 0
[20-02-1728]
Den 20 dto. een kind van Claas van Westerom 0 ??? 12 ??? 0
[21-02-1728]
Den 21 dto. een kind van Arnoldus van der Schild 0 ??? 12 ??? 0
[23-02-1728]
Den 23 dto. de huijsvr. van Jan Osseweijer (0 ??? 12 ??? 0)??
[25-02-1728]
Den 25 dto. Elijsabt. Claasz 0 ??? 12 ??? 0
[02-03-1728]
Den 2 Maart Arnoldus van der Schild 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 9 ??? 12 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 9 ??? 12 ??? 0
[02-03-1728]
Den 2 Maart de huijsvr. van Claas Westerom 0 ??? 12 ??? 0
[15-03-1728]
Den 25 dto. een kind van Eeuwout Tamboer 0 ??? 12 ??? 0
[16-03-1728]
Den 16 dto. 2 kinderen van Joost Vermeld 1 ??? 4 - 0????
[18-03-1728]
Den 18 dto. Geertruijt Meeuws uijt het vrouwenhuijs 0 ??? 12 ??? 0
[25-03-1728]
Den 25 dto. de wed. van Cornelis Hoogmoet 0 ??? 12 ??? 0
[30-03-1728]
Den 30 dto. een kind van Pieter de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[31-03-1728]
Den 31 dto. een dogter van Leendt. Broeder 0 ??? 12 ??? 0
[14-04-1728]
Den 14 April een kind van de wed. Krijn van der Stam 0 ??? 12 ??? 0
[15-04-1728]
Den 15 dto. Jakobus van der Meer 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15 ??? 12 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ??f 15 ??? 12 - 0??
[16-04-1728]
Den 16 April een kind van Jan Crabbendijk 0 ??? 12 ??? 0
[17-04-1728]
Den 17 dto. Leenderdt Oosterling 0 ??? 12 ??? 0
[19-04-1728]
Den 19 dto. de huijsvr. van Jacob Stander 0 ??? 12 ??? 0
[30-04-1728]
Den 30 dito de wed. van Theunis Stander 0 ??? 12 ??? 0
[03-05-1728]
Den 3 Meij Theunus van Nieuwburg 0 ??? 12 ??? 0
[04-05-1728]
Den 4 een vreemd man ??? pro deo
[10-07-1728]
Den 10 Julij een kind van Bartel Kromboom 0 ??? 12 ??? 0
[14-07-1728]
Den 14 dto. een kind van Jan van Roomen 0 ??? 12 ??? 0
[26-07-1728]
Den 26 dto. een dogter van Commertje Fleerboom 0 ??? 12 ??? 0
[28-07-1728]
Den 28 een kind van H. van Noord
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 21 ??? 0 - 0??
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? f 21 ??? 0 ??? 0
[02-08-1728]
Den 2 Augs. Claas Boogert 0 ??? 12 ??? 0
[13-08-1728]
Den 13 dto. een kind van vreemde luijden ??? pro deo
[19-08-1728]
Den 19 dto. een dogter van Jacob Walschot 0 ??? 12 ??? 0
[21-08-1728]
Den 21 dto. een kind van Joost Vermeld 0 ??? 12 - 0??
[26-08-1728]
Den 26 dto. een vreemde vrouw ??? pro deo
[27-08-1728]
Den 27 dto. een kind van Matt. Fransman 0 ??? 12 ??? 0
31-08-1728]
Den 31 dto. een kind van Corns. Reedijk 0 ??? 12 ??? 0
[02-09-1728]
Den 2 Sept. een kind van Neeltje Hartman 0 ??? 12 ??? 0
[09-09-1728]
Den 9 dto. een kind van Corns. van der Sloot 0 ??? 12 ??? 0
[17-09-1728]
Den 17 dto. een vreemd man ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 25 ??? 4 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 25 ??? 4 ??? 0
[14-10-1728]
Den 14 Octob. Maria van Zanten 0 ??? 12 ??? 0
[19-10-1728]
Den 19 dto. een kind van Adriaan Melgert 0 ??? 12 ??? 0
[20-10-1728]
Den 20 dt. de wed. van Michiel Aart Salie 0 ??? 12 ??? 0
[30-10-1728]
Den 30 dto. een kind van IJda Lodders 0 ??? 12 ??? 0
[03-11-1728]
Den 3 Nov. een dogter van Gillis van Bree 0 ??? 12 ??? 0
[13-11-1728]
Den 13 dito Maatje Chiels 0 ??? 12 ??? 0
Ende Pieter Janz Hoogmoet 0 ??? 12 ??? 0
En Catarina de Bruijne 0 ??? 12 ??? 0
[16-11-1728]
Den 16 dto. Lieven Poorts 0 ??? 12 ??? 0
[18-11-1728]
Den 18 dito een kind van Pr. Doornheijn 0 ??? 12 ??? 0
[24-11-1728]
Den 24 dto. een kind van Cornelis van Westerom 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 31 ??? 16 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 31 ??? 16 ??? 0
[25-11-1728]
Den 25 Nov. Pieter Bastiaanse Kock 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Herman Ooijen 0 ??? 12 ??? 0
[29-11-1728]
Den 29 dito een van Andries Joh. Braber 0 ??? 12 ??? 0
[01-12-1728]
Den 1 Decemb. Joost van der Vugt 0 ??? 12 ??? 0
[03-12-1728]
Den 3 dito een kind van Eeuwt. Borstlap 0 ??? 12 ??? 0
[06-12-1728]
Den 6 dito Catarina Verbeek 0 ??? 12 ??? 0
[28-12-1728]
Den 28 dito een vreemd man ??? pro deo
[29-12-1728]
Den 29 dito Dingena Janz de Lange 0- 12 ??? 0
[30-12-1728]
Den 30 dito een zoon van Corn. van der Sloot 0 ??? 12 ??? 0
Som. te zamen?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 36 ??? 12 ??? 0
Nog ondergesz. comt voor het noteren dezer lijst de somme van f 9 ??? 3 ??? 0
Item voor veegen der kerke en olie tot het uerwerk de som. f 7 ??? 0 ??? 0
Bedraagt in ???t geheel de somme van f 16 ??? 3 ??? 0
Dese genomen van de voorgaande 36 guld. 12 sts., zoo rest nog suijver de somme van f 20 ??? 9 ??? 0
Deze 20 gulden en negen sts. aen de kerkmr. Theunus van Kasteel voldaen den 9en van Januarij 1729, P. d. Bruijne
Lijst der dooden van den jare 1728
Lijst der dooden die in de kerk zijn begraven in den jare 1729
[18-01-1729]
Janu. 18 Pieter Cornelusz Cromdijk
[27-01-1729]
27 de huijsvr. van Jacob Cootzak
[28-01-1729]
28 Maria van der Schild
[31-01-1729]
31 Jakob Mooijert van een buijten grond
[02-02-1729]
Febij. 2 Anna Mattheusz Croons
[04-02-1729]
4 Bastiaan Wiltschut
[05-02-1729]
5 een kind van Geeraart van Westerom
[19-02-1729]
19 een van de wed. Johan. van den Berg
[10-03-1729]
Maart 10 een kind van Govt. Capitein
[18-03-1729]
18 de huijsvr. van Govt. Capitein
[22-03-1729]
22 den dijkgraaf Arij Overstraat
[11-04-1729]
April 11 Willem Verkuijl
[21-04-1729]
21 de huijvr. van Corns. Macelusz in ???t choor
[25-04-1729]
25 een kind van de voorsz. in ???t choor
[13-05-1729]
Meij 13 de huijsvr. van Pr. de Bruijne in een graf bij zijn E. gehogt No. 91
[28-05-1729]
28 de huijsvr. Pieter de Cramer
[09-06-1729]
Junij 9 Herman Zantboer van een buijten grond
Een kindt van Huijb. de Haas in ???t choor
[07-07-1729]
Julij 7 Joh. Pieterze Metzelaar
[16-07-1729]
16 een kind van Wm. Cootzak
[19-09-1729]
Sept. 19 een kind van Pr. Bastiaanse
[30-09-1729]
30 een kind van Jacobus Geliersz
[03-10-1729]
Octob. 3 de huijsvr. van Pr. Bastiaanse
[10-10-1729]
10 Geeraart van Westerom
Een kind van Macelis van Bruijnisz in een gemeen graf op noem. 65
[24-10-1729]
24 een kind van den selven als voren No. 65
[29-10-1729]
29 een kind van Arent van Zevenbergen
[24-11-1729]
Novem. 24 de wed. van Adriaan Schroevers in een gemeen graf op noem. 15
[03-12-1729]
Decem. 3 een kind van Corns. van St. Anneland
Maar alzoo het kerkregt door den kerkmr. is ontfangen, zoo dient dit hier maar voor memorie
De lijst der dooden die op ???t kerkhof zijn begraven in den jare 1729 en van ijder ontfan. 12 sts.
[01-01-1729]
Janu. 1 een kind van Gillis Claasz van een buijten grondt 1 ??? 4 ??? 0
[06-01-1729]
6 een dogter van Adr. Bus 0 ??? 12 ??? 0
De huijsvr. van Legier Huijbts. 0 ??? 12 ??? 0
Adriaantje Keijsers 0 ??? 12 ??? 0
[17-01-1729]
17 een kind van Jan Broeder 0 ??? 12 ??? 0
[21-01-1729]
21 een vrouw uijt de stoof 0 ??? 12 ??? 0
[05-02-1729]
Febij. 5 een kindt van Jacob Spaanjt. 0 ??? 12 ??? 0
[07-02-1729
7 Adriaan Bus 0 ??? 12 ??? 0
[09-02-1729]
9 een kind van Jacob Spaanjert 0 ??? 12 ??? 0
[12-03-1729]
Maart 12 een zoon van de wed. Lieven de Lapper ??? pro deo
[14-03-1729]
14 een kind van Ruth van Stelle 0 ??? 12 ??? 0
[18-03-1729]
18 een kind van Wm. Oosterling 0 ??? 12 ??? 0
[19-03-1729]
19 Jan Pieterse van der Meer 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 7 ??? 16 ??? 0
Van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 7 ??? 16 ??? 0
[19-03-1729]
19 een kind van de wed. van Jacob Jansen, arm ??? pro deo
[24-03-1729]
24 Anthonij van Kampen 0 ??? 12 ??? 0
[08-04-1729]
April 8 een kind van Gillis Claasz 1 ??? 4 ??? 0
[09-04-1729]
9 een dogter van Paulus Maas 0 ??? 12 - 0??
Een zoontje van Mattheus Arentz Buert 0 ??? 12 ??? 0
[26-04-1729]
26 Grietje Eggebeen 0 ??? 12 ??? 0
[09-05-1729]
Meij 9 een kind van Cornelia Damis 0 ??? 12 ??? 0
[10-05-1729]
10 een kind van Jakobz van Gelder 0 ??? 12 ??? 0
[11-05-1729]
11 een kind van ern vreemde vrou ??? pro deo
[14-05-1729]
14 de huijsvr. van Jan van Gelder 0 ??? 12 ??? 0
[21-05-1729]
21 een kind van Aart Bastiaanz 0 ??? 12 ??? 0
[28-05-1729]
28 een zoon van Jan Tijbout 0 ??? 12 ??? 0
[02-06-1729]
Junij 2 Neeltje van der Stam 0 ??? 12 ??? 0
[08-06-1729]
8 een kind van Adriaan Boerm. 0 ??? 12 ??? 0
[20-06-1729]
20 een kind van Jelier Huijb. 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 16 ??? 4 ??? 0
Van de ander zijde?? ?? ?? ?? f 16 ??? 4 ??? 0
[22-06-1729]
22 een kind van Johan. Joosze 0 ??? 12 ??? 0
[25-06-1729]
25 een kind van vreemd vrouw ??? pro deo
[30-06-1729]
30 Claasz Arentze van Proijen ??? pro deo
[16-07-1729]
Julij 16 Adriaan Broeder 0 ??? 12 ??? 0
[20-07-1729]
20 een kindt van Jacob Noordlander 0 ??? 12 ??? 0
[21-07-1729]
21 Corstiaan Castelein 0 ??? 12 ??? 0
[28-07-1729]
28 een kind van Lodew. Bruijnsen 0 ??? 12 ??? 0
[08-08-1729]
Augs. 8 een dogter van Lena Roos 0 ??? 12 ??? 0
[12-08-1729]
12 een kind van Arij Overstraat 0 ??? 12 ??? 0
[24-08-1729]
24 een kind van Hend. Snul 0 ??? 12 ??? 0
[12-09-1729]
Sept. 12 Johanna Kragt 0 ??? 12 ??? 0
[15-09-1729]
15 een kind van Joh. Bevelan. 0 ??? 12 ??? 0
[17-09-1729]
17 een kind van Japer Camman 0 ??? 12 ??? 0
[03-10-1729]
Octob. 3 een kind van Pieter de Ruijter 0 ??? 12 ??? 0
[05-10-1729]
5 Jacob Spaanjert 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Martijn Zoon 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 24 ??? 12 ??? 0
Van de ander zijde?? ?? ?? ?? ??f 24 ??? 12 ??? 0
[08-10-1729]
8 Apolonia Zammels 0 ??? 12 ??? 0
[11-10-1729]
11 een kind van Hend. Verstraten 0 ??? 12 ??? 0
[18-10-1729]
18 een kind van Adam van der Veer 0 ??? 12 ??? 0
[22-10-1729]
22 een kind van Olivier Franken 0 ??? 12 ??? 0
[24-10-1729]
24 de huijsvr. Jacob Noordlander 0 ??? 12 ??? 0
[27-10-1729]
27 Pieter Kramer 0 ??? 12 ??? 0
[01-11-1729]
Nov. 1 een kind van Dirk van Goolen 0 ??? 12 ??? 0
[05-11-1729]
5 een kind van Marinis den Brander 0 ??? 12 ??? 0
[10-11-1729]
10 een kind van Jan Harmansz 0 ??? 12 ??? 0
[16-11-1729]
16 een kind van den armen ??? pro deo
[17-11-1729]
Arij den Exter 0 ??? 12 ??? 0
[19-11-1729]
19 Claas Lodewijkze, arm ??? pro deo
[22-11-1729]
22 de huijsvr. van B. Roestenberg 0 ??? 12 ??? 0
[23-11-1729]
23 Herman van Neuren 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 31 ??? 16 ??? 0
Van de ander zijde?? ?? ?? ??f 31 ??? 16 ??? 0
[24-11-1729]
24 de huijsvr. van Jan Corstiaensz van Haar en kinderen 1 ??? 16 ??? 0
[25-11-1729]
25 de huijsvr. van Aalbregt Stoffelze 0 ??? 12 ??? 0
[29-11-1729]
29 Jan uijt de lagen weijen 0 ??? 12 ??? 0
Een kind van Marinus den Brander 0 ??? 12 ??? 0
[06-12-1729]
Decem. 6 Johan. Bevelander 0 ??? 12 ??? 0
[07-12-1729]
7 Pieter Tambuij 0 ??? 12 ??? 0
[10-12-1729]
10 Corns. Koningh 0 ??? 12 ??? 0
[13-12-1729]
13 Bartholomeus Roestenbergh 0 ??? 12 ??? 0
[17-12-1729]
17 de huijsvr. van Paulus Vreeswijk 0 ??? 12 ??? 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 38 ??? 8 ??? 0
Van de ander zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? f 38 ??? 8 ??? 0
[29-12-1729]
29 een kind van Corn. Eijkebos 0 ??? 12 ??? 0
Te zamen?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 39 ??? 0 ??? 0
Hier is afgetogen voor het noteren dezer lijst de somme van f 9 ??? 3 ??? 0
Item voor ???t veegen van de kerk en den olie tot het uerwerk een som. van f 7 ??? 0 ??? 0
Te zamen de som. van f 16 ??? 3 ??? 0
Zoo blijft suijver voor de kerk de somme van f 22 ??? 17 ??? 0
Deze 22 guld. 17 sts. nevens de doodt lijst overgegeven en betaald aen den kerkmr. T. van ???t Kasteel den 18 Februarij 1730, bij mij als coster geteekent, P. d. Bruijne
Lijst de(r) dooden van 1729
????