Ouddorp - Dopen 3 oktober 1638 - 21 december 1670

Doopaantekeningen

Doopboek

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ouddorp??
1 : I
Oct. 3 1638 ??? 1670

In het vaceren van de plaats tusschen het overlijden D. Danielis Radaei ende de bevestinge D. Pretorij sijn dese navolgende door den H. Doop de gemeijnte ingelijft.
Ao 1638
Den 3e Octobris Anno 1638 de soon van Arendt Janssen de Smidt, is geheeten Joannes

1639
Den 1e Januarij 1639 de dochter van Cornelis Meusse, is genoemt Neeltie

Den 6e Februarij het dochterken van meester Eduard Sandifort en Pieternella Gerrissen, genoemt Isabella
Getuijgen sijn geweest Pieter Janssoon, Susanna Dams, Aachie Wouters

Den 22e Meij het soonken van Teunis ??Cornelissoon Schoenmaker, is geheeten Cornelis

Den 12e Junij het dochterken van Rochus Eduardssoon, is genaamt Anna

Den 14e Augusti Cornelis, Grietien, Susanna en Maritien, soon en dochters van den ouden Ewout Martijnssen (D. Ewout Maartense Tanis)

Sedert dat Wesselius Praetorius in het Outdorp in den So. kerkendienst bevesticht is, sijn van hem gedoopt dese navolgende persoonen
Anno 1639 den 25e September het dochterken van Aren Janssen de Smidt, is genoemt Janneken
Getuijgen sijn geweest Baeltien Crijnsdr en Lijntien Dirksdr

Den 9e Octobris Anno 1639 het soonken van Arendt Jacobsen de Weerman, is geheeten Cornelis
Getuijge Sijtie Jacobs

Den 13e Novembris het dochterken van Willem Maertense en Pieternelle Dirksdr, is geheeten Pietertie
Getuijgen Lijntie Dirks en Cornelis Dirksen

Den 20e Novembris de soon van Cornelis Willemsen en Jannetie Jans, is genoemt Jan
Getuijgen Hubrecht Janssen, Jannetie Jans

Den 27 Novembris de soon van Jan Leendertse en Ningetie Pietersdr, is genoemt Job
Getuijgen Jobie Pieters, Engeltie Pietersdr

Den 22e Jannuarij Ao 1640 de soon van Jan Franssen en Beatris Evertsdr, is genoemt Willem
Getuijge Cornelia Joosdr

Den 29 April van D. Cortenio in mijn absentie gedoopt de soon van Dimme Pieterse de Vogel en Ningetien Abrahams, is genoemt Maarten
Getuijge Cornelia Joosdr

Den 3 September van D. Cortenio gedoopt de soon van Teunis Passchiersen, is genoemt Heindrik
Getuijgen ??Maijken Coole, Neeltie Crijns en Jakob Cornelissen Ruijter

Den 11 Novembr. van Cortenio in mijn absentie gedoopt twee kinderen van Willem van Strijen, ???t eene genoemt Metje, ???t ander Jan ??
Getuijgen Aagjen Jacobs en Lauresje Aertsen

Den 25 Novemb. van mij gedoopt den soon van Maertie Jans, is genoemt Johannes
Getuijge Jacomijntie Willemsdr

Den 9 Jannuarij 1641 het dochterken van Jannetie Jansdr en Jan Woutersen Moijses, is geheeten Ariaentie
Getuijge Aagie Woutersdr

Den 13 Jannuarij het soonken van Arent Janssen en Jorijntien Alliaensdr, is genoemt Alliaen
Getuijge Baaltie Crijns

Den 6e Decembris het kint van Cornelis Meessen en Martijntie Dingemansdr, is geheten ???

Den 12 Jannij. 1642 twe kinderen van Jan Coteau, het eene van 3 a 4 out, genoemt Dimme, het andere jongh is geheten Aachien

Den 26 Jannuarij het dochterken van Cornelis Willemse en Jannetie Jans, is geheten Aachien

Den 20 April het soonken van Cornelis Abrahamse en Jakomijntie Pauwelsdr, is geheten Johannes
Getuijgen Hubrecht Jansse Mus, Annetie Hendriksdr

Den 26 Octobris van mij gedoopt mijn eerstgeboren soon, en hebbe dun genoemt Joannes
Getuijgen geweest mijn vader, Barent Schout, mijn swager Laurentius Nicolai van Egmont en Meutu Geertruijt Reijniersdr, huijsvrouwe van Cornelis Coij

Den 7 Decemb. het dochterken van Tijs Cornelissen en Baaltien Abramsdr, is geheten Darlien
Getuijge Claasjen Abramsdr

Den 6e April 1643 de soon van Cornelis Wouterse en Leuntie Cornelisdr, is genoemt Wouter
Getuijgen Jan Cornelisse en Aaghie Woutersdr

Den 12 April het kint van Jan Franssen en Beatris, is geheten Jakob
Getuijge ???

Den ??? het kint van Dimme de Vogel en Ningene Pietersdr, is geheten ???
Getuijge ???

Den 27 September de soon van Leendert Wittese en Lauresie, is geheten Pieter??
Getuijge Martijntie Arensdr

In October het kint van Jakob Cornelisse Ruijter en Neeltie Passchiersdr, is geheten ?????

Den 8e Novemb. het kint van Arent Jansse Smit en Jorijntie Alliaensdr, is geheten Jannetie
Getuijge Lijntie Dirksdr

Den 15 Novemb. het kint van Jan Leendertse en Ningetie Pietersdr, is geheten Arent
Getuijge Lijntie Dirksdr

Den 28 Novemb. de kinderen van Teunis Passchierse em Jannetie Willemsdr, sijn geheten het eene Pieter, het andere Jan
Getuijge Jannetie Passchiersdr??

Den 17 Jannuarij 1644 het kint van Maarten Dam en Maijken Jansdr, is geheten Teuntie
Getuijge Neeltie Willems

Het kint van Teunis Cornelisse en Tannetie Cornelis, is geheten Cornelis

Den 20 Maart het dochterken van Cornelis Willemse en Jannetie Jansdr, is geheten Stoffeleijntie

Den 24 April het dochterken van Cornelis Jansse en Jannetie Hubrechsdr, is geheten Tijsie
Getuijge Pieternelletie Jacobs

Den 8 Maij het dochterken van Ewout Maartense de Jonge en Cornelia Joosdr, is geheten Neeltie
Getuijgen Cornelis Joosse en Neeltie Crijnsdr

Den 12 Junij is op hare belijdenis gedoopt Ariaantie Leendertsdr, ook haar jongh en onmondigh kint, is geheten Commertie
Getuijge Trijntie Willemsdr

Het dochtertie van Cornelis Meessen en Martijntie Dingemansdr, is geheten Pieternelletie

Den 3 Julij het dochtertie van Marinis Jasperse Bankhouder en Leentie Witte, is geheten Janneken

De soon van Tobias Willemse en Clijntie Pieters, is geheten Willem

Den 28 Augusti het kint van Ewout Maartense de ouwe en Ariaantie Commersdr, is geheten Jacomijntie

Den 4 Septembris mijn dochter, is geheten Elisabeth
Getuijge Cornelis Rooij, Maijtie Geertruijt heeft van den Doop gedragen, Lijntie Dirksdr

Den 9 Octobris het soonken van Huijman Leendertse en Neeltie Arentsdr, is geheten Arent
Getuijge Martijntie Arentsdr

Den 29 Jannuarij 1645 het soontie van Arent Janse en Jorijntie Alliaansdr, is geheten Bartholomeus
Getuijge Grietie Tijsdr

Den 26 Februarij het dochterken van Willem van Strijen en Heijltie Jansdr, is geheten Leentie
Getuijge Martijntie Arentsdr??

Het soontie van Jan Willemse en Leuntie Cornelisdr, genaamt Willem
Getuijge Heijltie Jansdr

Den 9 April het soontie van Rochus Eduardse en Dimmetie Hubrechtsdr, is geheten Hubrecht
Getuijgen Jannetie Hubrechtsdr en Belitie Barents

Den 21 Meij het soontie van Willem Jobse Blok en Martijntie Commersdr, is geheten Commer
Getuijgen Aaltie Dams, Pieternelletie Commers en Jannetie Pietersdr Emaus, als mede Arent Harrendse

Den 12 Junij het kint van Claas Meijnardse en Neeltie Leenderts, is geheten Neeltie
Getuijgen Maartie Arentsdr en Neeltie Meijnardsdr

Den 9 Julij het dochterken van Jakob de Ruijter en Neeltie Passchiers, is geheten Trijntien
Getuijge Maartie Arents

Den 20 Augusti de soon van Cornelis Abramse en Jakomijntie Paulsdr, is geheten Leunis
Getuijgen Leuntie Leunis en Leonoortie Leunis

Den 22 Octobris de soon van Tijs Cornelisse en Baaltie Abrahamsdr, is geheten Cornelis
Getuijgen Apollonia Swardam, Claasie Abrahamsdr en Aagjen Jakobsdr

Den 29 Octobris de kinderen van Commer Abramse en Judith Jansdr, waren geheten Jan en Dimme
Getuijgen Paulus Hubrechtse, Leendert Jakobse, Pieterke Lodders, Geertruijt Abrahamsdr

Den 19 Novemb. het soonken van Jan Joosten en Maijken Meijnardsdr, is geheten Joost
Getuijgen Pieter Joost en Neeltie Meijnards

Den 10 November de kinderen van Job Pieterse en Neeltie Cornelisdr, Teunis en Teuntie
Getuijge Pieternelle Cornelis

Noch een kint van Job Pieterse en Neeltie Jakobsdr, is geheten Claas
Getuijge Claartie Jakobs

Het kint van Tijs Arentse is geheten Crijntie
Getuijgen Lijntie Dirksdr, Pieternelletie Arensdr

Het kint van Dirk Meijnardse en Maartie Arentsdr is geheten Arent
Getuijge Leuntie Dimmes

Den 7 Jannuarij 1646 het kint van Arent Jakobse en Aachie Jansdr, is geheten Maartge
Getuijge Paulus Hubrechtse

Den 11 Februarij het kint van Ewout Maartense de Jonge, is geheten Ariaantie
Getuijge Annetie Hendrixdr

Den 25 Maart het kint van Cornelis Jakobse Pannevis en Jannetie Hubrechtsdr, is geheten Leentie

Den 22 April het kint van Cornelis Meessen en Martijntie Dingemans, is geheten Mees
Getuijgen Jakomijntie Pouwels, Beatris Joostdr

Den 2 September het kint van Commer Abramse en Judith Jansdr, is geheten Job
Getuijgen Maarten Arentsdr, Aaltie Cornelisdr

Den 9 September mijn tweede dochter, is geheten Aaltie??
Getuijgen Frans Louwerse van Egmont en mr. Eduard Sandifort met sijn huijsvrouw Pieternelletie Gerritsdr

Den 30 Septemb. het soonken van Jan Willemse en Leuntie Cornelisdr, is geheten Cornelis
Getuijgen Willem Jobse Jotte, Claasie Abramsdr en Crijntie Claasdr

Den 21 October het dochterken van Cornelis Willemse en Jannetie Jansdr, is geheten Lijsbeth
Getuijgen Teunis Cornelisse en Lijntie Dirksdr

Den 4 Novemb. Cornelis Hubrechtse Lint en Maartie Philips, is geheten Jannetie
Getuijge de grootmoeder en Jakomijntie Piersdr

Den 9 Decemb. het soonken van Witte Leendertse en Barbara Jakobs, is geheten Leendert
Getuijgen Cornelis en Luijntie Leenderts

Den 21 April is na gedane belijdenis gedoopt en wort tot de gemeijnschap van des Heeren tafel toegelaten Cornelia Jobsdr, is ook gedoopt haar kint, is geheten Claas??

Den 28 April het soonken van Tijs Arentse en Aagie Jakobs, is geheten Arent
Getuijgen Hubrecht Jansse Mus, Crijn Abramse en Neeltie Jakobsdr

Den 5 Meij het dochterken van Ewout Maartense de oude en Ariaantie Commersdr, is geheten Elizabeth
Getuijgen Dirk Pauwelsen, Ewout Maartense de jonge, Cornelis Hubrechse, Jannetie Pietersdr en Pieternelle Commersdr

Den 10 Junij het soonken van Teunis Cornelisse en Tannetie Cornelisdr, is geheten Jakob
Getuijgen Barbara Scherpinx en ???

Het kint van Cornelis Abramse en Jakomijntie Pauwels, is geheten Aaghie
Getuijgen Jakob Leunisse, Pieternelle Commersdr en Leonoortie Arentsdr

Het dochterken van Cornelis Piersse en Maartie Piersdr, is geheten Maijken
Getuijge Jan Leendertse

Den 23 Junij de kinderen van Dirk Pauwelse en Ariaantie Marinisdr, te weten Neeltie Pauwels en Dina
Getuijgen Jan Cornelissen, Ariaantie Commersdr, Geertruijt Abrahams, Cornelis Hubrechtse en Heijltie Jans, Pieter Pieters en Beatris Evertsdr??

Den 30 Junij het soonken van Cornelis Meessen en Martijntie Dingemans, is geheten Mees
Getuijge Aaltie Jansdr

Den 14 Jul. het dochterken van Marinis Jasperse en Leentie Witte, is geheten Geertruijt
Getuijgen Hilletie Teeuwisdr en Lijsbeth Jansdr Bragger

Den 13 October het dochterken van Jan Joosten en Maijken Meijnards, is geheten Neeltie
Getuijge Neeltie Meijnards

Den 2 Februarij 1648 het kint van Aren Jakobse en Ariaantie Leendertsdr, is geheten Aren
Getuijge Maartie Jakobsdr??

Den 16 Februarij het kint van Dirk Meijnardse en Maartien Arentsdr, is geheten Tijs
Getuijge Jan Meijnardse

Den 12 April het soonken van Paulus Hubrechtse en Leuntie Leunis, is geheten Johannes
Getuijgen Hubrecht Janssen Mus en Lijnken Dirkxdr

Den 10e Maij het dochterken van Willem Jobse Kitte en Lijsbeth Jansse Swardam, is geheten Martijntie

Den 7e Junij het dochterken van Cornelis Jobse Dokker en Ariaantie Leendertsdr, is geheten Neeltie
Getuijge Pieternelle Jakobsdr

Dn 5e Jul. het kint van Arent Jansse en Jorijntie Alliaansdr, is geheten Cornelis

Den 26e Jul. het kint van Maarten Dam en Maijken Jansdr, is geheten Leendert
Getuijge Jakomijntie Willemsdr

Den 6 Septemb. het kint van Pieter Pleune en Jannetie Jakobs, is geheten Claas
Getuijge Apollonia Jansdr

Den 13 Decemb. het dochterken van Wesselus Praetorius en Josijntie Claasdr van Egmont, is geheten Maria
Peters Annetie Jansdr en Aaltie Dirxdr
Getuijgen Soetie de Court en Pieternelle Gerritsdr

Den 21 Februarij 1649 het dochterken van Jan Moses en Jannetie Jansdr, is geheten Teuntie

Den 21 Meert het dochterken van Jan Commerse en Claarke Jakobsdr, is geheten Martijntie
Getuijgen Neeltie Crijnsdr en Cornelis Commerse

Den 28 dito het soonken van Cornelis Jakobse en Jannetie Hubrechts, is geheten Hubrecht
Getuijge Annetie Maartensdr

Het soonken van Cornelis Willemse en Jannetie Jansdr, is geheten Aren

Het soontie van Claas van Meijnardse en Neeltie Leenderts, is geheten Meijnard
Getuijgen Huijman Leendertse en Maartie Jansdr??

Den 9e Maij
Het dochterken van Ewout Maartense de Jonge en Cornelia Joost, is geheten Jacomijntie
Getuijge Grietje Ewoutsdr

Den 24 Meij het kint van Arent Jakobse en Aaltie Jans, is geheten Jakomijntie
Getuijge Sijtie Jakobsdr

Het kint van Teunis Maartense en Pieternelle Cornelis, is geheten Neeltie
Getuijge Neeltie Jobs, Maartie Jakobsdr

Den 1 Augusti de kinderen van Job Pieterse Krijger en Neeltie Jakobs, Dimme en Crijntie
Getuijgen Aagje Jakobsdr met Pieternelle Jakobsdr

Het kint van Huijman Cornelisse en Pieternelle Commersdr, is geheten Ariaantie

Den 15e het kint van Maarten Crijnse en Martijntie Arentsdr, is geheten Crijn
Getuijgen Dirk Crijnse en Ariaantie Crijnsdr

Den 22 Aug. het kint van schout Willem van Strijen en Heijltie Jansdr, is geheten Grietie
Getuijge Leuntie Cornelis

Het kint van Arent Leendertse en Hilletie Teeuwis, is geheten Teeuwis
Getuijge Claasie Teeuwis

Den 14 Novemb. het soonken van Willem Jobse Rotte en Lijsbeth Jansdr, is geheten Johannes
Getuijgen Harrend Dimmese en Apollonia Swardam

Den 5 Decemb. het kint van Jan Joosten en Maijken Meijnards, is geheten Cornelis
Getuijgen Maartien Heijne, Beatris Joos

Den 26e Decemb. het kint van Rochus Eduardse en Dimmetie Hubrechtsdr, is geheten Crijn
Getuijge Eduard Sandifort

Anno 1650
Den 20 Februarij 1650 de kinderen van Crijn Jakobse de Lange, waren geheten Aaltie, Jakob, ???t jongste is geheten Neeltie
Getuijgen waren Ariaantie Leenderts, Maijke Jans en Hester Evertsdr

Den derden April het kint van Dirk Meijnardse en Maartie Arensdr, is geheten Maijtie??

Den 15 Meij het kint van Jakob Cornelisse Ruijter en Neeltie Passchiers, heette Lijsbeth

Het kint van Cornelis Piersse en Maijtie Pieters, is geheten Abraham
Getuijge Pieternelle Crijnsdr

Den 26 Junij het kint van Cornelis Hubrechtse en Neeltie Commersdr, is geheten Johannes
Getuijgen Hubrecht Jansse, Lijntie Dirx, Ariaantie Commersdr

Den 24 Julij het kint van Cornelis Jobse en Ariaantie Leenderts, is geheten Jakomijntie
Getuijge Pietertie Lodders

Den 14e September het soonken van Pieter Pleune en Jannetie Jakobs, is geheten Cors
Getuijge Pieternelle Gerritsdr

Den 30 Octobris het soonken van Paulus Hubrechtse en Leuntie Leunis, geheten Leunis

Den 4e Decembris het soonken van Daniel Troost, geheten Pieter
Getuijgen Ningetie Pietersdr, Maartie Pietersdr, Engeltie Pietersdr

Anno 1651
Den 8 Janu. des jaars 1651 het dochterken van Willem Janse Belleman en Sijntie Jansdr
Getuijge Leentie Willemsdr

Den 28 Janu. Het dochterken van Wesselus Praetorius en Josijnne Claasdr van Egmont, is geheten Catharina
Getuijgen mr. Eduard Sandifort en Pieternelle Gerrits, repraesenterend de peter en meter Cornelis Louwerse van Egmont en sijn huijsvrouw Geertruijt Reijniersdr

Het soonken van Witte Leendertse en Barbara Jakobs, gete Leendert
Getuijgen Cornelis Leendertse en Trijntie Willemsdr

Den 5e Februarij het dochterken van Martijntie Arentsdr en Maarten Crijnse, geheten Rachel
Getuijge Ariaantie Arentsdr

Den 19 dito het dochterken van Jan Willemse en Leuntie Cornelis Roons, is geheten Neeltie
Getuijgen Pieter Pleune en Aaltie Roons

Den 26 Maart het dochterken van Jan Joosten en Maijken Meijnardsdr, is geheten Ariaantie
Getuijgen Jan Jakobse Fransman en Pieterke Hendrix Moijses

Den 29 Meij het soontie van Aart Leendertse Witte en Pieternelletie Jobs, is genoemt Leendert
Getuijgen Jannetie Jobsdr, Metie Willemsdr

Den 18 Junij het soonken van Huijman Cornelissen en Pieternelle Commersdr, is genoemt Cornelis

Het soonken van Ewout Maartense de ouwe en Ariaantie Commers, is geheten Commer
Getuijge Jacomijntie Piersdr

Den 9 Jul. het dochterken van Teunis Maartensen en Pieternelle Cornelisdr, is geheten Ariaantie
Getuijgen Engeltie Pietersdr met Aechje Jobsdr

Den 13 Augusti het kint van Jan Janse Govers en Ariaantie Leenderts, is genaamt Jan
Getuijgen Crijn Phlipse, Maartie Phlipsdr en Anneke Jansdr

Den 16 Septembris het soonken van Hendrik Jansse Isbrandt en Maijken Hendrix, is geheten Jan
Getuijgen Leendert Lodder, Andries Crijnse en Lijntie Dirxdr

Den 17 Septemb. het kint van Cornelis Roon en Grietie Ewoutsdr, is geheten Maartgen
Getuijgen Jan Cornelisse, Claesie Abrahams

Den 22 Octob. het kint van Marcus Abrahamse en Willemke Jansdr, is geheten Abraham
Getuijge Apollonia Jansdr

Den 29 Octob. het kint van Willem Jobse Rotte en Lijsbeth Jansdr, is geheten Pieternelle
Getuijgen Maiken Jansdr, Pieternelle Meijnards

Het kint van Arent Leendertse en Hilletie Teeuwis, is geheten Grietie
Getuijgen Ningetie Pietersdr en Neeltie Leenderts

Den 24 Decemb. het kint van Job Pieterse en Neeltie Jakobs, is geheten Neeltie

Het soonken van Jan Commerse en Claartie Jakobs, is geheten Commer

Anno 1652 den 24 Maart het dochterken van Cornelis Abrahams en Jacomijntie Pauwels, heette Lijntie
Getuijgen Cornelis Hubrechtse en Lijntie Dirxdr

Het soonken van Dirk Meijnardse en Maartie Arentsdr, is geheten Cornelis
Getuijge Simon Meijnardse

Den 28 April twee sonen van Huijgh Claasse en Cornelia Jobsdr, d??? eene geheten Job, d???ander Cornelis

Den 12 Maij is op sijne belijdenisse gedoopt Cornelis Jobse

Den 14 Jul. het kint van Cornelis Willemse en Jannetie Jansdr, is genoemt Cornelis
Den 1e December de tweelingen van Maarten Crijnse en Martijntie Arentsdr, sijn geheten Neeltie en Willemtie
Getuijgen Hubrecht Couwenaert en Pieternelle Crijnsdr

Den 8 Decemb. het kint van Cornelis Commerse en Aagje Jakobsdr, is geheten Tijs
Getuijgen Maijken Jansdr, Jannetie Abrrahamsdr

Anno 1653
Den 5e Jann. 1653 het kint van Cornelis Jakobse en Jannetie Hubrechtsdr, is geheten Agnietie
Getuijge Neeltie Claasdr

Den 20 Februarij is gedoopt een kint, geboren hier in ???t gasthuijs den 3e Febr., de vader is geheten Leendert Jansse, het kint genaamt Hubrecht, de moeder Jannetie Hubrechtsdr, dit kint is gestorven

Den 16 Maart drie kinderen van Dirk Paulussen en Ariaantie Marinisdr, genaamt Dina, Maartie, Marinus
Getuijgen Lijntie Dirxdr en Jakomijntie Piersdr

Het dochterken van Paulus Hubrechtse en Leuntie Leunis, is genaamt Aagie
Getuijgen Cornelis Hubrechtse, Leonora Arentsdr en Dingene Leunisdr

Het soonken van Ewout Maartense de Jonge en Jannetie Dirxdr, geheeten Cornelis
Getuijgen Beatris Evertsdr, Dirk Paulusse

Den 27 April het kint van Maarten Arentse en Geertruijt Cornelis, is geheten Arent
Getuijgen Cornelia Cornelis en Neeltie Arents

Den 25 Meij het kint van Cornelis Cornelisse Rhoon en Grietjen Ewets, is geheten Cornelis
Getuijgen Cornelis Ewoutse met Claesjen Abrams en Aeltje Cornelis

Den 12 Octo. het kint van Tobias Willemsen en Geertruij Abrams, is genaemt Tobias
Tot getuijgen Ningetien Abrams

Wouter Mijnders kinderen en Pietertien Joost, het dochtertien Neeltien, het soontien Benjamin

Lijste van de kinderen die gedoopt sijn zedert dat Josephus Rousse in het Outdorp bevesticht is

Anno 1653 den 28 Decemb is gedoopt het kint van Hendrick Jansen Brant ende Maetje Hendricks, kint Sara genoemt??
Getuijge Apollonia Jans

Anno 1654 den 11 Januarij het kint van Human Cornelissen en Pieternelle Commers, het dochtertje is geheten Neeltje

18 Januarij het kint van Wilhelm Jobsen Blok en Elisabeth Jans, het kint is geheten Grietje

Den 1 Februarij is gedoopt het kint van Wilhelm Maertensen en Geertruijt Roockense, het kint is geheten Johannes

Den 8 Februarij het kint van Cornelis Wouterse en Maertje Jacobse, het kint is genaemt Maertje

Den 15 Februarij het kint van Jan Commersen en Aagje Jacobs, het soontje heet Jacob

Anno 1654 den 25 Martij is gedoopt Pieter Leenertsen en Arent Cornelissen Quaetlant, sijnde bejaerde persoone, na hare gedane belijdenisse

Anno 1654 den 29 Martij het kint van Wilhelm Jansen Belleman en Sijnte Fransen, het soontje Jan genoemt

Anno 1654 den 5 April het kint van Cornelis Evertsen en Claesjen Teuwissen, getuijge is Beatris Everts, het soontje heet Jan

Anno 1654 den 6 April het kint van Jan Jansen Couteau en Ariaentje Leenerts, het kint hiet Jan

Anno 1654 den 19 April het kint van de jonge Ewit Tanis en Jannetje Dircks, de getuigen Beatris Evertsen en Ariaentje Marines, het dochtertje is Neeltje geheten

Anno 1654 den 26 April het kint van Dimme de Vogel en Ningetje Abrahams, het kint hiet Neeltje??

Anno 1654 den 3 Meij het kint van Richart Dons en Elisabeth Jans, getuigen Agata de Leur en Josephus Rousse, het kint hiet Cornelia

Anno 1654 den 19 Julij het kint van Cornelis Cornelisse ende Engeltje Pieters, het kint hiet Cornelis

Den selve dito het kint van Wilhelm Jansen van Strien en Heijltje Jans, het kint hiet Neeltje

Den 9 Augusti Anno 1654 het dochterken van Cornelis Hubrechtsen en Ariaentje Arents, het dochterken hiet Neeltje

Anno 1654 den 4 Octob. het kint van Theunis Maertensen en Pieternelle Cornelisse, het dochterken heet Leentie??

Den 22 November het kint van Maerten Crinsen en Maartijntje Arents, getuijge sijn Couwenoort Dirksen en Dirck Crinsen, het kint heet Arent

Den 6 Decemb. Anno 1654 het kint van Cornelis Jobsen en Ariaentje Arents, het dochterken heet Rachel??
Getuijge is Petronella Gerrits

Den 13 Decemb. Anno 1654 het kint van Arent Leenertsen en Hilleken Mattheuwisse, het dochterken hiet Neeltje??
Getuijge is Neeltje Krijns

Den 26 Decemb. het kint van Pieter Leenertsen en Pietertje Leenerts, het soontje hiet Leenert

Anno 1655 den 3 Januarij is gedoopt het kint van Paulus Hubrechtse Mus en Leuntje Leunes, het soontje is genoemt Hubrecht??
Getuijgen sijn geweest Hubrecht Jansen Mus met Lijntje Dircks

Den 10 Januarij het kint van Aert Leenertsen en Pieternelle Jobs, het dochterken hiet Laurijntje??
Getuijge Janneken Jobs

Den 24 Januarij het kint van Dirck Meinnersen en Maartje Arents, het soontje hiet Crijn??
Getuijge Crijn Abramsen en Frans Willemsen Potter, Anneken Heindricks

Den 7 Martij Anno 1655 het kint van Maarten Arentsen en Geertruijt Cornelissen, het soontje hiet Cornelis??
Getuijge Cornelia Cornelisse

Den 14 Martij het kint van Abraham Cornelissen Roon en Susanna Ewits, getuijge Claese Abrahams en Durfje Daniels, het kint hiet Cornelis

Den 2 Maij Anno 1655 het soontje van Witte Leenertsen en Barbara Jacobs, het soontje hiet Jacob

Item het dochterken van de selve persoonen en het heet Lauresje??
Getuijge Neeltje Cornelis

Den 9 Maij het kint van Wilhelm Maartensen en Geertruijt Roockesen, het dochterken hiet Anneken??
Getuijgen Pieternella Cornelis, Neeltje Arents en Baaltje Jacobs

Den 5 September het kint van Cornelis Commersen en Aagje Jacobs, het soontje hiet Commer??
Getuijgen Commer Abramsen, Leentje Jacobs en Baaltje Jacobs

Den 17 Octob. de kinderen van Hendrick Jansen en Maartje Philps, het oudste hiet Lijntje, het jongste Aagje??
Getuijgen sijn Jacomijnte Pieterse en Pieternelle Cornelis

Den 24 Octob. het dochterken van Cornelis Jacobsen en Janneken Hubrechts, het kint is genaemt Tijsje??
Getuijge Neeltje Claes??

Item het dochterken van Gerrit Eduaerts Sandiforts en Appolonia Jans, het kint hiet Pieternella??
Getuijge Pieternella Gerrits en Leendert Eduarts Sandiforts??

Den 31 October Anno 1655 het kint van Arent Arentsen en Neeltje Commers, het soontje hiet Arent??
Getuijge Huijman Leenertsen en Meisje Claes

Den 14 Novemb. het kint van Cornelis Hubrechsen en Ariaentje Arents, het dochterken heet Neeltje??
Getuijge Hubrecht Jansen Mus, Pieternella Arents en Pieternella Commers??

Den 19 Decemb. het kint van Digman Teuwissen en Cornelia Cornelissen, het soonken hiet Teuwis??
Getuijge Digmans suster

Den 16 Januarj Anno 1656 het kint van Willem Jansen Belleman en Sijntje Fransen, het kint hiet Frans??
Getuijge Richardt Dons en Elizabeth Jans

Den 23 Januarij het kint van Arent Cornelissen Quaetlandt en Leentje Dircks, het dochterken hiet Anneken

Den 27 Februarij het kint van Willem Jobsen Blok en Lijsbeth Jans, het soontje hiet Job
Getuijge Gerrit Eduaerts Sandiforts

Het kint van Cornelis Woutersen en Maartje Jacobs, het soontje hiet Krijn
??Getuijge Pietronella Jacobs

Het soonken van Jan Couteeuws dochter Anneken Jans, het kint hiet Abraham??
Getuijge Aartje Tijs

Den 9 Aprilis Anno 1656 het kint van Cornelis Cornelissen Roon en Grietje Ewits, het dochtertje hiet Maertje
Getuijge Jan Cornelissen Laeuwen en Susannetje Ewits

Den 16 Aprilis het kint van Willem Maartensen en Geertruijt Rookes, het soontje hiet Maarten
Getuijge Maartjen Heine en Abraham Maartensen

Den 17 Aprilis de kinderen van Leendert Marines en Cornelia Harrents het outste is genaemt Marines, het twede Harrent, het derde Stijntje
Getuijge Neeltje Marines en Ariaantje Jans

Den 23 Aprilis het kint van Maarten Krijnsen en Martijntje Arents, het dochterken is geheten Willemtje
Getuijge Pietertje Krijns

Den 26 Aprilis het kint van Pieter Leendertsen en Aagje Toenissen, het kint hiet Leendert
Getuijge Tijsje Leenderts

Den 18 Septemb. het kint van Jan Commersen en Claertje Jacobs, het dochterken hiet Neeltje
Getuijge Leendert Jacobs Tanis, Aagje Jobs met Baaltje Jacobs

Den 8 Octob. Anno 1656 het kint van Ewit Maartensen de Jonge en Jannetje Dircks, het dochterken hiet Cornelia
Getuijge Aagje Wouters met Claertje Jacobs

Den selve dito de kinderen van Beatris Joosts, het eerste is genaemt Johannes, het 2e Arent, het derde Petronella
Getuijge Maartje Arents, Krijntje Ewits met Toentje Hendericks, Jacob Courtsen

Den 22 Octob. het kint van Richardt Dons en Elisabeth Jans, het dochterken hiet Catharina
Getuijge Jacomijnte Jacobs

Den selven dito het kint van Abraham Roon en Susannetje Ewits, het kint hiet Dimme

Den 29 het kint van Cornelis Evertsen en Claesje Teuwis, het kint hiet Jacomijntje

Den 10 Decemb. het kint van Arent Leendertsen en Hilleken Teuwis, het soontje hiet Leendert
Getuijge Huijman Leendertsen en Jannetje Leenderts en Jakomijntje Willems

Den 15 Decemb. het kint van Cornelis Hubregtse Mus en Ariaantje Arents, het dochterken hiet Anneken
Getuijge Hubrecht Jansen Mus, Crijn Abramsen en Lijntje Dircksen

Den 24 Decemb. de kinderen van Huijgh Claessen en Cornelia Jobsen, het outste hiet Jacob, het ander is genoemt Krijn
Getuijge over het jongste Pieternella Harnsen

Den 26 Decemb. het kint van Gerrit Eduaerdts Sandeforts en Appolonia Jans, het dochterken is genoemt Grietje
Getuijge Leendert Sandeforts, Lijsebeth Jans en Aeltje Jans

Den 18 Martij Anno 1657 het kint van Cornelis Willemse en Jannetjen Jans, het dochterken is geheten Aagje
Getuijge Aagje Jacobs

Den 25 Martij is, na belijdenisse gedaen, gedoopt Paulus Isaacs

Den 1 Aprilis de kinderen van Cornelis Abramsen en Jacomijntje Pauwels, het ene soontje is geheten Job, en het ander Cornelis
Getuijge Annetje Dimmens en Gijsje Cornelis

Den 1 Julij het kint van Aart Leendertsen en Pieternella Jobs, het soontje is genoemt Job
Getuijge Neeltje Teunis

Den 29 Julij het kint van Arent Arentsen en Neeltje Commers, het soontje is genaemt Commer
Getuijge Abraham Commersen en Annetje Dimmens

Den 11 Novemb. het kint van Willem Maartensen en Geertruijdt Rokes, het dochterken is geheten Annetje
Getuijge Baaltje Jacobs

Den 9 Decemb. de kinderen van Imer Pieterssen en Pietertje Cornelissen, het eerste soontje is genoemt Pieter, en het twede Cornelis
Getuijge Heiltje Jans en Jacomijnte Michels

Den 23 Decemb. het kint van Jacob Toenissen en Neeltje Cornelis, het dochtertje is geheten Jacomijntje

Den 25 Decemb. het kint van Cornelis Wouterssen en Maartjen Jacobs, het soontje is Jacob genoemt
Getuijge Pieternelle Jacobs

Anno 1658 den 13 Januarij het kint van Digman Teuwissen en Cornelia Cornelissen, het soontje is genoemt Cornelis
Getuijge Geertruidt Cornelissen

Den 20 Januarij het kint van Simon Meinertsen en Aeltje Cornelis, het dochterken is genoemt Tijsje
Getuijge Laurijntje Cornelis en Annetje Dimmens

Den 10 Februarius het kint van Jan Daniels en Cornelia Toenis, het dochterken is genoemt Willemtje
Getuijge Toentje Daniels

Den 10 Martij het kint van Arent Cornelissen Roon en Jakomijntje Jacobs, het soontje is genoemt Cornelis
Getuijge Claesje Abrahams

Den 24 Martij het kint van Cornelis Commersen en Aagje Jacobs, het kint is genoemt Jannetje
Getuijge Aagje Daniels en Annetje Dimmens

Item het kint van Moijses Hendricksen en Maritjen Ewits, het kint is genoemt Gooltje
Getuijge Toentje Hendricks en Toentje Jobs

Den 7 Aprilis het kint van Dirck Meijnertsen en Grietje Ewits, het soontje is genoemt Cornelis
Getuijge Willemtje Maartens en Krijntje Ewits

Den 14 April de kinderen van Ariaentje Leenderts, Christijntje, Cornelis, Maartje, Jannetje

Het kint van Jan Meessen en Pietertje Hendricks, het soontje is genoemt Hendrick
Getuijge Teuntje Hendricks

Het kint van Cornelis Cornelissen Roon en Grietje Ewits, het dochterken is genoemt Maartjen
Getuijge Jan Cornelissen Laeuwen

Het kint van Wouter Meijnersen en Pietertje Joost, het kint is geheten Cornelis
Getuijge Aagje Daniels, Beatris Joost

Het kint van jonge Jan Coutewer en Ariaantje Leenderts, het kint is geheten Leendert
Getuijge mr. Richardt Dons, Leentje Witte, Lijsbeth Leenders

Den 28 Aprilis het kint van Teunis Maartensen en Pieternella Cornelis, het dochterken is genoemt Lena
Getuijge Abraham Maartensen en Maartje Liere

Den 21 Julij de kinderen van Wouter Jacobsen, schouwt, en Baaltje Cornelis, het eerste is genaemt Sara, en het ander Hester
Getuijge sijn Maartje Jacobs en Maartje Wouters en Jakomijntje Woutermans

Den 25 Augusti de kinderen van Wouter Jacobsen, schout, en Baaltje Cornelis, het eerste is genaemt Ariaantje, het twede Maritje
Getuijge Ariantje Jans en Aagje Wouters

Item de kinderen van Rochus Eduwardts en Dimmetje Huberts, het dochtertje is genoemt Jacomijnte, en het soontje Eduwardt
Getuijge Pieternelle Gerrits

Item het kint van Cornelis Ewitsen en Pieterneltje Arents, het dochtertje is genoemt Maartje
Getuijge Maartje Ewits en Toontje Jacobs??

Den 6 Octob. het kint van Paulus Hubregtsen Mus en Leuntje Leunis, het dochtertje is genaemt Lijntje
Getuijge Lijntje Dircks

Den 19 Octob. het kint van Leendert Marines en Cornelia Harrents, het soontje is genoemt Job
Getuijge is Job Leendertse??

Den 3 Novemb. het kint van Willem Jobsen Block en Lijsbeth Jans Swardams, het dochterken is genoemt Ariaantje

Den 1 Decemb. het kint van Witten Leendertsen en Barbartje Jacobs, het soontje is genoemt Jan

Den 8 Decemb. het kint van Arent Leendertsen en Hilleke Mattheuwis, het dochterken is genoemt Trijntje

Anno 1659 den 5 Januarius het kint van Abraham Roon en Susannetje Ewits, het soontje is genaemt Ewit
Getuijge Ariaantje Commers

Het kint van Maarten Crijnsen en Maartijntjen Arens, het soontje is genoemt Arent
Getuijge Jijllisje Jijllis

Den 26 Januarij het kint van Willem Maartensen en Geertruijdt Roockes, het dochterken is genaemt Leentje

Den 23 Martij het kint van Simon Meinerssen en Aaltje Cornelis, het is genoemt Tijsje
Getuijge Leuntje Cornelis en Annetje Dimmens??

Den 30 dito het kint van Cornelis Woutersen en Maritje Jacobs, het soontje is genoemt Jacob

Den 6 Aprilis het kint van Richardt Dons en Elisabeth Jans Lompe, het kint is genoemt Johannes
Getuijge Cornelis Commerssen, Stoffel Pieterssen en Jacomijntje Pieters

Den 14 Aprilis de kinderen van Jan Joosten en Neeltje Jobs, het oudtste dochtertje is genoemt Maeijtje, het jongste Meeritje
Getuijge Beatris Joosten en Cornelis Jobsen

Den 11 Meij het kint van Imer Pieterssen en Pietertje Cornelis, het dochterken is genoemt Cornelia??
Getuijge Heiltje Jans

Den 1 Junij het kint van Jan Commerssen en Claertje Jacobs Tanis, het dochterken is genaemt Baaltje??
Getuijge Ariaantje Commers

Den 15 Junij het kint van Thomas Grinwits en Jacomijnte Woutermans, het soontje is genoemt Jan
Getuijge Jan Grinwits, Frans Woutermans, Lucretia van Peenen en Jannetje Laurens

Den 22 Junij het kint van Arent Cornelissen Quaetlandt en Leentje Dircks, het soontje is genoemt Cornelis
Getuijge Ariaantje Leenderts

Den 17 Augusti het kint van Gerrit Eduwarts en Appolonia Jans, het kint is genoemt Petronella
Getuijge Petronella Gerrits

Den 31 Augusti het kint van Arent Cornelissen en Mijntje Tonis, het kint is genoemt Neeltje
Getuijge Jacomijntje Pauwels

Den 21 Septemb. het kint van Cornelis Evertsen en Claesjen Mateuwes, het kint is genoemt Neeltje

Den 12 Octob. het kint van Arent Cornelissen Quaetlant en Leentje Dircks, het dochterken is genoemt Claartje
Getuijge Neeltje Marines

Den 21 Decemb. het kint van Euwout Mertense de Jonge en Jannetien Dircks, het kint is genaemt Pietertie
Getuijge Lijntie Dircks

Anno 1660 den 8 Januarius het kint van Cornelis Leendertsen en Beatris Evertse, het dogterken is genoemt Baaltje

Den 22 Februarij het kint van Cornelis Commerssen en Aagje Jacobs, het dogterken is genoemt Tijsje
Getuijge mr. Richardt Dons en Frans Jansen

Het kint van Moijses Hendricks en Maritje Ewits, het soontje is genoemt Ewit
Getuijge Pieternelle Arents

Den 7 Martij het kint van Krijn Jansen en Lijsbeth Leenderts, het soontje is genoemt Jan
Getuijge Jannetje Willems en Trijntje Jans

Den 21 Martius is gedoopt Ariaantje Cornelis, huijsvrouw van Arent Arentsen Noom
Den selven dito is haer huijsgesin gedoopt, het eerste is genoemt Jannetje, het 2e Hester, het 3e Arent, het 4e Martijntje, het 5e Cornelis, het 6e Neeltje
Getuijge is geweest Neeltje Claes

Den 11 Aprilis het kint van Cornelis Jobsen en Maartje Leenderts, het kint is genoemt Ariaantje
Getuijge Aagje Jobs en Commertje Cornelis

Den 18 Aprilis het kint van Paulus Hubregtsen Mus en Leuntje Leunis, het dogterken is genoemt Lijntje
Getuijge Hubregt Jansen Mus en Lijntje Dircks

Den 15 Majus het kint van Pieter Leendertse en Aagje Teunis, het kint is genoemt Leendert
Getuijge Jacomijntje Pieters en Jacomijntje Tijs

Den 23 Maij het kint van Arent Cornelissen Roon en Jacomijntje Jacobs, het soontje is genoemt Jacob
Getuijge Maritje Jacobs

Den 13 Junij het kint van Leendert Marinessen en Cornelia Harrents, het dochterken is genoemt Claertje
Getuijge Neeltje Marines

Den 24 Julius het kint van Cornelis Cornelissen Roon en Grietje Ewits, het dogterken is genoemt Claesje
Getuijge is geweest Claesje Abrahams

Den 1 Augusti het kint van Jan Commerse en Claertje Jacobs, het dogterken is genoemt Baaltje
Getuijge Cornelis Jansen

Den 5 Augusti het kint van Jacob Teunisse Cole, soals men meent, en Neeltje Cornelis, het kint is genoemt Maritje
Getuijge Cornelia Cornelisse

Den 5 Septemb. het kint van Maarten Crijnsen en Maartijntje Arents, het soontje is genoemt Jan
Getuijge Jacomijntje Tijs

Het kint van Pieter Jacobsen en Teuntje Hendricks, het kint is genoemt Pieternella
Getuijgen Maartje Jacobs en Maijtjen Hendricks

Het kint van Cornelis Ewoutse en Pieternella Arents, het kint is genoemt Abraham
Getuijge Teuntje Jacobs, Crijn Abrahamse en Stoffel Pieterse

Den 31 Octob. het kint van Henderick Jansen en Maritje Philps, het soontje is genoemt Philps ??
Getuijge Jacomijntje Pieters

Den 15 Novemb. het kint van Witte Leendertsen en Barbara Jacobs, het kint is genoemt Trijntje
Getuijge Maijtje Leenderts

Den 26 Decemb. het kint van Arent Cornelis en Mijntje Teunis, het dochterken is genoemt Neeltje
Getuijge Tannetje Cornelis

Anno 1661 den 2 Januarij het kint van Digman Teuwissen en Cornelia Cornelissen, het dogterken is genoemt Neeltje
Getuijge Stijntje Cornelis

Den 9 Januarius het kint van Dirck Meijnertsen Aleman en Grietje Ewits, het soontje is genoemt Leendert
Getuijge Krijntje Ewit en Willemtje Maartens

Den 6 Martij het kint van Arent Harrentse Noom en Ariaaantje Cornelis, het dogterken is genoemt Geertruijdt

Den selven dito van Simon ??Meijnertse en Aaltje Cornelis, het dochterken is genoemt Barbeltje
Getuijge Grietje Ewits, Leuntje Roon en Trijntje Jans

Den 10 Aprilis het kint van Abraham Cornelisse Roon en Susannetje Ewits, het dogterken is genoemt Claesje
Getuijge Claesje Abrahams

Den 24 Aprilis het kint van Josephus Rousse en Cornelia van de Graeff, het dochterken is genoemt Anna
Getuijge Dingena van de Graeff

Den 1 Majus is, na belijdenisse haers geloofs, gedoopt Geertruijdt Wouters

Den 22 Majus is gedoopt het kint van Jacob Meessen en Teuntje Jobs, het kint is genoemt Teunis
Getuijge Aagje Jobs

Den 12 Junij sijn gedoopt twe kinderen van Huijgh Claessen en Cornelia Jobs, het eene soontje is genoemt Jeremias, het andere soontje is genoemt Leendert

Den 3 Julij is gedoopt het kint van Arent Cornelissen Roon en Jacomijntje Jacobs, het kint is genoemt Jacob
Getuijge Claesje Abrahams??

Den 17 Julij is gedoopt het kint van Arent Jacobsen Court en Neeltje Daniels, het doghterken is genoemt Ariaantje
Getuijge Toentje Jacobs

Den 22 Augusti is gedoopt het kint van meester Richardt Dons en Elisabeth Jans, het kint is genoemt Barbel
Getuijge Tannetje Cornelis

Den 23 Octob. is gedoopt het kint van Cornelis Cornelissen Roon en Grietje Ewits, het soontje is genoemt Ewit
Getuijge Susannetje Ewits

Item is gedoopt het kint van Isaac Ewitsen en Cornelia Cornelisse, het kint is genoemt Cornelis
Getuijge Jannetje Dircks

Den 11 Decemb. het kint van Cornelis Wouterse en Maritje Jacobs, het soontje is genoemt Zacharias
Getuijge Willemtje Jacobs Doijs

Anno 1662 den 1 Januarius is gedoopt het kint van Cornelis Jobsen en Meeritje Leenderts, het dochterken is genoemt Meeritje

Den 8 Januarius is gedoopt het kint van Moijses Hendrickse en Meeritje Ewits, het dochterken is genoemt Pietertje

Is gedoopt den selve dito het kint van Cornelis Commersse en Aagje Jacobs, en is genoemt Jannetje
Getuijge Willemtje Jacobs Doijs

Den 22 Januarius is gedoopt het kint van Arent Cornelisse en Mijntje Teunis, het kint is genoemt Cornelis
Getuijge Tannetje Cornelis

Den 26 Februarij sijn gedoopt de kinderen van Pieter Meessen en Ariaantje Dircks, den oudtste is genoemt Jan, den tweden is genoemt Paulus en het derde Abraham
Getuijge Dirck Pauwelsse Bout en Geertruijdt Abrahams

Den 16 Aprilis is gedoopt het kint van Imer Pietersse en Pietertje Cornelis, het soontje is genaemt Pieter
Getuijgen de suster van Pietertje met Neltjen Willems

Den 20 Augusti is gedoopt het kint van Gerrit Eduwardts Sandijforth en Appolonia Jans, het soontje is genaemt Jan
Getuijge Lijsbeth Jans

Den 17 Septemb. is gedoopt het kint van mr. Richardt Dons en Lijsbeth Jans, het kint is genoemt Gerrit
Getuijge Gerrit Eduwardts en Appolonia Jans

Den 5 Novemb. is gedoopt het kint van Huijman Cornelissen en Neeltje Claes, het soontje is genoemt Claes
Getuijge Claesje Claes

Den 12 Novemb. sijn gedoopt de kinderen van Willem Maartensen en Willemtje Jacobs, het eerste is genoemt Jacob, en het twede Crijn
Getuijgen Cornelia Rousse, Maritje Heijne, Trijntje Willems

Item is gedoopt het kint van Jacob Teunisse Cole, naar gedagten, en Neeltje Cornelis, het kint is genoemt Grietje
Getuijgen Neeltje Passchiers, Grietje Teunis??

Den 19 Novemb. is gedoopt het kint van Abraham Roon en Susannetje Ewits, het soontje is genoemt Cornelis
Getuijge Claesje Abrahams en Grietje Ewits

Den 17 Decemb.is gedoopt het kint van Arent Jacobse Court en Neeltjen Daniels, het kint is genoemt Daniel
Genaemt Grietje Dimmens

Den 26 Decemb. is gedoopt het kint van Josephus Rousse en Cornelia Rousse, het dogterken is genoemt Piternella
Getuijge Reijnier Pauwelsse Schoenmaecker, Teunis Cornelisse Sonnemaer, Mechtelt Swerts en Appolonia Jans

Den 31 Decemb. is gedoopt het kint van Willem Jansen en Neeltje Arents, het kint is genoemt Jacob
Getuijgen Jannetje Willems, Grietje Teunis

Anno 1663 den 4 Februarius het kint van Ewout Maartensen en Jannetje Dircks, en het kint is genoemt Cornelia
Getuijgen Aaltje Crijns, Dina Dircks??

Den 18 Februarius is gedoopt het kint van Arent Cornelisse Roon en Jacomijntje Jacobs, het kint is genoemt Pieternella
Getuijge Maartje Jacobs

Den 25 Februarius is gedoopt het kint van Cornelis Jobsen en Meeritje Leenders, het doghterken is genoemt Jacomijntje
Getuijge Trijntje Jans

Den 18 Martius is gedoopt, na belijdenis des geloofs gedaen was in de E. kerckenraet, Willem Stoffelse

Item het kint van Pieter Cornelisse Crijger en Willemtje Maartens, het kint is genoemt Jacomijntje
Getuijge Maatje Jans

Den 29 Aprilis het kint van Gerrebrant Harrense en Maatje Wouters, het doghterken is genaemt Jannetje

Item het kint van Cornelis Maartense en Jobje Cornelis, het soontje is genoemt Cornelis

Den 13 Meij is gedoopt het kint van Jan Daniels en Cornelia Teunisse, het doghterken is genoemt Jacomijntje
Getuijge Ariaantje Teunis

Den 8 Julij is gedoopt het kint van Arent Cornelisse Quaetlant en Leentje Dircks, het dochterken is genoemt Meeritje
Getuijge Cornelis en Meeritje Cornelis??

Den 15 Julij is gedoopt het kint van Cornelis Ewoutse en Pieternella Arents, het doghterken is genoemt Maritje
Getuijgen Cornelis Cornelissen Roon en Neeltje Arents

Den 2 Septemb. is gedoopt het kint van Pieter Jobsen en Geertruijdt Wouters, het kint is genoemt Neeltje
Getuijgen Aagje Jobs en Pieternella Cornelis Dimmense

Den 9 Septemb. is gedoopt het kint van Leendert Marinesse en Cornelia Harrens, het soontje is genoemt Commer

Den 16 Septemb. is gedoopt het kint van Thomas Grinwits en Jacomijntje Woutermans, het doghterken is genoemt Maatje
Getuijge Ariaantje Jacobs van Dam en Jacob Woutermans

Den 23 Septemb. is gdoopt het kint van Arent Arentse Oom en Ariaantje Cornelis, het dochterken is genaemt Geertruijdt

Den 7 Octob is gedoopt het kint van Jacob Meessen en Teuntje Jobs, het dochterken is genaemt Cornelia
Tot pete is genoemt Neeltje Mees

Den 28 Octob. is gedoopt het kint van Pieter Dirckse Hoeck en Barbara Arents, het soontje is genoemt Cornelis
Getuijge Aaltje Jans en Maatje Cornelis

Den 30 Decemb. is gedoopt het kint van Pieter Jacobse en Teuntje Hendericks, het soontje is genoemt Henderick

Anno 1664 den 13 Januarius is gedoopt het kint van Arent Jacobsen Court en Neeltje Daniels, her soontje is genoemt Daniel
Getuijge Grietje Dimmens

Den 3 Februarius is gedoopt het kint van Jan Commerssen en Claertje Jacobs, het kint is genoemt Leonaertje
Getuijge Leonora Dams, huijsvrouw van Jacob Giblandt, Baaltje Jacobs en Crijntje Claes??

Item het kint van Wouter Meijdersse en Pietertje Joost, het kint is genoemt Cornelia
Getuijge Tannetje Dircks en Teuntje Jacobs

Den 10 Februarius is gedoopt het kint van Frans Aertsse en Nijsje Claes, het soontje is genoemt Claes
Getuijgen Richardt Dons en Elisabeth Jans??

Den 24 Februarius is gedoopt het kint van Arent Cornelisse en Mijntje Toenis, het dogterken is genaemt Appolonia
Getuijgen Toonis Cornelisse Sonnemaer en Tannetje Cornelis

Item het kint van Huijgh Claessen en Cornelia Jobs, het dochterken is genoemt Maritje

Den 17 Februarius is gedoopt het kint van Cornelis Woutersse en Maritje Jacobs, het soontje is genaemt Jan
Getuijge Jan Cornelisse

Den 16 Martius is gedoopt het kint van Dirck Meijnarts Aleman en Grietje Ewits, het soontje is genoemt Cornelis
Getuijge Cornelia Ewits??

Den 30 Martius is gedoopt het kint van Simon Meijnertse en Aaltje Cornelisse Roon, het soontje is genaemt Cornelis
Getuijge Neeltje Jans??

Den 4 Meij is gedoopt het kint van Arent Leendertse en Hilletje Teeuwis, het soontje is genaemt Jan
Getuijge Pieter Jansen en Grietje Ewits

Item het kint van Moijses Hendericks en Meeritje Ewits, het doghterken is genaemt Meeritje

Item het kint van Jan Meijnersse en Betje Willems, het dochterken is genaemt Neeltje
Getuijge Leentje Willems

Den 1 Junij is gedoopt het kint van Jan Commersse en Lijsbeth Jans, het soontje is genaemt Tijs
Getuijge Arent Arentse en Aagje Jacobs

Den 13 Julij is gedoopt het kint van Cornelis Cornelisse Roon en Grietje Ewits, het dochterken is genaemt Meeritje
Getuijge Susannetje Ewits en Meeritje Ewits

Den 27 Julij is gedoopt het kint van Cornelis Jobse Krijger en Aagje Daniels Klimmer, het soontje is genaamt Job
Getuijge Krijntje Jobs

Den 24 Augusti is gedoopt het kint van Philips de Cantser en Hester Jans, het soontje is genaemt Johannes
Getuijge Pieter de Cantser, Jannetje Jans en Claertje Jacobs

Den 7 Septemb. is gedoopt het kint van Arent Cornelisse Roon en Jacomijntje Jacobs, het doghterken is genoemt Claesje
Getuijge Jacomijntje Tijs

Den 28 Septemb. is gedoopt het kint van Willem Stoffelse en Cornelia Piters, het dogterken is genaemt Martijntje
Getuijge Trijntje Willems??

Den 26 Octob. is gedoopt het kint van Richard Dons en Lijsbeth Jans, het soontje is genaemt Gerrit
Getuijge Cornelia Rousse

Item het kint van Dingeman Teeuwisse en Cornelia Cornelisse, het soontje is genaemt Crijn
Getuijge Haduwe Jans??

Den 2 Novemb. is gedoopthet kint van Willem Maartense en Willemtje Jacobs, het soontje is genoemt Gillis
Getuijge Cornelia Cornelis en Martijntje Gillis

Item is gedoopt het kint van Pieter Leendertse en Aagje Teunis, het kint is genoemt Teunis

Den 9 Novemb. is gedoopt het kint van Isac Ewitse en Cornelia Cornelisse, het soontje is genaemt Ewit
Getuijge Jannetje Dircks

Item het kint van Jacob Teunisse en Neeltje Cornelis, het dochterken is genaemt Grietje
Getuijge Trijntje Jans en Pieter Leendertse

Den 7 December is gedoopt het kint van Maarten Arentse en Geertruijd Cornelisse, het dochterken is genaemt Leentje
Getuijge Stientje Cornelis en Haduwe Jans

Den 26 Decemb. is gedoopt het kint van Josephus Rousse en Cornelia Rousse, het soontje is genaemt Jonas
Getuijge Gerrit Eduwarts Sandijforth en Appolonia Jans, pete is Anna Catharina van Stricht

Den 22 Martij Anno 1665 is gedoopt het kint van Cornelis Jobse Hondertjaer en Maartje Leenderts, het dochterken is genaemt Meeritje
Getuijge Neeltje Jobs

Item het kint van Arent Jacobse Court en Neeltje Daniels, het dogterken is genaemt Aagje
Getuijge Grietje Dimmens

Den 19 Aprilis is gedoopt het kint van Abraham Roon en Susannetie (eronder staat Meeritje) Ewouts, het dogterken is genaemt Claesje
Getuijge Grietje Ewouts

Den 17 Meij is gedoopt het kint van Pieter Meessen en Ariaantje Dircks, het dogterken is genaemt Neeltje
Getuijge Ariaantje Michiels

Den 24 Meij is gedoopt het kint van Pieter Cornelisse Krijger en Willemtje Maartens, het dogterken is genoemt Maartje
Getuijge Engeltje Pieters en Cornelia Cornelisse

Den 31 Meij is gedoopt het kint van Gerrit Eduwardts Sandijforth en Appolonia Jans, het dochterken is genaemt Sara
Getuijge Isabella Sandijforth

Den 19 Julij is gedoopthet kint van Frans Aardtse en Nijsje Claes, het soontje is genoemt Aardt
Getuijge Hubreght Jansen Mus en Leuntje Leunis

Den 22 Julij is gedoopt het kint van Willem Dirckse, soldaet onder de Heer Cassiopijn, en Maritje Andries, het dogtertje is genaemt Magdalena
Getuijge Gerrit Philpse en Trijntje Kessels

Anno 1665 den 26e Julij is gedoopt het kint van Jan Bout, sergeant van de heer Cassiopijn, en Maritje Valckenborgh, het dochterken is genaemt Deliana Maria??
Getuijge Warnaert Keppel Focks

Den 12 Augusti is gedoopt het kint van Gerrit Philippe, corporaal onder de heer Cassiopijn, en Pieternella Pietersse, het soontje is genaemt Philips
Getuijge Maria Andries

Den 23 Augusti is gedoopt het kint van Huijgh Claesse en Cornelia Jobs, het soontje is genaemt Cornelis

Den 30 Augusti is gedoopt het kint van Imer Pietersse en Pietertje Cornelis, het soontje is genaemt Arent
Getuige Cuniertje Cornelis

Den 6 Septemb. is gedoopt het kint van Wouter Meijndertse en Pietertje Joost, het soontje is genaemt Joost??

Den 13 Septemb. is gedoopt het kint van Arent Cornelisse en Mijntje Teunis, het soontje is genaemt Paulus
Getuijge Jacomijntje Paulus??

Den 27 Septemb. is gedoopt het kint van Jan Bout, corporaal van de Heer Commandeur Cassiopijn, en Petronella Valanderts, het dochterken is genoemt Helena
Getuijge Lijsbeth

Den 25 Octob. is gedoopt het kint van Willem Stoffels en Cornelia Pieters, het doghterken is genaemt Martijntje
Getuijge Trijntje Willems??

Den 15 Novemb. is gedoopt het kint van Paulus Hubregtse Mus en Leuntje Leunes, het dochterken is genaemt Metje
Getuijge Hubreght Jansen Mus

Is gedoopt het kint van Leentje Willems, het soontje is genaemt Arent
Getuijge Maatje Leenderts
Dese Leentje Willems is daer na den 16 Meij Anno 1666 met Eliaan Arentse in den huwelijcken staet bevestight

Den 22 Novemb. is gedoopt het kint van Leendert Jacobse en Jannetje Hubrechts, het soontje is genoemt Jacob
Getuijge Heijltje Jans

Den 29 Novemb. is gedoopt het kint van Jan Meessen en Pieternella Harnsen, het soontje is genaemt Mees
Getuijge Harrent Dimmense??

Is gedoopt het kint van Philips de Canter en Hester Jans, het dochterken is genaemt Maria
Getuijge Aaltje Jans

Den 13 Decemb. is gedoopt het kint van Simen Jansen en Kunira Leenderts, het soontje is genaemt Cornelis
Getuijge Maitje en Geertruijdt Leenderts

Den 26 Decemb. is gedoopt het kint van Pieter Dirckse Hoeck en Barbara Arents, het dochterken is genoemt Lijsbeth
Getuijgen Arent Jacobse Capiteijn, Paulus Isaackse en Maatje Jans

Anno 1666 den 24 Januarij is gedoopt het kint van Gerrebrant Harrentse en Maatje Wouters, het soontje is genaemt Harrent
Getuijge Ariaantje Wouters

Den 31 Januarij is gedoopt het kint van mr. Richardt Dons en Lijsbeth Jans, het dochterken is genaemt Barbartje
Getuijge Cornelia Rousse

Den 21 Februarij is gedoopt het kint van Jan Meijnertse Aelman en Metje Willems, het soontje is genaemt Willem

Den 28 Februarij is gedoopt het kint van Pieter Jacobse en Toontje Hendericks, het dochterken is genaemt Gooltje

Den 3 Martij is gedoopt het kint, in onecht voortgebracht, van Trijntje Jans en Pieter Leendertse Witte, het soontje is genaemt Pieter
Getuijge Lijsbeth Claes

Den 14 Martij is gedoopt het kint van Willem Jansen en Neeltje Arents, het soontje is genaemt Jacob
Getuijge Jannetje Willems

Den 21 Martij is gedoopt het kint van Cornelis Cornelisse Roon en Grietje Ewits, het dogterken is genaemt Claesje
Getuijge Susannetje Ewits en Durfje Daniels??

Den 28 Martij is gedoopt het kint van Ewit Maartense de Jonge en Jannetje Dircks, het soontje is genaemt Abraham
Getuijge Jacomijntje Pauwels en Ningetje Abrahams ????

Den 23 Meij is gedoopt het kint van Joost Leenderse en Leuntje Jans, het soontje is genaamt Leendert
Getuijge Leentje Witte ??

Den 20 Junij is gedoopt het kint van Leendert Casteleijn en Agatha de Leu, het soontje is genaemt Leendert
Getuijge Barbara Leenderts??

Den 11 Julij is gedoopt het kint van Witte Leendertse en Maria Marines, het soontje is genaemt Tijs
Getuijge Cuijntje Leenderts??

Den 4 Augusti is gedoopt het kint van Cornelis Jobse Krijger en Aagje Daniels, het dochterken is genaemt Aagje
Getuijge Jan Cornelis en Claartje Krijns

Den 8 Augusti is gedoopt het kint van Jacob Meessen en Toentje Jobs, het soontje is genaemt Jacob??
Getuijge Aagje Jobs en Hilletje Hubregts

Den 12 Septemb. is gedoopt het kint van Reijger Jansen en Claesje Claes, het soontje is genaemt Jan
Getuijge Luijntje Jans

Is gedoopt het kint van Arent Arentse Oom en Ariaantje Cornelus, het dochterken is genaemt Aagje

Den 10 Octob. is gedoopt het kint van Claes Arentse Capiteijn en Jannetie Jans, het dochterken is genaemt Marie
Getuijge Arent Jacobse Capitein en Hester Jans??

Den 21 Novemb. is gedoopt het kint van Arent Jacobse Court en Leentje Leenderts, het soontje is genaemt Leendert
Getuijge Neeltje Commers en Catharina Jacobs, Neeltje Dingemans en Dingeman Leendertse

Den 28 Novemb. is gedoopt het kint van Moijses Hendericks en Meeritje Ewits, het kint is genaemt Henderick

Den 5 Decemb. is gedoopt het kint van Arent Jansen en Maatje Leenderts, het kint is genoemt Jannetje??
Getuijge Barent van Veenen en Geertruijdt Leenderts

Den 12 Decemb. is gedoopt het kint van Cornelis Jobse en Meeritje Leenderts, het soontje is genaemt Job
Getuijge Pieternella Cornelis

Den 19 Decemb. is gedoopt het kint van Willem Stoffelse en Cornelia Pieters, het soontje is genaemt Michiel
Getuijge Stoffel Pieters Mekneght

Item het kint van Cornelis Wouterse en Meeritje Jacobs, het soontje is genaemt Pieter

Item het kint van Jan Kerckenburgh, soldaet onder de Heer Commandeur, en Maria Adams, het soontje is genaemt Johannes
Getuijge Anneken Kerckenburgh en Pieternella Alanders

Anno 1667 den 9 Januarij is gedoopt het kint vanPieter Backer en Seeli Jans, het kint is genaemt Claes
Getuijge Lijsbeth Jans, Jan Cornelisse en Adriaan Arentse

Den 16 Januarij is gedoopt het kint van Wouter Meijnertse en Pietertje Joos, het dochterken is genaemt Beatris
Getuijge Neeltje Jans, Pietertje Willems

Den 23 Januarij is gedoopt het kint van Jan Commerse en Claertje Jacobs, het soontje is genaemt Leendert

Den 20 Februarij is gedoopt het kint van Philips de Cantser en Hester Jans, het soontje is genaemt Anthonij
Getuijge Jannetje Jans en Ariaantje Teunis

Den 6 Martij is gedoopt het kint van Jan Bout, sergeant onder heer Commandeur Cassiopijn, en Maritje Valkenborgh, het soontje is genaemt Pieter

Den 13 Martij is gedoopt het kint van Huijgh Claessen en Cornelia Jobsen, het soontje is genaemt Cornelis

Item het kint van Arent Cornelisse en Jacomijntje Toonis, het soontje is genaemt Cornelis
Getuijge Tannetje Cornelis??

Item het kint van Eliaan Arentsen en Leentje Willemse, het soontje is genaemt Willem
Getuijge Mettje en Grietje Willems

Item het kint van Pieter Cornelisse krijger en Willemtje Maartense , het dochterken is genaemt Maatje??
Getuijge Jobje Cornelis, Leendert Maartense en Toentje Maartense

Den 27 Martij is gedoopt het kint van Abraham Cornelisse Roon en Susannetje Ewouts, het doghterken is genaemt Meeritje
Getuijge Grietje Ewouts

Aprilis den 3 is gedoopt het kint van Imer Pieterse en Pietertje Cornelis, het soontje is genaemt Leendert

Den 1 Meij sijn gedoopt de kinderen 1. van Frans Aartse en Nijsje Claes, het soontje is genoemt Claes
Getuijge Richardt Dons, Lijsbeth Jans, Jan Jacobse

Item het kint van Dirck Meijnertse Aelman en Grietje Ewouts, het dochterken is genaemt Ariaantje

Den 21 Meij sijn gedoopt de kinderen van Cornelis Evertse en Claesje Teuwisse, het dochterken is genaemt Baaltje, en het soontje is genaemt Evert??

Den 5 Junij is gedoopt het kint van Pieter Leendertse Witte en Trijntje Jans, het dochterken is genaemt Grietje
Getuijge Jannetje Willems

Den 24 Julij is gedoopt het kint van Richardt Dons en Elisabeth Jans, het soontje is genaemt Johannes
Getuijge Cornelia Rousse??

Den 31 Julij is gedoopt het kint van Jan Bout en Pieternella Valanders, het soontje is genaemt Pieter
Getuijge Evert Bout, Barent van Veen en Maria Spijckerhouts

Den 4 Septemb. is gedoopt het kint van Cornelis Cornelisse Roon en Grietje Ewits, het soontje is genaemt Dimmen
Getuijge Susannetje Ewits

Den 25 Septemb. is gedoopt het kint van Joost Jacobse en Baaltje Jacobs, het soontje is genaemt Teunis
Getuijge Neeltje Joost en Krijntje Jacobs

Den 9 October is gedoopt het kint van Josephus Rousse en Cornelia de Graaff, het soontje is genaemt Jacobus
Getuijge Mechtelt Rousse, weduwe van saliger Michiel Siverts, en Gerrit Eduwardts Sandijforths??

Den 16 Octob sijn gedoopt de kinderen van Witte Leendertse en Maria Korthouwtje, het eerste is genaemt Barbartje, het twede Maatje
Getuijge Arent Jansen Heemste en Kuijntje en Maatje Leenderts en Neeltje Joost

Den 6 Novemb. is gedoopt het kint van Jacob Lambrechtsen en Maatje Cornelis, het soontje is genaemt Lambrecht
Getuijge Haduwe Jans??

Anno 1668 den 1 Januarij is gedoopt het kint van Pieter Backer, soldaet onder de Heer Luijtenant Colonel Thomas van Cassiopijn, en Zelijtje Jans, het kint is genoemt Christophel
Getuijge Harman Cornelisse

Den 22 Januarij is gedoopt het kint van Gerrit Philippe, Corporaal onder de Heer Commandeur Thomas van Cassiopijn, en Pieternella Pieters, het soontje is genaemt Petrus

Den 29 Januarij is gedoopt het kint van Jacob Lambrechtse van Breda, soldaet onder de Heer Thomas van Cassiopijn, het dochterken is genaemt Anneke

Item het kint van Cornelis Arentse en Anneken Michiels, het soontje is genaemt Johannes
Getuijge Catharina Clements en Geertruijd van Deventer

Den 12 Februarij is gedoopt het kint van Barent van Veen, soldaet onder de heer Commandeur, en Jannetje Cornelis, het soontje is genaemt Jacobus
Getuijge Jan Dirckse en Jan Bout, Lijsbeth van Veen en Janneken van Veen

Den 19 Februarij is gedoopt het kint van Arent Cornelisse Roon en Jacomijntje Jacobs, het dochterken is genaemt Meeritje

Item het kint van Jacob Arentse en Teuntje Daniels, het dochterken is genaemt Durfje
Getuijge Cornelia Teunis

Den 4 Martij is gedoopt het kint van Abraham Commerse en Aagje Jobs, het soontje is genaemt Commer
Getuijge Neeltje Commers

Den 11 Martij is gedoopt het kint van Cornelis Jobse Krijger en Aagje Climmers, het soontje is genaemt Teunis
Getuijge Ariaantje Jans Bogermans

Den 25 Martij is gedoopt het kint van Gerrit Eduwarts Sandijforth en Appolonia Jans, het dochterken is genaemt Ariaantje
Getuijge Cornelia Rousse

Den 29 Aprilis is gedoopt het kint van Maarten Arentse en Geertruijd Cornelis, het dochterken is genaemt Ariaantje
Getuijge Neeltje Arents

Den 10 Junij is gedoopt het kint van Aliaan Arents en Leentje Willems, het dochterken is genaemt Ariaantje
Getuijge Grietje Willems en Elisabeth Jans

Den 21 Junij sijn op hare belijdenisse gedoopt Maarten Cornelisse Dam en Jacomijntje Mees

Den 15 Julij is gedoopt het kint van Leendert Marines en Cornelia Harrents, het dochterken is genaemt Neeltje

Den 29 Julij is gedoopt het kint van Hubrecht Roches Sandijfort en Neeltje Cornelis, het soontje is genaemt Roches
Getuijge Tijsje Roches Santifort (naar gedagten) en Mijntje Toonis

Den 5 Augusti is gedoopt het kint van Jan Cornelisse, soldaet onder de Heer Commandeur Cassiopijn, en Rachel Maartense, het kint is genoemt Neeltje
Getuijge Pieter Cornelis en Emmetje Cornelis en Pietertje Willems

Den 2 Septemb. is gedoopt het kint van Huijman Cornelisse en Neeltje Claes, het dochterken is genaemt Catharina
Getuijge Claesje Claes

Item het kint van Dirck Meijnersse Aelman en Grietje Ewits, het dochterken is genaemt Ariaantje

Item het kint van Claes Arentse Capiteijn en Jannetje Jans, het dochterken is genaemt Aaltje
Getuijge Maritje Arents

Den 16 Septemb. is gedoopt het kint van Jan Doggelis en Lijsbeth Bastiaens, het soontje is genaemt Joris

De 30 Septemb. is gedoopt het kint van Jan Meessen en Pieternella Harrens, het soontje is genaemt Harrent
Getuijge Harrent Dimmense

Den 21 Octob. is gedoopt het kint van Lauris Jansen en Commertje Krijns, het soontje is genaemt Jan
Getuijge Susanna Jans

Item is op hare belijdenisse gedoopt Willemtje Jans

Den 28 Octob. sijn gedoopt de kinderen van Jan Joosten en Neeltje Jobs, de kinderen sijn genaemt Adriaantje, Jobje, Maritje, Beatrisje
Getuijge Willemtje Doijs en Neeltje Jans

Den 11 Novemb. is gedoopt het kint van Simon Jans en Kuijntje Leenderts, het kint is genoemt Cornelis
Getuijge Arent Jans Heemstee en Leentje Witte en Geertruijdt Leenders

Den 18 Novemb. is gedoopt het kint van Pieter Leendertse en Trijntje Jans, het soontje is genaemt Leendert
Getuijge Arent Jansen Heemste en Maatje Leenderts

Den 25 Novemb. sijn gedoopt de kinderen van Jan Bout en Pieternella Bout, de kinderen sijn genaemt Antonij en Hester, de peters Antonij Bout, Hans Jurgien Ries en Lijsbeth Ries

Het kint van Jan Commersse en Claartje Jacobs, het dochterken is genaemt Krijntje
Getuijge Aagje Jacobs??

Item het kint van Joost Leendertse en Leentje Jans, het soontje is genaemt Jan
Getuijge Grietje Willems en Reijer Jans

Anno 1669 den 13 Januarij is gedoopt het kint van Thomas Grinwiths en Jacomijntje Jacobs, het soontje is genaemt Jacob
Peters sijn Jacob Woutermans en Frans Woutermans
Getuijge Stijntje Cornelis

Den 13 Martij is gedoopt het kint van Pieter Jacobse en Toentje Hendericks, het soontje is genaemt Jacob

Den 14 Aprilis is gedoopt het kint van Gerrebrant Harnsen en Maijtje Wouters, het soontje is genaemt Cornelis
Getuijge Arent Arentse Mus en Neeltje Commers

Den 21 Aprilis is gedoopt het kint van Job Jansen en Teuntje Jobs, het soontje is genaemt Jan

Den 22 Aprilis is gedoopt het kint van Abraham Roon en Susanna Ewits, het soontje is genaemt Pieter

Den 26 Meij is gedoopt het kint van Leendert Jacobse Tanis en Susannetje Leenderts, het soontje is genaemt Leunis

Item het kint van Jacob Lammertse en Maatje Jans, het soontje is genaemt Lammert
Getuijge Willemtje Doijs

Den 2 Junij is gedoopt het kint van Abram Commersse en Aagje Jobs, het kint is genaemt Job
Getuijge Aagje Jacobs

Den 10 Junij is gedoopt het kint van Reijn Jans en Claasje Claesse, het soontje is genaemt Claes

Den 23 Junij is gedoopt het kint van Arent Jacobse Court en Leentje Leenderts, het soontje is genaemt Cornelis
Getuijge Neeltje Joost

Den 14 Julij is gedoopt het kint van Pieter, soldaet, en Lijsbeth Jacobs, het dochterken is genaemt Grietje
Getuijge Neeltje Passchiers

Den 28 Julij is gedoopt het kint van Jan Jacobse Westenrijcke en Teuntje Maartense, het dochterken is genaemt Maatje
Getuijge Leendert Dam

Item het kint van Krijn Davidse Kijwit en Neeltje Jans, het kint is genaemt Leentje
Getuijge Aaltje Krijns

Den 4 Augusti sijn gedoopt de kinderen van Cornelis Dimmense de Vogel en Dina Dircks, de doghters sijn genaemt Ariaantje en Annetje
Getuijge Maritje Dircks en Aagje Dimmens

Den 18 Augusti is gedoopt het kint van Herman Schurman en Hilletje Gerrits, het dochterken is genaemt Geertruijdt
Getuijge Grietje, sijn moeder

Den 1 Septemb. is gedoopt het kint van Aliaan Arents en Leentje Willems, het soontje is genaemt Arent
Getuijge Grietje Willems en Neeltje Willems

Den 8 Septemb. sijn gedoopt het kint van Matthijs Coenders en Margrietje Schonenburgh, het dochterken is genaemt Fijtje
Getuijge Nicolaes Schonenburgh en Fijtje Segers

Het kint van Jacob Hermans en Grietje Jans, het dochterken is genaemt Johanna
Getuijge Geertruijd Marinesse

Het kint van Joost Jacobse Court en Baaltje Jacobs, het dochterken is genaemt Neeltje
Getuijge Neeltje Joost

Den 21 Septemb. het kint van mr. Richardt Dons en Lijsbeth Jans, het soontje is genoemt Johannes
Getuijge Cornelia Rousse

Den 29 Septemb. is gedoopt het kint van Philps Kanter en Hester Jans, het soontje is genaemt Willem
Getuijge Jannetje Jans

Item het kint van Cornelis Toonisse en Jacomijntje Mees, het dochterken is genaemt Aagje
Getuijge Toonis Cornelisse Sonnemaer en Tannetje Cornelis

Item het kint van Krijn Cornelisse Lodder en Hester Wouters, het soontje is genaemt Cornelis
Getuijge Sara Wouters

Den 27 Octob. het kint van Moijses Henderickse en Maritje Ewits, het dochterken is genaemt Jannetje

Den 3 Novemb. het kint van Arent Roon en Jacomijntje Jacobs, het soontje is genaemt Dimmen

Item het kint van Pieter Adriaansse en Geertruijdt Hendericks, het dochterken is genaemt Adriaantje
Getuijge Meeuwes Hopman en Lijsbeth Hendericks

Den 10 Novemb. het kint van Pieter Jansen Couteau en Haduwe Jans, het dochterken is genaemt Aagje
Getuijge Jannetje Jans

Item het kint van Hans Jurgien Ries en Lijsbeth Ries, het dochterken is genaemt Rebecca
Getuijge Trijntje Cessels

Den 24 Novemb. is gedoopt het kint van Arent Jansen en Maatje Leenderts, het doghterken is genaemt Laurisje
Getuijge Pieter Leendertse en Grietje Willems

Den 22 Decemb. is gedoopt het kint van Claes Arentse Capiteijn en Jannetje Jans, het soontje is genaemt Jan
Getuijge Jacomijntje Arents

Anno 1670 den 19 Januarij is gedoopt het kint van Coenraet Leendertse en Neeltje Abrahams, het dogterken is genaemt Lijsbeth
Getuijge Leentje Witte en Richardt Dons

Item is gedoopt het kint van Arent Dirckse Aelman en Neeltje Ewits, het dochterken is genaemt Cornelia
Getuijge Grietje Ewits en Ariaantje Ewits

Den 9 Martij is gedoopt het kint van Cornelis Wouterse en Maritje Jacobs, het soontje is genaemt Arent

Den 16 Martij is gedoopt het kint van Pieter Dirckse en Barbara Arents, het soontje is genaemt Dirck
Getuijge Machiel Piers Hoeck en Maatje Jans

Den 30 Martij is gedoopt het kint van Josephus Rousse en Cornelia Rousse, het dochterken is genaemt Catharina
Tot pete Catharina Rousse en Henderick Corstiaanse Geleijne
Getuijgen sijn geweest Gerrit Eduwarts Sandijforth en Lijsbeth Jans??

Den 4 Aprilis sijn op hare belijdenisse gedoopt Cornelis Wouterse Laauwe, Joost Jacobse Court en Teunisje Leunisse Coole

Den 13 Aprilis is gedoopt het kint van Cornelis Tobiasse en Jannetje Willems, het soontje is genaemt Tobias
Getuijge Geertruijdt Abrahams

Den 26 Meij is gedoopt het kint van Cornelis Wouterse Laeuwe en Maritje Cornelis, het dochterken is genaemt Grietje ??

Den 15 Junij is gedoopt het kint van Leendert Marinisse en Cornelia Harrents, het dochterken is genaemt Neeltje

Den 20 Julij is gedoopt het kint van Willem Stoffelse en Geertruijdt Ewits, het soontje is genaemt Stoffel
Getuijge Trintje Willems

Is gedoopt het kint van Jacob Claesen en Catharina Tijs, het soontje is genaemt Claes
Getuijge Hester Jans en Isaac Tijssen

Den 7 Septemb. is gedoopt het kint van Cornelis Jobse Krijger en Aagje Klimmers, het dochterken is genaemt Claara
Getuijge Claara Krijns

Den 16 Novemb. is gedoopt het kint van Krijn Cornelisse Lodder en Hester Wouters, het dochterken is genaemt Neeltje
Getuijge Cornelis Wouterse Laeuwe en Sara Wouters

Den 30 Novemb. is gedoopt het kint van Herman Schurman en Hilletje Gerrits, het kint is genaemt Geertruijdt
Getuijge Grijtje Hermans

Den 14 Decemb. is gedoopt het kint van Grietje Willems van Strijen, het soontje is genaemt Cornelis

Den 21 Decemb. is gedoopt het kint van Gerrit Eduwarts Sandijforth en Appolonia Jans, het soontje is genaemt Eduwaart
Getuijge Isabel Eduwarts Sandiforth

Het kint van Jacob van Breda, soldaet , en Grietje Jans, het dochterken is genaemt Catharina
Getuijge Pieternella Valanders
????