Ooltgensplaat ??? Trouwakten gerecht (grossen) 6 december 1700 ??? 19 april 1748

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
7

[19-04-1748]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc. doen cont en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareert sijn Leendert Jansz Gijsels j. m. gebooren van Buull in de Meijerij van ???s Hertogenbos, bruijdegom ter eenre, en Maria Broeke j. d. gebooren van Wagenbergh bruijt ter andere sijde, beijde woonende onder deese jurisdictie, en dat de voorschreeve comparanten te saamen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier op den 19e April deses jaars 1748 daar op onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken state bevestigt en ingelijfft sijn achtervolgens de ordonnantien placcaten en formulieren daartoe in desen lande gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den twaalffden Meij 1700 agt en veertigh, in oirconden der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken,
In kennisse van mij als schout vermits de absentie van den secretaris, J. van de Water 1748

[26-09-1744]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. doen kont en maken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareert sijn Gerardus Hendriksz Heuvel j. m. gebooren onder deze jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Anna Pieterse Stiphout j. d. gebooren onder ter Heijden en woonende onder deze jurisdictie bruijt ter andere sijde, en dat de voorschreeve comparanten te zaamen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier, op den 26en September dezes jaars 1744, en daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huijwelijken staat bevestigt en ingelijfft zijn achtervolgens de ordonnantien placcaten en formulieren daar toe in dezen lande gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 24en October 1744, in oirconden der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen dezes dorps groot zeegel onder deezen doen drucken,
In kennisse van mij secretaris ???s lands voorschreeve

[12-09-1744]
Wij schout amptbewaarder en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommel etc. doen cont en maken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareert zijn Arnoldus van den Houwe j. m. gebooren te Out Lillo en wonende onder deeze jurisdictie bruijdegom ter eenre, en Maria Neveler j. d. gebooren te Vanrooij en meede wonende onder deze jurisdictie, bruijt ter andere zijde, en dat de voorschreeve comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier op den 12en September deses jaars 1744, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huijwelijken staat bevestigt, en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien placcaten, en formulieren daar toe in dezen lande gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 3e October 1744, in oirconden der waarheijt hebben gemelte schout amptb. en scheepenen deses dorps groot zegel onder deezen doen drucken
In kennisse van mij secretaris ???s lands voorsz.

[12-09-1744]
Wij schout amptbewaarder, en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommel etc., doen cont en maken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareert zijn Johannis Jacobsz van Hoove j. m. gebooren in de Oude Tonge en wonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre, en Geertruij Jans van Roome, j. d. gebooren in de Oude Tonge voornoemt en meede wonende onder deze jurisdictie bruijt ter andere zijde, en dat de voorschreeve comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier op den 12en September 1744, daar op drie proclamatien off voorstellingen in den H. huijwelijken staat bevestigt en ingelijfft zijn achtervolgens de ordonnantien, placcaten, en formulieren daar toe in dezen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 29en September 1744, in oirconden der waarheijt hebben gemelte schout amptb. en scheepenen dezes dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secretaris ???s lands voorschreeve

[10-07-1744]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommel etc., doen cont en maken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareert zijn Johannis Huijbregts van Nispen j. man, gebooren onder de jurisdictie van de Oude Tonge bruijdegom ter eenre, en Lena Arijs Kleijdijk j. d. geboren en woonende op Den Bommel bruijt ter andere zijde en dat de voorschreeve comparanten te zaamen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier op den 10en Julij 1744, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huijwelijken staat bevestigt en ingelijfft zijn achtervolgens de ordonnantien, placcaten, en formulieren daar toe in dezen lande ge??maneert en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 28en Julij 1744, in oirconden der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen dezes dorps groot zeegel onder desen doen drucken,
In kennisse van mij als secretaris ???s lands voorsz.

[03-04-1744]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommel etc., doen cont en maken kennelijk bij dezen, dat voor ons gecompareert sijn Gijsbert van Eijs weduenaar van Applonia van Bree, wonende onder Ooltgensplaat bruijdegom ter eenre, en Cornelia van Gilst wedue van Adreaan Coeijvoet, meede woonende onder Ooltgensplaat, bruijt ter andere zijde, en dat de voorschreeve comparanten te zaamen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier op den 3en dezer maant Aprill 1744, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huijwelijken staat bevestigt en ingelijfft zijn achtervolgens de ordonnantien, placcaten, en formulieren daar toe in dezen lande ge??maneert en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat, den 23en Aprill 1744, in oirconden der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zeegell onder desen doen drucken,
In kennisse van mij als secrets. ???s lands voors.

[16-08-1743]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen condt en maken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareert zijn Pieter Gleijnsz Wapens j. m. gebooren en woonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Geertruij Hendrikse Neuman j. d. gebooren te Gulikerlant, en mede wonende onder Ooltgensplaat, bruijt ter andere zijde, en dat de voorsz. comparanten te zamen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw, voor den geregte alhier op den 16. Augustij 1743, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestigt, en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 3. Zeptember 1700 drie en veertigh, in oirconden der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder dese doen drukken,
In kennisse van mij als secrets. ???s lands voorsz.

[03-08-1743]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen condt en maken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareert zijn Govert van de Made j. m. gebooren te Terheijde en wonende binnen Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Maria Scheffers, wed. van Joseph Garingh?? gebooren te Lingerik op de Wallage, en mede wonende binnen Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde en dat de voorsz. comparanten te samen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier op den 3. Augustij 1743, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten, en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 24 Augustij 1743, in oirconde der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als secretaris ???s lands voorsz.

[12-07-1743]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen cont en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareert zijn, Aalbert Janse van Appeltern, j. m. gebooren te Appeltern en wonende tot Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Maria Hendrikse van der Steege, j. d. gebooren te Maastrigt, en mede wonende binnen Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde, en dat de voorsz. comparanten te zamen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw, voor den gereghte alhier op den 12. Julij 1743, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt, en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 12e Augustij 1743, in oirconde der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder dese doen drukken,
In kennisse van mij als secretaris ???s lands voorsz.

[10-03-1743]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen cont en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareert sijn, Cristiaan de Croon, j. m. gebooren te Eekeren, en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Catharina Cornel weduwe van Cornelis Franse de Wilt, gebooren en wonende op de Made, bruijt ter andere sijde, en dat de voorsz. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den geregte alhier, op den 10. Maart 1743, daarop drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt, en ingelijfft sijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten en formulieren, daartoe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 15e Aprill 1743, in oirconde der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als secretaris ???s lands voorsz.

[28-09-1742]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen cont en maken kennelijk bij dezen, dat voor ons gecompareert zijn, Tomas Michielsz Gollof, j. m. gebooren te Herpen in den lande van Ravesteijn en wonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Sibilla Stokmans wede. van Hendrik van Harp, gebooren te Rijkelgoese en meede wonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, en dat de voorsz. comparanten te zamen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den geregte alhier, op den 28e Zeptember 1742, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestigt, en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 28. October 1742, en in oirconde der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als scheepen
And. Mijs

[07-09-1742]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen cont en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareert zijn, Dirk Nouwens, j. m. gebooren te Roosendaall en wonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Arijaantie Brokken j. d. gebooren te Wagenbergh, en meede wonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, en dat de voorsz. comparanten te samen voor ons, naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den gereghte alhier, op den 7e. Zeptember 1742, daar op drie onverhinderlijke proclamatien, off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 23e Zeptember 1742, in oirconde der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als scheepen ???s lands voorsz.
And. Mijs

[28-09-1741]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc., doen cont en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareert zijn, Hermanus Toll, j. m. gebooren te Peumsen, onder Paterborn, en wonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Cornelia Brokken j. d. geboren te Terheijden, in Brabant, en mede wonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, en dat de voorsz. comparanten te samen voor ons, naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den gereghte alhier, op den 28e. Zeptember 1741, en daar op gehad hebbende drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestight, en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten, en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 7e Zeptember 1742, in oirconde der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als scheepen ???s lands voorsz.
And. Mijs

[04-05-1742]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen cont en maken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareert zijn, Theodorus Leendertse Toorn j. m. gebooren te Heijnsbergen, en wonende onder Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre, en Willemijntie Hendrikse van Swolgen, j. d. gebooren te Cranenbergh, en meede woonende onder Ooltgensplaet, bruijt ter andere sijde, en dat de voorsz. comparanten te zamen voor ons, naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den gereghte alhier, op den 4e. Meij 1742, daarop drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestight, en ingelijfft zijn achtervolgens de ordonnantien placcaten en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 4. Junij 1742, en in oirconde der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zeegell onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als scheepen ???s lands voorsz.
Jacob Kroock

[12-05-1742]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen cont en maken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareert zijn, Johannis Winkells, wedr. van Magdalena Hendrikse Heuvels, gebooren te Broekhuijsenvorst en woonende onder Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre, en Janna Hendrikse van Swolgen, j. d. gebooren te Cranenbergh, en meede woonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, en dat de voorsz. comparanten te zamen voor ons, naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den gereghte alhier, op den 12. Meij 1742, daarop drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijfft zijn achtervolgens de ordonnantien placcaten en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 3. Junij 1742, en in oirconde der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als scheepen??
Jacob Kroock

[27-10-1741]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc., doen cont en maken kennelijk bij dezen, dat voor ons gecompareert zijn Jan Francois Cap j. m. gebooren te Roosendaal en woonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Adriana Jansz Buijs, j. d. gebooren te Terheijden, en meede woonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, en dat de voorsz. comparanten te zamen voor ons, naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den gereghte alhier, op den 27e October 1741, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestigt, en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten en formulieren, daartoe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 26e November 1741, en in oirconde der waarheijt hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drukken,
In kennisse van mij als secretaris
Jan Bane

[14-04-1741]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen condt en maken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareert zijn, Gerardus Witteboll j. m. gebooren te Roosendaal en wonende onder deese jurisdictie bruijdegom ter eenre, en Maria Catharina Cnaps, j. d. gebooren te Keulen, en meede wonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, en dat de voorsz. comparanten te zamen voor ons, naar voorgaanden wettelijken ondertrouw, voor den E. gereghte alhier, op den 14. Aprill 1741, daar op drie onverhinderlijke proclamatien, off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestight, en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten en formulieren, daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 1. Meij 1741, en in oirconde der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane

[31-12-1740]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommell etc., doen condt en maken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareert zijn Reijnier Jegers weduwenaar van Pietronella van Woensell, gebooren te Stralen, en woonende binnen Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre, en Dorethea Bolks, j. d. gebooren te Overmenning (onder Cobelens) en mede wonende binnen Ooltgensplaet bruijt ter andere sijde, en dat de voorsz. comparanten te samen voor ons, naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den gereghte alhier, op den 31. December 1740, daar op drie onverhinderlijke proclamatien, off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestight, en ingelijfft zijn achtervolgens de ordonnantien, placcaten, en formulieren daar toe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 17. Januarij 1741, en in oirconde der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drukken,
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane

[30-05-1738]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc., doen kont en maken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareert zijn, Hermanus Bakker, wedr. van Pieternella Jansz Vermeulen, gebooren en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Maria Bergmans, mede gebooren en woonende alhier, bruijt ter andere zijde, en dat de voorsz. comparanten te zamen voor ons, naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den gereghte alhier, op den 30e Meij 1738, daarop drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellinge, in den H. huwelijken staat bevestight, en ingelijfft zijn, achtervolgens de ordonnantien, placcaten en formulieren, daartoe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 24. Julij 1738, en in oirconde der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder desen doen drukken,
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane

[05-04-1737]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc., doen kondt en maken kennelijk bij dezen, dat voor ons gecompareert sijn, Cornelis Bot, weduwenaar van Pieternella Cornelisse Schraal, gebooren en wonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Caatje Jansz Domine, jonge dochter, gebooren en wonende mede onder dese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, en dat de voorsz. comparanten te samen voor ons, naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den geregte alhier, op den 5e Aprill 1737, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huwelijken staat bevestight en ingelijfft zijn, achtervolgen(s) de ordonnantien, placcaten en formulieren, daartoe in dezen lande ge??maneert, en gebruijkelijk. Op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 24e Aprill 1737, en in oirconde der waarheijt, hebben gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder dezen doen drukken,
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane
1737

[07-07-1736]
Wij schout en schepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc., doen kont en maken kennelijk bij dezen, dat voor ons gecompareert zijn, Hermanus Bakker, weduwenaar van Dina Jansz Boogert, gebooren en wonende onder deese jurisdictie, bruijdegom ter eenre en Pieternella Janse Vermeulen, weduwe van?? Pieter van Diessem, gebooren te Oosterhout en woonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te zamen, voor ons, naar voorgaanden wettelijken ondertrouw, voor den gereghte alhier, op den 7e Julij 1736, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellinge, in den H. huwelijken staat bevestigt, en ingelijfft zijn, achtervolgende de ordonnantie, placcaaten, en formulieren, daartoe in dezen lande ge??maneert, en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 6e Augustus 1736, en in oirconde der waarheijt, hebbe gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder deese doen drukken,
In kennisse van mij als secretaris
Jan Bane

[25-11-1735]
Wij schout en schepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc., doen kondt en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareert zijn, Hendrik Cornelisz Moerenhout, weduwenaar van Ariaantje Bastjaanse, gebooren en wonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Anna Sibrantse Fikke, jonge dochter, gebooren te Oosterhout, en mede wonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten te zamen, voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw, voor den gereghte alhier, op den 25e November 1735, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellinge in den H. huwelijken staat bevestigt, en ingelijfft zijn, agtervolgende de ordonnantie, placcaaten, en formulieren, daartoe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 27e December 1735, en in oirconde der waarheijt, hebbe gemelte schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder desen doen drukken,
In kennisse van mij als secretaris
Jan Bane

[10-09-1735]
Wij schout en schepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., doen kond en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareerd zijn, Adriaan van den Broek, jongman, geboren te Heerendaal, in Brabant, en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre, en Dingena Pieters van Zonbergen, jonge doghter gebooren tot Terheije in Brabant, en meede wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen, voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den geregte alhier, op den 10e September 1735, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellinge, in den H. huwelijken staat bevestight en ingelijfft, sijn, agtervolgende de ordonnantie, placcaten, en formulieren, daartoe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat, den 5e November 1735, en in oirconde der waarheijdt, hebbe gem. schout en schepenen deses dorps groot zegell onder desen doen drucken,
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane
1735

[27-08-1735]
Wij schout en schepenen van Adolphslandt, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., doen kond en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareert zijn, Pieter Henricx Heuvels, jonghman, gebooren en wonende onder Ooltgensplaat, bruijdegom ter eenre en Maria Jansse van Giels, jonge doghter geboren onder Oosterhout, en mede wonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen, voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den geregte alhier, op den 27e Augustij 1735, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellinge, in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijfft sijn, agtervolgende de ordonnantie, placcaaten, formulieren, daar tot in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat, den 22e October 1735, en in oirconde der waarheijt, hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegell onder dese doen drucken,
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane
1735

[30-07-1735]
Wij schout en schepenen van Adolphslandt, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., doen kond en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareerdt sijn, Johannis Winkels, jongman gebooren in Gelderlant, en wonende onder deese jurisdictie bruijdegom ter eenre, en Magdalena Hendrikse Heuvelse, jonge dogter gebooren en wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde en dat de voorn. comparanten te samen, voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw, voor den geregte alhier, op den 30e Julij 1735, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellinge in den H. huwelijken staat bevestight en ingelijfft sijn, agtervolgende de ordonnantie placcaten en formulieren, daartoe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat, den 15e Augustij 1735, en in oirconde der waarheijdt hebbe gemelte schout en schepenen deses dorps groot zegell onder desen doen drukken,
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane

[28-05-1735]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommell etc., doen kond en maaken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareerd sijn Judocus van Moll gebooren te Eerenboodegem onder Aalst en wonende onder Ooltgensplaat bruijdegom ter ee(n)re en Anna Van Leent j. d. gebooren te Wagenbergh en mede woonende alhier bruijt ter andere zijde en dat de voorn. comparanten te zamen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 28e Meij 1735, daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestig(t) en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantie plaacaat en formuliere daartoe in desen landen ge??maneer(t) en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 3e Julij 1735 en in oirconde der waarheijt hebben gemt. schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secretaris
Jan Bane
1735

[27-05-1735]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgens Plaat Den Bommell etc., doen kond en maaken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareerd zijn Wm. Claasse jongman gebooren te Reijn onder de Baromije van Breeda woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Geertruij Jansz van Diesse weduwe van Laurens Schoenmaaker gebooren te Dongen en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere sijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 27e Meij 1735 daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestig(t) en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantie plaacaat en formuliere daartoe in desen landen ge??maneer(t) en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgens Plaat den 12 Julij 1735 en in oirconde der waarheijt hebben gemt. schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane
1735

[14-05-1735]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgens Plaat Den Bommell etc., doen kond en maaken kennisselijk bij dezen dat voor ons gecompareerd zijn Willem Jacobsz Vroegrijk j.m. gebooren en woonende onder deze jurisdictie bruijdegom ter eenre met Lijsbet Hendriks van den Heuvel j. d. meede gebooren en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 14 Meij 1735 daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestig(t) en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantie plaacaat en formuliere daartoe in desen landen ge??maneer(t) en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgens Plaat den 9 Junij 1735 en in oirconde der waarheijt hebben gemt. schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane
1735

[29-01-1735]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant, dat men noemt Ooltgens Plaat Den Bommell etc., doen kond en maaken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareerd sijn Johannis Jansz van den Biggelaar j. m. gebooren onder de Hooge Swaaluw en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Geertruij Gerritsz wed. van Jan Jansz de Bruijne gebooren en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere sijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 29e Januarij 1735 daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestig(t) en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantie plaacaat en formuliere daar toe in desen landen ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgens Plaat den 28 Februarij 1735 en in oirconde der waarheijt hebben gemt. schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secretaris
Jan Bane

[28-01-1735]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgens Plaat Den Bommell etc., doen kond en maaken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareerd sijn Hendrik Jongesoon wed. van Jannetie Willemsz van Bommell gebooren te Sevenbergen en wonende op Den Bommell?? bruijdegom ter eenre met Marija Cornelisz Vermeulen j. d. gebooren te Oosterout en meede woonende op Den Bommell bruijd ter andere zijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 28e Januarij 1735 daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigh(t) en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantie placaat en formuliere daartoe in desen landen ge??maneer(t) en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 23 Februarij 1735 en in oirconde der waarheijt hebben gemt. schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane

[02-04-1734]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommel etc., doen kond en maaken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareerd zijn Gijsbert Willemsz van Cijs j. m.?? geboortig van s Princelant en woonende onder dese jurisdictie?? bruijdegom ter eenre en Apalonia Bastiaansz Bree j. d. geboortig in de Oude Tonge en meede woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 2e April 1734 daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestig(t) en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantie plaacaat en formulier daartoe in desen landen ge??maneer(t) en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 2e Meij 1734 en in oirconde der waarheijt hebben gemt. schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secretaris
Jan Bane

[05-02-1734]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgens Plaat Den Bommel etc., doen kond en maaken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareerd(e) zijn Dirk Danielz Kraall j. m.?? geboortig van Pumsem en woonende onder dese jurisdictie?? bruijdegom ter eenre en Dingena Hendriks van Meel wedewe van Hendrik Barentse Kol geboortig van den Hooge Swaluwe en mede woonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere zijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 5 Febuij. 1734 daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestig(t) en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantie placaat en formuliere daartoe in desen landen ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgens Plaat den 28 Maart 1734 en in oirconde der waarheijt hebben gemt. schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secretaris
Jan Bane

[12-02-1734]
Wij schout en scheepenen van Adolphslandt dat men noemt Ooltgens Plaat Den Bommel etc., doen kond en maaken kennelijk bij dezen dat voor ons gecompareerd(e) sijn Jan Goverde Sesvinger wed. van Willemijntie Matthijse Cooll?? gebooren en woonende te Made?? ter eenre, en Adriaantie Bastiaans Wijne wed. van Cornelis Davidsz Cooman geboortig van de Made en woonende onder dese jurisdictie ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 12e Feb. 1734 daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantie placaat en formulier daartoe in desen landen ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 5e Maart 1734 en in oirconde der waarheijt hebben gemt. schout en scheepenen deses dorps groot zegel onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane

[21-11-1733]
Wij geauthoriseerde tot het schoutampt en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommell etc., doen kond en maaken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareert sijn Cornelis van Campenhout jongman gebooren en woonagtig in de Oude Tonge bruijdegom ter eenre en Sijbella Jans van Putten, jonge dochter geboortig te Wels in Gelderlant en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijke ondertrouw, voor den geregte alhier in dato 21 Novemb. 1733, daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigh(t) en ingelijfft sijn, agtervolgende de ordonnantie placaat en formulieren daartoe in desen landen ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 11e Decemb. 1733 en in oirconde der waarheijdt hebben gem. geauthoriseerde en scheepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane

[31-01-1733]
Wij schout en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommell etc., doen kond en maaken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareerd sijn Adrianus Verbate jongman geboortig van Halteren en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Elisabet Harmans van Vendrooij wede. van Martinus Kroon, geboortig van Oosterhout en mede woonende onder dese jurisdictie bruijdt ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijk ondertrouw voor den geregte alhier op den 31e Januarij 1733, daar op drie onverhinderlijke proclamatie(n) off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestig(t) en ingelijfft sijn, agtervolgende de ordonnantie placaat en formuliere daartoe in desen landen ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 28 Februarij 1733 en in oirconde der waarheijt hebben geme. schout en scheepenen deses dorps groot zegell onder dese doen drukken
In kennisse van mij als secrets.
Jan Bane

[18-07-1732]
Wij schout amptbewaerder en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij desen, dat voor ons gecompareerd sijn Adriaan Verberk jongman geboortigh van Eekeren en wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat bruijdegom ter eenre, met Maria Verheijken jonge dochter geboortig van Cruijsland en mede wonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 18e Julij 1732, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijft sijn agtervolgende de ordonnantien placcaten en formulieren, daartoe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 29e Aug. 1732, en in oirconde der waarheijd hebben gem. schout amptbewaerder en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secrets.
Witte van Dam
1732

[20-06-1732]
Wij schout en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen, dat voor ons gecompareerd sijn Pieter Jansz de Been jongman geboortigh van de Hooge Swaluwe en wonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Maria Cornelis Floris Pels, jonge dogter geboortigh en mede wonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere sijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 20 Junij 1732, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijft sijn, agtervolgende de ordonnantien placcaten en formulieren daartoe in desen lande ge??maneerd en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 20e Julij 1732, en in oirconde der waarheijd hebben gem. schout sen schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secrets.
Witte van Dam
1732

[09-05-1732]
Wij schout en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareerd sijn Laurens Spape wedr. van Elsje Jans Weijmans geboortigh van Tilburgh, en wonende binnen dese plaatse bruijdegom ter eenre, met Catharijna Ritse wede. van Willem Lat geboortig van Zitter, en mede wonende alhier bruijd ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaande wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 9e Maij 1732, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt ende ingelijft sijn, agtervolgende d??? ordonnantien placcaten en formulieren daartoe in desen lande ge??maneert ende gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 28e Maij 1732, en in oirconde der waarheijd hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secrets.
Witte van Dam
1732

[06-07-1731]
Wij schout en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareerd sijn Jan Tolenaer laast wedr. van Jannetje Adriaens de Waell geboortigh van Bergen op Zoom ende wonende op Den Bommel onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Adriaantje Arens Loijmans wed. van Jan Stevens geboortigh van Gilst en laast gewoond hebbende op Wagenbergh bruijd ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 6. Julij 1731, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijft sijn agtervolgende d??? ordonnantien placcaten en formulieren daartoe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 15e Aug. 1731, en in oirconde der waarheijd hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secrets.
Witte van Dam
1732

[25-08-1730]
Wij schout en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat Den Bommel etc. doen kond, en maken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareerd sijn Jan Harmense Weijers, jongman, geboortigh van Cappelle onder Gelder en wonende binnen Ooltgensplaat bruijdegom ter eenre, met Magdalena Reijniers Jegers jonge dogter geboortigh en mede wonende alhier bruijdt ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 25. Aug. 1730, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijft sijn, agtervolgende de ordonnantie placcaten en formulieren daartoe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 17. Septb. 1730, en in oirconde der waarheijd hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen dru(c)ken
In kennisse van mij als secrets.
Witte van Dam
1732

[18-08-1730]
Wij schout en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareerd sijn Hendrik Lambertsz Baij?? wedr. van Marij Willems woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Catarijna Hendriks van Meel wede. van Jan Arentz van Hogerheijde mede wonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere sijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaenden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 18. Aug. 1730, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijft sijn, agtervolgende d??? ordonnantien placcaten en formulieren, daertoe in desen lande ge??maneerd en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 8. Septb. 1730, en in oirconde der waerheijd hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secrets.
Witte van Dam

[24-06-1730]
Wij schout en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareerd sijn Adam Jansz van Putten jongman geboortigh onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre, met Barbel Teuwis wede. van Gerrit Jansz van Bergen geboortigh van Wels en woonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 24. Junij 1730 daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijft sijn, agtervolgende d??? ordonnantien placcaten en formulieren daartoe in desen lande ge??maneerd, en gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 29 Julij 1730, in oirconde der waerheijd hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secretaris
Witte van Dam
1730

[16-06-1730]
Wij schout amptbewaerder en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat Den(s) Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareerd sijn Jan Jansz de Bruijn jongman geboortigh van Oosterhout bruijdegom ter eenre, met Geertruij Gerrits jonge dogter geboortigh en mede woonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 16. Junij 1730 daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat bevestigt en ingelijft sijn, agtervolgende d??? ordonnantien, placcaten, en formulieren daartoe in deesen lande ge??maneerd en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 10. Julij 1730, in oirconde der waarheijd hebben gem. schout amptbewaarder en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secrets.
Witte van Dam

[26-05-1730]
Wij schout amptbewaerder en schepenen van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareerd sijn Hendrik Cornelisz jonghman geboortigh en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre, met Bastiaantje Hendriks jonge dogter geboortigh van Wagenbergh en wonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere sijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naar voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 26. Meij 1730, daar op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staat solemneelijk bevestigt en ingelijft sijn agtervolgende d??? ordonnantien placcaten en formulieren, daartoe in desen lande ge??maneerd en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 18 Junij 1730,?? in oirconde der waarheijd hebben gem. schout amptbewaerder en schepenen des dorps groot zegel onder desen doen drukken
In kennisse van mij als secrets.
Witte van Dam

[29-07-1729]
Wij schout en schepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareert zijn Hend. Barendts Kock weduwnaer van Cornelia Arens de Leeuw, woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre, met Dingena Hendriks van Meel jonge dogter geboortigh van de Hooge Swaluw bruijt ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons naer voorgaenden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 29 Julij 1729 & daer op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen, in den H. huwelijken staet solemnelijk bevestigd en ingelijft sijn agtervolgende d??? ordonnantien placcaten en formulieren, daertoe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 9en Septb. 1729?? in oirconde der waarheijt hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secretaris
Witte van Dam
1729

[28-05-1729]
Wij schout ampt bewaerder en schepenen van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareert zijn, Gerrit Janse Cempenaer, jongman gebooren in d??? Oude Tonge bruijdegom ter eenre, met Catharina Adr. van Leen jonge dogter geboren tot Etten en woonende onder de jurisdictie van Ooltgens Plaet bruijt ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten, te samen voor ons naer voorgaenden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 28 Meij 1729 & daer op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staet solemnelijk bevestigt en ingelijft sijn, agtervolgende, d??? ordonnantie placcaten en formulieren, daertoe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 15 Junij 1729 &,?? in oirconde der waarheijt hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secretaris
Witte van Dam
1729

[15-04-1729]
Wij Cornelis Palingh schout amptbewaerder en schepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareert sijn Leisier Huijbregtse wedr. van?? Marij Corn. Orgelist geboortigh van Ouwerkerk in Zeeland en woonende onder de jurisdictie van d??? Oude Tonge, bruijdegom ter eenre met Ariaentje Corn. Rampaert jonge dogter geboortigh van Steen Berge en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons na voorgaenden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 15 Ap. 1729 &, daer op drie onverhinderlijke proclamatien, off voorstellingen in den H. huwelijken staet solemnelijk bevestigd en ingelijft sijn, agtervolgende d??? ordonnantie, placcaten, en formulieren, daertoe in desen lande ge??maneert, en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 2. Meij 1729 &?? in oirconde der waarheijt hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drukken
In kennisse van mij??
Witte van Dam
1729

[15-10-1728]
Wij Cornelis Palingh schout en schepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareert zijn, Jan Hulterman jongman geboortigh van Bael en woonende binnen Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre met Anna Maria van den Zande jonge dogter geboortigh van Den Bommel en woonende aldaer bruijt ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons na voorgaenden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 15en October 1728 daer op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den H. huwelijken staet solemnelijk bevestigd en ingelijfft sijn, agtervolgende d??? ordonnantie placcaten, en formulieren, daer toe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in OPlaet, den 7 Novemb. 1728, in oirconde der waerheijt hebben gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als secretaris??
Witte van Dam
1728

[10-01-1728]
Wij schout ende schepenen van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kondt en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareert sijn Marinus van?? Riest jonghman geboortigh van de Oude Tonge en woonende op Den Bommel onder dese jurisdictie ter eenre, met Lijsbet de Lange laast wede. van Johannis Jongbloet mede geboortigh van de Oude Tonge en woonende op Den Bommel voornt. ter andere zijde en dat de voorn. comparanten te samen voor ons na voorgaanden wettelijken ondertrouw voor desen E. geregte gedaen den 10e Ja.rij 1728, en daar op gevolgde drij onverhinderde zondaegse proclamatien off voorstellingen in den H. huijwelijken staet solemnelijk bevestigt en ingelijft sijn, agtervolgende de ordonnantien placcaten, en formulieren daartoe in desen lande ge??maneert gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 29e Januarij 1728, in oirconde der waarheijt hebben bovengemelte schepenen deses dorps groot segell onder desen doen drucken
In kennisse van mij secrets.
Witte van Dam
1728

[28-04-1725]
Wij schout ende schepenen van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc., doen kondt, en maken kennelijk bij deesen, dat voor ons gecompareert zijn, Hermanus Hendrikse Backer jongman ter eenre, met Dina Jans Boogert jonge dogter ter andere zijde, beijde geboortig en woonende alhier, en dat de voorn. comparanten, te samen voor ons, na voorgaenden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier gedaen den 28e April 1725, en daer op gevolgde drie onverhinderde zondagse proclamatien off voorstellingen, in den heijligen huijwelijken staet solemnelijk bevestigt ende ingelijft zijn, agtervolgende de ord.tien placcaten, en formulieren, daer toe in desen lande ge??maneert, ende gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet, den 20e Meij 1725,?? in oirconde der waerheijt, hebben bovengemelte schout en schepenen, deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij secrets.
Witte van Dam
1725

[08-04-1724]
Wij schout en schepenen van Adolpsland dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen, dat voor ons gecompareert zijn, Herman Hugose Santboer, jongman geboortig onder de Nieuwe Tonge, ende wonende aldaer, ter eenre, met Lena Johannisse Braber, jonge dogter geboortigh van Den Bommel, onder dese jurisdictie, en wonende aldaer, ter andere zijde, en dat de voorn. comparanten te samen voor ons na voorgaanden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato 8en April 1724, daar op drie onverhinderde proclamatien of voorstellingen in den heijligen huijwelijken staet solemnelijk bevestigt en ingelijft zijn, agtervolgende de ordonnantien, placcaten en formulieren, daer toe in desen lande ge??maneert, ende gebruijkelijk, op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 24en April 1724,?? in oirconde der waarheijt hebben bovengemelte schout en schepenen, deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
In kennisse van mij als schepen vermits d??? absentie (van) den secretaris
Ad. de Jongh Jz
1729

[06-09-1721]
Wij schout en schepenen van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kondt ende maken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareert sijn Hendrik Grandaet jongman geboortig van Geugen in Guijliggerlant en woonende aldaer ter eenre en Clara Jans wed. van Carell Steijn geboortigh van Mees mede in Guijliggerlant en woonende in de soo genaemde agthuijsen onder dese jurisdictie ter andere zijde en dat de voornoemde comparanten te samen voor ons naer voorgaenden wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato den 6en Septemb 1721 & daer op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den heijligen huijwelijken staet solemnelijk bevestigt en ingelijft sijn agtervolgende de ordonnantien placcaten en formulieren daer toe in desen lande ge??maneert ende gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 25en Februarij 1722 & in oirconde der waerheijt heeft boven gemelte schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen hangen
In kennisse van mij sris.
Witte van Dam
1721

[03-01-1721]
Wij schout ampt bewaerder en schepenen van Adolpsland dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareert sijn Johannis Jongbloed geboortig van de Oude Tonge en woonende aldaer ter eenre en Lijsbet Cornelisse de Lange weduwe van Arij Cleijdijk mede geboortig van de Oude Tonge en wonende op Den Bommel onder Ooltgensplaet bruijt ter andere zijde, en dat de voorn. comp.ten te samen voor ons naer voorgaende wettelijke ondertrouw voor den geregte alhier in dato den 3en Januarij 1721, daer op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den heijligen huijwelijken staet solemnelijk bevestigt en ingelijft zijn agtervolgende de ordonnantien placcaten, en formulieren daer toe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 26en Januarij 1721, in oirconde der waerheijt heeft bovengem. schout ampt bewaerder en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
T welk getuijgt als secrets.
Witte van Dam
1721

[15-08-1720]
Wij schout ampt bewaerder en schepenen van Adolpsland dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kondt en maken kennelijk bij deesen dat voor ons gecompareert sijn Jan van Diest weduwenaer van?? Janneken Jans de Vos geboortigh van Dongen en woonende aldaer ter eenre met Johanna Andriesse van Rooij jonge dogter geboortig van Oosterhoudt en woonend onder de jurisdictie van Ooltgensplaet voorsz. ter andere sijde, en dat de voorn. comp.ten te samen voor ons (naer voorgaende wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato den 15en Augustij 1720,?? daer op drie onverhinderlijke proclamatien, off voorstellingen) in den heijligen huijwelijken staet solemnelijk bevestigd en ingelijft sijn agtervolgende de ordonnantien placcaten, en formulieren daer toe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 15en September 1720, in oirconde der waerheijt heeft boven gem. schout ampt bewaerder en schepenen deses dorps groot zegel, onder desen doen drucken
T welk getuijgt als secrets.
Witte van Dam
1721

[30-06-1719]
Wij schoudt en schepenen van Adolpsland dat men noemd Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond en maken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareert sijn Jan Bastiaense van Beek weduwenaer van?? Commertje Lelijenburgs geboortig van Woesdregt ter eenre en Barbel Biljet weduwe van Jan Marcelusse Boogert geboortig van Maestrigt ter andere sijde en dat de voorn. comp.ten te samen voor ons (naer voorgaende wettelijke ondertrouw voor den geregte alhier in dato den 30en Junij 1719?? daer op drie onverhinderlijke proclamatien, off voorstellingen) in den heijligen huijwelijken staet solemnelijk bevestigt en ingelijfft sijn agtervolgende de ordonnantien placcaten, en formulieren daer toe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 13en Augustij 1719, in oirconde der waerheijt heeft boven gem. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder desen doen drucken
T welk getuijgt als secrets.
Witte van Dam
1719

[13-12-1718]
Wij schout ende scheepenen van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen cond ende maeken kennelijk dat voor ons gecoomen ende gecompareert sijn Huijbert Anderiesse van Roo geboortigh van Oosterhoudt bruijdegom ter eenre ende Crijntie Dorsmans wede. van Adriaen Henderikse van den Eede geboortigh onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde en beijde woonende onder dese jurisdictie en dat de voorn. comp.ten te saemen voor ons nae voorgaende wettelijken ondertrouw voor den E. geregte alhier, en de daer op?? gevolgde drij onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen in den heijligen huijwelijken staet solemnelijk bevestigt zijn agtervolgende de ordonnantien, placcaten ende formulieren daer toe in desen lande ge??maneerdt ende gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 13en Decemb. 1718, in oirconde der waerheijt hebben Dirk van Adrichem president scheepen, en schout amptbewaerder Johannes Bouwman, Cornelis Boon, Jan van Halteren en Jan Cardux scheepenen des dorps groot zegel hier onder aen doen drucken
In kennisse van mij, secrets.
Witte van Dam

[30-12-1712]
Wij schout en schepenen van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen cond ende maken kennelijk?? dat voor ons gecompareert sijn,?? Jacobus Tijsse Backer weduwnaer van?? Marij Jacobs den Ouden geboortigh van Steenberge, bruijdegom?? ter eenre, ende Aeltie Barens de Wijnkel bejaerde dogter, geboortigh van Doesburgh in Gelderlandt bruijt ter andere zijde, beijde woonende alhier, en dat de voorn. comp.ten te saemen voor ons (naer voorgaende wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato den 30en December 1712 ende de daer op gevolgde drij onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen) in den heijligen huijwelijken staet solemnelijk bevestigt sijn agtervolgens de ordonnantien placcaten & formulieren daer toe in desen lande ge??maneert ende gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 22en Januarij 1713, in oirconde der waerheijt hebben Johan Mijs schout, Hendrik de Jongh, Dirck van Adrichem, Johannis Bouwman, Aren van Putten, en Cornelis Boon schepenen, des dorps groot zegel hier onder aen doen drucken
In kennisse van mij als serets.
Witte van Dam

[12-10-1709]
Wij Johan Mijs schouth, Jeronimus Leendertsz, en Hendrick de Jongh schepenen van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen kond, en maken kennelijck bij desen, dat voor ons gecompareert zijn Hendrick Jansz Geubelts j. m.?? geboortigh van Stralen bruijdegom ter eenre, ende Marij Pieters Muijsert wede. van Jan Corn. Blaeuw bruijt ter andere zijde, ende dat de voorn. comp.ten te samen voor ons (naer voorgaende wettelijcken ondertrouw voor den geregte alhier in dato den 12 Octob. 1709,?? daer op drie onverhinderlijcke proclamatien off voorstellingen) in den heijligen huijwelijcken staat solemneelijk bevestigd en ingelijfft zijn agtervolgende de ordonnantien placcaten en formulieren daer toe in desen lande ge??maneert en gebruijckelijck op den dorpshuijse in Ooltgensplaat den 3en November seventien hondert negen in oirconde der waerheijt heeft bovengend. schout en schepenen deses dorps groot segel hier onder doen drucken
T welck ick secrets. getuijge
H. de Jongh
1709

[02-06-1708]
Wij Johan Mijs, schout, Jeronimus Leendertsz en Wouter Boon schepenen van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommel etc., doen kond, en maken kennelijk bij desen dat voor ons gecompareert zijn Abraham Melsz j. m.?? geboortigh alhier ter eenre, en Neeltje Leenderts wede. van Gerrit van Ginneken mede woonende alhier ter andere zijde, en dat de voornd. comp.ten te samen voor ons (naer voorgaende wettelijke ondertrouw voor den geregte alhier in dato den 2 Junij 1708,?? daer op drie onverhinderlijke proclamatien off voorstellingen) in den heijligen huwelijken staat solemnelijk bevestigd, en ingelijft zijn, agtervolgende de ordonnantien placcaten, en formulieren daer toe in desen lande ge??maneert en gebruijckelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaat, den 10 Aug. seventien hondert en agt in oirconde der waerheijt heeft bovengend. schout en schepenen deses dorps groot zegel onder dese doen drucken
T welck ick secrets. getuijge
H. de Jongh
1708

[28-10-1707]
Wij Johan Mijs schout, Jeronimus Leendertse & Sijmon Langstraat schepenen van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etc. doen cond en maken kennelijk dat voor ons gekompareerd sijn Dingeman Peeters j. m.?? geboortig op de Made bruijdegom ter eenre en Cornelia Cox j. d.. geboortig van Oosterhout bruijt ter andere zijde, ende dat de voorn. comp.ten te samen voor ons (naer voorgedane wettelijken ondertrouw voor den geregte alhier in dato den agt en twintigsten Octob.?? daer op drie on&hinderlijke proclamatien off voorstellingen) in den heijligen huwelijken staet solemneelijk bevestigd en ingelijfft sijn, agtervolgende de ordonnantien placcaten en formulieren daer toe in desen lande ge??maneert en gebruijkelijk op den dorpshuijse in Ooltgensplaet den 13 November seventienhondert en seeve in oirconden der waerht. heeft bovengend. schout en schepenen, deses dorps groot zegel onder desen doen drukken
T welk ick sects. getuijge
H. de Jongh
1707

[06-12-1700]
Wij Johan Mijs schouth, Wouter Boon ende Cornelis van der Stel, schepenen van Adolpslandt dat men noempt Ooltgensplate Den Bommel etc. doen condt ende maaken kennelijck dat voor ons gecompareert sijn Gerrit Poulusse, j. m.?? geboortigh van Nimwegen bruijdegom ter eenre, ende Geertruij Jans Kreeckels j. dr. geboortigh van Geelkerke, lande van Guligh, sijne bruijt ter andere zijde, ende dat de voornden. comp.ten te samen voor ons (naer voorgedane wettelijcken ondertrouw voor den geregten alhier in dato den sesden Novemb. (er staat Decemb.) ende daer op gevolgde drie onverhinderde sondaegse proclamatien ofte voorstellingen) in den heijligen huwelijcken staat solemnelijck bevestight en ingelijft sijn agtervolgende de ordonnantien placcaten en formulieren daer toe in desen lande ge??maneert en gebruijckelijck, op den dorpshuijse in Ooltgensplate den xxien November seventien hondert, in oirconde der waerheijt, heeft den schouth en bovengend. schepenen deses dorps groot zegel?? onder dese gedaen drucken
T welck ick secrets. getuijge