Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties en huwelijkstoestemmingen en ???voltrekkingen etc. 9 januari 1750 ??? 30 november 1754

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat??
11 : III

1750 - 1754

[09-01-1750]
Edele agtb. heeren geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dien volgende hunne drie sondaegse proclamatie naar luijt en innehoude der politique ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Jan Kersbergen j. m. geboortigh van Nieuwerkerk onder Gouda en Hendrina Gooloffs j. d. gebooren van Herpe in ???t lant van Ravesteijn, beijde woonende onder deeze jurisdictie van Adolphslant
Welke persoonen bij ons onderteekende naar voorgaande verklaringe dat sij beneden de 2000 gl. gegoet sijn in ondertrouw werden opgenomen. Actum Ooltgensplaat den 9e Jannuarij 1750
J. v. de Water 1750
A. Mijs
Huijbert Ketting
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen

Pro deo
Wij onderteekende Jan Kersbergen en Hendrina Gooloffs ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staate verklaare des weegens te secretarie van Adolphslant (overmits wij beijde onder gem. jurisdictie woonagtig sijn) aangevinge te doen en ten opsichte slands regt op het trouwen geemaneert beijde gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Oplaet den 9en Jann. 1750
Aangeving is gedaan
Dit merk \ is bij Jan Kersbergen selfs gestelt
Dit merk X is bij Hendrina Gooloffs selfs gestelt
Mij present
W. Verhouff

[06-03-1750]
Edele agtb. heeren geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatie naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Teunis Hospes j. m. geboren van Greveraat in Gelderland en Willemijntje Hendriks van Swolgen wedue van Frans Toren, beijde wonende onder dese jurisdictie van Adolphsland
Welke persoonen bij ons onderteekende naar voorgaande verklaaringe dat sij beneden de 2000 gulden gegoet sijn in ondertrouw werden opgenomen. Actum Ooltgensplaat den 6e Maart 1750.??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen
J. v. de Water 1750
Huijbert Ketting
Johs. Bouman

Pro deo
Wij onderteekende Teunis Hospes, en Willemijntje Hendks. van Swolgen beijde wonende onder dese jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate verklaaren deswegens ter secretarie des voors. lands aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen beijde gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 6e Maart 1750??
Dit merk + is bij Teunis Hospes selfs gestelt
Dit merk V is bij Willemijntje van Swolgen selfs gestelt
Mij present
J. v. de Water??

[13-03-1750]
Edele agtbaare heeren schout en geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantien in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Govert Doome weduenaar van?? Maria Adriaans Rasenbergh en Johanna Maria Sanderse van Gilst j. d. geboren van ter Heijde beijde wonende onder dese jurisdictie van Adolphslant
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de 2000 gl. gegoet sijn in ondertrouw werden opgenoomen. Actum Plaat den 13ee Maart 1750.??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen
J. v. de Water 1750
A. Mijs
Huijbert Ketting

Pro deo
Wij onderteekende Govert Doome en Johanna Maria Sanderse van Gilst beijde wonende onder dese jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaaren deswegens ter secretarie des voors. lands aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen beijde gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 13e Maart 1750.??
Govert Domen
Dit merk X is bij Johanna Maria Sanderse van Gilst selffs gestelt??

[08-05-1750]
Edele agtbaare heeren schout en geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenoomen en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantien in den huwelijken staat bevestight en ingelijfft te werden, Pieter Gertse jonkman van Brochim, onder het quartier van Antwerpen en Marij Barende, weduwe van Jan Stalle geboren van ter Heijde beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de 2000 gl. gegoet sijn in ondertrouw werden opgenoomen. Actum Plaat den 8e Meij 1750.??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen
J. v. de Water 1750
A. Mijs
M. Coopman

Pro deo
Wij onderteekende Pieter Gerritse, en Marij Barende beijde wonende onder dese jurisdictie van Adolphslant ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state verklaren deswegens ter secretarie des voors. landts aangevinge te doen, en ten opsigte ???s landts regt op het trouwen beijde gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 8e Meij 1750.??
Dit merk + is bij Pieter Gerritsz selfs gestelt??
Dit merk + is bij Marij Barende selfs gestelt

[15-05-1750]??
Edele agtbaare heeren schout en geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dienvolgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Gerrit Schellen j. m. gebooren te Butse int lant van Keulen en Catharina Jacobs Sweere wed. van Wm. Jacobs van de Made beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland,
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de 2000 gulden gegoet sijn in ondertrouw werden opgenoomen. Actum Ooltgensplaat den 15ee Meij 1750.??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen
J. v. de Water 1750
A. Mijs
M. Coopman

Pro deo
Wij onderteekende Gerrit Schellen, en Catrina Jacobs Sweere beijde woonende onder dese jurisdictie, van Adolphslandt, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state, verklaren deswegens ter secretarie des voorsch. landts aangevinge te doen, en ten opsigte ???s landts regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 15e Meij 1750.??
Grecaednt Schnllnn
Dit merk C is bij Catrina Jacobs Sweere selffs gestelt??

[03-07-1750]??
Edele agtb. heeren, schout en scheepenen van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dienvolgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Johannis Los j. m. geboortigh te Crinsens en Maria Scheffers j. d. geboren van Grietstad onder Neuburgh beijde wonende onder dese jurisdictie van Adolphsland,
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent gulden gegoet te sijn in ondertrouw werden opgenoomen. Actum Ooltgensplaat den 3en Julij 1750.??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1750
Joh. Bouman
Huijbert Ketting

Pro deo
Wij onderteekende Johannis Los, en Maria Scheffers - beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphslandt, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphslandt aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Plaat den 3e Julijus 1750.??
Dit merk X bij Johannis Los selffs gestelt
Dit merk M is bij Maria Scheffers selffs gestelt??
Mij present
J. Du Sart

[03-07-1750]??
Edele agtb. heeren schout en geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw te moogen werden opgenomen, en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Jan Mattijsz Flomans j. m. gebooren te Turnhout onder Antwerpen en Maggel Jans Bredel j. d. gebooren tot Aelst in ???t land van Althena beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphslant
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaaringe dat zij beneeden de twee duijsent gulden gegoet sijn in ondertrouw werden opgenomen. Actum Ooltgensplaat den 3en Julij 1750.??
De aangevinge is gedaan, in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1750
Johs. Bouman
Huijbert Ketting

Pro deo
Wij onderteeckende Jan Mattijs Flomans j. m. geboren te Turnhout onder Antwerpen, en Maggel Jans Bredel j. d. geboren te Elst in ???t land van Altena, beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphslandt, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphslandt aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 3e Julijus 1750.??
Joannes Baptista Vloemans
Dit merk + is bij Maggel Jans Bredel selfs gestelt

[19-09-1750]??
Edele agtbare heeren schout en schepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw te moogen werden opgenomen en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politique ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Johannes Mule j. m. gebooren van Gits onder Brugge in Vlaanderen en Willemijntje Ligthart j. d. geboore van de Hooge Zwaluwe beijde woonende onder deeze jurisdictie van Adolphslant
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, in ondertrouw werden opgenomen. Actum Ooltgensplaat den 19e Septembr. 1750.??
De aangeving is gedaan in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1750
Huijbert Ketting
A. Groenendijk
L. Gestel

Pro deo
Wij onderteekende Johannes Mule j. m. geboren in Gits in ???t land van Brugge en Willemijntje Ligthart j. d. geboren van de Hooge Swaluw beijde wonende onder Ooltgensplaat, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s land regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Plaat den 19e Septem. 1750.??
Dit merk X is bij Johannis Mule selfs gestelt
Dit merk + is bij Willemijntje Ligthart selfs gestelt
Mij present
J. v. de Water

[12-12-1750]
Voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen zijnde Willem Centsz weduwnaar van Aagie Jansz van Bree, woonachtig onder Ooltgensplaat, ende Lena Harmans Zantboer j. d. woonagtigh alhier, word bij deezen d??? heer secretaris van Ooltgensplaat verzogt hun ords. huwelijk proclamatien te doen afcondigen, en dezelve sonder inspraak geeijndigt zijnde mij ondergeteekende certificatie daar van te laaten toecomen. Actum OudeTonge 12en December 1750
C. v. d. Leur, secrets.

[17-12-1750]??
Edele agtb. heeren schout en schepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen, en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politique ordonnantie in den huijwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Mattheus Dirkse van Schaik j. m. uijt ???t land van Ravesteijn en Cornelia Bosman j. d. van Oosterhout beijde wonende onder dese jurisdictie van Adolphsland
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaringe dat zij beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn, in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 17e December 1750.??
De aangevingh is gedaan, in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1750
A. Mijs
L. Gestel

Pro deo
Wij onderteekende Mattheus Dirkse van Schaik j. m. uijt ???t land van Ravesteijn, en Cornelia Bosman j. d. van Oosterhout beijde wonende onder Ooltgenspl., ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Plaat den 17en Desember 1750.??
Dit merk + is bij Mattheus Dirkse van Schaik selffs gestelt
Dit merk + is bij Cornelia Bosman selffs gesteldt

[02-04-1751]??
Edele agtb. heeren schout en schepenen van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen, en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politique ordonnantie in den huijwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Govert van der Made wed.r van Anna Maria Scheffers, en Marta Crange j. dogter geboren te Nieuwen Haren in ???t land van Westfalen, beijde wonende in Ooltgensplaat,
Welke persoonen bij ons ondergeteeckende naar voorgaande verklaringe dat zij beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn, in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 2e Aprill 1750.??
De aangeving is gedaan, in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1751
A. Mijs
Huijbert Ketting

Pro deo
Wij onderteeckende Govert van der Made wedr. van Anna Maria Scheffers, en Marta Crange j. dogter, beijde wonende tot O.plaat., ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 2e Aprill 1750.??
Dit merk X is bij Govert van der Made selffs gestelt
Dit merk + is bij Marta Crange selffs gestelt

[09-04-1751]??
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen, en dienvolgende hunne drie sondaag(s)se proclamatien, naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat ingelijfft te werden Martijn Smook wedue. van Johanna Otterdijk woonende binnen Ooltgensplaat en Lijsbet Koene j. d. gebooren te Velden in ???t Brandenburgse, en wonende onder dese jurisdictie??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaringe dat zij beneeden de twee duijsent gulden gegoet sijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Ooltgensplaat den 9e Aprill 1751.??
De aangevingh is gedaan in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1751
A. Mijs
Huijbert Ketting

Pro deo
Wij onderteekende Martijn Smook en Lijsbet Koene, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert aangaat te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 9e Aprill 1751.??
Dit merk X is bij Martijn Smook en
Dit merk X is bij Lijsbet Koene selffs gestelt

[03-05-1751]
Certificere ik ondergesz. secretaris van de Oude Tonge dat de huiwelijks proclamatien van Arnoldus Vree weduwnaer van Johanna Prs. Klijn woonende onder Ooltgensplaat, met Sijtie Jansz Clavers, woonende onder d??? Oude Tonge hunne drie onverhinderde zondaegs huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaen, zulx deselve persoonen voor zoo veel desen aangaat in den huwelijken staet konnen bevestigt werden. Actum desen 3e Meij 1751

[10-04-1751]
Ik Kornels Gosen en Sijken Meretens als vader en moeder sijnde van Sijken IJanse Klaveren versok haare ondertrou te doen met desen wedenaar met namen Arnoldus Free en Sijken IJanse Klaveren met volle konsent van vader en moeder??
Kornelis Goosen
Lage Swal.
Den 10 Appriel 1751

[17-04-1751]
Pro deo
Sijtie Jansz Klaveren heeft alhier ter secretarije van de Oude Tonge aengevinge gedaen te sullen trouwen met Arnoldus Free, en aengaende des gemeene lands regt te gehoren onder de classis van onverm. Actum Oude Tonge 17e April 1751, in oirconde get. als secrets.
C. v. d. Leur

[17-04-1751]
Pro deo??
Ik ondergeteeckende Arnoldus Vree weduwenaar van Johanna Pieters Kleijn, wonende onder Adolphslandt, mij sullende begeven ten huwelijken state, met Sijta Jansz Claver j. d. gebooren onder de Hooge Swaluwe, en wonende in de Oude Tonge, verklaren ter secretarie van Adolphsland deswegens aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 17e April 1751.
Dit merk X is bij Arnoldus Vree selffs gestelt????

[07-04-1751]??
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dien volgende, hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude de(r) politijque ordonnantie in den huwelijken staat ingelijfft te werden Arnoldus Vree weduenaar van Johanna Pieters Kleijn, woonende onder dese jurisdictie, en Sijtje Jans Clavers, j. d. geboren onder de Hooge Swalue en wonende in de Oude Tonge
??Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaringe dat zij beneeden de 2000 gll. gegoet sijn in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 17 Aprill 1751.??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1751
A. Mijs
Huijbert Ketting

[21-05-1751]??
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dienvolgende, hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat ingelijfft te werden Cornelis Withagel weduenaar van Dingena Jobse wonende onder dese jurisdictie en Johanna Kleijnemulder j. d. gebooren te Steenbergen, en mede wonende onder dese jurisdictie
??Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbew. en scheepenen naar voorgaande verklaringh dat zij beneeden de 2000 gulden gegoet zijn in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 21en Meij 1751.??
De aangevingh is gedaan in de classis van onvermogen
Huijbert Ketting
L. Gestel
Ads. Groenendijk

Ik Jan Klijne Mulders hebbe door versoek van mijn dogter Johanna Klijne toegestaan met vollen genoege haar te laten trouwen met Cornelis Withage soo sij heden het gesint zijn??
Jan Klijnmulder

[21-05-1751]
Wij ondergeteekende Cornelis Withagel, en Johanna Klijnemulder, ons met (den) anderen sullende begeven ten huijwelijken state verklaren desweegens ter secretarie van Adolphslandt aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 21e Meij 1751.
Dit merk + is bij Cs. Withagel en dit + bij Johanna Kleijne Mulder selffs gestelt

[12-06-1751]??
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dien volgende, hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden, Mels van Duuren j. m.?? gebooren onder deze jurisdictie en Maria van Venrooij j. d. gebooren op de Made, beijde wonende onder deze jurisdictie
??Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaringe dat zij beneden de 2000 gll. gegoed sijn in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 12e Junij 1751.??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1751
A. Mijs
L. Gestel 1751

[12-06-1751]
Pro deo
Wij onderteekende Mels van Dueren en Maria van Venrooij verklaren genegen te zijn ons te begeven in den huwelijken staat en ten opsigte slands regt te gehooren onder de classis van onvermogen, en dien conform ter secretarie aangevinge, actum Oplaat den 12e Junij 1751
Mels van Duure
Dit merk + bij Maria van Venrooij selfs gestelt
Mij present
J. v. de Water

Ik Nclaas van Duure als vader over u Mels van Duure geef u vol consent om te twe
+

Ick Adrianna van Driessen bekenne volkoome consent te geven en dit is mijn ant merck + (bij 81a?)

[05-07-1751]
Made den 5 Julie 1751
Mels van Duuren jongman geboren onder de jurisdictie van Ado(l)fdhsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc. en Maria van Venrooij j. d. geboren op de Made en wonende onder bovengenoemde jurisdictie hebben alhier hunne drie huwelijksche voorstellingen onverhinderlijk gehadt, konnen derhalven wat ons aengaet in den huwelijken staat bevestigt worden
Quod attestor
Noie sijnedr. eccl.
J. J. Ecoma
Eccl. ibidem??

[16-07-1751]??
Aan de edele agtb. heeren geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dien volgende, hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Bastiaan Baltensz van Bragt?? j. m.?? geboren van ter Heijde en Rijkje Gijsberts Rasser, geboren van Amersfoort j. d., beijde wonende onder deze jurisdictie
??Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaaringe dat sij beneden de 2000 gll. gegoet zijn in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 16e Julij 1751.??
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermogen
J. v. de Water 1751
A. Mijs
Davijd Mijs
Huijbert Ketting

[16-07-1751]
Pro deo
Wij onderteekende Bastiaan van Bragt, en Rijkje Gijsbertsz Rasser beijde wonende onder deze jurisdictie, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate verklaare ter secretarie van Adolphsland deswegens aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen geemaneert gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 16e Julij 1751.
Bastianus van Braght
Dit merk + is bij Rijkje Gijsbertsz Rasser selfs gestelt
Mij present
J. v. de Water

[10-09-1751]??
Aan de edele agtb. heeren geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dienvolgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huijwelijken staat bevestigt te werden Willem Hendriksz Kok?? j. m.?? geboren en wonende onder deze jurisdictie, en Pauwelina van Gils j. d. geboren van Terheijden en meede wonende onder deze jurisdictie
??Welke persoonen bij ons onderteekende scheepenen naar voorgaande verklaringe dat sij beneden de 2000 gll. gegoet sijn, in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 10e September 1751 1751.??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
Huijbert Ketting
Ads. Groenendijk

[10-09-1751]
Wij onderteekende Willem Hendriksz Kok, en Pauwelina van Gils, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken staate, verklaaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op ???t trouwen ge??maneert gehoorende beijde onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 10e Septb. 1751.
Willem Henderik Lievense Kock
Dit merk heeft Pauwelijna van Gils selfs gestelt

1751 IJck als voeght weese over het weskint van Heijndrick Baerense Kok ten versoeken als voeght met voelle genoege
Willem Sins

[16-07-1751]??
Aan de edele agtbaare heeren, geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen, en dien volgende, hunne drie sondaagse proclamatien naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Jacobus Andries Verhage?? j. m.?? gebooren uijt Spaans Gelderland van Lottem wonende onder de Oude Tonge en Lijsbet Geertse j. d.?? gebooren en wonende onder deze jurisdictie van Adolphsland
??Welke persoonen bij ons onderteekende scheepenen naar voorgaande verklaaringen dat sij beneeden de 2000 gulden gegoet zijn in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 10e Septbr. 1751.??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
Huijbert Ketting
Ads. Groenendijk

[09-09-1751]
Pro deo??
Ick onderget. Jacobus Verhage mij sullende begeven ten huwelijken staat met Lijsbet Geertse woonagtigh onder Ooltgensplaet en verclare aengaende het gemeene lands trouwregt, gehoorende te sijn onder de classe van onvermogen, doende dien conform aengevinge, actum Oude Tonge 9e Septemb. 1751
Jacobus Andrisse Verhage
De voorsz. aengevinge pro deo alhier ter secretarie gedaen, actum datun utsa. als secrt.
C. v. d. Leur

[10-09-1751]
Pro deo
Ik onderteekende Lijsbet Geertse wonende onder de jurisdictie van Adolphsland mij sullende begeven ten huwelijken state met Jacobus Andriesz Verhaagen wonende onder de Oude Tonge, verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland voorsz. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen geemaneert gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 10e Septbr. 1751.
Dit merk+ is bij Lijsbet Gerits selffs gestelt

[27-09-1751]
Certificere ick ondergesz. secretaris van de Oude Tonge dat de huwelijks proclamatien van Jacobus Andriese Verhage woonagtigh alhier, ende Lijsbet Geertse woonende onder Adolpslandt alhier onverh. zijn gegaen zulx dezelve persoonen voor zoo veel desen aengaet in den huwelijcken staet kunnen werden bevestight. Actum Oude Tonge 27en Septembr. 1751.
C. v. d. Leur

[22-01-1752]
Voor schout en schepenen van de Oude Tonge zijn in wettige ondertrouw opgenomen Johannis Moris j. m. geb. van Zanthoven bij Lier, ende woonagtigh onder Ooltgensplaet, ende Martijntie Fabaert j. d. gebooren ende woonagtigh alhier
Waeromme den heer secrets. van St. Adolphsland werd versogt, de huwelijks proclamatien ten opsigte den bruijdegom te doen affcondigen ende naer uijttinge van deselve bij acte daer van verslagh te doen, in oirc. geteeckent ges. secrets. van de Oude Tonge desen 22e Janarij 1752.
C. v. d. Leur

[09-06-1752]??
Edele agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen, en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der poletique ordonnantie in den huijwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden, Pieter Febere?? j. m.?? geboortig op ???t dorp Doelant gelegen in Vrankrijk, en Willemijntje Stop j. d. gebooren tot Zevenbergen beijde wonende onder deze jurisdictie van Adolphsland,
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Ooltgensplaat den 9e Junij 1752.??
De aangeving is gedaen, in de classis van onvermogen
Pieter de Groot 1752
Eeuwout de Grijse
? d. Winter

[09-06-1752]
Pro deo
Wij onderteekende Pieter Febere, en Willemijntje Stop, beijde wonende onder O.plaat, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state, verklaaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 9e Junij 1752,
Pier Fefecur
Dit merk + is bij Willemijntje Stop selffs gestelt??

[14-07-1752]??
Edele agtb. heeren schout en schepenen van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.??
Versoeken in ondertrouw te moogen werden opgenomen, en dien volgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der poletijque ordonnantie in den huijwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Johannis Wijne weduenaar van Elisabeth Heuvels, en Adriana Geeritse van den Bergh j. d. geboren onder de Fijndert, beijde woonende onder deese jurisdictie van Adolphslandt,
Welke persoonen bij ons ondergeteekende naar voorgaande verklaringe dat sij beneden de twee duijsent guldens gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Ooltgensplaat den 14e Julij 1752,??
De aangeving is gedaan, in de classis van onvermogen
P. d. Groot 1752
Davijd Mijs
Huijbert Ketting

[14-07-1752]
Pro deo
Wij onderteekende Johannis Wijne wedr. en Adreana Geeritsz van den Berg j. d. -, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 14en Julij 1752.
Dit is het merk + van Adr. G. van den Berg??
Dit is het merk + van Joh. Wijne

[25-05-1753]??
Edele en agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dien volgende hunne drie sondagse proclamatien naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Johannis Petrus Culsbach jongman geboren in ???t Bergseland en Geertruij Lindemans geboren in het Gulikkerland, beijde wonende onder deze jurisdictie,
Welke persoonen door ons onderteekende naar voorgaande verklaaringe dat zij beneden de twee duijsent guldens gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 25 Meij 1753.??
De aangevingh is gedaan in de classis van onvermogen
P. d. Groot 1753
Huijbert Ketting
Ad. Groenendijk

[25-05-1753]
Pro deo
Wij onderteekende Johannis Petrus Culsbach, en Geertruij Lindemans ons selver sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert beijde te gehoren onder de classis van onvermogen. Actum Oplaat den 25. Meij 1753.
Dit merk + is bij Johannis Petrus Culsbach en??
Dit merk A bij Geertruij Lindemans selffs gestelt
Mij present
J. Du Sart

[29-03-1754]??
Edele en agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland??
Versoeken in ondertrouw te mogen werden opgenomen en dienvolgende hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden, Govert van der Made weduenaar van Marta Crange, en Maghel Tomas, j. d. geboren onder Brugge in Gulikkerland beijde wonende onder Ooltgensplaat
Welke persoonen door ons onderteekende naar voorgaande verklaaringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Ooltgensplaat den 29en Maart 1754.??
De aangevingh is gedaan in de classis van onvermogen
P. d. Groot 1754
Johs. Bouman
Gosewijnus Klapmuts


[29-03-1754]??
Wij ondergeteekende Govert van der Maade en Maghel Tomas ons met den anderen zullende begeeven ten huijwelijken staate, verklaaren ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 29e Maart 1754.
Dit is het merk X van Govert van der Made en
Dit is het merk O van Maghel Tomas
In presentie van mij gestelt
J. Du Sart

[14-06-1754]??
Edele, en agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,??
Versoeken in wettigen ondertrouw te mogen werden opgenomen en dienvolgende hunne drie sondaagse proclamatie, naar luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden Bastiaan Hendriks Cornet, j. m.?? gebooren en wonende onder dese jurisdictie en Anna Pieters Eskes j. d.?? gebooren onder Zevenbergen, en mede wonende onder deze jurisdictie,
Welke persoonen door ons onderteekende naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn in ondertrouw werden opgenoomen. Actum Ooltgensplaat den 14e Junij 1754.??
De aangevingh is gedaan in de classis van onvermogen
P. d. Groot 1754
Ads. Groenendijk
Johs. Bouman

[14-06-1754]
Pro deo??
Wij onderteekende Bastiaan Hendriks Cornet, en?? Anna Pieters Eskes ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken staate verklaaren deswegens ter secretarie van Adolphsland alzoo beijde onder de gem. jurisdictie sijn wonende aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen geemaneert beijde gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Plaat den 14e Junij 1754.
Dit merk X is bij Bastiaan Hendriks Cornet en
Dit merk D is bij Anna Pieters Eskes selffs gestelt
Mij present secrets.
J. Du Sart

[14-06-1754]
Ick onder geteijkende oom en toesiender vooght over Anna Eskes consentere de selve om haer in de huwelijken staet te begeven met Bastiaen Kernet, actum den 14 Junij 1754
Cornelis Vogels

Maria van Straten Basians vol koman met haren suen Basiaen Hendrick tro met

[11-10-1754]??
Edele en agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland, etc.??
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dies volgens hunne drie sondaagse proclamatie naar luijt en inhoude der politique ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden, Dirk Nouwens weduenaar van Adriana Broeke en Ida Dame wedue van Tomas Goloffs, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorsz.
Welke persoonen door ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaringe dat sij beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn in ondertrouw werden opgenoomen. Actum Ooltgensplaat den 11en October 1754.??
De aangevingh is gedaan in de classis van onvermogen
P. d. Groot 1754
Huibert Ketting
Ads. Groenendijk

[11-10-1754]
Pro deo
Wij onderteekende Dirk Nouwens, en IJda Daame beijde wonende onder Adolphsland ons met den andere zullende begeven ten huwelijken state, verklaren ter secretarie van Adolphsland voorschreeve aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen, actum O.plaat den 11e Octob. 1754?? ??
Dirck Nouwens
Dit merk + is bij IJda Dame selffs gestelt,
Mij present
P. Du Sart

[30-11-1754]??
Edele en agtbare heeren schout en schepenen van Adolphsland,??
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatie naar luijt en innehoude der politique ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt en ingelijfft te werden, Cornelis Withagell weduenaar van Johanna Cleijnenmulder en Maria Beths j.d. gebooren tot Nieuwstadt, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorsz.
Welke persoonen door ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn in ondertrouw werden opgenoomen. Actum Oplaat den 30e Novem. 1754.??
De aangevingh is gedaan in de classis van onvermogen
P. d. Groot 1754
Johs. Bouman
Gosewijnus Clapmuts

[30-11-1754]
Pro deo
Wij onderteekende Cornelis Withagel, en Maria Beths, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons selven sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, beijde gehorende onder de classis van onvermogen. Actum Oplaat den 30e November 1754.
Dit is het merk + van Cornelis Withagel
Dit is het merk + van Maria Beths
Mij present
J. Du Sart