Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen 20 januari 1801 ??? 31 december 1801

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat??
13 : I

1801

[20-01-1801]
Op heden den 20e Februarij 18 C. een, voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Cornelis Lodder j. m. geb. en woonende onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etc. ende Adriaantje de Quartel, j. d. geb. te Herkingen, en wonende alhier, zoo werd den secretaris van Ooltgensplaat verzogt, de gewoonlijke huwelijks proclamatien, wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen.??
Actum Oude Tonge datum uts. bij mij als secretaris
J. Sterrenburg

De weeduewee Louwerensse mustert Ik neeme hier meede Genoegen met soodanig Een heuwelijk als meijn soon Jakoop Louwerensse mustert sal willen Aan Gaan met soo Genaamde Eersaame ijongen dogter Aaltje pieterse Slinger Gebooren in de plaat en IJakoop Louwerensse mustert Gebooren op de maade perorderree van meij Geschreeven de weduwee Louwerensse mustert

[06-03-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Jacob Mustert en Aeltje Slinger beide woonende binnen Ooltgensplaet omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Ooltgensplaat den 6 Maert 1801
H. W. Ferleman
secretaris

[06-01-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnatie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jacob Laurensz Mustert j. m. gebooren op de Maede en Aeltje Pietersz Slinger j. d. gebooren en beijde woonende binnen Ooltgensplaet, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 6 Maert 1801
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[23-03-1801]
Certificeere ik ondergeteekend secretaris van de Nieuwe Tonge, dat Jacob Laurensz Mustert j. m. geb. op de Made en Aaltje Pietersz Slinger j. d. geb. en beide woonende binnen Ooltgens Plaat, hunne drie huwelijks proclamatien alhier ongehindert gehad hebben, zoo dat dezelve ons aangaande in den huwelijken staat kunnen bevestigd worden.
Actum Nieuwe Tonge den 23e Maart 1801
Pr. Anemaet?? ??

[06-03-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Pieter Dunwegh en Willemtje Breurs beide woonende op Den Bommel omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Ooltgensplaat den 27 Maert 1801
H. W. Ferleman
secretaris

[22-03-1801]
hier en versoek de men sohen te trouwen pieter dunwegh en willemje brurs
dirkslandt den 22 maart 1801
kaatie spinneler
moeder van pieter dunwegh

[27-03-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien om in den huwelijken staete te werden bevestigt Pieter Dunwegh j. m. gebooren tot Dirkslant en Willemtje Breurs j. d. gebooren tot Middelharnis en beijde woonende op Den Bommel, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 27 Maert 1801
G. van Schagen
R. van Putten
de aangeevinge is gedaan in de classis van onvermoogen

[19-04-1801]
Dat Pieter Dunweg j. m. en Willemtje Breurs j. d. hunne drie huwelijks proclamatien alhier onverhinderd gehad hebben verklare ik ondergeteekende als adjunct secretaris van Dirksland.
Actum den 19 April 1801
C. v. d. Valk sr.

[16-04-1801]
Op heden den 16e April 1801 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Aart van Merkesteijn j. m. geb. en woonende alhier ende Jannetje Slis j. d. geb. onder Den Bommel, en thans mede alhier woonachtig, zoo werd den secretaris van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., verzogt, de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens de voorn. bruijd aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen.
Actum Oude Tonge datum uts.
Bij mij als secretaris
J. Sterrenburg

Min heer De heer sectaris ik laate UE weeten Dat met vader en moeders Genoegen is Dat UE ons Dogter neelie ten huwelijk Gelieft An de lijkenen met Simon
A van putten
Bouwen Breeman

[17-04-1801]
Ter secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et. is aangeevinge gedaen door Sijmon van Putten en Neeltje Breeman beijde woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen?? te trouwen en ten opsigte s lands regt op het trouwen geemaneert ieder te gehooren onder de classis van ses guldens en dus voor beijde twaelff guldens actum Ooltgens Plaet den 17 Aprill 1801
Solvit het regt van tweemael ses guldens datum uts.
H. W. Ferleman
secretaris??

[17-04-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Sijmon Adrianusz van Putten j. m. en Neeltje Bouwens Breeman j. d. beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn??
Huijden den 17 Aprill 1801
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van ses guldens

[17-04-1801]
Ter secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et. is aangeevinge gedaen door Jan van Putten en Jannetje van Es beijde woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen?? te trouwen en ten opsigte s lands regt op het trouwen geemaneert te gehooren voor hem in de classis van drie guldens en voor haer in de classis pro deo??
Actum Ooltgensplaet den 17 Aprill 1801
Solvit het boovenstaende regt van drie guldens datum uts.
H. W. Ferleman
secretaris

[17-04-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et.
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jan Ruijlofsz van Putten j. m. en Jannetje Mauris van Es j. d. beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn??
Huijden den 17 Aprill 1801
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen weegens den bruijdegom in de classis van drie guldens en weegens de bruijt in de classis van onvermoogen

[03-04-1801]
Dat het met mijne toestemming zij, dat mijne dochter Willempje Kastelein zich in ???t huwlijk begeeve met Hendrik Hutteman j. m. getuijge ik ondergeteekende
Stadt aan ???t Haringvliet den 3 April 1801
Dit is X het merk van Hester in ???t Veld, wedwe. van Arij Kastelein
P. S. Dit getuijgenis heb ik ondergeteekende geschreeven op verzoek van Hester in ???t Veld wedwe. van Arij Kastelein, mij wel bekend
W. v. Waenen
Pred. te Stadt aan ???t Haringvliet

[17-04-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Hendrik Hutteman en Willemtje Kastelijn beide woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 17 April 1801
H. W. Ferleman
secretaris

[17-04-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Hendrik Hutteman j. m. gebooren binnen Ooltgensplaat en Willemtje Arijse Kastelijn j. d. gebooren op Stadt aan het Haringvliet en beijde woonende binnen Ooltgensplaet, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn huijden den 17 Aprill 1801 na voorgaende verklaringe dat zij beneeden de 2000 guldens gegoet zijn
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[17-04-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Cornelis van t Oostende en Adriana de Ruijter beide woonende binnen Ooltgensplaet omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 17 April 1801
H. W. Ferleman
secretaris

[17-04-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis Jacobz van t Oostende j. m. en Adriana Johannese de Ruijter j. d. beijde gebooren en woonende binnen Ooltgensplaat, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn??
Huijden den 17 April 1801
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaan in de classis van onvermoogen

[17-04-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Gerrit Everse en Elisabet Hokke beide woonende onder Den Bommel omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 17 April 1801
H. W. Ferleman
secretaris

Ick Jan hendriek Evers bekene als Meine soen gerret Evers toet Een heuleiek staet soel koene koeme als daet toet Mein Ver Genoege Waes

[17-04-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der polijticque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Gerrit Everse j. m. gebooren tot Illem en Elisabet Hokke j. d. gebooren binnen Ooltgensplaet en beijde woonende op Den Bommel, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 17 April 1801??
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

de wedevrou van willem van duren is met haar volle genoegen en de voogden is het ook met genoegen dat Sieme koopmans met liezabet spoor ten huwelijk neemt
Johannis van Etten

[17-04-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. is aangeevinge gedaan door Sijmon Koopman en Elisabet Spoor beide woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 17 Aprill 1801
H. W. Ferleman
secretaris

[17-04-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Sijmon Koopman j. m. en Elisabet Spoor j. d. beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 17 April 1801??
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

wij perremeteere Aan onsze Zoon Cornlis Vest om ZigZelven te laatten Aan teekene met Pieternella Spoor om verders haarzelven in den Hoewelijkken Staad te kennen laaten bevestiggen het welk weij met ons gewoon merk onderteekenne + +
Deese merken geteekend door Cornelis Broeke En Mariea van Gellem
het welk ik Getuijge
Jacobus van Steen

[24-04-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Cornelis Vest en Pieternella Spoor beide woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 24 April 1801
H. W. Ferleman
secretaris

[24-04-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis Vest j. m. gebooren tot Terheijden en Pieternella Spoor j. d. gebooren op de Hooge Swalue en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaringe dat zij beneeden de 2000 guldens gegoet zijn
Huijden den 24 April 1801??
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[01-05-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. is aangeevinge gedaan door Jan Davitse Bakker en Johanna Anneman beide woonende op Den Bommel omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 1 Meij 1801
H. W. Ferleman
secretaris ????

maria damme als moeder van Jan Davidse bakker sta ten volle toe dat Jan davidse bakker in den egt zal gaan met Johanna hanneman

[01-05-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jan Davitsz Bakker j. m. gebooren op Den Bommel en Johanna Anneman wedue van Jop Reedijk meede gebooren op Den Bommel en beijde woonende aldaer, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 1 Meij 1801??
G. van Schagen
J. Rootsant
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[26-04-1801]
Ik ondergetekende Arij van der Mast Permeteere mijn Zoon Heijndrik van der Mast, om Zig in huijwelijk te verbinden met Zijn Nevens gaande persoon Grietje Jacobsz van Schouwen
Herkingen den 26 April 1801??
per order Arij van der Mast
a. van der mast?? ?? ??

[01-05-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Hendrik Arijsz van der Mast en Grietje Jacobz van Schouwen beide woonende op Den Bommel omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 1 Meij 1801
H. W. Ferleman
secretaris ????

[01-05-1801]
Ik onder getekende Jacomijntje van der Stoep Wedu. Jachop van Schouwen geve Permissi an mijn dogter grietje van Schouwen om in ondertrouw opgenome te werden met henderik mast
Actum bommel den 1 meij 1801
+ dit is het handmerk van Jacomijntje van der Stoep
mij present Teunis van der haart

[01-05-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Hendrik Arijsz van der Mast j. m. gebooren in de Nieuwe Tonge en Grietje Jacobs van Schouwen j. d.?? gebooren en beijde woonende op Den Bommel, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat (zij) beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 1 Meij 1801??
G. van Schagen
J. Rootsant
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[06-05-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Frans Weeger en Martijntje Donkersloot beide woonende op Den Bommel omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 6 Meij 1801
H. W. Ferleman
secretaris

[06-05-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Frans de Weeger j. m. gebooren tot Gouda en Martijntje Donkersloot?? j. d.?? gebooren tot Ooltgensplaet en beijde woonende op Den Bommel, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 6 Meij 1801??
G. van Schagen
J. Calvert
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[25-05-1801]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Nieuwe Tonge, dat Frans de Weger en Martijntje Donkersloot hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien, op den 10en, 17en, en 25en Meij 1801, alhier zonder verhindering hebben gehad; zulks dezelve persoonen deezen aangaande in den huwelijken staat kunnen werden bevestigd
Actum Nieuwe Tonge den 25en Meij 1801????
Pr. Anemaet

[08-05-1801]
Op heden den 8en Meij 18 C. en een, voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen, Krijn Jansz van Brugge j. m. geb. onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etc., en aldaar woonagtig ende Jannetje Sijmonse van Noord j. d. geb. en woonende alhier, zoo werd den secretaris van Adolphsland voornt. verzogt, de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen.
Actum Oude Tonge datum uts.
Bij mij als secretaris
J. Sterrenburg????

[22-05-1801]
Op heeden den 22e Meij agtien honderd een, voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenoomen, Jacobus Notenboom j. m. geb. alhier, en woonende onder Adolphsland, dat men (noemd) Ooltgensplaat, Den Bommel etc., en Elizabeth de Quartel j. d. geb. te Herkingen, en woonende alhier, zoo werd de secretaris van Adolphsland verzogt, de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen.
Actum Oude Tonge datum utsa.
Als secretaris
J. Sterrenburg????

[02-07-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. is aangeevinge gedaan door Cornelis Donkersloot en Hubertje van Putten beide woonende binnen Ooltgensplaet omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 2 Julij 1801
H. W. Ferleman
secretaris?? ??

[02-07-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis Janz Donkersloot j. m. en Hubertje Arenz van Putten j. d.?? beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 2 Julij 1801??
J. Calvert
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[04-07-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Johannes Weijerman en Johanna Tieleman beide woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 4 Julij 1801
H. W. Ferleman
secretaris??

[23-07-1801]
De wedewee Van pieter tiellemans geeft Volle consent dat hare dogter Johanna tieleman In den echten trouw Sou treeden met Johannis Wijdemans????
die + is het handmerk Van de Wedevrouw tielemans
oosterhout den 23 Julij 1801
frans Van mook

[04-07-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslandt
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Johannes Weijerman j. m. gebooren onder de Oude Tonge en Johanna Tieleman j. d.?? gebooren tot Oosterhout en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 4 Julij 1801??
J. Rootsant
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

ik als Moeder anetje den braber het is Met Mijn Genoegen dat Mijn Zoon dirk Snijder Met huijberijna Goeman in Wettigen ondertrouw treed
Annetje brabers

ik als Vader huijbregt goedmans en ik als Moeder WulminJe Van den hoek het is met ons genoegen dat dirk Snijders met onsze Dogter huijbrina goedmans in den huijWelik Staadt bevestig Wert
V - huijbregt goedmans
M - WulmminJe Van den hoek

[10-07-1801]
Ter secretarij van de Nieuwe Tonge is aangeeving gedaan door Dirk Snijder j. m. geb. en woonende alhier om te trouwen met Huibrina Goemans j. d. geb. onder de jurisdictie van de Oude Tonge en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat en verklaarde voor zig zelvs te gehoren in de classis van zes guldens, welk regt ter secretarij van de Nieuwe Tonge is voldaan.
Actum Nieuwe Tonge den 10en Julij 1801
Abrah. van dr. Mij
president?? scheepen
bij absentie van den secretaris

[09-07-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Dirk Snijders j. m. gebooren onder de Nieuwe Tonge en woonende aldaer en Huijberina Goedmans j. d.?? gebooren onder de Oude Tonge en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn??
Huijden den 9 Julij 1801??
J. Calvert
A. de Blok
de aangevinge is gedaen in de classis van ses guldens

[09-07-1801]
Ter secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et. is aangeevinge gedaen door Huijberina Goedmans woonende onder deese jurisdictie omme te trouwen met Dirk Snijders woonende in de Nieuwe Tonge en ten opsigte s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van ses guldens
Actum Oolgensplaet den 9 Julij 1801
Solvit het bovenstaende regt van ses guldens datum uts.
H. W. Ferleman
secretaris?? ??

[27-07-1801]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Oude Tonge, dat Dirk Snijder en Huijberina Goedmans, hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den raadhuijse alhier op den 12e, 19e en 26e Julij 1801, zonder verhinderinge hebben gehad, zulks dezelve persoonen deesen aangaande in den huwelijken staat konnen werden bevestigd.
Actum Oude (Tonge) 27e Julij 1801.
J. Sterrenburg

[28-07-1801]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Nieuwe Tonge, dat Dirk Snijder en Huijbrina Goedmans hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien op den 12en, 19en en 26en Julij 1801 alhier zonder verhindering hebben gehad, zulks dezelve persoonen deezen aangaande in den huwelijken staat kunnen bevestigd worden.
Actum Nieuwe Tonge den 28en Julij 1801.
Pr. Anemaet

[04-07-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Isaeq Pieterz Slinger en Lijntje Cornelisz van Rump beide woonende binnen Ooltgensplaet omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 31 Julij 1801
H. W. Ferleman
secretaris?? ??

[31-07-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Isaecq Pieterz Slinger j. m. gebooren binnen Ooltgensplaet en Lijntje Cornelisz van Rump j. d.?? gebooren in Dirkslant en beijde woonende binnen Ooltgensplaet, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn??
Huijden den 31 Julij 1801??
Gt. van Schagen
J. Rootsant
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[31-07-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Frans Beeterhams en Sebilla van den Enden beide woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 31 Julij 1801
H. W. Ferleman
secretaris?? ??

[31-07-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslandt
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Frans Beterhams weduenaer van Catharina Pieters gebooren te Sutphen en Sebilla van den Enden wedue van Cornelis de Been gebooren en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn??
Huijden den 31 Julij 1801??
Gt. van Schagen
Js. Rootsant
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[07-08-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Semina van den Doel woonende binnen Ooltgensplaet omme te trouwen met Cornelis Rijnout woonende op Stad aan t Haringvliet en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 7 Augustus 1801
H. W. Ferleman
secretaris?? ??

[17-06-1801]
Ik ondergeteekende als voogt over Sijnmijna van den doel Konsentere vol komelijk om haar ten heulik te geven aan Cornelis Reijnout
Daniel van den doel
Actum onwaart den 17 Juni 1801

ik ondergetekende als moeder bekene tent hulijk te geven Simmara van den doel aan Cornelis rijnout?? ??

[07-08-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis Rijnout j. m. gebooren tot Zierikzee en woonende op Stadt aan het Haringvliet en Semina van den Doel j. d. gebooren onder de Nieuwe Tonge en woonende binnen Ooltgensplaet, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn??
Huijden den 7 Augustus 1801??
Gt. van Schagen
J. Calvert
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[15-06-1801]
Den onder Geteekende Konsenteert Volkoomelijk Zijn Zoon tot Een Heulijk te Geeven Genaamt Cornelus Reijnout Aan Simonia van den doele met Consent Van ons Beijde Vaader En Moeder
Engel Reijnout??
Actum Zirkzee den 15 Junij 1801

[05-08-1801]
voor den armen
Den 5 Augustus 1801 werd ter secretarije van Stad aan t Haringvlied aangeeving gedaan door Cornelis Reijnout j. m. geboren te Zzee, en woonende te Stad aan t Haringvlied, om te trouwen met Semina van den Doel j. d. geboren onder de Nieuw Tong en woonende te Ooltgensplaat en verklaarde voor beide te gehooren in de classis van onvermoogen
G. Diepenhorst
secr.

[26-08-1801]
Cornelis Reijnout j. m. geboren te Zzee en woonende alhier en Semina van den Doel j. d. geboren onder de Nieuwe Tong, en woonende te Ooltgensplaat hebben alhier onverhindert hunne drie gewoone weekelijksche huwelijks proclamatien gehad, en kunnen voor zoo verre ons aangaat in den echten staat bevestigt worden.
Actum Stad aan t Haringvlied den 26 Augs. 1801??
G. Diepenhorst
secr.?? ????

[26-08-1801]
Heeden den 26 Augustus 1801 doet Johannis Nijpjes j. m. geboren en wonende te Stad aan t Haringvlied ter secretarij alhier aangeeving om te trouwen met Pieternella Schuurman j. d. geboren en wonende onder St. Adolfsland en verklaarde voor zig te gehooren in de classis van zes gulden, welk regt ter secretarij alhier is ontvangen, dienende deese voor quitantie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 6 - . -??
Zegel?? ?? ?? ?? ??- 9 -
?? ?? ?? ?? ?? ??-----------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 6 - 9 -
Actum Stad datum utsa.
G. Diepenhorst
secretaris ????

[27-08-1801]
De ondergeteekende als voogt over pieternella Schuurman neemt volkoomene genoegen dat de booven gemelde Zig met Johannis Nipties in het heuwelijk begeeft versoekkende aan de Agbaare Reegering Van ooltgensplaat om de booven gemelde in ondertrouw op te neemen
Bommel den 27 Agustus 1801
Joost den Braber

[27-08-1801]
Ik ondergetekende in qualiteijt als voogt Bekenne volkoome Genoegen te Neemen met den ondertrouw En verdere voltrekking van Een huwelijk van Johannes Gillisse Nipis met de minder Jaarige jonge dogter Pieternella Schuermans
ooltgensplaat den 17 Agustus 1801
Dirk Touw Per order
P. kromdijk?? ????

[28-08-1801]
Ter secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel et. is aangeevinge gedaan door Petronella Schuurmans woonende onder deese jurisdictie omme te trouwen met Johannes Nijpjes woonende op Stadt aan het Haringvliet en ten opsigte s lands regt op het trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van ses guldens
Actum Oolgensplaet den 28 Augustus 1801
Solvit het boovenstaende regt van ses guldens datum uts.
H. W. Ferleman
secretaris?? ?? ??

[28-08-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Johannes Nijpjes j. m. gebooren op Stadt aan het Haringvliet en woonende aldaer en Petronella Schuurmans j. d. gebooren op Den Bommel en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn??
Huijden den 28 Augustus 1801??
J. Calvert
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van ses gulden

[14-09-1801]
Johannis Nijpjes j. m. gebooren en wonende alhier en Pieternella Schuurmans j. d. gebooren op Den Bommel en wonende onder Ooltgensplaat hebben hunne gewoone drie huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad, en kunnen voor zo veel ons aangaat in den huwelijken staad bevestigt worden
Twelk getuigt
P. Diepenhorst
perord. de municipaliteit
Stad den 14 Sep. 1801??

[23-08-1801]
Ik ondergeteekende Dijna blankers versoeke De Weledele Predijkand en verdere kerkenRaad van Ooltjes plaat om mijn dogter Adriaantje van dijke met Hendrijk van den Boogert in ondertrouwe op te nemen Waar ik volkomen genoegen nemen
actum St. Maartensdijk den 23 Augustus 1801
Dit is het hantmerk van dijna blankers X in presentie van Mij??
W. van Moord

[28-08-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Hendrik van den Boogaert en Adriaantje van Dijk beide woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 28 Augustus 1801
H. W. Ferleman
secretaris?? ????

[28-08-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Hendrik van den Boogaert j. m. gebooren tot Sinte Maertensdijk en Adriaantje van Dijk j. d. gebooren tot Sinte Maertensdijk en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 28 Augustus 1801??
J. Calvert
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[20-09-1801]
1801 den 19 Sept. ?
L. S.
Hendrik van den Bogaart en Adriaantje van Dijk, beiden gebooren te St. Maartensdijk, en woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel, hebben den 13den deser loopende maand september, hunne eerste huwelijks voorstelling gehad, en (op vertoonde schriftelijke vergunning van den heere G. Telchius, balliu en secretaris deeser plaats), het tweede en derde voorstel gelijklijk, op dato deses, en dus driemaal is deese huwelijksche proclamatie alhier, op gewoone plaats, geheel onverhinderd geschied, en moogen dus voornoemde perzoonen, zoo veel ons aangaat, wel te Ooltgensplaat of elders in den echten staat bevestigd worden, waartoe wij s??? Heeren zeegen wenschen.
Quod testor, nomine sine drii,??
J. H. Dake, v. d. m.
St. Annaland??
Den 20sten September 1801??

[07-08-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Jacob Mosselman en Wouterina van Putten beide woonende binnen Ooltgensplaet omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 29 Augus. 1801
H. W. Ferleman
secretaris?? ??

[12-04-1801]
Ik Cornelis Mosselman geeve Consent Aan mijn Zoon Jacob Mosselman om zig zelve In den Egt te begeeve met Wouterijntje van Putte
Actum Briele den 12 April 1801
Cs. Mosselman

[29-08-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jacob Mosselman j. m. gebooren op Stadt aan het Haringvliet, en Wouterijntje van Putten wedue van Johan Lodewijk Muller gebooren en beijde woonende binnen Ooltgensplaet, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 29 Augustus 1801??
Gt. van Schagen
J. Rootsant
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[18-09-1801]
Op heden den agtienden September agtien hondert en een voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenoomen Gerrit van Schelle j. m. geb. te Sommelsdijk, laatst gewoond hebbende?? onder Den Bommel, en thans onder deese jurisdictie woonagtig, en Jannetje Mierop j. d. geb. te Ooltgensplaat, laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en thans mede woonachtig onder deese jurisdictie, zoo werd de secretaris van Ooltgensplaat verzogt, de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruidegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen,
Actum Oude Tonge datum uts.
Als secretaris
J. Sterrenburg

[30-09-1801]
Heeden den 30en September 1801, zijn voor schout en scheepenen van Middelharnis in wettigen ondertrouw opgenoomen de persoonen van Fredrik Andreas Hillebregt, jongman gebooren te Hildesheijn bij Hanover en woondende onder Ooltgensplaat, en Anna Margeretha Kassels, jongedogter gebooren te Veijens in Oostvriesland, en woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en thans mede woonachtig onder deese jurisdictie, zoo werd den secretaris van Ooltgensplaat verzogt de gewoone huwelijks proclamatien weegens den bruijdegom aldaar te doen afkondigen en na het eijndigen van dien bij acte daarvan verslag te doen,
Actum Middelharnis dato alsbooven
Lamb. Kolff

[19-10-1801]
Abraham vermaas en Pieternelle van der mast ouders van korstina vermaas neeme genoegen in het houwelijk voornemen van haar met ijzebrand leenders braber
abraham vermaas den 19 oktober 1801

[09-10-1801]
1801 Leendert Wilmz Braber konsenteere Dat zijn zoon Isebrand Leendertz Braber ondertrouw doet met Chrijsna vermaas
Actum oude tonge den 9 october 1801
Leendert Wilmz Braber

[09-10-1801]
Ter secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et. is aangeevinge gedaen door IJsebrant Leenderz Braber en Cerstina Vermaes beijde woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen en ten opsigte slands regt op het trouwen geemaneert te gehooren ieder onder de classis van vijfftien guldens en dus voor beijde dertigh guldens
Actum Ooltgensplaet den 9 October 1801
Solvit het boovenstaende regt van tweemael drie (?) guldens
Datum uts.
H. W. Ferleman
secretaris?? ?? ????

[09-10-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden IJsebrant Leendt. den Braber j. m. gebooren onder deese jurisdictie, en Corstina Vermaes j. d. gebooren tot Oudtbeijerlant en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn??
Huijden den 9 October 1801??
G. van Schagen
J. Calvert
de aangeevinge is gedaen in de classis van vijfftien gulden

[09-10-1801]
Maggiel leef lang met zijn huis vrouwet tis met ge noegen wel te vrede met dingemans schaap met leena leef lang onder boon te gaan
den 9 october??
maggiel leeflang?? ??

[09-10-1801]
Pro Deo
Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., is aangeevinge gedaan door Dingeman Schaap en Leena Leeff Langh beide woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen, en ten opzigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren beide onder de classis van onvermoogen.
Actum Oolgensplaat den 9 October 1801
H. W. Ferleman
secretaris?? ??

[09-10-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Dingeman Schaap j. m. gebooren binnen Ooltgensplaet en Leena Leefflang j. d. gebooren in de Oude Tonge en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn
Huijden den 9 October 1801??
Gt. van Schagen
J. Calvert
de aangeevinge is gedaen in de classis van onvermoogen

[16-10-1801]
Ter secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et. is aangeevinge gedaen door Cornelis Outzeegel en Willemina Maria Warnaer j. d. beijde woonende binnen Ooltgensplaet en ten opsigte slands regt op het trouwen geemaneert te gehooren den bruijdegom onder de classis van drie guldens en de bruijt onder de classis van onvermoogen omme met den anderen te trouwen
Actum Ooltgensplaet den 16 October 1801
Solvit het boovenstaende regt van drie guldens datum uts.
H. W. Ferleman
secretaris?? ?? ????

[04-09-1801]
Cornelia Warnaer Wede. Geevd bij Deeze te kennen dat het met haar Kennis toe stemming en Goed keuring is - dat haar Dochter Willemina Maria Warnaer met Cornelis Oudsegel te Ooltgens Plaat Sig in het Huwelijk zal begeeven, en ten bewijze hier van deeze wel willen Ondertekenen met haar gewoon merk X??
Gesteld ten overstaan van Ons als Getugge
Jan de Waal
Johannis Duker
Nieuwpoort, 4 Sept. 1801
J M Petit
v. d. m.

[15-10-1801]
Ik ondergeschreeve, Consenteeren bij deesen, Dat door de Municipaliteid van Adolphs land dat men noemd Ooltgensplaet, den bommel et. In ondertrouw werden opgenomen, mijn Zoon Cornelis Oudzegel, met Wilhelmina Warnaer, bijde wonende binnen Ooltgensplaat voorn.
Actum O.Plaat den 15e october 1801
Steeven Oudzeegel

[16-10-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis Outzeegel j. m. gebooren binnen Ooltgensplaet en Willemina Maria Warnaer j. d. gebooren tot Groot Ammers en beij(de) woonende binnen Ooltgensplaet, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn??
Huijden den 16 October 1801??
Gt. van Schagen
J. Calvert
de aangeevinge is gedaen voor den bruijdegom in de classis van drie guldens en voor de bruijt in de classis van onvermoogen

[25-10-1801]
De municepaliteijt der steede Nieuwpoort, certificeeren bij dese, dat tussen Cornelis Outzeegel, j. m. gebooren en woonende binnen Ooltgensplaat, en Willemina Maria Warnaar j. d. gebooren te Groot Ammers, en woonende binnen Ooltgensplaat, door onse gerechtsbooden ter puije van het raadhuijs dezer steede zijn afgekondigt, en geproclameert drie huwelijks gebooden, achter den andere waar van het laaste gebod gedaan is op heeden den 25 October, en zulks zonder eenige verhindering, of beletsel, dus bovengemelde perzoonen (zo veel ons aangaat) elders in de huwelijke staat moogen bevestigt worden,
Actum Nieuwpoort den 25 October 1801
bij absentie der secretaris
J. v. d. Stok
burgemeester??

[16-10-1801]
Op heden den 16e October 1801 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenoomen Johannis Smit j. m. geb. te Floonheijm in ???t Keurpaltsche, en woonende te Ooltgensplaat, en Anna Stijl j. d. geb. te Alsen mede in ???t Keurpaltsche, woonende alhier en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, zoo werd de secretaris van Ooltgensplaat verzogt, de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruidegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen,
Actum Oude Tonge datum uts.
Bij mij als secretaris
J. Sterrenburg

[23-10-1801]
Ter secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et. is aangeevinge gedaen door Dirk den Braber en Lijntje de Neeff?? beijde woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen en ten opsigte slands regt op het trouwen geemaneert te gehooren ieder onder de classis van drie guldens en dus voor beijden ses guldens??
Actum Ooltgensplaet den 23 October 1801
Solvit het boovenstaende regt van twee mael drie guldens datum uts.
H. W. Ferleman
secretaris??

[22-10-1801]
Weij ondergeteekende neemen volkomen Genoegen dat dierk den braber met Lijntje de neef in het heuwlijk begeft?? ver zoekende Aan de Agt baare Regering van Oplaat om de boovengemelde In onder trouw op te neemen
O dit is het handmerk van Aartje van dijk
O En dit van pieternela Hommel
per order?? Joost den Braber
Actum Bommel den 22?? october 1801

[23-10-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te worden Dirk den Braber j. m. en Lijntje Wouterz de Neeff j. d. beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorscheeeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn??
Huijden den 23 October 1801??
G. van Schagen
A. de Blok
de aangeevinge is gedaen in de classis van drie guldens??

Voor het geregt van oolties plaat
Ik ondergetekende bekenne bij dezen volkomen genoegen te nemen met den ondertrouw en verdere voltrekking van een huwelijk van willem hommel met Elizabeth Dubbeld In kwaliteijt als vader en moeder over Elizabeth dubbeld??
ooltjens plaat
Machiel Dubbeld Hendrina Tamboer

[26-11-1801]
Voor het geregt van ooltgenplaat
Ik ondergetekende Bekenne Bij deze volkome Genoegen te Neemen met den ondertrouw En verdere voltrekking van Een Huwelijk Van Wilm Hommel met De Jonge dogter Elisabet Dubbelt
In Kwaliteijt Als Voogt over den Voornoemden Jonkman
ooltgensplaat Den 26 November 1801
Dirk Touw

[28-11-1801]
Ter secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et. is aangeevinge gedaen door Willem Hommel en Elisabet Tamboer beijde woonende onder deese jurisdictie omme met den anderen te trouwen en ten opsigte slands regt op het trouwen geemaneert ijder te gehooren onder de classis van drie guldens en dus voor beijde ses guldens??
Actum Ooltgensplaet den 28 November 1801
Solvit het boovenstaende regt van twee mael drie guldens datum uts.
H. W. Ferleman
secretaris

[28-11-1801]
Aan de municipaliteijt van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der drie zondaegse proclamatien in den huwelijken staete bevestigt te werden Willem Hommel j. m. en Elisabet Dubbelt j. d. beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden uijt de municipaliteijt van Adolphslant voorscheeeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn??
Huijden den 28 November 1801??
G. van Schagen
J. Calvert
de aangeevinge is gedaen in de classis van drie guldens??

[21-12-1801]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Oude Tonge, dat Willem Hommel en Elisabet Dubbeld, hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den raadhuijse alhier op den 6e, 13e, en 20e deeser maand, zonder verhinderinge hebben gehad, zulks dezelve persoonen deezen aangaande in den huwelijken staat konnen werden bevestigd.??
Actum Oude Tonge 21e December 1801.
J. Sterrenburg

[31-12-1801]
Heden den 31en December 1801 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Klaas Jacobse Koert, j. m. geboren op Den Bommel en wonende alhier, en Tona Bouwens j. d. geboren en wonende alhier.
En vermits den bruidegom gewoond heeft onder Den Bommel, zo werd den secretaris aldaer verzogt de gewone huwelijks proclamatien te doen afkondigen, en na het eindigen van dien, daer van aen ons verslag te doen.
Actum Herkingen datum ut supra
In kennisse van mij,
Als gezwore clercq,
J. Meijer??

door volle order en genoege van mij als moeder katarina de been?? +??