Ooltgensplaat ??? Begraven 26 februari 1703 ??? 5 april 1713

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Ooltgensplaat??
1: III

Begraven??
1704 -1713 April 5

1703 Begraven??
[26-02-1703]
Den 26e dito biliet gegeven aen IJan Pieterse Maas om sijn kintt te mogen begraven - Pro deo
[17-03-1703]
Dato den 17. acte op drie sts zegel gegeven aen Cornelis Hacke om sijn kintt genaemt Bastiaen Corns. Hacke te mogen begraven en voort reght betaeltt f 3.0.0
[28-03-1703]
Den 28. dito billiet gegeven aen Maatie Cornelis om haar soon genaemt Leendert Leendertse Gorswagter te mogen begraven - Pro deo??
[17-04-1703]
Dato den 17 aen Aren Willemse Braber acte op ses sts zegel gegeven om sijn soon genaemt Dingeman Arense Braber te mogen begraven en voort reght vandien bet. f 6.0.0
[02-01-1704]??
Den 2e Jannuarij 1704 acte op ses sts zegel gegeven om het lijk van Hendrik van Hulst te mogen begraven en voort reght van dien bet. f 6.0.0
1704 Begraven
[04-01-1704]
Den 4e Janua. 1704 biliet gegeven aen Geertruij Bastiaens om t lijck van haer man te mogen begraven - Pro deo
[05-01-1704]
Den 5e dito aen Lambr. Pieterse van der Elst acte op drie sts zegel gegeven om sijn nogh ongedoopt kint te mogen begraven en voort reght vandien bet. f 3.0.0
[05-01-1704]
Dato id. acte op drie sts zegel gegeven aen IJohannis Troost omt lijck van sijn kint genaemt Petronella Troost te mogen begraven en voort regt van dien bet. f 3.0.0
[06-01-1704]
Den 6e dito biliet gegeven aen Aart Rijsdijk omt lijck van sijn kint genaemt Maria Rijsdijck te mogen begraven - Pro deo
[07-01-1704]
Dato den 7. biliet gegeven aen Leendert Cnope omt lijck van sijn kint genaemt Cornelis Cnope te mogen begraven - Pro deo
[09-01-1704]
Den 9e dito billiet gegeven aen Corns. Pietersz Moerenhout om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
1704 Begraven
[13-01-1704]
Den 13e dito biliet gegeven aan IJan IJsebrantse van de Tonnekreeck om sijn kint genaemt Willem IJansse te mogen begraven - Pro deo
[15-01-1704]
Den 15e dito biliet gegeven aen Hermanus Ouro Mourise om sijn kint genaemt IJan Hermanse te mogen begraven - Pro deo
[20-01-1704
Den 20e dito biliet gegeven aen Abraham van Ouveren omt lijck van sijn kintt genaemt Corns. van Ouveren te mogen begraven - Pro deo
[21-01-1704]
Den 21e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Corns. Hacke om sijn kint te mogen begraven en voort reght van dien bet. f 3.0.0
[23-01-1704]
Den 23e dito biliet gegeven om het lijck van Leendert Cnope te mogen begraven - Pro deo
1704 Begraven
[23-01-1704]
Dato id. biliet gegeven aen Gillis van Streecke om sijn kint genaemt Aart van Streecke te mogen begraven - Pro deo
[31-01-1704]
Den 31e dito biljet gegeven aen Annetie Corns. Cruijthoff omt lijck van haer overleden man zalr. genaemt Pieter Jansse van Haensberge te mogen begraven - Pro deo
[01-02-1704]
Den 1e Feb. biliet gegeven aen Steven Gijsb. Sleghtt om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[01-02-1704]
Dato id. biliett gegeven aen Corns. Wouterse van Hoeven om sijn kint Lijsbeth Corns. te mogen begraven - Pro deo
[03-02-1704]
Den 3e dito billiet gegeven aen Samuel Rijnierse van den Bergh om sijn kint Tannetie te mogen begraven - Pro deo
[04-02-1704]
Den 4e dito billiet gegeven aen Pieter Jans van Roon om sijn kint Annetie Pieters te mogen begraven - Pro deo

1704 Begraven
[05-02-1704]
Den 5e dito billiet gegeven aen Jacob Pietersz Noordijck om sijn kint Geertie Jacobs te mogen begraven - Pro deo
[05-02-1704]
Dato id. billiet gegeven aen Abraham van Ouveren omme sijn vrouws voorsoon Willem Woutersz Goemaat te mogen begraven - Pro deo
[06-02-1704]
Den 6e dito billiet gegeven aen Denis van Tilburgh om sijn vrouw Catelijntie Meelendijx te mogen begraven - Pro deo
[13-02-1704]
Den 13e dito billiet gegeven aen de wede. Martinus Ferdegem om haar kint te mogen begraven - Pro deo
[13-02-1704]
Dato voorsn. acte op drie sts zegel aen Arien Teunisse Groenewegh om het lijck van sijn vrouw Maria Hendricx te mogen begraven en voort Regt van dien bet. f 3.0.0
[14-02-1704]
Den 14e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Pieter van Breght om zijn kint te mogen begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
1704 Begraven
[26-02-1704]??
Den 26e dito biljet gegeven om het lijck van Maria Pieters Feteris te mogen begraven - Pro deo
[01-03-1704]
Den 1e biliett gegeven om een verdroncken schamel vrouwspersoon te mogen begraven Pro deo
[05-03-1704]
Den 5e Maert biljet gegeven aen Abraham Fransman omt lijck van sijn vrouw genaemt Maetie IJans en desselfs craemkint te mogen begraven - Pro deo
[22-03-1704]??
Den 22e dito biliet gegeven om het lijck van P. Kijser te mogen begraven - Pro deo
[26-03-1704]??
Den 26e dito biliet gegeven aen IJacomijntie Sijbrants om haer man genaemt Marcus Gijsb. Vel te mogen begraven - Pro deo
Dus verre verantwoortt t regt vant begraven enden staatt gexpireertt ultimo Maart 1704
[03-04-1704]
Den 3e April biljet gegeven aen Catharina IJans omt lijck van haer soon genaemt IJan Rootman te mogen begraven - Pro deo
1704 Begraven
[09-04-1704]
Den 9e dito biliet gegeven aen Corns. Willemse Smith om t lijck van zijn vrouw genaemt Hadewijff Willems te mogen begraven - Pro deo
[18-04-1704]
Den 18e dito biliett gegeven aen Lijsbeth Aarents?? omt lijck van haer man genaemt Maarten Adriaense van der Wael te mogen begraven - Pro deo
[19-04-1704]
Den 19e April billiet gegeven aen Baarent Jansz van Dortmont om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[21-04-1704]
Den 21e dito biliet gegeven aen Denis van Tilburgh om sijn kint genaemt Sijtie Denis te mogen begraven - Pro deo??
[22-04-1704]
Den 22e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Cornelia van de Vijver om hett lijck van haer man genaemt Johannes Troost te mogen begraven en voort reghtt vandien bet. f 3.0.0??
1704 Begraven??
[23-04-1704]
Den 23e dito aen Sijmon Widbol acte op drie sts zegel gegeven om sijn soon genaempt Barthout Widbol te mogen begraven en voort reght vandien ontfangen f 3.0.0
[27-04-1704]
Den 27e dito biliet gegeven aen Jannetien IJmans omt lijck van haer man genaempt Leendert den Braber te mogen begraven - Pro deo
[01-05-1704]
Den 1e Meij biliet gegeven om het lijck van Johannes?? Hartendoot te mogen begraven - Pro deo
[01-05-1704]
Op dato id. biliet gegeven aen Maria Pieters Mos omt lijck van haer man genaemt Leendert Willems Putten te mogen begraven - Pro deo
[02-05-1704]
Den 2e Meij biliet gegeven om het lijck van Geertruij Jans te mogen begraven - Pro deo
[02-05-1704]
Dato id. acte op drie sts zegel gegeven aen Jan Mouritse van Kempen om sijn soon genaempt Mourits Jansse van Kempen te mogen begraven en mitsdien voort regt betaelt f 3.0.0
1704 Begraven
[05-05-1704]
Den 5e dito Jan Mouritse van Kempen acte op drie sts zegel om sijn soon genaemt Teuwis Jansse van Kempen te mogen begraven en mitsdien voort gemeene lants reght betaelt f 3.0.0
[09-05-1704]
Den 9e dito aen Denis van Tilburgh biliet gegeven om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[18-05-1704]
Den 18e dito acte op drie sts zegel gegeven aen IJan Cardux om sijn kint genaemt Cornelis IJans Cardux te mogen begraven en mitsdien voort reght daer van bet. f 3.0.0
[20-05-1704]
Den 20e dito biliet gegeven aen Willemtie Smoors omt lijck van haer man genaemt Claes van der Linde te mogen begraven - Pro deo
[20-05-1704]
Dato id. biliet gegeven aen Denis van Tilburgh om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[21-05-1704]
Den 21e dito biliet gegeven aen IJannetien IJmans om haer kint genaemt Pietertie Leenderts Braber te mogen begraven - Pro deo
[21-05-1704]
Dato id. biliet gegeven aen IJsebrant Jansse om sijn kint genaemt Lijsbeth IJsebrantse te mogen begraven - Pro deo
1704 Begraven
[26-05-1704]
Den 26e dito biliett gegeven aen Hendrick van Bergh om sijn soon genaempt Frederick Hendrick te mogen begraven - Pro deo
[26-05-1704]
Dato id. biljett gegeven aen Gabriel Leendertse de Jongh omt lijck van sijn vrouw genaempt Lena Bax te mogen begraven ???Pro deo
[09-06-1704]
Den 9e Junij 1704 billiet gegeven aen Jan Pietersz van der Sloot om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[22-06-1704]
Den 22e dito billiet gegeven aen Willem Roome om sijn kint genaemt Jannetie te mogen begraven - Pro deo
[26-06-1704]
Den 26e dito aen de hr. Johan van Ham, predikant alhier, acte op drie sts zegel gegeven om sijn kint genaemt Theodora Helena te mogen begraven en voort gemeenelands Reght vandien bet. f 3.0.0??
1704 Begraven??
[04-07-1704]
Den 4e Julij biliet gegeven aen Davit Coman Davit de jonge om sijn kint genaempt Neeltie Davits Coman te mogen begraven - Pro deo
[06-07-1704]
Den 6e dito biliett gegeven aen Dirk Pieterse Feteris om sijn kint genaempt Sara Dirks te mogen begraven - Pro deo
[09-07-1704]
Den 9e dito biliet gegeven aen Jan van der Sloot om sijn kint genaemt Adriana van der Sloot te mogen begraven - Pro deo
[12-07-1704]
Den 12e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Jacob de Fleron om sijn kint genaemt Barbera de Fleron te mogen begraven en mitsdien voort regt betaelt f 3.0.0
[16-07-1704]
Den 16e dito biliet gegeven om het lijck van Machel Adriaentse te mogen begraven - Pro deo
[20-07-1704]
Den 20e dito biljet gegeven om het lijck van IJan Clauw te mogen begraven - Pro deo
[22-07-1704]
Den 22e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Tonis Noorloos om sijn kint genaempt Marinus Noorloos te mogen begraven en voort regt van dien betaelt f 3.0.0
1704 Begraven
[24-07-1704]
Den 24e dito acte op ses sts zegel gegeven aen Sijmon Langstraat om sijn vrouw genaemt Neeltie Sijmons Cool te mogen begraven en voort regt bet. f 6.0.0
[29-07-1704]
Den 29e dito biljet gegeven om het lijck van Pieter ??? te mogen begraven - Pro deo
[02-08-1704]
Den 2e Augustij biliet gegeven aen IJannetie Duijms omt lijck van haer man genaemt IJan Lagenhoek te mogen begraven ??? Pro deo
[07-08-1704]
Den 7e dito biliet gegeven aen IJtie IJacobs om t lijck van haer man genaemt Willem van Bommel te mogen begraven - Pro deo
[10-08-1704]
Den 10 dito billiet gegeven aen Abraham van Daalem om t lijck van sijn vrouw genaemt Jannetie Jans te mogen begraven - Pro deo
[16-08-1704]
Den 16e dito biljet gegeven aen Hermans Jans om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[17-08-1704]
Den 17e dito biljet gegeven aen Abraham van Dalem omt lijck van sijn kint genaemt Jan van Dalem te mogen begraven - Pro deo
1704 Begraven??
[18-08-1704]
Den 18e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Aren Bodt om sijn swager IJacob Niesse Braber te mogen begraven envoort regt bet. f 3.0.0
[22-08-1704]
Den 22e dito biljet gegeven omme t lijck van Louis Jansse Duijve te mogen begraven - Pro deo
[24-08-1704]
Den 24e dito billiet aen Adr. van St. Onneroij gegeven om t lijck van Ariaentie Leenderts van der Waght te begraven - Pro deo
[24-08-1704]
Dito Herman Christoffels billiet gegeven om sijn kint te begraven - Pro deo
[26-08-1704]
Den 26e Augu. aen kinderen om haer moeder Neeltje Jans, wede. Johans. Goedeese, overleden op den Bommel, acte op 3 st. zegel gegeven tot het begraven en voort reght vandien betaeld f 3.0.0
[03-09-1704]
Den 3e 7b. acte op drie sts zegel gegeven omt lijck van Lena Willems Roome te mogen begraven ende voort reght van dien ontfangen f 3.0.0
[07-09-1704]
Den 7e dito acte op ses sts zegel gegeven aen Marinus van der ? om sijn kint te mogen begraven ende voort regt vandien bet. f 6.0.0
[08-09-1704]
Den 8e dito billiet gegeven aen Marietie Vromers, huijsvr. van Joost Croon, om haar kint te mogen begraven - Pro deo
[10-09-1704]
Den 10e dito biljet gegeven aen Herman Christoffelse om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
1704 Begraven
[11-09-1704]
Den 11e dito biliet gegeven aen Willem Jansse Kempenaer om sijn kint genaempt Hend. Willems Kempenaer te mogen begraven - Pro deo
[12-09-1704]
Den 12e dito biljet gegeven aen Corns. Jansse van Putten om sijn soon Leendert Corns. van Putten te mogen begraven - Pro deo
[13-09-1704]
Den 13e dito biljet gegeven aen Johannes Hendr. om sijn kint genaempt Sara Jans te mogen begraven - Pro deo
[14-09-1704]
Den 14e dito biliet gegeven aen Antonij de Bruijn om sijn kint genaemt Jannetie de Bruijn te mogen begraven - Pro deo
[17-09-1704]
Den 17e dito biliet gegeven aen Pieter Claesse Smith om sijn vrouw genaemt Dirckien Abrahams te mogen begraven - Pro deo
[20-09-1704]
Den 20e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Isack Corns. Horenaer om t lijck van sijn vrouw genaemt Fransie Willems Roome te mogen begraven ende voort regt bet. f 3.0.0
[26-09-1704]
Den 26e dito biliet gegeven aen Corns. Bom om sijn kint genaemt Huijbert Bom te mogen begraven ??? Pro deo
Dus verre verantwoort ???t regt van t begraven en den staat geexpireert ultimo Septemb. 1704
1704 Begraven
[08-10-1704]
Den 8e Octob. biliet gegeven aen Leendert Davitse Komen om sijn kint genaemt Aren Leenderse te mogen begraven - Pro deo
[17-10-1704]
Den 17e Octob. acte op drie sts zegel gegeven aen IJan Cardux om sijn kint genaemt Cornelia Jans te mogen begraven en voort regt bet. f 3.0.0.
[19-10-1704]
Den 19en dito biljet gegeven aen Jan Lambertse van Leuven omt lijck van sijn kint genaemt Fransie van Leuven te mogen begraven - Pro deo
[22-10-1704]
Den 22e dito aen Hend. van Woensel biliet gegeven om sijn kint genaemt IJsabella van Woensel te mogen begraven - Pro deo
[24-10-1704]
Den 24e dito biliet gegeven om het lijck van Catharina ???, sijnde een vreempt vrouwspersoon, te mogen begraven - Pro deo
[03-11-1704]
Den derden biliet gegeven aen Aert Flore Pels om sijn soon genaemt Flores Aertse Pels te mogen begraven - Pro deo
[03-11-1704]
Dito id. biliet gegeven aen IJacob Pieterse Noordijck om sijn kint genaemt Jannetie IJacobs Noordijck te mogen begraven - Pro deo
1704 Begraven??
[26-11-1704]
Den 26e Novemb. 1704 billiet gegeven om de wede. Jan van Heijnsbergen te mogen begraven - Pro deo
[28-11-1704]
Den 28e dito biljet gegeven aen Leendert Willems Cruijsser om haer kint te mogen begraven - Pro deo
[26-12-1704]
Den 26e Decemb. biljet gegeven aen Hendrik Pieterse van den Bergh om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[07-01-1705]
Jannu. 1705 den sevenden dito biljet gegeven omt lijck van Pieter van Roon te mogen begraven - Pro deo
[08-01-1705]
Den 8e dito acte op ses stuijvers segel gegeven aen Gijsb. de Grijse om sijn kint te mogen begraven en is voort regt van dien ontfangen f 6.0.0??
[08-01-1705]
Dato id. biljet gegeven aen Corns. Bal om sijn kint, genaemt Jan Bal, te mogen begraven - Pro deo
[09-01-1705]
Den 9e dito acte op drie stuijvers segel gegeven aen Corstiaen Drom om sijn vrouw genaemt Maria Crooswijk te mogen begraven en is voort regt ontfangen f 3.0.0
1705 Begraven??
[11-01-1705]
Den 11e dito biljet gegeven aen Teuntie Pieters de Graaff om haer kint genaemt Laurijntie Smoor te mogen begraven - Pro deo
[12-01-1705]
Den 12e dito biljet gegeven aen Jan Willemse Wijer om sijn kint genaemt Willem Jansse Wijer te mogen begraven - Pro deo
[13-01-1705]
Den 13e dito biljet gegeven omt lijck van Govert Willemse van Brakel te mogen begraven - Pro deo
[20-01-1705]
Den 20e dito acte op drie stuijvers segel gegeven om het lijck van Aren Castelijn te mogen begraven ende is daer van voort regt ontfangen f 3.0.0
[23-01-1705]
Den 23e dito biliet gegeven aen Crijn Corns. van der Weel om sijn vrouw genaemt Jannetie Teuwis Stalpert te mogen begraven - Pro deo
[23-01-1705]
Dato voorn. biljet gegeven aen Heijltge Claes om haer kint genaemt Jan Prs. van Roon te mogen begraven - Pro deo
[23-01-1705]
Dato voorn. biljet gegeven aen Jan Kievith om sijn kint genaempt Teuntie Jans Kievith te mogen begraven - Pro deo
[24-01-1705]
Den 24e dito acte op drie sts segel gegeven aen Dirk van Adrighem om sijn kint genaemt Jan van Adrighem te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
1705 Begraven
[03-02-1705]
Den tweeden Feb. biljet gegeven aen Crijn Cornel. van der Weel om sijn kint genaemt Leendert Crijnse te mogen begraven - Pro deo
[20-02-1705]??
Den 20e dito biljet gegeven aen Jan van Manen om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[21-02-1705]
Den 21e dito biljet gegeven aen Corns. Denisse van Tilburgh om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[25-02-1705]
Den 25e dito biljet gegeven om de vrouw van Wouter Claessen Eeuwijck te mogen begraven - Pro deo
[02-03-1705]
Maart den tweeden biljet gegeven aen Aart Rijsdijck om sijn kint genaemt Dammies Aerts Rijsdijk te mogen begraven - Pro deo
[09-03-1705]
Den 9e dito biljet gegeven om het lijk van Dirk Lagenhoek te mogen begraven - Pro deo
[05-03-1705]
Den 5e dito biljet gegeven aen Jan Lamb. van Leuven om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[10-03-1705]
Den 10e dito biljet gegeven aen Corns. Roome om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[16-03-1705]
Den 16e dito biljet gegeven om het lijck van Willem ???, sijnde een vreemt persoon, te mogen begraven - Pro deo
[17-03-1705]
Den 17e dito biljet gegeven aen Lijsbeth Gelijns om haer kint te mogen begraven - Pro deo
[18-03-1705]
Den 18e dito biljet gegeven aen Corns. Franse van Dalem om sijn kint genaempt Jacob Corns. van Dalem te mogen begraven - Pro deo
[18-03-1705]
Dato id. acte op twaelf stuijvers zegel gegeven om het lijck van de vrouw van Claes van Schouwen, genaempt Blasijntie Corns. Cattestaart, te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 15.0.0
1705 Begraven
[09-04-1705]
Den 9e dito biljet gegeven om het lijk van Annetie Cruijthoff, wede. van Pt. van Haensberge te mogen begraven - Pro deo
[21-04-1705]
Den 21e dito biljet gegeven aen Pieter Puijs om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[23-04-1705]
Den 23e dito acte op drie sts segel gegeven aen Jan Commerse om sijn kint te mogen begraven ende voort regt van dien betaelt f 3.0.0
[28-04-1705]
Den 28e dito April Claes van Esch acte op 3 sts zegel gegeven om sijn kint te mogen begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
Dus verre verantwoort het regt vant begraven en de staaten geexpireert ultimo Maert 1705
[02-04-1705]
Den 2e April biljet gegeven aen Joost van Eekeren om sijn kint Neeltie van Eekeren te mogen begraven - Pro deo
[13-04-1705]
Den 13e dito biljet gegeven om het lijk van Teunis van Sprundel te mogen begraven - Pro deo
[14-04-1705]
Den 14e dito acte op drie sts segel gegeven aen Maetie Joost Couwelier omme t lijk van haer man genaempt Pieter van Bregt te mogen begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
[21-04-1705]
Den 21e dito acte op drie sts segel gegeven aen Neeltie Pieters Oosterlingh omt lijk van haer man genaempt Arij Jacobse Blok te mogen begraven en mitsdien voort regt ontfangen f 3.0.0
[27-04-1705]
Den 27e dito aen Adriaen de Jongh acte op drie sts segel gegeven omt lijck van sijn kint Maria de Jongh te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[30-04-1705]
Den 30e dito aen Hend. van den Bergh biljet gegeven om sijn vrouw genaamt Neeltie Frederiks Trompe te mogen begraven - Pro deo
1705 Begraven
[01-05-1705]
Den eersten Meij biljet gegeven aen Leendert Huijb. van den Dijck omme sijn vrouw genaempt Marijtie Pieters te mogen begraven - Pro deo
[02-05-1705]
Den 2e dito biljet gegeven aen Ruth Jansse van Es om sijn dogter genaemt Jannetie Rutse van Es te mogen begraven - Pro deo
[06-05-1705]
Den 6e dito biljet gegeven aen Leendert Tijssen van der Vlugt om sijn kint genaemt IJacob Leendertse te mogen begraven - Pro deo
[08-05-1705]
Den 8e dito acte op drie sts segel gegeven om het lijk van Susanna Aarents te mogen begraven en mitsdien voort regt ontfangen f 3.0.0
[08-05-1705]
Dato id. acte op 3 sts zegel gegeven aen Arij Gerritse Spruijt om sijn kint te mogen begraven en mitsdien voort regt ontfangen f 3.0.0
[08-05-1705]
Dato id. biljet gegeven om het lijck van Leendert Matthijsse van Santvliet te mogen begraven - Pro deo
[10-05-1705]
Den 10e dito biljet gegeven aen Lodewijck Leendertse Braber om sijn kint te mogen begraven - Pro deo??
[12-05-1705]
Den 12e dito biljet gegeven om het lijk van Jacob Michielse Kempenaer te mogen begraven - Pro deo
[12-05-1705]
Dato id. biljet gegeven aen Aren Meertense om sijn kint te mogen begraven ??? Pro deo
[16-05-1705]
Den 16e dito acte op drie sts segel gegeven om het kint van Adriaen Davitse Mijs, genaempt David Mijs, te mogen begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
[18-05-1705]
Den 18e dito biljet gegeven omt lijk van Hendrikie IJacobs te mogen begraven - Pro deo
[20-05-1705]
Den 20e dito biljet gegeven aen Cornelis Poulusse van Nimwegen om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[21-05-1705]
Den 21e dito biljet gegeven aen Aren Maertense om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
1705 Begraven
[22-05-1705]
Den 22e dito biljet gegeven aen Willem Jansse Kempenaer om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[24-05-1705]
Den 24e dito biljet gegeven aen Leendert van Waert om sijn kint genaemt Huijb.?? te mogen begraven - Pro deo
[27-05-1705]
Den 27e dito biljet gegeven aen Leendert Davitse Comen omt lijk van sijn schoonvader genaemt Arij Meeuwisse van Ravestijn te mogen begraven - Pro deo
[12-06-1705]
Junij den 12e acte op 3 sts zegel gegeven om het lijck van Jan Lievense Vonk te mogen begraven en mitsdien voort regt ontfangen f 3.0.0
[26-06-1705]
Den 26e dito biljet gegeven om het kint van Leendert van Waart te mogen begraven- Pro deo
[30-06-1705]
Den 30e dito biljet gegeven aen Gerrit van Balen om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[06-07-1705]
Julij den sesden acte op 3 sts segel gegeven om het lijck off kint van Schalk Corns. Hoornaar te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[07-07-1705]
Den 7e dito biljet gegeven omt lijck van Annetie Hend. te mogen begraven - Pro deo
[26-07-1705]
Den 26e dito biljet gegeven aen Hend. van Opstal om sijn nogh ongedoopt kint te mogen begraven - Pro deo
[31-07-1705]
Den 31e dito acte op drie sts zegel gegeven om het kint van Commer Willemse Braber te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[04-08-1705]
Augustij den vierden acte op drie sts zegel gegeven om het lijck van Wijven Sijmons Cool te mogen ter aarde bestellen en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[07-08-1705]
Den 7e dito biljet gegeven om Gerrit Jansse Brouwer te mogen begraven - Pro deo??
1705 Begraven
[17-08-1705]
Den 17e dito biljet gegeven aen Wouter Claesse Eeuwijck om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[17-08-1705]
Dato id. biljet gegeven aen Jan Lambrechtse van Leuven om sijnkint te mogen begraven - Pro deo
[20-08-1705]
Den 20e dito biljet gegeven aen Corns. Flore om sijn kint genaemt Floris te mogen begraven - Pro deo
[06-09-1705]
Den sesden biljet gegeven aen Teuntie de Graaff om haer kint genaemt Jannetie Crijns te mogen begraven - Pro deo
[20-09-1705]
Den 20e dito biljet gegeven aen Teuntie Gerrits om het lijck van haer man genamt IJsebrant Jansse te mogen begraven - Pro deo
[22-09-1705]
Den 22e dito biljet gegeven om het lijck van Magdalena Schoenmakers, sijnde een vreemt vrouwspersoon, te mogen begraven - Pro deo
[23-09-1705]
Den 23e dito acte op 3 sts zegel gegeven omt kint van Arij Willemse Speck genaemt Pieter Aarense Speck te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[25-09-1705]
Den 25e dito acte op 3 sts zegel gegeven aen Adriaen Vonck om sijn kint genaemt Hend. Vonck te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen?? f 3.0.0
[25-09-1705]
Dato id. acte op 3 sts zegel gegeven aen Rookus Troost om sijn kint genaemt Pieternella Troost te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[26-09-1705]
Den 26e dito biljet gegeven aen David Davidse Cooman om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[30-09-1705]
Den 30e dito biljet gegeven aen Teuntje Gerrits om haer kint genaempt Lijsbeth IJsebrants te mogen begraven - Pro deo
Dus verre verantwoort t Regt vant begraven, in de staat geexpireert ultimo Septemb. 1705??
1705 Begraven
[07-10-1705]
Den sevenden October biljet gegeven aen Gerrit Jansse Brouwer om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[08-10-1705]
October den 8e dito biljet gegeven aen Johannes Haringh om sijn soon genaemt Leendert Haaringh te mogen begraven - Pro deo
[09-10-1705]
Den 9e dito biljet gegeven aen Neeltje Cnape om haer man genaemt Gerrit van Ginneken te mogen begraven - Pro deo
[12-10-1705]
Den 12e dito acte op 3 sts zegel gegeven aen Jacobus Blieck om sijn soon genaemt Job Corns. Bliecq te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[13-10-1705]
Den 13e dito biljet gegeven aen Aartie Jans Creeft om haer man Corns. Bal te mogen begraven - Pro deo
[18-10-1705]
Den 18e dito biljet gegeven aen Crijn de Jongh om sijn soon genaemt Corns. te mogen beg. - Pro deo
[24-10-1705]
Den 24e dito biljet gegeven aen Willem ???, gestorven op s lants poon, te mogen begraven - Pro deo??
[25-10-1705]
Den 25e dito biljet gegeven aen Dirk Pieterse Feteris om sijn nogh ongedoopt kint te mogen begraven - Pro deo
[27-10-1705]
Den 27e dito biljet gegeven aen Joost van Eekeren om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[29-10-1705]
Den 29e dito biljet gegeven aen Corns. Adriaense van Boven om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[29-10-1705]
Dato id. biljet gegeven aen de wede. Gerrit van Ginneken om haer kint te mogen begraven - Pro deo
[30-10-1705]
Den 30e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Leendert Lodder om sijn kint genaemt Sacharias Lodder te mogen begraven en voort Regt van dien ontfangen f 3.0.0
1705 Begraven
[31-10-1705]
Den 31e dito biljet gegeven aen Antonij Claesse Pelle om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[04-11-1705]
Novemb.??
Den 4e Novemb. biljet gegeven aen Aren Gijsbertse Rijkvermaart om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[04-11-1705]
Dato voorg. biljet gegeven aen Joost van Eekeren om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[05-11-1705]
Den 5e dito biljet gegeven om het lijck van Maria Kijsers, sijnde een vreemt vrouws persoon te mogen begraven - Pro deo
[09-11-1705]
Den 9e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Corns. Jansse Croonenburgh om sijn kint te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[09-11-1705]
Dato id. biljet gegeven om het lijck van Hendrik Jansse van Hemstijn, overleden op ???s lants poonschuijt, te mogen begraven - Pro deo
[10-11-1705]
Den 10e dito biljet gegeven aen Jannetje Pieters Clerq omt lijck van haer swager genaemt Arij Arijse ? te mogen begraven - Pro deo??
[18-11-1705]
Den 18e dito biljet gegeven aen Blasijntje Lelienburgh omt lijk van haer man genaemt Gerrit van Bregt te mogen begraven - Pro deo
[19-11-1705]
Den 19e dito biljet gegeven aen Teuntje Gerrits omt lijck van haer kint genaemt Gerrit IJsebrantse van de Tonnekreecq te mogen begraven - Pro deo
1705 Begraven
[26-11-1705]
Den 26e dito biljet gegeven aen Corns. Pieterse Cromdijk om sijn nogh ongedoopt kint te mogen begraven - Pro deo
[05-12-1705]
Decemb. den vijfden biljet gegeven aen Maria ??? omt lijck van haer man genaemt IJan de Switser te mogen begraven - Pro deo
[07-12-1705]
Den 7e dito biljet gegeven aen Jan Barentse van Hellevoetsluijs om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[08-12-1705]
Den 8e dito acte op 3 sts zegel gegeven aen Teuwis Jansse van Putten omt lijck van zijn vrouw genaemt Leentien Engels Nootdurp te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[10-12-1705]
Den 10e dito biljet gegeven aen Jannetie Jacobs om haer dogter Jacobmijntje Sijbrants, wede. van Marinis Gijsbertse Vel, te mogen begraven - Pro deo
[31-12-1705]
Den 31e dito biljet gegeven aen Cornelia - om haer man genaemt Hendrik van Opstal te mogen begraven - Pro deo
[01-01-1706]
1706 den eersten Januarij biljet gegeven aen IJannetie Corns. omt lijck van haer kint genaemt Corns. Lagenhoek te mogen begraven - Pro deo
[07-01-1706]
Den 7e dito biljet gegeven aen Corns. Wouterse van Haren om sijn soon genaemt Wouter te mogen begraven - Pro deo
[15-01-1706]
Den 15e dito acte op 3 sts zegel gegeven aen Neeltge Pieters omt lijck van haer man genaemt Corns. van Gelder te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[20-01-1706]
Den 20e dito biljet gegeven aen Lijntie Willems Braber omt lijck van haer man genaempt IJan IJsebrantse van de Tonnekreecq te mogen begraven - Pro deo
1706 Begraven
[25-01-1706]
Den 25e dito biljet gegeven aen Marinus Noorloos om sijn soon genaemt Huijbert te mogen begraven - Pro deo
[26-01-1706]
Den 26e dito biljet gegeven aen Jan Willemse van Crugten om sijn kint genaemt Willem te mogen begraven - Pro deo
[27-01-1706]
Den 27e dito biljet gegeven aen Abraham IJsebrantse om sijn doghter genaemt Caetje te mogen begraven - Pro deo
[28-01-1706]
Den 28e dito biljet gegeven aen Corns. Roome om sijn doghter genaempt Sijtge te mogen begraven - Pro deo
[29-01-1706]
Den 29e dito biljet gegeven aen Anghnita IJacobs Cats om haer doghter genaemt Johanna te mogen begraven - Pro deo
[04-02-1706]
Feb. den vierden acte op 3 sts zegel gegeven aen de wede. omt lijk van haer man genaemt Corns. Baltense Lingenaer te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[04-02-1706]
Dato id. biljet gegeven aen Trijntje Lagenhoeck omt lijck van haer man genaemt Corns. Bom te mogen begraven - Pro deo
[05-02-1706]
Den 5e dito biljet gegeven aen de Commandeur Lodewijck t Hooft omt lijk van een sijndere matroosen genaemt Wouter Visser te mogen begraven - Pro deo
[08-02-1706]
Den 8e dito biljet gegeven aen Willem Voorbijtel om het lijck van sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[11-02-1706]
Den 11e dito acte op 3 sts zegel gegeven aen wede. om haer man genaemt Frans Huijb. van Dijk te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[15-02-1706]
Den 15e dito biljet gegeven aen Aren Gijsbertse Rijkvermaart om sijn kint genaemt Teuntie te mogen begraven - Pro deo
1706 Begraven??
[01-03-1706]
Den eersten Maart acte op drie sts zegel aen Gabriel Leendertse de Jongh gegeven om sijn vrouw genaemt Hijltge Jans de Leuw te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[09-03-1706]
Den 9e dito biljet gegeven aen Corns. de Zeuw om sijn kint genaemt Dirk te mogen begraven - Pro deo
[11-03-1706]
Den 11e dito biljet gegevn aen Marinus Noorloos omt lijck van sijn vrouw genaemt Neeltge Maartens te mogen begraven - Pro deo
[12-03-1706]
Den 12e dito biljet gegeven aen Dirk Leijierse om sijn kint genaemt Pleuntge te mogen begraven - Pro deo
[12-03-1706]
Dato id. biljet gegeven aen Lena Meermans omt lijck van haer man genaempt IJohannes Haaringh te mogen begraven - Pro deo
[17-03-1706]
Den 17e dito biljet gegeven aen Bastiaen Hacque omt lijck van zijn vrouw genaemt Barbeltje Gillis te mogen begraven - Pro deo
[23-03-1706]
Den 23e dito biljet gegeven aen Maartje Jans omt lijk van haer man genaemt Arij Saarloos te mogen begraven - Pro deo
[24-03-1706]
Den 24e dito acte op 3 sts zegel gegeven aen Dirk van Adrighem omt lijk van zijn kint genaemt IJohannes te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[29-03-1706]
Den 29e dito biljet gegeven aen?? Diaken Corns. Boon omt lijck van Hilletje Soetemelk te mogen begraven - Pro deo
Dus verre verantwoort t regt van begraven en de staat geexpireert ultimo Maart 1706
1706 Begraven??
[03-04-1706]
Den derden April biljet gegeven aen Tonis Noorloos?? omt lijck van sijn broeder genaemt Marinus Noorloos te mogen begraven - Pro deo
[05-04-1706]
Den 5e dito biljet gegeven aen Jan Haringh omt lijck van zijn doghter genaempt Pieternelle te mogen begraven - Pro deo
[06-04-1706]
Den 6e dito biljet gegeven aen Harman Christoffelse omt lijck van zijn nogh ongedoopt kint te mogen begraven - Pro deo
[07-04-1706]
Den 7e dito acte op 3 sts zegel gegeven aen Gabriel de Jongh omt lijck van zijn kint genaemt Lijntje de IJongh te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[14-04-1706]
Den 14e dito biljet gegeven aen Sijmon Arense de Groot omt lijck van sijn soon genaemt Corns. te mogen begraven - Pro deo
[23-04-1706]
Den 23e dito biljet gegeven aen IJacob Barnaert omt lijck van Aarentje van Gent te mogen begraven - Pro deo
[26-04-1706]
Den 26e dito biljet gegeven aen Maria Antonis Couwe omt lijck van haer soon genaemt IJob Clijve te mogen begraven - Pro deo
[30-04-1706]
Den 30e dito acte op ses sts zegel gegeven aen Gijsbert de Grijse om sijn kint genaemt Cornelis de Grijse te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 6.0.0
[04-05-1706
Meij den vierden biljet gegeven aen Aren Meertense om sijn kint genaemt Maarten te mogen begraven - Pro deo
[19-05-1706]
Den 19e dito biljet gegeven aen Joh. Goederhijden om sijn nogh ongedoopt kint te mogen begraven - Pro deo
1706 Begraven??
[23-05-1706]
Den 23e dito biljet gegeven om het lijck van Leendert Huijbertse van Dijck te mogen begraven - Pro deo??
[23-05-1706]
Dato voorg. biljet gegeven aen Gerrit Jansse Brouwer omt lijck van sijn nogh ongedoopt kint te mogen begraven - Pro deo
[26-05-1706]
Den 26e dito biljet gegeven aen Grietje ??? omt lijck van haer man genaemt Herman Christoffelse te mogen begraven - Pro deo
[26-05-1706]
Dato id. biljet gegeven om het lijck van Corns. Flipse te mogen begraven - Pro deo
[28-05-1706]
Den 28e dito biljet gegeven aen Corns. IJmanse omt lijck van sijn vrouw genaemt Leuntie Corns. te mogen begraven - Pro deo
[28-05-1706]
Dato id. biljet gegeven aen Maatje Marinus van Cruijslandt omt lijck van haer man genaemt Corns. Denisse te mogen begraven - Pro deo
[28-05-1706]
Dato id. biljet gegeven omt lijck van een vreemt verdroncken persoon te mogen begraven - Pro deo??
[29-05-1706]
Den 29e dito biljet gegeven aen Jacob Vroeghrijck omt lijck van zijn kint te mogen begraven - Pro deo
[30-05-1706]
Den 30e dito biljet gegeven aen Cors. Crijnsse Warre omt lijck van sijn kint genaemt Hilletje te mogen begraven - Pro deo
[03-06-1706]
Junij den 3e acte op drie sts zegel gegeven aen de vrouw IJacob Swaage om t lijk van haer kint genaemt Anghnita Swaag te mogen begraven en voort reght van dien ontfangen f 3.0.0
1706 Begraven
[21-07-1706]
Den 21e dito biljet gegeven aen Corns. Flore Pels om sijn kint genaemt Cornelia te mogen begraven - Pro deo
[22-07-1706]
Julij den 22e biljet gegeven aen Bastiaen Davids Coman om sijn kint genaemt Robbert te mogen begraven - Pro deo
[24-07-1706]
Den 24e dito biljet gegeven aen Stoffel de Graaf om sijn vrouw genaemt Perijntie Sijmons Roesink te mogen begraven - Pro deo
[31-07-1706]
Den 31e dito biljet gegeven aen Huijbr. Pieters van den Bergh omt lijck van sijn kint genaemt Maetje te mogen begraven - Pro deo
[31-07-1706]
Dato id. biljet gegeven omt lijk van Maatje, wede. van Arij Saarloos, te mogen begraven - Pro deo
[02-08-1706]
Augustij den tweeden biljet gegeven aen Comer David den ouden omt lijk van zijn soon genaemt Willem te mogen begraven - Pro deo
[05-08-1706]
Den 5e dito acte op drie sts zegel gegeven aen Annetje Corns. omt lijck van haer man genaemt Lodewijk Antonisse vant Ende te mogen begraven en voort reght van dien ontfangen f 3.0.0
[21-08-1706]
Den 21e dito biljet gegeven aen Lijsbeth Willems Oosterling omt lijck van haer schoonsoon genaemt IJan IJansse te mogen begraven - Pro deo
[23-08-1706]
Den 23e dito acte op 3 sts zegel gegeven aen IJacob de Fleron omt lijck van zijn vrouw genaemt Maria van ???, te mogen begraven en voort reght van dien ontfangen f 3.0.0
[26-08-1706]
Den 26. dito aen Lucas Leenderts van der Wagt biljet gegeven omt lijk van zijn kint genaamt Hugo te mogen begraven - Pro deo
1706 Begraven
[30-08-1706]
Den 30e dito aan Corn. Roome biljet gegeven omt lijk van sijn kint genaemt Willem te mogen begraven - Pro deo
[01-09-1706]
September den 1. dito aan Corn. de Zeeuw biljet gegeven omt lijk van zijn kint te mogen begraven - Pro deo
[02-09-1706]
Den 2. dito aen Thijs de Ruijter omme sijn moeder, d??? wede. Pieter de Ruijter, te mogen begraven - Pro deo
[04-09-1706]
Den 4. dito acte op drie stuijvers zegel gegeven onder quitantie van de Hr. Schout Mijs aen Jacobus Blieck omme t lijk van zijn vrouwe vader, Gerrit Bastiaans Verheul, te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[06-09-1706]
Den 6. dito acte op ses stuijvers zegel onder quitantie van de heer Schout Johan Mijs aen Antoni Morris omme t lijk van zijn vrouwe meuij, d??? wede. Hendrick van Hulst, te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 6.0.0
[10-09-1706]
Den 10. dito biljet gegeven aen Teunis Blommendael omt lijk van sijn vrouw genaemt Cornelia ???, te mogen begraven - Pro deo
[10-09-1706]
Dito aen Corn. Claas Koert biljet gegeven omt lijk van sijn kint te mogen begraven - Pro deo
1706 Begraven
[11-09-1706]
Den 11. dito aen Ariaan Hendrickxe van Etten biljet gegeven omme t lijk van sijn kint genaamt Johanna te mogen begraven - Pro deo
[27-09-1706]
Den 27. dito biljet gegeven omt lijk van Willemijntie Harmans, wede. van Claus van der Linde, te mogen begraven - Pro deo
[27-09-1706]
Dato id. biljet gegeven aen Susanna Jacobs omt lijk van haar man genaemt Leendert Thijs van der Vlugt te mogen begraven - Pro deo??
[28-09-1706]
Den 28. dito biljet gegeven aen Wouter Claas Verduijn om t lijk van sijn nog ongedoopt kint te mogen begraven - Pro deo
[29-09-1706]
Den 29. dito acte op drie stuijvers zegel aen Jan Kardukx om t lijk van sijn kint genaamt Corn. te mogen begraven ende voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
Dus verre verantwoort t regt vant begraven, in den staedt geexpireert ultimo Septem. 1706
Begraeven
Vervolgh van t regt van begraeven voor den termijn ingegaan prima Octob. 1706
[07-10-1706]
Octob. den 7. dito acte op drie sts zegel gegeven aan Arentje Arents omme t lijck van haar man Adriaen van der Munt te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[08-10-1706]
8. dito acte op drie sts zegel gegeven omme t lijck van Corns. van Es, kindt van Claas van Es, te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[18-10-1706]
18. dito acte op drie stuijvers zegel gegeven omme t lijck van Gosiwinus Palmg te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[19-10-1706]
19. dito biljet gegeven aan Metge Jans Waggelaars omme ???t lijck van haar kindt te mogen begraeven - Pro deo
[20-10-1706]
20. dito biljet gegeven aan Corns. Jansen Kempenaar omt lijck van zijn kindt genaemt Johanna te mogen begraeven - Pro deo
[22-10-1706]
Den 22. dito biljet gegeven omme t lijck van Willem ??? vant Lunenburger landt te mogen begraeven - Pro deo??
[01-11-1706]
Novemb. den 1. dito biljet gegeven aan Corns. Bastiaens Speck omme zijn kindt genaemt Leendert ??? te mogen begraeven - Pro deo
[02-11-1706]
2. dito acte op drie stuijvers zegel gegeven omme t lijck van Aarnout Hopmans te mogen begraeven en voor t regt daar van ontfangen f 3.0.0??
[09-11-1706]
9. dito biljet gegeven aan Jacob Laeubaeij omme zijn kindt genaemt Jacob Jacobs te mogen begraeven - Pro deo??
Begraeven
[15-11-1706]
15. Novemb. acte op drie stuijvers zegel gegeven aan Eingebregt Meerman omme t lijck van zijn ongedoopt kindt te mogen begraeven en voor t regt ontfangen f 3.0.0
[16-11-1706]
16. dito biljet gegeven aan Pieter Claas Smith om t lijck van zijn kindt genaemt Louruts te mogen begraeven - Pro deo
[19-11-1706]
19. dito acte op drie stuijvers zegel gegeven aan Se. Elias Beaupuij omme t lijck van zijn vrouw Jacomijntje Jeroenimius te begraeven en voor ???t regt daar van ontfangen f 3.0.0
[23-11-1706]
23. dito acte op drie stujvers zegel gegeven aan Eingebregt Meerman omme t lijck van zijn vrouw Geertruij Gront te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[27-11-1706]
27. dito biljet gegeven aan de wed. Corns. Bom omme t lijck van haar kindt genaemt Corns. te mogen begraeven - Pro deo
[29-11-1706]
29. dito Biljet gegeven aan Leendert Jans Thaan omme t lijck van zijn broeder Jan Jans Thaan te mogen begraeven - Pro deo
[30-11-1706]
30. dito acte op drie sts zegel gegeven aan Jan Boogwaart omme t lijck van zijn kindt genaemt Corns. te mogen begraeven en voor ???t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[01-12-1706]
Decemb. 1. dito biljet gegeven aan Heindrijk van den Bergh omme t lijck van zijn kindt genaemt Pieter te begraeven - Pro deo
[01-12-1706]
Dito biljet gegeven aan Jan Kloeck omme t lijck van zijn moeder genaemt Annetje, overleden tot Gerrit Jans Brouwer, te mogen begraeven - Pro deo
[11-12-1706]
11. dito biljet gegeven aan Dirck Prs. Feteris omme zijn nogh ongedoopt kindt te mogen begraeven - Pro deo
[16-12-1706]
16. Decemb. acte op drie stuijvers zegel gegeven aan d.h. Harman Taphoorn omme t lijck van haar man genaemt Taphoorn te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[18-12-1706]
18. dito acte op drie sts zegel gegeven aan Jan Boogwaart omme t lijck van zijn vrouw Jacomijntje Dingemans de Hondt te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[24-12-1706]
24. dito biljet gegeven aan Marijtje Jans Vlasblom omme t lijk van haar ongedoopt kindt, overleden in de Langstraat, te mogen begraeven - Pro deo
[27-12-1706]
27. dito acte op drie sts zegel gegeven aan Elias Beaupuij om t lijck van zijn kindt genaamt Aren Beaupuij te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[29-12-1706]
29. dito biljet gegeven omme t lijck van de wed. Jan Kock te mogen begraeven - Pro deo
[03-01-1707]
1707 3. Januarij biljet gegeven omme t lijck van Willem Claas Court, bij den armen onderhouden, te mogen begraeven - Pro deo
[03-01-1707]
Dito Corn. Claas Court omme t lijck van zijn kindt genaemt Wouter Court te mogen begraeven - Pro deo
[13-01-1707]
13. dito biljet gegeven aan Lijsbet alias Dicke Lijs omme t lijck van haar kindt genaemt Corns. te mogen begraeven - Pro deo
[16-01-1707]
16. dito biljet gegeven aan Jan Arens van Hellevoetsluis?? omme t lijck van zijn nogh ongedoopt kindt te mogen begraeven - Pro deo
[17-01-1707]
17. dito acte op drie sts zegel gegeven aan Ariaantje Boon om ???t lijk van haar man Reuijloff de Jongh te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0????
[22-01-1707]
22. dito biljet gegeven aan Reijnier Epkens omme t lijck van zijn kindt genaemt Ariaentje te mogen begraeven - Pro deo
[27-01-1707]
27. dito acte op drie sts zegel gegeven aan Aren Reuijlofsen van Putten omme t lijk van zijn vrouw Lijntje van Proeijen te mogen begraeven en voor regt van dien ontfangen f 3.0.0
[31-01-1707]
31. dito biljet gegevn aan Magdeleena Hardtwijkx omme t lijk van haar kindt genaemt Josijntje - te mogen begraeven - Pro deo
[11-02-1707]
Feb. den 11. dito biljet gegeven aan Jopje Jacobs Drijver omme t lijk van haar man Willem Roomen te mogen begraeven - Pro deo
[14-02-1707]
14. dito biljet gegeven aan Jan France de Groot omme t lijck van zijn kindt genaemt Breghtje de Groot te mogen begraeven - Pro deo
[18-02-1707]
18. dito biljet gegeven aan Pieternella Jacobs Roos vermits haar onvermogen omme t lijk van haar man genaemt Aren Meertens te mogen begraeven - Pro deo
[24-02-1707]
24. dito acte pro deo gegeven aan de wed. Corns. van de Weel omme t lijk van haar soon Mighiel van de Weel te mogen begraeven - Pro deo
[25-02-1707]
25. dito acte op drie sts zegel gegeven aan Jan Wagelaar omme t lijk van zijn vrouw Saartge Jans van de Tonnekreeck te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[06-03-1707]
Maart den 6. dito biljet gegeven aan Leendert Jans Breederlandt omme t lijk van zijn kindt genaemt Neeltge Leenderts te mogen begraeven - Pro deo
[21-03-1707]
21. dito biljet gegeven aan Magdaleentje - omme t lijk van haar man Willem Thaan te mogen begraeven - Pro deo
[21-03-1707]
Dito biljet gegeven aan Trijntje Arens omme t lijck van haar man Abraham Fransman te mogen begraeven - Pro deo??
[31-03-1707]
31. Maart acte op drie stuijvers zegel gegeven aan Commer Wms. Braber omme t lijck van zijn kindt genaemt Aaghje Commers en voor ???t regt van dien ontfangen f 3.0.0
Tot dus verre t regt ten behoeve vant land verantwoort
[02-04-1707]
2 April biljet gegeven omme t lijck van Leuijntje Wms. Braber, wed. van Jan Isabrants, te mogen begraeven - Pro deo
[04-04-1707]
4. dito acte op drie stuijvers zegel gegeven aan Cornelia Poulus omme t lijck van haar man Thomas Dijtgers te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[12-04-1707]
12 April biljet gegeven aan Magdaleentje ???, wed. van Willem Thaan omme t lijck van haar kindt gen. Aren Thaan te mogen begraeven - Pro deo
[13-04-1707]
13. dito biljet gegeven aan Marinus Reuijlofs de Jonge omme t lijck van zijn kindt, zijnde doot ter werelt gekomen, te mogen begraeven - Pro deo
[14-04-1707]
14. dito acte op drie stuijvers zegel gegeven aan Corns. Commers Zeedijk omme t lijck van zijn kindt genaemt Philippina te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[14-04-1707]
Dito biljet gegeven omme t lijck van Gerrit Heindrijkx van Kempen te mogen begraeven - pro Deo
[21-04-1707]
21. dito biljet gegeven aan Leena Leenderts Kasteleijn omme t lijck van haar man Corns. Bastiaans Speck te mogen begraeven - Pro deo
[21-04-1707]
Dito biljet gegeven aan Geertje Crijns omme t lijck van haar man Aren Mattheuwis Backx te mogen begraeven - Pro deo
[02-05-1707]
2. Meij biljet gegeven aan Pieternella Roos, wed. van Aren Maartens, omme t lijk van haar kindt genaemt Arentje te mogen begraeven - Pro deo
[05-05-1707]
5. dito biljet gegeven aan Heindrijk Jans van Santen omme t lijck van zijn kindt genaemt Anna Lijsbeth te mogen begraeven - Pro deo
[08-05-1707]
8. dito biljet gegeven omme t lijck van Maatge Lodewijkx van Proijen te mogen begraeven - Pro deo
[11-05-1707]
11 dito biljet gegeven omme t lijck van Susannetje ???, wede. van Leendert Tijsse van der Vlugt, te mogen begraven, opt aengeven van Marinus Verwaije - Pro deo
[16-05-1707]
16 dito biljet gegeven om t lijck van Cornelis Stoffels Kreeft te mogen begraven - Pro deo
[23-05-1707]
23 Meij 1707 biljet gegeven om t lijck van Maetje Jans Marees te mogen begraven - Pro deo
[30-05-1707]
Den 30 Meij biljet gegeven om t lijk van Soetje Crelis te mogen begraven - Pro deo
[07-06-1707]
Den 7 Junij biljet gegeven om t lijk van Willemtje Gerrits, h.v. van Dirck Bijl, te mogen begraven - Pro deo
[17-06-1707]
Den 17 dito biljet gegeven om t lijck van Cornelia Geerde te mogen begraven - Pro deo
[18-06-1707]
Den 18 dito acte op een 3 stuijver zegel gegeven aen Grietje Jans om t lijk van haer man Rochus Troost te begraven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[21-06-1707]
Den 21 dito biljet gegeven om t lijk van Lijntje Daniels Prins te begraven - Pro deo
[21-06-1707]
Dito biljet gegeven aen Barber om t lijk van haer onegt kint te begraven - Pro deo
[21-06-1707]
Dito biljet gegeven aen Gerrit Engels Capteijn om t lijk van sijn huijsvrou te begraven - Pro deo
[06-07-1707]
Den 6 Julij biljet gegeven aen d??? huijsvr. van Teuis Jans van der Schilt om haer zoon Teuis Teuis te mogen begraven - Pro deo
[08-07-1707]
Den 8 dito acte op een drie sts zegel gegeven aen Teunis Noorloos om t lijck van zijn soon Marinis te begraven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[11-07-1707]
Den 11 dito biljet gegeven aen Huijb. van de Swaluw om t lijk van sijn kint Corn. Huijb. te begraven - Pro deo
[13-07-1707]
Den 13 dito biljet gegeven aen Leendt. Wuijtje, schipper op een hoeker varende van Z.zee, om een van sijn bootgesellen Gerit Reijndert Maertens te begraven - Pro deo
[21-07-1707]
Den 21 dito acte op een 3 sts segel gegeven aen Jan Cardux om t lijk van sijn kint, dood ter werelt gekomen, te begraven en voor t regt van dien ontfange f 3.0.0
[21-07-1707]
Do. biljet gegeven aen Ad. Hendriks om t lijk van sijn kind, dood ter werelt gekomen, te begraven - Pro deo
[30-07-1707]
Den 30 do. acte op een 3 sts zegel gegeven om t lijk van Steven Slegt te begraven en voor t regt van dien ontfange f 3.0.0
[30-07-1707]
Biljet gegeven aen Magdeleenje Cool om t lijk van haer kind genaemt Willemtje te begraven - Pro deo
[06-08-1707]
Den 6en Aug. 1707 biljet gegeven aen Willemtje Joosten, huijsv. van Anthonij de Bruijne, om haer kint genaemt Jannetje de Bruijne te begraven - Pro deo
[08-08-1707]
Den 8 dito biljet gegeven aen Cord. Jans van Putten om zijn kint genaemt Leendt. van Putten te begraven - Pro deo??
[10-08-1707]
Den 10 dito biljet gegeven aen Willemtje Joosten om t lijk van haer man genaemt Antonij de Bruijn te begraven - Pro deo
[12-08-1707]
Den 12de biljet gegeven aen Catrijn Hendrix om t lijk van haer nigt genaemt Judick Jans te begraven - Pro deo
[14-08-1707]
Den 14en biljet gegeven aen Barber Wiljet om t lijck van haer kint Annetje Jans te begraven - Pro deo
[17-08-1707]
Den 17 do. biljet gegeven aen Jacob Vroegrijk om t lijk van sijn kind genaemt Johanna te begraven - Pro deo
[19-08-1707]
Den 19de biljet gegeven aen Corns. Wms. Coolman om t lijk van zijn huijsv. Annetje Flore Pels te begraven - Pro deo
[21-08-1707]
Den 21 dito biljet gegeven aen Corn. Adr. van Boven om zijn ongedoopt kint te begraven - Pro deo
[28-08-1707]
Den 28 dito biljet gegeven aen Aert Rijsdijk om zijn kind genaemt Marija te begraven - Pro deo
[31-08-1707]
Den 31e biljet gegeven aen Johanna Reijniers om haer kint genaemt Johanna te begraven - Pro deo
[02-09-1707]
Den 2 Septb. acte op een 3 sts zegel gegeven aen Sijmon Witbol om sijn moeder genaemt Neeltje Arents Geene te begraven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[05-09-1707]
Den 5 7b biljet gegeven aen Maijtje Jans om een ? genaemt Catrijn te begraven - Pro deo
[07-09-1707]
Den 7 do. acte op een 3 sts zegel gegeven aen Arij Wms. Spek om sijn kind genaemt Pieter Arijsz Spek te begraven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[12-09-1707]
Den 12 dito biljet gegeven aen Johannes Marcelis om zijn kint genaemt Leentje Jans te begraven - Pro deo
[17-09-1707]
Den 17 do. biljet gegeven aen Cobus Cleijdijk om t lijk van sijn vrouw genaemt Jannetje Jans te begraven - Pro deo
[17-09-1707]
Dito biljet gegeven aen Abram IJsab. om t lijk van sijn kind genaemt David te begraven - Pro deo????
[22-09-1707]
22 dito biljet gegeven aen den Armmr. van den grooten armen om t lijk van Johannes van der Beeck, zoon van Augustinus van der Beeck, soldaet, te begraven - Pro deo
[29-09-1707]
29 dito biljet gegeven aen mr. de Vos om zijn kint Ariaentje de Vos te mogen begraven - Pro deo
Tot dus verre verantwoort aen t gemeneland??
[12-10-1707]
Den 12 8b biljet gegeven aen Frans van de Vijver om sijn vrouw genaemt Neeltje van Rhee te begraven - Pro deo
[15-10-1707]
Den 15 Octb. biljet gegeven aen Corn. Flore Pels om sijn dogter genaemt Lena te mogen begraven - Pro deo
[17-10-1707]
Den 17de acte op een 3 sts zegel gegeven aen Jacob de Fleron om sijn kind genaemt Aert de Fleron te begraven en voor t regt van dien ontfange f 3.0.0
[18-10-1707]
Den 18 dito biljet gegeven aen Claes Hendricks om t lijk van Isaacq Corstiaens, geboortig van Drimmelen, te mogen begraven en dat op zijn verclaring gegeve ??? Pro deo
[19-10-1707]
Den 19 do. biljet gegeven aen Abigel Jans om haer kind genaemt Jan Dirxse Cool te begraven volgens hare verclaring - Pro deo
[23-10-1707]
Den 23 do. biljet gegeven aen Corn. van Schouwen om t lijk van sijn kind genaemt Claes te begraven - Pro deo
[23-10-1707]
Do. biljet gegeven om t lijk van Tobias van ???t Zuijtlant te begraven - Pro deo
[26-10-1707]
26 do. biljet gegeven aen Willemijntje van Sprundel om t lijk van haer kind genaemt Tonis te mogen begraven - Pro deo
[30-10-1707]
Den 30 do. biljet gegeven aen Will. Rijswerker om t lijk van sijn kind genaemt Cornelis te begraven - Pro deo
[31-10-1707]
Den 31 do. biljet gegeven om t lijk van Pieternelle Boots te begraven - Pro deo
[01-11-1707]
Den 1 Novb. biljet gegeven aen Grietje om haer man genaemt Gillis van Streeke te mogen begraven - Pro deo
[02-11-1707]
Den 2 Novb. biljet gegeven aen Jan van Munster om t lijk van sijn moeder genaemt Catrijn te begraven - Pro deo
[03-11-1707]
Den 3de biljet gegeven aen Jan France de Groot om t lijk van sijn kind genaemt Bregje Jans te begraven - Pro deo
[04-11-1707]
Den 4de biljet gegeven aen Rachel Boomklim om t lijk van man Marinis Brouwer te begraven - Pro deo
[07-11-1707]
Den 7de biljet gegeven aen Ab. IJsabus om t lijk van sijn kint, doot ter werelt gekomen, te mogen begraven - Pro deo
[12-11-1707]
Den 12de biljet gegeven om t lijk van Isaak de Heer te mogen begraven - Pro deo
[13-11-1707]
Den 13 dito biljet gegeven aen Samuel van den Berg om zijn zoon Aren te mogen begraven - Pro deo
[09-12-1707]
Den 9 Decemb. biljet gegeven aen Crijn de Jonge om zijn suster Lena Crijns de Jonge te mogen begraven - Pro deo
[11-12-1707]
Den 11 dito biljet gegeven aen Arentje Leenders om haer man Leendert van Waert te mogen begraven - Pro deo
[03-01-1708]
Den 3de biljet gegeven om Dammis Braber te begraven - Pro deo????
[09-01-1708]
1708 den 9 Januarij acte gegeven op drie sts zegel om t lijk van Leendert van der Linde te mogen begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[18-01-1708]
Den 18de biljet gegeven aen Gillis Hacque om zijn vader te begraven op desselfs versoeck en verclaringh bij handteijckeninge - Pro deo??
[24-01-1708]
Den 24 do. biljet gegeve aen Corn. Zijmons om zijn moeder te begraven - Pro deo
[26-01-1708]
Den 26 do. acte op 3 st. zegel gegeven aen Do. Joh. van Ham om sijn dogter Marija Judith van Ham te begraven en daer voor ontfangen f 3.0.0
[26-01-1708]
Do. biljet gegeven aen Grietje, wed. Jillis van Streeke, om t lijk van haer dogter Lijsbet te begraven - Pro deo
[27-01-1708]
Den 27 do. biljet gegeven om t lijk van Corn. van der Wael te begraven - Pro deo
[28-01-1708]
Den 28 do. biljet gegeven aen Dirk Bijl om t lijk van sijn soon Leendt. te begraven - Pro deo
[03-02-1708]
3 Feb. acte op 3 st. zegel gegeve aen Aren Gijsb. de Grijse om sijn dogter Jannetje te begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
[11-02-1708]
11 do. biljet gegeven aen Aren Paesse om t lijk van zijn kint genaemt Gerrit Paesse te begraven - Pro deo
[13-02-1708]
13 do. biljet gegeve aen Jan Bak om sijn vr. Jannetje Slis te begraven - Pro deo
[13-02-1708]
Do. biljet gegeve aen Arentje Arijsz om t lijk van haer man Aren Dorsman te begraven - Pro deo
[03-03-1708]
3 Maert biljet gegeve aen Samuel van den Berg om t lijk van sijn soon Reijnier te begraven - Pro deo
[03-03-1708]
Do. biljet gegeven aen Neeltje Groeneweg om het lijk van haer man Jacob van de Tonnekreek te begraven - Pro deo
[14-03-1708]
14 do. biljet gegeven aen Frans van St. Onneroij om sijn kind genaemt Marij te begraven - Pro deo
[30-03-1708]
Den 30 do. biljet gegeven om t lijk van Jan van Gilst te mogen begraven - Pro deo
Tot dus verre verantwoort aan t gemenelant
[04-04-1708]
4 April biljet gegeven aen Herman Meijers om sijn kint Jan Hermans te begraven - Pro deo
[05-04-1708]
5 April biljet gegeven aen And. Clinknagel om t lijk van Mattijs, zijnde een vremd kerel, te begraven - Pro deo
[14-04-1708]
14 do. acte op sts zegel gegeven aen Jan Mourisse van Kempen om zijn huijsvr. Lidia Teuis Braber te begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[24-04-1708]
24 do. biljet gegeven aen Hub. van Swaluw om t lijk van zijn vr. genaemt Jannetje Cabos te mogen begraven - Pro deo
[28-04-1708]
28 do. biljet gegeven aen Sijtje van Antwerpen om t lijk van haer man Gillis Tels te begraven - Pro deo
[09-05-1708]
Den 9 Meij biljet gegeven aen Corn. Croon om t lijk van zijn kint Jacob Croon te mogen begraven - Pro deo
[17-05-1708]
Den 17 do. biljet gegeven aen Dirk Fetris om zijn Appolonia te begraven - Pro deo
[19-05-1708]
Den 19 do. acte op 3 sts zegel aen Sijmon Witbol om zijn kint Witte te begraven en voor t regt ontf. f 3.0.0
[21-05-1708]
Den 21 do. biljet gegeven om een drenkeling te begraven - Pro deo
[24-05-1708]
Den 24 do. biljet gegeve om een arme kint te begraven - Pro deo
[30-05-1708]
Den 30 do. biljet gegeven aen Wouter Claes Verduijn om t lijck van zijn kint genaemt Claes Wouters te mogen begraven - Pro deo
[01-06-1708]
Den 1 Junij biljet gegeven aen Maatje Dammis omme t lijk van haer man Aert Andries Rijsdijk te mogen begraven - Pro deo
[20-06-1708]
Den 20 do. biljet gegeve aen Tonis van Berg om zijn kint genaemt Cornelis te mogen begrave - Pro deo
[21-06-1708]
Den 21 do.?? biljet gegeve aen Harman Jansz Moijert om t lijk van zijn kint genaemt Pieternel te begraven - Pro deo
[27-06-1708]
Den 27 do. biljet gegeven aen Armmr. om t lijk van Lijntje Buijs te begraven - Pro deo
[27-06-1708]
Do. biljet gegeven aen Johannes Sleeuwijk om zijn kint genaemt Cornelis te begraven - Pro deo
[06-07-1708]
Den 6 Julij acte op 3 sts gegeve aen Annetje van der Eijden om t lijk van haer man Pieter Schaveel te begraven en voort t regt ontf. f 3.0.0
[08-07-1708]
Den 8 do. biljet gegeven aen Jan Willems om sijn vrouw Agnieta Loij te begraven - Pro deo
[08-07-1708]
Dito biljet gegeven aen Will. Bien om sijn broeder Maerten Bien te begraven - Pro deo
[10-07-1708]
Den 10 do. biljet?? gegeve aen Jan van Burgvliet om zijn kint Neeltje te begraven - Pro deo
[31-07-1708]
Den 31 do. biljet gegeven aen Pieter Claasen Smith om zijn kint genaemt Laurens te begraven - Pro deo
[08-08-1708]
Den 8 Aug. biljet gegeve aen Ariaentje Sijb. van der Vlugt op 3 sts zegel om haer man Sijbrant Legendijk te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0??
[11-08-1708]
Den 11 do. biljet gegeven aen Corn. Claasen Coert om zijn vrouw Maetje Wouters te begraven - Pro deo
[14-08-1708]
Den 14 do. biljet gegeven aen Corn. Prs. Cromdijk om zijn dogter Lijntje Corns. te begraven - Pro deo
[15-08-1708]
15 do. biljet gegeven aen Corn. van Boven om zijn vrouw Engeltje Flore te begraven - Pro deo
[20-08-1708]
20 do. biljet gegeven aen Leendert van Schouwen om zijn vrouw Pietertje Groene te begraven - Pro deo??
[25-08-1708]
25 do. biljet gegeven aen Corn. Jans van Schouwen om zijn vrouw Geertruij Claas te begraven - Pro deo
[07-09-1708]
7 Septemb. biljet gegeven aen Corn. Jans van Schouwen om zijn kint Teuntie te begraven - Pro deo
[20-09-1708]
20 do. acte op drie sts zegel gegeven aen Juffr. Rebecke Bent, wede. wijlen domino Jan van Ham omme denselven haren za. man te begraven en voort regt van dien ontf. f 3.0.0
[22-09-1708]
22 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Aernout Koolput omme zijn vrouw Catrina van den Bos te begraven en voort regt van dien ontf. f 3.0.0
[24-09-1708]
24 do. aen Jacob Barnard gegeven op 3 sts zegel om zijn vrouw Elisabeth Smout te mogen begraven en voort regt ontf. f?? 3.0.0
[24-09-1708]
Do. biljet gegeven aen Corn. Crijns Warre omme zijn ongedoopt kint te begraven - Pro deo
[24-09-1708]
Do. biljet gegeven aen Wm. Bijl omme zijn kind Gerrit te begraven - Pro deo
[28-09-1708]
28 do. biljet gegeven aen Geertje Jans omme t lijk van haer man Willem Francke Benschop te begraven - Pro deo
[29-09-1708]
29 do. biljet gegeven aen Bartel Jacobs omme t lijck van zijn kint genaemt Jacob te begraven - Pro deo
Tot dus verre Reght vant gemeene land verantwoord
[01-10-1708]
Den 1 Octob. 1708 biljet gegeven aen Jan Huijge om t lijk van zijn kint genaemt Arij Jans te begraven - Pro deo
[08-10-1708]
8 do. aen Johannes t Vel acte gegeven op 3 sts zegel om zijn vrouw Matje Meermans te begraven en daer voor ontf. f 3.0.0
[12-10-1708]
12 do. biljet gegeven aen Catharijn omme haer man Corn. Wms. te begraven - Pro deo
[14-10-1708]
Den 14 do. biljet gegeven aen de huijsvr. van Jan Wms. Stalpert om t lijck van haer voorkint genaemt Claes Maertens van der Aert te begraven - Pro deo
[17-10-1708]
Den 17 do. biljet gegeven aen Jan Jans Schagen om t lijck van zijn zoon Corn. Jans te begraven - Pro deo
[23-10-1708]
23 do. biljet gegeven aen Marij Pieters Muijsers om t lijck van haer man Jan Corn. Blaeuw te begraven - Pro deo
[24-10-1708]
24 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Aren Wmsz Braber om t lijck van zijn zoon Dingeman Arents Braber te begraven en voor t regt ontf. f 3.0.0
[28-10-1708]
28 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Aernout Koolput omme t lijck van zijn kint Pieter Koolput te begraven en voor t regt van dien ontf. f 3.0.0
[31-10-1708]
31 do. biljet gegeven aen Tonis Blommendael om t lijck van zijn kint ongedoopt te begraven - Pro deo
[02-11-1708]
2 Novemb. acte op 3 sts zegel gegeven aen Geertruij Corn. de Bruijne om t lijck van haer man Abraham de Haas te begraven en voor t regt van dien ontf. f 3.0.0
[03-11-1708]
3 do. biljet gegeven aen Barent van Dortmont om t lijck van Harman Harmans, zijnde een vremt man, te begraven - Pro deo
[03-11-1708]
Do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Claas van Esch om t lijck van zijn zoon Dirck van Esch te begraven en voort regt van dien ontf. f 3.0.0
[07-11-1708]
Den 7 9b. 1708 acte op 3 sts zegel gegeven aen Corn. Cornelis Zeedijk om t lijck van zijn overleden huijsvr. Grietje Flipse te begraven en voort regt van dien ontf. f 3.0.0
[09-11-1708]
9 do. biljet gegeven aen Carel Steen omt lijk van de wede. van Harman -, zijnde een buijtelander, te begraven - Pro deo
[10-11-1708]
10 do. biljet gegeven aen Laurens de Graeff om t lijk van zijn vader Stoffel de Graeff te begraven - Pro deo
[11-11-1708]
11 do. biljet gegeven aen Jacobus Lack om t lijck van zijn vrouw Lijntje Jans te begraven - Pro deo
[13-11-1708]
13 do. biljet gegeven aen Samuel Reijniers van den Bergh omme t lijck van zijn vrouw Annetje Arents Gelegouw te begraven - Pro deo
[22-11-1708]
22 do. acte op drie sts zegel gegeven aen Corn. Jans Croonenburgh om t lijck van zijn vrouw Ariaentje And. van der Kroegh te begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[24-11-1708]
24 do. biljet gegeven om t lijk van Bartel Delvo te mogen begraven - Pro deo
[27-11-1708]
27 do. biljet gegeven aen Davit Comen om zijn vrouw Ariaentje van IJelen te mogen begraven - Pro deo
[02-12-1708]
Den 2 Decemb. biljet gegeven aen Huijbert van de Swaluwe om t lijk van zijn dogter Lijsbet van de Swaluw te begraven - Pro deo
[03-12-1708]
3 do. biljet gegeven om Mattewis Bax te begraven - Pro deo
[08-12-1708]
8 do. biljet gegeven aen Jacob Lodder om t lijk van zijn kint Neeltje Jacobs te begraven - Pro deo
[08-12-1708]
Do. biljet gegeven aen Corn. Jans Kempenaer om t lijck van zijn vrouw Wijven Huijberts te begraven - Pro deo
[13-12-1708]
13 do. biljet gegeven aen de wede. Jacob van Walta om t lijk van haer broeder Adriaen van Horick te begraven onder verclaring van onvermogen - Pro deo??
[15-12-1708]
15 do. biljet gegeven aen Barber Hub. Smoors om t lijk van haer moeder Maetje Jans te begraven - Pro deo??
[19-12-1708]
19 do. biljet gegeven aen Arentje van Schouwen om t lijck van haer broeder Leendert van Schouwen te begraven - Pro deo
[08-01-1709]
Den 8 Januarij 1709 acte op 3 sts zegel gegeven aen Jacob Barnart om t lijk van zijn dogter Marija Arijs Gebuijs te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[08-01-1709]
Do. biljet gegeven aen Wouter Corns. om t lijck van zijn kint Wouter Wouters te begraven - Pro deo
[09-09-1709]
9 dito biljet gegeven aen Steven Swillige om t lijk van zijn kint Joosje Stevens te begraven, overleden aen de Galanthee, - Pro deo
[10-01-1709]
10 dito biljet gegeven aen Marinus Ruloffs de Jong om t lijck van zijn suster Marija Ruloffs te begraven - Pro deo
[13-01-1709]
13 do. biljet gegeven aen Jan Teunis om zijn kint Anna Jans te begraven - Pro deo
[15-01-1709]
15 do. biljet gegeven aen Bartel Jacobs omme zijn kind Jacob Bartels te begraven - Pro deo
[18-01-1709]
18 do. biljet om een arm man wegens den grooten armen te begraven ??? Pro deo
[24-01-1709]
24 do. biljet gegeven aen Jacobus Lack om zijn kind Gerritje te begraven ??? Pro deo
[26-01-1709]??
26 do. biljet gegeven om t lijck van Adriaentie Gerrits, wede. Matteus Bacx, te begraven - Pro deo
[28-01-1709]
28 do. acte op drie sts zegel gegeven aen Antonij Valckenburgh om t lijck van zijn kint Jannetje te mogen begraven en ontf. f 3.0.0
[30-01-1709]
30 do. uts. aen Dirck van Adrichem om zijn kint Adriaen te begraven en ontf. f 3.0.0
[31-01-1709]
31 do. uts. aen Grietje Jans Weijman, wede. Rokus Troost, om haer kint Neeltje te mogen begraven, ontf. f 3.0.0
[05-02-1709]
Den 5 Feb. aen Lucas Leenderts van der Wagt biljet gegeven om zijn vrouw Pleuntje Hugo te mogen begraven - Pro deo
[07-02-1709]
7 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Crijn Jacobs Court om zijn vrouw Tannetje Corns. Zaijwijck te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[07-02-1709]
Do. biljet gegeven aen Evert Poelman?? omme t lijck van zijn kint Egtbert te mogen begraven - Pro deo
[10-02-1709]
10 do. biljet gegeven aen Lucas Leenderts van der Wagt om zijn ongedoopt kint te begraven - Pro deo
[25-02-1709]
Den 25 do. biljet gegeven aen Mattijs de Ruijter om twee ongedoopte kinderen te begraven - Pro deo
[02-03-1709]
Den 2 Maert biljet gegeven om een kint genaemt Jacob Leendts. van der Vlugt, werdende gehouden van den grooten armen, te begraven - Pro deo
[04-03-1709]
Den 4 do. acte op drie sts zegel gegeven aen de wede. Aren Corn. Bod om haer man te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[17-03-1709]
17 do. biljet gegeven aen Bastiaen Davits Coman om zijn vrouw Marija Frans te begraven - Pro deo
[23-03-1709]
23 do. acte op drie sts zegel gegeven aen Wm. Rijswercker om t lijck van Jannetje Leenderts Bancke te begraven en voort Regt ontf. f 3.0.0
[27-03-1709]
27 do. biljet gegeven aen Wm. Lauris Vlamingh om t lijck van zijn zoon Lauris Wms. Vlamingh te begraven - Pro deo
[29-03-1709]
29 do. biljet gegeven aen Leendert Jans Bijckerck om t lijk van zijn?? moeder IJda Leenderts te begraven - Pro deo
[30-03-1709]
30 do. biljet gegeven aen Aert Verboom om t lijck van Trijntje Jacobs Cats te begraven - Pro deo
Tot dus verre t reght aen t gemeene land verantwoord - memorie
[20-04-1709]
20 April biljet gegeven aen de huijsvr. van Corstiaen van Aken om t lijk van haer kint Cornelis van Aken te begraven - Pro deo
[29-04-1709]
Den 29 do. acte op 6 sts zegel gegeven aen ??? de Hont om t lijk van zijn broeder Arij Claas de Hont te begraven en voort regt ontf. f 6.0.0
[29-04-1709]
Do. biljet gegeven aen Jan Frans de Groot om t lijk van zijn vrouw Lijsbet Laurens van den Bergh te begraven - Pro deo
[30-04-1709]
Den 30 do. acte op drie sts zegel gegeven aen Johannes Bouwman om t lijk van zijn kint genaemt Andries Bouwman te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[08-05-1709]
Den 8 Meij biljet gegeven aen Neeltje Gerrits om t lijk van Maddeleentje Marcus Caron te begraven - Pro deo
[14-05-1709]
14 do. biljet gegeven aen Corstiaen Drom om zijn kint Gerrit Drom te begraven - Pro deo
[17-05-1709]
Den 17 do. biljet gegeven aen Jan Frans de Groot om t lijk van zijn kint Frans de Groot te begraven - Pro deo
[22-05-1709]
22 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen de wede. Aren Bod om haer kint Jacobus Bod te begraven en ontfangen f 3.0.0??
[23-05-1709]
23 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen de kinderen van de wede. Rootsant genaemt Willemtje Willems om deselve te begraven en ontf. f 3.0.0
[27-05-1709]
27 do. biljet gegeven om t lijck van Marija Jans te mogen begraven - Pro deo
[28-05-1709]
28 do. aen de wede. Daniel Prins om t lijck van haer man te begraven - Pro deo
[02-06-1709]
Den 2 Junij biljet gegeven aen Gabriel Pals om t lijck van zijn kint genaemt Corn. Pals te begraven - Pro deo
[10-06-1709]
10 do. biljet gegeven om t lijck van Jan Leenderts van Schouwen te begraven - Pro deo
[17-06-1709]
17 do. biljet gegeven om t lijck van Leendert Daniels van Schouwen te begraven - Pro deo
[25-06-1709]
25 do. biljet gegeven aen Corn. Kroonenb. om zijn kint Teuntje te begraven - Pro deo??
[27-06-1709]
27 do. biljet gegeven aen Adriaen Heijndricxe van den Eijnde omme zijn kint genaemt Cornelia te begraven - Pro deo
[27-06-1709]
Do. biljet gegeven aen Aelb. Jans om zijn kint genaemt Grietje te begraven - Pro deo
[30-06-1709]
30. do. biljet gegeven aen de we. Evert Poelman om t lijck van haer man Evert Poelman, acte op drie sts zegel, om te begraven en voor t regt ontf. f 3.0.0
[14-07-1709]
Den 14 Julij biljet gegeven aen Maetje Klaas van Varick om t kint van haer broeder Wouter Claas van Varick genaemt Klaas Wouters te begraven - Pro deo
[21-07-1709]
Den 21 do. biljet gegeven aen den armen om t lijk van Neeltje Wms. van Leeuwen te begraven - Pro deo
[30-07-1709]
Den 30 do. biljet gegeven aen Johannes Goederheijde om zijn kint Jan Goederheijde te begraven - Pro deo
[31-07-1709]
Den 31 do. acte op 6 sts zegel gegeven aen Jan de Bruijne om t lijck van zijn vader Corn. de Bruijne te begraven en voort regt ontfangen f 6.0.0
[10-08-1709]
Den 10 Aug. acte op 3 sts zegel gegeven aen Adriaen Aelb. Verbeeck om t lijck van zijn kint Elbertus Verbeeck te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[11-08-1709]
Den 11 do. biljet gegeven aen Corn. Flore Pels om zijn kint Anna te begraven - Pro deo
[11-08-1709]
Do. aen Joost van Ekeren biljet gegeven om zijn kint Jannetje te begraven - Pro deo
[20-08-1709]
20 Aug. biljet gegeven aen Corn. Frans van Dalem om zijn kint Matje te begraven - Pro deo
[31-08-1709]
31 do. biljet gegeven aen Pieter Wms. Vlaming om zijn kint Jannetje te begraven - Pro deo
[02-09-1709]
2 Septemb. biljet gegeven aen Dirck Kool om zijn kint Jan te begraven - Pro deo
[05-09-1709]
5 do. acte op drie sts zegel gegeven aen Leendt. Jeronimus om t lijck van zijn kint, dat doot ter werelt is gekomen, te begraven en indien t regt aent gemeene landt is verschult?? t selve op ordre van UEd ? in mijn naeste maentstaet te sullen verantwoorden dus hiervoor - Memorie
[08-09-1709]
8 dito acte op drie stuijvers zegel gegeven aen Meeuwis Jans van t Oostende om t lijck van zijn dogter Pietertje te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[11-09-1709]
11 dito acte op drie stuijvers zegel gegeven aen Pieter Kievit om t lijck van zijn kint Leentje Pieters te begraven en voor t regt ontf. f 3.0.0
[14-09-1709]
14 do. biljet gegeven aen Joost van Eeckeren om t lijck van zijn kint Neeltje van Eeckeren te begraven - Pro deo
[18-09-1709]
18 do. biljet gegeven aen Jan Lauris Block om t lijck van zijn kint Harman Jans te begraven - Pro deo
[27-09-1709]
27 do. biljet gegeven aen Corn. Jans Kroonenb. om t lijck van zijn kint Jan Corn. te begraven - Pro deo
[27-09-1709]
Do. biljet gegeven aen Maetje Jans om haer man Hendrick Marinis Cock te begraven - Pro deo
[29-09-1709]
29 do. biljet gegeven aen Marinis Marinisen Katte om zijn zoon Marinus te begraven - Pro deo
Tot dus verre verantwoord??
[03-10-1709]
3 Octob. 1709 biljet gegeven aen den armmr. om t lijck van Marij Hendricks te begraven - Pro deo
[07-10-1709]
7 do. biljet gegeven aen de we. Aart Prs. Verboom om t lijck van haer zoon Ptr. Aerts te begaven - Pro deo
[11-10-1709
11 do. biljet gegeven aen de we. Abram van Dalem om t lijck van haer dogter Pietertje Abrams te begraven - Pro deo
[12-10-1709]
12 do. biljet gegeven aen Jan Wms. Vlamingh om t lijck van zijn kint Pieter Jans te begraven en onder verclaring van onvermogen - Pro deo
[18-10-1709]
18 do. biljet gegeven aen Marinus Marinus Katte om zijn kint Jannetje te begraven - Pro deo??
[01-11-1709]
1 Novemb. biljet gegeven aen Hendrick Pieters van Etten om zijn kint te begraven dat doot ter werelt gecomen is - Pro deo
[06-11-1709]
Den 6 do. acte op ses sts zegel gegeven aen Catrijtje Zijdervelt om t lijk van haer man Leendert van Aken te begraven en voor t regt van dien ontfangen f 6.0.0
[10-11-1709]
Den 10 do. acte op ses sts zegel gegeven aen Marinus van der Veer om t lijck van zijn vrouw Marij Willems de Gouw te begraven en voort regt van dien ontfangen f 6.0.0
[15-11-1709]
15 do. biljet gegeven aen de wede. Jacob Isbrants van de Tonnekreeck om haer kint Marija Jacobs te begraven - Pro deo
15-11-1709]
Do. biljet gegeven aen Annetjen Hendricks om een innocent kint van den Ouden Bosch, hier woonende, te begraven - Pro deo
[20-11-1709]
20 do. biljet gegeven aen Jan Vlamingh om Leuntje Jobs Duijm te begraven - Pro deo
[28-11-1709]
28 dito biljet gegeven aen Lambert van den Broek om zijn kint Annetje te begraven - Pro deo
[30-11-1709]
30 dito biljet gegeven aen Sijmon de Groot om t lijck van zijn vrouw Trijntje Hendricks te begraven - Pro deo
[15-12-1709]
15 Xb. acte op 3 sts zegel gegeven aen Ariaentje Prs. Lelienb., wede. Marinus de Wit, om haer dogter Grietje Pieters Wadde te begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0??
[21-12-1709]
Den 21 do. biljet gegeven aen de wede. van Corn. van Sprundel om t lijck van haer kint Corn. Corns. te begraven - Pro deo
[27-12-1709]
Den 27 Xb. acte op ses sts zegel gegeven aen Corn. Boon om t lijck van zijn vader Wouter Boon te begraven en voort regt van dien ontfangen f 6.0.0
[02-01-1710]
1710 den 2 Januarij biljet gegeven aen Teunis Blommendael om zijn kint dat doot ter werelt gecomen is te begraven - Pro deo
[02-01-1710]
Do. biljet gegeven aen Gerrit van Balen om zijn kint dat doot ter werelt gecomen is te begraven - Pro deo
[07-01-1710]
Den 7 do. biljet gegeven aen Pieter Wouwerman om zijn kint Paulus Pieters te begraven - Pro deo
[22-01-1710]
Den 22 do. biljet gegeven aen Arentje Arents om t lijck van haer man Mattijs de Ruijter te begraven - Pro deo
[27-01-1710]
Den 27 do. biljet gegeven om Willem Arents te begraven - Pro deo
[28-01-1710]
Den 28 do. biljet gegeven aen Tomas Corn. om zijn zoon Corn. Tomas te begraven - Pro deo
[03-02-1710]
Den 3 Feb. acte op 3 sts zegel gegeven aen de wede. Aren Wms. Speck om t lijk van haer man te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[09-02-1710]
Den 9 do. biljet gegeven aen Jan Teeuwis van Putten om t lijck van zijn kint Leentje Jans te begraven - Pro deo
[12-02-1710]
Den 12 do. biljet gegeven aen de wede. Bastiaen Groene om hem te begraven - Pro deo
[12-02-1710]
Do. biljet gegeven aen Johannes Sleewijk om zijn ongedoopt kint te begraven - Pro deo
[13-02-1710]
13 do. biljet gegeven aen Davit Davits de Jonge om t lijck van zijn kint dat doot ter werelt gecomen is te begraven - Pro deo
[14-02-1710]
14 do. biljet gegeven aen Leendert Davits Koman om t lijck van zijn kint Leendert Leenderts te begraven - Pro deo
[18-02-1710]
Den 18 do. biljet gegeven aen den Armmr. om een vremt kint te begraven - Pro deo
[18-02-1710]
Do. biljet gegeven om de wede. Bastiaen Groene te begraven - Pro deo
[19-02-1710]
19 do. biljet gegeven aen Wm. Kotvis om zijn dogter Engeltje Stevens Slegt te begraven - Pro deo
[20-02-1710]
Den 20 do. biljet gegeven aen Jan Gerrits van Beeck om zijn zoon Jan Jans te begraven - Pro deo
[20-02-1710]
Do. biljet gegeven aen Marinis Marinis Leijdens om t lijk van zijn dogter Ariaentje Marinis te begraven - Pro deo
[24-02-1710]
24 do. biljet gegeven om t lijk van Hadewijff Daniels, wede. van Corn. van de Weel, ter aerde te bestellen - Pro deo
[25-02-1710]
25 do. uts. om t lijk van Jan van IJlen te mogen - begraven Pro deo
[28-02-1710]
28 do. uts. om t lijk vant kint van Samuel van den Bergh genaemt Arentje te begraven - Pro deo
[03-03-1710]
Den 3 Maert 1710 biljet gegeven om t lijk van t kint van Leendt. Davits Koman genaemt Zacharias te mogen begraven - Pro deo
[03-03-1710]
Do. uts. aen Pr. Vlamingh om t lijk van zijn kint Willem te mogen begraven - Pro deo
[06-03-1710]
6 do. uts. aen Jacob Vroegrijk om t lijk van zijn kint Tannetje Jacobs te begraven - Pro deo
[06-03-1710]
Do. uts. aen de wede. Jan van der Sloot om t lijk van den selven haren man te begraven - Pro deo
[06-03-1710]
Do. uts. aen Pieter Willems Verbeeck om zijn dogter Ariaentje Pieters te begraven - Pro deo
[07-03-1710]
7 do. uts. aen Ieman Leenderts Mosselman om t lijk van zijn kint Jacob te begraven - Pro deo??
[08-03-1710]
8 do. uts. aen Wm. Kotvis om t lijk van zijn kint Steven Slegt te begraven - Pro deo??
[10-03-1710]
Den 10 do. uts. aen Jan Quacq om t lijk van zijn vrouw Jannetje Duijmelaer te begraven - Pro deo
[23-03-1710]
Den 23 do. uts. aen Aelb. Jans om t lijk van zijn kint Jannetje Aelb. te begraven - Pro deo
[23-03-1710]
Do. uts. aen den Armmr. om Jannetje Stellaers te begraven - Pro deo
[23-03-1710]
Do. uts. om Caetje Prs. te begraven - Pro deo
[24-03-1710]
24 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Corn. Hacke om t lijck van zijn kint genaemt Achien Corn. te begraven?? en voort regt ontfangen f 3.0.0
[31-03-1710]
31 do. acte op 3 sts zegel gegeven om t lijk van Jan Vogelaer te begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
Tot dus verre Reght aent gemeeneland verantwoord
[01-04-1710]
Den 1 Aprill biljet aen Jasper Jans om zijn kint Corn. te begraven - Pro deo
[01-04-1710]
Do. biljet gegeven aen Corn. Hacke om t lijck van zijn vrouw Maetje Ariens Lelienburgh te begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
[03-04-1710]
3 do. biljet gegeven aen Hendrick van Leeuwen om t lijck van zijn kint Jan te begraven - Pro deo
[07-04-1710]
7 do. biljet gegeven aen Wouter Claas van Varick om zijn kint Zijtge te begraven - Pro deo
[08-04-1710]
8 do. Huijb. Pieters van den Bergh biljet gegeven om zijn kint Jan te begraven - Pro deo
[10-04-1710]
10 do. biljet gegeven om t lijck van Claas Codde te begraven - Pro deo
[13-04-1710]
13 do. biljet gegeven om t lijck van Leendt. Breederland te mogen begraven - Pro deo
[15-04-1710]
15 do. biljet gegeven aen Cornelia om t lijck van haer kint te begraven - Pro deo
[16-04-1710]
16 do. biljet gegeven aen Koman David de oude om zijn kind Willem te begraven - Pro deo
[19-04-1710]
19 do. biljet gegeven aen Abram de Ruijter om t lijck van zijn kint Sara te begraven - Pro deo
[22-04-1710]
22 do. biljet gegeven aen Sijmon de Groot om t lijck van zijn kint Hendrik Sijmons te begraven - Pro deo
[23-04-1710
23 do. biljet gegeven aen Dirck van Santen om t lijk van zijn vrouw Teuntje Everts te begraven - Pro deo
[25-04-1710]
25 do. biljet gegeven aen den armmr. om t lijk van de wede. Gillis Tils te begraven - Pro deo
[01-05-1710]
1710 den 1e Meij biljet gegeven om Bastiaentje van Brabant te begraven - Pro deo
[01-05-1710]
Do. biljet gegeven aen Jan Jans van Halteren om t lijck van zijn kint Johannes te begraven - Pro deo
[05-05-1710]
Den 5 do. biljet gegeven aen Reijnoud ??? om t lijck van Aagje Jans Rootsant te begraven - Pro deo
[08-05-1710]
8 do. biljet gegeven aen Aert Flore Pels om zijn vrouw Jaepje Jacobs te begraven - Pro deo
[10-05-1710]
10 do. biljet gegeven aen Anthonij Claas Pelle om zijn kint Jan Anthonisse te begraven - Pro deo
[10-05-1710]
Do. biljet gegeven aen Dirck Liefferoen om t lijk van zijn kint Commertje Dircks te begraven - Pro deo
[13-05-1710]
13 do. biljet gegeven aen Jan Jacobs Kooch om t lijck van zijn kint Lijsbet Jans te begraven - Pro deo
[15-05-1710]
15 do. biljet gegeven aen Cors. Crijns Warre voor Dirck Leendts. Braber om t lijck van zijn moeder Pietertje Pieters van den arme te begraven - Pro deo
[19-05-1710]
19 do. biljet gegeven aen Jan Ariaens Schraeuws om t lijk van zijn kint Ariaen Jans te begraven - Pro deo
[20-05-1710]
20 do. biljet gegeven aen Corn. de Zeeuw om t lijck van zijn kint Crijntje Corn. te begraven - Pro deo
[20-05-1710]
Do. biljet gegeven aen Marij Pieters Blieck om t lijk van haer man Jan Wms. Vlamingh te begraven - Pro deo
[29-05-1710
29 do. biljet gegeven aen Jacob Ariaens Tolenaer om t lijck van zijn kint Maetje Jacobs te begraven - Pro deo
[29-05-1710]
Do. biljet gegeven aen de diakonije op den Bommel om Laurens Codde te begraven - Pro deo
[26-05-1710]
26 do. biljet gegeven aen Jacobus den Oude om t lijk van zijn vr. Cornelia Pieters te begraven - Pro deo
[27-05-1710]
27 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Corn. Mierop de jonge om t lijk van zijn kint Neeltje Cornelis te begraven en voort regt ontfangh. f 3.0.0
[01-06-1710]
Den 1 Junij 1710 Dirck Pieters van Sante bjliet gegeve om lick te begrave van sijn kint Lena Dircks van Sande - Pro deo
[10-06-1710]
10 dito biljet gegeven aen Jan Marcelis Bogert om zijn kint Lijsbet Jans Bogert te begraven - Pro deo
[14-06-1710]
14 do. biljet gegeven aen Jacob Adriaens Tolenaer om t lijk van zijn kint Geertje Jacobs te begraven - Pro deo
[16-07-1710]
16 Julij biljet gegeven aen Neeltje Paulus van der Weel om haer stieffvader Pieter Verbeeck te begraven - Pro deo
[17-07-1710]
17 do. biljet gegeven aen Jan Teunis om zijn kint Jop Marcelis te begraven - Pro deo
[18-07-1710]
18 do. acte op 6 sts zegel gegeven om t lijk van Corn. van Suijwijk te begraven en ontfangen f 6.0.0
[22-07-1710]
22 do. biljet gegeven aen Tanetje Pieters Sleewage om t lijk van Michiel Jacobs van Kampen te begraven - Pro deo
[27-07-1710]
27 do. biljet gegeven aen Abram Mels van Duren om t lijck van zijn ongedoopt kint te begraven - Pro deo
[28-07-1710]
28 do. biljet gegeven aen Johannes Hocke om t lijck van zijn vrouw Arentje Fransse te begraven - Pro deo
[31-07-1710]
31 do. acte op drie sts zegel gegeven aen Adriaen de Jongh om t lijk van zijn kint Abraham de Jongh te begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
[03-08-1710]
Den 3 Aug. biljet gegeven aen Wouter Jans verduijn om t lijck van zijn kint Ariaentje Wouters te begraven - Pro deo
[14-08-1710]
14 do. biljet gegeven aen Abram Mels van Duren om t lijk van zijn kint Mels Abrams te begraven Pro deo
[20-08-1710
20 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Dina Moijers om t lijck van haer man Willem de Lange te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[22-08-1710]
Den 22 Aug. biljet gegeven aen Karel Steen om zijn kint Jan Carels Steen ter aerde te bestelle - Pro deo
[23-08-1710]
23 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Arij Spruijt om t lijck van zijn schoonmoeder Lena Ariens te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[24-08-1710]
24 do. biljet gegeven aen Leendert van der Weel om zijn kint Jacob van der Weel ter aerde te bestelle - Pro deo????
[28-08-1710]
28 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen de wede. Arij Wms. Speck om t lijck van haer kint Jannetje Ariens Speck te begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
[28-08-1710]
28 do. biljet gegeven aen Stintje Jans om het lijck van Marij Gijsbers Knoprock ter aerde te bestelle - Pro deo
[12-09-1710]
12 7b. biljet gegeven aen Corn. van Klink om t lijck van Jan Jans Tin te begraven - Pro deo
[15-09-1710]
15 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Matteus Bacx om t lijck van zijn dogter Johanna te begraven en voort regt ontfangen f 3.0.0
[17-09-1710]
17 do. biljet gegeven aen Maerte Jans van Heijksberge om t lijk van zijn kint Maetje te begraven - Pro deo
[29-09-1710]
29 do. biliet gegeven aen Corn. Wouterse om t lijck van zijn kint Lijsbet Wouterse te begraven - Pro deo
Tot dus verre Reght aent gemeeneland verantwoord ???Memorie
[04-10-1710]
1710 den 4 Octob. biljet gegeven aen Corn. Jans van Putten om t lijck van zijn vader Jan Ruloffs van Putten te begrave - Pro deo, verclare van geen vermogen te zijn, versoecke derhalve biljet Pro deo, Cornelis Janse van Putten
[05-10-1710]
Den 5 Octob. biliet gegeven aen Dirck Pieterse van Santen om zijn kint Dirckie Pieters van Santen te begraven - Pro deo
[10-10-1710]
10 do. biljet gegeven aen Jan Blocq om zijn kint Harman Jans te begraven - Pro deo
[13-10-1710]
13 do. biliet gegeve aen Aren Pase om zijn kint Dirck Pase te begraven - Pro deo
[24-10-1710]
24 do. biliet gegeve aen Jannitie Sijbrants om het lijck van haer man Teeuwis Janse te begraven - Pro deo
[17-11-1710]
17 Novemb. biljet gegeven aen Corn. Kroon om t lijck van zijn twee dogters Grietje en Ariaentje te begraven - Pro deo
[20-11-1710]
20 Novemb. biliet gegeve aen Johannis Goedereijde om zijn kint Neeltje Jans te begrave - Pro deo
[29-11-1710]
29 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Jacob Noordijck om t lijck van zijn dogter Ariaentje te begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[21-12-1710]
21 Decemb. biljet gegeven aen Gijsje Bastiaens om t lijck van haer man Jan Arens van Hellevoetsluijs te begraven - Pro deo
[22-12-1710]
22 do. biljet gegeven aen Corn. Boon als armmr. om t lijck van Grietje Leenders, wede. Gillis van Streecken, te begraven - Pro deo
[31-12-1710]
31 do. biliet gegeven aen Dirck Bijl om t lijck van zijn kint Lijsbet Dircks Bijl te begraven - Pro deo
[31-12-1710]
Do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Corn. Claas Koert om t lijck van zijn vrouw Aeltje Jans Vrije te begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[09-01-1711]
1711 9e Januarij biljet gegven aen den Armmr. om t lijck van Pietertje Corn. van der Werff te gegraven - Pro deo
[12-01-1711]
12 do. biliet gegeven aen Corn. Kempenaer om zijn ongedoopt kint te begraven - Pro deo
[19-01-1711
19 do. biljet gegeven aen Bastiaen Davits Koman om t lijk van zijn dogter Marij te begraven - Pro deo
[26-01-1711]
26 do. biljet gegeven aen Geertruij Abrams Jonckheer, wede. van Steven ???, om t lijck van haer kint Abram Stevens te begraven - Pro deo
[26-01-1711]
Do. biljet gegeven aen den Armmr. om t lijck van Gijsbert Marcus Vel te begraven - Pro deo
[27-01-1711]
27 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Commer Jans van St. Anneland om t lijck van zijn vrouw Cornelia Pieters Braber te begraven en voort regt van dien ontf. f 3.0.0
[03-02-1711]
3 Feb. biljet gegeven aen Jacob Adriaens Tolenaer om t lijck van zijn vrouw Bastiaentje Leenderts van der Wagt te begraven - Pro deo
[06-02-1711]
6 do. biljet gegeven aen de wede. Bastiaen Timmers om t lijck van haer kint Wm. Timmers te begraven - Pro deo
[06-02-1711]
Do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Pieter Kievit om t lijck van zijn kint Hester Pieters te begraven en voort regt ontf. f 3.0.0
[06-02-1711]
Do. biljet gegeven aen de wede. Wm. Jans Kempenaer om t lijck van haer man te begraven - Pro deo
[09-02-1711]
9 do. biliet gegeven aen Dirck Lieffbroer om zijn kint Dirck Lieffbroer ter aerde te bestellen - Pro deo
[18-02-1711]
18 do. biljet gegeven aen Jacob Barnhart om t lijck van zijn dogter Lijsbet Jacobs te begraven - Pro deo, ick onderget. verclare van geen vermoge te zijn, versoecke daeromme biljet Pro deo datum uts. Dit merck is gestelt door X Jacob Barnhart
[19-02-1711]
19 do. biljet gegeven aen Elsje Klaas om t lijck van haer man Jan Wms. Stalpert te begraven - Pro deo
[23-02-1711]
23 do. biliet gegeve aen Jacob Berckmaat om zijn vrouw Magriet Wilms ter aerde te bestelle - Pro deo
[23-02-1711]
23 do. biliet gegeve aen Gerrit Engelse Cappeteijn om zijn vrouw Lijsbet van Else ter aerde te bestelle - Pro deo
[01-03-1711]
1 Maert acte op 3 sts zegel gegeven aen Jan Stoffels Kreeft om t lijck van de wede. Tomas Dietges te begraven en voort regt van dien ontfangen f 3.0.0
[05-03-1711]??
3 do. 5 do. biljet gegeven aen Ariaentje Teunis Groenewegh om t lijk van haer man Michiel van Hulst te begraven - Pro deo??
[06-03-1711]
Den 6 do. biljet gegeven aen Jan Teeuwis van Putten om zijn kint Wm. Prs. van Bregt te begraven - Pro deo
[11-03-1711]
Den 11 do. bilet gegeve aen Jan Kal om Magriet van Dorwijck te begrave - Pro deo
[12-03-1711
Den 12 do. biliet gegeve aen Leendert Davits Coome om zijn vrouw Marija Arens Ravestijn te begraven - Pro deo
[19-03-1711]
Den 19 do. biliet gegeve om Leendert Davitse Cooman te begrave - Pro deo??
[20-03-1711]
20 do. biljet gegeven aen Abram van Vuren om de lijken van Leendert en Jan van Gamelen te begraven - Pro deo
[27-03-1711]
27 do. biljet gegeven aen Itje Jacobs om?? t lijck van haer zoon Herman Wms. Stellenaer te begraven- Pro deo
[27-03-1711]
Den 27 do. biliet gegeve aen Abram Melse van Duren om zijn zoon Gerrit van Gineken te begrave - Pro deo
[30-03-1711]
Den 30 do. biliet gegeve aen Pieternelle Leenderts Knape om haer man Pieter Vlamigh te begrave - Pro deo
Tot dus verre Reght aent gemeene lant verantwoort????
[07-04-1711]
Do. 7 April biliet geschreve aen Corn. Flipse om Arentje Aren te begrave - Pro deo
[17-04-1711]
17 do. biljet gegeven aen Tonis Corn. om t lijck van zijn zoon Corn. te begraven - Pro deo
[23-04-1711]
23 do. biljet gegeven aen Jacob Corn. Kroon om t lijck van zijn vrouw Lijntje Jans te begraven - Pro deo
[12-05-1711]
12 Meij biljet gegeven aen Marinus Blieck om zijn kint Lena te begraven - Pro deo
[12-05-1711]
Do. biljet gegeven aen Corn. Keijser om zijn zoon Pieter Keijser, op den Bommel overleden, te begraven - Pro deo
[21-04-1711]
Den 21 do. biliet gegeve aen Teunis Blommendael om t lijck van Jan en Abram Blomendael te begrave - Pro deo
[23-04-1711]
Den 23 do. biliet gegeve aen Jan Lammerse van Leuve om t lijck van Willem Janse van Leuven te begrave - Pro deo
[26-04-1711]
26 do. acte op 3 sts zegel gegeve aen Aren Ruloffse van Putten om zijn kint Jan van Putten te begrave en voort Regt van dien ontfangen f 3.0.0
[04-06-1711]
4 Junij biljet gegeven aen den armmr. Corn. Boon om t lijck van Corn. Wouters te begraven - Pro deo
[12-06-1711]
12 do. biljet gegeven aen Barber Teeuwis om t lijck van haer kint Teewis Claas te begraven - Pro deo??
[18-06-1711]
Den 18 Junij acte op ses sts zegel gegeven aen Adriaen de Jongh om t lijck van Maetje Leunis te begraven en voort regt van dien ontfangen f 6.0.0??
[22-06-1711]
Den 22 do. biljet gegeven aen Willem Rijswercker om t lijck van zijn kint Blazijntje te begraven - Pro deo, ick onderget. verclare van geen vermogen te zijn, versoecke derhalve biljet Pro deo, Willem Rijswercker
[25-06-1711]
25 do. biljet gegeven aen Abram Melsen van Duuren om t lijk van zijn vrouw Neeltje Leend. Knape te begraven - Pro deo
[01-07-1711]
Den 1 Julij biljet gegeven aen Pieter Lauris Stellenaer om t lijk van zijn kint Marijtje Pieters Stellenaer?? te begraven - Pro deo
[03-07-1711]
3 Julij biljet gegeven aen den armmr. om t lijck van Hille, int gasthuijs overleden, te begraven - Pro deo??
[03-07-1711]
7 do. biljet gegeven aen Jacobus van der Made om zijn kint Neeltje Jacobs te begraven - Pro deo
[13-07-1711]
13 do. biljet gegeven aen Johannes Barents om zijn dogter Marij Jans te begraven - Pro deo
[15-07-1711]
15 do. acte op 6 sts zegel gegeven aen Leendert Casteleijn om t lijck van zijn ongedoopt kint te begraven en daer van ontfangen f 6.0.0
[18-07-1711]
18 do. biljet gegeven aen Lena Leenderts Casteleijn om t lijck van haer kint Kniertje Corn. Speck te begraven - Pro deo
[19-07-1711]
19 do. acte op 6 sts zegel gegeven aen Leendt. Casteleijn om t lijck van zijn vrouw Lijntje Zacharias Lodder te begraven en voort regt ontfangen f 6.0.0??
[20-07-1711]
20 do. biljet gegeven aen Annetje Jaspers om een vremt man te begraven - Pro deo
[21-07-1711]
21 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Jan de Bruijne om t lijck van zijn kint Hendrick de Bruijne te begraven en voort regt van dien ontf. f 3.0.0
[23-07-1711]
23 do. acte op 3 sts zegel gegeven aen Adriaen Verweije om t lijck van zijn dogter Lena Verweije te begraven en voort regt van dien ontf. f 3.0.0
[28-07-1711]
Den 28 do. biljet gegeven aen Labaij om een vremt vrouwspersoon genaemt Grietje te begraven - Pro deo
[14-08-1711]
14 Aug. biljet gegeven aen Ariaen Paulus om zijn kint Jan Vlamingh te begraven - Pro deo
[17-08-1711]
17 do. biljet gegeven aen?? Aernout Welse om t lijck van zijn kint Catrijntje te begraven - Pro deo
[22-08-1711]
22 do. biljet gegeven om t lijck van Corn. van Campen te begraven - Pro deo
[28-08-1711]
28 do. biljet gegeven aen Jan Huijge om t lijck van zijn kint Willem Jans te begraven - Pro deo
[31-08-1711]
31 do. biljet gegeven aen Aart Verboom om t lijk van zijn kint Caetje te begraven - Pro deo
[31-08-1711]
Do. biljet gegeven aen Barber om t lijk van haer man Jan Marcelis Bogert te begraven - Pro deo??
[31-08-1711]
Do. biljet gegeven aen Aernout Welse om t lijck van zijn vrouw Helena Pijls te begraven - Pro deo
[01-09-1711]
1 7b. biljet gegeven aen Cornelija Arjaans Vlam om t lijck van haar man Jan Arjans Schragenaar te begraven - Pro deo
[03-09-1711]
3 do. biljet gegeven aen Bastiaentje Leenderts om t lijck van haer broeder Pieter Ariaens Vlamingh te begraven - Pro deo
[11-09-1711]
11 Septemb. biljet gegeven aen Pr. Laurisz Stellenaar om t lijck van zijn vrouw Jannetje Klaasz Koert te begraven - Pro deo??
[11-09-1711]
11 do. biljet gegeven aan Cornelija Arjaans Vlamingh om t lijck van haar kint Corn. Jans Schragenaar te begraven - Pro deo
[12-09-1711]
12 do. biljet gegeven aan Bouwe Laurisse om t lijck van sijn vrouw Geertruij Jans de Groote te begraven - Pro deo??
[17-09-1711]
17 do. biljet gegeven aen Eevert Lamb. Romeijn om zijn kint Lamb. te begraven - Pro deo
[20-09-1711]
20 do. biljet gegeven aen Hendrick Jans van Leuwe om t lijck van zijn kind Dirckje Hendricks van Leuwe te begraven - Pro deo
[22-09-1711]
22 do. biljet gegeven aen Corn. Leunis van der Veer om zijn kind Dijngene Corn. van der Veer te begraven - Pro deo
[22-09-1711]
Dito biljet gegeven aan Jacob Molenaar om sijn kint genaemt Anna Jacobs Molenaar te mogen begraven - Pro deo
[26-09-1711]
26 dito acte op 30 stuijvers zegel gegeven bij de hr. Schout aan de wed. van de hr. Secrts. Heind. de Jongh om t lijck van genoemde hr. Secrts. te mogen begraeven en voort regt van dien ontfangen f 15.0.0, door de hr. Schout Mijs aan mijn gerestitueert dese 15 gl. en 3 gl.
[28-09-1711]
28 dito acte op 3 sts zegel gegeven aan mr. Mattheuwis Backx om t lijck van sijn kint genaemt Gerrit Mattheuwis Backx te begraeven, voort regt van dien ontfangen f 3.0.0??
[28-09-1711]
Dito Adriaan de Zoomer biljet gegeven om t lijck van zijn kint genaemt Pieter de Zoomer te mogen begraeven - Pro deo
[30-09-1711]
30 dito biljet gegeven omme t lijck van Corns. Iemans van der Werff bij den armen te mogen begraeven - Pro deo
[30-09-1711]
Dito Davit Coman de Jonge biljet gegeven omme t lijck van sijn kint genaemt Neeltge Davits te begraeven - Pro deo
So verre aent gemeene land verantwoort
[05-10-1711]
Den 5 Octob. biljet gegeven aan Jan Gillis Boogaart omme t lijck van zijn kint genaemt Maatge Jans Boogaart te mogen begraeven - Pro deo
[09-10-1711]
9 dito acte op ses sts zegel gegeven aan mr. Mattheuwis Backx omme t lijck van sijn vrouwe moeder Crijntje Jacobs Tanis, wed. van Gerrit Bongaart, te mogen begraeven en voort regt van dien ontfangen f 6.0.0
[10-10-1711]
10 dito acte op drie sts zegel gegeven aan Aren Willems Braber omme t lijck van sijn kint genaemt Pieterneltjen Arens te mogen begraeven en voor t regt van dien ontf. f 3.0.0??
[16-10-1711]
16 dito biljet gegeven aan d. w. Cors. Crijnsen Warre omme t lijk van haar man Cors. Crijnse te mogen begraeven - Pro deo
[19-10-1711]
19 dito biljet gegeven omme t lijck van Aren de Vos, j.m. bij den armen onderhouden, te mogen begraeven - Pro deo
[22-10-1711]
Den 22 Octob. biljet gegeven aan Mighiel Arens van Stadt om t lijk van sijn vrouw Crijntje Jans Quack te begraven - Pro deo. Ik onderget. verclaere te sijn onvermogen, versoecke derhalve biljet Pro deo, Michgiel Arens van Stad
[22-10-1711]
Biljet gegeven aan Luijckus Leenderts van der Waght om t lijck van sijn vrouw Jannetje Iemans te mogen begraeven - Pro deo
[23-10-1711]
23 dito acte op drie sts zegel gegeven aan Jan Wms. Karduckx om t lijck van sijn vrouw Dina Cornelis te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0??
[24-10-1711]
24 dito acte op drie sts zegel gegeven aan Corns. Arens Wittekoeck om t lijk van zijn vrouwe grootmoeder Neeltje Jacobs Braber, wede. van Jan Noppe, te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[03-11-1711]
3 Novemb. acte op drie sts zegel gegeven aan de wed. Corns. Wms. Smith om t lijck van haar man den selven Cornelis Smith te mogen begraeven en voor t regt van dien ontfangen f 3.0.0
[20-11-1711]
20 dito biljet gegeven aan Johannis Marcelis om t lijck van sijn kint genaemt Leentje Jans te mogen begraeven - Pro deo
[21-11-1711]
21 dito acte op drie stuijvers zegel gegeven aan de wed. Crijn Jacobs Court omme t lijck van den selven te begraeven en voor t regt ontfangen f 3.0.0
[25-11-1711]
25 dito biljet gegeven aan Cornelis Croon om t lijck van sijn kint genaemt Jacob Kroon te mogen begraeve - Pro deo
[28-11-1711]
28 dito acte op drie sts zegel gegeven aan Johannus Bouman omme t lijck van sijn kint genaemt Jannetje Boumans te begraeven en voor t regt ontfangen f 3.0.0
[29-11-1711]
29 dito acte op drie sts zegel gegeven omme t lijck Lijsbet Muijsaerts te begraeven en voor t regt van dien f 3.0.0
[08-12-1711]
8 Decemb. biljet gegeven aan Rachel - omme t lijck van haar man Dirck Lieffbroer te mogen begraeven - Pro deo
[11-12-1711]
11 Decemb. biljet gegeven aan Cornelis Pieters Cromdijk om t lijck van sijn kindt nogh ongedoopt te mogen begraeve - Pro deo
[11-12-1711]
Biljet gegeven omme t lijck van de wed. Jan Wms. Kempenaer te mogen begraeven - Pro deo??
[09-01-1712]
1712 9en Janu. aen Jacob Corn. Croon en Geertruijt Leenderts Mosselman biljet gegeven om te mogen trouwen - Pro deo
[09-01-1712]
Uts. te begraven ???t lijck van Hermanus van Mouw - Pro deo
[10-01-1712]
10en dito Jan Teeuwisse om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[12-01-1712]
12en dito biljet op 3 st. zegel aen Jan Back om te begraven ???t lijk van Pieter Pouwlusse f 3.0.0
[12-01-1712]
Do. uts. aen Jan Schraet om desselfs vrouw en kinderen te begraven en te sijn onvermogen - Pro deo
[18-01-1712]
18en do. Corn. Wms. Coolman heeft verclaert dat sijn swager Jacob Tonnisse Vroegrijks huijsvr. is gestorven en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[25-01-1712]
25en dito heeft Schepen Dirck van Adrichem verclaert dat sijn kint Adrianus is gestorven ende te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[01-02-1712]
1712 1en Feb. Leendt. Aarts Colff heeft verclaert dat sijn suster Flippijntje Aerts is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[15-02-1712]
15en do. billet gegeven om t lijk van Davit Cooman den ouden te mogen begraven - Pro deo
[16-02-1712]
16 do. uts. om ???t lijk van Jan Teunisse van Deuge te mogen begraven - Pro deo
[18-02-1712]
18 do. aen Aren Gijsbertse om sijn kint te mogen begraven - Pro deo
[10-03-1712]
Maert 10e verclaert Aren den Braber dat sijn kint is gestorven ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
[10-03-1712]
Dito verclaert Dijna Jacobs van de Vijver dat Lijsb. Andries is gestorven ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
[25-03-1712]
25en dito verclaert Arentie Huijberts, wede. van Waert, dat haer kint Cornelia Leenderts is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[29-03-1712]
29en do. is verclaert dat Bastiaen Soetemelk is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
Tot dus verre aen t gemeene land verantwoord - Memorie
[01-04-1712]
1en April verclaert Gillis France dat sijn vrouw Marij Jans is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[09-04-1712]
9en dito verclaert Annet Jaspers dat Belijaerts, wede. van Jan Teunisse van Deugden, is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[10-04-1712]
10en dito is verclaert dat Jan Blok is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[14-04-1712]
14en dito is verclaert dat Bastiaen Davitse is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[16-04-1712]
Den 16en dito verclaert Joh. Leenderts de Wit dat sijn kint is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[22-04-1712]
22en do. verclaert Michiel van Kampenhout dat sijn kint is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[29-04-1712]
29en do. verclaert Aert Jans Creeft dat haer kint genaemt Jannetie Jans Vell is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[02-05-1712]
2e Meij acte op 3 st. zegel gegeven aen Adriaen Boon om ???t lijk van d??? h. Lambregt van der Elst te begraeven en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[21-05-1712
21e Meij verclaert Dirkje Jans dat Geertruij ??? is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[23-05-1712]
23e do. verclaert Aren Reuijloffse van Putten dat sijn kint Reuijloff is gestorven en te gehooren onder Classis van f 3.0.0
[02-06-1712]
2e Junij Corn. Mierop heeft verclaert dat sijn kint Cornelis is gestorven en te gehooren onder Classis van f 3.0.0
[09-06-1712]??
9en Junij verclaert Annet Jaspers dat Johannis Jans van Deugden is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[06-06-1712]
6 do. is verclaert dat Geertruij Arens Pruijsen van Antonis ? is gestorven en te zijn onvermogen dus - Pro deo
[19-06-1712]
19en dito verclaert Annetje Teunis ?rotbergh dat Wm. Arens is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[23-06-1712]
Den 23 dito verclaart Jan Rommers dat zijn kint is gestorven en te gehooren onder t Classis van f 3.0.0
[02-07-1712]
Den 2e Julij verclaert Dingeman Bruijntjes dat sijn swager Cornelis ??? is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[02-07-1712
Dito Jacob Labaeij heeft verclaert dat Pieter ??? is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[23-07-1712]
23e Julij verclaert Abram Jacobse Koge dat sijn vrouw is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[29-07-1712]
29en dito verclaert Dina Jacobs dat het kint van Teunis Leendertsz Mosselman is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[02-08-1712]
2e Aug. verclaert Ragel Cornelis dat haer kint Jannetie Marinus is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[02-08-1712]
Dito verclaert Maetie Sijmons dat Adriaen van Sint Onnerooij is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[02-08-1712]
Dito verclaert Fredrik dat een arm persoon ten sijnen huijse is overleden en te sijn gans onvermogen dus - Pro deo??
[03-08-1712]
3e dito verclaert Arentie Teunis van Schouwen dat haer kint is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[05-08-1712]
5e dito verclaert Michiel Arense van Stat dat sijn swager Jeronimus Leenderts is gestorven en te gehooren onder Classis van f 3.0.0
[05-08-1712]
Dito verclaert Hendrikje Gerrits dat Teuntie?? Gerrits de Grijse is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[06-08-1712]
6e dito verclaert Arentie Jacobs van Proijen dat het kint van Jan de Groot is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[07-08-1712]
7e do. verclaert Balten van Chijts dat sijn kint Machiel Baltense is gestorven en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[07-08-1712]
Dito billet gegeven aen Barent Janse omme het lijk van sijn vrouw Arentie Flore te mogen begraven onder - Pro deo
[11-08-1712]
11e dito billet gegeven aen Aert Menderses huijsvrouwe?? de welke verclaert heeft dat haer kint Meijndert is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[16-08-1712]
16e dito verclaert Marij Coenraets dat Stoffeltie Cornelis is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[18-08-1712]
18e dito verclaert Dirkje Cornelis dat haer kint is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[20-08-1712]
20e dito verclaart Jacob Willemse van Bommel dat sijn kint genaamt Jacomijntje is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[21-08-1712]
21e dito verclaart Sara Pieters Cosert dat bij Hendrik van Leeuwen een arm kint genaamt Theunis is overleden en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[21-08-1712]
21e dito verclaart Sara Pieters Cosert als aflegster van Caatje Sijdervelt sijnde overleden op den Bommel en gehoorende onder ???t Classis van f 3.0.0
[22-08-1712]
22e do. verclaart Trijntje Ellebregts Corendijk haar kint Imant Bastiaens is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[22-08-1712]
22e dito verclaart Johannes Niese Braber sijn kint Cornelis Janz. Braber is gestorven en gehoorende onder het Classis van f 3.0.0
[23-08-1712]
23. dito verclaart Pieterje Bastiaens haar meutje Stijntje Hendrix is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[23-08-1712]
23e do. verclaart als boven dat een kint genaamt Jan Janz de Blauwe is gestorven en te zijn onvermogen dus - Pro deo
[26-08-1712]
26e do. verclaart Berbara Huijberts Smoor haar kint Leendert Lucasz van der Wagt is gestorven en te zijn onvermogen dus - Pro deo
[26-08-1712]
26 do. verclaart Pieterje Bastiaenz dat ???t kint Jacob Janz is overleden en te zijn onvermogen dus - Pro deo
[29-08-1712]
29e do. verclaart Joost Danielz de Prins zijn kint Daniel Jooste is gestorven en te sijn onvermogen dus - Prodeo
[04-09-1712]
4den Septemb. verclaart Jan Corn. van Burgvliet zijn kint IJsbrant is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[10-09-1712]
10 Septemb. verclaart Jan Gerritz Backer sijn kint Leentje Jans te sijn gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[10-09-1712]
10 do. verclaart Pieternella Jans dat ???t kint Cobus Reijnierse is overleden en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[10-09-1712]
Do. verclaart Lena Hendrix haar kint Hendrikje Abramz is overleden en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[11-09-1712]
11 do. verclaart Magtelt Jans haar kint Jan Jacobz Koge is overleden en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[13-09-1712]
1712 13e Septemb. verclaert Caetie Cornelis Roset dat haer kint Neeltje is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[15-09-1712]
15e dito verclaert Jannetie Brusleers, huijsvrouw van Adolff Jans, dat haer kint Crijn Jans is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo??
[15-09-1712]
15e do. verclaart Dina Hendrix Mol haar kint Ariaantje Bastiaenz is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[16-09-1712]
16e dito verclaert Jan Lambertsz dat het kint van Reijnier ??? genaemt Belij Reijnierse is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[17-09-1712]
17e dito verclaert Emmetje Wouters dat het kint van Rut Janse is gestorven ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
[23-09-1712]
23e do. verclaart Teunis Leendertse Mosselman sijn vrouw Jannetje Arens Gelego te sijn gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[23-09-1712]
Do. verclaart Jannetje Jaspers haar kint Ariaantje Ariaans te sijn gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[24-09-1712]
24 do. verclaart Neeltje Lambregts haar kint Johanna Cornelis te sijn gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[24-09-1712]
Do. verclaart Majie Arens de Clerk haar kint Susannetje Jacob van St. Kruijs is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo??
[27-09-1712]
27 do. verclaart Wijntje van den Berg dat ???t kint Jacob Hend. van den Berg is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[29-09-1712]
29e dito verclaert Magtelt Jans Noppe dat haer soons kint genaemt Neeltie Abrams is gestorven ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
[29-09-1712]
Do. verclaart Wijntje Hend. van den Berg dat ???t kint van Wouter Klaasse is doot ter werelt gekomen ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
Dus verre aent gemeene verantwoord ??? Memorie
[02-10-1712]
2e Octob. verclaert Hendrik Buijssen dat sijn vrouw is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[05-02-1712]
5e dito Annetie wel Brouk heeft verclaert dat haer man Jullius is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[06-10-1712]
6en dito verclaert Jacobus Matth. Backer dat sijn vrouw Marij Jacobs den Ouden is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[06-10-1712]
6e do. verclaart Leendert Janse Bakx dat Jan Cornelisse Bax is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[09-10-1712]
9e dito verclaert Leendert Jeronimusse dat sijn moeder Zaentie Arens is gestorven en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0??
[09-10-1712]
Dito verclaert Aren van Putten dat sijn kint Cornelia Arens is gestorven en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[14-10-1712]
14en dito verclaert Teeuntie Gerrits dat het kint van Jan Kasperse is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[15-10-1712]
15en dito verclaert Jan Gerritsz Backer dat Zaertie Dingemans, huijsvr. van Dirk van Gelder, is gestorven en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[15-10-1712]
Do. billet gegeven omme ???t lijk van Judik Arens te begraven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[15-10-1712]
Dito verclaert Teunis van Tilburgh dat sijn broeder Denis van Tilburgh is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[17-10-1712]
17en dito verclaert Jan Kievit dat sijn oom Lambert van der Elst is gestorven en tot volde. het gemeenelants regt te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[17-10-1712]
Dito verclaert IJetie Corn. van der Wij dat Geerit Maertens is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[17-10-1712]
Dito verclaert Berbel Bolet dat Marinus Reuijloffse de Jonge is gestorven en te sijn onvermogen dus uijt getogen - Pro deo
[21-10-1712]
21e do. verclaart Neeltje Pieters dat haar man Dirk Dirkz van Elsen is gestorven en te sijn gehoorende onder de Classis van f 3.0.0
[22-10-1712]
22e do. verclaart Galijn Corn. Wapen dat sijn stieffvader Jan Janse van Munsteren is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[22-10-1712]
22e do. verclaart Neeltje Pauwels dat Johannis is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[25-10-1722]
25e dito verclaart Johannis Niese Braber sijn kint Cornelis Jacobse Brandoort is gestorven en gehoorende onder de Classis van f 3.0.0
[25-10-1712]
Do. aen Corn. Mierop billet op 3 st. zegel gegeven omme het lijk van sijn kint te begraven en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[30-10-1712]
30e dito verclaert Dirck Aerens dat sijn kint is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[03-11-1712]
3e Novemb. verclaert Cornelia Cornelis van Dalen dat Ariaen Lievense is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[09-11-1712]
9e dito verclaert Pieter Jacobse Noordijke dat sijn vader Jacob Pieterse Noordijke is gestorven ende te gehooren tot volde. het gemeenelants Regt onder Classis van f 3.0.0
[09-11-1712]
9e dito verclaert Heijltie Barents dat de huijsvr. Cornelis de Been is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[12-11-1712]
12e dito verclaert Pieternella Willems dat het kint van Arij Cleijdijk is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[16-11-1712]
16e dito op drij stuijvers zegel gegeven aen Arian Verweije omme het lijk van Ariaentie Tijsse te begraven en tot volde. het Regt betaelt f 3.0.0??
[08-12-1712]
8e Decemb. verclaert Leendt. Abramse dat sijn kint is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[12-12-1712]
12en do. Maet Jans Rijswerker heeft verclaart dat Jacobus Centse Jak is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[12-12-1712]
Do. Maetie Sijmons verclaert dat Jacob Pieterse Sende, een stamper in de Bommelse stove, is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[14-12-1712]
14e do. Catrijn Jans heeft verclaert dat Dingeman Jans van St. Annelant is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[17-12-1712]
17en do. Berbel Biljart heeft verclaert dat haar kint Corstiaantie is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[19-12-1712]
19en dito is verclaert dat het kint van Neeltje Corn. is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[20-12-1712]
20e dito op drij sts zegel billet gegeven aen Dirk Pieterse Fransman om het lijk van Pieter Jacobse Braber te begraven en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[24-12-1712]
24 dito Simon Simonse heeft verclaert dat Leendert is gestorven in de Bommelse stoove ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
[27-12-1712]
27 do. Johanna Jans Rijke Vinke heeft verklaert dat de H.v. van Willem Cotvis is gestorven ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
[02-01-1713]
1713 den 2e Jan. Sibelle Jans van Mane heeft verklaart dat Huijbregt Leend. Keijser is gestorven ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
[03-01-1713]
Den 3e Januarij verclare ik onderget. Wm. Coole aengevinge te doen van het lijk van mijn grootmoeder Magdalena van Sprundere onder het Classis van Pro deo, Willem Kool
[04-01-1713]
4e Januarij verclaert Lijsbet Cornelis dat de Hv. Johs. Sleewijk is gestorven en te sijn onvermogen dus alhier voor - Pro deo
[13-01-1713]
13e do. verclaert Claes van Es dat Pieternella Corns. Cattestaert, huijsvr. van Jacob Coert, is gestorven en te gehooren onder het Classis van f 6.0.0
[16-01-1713]
Den 16 dito Berbel Bijljart verclaert dat haar kint Willemtie is gestorven ende te sijn onvermogen dus - Pro deo??
[19-01-1713]
Den 19en do. Hendrik Lauwerisse heeft verclaert dat Jan Lammertse is gestorven ende te sijn onvermogen dus - Pro deo
[19-01-1713]
Den 19en do. Mari Jans heeft verclaert dat haer kint Johannis Jacobse is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[23-01-1713]
Den 23en do. Pietertie Bastiaens Groene heeft verclaert dat Jannetie Claesse Coert is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo????
[25-01-1713]
Den 25en do. Matie Jans van Leuven heeft verclaert dat Cornelis Schalke Hoornnaer is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[28-01-1713]
Den 28. dito Marij Cornelis heeft verclaart dat de wed. van Jan Rootman is gestorven en te zijn onvermogen derhalven aan des zelve gegeven biliet om te mogen begraven - Pro deo
[31-01-1713]
Den 31. dito acte gegeven om t lijk van Grietje Wouters Mijs te mogen begraven - Pro deo??
[02-02-1713]
2e Feb. acte gegeven om t lijk van Joosje Geerits, d??? wede. Hermanus, te mogen begraeven onder - Pro deo
[08-02-1713]
8e do. acte gegeven omme het lijk van d. Hv. Adriaen Boon te mogen begraven en gehoorende onder het Classis van f 3.0.0
[08-02-1713]
Corn. Croon heeft verclaert dat sijn kint Ariaentie is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[13-02-1713]
13e dito verclaert Jan Janse van Halteren dat sijn kint Cornelia is gestorven en te gehooren onder het Classis van - Pro deo
[13-02-1713]
Joost Pieterse van Bregt heeft verclaert dat Leentie is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[24-02-1713]
Den 24 dito Corn. Pieterse Cromdijk heeft verclaert dat sijn kint Commertie Corn. is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[25-02-1713]
Den 25e do. billet gegeven aen Fop Kouwenhoven om het lijk van sijn kint te begraven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[13-03-1713]
13e Maert verclaert Fop Couwenhoven dat sijn huijsv. Neeltie Jeronimus is gestorven, van Rotterdam alhier vervoert, en te gehooren onder het Classis van f 3.0.0
[17-03-1713]
Den 17en do. Berbel Pieters de Smit heeft verclaert dat Pieter Jacobsz is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[20-03-1713]
Den 20en do. Johanna Jans Rijke Vijnke heeft verclaert dat Dirk Pieters Seters is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[23-03-1713]
Den 23 do. Maetie Jans van Leeuwen heeft verclaert dat Nelletie Jans Rootmans is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo??
[23-03-1713]
Den 23en do. Cornelia Simons heeft verclaert dat Johanna Jacob Swaen is gestorven en te sijn onvermogen het gemeene lants regt te voldoen dus - Pro deo??
[25-03-1713]
Den 25e do. verclaert Barbel Pieters Smit dat Hendrik van der Gote is gestorven en te sijn onvermogen - Pro deo
[27-03-1713]
Den 27en do. verclaert Huijb. Zuijdijk dat Jacob Corns. Croon is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[28-03-1713]
Den 28en dito Stintie Jans heeft verclaert dat Ariaentie Arens is gestorven en te sijn onvermogen - dus Pro deo
Dus verre verantwoort - Memorie
[01-04-1713]
Den 1en April Martinus Bruijsel heeft verclaert dat Maetie Bruijsels is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[03-04-1713]
3e do. billet gegeven aen Aren Hugo omme ???t lijk van Willem Dirkse Braber te begraven en te gehooren onder de Classis van f 3.0.0
[03-04-1713]
Den 3en do. Elsie Jans heeft verclaert dat Wisel Aernoutse is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
[05-04-1713]
Den 5en do. Johs. Sleeswijk heeft verclaert dat Pieter Jansz Sleeswijk is gestorven en te sijn onvermogen dus - Pro deo
Na afgebragt van den 3e April int nieuw register?? ??