Ooltgensplaat ??? Begraven 15 november 1725 ??? 3 maart 1740

Algemeen rijksarchief
Gaardersbescheiden
Ooltgensplaat
4 : II

[15-11-1725]
Den 15e Novb. billiet op drij sts. zegel uijtgegeven aen Joh. van de Water omme zijn kint genaemt Pieter van de Water te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[28-11-1725]
28e dito biljet uijtgegeven omme Sr. Elias Beaupu te begraven onder de classis van pro deo
[02-12-1725]
2e Decemb. biljet uijtgegeven omme Willemtje Joost te begraven onder de classis van pro deo
[03-12-1725]
3e dito aen d??? huijsv. Aert Meijndertse biljet uijtgegeven omme haer kint te begraven voor pro deo
[05-12-1725]
5e do. aen Jasper Janse biljet uijtgegeven om sijn vrouw Maetie Jans van?? Walgenaer te begraven voor pro deo
[10-12-1725]
10e do. biljet uijtgegeven omme Aart van Dalen te begraven onder de classis van pro deo
[20-12-1725]
20e do. biljet uijtgegeven aan Willem Goemaat omme sijn kint genaamt Marija Goemaet te begraven onder de classis van pro deo
[21-12-1725]
21e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Jan Gerritse Backer op Den Bommel te begraven onder de classis van pro deo
[28-12-1725]
28e do. biljet uijtgegeven aan Marcus de Gijse omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[14-01-1726]
14e Januarij billiet uijtgegeven aen Crijn Coert omme zijn kint Marinus Coert te begraven onder de classis van pro deo
[16-01-1726]
16e do. billiet uijtgegeven aen Jurien Fredriks Sprinkel omme zijn kindt genaemt Willem te begraven onder de classis van pro deo
[17-01-1726]
1726 17e Januarij billiet uijtgegeven omme t kint van Cornelis ?os op Den Bommel te begraven onder de classis van pro deo
[22-01-1726]
22e do. billiet uijtgegeven aen Zijmen Jacobsz omme zijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[27-01-1726]
27e do. billiet uijtgegeven omme de vrouw van Corn. Bos op Den Bommel te begraven onder de classis van pro deo
[04-02-1726]
4e Feb. biljet uijtgegeven aen Gillis Hakke omme sijn kint te begraven voor pro deo
[05-02-1726]
5e dito biljet uijtgegeven aan Andries van Dijke om sijn vrouw te begraven voor pro deo??
[08-02-1726]
8e dito biljet uitgegeven omme Davit Paasse te begraven onder de classis van pro deo
[11-02-1726]
11e dito biljet uijtgegeven omme ???t kint van Hendrik Kok te begraven onder de classis van pro deo
[12-02-1726]
12e do. billiet uijtgegeven aen Pieter Claesse van Crelisz. omme sijn kint te begraven voor pro deo
[14-02-1726]
14e do. billiet uijtgegeven aen Gabriel Luniens omme de vrouw van Lodewijk van Prooijen te begraven onder de classis van pro deo
[14-02-1726]
Do. billiet op drij sts. zegel uijtgegeven aen Jasper Verdoes op Den Bommel omme zijn kint genaemt Jannetje Verdoes te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[01-03-1726]
1e Maert billiet uijtgegeven omme t kint van Berbel Pieters Smit in de Langstraat te begraven onder de classis van pro deo
[07-03-1726]
Den 7e do. billiet uijtgegeven omme d???huijsvre. Jan Rutse van Es te begraven onder de classis van pro deo
[14-03-1726]
14e Maert billiet uijtgegeven omme ???t kint van Giel Jansz van St. Annelant genaemt Crelis te begraven onder de classis van pro deo
[14-03-1726]
Do. billiet uijtgegeven omme d???wede. Arij Dorsman te begraven onder de classis van pro deo
[30-03-1726]
30e Maert billiet uijtgegeven omme ???t kint van Andries van Dijke op Den Bommel genaemt Engeltje te begraven onder de classis van pro deo
Tot dus verre nagesien
[15-04-1726]
15e April billiet uijtgegeven aen de huijsvrouw Sijmon de Groot om haer kint genaemt Gerrit te begraven onder de classis van pro deo
[27-04-1726]
27e do. billiet uijtgegeven op 3 st. zegel aen Jan van der Lede op Den Bommel omme ???t lijk van zijn moeder Magtel Jans de Groot te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[29-04-1726]
29e do. billiet uijtgegeven omme ???t doodt gebore kint van Jan van der Veer op Den Bommel te begraven onder de classis van pro deo
[01-05-1726]
1 Meij biljet uijtgegeven omme t lijk van Antonij Corn. van Eeuwen te begraven voor pro deo
[04-05-1726]
4e Meij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Grietje Willems te begraven onder de classis van pro deo
[06-05-1726]
6e Meij biljet uijtgegeven omme ???t kint van Jan Cornelisz Hoornaer te begraven onder de classis van pro deo
[11-05-1726]
11e do. billiet uijtgegeven aen Pieter Blom op Den Bommel omme zijn kint genaemt Hendrik Blom te begraven onder de classis van pro deo
[13-05-1726]
13e do. biljet uijtgegeven om Mijntie Ab te begraven voor pro deo
[23-05-1726]
23e Meij billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Willem Poulusz Vreeswijk te begraven onder de classis van pro deo
[14-06-1726]
14e Junij billiet uijtgegeven aan Lodewijk van Prooijen omme sijn kint genaamt Lodewijk van Prooijen te begraven onder de classis van pro deo
[15-06-1726]
15e do. billiet uijtgegeven aan Willem den Beer omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[27-06-1726]
27e do. billiet uijtgegeven aan Hendrik Hilbrant omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[27-06-1726]
Do. billiet uijtgegeven aan Matje Willems omme ???t kint van Corn. Davitsz Cooman te begraven onder de classis van pro deo
[06-07-1726]
6e Julij billiet uijtgegeven aan Aren van Putten omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[08-07-1726]
8e dito biljet uijtgegeven aen Gerrit Bosschieter om sijn overleden vrouw Gieltie Wouters de Neeff naer de Oude Tonge vervoert om aldaer begraven te werden en ten opsigte slants regt ontf. f 3 : - : -
[12-07-1726]
12e Julij biljet uijtgegeven aen Gerrit Janse om een vreemt persoon aen sijn huijs overleeden te begraven pro deo
[16-07-1726]
16e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Pieter Blom te begraven onder de classis van pro deo
[16-07-1726]
Do. billiet uijtgegeven aan Jan Bot omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[22-07-1726]
22e d. Corn. Tiggelman biljet uijtgegeven om sijn overleeden kint te begraven onder de classis van 3 : - : -
[24-07-1726]
1726 23e Julij billiet uijtgegeven omme ???t lijk van een vreemt vrouws persoon genaemt Zijtje Meeuwis te begraven onder de classis van pro deo
[25-07-1726]
25e do. billiet uijtgegeven aan Pieter van Es omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[26-07-1726]
26e do. billiet uijtgegeven aan Pieter Lossel omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[27-07-1726]
27e do. billiet uijtgegeven aan Leendt. Casteleijn omme de vrouw van Balten Casteleijn te begraven onder de classis van pro deo
[27-07-1726]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Adriaan Visser genaamt Arjaantje Visser te begraven onder de classis van pro deo
[30-07-1726]
30e do. billiet uijtgegeven aan Amelia Jacobs omme haar kint te begraven onder de classis van pro deo
[30-07-1726]
Do. billiet uijtgegeven aan Daniel de Jongh omme sijn kint genaamt Adriaan de Jongh te begraven onder de classis van pro deo
[03-07-1726 zal 03-08-1726 zijn]
3e Julij (zal 3e Aug. zijn) billiet uijtgegeven omme Teuntje de Graeff te begraven onder de classis van pro deo
[06-08-1726]
6e Aug. biljet uijtgegeven omme t lijk van Grietie Arens Verboom te begraven voor pro deo
[09-08-1726]
9 do. biljet uijtgegeven aen Joosje Gerrits Schoute om haer kint te begraven voor pro deo
[11-08-1726]
11 do. biljet uijtgegeven aen Adriaen van den Heuvel om sijn kint te begraven voor pro deo
[12-08-1726]
12 do. biljet uijtgegeven aen Catrijn Jans om een arm kint te begraven pro deo
[13-08-1726]
1726 13en do. biljet uijtgegeven aen Corn. Jorisse van Sloot om sijn moeder Neeltie van Sloot te begraven pro deo
[14-08-1726]
14. do. biljet uijtgegeven aen Pr. Claesse Smit om sijn soon Claes Pieterse te begraven pro deo
[21-08-1726]
21e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Pieter van der Elst genaamt Pieter van der Elst te begraven onder de classis van pro deo
[23-08-1726]
23e do. billiet uijtgegeven aan Abram van Dueren om sijn kint genaamt Jannetie Abrams te begraven voor pro deo
[23-08-1726]
Do. billiet uijtgegeven op 6 st. zegel aan Joh. van de Wateren omme zijn kint Pieternella van de Wateren te begraven onder de classis van f 6 : - : -??
[29-08-1726]
29e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Arij Middelcoop genaamt Grietje Middelcoop te begraven onder de classis van pro deo
[04-09-1726]
4e Septb. billiet uijtgegeven aan Willem Jacobse van de Made omme sijn kint genaamt Cornelia van de Made te begraven onder de classis van pro deo
[01-09-1726]
1e Septemb. billiet uijtgegeven aan Hendrik van Herp omme sijn kint genaamt Hend. Hendrikse van Herp te begraven onder de classis van pro deo
[08-09-1726]
8e do. aen ? Leendtsz van der Velde biljet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[09-09-1726]
9e do. billiet uijtgegeven aan Corn. Maertense van Schouwen omme sijn kint te begraven voor pro deo
[12-09-1726]
12e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Gerrit Pijl te begraven onder de classis van pro deo
[13-09-1726]
13e do. billiet uijtgegeven aan Corn. Maertense van Schouwen omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[13-09-1726]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Pieter Stellenaar genaamt Jannetje Pieters Stellenaar te begraven onder de classis van pro deo
[15-09-1726]
15. do. biljet uijtgegeven aen Johannis Schuts om sijn kint Pieter te begraven voor pro deo
[16-09-1726]
1726 16e Septb. billiet(t) uijtgegeven omme ???t kint van Crijn de Jongh te begraven onder de classis van pro deo
[18-09-1726]
18e do. billiet(t) uijtgegeven op 12 st. zegel omme ???t lijk van Claas van Schouwen te begraven onder de classis van f 15 : - : -
[19-09-1726]
19. do. aen Jan Bot biljet gegeven om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[19-09-1726]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Gijs van Meteren te begraven onder de classis van pro deo
[19-09-1726]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Leendert Noorman te begraven onder de classis van pro deo
[21-09-1726]
21 do. biljet uijtgegeven aen Adriaen Verbeecq om sijn kint te begraven voor pro deo
[21-09-1726]
Do. biljet uijtgegeven aen Dirk de Bruijn om sijn kint te begraven voor pro deo
[21-09-1726]
Do. biljet uijtgegeven aen Dirk de Bruijn om ???t kint van Corn. Joorisse Kievit te begraven pro deo
[21-09-1726]
do. biljet uijtgegeven aen Johannis d???Wit om t kint van Jan van der Veer te begraven pro deo
[25-09-1726]
25e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Aren Claasz Codde genaamt Claas Arentz te begraven onder de classis van pro deo
Tot dus verre nagesien??
[01-10-1726]
1e Octob. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Cornelis Bos omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[05-10-1726]
5e do. biljet uijtgegeven aen Jan Kempenaer voor een kint dat doot ter weerelt is gecomen pro deo??
[12-10-1726]
12e do. biljet uijtgegeven omme ???t kint van Leendert France te begraven onder de classis van pro deo??
[15-10-1726]
1726 15e Octob. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Bastiaantje Bouwe te begraven voor pro deo
[24-10-1726]
24e do. billiet uijtgegeven omme d???vrouw Jan Cloek te begraven voor pro deo
[25-10-1726]
25e do. billiet uijtgegeven aan Maria Pieterse van de Made omme haar kint te begraven voor pro deo
[25-10-1726]
Do. biljet uijtgegeven om de vrouw van Pieter Wouwerman te begraven pro deo
[27-10-1726]
27e do. billiet uijtgegeven omme Emmetje Wouters te begraven voor pro deo
[27-10-1726]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t kindt van Jan van der Lede te begraven voor pro deo
[30-10-1726]
30e do. billiet uijtgegeven aan Willem Cardux omme sijn kint te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[30-10-1726]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Jannetje Samuels te begraven voor pro deo
[05-11-1726]
5e Novemb. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Marijtje Kouwenhoven te begraven onder de classis van pro deo
[11-11-1726]
11e Novembr. biljet uijtgegeven aen Jacob Lodder om sijn kint te begraven pro deo
[27-11-1726]
27e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Barent Verbrugh te begraven onder de classis van pro deo
[29-11-1726]
29e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Gerrit Teunisz van de Fijndert te begraven onder de classis van pro deo
[29-11-1726]
Do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Adriaen Visser te begraven pro deo
[19-12-1726]
1726 19e Decb. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Antonij Loots te begraven onder de classis van pro deo
[21-12-1726]
21e do. billiet op 6 st. zegel uijtgegeven omme ???t lijk van Cornelis Vadde te begraven onder de classis van f 6 : - : -
[06-01-1727]
1727 6 Januarij biljet uijtgegeven om ???t lijk van Jan Domene te begraven en ???t regt met tot 3 : - : -??
[06-01-1727]
Do. biljet uijtgegeven aen Jan Teeuwisse van Putten om ???t lijk van Leentie Engels van Putten te begraven pro deo
[17-01-1727]
17e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Pieter Jansz van Heinsberge te begraven onder de classis van pro deo??
[24-01-1727]
24e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Pietertje Jans den Blaeuwen te begraven onder de classis van pro deo
[29-01-1727]
29e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Pieter van Woensel te begraven onder de classis van pro deo
[29-01-1727]
Do. billiet uijtgegeven omme Marijken van Venrooij te begraven onder de classis van pro deo
[10-02-1727]
10 Feb. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Lijsbet de Leeuw te begraven onder de classis van pro deo
[10-02-1727]
Do. billiet uijtgegeven omme Teunis Blommendaal te begraven voor pro deo
[17-02-1727]
17e do. biljet uijtgegeven aen Johannes Janse om Johannes Jonghbloet te begraven onder de classis van 3 : - : -
[21-02-1727]
21e do. billiet uijtgegeven omme Cijtje Koole te begraven voor pro deo
[07-03-1727]
7e Mt. billiet uijtgegeven aan Corn. Maartense van Schouwen omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[07-03-1727]
Do. billiet uijtgegeven omme Marij Jacobs de Graaff te begraven voor pro deo
[07-03-1727]
1727 7e Maart billiet uijtgegeven omme ???t kint van Jurrij Janse te begraven onder de classis van pro deo
[11-03-1727]
11e do. billiet op 3 sts. zegel uijtgegeven aan Gillis van der Veer omme sijn kint genaamt Arentje van der Veer te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[17-03-1727]
17e do. billiet uijtgegeven omme de vrouw van Huijbert Wouterse van Eeuwijk te begraven voor pro deo
[25-03-1727]
25e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van d???wede. Van Galder te begraven voor pro deo
Tot dus ver verantwt. Corn. Quint
[01-04-1727]
1e April billiet uijtgegeven omme ???t kint van Ghiel Janse van St. Annelant genaamt Teunis Ghielsz te begraven onder de classis van pro deo
[07-04-1727]
7e do. billiet op 3 st. zegel uijtgegeven omme d??? vr. van Schalk Hoornaar genaamt Willemijntje Hermans te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[11-04-1727]
11e do. billiet uijtgegeven omme Teunis Blocq te begraven onder de classis van pro deo
[11-04-1727]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Corn. Leunisz genaamt Aren Corn. te begraven onder de classis van pro deo
[19-04-1727]
19e do. billiet uijtgegeven aan Gerrit Poulusz omme sijn vrouw genaamt Geertruij Jans te begraven onder de classis van pro deo
[21-04-1727]
21e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Corn. Quint genaamt Joh. Quint te begraven voor pro deo
[23-04-1727]
23e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Jan Arense Freet te begraven onder de classis van pro deo
[03-05-1727]
1727 3e Meij biljet uijtgegeven omme ???t kint van mr. Antonie van Weel op Den Bommel te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[03-05-1727]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Jan Toolenaer te begraven onder de classis van pro deo
[05-05-1727]
5e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Wm. van Boxel te begraven voor pro deo
[09-05-1727]
9e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Jannetje van Diesse te begraven onder de classis van pro deo
[09-05-1727]
Do. billiet uijtgegeven omme Neeltje Willems de Jongh te begraven onder de classis van pro deo
[13-05-1727]
13e do. billiet uijtgegeven aan Antonij Peeters omme sijn kint Servaas Toonisz te begraven voor pro deo
[23-05-1727]
23e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Arjaan van den Heuvel genaamt Leendert te begraven voor pro deo
[26-05-1727]
26e do. heeft d??? stadhouder Ruijgrok aengevinge gedaen van een drenkelingh bij het hooft alhier opgevist pro deo??
[29-05-1727]
29e do. biljet uijtgegeven aen Leentie Goverts om haer broer te begraven genaemt Teunis Kranenburgh voor pro deo
[30-05-1727]
30e do. biljet uijtgegeven aen Adriaen Lambr. omme t kint van Corn. Davitse te begraven voor pro deo
[05-06-1727]
5e Junij billiet uijtgegeven aan Abram van Dueren omme Jan van Diesse te begraven voor pro deo
[15-06-1727]
15e do. billiet(t) uijtgegeven omme ???t kint van Ida Nientens te begraven voor pro deo
[16-06-1727]
16e do. billiet uijtgegeven omme Ermptje Boogerts te begraven onder de classis van pro deo
[17-06-1727]
17e do. billiet uijtgegeven aan Balten van Uijts omme sijn kint te begraven voor pro deo
[21-06-1727]
1727 21e Junij billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Zusanna Wouters te begraven onder de classis van pro deo
[28-06-1727]
28e do. billiet op 3 st. zegel uijtgegeven aan Adriaan Boon omme ???t lijk van Hend. Tiggelman te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[18-07-1727]
18 Julij biljet uijtgegeven om Corn. Santboer te begraven pro deo
[21-07-1727]
21e Julij billiet uijtgegeven om een vreemde vrouw genaamt Lijsbet(t) te begraven voor pro deo
[22-07-1727]
22e do. uts. omme ???t kint van Corn. Woutersz te begraven voor pro deo
[30-07-1727]
30e do. uts. omme ???t verdronke kint van Crijn de Jongh genaamt Crijn te begraven voor pro deo
[30-07-1727]
Do. billiet op 6 st. zegel uijtgegeven aan Jan van Halteren om sijn kint gent. Willem van Halteren te begraven voor f 6 : - : -
[06-08-1727]
6e Aug. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Pieter Claasz Smit te begraven voor pro deo
[13-08-1727]
13. do. biljet uijtgegeven aen Corn. Ruijgrok stedehouder om sijn kint te begraven en voor slants regt ontf. f 15 : - : -
[18-08-1727]
18e do. billiet(t) uijtgegeven omme ???t kint van Corn. Janse van Schouwen te begraven voor pro deo
[23-08-1727]
23e Aug. biljet uijtgegeven om Wm. Kotvis te begraven voor pro deo
[28-08-1727]
28e do. billiet uijtgegeven aan Arij Hobbel om sijn kint genaemt Claes te begraven voor pro deo
[01-09-1727]
1e Septb. billiet(t) uijtgegeven omme ???t kint van Arij Noorlander genaamt Dirk te begraven voor pro deo
[01-09-1727]
Do. billiet uijtgegeven omme Zijbrant Vel te begraven voor pro deo
[02-09-1727]
2e do. billiet(t) uijtgegeven omme ???t kint van Jan van den Bergh te begraven voor pro deo
[03-09-1727]
3e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Corstiaan Timmers te begraven voor pro deo
[04-09-1727]
4e do. billiet op 6 st. zegel aan Johan Mijs uijtgegeven omme Zara de Haes te begraven onder de classis van f 6 : - : -
[17-09-1727]
Transpt.
17en Septb. biljet op 3 sts. zegel uijtgegeven aen Eeuwout de Grijse omme sijn kint Gijsb te begraven voor ???s lants regt ontf. f 3 : - : -
[25-09-1727]
25e do. billiet uijtgegeven aan Wm. Klugt om sijn kint genaamt Jacobus te begraven voor pro deo
Tot dus ver verantwt. Ad. de Jongh
[01-10-1727]
1e Octob. billiet uijtgegeven aan Caat van Ekere om een vreemdelingh genaamt Jan te begraven voor pro deo
[02-10-1727]
2e do. billiet uijtgegeven aan d??? wede. Jan Arentse Fraat om haer kint genaemt Teuntje Jans te begraven voor pro deo
[02-10-1727]
Do. uts. aan d??? vr.v. Jan Poulusz om haer kint genaemt Poulus te begraven voor pro deo
[03-10-1727]
3e do. uts. aan Aren van Putten om sijn kint te begraven voor pro deo
[03-10-1727]
Do. aan Mattijs de Swart billiet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[06-10-1727]
6e do. billiet(t) uijtgegeven op drij sts. zegel aan Rombout Duijndam om sijn kint genaamt Jacob Duijmdam te begraven onder de classis van f 3 : - : - [08-10-1727]
8e do. billiet uijtgegeven om ???t kint van Jan van der Veer te begraven voor pro deo
[13-10-1727]
13e do. biljet uijtgegeven omme t kint van Wm. Goemaet genaemt Marij te begraven voor pro deo
[16-10-1727]
16e do. billiet uijtgegeven aan Hend. Hilbrandus om sijn kint genaemt Johannis te begraven voor pro deo
[27-10-1727]
27e do. biljet aen Teeuwis Spek omme sijn kint Leentie te begraven onder de classis van pro deo
[28-10-1727]
28 do. biljet uijtgegeven aen Ariaentie Benschops om de wed. IJsb. van de Tonnekreek te begraven pro deo
[01-10-1727 zal zijn 01-11-1727]
1e Octob. zal zijn 1e Novb. billiet(t) uijtgegeven omme Catje Verbeek te begraven onder de classis van pro deo??
[04-11-1727]
4. Nov. biljet op 3 st. zegel uijtgegeven om d??? vrouw van Jaques Teeuwisse te begraven onder de classis van f 3 : - : -??
[06-11-1727]
6 do. biljet uijtgegeven om de vrouw van Rombout Duijmdam te begraven en voor ???s lants regt ontf. f 3 : - : -??
[16-11-1727]
1727 16e Novb. billiet(t) uijtgegeven om de vre. van Wm. Leendtse. van de Made te begraven pro deo
[18-11-1727]
18e do. billiet(t) uijtgegeven om de vrouw Arij Middelcoop te begraven voor pro deo
[20-11-1727]
20e do. billiet(t) uijtgegeven aan Pieter van der Elst om sijn kint te begraven voor pro deo??
[23-11-1727]
23e do. billiet(t) uijtgegeven aan Tijs de Swart om sijn kint te begraven voor pro deo
[27-11-1727]
27e do. billiet(t) uijtgegeven omme ???t lijk van Sijmon de Groot te begraven voor pro deo
[29-11-1727]
29e do. billiet(t) uijtgegeven omme Huijb. van den Bergh te begraven voor pro deo
[02-12-1727]
2e Decb. billiet(t) uijtgegeven omme d??? vre. Willem de Vos te begraven voor pro deo
[03-12-1727]
3e do. uts. omme Ghiel Arense te begraven pro deo
[11-12-1727]??
11e Dec. uts. omme d??? wed. Goverd Denisz te begraven voor pro deo
[11-12-1727]
Do. uts. omme ???t kint van Johannis de Wit te begraven voor pro deo
[11-12-1727]
Do. billiet(t) uijtgegeven aan Aert Meijndertse omme Maetje Cloiqs te begraven voor pro deo
[12-12-1727]
12e do. uts. omme Jacobus den Braber te begraven voor pro deo
[20-12-1727]
20e do. billiet(t) op drij st. zegel uijtgegeven aan Corn. Kievit om sijn broeder Teunis Kievit te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[28-12-1727]
28e do. billiet(t) uijtgegeven omme Dirk de Bruijn te begraven voor pro deo
[29-12-1727]
29e do. bil(l)jet uijtgegeven omme Corn. Mierop den ouden te begraven voor pro deo
[31-12-1727]
31e do. billiet(t) uijtgegeven aan Abram Isakse omme sijn vrouw te begraven voor pro deo
[05-01-1728]
1728 5e Janij. billiet(t) op 4 st. zegel uijtgegeven aan Sijmon Moermans omme ???t lijk van Jan Commerse te begraven onder de classis van f 15 : - : -
[09-01-1728]
1728 9e Janij. billiett uijtgegeven aan Maghiel Janse omme ???t lijk van Corns. Stompwijk te begraven voor pro deo
[14-01-1728]
14e do. billiett uijtgegeven omme de vr.v. Hend. van Herp te begraven voor pro deo
[22-01-1728]
22e do. billiett uijtgegeven omme?? Claas Mobers te begraven voor pro deo
[26-01-1728]
26e do. billiett uijtgegeven aan Huijb. Wouterse om sijn kint?? te begraven voor pro deo
[27-01-1728]
27e do. billiett uijtgegeven omme ???t kint van Lodewijk van Prooijen te begraven onder de classis van pro deo
[29-01-1728]
29e do. billiett uijtgegeven om ???t kint van Claas Mobers te begraven voor pro deo
[02-02-1728]
2e Feb. billiett uijtgegeven om een kint van Antonij denb Boer te begraven voor pro deo
[06-02-1728]
6e do. billiett uijtgegeven omme Jan Heuvels te begraven onder de classis van pro deo
[09-02-1728]
9e do. billiett uijtgegeven omme Corn. van Gelder te begraven onder de classis van pro deo
[09-02-1728]
9e do. billiett uijtgegeven omme ???t kint van Arij Middelcoop te begraven voor pro deo
[10-02-1728]
10e do. billiett uijtgegeven aan Dirk Fetris om sijn moeder Cornelia van Dalen te begraven voor pro deo
[12-02-1728]
12e do. billiett uijtgegeven aan Pieter Jacobse Huijge om sijn kint te begraven voor pro deo
[13-02-1728]
13e do. biljet uijt gegeven omme t kint van Jan Leendts. van Putten te begraven en voor slants regt ontfangen f 3 : 0 : 0
[14-02-1728]
14e do. billiett uijtgegeven aan Barent Verbrugh om sijn kint te begraven voor pro deo
[16-02-1728]
16e do. billiett uijtgegeven aan Corn. Leunisz om sijn kint te begraven voor pro deo
[21-02-1728]
21e do. billiett uijtgegeven omme ???t kint van Willem Ladt te begraven voor pro deo
[25-02-1728]
25e do. billiett uijtgegeven omme Marij Boogerts te begraven voor pro deo
[05-03-1728]
5e Mrt. billiett uijtgegeven omme t lijk van Marij Pieters te begraven voor pro deo
[12-03-1728]
12e do. uts. omme ???t kint van ? Veijs te begraven voor pro deo
[31-03-1728]
1728 31e Mrt. billiett uijtgegeven omme Cornelia Moerenhout te begraven voor pro deo
Tot dus verre nagesien
[06-04-1728]
6e April billiett uijtgegeven omme ???t kint van Hendrik Verlee te begraven onder de classis van pro deo
[06-04-1728]
Do. uts. omme t kint van Arjaantje Benschops te begraven voor pro deo
[10-04-1728]
10e do. billiett uijtgegeven omme ???t kint van Jan Rutse van Es?? te begraven voor pro deo
[12-04-1728]
12e do. billiett uijtgegeven aan Teunis van Tilborgh omme sijn vrouw en kint te begraven voor pro deo
[12-04-1728]
Do. uts. omme ???t lijk van Bastiaan Janse van Hellevoetsluijs te begraven voor pro deo
[21-04-1728]
21e do. uts. omme ???t kint van Sijmon de Prins te begraven onder de classis van pro deo
[21-04-1728]
Do. uts. omme Emmetje Gerrits te begraven voor pro deo
[23-04-1728]
23e do. uts. omme Lijsbet Gebuijs wede. van Bastiaan Janse van Hellevoetsluijs te begraven voor pro deo
[28-04-1728]
28e do. billiett uijtgegeven aan Wm. Lat om sijn kint genaamt Zijmon te begraven voor pro deo
[01-05-1728]
1e Meij billiett uijtgegeven aan Wm. Onwijn omme ???t kint van Bastiaan Janse van Hellevoetsluijs genaamt Jan te begraven voor pro deo
[03-05-1728]
3e do. billiett uijtgegeven aan Ab. van Dueren omme sijn vrouw te begraven voor pro deo
[11-05-1728]
11e do. billiett uijtgegeven aan de vr.v. Arnoldus Peters omme Antonij den Boer te begraven voor pro deo
[13-05-1728]
13e uts. aan Corn. Vis omme ???t kint van Bastiaan Janse van Hellevoetsluijs te begraven voor pro deo
[14-05-1728]
14e do. billiett uijtgegeven aan de wede. Jan Arense Fraat om haer kint te begraven voor pro deo
[22-05-1728]
22e do. billiett uijtgegeven omme de vr. van Dirk Clugt te begraven (te werden) voor pro deo
[31-05-1728]
1728 31e Meij billiett op 3 st. zegel uijtgegeven aan Dingeman van Es omme Gillis van Es te begraven onder de classis van f 3 : -?? -
[02-06-1728]
2e Junij biljet uijtgegeven aan Geertje Sterks omme ???t kint van Jan Kempenaer te begraven voor pro deo
[04-06-1728]
4e do. uts. aan Coert van Rossum omme Aren Claesse Codde te begraven voor pro deo
[06-06-1728]
6e. uts. aan Maarten Leunisz omme sijn kint te begraven voor pro deo
[10-06-1728]
10e do. uts. om de vr.v. Mattijs van Vrijberge te begraven voor pro deo
[14-06-1728]
14e3 do. biljet op 24 st. zegel aen d??? ? Palingh om sijn kint Tanne te begraven en voor s lants regt ontf. f 30 : 0 : -
[17-06-1728]
17e do. billiett uijtgegeven aan Geertje Sterks om de vr. van Leendt. Lodder te begraven voor pro deo
[19-06-1728]
19e do. billiett uijtgegeven omme Catrijn Dirks te begraven voor pro deo
[21-06-1728]
21e do. billiett uijtgegeven aan Gab Hanenbergh omme ???t lijk van Antonij Claesse te begraven voor pro deo
[23-06-1728]
23e do. uts. omme ???t lijk van Gerrit France te begraven voor pro deo
[25-06-1728]
25e do. uts. aan Caet van Rossum omme t lijk van Willem Voorbeitel te begraven voor pro deo
[26-06-1728]
26e do. billiett uijtgegeven omme ???t kint van Corn. Davits te begraven voor pro deo
[01-07-1728]
1e Julij billiett uijtgegeven omme ???t kint van Claes van Dueren te begraven voor pro deo
[03-07-1728]
3 do. biljet uijtgegeven aen Corn. de Haes om sijn kint Lena te begraven en voor ???s lants regt ontf. 6 : 0 : 0
[05-07-1728]
5 do. billjet uijtgegeven om het lijk van Cornelis Kievit te begraaven voor pro deo
[17-07-1728]
17e do. billjet uijtgegeven om de vrouw van Antonij Valkenburgh te begraven voor pro deo
[02-08-1728]
2e Augustus billjet uijtgegeven omme het lijk van het kint van Laurens van Etten te begraaven voor pro deo
[02-08-1728]
1728 2e Aug. billiett op 3 st. zegel uijtgegeven aan Antonij van Weell omme sijn kint genaamt Martinus te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[03-08-1728]
3e Augustij billjet uijtgegeven omme het lijk van Pieternelle Davits te begraven voor pro deo
[04-08-1728]
4e dito billjet uijtgegeven omme het lijk van Willem Kluts kint te begraven voor pro deo
[04-08-1728]
4e dito billjet uijtgegeven om het lijk van Joost Heijndrikse van der Zande te begraaven voor pro deo
[06-08-1728]
6e dito billjet uijtgegeven om het lijk van Hendrik Janse Backer te begraaven voor pro deo
[07-08-1728]
7e do. billiet op 3 st. zegell uijtgegeven aan Corn. Claasse van Schouwen omme Marija van den Hoek te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[09-08-1728]
9e do. billiet uijtgegeven aan Hend. van Herp om sijn kint te begraven voor pro deo
[09-08-1728]
Do. billiet uijtgegeven aan de vr.v. Willem Lath om haer kint te begraven pro deo??
[10-08-1728]
10e do. billiet uijtgegeven omme het kint van Eeuwout de Grijse genaemt Gijsbert te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[13-08-1728]
13e do. billiet uijtgegeven omme Stephanus van Walta te begraven voor pro deo
[19-08-1728]
19e do. billjet uijtgegeven aan de vr.v. Leendt. Kouwe om haer kint te begraven voor pro deo??
[23-08-1728]
23e do. billiet uijtgegeven omme Kornelis den Beer te begraven voor pro deo
[24-08-1728]
24e do. billiet uijtgegeven omme de vrouw van Marcus de Gijse te begraven voor pro deo
[25-08-1728]
25e do. biljet uijtgegeven aen Lena van der Made omme Jannetie Huijbregts van den Bergh te begraven pro deo
[26-08-1728]
26e do. Arentie van Schouwen heeft aengevinge gedaen om t lijk van Frans Janse Decker onder de classis van pro deo
[27-08-1728]
27e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Pieter Crijnse de Jongh te begraven voor pro deo
[02-09-1728]
2e Septb. biljet uijtgegeven aen Wm. Barens Cuijpers om sijn broer Corn. Barense Cuijpers te begraven pro deo
[16-09-1728]
16 Septembr. billjet uijtgegeven om het kint van Arij Hobbel te begraven genaamt Claasje onder de classis van pro deo
[20-09-1728]
20e do. uts. om het kint van Marcus de Gijse te begraven genaemt Marija pro deo
[20-09-1728]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van een vreemdelingh bij Jacobus Tiggelman overleden genaamt Cornelis te begraven voor pro deo
[21-09-1728]
21e do. billiet uijtgegeven aan Claas van den Hoek om sijn kint genaamt Cornelia te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[24-09-1728]
24e do. billiet uijtgegeven aan de vr.v. Jan Pouwlusse omme haar kint te begraven voor pro deo
[27-09-1728]
27. do. billiet uijtgegeven aan Jan Hend. Both omme sijn kint genaamt Caetje Bot te begraven voor pro deo
[27-09-1728]
27e do. billiet uijtgegeven aan Lodewijk van Prooijen omme sijn kint genaamt Leendert te begraven voor pro deo
[29-09-178]
29e do. billjet uijtgegeven aan Jan Ree omme de vrouw van Sijmon Stierman te begraven voor pro deo
Tot dus verre nagesien
[01-10-1728]
1e Octob. billiett uijtgegeven aan Flip de Blok omme sijn kint genaamt Matje te begraven voor pro deo
[01-10-1728]
1e October billjet uijtgegeven om het lijk van Cornelia Arense huijsvr. van Hend. Kok te begrave(n) voor pro deo
[07-10-1728]
7e do. heeft Arent Michielse van Stadt aangevinge gedaan van een drenkelijngh genaamt Jan Janse van den Hoek bij Den Bommel opgevist en aldaer begraven voor pro deo??
[08-08-1728]
1728 8e Octob. billiett uijtgegeven aan Cornelis Jacobse Kuijper omme sijn broeder Cens Jacobse Kuijper omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[08-08-1728]
8e dito billjet uijtgegeven om t lijk van t kint van Willem Bijll genaemt Willemtje Willems Bijll om begraven te werden onder classis van pro deo
[19-08-1728]
19e October billjet uijtgegeven aan Jan Bot omme sijn kint genaamt Aagtie Jans Bot omme begraaven te werden onder classis van pro deo
[22-08-1728]
22e dito billjet uijtgegeven aan Matheuwits Spek om sijn kint Maria Spek begraven te werden onder classis van pro deo
[23-08-1728]
23e dito uts. biljet uijtgegeven aan Joost de Prins omme het lijk van Maarten Ball te begraaven voor pro deo
[25-10-1728]
25e do. billiett uijtgegeven omme het lijk van het kint van Jan van der Lede genaamt Leendt. van der Lede te begraven voor pro deo
[25-10-1728]
Do. uts. omme het kint van Dirk Klugt genaamt Heijltje Klugt te begraven voor pro deo
[26-10-1728]
26e dito billjet uijtgegeven omme het lijk van het kint van Hermanis Hendrikse Backer genaamt Hendr. Backer te begraven voor pro deo
[28-10-1728]
28 dito billjet uijtgegeven omme het lijk van het kint van Hendrik Hilbrant genaamt Elsje Hilbrant te begraaven voor pro deo
[29-10-1728]
29 dito billjet uijtgegeven aan Gerrit Verbijll omme sijn kint genaamt Hendrik Verbijll te begraven voor pro deo
[29-10-1728]
29 dito billjet uijtgegeven aan Dirk Clugt omme sijn(e) kint genaemt Willem Clugt te begraven voor pro deo
[30-10-1728]
1728 30e October billjet uijtgegeven omme het lijk van het kint van Cornelis Stompwijk genaam(t) Cornelis Cornelisse Stompwijk te begraaven voor pro deo
[02-11-1728]
2e Novembr. billjet uijtgegeven omme het lijk van het kint van Willem Dirkse Bijll genaamt Willem Willemse Bijll te begrave(n) voor pro deo??
[03-11-1728]
3 dito billjet uijtgegeven omme het lijk van Marijnus Dingemans Kouwe te begraaven voor pro deo
[11-11-1728]
11e dito billjet uijtgegeven aan Pieter Janse Hoevan omme het lijk van een vrint genaamt Mighiel te begraven voor pro deo
[12-11-1728]
12e do. billiet op 12 st. zegell uijtgegeven aan Corn. Claesse van Schouwen omme sijn kint genaamt Sara van Schouwen te begraven onder de classis van f 15 : - : -
[13-11-1728]
13e dito billjet uijtgegeven omme het lijk van Evert Lamberse Romeijn te begrave(n) voor pro deo
[15-11-1728]
15e dito billjet uijtgegeven aan Willem Nijgh omme sijn kint genaamt Johanna Nijgh te begraaven voor pro deo
[19-11-1728]
19e do. billiet uijtgegeven aan Corn. Quint omme ???t lijk van sijn huijsvrouw te begraven voor pro deo
[19-11-1728]
19 dito billjet uijtgegeven aan Johannis de Wit omme sijn schoonsoon genaemt Jan Maartense te begraven voor pro deo
[19-11-1728]
19 dit. billjet uijtgegeven omme het lijk van Dirk Leenderse te begrave(n) voor pro deo
[23-11-1728]
23e dito billjet uijtgegeven omme het lijk van het kint van Teunis van Tilburg genaamt Cornelis van Tilburgh te begraven voor pro deo
[02-12-1728]
2 Decemb. billjet uijtgegeven aan Teunis van Dalen omme sijn kint genaamt Leentie van Dalen te begraven te werden voor pro deo
[06-12-1728]
6. dito biljet uijtgegeven aen Adriaen Oudemans omme t kint van Louwrens Paijs te begraven voor pro deo??
[09-12-1728]
1728 9e Dec. billiet op 3 st. zegell uijtgegeven aan Johannis Leendertse omme het lijk van Commer Janse van Sint ???t Annelant te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[10-12-1728]
10 dito biljet uijtgegeven aen Daniel d??? Jongh om sijn kint Adrianus te begraven onder d??? classis van pro deo
[10-12-1728]
Dito Cornelia Aerdevaetie heeft aengevinge gedaen van t lijk van de huijsv. Laeuwrens Pape onder de classis van pro deo
[15-12-1728]
15e dito billjet op 3 sts. zegell uijtgegeven aan Arij Middelcoop omme het lijk van de vrouw Jasper Verdoes genaamt Maria Witte van St. Annelant te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[16-12-1728]
16e dito biljet op ses sts. zegell uijtgegeven aan den secrets. Van Dam omme het lijk van Leendert Jeronimusz de Groot te begraven onder de classis van f 6 : - : -
[21-12-1728]
21e dito billjet uijtgegeven aen Jurij Frederikse Sprinkell omme sijn kindt genaamt Ragel Sprinkel te begraaven voor pro deo
[23-12-1728]
23e do. billiett op drij sts. zegell uijtgegeven aan Jan Pouwlusse van der Weell omme het lijk van Claas van Gunst te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[30-12-1728]
30e do. billjet uijtgegeven aan Claas van Dueren omme het lijk van sijn broeder Abram van Dueren te begraven voor pro deo
[30-12-1728]
Do. biljet op 3 st. zegel uijtgegeven aen Van Weel om Elisabet Arens Corvink te begraven onder de classis van 3 : - : -
[04-01-1729]
1729 4e Janij. billiett uijtgegeven omme het kint van Gijsbert van Meteren genaemt Sijmon te begraven voor pro deo
[05-01-1729]
1729 5e Janij. billiett uijtgegeven omme het kint van Aagje van de Tonnekreek te begraven voor pro deo
[07-01-1729]
7e do. billiet uijtgegeven omme het lijk van d??? wede. Jacob van Walta te begraven voor pro deo
[12-01-1729]
12e do. billiett uijtgegeven omme het lijk van de vrouw van Pieter Claasse Cornelisz te begraven voor pro deo
[13-01-1729]
13e do. billiett uijtgegeven aan Denis van Tilburgh omme het lijk van IJeman Lucasz van der Wagt te begraven voor pro deo
[16-01-1729]
16 do. biljet uijtgegeven aen Heijltie Joh. omme t kint van Aegje van de Tonnekreeke te begraven voor pro deo
[19-01-1729]
19e do. billiet uijtgegeven aan Sijmon Jacobse omme sijn kint genaamt Willemtje te begraven voor pro deo
[21-01-1729]
21e do. billiett uijtgegeven aan Corn. Maartense van Schouwen omme sijn kint te begraven voor pro deo
[24-01-1729]
24e do. billjet op drij sts. zegell uijtgegeven aan Adriaan Boon omme sijn kint genaamt Grietje Boon?? te begraven onder de classis van pro deo
[27-01-1729]
27e do. billiett uijtgegeven aan de vrouw van Gleijn Cornelisse Wapens omme haar kint genaamt Willem te begraven voor pro deo
[28-01-1729]
28e do. billiet uijtgegeven aan Maarten Leunisse omme het lijk van Elias Davitse Borstlap te begraven voor pro deo
[29-01-1729]
29e do. billiet uijtgegeven aan Dingeman Mooijert omme sijn broeder Jacob Mooijert na de Oude Tonge te vervoeren omme begraven te werden onder de classis van f 3 : - : -
[02-02-1729]
2e Feb. billiett uijtgegeven omme het lijk van Jacobus Stoop te begraven voor pro deo
[04-02-1729]
4e do. billiet uijtgegeven omme het lijk van Arjaantje Boon te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[07-02-1729]
1729 den 7e Februarij billjet uijtgegeven aan Gerrit Gerritse van Barendregt om sijn kint genaamt Arij Gerritse te begraaven onder classis van pro deo
[12-02-1729]
12e do. billiett uijtgegeven omme de vr. van Jan Koene te begraven voor pro deo
[14-02-1729]
14e do. billiet op 3 st. zegell uijtgegeven omme de vr. van Schalk Hoornaar te begraven onder de classis van 3 : - : -
[14-02-1729]
Do. billiett op 3 st. zegell uijtgegeven omme het kint van Schalk Hoornaar te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[16-02-1729]
Den 16e dito billjet uijtgegeven omme het lijk van t kint van Sijbrant Marcusse Vel genaamt Jacomijntje te begraven voor pro deo
[21-02-1729]
21 do. Barbel Jans van Hellevoetsluijs biljet uijtgegeven om Aren Bastiaense sijnde een arm kint te begraven voor pro deo??
[22-02-1729]
22e do. billiet uijtgegeven aan Arjaantje Benschops omme het kint van Aagje van de Tonnekreek te begraven voor pro deo
[23-02-1729]
23e do. billiett uijtgegeven aan Adriaan Boon omme het lijk van t kint van Jan Leendtze. van Putten genaamt Cornelis Janse te begraven onder de classis van f 3 : - : -??
[09-03-1729]
9e Maart billiett uijtgegeven omme het lijk van de wed. Pieter Jansz van Heinsberge te begraven voor pro deo
[10-03-1729]
10e do. billiett uijtgegeven aan Ad. Boon omme het lijk van t kint van Jan Leendtze. van Putten genaamt Gerrit Janse te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[11-03-1729]
11e do. billiet uijtgegeven aan Joh. de Wit omme sijn kint te begraven voor pro deo
[14-03-1729]
1729 14e Mrt. billiett uijtgegeven aan Cobus van Coeverlingh omme sijn kint te begraven voor pro deo
[24-03-1729]
24. do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Pieter Bom te begraven voor pro deo
Tot dus ver verantw.
[01-04-1729]
1e Aprill billiet uijtgegeven aan de vr. van Marijnus Litens om haar kint genaamt Stoffel Litens te begraven voor pro deo
[07-04-1729]
7e do. billiet uitgegeven omme het kint van Jan van der Veer te begraven voor pro deo
[11-04-1729]
11 do. biljet uijtgegeven omme het kint van Daniel d??? Jongh te begraven pro deo
[14-04-1729]
14e do. billiet uijtgegeven omme het kint van Corn. Janse van Schouwen te begraven pro deo
[14-04-1729]
Do. uts. om het lijk van Cornelis Quint te begraven voor pro deo
[16-04-1729]
16e do. billiet uijtgegeven omme het kint van Mattijs Slinger genaamt Ingetje (te begraven) voor pro deo
[21-04-1729]
21e do. billiet uijtgegeven omme het lijk van Hermanus Oostmoerse te begraven voor pro deo
[22-04-1729]
22e do. billiet uijtgegeven aan Jan Mourits van Kempen om sijn dogter genaamt Maetje Jans te begraven voor pro deo
[23-04-1729]
23e do. billiett uijtgegeven omme Arjaantje Denis van Terheij te begraven voor pro deo
[25-04-1729]
25e do. billiet uijtgegeven omme Hend. Johan. van der Lant te begraven voor pro deo
[27-04-1729]
27e do. billiet uijtgegeven omme het lijk van Lijsbet Fissel te begraven voor pro deo
[29-04-1729]
29e do. billiet uijtgegeven om het lijk van Adriaan Prse. van de Made te begraven voor pro deo??
[03-05-1729]
3e Meij billiet uijtgegeven om het lijk van Cornelis Gebuijs te begraven voor pro deo
[06-05-1729]
1729 6e Meij billiett uijtgegeven aan Catrijn Jans omme het lijk van een vreemt persoon gent. Pieter te begraven voor pro deo
[09-05-1729]
Den 9e dito billiett uijtgegeven aen Jacob van der Cooij om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[13-05-1729]
13e do. biljet uijtgegeven om een vrimt kint met name Maria Antonisse te begraven voor pro deo
[16-05-1729]
Den 16e Meij biljet uijtgegeven aen Trijntie Wouters om haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[17-05-1729]
Den 17e do. biljet uijtgegeven aen Neeltje Pieters Koeser om haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[18-05-1729]
Den 18e do. biljet uijtgegeven aen Anna Otterdijk omme Jannetje van der Laa te begraven onder de classis van pro deo
[20-05-1729]
Den 20e do. biliet uijtgegeven aen Arjatie Willemse om ???t lijk van Dijna Leenderse Braber te begraven voor pro deo
[24-05-1729]
Den 24. dito biljet uijtgegeven aen Gerrit van Barendregt om Wm. Leendtsz van der Made te begraven pro deo
[25-05-1729]
Den 25e do. biljet uijtgegeven aen Andries Lukerse Boogert omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[27-05-1729]
Den 27e do. biljet uijtgegeven aen Adriaen Boon omme het lijk van ???t kint van Jan Leenderse van Putten te begraven onder de classis van 3 gulde
[30-05-1729]
1729 den 30 Meij biljet uijtgegeven aen Johannes Leendtsz Braber om de weduwe van Commer Janse van St. Annelandt te begraven voor ???s lants regt ontfangen f 3 : 0 : 0
[31-05-1729]
Den 31 do. biljet uijtgegeven aen Arnoldus Hendrikse Meuijsers om ???t kint van Willem Jacobse van der Made te begraven onder de classis van pro deo
[02-06-1729]
Den 2e Junij billjet uijtgegeven aen Nijsje Pieters om het lijk van de vrouw van Tolenaer te begraven onder de classis van pro deo
[05-06-1729]
Den 5e do. biliet uijtgegeven aen Matje Willems Spek omme het lijk van Treijntie Pieters Hartman omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[06-06-1729]
Den 6e dito billet uijtgegeven aan Corns. Zandboer om zijn zoon Harman Corn. Zandboer te begraven van s??? landts regt ontfangen f 3 - ,, -??
[13-06-1729]
De 13en do. biljet uijtgegeven aen Willem Dirkse Bijl om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[14-06-1729]
Den 14en do. biljet uijtgegeven aen Leijntje Pieters van der Velde omme de vrouw van Adriaen Verweij te begraven onder de classis van pro deo
[23-06-1729]
Den 23. do. biljet uijtgegeven aen Neeltie Pieters om d??? huijsv. (van) Dirk van Adrichem te begraven en voor s??? lants regt ontfangen f 3 : 0 : -
[24-06-1729]
24 do. biljet uijtgegeven aen Jaques Teeuwisse Braber om sijn kint Teeuwis Jaquesse te begraven voor en onder classis van 3 : 0 : -
[27-06-1729]
1729 den 27 Junij biljet uijtgegeven aen Lijsbet Timmers om t lijk van de vrouw van Herman Franse te begraven onder de classis van pro deo
[11-07-1729]
Den 11en Julij biliet uijtgegeeven aen Noorbartense van Hooff omme het lijk van ???t kint van Matje Janse van Schiedam omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[13-07-1729]
Den 13en do. biljet uijtgegeven aen Matje Willems Spel omme ???t lijk van Pieter Creijnse d??? Jong te begraven onder de classis van pro deo??
[15-08-1729]
Den 15 Aug. biljet uijtgegeven aen Pieternelle van Woensel om haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[23-08-1729]
Den 23 Aug. biljet uijtgegeven aen Laurens Janse Maes om sijn dogter te begraven onder de classis van pro deo
[05-09-1729]
Den 5 Sept. biljet uijtgegeven aen Jannetie van Dort op dat het kint van Leend. de Ruijter begrave werde onder de classis van pro deo
[13-09-1729]
Den 13e do. biljet uijtgegeven aen Arentje Hubers de Koop om ???t lijk van Jannetje Creelitse van St. Annelant te begraven onder de classis van pro deo
[17-09-1729]
Den 17 dito billiet uijtgegeven aen Joh. Jans Verbeek om t lijk van de vrouw van Willem den Beer te begraven onder de classis pro deo
[21-09-1729]
21 dito biljet uijtgegeven aen Leendert Couw om sijn vrouw te begraven onder de classis van pro deo
[26-09-1729]
26 dito billiet uijtgegeven aen Ar. Van den Huevel om het lijk van Aert Flore te begraven onder de classis van f 3 : - : -
Tot dus verre verantwoort
[05-10-1729]
Den 5 October biljet uijtgegeven aen Corn. van Schouwe om ???t lijk van Johannes Aerrentse Hoogerheijde te egraven onder de classis van pro deo??
[06-10-1729]
Den 6en do. biljet uijtgegeven aen Laurens Schoenmaker om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[11-10-1729]
Den 11 do. biljet uijtgegeven aen Sijbelle van Maenne om ???t lijk van t kint van Claes van Eeuwits te begraven onder de classis van pro deo
[11-10-1729]
Den 11 do. billjet uijtgegeven aen Neeltje Pieters om t lijk van t kint van Corn. Verheij te begraven onder de classis van pro deo
[14-10-1729]
14 do. biljet uijtgegeven ome t kint van d??? vrouw van Jan van den Bergh te begraven pro deo
[14-10-1729]
Do. billjet uijtgegeven aen Geertje van Putten om de vrouw en het kint van Jan van den Berg te begraven voor pro deo
[17-10-1729]
17e do. biljet uijtgegeven aen de vrouw van Jacob van Sinte Cruijs omme ???t lijk van de soon van Franse Willems te begraven onder de classis van pro deo
[18-10-1729]
18en do. biljet uijtgegeven aen Hendrik Sakke om sijn sint te begraven onder de classis van pro deo
[19-10-1729]
1729 19en October biljet uijtgegeven aen Corn. Flipse van Dijke om sijn kint Andriese van Dijke te begraven onder de classis van pro deo
[24-10-1729]
24en do. biljet uijtgegeven aen Marij Cornelisse Franke om ???t lijk van t kint van Flip Jooste Wargaren te begraven onder de classis van pro deo
[26-10-1729]
26 dito biljet uijtgegeven aen Lea Cotvis om haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[28-10-1729]
28 dito biljet uijtgegeven aan Laurens Janse Mar(e)s om Ariaen Janse van Etten te begraven onder de classis van pro deo
[04-11-1729]
Den 4 Nov. biljet uijtgegeven aen Corn. Noom om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[04-11-1729]
Dito biljet uijtgegeven aen Jacob Jasperse om het lijk van sijn vader te begraven onder de classis van pro deo
[05-11-1729]
5. dito biljet uijtgegeven aen Maria Jacobs Bergman om d??? wede. Hendrik Backer te begraven pro deo
[05-11-1729]
5en dito biljet uijtgegeven aen Marinis Kroone om sijn kint Lijsebet Kroone te begraven onder de classis van pro deo
[09-11-1729]
9 dito biljet uijtgegeven aen Corn. Bos om sijn moeder te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[09-11-1729]
9en dito biljet uijtgegeven aen Jacob van Woensel om sijn suster te begraven onder de classis van pro deo
[10-11-1729]
10 dito biljet uijtgegeven aen Celia Wouters om het lijk van Neeltje Pieters te begraven onder de classis van pro deo
[10-11-1729]
Dito biljet uijtgegeven aen Corn. Maertense van Schouwen omme het lijk van Teeuwis Speck te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[12-11-1729]
12 dito biljet uijtgegeven aen Cornelia Croon om ???t lijk van ???t kint van Leendert Kouije te begraven onder de classis van pro deo
[18-11-1729]
18 dito biljet uijtgegeven aen Besman Kabos om sijn kint te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[21-11-1729]
21en dito biljet uijtgegeven aen Engeltje Hendrikse de Zeeuw om haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[22-11-1729]
22en dito biljet uijtgegeven aen Lodewijk Geerretse van Di om d??? wede. van Arent Claesse te begraven onder de classis van pro deo
[22-11-1729]
Dito biljet uijtgegeven aen Dina Hendrikse Mol om ???t lijk van de vrouw van Barent Pieterse omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[28-11-1729]
28en do. biljet uijtgegeven aen Pieter Claesse omme de vrouw van Joh. Nijsse Braber te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[29-11-1729]
29 do. biljet uijtgegeven aen Pieter Claesse omme Joh. Nijsse Braber te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[30-11-1729]
30 dito biljet uijtgegeven aen Albert Verbeek om sijn vader te begraven voor pro deo
[02-12-1729]
2 Dec. biljet uijtgegeven aem Itje Jans om Pieter Hend. Jongesoon te begraven onder de classis van pro deo
[07-12-1729]
7e do. biljet uijtgegeven aen Bart van Hooff om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[07-12-1729]
Do. biljet uijtgegeven aen Lijntje Pieters van der Velde om ???t lijk van de wede. van Arent Matteuwitse Bak te begaven onder de classis van pro deo
[12-12-1729]
12 dito biljet uijtgegeven aen Matje Willems omme ???t lijk van ???t kint van Pieter Benjamins omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[14-12-1729]
14e Dec. biljet uijtgegeven omme t lijk van juff. Maria Vissers wede. Langerbeen te begraven en voor ???s lants regt ontfangen f 30 : - : -
[16-12-1729]
16en dito biljet uijtgegeven aen Aren van der Weel omme sijn moeder Johanna van der Hoeve te begraven onder de classis van pro deo
[28-12-1729]
28n dito biljet uijtgegeven aen Teunis van Dale omme sijn suster te begraven onder de classis van pro deo
[29-12-1729]
29en do. biljet uijtgegeven aen Jacobus Abramse van der Houve omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[29-12-1729]
Do. biljet uijtgegeven aen Lijntje Droms om haer kint te begraven met name Jacob Janse Boogert om begraven te werden onder de classis van pro deo
[09-01-1730]
1730 9en Jann. biljet uijtgegeven aen Lodewijk Geeritse van Di om ???t lijk van een vreemdeling met name Pieter van Geenoven omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[09-01-1730]
Dito biljet uijtgegeven aen Matje Bastiane omme haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[27-01-1730]
27 dito biljet uijtgegeven aen Neeltje Pieters omme ???t lijk van Arij Londer Sloot te begraven onder de classis van pro deo
[30-01-1730]
30 do. biljet uijtgegeven aen Neeltje Pieters omme ???t lijk van ???t kint van Joh. Leendertse van der Made omme begraven te werden onder de classis van pro
[02-02-1730]
2e Feb. biljet uijtgegeven aen Sijmon Geus omme t lijk van Juri Frederiks Sprengel te begraven onder de classis van pro deo
[09-02-1730]
9. dito aen Corn. Vis biljet uijtgegeven om sijn vrouw te begraven op 3 st. zegel en voor s lants regt ontf. f 3 : - : -
[18-02-1730]
18 dito biljet uijtgegeven aen Lenard - om sijn broeder te begraven onder de classis van pro deo
[22-02-1730]
22 dito biljet uijtgegeven aen Joost de Prins omme t kint van Wouter Casteleijn te begraven onder de classis van pro deo
[09-03-1730]
9en Maert biljet uijtgegeven aen Willem Teunisse Grootenboer omme ???t lijk van Balten Casteleijn te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[13-03-1730]
13 dito biljet uijtgegeven om t kint van Gerrit Teunis van de Fijndert te begraven genaamt Teunis van de Fijndert voor pro deo
[21-03-1730]
21 dito biljet uijtgegeven omme t lijk van Giel Janse te begraven onder de classis van pro deo
[24-03-1730]
24en do. biljet uijtgegeven aen Dirk Dirkse van t Oostende omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[30-03-1730]
30 dito biljet uijtgegeven aen Lijsbet Willems om het kint van Cobus Schijvenaer te begraven onder de classis van pro deo
Tot dus ver verantw.
[05-04-1730]
5en April biljet uijtgegeven aen Jannetie van der Jagt om ???t lijk van Lijsje Stapel en haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[06-04-1730]
6en April biljet uijtgegeven om ???t lijk van een vreemdeling te begraven onder de classis van pro deo
[08-04-1730]
8en April biljet uijtgegeven aen d??? vr. v. Aert Tin om haer kint te begraven onder de classis van pro deo??
[13-04-1730]
13en do. biljet uijtgegeven omme het lijk van ???t kint van Jacob Pieterse Sinte Cruijs te begraven onder de classis van pro deo
[18-04-1730]
18en do. biljet uijtgegeven om t lijk van de vrouw van Willem Neijg omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[20-04-1730]
20 do. biljet uijtgegeven om ???t lijk van Hendrik Claese Codde te begraven onder de classis van pro deo
[27-04-1730]
Den 27e Aprill biljet uijtgegeven aen Gillis van der Veer om Lijntie Claes van Es te begraven voor f 3 : - : -
[30-04-1730]
30 dito biljet uijtgegeven om ???t lijk van een vreemdeling te begraven onder de classis van pro deo
[01-05-1730]
1 Meij biljet uijtgegeven aen Jannetje de Breijster om ???t lijk van ???t kint van Pieter Wielaerdt te begraven onder de classis van pro deo
[01-05-1730]
Dito biljet uijtgegeven aen Balten Ooms om t lijk van Poulus van Malsere te begraven onder de classis van pro deo
[01-05-1730]
1e dito biljet uijtgegeven omme het lijk van t kint van Gerrit Pouwlusse te begraven onder de classis van pro deo
[05-05-1730]
5e Meij biljet uijtgegeven om t lijk van Aert Tin omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[08-05-1730]
8en dito biljet uijtgegeven aen Anne Marij Hendrikse van der Zande omme haer moeder te begraven onder de classis van pro deo
[09-05-1730]
9 dito biljet uijtgegeven Jan Pieterse Mechin omme ???t lijk van Hendrik Barense Knaps te begraven onder de classis van pro deo
[09-05-1730]
Dito biljet uijtgegeven aen Jan Gerritsz Backer om t lijk van d. v. (v.) Jan Zuijdijk te begraven onder de classis van drie gulden
[09-05-1730]
Uts. biljet aen den selven Jan Gerritse uijtgegeven omme de vrouwe van Sijmon Geus te begraven onder de classis van pro deo??
[09-05-1730]
Uts. biljet uijtgegeven aen Ragel Corn. omme ???t lijk van Joh. Schut te begraven onder de classis van pro deo
[13-05-1730]
13 dito biljet uijtgegeven aen Marij Pieters van de Made om haer broeder te begraven onder de classis van pro deo
[16-05-1730]
16 do. biljet uijtgegeven aen Jan Kraeke om t lijk van t kint van Schalk Hoorenaar te begraven onder de classis van drie guldens
[22-05-1730]
22 do. biljet uijtgegeven aen Willem Cents om t lijk van Adriaentje Corn. Domene (te) begraven onder de classis van f 3 - ,, - ,,??
[09-06-1730]
1730 9 Junij biljet uijtgegeven aen Matje Eeuwouts de Grijse om t lijk van de wed. Teunis Blommendael te begraven onder de classis van pro deo
[26-06-1730]
26 dito biljet uijtgegeven aen Corn. Arens om t lijk van een arm kint te begraven onder de classis van pro deo
[03-07-1730]
3 Julij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van Pietertie Teeuwits te begraven onder de classis van pro deo
[08-07-1730]
8en Julij biljet uijtgegeven aen Dingeman Mooijert om sijn kint te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[14-07-1730]
14en dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Claes van Dueren te begraven onder de classis van pro deo
[18-07-1730]
18 dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van Geerit van Barendregt te begraven onder de classis van pro deo
[22-07-1730]
22 dito biljet uijtgegeven aan Pieter Janse Houva om sijn vrouw te begraven onder de classis van pro deo
[31-07-1730]
31 dito biljet uijtgegeven aan Pieter Creijne om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[07-08-1730]
7e Aug. biljet uijtgegeven aen Grietie Daniels omme ???t lijk van Neeltie Baltens Casteleijn te begraven onder de classis van f 3 gl.
[07-09-1730]
Den 7 September biljet uijtgegeven aen Anna Abels Fapport omme het lijk van Hendrik Hillebrant te begraven onder de classis van pro deo
[11-09-1730]
Den 11en Sep. biljet uijtgegeven aan Marija Willems Cotvits omme t lijk van t kint van Jan van der Veer te begraven onder de classis van pro deo
[14-09-1730]
Den 14en dito biljet uijtgegeven aan Tannetie Jops van Stelle om haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[20-09-1730]
Den 20en dito biljet uijtgegeven aen Joost de Prins omme ???t lijk van t kint van Corn. Tiggelman te begraven onder de classis van f 3 gl: - : -??
[25-09-1730]
Den 25e dito biljet uijtgegeven aen Dirk Geerlings omme sijn kint te begraven voor pro deo
[28-09-1730]
28 dito biljet uijtgegeven aan Maatie Willems omme het kint van Teunis van Willemstat te begraven onder de classis van pro deo
Tot dus verre verantwt.
[02-10-1730]
Den 2en October biljet uijtgegeven omme het lijk van een vreemdelingh te begraven onder de classis van pro deo
[07-10-1730]
Den 7en dito biljet uijtgegeven aen Arentie Lodders omme haer kint te begraven voor pro deo
[14-10-1730]
Den 14 dito biljet uijtgegeven aen Grietie Pieters Smit omme ???t lijk van ???t kint van Pieter Clase Smit te begraven voor pro deo
[20-10-1730]
20en October biljet uijtgegeven aen Aren Magielse van Stat omme het lijk van de vrouw (v.) Hendr. Verstraet te begraven voor pro deo
[21-10-1730]
21en dito biljet uijtgegeven omme het lijk van een vreemt persoon te begraven voor pro deo
[28-10-1730]
28 dito biljet uijtgegeven omme het lijk van t kint van Corstiaen Timmers omme begraven te werden voor pro deo
[06-11-1730]
6en Nov. biljet uijtgegeven aen Ad. Boon omme het lijk van t kint van Jan Leende. van Putten te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[15-11-1730]
15en dito biljet uijtgegeven omme de vr. (v.) Jan Toolenaer te begraven voor pro deo
[18-11-1730]
18en dito biljet uijtgegeven omme het lijk van t kint van Corn. Wouterse de Neef te begraven onder de classis van drie gl:
[21-11-1730]
21 dito biljet uijtgegeven omme het lijk van t kint van Joh. Leende. Braber te begraven voor pro deo
[22-11-1730]
22 dito biljet uijtgegeven aen Eeuwout de Grijse omme het lijk van Leendert Baltense Casteleijn te begraven onder de classis van f vijftien gl:
[28-11-1730]
28en dito biljet uijtgegeven aen Claes van den Hoek om t lijk van Jan Melesant te begraven onder de classis van pro deo
[08-12-1730]
Den 8e Decemb. biljet uijtgegeven aan Heijndrik Barentse Kok om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[11-12-1730]
11e do. biljet uijtgegeven aen Martinus Martinisse de Val om sijn vader te begraven onder de classis van pro deo
[09-01-1731]
1731 9e Januarij biljet uijtgegeven aen Marinus Kroon om ???t lijk van de huijsvr. (v.) Pieter Adriaanse van Es te begraven onder de classis van pro deo
[10-01-1731]
10 Januarij biljet uijtgegeven aan Abram de Ruijter omme sijn kint te laeten begraven onder de classis van pro deo
[18-01-1731]
18e dito biljet uijtgegeven aen Huijbert Ketten omme sijn kint te laeten begraeven onder de classis van pro deo
[19-01-1731]
19 dito biljet uijtgegeven aen Joost de Prins omme ???t lijk van kint van Claes van den Hoek te begraven onder de classis van drie gl.
[23-01-1731]
23 dito biljet uijtgegeven omme de twee kinderen van Jan Goverse Vervloet te begraven onder de classis van pro deo
[05-02-1731]
5 Februarij biliet uijtgegeven omme de twee kinderen van Willem de Vos te begraven onder de classis van pro deo
[07-02-1731]
7e dito billiet uijtgegeven aen Andries Andriesse om het kint van Belia Jansse van Putten te begraven onder de classis van pro deo
[08-02-1731]
8 do. billiet uijtgegeven aen Willem Bijl om Willemtje Willems Riswerk te begraven onder de classis van pro deo
[12-02-1731]
12e do. billiet uijtgegeven aen Cornelis Leendertse van der Made om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[12-02-1731]
12e do. billiet uijtgegeven aen Jan Leendertse Boogert om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[13-02-1731]
13 do. billiet uijtgegeven aen Teunis van Tilburgh om Johanna de Winter te begraven onder de classis van pro deo??
[19-02-1731]
19 dito biljet uijtgegeven aen de vrouw van Willem Leendse. ???t Jongh om haer kint te begraeven onder de classis van pro deo
[20-02-1731]
20 do. billiet uijtgegeven aen Ragel Kreels om Pieter Jansse Haringh te begraven onder de classis van pro deo
[27-02-1731]
27e do. billiet uijtgegeven aen Willem Onwijn om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[07-03-1731]
7en Maert biljet uijtgegeven aen Willem Jacobse van der Maede om sijn broeder te begraven onder de classis van pro deo
[07-03-1731]
7e do. billiet uijtgegeven aen Hadewi Willems om haer kint te begraven onder de classis van pro deo
[09-03-1731]
9en dito biljet uijtgegeven aen Caetie Cornelitse Reset om haer kint te begraeven onder de classis van pro deo??
[17-03-1731]
17en Maert biljet uijtgegeven aen Maria Joris Rabijn om Jan Cornelisse Hoornaer te begraven onder de classis van pro deo
[19-03-1731]
19e do. billiet uijtgegeven aen Barbel Costers om Catharina van Eekeren te begraven onder de classis van pro deo??
[20-03-1731]
20 do. billiet uijtgegeven aen Willem Nijgh om een vreemdelingh te begraven onder de classis van pro deo
[27-03-1731]
27e do. biljet uijtgegeven aen Adriaantie Willemse Benschops om Denis van Tilburgh te begraven onder de classis van pro deo
[28-03-1731]
28en do. biljet uijtgegeven aen Leendert France van Dijke om Dirk van Adrighem te begraeven onder de classis van drie gl:
[30-03-1731]
30e do. billjet uijtgegeven aen Pieternella Joost Timmers om Aeltie Beerens Verbrugh te begraeven onder de classis van pro deo
Tot dus (verre) verantwt.
[02-04-1731]
2 April billjet uijtgegeven aen Arij Noordlander om sijn kind te begraven onder de classis van pro deo
[10-04-1731]
10e do. biljet uijtgegeven aen Jan Leendertse van Proijen om Lena Jansse te begraeven onder de classis van pro deo
[13-04-1731]
13 dito biljet uijtgegeven aen Corn. Wouterse van Werkendam om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[16-04-1731]
16 April biljet uijtgegeven aen Aeltie Govert om t lijk van Catarina van Woensel te begraven onder de classis van pro deo
[18-04-1731]
18e April aengevinge gedaen bij Johannes de Jongh van sijn vader Adrianus d??? Jongh onder de classis van f 15 : - : -
[21-04-1731]
21e do. biljet uijtgegeven aen Cornelia Clercqs om haer vader te begraven die verdronken is onder de classis van 3 gulden
[25-04-1731]
25 do. biljet uijtgegeven om t kint van Corn. Croon te begraven voor pro deo
[30-04-1731]
30 do. biljet uijtgegeven om t kint van Corn. Croon te begraven voor pro deo
[05-05-1731]
5 Meij biljet uijtgegeven aen Wm. Onwijn om t lijk van Jacob Jasperse van Dueren te begraven voor pro deo
[09-05-1731]
9 dito biljet uijtgegeven aen Willem Dirkse Bijl om sijn kint te begraven voor pro deo
[14-05-1731]
14 dito biljet uijtgegeven aen Dirk Dirk(s)e van t Oostende omme ???t lijk van sijn dogter Leentie van t Oostende te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[18-05-1731]
18 do. biljet uijtgegeven aen Sijmon Geus omme t lijk van Arij Middelcoop te begraven voor pro deo
[19-05-1731]
19 do. biljet uijtgegeven aen Jan Teeuwitse omme ???t lijk van Daniel Corn. van der Weel te begraven voor pro deo
[21-05-1731]
21 dito biljet uijtgegeven aen Arjaentie Willems om ???t lijk van Crijntie Pieters te begraven voor pro deo
[26-05-1731]
26en dito biljet uijtgegeven aen Joost de Prins om ???t lijk van Willem Lat te begraven onder de classis van pro deo
[28-05-1731]
28 Meij biljet uijtgegeven omme t lijk van een vreemdelingh met name Kaet Dirkse te begraven voor pro deo
[08-06-1731]
Den 8en Junij biljet uijtgegeven aan Wm. t Jongh om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[09-06-1731]
9en dito biljet uijtgegeven aen Jan Pouwlusse van der Weel om sijn vrouw te begraven voor pro deo
[09-06-1731]
Dito biljet uijtgegeven aen Engel Capiteijn om ???t lijk van een drinkelingh met name Teeuwis te begraven onder de classis van pro deo
[14-06-1731]
14 Junij biljet uijtgegeven om t lijk van And. Boogert te begraven voor pro deo
[18-06-1731]
18en dito biljet uijtgegeven aen Maetie Willems om t lijk van een vreemt persoon met name De Roo Wout te begraven voor pro deo
[19-06-1731]
19 dito biljet uijtgegeven aen Arentie Paesse om t lijk van Gijsbert van Meteren te begraven voor pro deo
[29-06-1731]
29 dito biljet uijtgegeven aen Wm. Leendse. t Jongh omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[28-06-1731]
28 Junij biljet uijtgegeven aen Maetie Willems om t lijk van t kint van Corn. Tiggelman te begraven onder de classis van drie gulden
[06-07-1731]
6en Julij biljet uijtgegeven aan Wm. Commerse Braber om sijn kint te begraven voor drie gl:
[11-07-1731]
11 dito biljet uijtgegeven aen Jacobus Ab. de Koeveringh om t lijk van sijn kint te begraven voor pro deo
[13-07-1731]
13 dito biljet uijtgegeven aen Jan Roome om een drenkelingh met name Maerten van Gelder te begraven voor pro deo
[13-07-1731]
Dito biljet uijtgegeven aen Maetie Willem om t lijk van t kint van Jan Bart te begraven voor pro deo
[16-07-1731]
16en dito biljet uijtgegeven aen Corn. Damme om sijn kint te begraven voor pro deo
[23-07-1731]
23e dito biljet uijtgegeven aen Ragel Corn. Boomklimmer om t lijk van Maetie Jacobs Toolenaer te begraven voor pro deo
[04-08-1731]
4 Aug: biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Maerten Wmse. Donk te begraven voor pro deo
[06-08-1731]
6en dito biljet uijtgegeven om t lijk van Gerrit Teunisse te begraven voor pro deo
[20-08-1731]
20 dito biljet uijtgegeven aen Lijsbet Janse om haer kint te begraven voor pro deo
[21-08-1731]
21 dito biljet uijtgegeven aan Maetie Wms. om t lijk van een arm kint te begraven voor pro deo??
[21-08-1731]
Dito biljet uijtgegeven aen Joost de Prins om t lijk van de vr. (v.) Corn. Tiggelman te begraven onder de classis van 3 gl:
[27-08-1731]
27 dito biljet uijtgegeven aen Ad. Janse Nellen om t lijk van Marinus Janse Nellen te begraven onder de classis van pro deo
[01-09-1731]
1en Sep. biljet uijtgegeven aen Teuntie Baerens Barnart om t lijk van t kint van Antonij van Weel te begraven onder de classis van drie gulden
[01-09-1731]
Dito biljet uijtgegeven aen de voorsz. Teuntie Barnhart om t lijk van t kint van de weduwe Pieter van Keule te begraven voor pro deo
[01-09-1731]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Jan Lodder te begraven voor pro deo
[03-09-1731]
3e d. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kind van Pieter van Es genaemd Adriaen te begraven onder de classis van pro deo
[03-09-1721]
D: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Cornelis Cool te begraven voor pro deo
[08-09-1731]
8e d: biljet uijtgegeven omme ???t kint van Jan Prse. Mehem te begraven genaemt Elisabeth voor pro deo
[12-09-1731]
12en dito biljet uijtgegeven om t lijk van de vr. Wm. den Beer te begraven voor pro deo
[19-09-1731]
19e d: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kind van Jan van der Lede genaemt Leend. te begraven voor pro deo
[28-09-1731]
28 dito biljet uijtgegeven aen Arentie van Schouwen om t lijk van t kint van Corn. Maertense Vel te begraven voor pro deo
Totdus verre nagesien
[01-10-1731]
1en October biljet uijtgegeven aen Corn. Jooste om sijn broeder Dirk Feteris te begraven voor pro deo
[05-10-1731]
1731 5en October biljet uijtgegeven aen Arjaentie Smit om t kint van Jan Prins te begraven voor pro deo
[16-10-1731]
16e do: biljet uijtgegeven aan de vrouw van Bart Kloek om haer kind genaemt Willemtje Cloek te begraven onder de classis van pro deo
[26-10-1731]
26e d. biljet uijtgegeven aan Wm. Clugt omme t lijk van t kind van sijn broeder genaemt Cornelis Clucht te begraven voor pro deo
[31-101731]
31 do. biljet uijtgegeven aan d??? vr. van Cornelis Breeborst om haer kind genaemt Lijntje te begraven voor pro deo
[02-11-1731]
2en Nov. biljet uijtgegeven aen Tannetie Jops om haer kint te begraven voor pro deo
[05-11-1731]
5e dito biljet uijtgegeven aen Leendt. Lodewijkse Braber omme sijn kint te begraven voor pro deo
[05-11-1731]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Gerrit Hilbrantse te begraven voor pro deo
[06-11-1731]
6en dito biljet uijtgegeven aen Aren van der Weel om sijn kint te begraven voor pro deo
[07-11-1731]
7 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Leendt. Lodewijkse Braber te begraven voor pro deo
[07-11-1731]
Dito biljet uijtgegeven aen Flip de Blok om sijn kint te begraven voor pro deo
[07-11-1731]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van Corn. Verboom te begraven voor pro deo
[12-11-1731]
12e do: biljet uijtgegeven omme het lijk van Abraham Jonkheer te begraven onder de classis van pro deo
[22-11-1731]
22 d: biljet uijtgegeven aan Adam van Vechelen omme sijn kind te begraven onder de classis van pro deo
[26-11-1731]
26en Nov. biljet uijtgegeven aen Ad. van den Heuvel om sijn kint te begraven voor pro deo
[03-12-1731]
1731 3 Decb. biljet uijtgegeven op 3 sts. zegel aan Dingeman Moijerd om sijn kind te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[04-12-1731]
4e do. biljet uijtgegeven aan Cornelis van der Made omme het lijk van een persoon genaemt Huijbregt - te begraven voor pro deo
[05-12-1731]
5e do: biljet uijtgegeven aan Jacob Gerritsz Tichelman omme t lijk van sijn kind genaemt Lijntje Tichelman te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[07-12-1731]
7 do: biljet uijtgegeven omme het kind van Claas van Eeuwen genaamt Pieter te begraven voor pro deo
[08-12-1731]
8e do: biljet uijtgegeven omme het lijk van Jaeptje Jans Striep te begraven onder de classis van pro deo
[08-12-1731]
Do. biljet uijtgegeven aan Andries Mijs op 3 st. zegel omme t lijk van Arentje Vink te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[20-12-1731]
10 do: biljet uijtgegeven aan Jan Teeuwisz Stalper omme t lijk van t doodgebore kind van Cornelis Jansz Stalper te begraven voor pro deo??
[26-12-1731]
26 Dec. biljet uijtgegeven aen Joh. de Jong omme het lijk van sijn muij Dina Sijmons te begraven onder de classis van 6 gll.
[29-12-1731]
29 do. biljet uijtgegeven aan Joh. van de Wateren omme het lijk van Aren van Putten te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[29-12-1731]
D. biljet uijtgegeven aan Bestman Cabos omme het lijk van Maria - te begraven onder de classis van pro deo
[29-12-1731]
1731 29en December biljet uijtgegeven aen Corn. Jacobse Kievit om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[29-12-1731]
Do. biljet uijtgegeven aan Cornelis Marijnusz Nijssen omme sijne twee kinderen te begraven voor pro deo
[31-12-1731]
31 do. biljet uijtgegeven aan d??? wed. Dirk Leendertsz omme het lijk van Wouter Jansz te begraven voor pro deo
[01-01-1732]
1732 1 Januarij biljet uijtgegeven aen Jan Weijers om sijn kint te begraven en voor s lants regt niets ontf. dus pro deo??
[28-01-1732]
28 do. biljet uijtgegeven om het doodgebore kind van Jan Kempenaer te begraven voor pro deo
[28-01-1732]
Do. biljet uijtgegeven aan Joost de Prins omme het kind van Marijnus Litens te begraven voor pro deo
[29-01-1732]
29 do. biljet uijtgegeven aan Tomas Paasse om sijn kind genaemt Barend Paesse te begraven voor pro deo
[05-02-1732]
5: Feb. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Jannetje Willems Braber wed. van Jan Kievit te begraven onder de classis van pro deo
[09-02-1732]
9en dito biljet uijtgegeven aen Huijbregt Wouterse van Verk om sijn kint te begraven voor pro deo
[12-02-1732]
12 dito biljet uijtgegeven aen Jacobus Antonisse Valkenburg omme ???t lijk van t kint van de wede. Andries Lucasse Boogaert omme begraven te werden onder de classis van pro deo
[21-02-1732]
21en dito biljet uijtgegeven aen Leendert Vel omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[25-02-1732]
25 dito biljet uijtgegeven aen Adriaen van Reet om sijn kint te begraven voor pro deo
[05-03-1732]
1732 Maart 5 biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Willem ???t Jongh te begraven onder de classis van pro deo
[08-03-1732]
Do. 8 biljet uijtgegeven aan Jan Drom om het kind van d??? wed. Arij Middelcoop genaamt Adriaantje Middelcoop te begraven voor pro deo
[19-03-1732]
19 dito biljet uitgegeven aen Pieter van der Elst om Gijsbert Middelcoop te begraven onder de classis van drie gl.
[20-03-1732]
20 dito biljet uijtgegeven om t lijk van Marinus Croon te begraven onder de classis van pro deo
[28-03-1732]
28 dito biljet uijtgegeven aen Aeltje Goverts van Tilburg omme het lijkvan Aren Hugo te begraven voor pro deo
Tot dus verre nagesien
[09-04-1732]
9e April biljet op 3 st. zegel uijtgegeven aan Geertje Jans omme het lijk van Johannis Bouwman te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[14-04-1732]
14. do. biljet aen Jan Hend. Polderman om sijn kint op Den Bommel te begraven onder de classis van pro deo
[19-04-1732]
19 dito biljet uijtgegeven aen Huijbert Wouterse om sijn kint te begraven voor pro deo
[23-04-1732]
23 d: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Jan Jansz Harmersteen te begraven voor pro deo
[25-04-1732]
25 do. biljet uijtgegeven omme ???t kind van de wed: Gijsbert van Meteren genaamt Jan van Meteren te begraven voor pro deo
[29-04-1732]
1732 29 April billiet uijtgegeven aan Goverd Kuijnjersz Moijerd omme ???t kind van Dirk Kievit te begraven onder de classis van pro deo
[12-05-1732]
12e Meij biljet uijtgegeven aan Pieter van Ackeren omme het lijk van Commer Crijnen te begraven voor pro deo
[19-05-1732]
19e do. biljet uijtgegeven aan Lodewijk van Proijen omme sijn kind te begraven onder de classis van pro deo
[26-05-1732]
26 do. biljet uijtgegeven aan Corns. Maertense van Schouwen omme sijn kind genaemt Claes van Schouwen te begraven voor pro deo
[27-05-1732]
27 d. biljet uijtgegeven omme ???t kind van de wed. Harman Zantboer genaamd Jacob Harmansz Zantboer te begraven voor pro deo
[31-05-1732]
31e do. biljet uijtgegeven aan Willem de Vos omme d??? huijsvr. van Cornelis Hocke te begraven onder de classis van pro deo??
[02-06-1732]
2 Junij biljet uijtgegeven aan Cornelis Damme omme ???t lijk van sijn vrouw te begraven onder de classis van pro deo
[09-06-1732]
9 do. biljet uijtgegeven aan d??? vr. Corns. Verheij omme haar kind genaamd Jan Verheij te begraven voor pro deo
[10-06-1732]
10 do. biljet uijtgegeven aan Cornelis Hendriksz omme ???t lijk van sijn kind genaamt Elisabeth Cornelis te begraven voor pro deo
[11-06-1732]
11 do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Catharijn Abels te begraven voor pro deo??
[16-06-1732]
16 do. biljet uijtgegeven omme het lijk van Willem Bijl te begraven voor pro deo
[17-06-1732]
17 do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Hendrik Cornet te begraven voor pro deo
[18-06-1732]
1732 18 Junij biljet uijtgegeven aen Pieter Jaspers omme t kint van Adriaen van den Heuvel te begraven voor pro deo
[23-06-1732]
23 do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Dirk Coolman te begraven voor pro deo
[27-06-1732]
27e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van d??? huijsv. Hendrik Janse te begraven voor ???s lants regt ontf. f 3 : - : -
[30-06-1732]
30 do. biljet uijtgegeven aen Leendt. van der Weel om sijn dogter te begraven voor pro deo??
[29-07-1732]
29 Julij biljet uijtgegeven omme ???t kind van Jan de Bruijn genaamd Jan Jansz de Bruijn te begraven voor pro deo
[30-07-1732]
30 do. biljet uijtgegeven aan Adriaan van Reet omme ???t lijk van sijn kind genaamt Aren van Reet te begraven voor pro deo
[03-08-1732]
3e Aug. biljet uijtgegeven aen Gab Hanenb. omme sijn kint te begraven en voor s lants regt ontfangen f 3 : - : -
[11-08-1732]
11 do. biljet uijtgegeven aan Adriaantje Benschops om het kind van Jan Weijermans genaemt Magdalene Jans te begraven voor pro deo
[31-08-1732]
31 do. biljet uijtgegeven aan Willem Nijgh dienaar der justitie van (=om) ???t lijk van een persoon genaamt Hendrik ten huijse van Cornelis Visch op Den Bommel dood gevonden aen een touw omme den selven te begraven onder de classis van pro deo??
[01-09-1732]
1e Septb. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Laurens Schoenmaker te begraven voor pro deo
[04-09-1732]
4 do. biljet uijtgegeven aan Arij Boon omme sijn kind genaamd Marijnus Boon omme begraven te werden onder de classis van pro deo??
[07-09-1732]
7 do. biljet uijtgegeven omme het lijk van Huijberd van Varik te begraven voor pro deo
[15-09-1732]
1732 15 Septb. billet uijtgegeven omme ???t lijk van Gerrit Paulusz te begraven voor pro deo
[22-09-1732]
22 do. Lijsbet Leendts. Cooman biljet uijtgegeven om haer kint te begraven voor pro deo
[24-09-1732]
24 dito biljet uijtgegeven aan Admiraal Brugman om sijn kint op Den Bommel te begraven voor pro deo
[25-09-1732]
25 do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Aelt Jans in de nieuwe Bommelse stooff overleden te begraven voor pro deo
Tot dus verre nagesien
[11-10-1732]
11 Octob. biljet uijtgegeven aan de vr. (v.) David van Coevering omme ???t lijk van een vreemd persoon genaamt Pieter ten huijse van Jan Boogerd overleden te begraven voor pro deo
[28-10-1732]
28e Octob. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t overleden kint van Marinus Litens te begraven voor pro deo
[28-10-1732]
Dito biljet uijtgegeven omme t lijk van Johannis Taan te begraven voor pro deo
[29-10-1732]
29e dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Cornelis Claasz van Schouwen te begravenn onder de classis van (ontfangen) 15 gulden
[03-11-1732]
3e Novemb. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Aren Leendersz van der Weel te begraven onder de classis van pro deo
[03-11-1732]
Dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van de weduwe Willem Bijll te begraven voor pro deo
[11-11-1732]
11e dito biljet uijtgegeven aen Dingeman Moijert om het lijk van Adriaan Cuijnjerse Moijert te begraven onder de classis van (ontfangen) 3 gulden??
[24-11-1732]
24e dito biljet uijtgegeven aen Andries Mijs (op 3 sts. zegel) om het lijk van sijn vader Johan Mijs te begraven onder de classis van (ontfangen) 3 gulden
[25-11-1732]
25. dito biljet uijtgegeven aen Dingeman Moijert (op 3 sts. zegel) om het lijk van Govert Cuijnjerse Moijert te begraven onder de classis (ontfangen) 3 gulden
[02-12-1732]
2. December biljet uijtgegeven aen Jan van der Leijde omme ???t lijk van sijn overleden kint te begraven onder de classis van pro deo
[04-12-1732]
4e dito biljet uijtgegeven aen Hendrik Mostert om sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[11-12-1732]
11: dito biljet uijtgegeven om de vrouw van Arij Blommendael te begraven onder de classis van pro deo
[12-1732]
1732 December biljet uijtgegeven omme Janneke Boere te begraven onder de classis van pro deo
[29-12-1732]
29e dito biljet uijtgegeven omme de wede. van Dirk Fransman te begraven onder de classis van pro deo??
[30-12-1732]
30e dito biljet uijtgegeven omme Gerrit Jansz Kreefft te begraven onder classis van pro deo
[09-01-1733]
1733 9e Januarij biljet uijtgegeven omme t kint van Jan Bogert te begraven onder de classis van pro deo
[13-01-1733]
13e dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw van Hendrik Moer(en)hout te begraven onder de classis van pro deo
[16-01-1733]
16: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Cornelis Vell te begraven onder de classis van pro deo
[16-01-1733]
Dito biljet uijtgegeven omme t lijk van de vrouw van Wouter Casteleijn te begraven onder de classis van pro deo
[20-01-1733]
20: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van de weduwe van Jansz van Stralen te begraven onder de classis van pro deo
[26-01-1733]
26: dito biljet uijtgegeven om het lijk van Trijntie Jans Stalpert te begraven onder de classis van pro deo
[10-02-1733]
10e Febrij. biljet uijtgegeven om t lijk van ???t kint van Matie Bastiaens Koele (te begraven voor) pro deo
[10-02-1733]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Gerrit van Barendregt te begraven pro deo
[11-02-1733]
11: dito biljet uijtgegeven om t lijk van Annetie Bastiaens Hakke te begraven pro deo
[12-02-1733]
12: dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Dous Vens te begraven pro deo
[12-02-1733]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van de vrouw van Crijn de Jong te begraven pro deo
[13-02-1733]
13: dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Pieter Claesse te begraven pro deo
[14-02-1733]
14: dito biljet aen Schalk Hoornaer op 3 sts. zegel gegeven om zijn overleden kint te begraven onder de classis van 3 gulden
[23-02-1733]
23: dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Jan Hulterman te begraven pro deo??
[24-02-1733]
24: dito biljet uitgegeven om t lijk van Neeltie Willems Kroon te begraven (op 3 sts. zegel) onder de classis 3 gulden
[02-03-1733]
2: Maert biljet uijtgegeven om t lijk van Marinus Spek te begraven pro deo
[04-03-1733]
1733 4: Maert biljet uijtgegeven aen?? Marcus de Gijse om sijn kint te begraven pro deo
[09-03-1733]
9: dito biljet uijtgegeven aen Jan Duijm om sijn vrouw te begraven pro deo
[09-03-1733]
Dito aen Admirael Bruggeman om het lijk van IJsak Jongeschout te begraven pro deo
[31-03-1733]
31e Maart biljet uijtgegeven om een kint van den armen genaamt Aren Bastiaansz Koning te begraven pro deo
Tot dus verre nagesien
[09-04-1733]
9: April biljet uijtgegeven om het kint van Krijn de Jong te begraven pro deo
[09-04-1733]
Dito biljet uijtgegeven om het kint van Klaesje Cornelisze te begraven pro deo
[09-04-1733]
Dito biljet uijtgegeven om het kint van Jan Kempenaer te begraven pro deo
[15-04-1733]
15: dito biljet uijtgegeven om het lijk van Cornelis Davitse te begraven pro deo
[15-04-1733]
Dito biljet uijtgegeven om het lijk van Neeltie Jans die huijsv. was van Cornelis Jansz Stalpert te begraven pro deo
[20-04-1733]
20: dito biljet uijtgegeven om het lijk van t kint van Bartholomeus Priemers te begraven pro deo
[20-04-1733]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van Pieter Wouwerman te begraven pro deo
[24-04-1733]
24: dito biljet uijtgegeven om t lijk van een kint van Laurens Pape te begraven pro deo
[02-05-1733]
2: Meij biljet uijtgegeven om t lijk van ???t kint van Cornelis Mierop te begraven pro deo
[04-05-1733]
4: dito biljet aen Gleijn Cornelisz Wapens uijtgegeven om t lijk van een vreemt persoon genaemt Maerten Fens te begraven pro deo
[08-05-1733]
8: dito biljet uijtgegeven aen Pieter Jansz om het lijk van sijn kint te begraven pro deo
[09-05--1733]??
9: dito biljet uijtgegeven aen Johannis van de Water om het lijk van sijn kint genaemt Bastiaen van de Water te begraven (en voor s??? lands regt ontfangen) f 6 : - : -
[08-06-1733]
8: Junij biljet uijtgegeven van t lijk van t kint van Balten van Nuijts onder de classis van pro deo
[16-06-1733]
1733 16: Junij biljet uijtgegeven omme te begraven het lijk van Lea Willems Kotvis onder de classis pro deo
[26-06-1733]
26: dito biljet uijtgegeven omme het lijk van Hendrik Barendse Kok te (be)graven pro deo
[29-06-1733]
29: dito biljet uijtgegeven omme het lijk van Leendert Mosselman te begraven pro deo
[30-06-1733]
30: dito biljet uijtgegeven omme het lijk van t kint van Jan Zuijtdijk te begraven pro deo
[02-07-1733]
2: Julij biljet uijtgegeven omme het lijk van t kint van Jacob Marinusz Verwers te begraven pro deo
[04-07-1733]
4: Julij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van Cornelis Huijbregtse Noom te begraven pro deo
[06-07-1733]
6: Julij biljet uijtgegeven omme t lijk van de vrouw van Jan de Jongbloet te begraven pro deo
[07-07-1733]
7: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Hermanus Bakker te begraven pro deo
[13-07-1733]
13: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van Lijsbet Quint te begraven pro deo
[18-07-1733]
18: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Aren van Putten te begraven pro deo
[25-07-1733]
25. Julij biljet uijtgegeven omme t lijk van Teunis Cornelisse van Tilburg te begraven pro deo
[30-07-1733]
30. Julij biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Klaas van Eeuwen te begraven pro deo
[30-07-1733]
Dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Zijmon de Prins te begraven pro deo
[04-08-1733]
4 Aug. biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Jan Biesbroek te begraven pro deo
[04-08-1733]
Dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Jonas Vreeswijk te begraven pro deo
[05-08-1733]
5: dito ad idem om ???t lijk van t kint van Jan van der Veer te begraven pro deo
[11-08-1733]
11: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van D?uje Sloore van Hoekstel te begraven pro deo
[14-08-1733]
14: Aug. Willem Plating van sijn kint omme te begraven biljet gegeven pro deo
[17-08-1733]
17 dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van Leendert de Ruijter te begraven pro deo??
[25-08-1733]
25 dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Pieter Jansz Verhaert te begraven pro deo
[25-08-1733]
25 dito bljet uijtgegeven om t lijk van Jan Duijm te begraven pro deo
[26-08-1733]
1733 26 Aug. biljet uijtgegeven om (t) lijk van t kint van d??? wede. Arent Willems van der Weel te begraven pro deo
[26-08-1733]
26 dito biljet uijtgegeven om Jan Hend. Tichelman te begraven pro deo??
[29-08-1733]
29 dito biljet uijtgegeven om (t) lijk van t kint van Jacobus Stijnjes te begraven pro deo
[31-08-1733]
31 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Leendert Kievit te begraven pro deo
[31-08-1733]
31 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Willem Platingh te begraven pro deo
[02-09-1733]
2 Septb. biljet uijtgegeven om t lijk van (t kint doorgestreept) Johannes Vell te begraven pro deo
[04-09-1733]
4 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Catharina Hend. te begraven pro deo
[07-09-1733]
7: dito biljet uijt(ge)geven omme te lijk van t kint van Balten van Uijts te begraven pro deo
[08-09-1733]
8 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Jan Biesebroek te begraven pro deo??
[10-09-1733]
10 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Pieter Kuijt te begraven pro deo
[19-09-1733]
19 dito biljet uijtgegeven aan Dirk Teunisse omme sijn kint Marij te begraven pro deo
[21-09-1733]
21 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Cor. Leunisse van der Wagt te begraven pro deo
[25-09-1733]
25 dito biljet uijtgegeven om t lijk van d??? vrou van Cornelis Verschuur te begraven pro deo
Tot dus ver nagesien den 12 Nov. 1733
[12-10-1733]
12: October biljet uijtgegeven om t lijk van Willem Spek te begraven pro deo
[12-10-1733]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van Jan Tolenaer te begraven pro deo
[13-10-1733]
13: dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Leendert Koert te begraven pro deo
[16-10-1733]
16: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Pieter Kuijts vrouw pro deo
[17-10-1733]
17 dito biljet uijtgegeven om ???t lijk van Pieter Jacobse Hugo te begraven pro deo
[23-10-1733]
23 dito biljet uijtgegeven om t lijk van Jacob de Graeff te begraven pro deo
[23-10-1733]
23 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van de wed. Frans van der Verk te begraven pro deo
[01-11-1733]
1 November biljet uijtgegeven om t lijk van de vrouw van Leendt. Coert te begraven pro deo
[07-11-1733]
7 dito biljet uijtgegevn om (t) lijk van t kint van Adriaan van den Heuvel te begraven pro deo
[07-11-1733]
7 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Glijn Cornelisse Wapen(s) te begraven pro deo
[17-11-1733]
17 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Klaas van Eeuwen te begraven pro deo
[19-11-1733]
19: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Hendrik van den Corput pro deo
[19-11-1733]
19: dito biljet uijtgegeven om het lijk van t kint van Cornelis Noom te begraven pro deo
[24-11-1733]
24 dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Pieter Sweep pro deo
[25-11-1733]
25 dit: biljet uijtgegeven om t lijk van (t kint doorgestreept) Cornelia Willems Stompwijk te begraven pro deo
[16-12-1733]
16: December biljet uijtgegeven omme te begraven het lijk van t kint van Jan Verbette pro deo
[19-12-17333]
19 dito: biljet uijtgegeven om t lijk van Corstiaan van Stelle te begraven pro deo
[22-12-1733]
22 dito biljet uijtgegeven aan Hend. Mostaart om t lijk van sijn kint te begraven pro deo
[25-12-1733]
25 dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Jannetie Dirks de Bruijn pro deo
[12-01-1734]
12: Janrij. biljet aen Johannis den Braber gegeven om te begraven het lijk van Jan Teeuwisse van Putten op 3 sts. z(e)gel (ontfangen) f 3 : - : -
[14-01-1734]
14: dito biljet aen Claes Cornelisse Goole uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Jaques Teeuwisse Braber om begraven te werden op 3 sts. zegell (ontfangen) f 3 : - : -
[26-01-1734]
26: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Annetie Willems Lieffbroer om begraven te worden pro deo??
[06-02-1734]
6 Febrij. biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Leend. Lodewijkse den Braber pro deo
[05-02-1734]
5: dito biljet aen d??? heer Witte van Dam (op 24 sts. zegel) uijtgegeven om te begraven sijn kint genaemt Adrianus van Dam, en voor s??? lands regt ontf. f 30 : - : -??
[09-02-1734]
1734 9 Februarij biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Willem den Beer te begraven pro deo
[12-02-1734]
12 dito biljet uijtgegeven om t lijk van d??? wede. Leendt. van Waart te begraven pro deo
[12-02-1734]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Jan Oorschot te begraven pro deo
[19-02-1734]
19 dito biljet uijtgegeven om t lijk van Abraham Blommendael te begraven pro deo
[04-03-1734]
4e Maart biljet op 6 sts. zegell aen Cornelis de Haes uijtgegeven tot begraving van overleden en verdronken kint genaemt Aren onder de classis van f 6 : - : -
[13-03-1734]
13 dito biljet uijtgegeven aan Jurij Jansz Schout om sijn vrouw te begraven pro deo
[22-03-1734]
22 dito biljet uijtgegeven aan Barent Verbrugge om sijn kint te begraven pro deo
[25-03-1734]
25 dito biljet uijtgegeven om een vremdt persoon te begraven pro deo
Tot dus verre nagesien
[02-04-1734]
2: April biljet uijtgegeven om Matijs de Swart te begraven pro deo
[05-04-1734]
5: dito biljet uijtgegeven om een vreemt persoon genaemt Hendrik Kuijpers te begraven pro deo
[06-04-1734]
6 dito biljet uijtgegeven om t kint van Pieter van Woensel genaamt Jan te begraven pro deo
[20-04-1734]
20e dito biljet op 3 sts. zegel aen Lijsbet Pieters uijtgegeven om het lijk van de wede. Gijsbert Middelcoop te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[21-04-1734]
21e dito biljet uijtgegeven om ???t lijk van Jonas Vreeswijk te begraven pro deo
[24-04-1734]
24. dito biljet uijtgegeven om t lijk van Harman Gerritse van ter Hijde te begraven pro deo
[31?-04-1734]??
31? dito biljet uijtgegeven om t lijk van d??? wede. Lodewijk den Braber te begrave(n) pro deo??
[04-05-1734]
4 Meij biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Jan Boogert te begraven pro deo??
[04-05-1734]
1734 4 Meij biljet uijtgegeven om t lijk van het kindt van Cornelis Wouwerman te begraven pro deo
[04-05-1734]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van het kint van Arij Boon te begraven pro deo
[14-05-1734]
14 dito biljet uijtgegeven om t lijk van Jan de Bruijn(n)e te begraven pro deo
[15-05-1734]
15 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Jan Arense van Proije te begraven pro deo
[15-05-1734]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van Cornelis van der Jagt te begraven pro deo
[17-05-1734]
17 dito biljet uijtgegeven op 6 sts. zegel om t lijk van t kint van Jacob Tiggelman te begraven?? f 6 : - : -
[17-05-1734]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Johannis van der Made te begrave(n) pro deo
[18-05-1734]
18 dito biljet uijtgegeven om t lijk van het kint van d??? wede. Teunis Janse te begraven pro deo
[18-05-1734]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van de vrouw van Frans Kerkhoven te begraven pro deo
[19-05-1734]
19 dito biljet uijtgegeven om t lijk van het kindt van Leend. de Prins te begraven pro deo
[21-05-1734]
21 dito biljet uijtgegeven om t lijk van Corn. van Dijke te begraven pro deo
[22-05-1734]
22 dito biljet uijtgegeven om t lijk van een vreemt persoon genaamt Mattijs overleden ten huijse van Adriaan Verberk te begraven pro deo
[25-05-1734]
1734 25 Meij biljet uijtgegeven om t lijk van Corstiaan Timmers te begrave pro deo
[26-05-1734]
26 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Laurens Pape te begraven pro deo
[29-05-1734]
29en dito biljet uijtgegeven aen Jurrij Jans Schouten om het lijk van Lijsbet Jacobs van Bommel te begraven pro deo
[31-05-1734]
31: dito biljet uijtgegeven om het lijk van het kint van Corstiaen Timmers te begraven pro deo
[31-05-1734]
Dito biljet uijtgegeven om het lijk van Laurens Pape te begraven pro deo
[02-06-1734] (Meij lijkt niet correct)
2: Junij biljet uijtgegeven aen Willemijntie van de Leur om te begraven het lijk van haer broeder Corns. van de Leur pro deo
[03-06-1734]
3: dito biljet uijtgegeven aan Docus Vaas om te begraven het lijk van sijn vrouw pro deo
[07-06-1734]
7 dito biljet uijtgegeven om t lijk van Willem Nijgh te begraven pro deo
[09-06-1734]
9: dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Willem Bom te begraven pro deo
[17-06-1734]
17: dito biljet uijtgegeven om t lijk van Catharina Ravesteijn te begraven onder de classis van f 6 : - : -
[22-06-1734]
22 dito biljet uijtgegeven om t lijk van Hendrik Jaegers te begraven pro deo
[28-06-1734]
28 dito biljet uijtgegeven om t lijk van de vrouw van Adr. ? Reet te begraven pro deo
[02-07-1734]
2: Julij biljet uijtgegeven om t lijk van t verdronken kint van Joh. Binon te begraven pro deo
[08-07-1734]
8: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Cornelis Veegers pro deo
[09-07-1734]
9 dito biljet uijtgegeven om t lijk van een persoon genaamt met Sels Verhare te begrave pro deo
[13-07-1734]
13 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Ignas Culijn te begraven pro deo
[19-07-1734]
19: Julij biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Ignas Culijn te begraven pro deo
[22-07-1734]
22 dito biljet uijtgegeven om t lijk van Stephanus Dingemans Breur te begraven pro deo
[28-07-1734]
28dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Pieter Teunis Blok te begraven pro deo
[11-08-1734]
11 Augs. biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Glein Cornelisse Wapens te begraven pro deo
[13-08-1734]
13 dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Cornelis H. van Ekeren te begraven pro deo
[23-08-1734]
23 dito biljet uijtgegeven om t lijk van een vremde jonge genaamt Willem den Biggelaar te begraven pro deo
[10-09-1734]
10. Sept. biljet uijtgegeven omme te begraven t lijk van Adriaen van den Heuvell pro deo
[14-09-1734]
14 Septb. biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Anthonij Voorden te begraven pro deo
[14-09-1734]
14 do. biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Jan Clase van Reij te begrave pro deo??
[20-09-1734]
20 do: biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Crijn de Jong te begraven pro deo
[20-09-1734]
Do. biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Dirk Tooniusse te begraven pro deo
Tot dus verre nagesien
[10-10-1734]
10: Octobr. biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Maarten Donk te begraven pro deo
[10-10-1734]
Do. biljet uijtgegeven om t lijk van de wed. van Cornelis Vermeulen te begraven pro deo
[18-10-1734]
18: do. biljet aen Jan Mauritse van Kempen uijtgegeven om het lijk van zijn dogter te begraven pro deo
[18-10-1734]
Do. biljet aen Cornelis Marinusz Nijsse uijtgegeven om het lijk van zijn kint te begraven pro deo
[18-10-1734]
1734 18: Octob. biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Pieter Corn. van Werkendam pro deo
[18-10-1734]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Willem Klugt pro deo
[25-10-1734]
25: dito biljet uijtgegeven om het lijk van t kint van Sijmon de Prins te begraven pro deo
[27-10-1734]
27: dito biljet (op 3 sts. zegel aen Cornelis Bot) uijtgegeven omme te begraven het lijk van Pieter Arisse onder de classis van f 3 : - : -??
[28-10-1734]
28. dito biljet uijtgegeven aan Leendert Coert omme te begraven het lijk van sijn kint pro deo
[29-10-1734]
29en dito biljet uijtgegeven aan Drik Klugt omme te begraven het lijk van Cornelis Flipse van Dijke pro deo
[08-11-1734]
8: Novemb. biljet uijtgegeven omme te begraven het lijk van een vreemt persoon ten huijse van Claas van Duuren overleden pro deo??
[13-11-1734]
13: do. biljet uijtgegeven omme te begraven het lijk van t kint van Jan Noelis pro deo
[19-11-1734]
19 do. biljet uijtgegeven omme te begraven het lijk van het kint van Sr. Blok
[19-11-1734]
Do. biljet aan Johannis Leendertsz Braber uijtgegeven om te begraven het lijk van de huijsvrouw van Arij Blommendael op 3 sts. zegel en voor s??? lands regt ontf. f 3 : - : -
[20-11-1734]
20 do. biljet aan Adam Janse van Putten uijtgegeven om te begraven het lijk van de vrouw van Hend. Verharp te begraven pro deo
[30-11-1734]
30 d: biljet uijtgegeven om t lijk van Hend. Jansz. Koge te begraven pro deo
[04-12-1734]
4 Decembr. biljet uijtgegeven om ???t lijk van t kint van Dirk Schuurmans te begraven pro deo
[04-12-1734]
Dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van de wede. van Jan Duijm te begraven pro deo
[06-12-1734]
6: dito biljet uijtgegeven om t lijk van t kint van Dirk Schuurmans te begraven pro deo
[14-12-1734]
14: dito biljet uijtgegeven om te begraven twee tweelingen kinderen van Gleijn Cornelisse Wapen(s) pro deo
[18-12-1734]
1734 18: Dec. biljet uijtgegeven omme te begraven ???t lijk van Gerrit Hillebrant pro deo
[21-12-1734]
21: dec. biljet uijtgegeven aen Joh. Leend. Braber (op 3 sts. zegell) om te begraven het lijk van de huijsv. van Pieter Centse Stadshoek en voor ???s lans regt ontf. f 3: - : -??
[24-12-1734]
24: do. biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Harmanus Barents pro deo
[29-12-1734]
29: do: biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Gerrit Hillebrantse pro deo
[30-12-1734]
30: do: biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Antonij Noorden pro deo
[03-01-1735]
1735 3. Janrij. biljet uijtgegeven aen Crijn Coert om t lijk van sijn kint te begraven pro deo
[07-01-1735]
7: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van de vrouw van Sijmon Jacobsz van d. Veer pro deo
[19-01-1735]
19: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van een kint van Barent van Dongen pro deo
[21-01-1735]
21: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Dirk Bijll pro deo
[25-01-1735]
25: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van de vrouw van Arent Michielsz van Stad pro deo
[27-01-1735]
27e dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Pieter Krijne Swager pro deo
[02-02-1735]
2: Febrij. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van de vrouw van Jan Goverde Sesvinger pro deo
[05-02-1735]
5: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Daniel Ditfoort pro deo??
[08-02-1735]
8: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van de dogter van Bastiaen Bree pro deo
[09-02-1735]
9: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Leentie IJemans Mosselman pro deo
[12-02-1735]
12: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Cornelis Verbogt onder de classis van pro deo
[14-02-1735]
14: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van de wed. Hendrik Jansz Koge pro deo
[17-02-1735]
17: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Corns. Breeborst pro deo
[18-02-1735]
18: do. biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van de vrouw van Marinus Litens?? pro deo
[19-02-1735]
19: do: biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Pieternella Crijns Coert pro deo
[25-02-1735]
1735 25: Febr. biljet op zegell a 12 stuijvers uijtgegeven omme te begraven het lijk van do. Cornelius Vreeswater in sijn leven predikant op Den Bommel, en wijl den overleden(e) nooit is getrouwt geweest (de aengeving gedaen sijnde onder de classis van 6 gl.) dubbel regt ontf. tot f 12 : - : -?? ??
Tot dus verre nagesien
[25-02-1735]
Dito biljet uijtgegeven omme te begraven het lijk van Saentie Koole pro deo
[26-02-1735]
26: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Johanna Jans pro deo
[26-02-1735]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint Hendrik Mostert pro deo
[03-03-1735]
3: Maert biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Jan Weijermans pro deo
[05-03-1735]
5: Maert biljet uijtgegeven op zegell a 3 sts. om te begraven het lijk van de vrouw van Dirk van Gelder onder de classis van 3 gl: ontf. f 3 : - : -
[08-03-1735]
8: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Leendert Willemsz Braber onder de classis van pro deo
[08-03-1735]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Lijsbet Leend. Braber onder de classis van pro deo
[31-03-1735]
31: do. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van een kint van Crijn Coert pro deo
[04-04-1735]
4: Aprill biljet op 3 sts. zegell uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Gillis van der Veer, en voor s??? lands regt ontf. f 3 : - : -
[04-04-1735]
Do. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van de vrouw van Cornelis Verheij onder de classis van pro deo
[27-04-1735]
27: dito biljet uijtgegeven aen Corns. Gouswaert om te begraven t lijk van zijn overleden kint onder de classis van pro deo
[27-04-1735]
27 dito biljet uijtgegeven om te begraven (t) lijk van Grietie Pieterse Wouwerman onder de classis van pro deo
[02-05-1735]
2: Meij biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Jan Hend. Polleman pro deo
[03-05-1735]
3: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Jan Schuurmans om te begraven te werden pro deo
[04-05-1735]
4: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Jan Lodder pro deoF
[10-05-1735]
10 Meij biljet uijtgegeven aan IJsebrant Janse van de Tonnekreek omme te begraven t lijk van Pieter Hend. Tiggelman onder de classis van pro deo
[12-05-1735]
12 dito biljet aen Corn. van Reet uijtgegeven om sijn kint te begraven pro deo
[12-05-1735]
12 dito biljet uijtgegeven aan Jan Boogert om sijn kint te begraven pro deo
[14-051735]
14 dito biljet uijt(gegeven) om t lijk van t kint van Jan Ligtendag te begraven pro deo
[19-05-1735]
19 dito biljet uijtgegeven van kint van Huijbert Franse van Dijke pro deo
[23-05-1735]
23 dito biljet aen Pieter Verhoeff uijtgegeven om sijn kint te begraven pro deo
[26-05-1735]
26: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van t kint van Jan Jacobsz Ligtendag pro deo??
[12-06-1735]
12: Junij biljet uijtgegeven aen Jan Hoek om te begraven een vreemt vrouws persoon ten zijnen huijse overleden pro deo
[27-06-1735]
27: Junij biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Jan Kempenaer om t pro deo
[28-06-1735]
28 do. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Lijsbet den Ouden pro deo
[05-07-1735]
5. Julij biljet uijtgegeven om te begraven de huijsv. van Jan Biesbroek pro deo
[16-06-1735]
16: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Jan Looij pro deo
[19-06-1735]
19: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Pieter van Diessen pro deo
[21-06-1735]
21: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Jan Lodders vrouw pro deo
[23-06-1735]
23: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Pieter Jansz Verhoeve pro deo
[25-06-1735]
25: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Cornelia Adriaans Flikkerwijk pro deo
[26-06-1735]
26: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Claes Claesse van der Linde pro deo
[24-08-1735]
24: Aug. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Corns. Kievit pro deo
[26-08-1735]
1735 26: Aug. biljet uijtgegeven omme te begraven t lijk van t kint van de huijsvrouw van Jan Jacobsz Ligtendag, genaamt Willem Flipsz van Ake, onder de classis van pro deo
[27-08-1735]
27: do: biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Claesje Cornelisse van Dijke om begraven te werden pro deo
[06-09-1735]
6: Sept. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van een vreemt persoon in t gasthuijs alhier overleeden pro deo
[07-09-1735]
7: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van een kint van Leend. Kievit pro deo
[10-09-1735]
10: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van ???t kint van Barend Jansz van Galen pro deo
[13-09-1735]
13: dito biljet uijtgegeven omme te begraven t lijk van t kint van Klaes van Duuren pro deo
[19-09-1735]
19 dito biljet uijtgegeven aen d hv. Corn. Houteschee om haer kint te begraven pro deo
[26-09-1735]
26e: dito biljet uijtgegeven aan Pieter Claesse Cornelisse om sijn kint te begraven pro deo
[27-09-1735]
27: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Jacobus van Coevering pro deo
[30-09-1735]
30: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van t kint van Gijsbertvan Eijs pro deo
Tot dus verre verantwt.
[01-10-1735]
1: Octob: biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Geertruijd Bertmans pro deo
[03-10-1735]
3: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Pieter Kuijte pro deo
[03-10-1735]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Engeltie Arens Valkenburg pro deo
[05-10-1735]
5: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Leonard Gestell pro deo
[06-10-1735]
6: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Jan van der Leede pro deo
[13-10-1735]
13: Octob. biljet uijtgegeven van t lijk van t kint van Leend. Fransz van Dijke om te begraven pro deo??
[22-10-1735]
22: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Ziep Fikke pro deo
[25-10-1735]
1735 25: Octob. biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Claas van Eeuwen om pro deo
[25-10-1735]
Do. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van (t) kint van Admiraell Jansz Bruggeman pro deo
[28-10-1735]
28e dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van de vrouw van Willem Klugt pro deo??
[29-10-1735]
29e dito biljet uijtgegeven om te begrave(n) het lijk van ???t kint van Johannis de Bie pro deo??
[01-11-1735]
d. 1e Novemb. biljet uijtgegeven om begrave te worden het lijk van het kint van Pieter Smits pro deo
[05-11-1735]
5e dito biljet uijtgegeven om begrave te worden het lijk van het kint van Dirk Ariens Decker pro deo??
[11-11-1735]
11: dito biljet uijtgegeven op zegell a drie sts. om te begraven t lijk van t kint van Corns. Woutersz de Neeff, en voor ???t lands regt ontf. 3 : - : -
[14-11-1735]
14 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Klaas Hubregtse pro deo
[14-11-1735]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Willem Jansse Platingh pro deo
[16-11-1735]
16e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van David van Koeveringh pro deo
[17-11-1735]
17 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Aren den Braber pro deo
[28-11-1735]
28: dito biljet uijtgegeven om te (be)graven t lijk van de vrouw van Willem Plating pro deo
[05-12-1735]
5: Dec. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Ariaantje Sijmons pro deo??
[09-12-1735]
9e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Hendrikse pro deo
[10-12-1735]
10e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van de wede. van Cornelis Kievit pro deo
[13-12-1736]
13e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Backer pro deo??
[26-12-1735]
26: dito biljet uijtgegeven op zegell a drie sts. om te begraven t lijk van t kint van Corns. Bosschieter onder de classis (en ontf.) f 3 :?? - :?? -??
[28-12-1735]
28 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Hendrikse van Ekeren pro deo
[04-01-1736]
1736 den 4e Januarij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Leendert Mosselman pro deo
[07-01-1736]
Den 7e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Marinus Litens pro deo
[11-01-1736]
Den 11e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Aren Mosselman pro deo
[28-01-1736]
Den 28e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Rijnouwt van Ree pro deo
[01-02-1736]
Den 1e Feb: biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jans Prins pro deo
[02-02-1736]
Den 2 dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Cornelis Wouwerman pro deo
[04-02-1736]
Den 4e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Leendert Lodewijkse Braber pro deo
[07-02-1736]
Den 7e dito bi(l)jet uijtgegeeven op zegell a 3 sts. om te begraaven het lijk van het kint van Rombout Duijmdam onder de classis (en ontf:) f 3 : - : -??
[18-02-1736]
Den 18e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden de vrouw van Leendert Goeree pro deo??
[22-02-1736]
Februarij 1736 den 22e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Frans van Dalen pro deo
[25-02-1736]
Den 25e dito biljet op zegell a 6 sts. uijtgegeven om begraaven te werden het lijk van Matteeuwis Baks onder de classis van 6 gulden
[25-02-1736]
Den 25e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Jan Cornelisse Ball pro deo
[09-03-1736]
Den 9e Maert biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kind van Jan Corn. van Merkblaas pro deo??
[12-03-1736]
Den 12e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Corn. van Merkblaes pro deo??
[15-03-1736]
Den 15e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Claas Melsen van Duren pro deo
[15-03-1736]
Den 15e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Barent Jansse Verbrugge pro deo
[16-03-1736]
Den 16e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Aren Marinusz Spek pro deo
[19-03-1736]
Den 19e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Leendert Franse van Dijke pro deo
[21-03-1736]
Den 21: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Barent Verbrugge pro deo
[23-03-1736]
Den 23e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Geertje Jansz van Driell pro deo
[24-03-1736]
Den 24: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Hester van Proijen pro deo
[26-03-1736]
26: d: biljet uijtgegeven om het lijk van Jacobus Tiggelman onder dese gemeente overleden in de O : T. begraven te werden s??? lands regt ontf. f 3 : - : -
[30-03-1736]
Den 30: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis van Schouwe pro deo??
[31-03-1736]
Den 31 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Dirk Geerlings pro deo
Tot dus verre verantwt.
[03-04-1736]
Den 3e Aprill biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jacobus Goemaat pro deo
[03-04-1736]
Den 3e Aprill biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van een vreemt persoon op de stee van de heer Palingh overleden pro deo
[04-04-1736]
1736 den 4: Aprill biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Cornelis Cooll pro deo
[05-04-1736]
Den 5: Aprill biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het kint van Hermanus Bakker pro deo
[06-04-1736]
Den 6: Aprill biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het kint van Pieter Tamboers weduwe pro deo
[07-04-1736]
Den 7: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werde(n) het lijk van het kint van Hendrik Verlee pro deo
[10-04-1736]
Den 10: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van de vrouw van Maerten Verdonk pro deo
[10-04-1736]
Den 10 dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Maerten Verdonk pro deo
[18-04-1736]
Den 18e dito biljet uijtgegeeven aan Arij van Reen om begraaven te werden pro deo
[19-04-1736]
Den 19e dito biljet op zegell a 3 sts. uijtgegeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Jasper Verdoes onder de classis van drie gulden (ontfangen) f 3 : - : -
[20-04-1736]
Den 20e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Jan Hendriksz Polleman pro deo
[23-04-1736]
Den 23e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Zuijddijk pro deo
[27-04-1736]
Den 27: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan van der Leede pro deo
[30-04-1736]
Den 30: Aprill biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van de wede. Cornelis Kievit pro deo
[30-04-1736]
Den 30e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Mostert pro deo
[01-05-1736]
Den 1e Meij biljet uijtgegeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Willem Goemaet pro deo
[03-05-1736]
Den 3e Meij biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Pieter Claasse pro deo
[03-05-1736]
Den 4e Meij biljet op zegell a 3 sts. uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Ruijloff Arense van Putten onder de classis van drie gulden (ontfangen) f 3 : - : -
[07-05-1736]
1736 den 7: Meij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Leendertse van der Made pro deo??
[08-05-1736]
Den 8e dito biljet uijtgegeven om begraaven te werden het lijk van Neeltje Geerits pro deo
[12-05-1736]
Den 12: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Croon pro deo
[14-05-1736]
Den 14: dito biljet uijtgegeven op zegell a 3 st. om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis van der Veer onder de classis van 3 gl. f 3 : - : -
[28-05-1736]
Den 28e dito biljet uijtgegeven op zegel a 3 gl. (zal zijn 3 st.) om te begraven ???t lijk van t kint van Corns. Verschuur, onder de classis van f 3 : - : -
[28-05-1736]
Do. biljet op zegel a 12 sts. uijtgegeven om te begaven het lijk van Johannes van de Water, onder de classis (ontfangen) van f 15 : - : -
[29-05-1736]
29: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van de vrouw van Pieter Jansz de Been pro deo
[09-06-1736]
Den 9e Junij biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van het kint (van) Laurijs Krijne pro deo
[04-06-1736]
Den 4: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van ???t?? kint van de wede. Adriaan van den Heuvell pro deo
[11-06-1736]
Den 11: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Dirk Geerlings pro deo
[11-06-1736]
Den 11: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Govert Stokkum pro deo
[15-06-1736]
Den 15: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Gerrit van de Ree pro deo
[19-06-1736]
Den 19: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Dingeman Danielse Verhaage pro deo
[04-07-1736]
Den 4: Julij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Leendert Gerritse van Balen pro deo
[06-07-1736]
1736 den 6: Julij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Daniell Leendertse van Waert pro deo
[12-07-1736]
Den 12: Julij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Francina Everts pro deo??
[16-07-1736]
Den 16: dito biljet uijtgegeven om Claas van der Sluijs te begraaven onder de classis van pro deo
[18-07-1736]
Den 18: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden een drenkeling gevonden tegen de polder van Den Bommell pro deo
[25-07-1736]
Den 25: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Wijt de Winter pro deo
[27-07-1736]
Den 27: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Dirk van ???t Oostende pro deo
[31-07-1736]
Den 31: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Pieter van der Elst pro deo
[31-07-1736]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Hutmans pro deo??
[0-08-1736]
Den 1: Augustij biljet (op zegel a 3 st.) uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van Johanna boon onder de classis van 3 gl. dus f 3 : - : -??
[02-08-1736]
Den 2 dito biljet (op zegell a 3 st.) uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Corn. Verschuur onder de classis van drie gulden (dus ontf.) f 3 : - : -
[04-08-1736]
Den 4: dito biljet uijtgegeeven (op zegel a 3 sts.) om begraven te werden het lijk van het kint (van) Pieternella Brabers onder de classis van drie gulden dus f 3 : - : -
[07-08-1736]
Den 7: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden de vrouw van Jan Calot pro deo
[23-08-1736]
Den 23: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Abram Jacobse Lodder pro deo
[25-08-1736]
Den 25: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Arjaan Breemdonk pro deo
[27-08-1736]
Den 27: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Gouswaert pro deo
[30-08-1736]
Den 30: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van de vrouw van Huijbert Franse van Dijke pro deo
[30-08-1736]
1736 den 30e Augustij biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van een drenkelingh pro deo
[31-08-1736]
Den 31: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Aalbert Brouwer pro deo
[03-09-1736]
Den 3e September biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Dirk Goemaat pro deo
[03-09-1736]
Den 3: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Marietje Gijsberts pro deo
[06-09-1736]
Den 6: dito biljet uijtgegeven om begraave(n) te werden het lijk van het kint van Cornelis van Reen pro deo
[06-09-1736]
Dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van een vreemdelingh genaamt Jan - gestorven ten huijze van Jan Cloek pro deo
[09-09-1736]
Den 9: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Leendert Vell pro deo
[10-09-1736]
Den 10: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Erik Koppe pro deo??
[13-09-1736]
Den 13: dito biljet op zegell a 12 sts. uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Johannis van de Waters wede. onder de classis van (ontfangen) f 15 : - : -
[17-09-1736]
Den 17: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Jacob Pieterse van Sinte Kruijs pro deo
[17-09-1736]
Dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Barent Jansz Verbrugge pro deo
[18-09-1736]
Den 18: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Pieter Jansse de Been pro deo
[19-09-1736]
Den 19: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Willem Jacobsz van der Made pro deo
[21-09-1736]
Den 21: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jannetie de wede. van Hendrik Hilbrandse pro deo
[22-09-1736]
Den 22: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van Roeloff Adriaansz van Dongen pro deo
[24-09-1736]
1736 den 24: Septembr. biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Kobus Jansz Schijvenaar pro deo
Tot dus verre nagesien
[03-10-1736]
Den 3: October biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Arij Blommendaell pro deo
[04-10-1736]
Den 4: dito biljet uijtgegeven om begraaven te werden het lijk van de vrouw van Pieter Jacobusz Vreeswijk pro deo
[08-10-1736]
Den 8: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Hendrik Sulkert pro deo
[10-10-1736]
Den 10: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Andries Willemsz Bogerts pro deo
[11-10-1736]
Den 11: dito biljet (op zegell a 3 sts.) uijtgegeven om begraaven te werden het lijk van Pieter Claasz Cornelisz onder de classis van (ontf.) f 3 : - : -
[13-10-1736]
Den 13: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Pieter Jacobusz Vreeswijk pro deo
[15-10-1736]
Den 15e: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Flip Jooste Wargare pro deo
[15-10-1736]
Dito biljet (op zegell a 3 sts.) uijtgegeven om begraaven te werden het lijk van de weduwe van Pieter Claasse Cornelisse onder de classis van (ontfangen) f 3 : - : -????
[27-10-1736]
Den 27: dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Dirk Ki(e)vit pro deo
[31-10-1736]
Den 31: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Leendert Coert pro deo????
[01-11-1736]
Den 1 Novembr. biljet uijtgegeven om begrave(n) te werden het lijk van Willem Jacobsz van den Bommell pro deo??
[05-11-1736]
Den 5: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van een vreemde vrouw overleden op de woning van Dirk van ???t Oostende pro deo
[05-11-1736]
Den 5: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Leonard Gestell pro deo
[10-11-1736]
1736 den 10: Novemb. biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Willem Commerse Braber onder de classis van (ontfangen) f 3 : - : -??
[12-11-1736]
Den 12: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jacob Marinisz pro deo
[23-11-1736]
Den 23e: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jacobus Abramse van Koeveringh pro deo
[23-11-1736]
Dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Jacob Bartelse Overbeeke pro deo
[23-11-1736]
Dito biljet uijtgegeeven (op zegell a 3 sts.) om begraven te werden het lijk van Marinus Katte onder de classis van f 3 : - : -
[23-11-1736]
Dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van Maatje Leenderts pro deo
[28-11-1736]
28: dito biljet uijtgegeeven (op zegell a 3 sts.) om begraven te werden het kint van Johannis van Putten gehoorende onder de classis van f 3 : - : -
[28-11-1736]
Dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Pieter Blok pro deo
[10-12-1736]
10: Decemb. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Cornelis den Beer om begraven te werden onder de classis van pro deo
[21-12-1736]
Den 21: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Leendert Mosselman pro deo??
[24-12-1736]
Den 24e: dito biljet op zegel a 6 sts. uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Eeuwout de Grijse onder de classis van f 6 : - : -
[24-12-1736]
Dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Willem Klugt pro deo
[27-12-1736]
27e: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Willem den Beer pro deo
[28-12-1736]
Den 28: Decembr. biljet uijtgegeeven (op zegel a 3 sts.) om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Bot onder de classis van f 3 : - : -
[31-12-1736]
Den 31 dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Hendrik de Vries pro deo
[05-01-1737]
1737 den 5e: Januarij biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Cornelis Bot gehoorende onder de classis van (ontf.) f 3 : - : -
[18-01-1737]
Den 18: dito biljet (op zegel a 6 sts.) uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Corn. Tiggelman onder de classis van ses gulden dus ontf. f 6 : - : -
[21-01-1737]
Den 21: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Corstiaan Hendriksz Janse pro deo
[14-02-1737]
Den 14e: Febrij. biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Houteschee pro deo
[22-02-1737]
Den 22 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Moerenhout pro deo
[22-02-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Willem Vroegrijk pro deo
[26-02-1737]
Den 26: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Maria Jorisz Robijn pro deo
[26-02-1737]
Dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Matje Jooste Polier pro deo
[09-03-1737]
Den 9: Maart biljet uijtgegeven om begraven te werde(n) het lijk van het kint van de wede. van Hubert van Vark pro deo
[15-03-1737]
Den 15e: Maart biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Joost de Prins pro deo
[16-03-1737]
Den 16: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Cornelis Hendriksz van Ekeren pro deo
[25-03-1737]
1737 den 25: Maart biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Leendert Lodewijkse Braber pro deo??
[26-03-1737]
Den 26: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Maatje Jooste pro deo
[30-03-1737]
Den 30: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik van Harp pro deo
[30-03-1737]
Dito biljet uijtgegeven (op zegel a 3 sts.) om begraaven te werden het lijk van Jan Leendertse van Putten onder de classis van f 3 : - : -
Tot dus verre verantwt.
[02-04-1737]
Den 2 April biljet uijtgegeeven om begraaven te werden de lijke(n) van twee jonk geboore kinderen van Matthijs Cornelisse Slinger pro deo
[02-04-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Cornelis Jansz van Reijsbergen pro deo
[03-04-1737]
Den 3e: Aprill biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van Willem Klugt pro deo
[03-04-1737]
Den 3: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Steven van Halteren pro deo??
[19-04-1737]
19: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Leendert Lodder pro deo
[22-04-1737]
22: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Jan van der Lede pro deo??
[23-04-1737]
23: dito biljet (op zegell a 6 sts.) uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Corn. Boon gehoorende onder de classis van ses gulden f 6 : - : -
[29-04-1737]
29: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van ???t kint van Zusanna Kroon pro deo??
[06-05-1737]
Den 6: Meij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Johanna Cornelisse Verhoeff pro deo??
[06-05-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis van Reen pro deo
[06-05-1737]
Dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Cornelis Hendrikse van Eekeren pro deo
[14-05-1737]
Den 14e: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Pieternella Jansz Vermeulen pro deo
[16-05-1737]
1737 den 16e: Meij biljet uijtgegeeven om ???t lijk van Hendrik Sleeuwijk te begraven pro deo
[18-05-1737]
Den 18: dito biljet uijtgegeeven om ???t lijk van Geertruij van Sevenbergen te begraven pro deo
[20-05-1737]
Den 20: dito biljet uijtgegeeven om ???t lijk van d??? vrouw van Steven van Halteren te begraven pro deo
[22-05-1737]
Den 22: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Hulterman pro deo
[25-05-1737]
Den 25: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Claas van der Linde pro deo??
[25-05-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Hulterman pro deo
[29-05-1737]
29e: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Jacob Lodder pro deo
[[04-06-1737]
Den 4: Junij biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. om begraven te werden het lijk van het kint van Johannis van Putten gehoorende onder de classis van ses gulden dus?? f 6 : - : -
[10-06-1737]
10: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van de vrouw van Cornelis van Reen pro deo??
[20-06-1737]
20: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Claes van Duuren pro deo??
[21-06-1737]
21 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Barent Verbrugge pro deo
[22-06-1737]
22: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Geertruij Paasse pro deo
[25-06-1737]
25e: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Claas van Duuren pro deo
[26-06-1737]
26: dito biljet uijtgegeven op zegel a 3 sts. om begraven te werden het lijk van het kint van Jacob Mijnheer en voor ???s lands regt ontfangen f 3 : - : -
[28-06-1737]
28: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Sulkert pro deo
[28-06-1737]
Dito biljet uijtgegeeven om begraven te werde(n) het lijk van het kint van Frans van Kerkhoven pro deo
[01-07-1737]
Den 1e Julij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk (van) Jan Dirkse Langerak gebooren te Made en verdronken jegens den zeedijk van de Mariapolder onder dese jurisdictie pro deo??
[08-07-1737]
1737 den 8e Julij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Wouterse van Werkendam pro deo
[13-07-1737]
Den 13: Julij biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Pieter Smits pro deo
[06-08-1737]
Den 6 Augustij biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Pieter Stapel pro deo
[06-08-1737]
Dito biljet uijtgegeven (op zegel a 6 sts.) om begraaven te werden het lijk van de vrouw van Johannis van Putten gehoorende onder de classis van f 6 : - : -
[15-08-1737]
Den 15: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Dirk Schuurmans pro deo
[16-08-1737]
Den 16: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Aalbert Brouwer pro deo
[16-08-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van een drenkeling gevist tegen de polder de Galatee pro deo
[17-08-1737]
Den 17: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Davit van Koevering pro deo
[19-08-1737]
Den 19: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Hendrik Heuvels pro deo
[19-08-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Willem de Vos pro deo
[26-08-1737]
Den 26: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Pieter Jansse pro deo
[30-08-1737]
Den 30: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Pieter Jansse Kuijte pro deo
[04-09-1737]
Den 4 Septembr. biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Jacob Lauwrensse van Lokvent pro deo
[09-09-1737]
Den 9: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Hendrik pro deo??
[12-09-1737]
Den 12: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Adamse van Veggelen pro deo
[16-09-1737]
1737 den 16e Septembr. biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Mr. Antonie van Weell genaamt Martinus van Weel gehorende onder de classis van ses gulden (ontf.) f 6 : - : -??
[16-09-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Maerten Willemse Donk pro deo????
Tot dus verre nagesien
[11-10-1737]
Den 11e: Octobr. biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Crijn de Jongh pro deo
[11-10-1737]
Dito biljet uijtgegeven (op zegel a 3 sts.) om begraven te werden het lijk van het kint van Adriaan Boon genaamt Abram Boon gehorende onder de classis van drie gulden dus f 3 : - : -
[11-10-1737]
Dito biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. om begraven te werden het lijk van het kint van Davit Mijsse gehorende onder de classis van ses gulden dus f 6 : - : -
[11-10-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint (van) Cornelis Houteschee pro deo
[12-10-1737]
Den 12 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Docus Vaes pro deo
[12-10-1737]
Den 12 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Jan Claasz van Rie pro deo
[16-10-1737]
Den 16: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Arij Hobbel pro deo
[21-10-1737]
Den 21: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Beenhouwer pro deo
[21-10-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Pieter Jansse pro deo
[21-10-1737]
Den 21e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Corn. Croon pro deo
[26-10-1737]
Den 26: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Corn. Kroon pro deo
[28-10-1737]
1737 den 28: Octobr. biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Bogert pro deo
[31-10-1737]
Den 31: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Lijsbet Jansz Fikke pro deo
[05-11-1737]
Den 5e Novbr. biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Jannetje Adriaansz Tijsse pro deo
[13-11-1737]
Den 13e dito biljet uijtgegeven (op zegel a 3 sts.) om begraven te werden het lijk van Jacob Hendrikse Tiggelman onder de classis van f 3 : - : -??
[14-11-1737]
Den 14: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Willem Gerritse van de Fijndert pro deo
[14-11-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Anneke Captijns pro deo
[15-11-1737]
Den 15: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Wouwerman pro deo
[19-11-1737]
Den 19: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Geertruij Bergmans pro deo
[19-11-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Maria Bergmans pro deo
[23-11-1737]
Den 23 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Arijaantie Bastiaanse pro deo
[23-11-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Flip de Blok pro deo
[23-11-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Leendert Coert pro deo
[26-11-1737]
Den 26e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Dirk Geerlings pro deo
[27-11-1737]
Den 27: dito biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis de Haas genaamt Willem onder de classis van f 6 : - : -
[27-11-1737]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Mierop pro deo
[28-11-1737]
Den 28: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Maerten Donk pro deo
[28-11-1737]
Dito biljet uijtgegeven op zegel a 3 sts. om begraven te werden het lijk van het kint van Jacob Mijnheer gehoorende onder de classis van f 3 : - : -
[30-11-1737]
1737 den 30: Nov. biljet uijtgegeeven (op zegel a 6 sts.) om begraaven te werden het lijk van Fop Jansz de Jongh gehoorende onder de classis van ses gulden f 6 : - : -
[06-12-1737]
Den 6: Decemb. biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van de wed. van Aren den Braber pro deo
[09-12-1737]
Den 9e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Aernout Wisselse pro deo
[10-12-1737]
Den 10e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Matie Clemens pro deo
[12-12-1737]
Den 12e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Harmanus Barendse pro deo
[14-12-1737]
Den 14e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Pieternella Jooste Timmers pro deo
[18-12-1737]
Den 18e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Leendert Lodewijkse Braber pro deo
[27-12-1737]
Den 27e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Mostert pro deo
[30-12-1737]
Den 30 dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Huijbert Ketting pro deo??
[06-01-1738]
1738 den 6: Januarij biljet uijtgegeven op zegel a drie sts. om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Wouterse de Neeff gehorende onder de classis van f 3 : - : -
[14-01-1738]
Den 14: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Arij Hobbel pro deo
[24-01-1738]
Den 24: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Marinus van Reet pro deo
[27-01-1738]
Den 27e dito biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van het kint van Jan Arense van Proijen pro deo??
[28-01-1738]
1738 den 28e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Sijmen Jacobsz van der Veer pro deo
[28-01-1738]
Den 28e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Wouter Claase Verduijn pro deo??
[29-01-1738]
Den 29e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Adriaan van Reen pro deo
[01-02-1738]
Den 1e Februarij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Wouter Neuteboon pro deo
[11-02-1738]
Den 11e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Jacob Overbeek pro deo
[01-03-1738]
Den 1en Maert biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Jan Gerritsz Bakker pro deo
[08-03-1738]
Den 8e Maert biljet uijtgegeeven om begraaven te werden het lijk van Jan Teunisse van Swolgen pro deo
[17-03-1738]
Den 17e Maert biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Leendert Vell pro deo
[20-03-1738]
Den 20e Maert biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Geert van Barendregt pro deo
[31-03-1738]
Den 31e Maert biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk (van) Jan Prins pro deo
Tot dus verre nagesien
[05-04-1738]
Den 5e April biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Lenard Gestell pro deo
[12-04-1738]
Den 12e Aprill biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Poelis pro deo
[13-04-1738]
1738 den 14e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint (van) Flip Joost de Wargorre pro deo
[16-04-1738]
Den 16: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Trijntje Woutersz van Werkendam pro deo??
[25-04-1738]
Den 25e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Maria Jansz pro deo
[30-04-1738]
Den 30e dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Arentie Pieterse van Kiest onder de classis van?? pro deo
[20-05-1738]
20: Meij biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Hendrik van Harp pro deo
[24-05-1738]
24e Meij biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Balten van Nuijts pro deo??
[12-06-1738]
Den 12e Junij biljet uijtgegeven op segell a 24 sts. om begraven te werden het lijk van het kint van de heer Witte van Dam gehoorende onder de classis van f 30 : - : -
[19-06-1738]
Den 19e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Pieter Smits pro deo
[18-07-1738]
Den 18e Julij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van t kint van Willem Leendertsz Braber pro deo
[21-07-1738]
Den 21e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van t kint van Leendert Houwe pro deo
[22-07-1738]
1738 den 22: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van ???t kint van Cornelis Gouswaart pro deo
[22-07-1738]
Do: biljet op zegell a 12 sts. uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Sr. Joh. de Jong genaemt Hendrik de Jong onder de classis van (ontf.) f 15 : - : -
[22-07-1738]
Do: biljet op zegell a 3 sts. uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Dingeman Mooijaert genaemt Crijn Moijert onder de classis van (ontf.) f 3 : 0 : 0??
[31-07-1738]
Den 31e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van ???t kint van Jan Kreefft pro deo
[04-08-1738]
Den 4 Augustij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van ???t kint van Jan Pulleman pro deo
[05-08-1738]
Den 5e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van ???t kint van Pieter Gubbis pro deo
[15-08-1738]
Den 15: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van ???t kint van Cornelis Vaes pro deo??
[27-08-1738]
Den 27: dito is aangeving gedaen van ???t kint van Cornelis van IJwaerden doot ter werelt gekomen om begraven te werden memorij
[30-08-1738]
Den 30: dito biljet uijtgegeven om te begraven t kint van Leendert Lodewijkse Braber om begraven te werden pro deo
[30-08-1738]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Daniel de Jong onder de classis van pro deo
[01-09-1738]
1e September is aengeving gedaen van t lijk van t kint van Jan de Bonte omme begraven te werden, ???t geen doot ter werelt gekomen is, memorij
[03-09-1738]
1738 den 3 Sept. biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van ???t kint van d??? wede. van Balten van Nuits pro deo
[11-09-1738]
Den 11: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van ???t kint van Gerrit Otte pro deo
[18-09-1738]
Den 18: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Sarell pro deo
[22-09-1738]
Den 22e dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Gerrit Croon pro deo
[22-09-1738]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Cornelis Lagenhoek pro deo
[25-09-1738]
25: do. biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van t kint van Flip de Blok pro deo
[25-09-1738]
Do: biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Dirk Jansz Dekker pro deo??
Tot dus verre nagesien
[06-10-1738]
6e October biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van Dirk Dirksz van t Oostende pro deo
[08-10-1738]
8: dito biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Gerrit van de Ree pro deo
[11-10-1738]
11: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van t kint van Cornelis Eeversdijk pro deo
[20-10-1738]
20e dito biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Jacob Gerritsz Tiggelman genaamt Jacob Tiggelman onder de classis van (ontfangen) f 3 : - : -??
[27-10-1738]
27: dito biljet uijtgegeeven om te begraaven ???t lijk van Hendrik Lagemans pro deo
[29-10-1738]
29: dito biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van Harman Jansz te huijse van Cornelis Bot overleeden pro deo??
[04-11-1738]
4: Novemb. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Hendrik Mostaert om te begraven pro deo
[05-11-1738]
1738 den 5: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van de vrouw van Hendrik Zaaijmans pro deo
[06-11-1738]
Den 6: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Cornelis Hokke pro deo
[10-11-1738]
Den 10: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Arij Boon pro deo
[10-11-1738]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Claes Wielaert pro deo
[21-11-1738]
21: dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van Adam van Kruchten pro deo
[21-11-1738]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven het lijk van t kint van Pieter van der Elst pro deo
[29-11-1738]
29e dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Tomas Paesse pro deo
[02-12-1738]
Den 2: Decembr. biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Jan Jacobsz Ligtendag pro deo
[03-12-1738]
Den 3: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van de vrouw van Tomas Paesse pro deo??
[04-12-1738]
Den 4: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van de vrouw van Geert van Barendregt pro deo
[08-12-1738]
Den 8: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Jacobus den Ouden pro deo
[08-12-1738]
Dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Adriaen Verweij pro deo
[19-12-1738]
Den 19: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Maria de Bruijne onder de classis van (ontfangen) f 3 : - : -
[22-12-1738]
Den 22: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Cornelis Beenhouwer onder de classis van (ontfn.) f 3 : - : -
[23-12-1738]
Den 23 dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Jan Teeuwisz Stalpert pro deo
[26-12-1738]
26: do. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van een vreemt arm kint overleeden op de wooning van Cornelis Gouswaert pro deo
[06-01-1739]
1739 den 6e Januarij biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. om te begraven ???t lijk van Claes Bouwmans kint genaemt Johannis onder de classis van ontfn. f 6 : 0 : 0????
[12-01-1739]
12: dito biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van Aeltje Sijmons Geus pro deo
[14-01-1739]
14: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Pieter van Es pro deo
[16-01-1739]
16: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Jan Looij pro deo
[23-01-1739]
23: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Cornelis Jansz van Aspere pro deo
[10-02-1739]
10e Februarij biljet op zegell a drie sts. uijtgegeven om te begraven t lijk van de wed. van Willem Commerse Braber onder de classis van f 3 : 0 : 0
[10-02-1739]
Do. biljet uijtgegeven om te begraven t lijk van t kint van Leendert de Prins pro deo
[17-02-1739]
17: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Machiel Punt pro deo
[07-03-1739]
Den 7: Maart biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Barent Jansz van Gaale pro deo
[10-03-1739]
10 dito biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van d??? vrouw van Barent Jansz van Gaele pro deo
[11-03-1739]
11: dito biljet uijtgegeeven op zegel a drie stuijv. om te begraven ???t lijk van Marinus Adamse van der Veer onder de classis van (ontf.) f 3 : - : -
[18-03-1739]
18: dito biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van Johannis van den Biggelaar pro deo
[23-03-1739]
23: dito biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van Annetje van Dijke pro deo
[26-03-1739]
26: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Claas Hokke pro deo
Tot dus verre nagesien
[21-04-1739]
1739 den 21. Aprill biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van Hend. van Halteren pro deo
[21-04-1739]
Do. biljet uijtgegeeven op zegell a 24 sts. om te begraven ???t lijk van de heer Witte van Dam onder de classis van (ontfn.) f 30 : 0 : -
[02-05-1739]
2: Meij biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Jan Zuijdijk pro deo
[04-05-1739]
4: dito biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van Pieter Jansz van Kerkhoff pro deo
[12-05-1739]
12 dito biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van t kint van Arnoldus Brons pro deo
[11-06-1739]
Den 11. Junij biljet uijtgegeeven om te begraven ???t lijk van ???t kint van Jan Bienon pro deo
[01-07-1739]
Den 1. Julij biljet uijtgegeeven om te begraven t lijk van ???t kint van Claes Visbeen pro deo??
[13-07-1739]
Den 13. Julij biljet uijtgegeeven om te begraven t lijk van de huijsvrouw van Aalbert Verbeek pro deo
[21-07-1729]
21. do. biljet uijtgegeven om te begraven ???t lijk van de vrouw van Dirk Jansz van ???t Oostende pro deo
[01-08-1739]
Den 1e Augustij biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de wede. van Corn. Beenhouwer pro deo
[01-08-1739]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Johannis van der Elst pro deo
[05-08-1739]
Den 5. dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Zijmon Geus pro deo
[17-08-1729]
Den 17e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Maria van Gilst pro deo
[19-08-1729]
Den 19: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelia Dingemans pro deo
[21-08-1739]
1739 den 21e Aug. biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Sulkert pro deo
[28-08-1739]
Den 28e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Johannis Rimmers pro deo
[03-09-1739]
Den 3e Septembr. biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Pieter Lindemans pro deo
[15-09-1739]
Den 15: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan van den Bergh pro deo
[24-09-1739]
Den 24: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Arijaan Braamdonk pro deo
[29-09-1739]
Den 29e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Vel pro deo????
Tot dus verre nagesien
[03-10-1739]
Den 3e October biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Mierop pro deo
[05-10-1739]
Den 5e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Wouwerman pro deo
[09-10-1739]
Den 9e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Pieter van der Sloot pro deo
[12-10-1739]
Den 12e dito biljet uijtgegeven?? om begraven te werden het lijk van het kint van Cornelis Mierop pro deo
[12-10-1739]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Leonardt Gestell pro deo
[13-10-1739]
Den 13e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Verbesse pro deo
[02-11-1739]
1739 den 2: Novembr. biljet op zegel a 3 sts. uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Schalk Corn. Hoornaar onder de classis van drie gulden dus (onf.) f?? 3 : - : -
[03-11-1739]
Den 3e dito biljet op zegel a 12 stuijvers uijtgegeven om begraven te werden het lijk van do. Cornelis Hoogh gehoorende onder de classis van vijftien gulden dus onf. f 15 : - : -
[05-11-1739]
Den 5e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Jannetje van Duuren pro deo
[14-11-1739]
Den 14e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Cornelisse van Schouwen pro deo
[17-11-1739]
Den 17e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Pieter Willemse Groene in t??? weeshuijs pro deo
[20-11-1739]
Den 20e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Tannetie Adriaansz Verweij pro deo
[20-11-1739]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Joost de Prins pro deo
[23-11-1739]
Den 23: dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Margrita Hoevers pro deo
[25-11-1739]
25: do. biljet uijtgegeven om te begraven een kint van Cornelis Gouswaert doot ter werelt gekomen memorij
[28-11-1739]
Den 28: dito biljet op zegel a 12 sts. uijtgegeven om begraven te werden het lijk van d??? heer Pieter Matze onder de classis van vijftien gulden dus onf. f 15 : - : -
[30-11-1739]
Den 30e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Kreefft pro deo
[30-11-1739]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik Hutmans pro deo
[01-12-1739]
1739 den 1 Decembr. biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Maria Jansz van Asperen pro deo
[02-12-1739]
Den 2 dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Martinus Coopmans pro deo
[02-12-1739]
Dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Jan Arense Been pro deo
[26-12-1739]
Den 26e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Hendrik van Harp pro deo
[31-12-1739]
Den 31e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Jan Pieterse van der Made pro deo
[13-01-1740]
1740 den 13e Januar. biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van Dirk Dirksz Geerling pro deo
[15-01-1740]
Den 15e dito biljet uijtgegeven aan Cornelis Everdsijk om sijn kint te begraven pro deo??
[05-02-1740]
Den 5e Febrij. biljet uijtgegeven om het lijk van Johannis Bisschop te begraven pro deo
[11-02-1740]
Den 11e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van het kint van Maarten van Donk pro deo
[22-02-1740]
Den 22: dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Harmanus Bakker pro deo??
[25-02-1740]
Den 25e dito biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Lodewijk Leendertse van Proijen pro deo
[25-02-1740]
Dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van het kint van Jan Clase van Rie pro deo
[01-03-1740]
Den 1e Maart biljet uijtgegeven om begraven te werden het lijk van Claas Visbeen pro deo
[03-03-1740]
Den 3e dito biljet uijtgegeeven om begraven te werden het lijk van de vrouw van Abram van t Gelooff pro deo