Ooltgensplaat ??? Begraven 1 april 1713 ??? 16 januari 1726

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Ooltgensplaat
4 : I

1713 April ??? 1725

Memoriaele notitie van?? de penn: bij Witte van Dam als secretaris van Adolps Landt, dat men noemt Ooltgens Plaet den Bommel &a. ontfangen wegens het middel op ???t begraven der dooden gestelt, en waer aff de verantwoordinge naer de expiratie van ses ?aend: ???t elkens ten behouve het gemeenelant, moet werden gedaen, beginnende, met den 1en April 1713
[01-04-1713]
Den 1en April: biljet gegeven aen Martinus Buijstel omme het lijck van Maetie Buijstels te begraeven voor ??? pro deo
[03-04-1713]
3en dito biljet op drij stuijv: zegel uijtgegeven aen Aren Huijge omme het lijk van Wm. Dirckse Braber te begraven en voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[03-04-1713]
Dito biljet uijtgegeven aen Elsje Jans omme het lijck van Wissel Arnoutse te begraven voor pro deo
[05-04-1713]
5en dito biljet uijtgegeven aen Johannis Sleewijck om sijn vrouw te begraven voor pro deo
[10-04-1713]
10en dito Corn. Croon biljet gegeven om sijn kint Lijsbet Croons te begraven pro deo????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------------------??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f?? ??3 : - : -
1713 Transpt. van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f?? ??3 : - : -
[19-04-1713]
19en April biljet gegeven aen Annetie Jacobs omme het lijk van Neeltie Corns. te begraven voor pro deo
[19-04-1713]
Dito Marij Pieters gegeven omme het lijck van Lena Reijniers te begraven voor pro deo??
[21-04-1713]
21en dito Adrianus Jongh biljet gegeven om het lijck van Zibelle Gout Appel voor den armen te begraven voor pro deo??
[24-04-1712]
24en dito biljet gegeven aen ?d Berbel Smoorts omme het lijk van Marij Corn. Coningh te begraven voor pro deo
[26-04-1713]
26en dito aen Catrijn Jans biljet gegeven omme het lijck van Jan Maertense de wever te begraven, voor pro deo
[01-05-1713]
1en Meij biljet gegeven aen Elsje Claes, omme haer man Bouwen Laeuwrisse Stellenaer te begraven voor pro deo
[11-05-1713]
11en dito aen Johannis Hendrikse van der Graeff biljet gegeven omme het lijk van Johanna Jans te begraven voor pro deo
[19-05-1713]
19en dito biljet gegeven aen den selven omme sijn kint Flip Janse te mogen begraven voor pro deo?? ??
[19-05-1713]
Dito Elsje Jans biljet gegeven omme het lijk van Neeltie Jans de Ronde te begraven voor pro deo
[10-06-1713]
10en Junij aen Pietertie Jans den Blaeuwen biljet uijtgegeven omme haer suster met Jans den Blaeuwen te begraven voor pro deo
[17-06-1713]
17en dito Jannetie Droms biljet gegeven omme haer vader Christiaen Drom te begraven voor pro deo
[21-06-1713]
21en dito biljet gegeven aen Bestman Cabos op drij stuijvers zegel omme Michiel Harmanse van den Hoek te begraeve, ende tot vold.e het gemeenelants regt ontfangen de somme van f 3 : - : -????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??---------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f?? 6 : - : -?? ????
1713 transport van de oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f?? 6 : - : -
[21-06-1713]
21en Junij biljet uijtgegeven aen Eeuwit Bijl omme sijn soon Meeuwis Bijl te begraeven voor pro deo
[11-07-1713]
11en Julij biljet uijtgegeven aan Marinus Janse Bruijssel omme sijn moeder Trijntie Maertens te begraven voor?? pro deo
[22-07-1713]
22en dito biljet gegeven aen Catrina Jans, omme het lijk van Jannetie Willems Benschop huijsvr. van Joost Danielse de Prins te begraven voor pro deo
[22-07-1713]
Dito biljet 3 st zegel uijtge(ge)ven aen Maetie Sijmons, omme het lijck van Willem Rijswerker te mogen begraeven en wegens ???t gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[03-09-1713]
3en Septemb: biljet 3 st zegel uijtgegeven aen den dijkgraeff Jan Cardux omme sijn kint Johannis te begra(g)ven en tot vold.e het gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[09-09-1713]
9en dito biljet gegeven aen Geertie Smits omme het lijk van haer dogters kint te begraven voor pro deo
[09-09-1713]
Dito biljet gegeven aen Wm. Kotvis om sijn kint te begraeven voor pro deo
[11-09-1713]
11en dito biliet gegeven aen Berbel Pieters omme het lijck van Ariaentie Jacobs te begraven pro deo
[11-09-1713]
Dito biljet gegeven aen Jacobus de Fleron dat Tannetie Leenderts Braber is gestorven, en te begraven voor pro deo
[24-09-1713]
Den 24en dito biljet gegeven aen Maerten Monius omme het lijk van Joh: Zijphus te begraven voor pro deo
Tot dus verre verantwoort memorie
1713??
[05-10-1713]
5e Octob: biljet gegeven aen Pieter van der Elst omme sijn kint Pieter te begraven voor pro deo
[08-10-1713]
8en dito biljet gegeven aen Jacob Jacobse Moolenaer omme het lichaem van Marij sijnde een arme vrouw, en d??? wed.e van Jan de Switser re begraven voor pro deo
[10-10-1713]
10en dito biliet gegeven aen Arentie Jans omme het lijck van haer kint te begraven voor pro deo
[17-10-1713]
17en dito biljet gegeven aen Trijntie Dorsmans om haar soon te begraven voor pro deo
[19-10-1713]
19en dit(o) aen Sr. Adriaen d??? Jongh biljet op ses stuijv: zegel uijt gegeven om het lijk van Truijtie Leenderts Crepelman te begraven, en tot vold.e het gemeenelants regt ontf f 6 : - : -
[23-10-1713]
23en dito biljet uijtgegeven aen Antonij Janse van Opstal om sijn moeder Catrina ?reijers, weduwe van Jan van Opstal te begraven voor pro deo
[27-10-1713]
27e dito Trijntie Corn. Roome huijsv : van Abram van Dalen biljet gegeven omme het lijk van Piertie Co(r)stiaens Groene te begraven voor pro deo
[28-10-1713]
28e dito biljet uijtgegeven aen Marij Jans omme het lijk van haer kint Adam Jacobse te begraven voor pro deo
[30-10-1713]
30en dito biljet gegeven aen Geertruij Jans Hackelaer om haer kint Gerit Corn: van der Jagt te begraven voor pro deo
[31-10-1713]
31e dito biljet gegeven aen Lijsbet Arens om haer kint Willem Janse te begraven voor pro deo
[31-10-1713]
Dito biljet uijtgegeven aen Tannetie Pieters h:v: van Corn: Wouterse van Werkendam om haer kint Josias Corn: te begraven voor pro deo??
[10-11-1713]
10en Novemb: biljet uijtgegeven aen Ariaentie Corn: Rijswerkers omme het lijk van Cristiaen Lack te begraven voor pro deo
[14-11-1713]
14en dito biljet uijtgegeven aen Michiel van Campen omme het lijck van sijn vrouw Zoetie Andries te begraven voor pro deo
[15-11-1713]
15en dito biljet uijtgegeven aen Dingena Leenderts omme het lijk van haer man Tomas Cornelisse te begraven voor pro deo??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f?? 6 : - : -
1713 Transport van de oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f?? 6 : - : -
[16-11-1713]
16en Novembr. biljet uijtgegegeven aen Tielman Fredrikse omme het lijck van sijn vader Fredrick Tielman te begraven voor pro deo
[18-11-1713]
18en dito door den schout Weijsse in mijn absentie uijtgegeven biljet op drij stuijvers zegel aen den procureur Cornelis van Slingerlant omme sijn dogtertie Anna Maria Slingerlant te begraven, ende is bij hem wegens het gemeenelants regt van hem Slingerlant ontfangen en aen mij gerestitueert de somme van?? f 3 : - : -

[18-11-1713]

Dito biljet uijtgegeven aen Arentie Corn: Rijswerkers omme het kint van Sijmon d??? Groot te begraven (sijnde het selve doodt ter weerelt gecomen) voor pro deo

[20-11-1713]

20en dito, biljet op drij stuijv: zegel uijtgegegeven aen mr. Adriaen Boon omme het lijk van Jannetie Jans van St. Annelant te begraven en tot vold.e het gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -

[29-11-1713]

29en dito biljet uijtgegeven aen Maetie Laeuwrus omme het lijck van Maetie Laeuwris omme het lijck van te begraven voor pro deo

[05-12-1713]

5e Decemb: biljet uijtgegeven aen Abram van Lis omme sijn h:v: Geertruij Gerrits van Druijven te begraven pro deo

[10-12-1713]

10en dito biljet uijtgegeven aen Antonij van Weel schoolmeester op den Bommel om sijn kint dat doodt ter weerelt is gecomen te begraven, waervan bij hem gesustineert werdt ten behouve den Lande mits dien geen begraeff regt schult te wesen dus voor memorie

[17-12-1713]

17en dito biljet uijtgegeven aen Jacob Willemse van Bommel omme sijn kint Willem te begraven voor pro deo

[18-12-1713]

18en dito biljet uijt gegeven aen Tannetie Pieters omme haer swager Gerrit Andriesse van Balen te begraeven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------------?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 12 : - : -

1713: Transport van de andre sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 12 : - : -
[18-12-1713]
18en dito biljet uijtgegeven aen Daniel van de Weel omme het kint van Jacob Willemse van Bommel te begraeven voor pro deo
[22-12-1713]
22e Desemb. biljet 12 st zegel uijtgegeven aen Adrianus d???Jongh omme het lijk van sijn broeder Hendrik d???Jongh te begraven en tot voldoeninge het gemenelants regt van hem ontfangen f 15 : - : -?? ??
[27-12-1713]
27en dito biljet uijtgegeven aen Michiel van Campenhout omme ???t lijck van sijn kint genaemt Lena te begraven voor pro deo
[01-01-1714]
1714: 1en Januarij biljet uijtgegeven aen Joost van Ekeren omme twee kinderen te begraven waer van het eene doodt ter weerelt gecomen voor pro deo
[07-01-1714]
7en dito biljet uijtgegeven aen Maetie Zijmons omme het lichaem van Marij Croons te begraven voor pro deo
[08-01-1714]
8en dito biljet uijtgegeven aen Cornelis Flore omme het lijck van sijn kint Kaetie te begraven voor pro deo
[10-01-1714]
10en dito biljet uijtgegeven aen Trijntie Lagenhoeks omme het lijk van Pietertie Jaspers Ball weduwe van Aert van Dalen te begraven voor pro deo
[22-01-1714]
22en dito biljet uijtgegeven aen Maetie Willems Speck weduwe van Marinus Roeloffse om haer kint Maria te begraven voor pro deo
[23-01-1714]
23e dito biljet uijtgegeven aen Jan Coort omme het lijk van Leendert Janse Rijke Vincke te begraven voor pro deo
[05-02-1714]
5e: Februarij biljet uijtgegeven aen Jan Hendrikse van Zande omme Johanna Pieters de Bacq te begraven en te sijn onvermogen dus pro deo
[19-02-1714]??
19en dito biljet uijtgegeven aen Neeltie Pieters Coesert h:v: van Lamb: van den Broecke omme haer kint Annetie Lamb: te begraven voor pro deo??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 27 : - : -
1714: transpt. van d???oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 27 : - : -
[17-02-1714]
17en febrij. biljet uijtgegeven aen Wouter Claesse van Varik omme sijn kint dat doot ter weerelt is gecomen te begraven voor pro deo
[19-02-1714]
19en dito biljet uijtgegeven aen Stijnt Jans van Meijers omme het lijk van Maetje Corn. Schalkhoornaer te begraven voor pro deo
[21-02-1714]
21en dito door den schout Mijsse in mijn absentie biljet uijtgegeven omme het lijk van Jan Hendrikse van Landen te begraven voor pro deo????
[23-02-1714]
23en dito biljet uijtgegeven aen Stijntie Jacobs Verstrate omme het kint van Jan Willemse Benschop genaemt Willem te begraven voor pro deo
[24-02-1714]
24en dito biljet op drij sts: zegel uijtgegeven aen Adrianus d???Jongh omme het lichaem van sijn broeder Jan van der Zaert tot Rotterdam verdronken en alhier vervoert te begraven en wegens het gemeenelants regt ontfangen de somme van f 3 : - : -??
[26-02-1714]
26en dito biljet op ses stuijv: zegel uijtgegeven aen Jacobus van der Stee omme het lijk van Maetie Eeuwits h:v: van Gijsbert d???Grijse te begraven als gehoorende onder classis van f 6 : - : -????
[28-02-1714]
28e dito biljet uijt gegeven aen Stijntie Jans van Meijers omme het lijck van IJetie Jacobs wed. van Wm. van Bommel te begraven onder de classis van pro deo
[03-03-1714]
3e Maert biljet op ses stuijv: zegel uijtgegeven aen Isacq d???Ridder omme het lijk van Corn: Commerse Zeedijk te begraven en wegens ???t gemeenelants regt van hem ontfangen f 6 : - : -
[04-03-1714]
4e dito biljet uijtgegeven aen Jan Matthijse van Langenhoven omme het kint van Dingeman Breur genaemt Corn. te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? --------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 42 : - : -?? ????
1714: transport van de andere sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 42 : - : -?? ????
[14-03-1714]
14en Maert biljet uijtgegeven op 3 st zegel aen Leendt. Baltense Casteleijn omme sijn swager Wouter Janse te begraven en tot vold.e het gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[14-03-1714]
Do. biljet uijtgegeven aen Maetie Laeuweris omme de huijsvr. van Corn. de Zeeuw te begraven voor pro deo
15-03-1714]
15e do. biljet uijtgegeven aen Geertie Moses omme haer dogters kint dat doodt ter weerelt gecomen is te begraven voor pro deo
[16-03-1714]
16en do. biljet op ses stuijv: zegel uijtgegeven aen Aren Willemse Braber omme sijn vrouw Lena Dingemans van der Braeck te begraven en wegens het gemeenelants regt ontfangen f 6 : - : -
[16-03-1714]
Do. biljet uijtgegeven aen Maria Cornelis van Dijcke omme d???huijsvr. van Wouter Claesse van Varik te begraven voor pro deo
[24-03-1714]
24en dito biljet uijtgegeven aen Annetie Gijsberts omme het kint van Wm. Jacobuse Klugt genaemt Wouter te begraven voor pro deo
[26-03-1714]
26en dito biljet uijtgegeven aen Cornelis Huijb. Schrijftuin omme het kint van Maetie Willems Crabbe te begraven voor pro deo
[27-03-1714]
27e dito biljet uijtgegeven omme het lijk van Roelant Meertense sijnde een bedelaer te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------------?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 51 : - : -
Tot duijs verre aan gemeene lant verantwoort
[01-04-1714]
1714 1e April biljet uijtgegeven aen Jannetje IJsbrants omme haer kint Marijtie te mogen begraven voor pro deo
[13-04-1714]
13e April biljet uijtgegeven aen Johanna Maertens de Wijs omme Franke Jacobse Krook te begraven voor pro deo
[23-04-1714]
23e do. biljet op 3 st: zegel uijtgegeven aen Fredrik Janse omme het kint van Jacob Vroegrijk te begraeven en wegens het gemeenelants regt ontfan. f 3 : - : -
[23-04-1714]
Do. biljet uijtgegeven aen Abram van Lis om sijn kint Abram Abrams te begraven voor pro deo
[23-04-1714]
24e do. biljet op ses stuijv: zegel uijtgegeven aen Leendert Hugese Kats omme Meeuwis van Oostende te begraven en wegens het gemeenelants regt ontfangen f 6 : - : -
[26-04-1714]
26en do. biljet uijtgegeven aen Cornelia Sijmons omme d???hv: van Hendrik van Leeuwen te begraven voor pro deo
[30-04-1714]
30e do. biljet uijtgegeven aen Geerit Janse van Bergen omme sijn kint Jan te begraven voor pro deo
[01-05-1714]
1en Meij: biljet uijtgegeven aen Jannetie Zamuels omme d???hv: van Antonij Roscam te begraven voor pro deo
[03-05-1714]
3e dito biljet uijtgegeven aen Jacob Inderigh omme sijn huijsvr: Anna Ligtenburgh te begraven voor pro deo
[[04-05-1714]
4e dito biljet uijtgegeven aen Clara Jans omme het kint van Joris van Z:zee te begraven voor pro deo
[04-05-1714]
Dito biljet uijtgegeven aen Caetje Maertens van Rossem omme haer man Aelbert Janse van Hartigsvelt en haer kint Neeltie Aelbregts te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 9 : - : -
1714: transport van de andre zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 9 : - : -
[07-05- 1714]
7en Meij biljet uijtgegeven aen Jan Bastiaense van Beeck om sijn kint Bastiaen te begraeven voor pro deo
[12-05-1714]
12en dito biljet op 3 st zegel uijtgegeven aen Jan Hendrikse Schraet omme sijn halve broeder Hendrik Schraet te begraven ende wegens het gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[16-05-1714]
16e dito biljet uijtgegeven aen Gijsje Bastiaens Teunisse Vos om haer kint Jobje Jans te begraven voor pro deo
[19-05-1714]
19en dito biljet op ses stuijvers zegel uijtgegeven aen Aren Janse de Groot omme sijn vader Jan Cornelisse de Groot te begraven en wegens het gemeenelants regt ontfangen?? f 6 : - : -
[20-05-1714]
20e dito biljet uijtgegeven aen Zibella Jans van Manen om een arm kint genaemt Aren Leendertsz te begraven voor pro deo
[28-05-1714]
28e dito biljet uijtgegeven omme het lijk van Neeltie Ariaentie sijnde van een armen onderhouder te begraven?? voor pro deo
[28-05-1714]
Do. biljet uijtgegeven aen Kaet van Ekeren omme het lijk van Willemijntie Lantbouw te begraven voor pro deo
{02-06-1714]
2e Junij biljet uijtgegeven aen Corn. Croon omme sijn swager Aert Verboom te begraven voor pro deo
[10-06-1714]
10e dito biljet uijtgegeven aen Zibella Jans van Mane om haer vader Jan van Mane te begraven voor pro deo??
[11-06-1714]
11e dito door den schout Mijsse in mijn absentie biljet uijtgegeven aen Dirk Meijert om sijn kint dat doodt ter weerelt is gecomen te begraven, waer van gesustineert wert ten behouve den lande niets verschult te wesen diende mitsdien alhier voor pro deo??
[19-06-1714]
19en do. biljet uijtgegeven aen Willemtie Joos om haer soon Joost de Bruijne te begraeven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 18 : - : -
1714 transpt. van de oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 18 : - : -
[19-06-1714]
19en Junij biljet uijtgegeven aen Cornelis Croon omme sijn kint Pieter Croon te mogen begraven voor pro deo
[29-06-1714]
29en dito biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Dirk van t Oostende omme sijn kint Cornelis te begraven en wegens het gemeenelants regt ontf. f 3 : - : -
[07-07-1714]
7en Julij biljet uijtgegeven aen Wouter Claesse van Varick omme het lijck van sijn kint genaemt Zijtie van Varik te begraven voor pro deo
[11-07-1714]
11en dito biljet uijtgegeven aen d???wede. Claes Hendrikse Kodde omme haer kint Tannetie Kodde te begraven voor pro deo
[19-07-1714]
19en dito biljet uijtgegeven aen Cornelis Janse van Schouwen omme sijn kint Jacob van Schouwen te begraven voor pro deo
[20-07-1714]
20en dito biljet uijtgegeven aen Marija van Campenhoudt om haer broer Andries te begraven voor pro deo
[22-07-1714]
22en dito biljet uijtgegeven aen Grietie Antonis Rotbergh omme het lijck van Dircke Jans te begraven voor pro deo??
[25-07-1714]
25en dito biljet uijtgegeven aen Leendt. Abramse van Huijsen om sijn kint Abraham te begraeven pro deo
[26-07-1714]
26en dito biljet uijtgegeven aen d???weduwe Schietgat om Arentie Jans Creeft hv: van Jan Vel te begraven voor pro deo??
[07-08-1714]
Augustij 7 een biljet uijtgegeven aen Claes Arense van Prooijen om sijn kint Laeurens Arense van Prooijen te begraven voor pro deo
[10-08-1714]
10en dito biljet uijtgegeven aen Pieter Laeuwrisse Stellenaer om sijn kint Anna te begraven voor pro deo
[11-08-1714]
11en dito biljet uijtgegeven aen Jan Janse van Halteren omme sijn kint Johannis te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 21 : - : -
1714 transpt. van de andere sijde??
[13-08-1714]
13e Augustij biljet uijtgegeven aen Arentie van Schouwen omme haer kint Lena Samuels van den Bergh te begraven voor pro deo
[17-08-1714]
17en dito biljet uijtgegeven aen Marij Willems Rasenbergh, huijsv. van Jacob Jacobs Moolenaer om haer kint Joh. te begraven voor pro deo
[17-08-1714]
Dito biljet uijtgegeven aen Wouter Claesse Verduijn om sijn kint genaemt Pieter Wouterse te begraven voor pro deo
[19-08-1714]
19en dito biljet uijtgegeven aen Corn. Pieterse Cromdijk omme sijn huijsv. te begraven nevens sijn kint voor pro deo
[21-08-1714]
21en dito biljet uijtgegeven aen Adriaen Hend: van Eeden om sijn kint te begraven voor pro deo
[21-08-1714]
Dito uts.: aen Dingena Leenderts omme t kint genaemt Magtalina Tonis te begraven voor pro deo
[29-08-1714]
29en dito biljet uijtgegeven aen Neeltie Corn. Vredenburgh omme het kint van Cornelis Pieterse Cromdijck te begraven voor pro deo
[31-08-1714]
31en dito biljet uijtgegeven aen Willemtie Jans van Mane omme het kint van Louwijs van Afflaken genaemt Henderijntie te begraven voor pro deo
[01-09-1714]
1en Septemb. biljet uijtgegeven aen Gerrit Pijl omme sijn zoon Johannis Pijl te begraven voor pro deo
[02-09-1714]
2en dito biljet uijtgegeven aen Angenietie Jespers om haer kint genaemt Lijsbet Croon te begraven voor pro deo
[02-09-1714]
Dito biljet uijtgegeven aen Geertie Jans omme het kint van Jan Hugo, genaemt Huijgje Jans te begraven voor pro deo
[03-09-1714]
3en dito biljet uijtgegeven aen Lijsbet Willems om Crijn den Braber te begraven voor pro deo
1714 transpt. van de oversijde
[04-09-1714]??
4en Septemb. biljet uijtgegeven aen Aert Flore Pels om sijn kint genaemt Jan Corn. te begraven voor pro deo
[07-09-1714]
7en dito biljet uijtgegeven aen Neeltie Pieters omme het kint van Dirk van Santen te begraven voor pro deo
[10-09-1714]
10en dito biljet uijtgegeven aen Catarijn Mettens omme het kint van Jan Gerritsz Backer, genaemt Gerrit te begraven voor pro deo??
[10-09-1714]
Dito biljet uijtgegeven aen Grietie Antonis Rotbergh omme haer kint Dingeman Janse te begraven voor pro deo
[19-09-1714]
19en dito biljet uijtgegeven aen Zara Michiels van Stadt om haer kint Hester te begraven voor pro deo
[20-09-1714]
20en dito biljet uijtgegeven aen Neeltie Cornelis om een vrindelingh, genaemt Maerten op het steetie van Elias Beaupuij, ten huijse van Reijnier Eskens overleden voor pro deo
[24-09-1714]
24en dito biljet uijtgegeven aen Teunis Post om sijn kint te begraven voor pro deo
[29-09-1714]
29en dito biljet uijtgegeven aen Grietie Antonis Rotbergh omme Rut Rutse van Es sijnde de zoon van Rut Janse van Es te begraven voor pro deo??
Tot dus verre aen den Lande verantwoort
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Johan Mijs
1714
[02-10-1714]
2en October biljet uijtgegeven aen Gerrit Janse Brouwer omme sijn kint genoemt Geertruij Brouwer te begraven voor pro deo
[05-10-1714]
5en dito biljet uijtgegeven aen Jannetie Samuels omme haer soon Zamuel van den Bergh te begraven voor pro deo
[08-10-1714]
8en dito biljet uijtgegeven aen Dingena Leenderts weduwe van Tonis van den Bergh om haer kint te begraven voor pro deo
[08-10-1714]
8en dito biljet uijtgegeven aen Catrijn Jans omme het kint van Reijnier Jegers re begraven voor pro deo??
[12-10-1714]
12en dito biljet uijtgegeven aen voorn. Catrijn Jans omme het kint van Reijnier Jegers genaemt IJsabel te begraven voor pro deo
[17-10-1714]
17e dito biljet op 3 st. zegel uijtgegeven aen Teunis van Galderen om sijn vrouw Jannetie Jans Creeft te begraven en tot vold.e het gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -??
[24-10-1714]
24en dito biljet uijtgegeven aen Jannetie Willems om haer kint genaemt Arentie Jans te begraven voor pro deo
[27-10-1714]
27en dito biljet uijtgegeven aen Jacomijntie Roome om haer vader Cornelis Roome te begraven voor pro deo
[31-10-1714]
31e do. biljet uijtgegeven aen Corn. Wadde omme Gerrit Janse Brouwer te begraven voor pro deo
[31-10-1714]
Do. biljet uijtgegeven aen Pieternella Ab: om haer kint te begraven voor pro deo
[01-11-1714]
1e Novemb. biljet uijtgegeven aen Pieternella Arens om Lamb: van Moerkom te begraven voor pro deo
[02-11-1714]
2en dito biljet uijtgegeven aen Barbel Biljet om Sijtie Willems te begraven voor pro deo
[02-11-1714]
Do. aen Geertruij Leenderts Mosselman omme het kint van Antonij Valkenburgh te begraven voor pro deo
[05-11-1714]
5e dito biljet uijtgegeven aen Teunis van Tilburgh om sijn kint te begraven voor pro deo??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------------------??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 3 : - : -
1714 transpt. van de oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 3 : - : -
[07-11-1714]
7en Novemb. biljet uijtgegeven aen d???wede. Kors Crinse Warre om Boudewijn Zeijsaert te begraven voor pro deo
[16-11-1714]
16e dito biljet uijtgegeven aen de wede. Kors Crijnse Warre omme de wede. Boudewijn Zeijsaert te begraven voor pro deo
[23-11-1714]
23en dito biljet uijtgegeven aen Jan Boogwaert om sijn kint Cornelis te begraven voor pro deo
[27-11-1714]
27e dito biljet uijtgegeven aen Jan Teeuwisse van Putten om sijn kint genaemt Pietertie te begraven voor pro deo
[30-11-1714]
30en dito biljet uijtgegeven aen de wede. Bastiaen Zoetemelk om de wede. Gerrit Brouwer te begraven voor pro deo
[01-12-1714]
1en Decembr. biljet uijtgegeven aen Johannes Leendertsz d???With omme Joh: Corn: Hocke te begraven voor pro deo??
[01-12-1714]
Dito biljet uijtgegeven aen Marij Teunisse Quartel omme haer kint Jannetie Bastiaens te begraven voor pro deo
[01-12-1714]
Dito biljet uijtgegeven aen Tannetie Pieters Sleewagen om haer kint Gijsbert Wouterse van Werkendam te begraven voor pro deo
[02-12-1714]
2en Decemb. biljet op 3 st zegel uijtgegeven aen Adriaen Boon om sijn kint Biatrix te begraven voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[05-12-1714]
5en dito biljet uijtgegeven aen de hv: Aren Paesse omme Cruijniertie sijnde een arme vrouw, te begraven voor pro deo
[08-12-1714]
8en dito biljet uijtgegeven aen Adriaen Verbeecq omme sijn kint Maetie te begraven voor pro deo
[11-12-1714]
11en dito biljet uijtgegeven aen Adriaen Verbeecq om sijn kint Johannes te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 6 : - : -
1714: transpt. van de andre zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 6 : - : -
[14-12-1714]
14en Decembr. biljet uijtgegeven aen Gieltje Hendriks om haer kint Hendrik Abramse te begraven voor pro deo
[27-12-1714]
27en dito biljet uijtgegeven omme het lijk van een vremt arm man int gasthuijs overleden te begraven voor pro deo
[28-12-1714]
28en dito biljet uijtgegeven omme het lijk van de wede. Cors Krinse Warre te begraven voor pro deo
[29-12-1714]
29en dito biljet op drij stuijv: zegel uijtgegeven omme het lijk van Pieter Wadde te begraven voor het gemenelants regt ontfangen 3 : - : -
[01-01-1715]
1en Januarij biljet op 0 sten Corn. Davitse Cooman uijtgegeven omme d???hv: Davit Davitse Cooman den Jonge te begraven voor pro deo
[02-01-1715]
2en dito biljet op 3 st: zegel uijtgegeven aen Teunis van Galderen om sijn moeder Neeltie Pieter(s) de Groot te begraven en tot vold.e het gemeenelants regt ontfangen 3 : - : -
[04-01-1715]
4en dito biljet uijtgegeven aen Johanna Barens d???Nijs omme haer kint Bastiaensz: Barendregt te begraven voor pro deo
[06-01-1715]
6en dito biljet uijtgegeven aen Andries Coenraetse den Blaeuwen omme het kint van Commer van St. Annelant te begraven en tot vold. e t gemenelants regt ontfangen f 3 : - : -??
[07-01-1715]
7e dito biljet uijtgegeven aen Barbel Biljet omme Marij Jans Backer te begraven voor pro deo
[10-01-1715]
10e dito biljet uijtgegeven aen Corn: Jacobse van der Made omme het kint van Jacobus Tijsse Backer te begraven voor pro deo
[11-01-1715]
11e do. biljet uijtgegeven aen Johannes Barentse van Flipjeslandt om sijn vrouw Grietie Goverts van Tilburgh te begraven voor pro deo
[18-01-1715]
18e do. biljet uijtgegeven aen de hv: Jacob Moolenaer om haer kint genaemt Willem te begraven voor pro deo??
[18-01-1715]
Do. biljet uijtgegeven aen Crijn Coert om sijn kint Jacob Crijnse Coert te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? --------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 15 : - : -
1715 Transpt. van de oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15 : - : -
[29-01-1715]
29en Januarij biljet op 3 st: zegel uijtgegeven aen Jacob Abeel om sijn vrouw Lijsbet Jans van Dijke te begraven voor f 3 : - : -
[30-01-1715]
30en dito biljet uijtgegeven aen Gerrit Kelderman om sijn huijsv: Aeltie van Tilburgh te begraven voor pro deo
[17-02-1715]
Februarij 17en dito biljet uijtgegeven aen Reijnier Jansz van Nieuwberge om sijn kint te begraven voor pro deo
[19-02-1715]
19en dito biljet uijtgegeven aen Catrijn Niettenis omme het lijk van Jan Lankhoven te begraven voor pro deo
[19-02-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen Commer Willemse Braber om sijn soon Pieter Commerse te begraven voor t regt van de: ontfangen f 3 : - : -
[21-02-1715]
21en dito biljet uijtgegeven aen Willem Dirkse Bijl omme het kint van Dirk Willemsz Bijl te begraven voor pro deo
[22-02-1715]
22e dito biljet uijtgegeven aen Gijsbert Leendertsz: Middelcoop om het kint van Arij Cleijdijk te begraven voor pro deo
[23-02-1715]
23en dito biljet uijtgegeven aen Huijb: Couwenhoven om sijn zoon Fop Couwenhoven te begraven voor pro deo
[23-02-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen Willem Croon om sijn kint te begraven voor pro deo
[26-02-1715]
26en dito biljet uijtgegeven aen Jan Kievit omme sijn kint Willem Janse Kievit te begraven voor pro deo
[26-02-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen de hv: Jan Willemse Toolenaer omme haer kint Heijltie te begraven voor pro deo
[01-03-1715]
1e Maert biljet aen Andries van Dijke uijtgegeven om sijn kint Engeltie te begraven voor pro deo
[01-03-1715]
Do. biljet uijtgegeven aen Willem Tomasse van Dijke om sijn kint te begraven voor pro deo
[05-03-1715]
5en do. biljet uijtgegeven om Jan Kievit te begraven op de Oude Tonge voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??----------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 21 : - : -
1715: Transpt. van de andre zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 21 : - : -??
[06-03-1715]
6e Maert (Jurisdictie) heeft d???heer Willem Cattestaert alhier aengevinge gedaen van t lijk van Bestman Willemse de Waijer onder de classis van drij gl. dogh het lichaem onder dese niet begraven komende werden door d???inondatie van de Plaet en Bommel is het selve naer d???Oude Tonge vervoert, alwaer den voorn. Cattestaert heeft aen genomen het voort regt te betaelen dus alhier voor memorie
[06-03-1715]
Do. heeft denselven nogh aengevinge gedaen van Marinus Coert onder de classis van drij gl. en heeft alsboven aengenomen de begravinge vandien en vold.e van ???s lants regt te versorgen dus mede voor memorie??
[07-03-1715]
7en dito biljet uijtgegeven aen Meeuwis Bijl omme het lijk van de huijsvr. Commer Willemse Braber te begraven op de Oude Tonge om reden alsboven en voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -??
na. op Stadt begraven??
[07-03-1715]
Dito aen den selven biljet uijtgegeven omme sijn moeder Neeltie Dircx Braber te begraven pro deo
[07-03-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen Lijsbet Willems om Dingeman Breur te begraven voor pro deo
[08-03-1715]
8en dito biljet aen Jan Kalle uijtgegeven om Pieternela Gerrits van Ginneken te begraven voor pro deo
[10-03-1715]
10en dito biljet uijtgegeven aen Jan Wouterse van Sevenberge om Corn. Claesse Coert te begraven voor pro deo
[12-03-1715]
12e dito biljet uijtgegeven aen Barent van Dorsmont om sijn kint Johanna Barents te begraven voor pro deo
[12-03-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen Teunis Wms: Kootsak om sijn moeder Dina Jacobs te begraven en voort regt ontfangen 3 : - : -
[14-03-1715]
14e dito biljet uijtgegeven aen Wm. Dirkse Bijl omme het kint van Jannetie de Jonge te begraven voor pro deo
[15-03-1715]
15e dito biljet uijtgegeven aen Pr. Franse om Ariaentie Jacobs van Proijen te begraven voor pro deo
[15-03-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen Zijbella Jans van Manen om haer broeder te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 27 : - : -????
1715 Transpt. van de oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 27 : - : -
[15-03-1715]
15e Maert biljet op 12 st zegel uijtgegeven aen Jan Gijsbertse de Haes om sijn dogter Dingena de Haes op de Stadt te begraven vermits inondatie van de Plaet en Bommel, en wegens het gemeenelants regt ontfangen 15 : - : -
[15-03-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen Jan Wouterse van Z:berge omme sijn kint te begraven voor pro deo
[16-03-1715]
16en dito biljet uijtgegeven aen Andries den Blaeuwen om sijn broeder te begraven Jan Coenraetse den Blaeuwen voor pro deo
[16-03-1715]
Dito Gerbrant Breur biljet op ses sts zegel uijtgegeven omme Cornelia van der Veer te begraven en tot vold.e het gemeenelants regts ontfangen de somme van 6 : - : -
[17-03-1715]
17e dito biljet uijtgegeven aen Sr. Jacob Swaen om Dingeman Couwenhoven sijnde het kint van Pieternella van de Vijver te begraven voor pro deo
[17-03-1715]
Dito aengeevtie Crijns Biljet gegeven om Claes van Zoomen te begraven voor pro deo
[17-03-1715]
Dito biljet gegeven aen d???huijsv.: Hendrik van den Bergh om haer dogter Weijntie Hendriks te begraven voor pro deo
[18-03-1715]
18en dito biljet uijtgegeven om Caetie Joos Croon te begraven aen Arentie Zijmons voor pro deo??
[19-03-1715]
19e dito biljet uijtgegeven aen Jan Wouterse om het kint van Gerbrant Jansz te begraven voor pro deo
[19-03-1715]
19e dito biljet uijtgegeven aen Marij Coenraets den Blaeuwen om Crijn Corsse Warre te begraven voor pro deo
[20-03-1715]
20en dito biljet uijtgegeven aen Geertruij Jans omme Leuntie Arensz Rijswerker te begraven voor pro deo
[30-03-1715]
Dito uts aen Marij van Dijke om haer suster Annetie van Dijke te begraven voor pro deo
[21-03-1715]
21en dito uts: aen Aren d???Wilde omme d???hv: Evert Houtman te begraven voor pro deo??
[21-03-1715]
Dito uts.: aen Pieternella Davits om Reijnier van Tilburghs kint te begraven voor pro deo
[23-03-1715]
23e dito uts. aen Jacob Slis omme Leendt. Jansz Staets te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ---------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 48 : - : -?? ??
1715: Transpt. van de andre zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 48 : - : -?? ??
[29-03-1715]
29en Maert biljet uijtgegeven aen Sibilla Jans van Manen omme Arentie Fransman te begraven voor pro deo
[25-03-1715]
25en Maert uts. aen Sijmon Sijmonse Geus omme sijn moeder Maetie Sijmonse Erkenbout te begraven pro deo??
[26-03-1715]
26en dito uts. aen Corn. Jansz van Putten omme sijn moeder Neeltie Reuijloffse van Putten te begraven pro deo
[26-03-1715]
Dito uts. aen Jasper van Streke omme Maria van Streke te begraven voor pro deo
[28-03-1715]
28e dito uts. aen Geertie Crijns omme Abram van Lis te begraven voor pro deo
[28-03-1715]
Dito uts. aen de huijsvr: Jacobus Welle om haer kint Annetie te begraven voor pro deo
[30-03-1715]
30en dito uts. aen Berbel Huijberts Smoor om haer dogter Jannetie Gerrits van Hulst te begraven voor pro deo
[30-03-1715]
Dito uts. aen d???hv: Jan Hugo omme het kint van Gerbrant Jansz te begraven voor pro deo
[30-03-1715]
Dito uts. aen Annetie Jaspers omme het kint van Engel Gerritsz van Putten te begraven voor pro deo
[31-03-1715]
31e dito biljet op 3 st zegel aen Claes van Es uijtgegeven omme sijn broeders vrouw Annetie Rotbergh te begraven onder de classis van f 3 : - : -????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Sa. f 51 : - : -?? ????
Tot dus ver(d)re verantwoort
April Nieuwe termijn
[02-04-1715]
2en dito biljet uijtgegeven aen Marij Coenraets omme d??? hv: van Engel Teeuwisse van Putten te begraven pro deo
[02-04-1715]
Dito uts. aen Mattijs Arense Breur omme sijn broeder Gerbrant Breur te begraven voor pro deo
[03-04-1715]
3en dito uts. aen Aren d???Wilde om Evert Houtman te begraven voor pro deo
[05-04-1715]
5en dito uts. aen de wede. Jacob Croon om haer dogter te begraven voor pro deo
[06-04-1715]
6en dito uts. aen Marij Coe(n)raets den Blaeuwen om haer broeder Andries Coenraetse te begraven voor pro deo????
[07-04-1715]
7en dito uts. aen Abram de Ruijter om het kint van Willem Poulisse Vreeswijk te begraeven voor pro deo
[08-04-1715]
8en dito billiet op 3 sts zegel aen Jan Gerritse Bakker omme de vrouw van Dirk van t Oostende genaemt Johanna Gouswaert te begraeven onder de classis van f 3 : - : -
[09-04-1715]
9e dito Isak Pieterse Jonge Schout om sijn vrouw Pieternella Pieters te begraeven voor pro deo??
[12-04-1715]
12en dito biljet op 3 sts zegel aen Jan Arensz van Prooijen omme Jan Woutersz van Zevenberge te begraeven onder de classis van f 3 : - : -
[14-04-1715]
14en dito uts. aen Hend. van den Bergh omme Frans van den Bergh te begraeven voor pro deo
[17-04-1715]
17en dito de wede. Frans van den Bergh omme het kint van Machiel Punt te begraeven voor pro deo
[23-04-1715]
23en dito uts. aen Commer Janse omme Neeltie Krelisse te begraeven voor pro deo??
[23-04-1715]
Dito op 3 sts zegel aen Pieter Pieterse van der Elst omme sijn vrous suster Neeltie Krelis Zeedijk te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[23-04-1715]
Dito aen Magdalena Harderwijk omme haer kint Jan Janse van Straelen te begraeven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Sa. 9 : - : -
1715 Transpt. van de andere zijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f?? 9 : - : -
[24-04-1715]
24 April biljet uijtgegeven aen Magdaleena Harderwijk omme Andries te begraeven voor pro deo
[26-04-1715]
27en dito biljet op 3 sts zegel aen Cornelis Wadde om sijn soon Damis Teunisse Grootenboer te begraeven onder de classis van f 3 : - : -
[28-04-1715]
28en dito uts. aen Gerrit Janse van Berge omme het kint van Catrijna Teeuwis te begraeven voor pro deo
[30-04-1715]
30en dito uts. aen de huijsvrouw van Dirk Clugt omme haer kint Jacobus Clugt te begraeven voor pro deo
[03-05-1715]
3e Meij uts. aen Lijsbet Gerritse om Huijb. van de Swaluwe te begraeven voor pro deo
[05-05-1715]
5e dito uts. aen Teuntie Gerrits Stamper omme haer dogter Jannetie IJsebrant te begraeven voor pro deo
[08-05-1715]
8en dito biljet op 3 sts zegel aen Abigael Jans omme de hvr. Van Corn. Crijnse Bliek te begraeven onder de classis van f 3 : - : -
[08-05-1715]
Dito uts. aen Berbel Biljet omme Johanna Gorssewagters met haer kint Jacob Swaen te begraeven voor pro deo??
[11-05-1715]
11en dito uts. aen Marija Henderiks om haer dogter Anna te begraeven voor pro deo
[13-05-1715]
13en dito uts. aen Teunis van Tilburg omme sijn moeder Maria van Cleeffslandt te begraeven voor pro deo
[16-05-1715]
16en dito uts. aen Maria Henderiks om haer soon Johannis Cornelisse te begraeven voor pro deo
[16-05-1715]
Dito uts. aen Grietie Teunis omme haer dogter Annetie Janse te begraeven voor pro deo
[19-05-1715]
19en dito aen Jan Teeuwisse van Putten omme sijn dogter Joosie Pieters te begraven voor pro deo
[19-05-1715]
Dito uts. aen den voors. Jan Teeuwisse omme het kint van Hend. Pieterse Manintveldt te begraeven voor pro deo
[27-05-1715]
27en dito uts aen Grietie Antonijs omme haer soon Dingman Janse te begraeven voor pro deo
[01-06-1715]
1en Junij uts. aen Pietertie Abrams van Lis omme haer dogter Catelijntie Bloemendael te begraeven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------------------------??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Sa. 15 : - : -
[02-06-1715]
2e dito uts. aen Johanna Maertens de Nijs omme een vreemt karel Dirk Tonis te begraeven voor pro deo
1715 Transport van de oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f?? 15 : - : -
[04-06-1715]
4e Junij biljet uijtgegeven aen Johanna Maertens de Nijs omme een vreemt karel te begraeven voor pro deo
[16-06-1715]
16 dito uts. aen Davit Andriesse Burger omme sijn kint Andries Burger te begraeven voor pro deo
[20-06-1715]
20en dito uts. aen Sijbilla Jans van Maenen omme het kint van Louwis Willemse van Afflaeken te begraeven voor pro deo
[29-06-1715]
29en dito uts. aen Willem Pouwlisse Vreeswijk omme Eeuwitie Arens Goemaet te begraeven voor pro deo
[04-07-1715]??
4en Julij biljet op 24 sts zegel uijtgegeven aen de Hr. Pieter Bigge omme sijn huijvrouw Johanna t Kint te begraeven onder de classis van 30 : - : -??
[12-07-1715]
12en do. uts. aen Jacobus van der Stel?? omme sijn kint Maritie van der Stel te begraven voor pro deo
[14-07-1715]
14en do. uts. aen Jan Gillis Boogaert omme sijn kint Maetie Gillisse Boogaert te begraven voor pro deo
[18-07-1715]
18e do. biljet op 24 sts zegel uijtgegeven aen Pieter Bigge omme sijn kint Catarina Bigge te begraeven onder de classis van f 30 : - : -??
[24-07-1715]
24e do. uts. aen Lijntie Jans omme haer suster Maria Jans te begraeven voor pro deo
[25-07-1715]
25e do. biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Huijbert Cornelis Calle omme Maria Commers van Sint Annelant te begraeven onder de classis van 3 : - : -
[27-07-1715]
27en dito biljet aen Dirk Meijerts hv: uijtgegeven omme sijn kint Cornelia Meijert te begraven voor pro deo
[02-08-1715]
2en Aug: biljet uijtgegeven aen Bastiaentie Leenderts omme haer man Cornelis Flore Pels te begraven voor pro deo
[06-08-1715]
6e dito Pieter Hendrikse Bontenakel heeft verclaert dat Adriaen Hendrikse de bedrijft van Calis stee is gestorven en te sijn onvermogen pro deo
[11-08-1715]
11e dito aen Maria Hendriks om Catrijna Janse te begraven voor pro deo
[13-08-1715]
13e dito aen Dikke Lijs om haer man crepelen Huijgh te begraven voor?? pro deo??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 81 : - : -
1715 transpt: van de andre sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 81 : - : -
[19-08-1715]
19e Aug: Jan Mouwrisse van Cempen biljet uijtgegeven omme sijn kint Cornelia te begraven voor pro deo
[23-08-1715]
23e do. biljet uijtgegeven aen Hendrik Claesse Codde omme het kint van Cornelis Cornelisse Bos te begraven voor pro deo
[27-08-1715]
27e do. biljet op 3 st zegel uijtgegeven aen Johannes Nijsse Braber om Arij Jacobse Brandoor te begraven en voors lants regt ontfangen f 3 : - : -
[27-08-1715]
Do. biljet uijtgegeven aen Corn. Croon omme sijn vrouw Annetie Jacobs te begraven voor pro deo
[28-08-1715]
28e do. uts. aen Pieternella Hendriks Bontenakel omme het kindt van de wede. Adriaen Hendrikse van Eeden te begraven voor pro deo
[17-09-1715]
17e Septemb. biljet uijtgegeven aen Maetie Jans Rijswerkers omme Leendt. van Huijsen te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 84 : - : -
Tot dus verre verantwoort
1715 nieuwen termijn
[13-10-1715]
13e Octobr. aen de heer Branderhouve biljet op 12 st zegel uijtgegeven omme sijn schoonvader Jan de Haes te begraven en voor ???s lants regt ontfangen f 15 : - : -??
[22-10-1715]
22en dito aen Sijmon de Groot omme het kint van Willem Goemaet te begraven voor pro deo
[23-10-1715]
23e dito aen Trijntie Joris omme Aren Cools te begraven voor pro deo
[29-10-1715]
29e do. aen Geertruij Jans omme t kint van Hend. Reijnoutse te begraven voor pro deo
[30-10-1715]
30e do. aen Maerten Andriesse van Mechelen om sijn vrouw te begraven voor pro deo
[01-11-1715]
1e Novemb: aen Rombout Duijmdam om sijn kint dat doodt ter weerelt is gecomen voor pro deo
[04-11-1715]
4e dito aen Leunis Mosselman om sijn kint te begraven voor pro deo
[10-11-1715]
10e dito aen Corn. Croon omme de twee tweelingen van Aert Verbooms wed: te begraven voor pro deo
[14-11-1715]
14e dito biljet uijtgegeven aen Willemtie Zeedijks om haer kint te begraven voor pro deo
[28-11-1715]
28e dito uts. aen Maetie Gerrits de Grijse omme haer kint te begraven voor pro deo
[03-12-1715]
3e Decembr. Geertie Crijns Reuijlofsse biljet uijtgegeven omme het kint van Corn. vrou te begraven voor pro deo
[04-12-1715]
4e dito biljet op 3 st zegel uijtgegeven aen Reijnier van Nieuwberge omme d???hv: Commer van St. Annelant te begraven en voor ???s lans regt ontf: 3 : - : -
[05-12-1715]
5e dito aen Dingeman Bruijntjes omme sijn suster Jannetie Bruijnties te begraven voor pro deo
[05-12-1715]
Dito aen d???hv: Joost van Ekeren om haer kint te begraven voor pro deo
[06-12-175]
6e dito aen Pieter Laeuwerisse omme sijn kint Geertruij te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------------??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 18 : - : -?? ?? ?? ??
1715 Transpt. van de andre sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 18 : - : -
[12-12-1715]
12en Decemb. billiet aen Andries Corn. van Dijke omme Hendrik van Dijke te begraeven voor pro deo??
[22-12-1715]
22en dito: aen Sijmon Coopman een biliet op 3 sts zegel omme sijn broeder Marijnis Coopman te begraven voor ???s lants regt ontfangen 3 : - : -????
[25-12-1715]
25en do. Arij Cleijdijk een biliet omme sijn kint Lijsbet Cleijdijk te begraeven voor pro deo
[28-12-1715]
28en do. biljet aen Mijntie Abrams om een arm karel die aen haer huijs is overleden te begraven pro deo
[30-12-1715]
30en do. aen Jan Teeuwisse van Putten omme sijn suster Teeuwis Janse te begraeven voor pro deo
[14-01-1716]
14e Januarij aen Teunis Post een biljet omme Trijntie Joris wede. van Bastiaen Soetemelk voor pro deo
[22-01-1716]
22en do. biljet aen Berbel Biljet omme Leendert Casteleijn te begraven voor pro deo
[24-01-1716]
24en do. biljet aen Gabriel Haenenbergh omme Machiel van Campenhout te begraven voor pro deo??
[28-01-1716]
28en do. biljet op 3 sts zegel aen Joost de Prins omme de huijsvr: van Gabriel Haenenbergh te begraven en voort gemeenelants regt ontfangen de somme van f 3 : - : -
[29-01-1716]
29en do. biljet aen Cornelis de Bont omme sijn kint te begraven voor pro deo
[30-01-1716]
30en do. biljet aen Aert Cruijne omme sijn dogter Crijntie Leenderts Breederlant te begraven voor pro deo
1716 Transport van de over zijde
[02-02-1716]
2en Feb. biljet aen Pieter Franse omme Reijnier Janse te begraeven voor pro deo
[04-02-1716]
4en do. biljet aen Adriaen Verbeecq omme sijn kint Maria Verbeecq te begraeven voor pro deo
[15-02-1716]
15en do. biljet aen Zijbrant Mar(a)kusse Vell omme zijn grootmoeder Jannetie Jacobs van de Fijndert wede. van Teeuwis Janse van Putten te begraven voor pro deo
[17-02-1716]
17en do. biljet aen Pieter Franse omme Corn. Dingemansz te begraven voor pro deo
[19-02-1716]
19en do. biljet aen Corn: L(e)eunisse van der Wagt omme sijn kint Lijsbet van der Wagt te begraeven voor pro deo
[19-02-1716]
Do. aen voors. Corn. L(e)eunisse een biljet omme het kint van Wouter Claesse Verduijn te begraeven voor pro deo
[26-02-1716]
26en do. biljet aen Mettie Dirks van Erso omme Caetie Franse Flore Pels te begraeven voor pro deo
[28-02-1716]
28en do. Catrijn Jans omme Joost Flippe te begraeven voor pro deo
[02-03-1716]
2en Maert Pieter Franse omme zij(n) susters kint Lauwerens Huibertse te begraeven voor pro deo
[03-03-1716]
3en do. biljet op 3 sts zegel aen Sr. Matts. Bax omme sijn kint Johanna Bacx te begraeven ende voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -????
1716 Transpt. van de andere zijde??
[05-03-1716]
5e Maert Pieter Franse omme sijn susters kint gent. Fransie Huijberts te begraeven voor pro deo
[08-03-1716]
8e do. Aren Cornelisse Hoornaer biljet omme twee kinderen van zijn broeder zijnde tweelingen te begraeven voor pro deo
[12-03-1716]
12e do. biljet op 6 sts zegel aen Fop Janse de Jonge omme sijn broeders huijsvrouw Johanna van der Zaert te begraeven en voort gemeenelants regt onfangen de somme van 6 : - : -
[14-03-1716]
14e do. biljet aen Mettie Geerits van Bregt om de hvr: Bastiaen Speck te begraeven voor pro deo
[17-03-1716]
17en do. biljet aen Arjaen Gerbrantse Breur omme sijn soon Jacob Gerbrantse Breur te begraeven voor pro deo
[28-03-1716]
28en do. biljet aen Maetie Geerits omme haer kint Mijndert Aertse te begraeven voor pro deo
[30-03-1716]
30en do. biljet aen Berbel Biljet omme de huijsvr: van Jacobus Welle te begraeven voor pro deo
[30-03-1716]
Do. biljet op 3 sts zegel aen Commer Janse van St. Annelant omme Huijbert Janse Zuijtdijck te begraeven en voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
Tot dus verde verantwoort
Nieuwen termijn
[06-04-1716]
April 6en biljet aen Adriaen Floorediep omme het kint van Pieter van der Elst genaemt Pieter Prse. van der Elst te begraeven?? voor pro deo
[10-04-1716]
10en do. uts. aen Aren de Wilde om Teuntie Leune te begraeven voor pro deo
[10-04-1716]
Do. uts. aen Berbel Biljet omme Cornelis Doense van der Velde te begraeven voor pro deo
[13-04-1716]
13en do. biljet aen Joris Robijn omme het kint van Schalk Corn: Hoornaer te begraeven voor pro deo
[13-04-1716]
Do. uts. aen Dirk Pieterse van Santen omme sijn moeder Arjaentie Samuels te begraeven voor pro deo
[17-04-1716]
17e do. uts. aen Aegie Lamberts huijsvr. van Maerten Jans van Heijnsberge omme haer te begraeven voor pro deo
[17-04-1716]
Do. biljet aen Johanna Meertens de Nijs omme Magtel Jans de Grijse te begraeven voor pro deo
[18-04-1716]
18en do. biljet op 12 stuijvers zegel aen Bestman Cabos gegeven omme Claesie Lamberts van der Elst te begraeven en voort gemeenelants regt ontfangen f 15 : - : -
[03-05-1716]
3e Meij Geertie Jans van Schouwen biljet omme Pieter den Braber te begraeven voor pro deo
[08-05-1716]
8en do. biljet aen Jan Bastiaense van Beecq om sijn kint te begraeven voor pro deo
[13-05-1716]
13en do. biljet aen Teunis Leendtse. Mosselman omme sijn kint te begraeven voor pro deo
[16-05-1716]
16en do. biljet aen Engteltie Haerwijk omme Corn: de Zeeuw te begraeven voor pro deo
[29-05-1716]
29e do. biljet aen Arjaentie Anderies omme Teunis Clinknagel te begraeven pro deo
[05-06- 1716]
5e Junij biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Dingna Leendts. omme Claesie Abrahams de Haes te begraeven en voort gemenelants regt ontf: f 3 : - : -
1716 Transport. van de andere zijde?? f 18 : - : -
[06-06-1716]
6e Junij biljet aen Corn. Mierop den Jongen omme sijn kint te begraeven voor pro deo
[06-06-1716]
Do. biljet aen Crijn Coert om sijn kint Jacob Crijnse te begraevne voor pro deo
[08-06-1716]
8e do. biljet aen Johanna Maertens de Nijs omme haer kint Bastiaen Geertse Barendregt te begraeven voor pro deo??
[11-06-1716]
11en do. biljet aen Corn: Verschuur omme sijn kint te begraeven voor pro deo
[25-06-1716]??
25en do. biljet aen Corn. Verschuur omme sijn kint te begraeven voor pro deo
[01-07-1716]
1e Julij biljet op 3 sts aen Jan Leendertse van Putten omme zijn kint te begraeven en voor ???t gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[06-07-1716]??
6e do. Sijmon Wieters biljet omme Hend. Vis te begraeven voor pro deo
[07-07-1716]
7e do. uts. aen Stijntie Jans omme Tannetie Joris te begraeven voor pro deo
[08-07-1716]
8e do. biljet aen Corn. Grauwkous omme zijn kint te begraeven en voort gemeenelants regt ontfangen 3 : - : -
[15-07-1716]
15e do. uts. aen Dingena Leendts. wede. van Tomis van den Bergh biljet uijtgegeven omme haer kint te begraeven voor pro deo
[31-07-1716]????
31e do. biljet aen Maria Leendts. Verhoogh omme het kint van Teunis Mosselman te begraeven voor pro deo
[18-08-1716]
18e Augustij biljet aen Arentie Huijberts wede: van Leendt. van Waert omme haer soon Aren Leendtse. van waert te begraeven voor pro deo
[24-08-1716]
24e do. heeft Dirk Meijert aengevinge gedaen van zijn kint dat doodt ter werelt gecomen is en waer van gesustineert werdt niets ten behouve het gemeenelandt verschult te zijn dus memorie
[31-08-1716]
31e do. biljet aen Maria Faes omme haer kint te begraeven voor pro deo
[31-08-1713]
Do. biljet aen Huijbert Ligtenbergh omme Marij een vreemt vrouwmens te begraeven voor pro deo
[05-09-1716]
5e Septemb. biljet aen Joost de Prins op 3 sts zegel omme Cornelia van de Vijver hvr. van Dirk Meijert te begraeven en voor het gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
1716 Transpt. van de over zijde f??
[05-09-1716]
5e Septemb. biljet aen de hvr. Frans van de Vijver omme de hvr. Van Corn. Verschuer te begraeven voor pro deo
[07-09-1716]
7e dito biljet aen Marij Coenraets den Blaeuwen uijtgegeven omme Jan Krael te begraeven voor pro deo
[12-09-1716]
12e do. biljet aen hvr. Teunis Bloemendael omme haer kint Arentie Bloemendael te begraeven voor pro deo
[18-09-1716]
18en do. biljet aen Ab. Jacobse Koge omme het kint van Jan Geertse Backer te begraeven voor pro deo
[24-09-1716]
24en do. biljet aen Huijbert van den Bergh omme zijne hvr. genaemt Maria Schraet te begraeven voor pro deo
[26-09-1716]
26en do. biljet aen Geertie Crelis omme het kint van Wouter Claesse Verduijn genaemt Claes Wouterse Verduijn te begraeven voor pro deo
Verantwoort
N termijn
[02-10-1716]
2e Octob: biljet aen Cornelia Adriaens Vlam omme Dingna Leenderts wed. van Tomas Visecooten te begraeven voor pro deo
[02-10-1716]
Dito. aen Arij van Galder omme zijn kint dat doot ter wereldt is gecoomen te begraeven memorie
[10-10-1716]
10en do. biljet aen Geertie Moosis omme Davidt Coomen den Jonge te begraeven voor pro deo
[19-10-1716]
19en do. biljet aen Louwijs Jacobse omme Aren Corn: Hoornaer te begraeven voor pro deo
[02-11-1716]
2e Novemb. biljet aen Lijntie Jans omme Marijn. Marinuse te begraeven voor pro deo
[06-11-1716]
6en do. biljet aen Clara Jans omme de wede. van Jan den Doove te begraeven voor pro deo
[14-11-1716]
14en do. biljet aen de huijsvr. Frans van de Vijver omme de huijsvr, Aren Gijsbertse te begraeven voor pro deo
[20-11-1716]
20e do. biljet uijtgegeven aen Dingena Jacobs Cats omme het kint van Corn. Croon te begraven voor pro deo
[25-11-1716]
25e do. biljet aen Stijntie Jacob(s) omme de huijsvr. van Jacobus Backer te begraeven voor pro deo
[25-11-1716]
Do. biljet op 3 sts. uijtgegeven aen Dirk van Adrichem omme Jacomijntie van de Munt te begraeve(n) en voort slant regt ontf. f 3 : - : -
Nieuwen termijn
1716 Transpt. van de andere zijde f 3 : - : -
[02-12-1716]
2e Decemb: biljet aen Itie Corn: van der Wie omme Mettie Dirks van Erso te begraeven voor pro deo
[08-12-1716]
8en do. biljet aen Huijb: Pieterse van den Bergh omme zijn zoon Pr. Huijb. te begraeven voor pro deo??
[15-12-1716]
15e do. biljet aen Jacob de Fleron om de huijsvr. van Gerrit Pijl genaemt Jannetie Claes Swarties te begraven voor pro deo
[17-12-1716]
17e do. biljet aen Balten van Uijte omme zijn kint te begraeven voor pro deo
[22-12-1716]
22e do. Corn. Janse van Schouwe biljet omme zijn vader Jan Adriaense van Schouwe te begraeven voor pro deo
[22-12-1716]
Do. biljet aen Jacob Barnhart omme het kint van Pr. Lauwerisse Stellenaer te begraven voor pro deo
[28-12-1716]
28e do. biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Balten Branderhouve omme Citie Claes wede. van Jan Corn. de Groot te begraeven en voor het gemeenelants regt ontfangen 3 : - : -
N B: Exhibitie
[11-01-1717]
11e Januarij 1717 biljet aen Corn. van Schouwen omme Teuntie van Schouwen te begraeven voor pro deo
[17-01-1717]
17e do. biljet aen Maetie Jans omme Willem Tomasse te begraeven voor pro deo
[17-01-1717]
Do. biljet aen Hendrik Willemse van ?ersie omme zijn kint te mogen begraeven voor pro deo
[21-01-1717]
21e do. Pietertie Ptrs. Walraeven heeft verclaert dat het kint van Gerbrant Janse Lelienburgh is gestorven en te gehooren onder het classis van pro deo
[23-01-1717]
23e do. biljet aen: Barent Janse van Dorsmont omme sijn huijsvr. Maria Cornelis van Dijcke te begraeven voor pro deo
[04-02-1717]
4e Feb. biljet op 3 sts zegel aen Jan Lacroij omme Lidia Cardux te begraeven en voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[09-02-1717]
9e dito biljet uijtgegeven aen Teunis van Galdere omme sijn kint te begraeven voor pro deo
[12-02-1717]
12e dito biljet aen de hv: Martinus Janse gegeven omme haer kint te begraeven pro deo
[14-02-1717]
14e do. biljet aen Annetie van Putten omme het kint van Maerten Janse te begraeven voor pro deo
1717 Transpt. van de oversijde f
[04-03-1717]
4e Maert biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Dirk van Adrichem omme de wede. van Adriaen Augustijnse van der Munt te begraeven en voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[05-03-1717]
5e do. biljet aen Hendrikie Jans Schutter omme haer kint te begraeven voor (pr) pro deo
[06-03-1717]
6e do. biljet aen Magdeleentie Hartewijcker omme Hend: Evertse van Barnevelt te begraeven voor pro deo
[28-03-1717]
28e do. biljet op drie sts zegel uijtgegeven aen Joh. Lacrooij omme het cint van Corn. van der Veer te begraeven en voort gemeenelants regt ontfangen 3 : - : -
Tot dus verde verantwoort
1717 Nieuwen termijn
[22-04-1717]
22e April biljet uijtgegeven aen Bastiaen van Bree omme sijn kint genaemt Cornelis van Bree te begraeven voor pro deo
[27-04-1717]
27e dito biljet aen Catrijn Jans omme Jan van Sante te begraeven voor pro deo
[28-04-1717]
28e do. biljet aen Catrijn Mettens om het kint van Jan Toolenaer te begraeven voor pro deo
[01-05-1717]
1e Meij Magdaleentie Hartewijker biljet gegeven omme de huijsvr. Aren de Wilde te begraeven voor pro deo????
[10-05-1717]
10e do. biljet aen Teeuwis Arense Bax omme het kint van Wouter Verduijn te begraeven voor pro deo
[15-05-1717]
15e Meij biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Willem Goemaet omme sijn huijsvr. Maetie Aries Spek te begraeven en voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[18-05-1717]
18e do. biljet uijtgegeven aen Celia Wouters omme Jan Ebbe te begraeven voor pro deo
[27-05-1717]
27e do. biljet op 3 sts zegel (aen) Aert Tin omme Neeltie Maertens te begraeven en voort gemeenelants regt ontfange(n) f 3 : - : -
Geexhib:
[01-06-1717]
Den 1e Junij biljet uijtgegeven aen Arentie Huijberts omme Antonij Cramer te begraeven voor pro deo
[02-06-1717]
2e dito biljet aen Neeltie Cornelis Vreedenburgh omme haer kint te begraeven voor pro deo??
[05-06-1717]
5e do. biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Gillis van Es omme Willemtie Claes te begraeven (en) voort gemeenelants regt ontfangen 3 gl.
[11-06-1717]
11e do. biljet uijtgegeven aen de hv: Cornelis Woutersz omme Aren Gijsberts te begraeven voor pro deo
[12-06-1717]
12e do. biljet uijtgegeven aen Pieter Claesse omme sijn kint te begraeven voor pro deo
[07-07-1717]
7e Julij biljet aen Johanna de Nijs omme Aafie Gijsberts te begraeven voor pro deo
1717 Transpt. van de overzijde f 9 : - : -
[21-07-1717]
21e Julij biljet uijtgegeven aen Teuntie de Graeff omme het kint van Huijbert Jooste te begraeven voor pro deo
[22-07-1717]
22e do. biljet uijtgegeven aen Mels Pietersse Aerdtoom omme het lijk van Steven Tonisse welke alhier is verdronken over te voeren nae Paependregt omme aldaer begraeven te werde voor pro deo
[26-07-1717]
26e do. biljet uijtgegeven aen Geleijn Corn. Waepens omme de tweelingen van Gerrit Lattis te begraeven voor pro deo
[02-08-1717]
2e Augustij biljet aen de huijsvr. Corn. Cempenaer omme haer kint Jannetie Cempenaer te begraeven voor pro deo
[05-08-1717]
5e do. biljet aen Berber Biljet omme Jacobus Bijscher te begraeven voor pro deo
[05-08-1717]
Do. biljet uijtgegeven aen Arij Cleijdijk omme sijn kint Pr. Cleijdijk te begraeven voor pro deo
[17-08-1717]
17e do. biljet uijtgegeven aen Pietertie Leendts. om haer kint te begraeven voor pro deo??
[18-08-1717]
18e do. biljet aen Jacobus Cleijdijk (om) huijsvr. van Corn. Flippe van Dijke (te begraeven) voor pro deo
[19-08-1717]
19e do. biljet aen Gijsbert Blok omme Isak Brouwer te begraeven voor pro deo
[23-08-1717]
23e do. biljet aen Grietie Daniels omme het kint van Jan Corn. Hoornaer te begraeven voor pro deo
[01-09-1717]
1e Septemb. biljet aen de huijsvr. van Harmanus Oorststmoorse omme Arij Spruijt te begraeven onder het classis van f 3 : - : -
Geexhib:??
[04-09-1717]
4e do. Commertie Lelienburgh omme haer kint te begraeven voor pro deo
1717 Septemb. Transpt. van de ander sijde f
[05-09-1717]
5e do. biljet aen Lauwerens Boon omme Wouter Leempoel van hier nae Sprangh te voere en aldaer te begraeve memorie
[10-09-1717]
10e dito biljet aen Berbel Crullebree omme Maggiel Roele sijnde een vremdelingh te begraven voor pro deo
[11-09-1717]
11e dito biljet aen Berbel Biljet omme Pieter Vivet zijn(de) een vreemdelingh te begraeve voor pro deo
[12-09-1717]
12e dito biljet aen Huijb. Andriesse om sijn kint te begraven voor pro deo
[12-09-1717]
Dito aen de wed. Jan van Santen omme een overlants vrouws persoon aen haer huijs overleden te begraven voor pro deo
[18-09-1717]
18e do. biljet aen Jacobus Verstee omme sijne huijsvr. te begraeven op een zegel van drie sts en voort gemeenelants regt ontfangen f 3 : - : -
[26-09-1717]
26e do. biljet aen Reijnier van den Bergh omme ? Cornelis de Bont te begraeve voor pro deo
[28-09-1717]
28e do. biljet aen Bartel Tomasse om sijne huijsvr. Geertruij Jans Ovevelt te begraeven voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
Nieuwen termijn
[06-10-1717]
Den 6e Octob: biljet aen Wouter Castelijn om sijn kint te begraeve voor pro deo
[12-10-1717]
Den 12en do. biljet aen de wede. Wouter van Werkendam omme het kint van Evert Romijn genaemt Wouter Romijn te begraeven voor pro deo????
[20-10-1717]
20e do. biljet op 3 sts aen Jan van de Waeteren om sijn kint genaemt Lijntie van de Waeteren te begraeven en voort gemeenelants regt ontfange f 3 : - : -
1717 Transpt van de overzijde
[23-10-1717]
23e Octob. biljet aen Berbel Jans omme haer kint te begraeven voor pro deo
[02-11-1717]
2e Novemb. biljet aen Maria Arens omme haer kint genaemt Maertinus van de Fijndert te begraeven voor pro deo
[03-11-1717]
3e dito biljet aen Pieter Tobias omme zijn twee kinderen zijnde tweelingh te begraeven voor pro deo
[09-11-1717]
9e dito biljet aen Teunis Bloemendael omme zijn huijsvr. Pietertie Abrams te begraeven voor pro deo
[17-11-1717]
17e dito biljet uijtgegeven omme groote Arjaenis dogter te begraeven voor pro deo
[30-11-1717]
30e dito biljet op 6 st zegel uijtgegeven omme Simon Langstraet te begraven en voor ???s lants regt ontf. 6 : - : -
[01-12-1717]
1en Decemb: door d???Jongh biljet uijtgegeven omme Dirk Prsz. van Santen te begraven voor pro deo??
[01-12-1717]
Do. door den selven omme Eeuwis Post te begraven voor 3 : - : -
[03-12-1717]
3e do. Jacob Verboom biljet uijtgegeven omme ???t kint van Jacobus van der Stee te begraven voor 3 : - : -
[16-12-1717]
16e do. biljet aen Anna Dirx sijnde een bedelaerster uijtgegeven om haer kint te begraven voor pro deo
[26-12-1717]
26e do. biljet uijtgegeven aen Dirk de Bruijn om sijn kint te begraven voor pro deo
[28-12-1717]
28e do. biljet uijtgegeven aen Jan Korsse vrouw wegens desen armen te begraven pro deo
[29-12-1717]
29e do. biljet uijtgegeven omme de Zeeuw sijnde een arme kint te begraven voor pro deo[06-01-1718]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??----------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 12 : - : -??
1718: Transpt. van de andre sijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 12 : - : -
[06-01-1718]
6e Januarij biljet door de schout uijtgegeven aen Maria Hendriks omme haer kint Elisabet Corn. Moerenhout te begraven voor pro deo
[13-01-1718]
13e do. Jan Hugo biljet uijtgegeven omme sijn kint te begraven voor pro deo
[22-01-1718]
22e do. Jacobus Tiggelman biljet uijtgegeven omme Dirk Fransman te begraven voor pro deo
[22-01-1718]
Do. denselven op 3 st zegel biljet uijtgegeven omme de wede. vant Oostende te begraven voor 3 : - : -?? ??
[29-01-1718]
29en do. biljet uijtgegeven aen Jan van Burgvliet omme sijn kint te begraven voor pro deo
[02-02-1718]
2en Feb. Huijb. van Dijke biljet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[12-02-1718]
12e dito Jan Cornelisse omme sijn dogter Annetie Jans te begraven voor pro deo
[13-02-1718]
13e dito Hendrik Lamb: omme t lijk van Pieter Nuijters te begraven voor pro deo
[15-02-1718]
15e dito Geertruij Jans voor haer kint genaemt Steven voor pro deo
[24-02-1718]
24e dito op 3 st zegel aen van de Wateren om sijn kint te begraven voor 3 : - : -
[28-02-1718]
28e dito op 12 st zegel aen ? van Dam om sijn moeder te begraven tot 15 : - : -
[10-03-1718]
10e Maertij Trijntie Willems omme dikke Lijs te begraven voor pro deo????
[15-03-1718]
15e dito aen van Gelder omme Jan Casperse en sijn huijsv: Betie te begraven voor pro deo
[04-03-1718]
4e dito op 3 st zegel aen Jan Boogwaert om sijn soon Cristiaen te begraven voor 3 : - : -
[09-03-1718]
9e dito Lena Casteleijn op 3 st zegel om haer man Gijsb: d???Grijse te begraven voor 3 : - : -
[18-03-1718]
18e dito Corn. van ?indrop om sijn kint te begraven voor pro deo
[20-03-1718]
20e dito Jan van Burgvliet biljet gegeven voor lijk te begraven pro deo
[25-03-1718]
25 dito - biljet gegeven om haer man Gabriel de Jong te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 39 : - : -
1718 transpt van de oversijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 39 : - : -
[23-03-1718]
23 Maert biljet uijtgegeven om Lena Croon wegens den armen te begraven voor pro deo
[24-03-1718]
24e dito aen Jannetie Huijberts omme haer kint te begraven voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Somma 39 : - : -
Tot dus ver verantwoort
Nieuwen termijn
[18-04-1719]
18en April aen Adriaen Verweij biljet op 3 st zegel uijtgegeven om sijn vader Jan van St. Annelant te begraven voor f 3 : - : -?? ????
[28-04-1718]
28e do. omme t lijk van Hendrik Teelingh een vremdelingh te begraven biljet uijtgegeven voor pro deo
[30-04-1718]
30e do. aen Maetie Gerrits omme het kint van Reijnout van Reet te begraven voor pro deo??
[30-04-1718]
Do. aen dove Kaet om haer kint te begraven voor pro deo
[03-05-1718]
3en Meij aen Gerrit Pouwlisse om sijn kint te begraven voor pro deo
[06-05-1718]
6e dito Hendrik Reijnoutse heeft aengevinge gedaen van t lijk van Adriaen Koens onder de classis van pro deo
[12-05-1718]
12e do. biljet uijtgegeven aen Sijmon Geus om sijn hv: Geertruij Willems Kotvis te begraven voor pro deo??
[13-05-1718]
13e do biljet uijtgegeven aen Dina Leendts. om d???hv: Sijmon d??? Groot te begraven voor pro deo
[20-05-1718]
20en Marinus Spek heeft aengevinge gedaen van de overleeden huijsv: Aren Groenewegt onder de classis van 3 : - : -
[21-05-1718]
21e do. Herman Franse heeft aengegeven het kint van Hendrik Manintveldt onder de classis van pro deo
[27-05-1718]
27 do. heeft Teuntje Pieterse aengevinge gedaen onder het classis der onvermogende het lijk van Jaepje dus pro deo
[29-05-1718]
29e dito Geertie Crijns heeft aengevinge gedaen vant lijk Corn. Franse van Dalen onder de classis van pro deo
[01-06-1718]
1e Junij biljet uijtgegeven omme het kint van Dirk Bijl te begraven voor pro deo
[02-06-1718]
2e do. biljet op 3 st zegel uijtgegeven aen Jan van Halteren om sijn oom Joost Stevense te begraven voor f 3 : - : -
[05-06-1718]
5e do. Sijmon Geus heeft aengevinge gedaen om sijn kint onder de classis van pro deo
[06-06-1718]
6e do. Geertie Hermans heeft aengevinge gedaen van haer man Corn. Croon den oude voor pro deo
[08-06-1718]
8e do. biljet uijtgegeven omme 2 kinderen van Wouter Claesse te begraven voor pro deo
[11-06-1718]
11e do. biljet uijtgegeven aen Corn. Adrianus Vlam om t lijk van Bastiaantie Leendts. te begraven wegens den armen voor pro deo
[13-07-1718]
Bill: uijtgegeven aan Claas van den Hoek om sijn kint alhier te begraven op pro deo
[02-08-1718]
Biljet uijtgegeven aen Jan Corn. Wouts omme Grietie Rotbergh sijne huijsfr: te begraven voor pro deo
[05-08-1718]
5e do. billet uijtgegeven aan Jan Prs. omme Lena Andries van der Velde alhier te doen begraven voor pro deo
[09-08-1718]
9 do. billet uijtgegeven aan Barbera Jans omme Bartel van Londen te doen begraven voor pro deo
[10-08-1718]
10 do. aan Wm. Jac: Klugt voor sijn kint alhier te doen begraven pro deo
1718 Transpt. van de oversijde f
[15-08-1718]
15e Aug. Jan Prs. van Oijen heeft aangevinge gedaan van t lijk van Lena van den Bergh onder de classis van pro deo
[18-08-1718]
18 do. billet uijtgegeven aan Dirk de Bruijn om sijn kint te doen begraven op pro deo
[21-08-1718]
21 do. billet op 3 sts zegel uijtgegeven aan d???hr Bigge omme Wm. Van Bregt te begraven voor f 3 : - : -
[22-08-1718]
22 do. billet uijtgegeven aan Barbera Jans om een vreemdelingh alhier te doen begraven voor pro deo
[22-08-1718]
Do. billet uijtgegeven aan Jan Corn. Oom om een karrejongen te doen begraven voor pro deo
[25-08-1718]
Billet uijtgegeven aan Zaartje Drs. om een arme kint genaamt Corn. de Bont te doen begraven voor pro deo??
[26-08-1718]
26e do. billet uijtgegeven aan Pr. Tuijk om sijn vrouw te doen begraven pro deo
[03-09-1718]
3e Septemb: biljet uijtgegeven aen Harman O?hstee om een soldaet genaemt Johannes Tijtel te begraven voor pro deo
[13-09-1718]
13e do. Jan Janse Harmanst een biljet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[24-09-1718]
24e do. Jan Piet Lamberts: biljet uijtgegeven om een vrimt persoon Andries genoemt te begraven voor pro deo
[24-09-1718]
Do. Marinus Leijdens biljet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[26-09-1718]
26e do. aen Reijnout van Reet biljet op st zegel uijtgegeven om Lijsb. Oosterlingh te begraven voor f 3 : - : -
Tot dus verre verantwoort
1718 Nieuwen termijn
[03-10-1718]
3e Octob. biljet uijtgegeven aen Corn. Goossisse om sijn vrouw Geertruij te begraven voor pro deo
[05-10-1718]
5e do. biljet uijtgegeven aen Reijnier Jegers tot begraven van sijn kint voor pro deo
[07-101718]
7e do. Andries (B)iljet uijtgegeven omme sijn kint te begraven voor pro deo
[07-10-1718]
Corstiaen van Aken biljet uijtgegeven omme sijn grootmoeder te begraven voor pro deo
[07-10-1718]
Do. Rombout Drijendam biljet uijtgegeven omme sijn kint te begraven voor pro deo
[12-10-1718]
12e do. Cornelia van Dalen biljet uijtgegeven om Joh. Sleewijk te begraven voor pro deo
[14-10-1718]
14e d. Lijsbet van Manen biljet uijtgegeven omme het lijk van Corn. Claesse van Eeuwen te begraven pro deo
[15-10-1718]
15e3 do. Bastiaentie Willems biljet uijtgegeven omme Hendrik Reijnoutse te begraven voor pro deo
[17-10-1718]
17e do. Dina Clugts heeft aengevinge gedaen vant kint van Aert Tin om te begraven voor pro deo
[19-10-1718]
19e do. d???hv: Jan van Burgvliet heeft aengevinge gedaen van haer overleden kint onder de classis van pro deo??
[25-10-1718]
25. do. Gerrit Bakker heeft aangevinge gedaan van Flip Vermaat in de classis van f 3 : - : -??
[27-10-1718]
27. do. d??? meijt van Keule heeft aangeving gedaan om een kint van Mar. Cats te doen begraven onder de classis van pro deo
[28-10-1718]
28e do. den Armmr. De Jongh heeft aangevingh gedaan om het lijk van Jacob Swaans te doen begraven onder de classis van pro deo
[31-10-1718]
31e do. Hend: Bakker heeft aangevingh gedaan om sijn twee kinderen te begraven onder de classis van onvermogen dus pro deo
[02-11-1718]
2e Novemb. aangevingh gedaan omme twe kinderen van Jacob Barnhart te begraven onder de classis van pro deo
[11-11-1718]
11 do. Pr. Claasse van Corn: heeft aangevinge gedaan om sijn kint te doen begraven onder pro deo
[22-11-1718]
22e do. Jac: de Fleron aangegeven om de huijsv. van And: Clinknagel te doen begraven onder pro deo
[23-11-1718]
23 do. Joost de Prins geeft aan om sijn broeder Jacob de Prins te doen begraven onder pro deo
[28-11-1718]
28e do. Cornelis van der Veer geeft aan om sijn vader Mar. van der Veer te doen begraven onder de classis van 6 : 0 : 0
[01-12-1718]
1e Decemb. Barbel Billet geeft aan om IJtije Dirx te doen begraven voor pro deo
[04-12-1718]
4e do. Corn: Quint billet uij(t)gegeven om sijn kint te doen begraven onder pro deo
[05-12-1718]
5e do. Dirk de Bruijn billet uijtgegeven om Joh: van Lijburgh te doen begraven onder pro deo
[09-12-1718]
9e Decemb. Jan Corn. Hoornaar geeft aan om sijn kint te doen begraven onder pro deo
[09-12-1718]
Do. Rombout Duijmdam biljet uijtgegeven omme sijn kint te begraven voor pro deo
[23-12-1718]
23 do. billet uijtgegeven aan Ariaan Verbeecq om sijn kint te begraven voor pro deo
[01-01-1719]
1e Jann. billet uijtgegeven aan Corn. de Wael om sijn suster te begraven voor pro deo??
[07-01-1719]
7e dito biljet aen Klinknagel uijtgegeven om sijn dogter te begraven voor pro deo
[09-01-1719]
9e dito biljet aen Mr. Fleron uijtgegeven omme Jan den Danser te begraven voor pro deo
[09-01-1719]
Dito aen den selven biljet uijtgegeven omme de dogter van Klinknagel te begraven voor pro deo
[10-01-1719]
10e dito aen Adam van Veggelen biljet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[11-01-1719]
11e dito biljet uijtgegeven aen Bastiaen van Bree om sijn dienstmeijt te begraven voor pro deo
[14-01-1719]
14e dito Mar. Spek biljet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo??
1719 Transpt: van de oversijde
[18-01-1719]
18e do. Harman van Oosten biljet uijtgegeven omme Louwijs Jacobse Cruijs te begraven voor pro deo
[18-01-1719]
Do. uts. aen Lauwrens Paejse om sijn kint te begraven voor pro deo
[23-01-1719]
23e do. uts. aen Geertie Jans om Jan Wms. Benschop te begraven voor pro deo
[24-01-1719]
24e do. uts. aen Berbel Jans omme Gerrit Keldermans te begraven voor pro deo??
[28-01-1719]
28e do. uts. op 3 st. zegel aen Cornelis Tiggelman om sijn kint te begraven en voor ???s lants regt ontf. 3 : - : -
[30-01-1719]
30e do. aen Pieter van Woensel om sijn kint te begraven voor pro deo
[31-01-1719]
31e do. uts. omme t lijk van Hendrik van Etten te begraven voor pro deo
[02-02-1719]
2e Feb: uts. aen Fleron omme ???t lijk van?? Corn. Croon den Jongen te begraven voor pro deo
[02-02-1719]
Do. uts. aen Gijsb. Claesse van Metere om sijn kint te begraven voor pro deo
[04-02-1719]
4e do. uts. omme ???t kint van Gerbrant Breur te begraven voor pro deo
[10-02-1719]
10e do. biljet op 3 st zegel uijtgegeven omme de huijsv: Leendt. Jeronimisse te begraven voor f 3 : - : -
]15-02-1719]
15e do. Berbel Biljet biljet uijtgegeven omme Commertie Lelijenburgh te begraven voor pro deo
[15-02-1719]
Do. aen Pieter van Haensbergen omme Ariaentie Jobs te begraven voor pro deo
1719: Transpt. van de andere sijde f
[15-02-1719]
15e Febr: Barent Janse biljet uijtgeg(ev)en om Pr. Stapels kint te begraven voor pro deo
[16-02-1719]
16e dito aen schepen Jan van Halteren om sijn kint te begraven voor pro deo??
[18-02-1719]
18e dito aen Fleron omme sijn kint te begraven voor pro deo
[21-02-1719]
21e dito biljet aen Teuntie Pieters uijtgegeven om haer dogter Jaepje Franse te begraven voor pro deo
[22-02-1719]
22 dito Geertruij Crijns biljet uijt gegeven omme het kint van Antonij van Weel te begraven onder de classis van 3 : - : -
[24-02-1719]
24e dito Berbel Biljet aengevinge gedaen omme Jannetie Sleewijks wegens den armen te begraven dus pro deo??
[09-03-1719]
9e Maert aengevinge gedaen omme het lijk van Antonij d??? Bruijn te begraven voor pro deo
[09-03-1719]
9e do. aengevinge gedaen omme t lijk van Jacob Toolenaer te begraven voor pro deo
[18-03-1719]
18e do. aengeveinge gedaen om de wede. van voornt.: Jacob Toolnaer te begraven voor pro deo
[30-03-1719]
30e dito biljet op 6 st zegel uijtgegeven omme de weduwe Abram de Haes te begraven onder de classis van 6 : - : -
Tot dus verre verantwoort??
[06-04-1719]
6e april aangevinge gedaan Hendrikje Gerrits om Krijn van der Weel te begraven voor pro deo
[06-04-1719]
Do. aangevinge gedaan bij dese ? om haar kint te doen begraven voor pro deo
1719 Transpt: van de oversijde
[06-04-1719]
6e April aangevinge gedaan in de classis van pro deo bij Leendt. Lodder om sijn dogter te doen begraven memorie
[06-04-1719]
6e dito aangevinge gedaan bij Corn. Stompwijk wedr. en Geertie Claas van der Linde J: dogter omme samen te trouwen voor pro deo
[07-04-1719]
7e dito biljet uijtgegeven aen Corn. van Schouwen omme sijn moeder te begraven onder de classis van pro deo
[10-04-1719]
10e dito: uts. aen Willem Lat omme sijn kint te begraven voor pro deo
[12-04-1719]
12e dito uts. aen Aert Flore Pels omme Barent van Dorsmont te begraven voor pro deo
[17-04-1719]
17e dito uts. aen Marij Joris Rabbin omme haer broeder Joris Rabin te begraven voor pro deo
[29-04-1719]
29e do. uts. aen d???huijsv: van Burgvliet om Jan Hugo te begraven onder de classis van pro deo
[29-04-1719]
Do. uts. omme t lijk van Jan Diele wegens den armen te begraven pro deo
[05-05-1719]
5e Meij uts. omme t lijk van de huijsv: Frans Janse van St. Ommerooij te begraven voor pro deo
[09-05-1719]
9e Meij biljet uijtgegeven aen Corn. de Wael omme sijn suster Wouterina de Wael te begraven voor pro deo
[09-05-1719]
Do. biljet op 6 st zegel uijtgegeven omme de wede. Corn. de Bruijne te begraven onder de classis van f 6 : - : -??
1719 Transpt: van de andre sijde f
[11-05-1719]
11e Meij biljet uijtgegeven omme t lijk van Sara Mels te begraven voor pro deo
[11-05-1719]
Dito uts. aen Pieter van der Elst om sijn kint te begraven voor pro deo
[12-05-1719]
12e dito uts. aen d??? wed. Crijn van der Weel om haer kint te begraven voor pro deo
[12-05-1719]
Dito uts. aen Balt van Wijts om sijn kint te begraven voor pro deo
[25-05-1719]
25e dito uts. aen Flip van Aken om sijn kint te begraven voor pro deo
[27-05-1719]
27: dito uts. aen Gillis Hacke om sijn kint te begraven voor pro deo
[08-06-1719]
8e Junij Jan Corn. Hoornaer om sijn kint te begraven voor pro deo
[17-06-1719]
17e do. biljet uijtgegeven omme Frans van de Vijver te begraven voor pro deo
[19-06-1719]
19e do. biljet uitgegeven omme t lijk van Jacob Molenaer alias de Switser te begraven pro deo
[21-06-1719]
21e do. uts. aen Jan Hoornaer om sijn vrouw te begraven voor pro deo
[25-06-1719]
25e do. Michiel Weeltom om sijn kint te begraven voor pro deo
[26-06-1719]
26e do. biljet uijt gegeven omme t lijk van Jacomijntie Swaen wegens den armen te begraven voor pro deo
[17-07-1719]
17 Julij biljet uijtgegeven aen Cornelis Meerman omme sijn kint te begraven voor pro deo
[16-07-1719]
16e do. biljet aen Fleron uijtgegeven omme een drenkelijk genaemt Jacobus Rendelt te begraven voor pro deo
[19-07-1719]
19e do. biljet uijtgegeven om de wede. van Rogier te begraven onder classis van pro deo
1719 Transport van de over zijde f??
[23-07-1719]
23 do. biljet uijtgegeven aen Teunis Janse van Willemstad om sijn kindt te begraven pro deo
[28-07-1719]
28e do. biljet uijt gegeven aen Hendrik Wms. van Harp om sijn kint te begraven voor pro deo
[29-07-1719]
29e do. biljet uijtgegeven om het lijk van Corn. Mierop den oudens huijsv. te begraven voor pro deo??
[02-08-1719]
2e Aug. aengevinge gedaen van t lijk van t overleden kint van Sijmon d??? Groot onder d??? classis van pro deo
[04-08-1719]
4e do. aengevinge gedaen vandt lijk van Fredrik Priere onder de classis van pro deo??
[05-08-1719]
5e dito aengevinge gedaen vandt overleden kindt van Adriaen Boon onder de classis van?? 3 : - : -
[25-08-1719]
25e do. door Johannis van de Wateren aengevinge gedaen van sijn overleden kint onder de classis van pro deo??
[26-08-1719]
26e do. Arij van Gelderen heeft aengevinge gedaen van sijn overleden kint onder d??? classis van pro deo
[28-08-1719]
28e do. aengevinge gedaen van een kint van Aren Hugose Stam in de dijkagie overleden onder de classis van pro deo
[09-09-1719]
9e do. biljet gegeven om t lijk van Aert Braber te begraeven pro deo
[12-09-1719]
12 do. biljet gegeven aen Jacob Goverts van der - om t lijk vant kint van Pieter Tamboer te begraven pro deo
[17-09-1719]
Den 17 do. biljet gegeven aen Gerrit Teune om zijn kint te begraven pro deo??
Transpt. van d??? ander zijde f
[20-09-1719]
20 do. biljet gegeven aen Johannis Leendertsz de Wit om sijn kint te begraven pro deo
[21-09-1719]
21 do. biljet gegeven aen Corn: Pieterse Moerenhout om sijn kint te begraven pro deo
[21-09-1719]
Dito biljet gegeven aen Aren Paas om sijn dogter te begraven pro deo
[23-09-1719]
23 do. biljet gegeven aan Bastiaan van Bree om sijn kint te begraven pro deo
[24-09-1719]
24 do. biljet gegeven aen Gerrit Teune om sijn kint te begraven pro deo
[29-09-1719]
29 do. biljet gegeven aen d??? huijsv. Abram Isakse om haer kint te begraven pro deo
[29-09-1719]
Do. biljet gegeven aen Gerrit van Barendregt om sijn kint te begraven pro deo
[05-09-1719]
Den 5 Sept. 1719 biljet gegeven aan Heijndrik Heijndrikse Jongesoon om sijn kint te begraven pro deo
[06-09-1719]
Den 6 dito biljet gegeven aen Gerrit Lats om sijn kint te begraven pro deo
[08-09-1719]
Den 8 do. biljet gegeven aen Mattijs de Swart om sijn kint te begraven pro deo
[10-09-1719]
Den 10 do. gegeven een biljet aan Dina Jans om het lijk van Giljam Looij te begraven pro deo
[11-09-1719]
Den 11 do. biljet gegeven aan Hubreght Franse van Dijk om sijn kint te begraven pro deo
[11-09-1719]
Dito biljet gegeven aan Jaques Teeuwisse Braber om zijn kint te begraven pro deo
[13-09-1719]
Den 13 do. biljet gegeven aan Jaques Teeuwisse Braber om zijn kint te begraven pro deo
Transp: van de overzijde f
[03-09-1719] den 3en Septemb. billiet gegeven aen Jacob Corn: Tijs om sijn kint te begraven pro deo??
[18-09-1719]
Den 18 do. biljet gegeven aan Jacob Flaron om het lijk van Dirk Moses te begraven pro deo
[10-09-1719]
Den 19 dito billiet gegeven aan Arij Corn: van Galder om sijn kint te begraven pro deo
[19-09-1719]
Dito biljet gegeven aan Corn: Pieterse om zijn kint te begraven pro deo pro deo
[23-09-1719]
Den 23 do. biljet gegeven aan Dirk van Adrichem om het kint van Leendert France van Dijk te begraven pro deo
[25-09-1719]
Den 25 do. biljet gegeven aan d??? huijsv: Hermanus Oostmoerse om haar kint te begraven pro deo??
[25-09-1719]
Do. biljet gegeven aan d??? huijsv: Hermanus Oostmoerse om d??? huijsv: Aren Paesse te begraven pro deo
[28-09-1719]
Den 28 dito biljet gegeven aan Cornelia Ariaense om t lijk van Trintje Alebregtse Corendijkke te begraven pro deo
[30-09-1719]
Den 30 do. biljet gegeven aan Pieternella Corn: Stompwijk om het kint van Corn: Willemse Stompwijk te begraven pro deo
Tot dus verre verantwoort
[03-10-1719]
Den 3e Octob. aengevinge gedaen van ???t?? kint van Adriaen Verweij onder de classis van 3 : - : -
[05-10-1719]
5e dito aengevinge gedaen bij Pr. Gijse omme een vremdelingh genaemt Laeuwrens te begraven voor pro deo
[10-10-1719]
10e dito aengevinge gedaen vandt lijk van de wede. Hendrik de Jongh onder de classis van 15 : 0 : 0
1719: Transpt. f
[09-10-1719]
9e Octob. biljet gegeven omme de dogter van Jan Teeuwisse van Putten te begraven pro deo
[11-10-1719]
11 Octob: biljet gegeven omme ???t lijk van Jasper van Streeke vrij vant middel te begraven voor pro deo
[11-10-1719]
Dito biljet gegeven aan Jan Arense van Purooijen om sijn kint te begraven pro deo
[11-10-1719]
Dito biljet gegeven aan Klaas van den Houk om sijn kint te begraven pro deo
[12-10-1719]
12 dito biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Abram Jonckhr. te begraven pro deo??
[15-10-1719]
15e dito biljet gegeven omme t lijk van Wm. Corn: Cool te begraven pro deo
[15-10-1719]
Dito biljet gegeven omme t lijk van Jacobus Thijs te begraven pro deo
[15-10-1719]
Dito biljet gegeven omme t lijk van Ruth Jans te begraven pro deo
[15-10-1719]
Dito biljet gegeven omme t lijk van t kint van Dirck van Duppen te begraven pro deo
[18-10-1719]
18 dito biljet gegeven aan Johanna Rijckevijnke omme t lijk van Maria van den Bergh te begraven pro deo
[23-10-1719]
23 dito biljet gegeven aan Johan Rijckevijnke omme t lijk van Aren Hendrickse Barnart te begraven pro deo
[25-10-1719]
25 dito biljet gegeven aan Dina Jacobussz: Klugt omme t lijk van t kint van Dirk Jacobusz: Klugt te begraven pro deo
[27-10-1719]
27 dito biljet gegeven aan Catharina Jans?? om t lijk vant kint van Cornelia van Dalen te begraven pro deo
1719: Transpt. f
[29-10-1719]
29 Octob. biljet gegeven aan Aart Mijenses om het lijk van Teuntje Pieterse de Tuijter te begraven pro deo
[30-10-1719]
30en dito biljet aen de wede: Johannis Rijkse gegeven omme Gieltie Hendriks te begraven voor pro deo
[04-11-1719]
4en November biljet gegeven omme t lijk van Sara Michiels te begraven voor pro deo
[03-11-1719]
3en dito biljet gegeven omme ???t lijk van Sijtie Ravestijn te begraven voor pro deo
[07-11-1719]
7en dito biljet uijtgegeven omme ???t kint van Corn: Quint te begraven voor pro deo
[09-11-1719]
9e dito biljet uijt gegeven aen Andries Mijsse om de wede. Marij d??? Wit te begraven voor f 3 : - : -
[10-11-1719]
10e dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Lamb: van den Broeke te begraven voor pro deo
[09-11-1719]
Den 9 Novem. biljet gegeven aen Pietternelle Abrams Broens om haer kint te begraven pro deo??
[14-11-1719]
14 do. biljet gegeven omme ???t lijk vant kint Juriaen Janse te begraven pro deo
[14-11-1719]
Do. biljet gegeven omme t lijk van t kint van Teunis van Tilburg te begraven pro deo
[20-11-1719]
20 dto. biljet gegeven aan Gleijn Wapens om sijn kint te begraven pro deo
[23-11-1719]
23 dto. biljet gegeven aen Jasper Wms. Verdoes om het kint van Huijg Wouterse van Dura te begraven pro deo????
Transpt.
[24-11-1719]
24e dito biljet gegeven aan Claas van Schouwen omme ???t lijk van Willem Corn: Leeman te begraven pro deo
[25-11-1719]
25e do. biljet uijt gegeven omme Pieter Goeree te begraven voor pro deo
[25-11-1719]
Do. biljet gegeven omme kint van Jan van Stralen te begraven voor pro deo
[04-12-1719]
biljet gegeven om Dina de Jongh te begraven onder de classis van 15 : 0 : 0
[05-12-1719]??
5e Dec. biljet gegeven aan Jan van Halteren om sijn kinderen te begraven pro deo
[08-12-1719]
8e dito biljet gegeven om Jan Cornelisse te begraven voor pro deo
[16-12-1719]
16e dito biljet uijt gegeven omme ???t kint van Cornelis Tiggelman te begraven voor f 3 : 0 : 0??
[19-12-1719]
19e dito biljet uijtgegeven omme Frans Janse van St. Ommerooij te begraven voor pro deo
[23-12-1719]
23e dito biljet gegeven omme Marcelus Janse Boogert te begraven voor pro deo
[23-12-1719]
Dito biljet gegeven omme d??? vrouw van Jacob Slis te begraven pro deo
[25-12-1719]
25 dito biljet uijtgegeven aen Jan Teeuwisse Stalper om sijn kint te begraven pro deo
[27-12-1719]
27 dito biljet gegeven omme d??? vrouw van Corn: den Beer te begraven om pro deo
1719 Transpt.
[11-12-1719]
Dec. 11e biljet gegeven omme t kint van Corn.Stel te begraven voor pro deo
[13-12-1719]
14e dito biljet gegeven omme ???t lijk van Trijntje Wouters van Werkendam te begraven voor pro deo
[27-12-1719]
27e dito biljet gegeven omme t lijk van de vrouw van Huijbert van Rooijen te begraven voor pro deo
[29-12-1719]
29e dito biljet gegeven omme t lijk van de vrouw van Jan Dirkse van Prooijen te begraven voor pro deo
[30-12-1719]
30e dito biljet gegeven omme ???t lijk van t kint van Gerrit Janse Kreeft te begraven voor pro deo
[30-12-1719]
30e dito biljet gegeven omme t lijk van Jan Schraet te begraven voor pro deo
[30-12-1719]
30e dito biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Adriaan Rommense te begraven voor pro deo
[30-12-1719]
Dito biljet gegeven omme ???t lijk van t kint van Antonij Pels te begraven voor pro deo
[01-01-1720]
Den 1 Jann: 1720 biljet gegeven aan de wed: Coopman om het lijk van haar dogter te begraven onder de classis van 3 : 0 : 0
1720: Transpt:
[03-01-1720]
3e: Jan. biljet gegeven omme ???t lijk van ???t kint van Corn. Verschuur te begraven voor pro deo
[10-01-1720]
10e: dito biljet gegeven omme ???t lijk van t kint van Jurius Jans te begr. voor pro deo
[12-01-1720]
12e: dito biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Denis van Tilburg te begraven voor pro deo
[01-01-1720]
Den 1e: dito biljet gegeven omme ???t lijk van de vr: van Willem Kool te begraven voor pro deo
[02-01-17120]
Den 2e: dito biljet gegeven omme ???t lijk van t kindt van Sara Pieters te begraven voor pro deo
[12-01-1720]
Den 12e: do: biljet gegeven omme t lijk van t kint van Sijbrant Vel te begraven voor pro deo
[13-01-1720]
13e: do: biljet gegeven omme ???t lijk van Aren Paesse te begraven voor pro deo
[13-01-1720]
13e: do: biljet gegeven omme ???t lijk van ???t kindt van de wede. Roscam te begr: pro deo
[15-01-1720]
15e do: biljet aen Lodder gegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[17-01-1720]
17e do. aengevinge gedaen vant lijk van wede. Joost Stevense onder de classis van?? 3 : - : -
[18-01-1720]
18e: do. aengevinge gedaan van t lijk van t kint van Jan Bot voor pro deo
[22-01-1720]
22 do. biljet gegeven omme t lijk van Martinus Jansz: Flippe te begraven voor pro deo
1720 Transpt.
[22-01-1720]
22en Jan. biljet gegeven omme het lijk van de vrouw en kint van Johannes de Wit te begraven voor pro deo
[23-01-1720]
23 dito biljet gegeven omme t lijk van de vrouw van Crijn de Jongh te begr: voor pro deo
[01-02-1720]
1 Feb: biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw ent kint van Sijmon Jacobsz te begraven voor pro deo
[03-02-1720]
3e: Feb: biljet gegeven omme ???t lijk van Teunis van Galdre te begraven pro deo??
[06-02-1720]
6 dito biljet gegeven omme t lijk van Teeuwis Janse van der Schill te begr. om pro deo
[09-02-17120]
9e: dito biljet gegeven omme t lijk van Dina Jacobs: Klugt te begraven voor pro deo
[10-02-1720]
10e: do. biljet gegeven omme ???t lijk van ???t kint van Hendr. Janse Meubels te begraven voor pro deo
[12-02-1720]
12e: do: biljet gegeven omme ???t lijk van t kint van de vr. van Matthijs de Swart te begraven voor pro deo
[16-02-1720]
16e: do: biljet gegeven omme ???t lijk van de Geertje Aarens te begraven f 3 : - : -
[21-02-1720]
21e: do: biljet gegeven omme t lijk van Pieter Tamboer te begraven voor pro deo
[24-02-1720]
24e: do: biljet gegeven omme ???t lijk van Jacobus Cleijdijk te begraven voor pro deo
[25-02-1720]
25e: do: biljet gegeven omme ???t lijk van Hendr. de Grijse te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[06-03-1720]
6 Maart biljet gegeven omme ???t lijk van Aarnout Coolput te begraven onder de classis van f 3 : - : -????
1720 Transpt.
[08-03-1720]
8 Maart biljet gegeven omme ???t lijk van ???t kint van Corn. van der Veer te begraven onder de classis van 3 : 0 : 0
[12-03-1720]
12e: do: biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Hermanes Oostmoerse te begraven voor pro deo
[12-03-1720]
Dito biljet gegeven omme ???t lijk van de wede. van Johannes Janse te begraven voor pro deo
[12-03-1720]
Dito biljet gegeven omme ???t lijk van Hendr: Prse. Manintvelt te begr. voor pro deo
[13-03-1720]
13 dito biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Corn: Nieuwelander te begraven voor pro deo
[13-03-1720]
Dito biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Jacob Wmse. Goemaet te begr: onder de classis van 3 : 0 : 0
[14-03-1720]
14 do. biljet gegeven omme ???t lijk van Lena Moermans te begraven om pro deo
[14-03-1720]
14 do. biljet gegeven omme ???t lijk van een vrimt meijsje te begraven gesturven in den Polder het Oudelant voor pro deo
[20-03-1720]
20 do. biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Pieter van Keule te begraven onder de classis van 3 : 0 : 0
]17-03-1720]
17: do. biljet gegeven omme ???t lijk van t kint van Maerten Janse van Haensberge te begr: voor pro deo
[19-03-1720]
19 do. biljet gegeven omme ???t lijk van Maetje Cornelis Pannevis te begr: voor pro deo
[19-03-1720]
Dito omme ???t lijk van ???t kint van Aart Tin te begraven voor pro deo
[21-03-1720]
21en dito biljet gegeven omme ???t lijk van ???t kint van Jan Mouritse te begraven onder de classis van de 3 : 0 : 0
[22-03-1720]
22 dito biljet gegeven omme ???t lijk van de wede. van Bastiaen Tummers te begr. voor pro deo
[23-03-1720]
23 do. biljet gegeven omme ???t lijk van Leendt. Bak te begr. voor pro deo
[24-03-1720]
24 do. biljet gegeven omme ???t lijk van Jan Lee(n)dtse te begr. voor pro deo
[29-03-1740]
29en do. biljet gegeven omme ???t lijk van Mettje van Brecht te begraven voor pro deo
[31-03-1720]
31 do. biljet gegeven omme t lijk van ???t kint van Swaen te begraven voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[05-04-1720]
5e: April biljet gegeven omme ???t lijk van ???t kint van Gerrit van Barendragt te begraven voor pro deo
[07-04-1720]
7e do. biljet gegeven omme ???t lijk van Catharina van Woensel te begraven voor pro deo
[07-04-1720]
Do. biljet gegeven omme t lijk van Pieternella van Woensel te begraven voor pro deo
[10-04-1720]
10e do. biljet gegeven omme ???t lijk vant kint van Pr. Claesse Cornelis te begr. voor pro deo
[10-04-1720]
Do. biljet gegeven omme ???t lijk van Arend den Braber te begrav. onder de classis van 3 : 0 : 0
[13-04-1720]
13e: April biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Hendrik van den Berg te begraven voor pro deo
[19-04-1720]
19e: do. biljet gegeven omme ???t lijk van een arm kint te begraven voor pro deo
[20-04-17120]
20e: do. biljet gegeven omme ???t lijk van Pr. van Santen te begraven voor pro deo
[20-04-1729]
20e: do. biljet gegeven omme ???t lijk van de soon van Jacob Serjanse van Dueren te begraven voor pro deo
[23-04-1729]
23e do. biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Jacobus Tiggelman te begraven onder de classis van 3 : 0 : 0
[27-04-1720]
27en do. biljet gegeven omme ???t lijk van Abeltje Daniels de Prins te begraven onder de classis van pro deo
[28-04-1720]
28en do. biljet gegeven omme ???t lijk van een arm kint te begraven voor pro deo
[30-04-1720]
30e: do. biljet gegeven omme t lijk van kint van Pieter Wouwerman te begraven onder pro deo
[30-04-1720]
Do. biljet gegeven omme t lijk van Jan van Oostmoerse te begraven voor pro deo
[03-05-1720]
Den 3e: Meij biljet gegeven omme t lijk van t kint van Jan Leendts. van Sande voor pro deo
[09-05-1720]
Den 9en Meij biljet gegeven omme t lijk van Jacobus van Halteren te begraven voor pro deo
[11-05-1720]
11e do. biljet uijtgegeven omme Jacobus Pieterse Zevijl te begraven voor pro deo
[15-05-1720]
15e: do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Maetje Breurs te begraven voor pro deo
[19-05-1720]
19: do: biljet uijtgegeven omme Corn. van Boven te begraven voor pro deo
[23-05-1720]
23e: do. biljet uijtgegeven omme Huijbert van Rooijen te begraven voor pro deo
[25-05-1720]
25e. do. biljet uijtgegeven omme Willem van Daalen te begraven voor pro deo
[27-05-1720]
27e. dito biljet uijt gegeven omme Willemijntie Hendriks van den Sande te begraven voor pro deo
[28-05-1720]
28e. do. biljet uijtgegeven omme Pieternella Cornelis Coole te begraven voor pro deo
[30-05-1720]
30e. do. biljet uijt gegeven omme ???t lijk van Jan Franse de Groot te begraven voor pro deo
[15-06-1720]
15e. Junij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Bastiaen Keldermans te begraven voor pro deo
[21-06-1720]
21e. Junij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Jacobus Flaron te begraven voor pro deo
[21-06-1720]
21e. Junij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Heijltje Jans Sleewijk te begraven voor pro deo
[22-06-1720]
22e. Junij biljet op 3 sts segel uijtgegeven omme ???t lijk van Arij Cleijdijk te begraven onder de classis van 3 : 0 : 0
Transpt. van de andere sijde
[05-07-1720]
5e Julij biljet gegeven omme ???t lijk van t kint Joost Hoorwijgt te begraven onder de classis van pro deo
[06-07-1720]
6e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Claes van den Hoek te begraven voor pro deo
[09-07-1720]
9e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van een arm(m)e en vremde vrouw te begraven voor pro deo
[11-07-1720]
11e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk?? van Wm. Kroon te begraven voor pro deo
[12-07-1720]
12e do. biljet uijt gegeven omme ???t lijk van een vremde vrouw genaemt Marij Catrina Haertje te begraven pro deo
[13-07-1720]
13e do. biljet uijtgegeven omme ???t kint van Jan Teeuwisse van Putten te begraven pro deo
[16-07-1720]
16e do. biljet uijtgegeven omme het lijk van Corn. Pieterse Kromdijk te begraven voor pro deo
[24-07-1720]
24e do. biljet uijtgegeven om het lijk van Huijbert Couwenhove te begraven voor pro deo
[25-07-1720]
25 do. billiet uijtgegeven om het lijk van Sara Jans te begraven voor pro deo
[31-07-1720]
31 do. biljet uijtgegeven om het lijk van Nijsje Corn. Zeedijk te begraven voor pro deo
Transpt. van de over zijde f
[09-08-1720]
Op den 9 Aug. biljet gegeven omme ???t lijk van Hendrik van Woensel te begraven onder de classis van pro deo
[21-08-1720]
21e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de vr. van Jacob Labaij te begraven voor pro deo
[01-08-1720]
1e Aug. biljet uijtgegeven omme t lijk van Wouter Claas Vervark te begraven voor pro deo
[02-09-1720]
2e Sept. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Pietertje Peeters Walraven te begraven voor pro deo
[01-09-1720]
1e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ? kint van Jacob Lodder te begraven voor pro deo
[03-09-1720]
3e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de wede. van Dirk Pieterse van Zanten te begraven voor pro deo
[06-09-1720]
6e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Gerrit Lat te begraven voor pro deo
[09-09-1720]
9e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van Marinus Spek te begraven voor pro deo
[14-09-1720]
14e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van Leendert Kievit te begraven voor pro deo
Transpt.
[14-09-1720]
14e Sept: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Cornelis Bos te begraven voor pro deo
[18-09-1720]
18e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Teunis Mosselman te begraven voor pro deo
[18-09-1720]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Teunis van Willemstat te begraven voor pro deo
[18-09-1720]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Cornelis Bos te begraven voor pro deo
[24-09-1720]
24e: do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Flips van Aken te begraven voor pro deo
[27-09-1720]
27e do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Pieter de Groot te begraven voor pro deo
[28-09-1720]
28e do: aen Corn. Huijb: vrouw biljet uijtgegeven omme haer kint te begraven voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[01-10-1720]
1e: October aen Gillis Hacke biljet uijtgegeven omme sijn kint te begraven voor pro deo
[03-10-1720]
3e do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw van Balten van Uijts te begraven voor peo deo
[03-10-1720]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Sara van de Vijver te begraven voor pro deo
[14-10-1720]
14e October biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Pieter France de Graeff te begraven voor pro deo
Transpt.
[22-10-1720]
22en Octob. biljet uijtgegeven aen Jan Gerritse Backer omme ???t lijk van Jacob Willemse Goemaet te begraven onder de classis van drij gulden 3 : - : -
[25-10-1720]
25e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Teunis Mosselman te begraven voor pro deo
[25-10-1720]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Claes Corn. te begraven voor pro deo
[29-10-1720]
29en do. biljet uijtgegeven aen Neeltje Coesaerts omme ???t lijk van de vrouw van Cornelis Janse van Putten te begraven onder de classis drij guldens 3 : - : -
[30-10-1720]
Den 30 do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Krijn van de Weel te begraven voor pro deo
[31-10-1720]
Den 31e do. biljet uijt gegeven omme ???t lijk van ???t kint van Teunis van Tilburg te begraven voor pro deo
[01-11-1720]
1e Novemb: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Marinus Adriaense te begraven voor pro deo??
[01-11-1720]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Poulus Poulusse van der Weel te begraven voor pro deo
[04-11-1720]
4e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Marcus Janse de G(r)ijse te begraven voor pro deo
[09-11-1720]
9e do. biljet uijgegeven omme ???t lijk van Corn. Maertense van der Aert te begraven voor pro deo
[21-11-1720]
21en do. biljet uijgegeven omme ???t lijk van Arentje Dirks te begraven voor pro deo
[21-11-1720]
21en do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Catharina van Erling wede: van Sijmon Langstraet te begraven onder de classis van dertig gulden 30 : - : -
Transprt.
[23-11-1720]
23en Novemb. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Leendt. Davids te begraven voor pro deo
[23-11-1720]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Hendrik Kok te begraven voor pro deo
[27-11-1720]
27en do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van(t)?? Annetje Gijsbert Pijll te begraven voor pro deo
[30-11-1720]
30e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van een arm kint te begraven gestorven bij de wede: Willem Franke voor pro deo
[06-12-1720]
6e Decembr. biljet uijtgegeven aen Sr. Elias Beaupuij omme t lijk vant kint van Jacobus van der Stee te begraven onder de classis van f 3 : 0 : 0
[06-12-1720]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van een arm kint genaemt Camp Michielse van Campenhout te begraven voor pro deo
[14-12-1720]
14en do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van(t) Mattijs de Swart te begraven voor pro deo
[14-12-1720]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Jan Breederlant te begraven voor pro deo
[30-12-1720]
30 do. biljet uijtgegeven omme twee kinderen te begraven van Johannes Leenderts Braber voor pro deo
[07-01-1721]
7en Janu. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van een kint van den armen van de Oude Tonge te begraven voor pro deo
[10-01-1721]
10e do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Gerbrant Janse Lelijenburg te begraven voor pro deo
[20-01-1721]
20e: do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Hendrik Goverden te begraven voor pro deo
[23-01-1721]
23 Januarij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Joh: Huijgse Looij te begraven voor pro deo
[31-01-1721]
31 dito aengevinge gedaen van t lijk van de heer Pieter Bigge onder de classis van 30 : 0 : -
[03-02-1721]
3e Februarij biljet uijtgegeven omme t lijk van ???t kint van Marinus van Huijs te begraven voor pro deo
[08-02-1721]
8e dito biljet uijtgegeven omme t lijk van Pieternella Kardux te begraven voor pro deo
[08-02-1721]
Dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Annetje Droms te begraven voor pro deo
[17-02-1721]
17e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de wede: van Jan van Ale te begraven voor pro deo
[28-02-1721]
28en do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Hendrik Lambertse te begraven voor pro deo
[01-03-1721]
1en Maert aengevinge gedaen vant lijk van Aren Groenewegt onder de classis van pro deo
[03-03-1721]
3en Maert aengevinge gedaen van t lijk van Marinus Spek onder de classis van pro deo
[05-03-1721]
5e dito aengevinge gedaen van ???t lijk van cint van Aren den Braber te begraven voor de classis van 3 : 0 : 0
[07-03-1721]
7e dito aengevinge gedaen van t lijk van Jannetje Jans te begraven voor pro deo
[19-02-1721]
Den 19e Feb. aengevinge gedaen van ???t lijk van Jan Jacobse Cleijdijk onder de classis van pro deo
[11-03-1721]
11e Maert aengevinge gedaen van t lijk van Lodewijk den Braber onder de classis van pro deo
[12-03-1721]
12e: Maert biljet uijtgegeven omme t lijk vant kint van Abram van Dueren te begraven pro deo
[15-03-1721]
15e: dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Wm. Mont te begraven voor pro deo
[28-03-1721]
28e dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van Jaques Teeuwisse Braber te begraven voor pro deo
[06-04-1721]
6e: April biljet uijtgegeven omme t lijk vant kint van Dirk Leenderts Braber pro deo
[07-04-1721]
7e: dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw van Cornelis Mierop den Jongen te begraven voor pro deo
[11-04-1721]
11e April biljet uijtgegeven omme t lijk van Wm. Kempenaer te begraeven pro deo??
[07-04-1721]
7e: do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Carel Steen te begraven voor pro deo
[14-04-1721]
14e: do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Abram Kooge te begraven voor pro deo
[14-04-1721]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Cornelis Schrijften te begr. voor pro deo
[17-04-1721]
17e: do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Leendt. Jans: Cabos te begr: voor de classis van 3 : 0 : 0
[20-04-1721]
20e: dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Aren Klaasse Kodde te begraven voor pro deo??
[20-04-1721]
20e: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van d??? hv van Bastiaen van Bree te begraven voor pro deo
[29-04-1721]
Den 29en April aen Cornelis de Vos biljet gegeven omme ???t lijk van zijn kint te begraven voor pro deo
[30-04-1721]
Den 30e dito aen Marinus Marinusse biljet gegeven om desselfs vrouw te begraven voor pro deo
[30-04-1721]
Dito aen Jan Leenderts van Putten biljet op 3 sts zegel gegeven omme zijn kint te begraven onder de classis van 3 : - : -
[30-04-1721]
Biljet uijtgegeven om ???t lijk van een arm kint te begraven voor pro deo
[05-05-1721]
5: Meij biljet uijt gegeven aen Jan Arense Schaep om twee kinderen te begraven pro deo??
[09-05-1721]
9e do: uts. omme t kint van Stompwijk op Den Bommel te begraven pro deo
[10-05-1721]
10e: do: uts. omme t kint van Abram Janse Koge te begraven voor pro deo
[13-05-1721]
13e: do. uts. omme ???t lijk van t kint van Wm. Klugt te begraven voor pro deo
[14-05-1721]
14e: do: uts. omme t lijk van een arm man te begraven voor pro deo
[16-05-1721]
16e: do: uts. omme t lijk van de vrouw van Jan Leendertse van Putten onder de classis van 3 : - : -
[21-05-1721]
21: do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw van Willem Poulusse te begraven voor pro deo
[[23-05-1721]
23 do: biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Jan van Halteren te begraven onder de cladasis van drij gulden 3 : 0 : -
[28-05-1721]
28: do: Hendrik Backer heeft aengevinge gedaen van sijn twee overleden kinderen onder de classis van pro deo
[28-05-1721]
om de dogter van Neeltie Costers te begraven voor pro deo
[31-05-1721]
31e Meij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van een arme vrouw te begraven onder de classis van pro deo
[05-06-1721]
5e: Junij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van een arme vrouw te begraven onder de classis van pro deo
[08-06-1721]
8e do: uts. omme t lijk van Claes van Es te begraven onder de classis van 3 : - : -
[10-06-1721]
10e: do. uts. omme ???t lijk van t kint van Gillis Hocke te begraven voor pro deo
[17-06-1721]
17: do. uts. omme ???t lijk van Jacob Crinse Coert (te) begraven onder de classis van 3 : - : -
[22-06-1721]
22: do. uts. omme ???t lijk van t kint van Jacob de Flaron te begraven voor pro deo
[07-06-1721]
7: Julij biljet aen Cardux om sijn dogter te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[07-06-1721]
Do. biljet gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Sijmon Geus te begraven voor pro deo
[09-07-1721]
9: do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Crijn Piers te begr. voor pro deo
[10-07-1721]
10: do: biljet uijtgegeven om t kint van Claes van der Linde te begraven pro deo
[22-07-1721]
22: do: biljet uijtgegeven omme d??? vrouw van Mattijs Noteboom te begr.: pro deo
[25-07-1721]
25: do: biljet uitgegeven omme t lijk vant kint van Antonij van Weel te begraven onder de classis van drij gulden 3 : 0 : 0
[25-07-1721]
Do. uts. voort ???t lijk vant kint van Pieter Stapel te begraven voor pro deo
[26-07-1721]
26en Julij 1721 biljet uijtgegeven omme t lijk van Corn: Pieterse Moernout te begr.: pro deo????
[21-08-1721]
21e Aug: biljet uijtgegeven omme t lijk van Adriaen Rommerse te begr: voor pro deo
[26-08-1721]
26: do. Jan Bosschieter biljet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[04-09-1721]
4 Sept. Pieter Lepjes biljet uijtgegeven om sijn vrouw Lena Kooke te begraven voor pro deo
[15-09-1721]
15en dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Willem Klugt te begraven voor pro deo
[27-09-1721]
27: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van Maetje Bastiaense Hoevenaer te begraven voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[06-10-1721]
6: Octobr. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw van Daniel de Jong te begraven voor pro deo
[08-10-1721]
8e dito biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Pieter Lepkens te begraven voor pro deo??
[18-10-1721]
18: dito biljet uijtgegeven omme kint van Cornelis Meerman te begraven voor pro deo
[24-10-1721]
24: dito biljet uijtgegeven omme t lijk van Willemtje Zeedijk te begraven voor pro deo
[05-11-1721]
5: Novemb: biljet uijtgegeven omme t lijk van Wouter Castelijn te begraven voor pro deo
[20-11-1721]
20: dito uts. vant kint van Johannis Vell voor pro deo
[22-11-1721]
22: Decemb. biljet uijtgegeven van t lijk van Pieter Bruijntjes voor pro deo
[26-11-1721]
26: do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Abram van Ouveren te begraven f 3 : - : -
[05-01-1722]
5: Janu. biljet uijtgegeven omme t lijk van Pieternella Leendts. Knape te begraven pro deo
[07-01-1722]
7: do. omme ???t lijk van Arentje Keijser te begraven voor pro deo
[07-01-1722]
7: do. omme t lijk van Crijn Pees te begraven biljet uitgegeven voor pro deo
[17-01-1722]
17: dito aen Sijbrant Marcusse Velle biljet uijtgegeven om sijn kint te begraven voor pro deo
[02-02-1722]
2e Febr. biljet uijtgegeven omme t lijk van Harmen Beslijk te begraven voor pro deo
[06-02-1722]
6e Feb. biljet uijtgegeven omme t lijk van de vrouw van Sijmon Sijse te begraven voor pro deo
[07-02-1722]
7e do. biljet uijtgegeven omme t lijk vant kint van Arij Middelkoop te begraven voor pro deo
[07-02-1722]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Sijmon Jacobse van der Veer te begraven voor pro deo
[10-02-1722]
10e do. biljet uijtgegeven omme t lijk vant kint van Adam van Veggelen te begraven voor pro deo
[21-02-1722]
21e do. biljet uijtgegeven ommet lijk van t kint van Jan Hoek te begraven voor pro deo
[24-02-1722]
24e do: biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Mighiel Punt te begraven voor pro deo
[28-02-1722]
28e do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Johanna Rijswink te begraven voor pro deo
[06-03-1722]
6e Maert biljet uijtgegeven omme t lijk vant kint van Cornelis van Schouwen te begraven voor pro deo
[10-03-1722]
10e do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Adriaantje Pieters Tamboer te begraven voor pro deo
[13-03-1722]
13e do. biljet uijtgegeven omme t lijk vant kint van Abram van Dale te begraven voor pro deo
[27-03-1722]
27e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Jacomijntje Dirx te begraven onder de classis van drij gulden 3 : - : -
[31-03-1722]
31e do. biljet uijtgegeven omme t lijk vant kint (van) Flip van Dijke te begraven voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[05-04-1722]
5e April biljet uijtgegeven omme t lijk van Maerten Janse van Heijnsberge voor pro deo
[13-04-1722]
13e do. biljet uijtgegeven omme t lijk van t kint van Arentje Schotsman te begraven voor pro deo
[17-04-1722]
17e April biljet uijtgegeven omme t lijk van Eeuwijt Meuwisse Bijll te begraven onder de classis van pro deo
[17-04-1722]
Do. uts. omme t lijk van Hendrik Reijnierse van den Bergh te begraven voor pro deo
[28-04-1722]??
28e do. omme t lijk vant kint van Davit Andriesse Borger te begraven voor pro deo
[02-05-1722]
2e Meij biljet uijtgegeven omme de vrouw van Hendr. van Herse te begraven voor pro deo
[03-05-1722]
3e do. uts. omme ???t kindt van Joh. Leendertse Braber te begraven voor pro deo
[06-05-1722]
6e do. uts. omme t lijk van Jan Stoffelse Creeft te begraven voor pro deo
[07-05-1722]
7e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van t kint van Crijn Crijnse de Jongh te begraven voor pro deo
[13-05-1722]
13e do. uts. omme ???t lijk van Arentje Dorsmonts te begraven voor pro deo
[20-05-1722]
20e do. uts. omme t lijk van Jan Hendrixe van Santen te begraven voor pro deo
[27-05-1722]
27e do. omme t lijk van Jacob Willemse van Bommel te begraven voor pro deo
[28-05-1722]
28e omme t lijk van t kint van Sijmon de Groot te begraven voor pro deo
[12-06-1722]
12e Junij biljet om Lamb. Mar. Decker te begraven voor pro deo
]18-06-1722]
18 do. biljet om d??? vrouw van Aren van Putten te begraven voor pro deo
[09-07-1722]
9e Julij om d??? vrouw van Adriaen Verweij te begraven biljet uijtgegeven op 3 st zegel onder de classis van 3 : - : -??
[23-07-1720]
23e Julij om Corn. van Burgvliet te begraven voor pro deo
[25-07-1722]
25e do. om ???t lijk vant kint van Maij Franse Valaer te begraven voor pro deo
[01-08-1722]
1e Aug. om t lijk vant kint Willem Klugt te begraven voor pro deo
[08-08-1722]
8e do. om t kint van Marinus van Sluijs te begraven voor pro deo
[17-08-1722]
17e do. omt lijk van Davit Andriesse Burger te begraven voor pro deo
[28-08-1722]
28e Augustij biljet uijt gegeven omme t lijk van de dogter van Bastiaen Corn. Davitse te begraven voor pro deo
[29-08-1722]
29e do. van t lijk van Joost van Eekeren te begraven voor pro deo
[03-09-1722]
3e September biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Sijmon Geus te begraven voor pro deo
[08-09-1722]
8e do. om lijk van Bastiaentje van der Linde te begraven voor pro deo
[16-09-1722]
16e do. omt lijk vant kint van Arentje Geelgouw te begraven voor pro deo
[02-10-1722]
2e Octob. omt lijk vant kint van Johannis Schuit te begraven voor pro deo
[19-10-1722]
19e do. om t lijk van Antonij Franke te begraven voor pro deo
[20-10-1722]
20e do. om t lijk van Nicolaes Smits te begraven voor pro deo
[24-10-1722]
24e dito om ???t lijk van Apolonia Cleijdijks te begraven onder de classis van 3 : - : -
[27-10-1722]
27e dito omt lijk van Evert Willemse van Lexmonde te begraven voor pro deo
[09-12-1722]
9e Decemb. omt lijk van Cornelis d??? Wit te begraven voor pro deo
[12-12-1722]
12e dito bekenne ik ondergesr. aengevinge te doen van t lijk van t kint van Dirk Dirkse van t Oostenden ten opsigte s???lants reght te gehooren onder de classis van pro deo - Pieter Suijker
[18-12-1722]
18e do. biljet uijtgegeven om het lijk van Hend. Janse van Leeuwen te begraven voor pro deo
[29-12-1722]
28e do. uts. voort kint van Jan Mouwrisse voor pro deo
[29-12-1722]
29e do. uts. voor(t) Jacobus van Stee op 3 st. zegel onder de classis van 3 : - : -
[04-01-1723]
4e Januarij biljet uijtgegeven aen Sijmon Geus omme ???t lijk van Lena Zuijtdijk te begraven voor 3 : - : -
[04-01-1723]
Do. biljet uijtgegeven omme t kint van Meeuwis Bijl te begraven voor pro deo
[16-01-1723]
16e do. uts. omme t kint van Jan Mourisse te begraven voor pro deo
[25-01-1723]
25e do. biljet om t kint van Cornelis Cooman Davitse uijtgegeven voor pro deo
[05-02-1723]
5e Febr. biljet uijtgegeven omt kint van Cornelis Janse van Schouwen te begraven voor pro deo
[05-02-1723]
5e Febr. 1723 biljet uijtgegeven omme t kint van Corn. Wouterse van Werkendam te begraven voor pro deo
[13-02-1723]
13e d. uts. omme t lijk van Grietje Cornelis te begraven voor pro deo
[24-02-1723]
24e do. uts. omme ???t lijk van Jacob Croon te begraven voor pro deo
[26-02-1723]
26e do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Hendrik Arense Camhout te begraven voor pro deo
[27-02-1723]
27e do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Blesijntje Tomas te begraven voor pro deo
[01-03-1723]
1e Maart biljet uijtgegeven omme t kint van Daniel de Jongh te begraven voor pro deo
[11-03-1723]
11e do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Corn. Kok te begraven voor pro deo
[14-03-1723]
14e do. vant lijk van de huijsv. Eeuwout de Grijse onder de classis van f 3 : - : -
[30-03-1723]
30e do. van t lijk vant kint van Eeuwout de Grijse onder de classis van 3 : - : -
Tot dus verre verantwt.
[02-04-1723]
2e April vant kint van de wed. van Jan Franse de Groot voor pro deo
[02-04-1723]
Do. vant kint van Arnoldus voor pro deo
[02-04-1723]
Do. vant lijk van Jan Bastiaense onder de classis van pro deo
[08-04-1723]
8e do. vant kindt van Joh. den Braber onder de classis van pro deo
[10-04-1723]
10e do. aengevinge gedaen vant lijk van(t) Isacq Abramse Koeveringh onder de classis van pro deo
[12-04-1723]
12e April aengevinge gedaen vandt lijk van t kint van Jan Gerrits Backer onder de classis van pro deo
[12-04-1723]
Do. vandt kindt van Anna van Manen onder de classis van pro deo
12-04-1723]
Do. vant kint van Teeuwis Spil onder de classis van pro deo
[04-05-1723]
4e Meij vant kint van Jan Prins voor pro deo
[07-05-1723]
7e do. biljet van t kint van J: Leendrts. Braber voor pro deo
[12-05-1723]
12e do. biljet vant kint van Dirk de Bruijn uijtgegeven voor pro deo??
[18-05-1723]
18e do. biljet uijtgegeven van t kint van Jacob Prse. van Prse. Kruijs te begraven voor pro deo
[18-05-1723]
Do. uts. vant kint van Bart Kloet pro deo
[23-05-1723]
23e do. aengevinge gedaen bij Jan Hoornaer vant lijk van de vrouw van Aert Flore Pels onder de classis van pro deo
[24-05-1723]
Den 24e Meij biljet uijtgegeven omme Maetje Pieters van Beecq te begraven onder classis van pro deo
[26-05-1723]
26e do. aen Balten Hendrikse de Hase biljet gegeven om sijn kindt te begraven voor pro deo
[27-05-1723]
27e do. biljet uijtgegeven omme het kindt van Harman Franse van Oosten te begraven voor pro deo
[27-05-1723]
Do. biljet uijtgegeven omt lijk van de vrouw Willem Lat te begraven onder de classis van pro deo
[30-05-1723]
Den 30e do. biljet uijtgegeven omt lijk vant kindt van Simon Geus te begraven voor pro deo
[06-06-1723]
Den 6e Junij Bastiaen van Hellevoetsluijs heeft aengevinge gedaen vant lijk van sijn moeder onder de classis pro deo
[05-06-1723]
Den 5e Junij billiet gegeven om ???t lijk van Hendr. Roosemond te begraven onder d??? classis pro deo
[07-06-1723]
Den 7e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van Crijn de Jongh te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[09-06-1723]
9e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van Annetje Pieters de Ruijters te begraven onder de classis van pro deo
[14-06-1723]
Den 14e do. biljet uijtgegeven omt lijk van Jacob Labaeij te begraven voor pro deo
[15-06-1723]
Den 15e do. biljet uijtgegeven omt lijk van kint van Pr. van Keulen te begraven voor f 3 : - : -??
[15-06-1723]
Biljet uijtgegeven omt lijk Marijn Croon te begraven voor pro deo
[21-06-1723]
Den 21e do. biljet uijtgegeven omt kint van Pr. Wielaert te begraven voor pro deo
[09-07-1723]
Den 9e Julij billiet uijtgegeven om ???t lijk van de huijsvrouw van Gerrit Teunisz van de Fijndert te begraven voor pro deo
[09-07-1723]
Den 9e Julij billiet uijtgegeven om t lijk van Pieter van Keulen op den Bommel te begraven onder de classis van f 3 ,, - ,, -
[12-07-1723]
12e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kind van Balten van Uijts te begraven onder de classis van pro deo
[20-07-1723]
20e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van Jan Boogert te begraven onder de classis van pro deo
23e dito billiet uijtgegeven om t lijk van ???t kind van de wede. Pieter Tamboer te begraven onder de classis van pro deo
[24-07-1723]
24e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van t kind van Pieter van Eeuwen op den Bommel te begraven voor pro deo
[28-07-1723]
28e do. biljet uijtgegeven omt lijk van Jacob Molenaer te begraven voor pro deo
[31-07-1723]
31e Julij biljet uijtgegeven om ???t lijk van Abram van Dalen te begraven onder de classis van pro deo
[07-08-1723]
7e Augustij billiet uijtgegeven om ???t lijk van t kind van Joost de Prins te begraven voor pro deo
[14-08-1723]??
14e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van Hendrik Jansz te begraven onder de classis van pro deo
[17-08-1723]
17e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kind van Arij van Gelder te begraven voor pro deo
[20-08-1723]
20e do. biljet uijtgegeven omt lijk vant kint van Hendr. Van Etten te begraven voor pro deo
[06-09-1723]??
6e Septb. billiet uijtgegeven omt lijk van de huijsvrouw van Cornelis Verschuer te begraven voor pro deo??
[07-09-1723]
7e do. biljet uijtgegeven aen Corn. Arense Bot op 3 st zegel om sijn suster Geertruij Arens Bot te begraven voor ???s Lants regt ontfangen 3 : - : -
[17-09-1723]
17e dito biljet op 3 st zegel uijtgegeven aen Corn. Tiggelman om sijn verdronke kint Aren Tiggelman te begraven voor 3 : - : -
[21-09-1723]
21e dito billiet uijtgegeven om (de) Christina Jacobs Copheijn te begraven onder de classis van pro deo
[23-09-1723]
23e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van Clara Janse in de agt huijsen onder de classis van pro deo
Tot dus verre verantwoort
[04-10-1723]
4e Octob. billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kind van Corstiaan Timmers te begraven onder de classis van pro deo??
[14-10-1723]
Den 14 do. biljet uijtgegeven omt lijk van Sara van der Ble te begraven voor 3 ,, - ,, -
[18-10-1723]
Den 18e do. billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kint van Jan Mourisse van Kempen te begraven voor pro deo
[29-10-1734]
Den 29e do. biljet uijtgegeven omt lijk van Zaertje Jacobs Copheijn te begraven onder de classis van 3 ,, - ,, -
[01-11-1723]
Den 1e Novemb. billiet uijtgegeven om ???t lijk van de wede. Coenraet den Blaeuwen te begraven onder de classis van pro deo
[04-11-1723]
4e dito billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kindt van Hendrik Barentse Kok te begraven voor pro deo
[09-11-1723]
Den 9en Novemb. biljet uijtgegeven aen Frans van Kerkhooven om sijn kint te begraven voor pro deo
[10-11-1723]
Den 10e do. biljet uijtgegeven aen Clijntie van der Velde omt lijk vant kint van Jasper Verdoes te begraven onder de classis van f 3
[10-11-1723]
Do. aen Jan Rommerse biljet gegeven om sijn vrouw te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[18-11-1723]
Den 18e do. biljet uijtgegeven aen Hendr. Heuvels omt lijk van Teunis van Willemstat te begraven voor pro deo
[25-11-1723]
Den 25e Nov. biljet uitgegeven aen Eeuwout de Grijse om te trouwen met Maetie Pieterse Tiggelman onder de Oude Tonge voor ???s lants regt ontf. 3 : - : - (deze aantekening doorgestreept) dit op ???t register van trouwen gebragt
[26-11-1723]
Den 26en do. biljet uijtgegeven aan Claas van den Hark om Cent Lak te begraven voor pro deo
[23-12-1723]
23e Decembr. billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kind van Leendt. France van den Dijk te begraven voor pro deo
[27-12-1723]
27en Decembr. biljet uijtgegeven aan Corn. Claase Verbogt ten zijne kint te begraven voor pro deo
[03-01-1724]
3e Januarij 1724 billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kint van Willem Jacobse van de Made te begraven voor pro deo
[21-01-1724]
Den 21e do. biljet uijtgegeven omt lijk van de vrouw van Corn. Meerman te begraven voor pro deo
[03-02-1724]
Den 3 Feb: Jan Rommerse biljet uijtgegeven omme t kindt van Pr. Corn. van St. Annelandt van dese jurisdictie naer de Oude Tonge vervoert, aldaer te begraven, en voor ???s Lants regt ontfangen 3 : - : -??
[12-02-1724]
Den 12e do. biljet uijt gegeven aan Caetje Hendrix van ?etten om het lijk van Jan Verbraek te begraven onder de classis van pro deo
[14-02-1724]
Den 14e do. billiet uijtgegeven op 3 sts zegel omme ???t kint van Corn. Wouterse de Neeff te begraven en voor s??? lants regt ontfangen f 3 : - : -??
[14-02-1724]
Do. billiet uijtgeg(ev)en aan Dirk van Adrichem om ???t lijk van Trijntje Roome te begraven voor pro deo
[18-02-1724]
18e do. billijet uijtgegeven om ???t lijk vant kint van Corn. Verschuer te begraven onder de classis van pro deo
[01-03-1724]
1e Maart billiet uijtgegeven om ???t kint van Gillis Hacke te begraven voor pro deo
[01-03-1724]
Do. billiet uijt gegeven om ???t lijk van ???t kint van Adriaan Verweij te begraven voor pro deo
[02-03-1724]
2e do. billiet uijt gegeven om ???t lijk van de vrouw van Pr. van St. Annelant te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[05-03-1724]
5e do. billiet uijtgegeven om ???t lijk van Dingeman Pieterse van de Made te begraven voor pro deo
[18-03-1724]
18e do. billiet uijt gegeven op 3 sts zegel omt lijk van de vrouw van Dirk Dirkse van t Oostende te begraven voor f 3 : - : -
[21-03-1724]
21e Maart biljet uijt gegeven om ???t lijk van Johannis Reuijlofse van Putten te begraven onder de classis van f 3 : - : -
Tot dus verre verantwoort
[03-04-1724]
Den 3e April biljet uijtgegeven omt lijk van t kint van Marij Jans Maas te begraven voor pro deo
[10-04-1724]
Den 10e April biljet uijtgegeven omt lijk vant kint van Jacob van der Graaff te begraven voor pro deo
[24-04-1724]
Den 24 do. biljet uijtgegeven omt lijk van de vrouw (van) Gerrit van Barendregt te begraven voor pro deo
[24-04-1724
Do. biljet uijtgegeven omt lijk van de vrouw (van) Jacob van der Graaff te begraven voor pro deo
[01-05-1724]
1e Meij billiet uijtgegeven om ???t kindt van de wede. Jan Verbroek te begraven voor pro deo
[10-05-1724]
10e do. billiet uijtgegeven om ???t lijk van de dogter van de wede. Gerrit van der Sloot genaemt Geertje van der Sloot van hier na de Buijtesluijs vervoert, om aldaer begraven te werden voor pro deo
[26-05-1724]
Den 26e dito biljet uijtgegeven aan Jan van der Lede om zijn kint te begraven voor pro deo
[26-05-1724]
Do. biljet uijtgegeven omt lijk vant kint van Leendert van der Weele te begraven voor pro deo
[01-06-1724]
Den 1e Junij billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kint van Gab Hanenberg te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[07-06-1724]
Den 7en do. biljet uijtgegeven omt lijk vant kint van Jurij Frederik Sprundele te begraven voor pro deo
[07-06-1724]
Den 7e Junij biliet uijtgegeven aen Van Halteren omme sijn kint te begraven en voor ???s lants regt ontfangen f 3 : - : -
[10-06-1724]
Den 10e Junij biljet uijtgegeven omt lijk vant kint van Arentje te begraven voor pro deo
[17-06-1724]
Den 17e do. Arij Hobbe heeft aengevinge gedaen vant lijk van sijn overleden kint onder de classis van f 3 : - : -
[19-06-1724]
Den 19e do. billiet uijtgegeven aan Aert Tin om ???t lijk van Gerrit Lak te begraven voor pro deo
[23-06-1724]
Den 23e do. billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kint van Teunis van Tilborgh te begraven voor pro deo
[03-07-1724]
Den 3e Julij billiet uijtgegeven aan Adriaan Verburg omme ???t lijk van zijn kint te begraven voor pro deo
[03-07-1724]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Maria Jacobs Bacx te begraven voor pro deo
[04-07-1724
Den 4e dito billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Gabriel de Vos te begraven voor pro deo
[10-07-1724]
Den 10e Julij biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw (van) Teunis Kievit te begraven voor pro deo
[17-07-1724]
17e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Neeltje Gerrits Brouwer te begraven voor pro deo
[20-07-1724]
Den 20e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Huijbt. Wouterse van Eeuwijk te begraven voor pro deo
[22-07-1724]
Den 22e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Aren van Putten te begraven voor pro deo
[22-07-1724]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Laurens Spape te begraven voor pro deo
[23-07-1724]
Den 23 do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Andries Klinknagel te begraven voor pro deo
[24-07-1724]
Den 24e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Johannis Leenderse Braber te begraven voor pro deo
[25-07-1724]
Den 25e dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Balten de Haese te begraven voor pro deo
[01-08-1724]
Den 1en Augustus biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Gerrit Teune van Fijndert te begraven voor pro deo
[01-08-1724]
Dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Laurens Cape te begraven voor pro deo
[03-08-1724]
Den 3en Augustus biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Leendert een arm kint van Stat te begraven voor pro deo
[04-08-1724]
Den 4en dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Neeltje Teunis te begraven voor pro deo
[05-08-1724]
Den 5en do. biljet uijtgegeven aan Wm. den Beer om sijn kint te begraven voor pro deo
[07-08-1724]
Den 7en dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Bastiaan Pieterse Spek te begraven voor pro deo
[07-08-1724]
Do. biljet uijtgegeven aan Jacob Lodder om zijn kint te begraven voor pro deo??
[08-081724]
Den 8en Aug. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Laurens Janse van Etten te begraven voor pro deo
[11-08-1724]
Den 11 do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Jan Cloek te begraven voor pro deo
[11-08-1724]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Hendrik Janse Geubels te begraven voor pro deo??
[16-08-1724]
Den 16e dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk van de wede. Jan van Sprangen te begraven voor pro deo??
[16-08-1724]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Dirk Leendertse Braber te begraven voor pro deo
[18-08-1724]
Biljet op 24 st zegel uijtgegeven omme ???t lijk van mev. Quirina van Dam wed. van de heer Leonardus van Sonsbeecq te begraven onder de classis van f 30 : - : -
[22-08-1724]
Den 22e dito biljet uijtgegeven aan Jacob de Fleron omt lijk vant kint van Pr. van Es te begraven voor pro deo??
[22-08-1724]
Dito biljet uijtgegeven aan Sijbille Jans van Mane omme het kint van Claas van Leeuwen te begraven voor pro deo
[23-08-1724]
Den 23e dito biljet uijtgegeven aen Pr. Claesse van Cornelisse om zijn kint te begraven voor pro deo
[28-08-1724]
Dijtvolgens de ordre van haer Ed: Mog: de heeren van de rekencamer op ???n nij?? ? staet gegeven van Corn. Vis gevordert en ontfangen tot vold: de dispositie aldaer folio 67 recto t begraeff regt van sijn vrouw Cristina Jacobs Copheijn den 21e Sept. 1723 onder de classis van pro deo aengegeven gederft dus nu voort regt omt f 3 : - : -
[01-09-1724]
Den 1e Septemb. billiet uijtgegeven om ???t lijk van Pietertje Crelis van Dijke te begraven voor pro deo
[01-09-1724]
Do. biljet uijtgegeven omme t lijk van ???t kint van Joost de Canis te begraven voor pro deo
[06-09-1724]
Den 6e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Marinus Croon te begraven voor pro deo
[09-09-1724]
Den 9e do. billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kint van Hendrik Barense Kok te begraven voor pro deo
[09-09-1724]
Den 9 Septb. 1724 billiet uijtgegeven om ???t lijk van de dogter van Jan Gerritse Backer te begraven voor pro deo
[09-09-1724]
Do. billiet uijtgegeven om ???t lijk van ???t kint van Hendr. Heuvels te begraven voor pro deo
[10-09-1724]
10e do. biljet uijtgegeven aen Jan Pouwlusse omme sijn kint te begraven voor pro deo
[12-09-1724]
12e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kind van Mr. Fleron te begraven voor pro deo
[12-09-1724]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw van Adriaan Breur te begraven voor pro deo
[15-09-1724]
15e do. biljet uijtgegeven aen Jacob van der Cooij omme sijn overleden kint te begraven voor pro deo
[16-09-1724]
16e do. biljet uijtgegeven omt lijk van Adriaan Leendts. Weijman te begraven voor pro deo
[19-09-1724]
19e do. billiet uijtgegeven aan Jan Poulusse van der Weele omme zij(n) kint te begraven voor pro deo
[19-09-17124]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Simon Geus te begraven voor pro deo
[22-09-1724]
Den 22en do. biljet uijt gegeven omme ???t lijk vant kint van Meeuwis Bijl(e) te begraven voor pro deo??
[23-09-1724]
23e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw van Jan Poulusse van der Weel te begraven voor pro deo
[23-09-1724]
Do. billiet op 3 sts zegel uijtgegeven aan Rombout Duijmdam omme ???t lijk van zijn kint te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[30-09-1724]
30e do. biljet op 12 st zegel uijtgegeven omme t kint van de secrets. Van Dam genoemt Adrianus van Dam te begraven onder de classis van f 15 : - : -
Tot dus verre verantwt.
[03-10-1724]
Den 3e Octob billiet uijtgegeven omme ???t kint van Joh. Jongbloet te begraven voor pro deo
[05-10-1724]
5e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Huijbert France van Dijke te begraven voor pro deo
[09-10-1724]
1724 den 9en Octobr. biljet uijtgegeven aan Pr. Stapel omt lijk vant kint van Corn. Bos te begraven voor pro deo
[10-10-1724]
Den 10en dito biljet uijtgegeven aan Dirk de Bruijne om zijn kint te begraven voor pro deo
[10-10-1724]
Do. biljet uijtgegeven aan Johanna Pijl omme ???t lijk van de vrouw van Mathijs de Swart te begraven voor pro deo????
[12-10-1724]
Den 12en dito biljet uijtgegeven aan Arij Noorlander om sijn kint te begraven voor pro deo
[13-10-1724]
Den 13en do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Jan G: Bakker te begraven voor pro deo
[13-10-1724]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van de wede. Jan Franse de Groot genaamt Jan Janse de Groot te begraven voor pro deo
[13-10-1724]
Do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Jacob van der Graaff te begraven voor pro deo
[14-10-1724]
14e do. biljet uijtgegeven aen Adriaen ? omme sijn kint Abram ? te begraven en voor ???s lants regt ontfangen 3 : -: -
[16-10-1724]
Den 16en dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Leendert Kievit te begraven voor pro deo
[17-10-1724]
Den 17en dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Gleijn Caert te begraven voor pro deo??
[23-10-1724]
Den 23e dito biljet uijtgegeven (aan) Arij Corn. Noorlander om zijn kint te begraven voor pro deo
[25-10-1724]
Den 25e do. billiet uijtgegeven omme de vrouw van Joost Hendr. van den Sande te begraven voor pro deo
[26-10-1724]
Den 26e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Juriaen Schouten te begraven voor pro deo
[27-10-1724]
Den 27e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Gleijn Corn. Wapens te begraven voor pro deo
[29-10-1724]
1724 29e Octob. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Teeuwis Spek te begraven voor pro deo
[31-10-1724]
31e dito billiet uijt gegeven omme ???t lijk van de vrouw van Jan Hendr. van der Sande te begraven voor pro deo
[31-10-1724]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Jacob Tiggelman genaemt Lijntje Jacobs Tiggelman te begraven voor f 3 : - : -
[01-11-1724]
Den 1en Novemb. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Corn. Verbogt (te begraven) onder de classis van pro deo
[02-11-1724]
2 do. billiet uijtgegeven omme Crelis Crelise Cromdijk te begraven voor pro deo
[12-11-1724]
12e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Geertruij Vroomans te begraven voor pro deo
[15-11-1724]
15e do. billiet uijtgegeven aen Arij Middelcoop omme zijn kint te begraven voor pro deo
[16-11-1724]
16e do. billiet uijtgegeven omme Pieter Pieterse Tamboer te begraven voor pro deo
[17-11-1724]
17e do. biljet uijtgegeven omme t kint van Joost Hend: van der Sande te begraven voor pro deo
[18-11-1724]
18e do. biljet uijtgegeven omme t lijk van Jan Hendrikse van den Sande te begraven pro deo
[20-11-1724]
20e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Johannis Craet te begraven voor pro deo
[22-11-1724]
22e do. billiet uijtgegeven aan Johannis de Wit omme zijn twee overledene kinderen te begraven voor pro deo
[23-11-1724]
23e do. billiet uijtgegeven aan Andries van Dijke omme zijn kint te begraven voor pro deo
[25-11-1724]
25e do. billiet uijtgegeven op 3 sts zegel aan Andries Mijsse omme zijn kint te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[27-11-1724]
27e do. aengevinge gedaen vant lijk van Abram Koge op den Bommel onder de classis van pro deo
[28-11-1724]
28e dito Jan Marinusse heeft aengevinge gedaen van sijn overleden kint Marinus Janse onder de classis van pro deo
[07-12-1724]
7 Dec. aengevinge gedaen van Lena Mar. huijsv. van Abram Jonker onder de classis van pro deo
[08-12-1724]
8e do. aengevinge bij Dirk van Adrichem van sijn overleden kint genoemt Marijtie van Adrichem onder de classis van f 3 : - : -
[13-12-1724]
13e do. aengevinge gedaen bij Catrijn Jans vant kint van de armen genaemt Andries pro deo
[11-12-1724]
Den 11e dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Cornelis Verheij te begraven voor pro deo
[12-12-1724]
Den 12e dito biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Annetje Pieters van Hoon genaamt Dingena Hendrix te begraven voor pro deo
[15-12-1724]
15e do. biljet uijtgegeven omme ???t lijk vant kint van Jan Leendertse van Putten te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[20-12-1724]
20e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Pieter Jansz in de Langstraet te begraven voor pro deo
[20-12-1724]
Do. billiet uijtgegeven aen Corn. Verschuer omme zijn kint te begraven voor pro deo
[22-12-1724]
22e do. billiet uijtgegeven op 3 sts zegel omme de huijsvrouw van Besman Cabos te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[03-01-1725]
1725 den 3e Januarij billiet uijtgegeven aen Cornelis Verschuer omme het kint van zijn vrouw te begraven voor pro deo
[08-01-1725]
8e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Aren de Wilde te begraven voor pro deo
[14-01-1725]
Den 14e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van d??? wede. Abram Koge te begraven voor pro deo
[22-01-1725]
Den 22e do. Meeuwis Bijl biljet uijtgegeven omme sijn suster Teuntie Arens Rootsant te begraven voor pro deo
[24-01-1725]
Den 24e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van ???t kint van Jan Pieterse Meehem te begraven voor pro deo
[27-01-1725]
Den 27e do. billiet uijtgegeven op 12 sts zegel aen Jan Rommerse omme sijn overlede vrouw Elisabet Bot (na de Oude Tonge vervoert) te begraven en voor s??? lants regt ontfangen f 15 : - : -
[27-01-1725]
Den 27e Januarij billiet uijtgegeven aen Corn. Vel omme zijn doodgeboren kint te begraven voor pro deo
[29-01-1725]
Den 29e do. billiet uijtgegeven aen Willem Jansz Cardux omme zijn kint welk ? naer de geboorte is gestorven voor pro deo
[04-02-1725]
Den 4e Februarij billiet uijtgegeven omme ???t lijk van de vrouw van Corstiaen Timmers te begraven voor pro deo
[05-02-1725]
Den 5e do. billiet uitgegeven aen Laurens Schoenmaker omme zijn kint te begraven voor pro deo
[09-02-1725]
Den 9e do. billiet op 3 sts zegel uitgegeven aan Jillis Marinusz van der Veer omme zijn kint te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[09-02-1725]
Do. billiet uijtgegeven aen Jacob van der Cooij omme zijn kint te begraven voor pro deo
[22-02-1725]
22e do. billiet uijtgegeven aen Jan Maertens Frater omme zijn kint te begraven voor pro deo
[12-03-1725]
12e Maert billiet uijtgegeven omme t kint van Corn. Wouterse van Werkendam te begraven voor pro deo
[17-03-1725]
17e do. billiet op 12 sts zegel uijtgegeven aen d??? Heer Corn. Ruijgrok omme zijn kint te begraven, en voor s??? lants regt ontfangen f 15 : - : -??
[28-03-1725]
28e do. billiet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Claes van den Hoek omme ???t lijk van zijn kind te begraven, en voor s??? lants regt ontfangen f 3 : - : -
Tot dus verre verantwt.
[11-04-1725]
11en April billiet uijtgegeven aen Willem den Beer omme zijn kint te begraven voor pro deo
[25-04-1725]
25e do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Jacob de Fleron te begraven voor pro deo
[27-04-1725]
1725 27e Aptil billiet uijtgegeven aen Lodewijk van Prooijen en Jacomijntje Macghiels Mijnknegt beijde woonende alhier omme met den anderen te trouwen voor pro deo (aantekening doorgestreept: abusivelijk in dit register gebragt daerom roij)
[30-04-1725]
Den 30 April biljet uijtgegeven omme ???t lijk van Gerrit Janse van Bergen te begraven voor pro deo
[02-05-1725]
Den 2en Meij billiet uijtgegeven aen Arjaen Leenderts van den Heuvel omme zijn kint genaemt Barent Arjaense van den Heuvel omme te begraven voor pro deo
[03-05-1725]
Den 3e dito biljet uijtgegeven (aan) Aagje Jacobs Copheijn omme ???t lijk van Elsje Claes Munnik te begraven voor pro deo
[04-05-1725]
Den 4e dito billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Lena Hendriks Besemer te begraven voor pro deo??
[11-05-1725]
Den 11e do. billiet uijtgegeven aen Teunis van Tilborgh omme zijn kint te begraven voor pro deo
[11-05-1725]
Do. biljet uijtgegeven aen Marij Pieters Jongeneels omme haer kint Gleijn te begraven voor pro deo
[17-05-1725]
De. 17 billiet uijtgegeven aen Hendrik Harmanse omme zijn kint Anna Lijsbet te begraven voor pro deo
[23-05-1725]
Do. 23 billiet op 3 st: zegel uijtgegeven aen Jan Rommers omme ???t lijk van Huijbt. van Nispen te begraven, en voor s??? lants regt ontdangen f 3 : - : -??
[25-05-1725
Den 25e dito biljet uijtgegeven aan de vrouw van Abram van Dueren omme haar kint genaamt Mels van Dueren te begraven voor pro deo
[29-05-1725]
Den 29e Meij de secrets. Van Dam doet in die gt: aengevinge vant lijk van sijn overleden kint Jacomina volgens acte 10e articule van de ordtie. onder de classis van 15 : - : -
[02-06-1725]
2e Junij 1725 billiet uijtgegeven aen Pieter Crijnse de Jonge omme Lijsbet Kerkhoven te begraven voor pro deo
[04-06-1725]
4e dito biljet op 6 st zegel uijtgegeven aen Andries Mijsse om sijn schoonvader Commer Willemse Braber te begraven en voor ???s lants regt ontf. f 6 : 0 : 0
[23-06-1725]
23e do. billiet uijtgegeven omme het lijk van Wouter Jansz van de Made te begraven voor pro deo
[30-06-1725]
30e do. biljet uijtgegeven aan Gleijn Corn. Wapens om sijn kint te begraven voor pro deo
[12-07-1725]
12e Julij billiet uijtgegeven omme ???t kint van Harman France van Oosten te begraven voor pro deo
[12-07-1725]
Do. billiet uijtgegeven omme ???t lijk van Caet den Ronden te begraven voor pro deo
[21-07-1725
21e do. billiet uijtgegeven aen Jacob van der Cooij omme zijn kint Willem Benschop te begraven voor pro deo
[21-07-1725]
Do. billiet op 3 st. zegel uijtgegeven aen Gabriel Hanenberg omme sijn kindt genaemt Flip Hanenberg te begraven, en voor s??? lants regt ontfangen f 3 : - : -
[06-08-1725]
6e Aug. billiet uijtgegeven omme het kindt van Daniel de Jongh genaemt Annetje de Jong te begraven voor pro deo
[09-08-1725]
9e dito billiet op 3 sts. zegel uijtgegeven aen Jan Verkuij omme zijn schoonvader Cornelis Stel te begraven en voor s??? lants regt ontfangen f 3 : - : -
[13-08-1725]
13e do. billiet uijtgegeven omme ???t kindt van Frans Kerkhoven genaemt Jannetje te begraven voor pro deo
[18-08-1725]
1725 18 Aug. biljet uijtgegeven aen Jan Domene omme ???t lijk van Cornelis Janse te begraven voor pro deo????
[08-09-1725]
Den 8e Sept. biljet uijtgegeven aan Johannis Vreeswijk omme t lijk van sijn broeder Govert Vreeswijk (na de Oude Tonge vervoert) begraven te werden en voor s??? lants reght ontfangen f 3 : - : -??
[10-09-1725]
10e dito biljet uijtgegeven aan Jan van Halteren om sijn kint genaamt van Halteren te begraven en voor s??? lants reght ontfangen?? f 6 : - : -
Tot dus verre verantwoort
[08-10-1725]
8e Octob. biljet uitgegeven aan Sijbrant Vel omme ???t lijk van sijn kint te begraven voor pro deo
[09-10-1725]
9e dito biljet uijtgegeven aan Neeltje Poele int gasthuijs gestorven te begraven voor pro deo
[11-10-1725]
11e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Willem t Jongh genaemt Centje Wms. t Jong te begraven voor pro deo??
[18-10-1725]
18e do. billiet uitgegeven omme ???t kint van Zijmon Geus te begraven onder de classis van pro deo??
[19-10-1725]
19e do. billiet uitgegeven omme t kint van Jacob van de Graaf te begraven onder de classis van pro deo??
[20-10-1725]
20e do. billiet op 3 st. zegel uijtgegeven aen Adriaen Boon omme zijn kindt genaemt Beatricx Boon te begraven onder de classis van drij gl. dus ont. f 3 : - : -
[24-10-1725]
24e do. billiet uijtgegeven aen Jannetje Fleron omme ???t lijk van Arij van Galder te begraven voor pro deo
[08-11-1725]
8e Novemb. billiet uijtgegeven omme de vrouw van Marcus de Gijse te begraven voor pro deo
[14-11-1725]
14e do. biljet uijtgegeven aan Johannis de Wit omme t lijk van sijn kint te begraven voor pro deo
[15-11-1725]
1725 den 15e Novb. billiet op drij sts. zegel uijtgegeven aen Joh. van de Water omme zijn kint genaemt Pieter van de Water te begraven onder de classis van f 3 : - : -
[20-11-1725]
20e dito biljet uijtgegeven omme Sr. Elias Beaupu te begraven onder de classis van pro deo
[02-12-1725]
2e Decemb. biljet uijtgegeven omme Willemtje Joost te begraven onder de classis van pro deo
[03-12-1725]
3e dito aend??? huijsv Aert Meijndertse biljet uijtgegeven omme haer kint te begraven voor pro deo
[05-12-1725]
5e do. aen Jasper Janse biljet uijtgegeven om sijn vrouw: Maetie Jans van Walgere te begraven voor pro deo
[10-12-1725]
10e do. biljet uijtgegeven omme Aart van Dalen te begraven onder de classis van pro deo
[20-12-1725]
20e do. biljet uijtgegeven aan Willem Goemaat omme sijn kint genaamt Marija Goemaet te begraven onder de classis van pro deo
[21-12-1725]
21e do. billiet uijtgegeven omme ???t kint van Jan Gerritse Backer op den Bommel te begraven onder de classis van pro deo
[28-12-1725]
28e do. biljet uijtgegeven aan Marcus de Gijse omme sijn kint te begraven onder de classis van pro deo
[14-01-1726]
1726 14e Januarij billiet uijtgegeven aen Crijn Coert omme zijn kint Marinus Coert te begraven onder de classis van pro deo
[16-01-1726]
16e do. billiet uijtgegeven aen Jurien Fredriks Sprunkel omme zijn kindt genaemt Willem te begraven onder de classis van pro deo