Ooltgensplaat - register van bevolking en inwoning van de gemeente over de jaren 1845, 1846, - 1850, huisnummers 1 t/m 100

Ooltgensplaat
Bevolking
1845 1850
Provincie Zuidholland Gemeente Ooltgensplaat
Register van Bevolking en Inwoning van de Gemeente
Ooltgensplaat over de jaren 1845, 1846, - 1850
Dit register inhoudende 240 bladen, gequoteerd en geparapheerd
door Ons Burgemeester der gemeente Ooltgensplaat
Ooltgensplaat, den November 1845.
De Burgemeester der gemeente Ooltgensplaat.
Voorstraat 1
Johannis Sneijder - winkelier - Roomsch Catholijk ??? weduwnaar -
geboren Breda 16 Maart 1805 - laatste woonplaats Leijden -
aankomst in de gemeente 16 Augustus 1834
1.
Pieter van Drongelen ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 31 Julij 1812 ??? verhuisd naar numero 100 met Mei
1847
Willemtje van Putten ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 1 Julij 1818 - verhuisd naar numero 100 met Mei
1847
Maria van Drongelen ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 31
Augustus 1845 ??? overleden 13 Maart 1846
1.
Wijnand la Plume ??? koperslager ??? Roomsch Catholijk ??? gehuwd ???
geboren Tholen 12 Maart 1802 ??? laatste woonplaats Tholen ???
aankomst in de gemeente 1 Mei 1846
Catharina Frijters ??? zonder beroep - Roomsch Catholijk ??? gehuwd ???
geboren Oud Vossemeer 6 November 1804 ??? laatste woonplaats
Tholen - aankomst in de gemeente 1 Mei 1846
Dominicus la Plume ??? koperslager - Roomsch Catholijk - geboren
Tholen 25 November 1826 - laatste woonplaats Tholen - aankomst
in de gemeente 1 Mei 1846
Adriana la Plume - Roomsch Catholijk - geboren Tholen 26 Maart
1830 - laatste woonplaats Tholen
Pieternella la Plume - Roomsch Catholijk - geboren Tholen 12 Junij
1834 - laatste woonplaats Tholen
Maria la Plume - Roomsch Catholijk - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 10 Mei 1847
1.
Cornelis Hokke ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 4 September 1805 ???
Elizabeth Paasse ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 7 Julij 1805
Maria Hokke ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 25 Juli 1831
Klaasje Hokke ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 12 Augustus
1835
Wouterina Hokke ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 26 Augustus
1837
Cornelis Hokke ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 31 Januarij
1837
2.
Pieter Holleman ??? broodbakker - Hervormd ??? gehuwd - geboren
Den Bommel 17 April 1815 ??? laatste woonplaats Middelharnis ???
aankomst in de gemeente 1 Mei 1849 ??? vertrek uit de gemeente 1
Mei 1849 ??? den 1n Mei 1849 met acte van woonplaatsverandering
vertrokken naar Oude Tonge
Hendrika Duijm ??? zonder beroep - Hervormd ??? gehuwd - geboren
Oude Tonge 1 Augustus 1814 - laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente 23 Aug. 1839
Jannetje Holleman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 Junij 1840
Maria Holleman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 Februarij
1842
Dingeman Holleman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4
Februarij 1844
Cornelia Holleman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 Maart
1846
Johannis Valentijn Holleman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24
Maart 1849
2.
Pieter Leijdes ??? broodbakker - Hervormd ??? gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 22 Februarij 1815 - laatste woonplaats Brielle -
aankomst in de gemeente Mei 1840 ??? 1 Mei 1849 ingekomen uit no.
124
Jacoba van der Ent ??? zonder beroep - Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Brielle 18 April 1818 - laatste woonplaats Brielle -
aankomst in de gemeente Mei 1840
Adrianus Pieter Leijdes - Hervormd ??? geboren Brielle 15 Mei 1839 -
laatste woonplaats Brielle - aankomst in de gemeente Mei 1840
Pieter Leijdes - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 29 Januarij 1847
Leendert Willem Leijdes - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26
Maart 1849
3.
Pieter Noordijk ??? kantoorbediende ??? Hervormd ??? weduwnaar ???
geboren Zuidland 8 December 1784 ??? laatste woonplaats
Middelharnis ??? aankomst in de gemeente 1 Januarij 1833
Arend Noordijk ??? kantoorbediende ??? Hervormd ??? ongehuwd ???
geboren Middelharnis 22 April 1818 ??? laatste woonplaats
Middelharnis ??? aankomst in de gemeente 1 Januarij 1833 ??? October
1847 gehuwd zie no. 55
Jozina Noordijk ??? zonder beroep - Hervormd ??? ongehuwd - geboren
Middelharnis 20 October 1820 ??? laatste woonplaats Middelharnis ???
aankomst in de gemeente 1 Januarij 1833
Jacob Hocke Moolenburgh ??? kantoorbediende ??? Hervormd ???
ongehuwd ??? geboren Dreischor 1 December 1823 ??? laatste
woonplaats Noordgouwe - aankomst in de gemeente 4 Februarij
1842
4.
Jan Jacobus Bereau ??? onderwijzer ??? Hervormd - gehuwd ??? geboren
Arnhem 22 Julij 1789 ??? laatste woonplaats Streijen ??? aankomst in de
gemeente 18 Mei 1820
Maria Apollonia Sille ??? zonder beroep - Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Klundert 26 December 1809 ??? laatste woonplaats
Standdaarbuiten ??? aankomst in de gemeente 1 Mei 1836
Elizabeth Bereaud - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 26 Novemb.
1843
Adrianus Octave Bereaud - Hervormd ??? geboren 26 Augustus 1845
5.
Lambertus Augustus Meijer ??? predikant ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Schenkenschans 9 Julij 1774 ??? laatste woonplaats Almkerk
??? aankomst in de gemeente 1 Mei 1816
Elizabeth Ritmeester ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Almkerk 29 December 1794 ??? laatste woonplaats Almkerk -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1816
Adriana Hendrika Meijer ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? ongehuwd
??? geboren Ooltgensplaat 6 December 1818
Genetta Christiana Maria Meijer ??? zonder beroep ??? Hervormd ???
ongehuwd ??? geboren Ooltgensplaat 9 Mei 1823 ??? vertrek uit de
gemeente Februarij 1849 ??? gehuwd vertrokken naar
Brouwershaven
Josephina Helena Carolina Meijer ??? zonder beroep ??? Hervormd ???
ongehuwd ??? geboren Ooltgensplaat 7 Februarij 1826 ??? vertrek uit
de gemeente Januarij 1849 ??? gehuwd vertrokken naar Rotterdam
Henriette Johanna Wilhelmina Meijer ??? zonder beroep ??? Hervormd
??? ongehuwd ??? geboren Ooltgensplaat 21 Mei 1829
Elizabeth Meijer ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 16 Junij 1832
Geertrui Alblas ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? weduwe ??? geboren
Emmickhoven December 1766 ??? laatste woonplaats Almkerk ???
aankomst in de gemeente 20 Julij 1835 ??? overleden 11 Oct. 1846
Johanna Wilhelmina Meijer ??? zonder beroep ??? Hervormd ???
ongehuwd ??? geboren Schenkenschans Augustus 1779 ??? laatste
woonplaats Amsterdam
6.
Maaike Buurman ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? weduwe ??? geboren
Zuid Beijerland (genaamd Hitzerd) 2 Maart 1797 ??? laatste
woonplaats Zuid Beijerland ??? aankomst in de gemeente Maart 1814
??? overleden 31 Januarij 1848
6.
Arij Sandifort ??? commies ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren Brielle 6
Julij 1829 ??? laatste woonplaats ???s Hertogenbosch ??? aankomst in de
gemeente Nov. 1845 ??? vertrek uit de gemeente 1 Augustus 1849 ???
met gezin vertrokken naar Schiedam
Johanna Francina Ubbens ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Maastricht 22 Febr. 1827 ??? laatste woonplaats ???s
Hertogenbosch - aankomst in de gemeente Nov. 1845 - vertrek uit
de gemeente 1 Augustus 1849
Johannis Wilhelmus Sandifort ??? Hervormd ??? geboren ???s
Hertogenbosch 6 Septemb 1844 - laatste woonplaats ???s
Hertogenbosch - aankomst in de gemeente Nov. 1845 - vertrek uit
de gemeente 1 Augustus 1849
Arij Evert Fredrik Georg Sandifort ??? Hervormd ??? geboren
Ooltgensplaat 23 April 1846 - vertrek uit de gemeente 1 Augustus
1849
Cornelis Jan Sandifort ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 6n Mei
1848 - vertrek uit de gemeente 1 Augustus 1849
Adrianus Koert ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 13 Februarij 1817 ??? verhuisd uit no. 8
Adriaantje Kievit ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 8 Junij 1816
Adam Koert ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 23 Februarij 1843
Johannis Koert ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 13 December
1845
Cornelia Koert ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 7 October 1848
6.
Dirk Goemaat ??? arbeider ??? Christelijk afgescheiden ??? weduwn. ???
geboren Ooltgensplaat 13 Julij 1805 ??? vertrokken uit de gemeente
15 Maart 1847 ??? naar Noord Amerika
Cornelis van Donk ??? commies ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Schiedam Januarij 1797 ??? laatste woonplaats Hillegersberg ???
aankomst in de gemeente 1 November 1846 ??? overleden 6 Mei
1847
Barbara Jacoba Borsje ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Delft ??? laatste woonplaats Hillegersberg - aankomst in de
gemeente 1 November 1846 ??? vertrokken uit de gemeente 12 Mei
1847 ??? naar Delft
Johannis Frederik Fluks ??? commies ??? Luthers ??? gehuwd ??? geboren
Amsterdam 6 December 1815 ??? laatste woonplaats Dirksland ???
aankomst in de gemeente 13 Mei 1847 ??? vertrek uit de gemeente in
1847 ??? vertrokken naar Appenbroeke
Poulina Frederika Wilhelmina Strepik ??? zonder beroep ??? Hervormd ???
gehuwd ??? geboren Kampen Augustus 1817 - laatste woonplaats
Dirksland ??? aankomst in de gemeente 13 Mei 1847 ??? vertrek uit de
gemeente in 1847 ??? vertrokken naar Appenbroeke
Simon de Bruin ??? broodbakker ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Middelharnis 14 Januarij 1821 ??? laatste woonplaats Oud Vossemeer
- aankomst in de gemeente 1 Mei 1849 ??? Ingekomen van Oud
Vossemeer
Catharina Lammers ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 16 Maart 1822 - laatste woonplaats Oud
Vossemeer - aankomst in de gemeente 1 Mei 1849 ??? Ingekomen van
Oud Vossemeer
Kaatje de Bruin ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 18 October
1846 - laatste woonplaats Oud Vossemeer - aankomst in de
gemeente 1 Mei 1849 ??? Ingekomen van Oud Vossemeer
Jan de Bruin ??? Hervormd ??? geboren Oud Vossemeer 1849 - laatste
woonplaats Oud Vossemeer - aankomst in de gemeente 1 Mei 1849
??? Ingekomen van Oud Vossemeer
6.
Maarten Berkhout ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren 14
December 1815 ??? verhuisd naar no. 91, met 1 Mei 1845
Dingena Lecomte ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren St.
Annaland 14 Augustus 1812 ??? laatste woonplaats St. Annaland ???
aankomst in de gemeente 1 Nov. 1833 - verhuisd naar no. 91, met 1
Mei 1845
Wouter Berkhout ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 6 November
1840 - verhuisd naar no. 91, met 1 Mei 1845
Tannetje Berkhout ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 10
November 1842 - verhuisd naar no. 91, met 1 Mei 1845
Lauwerina Berkhout ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 10 April
1845 - verhuisd naar no. 91, met 1 Mei 1845
6.
Jan Hokke ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 25 April 1792 ??? verhuisd naar no. 150 met 1 Mei 1846
Suzanna van der Linde ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 17 Mei 1793 - verhuisd naar no. 150 met 1 Mei 1846
Cornelis Berkhout ??? bouwknecht ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 2 Februarij 1813 ??? met 1 Mei 1847 verhuisd naar no.
108
Cornelia van Putten ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 23 October 1823 (moet zijn 1821 CMK) - met 1 Mei
1847 verhuisd naar no. 108
Neeltje Berkhout ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 11 April
1846 - met 1 Mei 1847 verhuisd naar no. 108
Andries de Graaf ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 29 December 1799 ??? Mei 1847 uit no. 186 1e
November 1848 verhuisd naar no. 28
Bastiaantje van Zwartenberg ??? arbeidster ??? Hervormd ??? geboren
Den Bommel 25 November 1798 ??? laatste woonplaats Den Bommel
- Mei 1847 uit no. 186 - 1e November 1848 verhuisd naar no. 28
Jannetje de Graaf ??? arbeidster ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 7 Mei 1828
Jacoba de Graaf ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 14 November
1839
6.
Lena Les ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 22 April 1816 ??? gehuwd 21 Maart 1846
Anthonij Huijer ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaar 6 Maart 1817 - gehuwd 21 Maart 1846
Arij Huijer ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 4 September 1846 ???
overleden 26 Februarij 1848
Christiaan Huijer ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 19n Januarij
1849
7.
Jan van Kempen ??? bouwman ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 30 April 1794
Elsje Pieternella van Sliedrecht ??? zonder beroep ??? Hervormd ???
gehuwd ??? geboren 23 Julij 1815 Willemstad ??? laatste woonplaats
Herkingen ??? aankomst in de gemeente 4 Junij 1835
Jan van Kempen ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 19 April 1836
Aart van Kempen ??? Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13
December 1837
Dingeman van Kempen ??? Hervormd - geboren Ooltgensplaat 8 April
1840
Adriana van Kempen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 3 Mei
1843
Pieternella Slinger ??? dienstbode ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 29 October 1825 ??? 1 Mei 1848 naar no. 50 verhuisd
Johannis van Kempen ??? Hetvormd - geboren Ooltgensplaat 3 Maart
1847
Willem van Kempen ??? Hervormd - geboren Ooltgensplaat 5
Augustus 1849
8.
Adriaantje van Stokram ??? winkelierster ??? Hervormd ??? ongehuwd ???
geboren 2 April 1772 Katwijk aan Zee ??? laatste woonplaats Stad aan
???t Haringvliet ??? aankomst in de gemeente 1 Mei 1812
8.
Adrianus Koert ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 13 Februarij 1817 ??? Mei 1849 verhuisd naar no. 6
Adriaantje Kievit ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 8 Junij 1816 - Mei 1849 verhuisd naar no. 6
Adam Koert ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 23 Februarij 1843
- Mei 1849 verhuisd naar no. 6
Johannis Koert ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 13 December
1845 - Mei 1849 verhuisd naar no. 6
Johannis de Vos ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 14 December 1824 ??? uit no. 96 hierin gekomen
Maartje van Noord ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Oude Tonge ??? laatste woonplaats Oude Tonge ??? aankomst in de
gemeente 1 Maart 1844
Cornelis de Vos ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 18 November
1846
Aagje de Vos ??? Hervormd ??? geboren 17 December 1848
8.
Arie de Rooij ??? timmerman ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Prinsland 1 November 1788 ??? laatste woonplaats Prinsland ???
aankomst in de gemeente 15 Maart 1815
Maria de Geus ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 22 Maart 1798
Leendert de Rooij??? Hervormd ??? geboren 29 November 1836
Maria de Rooij ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 31 Maart 1839
9.
Arnoldus Grenu ??? hoefsmid ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Oosterhout 25 Februarij 1798 ??? laatste woonplaats Klundert ???
aankomst in de gemeente 14 Maart 1829
Elizabeth Schreur ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 22 Maart 1809
Frederika Grenu ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 23 Julij 1830
Pieternella Maria Grenu ??? Hervormd ??? geboren 30 October 1844
Johannis de Vos ??? smidsknecht ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 14 Augustus 1813 ??? vertrek uit de gemeente Maart
1849 ??? vertrokken naar Maasdam
Bout
10.
Jan van Brugge ??? arbeider ??? Christelijk afgescheiden ??? gehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 25 Februarij 1799
Maria van Zwartenberg ??? winkelierster ??? Christelijk afgescheiden ???
gehuwd ??? geboren Den Bommel 1 Januarij 1800 ??? laatste
woonplaats Den Bommel
Adrianus van Brugge ??? kleermaker ??? Hervormd ??? ongehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 13 Julij 1822 ??? vertrek uit de gemeente Nov.
1847 ??? vertrokken naar Charlois
Paulina Provilie ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 19 December
1831
10.
Andries de Graaf ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 29 December 1799 ??? verhuisd naar no. 186 met 1e
Mei 1845
Bastiaantje van Zwartenberg ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Den Bommel 25 November 1798 ??? laatste woonplaats Den
Bommel ??? verhuisd naar no. 186 met 1e Mei 1845
Pieternella de Graaf ??? arbeidster ??? Hervormd ??? geboren
Ooltgensplaat 11 Maart 1825 ??? verhuisd naar no. 186 met 1e Mei
1845
Jannetje de Graaf ??? arbeidster ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat
7 Mei 1828 ??? verhuisd naar no. 186 met 1e Mei 1845
Adrianus Leijdes ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Klundert 4 Januarij 1779 ??? laatste woonplaats Stad aan ???t
Haringvliet ??? aankomst in de gemeente 1 Mei 1809 ??? overleden 11
Decemb. 1847
Cornelia de Vries ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Middelharnis 6 December 1789 ??? laatste woonplaats Middelharnis ???
aankomst in de gemeente 1791
10.
Cornelis Kamp ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 29 November 1815 ??? vertrokken naar no. 121 met 1e
Mei 1846
Maria Vermeule ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Middelharnis 1 Mei 1822 ??? laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1840 ??? vertrokken naar no. 121
met 1e Mei 1846
Klaas Kamp ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 27 Maart 1841 -
vertrokken naar no. 121 met 1e Mei 1846
Cornelis Kamp ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 20 November
1842 ??? vertrokken naar no. 121 met 1e Mei 1846
Adriaantje Kamp ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 5 Januarij
1845 - vertrokken naar no. 121 met 1e Mei 1846
Huijbregt Kuijpers ??? timmerman ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Meijerik 14 Junij 1777 ??? laatste woonplaats Meijerik ??? aankomst in
de gemeente Mei 1796
Lena Verlee ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat November 1781
11.
Simon Korteweg ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 14 Januarij 1790 ??? verhuisd naar no. 124
Maria Helena Burgersdijk ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Rijswijk 7 Augustus 1785 ??? laatste woonplaats Rijswijk ???
aankomst in de gemeente 1 Mei 1844 - ??? verhuisd naar no. 124
Lijntje van Putten ??? dienstbode ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 19 April 1821 ??? vertrek uit de gemeente 1e Mei 1847
??? naar Den Bommel
Anna Adriana Birkhoff ??? dienstbode ??? Hervormd ??? ongehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 21 Mei 1828
Christiaan Gerard van Dam ??? rijksonderwijzer ??? Hervormd ??? gehuwd
??? geboren Bergen op Zoom 25 Augustus 1810 ??? laatste woonplaats
Bleskensgraaf ??? aankomst in de gemeente 1 Septemb. 1846 ??? Mei
1849 uit no. 69
Adriaantje Landheer ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 6 Mei 1821 ??? Mei 1849 uit no. 106
12.
Pinnis Schooning ??? winkelier ??? Israelisch ??? gehuwd ??? geboren
Apingadam 12 Julij 1810 ??? laatste woonplaats Dokcum ??? aankomst
in de gemeente Aug. 1837 ??? 1 Mei 1848 naar no. 39 verhuisd
Eva Wijnbergen ??? zonder beroep ??? Israelisch ??? gehuwd ??? geboren
Leijden 12 Meij 1810 ??? laatste woonplaats Eindhoven ??? aankomst in
de gemeente 1 Mei 1843 - 1 Mei 1848 naar no. 39 verhuisd
Elisabeth Schooning ??? Israelisch ??? geboren Ooltgensplaat 12 Mei
1844
Levie Schooning ??? Israelisch ??? geboren Ooltgensplaat 14 October
1845
Cornelia Schooning ??? Israelisch ??? geboren Ooltgensplaat 11 october
1847
Hendrik Niebeek ??? metselaar ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Willemstad 9 November 1813 ??? laatste woonplaats Willemstad ???
aankomst in de gemeente 1 November 1839 ??? Mei 1848 ingekomen
uit no. 110
Teuntje Ruitenberg ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 28 Januarij 1823 - Mei 1848 ingekomen uit
no. 110
12.
Hubregt Thiebout ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren Stad
aan ???t Haringvliet 28 Januarij 1787 ??? laatste woonplaats Stad ???
aankomst in de gemeente 1 Maart 1820
Jacoba Berkhout ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 25 April 1787
13.
Cornelis de Ruiter ??? broodbakker ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 21 October 1802
Margaretha van Nimwegen ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd
??? geboren Ooltgensplaat 4 November 1804
Leendert de Ruiter ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 22 Januarij
1835
Cornelia de Ruiter ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 7 Augustus
1839
Jacobus de Ruiter ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 17 Januarij
1844
Pieter Wafelbakker ??? broodbakkersknecht ??? Hervormd ??? geboren
Middelharnis 21 Januarij 1813 ??? laatste woonplaats Middelharnis ???
aankomst in de gemeente 1 Mei 1845 ??? vertrek uit de gemeente 1
Mei 1846 ??? naar Middelharnis
Jacob van Nimwegen ??? broodbakkersknecht ??? Hervormd ??? geboren
Ooltgensplaat 11 December 1825
Wouterina Tulp ??? dienstbode ??? Hervormd ??? geboren Sommelsdijk
18 December 1820 ??? laatste woonplaats Sommelsdijk ??? aankomst in
de gemeente 1 Mei 1845 ??? vertrek uit de gemeente 1 Nov. 1846 ???
naar Sommelsdijk
Maria de Ruiter ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 6 November
1848
14.
Hubregt Gordon ??? kuiper ??? Hervormd ??? weduwnaar ??? geboren Den
Bommel 10 Maart 1789 ??? laatste woonplaats Den Bommel ???
aankomst in de gemeente 7 Febr. 1814 ??? overleden den 8n Maart
1847
Daniel Gordon ??? kuiper ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 26 Maart 1818
Elizabeth Gordon ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Den Bommel 27 Junij 1818 ??? laatste woonplaats Den Bommel ???
aankomst in de gemeente 5 Nov. 1837
Hubregt Gordon ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 12 Januarij
1840
Jan Gordon ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 6 Augustus 1842
Gerrit Gordon ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 26 November
1844
Daniel Rz Gordon ??? metzelaar ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Den Bommel 1823 ??? laatste woonplaats Oude Tonge ??? aankomst in
de gemeente Julij 1832 ??? vertrek uit de gemeente in 1848 ??? naar
Ouddorp
Willemtje Gordon ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 6 Augustus
1847
15.
Kommer Braber ??? timmerman ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 11 December 1814
Leuntje van Oostenbrugge ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Dirksland 8 November 1820 ??? laatste woonplaats Dirksland
??? aankomst in de gemeente 8 Mei 1841
Leendert Braber ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 24 Mei 1843
Johanna Braber ??? Hervormd ??? geboren Dirksland 22 Mei 1844 ???
overleden 4n April 1847
Hendrik Braber ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 26 April 1848
Gerrit Birkhoff ??? timmermansknecht ??? Hervormd ??? ongehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 9 September 1827 ??? in Mei uit no. 20
15.
Dirk Oudzegel ??? bouwknecht ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 6 Febr. 1806 ??? laatste woonplaats Den Bommel ???
aankomst in de gemeente 1 Maart 1844
Cornelia van Oostende ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 2 Maart 1812 - laatste woonplaats Den
Bommel ??? aankomst in de gemeente 1 Maart 1844
Cornelis Oudzegel ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 30
December 1833 ??? laatste woonplaats Den Bommel ??? aankomst in de
gemeente 1 Maart 1844
Dirkje Maria Oudzegel ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 13 April
1836 - laatste woonplaats Den Bommel ??? aankomst in de gemeente
1 Maart 1844
Bastiaan Oudzegel ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 6
November 1838 ??? laatste woonplaats Den Bommel ??? aankomst in
de gemeente 1 Maart 1844
Jacob Oudzegel ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 23 September
1841 ??? laatste woonplaats Den Bommel ??? aankomst in de gemeente
1 Maart 1844
Dirk Oudzegel ??? Hervormd ??? geboren Den Bommel 1842 ??? laatste
woonplaats Den Bommel ??? aankomst in de gemeente 1 Maart 1844
Neeltje Oudzegel ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 29 April
1846
15.
Leentje Verhoef ??? arbeidster ??? Hervormd ??? weduwe
Leendert Snaauw ??? arbeider ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 6 October 1821
Jacob Snaauw ??? arbeider ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 2 Augustus 1823 ??? Mei 1849 gehuwd zie no. 78
Bastiaan Snaauw ??? arbeider ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 23 Januarij 1827
16.
Leendert Braber ??? landbouwer ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 12 October 1821
Dingena Verboom ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 17 Mei 1788
Dingeman Braber ??? metzelaar ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 14 Febr. 1822
Vijgje Plokhooij ??? dienstbode ??? Hervormd ??? geboren Middelharnis 7
Januarij 1824 ??? laatste woonplaats Middelharnis ??? aankomst in de
gemeente 1 Nov. 1828 ??? vertrek uit de gemeente Mei 1848 ??? naar
Den Bommel
Elizabeth van Oostenbrugge ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd
??? geboren Dirksland 1825 ??? laatste woonplaats Dirksland ???
aankomst in de gemeente 1e Mei 1849
17.
Leendert Oom ??? schoenmaker ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 5 December 1805
Lena van Putten ??? zonder beroep Hervormd gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 4 April 1805
Jannetje Oom - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 10 April 1833
Annetje Oom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 29 April 1836
Pieter Oom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 8 Januarij 1845
18.
Jan Arendsz van Putten ??? bouwman ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 10 Februarij 1796 ??? 1 Mei 1849 verhuisd
naar no. 41
Adriaantje van Prooijen - zonder beroep - Hervormd ??? gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 25 December 1795 ??? 1 Mei 1849 verhuisd
naar no. 41
Jannetje van Putten ??? zonder beroep - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 3 Maart 1828 ??? 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 41
Johanna van Putten ??? zonder beroep - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 27 Mei 1829 ??? 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 41
Adriaantje van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24
December 1830 ??? 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 41
Leendert van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13 Maart
1832 ??? 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 41
Arentje van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 Mei
1835 ??? 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 41
Cornelia Donkersloot ??? dienstbode - Hervormd ??? ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 18 Septemb. 1826
Leendert Tiggelman ??? bouwman ??? Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 1 Augustus 1787 ??? laatste woonplaats Oude Tonge ???
aankomst in de gemeente 1 Maart 1826
Maria van Putten ??? zonder beroep - Hervormd ??? gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 18 Maart 1788 ??? laatste woonplaats Oude Tonge ???
aankomst in de gemeente 1 Maart 1826
19.
Segrina Hobbel ??? winkelierster ??? Hervormd ??? weduwe ??? geboren
Ooltgensplaat 11 Februarij 1780 ??? vertrokken uit deze woning naar
no. 117 met 1e Mei 1846
Elizabeth Looij ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 16 December 1826
Koenraad Verlee ??? schoenmaker ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 6 November 1785
Johanna Beijering ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Nijmegen 30 Maart 1792 ??? laatste woonplaats Nijmegen ???
aankomst in de gemeente 1793
Maartje Verlee ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 15 December 1827
19.
Jacob van Dijk ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 19 Mei 1815 ??? overleden 4 September 1849
Lena van Putten ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 16 Februarij
1816 ??? overleden 4 September 1849
Teuna van Dijk ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 11 Augustus
1836 ??? naar het weeshuis
Jan van Dijk ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 18 Januarij 1841 ???
naar het weeshuis
Willemtje van Dijk ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat het
September 1843 ??? naar het weeshuis
Klaas van Dijk ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 13 September
1845 ??? overleden 27 Januarij 1848
Arentje Prins ??? arbeidster ??? Hervormd ??? weduwe ??? geboren
Ooltgensplaat 6 Junij 1794 ??? 1 November 1848 verhuisd naar no. 32
Bastiaan Kornet ??? arbeider ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 23 October 1817 ??? 1 November 1848 verhuisd naar
no. 32
Leendert Kornet ??? arbeider ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 25 November 1820 ??? 1 November 1848 verhuisd naar
no. 32
Gerrit Kornet ??? arbeider ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 23 Augustus 1831 ??? 1 November 1848 verhuisd naar
no. 32
Geertruij Kornet ??? arbeidster ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 14 December 1832 ??? 1 November 1848 verhuisd naar
no. 32
Jan Leijdens ??? arbeider ??? Hervormd - weduwn. ??? geboren
Ooltgensplaat 24 September 1817 ??? 1 Mei 1848 ingekomen uit no.
99
19.
Cornelis Leijdens ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 23 Augustus 1810 ??? verhuisd uit deze woning no. 42
met 1e Mei 1846
Teuntje Rosa ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 29 October 1813 ??? verhuisd uit deze woning no. 42
met 1e Mei 1846
Pieter Leijdens ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 7 Maart 1836 ???
verhuisd uit deze woning no. 42 met 1e Mei 1846
Adrianus Leijdens ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 19
december 1841 ??? verhuisd uit deze woning no. 42 met 1e Mei 1846
Frans Huijer ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 20 October 1804
Neeltje Kreeft ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 27 October 1806
Arend Kreeft ??? arbeider ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 29
November 1830
Abraham Huijer ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 7 September
1843
Anthonij Huijer ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 11 Maart 1842
20.
Ruthgeris Birkhoff ??? timmerman ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Kuilenburg 1792 ??? laatste woonplaats Herkingen ??? aankomst in de
gemeente 6 Maart 1820 ??? overleden 28 April 1849
Willemina van Ree ??? zonder beroep - Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 13 Augustus 1803 ??? overleden 14 Nov. 1848
Gerrit Birkhoff ??? timmerman - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 9
September 1827 ??? zie no. 15
Klaas van Ree Birkhoff ??? timmerman - Hervormd ??? geboren
Ooltgensplaat 30 September 1830 ??? zie 69
Jan Hendrik Birkhoff - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 27 April
1836 ??? vertrek uit de gemeente in Mei 1849 ??? vertrokken naar
Spijkenisse
21.
Cornelis Birkhoff ??? hoefsmid ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Klundert 9 Januarij 1798 ??? laatste woonplaats Willemstad ???
aankomst in de gemeente Mei 1821
Johanna Verhoef ??? zonder beroep - Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 10 Junij 1801
Gerrit Ruthgeris Birkhoff ??? hoefsmid - Hervormd ??? geboren
Ooltgensplaat 11 December 1824
Maria Cornelia Birkhoff - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 27
November 1829
Christiaan Birkhoff - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 21 Maart
1832
Andries Johannis Birkhoff - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 22
Mei 1833
Ruthgeris Birkhoff - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 14
November 1836
Cornelis Birkhoff - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 14 November
1836
22.
Leendert Bom ??? bouwman ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 24 Maart 1807
Adriaantje van Brugge zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ???
geboren Rotterdam 17 November 1808 ??? laatste woonplaats
Rotterdam ??? aankomst in de gemeente 1 Febr. 1809
Lena Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 12 Januarij 1831
Jannetje Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 25 Mei 1834
Willem Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 21 November
1835
Cornelia Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 17 September
1837
Cornelis Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 19 December
1839
Leendert Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 16 Januarij
1841
Elizabeth Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 13 Julij 1842
Adrianus Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 5 December
1843
Maria Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 16 December 1845
Pieternella Bom ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 15 Februarij
1849
23.
Leendert Dorsman ??? schoenmaker ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 6 December 1793
Krijntje van Es ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 21 Julij 1796
Johanna Dorsman - arbeidster ??? Hervormd - geboren Ooltgensplaat
18 November 1821 ??? vertrek uit de gemeente in Augustus 1848 ???
gehuwd en vertrokken naar Dubbeldam
Bastiaan Dorsman ??? schoenmaker ??? Hervormd ??? geboren
Ooltgensplaat 7 Februarij 1825
Ansem Dorsman ??? verwer ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 10
September 1828
Jan Dorsman ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 21 Junij 1833
Lammertje Dorsman ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 28
Januarij 1835
Leendert Dorsman ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 29
December 1838
23.
Jacob Brouwer ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Dirksland 11 October 1816 ??? laatste woonplaats Dirksland ???
aankomst in de gemeente 1 Maart 1841 ??? uit deze woning verhuisd
met 1e Mei 1845 naar no. 212
Jannetje van Putten ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 13 Maart 1817 ??? uit deze woning verhuisd met 1e Mei
1845 naar no. 212
Leuntje Brouwer ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 7 Junij 1842
??? uit deze woning verhuisd met 1e Mei 1845 naar no. 212
Neeltje Brouwer ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 21 Februarij
1845 ??? uit deze woning verhuisd met 1e Mei 1845 naar no 212
Cornelis de Vos Wzn arbeider ??? Hervormd ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 22 April 1822 ??? zie no. 193
Cornelia van Dijk arbeidster ??? Hervormd ??? weduwe ??? geboren
Ooltgensplaat 4 Julij 1773 ??? 1e Mei 1848 uit no. 179 verhuisd
24.
Martinus Krijgsman ??? wagenmaker ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Oude Tonge October 1810 ??? laatste woonplaats Oosterland ???
aankomst in de gemeente 1 Maart 1839
Maria Braber ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 3 Januarij 1812
Maartje Krijgsman ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 27 April
1841
25.
Frans Remus ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 6 December 1813 ??? met 1e November 1846 uit deze
woning vertrokken naar no. 34
Lena Slis - arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren Sommelsdijk
12 December 1818 ??? laatste woonplaats Sommelsdijk ??? aankomst in
de gemeente 1 April 1841 - met 1e November 1846 uit deze woning
vertrokken naar no. 34
Arend Remus ??? geboren Ooltgensplaat 18 April 1845 - met 1e
November 1846 uit deze woning vertrokken naar no. 34
Klaas van der Linden arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 14 November 1808
Susanna de Jongh ??? naaister ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 18 Augustus 1809
25.
Adriaantje Blees ??? veehoudster - Hervormd ??? weduwe ??? geboren
Ooltgensplaat 22n December 1792
Cornelis Donkersloot ??? bouwknecht - Hervormd ??? geboren
Ooltgensplaat 13 Mei 1823
Anthonia Donkersloot - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 14 Junij
1830
Elias Donkersloot - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 21 Februarij
1833
25.
Bouwen Kammeraad ??? arbeider ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Den Bommel 17-10-1821 ??? laatste woonplaats Den Bommel ???
aankomst in de gemeente Maart 1824 ??? met 1e Mei 1846 verhuisd
uit deze woning naar numero 173
Adriaantje de Vos ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 9 Januarij 1821 ??? met 1e Mei 1846 verhuisd uit deze
woning naar numero 173
Willem Kammeraad ??? Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 25
October 1843 ??? met 1e Mei 1846 verhuisd uit deze woning naar
numero 173
Arij de Bonte ??? bouwknecht ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 12 December 1822 ??? vertrek uit de gemeente 1 Maart
1847 ??? vertrokken naar de Nieuwe Tonge
Geertruij Verschuur - arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 17 Maart 1824 ??? vertrek uit de gemeente 1 Maart
1847 ??? vertrokken naar de Nieuwe Tonge
Jannetje den Haan ??? arbeidster ??? Hervormd ??? gehuwd ??? geboren
Den Bommel
Adam Zwagers ??? arbeider ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 29 Augustus 1818
26.
Cornelia Hommel ??? winkelierster - Hervormd ??? weduwe ??? geboren
Meeuwen 13 September 1767 ??? laatste woonplaats Meeuwen ???
aankomst in de gemeente 1 Mei 1795 ??? overleden 16 Sept. 1846
Arend Verlee ??? kleermaker - Hervormd ??? weduwn. ??? geboren
Ooltgensplaat 1 Junij 1802 ??? overleden den 11 Junij 1848
Dirk Verlee ??? kleermaker - Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 15 April 1824
Aaltje Verlee ??? arbeidster - Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 23 Augustus 1825
Maria Verlee ??? arbeidster - Hervormd ??? ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 December 1826
Willem Verlee ??? arbeider - Hervormd ??? ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 October 1828
Cornelis Verlee ??? arbeider - Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 20 November 1829
Jan Verlee - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 28 Februarij 1832
Lena Verlee - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 28 November
1833
Arendje Verlee - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 8 September
1838
Cornelia Verlee - Hervormd ??? geboren Ooltgensplaat 19 Februarij
1842
27.
Maartje van der Linden ??? zonder beroep ??? Hervormd ??? ongehuwd ???
geboren Ooltgensplaat 27 Julij 1790
Hendrina Hommel ??? arbeidster ??? Hervormd ??? ongehuwd ??? geboren
Ooltgensplaat 5 October 1808
27,
Cornelis van Oostende - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 18 December 1772 - overleden den 30n December
1846
Lena Neels - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 10 Februarij 1790 - verhuisd uit deze woning met 1e
Mei 1847 naar no. 126
Hendrik van den Bolsem - arbeider - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 2 Februarij 1821
Abra van den Bolsem - arbeidster - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 22 Augustus 1823 - gehuwd in 1847 woont in no. 143
Gerrit Duijm - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Sommelsdijk
2 Februarij 1806 - laatste woonplaats Sommelsdijk - aankomst in de
gemeente 1 Maart 1834
Willemtje Berkhout - naaister - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 4 Januarij 1818
Laurijntje Duijm - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 September
1839
Kaatje Duijm - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 Maart 1841
Lena Duijm - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 7 Mei 1842
Job Duijm - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6 November 1843
Wouter Duijm - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 december
1845 - overleden den 8 Febr. 1848
28.
Adam van Veen - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 3 April 1802 - verhuisd uit deze woning met 1e Mei
1847 naar no. 149
Johanna van der Veer - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Den Bommel 1809 - verhuisd uit deze woning met 1e Mei 1847 naar
no. 149
Jacob van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Julij 1834 -
verhuisd uit deze woning met 1e Mei 1847 naar no. 149
Arentje van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 December
1840 - verhuisd uit deze woning met 1e Mei 1847 naar no. 149
Cornelis Breeman - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 11 October 1801 - overleden 12 Mei 1848
Klaasje Silvius - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 11 November 1805 - met Mei 1848 verhuisd naar no. 136
Bastiaantje Breeman - arbeidster - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 22 December 1831 - - met Mei 1848 verhuisd naar
no. 136
Arend Breeman- Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19 November
1836 - met Mei 1848 verhuisd naar no. 136
Lena Breeman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 29 December
1841 - met Mei 1848 verhuisd naar no. 136
Bouwe Klaas Breeman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19
November 1844 - met Mei 1848 verhuisd naar no. 136
Andries de Graaf - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 December 1799 - uit no. 6 hierin gekomen
Bastiaantje van Zwartenberg - arbeidster - Hervormd - gehuwd -
geboren 25 Novemb. 1798 - laatste woonplaats Den Bommel -
abusief hier gebragt
Jannetje de Graaf - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 7 Mei 1828
Jacoba de Graaf - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 November
1839
Jan van Putten - bouwknecht - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 13 Maart 1815 - uit no. 194 hierin gekomen
Pieternella de Graaf - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 11 Maart 1825
Jannetje Ammerensje van Putten - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 18 November 1847
28.
Gerrit Duim - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Sommelsdijk
2 Februarij 1806 - laatste woonplaats Sommelsdijk - aankomst in de
gemeente 1 Maart 1834 - met 1 Mei 1847 verhuisd uit deze woning
naar no. 27
Willemtje Berkhout - naaister - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 4 Januarij 1818 - met 1 Mei 1847 verhuisd uit deze
woning naar no. 27
Laurijntje Duim - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 September
1839 - met 1 Mei 1847 verhuisd uit deze woning naar no. 27
Kaatje Duim - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 Maart 1841 -
met 1 Mei 1847 verhuisd uit deze woning naar no. 27
Lena Duim - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 7 Mei 1842 - met 1
Mei 1847 verhuisd uit deze woning naar no. 27
Job Duim - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6 November 1843 -
met 1 Mei 1847 verhuisd uit deze woning naar no. 27
Wouter Duim - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 December 1845
- met 1 Mei 1847 verhuisd uit deze woning naar no. 27
Andries de Graaf - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 december 1799 - 1 November 1848 uit no. 6
verhuisd
Bastiaantje van Zwartenberg - arbeidster - Hervormd - gehuwd -
geboren Den Bommel 25 November 1798 - laatste woonplaats Den
Bommel - 1 November 1848 uit no. 6 verhuisd
Jannetje de Graaf - arbeidster - Hervormd ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 7 Mei 1828 - 1 November 1848 uit no. 6 verhuisd
Jacoba de Graaf - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 November
1839 - 1 November 1848 uit no. 6 verhuisd
28.
Johannis Tulp arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 2 Maart 1804
Willemtje Kattestaart - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Oude Tonge 3 Februarij 1800 - laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1828
Krijntje Tulp - arbeidster - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 20
Maart 1832
Maria Tulp - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Januarij 1835
Simon Tulp - arbeider - Hervormd - weduwn. - geboren
Ooltgensplaat 29 Mei 1806 - overleden 18 Julij 1846
Cornelis Tulp - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 September
1838
Martijntje Maasland zonder beroep - Hervormd - weduwe - geboren
Maassluis 31 December 1780 - laatste woonplaats Brielle -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1845 - overleden 18 Julij 1847
28.
Cornelis van Reij - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 1806 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst in de
gemeente April 1825
Christina van Ballegooij - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Rotterdam 25 December 1809
Maria van Reij - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 Junij 1833
Johanna van Reij - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 1 Julij 1834
Jannetje van Reij - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 Junij 1841
Adriana Johanna van Reij - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 1
Februarij 1844 - overleden 26 Maart 1846
Adriana van Reij - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23 April 1846
28.
Maria Verhoef - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 September 1796
29.
Frans Kammeraad - landbouwer - Hervormd - gehuwd - geboren
Den Bommel 12 November 1814 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente Maart 1824
Pietertje Tulp - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 5 Junij 1818
Adrianus Kammeraad - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27 Junij
1846
30.
Jacob Pietersz de Vos - landbouwer - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 Maart 1800
Pieternella Bom - zonder beroep - Christelijk afgescheiden - gehuwd
- geboren Ooltgensplaat 16 Augustus 1805
Elizabeth de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6 Augustus
1830
Jannetje de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23 December
1832
Willem de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24 November
1838
Leendert de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27 Junij 1841
31.
Anthonij Adrianus van Ginkel - gemeenteontvanger - Hervormd -
gehuwd - geboren Hellevoetsluis 19 Maart 1789 - laatste
woonplaats Sommelsdijk - aankomst in de gemeente Junij 1812
Martina van Schagen - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 13 Febr. 1787 - laatste woonplaats
Sommelsdijk - aankomst in de gemeente Junij 1812 - overleden 24n
December 1846
Maria Johanna van Ginkel - zonder beroep - Hervormd - ongehuwd -
geboren Hellevoetsluis 11 Maart 1792 - laatste woonplaats
Sommelsdijk - aankomst in de gemeente Junij 1812
Teuntje de Bruin - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Gorinchem 7 April 1826 - laatste woonplaats Gorinchem - aankomst
in de gemeente 1 Mei 1847 - vertrek uit de gemeente Maart 1849 -
vertrokken naar Maasdam
IJke Maria van Halteren - dienstbode - Hervormd - ongehuwd -
geboren Gorinchem 22 Julij 1827 - laatste woonplaats Gorinchem -
aankomst in de gemeente 21 Julij 1845
32.
Anthonij Korteweg - metzelaar - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 1 November 1785 - laatste woonplaats Dirksland -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1812
Christina van Kassel - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Sommelsdijk 26 Januarij 1789 - laatste woonplaats Dirksland -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1812
Pieternella Korteweg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13 Junij
1824
Anthonij Korteweg - metzelaar - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
1 November 1826
Jacob Willem Korteweg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 5
November 1831
33.
Jacobus Overbeeke - bouwman - Hervormd - gehuwd - geboren St.
Annaland 4 Maart 1791 - laatste woonplaats St. Annaland -
aankomst in de gemeente Sept. 1809
Geertruij de Visser - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Hooge Zwaluw 1 Maart 1797 - laatste woonplaats Klundert -
aankomst in de gemeente Julij 1831
Jan Overbeeke - bouwknecht - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
29 April 1822
Adriaantje Overbeeke - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 22
November 1824 - in April 1846 gehuwd
Willem Overbeeke - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18
September 1827
Maatje Overbeeke - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12 Maart
1829
Jacobus Overbeeke - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Januarij
1831
Cornelis Overbeeke - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25
September 1835
34.
Catharinus Johan Pieter Ferleman - zonder beroep - Hervormd -
gehuwd - geboren Ooltgensplaat 6 October 1791 - vertrek uit de
gemeente December 1847 - vertrokken naar Rotterdam
Klaasje van Schouwen - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 6 Januarij 1795 - vertrek uit de gemeente
December 1847 - vertrokken naar Rotterdam
Adrianus Vaalburg - Hervormd - geboren Den Bommel 22 Februarij
1822 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst in de gemeente
Maart 1842
Willem Kamp - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 7 Februarij 1818 - December 1847 uit no. 142 hierin
gekomen
Agatha Johanna Sigmond - arbeidster - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 30 Junij 1818 - December 1847 uit no. 142
hierin gekomen
Maatje Kamp - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Mei 1844 -
December 1847 uit no. 142 hierin gekomen
Cornelis Kamp - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9 November
1847
34.
Frans Huijer - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 October 1804 - uit deze woning verhuisd met 1e
Mei 1846 naar no. 19
Neeltje Kreeft - arbeidster - gehuwd - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 27 October 1806 - uit deze woning verhuisd met 1e
Mei 1846 naar no. 19
Arend Kreeft - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 29 November
1830 - uit deze woning verhuisd met 1e Mei 1846 naar no. 19
Anthonij Huijer - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11 Maart 1842
- uit deze woning verhuisd met 1e Mei 1846 naar no. 19
Abraham Huijer - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 7 September
1843 - uit deze woning verhuisd met 1e Mei 1846 naar no. 19
Frans Remus - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 December 1813
Lena Slis - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren Sommelsdijk
12 December 1818 - laatste woonplaats Sommelsdijk - aankomst in
de gemeente 1 April 1841
Arend Remus - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18 April 1845
Frans Remus - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15 December
1848
35.
Arij Noordijk - bouwman - Hervormd - gehuwd - geboren Melissant
27 April 1777 - laatste woonplaats Sommelsdijk - aankomst in de
gemeente 2 Maart 1810
Neeltje van Schouwen - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 1 Nov. 1767 - overleden 5 Januarij 1847
Martina Overbeeke - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
St. Annaland 11 November 1795 - laatste woonplaats St. Annaland -
aankomst in de gemeente Sept. 1809
35.
Dirk Koorn - arbeider - Hervormd - gehuwd - vertrek uit de
gemeente April 1847 - uit deze gemeente vertrokken, onbekend
waarheen
Jaapje van Grootveld - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 13 April 1821 - zie no. 104
Jan Koorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 30 Mei 1844 -
overleden 31n October 1846
Klaas Koorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 Julij 1845 -
overleden 31n October 1846
Andries Kreeft - wagenmaker - Hervormd - weduwen. - geboren
Ooltgensplaat 31 Julij 1798 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Januarij 1830
Jannetje Kreeft - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 14 October 1825 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Januarij 1830
Jacobus van Nimwegen - schippersknecht - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 9 Maart 1820 - Decemb. 1847 uit no. 73
Neeltje van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17
Januarij 1848
35.
Magchiel van Sint Annaland - arbeider - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 3 Maart 1817
Neeltje Verbiest - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Sommelsdijk 11 Januarij 1819 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1842
Marinus van Sint Annaland - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21
Februarij 1843
Cornelis van Sint Annaland - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4
Februarij 1845 - overleden 17 Septemb. 1846
Cornelis van Sint Annaland - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21
Augustus 1847
36.
Johannis Az. van Putten - dijkgraaf - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 November 1784 - met 1 Mei 1849 verhuisd naar
no. 47
Leentje van Rossum - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Dirksland 11 Februarij 1798 - laatste woonplaats Dirksland
aankomst in de gemeente 16 April 1815 - met 1 Mei 1849 verhuisd
naar no. 47
Elizabeth Jacoba van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 3
December 1819 - in October 1847 gehuwd, zie no. 55
Tijsje van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 Julij 1823 -
zie no. 47 - met 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 47
Jacob van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 Februarij
1826 - zie no. 47 - met 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 47
Jannetje van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15 October
1828 - zie no. 47 - met 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 47
Johannis van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19
October 1830 - zie no. 47 - met 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 47
Leendert Marius van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13
Julij 1833 - zie no. 47 - met 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 47
Dirkje van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 November
1835 - overleden 24 Sept. 1847
Jan Arendz. van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19
December 1839 - zie no. 47 - met 1 Mei 1849 verhuisd naar no. 47
Andries Johannis Birkhoff - verwer - Hervormd - gehuwd - geboren
Klundert 7 October 1796 - laatste woonplaats IJselmonde -
aankomst in de gemeente 10 Februarij 1821 - met 7 Mei 1849 uit
no. 41 hierin gekomen
Margaretha Maria van Dolder - zonder beroep - Hervormd - gehuwd
- geboren IJselmonde 17 Januarij 1791 - laatste woonplaats
IJselmonde - aankomst in de gemeente 10 Februarij 1821 - met 7
Mei 1849 uit no. 41 hierin gekomen
Anna Adriana Birkhoff - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Mei
1828 - met 7 Mei 1849 uit no. 41 hierin gekomen
Adriana Frederika Birkhoff - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13
December 1831 - met 7 Mei 1849 uit no. 41 hierin gekomen
37.
Izak Okker - winkelier - Hervormd - gehuwd - geboren Ooltgensplaat
21 September 1811
Johanna Vogel - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 11 Julij 1812
Jacob Okker - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12 October 1836
Zacharias Okker - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 September
1838
Arij Okker - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23 Junij 1840
Maria Okker - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 1 Januarij 1845
Jobje van Oostende - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 1 Februarij 1822
Jannetje Okker - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6 Februarij
1848
38.
Joost Kreeft - kleermaker - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 19 Julij 1801
Adriana Pieternella Birkhoff - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Klundert 15 Julij 1802 - laatste woonplaats Klundert -
aankomst in de gemeente Mei 1820
Pieternella Johanna Kreeft - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23
December 1826
Jan Kreeft - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 April 1832
Gerrit Birkhoff - Hervormd - weduwenr. - geboren Utrecht 18
Januarij 1773 - laatste woonplaats Klundert - aankomst in de
gemeente 2 Mei 1826
39.
Jan Jz. van Putten - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 10 Julij 1810
Bouwen van Putten - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 5 Augustus 1812
Cornelis van Putten - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 30 Januarij 1820
Maria van Putten - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 2 October 1823
Johannis van Putten - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 13 October 1826
39.
IJzebrand van den Bolsem - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 Augustus 1814
Maria van der Veer - arbeidster - Hervormd - gehuwd - Den Bommel
14 November 1805 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst in
de gemeente Maart 1810
Bastiaan van den Bolsem - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28
December 1840
Neeltje van den Bolsem - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 8 April
1843
Mattheus van den Bolsem - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27
Maart 1846
40.
Jacob Hobbel - broodbakker - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 2 Augustus 1815
Leentje van den Broek - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Nieuwe Tonge 1 April 1815 - laatste woonplaats Nieuwe
Tonge - aankomst in de gemeente Mei 1835
Johannis Hobbel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 Augustus
1838
Klaas Hobbel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15 Junij 1840
Johanna Hobbel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4 October
1842
Elizabeth Hobbel - Hervormd - geboren Nieuwe Tonge September
1825 - laatste woonplaats Sommelsdijk - aankomst in de gemeente
1 Nov. 1843 - vertrek uit de gemeente 1 Nov. 1846 - naar N Tonge
vertrokken
Elizabeth Jacoba Hobbel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12
April 1846
41.
Nicolaas Theodorus van der Tak - rijksontvanger - Hervormd -
gehuwd - geboren Rotterdam 18 October 1804 - laatste woonplaats
Warmond - aankomst in de gemeente 5 Julij 1838 - Vertrek uit de
gemeente 1 Augustus 1846 - naar Haasdrecht vertrokken
Pieternella Adriana van der Kaaij - zonder beroep - Hervormd -
gehuwd - geboren Goedereede 21 November 1816 - laatste
woonplaats Warmond - aankomst in de gemeente 5 Julij 1838 -
Vertrek uit de gemeente 1 Augustus 1846 - naar Haasdrecht
vertrokken
Agatha Jacoba Theodora van der Tak - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 13 Mei 1839 - Vertrek uit de gemeente 1 Augustus
1846 - naar Haasdrecht vertrokken
Nicolaas Theodorus van der Tak - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 3 October 1841 - Vertrek uit de gemeente 1 Augustus
1846 - naar Haasdrecht vertrokken
Pieternella Adriana van der Tak - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
14 September 1843 - Vertrek uit de gemeente 1 Augustus 1846 -
naar Haasdrecht vertrokken
Abraham Willem van der Tak - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
23 November 1844 - Vertrek uit de gemeente 1 Augustus 1846 -
naar Haasdrecht vertrokken
Adriana Droogendijk - dienstbode - Hervormd - ongehuwd -
geboren Den Bommel 17 April 1826 - laatste woonplaats Den
Bommel - aankomst in de gemeente 1 Mei 1844 - vertrek uit de
gemeente 1 Mei 1846 - naar Den Bommel
41.
Andries Johannis Birkhoff - verwer - Hervormd - gehuwd - geboren
Klundert 7 October 1796 - laatste woonplaats IJselmonde -
aankomst in de gemeente 10 Februarij 1821 - 1e Mei 1849 verhuisd
naar no. 36
Margaretha Maria van Dolder - zonder beroep - Hervormd - gehuwd
- geboren IJselmonde 17 Januarij 1791 - laatste woonplaats
IJselmonde - aankomst in de gemeente 10 Februarij 1821 - 1e Mei
1849 verhuisd naar no. 36
Vincent van Dolder Birkhoff - verwer - Hervormd - ongehuwd -
geboren IJselmonde 9 November 1818 - laatste woonplaats
IJselmonde - aankomst in de gemeente 10 Februarij 1821 - vertrek
uit de gemeente Maart 1849 - vertrokken naar Stad
Pieternella Bartha Birkhoff zonder beroep - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 6 April 1824 - vertrokken uit de gemeente
Novemb. 1848 - vertrokken naar Herkingen
Anna Adriana Birkhoff - zonder beroep - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 21 Mei 1828 - 1e Mei 1849 verhuisd naar no.
36 - zie woning no. 36
Adriana Frederika Birkhoff - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13
December 1831 - 1e Mei 1849 verhuisd naar no. 36
42.
Jacobus van Nimwegen - schipper - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 28 Augustus 1800 - uit deze woning verhuisd no. 51
met 1e Mei 1847
Wijntje de Geus zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Dubbeldam 26 Mei 1805 - uit deze woning verhuisd no. 51 met 1e
Mei 1847
Cornelia Maria van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
22 Julij 1828 - uit deze woning verhuisd no. 51 met 1e Mei 1847
Neeltje van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25
Februarij 1831 - uit deze woning verhuisd no. 51 met 1e Mei 1847
Jannetje van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28
Augustus 1832 - uit deze woning verhuisd no. 51 met 1e Mei 1847
Jacobus van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28
Augustus 1836 - uit deze woning verhuisd no. 51 met 1e Mei 1847
Wijntje van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24
Augustus 1838 - uit deze woning verhuisd no. 51 met 1e Mei 1847
Corstiaan van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13
Maart 1840 - uit deze woning verhuisd no. 51 met 1e Mei 1847
Margaretha van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27
Junij 1843 - uit deze woning verhuisd no. 51 met 1e Mei 1847
42.
Koenraad Verlee - schoenmaker - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 November 1785 - uit deze woning verhuisd naar no.
19 1e Mei 1846
Johanna Beijering - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Nijmegen 30 Maart 1793 - laatste woonplaats Nijmegen - aankomst
in de gemeente 1793 - uit deze woning verhuisd naar no. 19 1e Mei
1846
Maartje Verlee - zonder beroep - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
15 December 1827 - uit deze woning verhuisd naar no. 19 1e Mei
1846
Cornelis Leijdens - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 23 Augustus 1810
Teuntje Roza - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 October 1813
Pieter Leijdens - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 7 Maart 1836
Adrianus Leijdens - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19 December
1841
Gerrit Roza - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 Januarij 1820
43.
Joost Mookhoek - broodbakker - Hervormd - gehuwd - geboren
Numansdorp (Buitensluis) 28 Mei 1789 - laatste woonplaats
Dirksland - aankomst in de gemeente 1 Mei 1816
Martina Braber - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 Mei 1798
Margrietha Pieternella Mookhoek - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 2 Febr. 1823 - vertrek uit gemeente Mei 1845 - naar
de Oude Tonge
Lambregt Laven - broodbakker - Hervormd - gehuwd - geboren St.
Maartensdijk 13 Februarij 1823 - laatste woonplaats St.
Maartensdijk - aankomst in de gemeente 1 Mei 1846
Adriaantje de Groen - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Philipsland December 1820 - laatste woonplaats St.
Maartensdijk - aankomst in de gemeente 1 Mei 1846
Adrianus Laven - Hervormd - geboren St. Maartensdijk 1 December
1845 - laatste woonplaats St. Maartensdijk - aankomst in de
gemeente 1 Mei 1846
Marinus Laven - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11n Maart 1847
44.
Johannis Philippus Hers - chirurgijn - Hervormd - weduwenr. -
geboren Noordgouwe 12 Maart 1795 - laatste woonplaats
Zwijndrecht - aankomst in de gemeente 12 Februarij 1830
Johannis Philippus Hers - bouwknecht - Hervormd - ongehuwd -
geboren Zwijndrecht 9 Februarij 1824 - laatste woonplaats
Zwijndrecht - aankomst in de gemeente 12 Februarij 1830
Elizabeth Hers - zonder beroep - Hervormd - ongehuwd - geboren
Zwijndrecht 6 October 1825 - laatste woonplaats Zwijndrecht -
aankomst in de gemeente 12 Februarij 1830
Floris Hers - zonder beroep - Hervormd - geboren Zwijndrecht 22
Januarij 1828 - laatste woonplaats Zwijndrecht - aankomst in de
gemeente 12 Februarij 1830
Johanna Wilhelmina Hers zonder beroep - Hervormd - geboren
Zwijndrecht 26 November 1829 - laatste woonplaats Zwijndrecht -
aankomst in de gemeente 12 Februarij 1830
Willem Hers - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 30 September
1831
Diena Hers - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 3 October 1834
45.
Leentje van Pernis - zonder beroep - Hervormd - weduwe - geboren
Spijkenisse 28 Augustus 1796 - laatste woonplaats Spijkenisse -
aankomst in de gemeente 7 April 1816 - verhuisd naar no. 91
Aria van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 Augustus
1828 - verhuisd naar no. 91
Maria van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12 Julij 1831 -
verhuisd naar no. 91
Pietertje van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12
October 1835 - verhuisd naar no. 91
Willem Donkersloot - kleermaker - Hervormd - gehuwd - geboren
Den Bommel 7 September 1821 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1822
Susanna Koert - naaister - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 Januarij 1822
Lambregt Donkersloot - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16n
April 1847
45.
Andries Kreeft - wagenmaker - Hervormd - weduwenr. - geboren
Ooltgensplaat 31 Julij 1798 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Januarij 1830 - met 1e Mei 1846 uit
deze woning verhuisd naar no. 35
Jannetje Kreeft - zonder beroep - Hervormd - geboren Middelharnis
14 October 1825 - laatste woonplaats Middelharnis - aankomst in
de gemeente 1 Januarij 1830 - met 1e Mei 1846 uit deze woning
verhuisd naar no. 35
Maatje Kreeft - Hervormd - geboren Middelharnis 14 Junij 1829 -
laatste woonplaats Middelharnis - vertrek uit de gemeente 1 Mei
1846 - naar Den Bommel
Johannis Hutteman - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 September 1809
Johanna van Schouwen - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
St. Annaland 4 Julij 1810 - laatste woonplaats St. Annaland -
aankomst in de gemeente 25 Julij 1828
Jacob Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 October
1834
Jannetje Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28
November 1835
Cornelis Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Januarij
1838
Adrianus Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25
November 1841
Cornelia Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Maart
1845
Cornelis Hutteman - arbeider - Hervormd - weduwnaar - geboren
Ooltgensplaat 13 April 1780
46.
Helena Warnaar - zonder beroep - Hervormd - weduwe - geboren
Rotterdam 1 September 1792 - laatste woonplaats Rotterdam -
aankomst in de gemeente 1793
Koenraad Both - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19 Februarij
1831
46.
Cornelis Kol - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Fijnaardt
1798 - laatste woonplaats Fijnaardt - aankomst in de gemeente
Febr. 1820
Johanna Maria van Dijk - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis Febr. 1795 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1819
Levinus Kol - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 Maart
1824
Geerdina Kol - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12 April 1828
Bastiaantje Kol - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 20 Januarij
1830
Hermanus Kol - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 31 Januarij 1832
Willem Kol - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11 October 1833
Elias Albert Donkersloot - arbeider - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 25 October 1823
Albert Donkersloot - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15 Mei
1830
46.
Willem Snaauw - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Hendrik
Ido Ambacht 22 Januarij 1817 - laatste woonplaats Hendrik Ido
Ambacht - aankomst in de gemeente November 1820
Elizabeth Neelis - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 21 November 1815
Jannetje Snaauw - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 8 October
1839
Leentje Snaauw - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 Januarij
1841
Adriaantje Snaauw - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27
November 1842
Pieternella Snaauw - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 April
1845
46.
Eliza Hotting - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 19 Augustus 1796 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente Januarij 1820
Hilletje Kol - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren Fijnaardt 6
Julij 1799 - laatste woonplaats Fijnaardt - aankomst in de gemeente
Maart 1817
Jacob Hotting - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4
Januarij 1823
Bastiaantje Hotting - arbeidster - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
12 November 1824 - in 1847 gehuwd verhuisd naar no. 108
Levinus Hotting - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19 Augustus
1828
Jan Hotting - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11 April 1831
Leuntje Hotting - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 September
1833
Cornelis Hotting - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 Mei 1838
46.
Abraham de Vos - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 9 Maart 1809
Maria Hertog - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 8 Maart 1803
Jacob de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 December
1829
Pieter de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 7 Augustus 1832
Johannis de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 8 September
1834
Willem de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4 September
1838
Willemijntje de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23
December 1843
Jannetje de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23 September
1845
47.
Cornelis de Jonge - bouwman - Hervormd - gehuwd - geboren
Nieuwe Tonge 1771 - 22 December 1846 overleden
Geertje Kastelein - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis Augustus 1783 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente Maart 1818
Elizabeth Kievit - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 28 September 1821 - zie no. 50
Cornelia van Drongelen - dienstbode - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 28 September 1819
48.
Hendrik van Gent - beurtschipper - Hervormd - gehuwd - geboren
Willemstad 10 Maart 1811 - laatste woonplaats Willemstad -
aankomst in de gemeente 1 October 1833
Maria Johanna Wisse - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Wissekerke 18 Mei 1805 - laatste woonplaats Wissekerke -
aankomst in de gemeente 1 October 1833
Hendrik van Gent - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24 December
1835
Jozina van Gent - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9 September
1837
Louis van Gent - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16 Februarij
1842
Jacob van Gent - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 22 Novemb.
1844
Bastiaan Sloker - schippersknecht - Hervormd - ongehuwd - laatste
woonplaats ???s Gravendeel - aankomst in de gemeente 1 Mei 1844
Elizabeth Gordon - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Oude Tonge 6 November 1825 - laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente Julij 1832
49.
Martinus Metwol - beurtschipper - Hervormd - gehuwd - geboren
Klundert Junij 1791 - laatste woonplaats Klundert - aankomst in de
gemeente 1 Mei 1812
Cornelia van Nimwegen - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 6 Februarij 1792
Jacob de Visser - schippersknecht - Hervormd - gehuwd - geboren
Princeland 1 November 1820 - laatste woonplaats Princeland -
aankomst in de gemeente 17 Junij 1845
Neeltje van Oostende - dienstbode - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 24 Augustus 1817
49.
Wouter Kruijthof - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Dirksland 1 Mei 1817 - laatste woonplaats Melissant - aankomst in
de gemeente 5 April 1842
Neeltje Lodder - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Melissant December 1825 - laatste woonplaats Melissant -
aankomst in de gemeente 5 April 1842
Jannetje Kruijthof - Hervormd - geboren Melissant 27 Augustus
1841 - laatste woonplaats Melissant - aankomst in de gemeente 5
April 1842
Neeltje Kruijthof - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23 Februarij
1843
49.
Gerrit van Nimwegen - schipper - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 26 October 1795
Johanna de Reus - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 Julij 1800
Cornelis van Nimwegen - schippersknecht - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 24 November 1823
Gerritje van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10
November 1828
Maria van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10
September 1831
Cornelia van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19
Februarij 1834
Martinus van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24
Junij 1836
Gerrit van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11
Februarij 1838
Margaretha van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16
Augustus 1840
Jan van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11
September 1842
Klaas van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18
December 1846
50.
Bart Schenk - logementhouder - Hervormd - gehuwd - geboren
Overschie 14 December 1783 - laatste woonplaats Rotterdam -
aankomst in de gemeente 30April 1816
Christina Schaeffer - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Klundert 22 October 1784 - laatste woonplaats Klundert - aankomst
in de gemeente 12 Januarij 1825
Willemtje van den Hil - dienstbode - Hervormd - ongehuwd -
geboren Oude Tonge 14 November 1822 - laatste woonplaats Oude
Tonge - aankomst in de gemeente 25 November 1823 - in 1847
gehuwd zie no. 113
Elizabeth Kievit - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgenspaat 28 September 1821
51.
Pieter Snijders - schipper - Roomsch Catholijk - gehuwd - geboren
Breda 28 Februarij 1787 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente Junij 1835 - verhuisd met 1 Mei 1847 naar
no. 64
Maatje Baase - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgenspaat 27 November 1810 - verhuisd met 1 Mei 1847 naar
no. 64
Dingena Snijders - naaister - Roomsch Catholijk - ongehuwd -
geboren Middelharnis 7 Julij 1823 - laatste woonplaats
Middelharnis - aankomst in de gemeente 8 Januarij 1840 - verhuisd
met 1 Mei 1847 naar no. 64
Hendrina Elisabeth Snijders - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2
Junij 1837 - verhuisd met 1 Mei 1847 naar no. 64
Gerrit Snijders - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27 Maart 1842 -
verhuisd met 1 Mei 1847 naar no. 64
Pieternella Snijders - Hervormd - geboren 21 September 1845 -
verhuisd met 1 Mei 1847 naar no. 64
Jacobus van Nimwegen - schipper - Hervormd - gehuwd - geboren
Oolrgensplaat 28 Augustus 1800
Wijntje de Geus - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Dubbeldam 26 Mei 1805
Cornelia Maria van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
22 Julij 1828
Neeltje van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25
Februarij 1831
Jannetje van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28
Augustus 1832
Jacobus van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28
Augustus 1836
Wijntje van Nimwegen - Hervormd- geboren Ooltgensplaat 24
Augustus 1838
Corstiaan van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13
Maart 1840
Margaretha van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27
Junij 1843
52.
Jan Donkersloot - landbouwer - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 December 1801
Johanna van Reij - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Den Bommel 13 Februarij 1800 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1 November 1819
Cornelis Donkersloot - arbeider - Hervormd - weduwenr. - geboren
Ooltgensplaat 14 Junij 1782
Pieternella van Dalen - dienstbode - Hervormd - ongehuwd -
geboren Sommelsdijk 24 November 1825 - laatste woonplaats
Herkingen - aankomst in de gemeente 1 November 1844 - vertrek
uit de gemeente 1 Mei 1845 - naar Dirksland
53.
Hubregt Borstel - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Princeland 1786 - laatste woonplaats Princeland
Aria Paasse - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat September 1787
Maarten Berkhout - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 13 Junij 1809
Neeltje Borstel - naaister - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 8 September 1820
53.
Jacob Krijgsman - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Oude
Tonge 12 Maart 1808 - laatste woonplaats Oude Tonge - aankomst
in de gemeente 1810 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar no. 79
Vijgje Zweerus - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 30 April 1819 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1820 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar no.
79
Maartje Krijgsman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24
November 1839 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar no. 79
Johannis Krijgsman- Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27
December 1845 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar no. 79
Elizabeth Eckhardt - zonder beroep - Hervormd - weduwe - geboren
Leeuwaarden 9 Julij 1779 - laatste woonplaats Leeuwaarden -
aankomst in de gemeente 1806
54.
Klaas Hokke - varensgezel - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 October 1784
Margaretha Donkersloot - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 4 December 1788
Lambregt Donkersloot - schippersknecht - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 26 October 1784
Margaretha Ossen - Hervormd - geboren 14 Maart 1838 Colhorn -
laatste woonplaats Colhorn - aankomst in de gemeente April 1841
55.
Klaas van Drongelen - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 11 October 1824
Lijntje Leijdes - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 December 1823
Jacob van Drongelen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11
Augustus 1843
Adrianus van Drongelen Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18
Februarij 1846
56.
Evert Pieter Pieterse - kaaiwerker - Hervormd - gehuwd - geboren
Bergen op Zoom 28 September 1796 - laatste woonplaats Dirksland
- aankomst in de gemeente 1 Mei 1833
Sijtje Kagchelland - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Den Bommel 25 December 1804 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1807
Hendrik Pieterse - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 3 Maart 1839
Jacob Pieterse - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 December
1841
56.
IJzebrand Neelis - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 30 Januarij 1813 - overleden den 2 Maart 1847
Hendrica van Aalst - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 Januarij 1816 - verhuisd met 1e Mei 1847 naar no.
159
Neeltje Neelis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13 December
1842 - verhuisd met 1e Mei 1847 naar no. 159
Andries Neelis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9 November
1845 - verhuisd met 1e Mei 1847 naar no. 159
Steven Soldaat - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 27 Februarij 1811
Magchelina van den Berg - arbeidster - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 20 September 1816
Leendert Soldaat - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11 Februarij
1845
Jacobus van Mourik - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Willemstad 2 Junij 1825 - laatste woonplaats Willemstad -
aankomst in de gemeente Mei 1826
56.
Tannetje de Vos - naaister - Hervormd - weduwe - geboren
Ooltgensplaat 25 Junij 1793
Arend van den Bosch - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 15 April 1826
57.
Leendert van Veggelen - kaaiwerker - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 22 Junij 1777
Katalina Goudswaard - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 3 October 1778 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1807
Marinus Kagchelland - kleermaker - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat September 1830
Arend Doorn - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 8 April 1807
57.
Frans Noudt - arbeider - Hervormd - weduwenr. - geboren
Goedereede 13 Februarij 1816 - laatste woonplaats Goedereede -
aankomst in de gemeente Maart 1836 - verhuisd met 1e Novemb.
1846 naar no. 108
Jan Kreeft - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 September 1815
Anna Maria Noudt - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 7 Augustus
1846 - verhuisd met 1e Novemb. 1846 naar no. 108
Klaas Paasse - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 28 maart 1780 - met 1 Mei 1847 verhuisd naar no. 103
Klasina van Dijk - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren 12
Februarij 1804 - met 1 Mei 1847 verhuisd naar no. 103
Magdalena Paasse - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4 Julij 1845 -
met 1 Mei 1847 verhuisd naar no. 103
Willem Paasse - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 December 1828
Jacobus Stander - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Oude
Tonge 15 Januarij 1802 - laatste woonplaats Oude Tonge - aankomst
in de gemeente 1819
Neeltje Neelis - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 5 October 1788
57.
Willemtje Vermaat - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Ooltgensplaat 8 Julij 1794
Cornelis Leijdens - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 3 September 1824
Philippus Leijdens - arbeider- Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 10 November 1828
58.
Johannes van Veen - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 Augustus 1800
Jannetje van der Linden - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 24 November 1800
Simon van Veen - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 5
October 1826
Pietertje van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13 October
1830
Johannis van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 29 Augustus
1832
Leendert van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13 Julij
1836
Jan van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 22 April 1838
Elizabeth van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6
September 1840
Willemtje van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16
Augustus 1843
Klaas van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 22 Februarij
1845
59.
Pieter Sels - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren St. Annaland
14 Januarij 1801 - laatste woonplaats St. Annaland - aankomst in de
gemeente 8 Septemb. 1817 - overleden den 13 Febr. 1847
Lena Korteweg - zonder beroep - Hervormd - weduwe - geboren
Dirksland 14 Januarij 1809 - laatste woonplaats Dirksland -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1820
Lena Jacomina Sels - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Januarij
1839
Anthonij Sels - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 1 Maart 1841
60.
Simon de Bruin - broodbakker - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 14 Januarij 1821 - laatste woonplaats Sommelsdijk -
aankomst in de gemeente 1 Novemb. 1845 - vertrek uit de
gemeente 3 Mei 1848 - den 3 Mei 1848 met gezin vertrokken naar
Oud Vossemeer
Catharina Lammers - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 16 Maart 1823 - vertrek uit de gemeente 3 Mei 1848 -
den 3 Mei 1848 met gezin vertrokken naar Oud Vossemeer
Kaatje de Bruin - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18 October
1846 - vertrek uit de gemeente 3 Mei 1848 - den 3 Mei 1848 met
gezin vertrokken naar Oud Vossemeer
61.
Jacob Hutteman - schoenmaker - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 13 Februarij 1817
Jannetje Slinger - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 24 April 1823
Hendrik Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 April
1845
Cornelia Hutteman - Hervormd - Ooltgensplaat 6n Mei 1846
61.
Klaas van de Polder - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Sommelsdijk 6 December 1803 - laatste woonplaats Sommelsdijk -
aankomst in de gemeente 1841
Sara van Es - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 17 Februarij 1806 - laatste woonplaats Sommelsdijk -
aankomst in de gemeente 1841
Geertje van de Polder - Hervormd - geboren Sommelsdijk 4
December 1832 - laatste woonplaats Sommelsdijk - aankomst in de
gemeente 1841
Jannetje van de Polder - Hervormd - geboren Sommelsdijk 15
Augustus 1835 - laatste woonplaats Sommelsdijk - aankomst in de
gemeente 1841
Jacob van de Polder - Hervormd - geboren Sommelsdijk 25
September 1840 - laatste woonplaats Sommelsdijk - aankomst in de
gemeente 1841
Bastiaan van de Polder - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12
December 1843
Lena van de Polder - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 20 Maart
1846
62.
Hendrik Ruitenberg - varensgezel - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 13 April 1777 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1803
Catharina Burgers - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Fijnaardt 20 Maart 1795 - laatste woonplaats Fijnaard - aankomst in
de gemeente 3 Februarij 1816
Maria Ruitenberg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24 April 1828
Poulus Ruitenberg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16 Mei 1831
63.
Cornelis Braber - bouwman - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 28 Januarij 1791
Trijntje de Reus - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Oud Beijerland 3 November 1786 - laatste woonplaats Oud
Beijerland - aankomst in de gemeente Nov. 1812
Commer Braber - bouwknecht - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 13 September 1816
Cornelis Braber - bouwknecht - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 November 1817
Pieter Braber - bouwknecht - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 16 November 1819
Martina Braber - Hervormd - ongehuwd - geboren Ooltgensplaat 13
Julij 1825
64.
Arend Cz van Putten - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 27 Februarij 1800
Kaatje de Vos - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 31n October 1795
Cornelia van Putten - arbeidster - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 23 October 1821 - verhuisd naar no. 6 met 1 Mei
1846
Johannis van Putten - arbeider - Hervormd ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 28 April 1825
Eva van Putten - Hervormd - ongehuwd - geboren Ooltgensplaat 10
Julij 1827
Cornelis van Putten - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 April 1833
64.
Johannis Hutteman - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 September 1809 - uit deze woning met 1 Mei 1846
verhuisd naar no. 45 - van 1 Mei 1846 tot 1 Mei 1847 heeft alhier
gewoond W. la Plume en gezin, hieruit vertrokken naar no. 1
Johanna van Schouwen - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
St. Annaland 4 Julij 1810 - laatste woonplaats St. Annaland -
aankomst in de gemeente 25 Julij 1825 - uit deze woning met 1 Mei
1846 verhuisd naar no. 45 - van 1 Mei 1846 tot 1 Mei 1847 heeft
alhier gewoond W. la Plume en gezin, hieruit vertrokken naar no. 1
Jacob Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 October
1834 - uit deze woning met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 45 - van 1
Mei 1846 tot 1 Mei 1847 heeft alhier gewoond W. la Plume en
gezin, hieruit vertrokken naar no. 1
Jannetje Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28
November 1835 - uit deze woning met 1 Mei 1846 verhuisd naar no.
45 - van 1 Mei 1846 tot 1 Mei 1847 heeft alhier gewoond W. la
Plume en gezin, hieruit vertrokken naar no. 1
Cornelis Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Januarij
1832 - uit deze woning met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 45 - van 1
Mei 1846 tot 1 Mei 1847 heeft alhier gewoond W. la Plume en
gezin, hieruit vertrokken naar no. 1
Adrianus Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25
November 1841 - uit deze woning met 1 Mei 1846 verhuisd naar no.
45 - van 1 Mei 1846 tot 1 Mei 1847 heeft alhier gewoond W. la
Plume en gezin, hieruit vertrokken naar no. 1
Cornelia Hutteman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Maart
1845 - uit deze woning met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 45 - van 1
Mei 1846 tot 1 Mei 1847 heeft alhier gewoond W. la Plume en
gezin, hieruit vertrokken naar no. 1
Cornelis Hutteman - arbeider - Hervormd - weduwenr. - geboren
Ooltgensplaat 13 April 1780 - uit deze woning met 1 Mei 1846
verhuisd naar no. 45 - van 1 Mei 1846 tot 1 Mei 1847 heeft alhier
gewoond W. la Plume en gezin, hieruit vertrokken naar no. 1
Pieter Snijders - schipper - Roomsch Catholijk - gehuwd - geboren
Breda 28 Februarij 1787 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente Junij 1836
Maatje Baase - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 27 November 1810 -
Dingena Snijders - naaister - Roomsch Catholijk - ongehuwd -
geboren Middelharnis 7 Julij 1823 - laatste woonplaats
Middelharnis - aankomst in de gemeente 8 Januarij 1840
Hendrica Elisabeth Snijders - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2
Junij 1837
Gerrit Snijders - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27 Maart 1842
Pieternella Snijders - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21
September 1845
64.
Pieter Slinger - varensgezel - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 October 1800
Eva van der Mast - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Dirksland 1800 - laatste woonplaats Dirksland - aankomst in de
gemeente Mei 1814
Elizabeth Slinger - arbeidster - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
20 Junij 1826
Cornelis Slinger - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16 Julij 1830
Adriaantje Slinger - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 31 October
1834
65.
Laurens Boot - vrachtrijder - Hervormd - gehuwd - geboren
Prinsland 26 Februarij 1800 - laatste woonplaats Prinsland -
aankomst in de gemeente 1 Nov. 1827
Arentje van der Linden - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Ridderkerk 1794 - laatste woonplaats Ridderkerk -
aankomst in de gemeente 1806
Cornelis van Oostende - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19
Januarij 1830
65.
Johannis van den Berg - Arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 31 Maart 1791
Anna Elizabeth van Pijpen - Arbeidster - Hervormd - gehuwd -
geboren Standdaarbuiten 3 October 1793 - laatste woonplaats
Standdaarbuiten - aankomst in de gemeente November 1804
Maarten van den Berg - Arbeider - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 15 Augustus 1822
Pieternella van den Berg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26
Septemb. 1831
Johannis van den Berg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15
November 1834
Elizabeth van den Berg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21
September 1839
65.
Magchiel Jan Berk - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Zierikzee 1783 - laatste woonplaats Zierikzee aankomst in de
gemeente 1795 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar no. 102
Geertruij Dorsman - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 13 Maart 1789 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar no.
102
Jan Berk - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4 Novemb.
1828 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar no. 102
Johannis van den Bosch - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 3 Mei 1818
Arendje Bruggemans - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Dirksland 1815 - laatste woonplaats Dirksland - aankomst in de
gemeente 1 Maart 1844
Arend van den Bosch - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 5n
Januarij 1846
65.
Adrianus Hommel - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Princeland 22 December 1803 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 8 Sept. 1838
Elizabeth van Eesteren - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Den Bommel 1813 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst in
de gemeente 8 Sept. 1838
Cornelia Hommel - Hervormd - geboren Den Bommel 24 December
1836 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst in de gemeente
8 Sept. 1838
Hester Hommel - Hervormd - geboren Den Bommel Mei 1838 -
laatste woonplaats Den Bommel - aankomst in de gemeente 8 Sept.
1838
Susanna Jannetje Hommel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 20
December 1839
Semina Hommel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24 Augustus
1841
Hendrikje Hommel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 Augustus
1845
66.
Hendrik Slinger - varensgezel - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 4 Augustus 1786
Bastiaantje de Vos - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 28 Julij 1797
Hendrika Slinger - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24 April 1823
Willemtje Slinger - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11 Mei 1828
Izaak Slinger - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 Februarij 1831
Bastiaantje Slinger - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 Mei 1834
Johanna Slinger - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 April 1835
66.
Adriaantje Slinger - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Ooltgensplaat 23 Januarij 1785
Bastiaan Kamp - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 Maart 1820
67.
Gerrit Leonardus van Pernis - chirurgijn - Hervormd - gehuwd -
geboren Spijkenisse 28 Julij 1807 - laatste woonplaats Spijkenisse -
aankomst in de gemeente mei 1829
Neeltje Dijkers - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Sommelsdijk 6 Julij 1816 - laatste woonplaats Sommelsdijk -
aankomst in de gemeente September 1833
Anthonia Martina van Pernis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
19 April 1835
Annetje Elizabeth van Pernis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27
Augustus 1837
Trijntje Arendina van Pernis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21
April 1840
Jozina Maartina van Pernis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25
Januarij 1843 - overleden 28 Mei 1846
Herbertus Arend van Pernis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 5
April 1846
68.
Klaas van Drongelen - dijkbaas - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 16 Januarij 1790 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente Nov. 1797
Johanna van den Hil - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Den Bommel 8 Julij 1791 - laatste woonplaats Den Bommel
- aankomst in de gemeente Nov. 1815
Cornelia van Drongelen - arbeidster - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 28 September 1819 - woont als dienstbode
zie no. 47
Jacob van Drongelen - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 3 mei 1823
Johanna van Drongelen - arbeidster - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 25 Augustus 1825
Maria van Drongelen - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 4 Mei 1828
Willemtje van Drongelen - arbeidster - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 28 Augustus 1831
Willemina van Drongelen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13
Augustus 1845 - overleden 27 Maart 1846
69.
Klaas van Ree - metzelaar - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 4 April 1776
Francina Gordon - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Den Bommel 7 October 1801 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 4 Novemb. 1822
Klaas van Ree - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 November
1831
Jan van Ree - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6 Augustus 1843
Christiaan Gerard van Dam - rijksontvanger - Hervormd - ongehuwd
- geboren Bergen op Zoom 25 Augustus 1810 - laatste woonplaats
Bleskensgraaf - aankomst in de gemeente 1 Septemb./Augustus
1846 - in Mei 1849 gehuwd verhuisd naar no. 11
Klaas van Ree Birkhoff - broodbakkersknecht - Hervormd -
ongehuwd - geboren Ooltgensplaat 30 September 1830 - in Mei
1849 ? no. 20
70.
Arend van Brugge - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 7 Junij 1805
Jannetje Kreeft - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 27 October 1909
Andries Kreeft - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15 Februarij
1834
Adriana van Brugge - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27
Augustus 1837
Adolphina van Brugge - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9
Januarij 1839
Jan van Brugge - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 November
1841
Alida van Brugge - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24 Junij 1843
- overleden 28 Januarij 1846
Maria van Brugge - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 December
1844
Gerrit Wielaard - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 Augustus 1806
Adriana de Groen - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren Oudt
Beijerland 1796 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst in de
gemeente 1 November 1828
Klaas Wielaard - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 3 April 1830
Willem Wielaard - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 1 Augustus
1833
Johannis Wielaard - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18
November 1834
Geertruij Wielaard - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18 Mei 1841
70.
Teuntje Korteweg - naaister - Hervormd- weduwe - geboren
Klundert 25 Mei 1795 - laatste woonplaats Willemstad - aankomst
in de gemeente 1 Mei 1826 - overleden 17 Januarij 1847
Cornelia van Mourik - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Willemstad 5 April 1823 - laatste woonplaats Willemstad -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1826 - met 1e Mei 1847 verhuisd
naar no. 90
Jacobus van Mourik - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Willemstad - laatste woonplaats Willemstad - aankomst in de
gemeente 1 Mei 1826 - zie no. 56
Adrianus van Mourik - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 27 Januarij 1828 - vertrek uit de gemeente Novemb.
1846 - naar Den Bommel
Maria van Mourik - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 October
1830 - zie no. 90
Arij Wesdijk - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 April 1784 - laatste woonplaats Stad aan ???t
Haringvliet - aankomst in de gemeente 1 Mei 1847
Jannetje Hardendood - arbeidster - Hervormd - - ongehuwd -
geboren Stad aan ???t Haringvliet 27 Februarij 1792 - laatste
woonplaats Stad aan ???t Haringvliet - aankomst in de gemeente 1
Mei 1847
Jan Wesdijk - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren Stad aan ???t
Haringvliet 20 Februarij 1827 - laatste woonplaats Stad aan ???t
Haringvliet - aankomst in de gemeente 1 Mei 1847
71.
Willem Lammers - verwer - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 3 Junij 1790 - laatste woonplaats Sommelsdijk -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1815
Trijntje Bontekoe - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Harlingen 25 Augustus 1786 - laatste woonplaats Sommelsdijk -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1815
Antje Lammers - naaister - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 8 Junij 1819 - vertrek uit de gemeente 1 Mei 1846 -
vertrokken naar Dirksland
Jan Lammers - verwer - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 16 October 1824
Adam Lammers - schoenmaker - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 21 December 1825
Willemina Lammers - zonder beroep - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 12 Februarij 1829
Jacoba Lammers - zonder beroep - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 4 December 1816
Trijntje Lammers - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4 December
1846
72.
Jacobus Neels - veldwachter - Hervormd - gehuwd - geboren
Sommelsdijk 30 September 1804 - laatste woonplaats Sommelsdijk -
aankomst in de gemeente 1 Augustus 1835
Elizabeth Verbiest - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Nieuwe Tonge 29 September 1813 - laatste woonplaats
Sommelsdijk - aankomst in de gemeente 1 Augustus 1835
Ida Neels - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 1 Mei 1837
Maria Neels - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 Augustus 1838
Krijn Neels - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Februarij 1840
Jacob Neels - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 Maart 1845
Ida Groenendijk - zonder beroep - Hervormd - weduwe - geboren
Sommelsdijk 21 Maart 1780 - laatste woonplaats Sommelsdijk -
aankomst in de gemeente Maart 1844 - vertrek uit de gemeente 1
Maart 1846 - vertrokken naar Sommelsdijk
73.
Cornelis van Houwelingen - schipper - Hervormd - gehuwd -
geboren Giesendam 1811 - laatste woonplaats Giesendam
Maria Poel - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 28 Februarij 1813
Jacobus van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19 Junij
1832
Frans Poel van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12
September 1837
Maartje van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14
Februarij 1839 - overleden den 17 Mei 1847
Cornelis van Nimwegen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12
September 1840
Jan van Houwelingen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 Maart
1836
Geertruij van Houwelingen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 19
Maart 1845
Jacobus van Nimwegen - schippersknecht - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 9 Maart 1820
Govert van Nimwegen - schippersknecht - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 14 October 1821
Dirkje van Oostende - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 13 October 1821
74.
Abraham Mierop - winkelier - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 December 1782
Geertruij Hoedemans - zonder beroep - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 1 November 1830
75.
Pieter Korteweg - bouwman - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 10 Februarij 1793
Tannetje van Prooijen - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Oude Tonge 13 Junij 1804 - laatste woonplaats Oude Tonge
- aankomst in de gemeente November 1833
Corstiaan Korteweg - bouwknecht - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 19 April 1825
Pieter Korteweg - bouwknecht - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
1 Februarij 1827
Leendert Korteweg - bouwknecht - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 16 October 1829
Pieternella Korteweg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28
September 1834
Willem Korteweg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 December
1836
Laurens Korteweg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 8 Maart
1839
Lena Korteweg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 September
1840 - overleden den 21 October 1846
Simon Korteweg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Julij 1842 -
overleden den 27 Febr. 1847
Anthonij Korteweg - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 Julij
1842
Willemina van Putten - dienstbode - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 20 Augustus 1824
76.
Anthonij Dz van Weel - burgemeester en notaris - Hervormd -
gehuwd - geboren Dirksland 25 Augustus 1799 - laatste woonplaats
Dirksland - aankomst in de gemeente 1 Januarij 1825
Adriana Theodora de Clercq - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Stavenisse 4 December 1801 - laatste woonplaats
Stavenisse - aankomst in de gemeente 30 Maart 1826 - overleden
24 Febr. 1847
Paulina Maria Jacoba van Weel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
29 Maart 1827
David van Weel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 Februarij
1830
Johan de Clerq van Weel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15
Julij 1832
Cornelia Hocke van Weel - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 5
October 1834
Agathinus Johannis Cornelis van Weel - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 22 Januarij 1837
Maria Martha Christemeijer - gouvernante - Hervormd - ongehuwd -
geboren Utrecht 8 November 1824 - laatste woonplaats Utrecht -
aankomst in de gemeente November 1845 - vertrek uit de
gemeente April 1846 - vertrokken naar Utrecht
Jacoba Lammers - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 4 December 1816 - zie no. 71
Lena Lugthart - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Middelharnis 1818 - laatste woonplaats Middelharnis - aankomst in
de gemeente 1 Mei 1842 - vertrek uit de gemeente 1 Mei 1846 -
vertrokken naar Middelharnis
Jannetje van Malsum - dienstbode - Hervormd - ongehuwd -
geboren Middelharnis 1818 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1846
Kaatje Waterman - dienstbode - Hervormd - ongehuwd - geboren
Middelharnis - laatste woonplaats Middelharnis - aankomst in de
gemeente 1 Mei 1846
Bodde - gouvernante - Hervormd - ongehuwd - laatste woonplaats
Appenbroek - aankomst in de gemeente Julij 1846
77.
Pieter Breure - bouwman & winkelier - Hervormd - gehuwd -
geboren Prinsland 10 Januarij 1796 - laatste woonplaats Den
Bommel - aankomst in de gemeente Mei 1836
Adriana Wilhelmina Bout - zonder - Hervormd - gehuwd - geboren
Tholen 29 Februarij 1804 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1824
Joost Mookhoek - bouwknecht - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
21 Maart 1825
Dingeman van Kempen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6
Augustus 1832
Cornelia van Kempen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 11
Januarij 1834
77.
Maartje Maria Bout - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Tholen 4 Januarij 1797 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1845
Catharina Jacoba Wouters - arbeidster - Hervormd - geboren
Middelharnis 18 Septemb. 1826 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1845
Leendert Wouters - Hervormd - geboren Middelharnis 6 Mei 1834 -
laatste woonplaats Middelharnis - aankomst in de gemeente 1 Mei
1845
78.
Hendrik Wouter Lucas - kleermaker - Roomsch Catolijk - gehuwd -
geboren Doesborg 22 Maart 1819 - laatste woonplaats Willemstad -
aankomst in de gemeente 30 Mei 1843 - vertrek uit de gemeente
April 1845 - vertrokken naar Rotterdam met gezin
Cornelia van der Kroon - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 15 Augustus 1823 - vertrek uit de gemeente
April 1845 - vertrokken naar Rotterdam met gezin
Huibregt van der Kroon - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16
Maart 1843 - vertrek uit de gemeente April 1845 - vertrokken naar
Rotterdam met gezin
Evert van der Wiel - commies - Hervormd - ongehuwd - geboren
Rotterdam - vertrek uit de gemeente November 1846 - vertrokken
naar Rotterdam
Hubregt van der Kroon - arbeider - Hervormd - weduwn. - geboren
Ooltgensplaat
79.
Bart Zweerus - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 9 Mei 1791 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst
in de gemeente Mei 1818 - met 1 November 1846 verhuisd naar no.
96
Willemijntje Plokhooij - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 17 Septemb. 1791 - met 1 November 1846 verhuisd
naar no. 96
Jilles van den Doel - arbeider - Hervormd - weduwnr. - geboren
Sommelsdijk 6 November 1786 - laatste woonplaats Stad -
aankomst in de gemeente 1798 - in Mei 1846 gehuwd, verhuisd
naar de woning hierop volgende
Jacob Krijgsman - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Oude
Tonge 12 Maart 1808 - laatste woonplaats Oude Tonge - aankomst
in de gemeente 1810
Vijgje Zweerus - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 30 April 1819 - laatste woonplaats Middelharnis 1820
Maartje Krijgsman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24
November 1839
Johannis Krijgsman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27
December 1845
Hendrik Kornet - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 November 1786 - laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente 1820
Klaasje van Grootveld - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Dirksland 12 Mei 1786
Bastiaan Kornet - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren Oude
Tonge 9 October 1817 - laatste woonplaats Oude Tonge - aankomst
in de gemeente 1820
Arendje van Grootveld - arbeidster - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 6 Januarij 1815
79.
Neeltje de Vries - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Ooltgensplaat 18 Febr. 1805 - in 1846 gehuwd met V. d. Doel hier
gemeld
Elizabeth Kromdijk - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9 Januarij
1830
Pieter Kromdijk - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 7 September
1833
Krijn Kromdijk - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 Maart 1835
Pieternella Kromdijk - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9 Januarij
1839
Jilles van den Doel - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Sommelsdijk 6 November 1786 - laatste woonplaats Stad -
aankomst in de gemeente 1798
79.
Magdalena van den Berg - arbeidster - Hervormd - weduwe -
geboren Ooltgensplaat 26 Mei 1776
Aagje de Bonte - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Ooltgensplaat 11 Februarij 1826
Jacoba van der Tulp - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Stad aan ???t Haringvliet 5 October 1779 - laatste woonplaats Stad -
aankomst in de gemeente Mei 1806
Johannis Melissant - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 24 Februarij 1796
Anna Hoogenboom - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 24 Mei 1823
79.
Willem Hoedemans - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 April 1797 - overleden den 21 Januarij 1847
Hendrica van Vliet - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 7 April 1799
Willem Hoedemans - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
30 September 1826
Geeris Hoedemans - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 April
1832
Pieter Hoedemans - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 29
November 1833
Arend Hoedemans - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10
December 1838
Martijntje Maasland - zonder beroep - Hervormd - weduwe -
geboren Maassluis 31 December 1780 - laatste woonplaats Brielle -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1845 - verhuisd met Mei 1847 naar
no. 28
Jannetje Slinger - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Ooltgensplaat 25 Augustus 1775
80.
Pieter Kapitein - landbouwer en winkelier - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 5 April 1785
Maria Beijer - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 24 Julij 1782
Cornelis van Prooijen - schippersknecht - Hervormd - gehuwd -
geboren Princeland 7 Februarij 1817 - laatste woonplaats Princeland
- aankomst in de gemeente 1 Mei 1842
Pieternella Kapitein - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 Januarij 1819
81.
Lambregt Donkersloot - kleermaker - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 22 December 1796 - laatste woonplaats Den Bommel
- aankomst in de gemeente 1 Mei 1822
Arentje van Es - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 10 November 1799 - laatste woonplaats Den Bommel
- aankomst in de gemeente 1 Mei 1822
Willem Donkersloot - kleermaker - Hervormd - ongehuwd - geboren
Den Bommel 7 September 1821 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1822 - in Mei 1846 gehuwd,
verhuisd naar no. 45
Johannis Donkersloot - kleermaker - Hervormd - ongehuwd -
geboren Ooltgensplaat 6 Mei 1829
81.
Bastiaan Kamp - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 5 Maart 1822 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 104
- vanaf September 1846 tot 1 Mei 1847 heeft alhier gewoond de
wed. J. J. van Putten, met 1 Mei 1847 naar no. 91 verhuisd
Maria Frits - arbeidster - Roomsch Catholijk - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 Mei 1822 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 104
Maatje Kamp - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 30 Augustus
1844 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 104
Klaas Kamp - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 15 April 1822 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 104
Johanna Kamp - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16 September
1831 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 104 - als dienstbode bij U.
Gebuijs no. 169
Wouter van Brugge - schipper - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat December 1803 - laatste woonplaats Strijen Sas -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1847 - den 4 Aug. 1849 naar
Dongen N-Brabant vertrokken
Anna van Malsem - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Strijen Sas 17 December 1805 - laatste woonplaats Strijen Sas -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1847 - den 4 Aug. 1849 naar
Dongen N-Brabant vertrokken
82.
Brandijn Tiggelman - bouwknecht - Hervormd - gehuwd - geboren
Oude Tonge 9 Februarij 1818 - laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1843 - vertrek uit de gemeente 1
Maart 1846 - met gezin vertrokken naar Nieuwe Tonge
Anthonia Binnendijk - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Stellendam 10 November 1819 - laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1843 - vertrek uit de gemeente 1
Maart 1846 - met gezin vertrokken naar Nieuwe Tonge
Nijsje Tiggelman - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 Januarij
1845 - vertrek uit de gemeente 1 Maart 1846 - met gezin vertrokken
naar Nieuwe Tonge
Leendert Kastelein - schipper - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis Februarij 1790 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente Mei 1842
Annetje Jongeling - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis September 1794 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente Mei 1842
Geertje Kastelein - naaister - Hervormd - ongehuwd - geboren
Middelharnis September 1824 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente Mei 1842
Leentje Kastelein - Hervormd - geboren Amsterdam 18 April 1828 -
laatste woonplaats Middelharnis - aankomst in de gemeente Mei
1842
83.
Adrianus Leijdens - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 18 Junij 1788
Arendje Paasse - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 1 Maart 1887
Jan Leijdens - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 24 September 1817 - in 1847 gehuwd, verhuisd naar
no. 99
Leendert Leijdens - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 2 September 1819
Willem Leijdens - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 15 September 1824
Arend Leijdens - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 15 December 1825
Lena Leijdens - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 28 October 1827
Dina Leijdens - arbeider - Hervormd - weduwe - geboren
Ooltgensplaat 18 Augustus 1822
Arendje Schaap - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 24 Junij 1844
Lena Schaap - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 September
1845 - den 12 Febr. 1846 overleden
83.
Jan Kom - bouwknecht - Hervormd - gehuwd - geboren Nieuwe
Tonge September 1802 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1838
Burgje Munters - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren Oude
Tonge September 1819 - laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1835
Kommertje Kom - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15 September
1843
Elizabeth Kom - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16 Januarij 1845
83.
Willem van Vliet - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Stad aan
???t Haringvliet 13 December 1773 - laatste woonplaats Stad -
aankomst in de gemeente Mei 1776
Geertje Goemaat - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Nieuwe Tonge 1 October 1779 - laatste woonplaats Nieuwe Tonge -
aankomst in de gemeente Decemb. 1788
84.
Hermanus Zwijgers - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Steenbergen 23 Januarij 1777 - laatste woonplaats Oude Tonge -
aankomst in de gemeente 1819 - overleden den 10 Febr. 1847
Pieter(t)je van der Kamp - arbeidster - Hervormd - gehuwd -
geboren Oude Tonge 2 Januarij 1789 - laatste woonplaats Oude
Tonge - aankomst in de gemeente 1819 - met 1e Mei 1847 verhuisd
no. 134
Jannetje Hendrikse - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 8 Januarij 1820
Willem Hendrikse - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 7 September
1842
Jacob Hendrikse - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 8 Augustus
1836
Willem van Veen - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 6 December 1818
Teuntje van Malsum - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 6 December 1821 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 3 November 1840
Pieternella van Veen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2
Februarij 1845
84.
Klaas Paasse - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 28 Maart 1780
Klasina van Dijk - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 Februarij 1804
Magdalena Paasse - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4 Julij of
Augustus 1845
Willem Paasse - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6
December 1828
Adrianus van den Hil - arbeider - Hervormd - weduwn. - geboren
Den Bommel 20 Junij 1805 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 17 Maart 1815
Jannetje van den Hil - arbeidster - Hervormd - geboren
Ooltgensplaat 4 Mei 1830
84.
Johannis Doorn - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 10 Augustus 1792 - overleden den 20 September
1847 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar de woning in no. 132
Maria Kagchelland - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 20 Augustus 1802 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1807 - verhuisd met 1e Mei 1846 naar de
woning in no. 132
Leendert Doorn - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 25 December 1822 - vertrek uit de gemeente 1
November 1845 - naar Oude Tonge
Kommertje Doorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Julij 1837
- zie no. 132
Hendrika Doorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23 Junij 1840 -
zie no. 132
Cornelis Doorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 Junij 1845 -
overleden 2n Febr. 1847 - zie no. 132
Arend Kagchelland - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13 October
1832 - zie no. 132
Cornelis Doorn - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 25 September 1804
Jannetje Groen - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 17 Augustus 1800 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente Mei 1825
Arentje Doorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 23 Februarij
1827
Laurijntje Doorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 15 October
1828
Cornelis Doorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 20 September
1831
Pieternella Doorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9 Februarij
1838
Kommer Doorn - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 Julij 1841
85.
Teunis Neelis - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 Maart 1800
Adriana van Dijk - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 30 October 1800
IJzebrand Neelis - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13
Julij 1825
Willem Neelis - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21
Decemb. 1826
Maatje Neelis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Decemb.
1829
Adrianus Neelis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13 Julij 1835
Klaas Neelis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 3 December 1838
Leendert Neelis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 13 Junij 1841
Jacob Nelis - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 31 Januarij 1845 -
overleden 12n Sept. 1846
85.
Jannetje den Haan - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 1791 - met Maart 1847 verhuisd no. 25
Adam Zwagers - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 Augustus 1818 - met Maart 1847 verhuisd no. 25
85.
Pieternella Donkersloot - arbeidster - Hervormd - weduwe -
geboren Ooltgensplaat 8 April 1800 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar
no. 167
Cornelia Lage - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 15 September 1827 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar
no. 167
Sara de Vries - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Middelharnis 18 Julij 1781 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1791
87.
Willem Buth - bouwman - Hervormd - gehuwd - geboren Nieuwe
Tonge - laatste woonplaats Nieuwe Tonge
Klaas Laures Buth - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17
November 1836
Sara Okker - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 5n April 1820 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente August. 1846
88.
Cornelis Dorsman - schoenmaker - Hervormd - weduwn. - geboren
Ooltgensplaat 30 Dec. 1787
88.
Pieter Slinger - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 Februarij 1820 - vertrek uit de gemeente Januarij
1846 - vertrokken naar Brielle en Januarij 1847 teruggekeerd en
kort daarop wederom vertrokken, onbekend waarheen
Johanna den Boer - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 15 Januarij 1821 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 24 Febr. 1845 - vertrokken naar Brielle en
Januarij 1847 teruggekeerd en kort daarop wederom vertrokken,
onbekend waarheen
Pieternella Slinger - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 Septemb.
1845 - vertrokken naar Brielle en Januarij 1847 teruggekeerd en
kort daarop wederom vertrokken, onbekend waarheen
Cornelis van Dam - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 1 Januarij 1820
Teuntje de Vos - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 2 Maart 1828
Jan van Dam - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2 Februarij 1846 -
overleden den 4n Januarij 1847
89.
Aren Goemaat - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 23 September 1796
Adriaantje van den Bolsem - arbeidster - Hervormd - gehuwd -
geboren Den Bommel 29 Mei 1812 - laatste woonplaats Den
Bommel - aankomst in de gemeente Junij 1812
Lena Goemaat - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Januarij 1833
Teunis Goemaat - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2n Februarij
1836
Bastiaan Goemaat - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Mei 1845
90.
Pieter Paasse - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 23 April 1815
Maria Bom - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 29 November 1815
90.
Pieter Kornet - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 20 November 1821
Cornelia van Mourik - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Willemstad 5 April 1823 - laatste woonplaats Willemstad -
aankomst in de gemeente Mei 1825
Johannis Kornet - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 3 Maart 1846
Maria van Mourik - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 October
1830
90.
Simon Adriaanse - kramer - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelburg 10 Januarij 1792 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1 Mei 1833
91.
Willem Kamp - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 7 Februarij 1818 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar no.
142
Agatha Johanna Sigmond - arbeidster - Hervormd - gehuwd -
geboren Ooltgensplaat 30 Junij 1818 - met 1 Mei 1846 verhuisd naar
no. 142
Maatje Kamp - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 21 Mei 1844 -
met 1 Mei 1846 verhuisd naar no. 142
Maarten Berkhout - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 December 1815
Dingena Lecomte - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren St.
Annaland 14 Augustus 1812 - laatste woonplaats St. Annaland -
aankomst in de gemeente 1 Nov. 1833
Wouter Berkhout - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 6 November
1840
Tannetje Berkhout - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10
November 1842
Lauwerina Berkhout - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 10 April
1845 - overleden 9 december 1846
91.
Jan Looij - timmerman - Hervormd - gehuwd - (geboren
Ooltgensplaat 21 Augustus 1794) - verhuisd naar no. 131 met 1e Mei
1847
Ida Fun - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 12 October 1803 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente 1811 - verhuisd naar no. 131 met 1e Mei
1847
Laurens van Dijk - bouwknecht - Hervormd - weduwn. - geboren
Ooltgensplaat 9 September 1789 - overleden 7 Februarij 1847
Leentje van Pernis - winkelierster - Hervormd - weduwe - geboren
Spijkenisse 28 Augustus 1796 - laatste woonplaats Spijkenisse -
aankomst in de gemeente 7 April 1816 - vanaf Mei tot half
September 1846 gewoond te Hoogvliet
Aria van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 17 Augustus
1828 - vanaf Mei tot half September 1846 gewoond te Hoogvliet
Maria van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12 Julij 1831 -
vanaf Mei tot half September 1846 gewoond te Hoogvliet
Pietertje van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12
October 1835 - vanaf Mei tot half September 1846 gewoond te
Hoogvliet
92.
Arent van Hassent - landbouwer - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat - geboren Ooltgensplaat 12 Augs. 1798
Anna Okkerse - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Bruinisse 11 October 1789 - laatste woonplaats Bruinisse -
aankomst in de gemeente 1812
Pieternella van Hassent - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9 Julij
1825
Jan van Hassent - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 28 December
1828
Hendrik van Hassent- Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12 Julij
1832
92.
Hubregt Kuijpers - timmerman - Hervormd - gehuwd - geboren
Meijerik 14 Junij 1777 - laatste woonplaats Meijerik - aankomst in
de gemeente Meij 1796 - met 1e November 1846 verhuisd naar no.
10
Lena Verlee - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat November 1781 - met 1e November 1846 verhuisd
naar no. 10
thans onbewoond
93.
Klaas ???t Jonk - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 16 Julij 1807
Maria van Hassent - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 25 November 1801
Willemtje ???t Jonk - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18 October
1829
Hubregt van der Kroon - arbeider - Hervormd - weduwn. - met April
1846 vertrokken naar no. 78
94.
Pieter van Nieuwaal - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 24 Januarij 1801
Engeltje Voorwinde - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 25 December 1817
Teunis van Nieuwaal - arbeider - Hervormd - geboren Ooltgensplaat
4 Februarij 1827
Leuntje van Nieuwaal - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 29
November 1829
Pieter van Nieuwaal - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 16 Julij
1834
Adrianus van Nieuwaal - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 20
Februarij 1843
Gijsbert van Nieuwaal - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 27 April
1845
Adrianus Voorwinde - arbeider - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 28 November 1822
95.
Jacob van Drongelen - gorswachter - Hervormd - gehuwd - geboren
Den Bommel 27 Januarij 1788 - laatste woonplaats Den Bommel -
aankomst in de gemeente Nov. 1797 - overleden 16 Februarij 1846
Maatje Aleman - zonder beroep - Hervormd - gehuwd/ weduwe -
geboren Ooltgensplaat 20 October 1784
96.
Jan van Drongelen - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 27 September 1815
Lena Verlee - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 5 December 1817
Johanna van Drongelen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 1
November 1842
Maatje van Drongelen - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 5
Januarij 1845
96.
Adrianus Leijdes - broodbakker - Hervormd - gehuwd - geboren
Klundert 4 Januarij 1779 - laatste woonplaats Stad aan ???t Haringvliet
- aankomst in de gemeente 1 Mei 1809 - met 1e Mei 1846 verhuisd
naar no. 10
Cornelia de Vries - zonder beroep - Hervormd - gehuwd - geboren
Middelharnis 6 December 1789 - laatste woonplaats Middelharnis -
aankomst in de gemeente 1791 - met 1e Mei 1846 verhuisd naar no.
10
Johannis de Vos - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 December 1824 - Mei 1849 verhuisd naar no. 8
Maartje van Noord - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Oude Tonge - laatste woonplaats Oude Tonge - aankomst in de
gemeente 1 Maart 1844 - Mei 1849 verhuisd naar no. 8
Cornelis de Vos - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18 November
1846 - Mei 1849 verhuisd naar no. 8
96.
Adrianus van den Hil - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 20 Junij 1805 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst
in de gemeente 17 Maart 1815 - met 1 Mei 1847 verhuisd naar no.
84
Klaasje van Ree - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 Julij 1800 - overleden 2 April 1847
Jannetje van den Hil - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 4 Mei
1830 - met 1 Mei 1847 verhuisd naar no. 84
Jacoba de Graaf - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 November
1839 - zie no. 186
Bart Zweerus - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Den
Bommel 9 Mei 1791 - laatste woonplaats Den Bommel - aankomst
in de gemeente Mei 1818
Willemijntje Plokhooij - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 17 September 1791
97.
Daniel van den Broek - timmerman - Hervormd - gehuwd - geboren
Nieuwe Tonge 27 December 1818 - laatste woonplaats N. Tonge -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1840
Cornelia Groenleer Witte - zonder beroep - Hervormd - gehuwd -
geboren Ouddorp 16 Augustus 1819 - laatste woonplaats N. Tonge -
aankomst in de gemeente 1 Maart 1840
Elizabeth van den Broek - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 9
December 1840
Johannis van den Broek - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 18
Januarij 1842
Maatje van den Broek - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 29
Februarij 1843
97.
Magchiel Schaap - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 1 October 1806
Maria van Drongelen - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 November 1811
Lena Schaap - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 December 1832
Maatje Schaap - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 14 April 1834
Dingena Schaap - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 12 Augustus
1836
Jobje Schaap - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 26 October 1838
97.
Simon van der Veer - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 18 Januarij 1823
Pietertje Zwagers - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 22 Augustus 1822
Lambregt van der Veer - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 2
December 1845
97.
Klaas van der Linden - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 November 1808 - met 1 November 1846 verhuisd
naar no. 25
Suzanna de Jongh - naaister - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 18 Augustus 1809 - met 1 November 1846 verhuisd
naar no. 25
Simon de Geus - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 17 Februarij 1797 - vertrek uit de gemeente 12 April
1847 - vertrokken naar de Fijnaardt
Annetje de Graaf - naaister - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 7 Maart 1788 - vertrek uit de gemeente 12 April 1847
- vertrokken naar de Fijnaardt
Lena Hokke - arbeidster - weduwe - geboren Ooltgensplaat 1 Mei
1798
Leendert Hokke - arbeider - ongehuwd - geboren Ooltgensplaat 12
December 1823
Maatje Kameraad - arbeidster - ongehuwd - geboren Ooltgensplaat
23 Maart 1829
97.
Johannis van Putten - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 15 maart 1822
Arentje van Veen - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 15 Julij 1824
Huibregt van Putten - Hervormd - geboren Ooltgensplaat 25 Julij
1846
99.
Cornelia van der Ham - arbeidster - Hervormd - weduwe - geboren
Ooltgensplaat 27 November 1781
Suzanna Koert - naaister - Hervormd - ongehuwd - geboren
Ooltgensplaat 12 Januarij 1822 - in 1846 gehuwd, verhuisd naar no.
45
Geertruij Treurniet - arbeidster - Hervormd - ongehuwd - geboren
Den Bommel - laatste woonplaats Den Bommel - overleden 24
Januarij 1847
99.
Jan Leijdens - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 24 September 1817 - met Mei 1848 verhuisd naar no.
19
Aaltje Neelis - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 14 Augustus 1817 - overleden den 18n Mei 1848
100.
Abraham Both - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren Dirksland
12 Augustus 1793 - laatste woonplaats Dirksland - aankomst in de
gemeente Maart 1816 - met 1e Mei 1847 verhuisd naar no. 104
Adriaantje Doorn - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 4 April 1800 - met 1e Mei 1847 verhuisd naar no. 104
Pieter van Drongelen - arbeider - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 31 Julij 1818
Willemtje van Putten - arbeidster - Hervormd - gehuwd - geboren
Ooltgensplaat 18 October 1822