Ooltgensplaat - Register der Ledematen 29 juni 1665 - 1 januari 1703

Register der Ledematen van Ooltjens-plaet
1665 juni 29 ??- ??1703 jan.1

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat 1: IV

Ledematen der Kercke van Ooltgensplaet

Ledematen in het begin van mijn Dienst alhier gevonden 29 Junij 1665
Johan van der Maas, gestorven Juni 1667
Apolonia van Sorge, sijn huijsvrouw, na Dordreght vertrokken
Leendert van Sorge, doot
Arij Machielsz, gestorven den 31 Decemb. 1666
Susannetie Henderix, sijn huijsvrouw, gestorven in Novemb. 1666
Jannetie Carels, weduwe, doot
Heijltien Aerts, 1666 gestorven, weduwe van Do. Vervoorn
Christiaen van Boom, doot
Willemtie Daems, doot
Dingena Gerrits, weduwe
Clijntie Andries, weduwe, doot
Agnietie Wouters, gestorven anno 1675
Jan Breman, gestorven anno 1673
Pieternella van Dalem, sijn huijsvrouw, Februarij 1667 gestorven
Pieter Claesz van der Linge, doot
Annetie Jans, sijn huijsvrouw, gestorven anno 1674
Pieternella Harinx, vertrokken na Sommelsdijck 1675
Willemtie Claes, weduwe, doot
Gerrit van der Stelle, gestorven anno 1674
Marijtie Jacobs, huijsvrouw van Van der Stel
Arien Harmensz swarten Harmen, gestorven anno 1675
Maetie Bartels, sijn huijsvrouw, gestorven Decemb. 1667
Annetie Josse ??
Neeltie Zacharias, weduwe, gestorven anno 1672
Lijsbeth Ariens, huijsvrouw van Arij Cornelisz, doot
Annetie Jans, weduwe, 1666 gestorven
Jan Dircksz van Adrechem, doot
Dingna Arents, sijn huijsvrouw
Jan Jansz van Telen, doot
Geertie Jans, sijn huijsvrouw
Maetie Leenders Voorwind, gestorven ??
Willem Jochemsz van Giesennieuwkerck, gestorven anno 1672
Hubertien Henderickx, weduwe, doot
Cornelis Mateuwisz Backer, doot
Liete Jansz Facq, Januarij 1667 gestorven
Grietie Jans, sijn huijsvrouw, doot
Maetie Meuwis, huijsvrouw van Aernoud Christiaens, gestorven anno 1674
Jan Jansz de Vree, gestorven anno 1680
Cornelis Jan ??M. Aertsz
Tannetie Meuwis
Claes Willemsz van Sluijs, doot
Jillis Jansz Bogaert, gestorven anno 1675
Pieter Jansz Beenhacker
Annetie Harmens, sijn huijsvrouw
Maetien Hendericlx
Paulus Giliaemsz, doot??
Stijntie Barents, sijn huijsvrouw, gestorven
Ariaentie Cornelis, huijsvrouw van Teunis van Willemstad
Gerrit Claesz van Barendrecht
Maria Leunis, sijn huijsvrouw, gestorven??
Pieter Leunisz van Puroije, gestorven anno 1675
Lijntie Pieters, weduwe, doot
Henderick Pietersz van de Velde
Heter Strijckersberg, sijn hujsvrouw
Willem Jacobsz Leautiere, gestorven anno 1776
Jannetie Witte, sijn huijsvrouw
Johannes Leunisz van Puroije
Leentie Dirckx, sijn huijsvrouw, gestorven anno 1676
Maijke Cornelis, huijsvrouw van Arij Cornelisz, vertrokken
Paulus Coopman, gestorven
Segertie Claes, sijn huijsvrouw,
Denis Cornelisz van Oosterhoud, doot
Grietie Marinus, sijn huijsvrouw, vertrokken
Emmetie Pieters, weduwe, gestorven anno 1674
Nelletie Cornelis Kruijthof, huijsvrouw van Chiel Troost
Machtelt Jans, weduwe, doot
Annetie Jans, huijsvrouw van Dirck Jansz Bogaert, doot??
Willem Mateuwisz, doot
Hester Arents, sijn huijsvrouw, doot
Jannetie Rokes, weduwe, doot
Wouter Doon
Perijntie Jans, huijsvrouw van Claes Lambrechtsz, doot
Henderijckie Leunis, weduwe, doot
Claes van Zudinge, doot
Johannes Cruijthof, doot
Annetie Jans, sijn huijsvrouw
Annetie Jans, weduwe
Maria Abrams, doot
Teunis Dircksz van Adrechem, doot
Pieter Jacobsz Kempenaer,doot
Jannetie Maertens, sijn hujsvrouw, doot
Ariaentie Teuwen
Jacob Gerritsz Drijver, doot
Stijntie Cornelis, sijn huijsvrouw
Hadewijf Jans, huijsvrouw van Pieter Aelbrechtsz
Geertien Engels, gestorven
Jacomijntie Maertens, huijsvrouw van Jan Brouwer
Aegtie Lauweris, huijsvrouw van Wouter Cornelisz, doot
Paulus Jansz Kers
Lijsbeth Pieters, sijn huijsvrouw
Neeltie Goverts, huijsvrouw van Jan Kruijthof, gestorven anno 1674
Crijntie Tijs, weduwe, doot
Dingman Teunisz, Januarij 1667 gestorven
Pleuntie Meuwis, sijn huijsvrouw, doot
Jacomijntie Paulus, doot
Stoffel Ariensz, vertrokken
Neeltie Jans, sijn huijsvrouw, Octob. 1666 gestorven
Ariaentie Goorts
Lamberth Claesz
Ermtie Willems, sijn huijsvrouw
Willem Marinisz Speck
Neeltie Marselis
Stoffelijntie Jans
Willem Roome
Lijntie Gerrits, sijn huijsvrouw, vertrokken den 18 April 1680 na de Fijnaert
Jan Diele, doot
Dirck Jansz, doot??
Mr. Claes Corterijck, Febr. 1666 gestorven
Lijsbeth Theunis, sijn huijsvrouw, gestorven anno 1680
Hilletie Bastiaens, weduwe
Aechtie Jacobs, weduwe, doot
Jan Theunisz Hamer, doot
Maetie Pieters, sijn huijsvrouw
Grietie Claes, doot
Machtelt Jans, weduwe
Josijntie Jans, hujsvrouw van Walraven Henderix, gestorven 1667
Annetie Flore, weduwe, gestorven Juni 1667
Marinis Willemsz van Sluijs, gestorven
Jannetie Aerts, sijn huijsvrouw, doot
Jobjen Henderickx, doot
Maetie Theunis, weduwe, doot
Maetie Jeremias, huijsvrouw van Adriaen van der Wals, doot
Laeuwtie Gerrits, doot
Lauwerus Jaspersz
Neeltie Louwens, sijn huijsvrouw, sijn bedechtelijk vertrocken??
Jacob Jansz Stoofman, gestorven April 1667
Cornelia Cornelis, sijn huisvrouw
Jacomijntie Sarels, weduwe
Rulof Jans van Putte
Cornelia Jans, sijn huijsvrouw
Teunis Dircksz, gestorven 1667
Maetie Stevens, weduwe, vertrokken na den Bommel 1673
Paulus Marinisz de Groot
Huijg Willemsz de Vries, gestorven Januarij 1668??
Leuntie Korsse, sijn huijsvrouw, Octob. 1666 gestorven
Maijke Jans, gestorven
Cruiniertie Jans
Leendert Danielsz Prins
Neeltie Arents, sijn huijsvrouw, doot
Trijntie Egberts, weduwe, doot
Perijntie Gerrits, huijsvrouw van Stoffel de Graef, doot
Francijntie Sarels, huijsvrouw van Jacob Oosterling, doot
Pieter Hendericksz jonge Kempenaer, doot
Grietie Cornelis, sijn huijsvrouw, doot
Annetie Bastiaens, weduwe
Claertie Dame, huijsvrouw van Willem Jansz
Jannetie Theunis, huijsvrouw van Leendert Pick, doot
Thomas Arijfaesche
Grietie Jans, sijn huijsvrouw, doot
Neeltie Gerrits, weduwe
Maetie Bastiaens, huijsvrouw van Arij Stoffelsz, doot
Lijsbeth Jans, weduwe??
Jeremias Jeremiasz
Maetie Aerts, sijn huijsvrouw
Teuntie Jobs, huijsvrouw van Cornelis de Bruijn, gestorven
Neeltie Cornelis, weduwe, gestorven
Jan Jeremiasz, doot
Marijtie Jans, sijn huijsvrouw, doot
Henderijck Gijsbertsz, gestorven Jan. 1681
Sara Jans, sijn huijsvrouw, doot
Pietertie Cornelis, huijsvrouw van Pieter Cornelisz, doot
Cornelis Gerritsz Mol, doot
Geertie Jans, weduwe
Jan Cousaert, doot
Leentie Pieters, sijn huijsvrouw
Judick Aerts, weduwe, doot
Jan van der Beeck, j.m., gestorven April 1667
Abigael van der Beeck, j.d.
Catharina van der Beeck, j.d.
Maria van der Beeck, j.d., gestorven anno 1676
Stoffel Musaert
Gerrit Leunisz van Puroije, gestorven Juni 1667
Maetie Hendericks, sijn huijsvrouw, gestorven Maert 1667
Maetie Willems, huijsvrouw van Arij Jansz, 1666 gestorven??
Johannes Pijl, gestorven Juni 1667
Neeltie Claes, sijn huijsvrouw
Neeltie Maertens, j.d., gegeven attestatie na Sommelsdijck Octb. 1679
Cornelis Cornelisz van der Wael, gestorven 1667
Neeltie Cornelis, weduwe, doot
Johannes de Jong
Maetie Foppe, sijn huijsvrouw, beijde met attestatie vertrocken na Spijck den 12 Decemb. 1666
Arijaentie Foppe, j.d., vertrokken
Jannetie Daems, j.d.
Jacobus Suijtwerf, j.m., gestorven 1666
Marijtie Suijtwerf, j.d., met attestatie vertrocken na Swijndrecht 24 April 1667
Susannetie Leunis, huijsvrouw van Machiel Pietersz
Jan Hendericksz Strijckersberg, doot
Ariaentie Jaspers, sijn huijsvrouw
Elsie Strijckersberg, j.d., doot
Maria Strijckersberg, j.d.
Steven Bolsward, secretaris, j.m.
David Mijsz
Geertruijd Cornelis, sijn huijsvrouw
Arentie Arens, huijsvrouw van Adriaen Augustijnsz
Pieternella Maertens, huijsvrouw van Cornelis de Haes, doot
Grietie Pieters, weduwe
Harmen Hage, schout, gestorven den 22 December 1667
Martijntie Fiet, sijn huijsvrouw, Febr. 1666 gestorven
Rulof Rulofsz, doot
Lijsbeth Claes, sijn huijsvrouw
Harmen Claesz van Zudinge, gestorven anno 1675
Maetie Leenderts, sijn huijsvrouw, doot
Geertruijd Samuels, huijsvrouw van Willem Coopman, vertrocken
Cornelia Rulofs, j.d., op 16 Decemb. 1666 met attestatie vertrocken na Rotterdam
Maria Abrams, huijsvrouw van Arij Claesz, afgescheiden den Maart 1671, met attestatie naar den Bommel
Pieter Abramsz Lelienburg, 1665 gestorven
Commertie Cornelis, sijn huijsvrouw
Cornelis de Wit, doot
Neeltie Marinis, sijn huijsvrouw??
Jan Jacobsz Blom, gestorven April 1667
Neeltie Jans, sijn huijsvrouw
Ingetie Cornelis
Jan Cornelisz Rijswercker, gestorven anno 1675
Ariaentie Willems, sijn huijsvrouw
Emmetie Gijs, huijsvrouw van Passchier Jansz, gestorven Juni 1667
Cornelis Jansz Romeijn, gestorven??
Engeltie Jans, sijn huijsvrouw, doot
Fijtie Willems, huijsvrouw van Joost Woutersz
Abram Jansz Gebuijs, doot
Grietie Stoffels, sijn huijsvrouw
Leendert Dircksz Crepelman, gestorven anno 1675
Neeltie Leenderts, sijn huijsvrouw, doot
Ariaentje Lievens, huijsvrouw van Joost Foppe, doot
Dirck Jochemsz, doot
Susannetie Jans, sijn huijsvrouw, doot
Neeltie Cruijspolders, doot
Ariaentie Claes, huijsvrouw van Theunis Jansz Sonnemaer
Geertie Niemants, huijsvrouw van Henderick Jansz, doot
Annetie Niemants, weduwe
Merselis Jansz, doot
Maetie Jooste, sijn huijsvrouw, doot
Chiel Cornelisz
Jan Jellesz van Es, doot
Willemtie Claes, huijsvrouw van Willem Dircksz
Pieter Teunisz van Utrecht, gestorven anno 1676
Pieter Pietersz de Jonge, doot
Neeltie Erasmus de Jonge, sijn huijsvrouw, doot
Jacob Crijnsz Coert, Oude Tonge
Susannetie Jans, sijn huijsvrouw
Arij Willemsz, Bommel
Jannetie Leunis, sijn huijsvrouw, gestorven, communiceren op den Bommel
Theunis Jansz, doot
Maertge Jobus, huijsvrouw van Cornelis Cornelisz de Vogel
Cornelis van Schouwe, gestorven anno 1680,
Leuntie Arents, sijn huijsvrouw, doot
Cornelis Marinisz
Cornelia Adams, Bommel, sijn huijsvrouw
Leentie Burrits, huijsvrouw van Jacob Jansz Hoevenaer, gestorven anno 1674
Goosen Hendericksz
Nelletie Cornelis, sijn huijsvrouw
Lijsbeth Pauls, weduwe
Wouter Mijsz, doot
Neeltie Cornelis, sijn huijsvrouw, gestorven in Jan. 1681
Susannetie Cornelis, vertrocken na den Bommel Decemb. 1666
Tannetie Witte, huijsvrouw van Dirck Post, doot
Willem Cornelisz Braber, gestorven anno 1675
Tannetie Jans, sijn huijsvrouw
Maetie Cornelis, weduwe van Willem Jooste Barnet
Cornelis Leendertsz van Schouwe
Neeltie Leenderts, sijn huijsvrouw, doot
Jan Jobsz Rol, doot
Grietie Aerts, sijn huijsvrouw, doot
Henderick Claesz Hardendood
Annetie Jacobs, sijn huijsvrouw
Paulus Paulusz, met attestatie vertrocken na den Bommel

Namen der ledematen, die na voorgaende belijdenis sijn aengenomen of uijt andere plaetsen met attestatien gekomen sijn

Namen der persoonen die na voorgaende belijdenis haeres geloofs tot ledematen sijn aengekomen op den 1 Julij 1665
Geertie Gerrits de Haes, huijsvrouw van Pieter Cornelisz Wadde, doot
Teuntie Barents, huijsvrouw van Thijs Marselisz, doot??
Cornelis Woutersz, doot
Beatris Pieters, sijn huijsvrouw, doot
Jacob Jansz, doot??
Catrijntie Maertens, sijn huijsvrouw
Cornelis Jan Maertensz
Theunis Cornelisz van Willemstad
Isbrand Jansz
Annetie Cornelis Kruijthof, huijsvrouw van Leendert Gabrielsz
Barbara Jacobs, huijsvrouw van Marinis Gommertsz, gestorven Juni 1667
Hilletie Maertens, weduwe, doot
Geertie Jans, huijsvrouw van Cornelis Boon, gegeven attestatie na de Stad 12 April 1678
Maria Harinx, j.d., gestorven den 31 Decemb. 1666
Ettie Jans, weduwe, doot
Jesie Corstiaens, weduwe, gestorven
Pietertie Willems
Lijntie Pieters, doot
Leendert Cornelisse de Vogel, doot
Cornelis Cornelisz de Vogel, gestorven anno 1679
Jochem Willemsz, doot

Dese sijn den selfden dito gekomen met attestatie
Heronimus Leendertsz, gekomen van Brouwershave
Meester Govert Egge, gestrven anno 1675
Huijbertie Cornelis Prins, sijn huijsvrouw, gekomen van Princeland
Michiel van Hulst, gekomen van Amsterdam, doot
Cornelia van Nierop, weduwe van J. Heijnsius, predicant tot Gouda in sijn leven, gestorven den 28 Augusti 1666
Sara Heijnsius met haer dochter, gekomen van Leijde, met attestatie vertrocken na den Haeg Decemb. 1666
Neeltie Jans, huijsvrouw van Henderick Leendertse Kievith, gekomen van den Bommel
Jacob Cornelisz, gekomen van den Bommel, doot
Annetie Pieters, sijn huijsvrouw, gekomen van de Stad

Ledematen aengenomen op de belijdenis van haer geloof den 17 Octob. 1665
Pieter Cornelisz Wadde
Jan Cabouter, j.m.
Joris van der Veld, j. m., gestorven anno 1680
Adriaen van der Wal, doot
Eeuwetie Stoffels, huijsvrouw van Jan Diel
Maerte Pietersz Bigge
Willem Dircksz Ocker
Chiel Baltensz
Gaurijntie Jans, sijn huijsvrouw, doot
Cruniertie Dirckx, huijsvrouw van Jasper Cornelisz, doot
Geertie Marinis, j.d.
Aert Jansz Stilaert
Aeltie Cornelis Witboom, sijn huijsvrouw, gestorven anno 1677

Dese sijn den selfden dito gekomen met attestatien
Catelijntie Gerrits, weduwe, gekomen van den Bommel
Hester Leunis van Puroije, weduwe, gekomen van de Oude Tong
Neeltie Jans, weduwe, gekomen van den Bommel
Maria van Overveld, huijsvrouw van procureur van Dalen, gekomen van Breda, gestorven

Namen der geene die op voorgaende belijdenis haers geloofs tot Ledematen sijn aengenomen op den 25 Decemb. 1665
Jacob IJemantsz Suijcker, gegeven attestatie na Bommel
Aechie Jonas, sijn huijsvrouw, gestorven
Grietie van Deijnsen, j.d., gestorven 1667
Cornelis Cornelisz de Bruijn
Saertie Breman, j.d.
Urseltie Pieters, weduwe, met haer dochter levende, doot
Sijtie Wouters, j.d.
Jan Pietersz van Willemstad, gestorven Maert 1667
Cornelis Maertens van Putte
Helena Bastiaens, sijn huijsvrouw
Anna Maertens , j.d.
Claes Tijsz, Bommel, j.m.
Arij Pietersz Lelijenburg, j.m., gestorven 1679
Aeltie Pieters, j.d., doot
Pietertie Pieters, j.d.
Aert Gerritsz de Haes
Claesien Abrams, sijn huijsvrouw, gestorven anno 1675
?, attestatie den 2 Nov. 1694
Willemtie Jans, j.d., doot
Pieternelle Pieters, j.d., doot
Geertruijd Harmens, j.d., gestorven Maert 1667
Jobjen Abrams, j.d., Oude Tonge
Dirckien Abrams, j.d., doot
Leentie Teunis, j.d., doot
Teuntie Dingmans, j.d.
Claes Jansz Pelle, j.m., gestorven anno 1688
Gerrit Cornelisz van der Stel, gestorven anno 1678

Namen der geene die op voorgaende belijdenis van haer geloof tot ledematen sijn aengenomen op den 24 April 1666
Gerrith Jansz Quack, j.m., doot
Pieter Jansz, Pijl, j.m., doot
Machiel Pietersz van Hare, vertrokken
Jan Govertsen Haen, j.m.
Bastiaen Pietersz Speck, j.m.
Annetie Pieters Speck, j.d.
Marijntie Pieters Speck, j.d., doot
Steven Robbrechtsz, j.m.
Antonij Leendertsz Boon, gestorven April 1667, met
Saentien Ariens, sijn huijsvrouw
Maerte Jansz, ouwe Jan, doot
Jan Rulofsz, j.m.
Annetie Rulofs, j.d., gegeven attestatie na den Bommel 18 Decemb. 1682
Boudeweijn Leendertsz Harinck, j.m., met attestatie vertrocken na dert. Decemb. 1666
Weijntie Andries de Bije
Maetie Pieters, huijsvrouw van Jan Pietersz van Willemstad, vertrokken
Cornelis Tomisz Lelijenburg, j.m.
Gijsbrecht Leendertsz Rijckvermaert
Heijnderick Leendertsz Kievith, vertrokken
Daniel Marijnisz, j.m., doot
Leendert Gabrielsz de Jonge
Adriaen Augustijnsz van der Munt
Willem Jansz Schotsman, j.m.
Neeltie Cornelis de With, j.d., gestorven anno 1680
Paulijnte Cors, weduwe van Claes Cornelisz Waggelaer, doot
Willem Jansz Lanckhaer, doot
Agnietie Pieters de Haes, j.d.

Dese sijn den selfden dito gekomen met attestatie
Aechtie Gerrits, j.d., gekomen met attestatie van Stad, doot
Jannetie Joris, huijsvrouw van Simon Cornelisz van der Wael, gekomen met attestatie van de Oude Tong, gestorven anno 1675
Stijntie Henderickx, weduwe van Jacob Hendericksz, gekomen van den Oudenbosch, wederom vertrocken na d???Oudenbosch

Namen der geene die op voorgaende belijdenis van haer geloof tot ledematen sijn aengenomen op den 17 Julij 1666
Arij Govertsz van Breuckel, j.m., Septemb. 1666 gestorven
Cornelia Wouters, j.d.
Andries Jans Boots, j.m.
Maetie Pieters de Jong, j.d., doot
Bettie Pieters de Jong, j.d., doot

Dese sijn den selfden dito gekomen met attestatie
Abram Pietersz van Lis met
Catharina Siddels, sijn huijsvrouw, beijde gekomen van den Bommel, doot

Namen der geene die op voorgaende belijdenis haer geloof tot ledematen sijn aengenomen op den 24 Decemb. 1666
Harman Cornelisz, j.m.
Johannes Cornelisz Hocke, j.m.
Maetie Jacobs, j.d., doot
Jannetie Jaspers, j.d.
Lijsbeth Arens, huijsvrouw van Jan Cornelisz Waggelaer, doot
Marijtie Corsse, j.d., vertrokken

Dese sijn den selfden dito gekomen met attestatie
Henrietta Laringers, huijsvrouw van Josias Heinsius, predicant alhier, gekomen van Gouda, vertrokken
Abram van Ulenbroeck, schoolmeester deser plaetse, vertrokken, met??
Margarietie Lensen, sijn huijsvrouw, beijde gekomen van Rotterdam, doot

Namen der geene die op de belijdenisse van haer geloof tot ledematen sijn aengenomen op den 9 April 1667
Heijndrick Andriesz, j.m.
Jannetie Pieters van Utrecht, weduwe van Jan van Sermond, gestorven anno 1680
Evert Jacobsz Coppert, j.m., vertrokken
Jan Jansz Sterck, j.m.
Isack Cornelisz, j.m.
Willemtie Willems, j.d.
Arij Meuwisz, j.m.
Neeltie Cornelis, huijsvrouw van Jan Reulofsz

Dese is den selfden dito gekomen met attestatie
Hubertie Heijndrickx, huijsvrouw van -, gekomen van Buuren

Name der geene die op de belijdenisse van haer geloof tot ledematen sijn aengenomen op den 2 Julij 1667??
Dingna Pieters, weduwe van Dirck Theunisz
Trijntie Cornelis, huijsvrouw van Arij Cornelisz
Neeltie Willems, j.d.
Barbara Jans, weduwe van Willem Cornelisz Tjoung, doot
Bastiaen Cornelisz Hacke met
Barbara Jillis, sijn huijsvrouw, dese is oock daegs daer aen gedoopt
Maetie Gerrits, huijsvrouw van Andries Gerritsz
Lijdia Arents, j.d.
Jacob Jacobsz Oosterling, gestorven??
Lijsbeth Cornelis
Bastiaen Theunisz
Barbara Cornelis, sijn huijsvrouw, doot

Dese sijn den selfden dito gekomen met attestatie
Lijsbeth Jans, huijsvrouw van Huijg Willemsz de Vries, gekomen van Rotterdam, gegeven attestatie naar Rotterdam den 11 Junij 1677
Soetie Claes, j.d., gekomen van Dordrecht, wederom gegeven een attestatie 17 Julij 1667 op Dordrecht
Neeltie Abrams, gekomen van Dirckxland
Jan Pietersz Meerman, doot, met
Teuntie Pieters, sijn huijsvrouw, beijde gekomen van Numanspolder
Balten Leendertsz Castelejn met
Neeltie Jans, sijn huijsvrouw, gekomen van de Oude Tong

Namen der geene die op de belijdenisse haeres geloofs tot ledematen sijn aengenomen op den 22 Octob. 1667
Leendert Joosten Gorswachter
Jan Willemsz Meerman, gestorven

Namen der geene die op de belijdenis haeres geloofs tot ledematen sijn aengenomen op den 23 Decemb. 1667
Maetie Claes, j.d.
Leunis Gerritsz van Puroije, j.m.
Arij Meuwisz, j.m., doot
Floris Meuwisz, j.m., doot
Jacob Janse van Houte met??
Geertruijd Jacobs, sijn huijsvrouw, doot
Jacomijntie van der Veld, j.d., vertrokken
Neeltie Jans, huijsvrouw van Gerrit Claesz van Barendrecht??
Commertie Cornelis, j.d.
Cornelis Theunisz van Gelder
Gerrit Jacobsz, j.m.
Engeltie Engels, j.d., vertrokken
Leendert Claesz van der Velde, doot, met
Ariaentie Rulofs, sijn huijsvrouw, gestorven 1680
Trijntie Maertens, weduwe van Jan Jansz Boomgaert, gestorven anno 1674
Arentie Gerrits, j.d.
Jannetie Jacobs
Neeltie Claes, huijsvrouw Claes Jansz Pel
Marinis Adriaensz, j.m.
Jannetie Willems, huijsvrouw van Cornelis Mattheuwisz, doot
Hubrecht Heijndrijcksz met
Volckien Isackx, sijn huijsvrouw
Wijve Jans, huijsvrouw van Thijs Rijcksz

Dese sijn den selfden dito gekomen met attestatie
Grietie Jans van Vaelen, huijsvrouw van Wouter Cornelisz Boon, gekomen van Heerjansdam, dood
Geertruijd Lettings, huijsvrouw van Steven Bolsward, komende van ???s Gravenhage, dood
Leendert Arensz Casteleijn, gestorven den 14 Sept. 1678, met??
Grietie Lodders, sijn huijsvrouw, beijde gekomen van Dirckxland
Pieternelle Pieters, huijsvrouw van Mattheuwis Pijl, gekomen van Klaeswael, doot

Namen der geene die op de belijdenisse haeres geloofs tot ledematen sijn aengenomen op den 29 Maert 1668
Cornelia Daems, j.d.
Crijntie Pieters, j.d.
Geertruijd Jans, j.d.
Helena Meerman, j.d.
Maria Cornelis Verdooren, j.d.
Jan Cornelis Hacke, j.m.
Pietertie Hubrechts, j.d., Bommel

Dese sijn den selfden dito gekomen met attestatie
Jan Anthonisz met
Catelina Joris, sijn huijsvrouw, gekomen van Dirckxland
Catharina van de Velde, j.d., gekomen van Sommelsdijck, vertrokken

Staande de kerke vacant door het vertrek van D. Josias Heinsius naar Hillegersbergh, zijn geene aangekomen als met attestatie, en sijn dese naarvolgende
Int jaar 1668
Annetje Bastiaans, gekomen van Heer-Jans-dam
Hester van der Wisch, gekomen van Rotterdam
Pieternelle Philips, gekomen van Dirksland
Adriaantje Cornelis, gekomen van Numande Polder

Int jaar 1669
Lijntje Davids van Mouden, gekomen van Stad, dood

Int jaar 1670
Pietertje Pieters, gekomen van Iselmonde
Lambrecht Henrikse
Jaapjen Aarde, gekomen van Numands-Polder

Namen der ledematen die onder den dienst van D. Petrus van Geel, hetzij naar belijdenisse of met attestatie tot de gemeinte van Ooltjes-plaat zijn toegedaan
1671 Januarius
Janneken Mesmakers, weduwe van Abraham van Stoel, aengekomen van Leiden met attestatie
Christijntje Klaas, huijsvrouw van Gerrit Kruithof, aengekomen van Leiden met attestatie, dood
Na gedane belijdenisse Adriaantje Pieters
Na gedane belijdenisse Anneke Pieters
Jan Harmanse, vertrokken stilzwijgend
Gerrit Kruithof, vertrokken na Leiden

April
Met attestatie Katelijntje Gerrits, van den Bommel
Met attestatie Maatje Stevens, van den Bommel, weder vertrokken na den Bommel
Leuntje Jans, huijsvrouw van Roeland Paulusse uit de Oude Tonge, attestatie gegeven na de Oude Tonge
Na gedane belijdenisse Elisabet Kornelis, huijsvrouw van Jan Govertse??
Na gedane belijdenisse Blasijntje Thomas, huijsvrouw van Gerrit van Braght
Na gedane belijdenisse Fransje Theunis
Na gedane belijdenisse Jacquemintje Klaas

Julius
Met attestatie Jacob Stevense Ongeraan, van Dirksland
Met attestatie Pieter Dirkse, van Middelharnas, dood
Met attestatie Henrik Hartogh, van Amsterdam, dood
Na belijdenisse des geloovs Jaspar Jasperse
Roeland Paulusse, gestorven

October niemand

1672 Januarius
Andries Anthonisse, uit de Oude Tonge, met attestatie, dood
Jan Cornelisse van Beest, op belijdenisse des geloovs
Arentje Franse, op belijdenisse des geloovs

April
Niemand met attestatie
Marinus Hagenaars, op belijdenis des geloovs, dood
Roelof Roelofse, op belijdenis des geloovs
Janneken Kornelis, op belijdenis des geloovs
Adriaantje Andries, op belijdenis des geloovs
Pieternelle Jans, op belijdenis des geloovs
Neeltje Theunis, op belijdenis des geloovs, dood

Julius??
Niemand met attestatie
Niemand op belijdenis

October
Niemand met attestatie
Niemand op belijdenis

1673 Januarius
Niemand op attestatie
Niemand op belijdenisse

April
Niemand op attestatie
Niemand op belijdenis

Julius
Maria Dammisse van Ottoland, op attestatie, dood
Niemand op belijdenis

October
Dirk Uriasse, van Gorinchem, op attestatie, vertrokken
Marijken Ariens, van Gorinchem, op attestatie, vertrokken
Niemand op belijdenis

1674 Januarius
Niemand op attestatie
Niemand op belijdenis

April
Niemand op attestatie
Jan Melse Kruithof, op belijdenisse
Roelof Leendertse van der Velde, op belijdenisse
Neeltje Kornelis, vrouw van Gilles Boomgaard, op belijdenisse

Julius??
Niemand op attestatie
Niemand op belijdenis

October
Isaack van Geel met sijn huisvrouw, op attestatie
Geertrui van Wijk, op attestatie, op belijdenis, dood

1675 Januarius
Kornelia de Vos, van den Bommel, op attestatie, vertrokken
Pietertje Pieters, op attestatie, van Iselmonde ??
Lambert Mol, op attestatie, van Spijk
Niemand op belijdenisse

April??
Margriet Harmans, van Dordreght, op attestatie
Leentje Leenderts, van den Bommel, op attestatie
Niemand op belijdenis

Julius
Steven Hofman, van Steenbergen, op attestatie
Geertruit Stoffels, van den Briel, op attestatie
Arent Arentse Taen, op attestatie, en
Lijntje Willems, van de N. Tonge, op attestatie
Op belijdenis Abraham Pieterse Lelienburgh, den 10 Decemb. 1681 attestatie gegeven na den ?
Kommertje Dirkse Ceele, op belijdenis
Willemtje Abrahams, op belijdenis

October
Jacob de Vries, van Princenland, op attestatie, en??
Anna van Ravestein, op Princenland, op attestatie, dood
Joanna Havelaar, van Rooterdam, op attestatie??
Reinout Willems, van Gelder, op attestatie, en des selvs huijsvrouw, van ???s Hertogenbosch, op attestatie
Barber Biljet, van Zierikzee, op attestatie, gegeven attestatie na ???t Sas van Gent 30 Sep. 167? ??
Op belijdenisse niemand

1676 Januarius
Neeltje Ariens, van ???t Zuidland, op attestatie
Johannes Rebius, van Rotterdam, op attestatie, dood
Op belijdenisse niemand

April
Jan Kornelisse van Roon, van den Bommel, op attestatie
Op belijdenis Pieter Dirkse Okker, gestorven
Cent Jacobse, op belijdenis

Julius??
Op attestatie Gommer Joose, van de Stad
Op belijdenis niemand

October
Janneke Stiermans, van Tolen, op attestatie
Janneke Jacobs, van den Bommel, op attestatie
Op belijdenis niemand

1677 Januarius
Op attestatie niemans
Op belijdenis niemand

April??
Op attestatie Kornelis Simonse Koolman, van de O. Tonge, gegeven attestatie na den Hitsert
Leentje Kornelis, op attestatie van de O. Tonge
Op belijdenis ???

Julius??
Op attestatie Heijltje Panensse, van de N. Tonge
Op belijdenis niemand

October
Op attestatie Wouter Arentse Sorge, van de N. Tonge, gegeven attestatie om elders te vertrekken
Op belijdenisse niemand

1678 Januarius
Johannes de Jongh, van Waddinxveen, op attestatie, den 28 Aug. 1678 attestatie gegeven na Sommelsdijck
Maria Vosburgh, van der Neusen, op attestatie
Pieternelletje Dingemans, van de O. Tonge, op attestatie
Jacob Janse, in ???t oude land, van den Bommel, op attestatie
Op belijdenis niemand

April??
Grietje Wouters, j.d. uit de O. Tonge, op attestatie
Aart Jacobse, van de Oude Tonge, op attestatie, en
Engeltje Maartens, mede van de Oude Tonge, op attestatie
Johannes Willemse Koster, van den Bommel, op attestatie
Op belijdenis Johannes Kortrijk
Op belijdenis Arent Thomasse Lelienburgh
Op belijdenis Cornelia Willems
Op belijdenis Aaltje Jooste, gestorven anno 1681
Op belijdenis Pleuntje Jooste ??

Junius
Maeijke Jans, huisvr. van Arij Camwel, van Dordreght, op attestatie, den 22 Maart gegeven attestatie na Dordreght
Op belijdenis niemand

October
Theunis Janse van de Geere, van de Stad, op attestatie
Marij Adams, van de herderloose kerk van Dirksland, op attestatie, 6 Jan. 1682 gegeven attestatie na den Bommel
Op belijdenis niemand

1679 Januarius
Haasje Henriks, jo. do. Van Dordreght, op attestatie, gegeven attestatie na Dordreght
Harman Christiaanse van Boghwart, van Lidem uit Kleefsland, met valsche attestatie, daar na toe Geervliet in ???t openbaar gegeeselt op een schavot, en stil en heimelijk vertrokken, met
Machtelt Schers Denis, sijn huisvrouw, van Lidem uit Kleefsland, met valsche attestatie, en stil en heimelijk vertrokken
Teunis Janse van de Geer, van de Stat, op attestatie, gegeven attestatie na Dirksland
Op belijdenis Pieter Jacobse van Breght
Op belijdenis Arij Willemse Spek
Op belijdenis Bastiaan Pieterse de Haas
Op belijdenis Ieman Paulusse Kiebaan
Op belijdenis Teunis Denisse Grotenboer
Op belijdenis Neeltje Kornelis de Wit
Op belijdenis Dirkje Jans
Op belijdenis Jillis Rutse van Nes
Op belijdenis Marinis Kornelisse de Wit, den 17 Sept. 1686 attestatie gegeven na Middelharnas
Op belijdenis Johannes Arentse Zuithoek

Maart
Pietertje Andries, van de Stad, op attestatie
Op belijdenis Willem Kornelis Liefbroer
Op belijdenis Susanneken Arents
Op belijdenis Annetje Koesaerts
Op belijdenis Geertje Aarts
??Allen op belijdenis:
Joost Stevense
Maatje Dirks Okker
Agnietje Pieters Ravestein
Pietertje Pieters Spek
Marijtje Suiker
Maatje Klaas
Neeltje Willems Oosterlingh
Adriaantje Kornelis
Janneke Frans
Janneke Willems Braber
Geertruit Pieters??

Junij
Op attestatie Marinus Henrickse van Breda, van Tholen
Op belijdenis Joost Stoffelse
Op belijdenis Jan Willemse Kempenaar
Geertruit Vermande, jongedoghter van Rotterdam, gegeven attestatie op Rotterdam 18 Sept.

October
Op attestatie of belijdenis niemand

1680 Januarius
Op attestatie ???
Op belijdenis Jannetje Klaas Swartjes
Op belijdenis Maatje meermans
Op belijdenis Henrik van Puroijen
Op belijdenis Leendert Arentse van Waart, attestatie gegeven na den Bommel 11 Jan. 1683
Op belijdenis Arij Jacobse Blok
Op belijdenis Elisabet Beunikers ??

April
Op attestatie Marijntje Henriks
Op belijdenis allen:
Klaasje Koopmans, weduwe van Joris van der W?, den 26 Januarij 1684 gegeven attestatie om elders te gaan trouwen
Jacob Meuwisse van der Veer
Arentje Jans Fictoors
Leendert Lodewijkse van Puroijen met sijn huijsvrouw
Meintje Lambreghts Rouw
Frederik Krijnse Liefbroer

Junius
Op belijdenis niemand
Op attestatie niemand ????

October??
Op belijdenis niemand
Op attestatie Henrik Janse van den Berge, uit Sommelsdijk

Januarius 1681
Op belijdenis allen:
Kornelis van Puroijen
Jan Leendertse van Assem
Adriaantje Jeremiasse
Janneken Stalpers, gestorven
Op attestatie niemand

30 Maart
Op belijdenis allen:
Adriaantje Franse
Mijntje Abrahams
Janneken Willems, attestatie gegeven na ???
Op attestatie Neeltje Maartens van Driel, van Sommelsdijk

22 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie beiden:??
Francois Jacobs de Wit, van S. Maartensdijk
Maetje Henriks, huijsvrouw van Arent Taan, van O. Tonge

28 Septemb.
Op belijdenis niemand
Op getuigenis ???

1682 den 4 Jan.
Op belijdenis allen:
Pieter Janse Koesaert
Pieter Michielse
Johannes Vosburgh, 11 April 1685 gegeven attestatie na der Neuse??
Janneken Aarts, huijsvrouw van Cobras
Dirkje Abrahams
Op attestatie Jan Janse van Okkenraat, uit Gulikerland
Op attestatie Henrik Klok en??
Maatje Jans, sijn huisvrouw, van den Bommel

April
Op belijdenis niemand
Op attestatie Grietje Henriks, vrouw van Gerrit Pieterse Nooddijk, van den Bommel, 19 April gegeven attestatie na den Bommel ??
Op attestatie Simon Jooste Geus, mede vandaar

Julius
Op belijdenis niemand??
Op attestatie Adriaantje Huibregts, weduwe van Kornelis Pieterse van Lis, van den Bommel
Op attestatie Henrik Wouterse, jongman van Waspik, gegeven attestatie na Waspik den 1 Jan. 1689??

October
Op belijdenis niemand
Op attestatie beiden:
Anneke Machij, van de Goere
Leentje Laurents, huijsvrouw van Lambreght Klaasse Rouw, van den Bommel

1683 Januarius
Op belijdenis allen:
Klaas Cornelis van Schouwen
Annetje Bastiaans
Hendrikje Leenderts, na ???t Santerbuiten
Stoffel Abrahamse Gebuis
Jan Kornelisse van de Viver
Henrik Rosaeus
Michiel Arentse van Stad
Kornelis Willemse Roome
Op attestatie ???

Den 1 April
Op belijdenis allen:
Pieter Mathijsse de Ruiter
Gerrit Pieterse Ravestein
Henrik Janse Schraats
Klaas Ruthse van Es
Jan Janse van de Water, gegeven getuigenis na zee, den 1 Junij 1687
Ruth Janse van Es
Geertje Jans van Schouwen, den 26 Sept. gegeven attestatie na den Bommel
Adriaantje Jaspers
Op attestatie niemand

Den Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie Jan van der Stel, van Sommelsdijk
Op attestatie Janneken Wouters, van Sommelsdijk
Op attestatie Matie Deene, van Sommelsdijk
Johan Koopman, van Dordreght, den 6 Novemb. daaraan gegeven attestatie na Leiden??

Den 4 October
Op belijdenis niemand
Op attestatie Crijntje Jans, van Oude Tonge, gegeven attestatie na den Bommel

Den 1 Januarij 1684
Op attestatie ???
Op belijdenis allen:
Henrik de Jongh
Anthonij van der Waal
Krijntje
Maatje Jans Rijswerker
Kornelis Goossense de Ridder
Willem Janse Koster, gegeven attestatie na Strijen
Lijsbet Thomasse

Den 6 April??
Op attestatie Jan van de Water, van Slijdreght??
Op belijdenis allen:
Aaghje Bartels van Klooster, den 26 December gegeven attestatie na ???
Leuntje Teunis Sonnemaar
Maatje Pauwels Kets
Lijsbet Arnouts Soetemelk
Neeltje Jacobs Fincq

Den 9 Julij
Op attestatie Bastiaan Arentse van Smit, van den Hitsert, kort daaraan gestorven
Op belijdenis niemand

Den 1 October
Op attestatie Abraham Gerritse van der Haar met Janneke, sijn vrouw, beide van Klaaswaal
Op attestatie Pieternelle van St. Annaland, van de Oude Tonge
Op belijdenis niemand

Den 7 Jan. 1685??
Op attestatie niemand
Op belijdenis niemand

Den 5 April??
Op attestatie Kornelis Paul. Vreeswijk, van de Oude Tonge
Trijntje Jacobs, sijn huijsvrouw
Adriaantje Vreeswijk, sijn doghter, alle drie attestatie gegeven na den Bommel
Op belijdenis allen:
Pieter Gijsbertse de Bruijn
Gerrit Pieterse Noordijk
Johannes Christiaanse Boghwaart
Machtelt Jacobs de Grijse
Sara van der Stelle
Johannes de Kleindert, na ???t Sanderbuiten

Den 28 Junij??
Op attestatie allen:
Arij Jacobse Blok en Neeltje Willems, van den Hitsert
Jan Stoffelse Kreeft en Emmetje Gerrits, van den Bommel
Katharina Claes, j.d. van Dordreght
Isaak Andriesse en Janneke Krijns, van Suidlandt
Op belijdenis niemand

Den 27 September
Op attestatie beiden:
Margareta van Erlingh, van Rotterdam
Henrikje Joris, van Tholen
Op belijdenis niemand

Den 15 Januarij 1686
Op belijdenis niemand
Op attestatie beiden:
Jacob Hendrikse van Gork en Prijntje Simons, van den Bommel
Jacob Blenkvlied, van den Briel

Den 7 April
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Kornelis Ellerits, van Sonnemaar, gegeven attestatie na Zierikzee den 19 April 1688
Bastiaan Janse van de Klundert
Michiel Janse Raap met Blesijntje Kornelis Kattestaart, van de O. Tonge

Den 30 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Kornelis Noord, van Willemstad
Marijke Stevens, van Steenbergen
Dirk Kramer, van Leiden

Den 3 Octob.
Op belijdenis niemand
Op attestatie Johannes Vorster en Petronella Ridders, sijne huijsvrouwe, den April 1692 attestatie na ???

Den 4 Janu. 1687??
Op belijdenis allen:
Jan Thomasse Lelienburgh
Willem Eeuwoutse Goeree
Neeltje Henriks Kievit
Gijsbert de Grijse
Maetje Eeuwouts Goeree
Maetje Kornelis van Ouveren
Kornelis Jacobse Vink, attestatie gegeven den 22 Maart 1693
Lena Baltens Kastelein
Op attestatie ???

Den 20 Maart
Op belijdenis allen:
Willem de Graaf
Jan Pieters van Werkendam
Fransje Roome
Gabriel Leendertse, gegeven attestatie na Dirksland den 3 Meij 1688
Isaak Lodder
Kornelis Arentse Heuisdijk
Op attestatie ???

Den Julij
Op belijdenis ???
Op attestatie Annetje Franse van Kroonenburgh, van den Bommel??

Den October
Op belijdenis ???
Op attestatie Kornelia Dingemans, van de O. Tonge

Jan. 1688
Op belijdenis ???
Op attestatie Johannes Nachenius, van Lekkerkerk

Den 9 April
Op belijdenis allen:
Stoffel Laurentse van de Graaf
Tobias Henrikse van ???t Zuidland
Job Kornelis de Bruine
Lijntje Jans van Puroijen
Centje Kornelis de Vogel
Abigail Jans van de Stad
Lijsbet Arents Blommendaal
Op attestatie allen:
Neeltje Gijsberts Weeda, van Strijen
Janneke Willems, van den Bommel
Arij Flipse Mulders, van Heere bij Leend
Lijntje Leenderts Hooghmoet, van Koorndijk

Den 11 Julij??
Op attestatie beiden:
Willem Janse Koster, van Strijen
Jacob Jacobse Vermeulen, van Hekelingen
Op belijdenis niemand

Den 24 Octob.
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Thomas Dijtgens, stadhouder alhier, en
Kornelia Pauliers, sijne huijsvrouw
Kornelis Janse van Schouw en Pietertje Henriks, echte man en vrouw van Emmenes

Den 16 Jan. 1689
Op belijdenis allen:
Pieter Marinusse Brouwer
Huigo van Gorkom
Anthonij Janse van der Stad
Maartje Pieters Propheet
Maria van Dalen
Lijsbet Pieters Damen
Op attestatie Anneken Harmans, weduwe van Kornelis van der Plas, van den Bommel

Den 31 Maart
Op belijdenis allen:
Aernout van de Koolput
Simon Arentse Langstraat
Pieter Jorisse Schaveels
Daniel Leendertse Prins
Pietertje Willems
Marijtje Pieters
Lena Krijnsse
Marijtje Gijsberts, 30 Octob. 1692 gegeven attestatie
Ermtje Andries
Jacquemijntje Huiberts
Op attestatie Jacob Jacobse Vermeulen, van Hekelinge

Den 31 Julij
Op belijdenis niemand
Op attestatie Arentje Andriesse Vink, huijsvrouw van Johannes Davidse Mijs

Den 20 Octob.
Op belijdenis niemand
Op attestatie Gerrit Wolberssen ende sijne huijsvrouw Geertruid van Soest, den 7 Decemb. 1692 gegeven attestatie tot vertrek na Deutecom

Den 5 Jan. 1690
Op belijdenis allen:
Kornelis Pieters Wadde
Augustijn Adriaanse
Kornelis Bastiaans Hokke
Dirk Lagenhoek
Maetje Schotsmans, attestatie gegeven 22 Maart
Leendert Janse Zuitdijk
Op attestatie beiden:
Cent Jacob Lok, van den Bommel
Lijsbet Franse, van den Bommel
Aeltje de Geus, van den Bommel
Maetje Jooste, van den Bommel

Den 16 Maart
Op belijdenis allen:
Leendert Willemse Okker
Kornelis Janse van Beest, 16 Dec. 1691 attestatie gegeven na Rotterdam
Leendert Baltense Kastelein
Willemtje Henriks, vrouw van Klaas Koert
Maatje Lodewijks van Puroijen
Neeltje Henriks Reuvekam
Neeltje Arents Lelienburgh
Op attestatie beiden:
Annetje Roelofs, uit Dirksland
Willemtje Jacobs, van den Bommel

Den 22 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie beiden:
Paulina Jans, uit de N. Tonge
Geertruij Jans, van Heerjansdam

Den Sept.
Op belijdenis niemand
Op attestatie beiden:
Marinus de With, van Middelharnas
Lijsbet Willems Sloothaek, van de O. Tonge

Den 4 Jan. 1691
Op belijdenis allen:
Neeltje Pieters Blok
Maetje Iemans Suiker
Marijtje Hermans
Pleuntje Jans Meerman
Jan Willemse Braber, gegeven attestatie na de N. Tonge 19 Nov. 1691
Op attestatie beiden:
Lijsbet Ariens Sijderveld, met attestatie van den Hitsaert
Jaquemijntje Sijbrants, van den Bommel

Den 8 April
Op belijdenis niemand
Op attestatie beiden:
Maatje Leenders, uit de N. Tonge
Adriaantje Jaspers, uit de O. Tonge, den 31 Decemb. 1696 weder attestatie gegeven na de O. Tonge

Den 24 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie beiden:
Juffr. Johanna Nolthenius, huisvrouw van den secr. van Walta
Gerritje Jans, j.d., beide van den Briel, 23 Octob. 1692 gegeven attestatie??

Den Octob.
Op belijdenis niemand
Op attestatie Lijsbet Henriks, van Numansdorp, den 5 Octob. 1693 weder attestatie derwaarts gegeven

1692 den 4 Jan.
Op belijdenis allen:
Maatje Arents Lelienburgh
Maatje Jooste
Maatje Goossens
Op attestatie Henrik de Vos, stadhouder alhier, en??
Debora Diestenburg, desselves huisvrouw, beide van den Briel, de vouw attestatie gegeven na den Briel, maar de man niet vermits ergerlijk leven 1695

Den 26 Maart
Op belijdenisse allen:
Adriaan Davidse Mijs, vertrokken
Ferdinandus Janse Koster
Leuntje Arents de Wilde
Marijtje Jacobs van Houtten
Trijntje Huibregts Lagenhoek
Pieter Paulusse Kets
Op attestatie ???

Den Junij
Op belijdenisse niemand
Op attestatie ???

Den Septemb.
Op belijdenis niemand
Op attestatie ???

1693 den 4 Januarij
Op belijdenis allen:
Kornelis Janse Rijswerker
Jan Isbrantse van de Tonnekreek
Jacob Isbrantse van de Tonnekreek, gegeven attestatie na den Bommel
Dirk Janse van Adrichem
Dina Arents Lelienburgh
Kornelia Sentse
Op attestatie beiden:
Jacobus de Fleron
Kornelia Dingemans van der Braak

Den 12 Maart
Op belijdenis allen:
Aaltje Lelienburgh
Grietje Wadde
Dina Wadde
Maatje Pijl
Kornelis van de Viver
Marcus Vreeswijk??
Op attestatie Trijntje Jans, van de Stad

Den 28 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie ???

Den 11 Octob.
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Christina Jacobs Verstrate, van Lillo
Pieter de Waal en Pieternelle Kool, sijn huisvrouw, van de o. Tonge
Huibert Jasperse Kouwenhoven en Marijtje Foppen van der Swaan, echte en vrouw, van ???s Gravendeel

1694 3 Januarij
Op belijdenis niemand
Op attestatie Leuntje Willems Braber, van den Bommel

18 April
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Aartje Gerrits, van Mijn???s heeren-land
Anthonij de Poruin, van den Briel
Jacobus den Ouden en Magdaleentje Abthaus, sijn huisvrouw, van Klaaswaal
Jobje Jacobs, j.d. van Stad

4 Julij
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Jan Roos, van Hellevoetsluis, 29 Sept. gegeven attestatie
Marij Roos, van Oostvoorn, 29 Sept. gegeven attestatie
Sijtje Klaas, van den Bommel

26 September
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Huibert Janse van de Swaluwe, van den Bommel, met??
Jannetje Kornelis Kabos, sijn huisvrouw, van den Bommel
Teuntje Gerrits Stamper, van den Bommel

1695 9 Januarij
Op belijdenis beiden:
Marcus Gijsbertse Vel
Crijntje Roome
Op attestatie beiden:
Elias Beaupuij en Klaasje Koopmans, sijne huisvrouw, van Uitreght
Anna Jans Wijngaard, van den Bommel

27 Maart
Op belijdenis allen:
Gillis Hakke
Neeltje Arents
Adriaantje Roelofs
Willemtje Pijl
Jannetje Jans de Haan
Annetje van Balen
Jannetje Elands
Metje Jacobs van Breght
Op attestatie allen:
Pieternelle Jans, van den Bommel
Katelijntje Leenderts, van de Stad
Kornelia Komt te bedde, huisvrouw van Henrik van den Bergh, van Goedereede??

Den 26 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie Maria van der Zaar, van Dordreght

Den 28 Sept.
Op belijdenis beiden:
Sijtje Kornelis Koole
Jaquemijntje Kornelis de Hond

Op attestatie allen:
Arnoldus Petri van Galen, stadhouder, en??
Mivina Brant, desselves huisvrouw, van Terheijde in de Baronije van Breda
Grietje Jans, huisvrouw van Willem Janse Kempenaer, van Den Bommel
Annetje Pieters, huisvrouw van Maarten Kornelis van Schouwen, van den Bommel

1696 den 1 Januarij
Op belijdenis allen:
Arent Thomasse Paassche
Lijntje Pieters Beenhakker
Pietertje Willems Schotsman
Michiel Michiels van Hulst
Gerrit Andries van Balen
Op attestatie allen:
Maria de Jongh, j.d. van Rotterdam
Krijntje Pieters Dane, van Oud Vosmaer
Maria van Hoorik, huisvrouw van Jacoba van Walta, van Dordreght
Jenneke Verpoorten, j.d., van Dordreght, weder attestatie gegeven na den ??? 6 April 1697

Den 13 April
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Gabriel Leendertse de Jonge, van Dirksland
Leendert Kievit en sijne huisvrouw Lijsbet Jans, van de Oude Tonge

Den 5 Julij
Op belijdenis niemand
Op attestatie niemand

Den 27 Sept.
Op belijdenis niemand
Op attestatie Adriaan de Graaf met Ida Margareta Maas, sijne huisvrouw, van Echten, dood

1697 den 4 Januarij
Op belijdenis allen:
Kornelis Krijnse Beier
Arent Maartense
Tanneke Pieters Sleewagen
Marijtje Pieters Priem
Arent Kastelein
Lena Kornelis
Kornelis Boon
Janneke Vreeswijk
Maarten Kornelis van Schouwen
Op attestatie Balten Branderhoeve ende Lena Blenkvliet, sijne huisvrouw, van Delft, den 2 Meij 1700 gegeven getuigenis na Rotterdam

Den 29 Maart
Op belijdenis allen:
Gerrit de Haas
Jan Maurits van Kempen
Leendert Hieronijmusse
Klaas Hartendood
Kornelia, desselvs huisvrouwe
Johanna van der Saar
Op attestatie allen:
Isaak Isaakse en??
Kornelia Ariens, echtelieden van Barendrecht, attestatie gegeven na Dordreght 16 Febr. 1700
Kornelis Adamse met
Bastiaantje Pieters, sijne huisvrouw, van Drimmelen

Den 28 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Kornelis Pieterse Fransman, van Sundert
Pieter Brouwer, van Raamsdonk, gegeven attestatie na Raamsdonk
Marijke Laurents Stam, van Herwijnen

Den Sept.
Op belijdenis niemand??
Op attestatie Johannes van der Linden, van Willemstad

1698 den 2 Jan.
Op belijdenis niemand
Op attestatie

Den 27 Maart
Op belijdenis niemand
Op attestatie niemand

Den 26 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie Leendert Isakse Kraan, van Princenland

Den 27 Sept.
Op belijdenis niemand
Op attestatie niemand

1699
Den 1 Januarij
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Willem de Grijse, van Stad op Haringhvliet
Katharina van Erlingen van den Bommel
Johanna Gorswaghter, van Rotterdam

Den 12 April
Op belijdenis allen:
Dina van Beveren
Kornelia van Erkenbout
Adriaantje Boon
Jaquemijntje Hieronijmusse
Neeltje van Puroijen
Dina Gorwaghter
Lijsbet Arents Lelienburgh
Johanna Harmans
Marij Korstiaans
Willem Roome
Janneke Isbrants
Neeltje Pieters van Putten
Dina Davids van der Saagh
Jan Janse Tin
Simon van Schouwen
Balten van Nuis
Leendert Haringh
Pieternelle Reuvekam
Aartje Jans Kreeft
Henrik Jonkheer
Willemtje Meerman
Pietertje Abrahams
Jan Pieters van Korsenbroek
Kornelis Bal
Krijn Krijnse
Jan Bak
Jannetje Jans Kreeft
Leendert Davidse Kooman
Willemijntje Harmans
Neeltje Gerrits Pijl
Op attestatie allen:
Johanna de Haas, van den Bommel
Johannes van Opstal en Katharina, sijne huisvrouw, van der Heijde bij Breda
Elisabet Dirks, huisvrouw van Jacobus Klught, van Vlissingen

Den 27 Junij
Op belijdenis niemand
Op attestatie ??beiden:
Marijtje Andries Voskens, j.d. van Klaaswaal, weer attestatie gegeven den 7 Novemb erop
Jacob Swaan, van Zierikzee

Den 4 Octob.??
Op belijdenis niemand
Op attestatie Tannetje Krijns, uit Dirksland, 5 Aug. 1701 na Dirksland

1700 den 3 Januarij
Op belijdenis niemand
Op attestatie ???

Den 4 April
Op belijdenis niemand
Op attestatie ???

Den 1 Julij op belijdenis niemand
Op attestatie ???

Den 3 Octob.
Op belijdenis niemand
Op attestatie Jannetje Jans, van ???t Zuidland??

1701 den 2 Jan.
Op belijdenis niemand
Op attestatie beiden:
Leendert Lodder, van den Bommel
Gerrit Engelse Kapitein

Den 20 Maart
Op belijdenis allen:
Simon Witbol
Dirk Kool
Jaquemijntje van der Munt
Adriaantje Boon
Pieternelletje Boots
Sara van de Lier
Sijtje Jans
Johannes Troost
Marinus Roelofse
Dingna de Haas
Bastiaan Arentse Soetemelk
Kornelis Bastiaans Spek
Kornelis Wouters van Werkendam
Johannes Bouwman
Maatje Dingemans de Hond
Anna Henrikse
Op attestatie beiden:
Leenderd Lodder, van den Bommel
Arij Maartense, van Geervliet

Den 3 Julij
Op belijdenis niemand
Op attestatie allen:
Barnart Kuipers en Pieternelle Hartmans, echtelieden van Hinkelhaven
Leendert Keiser en Neeltje Korstiaans, echtelieden van den Bommel??

Den 3 October
Op belijdenis niemand
Op attestatie niemand

1702 den 1 Jan.??
Op belijdenis niemand
Op attestatie Margarita van der Hamme, j.d. van Rotterdam, vertrokken naa Tilborg

Van den 1e Jan. 1702 tot den 1e Octob.
Op belijdenis niemand
Op attestatie niemand

Namen der ledematen die onder den dienst van Johannes van Ham, ???t zij naa voorgaande belijdenisse, of op attestatie tot de gemeijnte in Ooltjensplaat sijn toegedaan
1702 den 12 Octob.??
Op attestatie allen:
Cordula de Graaf, van Eten
Leena Kasteleijns, van Zommelsdijk
Trijntje Jans Trompert, van den Bommel

Den 15 Decemb.
Op belijdenisse Adrianus de Jongh

Den 27e Decemb.
Op belijdenisse Johan Meurs

1703 den 1e Januarij
Op belijdenisse allen:
Jacobus Cense Lak
Arend Roelofsen van Putten
Cornelis Jansz van Putten
David Davidse Koman
Pietertje Bastiaanse Hakke
Emmetje Wouters
Rachel Krelis
Trijntje Joris
Jannetje Tewes
Johanna Kuperius