Ooltgensplaat - Trouwen 11-11-1747 t/m 06-02-1778

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Ooltgensplaat??
2:II??
1748-1777

1747
11e Novbr billiet uijtgegeven aan Cornelis Lagenhoek en Sara Bijkerke, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1e Decbr billiet uijtgegeven aan Jan Hendriksz Polleman en Susanna van den Bergh, beijde wonende op den Bommel,. om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1748
6e Januarij billiet uijtgegeven aan Pieter Jans Backer, wonende op den Bommel, om met Angenijtje Adriaans Vloordiep, wonende op Stadt aan ???t Haringvliet, te trouwen, onder de classis Pro Deo
12e dito billiet uijtgegeven aan Pieter Wielaart en Neeltje Spek, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
2e Maart billiet uijtgegeven aan Aart Haviks Kasteleijn en Maatje Jans, op zeegel a 6 strs, om te samen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen van ijder drie guldens, dus f 6,-
15e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis van der Wagt en Caatje Adrianus Geus, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
22e Maart billiet uijtgegeven aan Pieter Winkels en Cornelia van Gils, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
Dito billiet uijtgegeven aan Jacobus Jans Peepstok, timmerman op ???s lands uijtlegger De jonge Margriet, en Marijntje Marinus Spek, wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
29e dito billiet uijtgegeven aan Gijbert de Vaall, corporaal onder de compagnie van Hr. luijtenant collenel Feijt, en Helena Vreeswijk, wonende onder dese jurisdictie, omme met den ander te trouwen, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagezien
12e April billiet uijtgegeven aan Job Baars en Aaltje Prins, op zegel a 6 strs, beijde wonende in Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen van ijder drie gld, dus ??6,-
19e dito billiet uijtgegeven aan Leendert Jansz en Maria Broeke, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
4e Meij door de schout H. Water billiet uijtgegeven aan Wm Hubregts, wonende onder dese jurisdictie, om met Geertruij Pieters, wed. van Pieter Blom, wonende in de Oude Tonge, te trouwen, onder de classis Pro Deo
10e dito door H. Verhouff billiet uijtgegeven aan Pieter van ???t Oosten en Jannetje Evans, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Gerrit Hendriksz Tigghelman en Elisabeth Besmans Cabos, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphslant, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gll ijder, dus f 6,-
31e dito billiet uijtgegeven aan Andries Sneels en Neeltje Pieters den Hartogh, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
7e Junij billiet uijtgegeven aan Jacobus van de Couvering en Agata van Reets, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13e dito billiet uijtgegeven aan Tomas Goloffs en IJda Cornelis Daame, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
29e dito billiet uijtgegeven aan Bastiaan Cornelisse Cooman en Cornelia Willemen, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1748 26e Julij billiet uijtgegeven aan Ockert van der Wiele, wonende binnen Ooltgensplaat, en Annetje Cornelisse Meermans, wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Wouter van ???t Gelooff en Neeltje van Schouwen, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
30 Aug. billiet uijtgegeven aan Cornelis Verbeek, j.m., en Geertruij Broeke, wed. van Jacobus Schijvenaar, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, Pro Deo
6 dito billiet uijtgegeven aan Arentje Cornelisse van der Veer, op zegel a 6 strs, wonende onder dese jurisdictie, om met Willem Kardux, wonende in Out Craijerspolder, te trouwen, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 6,-
12e September billiet uijtgegeven door de Heer Johannes van de Water aan Johannis Bisschuijt, wonende onder dese jurisdictie, om te trouwen met Annetje Willems Bijl, wonende onder den Hitsert, onder de classis Pro Deo
20e dito billiet door den selven Heer Van de Water uijtgegeven aan Pieter van der Kooij, wr. van Geertruij Verdoes en Lijsbet Santboer, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
21e dito billiet door Gem. Heer uijtgegeven aan Jacob Reijnders en Berbel Jans van Laar, wed. van Mattijs Paulus Smans, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre na gezien
1e October billiet uijtgegeven aan Adrianus Verbate en Adriaantje Jans de Beiijs, wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1749 14e Februarij billiet uijtgegeven aan Anthonij de Bruijne en Lauwerijntje Aleman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
13e Maart billiet uijtgegeven, op segel a 12 strs, aan Coenraat Stolk, wr. van Lena Kranenburg, wonende tot Zzee, en Maria Kievit, wed. van de Hr. Jan van Halteren, wonende binnen Ooltgensplaat, en voor regt wegens bruijdegom en bruijt ontf., van ijder 6 gld, dus te samen f 12,-
Tot dus verre nagezien
1749 4 April billiet uijtgegeven aan Leendert de Bruijne en Cornelia Arens van Putten, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
7en dito billiet uijtgegeven, op zegels a 6 strs, aan Cornelis Jongesoon en Maria Cornelis Bal, beijde woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen wegens de bruijdegom en bruijt, van ijder 3 guldens, dus f 6,-??
11en dito billiet uijtgegeven aan Hendrik Kouwe en Ariaantje Stapels, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Willem Hutmans en Neeltje Outsegel, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Cornelis Outsegel en Willemijna van Es, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van den bruijdegom en bruijt ontfangen, van ijder drie gld, dus f 6,-??
9 Maij billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Jacques Braber en Dina Commers Braber, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, en dus ontfangen f 6,-??
31e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Abels, j.m., en Marij Pieters van de Made, wedue van Jan Adriaans van den Havert, beijde wonende onder dese jurisdictie, onder de classis Pro Deo
6e Junij billiet uijtgegeven aan Cornelis van de Made en Arentje Claas de Ridder, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
Dito billiet uijtgegeven aan Aren Jans Schaap en Maria Adams van Veggelen, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1749 13e Junij billiet, op zeegel a 12 strs, uijtgegeven aan Hr. Cornelis van Halteren en Geertruij Breeborst, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van den bruijdegom en bruijt ontfangen, van ijder ses gld, dus f 12,-
21e ??dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Cornelis Laurens Pape, j.m., en Dingena Hendriks van Meel, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, dus f 6,-??
27e ??dito billiet uijtgegeven aan Cornelis van Ree en Neeltje Bastiaans Weda, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Willem van Woensel en Grietje Barents Hillever, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
4e Julij billiet uijtgegeven aan Marcus Sijbrands Vel en Pleuntje Pieters Smits, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
12e dito billiet uijtgegeven aan Pieter van Rutsel en Anna Willems van Houten, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e dito billiet, op seegel a 6 strs, uijtgegeven aan Cornelis Goutswaart, wr. van Johanna Sijmons Duijndam, en Neeltje Hendriks Tighelman, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie guldens ijder, dus f 6,-??
19e dito billiet uijtgegeven aan Marijtje Slinger, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Meijndert Aleman, wonende tot Goedereede, onder de classis Pro Deo??
31e dito billiet uijtgegeven aan Willemtje de Prins, wed. van Philip de Blok, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Pieter de Groeje, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
8e Augustus billiet uijtgegeven aan Aren Claasz Bot, j.m., wonende op den Bommel, omme te trouwen met Agneta Hendriks Backer, woonende op Stad, onder de classis Pro Deo
1749 22e Augustus billiet uijtgegeven aan Arnoldus van den Ouden, weduenaar van Maria Nevels, en Catharina Sivenaar, j.d., beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
5 September billiet door de heer Water uijtgegeven aan Willem Jans van den Enden en Maria Arense, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro deo
12e dito billiet als voren uijtgegeven aan Jannetje Jans de Bruijne, wonende onder dese jurisdictie, om te trouwen met Wouter Overstraten, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagezien
10e October billiet uijtgegeven aan Leonart Gestel en Aagje de Coert, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e dito billiet uijtgegeven aan Andries van Eenetten en Adriana Bijstraate, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
21e dito billiet uijtgegeven aan Aren Mattheus Breur en Maatje Adriaans den Hartogh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro deo
6e November billiet uijtgegeven aan Cornelis Lijdens, wonende onder Sommelsdijk, en Anna Maria Kleven, wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Prodeo
14e ??dito billiet uijtgegeven aan Jan van Ginneken, j.m., en Dorothea Polling, wed. van Reijnier Jacques, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
27e dito billiet uijtgegeven aan Gerrit Bos en Helena Aarts Rommen, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
1750 den 9e Januarij billiet uijtgegeven aan Jan Kersbergen en Hendrina Gooloffs, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis pro Deo??
1750 20e Februarij billiet uijtgegeven aan Dingeman Impelman en Annetje Barts Kloek, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Johannes van der Elst en Aaltje Pieters Oorschot, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
6e Maart biljet uijtgegeven aan Teunis Hospes en Willemijntje Hend. van Swol, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13e Maart biljet uijtgegeven aan Govert Dome en Johanna Maria Sanderse van Gilst, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagezien
3e April billiet uijtgegeven aan Jacob van den Bergh en Maria Commers van Sint Annelant, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
9e April biljet uijtgegeven, op segel a 3 stuijvers, aan Jan Bout, wonende onder Ooltgensplaat, omme te trouwen met Ariaantje van Soomen, wonende in de Oude Tonge, onder de classis van drie gulden, en van den bruijdegom ontfangen f 3,- ??
2e Meij billiet uijtgegeven aan Hendrik Noorlander en Marijtje Broijmans, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
8e Meij billiet uijtgegeven aan Pieter Gerritse, j.m., en Marij Barende, wed. van Jan Stalle, beijde woonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1750 9 Meij billiet uijtgegeven aan Willem Boon en Jannetje van Dijke, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gulden ijder, en voor beijde ontfangen f 6,-
13e Meij biljet uijtgegeven aan Gerrit Schellen en Catharina Jacobs Sweere, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
3e Julij biljet uijtgegeven aan Jan Willemse Tiele en Johanna Gerrits van ???t Hoff, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
Dato voorschreeve billiet uijtgegeven aan Johannes Los en Maria Scheffers, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
Dito billiet uijtgegeven aan Jan Mattijs Hermans en Maghel Jans Bredel, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
11e September billiet uijtgegeven aan Jan Maas en Cathalijntje Arnouts, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
19e September billiet uijtgegeven aan Johannis Mule en Willemijntje Ligthart, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
Tot dus verre verantwoort
1750 2e October billiet uijtgegeven aan Cornelis Verlee en Lena Dirks Braber, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
9e dito billiet uijtgegeven aan Aren Jans van Prooijen en Lidia van Es, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
20e dito billiet uijtgegeven aan Teunis van Santen en Maria Commers Zeedijk, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
4e December billiet uijtgegeven aan Aart Goutswaart en Neeltje Sacheus van Rees, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
12e dito billiet, op zegel a 3 strs, uijtgegeven aan Willem Cijnts, wonende in de polder Galathea onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Lena Harmans Santboer, wonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen drie gulden, dus ??f 3,-
17e December billiet uijtgegeven aan Mattheus Dirkse van Schaik en Cornelia Bosman, beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
24e December billiet uijtgegeven aan Maria Willemse Goemaat, omme te trouwen met Teunis Huijbregts Menheer, wonende op Stadt aan ???t Haringhvliedt, onder de classis van Pro Deo
1751 19e Februarij billiet uijtgegeven aan Jan Marinus Quik en Willemtje van Noort, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
2e Maart billiet uijtgegeven aan Pieter de Swart en Maatje de Prins, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
1751 31e Maart billiet uijtgegeven aan Hendrik Kievit en Dina Prins, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagezien
2e April billiet uijtgegeven aan Govert van der Made en Marta Crange, beijde wonende tot Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
9e April billiet uijtgegeven aan Martijn Smook en Lijsbet Koene, beide wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Crijn de Jonge, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Neeltje Doorns, wonende in de Oude Tonge, onder de classis van Pro Deo
13e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Dirk Menheer en Johanna Casteleijn, bejde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, en voor ???t regt van beijde ontfangen f 6,-
14e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Janse van der Veer, wonende op den Bommel, om te trouwen met Pieternella van Lotting, wonende tot Rotterdam, onder de classis Pro Deo
16e dito billiet uijtgegeven aan Maria Claas Wielaart, wonende tot Ooltgensplaat, omme te trouwen met Jan Willemse Calle, wonende tot Middelharnas, onder de classis van Pro Deo
17e dito billiet uijtgegeven aan Arnoldus Vree, wonende onder Ooltgensplaat, omme te trouwen met Sijtje Jansz Clavere, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
1751 den 21e Meij billiet uijtgegeven aan Cornelis Withagel en Johanna Kleijnemulder, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
12 Junij billiet uijtgegeven aan Mels van Duuren en Maria van Venroij, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
25e dito billiet uijtgegeven aan mejuffr. Maria Palingh, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met den weled. gestr. heer Anthonij Pieter Anemaat, drossaart van Sevenbergen, en wonende aldaar, en wegens ???t regt van de bruijt ontfangen f 30,-
16e Julij billiet uijtgegeven aan Bastiaan Baltense van Bragt en Rijkje Gijsberts Rasser, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
6e Augustus billiet uijtgegeven aan Hester Cabos, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Hendrik Jans van Putten, wonende onder de jurisdictie van Middelharnis, en wegens ???t regt van de bruijt ontfangen f 3,-
Dito billiet uijtgegeven aan Annetje Meerman, wed. van Ocker van der Wiel, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Giel Leunis van der Ham, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
10e September billiet uijtgegeven aan Willem Hendriks Kok, j.m., en Pauwelina van Gils, j.d., beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Lijsbet Geertse, wonende onder dese jurisdictie, om met Jacobus Andries Verhagen, wonende onder de Oude Tonge, te trouwen, onder de classis Pro Deo
17e dito billiet uijtgegeven aan Arij de Man en Neeltje Jacobs Lems, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven aan Pieter Hackes en Hermina Wijburg, beijde wonende in Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1751 24e September billiet uijtgegeven, op zeegel a 6 strs, aan Cornelis de Ridder en Dirkje Rombies, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus ontfangen f 6,-??
9e October billiet uijtgegeven, op segel a 6 strs, aan Teunis van Santen en Maria Dingemans Casteleijn, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, dus ontfangen f 6,-??
29e dito billiet uijtgegeven aan Bastiaan ???t Jongh en Laauwerijntje Aarts Aleman, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
3e December billiet, op zeegel a 6 strs, uijtgegeven aan Teeuwis van der Veer en Neeltje Dirks Bijle, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, dus ontfangen f 6,-
Tot dus ver verantwoort
1752 22e Januarij billiet uijtgegeven aan Johannis Moris, wonende onder dese jurisdictie, om te trouwen met Martijntje Fabert, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
16e Februarij billiet, op zegel a 3 strs, uijtgegeven aan Sijmon van Schouwen, wonende onder dese jurisdictie, om te trouwen met Cornelia Hilleman, wonende onder Dirksland, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,-
18e Februarij billiet uijtgegeven aan Abraham Binnewegh en Cornelia van Es, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1752 14e April billiet uijtgegeven aan Adriaan Goedegebuere, wonende tot Sint Anneland, en Aagje van Noort, wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
18e Meij billiet uijtgegeven, op segel a 12 strs, aan Jan van de Leur en Maria Tiggelman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van ses gulden ijder, dus ontfangen f 12,-??
Den 16e Junij billiet uijtgegeven, op segel a 24 stuijvers, aan Claas Cornelisz van Schouwen en Geertruij Cornelis de Haas, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 15 gulden ijder, dus ontfangen f 30,-
14e Julij billiet uijtgegeven aan Johannis Wijnen, wr. , en Adriana Geeritsz van den Berg, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
28e Julij billiet uijtgegeven aan Jacob Mosselman, wr. van Lidia Antonis Kramer, en Cornelia van der Veer, j.d., beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Jan Cooman, j.m., en Maria Pieters Blok, j.d., beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
6e September billiet uijtgegeven aan Witte Vermaat en Aartje Vel, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, Pro Deo
1752 15 September billiet uijtgegeven aan Sijmon Geus en Maria Jacobs Corendijk, woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo??
Dito billiet uijtgegeven aan Teunis Mosselman en Geertruij Besmans Cabos, beijde wonende onder deze jurisdictie, op zegel a ses strs, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, dus ontfangen f 6,-
6e October billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Aart Hobbel en Arentje Tighelman, beide wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus ontfangen f 6,-??
19e October billiet uijtgegeven, op seegel a 6 stuijvers, aan Andries Quintes, wonende binnen Ooltgensplaat, en Maria Jansz Ligtendagh, woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, dus ontfangen f 6,-
3e November billiet uijtgegeven aan Wouter van der Pijl en Jannetje Arens Vermaat, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
6e dito billiet, op zeegel a drie strs, uijtgegeven aan Adam Ligtendag, wonende op den Bommel, om te trouwen met Trijntje Cornelis Tuijnebreijer, wonende in Dirksland, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,-??
9e December billiet, op zeegel a 6 strs, uijtgegeven aan Jacob Gerrits Tighelman, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Cornelia Voorhans, wonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 6,-
Dus ver verandtwoort
1753 26e Januarij billiet uijtgegeven aan Gregorius Biff en Francijntje Everts, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1753 den 3e Februarij billiet uijtgegeven aan Stijntje Lenarts van den Honart, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Mattijs Arentz Breur, wonende in de Oude Tonge, onder de classis van Pro Deo??
16e Feb. billiet uijtgegeven aan David Cooman en Pieternella Rombouts Duijndam, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
13e Maart billiet uijtgegeven aan Crijn Verbeek en Crijntje Daniels de Jongh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
16e Maart billiet uijtgegeven aan Dirk Pieterse van Santen en Maria Adriaans van Pinxteren, beijde wonende op den Bommel onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
7e April billiet uijtgegeven aan Willem de Winter en Lena de Groot, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
13e April billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Corstiaan Spanjert en Neeltje Gabriels Hanenbergh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, dus ontfangen f 6,-
14e dito billiet uijtgegeven aan Aren Janse Frater en Maria Lodewijkse van Prooijen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
1753 den 20e April billiet uijtgegeven aan Willem Hubertse van Dijke en Ariaantje Dirks Decker, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
5e Meij billiet, op zegel a 6 strs, uijtgegeven aan Willem Boon en Maria Isabella Hacke, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, dus f 6,-
17e Meij billiet uijtgegeven, op segel a 3 strs, aan Hubert Zuijdijk, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Dina Willems Cardux, wonende onder Middelharnis, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,- ??
25e Meij billiet uijtgegeven aan Johannis Petrus Culsbach en Geertruij Lindeman, beide wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
20e Julij billiet uijtgegeven, op zegel a 3 strs, aan Bastiaan van Driel, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Tannetje Hendriks Visser, wonende tot Middelharnis, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,-
10e Augustus billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Adrianus Danielse de Jong, wonende binnen Ooltgensplaat, en Maria Cornelis de Neeff, wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gulden ijder, dus f 6,-
21e September billiet uijtgegeven aan Teunis van Dockum en Gieltje Pieters van der Merwe, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
1753 den 28e September billiet uijrgegeven aan Georgius Coenraats en Aagje Otterdijk, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
5e October billiet uijtgegeven aan Cornelis Wielaart en Elisabeth Landmeter, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e October billiet uijtgegeven, op zegel a 3 stuijvers, aan Cornelis Outseegel, wonende tot Ooltgensplaat, omme te trouwen met Neeltje van Brugge, wonende tot Dirksland, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,-??
26e October billiet uijtgegeven aan Dirk Wielaart en Johanna van IJwaarden, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
2e November billiet uijtgegeven, op zegel a 12 stuijvers, aan Cornelis van IJwaarden en Commertje Decker, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 6 gulden ijder, dus f 12,-??
Tot dus ver na gesien
1754 1e Februarij billiet uijtgegeven aan Job Jans Striep en Grietje Barents Hillever, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
22e Februarij billiet uijtgegeven aan Aren Verlee en Lijntje Striep, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1754 den 1e Maart billiet uijtgegeven aan Leendert Dirkse de Bruijne en Caatje Cornelis Mierop, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
29e Maart billiet uijtgegeven aan Govert van der Made en Maggel Tomas, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
19e April billiet uijtgegeven aan Adriaan Blees en Pieternella de Grijse, beijde wonende onder Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van 15 gld, dus ontfangen f 30,-
4e Meij billiet uijtgegeven aan Marinus Adriaanse van Dijke en Pieternella Jabaaij, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
10e Meij biljet uijtgegeven aan Gijsbert Romeijn en Cornelia Jacobs Stapel, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
14e dito billiet uijtgegeven aan S. Jan Buurman, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Juffrouw Marta Cornelia Amadea van den Houten, wonende tot Brouwershaven, onder de provincie Zeeland, en ten op sigte ???s lands regt, soo voor den bruijdegom als bruijt ontfangen voor ijder 3 gld, dus f 6,-
4e Junij billiet uijtgegeven aan Lena Cornelis Nieuwenhoven, wonende onder den Bommel, omme te trouwen met Frans Hendriks van der Werff, wonende in Dirksland, onder de classis Pro Deo
1754 14e Junij billiet uijtgegeven aan Bastiaan Hendriks Cornet en Anna Pieters Eskes, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet, op zegel a 12 strs, uijtgegeven aan Johannes Mijs, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Cornelia Lievens Vree, wonende op Stad aan ???t Haringvliet, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 15,-??
9e Aug. billiet uijtgegeven aan Maria Pieters Swager, wonende tot Ooltgensplaat, omme te trouwen met Gerrit van Nimwegen, woonende op de Willemstad, onder de classis van beijde Pro Deo
6e September billiet uijtgegeven aan Maatje Jans Crabbendijke, wonende onder den Bommel, omme te trouwen Pieter Laauwrens de Bruijne, woonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Jasper van Tilborg en Neeltje Lodders, beijde woonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Jan Quak en Caatje Beens, beijde woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
28e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 3 strs, aan den heer Georgius Hogendorp, predicant van den Bommel, omme te trouwen met Juffrouw Centina Knipschaar, wonende tot Rotterdam, en voor ???t regt van den heer bruijdegom ontfangen f 3,-
1754 den 11e October billiet uijtgegeven aan Dirk Nouwens en IJda Dame, beijde woonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
7e November billiet, a 6 struijvers, uijtgegeven aan Elias van Stel en Neeltje Verweij, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, dus f 6,-
8e November billiet uijtgegeven aan Adrianus Wielart, wonende onder den Bommel, en Lena de Ruijter, wonende in Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
30e November billiet uijtgegeven aan Cornelis Withagel en Maria Bets, beijde woonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
30e November billiet uijtgegeven aan Pieter Claasse van Leeuwaarden en Heijltje Jacobs Wervers, beijde wonende onder Adolphslandt, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
20e December billiet uijtgegeven aan ??Leendert Hugese Comtebedde en Lowijsa Agnatie Juleijn, beijde woonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo ??
Tot dus verre nagesien
1755 15e Februarij billiet uijtgegeven aan Adriaan Adriaans Maas, wonende op den Bommel, omme te trouwen met Dina Leenderts Sleewijk, wonende op den dorpe Ooltgensplaat, beijde onder de classis Pro Deo
21e Maart billiet uijtgegeven aan Jan Robbe en Ariaantje Leenderts van Balen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Claas de Vos en Tannetje Maghiels van St. Anneland, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
29e dito billiet uijtgegeven aan Bastiaan Blees, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Adriana van Soomen, wonende in de Oude Tonge, onder de classis van f 3,-
4e April billiet uijtgegeven aan Catharina Ignatius Juleijn, wonende onder Adolphslandt, omme te trouwen met Jan Arentse Oosterlingh, woonende onder de Oude Tonge, onder de classis van Pro Deo
11e dito billiet uijtgegeven aan Anna Pieters Withagel, wonende onder Adolphsland, omme te trouwen met Hubregt Pieterse Visser, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis van Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Abramse Verhouff en Maria van Nuffelen, omme met den anderen te trouwen, beijde wonende in Ooltgensplaat, onder de classis van Pro Deo
1755 11e April billiet uijtgegeven aan Jochem Arentse Langerak en Neeltje Arijse van Galdere, beijde wonende in Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
18e April billiet uijtgegeven aan Johannis Hermanus Backer en Aagje Wagemakers, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Jan Drom en Maria Janse Kleijn, beijde op den Bommel wonende, om met den anderen te trouwen, Pro Deo
8e Meij billiet uijtgegeven aan Johannis Rombouts en Dorothea Janse, beijde woonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
23e dito billiet uijtgegeven aan Bastiaan Corstiaans Timmers en Sijtje Claas van der Linde, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
13e Junij billiet uijtgegeven aan Jeronimus Weverlingh en Maria van Strien, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
14e dito billiet uijtgegeven aan Ariaantje Stapels, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Leendert Lodder, wonende op Stad aan ???t Haringvliet, Pro Deo
20e Junij billiet uijtgegeven aan Johannis Schijvenaars en Elisabeth van Bragt, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo??
1755 27e Junij billiet uijtgegeven aan Leendert Pieters Smit, wonende onder deze jurisdictie, om te trouwen met Willemtje Barnarts Missel, wonende onder de Nieuwe Tonge, onder de classis Pro Deo
10e September billiet uijtgegeven aan Lena de Haas, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Gijsbert de Grijse, wonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 15,-
12e dito billiet uijtgegeven aan Jacob van Schouwen en Jacomijna van der Stoep, beijde woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13e dito billiet uijtgegeven aan Leendert Jans van Es en Maria Leenderts van Balen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
10e October billiet uijtgegeven aan Hubert Jansz Prins en Geertruij Cornelis de Weerd, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
21e November billiet uijtgegeven aan Hubregt de Bruijne en Jannetje Bom, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
28e dito billiet uijtgegeven aan Jannetje Arijs Cooijman, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Gijsbert Roos, wonende onder Dubbeldam, en ten op sigte ???s lands regt onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Gijsbert Roos, wonende binnen Ooltgensplaat, om te trouwen met de voornoemde Jannetje Arijs Cooijman, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagesien
1756 2e Januarij billiet uijtgegeven aan Machiel Donkersloot en Petronella Ketting, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo ??
1756 16e Januarij billiet uijtgegeven aan Teunis Janse Ottervanger en Neeltje Mourits Lodder, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
31e dito billiet uijtgegeven aan Pieter Pieters Ottervanger en Lijntje Pieters Gastelaar, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
7e Februarij billiet uijtgegeven, op segel a 6 strs, aan Willem Cijnts en Eva Jansen Flipsen, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, en beijde wonende onder Adolphsland, en dus f 6,-
13e dito billiet uijtgegeven aan Maarten Pieters van ???t Hoff, wonende onder Dreijschor in Zeeland, en Sijtje Cornelis Bosch, wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
Dito billiet uijtgegeven aan Willem de Vos en Hendrikje van der Burgh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
8e April billiet uijtgegeven aan Casper Hesman en Lena van Prooijen, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den ander te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Aren Mijs en Lijntje Mooijaart, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van vijftien gld ijder, dus ontfangen f 30,-
9e dito billiet uijtgegeven aan Willem Rijswerker ??en Cornelia Weeda, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, dus f 6,-??
1756 9e April billiet uijtgegeven aan Geertruij Capteijn, woonende onder Ooltgensplaat, omme te trouwen met Arij Boom, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
16e April billiet uijtgegeven aan Andries Coone en Geertruij Jans de Bruijn, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
23e dito billiet uijtgegeven aan Philip Jans Frater en Lijntje Arens Capteijn, beijde wonende op den Bommel, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
29e April billiet uijtgegeven aan Aren Paasse en Ariaantje den Hartogh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
30e dito billiet uijtgegeven aan Jan van der Veer, wonende op den Bommel, omme te trouwen met Arentje Oosterlingh, wonende op Stadt aan ???t Haringvliet, onder de classis Pro Deo??
11e Junij billiet uijtgegeven aan Jan Cornelis van Schouwen en Caatje Valkenburgh, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Adriana Pieterse, wonende onder Adolphsland, omme te trouwen met Joseph Robbregts, woonende onder de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
1756 2e Julij billiet uijtgegeven aan Pieter van Leeuwaarden en Jannetje Looijs, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
19e dito billiet uijtgegeven aan Maria Stephanus, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Johannis Voogt, woonende tot Middelharnis, onder de classis Pro Deo
23e dito billiet uijtgegeven aan Jan Bruggeman en Aagje de Coert, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
30e Julij billiet uijtgegeven aan Leendert Dirkse Braber en Pieternella Hommel, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
7e Aug. billiet uijtgegeven aan Pieter Stoffelse Basert en Clasijntje Jans van Sant, omme met den anderen te trouwen, en beijde wonende binnen Ooltgensplaat, onder de classis van Pro Deo
1756 den 10e September billiet uijtgegeven aan Johannis Hutman en Maria de Jongh, beijde wonende tot Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
17e September billiet uijtegeven aan Adriaan Hoogers en Geertruij Smook, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e dito billiet uijtgegeven aan Pieter Cromdijk en Elisabet Cramers, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
15e October billiet uijtgegeven aan Sijmon Sillemans en Johanna Gleijns Wapens, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Johannis de Ruijter en Jenneke Tone, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Rijk Leenderts Cievit en Ariaantje Prins, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
1756 12e November billiet uijtgegeven, op segel a 6 strs, aan Jan Willems Cardux en Anna Coole, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus f 6,-
Dito billiet uijtgegeven aan Leendert Willems Lodder en Neeltje Jacques Braber, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus f 6,-??
Dit billiet uijtgegeven aan Jan Jans Seewich en Catharina Reijniers Jeegers, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
19e dito billiet uijtgegeven aan Arnoldus Gijsen en Johanna van Herpen, beijde wonende ??onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e December billiet uijtgegeven aan Jan Daniels Ditvoort, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Maatje Willems de Vogel, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
Tot dus ver nagesien
1757 28e Januarij billiet uijtgegeven aan Leendert Goemaat, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Maria van Woestingburgh, wonende in Sommelsdijk in Zeeland, onder de classis Pro Deo
11e Februarij billiet uijtgegeven, op zegel a 24 strs, aan Cornelis Spoor, woonende in Sommelsdijk, en Catharina van Weele, wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 15 gld ijder, en dus voor beijde ontfangen f 30,-
4e Maart billiet uijtgegeven aan Adriaan van den Hill en Johanna van Es, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus ontfangen f 6,-
11e dito billiet uijtgegeven aan Lena de Grijse, wonende onder deze jurisdictie, om te trouwen met Barent Voorhans, wonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 15,-
1757 12e Maart billiet uijtgegeven aan Jacob van Drongelen en Marijntje Wervers, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e Maart billiet uijtgegeven aan Leunis Cornelis van der Wagt en Lijsbeth Claas Cramer, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo??
25e dito billiet uijtgegeven, op zeegel a 3 st., aan Jenne Maria van Gilst, wed. van Govert Dome, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Adriaan de Waal, wonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen ??f 3,-
2e April billiet uijtgegeven aan Aren Cornelisse van Putten en Maria Franse van Dijke, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
14e dito billiet uijtgegeven aan Jannetje Tijsse Aleman, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Crijn Gerrits Bosschieter, wonende in Middelharnis, onder de classis Pro Deo
15e dito aan Jacob de Prins en Lijntje Breedborst, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen voor ijder f 3,-, dus f 6,-??
16e dito billiet uijtgegeven aan Jan Dekker, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Heijltje Jansd. Driesprongh, wonende onder Wieldregt, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,-
23e billiet uijtgegeven aan Adriaan Ribbes en Adriana van den Bergh, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
1757 30e April billiet uijtgegeven aan Dirk Nouwens en Pieternella van der Linden, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13e Meij billiet uijtgegeven aan Johannis Broekhoven en Johanna Crenkis, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
19e Meij billiet uijtgegeven aan Pieter Keuter en Catarina Pauw, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
27e Meij billiet uijtgegeven aan Jan Adolph Brons en Cornelia Wapens, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
29e Julij billiet uijtgegeven aan Christiaan Inken en Elisabet Cortenhoff, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
2e September billiet uijtgegeven aan Wouter Dame en Anna Tol, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Maarten van Schouwen en Eva van Dockum, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Jacob Cornelis Tighelman en Arentje Gillis van der Veer, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen van ijder drie gld, dus f 6,-
Dito billiet uijtgegeven aan Laurens Fontaan en Sandrina van Gilst, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1757 16e September billiet uijtgegeven aan Aren Laurensz Schaap en Lena Dingemans van Es, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
30e September billiet uijtgegeven aan Pieter Maartense van Waart en Ariaantje Jooste Camerling, beijde woonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
2e December billiet uijtgegeven aan Johannis Los en Berbel Smit, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
7e December billiet uijtgegeven aan Jan Millenaar en Willemijna Corn. Noorthoeve, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 24 strs, aan de heer schout Pieter de Groot, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met mejuffrouw Margaretha Jacoba Hering, wonende tot Rotterdam, onder de classis van dertigh guldens, dus f 30,-
Tot dus ver na gesien
1758 14e Januarij billiet uijtgegeven aan juffvr. Pieternella van de Water, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met dhr. Adrianus Boon Woutersz, wonende in de Oude Tonge, onder de derde classe, dus wegens de bruijt f 6,-
1758 3e Februarij billiet uijtgegeven aan Jan Quak en Ariaantje Arens Boer, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
21e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Hendriks Tighelman en Jacomijntje Pieters Stadshoek, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus ontfangen f 6,-
24e Maart billiet uijtgegeven aan Willem van Rumpht en Pieternella Joh. de Vos, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
5e April billiet uijtgegeven aan Barent Fooijerman, wonende in Sommelsdijk onder de provintie van Zeeland, en Willemtje de Prins, wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13e April billiet uijtgegeven aan Willem Teunisse Sulker en Aaltje Janz. van Zanten, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
14e dito billiet uijtgegeven aan Casper Hesman en Pieternella Verels, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
22e April billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Herman van Veen en Huijgje Groenewegt, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, dus f 6,-
2e Junij billiet, op zegel a 6 strs, uijtgegeven aan Tomas Winkels, wonende onder Sommelsdijk in Zeeland, en Anna van Duuren, wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, dus wegens de bruijdegom en bruijd ontfangen f 6,-
1758 den 2e Junij billiet uijtgegeven aan Reijnier Bos en Geertruij Corsen, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo ????
7e Julij billiet uijtgegeven aan Dirk Hendrikse en Hendriksje van Veggelen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
3e September billiet uijtgegeven aan Maria Heuvels, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Adriaan Adriaansz Wapens, wonende op de gemeene gront van Middelharnas en Sommelsdijk, onder de classis Pro Deo
15e September billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Adriaan de Waal en Grietje Dirks van der Made, beide wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, dus ontfangen f 6,-
21e dito billiet uijtgegeven aan Laurens Fontein, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Barbarina Cornet, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
6e October billiet uijtgegeven aan Wouterijntje Domine, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Cornelis Oom, wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen ??f 3,-
13e dito billiet uijtgegeen aan Rijk Kievit en Maatje Davids van Couverden, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
20e dito billiet uijtgegeven aan Johannis Steenbag en Commertje Cromdijk, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis ??Pro Deo
27e dit billiet uijtgegeven aan Jan Roos en Geertruij van der Mooren, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
3e November billiet uijtgegeven aan Arnoldus Gijse en Hendrina van Leuwen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
3e November billiet uijtgegeven aan Barent Navel en Gisina Arens, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet ujtgegeven aan Gijsbert van Meeten, wonende onder Ooltgensplaat, en Rachel van Couverden, wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Arij Jans Schreur en Tannetje Jans de Bruijne, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
10e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Pieter Menheer en Neeltje van Putten, beijde wonende onder dese jurisdictie, en voor ???t regt van ijder ontfangen f 3,-, dus voor beijde f 6,-??
15e December billiet uijtgegeven aan Hendrik Loose en Lena Meesters, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Jacob Pieters van Woensel en Anna Maria Libert, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Tot dus verre nagesien
1759 12e Januarij billiet uijtgegeven aan Hendrik Lammerts Baaij en Clasina Cornelisse de Pree, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
6e April billiet uijtgegeven aan Pieter van der Velde, wonende in Sommelsdijk in Zeeland, en Claasje van Waart, wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
13e dito billiet uijtgegeven aan Daniel van Waart en Barendina Hollanders, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
20e dito billiet uijtgegeven aan Willem Arens van den Doel en Cornelia Leenderts Braber, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1759 27e April billiet uijtgegeven aan Willem de Winter en Pieternella Swager, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen van ijder f 3,-, dus te samen f 6,-
30e Junij billiet uijtgegeven aan Johannis Tessers en Maria Bouman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
27e Julij billiet uijtgegeven aan Casper Hesman en Francijntje Evertse, beide wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
10e Augustus billiet uijtgegeven aan Reijnier van Groeningen, wonende onder de Willemstad, en Lena van der Made, wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
25e Augustus billiet uijtgegeven aan Casper de Groot en Willemijna Wijburgh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
31e Augustus billiet ujtgegeven aan Stoffel Marinusse Leijdens en Dingena van der Wagt, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
1759 14e September billiet uijtgegeven aan Adriaan Ribbens en Christina Meurs, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Gerrit Boumans en Dingena Pieters Jongenelis, beijde wonende onder dese jurisdctie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
19e October billiet uijtgegeven aan Gerrit Jacobs van Kempen en Cornelia Weeda, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwe, onder de classis Pro Deo
2e November billiet uijtgegeven aan Cornelis van Tilborgh en Neeltje Mierop, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
10e November billiet uijtgegeven aan Abraham Lodder, wonende onder Adolphsland, omme te trouwen met Maatje Admiraal, woonende tot Sommelsdijk, onder de classis van Pro Deo
16e November billiet uijtgegeven aan Hendrik Lodder en Corstiaantje Entepoel, beijde wonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen onder de classis van Pro Deo
23e dito billiet uijtgegeven aan Jacobus van Halteren en Leentje den Engelsen, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
30e dito billiet uijtgegeven aan Rut Jans van Es en Ariaantje Cornelis Camhout, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagesien
1760 22e Januarij billiet uijtgegeven aan Johannes de Koning, wonende op den Bommel, omme te trouwen met Adriana Mosman, wonende in Dirksland, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,-
25e Januarij billiet uijtgegeven aan Cornelis Verbeek en Margrieta Hermans, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1e Februarij billiet uijtgegeven aan Sara van Schouwen, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Johannis Mijs, wonende op Stad aan ???t Haringvliet, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 15,-
Dito billiet uijtgegeven aan Maghiel Swager en Neeltje Kempenaar, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gulden ijder, dus ontfangen f 6,-
7e Maart billiet uijtgegeven aan Anthonij de Blok en Jannetje Willems Coole, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
14e dito billiet uijtgegeven aan Govert Adriaansz Gitjes en Cornelia Bosman, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
22e dito billiet uijtgegeven aan Bastiaan Groenewegh, wonende binnen Ooltgensplaat, en Adriana van Ek, wonende op ???s Princenland, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis Pro Deo
28e dito billiet uijtgegeven aan Jannetje de Ruijter, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Hendrik Kodde, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
4e April billiet uijtgegeven aan Lodewijk Leenderts Braber en Maatje Gerr. Breur, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
11e dito billiet uijtgegeven aan Johannis Breedborst en Gerritje van der Looij, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis pro Deo
1760 2e Meij billiet uijtgegeven aan Jacomijntje Dingemans Mooijert, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Abram Jans van ???t Oostende, wonende onder Middelharnis, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 6,-
23e Meij billiet uijtgegeven aan Jacob Reijnderts en Anna Hendriks Beesems, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
26e dito billiet uijtgegeven aan den Eerwaarden Heere Philippus van Duuren, predicant tot Ooltgensplaat, omme te trouwen met mejuffrouw Catharina Bane, tegenwoordig in Sommelsdijk onder de provincie Zeeland, en ten opsigte ???s lands regt, soo voor den bruijdegom als bruijt ontfangen voor ijder 15 gld, dus f 30,-
6e Junij billiet uijtgegeven aan Gerrit Mulder, wonende onder den Bommel, omme te trouwen met Jannetje de Blom, wonende in Sommelsdijk onder Zeeland, beijde onder de classis Pro Deo
26e dito billiet uijtgegeven aan Anna Adriaans van Halteren, wonende onder deze jurisdictie van Ooltgensplaat, omme te trouwen met Herman Arensz Koert, wonende in Middelharnis, onder de classis Pro Deo
8e Augustus billiet uijtgegeven aan Claas Jans van Rij en Christina Jacobs van Couverden, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
15e dito billiet uijtgegeven aan Hendrik van der Kroon, wonende tot Sommelsdijk in Zeeland, en Roselina Jacobs Oosterwout, wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
20e dito billiet uijtgegeven aan Jan Binon en Maria de Laat, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1760 26e September billiet uijtgegeven aan Gerardus Winkels en Johanna van Wijk, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus f 6,-
3e October billiet uijtgegeven aan Johannis Niele en Maria van Broekhoven, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
17e dito billiet uijtgegeven aan Cornelia Wouwerman, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Jan van der Sluijs, wonende op Numandsdorp, gesegt de Buijtesluijs, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 3,-
7e November billiet uijtgegeven aan Jacobus Jans van Koenen en Maartje Pieters Meulenaar, wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
21e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis van der Made, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Lena Jans Backer, wonende in Sommelsdijk onder de jurisdictie Zeeland, en ten opsigte ???s lands regt beijde gehoorende onder de classis Pro Deo
26e December billiet uijtgegeven aan Barent Tol en Catharina Crillaarts, wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen
Tot dus ver nagesien
1761 10e Januarij billiet uijtgegeven, op zegel a 48 strs, aan den Weleerwaarden Heere Petrus de Bonte, predicant op den Bommel, omme te trouwen met Juffrouw Susanna van Breda, wedue van den Weleerwaarden heer Abrahamus van Kogelenberg, wonende in den Eijland van Walcheren, onder de provincie van Zeeland, onder de classis van 30 gld, dus wegens bruijdegom en bruijdt f 60,- ??
16e dito billiet uijtgegeven aan Casper Hendriks Timmerman en Lausia Backers, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1761 13e Februarij billiet uijtgegeven aan Johannis van Kempen en Johanna van Es, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus f 6,-
27e Maart billiet uijtgegeven aan Frans Tol en Maria Barens Kuijper, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
10e April billiet uijtgegeven aan Pieter Lucas de Bruijne en Lena Dirks Frater, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Dingeman Raap en Martijntje Kleijnjan, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen van ijder 3 gld, dus f 6,-
17e dito billiet uijtgegeven aan Maatje Pieters Molenaar, wonende op den Bommel, omme te trouwen met Dirk Reedijk, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven aan Maarten van der Haart en Ariaantje van Schouwen, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven aan Manus ? en Maria van der Linde, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
25e dito billiet uijtgegeven aan Claas van der Linde en Hester in ???t Velt, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
8e Meij billiet uijtgegeven aan Elsje Hilbrants, wonende op den Bommel, omme te trouwen met Arij Janse den Rouwe, wonende op Giesendam, onder de classis Pro Deo??
29e Meij billiet uijtgegeven aan Maarten van Schouwen en Grietje Barens Hilver, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
3e Junij ??billiet uijtgegeven aan Isak Slinger, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Geertruij Buurman, wonende op den Hitschert, en voor ???t regt weegens den bruijdegom ontfangen f 3,-
19e dito billiet uijtgegeven aan Johannes Fortuijn en Annetje Kloek, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1761 19e Junij billiet uijtgegeven aan Steeven Kraamer en Hilje Gerrits, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven aan Jan Lammersse en Maria Speekjes, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
17e Julij billiet uijtgegeven aan Jan Gerbrandse Breur en Ariaantje Arijsz Bron, beijde onder dese jurisdictie wonende, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven aan Sijmon de Wint en Neeltje van Schouwen, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
5e Augustus billiet uijtgegeven aan Barthelmeus Holten en Magdalena Hamakers, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
14e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Roos, wonende binnen Ooltgensplaat, en Johanna de Jongh, wonende in de polder de Galathee, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
20e dito billiet uijtgegeven aan Leendert Huberts van Dijke en Ariaantje Mosselman, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde f 6,-
21e dito billiet uijtgegeven aan Teuntje Jacobs Kattestaart, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Cornelis Commersse Zeedijk, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis van f 3,-
11e September billiet uijtgegeven aan Barent Nevel en Grietje Hengelaar, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
29e dito billiet, op zegel 6 strs, uijtgegeven aan Cornelis Huijsmans en Maatje Jacobs Tighelman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde f 6,-??
10e October billiet uijtgegeven aan Johannis Smouter en Trijntje Jansz Luijendijk, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
12e dito billiet uijtgegeven aan Jan Bide en Catharina Custers, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1761 17e October billiet uijtgegeven aan Paulus Hoogmoet en Willemtje Zeedijk, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
7e November billiet uijtgegeven aan Maarten in het Kleeff en Ariaantje van ???t Oosten, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
27e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Cornelis van Rumpht en Maatje Janse, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde f 6,-
17e December billiet uijtgegeven aan Leendert Broekman, wonende binnen Ooltgensplaat, om te trouwen met Teuntje Dingemans Lodder, wonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,-
26e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Pietersz Cranebroek, wonende onder deze jurisdictie, om te trouwen met Pieternella Barendsz van Donge, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre na gesien
1762 8e Januarij billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Lambert Vermeule en Maria Hobbel, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den andere te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde f 6,-
15e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Johannis Koopman en Hendrina Smits, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den andere te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde f 6,-
12e Februarij billiet uijtgegeven aan Cornelis van Dam en Lijntje van Ek, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
26e dito billiet uijtgegeven aan Grietje Kattestaart, wonende onder dese jurisdictie, om te trouwen met Adrianus Ouwerkerk, woonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 3,-
1762 11e Maart billiet uijtgegeven aan Nicolaas Cornelisz Prie en Geertruij Gerrits van Ree, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
19e dito billiet uijtgegeven aan Crijn Pieters Corteland en Cornelia Cornelis van der Veer, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde ontfangen f 6,-
-e dito billiet uijtgegeven aan Aart Verhaage en Dingena Jans Verhaart, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
-e dito billiet uijtgegeven aan Lambert Kempenaar en Trijntje Lagenhoek, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde ontfangen f 6,-
7e April biljet uijtgegeven aan Zacharias van Sint Anneland en Cornelia de Laat, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
9e dito billiet uijtgegeven aan Jacob Sulker en Maria Stimmis, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
-e dito billiet uijtgegeven aan Claas Kreeft en Commertje Hendriksz Lodder, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
15e dito billiet uijtgegeven aan Jacob Hobbel en Martijntje Silvius, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,-, dus voor beijde ontfangen f 6,-
23e dito billiet uijtgegeven aan Claas van der Kooij en Maria Geldersblom, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
1762 19e Meij billiet uijtgegeven aan Teunis Pietersz van Son, wonende op den Bommel, om te trouwen met Maargje Cornelis van den Donk, woonende op Papendrecht, en voor ???t regt van de bruijdegom ontfangen de som van f 3,- ??
21e dito billiet uijtgegeven aan Pieter de Grijse, ijtem een dito aan Sara van Schouwen, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van beijde ontfangen f 60,- ??
28e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 stuijvers, aan Jan Jans van Putten en Pieternella Jans Zuijdijk, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van beijde ontfangen f 6,- ??
24 Junij billet uijtgegeven aan Stoffel Lijdens en Willemtje van der Maade, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
2e Julij billiet uijtgegeven, op een zegel a 3 strs, aan Jan Willemsz Bonis, ijtem een dito, op nog een zegel a 3strs, aan Maria Fransz Belet, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van beijde ontfangen f 6,-??
9e Julij billiet uijtgegeven aan Dirk Pietersz van Santen en Trijntje Backers, beijde woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
30e dito billiet uijtgegeven aan Willem Croes en Anna Coole, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
10e Augustus billiet uijtgegeven aan Dirk Croon en Grietje Wagemakers, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1762 13 Augustus billiet uijtgegeven aan Jan Breur en Maria Leenderts de Ruijter, woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
27e dito billiet uijtgegeven aan Arij Snijders en Cornelia van Veggelen, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e September billiet uijtgegeven aan Jan Rocusz Wolfert en Maatje Lodder, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
20e dito billiet uijtgegeven aan Willem Vos en Sara Bijkerke, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven aan Frans Jansse en Catharina Hendrikse Coole, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
30e dito billiet uijtgegeven aan Lijntje Leenderts van Dijke, wonende op den Bommel, omme te trouwen met Cornelis Leendertsz de Jongh, wonende op Battenoort, onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 6,-
1e October billiet uijtgegeven aan Jelier Vervloet en Elisabeth Govaarts van Meggelen, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
22e dito billiet uijtgegeven aan Nol Giese en Geertruij van der Moor, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
29 dito billiet uijtgegeven aan Jannetje Stoffelse Lois, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Cornelis Willemsz de Jonge, wonende onder Middelharnis, onder de classis Pro Deo
12e November billiet uijtgegeven aan Sr. Nicolaas Bouman, woonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Juffrouw Aagje Jacobusse Nipjes, woonende op Stadt aan ???t Haringvliet, onder de classis van 15 gld, voor ???t regt van de bruijdegom ontfangen f 15,-
1762 18e November billiet uijtgegeven aan Floor de Jong, woonende onder deese jurisdictie, en Maria Jans van der Steeg, wonende in de Oude Tonge, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven, op segel a 6 strs, aan Antonia de Wit en Maatje Davids van Couverden, beijde woonende onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van beijde ontfangen f 6,-
30e December billiet uijtgegeven aan Cristoffel Groen en Margareta Groos, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den ander te trouwen, onder de classis Pro Deo??
11 dito billiet uijtgegeven, op segel a 3 strs, aan Wouter de Jong, woonende onder Ooltgensplaat, om te trouwen met Adriaantje de Haas, wonende onder de Oude Tonge, voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 3,-
Tot dus verre nagesien
1763 17e Februarij billiet uijtgegeven, op seegel a 12 strs, aan Jacob Tighelman Jacobsz, woonende onder deese jurisdictie, om te trouwen met Leena de Grijse, woonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 15,-
18e dito billiet uijtgegeven aan Jacob Hendriks Sulkers en Jannetje Bos, beijde woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo ??
Dito billiet uijtgegeven aan Pieter Konoelje en Lena Claas van Eeuwen, beijde wonende op den Bommel onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
25e dito billiet uijtgegeven aan Jan van Geldere en Jacomijntje van Prooijen, wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo??
1763 10e Maart billiet uijtgegeven aan Maatje Janse, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te touwen met Adrianus Oudemans, wonende op Stadt aan ???t Haringvliet, en voor ???t regt van de bruijd ontfangen f 3,-
19e dito billiet uijtgegeven aan Pieter Winkels en Sophia Willemsse, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen drie gld, dus samen f 6,-
24e dito billiet uijtgegeven aan Maatje de Prins, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Gillis Nipjes, wonende op Stadt aan ???t Haaringvliet, en voor ???t ??regt van de bruijd ontfangen f 3,-
7e April billiet uijtgegeven aan Johannis Kuijte en Sijtje Snelleman, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Frans Ketting en Willemina van der Waart, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 6,-, drie gld dus ontfangen voor beijde
8e dito billiet uijtgegeven aan Isacq Jans van Schouwen en Adriaantje Leenderts Braber, beijde woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Willem Hoedemans en Maatje Joosse de Prins, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Claas van Rij en Anna Janse Backers, beijde woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
9e dito billiet uijtgegeven aan Arij van der Staal, wonende in Sommelsdijk onder de provincie Zeeland, en Pieternella Vel, wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, beijde onder de classis van Pro Deo
1763 15e April billiet uijtgegeven aan Andries Koone, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Cornelia Flipse, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
16e ??dito billiet uijtgegeven aan Hermanus Landers en Willemina Wijnne, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
22e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Jansz Suijtdijk en Elizabeth Besmans Cabos, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde ontfangen f 6,-
Dito billiet uijtgegeven aan Jan Cornelisse Raap en Hendrikje Corstiaanse van den Bosch, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Stoffel Lijdens, wonende onder dese jurisdictie, om te trouwen met Lijntje Broekman, woonende op Stadt aan ???t Haringvliet, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
5e Meij billiet uijtgegeven aan Pieter van ???t Oosten en Willemtje van Baalen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met de anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Ruijl van Putten en Annetje van Prooijen, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo??
14e dito billiet uijtgegeven aan Leendert Mosselman en Cornelia Struijk, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis Pro Deo
20e Meij billiet uijtgegeven aan den weleerwaarden heer Petrus Bonte, predicant op den Bommel, omme te trouwen met mejuffouw Sara Maria Boers, wonende te Rhijnsburgh, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 30,-??
1763 24e Junij billiet uijtgegeven aan Cornelis van der Made en Elisabeth Smolders, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
16e Julij billiet uijtgegeven aan Claas Bredel en Hendrina van Neerinkhuijsen, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
3e Augustus billiet uijtgegeven aan Adriaan Wagemaker en Johanna van Wijk, beijde woonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 6,- ijder, dus voor beijde ontfangen f 12,-
12e dito billiet uijtgegeven aan Willebrordus van Tilborgh en Maria van Eersel, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, beijde onder de classis van Pro Deo??
25 dito billiet uijtgegeven aan Jan H. Hensing en Catharina Stremer, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
10e September billiet uijtgegeven aan Jan van den Heuvel en Catharina Spork, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
23e dito billiet uijtgegeven aan Jacob Cattestaart en Maria Claas van der Linde, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, en dus ontfangen voor beijde f 6,-??
Dito billiet uijtgegeven aan Eva Philipse, woonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Pieter van Etten, wonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 3,-
30e dito billiet uijtgegeven aan Dirk van Glabeecq en Johanna Kleijn, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
30e dito billiet uijtgegeven aan Jacob van ???t Oostende, woonende in Middelharnis, om te trouwen met Aartje Vel, woonende binnen Ooltgensplaat, beijde onder de classis Pro Deo
7e October billiet uijtgegeven aan Annetje van Schouwen, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Jan Kreeft, wonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 6,-
1763 11e November billiet uijtgegeven aan Jan Binon en Aagje van Reet, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, ijder onder de classis Pro Deo
18e dito billiet uijtgegeven, op seegel a 6 strs, aan Mattheus Jans van der Veer en Neeltje Ketting, beijde woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen drie gld, dus voor beijde f 6,-
9e December billiet uijtgegeven aan Ariaantje Jans Zuijddijk, wonende onder den Bommel, omme te trouwen met Cornelis Hendriks Tighelman, wonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijd ontfangen f 3,-
21e dito billiet uijtgegeven aan Iman Leenderts Mosselman en Alida Hendriks Hoogsant, beijde woonende op den Bommel, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
1764 10e Februarij billiet uijtgegeven aan Jan Hendriks Besman, woonende onder dese jurisdictie, om te trouwen met Jannetje Pieters van den Boogert, woonende op Dirksland, onder de classis Pro Deo
Tot dus ver nagesien
30e Maart billiet uijtgegeven aan Paulus Paulusz Buijs en Cornelia Rocusse Wolfert, omme met den anderen te trouwen, beijde wonende onder dese jurisdictie, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
4e Meij billiet uijtgegeven aan Andries Peijijen en Anna Marinusse Croon, omme met den anderen te trouwen, beijde wonende onder dese jurisdictie, beijde onder de classis van onvermogen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Francis de Moleng en Madalena Weijerman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis Pro Deo
1764 4e Meij billiet uijtgegeven aan Adam Hendriks van Veggelen en Pietertje Leenders Lodder, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
11e dito billiet uijtgegeven aan Laurens Schaap en Clara Teunisse Cnoop, beijde woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van Pro Deo
19e dito billiet uijtgegeven aan Johannes Claasse Hocke en Cornelia Cornelisse Mierop, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, ijder onder de classis Pro Deo??
15e Junij billiet uijtgegeven aan Gerrit Jacobs van Kempen en Maria Snijders, beijde woonende onder deze jurisdictie, om met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
19e Julij billiet uijtgegeven aan Gerrit Janse van Kempen en Maria Jans van der Veer, omme met den anderen te trouwen, beijde woonende onder den Bommel, gehorende ijder onder de classis van 3 gld, dus voor beijde f 6,-
26e Julij billiet uijtgegeven, op zeegel a 6 strs, aan Willem Boon en Anna Buijk, wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, gehoorende ijder onder de classis van f 3,-, dus voor beijde f 6,-
3e Augustus billiet uijtgegeven aan Leendert van Waart en Sijtje Goemaat, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
10e Augustus billiet uijtgegeven aan Bastiaan Dirkse van ???t Oostende en Neeltje Hendrikse van ??Blommendaal, beijde woonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
7e September billiet uijtgegeven aan Willem Noteboom en Adriana Kerkhoff, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, ijder in de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Claas Jans van Rij en Pietertje Leenderts Braber, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
15e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis de Been en Anna Tol, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1764 11 October billiet uijtgegeven, op seegel a 6 strs, aan Neeltje Hanenbergh, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Dingeman de Koning, wonende in de Oude Tonge, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 6,-
26 dito billiet uijtgegeven aan Jan Caggeland en Maria Maas, beijde woonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
2e November billiet uitgegeven aan Andries Jans Creeft, wonende onder den Bommel, en Neeltje Abrams Verhoeff, wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
23e dito billiet uijtgegeven aan Gerrit Wielaart en Maatje Huberts van Dijke, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
30e dito billiet uijtgegeven aan Servaas van der Mast, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Elisabeth Jongeschout, wonende tot Ouderkerk aan den IJssel, onder de classis Pro Deo
7e December billiet uijtgegeven aan Lijsbet Hendriks van Beek, wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, om te trouwen met Huijbregt Westrom, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagesien ??
1765 4e Januarij billiet uijtgegeven aan Willem van Oosterhout en Neeltje Withagel, beijde woonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
31e dito billiet uijtgegeven aan Pieter van Krimpen en Cornelia van Ek, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen 3 gld, dus f 6,-
1765 1e Februarij billiet uijtgegeven om met den anderen te trouwen aan Pieter Plat en Theresia van den Bliek, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, ijder onder de classis Pro Deo
15e dito billiet uijtgegeven om met den anderen te trouwen aan Pieter van Es en Lena Lodders, beijde wonende onder Ooltgensplaat, gehoorende ijder onder de classis van onvermogen , Pro Deo
28e dito billiet uijtgegeven aan Stoffel Lijdens, woonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Neeltje Hardendoot, wonende op Stadt aan ???t Haringvliet, gehoorende onder de classis van onvermogen, Pro Deo
22e maart billiet uijtgegeven om met den anderen te trouwen aan Christoffel Vale en Grietje Hermans, beijde woonende onder deeze jurisdictie, Pro Deo
29e dito billiet uijtgegeven om met den anderen te trouwen aan Adriaan Goose en Lena Schippers, beijde wonende onder dese jurisdictie, onder de classis voor beijde Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Coenraad Bijenburgh en Aaltje Wagenmakers, beijde wonende in Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
30 Maart billiet uijtgegeven aan Leendert Jacobse van der Weel, woonende onder Ooltgensplaat, om te trouwen met Maria Tras, woonende in de Oude Tonge, gehoorende in de classis van Pro Deo
5e dito billiet uijtgegeven aan Johannes IJsaacqsz de Ruijter en Jannetje Leenderts Coert, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
12e April billiet uijtgegeven aan Aart Cornelis Calle, woonende onder Sommelsdijk in Zeeland, en Lena Pieters van Santen, wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1765 13 April billiet uijtgegeven aan Leendert van Prooijen en Lena Zuijdijk, wed. van Gerrit C. Tighelman, beijde wonende onder dese jurisdictie, gehorende ijder onder de classis van drie gulden, dus voor beijde f 6,-
17e Meij billiet uijtgegeven aan Aren Kievit en Maatje Sanders de Prins, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Maghiel van Stadt en Cornelia de Grijse, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van f 15,-, dus voor beijde ontfangen f 30,-??
Den 20e Junij billiet uijtgegeven aan Jacob Koert en Maria Pollemans, beijde woonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, gehoorende ijder onder de classis van f 3,-, dus voor beijde f 6,-
12e Julij billiet uijtgegeven, op zeegels a 6 strs, aan Johannis Bouman en Crijntje Pieters Swaager, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van drie guldens, dus voor beijde f 6,-
29 Julij billiet uijtgegeven aan Marinus van Erkelens en Maatje Jooste Roeloffs, om met den anderen te trouwen, beijde wonende onder den Bommel, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
30 Augustus billiet uijtgegeven aan Dirk Jans Spoor en Jacoba van Spanje, beijde wonende onder dese jurisdictie, gehoorende ijder onder de classis van onvermogen, Pro Deo
7e September billiet uijtgegeven aan Mels Claasz van Duuren en Maria Anthonisse de Jong, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
25e October billiet uijtgegeven aan Jan Jans Ligtendagh, wonende op den Bommel, en Hendrina van IJwaarden, wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen van ijder drie guldens, dus f 6,-
1765 1 November billiet uijtgegeven aan Marcelis Jans van der Pol en Berbel Looij, beijde wonende onder dese jurisdictie, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Teunis Maghiels Mulder en Heijltje Mostert, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
2e dito billiet uijtgegeven aan Pieter Jans Slinger en Elizabet Cornelisse Camhout, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
Tot dus verre nagesien
1766 10e Januarij billiet uijtgegeven aan Jasper van Tilborgh en Neeltje Cornelis Poortvliet, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis Pro Deo??
15e dito billiet uijtgegeven aan Claas Teunis Cievit en Maria Pietersse Bolks, beijde woonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis Pro Deo
Den 7e Februarij 1766 billiet uijtgegeven aan Joost Hommel en Cornelia van Schouwen, beijde woonende onder deeze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van f 3,-, dus voor beijde f 6,-
7e Maart billiet uijtgegeven aan Hendrik Jansz en Johanna Arensz, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
28e dito billiet uijtgegeven aan Pieter Claasse van Eeuwen en Eva Franse van Hooven, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van Pro Deo
28 Maart billiet uijtgegeven aan Leendert Hocke en Sara Jans Bakker, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
31e dito billiet uijtgegeven aan Adriana Groenendijk, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Jacobus Casteleijn, wonende in Middelharnis, en voor ???t regt ontfangen f 3,-
1e April billiet uijtgegeven aan Coenraat Pulleman en Jannetje Wagenmakers, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
4e dito billiet uijtgegeven aan Johannis Soete en Jacoba Berkhoff, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
11e dito billiet uijtgegeven om met den anderen te trouwen aan Cornelis Maaijer en Sara Dam, beijde wonende op den Bommel, ijder onder de classis van Pro Deo
19e dito billiet uijtgegeven om met den anderen te trouwen aan Johannis Arense en Maria Janse, beijde wonende onder dese jurisdictie, ijder onder de classis Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven aan Arent Hendrik van Hassent, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Adriana Dijkwel, wonende in de Willemstadt, onder de classis van pro deo voor beijde, dus Pro Deo??
30e dito billiet uijtgegeven aan Jacob Goemaat en Sijtje van ???t Oostende, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen drie gld, dus f 6,-
8e Meij billiet uijtgegeven aan Susanna Braber, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Engel Hooghart, wonende in Dirksland, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 6,-
1766 6 Junij billiet uijtgegeven aan Pieter Pietersz van Druijne en Maria Kuijte, beijde woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van Pro Deo??
7e dito billiet uijtgegeven, op zeegel a 6 strs, aan Aren Outzeegel en Elizabet Silvius, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, gehoorende ijder onder de classis van 3 gld, dus voor beijde f 6,-
27e Junij billiet uijtgegeven om met den anderen te trouwen, aan Maarten Berkhout en Susanna de Raad, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, ijder onder de classis Pro Deo??
25e Julij billiet uijtgegeven aan Jan Goemaat en Maria Pollemans, beijde woonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen drie gld, dus f 6,-
1e Aug. billiet uijtgegeven aan Cornelis van der Made en Jannetje Moerenhout, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van Pro Deo
22e dito billiet uijtgegeven aan Jannetje de Grijse, wonende binnen Ooltgensplaat, om te trouwen met Abraham Huijbrechtsz de Haas, woonende onder de Oude Tonge, en ten opsigte ???t regt van de bruijd ontfangen f 15,-
29e dito billiet uijtgegeven aan Willem van Duuren en Ariaantje Segers, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
17e September billiet uijtgegeven aan Jan Barents van Brugge en Hendrica Marinusz Visbeen, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
1766 31e ??October billiet, op zegel a 6 strs, uijtgegeven aan Dirk Jan van Rij en Cornelia Jacobs Cattestaart, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van drie guldens, dus beijde ??f 6,-??
3e November billiet uijtgegeven aan Jacob van de Werke, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Jannetje Boon, wonende te Rotterdam, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 6,-
7e dito billiet uijtgegeven aan IJsaacq Ceuvelaar en Clasina de Preij, beijde wonende op den Bommel, omme den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
8e dito billiet uijtgegeven aan Jan Lodder, wonende onder deese jurisdictie, om te trouwen met Elizabet Oosterling, wonende in de Oude Tonge, gehoorende ijder onder de classis Pro Deo
19e December billiet uijtgegeven aan Mathijs de Swart en Leentje Dirks Decker, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
26e dito billiet uijtgegeven aan Johannis Cornelisz van Dijke en Cornelia Smitshoek, beijde woonende onder deese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, Pro Deo
Tot dus verre nagesien
1767 27e Maart billiet uijtgegeven aan Daniel Rutte en Catharina van Dongen, wed. van Pieter van Dongen, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
2e April billiet uijtgegeven aan Gerrit Wielaart en Marijtje Wouters van ???t Gelooff, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder classis van onvermoogen, Pro Deo
1767 10e April billiet uijtgegeven aan Claas van Rij en Tannetje Jans Brabers, beijde woonende onder deese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven, op seegel a 6 strs, aan Lena van der Elst, wonende onder den Bommel, om te trouwen met Crijn Mooijaert, wonende onder Middelharnis, en voor ???t regt van de bruijd ontf. f 6,-
Dito billiet uijtgegeven aan Pieter Dirkse Profijlje en Jannetje Leenderse de Ruijter, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
Den 2e Meij billiet uijtgegeven aan Anthonij de Blok, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Pieternella Silvius, wonende onder de Clundert, en voor ???t regt ontfangen weegens de bruijdegom f 3,-
8e dito billiet uijtgegeven aan Leendert Claesz Hocke, woonende binnen Ooltgensplaat, om te trouwen met Ariaantje Marinusse van Stelle, woonende op Stadt aan ???t Haringvliet, onder de classis Pro Deo
19e dito billiet uijtgegeven aan Jacobus Dingemansz Mosselman, wonende onder den Bommel, omme te trouwen met Maria Cornelis den Boer, wonende onder Strijen, onder de classis van Pro Deo
22e dito billiet uijtgegeven aan Gerrit Jacobsz van Kempen, weduenaar van Maria Dirkse Snijders, wonende onder den Bommel, om te trouwen met Willemtje Leunisz van der Wagt, meede woonende onder den Bommel, onder de classis van Pro Deo??
1768 8e Januarij biliet uijtgegeven aan Gerrit van Dijk en Maria Ligtendag, wed. van Andries Quint, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, dus voor beijde ontfangen f 6,-
13e dito billiet uijtgegeven aan Jan Hulscher, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Lena van Ek, wonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van den bruidegom ontfangen f 6,-
29e dito billiet uijtgegeven aan Jan Meijers en Jacomijna van der Veer, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
5e Februarij billiet uijtgegeven aan Rocus Wolfert en Caatje Adriaans Geus, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e Febrarij billiet uijtgegeven aan Jan Gerrits Glaskop, woonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Maatje Aerts Stats, wonende in Sommelsdijk onder de provintie Zeeland, en ten opsigte ???s lands regt beijde gehoorende onder de classis Pro Deo
20e dito billiet uijtgegeven, op zegel a strs, aan Maatje Jans van der Veer, wonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Johannis Doorn, woonende onder Middelharnis, en voor ???t regt weegens de bruijt ontfangen f 3,-
26e dito billiet uijtgegeven aan Jan van Hoove en Clasijntje Hulleman, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
12e Maart billiet uijtgegeven aan Johannis Johannisz Steenbach en Maria van Lis, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
24e dito billiet uijtgegeven aan Aren Paasse, omme te trouwen met Cornelia Daniels Ditvoort, beijde wonende onder den Bommel, en beijde gehorende onder de classis van Pro Deo??
1769 1 April billiet uijtgegeven aan Sara Ruighaver, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Willem van der Ham, wonende in de Oude Tonge, gehorende de bruid onder de classis Pro Deo
17e dito billiet uijtgegeven aan Hermanus Weijerman, wonende binnen Ooltgensplaat, om te trouwen met Grietje Bol, wonende op de Made, gehorende de bruijdegom onder de classis Pro Deo
8e dito billiet uijtgegeven aan Trijntje Willems Bom, op zegel a 3 strs, woonende binnen Ooltgensplaat, om te trouwen met Cornelis Barts van Nimweegen, woonende onder Middelharnis, gehorende de bruijd onder de classis van f 3,-
15e dito billiet uijtgegeven aan Paulus Maes en Clasina Braber, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van Pro Deo
29e dito billiet uijtgegeven aan Stoffel Creeft en Teuntje Aerts Corteweg, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
1e Julij billiet uijtgegeven aan Pietertje de Blok, woonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Cornelis van Dongen, wonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 6,-??
15e dito billiet uijtgegeven aan Engel Dingemans Mosselman en Geertruij Sijmons de Geus, beijde wonende op den Bommel, om met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
27e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Sr Dirk Buijk en Trijntje Gestel, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen f 3,-, dus f 6,-
1768 5 Augustus billiet uijtgegeven, op zeegel a 6 strs, aan Pieter van Etten en Aagje Bodt, beijde woonende onder deese jurisdictie, gehorende ijder onder de classis van drie guldens, dus voor beijde f 6,-??
20e dito billiet uijtgegeven aan Dirk Jansz Spoor en Johanna Jans Snoek, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, gehoorende ijder onder de classis van Pro Deo
2e September billiet uijtgegeven aan Andries Lemmers en Elisabeth ??Doome, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
16e dito billiet uijtgegeven aan Johannis Breedborst en Jannetje Voorijp, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
28e October billiet uijtgegeven aan Andries Cornelis van Loon en Paulina Jans Sesvinger, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
9 December billiet uijtgegeven aan Cornelis van Dijke en Cornelia van Eck, beide wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Aren Jansz van Putten, wonende onder den Bommel, en Neeltje Johannes van Putten, wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van vijftien gld ijder, dus voor beijde f 30,-
16e dito billiet uijtgegeven aan Eldert de Winter en Cornelia Prins, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van ses guldens, dus voor beijde f 12,-
Tot duis verre na gesien
1769 26e Januarij billiet uijtgegeven aan Joost de Prins en Engeltje van Veggelen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen drie gld, dus voor beijde f 6,-
3e Februarij billiet uitgegeven aan Maurits Jans van Es en Lena Pieters Leest, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo??
8e Februarij billiet uijtgegeven aan Johannes de Geus en Pleuntje Noteboom, wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Den 17e dito billiet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen aan David Jansz Bakker en Maria Cornelisdr Damme, beijde wonende onder den Bommel, onder de classis Pro Deo
Den 1e Maart billiet uijtgegeven aan Maria Buijk, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met de heer Willem Nijg, wonende in Middelharnis, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 15,-
24e dito billiet uijtgegeven aan Jannetje Maurits Lodder, wonende binnen Ooltgensplaat, om te trouwen met Paulus de Groot, woonende op Stadt aan ???t Haringvliet, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 3,-
4e April billiet uijtgegeven aan Sr Johannis Sloos, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Elisabeth Cooij, wonende tot Ouwerkerk aan den IJssel, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 30,-??
22 Meij billiet uijtgegeven aan Casper Hesman omme te trouwen met Willemtje Stompwijk, beide wonende onder den Bommel, onder de classis Pro Deo
1769 21e Julij billiet uijtgegeven aan Marcelus van der Pol, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Jannetje Kleijnwegh, wonende ??onder de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
28e dito billiet uijtgegeven aan Sara Casteleijn, wonende onder Ooltgensplaat, omme te trouwen met Isaaq Okker, wonende onder Stadt aan ???t Haringvliet, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 15,-??
Dito billiet uijtgegeven aan Hendrik Lutte en Geertruij van der Moor, beijde wonende onder Ooltgensplaat, onder de classis Pro Deo
11e Augustus billiet uijtgegeven aan Gerrit Spiering en Maria Hendrikse Sinjoor, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
16e September billiet uijtgegeven aan Gijsbert Nieuwaal en Krijntje Leest, beijde gehoorende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
22e September billiet uijtgegeven aan Jan Jans en Margrita Werner, omme met den anderen te trouwen, gehoorende onder de classis Pro Deo
24 October billiet uijtgegeven aan Sr Pieter Venus en Johanna Borewater, beide wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, voor ???t regt van den bruidegom en bruid ontfangen ijder 3 gld, dus voor beide f 6,-
Tot duis verre nagesien
1770 26e Januarij billiet uijtgegeven aan Cornelis van der Elst en Maria van der Veer, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen ses guldens, en dus ??te samen f 12,-
1770 1e Februarij billiet uijtgegeven aan Oetje Cornelisse Bos, woonende op den Bommel, omme te trouwen met Jacob Gosewijnusz Clapmuts, wonende onder Middelharnis, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 3,-
23e dito billiet uijtgegeven aan Jan Mierop, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Maria Cornelis Boogert, wonende te Vrijhoeven Capel, onder de classis Pro Deo
2e Maart billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Arij Lagenhoek en Annetje van Rumpht, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van 3 gld, dus voor beijde f 6,-
16e dito billiet uijtgegeven aan Pieter Arens Kievit en Petronella Hendriks van Woensel, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
23e Maart billiet uijtgegeven aan Cornelis Mierop en Jobje Kievit, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
29 dito billiet uijtgegeven aan Jan Claasz Hocke en Helena Rocus Wolfert, beide wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, gehoorende onder de classis Pro Deo
5e April billiet uijtgegeven aan Maria Francois Aalbrecht, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met George Rumph, wonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 3,-??
1e Junij billiet uijtgegeven aan Cornelis Moerenhout en Cornelia Bastiaanse, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
14e Junij billiet uijtgegeven aan Leendert Jacobsz Slis, wonende onder den Bommel, omme te trouwen met Grietje Jobse Bogerman, wonende onder Sommelsdijk in de provintie van Zeeland, onder de classis van ses gld, en alsoo de bruijt in een andere provintie is wonende wegens de bruijt meede ontfangen ses gld, en dus voor beijde f 12,-
1770 13e Junij billiet uijtgegeven aan Leendert Leenders Prins en Cecilia Cornelisse Wesdjk, omme met den anderen te trouwen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
22e dito Claas Bredels en Hendrien Brouwers onder de classis Pro Deo
4 Julij billiet uijtgegeven aan Leendert Lodewijkse van Prooijen, woonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Dina Cornelis Cattestaart, woonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt weegens den bruijdegom ontfangen f 3,-
2e dito billiet uijtgegeven aan Abraham Leenders de Ruijter en Maatje Bastiaans ???t Jongh, beijde wonende onder deese jurisdictie van Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Jan van den Heuvel en Elisabeth Glaudon, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
24e Augustus billiet uijtegeven aan Johannis Siebers en Anna Catharina Morter, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
14e September billiet uijtgegeven aan Jan Verhoeve en Willemtje Vermeule, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen t trouwen, onder de classis Pro Deo
2e November billiet uijtgegeven aan Pieter Hessels en Hendrina Jansse, beijde wonend onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis ??van Pro Deo
13e dito billiet uijtgegeven, op zegel a 6 strs, aan Elias van Hee, weduenaar van Neeltje Verweij, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Margaretha Vrijlingh, j.d., woonende te Amsteldam, onder de classis van 6 gld, dus ???t regt van de bruijdegom ontfangen ter somme van f 6,-??
23e dito billiet uijtgegeven aan Arij Jansz Romeijn en Anna Cornelisse van Es, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1770 7e December billiet uijtgegeven aan IJsaacq van IJwaarden en Petronella Waasman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Tot dus verre nagesien
1771 den 1 Februarij billiet uijtgegeven aan Leendert van As en Arentje Eversdijk, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
28 dito billiet uijtgegeven aan Evert Dirks van Bergen, wonende onder Ooltgensplaat, omme te trouwen met Geertje Cornelisz Kleijweg, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis van Pro Deo
8e Maart billiet uijtgegeven aan Teuntje Ruijghaver, wonende onder Ooltgensplaat, om te trouwen met Mattheus Hoogmoet, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
8e dito billiet uijtgegeven aan Pietertje van ???t Oosten, wonende onder Ooltgensplaat, om te trouwen met Leendert Beijer, wonende te Nieuwland, onder de classis Pro Deo
16e dito billiet uijtgegeven aan Lijntje Pieters Gastelaar, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Hendrik Seedijk, wonende op Stad aan ???t Haringvliet, onder de classis Pro Deo
5 April billiet uijtgegeven aan Pieter Cornelisz van Woensel en Maria Jansz Cris, beide woonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
6 dito billiet uitgegeven, op zegel van twaalf stuijvers, aan Jan Coopman en Elisabeth de Haas, beide wonende binnen Ooltgensplaat, en voor ???t regt ontfangen van ijder 6 gld, dus f 12,-
12e dito billiet uijtgegeven aan Frans Mierop en Jannetje Hokke, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Claas Jans Bogert en Maatje Arijse Tielmans, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den andere te trouwen, gehorende ijder onder de classis van onvermogen, Pro Deo
1771 1 Augustus billiet uijtgegeven aan Dingeman Joore en Cornelia Danielsz Ditvoort, beide woonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
7e November billiet uijtgegeven aan Maghiel Jans Zuijtdijk, wonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Hester Willemse van der Velde, weduwe van Pieter van den Houten, woonende onder Herkinge, en voor ???t regt van den bruijdegom ontfangen f 6,-??
29 dito billiet uitgegeven aan Crijn Spoor en Grietje Vermeulen, beide woonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
20 December billiet uijtgegeven aan Sijmon Jacobse van der Veer, woonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Adriana van Dongen, woonende te ???s-Grevelduijn Capel, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagezien
1772 3 Januarij billiet uijtgegeven, op zegel a drie strs, aan Andries Coppenael, wonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Dirkje Broeder, woonende in de O. Tonge, onder de classis f 3,-
10e dito billiet uijtgegeven aan Arij Westdijk en Jannetje Jans, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
6 Februarij billiet uijtgegeven aan Commer Jongejans en Maria van Santen, beide wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1772 7e Februarij billiet uijtgegeven aan Johannis Schijvenaar, weduenaar van Elisabeth van Bragt, en Dirkje Laat, j.d., geboren te Asperen in ???t Cleeftland, beide wonend onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo ????
14 dito billiet uitgegeven aan Johannis van Galen, j.m., en Maetje Geertse Aleman, j.d., beide wonende onder Ooltgensplaet, omme met den anderen te trouwen, gehorende onder de classis Pro Deo
20e dito billiet uijtgegeven aan Steeven Nieuwenhoven en Sara Groenendijk, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
6e Maart billiet uijtgegeven aan Gerrit Aleman, weduenaar van Maatje Ottervanger, en Caatje Mierop, wed. van Leendert de Bruijne, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, onder de classis Pro Deo
26e Junij billiet uijtgegeven aan Willem Brenders en Antonetta Huijsman, beijde woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
28e Augustus billiet uijtgegeven aan Abraham Boon Leendertsz en Ariaantje van Dijke, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder f 3,-, dus f 6,-
18 September billiet uijtgegeven aan Cornelis Jansz van Dijke en Gijsje Janse Polleman, beide woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
8e October billiet uijtgegeven, op zeegel a 6 strs, aan Cornelis Wielaart en Pleuntje de Prins, beide woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van f 3,-, dus voor ???t regt van beide ontfangen f 6,-
1772 30e October billiet uijtgegeven aan Jan Paasse en Lena van der Linde, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13 November billiet uitgegeven aan Jacob van Willigen en Cornelia Landsweer, beide woonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Hermanus Brander en Jannetje Daniels Ditvoort, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
2e December billiet uijtgegeven aan Godefridus Sijssen en Francisca Vink, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen trouwen, onder de classis Pro Deo
20e dito billiet uijtgegevem aan Hendrik Lodder, weduenaar van Bastiaantje Endepoel, en Petronella Mulders, j.d., beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van Pro Deo
30e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Jans van der Veer en Cornelia Bastiaans Voorhans, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen f 15,-, dus voor beijde f 30,-??
Tot dus verre nagesien
1773 8 Januarij billiet uijtgegeven aan Albert van Druijne en Louisa Jacobs Gleijns, wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis Pro Deo
22e dito billiet uijtgegeven aan Maghiel van Meggelen en Anna Maria Kolff, wonende in deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van Pro Deo
12 Maart billiet uitgegeven, op zegel a 6 st, aan Gerrit van Dijke, weduenaar van Maria Ligtendag, en Jannetje Stoute, beide wonende binnen Ooltgensplaet, omme met den anderen te trouwen, gehorende ijder onder de classis van 3 gld, f 6,-??
1773 10e April billiet uijtgegeven aan Adolph Bos en Angenit Sibrichts, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
7 Meij billiet uitgegeven aan Commertje Dekker, omme te trouwen met Gillis Johannesz Nijpjes, wonende op Stadt aan ???t Haringvliet, onder de classis van f 3,- ??
15 dito billiet uitgegeven aan Reinier Jansz Krouwers, j.m., en Catharina Molenaar, j.d., beide wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, onder de classis Pro Deo
28 dito billiet uitgegeven aan Anthonij Mijnkenberg, j.m., geboren te Waesberg in ???t Gulikkerland, en Sibilla van den Ende, woonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen onder de classis Pro Deo
4 Junij billiet uitgegeven aan Willem Hendrik Minkenberg, j.m., geboren te Waesberg in ???t Gulikkerland, en Berbera Nevinger, j.d., geboren te Drommen in ???t Gulikkerland, beide wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
12 dito billiet uitgegeven aan Teunis Mulder en Maria Polleman, beide wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18e dito billiet uijtgegeven aan Hermanus Branderhorst en Maria Heuvels, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
30e dito billiet uijtgegeven aan Aren Schaap, wonende op den Bommel, omme te trouwen met Elisabeth Joose Jansz Koert, wonende op Stadt aan ???t Haringvliet, onder de classis Pro Deo??
24e September billiet uijtgegeven aan Jacob van der Elst en Johanna Verdoes, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 6,- ijder, en dus voor beijde ontfangen f 12,-
1773 22e October billiet uijtgegeven aan Cornelis Huijsman en Crijntje van Stadt, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde f 6,-
19e November billiet uijtgegeven aan Arij Lagenhoek en Crijntje de Jongh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen drie guldens, dus voor beide f 6,-
26e dito billiet uijtgegeven aan Aart van Dijk en Pieternella Hommel, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen drie gld, dus f 6,-??
3e December billiet uijtgegeven aan Abraham Cornelisz Verlee en Catharina Aarnoutse Wesselse, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt niets ontfangen, dus onder de classis Pro Deo
10 dito billiet uitgegeven aan Leendert Bom en Pietronella Korteweg, beide wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld, dus voor beide f 6,-
23e dito billiet uijtgegeven aan Hendrik Verschuure en Dirkje Jans van Rij, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
31 dito billiet uitgegeven aan Hendrik Meeuwisse, j.m., geboren te Nieuwstad in ???t Maestrichtse, en Pieternella Kok, j.d., geboren onder Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagezien
1774 28 Jan. billiet uitgegeven aen Jan Schijvenaer, weduenaar van Dirkje Laet, en Anna Dirks Sullenaar, beide wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
18 Februarij billiet uijtgegeven aan Maurits Jans van der Veer en Jannetje Abrahams de Haas, beide wonende onder den Bommel onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
25e dito billiet uijtgegeven, ijder op zegels a 3 strs, aan Adrianus Jans van Putten en Annetje van Schouwen, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,-, dus voor beijde f 6,-
25 Maert billiet uitgegeven aen Anthonij Tietjes, j.m., geboren te Waesburg in ???t Gulikse, en Elisabeth Cornelisse, j.d., geboren onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1e April billiet uijtgegeven aan Job Hubrechtse en Cornelia Kuijpers, beijde wonende onder deze jurisdictie, om met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
6 dito billiet uijtgegeven aan Dirk Hilleman, wonende onder den Bommel, omme te trouwen met Anna Landmeter, wonende onder Middelharnis, Pro Deo
16 dito billiet uijtgegeven aan Teuntje van der Velde, wonende onder den Bommel, om te trouwen met Daniel van Strijen, wonende onder Middelharnis, Pro Deo??
19e Meij billiet uijtgegeven aan Willemtje van Ek, wonende op den Bommel, omme te trouwen met Jacobus Korthals, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
1774 10e Junij billiet uijtgegeven aan Pieter Leijsler en Pieternella Reule, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
17e dito billiet uijtgegeven aan Jan Hendrik Swarts en Adriana Wagenaar, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
20e Julij billiet uijtgegeven aan Jacob Claasz Coert en Sijntje Cornelis Bos, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
22e dito billiet uijtgegeven aan Mattheus Jansz Mullikhuijsen en Leentje Marcus Vel, beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis ??Pro Deo
4 Augustus billiet uitgegeven aan Johannis Janse, j.m., geboren binnen Ooltgensplaet, omme te trouwen met Klara Knoop, wedue van Laurens Schaep, onder den Bommel wonende, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
20 Augustus billiet uitgegeven aan Johannes Steenbach, wedenaer van Commertje Kromdijk, en Willemtje van Stompwijk, laast wedue van Kasper Hesman, beide wonende onder Ooltgensplaet, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1 September billiet uitgegeven aen Jan Ligtendag , wed. van Hendrina van IJwaerden, omme te trouwen met Jannetje Gerbrants Breur, onder de classis van 3 gld, dus voor beide f 6,-
9 dito billiet uitgegeven aen Dirk Klaesz Oostbaen, j.m., en Jannetje Abrahams Kraenenburg, j.d., beide wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, gehorende onder de classis Pro Deo
10 dito billiet uitgegeven aen Anthonij Abrahams van den Berg en Elisabeth Kievit, beide wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
1774 1e October billiet uijtgegeven aan Pieter Claasz van Eeuwen, wonende op den Bommel, om te trouwen met Trijntje Jans Com, wonende in Middelharnis, onder de classis Pro Deo
21e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Buijk, wonende te Sommelsdijk in Zeeland, en Maria van Oosterhout, wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen drie guldens, dus f 6,-
25 November billiet uitgegeven aan Willem Hendriks Baeij en Johanna Willems van der Veer, beide wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
29e December billiet uijtgegeven aan Maghiel Lambertsz Donkersloot en Trijntje Lagenhoek, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen, onder de classis van f 3,- ijder, dus voor beijde ontfangen f 6,-
Tot dus verre nagezien
1775 12 Januarij billiet uitgegeven aen Dingeman van Hoof omme te trouwen met Maria Arents Koopman, woonende in de Oude Tonge, in de classis f 3,-
3 Februarij billiet uitgegeven aen Jan Jans omme te trouwen met Tijtje Jans Leuning, beide wonende onder dese jurisdictie, onder de classis van Pro Deo
10 e Februari billiet uijtgegeven aan Anna Corstiaans van den Bos, wonende onder den Bommel, omme te trouwen met Dirk Wittekoek, wonende in de Oude Tonge, onder de classis der ontfangen f 6,-
15e dito billiet uijtgegeven aan den welEerwaarden heer Cornelis Gavel, predicant op Goedereede, en mejuffrouw Leonora Goekoop, beijde wonende op Goedereede voorn., omme met den anderen te trouwen op den Bommel, onder de classis van f 15,- ijder, dus voor beijde f 30,-
20 Februarij billiet uitgegeven aen Steven Outzegel en Martijntje van Weel, wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, in de 3 classis, dus voor beide f 12,-??
3e Maart billiet uijtgegeven aan Wouter de Neeff en Adriaantje Kleijnjan, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen f 3,-, en dus voor beijde f 6,-
9 dito billiet uitgegeven aen Cornelis Leenderts Harder en Geertje Jansz Kreeft, wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13 dito billiet uitgegeven aen Cornelis Baart, j.m., wonende in de Langstraat onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Anna Katoen, j.d., woonende te s-Gravendeel, gehoorende den bruidegom onder de classis Pro Deo
30 dito billiet uitgegeven aen Cornelis van Wijk, j.m., wonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Lena Walraven, wonende onder de Stad aen ???t Haringvliet, onder de classis Pro Deo
21e April billiet uijtgegeven aan Hermanus Weijerman, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Christina Hermans, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
22 dito billiet uitgegeven aen den selven Hermanus Weierman, weduenaer van Grietje Bol, wonende alhier, en Christina Jans Hermans, wedue van Bouwen van Etten, wonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt van den bruidegom ontfangen (alsoo dheer van de Leur Seerts in de Oude Tonge) op ???t vorenstaende billiet geen geboden geliefde te geven, f 3,-
1775 3e Meij billiet uijtgegeven aan Aren Mijs, wonende in de polder den Bommel, om te trouwen met Maartje Boogerman, wonende onder Sommelsdijk, gelegen in de provintie van Zeeland, onder de classis van 6 gld, en alsoo de bruijd in een andere provintie is wonende wegens de bruijd meede ontfangen ses guldens, en dus voor beijde f 12,-
5e Meij billiet uijtgegeven aan Dirk Kroon en Caatje Arnouts Wesselse, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
12e dito billiet uijtgegeven aan Monsr. Gerrit van Schagen en Leentje Brabers, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van ses gld voor ijder, dus voor beijde f 12,-
19e dito billiet uitgegeven aen Jan Jans Duurt en Cornelia Adriaensz van Halteren, beide wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, gehorende onder de classis Pro Deo
26e dito billiet uitgegeven aen Meeuwis Kraeijoog en Maria Johannesse Bosschieter, beide wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen, gehorende onder de classis Pro Deo
21e dito billiet uijtgegeven aan Aren Cornelisz Koole en Lena Schippers, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
8e September billiet uitgegeven aen Hendrik Jansz van Rij omme te trouwen met Annetje Hartog, wedue van Jan de Graef, beide wonende onder dese jurisdictie, onder de classis Pro Deo
14e dito billiet uijtgegeven aan Dirk van Zanten en Cornelia van der Staal, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1775 6e October billiet uijtgegeven aan IJsaacq Slinger en Hendrina Troeleman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13e dito billiet uijtgegeven aan Maghiel van Meggelen en Willemina Pieters Mels Dingenouts, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
3e November billiet uijtgegeven aan Pieter Hendriksz Nattekaas en Maria Cornelis Damme, beijde wonende onder den Bommel, om met den anderen te trouwen, Pro Deo
23 dito billet uitgegeven aen Cornelis van Schouwen en Heiltje Blees, wonende binnen Ooltgensplaet, omme met den anderen te trouwen, ijder onder de classis van drie gld, dus voor beide f 6,-
15 December billiet uijtgegeven aen Dirk Bakker en Teuntje Abrahams Hardinxvelt, woonende binnen Ooltgensplaet, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
22e dito billiet uijtgegeven aan Johannis van der Vliet en Tona Kuijt, beijde op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
23e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis Cornelisz Buijs en Neeltje Paulus Withagel, woonende onder Adolphslant, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagezien
1776 2e Januarij billiet uijtgegeven aan Paulus van der Sande, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Trijntje van Tist, wonende te Oud Beijerland, onder de classis Pro Deo
23e Februarij billiet uijtgegeven aan Jacob Sulkerts, wonende onder Ooltgensplaat, omme te trouwen met Ariaantje van der Sloot, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
1776 29 Maart billet uitgegeven aen Anthonij de Blok, wonende binnen Ooltgensplaat, omme te trouwen met Leentje Dekker, wonende op den Bommel, onder de classis van 3 gld, dus voor beide f 6,-
4 April billet uitgegeven aen Adam Cornelisz Westdijk, wonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Anna Klaasz Weda, wonende in den Briel, onder de classis Pro Deo
16 dito billet uitgegeven aen Cornelis Jacobs de Voogel, woonende op den Bommel, omme te trouwen met Neeltje Visbeen, wonende op Stad aen ???t Haringvliet, onder de classis Pro Deo
18 dito billet uitgegeven aen Abraham Boon Az., wonende alhier, omme te trouwen met Neeltje Cornelis, wonende te Goes, dog alsoo de bruid in Zeeland woond, voor beide ontfangen f 6,-
19e dito billiet uijtgegeven aan Jacobus Neels en Crijntje Zeveron, beijde wonende in Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo??
25e dito billiet uijtgegeven aan Jacob Goemaat en Lena Willemsz van der Veer, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld, dus ontfangen voor beijde f 6,-
27 April billiet uijtgegeven aan Anthonij Hendrikz Backer, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Johanna Lambrechtsen, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
30 April billet uitgegeven aan Cornelis van Wijk, weduenaer van Lena Walraven, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Catharina van Dijk, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
1776 3 Meij billet uitgegeven aen Pieter van Weenen en Maria Hendrikse Veldhuisen, beide wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
16 Meij billet uitgegeven aen Jan Guilleaume, j.m., geboren te Cornville, omme te trouwen met Johanna Boom, j.d., geboren te Loon op Sant, beide woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
31e dito billiet uijtgegeven aan Adrianus van der Havik en Lena Beijers, wonende beijde onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Daniel Sijmonsz de Prins en Elisabeth Noteboom, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van drie gld ijder, dus ontfangen f 6,-
14e Junij billiet uijtgegeven aan Johannes Kuijte en Maartje Marinus Stel, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Johannis van Hesburgh en Hendrina Smits, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 3 gld ijder, dus f 6,-
24e dito billiet uijtgegeven aan Dirk Spoor en Maria Heuvels, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
12e Julij billiet uijtgegeven aan Pieter Baaijer en Anna Sullenaar, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
2 Augustus billet uitgegeven aen Aren Leendertsz Prins en Jannetje den Braber, beide wonende binnen Ooltgensplaet, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
1776 3e Augustus billiet uijtgegeven aan Gerrit de Looij en Neeltje Willems Calle, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
14e September billiet uijtgegeven aan Cornelis Dingemansz van Es, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Pietertje Arens van Zevenbergen, woonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt ontfangen f 6,-
20 dito billet uitgegeven aen Pieter Polleman omme te trouwen met Geertje Jacobs Menheer, beide wonende op den Bommel, onder de classis Pro Deo
21 dito billet uitgegeven aen Marinus Jans Quik omme te trouwen met Ariaentje Marinusz de Blom, beide wonende onder den Bommel, onder de classis Pro Deo
Dito billet uitgegeven aen Willem Cornelisz van der Veer omme te trouwen met Johanna Dirkz Dekker, beide wonende onder den Bommel, gehorende ijder onder de classis van f 6,-, dus voor beide f 12,-
2e November billiet uijtgegeven aan Jan van Driel en Lena van Eekeren, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
13e December billiet uijtgegeven aan Cornelis Claasz Kamp en Willemtje Bastiaans ???t Jongh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Frans de Bonte en Aagje van der Gijsen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Tot dus verre nagezien
1777 3 Januarij billet uitgegeven aen Leendert van Bokkum omme te trouwen met Ariaentje van Schouwen, wedue van Maerten van der Haert, beide wonende op den Bommel, onder de classis van Pro Deo
29 dito billet uitgegeven aen Stoffel Lijdens, wonende onder den Bommel, omme te trouwen met Dina Weijermans, woonende te Stad aen ???t Haringvliet, onder de classis Pro Deo
14e Februarij billiet uijtgegeven aan Elisabeth de Haas, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Jan Reijerkerk, wonende in de Oude Tonge, onder de classis Pro Deo
Dito billet uitgegeven aen Machiel van Stad, wonende binnen Ooltgensplaet, omme te trouwen met Dina Kastelein, en voor ???t regt ontfangen f 12,-
28 dito billet uitgegeven aen Adriaen Dekker omme te trouwen met Johanna Sweers, beide wonende onder dese jurisdictie, onder de classis Pro Deo
7e Maart billiet uijtgegeven aan Adrianus Rubbens en Maria Hermans, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito aan Cornelis Cromdijk en Annetje van Putten, ijder een billiet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van ijder ontfangen 15 gld, dus voor beijde f 30,-
14e dito billiet uijtgegeven aan Adrianus Mooijert en Ariaantje Jans Admiraal, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van 6 gld ijder, dus voor beijde f 12,-
22 dito billet uitgegeven aen Marinus Lijdens omme te trouwen met Neeltje Jobse Striep, beide wonende onder deese jurisdictie, onder de classis ??Pro Deo
1777 31 Maert billet uitgegeven aen Andries Verheul, wonende te Zierikzee in Zeeland, en Margaretha Denheld, wonende alhier, omme met den anderen te trouwen, gehorende ieder onder de classis van drie gld, dus voor beide f 6,-
3 April billet uitgegeven aen Aeltje Matheusz den Braber, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Adrianus Cornelis Kattestaart, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis van Pro Deo
5 April billiet uijtgegeven aan Cornelis Slinger omme te trouwen met Adriana Oosterlingh, wonende onder de Nieuwe Tonge, onder de classis Pro Deo
17e dito billiet uijtgegeven aan Commer Arensz Braber en Caatje Lenardsz Gestel, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van ses gld voor ijder, dus f 12,-
18 dito billet uitgegeven aen Huig van Rumph omme te trouwen met Ariaentje Pietersz de Bruine, beide wonende onder deese jurisdictie, gehorende onder de classis Pro Deo??
24e dito billiet uijtgegeven aan Annetje Rootsant, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Adrianus van Driel, wonende in Dirksland, en voor ???t regt van de bruijd ontfangen f 15,-
30 Meij billiet uijtgegeven aen Klaes Hanneman en Hendrikje van der Wael, omme met den anderen te trouwen, beijde woonende onder deese jurisdictie, gehoorende onder de classis Pro Deo
20 Junij billiet uijtgegeven aan Cornelis Spape, weduenaer van Dingena van Meel, en Ida Heijligers, omme met den anderen te trouwen, beijde woonende onder deese jurisdictie, gehoorende onder de classis van onvermoogen , Pro Deo
1777 11e Julij billiet uijtgegeven aan Corstiaan van den Broek en Maria Beterhams, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo
12 dito billet uitgegeven aen Cornelis Spoor en Pieternella van Etten, wonende in de Oude Tonge, omme met den anderen te trouwen, onder de classis van Pro Deo??
18e dito billiet uijtgegeven aan Willem Jillesse en Anna Vlomans, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
Dit billiet uijtgegeven aan Jacobus van der Reijde en Elisabeth Gijsels, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, Pro Deo
11e Augustus billet uitgegeven aen Cornelis Willems van der Made, weduenaar van Jannetje Moerenhout, en Johanna Hubrechts Dame, j.d., beide wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
16 dito billet uitgegeven aen Jan Hokke omme te trouwen met Willemijntje Hendrikz Koole, beide woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
5 September billet uitgegeven aen Anthonij de Vet en Maria Anthonijsz de Jong, wedue van Mels van Dueren, beide wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
12 dito billet uijtgegeven aen Klaes van de Linde en Jannetje Kornelis Struijk, beide woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Billiet uijtgegeven aan Leendert de Ruijter en Maria Mulders, beijde wonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis ??Pro Deo
1777 12 September billiet uijtgegeven aan Abraham Cornelisz Mierop en Wouterijntje Arentsz van Putten, beijde woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
26 dito billiet uijtgegeven aan Jan Jacobsz Peekstok en Maria Anthonijsz van Rooijen, beijde woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
4e October billiet uijtgegeven aan Jan Kasteleijn, wonende onder deze jurisdictie, omme te trouwen met Annetje van Schouwen, wonende onder de Oude Tonge, en voor ???t regt ontfangen f 15,-??
7 November billiet uijtgegeven aan Paulus Monen, j.m., en Elisabet Gloijdonk, wedue van Jan van den Heuvel, omme met den anderen te trouwen, beijde woonende onder deese jurisdictie, gehoorende onder de classis Pro Deo??
28e dito billiet uijtgegeven aan Joost Gerbrandse Breur en Neeltje Leenderts Komtebedde, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
4e december billiet uijtgegeven aan Ariaantje Braber, wonende binnen Ooltgensplaat om te trouwen met Arij van Pernis, wonende te Spijkenis, en voor ???t regt van de bruijd ontfangen f 6,-
5 dito billiet uijtgegeven aan Jan van der Hage en Jannetje Jans Looij, wedue van Pieter van Leeuwaerden, omme met den anderen te trouwen, beijde woonende onder deese jurisdictie, onder de classis Pro Deo
Tot dus ver nagesien en verantwoort
1778 6 Februarij billiet uijtgegeven aan Gerrit Heuvels en Adriana Doome, beijde woonende onder deese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo
Dito billiet uijtgegeven aan Frans Bouman en Maatje Jans Jong, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen, onder de classis Pro Deo ??