Nieuwe Tonge ??? Trouwinschrijvingen 6 mei 1635 ??? 22 oktober 1672

Trouwinschrijvingen
1635 - 1672

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Tonge ??? Nieuwe
3:II

Nota
Door het overlijden des predicants, en is hier niet veel order ghehouden; en dieshalven en worden die naemen niet ghevonden van die gene die haer dag ter tijt ten huwelijck begeven hebben.

Anno 1635

[06-05-1635]
Den 6 Meij
Jan Cornelissen j.m. geboren in Hekelinge met Teuntie Cornelis j.d. van de N. Tonge beijde woonachtich aldaer

[24-06-1635]
Den 24 Junij
Michiel Pietersen Jonck van Strijen wed. van Maetie Leenderts, met Maetie Pieters j.d. geboren in Melissant beijde woonachtich alhier

[22-07-1635]
Den 22 Julij
Ariaen Jacobsz Smout j.m. van de N. Tonge met Maitien Arens j.d. van de N. Tonge beijde woonachtich alhier

[15-09-1635]
Den 15 Septemb.
David Jansen Keijser j.m. geboren in Dirckslant wonende aldaer met Pietertie Gerrits wed. van Stoffel Teunissen wonende in de N. Tonge

[29-09-1635]
Den 29 Septemb.
Jan Heijndricksen j.m. gebooren van Lingen met Clijntie Pieters j.d. gebooren in ???t O.Tongsche lant beijde woonachtich alhier

[20-10-1635]
Den 20 Octob.
Jan Jansen Nautsen weduwn. van Abijgael Jacobs geboren van Zirickzee woonende in Dirckslant met Susanna Abrahams j.d. wonende in de N. Tonge

[20-10-1635]
Den ???
Adolphus Centsen j.m. van Middelharnas met Maritien Jacobs j.d. van Sommelsdijck woonachtich in de N. Tonge

[20-12-1635]
Den 20 Decemb.
Pieter Willemsen j.m. geboren in de N. Tonge met Willemtie Dircks j.d. gebooren in Beijerlant beijde woonachtich alhier

[20-12-1635]
Ten selven dage
Meuwis Pietersen j.m. gebooren ter Caude met Janneken Cornelis j.d. gebooren in de O. Tonge beijde woonachtich alhier

Anno 1636

[13-01-1636]
Den 13 Januar.
Pleun Michielsen j.m. van Claeswael woonachtich aldaer met Anneken Arens wed. van Jan Cornelissen Nieuwenhove wonende in het N. Tongsche lant

[27-01-1636]
Den 27 Januar.
Marinus Engelschen Duijvelander wed. van Neeltie Cornelis met Meijsie Jacobs wed. van Tamus Maertense beijde woonachtich alhier

[09-02-1636]
Den 9 februar.
Regier Jansen wed. van Janneken Simons wonende in de N. Tonge met Janneken Goverts wed. van Dirck Leendertsen woonachtich in de O. Tonge

[09-02-1636]
Ten selven daege
Gerrit Tomassen Maneseel j.m. van de O. Tonge wonende in den Briel met Maritie Stoffels j.d. van de N. Tonge woonende alhier

[22-03-1636]
Den 22 Martij
Jan Ottesen j.m. van Herckinge wonende aldaer met Crijntie Cornelis j.d. van de N. Tonge woonende alhier

[12-04-1636]
Den 12 April
Regier Jansen wed. van Janneken Goverts met Teuntie Cornelis j.d. van Princelant wonende in de N. Tonge

[24-05-1636]
Den 24 Meij Cornelis Cornelissen Hoenderbeck j.m. van de N. Tonge woonende aldaer met Maitien Claes j.d. van Sommelsdijck woonende alhier

[17-06-1636]
Daniel Merling Dienaer des Godlijcken woorts in de N. Tonge met Debora van Aurick j.d. van ???s Gravenhaege woonende tot Ardenberch in Vlaenderen sijn getrouwt den 17 Junij tot Ardenberch??

[21-06-1636]
Den 21 Junij
Goossen Gerritsen j.m. van Umen in ???t lant van Cleef woonende in de N. Tonge met Angenieta Jacobs j.d. gebooren in het O Tongsche lant woonende in Middelharnasch lant

[21-06-1636]
Den selven daege
Jan Claessen van Sorge j.m. gebooren in ???t Sommelsdijksche lant woonende in de N. Tonge met Pietertien Arens j.d. gebooren in Middelharnas lant woonende in de jurisdictie van de Plaete

[05-07-1636]
Den 5 Jul.??
Cornelis Paulsen weduwenaer van Matie Gabriels woonende in de N. Tonge met Aeltien Heijndricks van Gelderlant woonende op Herckinge

[23-08-1636]
Den 23 August.
Jan Cornelissen Kip, wed. van Commertien Dingemans wonende in het N Tongsche lant met Maetie Cornelis j.d. van ???t Out Dorp woonende in het Sommelsdijksche lant

[18-10-1636]
Den 18 Octob.
Maerten Willemsen j.m. van de N. Tonge met Grietie Gabriels j.d. van de N. Tonge woonachtich alhier

[15-11-1636]
Den 15 Novemb.
Isaac Abrahamsen Jong man van de N. Tonge met Lijsbet Leenderts Lantman j.d. van Middelharnas woonende aldaer

[21-12-1636]
Den 21 Decemb.
Teunis Jansen Spaniaert wed. van Leentie Cornelis wonende in de N. Tonge met Annetie Jacobs Kanse wed. van Hubrecht Michielsen van Sommelsdijck woonachtich aldaer

Anno 1637

[21-02-1637]
Den 21 februar.
Andries Jacobsen j.m. uijt het O. Tongsche lant woonende aldaer met Claesie Cornelis j.d. van Goerede woonende in het N. Tongsche lant

[15-04-1637]
Den 15 April
Cornelis Jansen j.m. van Goerede met Jannetien Dircks j.d. van Dirckslant beijde woonachtich alhier

[19-06-1637]
Den 19 Jun.
Leendert Geleijnsen Cauter j.m. van de Plaet met Maicken Pieters wed. van de Corendijck

[12-11-1637]
Den 12 November
Samuel Fierens wed. van Teuntie Joosts woonende alhier met Annetie Marcus Griffens wed. van D. Jeremias Hennekan woonachtich in Sommelsdijck

Anno 1638

[01-1638]
Gerrit Antonissen Clopper j.m. gebooren in het O. Tongsche lant met Meesien Jans j.d. gebooren in de O Tonge
Nota dese personen sijn susterlingh en hebben volgens het advijs des Classis mogen trouwen

[16-01-1638]
Den 17 Januar.
Harman Pietersen Looij Houcke j.m. van de N. Tonge met Maertien Arens wed. van Jan Arensen Guijlickenaer woonende in het Middelharnasse lant

[13-02-1638]
Den 13 februar.
Aren Heijndricksen j.m. van Sinte Maertensdijck wonende in de N. Tonge met Maartijntie Tamus van de N Tonge woonachtich alhier

[20-02-1638]
Den 20 februar.
Ariaen Cornelissen j.m. van Herckinge met Magdalene Tomus j.d. van de N. Tonge beijde wonachtich alhier

[06-03-1638]
Den 6 Martij
Cornelis Leendertsen Breman j.m. van Middelharnas met Neeltjen Adriaens Jonge dochter van de Nieue Tonge

[06-03-1638]
Willem Jansen j.m. van Rotterdam met Soetie Arens van Dirckslant

[27-06-1638]
Den 27 Junij??
Michiel Jansen Raep weduwenaer van Wessel Jans wonende in het N Tongsche lant met Janneken Pieters wed. van Cornelis Maertense woonende in het O. Tongsche lant

[27-06-1638]
Ten selven dage
Crijn Cornelissen Cirre j.m. van Melissant wonende op Herckinge met Maertien Arens j.d. wonende in het N. Tongsche lant

[27-06-1638]
Ten selven dage
Cornelis Arensen j.m. van geboren van Stat wonende in de N Tonge met Maria Wouters Flenshorens j.d. geboren uijt den Grooten Block wonende aldaer

[11-12-1638]
Den 11 Decemb.
Harman Jansen wed. van Arentie Arens woonende in het O Tongsche lant met Janneken Phlips j.d. van Goeree woonende op Herckinge

[11-12-1638]
Jan Barensen wed. van Ariaentie Jans van Heijntiessant woonende in de N. Tonge met Hubertien Huberts w. van Jan de Waeffelbacker woonende in de N Tonge??

Anno 1639

[1639]
Lieven Maertensen wed. van Mijntie Cornelis met Maiken Claes wed. van Cornelis Cornelissen Hoenderbeck beijde woonachtich alhier

[12-03-1639]
Den 12 Martij
Michiel Cornelissen j.m. van Herckinge wonende in de N. Tonge met Maitien Huberts j.d. van de N. Tonge en woonende aldaer

[12-03-1639]
Ten selven dage
Jacob Dircksen j.m. van Ziericzee woonende in de N. Tonge met Grietie Jans j.d. van de N. Tonge wonende alhier

[19-03-1639]
Den 19 Martij
Leendert Leendertsen j.m. van de N Tonge met Neeltie Stevens j.d. van de N. Tonge beijde woonachtich alhier

[19-03-1639]
Elias Eliassen j.m. van Nieuwerkercke met Jobje Willems j.d. van de N. Tonge beijde woonende alhier

[19-03-1639]
Jan Arensen Kerck j.m. van Hellevoetsluijs woonende in Middelharnas met Hilletie Crijns wed. van Isaac Maertense, woonende in de N. Tonge

[26-08-1639]
Den 26 Augusti
Jan Goosense j.m. van Hees in de Meijerije van ???s Hertigh Bosch woonende in Oolties Plaet met Pietertie Gerrits wed. van Laurens Leendertsen wonende in de N. Tonge

[26-08-1639]
Ten selven dage
Abraham Gillissen Meij? wed. van Huijghien Haarens met Meijsie Jacobs wed. van Marinus Duijvelaer beijde woonachtich in de N. Tonge

[26-08-1639]
Jacob Cornelissen Hogerwerf wed. van Maetien Witte woonende in de N. Tonge met Maria Bane j.d. woonende in Sommelsdijck

[08-10-1639]
Den 8 Octob.
Cornelis Pietersen wed. van Lijsbet Leenderts woonende in Dirckslant met Nelletie Willems wed. van Abraham Jansen woonende in het N. Tongsche lant

[30-10-1639]
Den 30 Octob.
Jacobus Abrahamsen van der Schagen j.m. geboortig van Heijntiessant woonende op de Stat met Arentie Marcus wed. van Jacob Jacobsen Maxime woonende in de N. Tonge

[12-11-1639]
Den 12 Novemb.
Claes Cornelissen Couter wed. van Lijsbet Baltens Camerlinck woonende in Dirckslant met Neeltie Jans wed. van Cornelis Aertsen Kip woonende alhier

[31-12-1639]
Den laesten Decemb.
Cornelis Lambrechtsen wed. van Pleuntie Jans met Ningetie Dircks j.d. van Bommenede beijde woonachtich alhier

[31-12-1639]
Ten selven dage
Jan Christiansen Schabalie wed. van Leentie Gillis met Marigie Gillis Lichthart j.d. van Mijnsheerenlant beijde woonachtich alhier

[31-12-1639]
Ten selven dage
Hubrecht Stevensen Pieck wed. van Arentien Arens woonachtich in het N. Tongsche lant met Maiken Pieters wed. van Leendert Gleijnsen woonachtich in het Plaetse lant

Anno 1640

[11-03-1640]
Den 11 Martij
Passchier Passchiersen Besant j.m. van Dirckslant woonende aldaer met Truijtie Jacobs Smouts j.d. van de N. Tonge wonende?? aldaer

[18-03-1640]
Den 18 Maert
Aren Jacobs Buijser j.m. van de N. Tonge met Maitie Leenderts j.d. van de N. Tonge beijde woonachtich alhier

[14-06-1640]
Den 14 Junij
Cornelis Dircksen Proije wed. van Lijntie Leenderts, met Harntie Leenderts Crepelman j.d. beijde woonachtich op Herckinge

Anno 1641

[06-01-1641]
Den 6 Jannuarius
Jacob Jansen Slis weduw. van Tuentgen Gabriels woonende onder de Jurisdictie van de Oude Tonge met Arentgen Gillis Jonge dr. woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[03-02-1641]
Den 28 Dec. 1640 ondertrout tot Middelharnas van D. Ridders en van mij getrout den 3 Februarius Jan Cornelissen jongman van Pierchiel met Abigael Pieters jonge dr. beijde woonende in Clinckerlant

[09-03-1641]
Den 9 Maert is bij mij ondertrout, getrout den 29 Maert, Aarje Michchielse jongm van de N. Tonge met Geertje Pieters, geb. van Pietershoeck weduwe van Remmer Janse beijde wonende alhier??

[03-03-1641]
Den 3 Maert ondertrout, getrout op de Stadt, Tuenis Engelse wed. van Annetje Willems met Arjaentje Pieters Jong. docht. van Pietershoeck

[06-07-1641]
Den 6 Julij bij mij ondertrout Michchiel Krijnse, weduwenaer van Maetje Huijbers met Annetje Govers, weduwe van Adam Arentse Kuijper, getrout den 28 tot Middelharnas

[06-07-1641]
Jan Paling wed. van Pietertje Aarts met Geertje Rijcks jonge dochter van Somerdijck wonende beijde in de N. Tonge, getrout den 22 September

[06-07-1641]
Rombout Jacobse Buijser j.man van de N. Tonge met Elisabeth Abrahams van Waerden jong dr. van de N. Tonge beijde wonende alhier, getrout den 29 September

Anno 1642
[11-01-1642]
Ondert. den 11 Jan., getrout?? den 16 Feb. Heijnderijck Aerse Backer, gebooren ende woonachtig in de N. Tonge met Matje Engels gebooren tot Spikenis ende woonachtig in de N Tonge??

[11-01-1642]
Ondert. tot Middelharnas den 11 Januarius ende in de N. Tonge getrout den 2 Feb. Huijg Pieterse, j.g. van de N. Tonge met Jannetje Jans jong dr. van Middelharnas

[01-02-1642]
Ondert. bij mij den 1 Feb en getrout den 23 Feb. David Dingemanse wed. van Matje Pieters met Aerjaentje Jans jongdr. wonende beijde in ???t N Tongsche lant

[08-03-1642]
Den 8 Maert ondertrout ende getrout den 6 April Cornelis Janse Slis, wed. van Leentje Foppe met Leentje Willems jonge dochter wonende in ???t N. Tongsche lant

[16-03-1642]
Den 16 Maert ondertrout ende get. 17 April in Somerdijck Jan Jacobse j.g. van Somerdijck met Beatris Pieters gebooren in ???t N Tongschelant

[22-03-1642]
Den 22 Maert ondert., get. den 11 Meij Steve Janse j.m. wonende in ???t O. Tong. lant met Sara Cornelis j. dr. wonende in ???t N. Tong. Lant

[30-03-1642]
Den 30 Maert ondert., get. den 27 April Jan Willemse Kramer, wed. van Annetje Jans de Ridder, met Aarentje Claes van Sorge jong. dr. beijde wonende alhier

[30-03-1642]
Den 30 Maert ondert., get. den 27 April Cornelis Jacobse, j.m. van de N Tonge met Leentje Aarents, j. dr. van de N. Tonge beijde wonende alhier

[11-04-1642]
Den 11 April bij ons ondert., get. den 4 Meij Jacob Gedionse, j.m. van de N. Tonge met Barandijntje Abrahams, j.d. van de N Tonge

[19-04-1642]
Den 19 April ondert., get. ??? Hilbrant Heijnderickse j.m. van de N Tonge met Matje Michiels j.d. wonenden in ???t Oud Tongschelant

[04-05-1642]??
Den 4 Meij ondert., get. in Middelharnas Pieter Engelse Kas, j.m. van Middelharnas met Matje Bane wed. van Jacob Cornelise Hoogwerve wonende in ???t N. Tongsche lant??

[24-05-1642]
Den 24 Meij ondert., get. den 22 Junius Tijs Gerritse, j.m. van Spikenis met Klintje Willems van Herckinge wed. van Jan Gerritse wonende beijde in N. Tonge

[31-05-1642]
Den 31 Meij ondert. en get. 22 Junius Heijnderick Leenderse Lantman j.m. van Middelharnas met Aarentje Abrahams, j.dr. beijde woonende alhier

[13-07-1642]
Den 13 Julius ondert., get. 3 Aug. Jan Janse Hoelart, j.m. met Cornelia Paulus j.d. beijde wonende alhier

[14-09-1642]
Den 14 September ondert., get. den 12 Oct. Jan Heijnderickse, j.m. met Aarjaentje Maertens, j.d. beijde wonende alhier

[19-10-1642]
Den 19 Oct. ond., get. den 9 Nov. Jacob Cornelisse jongman met Dirrickje Snels j.d. beijde wonende alhier

[19-10-1642]
Heijndrick Dirrickse j.m. gebooren van Crabbendijck in het Lant van der Goes met Maatje Corstiaens gebooren in het Oude Tongsche lant beijde wonende alhier??

[22-10-1642]
Den 22 ondert., get. den 14 Dec. Corstiaen Korvinckse j.m. van Herkinge met Matje Marinus j.d. van de N. Tonge beijde wonende alhier??

[16-12-1642]
Den 16 dec. ond., get. den 26, 2 Christ dagh Gillis van der Velde, j.m. van Bassevelde met Hilletje Leenderts, j.d. van N. Tonge

Ao 1643

[17-01-1643]
Den 17 Jan. ond., get. den 8 Feb. Arent Arentse j.m. van Dirxlant met Willemje Jans j.d. van Stadt beijde wonende alhier

[22-02-1643]
Den 22 Feb. ond., get. den?? - Pieter Thuenisse j.m. van de Stadt met Hubertje Pieters, j.d. wt de Bommelerwaert wonende in de N. Tonge

[27-02-1643]
Den 27 Feb. ond., get. den 29 Maert Pieter Cornelisse Lodder Dijckgraf wed. van?? Aarjaentje Theunis met Aarentje Cornelis weduwe van Jacob Willemse van der Lidt

[14-03-1643]
Den 14 Maert ondert., get. 12 April Roelant Gerritse, j.m. van Heemstede in ???t lant van Schouwen met Aarentje Frans j.d. van de N. Tonge

[22-03-1643]
Den 22 Maert ondert., get. den 12 April Leendert Leenderse Brouwer wed. van Lijsbeth Brouwers met Matje Cornelis j.d. van de Oude Tonge

[09-05-1643]
Den 9 Meij ondert., get. ??? Goossen Gerritsz wed. van Agnietje Jacobs wonende in de N. Tonge met Matje Jans van Putten, wed. van Aart Leenderse, wonende in Middelharnas??

[09-05-1643]
Item - get. - Balten Pauwelse, wedr. van Godelieve Aarjaens wonende onder de jurisdictie van de N. Tonge met Grietje IJmants, wed. van Jan Claesse in Dirxlant??

[09-05-1643]
Item ??? get. on Jan Thunissen van Proeijen j.m. woonende onder de jurisdict. van de Stadt met Lijsbeth Abrahams van Aerden wed van Rombout Jacobse de Buijser onder de jurisd. van de N. Tonge

[31-05-1643]
Den 31 Meij ond., get. den 22 Junius Jacob Michielse Raep j.m. wonende in de N. Tonge met Maria Pieters Klinckemake j.d. mede wonende in de N. Tonge

[27-06-1643]
Den 27 Junius ond., get. den 12 Julius Lambrecht Cornelissen Spanjaert, wed. van Helena Jans met Maddalena Frans wed. van Pieter Janse beijde wonende alhier??

[22-09-1643]
Den 20 Sept. get. - Joris Janse, j.m. van Somersdijck met Doretje Claes, j.d. van de N. Tonge beijde wonende alhier

[12-09-1643]
Den 12 Sept. ondertrout, get. den Oct. 11 Jan Heijndrickse Kete, j.m. van Heernen wonende op Herkinge met Aarjaentje Willems, j.d. van Hulst wonende mede aldaer

[06-12-1643]
Den 6 Dec. ondert., get. den 20 dec. Loijs Frederickse Rademaecker j.man van Zirickzee met Matje Claes van Sorge j.d. van de Nieuwe Tonge

[15-01-1644]
Ondert. 15 Jan., get. den 1 Feb. Adriaen Foppe Kleijn gebooren tot Gorckum wed. van Anne Jans met Woutrine Cornelis, j.doct. van de Nieuwe Tonge

[22-01-1644]
Ondert. den 22 Jan., get. den 14. Feb. Cornelis Lambrechtse, geb. van Somerdijck wed. van Ningetje Dirxs met Hercke Jans, j.docht. van de N. Tonge beijde wonende alhier??

[27-02-1644]
Den 27 Feb. ond., get. den 13 Maert Michiel Cornelisse geb. van Herkinge wed. van Annetje Govers met Tuentje Arjaens j.d. van Melissant

[19-03-1644]
Den 19 Maert ond., get. den ??? Jan Lauwese van Melissant wed. van Pietertje Tuenis met Tuentje Jans wed. van de N. Tonge gebooren van Claes Arentse van Sorge beijde wonende in de N. Tonge

[01-04-1644]
Den 1 April ond., get. den 24 April Heijndrick Arentse Groenewege j.m. van de N. Tonge met Leentje Arents Breemans wed. van Witte Willems wonende in Dirxlant

[09-07-1644]
Den 9 Julius ond., get. den ??? Willem Govertz j.m. van Sommelsdijck met Geertje Dircks, j.d. van Rotterdam

[28-08-1655]
Den 28 Augusti Leendert Stevense j.m. van de N. Tonge met Aarjaentjen Gerrits, j.d. van Goeree

[26-09-1644]
Den 26 Sept. ondert. Hendrick ter Brugge j.m. gebooren in de L?re in Oost?aeslant met Sara Pieters Klinckemage j.d. geboren te Marck in Vranckrijck beijde wonende tot Middelburg in Zeelant

[22-10-1644]??
Den 22 Oct. ondert., get. den 20 Nov. Pieter Janse Guijlickenaer wed. van Stoffeltje Maertens met Pieternelle Pauels wed. van Pieter Pauelse wonende in de N. Tonge

Ao 1645

[21-01-1645]
Den 21 Jan. ondert., get. den 19 Feb. Pieter Pieterse Goutier j.m. van Bergen op den Soom met Neeltjen Aarents j.dr. van Rockanje beijde wonende alhier

[01-03-1645]
Den 1 Maert ondert., get. den 19 Maert Jan Hendricksz, wed. van Tijsje Jacobs, wonende in de Suijdt Zijde met Annetje Pieters, wed. van Weijn Aarentse wonende in de Nieuwe Tonge

[08-06-1645]
Den 8 Junij ondert., get. den 2 Julij Jacob Cornelisz Pater j.m. gebooren in ???t Oude Tongsche lant met Geertrutje Dircxs weduwe van Willem Goversz, geboren en wonende tot Rotterdam

[03-09-1645]
Den 3 Sept. ondert., get. den ??? Aarjaen Jacobsz Smout weduwen. van Matje Aarents met Lijsbeth Leenders j. dochter geboren ende wonende in de N. Tonge

[25-11-1645]
Den 25 Nov. ondert., get. den 17 Dec. Maerten Jacobsz, j.m. van de N. Tonge met Dingena Hendricks, j.d. van de N. Tonge

Ao 1646

[01-02-1646]??
Den 1 Feb. ondert. Ao 1696, get. den 25 Feb. Job Jacobsz jong man van de Nieuwe Tonge met Susanna Abrahams wed. van Jan Noutsz beijde wonende alhier

[01-02-1646]
Gillis Arentsz j.m. van Sommelsdijck wonende int Nieuwe Tongsche lant met Willemje Jacobs j.dr. van Goedereede wonende in Dirxlant

[20-06-1646]
Den 20 Junij ondert., getrout 15 Julij Gerrit Jansz Soon j.m. van Herckinge met Jobje Rombouts j.dr. van de Stadt beijde wonende in de Nieuwe Tonge

[08-09-1646]
Den 8 Sept. ondert., getrout den 30, gestorven den 10 Oct. des nachts Leendert Leendersz Vester weduw. van Neeltje Stevens, gebooren in de N. Tonge met Jannetje Pieters j.dr. van Lis beijde wonende alhier

[13-10-1646]
Den 13 Oct. ondert., getrout den 11 Nov. Oeldert Dircksen geboren int Bommelse lant tegenwoordig wonachtig int Sommelsdijckse lant met Dingena Cornelis geboren ende wonachtig int Nieuwe Tongsche lant

Anno 1647

[12-01-1647]
Den 12 Jan. ondert., getrout den 3 Feb. Henrick Jansz Scholkens geboren van Geelekercken weduwenaer van Dingena Jans met Claertjen Henrixs geboren van Amsterdam weduwe van Cornelis Cornelisse beijde woonende alhier

[25-02-1647]
Ondert. den 25 Feb. getrout den 28 Maert in Dirxl. Antoni Class. Gondre, j.m. geboren van Samel n.m. Dirxlant met Lijsbeth Abrahams, j.dr. geboren int lant van Walcheren, wonende in de Nieuwe Tonge

[25-02-1647]
Ondert. int Outdorp, ende alhier getrout den 10 Martij Dingeman Arentsz j.m. wonende int Nieuwe Tongslant met Hester Cornelis j.dr. vant Outdorp??

[09-03-1647]
Ondert. den 9, getrout den 31 Maert David Dingemansz weduwenaer van Aarjaentje Jans, geboren van Dirxlant wonende int Nieuwetongs lant met Krijntje Pauels weduwe van Abraham Maertensz Decker, geboren ende wonende in de Nieuwe Tonge

[01-06-1647]
Ondert. den 1 Junij, getrout den 16 Krijn Cornelissen Sirre geboren van Melissant wed. van Matie Aarents met Pietertie Jans j.d. gebooren te Goeree

[29-06-1647]
Ondert. den 29 Junij, get. den 22 Julij Johannes Jeremias Hennekert j.m. gebooren van de Nieuwe Tonge met Jannetie Jans gebooren tot Middelharnas wed. van Huijg Pietersz Rietvelt

[19-07-1647]
Ondert. den 19 Julij, get. den 4 August. Cornelis Aarentsz Pover geboren int Bommelse lant weduwenaer van Jacomijntie Aarents met Jobje Willems wonende in de Nieuwe Tonge weduwe van Elias Claesz

[17-11-1647]
Ondert.?? den 17 November get. den 15 December Leendert Leendersz j.m. gebooren van de Nieuwe Tonge met Neeltie Thuenis j.d. gebooren van Dirxlant beijde wonende alhier

[08-12-1647]
Den 8 Decemb. ondert., get. den 23 dec. Cornelis Jansz j.m. van Sonnemaer met Grietje Otto j.d. geb. int Middelharnasse lant beijde wonende alhier

[08-12-1647]
Gillis Aarentsz, j.m. van de Nieuwe Tonge met Jannetie Cornelis j.d. van Melissant

Anno 1648

[18-01-1648]
Den 18 Januarij ondert., getrout den 9 Feb. Cornelis Jacobsz weduwenaer van Leentien Aarents wonende in de Nieuwe Tonge met Lijntie Danckers weduwe van Pieter Thuenisz wonende op de gront van de Oude Tonge

[18-01-1648]
Den selven dito ende getrout den 16 Feb. Dirck Dircksz j.m. geb. van Schiedam wonende in de Nieuwe Tonge met Aarjaentie Pieters weduwe van Thuenis Engelsz wonende in de Nieuwe Tonge

[02-05-1648]
Den 2 Meij ondert., ende getrout den 17 Meij Gabriel Aarents geb. van de Nieuwe Tonge met Willempie Cornelis j.d. gebooren van Piershil beijde wonende alhier

[16-05-1648]
Den 16 Meij ondert., getrout den 14 Junij Jacob Cornelisz wed. van Dirckje Snels met Annetie Cornelis wed. van Job Cornelisz beijde gebooren van Goeree ende woonachtig alhier

[30-05-1648]
Den 30 Meij ondert., ende getrout den 30 Aug. Claes Alles, j.m. geb. van Kimpsert in West Vrieslant met Susanna Bastiaens, j.d. gebooren van Suijdlant????

[05-07-1648]
Den 5 Julij ondert., getrout den 2 Augusti Hendrick Aartsz Backer, geb. van de Nieuwe Tonge wed. van Matien Engels met Aarjaentie Maertens, geb. van Melissant wed. van Jan Henricksz beijde wonende alhier

[29-07-1648]
Den 29 Julij tot Rotterdam van D. Joh. Heijdano ondertrout, ende den 18 Augusti tot Rotterdam getrout van D. Lamotis Johannes Bogaert, j.m., dienaer des H. Evangelimus in de Nieuwe Tonge met Claertie Gerrits van der Segen, wed. van Adriaen de Riemer wonende tot Rotterdam

[29-07-1648]
Jan Meeusz, j.m. gebooren ende woonachtigh in de Oude Tonge met
Matie Jacobs, wed. van Adolph Centsz gebooren van Sommelsdijck wonende in de Nieuwe Tonge

[23-10-1648]
Ondert. den 23 Oct., get. den ??? Reijn Pietersz j.m. van Sonnemaer met Kerstientien Aarjens geb. int Nieuwe Tongslant??

[23-10-1648]
Cornelis Jansz Tanis, w. van Jannetie Dirxs woonende bij de Nieuwe Tonge met Annetie Frans, j.d. gebooren ende woonachtig in de Nieuwe Tonge

[05-12-1648]
Ondert. den 5 dec. get. den 26 dec. Jan Cornelisz Slis j.m. geboren van de N. Tonge met Jacomijntie Willems j.d. van de N. Tonge

[05-12-1648]
Huijg Jansz weduwenaer van Matie Michiels wonende int Nieuwe Tongse lant met Machatel Cornelis weduwe van Leendert Jansz Kattestaert wonende op den Bommel??

[05-12-1648]??
Adriaen Jacobsz Buijser weduw. van Matie Leenders geboren ende wonende int Nieuwetongselant met Tuentie Gerrits van Waelwijck weduwe van Cornelis Aarentsz Daelman wonende in Dirxlant??

Anno 1649.

[01-1649]
Jasper Pauels Loij, wed. van Mijntien Gabriels, met Truijtien Jacobs Smout weduwe van Passchier Passchiersz beijde wonende alhier

[30-01-1649]
Jan. 30 ondert., get. Feb. 22 Claes Leendersz j.m. van Middelharnas met Aarentie Gijsbrechts j.d. van de Nieuwe Tonge beijde wonende alhier

[19-08-1649]
Aug. 19 ondert., get. ??? Simon Luenisz j.m. van de Oude Tonge met Thuentie Leenders, j.d. van Dirxlant beijde wonende alhier

[22-08-1649]
Ondert. Aug. 22 getrout ??? Willem Willemsz j.m. van de Corendijck met Jannetie Claes j.d. van de Nieuwe Tonge

Anno 1650

[22-01-1650]
Den 22 Jan. ondert., get. den 27 Feb. Cornelis Aarentsz Quack gebooren van den Briel met Geertruijt Abrahams gebooren van Oostersoeburg in Walcheren beijde wonende alhier

[20-02-1650]
Ondert. den 20 Feb. get. den ??? in Dirxlant Jan Cornelis Koster geb. van Heijnties Sant int lant van ter Goes, weduwenaer van Jannetie Marinis, wonende op Herkinge met Grietie Jans van Melissant wonende in Dirx-lant

[01-04-1650]
Ondert. den 1 April get. den 18 April, 2e Paesdag, Jan Gerritse van Geldermalse weduw. van Martijntie Maertens met Saentie Jacobs geb. in Dirxlantselant wed. van Thuenis Jobze van Goere beijde wonende alhier

[29-10-1650]
Ondert. den 29 October, get. den 20 Nov. Paulus Cornelisz Loij j.m. geb. van de N. Tonge met Susanna Rombouts, j.d. geb. van de N. Tonge

[05-11-1650]
Ondert. den 5 Nov. get. den 27 Nov. Pieter Willemsz Wagemaker wed. van Engeltien Engels geb. van Spikenis met Jannetie Aarents, wed. van Lodewijck Huberechtsz geb. van de O. Tonge beijde wonende alhier??

[05-11-1650]
Ondert. den selven dito get. den 27 Nov. Dingeman Abrahamsz, j.m. geb. van de Nieuwe Tonge met Aagje Huijge, j.d. geb. van Middelharnas beijde wonende alhier

Anno 1651 [CMK]

[07-04-1651]
Den 7 April ondert., get. den 30 April Gerrit Michielsz, wed. van Aarjaentie Willems geb. in Dirxlant met Matie Willems j.d. geb. van de Nieuwe Tonge

[19-05-1651]
Den 19 Meij ondert., get. den ??? Rombout Romboutse de Buijser j.m. geb. en wonende in de Nieuwe Tonge met Aarentie Jacobs, wed. van Pieter Jansz?? Francke geb. en wonende int Nieuwe Tongselant

[23-07-1651]
Get. den 23 Julij Claes Gerritsz j.m. van Breda wonende op de Middelste Sluijs met Hilletie Leenders wed. van Gillis Paulusz van de Velde wonende in de Nieuwe Tonge

[10-09-1651]
Ondert., tot Z.zee den 10 Sept. ende get. ??? Thonis Arentsz j.m. van de Nieuwe Tonge met Maeijsens Simons, j.d. van Z. Zee??

[10-09-1651]
Ondert. In Goere denselven Sept. ende get. ??? Leendert Stevensz Kleijn wed. van Aarjaentie Pieters geb. van de Nieuwe Tonge met Martijntie Krijns j.d. van Goeree

[28-10-1651]
Ondert. den 28 Octob. ende getrout 19 Novemb. Jan Cornelis Kip, wed. van Matie Cornelis met Annetie Pieters, beijde wonende alhier

[08-12-1651]
Ondert. den 8 decemb. ende getrout den ??? Jan Snelsz, geboren van de Nieuwe Tonge met Matie Leenders, mede geboren van de Nieuwe Tonge beijde wonende alhier

Anno 1652

[03-02-1652]
Ondert. den 3 Feb. Get. den 24 Jan Gerritze van Geldermalze wed. van Saentje Jacobs met Willemje Cornelis van Piershil weduwe van Gabriel Aarentze beijde wonende alhier

[03-02-1652]
Item Aarent Cornelisze, j.m. gebooren van Melissant met Aarjaentie Aarents j.d. gebooren van Sommelsdijck beijde wonende alhier

[22-02-1652]
Ondert. den 22 Feb. Get. den 1 April Hubert Jansz j.m. van Werckendam met Cornelia Thuenis, j.d. gebooren van Dirxlant beijde wonende alhier

Anno 1653 [CMK]

Ondert. den 23 Aug. 1653, getrout den 1 octob. 1653 Cornelis Jochumse j.m. van Somelsdijck met Neeltje Jans j.d. van de Nieuwe?? Tonge, Beijde woonachtich alhier

[06-09-1653]
Ondertro. den 6 Septemb. 1653, getrout den 5 octob. 1653 Jan Snelse weduwenaer van Maeijcken Leenderts met Pieterje Thomas j.d van de Nieuwe Tonge beijde woonachtich alhier

[27-09-1653]
Ondertr. den 27 Septemb. 1653, getrouwt ??? Leendert Adriaense van Brussel, j.m. van de Nieuwe Tonge, en woonachtich aldaer met Ariaentje Arents Corendijcker j.d. van de Stad, woonende in t Ouwe Tongse lant

[08-11-1653]
Den 8 novemb. 1653 ondertrouwt, getrouwt den ??? Arent Lodewijckse, j.m. van de N. Tonge met Annetje Arents j.d. van de O. Tonge Beijde woonachtich in de N. T.

Anno 1654

[21-03-1654]
Den 21 Maert zijn ondertrouwt, getrouwt den 6 April Cornelis Arentse Cromdijck weduwenaer van Marijtje Wouters Flenshorens met Claesje Pieters Lodders j.d. van de N. Tonge beijde woonachtich alhier

[28-03-1654]
Den 28 Maert zijn ondertrouwt, getrouwt den 19 April Jacob Pieterse Noorlander j.m. uijt het Oude Tongse lant met Trijntje Pieters Vrancke j.d. uijt de N. Tonge beijde woonachtich alhier

[04-04-1654]
Den 4 April zijn ondertrouwt Chiel Huigen j.m. geboortich van Middelharnas getrouwt den 26 April met Maeijcken Pieters j.d. geboortich van de N. T. beijde woonachtich alhier??

[11-04-1654]
Den 11 April zijn ondertrouwt Johannes Adriaense van Brussel j.m. geboren uijt de N. Tonge, getrouwt den 3 Meij met Maeijcken Joosten j.d. van Oosterlant beijde woonachtich alhier

[23-08-1654]
Den 23 Augusti zijn ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Heijndrickse Stroosnijder weduw. van Anneken Pieters met Lijsbeth Theunisse j.d. uijt de N. T. beijde woonachtich alhier??

[30-08-1654]
Den 30 Augusti zijn ondertrouwt, getrouwt ??? Gerrit Michielse weduwenaer van Maeijken Willem Arentneefs woonende op de Melisantse gront met Pietertje Lievens j.d. uijt de N. Tonge woonende op de O. Tongse gront

[27-09-1654]
Den 27 Septemb. 1654 ondertrouwt, getrout ??? Steven Willemse Arentneef j.m. van de N. Tonge met Tanneken Cornelis Slis j.d. geboren op ???t Oude Tongse lant en woonachtich aldaer

[01-10-1654]
Den 1 octob. 1654 ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Janse Brasil weduwenaer van Marijntje Arents met Hubertje Huberts weduw. van Barentse

[15-11-1654]
Den 15 Novemb. 1654 ondertrouwt, getrouwt ??? Adriaen Pieterse Gulickenaer j.m. van geboorte opt Oude Tongse lant, met Jobje Arents j.d. geboren opt N. T. lant en woonachtich aldaer

[06-12-1654]
Den 6 decemb. 1654 ondertrouwt, getrouwt ??? Adriaen Adriaense Keuvelaer weduw. van Cornelia Hubrechts van Cresant met Grietje Corstiaense weduwe van Heijndrick Heijndrickse beijde woonachtich alhier in de N. Tonge

1655

[02-01-1655]
Ondertrouwt den 2 Januarij 1655, getrouwt -?? Hubrecht Joosten j.m. van den Ouden dijck met Lijsbeth Arents weduwe van Jan Claessen van Oosthoren, beijde woonachtich onder de N. Tonge

[10-01-1655]
Theunis Jacobse Welleman en Ariaentje Jans alhier getrouwt met attestatie van Middelharnas den 10 Januarij 1655

[24-01-1655]
Den 24 Januarij ondertrouwt, getrouwt ??? Adriaen Lievense weduwenaer van Grietje Pieters woonende in de N. Tonge met Heijndrijntje Joosten j.d. van Oosterlant woonachtich in de jurisdictie van de N. Tonge

[26-01-1655]
Den 26 Januarij zijn ondertrouwt, getrouwt ??? Jacobus Abrahamse de Ridder j.m. van Middelharnas woonende aldaer met Arentje Gijsbrechts weduwe van Claes Leendertse Michiel

[06-03-1655]
Den 6 Maert zijn ondertrouwt, getrouwt ??? Marinus Willemse Dribbel, wed. van Grietje Janse met Grietje Leenderts j.d. beijde woonachtich in de N. Tonge

[02-04-1655]
Den 2 April zijn ondertrouwt, getrouwt ??? Michiel Gillisse j.m. van Middelharnasch en Annetje Pieterse j.d. van de N. Tonge en woonachtich aldaer

[11-04-1655]
Den 11 April zijn getrouwt met attestatie van Sommelsdijck Arent Theunisse Vleu weduwenaer met Arentje Geleijnsdr. beijde van Sommelsdijck??

[25-04-1655]
Cornelis Cornelisse Louwe, j.m. met Maeijcken Arents j.d. met attestatie van de Stadt, zijn getrouwt op den 25 April

[02-05-1655]
Jan Leendertse wed. met Neeltje Claesd. beijde woonachtich in Sommelsdijck zijn met attestatie van de selve plaetse getrouwt op den 2 Meij 1655??

[24-06-1655]
Den 24 Junij ondertrouwt, getrouwt ??? Leendert Arentse van Sorge wed. van Trijntje Cornelis met Bastiaentje Gerrits wed. van Jan Claesse van Sorge, beijde woonachtich in de N. Tonge

[31-07-1655]
Den 31 Julij ondertrouwt, getrouwt ??? Cornelis Pieterse Hollander j.m. van Dirckxlant woonachtich op de jurisdictie van Middelharnas met Truijtje Jacobs Smouts w. van Jasper Pauwelse

[12-09-1655]
Den 12 Septemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Job Jacobse wedu. van Susanna Abrahams met Maetge Arents j.d. van Pietershoeck beijde woonachtich op de jurisdictie van Sommersdijck

[18-11-1655]
Den 18 Novemb. 1655 ondertrouwt, getrouwt ??? Jasper Erasmus weduwenaer van Cornelia Jans woonende int N. Tongse lant met Maetje Jans j.d. van Sommelsdijck woonende int N. Tongse lant

Anno 1656

[07-01-1656]
Den 7 Januarij, getrouwt in Dirxlant, Andries Thijse weduw. van Willemtje Heijndrickx met Tanneken Heijndrickx, j.d. van de Plate, woonende op de jurisdictie van Dirckxlant??

[08-01-1656]
Den 8 Januarij ondertrouwt, getrouwt ??? Leendert Janse Goeree, j.m. van de N. Tonge woonachtich opt Oude Tongse lant met Maeijcken Arents j.d. van Melissant woonachtich op de jurisdictie van de N. Tonge

[23-04-1656]
Den 23 April ondertrouwt, getrouwt ??? Johannes Arentse Beuijen j.m.?? uijt de Nieuwe Tonge met Neeltje Bastiaens wed. van Wouter Stoffelse beijde woonachtich onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[29-04-1656]
Den 29 April ondertrouwt, getrouwt ??? Marinus Cornelisse Loij j.m. uijt de Nieuwe Tonge, met Maetge Pieters Francke j.d. mede uijt de Nieuwe Tonge beijde woonachtich onder de selve jurisdictie

[26-08-1656]
Den 26 Augusti ondertrouwt, getrouwt ??? Willem Willemse Braber j.m. uijt het Plaetse lant woonende in de O. Tonge met Leentje Jans j.d. uijt het Nieuwe Tongse lant en woonachtich aldaer

[17-09-1656]
Den 17 Septemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Arij Willemse van Klanck j.m. van Burcht in Schouwen woonende onder de N. Tonge, met Susanneken Dirckx j.d. geboren opt Oude Tongse lant woonende tegenwoordich onder de N. Tonge

[17-09-1756]
Den 17 dijto, getrouwt ??? Simon Heijndrickx weduw. van Catarijn van Moerkercke woonende in de Plate, met Janneken Dirckx j.d. uijt de N. Tonge beijde woonachtich in de Plaet en Plaetse lant

[18-12-1656]
Den 18 decemb., getrouwt ??? Maerten Erasmus j.m. uijt het O. Tongse lant met Krijntje Jans j.d. uijt de N. Tonge en woonachtich aldaer

[14-04-1657]
Den 14 April 1657 zijn ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Gerritse Snijder j.m. van Heersjansdam met Grietje Cornelis j.d. uijt O. Tongse lant, beijde woonachtich in de N. Tonge

[14-04-1657]
Den selfden dijto Gabriel Cornelisz Loij, j.m. uijt de N. Tonge met Hadewijfje Huigen j.d. uijt Middelharnasch beijde woonachtich in de jurisdictie van de N. Tonge??

[30-06-1657]
Den laetsten Junij ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Pieterse Beeke, j.m. van Meteren woonende in de Nieuwe Tonge met Neeltje Theunis weduwe van Leendert Leendertse Verweij, mede woonachtich in de N. T.

1658

[12-02-1658]
Den 12 feb. ondertrouwt, getrouwt ??? Hendrick Willemse van Beusecum wed. van Truijtge Cornelis met Cornelia Marinus j.d. uijt het O. Tongse lant beijde woonachtich in de N. Tonge

[23-02-1658]
Den 23 februar. ondertrouwt, getrouwt ??? Maerten Willemse Arentneef wedu. van Grietje Gabriels met Klijntje Pieters weduwe van Jan Hendrickse Dolder

[08-03-1658]
Den 8 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Gerrit Gijsbertse j.m. van Heusden woonende in de N Tonge met Jannetje Pieters Goeree j.d. uijt de N. Tonge mede woonachtich in dese jurisdict.

[22-03-1658]
Den 22 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Heijndrick Arentse j.m. uijt Dirckxlant met Maeijken Aerts j.d. uit Middelharnas beijde woonachtich in de N. Tonge alh.

[23-03-1658]
Den 23 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Mr Daniel van Beke wedu. van Lijsbeth Leenderts woonende in Dirckxlant met Saertje Leenderts Ongeraen j.d. uijt de N. Tonge woonende aldaer??

[17-05-1658]
Den 17 Meij ondertrouwt, getrouwt ??? Pieter Jacobse j.m. uijt de N. Tonge met Josijntje Pieters uijt lant van der Goes beijde woonachtich alhier in de N. Tonge

[20-08-1658]
Den 20 Augusti ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Pieterse Wachtmeester j.m. uijt de Oude Tonge en woonachtich aldaer met Cornelia Cornelis Taveniers weduwe van Jacob Gerritse van Gemert

[29-09-1658]
Den 29 Septemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Hendrick Janse Dolder j.m. geboren in t O. Tongse lant wonende alhier in de N. Tonge, met Cornelia Pauwels weduwe van Jan Janse Hollaert mede woonachtich alhier

[11-10-1658]
Den 11 octob. ondertrouwt, getrouwt ??? Pieter Cornelisse Goeree Schout alhier in de N Tonge weduw. van Leentje Pieters met Arentje Cornelis weduwe van Pieter Cornelissen Lodder, in sijn leven dijckgraef van Clinckerlant, beijde woonachtich in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[13-02-1659]
Den 13 Februarij 1659, getrouwt ??? Jacob Cornelis Duijnkercker weduwenaer van Annetgen Cornelis, met Willemijntge Dirckx j.d. van Sommeldijck beijde woonachtich in de N. Tonge alhier

[07-03-1659]
Den 7 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Jacobus Abrahamse de Ridder wed. van Arentge Gijsbrechts met Ariaentje Goverts van Bijstrate j.d. van Zevenbergen beijde woonachtich in de N. Tonge alhier

[27-03-1659]
Den 27 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Marinus Cornelisse Loij wed. van Maetje Pieters met Barbeltje Gerrits j.d. uijt de N. Tonge beijde woonachtich alhier

[07-06-1659]
Den 7 Junij ondertrouwt, getrouwt ??? Crijn Arentse j.m. van Goereede met Annetje Pieters wed. van Jan Cornelisse Kip beijde woonachtich in de N. Tonge

[04-10-1659]
Den 4 october ondertrouwt, getrouwt ??? Abram Janse van der Velde j.m. uijt Middelharnasch met Jannetge Janse, j.d. uijt de N. Tonge woonende in de N. T. alhier

[18-10-1659]??
Den 18 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Arent Pieterse Hogesteijn, j.m. uijt de N. Tonge met Harrentge Leenderts j.d. uijt de N. T. beijde woonachtich in de selve

[18-10-1659]
Den selfden dijto, getrouwt ??? Dirck Gerritse Snijder wed. van Annetge Jans met Cornelia Cornelis j.d. uijt de N. T. beijde woonachtich in de selve

[15-12-1659]
Den 15 decemb., getrouwt ??? Jan Janse Hollander j.m. van Dreijster met Lijsbeth Cornelis j.d. van geb. uijt de N. Tonge beijde woonachtich in de jurisdictie van de N Tonge

[08-02-1660]
Getrouwt -, den 8 Februarij 1660 ondertrouwt Arent Janse Roos, j.m. uijt de N. Tonge, met Grietge Andries j.d. uijt de N. Tonge, beijde woonachtich onder de jurisdictie van de selve

[21-02-1660]
Getrouwt -, den 21 Februarij 1660 ondertrouwt Jan Janse Hogewerf j.m. uijt de Oude Tonge met Neeltje Jacobsd. van der Lidt j.d. uijt Sommelsdijck beijde woonende in de jurisdictie van de N. Tonge

[16-02-1660]
Den 16 dijto, getrouwt - Gillis Janse Vive? J.m. met Arentje Claes van Sorge wed. van Jan Willemse Kramer, beijde woonachtich in de Nieuwe Tonge

[28-02-1660]
Den 28 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Willem Pieterse Cardux j.m. uijt de N. Tonge met Lijsbeth Jansd., mede uijt de N Tonge woonachtich in de N. Tonge

Bij mij Abraham van der Daf, ick bekenne altijt te bewisen dat Basteijaenken Cornel. haer man Crorsteijaen de Vos is gestorven het 1657 op den 10 Januarij en hebbe self op de hare man strijdt weest en oock daer nae vernommen en late het selve altijt bewijsen, en van mij altijt te bewijsen, en daer van met mijn hant geteckent, Abraham van der Daf ende Theodorus Rademaker??

[24-03-1660]
Den 24 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Cornelis Cornelisse Scappelijck weduw. van Pietertge Ariens, met Maetge Jans wed. van Goosen Gerrits, beijde woonachtich in de N. Tonge

[05-05-1660]
Den 5 Meij ondertrouwt, getrouwt ??? Pieter Willemse Cardux wed. laetst van Tanneken Arents, woonende in de Nieuwe Tonge met Bastiaentgen Cornelis wed. van ??? Michielse de Vos woonende in Sommelsdijck, de broeder van Mr Jan van der Daffe in Sommelsdijck en Theodorus Rademaecker hebben met attestatie van haer eijgen hant betuigt wel verseekert te zijn dat de bovengenoemde De Vos overleden was??

[12-06-1660]
Den 12 Junij ondertrouwt, getrouwt ??? Gijsbert de Jonge j.m. uijt de N. Tonge met Neeltge Theunis wed. van Jan?? Pieterse Beek beijde woonachtich in de N. T.

[17-06-1660]
Den 17 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Joost Janse van Rosendael j.m. van Rosendael met Cornelia Marinus wed. van Henrik Willemse, beijde woonachtich in de N. Tonge

[16-10-1660]
Den 16 octob. ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Harmense Verhagen j.m. uijt Sommelsdijck met Jobje Willemse weduwe van Cornelis Arentse Pover woonende in de N. Tonge

[14-11-1660]
Den 14 Novemb. ondertrouwt Theunis Arentse Groenewech j.m. uijt het Nieuwe Tongse lant met Cornelia Stevens Ongeraen j.d. mede uijt het Nieuwe Tongse lant woonende alle beijde in het selfde

[20-11-1660]
Den 20 dijto Aert Remmesse Wiltschutter j.m. van Herkinge woonende in de O. Tonge met Jannetge Jans van Gelder j.d. uijt de O. Tonge woonende in de N. T.

Anno 1661

[03-1661]??
Maert, getrouwt - Reijnier Theunisse de Jonge j.m. van de Stadt met Maetge Jans wed. van Jasper Erasmus, beijde woonachtich in de N. Tonge alhier

[03-1661]
In Maert Leendert Heijndrickse Schellekens j.m. uijt de Nieuwe Tonge, met Leentje Cornelis uijt het O. Tongse lant beijde woonachtich in de Nieuwe Tonge

[03-04-1661]
Den 3 April ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Jacobse van Trichte j.m. uijt de N. Tonge met Geertje Jans j.d. uijt Dirckxlant

1662

[14-03-1662]
Den 14 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Aert Jacobse Houdt j.m. uijt de N. Tonge woonende in de O. Tonge, met Engeltje Maertens Noppe j.d. uijt de N. Tonge woonende in de selve

[15-07-1662]
Op attestatie van Schout Burgemeester en gebueren den 15 Julij ondertrouwt, getrouwt ??? Adriaen Jochinse j.m. van Wamel met Maetge Gillis weduwe van Jan Corstiaense Scabaelje woonende in de N. Tonge

[16-07-1662]
Op attestatie als boven den 16 dijto ondertrouwt, getrouwt - Hendrick Jochinse j.m. van Wamel met Clementia Jans j.d. uijt de N. Tonge ende woonende aldaer

[06-08-1662]
Den?? 6 Augusti ondertrouwt, getrouwt ??? Claes Theunisse Blom wed. van Truijtge Fransd. met Neeltge Pieters Noorlanders j.d. beijde woonende in en onder de Nieuwe Tonge

[23-09-1662]
Den 23 Septemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Cornelis Pieterse Hollander wed. van Truijtge Jacobs Smouts met Marijtge Pieters van Goederheijde weduwe van Jacob Romboutse, beijde woonende in de Nieuwe Tonge

Anno 1663

[27-01-1663]
Den 27 Januarij ondertrouwt, getrouwt ??? Abraham Janse Soon j.m. van gebooren uijt de N. Tonge met Adriaentje Arents wed. van Arent Cornelisse Decker

[10-03-1663]
Den 10 Maert ondertrouwt Gillis Janse Dolder, j.m. van de Nieuwe Tonge met Wesseltje Jans j.d. mede uijt Nieuwe Tongse lant en beijde woonende in de N. Tonge alhier

[07-04-1663]
Den 7 April ondertrouwt, getrouwt ??? Jacob Gedeonse Verleij, wed. van Barendijntje Abrahams met Lijsbeth Jacobs j.d. uijt de Nieuwe, beijde woonachtich in de selve

[27-04-1663]
Den 27 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Dingeman Pieterse Kalle j.m. uijt de O. Tonge met Annetge Maertens j.d. uijt het O. Tongse de eene in de O. de ander in de N. T. woonende

[19-05-1663]
Den 19 Meij ondertrouwt, getrouwt ??? Willem Janse Hoogewerf j.m. van de O. Tonge met Ariaentje Pieters Lodders j.d. uijt het Nieuwe Tongse lant

[02-07-1663]
Den 2 Julij ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Pieterse Allert j.m. van Nieuwpoort tegenwoordich woonende in de N. Tonge met Annetge Pieters van Asse wed. van Michiel Gillisse Buijtenmichiel

[09-07-1663]
Den 9 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Paulus Cornelisse Loij wed. van Susanne Rombouts, met Maetge Jacobs j.d van Vlaenderen beijde woonende in en onder de jurisdictie van de N. Tonge

[21-06-1663]
Den 21 Junij ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Remmesse j.m. uijt de N. Tonge woonende in de selve met Arentge Abrahams wed. van Hendrick Lantman woonende in t Sommeldijcks lant??

[08-12-1663]
Den 8 decemb. 1663 ondertrouwt, getrouwt ??? Cornelis Govertse Kempenaer j.m. uijt het Nieuwe Tongse lant met Magdaleentje Cornelis Coenen j.d. uijt het Dirckxlantse lant beijde woonachtich in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[13-03-1664]
Getrouwt -, den 13 Maert 1664 ondertrouwt, getr.- Pieter Cornelisse van La j.m. uijt Dirckxlant, met Magdaleentje j.d. uijt O. T. lant beijde woonachtich in het Nieuwe Tongse lant

[20-03-1664]
Den 20 Maert 1664 ondertrouwt, getrouwt in April Mr Anthoni Casteleijn Chirurgijn in Sommelsdijck j.m. uit de O. Tonge met Susanna de Ridder j.d. uit de Nieuwe Tonge woonende aldaer

[04-1664]
In April ondertrouwt 1664, en getrouwt ??? Rombout Theunisse j.m. van de Stadt woonende in de jurisdictie van de N. T. met Susanne Dirckx weduwe van Arent -????

[11-05-1664]
Den 11 Meij ondertrouwt Theunis Maertense Noppe j.m. van de Nieuwe Tonge met Cornelia Marinus j.d. van Herkinge beijde woonende in de jurisdictie van de N. Tonge

[07-1664]
In Julio ondertrouwt en getrouwt Dirck Govertse Bijstrate wed. van Ningetje Cornelis met Neeltje Pieters Lodders j.d. beijde woonende in de Nieuwe Tonge alhier

[28-09-1664]
Den 28 Septemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Aerent Lodewijckse wed. van Annetge Arents Beuijen met Neeltge Bastiaens wed. laest Johannes Arentse Beuijen beijde woonende in de Nieuwe Tonge??

[11-10-1664]
Den 11 october ondertrouwt, getrouwt ??? Michiel Janse raep j.m. van geboorte uijt het N. Tongse lant met Trijntje Andries j.d van Dickelen van geboorte uijt Sommelsdijck en woonende aldaer

[01-11-1664]
Den 1 Novemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Dirck Govertse van Eewijck j.m. van geboorte uijt de Oude Tonge met Lijsbeth Willems j.d. van geboorte uijt de Nieuwe Tonge beijde woonende in de selve

[13-12-1664]
Den 13 decemb. 1664 ondertrouwt, getrouwt ??? Frans Cornelisse van La j.m. van geboorte uit Dirckxlant met Jacobmijntje Jans Rijsenburch j.d. van geboorte uit het Sommelsdijckxse lant en woonende int selve

[21-12-1664]
Den 21 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Cornelis Leendertse Gestel j.m. uijt Dirckxlant, woonende in de jurisdictie van Middelharnasch, met Annetge Pieters wed. laest Crijn Arentse Roos, woonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

1665

[07-02-1665]
Den 7 februarij ondertrouwt, getrouwt ??? Thomas Arentse j.m. uijt de Nieuwe Tonge met Harrentje Leenderts weduwe van Arent Pieterse Hogesteijn woonende beijde in den dorpe van de Nieuwe Tonge

[07-03-1665]
Den 7 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Lambrecht Janse Raep j.m. uijt het Nieuwe Tongse lant, met Trijntge Lambrechts j.d. uijt de Plaet woonende in het Oude Tongse lant

[14-03-1665]
Den 14 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Theunis Claessen van Hulst j.m. van geboorte uijt Oostvooren met Neeltge Jans weduw. van Cornelis Jochimse, beijde woonende in de Nieuwe Tonge

[20-03-1665]
Den 20 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Leendert Cornelisse Mierop j.m. uijt het Nieuwe Tongse lant met Claesje Pieters Loddersd. weduwe van Cornelis Arentse Cromdijck beijde woonachtich in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[25-03-1665]
Den 25 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Louwijs Janse j.m. van Sevenbergen, woonende in de N. Tonge met Martijntje Pieters j.d. uijt de N. Tonge woonende in de selve

[07-04-1665]
Den 7 April ondertrouwt, getrouwt ??? Cornelis Arentse Quack weduwenaer van Geertruijt Abrahams met Grietge Cornelis weduwe van Jan Gerritse Snijder beijde woonende in de Nieuwe Tonge

[14-08-1665]
Den 14 Augusti ondertrouwt, getrouwt ??? Adriaen Jochemse wed. van Maetge Gillis woonende in de Nieuwe Tonge met Marrijtge Willems j.d. van den Briel woonende beijde in de Nieuwe Tonge

[15-08-1665]
Den 15 Augusti 1665 ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Janse van der Boodt j.m. van Nieuwerkerke in Duivelant met Tannetje Cornelis Vroegenoest wed. van Pieter Cornelisse Loij beijde woonende in de Nieuwe Tonge

[07-11-1665]
Getrouwt -, den 7en Novemb. ondertrouwt Gillis Adriaense van Brussel j.m. van de Nieuwe Tonge met Helena Pieters Noorlanders j.d. van geboorte uijt het Oude Tongse lant beijde woonende in de N. Tonge

[04-12-1665]
Den 4 decemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Hubrecht Theunisse van Noorloos j.m. van geboorte uijt Sommelsdijckse lant met Sijtje Dirckx van Ostende, wed. van Cornelis Arentse van der Slick woonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[21-03-1666]
Den 21 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Gerrit Danielse Stoute j.m. van Melissandt met Weijntje Willems Hoogewerf j.d. uijt Dirckxlant beijde woonende in de Nieuwe Tonge

[28-03-1666]
Den 28 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Teuwis Pieterse wed. van Pietertge Pieters woonende op Herkinge, met Tannetge Cornelis van La j.d. uijt Dirckxlant woonende in de jurisdictie van de N. Tonge

[28-04-1666]
Den 28 April ondertrouwt, getrouwt ??? Dirck Dirckse van Oostende j.m. uijt Sommelsdijckse lant woonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge met Dingena Roelants j.d. uijt Dirckxlant woonende in de Nieuwe Tonge

[26-06-1666]
Den 26 Junij ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Heijndrickse Klinckhamer j.m. uijt Dirckxlant met Trijntje Janse Dolders j.d. uijt het Oude Tongse lant, beijde woonende in de Nieuwe Tonge

[24-09-1666]
Den 24 Septemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Abram Jacobse Prole j.m. van Tertholen met Grietge Leenderts Schaveels, weduwe van Marinus Willemse Dribbel beijde woonende in de Nieuwe Tonge

Anno 1667

[07-01-1667]
Den 7 Januarij zijn ondertrouwt Jacob Leunisse Court j.m. uijt Dirckxlantse lant met Neeltje Cornelisse Taens j.d. uijt de Nieuwe Tonge, beijde woonachtich in den dorpe en jurisdictie van de N. Tonge, getrouwt den 27 Januarij 1667

[08-01-1667]
Den 8 dijto zijn ondertrouwt Angelus van Aken bedienaer des H. Evangelimus in de Nieuwe Tonge zijnde weduwenaer van Anneken Sijmen met Aeltje Niclaes j.d.van Geertruidenberch beijde woonende in den dorpe van de Nieuwe Tonge, getrouwt den 27 Januarij

[01-04-1667]
Den 1 April zijn ondertrouwt Pieter Meuwese Deucht j.m. uijt het Nieuwe Tongse lant met Grietje Willems Hogewerf j.d. uijt Dirckxlant beijde woonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, getrouwt ???

[26-02-1667]
Den 26 Februarij ondertrouwt Aelbrecht Jacobse Corendijker j.m. uijt het Nieuwe Tongse lant met Marijtge Jans wed. van Willem Reijerse, woonende in het Oude Tongse lant, getrouwt in de Oude Tonge, getrouwt ???

[09-04-1667]
Getrouwt -, den 9 April Jan Arentse Roos j.m. van Goeree woonende int Nieuwe Tongse lant met Bastiaentje Wouters j.d. van Dirckxlant woonende in de N. T.

[21-05-1667]
Getrouwt -, den 21 Meij Govert Gijsbrechtse Cock j.m. van geboorte van Hurwijnen woonende in de Nieuwe Tonge met Pietertge Jacobs Corendijcker weduw. van Jan Pieterse Gulickenaer woonende mede in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[02-07-1667]
Den 2 Julij 1667 ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Harmense Verhagen weduwenaer van Aeltje Barents met Neeltge Pieters Lodders weduwe van Dirck Geertse van Bijstraeten, beijde woonende in den dorpe van de Nieuwe Tonge

[08-10-1667]
Den 8 octob. 1667 ondertrouwt, getrouwt -, Willem Govertse van Brakel j.m. van Gelderalsem met Ariaentje Jans d.j. van geboorte uijt Dirckxlant, beijde woonende in den dorpe van de Nieuwe Tonge

[15-10-1667]
Den 15 october 1667 ondertrouwt, getrouwt ??? Arij Michielse Raep weduw. van Geertge Pieters met Maetge Arents wed. van Job Jacobse beijde woonende in den dorpe of jurisdictie van de N. T.

[19-11-1667]
Den 19 Novemb. 1667, getrouwt ??? Jacob Joosten Walbeeck j.m. van Princelant woonende op Herkinge, met Maetge Jaspers j.d. van Herkinge wonende mede aldaer??

[27-11-1667]
Den 27 Novemb. 1667, getrouwt -, Maerten Pieterse Noppe weduw. van Kuentje Theunis woonende op Battenoort jurisdictie Nieuwe Tonge met Geertge Jans wed. van Stoffel Bastiaense Creeft woonende op Herkinge

[03-12-1667]
Getrouwt -, den 3 decemb. 1667 Willem Jacobse van der Lidt j.m. uijt het Sommelsdijckse lant woonende in de Nieuwe Tonge met Ariaentje Apollonaris Santboer j.d. uijt de Oude Tonge woonende als vooren

Anno 1668

[06-01-1668]
Getrouwt -, den 6 Januarij 1668 ondertrouwt Cornelis Gerritse Koninck j.m. uijt de N. Tonge met Lijntge Pieters j.d. geboren in Dirckxlant beijde woonende in de Nieuwe Tonge

[03-03-1668]
Getrouwt -, den 3 Maert ondertrouwt Gideon Jacobse Verleij j.m. van geboorte uijt de Nieuwe Tonge met Ariaentje Jacobs van der Schagen j.d. mede van geboorte uijt de Nieuwe Tonge

[09-03-1668]
Den 9 Maert ondertrouwt, getrouwt ??? Danckert Bastiaense Codde j.m. uijt het Claeswaelse lant met Lijntge Leenderts Conincks j.d. uijt de N. Tonge, beijde woonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[16-03-1668]
Den 16 Maert ondertrouwt, getrouwt in Stavenisse ??? Paulus Pieterse Vos j.m. van Stavenisse, met Grietge Leenderts Schaffeels weduwe laest van Abraham Jacobse Prole, beijde woonende in den dorpe van de Nieuwe Tonge??

[28-03-1668]
Den 28 Maert ondertrouwt, getrouwt in Dirckxlant ??? Balten Pieterse Bangers weduwenaer van Maetge Heijndrickx woonende in Dirckxlant met Engeltje Jans j.d. van Coppenhagen in Denemarken gebooren en woonende in de Nieuwe Tonge

[26-05-1668]
Den 26 Meij ondertrouwt, getrouwt ??? Cornelis Pieterse van den Berge wed. van Saertje Louwijs woonende in Sommelsdijck met Stijntje Jacobs Vlaminck weduwe van Matheus Marinusse Copheijn woonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[28-05-1668]
Den 28 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Jobse Houteschee j.m. van Goereede woonende in de Nieuwe Tonge met Dirckje Jans van Hekelinge j.d. van de Nieuwe Tonge woonende in de selve

[16-05-1668]
Den 16 dijto ondertrouwt, getrouwt ??? Abram Heijndrickse Lantman j.m. uijt de Nieuwe Tonge met Lijsbeth Jans j.d. van Bomenede beijde woonende in de Nieuwe Tonge

[20-06-1668]
Den 20 Junij 1668 ondertrouwt, getrouwt ??? Joris Heijndrickse Werckbaes j.m. van geboorte van Spijck met Jannetge Cornelis Meulenaers j.d. van Laccoij beijde woonende in den dorpe van de Nieuwe Tonge

[28-06-1668]
Den 28 dito ondertrouwt, getrouwt ??? Corn. Everts Schoonenbeeck j.m. van Rotterdam met Jannetje Leenderts van Hemelisse j.d. van Sintemaertensdijck beijde woonende in de Nieuwe Tonge

[15-09-1668]
Den 15 Septemb. ondertrouwt, getrouwt ??? Gerrit Abrahamse Trommel j.m. van Sommelsdijck met Maetge Thijse j.d. van de Nieuwe Tonge

[10-10-1668]
Den 10 october 1668 ondertr., getrouwt ??? Jacob Leunisse Coerten wed. van Neeltje Cornelis Taen met Lijntge Gillis j.d. van Middelharnasch, beijde woonende in den dorpe en jurisdictie van de N. T.

[04-12-1668]
Den 4 decemb. 1668 ondertr., getrouwt ??? Dirck Govertse van Eewijck, wed. van Lijsbeth Willems met Annetge Meuwis Deucht j.d. van de Nieuwe Tonge beijde woonende in de jurisdictie derselve

[08-12-1668]
Den 8 decemb. 1668 ondertr., getrouwt ??? Jan Pieterse Cardux j.m. uijt de Nieuwe Tonge en woonende in de selve met Marijtge Arents Voorwinde j.d. van de Stad woonende in de jurisdictie van de O. Tonge

[05-01-1669]
Den 5 Januarij 1669 ondert., getrouwt ??? Adriaen Thomasse Doij j.m. uijt Sommelsdijck van geboorte met Pietertge Jans Noppe j.d. int Sommelsdijckse lant beijde woonende in de jurisdictie van de N. Tonge??

[12-01-1669]
Den 12 dijto 1669 ondertrouwt, getrouwt ??? Jan Jacobse Noppe wed. Beatris Pieterse met Ariaentje Claes wed. van Thomas Arentse beijde woonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge

[10-02-1669]
Den 10 Februarij 1669 ondertr., getrouwt ??? Jan Janse Bijl j.m. van de Heen en woonachtich aldaer met Jobje Crijns Sirre j.d. in t N. Tongse lant geboren en woonende in de jurisdictie van Middelharnasch, gegeven attestatie na de Heen

[28-02-1669]
Den 28 Februa. 1669 ondertr., getrouwt ??? Louwijs Pieterse van der Nat wed. van Grietge Leenderts Lodder met Cornelia Adriaens Cleijn j.d. uijt de Nieuwe Tonge en woonende in de selve

[11-04-1669]
Den 11 April ondertr., getrouwt ??? Hendrick Arentse Bangaers wed. van Maetge Arents met Theuntje Maertens Arentneef j.m. uijt de N. T. beijde woonachtich in de jurisdictie der selver

[28-04-1669]
Den 28 April ondertr., getrouwt - Barent Andriese van Limburch j.m. van Limburch woonende in de Nieuwe Tonge met Geertge Cornelis j.d. uijt de Nieuwe Tonge en woonende in de jurisdictie van de selve

[03-05-1669]
Den 3 Meij 1669 ondertr., getrouwt - Jan Cornelisse Kotenaer j.m. uijt de Nieuwe Tonge en woonende in de selve met Leuntje Pieters Cardux j.d. uijt de Nieuwe Tonge en woonende in de selve??

[28-09-1669]
Den 28 Septemb. 1669 ondert., getrouwt ??? Johannes Janse Raep j.m. uit het N. Tongse lant woonende in den dorpe aldaer met Pieternelletge Jobs j.d. uit het lant van Goeree en woonende in de jurisdictie van de selve

[01-1670]
Anno 1670 ondertrouwt, getrouwt ??? Hendrick Arentse Bangaers laest wed. van Theuntje Maertens, woonende in den dorpe van de N.T. met Annetge Reijns j.d. uijt Dirckxlant?? ende woonende in de N. Tonge

[25-01-1670]
Den 25 Januarij ondertrouwt, getrouwt in Sommelsdijck ??? Louwijs Janse wed. van Martijntge Pieters woonende in de N. Tonge met Jobje Leenderts Admiraels j.d. van geboorte uijt het Nieuwe Tongse lant en woonende in t selve

[15-02-1670]
Den 15 Februar. ondertrouwt, getrouwt -?? Arij Janse Burgemeester wed. van Maetge Pieters woonende in O. Tonge met Lijsbeth Jacobs wed. van Jacob Gideons Verleij, woonende in de N Tonge

[21-02-1670]
Den 21 Februarij ondertrouwt, getrouwt ??? Jacob Pieterse Francke j.m. uijt het N. Tongse lant woonende in de N. Tonge met Tanneken Cornelis Slis wed. van Steven Willemse Arentneef woonende in t N. Tongse lant

[22-02-1670]
Den 22 Februarij ondertrouwt Arent Heijndrickse Bangaers wed. van Martijntje Thomas woonende in de N. Tonge met Grietge Christiaens wed. van Adriaen Keuvelaer woonende in de N. Tonge, dese bruijt gestorven??

[19-04-1670]??
Den 19 April ondertrouwt Rombout Romboutse de Buiser wed. van Arentge Smouts woonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge met Saartgen Heijndrickx Groeneweg wed. van Hendrick Janse Gulickenaer woonende als vooren

[23-05-1670]
Den 23 Meij ondertrouwt Arent Heijndrickse Banggers wed. van Martijntje Thomas met Neeltge Theunis wed. van Gijsbrecht Janse de Jonge beijde woonende in de N. Tonge

[22-06-1670]
Den 22 Junij ondertrouwt Abram Janse van der Velde wed. van Jannetge Jans van Hekelinge met Arentje Cornelis j.d. van de Stad beijde woonachtich in de Nieuwe Tonge

[12-09-1670]
Den 12 Septemb. ondertrouwt Cornelis Cornelisse Lievebroer j.m. uijt de Oude Tonge met Cornelia Bastiaens j.d. woonende beijde in de N Tonge

[12-09-1670]
Den selfden dijto ondertrouwt Gedeon Jacobse Verleij wed. van Ariaentje Jacobs van Schagen met Lijsbeth Gerrits j.d. vaijt de N. Tonge en daer woonende

[25-10-1670]
Den 25 octob. 1670 ondertrouwt Aerjaen Aerjaense Keuvelaer, j.m. met Maria Jans Houdtsaegers j.d. beijde woonaghtigh in de N. Tonge, met attestatie getrouwt op de Stadt, den 26 octob. 1e voorstellinge, den 2 Novemb. de 2e , den 9e de 3e voorst.??

[26-10-1670]
Op attestatie getrouwt Hendrick Harmanse Aenraet van Sommelsdijck, weduwenaer van Maria Tobias met Aeghje Domis weduwe van Jan Bastiaense, van Zirckzee, beijde wonaghtigh in Sommelsdijck??

[22-11-1670]
Den 22 Novemb. ondertrouwt Arije Janse van Gelder, Jonghman van de N. T. met Maeijcken Jans de Jonge, j.d. van Leerdam beijde woonaghtigh in de N. Tonge, 1e voorstellinge den 23 Novemb., den 30 Novemb. 2e voorst., den 7 decemb. 3e voorst., getrouwt den 7 decemb.

[03-01-1671]
Den 3 Jannuarij ondertrouwt 1671 Paulus Janse Hollaert j.m. met Elijsbet Commers, weduwe van Jan Janse Hollander beijde woonaghtigh in de N. Tonge, den 4 Janu. 1e voorst., den 11 Janu. 2e voorst., 3e voorst. den 18 Janu., den 25 Janu. 1671 getrouwt

[30-01-1671]
Den 30 Jannuarij ondertrouwt 1671 Cornelis Leendertse Gestel, wed. van Annitje Pieters met Aerjaentje Lodewijcks j.d. beijde wonaghtigh in de N. Tonge, den 1 febr. 1e v., den 8 2e v., den 15 3e v., getrouwt den 22

[19-02-1671]
Den 19 febr. ondertrouwt 1671 Joost Janse van Rosendael, wed. van Cornelia Marijnis wonaghtigh in de N. Tonge met Barber Perschier Beecke, weduwe van Jan Leendertse Buijtendijk wonaghtigh in de Stadt, den 22 febr. 1e v., den 1 maert 2e v. den 8 ??? 3e v., getrouwt ???

[27-02-1671]
Den 27 febr. ondertrouwt 1671, getrouwt den ??? Dingeman Jacobse van Tright, j.m. met Trijntie Pieters, j.d. beijde wonaghtigh in de N. Tonge??

[14-03-1671]
Den 14e?? Meert 1671 ondertrouwt, getrouwt den ??? Eghbert Eghbertse Poelman, j.m. met Leuntje Pieters Carduckx, wed. beijde wonaghtigh in de N. Tonge

[14-03-1671]
Den 14 Meert ondertrouwt, getrouwt den ??? Maerten Arentse de Wilde, j.m. met Lijsbeth Leenderts Verweijs, j.d. beijde wonaghtigh in de N. Tonge

[13-03-1671]
Ondertrouwt in de Stadt den 13 Maert 1671 Arent Teunisse Stam j.m. uijt het lant van Altena woont in de Stadt, met Vrouwtje Jans j.d. van Nom in Oostvrieslant woont in de N. Tonge

[04-04-1671]
Den 4 April ondertrouwt 1671 Anthonis Lodder j.m. woont in de N. T. met Catarina Baene, j.d. woont in Sommelsdijk

[04-04-1671]
Den 4 April ondertrouw 1671 Maerten Arentse de Wilde, j.m. van de N. T. met Lijsbeth Leenderts Verweij, j.d. van de N. Tonge beijde wonaghtigh alhier

[17-04-1671]
Den 17 April ondertrouwt 1671 Gerrit Claese Hollaer, j.m.van den Oudenhoorn met Annitje Joris j.d. uijt de Nieuwe Tonge beijde wonaghtigh in de N. Tonge

[25-04-1671]??
Den 25 April ondertrouwt 1671 Johannes Pieterse van de Westzijde wedr. van Maetje Marinus wonende in de N. Tonge met Emmetie Jans wed. van Harman Heijndrickse wonende op Herkingh

[25-04-1671]
Aren Servaes j.m. van Nieuwerkerck wonende bij de Nieuwe Tonge, met Barbel Huijberts Costers j.d. van de N. Tonge

[02-05-1671]
Den 2 Meij 1671 ondertrouwt Pieter Reijnierse Corvinck, j.m. wonende in de N. Tonge met Annitje Andries Gaveels j.d. wonende in Sommelsdijk

[10-09-1671]
Den 10 Septem. 1671 ondertrouwt, den 1 octob. getrouwt Cornelis Pieterse Lodder j.m. woont in Dirckxlant met Helena Imants wed. van Doctor Cornelis van Nieuwenhoven, woont tot Leiden

[26-09-1671]
Den 26 Septemb. 1671 ondertr., den 18 octob. getrouwt Claas Hubertse Koster, wed. van Tannitje Willems Hogewerf met Cornelia Stevens?? wed. van Bastiaen Janse Codde, beijde wonaghtigh in de N. T.

[05-12-1671]
Den 5 decemb. 1671 ondertrouwt, den 1 Janu. op de Stadt [getrouwt CMK] Heijndrick Maertense Admirael, j.m. uijt de N. Tonge met Aeghie Marinus, j.d. van geboorte uijt de Korendijck, beijde wonaghtigh alhier??

[20-02-1672]
Den 20 febr. 1672 ondertrouwt, den 6 Maert 1672 getr. Middelh. Pieter Cornelisse Vroegenoest, wed. van Trijntje Jacobs, woonende op Melesant, met Madeleentje Jans, wed. van Pieter Cornelisse van Laa, wonende onder de N. Tonge

[03-04-1672]
Den 3 April 1672, getrouwt ??? Arent Dingmans Groenewegh j.m. van de N. Tonge met Cornelia Jacobs j.d. van Dirckxlant

[1672]
Balten Hubreghtse Koster j.m. en Grietje Pieters j.d. beijde wonende in Middelharnas, op attestatie van Middelharnas hier getrouwt den 20 Maert

[14-04-1672]
Den 14 April 1672, getrouwt in den Bommel -?? Wouter Kromdijk wed. van Jannetje Flore, woonende in de N. Tonge, en Maetje Jacobs Nots, j.d. wonende in Middelharnas

[27-03-1672]
Den 27 Maart ondertrouwt en getrouwt den ??? April 1672 Jacob Willemse j.m. geboren tot Anraet in Kempenlant, met Trijntie Lambrechts wed. van Lambreght Janse Raep, beijde wonaghtigh alhir

[02-04-1672]
Den 2 April ondertrouwt en getrouwt den ??? April 1672 Ariaen Aerjaense Keuvelaer, wed. van Marijtie Jans Houdsagers, met Jannighje Crelis Willemse wed. van Joris Hendrickse Werkbaes van Spijck, beijde wonaghtigh in de N. Tonge

[29-05-1672]
Den 29 meij 1672, getrouwt ??? Arent Stevense Ongeraen, j.m. met Leentje Cornelis Slis, wed. van Leendert Scholkens, beijde wonaghtigh onder en in de N. Tonge

[03-07-1672]
Den 3 Julij 1672, getrouwt ??? Jacob Leunisse Court, wed. van Lintje Jillis Buijtenmichiel, met Maetje Pieters Noorlander j.d., beijde wonaghtigh in de N. T.????

[02-07-1672]
Den 2 Julij 1672 ondertrouwt, getrout den 29 dito in de N. Tonge Rombout Theunisse wed. van Susannitje Dirckx, wonaghtigh in de N. Tonge, met Neeltje Cornelis, j.d. wonende onder de O. Tonge

[02-07-1672]
Den selven dito ondertrouwt, getrout den 17 dito in de Nieuwe Tonge Jillis Aerjaense van Brugge j.m. met Claesie Joris, j.d. beijde wonaghtigh in de N. Tonge

[06-08-1672]
Den 6 Augusti ondertrout, den 4 Sept. getrout op den Bommel Johannes Arijaensz van Brugge j.m. gebooren tot Z.zee met Maria Jans j.d. van de Oude Tonge, beijde woonachtig in de N. Tonge??

[22-10-1672]
Den 22 octob. 1672 (volgens Attestatie) ondertrout op de Bommel Chiel Jans Gasselaer j.m. van den Bommel met Jannetie Pieters van Assen j.d. van de Nieuwe Tonge, den 13 novemb. 1672 getrout op den Bommel????

??