Nieuwe Tonge ??? Ondertrouw- en trouwboek 21 juli 1803 ??? 22 maart 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Tonge ??? Nieuwe
10

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Tonge Nieuwe
Inv. No. 10.

[21-07-1803]
Heeden den 21 Julij 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacobus Esser, weduwenaar van Maatje van Proijen, geb. te Klijn Glebbe in ???t Gulikkerland, en Dingena Hoghem, wede. van Arij Sluimer, geb. en woonende alhier, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[10-08-1803]
Heeden den 10 Augustus 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Jacobus Esser en Dingena Hoghem, naa dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[10-08-1803]
Heeden den 10 Augustus 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Slinger, j. m., geb. in O. Plaat en woonende onder de Oude Tonge, en Klaasje Stander, j. d., geb. en woonende alhier, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[27-08-1803]
Heeden den 27 Augustus 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Antonij Salla, j. m., geb. te Roverredo in Grauwbunderland en woonende te Sommelsdijk, en Maria Catarijna Drisen, j. d., geboren te Strinen in Gulikkerland en woonende in de Nieuwe Tonge, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. v. d. Mij, Corn. Noordijk
[31-08-1803]
Heeden den 31 Augustus 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Johannis Slinger en Klaasje Stander, naa dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als in de Oude Tonge ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[15-09-1803]
Heeden den 15 September 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Jacob Antonij Salla, j. m., geb. te Roverredo in Grauwbunderland en wonende te Sommelsdijk, en Maria Catarijna Drisen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Sommelsdijk ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, P. Troost
[16-09-1803]
Heeden den 16 September 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Theodorus van Kampen, j. m., geb. en wonende in de Oude Tonge, en Johanna Meulenaar, j. d., geb. onder de O. Tonge en wonende alhier, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Poulus de Blok
[29-09-1803]
Heeden den 29 September 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Roelofsen, j. m., geb. te Joure in Vriesland en wonende alhier, en Ariana Berkhout, geb. te Sommelsdijk en meede alhier woonachtig, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[29-09-1803]
Heeden den 29 September 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van Lenten, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, en Francijna Schuling, j. d., geb. en wonende alhier, om zich naar het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[03-10-1803]
Heeden den 3 October 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Theodoris van Kampen en Maria Catarijna Drisen (?), nadat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als in de Oude Tonge ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[20-10-1803]
Heeden den 20 October 1803 zijn de hier voorengem. persoonen Johannis Roelofse en Ariana Berkhout door schout en schepenen van de Nieuwe Tonge, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[20-10-1803]
Heeden den 20 October 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Cornelis van Lenten en Francijna Schuling, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk??
[06-11-1803]
Heden den 6 November 1803 zijn voor schout en schepenen van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Peeters, j. m., geb. te Jeu onder het departement der Dijke en wonende onder Stellendam, en Christina van der Weijden, j. d., geb. te Thiel en wonende onder de Oude Tonge, om na het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[20-11-1803]
Heeden den 20 November 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Jacobus Peeters en Christina van der Weijden, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend. Abraham van der Mij, Corn. Noordijk
[12-1803]
Heden den ??? December 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Gielisse, j. m., geb. te Tlorep onder de Fransche Republiek en wonende alhier, en Maria Elijzabeth Knocken, wede. van Gerardus Honnef, geb. te Schinfeld en mede alhier woonachtig, om zich na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[25-12-1803]
Heden den 25 December 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Johannis Gielisse en Maria Elijzabeth Knocken, wede. van Gerardus Honnef, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[20-01-1804]
Heeden den 20 Januarij 1804 zijn voor schout en schepenen van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Leonardus Janse, j. m., geb. te Buur in de Meijerij van den Bosch en thans woonachtig onder deeze jurisdictie, en Cornelia de Vet, wede. van Antonij van Dijke, meede onder deeze jurisdictie woonachtig, om zich naar het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[27-01-1804]
Heeden den 27 Januarij 1804 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem van Balen, j. m., geb. onder Dirksland en wonende alhier, en Barbara Bosman, j. d., geb. en meede alhier woonachtig, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[12-02-1804]
Heeden den 12 Februarij 1804?? zijn de hier voorengemelde persoonen Leonardus Janse en Cornelia de Vet, wede. van Antonij van Dijke, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, C. Noordijk
[13-02-1804]
Heeden den 13 Februarij 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Willem van Balen en Barbara Bosman, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[24-02-1804]
Heeden den 24 Februarij 1804 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Jansz van der Velde, j. m., geb. en wonende onder de jurisdictie van Middelharnis, en Cornelia Breesne, j. d., geb. en wonende onder deeze jurisdictie om zich naar het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[24-02-1804]
Heden den 24 Februarij 1804 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Laures Buth, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder deeze jurisdictie, en Maria Hartman, j. d., geb. en wonende onder de jurisdictie van Herkingen, om zich naar het eindigen der drie zondaagsche gebooden in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[11-03-1804]
Heden den 11 Maart 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Pieter Jansz van der Velde en Cornelia Breesnee, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als te Middelharnis ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, P. Troost
[11-03-1804]
Heden den 11 Maart 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Laures Buth en Maria Hartman, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als op Herkingen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P Anemaet, Abrah. van der Mij, P. Troost
[06-04-1804]
Heeden den 6 April zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Smit, j. m., geb. en wonende alhier, en Gosina Duizend, j. d., geb. te Prinsland en wonende onder Middelharnis.
Hendr. Duim, j. m. , geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, en Maatje Terhorst, j. d., geb. te Strijen en mede alhier woonachtig.
Hendricus Schoemans, j. m., geb. te Neerpelt en wonende onder deeze jurisdictie, en Anna Geertruij Willems, j. d., geb. te IJsjebroek en mede onder deeze jurisdictie woonachtig.
Mattheus Groenendijk, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder Stellendam, en Leentje Gideon, j. d., geb. en wonende onder deeze jurisdictie.??
Jan Leendertz de Vogel, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder Dirksland, en Leuntje de Ridder, j. d., geb. te Sommelsdijk en wonende onder deeze jurisdictie, om hun heden in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend dato utsa. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk??
[13-04-1804]
Heden den 13e April 1804 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Stoffel Lagers, j. m., geb. onder de Oude Tonge en woonende alhier, en Adriana Bakker, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, omme naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[21-04-1804]
Heden den 21e April 1804 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Melchert van Broek, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie, en Trijntje den Braber, j. d., geb. en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk
[22-04-1804]
Heden den 22e April 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Hendrik Duim en Maatje Terhorst, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. Abrah. van der Mij, P. Troost, P. de Blok?? ??
[26-04-1804]
Heden den 26 April 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Hendrikus Schoemans en Anna Geertruij Willems, Mattheus Groenendijk en Leentje Gideon, Leendert Smit en Gosina Duizend, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als elders ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk?? ??
[27-04-1804]
Heden den 27 April 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Jan Leendertsz de Vogel en Leuntje de Ridder, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als te Sommelsdijk en Dirksland ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, Abrah. van der Mij, Corn. Noordijk??
[03-05-1804]
Heden den 3 Meij zijn de hier voorengemelde persoonen Stoffel Lager en Adriana Bakker, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, P. de Blok, Corn. Noordijk
[03-05-1804
Heden den 3 Meij 1804 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Bakker, j. m., geb. te Herkingen en wonende alhier, en Maria Hameete, j. d., geb. te Herkingen en meede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, P. de Blok, Corn. Noordijk
[07-05-1804]
Heden den 7 Meij 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Melchert van Broek en Trijntje den Braber, na dat hunne drie huwelijksproclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, P. de Blok, Corn. Noordijk??
[24-05-1804]
Heden den 24 Meij 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Cornelis Bakker en Maria Hameete, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als te Sommelsdijk en Melissant ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, P. de Blok, Corn. Noordijk??
[19-05-1804]
Heden den 19 Meij 1804 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Arij Oudzegel, j. m., geb. te Ooltgensplaat en wonende alhier, en Jannetje Oosterling, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, P. de Blok, Corn. Noordijk
[03-06-1804]
Heden den 3 Junij 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Arij Oudzegel en Jannetje Oosterling, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend. P. Anemaet, P. de Blok, Corn. Noordijk
[28-09-1804]
Heden den 28e September 1804 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Joseph Scheffer, wedr. van Alida Klein Zandvoort, geb. te Kleinenburg onder Paterborn, en Maria Schouten, weduwe van Pieter Wagemakers, geb. te Rotterdam, en beide alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekendt. P. Anemaet, Corn. Noordijk, J. van Bruijnisse
[18-10-1804]
Heden den 18en October 1804 zijn de hier voorengemelde persoonen Joseph Scheffer en Maria Schouten, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekendt. P. Anemaet, Corn. Noordijk, J. van Bruijnisse
[21-02-1805]
Heden den 21e Februarij 1805 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Kastelein, j. m., geb. en wonende te Stad aan ???t Haringvliet, en Tannetje van Biert, wede. van Roelof Faas, geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend datum utsa. Corn. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[11-03-1805]
Heden den 11 Maart 1805 zijn de hier voorengemelde persoonen Willem Kastelein en Tannetje van Biert, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Stad aan ???t Haringvliet ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekendt. P. Anemaet, Corn. Noordijk, J. van Bruijnisse
[15-03-1805]
Heden den 15 Maart 1805 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Commer Troost, j. m., geb. en wonende alhier, en Aartje van der Valk, wede. van Jan Stadhoek, geb. te Sommelsdijk en mede alhier woonachtig, om na het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend datum ut supra. P. Anemaet, P. Troost, P. de Blok
[03-04-1805]
Heden den 3 April 1805 zijn de hier vorengemelde persoonen Commer Troost en Aartje van der Valk, wede. van Jan Stadhoek, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend. P. Anemaet, P. Troost, P. de Blok
[09-04-1805]
Heden den 9 April 1805 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Christiaan Nijs, j. m., geb. te Schiedam en wonende alhier, en Maria Droger, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. P. Anemaet, Corn. Noordijk, J. van Bruijnisse
[09-04-1805]
Heden den 9e April zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hugo Muiselaar, j. m., geb. te Abbenbroek en wonende alhier, en Margaretha Blom, wede. van Hendrik Hemmink, geb. te Zutphen en mede alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend datum utsa. P. Anemaet, P. Troost, P. de Blok
[26-04-1805]
Heden den 26 April 1805 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Antonie Dijkmans, j. m., geb. te Kruisland en wonende onder den Bommel, en Adriana van Koolbergen, j. d., geb. en wonende alhier, om naar het eindigen der drie zondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. P. Anemaet, Corn. Noordijk, J. van Bruijnisse
[01-05-1805]
Heden den 1e Meij 1805 zijn de hier voorengemelde persoonen Christiaan Nijs en Maria Droger, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan zijn, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend datum utsa. P. Anemaet, Corn. Noordijk, J. van Bruijnisse
[14-05-1805]
Heden den 14 Meij 1805 zijn de hier voorengemelde persoonen Hugo Muiselaar en Margaretha Blom, wede. van Hendrik Hemmink, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend datum ut supra. P. Anemaet, Corn. Noordijk, Gerrit Sijderveld??
[15-05-1805]
Heden den 15 Meij zijn de hier voorengemelde personen Antonie Dijkmans en Adriana van Koolbergen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als te Ooltgensplaat ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend datum ut supra. P. Anemaet, P. Troost, J. van Bruijnisse??
[02-08-1805]
Heden den 2e Augustus 1805 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Poulus Jacobse Oosterling, weduwenaar van Dientje Fransman, wonende binnen de Oude Tonge, en Neeltje Boom, weduwe van Pieter Schuling, wonende binnen dezen dorpe, om naar het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend datum ut supra. P. Anemaet, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[19-08-1805]
Heden den 19 Augustus 1805 zijn de hier voorengemelde persoonen Poulus Jacobse Oosterling, weduwenaar van Dientje Fransman, en Neeltje Boom, weduwe van Pieter Schuling, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als in de Oude Tonge ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend datum ut supra. P. Anemaet, C. Noordijk, G. S. Veld, Joost van Bruijnisse????
[19-09-1805]
Heeden den 19e September 1805 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Marijnus den Engelsman, weduwenaar van Maria Janse Sarel, en Lena Sweeris, weduwe van Teunis van Pelt, beijde woonende binnen deesen dorpe, omme naar het eindigen der drie zondaagsche proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend da. ut supra. C. Rippinghz, P. de Blok, C. Noordijk, J. van Bruijnisse
[03-10-1805]
Heeden den 3e October 1805 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacobus Toetman, wedr. van Catharina Ligteveld, en Lijsbet Pieterse, weduwe van Paulus Thijsse, beijde wonende binnen deesen dorpe, omme naar het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te worden bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[08-10-1805]
Heeden den 8e October 1805 zijn Marijnus den Engelsman, weduwenaar, en Lena Zweeris, weduwe, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. ut supra. C. Rippinghz, P. de Blok, Joost van Bruijnisse
[31-10-1805]
Heeden den 31 October 1805 zijn Jacobus Toetman, weduwenaar, en Elijsabeth Mattheusse, weduwe, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Rippinghz, P. Troost, Jan Buijs??
[14-11-1805]
Heeden den 14e November 1805 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Abram Breeman, j. m., geboren te Stad aan ???t Haringvliet, en Jannetje Janse Kraan, j. d., geboren in de Nieuwe Tonge, en beijde aldaar woonachtig, omme naar het eindigen der drie gewoone huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Rippinghz, Corn. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[05-12-1805]
Heeden den 5e December 1805 zijn Abram Breeman, j. m., en Jannetje Janse Kraan, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, Corn. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[02-01-1806]
Heeden den 2e Januarij 1806 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Mattheus van der Slik, j. m., geboren te Middelharnis, en Elijsabeth Joostd Breur, geboren in de Nieuwe Tonge, omme naar het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dat. utsa. Corn. Noordijk, G. S. Veld, Jan Buijs
[16-01-1806]
Heeden den 16e Januarij 1806 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van der Boom, j. m., geboren te Sommelsdijk, en Maria Hoekman, weduwe van Jacob Droger, geboren te Dirksland, en beijde alhier woonachtig, omme naar het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Rippinghz, Corn. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[23-01-1806]
Heeden den 23e Januarij 1806 zijn Mattheus van der Slik, j. m., en Elijsabeth Joostdr Breur, j. d., na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend. C.Noordijk, G. S. Veld, Joost van Bruijnisse
[06-02-1806]
Heeden den 6e Februarij zijn Cornelis van der Boom, j. m., en Maria Hoekman, weduwe van Jacob Droger, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waaren, in den huwelijken?? staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[03-04-1806]
Heeden den 3e April 1806 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij de Jong, j. m., geboren in de Oude Tonge en woonende onder deeze jurisdictie, en Huijberdina Janse van Sundert, j. d., geboren te Rukphen en meede woonende onder deeze jurisdictie, omme naar het eindigen der drie huwelijkse prolamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[11-04-1806]
Heeden den 11e April zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Claas Janse Zeedijk, j. m., gebooren onder de Oude Tonge, en Tannetje van den Houten, j. d., geb. onder de Nieuwe Tonge, en beijde aldaar woonachtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[11-04-1806]
Heeden den 11e April zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Verscheur, j. m., geboren en woonende in Dirksland, en Sophia Gideon, j. d., geboren onder de Nieuwe Tonge, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
23-04-1806]
Heeden den 23e April 1806 zijn Antonij de Jong, j. m., en Huberdina Janse van Sundert, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[29-04-1806]
Heeden den 29e April 1806 zijn Claas Janse Zeedijk, j. m., en Tannetje van den Houten, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[01-05-1806]
Heeden den 1 Meij 1806 zijn Cornelis Verschuur, j. m., en Sophia Gideon, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse, G. S. Veld
[15-05-1806]
Heeden den 15e Meij 1806 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Oosterling, j. m., geboren te Stad aan t Haringvliet en woonende onder Sommelsdijk, en Lena Leeflang, j. d., geboren te Middelharnis en woonende onder de Nieuwe Tonge, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[28-05-1806]
Heeden den 28e Meij 1806 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem van der Made, j. m., en Geertruij Teijsche, j. d., beijde geboren in de Nieuwe Tonge en woonende onder de jurisdictie, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Noordijk, Joost van Bruijnisse, G. S. Veld
[05-06-1806]
Heeden den 5e Junij 1806 zijn Pieter Oosterling, j. m., en Lena Leeflang, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[12-06-1806]
Heeden den 12e Junij 1806 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Job Verbiest, weduwenaar van Cornelia van der Spaan, en Jacoba Neuteboom, j. d., beijde woonende in de Nieuwe Tonge, omme na het eijndigen der drie gewoone huwelijksproclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Noordijk, Joost van Bruijnisse, G. S. Veld
[26-06-1806]
Heeden den 26 Junij 1806 zijn Willem van der Maden, j. m., en Geertruij Teijsse, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[04-07-1806]
Heeden den 4 Julij 1806 zijn Job Verbiest, weduwenaar van Cornelia van der Spaan, en Jacoba Neuteboom, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[19-09-1806]
Heeden den 19e September 1806 zijn voor schout en scheepenen in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Visbeen, j. m., geboren in de Nieuwe Tonge, en Gesina Justus, j. d., gebooren te Akmaar, en beijde woonende alhier, zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippingh, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[25-09-1806]
Heeden den 25e September zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit Koekoek, j. m., geboren in de Nieuwe Tonge, en Adriana den Braber, j. d., gebooren te Nieuwe Tonge, en beijde woonende alhier, zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippingh, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[16-10-1806]
Heeden den 16e October 1806 zijn Cornelis Visbeen, j. m., en Gesina Justus, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[16-10-1806]
Heeden den 16e October zijn Gerrit Koekkoek, j. m., en Adriana den Braber, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[07-11-1806]
Heeden den 7e November zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacobus Swijgers, j. m., en Maria Willemsze Kraan, j. dr., beide woonende in de Nieuwe Tonge, van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van??
[07-11-1806]
Heeden den 7e November zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Bastiaan Andriesze Schouwenaar, j. m., en Maatje Pietersze Baas, j. d., beijde woonende alhier, van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[21-11-1806]
Heeden den 21e November 1806 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Andries Nelis, j. m., gebooren te Philipsland, en Pieternella Nieuwerkerk, j. d., geb. te Zierikzee, beijde woonende ahier, zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[28-11-1806]
Heeden den 28e November 1806 zijn?? Jacobus Zwijgers, j. m., en Maria Willemze Kraan, j. dr., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waaren, en na dat den bruijdegom verklaard had vader te zijn van het kind waar van de bruijd staande de huwelijks proclamatien was bevallen, en het welk door den bruijdegom geduurende het voltrekken der huwelijks plegtigheid op den arm is gehouden en volgens affirmatie bij den doop zal genaamd worden -, in den?? huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[28-11-1806]
Heeden den 28e November 1806 zijn Bastiaan Andriesze Schouwenaar, j. m., en Maatje Pietersze Baas, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[11-12-1806]
Heeden den 11e December 1806 zijn Andries Nelisse, j. m., en Pieternella Nieuwerkerk, j. dr., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[02-04-1807]
Heeden den 2e April 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Mattijs Roelofs, weduwenaar van Maria van der Made, en Cornelia de Wit, weduwe van Leendert Janse, zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa, C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[09-04-1807]
Heeden den 9e April 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Cornelisze Tromp, j. m., en Johanna Catharina van Doorn, weduwe, zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippingh, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[09-04-1807]
Heeden den 9e April 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Kolle, weduwenaar van Eva Kranenburg, en Maria Johannisse van der Vliet, j. dr., zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippingh, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[09-04-1807]
Heeden den 9e April 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van der Vliet, j. m., en Hendrikje Houtaar, j. dr., zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[23-04-1807]
Heeden den 23e April zijn Mattijs Roelofs, weduwenaar, en Cornelia de Wit, weduwe, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[30-04-1807]
Heeden den 30e April 1807 zijn Hendrik Corn.s Tromp, j. m., en Johanna Catharina van Doorn, weduwe, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[30-04-1807]
Heeden den 30e April 1807 zijn Cornelis Kolle, weduwenaar, en Maria Johannisse van der Vliet, j. dr., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[30-04-1807]
Heeden den 30e April 1807 zijn Cornelis van der Vliet, j. m., en Hendrikje Houtaar, j. dr, nadat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[14-05-1807]
Heeden den 14e Meij 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Kasteleijn, j. m. , geb. te Stad aan Haringvliet, en Janna Corsten, weduwe van Poulus de Blok, zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, G. S. Veld, Joost van Bruijnisse
[01-06-1807]
Heeden den 1e Junij 1807 zijn Pieter Kasteleijn, j. m., en Janna Korsten, weduwe Poulus de Blok, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Noordijk, G. S. Veld, Joost van Bruijnisse
[25-06-1807]
Heeden den 25e Junij 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Beijez Both, j. m., gebooren en woonende onder Dirksland, en Teuntje Duijm, j. dr., gebooren en woonende onder de Nieuw Tonge, zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[16-07-1807]
Heeden den 16e Julij 1807 zijn Pieter Beijez Both, j. m., Teuntje Duijm, j. dr., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse??
[23-07-1807]
Heeden den 23e Julij 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Olivier Jacobs, j. m., gebooren te Brouwershaven en woonende onder Ooltgensplaat, en Grietje Leegers, j. dr., gebooren en woonende alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[13-08-1807]
Heeden den 13e Augustus 1807 zijn Olivier Jacobs, j. m., en Grietje Leegers, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, Joost van Bruijnisse
[08-10-1807]
Heeden den 8e October 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Marinusze Lokker, j. m., gebooren en woonende onder Kerkwerven, en Johanna Janse Buijs, j. dr., gebooren en woonende onder de Nieuwe Tonge, zijn van meeninge naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[29-10-1807]
Heeden den 29e October 1807 zijn Cornelis Marijnusse Lokker, j. m., en Johanna Janse Buijs, j. dr., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconden geteekend datum utsa. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[07-01-1807]
Heeden den 7e Januarij 1807 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter van der Made, j. m., gebooren en woonende in de Nieuwe Tonge, en Dingena Hermans, j. dr., gebooren te Oud Gastel en woonende in de Nieuwe Tonge, zijn van meeninge naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[21-01-1808]
Heeden den 21e Januarij 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Esser, weduwenaar van Maria Wapens, gebooren te Kleijnglebber, en Anna Koopman, j. dr., gebooren in de Oude Tonge, beijde woonende onder de Nieuwe Tonge, zijn van meeninge naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat?? te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[28-01-1808]
Heeden den 28e Januarij 1808 zijn Pieter van der Made, j. m., en Dingena Hermans, j. dr., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconden geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[11-02-1808]
Heeden den 11e Februarij zijn Hendrik Esser, weduwenaar van Maria Wapens, en Anna Koopman, j. dr., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconden geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[18-02-1808]
Heeden den 18e Februarij zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Zuijdijk, j. m., gebooren en woonende onder Herkingen, en Maria Breesne, gebooren en woonende onder de Nieuwe Tonge, zijn van meeninge naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[18-02-1808]
Heeden den 18e Februarij zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianus Marinusse den Engelsman, j. m., gebooren te Melissant en woonende onder Sommelsdijk, en Johanna Houtaar, j. dr., gebooren te Melissant en woonende in de Nieuwe Tonge, zijn van meeninge naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[10-03-1808]
Heeden den 10de Maart 1808 zijn Willem Zuijdijk, j. m., en Maria Bresnee, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijke staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
??[10-03-1808]
Heeden den 10de Maart 1808 zijn Adrianus Marinusse den Engelsman, j. m., en Johanna Houtaar, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijke staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum ut supra. C. Rippinghz, C. Noordijk, J. A. van den Broek
[26-05-1808]
Heeden den 26e Meij zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Aren de Clercq, j. m., geb. te Heenvliet en wonende in de Nieuwe Tonge, en Maria Kattestaart, j. d., geb. en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteek. datum utsa. C. Rippinghz
[16-06-1808]
Heeden den 16 Junij 1808 zijn Aren de Clecq, j. m., en Maria Kattestaart, j. d., na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Rippinghz
[16-06-1808]
Heeden den 16e Junij 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Noordijk, j. m., gebooren te Zuijdland en wonende te Oudbeijerland, met Baaltje Woutersd Boezer, j. d., geboren en wonende in de Nieuwe Tonge, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[06-07-1808]
Heeden den 6 Julij 1808 zijn Jacob Noordijk en Baaltje Woutersd Boezer, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[07-07-1808]
Heeden den 7e Julij 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jelier van der Made, j. m., geboren in de Oude Tonge, en Willemina Oudzegel, j. d., gebooren te Ooltgensplaat, en beijde wonende in de Nieuwe Tonge, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[28-07-1808]
Heeden den 28e Julij 1808 zijn Jelier van der Made en Willemina Oudzegel, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinhz??
[23-02-1809]
Heeden den 23e Februarij 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Leendertze Goudswaard, j. m., geboren en wonende onder de Oude Tonge, en Dina Arendze van Prooijen, weduwe Joost van Bruijnisse, geb. te Ooltgensplaat en wonende in de Nieuwe Tonge, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[16-03-1809]
Heeden den 16e Lentemaand 1809 zijn Johannis Leendertze Goudswaard en Dina Arendze van Prooijen, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[23-03-1809]
Heeden den 23e Lentemaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Huijsman, j. m., geboren en wonende onder den Bommel, en Lijzabeth Buijs, j. d., geb. en wonende onder de Nieuwe Tonge, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[13-04-1809]
Heeden den 13e Grasmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt Willem Huijsman en Lijzabeth Buijs. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[20-04-1809]
Heeden den 20e van Grasmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianus den Engelsman, weduwenaar van Johanna Houtaar, geb. te Melissant en wonende onder de Nieuwe Tonge, en Maatje Leeflang, j. d., geboren te Middelharnis en wonende onder de Nieuwe Tonge, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend utsp. C. Rippinghz
[27-04-1809]
Heeden den 27e van Grasmaand zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert van Engelen, j. m., geboren te Poortvliet en wonende onder Oudorp, met Johanna Barendse, j. d., geb. te Zirkzee en wonende onder de Nieuwe Tonge, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz??
[04-05-1809]
Heeden den 4den van Bloeijmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Herbert Willemse Grotenboer, j. m., en Arentje Noordijk, weduwe van Bastiaan Vreeswijk, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigd. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[18-05-1809]
Heeden den 18e van Bloeimaand 1809 zijn Adrianus den Engelsman, weduwenaar van Johanna Houtaar, en Maatje Leeflang, j. d., na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[25-05-1809]
Heeden den 25e Bloeimaand 1809 zijn Leendert van Engelen en Johanna Barendze, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[01-06-1809]
Heeden den 1e van Zomermaand 1809 zijn Herbert Willemse Grotenboer en Arentje Noordijk, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[07-07-1809]
Heeden den 7en Hoijmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Bilo, j. m., geb. te Nieuwe Tonge en wonende te Sommelsdijk, en Maria Cornelia Stadse, j. d., geb. te Henje en wonende onder Sommelsdijk, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[30-07-1809]
Heeden den 30 van Hooijmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in den huwelijken staat bevestigt Johannis Bilo, j. m., met Maria Cornelia Stadse, j. d. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Rippinghz
[31-07-1809]
Heeden den 31 van Hooijmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Tomas Johannisz Winkels, weduwenaar van Hendrina Scheepers, geb. en wonende onder Sommelsdijk, en Maria Buis, j. d., geb. en wonende onder deze jurisdictie, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz??
[20-09-1809]
Heeden den 20 van Herfstmaand 1809 zijn Tomas Johannisz Winkels en Maria Buijs, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[01-10-1809]
Heeden den 1e van Sprokkelmaand 1809 (er staat 1810 CMK) zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jeremias van der Kreeke, weduwenaar van Cornelia Fransman, geb. te Zirkzee, en Klaasje van Strien, j. d., geb. te Sommelsdijk, en beijde wonende onder deeze jurisdictie, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Rippinghz
[08-10-1809]
Heeden den 8e van Sprokkelmaand 1809 (er staat 1810 CMK) zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Nieuwland, j. m., geb. en wonende te Middelharnis, en Adriaantje Vreeswijk, j. d., geb. en wonende alhier, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[08-10-1809]
Heeden den 8e van Sprokkelmaand 1809 (er staat 1810 CMK) zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Joost van den Tol, j. m., geb. en wonende onder de Oude Tonge, en Jannetje Advocaat, j. d., geb. te Herkingen en wonende alhier, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[22-10-1809]
Heeden den 22e Sprokkelmaand 1809 (er staat 1810 CMK) zijn Jeremias van der Kreeke en Kornelia Fransman (dit moet zijn Klaasje van Strien), na dat hunne drie huwelijks geb. onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[01-03-1810]
Heeden den 1e van Lentemaand 1810 zijn Willem Nieuwland en Adriaantje Vreeswijk, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz
[01-03-1810]
Heeden den 1e van Lentemaand 1810 zijn Joost van den Tol, j. m., en Jannetje Advocaat, j. d., na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz??
[12-07-1810]
Heeden den 12e van Hooijmaand 1810 (er staat 1811 CMK) zijn voor schout en scheepenen in wettigen ondertrouw opgenoomen Kornelis van der Kreeke, j. m., geboren te Zierikzee, en Nijsje Oosterling, j. d. gebooren te Stad aan t Haringvliet, om na het eijndigen der drie gewone huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Rippinghz.??
[19-07-1810]
Heeden den 19 van Hooijmaand zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianus van der Jagt, weduwenaar van Johanna van der Veer, geb. tot s??? Heerenjansland en wonende op den Bommel, en Sebilla van der Waal, j. d., geb. te Middelharnis en wonende in de Nieuwe Tonge, om na het eijndigen der drie gewone huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[02-08-1810]
Heeden den 2e van Oogstmaand zijn Cornelis van der Kreeke, j. m., en Nijsje Oosterling, j. d., na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz??
[09-08-1810]
Heeden den 9e van Oogstmaand 1810 zijn Adrianus van der Jagt, weduwenaar, en Sebilla van der Waal, na dat hunne drie gewone huwelijks gebooden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[14-09-1810]
Heeden den 14e Herfstmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes van den Broek, weduwenaar van Lena Vreeswijk, geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, en Elijzabeth de Blok, j. d., geboren in de Nieuwe Tonge en wonende onder deeze jurisdictie, om na het eijndigen der drie gewone huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[04-10-1810]
Heeden den 4e van Wijnmaand 1810 zijn Johannes van den Broek, weduwenaar, en Elijzabeth de Blok, j. d., na dat hunne drie gewone huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[11-10-1810]
Heeden den 11e van Wijnmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Klaas Visbeen, j. m., geb. en wonende binnen de Nieuwe Tonge, en Kornelia Both, j. d., geb. te Dirksland en wonende onder deze jurisdictie, om na het eijndigen der drie gewone huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[01-11-1810]
Heeden den 1e van Slagtmaand 1810 zijn Klaas Visbeen, j. m., en Cornelia Both, j. d., na dat hunne drie gewone huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend. C Rippinghz
[15-11-1810]
Heeden den 15 van Slagtmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Dekker, j. m., geb. onder Melissant en wonende onder Middelharnis, en Adriaantje van der Vliet, j. d., geb. en wonende onder de Nieuwe Tonge, om na het eindigen der drie gewone huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[06-12-1810]
Heeden den 6e van Wintermaand 1810 zijn Pieter Dekker, j. m., en Adriaantje van der Vliet, j. d., na dat hunne drie gewone huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[28-02-1811]
Heeden den 28 Februarij 1811 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Willem de Gast, weduwenaar van Jannetje Kaslander, geboren te Oude Tonge en wonende te Nieuwe Tonge, en Grietje Zeegers, weduwe van Olivier Jacobs, geboren en wonende te Nieuwe Tonge, om na het eijndigen der drie gewonelijke geboden, in den huwelijken staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz
[22-03-1811]
Heeden den 22 Maart 1811 zijn Willem de Gast, weduwenaar, en Grietje Zeegers, weduwe, na dat hunne drie gewone huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend. C. Rippinghz