Nieuwe Tonge ??? dopen 15 januari 1673 ??? 6 april 1698

Namen der kinderen die onder ons, ten over staen van ouders ende getuijgen, Godes sienelijcke kercke, door het H. water-bad des voors. sijn ingelijfd zedert het jaer onses Hren Jesu Christi 1673.

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Tonge Nieuwe??
Inv. No. 4.

Namen der kinderen die gedoopt sijn in de Gemeijnte Jesu Christi, hem vergadert op de Nieuwe Tonge, onder de bedieninge van Dom. Jacobus de Graeff.

Ao. 1673
[15-01-1673]
Den 15 Januarij
Teunis
Vad. Reijnier Teunisse
Moed. Matie Jans
Get. Gillis Ariaenze, Rombout Teunisse, Matie Gerritz

[01-02-1673]
Den 1 Februarij
Aegien
Vad. Jan Jacobze Hogerwerf
Moed. ???
Get. Cornelis Jacobze, Soetie Jans

[12-02-1673]
Den 12 dito
Jannetje
Vad. Paulus Cornelisz Loij
Moed. Maetien Jacobs
Get. Jannetien Maertens

[12-02-1673]
Den selven dito
Pieter
Vad. Abraham Jansze van der Velde
Moed. Arentie Cornelis
Get. Arent Dingemanze Groenewegh, Aeltjen Jans

[25-01-1673]
Den 25 Januarij
Pieter
Vad. Jacob Leunisze Coert
Moed. Matien Pieters
Get. Jacob Pieterze Noorlander, Neeltjen Pieterz

[26-02-1673]
Den 26 Februarij
Willem
Vad. Jacob Willemsze Dulx
Moed. Trijntie Lambrechts
Get. Johan Jansze Raep, Leuntje Pieterze Cardux

[15-03-1673]
Den 15 Maert
Claes
Vad. Gerrit Claesse
Moed. Annetie Joris

[05-03-1673]
Den 5 Maert
Pieter
Oud. Jacob Pieterze, Jannetje Loijs
Getuijg. Pieter Claesze, Job Aelbrechts, Jobje Leendertz

[19-03-1673]
Den 19 Maert
Willem
Vad. Pieter Meeuweze Deugt
Moed. Grietje Willemz Hoogwerf
Get. Leendert Willemz Hoogwerf, Pieternelletje Leendertz Hoogwerf

[26-03-1673]
Den 26 Maert
Cornelis
Oud. Dirk Gerritz Snijder, Cornelia Cornelisze
Get. Govert Gijsbertz Koch, Grietje Cornelisz

[03-04-1673]
Den 3 April
Engeltje
Oud: Teunis Arentz Groeneweg, Cornelia Stevens
Get. Rombout de Buijzer, Pietertje Teuniz

[09-04-1673]
Den 9 April
Teunis
Oud. Rombout Teunisze, Neeltje Cornelisz
Get. Reijnier Teunisz, Matje Gerritz

[30-04-1673]
Den 30 April
Jacomijntje
Oud. Leendert Hubertz Pijk, Ariaentje Jacobz
Get. Cornelis Jacobz, Lijsbeth Teunisze

[07-05-1673]
Den 7. Meij
Johan
Oud. Arij Jansz van Gelder, Maetje Janz
Get. Huijbert Janz de Jonge, Aeltje Cornelisz

[21-05-1673]
Den 21 Meij
Cornelia
Oud. Adriaen Adriaensz Ceuvelaer, Jannetje Cornelisz
Get. Jasper Adriaenz, Matje Cornelisz

[28-05-1673]
Den 28 dito
Trijntje
Vad. Gillis Dolder
Moed. Wissel Janse Raep
Get. Chiel Jansze Raep, Pieternelletje Jobs

[07-06-1673]
Den 7 Junij
Adrianus
Oud. Teunis Pieterze Lodder, Catelijntie Baue
Get. Jacob Aertze Baue, Cornelia Arentz

[23-07-1673]
Den 23 Julij
Lijsbeth
Oud. Arent Servaze, Barber Huijbertz Coster
Get. Gerrit Danielze Stouten, Pijetertie Servaze

[23-07-1673]
Den 23 Julij
Maria, Lijsbet, tweelingen
Oud. Hendrik Cornelisz, Barbertje Lodder
Get. Leunis Lodder, Jan Willemse, Clijntje Aerts, Barbertje, Jan Hendriksz, Maria Claes, Matie Pieters

[23-07-1673]
Willem
Oud. Cornelis Janze Melezant, Neeltien Arentz Casteleijn
Get. Cornelis Teuniss, Ariaentje Janz

[30-07-1673]
Den 30 Julij
Arentje
Oud. Abraham Heijndrickze, Lijsbeth Jans
Get. Jan Remmensz, Jannetje Hendrixz

[27-08-1673]
Den 27 Augustus
Willem
Oud. Johannis Cornelisz van der L?, Annetje Wessels
Get. Rombout Romboutz de Buijser, Lijsbeth Romboutz

[27-08-1673]
Den selven dito
Crijn
Oud. Jan Jansz Beijl, Jobje Crijns
Get. Arent Dingemansz, Neeltje Creijn??

[03-09-1673]
Den 3 September
Leendert
Oud. Loijs Jansz van Brussel, Jobje Leendertz Admirael
Get. Cornelius Leendertz Admirael, Tannetje Leendertz

[03-09-1673]
Den selven dito
Jan
Oud. Claes Jansz van Zorge, Matie Cornelisz
Get. Hubrecht Willemsz Onwijn, Gerrit Jansz van Zorge, Bastiaentie Gerritz

[03-09-1673]
Den selven dito
Hester
Oud. Arent Dingemansz, Cornelia Jacobs
Get. Neeltje Rijnsz

[24-09-1673]
Den 24 dito
Johan
Oud. Paulus Jansz, Lijsbeth Commers
Get. Wouter Pietersz Kooije ?, Dingietie Jans

[17-09-1673]
Den 17 dito
Cornelis
Oud. Marij Cornelisz Groverts
Get. ???

[08-10-1673]
Den 8 October
Krijn
Oud. Jan Arensz Roos, Bastiaentie Wouters
Get. Jacomijntie Jobs

[15-10-1673]
Den 15 dito
Pieter
Oud. Johannis Jorisz, Margrita Jansz
Get. Cornelis Teunisz, Margrita Coenraetz

[05-11-1673]
Den 5 Novemb.
Pieter
Oud. Dingeman Jacobz van Tricht, Trijntie Pieterz
Get. Abraham Heijndrikz Lantman, Leuntjen Pietersz

[03-12-1673]
Den 3 Decemb.
Arijaentje
O. Gillis Arijaensz van Brugge, Klaesie Joris Grootvelt
Get. Pieter Arijaensz, Matie Pietersz

[10-12-1673]
Den 10 Decembr.
Lijntje
Oud. Claes Teunisz de Bloem, Neeltje Pietersz
Get. Cornelis Jacobsz Wever, Pietertie Cornelis

[10-12-1673]
Den zelven dito
Jacob
Oud. Cornelis Jansz Putter, Matien Arentz
Get. Matie Cornelisz

[20-12-1673]
Den 20 Decembr.
Lena
Oud. Jan Jansz Hogerwerff, Neeltien Jacobsz van der Lidt
Get. Hendrik Hogerwerff, Cornelia Lodders

Ao. 1674
[03-01-1674]
Den 3 Januarij
Jacomijntie
Oud. Cornelis Goutsbloem, Pieternelletie Simons Koolmans
Get. Neeltje Jacobz Goutsbloem

[07-01-1674]
Den 7 dito
Tijs Gerritz
Oud. Gerrith Abrahamsz, Matien Tijsz
Get. Krijn Marijnisz, Martijntien Tomasz

[10-01-1674]
Den 10 dito
Tannetje
Oud. Jacob Jansz Buijtenmichiel, Matie Jacobsz Ruijchrok??
Get. Annetje Pietersz

[10-01-1674]
Den 10 Januarij
Pieter
Oud. Jacob Leunisz Kourt, Matie Pieterse Noorlander
Get. Neeltien Pietersz

[21-01-1674]
Den 21 dito
Jacomijntie
Oud. Willem Govertz, Arijaentie Jans
Get. Arij Jansze Roos, Arijaentie Lodewijcx

[11-02-1674]
Den 11 Februarij
Willemijntie
Oud. Cornelis Michielsz van der Weel, Haduwij Daniels
Get. Pieter Jansz Stalpers, Matie Michiels

[04-02-1674]
Den 4 Februarij
Matie
Oud. Willem Laurentz, Annetie Witte.??
Get. Witte Passchiertze, Ariaentie Witte

[11-03-1674]
Den 11 Maert
Aegie
O. Jan Jacobsz Hogerwerff, Matie Chijelsz
Get. Dirk Michielsz, Geertruijt Jans

[08-04-1674]
Den 8 April
Arentie
O. Rombout Romboutsz de Buijser, Saertien Heijndricx
Get. Jacob Pietersz Francke, Leentien Pietersz Francke

[01-04-1674]
Den 1 April
Een kint van een vrouw uijt Monster

[15-04-1674]
Den 15 April
Job
Oud. Johannes Jansz Raep, Pieternelletie Jobs
Get. Jacomijntie Jobs

[29-04-1674]
Den 29 dito
Steven
Oud. Theunis Arentz Groenewegh, Cornelia Stevens Ungera
Get. Cornelis Dingemansz, Zaertien Leendertz

[02-05-1674]
Den 2 Maijus
Pieter
Oud. Arent Arentz Taen, Lijntie Willems
Get. Leendert IJemans, Jannetie Pietersz

[13-05-1674]
De 13 Meij
Arentje
Oud. Jan Pietersz Francke, Leijsbeth Teunisz
Get. Lijsbeth Rombouts

[03-06-1674]
Den 3 Junij
Gillis
Oud. Jacob Pietersz Noorlander, Trijntie Pietersz
Get. Matie Pietersz

[03-06-1674]
Den 6 dito
Pietertie
Oud. Cornelis Gerritz Koninck, Lijntie Pietersz
Get. Gideon Jacobsz Ploij, Lijsbeth Gerrits

[17-06-1674]
Den 17 dito
Job
O. Krijn Jobsz Kievit, Leentie Pietersz Francke
Get. Pieter Jacobsz, Agnietie Domis

[24-06-1674]
Den 24 dito
Lijsbeth
Oud. Thomas Arentz, Leentie Jobs
Get. Claesie Reijniers

[22-07-1674]
Den 22 Julij
Job
Oud. Jan Jobsze, Dirkie Jansz
Get. Jacobus de Ridder, Ariaentie Govertz

[12-08-1674]
Den 12 augustus
Willem
Oud. Pieter Cornelisz Vroegenoest, Magdaleentje Jansz Hogerwerf
Get. Grietje Jansz

[12-08-1674]
Den selven dito
Gerrit
Oud. Gerrit Gerritz, Lijsbeth Goverts
Get. Catelijntje Cornelisz

[08-07-1674]
Den 8 Julij
Engeltien
Oud. Jan Pietersz Kardux, Marijtie Verwinden
Get. ???

[26-08-1674]
Den 26 Augustus
Dingena
Oud. Heijndrik Maertensz, Aegie Marijnes
Get. Arentie Maertens

[02-09-1674]
Den 2 Septemb.
Arentje
Oud. Dirk Dircxen van Oostende, Leentien Jacobz
Get. Leuntjen Teunisz

[05-09-1674]
Den 5 Septemb.
Arent
Oud. Arent Arentz, Lijsbeth Leendertz??
Get. Jan Arentsz, Vrouwtien Arentz

[23-09-1674]
Den 23 7ber.
Pieter
Oud. Egbert Poelman, Leuntien Pietersz Cardux

[30-09-1674]
Den 30 Septemb.
Jacob
Oud. Dingeman Jacobsz van Tricht, Trijntie Pietersz
Get. Neeltie Pietersz, Arent Dingemansz

[07-10-1674]
Den 7 October
Neeltje
Oud. Abraham Leendertsz Verweij, Leentie Jobz
Get. Annetie Jansz

[21-10-164]
Den 21 October
Pieter
Oud. Paulus Pietersz Vos, Grietie Leenderts Schaveels
Get. Dirk Proijen, Catelijntie Joris Schaveels

[28-10-1674]
Den?? 28 dito
Cornelis
Oud. Claes Jansz van Sorge, Matie Cornelisz
Get. Teunis Arentz Groenewegh, Ariaentie Goverts

[04-11-1674]
Den 4. Novembr.
Cornelis
Oud. Leendert Cornelisze Mirop, Claesie Pietersz Lodders
Get. Willem Corvensz Cromdijk, Helena Emants

[18-11-1674]
Den 18 Novembr.
Jannetje
Oud. Johannes Pietersz van de Westzij, Emmetie Jansz
Get. Arij Teunisze, Vrouwtien Jansz

[18-11-1674]
Den selven dito
Leendert
Oud. Danckert Bastiaensz Lodder, Leijntie Leendertz
Get. Pietertie Teunis Ungera

[21-11-1674]
Den 21 dito
Lijsbeth
Oud. Abram Jansz van der Velden, Arentien Cornelisz
Get. Apolleuntie Jansz

[02-12-1674]
Den 2 Decembr.
Catelijntie
Oud. Johan Sijmonsz Duijndam, Lijsbeth Rombouts
Get. Leendert Simonsz Duijndam, Grietie Simonsz

[05-12-1674]
Den 5 Decembr.
Jan
Oud. Adriaen Gerritz, Lijsbeth Jansz
Get. Huijbert Jansz, Ariaentie Jacobsz

[16-12-1674]
Den 16 Decembr.
Abraham
Oud. Jan Abrahamsz van Geldermalsen, Kuniertie Gerrits
Get. Abram Abramsz van Geldermalsen, Grietien Abrahams

Ao. 1675
[02-01-1675]
Den 2 Januarij
Tannetie
Oud. Loijs Jansz, Jobje Leendertsz Am?
Get. Cornelis Crijnsz, Matie Leendertz Ambouel

[06-01-1675]
Den 6 dito
Eeuwetje
Oud. Jan Jansz Beijl, Jobje Crijns
Get. Maeijken Rokus

[09-01-1675]
Den 9 dito
Catelijntie
Oud. Gerrit Claesze, Annetie Joris
Get. Doortie Claes

[13-01-1675]
Den 13 dito
Jannetie
Oud. Gabriel Cornelisz Loij, Hadewij Huge
Get. Matie Jansz

[13-01-1675]
Abram en Isaak, kinderen in onegt gewonnen, gedoopt alhier ter absentie van Dom. Ackersdijk

[10-02-1675]
Den 10 Februarij
Maria
Oud. Hendrik Arentz Bangaerts, Annetie Reijns
Get. Matie Jans, huijsvrouw van Andries Maxem??

[24-02-1675]
Den 24 dito
Neeltie
Oud. Cornelis Cornelisz, Cornelia Bastiaensz
Get. Abraham Heijndriksz Lantman, Lijsbeth Jansz

[03-03-1675]
Den 3 Maert
Annetie
Oud. Frans Cornelisz van Lae, Jacomijntie Jansz
Get. Mattheus Pietersz, Annetie Klaes

[03-03-1675]
Den zelven dito
Arije
Oud. Cornelis Jansz Teuter, Matien Arentz
Get. Andries Jacobsz Maxm, Matie Jans

[10-03-1675]
Den 10 dito
Cornelia
Oud. Rombout Teunisz, Neeltje Cornelis
Get. Matie Willems

[24-03-1675]
Den 24 Maert
Jan
Oud. Hendrik Hoogwerff, Willemijntje Dirx
Get. Jan Jansz Hooghwerff, Magdaleentie Jansz Hooghwerff

[07-04-1675]
Den 7 April
Lijsbeth
Moeder Maria Groverts
Willem Jacobze Overhein

[07-04-1675]
Den 7. April
Willemijntie
Oud. Willem Jacobz van der Lidt, Ariaentie Apollinaris
Get. Arentie Corn. de Groot

[14-04-1675]
Den 14 April
Jan
Oud. Gillis Jansz Dolder, Wijssel Jansz Raep
Get. Johan Marijnisze Breman, Clijntie Proncelaers

[21-04-1675]
Den 21 April
Michiel
Oud. Jan Jacobsz Hoogwerff, Matien Chiels
Get. Cornelis Michielz, Aegie Coert, Annetie Giels

[28-04-1675]
Den 28 April
Pieter
Oud. Mattheus Pietersz Zuijthoek, Jannetien Cornelis van La
Get. Johan Pieterze van de Westzijde, Annetie Claes van La

[12-05-1675]
Den 12. Meij
Theunis
Oud. Jan Arentsz Roos, Bastiaentie Wouters
Get. Pieternelletie Teunis??

[12-05-1675]
Den zelve dito
Jan
Oud. Michiel Jansz Raep, Arentie Arents Kasteleijn
Get. Johan Jansz Raep, Abigail Jansz Raeps

[19-06-1675]
Den 19 Dito
Jan
Oud. Pieter Meeuwesz Deugt, Grietie Willemsz Hoogwerf
Get. Bastiaen Meeuwesz Deugt, Annetien Meeuwes Deugt

[19-06-1675]
Jacob
Oud. Gideon Verheij, Lijsbeth Gerrits
Get. Abraham Hendr. Lantman, Annetie Jans

[09-06-1675]
Den 9 Junij
Pieter
Oud. Cornelis Arentz Luijendijk, Josijntien Seers
Get. Trijntien Cornelisz

[07-07-1675]
Den 7 Julij
Jannetien
Oud. Cornelis Abrahamsz van der Daff, Crijntien Mirobs
Get. Marijnes Breeman, Elijzabeth Jacobs

[04-07-1675]
Den 4 Dito
Ariaen
Oud. Ariaen Ariaensz Ceuvelaer, Jannetien Cornelisz
Get. Hubrecht Ariaensen, Haefien Cornelis

[21-07-1675]
Den 21 Julij
Jannetien
Oud. Corn. Leendertz Gestel, Ariaentie Lodewijcx
Get. Jannetien Arents

[28-07-1675]
Den 28 Dito
Krijn
Oud. Cornelis Krijnsz Cijrre, Tannetien Leendertz
Get. Jan Leendertz de Vogel, Neeltien Crijns

[28-07-1675]
Krijn
Oud. Jacob Leunisze Coert, Matien Pietersz
Get. Jacob Crijnsze Coert, Martijntien Everts

[04-08-1675]
Den 4 Aug.
Jan
Oud. Arij Jansz van Gelder, Matien Jansz
Get. Huijbrecht Jansz, Neeltien Teunis

[04-08-1675]
Matien
Oud. Wouter Cornelisz Kromdijk, Lena Jacobs Goutsblom
Get. Neeltien Jacobs Goutsblom

[04-08-1675]
Hendrik
Oud. Teunis Arentz Groenewech, Cornelia Stevens Ongeraen
Get. Arent Dingemansz Groeneweg, Zaertien Heijndriks

[08-09-1675]
Den 8 Septemb.
Arent
Oud. Niclaes Leendertz Lodder, Hester Arents Verwinde
Get. Frans Cornelisz, Leuntien Arentz Verwinde

[08-09-1675]
Jan
Oud. Cornelis van Treuijen, Jannetien Jans van Gelder
Get. ?????

[20-10-1675]
Den 20 Octob.
Jannetien
Oud. Pieter Dingemansz, Matien Ariaensz Smouts
Get. Pieter Cornelisz Vroegenoest, Jannetien Jaspers

[06-11-1675]
Den 6 November
Gerrit
Oud. Gerrit Gerritz, Lijsbeth Govertsz
Get. Jacob de Ridder, Ariaentien Jansz

[17-11-1675]
Den 17 Novemb.
Apollonia
Oud. Arent Servaesze, Barber Huijbertsz Coster
Get. Claes Huijbertz Coster, Apollonia Jans

[27-11-1675]
Den 27 Novemb.
Andries
Oud. Barent Andriesz, Geertien Cornelisz
Get. Matien Jansz

[08-12-1675]
Den 8 Decemb.
Johanna
Oud. Jan Jansz Hoogwerff, Neeltien Jacobs van der Lidt
Get. Pieter Cornelisz Vroegenoegst, Willemijntien Dirxs

[26-12-1675]
Den 26 Decemb.
Joris
Oud. Gerrit Claeszen, Annetien Joris
Get. Jan Jaspersz Bresnee, Claesie Joris

[26-12-1675]
Arent
Oud. Thomas Arentz, Leentien Jobs
Get. Hendrik Arentz, Neeltien Teunisz

[29-12-1675]
Den 29 Decemb.
Gerrit
Oud. Jan Abrahamsz, Kuniertien Gerrits
Get. Grietien Abrahams

Ao 1676
[15-01-1676]
Den 15 Januarij??
Arent
Oud. Arent Leendertz Melezant, Willemijntie Willemsz
Get. Willem Jansze Quetteuw, Teuntien Arentz

[26-01-1676]
Den 26 Januarij
Cornelia
Oud. Rombout Romboutsz de Buijser, Saertien Hendricks
Get. David Jansz, Hester Heijndriks

[29-01-1676]
Den 29 dito
Neeltien
Oud. Paul Jansz Hollaert, Lijsbeth Commers
Get. Maerten Arentz de Wilde, Vroutien Arentz

[02-02-1676]
Den 2 Februarij
Arijaentien
Oud. Arent Dingemansze, Cornelia Jacobsz
Get. Jacob Buijtenmichiel, Matien Jacobsz

[05-02-1676]
Den 5 Februarij
Cornelis
Oud. Bastiaen Maertensz, Matien Cornelisz
Get. Meeuwes Bastiaensz Deugt, Jannetien Cornelis

[19-02-1676]
Den 19 Februarij
Jan
Oud. Loijs Jansz, Jobien Ammeraels
Get. Grietien Jansz

[01-03-1676]
Den 1 Maert
Geertien
Oud. Jacob Willemsz Eullix, Crijntien Lambrechts
Get. Chiel Jansz Raep, Fransien Cornelisz Taije

[04-03-1676]
Den 4 dito
Laurens
Oud. Willem Lauwerensz, Annetien Witten
Get. Cornelis Laurensz, Crijntien Jansz

[04-03-1676]
Den zelven dito
Abigail
Oud. Johannes Raep, Peternella Jobs
Get. Chiel Jansz Raep, Lijsbeth Lambrechts

[19-04-1676]
Den 19 April
Teunis
Oud. Reijnier Teunisz, Matien Jansz
Get. Vrouwtien Arents

[10-05-1676]
Den 10. Meij
Cornelis
Oud. Jan Jobsz, Dirckien Jans
Get. Trijntien Lambrechts

[10-05-1676]
Den zelven dito
Pietertie
Oud. Abraham Jansze van der Velde, Arentie Cornelis
Get. Trijntien Pietersz

[25-05-1676]
Den 25. Meij
Jannetien
Oud. Paulus Corn. Loij, Matien Jacobs
Get. Jan Cardux, Dingene Cornelisz

[17-06-1676]
Den 17. Junij
Pieter
Oud. Dingeman Jacobsz van Trigt, Trijntien Pietersz
Get. Jacobus de Ridder, Tannetien Leenderts

[17-06-1676]
Den zelven dito
Maerten
Oud. Herman Maertensz, Grietien Jans
Get. Lauris Cornelisze Gestel, Jannetien Maertens

[21-06-1676]
Den 21 dito
Pieternelle
Oud. Jan Arentz Roos, Bastiaentie Wouters
Get. Tannetien Arents

[05-07-1676]
Den 5 Julij
Ariaentie
Oud. Pieter Cornelisze Vroegenoest, Magdalen Jans
Get. Hendrik Jansze Hoogwerff, Pleunis Jansze, Neeltie van der Lidt

[02-08-1676]
Den 2en Augusti??
Michiel
Oud. Jan Jacobsz Hoogwerff, Maetje Chiels
Get. Cornelis Michiels, Annetje Chiels

[09-08-1676]
Den 9en dito
Harrentje
Oud. Dirck Cornelisz Proijen, Maetje Leenders de Recht
Get. Dirck Leend. Krepelman, Dirck Willemsz van der Weijde, IJngetje Klaes

[09-08-1676]
Den zelven dito
Gillis
Oud. Jacob Gillisz Buijtenmichiel, Maetje Jacobs
Get. Grietje Michiels

[16-08-1676]
Den 16en dito
Margrietje
Oud. Heijnd. Gerritsz Lagerweij, Pietertie Jans Noppe
Get. Andries Jansz, Jannetje de Graeff

[13-09-1676]
Den 13en Septemb. 1676
Arijaen
Oud. Gillis Arijaensz van Brussel, Klaesje Joris Breetvelt
Get. Pieter Arijaensz, Maria Jans

[20-09-1676]
Den 20en dito
Leendert
Oud. Theunis Arensz Groeneweg, Cornelia Stevens Ongeraens
Get. Pietertie Theunis van Proijen??

Namen der kinderen, zedert den 25 van October van ???t jaar 1676 gedoopt in de N. Tonge gedurende het predikamt van P. Verstraten

[25-10-1676]
Den 25 Oct. 1676
Ariaan
Oud. Ariaan Ariaansz, Jannetje Cornelis
Get. Huibregt Adriaansz, Haasje Cornelis

[25-10-1676]
Den selfden dito
Pieter
Oud. Ariaan Jakopsz Braber, Ariaantje Pieters
Get. Arent Pietersz Stashoek, Trijntje Leenderts

[01-11-1676]
Den 1 Novemb. 1676
Pieter
Oud. Cornelis Gerritsz, Lijntje Pieters
Get. Balten Pietersz, Huibertje Kornelis

[01-11-1676]
Den selfden dito
Jan
Oud. Abraham Hendrixz Lantman, Lijsbeth Jans
Get. Kornelis Kornelisz Lievebroer, Jannetje Andries

[04-11-1676]
1676 den 4. Nov.
Johannes??
Oud. Egbert Egbertsz Poelman, paapsgesint, Leuntje Pieters, litmaat
Get. Kornelis Dame, Trijntje Lambregts??

[29-11-1676]
Den 29 dito
Jan
Oud. Klaas Teunisz de Bloeme, Seeltje Pieters
Get. Grietje Kornelis

[13-12-1676]
Den 12 December
Jan
Oud. Kornelis Arentsz van Trujen, Jannetje Jans
Get. Elizabeth Leenderts

[20-12-1676]
Den 20. dito
Marinus
Oud. Hendrik Maartensz, Aagje Marinus
Get. Reinier Marinusz, Jannetje Marinus

[25-12-1676]
Den 25 Dito
Adriaantie
Oud. Johannes Sijmonsz Duindam, Lijsbeth Rombouts
Get. Rombout de Buiser, Trijntje Jakops

[26-12-1676]
Den 26. dito
Neeltje
Oud. Leendert Jansz, Appolloontje Jans
Get. Arent Servaas, Aagje Karels

[10-01-1677]
Den 10 Jan. 1677
Lijntje
Oud. Barent Andriesz, paapsgesind, Geertje Kornelis
Get. Kornelis Jakopsz Wever, Neeltje Andries

[10-01-1677]
Den selfden dito
Jakop
Oud. Kornelis Abrahamsz van der Daf, Krijntje Mierops
Get. Leendert Mierop, schout, Truitje Mierops

[10-01-1677]
Den selfden dito
Jannetje
Oud. Kornelis Kornelisz Louf, Maatjen Arents
Get. Maria Klaas

[13-01-1677]
Den 13. dito
Hadewijv
Oud. Jan Hendrixz van Dulken, paapsgesind, Maatjen Willems
Get. Barbertje Pais

[07-02-1677]
1677 den 7 Febr.
Pieternelle
Oud. Jan Kardux, Marijtie Voorwinde
Get. Dirk Kornelisz Proije, Leuntje Pieters Kardux

[28-02-1677]
Den 28 dito
Maria, oneght
Oud. ongetrout, daarna getrout Jan Gijsbertsz Kok, Krijntje Dingemans
Get. Dingeman Abrahamsz Dekker, eigen vader van de moeder, Kornelia Kornelis, een buurvrouw

[28-02-1677]
Den selvden dito
Kornelis
Oud. Kornelis Kornelissen, Kornelia Bastiaans
Get. Klaas Gerritsz van Roijen, Jannetje Heindrix

[28-02-1677]
Den selvden dito
Kornelis
Oud. Jan Jansz Bijl, Marijtie Kornelis
Get. Marijtjen Arents, Pieter Flore

[17-03-1677]
1677 den 17. Mart.
Leendert
Oud. Arent Leendertz, Aaghje Karels
Get. Gerrit Ravestein, Pietertje Leenderts

[28-03-1677]
Den 28. dito
Leuntje
Oud. Abraham Aartz Hasemoer, Maatje Kornelis in ???t Velt
Get. Marijtje Dirx van Biestraten

[28-03-1677]
Den selfden dito
Abraham
Moeder Marijtje Kornelis van der Grift, dese moeder, omdat haar man vermist was, heeft haar kint selfs ten doop gehouwen

[04-04-1677]
Den 4. April
Jan
Oud. Arent Servaas, Berber Huiberts
Get. Leendert Jansz, Apollontje Jans

[04-04-1677]
Den selfden dito
Adriaantje
Oud. Johannes Ariaansz van Brugge, Marijtje Jans
Get. Pieter Ariaansz van Brugge, Maatje Pieters

[25-04-1677]
1677 den 25 dito
Abraham
Oud. Jan Abrahamsz, Kniertje Gerrits
Get. Abraham Abrahamsz, Jannetje Stevens

[27-06-1677]
Den 27 van Jun.
Adriaan
Oud. Jakop Pietersz Noorlander, Trijntje Pieters
Get. Jakop Pietersz Franke, Maatje Adriaans

[27-06-1677]
Den selfden dito
Pieternelletje
Oud. Gabriel Cornelisz Loij, Hadewijf Huigens
Get. Maatje Pauwels

[17-07-1677]
Den 17. van Jul.??
Jakop
Oud. Dinggeman Jakopsz van Tright, Trijntje Pieters
Get. Ariaan Jakopsz Burgemeester, Elisabeth Jakops

[01-08-1677]
Den 1 van Augustus
Michiel
Oud. Jan Jakopsz Hoogewerf, Maatje Michiels
Get. Leendert Stevensz Ongeraa, Fransje Kornelis Taan

[08-08-1677]
Den 8. van Aug.
Maria
Oud. Klaas Jakopsz Kourt, Adriaantje Jakops
Get. Bastiaan Arentsz, Stijntje Arents

[08-08-1677]
Den selfden dito
Kornelis
Oud. Dirk Kornelisz Proije, Marijtje Leenderts de Reght
Get. Dirk Klaasz Proije, Annetje Leenderts, Ingetje Klaas

[29-08-1677]
Den 29. dito
Neeltje
Oud. Maarten Arisz de Wilde, Lijsbet Leenderts
Get. Lijsbet Kommers

[12-09-1677]
Den 12 van Sept.
Pietertje
Oud. Arent Stevensz Ongeraan, Leentje Kornelis Slis
Get. Jakop Stevensz Ongeraan, Pietertje Teunis Ongeraan

[12-09-1677]
Den selfden dito
Wilhem
Oud. Jakop Willemsz van Anraat, Trijntje Lambreghts
Get. Jillis Jansz Dolder, Grietje Kornelis de Waart

[26-09-1677]
Den 26. Sept. 1677
Jacobus
Oud. Goris Jakopsz Verhulp, Katelijntje Bane
Get. Adriaan Jorisz Oudewater, Adriana Bane

[03-10-1677]
Den 3. van Oct.
Mewes
Oud. Pieter Mewesz Deught, Grietje Willems Hoogewerf
Get. Bastiaan Mewesz Deught, Annetje Mewes Deught

[06-10-1677]
Den 6. dito
Hester
Vad. Jan Abrahamsz Lodder, de moeder was gestorven
Get. Teunis Arentsz Groenewegh, Saartje Hendrix de Buiser

[17-10-1677]
Den 17. dito
Leendert
Oud. Abraham Leendertsz Verweij, Leentje Jops
Get. Leentje Laurents

[24-10-1677]
Den 24. dito
Kornelis
Oud. Jan Jopsz Houtenschee, Dirkje Jans
Get. Appollonia Jans

[07-11-1677]
Den 7. van Novemb. 1677
Jakop, Ariaantie
Oud. Arent Dinggemansz Groenewegh, Kornelia Jakops
Get. Leentje Jakops, Neeltje Tijsses

[07-11-1677]
Den selfden dito
Leentje
Moed. Maatje Arents, wed. van Kornelis Jansz Tuiter
Get. Maatje Arents

[14-11-1677]
Den 14. Dito
Trijntje??
Oud. Arent Jansz Beenhouwer, Maria Klaas Goutswaart
Get. Johannes Jansz Goutswaart, Leendert Klaasz Goutswaart, Gerberich Klaas Goutswaart

[28-11-1677]
Den 28. dito
Neeltje
Oud. Jan Jaspersz Breesne, Vrouwtje Arents
Get. Maarten Arentsz de Wilde, Lijsbeth Kommerts

[01-12-1677]
Den 1 Dec.
Arentje
Oud. Dankert Bastiaansz Kodde, Lijntje Leenderts
Get. Jakobus de Ridder, Ariaantje Goverts Bijstraten

[19-12-1677]
Den 19. Dec. 1677
Kornelis
Oud. Adriaan Adriaansz Keuvelaar, Jannetje Kornelis
Get. Bastiaan Mewisz Deught, Aaltje Kornelis

[19-12-1677]
Den selfden dito
Joris
Oud. Gerrit Klaasz Hollaar, Annetje Joris
Get. Reinier Teunisz, Maatje Jans

[29-12-1677]
Den 29 dito
Jakop
Oud. Kornelis Abrahamsz van der Daf, Krijntje Jakops Mierops
Get. Truitje Jakops Mierops

[12-01-1678]
Den 12 Jan. 1678.
Teunis, Kornelia
Oud. Rombout Teunisz, Ceeltje Kornelis
Get. Pietertje Sames, Jopje Rombouts

[16-01-1678]
Den 16. dito
Marijtie
Oud. Hendrik Gerritsz Leegerweij, Pietertje Jans
Get. Kornelis Jansz, Adriaantje Jans

[16-01-1678]
Den selfden dito
Leendert
Oud. Kornelis Leendertsz Gestel, Adriaantje Lodewijx
Get. Leendert Jansz, Neeltje Jans

[26-01-1678]
Den 26 dito
Jan
Oud. Lowis Jansz, Jopje Leenderts
Get. Annetje Jans

[06-02-1678]
Den 6 Febr.
Rombout
Oud. Rombout Romboutsz de Buiser, Saartje Hendrix
Get. Leendert Kornelisz Mierop, Aaghje Wouters

[20-02-1678]
Den 20 dito
Kornelis
Oud. Kornelis Arentsz, Jozijntje Gerrits
Get. Gerrit Kornelisz, Trijntje Kornelis

[20-02-1678]
Den 20 dito 1678
Kornelis
Oud. Frans Kornelisz van La, Jakomijntje Jans
Get. Jakop Leendertsz Plokhoij, Annetje Klaas

[27-02-1678]
Den 27 dito
Maria
Oud. Teunis Arentsz Groenewegh, Kornelia Stevens Ongeraan
Get. Maria Dirx van Bijstraten

[06-03-1678]
Den 6. van Maart
Abraham
Oud. Sent Gommersz, Jannetje Teunis
Get. Neeltje Teunis

[20-03-1678]
Den 20. dito
Pieter
Oud. Egbert Egbertsz Poelman, Leuntje Pieters
Get. Dinggeman Jakopsz van Tright, Dirkje Everts

[05-06-1678]
Den 5 van Jun.
Arent
Oud. Abraham Jansz van der Velde, Arentje Kornelis
Get. Jan Paulusz, Annetje Jans

[06-07-1678]
Den 6 van Julij 1678
Kornelia
Oud. Albreght Jakopsz Koorendijker, Leentje Jans
Get. Tannetje Jans

[10-07-1678]
Den 10 van Jul.
Steven
Oud. Leendert Stevensz Ongeraan, Marijtje Dirx Biestraten
Get. Pietertje Teunis Ongeraan, Arent Stevensz Ongeraan

[10-07-1678]
Den zelfden dito
Jakop
Oud. Pieter Dinggemansz Fliris, Maatje Adriaans
Get. Leendert Adriaansz Smout, Arentje Adriaans

[15-07-1678]
Den 15 dito
Ariaantje
Oud. Jakop Jillisz Buitenmichiel, Maatje Jakops
Get. Leentje Jakops

[15-07-1678]
Den 15 dito
Pieter
Oud. Johannes Pietersz van de Westzijde, Annetje Jans
Get. Jannetje Kornelis van La, Tewis Pietersz Zuithoek

[24-07-1678]
Den 24 van Jul. 1678
Gerret
Oud. Jan Gerretsz Kester van -, Marijtje Jans van ???s Maarte-
Get. Antoni Antonisz Ros, Neeltje Leenderts

[31-07-1678]
Den 31. dito
Barendijntje
Oud. Gideon Jakopsz Verlee, Lijsbet Gerrets
Get. Jakobus van Schagen, Jannetje Marinus

[07-08-1678]
Den 7 van Aug.
Pieter
Oud. Krijn Jopsz, Leentje Pieters
Get. Neeltje Jakops

[07-08-1678]
Den zelfden dito
Kornelis
Oud. Paulus Jansz Hollaar, Lijsbet Kommers
Get. Lijsbet Leenderts

[07-08-1678]
Den zelfden dito
Annetje, out omtrent 7 maanden
Oud. Kornelis Pietersz Looke, paaps ende deurgegeaan, Poulijntje Boudewijns, ziek, gereformeert, wonende op Herkinge
Get. Willem Krijnsz Kouk, Jannetje Dirx, beide van Herkinge

[28-08-1678]
Den 28 dito 1678
Jan
Oud. Arent Servaas, Berber Huiberts Kosters
Get. Leendert Jansz, Annetje Jans Snels

[11-09-1678]
Den 11 van Sept.
Witte
Oud. Willem Louwersz, Annetje Witte
Get. Pietertje Witte

[02-10-1678]
Den 2. van October
Jop
Oud. Johannes Jansz Raap, Pieternelletje Jops
Get. Pieter Arentsz Raap, Jakomijntje Jops

[23-10-1678]
Den 23. dito
Jakomijntje
Oud. Kornelis Kornelisz Lievebroer, Kornelia Bastiaans
Get. Kornelis Pietersz van den Bergh, Jannetje Andries

[30-10-1678]
Den 30 dito
Arentje
Oud. Abraham Heindrixen Lantman, Lijsbeth Jans
Get. Jan Remmensz, Jannetje Heindrixe Lantman

[06-11-1678]
Den 6. van Novemb.
Jakop
Oud. Jan Abrahamsz, Grietje Gerrits
Get. Saartje Kornelis van Breederoe

[06-11-1678]
Den zelfden dito
Kornelia
Oud. Klaas Teunisz de Bloem, Neeltje Pieters
Get. Neeltje Jakops Noorlander

[27-11-1678]
Den 27 dito
Aart
Oud. Goris Jakopsz Verhulp, Katalijntje Bane
Get. Adrianus Bane, Kornelia Flore

[02-12-1678]
Den ii. van Dec.
Steven
Oud. Kornelis Stevensz Nieuwenhoeve, Pieternelletje Kornelis Taan
Get. Leentje Stevens

[18-12-1678]
Den 18. dito
Krijn
Oud. Johannes Ariaansz van Brugge, Maria Jans
Get. Klaas Krijnsz Koorendijker, Heiltje Jans

[25-12-1678]
Den 25. dito
Jakop
Oud. Klaas Jakopsz Kourt, Ariaantje Jakops
Get. Kornelis Jakopsz Kourt, Grietje Jakops

[01-01-1679]
Den 1. van Jan. 1679
Marinus, is gestorven eer ???t gedoopt was
Oud. Jan Jansz Bijl, Marijtje Kornelis, is overleden
Get. Grietje Jillis??

[18-01-1679]
Den 18 dito
Pietertje
Oud. Dinggeman Jakopsz van Tright, Trijntje Pieters
Get. Abraham Jansz Zoon, Martijntje Doijs

[25-01-1679]
Den 25. dito
Lijntje
Oud. Jakop Leunisz Kourt, Maatje Pieters Noorlander
Get. Johannes Kornelisz Taan, Neeltje Pieters Noorlander

[01-02-1679]
Den 1 Febr.
Oud. Kornelis Laurentsz Vlaming, Krijntje Jans Kourt
Get. Klaas Woutersz, Grietje Jans??

[12-02-1679]
Den 12 Febr.
Apollonia
Oud. Heindrik Arentsz Banggaas, Ariaantje Reiniers
Get. Willem Jansz Fransman, Soetje Reiniers

[14-05-1679]
Den 14. van Majus
Arentje??
Oud. Pieter Jakopsz Noorlander, Leentje Stevens
Get. Neeltje Jakopsz Noorlander

[28-05-1679]
Den 28 dito
Maarten
Oud. Hendrik Maartensz Admiraal, Aaghje Marinus
Get. Arentje Maartens, Maatje Theunis

[02-06-1679]
Den ii van Jun.
Johanna, Helena, tweelinggen
Oud. Adriaan Jansz Beenhouwer, Marijtie Klaas Goutswaarts
Get. 1. Kornelis Dingmansz van Bezois, Leendert Klaasz Goutswaart, Annetje Kornelis Alebeke Get. 2. Klaas Jansz Goutswaart, Johannes Klaasz Goutswaart, Gerbia Klaas Gouwtswaart, Trijntje Poules

[25-06-1679]
Den 25 dito
Ariaantje??
Oud. Arent Dinggemansz Groenewegh, Kornelia Jakops Ruighrok
Get. Leentje Jakops Ruighrok

[25-06-1679]
Den zelfden dito
Gerret
Oud. Kornelis Gerretsz Koning, Lijntje Pieters
Get. Berber Gerrets

[02-07-1679]
Den 2 Jul.
Kornelis
Oud. Wouter Kornelisz Kromdijk, Neeltje Korstiaans
Get. Klaasje Pieters Lodders, Pieter Kornelisz Kromdijk

[02-07-1679]
Den zelfden dito
Geertje
Oud. Jakop Willemsz van Anraat, Trijntje Lambreghts
Get. Blazijntje Kornelis Kattestaart

[23-07-1679]
Den 23en dito
Jan
Oud. Rombout Jansz van Proijen, Bastiaentje Wouters
Get. Pietertje Theunis van Proijen

[30-07-1679]
Den 30en dito
Willem
Oud. Pieter Cornelisz Vroegenoest, Maddaleentje Jans
Get. Jan Jansz Hoogwerff, Ariaentje Jans

[03-09-1679]
Den 3 Septemb. 1679
Jannetje??
Oud. Gedion Jacobsz Verleij, Lijsbet Gerrits
Get. Berber Gerrits

[01-10-1679]
Den 1en Octob.
Hester, is in d??? O. Tonge gedoopt, mits hijer niet wiert gepredict
Oud. Isaack Dingmansz Groeneweg, Barbertje Arens van Wagen
Get. Abraham Dingemansz Groeneweg, Kornelia Jacobs??

[08-10-1679]
Den 8 dito
Geertje
Oud. Pieter Arensz Raep, Jacomijntje Jobs
Get. Jan Remmensz van Tricht, Wisseltje Arens

[15-10-1679]
Den 15 dito.??
Johannes
Oud. Michiel Jansz Raep, Blasijntje Cornelis Cattestaert
Get. Johannes Jansz Raep, Wisseltje Jans

[22-10-1679]
Den 22en October 1679
Elije
Oud. Mathijs Jansz, uijt it Landt van Kleeff, Stijntje Walravens
Get. Lijsbet Jans

[22-10-1679]
Den selven dito
Maetje
Oud. Gillis Adriaensz van Brussel, Klaesje Joris
Get. Johannes?? Ariaensz van Brugge, Maria Jans

[05-11-1679]
Den 5 Novemb.
Jannetje, is in d??? O. T. gedoopt
Oud. Reijnier Marinusz Verdonk, Susannetje Bastiaens
Get. Corn. Bastiaensz, Cornelia Bastiaens

[05-11-1679]
Den zelven dito
Sara, is in d??? O. T. gedoopt
Oud. Dankkert Bastiaensz Codde, Lijntje Leenderts
Get. Jillis Jansz Dolder, Maetje Poulus

[05-11-1679]
Den selven dito
Kornelis, is in d??? O. T. gedoopt
Oud. Jan Jobsz Houteschee, Dirckje Jans
Get. Trijntje Lambregts

[12-11-1679]
Den 12e Novemb. 1679
Jannetje
Oud. Ptr. Dingmansz Flieris, Maetjen Ariaens Smouts
Get. Ptr. Corns. Vroegenoest, Lijsbet Ariaens Smoudts

[12-11-1679]
Den selven dito
Meeuwis??
Oud. Bastiaen Meeuwisz Deugt, Pietertjen Heijndriks
Get. Meeuwis Bastiaensz Deugt, Neeltje Theunis

[26-11-1679]
Den 26 dito
Anna
Moed. Ariaentje Apollinarus, dit kint is in onegt geteelt
Get. Grietje Jans

[24-12-1679]
Den 24en Decemb.??
Govert
Oud. Willem Govertsz, Ariaantje Jans
Get. Gerrit van Zevenbergen, Lijsbet Goverts

[14-01-1680]
Den 14en Januarij 1680
Neeltje
Oud. Johan. Arijaensz van Brugge, Maria Jans
Get. Leendert Dircksz, Heijltje (of Aeltje) Jans, Jannetje Heijndrix

[21-01-1680]
Den 21en dito
Jacob
Oud. Dingeman van Tricht, Trijntje Pieters
Get. Jacob Pietersz van Tricht, Maddeleentje Jans

Namen der kinderen die door den doop de sightbare gemeinte zijn ingelijft geduerende den dienst van Johannis van der Vorm.

[11-02-1680
Den ii. Februarij 1680
Jacomijntien
Oud. Cornelis Cornelisse Liefbroer, Cornelia Bastiaans
Get. Lijsbeth Jans

[14-02-1680]
Den 14 dito
Dirick
Oud. Leendert Stevense?? Ongeraen, Marijtien Dirx Biestraten
Getu. Jacob Abramse de Ridder, Ariaantien Govers van Biestraten

[10-03-1680]
Den 10 Maart
Hendrik
Ouder. Adriaan Hendrickse, Grieten Giels
Get. Neeltien Reiniers

[25-02-1680]
Den 25 Februarij 1680
Jan
Oud. Jan Janse Smit, Christina Jans Parseveux, zijnde vreemdelingen niet woonachtig op dese plaatse

[24-03-1680]
Den 24 Maart 1680
Christiana
Ouders Johannes van der Vorm, Qurina van Duijn
Get. Quirijn van der Vorm

[24-03-1680]
Den zelven dito
Romboutie
Oud. Rombout de Buijser, Sara Heijnderiks
Get. Johannes Duijndam, Lijsbet Rombouts

[05-05-1680]
Den 5 Meij
Maria??
Oud. Henderick Geerse Leegweij, Pietertien Jans Noppe
Getu. Jannetien Jans, Tannetien Jans

[02-06-1680]
Den 2 Junius
Lena
Oud. Henderick Aarense, Maria Wouters
Get. Wouter Theunisse, Claasien Henderickse

[23-06-1680]
Den 23 Junij
Lauwerens
Oud. Cornelis Lauweris Vlaminck, Krijntien Jans Court
Getuij. Willem Lauwerse, Henderijcktien Lauweris

[23-06-1680]
Den 23 Junij
Lena
Oud. Lowijs Janse, Jobien Leenders
Getuij. Leuntien Leenderts, Jan Leendertze Admiraal

[07-07-1680]
Den 7 Julij
Jasperijntien
Oud. Jan Jasperse Breesne, Vrouwtien Arens
Getuij. Michiel Jerassemisse Breesne, Arentien Jobs

[07-07-1680]
Den zelven dito
Cornelia
Oud. Goris Jacobse Verhulp, Catalijntien Bane
Getuij. Jacob Aartze Bane, Cornelia Wittens

[21-07-1680]
Den 21 Julij
Engeltien??
Oud. Egbert Eghtbertse Poelman, Leuntien Pieters
Get. Cornelis Klaase, Jannetien Pieters

[04-08-1680]
Den 4 Augusti
Geertien??
Ouders: vader was overleden, Annetien Joris
Get. Giijer Theunisse, Matien Jans

[11-08-1680]
Den 11 Augustij 1680
Sijtien
Oud. Dirck Dirckse van Oostende, Leentien Jacobs
Get. Sijtien Dircks

[15-09-1680]
Den 15 September 1680
Pieter
Oud. Pieter Meeuse Deught, Grieten Willems Hogewerf
Get. Kuijntien Theunis

[22-09-1680]
Den 22 September 1680
Lannetien
Oud. Johannes Raap, Pieternelle Jobs
Get. Jacomijntien Jans

[22-09-1680]
Den zelven dag
Susannetien
Oud. Willem Lauwerens, Annetien Witte
Get. Henderickien Lauwe

[19-10-1680]
Den 19 October
Philippus
Oud. Johan Gastus, Neeltien Theus
Get. Philippus Gastus, Matien Hendericks

[27-10-1680]
Den 27 October 1680
Simon
Oud. Johannes Duijndam, Lisbeth Rombouts
Get. Theunis Jasperse Breesnee, Matien Jacobs

[17-11-1680]
Den 17 November 1680
Steven??
Oud. Pieter Jacobse Noortlander, Leentien Stevens
Get. Willem Janse Slis, Tannetien Cornelis

[08-12-1680]
Den 8 December 1680
Johannes
Oud. Michiel Janse Raap, Blasijntie Cornelis Cattestaart
Getuij. Gillis Janse Dolder, Wisseltien Jans

[15-12-1680]
Den 15 December 1680
Cornelis
Oud. Jacob Gillisse Buijtenmachiel, Matien Jacobs
Get. Grietien Giels

[22-12-1680]
Den 22 December 1680
Geertruij
Oud. Claas Wouterse, Grietien Jans
Get. Geertruij Wouterse

[25-12-1680]
Den 25 December 1680
Lodewijck
Oud. Maarten Arense de Wilde, Jannetien Aarens
Get. Aaren Lodewijckse, Arientien Lodewijcks

[26-12-1680]
Den 26 december 1680
Ida
Oud. Ja? Groenewegh, Barbeltien Aarens Verweije
Get. Cornelis Dingemanse, Abram Dingemanse, Jacomijntien Aarens Verweije

[26-12-1680]
Den zelven dage
Aaren
Oud. Pieter Ariaanse, Neeltien Reiniers
Get. Johannes Aariaanse, Marij Jans

[12-01-1681]
Den 12 Januarius 1681
Pieter
Oud. Krijn Jobse, Leentien Pieters
Get. Jacob Pieterse Francke, Tannetien Cornelis

[12-01-1681]
Ten zelven dage
Susannetien
Oud. Abram Lantman, Lijsbet Jans
Get. Reinier Verdonck, Cornelia Bastiaans

[29-01-1681]
Den 29 Januarij 1681
Nijgetien
Oud. Leendert Stevense Ongera, Maria Dirxs
Get. Jan Hendericksen Cronenburgh, Marijtien Willems??

[12-02-1681]
Den 12 Februarij
Jannetien
Oud. Otto Leenders Boeckmeijer, Marijtien Jans van Duijne
Get. Lijntien Pieters

[19-02-1681]
Den 19 Februarij
Aren
Oud. Cornelis Meeuwse, Martijntien Arens
Get. Abraham Soon, Aariaantien Dois??

[26-02-1681]
Den 26 Februarij
Job
Oud. Jan Jobse, Dirckien Jans
Get. Jacobus de Ridder, Ariaantien Govers

[09-03-1681]
Den 9 Maart
Cornelis
Oud. Wouter Kromdijk, Neeltien Korstiaans
Get. Pieter Kromdijk, Trijntien Palincks

[16-03-1681]
Den 16 Maart 1681
Dingena
Ouders Dingeman Jacobse van Tricht, Trijntien Pieters
Get. Jacob van Tricht, Neeltien Pieters

[23-03-1681]
Den 23 Maart
Cornelis
Oud. Cornelis Stevense Nieuwenhoeve, Pieternelle Cornelis Taan
Get. Johannis Cor. Taan, Fransien Corn. Taan

[28-03-1681]
Op den 28 Maart
Jannetien, welcke bejaart zijnde eerst haar belijdenisse voor de Eerw. kerckenraat gedaan heeft den 23 Maart

[20-04-1681]
Den 20 April
Abraham
Oud. Pieter Cornelisse Vroegenoest, Magdaleentien Jans
Get. Cornelis Iemanse, Matien Iemans

[08-06-1681]
Den 8 Junij 1681
Jacob
Oud. Klaas Krijnse van Wouwe, Neeltien Andries
Get. Andries Jacobse Maxime, Sara Heijndericks

[20-07-1681]
Den 20 Julij 1681
Jacob
Oud. Joost Kirket, Anna van Nieuwenhuijsen
Get. Leendert de Heer, Krijntien Jans

[10-08-1681]
Den 10 Augustij 1681, uijt de O. Tonge
Neeltien
Oud. Jan Cornelisse Kabbos, Wijven Simons
Get. Simon Leendertse Braber, Neeltien Besmans Kattesteert

[24-08-1681]
Den 24 Augustij 1681
Geertien
Oud. Aaren Gabrielse, Matien Geertsz
Get. Willem Geeritze, Neeltien Kromdijcks

[31-08-1681]
Den 31 Augusti 1681
Aaren
Oud. Jan Jasperse Breesnee, Vrouwtien Aarens
Get. Maarten Aarenze de Wilde, Jannetien Lodewijcks

[??-09-1681]
Den ?? September 1681
Job
Oud. Pieter Arense Raap, Jacomijntien Jobs
Get. Johannes Janse Raap, Pieternelle Jobs

[14-09-1681]
Den 14 September 1681
Theunis
Oud. Rombout Janse van Proeijen, Bastiaantien Wouters
Get. Pieter Jacobse, Saratie Maartens

[21-09-1681]
Den 21 September 1681
Andries
Oud. Beerent Andriese, Geertien Cornelis
Get. Adriaantien Ouweboter

[21-09-1681]
Den zelven dage
Heiltien
Oud. Theunis Arentze Bangers, Aariaantien Corvins
Get. Leentien Corvins, Bouwen Corvins

[26-09-1681]
Den 26 September 1681
Maatien
Oud. Arien Hendrickze, Grietien Ghiels
Get. Aagtien Marijnis, Jacob Joose

[26-11-1681]
Den 26 November 1681
Hendrick
Oud. Bastiaan Deught, Pietertien Hendericks
Get. Jannetien Cornelis

[10-12-1681]
Den 10 December 1681
Steven??
Oud. Theunis Stevense Ongeraa, Neeltien Theunis
Get. Aaren Stevenzen Ongeraa, Pietertien Theunis

[10-12-1681]
Den zelven dage
Abram
Oud. Claas Jacobze Bevelander, Grietien Jans
Get. Abram Claase Kophuijve, Elisabet Abrams

[21-12-1681]
Den 21 December 1681
Cornelis
Oud. Aren Servaas, Berbel Huijbers
Get. Henderickie Lauweris, Jan Huijberse

[25-12-1681]
Den 25 December 1681
Lambrecht
Oud. Johannes Raap, Pieternelle Jobs
Get. Jacomijntien Lambrechts

[11-01-1682]
Den 11 Januarij 1682
Adriana
Oud. Cornelis van der Daf, Krijntien Mierobs
Get. Jacob van der Daf, Tersien van der Daf

[18-01-1682]
Den 18 Januarij 1682
Lauweris
Oud. Willem Lauwerisse, Annetien Witte
Get. Cornelis Lauwerisse, Krijntien Jans

[21-01-1682]
Den 21 Januarij 1682
Josijntien
Oud. Claas Wouterse, Grietien Jans
Get. Cornelia Jans

[21-01-1682]
Den zelven dito
Matien
Oud. Gillis Ariaanse, Klaasie Joris
Get. Johannes Ariaanse, Marij Jans

[22-02-1682]
Den 22 Februarij 1682
Lodewijck
Oud. Maarten Arentzen de Wilde, Jannetien Arens
Get. Aaren Lodewijckse, Aariaantien Lodewijcks

[22-03-1682]
Den 22 Maart 1682
Maritie
Oud. Matijs Janse de Ruijter, Sijtien Hendericks Walraven
Get. Marij Jans

[22-03-1682]
Den zelven dage
Jacob
Oud. Pieter Noorlander, Leentien Stevens
Get. Jacob Pieterse Noorlander, Matien Noorlanders

[27-03-1682]
Den 27 Maart 1682
Aaren
Oud. Jan Pietersen Cardux, Marijtien Voorwinde
Get. Leendert Aarense Voorwinde, Jannetien Aarens Voorwinde

[29-03-1682]
Den 29 Maart 1682
Dingeman
Oud. Abraham Dingemanse Groenewegh, Lena Danckers Zoowijck
Get. Cornelia Jacobs

[05-04-1682]
Den 5 April 1682
Cornelis
Oud. Johannes Taan, Sara Hendericks
Get. Cornelis Taan, Pieternelle Taans

[05-04-1682]
Ten zelven dage
Adrianus
Oud. Goris Jacobse Verhulp, Cathalijntie Bane
Get. Adrianus Bane, Cornelia Flore

[05-04-1682]
Noch gedoopt
Dingeman
Oud. Aaren Dingemanse, Cornelia Jacobs
Get. Pietertien Theunis Groenewegh

[12-04-1682]
Den 12 April 1682
Lodewijck
Oud. Cornelis Leendertze Gestel, Adriana Lodewijcks
Get. Jannetien Arens

[12-04-1682]
Ten zelven dage
Eewit
Oud. Pieter Marijnisse, Krijntien Cornelis
Get. Commertien Cornelis

[10-05-1682]
Den 10 Meij 1682
Christiana
Oud. Johannes van der Vorm, Quirina van Duijn
Get. Pieter Janze Visscher, Cornelia Looze

[24-05-1682]
Den 24 Meij 1682
Jannetien
Oud. Reinier Marinisse Verdonk, Jannetien Heinderiks
Get. Pietertien Heindericks

[31-05-1682]
Den 31 Meij 1682
Engeltien
Oud. Egbert Poelman, Leuntien Pieters
Get. ???

[14-06-1682]
Den 14 Junij 1682
Geertien
Oud. Kornelis Gerritze Koninck, Lijntie Pieters
Getuij. Lijsbet Gerritz

[19-06-1682]
Den 19 Junij 1682
Pietertien
Oud. Aaren Stevense Ongeraa, Leentien Jobs
Get. Theunis Stevenze Ongeraa, Pietertien Groenewegh

[19-06-1682]
Den zelven dito
Jannetien
Oud. Barent Janze van der Schilt, Annetien Jans
Get. Pieter Aariaanze, Cornelia Pieters

[26-07-1682]
Den 26 Julij 1682
Philippus
Oud. de Hr. schout Jan Gastus, Neeltien Mattheus
Get. Arij van Ouwater, Jacob van der Daf, Magdaleentien van der Daf

[26-07-1682]
Den zelven dito
Cornelis
Oud. Abraham Janze van der Velde, Aarentien Cornelis
Get. Jannetien Jans Matte

[26-07-1682]
Den zelven dito
Johannes, Arentien
Oud. Danckert Bastiaanze Codde, Lijntien Leenders
Get. Johannes Arijaenze, Maria Jans, Jacobus de Ridder, Ariaentien Govers

[02-08-1682]
Den 2 Augustij 1682
Jan, Tijs
Oud. Jacob Janze Noppe, Matijen Tijsse
Get. Jan Jacobse Noppe, Jannetien Matte, Jan Leenderzen Admiraal, Leentien Leenders

[16-08-1682]
Den 16 Augustij 1682
Jacob
Oud. Dingeman van Tricht, Trijntien Pieters
Get. Jan Pieterze van Tricht, Maddeleentien Jans

[06-09-1682]
Den 6 September 1682
Arijaantien
Oud. Cornelis Meeuse Bijl, Mertijntien Arens
Get. Eeuwout Meeuse Bijl, Jannetien Aarenz

[13-09-1682]
Den 13 September 1682
Appollonia
Oud. Jan Henderickze, Maritie Willems
Get. Leendert Stevenze Ongeraa, Marijtien Dircks

[13-09-1682]
Den zelven dito
Matien
Oud. Jan Jopze, Dircktien Janz
Get. Jannetien Jans Matte

[20-09-1682]
Den 20 September 1682
Jacob
Oud. Jan Jacobze Hooghwerf, Matien Abrahams
Get. Cornelis Machielze, Geertruijdt Jans

[25-09-1682]
Den 25 September 1682
Maartien
Oud. Frans Cornelisse van La, Leentien Jans
Get. Johannes Janze, Jannetien Cornelis

[04-10-1682]
Den 4 October 1682
Aaren??
Oud. Henderick Bangers, Marijtien Wouters
Get. Thomas Bangers, Lijsbeth Kommers

[29-11-1682]
Den 29 November 1682
Annetien
Oud. Hugo Dingemanze Decker, Willemtie Willems
Getu. Abraham Dingemanze Decker, Grietien Leenders

[13-12-1682]
Den 13 December 1682
Quirijn
Ouders Johannes Aariaanse van Brugge, Marij Jans
Get. Pieter Aariaanze, Leentien Geeritz

[01-01-1683]
Den 1 Januarij 1683
Geeret
Oud. Jacob Geeretze, Tannetien Janz Guijlekenaar
Get. Klaaz Marijnisze Wacker, Pieternelletien Geeretz

[20-01-1683]
Den 20 Januarij 1683
Abram
Oud. Jan Abramze, Jannetien Matte
Get. Aarentien Cornelis??

[21-02-1683]
Den 21 Februarij 1683
Quirijn
Oud. Willem Krijnze van Herkinge, Neeltien Theunis
Get. Grietien Willems

[07-03-1683]
Den 7 Maart 1683
Jan
Oud. Cornelis Lauwerisse, Trijntien Janz
Get. Lena Danckers

[14-03-1683]
Den 14 Maart 1683
Abraham??
Oud. Jan Abrahamze, Kuneertien Geeretz
Get. Grietien Abrahamz, Wijnant Abrahamze

[21-03-1683]
Den 21 Maart 1683
Lijntien
Oud. Jacob Pieterzen van Tricht, Pietertien Leenders van Sorgen
Get. Jan Pieterzen van Tricht, Neeltien Pieters van Tricht

[03-04-1683]
Den 3 April 1683
Lowijs
Oud. Frederick Lowijze Rademaker, Matien Theuniz
Get. Claas Lowijze, Lena Jacobs

[03-04-1683]
Den zelven dito
Jan
Oud. Lowijs Janze, Jobie Leenders
Get. Esther Jobs

[19-04-1683]
Den 19 April
Pieter
Oud. Willem Lauwerisze, Annetien Witte
Get. Hendericktien Lauweris

[18-04-1683]
Den 18 April 1683
Neeltien
Oud. Maarten Aarentze de Wilde, Jannetien Lodewijcks
Get. Jan Jasperse, Lijsbeth Commers

[16-05-1683]
Den 16 Meij 1683
Aarentien
Oud. Balten Janze Groeninger, Jobien Willemz Hooghwerf
Get. Gillis Vierniet, Theuntien Willemz

[27-06-1683]
Den 27 Junij 1683
Lannetien
Oud. Johannes Janze Raap, Pieternelle Jobs
Get. Lijntien Gillis

[04-07-1683]
Den 4 Julij 1683
Neeltien
Oud. Claas Jacobze Bevelander, Grietien Janz
Get. Lauweris Cornelisse, Tannetien Leenders

[09-07-1683]
Den 9 Julij 1683
Barendijtien
Oud. Gideon Verlee, Lijsbet Geeretz
Get. Arentien Abrahams, Cornelis Marijnisse Loeij

[09-07-1683]
Den zelven dito
Magdalena
Oud. Leendert Witte, Marij Dircken
Get. Sophia Cornelis

[11-07-1683]
Den 11 Julij 1683
Johannes
Oud. Cornelis Stevense Nieuwenhoeve, Pieternelle Taans
Get. Sara Hendricks, Cornelis Taan de Oude

[01-08-1683]
Den 1 Augusti 1683
Dirck
Oud. Dirck Dirckzen van Oostende, Leentien Jacobs
Get. Sijtien, Huijbrecht Noorloos

[01-08-1683]
Den 1 Augusti 1683
Lena
Oud. Pieter Meeuwisse Deught, Grietien Willemz Hooghwerf
Get. Appellonia Klaas, Samuel Hendrickze

[08-08-1683]
Den 8 Augusti 1683
Pieter
Oud. Pieter Dubbelt, Matien Pauliz Loeij
Get. Matien Jacobs

[16-08-1683]
Den 16 Augustij 1683
Jannetien
Oud. Abraham Lantman, Lijsbeth Janz
Get. Cornelia Bastiaanz

[12-09-1683]
Den 12 September 1683
Ningetien
Oud. Leendert Stevense Ongeraa, Maria Dirreken
Get. Jan de Schipper, Marij Willems

[12-09-1683]
Den zelven dito
Burt
Oud. Pieter Vroegenoest, Maddeleentien Jans
Get. Jacob Paulisze, Aarentien Janz

[19-09-1683]
Den 19 September 1683
Anna??
Oud. Johannes Taan, Sara Hendricks
Get. Cornelis Taan, Franscien Taans

[26-09-1683]
Den 26 September 1683
Jacob
Oud. Pieter Jacobze Noorlander, Leentien Stevens
Get. Jacob Pieterzen Noorlander, Matien Noorlanders

[17-10-1683]
Den 17 October 1683
Commer
Oud. Commer Janze, Brechtien Cornelis
Get. Lijsbeth Commers, Vrouwtien Aarens, Paulus Janze

[24-10-1683]
Den 24 October 1683
Danckert
Oud. Abraham Dingemanze Groenewegh, Lena Danckers Soijwijck
Get. Cornelis Danckerze Soijwijck, Sara Heijndricks

[24-11-1683]
Den 24 November 1683
Machiel
Oud. Arij Hendrickze, Grietien Ghiels
Get. Annetien van Snel

[01-12-1683]
Den 1 December 1683
Johannes
Oud. Sander Dittiens, Magdaleentien Janz
Get. Trijntien Pieters, Dingeman Rem

[19-12-1683]
Den 19 december
Abraham
Oud. Cornelis van der Daf, Krijntien Mierobs
Get. Jacob van der Daf, Elsien Tichelman

[31-12-1683]
Den 31 December 1683
Klijntien
Oud. Theunis Stevenze Ongera, Neeltien Theunis
Get. Jan, Marijtien Aarens

Anno 1684
[19-01-1684]
Den 19en Januarij
Kornelia??
Oud. Jacob Leunisse Koert, Jacomijntje Pieters
Get. Maatjen Leunis

[30-01-1684]
Den 30en dito
Annetjen
Oud. Jan Jobsz, Dirckje Jans
Get. Ariaantje Govers

[09-02-1684]
Den 9en Februarij
Wouter
Oud. Rombout van Proijen, Bastiaantje Wouters
Get. Leentje

[09-02-1684]
Den selven dito
Jillis
Oud. Dirck Jillisz van Vucht, Lena Jillis
Get. Sophia Cornelis

[19-03-1684]
Den 19en Maart 1684
Arijaantje
Oud. Cornelis Meeuwisse Bijl, Mertijntjen Arens
Get. Eeuwit Meeuwisse Bijl, Arijaantje Arijaans Doijs

[16-04-1684]
Den 16en April
Kornelia
Oud. Barent Janse, Annetje Jans
Get. Jan Claase van Roijen, Maatje Leenderts

[11-06-1684]
Den 11en Junij
Kornelia
Oud. Willem Jacobsz Overheijn, Maria Cornelis
Get. Leendert Witte, Sophia Cornelis

[18-06-1684]
Den 18 dito
Reijnier
Oud. Reijnier Verdonck, dog nu al overleden, Jannetjen Heijndricks
Get. Arij Heijndricksz Punt, Jannetje Marinus Verdonck??

[25-06-1684]
Den 25e Junij 1684
Katelijntje
Oud. Gillis Ariaansz van Brussel, Klaasje Joris
Get. Annetje Joris

[[02-07-1684]
Den 2e Julij
Jannetje
Oud. Jacob Gerritse, Tannetje Jans
Get. Pietertje Jacobs

[30-07-1684]
Den 30en Julij
Bastiaan
Oud. Cornelis Bastiaansz van der Plicht, Tannetje Leenderts
Get. Jan Abrahamsz van der Velde, Cornelia Bastiaans

[06-08-1684]
Den 6en Augustus
Pieter
Oud. Pieter Dubbeld, Maatje Poulus Loij
Get. Mr. Anthonij Casteleijn, Cornelia Mierob

[03-09-1684]
Den 3en Septemb.
Jan, op de Oude Tonge gedoopt
Oud. Jan Jansz Bijl, Annetje Jans
Get. Catharina Jans

[01-10-1684]
Den 1en Octob. 1684
Jacomijntje
Oud. Aren Dingemansz Groenewegh, Cornelia Jacobs
Get. Leentje Jacobs

[01-10-1684]
Den zelven dito
Cornelis??
Oud. Frans Corn. van La, Lena Jans
Get. Johannes Jans, Jannetje Cornelis van La

[13-10-1684]
Den 13en dito
Huijbertje
Oud. Dingeman Jacobsz van Tricht, Trijntje Pieters
Get. Krijn Willemsz Bout, Jannetje Leenderts

[09-11-1684]
Den 9en Novemb.??
Lijsbeth
Oud. Johannes Jansz Raap, Pieternelletje Jobs
Get. Wisseltje Jans

[12-11-1684]
Den 12 Novemb.
Hendrijck
Oud. Leendert Hendrijcks de Kieuwe
Get. Maria Dermoeij

[15-11-1684]
Den 15. dito
Jannetjen
Vader Jan Jacobsen op de Hoogewerf, doemaals gestorven, soo dat in sijn plaats stont Crelis Machielssen
Getuijge Joost Thonissen van Daelen, Gerrit Crelissen Moll
Meters Getruij Janssen

[19-11-1684]
Den 19. dito
Vader Jan Claassen Kreeft
Getuig. Tijs Claassen Kreeft, Bastian Claassen Kreeft
Meter Eva Cornelissen Wittekoe??

[26-11-1684]
Den 26. dito
Anna
Vad. Crelis (Crelissen=doorgestreept) Stephensen ?
Getuijge Crelis Crelissen Teeus
Mater Fransje Crelis Teeus

[07-12-1684]
Den 7. dito
Erentjen
Vader Claas Krinssen van Wou
Peter Marinus Krinssen van Wouwe
Meter Maatjen Kommers

[17-12-1684]
Den 17. December
Neeltjen
Vader Gerrith Corstiaans Bosch?
Peter Wouter Cornelissen Kromdijk
Meter Neel? Corstiaens Bosch?

[17-12-1684]
Den selven dito
Lammerschten
Vader Jan Lammerechsen
De getuijgen Neeltjen Teunissen en de geheele kerckeraat van de Nieuwe Tonge

[29-12-1684]
Den 29. Decemb.
Elsjen
Vader Balten Janssen
Getuijge Jacob van Tricht, Pietertjen van Sorgen

Anno 1685
[06-01-1685]
Den 6. Januarij
Hugo
Vader Hugo Dingemanssen Decker, doemaals overleden, in wiens plaats stont Abraham Dingemanssen
Getuijge Johanna Vallerere

[06-01-1685]
Teunis
Vader Teunis Teunissen Ongera
Getuijgen Ariantjen Jans Roos, Jan Cornelissen Soon

[21-01-1685]
Den 21. dito
Commertjen
De vader Tobias Janssen
Getuijgen Willem Teunissen de Breet, Blasijntjen Teunis

[21-01-1685]
Op de selfde dito
Abraham
Vad. Jan Abrahamse
Get. Eerntjen Cornelis

[28-01-1685]
Den 28. dito
Leendert
Vader Dirck Cornelissen Krepelman
Getuijg. Dirck Cornelissen Proije en Jannetje Jans

[04-02-1685]
Den 4 Febr.
Maatjen??
Vader Abraham Dingemanssen Decker
Getuijge Cornelia Crelissen

[04-02-1685]
Den selfden dito
Bastiaentjen
Oud. Jacob van Tricht, vader
Getuijg. Balten Janssen en Annetjen Leenders??

[07-02-1685]
Den 7. dito
Barbara
Vader Leendert W?ing

[14-02-1685]
Den 14 febru.
Maria
Vader Jan Gastus, Saertien Stadhouder
Getuijgen Pieter Dickerman, Jacob van der Daf, Crijntje Dircks

[21-02-1685]
Den 21. Febr.
Henrick
Maria Wouters, moeder, weduwe Henrick Arendts Bangers
Get. Jacob Bangers en Lijsbeth Kommers

[18-03-1685]
Den 18 Martij
Maatjen
Vader Jacob Heinrijcks
Getuijgen Lieven Gerritsen, Leentjen Pieters??

[22-04-1685]
Den 22. Aprill
Lena
Arent Leendertsen Krepelman, aer vader
Dirck en Crelia Krepelman als getuijgen

[23-04-1685]
Den 23 Aprill
Maatjen
Frederijck Louijs, vader
Loijs Frederijcksen en Arentjen Claas getuijgen

[23-04-1685]
Den selfden dito
Jacob
Pieter Noorlander, vader
Jacob Pieterssen Noorlander met Maatjen Noorlander getuijgen??

[06-05-1685]
Den 6. Maij
Ingeltjen
Jan Hendricksse, vader
Dirck Krepelman staande in plaats van Aerdt Jacobsen als peter, Cornelia Jacobse staande in plaats van Emmetjen Hendricks

[20-05-1685]
Den 20. Maij
Lijsbeth
Jan Huijbertsen, vader
Marinus Janssen, Leentjen Teunis , getuijgen????

[28-05-1685]
Den 28 Maij
Jan
Dirck Krabbendijcke, vader
Wieventjen Simons, Kees Kabossen, getuijgen

[08-07-1685]
Den 8. Julij
Engeltjen
Vad. Egbert Egbertsen Poelman
Get. Willem Kardux en Cathalijntjen Pieters

[29-07-1685]
Den 29. Julij
Marten
Vader Jan Jaspersen
Get. Jacob Leunissen Coer en Lijsbeth Commers

[29-07-1685]
Den selfden dito
Marinus
Vader Bastiaen Evertsen Deugt
Getuijgen Jan Claassen van Roijen en Sophia Crelissen

[20-08-1685]
Den 20. Aug.
Cornelia
Moeder Trijntjen Janse, weduwe van Cornelis Lauwerssen
Getuijgen Willem Lauwerssen met Marijtjen Lauwerssen en Hendrickjen Lauwerssen

[20-08-1685]
Den 20. Aug.
Jobje
Vad. Rombout Gerritsen
Get. Abraham Jansz Soon met Maatjen Tijssen

[16-09-1685]
Den 16. Septemb.
Willem
Arent Crelissen, vad.
Getuijgen Huijbert Teunissen van Noorloos met Sitjen Dirx

[25-09-1685]
Den 25 dito
Cornelia
Oud. Hend. Gerritz Langereijs, Maatjen Cornelis Verduijn
Get. Dirck Jansz Wiltschut, Grietjen Janse Wiltschut

[25-09-1685]
Den selfden dito
Jannetjen
Oud. Barent Janse, Annetjen Janse
Get. Jan Claassen van Roijen, Arentjen Claas de Blom??

[14-10-1685]
October den 14. dito
Thomas
Oud. Sander Ditjes, Magdeleentjen Janse
Get. Thomas Ditjes, Leentjen Geerits

[26-10-1685]
Den 26. Dito
Is gedoopt na voorgaande belijdenisse Dimmen Phlipsen de Block out zijnde 26 jaaren

[26-10-1685]
Den selfden dito
Anthonij
Oud. Daniel Anthonij du Pree, Pietertjen Crelis
Get. Johannes Claassen de Waal, Maatjen Crelis

[21-11-1685]
Den 21 November is gedoopt??
Geertjen
Ouders Cornelis Teunissen Hollander, vader
Geertruij Thonissen, moeder
Getuijgen D?er Phlipsen, Pietertjen Jacobs

[21-11-1685]
Den selfde dito
Lijsbeth
Vader Abraham Janssen van der Velde, moeder Arentjen Cornelis
Getuijgen Jan Abramssen met Cornelia Bastianssen

[06-12-1685]
Den 6. Decemb.
Arent
Oud. Leunis Arentsen, Jannetjen van ?
Get. Pieter Jacobsen, Grietjen Arens, P?s vrou

[13-12-1685]
Den 13 dito
Bastiaan
Ouders Cornelis Bastiaanssen, Arentjen Leenders
Getuijgen Jan Abramssen met sijn vrouw Cornelia

[20-12-1685]
Den 20 dito
Jacob
Ouders Rombout Jacobsen, Annetjen Gerrits
Getuijgen Maatjen Paulus

[23-12-1685]
Den 23. dito
Johannes
Ouders Claas Jacobsen Bevelander, Grietjen Janssen
Getuijgen Jan Arentsen, Jacob Pieters Bevelander doorgestreept, Neeltjen Te?s

[25-12-1685]
Den 25 dito
Jan
Ouders Jacob Paulissen Oosterling, Arentjen Jans Hoogewerfs
Get. Pieter Vroegenoest, Neeltjen Jacobsen van der Lidt??

[27-12-1685]
Den 27 dito
Crelis
Abram Dingemanssen Groeneweghs, Lena Danckerts Zoowicks??
Get. Pietertjen Teunis

[06-01-1686]
Den 6 Januarij 1686
Leendert
Dirck Krepelman, Cornelia Mierobs, ouders
Leendert Leendertssen Crepelman, Lena Joost, getuijgen

[20-01-1686]
Den 20. Dito
Gerrit??
Oud. Jan Abramsen, C?en Gerrits
Get. Maatjen Arianssen

[13-01-1686]
Den 13 Jan.
Job
Oud. Jan Jopsen, Dirckje Jans
Get. Cornelia Bastiaens

[27-01-1686]
1686 den 27 dito
Hendrickje
Oud. Abraham Lantman, Lijsbet Janszen
Get. Jan Remmen, Arentjen Abramszen

[07-02-1686]
Den 7. Febr.
Pietertjen
Oud. Leendert Stevensz Ongeraen, Maria Dirx
Get. Jacob Stevensz Ongeraen, Pietertjen Teunis Groenewegh

[27-02-1686]
Den 27. Febr.
Magdalina
Oud. Jan Claasz Creeft, Arentjen Crelis
Get. Crelis Jansz, Jobjen Heijndricks

[27-02-1686]
De selfde dito
Willemijntjen
Oud. Cornelis van de Velde, Geertruijd Mierobs
Get. Geertruijd, de weduwe van Coopman, Crelis Pronck, Bastiaan Pronck

[03-03-1686]
Martius den 3. is gedoopt??
Paulus
Oud. Pieter Dubbelt, Maatjen Paulus Loij
Get. Maatjen Jacobs

[07-03-1686]
Den 7. Dito
Heindrick
Oud. Johannes Taan, Saartjen Heindericksen
Get. Abram Dingemanssen, Lena Danckerts

[17-03-1686]
Den 17 dito
Pieter
Oud. Jacob Pieterssen van Tricht, Pietertjen Leenders van Sorge
Get. Jan Pieterssen van Tricht, Catelijntjen Pieterssen van Tricht

[28-04-1686]
April den 28 dito
Sara
Oud. Crelis Stevenssen, Pieternella Taans
Get. Arent Boschieter, Saartjen Commers

[28-04-1686]
De selve dito
Ariaen
Ouders Ariaen Ceuvelaar, Marie Pieters??
Get. Reijnier Teunissen met sijn vrouwe

[12-05-1686]
Majus den 12 dito
Machiel
Oud. Arij Punt, Grietje Chiels
Get. Maatje Pieters

[12-05-1686]
Den selven dito
Barbara
Oud. Leendert de Witt, Marie Dircks
Get. Claasje Joris

[23-06-1686]
Junius den 23. Dito
Adriana
Oud. Cornelis van der Daf, Crijntjen Mierobs
Get. Cornelia Mierobs

[23-06-1686]
De selfde dito
Arent
Oud. Jan Roos, Brachje Cornelis
Get. Neeltje Teunis

[07-07-1686]
Julius den 7. dito
Fransje
Oud. Frans Corn. van La, Lena Jans
Get. Johannes Jansen Bakelaar, Jannetje Cornelis van La

[19-07-1686]
Den 19. dito
Leentjen
Oud. Jan Pietersz van Tricht, Leentjen Gerritz
Get. Jacob Pietersz van Tricht, Neeltjen Pietersz van Tricht

[04-08-1686]
Den 4en Augustus
Pietertje
Oud. Aren Servaasz, Lijsbeth Gerrits
Get. Jacobus de Ridder, Barber Gerrits

[11-08-1686]
Den 11en dito
Arentje
Oud. Danckert Bastiaansz Codde, Sijntje Leenderts
Get. Arentje Claas de Blom

[22-09-1686]
Den 22 September
Pieter
Oud. Jacob Gerritz, Tannetje Jans
Get. Pietertje Jacobs

[22-09-1686]
Den 22en Septemb. 1686
Leendert
Oud. Frederick Louijse Rademaker, Maatje Leenderts Admiraal
Get. Jan Leendertsz Admiraal, Leentje, huijsvr. van overleden Jan Admiraal

[29-09-1686]
Den 29en dito
Heijndrick
Oud. Mathijs Heijnd. Greelmaker, Jannetjen Heijndricks
Get. Willem Marinusse Bierman, Maatje Leenderts

[29-09-1686]
Den selven dito
Jobje
Oud. Rombout Gerritz Zoon, Jannetje Jacobs
Get. Abraham Jansz Zoon, Maatje Tijs

[03-11-1686]
Den 3en Novemb.
Abraham
Oud. Jan Abrahamsz van der Velde, Cornelia Bastiaans
Get. Abraham Jansz van der Velde, Dickje Jans

[17-11-1686]
Den 17en Novemb. 1686
Paulus
Oud. Pieter Paulusz van der Velde, Teuntjen Arens
Get. Engebrecht Jansz Joncker, Lijsbet Poulus van der Velde????

[01-12-1686]
Den 1en Decemb.
Neeltje??
Oud. Aren Cornelisz van der Slick, Willemtje Cornelis
Get. Dirck Cornelisz Zeedijck, Teuntjen Huijbrechts Noorloos

[08-12-1686]
Den 8 dito
Pleuntje
Oud. Cornelis Corns. Jurvels, Pleuntjen Arens, beijde zal.
Get. Abraham Hasemoer, Jannetje Cornelis

[26-01-1687]
Den 26en Januari 1687
Philippus
Oud. Mr. Dimmen de Block, Grietje Joos Verkamer
Get. Mr. Gerrit de Block, Mr. Jan van der Heijde, Leentje Jacobs

[09-02-1687]
Den 9en Februarij 1687
Aaltje
Oud. Jan Huijbertsz de Jonge, Catelijntje Dircks Verstrate
Get. Barent Jansz, Maria Pieters

[02-03-1687]
Den 2en Maart
Jasper
Oud. Jan Jaspersz Breesnee, Vroutje Arens
Get. Reijnier Theunisz, Maatje Jans

[02-03-1687]
Den selven dito
Johannes
Oud. Maarten Jansz van Esch, Jacomijntje Cornelis Hondertjaar
Get. Jan Jobsz Houteschee, Neeltje Theunis Wellemans
Dese twee kinderen sijn op Middelharnas gedoopt dewijl hier van dese gegeven dag niet eens gepredickt wiert.

[16-03-1687]
Den 16 dito
Heijndrick
Oud. Aren Heijnd. Kievit, Jobje Jans
Get. Leend. Heijnd. Kievit, Neeltjen Heijnd. Kievits
Dit kindt is mede op Middelh. gedoopt dewijl eens twijffelachtigh stont of hier soude gepredickt worden.

[11-05-1687]
Den 11en Meij 1687
Jan
Oud. Jan Jobsz Houteschee, Dirckje Jans
Get. Kornelia Bastiaans

[03-08-1687]
Den 3 Augustus
Johannes
Oud. Jan Gastus, is overleden, Neeltje Teeuwis
Get. Pieter Teeuwisse, Pieter Gerritsz Tichelman, Lijsbet de Roij

[17-08-1687]
Den 17en dito
Maria
Oud. Rombout Jacobsz de Buijser, Annetje Gerrits
Get. Gerrit Pietersz Goederheijde, Leuntje Cornelis Hollander

[24-08-1687]
Den 24 dito
Heijndrickje
Oud. Pieter Meeuwisz Deugt, Neeltjen Heijndricks
Get. Jan Klaasz van Roijen, Pietertjen Heijndricks

[24-08-1687]
Den 24 Augusti 1687
Arentje
Oud. Claas Klijnsz van Wouw, Neeltjen Andries
Get. Marinus Crijnsz van Wouw, Maatje Kommers

[31-08-1687]
Den 31. Augusti
Anna
Oud. Crelis Stevenszen, Peternelle Cornelissen
Get. Crelis Taan, Saartjen Hendrix

[31-08-1687]
Op den selfden dito
Maatjen
Oud. Giel Janszen Goeree, Tannetjen Corstiaensz
Get. Paul Corvissen, Willemtjen Jansz

[31-08-1687]
Op den selfden dito
Catelijntjen
Oud. Meuwis Gerritsen van de Landen, Lijsbeth Dirx
Get. Cornelis Bolijn, Adriana de Lange

[31-08-1687]
Johannes
Oud. Teunis Dingemans, Teuntjen Jans
Get. Pieter Jacobs, Maartjen Jansz

[05-09-1687]
5 Septemb. 1687
Pieter
Oud. Jacob Bangers, Trijntjen Pieters
Get. Jan Jasperszen, Grietje Joris

[05-09-1687]
Op den selfden dito
Jacob Mierob
Oud. Cornelis van Velden, Geertruijd van Mierob
Get. Crelis van der Daf, Crijntjen van Mierobs

[07-09-1687]
Den 7. Septemb.
Leendert
Oud. Dirck Krepelman, Cornelia van Mierobs
Get. Dirck Proijen, Truijtjen Krepelmans, Crijntjen van Mierobs

[07-09-1687]
De selfde dito
Barbara
Oud. Jan Lammertsen, Ariaentjen Jacobs
Get. Claas Mosis, Neeltjen Jobs

[20-09-1687]
Op den 20 dito
Jannetjen
Oud. Cornelis Munter, Lijsbet Janse
Get. Jan Arentsen, Arent Abramsen, Eegjen Jans

[20-09-1687]
Op de selve dito
Cornelia
Oud. Arent Barentsen Plockhoij, Neeltjen Jacobs
Get. Jacomijntjen Barents

[05-10-1687]
Den 5. Octob. is gedoopt??
Tannetjen
Oud. Cornelis van der Daff, Crijntjen Jacobs van Mierob
Get. Dirck Krepelman, Cornelia Mierobs

[12-10-1687]
Den 12 dito
Willem
Oud. Hendrick Willemsen, Neeltjen Crelis
Get. Teuntjen Geerits

[19-10-1687]
Den 19 dito
Lambrecht
Oud. Johannes Raap, Pieternelle Jobs
Get. Jacomijntjen Lambrechts

[19-10-1687]
Op den selfden dito
Gerret
Oud. Crelis Verweij, Arentjen Claas
Get. Leendert Leunissen, Neeltjen Geerits

[02-11-1687]
Den 2. November
Leentjen
Oud. Jan Hendricksen, Hendrickje Gerrits
Get. Dirck Proijen, Pieternelletje Gerrits

[09-11-1687]
Den 9. Nov.
Geertruijdt
Oud. Jan Corstiaensz, Barbartjen Pieters
Get. Crelis Corstiaensz, Geertjen Cornelis, Maatjen Joost

[09-11-1687]
Op den selven dito
Jacomijntjen
Oud. Jacob Paulsz Oosterlingh, Arentje Jans Hoogerwerf
Get. Jan Paulsz Oosterlingh, Pieternelle Paulsz Oosterlingh

[19-11-1687]
Den 19 Novemb. 1687
Gerrit
Oud. Jan Pieterszen van Tricht, Leentjen Gerrits
Get. Crijntjen Jobs

[11-12-1687]
Den 11 December
Marinus
Oud. Frederick Louijsz, Maatje Leenders
Get. Neeltjen Teunis

[21-12-1687]
Den 21. Decemb.??
Pieter
Oud. Pieter Dubbelt, Maatjen Paulus
Get. Anthonij Castelein, Ariaentjen van Mierob

[21-12-1687]
Den selfden dito
Hester
Oud. Abram Dingemansz, Lena Danckertz
Getuijge Saartjen Hendrix

[25-12-1687]
Den 25. Dito
Cornelia
Oud. Adriaen Ceuvelaar, Marie Pieterz
Get. Barent Jacobs, Machtel Ariaans, Maatjen Papenbroek

[28-12-1687]
Den 28 dito
Annetjen
Oud. Claas Jacobsen, Gerritjen Jans
Get. Jannetjen Maertens

[11-01-1688]
Den 1. Januarij 1688
Leentjen
Oud. Cornelis Hollander, Geertruid Thomis
Get. Hendrick Thomisz, Leentjen Thomisen

[11-01-1688]
Den selfden dito
Grietjen Joos Verckamer out ontrent 23 jaren na afstant van de Mennisten en belijdenisse van de gereformeerde religie

[22-01-1688]
Den 22. Januarij 1688
Gerrit
Oud. Lieve Gerrits, Pieternelle Geerits
Get. Arentjen Lantmans, Thomas Arentsen Bangaers

[01-02-1688]
Den 1. Februarius
Maatje
Oud. Marinus Crijnszen, Maatje Commers
Get. Claas Crijnszen van Wou, Neeltjen Andries

[04-02-1688]
Den 4. Feb.
Jacomijntjen
Oud. Sander Dijtjens, Magdaleentjen Jans
Get. Heijdtje Thomas

[18-02-1688]
Den 18 dito
Lena
Oud. Abram Lantman, Lijsbeth Jansz
Get. Jan Hendrixen Croonenburgh

[04-04-1688]
Den 4. April 1688
Maatjen??
Oud. Jan Roos, Brachje Cornelis
Get. Claas Crijnszen van Wouw, Neeltjen Andries

[18-02-1688]
Den 18 April
Angenietjen
Oud. Wouter Cromdijck, Neeltjen Bastiaans Boschieter
Get. Davidt Cornelissen Missel, Geertruijd Spaans

[02-05-1688]
Den 2. Meij
Jannetjen
Oud. Cornelis Corstiaansz, Jacomijntjen Lambrechts
Get. Isaack Corstiaanse, Cornelia Corstiaansz

[09-05-1688]
Den 9. dito
Jacob
Oud. Rombout Gerritsen Zoon, Jannetjen Jacobs
Get. Steven Janse, Josijntjen Janse

[09-05-1688]
Majus????
Jannetjen
Oud. Danckert Bastiaansen, Leentjen Leenders
Get. Maatje Leenders

[30-05-1688]
Den 30. Meij
Hilletjen
Oud. Jan Claassen van Roijen, Martijntjen Arents
Get. Abram Jansen Soon, Neeltjen Pietersen van Tricht

[30-05-1688]
Den selven dito
Tannetjen
Oud. Leendert Pietersen Jonckker, Martijntjen Jansz
Get. Tannetjen Leenders Brooshooft
Beijde op d??? Oude Tonge gedoopt

[07-1688]
Julius
Aagje, Marietjen
Oud. Bastiaan Deugt, Pietertjen Heindrix
Get. Abram Lantman met sijn vrouw over ???t een, Jan Hendrix met Neeltie Teuwis over ???t ander

[07-1688]
Op den selven dito
Jan
Oud. Barent Jansen, Annetjen Janse
Get. Pieter de Vlamingh, Martijntjen Doijs

[07-1688]
Leentjen
Oud. Crelis Pietersz, Martijntjen Bartelsen
Get. Lena Danckertz

[22-08-1688]
Den 22. dito
Leendert
Vader Dirck Krepelman, moeder Cornelia Mierobs
Pater Cornelis van der Daff, mater Crijntjen Mierobs, Truijtje Leenders Crepelman met belofte van haar te begeven tot belijdenis van de kerck

[19-09-1688]
Septemb. den 19.
Aeltje
Oud. Jan Huijbertz, Catelijntjen Dirx
Get. Anna Snels

[24-09-1688]
Den 24. dito
Bastiaan
Oud. Crelis Bastiaanse, Gieltjen Roelants
Get. Cornelia Bastiaansen

[03-10-1688]
Den 3. Octob.
Jacob
Oud. Laurens Jacobse, Willemtjen Cornelis
Get. de vrouw van Jacob van Tricht

[20-10-1688]
Den 20. Octob.
Claas
Oud. Jan Kreeft, Aaltje Cornelis
Get. Iman Roberts, Peternelle Commers

[27-10-1688]
Den 27. Octob.
Abram
Oud. Rombout van Proijen, Lena Jans
Get. Truijtjen Aers

[31-10-1688]
Den 31. dito
Peternella
Oud. Jan Pieterssen Cardux, Marietjen Arents
Get. Hester Arensen

[06-11-1688]
Den 6. Novemb.??
Teuntjen
Oud. Jan Jobse, Dirckje Jans
Get. Grietje Vercamer

[19-12-1688]
Den 19. Decemb.
Neeltjen
Oud. Dingeman van Tricht, Trijntjen Pieters
Get. Jacob van Tricht, Magdeleentjen van Tricht

[25-12-1688]
Den 25. dito
Dirck
Oud. Leendert de Witte, Marie Dirx
Get. Leentje Jillis

Ao. 1689
[02-01-1689]
Den 2. is gedoopt
Leentjen
Oud. Cornelis Verweijde, Arentjen Claasz
Get. Teuntjen Gerrits

[07-01-1689]
Den 7. dito
Willem??
Oud. Matthijs Hendrix, Jannetjen Hendrix
Get. Jacob Joosten, Pietertjen Arents

[14-01-1689]
Den 14. Jan.
Arent
Oud. Leunis Arents, Maatjen Abrams
Get. Jan Zoon, Pieternelle Arents, Neeltjen van der Lit

[16-01-1689]
Den 16 dito
Geertjen
Oud. Arent Servaas, Lijsbet Geerits
Get. Jacobus de Ridder, Barbara Gerridoms

[03-02-1689]
Februarij??
Den 3. dito
Maatje
Oud. Jacob Gersen, Tannetje Janse
Get. Hendrijck Gersen, Ariaentjen Govers

[06-02-1689]
Den 6. dito
Willem
Oud. Pieter Noorlander, Leentjen Stevens
Get. Leentje Jans Slis

[06-02-1689]
Den selfden dito
Pieter
Oud. Pieter Dubbelt, Maatje Paulus Loij
Get. Anthonij Castelein, Ariaentje Mierobs

[20-02-1689]
Den 20. dito
Gerrit
Oud. Pieter Meuwissen, Neeltjen Hendrix
Get. Lena Jillis

[28-02-1689]
Den 28 dito
Maatje
Oud. Maerten Jansen, Jacomijntje Crelis
Get. Dimmen de Blocq met sijn huijsvrou Grietje Vercamer

[06-03-1689]
Martij den 6.??
Hendrick
Oud. Jan Hendricksen, Hendrickje Gerrits
Get. Abram Hendrixen Lantman, Lijsbeth Janse

[09-03-1689]
Den 9 dito
Bastiaantje
Oud. Jacob Pietersen van Tricht, Pietertje Leenderts
Get. Balten Janse, Annetje Leenders

[20-03-1689]
Den 20. dito
Tannetje
Oud. Joost Pietersen, Jannetje Jansen
Get. Balten Hendrixen, Truijtje Baltens

[30-03-1789]
Den 30. dito
Pieter
Oud. Lieve Gerritsen, Pieternelle??
Get. Thomas Arentsen, Trijntjen Pieters
De vader ? dagh overleden zijnde is het kint door de vader van Lieve gedoopt.

[15-04-1689]
Den 15. Aprill
Grietje
Oud. Adriaen Ceuvelaar, Marietje Pieters
Get. Annetje Janse

[17-04-1689]
Den 17. dito
Isaac
Oud. Abram Dingemansen Groenewegh, Lena Danckerts Zoowijcks
Get. Grietje Janse Duijvewaerts

[23-04-1689]
Den 23 dito
Jacob
Oud. Marte Hoolert, Neltie Piters van Tricht
Getu. Dina Piters van Tright, Jacobes Stoffels v. d. Hoef

[23-04-1689]
Den selfde dagh
Gritie??
Oud. Piter Pouwelse van der Velde, Teunie Arens
Getu. Gerit Arisen, Lena Arens

[01-05-1789]
Majus den 1. is gedoopt
Johannes
Oud. Crelis Stevensen Nieuwenhoeven, Pieternelle Taan
Get. Johannes Taan, Saartjen Hendrix

[07-05-1689]
Den 7. dito
Louijs
Oud. Frederijck Louijs, Maatje Leenders
Get. Claas Louijs, Lena Jacobs

[14-05-1689]
Den 14 dito
Maatje
Oud. Johannes de Vlaming, Marie Janse
Get. Pieter de Vlaming, Jannetjen Heinrix

[30-05-1689]
Den 30. dito
Rombout
Oud. Johannes Duijmdam, Lijsbeth Rombouts de Buijser
Get. Johannes Taan, Saartjen Hendrix

[12-06-1689]
Junij den 12
Crelis
Oud. Jan Pieterssen van Tricht, Leentje Gerrits
Get. Catalijntje van Tricht

[26-06-1689]
Den 26. dito
Perschier
Oud. Adriaen Perschierssen, Jannetje Claase
Get. Johannes Jobse Verbeeck, Geertruij Thomas

[09-07-1689]
Julij den 9.
Ariaentje
Oud. Corn. van Velde, Truijtje Mierobs
Get. Jan Corn. van Velde, Martijntje Corn. van Velde

[07-08-1689]
Aug. den 7.
Arent
Oud. Jan Abramsen van der Velde, Cornelia Bastiaanse
Get. Neeltje Teuwis

[21-08-1689]
Den 21. dito
Ariaentje??
Oud. Jacob Paulussen Oosterling, Arentje Janse
Get. Neeltje van der Lidt, Jan Jacobsen Coert

[28-08-1689]
Den 28 dito
Jannetje
Oud. Crelis Bastiaansen, Chieltje Roelandts
Get. Cornelia Bastiaansen

[28-08-1689]
Den selfden dito
Grietje
Oud. Ewout Corn. Roon, Marie Pieters
Get. Hendrick Gastus, Aeltjen Crelis

[04-09-1689]
Den 4. Sept.
Dames
Oud. Arij Punt, Adij IJmandts
Get. IJmandt Tijssen, Jannetje Marinus

[11-09-1689]
Den 11 dito
Matheus
Oud. Marinus Copheijn, Neeltjen Teuwissen
Get. Crelis Bolijn en sijn huijsvrou

[18-09-1689]
Den 18 dito
Cornelis
Oud. Wouter Cromdijck, Neeltje Corstiaansen Boschieter
Get. Pieter Cromdijck, Claasje Lodders

[16-10-1689]
Den 16. October
Jobje
Oud. Rombout Gerritsen Zoon, Jannetje Jacobs
Get. Jan Crelissen Zoon, Leentje Crelissen Zoon

[29-10-1689]
Den 29. dito
Jacob
Oud. Arij Jacobsen, Jannetjen Arents
Get. Anthonij Cornelissen,?? Neeltjen Gastus

[13-11-1689]
Den 13. Novemb.
Jacob
Oud. Cornelis Hollander, Geertruijd
Get. Leena Jacobs

[30-11-1689]
Den 30 dito
Gerrit
Oud. Rombout de Buijser, Annetje Gerrits van Hassenhoff
Get. Saartjen Hendrix??

[07-12-1689]
Den 7. December
Hendrick
Oud. Pieter Cornelissen, Sara hendrix
Get. Cornelis H? doorgestreept, Leentje Jans

[11-12-1689]
Den 11 dito
Philippus
Oud. Anthonij Phlipsen de Block, Pietertje Pieters
Get. Dimmen de Block, Neeltje Boschieters

[25-12-1689]
Den 25. dito
Arent
Oud. Jan Claessen, Martijntjen Arents
Get. Abraham Zoon, Leentje Cornelis

[25-01-1690]
1690 den 25. Januarij
Cornelis
Oud. Jan Roos, Brachje Cornelis
Get. Cijtje Cornelis, Adriaen Cornelis

[12-02-1690]
Den 12 Februarij
Claas
Oud. Cornelis Verweij, Arentjen Claas
Get. Neeltje Pieters, Maatje Noorlanders

[15-02-1690]
Den 15. Dito
Philippus, Maatje
Oud. Hendrick Gastus, Neeltjen Teunis Wellemans
Get. Leunis van der Baan, Jan Crelissen Zoon, Neeltje Teunis Dr?, Maatjen Abrams

[19-02-1690]
Den 19 dito
Maatje
Oud. Jacob Heindrixen, Trijntjen Pieters
Get. Neeltjen Pieters, Claas Jacobsen Beverlander

[26-02-1690]
Den 26. dito
Heijltje
Oud. Daniel Dupre, Sara la Tombe
Get. Maria la Tombe

[23-04-1690]
April den 23.
Een kind gedoopt gebooren buijten Echten staat, sijn naam was Neeltjen, de moeder Willemijntjen Floris Blommendael

[30-04-1690]
Den 30 dito
Trijntje
Oud. Herman Arentsen de Jong, Maatje Jans
Get. Maatje Leenderts Jans

[30-04-1690]
Op den selfden dito
Jacob
Oud. Dirck Krepelman, Cornelia Mierobs
Get. Cornelis van der Daff, Ariaentjen Mierobs

[11-06-1690]
Den 11 Junij
Jacob
Oud. Leendert Witte, Marie Dirx
Get. Jillisjen Jansen

[25-06-1690]
Den 25 dito
Arentjen
Moeder Jannetjen Jans, weduwe van Arent Crepelman
Get. Paulina Janse (alles doorgestreept)

[16-07-1690]
Den 16 Julij
Hendrick
Oud. Gerrit Hendricksen Nobis, Maatje Jacobs
Get. Cornelis Ariaenssen Visser, Leentjen Cornelis

[23-07-1690]
Den 23 dito
Teuntjen
Oud. Jan Jobse Houteschee, Dirckjen Jans van Hekeling
Get. Grietjen Vercamer

[13-08-1690]
Den 13. Augusti
Stoffelijntjen
Oud. Dimmen de Block, Grietjen Vercamer
Get. Lena Jobs??

[03-09-1690]
Den 3. September
Andries
Oud. Claas Crijnssen van Wouw, Neeltjen Andries
Get. Marcus Caron, Maatjen Roockers

[17-09-1690]
Den 17 dito
Lena
Oud. Leendert Jonckheer, Martijntjen Janz Man
Get. Jan Claessen van Roijen, Martijntjen Crelis

[01-10-1690]
Den 1 October is gedoopt
Crelis
Oud. Dirck van Oostende, Leentjen Jacobs
Get. Leentjen Dirx

[06-10-1690]
Den 6. dito
Jacob
Oud. Claes Jacobse Beverlant, Grietje Jans
Get. Dina Pieters

[06-10-1690]
Den selfde dito
Klintje
Oud. Cornelis Pieterssen van La, Martijntjen Bartels
Get. Neeltjen Jans

[06-10-1690]
Op den selfden dito is na gedane belijdenisse gedoopt een volwassene dochter genaamt Jannetje Gijsberts

[15-10-1690]
Op den 15 October
Isaac
Oud. Abram Dingemanssen Groenewegh, Lena Danckerts
Get. Saartjen Hendricks

[22-10-1690]
Den 22 dito
Leentjen
Oud. Maarten Jacobsen, Neeltjen Pieters van Tricht
Get. Jacobus Stoffels van der Hoeff, Dingena van Tricht

[11-1690]
November
Mattheus
Oud. Marinus Copheijn, Neeltjen Teuwis
Get. Jacob Cophein, Trijntjen Dirx

[11-1690]
Op den selfden dito
Neeltjen
Oud. Jan Zoon, Cornelia Crelissen
Get. Arent Roos, Maatje Crelis

[17-12-1690]
Decemb. den 17. dito
Pieter
Oud. Ewout Cornelissen Roon, Maria Pieters
Get. Ariaen Barentsen, Maatje Leendertsen

[25-12-1690]
Den 25. dito
Susannetje
Oud. Jacob Gerritsen, Tannetje Jans
Get. Grietjen Abrams

[31-12-1690]
Den 31. dito
Dirk, Crelis
Oud. Maarten van Es, Jacomijntjen Crelis
Get. Lena Jans, Neeltjen Cornelis

Ao. 1691
[24-01-1691]
Den 24 Januarij
Lijsbeth
Oud. Rombout Janssen, Lena Janse
Get. Marie Janse

[11-02-1691]
Den 11 Februarij
Arent
Oud. Pieter Paulussen van der Velde, Teuntjen Arentz
Get. Gerrit Arentsen, Ariaentjen Abrams

[14-02-1691]
Den 14 dito
Jacob
Oud. Dingeman van Tricht, Trijntjen Pieters
Get. Jan Pieterssen van Tricht, Sander Dijtgens, Lijsbeth Jacobs

[21-02-1691]
Den 21 dito
Huijbertje
Oud. Leendert Leendertsen de Heer, Ariantjen Huijbrechts
Get. Leentjen Jobs

[21-02-1691]
Den selfden dito
Cornelia
Oud. Corn. Verweij, Arentjen Claas
Get. Neeltjen Gerrits

[04-03-1691]
Den 4 Maert
Lena
Oud. Wouter Kromdijck, Neeltjen Boschieters
Get. Corstiaen Gerritsen Boschieter, Jan Boschieter, Leentjen Arents Slicks

[11-03-1691]
Den 11 dito
Gerrit
Oud. Rombout Gerritsen Soon, Jannetjen Jacobs
Get. Cornelis Corstiaensen, Jacomijntjen Lambrechts

[11-03-1691]
Den selfden dito
Heindrick
Oud. Abram Lantman, Lijsbeth Jans
Get. Arentjen Abramse

[19-03-1691]
Den 19 dito
Jan
Oud. Joost Pietersen, Jannetje Janse
Get. Gerrit Ariaensen, Pleuntjen Janse

[19-03-1691]
Den selfden dito
Aeltjen
Oud. Jan Huijbrechtsen de Jonge, -
Get. Marie Pieters Beuckers

[06-04-1691]
Den 6 April
Ariaen
Oud. Johannes?? Ariaensse van Brugge, Marie Jansz
Get. Pieter Ariaens van Brugge, Annetjen Snels

[08-04-1691]
Den 8 dito
Maria
Oud. Jan Creeft, Aeltjen Cornelis van Bochove
Get. Huijbert Leger, Lena Crelis, Crelis Janssen van Bochove

[06-05-1691]
Den 6 Maij
Jacobus
Oud. Cornelis van de Velde, Truijtje Mierops
Get. Dirck Krepelman, Crijntjen Mierops

[18-05-1691]
Den 18 dito
Jacob
Oud. Dirck Krepelman, Cornelia Mierops
Get. Cornelis van der Daff, Crijntjen Jacobs van Mierop

[18-05-1691]
Den selfden dito
Willempjen
Oud. Willem Crelissen, overleden, Neeltjen Jacobs
Get. Jacob Pieterssen Noorlander, Gerrit Nobis, Maatjen Jacobs

[08-07-1691]
Den 8 Julij
Geertjen
Oud. Sander Dijtgens, Magdeleentje Jans
Get. Dingeman Janssen Haesdock, Clijntjen Pieters

[11-07-1691]
Aeghje, Annetje
Oud. Bastiaen Deugt, Pietertjen Heindrix
Get. Jan Claassen van Roijen, Martijntjen Doijs, Balten Janssen, Commertjen Abrams

[22-07-1691]
Den 22 dito
Ariaentjen
Oud. Crelis Adriaenssen Decker, Apollonia Jobs
Get. Truijtjen Mierops

[28-07-1691]
Den 28 dito
Jan
Oud. Balten Janssen, Commertjen Abrams
Get. Willem Abrams, Jannetjen Jans, Pietertjen van Sorge

[12-08-1691]
Den 12 Augusti
Trijntjen??
Oud. Pieter Noorlander, Leentjen Stevens
Get. Gerrit Nobis, Maatjen Jacobs Noorlander

[09-09-1691]
Den 9 Septemb.
Cornelis
Oud. Pieter Dubbelt, Maatjen Paulus Loij
Get. Sara Heindrix

[09-09-1691]
De selfde dito
Grietje
Oud. Jan Roos, Brachje Cornelis
Get. Claas van Wouw, Neeltjen Andries

[16-09-1691]
Den 16 dito is door de predicant deser gemeente binnen Dirxlant gedoopt
Tannetjen
Oud. Leendert Jonckheer, Martijntjen Jans
Get. Joh. Raap, Pieternelle Jobs

[07-10-1691]
Den 7. October is gedoopt
Bastiaen
Oud. Crelis Bastiaenssen, Giltjen Roelandts
Get. Cornelia Bastiaens

[12-10-1691]
Den 12 dito
Damis
Oud. Arij Punt, Hadewij IJmants
Get. IJmant Tijssen, Jannetjen Marinus

[21-10-1691]
Den 21. dito
Crelia??
Oud. Arent Servaes, Lijsbeth Geerits
Get. Jannetjen Cornelis

[04-11-1691]
Den 4. Nov.
Lena
Oud. Pieter Meuwissen Deugt, Neeltjen Hendrix
Get. Martijntjen Arents

[04-11-1691]
Den selfden dito
Maria
Oud. Arent Corn. Lou, Marijtien Crijns
Get. Commertjen Marinus

[06-12-1691]
Den 6 Decemb.
Crelis
Oud. Daniel du Pre, Sara de la Tombe
Get. Neeltjen Claaszen

[06-12-1691]
Den selven dito
Maatjen
Oud. Jan Jaspersen, Crelia Jansen
Get. Maatjen Jans??

[06-12-1691]
Den selfden dito
Neeltjen
Oud. Jacob Oosterling, Arentje Jans Hoogerwurft
Get. Gertruijd Koopmans

[11-12-1691]
Den 11 dito
Teuntjen
Oud. Jan Jaspersen, Maatjen Jans van den Berg
Get. Jasper Jasperssen, Arentjen Dirx

[15-12-1691]
Den 15. dito
Crelis
Oud. Jan Soon, Crelia Crelis Hoogmoet
Get. Abram Soon, Leentjen Crelis Soons

[19-12-1691]
Den 19 dito
Pieter
Oud. Ariaen Ceuvelaer, Marijtjen Pieters
Get. Cornelia Bastiaensz

[24-12-1691]
Den 24 dito
Willempje
Oud. Herman Aerts de Jong, Maatje Jans Sirre
Get. Pieternelle Taan

[06-01-1692]
Den 6 Januarij 1692
Marijtjen
Oud. Crijn Adriaenssen, Abigael Janzen
Get. Jacomijntjen Lambrechts, Marinus Janszen

[16-01-1692]
Den 16 dito
Een kint buijten echt na publijck berouw en leetwesen van de moeder Marie Wouters. Het kint is genaamt Leendert

[30-01-1692]
Den 30. dito
Pieter
Oud. Crelis Pieterszen van La, Martijntjen Bartels
Get. Pieter Vroegenoest, Magdeleentjen Hoogerwurf

[30-01-1692]
Den selfden dito
Marinus
Oud. Pieter Marinussen Loij, Jannetjen Cornelis
Get. Crelis Marinussen Loij, Barbara Geerits

[03-02-1692]
Februarij
Den 3 dito
Abram
Oud. Leendert Witte, Marij Dirx
Get. Abram Lantman, Lijsbeth Corstiaensz

[24-02-1692]
Den 24 dito
Rebecca
Oud. Jacob Hubrechse, Teuntjen Abrams
Get. Abram Jobse, Rebecca Abrams

[27-02-1692]
Den 27 dito
Pieter
Oud. Anthonij de Blocq, Pietertjen Pieters
Get. Wouter Joosten Pau, Marie Frans

[08-3-1692]
Den 8 Maert
Pieter
Oud. Crelis Lou, Elsje Jacobs
Get. Tannetjen Joost, Arent Joost

[16-03-1692]
Den 16. dito
Jannetjen??
Oud. Jan Abramsen, Cornelia Bastiaens
Get. Dingena Jans

[30-03-1692]
Den 30 dito
Gerrit??
Oud. Jan Pieterssen van Tricht, Leentjen Gerrits
Get. Abram Soon, Dina Pieters van Tricht

[30-03-1692]
Den selfden dito
Cornelis
Oud. Steven Corn. Verhoeck, Ariaentjen Vos
Get. Segert van Doorn, Gosintjen Cornelis

[04-04-1692]
Den 4 April
Geertruijd
Oud. Adriaen Paschierssen, Jannetjen Claas
Get. Maatjen Commers

[27-04-1692]
Den 27 dito
Maatjen
Oud. Heijndrick Gastus, Neeltjen Teunis
Get. Maatjen Abrams

[11-05-1692]
Den 11 Meij
Jan
Oud. Cornelis Lambrechtsen, Hubrechtjen Jans
Get. Arent Janssen, Trijntjen Pieters

[29-06-1692]
Den 29. Junij 1692
Klaasjen
Oud. Jacob Pieterssen Hoocken, Jannetjen Jans
Get. Gerrit Heijndricksen, Klaasjen Jans

[29-06-1692]
De selfde dito
Neeltjen??
Oud. Leunis van der Baen, Maatjen Abrams
Get. Arent van der Baen, Arijaentjen Cardux

[31-08-1692]
Den 31 Aug. 1692
Maatjen
Oud. Frederijc Louijssen Rademaker, Maatjen Leenders Admiraals
Get. Claas Louijssen Rademaker, Lena Jacobs

[31-08-1692]
Den selfden dito
Bastiaentjen
Oud. Jacob Pieterssen van Tricht, Pietertjen van Sorge
Get. Arentjen Rombouts

[19-10-1692]
Den 19 October
Willem
Oud. Willem Joosten, overleden, Jannetjen Heindrix
Get. Jacob Joost Alebeecke, Aeghjen Marinus

[19-11-1692]
Den 19 Novemb.
Cornelia
Oud. Arent Teunissen Groenewegh, Grietjen Abrahams
Get. Pieter Teunis Groenewegh??

[26-11-1692]
Den 26 dito
Anthonij
Oud. Steven Meuwissen van den Bergh, Maatjen Teunis
Get. Aeltjen Cornelis

[07-12-1692]
Den 7 Decemb.
Arent
Oud. Jan Claassen van Roeijen, Martijntjen Arents Decker
Get. Abram Soon, Maatjen Thomas

[14-12-1692]
Den 14 dito
Lambrecht
Oud. Johannes Raap, Peternelle Jobs
Get. Cornelis Quack, Grietjen Cornelis

[14-12-1692]
Den selfden dito
Jillis
Oud. Tobias Janssen, Leentjen Jillis
Get. Jillis Dolder, Krijntjen Jillis

Ao. 1693
[11-01-1693]
Den 11 Januarij
Aeltjen
Oud. Arent Arentsen Hollander, Engeltjen Gerrits van Proijen
Get. Maatjen Gerrits van Proijen

[18-01-1693]
Den 18 dito
Anthonij
Oud. Daniel de Pre, Sara de la Tombe
Get. Neeltjen Teunis , huijsvrou van Hendrijck Gastus??

[18-02-1693]
Februarij
Den 18 dito
Cornelis
Oud. Pieter Dubbelt, Maatjen Paulus Loij
Get. Arentjen Rombouts

[18-02-1693]
De selfden dito
Pieter
Oud. Pieter Jac. Noorlander, Leentje Stevens
Get. Gerrit Nobis, Neeltjen Jac. Noorlander

[25-02-1693]
Den 25 dito
Jacob
Oud. Maerten Jacobsen Holaert, Neeltjen Pieters van Tricht
Get. Jacobus Stoffelzen van der Hoef, Dingena Pieters van Tricht

[22-03-1693]
Den 22 Maert
Pieter, Cornelis
Oud. Cornelis Drogendijck, Aeltjen Cornelis
Get. Jan Paulussen Vreeswijck, Cornelia Drogendijcks, Leendert Leunissen

[04-04-1693]
Den 4 April
Jannetjen
Oud. Jacob Hubrechtsen, Teuntjen Abrams
Get. Job Hubrechtsen, Leendert de Heer, Ariaantjen Hubrechts

[26-04-1693]
Den 26 dito
Dingena
Oud. Abram Dingemanssen Decker, Cornelia Dirx Snijder
Get. Arentjen Abrams

[24-05-1693]
Den 24 Meij 1693
Lijsbeth
Oud. Rombout Janssen van Proijen, Lena Jans
Get. Maria Jans

[20-06-1693]
Den 20 Junij
Tannetjen
Oud. Jan Willemszen Braber, Leentjen Jans
Get. Arij Willemssen, Jannetjen Willemssen

[01-08-1693]
Den 1 Aug. 1693
Pleuntje
Oud. Pieter Marinussen Loij, Jannetje Corn. in ???t Veld
Get. Grietje Abrams Hasemoers

[01-08-1693]
Den selven dito
Philippus
Oud. Dimmen de Blocq, Grietje Vercamer
Get. Lena Jobs Duijms

[16-08-1693]
Den 16 dito
Leentje
Oud. Job Tamessen Bangaers, Maria Bartels
Get. Pieter Bartelssen, Arentje Jans Snels

[16-08-1693]
Den selven dito
Lena
Oud. Jacob Paulussen Oosterling, Arentje Jans Hogerwerff
Get. IJtje Paulus Oosterlingh

[23-08-1693]
Den selven dito
Cornelis
Oud. Euwit Corn. Roon, Maria Pieters
Get. Neeltje Corstiaens Boschieters

[06-09-1693]
Den 6 Septemb.
Abram
Oud. Leendert de Witt, Marie Dirx
Get. Neeltjen Cornelis

[12-09-1693]
Den 12 dito
Arent
Oud. Crelis Arentsen, Apollonie Jans
Get. Neeltjen Pieters

[04-10-1693]
Den 4 Octob.
Claas
Oud. Cornelis Verweij, Arentjen Claas
Get. Neeltjen Pieters

[09-10-1693]
Den 9 dito
Huijbert
Oud. Jan Huijbertsen, Catalijntjen Dirx
Get. Annetjen Snels

[11-10-1693]
Den 11 dito
Claes
Oud. Jan Kreeft, Aeltjen Crelis
Get. Pietertjen Claas

[11-10-1693]
De selfde dito
Adriana
Oud. Teunis Noorloos, Jacomijntjen Slis
Get. Sijtjen Dirx

[02-11-1693]
Den 2 Novemb.
Rombout
Oud. Rombout de Buijser, Annetjen Gerrits
Get. Arentjen Rombouts

[08-11-1693]
Den 8 dito
Jacob
Oud. Abram Dingemans Groeneweght, Neeltjen Jacobs
Get. Jacob Pieterssen Noorlander, Neeltjen Stevens Arenneven

[22-11-1693]
Den 22 dito
Jacob
Oud. Leunis Jacobsen Coert, Willemtjen Willems
Get. Jacob Leunissen Coert, Peternelle Taans

[22-11-1693]
Den selfden dito
Claes
Oud. Pieter Claessen de Blom, Jacomijntjen Jans Hoogerwurfs
Get. Cornelis Verweije, Arentjen de Blom

[27-12-1693]
Den 27 Decemb.
Jannetjen
Oud. Crelis Bastiaenssen, Chieltjen Roelants
Get. Cornelia Bastiaens??

Ao. 1694
[24-01-1694]
Den 24 Januarij
Leendert
Oud. Dirck Krepelman, Cornelia Mierops
Get. Cornelis van der Daff, Crijntjen Mierops

[27-01-1694]
Den 27 dito
Jannetjen
Oud. Jan Pieterszen van Tricht, Leentjen Gerrits
Get. Gijsbert Gerritsen, Lena Hogerwerfs

[28-02-1694]
Den 28. Febr.
Andries
Oud. Claes Crijnssen van Wouw, Neeltjen Andries
Get. Leendert Hermanssen Wiltschut, Maatjen Roockers

[14-03-1694]
Den 14. Maert
Ariaentje
Oud. Jan Zoon, Cornelia Crelis
Get. Aren van der Baen, Leentjen Soon

[04-04-1694]
Den 4 April is gedoopt
Cornelis
Oud. Wouter Cromdijck, Neeltjen Boschieters
Get. Pieter Cromdijck, Huijghjen Palingh

[18-04-1694]
Den 18 dito
Anthonij
Oud. Daniel du Pre, Sara Cornelis
Get. Bastiaentjen Danckers

[25-04-1694]
Den 25 dito
Cornelis
Oud. Steven Corn. Verhoeck, Ariaentjen Vos
Get. Gosina Cornelis Wittekoeck

[05-09-1694]
Den 5 Septemb.
Dingeman
Oud. Johannes de Bruijn, Marie Arents
Get. Joh. Raap, Abigail Jans

[19-09-1694]
Den 19 dito
Christina
Oud. Marinus Cophein, Neeltjen Teuwis
Get. Jacob Cophein, Trijntjen Dirx

[10-10-1694]
Den 10 Octob.
Stoffelijntje
Oud. Hendrick Arentsen van Nierop, Jannetjen Gabriels ?
Get. Arent Kuijper, Maetjen Jobs

[18-11-1694]
Den 18 Novemb.
Heijndrickjen
Oud. Arent Hollander, Engeltjen Geerits
Get. Ariaentjen Geerits

[04-12-1694]
Den 4 Decemb.
Pieter
Oud. Barent Janssen, Annetjen Snels
Get. Pieter Ariaenssen, Marijtjen Bartels

[14-12-1694]
Den 14 dito
Crelis
Oud. Ewout Roon, Marie Pieters
Get. Maatjen Leenders

[19-12-1694]
Den 19 dito
Neeltjen
Oud. Dirck Crepelman, Cornelia Mierops
Get. Joh. Taen, Saartjen Hendrix

[19-12-1694]
Den selven dito
Rombout
Oud. Rombout Jacobs de Buijser, Annetjen Gerrits
Get. Arentjen Rombouts

[19-12-1694]
Den selven dito
Gerhard
Oud. Anthonij de Blocq, Pietertjen Pieters
Get. Dimmen de Blocq, Grietje Verkamer

[25-12-1694]
Den 25 dito
Ariaentje
Oud. Cornelis Decker, Apollonie Jobs
Get. Neeltjen Pieters de Blom

1695
[01-01-1695]
Den 1. Januarij
Huijbert
Oud. Teunis Noorloos, Jacomijntjen Slis
Get. Teuntjen Noorloos??

[01-01-1695]
De selfde dito
Leendert
Oud. Jacob Pieterssen van Tricht, Pietertje Leenders
Get. Arentje Rombouts

[08-01-1695]
Den 8 dito
Maetje
Oud. Jan Jasperssen Breesnee, Cornelia Jans
Get. Ariaentje Jillis

[23-01-1695]
Den 23 dito
Jacob
Oud. Leunis Jacobs Coert, Willemjen Willems
Get. Peternelle Taen

[30-01-1695]
Den 30 dito
Cornelis
Oud. Jan Arentsen Roos, Brachje Cornelis
Get. Cornelis Janssen Koeckbacker, Lijsbeth Commers

[30-01-1695]
De selfde dito
Pleuntje
Oud. Pieter Loij, Jannetje Crelis
Get. Maetje Crelis

[13-02-1695]
Den 13 Februarij
Dingena
Oud. Cornelis Drogendijck, Aeltje Cornelis
Get. Dingena Jacobs, Claes Louijssen

[27-02-1695]
Den 27. dito
Abram
Oud. Leunis van der Baen, Maatjen Abrams
Get. Arent Arentsen van der Baen, Martijntjen Cornelis

[20-03-1695]
Den 20 Maert
Ariaentje??
Oud. Huijbert Pieck, Arentje Jans
Get. Jacomijntje Pieck, Claes Coert

[27-03-1695]
Den 27 Maert
Arriaentje
Oud. Hendrick Gastus, Neeltje Teunis
Get. Leentje Cornelis

[01-04-1695]
Den 1. April
is gedoopt een jongeman van 25 jaren, Dimmen Joosten van Kamer, te voren opgevoedt in de religie der wederdoopers en nu na voorgaande belijdenisse der waarheijt de waare geref. Kercke door den doop ingelijft

[17-04-1695]
Den 17. April
Maetje
Oud. Pieter Meuwissen Deugt, Neeltje Hendrix
Get. Aeltje Crelis

[22-05-1695]
Den 22. Meij
Pieter
Oud. Maerten Jacobsen Holaer, Neeltje Pieters van Tricht
Get. Jacob Pieterssen van Tricht, Catalijntje Pieters van Tricht

[29-05-1695]
Den 29 dito
Lijsbeth
Oud. Pieter Crelissen Mannoch, Dina Pieters van Tricht
Get. Maerten Jacobsen Holaer, Lena Jans Hoogerwurfs??

[12-06-1695]
Den 12. Junij
Claes
Oud. Cornelis Verweij, Arentje Claes
Get. Neeltjen Pieters

[26-06-1695]
Den 26 dito
Martinus
Oud. Rombout van Proijen, Lena Jans
Get. Aegje Marinus

[03-07-1695]
Den 3. Julij
Kuneertje
Oud. Dimmen de Blocq, Grietje Vercamer
Get. Dimmen Joosten Vercamer, Lena Jobs Duijm

[28-08-1695]
Den 28 Augustus
Arent
Oud. Johannes de Bruijn, Marie Arents
Get. Pietertje van Tricht

[04-09-1695]
Den 4 September
Jannetje
Oud. Jacob Huijbrechtsen, Teuntje Abrams
Get. Jan Abramszen, Cornelia Bastiaens

[11-09-1695]
Den 11 dito
Cornelis
Oud. Joh. Janssen van der Vliet, Leentje Crelis Soons
Get. Dingena Heindrix

[18-09-1695]
Den 18 dito
Pieter
Oud. Steven Verhoeck, Ariaentje Vos
Get. Paulus Vos, Lena Vos

[16-10-1695]
Den 16. October
Teunis
Oud. Pieter Noorlander, Leentjen Stevens
Get. Jillis Jacobsen Noorlander, Arentje Jans Francke

[23-10-1695]
Den 23 dito
Leentje
Oud. Job Tamisse Bangaers, Marie Bartels
Get. Aert Wiltschut, Annetje Jans

[30-10-1695]
Den 30 dito
Pieter
Oud. Abram Pieterssen, Trijntje Dolders
Get. Geleijn Pieterssen, Grietje Ariaens

[30-11-1695]
Den 30. Novemb.
Maatje
Oud. Arent Corn. Tuijter, Cornelia Pieters
Get. Jannetje Leenders

[11-12-1695]
Den 11 Decemb.
Dirck
Oud. Arij Dirxsen van Rees, Catalijntje van Tricht
Get. Abram Lantman, Arentje Abrams Lantman

[18-12-1695]
Den 18 dito
Metje, Lauwtje
Oud. Leen de Witt, Marie Dirx
Get. Annetje Snels, Peternelle Geerits

[21-12-1695]
Den 21 dito
Jannetje
Oud. Bastiaen Deugt, Ariaentje Pieters
Get. Abram Lantman, Arentje Lantmans

1696
[26-01-1696]
Den 26 Januarij??
zijn gedoopt tweelingen, buijten echt gewonnen??
De vader word genaemt Johannes Pieterssen Labarijs
De moeder Commertjen Abrams Ketting, die met den voornoemde ondertrouwt is geweest kort voor haer kraem, doch hij Johannes Pieterssen Labarijs voor het tweede gebodt trouwelooslijck weghloopende, is het huwelijck niet voltrocken??
De kinderen zijn genaemt Chieltje, het outste, Willemtje het jongste
Dese sijn tot den H. doop aengenoomen, na dat de moeder alvoorens berouw en leetwesen toonde van haer sonde, en sulx oock beloofde te betuijgen voor de Christelijcke gemeijnte

[01-04-1696]??
Den 1. April
Aeltje
Oud. Jan Huijbertsen de Jong, Catalijntje Dirx
Get. Jillis Ariaentsen de Vlaming, Ariaentje Jillis

[23-04-1696]
Den 23 dito
Paulus
Oud. Joost Pieterssen, Peternelle Paulussen
Get. Willem Paulussen, IJetje Paulussen

[20-05-1696]
Den 20 Meij 1696
Ariaentje
Oud. Jan Claaszen van Roijen, Martijntje Arents
Get. Arentjen Abrahams

[30-05-1696]
Den 30. dito
Andries
Oud. Claes Crijnssen van Wouw, Neeltje Andries
Get. Leendert Hermanssen Wiltschut, Maetje Roockes

[11-06-1696]
Den 11 Junij
Johannes
Oud. Johannes Kleijnswager, Dingena Heijndrix
Get. Jacob Janssen Kleijnswager, Jannetje Marinus

[15-07-1696]
Den 15 Julij
Neeltje
Oud. Pieter Claessen de Blom, Neeltje Pieters
Get. Lena Jans

[22-07-1696]
Den 22 dito
Aerentje
Ouders Dirck Janssen, Leentje Jans
Get. Pieter Ariaenssen, Annetje Jans

[19-08-1696]
Den 19. Augustus
Jacob
Oud. Cornelis Verweij, Arentje Claes
Get. Neeltje Noorlander

[19-08-1696]
Den selven dito
Trijntje??
Oud. Marinus Cophein, Neeltje Teuwis
Get. Jannetje Cardux

[09-09-1696]
Den 9 September
Jannetje
Oud. Jan Pieterssen van Tricht, Leentje Gerrits
Get. Gijsbert Gerritsen, Dina van Tricht

[09-09-1696]
Den selven dito
Johannes
Oud. Jan Abramssen van de Velde, Cornelia Bastiaens
Get. Arentje Abrams

[23-09-1696]
Den 23 dito
Pieter
Oud. Cornelis Drogendijck, Aeltje Cornelis
Get. Jan Paulussen Vreeswijck, Dingena Jacobs

[14-10-1696]
October
Den 14 dito
Marinus
Oud. Daniel du Pre, Neeltje Jeroens Hoppin
Get. Aeghje Bre

[21-10-1696]
Den 21. dito
Wesseltje
Oud. Abram Pieterssen, Trijntje Dolders
Get. Jillis Dolder, Leentje Dolders

[27-10-1696]
Den 27 dito
Roeland
Oud. Cornelis Bastiaenssen, Chieltje Roelands
Get. Jan Paulussen Vreeswijck, Pieternelle Heindrixs

[04-11-1696]
Den 4 Novemb.
Jacomijntje
Oud. Claes Hendrixen Frients, Pieternelle Gerrits
Get. Neeltje Pieters van Tricht

[11-11-1696]
Den 11 dito
Lijsbeth
Oud. Huijbert Pieck, Arentje Francke
Get. Pieter Jans Francke, Dingena Jans Duijvewaert

[18-11-1696]
Den 18 dito
Cornelis
Oud. Johannes Janssen van der Vliet, Leentje Cornelis Soons
Get. Cornelia Cornelis Hoogmoet

[02-12-1696]
Den 2 December
Ariaentje
Oud. Cornelis Ariaenssen Decker, Apollonia Jans
Get. Neeltje Pieters

[06-12-1696]
Den 6. December
Grietje
Oud. Steven Verhoeck, Ariaentje Vos
Get. Paulus Vos, Lena Vos

[20-12-1696]
Den 20 dito
Abram
Oud. Jacob Huijbrechtssen, Teuntjen Abrams
Get. Job Abramssen, Rebecca Abrams

[23-12-1696]
Den 23 dito
Cornelis
Oud. Pieter van den Houten, Adriana van Mierop
Get. Paulus Vos, Neeltje Lodders, Claasje Lodders

[25-12-1696]
Den 25 dito
Cornelia
Oud. Ewout Roon, Pietertje Teunis
Get. Engeltje Teunis

[30-12-1696]
Den 30 dito
Eduward
Oud. Cornelis Eduardsen, Jannetje Geerits
Get. Pieternelle Kapermans

Ao. 1697
[17-01-1697]
Den 17. Januarij??
Aeghje
Oud. Johannes Frederixen van de Pol, Ariaentje Joost
Get. Lijdia Cornelis??

[17-01-1697]
Den selfden dito
Barbara
Oud. Pieter Loij, Jannetje Cornelis
Get. Catalijntje Duijmdam

[20-01-1697]
Den 20. dito
Meuwis
Oud. Bastiaen Meuwissen Deugt, Ariaentje Pieters
Get. Martijntje Doijs

[24-01-1697]
Den 24 dito
Een kint buijten echt, genaemt Jan, de moeder Ariaentje Jillis

[27-01-1697]
Den 27 dito
Pieter
Oud. Johannes van La, Stijntje Stoffels
Get. Crelis van La, Martijntje Bartels

[27-01-1697]
Den selven dito
Margarietje
Oud. Daniel du Pre, Sara de la Tombe
Get. Neeltje Jeroens

[07-02-1697]
Den 7 Februarij
Jacob
Ouders Jillis Jacobsen Noorlander, Claasje Cornelis
Get. Pieter Jacobsen Noorlander, Neeltje Jacobs Noorlanders

[24-02-1697]
Den 24 dito
Hendrick
Oud. Gerrit Hendrixen, Susannetje Phlips
Get. Crelis Hendrixen, Engeltje Hendrix??

[24-02-1697]
Den selven dito
Jan
Oud. Hendrick Gastus, Neeltje Teunis
Get. Neeltje Teuwis

[24-02-1697]
Den selven dito
Simon
Oud. Pieter Gerritsen van Eck, Jacomijntje Sijmons
Get. Johannes Sijmonssen, Jobje Frans

[03-03-1697]
Den 3. Maert
Cornelia
Pud. Barent Janssen, Annetje Snels
Get. Jan Jasperssen Breesnee, Maatje Lous

[05-04-1697]
Den 5 April
Bartelomeus
Oud. Job Tamissen, Marie Bartels
Get. Leendert de Heer, Ariaentje Huijbrechts

[12-05-1697]
Den 12 Maij
Bastiaen
Oud. Joost Pieters Hocham, Crelia Bastiaens
Get. Huijbert Pieters, Maetje Smouts

[16-05-1697]
Den 16 dito
Een kint buijten echt, genaemt Jakomijntje.??
De moeder heeft het kint selfs ten doop gehouden na betooninge van berou en leetwesen over haer sonde.
Haer naem is Grietje Jans Rijswijck.

[02-06-1697]
Den 2. Junij
Jacob
Oud. Jan Soon, Cornelis Crelis
Get. Neeltje Teunis

[05-06-1697]
Den 5. Junij
Geertje
Oud. Pieter Meuwissen Deugt, Neeltje Heijndrix
Get. Leendert Ketting, Jan Claessen van Roijen, Martijntje Arents

[23-06-1697]
Den 23 dito
Jan
Oud. Jacob Pieterssen van Tricht, Pietertje Leenderts
Get. Dingeman van Tricht, Leentje Gerrits??

[30-06-1697]
Den 30 dito
Lijsbeth
Oud. Pieter Mannack, Dingena Pieters van Tricht
Get. Arent Cornelissen Lodder, Arentje Crelissen Lodder

[07-07-1697]
Den 7. Julij
Maetje
Oud. Leendert Abramssen Ketting, Jannetje Jacobs
Get. Claas Hendrixen Hartendoot, Cornelia Jacobs

[04-08-1697]
Den 4. Augusti
Dingeman
Oud. Abram Dingemanssen Decker, Crelia Dircks
Get. Jacob Dingemanssen Decker, Ariaentje Jans

[11-08-1697]
Den 11 dito
Dingena
Oud. Rombout Jacobssen de Buijser, Annetje gerrits
Get. Marie Crelis van der Velde

[25-08-1697]
Den 25 dito
Neeltje
Oud. Cornelis Verweij, Arentje Claes
Get. Bastiaentje Danckerts

[01-09-1697]
Den 1. Septemb.
Pieter, Jan
Oud. Arij Dirxsen van Rees, Catalijntje Pieters van Tricht
Getuijgen Neeltje Pieters, Leentje Gerrits

[01-09-1697]
Den selven dito
Neeltje
Oud. Leunis van der Baen, Maetje Abrams
Get. Aren Roos, Leentje Francke

[19-09-1697]
Den 19 dito
Krelis
Oud. Dimmen Cornelissen Roon, Lena Jans Hoogerwerf
Get. Ewout Cornelissen Roon, Claasje Cornelis Roon??

[22-09-1697]
Den 22 dito
Ariaentje
Oud. Jan Roos, Brechje Cornelis
Get. Geertje Dingemans

[27-09-1697]
Den 27 dito
Anna
Oud. Anthonij de Blocq, Pietertje Pieters
Get. Dimmen de Blocq, Ariaentje Joost

[06-10-1697]
Den 6. October
Leentje
Oud. Maerten Jacobsen Holaert, Neeltje Pieters van Tricht
Get. Pieter Crelissen Mannach, Dingena Pieter van Tricht??

[06-10-1697]
De selve dito
Leendert
Oud. Dirck Leendertzen Paling, Tannetje de Grijse
Get. Leendert de Grijse, Leentje Cornelis Kromdijck

[13-11-1697]
Den 13 Novemb.
Barbara
Oud. Jan Jasperssen Breesnee, Cornelia Jans
Get. Lena Jobs

[04-12-1697]
Den 4 Decemb.
Hendrick
Oud. Johannes Kleijnswager, Dingena Hendrix
Get. Aeghje Marinus

1698
[12-01-1698]
Den 12 Januarij
Teunis
Oud. Gerrit Hendrixen, Susannetje Phlips
Get. Leendert Phlipsen, Maetje Leenders

[26-01-1698]
Den 26 dito
Marijtje
Oud. Jacob Oosterling, Crelia Jans van der Vliet
Get. Jan Janssen van der Vliet, Aeghje Thomas

[29-01-1698]
Den 29 dito
Abram
Oud. Jacob Huijbrechtsen Mijnheer, Theuntje Abrams
Get. Abram Hobis, Willemijntjen Cornelis

[29-01-1698]
Den 29 dito
Neeltje
Oud. Pieter de Blom, Neeltje Pieters
Get. Jan Roos, Pieternelle Paulus

[02-02-1698]
Den 2. Februarij
Cornelia
Oud. Dimmen de Block, Hester Arents
Get. Dimmen Joosten, Maatje Jacobs

[23-02-1698]
Den 23 Febr.
Dingena
Oud. Marinus Willemsen, Lijsbeth Aerents
Get. Crijn Willemsen, Trijntje Dolders

[16-02-1698]
Den 16 Febr.
Jironimus
Oud. Daniel Marinussen du Pre, Neeltje Jeroens Hoppijns
Get. Simon Jeroenssen Hoppijn, Huijbertje Jeroens Hoppijns

[26-02-1698]
Den 26 dito
Johannes
Oud. Crelis Pieterssen van La, Martijntje Bartels
Get. Stijntje Stoffels

[09-03-1698]
Den 9 Maert
Cornelis
Oud. Cornelis Janssen, Grietje Cornelis
Get. Jannetje Cornelis ?

[23-03-1698]
Den 23 dito
Leunis
Oud. Cornelis Drogendijck, Aeltje Cornelis
Get. Leendert Leunissen ?, Neeltje Geerits

[06-04-1698]
Den 6 April
Trijntje
Oud. Pieter Noorlander, Leentje Stevens
Get. Job Crijnssen Kieuwit, Arentje Duijndams??