Nieuwe Tonge ??? Doopaantekeningen 18 januari 1660 ??? 4 december 1672

Doopboek vervolg / Trouwboek

Algemeen Rijksarchief??
Collectie Doopboeken enz.
Tonge ??? Nieuwe
3 : II

Doopaantekeningen: 1660 -1672

Anno 1660

[18-01-1660]
Den 18 Januarij
Maetge
Marinus Cornelisse Loij
Barbeltje Gerrits
Oolders Dirckse
Dingena Cornelisse Loij

[22-02-1660]
Den 22en Februarij
Pietertje
Leendert Arentse van Sorge
Bastiaentje Goverts
Dingeman Cornelis
Theuntje Leenderts

[29-02-1660]
Den 29 Februarij
Johannes
Angelus van Aken
Anneken Sijmen
Jan van Aken
D. Wilhelmus Ackersdijck
Mr. Jan de Ridder
Anna Jans de Walsche

[29-02-1660]
Den delfden dijto
Lijsbeth
Jacob Pieterse Noorlander
Trijntje Pieters Francke
Adriaen Jacobse Smout
Arentje Jacobse Smouts

[16-03-1660]
Den 16 Maert
Jan
Jacob Janse de Vos
Annetje Samuel Merlijns
Johannes Abrahams Beenhouwer
Marcus Abrahams
Neeltje Jans Duirwel
Maetje Adriaens Duirwel

[21-03-1660]
Den 21 Maert
Jannetge
Hendrick Lantman
Arentje Abrahams
Jacob Snels
Lijsbeth Jacobs

[21-03-1660]
Den 21 dijto
Pleuntje
Jan Gerritse Snijder
Grietge Cornelis
Jan Chielse Raep
Wesseltje Tanis

[29-03-1660]
Den 29 dijto
Susannetge
Jan Pieterse Gulickenaer
Pieterge Jacobs
Aelbregt Jacobs
Cornelia Cornelis

[02-04-1660]
Den 2 April
Neeltje
Hubregt Janse de Jonge
Lijsbeth Jans
Gijsbert Janse de Jonge
Maetge Jans de Jonge

[02-04-1660]
Den selfden dijto
Johannes
Cornelis Janse Taen
Tannetge Jonas
Gillis Janse Vierniet
Neeltge Cornelis

[24-04-1660]
Den 24 dijto
Jochem
Cornelis Jochinse
Neeltge Jans
Jan Harmense
Ariaentje Goverts

[24-04-1660]
Den selfden dijto
Tannetge
Johannes Hennekert
Jannetge Jans
Jacob van Metere
Pieternelle Davidts
Beatrix Jans

[02-05-1660]
Den 2 Meij
Claes
Willem Willemse Hogewerf
Annetje Claes
Gillis Janse Vierniet
Theuntje Jans
Maetge Claes

[02-06-1660]
Den selfden dijto
Cornelia
Paulus Cornelisz Loij
Susanna Rombouts
Jacobus van Schagen
Aeltge Heijndrickx

[05-06-1660]
Den 5 Junij
Willemtje
Andries Thijsen
Tanneken Heijndrickx
Crijn Tijse
Maetge huijsv van Crijn Thijse

[01-08-1660]
Den 1 Augustus??
Cornelia
Jacob Cornelisse Mierop
Tanneken Cornelis
Danckert Leendertse Souwijck
Saertje Pieters

[17-08-1660]
Den 17 Augustii
Aertje
Hendrick Arentse
Maetge Arents
Gerrit Michielse
Maetge Jans

[19-09-1660]
Den 19 Septemb.
Claes
Jan Claessen Duvewaert
Passchijntgen Cornelis
Theunis Arentse Groenewech
Neeltgen Stoffels

[03-10-1660]
Den 3 octob.
Jan
Jan Janse Hollander
Lijsbeth Commers
Cornelis Pieterse Hollander
Janneken Kleijn Jans

[10-10-1660]
Den 10 octob.
Aert
Theunis Aertse Hogesteijn
Lijsbeth Goverts
Willem Govertse
Aert Jacobse
Martijntje Pieters

[17-10-1660]
Den 17 dijto
Teuntge
Reijn Pietersz
Stijntgen Arens
Wm. Michielsz de Groot
Saartgen Heijnderickx??

[17-10-1660]
Dijto
Janneken
Leendert Jansz Goeree
Matgen Arents
Anneken Maartens

[17-10-1660]
Dijto
Johannes
Cornelis Janse Tuiter
Jannetje Sarels
Neeltje Jans

[24-10-1660]
Den 24 dijto
Johannes
Gillis Janse Vierniet
Arentje Claes van Sorge
Cornelis Janse Taen
Harman Wallis
Aeltje Ots
Annetje Jans

[15-11-1660]
Den 15 Novemb.
Claes
Louwerens Claesz
Ariaentje Crijns
Claes Engelse
Maetge Claes

[15-11-1660]
Den selfden dijto
David??
Hubrecht Janse
Arentje Jans
Annetge Meuwis

[05-12-1660]
Den 5 decemb.
Aris
Job Jacobse
Maartgen Arens
Heijndrick Arentse
Geertge Cornelis

[12-12-1660]
Den 12 Dijto. dit kint is gedoopt in de O. Tonge
Jan Adriaense van Brussel
Maetge Joosten
Gillis Ariaentse
Lijntgen Arent Beuijens

[20-12-1660]
Den 20 dijto
Gerrit
Gerrit Gijsbertse
Tannetge Pieters
Arij Janse Roos
Arentge Cornelis

Anno 1661

[30-01-1661]
Den 30 Januarij
Maetge
Marinus Arentse
Neeltje Reijniers
Maetge Marinus

[30-01-1661]
Den 30 dijto
Maetge
Dingeman Abrahams
Aechtje Huigen
Chiel Huigen
Johannes Pieterse Emaus
Hadewijf Huigen

[06-02-1661]
Den 6 februarij
Willem Hendrickse Vinck, out ontrent dertien Jaeren
Hendrick Janse Vinck
Maetge Jacobus
Cornelis Dirckse van Proijen, bij wien het genoemde knechtje woonachtich was, stelde hem selve tot getuige daer van

[20-02-1661]
Den 20 dijto
Jannetge
Dit is een kint van een arme vrouw hier in de kraem gevallen
De vader was genaemt Jan ???
De moeder Lijsbeth ???

[27-02-1661]
Den 27 dijto
Jan
Arij Janse Roos
Grietje Andries
Claes Leendertse van der Meijde
Ariaentje Jans

[13-03-1661]
Maert den 13
Arentje??
Hendrick Janse
Jannetge Pieters
Theuntje Andries
Theunis Janse

[20-03-1661]
Den 20 Dijto
Johannes
Joost Janse
Cornelia Marinus
Arij Cornelisse van Cooljesplaet
Tanneken Fransd.

[01-05-1661]
Meij den 1 dijto
Pieternelletge
Crijn Arentse
Annetge Pieters
Jan Arentse
Martijnje Crijns

[08-05-1661]
Den 8 Meij
Jannetge
Marinus Cornelisse
Barbeltje Gerrits
Annetje Sents

[15-05-1661]
Den 15 dijto
Annetge
Jacob Cornelisse Duijnkerker
Willemijntge Dirckx
Jan Jobse
Annetge Brants

[15-05-1661]
Den selfden dijto
-
Gabriel Cornelisse Loij
Hadewijfge Huigen
Chiel Huigen
Dingena Cornelisse Loij

[30-07-1661]
Den 30 Julij
Arentje
Paulus Cornelisse Loij
Susanna Rombouts
Arentje Jacobs Smouts

[07-08-1661]
Den 7 Augusti
Gerrit
Dirck Gerritse Snijder
Cornelia Cornelis
Cornelis Gerrits
Maetge Jans

[04-09-1661]
Den 4 Septemb.
Govert
Dirck Govertse
Dingenatje Cornelis
Meuwis Dirckse Cranenburch
Ariaentge Goverts

[23-09-1661]
Den 23 dijto
Arentje
Willem Arentse
Susanna Dirckx
Cornelis Janse Gebuijs
Annetge ???

[02-10-1661]
Den 2 october
Dirck
Pieter Dirckse
Leentje Simons
Dirckje Dirckx

[06-11-1661]
Den 6 Novemb.
Jan
Gijsbert Janse de Jonge
Neeltje Theunis
Hubert Janse de Jonge
Maetje Janse de Jonge

[06-11-1661]
Den selfden dijto
Jacob
Pieter Jacobse van Tricht
-
Jan Jacobse van Tricht
Lijsbet Jacobs van Tricht

[05-12-1661]
Decemb. den 5 dijto??
Neeltge??
Christiaen Corvinckse
Maetge Corstiaens
Theuntge Leenderts

[10-12-1661]
Den 10 dijto
Neeltge
Maerten Erasmus
Maetge Cornelis
Nellitge Jacobs

[10-12-1661]
Den selfden dijto
Cornelis
Jacob Janse de Vos
Annetge Merlijns
Johannes Abrahams Beenhouwer
Cornelis Arentse Quack
Annetge Cornelis van Es

[18-12-1661]
Den 18 dijto
Tannetge
Leendert Janse Goeree
Maetge Arents
Tannetje Cornelis Slis

[18-12-1661]
De selfden dijto
Heijndrick
Leendert Hendrickse Schellekens
Leentje Cornelis Slis

[18-12-1661]
Den selfden dijto
Leendert
Cornelis Arentse Cromdijck
Claesje Pieters Lodders
Theunis Pieterse Lodder
Jan Arentse Voorwinde
Lijntje Corvinckse

[18-12-1661]
Den selfden dijto
Arent??
Theunis Arentse Groenewech
Cornelia Stevens Ongeraen
Arent Dingemanse
Pieter Theunis

Anno 1662

[01-01-1662]
Den 1 Januarij??
Pieternelletje
Johannes Adriaense van Brussel
Maetge Joosten
Leendert Jacobse Colf
Lijsbeth Jacobs

[01-01-1662]
Den selfden dijto
Ariaentje
Adriaen Jacobse Smout
Lijsbeth Leenderts
Steven Leendertse Ongeraen
Arentje Jacobs Smout

[08-01-1662]
Den 8 dijto
Marijtge
Arent Lodewijckse
Annetje Arents
Lijntje Arents Beuijens

[08-01-1662]
Den selfden dijto
Cornelis
Jan Cornelisse Slis
Jacobmijntge Willems
Tannetge Cornelis Slis

[22-01-1661]
Den 22 dijto
Maetge
Chiel Huigen
Maetge Pieters
Gabriel Cornelisse Loij
Aeltge Huigen

[29-01-1662]
Den 29 dijto
Theuntje
Reijn Pieterse
Stijntje Arents
Saertje Crijns

[05-02-1662]
Den 5 Februarij
Willem??
Gerrit Janse Soon
Jobje Rombouts
Cornelis Janse Soon
Maetge Tijse

[19-02-1662]
Den 19 dijto
Dingena
Hubrecht Janse de Jonge
Lijsbeth Janse
Adam Janse
Janneken Jans

[19-02-1662]
Den 19 dijto
Pieternella??
Adriaen Pieterse Gulickenaer
Jobje Arents Groenewech
Arent Dingemanse
Lijsbeth Abrahams

[28-02-1662]
Den 28 februarij
Jannetge
Reijnier Theunisse
Maetge Jans
Claes van Roijen
Martijntge Theunis

[05-03-1662]
Den 5 Maert
Maetge
Theunis Arentse Hogesteijn
Lijsbeth Goverts
Hendrick Arentse Hogesteijn, Willem Govertse
Ariaentje Jans Roos, Aeeltje Brants

{05-03-1661]
Den selfden dijto
Willem
Willem Willemse Trompetter
Leentje ? Kalf
Gerrit Willemse Trompetter
Pieternelle Jans
Dingena Willems

[19-03-1662]
Den 19 dijto
Aert
Hendrick Arentse
Maetge Arents
Tamis Arents
Maetge Jans

[30-04-1662]
Den 30 April
Adriaen
Jacob Pieterse Noorlander
Trijntje Pieters Francke
Jacob Pieterse Noorlander
Lijsbeth Leenderts Ongeraen

[07-05-1662]
Den 7 Meij
Henderickje
Hendrick Janse Dolder
Cornelia Pauwels
Gillis Janse Dolder
Klijntje Pronselaer

[21-05-1662]
Den 21 dijto
Barent
Dingeman Abrams Loij
Aechtje Huigen
Jannetje Arents
Jacob Gedeons Snels

[04-07-1662]
Den 4 Julij
Maetge
Willem Willemse Hoogewerf
Jannetge Claes van Sorge
Jan Harmanse Verhagen
Neeltje Louwijs Rademaecker

[11-07-1662]
Den 11 dijto
Cornelis
Jan Claesse Duvewaert
Persijntje Cornelis
Cornelis Leendertse Lodder
Ariaentje Jacobs

[11-07-1662]
Den selfden dijto
Cornelia??
Gabriel Cornelisse Loij
Hadewijf Huigen
Pieter Cornelisse Loij
Aeltjie Heijndrickx

[30-07-1662]
Den 30 Julij
Willem
Marinus Willemse Dribbel
Grietge Leenderts
Willem Marinisse Dribbel
Arent Leendertse Schaffeel
Tannetje Leenderts

[20-08-1662]
Den 20 Augusti
Gijsbert
Gerrit Gisbertse
Jannetge Pieters
Neeltge Cornelis Tanis

[20-08-1662]
Den selfden dijto
Arentje
Cornelis Janse Tuiter
Jannetge Sarels
Lijntge Leenderts Corvinckx

[10-09-1662]
Grietge
Sonder vader
Maerij Cornelis
Leentge Cornelis

[24-09-1662]
Den 24 Septemb.
Govert
Jacobus Abramse de Ridder
Ariaentje Goverts
Dirck Govertse
Susannetge Jans de Ridder

[24-09-1662]
Den selfden dijto
Gerrit
Jan Gerritse Snijder
Grietje Cornelis
Adriaen Gerritse
Maetge Jans

[29-09-1662]
Den 29 dijto
Josijntje
Gillis Giljaems
Annetge Pieters
Jan Janse Hollander
Annetge van As

[12-11-1662]
Den 12 Novemb.
Lieven??
Gerrit Michiels
Pietertje Lievens
Neeltje Cornelis

[10-12-1662]
Den 10 decemb.
Theuntje
Abraham Janse
Jannetge Jans
Cornelis Janse van Hekelinge
Wouterijntge Cornelis

[24-12-1662]
Den 24 dijto
Cornelis
Pieter Cornelisse Loij
Tannetje Cornelis
Cornelis Pauwelse Loij
Jasperijntje Cornelis

Anno 1663

[07-01-1663]
Den 7 Januarij
Jan
Claes Gerritse van Roijen
Hilletje Leenderts
Pieter Meuwisse
Maetge Marinus

[07-01-1663]
Cornelia??
Claes Hubrechtse Coster
Tanneken Willems
Weijntje Willems

[07-01-1663]
Barbel
Arent Pieterse
Harrentje Leenderts
Theunis Heijndrickse Hogesteijn
Martijntje Pieters

[21-01-1663]
Den 21 dijto
Magdaleentje
Jan Jacobse van Tricht
Geertje Jans
Pieter Janse Francke

[28-01-1663]
Den 28 dijto
Neeltje
Joost Janse van Rosendael
Cornelia Marinus
Maetge Corstiaens

[11-02-1663]
Februarij den 11
Jacob
Theunis Jacobse Weller
Ariaentje Arens Roose
Theunis Arentse Hogesteijn
Jannetge Willems

[11-02-1663]
Den selfden dijto
Annetge
Leendert van Sorge
Bastiaentje Gerrits
Cornelis Joochimse
Neeltje Cornelis

[11-03-1663]
Den 11 Maert
Ariaentge
Jacob Cornelisse Duijnkercker
Willemtje Dirckx
Aeltje Dirckx
Jannetge Leenderts

[11-03-1663]
Den 11 dijto. twee tweelingen
Leendert
Theunis Arentse Groenewech
Cornelia Stevens Ongeraen
Steven Leendertse Ongeraen
Arentje Arents

Neeltje
Vader idem
Moeder idem
Jan Claesse Duivewaert
Jobje Arentse Groenewech

[13-05-1663]
Den 13 Meij
Barendijntje
Jan Snelse
Pietertje Thanis
Jacob Gedeons Verheij
Tannetje Willems

[20-05-1663]
Den 20 dijto
Ariaentje
Jan Janse Hoogewerf
Neeltje Jacobs van der Lidt
Willem Janse Hoogewerf
Ariaentje Burs

[27-05-1663]
Den 27 dijto
Frans
Hubrecht Janse
Arentje Jans
De meijt tot Cornelis Dirckse van Proijen

[27-05-1663]
Den selfden dijto
Maetje??
Leendert Janse Goeree
Maetje Arents
Willemijntje Arents

[03-07-1663]
Julij den 3 dijto
Tweelingen Marinus, Jacob
Matheus Marinus
Stijntje Jacobs
Maetge Bastiaens

[29-07-1663]
Den 29 dijto
Cornelia
Leendert Heijndrickse Schellekens
Leentje Cornelis Slis
Tannetje Cornelis Slis

[29-07-1663]
Den selfden dijto
Annetge
Reijnier Theunisse
Maetge Jans
Annetge Pieters

[29-07-1663]
Den selfden dijto
Stoffel
Gabriel Cornelisse Loij
Hadewijfge Huigen
Barbel Gerrits

[12-08-1663]
Den 12 Augusti
Johannes
Cornelis Janse Tuiter
Jannetge Sarels
Annetge Pieters van Asch

[09-09-1663]
Den 9 Septemb.
Jochem
Cornelis Jochemse
Neeltje Jans
Barent Janse
Stijntje Jans

[30-09-1663]
Den laetsten Septemb.
Marijtge
Stoffel Danielse
Cornelia Bastiaens
Cornelis Cornelisse Kattestaert
Blasijntje Cornelis Kattestaert

[15-10-1663]
Den 15 october
Annetge
Pieter ???
Maria Maertens
Neeltje Caspers

[23-10-1663]
Den 23 dijto
Maetge
Roelof Conugaen
Celia ???

[03-11-1663]
Novemb. den 3 dijto
Jan
Gijsbert Janse
Neeltje Theunis
Hubrecht Janse
Maetge Jans

[10-11-1663]
Den 10 dijto
Cornelis
Cornelis Danielse Schipper
Susanne Cornelis
Jacobus Abrahams de Ridder
Tannetge Frans

[09-12-1663]
Den 9 decemb.
Ariaentje
Gi ???
Jannetge Cornelis
Marij Cornelis
Een bastaert kint

[25-12-1663]
Den 25 dijto
Johannes
Willem Janse Hoogwerf
Ariaentje Pieters Lodders
Jan Janse Hoochwerf
Magdaleentje Jans Hoochwerf

Anno 1664

[01-01-1664]
Den 1 Januarij
Neeltge
Gerrit Michiels
Pietertge Lievens
Cornelia Stevens

[06-01-1664]
Den 6 dijto
Neeltge
Pieter Jacobse van Tricht
Neeltge Arents
Aerent Jacobse Beuijens

[13-01-1664]
Den 13 dijto
Arentge
Adriaen Pieterse Gulickenaer
Jobje Arents
Mr. Jan de Ridder
Cornelia Stevens

[13-01-1664]
Paulijntje
Claes Blom
Neeltge Pieters
Cornelis Jacobse Wever
Helena Pieters

[13-01-1664]
Cornelia
Dirck Gerritse Snijder
Cornelia Cornelis
Jacob Cornelisse Corendijcker
Pietertje Cornelis

[20-01-1664]
Den 20 dijto
Helena
Maerten Erasmus
Maetge Cornelis
De Beste moeder van moeders wegen

[27-01-1664]
Jacob
Heijndrick Arentse Bangaers
Maetge Goosens
Tomas Arentse Bangaers
Martijntge Tanis

[27-01-1664]
Commer
Jan Janse Hollander
Lijsbeth Commers
Arent Bangaers
Lijntge ???

[02-1664]
In Februario
Andries
Arent Janse Roos
Grietje Andriesd. Maxume
Andries Jacobse Maxume
Marcus Jacobse Maxume
Maetge Andries Maxume

[27-02-1664]
Den 27 dijto
Maetje
Jacob Pieterse Noorlander
Trijntje Pieters Francke
Leentje Pieters Francke

[02-03-1664]
Den 2 Maert
Huige
Chiel Huigen
Maetge Pieters
Dingeman Abrahams
Hilletge Pieters

[16-03-1664]
Den 16 dijto
Cornelis
Cornelis Janse Taen
Tannetge Franse
Dingena Roelants

[30-03-1664]
Den 30 Maert
Willem
Pieter Cornelisse Loij
Tannetje Cornelis Vroegenoest
Pieter Cornelisse Vroegenoest
Maetje Jacobs

[05-04-1664]
April den 5 dijto
Willem
Gillis Willemse de Brugae
Annetje Pieters de Brugae
Catelijntje Gillis

[12-04-1664]
Den 12 dijto
Jan
Hubrecht Janse Groeneboer
Lijsbeth Jans
Marinus Janse
Hubertje Huberts
Neeltje Jans

[21-04-1664]
Den 21 dijto
Nelletge
Lambert Govertse
Grietge Baltens
Aechtge Matheus

[04-05-1664]
Den 4 Meij
Cornelia
Marinus Willemse Dubbel
Grietge Leenderts
Pieter Willemse Cardux
Hester Jansd. Strijkersberch

[11-05-1664]
Den 11 dijto
Cornelis
Gerrit Gijsbertse Hertoch
Jannetge Pieters Goeree
Willem Jacobse van der Lidt
Arentje Cornelis

[18-05-1664]
Den 18 dijto
Leentje
Cornelis Bassart
Ariaentje Leenderts
Abraham Leendertse
Cornelia Leenderts

[18-05-1664]
Den selfden dijto
Pieter
Jan Pieterse Allert
Annetge Pieters van Asch
Neeltge Pieters van Asch

[25-05-1664]
Den 25 Meij
Dingenatie
Jan Claesse Duvewaert
Lijsbeth Theunis
Maerten Jans
Maetje Stoffels

[25-05-1664]
Den selfden dijto
Crijntje
Crijn?? Arentse
Annetge Pieters
Leendert Stevense Cleijn
Klaertje Crijns

[25-05-1664]
Den selfden dijto
Saertje
Hendrick Janse Wever
Jannetge Pieters
Lijsbeth Lambrechts

[01-06-1664]
Den 1 Junij
Lijsbeth
Leendert Hubrechtse Pieck
Ariaentje Jacobs Coert
Cornelis Jacobse Coert
Ariaentje Leenderts

[08-06-1664]
Den 8 dijto
Barent
Dingeman Abrahams
Aechtje Huigen
Gedeon Jacobse Verheij
Arentgen Abrahams

[08-06-1664]
Job
Job Jacobse Wever
Maetge Arents
Cornelis Jacobse Wever
Arentje Cornelis

[05-07-1664]
Den 5 Julij
Sara
Reijn Pieterse
Stijntje Arents
Willem Michielse de Groot
Soetje Arents

[27-07-1664]
Den 27 dijto
Leentje??
Leendert Janse Goeree
Maetje Arents
Jan Pieterse Sirre
Hendrickje Lauwerents

[27-07-1664]
Den selfden dijto
Jannetge
Jan Gerritse Snijder
Grietje Cornelis
Dirck Gerritse Snijder
Maetge Jans

[10-08-1664]
Den 10 Augusti
Marinus
Pieter Marinusse
Arentgen Dirckx
Marinus Pieterse
Martijntgen Dirckx
Janneken Cornelis

[17-08-1664]
Den 17 dijto
Sijtje
Gabriel Cornelisse Loij
Hadewijf Huigen
Maetge Jacobs

[06-09-1664]
Septemb. den 6 dijto
Pieter
Dirck Govertse Bijstraten
Neeltge Pieters Lodders
Ariaentge Goverts

[21-09-1664]
Den 21 dijto
Willemijntje
Claes Hubrechtse Coster
Tannetje Willems
Leendert Willems Hoogewerf
Weijntje Willems Hoogewerf

[21-09-1664]
Den selfden dijto
Lijntje??
Gillis Janse Dolder
Wesseltje Jans
Lambrecht Janse Raep
Jobje Arents Dingemans

[12-10-1664]
Den 12 dijto
Aeltje
Jan Jobse
Jannetge Andries van Dickelem
Andries Joosten van Dickelem en Joost Andriese
Celijtge Willems en Trijntge Andries

[02-11-1664]
Den 2 Novemb.
Cornelis
Marinus Cornelisse Loij
Barbeltge Gerrits
Cornelis Pauwelse Loij
Dingena Cornelis

[30-11-1664]
Den 30 Novemb.
Cornelis
Abraham Janse
Jannetge Jans van Hekelinge
Jacob Cornelisse Duijnkerker
Hendrickje Laurens Hoeckvate

[30-11-1664]
Den selfden dijto
Marinus
Johannes Pieterse
Maetje Marinus
Crijn Cornelisse Sirre
Cornelia Marinus

[07-12-1664]
Den 7 decemb.
Neeltje
Dingeman Cornelisse
Neeltje Simons
Claes Cornelisse
Gillis Simonse Cool
Pieternelletge Simons

[25-12-1664]
Den 25 dijto
Mijntje
Gerrit Michielse
Pietertje Lievens
Heijndrick Andriesse
Maetje Jans Otten

[25-12-1664]
Den selfden dijto
Cornelis
Paulus Cornelisse Loij
Maetge Jacobs
Annetge Cornelis Vroegenoest
Hendrick Claesse

[28-12-1664]
Den 28 dijto
Cornelis
Pieter Cornelisse van La
Magdaleentje Jans Hoogewerf
Cornelis Pieterse van La
Jannetge Cornelisse van La

Anno 1665

[25-01-1665]
Den 25 Januarij
Martijntje
Arent Eemmense
Jannetge Jans
Gedeon Jacobse Snels
Lijntje Arents Beuijens

[25-01-1665]
Den selfden dijto
Crijn
Chiel Cornelisse van der Wiel
Theuntje Adriaens
Stoffel Marinusse
Maetge Jaspers
Bastiaentje Wouters

[01-02-1665]
Den 1 Februarij
Claes
Gillis Janse Vierniet
Arentje Claes van Sorge
Louwijs Frederickse Rademaker
Teuntje Jans
Neeltje Louwijs Rademakers

[28-02-1665]
Den 28 dijto
Pietertje
Theunis Arentse Groenewech
Cornelia Stevens Ongeraen
Adriaen Pieterse Gulicjkenaer
Ariaentje Theunis

[28-02-1665]
Den 28 dijto
Pieter
Adriaen Pieterse Gulickenaer
Jobje Arents Groenewech
Jan Harmanse Verhagen
Hendrick Janse Gulickenaer
Tannetge Jans de Ridder

[07-05-1665]
Den 7 Meij
Grietge
Jan Snelse
Pietertge Tames
Arij Chielse Raep
Aefge Boeckhorst

[28-05-1665]
Den 28 Meij
Neeltje
Nijs Lievense
Lie ???
Lieven Nijse Smidt
Leentje Lievens

[01-06-1665]
Jannetge
Willem Reijnierse
Marijtge Jans
Leendert Gerrits
Lijntge Gerrits

[28-06-1665]
Den 28 Junij
Ariaentge
Willem Janse Hoogewerf
Adriaentje Pieters Lodders
Leendert Cornelisse Mierop
Neeltje Pieters Lodders

Tweelingen

Magdeleentje
Idem
Idem
Burt Janse Hogewerf
Neeltje Jacobs van der Lidt

[28-06-1665]
Den selfden dijto
Luentje
Theunis Maertense Noppe
Cornelia Marinus
Pieter Meuwisse Deucht
Pieternelletge Maertens

[06-08-1665]
Den ? Augusti
Maetge
Arij Janse Roos
Grietje Andries
Theunis Arentse Hogesteijn
Claesje Pieters

[06-08-1665]
Den selfden dijto
-
Cornelis Arentse van Truijen
Jobje Soetens
Wesseltje Arents

[15-08-1665]
Den 15 dijto
Jan
Pieter Jacobse van Trigt
Lijntje Arents Beuijens
Dingeman Jacobs van Trigt
Wesseltje Arents Raep

[22-08-1665]
Den 22 Augusti
Daniel
Stoffel Danielse
Cornelia Bastiaens
Cornelis Wittens
Jacobmijntje Wittens

[22-08-1665]
Den selfden dijto
Alette
Michiel Janse Raep
Trijntje Andries van Dickelem
Andries Joosten en Joos Andries van Dickelem
Lijntje Andries van Dickelem

[06-09-1665]
Den 6 Septemb.
Leentje
Leendert Janse Goeree
Maetge Arents
Leentje Cornelis Slis

[27-09-1665]
Den 27 Septemb.
Cornelis
Gabriel Cornelisse Loij
Hadewijfge Huigen
Maetge ???

[11-10-1665]
Den 11 october
Govert
Dirck Govertse van Eewijck
Lijsbeth Willems
Lambrecht Govertse van Eewijck
Ariaentje Goverts

[11-10-1665]
Den selfden dijto
Paulus
Dingeman Abrams
Aechtge Huigen
Jan Remmense van Tricht
Grietje Adriaens

[18-10-1665]
Den 18 dijto
Annetge
Reijnier Theunisse
Maetge Jans
Joris Janse
Claesje Joris

[18-10-1665]
Den selfden dijto
Susannetge
Gijsbert Janse de Jonge
Neeltje Theunis
Theunis Claesse
Lijsbeth Leenderts

[18-10-1665]
Den selfden dijto
Ariaentje
Dirck Govertse van Bijstraten
Neeltje Pieters Lodders
Neeltje Dircken

[08-11-1665]
Den 8 novemb.
Lijntje??
Gillis Janse Dolder
Wesseltje Jans Raep
Lambrecht Janse Raep
Trijntje Andries

[15-11-1665]
Den 15 dijto
Cornelia
Jacob Cornelisse Duijnkercker
Willemijntje Dirckx
Grietje Willems

1666

[01-01-1666]
Den 1 Januarij
Jacobmijntje
Lambrecht Janse Raep
Trijntje Lambrechts
Johannes Janse Raep
Lijbeth Lambrechts Waerts

[03-01-1666]
Den 3 dijto
Claes
Theunis Claesse
Neeltje Jans
Stoffel Arentse
Ariaentje Daniels

[03-02-1666]
Den 3 Februarij
Krijntge
Leendert Cornelisse Mierop
Claesje Pieters Lodders
Jacob Cornelisse Mierop
Arjaentje Pieters Lodders

[07-02-1666]
Den 7 dijto
Stijntge
Cornelis Bassart
Ariaentge Leenderts
Hendrick Cornelisse
Klijntge Cornelis

[14-02-1666]
Den 14 dijto
Pieter
Adriaen Pieterse Gulickenaer
Jobje Arents Groenewech
Mr. Johan de Ridder
Aeltje Barents

[21-02-1666]
Den 21 dijto
Tannetge
Jan Cornelisse Slis
Jacobmijntge Willems
Steven Willems
Theuntje Maertens

[21-02-1666]
Den selfden dijto
Leentge
Stoffel Arentse Reijger
Ariaentje Daniels
Gerrit Danielse Stoute
Cornelis Arentse Reijger
Hadwijfge Daniels

[28-02-1666]
Den 28en dijto
Annetge
Johannes Pieterse van de Westzijde
Maetge Marinus
Theunis Pieterse van de Westzijde
Neeltge Crijns

[28-02-1666]
Den selfden dijto
Michiel
Jan Pieterse P?llert
Annetge Pieters van Asch
Maetge Pieters van Asch

[28-02-1666]
Den selfden dijto
Johannes
Abraham Janse Soon
Ariaentje Doijen
Jobje Rombouts

[07-03-1666]
Den 7 Maert
Louwijsje
Jan Janse van der Boodt
Tannetge Vroegenoest
Heijndrick Janse
Pietertje Jacobs

[07-03-1666]
Den selfden dijto
Hendrick Arentse Bangaers
Maetge Aers
Tannetge Gersens

[14-03-1666]
Den 14 dijto
Govert
Theunis Arentse Hogesteijn
Lijsbeth Goverts
Willem Goverts
Trijntge Goverts

[14-03-1666]
Den 14 dijto
Cornelis??
Dingeman Cornelisse
Neeltje Simons
Claes Cornelisse
Trijntge Cornelis

[21-03-1666]
Den 21 Maert
Crijn
Cornelis Janse Tuiter
Tannetge Sarels
Dingena Heijndrickx

[10-04-1666]
Den 10 April
Cornelia
Leendert Heijndrickse Schellekens
Leentje Cornelis
Jan Cornelisse Slis
Tannetge Cornelis Slis

[18-04-1666]
Den 18 April
Pieter??
Jacob Pieterse Noorlander
Trijntje Pieters Francke
Arentje Jacobs Smouts

[25-04-1666]
Den 25 April
Theunis
Jan Claesse Duvenwaert
Lijsbeth Theunis
Jacob Arentse
Soetje Pieters

[25-04-1666]
Den selfden dijto
Steven
Theunis Arentse Groeneweg
Cornelia Stevens Ongeraen
Arent Stevens Ongeraen
Pietertje Theunis

[16-05-1666]
Den 16 Meij
Grietge
Cornelis Pieterse Hollander
Marijtge Pieters Goederheijde
Gillis Passchierse Beek
Gerrit Pieterse Goederheijde
Clijntje Leenderts

[16-05-1666]
Den selfden dijto
Is mede gedoopt Jacob Adriaense, Jonckman van Nieuwerkerke ontrent Duijvelant gelegen, wiens ouders zijnde van den Mennonuijtische gesintheijt versuijmt hadden hem sijnen Christelijken doop te besorgen in sijn jonckheijt

[20-06-1666]
Den 20 Junij
Willem
Claes Huibrechtse Coster
Tannetge Willems Hogewerf
Gerrit Danielse de Stoute
Grietge Willems Hogewerfs

[07-07-1666]
Den 7 Julij
Arent
Cornelis Arentse Quack
Grietge Cornelis
Joost Pieters
Bastiaentje Wouters

[08-08-1666]
Den 8 Augusti
Grietje
Gillis Adriaense van Brussel
Helena Pieters
Jacob Gillisse Buitenmichiel
Lijntje Gillis

[22-08-1666]
Den 22 Augusti
Arentje
Claes Theunisse de Blom
Neeltje Pieters Noorlander
Maetge Pieters Noorlander

[26-09-1666]
Den 26 Septemb.
Sijtje??
Michiel Huigen
Maetge Pieters van Ach
Dirck Gerrits Snijder
Annetge Pieters van Asch

[26-09-1666]
Den selfden dijto
Theuntje
Abram Janse van der Velde
Jannetge Jans van Hekelinge
Dingeman Cornelis van Houdt
Neeltje Simons Cools

[03-10-1666]
Den 3 october
Johannes
Pieter Cornelisse van La
Magdaleentje Jans Hoogewerf
Burt Janse Hoogewerf
Grietje Jans Hoogewerf

[06-10-1666]
Den 6 dijto
Paulus
Dingeman Abrahams
Aechtje Huigen
Jan Remmense van Trigt
Theuntje Leenderts

[10-10-1666]
Den 10 dijto
Pieter
Gerrit Michielse
Pietertje Lievens
Cornelis Michielse
Lijsbeth Theunis

[01-11-1666]
Den 1 Novemb.
Neeltje
Stoffel Danielse
Cornelia Bastiaense
Andries Theunisse
Ariaentje Pauwels
Jannetge Gerrits

[28-11-1666]
Den 28 dijto
Remmetge
Aert Remmesse
Jannetge Jans
Jan Remmesse
Maetge Remmes

[05-01-1667]
Den 5 Januarij 1667
Arentge
Leendert Jans Goeree
Maetge Arents
Marij Jans

[09-01-1667]
Den 9 dijto
Jan
Lambrecht Janse Raap
Trijntge Lambrechts
Michiel Janse Raap
Lijsbeth Lambrechts

[09-01-1667]
Den selfden dijto
Leentje??
Gerrit Danielse Stoute
Weijntje Willems
Claes Hubrechtse Coster
Ariaentje Daniels

[21-01-1667]
Den 21 dijto
Hubrecht
Leendert Hubrechtse Pieck
Ariaentje Jacobs
Steven Hubrechtse Pieck
Helena Hubrechtse Pieck

[28-01-1667]
Den 28 dijto
Jan
Gillis Janse Dolder
Wesseltje Jans
Jan Heijndrickse Klinckhamer
Lijsbeth Lambrechts

[28-01-1667]
Den selfden dijto
Hendrick
Jan Heijndrickse Klinckhamer
Trijntje Dolders
Gillis Janse Dolder
Klijntje Pieters

[02-02-1667]
Den 2 februarij
Lijsbeth??
Thomas Arentse
Harrentje Leenderts
Heijndrick Arentse
Lijntje Pieters

[13-02-1667]
Den 13 dijto
Dirck
Cornelis Danielse
Catelijntje Cornelis
Joris Janse
Neeltje Pieters Lodders

[14-03-1667]
Den 14 Maert
Jan
Michiel Janse Raep
Trijntge Andries
Lambrecht Janse Raep
Lijsbeth Lambrechts??

[14-03-1667]
Den selfden dijto
Paulus??
Gabriel Cornelisse Loij
Hadewijfge Huigen
Grietge Cornelis

[14-03-1667]
Den selfden dijto
Annetge
Pieter Frederickse
Marijtge Maertens
Matheus Palm
Neeltje Caspers

[20-03-1667]
Den 20 Maert
Dirck
Dirck Dirckse van Ostende
Dingena Roelants
Jan Dirckse van Ostende
Tannetge Cornelis Slis

[17-04-1667]
Den 17 April
Jan
Jan Janse Hollander
Lijsbeth Commers
Leendert van Sorge
Maetge Cornelis

[19-06-1667]
Den 19 Junij
Leena
Arij Gerritse Meliszant
Grietge Jacobs Slis
Maerten Jacobse Welleman
Marijtge Cornelis
Dit kint hoort onder de Oude Tonge en hier bij absentie van den predicant gedoopt.

[17-07-1667]
Den 17 Julij
Marij??
Hendrick Arentse
Maetge Arents
Gedeon Jacobse Verheij
Stoffelijntge Jans

[14-08-1667]
Den 14 Augusti
Arent
Abraham Arentse Hasemoer
Maetge Cornelis in ???t Velt
Neeltge Pieters Lodders

[21-08-1667]
Den 21 Augusti??
Willem
Cornelis Cornelisse Bassert
Ariaentge Leenders
Willem Cornelisse Lodder
Klijntje Cornelis

[21-08-1667]
Den 21 Augusti
Cornelis??
Dingeman Cornelisse
Neeltje Simons
Claes Cornelisse
Abram Janse van der Velde
Neeltje Bastiaens

[21-08-1667]
Augusti 21
Andries
Arij Janse Roos
Grietje Andries Maxume
Cornelis Janse Soon
Maetge Andries Maxume

[27-09-1667]
Septemb. den 27 dijto
Jannetge
Joost Janse van Rosendael
Cornelia Marinus
Pieter Janse van Rosendael
Annetge Meuwis

[27-09-1667]
Den selfden dijto
Johannes
Theuwis Pieterse Zuijthoeck
Jannetge Cornelis van La
Cornelis Pieterse van La
Annetge Claes??

[30-09-1667]
Den 30 Septemb.
Pieter??
Marinus Cornelisse Loij
Barbeltje Gerrits
Maetge Jacobs

[23-10-1667]
Den 23 octob.
Abraham
Michiel Huigen
Maetge Pieters
Jan Pieterse Allart
Hilletge Pieters

{06-11-1667]
Den 6 Novemb.
Steven
Theunis Arentse Groenewech
Cornelia Stevense Ongeraen
Aerent Stevense Adriaense??
Maetge Adriaense Smout
Pietertge Theunis van Proijen

[17-11-1667]
Den 17 Novemb.
Arentje
Jacob Pieterse Noorlander
Trijntje Pieters Francke
Leentje Pieters Francke

[27-11-1667]
Den 27 dijto
Jannetge
Theunis Arentse Hogesteijn
Lijsbeth Goverts
Trijntje Goverts

[27-11-1667]
Den selfden dijto
Dingenatje
Pieter Jacobse van Trigt
Lijntje Arents Beuijen
Neeltje Pieters Remmes

[27-11-1767]
Den selfden dijto
Pieter en Leendert zijnde tweelingen, dese kinderen zijn geboren op de jurisdictie van de Oude Tonge, doch hier van de bij gelegentheijt der plaetse gedoopt geworden
Leendert Willemse
Martijntje Theunis
Mijntje Willems
Annetge Jans
Cornelis Simonse
Teuntje Pieters??

[04-12-1667]
Den 4 decemb.
Pieter
Gillis Adriaense van Brussel
Helena Pieters
Cornelis Jacobse Wever
Pieterge Cornelis Wevers

[26-12-1667]
Den 26 dijto
Stoffelijntje
Pieter Stoffels
Maertge Dircx
Aert Janse
Annetge Pieters

Anno 1668

[08-01-1668]
Den 8 Januarij
Susanna
Paulus Merlijn
Ariaentje Willems
Jasper Theunisse Breesne
Cornelia Merlijn
Paulus Willemse
Saertje Willems

[15-01-1668]
Den 15 dijto
Leentje
Willem Govertse
Ariaentje Jans
Abram Jans
Neeltje Jans

[22-01-1668]
Den 22 dijto
Willem
Pieter Meuwesse Deucht
Grietge Willems
Claes Huibrechtse Coster
Grietge Francke

[22-01-1668]
Ad idem
Leunis
Jacob Leunisse Courte
Neeltje Cornelis Tanis
Maerten Leendertse
Aechtje Leunis Courte

[29-01-1668]
Den 29 dijto
Grietje
Jan Claesse Duijvewaert
Lijsbeth Theunis
Arijaen Pieterse Gulickenaer
Jobje Arents Groenewech??

[12-02-1668]
Den 12 Februarij
Willemijntje??
Jan Janse van der Boodt
Tannetge Cornelis Vroegenoest
Jan Snels
Claesje Jans

[12-02-1668]
Den selfden dijto
Pieternelle??
Leendert Janse Goeree
Maetge Arents
Hendrickje Laurens Hoeckvate

[11-03-1668]
Den 11 Maert
Gerrit
Adriaen Gerritse Snijder
Lijsbeth Jans
Dirck Gerritse Snijder
Maetge Jans

[11-03-1668]
Den selfden dijto
Pieternelletge??
Jan Arentse Roos
Bastiaentje Wouters
Leendert Stevense Cleijn
Martijntje Crijns

[17-03-1668]
Den 17 dijto
Arentge
Dirck Dirckse van Oostende
Dingena Roelants
Dingena Cornelis

[06-04-1668]
April den 6 dijto
Willemijntje
Claes Hubrechtse Coster
Tannetge Willems
Jacob Cornelisse Duijnkerker
Weijntje Willems

[13-05-1668]
Meij den 13 dijto
Cornelis??
Frans Cornelisse van La
Jacobmijntje Jans
Hendrick Stevense
Annetge Jans

[13-05-1668]
Den selfden dijto
Ariaentje
Leendert Cornelisse Mierop
Claesje Pieters Lodders
Theunis Pieterse Lodder
Neeltje Pieters Loddersd.
Cornelia Pieters Loddersd.

[17-06-1668]
Den 17 Junij
Jacob
Govert Gijsbrechtse Cock
Pietertge Jacobs Corendijcker
Aelbrecht Jacobse Corendijcker
Pietertge Meuwis

[17-06-1668]
Den selfden dijto
Catelijntje
Claes Theunisse de Blom
Neeltge Pieters
Lijntge Danckerts

[24-06-1668]
Den 24 Junij
Een kint uijt Goeree oudt sijnde 2 Jaar
Aren
Aren Meeusz
N ??? Arens Roos
Jan Arensz Roos

[29-07-1668]
Den 29 Julij
Johannes
Gillis Janse Vierniet
Arentje Claes van Sorgen
Dirck Dirckxse van Oostende
N ???

[12-08-1668]
Den 12 Augusti
Marij??
Gabriel Cornelisse Loij
Hadewijf Huigen
Maetge Jans

[26-08-1668]
Den 26 dijto
Martijntge
Adriaen Pieterse Gulickenaer
Jobje Arents
Jacobus van Tricht
Cornelia Stevens Ongeraen

[26-08-1668]
Den selfden dijto
Arentge
Stoffel Arentse
Ariaentge Daniels
Cornelis Michielse van der Weel
Hadewijfge Daniels

Daentge
Idem
Idem??
Gerrit Danielse Stoute
Maetge Daniels

[26-08-1668]
Den selfden dijto
Annetge
Reijnier Theunisse
Maetge Jans

[02-09-1668]
Den 2 Septemb.
Martijntje
Aert Remmesse
Jannetge Jans van Gelder
Arent Gabrielse
Pieternelle Dirckx

[02-09-1668]
Den 2 dijto
Stijntje
Cornelis Cornelisse Bassert
Ariaentje Leenderts
Dingena Leenderts

[02-09-1668]
Den selfden dijto
Pleuntje
Cornelis Arentse Quack
Grietje Cornelis
Joost Pieterse
Maetge Jans

[02-09-1668]
Den selfden dijto
Neeltje
Jan Heijndrickse Klinckhamer
Trijntge Jansd. Dolders
Pieter Heijndrickse Bangaerts
Sijtje Heijndrickse Klinckhamer

[02-09-1668]
Den selfden Septemb.
Hendrick
Jan Cornelisse Slis
Jacobmijntge Willems
Leendert Heijndrickse Schellekens
Jannetge Maertens

[07-10-1668]
Den 7 October
Barendijntge
Gideon Jacobse Verheij
Ariaantge Jacobs
Jacob Gideonse Verheij
Annetge Jans

[07-10-1668]
Den selfden dijto
Aertge
Arij Janse Roos
Grietge Andries
Willem Govertse
Ariaentje Jans

Tweelingen

Claesje
Idem ut supra
Idem ut supra
Andries Jacobse Maxume
Maetge Andries

[14-10-1668]
Den 14 dijto
Jannetge
Louwijs Janse
Martijntge Pieters Hogesteijn
Maetge Arents

[18-11-1668]
Den 18 Novemb.
Neeltje??
Theunis Arentse Groenewech
Cornelia Stevens
Jacob Stevense Ongeraen
Jobje Arents Groenewech

[25-11-1668]
Den 25 Novemb.
Simon??
Dingeman Cornelisse
Neeltje Simons Cools
Gillis Simons Cools
Jacobmijntge Ariaens

Tweelingen

Cornelis
Idem
Idem
Claes Cornelisse
Wouterijntje Cornelis

[02-12-1668]
Den 2 dijto decemb.
Jacob
Cornelis Janse Tuiter
Jannetge Sarels
Neeltge Jans Tuiter

[09-12-1668]
Den 9 dijto
Pieter
Dingeman Abramse
Aechtje Huigen
Chiel Huigen
Arentje Abrahams

[16-12-1668]
Den 16 dijto
Leuntje
Abraham Adriaense Hasemoer
Maetge Cornelis in ???t Velt
Dirckje Jans van Hekelinge

[23-12-1668]
Den 23 dijto
Lijntje
Gillis Janse Dolder
Wesseltje Jans Raep
Johannes Janse Raep
Abigael Jans Raep

Anno 1669

[20-01-1669]
Den 20 Januarij
Johannes
Michiel Janse Raep
Trijntje Andries
Johannes Raep
Lijsbeth Lambrechts

[20-01-1669]
Den selfden dijto
Grietje
Jan Janse Hollander
Lijsbeth Commers
Claesje Joris
Hadewijfge Jans

[27-01-1669]
Den 27 dijto
Arentge
Danckert Bastiaense Codde
Lijntge Leenderts
Lijntge Danckerts
Bastiaen Codde

[27-01-1669]
Den selfden dijto
Leendert
Claes Lodder
Hester Arentse Voorwinde
Cornelis Leendertse Lodder
Jan Pieterse Cardux
Maetge Leenderts Lodder

[03-02-1669]
Den 3 Februarij
Lijsbeth
Hendrick Arentse Bangaers
Maetge Arents
Meinsje Arents Bangaers

[23-02-1669]
Den 23 Februarij
Lena
Leendert Janse Goeree
Maetge Arents
Arij Janse Roos
Heijnderijckje Lauwereijs Houckvate

[21-03-1669]
Den 31 Maert
Leendert
Reijn Pieterse
Stijntje Arents Groeneweg
Theunis Arentse Groeneweg
Jobje Arents Groeneweg

[21-03-1669]
Den selfden dijto
Pietertje
Cornelis Pieterse Hollander
Marij Pieters Goedereede
Bastiaen Pieterse Hollander
Lijntge Gillis van Beeck

[21-03-1669]
Den selfden dijto
Niclaes
Pieter Cornelisse van Laa
Magdaleentje Hogewerf
Frans Cornelisse van Laa
Annetge Claes

[05-04-1669]
Den 5 April
Heijndrick
Leendert Heijndrickse Schellekens
Leentje Cornelis Slis
Jacob Philipse
Jannetge Maertens

[07-04-1669]
Den 7 April
Lijsbeth
Abram Janse van der Velde
Jannetge Jans van Hekelinge
Jan Jobse Houteschee
Willemijntje Dirckx

[05-05-1669]
Den 5 Meij
Hendrick
Abram Heijndrickse Lantman
Lijsbeth Jans
Andries Janse
Arentje Abrams

[12-05-1669]
Den 12 dijto
Arentje
Willem Jacobse van der Lidt
Ariaentje Apollonaris Santboer
Johannes Jacobse van der Lidt
Arentje Cornelis

[18-05-1669]
Den 18 dijto
Jannetje
Cornelis Gerritse
Lijntje Pieters
Pieter Heijndrickse
Hubertje Crijns

[24-06-1669]
Junij den 24 dijto
Engeltje
Bastiaen Janse
Jannetge Pieters Cardux
Jan Pieterse Cardux
Leentge Pieters Cardux

[28-07-1669]
Julij den 28
Jan
Hendrick Janse Gulickenaer
Saertje Hendrickx
Adriaen Pieterse Gulickenaer
Lijsbeth Abrahams

[04-08-1669]
Den 4 Augusti
Arendt
Jan Arentse Roos
Bastiaentge Wouters
Neeltge Bastiaens

[17-08-1669]
Den 17 Augusti
Neeltje
Jan Heijndrickse Klinckenaer
Tamis Arentse
Leentje Jobs

[31-08-1669]
Den 31 Augusti
Gerrit
Cornelis Arentse
Josijntje Gerrits
Neeltge Gerrits

[31-08-1669]
Den selfden dijto
Cornelis
Jan Cornelisse Kootenaer
Leuntje Pieters Cardux
Jannetge Pieters Cardux

[08-09-1669]
Den 8 Septemb.
Annetge
Jan Jobse Houteschee
Dirckje Jans van Hekelinge
Cornelia Cleijns

[22-09-1669]
Den 22 dito
Marijnis
Jan Marijnisz van den Bostel
- Michiels van S. Annalant
Jan Fransz Valaree
Grietgen Aarts van Soelen

[30-09-1669]
Den 30 Septemb.
Pieter
Jan Pieterse Cardux
Marijtge Arents Verwinde
Claes Leendertse Lodder
Jannetge Pieters Cardux

[08-10-1669]
Den 8 october
Marinus
Dirck Govertse van Eewijck
Annetge Meuwis Deucht
Claes Gerritse van Roijen
Maetge Marinus

[15-10-1669]
Den 15 october
Geertge
Marinus Cornelisse Loij
Barbeltje Gerrits
Lijsbeth Gerrits

[03-11-1669]
Den 3 Novemb.
Engeltje
Joost Janse van Rosendael
Cornelia Marinus
Claesje Joris
Aefie Bouchoute

[01-12-1669]
Den eersten Decemb.
Johannes
Jan Claasz Duijvenwaart
Lijsbet Theunis
Leendert Jansz Visser
Geertgen Sijmons

[08-12-1669]
Den 8 dito
Maijken
Corn. Danielsz
Catelijntgen Corn.
Abraham Jansz Soon
Ariaantgen Goverts

[14-12-1669]
Den 14 dito
Jannetge
Reijnier Theunisse
Maetge Janse
Doortje Claes

[17-11-1669]
Den 17 Novemb. (?CMK)
Ariaentje
Paulus Pieterse Vos
Grietge Leenderts
Hendrick van der Velde
Theunis Pieterse Lodder
Leena van den Bosch

[26-12-1669]
Den 26 decemb.
Leendert
Danckert Bastiaense Codde
Leentje Leenderts Coninck
Cornelis Cornelisse Schappelick
Ariaentje Loodewijckx

[29-12-1669]
Den 29 dijto
Krijntje
Johannes Pieterse
Maetge Marinus
Pieter Cornelisz van La
Cornelia Marinus

Anno 1670

[05-01-1670]
Den 5 Januarij
Sijtje
Willem Govertse
Ariaentje Jans
Govert Janse
Lijsbeth Goverts

[12-01-1670]
Den 12 dijto
Michiel
Arij Michielse Raep
Maetge Arents
Pieter Ariaense Raep
Wesseltje Arents Raep

[19-01-1670]
Den 19 dijto
Catalijntge
Pieter Jacobse van Tright
Lijntge Arents Beuijen
Claes Gerritse van Roijen
Hilletge Pieters Nieuwenboer

[26-01-1670]
Den 26 dijto
Job
Thamis Heijndrickse Bangaers
Leentje Jobs
Balten Pieters
Hubertje Crijns

[09-02-1670]
Den 9 Febr. 1670
Catelijntge
Aelbrecht Jacobse Corendijcker
Maerijtge Jans
Govert Gijsbrechtse Cock
Commertge Jans

[09-02-1670]
Den selfden dijto
Maetge??
Rombout Theunisse
Susanne Dirckx
Carel Maertens
Jannetge Maertens

[02-03-1670]
Den 2 Maert
Stoffel
Theunis Arentse van Groeneweg
Cornelia Stevens Ongeraen
Theunis Stevens Ongeraen
Maetge Stoffels

[06-04-1670]
Den 6 April
Maetge
Gerrit Abramse Trommel
Maetge Thijse
Theunis Abramse Trommel
Dingena Abramsd. Trommel

[06-04-1670]
Den selfden dijto
Niclaes
Frans Cornelisse van Laa
Jacobmijntje Jans
Pieter Cornelisse van Laa
Annetge Claes

[20-04-1670]
Den 20 April
Cornelia
Leendert Cornelisse Mierop
Claesje Pieters Lodders
Jan Harmanse Verhagen
Krijntje Jacobs Mierop??

[20-04-1670]
Den selfden dijto
Gillis
Jacob Pieterse Noorlander
Trijntge Pieters Francke
Jan Pieterse Noorlander
Maetje Pieters Francke

[03-08-1670]
Den 3 Augusti
Aert
Aert Remmesse
Jannetge Jans van Hekelinge
Jan Remmesse
Maetge Remmesse

[10-08-1670]
Den 10 Augusti
Gerrit
Dirck Gerritse Stroosnijder
Cornelia Cornelis
Adriaen Gerritse Stroosnijder
Maetge Jans

[17-08-1670]
Den 17 dijto
Andries
Barent Andriese
Geertje Cornelis
Cornelis Jacobse
Pietertge Cornelis

[14-09-1670]
Den 14 Septemb.
Pieter
Abram Janse van der Velde
Arentje Cornelis
Maetge Pieters

[28-09-1670]
Den 28 Septemb.
Beatrix
Ariaen Thomasse Doij
Pietertge Jans Noppe
Arendt Pieterse Lodder
Jacob Janse Noppe
Maetge Thomas Doij

[12-10-1670]
Den 12 Octob.
Jan
Pr. Meeusz Deucht
Grietgen Willems
Meeus Deucht
Matgen Marijnis

[26-10-1670]
Den 26 octob. bij mij Daniel Rolandus gedoopt

[02-11-1670]
Den 2 Nov.??
Vader: Jan Arentse Roos N. Tonge
Moeder: Bastiaentie Wouters??
Het kint Wouter

[02-11-1670]
Den 2 Novemb.
Vader: Willem Jacobse van der Lidt
Moeder: Aerjaentje Appelnaers N. Tonge
Getuijgen: Johannes van der Lidt, Neeltie Jacobs van der Lidt
Het kint Jacob

{26-10-1670]
Den 26 octob.
Vader: Jacob Noorthoeve
Moeder: Jacoba Ruijghrock O. Tonge
Getuijgen Jacob Buijtemichiel
Cornelia Jacobs Ruijghrock
Het kint Biatrix

[26-10-1670]
Den 26 Octob.
Vader: Prsz. Nijpies
Moeder: Cornelia Claas Middelharnis
Getuijgen Matjen Gillis
Het kint Gillis

[14-12-1670]
Den 14 december
Vader: Lowijs Janse
Moeder: Jopje Leenders N. Tonge
Getuijgen: Cornelis en Tannitie Leenders
Het kindt Soetje

[21-12-1670]
Den 21 Decemb.
Vader: Cornelis Michielse
Moeder: Hadewijn Daniels
Getuijgen: Gerrit Daniels, Ariaentje Daniels
Het kindt Daniel

[26-12-1670]
Den 26 Decemb.
Vader: Claas Leendertse Lodder
Moeder: Hester Arents Voorwinde
Getuijge: Gijsbert Willemse
Het kindt Aerjaentje

1671 februar.

[01-02-1671]
1 febr.
Vader: Jan Jacobse
Moeder: Maetje Gillis??
Getuijgen: Dirck Michielse, Annitje Jans
Het kint Jacob

[08-02-1671]
Den 8 febr.
Vader: Stoffel Arentse Reijger
Moeder: Arjaentje Daniels
Getuijgen: Gerrit Danielse, Wentje Willemse
Het kindt Leentje

[08-02-1671]
Vader: Jan Jobse
Moeder: Dirckje Jans
Getuijgen Cornelis Janse van Hekelinge, Maetje Crelis
Het kint Job

[08-02-1671]
Vader: Joris Hendrickse
Moeder: Jannighje Crelis
Getuigen: Hubert Janse de Jongh, Maetje Crelis
Het kint Hendrick

[15-02-1671]
Vader: Theunis Aertse Hoogensteijn
Moeder: Elisabeth Govers
Getuijgen Aerij Janse Roos, Aerijaen Jans Roos
Het kint Maetje

[22-02-1671]
Vader: Cornelis Goudbloem, secretaris van de N. Tonge
Moeder Pieternelle Coolmans
Getuijgen Aerent Cornelisz Dam, Maetje Leenderts Soiwijks
Het kint Jacomijntje

[08-03-1671]
Den 8 Meert
Vader: Rombout Romboutse de Buijser
Moeder: Saertje Hendrickx
Getuijgen: Jan Pieterse Francke, Maetje Paulus
???t kindt Jacob

[08-03-1671]
Vader: Claes Teunisse
Moeder: Neeltje Pieters
Getuijgen: Jacob Pieterse Noorlander, Maetje Pieters
???t kindt Pieter

[08-03-1671]
Vader: Abraham Leendertse Verweij
Moeder: Leentje Jobs
Getuijgen: Leendert Jobse Plockhooij, Annitje Jobs
???t kindt Job

[08-03-1671]
Vader: Cornelis Evertse
Moeder: Jannitje Leenderts
Getuijgen: Aerjaentje Cornelis, Sara Jans
???t kint Aerjaentje??

[12-04-1671]
Den 12 April
Vader: Pieter Stoffel
Moeder: Maetien Dirckx
Getuijgen: Leunis Pieterse, Klijntje Willems
???t kindt Maetje

[12-04-1671]
Vader: Gerrit Daniels Stoute
Moeder: Weijntje Willems
Getuijgen: Claas Gerritse van Roeijen, Maetje Pieters
Het kint Leendert

[12-04-1671]
Vader: Theunis Arense Groenewegh
Moeder: Cornelia Stevens
Getuijgen: Leendert Ongeraen, Stijntie Arens
???t kint Ariaentje

[19-04-1671]
Den 19 dito
Vader: Abraham Hendrickse Lantman
Moeder: Lijsbet Jans
Getuijgen: Jan Remmesse, Cornelia Bastiaans
???t kint Jan

[18-05-1671]
Den 18, 2e pinxterd.
Vader: Dirck Govertse
Moeder: Annitje Meuwis
Getuijgen: Jacob Willemse Duijnkercker, Aerjaentje Govers
???t kint Arent

[18-05-1671]
Gedoopt een kint van Jan Janse Hoogewerf en Neeltje Jacobs van der Lidt, en is genaemt Jacomijntje

[12-07-1671]
Den 12 Julij 1671
Gedoopt een kint van Cornelis Ariense Quack en Grietje Cornelis, de getuijgen sijn de Secreataris Cornelis Gousblom en Catlijntje Hendrickx, en is genaemt Arent

[12-07-1671]
Gedoopt een kint van Thomas Aerense en Leentje Jobs, de getuijgen sijn Arije Hendrickse en Annitje Reijnts, en is genaemt Aerjaen

[02-08-1671]
Den 2 Augusti 1671
Gedoopt een kint van Reijnier Teunisse en Maertje Jans, de getuijgen sijn Jobje Rombouts en Balten Hubertse, en is genaemt Teunis

[09-08-1671]
Den 9 dito
Gedoopt een kint van Jacob Leunisse Coert en Lijntje Jillis, de getuijgen sijn Cornelis Janse Taen en Fransje Cornelis sijn doghter, en is genaemt Jillis

[16-08-1671]
Den 16 dito
Gedoopt een kint van Cornelis Gerritse en Lijntje Pieters, de getuijgen sijn Joost Pieterse en Lijsbet Pieters, en is genaemt Grietje

[23-08-1671]
Den 23 dito
Gedoopt een kint van Jan Pieterse en Jannighje Lowijs, de getuijgen sijn Pieter Claase met Sijtje Cornelis, en is genaemt Pieternellitje

[30-08-1671]
Van de Stadt den 30 Augusti tweelingen
Gedoopt twee kinderen van Jan Rocusse de Grijse en Jacomijntje Thijs, de getuijgen sijn Euwit Pieterse Goeree en Maetje Korvinckx en van het twede Tijs Damisse van Gelder en Claertje Maertens, het eerste is genaemt Maria, het twede is genaemt Damis

[06-09-1671]
Den 6 September 1671
Gedoopt een kint van Abraham Hagenaer en Maetje Cornelis in ???t Velt, de getuijge is Jannitje Pieters, en is genaemt Grietje

[06-09-1671]
Den selven dito
Gedoopt een kint van Jacob Pieterse Noorlander, ouderl., en Trijntje Pieters, en is getuijge Maetje Pieters, en is genaemt Jillis??

[04-10-1671]
Den 4 octob. 1671
Gedoopt een kint van Paulus de Vos en Grietje Leenderts, de getuijgen sijn Jan Marinisse Dribbel, en Susanna Hendricks van der Velde, en is genaemt Lena

[18-10-1671]
Den 18 dito
Gedoopt een?? kindt van Gedeon Jacobse Verheij, en Lijsbeth Gerrits, de getuijgen sijn Cornelis Gerrits en Berbel Gerrits, en is genaemt Jannetje

[18-10-1671]
Gedoopt een kint van Abraham Janse van der Velde en Arentje Cornelis, de getuijgen sijn Gillis Dolder en Apolonia Jans, en is genaemt Lijsbeth

[15-11-1671]
Den 15 Novemb. met absentie D. Kerkhove
Gedoopt een kint van Dirck Gerritse Snijder en Cornelia Cornelis, de getuijgen sijn Willem Jacobse Saeije, Pleuntje Arijens, en Lijsbeth Jans, en is genaemt Maetje

[15-11-1671]
Gedoopt twelingen van Cornelis Leendertse Gestel en Aerjaentje Lodewijckx, getuijgen van ???t eersten mr. Jan de Ridder, Juffr. Maria van Kerckhoven, van ???t 2de, d???Hr Schouwt Cornelis Goutsblom en Pieternellitje Simons Cool, het eerste is genaemt Abraham, het twede is genaemt Isaack

[22-11-1671]
Den 22 dito
Gedoopt een kint van Dirck Dirckse van Oostende en Leentje Jacobs, getuijge Cornelia Jacobs, en is genaemt Jacob

[20-12-1671]
Den 20 Decemb. 1671
Gedoopt een kint van Cornelis Aerense van Truijen en Jobje Stevens, getuijgen Claas Hubertse Coster en Grietje Jans, en is genaemt Steven

[20-12-1671]
Gedoopt een kint van Dingeman Jacobse van Tright en Trijntje Pieters, getuijgen Wissel Aerens, Jan Remmesse, en is genaemt Geertje

[20-12-1671]
Gedoopt een kint van Cornelis Janse Tuijter en Jannighje Sarens, getuijge Maetje Cornelis, en is genaemt Dingeman

[20-12-1671]
Gedoopt een kindt van Johannis Cornelisse van der Heiden en Annitje Wessels, getuijgen Laurents Leendertse en Pieternelle Maertens, en is genaemt Jacob

[03-01-1672]
Den 3 Janu. 1672
Gedoopt een kint van Teunis Pieterse Lodder en Catarina Baen, getuijgen Cornelis Pieterse Lodder en Neeltje Lodders, en is genaemt Pieter

[03-01-1672]
Gedoopt een kint van Jacob Jillisse Buijtemechiel en Maetje Jacobs, getuijgen Jacob Cornelisse Noorthoeve en Cornelia Jacobs, en is genaemt Jacob

[03-01-1672]
Gedoopt een kint van Aeren Michielse Raep en Maetje Arense, getuijgen Pieter Arense en Trijntie Lambrechs, en is genaemt Maria

[31-01-1672]
Gedoopt een kint van Egbert Poelgeest en Leuntje Pieters, getuijgen Jan Cardux en Jannighje Pieters, en is geaemt Eghbert

[07-02-1672]
Den 7 febr. 1672
Gedoopt een kint van Arije Janse en Maetje Jans, getuijgen Barent Janse, en Elisabeth Jans, en is genaemt Jan

[13-03-1672]
Den 13 Maart 1672
Gedoopt een kindt van Cornelis Cornelisse, en Cornelia Bastiaens, getuijgen Cornelis Bastiaense en Susannetje Bastiaens, en is genaemt Bastiaen

[13-03-1672]
Den selven dito??
Gedoopt een kint van Danckert Bastiaense Codde en Lijntje Leenderts, getuijgen Steven Bastiaense Codde, en Cornelia Stevens, en is genaemt Bastiaentje

[03-04-1672]
Den 3 April 1672
Gedoopt een kindt van Joh. Pieterse van de Westzijde en Emmetje Jans, getuijgen Matheus Pierse van de Westzijde en Jannitie Cornelis, en is genaemt Pietertie

[03-04-1672]
Den selven dito
Gedoopt een kint van Jan Arense Roos en Bastiaentje Wouters, getuijgen Pieternellitje Teunis en Martijntje Crins, en is genaemt Leendert

[03-04-1672]
Den selven dito
Gedoopt een kint van Jan Pieterse Francken en Lijsbeth Teunis, en is genaemt Pieter

[10-04-1672]
Den 10 April
Gedoopt een kint van Jan Cardux en Maria Arents Voorwinde, getuijgen Frans Cornelisse Munck, Leendert Verwinde, en Leunt Voorwinde, en is genaemt Aerjaentje Jans??

[18-04-1672]
Den 18, 2e paeschdagh
Gedoopt een kint van Cornelisse Michielse en Hadewijn Daniels, getuijgen Jobje Giels en Stoffel Aerentse Reijger, en is genaemt Willemijntje

[18-04-1672]
Den selven dito
Gedoopt een kint van Lowijs Janse en Jobje Leenders Admiraels, getuijgen Soetje Jobs en Jan Admiraels, en is genaemt Hendrick

[21-04-1672]
Den 21 dito
Gedoopt een kint van Hendrick Aerense Banghaers en Annitje Reijns, getuijgen Leentje Jobs, Paulus Janse Hollaert, en is genaemt Leentje

[01-05-1672]
Den 1 Meij 1672
Gedoopt een kint van Jillis Aerjaense van Brugge en Claasje Joris, geteelt buijten den gehuwden staet, de moeder van de man niet willende dat hij, alhoewel genegen, haer trouwde, getuijgen Annitje Jorisen, en is genaemt Aerjaentje

[08-05-1672]
Den 8 dito??
Gedoopt een kint van Jan Cornelisse Slis, en Jacomijntje Willems Aerneven, getuijgen Leentje Stevens Aerneven, en Aerent Stevense Ongeraen, en is genaemt Steven

[08-05-1672]
Den 8 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gedoopt een kint van Teunis Arense Groenewegh, ende Cornelia Stevens Ongeraen, getuijgen Leentje Scholken en Leendert Stevens Ongeraen, en is genaemt Aerjaentie

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [15-05-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 15 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gedoopt een kindt van Rombout Teunisse, Susannitje Dirckx, getuijgen Reijnier Teunisse, Maria Arents, en is genaemt Teunis

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [29-05-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 29 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gedoopt een kind van Willem Maertense en Lena Jacobs, getuijgen Gerrit Maertense, Arent Casteleijnse en Aerjaentje Maertens, en is genaemt Maerten

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [01-06-1672]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 1 Junij
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gedoopt een kint van Leendert van Mierop en Claesje Lodder, getuijgen Mr. Jan de Ridder en Catelintje Barens, en is genaemt Aeghje

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [06-06-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 6 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gedoopt een kint van Dirck Govertse en Annitje Meuwis, getuijge Aerjaentje Govers, en is genaemt Aerjaentje??

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [01-07-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 1 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gedoopt een kint van Gijsbert Reijerse Verkaek en Maria Dimmens, getuijgen Willem Barense Middelkoop, Witte Jobse van der Kers, Dimmetje Dimmens, van Dirckxlant, en is genaemt Reijer

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [06-07-1672]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 6 dito??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gedoopt een kint van Cornelisse Loij en Hadewijn Huijgen, getuijge Aeghie Huijgen, en is genaemt Maria

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[17-07-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Den 17 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Maetie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vader: Adriaen Gerritsz
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moeder: Lijsbet Jans
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Willem Jacobsz Faije, Cornelia Cornelis

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[07-08-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Den 7 Augusti
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Leendert
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Maerten Arensz de Wilde
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Lijsbet Leendersz
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Aelbrecht Jacobsz Corendijcker, Neeltie Teunis

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[04-09-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Den 4 September
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mertijntie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Tomas Arensz Bangaerts
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Leentie Jobs
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Heijndrick Arensz Bamgaerts, Annetie Jans Snels

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [04-09-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den selfden dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Johannes
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vad: Frans Corn. van La
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Moed: Jacomijntie Jans
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Get: Huijbert Noorloos. Matien Huijberts

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[04-09-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Den selven dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Leentie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Rombout de Buijser
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Saratien Heijndricx??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Get: Willem Wittensz, Cornelia Heijndricx

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [25-09-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 25 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Lijntie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vad: Claes Lodder
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Moed: Hester Arens Voorwinde
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Get: Sacharias Lodder, Dina Lodders

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [25-09-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Tomas
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vad: Anthonij Victoor
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Moed: Klaesje Tomas
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Get: Tomas Otterbij, Pieternelletie Kool

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [25-09-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Andries
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vad: Barent Andriesz, is, alsoo paeps was, niet voor den predickstoel verschenen
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Moed: Geertie Cornelis
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Get: Arijaentie Jans????

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [07-10-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 7 Octob.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Aren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vad: Stoffel Arensz
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Ariaentie Daniels
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Corn. Chielsz, Arijaentie Goverts

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[09-10-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Den 9 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Leuntie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Abraham Arensz Hasemoer
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Matie Corn. in ???t Velt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Pietertie Jacobs Korendijckers

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[09-10-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Maritie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Wouter Kromdijck
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Maetje Jacobs Nots
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Davidt Mijsse, Willem Korvingsz, Angenietje Wouters, Soetje Gerrits

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[23-10-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Jannetie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Gedion Jacobsz Verheij
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Lijsbet Eeuwits
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Corn. Gerrits, Berbel Gerrits

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[23-10-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Jacob
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Dirck Dircksz van Oostende
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Leentje Jacobs
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Maetje Jacobs

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[30-10-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Den 30 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dingena
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Heijndrick Maertensz Admirael
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Aegje Marinus
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Jacob Heijndrickxsz, Arentje Maertens

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[13-11-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Den 13 Novemb. 1672
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Aegje
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: Willem Jacobsz van der Lidt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Ariaentie Apollonaris
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Leendert van Mierob, Susanna Jacobs

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??[20-11-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Den 20 dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Willem
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vad: IJemant Willemsz
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Moed: Gijsbertjen Hermans
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Get: Anthonij Lowijsz, Geertie Willems
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [04-12-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den 4 Decemb.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gerrit??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vad: Cornelis Arensz
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Moed: Josijntje Gerrits
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Get: Trijntien Arens

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? [04-12-1672]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Den selfden dito
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Job
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vad: Johan Jansz Raep
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Moed: Pieternelletie Jobs
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Get: Jillis Dolder, Jacomijntie Jobs????