Nieuwe Tonge - Begraven 6 januari 1764 - 29 december 1794 (m. m. v. Marianne Euverman-Forger)

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Tonge - Nieuwe??
7??

1764 Memorie der dooden die werden aangegeven ter secretarij binnen de N. Tonge
Begint als volgt
[06-01-1764]
6 Jan. een kindt van Mr. Velge in de kke.
Clas. 3 gl., 't kleijne kleetje, middag, 1 : 16 :

[21-01-1764]
21 dito een kintje van Jan Roelofse op 't kkhoff
Pro deo, middag, : 6 :

[27-01-1764]
27 dito is begraven Corn. Visbeen op 't kkhoff
Zegel 3 gl., beste kleet, middag, : 6 :????

[08-02-1764]
8 Febr. een kint van Aart Coenraat op 't kkhoff
Nihil,?? : 6 :

[?1-02-1764]
?1 dito een kint off zoontje van Adriaan Mijnheer op 't kerkhoff
Pro deo, midd., : 6 :

[?0-02-1764]
?0 Febr. een kint van D. Noordijk (op 't) kkhoff
Zegel 3 gl., zonder kleet, midd., : 6 :

[07-03-1764]
7 Maart de wede. Dingeman Mossel begraven op 't kkhoff
Nihil, midd., memorie, dit moet de schout betalen

[09-03-1764]
9 dito een kint van P. van der Parre op 't kkhoff
Pro deo, middag, 6 st.

[15-03-1764]
15 Maart de vrouw van Hendk. Partman op 't kerkhoff
Pro deo, middag, het slegte kleet, : 6 :, betaalt

[26-03-1764]
26 Maart is begraven een zoontje van Antonij Molenaar (gen. Jacob) op 't kkhoff
Pro deo, het slegte kleet, midd., : 6 :??

[28-03-1764]
28 do. een kint van Jan Nobels op 't kerkhoff
Pro deo, midd., : 6 :
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??---------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 4 : 10 : :

1764 het kke. regt transport?? ?? ?? ?? ?? f 4 : 10 : :

[16-04-1764]
Den 16 April is begraven Johan.s Gousw.t in de kke.
Zegel f 15 : :, het beste kleet, middag, met kkregt f 3 : 6 : :

[18-04-1764]
18 do. een kint van Johan.s Houtaar op 't kkhoff
Pro deo, middag, f : 6 : :??

[21-05-1764]
21 Meij een jongh kintje van Jan Goeree in de kke.
Pro deo, op de middag, 't samen f 1 : 16

[25-05-1764]
25 do. de huijsv. van Corn.s Admiraal begraven op 't kkhoff
Pro deo, midd., : 6 : :, 't beste kleet????

[01-06-1764]
1 Junij de huijsvrouw van Dirk Snijder in de kke.
Zegel 15 gl., middagh, f 3 : 6 : :, 't beste kleet

[23-07-1764]
23 Julij een kint van Leunis Knape op 't kerkhoff
Zegel f 3 : : , middag, f 0 - 6 : :????

[15-08-1764]
15 Aug. een kleijn vreemt kint op 't kerkhoff
Pro deo, bij avond, voor den grooten armen, memorie??

[15-08-1764]
Do. is begraven Jacob Breur op 't kkhoff
Pro deo, 't slegte kleet, midd., : 6 : :

[15-08-1764]
do. Arjaantje Govers, wede. van Jan van den Donk, op kkhoff
Zegel 3 gl., 't beste kleet, midd.

[21-09-1764]
21 Septembr. een kint van Am. Sevaise in de kke.
Zegel 6 gl., middag, 1 : 16 :

[24-09-1764]
24 do. een dogtertje van Sara Capeteijn, kkhoff
Pro deo, middagh, : 6 :

[24-09-1764]
Do. de huijsvrouw van Ernst van Balen, kkhoff
Pro deo, grooten armen, 12 st. ?gelt, memorie

[10-10-1764]
10 Octobr. een kint van Jan Hollaar, deze op 't kkhoff
Pro deo, avond, memorie

[17-10-1764]
17 dito een vreemdelingh op 't kkhoff, gen. Dirk Stolk
Pro deo, 't slegte kleet, middag, 12 st., g. armen, memorie

[20-10-1764]
20 dito Pieter Janse Deugt op 't kkhoff
Pro deo, middag. 't beste kleet, : 6 : :

[22-10-1764]
20 dito een doodgebooren kint van Corn.s Reedijk, kkhoff
Pro deo, memorie

[29-10-1764]
29 dito een dood gevonden vreemdeling bij avond op 't kkhoff
Pro deo, grooten armen, memorie

[29-10-1764]
Dito Ernst van Balen op kkhoff
Pro deo, middag, gr. armen, memorie

[30-10-1764]
30 dito Leendert de Vries op 't kkhoff
Pro deo, 't beste kleet, middag, : 6 ; :

[04-11-1764]
4 Nov. een dood gebooren kindt van Corn.s den Braber, kkhoff bij avond
Pro deo, mem.

[14-11-1764]
14 dito Bastiaan van Bree in de kke.
Zegel 3 gl., 't beste kleet, middag, 3 : 6 :

[15-11-1764]
15 dito Grietje Vroegop op 't kerkhoff
Zegel 3 : : :, beste kleet, midd., : 6 : :

[19-11-1764]
19 dito een kint van Pr. Wellingh op 't kkhoff
Zegel 3 gl., middag, : 6 : :

[22-11-1754]
22 dito een kint van Ernst van Bale overgelate op 't kkhoff
Pro deo, grooten armen, avond, mem., wegens de vorst dubbel gelt

[08-01-1765]
8 Jan. 1765 is begraven een kint van Antoni van den Berg op 't kkhoff
Pro deo, midd., -

[28-01-1765]
28 dito een kint van Jan van Hooidonk op 't kkhoff
Zegel 3 gl., middag, 0 : 6 : :

[09-02-1765]
9 Febr. een kint van Jan Droger op 't kkhoff
Pro deo, middag, 0 : 6 : 0

[18-02-1765]
18 do. een kint van Adrianus Droger
Een zegel 3 gl., middag, : 6 : :

[04-03-1765]
4 Maart een kint van Frans van der Werff bij avont
Pro deo, memorie

[03-04-1765]
3 April Jacobus Peekstok op 't kkhoff
Nihil, middag, : 6 : :

[08-04-1765]
8 dito een drenkeling, vreemdeling, aangekoome aan het gors van H. van der Mast, op het kkhoff 's avonds
Nihil, groote armen, memorie

[10-06-1765]
Den 10 Junij is begraven Jannetje van Hees, huijsvrouw van Jacob Goemaat, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0: 6 : :??

[20-07-1765]
Den 20 Julij is begraven A. Sevaise, schoolmeester, in de kerk??
Pro deo, beste kleet, zegel 6 gld., 3 - 6

[20-07-1765]
Is begraven een vreemdeling
Middag, slegte kleet, 6

[20-07-1765]
Is begraven de dogter van Teun van Donge????
Pro deo, slegte kleet, 6

[03-10-1765]
Den 3 October een kind van een vreemdeling bij den avond begraven
Pro deo, memorie

[30-10-1765]
30 do. Pieter Huijsman op 't kerkhoff
Exempta zegel, s. kleed, middag, f - 6 - :??

[07-11-1765]
Den 7 Novemb. een kind van Dirk Goemaat, kkhoff
Pro deo, middag, f - 6 - :??

[11-12-1765]
Den 11 Decem. de vrouw van Leendt. Tamboer, kkhoff
Pro deo, s kleed, middag, f - 6 - :

[26-12-1765]
Den 26 dito een kind van Johannes Voogd, bij avond, kerkhoff
Pro deo, nihil

Gecollecteerd van October voor de kerk?? f 18 st.

't begraven van A. Velge en Antonij in 't Veld en kerk vegen van Desember 1766 aan Corn. Reedijk betaald

Januarij 1766

[18-01-1766]
Den 18 Jann. is begraven een kind van Hendr. Klijnzwager
Pro deo, memorie

[25-01-1766]
Den 25 dito is begraven Maria Quint, laast weduwe van Den Hollander, op 't kerkhoff
Pro deo, s. kleed, middag, f - 6 - :

[03-02-1766]
Den 3 Febr. een kind van Jan Goeree begraven in de kerk
Pro deo, middag, f 1 : 16

[10-03-1766]
Den 10 Maart de huijsvrouw van Teunis van de Donk op 't kerkhoff
Pro deo, s. kleed, middag, g : 6 :????

[18-04-1766]
f 3 - 6 - dit half jaar verantwoord aan de kerkmr. Am. Krol den 18 April 1766??

[26-04-1788]
Den 26 April Artianus Quint op het kerkhof
Pro deo, s. kleed, middag

[04-06-1766]
Den 4 Junij een kind van Arend Tijsse Alleman op't kerkhoff
Pro deo, middag, f : 6 :

[18-06-1766]
Den 18 dito de huijsvrouw van Hendr. Smit op 't kerkhoff
Pro deo, s. kleed, midd., f : 6 - :

[21-06-1766]
Den 21 dito een kind van voorn. Hendr. Smit op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[17-07-1766]
Den 17 Julij Corn.s Schuiling op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f : - 6 - :

[25-07-1766]
den 25 dito een kind van Pieter de Blom in de kerk
Pro deo, middag, 1 - 16 :

[26-07-1766]
Den 26 dito een kind van Jn. Nobels op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[09-08-1766]
Den 9 August. een kind van Jb. Goemaet op 't kerkhoff bij den avond
Pro deo, nihil

[25-08-1766]
Den 25 dito een kind van Jan Hollander op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil
NB Dit bovenstaande kinderlijk ter secretari(e) van Meliszand aangegeven

[11-09-1766]
Den 11 September een kind van een vreemdeling op 't kerkh.?? bij den avond
Pro deo, nihil

[19-09-1766]
Den 19 dito een kind van Hendr. van der Mast in de kerk bij avond
Zegel 3 guld., te Herkinge dit aangegeven, 1 - 10 -??

[04-10-1766]
Den 4 October een vreemdeling, zijnde een soldaat van een Schots regiment, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[23-10-1766]
Den 23 dito een kind van Hendr. Achuiling op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[06-11-1766]
Den 6 Novemb. de wed. Pieter Kivit in de kerk
Zegel 6 guld., middag, beste kleet, - 3 : 6 :

[12-11-1766]
Den 12 dito Leendr. Tamboer op het kerkhoff
Pro deo, middag, beste kleed gebruijkt, : - 6 - :

[13-11-1766]
Den 13 dito een kind van d' wed. Jb. Peekstok op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 -

[19-12-1766]
Den 19 Decemb. een kind van Jan Breur op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[22-12-1766]
Den 22 dito een kind van Willem Kraan op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 -??

1767 Memorie der dooden welke begraven werde in de N. Tonge en daar ter secretarij aangegeven werden

[28-01-1767]
den 28 Januarij begraven Abraham Velge in de kerk
Zegel 3 gl., middag, b. kleed, f 3 - 6 -

[30-01-1767]
Den 30 dito Antonij in 't Veld in de kerk
Zegel 15 gl., midd., b. kleed, f 3 - 6 -

[11-02-1767]
Den 11 Februarij Hijltje van de Donk, huijsvrouw van Pieter Arendsz van der Velde in de kerk
Zegel 15 gl., middag, b. kleed, f 6 - 9 -

[12-02-1767]
Den 12 dito een kind van de heer Seb. Anemaet in de kerk
Zegel 30 gl., middag, 1 - 16 -

[06-04-1767]
Dit jaar inkomen van kerkregt en luijgeld verantwoord aan de kerkmr. Am. Krol den 6 April 1767

[07-04-1767]
Den 7 April de huijsvrouw van Aart Coenraads op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f : - 6 - :

[22-04-1767]
Den 22 dito Ottho Ruijmschotel in de kerk
Zegel 3 guld., middag, beste kleed, f 3 : 6 :

[29-04-1767]
Den 29 dito een kind van Bastiaan van Hoggem op het kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[27-07-1767]
Den 27 Julij Adriaan de Veugel op 't kerkhoff
Pro deo, middag, slegte kleed gebruijkt, : - 6 -

[10-08-1767]
Den 10 Augst. een kind van Jan Ments op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 -

[11-08-1767]
Den 11 dito een kind van Cornelis van der Vliet in de kerk
Pro deo, middag, : - 6 -

[22-08-1767]
Den 22 dito Jacob de Munnik in de kerk
Zegel 3 guld., middag, kleed, 3 : 6 - :

[24-08-1767]
Den 24 dito Lena Tamboer op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, :- 6 - :

[21-10-1767]
Den 21 October Stijna Breur op het kerkhoff
Pro deo, middag, slegte kleed, : - 6 - :

[30-11-1767]
Den 30 Nov. een kind van d' wed. Anthonij in 't Veld in de kerk
Zegel 15 gl., middag, 1 : 16

[30-11-1767]
Een kind van Adr. Mijnheer op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[02-12-1767]
Den 2 December het verdronken lijk van Jannetje Pietersz Bot op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, : - 6 -??

[19-12-1767]
Den 19 dito een kind van Antonij van Lis op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

Memorie der lijken welke begraven zijn op 't kerkhoff off in de kerk van de N. Tonge anno 1768

[01-01-1768]
Den 1 Jannr. een kind van Teunis van de Donk op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, : - 6 - :

[08-01-1768]
Den 8 dito Dirk Noordijk op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, b. kleed gebruijkt, : - 6 - :

[12-01-1768]
Den 12 dito een kind van Pieter Leendertsz de Jong op het kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 -:

[09-02-1768]
Den 9 Febr. een kind van Pr. de Blom in de kerk
Pro deo, middag, 1 : 16

[22-02-1768]
Den 22 dito een kind van Pr. Weling op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[24-02-1768]
Den 24 dito de huijsvrouw van Pieter van der Par op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed gebruijkt, : - 6 -

[01-04-1768]
Dit jaar kerkregt en luijde (13 - 12) verantwoord aan de kerkmr. Am. Krol den 1 April 1768

[25-04-1768]
Den 25 April begraaven Pieter v.d. Par op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, b. kleed, f : - 6 - :

[16-05-1768]
Den 16 Meij alhier ontfangen kerkregt, graafhoove, luijde en gebruijke van het kleed, van 't lijk van Bartholomeus van der Zwaluw, begraven in de kerk in de Oude Tonge
Zegel 3 gl., b. kleed, f 3 - 6 - :

[17-05-1768]
Den 17 dito begraaven Hendrik Molenaar op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f : - 6 - :

[23-05-1768]
Den 23 dito begrave de huijsvrouw van Arend Tijsse AllemanF op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 6 - : -

[28-05-1768]F
Den 28 dito begraaven een kind van voorn. A. Tijsse Alleman op 't kerkh. bij avond
Pro deo, nihil

[26-07-1768]
Den 26 Julij begraaven een kind van Hugo Boom op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[11-08-1768]
Den 11 August. begraaven een vreemde vrouw bij avond op 't kerkhoff, deze voorn. genaamd Anna Catharina
Pro deo, nihil

[09-09-1768]
Den 9 Septemb. begraaven een kind van Cornelis Baars op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[09-09-1768]
Nog begraaven die zelven avond een vreemde vrouw op 't kerkhoff
Pro deo, avond, van den groote arme, nihil

[20-09-1768]
Den 20 dito een kind van Joh. van Beek op 't kerkhoff bij avond, dit voorn. kind komende van de Oude Tonge en daar ter secretarij aangegeven
Pro deo, nihil

[24-10-1768]
Den 24 October een kind van Johannes Houtaar op 't kerkhoff
Pro deo, middag, - 6 - :

[23-11-1768]
Den 23 Novemb. begraaven Jb. Kip op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, - 6 -

[24-11-1768]
Den 24 dito begraaven een kind van Jan Ments (op 't) kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[22-12-1768]
Den 22 Decemb. een kind van Maarten Corn. op 't kerkhoff
Pro deo, midd.

11 - 6 - 1 dit haar verantwoord bij de schout

1769 Memorie der lijken welke begraven zijn in de kerk off op 't kerkhoff van de N. Tonge den jare 1769

[24-01-1769]
Den 24 Janarij 't lijk van Johannes Korthals begraaven in de Oude Tonge
Pro deo, ontfangen voor de kerk : - 6 - :

[28-01-1769]
Den 28 Januarij een kind van Maarten van de Tol op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[07-02-1769]
Den 7 Februarij het lijk van Jan van den Bos op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, : - 6 - :

[16-03-1769]
Den 16 Maart een kind van Adriaan de Groot op 't kerkhoff
Pro deo, avond, nihil?? ????

[28-03-1769]
Den 28 Maart een kind van Jan van Hooijdonk op 't kerkhoff
Zegel 3 gulden, middag, : - 6 - :

[29-03-1769]
Den 29 dito het lijk van Anna Drooger, laast wed. (van) Cleijs Kranenburg, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, beste kleed, : - 6 : -

Dit bovenstaande jaar kerkregt en luijgeld verantwoord aan Antonij van Kasteel, kerkmr. Nieuwe Tonge, den 5 April 1769

[04-05-1769]
Den 4 Meij een kind van Pieter Weling op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, : 6 : 0????

[09-05-1769]
Den 9 dito een kind van Jan Stadhoek in de kerk
Zegel 15 gl., middag, 1 : 16 : 0

[08-07-1769]
Den 8 Julij een kind van Adriaan den Engelsman op 't kerkhoff bij avond??
Pro deo, nihil

[18-07-1769]
Den 18 dito de huijsvrouw van Corn. Baars op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, : - 6 - :

[18-07-1769]
Dato utsupr. een dood gebore kind van de hr. predikant Herb. de Haas in de kerk bij avond
Zegel, 3 - : - :

[25-07-1769]
Den 25 dito een kind van Cornelis Admiraal op 't kerkhoff aan de zuijdzeijde effe voorbij de zuijd capel na den toorn gerekend
Zegel 3 gld., : - 6 - :

[09-08-1769]
Den 9 Augst. een kind van de hr. S. Anemaet in de kerk bij avond
Zegel 30 guld., 1: 10 :????

[17-08-1769]
Den 17 dito de huijsv. van Andries Vervoorn op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, b. kleed, : - 6 - :

[21-09-1769]
Den 21 Sept. een kind van Corn. Drooger op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[25-09-1769]
Den 25 dito de jonge heer Hubregt Samuel van der Burgt in de kerk voor de manne bank
Zegel 30 guld., middag, b. kleed gebruijkt, 3 - 6 - :??

[14-10-1769]
Den 14 October een kind van Jan Mens op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[17-10-1769]
Den 17 dito een kind van Andries Vervoorn op 't kerkhoff??
Zegel 3 guld., middag, : - 6 - :

[19-10-1769]
Den 19 dito een vreemdeling genaamd Antonij Jans op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, s. kleed, : - 6 -??

[23-10-1769]??
Den 23 dito een kind van Bastiaan Kroon genaamd Maggiel op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, : - 6 - :????

[26-10-1769]
Den 26 dito een kind van Cornelis de Bruijn op het kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[28-11-1769]
Den 28 Novembr. de huijsvrouw van Paulus Maas op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, : - 6 - :

[11-12-1769]
Den 11 Decembr. Johanna Broeke, wed. Leendr. Dupre, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

!770
Memorie der lijken welke in dat jaar 1770 begraaven werden in de kerk en op het kerkhoff van de N. Tonge
[05-01-1770]
Den 5 Januarij begraven een vreemde vrouw (de naam onbekend) gestorven in het gasthuijs, op het kerkhoff
Pro deo, geen kleed gebruijkt, nihil

[17-01-1770]
Den 17 dito Jacob Jacobsz van der Vliet op 't kerkhoff
Zegel 3gl., middag, s. kleed, : - 6 - :

[20-01-1770]
Den 20 dito een kind van Pieter Oom op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, klijne kleedje, : - 6 - :

[30-01-1770]
Den 30 dito een zoon van Arend Abramsz Soon op het kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, geen kleed gebruijkt, : - 6 - :??

[02-03-1770]
Den 2 Maart Antonij de Blok in de kerk, 't enden de schepenbank
Zetel 3 guld., middag, s. kleed, 3 - 6 - 0

[26-01-1770]
Den 26 dito een kind van Pieter Klapmuts op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

Dit jaar kerkregt en luijgeld (17 - 14 - 0) verantwoord aan den kerkmeester Antonij van Kasteel, den 3 April 1770

[02-04-1770]
Den 2 April een kind van Arend Bruijn op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, : - 6 - :

[10-05-1770]
Den 10 Meij een kind van Adriaan Drooger op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, :- 6 - :

[12-06-1770]
Den 12 Junij een kind van Arend Zoon op het kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, geen kleed gebruijkt, : - 6 - :

[05-07-1770]
Den 5 Julij een kind van Hendr. Schuijling op het kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[13-07-1770]
Den 13 dito de huijsv. van Jan van Hooijdonk op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, s. kleed, : - 6 - :

[16-07-1770]
Den 16 dito Cornelis Admiraal op het kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, s. kleed, : - 6 - :

[21-08-1770]
Den 21 Augst. begraaven Joh. Bruijnse op 't kerkhoff
Zegel 3 gl. middag, b. kleed, : - 6 - :

[29-08-1770]
Den 29 dito begraaven Pieter v. Cazant op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, b. kleed, : - 6 - :

[06-09-1770]
Den 6 Septemb. begraaven het lijk van Leentje Breur, huijsv. van Teunis van de Donk, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[15-09-1770]
Den 15 dito begraaven het lijk van Baltus Bekker, zijnde een vreemdeling, op't kerkhoff geluijd
Pro deo, geen kleed gebruijkt, : - 6 - :

[15-09-1770]
Datum als boven begraaven het lijk van Rijnier Frans, zijnde een vreemdeling, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, nihil

[17-09-1770]
Den 17 dito begraaven een kind van Jacob de Munnik in de kerk bij avond
Pro deo, voor kerks regt betaalt 1 - 10 - :

[02-10-1770]
Den 2 October een kind van Arend Bruijnse op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, : - 6 - :

[04-10-1770]
Den 4 dito een kind van Jacob van Poortvliet op 't kerkhoff
Pro deo, middag, :- 6 - :

[05-10-1770]
Den 5 dito een vreemdeling op 't kerkhoff, uijt het gasthuijs
Pro deo, middag, groot armen, nihil

[17-10-1770]
Den 17 dito begraaven de huijsv. van Cornelis Korsten op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag , b. kleed, : - 6 - :

??[18-10-1770]
Den 18 dito begraaven de huijsvrouw van Jacob van der Vliet in de kerk, ligt onder de bank van de vrouwen van W. en ? Boezer
Zegel 3 guld., middag, s. kleed gebruijkt, : 3 - 6 - 0

[22-10-1770]
Den 22 dito een kind van Cornelis Drooger op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[22-10-1770]
Datum uts. een kind van Marinus den Engelsman op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[26-10-1770]
Den 26 dito een kind van Abrah. Gebuijs op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[30-10-1770]
Den 30 dito een kind van Pieter Koetze in de kerk, op de baar gedraage
Zegel 3 gl., middag, geen kleed gebr., 3 - 6 - 0

[22-11-1770]
Den 22 Novemb. Coenraad Haaverkoorn op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, f : - 6 - :

[22-11-1770]
Datum uts. een kind van Hugo Boom op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[26-11-1770]
Den 26 dito een kind van C. Baars op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[20-12-1770]
Den 20 Decembr. een kind van Jan van Hooijdonk op 't kerkhoff
Zegel 3 gld., middag, : - 6 - :

Memorie der lijken welken begraaven zijn, zo op 't kerkhoff als in de kerk van de Nieuwe Tonge in den jare 1771

Januarij geen begraaven

[01-02-1771]
Den 1 Febr. begraaven in de kerk Johannes van der Vliet
Zegel 3 gld., middag, slegte kleed gebruijkt, 3 - 6 - 0

[18-02-1771]
Den 18 dito een kind van Frans Mulders bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[01-03-1771]
Den 1 Maart begraaven Pieter van der Velden, liggende in de kerk agter de zitplaets der diaconen, onder gescheurde de zark
Zegel 15 gl., middag. 't beste kleed gebruijkt, 3 - 6 - 0

[13-03-1771]
Den 13 dito begraaven een kind van Johannes Vreeswijk in de kerk, ligt in de pad in de noord capel aan het ende van de vrouwe bank van H. en B. Boezert
Zegel 30 gl., middag, 1 - 16 - 0

[30-03-1771]
Den 30 Maart begraaven d' wed. Leunis Noorlander op het kerkhoff
Zegel 3 gl., b. kleed, middag, : - 6 - :
dit bovenstaande verantw.

[03-04-1771]
Den 3 April begraaven Cornelia Pik, wed. Coenraad Haverkoorn, op het kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, : - 6 - :

[31-05-1771]
Den 31 Meij begraaven Lijsbet van der Bol, huijsv. van Gerbrand Breur, in de kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, 3 - 6 - 0

[30-07-1771]
Den 30 Julij begraaven een kind van Johannes Johannesz van der Vliet op het kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - :

[20-08-1771]
Den 20 Augst. begraaven een kind van Leentje van der Es op het kerkhoff bij avond
Pro deo, Nihil

[05-09-1771]
Den 5 Sept. begraaven een kind van Joh. Gidion op 't kerkhoff bij avond
Zegel 3 gl., nihil

[06-09-1771]
Den 6 Septemb. begraaven een kind van Olifier van Hulst op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[23-09-1771]
Den 23 dito begraaven Jannetje Drooger, wed. Klaas van Strien, op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, 0 - 6 - 0

[30-09-1771]
Den 30 dito begraaven een kind van Jan Ments op het kerkhoff bij avond
Pro deo , 0 - 0 - 0

[02-10-1771]
Den 2 Octobr. begraaven het kind van Hendrik Adriaants op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[19-10-1771]
Den 19 dito begraaven een kind van Olifier van Hulst op het kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 - 0

[23-10-1771]
Den 23 dito begraaven een vreemde vrouw bij avond op het kerkhoff
Pro deo, 0 - 0 - 0??

[05-11-1771]
Den 5 Nov. begraaven Arentje Verweij, huijsv. van Antonij van Casteel, in de kerk tegen de consistorie, voor den 2e dorpel, onder de brand emmers
Zegel 6 gl., middag, b. kleed gebruijkt, 3 - 6

[05-11-1771]
Dato utsupra begraaven een kind van Pieter Oom op het kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[13-12-1771]
Den 13 Decembr. begraaven de hr. Jan Vize in de kerk, leggende onder de toorn banke, n. zijde
Zegel 3 gl., s. kleed, middag, 6 - 6 - 0

[23-12-1771]
Den 23 dito Pieter Polder op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 - 0

[30-12-1771]
Den 30 dito Cornelis Verweij in de kerk, leijt bij het brandspuijt huijsje
Zegel 3 guld., middag, b. kleed, f 3 - 6 - 0
NB. dit geld van het kleed te brengen in de diaconij rekening 1772

Memorie der lijken welke begraaven zijn in de kerk off op 't kerkhoff van de Nieuwe Tonge 1772

[09-01-1772]
Den 9 Janu. begraven de huijsv. van Marinus van der Gouw op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., b. kleed, f 0 - 6 - 0

[16-01-1772]
Den 16 dito een kind van Hugo Komttebed op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[22-01-1772]
Den 22 dito een dogter van Adr. de Groot op het kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6 - 0

[05-02-1772]
Den 5 Febr. Jan Haneberg op het kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, s. kleed, 0 - 6 - 0

[08-02-1772]
Den 8 dito een kraam kind van Cornelis de Jong in de kerk, n. zijde onder de torenbank
Zegel 3 guld., middag, f 3 - 6 - 0??

[05-03-1772]
Den 5 Maart een kind van Pr. Klapmuts op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0
met A. Kasteel gerekend van het k. regt

[06-04-1772]
Den 6 April een kind van Hendrik Schuling op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[09-04-1772]
Den 9 dito de huijsvrouw van Pieter Jooste Heijne op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, 0 - 6 - 0

[18-06-1772]
Den 18 Junij een kind van Klaas van Poortvliet op 't kerkhoff
Pro deo, middag, : - 6 - 0

[18-07-1772]
Den 18 Julij een dood geboren kind van Arend Bruijnse op het kerkhoff??
Nihil, avond, nihil

[20-08-1772]
Den 20 Augst. een vreemdeling bij?? avond
Pro deo, grooten armen, nihil

[24-08-1772]
Den 24 dito Gerrardus Kreemer op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed, 0 - 6 - 0

[01-09-1772]
Den 1 September begraven Leend. Jordaan op het kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, b. kleed, f 0 - 6 - 0??

[12-09-1772]
Den 12 dito een kind van Arend Bruijnse op 't kerkhoff
Pro deo, avond, nihil

[13-09-1772]
Den 13 dito een kind van Pr. de Blom in de kerk
Pro deo, middag, 1 -16 - 0

[14-09-1772]
Den 14 dito een kind van Jacoba Philippe op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[05-10-1772]
Den 5 October de huijsvrouw van Cornelis Kievit op 't kerkhoff??
Pro deo, middag, diaconij, : - 6 - 0??

[07-10-1772]
Den 7 dito Pieter de Blom in de kerk
Pro deo, middag, s. kleed gebruijkt, 3 - 6 - 0

[21-10-1772]
Den 21 dito een vreemdeling op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, groot armen, nihil

Tot hier toe het kerkregt verantwoord aan de kerkmr. Antonij van Kasteel

[31-10-1772]
Den 31 dito een kind van Johannes Gidion op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, : - 6 - :

[07-11-1772]
Den 7 Nov. een kind van Jacob Goemaat op 't kerkhoff
Pro deo, middag, op de baar, : - 6 - :

[12-11-1772]
Den 12 dito een vreemdeling bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, groot armen, nihil

[14-11-1772]
Den 14 dito de huijsvrouw van Rijnier Kraan op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, - 6 -??

[19-11-1772]
Den 19 dito een kind van M. van der Gouw op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., op de baar, middag, - 6 -

[19-11-1772]
Datum uts. een kind van Jacob Goemaat op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[25-11-1772]
Den 25 dito de huijsvrouw van Antonij v. dn. Berg
Pro deo, middag, s. kleed, 0 - 6 - 0

[27-11-1772]
Den 27 dito begraven Adrianus Schuling
Pro deo, middag, op de baar, geen kleed, voor de kerk 1- 10, 0 - 6 - 0??

[02-12-1772]
Den 2 Decembr. een kind van Balte van Eesteren op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, 0 - 6 - 0

[14-12-1772]
Den 14 dito een kind van Adriaan Mijnheer op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 - 0

[19-12-1772]
Den 19 dito een kind van Adriaan Mijnheer voorn. op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 -0

[21-12-1772]
Den 21 dito een kind van Jan Meijerus in de kerk, op den hoek van de pad naast de toorn banke noordzijde
Pro deo, dubbeld kerkregt, 3 - 6 -

[26-12-1772]
Den 26 dito Corn. de Bruijn een kind op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, 0 - 6 - 0

Memorie der lijken welken begraven zijn in 't jaar 1773 met der zelven aangevinge
[04-01-1773]??
Den 4 Jann. 1773 een kind van Corn. de Bruijn op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, voor de kerk f - 6 - 0

[04-01-1773]
Datum uts. een kind van Antonij van den Berg op 't Kerkhoff
Pro deo, avond, -

[14-01-1773]
Den 14 dito de zoon van A. Breesnee genaamd Poulus op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, b. kleed, f - 6 - 0

[16-01-1773]
Den 16 dito een kind van Pr. Legers op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f - 6 - 0

[25-01-1773]
Den 25 dito een kind van wijlen de schepen Antonij de Blok in de kerk
Zegel 3 guld., middag, - f 1 - 16 - 0

[13-02-1773]
Den 13 Februarij een kind van Pieter Weling op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, 0 - 6 - 0

[22-02-1773]
Den 22 dito een zoon van Jacob Vreeswijk genaamd Leendert in de kerk, even agter en aan 't ende van de huur bank van H. en W. Boezer in de noord kapelle
Zegel 30 guld., middag, 't beste kleed, f 3 - 6 -

[23-02-1773]
Den 23 dito een kind van Corn. de Jonge in de kerk, ligt onder de 3d. toorn bank van 't pad noord zijde
Zegel 3 guld., aff te rekenen f 1 - 16 - 0

[27-02-1773]
Den 27 dito een kind van Adrianus den Engelsman op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[11-03-1773]
Den 11 Maart Pieter de Beukelaar op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, - 6 - 0

[27-03-1773]
Den 27 Maart een kind op de baar van Marinus vd. Gouw op 't kerkhof
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, voor de kerk f 6 - 18 -, - 6 -0??

[30-03-1773]
Den 30 dito Cornelus Lauw op 't kerkhof
Pro deo, middag, diaconij arme, - 6 -??

[04-05-1773]
Den 4 Meij Willem Joh. Houtaar op 't kerkhoff
Pro deo, middag, - 6 - 0

[18-05-1773]
Den 18 dito een kind van Adrianus Bakker op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[18-06-1773]
Den 18 Junij Hendrik van der Mast in de kerk voor de schepen bank onder de klijne bankjes tegen de pad aan
Zegel 6 gulde, nota dit is ook ter secretarij van Herking aan gegeven, middag, b. kleed, f 3 - 6

[25-06-1773]
Den 25 dito een vreemdeling op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, geen kleed, nihil

[26-06-1773]
Den 26 dito Arend Tijse Kooman op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 - 0

[07-07-1773]
Den 7 Julij Cornelis van der Mast, zoon van H. vd. Mast boven gen., in de kerk boven op 't lijk van de vader
Zegel 6 gulde, ter secretarij van Herkinge ook aan gegeven, s. kleed, f 3 - 6 - 0

[10-08-1773]
Den 10 August. Krijn van Bree in de kerk, n. zijde voor de schepens bank
Zegel 6 guld., middag, b. kleed, f 3 - 6 - 0

[25-08-1773]
Den 25 dito begraven een vreemd vrouws persoon op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6 - 0

[04-09-1773]
Den 4 Septembr. begraven een vreemd man op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, voor de kerk f 18 - 6 - 0, nihil

[13-09-1773]
Den 13 dito begraven Maatje Berkels op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, s. kleed, f 0 - 6 - 0

[13-09-1773]
Datum uts. een kind van Machiel Bosman op 't kerkhoff
Middag, f 0 - 6 - 0

[18-10-1773]
Den 18 October een vreemdeling bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[21-10-1773]
Den 21 dito Abram Gebuijs op het kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij arme, f 0 - 6 - 0

[02-11-1773]
Den 2 Nov. Maarten Rentier op 't kerkhoff??
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6 - 0

[16-11-1773]
Den 16 dito een vreemdeling genaamd Pr. Kerseboom op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[18-11-1773]
Den 18 dito de huijsv. van Marinus Hoggum op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 6 - 0

Totaal?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??19 - 16 - 0
Van October 1772 afl.?? ?? ??f?? ??6 - 6 - 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??26 - 2 - 0??

26 - 2 - 0 dit ontfangen wel voor de kerk van October 1772 tot ultimo 1773, maar voor mijn zelfs gehouden in mindering van tractement, van de kerk van die tijd afloopend

Gerekend met de kerkmeester A. van kasteel den 4 April 1774

Memorie der lijken met der zelven aangevinge ter secretarij alhier van de Nieuwe Tonge welke begraven zijn in den jare 1774

[14-01-1774]
Den 14 Januarij een dogter van Jacobus Jelierse van Nederpelt op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6 - 0

[22-01-1774]
Den 22 dito een zoon van voorn. Jacob van Nederpelt op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, f 0 - 6 - 0

[25-01-1774]
Den 25 dito twee aangehuuwde kinderen van Siemon Kattestaart met name ornelia en Gerrit verweij
Zegel 6 guld. voor beijde, b. kleed gebruijkt, f 1 - 10 - 0, f 3 -12 - 0

[01-03-1774]
Maart den 1 dito Jacob Adriaan Rumpth op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[12-03-1774]
Den 12 dito een dogter van Corn. Visbeen op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0 , f 0 - 6 - 0

[12-03-1774]
Datum uts. een zoon van Corn Drooger op 't kerkhoff
Pro deo, geen kleed gebruijkt, middag, f 0 - 6 - 0

[16-03-1774]
Den 16 dito een dogtertje van Leunis Knape op 't kerkhoff, agter de z. kapel in den hoek
Zegel 3 gl., middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

Tot dato deser het kerkregt verantwoord

[07-04-1774]
April 1774 den 7 Abram Krol in de kerk bij het middelpat l. zijde onder de kleijne bankjes
Zegel 15 guld., middag, b. kleed, f 1 - 10 - 0, voor de kerk f 3 - 6 - 0

[16-04-1774]
Den 16 dito Gerbrand Breur in de kerk voor de bank van de gezworens van Klinkerland
Pro deo, middag, s. kleed, f 0- 16 - 0, f 3 - 6 - 0

[20-04-1774]
Den 20 dito Teunis van Donge op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed, f 0 - 6 - 0

[22-04-1774]
Den 22 dito een kind van Roeloff Faas op 't kerkhoff, leijt voor 't beenhuis
Zegel 3 guld., middag, f 0 - 6 -0

[27-04-1774]
Den 27 dito Leendert Smit op 't kerkhoff, z. zijde voor de vensters van de consistorij
Pro deo, middag, diaconij arme, f 0 - 6 - 0

[28-04-1774]
Den 28 dito Mevrou Johanna Elizabet Kerrewal Hannot, huijsv. van den Wel Ed. Gstr. Heer Seb. Anemaet, balliuw van Klinkerland, schout en secretaris van de N. Tonge, leijt in de kerk voor de manne bank, tegen de groote zark van 't middel pat
Zegel 30 gl., middag, b. kleed, 1- 20 -, f 3 - 12 -0

[10-05-1774]
Den 10 dito een zoon van Abram Gebuijs wed. op 't kerkhoff
Pro deo, middag, grooten armen, f 0 - 6 - 0

[11-05-1774]
Den 11 dito een dogtertje van d' wed. Pr. de Beukelaar op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[04-06-1774]
Junij 1774 den 4. Abram Boon in de kerk in het middelpat tussen de klijne vrouwe bankjes
Zegel 15 gl. middag, b. kleed, 1 - 10 -, voor de kerk f 6 - 6 - 0

[09-06-1774]
Den 9 dito een kind van Corns. Noordijk op 't kerkhof, z. zijde
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[15-06-1774]
Den 15 dito een kind van Barend Laegers bij avond op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., f -

[20-06-1774]
Den 20 dito een zoon van Cornelus de Jonge in de kerk
Zegel 3 gl., middag, b. kleed, f 1 - 10, f 3 - 6 - 0

[01-07-1774]
Julij 1774 den 1. Cornelus Noordijk op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[14-07-1774]
Den 14 dito de huijsv. van Leendr. Broekman op 't kerkhof
Zegel 3 gl., middag, b. kleed, 1 - 10 -, f 0 - 6 - 0

[19-07-1774]
Den 19 dito een dood geboren kind van Adriaan de Groot
Nihil, nihil

[22-07-1774]
Den 22 dito Jannetje van Poortvliet, wed. Pr. de Blom, in de kerk, tegen de consistorij voor den dorpel eer men in de kerk komt
Pro deo, f 3 - 6 - 0

[30-07-1774]
Den 30 dito een kind van Job Duijm bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[07-09-1774]
September den 7. de huijsvrouw van Leendert van der Meer, zijnde een vreemd persoon, bij avond op 't kerkhoff, dese vrouw genaemd Elizabet Korres
Pro deo, nihil??

[23-09-1774]
Den 23 dito een kind van Corns. de Bruijn op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, f - 6 - 0

[28-09-1774]
Den 28 dito een kind van Matthijs Hooijdonk op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f - 6 - 0

[01-10-1774]
October den 1. de huijsv. van Oliphier van Hulst op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed, f - 6 - 0

[11-10-1774]
Den 11 dito een vreemdeling genaamd Pieter van Heusde op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, groten armen, f -

[18-10-1774]
Den 18 dito Gerrit van den Hoek op 't kerkhoff??
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f - 6 -??

[01-11-1774]
November den 1. een kind van Oliphier van Hulst bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[04-11-1774]
Den 4 dito Pieter Joose Heijne op't kerkhoff
Zegel 3 gulde, middag, geen kleed gebruijkt, 0 - 6 - 0

[04-11-1774]
Datum uts.een vreemde vrouw op 't kerkhoff bij den avond
Pro deo, -??

[05-11-1774]
Den 5 dito een kind van Oliphier van Hulst bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[25-11-1774]
November 1774 den 25. een kind van Jan Houtaar op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[02-12-1774]
Desember den 2. de wed. C. van Oostende op 't kerkhoff
Pro deo, middag, kleed, 0 - 16 - 0, f 0 - 6- 0

[31-12-1774]
Den 31 dito Gerardus Boogerd, zijnde een vreemd persoon, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6 - 0

[31-12-1774]
Datum uts. de huijsvrouw van Henderikus Peters op 't Kerkhoff
Middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6- 0??

Memorie der lijken begraven in den jare 1775 met derzelve aangevinge ter secretarij alhier
[09-01-1775]
Januarij den 9. Maria Philips, huijsvouw van Jan Verhulst, begraven in de Oude Tonge, en hier mede het begraaffregt daar van ontfange
Zegel 3 gl., geen kleed gebruijkt, f 3 - 6 - 0

[20-01-1775]
Den 20 dito Barend van Sprang op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6 - 0

[25-01-1775]
Den 25 dito Pieter Antonijsz de Blok, aangehuuwde zoon van Corns. Dupree, in de kerk, onder 't end van de klijne bankjes, n. zijde
Zegel 3 gl., middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 3 - 6 - 0

??[04-03-1775]
Maart den 4. Klaas Nieuwenhoven op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij arme, f 0 - 6 - 0??

[15-03-1775]
Den 15 dito Jan van Bree in de kerk, leijt voor de schepens bank, zie hier voor van de zoon 10 Aug. 1773, staat op de zoon Krijn
Zegel 15 gl., middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 - 0

[20-03-1775]
Den 20 dito een kind van Pr. Legers op 't kerkhoff
Pro deo, avond, -

Tot hier toe het kerkregt en luijgeld verantwoord

[01-04-1775]
April den 1. een kind van Joh. Gidion op 't kerkhoff
Zegel 3 gulde, middag, f 0 - 6 - 0

[12-04-1775]
Den 12 dito een kind van Hendrikus Pieters op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[19-04-1775]
Den 19 dito Joost Bosveld op het kerkhoff
Pro deo, middag, diaconie, f 0 - 6 - 0

[20-04-1775]
Den 20 dito Dirk Goemaat op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[19-06-1775]
Junij 1775 den 19. de werd. W. van d. Maat op 't kerkhoff
Nihil, middag, s. kleed met geluijd, groot armen, nihil

[23-08-1775]
Augustus 1775 den 23. Jannetje Kraan op het kerkhoff
Pro deo, middag, beste kleed, f 1 - 10 - 0, f 0 - 6 -

[23-08-1775]
Datum uts. een kind van Jan Koppenaal op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 -6 - 0

[24-08-1775]
Den 24 dito Cornelia van der Vlugt, wed. Jan van der Made op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[28-08-1775]
Den 28 dito een kind van Maria de Bruijn op 't kerkhoff
Pro deo, avond, -??

[30-08-1775]
Den 30 dito een vreemdeling genaamd Cornelus Kans op 't kerkhoff
Pro deo, middag, slegte kleed, f 0 - 16 - 0, groot armen, nihil

[05-09-1775]
September den 5. een vreemdeling genaamd Willem v. Maasakker op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed, f 0 - 6 - 0

[05-09-1775]
Datum uts. een kind van Jacob Quint op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[25-09-1775]
Den 25 dito een vreemd persoon bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, schout betale, f -

[28-09-1775]
Den 28 dito Jan Nobels op het kerkhoff
Zegel 3 gld., middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f - 6 -

[07-10-1775]
October 1775 den 7. een vreemdeling met name Stoffel Hendrik Snijder op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, voor de kerk f 0 - 6 - 0

[18-10-1775]
Den 18 dito een kind van Joost Koekkoek op 't kerkhof
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[25-10-1775]
Den 25 dito een kind van Leendr. Dupree op 't kerkhoff
Zegel 3 gulde, middag, f 0 - 6 - 0

[06-11-1775]
November den 6. een kind van Cornelus in 't Veld in de kerk, op de baar, oud 5 jaren
Zegel 3 gulde, middag, geen kleed, f 1 - 16 - 0

[10-11-1775]
Den 10 dito een kind van Adrianus Bakker op 't kerkhoff
Pro deo, avond, -
??
[21-11-1775]
Den 21 dito de huijsvrouw van Matthijs Hooijdonk op het kerkhoff
Pro deo, middag, 't slegte kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[21-11-1775]
Datum uts. een vreemdeling op 't kerkhoff bij avond, de naam onbekend??
Geen kleed, -

[08-12-1775]
December den 8. een kind van Pr. Legers bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[13-12-1775]
Den 13 dito Pieter Klapmits, in 't gasthuijs, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 -16 -, f - 6 - 0

[19-12-1775]
Den 19 dito Hendrik Bosman op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[19-12-1775]
Datum uts. een kind van Matthijs Hooijdonk bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[26-12-1775]
December 1775 26. Jan Ments op het kerkhoff, tegen 't straatje over 't beenhuijs
Pro deo, middag, dog niet geluijd, nihil, kleed geb., f 0 - 16 - 0, groote armen

Memorie der lijken begraven in den jare 1776 met der zelven aangeving ter secretarij alhier

[04-01-1776]
Januarij 1776 den 4. Lammerijntje Raaps op 't kerkhoff, zuijdzijde
Pro deo, diaconij arme, f 0 - 6 - 0

[17-01-1776]
Den 17 dito Klaas v. Eeuwen op 't kerkhoff, z. zijde, bij de glaze van 't school
Pro deo, diaconij arme, f 0 - 6 - 0

Tot hier toe het kerkregt verantwoord, den 3 April 1776, aan de kerkmr. C. Velten

[11-05-1776]
Meij 1776 den 11. Abram van den Houte in de kerk, voor de manne bank, ten eijnde de gescheurde zark
Zegel 15 gl., b. kleed, f 1 - 10 - 0, f 3 - 6 - 0

[13-05-1776]
Den 13 dito een vreemdeling genaamd Joh. Ligtvoet bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[12-06-1776]
Junij 1776 den 12. een kind van Hugo Komtebed bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil??

[08-07-1776]
Julij den 8. Trijntje van Klaveren, wed. L. de Vries, op het kerkhoff, l. zijde, over het korte wegje
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[13-07-1776]
Den 13 dito Joh. van der Vliet op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 - 0

[19-08-1776]
Auustus 1776?? den 19. een kind van Maria de Bruijn op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[20-08-1776]
Den 20 dito een kind van Leendr. Broekman op 't kerkhoff
Zegel 3 guld., middag, f 0 - 6 - 0

[29-08-1776]
Den 29 dito een kind van Leenderd van der Vliet op het kerkhof bij avond
Pro deo, f 0 - 0 - 0

[26-09-1776]
September 1776 den 26. Hendrik Smits op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, s. kleed, f 0 - 16 - , f 0 - 6 - 0

[14-10-1776]
October 1776 den 14. een kind van Roeloff Faas op 't kerkhoff, op de baar gedrage
Zegel 3 gl., middag, geen kleed, f 0 - 6 - 0

[26-10-1776]
Den 26 dito de huijsvrouw van Siemon Kattestaart in de kerk
Zegel 3 guld., middag, b. kleed, f 1 - 10 - 0, f 3 - 6 -

[28-10-1776]
Den 28 dito een vreemdeling genaamd Frans? Beijers op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[10-12-1776]
December 1776 den 10. Adr. Bakker op het kerkhof
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 -16 - 0, f 0 - 6 - 0

[16-12-1776]
Den 16 dito Willem Goemaat op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[21-12-1776]
December 1776 den 21. een kind van Arij van Loon op 't kerkhof
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[26-12-1776
Den 26 dito een kind van Gijsberd den Braber op 't kerkhof
Pro deo, avond, nihil

[28-12-1776]
Den 28 dito wed. W. Bouwer genaemd Lizab. de Wilde op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij, f 0 - 6 - 0

Memorie der lijken begraven in den jare 1777 met der zelven aangevinge ter secretarij

[13-01-1777]
Januarij 1777 den 13. Maria van Beek bij avond op 't kerhoff
Pro deo, f 0 - 0 - 0

[08-02-1777]
Februarij 1777 den 18. een kind van Adrianus den Engelsman op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[13-03-1777]
Maart 1777 den 13. Adriana Krijne van der Lugt, wed. van Jan van Bree, in de kerk voor het deurwagters stoeltje
Zegel 6 gl., b. kleed, f 1 - 10 - 0, f 3 - 6 -

Tot hiertoe het kerkregt en luijgeld verantwoord aan de kerkmr. Corns. Velte den 7 April 1777

[03-05-1777]
Meij 1777 den 3. een kind van Pieter Willemstijn bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[12-05-1777]
Den 12 dito een kind van Pieter Koetse in de kerk bij avond
Zegel 3 gulde, f 1- 10 - 0

[17-06-1777]
Junij 1777 den 17. Jacob Quint op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[18-06-1777]
Den 18 dito een doodgeboren kind van Arij van der Mast bij avond in de kerk
Geen zegel, f 1 - 10 - 0

[25-06-1777]
Den 25 een dood geboren kind van Adr. Engelsman bij avond op 't kerkhoff
Geen zegel, f 0 - 0 - 0

[07-07-1777]
Julij 1777 den 7. een kind van Corns. Korsten onder Herkinge op 't kerkhoff
Zegel 15 gl., middag, f 0 - 6 - 0, 't zegel van Herkinge hier vertoond

[08-07-1777]
Den 8 dito een kind van Barend Laegers op 't kerkhoff
Zegel 3 gl., middag, f 0 - 6 - 0

[16-07-1777]
Den 16 dito een kind van Balte van Eesteren op het kerkhoff bij avond
Zegel 3 gulde, nihil

[11-10-1777]
October 1777 den 11. een kind van Jan Koppenaal op 't kerkhof
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[18-10-1777]
Den 18 dito een kind van de wed. Jacob Quint bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[12-11-1777]
November 1777 den 12. een vreemdeling genaamt Adam Wagenaar bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[19-11-1777]
Den 19 dito een vreemd mijsje met name Maria Chatarijna Schrutings geboortig te Dulcken in Gulickerland bij avond op 't kerkhof
Pro deo

[20-11-1777]
Den 20 dito Leentje Johannesse Nieuwenhoeven, huijsvrouw van Johannes Danielse van den Broek, in de kerk voor de consistorijdeur
Zegel 3 gl., middag, b. kleed, f 1 - 10, f 3 - 6 - 0

[21-11-1777]
November 1777 den 21. een kind van Bastiaan Kroon op 't kerkhof bij avond
Pro deo, -
[22-11-1777]
Den 22 dito een dogter van Siemon Molenbroek genaamd Jannetje op het kerkhof
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[24-11-1777]
Den 24 dito een kind van Corns. de Bruijn op 't kerkhof
Zegel 3 gl., middag, f 0?? 6 - 0

Memorie der lijken begraven alhier in de N. Tonge in den jare 1778 met der zelven aangevinge ter secretarij

[01-01-1778]
Den 1 dito een dogtertje van Bastiaan Kroon op het kerkkhof
Pro deo, middag, wegens vorst dubbeld graafgeld, f 0 - 6 - 0

[13-01-1778]
Den 13 dito een kind van Adr. Groffert op 't kerkhof bij avond
Zegel 3 gl., -

[14-01-1778]
Den 14 dito een kind van Leendr. van der Vliet bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[02-02-1778]
Februarij 1778 den 2. de huijsv. van Gijsbert den Braber, genaamd Lena van Casant, NB op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, diaconij armen, wegens vorst dubb. graaffgeld, f - 6 - 0

[05-02-1778]
Een vreemd man bij avond op 't kerkhoff, genaamd Martijn Dorremans, geboortig van Meurs
Pro deo, -

[09-02-1778]
Den 9 dito een kind van Willem Reedijk bij avond op 't kerkhoff
Pro deo,?? -

[10-02-1778]
Den 10 dito een kind van de wed. Adr. Bakker op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij, f 0 - 6 - 0

[11-02-1778]
Den 11 dito een zoontje van de wed. Abram Gebuijs, op de baar gedragen, op 't kerkhof
Pro deo, middag, diaconij, f 0 - 6 - 0

[11-02-1778]
Datum uts. een kind van Pr. Troost op 't kerkhoff bij avond
Zegel 3 guld., -

[26-02-1778]
Februarij 1778 den 26. Wouter Boezer in de kerk, bij den ingang van de manne bank na de toren banken
Zegel 30 guld., middag, b. kleed, f 1 - 16, voor de kerk f 3 - 6 - 0

[24-03-1778]
Maart 1778 den 21 dito een kind van Hend. Rijster op 't kerkhof
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[25-03-1778]
Den 25 dito Pieter Molenbroek op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Samen?? ?? ?? ?? ??f 13 - 10 -??
Deze 13 - 10 verantwoord aan de kerkmr. Corns. Velten den 31 Maart 1778, dus tot hier toe verantwoord

[09-04-1778]
April 1778 den 9 dito Gillis Moris, bouwknegt van Jan Verhulst, op 't kerkhoff
Pro deo, f 0 - 6 -

[23-04-1778]
Den 23 dito de huijsvrouw van Willem Reedijk met name Arentje Missel, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[07-05-1778]
Meij 1778 den 7. een kind van Jacobus Nelisse bij avond op 't kerkhoff
Pr0 deo, -

[02-06-1778]
1778 Junij den 2. Siemon Molenbroek op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, voor de kerk f 0 - 6 - 0??

[15-07-1778]
Julij den 15. een dogtertje van de wed. Pieter Klapmuts
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 - 0

[22-07-1778]
Den 22 dito Johannes Houtaar op kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - , f 0 - 6 - 0

[06-08-1778]
Augustus 1778 den 6. een dood geboren kind van Barend Laegers bij avond op 't kerkhoff
Nihil, -????

[15-08-1778]
Den 15 dito een vreemdeling genaamd Adamis Essers op 't kerkhof bij avond
Pro deo, s. kleed, f 0 - 16 - 0, -

[24-08-1778]
Den 24 dito een kind van Barend Duppers op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[25-08-1778]
Den 24 dito een aangehuwdt zoontje van Hendr. van Wageninge genaamd Leendert Kievit op 't kerkhof
Pro deo, middag, f 0 - 6 - 0

[27-08-1788]
Den 27 dito een dogtertje van d' wed. Pr. Klapmuts op 't kerkhoff, op de baar
Pro deo, middag, diaconij, f 0 - 6 - 0

[28-08-1778]
Den 28 dito een kind van Cornelis in 't Veld in de kerk
Zegel 3 gl., middag, f 1- 16 - 0

[04-09-1778]
September 1778 den 4. een vreemd man overleden in 't gasthuijs, bij avond op het kerkhhoff
Pro deo, groot armen, voor de kerk -

[29-09-1778]
Den 29 dito een vreemd mijsje bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[30-09-1778]
Den 30 dito een dogtertje van de wed. Joost Bosveld genaamd Petronella
Pro deo, groot armen, f 0 - 6 -

[02-10-1778]
October 1778 den 2. een vreemd mijsje bij avond op 't kerkhoff, genaamd Maria Donnes
Pro deo, -

[21-10-1778]
Den 21 dito de huijsvrou van Pieter Willemstijn genaamd Jannetje Lauwen op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f - 16 - 0, f 0 - 6 -

[23-10-1778]
Den 23 dito een vreemdeling genaamd Matthijs Theek op 't kerkhoff
Pro deo, avond, s. kleed, 16 st., -??

Memorie der lijken begraven alhier in de N. Tonge in den jare 1779 met derzelven aangevinge ter secretarij

[14-01-1779]
Januarij 1779 den 14. Petronella Mooij op het kerkhof te middag
Pro deo, f 0 - 6 -, beste kleed, f 1 -10- 0, wegens vorst dubbeld graaff geld

[27-01-1779]
Den 27 dito de wed. Klaas Nieuwenhoven op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, diaconij armen, f 0 - 6 - 0

[30-01-1779]
Den 30 dito Bastiaan Hogchum op het kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 - 0

[15-02-1779]
Februarij 1779 den 15. een kraam kind van Arend Bernards bij avond op 't kerkh.
Pro deo, -

[25-03-1779]
Maart 1779 den 25. Cornelis Hugoosz Komttebed op 't kerkhof
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 17 - 0, f 0 - 6 - 0

[29-03-1779]
Den 29 dito Cornelis Reedijk op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, diaconij armen, f 0 - 6- 0

[29-03-1779]
Datum uts. de huijsvrouw van Adriaan de Groot op 't kerkhoff
Middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6 - 0

Tot hier toe het kerkregt en luijgeld f 6 - 12 - verantwoord aan de kerkmeester Corns. Velten

[13-04-1779]
April 1779 den 13. een kind van Adrianus Visbeen op het kerkhof bij avond
Pro deo, -

[21-04-1779]
Den 21 dito de huijsvrouw van Jacob van der Vliet op 't kerkhof
Zeegel 4 class., middag, s. kleed, f 0 - 16 - , f 0 - 6 -

[01-05-1779]
Den 1 Meij Cornelis Berkhout op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 -

[14-05-1779]
Den 14 dito een kind van Adrianus Mijnheer op het kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[12-07-1779]
Julij 1779 den 12. Hendrik Adriaans op 't kerkhof
Pro deo, middag, 't s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0??

[30-07-1779]
Den 30 dito een kind van Simon Kattestaart met name Johannes, in de kerk
4. classe, middag, f 1 - 16 -??

[06-08-1779]
Augustus 1779 den 6. een kind van Johannes Esser op 't kerkhof
Zegel 3 guld., middag, f 0 - 6 -

[24-08-1779]
Den 24 dito een kind van Joh. Esser voorn., genaamd Dirk, op 't kerkhof, op de baar
Zegel 3 guld., middag, f 0 - 6 -

[31-08-1779]
Den 31 dito een vreemde vrouw genaamd Chatarina Barber Meij geboortig uit de Palts, bij avond
Pro deo, -

[04-09-1779]
September 1779 den 4. Antonij van Neck op 't kerkhof
Pro deo, middag, s. kleed, f 16 stuijv., voor de kerk f 0 - 6 -??

[09-09-1779]
September 1779 den 9. een kind van Jan Oosterling genaamd Abraham, in de kerk
Zegel 3 gl., middag, f 1 - 16 -

[14-09-1779]
Den 14 dito een vreemdeling genaamd Martinus Koster, leggende in guarnisoen te Breeda, op 't kerkhof
Zeegel pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 6 -

[02-10-1779]
October 1779 den 2. een kind van Arnoldus van Loon op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 -

[30-10-1779]
Den 30 dito een vreemdeling op 't kerkhof bij avond genaamd Foschapcus Meerevenne
Nihil????

[01-11-1779]
November 1779 den 1. een kind van Joh. van den Broeke in de kerk, genaamd Maatje vd. Broeke
4. classe, middag, f 1 - 16 -

[01-11-1779]
Datum uts. een kind van Pieter Naulaarts op het kerkhof
Middag, f 0 - 6 -

[05-11-1779]
Den 5 dito een kind van Hugo Komttebed genaamd Pieter, bij avond op 't kerkhof
Pro deo, -

[15-12-1779]
December 1779 den 15. Jacomijna van der Elst op 't kerkhoff
Pro deo, groot arme Sommelsdijk, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[20-12-1779]
Desember 1779 den 20. Cornelis Kattestaart, aangehuwde zoon van Barend Laegers, op 't kerkhof
Zeegel 3 gl., middag, s. kleed. f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[20-12-1779]
Datum uts. een kind van den adjunct secretaris, de heer Pr. Anemaet, genaamd Sebasiaan, bij avond in de kerk
Zeegel 30 gl., 1ste classe, 24 stuijv. zegel, f 1 - 10 -

Memorie van begraven der dooden alhier in de N. Tonge met derzelven aangevinge ter secretarij 1780??

[01-101-1780]
Januarij 1780 den 1. begraven Henderijna de Mol, huijsvrouw van Hendrikus Peters
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 - 0

[26-01-1780]
Den 26 dito Cornelia Liete, huijsvrouw van Adrianus Groffert, op het kerkhof
1. classe, 3 guld., zegel 3 st., middag, beste kleed, f 1 - 10?? -, wegens de vortst dubbeld graafgeld, voor de kerk f 0 - 6 -??

[05-02-1780]
Februarij 1780 den 5. een kind van Gijsbert den Braber, genaamd Pieter, bij avond op 't kerkhof
Pro deo, -??

[09-02-1780]
Den 9 dito een kraam kind van G. v. Ochten bij avond op 't kerkhof
Pro deo, -

[10-02-1780]
Den 19 dito d' wed. van Klaas van Eeuwen, genaamd Lena Pol, op 't kerkhof
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 -??

[15-02-1780]
Den 15 dito Maria de Bruijn, huijvrouw van Gijsbert den Braber, op 't kerkhof
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[15-02-1780]
Dato uts. een kraam kind van Leendr. Gouswaard in de kerk bij avond, genaamd Johannes
1. classe, 3 guld, f 1 - 10 -

[24-02-1780]
Den 24 dito Antonij van Kasteel in de kerk, onder de zark onder de lessenaar
2de class. 15 gl., middag, b. kleed, f 1 - 10 - 0, f 3 - 6 -

[07-03-1780]
Maart 1780 den 7. Gerrit Niersse op 't kerkhof
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - , f 0 - 6 -

Tot hier het kerkregt en luijgeld verantwoord aan de kerkmr. C. Velte, somma f 16 - 10 -

[15-04-1780]
April 1780 den 15. Jannetje van Zeevenhuijzen, huijsv. van Pr. Biesheuvel, in de kerk, legt voor 't deurwagters stoeltje
2de classe, 15 gulden, zegel 12 st., middag, beste kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6

[08-05-1780]
Meij 1780 den 8. Jan van de Kamp op 't kerkhof
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[16-05-1780]
Den 16 dito een zoon van Adrianus de Groot, genaamd Johannes, op het kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebruijkt, f 0 - 6 -

[06-06-1780]
Junij 1780 den 6. een kind van Jan van Trier, genaamd Laurens, op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 -??

[12-06-1780]
Den 12 dito een aangehuwd kind van Wouter Bosman, genaamd Jacoba Nobels, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 -

[24-06-1780]
Den 24 dito een zoontje van Arend Bernard, genaamd Andries, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 -

[15-07-1780]
Julij 1780 den 15. een kraamkind van Jan van Trier op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[29-07-1780]
Den 29 dito Jan Oosterling in de kerk, legt naast zijn moeder
2. classe, 15 gulden, zegel 24 st., middag, beste kleed, f 1 - 10 -, f 3- 6 -

[09-08-1780]
Augustus 1780 den 9. Pieter Luckaard op 't kerkhoff
3de classe, f 6 - 0 - 0, zegel 6 st., b. kleed, f 1 - 10 -, f 0 - 6 - 0??

[17-08-1780]
Augustus 1780 den 17. Stijna Wafelbakker, wed. van Antonij van Casteel, op 't kerkhoff
2e classe, f 15 - 0 - 0, zegel 12 st., middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[25-09-1780]
September 1780 den 25. een dogtertje van Magchiel Bosman, genaamd Grietje
Pro deo, f 0 - 6 - 0

[29-09-1780]
Den 29 dito juffrouw Francina van Erkhuijzen, huijsvrouw van Jacob Gronia, op 't kerkhoff
Pro deo, b. kleed, f 1 - 10 - 0, f 0 - 6 - 0

[29-09-1780]
Dato uts. een kind van Pieter Willemstijn, genaamd Cornelia, op het kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[21-10-1780]
October 1780 den 21. een kind van Hend. Schuling, genaamd Adriana, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[03-11-1780]
November 1780 den 3. Pieter Bakker op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, voor de kerk f 0 - 6 -??

[17-11-1789]
Den 17 dito Frans Mulders op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed, f 0 - 6 - 0

[29-11-1780]
Den 29 dito de huisvrouw van Jan Wolbag, zijnde een vreemdeling, bij avond (op 't) kerkhoff?? ??
Pro deo, -

[30-12-1780]
December 1780 den 30. Tannetje Muijs, wed. van Abram van den Houten, in de kerk, onder de toorn banke, 1, 2 en 3 bank zuijdzijde
2de classe, 15 gulden, zegel 12 st., middag, b. kleed

Memorie van begraven der dooden alhier in de Nieuwe Tonge met derzelven aangevinge ter secretarij in den jaare 1781

[09-01-1781]
Den 9 dito Anna van Zon op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 -??

[10-01-1781]
Den 10 dito Martijnus de Rooij op het kerkhoff??
Pro deo, middag, weegens vorst dubeld graaff geld, f 0 -6 - 0

[30-01-1781]
Den 30 dito een vreemdeling aan de wandeling, genaamd den ouden Arij, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, weegens vorst dubbeld graaff geld, -

[05-02-1781]
Den 5 dito een kind van Cornelus de Bruijn, genaamd Adriana, op 't kerkh.
4. classe, 3 guld., zeegel 3 st., middag, f 0 - 6 - 0

[06-02-1781]
Den 6 dito d' wed. Gerrit Verweij, genaamd Pietertje Koks, in de kerk, portaal voor de toorn ingang
Pro deo, b. kleed, f 1 - 10 -, 3 - 6 - 0

[10-03-1781]
Maart 1781 den 10. Cornelus van der Vliet, leijt in de kerk, zuijd capel middelpat
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 - 0

[12-03-1781]
Den 12 dito een kind van Joost Gerb. Breur, genaamd Louisa, in de kerk, voor de gezworens bank
4. classe, zeegel 3 guld., middag, f 1 - 16 - 0

[24-03-1781]
Den 24 dito d' wed. van Jan van Wageninge op het kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, 0 - 6 - 0

[26-04-1781]
April 1781 den 26. Anthonij Jansse (van 's Hertogenbos) op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, voor de kerk f 0 - 6 -??

[03-05-1781]
Meij 1781 den 3. Hendrikus Peters op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, 0 - 6 -

[05-05-1781]
Den 5 dito een kind van Magchiel Bosman, genaamd Barbara Bosman, op het kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[27-06-1781]
Junij 1781 den 27. een kind van Arnoldus van Loon, genaamd Pieter, bij avond
Pro deo, -

[28-08-1781]
Augustus 1781 den 28 dito een vreemdeling, genaamd - Scholten, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[13-09-1781]
September 1781 den 13. Johanna Vijftigschil, aangehuuwde dogter van Cornelis den Braber, op 't kerkhof
4de classe, 3 gulde, zegel 3 st., middag, s. kleed, f 0 - 16 - , - 6 -

[05-10-1781]
October 1781 den 5. een kind van Hend. van der Mast, genaamd Hend., in de kerk
Pro deo, middag, f 1- 16 -????

[10-10-1781]
October 1781 den 10. een kind van de heer secretaris Pieter Anemaet, met name Jacomina Renetta Anemaet, in de kerk bij avond
1ste classe, 30 gulde, zegel 24 st., f 1 - 10 -

[27-10-1781]
Den 27 dito Johanna Buijs op 't kerkhoff
4de classe, 3 gulde, middag, s. k., f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[28-10-1781]
Den 28 dito een dood gebooren kind van Johannes Roodzand, (op 't) kerkhoff bij avond
Nihil, -

[10-11-1781]
November 1781 den 10. een vreemdeling, genaamd Pieter van den Houten, van Spijkenis, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[03-12-1781]
December 1781 den 3. een kind van Pieter Laegers, genaamd Cornelia, bij avond
Pro deo, nihil????

[14-12-1781]
Den 14 dito een kind van Jan Koppenaal op het kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 -

[17-12-1781]
Den 17 dito Cornelia Valkenburg, huijsvrouw van Pieter Leegers, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gehad, groot armen, 0 - 6 -

[19-12-1781]
Den 19 dito Adriana Blok, huijsvrouw van Jan Wagemaker, op 't kerkhoff
Pro deo, midd., kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 -

[21-12-1781]
Den 21 dito Gerrit Touw op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, 0 - 6 -

Begraven in dit jaar voor mijn als doodgraver f 14 - 11 - 8??

Memorie van het begraven der dooden binnen de Nieuwe Tonge in den jare 1782 met derzelver aangevinge ter secretarij aldaar

[01-01-1782]
Januarij 1782 den 1. een kind van Neeltje Polder op het kerkhoff bij avond

[05-02-1782]
Februarij 1782 den 5. een kind van Johannes Plokhooij, genaamd Neeltje, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, groot armen N. Tonge, -

[08-02-1782]
Den 8 dito de huijsvrouw van Joh. Plokhooij, genaamd Susanna van den Tol, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, groot armen O. Tonge, - 6 -

[16-02-1782]
Den 16 dito een dood gebooren kind van schepen Simon Kattestaart, in de kerk bij avond
Nihil, f 1 - 10 -????

[12-03-1782]
Maart 1782 den 12. een dogter van d' wed. Pr. Mulders, genaamd Magdalena Mulders, op 't kerkhoff bij den avond
Pro deo, neemt arme van de O. Tonge, -

[25-03-1782]
Den 25 dito een kind van Willem Reedijk, genaamd Johannes, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[26-03-1782]
Den 26 dito een zoontje van Hendr. van Wageninge, genaamd Jan, op 't kerkhof
Pro deo, middag, op de baar gedrage, f - 6 -

Tot hier toe het jaars kerkregt verscheenen 1 April 1782, f 7 - 16

[04-04-1782]
April 1782 den 4. een kind van Hend. Rijster, genaamd Henderijna, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, voor de kerk -

[27-06-1782]
Junij 1782 den 27. een kind van Joh. Gidion, genaamd Johannis, op 't kerkhoff
4de classe, 3 gl., zegel 3 st., middag, - 0 - -????

[12-08-1782]
Augustus 1782 den 12. een doodgeboren kind van Arij van d. Mast bij avond in de kerk
Nihil, 1 - 10 -??

[26-09-1782]
September 1782 26. Martijna Abramse Multant, huisvrouw van Pr. van der Weijde, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10, 0 - 6 -

[08-10-1782]
8e dito Neeltje de Wilde op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, 0 - 6 -

[12-10-1782]
Den 12de Jacob Severon op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10 - , 0 - 6 -

[22-10-1782]
Den 22 dito een kind van Hend. Schulink, genaamd Cornelus, op 't kerkhof bij avond
Pro deo, diaconij armen, -

[31-10-1782]
Den 31 dito een kraam kind van Hend. Koolbergen op 't kerkh. bij avond
Pro deo, -

[09-11-1782]
November 1782 den 9. een kind van Lena Zoon, genaamd Petronella, op 't kerkhoff bij avond
4de classe, 3 gulde, zegel 3 st., -

[13-11-1782]
Den 13 dito de huijsvrouw van Jacob Valkenburg op 't kerkhoff??
Pro deo, middag, s kleed, f 0 - 16 -, groot armen, f 0 - 6 -

Memorie van het begraven der dooden binnen Nieuwe Tonge in den jare 1783 met der zelver aangevinge ter secretarij

[10-02-1783]
Februarij 1783 den 10. Valertius Niersse op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - , voor de kerk f 0 - 6 -??

[18-02-1783]
Den 18 dito een kind van Jacob Breur, genaamd Elizabeth, in de kerk bij avond
Pro deo, - 10 -

[24-02-1783]
Den 24 dito een dood geboren kind van Willebort van der Made op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[07-03-1783]
Maart 1783 den 7. een kind van Adrianus Visbeen, genaamd Maatje, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, 0 - 0 -

Tot hier toe het kerkregt verantwoord op den 8 April 1783, f 1 - 16 -??
Het bovenstaande kerkregt tot dato deezer bij mij onderget. kerkmr. ontfangen
Corns. Velten als kerkmr.

[26-04-1783]
April 1783 den 26. Johannes van Brussel op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -. groot armen, f 0 - 6 -

[28-04-1783]
April 1783 den 28. d' wed. Jb. van Casant op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, 0 - 6 -

[28-04-1783]
Dato uts. een dood gebooren kind van Izaak van Loopik, soldaat onder 't 1e batallion van den generaal van Monste, bij avond op 't kerkhoff
Nihil, 0 - 12 -??

[12-05-183]
Meij 1783 den 12. een kind van Johannes Gidion bij avond op 't kerkhoff
(4e classe, 3 gulde, zegel 3 st. doorgestreept), pro deo, voor de kerk, -

[29-05-1783]
Den 29 dito Huijbregt Boeren in de kerk, onder de eerste en 2de toorn bank, zuijdzijde
1ste classe, 30 - 0 -, zegel f 1 - 4, middag, beste kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[06-08-1783]
Augustus 1783 den 6. Philippus Bruijn, zijnde een vreemdeling, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed, f 0 - 6 -

[28-08-1783]
Den 28 dito Johannes de Bruijn in de kerk agter het predikants vrouwebank, onder de polder
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10 - 0, f 3 - 6 -??

[01-09-1783]
September 1783 den 1. Fransijna v. Gelderen, wed. Joost Bosveld, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, groot armen, f 0 - 6 -

[01-09-1783]
Dato uts. een vreemde vrouw, genaamd Maria de Been, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[19-09-1783]
Den 19 dito Catalijna van Pelt, laast wed. Joh. Pieterse Gouswaard, in de kerk op de zuidhoek van 't doophekje, onder de zark
3de classe, f 6 - 0 -, zegel 6 st., b. kleed, f 1 - 10 -, 3 - 6 -??

[18-10-1783]
October 1783 den 18. Jan van Prooijen op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[24-10-1783]
Den 24 dito Bart Smit op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[12-11-1783]
November 1783 den 12. Maria Koning, wed. Andries Quint, op het kerkhoff
Pro deo, middag, groot armen, f 0 - 6-

[13-11-1783]
Den 13 dito een kind van Jan den Braber, genaamd Hendrik, in de kerk bij avond, bij den dorpel van het voorste ingang der kerk
Pro deo, f 1 - 10 -

[17-11-1783]
Den 17 dito een kind van Willem van Casant (genaamd Jacob) op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[05-12-1783]
December 1783 den 5. een dood gebooren kind van Pieter van der Mast in de kerk bij avond
Nihil, f 1 - 10 -

[11-12-1783]
Den 11 dito Adriana Severon, huisvrouw van Pieter van der Mast
3. classe, f 3 - 0, zegel 3 st., middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[26-12-1783]
Den 26 dito Johannes Advocaat op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

Memorie van 't begraven der dooden binnen de N. Tonge 1784 met der zelver aangevinge ter secretarij

[19-01-1784]
Januarij 1784 den 19. een kraam kind van Leendert van der Hart, in de kerk bij avond
4de classe, f 3 - 0 -, zegel 3 st., f 1 - 10 -

[29-01-1784]
Den 29 dito Leunis Knape in de kerk, onder de toorn banke zuijdzijde in den hoek tegen de consistorij
2de classe, f 15 gulde, 12 st. zeegel, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, weegens inkomen in de kerk dubbeld regt, f 6 - 6 -

[31-01-1784]
Den 31 dito een kind van Johannes Roodzand, genaamd Leendert, in de kerk bij avond
Pro deo, f 1 - 10 -

[03-03-1784]
Februarij 1784 den 3. een vreemdeling bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[06-03-1784]
Maart 1784 den 6. een kind van Jan van Trier, genaamd Jan, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[29-03-1784]
Den 29 dito Maria Komtebed, huisv. van Krijn Tamboer, op 't kerkhoff
4e classe, f 3 - 0, zegel 3 st., middag, s., f 0 - 16 -, 0 - 6 -

Tot dus ver overgebragt f 28 - 4 en verantwoord in mijne te doene kerke rekening in mijne qualt. als kerkmr. van de N. Tonge, den 1 April 1784, Abrah. van der Mij??

[26-04-1784]
April 1784 den 26. Marijnus Hogchum op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -,?? groot armen N. Tonge, voor de kerk, f 0 - 6 -??

[25-05-1784]
Meij 1784 den 25. een kind van den scheepen Simon Kattestaart, genaamd Chatalijna, in de kerk bij avond
4e classe, f 3 - 0 -, zegel f 0 - 3 -, f 1 - 10 -

[29-05-1784]
Den 29 dito een kind van Huibrecht Kattestaart, genaamd Chatalijna, bij avond in de kerk
4e classe, f 3 - 0, zegel 3 st., f 1 - 10 -

[15-06-1784]
Junij 1784 den 15. Jacob Valkenburg op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, groot armen, f 0 - 6 -

[26-06-1784]
Den 26 dito een kind van Adriaan de Groot, genaamd Jacoba, op het kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[28-07-1784]
Julij 1784 den 28. Rijnier Kraan op het kerkhoff??
Pro deo, middag, s. kleed, nihil, diaconij armen, f 0 - 6 -

[06-08-1784]
Augustus 1784 den 6. een dogtertje van Magchiel Bosman, genaamd Chatarijna, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -????

[16-08-1784]
Den 16 dito Leuntje Lodder, wed. Matthijs Kreeft, op het kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[14-09-1784]
September 1784 den 14. Klasina Speelman op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 't slegte kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[25-09-1784]
Den 25 dito een doodgebooren kindje van Adriana Noteboom op 't kerkhoff (bij) avond
Pro deo, -

[28-09-1784]
September 1784 den 28. een dogter van Adrianus de Groot, genaamd Jannetje, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 -6 -

[01-11-1784]
November den 1. Chatarina Strijker, wed. L. van der Made, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[01-11-1784]
Dato uts. een kind van Andreas Hartingsveld (genaamd Wouter) bij avond op het kerkhoff
Pro deo, -

[18-11-1784]
Den 18 dito een kind van Geert Knape in de kerk bij avond (genaamd Leunis)
4de classe, f 1 - 10 -

Begraven voor mij als dood graver f 10 - 9 - 8

Memorie der lijken begraven binnen de Nieuwe Tonge in den jaare 1785, met de aangevinge ter secretarij

[18-01-1785]
Januarij 1785 den 18. Anna Noorlander, laast wed. van Barend van Sprang, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 -

[19-01-1785]
Den 19 dito de huisvrouw van Willem Baars, genaamd Ariaantje van Tilburg, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 -6 -

[24-01-1785]
Den 24 dito een dood geboren kind van Jan van Trier, op 't kerkhoff bij avond??
Nihil, -

[29-01-1785]
Den 29 dito een dood geboren kind van Jacob Breur bij avond in de kerk
Nihil, f 1 - 10 -

[01-02-1785]
Februarij 1785 den 1. een kind van Magchiel Bosman, genaamd -, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[03-02-1785]
Den 3 dito Ariaantje Bakker bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, grooten armen van Stad, -

[18-02-1785]
Den 18 dito Cornelis Dupre in de kerk, onder de toorn banken n. zijde
4de classe, 3 gulde, zegel 3 st., middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 3 - 6 -

[23-02-1785]
Den 23 dito een dood geboren kind van L. Kraan bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[02-03-1785]
Maart 1785 den 2 dito Cornelus van der Werff op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 10 -, weegens vorst dubbeld graavg., f 0 - 6 -

[07-03-1785]
Den 7 dito een kind van Teunis van Pelt, genaamd Johanna, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, 0 - 0 -????

[29-03-1785]
Maart 1785 den 29. een kind van Huijb. Kattestaart in de kerk
4de classe, 3 - 0 -, zegel 3 st., middag, 1 - 16 -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 14 - 2
Deeze 14 - 2 st. verantwoord in mijne kerk reekeninge den 18 April 1785

[23-04-1785]
April 1785 den 23 . Jannetje Boeren, dogter van d' wed. W. Boeren (in de kerk onder de eerste toorn banken zuijzijde 2 diep)
1ste classe, f 30 gulde, zegel f 1 - 10, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 12 -

[03-05-1785]
Meij 1785 den 3. een dogter van Barend Laagers (genaamd Annetje) op 't kerkhoff
4de class, f 3 - 0 -, zeegel 3 st., middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[13-05-1785]
Den 13 dito een kind van Joost Gerbr. Breur (genaamd Gerbrand) in de kerk
Pro deo, middag, agter de ouderlingen tegen de thuijn, 1- 16 -

[21-05-1785]
Den 21 dito Jan Koppenaal op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[20-06-1785]
Junij 1785 den 20. de huisvrouw van Johannes Roodzand (genaamd Jannetje Knape) in de (kerk) onder de toorn banken zuidzijde, vast tegen de consistorij
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 3 - 6 - 0

[30-06-1785]
Den 30 dito de huijsvrouw van Leendert Dupre, genaamd Geertje Nieuwenhoven, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[11-07-1785]
Julij 1785 den 11. een kind van d' wed. Jan Koppenaal, met name Jacob, bij avond op het kerkhoff
Pro deo, -

[06-08-1785]
Augustus 1785 den 6. een kind van Pieter Houtaar, genaamd Hendrina, op 't kerkhoff bij avond
4. classe, f 3 - 0 - 0, zegel f 0 - 6 -, -

[11-08-1785]
Den 11 dito Sijtje Drooger, huijsvrouw van Antonij Molenaar, op het kerkhoff
4. classe, f 3 - 0 -, zegel f f 0 - 6 -, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -?? ?? ??

[23-08-1785]
Den 23 dito een kind van Cornelus Kolle, genaamd Cornelus, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[24-08-1785]
Den 24 dito Johanna de Wilde, huisvrouw van Jan van Helten, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, - 6 -

[05-09-1785]
September 1785 den 5. een kind van Corns. Noordijk, genaamd Dirk, bij avond op 't kerkhoff
4e classe, f 3- 0 -, zegel f 0 -6 -, -

[28-09-1785]
Den 28 dito een kind van Jan Appel, genaamd Pieter, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[12-10-1785]
October 1785 den 12. een kind van d' wed. Simon Kattestaart, genaamd Simon, bij avond in de kerk
4de classe, f 3 - 0 -, zegel 0 - 3st., f 1 - 10 -

[15-10-1785]
Den 15 dito een kind van Pieter Houtaar, genaamd Maria, bij avond op 't kerkhoff
4de classe, f 3 - 0 -, zegel 3 st., -

[14-11-1785]
November den 14. de huisvrouw van Jacob van Poortvliet, genaamd Ariaantje Romijn, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - 0, f 0 - 6 -

[05-11-1785]
November 1785 den 5. Chatalijna Luckart, huisvrouw van Teunis van der Vliet, op het kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, 0 - 6 -

[30-12-1785]
December 1785 den 30. een kind van Arend Kamerling, genaamd Sara, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -????

Maniere wegens order van begraaven in de Nieuwe Tonge
Van een graff in de kerk, van kerk regt ontfangen 3 - 0 - 0
Van een kinderlijk kerk regt f 1 - 10 - 0
Dog zo het lijk geen familie heeft leggen in de kerk, als dan dubbeld kerk regt????
Van een graff te maken in de kerk 1 - 8 - 0
Van 't toelegge 0 - 10 - 0
Van een kinderlijk in de kerk graff maken f 0 - 14 -
Toelegge 0 - 5 -
Van een graff te maken op het kerkhoff f 0 - 14 - 0
Kinderlijk 0 - 7 - 0
't beluijden der dooden 18 st.
Waar van 16 stuijv. voor de kerk
't ligte van een zark 1 gl. 10 st.
Een kist ligte en zinken f 10 st. zamen 1 gl.
't gebruijken van 't kleed
Het beste f 1 - 10 - 0
't gemeene 0 - 16 - 0????

Memorie der lijken begraven binnen Nieuwe Tonge in den jare 1786, met den zelven aangevinge ter secretarij aldaar

[06-03-1786]
Maart 1786 den 6. een doogebooren kind van Pr. Baas op 't kerkhoff bij avond, weegens vorst dubbeld graaff geld
Nihil. -

[23-03-1786]
Den 23 dito de wed. Corns. Berkhout, met naame Aachje van Wageninge, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 -

Verantwoord in mijne te doene kerke reekeninge f 12 - 12

[13-05-1786]
Meij 1786 den 13. een kind van Willebert van der Made, genaamd Laurens, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 -

[25-05-1786]
Den 25 dito Jan Goeree in de kerk, 3de graff van de consistorij, in 't portaal
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[22-06-1786]
Junij 1786 den 22. Jan Drooger op het kerkhoff
4de classe, f 3 gulde, zeegel f 0 - 3 -, b. kleed, f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[19-07-1786]
Julij 1786 den 19. Pietertje Staal, huijsvrouw van Cornelus Korsten (onder Herkinge) in de kerk tegen de toorn banken zuijdzijde
3de classe, f 6 - 0 -, zegel f 0 - 6 st., dit lijk ter secretarij ook in genoemde classe aangegeven, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[04-09-1786]
September 1786 den 4. een kind van Jan Duinmeijer bij avond op 't kerkhoff, genaamd Commer
Pro deo, -

[18-09-1786]
Den 18 dito een kind van Fredrik Faber, genaamd Elizabeth Chatarijna, op 't kerkh. bij avond
4de classe, f 3 - 0 -, zegel f 0 - 3 -, -??

[23-10-1786]
October 1786 den 23. Stoffel Luckaard op 't kerkhoff
4de classe, f 3 - 0 -, zegel f 0 - 3, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 0- 6 -

[04-11-1786]
November 1786 den 4. Maatje Bouwen, huisvrouw van Willem Kraan, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 -??

[04-11-1786]
Dato uts. een kind van Steeven Soldaat, genaamd -, bij avond
Pro deo, -

[15-11-1786]
Den 15 dito Jacob van Poortvliet op 't kerkhoff??
Pro deo, middag, diaconij armen, weegens vorst dubbeld graaff geld, 0 - 6 -

[09-12-1786]
December 1786 den 9. aangevinge van het lijk van den Wel Eerw. en Zeer geleerden Heer emeritus predicant alhier, J. A. Rietmeijer, welk lijk vervoerd is na Amsterdam in de Westerkerk
2. classe, f 15 - 0 -, zegel f 0 - 12 st., b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -
(deze aantekening is doorgestreept)

[09-12-1786]
Den 9 dito aangegeeven het lijk van den Wel Eerwaarden en Zeer geleerden Heer Joh. Arn. Rietmeijer, emeritus predicant alhier, begraaven in de Westerkerk te Amsterdam
2. classe, f 15 -, zegel f 0 - 12 st., b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[11-12-1786]
Den 11 dito een kraam kind van Abraham Vreeswijk in de kerk bij avond, noord cappel onder de stoel no. 10
4. classe, f 3 - 0, zegel f 0 - 3, 1 - 10 -????

[29-12-1786]
December 1786 den 29. Ariaantje van Oostvoorn, huisvrouw van Abraham Vreeswijk, in de kerk voor de familie bank van de schout, n. cappel onder de stoelen no. 13. 14. 15. 16
4de classe, f 3 - 0 -, zegel f 3 st., een greene kist, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6

Memorie der lijken begraven in de Nieuwe Tonge in den jare 1787 met der zelver aengeevinge ter secretarij

[29-01-1787]
Januarij 1787 den 29. een kind van Arend Kamerling, genaamd Geertje, bij avond op 't kerkhoff, weegens vorst dubbeld graafgeld
Pro deo, -??

[13-03-1787]
Maart 1787 den 13. Philippina van den Oever in de kerk, noord capelle onder den 2. huwbank
4de classe, f 3 - 0, zegel 0 - 3 st., eijke kist, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

Tot hier toe aen de kerk verantwoord, zie de ? fol. 1 ???

[24-04-1787]
April den 24. een kind van Pieter Houtaar, genaamd Johannes, op 't kerlhoff
4de classe, f 3 - 0, zegel f 0 - 3st., middag, f 0 - 6 -

[21-05-1787]
Meij 1787 den 21. een kind van Frans Visbeen, genaamd Marinus, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[24-05-1787]
Den 24 dito een kind van Willebert van der Made, genaamd Willemijna, op het kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[22-06-1787]
Junij 1787 den 22. een dogtertje van Arij Bakker, genaamd Neeltje, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed gebr., f 0 - 6 -

[08-10-1787]
October 1787 den 8. Wouterijna Ruimschotel, wed. Wouter Boezer, in de kerk
1e classe, f 30 - 0, zegel f 0 - 24 st., middag, beste kleed, f 1 - 10, een uur geluid, f 3 - 12 -??

[09-10-1787]
October 1787 den 9. een kind van Petronella Baars, genaamd Hendrikje de Korte, op het kerkhoff bij avond
Pro deo, -

10-10-1787]
Den 10 dito een doodgeboren kind van Jan Duijnmeijer op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -??

[13-10-1787]
Den 13 dito Jan Jozias Lijs in de kerk, agter w. boeren banken in de noord capel
1. classe, f 15 - 0 -, zegel f 0 - 12 st., middag, b. kleed, f f 1 - 10 -, 3 - 6

[16-10-1787]
Den 16 dito een vreemdeling op het kerkhoff, de naam onbekend
Pro deo, groot armen, -

[09-11-1787]
November 1787 den 9 dito een kind van Jan Visbeen, genaamd Cornelus, op ' t kerkkhoff bij avond
Pro deo, -

[27-12-1787]
December 1787 den 27. scheepen Corns. Velten in de kerk, n. capel onder de gezworens bank
4de classe, f 3 - 0 -, zegel f 0 - 3 -, een ijke kist, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[28- 12-1787]
Den 28 dito een dochtertje van d' wed. Fr. Mulders, met name Maria Mulders, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 -

Memorie der lijken begraaven binnen de NieuweTonge in den jare 1788, met derzelver aengeevinge ter secretarij alhier

[11-02-1788]
Februarij 1788 den 11. een kind van Paulus de Blok, genaamd Anthonij, in de kerk bij avond
Pro deo, f 1 - 10 -

[28-03-1788]
Maart 1788 den 28. Kaatje Otterdijk, huisvrouw van Pr. Oome, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[02-05-1788]
Meij 1788 den 2. een kind van Adrianus de Groot, genaamd Johanna, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[12-05-1788]
Den 12 dito een kind van Poulus Thijsse, genaamd Johannes, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[29-07-1788]
Julij den 29. Anna Gebuis, huisv. van Theunis Hameteman, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[09-08-1788]
Augstus 1788 den 9. Jacob van der Vliet op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[01-09-1788]
September 1788 den 1. een kind van Pieter Houtaar, met name Maria, op 't kerkhoff
4e classe, f 3 - 0 -, zeegel f 0 - 3 -, middag, f 0 - 6 -

[01-09-1788]
Dato uts. een kind van Matthijs Roeloff, met name Johannes,?? op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[03-09-1788]
Den 3 dito een dood geboren kind van Steeven Soldaat bij avond op 't kerkhoff
Nihil, -

[18-09-1788]
Den 18 dito een vreemde vrouw leggend dood aan de weg bij Pr. Troost, op het kerkhoff
Nihil, groot armen, -

[22-09-1788]
Den 22 dito een kraamkind van Jan Visbeen bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[29-09-1788]
Den 29 dito een kind van Magchiel Bosman, genaamd Wouter, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[16-10-1788]
October 1788 den 16. Marijntje Spek, wed. van Jacobus Peekstok, op 't kerkhoff??
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 -

[20-10-1788]
Den 20 dito Klaas de Wit op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[21-101788]
Den 21 dito Elizabeth Minke, huisvrouw van Gerrit Hol, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -,?? 0 - 6 -??

[28-10-1788]
Den 28 dito een kind van Cornelus Noordijk, genaamd Stijna, op 't kerkhoff
4de classe, f 3 - 0 -, zeegel f 0 - 3, middag, 0 - 6 -

[30-10-1788]
Den 30 dito Lodewikus de Man op het kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[16-12-1788]
December 1788 den 16. Martijna Loef, wed. Joh. Bruinsse, van onder de Oude Tonge, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, weegens vorst dubbeld graaffgeld, f 0 - 6 -??

[26-12-1788]
Den 26 dito een kraam kind van Abraham Vreeswijk bij avond in de kerk, n. capel
4e classe, 3 gl., zegel 3 st., f 1- 10 -

Memorie der lijken begraven in de Nieuwe Tonge in den jare 1789, met der zelver aangevinge ter secretarij

[06-01-1789]
Januarij 1789 den 6. een kind van Cornelus Vermunt, genaamd Philippius, bij avond op 't kerkhoff, weegens vorst dubb. graaffgeld
Pro deo, -??

[10-01-1789]
Den 10 dito Hendrikje van den Boogerd, wed. Jan Houtaar, op 't kerkhoff, weegens vorst dubb. graaffgeld
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[13-02-1789]
Februarij 1789 den 13. een dood geboren kind van Leend. vd. Vliet bij avond op 't kerkhoff
Nihil, -

[25-02-1789]
Den 25 dito Anna Cornelusz Kalle, huisvrouw van Marinus van der Boom, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16, f 0 - 6 -

[21-03-1789]
Maart 1789 den 21. Maria Joostze Hollander, huisvr. van Corns. Breeman, op 't kerkh.
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 - , 0 - 6 -

Tot hier toe verantwoord f 5 - 2 -

[28-04-1789]
April den 28. Belia Minke, huisv. van Willem Bilo, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[28-04-1789]
Dato uts. een kind van Poulus Thijsse bij avond op 't kerkhoff, genaamd Cornelia, f - 6 -

[02-05-1789]
Meij 1789 den 2. een kind van Theunis van Pelt, genaamd Adam, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 -

[11-05-1789]
Den 11 dito Jacobus van Nederpelt op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[06-06-1789]
Junij 1789 den 6. een kind van Gerrit Verweij, genaamd Jan, bij avond in de kerk
Pro deo, f 1 - 10 -

[10-06-1789]
Den 10 dito Catalijna den Engelsman op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[15-06-1789]
Den 15 dito een kind van Willem Polder, genaamd Pieter, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[21-07-1789]
Den 21 dito Martijntje, wed. Jan van der Vliet, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, f 0 - 6 -

[29-07-1789]
Den 29 dito een kraam kind van Marijnus Drooger bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[12-09-1789]
September 1789 den 12. een kind van Johs. van der Vliet, genaamd Arijaantje, op het kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 - 0

[12-09-1789]
Dito een kind van Heijndrik de Bruijn, genaamd Tomas, op het kerkhof bij avond
Pro deo, nihil

[02-10-1789]
October 1789 den 2. Cornelia Droogsteen, huisvrouw van Corns. in 't Veld, in de kerk
4. classe, f 3 - 0 -, zeegel f 0 - 3 st., middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -??

[19-10-1789]
Den 19 dito een kind van Theunis van Pelt, genaamd Johannes, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[21-10-1789]
Den 21 dito een vreemdeling Barnardus Matthijsse op 't kerkhoff
Pro deo, middag, geen kleed geb. en niet geluijd, -

[24-10-1789]
Den 24 dito een kind van een vreemd man, genaamd Johanna Simonsd. Gast, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[24-10-1789]
Dato uts. een dood gebooren kind van Hendrik Schulink bij avond op 't kerkhoff??

[03-11-1789]
November 1789 den 3. een kind van Pr. Naulaarts, genaamd Adriana, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[13-11-1789]
Den 13 dito Adriana van Ek op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[30-12-1789]
December 1789 den 30. de huisvrouw van Hendr. Essers, genaamd Ariaantje Vermeer, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -??

Memorie der lijken begraven in den jare 1790, met der zelver aangevinge ter secretarij binnen de Nieuwe Tonge????

[11-01-1790]
Januarij 1790 den 11. een kind van Theunis Breesne, genaamd Lena, in de kerk
3de classe, f 6 - 0 -, zegel 0 - 6 -, middag, f 1 - 16 -

[25-01-1790]
Den 25 dito een vreemd man, genaamd Dirk Bommans, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -??

[26-01-1790]
Den 26 dito een kind van Steeven Soldaat, genaamd Jannetje, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[02-02-1790]
Februarij 1790 den 2. een kind van Steeven Soldaat, genaamd Pieter, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[12-03-1790]
Maart 1790 den 12. Neeltje Hoogesin in de kerk, tegen de consistorij
Pro deo, middag, b. kleed, f 3 - 6 -

[31-03-1790]
Den 31 dito Jan Wagemaker op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

Tot hier toe verantw. f 12 - 12 -

[26-04-1790]
April 1790 den 26. een dood geboren kind van Joost Koekkoek op 't kerkhoff (bij) avond
Nihil, -??

[02-06-1790]
Junij 1790 den 2. Cornelia vd. Houten, huisvrouw van Theunis Breesnee, in de kerk, in de pad bij de toorn banke, zuijdzijde, grijne kist
2de classe, f 15 - 0 -, zegel 24 st., b. kleed, f 1 - 10 -

[01-07-1790]
Julij 1790 den 1. Petronella Nieuwenhoeven, huisvrouw van Jan van Hooidonk, in de kerk, voor 't bankje van de wed. H. Boeren, grijne kist
4de classe, f 3 - 0 -, zegel 3 st., middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[02-08-1790]
Augustus 1790 den 2. Jan van Hooidonk in de kerk, grijne kist, bovenop zijn vrouw
Classe f 3 - 0 -, zegel 0 - 5 st., middag b. kleed, f 1 - 10 - , f 3 - 6 -??

[12-08-1790]
Den 12 dito een dood geboren kind van Willem Polder bij avond op 't kerkhoff
Nihil, -

[09-09-1790]
September 1790 den 9. Adriana Sprinkvloed op 't kerkhoff
Pro deo, diaconij van Sommelsdijk, s. kleed, f 0 - 16 -, f 0 - 6 -??

[25-09-1790]
Den 25 dito Adrianus Buijs op 't kerkhoff
Classe f 3 - 0 -, zegel 0 - 3 -, middag, s. kleed f 0 - 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[27-09-1790]
Den 27 dito Willempje van Wageninge, huijsvrouw van Jan Gebuis, komende van Melissandse grond, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 0 - 6 -??

[29-09-1790]
Den 29 dito Johanna van den Houten, huijsvrouw van Pieter van den Biesheuvel, in de kerk, tegen den houten dorpel bij de consistorij, grijne kist
2de classe f 16 - 0 -, zegel 12 st., middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[10-11-1790]
November den 10 dito Cornelus Nieuwenhoeven in de kerk, onder 't bankje van de wed. H. Boeren
4de classe f 3 - 0 -, zegel 3 st., middag, b. kleed, f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

Memorie der lijken begraven binnen de Nieuwe Tonge in den jare 1791

[03-02-1790]
Februarij 1791 den 3. Abram Breesne op 't kerkhoff, zuidzijde??
2de classe f 15 - 0 -, zegel 12 st., b. kleed, f 1 - 10 - , f 0 - 6 -

[04-02-1791]
Den 4 dito een kind van Willem Bilo, genaamd Janna, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[09-02-1791]
Den 9 dito een zoon van Magchiel Boschman, genaamd Hendrik, op 't kerkh.
Pro deo, middag, s. kleed f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[15-02-1791]
Den 15 dito Anna Cornelusz van Gelder, wed. Jan Hanenberg, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed f 0 -16 -, f 0 - 6 -

[25-02-1791]
Den 25 dito Johann Luckart, j. m., op 't kerkhoff
2de classe dubbeld f 30 - 0 -, zegel f 1 : 4, middag, b. kleed f 1 - 10 - , f 0 - 6 -

[08-03-1791]
Den 8 dito een dogtertje van Pieter van der Mast, genaamd Pietertje, in de kerk bij 't ende van de schepens bank
4de classe f 3 - 0 -, zegel 5 st., middag, s. kleed f 0 - 16 -, de baar gebruikt, f 1 - 16 -
komende van onder Herkinge en daar ook ter secretarij aangegeven??

[14-03-1791]
Den 14 dito een zoon van Roeloff Faas, genaamd David, op 't kerkhoff
4de classe f 3 - 0 -, zegel f 0 - 5 -, middag, b. kleed f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[05-04-1791]
April den 5. Antonia Ruimschotel in de kerk, voor 't eijnd van 't voorste toorn bankje, zuid zijde, een ijke kist met nagel
4de classe f 3 - 0 -, zegel 0 - 5 st., beste kleed f 1 - 10 --, f 3 - 6 -

[16-04-1791]
April 1791 den 16. Tannetje Deugt, huisvrouw van Arij van Alphen, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[22-04-1791]
Den 22 dito een kind van Jacob Stander, genaamd Lijdia, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 -??

[16-06-1791]
Junij 1791 den 16. Cornelia Luckart, huisvrouw van Roeloff Faas, op 't kerkhoff
4de classe f 3 - 0 -, zegel 0- 5, middag, b. kleed f 1 - 10 -, 0 - 6 -

[06-07-1791]
Julij 1791 den 6. een kind van de hr. schout en secretaris Pr. Anemaet, genaamd Jacominus Paulinus, in de kerk bij avond
1ste classe f 30 -, zegel 1 - 12, f 1 - 10 -

[20-08-1791]
Augustus 1791 den 20. een kind van Joh. Gidion, genaamd Geertje
Pro deo, -

[30-08-1791]
Den 30 dito de huisvrouw van van Joh. Essels, genaamd Geertruij Pluis(ter) op 't kerkhoff
Pro deo, middag,?? 0 - 6 -

[31-08-1791]
Den 31 dito Bastiaantje Hoogezin, wed. Leunis Knape, van Herkinge en daar ter secretarij aangegeven, in de kerk
Derde classe f 6 - 0 -, 't zegel van Herkinge vertoond, middag, 3 - 6 -????

[01-09-1791]
Septembe 1791 den 1. Lena Adriaansz, huisv. van Jan van Trier, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. k. f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[20-09-1791]
Den 20 dito een kraam kind van Corns. Vermunt, genaamd Huibregt, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, nihil

[03-10-1791]
October 1791 den 3. Maarten van Kassel in de kerk, onder de klijne bankjes tegen 't middelpat, n. zijde
4de classe f 3 - 0 -, zegel 5 st., eijke kist, middag, b. kleed f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[08-10-1791]
Den 8 dito Johannes Bion, ruiter onder 't resiment van Hessen Philipsdal
Pro deo, f 0 - 6 -

[25-11-1791]
November 1791 den 25. een kraam kind van Klaas van den Boom, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[28-11-1791]
Den 28 dito 2 kinderen van Matthijs Roelofs, genaamd Jan en Adrianus, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, nihil

[01-12-1791]
December 1791 den 1. een doodgeboren kind van Pr. Doornhijn op 't kerkhoff bij avond
Nihi, nihil

[19-12-1791]
Den 19 dito een kind van Jan Fredrik Stegelmeijer in de kerk bij avond, genaamd Arentje
Pro deo, f 1 - 10 -

Memorie der lijken begraven binnen de Nieuwe Tonge met der zelver aangevinge ter secretarij in den jare 1792

[23-01-1792]
Den 23 dito Jacob Pietersz Troost, jonkman, op 't kerkhoff
4e classe 3 gulde, zegel 5 st., middag, b. kleed f 1 - 10, f 0 - 6 -

[26-01-1792]
Den 26 dito een dood geboren kind van Marijnus den Engelsman bij avond op 't kerkhoff
Nihil, -?? ??

[27-02-1792]
Den 27 dito Arij van Alphen op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[29-02-1792]
Den 29 dito Cornelus Visbeen den ouden op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij arm, 0 - 6 -

[15-03-1792]
Maart 1792 den 15. Jan Hogchum op ('t) kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, 0 - 6 -

[29-03-1792]
Den 29 dito Josina Luijendijk, huisvrouw van Johs. Meijerus, in de kerk, eijke kist, onder de arme bankjes
4. classe f 3 - 0 -, zegel 0 - 5 - , middag, b. kleed f 1 - 10 -, f 3 - 6 -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------------------?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? somme f 19 - 14 -
Deze f 19 - 14 in de kerke reekeninge ter verantwoordinge opgebragt

[25-04-1792]
April 1792 den 25. een dochtertje van Pr. van der Mast, komende van onder Herkinge, genaamd Geertje
4e classe f 3 - 0, zegel 5 st., 't zegel van Herkinge alhier vertoond, f 1 - 16 -??

[09-05-1792]
Meij 1792 den 9. een kind van Jan Houtaar, genaamd Jacob, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[17-05-1792]
Den 17 dito Commertje Kooman, huisvrouw van Jan van der Vlugt, op 't kerkhof
Pro deo, middag, b. kleed f 1 - 10 -, 0 - 6 -

[23-05-1792]
Den 23 dito een zoontje van Wouter Hooidonk, genaamd Jan, in de kerk bij 't bankje van d' wed. H. Boeren
Pro deo, middag, s. kleed f 0 - 16 -, 1 - 16 -

[29-05-1792]
Den 29 dito een kraam kind van Willem van Casant bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[02-06-1792
Junij 1792 den 2. een kind van Job Duim bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[19-06-1792]
Den 19 dito een kind van Pieter Houtaar, Cornelus, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[22-06-1792]
Den 22 dito een kind van Willem Polder, genaamd Jannetje, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[06-07-1792]
Julij 1792 den 6. een kind van Theunis van Pelt, genaamd Jannetje, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[18-07-1792]
Den 18 dito een kind van Matheus Kooman bij avond op 't kerkhoff, genaamd Arendje

[23-07-1792]
Den 23 dito Abram Vermaas op 't kerkhoff
4e classe f 3 - 0 -, zegel 5 st., middag, b. kleed f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[28-07-1792]
Den 28 dito Pieter Oom op het kerkhoff
Pro deo, s. kleed f 0 -16 -, s. kleed f 0 - 16 -, groot armen, 0 - 6 -

[30-08-1792]
Augustus 1792 den 30. Cornelus Bruin op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[15-10-1792]
October 1792 den 15. d' wed. Corns. Visbeen, genaamd Leentje van der Vliet, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij, f 0 - 6 -??

??[21-11-1792]
November 1792 den 21. een kind van Cornelis Vermunt, genaamd Adrianus, op 't kerkhoff
Pro deo,?? f 0 - 6 -????

[28-12-1792]
December 1792 den 28. Jan Hemse op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed f 0 - 16 - , 0 - 6 -
NB de 16 st. van J. Hemse van kleed te brengen in de armen rekening van 1793

Memorie der lijken begraven in den jare 1793 met der zelver aangevinge ter secretarij

[02-01-1793]
Januarij 1793 den 2. Cornelus Bakker Ariez., jonkman, op 't kerkhoff
Pro deo, b. kleed f 1 - 10 - , f 0 - 6 -

[09-01-1793]
Den 9 dito Anna Huisers, huisvrouw van Gerrardus ter Hoeven, op 't kerkhoff
Pro deo, s. kleed f 0 - 16 -, 0 - 6 -??

[25-01-1793]
Den 25 dito een kraam kindje van Hb. Kattestaart bij avond in de kerk
4de classe f 3 - 0 -, zegel 5 st., -

[04-02-1793]
Februarij 1793 den 4. Krijn Tamboer op 't kerkhoff
4de classe f 3 - 0 -, middag, b. kleed f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[04-02-1793]
Dato uts. een vreemdeling, genaamd Jonas Brinkman, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, groot armen, -

Tot hiertoe verantwoord aan de kerk f 6 - 12 -

[01-05-1793]
Meij 1793 den 1. een kind van Iszak Luckart op 't kerkhoff bij avond, genaamd Annetje
2de classe f 15 - 0 -, zegel 12 st., -

[06-05-1793]
6 dito een kind van J. Fredrik Stegelmeij(er), genaamd Arend, in de kerk bij avond
Pro deo, 1 - 10 -

[17-05-1793]
Den 17 dito Neeltje Batenburg, huisvrouw van Pr. van der Weijde
Pro deo, b. kleed f 1 - 10 -, 0 - 6 -

[03-06-1793]
Junij 1793 den 3. een kind van Adrianus Visbeen, genaamd Marinus, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 -

[19-06-1793]
Den 19 dito een kind van Pieter Houtaar, genaamd Cornelus, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[27-06-1793]
Junij 1793 den 27. een kind van Hubregt Kattestaart, genaamd Anna, in de kerk
4de classe f 3 - 0, zegel 0 - 5 st., middag, f 1 - 16 -

[27-06-1793]
Dato uts. een kind van d' wed. Corns. de Bruin, genaamd Abraham, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, 0 - 6 -

[29-07-1793]
Den 29 dito een dogtertje van Willem van Kasant, genaamd Aartje, op 't kerkhoff
Pro deo, f 0 - 6 -

[31-07-1793]
Den 31 dito een dogtertje van Jan Rijniersz Kraan op 't kerkhoff, genaamd Adriana
4de classe f 3 - 0 -, zegel 5 st., middag, b. kleed f 1 - 16 -, f 0 - 6 -

[03-08-1793]
Augustus 1793 den 3. Maarten van Cassel senior in de kerk onder de klijne bankjes, zuid zijde
4de classe f 3 - , 3 st. zegel, b. kleed f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[12-08-1793]
Den 12 dito Arij van Rijswijk op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[17-08-1793]
Den 17 dito een kind van Adrianus Vischbeen, genaamd Arentje, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -??

[12-09-1793]
September 1793 den 12. een kind van Matthijs Roelofs, genaamd Adriana, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[17-09-1793]
Den 17 dito Lena Nieuwenhoven, huijsvrouw van Balte van Eesteren, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[04-11-1793]
November 1793 den 4. een dogter van Willem Kraan, genaamd Johanna
Pro deo, s. kleed f 16 st., groot armen, f 0 - 6 -

[16-11-1793]
November 1793 den 16. Pieter Biesheuvel, gerechtsbode, in de kerk onder het deurwachters huisje
2de classe f 15 - 0 -, zegel 16 st., grijne kist, beste kleed f 1 - 10 -, f 3 - 6 -

[23-11-1793]
Den 23 dito Hester van Casteel, huisvrouw van Jan Stadhoek, in de kerk, onder de 2de zerk van de lessenaar aff
1e classe f 15 - 0 -, zegel 24 st., eijke kist, middag, b. kleed f 1 - 10 -, 3 - 6 -?? ?? ??

Memorie der lijken begraven binnen de N. Tonge in den jare 1794, met derzelver aangeving ter secretarij

[21-01-1794]
Januarij 1794 den 21. een dogter van Adriaan de Groot, genaamd Johanna, op 't kerkhoff
Pro deo, , middag, f 0 - 6 -

[27-01-1794]
Den 27 dito Lena van der Vliet, d' wed. Adrianus Bakker, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, 0 - 6 -

Te samen f 16 - 4 - verantwoord in de reekening van de kerk

[01-04-1794]
Den 1 dit0 een kind van Marijnus den Engelsman, genaamd Jan, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, f 0 - 6 -

[10-05-1794]
Meij 1794 den 10. een kind van Matthijs Roelofs, genaamd Adriana Roelofs, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

[09-06-1794]
Junij 1794 den 9. Cornelus van Wageninge op 't kerkhoff
Pro deo, middag, b. kleed f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[16-07-1794]
Julij 1794 den 16. 2 doodgeboren kinderen van Marijnis den Engelsman, -

[13-08-1794]
Augustus den 13. een dogtertje van Joost Koekkoek, genaamd Annetje, op 't kerkhoff
Pro deo, 1, P, middag, geen kleed gebruikt, f 0 - 6 -

[14-08-1794]
Den 14 dito een zoon van Adrianus Razenberg, genaamd Pieter, op 't kerkhoff
Pro deo, 2, P, middag, geen kleed gebruikt, f 0 - 6 -

[24-08-1794]
Den 24 dito Wouter Boezer junior in de kerk, 't enden de mannebank
1ste classe f 30 -, 3, P, zegel 1 - 4, b. kleed f 1 - 10 -, 3 - 12 -

[26-08-1794]
Den 26 dito een vreemd persoon, genaamd Willem Kreukelenberg, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[26-08-1794]
Dato uts. Geertruij Hanenberg, huisv. van Adrianus den Engelsman, op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, 0 - 6 -????

[02-09-1794]
September 1794 den 2. Hendrik van Wageningen op 't kerkhoff
Pro deo, 4, P, middag, diaconij armen, 0 - 6 -

[03-09-1794]
Den 3 dito een zoontje van Magchiel Bosman, genaamd Wouter, op 't kerkhoff
Pro deo, 5, P, diaconij armen, 0 - 6 -

[04-09-1794]
Den 4 dito een kind van Wouter Boezer, genaamd Huibregt, in de kerk, onder de eerste toorn banke, zuid zijde
1. classe f 30 - 0, zegel 1 - 4, 6, P, middag, 2 - 2 -

[05-09-1794]
Den 5 dito een zoontje van Jan Appel, genaamd Marijnus, op 't kerkhoff, op de baar
Pro deo, 7, P, middag, diaconij armen, 0 - 6 -

[06-09-1794]
Den 6 dito een kind van Jan Elenbaars, genaamd Jacoba, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo. 8, P, -

[12-09-1794]
Den 12 dito een zoontje van Wouter Boezer, genaamd Eduwaard, in de kerk, onder de eerste toornbank, zuijd zijde
1ste classe f 30 -, zegel 1 - 4, 9, P, b. kleed f 1 - 10 -, 2 - 2 -??

[19-09-1794]
September 1794 den 19. een kind van Cornelus Boogerdman, genaamd Johanna, in de kerk
4de classe f 6 -, zegel f 9 st., 10, P, middag, f 3 - 12 -

[20-09-1794]
Den 20 dito Jan Adrianusz Berkel op 't kerkhoff
Pro deo, 11, P, middag, b. kleed f 1 - 10 -, 0 - 6 -

[27-09-1794]
Den 27 dito desselfs broeder Huibrecht Adrianusz Berkel op 't kerkhoff
Pro deo, 12, P, middag, b. (kleed) f 1 - 10 -, 0 - 6 -

[27-09-1794]
Dato uts. Neeltje Melts, wed. van Jan Koppenaal, op 't kerkhoff
Pro deo, 13, P, middag, diaconij armen, 0 - 6 -??

[29-09-1794]
Den 29 dito Maatje van der Vliet, huisvrouw van Mattheus Kooman, op 't kerkhoff
Pro deo, 14, P, s. kleed f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[30-09-1794]
Den 30 . een dogtertje van Jacobus Nelisse, genaamd Elizabet, op 't kerkhoff
Pro deo, 15, P, middag, geen kleed gebruikt, 0 - 6 -

[30-09-1794]
Dato uts. een kind van Cornelus Zwerus, genaamd Magchiel, in de kerk
Pro deo, 16, P, middag, f 1 - 16 -

[03-10-1794]
October 1794 den 3. een kind van Anna van Gilst, genaamd Cornelus
Pro deo, 17, P, middag, 0 - 6 -

[04-10-1794]
Den 4 dito een dogtertje van Willebert van der Made, genaamd Kaatje
Pro deo, 18, P, middag, s. kleed f 0 - 16 - , 0 - 6 -

[10-10-1794]
Den 10 dito Adriana Koppenaal, dogtertje van wijlen d' wed. Jan Koppenaal, op 't kerkhoff, op de baar
Pro deo, 19, P, middag, groot armen, s. kleed f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[11-10-1794]
Den 11 dito een kind van Willebert van der Made op 't kerkhoff
Pro deo, 20, P, middag, geen kleed, 0 - 6 -

[13-10-1794]
October 1794 den 13. een zoontje van Jan van Trier, genaamd Laurens, op 't kerkhoff, op de baar
Pro deo, 21, P, middag, 0 - 6 -

[14-10-1794]
Den 14 dito een kind van voorn. J. van Trier, genaamd Kaatje, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[14-10-1794]
Dato uts. een kraam kind van Mattheus Kooman, genaamd Maatje, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, 22, P, -

[23-10-1794]
Den 23 dito Willem van Kasant op 't kerkhoff
Pro deo, 23, P, middag, s. kleed f 0 - 16 -, 0 - 6 -

[24-10-1794]
Den 24 dito een kind van Dirk Bakker, genaamd Lena, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, -

[28-10-1794]
Den 28 dito een kind van Jacobus Drooger, genaamd Hendrina, bij avond op 't kerkhoff
Pro deo, 24, P, -

[03-11-1794]
November 1794 den 3. een dogter van Pr. Naulaarts, genaamd Elizabeth, op 't kerkhoff
Pro deo, 25, P, middag, s. kleed f 0 - 16 -, f 0 - 6 -

[22-11-1794]
Den 22 dito Pieter Noteboom op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, wegens vorst dubbeld graaffgeld, f 0 - 6 -

[22-11-1794]
Dato uts. Adrianus den Engelsman op 't kerkhoff
Pro deo, middag, diaconij armen, wegens vorst dubbeld graaffgeld, 0 - 6 -

[03-12-1794]
December 1794 den 3. Adrianus Mijnheer op 't kerkhoff
Pro deo, middag, s. kleed f 0 - 16 -, groot armen

[04-12-1794]
Den 4 dito Maatje van Gastel, huisvrouw van Jan Noordijk, tussen het spuithok en de kerkedorpel
3de classe f 6 - 0 -, zegel 9 st., middag, b. kleed f 1 - 10 -, 3 - 6 -??

[23-12-1794]
December den 23. Maartje Kuipers, huisvrouw van Cornelus den Braber, op 't kerkhoff
4de classe f 3 - 0 -, zegel 5, b. (kleed) f 1 - 10 -, f 0 - 6 -

[29-12-1794]
Den 29 dito een kind van Theunis van Pelt, genaamd Johanna, op 't kerkhoff bij avond
Pro deo, -

f 23 - 14 - opgebragt in 't nieuwe journaal beginnende met primo Januarij 1795