Middelharnis ??? dopen 26 september 1627 ??? 20 april 1664

Middelharnis ??? dopen 26 september 1627 ??? 20 april 1664
Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Middelharnis 4

Memorie (2) van de kinderen die gedoopt sijn in de kercke van Middelhernisse t; sedert den 26e Sept. Anno 1627 tot 18e Maart 1663??
Den 26e Sept. gedoopt een kint van Jacobus Ridderus, predicant, genoemt Joannes
Den 24. Oct. gedoopt een kint van Jacob Piersz Grovert, genoemt Theunis
Den 7e Nov. gedoopt twee kinderen van Dirck Michiels als Dirckmaet 1. genoemt Michiel 2. Jannetge
Den 14 dito gedoopt een kint van Dingheman Willems, genoemt Aechje??
Den 19e Decemb. gedoopt een kint van Ariaen Pietersen, stamper in de stoof, genoemt Cornelia
Den 28e Decemb. twee kinderen van Aren Jacobz, dijckgrave, het outste genoemt Aechie, het andere Jacob
Anno 1628
Den 2e Januarij gedoopt een kint van Leendert Wuijsters, timmerman, genoemt Moi?mbrecht
Den 6. Feb. gedoopt een kint van Chiel Bastiaensz B?der, genoemt Neeltje
Den 26e Martij gedoopt een kint van Cornelis Jansz, molenaer, genoemt Jan
Den 2e Martij gedoopt twee kinderen van Leendert Stalpaert, genoemt het outste Jan, het andere Maijtje
Den 26e dito gedoopt een kint van Gerrit Jacobsz, visscher, genoemt Jacob??
Den 24 April gedoopt een kint van Willem Heijndricksz, wever, genoemt Willem??
Den selven dito gedoopt een kint van Cornelis Jacobz Hottich, genoemt Jacob
Den 21e Maij gedoopt een kint van Heijndrick Jacobsz Coninck, genoemt Jacob
Den 11e Junij gedoopt een kint van Heijnd. Aertsz Punt, genoemt Maijtje
Den 13e Aug. gedoopt een kint van Dirck Joost, visscher, genoemt Michiel
Den 20e Aug. gedoopt een kint van Pouwels Harmansz, timmerman, genoemt Thijsie??
Den selven dito een kint gedoopt van Erasmus Jaspers, genoemt Cornelis
Den 27e Aug. gedoopt een kint van Theunis Leenderts op Berckels stee, genoemt Claes
Den 3e Sept. gedoopt een kint van Willem Jacobz Langbrouck, genoemt Jacob
Den 10e dito gedoopt een kint van Abraham de Ridder, schoolmr., genoemt Cornelis
Den 17e dito gedoopt een kint van den rentmr. de Roij, genoemt Elisabeth
Den 24 dito gedoopt een kint van Dirck Jacobsz Paling, genoemt Cornelis
Den 19 Nov. gedoopt een kint van Gerrit Dirxz op Bosschieters stee, genoemt Soetje
Den 26 dito gedoopt een kint van Leendert Claesz, visscher, genoemt Aechje
Den 3e Decemb. gedoopt een kint van Jan uijt de stoove, genoemt Gheertruijt
Den 10e dito gedoopt een kint van Heijndrick Goosenz, genoemt Maijtie
1629 den 11e Jan. gedoopt een kint van Ferdinandus Willemsz, genoemt ???
Den 14 dito gedoopt een kint van Pieter Gerritz, genoemt Maijtje
Den 28e Jan. gedoopt een kint van Jan Theunisz, metselaer in Sommelsdijck, genoemt Pietertje
Den 1e Feb. gedoopt een bejaert persoon op de belijdenis sijns gelooffs, genoemt Arij Jansz
Den 3e dito gedoopt een kint van Jan Cornelisz, visscher, genoemt Aechje
Den 23e dito gedoopt een kint van Pieter Willemz Stampers, genoemt Aeltje
Den 11e Mart gedoopt een kint van Aliaen Gerritz Boot, genoemt Gerrit
Den 18e dito gedoopt een kint van Pieter Arenz Grauwkous, genoemt Jannetje
Den 1e Aprilis gedoopt een kint van Cornelis Marinusz, genoemt Trijntje
Den selven dito 2 kinderen gedoopt van Arij Jansz, genoemt Wouter ende Jobje
Den 8e dito gedoopt een kint van Joost Cornelisz, genoemt Cornelis
Den 12e dito heeft Dirck Vries een kint ten doop laten presenteren van Jacob Jansz zal.
Den 16 dito gedoopt een kint van de selve Jacob Jansz zal., genoemt Arentje
Den selven dito gedoopt een kint van Pieter Marinusz alias Pier Neve, genoemt Marinus
Den 3 Junij gedoopt een kint van Cornelis Jacobsz Visscher, genoemt Jacob
Den selven dito een kint van Chiel Lauwerisz. geseijt Stier uijt Sommelsdijck, genoemt Jan
Den 4e gedoopt drie kinderen van Dirck Michielsz, geseijt Dirckmaet, 1. genoemt ??? 2. Jannetje 3. Commertje
Den 10e Junij gedoopt een dochter van 17 jaer op de belijdenisse haers gelooffs, genoemt Leentje Arensd.
Den 17e gedoopt tweelingen van Heijndrick Jacobsz Visscher, het eene genoemt Michiel, het andere Jan
Den 24e dito gedoopt een kint van Aren Cornelisz Visscher, genoemt Jannetie
Den selven dito gedoopt een kint van Marinus Duijvelaer, genoemt Cathelijntje
Den selven dito gedoopt een kint van Pieter Cornelisz Koutijser, gedoopt Maijtje
Den 8e Julij gedoopt een kint van Pieter Cornelisz Coninck, genoemt Heijndrick
Den 29 dito is in Sommelsdijck gedoopt een meijsken ontrent 8 jaren out van Jan Piersz zal., twelck ick om mijne sieckte niet conde doen, genoemt Elsje??
Den 3 Aug. gedoopt een kint van Theunis Jaspersz, daer als vader over stont Betsman, genoemt Jasper
Den 12e dito gedoopt een kint van Aren den Backer, genoemt Cornelis
Den 26e dito gedoopt een kint van Leendert Jansz Kattestaert, genoemt Jan
Den 9e Sept. gedoopt een kint van Gerrit Jacobsz Coninck, genoemt Jacob
Den 16e dito gedoopt een kint van den Balju van der Poll, genoemt Jan Purtick
Den selven dito gedoopt een kint van jonge Corn. Smit, genoemt Brechje
Den 7e Octob. gedoopt een kint van Leendert Chijsserz, genoemt Celijtje
Den 14e dito gedoopt een kint van Jacob Pierz Grovert, genoemt Stijntje
Den 28e Oct. gedoopt een kint van den dijckgraeff De Roij, genoemt Jacob
Den 4e Nov. gedoopt een kint van Jan Cornelisz, genoemt Cornelis
Den 25e dito gedoopt drie kinderen van Dirck Jacobz Paling, het outste genoemt Pieter, het 2e Soetje, het 3e Leentje
Den selven dito gedoopt een kint van Dingeman Willemz, genoemt Willem
Den 2e Decemb. gedoopt een kint van Bastiaen Cornelisz, genoemt Cornelia
Den 26 dito gedoopt een kint van Cornelis Jacobz Hottich ??, genoemt Neeltje
Den 6e Januarij 1630 gedoopt een kint van Arij Janz, genoemt Neeltje
Den selven dito gedoopt een kint van Heijndrijck Ottez, de jonge, genoemt Mijntje
Op den 20e Jan. gedoopt drie kinderen van Willem Adriaenz Pas, het outste genaemt Arent, het 2e Dirck, het 3e Soetje
Den 3e Feb. gedoopt een kint van Leendert Enghelz, genoemt Enghel
Den 24 Martij gedoopt een kint van Claes Leend. Borstlap, genoemt Arentje
Den 1e April gedoopt een kint van Meeuwes Heijndrickz, genoemt Cornelia
Den xxviii e dito gedoopt een kint van Leendert Claes Buijx, genoemt Cornelis
Den 16e Junij gedoopt een kint van Pieter Arenz Graeukous, genoemt Jacob
Den 7e Julij gedoopt een kint van Huijbert Crijnz, genoemt Heijndrick
Den 1e Sept. gedoopt een kint van Witte Willemz, in onecht gewonnen, genoemt Aren
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Crijnz, genoemt Cornelia
Den 22e Sept. gedoopt een kint van Pieter Willemz Stampers, genoemt Theuntje
Den 29 dito gedoopt een kint van de stamper in de stoove Ariaen Jacobz, genoemt Jacob
Den 13 Octob. gedoopt een kint van Jan Pouwelz Schoemaecker, genaemt Neeltge
Den 20e dito gedoopt een kint uit de stoove van Cornelis Ariaenz Stamper, genoemt Nelletie
Den selven dito gedoopt een kint van Gerrit Dirckz, genoemt Corstiaen
Den 24e Nov. gedoopt een kint van Pieter Gerritz Ken, genoemt Gerrit
Den 1e Nov. gedoopt een kint van Hendrijck Goosenz, genoemt Goosen
Den 8e decemb. gedoopt een kint van Joost Cornelisz, genoemt Dingheman
Den 26e Decemb. gedoopt een kint van Willem Willemz Decker, genoemt Truijtje
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Jacobz, stamper in de stoove, genoemt Danckert
1631
Den 5e Januarij gedoopt een kint van Heijndrick Aertz Smit, genoemt Jacob
Den selven dito gedoot een kint van Dingheman Willemz, genoemt Willemtje
Den 2e Martij gedoopt een kint van Barent Willemz, genoemt Lambrecht
Den selven dito gedoopt een kint van Pauwels Harmanz, timmerman, genoemt Emerentia
Den iv e Martij gedoopt een kint van Cornelis Jacobz Hottich, genoemt Neeltje
Den 23e Martij gedoopt een kint van Cornelis Michielz, geseijt Keesoom, visscher, genoemt Joost
Den selven dito gedoopt een kint van Gerrit Jacobz Coninck, genoemt Neeltje
Den 6e April gedoopt een kint van Claes Leendertz Borstlap, genoemt Barbeltje
Den 13e dito gedoopt een kint van Willem Aertz Backer op ???t Merckhoff, genoemt Aert
Den 24e dito op donderdach gedoopt een kint van den dijckgraeff Otto de Roij, genoemt Elisabeth
Den selven dito gedoopt een kint van Willem Roij, visscher, genoemt Heijndrick
Den 27e dito gedoopt een kint van Andries de Roij, genoemt Claes??
Den 18 Meij gedoopt een kint van Leendert Stalpert, genoemt Matheus
Den 22e Junij gedoopt een kint van Theunis Leendertz op Stat, genaemt Claes
Den 9e Octob. gedoopt een kint van Evert Jansz, genoemt Jan Evertsz
Den selven dito gedoopt een kint van Barent Jansz Visscher, genoemt Dinghene
Den 26e Decemb. gedoopt een kint van Abraham Pauwelsz, genoemt Pauwels
Anno 1632
Den 18e Januarij gedoopt een kint van Meeuwes Heijndricksz, genoemt Heijndrick
Den 21e dito gedoopt een kint van Jacob Centz, genoemt Martijntge
Den 29e (of 23e) dito gedoopt een kint van Jacob Theunisz, genoemt Jannetje
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Crijnz, genoemt Crijntge
Den 8e Feb. gedoopt een soontje van Storm Arensz van de Phors, genoemt Joost
Den 22e dito gedoopt een kint van Simon Corstiaenz Vinck, genoemt Egbert??
Den 7e Mart. gedoopt een bejaerde dochter, oudt 42 jaer, na voorgaende behoorlicke onderwijsinge en belijdenis haers geloofs, genoemt Ariaentje Arends
Den selven dito gedoopt een kint van mr. Abraham de Ridder, genoemt Jacobus
Den 14e dito gedoopt een kint van mr. Pieter Walenburg, genoemt Helena
Den 28e dito gedoopt een kint van Heijndrick Jacobz Coninck, genoemt Lijntge
Den selven dito gedoopt een dochter van Aren Cornelisz op ???t Merckhoff, genoemt Thijsijen
Den 9e April gedoopt een kint van Willem Arenz Pas, genoemt Maijtje
Den 12e dito gedoopt een kint van Jacob Pieterz Grovert, genoemt Cornelis
Den 18e dito gedoopt en kint van Jacob Cornelisz, genaemt Leonora
Den 29e April gedoopt twee kinderen van Willem (Straver?), genaemt Annetje, Jannetje
Den selven dito twee kinderen van Maerten Simonsz, genaemt Simon, Willem
Den 23e Meij gedoopt een kint van Claes Leendertz Borstlap, genoemt Leendert
Den 31e dito gedoopt een kint van Jan Ouwekees, genaemt Pietertge
Den 4e Julij gedoopt een kint van Jan Janz Cortjan, genoemt Jannetje
Den 1e Aug. gedoopt een kint van Pieter Arenz Grauwkous, genoemt Soetje
Den 22e dito gedoopt een kint van Jan Jansz Halsbergen, genoemt Andries
Den selven dito een kint van Heijndrick Leendertsz, molenaer, genoemt Theunis
Den 26 Sept. gedoopt een kint van Cornelis Cornelisz uijt den N. Hoorn, genoemt Leentje
Den 3e Octob. gedoopt een kint van Maerten Huijbrechtz, genoemt Cornelis
Den 17 dito gedoopt een kint van Gerrit Jacobsz Coninck, genoemt Neeltje
Den laatsten dito gedoopt een kint van Andries de Roij, genoemt Pieter
Den 7e Nov. een kint van Jacob Bastiaensz den Braber, genoemt Bastiaen
Den 2e dito gedoopt een kint van Leendert Claesz Visscher, genoemt Claes
Den selven dito gedoopt een kint van den dijckgraeff De Roij, genoemt Soetje
Den 28e dito gedoopt een kint van Jan Theunisz, genoemt Antonius
Den 5e Dec. gedoopt twee kinderen van Jan Heijndricks Joosten, genoemt Leendert, genoemt Theunis??
Den 19e dito gedoopt een kint van Willem Langbrouck, genoemt Jan
Anno 1633
Den 9e Januarij gedoopt een kint van Arij Pieter Maertensz, genoemt Pieter
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Jansz Braber, genoemt Daniel
Den 30e dito gedoopt een kint van Cornelis de Winter, genoemt Neeltje
Den 5e Feb. gedoopt een kint van Pieter Willemsz, genoemt Barbara
Den 13e dito gedoopt een kint van Gerrit Dirckz, genoemt Bastiaentje
Den 20e dito gedoopt een kint van Heijnd. Pietersz Houwer, genoemt Pieter
Den 6e Martij gedoopt een kint van Arij Jansz, genoemt Jan
Den 13e dito gedoopt een kint van Leendert Stalpart, genoemt Leendert
Den 28e dito gedoopt een kint van Jacob Gerritsz, genoemt Maijtje
Den 24e dito gedoopt een kint van Abel Jacobz Coninck, genoemt Jacob
Den 28e dito 2e paeschdach gedoopt een kint van Leendert Heijnd. van Heest, genoemt Trijntje
Den selven dito gedoopt een kint van Heijndrijck Goosenz, genoemt Isaac
Den 10e April gedoopt een kint van Heijndrick Aertz Smit, genoemt Aren
Den 17e dito gedoopt drie kinderen van Willem Heijndrickz, de wever, genoemt Aren, Heijndrick, Huijbrecht, tweelingen
Den 1e Meij gedoopt een kint van Jacob Theunisz, genaemt Leentje
Den 16 Maij gedoopt twee kinderen van Aren Dirckz, genoemt Huijbrecht, Pieter
Den ??? gedoopt vier kinderen van Joost Cornelisz Schipper, genoemt Aren, dese is niet gedoopt, Tannetje, Lijsbeth, Soetje, Cornelis
Den laatsten Junij gedoopt een kint van Jacob Pietersz, geseijt starcke Jacob, genoemt Neeltje
Den 21e Aug. gedoopt een kint van Willem Willemsz Com, genoemt Jan
Den selven dito gedoopt een kint van Pieter Michielz alias Pierneve, genoemt Heijndrijck
Den selven dito gedoopt een kint van Heijnd. Ottesz, genoemt Maijtje
Den 4e Sept. gedoopt een kint van Jan Pouwelsz, genoemt Aren
Den 16e Octob. gedoopt een kint van Cornelis Jacobz Coninck, genoemt Annetje
Den selven dito gedoopt een kint van Barent Jansz, genoemt Maijtje
Den 30e Octob. gedoopt twee kinderen van Theunis Vranckensz, genoemt Arentje, Pieter
Den selven dito gedoopt een kint van Philips Jansz, genoemt Pieter
Den 13e Novemb. gedoopt een kint van Andries de Roij, genoemt Nicolaus
Den 11e Decemb. gedoopt een kint van Willem Arensz Pas, genoemt Annetge
Den 18e dito gedoopt een kint van Willem Aertsz Backer, genoemt Harman
Den selven dito gedoopt een kint van Jacob Cornelisz Canse, genoemt Cornelis
Den 26e dito op den 2e Christdach gedoopt een kint van Jan Jobsz, genoemt Jobje
1634
Den 1e Januarij 1634 gedoopt een kint van Jan Theunis, genoemt Jan
Den 8e dito gedoopt een kint van Aren Cornelisz Visscher, genoemt Theunis
Den selven dito gedoopt een bejaert persoon, op de belijdenisse des gelooffs, genoemt Bastiaen Willemsz, met drie van sijne kinderen, genoemt, Jan, Maerten Aren
Den 15e dito gedoopt een kint van Clement Adriaensz, genoemt Nelletje
Den 26e dito tsavonts gedoopt twee bejaerde persoonen op de belijdenisse haers gelooffs, genoemt Michiel Centsz, Neeltgen Arenbone
Den selven dito gedoopt drie kinderen van Floris Augustijnsz, genoemt Gerrit, Pieter, Dirck
Den 29e dito gedoopt een kint van Gillis Michielsz, geseijt Buijtemichiel, genoemt Michiel??
Den selven dito gedoopt een kint van Evert Jansz, genoemt Jacob
Den 9e Februarij gedoopt een kint van Jacob Centsz, genoemt Pietertje
Den 19e dito gedoopt een kint van Claes Leendertz Borstlap, genoemt Leentje
Den 5e Martij gedoopt een kint van Jan Jansz Halsberghe, genoemt Jan
Den 26e Mart. gedoopt een kint van Arij Claesz Thoff, genoemt Claes
Den ii e Aprilis gedoopt een kint van Dingeman Willemsz, genoemt Jacob
Den iv e dito gedoopt een kint van Willem Willemsz Roij, visscher, genoemt Niclaes
Den 17e dito 2e paeschdach gedoopt een kint van Michiel Cornelisz Keesoom, genoemt Cornelis
Den i e Junij 2e pinxterdach gedoopt een kint van Theunis Jaspersz, genoemt Aeltje
Den ii e dito gedoopt op de belijdenisse haers gelooffs een bejaert persoon, genoemt Maijtje Arensd.
Den selven dito gedoopt vijf kinderen van Huijch Jansz, genoemt Jan Aechje, Chijtje, Michiel, Hadewijff
Den selven dito gedoopt een kint van Theunis Cornelisz, visscher, genoemt IJtje
Den selven dito gedoopt een kint van Aren Pieter Maertensz, genoemt Pieter??
Den 18e dito gedoopt een kint van Dirck Michielsz, geseijt Dirckmaet, genoemt Commertje
Den 2e Julij gedoopt een kint van Gerrit Jacobsz Coninck, genoemt Neeltje
Den 16e dito gedoopt een kint van Bastiaen Stevensz, genoemt Steven
Den 23e dito gedoopt een kint van Cornelis Jacobsz Hottich, genoemt Sara
Den selven dito gedoopt een kint van Rochus Claesz, timmerman, genoemt Grietje
Den 10e Sept. gedoopt een kint van de dienstmaecht tot Cornelis Pietersz, daer vader aff was soo sij seijde Willem van Wassenburg, woonende ontrent Maestricht, genoemt Dirckje??
Den 17e dito gedoopt een kint van zal. Joost Grauwkous, genoemt Joost
Den selven dito gedoopt een kint van Aren Pietersz Strijenaer, genoemt Chelitje
Den selven dito gedoopt een kint van Heijndrick Ottesz, genoemt Heijndrijck
Den 1e October een kint van mr. Abraham de Ridder, genoemt Jannetje
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Leendertsz, genoemt Leendert
Den selven dito gedoopt een kint van Heijndrijck Aertsz Smit, genoemt Aren
Den 3e dito gedoopt een kint van Gedeon Pietersz, genoemt Maijtie
Den 8e dito gedoopt een kint van Meeuwes Heijndrijckz, genoemt Leendert
Den selven dito gedoopt 5 kinderen van Maerten Pas, genoemt Arentje, Dinghene, tweelingen, Chijffer, Storm ende Trijntje
Den 15e gedoopt een kint van Ariaen Jacobsz, stamper in de nieuwe stoove, genoemt Jobje??
Den 22e Octob. gedoopt in Sommelsdijck een kint van Jan Cornelisz Boete, genoemt Martijntje
Den 5e Nov. gedoopt een kint van Gerrit Jansz Reuse, genoemt Neeltje
Den selven dito gedoopt een kint uijt de N. Tonghe van Aren Arensz, genoemt Maijtje
Den 12e dito gedoopt een bejaert persoon op de belijdenisse des gelooffs, genoemt Jan Ottensz
Den 19e dito gedoopt een kint van Heijndrijck Goosensz, genoemt Grietje
Den 10e Decemb. gedoopt een kint van Cornelis Jacobsz Coninck, genoemt Jan
Den 24 dito gedoopt een kint van Jan Cortian, genoemt Willemtje
1635
Den ii e Jan. 1635 gedoopt een kint van Gillis Buijtemichiel, genoemt Jacob
Den 14 dito gedoopt een kint van Jan Paschiers, genoemt Dirckje
Den selven dito gedoopt een kint van Pieter Arensz Grauwkous, genoemt Cornelis
Den 18 dito gedoopt een kint van Steven Michielsz Visscher, genoemt Lijntje
Den 25 dito gedoopt een kint van Leendert Dircksz Post, genoemt Annetge
Den 28e dito gedoopt een kint van Theunis Leendertz op stove, genoemt Claes
Den 8e Februarij gedoopt een kint van Jan Ouwekees, genoemt Jannetje
Den ii e Martij gedoopt een kint van Jacob Jansz Loose, genoemt Arentje
Den selven dito gedoopt een kint van Abel Jacobsz Coninck, genoemt Ariaentje
Den 24e gedoopt een kint van Simen Corstiaensz, genoemt Christiaen
Den 1e Aprilis gedoopt een kint van Abraham Heijndrijckz, genoemt Dirck
Den 9e dito op den 2e paesdach gedoopt twee kinderen van Pieter Gerritsz Kue, genoemt Niesje en Geertje
Den 13e Maij gedoopt een kint van Gerrit Dircksz, genoemt Cornelis
Den selven dito gedoopt een kint van Willem Arenz Pas, genoemt Aren
Den 10 dito gedoopt een kint van Cornelis Pietersz Coomans, genoemt Grietje
Den selven dito gedoopt een kint van Heijndrick Adriaensz Vinck, genoemt Grietje
Den 24e Junij gedoopt een kint van Cornelis Cornelisz Drooger, genoemt Cornelis
Den 1e Julij gedoopt een kint daer moeder aff was Maetje Roons, genoemt Jannetje
Den 15e dito gedoopt een kint van de E. Willem van der Pol, Balju, genoemt Cornelis
Den 5e Aug. gedoopt een kind van Jan Theunisz, genoemt Jan
Den 16e September gedoopt drie kinderen van Pieter Coutijser, genoemt Cornelis, Leendert ende Wouter
Den 28e Octob gedoopt twee kinderen van Jan Crijnsz, genoemt Crijntje ende Cent
Den selven dito gedopt een kint van Theunis Cornelisz Kockhaen, genoemt Maijtje
Den 24e Decemb. gedoopt een kint van Jacob Andriesz Spangiaert, genoemt Francijntje
Den 16e dito gedoopt een kint van Aren Pieter Maertensz, genoemt Cornelis
Den 20 dito gedoopt een bejaerdt persoon op den openbaere belijdenis des gelooffs, genaemt Jan Arensz
Den 23 dito gedoopt een kint van Rochus Claesz, genaemt Claes
Den 26 dito gedoopt een kint van Willem Willemsz Canse, genaemt Jan
Den selven dito gedoopt een kint van Cnel. Cornelisz, genaemt Annetje
1636
Den 3e Januarij 1636 gedoopt een kint van Barent Jansz, genoemt Jannetje
Den 13e dito gedoopt een kint van Aert Leendertz Borstlap, genoemt Levijntje
Den 24e dito gedoopt een kint van Jacob Cornelisz Canse, genoemt Sara
Den laatsten Jan. gedoopt een kint van Aren Strijenaer, genoemt Pieter
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Jansz Halsberghen, genoemt Ariaentge
Den 21e Feb. gedoopt een kint van Jan Jansz Speelman, genoemt Cornelis
Den 6e Martij gedoopt twee kinderen van Geleijn Arensz Cuijper zal., het outste genoemt Aren, het andere Maijtje
Den 13e dito gedoopt een kint van Thomas Tiry, woonend in sGravenhage bij Sommelsdijck, genaemt Pieter
Den 24e dito gedoopt een kint van Aren Cornelisz Backer, genoemt Leentje
Den 20e April gedoopt een kint van Jan Leendertz, genoemt Leendert
Den 27e dito gedoopt een kint van Jacob Theunisz, genoemt Jannetje
Den 25e Maij gedoopt een kint van Gerrit Jacobsz Coninck, genoemt Jacob
Den selven dito gedoopt een kint van Jacob Centsz, genoemt Cornelia
Den 1e Junij gedoopt een kint van Jan Pouwelsz, genoemt Neeltje
Den 15e dito gedoopt een kint van Theunis Jaspersz, genoemt Jan
Den 6e Julij gedoopt een kint van Heijndrick Vinck, genoemt Andries
Den 17e Aug. gedoopt een kint van Jacob Jan de Loose, genoemt Chijtje
Den 20e dito gedoopt een kint van Huijbert Brunez, genoemt Florine
Den 24e dito gedoopt een kint van Evert Jansz, genoemt Aeltje
Den selven dito gedoopt een kint van Cornelis Jacobsz Coninck, genoemt Jacob
Den 31e dito gedoopt een kint van Elias Isack op Stadt, genoemt Ester
Den 19e Sept. gedoopt een kint van Jacob Jansz Gelte, genoemt Jan
Den 28e dito gedoopt een kint van Heijndrick Ottez, genoemt Claes
Den 18e Dec. gedoopt een kint van Engel Joostensz, genoemt Willem
Den selven dito gedoopt een kint van Joost Coenen, genoemt Johannes
Den 26e Dec. gedoopt een kint van Chiel Joostensz, genoemt Tannetje
Anno 1652
Den 14e Januarij gedoopt een kint van Jan de Grave, genoemt Neeltje
Den 11e Feb. gedoopt een kint van Jan Jansz Conragie, genoemt Jacob
Den selven dito gedoopt een kint van David Adamsz, genoemt Adam
Den selven dito gedoopt een kint van Maerten Jacobsz Backer, genoemt Aren
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Pauwelsz, genoemt Sara
Den 18e Feb. gedoopt een kint van Pieter Gerritsz van Toll, genoemt Heijndrick
Den 25e dito gedoopt een kint van Pieter Willemsz Verolme, genoemt Willem
Den 24e Martij gedoopt een kint van Cornelis Pietersz Coomans, genoemt Pieter
Den 7e April gedoopt een kint van Willem Willemsz Knauw, genoemt Willemtje
Den 21e April gedoopt een kint van Pieter Peeman, genoemt Jacomijntje
Den 2e Junij gedoopt een kint van Willem Jansz Floore, genoemt Cornelia
Den 9e Jun. gedoopt een kint van Phlips Matthaeusz, genoemt Jopje
Den 10e Jul. gedoopt een kint van Heijnd. Joosten, genoemt Joost
Den 21e Jul. gedoopt een kint van Balten Cornelisz, genoemt Cornelis
Den ii e Aug. gedoopt een kint van Joris Mathijsz, genoemt Mathijs??
Den 18e Aug. gedoopt een kint van Neel Dirckz Visscher, genoemt Jannetje
Den 28e Aug. gedoopt een kint van Cornelis Theunisz, genoemt Theunis
Den 1e Sept. gedoopt een kint van Leendert Jansz Metselaer, genoemt Johannes
Den selven dito gedoopt een kint van Thomas Arensz Post, genoemt Aren
Den 8e Sept. gedoopt een kint van Jan Michielsz Nots, genoemt Mijntje
Den 22e Sept. gedoopt een kint van Aert Willemsz van der Sluijs, genoemt Willem
Den 29e Sept. gedoopt een kint van Willem Kockhaen, genoemt Dirck
Den selven dito gedoopt een kint van Meewes Smit, genoemt Pieter
Den 6e Oct. gedoopt een kint van Aren Cornelisz, genoemt Annetje
Den 27e Oct. gedoopt een kint van Jacob Heijndrickz, genoemt Ariaen
Den 10e Nov. gedoopt een kint van Corstiaen Gerritsz, genoemt Neeltje
Den 17e Nov. gedoopt een kint van Jacob Cornelisz, genoemt Maijtje
Den 11e Dec. gedoopt een kint van Leendert de Grave, genoemt Jan
1653
Den 8e Januarij gedoopt een kint van Theunis Trommel, genoemt Jacob
Den 19e Jan. gedoopt een kint van Chiel Dircksz van Putten, genoemt Joost
Den 2e Feb. gedoopt een kint van Gerrit Quinten, genoemt Cornelis
Den 12e dito gedoopt een kint van Dirckmaets Chiel, genoemt Maijtje
Den 19e dito gedoopt een kint van Jan Wauwe zal., genoemt Lijntje
Den selven dito gedoopt een kint van Jan den Backer, genoemt Neeltje
Den 23e dito gedoopt een kint van Dirck Florisz, genoemt Jacob
Den 23e Mart. gedoopt een kint van Cornelis Roij, genoemt Willem
Den 27e Jul. gedoopt een kint van Claes Borstlap, genoemt Tobias
Den 3e Aug. gedoopt een kint van Joost Coenen, genoemt Johannes
Den 7e Sept. gedoopt een kint van Phlip Mattheusz, genoemt Matthaeus
Den 14e Sept. gedoopt tweelingen van Pieter Centsz Decker, genoemt Aechje en Marijtje
Den selven gedoopt een kint van Jasper Theunisz Breesnee, genoemt Theunis
Den 28e Sept. gedoopt een kint van Thomas Jacobsz, genoemt Aechje
Den 30e Nov. gedoopt een kint van Gillis van Beecke, genoemt Aren
Den selven dito gedoopt een kint van mr. Johannes van den Lande, genoemt Arien
Den selven dito gedoopt een kint van Cornelis Ripje, genoemt Leendert
Den 26e Decemb. gedoopt een kint van Frans Florisz, genoemt Cornelis
1654??
Den 11e Jan. gedoopt een kint van Jan de Grave, genoemt Willem
Den 18e Jan. gedoopt een kint van Jacob Jansz Langbrouck, genoemt Willem
Den 1e Feb. gedoopt een kint van Leendert Houwer, genoemt Bastiaen
Den 8e Feb. gedoopt een kint van Bastiaen Arensz Chijsje, genoemt Geertje
Den 15e Feb. gedoopt een kint van Chijsser Maertensz Pas, genoemt Leentje
Dn 22e Feb. gedoopt een kint van Heijndrick Joosten, genoemt Jannetje
Den selven dito gedoopt een kint van Arij Jansz, genoemt Jan
Den selven dito gedoopt een kint van Aren Heijndrick Otte, genoemt Jan
Den 8e Martij gedoopt een kint van Balten Casteleijn, genoemt Annetje??
Den 29e Martij gedoopt een kint van Claes Temme zal., genoemt Clasijntje
Den 1e April gedoopt een kint van Maerten Jacobsz Backer, genoemt Aren
Den 6e Maij gedoopt een kint van Cornelis Theunisz Blomme, genoemt Aren
Den 31e Maij gedoopt een kint van Pieter Dickin, genoemt Anna
Den 28e Junij gedoopt een kint van Claes Theunisz Bloeme, genoemt Theunis
Den selven dito gedoopt een kint van Simen Maertensz, genoemt Maerten
Den 12e Julij gedoopt een kint van Cornelis Gabrielsz, genoemt Neeltje
Den 26e Jul. gedoopt een kint van Willem Jansz Floore, genoemt Maria
Den 9e Aug. gedoopt een kint van Cornelis Arensz Coster, genoemt Aren
Den 6e Sept. gedoopt een kint van Nicolaes de Ridder, genoemt Willemtje
Den 13e Sept. gedoopt een kint van Jan de Ruijter, genoemt Theuntje
Den ii e Octo. gedoopt een kint van Christiaen Boschschieter, genoemt Aren
Den 25e Oct. gedoopt een kint van Frans Durij, genoemt Frans
Den 1e Nov. gedoopt een kint van Willem Jacobsz, drooger in de stoove, genoemt Ariaentje
Den 18e Nov. gedoopt een kint van Theunis Jorisz Trommel, genoemt Jan
Den 22e Nov. gedoopt een kint van Aren Cornelisz, genoemt Annetje
Den 6e Dec. gedoopt een kint van Storm Maertensz Pas, genoemt Maerten
Den 20e Dec. gedoopt een kint van Pieter Theunis Quant, genoemt Aren
1655
Den 17e Jan. gedoopt een kint van Gerrit Hottich, genoemt Theuntje
Den 28e Feb. gedoopt een kint van Jan Aertsz Casteleijn, genoemt Leuntje
Den 7e Martij gedoopt een soon van Aren Jaspersz, out 18 jaren, op belijdenis sijns gelooffs, genoemt Jacob
Den selven dito gedoopt twee kinderen van Jan Jacobsz Canse, genoemt Trijntje en Annetje
Den 4e April gedoopt een kint van Willem Cockhaen, genoemt Cornelis
Den 18e April gedoopt een soon van Aren Jaspersz op de belijdenisse sijns gelooffs, genoemt Jasper
Den selven dito gedoopt kint van Hendrick Joostensz, genoemt Lijsbeth
De 16e Meij gedoopt een kint van Joost Coenen, genoemt Dingene
Den 17e Meij gedoopt een kint van Aert van der Sluijs, genoemt Clijntje
Den selven dito gedoopt een kint van Dirck Florisz, genoemt Aeltje
Den selven dito gedoopt een kint van Cornelis Roij, genoemt Jannetje
Den 30e Meij gedoopt een kint van Pieter Peeman, genoemt Jan
Den selven dito gedoopt een kint van Maerten Jacobsz Backer, genoemt Lijntje
Den 6e Junij gedoopt een kint van Jan Selten, schoenlapper, genoemt Magdaleentje
Den 13e Junij gedoopt een kint van Leendert Jansz, metselaer, genoemt Johannes
Den selven dito gedoopt een kint van Phlip Mattheusz, genoemt Roelant
Den 25e Jul. gedoopt een kint van Cornelis Pietersz Coomans, genoemt Niclaes
Den 1e Aug. gedoopt een kint van Gerrit Bastiaens Quinten, genoemt Maria
Den 8e Aug. gedoopt een kint van Michiel Dircksz, genoemt Dirck??
Den 15e Aug. gedoopt een kint van Simon Maertensz, genoemt Maerten
Den 22e Aug. gedoopt twee kinderen van Stoffel Jacobsz, genoemt Cornelis en Jacob
Den 29e Aug. gedoopt een kint van Jan Cornelisz Turff, genoemt Cornelis
Den selven dito gedoopt een kint van Jacob Andriesz Spangjart, genoemt Andries
Den selven dito gedoopt een kint in onegt gewonnen, daer vader van was Joost Cornelisz, genoemt Neeltje
Den 3e Sept. gedoopt een kint van Marinus Marinusz, wever, genoemt Marinus
Den 12e sept. gedoopt een kint van Neel Dirckz, genoemt Lambrecht
Den selven dito gedoopt een kint van Thomas Arensz Post, genoemt Frans
Den 19e Sept. gedoopt een kint van Pieter Huijbrechz, stamper in de stoove, genoemt Laurijntje
Den 10e Oct. gedoopt een kint van Jasper Theunisz Breesnee, genoemt Johannes
Den 24e dito gedoopt een kint van Pieter Florisz, genoemt Floris
Den laetsten dito gedoopt een kint van Cornelis Fransz Boete, genoemt Leuntje
Den 28e Nov. gedoopt een kint van Willem Calis, genoemt Annetje
Den 19e Decemb. na gedane belijdenisse gedoopt een bejaert persoon, die hem tot nu bij de mennonieten hadde onthouden, genoemt Cornelis Pietersz Fijne
Den 25 Dec. gedoopt een kint van Jan de Grave, genoemt Adriaen
Den 26e Dec. gedoopt drie kinderen van Cornelis Pietersz Fijne, genoemt Pieter, Neeltje en Truijtje
1656
Den 2e Jan. gedoopt een kint van Pieter Dickin, genoemt Pietertje
Den 9e Jan. gedoopt een kint van Jasper Arensz, genoemt Arentje
Den 30e Jan. gedoopt een kint van Corstiaen Bosschieter, genoemt Aren
Den 23e April gedoopt een kint van Gijsbert Willemsz, genoemt Maijtje
Den 7e Meij gedoopt een kint van Dirckmaet, genoemt Andriesje
Den selven dito gedoopt een kint van Chiel Dircksz, genoemt Commertje
Den 21e Meij gedoopt een kint van Gillis Beecke, genoemt Theunis
Den 28e Meij gedoopt een kint van Frans Jorisz, genoemt Jan
Den 18e Junij gedoopt een kint van Maerten Jacobsz Backer, genoemt Aren
Den selven dito gedoopt een kint van Joost Koenen, genoemt Dingene
Den selven dito gedoopt een kint van Niclaes de Ridder, genoemt Isaac
Den 2e Julij gedoopt een kint van Jan Conragie, genoemt Jannetje
Den 9e Jul. gedoopt een kint van Bastiaen Arensz Chijsje, genoemt Aren
Den 13e Aug. gedoopt een kint van Jacob Langbrouck, genoemt Annetje
Den 20e Augusti gedoopt 2 kinderen van Joost Paus, genoemt Joris en Joost
Den 3e Sept. gedoopt een kint van Cornelis Theunisz, genoemt Jan??
Den 10e Sept. gedoopt een kint van Andries Jansz Halsbergen, visscher, genoemt Jan
Den 8e October gedoopt een kint van Gerrit Hottich, genoemt Jacob
Den selven dito gedoopt een kint van Pouwels Jansz, genoemt Jan
Den selven dito gedoopt een kint van Gillis Augustijnsz, genoemt Lijsbeth
Den 15e Oct. gedoopt een kind van Chiel Joosten, genoemt Maijtje
Den 5e Nov. gedoopt een kind van Cornelis Verton, genoemt Reijnier
Den selven dito gedoopt een kind van Pieter Huijbrechtz, stamper in de stoove, genoemt Jannetje
Den 12e Nov. gedoopt een kind van mr. Jan van den Lande, genoemt Lijsbeth
Den 19e Nov. gedoopt een jonge dochter van 23 jaren opt de belijdenisse haers gelooffs, genoemt Aechje Woutersd
Den 3e Decemb. gedoopt een kind van Gerrit Quijnten, genoemt Bastiaen
Den 10e Decemb. gedoopt een kind van Jan de Grave, genoemt Marijtge
Den selven dito gedoopt een kind van Ariaen Dingemansz, genoemt Eva
Den 26e Dec. gedoopt een kind van Aren Hendrick Otte, genoemt Neeltje
Anno 1657
Den ii e Feb. gedoopt een kind van Cornelis Farrensz, genoemt Cornelis
Den 18e Feb. gedoopt een kind van Cornelis Reuse, genoemt Abraham??
Den 25e Feb. gedoopt een kind van Jan Heijndrijckz Smit, genoemt Ariaentje
Den 18e Martij gedoopt een kind van Simon Maertensz, genoemt Cornelis
Den 1e April op paesdach gedoopt een kind van Jan Michielz Nots, genoemt Michiel
Den selven dito gedoopt een kind van Heijndrick Pietersz Masteluijn, genoemt Tannetje
Den selven dito gedoopt een in onecht jongen van Leendert Engelsz sal., genoemt Cornelis
Den 8e April gedoopt een kind van Chijffer Maertensz Pas, genoemt Jaentje
Den 15e dito gedoopt een kind van Corn. Cornelisz, genoemt Ariaentje
Den 8e Julij gedoopt een kind van Chiel Dircksz, visscher, genoemt Dirck
Den 25e Julij gedoopt een kind van Niclaes de Ridder, genoemt Jan
Den 29e Julij gedoopt een kind van Aert Willemsz van der Sluijs, genoemt Jannetje??
Den 19e Aug. gedoopt een kind van Bastiaen Willemsz Pas, genoemt Heijltje
Den selven dito gedoopt een kind van Pieter Theunisz Quante, genoemt Niclaes
Den 26e Aug. gedoopt postuum een kind van Willem Jacobsz Stooffman, genoemt Ariaentje
Den 16e Sept. gedoopt een kind van Jan de Ruijter, genoemt Annetje
Den selven dito gedoopt een kind van Dirck Willemsz Pas, genoemt Grietje
De 14e Oct. gedoopt een kind van Cornelis Jansz Boete, genoemt Jannetje
Den 14e dito gedoopt een kind van Jan Paschiersz zal., genoemt Neeltje
Den selven dito gedoopt een kind van Pieter Michielsz Fijne, genoemt Aren
Den 18e Nov. gedoopt een kind van Pieter Dickin, genoemt Leendert
Den 16e Dec. gedoopt een kind, a filio, van Pieter Arensz, genoemt Pieter
Den selven dito gedoopt een kind van Cornelis Gabrielsz, genoemt Ariaentje
1658
Den 6e Jan. gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Theodorus Rademaker, genoemt Josias
Den 13e Jan. gedoopt een kind van Jasper Theunisz Breesnee, genoemt Paulus
Den 10e Feb. gedoopt een kind van uijt Sommelsdijck van Willem Cornelisz, genoemt Cornelis??
Den 17e Feb. gedoopt een kind van Phlips Matheusz, genoemt Maijtje
Den 20e Feb. gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Jacob Cornelisz Casteleijn, genoemt Pietertje
Den 24e Feb. gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Cornelis de Lange, genoemt Lena
Den selven dito gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Joris Jorisz, genoemt Joris
Den selven dito gedoopt een kind van Claes Theunisz Bloome, genoemt Cathalijntje
Den 31e Mart. gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Corn. Jansz Vlaming, genoemt Betje
Den selven dito gedoopt een kind van Daniel Pietersz, genoemt Pietertje
Den selven dito gedoopt een kind van Dirck Leendertsz Ripje, genoemt Neeltje
Den 10e Mart. gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Willem Theunisz, genoemt Willem
Den selven dito gedoopt een kind van Marinus Marinusz, wever, genoemt Jannetje
Den 31e Mart. gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Jan Leendertsz van der Boom, genoemt Claes
Den 7e April gedoopt een kind van Meeuwes Cornelisz Smit, genoemt Pieternelletje
Den 14e April gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Jan Breeman, de jonge, genoemt Lijsbeth??
Den selven dito gedoopt een kind van Cornelis Clompe, genoemt Jan
Den 22e April gedoopt een kind van Gerrit Arensz van Pietershoeck, genoemt Aren
Den selven dito gedoopt een kind van Heijnd. Pietersz Masteluijn, genoemt Pieternelletje
Den selven dito gedoopt een kind uijt Sommelsdijck van Pieter de Vries, genoemt Susanna
Den 28e April gedoopt twee kinderen van Pieter Cornelisz Goutswaert zal., het outste genoemt Cornelia, out 13 jaren, he jongste Cornelis, 13 jaren??
Den selven dito gedoopt een kind van Storm Pas, genoemt Jan
Den selven dito gedoopt een kind van Thonis Grovert, genoemt Ariaen??
Den 5e Meij in mijn absentie gedoopt in Sommelsdijck een kint van Jacob Dingemansz Cop, genoemt Pieter
Den 12e Meij gedoopt een kind van Maerten Abele, genoemt Heijndrijck
??Den selven dito gedoopt een kind van Cornelis Theunisz Bloome, genoemt Jacob
Den 26e Maij is gedoopt in Sommelsdijck een kint van Gijsbert Willemsz, genoemt Maijtje
Den 9e Junij gedoopt een kint van Jan Jacobsz Canse, genoemt Lijsbeth
De 10e Junij gedoopt een kint van Cornelis Ripje, genoemt Danckert
Den 16e Junij gedoopt een kint van Willem Jansz Floore, genoemt Cornelis
Den selven dito gedoopt een kint van Cornelis van der Slick, genoemt Aren
Den 23e Junij gedoopt een kint van Corstiaen Boschschieter, genoemt Gerrit
Den selven dito gedoopt een kint van Dirck Florisz, genoemt Floris
Den selven dito gedoopt een kint van Thomas Arensz Post, genoemt Arentje
Den 30e Junij gedoopt een kint van Thomas Jacobsz, genoemt Jacob
Den 14e Julij gedoopt een kint van Maerten Jacobsz Backer, genoemt Leentje
Den 21e Julij gedoopt een kint van Claes de Ridder, genoemt Sara
Den selven dito gedoopt een kint van Cornelis Farrensz, genoemt Lijsbeth
Den 28e Aug. gedoopt een kint van Cornelis Jorisz van Leijden, genoemt Pieter
Den 1e Sept. gedoopt een kint van Joost Coenen, genoemt Maijtje
Den 8e Sept. gedoopt een kint van Dirck Willemsz Pas, genoemt Maijtje
Den 15e Sept. gedoopt een kint van Jan Turff, genoemt Aeltje
Den 23e Septemb. gedoopt een kint van Jacob Heijndrickz Smit, genoemt Heijndrick
Den 30e Sept. gedoopt een kint van Corn. Jacobsz op stee, genoemt Jacob
Den selven ditoo gedoopt een kint van Leunis Ripje, genoemt Maijtje
Den 17e Novemb. gedoopt een kint van mr. Joh. van den Lande, genoemt Jacobus
Den 1e Decemb. gedoopt een kint van Gerrit Hottich, genoemt Neeltje
Den 8e Decemb. gedoopt een kint van Jan Gerritsz Langbrouck, genoemt Pleuntje
Den 26e Decemb. gedoopt een kint van Frans Locke, genoemt Jacob
1659
Den 5e Jan. gedoopt een kint van Jan Witte zal., genoemt Jannetje
Den selven dito gedoopt een kint van Pieter Hendrickz Houwer, genoemt Hendrick
Den 19e Jan. gedoopt een kint van Bastiaen Arensz Chijsje, genoemt Tannetje
Den 26e Jan. gedoopt een kint van Claes Jansz, genoemt Jan
Den 9e Februarij gedoopt een kint van Claes de Bloome, genoemt Theunis
Den 2e Mart. gedoopt een kint van Heijnd. Masteluijn, genoemt Pieter
Dn selven dito gedoopt een kint van Jan de Grave, genoemt Lijsbeth
Den selven dito gedoopt een kint van Heijn Otte, de jonge, genoemt Aren??
Den 23e Mart. gedoopt een onecht kint daer vader aff was Gerrit Bastiaensz Quint, genoemt Abraham
Den selven dito gedoopt een kint van Simen Maertensz, genoemt Maijtje
Den 20e April gedoopt twee bejaerde manspersoonen, affcomstig van mennonitische ouders, nadat se hadden belijdenisse haers gelooffs gedaen, de eene genoemt Jan Jacobsz, de andere Claes Lauwersz Soetermeijr??
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Jacobsz voornoemt, genoemt Lijsbeth
Den 4e Maij gedoopt een kint van Willem Kalis, genoemt Aren
Den 13e Maij gedoopt een kint van Cornelis Jacobsz Spoor, genoemt Maria
Den selven dito gedoopt een kint van Aren Willemsz Clanck, genoemt Leuntje
Den 18e Maij gedoopt een kint van Theunis Trommel, genoemt Jacob
Den 2e Junij gedoopt een kint van Cornelis Clompe, genoemt Maijtje
Den selven dito gedoopt een kint van Barthel Abrahamsz, genoemt Gilliertje
Den 8e Junij gedoopt een kint van Cornelis Cornelisz, genoemt Jannetje
Den 6e Jul. gedoopt een kint van Claes de Ridder, genoemt Sara
Den 3e Augusti gedoopt een kint van Leendert Stalpaert, genoemt Claes
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Barentsz, genoemt Barent
Den 24e Aug. gedoopt een kint van Jacob Dingemansz Cock, genoemt Cornelis
Den 21e Sept. gedoopt een kint van dr. Samuel Manteau, genoemt Wilhelmus
Den selven dito gedoopt een kint van Pieter Arensz, genoemt Maijtje
Den selven dito gedoopt een kint van Daniel Pietersz, genoemt Wouter
Den 5e Oct. gedoopt een kint van Cornelis Boete zal., genoemt Cornelia
Den laetsten Nov. gedoopt een kint van Stoffel Marinusz, genoemt Engeltje
Den selven dito gedoopt een kint van Leendert Jansz Metselaer, genoemt Magdaleentje
Den 14e Decemb. gedoopt een kint van Jan Stevensz, genoemt Steven
Den selven dito gedoopt een kint van Gabriel Gabrielsz, genoemt Jannetje
Den 7e Dec. is van D. van Aken gedoopt een kint van Pieter Dickin, genoemt Jacobus??
Den 26e Dec. gedoopt twee kinderen van Claes Arensz Thorf, genoemt Aren en Maijtje
1660
Den 11e Jan. 1660 gedoopt een kint van Cornelis Marinusz, genoemt Trijntje
Den 18e Jan. gedoopt een kint van Ariaen Dingemansz, genoemt Dingeman
Den 1e Feb. 1660 gedoopt een dochter van Aechje Jongen Aren, mennonijt, op de belijdenisse haers gelooffs, genoemt Willemtje Cornelisd
Den selven dito gedoopt een kint van Maerten Claesz van Abele, genoemt Johannes
Den 15e Feb. gedoopt een kint van Theunis Krol, genoemt Heijltje
Den selven dito gedoopt een kint van Maerten Jacobsz Backer, genoemt Maerten??
Den laetsten Feb. gedoopt een kint van Chijsser Leendertsz Vliechvis, genoemt Pierijntje
Den 14e Martij gedoopt een kint van Pieter Theunisz Quant, genoemt Leuntje
Den selven dito gedoopt twee kinderen van Jasper Arensz Breesnee, genoemt Neeltje en Aren??
Den 21e Mart. gedoopt een manspersoon na gedane belijdenisse des gelooffs, genoemt Aren Jacobsz
Den selven dito gedoopt een kint van Balten Branderhoeve, genoemt Marijtje
Den selven dito gedoopt een kint van Claes Soetermeijr, genoemt Jannetje
Den selven dito gedoopt een kint van Chijsser Maertensz Pas, genoemt Jacob
Den selven dito gedoopt een kint van Pieter, genoemt Maerten
Den selven dito gedoopt een kint van Leunis Ripje, genoemt Jannetje
Den 29e Mart. gedoopt een kint van Aren Frater, genoemt Jan
Den selven dito gedoopt een kint van Joost Cornelisz Visscher, genoemt Cornelis
Den selven dito gedoopt een kint van Pouwels van den Velde, genoemt Leuntje
Den 4e April gedoopt een knechtje, out ontrent 12 jaren, van Heijndrick op de Geere zal., genoemt Engel
Den 11e dito gedoopt een kint van Heijndrick Pietersz Masteluijn, genoemt Pieter
Den 18e April gedoopt een kint van Jan Jacobsz Frater, genoemt Aren
Den 25e April gedoopt een kint van Cornelis Arensz van St. Truijen, genoemt Steven
Den 2e Maij gedoopt posthumus een kint uijt Sommelsdijck van Thomas Jacobsz, genoemt Neeltje
Den 29e Maij gedoopt een kint van Pieter Heijndricksz Houwer, genoemt Heijndrick
Den selven dito gedoopt een kint uijt Sommelsdijck van Jacob Arensz, genoemt Pieter
Den 13e Junij gedoopt een kint van Chiel Dircksz, genoemt Joost
Den selven dito ??gedoopt een kint van Jan Gerritsz, genoemt Lijsbeth
Den selven dito gedoopt een kint van Thomas Arensz Post, genoemt Anna
Den 20e Junij gedoopt een kint van Aren Heijndrick Otte, genoemt Cornelis
Den 27e Junij gedoopt een kint van Pieter Peeman, genoemt Jacomijntje
Den selven dito gedoopt een kint van Heijndrick Heijndrick Otte, genoemt Josijntje
Den 4e ??Jul. gedoopt op belijdenisse haers gelooffs Trijntje Cornelis
Den 25e Julij gedoopt een kint van Pouwels Pachiersz, genoemt Neeltje
Den 1e Aug. gedoopt een kint van Andries Jansz Halsbergen, genoemt Neeltje
Den 22. Aug. gedoopt een onecht kint, daer vader van was in de ? van de moeder, Aren Joostz Boschvelt, genoemt Joost
Den selven dito gedoopt een kint van Jasper Breesnee, genoemt Aeltje
Den selven dito gedoopt een kint van Abraham Jansz van der Velde, genoemt Jan
Den 29e Aug. gedoopt een kint van Corn. Jacobsz Zuijdtdijck, genoemt Willemtje
Den selven dito gedoopt een kint van Joost Coenen, genoemt Annetje
Den 5e Sept. gedoopt een kint van Arij Gerritsz Reuse, genoemt Gerrit
Den 19e Sept. gedoopt een kint van Kees Theune, genoemt Maijtje
Den 3e Octob. gedoopt een kint van Claes Jansz zal., genoemt Claesje
Den 24e Octob. gedoopt een kint van Corn. Cornelisz, genoemt Job
Den 31e Octob. gedoopt een kint van Barthel Abrahamsz, genoemt Abraham
Den 12e Dec. gedoopt een kint van Pieter Heijndrickz Schoonejongen, genoemt Aechje
Den selven dito gedoopt een kint van Jan de Ruijter, genoemt Neeltje
Den selven dito gedoopt een kint van Claes Theunisz de Bloeme, genoemt Arentje
Den 19e Nov. gedoopt een kint van Willem Jacobsz, droger inde stoove, genoemt Engeltje
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Barentsz, genoemt Dingena
Den 26e Dec. gedoopt een kint van Corn. Jacobsz Spoor, genoemt Pietertje
1661
Den 2 Jan. gedoopt een kint van Claes de Ridder, genoemt Aren
Den 9e Jan. gedoopt een kint van Marinus de Wever, genoemt Maijtje
Den selven dito gedoopt een kint van Maerten Bastiaensz Borne, genoemt Jan
Den 13e Feb, gedoopt een kint van Jacob Engelsz, genoemt Jacob??
Den selven dito gedoopt een kint van Corstiaen Boschschieter, genoemt Neeltje
Den 20e Feb. gedoopt een kint van Leendert Stalpart, de jonge, genoemt Cathalijntje
Den selven dito gedoopt een kint van Theunis Jansz Krol, genoemt Pietertje
Den 27e Feb. gedoopt een kint van Cornelis Gabrielsz, genoemt Barbara
Den selven dito gedoopt een kint van Anthonij Jansz uijt de stoove, genoemt Jan
Den selven dito gedoopt een kint van Gerrit Hottich, genoemt Pieter
Den 13e Mart. gedoopt twee kinderen van Cornelis Roij, genoemt Dirck, het jongste Hendrick
Den selven dito gedoopt een kint van Theunis Vrancke zal., genoemt Neeltje
Den 27e Martij gedoopt een kint van Jacob Cornelisz Coninck, genoemt Cornelis
Den 3e April gedoopt een kint van Pieter Willemsz, stamper in de stoove, genoemt Willem
Den selven dito gedoopt een dochter van Jacob Bastiaensz Braber en Janne Gijsbertse, in haer leven mennonieten, op de belijdenisse des gelooffs gedoopt, genoemt Engeltje Jacobsd
Den 6e April op biddag gedoopt een kint van Anthonij de Ridder, genoemt Marijtje ??
Den 18e April op den 2e paeschdach gedoopt een kint van Jan de Grave, genoemt Adriaen
Den selven dito gedoopt een kint van Cornelis Michielsz van Kakum, genoemt Michiel
Den 22e Maij gedoopt een kint van Frans Jorisz, genoemt Jan
Den selven dito gedoopt een kint van Cornelis van St. Truijen, genoemt Steven
Den selven dito gedoopt een kint gebooren op de stove van Branderhouve van Aren Lauwe, genoemt Aren
Den 6e Junij gedoopt een kint van Maerten Jacobsz, genoemt Lijntje
Den selven dito gedoopt een kint van Hendrick Masteluijn, genoemt Pieter
Den 17e Julij gedoopt een kint van Aren Grauwkous, genoemt Rochus
Den selven dito gedoopt een kint van Keesje Farrens, genoemt Maijtje
Den selven dito gedoopt een kint van Theunis Trommel, genoemt Johannes
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Gerritsz Visscher, genoemt Willemtje
Den 31e Jul. gedoopt een kint van Aren Jacobsz Frater, genoemt Simon
Den 7e Aug. gedoopt een kint van Meeus de Smit zal., genoemt Aechje
Den 20e Aug. gedoopt een kint uijt Sommelsdijk van Pieter Gillisz zal., genoemt Pieter
Den 28e Aug. gedoopt een kint van Willem Kalis, genoemt Willem
Den 9e Sept. gedoopt een kint van Leendert Borstlap, genoemt Claes
Den selven dito gedoopt een kint van Chiel Dirckmaet, genoemt Aren
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Dirckz, genoemt Truijtje
Den 11e Sept. gedoopt een kint van Aren Geleijnsz Visscher, genoemt Cloectje
Den selven dito gedoopt een kint van Thomas Arensz Post, genoemt Marijtje
Den 18e Septemb. gedoopt een kint van Willem Michielsz, genoemt Maijtje
Den 25e Sept. gedoopt een kint van Daniel Pietersz, genoemt Pietertje
Den 22e October gedoopt een kint van Stoffel Marinusz, genoemt Aren
Den 16e Oct. gedoopt posthumus een kint van Storm Maertensz, genoemt Leentje
Den selven dito gedoopt een kint van Bastiaen Arensz Chijsje, genoemt Pietertje
Den selven dito gedoopt een kint van ? Maertensz, genoemt Heijltje
Den 6e Nov. gedoopt een kint van Huijbrecht Pas, genoemt Willem
Den 12e Nov. gedoopt een kint van Pieter Dickin, genoemt Pieter
Den 27e Nov. gedoopt een kint van mr. Johannes van den Lande zal., genoemt Debora
Den 18e Ddecemb. gedoopt een kint uijt de stoove van Pieter Huijbrechtz, genoemt Araen??
Den 26e Dec. gedoopt een kint van Jan Conragie, genoemt Leentje
1662
Den 22e Jan. gedoopt een kint van Niclaes de Ridder, genoemt Willemtje
Den 29e Jan. gedoopt een kint van Jacob Heijndrickz Smit, genoemt Neeltje
Den selven dito gedoopt een kint van Claes Soetermeijr, genoemt Jacob
Den 12e Feb. gedoopt een kint van Iman Groenendijk, genoemt Cornelia
Den 19e Feb. gedoopt posthumus een kint van Jacob Dingemansz Cock, genoemt Trijntje
Den 19e Martij gedoopt een kint van Gabriel Gabrielsz, genoemt Gabriel
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Jacobsz Kanse, genoemt Cornelis??
Den 26e Martij gedoopt een kint van Bartholomeus Barthelz, Bartholomeus
Den selven dito gedoopt een kint van Leunis Leendertsz Ripje, genoemt Leendert
Op den 2e April 1662 sijn, na voorgaende sorgvuldige onderwijsingen, en gedane belijdenisse voor de kerkenraet, en publijck, ? voor de gemeijnte, gedoopt de dan nu volgende persoonen, ? uijt mennonitische ouders van welcke ??sommige nogh waren gebooren: Geertruijt Arens Boone, Jannetje Willemsd, Trijntje Willemsd, susters
Dn 11e Junij gedoopt een kint van Pouwels Paschierz, genoemt Dirck??
Den selven dito gedoopt een kint van een Engelsman, genoemt Jan, welckers vrou int gasthuijs bevallen was, genoemt Martijn
Den 18e Junij gedoopt een kint van D. Samuel Manteau, genoemt Margrieta Dina
Den 2e Julij gedoopt een dochter van Pieter Cornelisz Koutijser, na dat sij belijdenisse haers gelooffs hadde gedaan, genoemt Leuntje
De selven dito gedoopt een meisken van de selve vader, genoemt Theuntje
Den selven dito gedoopt een kint van Leendert Pietersz Coutijser, genoemt Maijtje
Den selven dito gedoopt een kint van Gerrit Jorisz, genoemt Joris
Den 30e Julij gedoopt een kint van Pieter Arensz, genoemt Cornelia
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Dickin, genoemt Marij
Den 13e Aug. gedoopt een kint van Aren Grauwkouse, genoemt Maijtje
Den 27e Aug. Cornelis Jacobsz Spoor, genoemt Machtelt
Den selven dito ??gedoopt een kint van mr. Cornelis de la Tombe, genoemt Maria
Den selven dito gedoopt een kint van Jan Willemsz Langbroeck, genoemt Aren
Den 10e Sept. gedoopt een kint van Aren Joosten Visscher, genoemt Maijtje
Den 15e Oct. gedoopt een kint van Gillis Beecke, genoemt Johannes
Den 29 Octob. gedoopt een kint van Jacob Arentsz Breesnee, genomt Maeijtje
Den 12 Novemb. gedoopt twee kinderen van Maerten Borne, genomt Lisbet ende Jacomintje
Dito noch gedoopt ???
Den 3 Decemb. gedoopt een kint van Joost Storm, genomt Aren
1663??
Den Januarij gedoopt een kindt van Hendrick Stockbeen, genaemt met Leendert
Den selven dito gedoopt een kint van ? Pack, genaemt met ?
Den 18 Maert 1663 gedoopt een kindt van Jasper Arensz Breesnee, genaemt Leendert
Dito Andries Jansz Halsberghen kindt gedoopt, genaemt Leendertje
Dito gedoopt Hendrick Hendrikz Otte, de jonge, een kindt, genaemt Aren
1663
Den 6e Decemb. gedoopt een kint van Cornelis Teunisz en Arentje Arens, genoemt Marinus, sijn getuijgen geweest Willem Janz en Maatje Teunis
Den selven dito gedoopt een kind van Jacob Engelz en Neeltje Gerrits, geheeten Gerrit, sijn getuijgen geweest Jan Aalbeek en Maartje Gerrits
Den 20e Decemb. gedoopt een kind van Maartjen Engels, genoemt Marijtje, out 14 jaaren, sijn getuijgen geweest Juffr. Gertruijd de Swarte en Joost Coene
Den selven dito gedoopt een kind van Willem Maartensz en Annetje Frans, geheeten Truijtje, sijn getuijgen geweest Jan Fransz, Leentje Leenderts??
Den selven dito gedoopt een kind van Wouter Maartenz Hendricz en Susanne Maartens, genoemt Maarten, out 16 jaaren??
Den 23 dito gedoopt een kind van Hubert Willemz en Berber Ridders, geheeten Josijntje, sijn getuijgen geweest Willem Pieterz
Den 26e dito gedoopt een kind van Wouter Hendrikz en Susanne Maartens, genoemt Annetje
1664??
Den 1e Januari gedoopt een kind van Jacob Gerritz Noorlander en Jannetjen Hendriks, genoemt Henric, out 15 jaaren, sijn getuijgen geweest Niclaas de Ridder en Stijntje Jacobs??
Den 6e dito gedoopt een kind van Aren de ?, genoemt Creijn
Den ? gedoopt een kind van ???
Gedoopt een kind van ??? Tombe
Den selven dito twee kinderen gedoopt van Claas Carelz, het eene genoemt Tomas, het andere Francoijs??
Den 17 dito gedoopt een kind van Andries de Roij, genoemt Lijsbeth
Den selven dito gedoopt een kind van Maarten Bastiaanz, genoemt Lijsbeth
Den 31 dito gedoopt een kind van Cijsser Maartenz, genoemt Jacob
Den 3 Februari gedoopt een kind van Niclaas de Ridder, genoemt Mattheus
Den 7 dito gedoopt een kind van Simon Maartenz, genoemt Tannetje
Den 14 dito gedoopt een kind van Willem Claasz, out 10 jaar, genoemt Claas
Den selven dito gedoopt een kind van Aren Roelofz, genoemt Leuntje, out 14 jaaren
Den 17 dito gedoopt een kind van Willem Michielz, genoemt Maartje
Den 28 dito gedoopt een kind van Jacob Coninck, geheeten Cornelis
Den selven dito gedoopt een kind van Jacob Cornelisz, genoemt Cornelis
Den selven dito gedoopt een kind van Jan Pieterz, genoemt Willemtje
Den 6 Maart gedoopt een kind van Leendert Gerritz Bosschieter, geheeten Gerrit
Den 9 dito gedoopt een kind van Francijntje Pieters, morto patre, geheeten Frans
Den 13 dito gedoopt een kind van Pieter Arenz, geheeten Aren
Den 16 dito gedoopt een kind van Pauwels Janz, genoemt Lijsbeth
Den 20 dito gedoopt een kind van Maarten Jacobz, genoemt Aren
Noch een kind van Jan Dirxe, genoemt Trijntje
Den 11 April gedoopt twee kinderen van Teunis Arenz Dock, het eene genoemt Jan, out 12 jaar, het andere Pieter, out 5 jaaren
Den 14 dito gedoopt een kind van Claas Soetermeer, genoemt Arentje
Den 20 dito gedoopt een kind van IJman Janz Groenendijk, genoemt Jannetje
Den selven dito gedoopt een kind van Jan Willemz, genoemt Maatje