Middelharnis - Trouwen 1695 - 1719

Trouwboek

Algemeen Rijksarchief

Collectie Doopboeken enz.

Middelharnis

2: III

Nota: de ondertrouw van de personen in desen gemelt isgeschreven op het segel volgens de ordinatie

Ao. 1695

Bastiaan Thomasz Visscher, weduwenaer laadst van ArentjeMichiels, en Ariaantje Jacobs Vink, weduwe van Corn. Simonz van Gelder, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Novemb., getrouwt den 20edito

Michiel Janz van Sint Anneland, j.m., wonende in de OudeTonge, en Heijltje Jans Houwer, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4eNovemb., getrouwt van mij in Sommelsdijk den 27e dito

Jan Gerritz Kas, weduwenaer van Jannetje Maartens, wonendealhier, laadst gekomen van Batavia, en Jannetje Jacobs van der Kraagh, j.d.,mede wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Novemb., getrouwt den9e Decemb.

Ao. 1696

Willem Pieterz Deught, j.m., wonende alhier, en laadstgewoont hebbende onder het reghtsgebied van Dirksland, en Maatje CornelisJongelingh, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 20e Januar,getrouwt den 8e Februar

Pieter Jasperz de Bruijn, weduwenaer van Annetje Pieters vanden Toll, en Maatje Jans Halsbergen, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 8e Febr., getrouwt den 29e dito

Gerrit Dirkz Kas, weduwenaer van Cornelia Leenderts Tuijter,wonende alhier, en Neeltje Bouwens Goeree, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 7e Maart, attestatie gegeven den 8e April

Maarten Wouterz van Heest, weduwenaer van Willemtje Jans, enAnnetje Ariaans van Klink, weduwe van Aart Leendertz, beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt den 17e Maart, getrouwt den 20e April

Aren Willemz Langhbrouk, j.m., en Neeltje Leenderts Tuijter,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 24e Maart,getrouwt den 20e April

Leendert Gillisz van der Burgh, j.m., en Ariaantje Boon,weduwe laadst van Abram van Hartighsvelt, sijn ondertrouwt den 30eMaart, getrouwt den 20e April

Jacob Janz van Oostende, j.m., en Jannetje Goudswaart, j.d.,beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 20eApril

Gerrit Cornelisz Koningh, weduwenaer van Jannetje Neelis,wonende alhier, en Josina Joosts, j.d., wonende in Sommelsdijk,sijn ondertrouwtden 29e April, attestatie gegeven den 19e Meij opSommelsdijk, en hier getrouwt den 20e dito

Jan Jacobz van Doornik, j.m., wonende alhier,en LenaPauwels, j.d., wonende op Hellevoetsluijs, en laadst gewoont hebbende alhier,sijn ondertrouwt den 19e Meij, getrouwt den 10e Junij

Gerrit Pieterz Koningh, j.m., wonende alhier, en RosetteJans Sgravelaar, weduwe van Laurens Bartelz Weijmans, mede wonende alhier, enlaadst gewoont hebbende tot Rotterdam, sijn ondertrouwt den 23eMeij, attestatie gegeven den 11e Junij

Marinus van der Veer, j.m., wonende onder het reghtsgebiedvan Middelharnas, en Neeltjen Abrahams den Bout, j.d., mede wonende alhier,sijn ondertrouwt den 1e Junij, sijn getrouwt

Pieter Leendertz Mane, weduwenaer van Jannetje Willems,wonende alhier, en Maartje Thomas, j.d., mede wonende alhier, en laadst gewoonthebbende op Maassluijs, sijn ondertrouwt den 19e Junij, getrouwt den15e Julij

Aren Janz Langhbrouk, j.m., en Maatje Pieters, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Septemb., van mij getrouwtop Herkinge den 14e Octob.

Gerrit Pieterz Koijman, j.m., en Maatje Jacobs van Dale,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Septemb., sijngetrouwt den ???

Jacob Jacobz Pauw, j.m., en Neeltje Maartens, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e Octob., getrouwt den 28eOctob.

Jan Jacobz Berghof, j.m., en Hesther Verton, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 1e Octob., getrouwt den 21edito

Johannes van Eeuwen, weduwenaer laadst van Geertje Crijns,en Trijntje Chiels Vrougenought, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 12e Octob., getrouwt den 15e Novemb.

Cornelis Pieterz, j.m., en Leentje Willems Langhbrouk, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Novemb., getrouwtden 10e Decemb.

Ao. 1697

Isaak Jacobz Pas, j.m., wonende in Sommelsdijk, en MaatjeJacobs van der Grift, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9eJanuar, getrouwt den 23e dito

Dirk Isaakz Kote, weduwenaer van Jannetje Cornelis, enMaatje Willems, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8eFebr., sijn getrouwt

Aren Cornelisz Roelof, j.m., en Jannetje Cornelis deRuijter, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 1e Maart,attestatie gegeven den 21e dito

Hendrik Jacobz, j.m., en Lijntje Teunis Kanse, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e Maart, getrouwt den 31edito

Teunis Hendrikz Otte, j.m., en Maatje Leenderts Grauwkous,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12e April,getrouwt den 29e dito

Henricus Bouwer, j.m., en Pleuntjen Arens Sterk, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 18e Meij, getrouwt den 9eJunij

Pieter Cornelisz de Bije, weduwenaer van Maatje Cornelis, enAnnetjen Arens de Bree, j.d., sijn ondertrouwt den 30e Meij,getrouwt den 16e Junij

Cornelis Janz Kabos, j.m., wonende onder het reghtsgebiedvan Middelharnis, en Maatje Leenderts Houkman, j.d., mede wonende alhier, sijnondertrouwt den 19e Junij, getrouwt den 5e Julij

Cornelis Janz Bijkerke, weduwenaer laadst van Maatje Teunis,en Maria Dirks van Zoest, weduwe van Johannes Willemz van Buijtendijk, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 23e Junij

Claas Gerritz Kallaar, j.m., laadst gewoont hebbende in deNieuwe Tonge, en Burghje Jans Sterrenburgh, j.d., laadst gewoont hebbende inSommelsdijk, beijde nu wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijnondertrouwt den 19e Julij, getrouwt den 11e Augusti

Pieter Teunisz Schoonejongen, j.m., en Neeltje Maartens deMan, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16 August

Jan Cornelisz van der Poot, j.m., en Geertje PietersKoijman, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Octob.

1698

Pieter Simonz Koolman, weduwenaer laadst van CommertjeLauris, en Maetje Jans van der Wege, weduwe van Aren Pieterz Kole, beijdewonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 31eJanuar, getrouwt den 26e Februar

Maerten Leendertz Slootmaker, j.m., en Lijsbet de Graef,verlatene huijsvrouw van Matthijs van der Linden, en bij sententie van den hovevan Hollandt ontslagen van haar eerste huwelijk, beijde wonende alhier,getrouwt den 28e Maart

Pieter Pieterz van Gent, weduwenaer laadst van LijsbetLeenderts, wonende alhier, en Ariaentje Ariaens Smout, j.d., wonende inSommelsdijk, sijn ondertrouwt den 12e April, sijn getrouwt

Adriaen Gerritz van Mare, jonghman, en Willemtje Willems,laadst weduwe van Leunis Jacobz Kourt, beijde wonende onder het reghtsgebiedvan Middelharnas, sijn ondertrouwt den 18e April

Dirk Stoffelz van Thier, j.m., en Machtelt Huberts Koningh,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2e Meij, getrouwtden 19e dito

Neel Gerritz Koningh, j.m., en Martijntje Jans Kom, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e Meij, getrouwt den 1eJunij

Pieter Leendertz Koutijser, j.m., en Pietertje CornelisKoningh, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e Meij,getrouwt den 1e Junij

Pieter Teunisz Hoogesin, j.m., en Saertje Wouters Pauw,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Junij,getrouwt den 4e Julij

Jan Corstiaenz van Heest, j.m., en Grietje Pieters Kas,j.d., sijn ondertrouwt den 17e Junii, getrouwt den 27eJulij

Johan Groenendijk, weduwenaer van Abigail Kanse, secretarisalhier, en Soetje Magerus, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3eAugusti, getrouwt den 21e dito

Pieter Fijne, weduwenaer van Jannetjen Hendriks, en DingeneKoene, weduwe van Jan Maartenz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28eAugusti, sijn getrouwt

Aren Jacobz Bleijker, j.m., wonende alhier, en JannetjeWillems, j.d., wonende tot Goedereede, sijn getrouwt den 19e Octob.

Jacob Janz van der Waeij, j.m., en Claesje Claes, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7e Novemb.

Aren Janz, j.m., en Catharina Arens, sijn getrouwt den 12eNovemb.

Ao. 1699

Teunis Marinusz Lejour, j.m., en Annetje Leenderts Koningh,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7e Januari,getrouwt den 1e Februar

Aren Stoffelz van der Veer, j.m., en Maria Wouters Kromdijk,weduwe van Jan Bosschieter, beijde wonende onder het reghtsgebied vanMiddelharnas, sijn ondertrouwt den 17e Januar, getrouwt den 1eFebruar

Jacob Johannesz Buerman, j.m., wonende in Sommelsdijk, enCornelia van den Houte, weduwe van Jacob Vink, wonende alhier, sijn ondertrouwtden 6e Februar, getrouwt den 25e dito

Cornelis Kalle, weduwenaer van Marij Arens, wonende inSommelsdijk, en Maria Joosts, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6eFebruar, getrouwt den 25e dito

Jan Dirkz van Proijen, j.m., en Josina Frans van Akkeren,j.d., beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwtden 10e April, getrouwt den 3e Meij

Dimmen Jacobz Berghhof, j.m., en Willemtje Willems van derLit, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e April,getrouwt den 3e Meij

Aren Lievenz Stierman, j.m., en Truijtjen Arens, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e April, getrouwt vanmij op Herkinge den 10e Meij

Aren Maertenz Borne, j.m., en Maetje Joosts de Man, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Meij

Ao. 1700

Pieter Willemz de Groot, j.m., wonende onder hetreghtsgebied van Sommelsdijk, en Neeltje Stoffels van der Veer, j.d., wonendeonder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 9eJanuar, getrouwt den 21e Febr.

Jan Gerritz Vossers, j.m., geboortich van Varsevelt intgraefschap Z?, en Ariaentje Jacobs, weduwe van Jan Lambrechtse, sijnondertrouwt den 5e Febr., beijde wonende onder het reghtsgebied vanMiddelharnas, getrouwt den 29e dito

Jan Jacobz Kanse, j.m., en Neeltjen Arens Koningh, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e April

Johannes Pieterz Keuth, j.m., geboortigh van Mulheijm op deRoer, en Antonia Dirks Vink, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den11e April

Ferdinandus Maertenz Houwer, j.m., en Christina Jans Kom,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23e April

Teunis Willemz Langhbrouk, j.m., en Lijsbeth Maertens Borne,j.d., sijn ondertrouwt den 17e Junij, getrouwt den 11eJulij

Cornelis Janz Slis, j.m., wonende onder het reghtsgebied vanMiddelharnas, en laedst gewoont hebbende in de Oude Tonge, en Maria WoutersKromdijk, weduwe laedst van Aren van der Veer, mede wonende onder het reghtsgebiedvan Middelharnas, getrouwt den 11e Julij

Job Abramz Verweij, j.m., wonende onder het reghtsgebied vande Nieuwe Tonge, en Neeltje Abrams den Bout, weduwe van Marinus van der Veer,wonende alhier, sijn?? ondertrouwt den 30eJulij, getrouwt den 22e August

Gerrit Mattheusz Pijl, j.m., en Ariaentje Claes Tarius,weduwe van Claes Willemz de Vogel, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den19e August

Cornelis Franz Dermoeij, j.m., en Willemtje Cornelis deRuijter, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9eSeptemb

Paulus Janz Koevoet, j.m., wonende alhier, en JannetjeCornelis Baen, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Heer Simonshaven, sijnondertrouwt den 13e April

Hugo Pieterz Baers, j.m., en Arentje Dirks, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 18e Septemb., getrouwt den 10eOctob.

Hendrik Maertenz van Heest, j.m., en Sijtje ClaesSoetermeer, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28eOctob.

Ao. 1701

Teunis Corn. Blok, weduwenaer van Neeltje Jans van SintAnnelandt, wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, en Maetje Jacobsvan der Graeff, laedst gewoont hebbende onder het reghtsgebied van de OudeTongh, sijn ondertrouwt den 8e Januar, getrouwt den 27edito

Hendrik Verstraten, weduwenaer van Catharina Adriaens,wonende in de polder van Dirxlandt, en Maritje Bastiaenz, j.d., wonende onderhet reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 28e Januar

Henricus Hendrikz de Bruijn, j.m., wonende tot Rotterdam, enHillegond Leenderts de Jongh, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21eJanuar, getrouwt den 27e Februar

Jacob Gerritz Rijke, j.m., en Trijntje Cornelis Wafelbakker,weduwe laedst van Jacob Dirkz Richardt, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 26e Februar, getrouwt den 20e Maert

Thomas Dirkz Richard, j.m., en Aertje Pieters Lous, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 11e Maert, getrouwt den3e April

Cornelis Arenz Buurvelt, j.m., en Zara Jans, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 26e Maert, getrouwt den 10eApril

Jan Janz van der Vliet, j.m., wonende alhier, en AdriaentjePaulus, j.d., mede wonende alhier, en laedst gewoont hebbende in Sommelsdijk,sijn ondertrouwt den 9e April, getrouwt den 1e Meij

Leendert Janz de Vogel, j.m., en Catharina Jans van Talen,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e April,getrouwt den 16e Meij

Cornelis Willemz de Bie, j.m., en Agniete Pieters, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e Meij

Gillis Dirkz van Scholenbergh, j.m., wonende op hetreghtsgebied van Middelharnas, en Pieternelle Jans Roos, j.d., wonende in deNieuwe Tonge, sijn ondertrouwt den 21e Meij

Dirk Paschierz de Korte, j.m., en Cornelia Claes van ???t Hof,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Junij

Jan Paulusz van der Velde, weduwenaer van Maetje Jans, enPietertje Jacobs, weduwe van Jan Gerritz Hottingh, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 1e Julij, getrouwt den 11e Octob. ao.1703

Jacob Janz Noorloos, j.m., wonende op het reghtsgebied vanDirxlandt, en Cornelia Jacobs van der Valk, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 23e Sept., getrouwt den 16e Octob.

Aren Janz Muije, weduwenaer van Agnietje Arens, wonende inSommelsdijk, en Maetje Jans, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7eOctob., attestatie gegeven op Sommelsdijk den 23e Octob.

Gillis van Batenburgh, weduwenaer van Neeltje Jans Veerman,en Marij van Loene, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 30eDecemb.

Ao. 1702

Thomas Hendrikz Richard, j.m., wonende alhier, en TannetjeFrans, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 27e Maert,attestatie gegeven om elders getrouwt te worden den 30e April

Teunis Arenz Post, j.m., wonende alhier, en Maetje Teunis deBloeme, j.d., wonende in Dirxlandt, sijn ondertrouwt den 21e April,getrouwt den 14e Meij

Isaak Abramz de Ridder, j.m., en Zaertje Commers Zeedijk,weduwe van Aren Bosschieter, beijde wonende onder het reghtsgebied vanMiddelharnas, sijn ondertrouwt den 19e Meij, getrouwt den 5eJunij

Joost Dingemansz Gorswagter, j.m., wonende onder het reghtsgebiedvan de Oude Tonge, en Johanna van der Daff, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 19e Meij, getrouwt den 5e Junij

Leendert Jacobz van Hove, j.d., wonende in Sommelsdijk, enJacomintje Willems van der Bije, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26eMeij, getrouwt den 11e Junij

Pieter Pieterz Baers, j.m., wonende onder het reghtsgebiedvan Stadt, en Maetje Dirks van de Roovaart, j.d., wonende alhier, ondertrouwtden 2e Junij, getrouwt den 23e dito

Jacob van der Valk, weduwenaer van Geertje Bastiaans, enJannetje Jans Koningh, weduwe van Michiel Stevenz, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 18e August, getrouwt den 6e Sept.

Joost de Graeff, weduwenaer van Teuntje Abrams, wonende inSommelsdijk, en Maetje Willems van der Bije, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 8e Sept., getrouwt den 29e dito

Cornelis Jobz, j.m., wonende in Sommelsdijk, en Neeltje Jansvan de Vlieger, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 20eOctob., getrouwt den 12e Novemb.

Gerrit Pieterz Koningh, weduwenaer van Rosette Jans, enMaetje Willems van Kakum, weduwe van Aren Willemz Kalis, beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt den 3e Novemb., getrouwt den 30e dito

Gerrit Pijl, weduwenaer van Ariaentje Claas Tarius, en Mariavan Rossum, weduwe van Pieter Braem, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 22e Decemb., sijn getrouwt in Januar 1703

1703

Johannes Chielz Kerselaer, j.m., en Maria Claes Koert, j.d.,beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 9eMaert, getrouwt den 1e April

Leendert Corstiaenz van Heest, j.m., en Grietje JacobsBleijker, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e April

Michiel Jacobz Bleijker, j.m., en Jacomintje Corstiaens vanHeest, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e April

Leendert Adriaenz de Bruijne, j.m., en Lijsbet Cornelis vander Poot, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19eApril

Cornelis Hobius, weduwenaer van Levintje Barends, wonende inSommelsdijk, en Aertje Jans Quak, weduwe van Corn. van der Poot, wonendealhier, sijn ondertrouwt den 25e Julij, getrouwt den 12eAugust

Pieter Chiele, j.m., en Maetje Wouters, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 30e Julii, getrouwt den 23eAug.

Leendert Cornelisz Bakker, j.m., en Francijntje Andries deBruijn, j.d., sijn ondertrouwt den 31e August, sijn getrouwt

Cornelis Maertenz Moll, j.m., en Teuntje Dirks de Man, j.d.,beide wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2e Novemb.

Willem Janz Kom, weduwenaer van Neeltje Jaspers, en NeeltjeBouwens Goeree, weduwe van Gerrit Pieterz Kas, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 16e Julij

Ao. 1704

Anthoni Hodenpijl, j.m., wonende tot Schiedam, en Dina Wale,j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4e Januar, getrouwt den28e dito, alhier huijsvrouw van de bailliu Wale

Dirk Janz Buijtendijk, j.m., en Willemtje Bastiaens, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Febr,. getrouwt den21e Maert

Teunis Bastiaenz de Blom, weduwenaer van Cornelia Tichelman,en Arentjen Arens de Bree, weduwe van Pieter Corn. de Bije, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 28e Maert

Jan Dingemanz van der Veer, j.m., en Lijsbet Dirks Kote,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7e Junij, getrouwtden 27e dito

David van der Vlught, weduwenaer van Pieternelle Dikkin, enCornelia Thomas Post, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19eJulij

Willem Janz Kom, weduwenaer van Neeltje Jaspers, en NeeltjeBouwens Goeree, weduwe van Gerrit Pieterz kas, sijn ondertrouwt den 16eJulij, getrouwt den 8e August

Arent Bijl, j.m., en Dorothe Herkens, weduwe laedst vanPieter Jeroenz Hoppin, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8eAugust, getrouwt den 29e dito

Jacob Spanjert, j.m., en Maria van der Daff, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e Sept.

Cornelis Arenz Post, j.m., en Machteld Willems Bijl, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12e Sept.

Willem Jobz Smeerdijk, weduwenaer van Cornelia Frans derMoeije, en Maria Bouwers, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25eOctob.

Teunis Janz Weijman, weduwenaer van Ariaentje Jacobs, en JacominaCorn. van Klink, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6eNovemb.

Jan Corn. Kok, j.m., wonende ter Tolen, en Jannetje RochusKempe, weduwe van Aren Janz, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5eDecemb., getrouwt den 18e Febr. Ao. 1705

Ao. 1705

Abel Arenz Koningh, j.m., en Cornelia Pieters Koningh, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Maert

Leendert Arenz van den Toll, j.m., en Maertje Arens Pas,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Maert,getrouwt den 13e April

Jan Abele, weduwenaer van Maetje Leenders, wonende alhier,en Neeltje Willems, weduwe van Arij Corn., wonende in Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 8e April, getrouwt den 10e Meij

Pieter Pieterz de Karre, j.m., en Arentje Arents de Bloem,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e April,getrouwt den 17e Meij

Pieter Vlieghvis, j.m., wonende in Sommelsdijk, en Elisabetvan der Daff, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e April,getrouwt den 12e Meij

Teunis Pieterz Post, j.m., en Neeltje Arens van den Toll,j.d., sijn ondertrouwt den 9e Meij, getrouwt den ? dito

Aren Corn. de Blom, weduwenaer van Aegje Thomas, wonendealhier, en Lijsbet Michiels van Goes, weduwe van Anthoni Janz Uijterwael,wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 27e Junii

Simon Duijndam, weduwenaer van Jacomintje Tichelman, wonendeonder het reghtsgebied van Nieuwe Tonge, en Johanna van der Daff, weduwe vanJoost Gorswagter, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Julii,getrouwt den 22e dito

Jan Jacobz, weduwenaer van Leentje Cornelis Koningh, enChristina Jans Kom, weduwe van Fedinandus Houwer, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 25e Sept., getrouwt den 11e Octob.

Pieter Bastiaenz Chijsse, weduwenaer van Lijsbet HendriksSchoonejongen, en Neeltje Jans van de Vlieger, weduwe van Corn. Jobz, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Octob., getrouwt den 1eNovember

1706

Adriaen Gerritz van Mare, weduwenaer van Maghteld Jans deRuijter, beijde wonende alhier, sijn getrouwt den 17e Februar

Cornelis Janz Kas, weduwenaer van Neeltje Hendriks Vermeule,wonende in Sommelsdijk, en Neeltje Paulus, weduwe van Jan Leendertz, wonendealhier, sijn ondertrouwt den 26e Febr., attestatie gegeven den 15eMaert

Simon Cornelisz van Gelder, j.m., en Maetje Jacobs vanDalen, weduwe van Gerrit Koijmans, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den26e Febr., getrouwt den 21e Maert

Cornelis Dirkz van de Roovaert, j.m., en Trijntje TeunisKanse, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26e Febr.,getrouwt den 19e Maert

Matthijs Vink, j.m., en Jannetje Thomas Herreweijer, sijnondertrouwt den 6e Maert, getrouwt den 28e Maert

Maerten Pas, weduwenaer van Maetje Michiels, wonende alhier,en Cornela Pieters Gal, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Sommelsdijk,sijn ondertrouwt den 9e April, getrouwt den 21e Juli

Huibreght Janz Koster, j.m., en Teuntje Claes Soetermeer,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9e April, getrouwtden 2e Meij

Jasper Janz van Maltha, j.m., wonende alhier, en Neeltje Gerritzde Haen, j.d., mede wonende alhier, en laedst gewoont hebbende in Sommelsijk,sijn ondertrouwt den 17e April, getrouwt den 9e Meij

Johannes Joostz Plokhoij, j.m., en Annetjen Abrams den Bout,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 18e Junii,getrouwt den 4e Julii

Thomas Jacobz Visscher, j.m., en Jannetje Jacobs van derKraegh, weduwe van Jan Gerritz Kas, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den7e August, getrouwt den 25e dito

Bastiaen Florisz van Ek, j.m., en Aeghje Bastiaens de Blom,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14e?? August

Cornelis Arenz de Blom, weduwenaer van Arentje Kempe, enWillemtje Willems de Roij, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4eSept., getrouwt den 24e dito

Jacob Jacobz van der Valk, j.m., en Trijntje CornelisMarchij, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4e Sept.,getrouwt den 24e dito

Jacob Jacobz van der Valk, j.m., wonende onder hetreghtsgebied van Stadt, en Hendrikje Leenderts van Beek, j.d., wonende onderhet reghtsgebied van Middelharnas, hebben vertoont attestatie van ondertrouwvan Stadt, in dato Sept. 3, Ao. 1706

Thomas Bastiaenz Visscher, j.m., en Arentjen Arens Chijsje,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Sept.

Teunis Romboutz, weduwenaer van Jannetje Leenderts, wonendeonder het reghtsgebied van Sommelsdijk, en Leentje Cornelis Verduijn, j.d.,wonende onder het reghtsgebied van Middelharnis, sijn ondertrouwt den 16eSept., attestatie gegeven den 3e Octob.

Gleijn Jacobz, j.m., en Catelijntje Pieters, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Sept., getrouwt den 17eOctob.

Jan Teeuwisz van Putten, j.m., en Maetje Joost Colier,weduwe van Pieter Jacobz van Brecht, sijn getrouwt den 10e Octob.

Ao. 1707

Jan Pleunisz van der Poot, j.m., en Neeltje Jans Brouwer,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7e Januari,getrouwt den 26e dito

Pieter Pieterz Lous, j.m., en Aeltje Lauris, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Febr., getrouwt den 6eMaert

Abram Michielz, weduwenaer van Maria Willems, wonende onderhet reghtsgebied van de Oude Tonge, en Jannetje Phlips van der Wal, j.d.,wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 18eFebruar

Jan Pieterz Talboer, weduwenaer van Adriaentje Gerrits vanProijen, en Dirkje Jans Herkens, weduwe van Simon Jeroenz Hoppin, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 18e Februar, getrouwt den 13eMaert

Willem Teunisz Smit, j.m., en Soetje Pieters Kas, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 11e Maert, getrouwt den3e April

Cornelis van Dam, j.m., en Adriana Wittens, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 8e April, getrouwt den 1eMeij

Maerten Janz Abele, j.m., wonende alhier, en Arentje Stoffers,j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 22e April,attestatie gegeven op Sommelsdijk den 9e Meij

Jacob Corn. Dane, j.d., en Ariaentje Pleunis, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e April, getrouwt den 29eMeij

Pieter Abramz den Bout, j.m., en Anna Teunis Trommel, weduwevan Jacob Corn. Zeedijk, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 1eMeij, getrouwt den 18e dito

Gerrit Willemz de Bije, j.m., en Maetje Teunis de Blom,weduwe van Teunis Arenz Post, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7eMeij, getrouwt den 22e dito

Abram van den Bergh, weduwenaer van Maria Frans Coomans,wonende in Dirxlandt, en Neeltje Cornelis Marchij, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 13e Meij, getrouwt den 5e Junii

Jaques Abrahamz de Ridder, j.m., wonende in Sommelsdijk, enMaria Arens Bosschieter, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas,sijn ondertrouwt den 25e Junii

Teunis Bastiaenz de Blom, weduwenaer laedst van ArentjeArens, wonende alhier, en Maria Anthonis, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijngetrouwt den 10e Julij

Coenraet Janz Kom, j.m., en Arentje Arens, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 13e Augusti, getrouwt den 31edito

Gerrit Pijl, weduwenaer laedst van Mari van Rossum, en LenaAbrams den Bout, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10eSept., getrouwt den 2e Octob.

Leendert Pieterz Koningh, j.m., en Maetjen Arens, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Sept., getrouwt den30e dito

Jacob Janz Rijke, j.m., en Cornelia Dirks Roij, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Sept., getrouwt den 30edito

Jacob Adriaenz van de Vijver, weduwenaer van CorneliaRoelands, en Dingene Willems, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16eSept., getrouwt den 9e Octob.

Pieter Pieterz de Bruijn, j.m., en Arentjen Arens Chijsje,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Octob.,getrouwt den 6e Novemb.

Pieter Barendz Waterman, j.m., en Anna Hermans Verhage,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21e Octob.,getrouwt den 13e Novemb.

Aren Teunisz Hoogesin, j.m., en Francine Wouters Pauw, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Novemb.

Jan Teunisz Schoonejongen, laedst weduwenaer van Jobje JansKempe, en Engeltje Pieters Koningh, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 17e Novemb., getrouwt den 11e Decemb.

Frans Claesz, weduwenaer van Mari Arens, en Jannetje Joris,weduwe van Jan Cornelisz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 18eNovemb., getrouwt den 14e Decemb.

Arij Janz Langhbrouk, weduwenaer van Maetje Pieters, enLijsbet Pauwels, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19eNovemb., getrouwt den 19e Decemb.

Corstiaen Jacobz Paij, j.m., wonende alhier, en laedstgewoont hebbende op Stadt, en Leentje Jacobs Koningh, weduwe van HarmanVerhage, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25e Novemb., getrouwtden 18e Decemb.

Abram Matthijsz van der Linde, j.m., en Annetje JacobsKoningh, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26eNovemb., getrouwt den 25e Decemb.

Jan Willemz Langhbrouk, weduwenaer van Lijsbet Gillis, enArentje Dirx, weduwe van Huijgh Pieterz, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 22e Decemb., getrouwt den 11 Januar, Ao. 1708

1707 ??? 1708

Anthoni Janz Rijke, j.m., en Mari Joostdr, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 23e Decemb., getrouwt den 11e?? Januar, Ao. 1708

Pieter Jacobz Noordijk, weduwenaer van Lijsbet Michiels, enAnthonia Vink, weduwe van Jan Pieterz??Keuth, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 30eDecemb., getrouwt den 18e Januar 1708

Jacob Leendertz Koningh, j.m., wonende alhier, en MariaRochus Kalle, j.d., mede wonende alhier, en laedst gewoont hebbende inSommelsdijk, sijn ondertrouwt den 30e December, attestatie gegevenin Sommelsdijk Jan. 23, 1708

Cornelis Cornelisz Koningh, j.m., en Cornelia Harmans,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13e Januar

Govert Govertz van Tilborgh, j.m., wonende op het Kingh, enMaetjen Abrams Dekker, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas,sijn ondertrouwt den 20e Januar, attestatie gegeven

Johannes Trommel, weduwenaer laedst van Neeltje Corn.Rosendael, en Cornelia van der Daff, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 3e Febr., getrouwt den 23e dito

Jacob Claesz Kourt, j.m., en Jannetje Bastiaens Mande, j.d.,beijde wonende onder het reghtsgebied van Mddelharnas, sijn ondertrouwt den 3eFebr., getrouwt den 23e dito

Jan Willemz Missels, j.m., en Neeltje Mels Koster, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e April, getrouwt den16e Meij

Aren Cardux, j.m., wonende in Sommelsdijk, en WitjeGroenendijk, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8e Junij,getrouwt den 29e dito

Cornelis Arenz Witvliet, weduwenaer van Leentje ClaesSoetermeer, wonende alhier, en Hubertjen Arens Spruijt, j.d., wonende inSommelsdijk, sijn ondertrouwt den 20e Julij, getrouwt den 5eAugust

Aren Jacobz Dame, weduwenaer laedst van Hendrik Willems, enLijsbet Dirks, weduwe van Jan Dingemanz, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 20e Julij, getrouwt den 5e August

Wouter Martenz van Heest, weduwenaer van AriaentjeHoldertuijt, en Sijtje Dirks van de Roovaert, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 20e Julij, getrouwt den 12e August

Adrianus Gerritz de Haen, j.m., en Ariaentje Lauris, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Julij, getrouwt den19e August

Dirk Paschierz de Korte, weduwenaer van Cornelia Claes van???t Hoff, en Jannetje Willems Langhbrouk, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwtden 1e Sept., getrouwt den 16e dito

Cornelis Marinusz de Blom, j.m., en Mari Dirks de Roij,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7e Sept., getrouwtden 28e dito

Cornelis Pieterz Vogel, j.m., wonende alhier, en BarbaraJans, j.d., mede wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, en laedstgewoont hebbende op Stadt, sijn ondertrouwt den 22e Sept.

Job Joosz Trommel, j.m., en Willemtje Jacobs Zeedijk, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e Octob., getrouwt den24e dito

Michiel Dubbelman, j.m., en Hendrina Jans, j.d., wonendealhier, sijn ondertrouwt den 22e Novemb., getrouwt den 12eDecemb.

Cornelis Comper, weduwenaer van Lijsbet Aerts, en CommertjeCornelis, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23eNovemb., getrouwt den 12e Decemb.

Barendt Pieterz de Graeff, j.m., en Catharina Pieters Braem,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23e Novemb.,getrouwt den 16e Decemb.

1708 ??? 1709

Leendert Leendertz van Beek, j.m., en Leentje Simons Vree,j.d., beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwtden 28e December, getrouwt den 13 Januar 1709

Cornelis van der Vliet, weduwenaer van Dingene Willems, enMaertje Wouterse Pauw, weduwe van Pieter Matthijsz, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 19e Januar, getrouwt den 3e Febr.

Willem Maertenz van Gelder, j.m., en Aegje Jans Frater,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Maert

Cornelis Marcusz de Vet, j.m., wonende in Sommelsdijk, enGeertje Cornelis Hottingh, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 30eMaert, getrouwt den 21e April

Roeland Cornelisz Hottingh, j.m., en Aeltje Jacobs van derGrift, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e April,getrouwt den 28e dito

Roeland Mattheusz Elsevier, j.m., en Neeltje ThomasHerreweijer, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5eApril, getrouwt den 28e dito

Willem Mattheusz Pijl, j.m., en Maetje Jacobs Koningh, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e April, getrouwt den19e Meij

Jan Teunisz Schoonejongen, weduwenaer laedst van EngeltjePieters, en Ariaentje Pleunis, weduwe van Jacob Cornelisz, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 3e Meij, getrouwt den 19eMeij

Johannes Jorisz Wegenaer, j.m. van Hamburgh, en JannetjeCornelis Dane, weduwe van Paulus Janz Koevoet, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 3e Meij, getrouwt den 20e Meij

Gabriel Pals, j.m., en Cornelia Frans, j.d., beijde wonendeonder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 12eJunij, getrouwt den 7e Julij

Jan Jacobz, weduwenaer laedst van Christina Jans, enPieternelle Jacobs Langhbrouk, sijn ondertrouwt den 9e August,getrouwt den 25e dito

Cornelis Pieterz Kas, j.m., en Maria Arens, j.d., sijnondertrouwt den 6e Septemb., getrouwt den 29e dito

Hendrik Hermanz Buurman, j.m., en Leentje Wouters van Rafel,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Sept.,getrouwt den 19e Octob.

Gleijn Cornelisz Marchij, j.m., en Grietje Claes, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12e Novemb., getrouwtden 4e Decemb.

Aren Hubreghtz Koningh, j.m. en Sibilla Braem, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 26e Novemb.

Balten Teunisz Lauwe, weduwenaer van Maertjen PaulusBoslant, wonende tot Goedereede, en Maria Erasmus Jongelingh, j.d., wonendealhier, sijn ondertrouwt den 29e Novemb., getrouwt den 18eDecemb.

1710

Bastiaen Arenz Chijsje, j.m., en Teuntje Michiels, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Febr., dit hier bijabuijs geschr., sie Febr. 1710

Burt Pleunisz van der Poot, j.m., en Neeltje Meeiwis, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Januar, getrouwt den23e Febr. ??

Gabriel Jacobz Visscher, j.m., en Aeghje Cornelis Marchij,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Febr., getrouwtden 23e dito

Hendrik Jacobz Visscher, j.m., en Aeghje Wouters, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Febr., getrouwt den23e dito

Frederik Claesz Rademakers, j.m., en Neeltje LeendertsTuijter, weduwe van Aren Langhbrouk, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 14e Febr., getrouwt den 2e Maert

Bastiaen Arenz Chijsje, j.m., en Teuntje Michiels, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Febr., getrouwt den30e Maert

Jan Janz van der Vliet, weduwenaer van Ariaentje Pauwels,wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, en Hilletje Jans van Roije,j.d., wonende in de Nieuwe Tonge, sijn ondertrouwt den 19e Maert,getrouwt den 13e April

Pieter Janz Abele, j.m., en Anna Cornelis Smeerdijk, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e Maert, getrouwt den18e April

Jacob Stoffelz van der Valk, weduwenaer van Jannetje Jans,en Grietje Leenderts Mane, weduwe van Jan Arenz de Roij, beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt den 7e April, getrouwt den 27e dito

Danker Brooshooft, j.m., wonende of laedst gewoont hebbendein de N. Tonge, en Catharina van der Daff, wonende alhier, sijn ondertrouwt den25e April, getrouwt den 15e Meij

Huibreght Claesz van Dale, j.m., wonende in de Zuijdzijde,en Grietjen Hendriks Bodde, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 1eMeij, getrouwt den 25e dito

Claes Hendrikz de Munnik, j.m., wonende in Sommelsdijk, enLena Leenderts Koutijser, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8eMeij, getrouwt den 8e Juni

Cornelis Cornelisz van Vught, j.m., wonende alhier, enlaedst gewoont hebbende in Sommelsdijk, en Maria Walinghs van den Boogaart,weduwe van Abram Ree, mede wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13eJunii, getrouwt den 3e Julij

Teunis Gerritz Bakker, j.m., en Arentje Maertens van Gelder,sijn ondertrouwt den 19e Juni, getrouwt den 3e Julii

Aren Arenz Lagendijk, j.m., wonende in Ridderkerk, en MariaJans Buijtendijk, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14eJuni, getrouwt den 13e Julij

De hr. Cornelis Kolff, j.m., secretaris alhier, en Juffr.Catharina van Oosterwijk, j.d., sijn getrouwt den 18e Junij

Aren Gerbrandz Breur, weduwenaer van Beli Gerrits Moor, enLeentje Dirks, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21eJunii, getrouwt den 6e Julij

Cornelis Janz Krijger, j.m., en Jannetje Pieters Masteluijn,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e Junii,getrouwt den 13e Julij

Hendrik Pietterz Masteluijn, j.m., en Neeltje Dirks, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e Julij, getrouwt den3e August

Theodorus van den Houte, j.m., bedienaar des gods woords inde Nieuwe Tonge, en Soetje Magerus, weduwe van Johan Groenendijk, wijlensecretaris alhier, sijn ondertrouwt den 2e August, getrouwt den 20edito

Jacobus van Esch, weduwenaer van Metje Mattheus, wonende inSommelsdijk, en Helena Corn. Duijm, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den11e Sept., getrouwt den 8e Octob.

Corn. Dirkz Spaen, j.m., en Maetje Jacobs van der Valk,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 11e Sept.

Joost Pieterz Masteluijn, j.d., en Lijsbet Jans Rijke, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 11e Sept., getrouwt den1e Octob.

Aren Arenz Buurvelt, j.m., en Lena Gerrits Koningh, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Octob., getrouwt den2e Novemb.

Maerten Janz Frater, j.m., en Maetje Davids, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Octob., getrouwt den 2eNovemb.

Jan Boogaert, weduwenaer van Lena Jans de Jongh, en MariaJans van de Watermeulen, wed. van Corn. Orgelist, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 14e Novemb., getrouwt den 3e Decemb.

1711

Matthijs Janz Pinxternakel, j.m., en Magdalena Jans Abele,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9e Januar,getrouwt

Jan Teunisz de Vries, j.m., en Willemine Marinus ???t Hart,j.d., beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwtden 27e Febr., getrouwt den 22e Maert

Aren Lievenz Stierman, weduwenaer van Jannetje Claes,wonende alhier, en Ariaentje Bouwens Goeree, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijngetrouwt den 22e Maert

Maerten Claesz Hoogesin, j.m., en Neeltjen Arens Leuijendijk,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e April, getrouwtden 3e Meij

Bastiaen Arenz Voordendagh, weduwenaer van Maetje DavidsDekker, wonende onder het reghtsgebied van Heer Simonshaven, en JannetjeCornelis Dane, weduwe laedst van Johannes Jorisz Wegenaer, wonende alhier, sijnondertrouwt den 22e April

Dirk van der Wiel, j.m., en Catharina Pieters de Carre,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22e Meij, getrouwtden 19e Junii

Jan Corstiaenz van Heest, weduwenaer van Grietje PietersKar, en Pietertje Corstiaens, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den22e Meij, getrouwt den 14e Junii

Joost Arenz Pas, j.m., en Aeghje Corn. Wafelbakker, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22e Meij, getrouwt den16e Junii

Jacob Leendertz Houkman, j.m., en Maetje Marinus de Blom,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Meij, getrouwtden 23e dito

Aren Willemz de Graeff, j.m., en Anna Gerrits de Haen, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21e August, getrouwt den10e Sept.

Johannes de Bekker, weduwenaer van Zara Crocque, en MariaHendriks, j.d., beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijnondertrouwt den 19e Sept., getrouwt den 18e Octob.

Michiel Arenz Punt, j.m., en Neeltje Jans Brouwer, weduwevan Jan Pleunisz van der Poot, sijn ondertrouwt den 13e Novemb.,getrouwt den 6e Decemb.

Cornelis Spanjert, j.m., wonende in Sommelsdijk, en JohannaVoorwinde, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijnondertrouwt den 20e Novemb., attestatie gegeven den 7eDecemb.

Jan Janz van de Velde, j.m., en Lena Cornelis Vrougenoust,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e Novemb.,getrouwt den 30e Decemb.

Willem Cornelisz Bakker, j.m., en Neeltje Pleunis van derPoot, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 31e Decemb.,getrouwt den 19e Januar 1712

Ao. 1712

Cornelis Janz Wafelbakker, j.m., en Barbara Willems, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25e Januar, getrouwt den21e April

Teunis Wouterz Hartogsvelt, j.m., wonende in Sommelsdijk, enNeeltje Pieters Koningh, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25eMaert, getrouwt den 17e April

Cornelis Maertenz Fijne, j.m., en Pietertjen Arens Hoogesin,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9e April, getrouwtden 1e Meij

Joost Janz van de Vlieger, j.m., wonende alhier, en LeuntjenAbrams Lodder, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Sommelsdijk, inKraeijers Polder, getrouwt den 1e Meij

Anthoni Claesz Rijke, j.m., en Maetje Arens Hoogesin, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22e April, getrouwt den10e Meij

Cornelis Peman, j.m., en Cornelia Dominicus van Rossum,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e April,getrouwt den 15e Meij

Jacob van den Boogaert, weduwenaer van Francijntje JacobsPauw, en Maetje Pleunis van der Poot, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 25 Junii, sijn getrouwt

Michiel den Bleijker, weduwenaer van Jacomintje Corstiaens,en Maetje Bouwens Goeree, weduwe van Pieter Leendertsz Koutijser, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e Sept., getrouwt den 23eOctob.

Aren Barendz Waterman, j.m., en Maetje Simons Hoppin, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 11e Octob., getrouwt den30e dito

Cornelis Noordhouve, j.m., en Maria Rochus Hoomoedt, weduwevan Cornelis de Hondt, beijde wonende in de Oude Tonge, sijn getrouwt den 19eDecemb.

Teunis Maertenz van Gelder, j.m., en Cornelia Pieters Blik,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23e Maert,getrouwt den 14e April, dese bij abuijs hier gestelt, moeten gebragtworden op de volgende sijde Ao. 1713

1713

Jan Arenz Kievit, j.m., en Maetje Teunis de Blom, j.d.,beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 3eMaert, getrouwt den 26e dito

Leendert Jacobz van den Hove, weduwenaer van JacomintjeWillems van der Bije, en Neeltjen Arens Hoogesin, j.d., beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt den 10e Maert, getrouwt den 2e van April

Claes Danielz van Teemst, weduwenaer van Claesjen Abrams, enCornelia Pieters Gal, weduwe van Maerten Pas, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 9e April, getrouwt den 23e dito

Maerten Arenz van den Toll, j.m., en Martintje Vink, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 11e April, getrouwt den19e Meij

Pauwels Laurisz Volvier, j.m., en Dina Jacobs Moijert, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 15e April, getrouwt den19e Meij

Aren Gerbranz Breur, weduwenaer van Leentje Dirks, enTeuntje Hendriks, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14eMeij, gtrouwt den 4e Junij

Mattheus Roelandz Elsevier, j.m., en Jannetje Jans de Roij,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Junij

Bastiaen Eversdijk, weduwenaer van Arentje Rombouts, wonendeonder het reghtsgebied van Middelharnas, en Pieternelle Corn. Doornheijn,weduwe van Aren Lodder, wonende onder het reghtsgebied van Melissant, sijnondertrouwt den 7e Julij, attestatie gegeven op Stad den 23edito

Cornelis Ruijghrok, j.m, en Dina Jans Koutijser, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13e Octob., getrouwt den15e Novemb.

Jacob Janz van Dongen, j.m., en Ariaentje Stoffels van derVeer, weduwe laedst van Willem Hendrikz Visscher, beijde wonende onder hetreghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 2e Novemb.,getrouwt den 22e Novemb.

Harman Dirksz Maes, j.m., en Sijtjen Arens van Heest, weduwevan Simon Janz Kool, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8eDecemb., getrouwt den 24e dito

1713 ??? 1714

Paulus Paschierz de Korte, j.m., en Jannetje Bastiaens,weduwe van Barend Waterman, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22eDecemb., getrouwt Januar 21, 1714

Cornelis Janz Bijkerke, weduwenaer laedst van Maria van Zoest,en Leentjen Hendriks IJpelaar, weduwe laedst van David Janz Dekker, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt Januar 26, getrouwt den 24e Febr.

Claes Teunisz Hoogesin, j.m., en Jannetje Jacobs Veerman,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Februar,getrouwt den 11e Maert

Jan Jacobz Kanse, weduwenaer van Neeltje Arens Koningh, enNeeltje Jans Weijman, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eFebr., getrouwt den 5e Maert

IJemand Dirkz Roij, j.m., en Willemtjen Arens Troost, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Maert, getrouwtApril 2

Cornelis Grauwkous, j.m., wonende op Stadt, en JacominaNoorthouve, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e April, getrouwtden 29e dito

Boudewijn Marinusz Geleijns, j.m., wonende in den OudenBosch, en Albertina Jans Weijman, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 20eApril, getrouwt den 13e Meij

Aren Hoogesin, weduwenaer van Francine Wouters, en ArentjeJobs, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 15e Junij,getrouwt den 8e Julij

Pieter Wouterz van Teemst, j.m., en Annetjen Arens van denToll, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14e Sept.

Leendert Janz Smit, weduwenaer van Alette Frans, wonende opde Westmaes, en Maetje Pieters Bette, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwtden 14e Sept., getrouwt Octob. 19

Pieter Dirkz van der Slik, j.m., en Jannetje MattheisElsevier, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26eOctob., getrouwt den 19e Novemb.

Paulus Kreeft, j.m., en Neeltje Cornelis de Ruijter, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 1e Decemb., getrouwt den23e dito

1715

Barend Barendz Waterman, j.m., en Cornelia Stevens vanKakum, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4e Januar1715, getrouwt den 27e dito

Aren Arenz Chijsje, j.m., en Tannetje Jacobs Visscher, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Febr. 1, sijn niet getrouwt, also debruijdegom door schipbreuk is omgekomen

Johannes den Exter, j.m., en Heronina Bodde, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 8e Febr., getrouwt den 27edito

Leendert Leendertz Koutijser, j.m., en Annetje JacobsChijsje, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23eFebr., getrouwt den 27e Maert

Paschier Arenz de Korte, j.m., en Cunira Mattheis Vink,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8e Maert, sijngetrouwt in Sommelsdijk

Jan Janz Pinxternagel, j.m., en Neeltjen Arens Vermeule,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Maert 23, getrouwt April 7

Gerrit Janz van de Vlieger, j.m., en Trijntje JansSoetermeer, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Maert 28, getrouwtden 18 April

Thomas Maertenz Fijne, j.m., en Jacomintje Willems de Roij,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12e April, sijngetrouwt den 5e Meij

Cornelis Pieterz Kalle, j.m., wonende in Sommelsdijk, enAeghje Davids, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt April 12, getrouwt den 5eMeij

Cornelis Pieterz Kuijper, weduwenaer van Leentje Willems, enCornelia Michiels Casteleijn, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16eApril, getrouwt den 5e Meij

Hendrik Noorlander, weduwenaer laedst van Stijntje Teunis,en Teuntje Leenderts, weduwe laedts van Bastiaen Quint, beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt Meij 10, getrouwt den 26e dito?? ??

Aren Jacobz Dane, weduwenaer van Lijsbet Dirkx, met MaetjenHendrix, weduwe van Aren Hendrikz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Feb.26, getrouwt August 11

Pieter Leendert Stedehouder, j.m., en Clijntje Jacobs vander Valk, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Jul. 27, getrouwtAugust 25

Cornelis ?tz, j.m., wonende in Dirxlandt, en StijntjeCornelis, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt August. 9, getrouwt Sept. 1

Hendrik Arenz Ruijchhaver, j.m., en Maetje Teunis Hoogesin,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Aug. 16, getrouwt Sept. 8

Gabriel Jacobz Vischer, weduwenaer van Aeghje CornelisMarchij, en Lena Leenderts van Heest, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt August 23, getrouwt Sept. 15

Leendert Elsevier, j.m., en Zara Post, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 14e Septemb., getrouwt den 6eOctob.

Cornelis Maertensz van Schouwen, j.m., wonende onder hetreghtsgebied van Middelharnas, en laedst gewoont hebbende op den Bommel, enCornelia Claes Beke, j.d., mede wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19eOctob.

Hendrik Gerritz Don, j.m., en Annetje Jacobs Koningh, weduwevan Abram van der Linde, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Novemb. 30,getrouwt Decemb. 18

Jan Eliasz Beaupu, weduwenaer van Huijghjen Hugens, wonendealhier, en Elselina van der Velde, j.d., sijn getrouwt Decemb. 1

Pleunis Leendertz Koutijser, j.m., en Zara Arens Kalis,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Decemb. 27, getrouwt den 15Januar 1716

1716

Teunis Willemz Langbroek, weduwenaer van Lijsbet Borne, enDingene Koene, weduwe laest van Pieter Fijne, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt Januar 3, getrouwt den 22e dito

Cornelis Janz Weijman, j.m., en Apollonia Jacobs vanProijen, j.d., beijde wonende in de Oude Tonge, sijn getrouwt den 8eJanuar, op politijke attestatie van de Oude Tonge

Cornelis Maertenz van Gelder, j.m., en Tannetje JacobsVischer, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10eJanuar 1716

Job Trommel, weduwenaer van Willemtje Zeedijk, en CorneliaJans van de Vlieger, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22Januar, getrouwt den 12 Febr.

Aren Hendriks Pas, j.m., en Lijsbet Hendriks Houwer, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22e Januar, getrouwt den12e Febr.

Jacob Gerritz Tichelman, j.m., wonende onder hetreghtsgebied van Ooltjens Plaat, en Maetje Jacobs van Oostende, j.d., wonendeonder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 7eFebruar, getrouwt den 1e Maert

Cornelis Zeedijk, j.m., en Soetje Bilderbeek, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 19 Febr., getrouwt den 8e Maert

Marinus Cornelisz de Bloeme, weduwenaer van PietertjeBastiaens, en Mari Jacobs, weduwe van Leendert Koningh, beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt den 22e Febr., getrouwt den 5e April

Gijsbert Corn. Kas, weduwenaer van Martijntje BouwensGoeree, wonende onder het reghtsgebied van Sommelsdijk, en Neeltje ErasmusJongelingh, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e Maert,getrouwt den 29 dito

Paulus Leendertz van der Koij, j.m., en Anna Gerrits deHaen, weduwe van Aren Willemz de Graeff, beijde wonende alhier, en debruijdegom laedst gewoont hebbende op Serre Jansland, sijn ondertrouw den 19eMaert, getrouwt den 5e April

Jan Gerritz Roelwings, j.m., en Arentje Dirks, weduwe laedstvan Jan Willemz Langhbroek, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27eMaert, getrouwt den 19e April

Adriaen den Beer, j.m., wonende alhier, en Truijtje Jans,j.d., wonende onder het reghtsgebied van Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 3eApril

Dingeman Teunis de Blom, j.m., wonende in Dirkslandt, enAriaentje Jans Groenevelt, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3eApril, getrouwt den 3e Meij

Pieter Barendz Waterman, weduwenaer van Anna Verhagen, enNeeltje Arens van den Tol, weduwe van Teunis Pieterz Post, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt April 6, getrouwt den 26e dito

Leendert Michielz van de Roovaert, weduwenaer van HubertjeJeroens Hoppin, en Neeltje Leenderts Boschieter, weduwe laedst van SimonPleunisz Voorwel, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 18evan April, getrouwt Meij 10

Henderik Florisz van Ek, j.m., en Anna Trommel, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt April 25, getrouwt den 17e Meij

Frans Teunisz Stapel, j.m., wonende in Sommelsdijk, enCornelia Maertens van Gelder, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2eMeij

Jan Michielz Buijtenmichiel, j.m., en Annetje MichielsKoningh, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2e Meij,getrouwt den 24e dito

Pieter Pieterz Lous, weduwenaer van Jacomina Jans Gaveel, j.d.,wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 10e Meij

Lauwris Corn. Spapen, j.m., wonende in Ooltjens Plaat, enElsje Jans Weijmans, j.d., wonende alhier, sijn getrouwt den 1eJunij

Jan Govertz Vervloet, j.m., wonende onder het reghtsgebiedvan Middelharnas, en laedst gewoont hebbende in de Oude Tonge, en PietertjeCorstiaens Borstlap, j.d., mede wonende alhier, sijn ondertrouwt Julij 3,getrouwt den 26e dito

De heer Abram Kip, j.m., bailliu en dijkgraef alhier, enjuffr. Elisabet van Helmond, mede wonende alhier, en laedst gewoont hebbendetot Dordrecht, sijn ondertrouwt den 13e Julij, getrouwt August 6

Dirk Janz van Oostende, weduwenaer van Lijntje Jochems,wonende alhier, en Lena Pieters, weduwe laedst van Jan Wouterz van Sevenberg,sijn getrouwt Julij 19

Hubert Janz de Ware, j.m., en Martijntje Adriaens Visch,j.d., beijde wonende in de Oude Tonge, sijn getrouwt August 2

Joost Janz Kom, j.m., en Lena Gerrits Kas, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt August 21, getrouwt den 13 Sept.

Jacob Spanjert, weduwenaer van Maria van der Daff, enCatharina Pieters de Karre, weduwe van Dirk van der Wiel, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 28e Augusti

Claes Jacobz van der Valk, j.m., en Heijltje Simons Kalis,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e August

Anthoni van Dort, j.m., wonende tot Steenbergen, en Maria Heinsbroek,j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt August 29, getrouwt Septemb. 25

Jacob Arenz Doornheijn, j.m., wonende in Sommelsdijk, enGrietje Teunis Kas, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 11eSept.

Dirk Hendrikz van Schelle, weduwenaer van Lijsbet JansStapel, wonende in Sommelsdijk, en Lijntje Willems de Roij, j.d., wonende onderhet reghtsgebied van Middelharnas, en laedst gewoont hebbende op Stadt, sijn ondertrouwtden 25e Sept., getrouwt den 18 Octob.

Cornelis Pieterz Steenbacker, j.m., en Mari van Loene,weduwe van Gillis van Batenburgh, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Sept.25, getrouwt den 25e Octob.

Pieter Abramz Nots, j.m., wonende in de N. Tonge, enMargareta Bilderbeek, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2eOctob., getrouwt den 25e dito

Jan Janz Gouwenaer, j.m., en Maetje Jans van de Roovaert,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2e Octob.,getrouwt den 25e dito

Willem Pieterz, j.m., wonende in Sommelsdijk, en NeeltjeJans, j,d,, wonende alhier, sijn ondertrouwt Octob. 9, getrouwt Novemb. 8

Reijnier Abramz Hartogsvelt, j.m., en Teuntje GleijnsMercij, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Octob. 9, getrouwt Novemb.8

Cornelis Pieterz de Graeff, j.m., en Neeltje WillemsKortgemet, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Octob. 16, getrouwtNovemb. 8

Cornelis Barendz Waterman, j.m., en Tannetje Jans Tuijter,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e Octob.,getrouwt den 15e Novemb.

Laurens Janz Krijtenburgh, j.m., wonende alhier, en laedstgewoont hebbende in den Ouden Bosch, en Hendrina Jans Boogaert, j.d., medewonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e Octob., getrouwt Novemb. 22

Cornelis Pieterz Kuijper, weduwenaer laedst van CorneliaKasteleijn, en Jannetje Dirx van Scholenbergh, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 22e Octob., getrouwt Novemb. 22

Jan Pieterz Dane, j.m., en Marijtje Jacobs Grijp, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 18e Novemb., getrouwtden 13e Decemb.

1717

Adriaen van der Sluijs, j.m., wonende alhier, en laedstgewoont hebbende in Sommelsdijk, en Maetje Teunis, j.d., mede wonende alhier,sijn ondertrouwt Januar 16, getrouwt Febr. 3

Cornelis Arenz Koningh, j.m., en Willemtje Leenderts van deRoovaert, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Febr. 20, getrouwt den19e Maert

Willem Pieterz, jonghman, en Grietje Claes Koert, j.d.,beijde wonende onder het reghtsgebiedt van Middelharnas, sijn ondertrouwt Febr.26

Gillis Willemz Missels, j.m., en Maritje Jans Kanse, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Maert 25, sijn getrouwt ??

Koenraet Janz Kom, weduwenaer van Arentje Arens Frater, enBastiaentje Teunis Kas, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Maert 15,getrouwt April 11

Hubreght van Dalen, weduwenaer van Grietje Hend. Bodde, enTrijntje Cornelis Roloff, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt April30, getrouwt Meij 17

Leendert Hermanz Buurman, j.m., en Barbara Peman, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Meij 7, getrouwt den 30edito

Jan Teunisz Weijman, j.m., en Neeltje Leenderts, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Octob. 1, getrouwt den 31 dito

Dirk Corstiaenz Koomendirk, weduwenaer van Maetje Gerrits,en Maritjen Arens, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Octob. 15,getrouwt den 10e Novemb.

Cornelis van Kakum, j.m., en Aeghje Jans de Krijger, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Octob. 22, getrouwt den 10eNovemb.

Jasper Pieterz de Bruijne, j.m., en Lijsbet Jans Kapitein,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Octob.,getrouwt den 21e Novemb.

Teunis Krol, j.m., en Johanna Simons Hoppin, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e ??Decemb., getrouwt Januar 5, 1718

1718

Hendrik Pieterz Chijsje, j.m., en Lijntje Willems Kalis,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Januar 13, 1718

Willem Pieterz van der Kabel, j.m., en Cornelia Davids,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt Decemb. 31, 1717, getrouwt Januar19, 1718

Willem Roij, j.m., en Elia Sloetmaker, j.d., beijde wonendealhier, sijn getrouwt den 26e Januar, 1718

Barend Masteluijn, j.m., en Commertje Jans Hotting, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e Febr., getrouwt den 6eMaert

Simon Bijs, j.m., wonende ter Tole, en Maetjen Arens Koere,j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19 Febr., attestatie gegeven op Tole

Leendert Wouterz van Teemst, j.m., en Maetje Krol, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26e Febr.

Willem Janz Hottingh, weduwenaer van Maritje Teunis, wonendein Sommelsdijk, en Jannetje Jans van de Velde, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 9e Maert, getrouwt den 20e dito

Adrianus Verhagen, j.m., wonende in Sommelsdijk, en LeuntjePieters Masteluijn, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9eMaert, getrouwt den 20e dito

Leendert Janz Boon, j.m., en Jannetje Gerrits Koningh, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23 Maert, dog sijn getrouwt

Aren Corn. Witvliet, j.m., wonende alhier, en Lena Vervooren,j.d., wonende onder het reghtsgebiedt van Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 25eMaert, dese in Sommelsdijck getrout

Cornelis Hendriksz Pas, j.m., en Lena Bors, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt 2 April, den 1 Meij getrout

Lambrecht Arenz Koning, j.m., en Cornelia Leenderts van deRoovaart, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt 2 April, den 1 Meijgetrout

Jan Jans Brouwer, j.m., en Petronelle Pieters Schepers,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2 April, den 1 Meij getrout

Den 5 April hebben Hendrijck Pietersz Masteluijn, weduwenaervan -, met Hendrickje Pieters Deugt, beijde woonende alhier, ondertrou gedaen,sijn getrout den 1 Meij

Den 5 April Pieter Sisje, weduwenaer laest van NeeltjeVlieger, met Tuntje Corn. Smit, weduwe van Aren Martens van Heest, hebbenondertrou gedaen, beijde wonende alhier, sijn den 8 Meij getrout

Den 8 dito Jan Commesaris, jonghman, en Maetje Marinus,jonge doghter, hebben ondertrou gedaen, sijn getrout den 15 Meij

Pouwelijs Vinck, weduwenaer van Franssintje Coenraets, enMaetje Gerits, weduwe van Jan Arens de Korte, hebben ondertrou gedaen, sijngetrout den 15 Meij

Den 13 Meij Klaes Bijkercke, weduwenaer van LijsbetLegendijck, en Grietje Hollaers, jonge doghter, woonende beijde binnenMiddelharnas, hebben ondertrou gedaen, den 5 Juni getrout

Den 9 Juni Hr. Roelant van der Aa, jonghman tot Zireckze, enJuff. Maria Bacx, binnen Middelh., hebben ondertrou gedaen den 18 Junij 1718(er staat 1719), attestatie gegeven om te gaen trouwen, den 26 hier getrout

Den 10 dito hebben de H. Lauwerens van Aanraet, jonghman,met Juffr. IJda Cornelia Hodgers, jonge doghter in Sommerdijck, ondertrougedaen, den 3 Julij getrout

Den 29 Julij Gerrit de Korte, jonghman, en Commertje JansPinsternakel, jonge doghter, beijde woonende binnen Middelharnis, hebbenondertrou gedaen, den 21 Augusti getroutF

Den 5 Augusti Gerrit Pietersz van Waert, en Maetje Tunis deBloem, weduwe van Jan Kievit, beijde woonende onder het reghtsgebiet vanMiddelharnis, hebben ondertrou gedaen, sijn den 28 Augusti getrouwt

Den 9 Septemb. Iman Leendertsz Admirael, jonghman inDirxlant, en Dijna Arens Kabos, jonge doghter, woonaghtigh binnen Middelh.,hebben ondertrou gedaen, in Dircxlant getrout

Den 14 dito Jan Marinus Braber, jonghman alhier, met JannitjeFrans van Boogert, woonaghtigh te ?, hebben ondertrou gedaen, getrout den 6Novemb.

Den 1 Decemb. Willem Cote, jonghman, en Neeltje DircxComendirck, jonge doghter, beijde woonende binnen Middelharnis, hebbenondertrou gedaen, den 25 dito getrouwt

1719

Den 12 Januari Gerrit Janse Hottingh, jonghman, en LenaArens Hoogesin, jonge doghter, hebben ondertrou gedaen, beijde binnenMiddelharnis woonaghtigh, den 5 Feb. Getrouwt

Den 5 Maert Maghiel Jansz van de Roovaert, jonghman,woonaghtigh binnen Middelharnis, en Maria van den Houten, jonge doghter,woonaghtigh op de Stat, hebben ondertrou gedaen, haer attestatie gegeven om opStat te trouwen

Dito Leendert Quint, jonghman, en Maria Wouters, laest wed.van Corn. Slis, beijde woonende ondert reghtsgebiet van ??Middelh., hebben ondertrou gedaen, den 10Aprijl getrouwt

Corn. van der Kroon, jonghman in Middelharnis, en JacobaDusaert, jonge doghter, woonaghtigh op Stadt, ondertrou op Stadt gedaen, enalhier haer geboden gegeven, en den 10 April op Stadt getrouwt

Den 25 Maert Jan Jansz Koelemeij, wed. van Trintje Jans vanDijck, en Dirckje Huijgen Sorge, is vertoont sij op bevaling haer ondertrou isafgenomen gelijck als ons is gebleken, soo sijn haer geboden hier gegaen den 12Aprijl, op attestatie hier van dan gegeven om op bevaling te trouwen

Den 5 Meij Leendert Meuisz Verbaen, jonghman, en AriaentjeGerrits Kas, jonge doghter, beijde woonaghtigh alhier binnen Middelharnis,hebben haer ondertrou gedaen, den 28 dito getrouwt

Dito Pieter Bastiaensz Brij, wed. van Zeijtje Corn., wonendealhier, en Matje Laurens, wed. van Corn. Dimmesse, tot Brouwershaven, hebbenhaer drie sondagse geboden alhier gehat, tot Brouwershaven gaen trouwen

Den 4 Juni Jan Boogert, laest weduwenaer van Maria van deWatermole, woonaghtigh in Middelh., en Maria Strickers, weduwe van AndriesVervoore, laest gewoont hebbende in de Oude Tonge, hebben ondertrou gedaen, den26 dito getrout

Den 9 Juni Corn. Arensz Buervelt, weduwenaer van SaertjeJans, en Neeltje Pieters de Beijje, jonge doghter, beijde woonende binnenMiddelharnis, hebben ondertrou gedaen, den Julij getrout ??