Middelharnis - Trouwen 1669- 1695 (plus 18 dopen in 1695)

Ondertrouw- en trouwboek

??

Algemeen Rijksarchief

Collectie Doopboeken enz.

Middelharnis

1: I

1669 ??? 1695

??

Kerkeliik Register van personen, welke?? ondergetrouwt en getrouwt sijn, heden hetbegin des jaars 1669

??

Joachim Klaasz Bouwman, j.m., wonende in Sommelsdijk, enAnneken Jans Leibert, j.d., wonende tot Willemstad, getrouwt den 1eJanuari

Leendert Cornelisz Kanz, j.m., en Lijsbeth Arens, j.d.,beijde wonende in Sommelsdijk, getrouwt den 13e Febr.

Jacob Evertz. van der Grift, j.m., en Ariaantje Leenderts,wed. van Marinus Pietersz Goudswaert, beijde wonende alhier, ondertrouwt den 26Januar., getrouwt den 13 Febr.

Jacob Cornelisz Kooman, j.m., en Martina Voerman, j.d.,beijde woonachtich in Sommelsdijk, getrouwt den 27e Febr.

Jacob Arenz Breedsne, weduwenaar van Grietjen Hendriks, enLeentje Gillis van der Beek, j.d., beijde wonende alhier, ondertrouwt den 16Febr., getrouwt den 6e Maart

Jacob Dibbesz, weduwenaar van Geertje Jans, en AagjenHubrechts Kok, j.d., beijde wonende alhier, ondertrouwt den 2 Maart, attestatiegegeven den 17e dito

Jan Gillisz, j.m., wonende alhier, en Dieltje Jacobs, weduwevan Aren Janz, wonende alhier, ondertrouwt den 9e Maart, getrouwtden 27e dito

Gerrit Jacobz Noorlander, j.m., wonende alhier, en AnnetjePieterse, j.d., wonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, ondertrouwt den23e Maart, getrouwt den 19e April

Abraham Pieterz Fijne, weduwenaar van Lijsbeth Jans, enMaatjen Hendriks, j.d, beijde wonende alhier, ondertrouwt den 30eMaart, attestatie gegeven den 14e April

Job Hubrechtsz, j.m., wonende alhier, en Lijntje Gillis,j.d., wonende in de O. Tonge, ondertrouwt den 6e April, getrouwt den22e dito

Johannes Tichelman, weduwenaar van Cornelia Breeman, wonendeDirxland, en Stijntje Teunis Breedsne, j.d., wonende alhier, ondertrouwt den 6eApril, getrouwt den 22e dito

Frans Lucasz van Ackeren, weduwenaar van Jannetje Joris, enArentje Cornelis, weduwe van Cornelis Pieterz., beijde wonende in Dircxland,getrouwt den 22e April

Ao. 1669

Stoffel Dirkz, j.m., en Maatje Michiels, j.d., beijdewonende alhier, ondertrouwt den 8 April

Teunis Janz Kanz, j.m., en Dingene Arens, j.d., beijdewonende alhier, ondertrouwt den 13e April, attestatie gegeven

Cornelis Janz Gleijn, j.m. uit Gelderland, en NeeltjenHendriks, j.d. van Sommelsdijk, ondertrouwt den 5e Meij

Jan Evertz van der Grift, j.m., en Maatje Jans West, j.d.,beijde wonende alhier, ondertrouwt den 27 April, getrouwt den 19 Meij

Ari Leendertz, j.m., en Maatje Jans, j.d., beijde wonendealhier, ondertrouwt den 11e Meij, attestatie gegeven

Otto Koomans, j.m., wonende alhier, en Helionora van Horst,j.d., wonende in Sommelsdijk, ondertrouwt den 15e Juni, attestatiegegeven

Mathijs Adriaanz Pardanis, weduwenaar van Marijtje PietersFlore, wonende in de O.Tonge, en Hilletje Pieters, weduwe van Pieter JacobzGrover, wonende onder de jurisdictie deser plaats, getrouwt den 21 Juli

Jacob Gillisz, j.m., en Teuntjen Ariaans, j.d., beijdewonende alhier, ondertrouwt den 14 Septemb., attestatie gegeven

Jan Jacobz Hoochwerff, j.m., wonende in de N. Tonge, enMaatje Chiels, weduwe van Aren Joostz, wonende alhier, ondertrouwt den 27Septemb.

Bastiaan Maartensz, j.m. en Soetje Servaas, j.d., beijdewonende alhier, ondertrouwt den 27e dito

Cornelis Cornelisz Koningh, j.m., en Hilletje Jans, j.d.,beijde wonende alhier, ondertrouwt den 12e Octob., getrouwt den 27dito

Cornelis Teunisz van Rosendaal, weduwenaar van NeeltjeWillems saliger, en Dingene Klaas, j.d., beijde wonende alhier, ondertrouwt den2e Novemb, getrouwt den 20e dito

Leendert Cornelisz van der Stad, j.m. van Sommelsdijk, enLeentjen Aarts, j.d. van Roxenisse, ondertrouwt den 11e Decemb. metattestate van Sommelsdijk en Dirkxland ??

Pieter Gerritz, j.m. van Dordrecht, en Catelijntje Cornelis,weduwe van Joris Cornelisz, beijde wonende alhier, ondertrouwt den 5eOctob., getrouwt den 10e Novemb., ? acta moet dit gebracht wordentot de maant van Octob., alsoo bij abuijs daar ? is gestelt

Ao. 1670

Andries Gerritz, j.m., en Neeltje Cornelis, j.d., beijdewonende alhier, ondertrouwt den ??? Maart, getrouwt den ??? dito

Jacob Janz, j.m., en Barber Dirx, j.d., beijde wonendealhier, ondertrouwt den 14 dito, getrouwt den ??? April

Dirk Leendertz Post, weduwenaar van Maatje Neelisse, enJobjen Hendriks Houwer, j.d., ondertrouwt den 8 Maart, getrouwt den ??? Maart

Jacob Cornelisz, weduwenaar van Commertje Dirks, wonendealhier, en Lijntje Jans, weduwe van Jan Cornelisz Boete, wonende onderHerkinge, ondertrouwt den ??? April, getrouwt den ??? Meij

Chiel Dirkz van Putten, weduwenaar van Annetje Willems, enCatelijntje Frans, weduwe van Jan Janz Eman saliger, beijde wonende alhier,ondertrouwt den ??? April, getrouwt den ??? April

Johannis Cornelisz, j.m. en Aagje Teunis, j.d., beijdewonende alhier, ondertrouwt den ??? April, getrouwt den - Meij

Jan Janz, j.m., en Maatje Tomas, j.d., beijde wonendealhier, ondertrouwt den ??? Juli, getrouwt van de N. Tonge den ??? dito

Marinus Marinusz Kapiteijn, j.m., wonende tot Zierikzee, enMaatje Pieters van Goutswaart, j.d., wonende alhier, ondertrouwt den ???Augustus, attestatie gegeven

Abraham Eeuwoutz den Bout, j.m., en Teuntje PietersKoutijser, j.d., beijde wonende alhier, ondertrouwt den ??? Augustus

Teunis Willemz Jonker, j.m., wonende op Stad, en LeentjeLeenderts, wed. van Pieter Klaasz Dickin, wonende alhier, ondertrouwt den ???Augustus, attestatie gegeven

Cornelis Teunisz van Bijen, j.m., wonende tot Herwijnen, enAnnetje Wouters, j.d., wonende alhier, ondertrouwt den ??? Novemb., attestatiegegeven

Ao. 1671

Teeuwis Leendertz Stalpart, weduwenaar van Teuntje Cornelis,wonende alhier, en Trijntje Pieters, j.d, wonende in Sommelsdijk, ondertrouwtden 6 Januar., attestatie gegeven

Pieter Gerritz Koningh, j.m., en Joosjen Leenderts Houwer,j.d., beijde wonende hier, ondertrouwt den 5 Maart, attestatie gegeven

Gerrit Kornelisz Koningh, j.m., en Jannetje Neelis, j.d.,beijde wonende alhier, ondertrouwt den 11e Maart, getrouwt

Kornelis Teunisz van Rosendael, weduwenaar laast van DingeneKlaas Hacker, en Annetje Andries Kattestaart, j.d., beijde wonende alhier,ondertrouwt den 26e Maart, getrouwt den 19 April

Klaas Marinusz Waker, weduwenaar van Lijsbeth Sanders, enAnnetje Jans, j.d., beijde wonende in Sommelsdijk, ondertrouwt den 27eMaart

Jan van der Boom, weduwenaar van Neeltje Klaas, en LijntjeSimons, weduwe van Pieter Dirkz Bot, beijde wonende in Sommelsdijk, getrouwtden selven dito

Wouter Joostz Pauw, j.m., wonende alhier, en Lijsbeth Dirx,j.d., wonende in Sommelsdijk, ondertrouwt den 28e dito, attestatiegegeven, getrouwt den 20e Meij

Hendrik Tomasz, j.m., en Grietjen Arens, j.d., beijdewonende alhier, ondertrouwt den 2e Maart, attestatie gegeven,getrouwt den 26e dito

Dirk Michielsz, j.m., en Aaltje Stevens, j.d., beijdewonende alhier, ondertrouwt den 31e Maart, attestatie gegeven,getrouwt den 25e April

Marcus Pietersz, j.m., wonende alhier, en Aartje Leenderts,j.d., wonende in Sommelsdijk, ondertrouwt den 9 April, attestatie gegeven den ???Meij

Joost Michielsz de Man, j.m., en Leentje Jans Houpstok,j.d., beijde wonende alhier, ondertrouwt den 2e Meij, attestatie gegeven

Leendert Cornelisz Blom, j.m., en Annetje Jans, wed. vanPieter Arenz Grauwkous, beijde wonende alhier, ondertrouwt den 9eMeij, attestatie gegeven

d???hr. Bailliuw Balten Branderhouve, weduwenaar van Juffr.Catharina Kouwenburgh van Belois, en Helena Blenkvliet, j.d., beijde wonendealhier, ondertrouwt den 16e Meij, attestatie gegeven

Chiel Dirkz, weduwenaar van Sijtjen Arens, en HeijltjenArens, weduwe van Willem Willemz Kalis, beijde wonende alhier, ondertrouwt den30e Meij, getrouwt den 14e Juni

Dirk Gerritz van Leeuwen, j.m., wonende alhier, en AriaantjeStevens Borna, j.d., wonende in Pernis

Ao. 1671

Pieter Cornelisz, weduwenaar van Jannetje Jans, wonendealhier, en Trijntje Lambrechts, j.d., wonende in Beijerland, ondertrouwt den 13Juni

Pieter Janz Jonker, j.m., en Maatje Michiels van der Weel,j.d., beijde wonende alhier, ondertrouwt den 17 Aug., attestatie gegeven den 6Septemb.

Teunis Kornelisz Blom, j.m., wonende alhier, en GrietjeDirx, j.d., wonende in Sommelsdijk, ondertrouwt den 29e August.

Pieter Arenz, j.m., en Aagje Pieters Schoonejongen, j.m.,beijde wonende alhier, ondertrouwt den 13e Octob.

Adriaan Kuvelier, weduwenaar van Pietertje Dirx, wonende inSommelsdijk, en Leentje Cornelis, weduwe van Marcus Hermansz, wonende ahier,ondertrouwt den 17 Octob.

Willem Gerritz Hottingh, j.m., en Soetje Sturrus, j.d.,beijde wonende alhier, attestatie gegeven om getrouwt te worden in de O. Tonge,ondertrouwt den ???

David Adamsz, weduwenaar van Leuntje Cornelis, en JannetjeJacobs, weduwe van Cornelis Bouwenz, beijde wonende alhier, ondertrouwt den26?? Novemb, getrouwt den 16eDecemb.

Jan Janz Hausbergen, j.m., en Neeltje Simons Hostlijn, j.d.,beijde wonende alhier, ondertrouwt den 26 Novemb., getrouwt den 20eDecemb.

Jacob Gillisz, weduwenaar van Teuntje Ariaans, wonendealhier, en Grietje Simons Duijndam, j.d., wonende in Sommelsdijk, ondertrouwtden 31 Decemb., getrouwt den 17e Januar. Ao. 1672

Ao. 1672

Pieter Pieterz Lauws, j.m., wonende alhier, en PietertjeDirx, j.d., mede wonende alhier, ondertrouwt den 29e Januar.,getrouwt den 24 Februari

Balten Hubrechtsz Koster, j.m., en Grietjen Pieters, j.d.,beijde wonende alhier, ondertrouwt den 3e Maart, attestatie gegevenden 20e dito

Pieter Kornelis Vroegenoust, weduwenaar van Trijntje Jacobs,wonende op Melissant, en Magdaleentje Jans, weduwe van Pieter Kornelisz van La,wonende in de Nieuwe Tonge, getrouwt den 6e Maart

Ao. 1672

Wouter Cornelisz Kromdijk, weduwenaar van Jannetje Flore,wonende in de N. Tonge, en Maatje Jacobs Nots, j.d., wonende alhier,ondertrouwt den 27e Maart, attestatie gegeven den 10 April

Aren Dingemansz Groenewegh, j.m. van de N. Tonge, enCornelia Jacobs, j.d. van Dirxlant, getrouwt den 3e April

Jacob Janz, j.m., en Maatje Teunis, weduwe van Andries JanzHansberge, beijde wonende alhier, ondertrouwt den 2e April,attestatie gegeven den 18e dito

Leendert Janz Hansbergen, j.m., en Lijntje Dingemans, j.d.,beijde wonende alhier, ondertrouwt den 1e Septemb., attestatiegegeven na het eijndigen der geboden

Paschier Gillisz van Beek, j.m., en Pietertje Jans vanPiershill, j.d., beijde wonende alhier, ondertrouwt den 8e Septemb.,getrouwt den 2e Octob.

Cornelis Janz van der Poot, weduwenaar van Heijltje Willems,wonende alhier, en Aartje Jans van der Quak van Simonshaven, getrouwt den 25eSeptemb.

Laurens Adriaanz Bollekens, j.m., en Neeltje Cornelis, j.d.,beijde wonende in de O. Tonge, getrouwt den 23e Octob.

Gleijn Pieterz Marcij, j.m., en Lijsbeth Teunis, j.d.,beijde wonende alhier, ondertrouwt den 9e Novemb., getrouwt den 30 dito

Willem Janz Heijer, j.m. van Bergen op Zoom, en MaatjeJacobs, j.d., beijde wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 20 Novemb.

Pieter Florisz van Ek, weduwenaar laast van Maatjen Hendriksvan Oudenraad, en Neeltje Cornelis, weduwe laast van Phlip Jacobz, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Decemb., getrouwt den 1Januar. A. 1673

Dirk Michielsz, weduwenaar van Aaltje Stevens, en MaatjeCornelis, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28eDecemb., sijn getrouwt den 15e Januar. A. 1673

Ao. 1673

Jonkheer Floris van Oij, Hoogh-Dijk-heemraat vanAlblasserwaart, schout van Meerkerke, weduwenaar van Juffr. Debora vanVogelensangh, en Juffr. Anna van Kromstrijen van Borsele, j.d., wonende inSommelsdijk, sijn na vertooninge van behoorlijke attestatie getrouwt den 1Januar.

Pieter Arenz Lenge, weduwenaar van Pietertje Jans, enTrijntjen Arens, weduwe van Maarten Arenz Pas, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 7 Januari, getrouwt den 25e dito

Barend Janz, j.m., en Ariaantje Jans Groenendijk, weduwe vanNiklaas de Ridder, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7 Januari,getrouwt den 25e dito

Hendrik Jacobz Noorlander, j.m., en Willemtje JansGroenendijk, weduwe van Cornelis Jacobz Zeedijk, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 12e Januar.

Jan Hendrikz van Dulken, van Bengelis, en Maatje Willems vanPietershouk, beijde wonende in de N. Tonge, sijn getrouwt den 25eJanuar, met attestatie uijt de N. Tonge

Gerrit Gerritz, j.m. van Sevenbergen, en Lijsbeth Gerrits,wed. van Teunis Arenz Hoogesteijn, beijde wonende in de N. Tonge, sijn getrouwtmet behoorlijke attestatie den 5e Febru.

Otto Koomans, weduwenaar van Helionora van Horst, wonendealhier, en Anna Maria van Steenhuijsen, j.d., wonende in Sommelsdijk,ondertrouwt den 11e Maart

Anthoni de Ridder, weduwenaar, schoolmr in Abbenbrouk enwonende aldaar, en Margarita Kouwenoort, j.d., wonende in Zuijdland, sijngetrouwt den 23e Maart

Cornelis Reijniersz Verton, weduwenaar van Hester Teunis, enAriaantje Jans Groenendijk, weduwe laadst van Barend Janz, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 2e Decemb., getrouwt den 21edito

Jacob Dingemanz Pauw, weduwenaar van Francijntje Jacobs, enTrijntje Cornelis, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12eDecemb., attestatie gegeven den 31e dito

Ao. 1673

Dese volgende personen sijn noch ondertrouwt J. van Lisante,jonckman van Vise in het land van Luijk, en Geertruijd Jans Verneem, j.d. vanApel, ondertrouwt den 25e Augustij

Jan Gillisz, weduwenaar van Dieltje Jacobs, en JannetjeKlaas, beijde wonende alhier, ondertrouwt den 2e Novemb., getrouwtden 22e dito

Ao. 1674

Pieter Jacobz Houkman, j.m., en Willemine Jans, weduwe vanLeendert Claasz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5eJanuar.

Maarten Bastiaanz de Man, j.m., en Fijtgen Arens, j.d.,beide wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7e April, attestatiegegeven den 6e Meij

Dirk Bastiaanz de Man, j.m., en Jannetje Willems Kalis,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 11e April, sijngetrouwt den 13e Meij

Jacob Roelz Elsevier, j.m., wonende alhier, en ArentjeBarends Plokhoij, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 4eMeij, sijn getrouwt den 27e dito

Teunis Jasperz Breedsne, j.m., en Maatje Jacobs, j.d.,beijde wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 5eMeij, attestatie gegeven den 27e dito

Aren Teunisz Post, j.m., wonende alhier, en StijntjeCornelis Kruijthoff, j.d., wonende in Ooltjensplaat, sijn getrouwt den 3eMeij

Gabriel Gabrielz, weduwenaar laadst van Neeltje Cornelis, enGisbertje Rijcke, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10eMeij, sijn getrouwt den 27e dito

Dingeman Janz Hoepstok, j.m., en Clijntje Pieters, j.d.,beijde wonende in Dirksland, sijn getrouwt den 14e Meij, metattestatie van Dirksland

Aren Pieterz van den Toll, j.m., wonende alhier, en SoetjeLeenderts, j.d., wonende tot Zzee, sijn ondertrouwt den 29e Juni,sijn getrouwt den 1e Augustus

Lauris Pauwelz, j.m., wonende alhier, en Wijfje Jaspers,j.d., wonende tot Zzee, sijn ondertrouwt den 29e Juni, attestatiegegeven den 4e August.

Gerbrand Dirkz Jaarsvelt, j.m., wonende alhier, enPieternelle Phlips, weduwe laadst van Aalbrecht Pieterz, wonende inSommelsdijk, sijn ondertrouwt den 5e Juli, attestatie gegeven den 22edito

Jan Barendz, weduwenaar van Ariaantje Pieters, en AriaantjeMichiels, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9eAugusti, getrouwt den 2e Septemb.

Reijnier Cornelisz, j.m., en Cornelia Cornelis, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 11e Augusti, getrouwt den 26eAugusti

Pleunis Janz van der Poot, j.m., en Grietje Jans Hooghwerf,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 24e Augusti,getrouwt den 16e Septemb.

Ao. 1674

Adriaan Janz Grauwkous, j.m., en Teuntje Tomas, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 4e Octob., getrouwt den ???

Meester Cornelis de la Tombe, weduwenaar van Margarietje vanHeel, wonende alhier, en Neeltje Goudsmit, weduwe van Dirk Pater, sijnondertrouwt den 23e Octob., sijn getrouwt den 18e Novemb.

Dirk Mathijsz Vink, weduwenaar van Cornelia Jans, enMarijtje Adams, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3eNovemb., attestatie gegeven den 24 dito

Pieter Spangiaert, weduwenaar van Adriana Flore, wonendealhier, en Josina van der Heijden, weduwe van Willem Verkuijl, wonende inSommelsdijk, sijn ondertrouwt den 14e Decemb., attestatie gegevenden 4e Januari Ao. 1675

Pieter Hendrikz Mulder, weduwenaar van?? Jannetje Jans, wonende in de N. Tonge, enGrietje Jans, weduwe van Jan Pauwelz, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 15eDecemb., sijn getrouwt den 30e dito

Cornelis Willemz Smit, j.m., wonende alhier, en CorneliaArens, weduwe van Hizkias Esdras, wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den22e Decemb., sijn getrouwt den 8e Januar. Ao. 1675

1675

Teunis Pieterz Schoonejongen, j.m., en Neeltje Jans deGraaff, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 18eJanuar., getrouwt den 3e Februar.

Jan Hendrikz Naghtegaal, j.m., en Maria Willems de Jonge,j.d., beijde woonachtigh in Dirksland, sijn op attestatie alhier getrouwt den 3eFebruar.

Pieter Teunisz Maas, j.m., en Martijntje AndriesKattestaart, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22eFebruar., attestatie gegeven den 23e Martij

Teunis Pieterz Hoogezin, j.m., wonende alhier, en MaatjeJans, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 8e Maart,attestatie gegeven den 1e April

Cornelis Pieterz Marsij, j.m., en Annetje Jans Kanz, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 20e Maart, sijn getrouwtden 12e April

Bastiaan Leendertz Houwer, j.m., en Maatjen Eeuwits, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9e Maart, attestatiegegeven den 4e April

Aren Tomasz Post, j.m., en Maatje Michiels, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Maart, getrouwt van mij opden Bommel den 21e April??

Jan Cornelisz, weduwenaar van Belitje Huijssen, wonende inde O. Tonge, en Barber Pieters, j.d, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3eApril, getrouwt den 5e?? Meij

Jan Jorisz van Nerijnen, j.m., en Annetje Jans, j.d., beijdewonende onder de jurisdictie deser plaatse, sijn ondertrouwt den 5eApril, attestatie gegeven den 1e Meij

Pieter Pieterz van Gent, j.m., en Annetje Willems, j.d,beijde wonende alhier, zijn ondertrouwt den 18e April, attestatiegegeven den 10e Meij

Lambrecht Tomasz, j.m., en Hubregje Jans, j.d., beijdewonende in Dirxland, sijn getrouwt den 5e Meij

Johan Groenendijk, j.m., secretars alhier, en Abigail JacobsKanz, weduwe van Wouter Hartoghsvelt, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 4e?? Juni, sijn getrouwtden 23e dito

Den 15e Juni sijn ondertrouwt Isaak van der Daff,j.m. wonende in Sommelsdijk, en Cornelia van Goudswaart, weduwe van Abraham vanden Houte, wonende alhier, sijn getrouwt den 9e Julij

Den 21e Juni sijn ondertrouwt Teunis Pieterz, j.m.,en Trijntje Leenderts, j.d., beijde wonende onder de jurisdictie vanMiddelharnas, getrouwt den 7e Julij

Johannes Honorius, j.m., wonende in Sommelsdijk, en LijsbethGerrits van den Enden, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27eJunij, attestatie gegeven den 19e Julij

Aren Cornelisz, j.m., en Aagje Tomas, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 25e Julij, attestatie gegeven den 18eAugust.

Jan Pieterz Melis, j.m., en Leintgen Eeuwits, j.d., beijdewonende in Dirxland, sijn alhier getrouwt den 21e Julij

Ao. 1676

Den 9e Januarij sijn ondertrouwt Teunis Gerritzvan Proijen, j.m., wonende op de grond van Middelharnas, en Lijsbeth de Roij,j.d., wonende alhier, attestatie gegeven den 30 Januar.

Den 8e Februar. sijn ondertrouwt Cornelis vanGoudswaart, weduwenaar van Maatjen Arens van Putten, wonende alhier, enNeeltjen Breemans, j.d., wonende in Sommelsdijk

Klaas Willemz de Vogel, j.m., en Pieternelletje Teunis,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 15e Februar.

Leendert Pieterz Dickin, j.m., en Maatje Leenderts,weduwenaar van Johannes Pieterz de Vet, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 22e Februar., attestatie gegeven den 22e Maart

Pieter Cornelisz, weduwenaar laadst van Trijntje Lambrechts,en Zara Hendriks, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14eMaart, getrouwt den 6e April

Aart Bane, j.m., wonende in Sommelsdijk, en Cornelia Flore,j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14e Maart, getrouwt den 6eApril

Ariaan Houkman, weduwenaar van Lena Leenderts, en PietertjePieters, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4e April

Arij Buurvelt, weduwenaar van Lisbeth Feermans, en GeertjenCornelis, wed. van Gerrit Janz Jonker, sijn getrouwt den 6e April

Jan Janz Bijl, weduwenaar van Jobje Crijns, wonende in de N.Tonge, en Mari Cornelis Meulevliet, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den17e April, attestatie gegeven den 9e Meij

Joost Heijndrikz Krol, j.m., en Laurintje Tijsdr, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 18e April, attestatiegegeven den 17e Meij

Willem Gerritz, j.m., en Teuntje Gerrits, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 24e April, attestatie gegevenden 24e Meij

Dirk Isaakz Koote, j.m., en Jannetje Cornelis, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 2e Meij, attestatie gegeven den24e Meij

Gerrit Arenz, j.m., en Ariaantjen Adams, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 15e Meij, attestatie gegevenden 31 deses

Steven Wouterz van Gelderen, j.m. van Dirxland, en ElisabethAlders van Al, j.d. van Rotterdam, sijn getrouwt den 17e Meij

Gerard Cornelisz Bresselaar, j.m. van Putt, en GeertruijdTomas, j.d. van Dirxland, beijde wonende in Dirxland, sijn getrouwt metattestatie uijt Dirxland den 14e Junij

Klaas Laurisz Soetermeers, weduwenaar van Dingene Jacobs, enLeuntje Barends, weduwe van Hendrik Pieterz, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 20e Junij

Jacob Janz Keijser, j.m., en Josijntje Johannes , j.d.,beijde wonende in Dirxland, sijn getrouwt den 19e Julij

Gerrit Cornelisz de Grijse, j.m., en Grietje Cornelis, j.d.,beijde wonende op de grond van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 7eAugust, getrouwt den 6e Septemb.

Gerrit Heijndrikz Vink, j.m., en Jobje Phlips Elsevier,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25e Julij, getrouwtden 16e Augusti

Willem Cornelisz Kabos, weduwenaar van Agnietje Steurs,wonende in Sommelsdijk, en Anna Pieters Dickin, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 5e Septemb., getrouwt den 27e dito

Teunis Willemz Smit, j.m., en Geertje Crijns Wittekoek,j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 9e Octob.,getrouwt den 1e Novemb.?? ??????

Jacob Stoffelz, j.m., en Geertje Bastiaans, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e Octob., attestatie gegevenden 1e November

Jur Johannes de Vos, de jonge, j.m., wonende alhier, enHenrina Stuart, j.d., wonende in Dirxland, sijn getrouwt den 9eDecemb.

Pieter Arenz, weduwenaar van Aaghje Pieters Schoonejongen,en Maatje Willems, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 24eDecemb., sijn getrouwt den 13e Januari Ao. 1677

Zacharias Willemz Krijger, j.m., en Neeltje Arens, j.d.,beijde wonende in Dirxland, sijn getrouwt den 29e Decemb.

Ao. 1677

Tomas Janz Herreweijer, weduwenaar van Tannetje Neelis, enLijsbeth Jans Kanz, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23eJanuar., getrouwt den ???

Pieter Janz Smit, j.m., wonende in de O. Tonge, en NeeltjeJacobs Court, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 24eFebruar.

Jacob Janz Langbrouk, j.m., en Dingene Gleijns, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Maart, getrouwt den 4eApril

Maarten Jacobz Bakker, weduwenaar laadst van LijsbethCornelis, en Neeltje Jacobs, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den20e Maart, getrouwt den 4e April

Jan Pouwelz van de Velde, j.m., en Maatje Jans, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 15e April, attestatie gegevenden 8e Meij

Abraham Willemz Hobius, j.m., en Willemintje CornelisBransen, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 24e April,getrouwt den 16e Meij

Maarten Janz Slis, weduwenaar van Jannetje Willems Backer,wonende op de grond van de O. Tonge, en Maatje Pieters, j.d., woonachtigh op degrond van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 29e April, attestatiegegeven den 18e Meij

Jan Willemz Kom, weduwenaar van Ariaantje Dvids, en AnnetjeJobs, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Julij

Nota: de ondertrouw van de personen die hier navolgen isgeschreven op het zelve, volgens de ordonnantie in dato den 20eJulij 1677

Meeuwis Pieterz, j.m., wonende alhier, en JannetjeLeenderts, j.d., wonende in Dirxland, sijn ondertrouwt den 18eJulij, attestatie gegeven den 11e August.

Aren Michielz de Man, weduwenaar van Maatje Jans, enPieternelle Betsmans Katttestaart, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 2e Augusti, getrouwt den 22e dito

Willem Bastiaanz Hartogh, weduwenaar van Neeltje Claas deWaal, en Maritjen Huijge, weduwe van Jan Cornelisz Kruijswegh, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 7e August, sijn getrouwt den - ??

Teunis Ariaanz, j.m., en Jacomintje Joost, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Octob., attestatie gegevenden 7e Novemb.

Willem Pauwelz Oosterlingh, j.m., en Maatje Arens Grauwkous,j.d., beijde wonende onder de jurisdictie deser plaatse, sijn ondertrouwt den 5eNovemb., attestatie gegeven den 27e dito

Leendert Janz Coten, j.m., en Aaltje Goesems, weduwevan?? Cornelis Huibrechtsz, beijde wonendein Dirxland, sijn getrouwt den 3e Octob.

Jacob Teunisz, weduwenaar van Willemtje Cornelis, enLijsbeth Lievens van der Poel, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 20e Novemb., getrouwt den 8e Decemb.

Ao. 1678

Cornelis Gerritz Backer, j.m., en Annetje Arens, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14e Januar.

Abraham Willemz van Dijk, j.m. van Dirxland, en CatelintjeLeenderts, weduwe van Arij Pieterz, sijn getrouwt den 26e Januar

Bastiaan Wouterz Mande, j.m. van Kapelle, en AriaantjeGillis van Beek, j.d., beijde wonende alhier, ondertrouwt

Arij Jacobz Dane, j.m., en Ariaantjen Arens, weduwe van ArenJanz de Waart, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12eMaart, attestatie gegeven den 23e April

Wouter Cornelisz Kromdijk, weduwenaar van Lena JacobsGoudsblom, en Neeltje Corstiaan Bosschieter, j.d., wonende onder de jurisdictievan Middelharnas, sijn ondertrouwt den 4e Juni, attestatie gegevenden 24e dito

Corstiaan Pieterz van Drieschor, j.m., wonende alhier, enLijsbeth Teunis de Breed, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 1eJulij

Jan Gillisz de Grouw, weduwenaar van Jannetje Claas, enSusanna Gerrits van Rhede, j.m., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16eJulij, attestatie gegeven den 6e Augusti

Leendert Janz Pijl, j.m., en Annetje Jacobs Langhbrouk,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Julij,attestatie gegeven den 6e August

Joris Willemz, j.m., wonende in Sommelsdijk, en AariaantjeStevens, weduwe van Dirk Gerritz, wonende alhier, sijn getrouwt ??

Pieter Maartenz van den Abele, j.m., en Stijntje CornelisKoster, j.m., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23e Septemb.

Jan Ariaanz Dijkers, j.m., en Neeltje Pieters van den Tol,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6e Octob.,attestatie gegeven den 6e Novemb.

Job Pieterz Trommel, j.m., en Leentje Sijffers Pas, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Octob., getrouwt

Jan Maartenz van de Vlieger, j.m., en Dingene Joosts Koene,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Octob.,getrouwt

Joost Heijndrikz Krol, weduwenaar van Laurijntje Tijs, enDriesje Dirks, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4eNovemb., attestatie gegeven den 27e Novemb.

Cent Janz van der Bijl, j.m., en Maatje Gerrits Koninghs,weduwe van Gerrit Janz Herreweijer, sijn ondertrouwt den 3e Novemb.,getrouwt den 22e Decemb.

Ao. 1679

Claas Janz Hollaar, weduwenaar van Neeltjen Harmans, wonendeonder het regtsgebied van Middelharnas, en Wijventje Bastiaans, j.d., wonendealhier, sijn ondertrouwt den 5e Januar

Leendert Leendertz Stalpart, weduwenaar van Leentje Claas,en Leentje Gillis van Beek, weduwe van Jacob Arenz Breedsne, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 14e Januar

Willem Jacobz Bijl, j.m., en Neeltje Gerrits Koningh, weduwevan Jacob Engelz van der Kraagh, sijn ondertrouwt den 17e Februar,sijn getrouwt

Jan Janz Weijmans, j.m., en Ariaantje Leenderts van Ham,weduwe van Tomas Pieterz Weijere, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den25e Maart, attestatie gegeven

Abraham Cornelisz Reve, j.m., en Jannetje Marinus, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e April, attestatiegegeven den 6e Meij

Pieter Janz Meerman, j.m., en Annetjen Ariens, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e April, getrouwt den 7eMeij

Pieter Cornelisz Fijne, j.m., en Jannetjen Hendriks Krol,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e April,attestatie gegeven den 6e Meij

Bastiaan Quint, j.m., en Engeltje Stoffels van der Veer,j.d., sijn ondertrouwt den 17e April, attestatie gegeven den 6eMeij

Jan Hubrechtz Koster, j.m., en Tannetje Gillis, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e April, attestatie gegevenden 20e Meij

Gerrit Pieterz van den Toll, j.m., en Leentje Leenderts,weduwe van Leendert Pieterz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eApril, getrouwt den 7e Meij

Pieter Koomans, j.m., wonende alhier, en Maria Tichelman,j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 22e April, attestatiegegeven den 7e Meij

Klaas Teunisz, j.m., en Tannetje Jans, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 6e Meij, attestatie gegeven den 22edito

Aarnout Pieterz, j.m., en Neeltje Kornelis, j.d. vanHerkinge, beijde wonende in Dirxland, sijn getrouwt den 7e Meij

Ao. 1679

Maarten Willemz van Gelder, j.m., en Annetje Cornelis, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13e Meij, attestatiegegeven den 3e Juni

Jacob Hendrikz Vink, weduwenaar van Stijntje Pauwels,wonende alhier, en Neeltjen Arens, weduwe van Gerrit Eliasz Danser, wonende inSommelsdijk, sijn ondertrouwt den 7e Juni, attestatie gegeven

Cornelis Teunisz Rosendaal, weduwenaar van AnnetjeKattestaart, en Susannetje Leenderts Appel, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 16e Junii, sijn getrouwt den 16e Julij

Leendert Janz, j.m. van Wouw, en Cornelia Barends, wed. vanTomas Hendrikz, wonende in Dirxland, sijn getrouwt den 23e Julij

Jan Adriaanz, weduwenaar van Neeltje Pieterse, wonendealhier, en Engeltjen Aalbreghse, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwtden 6e Octob., attestatie gegeven den 29e dito

Theunis Pieterz Stadshouk, weduwenaar van TrijntjeLeenderts, wonende alhier, en Marijtje Leenderts, j.d., wonende onder ???tregtsgebied van Stad, sijn getrouwt den 22e Octob.

Maarten Hendrikz Houwer, weduwenaar van Lijsbeth Willems, enAnnetje Kalis, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 20eOctob.

Arij Jobz van Kerkwerven en Neeltje Tijs, j.d. vanSommelsdijk, sijn getrouwt den 25e Decemb.

Ao. 1680

Gerrit Bastiaanz Bosschieter, j.m., en Willemtje Klaas deRidder, j.d., beijde wonende ond. het reghtsgebied van Middelharnas, sijnondertrouwt den 12e Januar

Jan Evertz van der Grift, weduwenaar van Maatje Jans, enCatharina Hartochsvelt, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13eJanuar

Pieter Janz Spangiaart, laadst weduwenaar van Josina van derHeijden, wonende in Sommelsdijk, en Pieternelle Kattestaart, weduwe van ArenMichielz de Man, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Januar

Pieter Cornelisz, j.m., en Krijntjen Arens, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 8e Maart

Huig Krijnz Kievit, j.m., wonende onder het reghtsgebied vanhet Outdorp, en Pietertje Willems, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwtden 13e Maart

Teunis Arenz Capiteijn, weduwenaar van Maatjen Pieters, enElsje Pieters, weduwe van Leendert Janz, beijde wonende in Sommelsdijk, sijnmede getrouwt den 13e Maart

Joost Heijndrikz Krol, weduwenaar laadst van Driesje Dirks,en Trijntje Cornelis, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22eMaart

Cornelis Gerritsz Hottingh, j.m., en Lijsbeth RoelandsElsevier, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5eApril, attestatie gegeven den 28e dito

Mattheus Elsevier, j.m., en Leentje Stevens Nieuwenhove,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12e April,attestatie gegeven

Pieter Abramz Wit, j.m., wonende alhier, en GeertruijdAntonis Krol, j.d., wonende in Dirxland, sijn getrouwt den 14e Juni

Abram Koomans, weduwenaar van Zaartje Dingemans, en DirkjeWouters, weduwe van Jan de Ridder, beijde wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwtden 14e Juni

Joost Cornelisz van Eekeren, j.m. van Gastel, enChristijntje Jans, j.d. van Oosterhout, wonende in de Heen onder Steenbergen,sijn getrouwt den 22e Julij

Pieter Abramz Wit, j.m., wonende alhier, en Geertruijd Crol,j.d., wonende in Dirxland, sijn getrouwt den 22e Julij

Reijnier Cornelisz, weduwenaar van Cornelia Cornelis,wonende op Stad, en Pietertje Jacobs, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwtden 10e Augusti, attestatie gegeven

Aren Sturm, weduwenaar van Maatjen Hendriks Kelluw, enNeeltje Simons, weduwe van Jan Janz Hansberge, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 20e Septemb.

Cornelis Kap, j.m., en Paulina van der Daff, j.d., sijngetrouwt den 29e Septemb.

Michiel Breeman, j.m., wonende in Sommelsdijk, en CatharinaPalingh, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijnondertrouwt den ??? Octob.

Pieter Klaasz Zeeuw, j.m., en Cornelia Leenderts, j.d.,beijde wonende in Dirxland, sijn getrouwt den 27e Novemb.

Daniel Hoijdonk, weduwenaar van Catharina de Swaan, j.d.,beijde wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 27e Novemb.

Lauris Kalle

Ao. 1680

Den 3e Decemb. sijn ondertrouwt Aart LeendertzKoen, j.m., en Geertruid Verneem, beijde wonende alhier

Den 27e Decemb. sijn ondertrouwt CornelisMarinusz Wafelbakker, weduwenaar van Aagje Dingemans, en Aaghjen HuibrechtsKote, weduwe van Jacob Dimmenz, beijde wonende alhier, getrouwt den 14 JanuarAo. 1681

Willem Teuwisz en Nelletje Rochus, beijde wonende inSommelsdijk, sijn getrouwt den 11e Decemb.

Ao. 1681

Jasper Janz Tijbout, weduwenaar van Jacomintje WillemsPalinksdood, en Annetje Barends, j.d., beijde wonende in Sommelsdijk, sijngetrouwt den 1e Januar

Jacob Janz den Bleijker, weduwenaar van Annetje Willems, enSoetjen Huge, weduwe van Leendert Phlipz, wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwtden 8e Januar

Bastiaan Tomasz Visser, weduwenaar van Cornelia Willems, enLaurintje Lauris, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10eJanuar

Jan Hendrikz Houwer, weduwenaar van Aagje Willems, enMaatjen Arens, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eJanuar, sijn getrouwt den 12e Febru.

Corstiaan Joostz, weduwenaar van Zara Leenderts, en JannetjePieters, weduwe van Jan Teunisz van der Plas, beijde wonende in Sommelsdijk,sijn getrouwt den 19e Febr.

Leendert Cornelisz Koningh, weduwenaar van Trijntje Willems,en Mari Jacobs, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23eFebruari, getrouwt den 12e Maart

Jacob Leendertz Plokhoij, weduwenaar van Jannetjen Abrams,en Nelletje Cornelis, j.d., beijde wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 12Maart

Ao. 1681

Jacob Pieterz van Gijsele, j.m., wonende onder ???treghtsgebied van Sommelsdijk, en Pieternelle Jans, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 6e Maart, attestatie gegeven den 20e dito

Gerrit Jacobz Rijkers, j.m., wonende in Sommelsdijk, enLijntje Govers, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26eMaart, attestatie gegeven den 26e Meij

Cornelis Janz Bijkerke, weduwenaar van Ariaantje Cornelis,en Mari Claas van den Rhijn, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den19e April, attestatie gegeven den 10e Meij

David Cornelis IJserman, j.m., en Lijsbeth Cornelis, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e April, attestatiegegeven den 10e Meij

Bastiaan Gerritz Quint, weduwenaar van Engeltje Stoffels, enTeuntje Leenderts, j.d., laadst gewoont hebbende op Nieuw Claaswaal, sijnondertrouwt den 24e April, attestatie gegeven den 17eMeij

Jan Janz Stalpert, weduwenaar van Maatje Tomas, en GeertjeTomas Wittekouk, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26eApril, attestatie gegeven den 17e April

Abram Bartelz, j.m., en Lijsbeth Jans, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 30e April, attestatie gegeven den 24eMeij

Henric Ariaanz van den Ende, weduwenaar van Willemtje Jans,wonende in den Oudenbosch, en Lijntje Jans, weduwe van Jacob Cornelisz, wonendealhier, sijn ondertrouwt den 4e Meij, attestatie gegeven

Maarten Jacobz Backer, weduwenaar van Neeltje Jacobs, enNeeltje Phlips, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4eMeij, attestatie gegeven den 21e Meij, en in de O. Tonge getrouwt

Pieter Jasperz de Bruijn, j.m. van Drimmele, en AnnetjePieters van den Toll, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7eJunij

Bartel Abramz, weduwenaar van Maatje Pieters, en PietertjeArens, weduwe van Jacob Abramz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26eJunij

Leendert Leendertz Stalpert, weduwenaar laadst van Leentjevan Beek, en Neeltje Jacobs Noorlander, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 19e Julij, getrouwt den 3e Augusti

Barend van Veen, weduwenaar van Jannetje Cornelis, wonendein Dirxland, en Josina Walles, weduwe van Johannes Revius, wonende alhier, sijnondertrouwt den 19e Julij, attestatie gegeven den 7eAugusti

Harman Leendertz, j.m., wonende in Sommelsdijk, en AaltjeDirx van Ek, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25eJulij, attestatie gegeven

Jan Jacobz, j.m., wonende in Sommelsdijk, en Grietje Frans,j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e Augusti

Aren Bastiaanz, j.m., en Heijltje Bastiaans Pas, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Augusti, getrouwtden 31e dito

Pieter Arenz Maarz, weduwenaar van Arentje Willems, enLijsbeth Goverts van Gorp, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22eAugusti

Jacob Cornelisz Koningh, weduwenaar van Maatjen Engels, enAartje Bastiaans, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13eSeptemb.

Klaas Pieterz Tans, weduwenaar van Kateline Lambreghts van Sterre,en Maatje Teunis van Rosendaal, weduwe laadst van Jacob Janz Mul, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 13e Septemb.

Wouter Joostz Pauw, weduwenaar van Lijsbeth Dirks, wonendealhier, en Mari Frans, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Sommelsdijk,sijn ondertrouwt den 15e Novemb., sijn getrouwt den 26eDecemb.

Aris Hendrikz Vermeule, j.m., wonende in Sommelsdijk, en NeeltjeCornelis, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 15e Novemb.

Job Pieterz Trommel, weduwenaar van Leentje Gijsels, wonendeMelissant, en Trijntje Jans, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27eDecemb., getrouwt den 14e Januar Ao. 1682

Jan Janz Brouwer, j.m., en Neeltje Jans, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 30 Decemb.

Ao. 1682

Dirk Bastiaanz de Vos, j.m., wonende in Sommelsdijk, en AnnaPieters van den Bosch, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2eJanuar, getrouwt den 21e dito

Aren Pieterz Hoogesin, j.m., en Neeltje Maartens, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23e Januar, getrouwt

Jan Hendrikz Otto, weduwenaar van Neeltjen Abrams, enGrietjen Arens, weduwe van Hendrik Tomasz, beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 7e Februar, getrouwt den 4e Maart

Aren Lievenz, j.m., wonende alhier, en Clijntje Pleunis,j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 10e Februar,attestatie gegeven den 7e Maart

Roeland Phlipz Elsevier, j.m., en Ariaantje Pleunis, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13e Februari, attestatiegegeven den 7e Maart

Cornelis Rochusz Kempe, j.m., wonende in Sommelsdijk, enJobje Phlips Elsevier, weduwe?? van GerritVink, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14e Februari, getrouwtden 4e Maart

Jacob Tomasz Visscher, j.m., en Jannetje Gabriels, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4e Maart, getrouwt den27e dito

Ao. 1682 ??

Tobias Arenz de Lange, j.m., en Susannetje Leenderts Appel,weduwe van Cornelis Teunisz Rosendaal, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 20e Maart, getrouwt den 12e April

Jacob Cornelisz Maeker, j.m., en Grietje Dirks, weduwe vanTeunis Cornelisz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 20eMaart, sijn getrouwt

Willem Janz de Graeff, j.m., en Tijsjen Andries, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Maart, getrouwt den26e April

Pieter Jacobz Pauw, j.m., en Pieternelle Pieters Dickin,weduwe van Dirk Michielsz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2eApril, getrouwt den 26e April

Pieter IJemandz Bette, j.m., en Jannetje Gerrits Troost,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2e April, sijngetrouwt

Job Janz van Stelle, j.m., wonende alhier, en Teuntje ClaasSevenbergen, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 17e April, attestatie gegeven ??

Cornelis Simonsz Gelder, j.m., en Ariaantje Jacobs, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e April, sijn getrouwt

Michiel Stevenz Buijtemichiel, j.m., en Jannetje Jans, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 24e April, sijn getrouwt

Jacobus Willemze, j.m., en Neeltje Willems, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 1e Meij, getrouwt den 25edito

Ao. 1682

Floris Dirkz van Ek, j.m., en Tannetje Bastiaans, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14e Augusti, sijngetrouwt den ???

Hendrik Jacobz Vink, j.m., en Dingene Pieters, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 31e Augusti, getrouwt den 27eSeptemb.

Aren Leendertz Koen, wed. van Geertruijd Jans, en AnnetjenAbrams, weduwe van Jacobus Revoren, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den27e Septemb.

Cornelis Janz de Ruijter, weduwenaar van Aagje Phlips, enAnnetje Jacobs Langhbrouk, weduwe van Leendert Janz Pijl, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 12e Septemb., getrouwt den 2eOctob.

Jacob de Meij, j.m., en Dorothea Hiskens, weduwe van BarendWernard, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e Octob.,attestatie gegeven den 23e dito

Klaas Pieterz Hoogesin, j.m., en Rookje Maartens, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9e Octob.

Cornelis Corstiaanz, j.m., en Jobje Chiels, weduwe vanHubreght Joostz, beijde wonende op de grond van Middelharnas, attestatiegegeven den 17e Novemb.

Cornelis Janz Duijm, j.m., wonende in Dirxland, enWillemtjen IJemands Groenendijk, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 15eNovemb., sijn getrouwt den 2e Decemb.

Ao. 1682

Jacob Roelz Elsevier, weduwenaar van Arentje Barends,wonende alhier, en Mari Rochus Kempe, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 19e Novemb., sijn getrouwt den 9e Decemb.

Dirk Cornelisz Roij, j.d., en Cornelia IJemants Groenendijk,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26e Decemb.

Ao. 1683

Leendert Cornelisz Blom, weduwenaar van Annetje Jans, enLijsbeth Jans Langhbrouk, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29eJanuar

Pieter Gerritz Hottingh, j.m., en Neeltje Phlips Elsevier,weduwe van Maarten Jacobz Backer, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den13e Februar

Hendrik Hendrikz Smit, j.m., wonende in de Oude Tongh, enCornelia Roelofs, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eMaart, den 10e attestatie gegeven

Jan Franse, j.m., en Beatrix Willemz, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 19e Maart, sijn getrouwt

Jan Maartensz Abeele, j.m.. en Maatje Leenderts, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e Maart

Teunis Pieterz Hoogesin, weduwenaar van Maatje Jans, enBastiaantjen Ariens, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 31eMaart

Pieter Teunisz Post, j.m., en Neeltje Jaspers Breedsne,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13e April

Ao. 1683

Marinus van der Daff, weduwenaar van Maria de Swarte, enJohanna Magerus, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 1eMeij, getrouwt den 19e dito

Wouter Danielz van Teeemst, j.m., en Jannetje Leenderts,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e Junij, getrouwtden 2e Julij

Cornelis Bastiaanz Kasteleijn, weduwenaar van CatelijntjeJacobs de Harder, wonende in Sommelsdijk, en Neeltje Dingemans, j.d., wonendeonder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 13e Augusti,attestatie gegeven den 11e Septemb.

Bastiaan Cornelisz Bloem, weduwenaar van Maatje Adrianis, enAriaantje Pieters, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8eSeptemb.

Jan Peman, j.m., en Maria la Tombe, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 18e Septemb.

Aren Cornelisz Slik, j.m., wonende onder het reghtsgebiedvan de Nieuwe Tonge, en Willemtje Cornelis Zeedijk, j.d., wonende onder hetreghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 2e Octob.,getrouwt den 14e Novemb.

Barend Janz Waterman, j.m., wonende alhier, en Leentje Jans,j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 4e Novemb.,attestatie gegeven den 7e Januar

Ao. 1684

Cornelis Janz Quak, j.m., wonende in Ooltjensplaat, enGrietje Coomans, weduwe van Mattheus Corstiaanz de Haas, sijn ondertrouwt den18e Decemb., getrouwt den ???

Cornelis Hendrikz van Proijen, j.m., wonende onder hetreghtsgebied van Middelharnas, en Maatje Michiels, weduwe van Aren Tomasz Post,mede wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Januar, getrouwt den 5eMaart

Jan van der Grift, weduwenaar van Catherina vanHartoghsvelt, en Neeltje Goudsmit, weduwe van mr. Cornelis de la Tombe, sijnondertrouwt den 8e Februar, getrouwt den 2e Maart

Dirk Willemz Kokhaan, j.m., en Annetje Willems Doense, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e Maart, sijn getrouwtden 3e April

Pieter Klaasz, j.m., en Maatjen Eeuwits , weduwe vanBastiaan Leendertz Houwer, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25eMaart, sijn getrouwt den 16e April

Mattheus Elsevier, weduwenaar van Leentje Stevens, enNeeltje Leenderts Bosschieter, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 8e April, getrouwt den 30e dito

Aren Andriesz Vre, weduwenaar van Leentje Simons, wonendeonder het reghtsgebied van Middelharnas, en Lijdia Arens, weduwe van MaartenArenz, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14e April, attestatiegegeven den 14e Meij

Pieter Hendrikz Masteluijn, j.m., en Magdalene?? Joost Kom, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 19e April

Leendert Tijsz van Kaan, j.m., en Pietertje Daniels, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e April

Ao. 1684

Cornelis Arienz Spruijt, j.m., en Lijsbeth Teunis, weduwevan Gleijn Pieterz Marchij, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6eMeij

Jan Arenz Orgelist, j.m., en Neeltje Leenderts, weduwe vanAren Jacobz van Heest, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6eMeij

Teunis Leendertz, j.m.van de Laage Swaluwe, en MaatjenAriens, j.d. van Zzee, sijn getrouwt den 7e Meij

Pieter Koomans, weduwenaar van Mari Tichelmans, en Lena JobsDuijm, j.d., beide wonende alhier, sijn ondertrouwt den 20e Meij,attestatie gegeven den 11e Junij

Abram Janz Backer, j.m., wonende in Sommelsdijk, en LeentjeAriens van Moerkerke, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3eJunij, getrouwt den 30e Junij

Laurens Mareschal, j.m., wonende in Sommelsdijk, en Pleuntje Govers, weduwe vanEduard Jacobz, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Junij, getrouwtden 30e Junij

Henric Jacobz Noorlander, weduwenaar van Willemtje JansGroenendijk, wonende onder ???t reghtsgebied van Middelharnas, en StijntjeTeunis, weduwe laadst van Willem Barendz Middelberts, wonende in Dirxland, sijnondertrouwt den 5e Octob.

Ao. 1684

Arij Mats, weduwenaar van Maria Goudswaart, wonende inPiershil, en Cornelia Flore, weduwe van Aart Bane, wonende alhier, sijnondertrowt den 21e Octob., sijn getrouwt

Jacob Elsevier, weduwenaar van Mari Rochus, en Arentje vanKakum, weduwe van Jacob Abelz Koningh, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 29e Decemb., getrouwt den 17e Januar

Ao. 1685

Daniel Antonisz du Pre, jonghman, wonende in de N. Tonge, enPietertje Cornelis van der Spoor, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6eJanuar, sijn getrouwt

Jan Arenz Frater, j.m., en Arentje Maartens, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Februar

Jan Cornelisz Krijger, weduwenaar van Trijntje Jacobs Swart,en Grietje Gillis, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10eMaart

Jacob Franz, j.m., en Arentje Jans, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 31e Maart

Jan Matthijsz, j.m., en Aaltje Jans Turff, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 9e April

Cornelis Janz van der Strate, j.m., en Annetje Joost Koene,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12e Meij

Pauwels Jasperz Breedsne, weduwenaar van Neeltje Jans, enMaria IJemants, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16eMeij

Ao. 1685

Dirk van Kakum, weduwenaar van Arentje Grauwkous, en NeeltjeRoelands Elsevier, weduwe van Aren Pieterz Sterk, sijn ondertrouwt den 2eJunij

Jan Hubrechtz Koster, weduwenaar van Tannetje Gillis, enLijsbet Gillis, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eJulij

Jan Willemz Groere, weduwenaar van?? Jannetje Dirks de Vet, wonende op Hooghvliet,en Lijsbeth Dingemans, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22eSeptember, getrouwt den 14e Octob.

Cornelis Janz Quak, weduwenaar van Grietje Cornelis Kooman,wonende alhier, en Dina Cornelis Grauwkous, j.d., wonende op Stad, sijnondertrouwt den 13e Octob., getrouwt den 4e Novemb.

Pieter Gerritz Hottingh, weduwenaar van Neeltje PhlipsElsevier, en Ariaantje Leenderts Spruijt, weduwe van Jacob Evertz van derGrift, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Decemb.,getrouwt den 17e Januar Ao. 1686

Aren Willemz Kalis, j.m., en Maatje Willems van Kakum j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Decemb., getrouwtden 13e Januar Ao. 1686

Ao. 1686

Willem Willemz Kalis, j.m., en Maatje Gerrits Pak, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e Januar, getrouwt den8e Februar

Mels Hubreghtz Koster, j.m., en Mari Tomas Wittekouk, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21 Januar, getrouwt den 15eFebruar

Marinus Cornelisz Bloem, j.m., en Pietertje Bastiaans, j.d.,sijn ondertrouwt den 22e Januar, getrouwt den 15e Februar

Jacob Tomasz Wittekouk, j.m., en Pietertje Arens Sterk,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 15e maart, sijngetrouwt

Jacob Tomasz Dost, j.m., en Leuntjen Arens Grauwkous, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e Maart, getrouwt den15e April

Cornelis de Haan, j.m. van Rotterdam, en Maria Verolme,j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 20e Maart

Johannes Trommel, j.m., en Maatje Dirks van Kakum, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Maart, getrouwt den21e April

Maarten Cornelisz Fijne, j.m., en Neeltje Tomas Wittekouk,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e April

Aren Janz Frater, j.m., en Jannetje Rochus Kempe, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e April, attestatiegegeven den 12e Meij

Gijsbert Pieterz van Leeuwen, j.m., wonende op den Bommel,en Lijsbeth Pieters Kok, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13eApril, attestatie gegeven den 27e dito

Jacob Janz de Reghte, j.m., en Barber Cornelis Boon, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e April

Ao. 1686

Harman Marinusz Verhage, j.m., en Leentje Jacobs Koningh,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 30e April

Lambreght Dirkz Post, j.m., en Jannetjen Arens Pas, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e Meij

Pieter Cornelisz Dolleman, j.m., wonende in Sommelsdijk, enMartijntje Lauris, weduwe van Aren Leendertz, wonende alhier, sijn ondertrouwtden 21e Septemb., attestatie gegeven

Jan Gerritz Bliek, j.m., en Trijntje Jacobs Pauw, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Octob., getrouwt den20e November

Chiel Janz Goeree, j.m., wonende op den Bommel, en TannetjeCorstiaans, j.d., wonende op de Goereesche Stelle, sijn getrouwt den 17eNovemb.

Cornelis Claasz Bots, j.m., en Gooltjen Hendriks, j.d.,beijde wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 20e Novemb.

Hubreght van der Kroon, j.m., wonende in Sommelsdijk, enPieternelle Bouwer, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt dn 7eDecemb., getrouwt den 5e Januar Ao. 1687

Ao. 1687

Gleijn Arenz de Zeeuw, j.m., en Josijntje Cornelis Otte,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 31e Januar

Leendert Pieterz Stedehouder, j.m., en Trijntje Frans, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8e Maart

Jacob Gabrielz de Jonge, j.m., en Maatjen Arens, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 28e Maart, getrouwt den20e April

Willem Willemz van der Wiel, j.m., wonende in Sommelsdijk,en Dirkje Jans de Kraan, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 4eApril, sijn getrouwt den 4e Meij

Jacob Cornelisz Zeedijk, j.m., en Anna Trommel, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 4e April, getrouwt den 27eApril

Aren Janz Stapel, j.m., wonende in Sommelsdijk, en MaatjeSimons, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10e April,attestatie gegeven den 28e April

Aren Cornelisz Kalle, j.m., wonende in Sommelsdijk, enLijsbeth Jans Langbrouk, weduwe van Leendert Cornelisz Blom, wonende alhier,sijn ondetrouwt den 12e April, getrouwt den 27e April

Aren Hendrikz Otte, j.m., en Maatje Hendriks Masteluijn,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25e April

Frans Claasz, j.m., wonende alhier, en Marijtje Ariens,j.d., wonende tot Dordreght, sijn getrouwt den 27e April

Ao. 1687

Roeland Phlipz Elsevier, weduwenaar van Ariaantje Pleunis,en Teuntje Gerrits Hottingh, weduwe van Willem Gerritz, beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt den 3e Meij, getrouwt den 19e dito

Aart Leendertz Koen, weduwenaar laadst van ??Annetjen Abrams, wonende alhier, en AnnetjenAriaans van Klink, j.d., wonende in de Klundert, sijn ondertrouwt den 17eMeij, getrouwt den 22e Junij

Johannes van der Spoor, j.m., en Adriana de la Tombe, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13e Junius

Jan Cornelisz van Kakum, j.m., en Cornelia Jacobs Pauw,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21e Junij,getrouwt den 13e Julij

Pieter Bartelz Hooghstraten, weduwenaar van LijsbethHuijbreghts, wonende in Sommelsdijk, en Neeltje Jacobs Noorlander, weduwe vanLeendert Stalpert, wonende alhier, sijn getrouwt van mij in Dirxland den 3Augusti

Claas Jacobz Koert, weduwenaar van Ariaantje Jacobs, enAgnietje Leenderts van der Waght, j.d., beijde wonende onder het reghtsgebiedvan Middelharnas, sijn ondertrouwt den 13e Septemb., attestatiegegeven den 28e dito

Jan Michielz van Tiele, j.m., en Jannetje Willems van derSchoor, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27eSeptemb., sijn getrouwt den 12e Octob.

Jan Claasz de Roij, j.m., en Grietje Leenderts, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 23e Octob.

Ao. 1687

Jan Matthijsz van der Linde, j.m., wonende onder hetreghtsgebied van Middelharnas, en Annetje Pieters de Bruijne, wed. van GerritNoorlander, mede wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29e Octob.,getrouwt den 21e Novemb.

Cornelis Janz Commissaris, weduwenaar van Crijntje CrijnsGoudswaart, wonende in Dirxland, en Aaltje Bastiaans, wonende alhier, sijnondertrouwt den 21e Novemb., getrouwt den 11e Decemb.

Willem Laurisz van der Willigen, j.m., wonende op Stad, enNeeltje Leunis, j.d., mede wonende op Stad, en laadst gewoont hebbende alhier,sijn ondertrouwt den 24e Decemb., attestatie gegeven den 11eJanuar Ao. 1688

Maerten Wouterz van Heest, weduwenaar van Baartjen Arens, enWillemtje Jans, j.d., mede wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27eDecemb., sijn getrouwt den 15e Januar Ao. 1688

Johannes van Rossum, j.m., en Maria de Graaff, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 27e Decemb., getrouwt den 15eJanuar Ao. 1688

Ao. 1688

Jan Willemz Langbrouk, j.m., en Maatje Hendriks Masteluijn,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Januar,getrouwt den 22e dito

Andries Aartz van den Brouk, j.m., wonende onder hetreghtsgebied van Middelharnas, en Neeltje Jacobs Moij, weduwe van CornelisBarendz Plokhoij, wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 9 Januar,getrouwt den 8e Februar

Claas Willemz de Vogel, weduwenaar van Pieternelle Teunis,en Christijntje Jans Emmeko, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den16e Januar, sijn getrouwt den ???

Herman Willemz van den Boogaart, weduwenaar van Maatje Claas,en Neeltje Andries, j.d., beijde wonende onder de jurisdictie van Dirxland,sijn getrouwt den 15e Januar ????

Daniel Pieterz ?, weduwenaar van Aaghje Wouters, en MaatjeCornelis Basert, weduwe van Jan Dielis, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 30 Januar, sijn getrouwt

Jan Claasz Groenevelt, j.m., en Maatjen Arens, weduwe vanJan Hendrikz Houwer, sijn ondertrouwt den 13e Februar, sijn getrouwtden 3e Maart

Henric Arenz Pas, j.m., wonende alhier, en Zaartje Tobias,j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 19e Februar,attestatie gegeven den 12e Maart

Jan Arenz de Korte, j.m., en Maatje Gerrits Hottingh, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26e Maart, getrouwt den19e April

Willem Jobz van Smersdijk, j.m., en Cornelia Frans der Moeije,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26e Maart,getrouwt den 11e April

Pauwels Janz Backer, j.m., wonende in Sommelsdijk, enTannetje Willems, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 10eApril, attestatie gegeven den 30e April

Dirk van den Rhijn, j.m., wonende in Sommelsdijk, enCatharina Palingh, weduwe van Michiel Bierman, wonende alhier, sijn ondertrouwtden 16e April, getrouwt den 9e Meij

Johannes Cornelisz van Eeuwe, weduwenaar van Aagje Teunis,en Geertje Krijns Wittekouk, weduwe van Teunis Willemz Smit, sijn ondertrouwtden 20 April, getrouwt den 9e Meij

Pieter Leendertz Mane, j.m., wonende alhier, en JannetjeWillems, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 20eApril, getrouwt den 9e Meij

Pieter Hendrikz van der W?el, j.m., wonende opHellevoetsluijs, en Margrietje Koeseboneboom, j.d., sijn getrouwt den 16eMeij

Johannes Davidz Mijs, j.m., wonende in Ooltjensplaat, enArentje Andries Vink, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 20e Meij,getrouwt den 20e Junij

Gabriel Gabrielz de Jonge, j.m., wonende op Stad, en NeeltjeCornelis van der Veer, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 25eJunij, getrouwt den 11e Julij

Gerbrand Arenz, weduwenaar van Neeltjen Arens, en MaatjeLeenderts, weduwe van Cornelis Arenz Kranendonk, sijn ondertrouwt den 8eJulij, attestatie gegeven den 25e dito

Gerrit Bosschieter, weduwenaar van Neeltje Dingemans,wonende onder het reghtsgebied van Middelharnis, en Sijtje Joosts Meijnderer,weduwe van Jan Janz Bakker, wonende onder het reghtsgebied van Sommelsdijk,sijn ondertrouwt den 8e Julij, getrouwt den 8e Augusti

Tomas Hubrechtz Blok, j.m., wonende alhier, en LijsbethFrans Buise, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 6eAugusti, getrouwt den 29e dito

Jan Cornelisz Wafelbacker, j.m., wonende alhier, enLijsabeth Jans de Ridder, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 20Augusti, attestatie gegeven den 14e September

Arij Pieterz Meulendijk, j.m., en Susanne van Rheden, weduwevan Jan Gillisz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5eNovemb., getrouwt den 24e Novemb.

Gerrit Pieterz van den Toll, weduwenaar van LeentjeLeenderts, en Pleuntje Govers van der Made, weduwe laadst van LaurensMareschal, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 5e Novemb.,getrouwt den 24e Novemb.

Jan Leendertz Groen, j.m., en Neeltje Jans de Graaff, weduwevan Teunis Schoonejongen, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 12eNovemb., sijn getrouwt den 2e Decemb.

Ao. 1689

Jan Janz van der Vliet, weduwenaar, en wonende in de Oude Tonge,en Lijsbeth Jans Alleren, weduwe van Abram Bartelz, wonende alhier, hierondertrouwt den 18e Novemb., attestatie gegeven den 6eJanuarij Ao. 1689

Ariaan Ariaanz de Beer, j.m., en Neeltje Corstiaans vanHeest, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9e Maart,sijn getrouwt den ???

Harman Eldertz van der Mij, j.m., wonende toe Zierikzee, enLijsbeth Herkens, j.d., tegenwoordigh woonaghtigh alhier, sijn ondertrouwt den22e Maart, getrouwt den 24e April

Willem Hubrechtz Pas, j.m., en Jannetje Sibrands, j.d.,beijde wonende alhier, sijn getrouwt den 17e April

Dirk Joostz, weduwenaar van Jannetje Willems, en MarijRochus, weduwe van Frans Jacobz Kuijl, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 22e April, getrouwt den 30e Meij

Jan Leendertz de Riel, j.m., en Neeltje Pauwels Kanze, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 30e April, sijn getrouwtden 15e Meij

Claas Danielz van Teemst, j.m.,wonende alhier, en Claasje Abrams van Dale, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 6e Meij, attestatie gegeven den 24e Meij

Daniel du Pre, weduwenaar van Pietertje van der Spoor,wonende in de Nieuwe Tonge, en Zara de la Tombe, j.d., wonende alhier en laadstgewoont hebben?? in Strije, sijnondertrouwt den 11e Meij, getrouwt den 30e Meij

Jacob Cornelisz Grijp, weduwenaar van Grietje Dirx, wonendealhier, en Maatje Pieters Butt, weduwe laadst van Jacob Cornelisz Boutkan,wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 27e Meij

Michiel Cornelisz van Kakum, j.m., wonende alhier, en AagjeGerrits Danser, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 30eMeij

Jacob Cornelisz Grijp, weduwenaar van Grietje Dirx, wonendealhier, en Maatje Pieters But, weduwe laadst van Jacob Cornelisz Boutkan,wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 25e Meij, attestatiegegeven den 16e Junij

Jacob Tomasz Post, weduwenaar van Leunisjen Arens, wonendealhier, en Martijntje Crijne Bleek, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 10e Julij

Pieter Bouwer, j.m., en Maria Boon, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 2e Julij, getrouwt den 24edito

Jacob Corstiaanz van Heest, j.m., en Teuntje WillemsLanghbrouk, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrout den 15eJulj, getrouwt den 31e dito

Jacob Janz Kanze, weduwenaar van Barber Dirx, en JannetjeLeenderts, weduwe van Meeuwis Pieterz, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 19e Augusti, getrouwt van mij in Dirxland den 5eSeptemb.

Simon Jeroenz Hoppins, j.m., en Jannetje GerritsHerreweijer, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21eOctober, getrouwt den 19e Novemb.

Pieter Abramz de Wit, weduwenaar van Geertruijd Crol, enAriaantje Stoffels van der Hert, j.d., beide wonende alhier, sijn ondertrouwtden 12e November, getrouwt den 1e Decemb.

Abram van Hartoghsvelt, j.m., en Adriana Boon, weduwe vanGillis van Loene, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9 Decemb., sijngetrouwt den 26e dito

Jan Hendrikz Boogaarts, j.m., en Geertruijd Willems Derinus,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9e Decemb., sijngetrouwt den 28e dito

Cornelis Naghtegaal, j.m., en Lena Duijm, weduwe van PieterKooman, sijn ondertrouwt den 14e Decemb., sijn getrouwt

Ao. 1690

Cornelis Arienz Orgelist, j.m., en Maria Jans, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 3e Februar, getrouwt den 26edito

Jan Willemz Langhbrouk, weduwenaar van Maartjen HendriksMasteluijn, en Lijsbeth Gillis, weduwe van Jan Hubrechtz Koster, beijde wonendealhier, ondertrouwt den 8e Februar, getrouwt den 2e Maart

Arij Troost, j.m., wonende alhier, en Maatje Cornelis Bloem,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8e Februar,getrouwt den 2e Maart

Stephanus de la Tombe, j.m.,wonende alhier, en Catharina van Clootwijk, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 17e Februar, attestatie gegeven den 12e Maart

Cornelis Arenz van Gempe, j.m.,wonende in Sommelsdijk, en Leuntje Pieters Hoogesin, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 15e April, den 4e Meij attestatie gegeven

Pieter Antonisz de Vet, j.m.,wonende in Sommelsdijk, en Machtelt Cornelis van der Spoor, j.d., wonendealhier, sijn ondertrouwt den 7e April, getrouwt den 30edito

Leendert Cornelis Paijs, j.m.,wonende op Herkinge, en Wouterine Barends, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 2e Septemb., getrouwt den 8e Octob.

Bastiaan Michielz Brijeter,weduwenaar van Maatje Jans Vink, wonende alhier, en Ariaantje Erasmus, weduwevan Hendrik Hendrikz, wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 29eNovemb., getrouwt den 17e Decemb.

Claas Teunisz, weduwenaar vanTannetje Jans, en Lijntje Govers, weduwe van Gerrit Jacobz, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 20e Decemb., getrouwt den 17eJanuar Ao. 1691

Ao. 1691

Pieter Gerritz Koijman, weduwenaarvan Catelijntje Cornelis, en Anna de Swaan, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 10e Januar, getrouwt den 31e dito

Teunis Janz Weijman, j.m., enAriaantje Jacobs, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21eApril, getrouwt van mij op Stad den 13e Meij

Aren Cornelisz Kranendonk, j.m.,en Annetje Arens, j.d., beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas,sijn ondertrouwt den 6e April, getrouwt den 29e dito

Cornelis Hubrechtz Koster,weduwenaar van Maritje Leunis, en Zaartje Gerrits, j.d., beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt den 25e April, getrouwt van mij op Stad den 13eMeij

Cornelis Claaz Spruijt, j.m.,wonende onder de banne van Rokanje, en Neeltje Jans, j.d., wonende alhier, sijngetrouwt den 10e Juni

Jan Janz Weijman, weduwenaar vanAriaantje Leenderts van Ham, wonende alhier, en Catharina Aelbrechts vanHeumen, j.d., wonende alhier, en laadst gewoont hebbende in Sommelsdijk, sijnondertrouwt den 6e Julij, attestatie gegeven den 28e dito

Simon Arenz Frater, j.m., enAnnetje Leenderts Tuijter, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13eJulij, getrouwt den 5e Augusti

Gillis Hobius, weduwenaar vanMagdalena van der ?, wonende in Sommelsdijk, en Anna van den Houten, j.d.,wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e Julij, getrouwt den 1eAugusti

Jacob Vink, j.m., en Cornelia vanden Houte, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 14eJulij, getrouwt den 1e Augusti

Cornelis Cornelisz Wafelbacker,j.m., en Lijsbeth Dirks van Ek, j.d., sijn ondertrouwt den 11eAugusti, getrouwt van mij in Dirxland den 2e Septemb.

Pieter Bastiaanz, j.m., enLijsbeth Hendriks Schoonejongen, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13eOctob., getrouwt den 25e Novemb.

Bastiaan Tomasz Visscher,weduwenaar van Laurijntje Lauwis, en Arentje Michiels, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 11e August, getrouwt den 2eSeptemb.

Hendrik Maartenz Houwer, j.m., enMaatje Cornelis van Kakum, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 2eNovemb., getrouwt den 25e Novemb.

Frans Jacobz Bleijker, j.m., enClijntje Joosts Kom, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23eNovemb., getrouwt den 12e Decemb.

Cornelis Janz Bijkerke, weduwenaarlaadst van Mari Claas, en Maijke Teunis Rosendaal, weduwe laadst van ClaasPieterz Tanis, sijn ondertrouwt den 28e Novemb.

Ao. 1692

Jacob Jorisz Moij, weduwenaar vanMarij Arens, wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, en Annetje Corn.Casteleijn, weduwe laadst van Hendrik Corn. van Toll, wonende in Sommelsdijk,sijn ondertrouwt den 19e Decemb., attestatie gegeven den 11eJanuar Ao. 1692

Simon Willemz Kalis, j.m., enAriaantje Jacobs Koningh, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 27eFebr., sijn getrouwt

Wouter Maartensz van Heest, j.m.,en Hilletje Sibrands, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 31eMaart, sijn getrouwt den 4e Meij

Jacob Dirkz van Ek, j.m., enAaltje Gerrits, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 30eApril

Dimmen Gijsbrechtz Verkaijk, j.m.,wonende in Dirxland, en Grietje Cornelis Vlietland, j.d., wonende alhier, sijnondertrouwt den 14e April

Aren Cornelisz Backer, weduwenaarlaadst van Lijdia Arens, wonende op Stad, en Maatje Gerrits Troost, j.d.,wonende alhier, sijn ondertrouwt den 16e Meij

Pieter Janz Jonker, weduwenaarlaadst van Beatrix Cornelis, en Teuntje Gerrits Hottingh, weduwe laadst vanRoeland Elsevier, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eJulij, sijn getrouwt

Aren Paulusz van de Velde, j.m.,wonende alhier, en Ariaantje Hendriks Hoogererre, j.d., wonende in Sommelsdijk,sijn ondertrouwt den 17e Octob., getrouwt den 9e Novemb.

Jan Gerritz Hottingh, j.m., enPietertje Jacobs van der Queele, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 7e Novemb., sijn getrouwt

Michiel Jacobz Koningh, j.m., enTeuntje Dirks Post, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 21eNovemb., sijn getrouwt

Cornelis Corstiaanz van der Vliet,weduwenaar Jobje Michiels, en Dingene Willems Verhouk, weduwe van LeendertHoupman, sijn ondertrouwt den 28e Novemb., getrouwt den 17eDecemb.

Ao. 1693

Sturm Arenz Pas, j.m., en MaatjenAbrams Fijne, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eJanuar, getrouwt den 10e Febr.

Cornelis Koningh, j.m., en TeuntjeJans Houwer, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 22eJanuar, getrouwt den 8e Feb.

Maarten Dirkz Boer, j.m., wonendealhier, en laadst gewoont hebbende tot Sevenhuijsen, en Pietertje Jans van derVeer, weduwe van Gabriel Gabrielz, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 23eJanuar

Leendert Duijndam, j.m., wonendealhier, en Ariaantje Pieters Koulets, weduwe van Leendert Jong, mede wonendealhier, en laadst gewoont hebbende tot Rotterdam, sijn ondertrouwt den 4eFebr., getrouwt den 1e Maart

Steven Willemz van Kakum, j.m., enPietertje Bastiaans Visscher, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den4e Febr., getrouwt den 1e Maart

Willem Arenz Frater, j.m., enJannetje Dirx, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 18eFebruar, getrouwt den 20e Maart

Jan Cornelisz Wafelbakker,weduwenaar van Lijsbeth Jans de Ridder, en Jannetje Joris, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 20e Febr., sijn getrouwt den 20eMaart

Teunis Cornelisz Blok, j.m.,wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, en Neeltje Jans van S.Anneland, j.d., wonende in de Oude Tonge, sijn getrouwt den 8e Maart

Ariaan Ariaanz de Beer, weduwenaarvan Neeltje Corstiaans, en Neeltje Corstiaans, j.d., beijde wonende alhier,sijn ondertrouwt den 27e Maart, getrouwt den 12e April

Jan Teunisz Krol, j.m., enCatharina Vlietland, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 27eMaart, getrouwt den 12e April

Leunis Jacobz Koert, j.m., wonendein den Oostmoer, onder het reghtsgebied van Sommelsdijk, en Willemtje Willems,weduwe van Huge Dingemanz Decker, wonende in den Oostmoer, onder hetreghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 3e April,attestatie gegeven den 1e Meij

Pieter Pieterz Dielisse, j.m., enMaatjen Arens, weduwe van Jacob Gabrielz, sijn ondertrouwt den 30eMaart, getrouwt den 26e April

Jan Trommel, weduw. van MaatjenDirks van Kakum, en Neeltje Rosendaal, j.d., beijde wonende alhier, sijnondertrouwt den 9e April, getrouwt den 3e Meij

Jacob Dirkz Richard, j.m., enTrijntje Cornelis Wafelbacker, weduwe van Joost Heijndrikz Crol, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 15e April, getrouwt den 3eMeij

Jacob Leendertz van den Boogaart,j.m., wonende in de Koorndijk, en laadst hebbende alhier, en Francijntje JacobsPauw, j.d., wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e April, getrouwtden 11e Meij

Hendrik Pieterz Hartogh, j.m., enClijntje Arens van Moude, j.d., beijde wonende onder het reghtsgebied vanMiddelharnas, sijn ondertrouwt den 17e April, getrouwt den 11eMeij

Florens Gerritz van Ek, j.m.wonende onder het reghtsgebied van Stad, en Cornelia Noorlander, j.d., wonendeonder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn getrouwt den 26e Aprilmet attestatie van Stad

Wouter Maartensz van Heest, wed.van Hilletje Sibrands, en Ariaantje Cornelis Holdertuijt, j.d., sijnondertrouwt den 11e Novemb.

Ao. 1694

Januar: Jan Claasz Soetermeer,j.m.,?? en Susanna Jacobs Pauw, j.d., ,beijde wonende alhier, sijn getrouwt

Pieter Janz van Maltha, j.m.,wonende alhier, en Jannetje Jobs van Gort, j.d., wonende in Dirxland, sijnondertrouwt den 29e Januar, attestatie gegeven op Dirxland

Jan Franz der Moeije, j.m., enGeertje Claas Tans, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eFebr., getrouwt den 14e Maart

Jan Engelz Kapiteijn, j.m., enMarijtje Pieters Ruijchrok, weduwe van Dirk Corn. van der Slik, sijnondertrouwt den 20e Febr., getrouwt den 19e Maart

Jan Jacobz, j.m., en LeentjeCornelis Koningh, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 29eFebr., getrouwt den 19e Maart

Aren Paschierz de Korte, j.m., enMaria Corn. van der Kroon, weduwe van Tijs Corn. Visscher, wonende alhier, enlaadst gewoont hebbende op den Hitzert, sijn ondertrouwt den 5eMaart, sijn getrouwt den 4e April

Aren Maartenz van Heest,weduwenaar van Aagje Simons, en Teuntje Cornelis Smit, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 24e April

Simon Janz Kole, j.m., en SijtjenArens van Heest, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 7eMeij, getrouwt den 31e dito

David Tijsz van der Vlught, j.m.,wonende alhier, en laadst gewoont hebbende op den Bommel, en PieternelleDickin, laadst weduwe van Phlip Bastiaanz Breederland, wonende mede alhier,sijn ondertrouwt den 29e Meij, attestatie gegeven na den Bommel den20e Junij

Jan Jacobz Rijkers, wed. vanGrietje Frans, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 6eJunij

Bastiaan Wouterz Mande, wed. van Ariaantjevan Beek, en Maatje Gerrits van Proijen, j.d., beijde wonende op hetreghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 25e Junij,attestatie gegeven den 16e Julij

Michiel Corn. van Kakum,weduwenaar van Aagje Gerrits Danser, en Josijntje Jacobs van der Kraagh, j.d.,beijde wonend alhier, sijn ondertrouwt den 23e Julij

Bastiaan Maartensz Borne, j.m., enJannetje Claas van ???t Hof, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 26eAugust

Simon Jeroenz Hoppin, weduwenaar van Jannetje Gerrits, wonendealhier, en Dirkje Herkens, j.d., wonende op Hellevoetsluijs, sijn ondertrouwtden 4e Septemb., getrouwt den 26e dito

Abram Janz Res, j.m., wonende alhier, en Maria WalijksBoogaart, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 10eSeptemb., getrouwt den 3e Octob.

Claas Willemz de Vogel, weduwenaar laadst van ChristijntjeJans, en Ariaantje Claas Sturis, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwtden 17e Septemb. getrouwt den 10e Octob.

Leendert Michielz van de Roovaart, j.m., en Hubertje JeroensHoppin, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eSeptemb., getrouwt den 10e Octob.

Jan Leendertz Tuijter, j.m., en Maatje Thomas Herreweijer,j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8e Octob.

Pieter Pieterz van Gert, weduwenaar van Arentje Willems, enLijsbeth Leenderts Tuijter, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den15e Octob.

Johannes de Jongh, weduwenaar van Anna Kitte, wonendealhier, en laadst gewoont hebbende in Outbeijerland, en Johanna de Waard,weduwe van Johannes Grond, wonende in Outbeijerland, sijn ondertrouwt den 8eDecemb., sijn getrouwt van mij op Stad aan Harinkvliet, den 27eMaart, Ao.

1695

Jan Arenz Koningh, j.m., en Teuntje Willems van Kakum, j.d.,beijde wonende alhier, sijn getrouwt den 2e Februar

Jacob Bastiaanz Chijsje, j.m., en Neeltje Dirks Post, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17e?? Febr.

Leendert Tijsz, weduwenaar van Pietertje Daniels, enAriaantje Adams, weduwe van Jan Arenz, beijde ondertrouwt alhier, sijnondertrouwt den 18e Febr.

Adrianus Papegaei, j.m., en Agniete Cornelis, weduwe van Zeijtde Kok van Nerijnen, beijde wonende in Sommelsdijk, sijn getrouwt den 13eMaart

Michiel Corn. van Kakum, weduwenaar, en Neeltje HubrechtsKoningh, j.d., beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e April

Daniel du Pre, j.m., en Neeltje Jeroens Hoppin, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 22e April

Jan Kasteleijn, j.m., en Lijsbet Dirks Vink, j.d., beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 22e April

Jacob van der Hoet, j.m., wonende alhier, en Dina vanBesoijen, j.d., wonende in Sommelsdijk, sijn ondertrouwt den 14e Meij

Jan Leendertz Boone, j.m., en Annetje Sibrands, weduwe vanWillem Hubreghtz Pas, sijn ondertrouwt den 27e Meij

Jan Matthijsz Pinsternakel, weduwenaar van Aaltje Tunst, enTannetje Cornelis Wafelbakker, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 13eAugusti

Simon Pleunisz Voorwel, weduwenaar van Maartje LeendertsBesoijen, en wonende in Sommelsdijk, en Neeltje Leenderts Bosschieter, weduwevan Mattheus Elsevier, wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19eAugust, getrouwt den 11e September

Jan Wouterz Koutijser, j.m., en Lena Dirks van Kakum, beijdewonende alhier, sijn ondertrouwt den 19e August, getrouwt den 11eSeptemb.

Jan Gerbrandz Breur, j.m., en Celitje Jans, j.d., wonendebeijde onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijn ondertrouwt den 9eSeptemb.

Cornelis Janz Halsbergh, j.m., en Wijventje Pieters, j.d.,beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 9e Septemb.

Aram Janz Backer, weduwenaar van Leentje Arens Creliselaar,en Annetje Willems Meerman, wonende in Sommelsdijk, getrouwt den 4eSeptemb.

Pieter Jeroenz Hoppin, j.m., en Dorothea Herkens, weduwe vanJacob de Meij, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 8eSeptember, attestatie gegeven van Rotterdam

Willem Hendrikz Visscher, j.m., wonende alhier, en laadstgewoont hebbende tot Willemstad, en Ariaantje Stoffels van der Veer, weduwe vanPieter Abramz de Wit, mede wonende alhier, sijn ondertrouwt den 17eSeptemb., getrouwt den 16e Octob.

Teunis Bastiaanz Blom, j.m., wonende alhier, en CorneliaTichelman, j.d., mede wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, sijnondertrouwt den 23e Septemb., getrouwt

Dirk van Kakum, weduwenaar van Neeltje Roelands Elsevier, enJannetje Leenderts, weduwe van Leendert Gerritz Bosschieter, beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 10e Octob., getrouwt den 23edito

Willem Janz Kom, j.m., en Neeltje Jaspers Breedsne, weduwevan Pieter Teunisz Post, beijde wonende alhier, sijn ondertrouwt den 19eOctob., getrouwt den 13e Novemb.

Simon Arenz Pas, j.m., en Jaapje Arens, j.d., beijde wonendealhier, sijn ondertrouwt den 20e Octob, getrouwt den 16eNovemb.

Op het laatste blad, pagina 31, nog een aantal dopen:

Ao. 1695

18. Een kind gedoopt van Jan Abele en Maatje Leenderts, genoemtLena, getuijgen Gerrit Pieterz van den Tol en Martijntje Perinis

Dito Een kind gedoopt van Abram Noorthouve en PieternelleLeenderts, enoemt Jacomijntje, getuijgen Aren Ruijchrok en Leentje Leenderts

25. Een kind gedoopt van Jacob Arenz de Bree en CorneliaElias, genoemt Lijsbet, getuijgen Arentjen Arens en ???

Dito Een kind gedoopt van Bastiaan Borne en Jannetje Klaas,genoemt Lena, getuijgen Maarten Borne en Lena Trommelen

28. Een kind gedoopt van Dirk Corstiaanz en Maatje Gerrits,genoemt Neeltje, getuijgen Leendert Gerritz en Corneeltje Jacobs

26. Een kind gedoopt van Dirk Cornelisz Roij en CorneliaIJemands Groenendijk, genoemt Jannetje, getuijgen Jan Groenendijk en GritjeGroenendijk

Dito Een kind gedoopt van Jan Jacobz en Leentje Corn.Koningh, genoemt Jacob, getuijgen Bastiaan Arenz en Jannetje Claas

17. Een kind gedoopt van Paulus Jacobz Vink en FrancijntjeCoenraats, getuijgen Hendrik Jacobz en Ariaantje Jacobs

24. Een kind gedoopt van Aren Bastiaanz en HeijltjeBastiaans, genoemt Willem, getuijge Trijntje Bastiaans

30. Een kind gedoopt van Leendert Michielz en Hubertje Jeroens,genoemt Willemtje, getuijgen Simon Jeroenz Hoppin en Neeltje Jeroens

Dito Een kind gedoopt van Jacob Vink en Cornelia van denHouten, genoemt martintje, getuijgen Marinus Vink en Grietje Vink

7. Een kind gedoopt van Barend Janz en Neeltje Jans, genoemtAriaantje, getuijge Ariaantje Stoffels

Dito een kind gedoopt van Leendert Janz Tuijter en MaatjeThomas Herreweijer, genoumt Annetje, getuijgen Jannetje Aerts en Jan Herweijer ??

Dito Een kind gedoopt van Willem Kalis en Maatje Gerrits,genoumt Lijntje, getuijgen Michiel Stevenz en Jannetje Stevens

21. Een kind gedoopt van Jacob Franz en Annetje Jans,genoemt Cornelis, getuijge Mari Jans

28. Een kind gedoopt van Daniel du Pre en Neeltje Jeroens

Een kind gedoopt van Hendrik Jacobz Vink en Dingne Pieters,genoemt -, getuijge Annetje Leenderts

11. Een kind gedoopt van Cornelis Simonz en AriaantjeJacobs, genoemt Cornelia, getuijgen Tannetje Simonz, Aren Johannes en HendrikJacobs