Middelharnis - Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven 18 januari 1805 - 31 december 1811

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Middelharnis
3
Trouwen/Begraven: 1805-1811??
Trouwen 1805-1811
[18-01-1805]
1805 Jan. 18 werd ter secretarij alhier aangeevinge gedaan in onvermogen door Adrs. van de Rovaard, wedr. van Aagtje den Hollander, om met Anthonia Teunisz de Koning, wede. van Corns. Leendrsz Smit te trouwen ??? memorie
[08-02-1805]
Febr. 8 uts. door Neeltje Marijnusse van Woensel, j. d., wonende alhier, om met Willem van den Andel, j. m., woonagtig onder de Oude Tong, te trouwen ??? memorie
[22-02-1805]
22 uts. in de 4e classe door Hester Missel, j. d., om met Aren Fransz van Gelderen, j. m., beijde woonende alhier, te trouwen ??? solvt. f 3 : 0 : -, voor het dorp f 1 : 0 : -, de bruijdegom heeft acte pro deo. ???
[25-02-1805]
25 uts. in onvermogen door Corns. Leendsze Breur, weduenaar van Neeltje van Gelderen, om met Maartje Admiraal, j. d., beijde woonende alhier, te trouwen ??? memorie
[20-03-1805]
Maart 20 uts. in onvermogen door Arij onder de Linde, j. m., om met Cornelia Riedmulder, j. d., beijde wonende alhier, te trouwen ??? memorie
[04-04-1805]
April 4 uts. in de 4e classe door Jacomijntje van Sintanneland, j. d., woonende alhier, om met Corns. Bakker, j. m., woonende te Sommeldijk, te trouwen, solvt. voor de bruijd f 3 : 0 : -
[05-04-1805]
5 uts. in de 4e classe door Neeltje Arensz de Bloeme, j. d., om met Barend Jansz Boon, j. m., beijde woonende alhier, te trouwen, solvt. voor de bruijd f 3 : 0 : -, beijden voor???t dorp f 2 : 0 : -, de buijdegoms hebben acte pro deo
1805 April 5 werd ter secretarij alhier aangeving gedaan in de 4e classe door Lijsbeth Luijendijk, j. d., om met Hendrik Vink, j. m., beide wonende alhier, te trouwen, solvt. f 3 : 0 : -, voor het dorp f 1 : 0 : -, de bruidegom heeft acte pro deo
5 uts. in de 3e classe door Frans van de Rovaerd, j. m., om met Jannetje Slis, j. d., beide woonende alhier, te trouwen, solvt. voor beiden f 12 : 0 : -, voor het dorp f 4 : 0 : -
[09-04-1805]
9 uts. in de 4e classe door Johanna Jacobze Bakker, j. d., om met Jan Leendsze Smit, j. m., beide alhier woonagtig, te trouwen, solvt. f 3 : 0 : -, voor het dorp f 1: 0 : -, de bruidegom heeft acte pro deo
[12-04-1805]
12 uts. in de 4e classe door Danker Peeman, j. m., om met Lena Jacobsz van der Sluis, j. d., beide alhier woonagtig, te trouwen, solvt. f 3 : 0 : -, voor het dorp f 1 : 0 : -, de bruid heeft acte pro deo
[16-04-1805]
16 uts. in de 4e classe door Tannetje de Bloeme, wede. van Corns. Simonsz de Ruijter, om met Mattheus Staepel, laatst weduenaer van Geertje Jacobsz van der Sluis, zijnde beide alhier woonagtig, te trouwen ??? f 3 : 0 : -, voor het dorp f 1: 0 : -, den bruijdegom heeft acte pro deo??
[13-04-1805]
Bevorens 13 uts. in onvermogen door Leendert Pietersz Koudijzer, wedr. van Jannetje du Pre, om met Ariaantje Cornelisze van Groningen, wede. van Aren Witvliet, beide alhier woonagtig, te trouwen ??? memorie
[19-04-1805]
19. uts. in de 4e classe door Lieven Matze, j. m., geb. en woonende alhier, om te trouwen met Cornelia Trouilla, j. d., meede geb. en alhier woonachtig, solvt. voor beide f 6 : 0 : -, voor het dorp f 2 : 0 : -
[25-04-1805]
1805 April 25 werd ter secretarij alhier aangeving gedaen in de vierde classe door Pieter Luijendijk, wedr., wonende alhier, om te trouwen met Ariaentje Zeedijk, wedue van Cornelis Kalle, woonende te Sommelsdijk, solvt. voor den bruidegom f 3 : 0 : -, voor het dorp f 1 : 0 : -
[18-05-1805]
Meij 18 werd als boven aangeving gedaan in onvermogen door Daniel de Wilde, j. m., woonende alhier, om te trouwen met Leentje den Boer, j. d., meede alhier woonachtig, dient voor memorie????
[24-05-1805]
24 uts. in de 4e classe door Pieter Dirksz vdr. Slik, wedr., om met Anna Davidze van Zandvliet, j. d., te trouwen, beide wonende alhier, solvt. door beiden f 6 : 0 : -, voor het dorp f 2 : 0 : -
[21-06-1805]
Junij 21 uts. in onvermogen door Johanna Ligteveld, j. d., wonende onder deze jurisdictie, om te trouwen met Mattheus Meulenaar, j. m., woonagtig te Stad aan ???t Haringvliet ??? memorie
[26-07-1805]
Julij 26 uts. in de 2e classe door Jacob Koert, wedr., en Sophia van Rosenberg, wede., beijde alhier woonagtig, solvt. voor beiden f 30 : 0 : -, voor het dorp f 6 : 0 : -
[02-08-1805]
Augs. 2 uts. in de 4e classe door Trijntje Haverstad, j. d., wonende alhier, om te trouwen met Dingeman Zeedijk, wonende onder de jurisdictie van Melissant, solvt. f 3 : 0 : -, voor het dorp f 1 : 0 : -
[14-08-1805]
14. uts. in de 4e classe door Kasper Schonejonge, j. m., woonende alhier, om te trouwen met Lena Jutting, j. d., woonende te Rotterdam, solvt. f 3 : 0 : -, voor het dorp f 1 : 0 : -
[14-09-1805]
Sept. 14. uts. in onvermogen door Maarten van Ek, j. m., en Kaatje Neuteboom, j. d., beide wonende onder deeze jurisdictie, om te trouwen ??? memorie
1805 werd ter secretarij alhier aangeeving gedaan in onvermogen door Jan Willemsz Donk, j. m., wonende alhier, om te trouwen met Lena Hendkze van Vliet, j. d., woonagtig te Oplaat - memorie??
[15-11-1805]
Novb. 15 uts. in de 2e classe door Cornelis Hoek, j. m., om met Aaltje vdr. Slik, j.d., beijde woonende alhier, te trouwen, solvt. voor beijden f 30 : 0 : -, voor het dorp f 6 : 0 : -
[18-11-1805]
18 uts. in onvermogen door Benjamin Simons, j. m., thans woonende te Dordregt, en Rachel David Hartog, j. d., woonende alhier, om met den anderen te trouwen ??? memorie
[14-12-1805]
Decemb. 14 uts. in de 1e classe door Arij Westdijk, j. m., om met Maatje van der Vlugt, j. d., beide woonende alhier, te trouwen, solvt. voor beijden f 60 : 0 : -, voor het dorp f 12 : 0 : -
Tot hiertoe geexhibeert den 28 Februarij 1806. -, Hendk. Matse
Begraven 1805 ??? 1811
Begonnen bij mij L. Kolff van Oosterwijk
Ontfang weegens ???s lands belastingen op de advertentien nopens de geboorte van kind of kinderen f 1 : 0 : -, huwlijks notificatien f 3 : 0 : -, bekendmaking van sterfgevallen f 2 : 0 : - voor ieder nieuwspapier, volgens publ. van ???t prov. best. van Holland dato 5 October 1797. ???
[24-01-1805]
1805 Jan. 24 A. van Weelde, overlijden van zijn huisve. Rott. Cour 29 do. ??? f 2 : 0 : -
Tot hiertoe geexhibeert den 28 Febr. 1806. -, Hendk. Matse
Salarissen op het begraven. ??? Consent billietten tot het begraeven indien de aangifte op zeegel is, 18 sts., ongeseegeld zijnde, 9 sts., van den armen begraeven wordende vrij
Quitantien voor den ontfangst van het sommatiebiliet, 6 sts., voor den armen vrij
Declaratoiren, zoo der beneden de 300 gl. gegoedheid van den boedel, als den gealimenteerden. ???
de eerstgenoemde 12 stuijvers en de laatstgenoemde vrij. -?? ????
Memorien van aangeevingen weegens de boedels die boven de 300 gulden gegoed zijn en exempt zijn. ???
Voor de 6 eerste artikelen 24 stuijvers. ???
[07-01-1805]
1805 Jan. 7 aangeving gedaan in de 4e classe om Pieter Gerre. Hotting, 70 jaar, te begraeven ??? f 3 : 0 : -
Kind van Gerrit Piete. Hotting, 1 dag, te begraeven ??? f 3 : 0 : -
[11-01-1805]
11 uts. in onvermogen om het overleeden kind van Doris Winkels naer Stad ter begraeving te vervoeren ??? memorie
[16-01-1805]
16 uts. in onvermoogen om de overleedene huijsvrouw van Klaas Hollaard, 30 jaar en 10 maand., alhier te begraaven ??? memorie
16 uts. in onvermogen om het overleede kind van Corns. Smit, 16 week., alhier te begraaven ??? memorie
16 uts. in onvermoogen door Doris Winkels, om zijne overleeden huijsvrouw, 30 jaar, naar Stad ter begraaving te vervoeren ??? memorie
[24-01-1805]
24. uts. in de 1e classe door de heer A. van Weelden om zijne huijsvrouw alhier te begraaven, solvt. f 30 : 0 : -
[02-02-1805]
Febij. 2 uts. in onvermoogen om de zoon van Jan Peekstok alhier te begraaven ??? memorie
[05-02-1805]
5 uts. in onvermoogen om Pieter de Bloeme, 63 jaar, alhier te begraaven ??? memorie
[14-02-1805]
14 uts. van het kind van A. vr. Waal ??? memorie
[18-02-1805]
18 uts. in de 4e classe om den overleedenen Dirk Kok alhier te begraven, solvt. f 3 : 0 : -
[21-02-1805]
21 uts. in onvermoogen om het kind van Hijmen Vermaas, 1 ?? jaar, alhier te begraaven - memorie??
[22-02-1805]
22 uts. in onvermoogen om het kind van Leendert Bries wede., 20 week., alhier te begraven ??? memorie
[23-02-1805]
23 uts. in onvermoogen om het kind van Neeltje van Gillis, 13 week., alhier te begraven ??? memorie
[27-02-1805]
27 uts. in onvermoogen om het kind van Corns. Dubbeld, 15 jr., alhier te begraaven ??? memorie
[04-03-1805]
1805 Maart 4 werd ter secretarij alhier aangeeving gedaan in onvermogen door Aren Missel om zijn overleede kind, oud 13 ?? jaar, naar Stad ter begraaving te vervoeren ??? memorie
[16-03-1805]
16 uts. in onvermogen om den overledenen Corns. de Bloeme, 72 ?? jaar, alhier te begraven ??? memorie
[23-03-1805]
23 uts. in onvermogen om het kind van Corns. Cornse. de Ruijter, 3 dage, alhier te begraaven ??? memorie
[27-03-1805]
27 uts. in onvermogen van de vrouw van Bastiaen van Eck, 60 ?? jr. ??? memorie
[29-03-1805]
29 uts. in de 4e classe om de overleedene Lena Waterman, ongehuwde bejaerde dogter, 60 jr., alhier te begraaven, solvt. dubbeld recht f 6 : 0 : -
[03-04-1805]
April 3 uts. in onvermogen van den overledenen Jacob Koudijzer, 74 jr. ??? memorie
[06-04-1805]
April 6 uts. in onvermogen door Israel Raphael, om zijn overleede kind naar Oudbeijerland ter begraving te vervoeren ??? memorie
[08-04-1805]
8 uts. in onvermogen van de de huisvrouw van Leendt. Koster, 38 jr. ??? memorie
[09-04-1805]
9 uts. in de 4e classe om het kind van Aren Vroegindeweij, 7 ?? jr., alhier te begraven, solvt. f 3 : 0 : -
[10-04-1805]
10 uts. in onvermogen om het kind van Lodewijk van Keppel, 1 ?? jr., alhier te begraven ??? memorie
[20-04-1805]
20 uts. in de 4e classe om de huisvrouw van Js. vdr. Mole, 42 ?? jr., alhier te begraven, solvt. f 3 : 0 : -
[14-05-1805]
Meij 14 uts. in onvermogen om het kind van Maarten van Dam, 18 dn., naar Stad ter begraving te vervoeren ??? memorie
[17-05-1805]
17 uts. in onvermogen van Leendert Kattestaart, 66 jr. ??? memorie
[21-05-1805]
21 uts. in onvermogen om het kind van Corns. Groen, 16 wn., alhier te begraven ??? memorie
[31-05-1805]
31 uts. in onvermogen van het kind van Arij Romeijn, 7 jr. ??? memorie
[07-06-1805]
Junij 7 uts. in de 1e classe van het kind van den chirurgijn Wm. van den Broek, 10 jr., solvt. f 30 : 0 : -
[24-06-1805]
24 uts. in onvermogen van het kind van Willem Taale, 6 ?? jaar - memorie??
[01-07-1805]
Julij 1 uts. in de 4e classe van Barend Witvliet, solvt. f 3 : 0 : -
[03-07-1805]
1805 Julij 3 werd ter secretarij alhier aangeeving gedaan in de 4e classe om het kind van Corns. Sloot, oud 4 jaar, alhier te begraaven, solvt. f 3 : 0 : -
[05-07-1805]
5 uts. in de 4e classe van den overleeden Jan Visser, 28 2/3 jr., solvt. f 3 : 0 : -
[08-07-1805]
8 uts. in onvermogen van de dochter van Roeland Koning, 16 jr. ??? memorie
[15-07-1805]
15 uts. in de 3e classe R. Voerman ??? f 6 : 0 : -??
[30-07-1805]
30 uts. in onvermogen van den overleedenen Domus Karel Heerder, 68 ?? jr. ??? memorie
[01-08-1805]
Aug. 1 uts. in de 4e classe van Tonnis Arijsz Bouwen, 76 jr., solvt. f 3 : 0 : -??
[19-08-1805]
19 uts. in de 4e classe van de dochter van Hendrik Smit, 32 jr., solvt. f 3 : 0 : -
[21-08-1805]
21. uts. in onvermogen van het kind van Laurens de Groot ??? memorie
[28-08-1805]
28 uts. in onvermogen van de wedue van Pieter van Dijk, 79 ?? jr. ??? memorie
[31-08-1805]
Augs. 31 uts. in de 2e classe door Corns. Koomen om sijn overleede kind, 163 dn., alhier te begraven, solvt. f 15 : 0 : -
[09-09-1805]
Sept. 9 uts. in de 4e classe door Leendt. Boshoff om zijn overleede kind, 25 dn., alhier te begraaven f 3 : 0 : -
[03-09-1805]
Bev(oren) 3 uts. in onvermogen van het kind van Gabriel de Waard ??? memorie
[14-09-1805]
14 uts. in onvermogen van Krijn Verhage, 42 jr. ??? memorie
[18-09-1805]
18 uts. in onvermogen door de wede. van Jacob van den Tol om haer overleede kind, 2 ?? jr., alhier te begraven ??? memorie
[19-09-1805]
19 uts. in de 2e classe om de huijsbrouw van Maarten Cornelisz Born, 56 ?? jr., solvt. f 15 : 0 : -
[25-09-1805]
25 uts. in onvermogen van Corns. Casparsz Paling, 67 jr. ??? memorie
[19-10-1805]
Octob 19 uts. in onvermogen van de dogter van Tomas Wittekoek, 18 jr. ??? memorie
[24-10-1805]
24 uts. in de 2e classe om de huisvrouw van Aren Jacq. Braber met naeme Maatje Gerritze Tichelman, 56 jr., alhier te begraaven ??? f 15 : 0 : -??
[02-11-1805]
Novb. 2 uts. in de 2e classe door Jan van Oostende om sijn kind, 1 ?? jr., alhier te begraaven ??? f 15 : 0 : -
[05-11-1805]
5 uts. in onvermogen van Abram Trommel, 59 jr. ??? memorie
[06-11-1805]
6 uts. in de 4e classe van mejuffrouw de wede. G. Daniel, 72 jr., solvt. f 3 : 0 : -??
1805 Novemb. 6 werd ter secretarij alhier aangeeving gedaan in onvermogen door Hendrik van Brussel om zijn overleede kind alhier te begraaven ??? memorie
[20-11-1805]
20 uts. in onvermogen van het lijk van Jacobus de Gast, 52 jr. ??? memorie
[25-11-1805]
25. uts. in onvermogen van Cornelis Jongejan, 50 jr. ??? memorie
[28-11-1805]
28. uts. in onvermogen van Jacob Amije, 49 jr. ??? memorie
[07-12-1805]
Decb. 7 uts. in de 2e classe door Corns. Kolff Adzoon, 8 maand., om zijn overleeden kindje te begraven, solvt. f 15 ??? 0 ???
[09-12-1805]
9. uts. in onvermogen van Dirk de Korte, 23 jr., dient voor memorie
9 uts. in onvermogen van het kind voor Klaas Hollaard, 3 ?? jr. ??? memorie
[16-12-1805]
16. uts. in onvermogen van Jan Bosch ??? memorie
24-12-1805]
24 uts. in onvermogen van het kind van Willem van den Handel ??? memorie
Tot hiertoe geexhibeert den 28 Febr. 1806. ???
Hendk. Matse
Begraven
[08-01-1806]
8 Januarij 1806 aangeving gedaan van het lijk van Engeltje Dekker, oud 66 jaaren, alhier gewoond hebbendde en gehuwd geweest, nalaetende een kind uit voorig huwlijk. ???
[10-01-1806]
10 als boven van Neeltje Kievit, oud 14 dagen. ???
[26-01-1806]
26 als vooren van Judic Leevie, oud 91 jaeren en 2 maanden, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalaetende een zoon.
[27-01-1806]
27 als boven van Pieter van der Waal, oud 63 jaeren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalaetende drie kinderen. ???
[31-01-1806]
31 als voren van Jannetje Joosz Pas, oud 74 jaeren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalaetende drie kinderen en verdere descendenten. ?????
[01-02-1806]
Februarij 1 als boven van Jan Krijger, oud 59 jaeren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalaetende vier kinderen. ???
Als voren van het kind van Jan van Heest, alhier woonachtig, oud 12 weeken. ???
[03-02-1806
3 als boven van het kind van Mattheus Koote, met naeme Jan, oud 5 ?? weken, meede alhier woonachtig. ???
[12-02-1806]
12 als boven van het kraamkind van Lieven Matze, woonende alhier, oud 2 dagen. ???
[04-03-1806]
Maart 4 als boven van Klasina Kiewit, oud 25 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen. ???
[14-03-1806]
14 als voren van Jan Breeman, oud 31 jaren, alhier ongehuwd gewoond hebbende. ???
[17-03-1806]
17 als boven van het kind van Cornelis Breur, wonende alhier.??
[26-03-1806]
26 als boven van Neeltje Marijnusze Waterman, oud 75 jaeren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen en verdere descendenten. ???
[01-04-1806]
April 1 als voren van Leendje Leendertsz vr. Poot, oud 50 1/6 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen en verdere descendenten. ???
[08-04-1806]
8 April 1806 aangeving gedaan van het lijk van Marinus Vlasblom, oud 36 jaaren, alhier gewoond hebbende en ongehuwd overleeden.
[28-04-1806]
28 uts. van Cornelis Jacobsz Pas, oud omtrend 30 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen. ???
[01-05-1806]
Meij 1 uts. van Corn. Corns. Gebuijs, oud 45 jaaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen. ???
[08-05-1806]
8 uts. van Dirk de Ruijter, obt. 6 do., 41 jaeren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalaetende 3 kinderen. ???
[16-05-1806]
16 uts. van Hendrina Buurveld, oud 2 ?? jaaren. ???
[19-05-1806]
19 uts. van Maria Bouwen, oud 71 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest
Uts. van Claasje Wittekoek, 74 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, en verdere descendenten nalatende. ?????
[22-05-1806]
22 uts. van het kind van Arij Jongejan, genaamd Maatje, oud 8 maanden. ???
[04-06-1806]
Junij 4 uts. van het kind van Aalbert van Dijk, genaamd Henderica, oud 11 maanden. ???
[05-06-1806]
5 uts. van het kind van Jan Klosbak, genaamd Adriaan, oud 2 jaaren. ???
[09-06-1806]
9 uts. van het kind van Jan Trouilliart, genaamd Cornelia Anna, obt. 5 do., oud 2 jaaren en elf weeken. ???
Uts. van Hendrik Vink, obt. 8 do., oud 26 jaaren, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[13-06-1806]
13 uts. van Johanna Blok, obt. 12 do., oud 28 jaaren, alhier gewoond hebbende en ongehuwd overleeden. ???
[19-06-1806]
19 uts. van het kind van Pr. van Huizen, obt. 16 do., oud 4 weeken. ???
[27-06-1806]
27 uts. van Bastiaantje van der Waaij, obt. 25 do., 83 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen en verdere descendenten. ?????
[01-07-1806]
1 Julij 1806 aangeving gedaan van het lijk van Aren Vroegindeweij, obt. 29 Junij, oud 38 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen. ?????
[12-07-1807]
12 uts. van het kind van Claas van Heest, genaamd Hendrik, obt. 9 Julij, oud 16 weeken. ???
[16-07-1806]
16 uts. van het kind van Aren Fransz van Gelderen, genaamd Pieter, obt. 13 do., oud 7 maanden.??
Uts. van Gerrit Blok, obt. 15 do., oud 64 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
Uts. van Johannes Witvliet, obt. 15 do., oud 32 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
Uts. van Leentje Hendriksdr van der Roovaardt, obt. 13 do., oud 28 ?? jaaren en 14 dagen, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[04-08-1806]
4 uts. van Lena Leendertse Koudijzer, obt. 2 do., oud 9 jaaren. ???
[05-08-1806]
5 uts. van het kind van Cs. Roodzand, genaamd Leendert, obt. 3 do., oud 6 weken
Uts. van Anthonij vr. Linde, obt. 3 do., oud ruim 39 jaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen, om naar Stad ter begraving vervoerd te worden. ???
[11-08-1806]
11 uts. van Cornelis Witvliet, obt. 10 do., oud 64 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[16-08-1806]
16 uts. van Jacoba Visser, wede. van Corns. Witvliet, obiit 16 do., oud 65 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een kind. ???
[30-08-1806]
30 uts. van een kind van Cornelis Verhage, ob. 28 do., oud 3 ?? jaaren, genaamd Krijn.
[31-08-1806]
31 uts. van eene vreemde vrouw, met name Jacobine Marie van Thol, ob. 30 do., alhier gelogeerd hebbende en gehuwd geweest. ???
[04-10-1806]
4 Oct. uts. van een kind van Simon Stapel, ob. 3 do., oud een halv jaer, gewoond Dirk. ???
[08-10-1806]
8 Octob. 1806 aangeving gedaan van het lijk van Maatje van Prooijen, obt. do., oud 39 jaaren en 7 maanden, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen
[09-10-1806]
9 uts. van het lijk van Willem Donk, obt. 8 do., oud 72 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen.
Uts. van het kind van Cornelis Schuurman, met name Adriana, obt. also?, oud 15 weeken. ???
[11-10-1806]
11 uts. van het kind van Hk. Schonejonge, met name Lijzabeth, obt. 9 do., oud 7 maanden. ???
[14-10-1806]
14 uts. van een kind van Gerrit Schonejonge, genaamd Grietje, obt. 11 do., oud 6 weken. ???
Uts. van Johannis Weijerman, oud 33 jaar, onder deze jurisdictie gewoond hebbende en gehuwd geweest, om naer Stad ter begraaving vervoerd te worden. ???
[17-10-1806]
17 uts. van Pieter Fransz van Hoven, obt. 16 do., oud 76 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen. ???
[27-10-1806]
27 uts. van het kind van Adrianus Wielaard, genaamd Adriana, obt. 24 do., oud 24 weken. ???
[28-10-1806]
28 uts. van het kind van Pietertje Visser, gend. Klijsia, obt. 26 do., oud 16 maanden. ???
[30-10-1806]
30 uts. van het kind van Hermanus Krijgsman, gend. Aren, obt. 29 do., oud 8 weeken. ???
[03-11-1806]
Novemb. 3 uts. van het kind van Aalbert van Dijk, gend. Rijkis, obt. 1 do., oud 12 weken.
[04-11-1806]
4 uts. van Maria Oudenalder, wede. van Pieter van Waard, obt. 2 do., 70 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende vier kinderen. ???
[07-11-1806]
7 uts. van het kind van Cornelis Roodzand, gend. Jannetje, obt. ? do., oud circa 5 maanden. ???
[10-11-1806]
10 Novemb. 1806 aangeving gedaan van het lijk van Hk. Claasz van Heest, obt. 7 do., oud 61 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen. ???
[02-12-1806]
December 2 als boven van de twee dood gebore kinders van Cornelis Fonds, wonende alhier. ???
[11-12-1806]
11 uts. van het kind van Johs. vr. Sluis, gend. Jacob, obt. 8 do., oud 1 jr. en 14 dagen.??
[13-12-1806]
13 uts. van het lijk van Ms. Breeman, oud 75 jr. en 9 maanden, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen en verdere descendenten. ???
[15-12-1806]
15 uts. van het kind van Arij Matse, gend. Marins., obt. 12 do., oud 6 weken
[20-12-1806]
20. uts. van het kind van Paulus Ruitenberg, gend. Heindrik, obt. 18 do., oud 5 weken
[22-12-1806]
22 uts. van het kind van Arij Matze, gend. Hendk., obt. 19 do., oud 7 weeken
[29-12-1806]
29 uts. van Erasmus Jongeling, obt. 26 do. oud 19 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd
[31-12-1806]
31 uts. van het kind van Gabriel de Waard, gend. Mattheus, obt. 29 do., oud 17 weken.
[02-01-1807]
2 Januarij 1807 aangeving gedaan van het lijk van Jan Abeele, obt. 30 Dec. 1806, oud 74 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen en verdere descendenten. ???
Uts. van het lijk van Teuntje Visser, obt. 31 Decb., oud 31 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, zonder kinderen na te laten. ???
Uts. van het kind van Cornelis van Heest, gend. Adrianus, obt. 1 Jan., oud ?? jaar
[06-01-1807]
6 uts. van het lijk van Corns. Krijger, obt. 4 do., oud 58 jr., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen. ???
[07-01-1807]
7 uts. van het lijk van Barbara van der Stadt, oud 54 jn., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen
[29-01-1807]
29 uts. van het lijk van Jan Schenk, obt. 25 do., oud 74 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen en verdere descendenten. ???
[31-01-1807]
31 uts. van het lijk van Josina Hotting, obt. 30, oud 58 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen en verdere descendenten. ???
[05-02-1807]
Februarij 5 uts. van het lijk van Magdalena Masteluin, obt. 3 do., oud 77 jaren, alhier gewoond hebbend en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen.
[09-02-1807]
9 uts. van Abram Vink, obt. 7 do., oud circa 22 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd
[21-02-1807]
21 uts. van Frans Corbet, obt. 18 do., oud circa 34 jaren, aan boord van den ventjager Pieter Corbet, wonende te Antwerpen, overleden. ???
[26-02-1807]
26 uts. van Anna Wilhelmina Wilhouwer, obt. 24 do., oud 72 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[28-02-1807]
28 uts. van Cornelis van der Par, obt. 26 do., oud 9 jaren, alhier gewoond hebbende
[03-03-1807
3 Maart 1807 aangeving gedaan van het lijk van Klaartje Pas, obt. 28 Feb., oud 75 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest. ???
[04-03-1807]
4 uts. van het kind van Cornelis Schuurman, gend. Cornelis, obt. 2 do., oud 4 jaaren. ???
Uts. van het kind van Jan Troost, genaamd Elizabeth, obt. 1 do., oud eene maand. ???
[13-03-1807]
13 uts. van Jan van der Blom, obt. 10 do., oud 59 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen. ???
[24-03-1807]
24 uts. van het kind van Cornelis Born, genaamd Pieter, obt. 23 do., oud zeven en ?? jaren
[25-03-1807]
25 uts. van het kind van Leendt. Buurveld, gend. Jan, obt. 22 do., oud agt jaren circa??
[31-03-1807]
31 uts. van het kind van Pieter Lodder, gen. Dijna, obt. 30 do., oud 3 ?? jaar, om naar Stad ter begraving vervoerd te worden. ???
[25-04-1807]
25 uts. van Maatje Kalis, wedue Gleijn Kouwe, obt. 23 do., oud circa 75 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een zoon. ???
[04-05-1807]
Meij 4 uts. van Teunis de Bloeme, obt. 1 do., oud 78 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind uit vorig huwlijk ???
[09-05-1807]
9 uts. van het doodgebore kind van Jeroen van de Rovaard, wonende alhier. ???
[11-05-1807]
11 uts. van Ariaantje van Gent, obt. 8 do., oud 52 ?? jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest.
Uts. van Alida Spee, obt. 9 do., oud 34 ?? jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen. ???
Uts. van Ariaantje Wafelbakker, obt. 9 do., oud 46 ?? jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende eene dogter. ???
[13-05-1807]
13 aangeving gedaan van het lijk van Corns. Alemans kind, gend. Ariaantje, obt. 11 do., oud 7 jaren. ???
[18-05-1807]
18 uts. van het kind van A. J. Veerman, gend. Willem Leonard, obt. 17 do., oud ruim 1 ?? jaren
[05-06-1807]
5 Junij uts. van het kind van de wedue van Johannis Weijerman, genaamd Hermanus, obt. 4, oud 2 ?? jaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende, om naer Stad ter begraving vervoerd te worden
[09-06-1807]
9 uts. van het kind van Jacob van Ek, obt. 6 do., oud 8 dagen. ???
[16-06-1807]
16. uts. van het kind van Corns. van Loon, genaamd Teunis, oud 6 maanden, onder deeze jurisdictie gewoond hebbende, om naar Stad ter begraving vervoerd te worden. ???
[27-06-1807]
27 do. uts. van Willem Taale, obt. 25 do., oud 37 1/3 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen. ???
[10-07-1807]
10 Julij uts. van het kind van Gerrit Verhage, gend. Cornelis, obt. 8 do., oud 11 dagen. ?????
[17-07-1807]
17 uts. van Hendk. Jacobs van Eck, obt. 15 do., oud 72 jn., alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[29-07-1807]
29 uts. van het kind van Cornelis Waterman, obt. 26 do., oud 6 dagen. ???
[31-07-1807]
31 uts. van het kind van Willem Groen, gend. Leendt., obt. 28 do., oud 7 weeken. ???
Uts. van het andere kind van C. Waterman, obt. op do., oud 9 dagen. ???
[04-08-1807]
4 Augustus uts. van het lijk van Dk. van Heest, obt. 2 do., oud 63 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen en verdere descendenten. ???
4 uts. van het kind van Jb. Knape, gend. Jaspert, obt. 3 do., oud 11 weken. ???
[05-08-1807]
5 Augustus aangeving gedaan van het kind van Arij Jongejan, gend. Maatje, obt. 2 do., oud 9 weken
Uts. van het lijk van Magdalena Sloot, wedue Job Breeman, obt. 4 do., oud 13 ?? jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen. ???
[15-08-1807]
15 uts. van het kind van Henderika van Ham, wede. Wm. Tale, gend. Adriana, obt. 14 do., oud circa 1 ?? jaar. ???
[21-08-1807]
21 uts. van het kind van Cs. Nipius, gend. Maartje, obt. 18 do., oud ?? jaar
[25-08-1807]
25 uts. van Elisabeth Admiraal, obt. 22 do., oud 50 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest. ???
[27-08-1807]
27 uts. van Emanuel Reezer, obt. 25 do., oud agt jaaren. ???
[28-08-1807]
28 uts. van het kind van Jan Troost, gend. Simon, obt. 26 do., oud 7 maanden. ???
[31-08-1807]
31 uts. van Jan Berting, obt. 29, zijn vaste woonplaats hebbende te Borkum, oud 44 jaeren
[03-09-1807]
September 3 uts. van een kind van Maarten van Gelderen, gend. Ariaantje, ob. 2 do., oud 17 wn.
[04-09-1807]
Do. 4 uts. van een kind van Wm. Reser, gend. Maria, ob. 2 do., oud 4 jaaren
[05-09-1807]
Do. 5 uts. van Maria Goueds, ob. 4 do., oud 35 jaeren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kind(e)ren
[07-09-1807]
7 uts. van het kind van Teunis Buurveld, gend. Cornelia, obt. 4 do., oud 2 jaren. ???
[16-09-1807]
16 uts. van een kind van Jacob Wilhelm Dengler, gend. Martinus, obt. 14 do., oud 16 weken. ???
[17-09-1807]
17 uts. van een kind van Klaas van Heest, gend. Hendrik, obt. 15 do., oud 3 haren. ???
[18-09-1807]
28 uts. van het kind van Aren Jongeling de jonge, gend. Aren, obt. 13 do., oud 2 ?? jaaren
Uts. van Heiltje Ruitenbergh, obt. 16 do., oud 66 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen. ???
[19-09-1807]
19 do. uts. van Cornelis Rooij, obt. 18 do., oud 84 jaeren, hier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen. ?????
[19-09-1807]
19 September aangeving gedaan van het kind van Paulus de Koning, gend. Paulus, obt. 18 do., oud 3 jaren. ???
[22-09-1807]
22 uts. van het kind van Teunis Buurveld, gend. Anna, obt. 20 do., oud 7 weeken.
[23-09-1807]
23 do. uts. van het kind van Job Trommel, gend. Leendert, obt. 20 uts., oud 2 ?? jr. ???
23 do. uts. van het kind van Adriaan Wielaard, gend. Klaasje, obt. 20 do., oud 13 weken
[25-09-1807]
25 uts. van Ariaantje Buitemichiel, obt. 23 do., oud 85 jaren, alhier gewoond hebbende, wedue, nalatende een kind en verdere descendenten. ?????
[26-09-1807]
26 uts. van het kind van Hendrik van Brussel, gend. Jan, obt. 23 do., oud 32 wn.????
[29-09-1807]
29 uts. van het kind van Gerrit Bakker, gend. Josina, obt. 26 do., oud 1 ?? jaren. ???
[01-10-1807]
Octob. 1 uts. van het kind van Hendrik de Ruiter, gend. Dirk, obt. 28 Sep., oud 16 weeken.
[03-10-1807]
3 uts. van Pieter Hazejager, obt. 2 do., oud 80 jaren, alhier gewoond hebbende, weduenaar, nalatende een kind.
[05-10-1807]
5 uts. van een vreemd man, gend. Hendk. Klaasse, obt. 2 do., wonende te Amsterdam, alhier in de marktschuit overleden
5. uts. van Susanna Waterman, obt. 1 do., oud 50 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen. ???
[09-10-1807]
9 uts. van het kind van Leendert Driesse, gend. Johanna, obt. 8 do., oud 3 jaren, om naar Stad ter begraving vervoerd te worden. ???
9 uts. van het kind van Cornelis Waterman, gend. Cornelis, obt. 6 do., oud 1 ?? jaer
[20-10-1807]
20 uts. van Elizabeth van Gulik, obt. op do., oud 70 jaren, alhier gewoond hebbende. ???
20 uts. van het kind van Hendrik van der Put, obt. 18 do., oud 12 weeken.
[26-10-1807]
26 uts. van het kind van Klaas van Heest, gend. Josina, obt. 24 do., oud 11 weken
[27-10-1807]
27 uts. van het kind van Abram Kattestaart, gend. Sara, obt. 24 do., oud 2 ?? jaren
27 uts. van het kind van Maarten van Dam, gend. Antonie, obt. 25 do., oud 12 weeken, om naer Stad ter begraving vervoerd te worden
[14-11-1807]
November 14 aangeving gedaan van lijk van Arij Romein, obt. 12 do., oud 63 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen. -
[16-11-1807]
16 uts. van het kind van Cornelis Paase, gend. Pieternella, ob. 12 do., oud 9 maanden
[18-11-1807]
18 uts. van Trijntje van dr. Staal, obt. 14 do., oud 33 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen.
[20-11-1807]
20 uts. van Corns. van den Nieuwendijk, obt. 18 do., oud 48 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen. ???
[23-11-1807]
23 uts. van het kind van Johannis Trommel, gend. Grietje, obt. 21 do., oud 1 jaar en 2 maanden. ???
[24-11-1807]
24 uts. van Joost Boeter, obt. 22 do., oud 61 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen. ???
[25-11-1807]
25 uts. van het kind van Leendt. Verbiest, gend. Johannis, obt. 22 do., oud 2 ?? jaren. ???
[01-12-1807]
1 uts. van het kind van Jan Stekker de jonge, gend. Jan, obt. 27 Po., oud 3 weken. ?????
[02-12-1807]
2. uts. van het kind van Bouwen Kom, gend. Heindrina. obt. 28 Po., oud 2 ?? jaren
[03-12-1807]
3 uts. van het kind van Jan van den Tol, gend. Neeltje, obt. 1 do., oud 2 ?? jaar
[12-12-1807]
12 uts. van het lijk van Ariaantje Romein, wede. van Ab. v. d. Rovaard, obt. 10 do., oud 73 jaren en agt maanden, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kinderen en verdere descendenten
[15-12-1807]
15 uts. van het kind van Klaas Vroegindeweij, gend. Jacob, obt. 13 do., oud 2 ?? jaar. ???
Uts. van het kind van Sijbrand Bris, gend. Maatje, obt. 11 do., oud 9 maanden. ???
[16-12-1807]
16 uts. van het lijk van Sofia van Bokhoven, obt. 13 do., oud omtrend 70 jaren, alhier gewoond hebbende, we., nalatende ? 4 kinderen en verdere descendenten
[17-12-1807]
17 uts. van het lijk van Engeltje Pieterse Horreman, obt. 14 do., oud 77 jaren, alhier gewoond hebbende, wede., nalatende 3 kinderen en verdere descendenten. ?????
17 December 1807 aangeving gedaan van het lijk van Jan Willemsz de Ruiter, obt. 14 do., oud 48 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen. ???
17 uts. van het lijk van Trijntje Bruikers, obt. 14 do., oud circa 59 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen en verdere descendenten. ???
Uts. van het kind van Pieter Dirkse van der Slik, genaamd Aagje, obt. 14 do., oud ruim 7 weeken
[19-12-1807]
19 uts. van het lijk van den gezworen Aren Jacquesze Braber, obt. 16 do., oud 64 jaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende, wedr., nalatende 3 kinderen. ???
[23-12-1807]
23 uts. van Cornelis Koote, obt. 21 do., oud 16 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[24-12-1807]
24 uts. van het ongedoopte kind van Bastiaan Hendriksz Visser, obt. 21 do., oud 13 dagen. ???
[11-01-1808]
11 Januarij 1808 aangeving gedaan van het lijk van Arentje van den Blieck, obt. 8 do., oud 69 jaren, alhier gewoond hebbende, wede., nalatende een kind. ???
[13-01-1808]
13 uts. van het doodgebore kind van Machiel Kouwe, wonende alhier ???
[15-01-1808]
15 uts. van het ongedoopte kind van dhr. W. Jo. Nijgh, obt. 13 do., oud 3 weken. -??
[23-01-1808]
23 uts. van het kind van Corns. Roodzand, gend. Leendt., obt. 20 do., oud 13 weken. ???
[25-01-1808]
25 uts. van Lena Duim, obt. 23 do., oud 43 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen. ???
[29-01-1808]
29 uts. van Maria onder de Linden, obt. 27 do., oud 59 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen. ???
[05-02-1808]
Februarij 5 uts. van Jannetje Tanis, obt. 4 do., oud 54 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[09-02-1808]
9 uts. van het kind van Aalbert van Dijk, gend. Cornelia, obt. 7 do., oud 15 weken. ???
9 uts. van het lijk van Arij Berkhoff, obt. 7 do., oud 48 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[11-02-1808]
11. uts. van het ongedoopte kind van Bastiaan Visser, obt. den 9 do., oud 4 dagen
[16-02-1808]
16 uts. van het ander kind van Bastn. Visser, obt. 13 do., oud 9 dagen. ?????
[17-02-1808]
17 uts. van het kind van Bastiaan van der Vliet, obt. 15 do., oud 1 ?? jaar, gend. Barend. ???
[18-02-1808]
18 uts van het kraamkind van Corns. Swaan, obt. 16 do., oud 6 uuren. ???
[22-02-1808]
22 uts. van het kind van Marinus van den Nieuwendijk, obt. 19 do., oud 1 ?? jr., gend. Aren. ???
Uts. van het kind van Maarten Gerritsz Born, obt. 20 do., oud 3 dagen, ongedoopt
[29-02-1808]
29 uts. van Dirk van Ek, obt. 27 do., oud 62 jn., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen. ???
[11-03-1808]
11 Maart 1808 aangeving gedaan van het lijk van Gerrit van Wijn, obt. 10, oud 52 ?? jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd
Uts. van het kind van Maarten van Delft, gend. Maartje, obt. 9 do., oud 17 weken
[15-03-1808]
15 uts. van het lijk van Claasje van Waard, obt. 14 do., oud 75 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen. ???
Uts. van het kind van Aren Fransz de Waard, obt. 12 do., oud 8 dagen, ongedoopt
[22-03-1808]
22 uts. van het kind van Hijmen Vermaas, obt. 20 do., oud 10 jaar en 6 maanden, genaamd Maatje. ???
[29-03-1808]
29 uts. van het kind van dh. De Jong, obt. 26 do., oud 8 weken, gend. Cornelis. ???
[13-04-1808]
April 13 uts. van het lijk van Joost van den Tol, obt. 10 do., oud 66 ?? jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen. ???
[22-04-1808]
22 uts. van het lijk van Maria van der Daff, obt. 20 do., oud 43 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[30-04-1808]
30 uts. van het kind van Gt. Bakker, gend. Josina, obt. 27 do., oud 11 weken. ?????
[02-05-1808]
2 Meij uts. van het lijk van Isack Koppenaal, obt. 29 Ap., oud 34 jaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[12-05-1808]
12 uts. van ???t kind van Jacob Bree, gend. Maarten, obt. 9 do., oud 7 jaar. ???
[24-05-1808]
24 uts. van het kind van Jan Bogaard, gend. Jacob, obt. 22 do., oud 3 weken. ???
[28-05-1808]
28 uts. van het kind van Hk. de Wit Js., obt. 26, ongedoopt, oud 5 wn. ???
[30-05-1808]
30 uts. van het lijk van Marinus Buurveld, obt. 27, oud 68 jaren, alhier gewoond hebbende en ongehuwd geweest. ???
Uts. van het lijk van Hendrikje Lucaart, obt. 27, oud 72 jn., alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen.
[07-06-1808]
7 Junij 1808 aangeving gedaan van het lijk van Aalbert van Dijk, obt. 4, oud 52 jaren, alhier gewoond hebbende, nalaetende vijf kindn.
[10-06-1808]
10 uts. van het kind van den heer Jan David Rumph, gend. Maria Cornelia, obt. 9, oud 21 dagen. ?????
[22-06-1808]
22 uts. van het lijk van Leentje Jansdr van Antwerpen, obt. 20 do., oud 29 jaren en 2 dagen, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[04-07-1808]
4 Julij uts. van het lijk van ???t kind van Arie Brunshoff, genaamt Hendrika, ob. 2 do., oud 4 maanden. ???
[05-07-1808]
5 uts. van het lijk van Cornelia Muije, obt. 4 do., oud 72 jaren, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen. ???
[06-07-1808]
6 uts. van ???t lijk van ???t kind van Frans van de Rovaard, genaamt Machiel, ob. 4 do., oud 2 ?? jaar
[15-07-1808]
15 uts. van ???t lijk van Florus van Eck, obt. 13 do., oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd
Uts. van ???t lijk van ???t kind van Jacobus Fabrij, genaamt Pieter, obt. 12 do., oud 12 jaar en een maand. ???
[16-07-1808]
16 do. uts. van het lijk van het kind van Jan Romeijn, genaamd Pieter van der Put, obt. 14 do., oud 9 jn.??
[03-08-1808]
Augustus 3 uts. van het lijk van Angenietje Broeke, obt. op dato, oud 33 jaar, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen
[08-08-1808]
8 uts. van het lijk van ???t kind van Dirk Lucasz Tiebout, genaamt Leendert, obt. 5 do., oud 1 ?? jaar. ???
Uts. van het lijk van Teuntje Jansd. Pas, obt. den 5 do., oud 72 jaren, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende 8 kinderen. ???
[17-08-1808]
17 Augustus 1808 aangeving gedaan van het lijk van Bernardus Rademaker, zijnde een vreemdeling, obt. 16 do., oud 28 jaaren, alhier gewerkt hebbende en zijnde ongehuwd geweest. ???
Uts. van het onechte kind van Cornelia Krijger, genaamd Rochus Wolfaard, obt. 15, oud ?? jr. ???
[18-08-1808]
18 uts. van het kind van Gerrit Verhage, genaamd Adriana, obt. 16, oud 4 weken
[19-08-1808]
19 uts. van het kind van Wm. van den Andel, gend. Pietertje, obt. 18, oud ?? jaar. ???
[20-08-1808]
20 uts. van het kind van Corns. Luiendijk, gend. Pieter, obt. 19, 7 maanden. ???
[23-08-1808]
23 uts. van het lijk van Jannetje Born, wede. van Jan P. Hartigsveld, obt. 20, oud 74 ?? jaar, alhier gewoond hebbende, nalatende twee kinderen. ???
Uts. van het lijk van Adriana Adrsdr Verhage, obt. 22, oud 23 jaren, alhier gewoond hebbende en ongehuwd geweest. ???
[26-08-1808]
26 uts. van het lijk van Arij Matse, obt. 25, oud 73 jaren, alhier gewoond hebbende, wedr., nalatende 2 kinderen. ???
[30-08-1808]
30 uts. van het lijk van Cornelis van Eck, obt. 27 do., oud 58 jaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kindn.
[31-08-1808]
31 uts. van het kind van Cornelis van Heest, genaamd Jannetje, obt. 30 Augs., oud 3 jr. en 4 maanden. ???
[31-08-1808]
31 uts. van het kind van Adrs. Hooijdonk, gend. Henderika, obt. 28 do., oud 10 maanden. ?????
[01-09-1808]
1 September aangeving gedaan van het lijk van Jacoba Heksteen, obt. 29 Augs., oud 56 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kindn. ???
[02-09-1808]
2 uts. van het lijk van het kind van Anthonij Troost, gend. Jannetje, obt. 1, oud 15 jaren. ???
[03-09-1808]
3 uts. van het kind van Andries Stolk, gend. Arij, obt. 2, oud 9 maanden. ???
Uts. van het lijk van Leendert Jordaan, obt. 2 do., oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende, zijnde gehuwd geweest, nalatende 6 kinderen. ???
Uts. van het kind van Johannis van der Sluis, gend. Lena, obt. 31 Aug., oud 10 mn.
[05-09-1808]
5 uts. van het lijk van den vreemdeling Jacob de Vast, obt. 4 do., oud 44 jaren, alhier gewerkt hebbende, gehuwd geweest, nalatende 6 kinderen. ???
Uts. van het lijk van eene vrouw met name Mechel van Drute, obt. 3 do., oud 50 jaren, alhier gewerkt hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[06-09-1808]
6 uts. van het lijk van Laurens van der Baan, obt. 4 do., oud 66 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen. ?????
6 uts. van het kind van Teunis Abeele, gend. Joostje, obt. 3 do., oud 14 weken. ???
6 uts. van het kind van Aren Ts. de Waard, gend. Johanna, obt. 4, oud 6 maanden??
6 uts. van de kinderen van Maarten van Delft, gend. Adriana, obt. 5 do., oud 16 jaren, en Pieter, obt. 3 do., oud 2 jaren
[07-09-1808]
7 uts. van het kind van Corns. Hartigsveld, genaemd Jan, obt. 5 do., oud 6 maanden. ???
[08-09-1808]
8 uts. van het lijk van Geertje Kastelein, obt. 6 do., oud 33 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen. ???
8 uts. van het kind van Maarten Koert, obt. 7 do., oud 8 weken, gend. Jacoba. ???
8 September 1808 uts. van het kind van Hendrik Schonejongen, gend. Elizabeth, obt. 7 do., oud 7 maanden
[09-09-1808]
9 uts. van het kind van Philip van Dussen, gend. Filippina, obt. 7 do., oud 6 maanden. ???
9 uts. van ???t kind van Jan Huibrechtsz Koster, gend. Lena, obt. 7 do., oud 1 jaar en 11 maanden. ???
[10-09-1808]
10 uts. van het kind van Jacob Verolme, gend. Jacobus, obt. 9 do., oud ?? jaar
[13-09-1808]
13 uts. van het kind van Isak van den Nieuwendijk, gend. Klaasje, obt. 11 do., oud 2 ?? jaaren
[14-09-1808]
14 uts. van het kind van eene vreemde vrouw Maria Geertruida Raets, geboortig van Laak, met name Anne Marie Coljaer, obt. 14, oud 6 weken
Uts. van het kind van Jan van Beek, met name Johanna Henderika, obt. 12, oud 3 jaren. ???
Uts. van het lijk van den vreemdeling Barend Klundert, obt. op do., alhier gewerkt hebbende, oud circa 30 jaren. ???
[16-09-1808]
16 uts. van het lijk van Magteld van den Tol, obt. 13, oud 63 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen.
16 uts. van het lijk van Jan Smits, obt. 15 do., als vreemdeling hier gewerkt hebbende, nalatende een zoon. ???
16 uts. van het kind van Klaas van Heest, ongedoopt, obt. 14, oud 4 weken. ???
[19-09-1808]
19 uts. van het kind van Pieter van Huizen, genaamd Klaas, obt. 17 do., oud 1 ?? jaar. ???
[21-09-1808]
21 uts. van het kind van Adriana Breesne, wede. van Machiel Vermeulen, genaamd Marinus, obt. 19, oud 7 ?? jn. ???
[23-09-1808]
23 uts. van het lijk van Corns. Johse. Duim, obt. 21 do., oud 80 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende geen kinderen??
[24-09-1808]
24 September 1808 aangevinge van het kind van Corn. Nieuwenhoff, gend. Aagje, obt. 21, oud 2 jr. ???
Uts. van het lijk van Neeltje Krijnsdr Ocker, obt. 21, oud 76 ?? jr., alhier gewoond hebbende, wede., nalatende een kind. ???
Uts. van het kind van Aren Frankz van Gelder, gend. Maria, obt. 21, oud 3 jaar. ???
Uts. van het lijk van Gillia van Paree, obt. 23, oud 64 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen. ???
[26-09-1808]
26 uts. van het lijk van het kind van Wessel Borsje, gend. Johannis Meijer, obt. 23, oud 16 maanden. ???
Uts. van het kind van Cornelis Hoek, gend. Maria, obt. 22, oud 9 maanden. ???
[28-09-1808]
28 uts. van het doodgebore kind van Gijsbert Jongejan
[01-10-1808]
1 October 1808 van het lijk van Michiel Geus, obt. 29, oud 70 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[03-10-1808]
3 uts. van het lijk van het kind van Aren Missel, gend. Jacoba, obt. 2 do., oud een jaar en 4 dagen, om naar Stad ter begraving vervoerd te worden
Uts. van het kind van Maarten van Delft, genaamd Arentje, obt. 30 Sept., oud elff maanden. ???
[04-10-1808]
4 uts. van het lijk van Aren Pas, oud 48 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[05-10-1808]
5 uts. van ???t kind van Gerrit de Ruiter, gend. Kaatje, obt. 3 do., oud 11 maanden.??
[06-10-1808]
6 October 1808 aangeving van ???t lijk van ???t kind van Aart van Wena, genaamt Sijtje, obt. 2 do., oud 14 maanden. ???
[10-10-1808]
10 uts. van ???t lijk van Michiel Nederveen, obt. 7 do., oud 60 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest. ???
Uts. van ???t lijk van Maarten Koert, obt. 8 do., oud 35 jaaren, alhier gewd. hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen
Uts. van ???t lijk van Gerrit Breur, obt. 8 do., oud 66 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd geweest. ???
Uts. van ???t lijk van ???t kind van Corns. Jacobsz van der Vlugt, gend. Antoni, obt. 9 do., oud 12 weeken. ?????
[11-10-1808]
11 uts. van ???t lijk van ???t kind van Jeroen van de Rovaard, gend. Leentje, obt. 8 do., oud 4 jaren en 6 maanden. ???
[12-10-1808]
12 uts. van ???t lijk van Jan Korendijker, obt. 10 do., oud 38 jaar, onder deze jurisdictie gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen uit vorig huwelijk, om ter begr. na Stad vervoerd te worden
Uts. van ???t lijk van ???t doodgeb. kind van Maarten van Dam om ter begr. na Stad vervoerd te worden. ???
[13-10-1808]
13 uts. van het lijk van een vreemdeling, genaamd Pieter -, obt. 12 do., alhier gewerkt hebbende, oud circa 35 jaren. ???
[14-10-1808]
14 uts. van het lijk van Johanna van Waard, obt. 12 do., oud 43 jaren, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende 6 kinderen. ???
Uts. van het lijk van het kind van Aart van Weena, gend. Kniera, obt. 12 do., oud 3 ?? jaar
[15-10-1808]
15 uts. van het lijk van Pietertje Bouwens, wede. van Pieter van dr. Velde, obt. 14 do., oud 77 jaaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 3 kinderen. ???
Uts. van het lijk van Cornelis Looij, obt. 13 do., oud 14 jaren, alhier gewd. hebbende, ongehuwd. ???
[17-10-1808]
17 October 1808 aangeving gedaan van het lijk van Soetje Kalle, huisvrouw van Lucas Tiebout, obt. 15, oud 75 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kinderen. ???
Uts. van het lijk van Hendrik van Esveldt, obt. 14 do., oud 25 jaren en een maand. ???
[19-10-1808]
19 uts. van het onechte ongedoopte kind van Neeltje de Bruin, obt. 15 do., oud 7 weken. ???
[21-10-1808]
21 uts. van het kind van Gerrit van de Rovaard, gend. Adriana, obt. 19, oud ?? jaar. ???
[24-10-1808]
24. uts. van het kind van Corns. Tiebout, gend. Lucas, obt 22 do., oud 6 jn. ???
Uts. van het kind van Jillis Missel, gend. Lena, obt. 22, oud 4 jn.
Uts. van Jannetje van Werkendam, huisvrouw van Maarten van Dam, obt. 22, oud 32 2/3 jaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende, om naar Stad ter begraving vervoerd te worden. ???
[25-10-1808]
25 uts. van het kind van Hendrik van Brussel, gend. Maria, obt. 22, oud 11 weken
Uts. van het lijk van Anna Maria Mulder, obt. 22, oud omtrend 70 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, zonder kinderen na te laten. ???
Uts. van het lijk van Maria Stevensdr Clement, huisvrouw van Pieter Masteluin, obt. 22 do., oud 66 ?? jr., alhier gewoond hebbende, nalatende 3 kinderen. ???
[26-10-1808]
26 uts. van het lijk van Soetje Jansze de Bloeme, obt. 24, oud 73 jaren, alhier gewoond hebbende, zijnde wede., geen kinderen nalatende. ???
26 uts. van het lijk van Johannis Smits, obt. 25, oud bij gissing 26 jr., zijnde een vreemdeling, alhier gewerkt hebbende, ongehuwd. ???
[27-10-1808]
27 uts. van het kind van een vreemdeling Engel van Kralingen, met name Korstiaan, obt. 25, oud 2 jr. en 17 weeken. ?????
[28-10-1808]
28 October 1808 werd aangeving gedaan van een vreemdeling ??? Mondes, obt. op do., oud 42 jaren, zijnde ongehuwd en hebbende alhier gewerkt. ???
[31-10-1808]
31 uts. van het kind van Jacob Breeman, genaamd Arentje, obt. 27, oud 6 jn.
[05-11-1808]
November 5 uts. van het kind van Pieter Sprong, genaamd Domus, obt. 3 do., oud 7 weeken. ???
[09-11-1808]
9 uts. van het kind van Leendert van Eck, genaamd Bastiaan, obt. 7 do., oud een jaar. ???
Uts. van het kind van Willem Blok, genaamd Huibregt, obt. 7 do., oud een jaar. ???
Uts. van het lijk van de heer Leendert van den Tol, obt. 7 do., oud 56 jaar en 9 maanden, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen. ???
[12-11-1808]
12 uts. van het lijk van Joost Langbroek, obt. 10 do., oud 56 jaar, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest. ???
[14-11-1808]
14 uts. van het lijk van een vreemdeling, obt. 13 do., zijnde onbekend, gewerkt hebbende in de Nieuwe Tong, gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen. ???
[16-11-1808]
16 uts. van het lijk van Frans van Duuren, obt. 13 do., oud 83 jaar en eene maand, alhier gewoond hebbende en gehuwd gewe., nalatende 3 kinderen. ?????
[17-11-1808]
17 uts. van het kind van Johannis Trommel, genaamt Gerrit, obt. 15 do., oud 9 maanden. ?????
[18-11-1808]
18. uts. van het kind van Simon van Kalssem, gend. Aagje, obt. 15 do., oud 1 ?? jaar
Uts. van het kind van Jan Born, gend. Corns., obt. 17 do., oud 18 weken. ???
[21-11-1808]
21 uts. van het lijk van den vreemdeling Jillis Krijne, obt. 20 do., oud 52 jn., alhier gewerkt hebbende, zijnde gehuwd geweest. ???
21 November 1808 aangeving gedaan van het lijk van Hendrik Tale, obt. 19 do., oud 57 jr., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
Uts. van het lijk van mejuffrouw Willemina de Raad, obt. 18 do., oud 44 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 7 kinderen. ???
[24-11-1808]
24 uts. van de huisvrouw van den vreemdeling Wouter Kroes, gend. Elizabeth Schoffel, obt. 22, oud 45 jn., nalatende 2 kindn.??
[26-11-1808]
26 uts. van het lijk van Tannetje van der Blom, obt. 23 do., oud 29 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen.
[06-12-1808]
December 6 uts. van het kind van den vreemdeling Jan Hermans, gend. Jillis, obt. 5, oud 14 dagen. ???
[09-12-1808]
9 uts. van het lijk van Adra. de Korte, obt. 6 do., oud 36 jn., huisvr. van H. Voerman, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kinderen
[12-12-1808]
12 uts. van Geertruij Kalis, obt. 10 do., oud 29 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[13-12-1808]
13 uts. van Heiltje Caron, huisvrouw van Willem Rooij, obt. 11 do., oud 70 ?? jr., alhier gewoond hebbende
[14-12-1808]
14 uts. van het nog ongedoopte kind van Br. v. de Rovaard, obt. 10, oud 3 wn.
[16-12-1808]
16 uts. van het lijk van Lt. v. d. Berg, obt. 13 do., oud 38 jn., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kindn. -
[19-12-1808]
19 uts. van het lijk van Pietertje Ruile, obt. 17 do., oud 50 jaren, alhier gewoond hebbende, zijnde wedue, nalatende 2 kinderen
[20-12-1808]
20 December aangeving gedaan van het kind van Abram Kattestaart, obt. 18, oud 1 ?? jr., gend. Corns.
[24-12-1808]
24 uts. van het kind van Gerrit Tichelman, genaamd Hendrik, obt. 22, oud 13 dagen. ???
[31-12-1808]
31 uts. van het kind van Pr. Tulp, gend. Ariaantje, obt. 28, oud 2 ?? jn.
Uts. van het lijk van Hendk. van den Nieuwendijk, obt. 30, oud 66 jn., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een zoon. ?????
[03-01-1809]
3 Januarij 1808 uts. van het kind van den vreemdeling Jan Tornbes, gend. Jan, obt. 2, oud 1 ?? jn.
[07-01-1809]
7 uts. van het kind van Hendrik van Dalen, obt. 5, oud 9 dagen, ongedoopt
Uts. van het lijk van Maria van der Kabel, obt. 6, oud 60 jr., alhier gewoond hebbende en gehd. geweest, nalatende 5 kinderen, we. Huibt. Nagtegaal
[10-01-1809]
10 uts. van het lijk van Daniel de Wilde, obt. 8, oud 30 jn., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen. ???
[11-01-1809]
11 uts. van het kind van Mattheus Koote, gend. Jan, obt. 9 do., oud ruim 2 jn. ?????
[14-01-1809]
14 uts. van het lijk van Adriana Maria van Hest, huisvrouw van den vreemdeling Johs. Dingler, obt. 13, oud 4 jn., nalatende 2 kindn.
Uts. van het lijk van Cornelia Weijman, obt. 13, oud 54 jn., alhier gewoond hebbende, zijnde de huisvrouw van Cornelis Dubbeld, nalatende 5 kindn. ???
[17-12-1809]
17 uts. van het lijk van Adriana Hartingsveld, obt. 14, oud 73 jn., alhier gewoond hebbende, wedue van Krijn Verhage, nalatende 6 kindn. ???
[19-01-1809]
19 Januarij uts. van het kind van Huibt. Dubbeld, obt. 18, oud ?? dag, ongedoopt.
[24-01-1809]
24 uts. van het kind van Philippus Metzelaar, obt. 23, oud 1 ?? jr., gend. Hubrecht. ???
[25-01-1809]
25 uts. van Lena Tiebout, wedue van Corns. Jongejan, obt. 23, oud 46 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 5 kinderen
[26-01-1809]
26 uts. van Elizabeth Verhage, huisvr. van Corns. Koning, obt. 23 do., oud 57 1/6 jn., alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kinderen. -
[28-01-1809]
28 uts. van het kind van Corns. Vogelaar, gend. Bastiaantje, obt. 26, oud 3 weken.
[02-02-1809]
2 Februarij uts. van het kind van Stoffel Looij, gend. Hugo, obt. 30 bev., oud 10 weken. ?????
[06-02-1809]
6 uts. van het lijk van Claartje Kroppe, obt. 5 do., oud 48 jaren, alhier gewoond hebbende en ongehuwd geweest. ???
[08-02-1809]
8 uts. van het lijk van Cornelis Jansz Koster, obt., oud 74 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen. ???
[11-02-1809]
11 uts. van het kind van Jacob Krijnsz Kievit, gend. Geertje, obt. 9, oud 2 jaar
[16-02-1809]
16 uts. van het kind van Corn. Schonejonge, gend. Grietje, obt. 14, oud 3 wn.
[20-02-1809]
20 uts. van het lijk van Corns. Koning, obt. 9 do. op zee, 61 jaren, alhier gewoond hebbende, wedr., nalatende vier kinderen. ?????
[24-02-1809]
24 uts. van het lijk van het kind van Jan van Brussel, gend. Jannetje, obt. 21, oud 2 1/3 jr. ???
[01-03-1809]
1 Maart uts. van het lijk van Joost Knop, obt. 28 Feb., oud 36 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen. ???
[03-03-1809]
3 uts. van het lijk van Maatje F(r)anco Meijers, obt. 1, oud 72 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen, wede. van Isak Langstraten. ???
[03-03-1809]
3 Maart 1809 uts. van het kind van Cs. Groen, gend. Aletta, obt. 1 Mrt., oud 7 weken. ???
[08-03-1809]
8 uts. van het lijk vann Annetje Hitzert, obt. 5 do., oud 53 ?? jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[11-03-1809]
11 uts. van het ongedoopte kind van Jacques Arentz Braber, obt. 10, oud 3 dn. ???
[15-03-1809]
15 uts. van het lijk van Tomas Wittekoek, obt. 13 do., oud 61 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kindn.??
[27-03-1809]
27 Maar(t) Hendrik Lugthart
[17-03-1809]
17 uts. van het lijk van Jan Vink, obt. 16, oud 68 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen en verdere descendenten. ?????
[20-03-1809]
20 uts. van het lijk van Pleunis Arendonk, obt. 18, oud 46 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[21-03-1809]
21 uts. van het lijk van Hendrik Lugthart, obt. 19, oud 73 jaar, alhier gewoond hebbende, en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[25-03-1809]
25 uts. van het lijk van Maria van der Waal, obt. 23, oud ruim 15 jaar, alhier gewoond hebbende, zijnde ongehuwd??
[28-03-1809]
28 uts. van het doodgeboren kind van den vreemdeling Jan van Ballegooij, geb. 27. ???
[30-03-1809
30 uts. van het kind van Gerrit Koning, gend. Elisabeth, obt. 28 do., oud 3 jaar. ???
[08-04-1809]
Grasmd. 8 uts. van het lijk van Abm. van der Waal, obt. 6 do., oud 60 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kindn.
[04-04-1809]
Bov. 4 uts. van het lijk van Jan Verschoor, obt. 3, oud 45 jaren, alhier overleeden, gehuwd geweest te Herkingen, nalatende 2 kinderen. ???
[11-04-1809]
11 uts. van het lijk van Maatje Stapel, we. van Gerrit Stapel, obt. 7, oud 76 jn., alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kinderen. -
[17-04-1809]
17 uts. van het lijk van Maria Buijk, obt. 14, oud 68 jn., alhier gewoond hebbende, wede., nalatende 2 kinderen. -????
[19-04-1809]
19 Grasmaand 1809 aangeving gedaan van het lijk van Jacob Hotting, obt. 18, oud 62 jaren, alhier gewoond hebbende, wedr, nalatende twee kinderen. ???
[21-04-1809]
21 uts. van het lijk van den vreemdeling Fredrik Smit, obt. 19, oud bij gissing 48 jaar, gehuwd geweest zijnde, nalatende een kind.
[24-04-1809]
24 uts. van het lijk van Doris Winkels, obt. 22, oud 40 jn., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind, naar Stad ter begraving vervoerd. ???
Uts. van het lijk van Leendert van der Staal, obt. 21, oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende, zijnde weduenr., nalatende 2 kinderen. ???
Uts. van het lijk van Pieter Sloot, obt. 20, oud 38 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen. ???
[27-04-1809]
27 uts. van het lijk van Kaatje van Heest, wedue van Korstiaan Landheer, obt. 24, oud 71 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 3 kinderen. ???
[01-05-1809]
Bloeimaand 1 uts. van het kind van Aren Jongeling de jonge, gend. Leentje, obt. 29 van Grasmd., oud 17 weken. ???
[04-05-1809]
4 uts. van het lijk van Pr. Abeele, obt. 1, oud 67 jn., alhier gewoond hebbende, zijnde wedr., nalatende vier kinderen
[09-05-1809]
9 uts. van het lijk van Dina van Dijk, we. Arij van der Zee, obt. 7, oud 74 jaren, alhier gewoond hebbende en nalatende 2 kinderen. ?????
[11-05-1809]
11 uts. van het lijk van Maria Smeerdijk, obt. 9, oud 56 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[17-05-1809]
17 uts. van het lijk van Wm. de Ruiter, obt. 15, oud 77 jaren, alhier gewoond hebbende, wedr., nalatende 2 kinderen.
[27-05-1809]
27 uts. van het lijk van Jan Hubertsz Koster, obt. 26, oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen. ???
[05-06-1809]
5 Zomermaand uts. van het lijk van den vreemdeling Dirk Mooleman, obt. 4, oud 28 jn., alhier gewerkt hebbende, zijnde ongehuwd. ???j
5 Zomermaand werd aangeving gedaan van het lijk van Adriana Mulder, obt. 4, oud 36 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, zonder nalating van wettige descendenten overleden. ??? (huisvr. van Ls. Razenberg)
[08-06-1809]
8 uts. van het kind van Tannetje van Huizen, wedue van Joost Knop,?? met name Joost, obt. 5 do., oud 11 weken. ???
[13-06-1809]
13 uts. van het kind van Jacobus Fabrij, genaamd Cornelis, obt. 8, oud 7 jaaren 5 maanden. ???
[20-06-1809]
20 uts. van het kind van Anna Bongers, wede. van Aalbert van Dijk, met name Willem van Dijk, obt. 19, oud 10 jr. en 2 maanden. ???
[22-06-1809]
22 uts. van het lijk van den vreemdeling Arij Bon, obt. 21, oud 44 jaren, alhier gewerkt hebbende, zijnde gehuwd geweest en nalatende een kind. ???
[24-06-1809]
24 uts. van eenen geheel onbekenden vreemdeling, alhier ???s morgens dood gevonden
[26-06-1809]
26 uts. van het kind van Teunis Buurveld, gend. Corns., obt. 25, oud 23 wn.
[10-07-1809]
Hooimaand 10 uts. van het op den 7 dezer geboren onechte kind van Adriana van Zetten. ???
[13-07-1809]
13 uts. van het lijk van Jacomijntje van Dijk, obt. 12 do., oud 55 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen.
[15-07-1809]
15 uts. van het lijk van Neeltje van Werkendam, huisvrouw van Joost van der Wagt, obt. 12, oud 64 jaren, alhier gewoond hebbende, geen kinderen nalatende. ???
[20-07-1809]
20 uts. van het lijk van Hendricus de Vos, obt. op do., oud 24 jaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende en zijnde ongehuwd
[26-07-1809]
26 uts. van het ongedoopte kind van Cs. Hoek, obt. 23, oud 5 weken. ???
[03-08-1809]
Oogstmaand 3 uts. van het lijk van Cornelia Springvloed, obt. 2, oud 58 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 3 kinderen. ??? wede. Van Tomas Wittekoek
3 Oogstmaand aangeving gedaan van het lijk van het doodgebore onegte kind van Johanna Bongers, we. van Aalbert van Dijk. ??? geb. 31 bev.
[11-08-1809]
11 uts. van het kind van Hijmen Schenk, genaamd Jan, obt. 10 do., oud 1 jr. 5 maanden
[22-08-1809]
22 uts. van het lijk van Pieternella van der Beek, obt. 20 do., oud 23 jaar, alhier gewoond hebbende en zijnde ongehuwd.
22 uts. van het lijk van Leendert van Setten, obt. 19, oud 61 jaren, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende vier kinderen. ???
22 uts. van het doodgeb. kind van Teunis Roodzand. ???
[29-08-1809]
29 uts. van het kind van Corns. Buurveld, obt. 27, oud 33 weken, gend. Hendrina. ???
[11-09-1809]
Herfstmaand 11 uts. van het lijk van Wijnand Gieze, obt. 10, oud 14 jaren, zoon van Lambert Gieze, een vreemdeling, gedurende deze zomer onder deze jurisdictie gewerkt hebbende. ??? om naar Stad aan ???t Haringvliet ter begraving te vervoeren. ???
[18-09-1809]
18 uts. van het lijk van George Deodatus Slotemaker, obt. 15, oud 13 jaar. ???
Uts. van het lijk van ???t kind van Aren Missel, genaamt Jacoba, obt. 15, oud ?? jaar, om naar Stad aan ???t Haringvliet ter begraving te vervoeren
Uts. van het lijk van Hester van Hoften, obt. 15, 51 jaren, alhier gewoond hebbende en zijnde ongehuwd. ???
[20-09-1809]
20 uts. van het lijk van Leuntje Simonsdr Stapel, obt. 17, oud 16 jaar en 2 maanden, ongehuwd. ???
[26-09-1809]
26 uts. van het lijk van Marinus Haverstadt, obt. 23, oud 56 ?? jr., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen. ???
[03-10-1809]
3 Wijnmaand 1809 aangeving gedaan van het lijk van Jan Kas, obt. 30 van Herfstm., oud 56 jaren, alhier gewoond hebbende, zijnde ongehuwd geweest. ???
[18-10-1809]
18. uts. van het lijk van het kind van W. J. Nijgh, gend. Willem Cornelis, obt. den 16 do., oud 12 weeken. ???
[26-10-1809]
26 uts. van het lijk van Jan Stekker, obt. 24, oud 64 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende vier kinderen. ???
[28-10-1809]
28 utd. van het lijk van Leendert de Bruin, obt. 26, oud 72 jaren, alhier gewoond hebbende, wedr., nalatende 4 kinderen.
[31-10-1809]
31 uts. van het lijk van Teuntje Metzelaar, huisvrouw van Jacob Bogaard, obt. 29, oud 56 jaar, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kinderen.
[01-11-1809]
1 Slachtmaand 1809 uts. van het op den 31 der vorige maand doodgebore onechte kind van Divertje Kinds, we. van Mars. Muije. ???
[15-11-1809]
15 uts. van het kind van Dirk de Jong, gend. Dina, obt. 13, oud 8 maanden. ???
[20-11-1809]
20 uts. van het lijk van Lena Jacobsdr Buth, huisvrouw van Jacques Ar. Braber, obt. 16, oud 26 jaar en circa 6 maanden, onder deze jurisdictie gewoond hebbende, geene kinderen nalatende. -
[29-11-1809]
29 uts. van het lijk van Dirkje Vermeule, huisvrouw van Anthonij Hazelaar, obt. 26, oud 42 jaren, alhier gewoond hebbende, zonder afkomelingen na te laten. ???
[06-12-1809]
6 Wintermaand uts. van het lijk van Maria van der Moole, obt. 5, oud 19 jaren, alhier gewoond hebbende en ongehuwd geweest, alsmede van haar op den 4 doodgebore onechte kind.?? ????
[08-12-1809]
8 uts. van het lijk van het kind van Jan Arijsz Romein, genaamd Pieter, obt. 6, oud 9 maanden. ???
[09-12-1809]
9 uts. van het kind van Ands. Hoek, gend. Jan, obt. 8, oud 2 jaren. ???
[13-12-1809]
13 Wintermaand 1809 aangeving gedaan van het lijk van Dina Blok, obt. 9 dito, oud omtrend 35 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest met Willem Missel, nalatende 6 kinderen. ???
[15-12-1809]
15 uts. van het lijk van het lijk van Maria de Rooij, obt. 13, oud ruim 39 jaren, alhier gewoond hebbende, zijnde ongehuwd geweest.
[16-12-1809]
16 uts. van het lijk van Neeltje Bries, huisvrouw van H. de Wit jr., obt. 15, oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een kind.
[18-12-1809]
18 uts. van het lijk van Jan Hazejager, obt. 15., oud 50 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, geene kinderen nalatende
[19-12-1809]
19 uts. van het lijk van Grietje Razenberg, wede. van Mars. Buurveld, obt. 17, oud 65 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, geene kinderen nalatende. ?????
[20-12-1809]
20 uts. van het lijk van Francijntje Tanis, obt. 19, oud 63 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest met Wm. van Gelder, nalatende 2 kinderen. ???
[26-12-1809]
26 uts. van het lijk van mejufvrouw Geertruij Foma, huisvr. van den heer C. L. Reuze, obt. 24, oud 43 jaren, alhier gewoond hebbende, en een kind nalatende
[30-12-1809]
30 uts. van het lijk van Gerrit Jonas, obt. 29, oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende en ongehuwd geweest. ???
[02-01-1810]
2 Louwmaand 1810 uts. van het kind van Paulus de Koning, geb. en obt. 29 vorige md., nog ongedoopt. ???
[15-01-1810]
15 uts. van het lijk van het kind van Leendert de Korte, gend. Neeltje, obt. 13 do., oud 11 dagen. ?????
[17-01-1810]
17 uts. van het lijk van het kind van Hendk. de Ruiter, obt. 15, ongedoopt, oud agt dagen. ???
[18-01-1810]
18 uts. van het kind van Claas Vroegindeweij, gend. David, obt. 15, oud 2 jaren.
[20-01-1810]
20 uts. van het ander kind van Hendrik de Ruiter, obt. 18, oud 11 dagen. ???
[24-01-1810]
24 uts. van het kind van Hendrik Schonejongen, gend. Cornelia, obt. 22, oud 15 dagen. ?????
[27-01-1810]
27 aangeving gedaan van het lijk van Pietertje van der Tulp, obt. 25 do., oud 18 jaren, alhier gewoond hebbende, zijnde ongehuwd geweest
Uts. van het lijk van mejuffrouw Cornelia Beukelaar Kluijt, huisvrouw van den heer Jan David Rumph, obt. 26, oud 42 jaren, alhier gewoond hebbende en nalatende 2 kinderen. ?????
[03-02-1810]
3 Sprokkelmd. uts. van het lijk van Donker van der Kreek, obt. 2, oud 23 jaren, zijnde ongehuwd en een soldaat van het 6e regiment infanterie, 1e bataillon, 2e compagnie, alhier in guarnisoen leggende
[06-02-1810]
6 uts. van het kind van Willem Missel, obt. 4, oud 17 weken, met name Jaapje
[09-02-1810]
9 uts. van het lijk van Catharina Stierman, huisvrouw van Pieter Jansz Krijger, obt. 7, oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende en nalatende 4 kindn.
[16-02-1810]
16 uts. van het lijk van Ariaantje Jansdr vr. Velde, obt. 14, oud 18 jr., alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[23-02-1810]
23 uts. van het kind van Dk. Menheer???s we., genaamd Arentje, obt. 20, oud 3 ?? jaar.
[24-02-1810]
24 uts. van het kind van Willem de Bloeme, gend. Willem, obt. 21, oud 1 maand
[26-02-1810]
26 uts. van het kind van Balten van de Ree, gend. Maria, obt. 24, oud circa 2 jr.??
[28-02-1810]
28 uts. van het lijk van Leendert Jansz van ???t Hof, obt. 27, oud 54 jaren, alhier gewoond hebbende, zijnde gehuwd geweest, nalatende een kind. -????
[07-03-1810]
7 Lentemd. uts. van het lijk van Johanna Korthals, huisvrouw van Dingeman Holleman, obt. 6, oud -, jaren onder deze jurisdictie gewoond hebbende, zonder kinderen na te laten. ???
[12-03-1810]
12 uts. van het kind van Pieter Dirksz van der Slik, obt. 10, oud ruim 3 weken, ongedoopt
[12-04-1810]
12 Grasmaand 1810 aangeving gedaan van het lijk van Aren Roodzand, obt. 9, oud 48 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen. ???
[01-05-1810]
1 Bloemaand uts. van het lijk van Leuntje Michielsdr Koning, huisvrouw van Cornelis Koert, obt. 27, oud 59 jaren, alhier gwoond hebbende en gehuwd geweest, zonder kinderen na te laten.
[08-05-1810]
8 uts. van het lijk van Susanna Koning, huisvrouw van Wm. van Koolberg, obt. 7, oud omtrend 64 jaren, alhier gewoond hebbende onder deze jurisdictie, nalatende twee kinderen, om naar Stad ter begraving te vervoeren. -
Uts. van Cornelis van Loon, obt. 7, oud 62 jn., gewoond hebbende op de gem. grond van Mha. en Somm., zijnde gehuwd geweest en nalatende vier kindn.
[15-05-1810]
15 uts. van het lijk van Leendert Jacobsz Koudijzer, obt. 13, oud 52 ?? jr., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen. ?????
[19-05-1810]
19 uts. van het lijk van Trijntje Kortenbout, wede. van Leendert Kervel, obt. 17, oud 59 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen.??
[22-05-1809]
22 uts. van het kind van Jan Huibtsz Koster???s we., genaamd Johanna, obt. 19, oud 1 ?? jr. ???
Uts. van het kind van Jan de Bruin, gend. Job, obt. 20, oud 1 1/3 jr.
[29-05-1810]
29 uts. van het kind van Cornelis van Heest, gend. Jannetje, obt. 28, oud 4 maanden
[05-06-1810]
5 Zomermd. uts. van het lijk van Martijntje Muije, huisvr. van Wm. van den Broek, obt. 4, oud 64 jaren en 2 wn., alhier gewoond hebbende, nalatende een kind uit vorig huwelijk. ???
[08-06-1810]
8 uts. van het kind van Gerrit van Heest, genaamd Christina, obt. 5, oud 6 ?? jn.
[19-06-1810]
19 uts. van het lijk van Leunis van Rees, obt. 17, oud 43 jaren, alhier gewoond hebbende en zijnde ongehuwd geweest. ?????
Cornelis van Loon overl. 16 julij 1810
[20-06-1810]
20 Zomermaand aangeving gedaan van het op gisteren dood geboren kind van Corns. Koster. ???
[26-06-1810]
26. uts. van het lijk van Anthonij van Gelder, obt. 25, oud 74 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd (geweest), nalatende een kind. ?????
[29-06-1810]
29 uts. van het lijk van Teunis Schonejonge, obt. 27, oud 56 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind.
[02-07-1810]
2 Hooimaand uts. van het op den 30 van Zomermd. dood geboren kind van Paulus Ruitenberg.
[06-07-1810]
6 uts. van het kind van Klaas v. Heest, obt. 5, oud 6 dagen, ongedoopt.
[09-07-1810]
9 uts. van het lijk van Maria van Kampen, huisvrouw van Klaas van Heukelom, obt. 7, oud 60 jaren, alhier gewoond hebbende, geen kinderen nalatende. ???
[16-07-1810]
16 uts. van het kind van Aren Isaksz de Waard, obt. 11, oud 9 weken, gend Arij. ???
[23-07-1810]
23 uts. van het lijk van Willem Stellenaar, obt., oud 63 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen. ???
[27-07-1810]
27 uts. van het lijk van Grietje Jongeling, we. van Pr. v. d. Waal, obt. 25, oud 63 jaren, alhier gewoond hebbende en nalatende 3 kinderen.
[31-07-1810]
31 uts. van het kind van Leendt. Buurveld, gend. Hendrina, obt. 28, oud 2 ?? jaren
[04-08-1810]
4 Oogstmaand uts. van het kind van Cs. Roodzand, gend. Jannetje, obt. 1, oud 14 weken.
[10-08-1810]
10 uts. van het kind van Simon van Malsum, gend. Jacob, obt. 7, oud 5 weken.
[16-08-1810]
16. uts van het kind van Claas vr. Waal, gend. Jan, obt. 14, oud omtrent 5 jaren.
[17-08-1810]
17 uts. van het kind van Heinrich Christian Rudolph, gend. George Ernst, obt. 15, oud ruim 11 maanden.
[18-08-1810]
18 uts. van het lijk van Maarten Leeflang, obt. 16, oud 66 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen.
[30-08-1808]
30 Oogstmaand 1810 aangeving gedaan van het kind van Hendk. Jongejan, obt. 28, oud 5 weken, gend. Maria
[10-09-1810]
10 Herfstmaand uts. van het kind van Jan Fransz van Duuren, obt. 7, oud 6 weken, genaamd Frans. ???
Uts. van het kind van Johannis van der Ruit, obt. 7, oud 11 maanden, genaamd Jacob. ???
[11-09-1810]
11 uts. van het kind van Arij Stolk, obt. 8, oud 11 weken, genaamd Hendrik
[15-09-1810]
15 uts. van het lijk van Leendert Roodzand, obt. 13, oud 22 jaren, ongehuwd.
[21-09-1810]
21 uts. van het lijk van Lt. Buitendijk, obt. 20, oud 53 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende eene dochter.
[24-09-1810]
24 uts. van het lijk van Ariaantje Wafelbakker, huisvrouw van Jan Fredrik Klaasse, obt. 22, oud 21 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een kind.
[27-09-1810]
27 uts. van het lijk van Hendk. van Dijk, zijnde een vreemdeling, obt. 26, alhier gewerkt hebbende, doch volgens informatien wonende te Terheiden en aldaar gehuwd. ???
[28-09-1810]
28 uts. van het lijk van Barend Boon, obt. 26, oud 46 ?? jr., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, geen kinderen nalatende.
[03-10-1810]
3 Wijnmd. uts. van het kind van Cornelis Groen, gend. Aletta, ov. 30 Sept., oud 14 weken
[04-10-1810]
4 uts. van het dood geboren kind van Simon Boon op gisteren.
[08-10-1810]
8 uts. van het lijk van Jan Kattestaart, obt. op do., oud 29 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen.
[09-10-1810]
9 uts. van het kind van Corstiaan Wafelbakker, gend. Neeltje, obt. op do., oud 10 jaren en 9 maanden. ???
[10-10-1810]
10 uts. van het kind van Arij Gouwman, gend. Jan, obt. 8, oud 14 jaren.
Uts. van het kind van Arij Westdijk, gend. Helena Adriana, obt. 9, oud 5 weken. ???
[13-10-1810]
13 uts. van het kind van Beschier van der Slik, gend. Arentje, obt. 11, oud 7 maanden.??
[13-10-1810]
13 Wijnmd. 1810 aangeving gedaan van het lijk van Jacob Jacobsz Krijger, obt. 12, oud 21 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd.??
[15-10-1810]
15 uts. van het lijk van Johanna Stalper, huisvr. van Aren Wafelbakker, obt. 13, oud 56 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen.
Uts. van het lijk van Maria Koomen, obt. ???s nagts, oud 7 jaren.
Uts. van het lijk van Lena Gtsdr Razenberg, obt. op dato, oud 16 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd
[16-10-1810]
16. uts. van het lijk van Lena Teunisdr Blok, huisvrouw van Teunis de Koning, obt. 15, oud 62 ?? jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een dochter.
16 uts. van Willemina Diepenhorst, huisvr. van Andries van Prooijen, obt. ???s nagts, oud 31 ?? jaar, alhier gewoond hebbende, geen kinderen of verdere descendenten nalatende.
[19-10-1810]
19 uts. van Leendert Kastelein, (obt.) ???s nagts, oud 23 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehd.
19 uts. van Maria de Bruin, weduwe van Jb. Knape, (obt.) ???s nagts, oud 53 ?? jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kindn.
[20-10-1810]
20 uts. van Jacob Koerts kind, gend. Jacob, obt. 19, oud 4 jr. en acht maanden
20 uts. van Aart van Wena, obt. ???s nagts, oud 33 jaren, alhier gewoond hebbende en zijnde gehuwd geweest, nalatende een kind.
[22-10-1810]
22 uts. van Jan Koomen, obt. 21, oud 54 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende geene afkomelingen. ???
Uts. van het kind van Krijn Kapitein, genaamd Pieter, obt. 21, oud 2 jaren.
Uts. van het lijk van Jan Leend. Boon, obt. 20, oud 82 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen.
[23-10-1810]
23 uts. van Cornelia Voerman, wede. van Hk. Lugthart, obt. 22, oud 63 jaren, alhier gewoond hebbende, geen kinderen nalatende.
Uts. van Jacoba Verschoor, huisvrouw van Jacobus Fabrij, obt. 22, oud 50 jaren, alhier gewoond hebbende en nalatende 3 kinderen.
Uts. van Cornelis Luijendijk, obt. ???s nagts, oud 56 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende tien kinderen.
23 Wijnmd. 1810 aangeving gedaan van Leuntje Gerr. Verhage, we. D. van Heest, obt. 21, oud 65 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende vier kinderen.
Uts. van Tannetje van den Nieuwendijk, huisvrouw van Pr. vr. Ree, obt. ???s morg., oud 62 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een zoon.
[24-10-1810]
24 uts. van Corns. Jansz Dubbeld, obt. 23, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen
Uts. van Jan van Geen, obt. 23, oud 16 ?? jr., alhier ongehuwd gewoond hebbende
Uts. van Maria J. v. Gelder, obt. 22, oud 14 weken
[25-10-1810]
25 uts. van het ongedoopte kind van Pr. Polder, obt. 24, oud 10 dagen.
Uts. van Corns. Hartigsveld, obt. ???s morg., oud 46 jaren, alhier gewoond hebbende en gehd. geweest, nalatende 2 kinderen
[26-10-1810]
26 uts. van Cornelis Oudijn, obt. ???s nagts, oud 64 jaren, alhier gewoond hebbende en gehd. geweest, nalatende 2 kinderen.
[27-10-1810]
27 uts. van het ongedoopte kind van Jan Bogaard, obt. ???s nagts, oud 14 dagen
[29-10-1810]
29 uts. van Lena Witvliet, wede. van J. Koomen, obt. 28, oud 40 jaren, geene kinderen ter nalatende
29 uts. van Neeltje de Groot, huisvrouw van Simon van Malsum, obt. 28, oud 28 jaren, nalatende 2 kinderen
Uts. van Corns. Arijsz onder de Linden, obt. ???s morg., oud 59 jaren, nalatende 2 kinderen, alhier gewoond hebbende
[30-10-1810]
30 uts. van Johs. van Hoven, (obt.) ???s morg., oud 43 jaren, alhier gewoond hebbende en gehd. geweest, geen afkomelingen nalatende.
[31-10-1810]
31 uts. van Klaasje van den Nieuwendijk, kind van Isacq van den Nieuwendijk, obeit. ???s n., oud 2 jaaren.??
Uts. van het kind van Corns. Schonejonge, gend. Kasper, obt. 30, oud 3 weken. ??? zie hieromme +??
[01-11-1810]
1 Slachtmd. uts. van het lijk van Jacob Kanse, obt. 31,oud 47 jaren, alhier gewoond hebbende en gehd. geweest, nalatende 5 kn.
Uts. van Hendk Kalle, obt. 31, oud 72 jaren, geene afkomelingen nalatende
1 Slagtmaand 1810 aangeving gedaan van het lijk van het kind van Joost van de Rovaard, genaamd Leuntje, obeit 31, oud elff maanden 4 dagen
[02-11-1810]
2 uts. van Cornelis Voerman, obeit 1, oud 34 , nalatende 4 kinderen, alhier gewoond hebbende
[31-10-1810]
31 uts. van het lijk van Gt. Konings kind, gend. Elizabeth, + Wijnmd. obt. 30, oud een half jr.
[03-11-1810]
3 Slagtmaand uts. van het lijk van Teuntje Koning, huisvrouw van Wm. Kalis, obt. ???s morg., oud 58 jaren, alhier gewoond hebbende, en nalatende 4 kinderen.
3 uts. van Ammerensje van der Sluis, huisvr. van Klaas Spaan, obt. ???s nagts, alhier gewoond hebbende en geen kinderen nalatende, oud 67 jaren.
3 uts. van het lijk van Jacobus van der Groeff, obt. ???s midd., oud ??? jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd. ???
[05-11-1810]
5 uts. van het lijk van Lijntje Bastiaansdr Visser, huisvr. van Pr. Vliegvis, obt. ???s morg., oud 71 jaren, alhier gewoond hebbende en nalatende 3 kinderen.
Uts. kind C. Hartigveld???s wedue, genaamd Lijna, oud 5 jaren. ?????
[08-11-1810]
8 uts. van het lijk van Pieternella Pas, huisvrouw van Hk. v. Brussel, obt. ???s morg., oud 36 ?? jr., alhier gewoond hebbende en nalatende 2 kinderen
Uts. van Wijntje P. Dubbeld, huisvrouw van Jan van Heest, obt. ???s morg., oud 50 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen
[09-11-1810]
9 uts. van Lena Simonsdr Pas, huisvrouw van Job Trommel, obt. ???s nagts, oud 39 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kinderen.
9 uts. van Maatje Knape, huisvr. van Teunis Buurveld, obt. +, oud 32 jaren , alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen.
[10-11-1810]
10 uts. van Hendrik Jongejan, obt. 9, oud 38 jaren, alhier gewoond hebbende en gehd. geweest, nalatende 2 kinderen
[12-11-1810]
12 uts. van Corns. Verolme, obt. 11, oud 70 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen.
[13-11-1810]
13 uts. van het kind van Corns. Noordijk, gend. Erasmus, obt. 12, oud 22 weken.
[16-11-1810]
16 Slagtmd. 1810 uts. van het kind van Pr. van den Nieuwendijk, gend. Jacobus, obt. 14, oud 5 weken
[17-11-1810]
17 uts. van het lijk van Willemina van der Mark, weduwe van Simon van Gijsen, obt. ???s morg., oud 63 jaren, alhier gewoond hebbende en geene kinderen nalatende.
[20-11-1810]
20 uts. van het kind van Job Mijs, gend. Aagje, obt. 18, oud zes weken.
[22-11-1810]
22 uts. van het lijk van Elizabeth van Klink, huisvrouw van Teunis Otto, obt. 21, oud 56 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 1 kind.
[26-11-1810]
26 uts. van Elizabeth van den Broek, huisvrouw van Tomas Visser, obt. 25, oud 69 jaren en 9 maanden, alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen.??
Uts. van het ongedoopte onecht kind van Johanna Bongers, we. van Aalbert van Dijk, obt. 25, oud 9 weken
[27-11-1810]
27 uts. van het lijk van Jan Jacobsz van den Tol, obt. 26, oud omtrent 70 jaar, alhier gewoond hebbende, zijnde gehuwd geweest, doch geene kindn. nalatende.
[28-11-1810]
28 uts. van het lijk van Arentje Hendksdr Pas, huisvrouw van Floor v. d. Nieuwendijk, obt. 27, oud 76 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 3 kindn.
[05-12-1810]
5 Wintermd. uts. van het ongedoopte onechte kind van Adriana de Groot, obt. 4, oud 6 dagen. ???
[07-12-1810]
7 uts. van het kind van Balten Kortweg, genaamd Matteuwis, obt. 5, oud 12 weken
7 uts. van het kind van Hendrik van Brussel, genaamd Jan, obt. 5, oud 2 jaren
[12-12-1810]
12 uts. van Cornelia Trommel, obt. 10, oud omtrent 38 jaren, alhier gewoond hebbende en zijnde ongehuwd
[17-12-1810]
17 uts. van Leendert Guilliamsz Dubbelt, obt. 16, oud omtrent 39 jaaren, nalatende twee kinderen
[18-12-1810]
18 uts. van Annetje Buurveld, wede. van Jan Bos, obt. 17, oud omtrent 69 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een kind
[24-12-1810]
24 Wintermd. 1810 aangeving gedaan van het lijk van Jannetje Koote, wede. van Aren Menheer, obt. ???s nagts, oud 70 jaren, alhier gewoond hebbende en nalatende een kind en verdere afkomelingen.
[31-12-1810]
31 uts van het lijk van L. J. Dubbeld???s kind, obt. 28, ongedoopt, oud 3 weken.??
[04-01-1811]
4 Louwmaand 1811 uts. van Hendrikje van Prooijen Ldr, obt. 3, oud 16 jaar en 3 maanden, alhier gewoond hebbende, ongehuwd.
[05-01-1811]
5 uts. van het kind van Jan Fredrik Klaasse, gend. Adrianus, obt. 4, oud 16 weken
5 uts. van het kind van Marinus den Boer, gend. Claasje, obt. 3, oud ??? weke(n)
[10-01-1811]
10 uts. van het lijk van Gijsbert Muije, obt. 7, oud 80 jaren, alhier gewoond hebbende en gehd. geweest, nalatende 1 kinds kind.
[11-01-1811]
11 uts van Andries, onechte zoon van Pietertje Visser, obt. 10, oud 3 maanden.?? ??
Uts. van het kind van Cs. Koomen, obt. 10, zijnde nog ongedoopt, oud 3 weken. ???
[18-01-1811]
18 uts. van het op den 16 dood gebore kind van Jacob Kievit. ???
[25-01-1811]
25 uts. van Geleijn Langbroek, obt. 23, oud 56 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kindn. ???
[04-02-1811]
4 Sprokkelmaand uts. van het kind van Klaas Looij, obt. ???s morg., oud 3 dagen, ongedoopt.
[05-02-1811]
5 uts. van het kind van Jan Arensz Wittekoek, gend. Joost, obt. 3 do., oud 5 weken.??
[13-02-1811]
13 uts. van het lijk van Leuntje Cornelia Vermeer, obt. 9 do., ongehuwd geweest, oud 10 jaren
[14-02-1811]
14 uts. van het lijk van Tannetje van Huijsen, obt. 13, oud 35 jaaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
[05-03-1811]
5 Maart 1811 uts. van de op den 2 geborene ? overledene twee kinderen van Machiel Cornsz Dubbeld. ???
[06-03-1811]
6 uts. van het kind van Bn. Visser, gend. Leendert, obt. 4, oud 1 jaar en 5 weken????
[08-03-1811]
8 uts. van het lijk van Johanna Trommel, huisvrouw van Michiel Dubbeld, obt. 6 do., oud 23 jaren, geen descendenten nalatende
[20-03-1811]
20 uts. van het lijk van Adriana de Leeuw, we. van Aart van Weenen, obt. 19 do., oud 32 jaren, nalatende 1 kind. ???
[23-03-1811]
23 uts. van het kind van Jacob Johan Dengler, obt. 21 do., oud 17 dagen
[27-03-1811]
27 uts. van het lijk van Geertruij de Groot, huisvrouw van Jacob Wilhelm Dengler, obt. 25, oud 36 jaren, nalatende 3 kindn.??
[30-03-1811]
30 uts. van het kind van Cs. de Ruiter jr., obt. 29, oud 6 dagen, ongedoopt
[03-04-1811]
3 April uts. van het lijk van Annetje Lugthart, weduwe van Jan Krijger, obt. 2, oud 70 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kindn.
[09-04-1811]
9. uts. van het lijk van Cornelia Buijk, huisvrouw van W. J. Nijgh, obt. 8, oud 32 jaren, alhier gewoond hebbende en nalatende een kind. ???
[13-04-1811]
13 uts. van het op den 11 dezer dood geboren kind van Teunis Roodzand. ???
[16-04-1811]
16 uts. van het lijk van Job Mijs, obt. 13, oud 32 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kindn.
[03-05-1811]
3 Meij uts. van het lijk van Tannetje Koote, huisvrouw van Klaas van der Waal, obt. 12, oud 33 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kindn.????
3 Meij 1811 aangeving gedaan van het lijk van Leendert Geus, obt. op dato, oud 49 jaren, gewoond hebbende onder deze jurisdictie en zijnde gehuwd geweest, nalatende geene afkomelingen, om naar Stad ter begraving te vervoeren. ???
[06-05-1811]
6 uts. van het kind van Wouter Gijze, obt. op do., oud 18 weken, gend. Jannetje.
Uts. van het kind van Jacob van der Linde, obt. op do., wonende op de Weel, oud 5 jaaren, gend. Joost, om naer Stad ter begraving te vervoeren.
[16-05-1811]
16 uts. van het kind van Teunis Krijger, gend. Teuntje, obt. 14, oud 5 jaaren
[18-05-1811]
18 uts. van het lijk van Aaltje van den Tol, huisvrouw van David van der Sluijs, obt. 16, oud omtrent 64 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende vijf kindn.
[21-05-1811]
21 uts. van het lijk van Adrianus van der Staal, obt. 19, oud 46 jaren en 3 mn., alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 8 kinderen.
21 uts. van eenen op dato aangespoelden vreemdeling, welke men vermits geene tekens hoegenaamd bij hem gevonden zijn, niet heeft kunnen kennen, noch omtrent wien men niets is kunnen te weten konnen.??
[24-05-1811]
24 uts. van eenen op dato aangespoelden vreemdeling, welke men ter zelver zake niet heeft kunnen kennen. ???
[06-06-1811]
6 Junij uts. van het lijk van Ariaantje Stoffelze Looij, huisvrouw van Aren Pietersz Smit, obt. 5, oud 42 jaren, onder deze jurisdictie gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen.
[08-06-1811]
8. uts. van het kind van Leendert Pleunisz Koudijzer, gend. Jannetje, obt. 7, oud 8 weken
[10-06-1811]
10 uts. van Jan Looij, obt. 8, oud 49 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen.
[13-06-1811]
13 Junij 1811 aangeving gedaan van het lijk van Laurens Vermeer, obt. 12, oud 45 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen.
Uts. van het lijk van Maatje Rijke, wede. van Anthonij van Gelder, obt. 12, oud 64 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een kind.
Uts. van het lijk van Sara van Heest, weduwe van Johannes Bogaard, obt. 12, oud 35 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen.
[22-06-1811]
22 uts. van het in den vorigen nagt dood geboren kindje van Isak Monte
[24-06-1811]
24 uts. van Lena Fransdr van Gelder, huisvr. van Gijsbert Jongejan, obt. 22, oud 30 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinderen
[29-06-1811]
29 uts. van Elizabeth Hilleman, obt. 28, oud 27 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, geen kinderen nalatende.
[05-07-1811]
5 uts. van het kind van Pieter Dirkse van der Slik, gend. Bastiaan, obt. 4, oud 9 jaren
[08-07-1811]
8 uts. van het kind van Arij Matse, gend. Barbara, obt. 6, oud 23 weken.
[09-07-1811]
9 uts. van het lijk van Neeltje Blok, we. van Machiel Krijger, obt. 7, oud 58 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 3 kinderen.
9 uts. van het kind van Jacob van der Linde, gend. Laurens, obt. 9, oud 12 jaren.
[12-07-1811]
12 uts. van het lijk van Hendrik Boshoff, obt. 11, oud 75 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind.
[15-07-1811]
15 uts. van het op den 13 dezes doodgebore kind van Maarten van Gelder Arensz.
[17-07-1811]
17 uts. van het lijk van Klaas Zeedijk, obt. 16, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kinderen. ?????
[18-07-1811]
18 uts. van het lijk van Cornelis Woutersz van der Vliet, obt. 15, oud 75 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kindn.??
[19-07-1811]
19 Julij 1811 aangeving gedaan van het lijk van Johannis van Beek, zijnde een vreemdeling, obt. 18, oud volgens informatie 24 jaren, en alhier gewerkt hebbende
[20-07-1811]
20 uts. van het kind van Jan van Koolbergen, genaamd Johanna, obt. ???s morgens, oud 8 ?? jaar. ?????
[25-07-1811]
25 uts. van Sijtje Abeele, weduwe van Pr. de Bloeme, obt. 22, oud 58 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een zoon
[29-07-1811]
29 uts. van het lijk van Aren Hilleman, obt. 27, oud 27 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, geen kinderen nalatende.
[30-07-1811]
30 uts. van het kind van Philippus Metselaar, genaamd Huibregts, obt. 28, oud 16 maanden.
[02-08-1811]
2 Augustus 1811 uts. van het lijk van Maria Vrijbergen, weduwe van Hendrik Bree, obt. 31 Julij, oud 79 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 6 kinderen
Uts. van het lijk van Lena Kanse, huisvrouw van Gerrit Hotting, obt. 1, oud 41 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 5 kinderen.??
Uts. van het lijk van Marinus Blok, obt. 1, oud 47 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kindn.
[05-08-1811]
5 uts. van het lijk van Klaasje Goe(d)mare, weduwe van Leendert Jacobsz Koudijzer, obt. 4, oud 64 jaren en 7 maanden, alhier gewoond hebbende, nalatende 2 kinders.
[06-08-1811]
6 uts. van het kind van Dirk de Jonge, obt. 4, oud 10 maanden, gend. Cornelis.
[09-08-1811]
9 uts. van het kind van Job Born, obt. 3, oud 3 jaren en 3 maanden, gend. Arendje
9 uts. van het lijk van Mattheus Witvliet, obt. 9, oud 54 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 6 kinderen.??
9 uts. van het kind van Johs. Hendrik van d?, obt. 8, oud 11 maanden, gend. Jannetje.
[13-08-1811]
13 Augustus 1811 aangeving gedaan van het lijk van Klaas Kas, obt. 12, oud 53 jaren en 8 maanden, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kindn.
[16-08-1811]
16 uts. van het kind van Jan van Brussel, gend. Adrianus, obt. 15, oud 1 jr. en 4 maanden ???
[19-08-1811]
19 uts. van het kind van Willem Johannis Nijgh, Cornelis Nijgh Buik, obt. 16, oud 5 maanden. ?????
[20-08-1811]
20 uts. van het lijk van Johannes Duijm, we. van Klaas Kas, obt. ???s nagts, oud 8 maanden, alhier gewoond hebbende, nalatende 3 kinderen.
Uts. van het lijk van Jacomina Roodzand, obt. 19, oud 48 jaren, alhier gewoond hebbende, ongehuwd.
[21-08-1811]
21 uts. van het lijk van Adriana van Boles, gesepareerd huisvrouw van Abram Zoon, obt. 20, oud 52 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 5 kinderen. ???
[23-08-1811]
23 uts. van het lijk van Floris van den Nieuwendijk, obt. ???s nagts, oud 76 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen
[24-08-1811]
24 uts. van het kind van Pieter Smit, gend. Cornelis, obt. ???s nagts, oud 2 jaren.
[26-08-1811]
26 uts. van het lijk van Leendert van Eck, obt. 25, oud 49 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende vijf kinderen
Uts. van het lijk van Job Krijger, obt. 25, oud ruim 32 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, zonder kinderen na te laten.
Uts. van het lijk van Tannetje van de Rovaard, weduwe laatst van Klaas Zeedijk, obt. 25, oud 55 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kindn. en verdere descendenten.
[27-08-1811]
27 uts. van het lijk van Cornelis Viskil, obt. 26, oud 83 jr., obt. 26, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende zes kinderen.
[28-08-1811]
28 uts. van het lijk van Katharina van der Meijde, wede. van Pieter Baars, obt. ???s nagts, oud 77 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende twee kinderen.
[30-08-1811]
30 uts. van het lijk van Jan Cornelisz Dubbeld, obt. 29, oud 73 jaren, alhier gewoond hebbende, gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen????
[02-09-1811]
2 September 1811 aangeving gedaan van het lijk van vrouwe Constantia Margaretha Kolff, huisvrouw van den heer Lamb. Kolff, obt. op dato, oud 60 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 5 kinderen.
Uts. van Maria Rollemans, weduwe van Adrianus Hoobis, obt. op dato, oud 55 jn., alhier gewoond hebbende, zonder kinderen na te laten.
[04-09-1811]
4. uts. van het kind van Bouwen Kom, gend. Jannetje, obt. 3, oud 2 jaren
[09-09-1811]
9 uts. van het kind van Corns. Nieuwenhof, genaamd Aagje Cornelis, obt. 8., oud 19 weken.
[10-09-1811]
10 uts. van het kind van Adr. Korvink, genaamd Hendrika, obt. 8, oud 11 weken. ???
10 uts. van het lijk van Elizabeth Zuijdijk, huisvr. van Abram van Eck, obt. 9, oud 48 jaren, onder deze jurisde. gewoond hebbende, nalatende 7 kindn.
[13-09-1811]
13 uts. van het kind van Bastiaan van der Vliet, gend. Magtel, obt. 12, oud 8 maanden.
Uts. van het kind van Jan van Koolberge, gend. Johannis, obt. 12, oud 7 weken, om naar Stad ter begraving vervoerd te worden. ???
[18-09-1811]
18 uts. van het kind van de weduwe Hendk. de Wit senior, gend. Hendrik, obt. 16, oud 5 weeken. ???
[19-09-1811]
19 uts. van het lijk van Ariaantje van den Bogaard, wede. van Dirk de Ruiter, obt. 18, oud 48 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 3 kindn.
19 uts. van het lijk van Klaas Koster, obt. 18, oud 62 jaren, alhier gewoond hebbende en ongehuwd overleden
[20-09-1811]
20 uts. van Jannetje Visser, obt. ???s morg., oud omtrent 20 jaar, alhier gewoond hebbende en zijnde ongehuwd geweest.
[21-09-1811]
21 uts. van het kind van Leendt. van der Waal de jonge, gend. Abram, obt. 19, oud 5 maanden.
[23-09-1811]
23 uts. van het kind van Willem Leonard Veerman, gend. Pieter Meijer Veerman, obt. 22, oud 9 ?? jr.
[24-09-1811]
24 uts. van het lijk van Pieter Leendertsz van der Slik, obt. 22, oud 62 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 2 kindn.?? ????
24 September 1811 aangeving gedaan van het kind van Teunis van de Polder, gend. Leentje, obt. 22, oud circa 2 jn.
[25-09-1811]
25 uts. van het lijk van Leentje Vermeule, huisvrouw van Flooris van den Nieuwendijk, obt. 24, alhier gewoond hebbende, nalatende een kind.
[28-09-1811]
28 uts. van het lijk van Roeland Koning, obt. 27, oud 63 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 6 kinderen.
[01-10-1811]
1 October 1811 uts. van het kind van Pieter Dirksz van der Slik, gend. Bastiaan, obt. 30 Sept., oud 8 weeken. ???
[08-10-1811]
8 uts. van het kind van Jan de Bruin, gend. Job, obt. 6, oud ?? jr.
8 uts. van het lijk van Klaas Spaan, obt. ???s middags, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, zonder kinderen na te laten, oud 74 jaren
[10-10-1811]
10 uts. van het lijk van Maatje in ???t Veld, huisvr. van Abram Molenaar, obt. ???s morgens, oud 45 jaren, nalatende een kind, hebbende onder deze jurisdictie gewoond. ???
10 uts. van het kind van Frans van de Rovaard, obt. 8, ongedoopt, oud 4 weken. ???
[11-10-1811]
11 uts. van het kind van Gerrit den Boer, genaamd Elizabeth, obt. 10, oud 17 weeken. ???
11 uts. van het kind van Floris van den Nieuwendijk, obt. ???s nagts, ongedoopt, oud eene maand.
11 uts. van het lijk van Leendt. van Prooijen, obt. ???s middags, oud 58 jaren, onder deze jurisde. gewoond hebbende, nalatende 8 kinderen. ???
[14-10-1811]
14 uts. van het lijk van Leentje de Ridder, huisvrouw van Aren Jongeling sr., obt. ???s morg., oud 62 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kindn.
[17-10-1811]
17 uts. van het lijk van Aren Broecke, obt. ???s nagts, oud 75 jaren, gewoond hebbende te Sommelsdijk en onder deze jurisdictie overleden, geen kinderen nalatende
17 uts. van het kind van Hendk. Schonejonge, obt. 16, oud 3 weken, genaamd Job.
17 uts. van het lijk van Maria Hartman, huisvrouw van Fredrik Kroes, obt. 16, oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende en overleden, nalatende 4 kinderen.
[19-10-1811]
19 uts. van het kind van Mattheus Koster, gend. Jan, obt. 18, oud 1 jaar
19 October 1811 aangeving gedaan van het kind van Aart van Rumpt, genaamd Huig, obt. ???s morg., oud 3 jaren
[23-10-1811]
23 uts. van het lijk van Annetje Boone, weduwe van Corns. Koster, obt. 22, oud 76 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen.
[28-10-1811]
28 uts. van het lijk van Bastiaan Florusz van Eck, obt. 26, oud 75 jaar, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende vijf kinderen.
28 uts. van het kind van Isak van den Nieuwendijk, genaamd Gerrit, obt. op dato, oud zes weeken.
[31-10-1811]
31 uts. van het lijk van Peter Jan Rudolff, obt. 30, oud 20 jaren, alhier gewoond hebbende en zijnde ongehuwd geweest
31 uts. van het kind van Pieter van der Linde, gend. Leentje, obt. 29, oud 30 weeken.
[08-11-1811]
8 November 1811 uts. van het ongedoopte kind van Jacobus van Mansden, obt. 7, oud 1 dag.
[09-11-1811]
9 uts. van het kind van Anthonij Korteweg jr., gend. Jan, obt. 7, oud 2 jaren
[11-11-1811]
11 uts. van het kind van Cornelis Gerritsz onder de Linde, gend. Cornelis, obt. 8, oud 10 weken. ???
[12-11-1811]
12 uts. van het kind van Floris van Eck, gend. Maartje, obt. op do., oud 3 jr. en 2 mn.
[13-11-1811]
13 uts. van het kind van Cornelis Hoek, geboren en obt. 11, oud eenen dag en ongedoopt
[14-11-1811]
14 uts. van het lijk van Jacob van der Sluijs, obt. 12, oud 65 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 6 kinderen.
[15-11-1811]
15 uts. van het lijk van Huibt. Dubbeld, obt. 14, oud 24 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een kind. ???
[22-11-1811]
22 uts. van het kind van Corns. Groen, obt. 19, oud 12 weeken, gend. Dirk
[25-11-1811]
25 uts. van het lijk van Ariaantje van der Baan, huisvrouw van Jan van der Made, obt. 24, oud 48 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een meerderjarig kind. ???
25 uts. van het kind van Jacobus van Heusden, gend. Lowisa Johanna, obt. 23, oud 17 dagen.????
25 uts. van het lijk van Aren Waterman, obt. 24, oud omtrent 58 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende drie kinderen. ???
[27-11-1811]
27 Novr. 1811 uts. van het kind van Fredrik Kroeze, genaamd Marinus, obt. 25, oud circa 2 maanden.
[02-12-1811]
2 Decemb. 1811 uts. van het lijk van Klasina van Straten, huisvrouw van Pieter van der Linde, obt. 30 Nov., oud 43 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 4 kinderen
Uts. van het lijk van Johanna van der Horst, huisvrouw van Hendrik van der Beek, obt. 30 Nov., oud 31 jaren, alhier gewoond hebbende, geen kinderen nalatende.
[03-12-1811]
3 uts. van het kind vanJacob Zeedijk, obt. 2, ongedoopt.
[04-12-1811]
4 uts. van het lijk van Jacoba van der Meide, huisvrouw van Jan van Duuren, obt. 3, oud 23 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende een kind. ???
[09-12-1811]
9 uts. van het lijk van Adrianus Wielaard, obt. 8, oud 47 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 7 kinderen.
[10-12-1811]
10 uts. van het kind van Balten de Wit, gend. Lena, obt. 7, oud 13 maanden. ???
[11-12-1811]
11 uts. van het lijk van Gerrit Born, obt. 8, oud 75 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende een zoon.
Uts. van het kind van Leendert vander Stael, gend. George, obt. op dato, oud omtrend elf jaren.
[16-12-1811]
16 uts. van het lijk van Machiel Leense, obt. 15, oud 70 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen, allen meerderjarig.
[17-12-1811]
17 uts. van het kind van Cornelis Koomen, obt. 15, oud 3 weeken, ongedoopt.
[26-12-1811]
26 uts. van het lijk van Hendrina Dubbeld, huisvrouw van Cornelis Jansz Buurveld, obt. 24, oud 67 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende 5 kinderen
[26-12-1811]
26 uts. van het lijk van Maria van den Bergh, huisvrouw van Klaas Looij, obt. 25, oud 34 jaren, alhier gewoond hebbende, nalatende vier kindn. ???
[28-12-1811]
28 uts. van het lijk van Maetje van der Gevel, huisvrouw van Pieter Brooshoofd, obt. 27, oud 19 jaren, gewoond hebbende te Dirksland, geene kinderen nalatende.
Item van het kind waarvan dezelve op den 26 is bevallen, zijnde een zoontje, ongedoopt
28 Decr. 1811 uts. van het lijk van Adam Koman, wedr., obt. 26, oud 67 jaren, onder deze jurisde. gewoond hebbende en overleden, nalatende zes kinderen
[31-12-1811]
31 uts. van het lijk van Barend Jansz Kok, obt. 30, oud 77 jaren, alhier gewoond hebbende, weduwenaar, nalatende twee kinderen
31 uts. van het lijk van Pieter Jillisz Missel, obt. 29, oud 74 jaren, alhier gewoond hebbende en gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen en verdere kindskinderen. -??