Melissant - Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven oktober 1742 - 28 augustus 1787

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Melissant
1 - 2 - 3?? ??

Register der aanteekeningen -----gt van trouwen en begraven over Melissant, Herkingen, Oud en Nieuw Kraaijerspolder
Algemeen Rijksarchief
Gaarder Melissant
No. 1

Aanteekening van trouwen van 't zaijzoen beginnende met ul. 7b 1742
[10-1742]
1742 October doet Jan Gietmans aangeving om te treden in den egten staat met - onder het classis van onvermogen??
[06-03-1743]
6e Maert doet Pieter Pieters Leune, wonende in 't Ouddorp, aangeving om te treden in den egten staat met Ariaantje Maartens van den Bos,wonende onder Melissant, onder het classis van drie gulden
Aantekening van begraven van 't zaisoen beginnende ultimo Septemb. 1742
[28-12-1742]
1742 28e Dec. doet Johannes Tamboer aangeving van 't lijk van zijn kind genaamt Hillegonda onder het classis van van drie gulden
[22-01-1743]
1743 22e Januari doet denzelven aangeving van 't lijk van zijn vrouw Maria Bosschieter onder het classis van drie gulden
[23-03-1743]
23e Maart doet Willem Poulusz van der Velde (alias Goemare) aangeving van 't lijk van zijn moeder Jannetje Taselaar onder het classis van drie gulden
Aanteekening van trouwen van 't zaijsoen ingegaan April 1743
[05-07-1743]
5en Julii doet Pieter van Dijk aangeving om te trouwen met Willemijntje van Zantvoort, wonende onder Melissant, en daar van ontfangen f 6 ,, - ,, -
Aanteekening van 't begraven van 't zaisoen ingegaan April 1743
[17-04-1743]
17e April doet A(n)dries Volwerk van 't lijk van zijn ongedoopt kind aangeving onder het classis van onvermogen
Aanteekening wegen 't regt van trouwen van 't zaijsoen ingegaan pmo. 8br. 1743
Item ingegaan pmo. April 1744
Ad idem van van 't zaijsoen ingegaan pmo. 8br. 1744
[09-10-1744]
9e Octob. 1744 doet Joh. Tamboer, wedr. van Maria Bosschieter, wonende alhier, aangeving om te trouwen met Cornelia van Es, j.d. onder Dirksland - f 15 ,, - ,, -??
[26-11-1744]
26e Nov. doet Adrianus Rootsant, j. m., aangeving om te trouwen met Lijntje Kooman, j.dogter, beijde onder Melissant, van beide f 6 ,, - ,, -
[08-01-1745]
8e Jan. 1745 doet Jacob van Es, j. m. in Dirkslandt, aangeving om te trouwen met Sara Bosschieter, j. d. onder Melissant, onder de classis van f 6 ,, - ,, -
Ad idem van 't zaijsoen ingegaan pm. Apr. 1745.
[09-09-1745]
9e 7b. doet Cornelis van Es, wedr. laatst van Sara Lodders, wonende onder Herkinge, aangeving om te trouwen met Neeltje Noorthoeve, j. d. onder Melissant, onder de classis van drie gulden, dus wegens de bruijdt f 3 ,, - ,, - , wegens Herkinge van de bruijdegom f 3 ,, - ,, -
Ad idem wegens 't begraven ingegaan pmo. April 1744.
[05-05-1744]
5e Maij doet Jannetje Jillis aangeving van 't lijk van haar man Andries Volwerk onder onvermogen.
Aantekening van 't regt van trouwen en begraven van den termijn ingegaan pmo. Octob. 1745 en expirerende ult. Maart 1746.
[10-12-1745]
1745 10e Xbr. doet Cornelis van Es aangevinge van 't lijk van sijn vrouw Neeltje Noorthoeve f 3 ,, - ,, -
[15-01-1746]
1746 15e Jan. doet Joh. Bakelaar aangevinge om 't lijk van zijn moeder Anna 't Hoek te Herkinge te begraven onder f 3 ,, - ,, -
[04-02-1746]
4e Feb. doet Simon van Ek, wedr. in de O. T aangevinge om te trouwen met Maria Bruggemans, wede. onder Melisst., onder onvermogen??
Van den termijn ingegaan pmo. April 1746 en expirerende ulto. Sept. daaraan volgende
[01-04-1746]
1e April doet Joh. Tamboer onder Melissant aangeving van 't lijk van zijn dogter Ghieltje Tamboer om te Dirksland te begraven onder de classis van f 6 ,, - ,, -?? - zegel 6 sts.
[05-05-1746]
5e Maij doet Matthijs Kooman aangevinge om zijn dogter Ariaantje Kooman te begraven - f 3 ,, - ,, -?? zegel 3 sts.
[11-05-1746]
11e Maij doet Simon van Ek aangevinge om zijn vrouw Maria Bruggeman te begraven pro deo
[17-08-1746]
17e Aug. doet Arentje de Swarte aangevinge van 't lijk van haar vader Willem de Swarte om op Melissant te begraven pro deo
Van den termijn ingegaan met den 1e October 1746 en expirerende ultimo Maart 1747
[09-12-1746]
9e Decemb. Melisst. doet Lena Visser aangevinge om haar man Krijn Okker op Dirksland te begraven - onvermogen
[20-01-1747]
20e Januari 1747 doet Willem Cardux aangevinge om 't lijk van zijn vrouw Cornelia Jaques Braber te Dirksland te begraven - f 3 ,, - ,, -?? -zegel 3 st.
[27-01-1747]
27e dito doet Jacob van Es, j. m. in Nieukraijers polder, aangeving om te trouwen met Lena Cardux, j. d. in Oud Kraijerspolder, onder de classis van drie gulden, dus f 6 ,, - ,, -?? - zegel 6 st.
[01-03-1747]
1e Maart doet Adrianus Rootsant ter secretarie van Herkinge aangevinge van 't lijk van sijn kindt Pieter Rootsant - f 3 ,, - ,, -?? - zegel 3 st.
[16-03-1747]
16e Maart doet Willem Lietveld aangevinge van 't lijk van zijn kind Leendert om op Melissant te begraven onder onvermogen
[18-03-1747]
18e Maart doet Johannes Paaijs aangevinge van 't lijk van zijn vrouw Maria Aarts onder de classis van f 3 ,, - ,, -?? - zegel 3 st.
Verantwoordt????
Van den termijn ingegaan met den 1e April 1747 en expirerende ultimo September daaraan volgende
[03-04-1747]
3e April doet Willem Cardux ter secretarie van Oudt Kraijerspolder aangevinge van 't lijk van zijn kind Cornelia om het zelve te Dirksland te begraven onder f 3 ,, - ,, -
[05-04-1747]
5en dito doet Bastiaan van den Bos aangevinge van 't lijk van Jacobus Duijm om het zelve op Herkinge te begraven en verklaarde te behooren onder de vierde classis, dan alzoo zonder niet anders als collaterale van den nalaat ontfangen dubbeld regt, en dus f 6 ,, - ,, -?? zegel 6 st.
[11-04-1747]
11e dito doet Jacob van Dijke, wedr. van Cornelia Arents Volwerk, aangevinge om te trouwen met Jannetje Cornelis Santevoort, j. d. onder het Ouddorp, wegens den bruijdegom ontfangen f 3 ,, - ,, -
[10-05-1747]
10e Maij doet Goris Verhulp, j. m. in Oud Kraijerspolder, aangevinge om in den egten staat te treden met Lena de Bruijne, j. d. in Sommelsdijk, onder de classis van drie gulden, dus wegens den bruijdegom ontf. 3 ,, - ,, -????
[11-05-1747]
11e dito doet Willem Cardux ter secretarie van Oudt Kraijerspolder aangevinge van 't lijk van zijn kindt Willem om het zelve te Dirkslandt te begraven onder 3 ,, - ,, -?? - zegel 3 st.
[12-05-1747]
12e dito doet Dingeman Rot(t)e aangeving van 't lijk van zijn vrouw Catharina van der Daff om in de N. T. te begraven onder de classis van 3 ,, - ,, -
[29-05-1747]
1747 29 Maij doet Cornelis Kats aangevinge van 't lijk van Dingeman Rotte om in de N. Tonge te begraven onder de classis van f 6 ,, - ,, -
[03-06-1747]
3e Junii doet Matthijs Steijl nogmaal(s) aangevinge van 't lijk van Catharina van der Daff, op den 12e Maij dezes jaars aangegeven onder de classis van drie gulden, en verklaarde te behooren onder de classis van zes gulden, dus ontf. de tweede f 3 ,, - ,, -
[28-06-1747]
28e dito doet Pieter van Dijke aangevinge van 't lijk van zijn vrouw Willemijntje van Santevoort om het zelve op Melissant te begraven - f 3 ,, - ,, -?? - onbet t
[01-09-1747]
1e Septemb. doet Hendrik Zeeuw, weduwenaar van Catalijntje Lodder in Dirksland, aangeving om te te trouwen met Sara Bosschieter, j. d. onder Herkinge - f 3 ,, - ,, -?? - zegel 3 st.
[15-09-1747]
15e dito doet Cornelis van Es, weduwenaar laatst van Neeltje Noorthoeve onder Herkinge, aangevinge om in egten staat te treden met Pietertje van den Oever, j. d., wonende in Dirksland, wegens den bruijdegom ontf. f 3 ,, - .. -?? - zegel 3 st.
[09-01-1748]
1748 9 Januarij doet Dirkje Visbeen aangevinge van 't lijk van haar man Abraham Kolff om te Melissant te begraven - classis f 3 ,, - ,, -, onbet.t, zolv. 17 Jan.
[06-02-1748]
1748 6e Feb. doet Geertruijda Rothuijzen ter seretarie van Herkinge aangevinge van 't lijk van haar man Hendrik Molenaar onder de classis van f 3 ,, - ,, -?? - zegel 3 st.
[23-02-1748]
23e dito doet Stoffel Brooshoofdt ter secretarie van Herkinge aangevinge om te trouwen met Dina Kats, beijde wonende op Herkinge, onder de classis van drie gulden, dus wegens beijde ontf. f 6 ,, - ,, -?? - zegel 6 st.
Van den termijn ingegaan pmo. April 1748
[01-06-1748]
1e Junii doet Geertruijda Rothuijzen aangevinge van haar kindt genaamt Elisabeth Molenaar onder de classis f 3 ,, - ,, -?? -zegel 3 st.
[21-06-1748]
21e dito doet Hendrik Laauwe aangeving van 't lijk van sijn moeder Anna Hendriks om op Melissant te begraven onder f 3 ,, - ,, -
[29-08-1748]
29e Augustij doet Willem Cardux, wedr. laatst van Cornelia Jaques Braber, aangeving om te trouwen met Arentje Cornelis van der Veer, j. d. onder Den Bommel, onder het classis van f 6 ,, - ,, -??
Van den termijn ingegaan pmo. Octob. 1748
[22-11-1748]
22e Nov. doet Jan Koppers, j. m., wonende alhier, aangeving om in den egten staat te treden met Geertruijda Rothuijsen, weduwe van Hendrick Molenaar, mede alhier wonagtig, onder de classis van drie gulden, dus wegens beijde ontf. f 6 ,, - ,, -?? -zegel 6 st.
[11-12-1748]
11e Decemb. doet Matthijs Breesnee, j. m., wonende onder Zommel(s)dijk in Zeeland, aangeving om in den egten staat te treden met Dina Cardux, j. d,, wonende in Oudt Kraijerspolder, onder de classis van zes gulden, die ontf. zijn - f 6 ,, - ,, -
[27-12-1748]
27e Decemb. doet Leendert de Visser aangeving van sijn kindt Maria de Visser onder de classis van drie gl., die ontf. zijn - f 3 ,, - ,, -
[17-01-1749]
17e Januarii doet Maarten Jans van Oosterhout, j. m., aangeving om in den egten staat te treden met Dirkje Visbeen, wede., onder 3 gl., beijde wonende op Melissant, dus ontf. f 6 ,, - ,, -
Van den termijn ingegaan pmo. April 1749
[23-06-1749]
23e Junij doet Joh. Tamboer aangevinge van 't lijk van zijn kindt Hillia om op Dirkslandt te begraven - f 3 ,, - ,, -
[25-08-1749]
25e Aug. doet Adriaan van Spanje aangevinge van 't lijk van sijn vrouw Anna de Ronden om te Herkinge te begraven - f 3 ,, - ,, -
[03-09-1749]
3e Sept. doet Adr. van Spanje aangevinge van 't lijk van sijn kind Johannes van Spanje - f 3 ,, - ,, -
Van den termijn ingegaan pmo. Octob. 1749
[01-10-1749]
Den 1e October doet Johannes Paaijs aangevinge van 't lijk van sijn soon Cornelis Paaijs om te Herk.e te begraven - f 3 ,, - ,, -
[06-10-1749]
6e dito doet Adrianus Rootsant aangevinge van 't lijk van sijn vrouw Lijntje Kooman om te Herk.e te begraven - f 3 ,, - ,, -
[27-10-1749]
27e dito doet Jacob van Es aangevinge van 't lijk van sijn kind Quirin van Es om te Herkinge te begraven - f 3 ,, - ,, -
[03-12-1749]
3e Dec. doet Johannes Paaijs, wedr., aangevinge om te trouwen met Petronella Kolff, j. d., beijde onder Herkinge, onder de classis van drie guldus, dus weegens beijde ontf. f 6 ,, - ,, -
Ingegaan pmo. April 1750
[20-04-1750]
1750 20e April doet Willem van den Bos aangeving van 't lijk van sijn broeder Bastiaan van den Bos onder Herkinge, onder de classis van drie gulden, dan alzoo den overleden j. m. gestorven is ontfangen dubbelt regt, dus f 6 ,, - ,, -??
[24-04-1750]
24e April doet Adriaan van Spanje, weduwenaar laatst van Anna de Ronde, aangeving van te trouwen met Jannetje Tulp, j. d., beijde onder Herkinge, onder de classis van drie gl., dus voor beijde f 6 ,, - ,, -
[27-07-1750]
27e Julij doet Hendrik van der Mast aangevinge van 't lijk van sijn vrouw Annetje Verduijn om in de Nieuwe Tonge te begraven - f 3 ,, - ,, -
Van den termijn ingegaan pmo. Octob. 1750
8e October doet Hendrik van der Mast, weduwenaar van Annetje Verduijn, aangeving om te trouwen met Pietertje Pieters Staal, j. dogter, beijde onder Herk.e, onder de classis van drie gl., dus wegens beijde f 6 ,, - ,, -
[16-12-1750]
16e Decemb. doet Cornelis Roon aangevinge van 't lijk van Hendrik Nagtegaal, j. m., op Melissant overleden, om te Dirkslt. te begraven, onder de classis van drie gulden, dus ontfangen f 6 ,, - ,, -
[14-01-1751]
1751 14e Januarij doet Willem Cardux, wonende in Oud Kraijerspolder, aangeving van 't lijk van sijn kindt genaamdt Maria om in Dirksland te begraven, onder de classis van zes gulden, dus f 6 ,, - ,, -
Van den termijn ingegaan pmo. April 1751
9e April doet Leendert Kooman aangevinge van 't lijk van sijn vader Matthijs Kooman om op Melissant te begraven, onder de classis van f 30 ,, - ,, -?? - zegel 24 st.
[08-05-1751]
8e Maij doet Pieternelle Hoekman, weduwe van Leendert de Visser, aangeving van 't lijk van haar man (om) op Melissant te begraven - f 3 ,, - ,, -
[29-07-1751]
29e Julij doet Cornelia van Es aangeving van 't lijk van haar man Johannes Tamboer om te Dirkslandt te begraven - f 3 ,, - ,, -
[17-09-1751]
17e Sept. doet Gerrit Saijer aangeving van 't lijk van sijn vader Johannes Zaijer om te Dirkslandt te begraven - f 15 ,, - ,, -?? - zegel 12 st.
Van den termijn ingegaan pmo. Octob. 1751
[01-10-1751]
1e Octob. Gerrit de Graaff, wedr. van Prinsland onder de generaliteijt, met Perina Ruijtenburg, j. d. onder Herkinge, onder de classis van 3 gulden, dan alsoo den bruijdegom buijten de provincie woond, voor beijde f 6 ,, - ,, -
[11-11-1751]
11e Nov. Willem Goemare, j. m. in Dirksland, met Cornelia van Es in Nieuw Kraijerspolder, j. d., wegens de bruijd f 3 ,, - ,, -
[07-12-1751]
7e Dec. Hendrik van der Mast van sijn kindt Cornelia, overleden te Herkinge, om in de Nieuwe Tonge(e) te begraven - f 3 ,, - ,, -
[13-12-1751]
13e dito Sara Bosschieter van haar man Jacob van Es te Herk.e, onder f 3 ,, - ,, -
Van den termijn ingegaan pmo. Januarij 1752
[11-02-1752]
1752 11e Feb. Jan Beijesz Swaanhil, j. m. onder Melissant, met Maria Eeuwouts Houwer, j. d. in Dirkslt., wegens den bruijdegom f 3 ,, - ,, -
[11-02-1752]
Do. Gabriel van der Velde, j. m. onder Melissant, met Aagje Houwer, j. d. in Dirkslandt, wegens den bruijdegom f 3 ,, - ,, -
[19-02-1752]
19e do. Aren Buijtendijk, j. m. in Oud Kraijerspolder, met Pietertje van 't Oostende, weduwe op Stadt, wegens den bruijdegom f 3 ,, - ,, -
[17-02-1752]
17en do. Hendrik van Dongen, wedr. onder de Nieuwe Tonge, met Stoffelijntje Keijser, j. d. onder Melissant, wegens de bruijdt f 3 ,, - ,, -
[22-02-1752]
22e do. Wouter Steehouwer van Herkinge om alda(a)r te begraven sijn kindt Jacob Steehouwer - f 3 ,, - ,, -, dit overgegeven aan den secrets. V. Dam
[02-07-1752]
2e Julij Willem Ruijtenburg van sijn soon Aren Ruijtenburg te Herkinge overleden en te begraven dit. uts. - f 3 ,, - ,, -
[21-09-1752]
21e Septb. Hendrik Laauwe Koning, j. m. onder Melisst., met Maria Gerrits Goossen, j. d. onder Dirkslt. - f 3 ,, - ,, -
[22-11-1752]
22e Novb. Jacob Gestel & Cornelia van Es onder Melissant om te trouwen, voor beijde f 6 ,, - ,, -
[29-11-1752]
29e dito Daniel van der Ham onder Dirkslandt, en Pieternella Hoekman onder Melissant, voor de bruijd f 3 ,, - ,, -
[12-12-1752]
12e Decemb. doet Johannes Noorthoeve aangeving van 't lijk van sijn soon Daniel Noorthoeve onder f 15 ,, - ,, -
[25-12-1752]
25e dito doet Dirkje Visbeen aangevinge van 't lijk van haar man Maarten van Oosterhout onder f 3 ,, - ,, -
[09-01-1753]
1753 Januarij 9 Willem Goemare van 't lijk van sijn moeder Pieternella Vallaree in Nieuw Kraijerspolder overleden, in Dirksland begraven onder f 6 ,, - ,, -
[01-02-1753]
Febr. 1 Aren Buth onder Zeeland om te trouwen met Lijdia Saijer in Oud Kraijerspolder, voor de bruijdt f 15 ,, - ,, -
[21-08-1753]
Aug. 21 Gillis van den Doele van 't lijk van sijn vader Johannes Noorthoeve onder Melissant, in Dirkslandt begraven - f 15 ,, - ,, -
[21-09-1753]
Septb. 21 Tonis Lokker onder Dirksland om te trouwen met Dirkje Visbeen onder Melissant, voor de bruijd f 3 ,, - ,, -
[28-01-1754]
1754 Januarij 28. doet Tonis Lokker aangeving van 't lijk van sijn behouwde dogter Cornelia van Oosterhout om alhier te begraven - f 3 ,, - ,, -
[31-01-1754]
31. Steven de Visser, j. m. onder Melissant om te trouwen met Petronella Vallaree, j. d. onder Dirksland, classis f 3 ,, - ,, -??
[23-02-1754]
Februarij 23e Cornelia van Es van 't lijk van haar man Jacob Gestel om in Dirksland te (be)graven - f 3 ,, - ,, -
[07-03-1754]
Maart 7 Gerrit Saijer in O. Kraijer om te trouwen met Johanna Luijendijk in Dirksland, voor de bruijdegom in de tweede classe - f 15 ,, - ,, -
[30-04-1754]
April 30. Pieter van Dijke van 't lijk van sijn kind Cornelis van Dijke om alhier in (Melissant te begraven) - f 3 ,, - ,, -
[07-06-1754]
Junij 7. Leendert Leenderts Soldaat, j. m. onder Dirksland, om te trouwen met Maria Noorthoeve, j. d., wonende onder Melisst. - f 6 ,, - ,, -
[03-03-1755]
1755 3e Maart van 't lijk van Pieter Rootsant om in Dirksland te begraven - f 3 ,, - ,, -
[27-03-1755]
27e dito Melisst. van 't lijk van Leendert Leenderts Soldaat den jongen - f 6 ,, - ,, -
[10-04-1755]
10e April Melisst. Job Smeerdijk van Middelharnis zullende trouwen met Neeltje Krijns Okker alhier, voor de bruijd in de vierde classe - f 3 ,, - ,, -
[01-05-1755]
1e Maij Melisst. van 't lijk van Pieter Visser om te Melissant te begraven - f 3 ,, - ,, -
[15-07-1755]
15e Julij Melisst. Paulus van der Velde den jongen, j. m., zullende trouwen met Cornelia van Es, wede. laetst van Jacob Gestel, beijde wonende onder Melisst., voor beijde f 6 ,, - ,, -
[06-02-1756]
1756 6e Feb. Melisst. van 't lijk van Catelijntje Duijm, huijsvrouw van Pieter Doorn - f 3 ,, - ,, -??
[19-02-1756]
19e dito Melisst. van 't lijk van Leendert de Ridder op Dirksland te begraven - pro deo
[21-02-1756]
21e dito Melisst. van 't lijk van Willemtje Koonings op Melissant - f 3 ,, - ,, -
[28-05-1756]
28e Maij van 't lijk van Paulus Paulusz van der Velde den jongen op Dirkslt. - f 3 ,, - ,, -
[09-09-1756]
9e Septb. Matthaeus Lokke onder Melisst. doet aangeving om te trouwen met Laurintje Both onder Dirksland, voor den bruijdegom f 3 ,, - ,, -??
[23-10-1756]
23e Octob. van 't lijk van Pieter van Dijke te Melisst. - f 3 ,, - ,, -
[11-02-1757]
1757 Feb. 11. Hugo Kats, j. m. onder Dirksland, sullende trouwen met Leentje Kooman, j. d. onder Melissant, wegens de bruijd f 6 ,, - ,, -
[25-02-1758]
1758 Feb. 25. Huijbregt van Bergen, j. m. in Dirksland, sullende trouwen met Jacomina Okker, j. d. onder Melissant, wegens de bruijdt f 3 ,, - ,, -
[31-05-1758]
Maij 31. van 't lijk van Maria Noorthoeve, huijsvrouw van Leendert Soldaat in Dirksland, begraven werdende - f 6 ,, 0 ,, -
[22-09-1758]
September 22. van 't lijk van Abraham Lodder, vermits ongetrouwdt en sijn nalatenschap collateraal subject, was dubbeld regt - f 6 ,, - ,, -
[16-02-1759]
1759 Februarij 16. Leendert Soldaat, weduwenaar van Maria Noorthoeve, doet aangeving om te trouwen met Geertje van der Baan, j. d., beijde alhier, onder de classis van zes gulden, dus voor beijde f 12 ,, 0 ,, -
[02-03-1759]
Maart 2. doet Frans van Es, j. m. in Nieuw Kraijer, aangeving om te trouwen met Arentje Victor, j. d., wonende in Dirksland, voor de bruijdegom f 6 ,, - ,, -
[11-04-1759]
April 11. doet Paulus van der Velde aangeving van 't lijk van Jan Gestel om in Dirksland te begraven - f 3 ,, - ,, -
[06-09-1759]
September 6. doet Isaac Okker, j. m. onder Melissant, aangeving om te trouwen met Anna Cornelisdr Nieuwenhove, wede. laatst van Joachum Dirks van Oostende, wonende onder Sommelsdijk (in Zeeland), voor den bruijdegom f 30 ,, - ,, -??
[25-01-1760]
1760 Januarij 25. Teuwis Cardux, j. m. in Oud Kraijer(s)polder, om te trouwen met Jacomina Both, j. d. in Dirksland, wegens den bruijdegom f 6 ,, - ,, -
[29-03-1760]
Maart 29 Johannes Doorn, j. m. onder Melissant, om te trouwen met Cornelia van der Harp, j. d. in Dirksland, wegens den bruijdegom f 3 ,, - ,, -
[22-09-1760]
September 22. Jaques Hendriksz Kattestaart, j. m. alhier, zullende trouwen met Arentje Jacobsz Rootsant, j. d., mede alhier, den bruijdegom pro deo, de bruijd f 3 ,, 0 ,, -??
[29-06-1761]
1761 29e Junij Oud Kraijerspolder Gerrit Saijer van sijn overleden kind Neeltje Saijer in de 2e classis - f 15 ,, 0 ,, -
[24-08-1761]
24 Aug. Meliss. Pieter Vroegop van sijn overleden kind onder de 4e classis - f 3 ,, 0 ,, -
[17-10-1761]
17e Octob Melissant Mattheus Lokker van 't lijk van Willem van der Harp in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[22-10-1761]
22e - Melissant Hendrik Laauw Koning van 't lijk van sijn kind Lena Koning - f 3 ,, 0 ,, 0??
[12-04-1762]
12e April Abraham Hoekman van 't lijk van sijn vrouw Jacomina van Driel - f 3 ,, - ,, -
[17-09-1762]
17e Septb. Hendrik van Besoijen, j. m. in Oud Kraijer, met Johanna van Brabant, j. d. onder Herkinge - onvermogen
[08-10-1762]
8e Octob. Melissant doet Jacob Keijser aangeving van 't lijk van sijn moeder om in Dirksland te begraven - f 3 ,, 0 ,, -
[22-02-1763]
1763 22e Februarij van 't lijk van Klaasje Visbeen in de vierde classe - f 3 ,, 0 ,, -?? - onbet.t solvit??
[22-02-1763]
Van 't lijk van Matje Kolff in de vierde classe - f 3 ,, 0 ,, -?? - onbet.t
[06-04-1763]
6e April van 't lijk van Paulus van der Velde in de vierde classe - f 3 ,, 0 ,, -??
[05-05-1763]
5e Maij Pieter van den Houten, j. m. onder Herki., met Hester van der Velde, j. d. onder Melissant, derde classe - f 6 ,, 0 ,, -
[24-06-1763]
24e Junij Floris van Broekhuijsen aangevinge om te trouwen met Segerina van Sorge, j. d., wonende onder Dirksland, onder de classe van 3 gl., dus voor de bruijdegom f 3 ,, 0 ,, -
[23-07-1763]
23e Julij Jacob Johs. de Munnik, wedr. van Neeltje Jacobs Kats, wonende onder de Nieuwe Tonge, doet aangeving om te trouwen met Maria Paulus van der Velde, j. d., wonende onder Melissant, onder de classe van 3 gl., dus wegens de bruijdt f 3 ,, 0 ,, -
[08-10-1763]
8e Octob. van 't lijk van Margareta van der Velde in de vierde classe - f 3 ,, 0 ,, -
[24-02-1764]
1764 24e Feb. doet Leendert Soldaat aangevinge van 't lijk van sijn kindt genaamt Francijntje in de derde classe - f 6 ,, 0,, -??
[13-03-1764]
13e Maart Adriaan Schans van 't lijk van sijn kindt Jacob in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, - solv. onbet.
[03-04-1764]
3e April van 't lijk van Dirkje Visbeen door Tonis Lokker in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -?? - solv. onbet.
[24-04-1764]
24e dito van 't lijk van Floor Broekhuijsens ongedoopte kind - f 3 ,, 0 ,, -
[26-04-1764]
26e dito Jan Hamete om te trouwen met Neeltje Abrahams Kolff, beijde wonende alhier, wegens de bruijdt f 6 ,, 0 ,, -, wegens de bruijdegom f 3 ,, 0 ,, -
[08-05-1764]
8e Maij van 't lijk van Maatje Vroegop in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[06-07-1764]
6e Julij Leunis van Es onder Nieuw Kraijerspolder, met Maria Vreeswijk onder Meliss., wegens den bruijdegom f 6 ,, 0 ,, -, wegens de bruijdt f 15 ,, 0 ,, -
[16-11-1764]
16e Novb. Cornelis Oom door Anthonij Lokker van 't lijk van zijn zoon Cornelis Oom in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[29-12-1764]
29e Dec. Leendert Kooman van 't lijk van sijn zoon Matthijs Kooman, 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[07-02-1765]
1765 Feb. 7. Tonis Lokker, wedr. van Dirkje Visbeen, wonende alhier, om te trouwen met Klijntje vander Moole, j. d., wonende onder Herkinge, voor den bruijdegom in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[26-07-1765]
Julij - 26. Jan Schravelaar, j. m., wonende in Dirksland, om te trouwen met Teuntje Vreeswijk, j. d. onder Melissant, wegens de bruijd in de 2e classe - f 15 ,, 0 ,, -
[26-09-1765]
Septb. 26. Pieter Vroegop van 't lijk van sijn kinderen Maatje en Johanna, in de 4. classe voor beijde - f 6 ,, 0 ,, -
[09-10-1765]
Octob. 9 Hendrik Kooning van 't lijk van sijn kind op Melissant te (be)graven - f 3 ,, 0 ,, -??
[15-01-1766]
1766 Januarij 15. doet Jaques Cardux aangevinge van 't lijk van sijn vader Willem Cardux in de 2e classe, overleden in Oud Kraijer, te begr. Dlt. - f 15 ,, 0 ,, -
[22-05-1766]
Maij 22. Boudewijn Jutting, j. m. in Dirksland, zullende trouwen met Petronella Okker, j. d. onder Melissant, voor de bruijd f 3 ,, 0 ,, -
[28-11-1766]
Novb. 28 Jaques(z) Cardux, j. m. in Oud Kraijer(s)polder, met Tannetje Goemare, j. d. onder Sommelsdijk in Zeeland, wegens den bruijdegom f 3 ,, 0 ,, - , roija wonende Jaques Cardux mede in Sommelsdijk
[13-02-1767]
1767 13 Feb. Cornelis Cardux, j. m. in d. Kraijer, met Marie Schouwman, j. d. in Dirksland, voor de bruijdegom 3e classe - f 6 ,, 0 ,, -
[16-10-1767]
16e Octob. van 't lijk van Cornelis Jobs Kievits kind in de vierde classis - f 3 ,, 0 ,, -
[24-12-1767]
24e Decb. Dirk Okker, j. m. onder Melissant, met Lena Koense, j. d. onder Dirksland, 4e classe voor den bruidegom - f 3 ,, 0 ,, -
[29-03-1768]
1768 Maart 29 Meliszant van 't lijk van Cornelis Vreeswijk in de tweede classe, dus f 15 ,, 0 ,, -
[28-04-1768]
April 28. David Kolff, j. m. in Nieuw Kraijerpolder, om te trouwen met Lidia Cardux, j. d. in Oud Kraijerpolder, vierde classe wegens den bruidegom f 3 ,, 0 ,, -, wegens de bruid f 3 ,, 0 ,, -
[15-09-1758]
Septbr. 15. doet Dirk Janse aangevinge van het lijk van sijn huisvrouw Pieternella Sikke om alhier te begraven, in de classe van onvermogen
[08-12-1768]
Decb. 8. doet Cornelis Both, wedr. in Dirksland, aangevinge om te trouwen met Arentje van der Veer, wede. in Oud Kraijerspolder, in de 2e classis voor de bruid f 15 ,, 0 ,, -
[06-01-1769]
1769 Januarij 6. van 't lijk van Klaasje Doorn te Meliszand, 4e classe - f?? 3 ,, 0 ,, -
[01-05-1769]
Maij 1. Huibregt de Wit van zijn ongedoopte kind in Kraijenisse, 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[18-04-1770]
1770 18e April Jacob Rootsant van 't lijk van sijn vrouw Maatje Sleewijk onder Melissant - f 3 ,, 0 ,, -
[07-05-1770]
7e Maij Geert Breur van 't lijk van zijn kind Cornelis onder Melissant - f 3 ,, 0 ,, -
[21-06-1770]
21e Junij Mattheus Jaquesz Braber en Commertje Leenderts Kooman, beide onder Melissant, voor beide in de 3e classe - f 12 ,, 0 ,, -
[10-09-1770]
10e Septb. Leendert Soldaat van 't lijk van zijn kind Aren, in de derde classe - f 6 ,, 0 ,, -??
[07-01-1771]
1771 Januarij 7. doet Anna Luijendijk aangevinge van 't lijk van haar man Gerrit Zaijer in Oud Kraijerpolder om in Dirksland te begraven in de 2e classe - 15 ,, 0 ,, -
[21-02-1771]
Feb. 21. Tilleman Elders, j. m., zullende trouwen met Maria Gerrits Goossen, beide alhier woonagtig, in de vierde classe, dus voor beide 6 ,, 0 ,, -
[09-03-1771]
Maart 9. van 't lijk van Mattheus Lokker te Melissant in de 3e classe - 6 ,, 0 ,, -
[18-03-1771]
Maart 18. van 't lijk van Leendert Kooman in de 2e classe te Melisssant - 15 ,, 0 ,, -
[12-04-1771]
April 12. van 't lijk van Martijntje Goemare in de 4e classe te Melissant - 3 ,, 0 ,, -
[17-05-1771]
Maij 17. Jacob Visser, j. m., en Martijntje van den Boogert, beide alhier, in de 4e classe, dus 6 ,, 0 ,, -??
[06-02-1772]
1772 Febr. 6. doet Jan Vreeswijk, j. m., woonende onder Melissant, aangeving om te trouwen me Arentje Rootsant, j. d., woonende onder Dirksland, in de 2e classe, voor den bruidegom f 15 ,, 0 ,, -
[31-07-1772]
Julij 31. van 't lijk van Jannetje Kastelein in de vierde classe te Dirksland - f 3 ,, 0 ,, -
[06-08-1772]
Aug. 6. van 't lijk van Cornelia Hollander in de 4e classe te Dirksland - f 3 ,, 0 ,, -
[13-10-1772]
October 13. van 't lijk van Hendrik Koense in de 4e classe, dog ongehuwd en collateraale vrinden hebbende dubbeld, dus f 6 ,, 0 ,, -????
[18-10-1772]
18. van 't lijk van Maria Eva Pfeiffer in onvermogen - memorie
[28-10-1772]
28. van 't lijk van Willemtje Kievit in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, -
[12-11-1772]
Novb. 12. van 't lijk van Willemijntje van Dijke in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, -
[20-11-1772]
20 Jan Hollander, wedr. van Jannetje Kastelein, om te trouwen met Adriana Roloff, j. d. van de Hooge Swaluwe, woonende te Herkinge, in de 4e classe, voor den bruidegom f 3 ,, 0 ,, -
[14-12-1772]
Dec. 14 van 't lijk van Johannes Boslooper in onvermogen - pro deo
[21-12-1772]
21. van 't lijk van Leendert Doorns kind, 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[22-12-1772]
22. van 't lijk van Cornelis Kievit in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, -
[26-12-1772]
26. van 't lijk van Klaasje Koomen in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, -
[28-12-1772]
28. van 't lijk van Adriaantje Gestel in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -??
[01-01-1773]
1773 Jan. 1 van 't lijk van Jacob Sandifort in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[29-01-1773]
29e do. van 't lijk van Commertie Viseroij in onverm. te Dirksland - memorie
[11-02-1773]
Febr. 11. Jan Lokker, wedr. onder Melissant, om te trouwen met Cornelia Lodder, wede. onder Dirksland, 3e classe - f 6 ,, 0 ,, -
[11-02-1773]
- Willem van der Velde, j. m. onder Dirksland, om te trouwen met Elizabeth van der Mast, j. d. onder Melissant, in onverm. - memorie
[20-02-1773]
20 van 't lijk van Maria Gestel on de 2e classe - f 15 ,, 0 ,, -
[03-03-1773]
Maart 3 van 't lijk van Adrianus Schans in onvermogen - memorie
[24-03-1773]
24 van 't lijk van Aaltie van Tong in onverm. - memorie
[04-05-1773]
Meij 4 van 't lijk van Annetje Driendijk in onvermogen te Dirksland - memorie
[11-05-1773]
11 Cornelis Lokker, j. m., gebooren en woonende te Melissant, met Cornelia van Es, j. d., woonende in de Kraijerpolder - f 12 ,, - 0 ,, -
[20-05-1773]
20 van 't lijk van Maria in onverm. - memorie
[23-09-1773]
Septb. 23 aangevinge om te trouwen Jacob Lokker, j. m., met Antje Hartog, j. d., beide te Melissant, 3e classe voor beide - f 12 ,, 0 ,, -
[30-10-1773]
Octob. 30 van ('t ) lijk van Claasje Karstanje in onvermoogen - memorie
[17-11-1773]
Nov. 17 van 't lijk van Jannetje van Turnhout in onvermogen - memorie
[24-11-1773]
Nov. 24 van 't lijk van Johanna, een vreemde vrouw, in onvermogen - memorie
[22-12-1773]
Dec. 22. van 't lijk van Aart Verhulp om in Sommelsdijk te begraven, en in Oud Kraijerpolder overleden, 1e classe - f 30 ,, 0 ,, -
Verantwoord
[22-12-1773]
Van 't lijk van Cornelis Vreeswijk in de 2e classe - f 15 ,, 0 ,, -, verantwoord in 1774, dit versuimt in den staat van 1773 te verantwoorden en alsnu in die van 1774 te brengen
[11-02-1774]
1774 Februarij 11. van 't lijk van Johannes Joostsz Koole de jonge in onvermoogen - memorie??
[02-06-1774]
Junij 2 van 't lijk (van)'t kind genaamt Simon Ameraal in de classis van onvermoogen - memorie
[13-06-1774]
13 do. van 't lijk van 't kind genaamt Matheus Lokker in de classe van onvermoogen - memorie
[27-06-1774]
27 do. van 't lijk van Lena Litveld in onvermoogen - memorie
[09-09-1774]
9e September Wessel Wesselse Nieuweide van Dirksland, zullende trouwen met Lena Jansz Metselaar, j. d. onder Melissant, in onvermoogen - memorie
[15-09-1774]
15 do. Cornelis Jansz Quak, j. m., wonende onder Dirksland, om in den egten staat te treden met Hendrika Jansz Markus, woonende in Oud Craijerpolder, in onvermoogen - memorie
[24-10-1774]
1774 October 24 van 't lijk van 't kind genaamt Elisabet de Berg in de classis van onvermoogen - memorie
[02-06-1775]
Junij 2 van 't lijk van Leendert Visseroij in de classis van onvermoogen - memorie
[12-09-1775]
September 12 doet Hendrik de Berg, j. m. in Oud Kraijerpolder, aangeving om te trouwen met Elizabet Nagtegaal, j. d., woonende onder Stad aan 't Haringvliet, in de classis van onvermoogen - memorie
[06-11-1775]
Novemb. 6 van 't lijk van 't kind genaamt Antholetta van Gastel om alhier te werden begraaven in de classis van onvermoogen - memorie
[01-02-1776]
1776 Februarij 1 Jacob Vreeswijk, j. m., doet aangeving om te trouwen met Hillia Tamboer, j. d., woonende beide onder Melissant, en verklaarde te behooren in de classis van 15 gulden, dus voor beide - f 30 ,, 0 ,, -
[02-02-1776]
2 Johannes Rootsant, j. m. alhier, om te trouwen met Jannetje Knape, j. d. onder de N. Tonge, in de derde classis voor den bruidegom - f 6 ,, 0 ,, -
[07-02-1776]
7en dito werd aangeving gedaan van 't lijk van Hillia Tamboer om te werden begraaven in de 2. classis, dus f 15 ,, 0 ,, -
[12-03-1776]
1776 Maart 12. van 't lijk van Pieternella Hoekman - f 6 ,, 0 ,, -
[08-05-1776]
Maij 8 van 't lijk van Maria van der Velde, wede. (van) Leendert Kooman, in de 2. classis, dus 15 ,, 0 ,, -
[09-08-1776]
Augustij 9 van 't lijk van Adrianus Doorn in 4. classe, dus 3 ,, 0 ,, -
[14-09-1776]
Septemb. 14 Gerrit Litvelt, j. m., woonende alhier, om te trouwen met Hester Paveregts, wede. van Herman Meijert, woonende onder Ouddorp, in onvermoogen - memorie
[24-10-1776]
Octob. 24 van 't lijk van 't kind van Dirk van Oostende, in onverm. - mem.
[16-12-1776]
Decb. 16 van 't lijk van Johannes Joostz Koole in onverm. - memorie
[30-12-1776]
30 do. van 't lijk van Hester de Bonte in 4. classe - 3 ,, 0 ,, -
[30-01-1777]
1777 Jan. 30 Jacob Stoffelze Broodshoofd, j. m. onder Dirksland, om te trouwen met Hester Leendersdr Zoldaat, j. d. in deeze jurisdictie, in de 2. classe voor de bruit - 15 ,, 0 ,, -
[30-01-1777]
30 dito Pieter Struik, j. m., om te trouwen met Maria Jansdr Creeft, j. d., beide onder Meelissant, in onvermogen - mem.
[05-02-1777]
Feb. 5 Cornelis Noorman, j. m., om te trouwen met Maria Kamerling, j. d., beide woonende te Melissant, in onverm. - mem.
[13-02-1777]
13 van 't lijk van Daniel Vreeswijk in de 1. classe - 30 ,, - ,, 0
[26-02-1777]
26 van 't lijk van Leendert Doorn in de 3. classe - 6 ,, 0 ,, -
[10-05-1777]
Maij 10 van 't lijk van Johan Thomas Hilt om te werden begraven in de classe van onverm. - mem.
[29-05-1777]
1777 Maij 29 Jacob Tak, j. m., zullende trouwen met Dina Reijdijk, j. d., beide woonende onder Melissant, in onverm. - mem.
[30-05-1777]
30 do. Johannes Doorn, weduwenaar van Maatje Jandr van der Veer, zullende trouwen met Maria Hendriksdr van der Linde, j. d. onder Middelharnis, in de 4. classe - 3 ,, 0 ,, -
[04-11-1777]
Novb. 4 van 't lijk van 't kind van Pieter Litveld genaamt Willemintje, in de classe van onvermogende - memorie
[12-1777]
Decb. van 't lijk van Cornelia Katte in Kraijenisse in onvermogen - mem.
[22-12-1777]
Decb. 22 van 't lijk van 't kind van Joos Koole met naame Jan, in onverm. - memorie
[15-01-1778]
1778 Jan. 15 Arend van Proijen, j. m., zullende trouwen met Jannetje Carstanje, j. d., beide woonende onder Melissant, in onv. - memorie
[26-03-1778]
Maart 26 Huig van Rumpt, j. m. van hier, zullende trouwen met Neeltje Bakker, j. d. van Stad op 't Haringvliet, in onv. - memorie
[09-03-1778]
9 van 't lijk van Cornelis Zoldaat in de 2. classe - 15 ,, 0 ,, -
[27-04-1778]
April 27 van 't lijk van Johannes Scholte in onverm. - mem.
[29-04-1778]
29 Crijn Johz Tamboer, j. m., zullende trouwen met Cornelia Roon, wede. (van) Dan. Vreeswijk, in de 1. classe, voor beide 60 ,, 0 ,, -??
[08-07-1778]
Julij 8. Mattheus Adamse, wedr. van Elizabeth Pieters, woonende in Roxenisse, zullende trouwen met Magdalena Pieterman, wede. van Pieter Blok, woonende in Kraijenisse, in de classe der onvermogenden - mem.
[09-08-1778]
Augs. 9 van 't lijk van Johanna Carolina Willekes in onverm. - mem.
[25-09-1778]
Septb. 25 van 't lijk van Catharina, een vreemde - mem.
[03-10-1778]??
Octb. 3 van 't lijk van Leunis Jacobz van Es in Nieuw Kraijerpolder, in de 3e classe - f 6 ,, - 0 ,,??
[08-10-1778]
8 Johannes van den Broek, wede. van Leuntje Nieuwenhoeve, woonende in de Nieuwe Tonge, om te trouwen met Ariaantje Jacobsdr Rootsant, j. d., woonende onder Melissant, in de 4. classe weegens de bruijd - f 3 ,, 0 ,, -
[18-11-1778]
Novb. 18 van 't lijk van Johs. Ocker in de 4e classe - 3 ,, 0 ,, -
[03-12-1778]
Decemb. 3 Jacob Danielz Vreeswijk, j. m., woonende onder Sommelsdijk, zullende trouwen (met) Maatje Leendertsdr Zoldaat, j. d., woonende onder deeze jurisdictie, in de tweede classe voor de bruijd - f 15 ,, 0 ,, -
[17-12-1778]
Decemb. 17 Arend Kooman, j. m., doet aangeving om te trouwen met Commerina Merison, j. d., beide woonende onder deeze jurisd., voor den bruijdegom in de 4. classe - 3 ,, 0 ,, -
[17-12-1778]
do. doet Commerina Merison, j. d., aangeving om te trouwen met Arend Kooman, j. m. alhier, en verkl. te geh. in de classe der omverm. - mem.
[09-01-1779]
1779 Jan. 9 van 't lijk van 't kind genaamt Pietertje Visbeen in onv. - memorie
[05-03-1779]
Maart 5 Pieter Both, weduwenaar van Jannetje Melissant, zullende trouwen met Neeltje van den Doel, j. d., woonende onder Dirksland, voor den bruijdegom in de 2. classe - f 15 ,, 0 ,, -
[19-05-1779]
Maij 19 van 't lijk van - Jurrij, huijsvrouw van Dingeman Visbeen in de classe der onvermogende(n) - memorie
[28-03-1779]
28 van 't lijk van 't kind genaamt Bouwen Brouwer in Nieuw Kraijer, in onv. - mem.??
[03-12-1779]
1779 Decb. 3 van 't lijk van Cornelia van Es, huijsvrouw van Paulus van der Velde, in de tweede classe - f 15 ,, 0 ,, -
[06-01-1780]
1780 Janij. 6 Cornelis Noorman, wedr., zullende trouwen met Leena van der Linde, j. d., beijde woonende alhier, in onvermoogen - mem.
[03-02-1780]
Feb. 3 Pieter Rietdijk, zullende trouwen met Hijltje Rootzant, j. m. en j. d., beide woonende omder Meliszant, weegens de bruid in 4. classe - f 3 ,, 0 ,, -, den bruidegom heeft geobtineert - acte pro deo
[03-04-1780]
April 3 Berbera Denkelaer, j. d., woonende alhier, zullende trouwen met Arend Wittekoek, j. m., woonende in Middelharnis, in onverm. - mem.??
[04-04-1780]
1780 April 4 Elizabeth Grutters doet aengeving van 't lijk van haer man Jan Maelendonk in onverm. - mem.
[05-04-1780]
5 van 't lijk van 't kind van Frans Goetje genaemt Lodewijk in onver. - mem.
[19-04-1780]
19 van 't lijk van Hester Both in de 3. classe - f 6 ,, 0 ,, -
[19-05-1780]
Maij 19 Dirk Verhaege, j. m. alhier, zullende trouwen met Johanna Valburg, woonende onder Sommelsdijk, voor den bruidegom in onvermoogen - mem.
[24-06-1780]
Junij 24 Arnoldus Kalk doet aengeving van 't lijk van zijn vrouw Anna Chatarina Pieters, in onverm. - mem.
[03-11-1780]
1780 November 3 Crijn van Es, j. m., woonende in Oud Kraijerpolder doet aengeving om te trouwen met Cornelia Bruggeman, j. d., woonende onder Dirksland, in de 1e classe voor den bruidegom - f 30 ,, 0 ,, -
[26-11-1780]
26 do. van 't lijk van Barend Volleman onder de onvermoogende(n) - mem.
[02-02-1781]
1781 Feb. 2 Leendert Leendertz Knape, j. m., zullende trouwen met Francijntje Both, j. d., beide woonende alhier, in de 3. classe - f 12,, 0 ,, -
[30-03-1781]
Maert 30 Wouter Slis, weduwenaer van Johanna Breesnee, woonende onder Middelharnas, zullende trouwen met Jannetje Leendertsdr Knape, j. d., woonende onder deeze jurisdictie, voor de bruidende 3. classe - 6 ,, 0 ,, -
[14-09-1781]
Septb. 14 Johannes Zaijer, j. m., woonende in Oud Kraijerpolder, zullende trouwen met Jannetje Luijendijk, weduwe van de heer Johannes van der Meijde, woonende te Dirksland, in de eerste classe voor den bruidegom - f 30 ,, 0 -
[26-09-1781]
1781 Septb. 26 van 't lijk van Geertruij Kouwenhooven, huisvrouw van Johannes Overschie, in onv. - mem.
[10-10-1781]
October 10 van 't lijk van - Frielle, een vreemde, onder de onvermoogende - memorie
[27-10-1781]
27 do. van 't lijk van Catharina -, huisvrouw van -
[27-10-1781]
27 do. van 't lijk van Joost Borghart in onverm. - memorie
[05-12-1781]
Decb. 5 Paulus van der Velde den jongen, woonende onder deeze jurisdictie, zullende trouwen met Cornelia Huibertz Zuidijk, j. d., woonende onder Middelharnis, in 2. classe voor den bruidegom - f 15 ,, 0 ,, -
[31-12-1781]
31 dito van 't lijk van Pieter Doorn in de 2. classe - 15 ,, 0 ,, -
[14-02-1782]
1782 Feb. 14. van 't lijk van Jacob Pietersz Both (een kind) in de 3. classe - f 6 ,, 0 ,, -
[19-04-1782]
April 19. Lena 't Mannetje, j. d., woonende in Nieuw Kraijerpolder, zullende trouwen met Arij Moerkerke, j. m., woonende in Dirksland, voor de bruid in onverm. - mem.
[19-04-1782]
Do. Cornelia Jansdr van Daelen, j. d., woonende in Oud Kraijer, zullende trouwen met Jan Tomasz van Loo, j. m., woonende te Dirksland, voor de bruid in onvermoogen - mem.
[30-05-1782]
Maij 30. van 't lijk van Leentje Kardux, huisvrouw van Jacob van Es in Nieuw Kraijerpolder, in de 3. classe - f 6 ,, 0 ,, -??
[01-06-1782]
Junij 1 van 't lijk van 't ongedoopte kind van Leunis van Es, 3e classe - f 6 ,, 0 ,, -
[22-06-1782]
22 van 't lijk van Anna Maria Cremerse, huisvrouw van Lodewijk, dit ma? in onverm. - memorie
[07-08-1782]
Aug. 7 van 't lijk van Marina Besse, een vreemde, in onverm. - mem.
[19-09-1782]
Septb. 19 van 't lijk van Coenraed Teunisz in onverm. - mem.
[25-10-1782]
1782 Octob. 25 van 't lijk van Jannetje van As, wede. (van) Willem Litveld, in onvermogen - memorie
[31-01-1783]
1783 Jan. 31 Dankert Broodshoofd, j. m. onder Melisst., zullende trouwen met Annetje de Grijze, j. d. onder de Oude Tong(e), voor den bruidegom in de 2. classe - f 15 ,, 0 ,, -
[08-03-1783]
Maert 8 van 't lijk van Gerrit Litveld in onverm. - mem.
[11-04-1783]
April 11 Caetje van der Kers, j. d., woonende in Craijenisse, zullende trouwen met Abraham Mulder, j. m., woonende onder Dirksland, voor de bruid in onverm. - mem.
[05-06-1783]
Junij 5 Jean Charles, wedr. alhier, zullende trouwen met Pieternella van der Poel, wede. onder de Zuidzij, in onverm. - mem.
[29-07-1783]
Julij 29 van 't lijk van Elizabeth Velte in onverm. - memorie
[06-08-1783]
Aug. 6 van 't lijk van Willem Drieendijk in Craijenisse, in onverm. - memorie
[18-08-1783]
1783 Aug. 18 van 't lijk van Soffia Backer in onverm. - mem.
[22-08-1783]
22 Grietje Both, j. d., woonende onder Melissant, zullende trouwen met Marinus Broodshoofd, j. m., woonende onder Dirksland, voor de bruid in de 3. classe - f 6 ,, 0 ,, -
[06-09-1783]
Septb. 6 van 't lijk van Hester Knape, een kind in Kraijenisse, in de 4. classe - f 3 ,, 0 ,, -
[21-10-1783]
Octob. 21 van 't lijk van Johannes Ligtevelt in onverm. - memorie
[04-12-1783]
Decbr. 4 van 't lijk van Thomas Sijrier in onv. - memorie
[10-12-1783]
10 van 't lijk van Cornelis van der Spaen (een kind) in onvermogen - memorie
[02-01-1784]
1784 Jan. 2 Jacob van Es, weduwenaer van Leentje Kardux, woonende in Nieuw Kraijerspolder, zullende trouwen met Grietje van den Doel, j. d., woonende onder Dirksland, weegens den bruidegom in de classe van f 6 ,, 0 ,, -
[07-01-1784]
7 van 't lijk van Cornelis Kardux in Oud Kraijerpolder in onverm. - mem.
[06-02-1784]
Feb. 6 Beije Pieterz Both, j. m. alhier, zullende trouwen met Jannetje Volwerk, j. d., woonende onder Dirksland, voor den bruidegom in de 3. classe - 6 ,, 0 ,, -
[04-03-1784]
Maert 4 Dirk Voordijk, j. m. alhier, zullende trouwen met Stoffelijntje van der Velde, j. d. onder Dirksland, voor den bruidegom in de 4. classe - f 3 ,, 0 ,, -
[30-03-1784]
30 van 't lijk van 't ongedoopte kind van Rut Pieters in onverm. - mem.
[24-05-1784]
1784 Maij 24 van 't lijk van Clara Officier, woonende in N. K(a)r(a)ijerpolder in onverm. - memorie
[11-06-1784]
Junij 11 Willem Cornz Baes, j. m. alhier, zullende trouwen met Ariaentje Tillenburg, j. d. onder de Nieuwe Tonge, voor den bruijdegom in onvermogen - memorie
[08-09-1784]
Septbr. 8 Jacob de Berg, j. m., zullende trouwen met Berbera Kreeft, j. d., beijden wonende alhier, in onverm. - mem.
[29-09-1784]
29 van 't lijk van Frans Jurrij Liefler in onverm. - mem.
[30-09-1784]
30 Dankert Broodshoofd, j. m., wonende onder Meliszant, zullende trouwen met Ariaentje Blok, j. d. onder de Nieuwe Tonge, voor den bruijdegom in de 4. classe - f 3 ,, 0 ,, -
[01-10-1784]
1784 October 1 Marinus den Engelsman, j. m. van den Gereformeerden godsdienst, zullende trouwen met Maria Janz Sarel, j. d. zijnde van den Roomsen godsdienst, en beijde woonende alhier, in onverm. - mem.
[04-10-1784]
4 do. van 't lijk van Cornelia Zuidijk, huisvrouw van Paulus van der Velde den jongen, in de 3. classe -?? f 6 ,, 0 ,, -
[15-10-1784]
15 van 't lijk van Abraham Stevenz Hoekman in de 4e classe - f 3 ,, 0 ,, -
[16-10-1784]
16 van 't lijk van Hendrik van Willigen (een kind) in onverm. - mem.
[28-10-1784]
28 van 't lijk van Cornelia Pietersz Both in de 3. classe f 6 ,, 0 ,, -
[08-11-1784]
1784 November 8 van 't lijk van Pieternella Molenaer, huisvrouw van Arend Sijrier, in onverm. - memorie
[08-11-1784]
Do. van 't lijk van Tomas Sijrier, een kind, in onverm. - mem.
[16-11-1784]
16 van 't lijk van Huig van Rumpt in onverm. - mem.
[03-12-1784]
Decb. 3 van 't lijk van het kind van Lucas Faze genaemt - (in Kraijenisse), in onverm. - mem.
[18-12-1784]
18 van 't lijk van Jan Litvelt (een kind) in onverm. - mem.
[25-12-1784]
25 van 't lijk van Jacob van Ochtent (een kind) in onverm. - mem.??
Kerke zult verrekent tot hier toe
[03-01-1785]
1785 Jan. 3 van 't lijk van Annetje Drieendijk, een kind (in Kraijenisse) in de classe - f 3 ,, 0 ,, -
[28-01-1785]
28 do. Johannes Robijn, j. m., wonende te Herkingen, zullende trouwen met Neeltje Paeijs, j. d., woonende onder deeze jurisdictie, voor de bruid in onvermogen - mem.
[03-02-1785]
Feb. 3 Jan Schelvis, j. m., woonende in Oud Kraijerspolder, zullende trouwen met Neeltje Vink, j. d., wonende onder Dirksland, voor den bruidegom in onverm. - mem.
[10-02-1785]
10 do. van 't lijk van Jan Gietman in onverm. - memorie
[14-02-1785]
14e do. van 't lijk van 't ongedoopte kind van Cornelis Zeedijk, wonende in Oud Kraeijer, in onverm. - memorie
[14-02-1785]
Do. van 't lijk van Pieter Visser, woonende in Craijenisse, in onvermogen - memorie
[16-02-1785]
1785 Feb. 16 van 't lijk van Jacob Roon, een kind, in onverm. - mem.
[21-02-1785]
21. van 't lijk van Jan Visbeen, een kind, in onverm. - memorie
[25-02-1785]
25. van 't lijk van Maria Scholtus (op Melissant) in onverm. - memorie
[05-04-1785]
5 Apr. Jan Klaesse Kreeft op Melissant, in onverm. - memorie
[05-04-1785]
Do. Neeltje van der Spaen (een kind te Melisst.), in onv. - mem.
[07-04-1785]
7 do. Annetje Volwerk (een kind te Melisst.) in onv. - mem.
[14-04-1785]
April 14 Marinus Visbeen, j. m., woonende alhier, zullende trouwen met Dina Zorge, j. d., woonende in Dirksland, beijden in onvermogen - memorie
[20-05-1785]
Maij 20 Cornelis van der Mast, weduwenaer van Eva Korvink, woonende onder deeze jurisdictie, zullende trouwen met Hendrika Bosschieter, weduwe van Daniel Kastelein, woonende te Dirksland, voor den bruidegom in onvermogen - memorie
[21-06-1785]
Junij 21. Dirk van Oostende, wonende te Melissant, van 't lijk van zijn ongedoopte kind, in onverm. - memorie
[27-06-1785]
Junij 27 Jan Hends. de Man, wonende te Craeijenisse, van 't lijk van zijn kind Leena de Man, in onverm. - memorie
[08-10-1785]
October 8 van 't lijk van Adria(e)nus van der Spaen in onverm. - mem.
[10-03-1786]
1786 Maart 10 van 't lijk van Catharina van Ham, wede. (van) Jan Juri te Melissant, in onvermogen - memorie
[12-04-1786]
April 12 Pieternella Pruis, j. d. onder deeze jurisdictie, zullende trouwen met Frans van Wouwen, j. m. te Dirksland, voor de bruid in onverm. - mem.
[25-05-1786]
1786 Maij 25 Corstiaen Schans, j. m. alhier, zullende trouwen met Fijtje Barendrecht, j. d., woonende te Dirksland, voor den bruidegom in onverm. - memorie
[08-08-1786]
Aug. 8 van 't lijk van Tilleman Elders in onverm. - memorie
[16-09-1786]
Septbr. 16 Gerbrand Janz Breur, j. m. alhier, zullende trouwen met Arentje Lamb. Rijdijk, j. d. te Herkingen, voor den bruidegom in onverm. - memorie
[25-09-1786]
25 van 't lijk van Grietje Kinderdijk in onverm. - memorie
[29-09-1786]
29 van 't lijk van Jacob Pieterz Both (een kind) in 3. classe - f 6 ,, 0 ,, -
[26-10-1786]
Octob. 26. van 't lijk van Pieter Johz Dooren (een kind) in de 4. classe - f 3 ,, 0 ,, -
[26-10-1786]
Van 't lijk van 't kind van Adrianus Molenaer in onverm. - mem.
[21-10-1786]
October 21 Jan Arendz Felsburg, j. m. alhier, zullende trouwen met Jaepje de Jong, j. d. te Dirksland, voor den bruidegom in onverm. - mem.
[07-11-1786]
1786 Novb. 7 van 't lijk van Arentje Janz Polder, een kind, in onverm. - mem.
[29-12-1786]
Den 29 Decembr. van 't lijk van 't ongedoopte kind van Bartel van Oudenaerden, in onvermogen - mem.
[16-01-1787]
1787 Jan. 16 van 't lijk van Neeltje van den Doel, huisvrouw van Pieter Both, in de 3e classe - f 6 ,, 0 ,, -
[30-01-1787]
Jan. 30 van 't lijk van 't ongedoopte kind van Adam Kreeft in onvermogen - memorie
[01-02-1787]
Februarij 1 van 't lijk van 't ongedoopte kind van Pieter Terhoeve in onvermoge(n) - memorie
[17-02-1787]
Febr. 17 Jan Timmermans, wedr., zijnde van de Roomsche religie en woonende onder Dirks., zullende trouwen met Corn. van der Vliet, wede., oud 50 jaren, zijnde van de Gereformeerde religie, wonende onder Melissant, beide - memorie
[04-05-1787]
Meij 4. - Cornelis Struik, wonende te Melissant, zullende trouwen met Lidia Bakkers, wonende in den Eendragt, beide in - memorie
[28-08-1787]
Augs. 28 van 't lijk van Adriana van den Bos in onvermogen -?? memorie