Melissant - Ondertrouw- en trouwakten 14 januari 1763 - 5 mei 1810

Ondertrouw- en trouwakten van de gerechten Kraijenisse en Nieuw-Kraijerpolder
Resp. 1763 - 1807
?? ?? ?? ?? ?? ??1768 - 1810

Uit: de R. A. van Kraijenisse en Nieuw Kraijerpolder

D. T. B. Melissant 2 A

Ondertrouw en trouwinschrijvingen van het gerecht van Kraijenisse onder Melissant 1763 - 1807

Uit: Rechterlijk archief van Kraijenisse, inv. nr. 2
AU D. T. B. Melissant

[14-01-1763]
Op heden den 14en Januarij 1763 compareerden voor Cornelis van der Valk, schout, Anthonij Victor en Jacob van Es, schepenen van Kraijenisse, Johan Christiaan Willeke, bejaard jongman, geboortig van Linne in het landschap van Hanover, en Elisabeth Reis, j. d., geboortig van Trier, dewelke voor ons in wettigen ondertrouw sijn opgenomen, met belofte van na het eijndigen der drie sondags proclamatien sig in den huwelijken staat te begeven. En ten oirconde geteekent.
C. v. Valk, Antonij Victor, Jacob van Es
De comparanten geven haar aan in onvermogen

[05-02-1763]
Op heden den vijfden Februarij 1763 sijn voor Cornelis van der Valk, schout, Anthonij Victor en Jacob van Es, schepenen van Kraijenisse, na dat de drie zondags proclamatien onverhindert waren gegaan, in den houwelijken staat bevestigt Johan Christiaan Willeke, bejaard jonkman, geboortig van Linne in het landschap van Hanover, en Elisabeth Reis, j. d., geboortig van Trier, en beide wonende alhier. En ten oirconde geteekent.
Als schout en secretaris
C. v. Valk, Antonij Victor, Cornelis Kats, Jacob van Es

Ondertrouw?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1 : 16 : -
Annotatie?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 10 : -
Segel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 :?? ??9 : -
Geboden?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 : 18 : -
Klok en trekken?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 18 : -
Trouw?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 3 :?? 3 : -
Acte en registreren?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 17 : -
Zegel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 : 16 : -
Kamer & vuur?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 18 : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 10 : 5 : -??

[25-10-1763]
Wij ondergeteekende schout en schepenen van Kraijenisse certificeren en verklaren ten versoeke van Johan Christiaan Willeke om te dienen daar ???t behoord dat den voornoemden Johan Christiaan Willike alhier wettig is getrouwt met Elisabeth Reis en dat in dit huwelijk hun sijn geboren twee kinderen ter eener dragt althans oud zeven maanden, dat ook de zelve kinderen nog zijn ongedoopt, uijt hoofde dat hij Johan Christiaan Willeke affirmeerde te sijn van de Luterse en zijne huijsvrouw van de Roomsche religie, en alhier geen Lutersche kerk zelfs niet in dezen geheelen eijland van Overflacquee gevonden werd, in welke kerk den requirant de zelve kinderen nogtans gaarne door het bond zegel des doops zoude inlijven. Actum in den raadhuijse van Melissant onse ordinaire vergaderplaats den 25en October 1763. (onderstond) Als schout en secretaris (en was geteekent) C. v. Valk, Cornelis Kats, Jacob van Es

[22-06-1765]
Op heden den 22en Junij 1765 sijn voor Cornelis van der Valk, schout, Cornelis Kats en Jacob van Es, schepenen van Kraijenisse, in wettigen ondertrouw opgenomen Philip Markewath, j. m., geboortig van Hessen Darmstad, en Elisabeth Reis, weduwe van Johan Christiaan Willeke, met beloften van na het eijndigen der drie zondags proclamatien sig in den huwelijken staat te zullen laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
C. v. Valk, schout en secrets., Cornelis Kats, Jacob van Es
De comparanten geven haar aan in onvermogen.

[24-08-1765]
Op heden den 24en Augustij 1765 sijn voor Cornelis van der Valk, schout, Cornelis Kats en Jacob van Es, schepenen van Krajenisse, na dat de drie sondags proclamatien onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt Philip Markewath, j. m., geboortig van Hessen Darmstad, en Elisabeth Reis, weduwe van Johan Christiaan Willeke, geboortig van Trier. En ten oirconde geteekent
Als schout en secretaris,
C. v. Valk, Cornelis Kats, Jacob van Es????

[30-01-1767]
Op heden den 30en Januarij 1767 sijn voor Cornelis van der Valk, schout, Cornelis Kats en Jacob van Es, schepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Anthonij de Wit, weduwenaar van Maartje van de Kouvering, en Jacomina van Proijen, weduwe van Jan van Gelder, beijde woonende alhier en den bruijdegom laatst gewoond hebbende onder Ooltgensplaat, met beloften van na het eijndigen der drie zondags proclamatien zig in den huwelijken staat te zullen laaten bevestigen. En ten oirconde bij schout en schepenen voornt. geteekent
C. v. Valk, Cornelis Kats, Jacob van Es

[19-02-1767]
Op heden den 19en Februarij 1767 sijn voor Cornelis van der Valk, schout, Anthonij Victor, Cornelis Kats en Jacob van Es, schepenen van Kraijenisse, na dat de drie zondags proclamatien zoo hier als te Ooltgensplaat onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt Anthonij de Wit, weduwenaar van Maatje van de Couvering, en Jacomina van Proijen, weduwe van Jan van Gelder, beijde woonende alhier en den bruijdegom laatst gewoond hebbende onder Ooltgensplaat. En ten oirconde geteekent.
Als schout en secretaris
C. v. Valk, Antonij Victor, Cornelis Kats, Jacob van Es

[22-10-1773]
Op heden den 22en October 1773 zijn voor Cornelis van der Valk, schout, Jacob van Es en Cornelis Kats, schepenen van Kraijenisse, in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannes Estrik, j. m., geboortig van Emmerik, en Baaltje Smits, j. d., geboortig van Gelder, en beide woonende alhier, met belofte van na het eindigen der drie zondags proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent datum uts.
C. v. Valk, Jacob van Es, Cornelis Kats

[09-11-1773]
Op heden den 9en November 1773 zijn voor Cornelis van der Valk, schout, Jacob van Es en Cornelis Kats, schepenen van Kraijenisse, na dat de drie zondags proclamatien onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt Johannes Estrik, j. m., geboortig van Emmerik, en Baaltje Smits, j. d., geboortig van Gelder, beide woonende alhier. En ten oirconde geteekent
C. v. Valk, Jacob van Es, Cornelis Kats

Ondertrouw?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1 : 16 : -
Annotatie?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 10 : -
Zegel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 :?? ??9 : -
Gebooden?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 : 18 : -
Klok en trekken?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 18 : -
Trouw?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 3 :?? 3 : -
Acte en registr.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 : 18 : -
Zegel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 :?? 9 : -
Kamer & vuur?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 18 : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 10 : 9 : -??
Schepenen, armen en bode betaald

[08-07-1783]
Op heeden den 8e Julij 1783 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Bart Officier, wedr. van Geertrui Kouwenhoeve, gebooren te Gullikerland en woonende alhier, met Anna Maria Esser(s), weduwe van Jan Leije, gebooren bij Bresjes en woonende alhier, met belofte van na het eindigen der drie zondags huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te zullen laeten bevestigen
Actum ter secretarie van Kraijenisse dato als boven
C. v. Valk

[31-07-1783]
Op heeden den 31en Julij 1783 zijn alhier voor schout en scheepenen, na dat de drie zondags proclamatien onverhindert waeren gegaen, in den huwelijken staet bevestigt Bart Officier, weduwenaar van Geertrui Kouwenhoeve, geboortig te Gullikerland, en Anna Maria Esser(s), weduwe van Jan Leije, gebooren bij Bresjes en beijde woonende alhier
Actum ter secretarie van Kraijenisse dato uts.
C. v. Valk, Jacob van Es, Johannis Aze. Buth

[23-05-1795]
Heeden den 23e Maij 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Kraijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Bartz Officier, j. m., gebooren te Appeldoorn in ???t land van Kleeff, en wonende alhier, met Pieternella Janssen, j. d., geboren in de Oude Tonge, en meede woonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekend, datum utsupra -
C. v. d. Valk. L. Leenderts Knape, Johs. Aze. Buth

[07-07-1795]
Heeden den 7e Julij 1795 zijn de bovengemelde perzoonen Jan Bartz Officier, j. m., en Pieternella Janssen, j. d., na dat hunne drie huwelijks gebooden ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd
En ten oirconde geteekend, datum utsupra. -
C. v. d. Valk, G. Verhulp, Johs. Aze. Buth, L. Leenderts Knape

[17-12-1795]
Heeden den 17e December 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Kraijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Jaquesz Kardux, j. m., gebooren te Sommelsdijk, en wonende alhier, met Elisabeth Paulusd. Hoogmoed, j. d., gebooren en meede alhier woonagtig, omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekent datum utsupra
C. v. d. Valk, L. Leendert(s) Knape, Johs. Aze. Buth

[09-01-1796]
Heeden den 9e Januarij 1796 zijn de bovengemelde perzoonen Willem Jaquesz Kardux, j. m., en Elizabeth Paulusdr. Hoogmoed, j. d., na dat hunne drie huwelijksgeboden ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde geteekent datum utsupra
C. v. d. Valk, L. Leenderts Knape, Johs. Aze. Buth

[07-04-1798]
Heeden den 7 April 1798 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Adam van Herken, j. m., geb. en wonende te Melissant, en Dina van der Spaan, j. d., geboren te Dirksland en wonende in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien sich in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekend datum ut supra
C. v. d. Valk, L. Leend.t Knape, Herbert Grotenboer

[28-04-1798]
Heeden den 28 April 1798 zijn Adam van Herken, j. m., en Dina van der Spaan, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd.
En ten oirconde geteekend datum ut supra
C. v. d. Valk, L. Leend.t Knape, Herbert Grotenboer

[08-06-1798]
Op heeden den 8en Junij 1798 zijn voor schout en scheepenen van Kraijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Roodsant, j. m., geboren en wonende onder Dirksland, en Leentje Drienendijk, j. d., geboren en wonende in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien, sich in den huwelijken staat te laten bevestigen -
En ten oirconde geteekend, datum utsa.
C. v. d. Valk, Johs. Aze. Buth, L. Leend.t Knape

[25-06-1798]
Heeden den 25en Junij 1798 zijn Pieter Roodsant, j. m., en Leentje Drieendijk, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd.
En ten oirconde geteekend datum ut supra
C. v. d. Valk, Johs. Aze. Buth, L. Leendert (s) Knape

[28-09-1799]
Op heeden den 28e September 1799 zijn voor schout en scheepenen van Kraijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Koese, j. m., wonende op Stellendam, en Lena van der Velde, j. d., wonende in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien sich in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekend
C. v. d. Valk, L. Leendt. Knape, Herbert Grotenboer

[19-10-1799]
Heeden den 19 October 1799 zijn Johannes Koese, j. m., en Lena van der Velde, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd
En ten oirconde geteekend
C. v. d. Valk, L. Leendt. Knape, Herbert Grotenboer

[19-04-1800]
Heeden den 19 April 1800 zijn voor schout en scheepenen van Kraijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Casper Offecier, j. m., en Johanna Leije, j. d., beide wonende in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekend
C. v. d. Valk, Herbert Grotenboer, L. Leendt. Knape

[03-05-1800]
Heeden den 3 Meij 1800 zijn Casper Offecier, j. m., en Johanna Leije, j. d., na dat hunne drie huwelijksproclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oirconde geteekend -
C. v. d. Valk, Herbert Grotenboer, L. Leendt. Knape

[13-09-1800]
Heeden den 13e September 1800 zijn voor schout en scheepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Frans Arense van der Vlugt, j. m., geboren te Oudorp en woonende in Craijenisse, en Adriaantje van Dijke, j. d., geb. te Westmaas en wonende in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekend
C. v. d. Valk, L. Leendt. Knape, Herbert Grotenboer

[04-10-1800]
Heeden den 4e October 1800 zijn Frans Arense van der Vlugt, j. m., en Adriaantje van Dijke, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oirconde geteekend -
C. v. d. Valk, L. Leendt. Knape, Herbert Grotenboer

[25-01-1801]
Heeden den 25e Januarij 1801 zijn voor schout en scheepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Dolk, j. m., gebooren te Amsterdam, en wonende in Craijenisse, en Antje van den Doel, j. d., gebooren te Herkingen, en mede wonende in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen -
En ten oirconde geteekend
C. v. d. Valk, H. Grotenboer, L. Leendt. Knape

[10-03-1801]
Heeden den 10e Maart 1801 zijn Pieter Dolk, j. m., en Antje van den Doel, j. d., na dat hunne drie huwelijksproclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staet bevestigt. -
En ten oirconde geteekend. -
C. v. d. Valk jr., H. Grotenboer, L. Leendt. Knape

[29-08-1801]
Heeden den 29 Augustus 1801 zijn voor schout en scheepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Gestel, j. m., gebooren te Dirksland en wonende in N. Kraijer, en Neeltje de Vogel, j. d., gebooren te Sommelsdijk en woonende in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
En ten oirconde geteekend
C. v. d. Valk, Johs. Aze Buth, L. Leendt. Knape, H. Grotenboer

[19-09-1801]
Heeden den 19 September zijn Pieter Gestel, j. m., en Neel(t)je de Vogel, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken (staat) bevestigt. -
En ten oirconde geteekend. -
C. v. d. Valk, Johs. Aze. Buth, L. Leendt. Knape, H. Grotenboer

[23-09-1801]
Heeden den 23 September 1801 zijn voor schout en schepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Moerkerke, j. m., gebooren en woonende te Dirksland, en Maria van den Doel, gebooren te Herkingen en woonen(de) in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen??
En ten oirconde geteekend. -
C. v. d. Valk jr., L. Leendt. Knape, H. Grotenboer

[28-09-1804]
Heeden den 28e September 1804 zijn voor schout en scheepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Flip Huibertz Metzelaar, j. m., geboren te Dirksland, en Cornelia Noorman, j. d., geb. te Melissant, en beide wonende in Craijenisse, omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen -
En ten oirconde geteekend
C. Ripping Gz., Leendt. Knape, H. Grotenboer??

[13-10-1804]
Heeden den 13 October 1804 zijn Flip Huijbertse Metselaar, j. m., en Cornelia Noorman, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd
En ten oirconde geteekend datum utsupra
C. Ripping Gz., Leendt. Knape, H. Grotenboer????

[03-08-1805]
Heeden den 3e Augustus 1805 zijn voor schout en scheepenen van Oud Kraijer in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Cornelisze de Vogel, j. m., geboren te Sommelsdijk en wonende in Oud Kraijer, en Grieta Dombre, j. d., geboren te Stellendam en wonende in Oud Kraijer, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen
En ten oirconde geteekend datum utsp.
C. Ripping Gz., Johs. Aze. Buth, H. Grotenboer

[24-08-1805]
Heeden den 24e Augustus 1805 zijn Jacob Cornelisze de Vogel en Grieta Dombre, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt
En ten oirconde geteekend dat. utsupra
C. Ripping Gz., Johs. Aze. Buth, H. Grotenboer

[24-10-1806]
Heeden den 24e October 1806 zijn voor schout en scheepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Dri??ndijk, j. m., en Hester Knape, j. d., bijde gebooren en woonende te Craijenisse, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laaten bevestigen
En ten oirconde(n) geteeken(d) datum utsupra
C. Ripping Gz., Johs. Aze. Buth, Herbert Grotenboer????

tarije van Kraijenisse den procureur I. de Rouville dewelke verklaarde zich voor den interdicenten eijser Abraham Abrahamz Koppenaal te stellen appellant of reformant van bovestaande vonnis aan den hove van justitie van Holland protesteerende mitsdien tegen alle attentatien en praejudicien deeser provocatie te onderneemen

[22-09-1807]
Heeden den 22e September 1807 zijn Leendert Driendijk en Hester Knape, na dat hunne drie huwelijks proclamatien gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd
En ten oirconde(n) geteekend datum uts.
C. Ripping Gz., H. Grotenboer, J. van Es

[21-01-1808]
Op den 21 Januarij 1808 zijn door het gemeentebestuur van Craijenisse de nagelate kinderen van Ads. Keijzer en Elsje Visbeen voor kost en kleederen geduurende den tijd van een jaar besteed als Geertje bij Hendk. Visbeen voor f 65 - -, Maarten bij J. Hoendervanger f 72. 16 -, Prijna bij Abm. Keijzer om f 72:16 -

Ondertrouw- en trouwakten voor het gerecht van Nieuw-Kraijerpolder 1768 - 1810
Uit: Rechterlijk archief van Nieuw-Kraijerpolder, inv. nr. 1
AU: D. T. B. Melissant 2A

[29-01-1768]
Op heden den 29en Januarij 1768 zijn voor ons schout en schepenen van Nieuw Kraijerpolder Lucas Barents, j. m., geboortig van Keulsland, en Christina Hoogbeen, j. d., geboortig van ???t landschap Waldek, en beide woonende alhier, in wettigen ondertrouw opgenoomen, met belofte van na het eindigen van de drie zondags proclamatien zig in den huwelijken staat te zullen laaten bevestigen.
En ten oirconde geteekent
C. v. Valk, Jacob van Es, Cornelis Kats
Bruidegom en bruid onvermoogen

[19-02-1768]
Op heden den 19en Februarij 1768 zijn voor ons schout en schepenen van Nieuw Kraijerpolder, na dat alvoorens de drie zondags proclamatien onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt Lucas Barents, j. m., geboortig van Keulsland, en Christina Hoogbeen, j. d., geboortig van ???t landschap Waldek, en beide woonende alhier. En ten oirconde geteekent.
C. v. Valk, Jacob van Es, Antonij Victor, Cornelis Kats
Ondertrouw?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1 : 16 : -
Annotatie?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 10 : -
Zegel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 :?? ??9 : -
Geboden?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 : 18 : -
Klok en trekken?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??0 : 18 : -
Trouw?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 3 :?? 3 : -
Acte en registrer.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 : 18 : -
Zegel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 : 16 : -
Bode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0 : 12 : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 10 : 0 : -??

[27-01-1784]
Op heeden den 27en Januarij 1784 zijn voor schout en scheepenen van Nieuw Kraijer Polder, na dat alvoorens de drie zondags proclamatien onverhindert waeren gegaen, in de(n) huwelijken staet bevestigt Jacob van Es, weduwenaar van Leentje Kardux, gebooren en woonende alhier, en Grietje van den Doel, j. d., gebooren en woonende onder Dirksland.
En ten oirconde geteekent -
Als schout en secretaris??
C. v. Valk, Johannis Aze. Buth, Johannis Zaaijer

[28-09-1793]
Op heeden den 28. September 1793 zijn voor ons schout en scheepenen van Nieuw Kraaijer in wettigen ondertrouw opgenomen Herbert Grotenboer, j. m., geboren onder Sommelsdijk en wonende alhier, met Maria Vreeswijk, weduwe van Leunis van Es, geboren onder Dirksland en meede wonende in Nieuw Kraijer, met belofte van na het uitgaan der drie zondags proclamatien zich in den huwelijken staat te zullen laaten bevestigen
En ten oirconde geteekent
C. v. d. Valk, J. van Es, L. Leendertz. Knape
Bruidegom en bruid in de 4e classis

[18-10-1793]
Op heeden den 18e October 1793 zijn voor ons schout en scheepenen van Nieuw Kraijer, na dat alvorens de drie zondags proclamatien onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt: Herbert Grootenboer, j. m., geboren onder Sommelsdijk en wonende alhier, en Maria Vreeswijk, weduwe van Leunis van Es, geboren onder Dirksland en meede wonende in Nieuw Kraijer
En ten oirconde getekent
C. v. d. Valk, J. van Es, L. Leenderts Knape

[08-07-1794]
Op heeden den 8en Julij 1794 zijn voor ons schout en scheepenen van Nieuw Kraijer, na dat alvorens de drie zondags proclamatien onverhinderd waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt: Jacob van Es, laast weduwenaar van Grietje van den Doel, geboren en wonende alhier, en Maartje van den Doel, j. d., geboren en wonende te Herkingen.
En ten oirconde geteekent.
C. v. d. Valk, schout en secretaris, Johs. Zaaijer, L. Leenderts Knape??

[03-10-1794]
Op heeden den 3 October 1794 zijn voor ons schout en scheepenen van Nieuw Kraijer in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Johannes Paludanus, j. m., geb. en wonende te Sommelsdijk, met Jacomina van Es, geb. en wonende alhier, met belofte van na het uitgaan der drie zondags proclamatien zich in den huwelijken staat te zullen laten bevestigen.??
En ter oirconde getekent.
C. v. d. Valk, J. van Es, L. Leenderts Knape

[20-10-1794]
Op heeden den 20e October zijn voor ons schout en scheepenen van Nieuw Kraijer, nadat alvorens de drie zondags proclamatien onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt Jacob Johannes Paludanus, j. m., geb. en wonende te Sommelsdijk, en Jacomina van Es, j. d, geb. en wonende alhier
En ten oirconde geteekent
C. v. d. Valk, J. van Es, L. Leenderts Knape

[02-01-1796]
Heeden den 2e Januarij 1796 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen van Nieuw Kraijer in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Hameete, j. m., gebooren te Dirksland en wonende in Nieuw Kraijer, en Maria van den Doel, j. d., gebooren te Herkingen en wonende te Dirksland, omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekent datum utsupra
C. v. d. Valk, L. Leenderts Knape, Johs. Aze. Buth

[23-01-1796]
Heeden den 23sten Januarij 1796 zijn de bovengemelde persoonen Johannes Hameete, j. m., en Maria van den Doel, j. d., na dat hunne drie huwelijksproclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd
En ten oirconde geteekent datum utsupra
C. v. d. Valk, L. Leenderts Knape, Johs. Aze. Buth

[09-04-1796]
Heeden den 9e April 1796 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen van Nieuw Kraijer in wettigen ondertrouw opgenomen Corstiaan Wilkes, j. m., gebooren onder Craijenisse en wonende onder Nieuw Kraijer, en Maria van der Kabel, j. d., gebooren te Middelharnis en wonende in Roxenisse, omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen -
En ten oirconde getekend datum utsupra
C. v. d. Valk, Johs. Aze. Buth, L. Leenderts Knape??

[30-04-1796]
Heeden den 30sten April 1796 zijn de bovengemelde persoonen Corstiaan Wilkes, j. m., en Maria van der Kabel, j. d., na dat hunne drie huwelijksproclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd -
En ten oirconde geteekend datum utsupra
C. v. d. Valk, J. van Es, L. Leenderts Knape

[17-09-1796]
Op heeden den 17e September 1796 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Nieuw Kraijer in wettigen ondertrouw opgenoomen Abraham Jobse Raap, gebooren en wonende binnen Dirksland, en Jacoba Eelenbaas, j. d., geboore(n) te Oosterland en wonende in Nieuw Kraijer, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
En ten oirconde geteekent datum utsa.
C. v. d. Valk, L. Leenderts Knape, Johs. Aze. Buth

[08-10-1796]
Heeden den 8 October 1796 zijn de bovengemelde persoonen Abraham Jobse Raap, j. m., en Jacoba Eelenbaas, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde geteekend datum utsa.
C. v. d. Valk, L. Leenderts Knape, Johs. Aze. Buth

[21-01-1797]
Op heeden den 21e Januarij 1797 zijn voor ons ondergeteekende maire en municipalen van Nieuw Kraijer in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Krijgsman, gebooren te Poortvliet en wonende alhier, met Maartje van den Doel, weduwe van Jacob van Es, geboore(n) te Herkingen en meede wonende in Nieuw Kraaijer, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekent datum utsa. -
C. v. d. Valk, Johs. Aze. Buth, L. Leenderts Knape??

[07-02-1797]
Heeden den 7e Februarij 1797 zijn de bovengemelde persoonen Johannis Krijgsman, j. m., en Maartje van den Doel, weduwe van Jacob van Es, beide wonende alhier, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde geteekend datum utsa.
C. v. d. Valk, Johs. Aze. Buth, L. Leenderts Knape

[14-06-1800]
Heeden den 14e Junij 1800 zijn voor schout en scheepenen van Nieuw Kraijer Polder in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Merkwat, j. m., wonende in Nieuw Kraijer, en Lijsabeth van der Velde, j. d., meede in Nieuw Kraijer woonagtig, omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen
En ten oirconde geteekend -
C. v. d. Valk, Johs. Aze. Buth, Herbert Grotenboer

[05-07-1800]
Heeden den 5 Julij 1800 zijn na het onverhinderd uitgaan der drie huwelijks proclamatien en na dat den bruidegom heeft verklaard vader te zijn van het kind waar van de bruid voor het aangaan van dit huwelijk is verlost en het welk volgens affirmatie van beide bij den doop zal genoemd worden Elijsabeth, in den huwelijken staat bevestigd, Pieter Markwat, j. m., en Lijsabeth van der Velde, j. d.
En te oirconde geteekend,
C. v. d. Valk, Johs. Aze Buth, Herbert Grotenboer

[03-01-1806]
Heeden den 3 Januarij 1806 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Rommelse, j. m., geb. en wonende in de Oude Tonge, en Pieternella Janse, weduwe van Jan Officier, geb. in de Oude Tonge en wonende in Craijenisse, om na het eijndigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen
En ten oirconde geteekend
C. Ripping Gz., L. Knape, H. Grotenboer

[25-01-1806]
Heeden den 25 Januarij 1806 zijn de bovengemelde persoonen Cornelis Rommelse, j. m., en Pieternella, wede. van Jan Officier, na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd
En ten oirconde geteekend.
C. Ripping Gz., L. Knape, H. Grotenboer?? ??
??
[09-07-1808]
Heeden den 9 Julij 1808 zijn voor schout en scheepenen van Nieuw Kraijer in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Merkwat, weduwenaar van Elisabeth van der Velde, gebooren en woonende alhier, en Louiza Aalbregts, j. dr., gebooren te Dirksland en woonende alhier, omme na het eijndigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen
En ten oirconde geteekend. -
C. Ripping Gz., L. Knape, H. Grotenboer

[30-07-1808]
Heeden den 30e Julij 1808 zijn de bovengemelde persoonen Pieter Merkwat, wedr., en Louiza Aalbregts, j. dr., na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. -
En ten oirconde geteekend. -
C. Ripping Gz., L. Knape, H. Grotenboer

[05-05-1810]
Heeden den 5 van Bloeijmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van Craijenisse in wettigen ondertrouw opgenoomen Adrianis Maartenze van den Tol, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende te Goedereede, en Geertruij van der Steld, j. d., geb. te Emmickhoven en wonende in Craijenisse, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt
En ten oirconde geteekend
C. Ripping Gz., L. Knape, Hugo Grotenboer
Deeze neevenstaande persoonen zijn voor den geregte van de steede Goedereede getrouwd -??

[05-05-1810]
In Emmichoven den 5?? Meij Anno 18(0)10
Arie van der Stelt Betuigt hier Meede om zijn dogter Geertruij van der Stelt ten huwelijken te besteeden Aan Adrijaan van den tol
Arie van der Stelt