Herkingen gerecht - Verzoeken om ondertrouw 3 april 1806 - 15 juni 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Herkingen
7, 8 en 9

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Herkingen
Inv. No. 7

[03-04-1806]
Ik ondergetekende, Leendert van der Velde, meerderjarig jongman, geboren en wonende alhier, en ik, meede ondergetekende, Cornelia Mosterdijk, meerderjarige jonge dochter, mede geboren en wonende alhier, zijn voornemens om ons door het gemeentebestuur van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der drie gewoone huwlijks proclamatien in den huwelijken staet te doen bevestigen - waar van bij dezen aangeving doe. ???
Actum Herkingen den 3e April 1806.
L. v. d. Velde
C. Mostendijd
J. Meijer, secrets.????

[08-05-1806]
Ik ondergetekende, Jan Ammerael, j. m., gebooren en woonende onder Dirksland, en ik, meede ondergetekende, Maatje Pietersz Doornhein, j. d., geboren en woonende alhier, zijn voornemens ons door het gemeentebestuur van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staet te doen bevestigen, waar van bij deze aangeving doe. ???
Actum Herkingen den 8 Meij 1806
Dit merk X is door Jan Ammerael gestelt
Maatie Doorhijn
J. Meijer, secrets.

[05-02-1807]
Ik ondergetekende, Arij van Haften, weduwenaar van Geertruij de Visser, wonende onder Dirksland, en ik, mede ondergetekende, Teuntje Nieuwkerk, weduwe van Krijn Langstraten, wonende alhier, verklaare voornemens te zijn om op heden voor het gemeentebestuur van Herkingen ons in ondertrouw te doen opnemen, en na het eindigen van dien ons in den huwelijken staet te doen bevestigen, - waar van bij deze aangeving doe.
Actum heden den 5 Febr. 1807.
Aris van Haften
Dit merk + is door Teuntje Nieuwkerk gesteld -
J. Meijer, secrets.

[26-03-1807]
Ik ondergetekende, Abraham Tigchelman, j. m., gebooren en woonende onder de jurisdictie van Herkingen, en ik, mede ondergetekende, Anna Leendertsdr van Putten, j. d., geboren en woonende mede onder de jurisdictie van Herkingen voornt., verklaaren met deeze aangeving te doen, om ons in ondertrouw door het gemeentebestuur van Herkingen meergemeld te doen opneemen, en na dat onze huwelijks proclamatien onverhinderd gegaen zijn, in den huwelijken staet te worden bevestigd. ???
Actum den 26 Maart 1807.
Abraham Tichelman
Anna van Putten

[09-04-1807]
Ik ondergetekende, Jacob Tigchelman, j. m., gebooren en woonende onder de jurisdictie van Herkingen, en ik, meede ondergetekende, Heiltje Ruijtenberg, j. d., gebooren te Middelharnis, meede woonende onder de jurisdictie van Herkingen, verklaare voorneemens te zijn om voor schout en schepenen van Herkingen voornt. ons in ondertrouw te doen opneemen, en na dat de gewoone huwelijks proclamatien onverhindert gegaen zijn, in den huwelijken staet te doen bevestigen, ??? waar van met deeze aangeving doe. -
Actum Herkingen den 9 April 1807.
Jacob Tichelman
Dit merk _ is door Heiltje Ruijtenberg gestelt
Mij present
J. Meijer, secrets.

[07-05-1807]
Ik ondergetekende, Gerrit van der Herk, weduwenaar van Cornelia Groenendijke, woonende te Stellendam, en ik, mede ondergetekende, Maria Nieuwoonder, weduwe van Hendrik Rijser, woonende te Herkingen, zijn voornemens om ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der gewoone huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staet te doen bevestigen; waar mede door deeze aangeving doe.
Actum den 7e Meij 1807
Dit merk X is door Gerrit van der Herp gesteld.
Dit merk X is door Maria Nieuwwonder gestelt.
Mij present
J. Meijer, secrets.

[03-09-1807]
Ik ondergetekende, Jan Visbeen, weduwenaar van Lijntje van der Weijde, wonende te Stellendam, en ik, meede ondergetekende, Elijzabeth Luisrik, weduwe van Zeger van der Velde, woonende te Herkingen, zijn voornemens om ons door schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der gewoone huwelijks proclamatien, ons in den huwelijken staat te doen bevestigen; - waer mede door deze hier van aangeving doen. ???
Actum Herkingen den 3e September 1807.
Jan Visbeen
Dit merk X is door Elijzabeth Luisrik zelfs gestelt
Mij present
J. Meijer, secrets.??

[15-10-1807]
Ik ondergetekende, Abraham Kalle, j. m., geboren en woonende te Stellendam, en ik, meede ondergetekende, Maatje Leendertsdr van der Vliet, j. d., geboren onder de Oude Tonge, en woonende onder de jurisdictie van Melissant, zijn voornemens om ons door schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der gewoone huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waer mede door deeze hier van aangeving doen. ???
Actum Herkingen den 15 Octb. 1807.
Abraham Kalle
Dit merk X is door Maetje Leendertsdr van der Vliet zelfs gestelt.
Mij present
J. Meijer, secrets.??

[05-11-1807]
Ik ondergetekende, Pieter van der Schilt, j. m., geboren te Dirksland en woonende onder Herkingen, en ik, mede ondergetekende, Lijdia Holsappel, j. d. , gebooren en woonende te Herkingen, zijn voorneemens om ons door schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der gewoone huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staet te doen bevestigen, waer mede door deze hier van aangeving doen ???
Herkingen den 5e November 1807.
Dit merk X is door Pieter van der Schilt gesteld.
Dit merk + is door Lijdia Holsappel gestelt. ???
Mij present
J. Meijer, secrets.

[25-02-1808]
Ik ondergetekende, Pieter Pieterse Tamboer, j. m., gebooren en woonende te Herkingen; en ik, meede ondergetekende, Johanna van Lente, j. d., geboren te Sommelsdijk en wonende onder de jurisdictie van Herkingen voornt., zijn voorneemens om ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen; waar door met deeze hier van aangeving doen ???
Actum Herkingen den 25e Februarij 1808.
Pte Tamber
Dit merk is door Johanna X van Lente gesteld
Mij present
J. Meijer, secrets.??

[09-03-1808]
Ik ondergetekende, Johannes Ocker, j. m. geboren onder Melissant en wonende te Dirksland, en ik, meede ondergetekende, Cornelia Gabrielsdr van der Velde, j. d., geboren onder Stad aan t??? Haringvliet en wonende te Herkingen, zijn voorneemens om ons op den 10e dezes voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te doen bevestigen, en waer van met deze aangeving doen. ???
Actum den 9e Maart 1808. ???
J. Okker
Dit merk X is door Cornelia Gabrielsdr van der Velde gestelt.
J. Meijer, sec.

[24-03-1808]
Ik ondergetekende, Joost Doorenhein, j. m., gebooren en woonende alhier, en ik, mede ondergetekende,?? Bastiaantje van Zevenbergen, j. d., meede alhier gebooren en woonachtig, zijn voorneemens om ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen, waar van met deze aangeving doen. ???
Herkingen den 24 Maart 1808.
Joost Doornheijn
Dit merk X is door Bastiaantje van Zevenbergen gestelt
Mij present
J. Meijer, schout en secrets.

[31-03-1808]
Ik ondergetekende, Aren Jakusse de Ridder, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende alhier; en ik, meede ondergetekende, Teuntje Kreeft, j. d., alhier gebooren en woonachtig, zijn voorneemens om ons door schout en schepenen van Herkingen in den ondertrouw te doen opneemen, en na het onverhindert gaan van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, ons in den huwelijken staet te laten bevestigen; - waar van met deze aangeving doen ???
Herkingen den 31 Maert 1808.
Dit merk + is door Aren de Ridder gesteld.
Teuntje Klaasse Kreeft
Mij present
J. Meijer, sec.

[15-07-1808]
Ik ondergetekende, Pieter Guldemeister, weduwenaer van Elijzabeth?? Tieleman,?? wonende alhier, en ik, mede ondergetekende, Johanna de Vos, weduwe van Willem den Oude, mede alhier woonachtig, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na den afloop van de drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staet te doen bevestigen, waer van bij dezen aangeving doen ?????
Herkingen den 15 Julij 1808.
Pieter Guldenmeister
Dit merk X is door Johanna de Vos gestelt.
Mij present
J. Meijer, sec.

[01-09-1808]
Ik ondergetekende, Hendrik Klaasse Kreeft, j. m., gebooren en woonende alhier, en ik, meede ondergetekende, Grieta van Sint Anneland, j. d. meede alhier gebooren en woonachtig, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na den afloop der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te doen bevestigen. ??? Waar van met deeze aangeving?? doen. ???
Herkingen den 1e September 1808.
Heijndrik Klaasze Kreeft
Grieta van Sint Anneland

[01-09-1808]
Ik ondergetekende, Johannis Holsappel, weduwenaar van Jannetje Mulder, en ik, mede ondergetekende, Pieternella de Ruijter, laets weduwe van Willem de Berg, beide woonende te Herkingen, zijn voorneemens om ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na den afloop der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te doen bevestigen, en waar van met deeze aangeving doe. ???
Den 1e September 1808
Joh. Holsappel
Dit merk X is door Pieternella de Ruijter gesteld
J. Meijer, secs.

[24-11-1808]
Ik ondergetekende, Jan Jasperse Quak, j. m., geboren en wonende op het eiland Blankenburg; en ik, meede ondergetekende, Anna Mampers, j. d., geboren en woonende te Herkingen, zijn voorneemens om ons voor schout en schepenen van Herkingen voornt. in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, ons in den huwelijken staat te doen bevestigen. ??? Waar van met deeze aangeving doen ???
Den 24e November 1808.
Jan Quak
Anna Mampers

[19-01-1809]
Ik ondergetekende, Cornelis Aderson, j. m., geboren te Bruinisse (ook genaamt Duiveland), woonende te Herkingen, en ik, meede ondergetekende, Lena Mosterdijk, j. d., geboren in de Oude Tonge en meede te Herkingen voornoemt woonachtig, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Herkingen meergemeld, in ondertrouw te doen opneemen, en na den afloop van de drie aaneenvolgende zondaagsche proclamatien, in den huwelijken staat te doen bevestigen. ??? En waar van bij deeze aangeving doen ???
Deze getekend te Herkingen den 19en Januarij 1800 negen ???
Cornelis Janze Adeson
Lena Icop Mosterdijk

[06-04-1809]
Ik ondergetekende, Bart van der Velde, weduwenaar van Adriaantje Cornelis de Vogel, woonende te Herkingen, en ik, mede ondergetekende, Anthonija Kievit, j. d., gebooren in de Oude Tonge en woonende meede te Herkingen voornoemt, zijn voornemens ons voor schout en schepenen van Herkingen meergemeld, in ondertrouw te doen opneemen, en naar den afloop van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijksche proclamatien, in den huwelijken staat te doen bevestigen. ??? Waer van met deeze aangeving doen ???
Herkingen den 6e van Grasmaand 1809
Bg vd Velde
Dit merk X is door Anthonia Kievit zelve gestelt ???
Mij present
J. Meijer, secs.

[13-10-1809]
Suppletoir-zegel, ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, no. 1. dienende tot inleggende huwelijks aangifte van Frans van Helden, j. m., en Kaatje Johannisdr Kootzak, j. d., dato 13e van Wijnmaand 1809. ???
Omgeslagen bij mij ondergetekende te Herkingen den 13e van Wijnmaand 1809 ???
J. Meijer, secs.
Het anexe zegel van eene stuiver is ter voldoening aan de belasting der Xe verhoging
Meijer, secs.

[13-10-1809]
Ik ondergetekende, Frans van Helden, j. m., geboren onder de Heiningen en woonende onder deze jurisdictie, en ik, meede ondergetekende, Kaatje Johannisdr Kootsak, j. d., gebooren onder Dirksland, en meede woonende onder deeze jurisdictie, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het onverhindert gaan van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, ons in den huwelijken staat te doen bevestigen ???
Herkingen den 13e Wijnmaand 1809.
Dit merk X is door Frans van Helden gestelt ???
Dit merk X is door Kaatje Kootsak zelve gesteld. ???
Mij present
J. Meijer, secs.

[05-04-1810]
Ik ondergetekende, Jacob Kwaadland, meerderjarig j. m., geboren in den Oostdijk, eilande van Goedereede, en woonende alhier, en ik, meede ondergeteekende, Elijzabeth Kerket, weduwe van Willem Langstraaten, gebooren te Sommelsdijk, en meede alhier woonachtig, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en naar het onverhindert gaan der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen ???
Herkingen den 5e van Grasmaand 1810.
Jacop Kwaadland
Dit merk X is door Elijzabet Kerket zelve gesteld.
Mij present
J. Meijer, sec.

[18-04-1810]
Ik ondergetekende, Abraham Quartel, meerderjarig j. m., gebooren en woonende te Herkingen, en ik, meede ondergetekende, Willemina Fase, meerderjarige j. d., geboren te Oud Vossemeer, en meede onder de jurisdictie van Herkingen woonachtig, zijn voornemens ons voor schout en schepenen van Herkingen voornoemt in wettigen ondertrouw te doen opneemen, en na den afloop van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar van bij deezen aangeving doen
Herkingen den 18e v. Grasmd. 1810
Abr. Qartel
Dit merk + is door Willemina Fase zelve gestelt. ???
Mij present
J. Meijer, secs.

[20-07-1810]
Ik ondergetekende, Huijbregt van Dam, j. m., gebooren en woonende te Sommelsdijk, en ik, meede ondergetekende, Jakomina van Sint Anneland, j. d., geboren en woonende te Herkingen, zijn voorneemens om ons voor schout en schepenen van Herkingen voornoemt in ondertrouw te doen opneemen, en na het onverhindert gaan van onze drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waer van bij deze aangeving doen
Den 20e van Hooimaand 1810
Huijbregt Leenderts van Dam
Jacomijna Janse van St Anneland??

[26-07-1810]
Ik ondergetekende, Willem Matthewisse Kardux, j. m., gebooren onder Middelharnis, en woonende alhier, en ik, meede ondergetekende, Geertje Leunisse Knape, j.d., gebooren en woonende alhier, zijn voornemens ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en naar het eindigen van de drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien, ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar van bij dezen aangeving doen ???
Herkingen den 26e v. Hooimnd. 1810
W M Kardux
G L Knaape

[26-07-1810]
Ik ondergetekende, Simon Simonsz Voorbeijtel, j. m., gebooren te Bruinisse en woonende alhier, en ik, meede ondergeteekende, Hester Gabrielsdr van der Velde, j. d., gebooren te Stad aan t Haringvliet, en meede alhier woonachtig, zijn voornemens ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en naer het eindigen van de drie huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waer van bij dezen aangeving doen
Herkingen den 26e v. Hooimaand 1810
Simon Voorbeijtel
Hester van der Velde

[02-08-1810]
Ik ondergetekende, Pieter Tamboer, weduwenaar van Johanna van Lente, woonende te Herkingen, en ik, meede ondergetekende, Aaltje Kosak, j. d., geboren onder Dirksland, en meede te Herkingen voornoemt woonachtig, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en naer het eindigen van de drie aeneenvolgende huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar van door deezen aangeving doen ???
Herkingen den 2e van Oogstmaand 1810.
Pieter Tamboer
Dit merk X is door Aaltje Kosak zelve gesteld.
Mij present
J. Meijer, sec.????

[04-10-1810]
Ik ondergetekende, Dingeman Matthewisse Kardux, meerderjarig j. m., gebooren onder Middelharnis en woonende onder Herkingen, en ik, meede ondergetekende, Krijntje Lodewijkse van Prooijen, meerderjarige j. d., geboren onder de Oude Tonge, en woonende meede onder Herkingen, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Herkingen voormeld in ondertrouw te doen opneemen, en naar het onverhindert gaan van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waer van met deze aangeving doen ???
Herkingen den 4e van Wijnmaand 1810
D M Kardux
K V P

[31-01-1811]
Ik ondergetekende, Johannes Begtolt, geboren te Hertheim in het canton Schafhauzen in Zwitzerland, laast weduwenaar van Geertruij Swelters, wonende in de Nieuwe Tonge, en ik, meede ondergetekende, Jannetje Rijke, geboren in de Oude Tonge, wede. van Willem van Kouteren, woonende onder Herkingen, zijn voornemens ons voor schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waer van bij dezen ter secretarije van Herkingen aangeving doen. ???
Herkingen den 31e Januarij 1811.
Johanes Bechthold
Dit merk + is door Jannetje Rijke zelve gesteld.
Mij present -
J. Meijer, secrets.??

[15-06-1811]
Ik ondergetekende, Klaas Koert, weduwenaar van Tona Bouwens, woonende alhier, en ik, meede ondergetekende, Johanna van Dijke, laast weduwe van Arij van der Mast, meede alhier woonachtig, zijn voorneemens ons voor het gemeentebestuur van Herkingen in den ondertrouw te doen opneemen, en na het onverhindert gaan der gewoone huwelijks proclamatien, ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waer van bij dezen ter secretarije van Herkingen aangeving doen ???
Herkingen den 15. Junij 1811
Dit merk + is door Klaas Koert gestelt.
Dit merk X is door Johanna van Dijke gestelt
Mij present
J. Meijer, secs.