Herkingen en Roxenisse - Register van impost op trouwen en begraven ??? 9 maart 1754 ??? januari 1767

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Melissant??
4 ??? 6

Trouwen en begraven van Roxenisse
1754 ??? 1766

[09-03-1754]
Roxenisse
Johannes Hameteman doet op heden den 9en Maart 1754 aangevinge van ???t lijk van zijn kind, overleden onder Roxenisse, gehoorende onder de classis van f 3,, -,, -??
[18-06-1754]
Dirkslandt begraven??
1754 18 Junij Thomas Mul doet aangevinge van ???t lijk van zijn kind, overleden binnen Dirkslandt, en verklaarde te behooren onder de classis van onvermogen, dus nihil (aantekening is doorgestreept)
[07-06-1754]
Dirksland
Trouwen
Heden den 7e Junij 1754 doet Leendert Leendertse Soldaat, jongm., woonende onder Dirksland, ter secretarij alhier aangeevinge om in den egten staat te treden met Maria Noorthoeve, j. d., woonende onder de jurisdictie van Melissant, en verklaarde ingevolge de ordonn. op het trouwen ge??maneert, te behooren onder de classis van ses gln., die bij mij onderget. secretaris zijn ontfangen, dus voor den bruijdegom f 6,, 6,, - (aantekening is doorgestreept)
[07-06-1754]
Op dato als boven doet Basthiaan Arendse Molenaar, weduwenaer, woonende alhier, aangeevinge om in den echten staat te treden met Marregje Arijse van den Donk, jonge dogter, tans woonende alhier, en verklaarde ingevolge de ordonn. op het trouwen ge??maneert te behooren onder de classis van onvermogen, dus nihil (aantekening is doorgestreept)
[12-08-1755]
Roxenisse trouwen en begraven
1755 12 Aug. aangev. van ???t lijk van ???t kind van David van der Werf om te begraven in onvermogen, memorie
[14-08-1755]
1755 13 do. uts. van denzelve in onvermogen, memorie
[07-04-1757]
1757 7 April Adrianus Schans, j. m., wonende onder Dirkslandt, doet aangev. om in den huwelijken staat te treeden met Laurijntje Abramsz Hoekman, j. d., wonende onder deezer jurisdictie, en verklaarde de bruid te behoren onder de classis van onvermogen, memorie??
[09-03-1759]
1759 9e Maart Cornelis Hameeteman, j. m., woonende alhier, doet aangev. te trouwen met Maaijtje Krijger, j. d., woonende onder Ouddorp, en verklaarde te gehooren onder de classe van ses gulden, welk regt voor de bruidegom bij mij secret. van Roxenisse is ontfangen, dus solve 6,, - ,,
[07-06-1760]
1760 Junij 7 Christianus van Baalen, j .m., geboortig van Pelt in den graafschap Loon Lande van Luijk, en Willemina Ridder, j. d., geboortig van Krimpen, thans woonagtig in den polder van Roxenisse, doen aangev. van te trouwen en verklaarde te gehooren onder de cassis van onvermogen, memorie
[07-06-1760]
Op heden den 7en Junij 1760 zijn voor ons onderget. schout en schepenen van Roxenisse in wettige ondertrouw opgenomen Christianus van Balen, j. m., geboortig van Pelt in den graafschap van?? Loon Lande van Luijk, en Willemina Ridder, j. dr., geboortig van Krimpen, thans woonagtig in den polder van Roxenisse, omme na t eindigen van de drie sondaagsche proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt, actum dato uts., W. de Vrij als schout en secr., H. van der Kroon, Abraham de Ridder
[28-06-1760]
Op heden den 28. Junij 1760 zijn voor ons, onderget. schout amptbew. en schepenen van Roxenisse, in den huwelijken staat bevestigt, nadat alvorens de drie sondaagsche proclamatien alhier onverhindert waren gegaan, de personen van Christianus van Balen, j. m., geboortig van Pelt in den graafschap van Loon lande van Luijk, en Willemina Ridder, j. d., geboortig van Krimpen, beide thans woonagtig in den polder van Roxenisse voorsz., actum en t???oirconde geteekent ? uts., H. van der Kroon, Adrianus Wijnekus, Ab. de Ridder
[1762]
Johannes Hameete doet aangev. van ???t lijk van zijn kind in de vierde classe f 3,,-,,-, verantwoort,, (aantekening is doorgestreept)
[19-03-1764]
1764 den 19 Maart doet Johannes Haijmeetman aangevinge van t lijk van sijn vrouw Maatie Roon om te begraven in Dirxlant in de 4 Classis van f 3=,,=,,
[14-06-?]
Den 14 Junij doet Johannes Hameteman, wedr. van Maartie Abramsze Roon, aangevinge om in den egten staat te treden met Kaatie van der Sluijs, jonge dochter, en verklaart den bruijdegom te gehooren in de derde classis van f 6=,,=,,
[1765]
Op heeden den ??? 1765 sijn door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Roxenisse de bovenstaande Joh. Hameteman en Kaatie van der Sluijs in den huwelijken staat bevestigt, nadat hun drie sondaagse proclamatien so hier als te Numansdorp onverhindert waaren gegaan, datum als booven, Johannes Kroon
[26-11-?]
26 Novemb. doet Maarten van Kassel aangevinge van ???t lijk van sijn vrouw om te worden begraaven in de classis van onvermogen, dient voor memorie (aantekening is doorgestreept) Dit hoort op Herkinge
[09-07-1766]
1766 9 Julij wert aangevinge gedaan van ???t lijk van ???t kind van Johannes Hameteman om te werden begraaven in de classis van ses gulden f 6=,,=,,, solvet, nagesien en verantwoort
Memoriaal of aanteekeninge van het regt op het trouwen en begraven onder Herkingen beginnende met den jare 1753-1767
Memoriaal of aanteekeninge van het recht op het trouwen en begraven onder Herkinge beginnende met den jare 1754
[22-12-1753]
Den 22 Decbr. doen Adrianus Janse van Bodegem, j. m., en Josina Cornelis van den Hoek, beide wonende alhier, aangevinge om met den anderen te treden in den echten staat, als gehoorende onder t classis van drie gln., dus voor bruidegom en bruid f 6,,-,,-
[24-12-1753]
Den 24e do. doet Stoffel Brooshooft aangevinge van ???t lijk van zijn kind, als gehoorende onder ???t classis van f 3,,-,,-??
[14-01-1754]
Den 14e Janij. doet den armen aangevinge van ???t lijk van ???t kindt van wijlen Louis Paulusse van Kassel, alhier overleden, als behoorende onder ???t classis van onvermogen, dus nihil????
[27-02-1754]
NB 27 Febrij. 1754 ontfangen van de hr. V. d. Valk 80e penn. en 10e st. van bij executie verkochte huis van Leendt. Soldaat door zijn Edr. 65,,-,,- f -,,18,,6
Trouw
[18-04-1754]
Den 18e April doen Cornelis Jillisse van den Doel en Annetje Adriaense Kaslander, beide wonende op Herkinge, aangevinge om met den anderen te treden in den echten staat, als gehoorende onder ???t classis van onvermogen, dus nihil
[17-05-1754]
Den 17e Meij doet Adrianus van Spanje, weduwenaar van Jannetje Tulps, woonende binnen den dorpe van Herkinge, en Catrina van den Hof, jonge dogter, wonend te Herkinge, aangeevinge om met den anderen te treden in den echten staat, als gehoorende onder ???t classis van drie guld., dus 6,,-,,-
[01-10-1754]
Den 1en October doet Johan Coenraad Heller, j. m., geboortig van Dingelspield in ???t Zwabeland en tans woonende te Herkinge, aangeevinge om met Ariana Beekmans, j. d., mede thans woonende te Herkinge, in den huwelijken staat te treden, en verklaarde te behooren onder de classis van onvermogen, dus nihil
Herman Nieuwoonder, wedr. - , echten staat te treden -, beide wonende alhier en -, onder de classis van onvermogen (gedeelte tekst is niet zichtbaar)
Begraven??
[24-02-1754]????
Den 24en Februarij doet Stoffel Keizer aangeevinge van t lijk van zijn kind, overleden binnen Herkinge, gehoorende onder ???t classis van onvermogen, dus nihil
[04-04-1754[
De 4en April doet Jacob van Straaten aangevinge van ???t lijk van deszelfs vader Pieter van Straaten, overleden binnen Herkinge, als gehoorende onder ???t classis van onvermogen, dus nihil
[11-05-1754]
Den 11e Meij doet Hendr. van der Mast aangevinge van ???t lijk van zijn kind, overleden onder Herkinge, en verklaarde te gehooren onder de classis van 3,,-,,-
[27-05-1754]
27e Julij doet Hendrik Fris aangeevinge van ???t lijk van zijn kind onder de classis van onvermogen, memorie
[30-01-1755]
30 Janij. werd aangev. gedaan van ???t lijk van een reizende bode om te begraven in onvermogen, actum Roxenisse d. uts., memorie
[06-02-1755]
6e Febrij. uts. van ???t lijk van Teunis Lauwersz Schaap in onvermogen, memorie
[17-02-1755]
Febrij. 17 Cornelis van Es doet aangev. van ???t lijk van zijn zoon om te begraven onder Herkinge onder de classis 3,,-,,-
[18-02-1755]
18 do. aangev. van ???t lijk van Joost van der Velde om te begraven in de classe 3,,-,,-
[21-08-1755]
21 Aug. geeft Louis van de Velde, j. m., woonende te Herkinge aan van in den huwelijken staat te treden met Bastiaentje Bouwens van Straaten, j. dr., wonende als voren, en verklaarde te behooren onder de classe van onvermogen, memorie??
[02-09-1755]
2 Septbr. aangev. van ???t lijk van ???t kind van Paulus Louisz om te begraven in onvermogen, memorie
[16-10-1755]
1755 16 Octbr. doet Jan van Broekhoven, j. m., woonende op Herkinge, aangev. om in den echten staat te treden met Maria van Bockhoven, j. d., mede aldaar woonagtig, en verklaarde te behooren onder de classe van onvermogen, memorie
[29-10-1755]
29 do. doet den armen aangev. van ???t lijk van Johannes Melissant om te begraven in onvermogen, memorie
[03-11-1755]
3 Nov. uts van ???t lijk van t kind van Jan Tamboer, gent. Jan, om te begraven in onvermogen, memorie
[11-11-1755]
11 do. uts. van t lijk van Pieter Brouwer om te begraven in onvermogen, memorie
[21-11-1755]
21 do. doet Cornelis Adriaen van ?, j. m., aangev. om in den echten staat te treden met Lijsbet Willemsdr van der Nol, j. dr., beide onder Herkinge, onder de classe van onvermogen, memorie
[21-11-1755]
21 do. doet Bernard van Bruijnisse aangev. van ???t lijk van zijn kind om te begraven in onvermogen, memorie
[30-12-1755]
30. Decbr. uts. om t lijk van ???t kind van Fredik Markus Frits in onvermogen, memorie
[05-01-1756]
1756 5e Janij. Fredrik Markus Frits doet aangev. van ???t lijk van zijn kind in onvermogen, memorie
[27-02-1756]
27 Feb. uts. van t lijk van ???t kind van Stoffel Grasemaker in onvermogen, memorie
[12-03-1756]
Maart 12 Cornelis Eduwart, j. m., woonende onder Herkinge, doet aangev. van in den huwelijken staat te treden met Sara Bosschieter, wde. Van Joost van de Velde, mede woonende onder Herkinge, en verklaarde te behooren onder de classe van f -, drie gln. solv. voor bruidegom en bruid 6,,-,,-
[28-10-1756]
28 Octob. aangev. van ???t lijk van ???t kind van Louis van de Velde, te begraven in onvermogen, memorie
[17-11-1756]
17e Novemb. Jacob Winterswijk, j. m., wonende te Herkinge, doet aangev. om in den huwelijken staat te treden met Jannetje Drogendijk, j. d., mede wonende aldaar, en verklaarden beide te behoren omder de classis van onvermogen, memorie
[17-12-1756]
17 Decemb. aangev. gedaan van ???t kind van Willem Paulusz van de Velde, te begraven in onvermogen, memorie
[20-12-1756]
10 Decemb. aangev. gedaan van ???t lijk van Adrianus van Bodegem, te begraven in onvermogen, memorie
[11-01-1757]
1757 11e Januarij uts. van ???t lijk van Pieter Jobsz, te begraven in onvermogen, memorie
[18-04-1757]
18 April uts. van ???t lijk van ???t kind van d??? wede. Adrianus van Bodegem, te begraven in onvermogen, memorie
[13-08-1757]
13 Aug. aangev. van t lijk van t kind van Adrianus Rootsant om te begraven in de classe van 3,,-,,-
[08-09-1757]
Septb. 8 uts. van ???t lijk van Gerrit Winterswijk in de classe van onvermogen, memorie
[06-09-1757]
6 do. uts. van Hendrik Knos in onvermogen, memorie
[07-09-1757]
7 do. uts. van t kind van Abraham Bestman in onvermogen, memorie
[13-09-1757]
13 do. uts. van ???t lijk van Willem Ruijtenberg om te begraven in de classe van en solv. 3,,-,,-
[03-10-1757]
Octbr. 3 uts. van ???t lijk van ???t kind van Cornelis van Es, Lijsbet, en verklaarde te gehooren onder de classe van en solv. 3,,-,,-
[07-10-1757]
7do. uts.van ???t lijk van ???t kind van Jacob Winterswijk om te begraven in onvermogen, memorie
[13-10-1757
1757 13 Octbr. uts. van ???t lijk van Isak Stevensz Hoekman om te begraven in onvermogen, memorie
[20-01-1758]
1758 Janij. 20 uts. van ???t lijk van t kind van Louis van de Velde in onvermogen, memorie
[02-02-1758]
Feb. 2 Roelof van Horpe, geboortig van ?urne, j. m., doet aangev. van in den huwelijen staat te begeven met Anna Cornelisdr van Es, j. d., beide alhier woonagtig, en verklaarde te gehooren onder de classe van en solve voor bruidegom en bruid f 6,,-,,-
[23-03-1758]
Maart 23 aengev. van t lijk van Anna Bakelaer, huisvr. van Johannes Mooij, om te begraven in onvermogen, memorie
[04-05-1758]
Meij 4 Thomas Janse Soldaat, j. m., wonende te Herkinge, doet aangev. van te trouwen met Lijsbet Pietersd Tamboer, j. d., mede aldaar woonagtig, in onvermogen, memorie
[19-05-1758]
19 do. aengev. gedaan van t lijk van Wouter Steehouwer om te begraven in de classe van en solve 3,,-,,-
[31-05-1758]
31 do. uts. van t lijk van Jacob van Hees, alhier overleden, om te begraven in de classe van onvermogen, memorie
[19-06-1758]
Junij 19 uts. van t lijk van t kind van Maarten van Kassel, genaamt Paulus, om te begraven in onvermogen, memorie
[22-06-1758]
Do. 22. Adrianus Ruijtenberg, j. m., woonende binnen Herkinge, doet aangev. van in den huwelijken staat te treden met Maria Voorbijtel, wede. van Jacob Vermeulen, woonende te Tertolen onder Zeeland, en verklaarde te gehooren onder de classe van drie gln., dus voor de bruijdegom en solve 3,,-,,- onder Zeeland te trouwen
[28-07-1758]
Julij 28 aangev. gedaan van t lijk van ???t kind van de wed. van Seger Janse om te begraven in onvermogen, memorie
[28-07-1758]
Do. doet Marinus Jansz Avocaat, j. m., thans woonende op Herkinge, aangev. van te trouwen met Josina van den Hoek, wede. van Adr. van Bodegem, mede woonende op Herkinge, onder de classe van onvermogen, memorie????
[10-08-1758]
Aug. 10 doet Wouter Bosschieter, j. m. onder Herkinge, aengev. van te trouwen met Pieternella Ooms, wede. van Cornelis Vroegop, wonende onder de Nieuwe Tonge, en verklaarde te gehooren onder de classe van en solve f 3,,-,,-
[11-09-1758]
Septbr. 11 aangev. in onvermogen van ???t lijk van Annetje Bavens te begraven, memorie
[16-10-1758]
Octb. 16 uts. van t kind van Teunis van den Oevert om te begraven in onvermogen, memorie
[11-04-1759]
April 11 Pieter Vroegop, j. m., thans onder deze jurisdictie woonagtig, doet aangev. te trouwen met Maria Bosschieter, j. d., alhier mede woonagtig, en verklaarde te gehooren onder de classe van f 3,,-, drie gl., dus voor beide, solve f 6,,-,,-??
[28-04-1759]
28 do. aengev. gedaan van t lijk van t kind van Cornelis van Es in de 4e classe om te begraven, solve 3,,-,,-
[04-05-1759]
Meij 4 Cornelis de Waal, j. m., woonende onder Dirksland, doet aengev. in onvermogen te trouwen met Berbara Willemsdr de Wit, j. d., woonende onder Herkinge, memorie??
[22-06-1759]
Junij 22 Aart van Rumph, wedr. van Elsje Meerman, doet aengev. te trouwen in onvermogen met Philippina van den Oever, j. d., beide woonende te Herkinge, memorie
[07-09-1759]
1759 Septbr. 7 aengev. gedaan in onvermogen van t kind van Herman Nieuwoonder te begraven, memorie
[11-09-1759]
11 do. uts. van t lijk van t kind van Jan van Broekhuijsen in onvermogen te begraven, memorie
[25-09-1759]
25 do. uts. van t lijk van Abraham Verhoek in de vierde classe te begraven, ongehuwt overleden, dubb. impost 6,,-,,-
[21-10-1759]
Octbr. 21 Daniel Markusse Vreeswijk, wedr. van Maria van St. Anneland, woonende onder Dirksland, doet aengev. te trouwen met Cornelia Roon, j. d., woonende onder herkinge, onder de classe van en solve voor de br. 6,,=,,-
[01-1760]
1760 Janij Jacob Robijn, j. m., doet aengev. te trouwen met Willemijntje van Dijke, j. dr., beide alhier woonagtig, onder de classe van onvermogen, memorie
[25-09-1760]
Aangev. gedaan van t lijk van Abraham Verhoek in de vierde classe, en vermits denzelve ongehuwt is overleden dubbeld recht, welk regt ses gulden bij mij secrets. van Herkinge is ontfangen den 25e Septbr. 1760, W. de Vrij
[21-11-1760]
Novb. 21 Gerrit Cornelisz Koppenol, j. m., laatst gewoont op Oostduiveland in Zeeland, doet aengev. te trouwen met Dina Adrianusd Kaslander, j. d., wonende te Herkinge, en verklaarde te gehooren in onvermogen, memorie
[31-12-1760]
Decbr. 31 aengev. gedaan van t lijk van t kind van Herman Nieuwoonder in onvermogen alhier overleden en te begraven, memorie
[03-02-1761]
Febrij. 3 Johan Herman Schaarman, j. m., doet aengev. te trouwen met Jannetje Dirksdr, j. d., beide alhier woonagtig, en verklaarde te gehooren onder de classe van onvermogen, memorie
[11-02-1760]
11 do. Pieter Pietersz Doornheijn, wedr. van Teuntje Jacobsdr Stander, doet aangev. te trouwen met Maaijtje Leendertsdr Borre, wede. van Johannes Melissant, beide woonende op Herkinge, in onvermogen, memorie
[25-04-1761]
1761 April 25 aangev. gedaan in onvermogen van t lijk van t kind van Jacob Bouwens aldaer overleden te begraven, memorie
[30-05-1761]
Meij 30 uts. in onvermogen van t lijk van Trijntje Staal, dogter van Willem Staal alhier overleden en te begraven, memorie
[25-06-1761]
Junij 25 uts. in onvermogen van t lijk van Willem Paulusz van der Velde alhier overleden en te begraven, memorie
[18-08-1761]
Aug. 18 aangev. gedaan in onvermogen t lijk van Kaaijtje, de huisvrou van Johannes van Spanje, alhier overleden en te begraven, memorie??
[29-09-1761]
Septbr. 29 uts. van t lijk van t kind van Pieter van Es in onvermogen alhier overleden en te begraven, memorie
[09-11-1761]??
Novbr. 9 uts. van t lijk van de huisvrou van Aart Vonk in onvermogen alhier overleden en te begraven, memorie
[19-11-1761]
Do. 19 uts. van t lijk van Antonetje van Kassel, huisvr. van Cornelis Noorthoeve in onvermogen alhier overleden en te begraven, memorie
[02-12-1761]
1761 Decbr. 2 uts. van t lijk van Adrianus Jacobusz Kapitein alhier overleden en te begraven in onvermogen, memorie
[08-12-1761]
Do. 8 uts. van t lijk van Pietertje van den Oever, vrou van Cornelis van Es, in de classe solve f 3,,-,,-??
[12-12-1761]
Do. 12 Gerrit Sinon, j. m., doet aangev. te trouwen met Jannetje van Winterswijk, j. d., beide wonende te Herkinge in onvermogen, memorie
[27-12-1761]
27 do. aangev. gedaan van t lijk van Willem Staal in onvermogen alhier overleden en te begraven, memorie
[20-03-1762]
Maart 20 uts. van t lijk van Adrianus van Spanje alhier overleden en te begraven in onvermogen, memorie
[06-07-1762]
Julij 6 uts. van t lijk van Johanna Munters, huisvrou van Cornelis Kalle, alhier overleden en te begraven in onvermogen, memorie
[08-07-1762]
8do. uts. van t lijk van Herman Nieuwoonder in onvermogen alhier overleden en te begraven, memorie
[05-08-1762]
8 do. doet Cornelis van Es, laatst wedr. van Pietertje van den Oever aengev. te trouwen met Elizabeth Hartman, j, dr., beide woonende te Herkinge, in de 4e classe, dus voor beide 6,,-,,-
[05-08-1762]
Heden den 5e Augs. 1762 doet Cornelis van Es, weduwenaar laast van Pietertje van den Oever, woonende op Herkinge, aangevinge van in den huwelijken staat te treeden met Elijsabeth Hartman, jonge dogter, mede woonende op Herkinge voornt., en verklaarde te gehooren onder de classis van drie gulden, welk regt voor bruidegom en bruid bij mij ondergeschreeve als secretaris van Herkinge is ontfangen, dato uts., J. Deugt, bode, bij absentie van den secretaris, op zeegel van 3 stuijv.
[11-09-1762]
Septbr. 11 aangevinge gedaan van t lijk van Maaijtje Wouters, huisvr. van Joh. Bosschieter, alhier overleden, en te begraven in de classe en solv f 3,,-,,-??
[17-09-1762]
Do. 17 Hendrik van Besoijen, j. m., wonende in d??? oud Kraijerpolder, doet aangev. te trouwen met Adriana van Brabant, j. dr., wonende te Herkinge, en verklaarde van wegens de bruid te gehooren in onvermogen, memorie
[17-09-1762]
Do. 17 Abraham Jacobsz Karon, wedr. van Lena Pietersdr van La, doet aangev. te trouwen met Ariaanje Woutersdr. Muijs, wede. Willem Staal, beide te Herkinge woonagtig, onder de classis van onvermogen, dus memorie??
[17-10-1762]
Do. 17 Machiel van Straeten, j. m., doet aangev. te trouwen met Sara Groenewegen, j.dr., beide te Herkinge woonagtig, in onvermogen, memorie
[03-11-1762]
Novbr. 3 Maarten Marinusz Visbeen, j. m., woonende onder Melissant, doet aangev. te trouwen met Johanna Jansz van Bodegem, j.dr., wonende te Herkinge, voor de bruid verklaarde in onvermogen, memorie
[19-12-1762]
1762 Decbr. 19 aangev. van ???t lijk van t kind van Adrianus Kaslander in onvermogen alhier overleden en te begraven, memorie
[20-12-1762]
20 do. uts. van t lijk van Jannetje Dijks in onvermogen, memorie
[21-12-1762]
21en do. Johannes Bosschieter, wedr. van Maaijtje Wouters ?, aangevinge omme te trouwen met Annetje Bestman, j. dr., beide woonende alhier, in de vierde classe en solve voor beide f 6,,-,,-??
[30-12-1762]
30 do. doet Leendert Arendse Maste, weduwenaer van Neeltje Hendriksdr van ?, wonende te Middelharnis, aangev. te trouwen met Cornelia van Es, j. dr., woonende te Herkinge, in de classe van drie gln. solve voor de bruid 3,,-,,-
[03-02-1763]
Aangevinge gedaan van ???t lijk van Antona, huisvr. van Abraham van der Hare, alhier overleden en te begraven, in de vierde classis, welk regt bij mij onderget. secretaris van Herkinge is ontfangen den 3e Febrij. 1763, J. Deugt, bode, bij absentie van den secretaris
[21-04-1763]
1763 d. 21 April doet Johannes S?, jonkm., aangevinge om te trouwen met Maria Kapteijn, jonge dogter, beijde woonende op Herkinge, voor beijde in de classis van onvermogen, memorie
[05-05-1763]
5 Meij doet Pieter van den Houten, jonkman, woonende onder Herkinge, aangevinge om te trouwen met Hester Willemse van der Velde, jonge dogter onder Melissant, in de classis van 6 gulde voor den bruijdegom f 6=,,=
[07-12-1763]
7 Decemb. Dingeman Leendertse Timmer doet aangevinge van t lijk?? van sijn vader, Pieter van den Bos, om te begraven op Herkinge, in de classis van onvermogen, dus nihil
[13-02-1764]
1764 de 13 Feb. doet Cornelis Karre aangevinge van het lijk van sijn soon Leendert Karre om te begraven op Herkinge, in de classis van onvermogen, nihil??
[10-04-1764]
1764 den 10 April doet Cornelis van Es aangevinge van sijn kind om te begraven op Herkinge, en verklaarde te gehoren in de classis van drie gulde, dus f 3=,,=
[30-08-1764]
30 Augustus doet Pieter van den Houten aangevinge van het overlijden van sijn kind om te begraven, in de derde classis van ses gulden,dus f 6=,,=,,, solvet
[21-09-1764]
21 Septemb. doet Poulus Adrianus de Groot, jonkman., geboren onder de Nieuwe Tonge en wonende onder Herkinge, aangevinge om in den egten staat te treden met Adriana van der Sluijs, wonende tot Stat aan t Haringvliet, in de classis van onvermogen voor den bruijdegom, memorie
[17-10-1764]
17 Octob. doet Jacob Robijn aangevinge van het lijk van sijn vrouw Willemijntie van Dijke, overleden, om te begraven alhier, in de vierde classis van drie gulden f 3=,,=, solvet
[19-11-1764]
1764 den 19 Novemb. doet Adrianus van der Sluijs, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Teuntie Leendertse van der Sluijs, jonge dogter, wonende te Drimmelen, in de vierde classis van drie gulden voorden bruijdegom f 3=,,=,, , solvet????
[07-02-1765]
1765 den 7 Feb. doet Thomas Lokker, wedr. van Dirkie Visbeen, wonende onder Melisant, aangevinge om te sullen trouwen met Klijntie Maartense van der Mole, jonge dogter, en verklaarde te gehooren voor de bruijdt in de classis van f 3=,,=
[12-04-1765]
Den 12 April wert aangevinge gedaan door Jacob Hartman, jonkman, om in den huwelijken staat te treeden met Maria van den Houten, jonge dogter onder de Nieuwe Tonge, en verklaaren te gehooren in de derde classis voor den bruijdegom f 6=,,=,,??
[13-06-1765]
13 Junij wert aangevinge gedaan door Philip Rijkhuijse, wedr., om in den egten staat te treeden met Hendrieka Pieterse Deugt, wede., en verklaaren te gehoren in de classis van onvermogen, memorie
[25-07-1765]
25 Julij doet Jacob Robijn, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Magdalena Houteschee, jonge dogter, en verklaaren te gehooren in de classis van onvermogen, dus memorie
[04-09-1765]
4 Septemb. wert aangevinge gedaan van het lijk van Gerrit Sienon om te begraven, in de klassis van onvermogen, memorie
[11-10-1765]
11 October 1765 doet Cornelis Kaslander, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Grietie Smit, jonge dogter, geboore te Dirkslant, en verklaaren te gehooren in de classis van onvermogen, memorie
[31-10-1765]
31 dito doet Johannes Thomasze Kosak aangevinge om in den egten staat te treeden met Diena Visbeen, wede. van Cornelis Hoekman, onder Dirkslandt, en verklaart den bruidegom te behoren in de classis van onvermogen, memorie, dit heeft sijn voortgang eerst gehat den 13 Decemb. 1765
[26-11-1765]
26 Novemb. wert aangevinge gedaan van t lijk van Maarten van Kassel sijn vrouw om te werden begraaven, in de classis van onvermogen, memorie
[21-12-1765]
21 December wert aangevinge gedaan om in den egten staat te treeden van Steven de Visser, wedr. van Pieternella van Es, met Neeltie van Rie, jonge dogter, gebooren in de Koorendijk en wonende alhier, en verklaaren te gehooren in de derde classis, dus voor beijde f 12=,,=,,
[21-12-1765]
Op heeden den 21 December 1765 sijn bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Steeven de Visser, wedr. van Pieternella van Es, en Neeltie van Rie, jonge dogter, geboore in de Koorendijk, mede wonende alhier, om naar t eijndigen van de drie sondaagse proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt, datum uts., Johannes Krom, Jacob van den Hoek, Lowijs van der Velde
[09-01-1766]
Op heeden den 9e Januarij 1766 sijn bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Herkinge, Steeven de Visser en Neeltie van Rie, naardat hunne drie sondaagse proclamatien onverhindert waaren affgekondigt, in den huwelijken staat bevestigt, datum uts., Johannes Krom, Jacob van den Hoek, Ad. Kaslander, Lowijs van der Velde??
[01-02-1766]
1766 den 1 Februarij wert aangevinge gedaan van t lijk van Cornelis van Es om te werden begraaven, in de classis van drie gulden, dus f 3=,,=..
[12-03-1766]
12 Maart uts. van t lijk van dominie Teller, in de 2e classis, dus f 15=,,=,,
Dit bovenstaande nagesien en verantwoort
[08-1766]
1767 Augustus wert aangevinge gedaan van t lijk van Jacob Robijn sijn vrouw in onvermogen, memorie
[06-11-1766]
1766 6 Novemb. doet Corstiaan Hendrikse de Ruijter, jonkman, geboore in de Oude Tonge en wonende tans op Herkinge, aangevinge om in den egten staat te treeden met Eva Korte, jonge dogter, geboore te Melissant, en verklaaren te gehoore in onvermogen, memorie??
[08-11-1766]
8 Novemb. van t lijk van Jan van Duuren om te werden begraven in onvermogen, memorie
[19-11-1766]
19 Novemb. doet Antonis van Broekhoven, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Cornelia Huijszoon, jonge dogter, en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen, memorie??
Het jaar 1766 verantwoort
[01-1767]
Janu. wert aangevinge gedaan om in den huwelijk staat te treeden -, jonkman, geboore te -, met ??? Broekhoven, jonge dogter, en verklaaren te gehooren in de classis van onvermogen, memorie
[01-1767]
Dato uts. door Antoni Snarts, jonkman, gebore te Sas van Gent, met Maria Molenaar, j. d., geb. alhier, en verklaaren te gehoren in de classis van onvermogen, memorie