Herkingen - trouwen 1734-1773

Algemeen Rijksarchief??
Collectie Doopboeken enz.
Herkingen 2

Register der ondertrouwde en getrouwde op Herkingen beginnende 1734 -1773
1734 Aprilis zijn wettig bij ons ondertrouwt Jan Marinus Tamboer, j.m., met Hendrijna Cornelis van Brunisse, j.d., beijde thans woonagtig op Herkinge, 16 Maiji zijn de selve na ???t eijndigen van hunne drie kerkelijke voorstellen in onse kerke getrouwt
7Bris zijn bij de kerkenraad van Dirksland (me absente) in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Stoffelse Luijkaert, j.m., met Annetie Jans van den Hoek, j.d., beijde thans woonagtig op Herkinge, Octob. zijn deselve na ???t eijndigen van hunne drie huijwelijkse voorstellen in onse kerke getrouwt
1735 Meert zijn bij ons wettig ondertrouwt Frederich Maximiliaen Frietz, j.m., geboortig in Frankfort, met Christina van Wiel, j.d., van Herkinge, thans beijde woonagtig op Herkinge, 10 April zijn deselve na ???t eijndigen van hunne drie sondaegse voorstellen in onse kerke getrouwt??
15 April zijn bij ons wettig ondertrouwt Marinus Benjamins Aremise, j.m., met Grietje Pieters Deugt, j.d., thans beijde woonagtig op Herkinge
Septemb. zijn bij ons getrouwt na gewone kondiging hier en ???t Loon op ???t Sant Abram Barentse van Klink, j.m., en Hendrina Pieterse de Haen, j.d., te Loon op ???t Sant
Zijn bij ons wettig ondertrouwt Joost van der Pol, j.m., en Wouterijntie Bal, j.d., beijde woonagtig op Herkinge, en na ???t eijndigen hunner drie huijwelijkse voorstellen getrout
1736 Maij zijn voor kerkenraad wettig ondertrouwt Mattijs Stijl, laast weduwenaar van Maria van Pelt, wonende in de N. Tonge, en Maria Broodtshooft, j.d., op Herkinge, en zijn den 27 getrouwt
Octob. zijn bij ons wettig ondertrouwt Pieter Lenerse Paijs, weduwenaar van Jannetie Besman, en Catharina Jans de Vos, j.d., beijde woonagtig op Herkinge, en zijn den 11 Nov. Getrouwt
1737 3 Septemb. zijn bij ons wettig ondertrouwt Corn. Arentse Calle, j.m., in Somelsdijk, en Neeltie Bakelaers, j.d., alhier, en zijn den 6 Oct. getrouwt
27 Septemb. zijn bij ons wettig ondertrouwt Johannes Tamboer, j.m., onder Melissant, en Maria Bosschieter, j.d., onder Herkinge, en zijn den 21 Oct. getrouwt
5 Octob. zijn bij ons wettig ondertrouwt Jan Franse Orbeek, j.m., op Herkinge, en Wupke Jans Groen, j.d., ook alhier, en zijn den 17 Nov. Getrouwt
1738 28 Febr. zijn bij ons wettig ondertrouwt Willem P. van der Velde, j.man, en Jacomijntie Gestel, j.d., beijde op Herkinge, en zijn getrouwt
1739 April zijn bij ons wettig ondertrouwt Joris Robijn, wr. van Janna Joele, en Cornelia Besman, wed. van Hendrik Koge
Nog zijn bij ons wettig ondertrouwt David Groenewegen, j.m., en Ariaentie Muijs, j.d., beijde woonagtig op Herkinge, dese laaste 2 paar mensen getrouwt op den 9e Meij
1739 22 Aug. zijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Noorthoeve, j.m., en Anneje Louis van Cassel, wed. van Zeger van der Velde, en zijn den 13 Sept. getrouwt
28 Nov. zijn bij ons wettig ondertrout Willem Paulusse van der Velde, wr. van Jacom. Teunis Gastel, en Lijsbet Vonk, j.d., bijde wonende op Herkinge
1740 den 20 Feb. zijn bij ons wettig ondertrout Iemant van Bruijnisse, j.m., en Catharina Vos, wed. van Pieter Leenderse Paijs, alhier, en zijn getrout den 13 Maart
1741 den 2 April zijn bij ons wettig ondertrout Paulus Bal, j.m., en Trijnje Thee, j.d., wonende op Herkinge, en zijn getrout den 30 dito
1742 den 2 Feb. zijn bij ons wettig ondertrout Willem Poulisse Jans, wonende onder Melissant, en Pieternelle Paais, j.d., wonende onder Herkinge
Den selven datum zijn bij ons wettig ondertrout Jan Goemaat, j.m., wonende onder Dirxlant, en Cornelia Noorthove, j.d., wonende onder Herkinge, en sijn beijde dese personen getrout 25e dito
Den Junij 1742 zij bij ons wettig ondertrout Henrijkus Hosen, j.m., tot Waltniel, met Christina Slang, j.d., van Huikeelons, beijde ujt ? harelant, nu beijde wonend alhier, en zijn den 24 dito getrout
1742 den 6 Julij sijn bij ons wettig ondertrout Reijnier Jans Kraan, j.m., wonende onder Dirxlant, en Jakomintie Leenderts Timmer, j.d., wonende alhier
Den 23e Aug. zijn bij ons wettig ondertrouwt Johan Wilhelm Ringelberg, j.m., geboortig van Ratingen in Bergsland, en Geertruijda Alverman, j.d., geboortig te Stukelhoven in ???t Gulickerland
Den 21e Sept. zijn bij ons wettig ondertrouwt Jan van Bodeghem, wr. van Lena Adriaansdr van den Houten, en Catharina Trommels, wed. van Cornelis van den Hoek, beijde wonende alhier
1743 den 1 Septemb. Is Jan van der Molen met Dina Sorge in den huwelijken staat bevestigt na dat hare huwelijkse geboden den 25 Augustus onverhindert geeindigt waren
1743 den 8 Novemb. sijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Kats, jongman, onder Dirkslant, en Henrica Brooshooft, j.d., onder Herkinge, en getrouwt den 8 Novemb.??
1744 den 14 Feb. sijn bij ons wettig ondertrout Paulus Louis van Cassel, wr. van Cornelia van der Hart, met Jacomijntje Dorij, wed. van Maarten van der Molen, en na het eindigen der geboden den 1 Maart in den egten staat bevestigt
Den 21 Feb. sijn bij ons wettig ondertrouwt Abraham Jakobse Karon, j.m., van Dirxlant, met Lena Pieterse van Laa, van Herkinge, en sijn den 15 Maart getrouwt
Den 11 April sijn bij ons wettig ondertrouwt Maarten Willems van den Bos, wr. van Grietje Witte, van Goederee, met Cornelia Doorens, j.d., van Melissant, en getrouwt den 26 dito
Den 19 7b sijn wettig ondertrouwt Stoffel Keiser, wr., ??van Oosterhout, met Lena van de Zilver, j.d., beide van Herkinge, en getrouwt den 11 8ber anno 1744??
Anno 1745 den 2 April sijn wettig ondertrouwt Jakob Abramse Gestel, j.m., van Dirxlant, en Leuntje Pais, j.d., van Herkingen, en sijn den 25 dito in den egten staat bevestigt
Den 16 April sijn wettig ondertrouwt Jan Pieterse Duurt, j.m., geboortig van Dirxlant, met Trijtje Jans Hartman, j.d., geboren te Herkingen, en sijn den 9 Maaij in den egten staat bevestigt
Den 7 Meij sijn wettig ondertrouwt Adrianus van Spanjen, wr. van Eva Zorge, geboren onder Woerden, en Anna de Ronde, j.d., geboortig van Schiedam, en in den egten staat bevestigt den 30 Meij
Bernhardus Wolfe en Pieternella Oosterlling sijn na het eindigen der 3 huwelijkse proclamatien in den egten staat bevestigt den 18 Juli
1746 den 15 April sijn wettig ondertrouwt Cornelis Karon, j.m., onder Melissant, en Adriana Melissant, j.d., onder Herkinge, en in den egten staat getreden den 8 Meij 1746
1747 den 3 Februari sijn wettig ondertrouwt Lambregt Arents Rijdijk, j.m., van Dreischor, met Lena Pieters van der Molen, j.d., van Herkingen, en sijn den 26 Feb. in den egten staat bevestigt
Den 1 Sept. sijn wettig ondertrouwt Hendrik Zeeuw, wr. van Catalijntje Lodder, woonagtig te Dirxlant, met Sara Bosschieter, j.d., te Herkingen, en sijn den 22 dito in den egten staat bevestigt
1747 den 8 Septemb. sijn wettig ondertrouwt Bernardus van Bruinisse, wr. van Catarina de Vos, op Herkinge, en Geertruijda Brevoort, j.d., van Almkerke, en den 1 October in den egten staat bevestigt
Den 20 Octob. sijn wettig ondertrouwt Jan Mens, j.m., van Staverik, en Lijntje Westdijk, wed. van Willem Lucasse Voorbergen, en hebben hare drie houwelijkse gebooden onverhindert geeindigt den 5 Novemb., maar de bruidegom uit het lant vertrokken sijnde ???blij???, dus ongetrouwt??
Anno 1748 den 23 Feb. sijn wettig ondertrouwt Stoffel Dankerse Brooshooft, j.m., onder Herkinge, en Dijna Jakobse Kats, j.d., gebooren onder Dirxlant, en den 17 Maart in den egten staat bevestigt
Ao 1748 den 12 April sijn wettig ondertrouwt Cornelis Roos, wr. van Hendrikje Muls, gebooren en woonende te Alblasserdam, en Johanna Pieters, j.d., gebooren te Hamburg en woonende te Herkingen, doch vermits de bruid na het eindigen der gebooden in ?het een kint baarde en den bruidegom van alle onwettige gemeenschap met haar vrij verclaerde, volgens goede attestatie, ? sij om te trouwen, dus is de bruidegom van haar ontslagen
Dito sijn wettig ondertrouwt Cornelis Joosse Karre, j.m., gebooren te Kooltjesplaat, en Pieternelle Leenderts Timmer, j.d., van Herkingen, en in den houwelijken staat bevestigt den 5 Maij
Den 28 Juni sijn wettig ondertrouwt Jan Geerts, j.m., geboortig te Steenbergen, met Catharina Kooren, j.d., geboortig te Middelburg, beide woonende te Herkingen, en sijn in den egten staat bevestigt den 14 Juli
1748 13 Sept. sijn wettig ondertrouwr Maarten van Cassel, j.m., woonende onder Herkinge, met Lena Maartens van der Moolen, j.d., onder Dirxlant, en sijn den 6 Octob. getrouwt
Op een acte van indemniteit door de Magistraat sijn Cornelis Roos, wr., en Anna Pieters, van Hamburg, na dat der bruijds onegte kint gestorven was, en haare gebooden voor 26 weeken onverhindert geeindigt waaren, in den egten staat bevestigt den 27 October??
Anno 1749 den 17 Januari sijn wettig ondertrouwt Willem Hermannus Staal, j.m., van Kerspel Tiene, met Ariaantje Muijs, weduwe van David Groeneweegen, beide woonende op Herkinge, en den 9 Feb. In den houwelijken staat bevestigt
1749 24 Octob. sijn wettig ondertrouwt Panke Leenderts Knaape, j.m., gebooren te Sommelsdijk, en woonende onder Dirxlant, met Jacomijntje Hofweegen, j.d., gebooren te Sliedregt, en woonende op Herkinge, en sijn na dat deselve 3 gebooden onverhindert geeindigt waren, den 16 Novemb. Getrouwt
4 Decemb. sijn wettig ondertrouwt Johannes Paaijs, wr. laast van Maria Aers, met Petronella Kolf, j.d., beide woonende op Herkingen, en sijn na het eindigen der drie gebooden, in den egten staat bevestigt den 31 dito
Anno 1750 den 9 April sijn wettig ondertrouwt Cornelis Neuteboom, j.m., geboortig te Vindert, met Cornelia Lowijs van Kassel, j.d., geboortig te Herkingen, en den 10 Maij in den egten staat bevestigt
1750 8 Meij sijn wettig ondertrouwt Adriaan van Spanje, wr. laast van Anna de Ronde, met Jannetje van der Tulp, j.d., beide woonende alhier, en in den egten staat bevestigt den 24 dito
19 Juni sijn bij ons wettg ondertrouwt Pieter van den Bos, wr. van Maria van der Molen, met Cornelia Verhoek, wed. van Leendert Timmer, beide woonagtig op Herkinge
Dito sijn wettig ondertrouwt Pieter Braber, wr. van Barendijntje Vlugge, met Jannetje van Katsant, wed. van Dirk Hindrikse Riet, beide woonagtig op Herkinge, 1750 26 Juli sijn de twee voorgenoemde paaren in den egten staat bevestigt
17 Juli sijn bij ons wettig ondertrouwt Johannes Melissant, j.m., met Maatje Borns, j.d., beide alhier woonagtig, en sijn getrouwt den 9 August.
28 August. sijn bij ons wettig ondertrouwt Pieter Tamboer, wr. van Jannetje Jans Hollander, met Dingena de Korte, wed. laast van Abram van den Hoek, beide woonagtg op Herkinge, en in den egten staat bevestigt den 23 Sept.
1750 9 October sijn wettig ondertrouwt Hendrik van der Mast, wr. van Annetje Verduijn, met Pietertje Pieters Staal, j.d., beide woonende alhier, en in den egten staat bevestigt den 1 Nov.
10 December sijn wettig ondertrouwt Jakobus Bouwen, j.m., geboortig van Zaamsla, met Maria de Wijs, j.d., geboortig van Kortgene, beide woonende alhier, en in den egten staat bevestigt den 3 Januari anno 1751
Anno 1751 11 April sijn wettig ondertrouwt Stoffel Keijser, wr. laast van Lena van de Silver, met Prijna Vierniet, j.d., geboortig van de Oude Tonge, en beide alhier woonagtig, 9 Maij sijn deselve in den egten staat bevestigt
1751 1 October sijn wettig ondertrouwt Gerrit de Graaf, wr. van Catharina van Wijk, met Prina van Ruijtenburg, j.d., woonende de bruijdegom op Prinsland, en de bruijd op Herkingen
Dito sijn wettig ondertrouwt Jan Marinisse Tamboer, wr. van Hendrijna van Bruijnisse, met Adriana Willems van der Noll, beide woonende alhier, 24 Octob. sijn deese twee bovengenoemde paren in den houwelijken staat bevestigt
6 Novemb. sijn wettig ondertrouwt Johannes Cornelisse ???t Mannetje, j.m., geboortig van Rakagne, en wonende onder Dirxlant, met Bastiaantje Jans Hoekman, j.d., geboortig van Dirxlant, wonende alhier, dese geboden sijn wel onverhindert geeindigt, maar het trouwen is belet door eenen Trijntje Dirks Voormeer van ???t Brielse Nieuwland, de welke betuigde een zoontje bij Johanes ???t Mannetje te hebben, dat in April 1752 twee jaren out soude sijn, en den bruijdegom begeerde te trouwen, waar bij waren als getuigen Arij Kool, haar stiefvader, Maarten Dirkse Voormeer, haar broeder, en Pieter Janse Eenland, haar buurman, die alle het selve getuigden en begeerden, seggende wel eerder daar om gekomen te hebben, indien sij sulks geweten hadden, waar op de bode uit order van schout en gerechten seide dat predikant en kerkeraad aan Trijntje Dirks Voormeer genoegen souden geven, actum den 25 Nov. 1751, maar also het protest van de jonge dogter niet vervolgt is, so is met toestemming van de schout aan den bruijdegom attestatie gegeven om in Middelharnis te trouwen, den 14 December 1751, doch sijn Johannes ???t Mannetje met Bastiaantje Hoekman, na vertoning van goede attestatie van Dirxlant en Middelharnis alhier in den egten staat bevestigt den 16 Januari 1752
Anno 1752 15 April sijn wettig ondertrouwt Teunis Kaslander, j.m., van Herkinge, met Jacomijntje Wadde, j.d., van Zonnemaren
30 Juni sijn wettig ondertrouwt Christoffel Guldemeister, j.m., geboortig van Dusseldorp, met Lena Willems van der Nol, j.d., geboortig van Heenvliet, 30 Juli sijn deselve in den egten staat bevestigt
27 Octob. sijn wettig ondertrouwt Joost Zegerse van der Velde, j.m., van Herkingen, met Sara Bosschieter, weduwe van Jacob van Es, 19 Nov. sijn deselve in den egten staat bevestigt
1753 9 Juli sijn wettig ondertrouwt de Heer Willem van Nieuwenhoven, Heer van Herkinge en Roxenisse, bailluw, schout en dijkgraaf van Dirkslant, weduwenaar van Mejuffouw Johanna Jacomina van Dam, woonende in Dirkslant, met Mejuffouw Gesina Rotgers, j.d., woonende in den Briel, 3 August. sijn deselve in den echten staat bevestigt
13 Juli sijn wettig ondertrouwt Christoffel Guldemeister, wr. van Leentje Willemse van der Nol, geboortig van Dusseldorp, en Elisabeth Janse Tamboer, j.d., geboortig van Herkingen, beide woonende alhier, 5 August. sijn deese in den echten staat bevestigt
1753 31 August. sijn wettig ondertrouwt Johannes Prins, wr. van Maatje de Weis, met Jesina Timmers, j.d., geboortig van Herkingen, beide woonende alhier, 23 Septemb. sijn deese persoonen in den echten staat bevestigt??
30 Nov. sijn wettig ondertrouwt Arent Arentse Kamerling, j.m., geboortigh van Dirkslant, met Trietje Hartmans, wed. van Jan Duurt, beide alhier woonagtig, 23 Decemb. sijn deselve in den echten staat bevestigt
22 Decemb. sijn wettig ondertrouwt Adrianus van Bodeghem, j.m., van Stadt, met Jesina van den Hoek, j.d., van Herkingen, beide alhier woonagtig, 27 Januari anno 1754 sijn deselve in den echten staat bevestigt
1754 19 April sijn wettig ondertrouwt Cornelis Jillisse van den Doele, j.m., geboortig van Dirkslant, met Annetje Adriaanse Kaslander , j.d., geboortig van Herkingen, beide alhier woonagtig, en sijn getrouwt den 12 Maij??
17 Maij sijn wettig ondertrouwt Adrianus van Spanje, wr. laast van Jannetje Tulps, met Catrina Optenhof, jonge dochter, geboortig van Wesel, beide wonende op Herkinge, en sijn getrouwt den 16 Juni
1754 4 Octob. sijn wettig ondertrouwt Johan Conrad Heller, j.m., geboortig van Dingel?en in Nederbeijeren, met Adriana Bruggemans, j.d., geboren te Sommelsdijk, beide alhier woonagtig, 27 Octob. sijn deese persoonen in den echten staat bevestigt
28 Decemb. sijn wettig ondertrouwt Herman Nieuwoonder, wr. van Elisabeth Brouwers, van Weenbrugge, met Hendrika Deugt, j. dogter, van Herkingen, beide alhier woonagtig, en getrouwt den 12 Jan. 1755
Anno 1755 den 22 Augusti sijn wettig ondertrouwt Louis Zeger van der Velde, jongman, met Bastiaantje Bouwens van Straten, jonge dogter, geboren in de Nieuwe Tonge, en beide woonende alhier, den 14 Sept. sijn deselve getrouwt??
17 Octob. sijn wettig ondertrouwt Jan van Broekhoven, j.m., geboortig van Herkingen, met Maria van Bokhoven, j.d., geboortig in ???t Zuijdlant, beide alhier woonagtig, 9 Novemb. sijn deselve in den egten staat bevestigt??
1755 29 Novemb. sijn wettig ondertrouwt Cornelis Adriaans, j.m., geboortig van Rakagne, met Lijsbeth Willems van der Nol, j.d., geboortig van Heenvliet, woonende alhier, en getrouwt ???s woensdaags den 20 Decemb.
1756 12 Maart sijn wettig ondertrouwt Cornelis Eduwaart, j.m., van de Nieuwe Tonge, met Sara Bosschieter, weduwe van Joost van der Velde, beide woonende onder Herkingen, deese sijn getrouwt den 4 April 1756
1756 1 Octob. sijn wettig ondertrouwt Iman van Kassel, j.m., geboren onder de Nieuwe Tonge, en woonende alhier, met Cornelia Kopheins, j.d., geboren onder Sommelsdijk, en woonende onder Dirkslant, en sijn getrouwt den 31 Octob.
19 Novemb. sijn wettig ondertrouwt Jakob Winterswijk, j.m., geboren alhier, met Jannetje Drogendijk, j.d., geboren te Steijnoort, beide woonende op Herkinge, dese sijn, met haar kint op den arm, na eene ernstige vermaaninge over haar onkuisheit in den echten staat bevestigt, op den 12 Decemb.
1758 4 Maaij sijn wettig ondertrouwt Thomas Janse Volaerdt, j.m., geboren onder Oud Beijerlandt, met Lijsbet Pieterse Tamboer, j.d., geboren alhier, en beide woonende op Herkinge, en getrouwt den 28 Meij
Den 28 Juli sijn wettig ondertouwt Marinus Jans Advocaat, j.m., van Alblasserdam, met Jesina van den Hoek, wed. van Adrianus van Bodegem, beide woonagtig op Herkinge, 20 Augustus sijn deselve in den egten staat bevestigt
1758 1 Decemb. sijn wettig ondertrouwt Jacob Goemaat, j.m., geboortig op Herkinge, en Jacomijntje Jans van Allen, wed. van Jakob van Hees, woonende onder Herking, dese sijn in den egten staat bevestigt den 24 Decemb.
1759 den 12 April sijn wettig ondertrouwt Pieter Vroegop, j.m, geboortig in de Nieuwe Tonge, en Maria Bosschieter, j.d., geboortig onder Herkinge, beide woonagtig onder Herkinge, den 6 Meij sijn deselve getrouwt
1759 4 Meij sijn wettig ondertrouwt Cornelis de Waal, j.m., geboortig onder de Oude Tonge, woonende onder Dirkslant, en Barbara Willems, geboortig in de Nieuwe Tonge, woonende onder Herkinge, 27 dito sijn deselve getrouwt
Den 22 Juni sijn wettig ondertrouwt Aart van Rump, wr. van Elsje Meerman, en Philippina van den Oever, j.d., geboortig van Gamberen, beide woonende op Herkinge, 15 Juli sijn deselve getrouwt
25 October sijn wettig ondertrouwt Daniel Maghielse Vreeswijk, wr. van Maria van Sint Annelant, met Cornelia Roon, j.d. geboortig op Oudorp, 18 Novemb. sijn deselve getrouwt
1760 den 4 Januari 1760 sijn wettig ondertrouwt Jakob Robijn, j.m., geboortig op Herkinge, en Willemijntje van Dijke, j.d., geboortig in de ??Oude Tonge, beide woonende op Herkinge, 27 Januari sijn deselve getrouwt??
29 Maart sijn wettig ondertrouwt Marinus Jans Tamboer, j.m., en Roeltje Pieters Doornhein, j.d., beide op Herkinge woonagtig, 20 April sijn deselve getrouwt
22 Augusti sijn wettig ondertrouwt Jan Deugt, j.m., geboren in de Nieuwe Tonge, met Aagje Stehouwer, j.d., geboren in de Oude Tonge, woonende op en onder Herkinge, 14 Septemb. zijn deselve in den egten staat bevestigt
1760 den 17 October sijn wettig ondertrouwt Jan Hendriks van Sprundel, j.m., geboren onder Sommelsdijk, en Arentje Pieterse Tamboer, j.d., geboren onder Herkinge, beide op Herkinge woonagtig, 9 Novemb. sijn deselve in den egten staat bevestigt
21 Novemb. sijn wettig ondertrouwt Gerrit Cornelis Koppenol, j.m., geboortig en woonagtig van Hoogvliet, en laast gewoont hebbende te Brunisse of Oost Duivelant, en Dina Adrianusse Kaslander, j.d., geboortig en woonagtig te Herkingen, 14 Decemb. sijn deselve in den houweliken staat bevestigt
1761 den 13 Februari 1761 sijn wettig ondertrouwt Pieter Pieterse Doornhein, wr. van Teuntje Jakobse Stander, en Maatje Leendertse Borren, weduwe van Johannes Melissant, den 8 Maart sijn deselve in den egten staat bevestigt??
Den 12 December sijn wettig ondertrouwt Gerrit Sinon, j.m. , geboren te Aalburg, en Jannetje van Winterswijk, j.d., geboren te Herkinge, en beide woonagtig te Herkinge, den 4 Januari 1762 sijn deselve getrouwt
1762 den 6 Augustus 1762 sijn wettig ondertrouwt Cornelis van Es, laast weduwenaar van Pietertje van den Oever, en Lijsbeth Hartman, jonge dochter, beide woonagtig te Herkinge, 29 Augustus sijn deselve getrouwt
1762 den 17 September 1762 sijn wettig ondertrouwt dese volgende persoonen Hendrik Antoni van Besooijen, j.m., geboren tot Drongelen in het lant van Heusden, met Adriana Lambertse van Brabant, j.d., geboren in de Oude Tonge
Abram Jakobse Karon, wr. van Lena van La, met Ariaantje Wouterse Muijs , laast wed. van Willem Staal
Michiel Hendrikse van Straten, j.m., geboortig van Ooltgensplaat, met Sara Davidse Groenewegen, j.d., geboortig van Herkinge, en alle drie paren woonagtig op Herkinge
10 October is het eerste paar getrouwt
17 Octob. sijn de twee laaste paren in den egten staat bevestigt
1762 den 5 November sijn wettig ondertrouwt Maarten Marinusse Visbeen, j.m., gebooren en woonagtig van Melissant, en Johanna Janse van Bodeghem, j.d., geboren op Herkinge, den 5 December sijn deselve in den egten staat bevestigt
23 December sijn in wettige ondertrouw aangenomen Johannes Bosschieter, wr. van Maatje Wouters de Neef, en Annetje Abramse Bestman, j.d., beide woonagtig op Herkinge, 11 Januari 1763 sijn deselve in den egten staat bevestigt
1762 den 31 December 1762 sijn wettig ondertrouwt Leendert Arijsze Matse, wr. van Neeltje Hendrikse van Ek, woonende te Middelharnis, met Cornelia van Es, j.d., geboortig en woonagtig op Herkinge, 23 Januari 1763 sijn deselve getrouwt
1763 den 9 April sijn wettig ondertrouwt Abraham van der Have, wr. van Antona van Rijswijk, en Geertruij Brevoort, wed. van Bernart van Bruijnisse, beide woonende op Herkinge
1763 den 22 April sijn wettig ondertrouwt Johannes Mooij, jongman, geboren onder Dirkslant, en Maria Kapitein, jonge dogter, geboren in de Oude Tonge, en beide woonagtig op Herkinge, den 6 Meij sijn deselve getrouwt
Den 5 Meij sijn wettig ondertrouwt Pieter van den Houten, j.m., geboren onder de Nieuwe Tonge, en woonende te Herkinge, en Hester van der Velde, j.d., geboren te Dirkslant, en woonende onder Melissant, 29 Meij sijn deselve in den egten staat bevestigt
1763 Adrianus Robijn, j.m., geboren op Herkinge, en Adriana Teunisse Lantheer, j.d., geboren op den Hitsert, sijn na wettig ondertrouw en het eindigen der drie geboden op Herkinge en in de Nieuwe Tonge in den egten staat bevestigt op den 9 October deses jaars??
Cornelis Kaptein, j.m., geboren in de Oude Tonge, en Alida Kaslander, j.d., geboren op Herkinge, beide woonende op Herkinge, sijn alhier wettig ondertrouwt den 25 Novemb. deses jaars
1764 den 13 April 1764 sijn wettig ondertrouwt Jan Holsappel, j.m., geboren te Sas van Gent, en Willemtje Abrahams van den Hoek, j.d., geboren op Herkinge, beide woonende op Herkinge, den 6 Meij sijn deselve in den egten staat bevestigt
Den 11 Meij sijn wettig ondertrouwt Cornelis Vink, weduwenaar van Bastiaantje de Koert, geboortig van de Willemstadt, en Maatje Gerrits Hartevelt, jonge dogter, geboortig van Kralingen, beide woonende op Herkinge, den 3 Juni sijn deselve getrouwt
1764 den 11 Meij sijn in wettig ondertrouw aangenomen Marijnus Advocaat, weduwenaar van Josijna van den Hoek, en Elijsabeth Vonk, weduwe van Willem van der Velde, en sijn den 3 Juni getrouwt
1765 den 8 Februari sijn wettig ondertrouwt Tonis Cornelisse Lokker, weduwenaar van Dirkje Visbeen, woonende te Melissant, en Klijntje Maartense van der Molen, j.d., geboortig en woonagtig te Herkinge
1765 den 15 Juni sijn wettig ondertrouwt Philippis van Rijkhusen, weduwenaar van Jacoba Hookmans, gebooren te Middelburg, en woonende te Herkinge, met Hendrika Deugt, weduwe van Harman Nieuwoonder, en woonende te Herkinge, en sijn getrouwt den 7 Juli??
1766 den 4den Maij zijn wettig ondertrouwt Ferdinandus van ter Gouwe, j.m., geboren te Middelharnas, met Dina Pieters Tamboer, j.d., geboren te Herkingen, en bijde wonende alhier, en zijn getrouwt den 4 Maij 1766??
1766 den 31 October zijn in wettig ondertrouw opgenomen Dingeman Timmer, j.m., met Jannetje Winterswijk, wedue van Gerrit Sinon, beide geboren en wonende alhier, en zijn getrouwt den 30 November
1766 3 November zijn wettig ondertrouwt Antoni Broekhoven, j.m., geboren alhier, met Cornelia Huiszoon, j.d., geboren te Kolijnsplaat in Zeland, beide wonende alhier, en zijn getrouwt den 14 December??
1767 17 April zijn wettig bij ons ondertrouwt Klaas Kreeft, j.m., geboortig onder O. Tonge, met ??Janna Janse Tamboer, j.d., geboortig op Herkingen, beide tans woonagtig onder Herkinge, 10 Maij zijn deselve na ???t eindige van hunne drie kerkelijke voorstellen in onse kerk getrouwt
11 Juli zijn bij ons wettig ondertrouwt Adrianus Munter, j.m., geboren in de O. Tonge, met Cornelia Kophein, weduwe van Jan van Kassel, geboren te Sommelsdijk, beide thans wonende op Herkinge, 2 Augustus zijn dezelve na het eindige van de 3 kerkelijke voorstellen in onse kerk getrouwt
19 Juli zijn in den egten staat bevestigt den wel edelen gestrengen Heer Willem van Nieuwenhoven, Heer van Herkinge en Roxenisse, baillieuw, schout en dijkgraaf van Dirksland, en laast weduenaar van de wel edele mevrouw Gesina Rotgers, met de edele juffrouw Cornelia Hogerwerf, j.d., bijde wonende te Dirksland, na vertoninge dat hunne 3 zondaagsche huwelijksproclamatie zonder wettige verhinderinge in de kerken der stad Rotterdam en Dirksland waren afgekondigt??
30 October zijn wettig bij ons ondertrouwt Adam Verhagen, geboren te Aalburg, met Lijsbeth Hartman, weduwe van Crelis van Es, geboren op Herkinge, beide wonende alhier, den 15 Novemb. sijn deselve na ???t eindige der proclamatie in onse kerk in den egten staat bevestigt
1768 28 Juli zijn wettig bij ons ondertrouwt Arij Cornelisse Bakker, j.m., met Jaapje Cornelisse van der Klok, j.d., gebooren te Zuidland, en beide woonende te Herkinge??
19 Octob. zijn in ons kerk in den echten staat bevestigt Jacob Robijn, weduwenaar van Magdalena Houteschee, met Johanna Roon, j.d., gebooren en wonende onder Melissant, maar de man op Herkinge
25 Nov. zijn bij ons wettig ondertrouwt Cornelis Kalle, weduwenaar van Johanna Munter, met Maria van der Velde, weduwe van Jacob de Munnik, en zijn na het eindige der drie Zondaagsche voorstellinge in ons kerk in den egten staat bevestigt
1769 10 Maart zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan van der Moolen, j.m., met Jannetje van Straaten, j.d., beide gebooren en woonende te Herkinge, en zijn na het eindige der drie Zondaagsche voorstellinge in onze kerk in den egten staat bevestigt
12 Julij zijn bij de kerkenraad in wettigen ondertrouw opgenoomen Henderik Tiggelman, weduwenaar van Geertruij Vink, met Annetje Bestman, weduwe van Johannes Bosschieter
1769 13 Sept. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Teunisse Pieterse Schoonejonge, laast weduwenaar van Adriana Jonkers, woont te Sommelsdijk, met Jannetje Pieterse Kramer, weduwe van Johannis Bakelaar, woont te Herkinge
1770 19 Jan. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Visser, j.m., met Pietertje Tamboer, j.d., waarvan de eerste geboren onder Melissand, de laaste te Herkinge, en bijde aldaar thans woonachtig, en zijn den 18 Feb. In den echten staat bevestigt
7 ? zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Philippus Kooijmans, wr. van Jannetje van Theemst, met Martijntje Kroons, wed. van Jan Zorge, waarvan de eerste geboren te en woonende te Middelharnas, de laaste gebooren te Dirksland en wonende alhier
3 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Johannis Winterswijk, j.m., gebooren op Herkinge, en woonende onder Dirksland, met Ardina Huijszoon, j.d., geboren in Colijnsplaat, en wonende op Herkinge, en zijn den 2 December in den echten staat alhier bevestigt??
1771 8 Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Arij van Alphen, wr. van Bondina Kooijman, met Tannetje Deugt, j.d., geboren alhier, maar de eerste wonende onder Dirksland, en de laaste alhier, en zijn in onse kerk in den echten staat bevestigt op den 24 Februarij
19 April zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Tiggelman, j.m., gebooren onder den Bommel en wonende alhier, met Elijsabeth Bestman, j.d., gebooren en wonende alhier, en zijn in onse kerk in den echt bevestigt op den 12 Meij
13 September zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Mels de Quartel, j.m., gebooren te ???s Gravendeel, en Jannetje Bestman, j.d., alhier gebooren, en beide alhier woonende
1771 4 Octob. zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Abraham Soldaat, j.m., geboore en woonende alhier, met Willemina Buskop, j.d., geboore in de O. Tonge, en wonende alhier, en zijn in onse kerk getrouwt
8 November zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Machiel Zuijdijk, j.m., gebooren en woonende onder den Bommel, met Hester van der Velden, weduwe van Pieter van den Houten, gebooren te Dirksland, en wonende alhier, en zijn na het eindige der 3 zondagsche voorstellen in onse kerk getrouwt op den 1 December
13 December zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Hamete, laast wr. van Neeltje Kolf, met Adriana van Stelle, j.d., zijnde de eerste gebooren te Dirksland, en de laaste te Middelharnas, beide woonende alhier, en zijn in onse kerk in den echten staat bevestigt
1772 den 7 Feb. zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Andries van der Velde, laast weduwenaar van Bastiaantje van Straten, met Maatje Rijdijk, j.d., beide geboren en wonende alhier, en zijn den 23 dito in onse kerk in den echten staat bevestigt
13 Maart zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Duurt, j.m., met Cornelia van den Hoek, beide geboren en wonende alhier, en zijn in onse kerk in den echten staat bevestigt den 5 April
2 Meij zijn in wettige ondertrouw opgenomen Thomas Volaart, wr. van Elisabeth Tamboer, met Sara Groenewegen, wed. van Magchiel van Straaten, beide wonende alhier, en zijn in onse kerk getrouwt den 24 Meij
28 dito zijn in onse kerk door den wel eerw. heer C. Brinkman, predikant in de O. Tonge, in den echten staat bevestigt Frederikus Sieverts, wr. van juffouw Helena Erkelens, met mejuffrouw Sophia Roos, j. dogter, geboren en wonende te Alblasserdam
1772 den 20 November zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Hollander, gebooren in de N. Tonge, en woonende onder Melissant, weduwenaar van Jannetje Kasteleijn, met Adriana Roloff, jonge dogter, gebooren op de Hooge Zwaluwe, om na het eindigen der 3 gewone voorstellen in den echten staat bevestigt te worden, en zijn den 13 December in onse kerk getrouwt
Den 10 December zijn bij ons wettig ondertrouwt Dingeman de Koning, wr. van Neeltje Hanenberg, woont in de O. Tonge, en Pieternella Kolff, wed. van Johannis Paijs, woonende alhier, en zijn den 28 December in den echt bevestigt
1773 8 April zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Mattheus Verboom, wr. van Elisabeth Rootzand, gebooren en woont in de O. Tonge, met Elisabeth Born, geboren te Ooltgensplaat, en woont alhier, om na het eindige der 3 voorstellen in den echten staat te treden
16 October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Esra Kalle, j.m., gebooren in de O. Tonge, en woonende onder Sommelsdijk, met Elisabeth Bestman, wed. van Cornelis Tigchelman, gebooren en woonende alhier, om na het eindige der 3 gewone voorstellen in den echten staat bevestigt te worden, en zijn in onse kerk in den echten staat bevestigt??