Herkingen - Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven 8 oktober 1734 - 31 maart 1745

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Herkingen??
2 en 3.

Register van de aenteekening van het regt van trouwen en begraven te Herkingen begonnen primo Octob. 1734

[08-10-1734]
1734 den 8e Octob. doet Cornelis - aengeving van t lijk van zijn kint genaemt Daniel overleden alhier als gehoorende onder het classis van drije gulden - dus?? f 3 = 0 = 0
[22-11-1734]
Den 22e Novemb. doet Dirk Goemaat aengeving van t lijk van zijn kint overleden alhier als gehoorende onder t classis van drije gulden - dus f 3 = 0 = 0
[17-03-1735]
Den 17e Maart doet Fredrik Mackis j. m. gebooren tot Frankvort en Christijna van Wiel j dogter geboortig tot Ratinge in t Bergslandt aengeving om met alkanderen te treden in den egten staat als gehoorende onder het classis van onvermoghens - nihil
[31-03-1735]
Den 31 Maart doet Zuisanna Gunang aengeving van ???t lijk van haar kint Catlijntie overleden alhier als gehoorende onder het classis van onvermog. - dus nihil
[15-04-1735]
Den 15en April doet Marijnus Benjaminsz Ermijs j. m. van Dirxlant met Grietie Pr. Deugt j. d. van de Nieuwe Tong en nu beide woonende alhier aengeving om te treden in den egten staet als gehoorende onder het classis van onvermogen - memorij
[06-07-1735]
Den 6 Julij doet Adam Schouwman aengeving van t lijk van zijn kint Marija overleden alhier als gehoorende onder t classis van onvermogen??
[12-07-1735]
Den 12 Julij doet Pieter Huberts aengeving van t lijk van zijn kint Catharijna overledene alhier als gehorende onder het classis van onvermogen??
[15-07-1735]
15 Julij doet Hendrik Jager aengeving van t lijk van zijn kint Poulus als gehoorende onder het classis van onvermogende????
[16-12-1735]
Pieter Paeis sullende t lijk van zijn vrouw genaemt Jannetie Arens Bestman alhier overleden begraaven doet daer van bij desen aengeving als voor soo veel het middel van t begraven geemaneert aengaet gehoorende onder het classis van onvermogen actum den 16e Decembr. 1735 - nihil
[12-1735]
Den Desembr. doet Dirk Henderikse vrouw Jannetie van Kasant aengevinge van t lijk van haar kint Annetie als gehoorende onder het classis onvermogen
[02-01-1736]
1736 den 2d. Januarij doet Pieter Paeis aengeving van t lijk van zijn kint Annetie als gehoorende onder het classis van onvermogen????
[13-01-1736]
Den 13en Januarij doe Willemtie Aartz Bestman aengeving van ???t lijk van haar kint Aren overleden alhier als gehoorende onder het classis van onvermogende - dus nihil
[09-02-1736]
Den 9 Febr. doet Joost van der Poll j. m. en Wouterijna Arnoldus Ball aengeving om te treden in den egten staat beijde wonende alhier als gehoorende onder het classis van onvermogen - dus niehil
[19-03-1736]
Den 19en Maart doet Corns. Abr. van den Hoek aengeving van t lijk van zijn kint dat doot ter werelt gekomen is - memorij??
[03-05-1736]
1736 den 3en Meij doet Johan Leendert(s) Hoepreght j. m. met Christijna Paas j. d. van Suttikhoven beijde wonende alhier aengeving om te treden in den egten staat als gehoorende onder het classis van onvermogen??
[04-05-1736]
1736 den 4en Meij doet Marija Brooshooft j. d. woonende alhier aengeving om te treden in den egten staat met Mathijs Steil weduwenaar van Marija van Pelt woonende in de Nieuwe Tong als gehoorende onder het classis van drije gulden - dus ontfangen voor de bruijt f 3 = 0 = 0
[08-05-1736]
Den 8 Meij doet Pieter Lukaart aengevinge van t lijk van Jan Abramz van den Hoek overleden alhier gehoorende onder het classis van drije gulden - f 3 = 0 = 0
[03-07-1736]
Den 3en Julij doet Matijs Frits aengeving van t lijk van zijn kint genaamt Johanna overleden alhier als gehorende onder het classis van onvermogen - dus nihil
[29-08--1736]
29en Augs. doet Cornelia Aartsz Bestman aangeving van t lijk van haar kint genaamt Aren overleden alhier als gehoorende onder ???t classis van onvermogen dus - nihil
[12-09-1736]
Den 12en September doet Jan Hartman bij desen aangeving van ???t lijk van zijn kint genaamt Lena overleden alhier als gehoorende onder ???t classis van onvermogen dus - nihill??
[24-09-1736]
Den 24e September doet Poulus van Kassel aangeving van t lijk van zijn kint genaamt Leentje overleden alhier als gehoorende onder t classis van onvermogen - nihill
[11-10-1736]
Den 11en October doet Leendert Soldaat aangeving van t lijk van sijn kint genaamt Steven overleden alhier als gehoorende onder t classis van onvermogen dus - nihill
[15-10-1736]
Den 15en dito doet Geertruij Meijers aangeving van ???t lijk van haar kint genaamt Lena overleden alhier als gehoorende onder ???t classis van onvermogen dus - nihill
[19-10-1736]
Den 19en October doet Pieter Paaijs weduwenaar van Jannetje Aartsz Bestman met Catharina Jansz de Vos j. d. beijde wonende alhier aangeving om met elkanderen te treden in den egten staat als gehoorende onder het classis van onvermogen dus - nihill
[11-01-1737]
1737 11 Januarij doet Norbartus van de Zilvere aengeving van t lijk van zijn kint Johanna overleden alhier als gehorende onder de classis van drie gulden - f 3 = ,, = ,,
[14-03-1737]
Den 14e Maart doet Jakomintie Cornelis Moses aengeving van t lijk van Gillis van Boken als gehorende onder het classis van - niehil
[21-03-1737]
Den 21e Maart doet Anna Marija huijsvrouw van Willem Vaasbinder aengeving van t lijk van haar kint Christijna overleden alhier als gehoorende onder het classis - nihill
[04-04-1737]
Den 4en April doet Johannis Bakelaer j. m. woone(n)de alhier aengeving om te treden in den egten staat met Jannetie Pr. Kramer wonende in de Oude Tonge als gehoorende onder het classis - nihill
[26-04-1737]
1737 den 26e April doet Susanna Gunang aengeving van t lijk van haar kint Elijsabet overleden alhier als gehoorende onder het classis van - nihil
[03-05-1737]
Den 3en Meij doet Mathijs Freck j. m. uijt He?abbenlant met Anne Elijsabet - wede. van Franciskus Planteur van Bergenlant beijde wonende alhier aengeving om te treden in den egten staat als gehoorende onder het classis - nihil
[07-06-1737]
Den 7en Junij 1737 doet Annetie Lowijs van Kassel aengevingh van ???t lijk van haar man overleden alhier werdende van den armen begraven en dus gehorende onder het classis van - nihil
x) Kamphoffs
[09-06-1737]
Den - Junij doet Dirk Kuij- aengeving om te treden in den egten staat met Angeniet Loe wede. van - beijde wonende alhier als gehoorende onder het classis van - nihil
[08-1737]
Den - Aug. doet Adam Sellum weduenaer van Sebille Jansz met Marija Slange j. d. wonende alhier aengeving om met alkander te treden in den egten staat als gehoorende onder het classis - nihil
[13-09-1737]
Den 13en Sept. 1737 doet Neeltie Joh. Bakelaar j. d. woonende alhier aengeving om te treden in den egten staat met Cornelis Arens Kalle j. m. wonende in Sommelsdijk als gehoorende onder het classis van onvermogen dus - nihil
[27-09-1737]
1737 den 27 Septbr. doet Marija Gerrits Bosschieter j. d. wonende alhier aengeving om te treden in den huwelijken staat met Johannis Tamboer j. m. wonende onder Melissant als gehoorende onder het classis van drie gl. - f 3 = ,, = ,,
[25-10-1737]
25e Octobt. doet Jan Frans Orbeek j. m. aengeving om te treden in den egten staat met Wupke Jansz Groen j. d. uijt Groningerlt. beijde wonende alhier als gehorende onder het classis van onvermogen - nihil??
[04-01-1738]
1738 den 4 Januarij doet Pieter Paais aengeving van ???t lijk van zijn suster Pieternelle Paais overleden alhier als gehorende onder het classis van onvermogen - nihil
[15-02-1738]
1738 den 15en Febr. doet Pieter van den Bos aengevingh van t lijk van zijn kint Lena van den Bos overleden alhier als gehoorende onder het classis van onvermogen dus - nihil
[27-02-1738]
Den 27en Febr. doet Jakomintie Dozij aengeving van t lijk van haar man Maarten van der Molen overleden alhier als gehoorende onder het classis van onvermogen - nihil
[27-02-1738]
Dato voorz. doet Gerrit van Winterswijk aangeving van t lijk van zijn vrouws suster genaamt Francientie Papegaaij overleden alhier als van den (armen) begraven werdende dus - nihil
[28-02-1738]
Den 28 Febr. 1738 doet Willem Poulisse van der Velden j. m. met Jakomintie Leend. Gestel beijde wonende alhier aengeving om met elkander te treden in den egten staat als gehoorende onder het classis van - nilhil
[15-03-1738]
1738 den 15e Maart doet Cornelis van Es aengeving van t lijk van zijn soo(n) overleden alhier zijnde voor den doop gestorven als gehoorende onder het classis van drije gulden - f 3 = ,, = ,,
[08-05-1738]
8 Meij doet Leendt. Soldaat aengeving van t lijk van sijn kint Steeven overleden alhier als gehoorende onder het classis van - nihil
[08-1738]
Den - Aug. doet Magiel Catoel aangeving van t lijk van zijn kint Magiel overleden alhier als gehoorende onder het classis van - nihil
[19-08-1738]
Den 19en Aug. doet Adam Schouwman aengeving van t lijk van zijn kint Leene overleden alhier als gehoorende onder het classis van - niehiel
[13-09-1738]
Den - Septbr. doet Anna Cornelisse Hoek aangeving van t lijk van kints kint genaamt Johannis Bake(laar) overleden alhier als gehoorende onder het classis van - nihil
[11-10-1738]
Den 11 Octobr. doet Willem Poulisse van der Velden aengeving van t lijk van zijn kint Poulis overleden alhier als gehoorende onder het classis van onvermogen dus - nihil
[10-12-1738]
10en Desembr. doet Jan Giel Jansz de Klerk aengeving van t lijk van zijn vrouws broeder Thonis Leeuw als gehoorende onder het classis van 3 gl. en nooijt getrout zijnde voor dubb. regt - f 6 = ,, = ,,??
[13-02-1739]
1739 den 13 Febr. doet Joris Robijn aangeving van t lijk van zijn vrouw Johanna Joele alhier overleden werdende van den armen begraaven dus - nihil??
[19-02-1739]
1739 den 19en Febr. doet Jannetie Jans van Proojen aangeving van t lijk van haar suster Jaaptie Jans van Proojen overleden alhier als gehoorende onder het classis van - nihil
[01-04-1739]
Den 1en April doet Jannetie Jans van Kasant aangeving van t lijk van haar man Dirk Henderiks van Amer onder Melissant overleden en werdende alhier begraaven als gehoorende onder het classis - nihil
[10-04-1739]
Den 10en April doet Abram Aarts Bestman wonende alhier aangeving om te treden in den huijwelijken staat met Elijsabet Mathisse Koman wonende onder Dirckslant als gehoorende onder het classis - nihil
[10-04-1739]
Dito doet Joris Robijn wedr. van Johanna Joele wonende alhier aangeving om te trouwen met Cornelia Aarts Bestman wede. van Henderik Koge wonende onder Dirxlant als gehoorende onder het classis van - nihil??
[10-04-1739]
Den 10 April doet Davit Groenewegen met Arijaantie Wouters Muije beijde wonende alhier aangeving om te trouwen als gehoorende onder het classis van - nihil
[23-04-1739]
Den 23en April doet Willem Poulisse van der Velde aangevinge van t lijk van zijn zoon alhier voor den doop gestorven als gehoorende onder het classis - nihil
[05-05-1739]
Den 5en Meij doet Willem Poulisse van der Velde aangeving van t lijk van zijn vrouw Jakomintie Leunis Gestel overleden alhier als gehoorende onder het classis van - nihil
[15-05-1739]
15en Meij doet Pieter Bogertman aangeving van t lijk van zijn zoon alhier voor den doop overleden als gehoorende onder het classis van - nihil
[26-05-1739]
1739 den 26en Meij doet Catrijna de Vos aangeving van t lijk van haar man Pieter Pais alhier overleden als gehoorende onder het classis van - nihil
[22-06-1739]
Den 22en Junij doet Catharina de Vos aangeving van t lijk van haar zoon Leendt. Pietersz Paais als gehoorende onder het classis - nihil
[22-08-1739]
Den 22en Aug. doet Corns. Noorthoeve j. m. met Annetie Lowijs van Kassel wedue van Seger van der Velde en beijde wonende alhier aangeving om te treeden in den egten staat als gehorende onder het classis van drije gulden dus f 6 = ,, = ,,??
[12-10-1739]
Den 12 Ocob. doet Gerrit van Winterswijk aangeving van t lijk van Dirk Smits overleden alhier als gehorende onder het classis - nihil
[17-10-1739]
Den - Octobr. doet Marij Ad. Dijk aangeving van t lijk van haar kint Arjaantie Karslanders overleden alhier als gehorende onder het classis?? - nihil
[30-10-1739]
Den 30en Octobr. doet Jannetie van Proojen aangeving van (t) lijk van haar kint Hendrika Pr. van Amer overleden alhier als gehoorende onder het classis van - nihil
[11-11-1739]
Den 11en Novemb. doet Jan Tamboer aangeving van t lijk van zijn kint genaamt Cornelis overleden alhier als gehorende onder het classis - nihil
[28-11-1739]
Den 28 Novembr. 1739 doet Willem Poulisse van der Velde weduwenaar van Jakomintie Leunis Gestel met Elijsabet A? Vonk j. d. beijde wonende alhier aengeving om te treden in den egten staat als gehorende onder het classis van - nihil
[22-01-1740]
Den 22en Januarij doet Cornelis Abm. van den Hoek aangevinge van t lijk van zijn dogter doot ter werelt gecomen en dus sustijneert het regt op t begraven niet schuldig te zijn dus - nihil
[30-01-1740]
Den 30en Januarij doet Jan Sorge j. m. woonende alhier aangeving om sig in den egten staat te begeven met Martijntie Kroons j. d. wonende in Dirkslandt als gehorende onder het classis - nihil
[08-02-1740]
Den 8en Feb. doet Hendrijna van Bruinisse aangeving van t lijk van haar kint Johanna Tamboer overleden alhier als gehorende onder het classis - nihil
[18-02-1740]
19 Febr. doet Bernart van Bruijnisse j. m. met Catharijna de Vos weduwe van Pr. Leenderts Pais beijde wonende alhier aangeving om te treden in den egten staat als gehorende onder het classis van onvermogen dus - nihil
[07-03-1740]
1740 den 7en Maart doet Jannetie van Kasant aangeving van t lijk van Leendert Dingemans Timmer overleden alhier als gehorende onder het classis van onvermogen dus - nihil??
[14-03-1740]
Den 14en Maart doet Johannis Paais aangeving van t lijk van Lauwrens den Bovenlander overleden alhier als gehorende onder het classis van - nihil
[11-04-1740]
Den 11en April doet Henderik Jager aangeving van t lijk van zijn kint Marija overleden alhier als gehorende onder het classis van - nihil
[14-04-1740]
Den 14en April doet Henderik Jager aangeving van t lijk van zijn kint Geertruij overleden alhier als gehorende onder het classis van - nihil
[17-05-1740]
Den 17 Meij doet Frederik wonende alhier aangeving om te treden in den egten staat met Soetie Bosveldt wonende in Dirxlandt als gehorende onder het classis van - nihil
[19-04-1740]
Den 19en April doet Le(e)ndert Sorge wonende alhier weduwenaar van Marijtie Jans Franke aangeving om te treden in den egten staat met Dirktie van Santen weduwe van Wouter Klaas Verduin wonende onder Den Bommel als gehorende onder het classis van onvermogen
[18-05-1740]
Den 18en Meij doet Cornelis van Broekhoven aangeving van t lijk van zijn kint Cornelia overleden alhier als gehorende onder het classis - nihil??
[10-09-1740]
10 Septembr. doet Willem Ruijtenburg aangeving van t lijk van zijn soon overleden alhier als gehorende onder het classis?? - niehil
[15-12-1740]
Den 15en Desembr. 1740 doet Corns. van der Valk schout en secrets. alhier aangeving van t lijk van zijn vrouw Aarentie Muste overleden alhier als gehorende onder het classis van vijfttien gulden dus f 15 = ,, = ,,
[07-04-1741]
1741 den 7en April doet Poulus B- j. m. met Trijntie Thee j. d. beijde wonende alhier aangeving om te treden in den egten staat als gehorende onder het classis - nihil
[05-08-1741]
Den 5en Aug. doet Elijsabet de Vos aangeving van t lijk van haar moeder Catharijna Het?aat overleden alhier als gehorende onder het classis van - nihil
[12-08-1741]
Den 12en Aug. doet Christina van Wiel aangeving van t lijk van haar kint Catharijna overleden alhier als gehorende onder het classis van - nihil
[16-08-1741]
16 Aug. doet Anneke Sens aangeving van t lijk van haar kint Gerrit overleden alhier als gehorende onder het classis van onvermogen
[25-08-1741]
Den 25en Aug. doet Johannes Hillebrant aangeving van t lijk van zijn kint doot ter werelt gebragt als gehorende onder het classis - nihil
[26-08-1741]
1741 den 26en Aug. doet Angenieta Laa aangeving van t lijk van haar kint Geertruij Kuipers overleden alhier als gehorende onder her classis - nihil
[27-09-1741]
Den 27 Septembr. 1741 doet dhr. Johannes de Jong schout en dijkgraaff etc. tot Ooltgensplaat aangeving van t lijk van zijn kint Marij overleden alhier als gehorende onder het classis van f 15 = ,, = ,,
[11-10-1741]
Den 11en Octob. doet Leentie Engelsz Mosselman aangeving van t lijk van haar kint Engel van Straeten overleden alhier als gehorende onder het classis - nihil
Verantwoort??
[20-10-1741]
1741 den 20 Octob. doet Norbartis van de Silvere aangeving van t lijk van (sijn) kint Cornelia als gehoorende onder het classis van drie gul. - f 3 = ,, = ,,??
[01-11-1741]
Den 1en Novembr. doet Elijsabet de Vos aangeving van t lijk van haar kint Johanna van Donge overleden alhier als gehorende onder het classis van onvermogen dus nihil
[09-12-1741]
Den 9en Desembr. doet Aaltie van Straten aangeving van t lijk van haar kint Tannetie Deughts overleden alhier zijnde van den armen begraven en gehorende onder het classis - nihil
[18-12-1741]
Den 18 xber doet Pieter Henderiks van Amer aangeving van t lijk van sijn kint Josijna overleden alhier van den armen begraven dus gehorende onder het classis - nihil
[18-12-1741]
Den 18en Desembr. doet Catharijna Trommels aangeving van ???t lijk van haar man Cornelis Abrahams van den Hoek als gehorende onder het classis van drije gulden - f 3 = ,, = ,,
[20-12-1741]
Den 20en Desembr. 1741 doet Adam Schouwman aangeving van t lijk van zijn vrouw Geertruij Mejers overleden alhier als gehorende onder het classis - nihil
[23-12-1741]
1741 den 23en Desembr. doet Pr. Deugt aangeving van t lijk van zijn kint Pietertie overleden alhier als gehorende onder het classis van onvermogen??
[03-01-1742]
Den 3en Januarij doet Joris Robijn aangevingh van t lijk van zijn dogter Barbel overleden alhier als gehorende onder het classis - nihil
[05-01-1742]
Den 5 Januarij doet Teeuwis van Proojen j. m. wonende alhier aangeving om te treden in den egten staat met Matie van Brug(g)e j. d. wonende in de Nieuwe Tonge als gehorende onder het classis - nihil
[01-02-1742]
Den 1en Febr. doet Jan Sorge aangevinge van t lijk van zijn soon Leendert overleden alhier als gehorende onder het classis van onvermogen - dus nihil
[02-02-1742]
Den 2 Febr. 1742 doet Pieternelle Paais j. d. wonende onder Herkinge aangeving om te treden in den egten staat met Willem Poulisse van der Velde j. m. wonende onder Melissant als gehorende onder het classis van drije gulden dus voor de bruit ontfangen - f 3 = ,, = ,,??
[02-02-1742]
2 dito 1742 doet Jan Goemare j. m. wonende onder Dirxlant aangevinge om te treden in den egten staat met Cornelia Noorthoeve j. d. wonende onder Herkinge als gehorende onder het classis van drije gulden dus ontfangen voor de bruijt f 3 = ,, = ,,??
[07-02-1742]
1742 den 7en Febr. doet Leendert Soldaat aangeving van t lijk van zijn soon overleden voor den doop als gehorende onder het classis van - nihil
[15-02-1742]
Den 15en Febr. doet Marcus Vreeswijk aangevingh van t lijk van zijn soon Cornelis overleden alhier als gehorende onder het classis van dertig guldens dus f 30 = ,, = ,,??
[27-03-1742]??
Segge 27 den 27en Maart doet Gerrit Winterswijk aangevinge van ???t lijk van zijn kind Lidia overleden alhier als gehorende onder het classis van - nihil
[31-03-1742]
Den 31e Maart doet Jannetie Hollanders aangeving van t lijk van haar kint Jan Pietersz Tamboer als gehorende onder het classis van - nihil
Verantwoord
[06-04-1742]
1742 den 6en April doet Adam Schouwman wonende alhier aangevinge om te treden in den egten staat met Kommertje Woutersz Goemaat wede. wonende in Dirxland als gehorende onder het classis van onvermogende dus - nihil
[20-04-1742]
Den 20en dito doet Jacomijntje Dozij aangevinge van ???t lijk van haar zoontje Paulus van der Molen overleden alhier als gehorende onder de classis van - nihil????
[27-04-1742]
Den 27en dito doet Johannes Mooij aangeving van ???t lijk van zijn kind genaamt Elsje overleden alhier als gehorende onder de classis van - nihill
[30-04-1742]
Den 27en dito doet Johs. Moeij aangeving van ???t lijk van zijn kind genaamt Annetje overleden alhier als gehorende onder de classis van - nihil
[07-05-1742]
Den 7e Maij doet Jan van Bodegom aangevinge van ???t lijk van zijn kind genaamt Arentje overleden alhier als gehoorende onder de classis van drie gulden
[02-06-1742]
Den 2en Junij doet Henrijkus Liesen j. m. met Christina Slangh jonged. beijde wonende alhier aangeving om te treden in den egten staat als gehorende onder het classis van onvermogen - nihil
[06-07-1742]
1742 den 6 Julij doet Reijnier Janzen Kraan j. m. wonende onder Dirxlant met Jakomintie Leenderts Timmer j. d. wonende alhier aangeving om te treden in den egten staat als gehorende onder het classis van onvermogen - niehil
[24-08-1742]
Den 24en Aug. doet Johan Wilhelm Ringelberg j. m. wonende alhier aangeving om te treden in den egten staat met Geertruijda Alverman mede wonende alhier als gehorende onder het classis van onvermogen - dus nihil
[07-09-1742]
Den 7en September doet Jan van Bodeghem wedr. van Lena Adriaans van den Houte aangeving om te treden in den egten staat met Catharina Trommels wede. beijde wonende op Herkinge als gehorende onder het classis van drie gulden??
[27-10-1742]
Den 27 October 1742 doet Barbera Klaas Verduijn aangeving van t lijk van haar man Aart Klaasz Bestman overleden alhier als gehorende onder de classis - nihil
[15-10-1742]
1742 den 15en October doet Jan Brederlands wed. aangeving van ???t lijk van Jan - zijnde een vreemdeling bij de voorn. wede. t??? huijs hebbende en overleden alhier als gehorende onder de classis van onvermogen - dus nihil
[12-08-1743]
1743 12 Aug. doet Marcus Vreeswijk aangeving van ???t lijk van zijn vrouw Aagje van St. Anneland en verklaarde te behoren onder het classis van zes gulden f 6 ,, - ,, -
[12-08-1743]
Doet Ds. Ulrich Teller aangeving om in den egten staat te treden met Christina van der Snoel onder het classis van vijfftien gll. f 15 ,, - ,, -
Trouwen
Ingegaan pmo. 8b. 1743??
[08-11-1743]
8e Nov. doet Corn. Kats j. m. onder Dirksland aangeving om in den egten staat te treden met Henrica Brooshooft j. d. onder Herkinge onder de klassis van drie gulden
Begraven
Ingegaan pm. 8br. 1743
Begraven
Ingegaan pmo. April 1744
[08-1744]
Aug. doet Corn. van Es aangeving van ???t lijk van zijn vrouw Sara Lodders onder?? f 3 ,, - ,, -
[21-08-1744]
21 Aug. doet Corn. van Es aangeving van ???t lijk van zijn ongedoopt kind onder?? f 3 ,, - ,, -
[18-09-1744]
18 Sept. doet Adriaan van Spanje aangeving van ???t lijk van zijn vrouw Eva Zorge onder f 3 ,, - ,, -
Begraven pm. 8br. 1744
[16-02-1745]
16 Feb. doet Joh. Paaijs aangeving van ???t lijk van ???t ongedoopte kind van Leuntje Paaijs f 3 ,, - ,, -??
Ingegaan pmo. April 1745
Trouwen
Ingegaan pmo. April 1744
[11-04-1744]
Den 11e April doet Maarten van den Bos wedr. Grietje Witte aangeving om te trouwen met Cornelia Doorns j. d. beijde wonende alhier en verklaarde te gehooren onder het classis van drie gulden dus wegens die beijde ontf. - f 6 ,, - ,, -
Ingegaan pm. April 1745
[31-03-1745]
31e Maert doet Jacob Gestel j. m. onder Dirkslandt aangeving om te trouwen met Leuntje Paaijs j. d. onder Herkinge onder f 3 ,, - ,, -??