Herkingen - Ondertrouw- en trouwboek 9 januari 1767 - 2 februari 1776

Hierin tevens: registratie van impost op trouwen en begraven, 1767 juni 16 - 1775 november 3.

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Herkingen??
5

N. 67
Memoriaal van trouwen en begraven over Herkingen begonnen met den jare 1767

Antoni Snars en Maria Molenaar hebben in het vorige register van trouwen geboekt, aangevinge gedaan ter secretarij van Herkingen in onvermogen - memorie
[09-01-1767]
Op heeden den 9 Januarij 1767 sijn voor ons ondergetekende schout en scheepenen van Herkinge in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Antoni Snarts, jonkman, gebore te Sas van Gent, met Maria Molenaar, jonge dogter, geboore te Herkinge, omme naar het eijndigen van de 3 gewone sondaagse proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt datum uts.
Ad. Kaslander
Jacob van den Hoek
Lowijs van der Velde

[09-01-1767]
Op heeden 9 Januarij 1767 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Herkinge in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Johannes van Berkum, gebooren te Batenburg in Gelderlandt, en Annetie van Broekhooven, gebore te Herkinge, omme naar het eijndigen der proclamatien welke van ses tot ses weeken vermids den bruijdegom Rooms moeten werden affgekondigt, in den egten staat werden bevestigt datum uts.
Ad. Kaslander
Jacob van den Hoek
Lowijs van der Velde

[26-01-1767]
Op heeden den 26 Januarij 1767 sijn voor ons ondergetekende schout en scheepenen van Herkinge in den huwelijken staat bevestigt naar dat de drie sondaagse proclamatien alhier en in de Oude Tonge onverhindert waaren gegaan de persoonen van Antoni Snarts, jonkman, gebore te Sas van Gent, en Maria Molenaar, jonge dogter, geboore alhier, hier vooren op den 9 Januarij 1767 in wettigen ondertrouw opgenomen, ten oirconde geteekent datum uts.
Johannes Krom
Ad. Kaslander
Jacob van den Hoek
Lowijs van der Velde

[16-04-1767]
1767 den 16 April wert aangevinge gedaan ter sec(r)etarij van Herkinge om in den huwelijken staat te treeden door Claas Kreeft, jonkman, met Johanna Tamboer, j. d., wonende op Herkinge, en verklaart te gehoore in de classis van onvermoge - memorie
[22-05-1767]
Op heeden den 22 Maij 1767 sijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Herkinge in den huwelijken staat bevestigt naar dat de drie proclamatien alhier er na ses tot ses weeken behoorlijk waaren gegaan, de persoonen van Johannes van Berkum, j. m., gebooren te Batenburg in Gelderlant, en Annetie van Broekhooven, j. d., gebore alhier, hier vooren op den 9 Januarij 1767 in wettigen ondertrouw opgenomen, en ten oirconde geteekent datum uts.
Johannes Krom
Ad. Kaslander
Jacob van den Houten
Pieter van den Houten
Steven Visser

[16-06-1767]
1767 den 16 Junij wert aangevinge gedaan van 't lijk van Jan Zorge om alhier te werden begraaven in de 4e classis, dus f 3 - ,, - ,,

[02-07-1767]
2 Julij wert aangevinge gedaan van 't lijk van Trijntie Beije Smit in onvermogen - memorie??

[18-07-1767]
18 Julij doet den weled. Heer Willem van Nieuwenhoven, bruijdegom, en juffrouw Cornelia Hogerwerf, bruijdt, wonende bijde in Dirkslandt, en aldaar in ondertrouw opgenpmen, aangevinge om alhier hun huwelijk te voltrekken en hebben dieshalven het regt ingevolge het 9. artikel der ordonnantie op het trouwen geemaneert alhier voor de eerste classis voldaan sijnde, dus voor bijde f 60 - ,, - ,,????
[30-10-1767]
30 Octob. wert aangevinge gedaan door Adam Verhagen, jonkman, om in het huwelijk te treden (met) Lijsbet Hartman, wede. van Cornelis van Es, en verklaare in de 4e classis, dus voor bijde f 6 - ,, - ,, , 2e

[23-10-1767]
23 Octob. doet Daniel Bruggeman, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Adriana van der Waal, j. d., wonende onder Dirkslant, en verklaart den bruijdegom te gehore in de 4. classis, dus voor den selven f 3 - ,, - ,, , 1e

tot hier toe verantwoort

[06-04-1768]
1768 6 April doet Jan van Soest aangevinge van 't lijk van sijn soon Cornelis om te werden begraaven in de 4e classis van f 3 - ,, - ,,

[29-05-1768]
29e Meij van 't lijk van Abram van der Hage in de 4e classis f 3 - ,, - ,,

[27-06-1768]
27 Junij doet Jan Hamete aangeving van 't lijk van sijn vrouw Neeltie Kolff in de 4e classis van f 3 - ,, - ,,

[11-07-1768]
11 Julij doet de Heer Sievert, predicant te Herkinge, aangevinge om in den egten staat te treeden met juffrouw Maria Helena Erkelens, j. d., wonende te Rotterdam, en verklaare te gehoore in de eerste classis, dus voor den bruijdegom f 30 - ,, - ,,??

[10-08-1768]
1768 d. 10 Augustus doet Cornelis van den Houten, jonkm., aangevinge omme in den egten staat te treeden met Jacomijna Janse Mole, en verklaare te gehooren in de derde classis voor den bruijdegpm f 6 - ,, - ,,??
[27-08--1768]
27 dito wert aangevinge (gedaan) van 't lijk van Geertruij Breevoort in de 4e classis f 3 - ,, - ,,????

[27-08-1768]
Wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van de schoolmeester Jan Deugt in de 2e classis f 15 - ,, - ,,

[15-09-1768]
15 Septemb. doet Jacob Robijn, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Johanna Roons, j. d., en verklaaren te gehoore in de classis van onvermoge voor den bruijdegom - memorie

[13-12-1768]
13 Decemb. van 't lijk van Johannes Bosschieter in de 3e classis f 6 - ,, - ,,??

[12-07-1769]
12 Julij 1769 doet Annetie Bestman aangevinge om in den egten staat te treeden met Hendrik Tiggelman, wonende onder Dirkslant, en verklaart de bruijt te gehooren in de 3e classis van f 6 - ,, - ,,

[08-09-1769]
8 September Teunes Schoonejonge, wedr., doet aangevinge om in den egten staat te treeden met Jannetie Kramers, wede. (van) Johannes Bakelaar, wonende alhier, en verklaare te gehoore in de 4e classis, dus voor bijde f 6 - ,, - ,,

[28-04-1769]
1769 den 28e April doet Johannes van Berkum, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Aaltje Heijnders Groewel, j. d., gebore te Bellingwolde, en verklaare te gehoore in de classis van onvermogen
Op dato zijn voor ons ondergetekende schout amptbewaarder en scheepenen van Herkinge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes van Berkum, wedr., met Aaltie Heijnders Groewel, j. d., gebore te Bellingwolde en wonende bijde alhier, omme naar het eijndigen der 3 proclamatien welke van ses tot ses weeken vermits den bruijdegom Rooms is, moeten werden affgekondigt, in den egten staat te werden bevestigt datum uts.

[15-01-1772]
1772 den 15 Jan. deed J. Deugt aangeeving om te begraaven zijn kind Leendert in de 2e classis f 15 : 0 : -??

[18-01-1772]
18 do. werd aangeevinge gedaan van 't lijk van Neeltje Deugd in de 4. classe f 3 : 0 : -??

[10-12-1772]
10 Decb. werd aangeeving gedaan van 't lijk van J. van Zoestt in de 4. classis f 3 : 0 : -

[25-04-1772]
1772 den 25. April doed Do. F. Sieverts aangeeving om te trouwen met Sophia Roos, woonende te Alblasserdam, in de 4e classis voor den bruidegom, dus f 30 : 0 : -??

[11-08-179]
Den 11. Augs. doed S. Visser aangeeving van 't lijk van zijn kind, genaamd Maria, in de 3. classis f 6 : 0 : -

[10-12-1772]
10 Decb. doed Dingeman de Koning ex Oude Tonge aangeeving om te trouwen met Pieternella Kolff, in de?? eerste classis voor de bruid f 30 : 0 : -??

[13-01-1773]
1773 den 13e Jan. doed Hend.k Tigchelman aangeeving van 't lijk van Cornelis Tigchelman in de 4e classis f 3 : 0 : -

[09-02-1773]
1773 den 9 Febr. doed J. Deugd aangeeving van 't lijk van zijn kind, genaamt Maria, in de 2e classis f 15 : 0 : -

[11-02-1733]
Op heeden den 11. Februarij 1773 zijn bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen de perzoonen van Antonius van Dijk, jongman, geboortig van Ballegoij, en Cornelia Bosmans, laast weduwe van Govert Giffens, en beijde woonende alhier, omme na het eindigen der 3 zondagsche gebooden in den echten staat bevestigt te worden, actum datum uts.
J. Deugt
A. Kaslander
J. v. d. Hoek

[22-02-1773]
Op heeden den 22e Februarij 1773 zijn door ons ondergeteekende, na dat de drie gewoone proclamatien zo hier als te Melissant onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt de perzonen van Antonius van Dijk, jongman, geboortig van Ballegoij, en Cornelia Boschmans, laast weduwe van Govert Giffens, en tans beijde alhier woonachtig, actum datum uts.
J. Deugt
A. Kaslander
J. v. d. Hoek

[15-06-1773]
1773 15 Junij doed Ad.s Drooger aangeeving van 't lijk van Hend.k van der Mast in de 3e classis f 6 : 0 : -

[06-07-1773]
6 Julij doed mr. P. van Brecht aangeeving van 't lijk van Corns. van der Mast in de 3e classis f 6 : 0 : -

[16-10-1773]
16 Octob. doed Esra Kalle aangeeving om te trouwen met Elijzabeth Bestman, weduwe van Cs. Tigchelman, en betaalt voor de bruid f 3 : 0 : -??

[23-10-1773]
23 do. werd aangeeving gedaan van 't lijk van 't kind van Do. Sieverts, genaamt Maria Helena, in de eerste classis f 30 : 0 : -

[29-04-1774]
1774 den 29e April doed Cornelis Korsten, weduwenaar van Elijzabeth Bruinse, wonende in de Nieuwe Tonge, aengeeving om te trouwen met Pietertje Staal, weduwe van Hendrik van der Mast, wonende onder deze jurisdictie, en betaelt voor de bruid f 15 : 0 : -

[21-06-1774]
1774 den 21e Junij doed Jan Deugd aengeeving van 't lijk van zijn huisvrouw, genaamt A. Steehouwer, in de 2. classe f 15 : 0 :-

[18-08-1774]
18. Aug.s doed Fijtje Hartman aengeeving van 't lijk van 't kind van Adam Verhage in de 4e classe f 3 : 0 : -??

[18-01-1775]
Roxenisse 1775 den 18. Jan. doed Van der Vliet aengeeving van 't lijk van Jobje Pater, weduwe (van) Abraham Hoekman, in de 3. classis om te begraven op Melissant f 6 : 0 : -

[08-06-1775]??
Den 8 Junij doed Jacobus Last, weduwenaar van Nijsje Speliaerts, wonende alhier, aengeeving om te trouwen met Catharina van Gouwe, j. d., geboore van Ter Thoolen en wonende alhier, en verklaarde voor beide te gehooren in de classis van onvermogen

[07-07-175]
Den 7e Julij?? doed de wedue Jan van Zoest aengeeving van 't lijk van haer dogter Teuntje van Zoest in de 3. classis f 3 : 0 : -

[29-07-1775]
1775 den 29e September doed Steeven Soldaet, j. m., gebooren alhier en woonende onder Melissant, aengeeving om te trouwen met Janna Nicasius, j. d., geb. te Sommelsdijk en woonende alhier, en verklaerde voor beide te gehooren in de classis van onvermoogen

[03-11-1775]
Den 3. Novb. doed Jan van der Velde, j. m., gebooren en woonende alhier, aengeeving om te trouwen met Berbera Jansz, j. d., gebooren te Ooltgensplaet en woonende te Stad, en verklaerde voor zich te gehooren in de classis van onvermoogen

[02-02-1776]
1776 den 2. Februarij doed Pieter Goudswaard, j. m., geboren onder Den Bommel en wonende onder de Nieuwe Tonge, aengeeving om te trouwen met Arentje Bestman, j. d., gebooren te en wonende onder Herkingen, en verklaerde voor de bruid te gehooren in de classe van onvermoogen (aantekening doorgestreept), dit is in het nieuwe annotatieboek overgeschreeven