Herkingen - dopen 1734-1773

Register van gedoopte kinderen in de kerk van Herkingen van 1734-1773
Register der gedoopte kinderen in de kerke te Herkinge zedert ???t jaer 1734

7 Februari een soontie gedoopt, en genaemt Jan, vader Seger Janse van der Velde, moeder Annetie Lowijs van Cascel, getuijgen Pieter Jobse Bogerman en Jacomijntie Lowijs van Cascel
28 een dogtertie gedoopt en genaemt Annetie, vader Adrianus Caslander, moeder Maria Cornelis Drogendijk, getuijgen Abraham Jobse Keijser en Neeltie Reijgers
Maiji een soontie gedoopt, en genaemt Dingeman, vader Leendert Timmer, moeder Cornelia van den Hoek, nb. door den vader selvs ten doop gepresenteert
Nog een dogtertie gedoopt, en genaemt Maria, vader Dirk Goemaet, moeder Maetje Teunis van Wilmstadt, getuijgen Willem Goemaet en Zara Jans
7 Junii een dogtertie gedoopt en genaemt Cornelia, vader Norbardus van Silveren, moeder Maria Taselaer, getuijgen Maria Jillis en Johannes Taselaer
Een soontie gedoopt en genaemt Aren, vader Hendrik van Arm, moeder Wilmtie Aerts Besman, getuijgen Berber Claes Verduin
Julii 2 soonties twelingen gedoopt en genaemt het eerste Adam, het andere Paulus, vader Hendrik Jager, moeder Maria van Wiel
Augusti een dogtertie gedoopt, en genaemt Henrika, vader Pieter Deugt, moeder Aeltie van Straten??
Een dogtertie gedoopt en genaemt Lena, vader Corn. Coman, moeder Engeltie Jans Broodthooft, getuijgen Philip Verhoeve en Maritie Quaks, nb. met consent van de kerkenraad van Dirksland
5 Septemb. een dogtertie gedoopt en genaemt Jannetie, vader Leendert Abr. Soldaet, moeder Maria Stevens Verhoek, getuijgen Leendert Timmer en Cornelia Stevens Verhoek
1734 19 Septemb. een soontie gedoopt en genaemt Daniel, vader Cornelis van Es, moeder Zara Lodders, getuijge Lena Lodders
26 een dogtertie gedoopt en genaemt Leentie, vader Paulus van Cascel, moeder Cornelia van der Hart, getuijgen Seger van der Velde, Annetie van Cascel
14 Nov. een dogtertie gedoopt, en genaemt Klientie, vader Maerten van der Molen, moeder Jacomijntie Dorij, getuijgen Corn. van der Valk en Arentie Muste
1735 20 Februar. een meijsje gedoopt, en genaemt Lijsbeth, vader Jan Tamboer, moeder Hendrijna van Brunisse, getuijgen Pieter Tamboer en Jannetie Hollander
2 Maert een jongetie gedoopt, en genaemt Antoni, vader Cornelis van Broekhoven, moeder Gijsje van Akkeren, getuijgen Teeuws Schonenburg en Josina van Akkeren
27 Maert een dogtertie gedoopt en genaemt Arenje, vader Pieter Tamboer, moeder Jannetie Hollander, getuijgen Jan Tamboer en Hendrijna van Brunisse??
17 April een dogtertie gedoopt en genaemt Maria, vader Adam Schouman, moeder Geertruij Meijers, getuijgen Gerrit Schansman en Jacomijntie Bos
24 een meijsje gedoopt en genaemt Geertruij, vader Pieter Hendrikse, moeder Jannetie van Proijen, sonder getuijgen, also de vader niemant bekomen konde
27 Augusti een jongetie gedoopt en genaemt Tonnis, vader Dirk Jacobs Goemaet, moeder Maetje Tonnisse van Willemstadt, getuijgen Frans Will. Rijswerker
18 Septemb. een meijsje gedoopt en genaemt Zara, vader Isaac Groenewegen, moeder Leuntje Teeuws, getuijge Grietje Lakke??
23 October een meijsje gedoopt en genaemt Cornelia, vader Cornelis van Es, moeder Zara Lodders, getuijge Maritie van S. Annelant
Nog een meijsje gedoopt en genaemt Annetie, vader Pieter L. Paijs, moeder Jannetie A. Besman, getuijge Willemtie A. Besman
30 een meijsje gedoopt en genaemt Annetie, vader Dirk Hindrikse, moeder Jannetie van Cassant, getuijge Willemtie A. Besman
23 Novemb. een soontie gedoopt en genaemt Gerrit, vader Leendert Gerritse van Oije, moeder Adriaentje Corn. Pals, getuijge Wouterijntie Baltes
Nog een dogtertie gedoopt en genaemt Catrijna, vader Fredrich Maximiliaen Fritz, moeder Christina van Wiel, door den vader selve ter doop gepresenteert
1736 15 Januarii een soontie gedoopt en genaemt Steven, vader Leendert Soldaet, moeder Maria Stevens van den Hoek, getuijge Willemtie A. Besman
Nog een soontie gedoopt, en genaemt Ivo, vader Norbardus van Silveren, moeder Maria Taselaer, getuijgen Paulus Dubbelt en Maria
21 een meijsje gedoopt en genaemt Geertruij, vader Hindrik Jager, moeder Maria van Wiel, de vader selve ter doop geheven
5 Febr. een soontie gedoopt en genaemt Georgius Henrici, vader J. Placius, predicant, moeder Hilligien Emmen, door den vader selven ter doop gehouden
22 April een soontie gedoopt en genaemt Arij, vader Willem Ruijtenburg, moeder Jannetie Vierniet, getuijgen Adriaen Vierniet en Reijniera Trompe
29 een soontie gedoopt en genaemt Adrianus, vader Joris Robijn, moeder Janna Joele, getuijgen Marinus Lambregtse en Berber Verduijn
3 Junii een soontie gedoopt en genaemt Barent, vader Abraham Klink, moeder Hendrijna de Haen, getuijgen Pieter Knape en Grietje de Vloo
29 Julii een dogtertie gedoopt en genaemt Anna, vader Jan Tamboer, moeder Hendrijna van Brunisse, getuijgen Pieter Tamboer en Jannetie Hollander
26 Augusti een dogtertie gedoopt en genaemt Jannetie, vader Gerrit Winterswijk, moeder Jannetie Papegaij, getuijgen Johannes en Jannetie Cole
1736 30 Septemb. een dogtertie gedoopt en genaemt Lena, vader Adam Schouman, moeder Geertruij Meijers, door de vader selven ter doop gehouden
28 October een dogtertie gedoopt en genaemt Lientje, vader Seger van der Velde, moeder Annetie van Kassel, getuijgen Paulus van Kassel en Cornelia van der Hart
4 Novemb. een dogtertie gedoopt en genaemt Annetie, vader Cornelis van Broekhoven, moeder Gijsje van Akkeren, getuijge Jannetie van Cassant
25 een soontie gedoopt en genaemt Arnoldus, vader Joost Pol, moeder Wouterijntje Baltes, getuijgen Eva Sorgen en Paulus Baltes
9 Decemb. een dogtertie, in onegt gewonnen bij Willemtie A. Besman, gedoopt en genaemt Willemtie, onder openbare betuijginge van berouw met schaemte over haer wanbedrijf en ergernisse, belovende beterschap en wagthoudinge onder inwagtinge van Godts genade, sig meteen verbindende om met haer kint naerstig onder de genademiddelen te komen
16 een dogtertie gedoopt en genaemt Dina, vader Adrianus Caslander, moeder Maria Drogendijk door den vader selvs ter doop gepresenteert
1737 2 Februar. een soontie gedoopt en genaemt Teunis, vader Dirk Goemaet, moeder Maetje van Willemstadt, getuijge Fransje Rijswerkers
7 April een dogtertie gedoopt en genaemt Cornelia, vader Cornelis van den Hoek, moeder Catelijntje Trommels, getuijgen Leendert Timmer en Cornelia van den Hoek
Een soontje gedoopt, en genaemt Leendert, vader Pieter L. Paijs, moeder Catarina de Vos, getuijge Pieternella Paijs
21 een soontje gedoopt en genaemt Abram, vader Paulus van Cassel, moeder Cornelia van der Hart, getuijge Maria Jans Kroon
5 Maij een meijsje gedoopt en genaemt Jannetje, vader Leendert Timmer, moeder Cornelia van den Hoek, getuijgen Abram van den Hoek, Annetje van den Hoek
7 Julii een dogtertje gedoopt en genaemt Jannetje, vader Dirk Hindrikse, moeder Jannetje van Cassant, door den vader selven ter doop gehouden
21 een dogtertje gedoopt en genaemt Jannetje, vader Pieter van Straten, moeder Trijntje Beije
11 Augusti een dogtertje gedoopt en genaemt Maria, vader Hendrik Jager, moeder Maria van Wiel, getuijge Geertruij Meijers
29 Septemb. een dogtertje gedoopt en genaemt Pietertje, vader Pieter Deugt, moeder Aeltje van Straten, getuijge Leentje Mosselmans
10 Novemb. een soontje gedoopt en genaemt Georgius Henrici, vader J. Placius, predicant, moeder Hilligijn Emmen, door den vader selven ter doop gehouden en gedoopt
1738 26 Januar. een meijsje gedoopt en genaemt Johanna, vader Gerrit Winterswijk, moeder Jannetje Papegaij, getuijgen Johannesde Roij en Willemtje
23 Febr. een meijsje gedoopt en genaemt Maria, vader Johannes Bosschieter, moeder Maetje Wout. Neev, getuijgen Cornelis Wout. Neev en Lientie Jacobs
Nog een dogtertje gedoopt en genaemt Cornelia, vader Maerten van der Molen, moeder Jacomijntje Dorij, getuijgen Jan van Putten en Pieternelle van S. Annelant
9 Martii een soontie gedoopt en genaemt Marinus, vader Jan Tamboer, moeder Hendrina van Brunisse
16 een meijsje gedoopt, en genaemt ??Maria, vader Abram van Klink, moeder Hendrijna de Haen, get. Pieter Knape en Grietje de Vloo
23 een dogtertie gedoopt en genaemt Lena, vader Adam Schouman, moeder Geertruij Meijers, nb. door den vader selven ter doop gehouden
30 een soontje gedoopt en genaemt Steven, vader Leendert Soldaet, moeder Maria van den Hoek
1738 4 April een soontie gedoopt en genaemt Aren, vader Willem Ruijtenburg, moeder Jannetie Vierniet, getuijge Jannetie Kramers
6 Julii een soontie gedoopt en genaemt Johannes, vader Johannes Bakelaar, moeder Jannetie Kramers, getuijge Anna Cornelis Touk, weduwe Bakelaar
29 Junii een dogtertie gedoopt en genaemt Maria, vader Fredrich Maximiliaen Fritz, moeder Christina van Wiel
3 Julii een dogtertie gedoopt en genaemt Annetie, vader Johannes Jorisse Moij, moeder Anna Bakelaers, getuijge Annetie van den Hoek
12 Octob. een soontie gedoopt en genaemt Johannes, vader Dirk Goemaet, moeder Maetje Teunis van Willemstadt, getuijge Fransje Willemse Rijswerker
9 Octob. een dogtertie gedoopt en genaemt Henrika, vader Pieter Henrikse, moeder Jannetie van Proijen, sonder get.
2 Novemb. een dogtertie gedoopt en genaemt Cornelia, vader Cornelis van Broekhoven, moeder Gijsje van Akkeren
28 Decemb. een dogtertie gedoopt en genaemt Ariaentie, vader Adrianus Caslander, moeder Maria Drogendijk
1739 22 Febr. een dogtertie gedoopt en genaemt Weija, vader Johannes Placius, pred., moeder Hilligijn Emmen, door den vader selfen geheven
22 Maert een dogtertie gedoopt en genaemt Jannetie, vader Leendert Soldaedt, moeder Maria van den Hoek, sonder getuijgen
1739 26 April een soontje gedoopt, vader Hendrik Jager, moeder Marija van der Wiel, kint Johannes
25 Maij een soontje gedoopt, vader Abram Cornel. van den Hoek, moeder Dina de Korte, getuijge Corn. Abramse van den Hoek en zijn vrouw Catalijntje Trommels, kint Cornelis
9 August. 2 twelingen gedoopt, vader Cornelis van Es, moeder Sara Leenderse Lodder, een kint Daniel, en ander Jannetje, getuijge Jacob Kooghert en zijn vrouw, Lena Leenderse Lodder, Marijtje van St. Anelant
20 Sept. een soontje gedoopt, vader Paulus Louisse van Kassel, moeder Cornelia Abramse van der Hart, kint Jan, getuijge Martijntje Jans Kroon
18 Oct. een dogtertje gedoopt, vader Gerrit Winterswijk, moeder Jannetje Papegaij, kint Lijdia
30 Nov. een dogtertje gedoopt, vader Davidt Groenewegen, moeder Ariaantje Muijs, kint Sara ??
Item nog een dogtertje gedoopt , vader Cornelis Noorthoeve, moeder Annetje Louis van Kassel, kint Tannetje, getuijge Cornelia Noorthoeve
6 Dec. een dogtertje gedoopt, vader overleden Dirk Hendrikse, moeder Jannetje Thijs Waal, kint Dirkje, getuijge Gijsje van Ankeveen
1740 28 Februarij een soontje gedoopt, vader Dirk Jacobse Goemaat, moeder Maatje Teunis van Willemstadt, kint Willem, getuijge Wilhelm Jacobse Goetmaat en Saartje van ??Leuven
13 Maart een soontje gedoopt, vader overleden Leendert Timmer, moeder Cornelia Stephens, wed., kint Leendert, getuijge Jacomijntje Timmers
2 Maij een soontje gedoopt, vader Adam Schouman, moeder Geertruij Meijers, kint Leendert
19 Junij een soontje gedoopt, vader Willem Paulusz van der Velde, moeder Lijsbet Aarse Vonk, kint Paulus
Item een soontje gedoopt, vader Abram van Tilburg, moeder Adriaantje van Proijen, kint Maatje
19 Sept. een dogtertje gedoopt, vader Abram Besteman, moeder Elisabeth Tijsse, kint Annetje, getuijge Claese Besteman, Krelia Aarse Besteman??
27 Oct. een soontje gedoopt, vader Pieter Deugt, moeder Aaltje Hendriks van Straten, kint Bastiaantje, getuijge ? Bastiaanse
1741 15 Januarij een dogtertje gedoopt, vader Hendrik Jager, moeder Maria van Wiel, kint Maria, getuijge Christina van Wiel
19 Maart een soontje gedoopt, vader Bernardus Corn. van Bruijnisse, moeder Catharina de Vos, kint Cornelis, getuijge Hendrijna Corn. van Bruijnisse, Jan Tamboer
3 Augustus een soontje gedoopt, vader Paulus Louisze van Kassel, moeder Cornelia Abramse van der Hardt, kint Jan, getuijge Jan Leenderse Sorge, Martijntje Jans Kroon
12 September door do. Gaveel een soontie gedoopt, vader Dirk Goemaat, moeder Maetie Teunis van Willemstad, kint Martinus, getuijge Willem Goemaat, Saartie Jans van Leuven ??
Den selven dito door do. Gaveel een dogtertie gedoopt, vader Frederik Maximiliaen Frits, moeder Christina van Wiel, kint Catharijna, getuijge Marija van Wiel
1742 den 11e Febr. een dogtertie gedoopt, vader Abraham van den Hoek, moeder Dingena de Korte, kint Marija, getuijge de vader
Den selven dito een soontie gedoopt, vader Adrijaan Kaslander, moeder Marija Drogendijk, kint Cornelis, getuijge Jan van der Mole, Aaltie van der Mole??
Den selven dio een soontie gedoopt, vader Willem van der Velde, moeder Elijsabet Vonk, kint Willem, getuijge Willem van der Velde, Marija van der Velde
Den 29en Febr. 1742 een dogtertie in de Nieuwe Tonge gedoopt, vader Abram Govertsz van Tilburg, moeder Adrijaantje van Proijen, het kint genaamt Geertruij, getuige Pieternelle Maas
21 Julij een soontje gedoopt, genaemt Pieter, vader Abraham van Klijnk, moeder Hendrina Pieters de Haan
21 dito een dogtertje gedoopt, genaemt Hester, vader Willem Poulisse van der Velde (doorgaans genaamt Willem Goemare), moeder Pieternelle Joh. Paijs, getuijgen zijn broeder, mede genaemt Witte Poulisse van der Velde, en zijn suster Marij Poulis van der Velde
Anno 1742 den 2 December een soontje gedoopt Aard Bestman, de vader Abraham Bestman, moeder Lijsabeth Tijse, getuige Cornelia Bestman ??
Anno 1743 Feb. 17 een soontje gedoopt, genaamt Jan, de vader Reinier Janse Kraan, moederJjacomijntje Leenders Timmer, getuige Krelia Tuenis Breesnee
24 dito 2 kinderen, een soontje gedoopt Kornelis, vader Kornelis Noorthoeve, moeder Annetje Louis van Kassel, getuige Kornelia Noorthoeve, een dogtertje gedoopt Neeltje, vader Stoffer Keijser, moeder Aarntje Oosterlings, getuige Neeltje Reijers
Meert 17 een zoontje gedoopt, genaamt Dirk, vader Pieter Hendriks Aanriet, moeder Jannetje Jans van Rooijen, getuige Jannetje Jans van Karsant
31 een dogtertje gedoopt genaamt Sara, vader Hendrik Adamse Jager, moeder Maria van Wiel, getuige Christinna van Wiel
1743 April 21 2 kinders gedoopt, vader Noorbertus van de Silver, Pontif waar voor de meester A. Vonk, moeder Maria Taeselaar, pro matre Krelia Kalle, getuige Lena van de Silver, kinders 2 jongens, de eene Cornelis, de ander Leendert
Maaij 5 een soontje gedoopt Kornelis, vader Abraham Kornelis van den Hoek, moeder Dina Arents de Korte, getuigen Jacob Kornelis van den Hoek en Justina Kornelis van den Hoek
Juni 2 een dogtertje gedoopt, genaamt Barendina, vader Pieter Tamboer, moeder Jannetje Hollander, getuige Barendina Hollander
Septemb. 1 2 kinders gedoopt, vader Johannes Mooij, moeder Anna Bakelaar, getuigen Johannes Bakelaar, Jannetje Kramers en Ar. Kornelis Hoek, de kinders het soontje Jacob, het dogtertje Annetje
September 22 een soontje gedoopt, genaamt Gabriel, de vader Willem Paulus van der Velde, moeder Lijsbet Vonk, getuige Marij Jans van den Berg
October 20 een dogtertje gedoopt, genaamt Tannetje, vader Pieter Deugt, moeder Aaltje Hendriks van Straten, getuige Leentje Engels Mosselman
27 een dogtertje gedoopt Anna Maria, vader Johan Willem Ringelberg, moeder Geertrui Alvermans, getuige Christina Frits
December 1 een zoontje gedoopt Kornelis, vader en getuige Bernardus van Brunis, moeder Catrina Jans de Vos
Anno 1744 den 26 Januari een zoontje gedoopt Steven, vader Leendert Abramse Soldaat, moeder Maria Stevens van Hoek, getuige Crelia Stevens van Hoek??
Anno 1744 Januari 26 een dogtertje gedoopt Johanna, vader Frederik Frits, moeder Christina van Wiel, getuige Maria van Wiel
Februari 16 een dogtertje gedoopt, genaamt Maria, vader Dirk Goemaat, moeder Maatje Teunis van Willemstat, getuige Jannetje Adrianus Vierniet??
NB. den 1 Maart een dogtertje gedoopt, genaamt Janna, de moeder Jannetje Jans van Koesant, die het kind in onegt gewonnen heeft
Anno 1744 Junij 21 een dogtertje gedoopt Annetje, vader Abraham van den Hoek, moeder Dingena de Korte, getuige Crelia Verhoek
Septemb. den 6 een dogtertje gedoopt, genaamt Elisabeth, vader Abraham Aarts Bestman, moeder Lijsbet Tijsse, getuige Lijsbet Kooman Dirks Verbiest
Octob. den 18 een soontje gedoopt Johannes, vader Gerrit van Winterswijk, moeder Jannetje Abrams Pappegaais, getuigen Abraham Jakobse Karon en Lena Pieterse van Laa
Novemb. 22 een zoontje gedoopt Johannes, vader Adrianus Kaslander, moeder Maria Drogendijk, getuigen Jannetje Pas en Marinus Kaslander
Anno 1745 Meij den 30 een dogtertje gedoopt Hester, vader Cornelis van Broekhoven, moeder Gijsje van Akkeren??
August. den 29 een soontje gedoopt Arent, vader Paulus Louis van Cassel, moeder Jacomijntje Jans Dori, getuigen Cornelis van der Valk, C. Tr. en Clientje van der Valk
Novemb. 21 een dogtertje gedoopt Zoetje, vader Leunis Crelis van den Bogert, moeder Lientje Abrams Driendijk, getuigen Crelis Crelissen van den Bogert, absens, Crelia Pais
Anno 1745 December 5 een dogtertje gedoopt Niesje, vader Willem Paulus van der Velde, moeder Lijsebeth Vonk, getuigen Aart Vonk en Maria Andriesse van Beek
Anno 1746 Januari 23 een dogtertje gedoopt Lena, vader Stoffel Keiser, moeder Lena van de Silver, getuige Matje Taselaar
Februari 13 een dogtertje gedoopt Anna, vader Johan Wilhelm Ringelberg, moeder Geertruij Alverman, getuige Margaretha Ringelberg, absens, doophefster Christijna Fredriks
1746 Maart 6 een zoontje gedoopt Pieter, vader Jan Pieterse Duurt, moeder Fijtje Jans Hartman, getuige Catalijntje Pieterse Duurt
August. den 21 een dogtertje gedoopt Francijntje, vader Dirk Goemaat, moeder Maatje Toonis van Willemstad, getuigen Maghiel Mulders en Jannetje van Willemstad
Octob. den 30 twee kinderen gedoopt, een zoon Johannes, vader Frederik Maximiliaan Fritsch, moeder Christina van Wiel, getuige Maria van Wiel
Een dogter Maria, vader Norbartus van de Silver, moeder Maria Taeselaars, getuigen als pater Stoffel Keijser en als mater Krelia Kalle
1746 Novemb. den 20 een dogtertje gedoopt Jannetje, vader Abram Aartse Bestman, moeder Lijsbet Tijs Comans, getuige Jobje Leenderts Beek
Decemb. den 23 een dogtertje gedoopt Martientje, vader Leunis van den Bogaart, moeder Leentje Abrahams Driendijk, getuige Lena Pieterse van Laa
Anno 1747 Februarij 5 een soon gedoopt Pieter, vader Adrianus Roodsant, moeder Lientje Comans, getuige Geertje Hollanders
12 een dogtertje gedoopt Hester, vader Willem Paulus van der Velde, genaamt Goemare, moeder Pieternelle Johannis Pais, getuigen Willem Paulus van der Velde en Maria Paulus van der Velde
1747 Maart den 26 twee kinderen gedoopt, een zoon Hendrik, vader Adrianus van Spanjen, moeder Anna de Ronde, getuige Willemijntje Abrams
Een zoon Jacob, vader Cornelis Karon, moeder Adriana Melissant, getuigen Abram Karon en Lena van Laa
30 dito een dogtertje gedoopt Liedia, vader Gerrit Winterswijk, moeder Jannetje Abrams Pappegaai
Maij den 28 een kint gedoopt Benjamin, vader Bernart van Brunisse, moeder Katharina de Vos, getuigen Jan Tamboer en Hendrina van Brunisse
1747 August. den 6 een kint gedoopt Pietertje, vader Pieter Tamboer, moeder Jannetje Hollander, getuigen Johannes Tamboer en Crelia van Es
Octob. den 15 een dogtertje gedoopt Crelia, vader Abram van den Hoek, moeder Dingena de Korte
25 dito een kint gedoopt Jan, vader Jan Duurt, moeder Fijtje Hartman, getuigen Jan Hartman en Lijsebeth Hartman??
Novemb. den 19 een kint gedoopt Clara, vader Willem Ringelberg, moeder Geertrui Alverman
1748 den 3 Janu. een dogtertje gedoopt Eva, vader Willem van der Velde, moeder Lijsebeth Vonk
1748 21 Jan. een soontje gedoopt Pieter, vader Lambregt Arentse Rijdijk, moeder Lena Pieterse van der Molen, getuigen Jan Pieterse van der Molen, absens, Aaltje Pieterse van der Molen, presens
Feb. den 18 een kint gedoopt Nieltje, vader Stoffel Keijser, moeder Lena van de Silver, getuigen Jakob Keijser en Stoffelijntje Keijser
Maart den 17 een dogtertje gedoopt Annetje, vader Adrianus Roodsant, moeder Lientje Koomans, getuige Ruigrok
1748 Maart 24 een dogtertje gedoopt Dirkje, vader Willem Vogel, moeder Leuntje Paijs, getuige Cornelia Paijs
April den 12 een kint gedoopt Cornelia, vader Aart Huijge van Runt, moeder Elsje Meermans, getuige Anna van Spanjen
August. 25 een dogtertje gedoopt Maria, vader Jan Cornelisse Geerts, moeder Catharina Verkooren, getuige Bernard van Brunisse
Septemb. 15 een zoontje gedoopt Bartholomeus, vader Wouter Steehouwer, moeder Maritje Ouwboter, getuigen Govert van der Weg en Agata van der Weg, absentes
27 dito een zoontje gedoopt Cornelis, vader Cornelis van Es, moeder Pietertje van den Oever
Wegens doorvloeijing van ???t papier wort hier uit het doopregister vernieuwt, dit volgende
Anno 1747 den 19 Novemb. een kint gedoopt genaamt Clara, vader Willem Ringelberg, moeder Geertruij Alverman
Anno 1748 den 3 Januari een dochtertje gedoopt Eva, vader Willem van der Velde, moeder Lijsebeth Vonk
1748 Decemb. 1 een dochtertje gedoopt Sietje, vader Cornelis Karon, moeder Adriana Melissant, getuige Dina Kats
15 dito een soontje gedoopt Johannes, vader Crelis van der Ham, moeder Elijsabeth van der Wach, getuigen Johannis Paijs en Jannetje Aers
1749 19 Feb. een soontje gedoopt Jakobus, vader Jan Prins, moeder Maatje de Weis, getuigen absentes Jan de Weis en Antonia Klebans??
Maart den 2 een soontje gedoopt Kornelis, vader Bouwen van der Weel, moeder Martientje van Dijke, getuige Trientje van der Weel
1749 12 Maart een soontje gedoopt Paulus, vader Frederik Maiximilaan Frits, moeder Christina van Weel, getuige Geertruij Alverman
13 April een soontje gedoopt Abraham, vader Leendert Soldaat, moeder Maria Steevens Verhoek, getuige Annetje Steevens Verhoek
1749 4 Maij een soontje gedoopt Cornelis, vader Leendert Lokker, moeder Willemijntje Muijs, getuige Martientje Goemaare
18 dito een dogtertje gedoopt Lijsebeth, vader Abraham Bestman, moeder Lijsebeth Tijs Kooman, getuige Lijsebeth Dirks
20 Juli een dochtertje gedoopt Elsje, vader Johannes Mooij, moeder Anna Bakelaars, getuige Jannetje Kramers
18 August. een zoontje gedoopt Teunis, vader Bernard van Brunisse, moeder Geertruij Teunis Brevoort
1749 18 Aug. een zoontje gedoopt Joos, vader Cornelis Karre, moeder Pieternella Timmers, getuige Kornelia Stevens
31 dito voormiddag een zoontje gedoopt Johannes, vader Adrianus van Spanjen, de moeder Anna de Ronde was overleden, getuige Willemijntje Abrahams
Dito na de middag een zoontje gedoopt Krijn, vader Jakob van Es, moeder Sara Gerrits Bosschieter, getuigen Krijn van Es en Johanna Luijendijks
Dito een dochtertje gedoopt Katharina, vader Stoffel Broodshooft, moeder Dina Kats, getuige Maria Broodshooft
26 Octob. een zoontje gedoopt Cornelis, vader Jan Duurt, moeder Fijtje Hartman, getuige Lijsebeth Hartman
1750 10 Maij een kint gedoopt Jacomijna, vader Cornelis Neuteboom, moeder Cornelia Lowijs van Kassel, die beide het kint ten doope hebben gehouden
17 Maij twee kinderen gedoopt, het eene Katalijntje, vader Jakob van den Hoek, moeder Arentje van Beeke, getuige Jesina van den Hoek
Het ander Arent, vader Lambregt Arentse Rijdijk, moeder Lena Pieterse van der Molen, getuige Maria Drogendijk
1750 30 August. een kint gedoopt Aaltje, vader Aart Huge van Runt, moeder Elsje Meermans, doophefster Jannetje Tulp
8 Novemb. een kint gedoopt Crelia, vader Cornelis Karre, moeder Pieternella Timmers, getuigen Pieter van den Bos en Crelia Verhoek
22 dito een kint gedoopt Jakob, vader Kornelis Karon, moeder Adriana Melissant, getuige ??Abram Karon, doophefster Lena van Laa
Anno 1751 24 Januari een zoontje gedoopt Norbertus, vader Stoffel Keijser, moeder Lena van de Silver, getuige Maatje Taeselaar
1751 31 Janu. 2 kinderen gedoopt, het eene genaamt Woutrina, vader Willem Vogel, moeder Leentje Pais
Het ander genaamt Jan, vader Johannes Melissant, moeder Maatje Leenders Borre, getuige Dingena de Korte
18 April een kint gedoopt en genaamt Kornelia, vader Stoffel Broodshooft, moeder Dina Kats, getuige Nieltje Kats
23 Maij een kint gedoopt Hendrik, vader Adrianus van Spanjen, moeder Jannetje van der Tul, getuige Lena van der Tul
1751 22 Aug. een dochtertje gedoopt en genaamt Gieltje, vader Jacob Kriense van Es, moeder Sara Gerrits Bosschieter, getuige Klaasje Wouters
5 Sept. een dochtertje gedoopt en genaamt Crelia, vader Hendrik Arentse van der Mast, moeder Pietertje Pieterse Steil, getuige Maatje Lodders
10 Octob. een zoontje gedoopt en genaamt Huijg, vader Aart Huijg van Rump, moeder Elsje Meermans, getuige Annetje Meermans, niet present
1751 5 Novemb. een dochtertje gedoopt en genaamt Maatje , vader Lambregt Arentse Rijdijk, moeder Lena Pieterse van der Molen
Anno 1752 9 Januari een dochtertje gedoopt, genaamt Arentje, vader Abram Bestman, moeder Lijsbeth Tijsse Komans, getuige Katje Jacobse Trommels
23 Janu. een zoontje gedoopt, genaamt Jan, vader Kornelis Karon, moeder Adriana Melissant, getuigen Jan Sorge en Martientje Kroons
1752 5 Maart een zoontje gedoopt en genaamt Johannes, vader Jakob Bouwens, moeder Maria de Weis, getuigen onder conditie datse haare belijdenisse sullen leren Johannes Pieterse de Weis en Antona Jillisse Klebans
14 Meij een soontje gedoopt en genaamt Adrianus, vader Stoffel Keijser, moeder Prijna Vierniet, getuige Engeltje Vierniet
13 August. een zoontje gedoopt en genaamt Pieter, vader Adrianus Rootsant, moeder Crelia Haimeetman, getuige Maatje Sleewijk
1752 13 Aug. een zoontje gedoopt, genaamt Jan, vader Jan Tamboer, moeder Ariaantje Willems van der Nol, getuige Annatje Bakelaar??
17 Sept. twee kinderen gedoopt, het eene genaamt Teunis, vader Bernard van Brunisse, moeder Geertruij Teunisse Brevoort
Het ander genaamt Pieter, vader Pieter Tamboer, moeder Dingena de Korte, doophefster Lijsbeth Pieterse Tamboer
24 Sept. een zoontje gedoopt, genaamt Danker, vader Stoffel Brooshooft, moeder Dina Kats, getuige Pietertje Bruggemans
1752 15 Octob. een dochtertje gedoopt, en genaamt Geertruij, vader Frederik Maximiliaan Frits, moeder Christina van Weel
5 Novemb. twee kinderen gedoopt, het eene genaamt Cornelis, vader Jacob van den Hoek, moeder Arentje van Beeke, getuige Jesina van den Hoek
Het ander genaamt Paulus, vader Anthoni Huijssoon, moeder Lena Bellemans
12 Novemb. een dogtertje gedoopt, en genaamt Dingena, vader Johannes Melissant, moeder Maatje Borre, getuigen Pieter Tamboer, Dingena de Korte??
1753 7 Januari een dochtertje gedoopt, en genaamt Lijsbet, vader Hendrik van der Mast, moeder Pietertje Steil
Een zoontje gedoopt, genaamt Louis, vader Maarten van Kassel, moeder Lena Maartens van der Moolen, getuige Jakomijntje Paulus van Kassel??
Een zoontje gedoopt, genaamt Joost, vader Kornelis Karre, moeder Pieternelle Leenderse Timmers, getuige Kornelia Stevens
1753 18 Maart een zoontje gedoopt en genaamt Cornelis, vader Lambregt Rijdijk, moeder Lena Pieters van der Molen, getuige Maria Cornelis Drogendijk
10 Juni een zoontje gedoopt en genaamt Cornelis, vader Jakobus Bouwens, moeder Maria de Weis, getuigen Willem van Zoen en Maatje Bouwens
1 Juli een dochtertje gedoopt en genaamt Lijsbeth, vader Cornelis van Es, moeder Pietertje van den Oever, getuige Lijsbeth van den Oever
2 Sept. een dochtertje gedoopt en genaamt Aaltje, vader Aart van Rump, moeder Elsje Meermans, onder belofte dat de vader de belijdenisse getrouwelijk soude leren
1753 16 Decemb. een zoontje gedoopt en genaamt Jakob, vader Stoffel Brooshooft, moeder Dina Kats, getuige ???
Anno 1754 3 Januari een dochtertje gedoopt en genaamt Crelia, vader Cornelis Karon, moeder Adriana Melissant, getuige Kommertje Karons
10 Feb. een dochtertje gedoopt en genaamt Maria, vader Adrianus Rootsant, moeder Krelia Haimeetman, getuige Maartje Roons
1754 5 Maij een dochtertje gedoopt en genaamt Trientje, vader Jan Tamboer, moeder Ariaantje Willems van der Nol, getuige Willem van der Nol
19 Maij twee zoontjes gedoopt, het eene genaamt Arent, vader Abram Bestman, moeder Lijbe Tijse Koman, getuigen Johannes Paijs en Pieternelle Kolf
Het andere genaamt Adrianus, vader Teunis Kaslander, moeder Jacomijntje Wadde, getuigen Adrianus Kaslander en Maria Drogendijk??
1754 9 Juni een zoontje gedoopt en genaamt Jan, vader Christoffel Guldemeister, moeder Lijsbeth Jans Tamboer
7 Juli een zoontje gedoopt en genaamt Jan, vader Adrianus van Bodeghem, moeder Jesina van den Hoek, getuige Johanna van ???t Hof
22 Septemb. een zoontje gedoopt en genaamt Zeger, vader Joost Zegerse van der Velde, moeder Sara Gerrits Bosschieter, getuige Annetje van Kassel
1754 8 Decemb. een dochtertje gedoopt en genaamt Crelia, vader Hendrik van der Mast, moeder Pietertje Staal
22 Decemb. een zoon gedoopt en genaamt Leendert, vader Jakob van den Hoek, moeder Arentje van Beeke, getuige Lijsbeth Verbiest
29 Decemb. een dogtertje gedoopt en genaamt Anna, vader Bernard van Brunisse, moeder Geertruij Teunisse Brevoort
NB. ook is een zoontje gedoopt en genaamt Arent, vader Arent Kamerling, moeder Fietje Hartman, getuige ???
1755 12 Januari is na ernstige vermaaninge en bestraffinge van de vader en moeder een zoontje gedoopt en genaamt Hendrik, vader Herman Nieuwoonder, moeder Hendrika Deugt
9 Feb. een zoontje gedoopt en genaamt Cornelis, vader Lambregt Rijdijk, moeder Lena Pieters van der Molen, getuige absent Maria Drogendijk
1755 Maart 2 een zoontje gedoopt en genaamt Jakob, vader Stoffel Brooshooft, moeder Dina Kas, getuigen Cornelis Kas en Nieltje Kas
9 Maart een zoontje gedoopt en genaamt Leendert, vader Johannes Melissant, moeder Maatje Leenderse Borre, getuige Dingena de Korte
18 Meij een dochtertje gedoopt en genaamt Hendrina, vader Jan Tamboer, moeder Adriaantje Willems van der Nol, getuige absent Willem van der Nol
1755 29 Juni een zoontje gedoopt en genaamt Abram, vader Stoffel Keijser, moeder Prijna Vierniet, getuigen Jakob Keijser en Stoffelijntje Keijser
Dito een dogtertje gedoopt en genaamt Margreta, vader Johan Coenraad Heller, moeder Adriana Briekmans, getuige Christina van Weel
10 August. een zoontje gedoopt en genaamt Maarten, vader Maarten van Kassel, moeder Lena Maartens van der Molen, getuige Jacomijntje Dori
1755 21 Sept. kinderen gedoopt, als een zoontje, genaamt Adrianus, vader Teunis Kaslander, moeder Jacomijntje Wadde, getuigen Adrianus Kaslander en Maria Drogendijk
Een zoontje genaamt Leendert, vader Kornelis Karre, moeder Pieternella Timmers, getuige Cornelia Stevens
Een zoontje genaamt Jillis, vader Kornelis Jillisse van den Doele, moeder Annetje Adrianusse Kaslander, getuigen Jillisse van den Doele, Crientje van den Doele
1755 21 Sept. een dochtertje genaamt Pieternella, vader Antoni Hussoon, moeder Lena Bellemans
28 Sept. een meijsje gedoopt en genaamt Katalijntje, vader Adrianus van Bodeghem, moeder Jesina van den Hoek, getuige Arentje van Beek??
18 Octob. een zoontje gedoopt en genaamt Jan, vader Adrianus van Spanjen, moeder Katrina Optenhof, getuigen Jan Sorge en Martjntje Kroons
1756 8 Feb. een zoontje gedoopt en genaamt Rodolphus, vader Christoffel Guldemeister, moeder Lijsbeth Jans Tamboer en Dingena de Korte
29 Februari een dochtertje gedoopt en genaamt Arentje, vader Adrianus Rootsant, moeder Krelia Haimeetman, getuige Geertje Hollanders
22 August. een dochtertje gedoopt en genaamt Crelia, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van ??Bokhoven, getuige Gijsje van Akkeren
1756 21 Maart een zoontje gedoopt en genaamt Crelis, vader Arent Arentse Kamerling, moeder Fietje Hartman, getuigen Jan Hartman en Lijsbeth Hartman
29 August. een kint gedoopt en genaamt Zeger, vader Louis van der Velde, moeder Bastiaantje van Straten, getuige Annetje van Kassel
10 Octob. een kint gedoopt en genaamt Ariaantje, vader Cornelis Eduard, moeder Sara Gerrits Bosschieter, getuige Maria Bosschieter
1756 14 Novemb. een zoontje gedoopt en genaamt Jan, vader Jan Tamboer, moeder Ariaantje van der Nol, getuigen Pieter Tamboer, Dingena de Korte
5 Decemb. een kint gedoopt en genaamt Dina, vader Lambregt Rijdijk, moeder Lena Pieterse van der Molen, getuigen Jan Pieterse van der Molen en Aaltje Pieters van der Molen absent
Dito een zoontje gedoopt en genaamt Ari, vader Hendrik van der Mast, moeder Pietertje Staal, getuige Anna Quints
1756 12 Decemb. een dochtertje gedoopt en genaamt Jannetje, vader Jakob Winterswijk, moeder Jannetje Drogendijk
1757 30 Januari een zoontje gedoopt en genaamt Lowijs, vader Iman van Kassel, moeder Krelia Kopheins, getuige Annetje van Kassel
1757 den 20 Maart een zoontje gedoopt en genaamt Adrianus, vader Adrianus van Bodegem overleden, moeder Jesina van den Hoek, getuigen Jakob van den Hoek en Johanna van Bodegem
1 Meij een zoontje gedoopt en genaamt Hendrik , vader Christoffel Guldemeister, moeder Lijsbet Tamboer, getuige Christina van Weel
1757 8 Meij een zoontje gedoopt en genaamt Jakob, vader Jakob van den Hoek, moeder Arentje van Beeke, getuige Jesina van den Hoek
26 Juni een dogtertje gedoopt en genaamt Catrina, vader Stoffel Brooshooft, moeder Dina Kats, getuigen Krelis Kats en Henrika Brooshooft
10 Juli een dogtertje gedoopt en genaamt Katrina, vader Jakob Bouwens, moeder Maria de Weijs, doophefster Jesina Timmers
1757 31 Aug. twee zonen gedoopt sijnde tweelingen, de eene genaamt Johannes, de ander genaamt Tijs, vader Abram Bestman, moeder Lijsbet Koman, getuigen van den eenen Johannes Pais en Pieternelle Kolf, en van den anderen Jan Sorge en Martientje Kroons
11 Sept. een dochtertje gedoopt en genaamt Jobje, vader Teunis Kaslander, moeder Jakomijntje Wadde, getuige Katje Scherping
1757 18 Sept. een dochtertje gedoopt en genaamt Leentje, vader Louis van der Velde, moeder Bastiaantje van Straten, getuige Annetje van Kassel
2 Octob. een zoontje gedoopt en genaamt Gerrit, vader Jakob Winterswijk, moeder Jannetje Drogendijk, getuige Jannnetje Abrams Pappegaaij
1757 den 9 Decemb. een kint gedoopt en genaamt Pietertje, vader Herman Nieuwoonder, moeder Henrika Pieterse Deugt die over den doop gestaan heeft en belooft heeft te leeren in de kennisse der waarheit waar van sij reets een begin gemaakt heeft, getuige als pater op belofte en in begin van het leren der belijdenisse Pieter Deugt
Anno 1758 1 Januari een kint gedoopt en genaamt Jeroon, vader Cornelis Karre, moeder Pieternelle Timmers
1758 1 Januari nog een zoontje gedoopt en genaamt Gerrit, vader Cornelis Eduards, moeder Sara Gerrits Bosschieter, getuige Sara Bosschieter
12 Maart een dogtertje gedoopt en genaamt Maartje, vader Cornelis van den Doele, moeder Annetje Kaslander, getuigen Jillis Servase van den Doele en Maria Crelisse Drogendijk??
1758 den 2 April een dogtertje gedoopt genaamt Hendrina, vader Adrianus van Spanjen, moeder Catrina Optenhof, getuige Maria Optenhof absent
16 April een zoontje gedoopt en genaamt Gerrit, vader Roelof van Herpe, moeder Annetje van Es, getuige Aaltje van Herpe absent, dese sijn vermaant ende bestraft, omdat sij maar ontrent vier weken geleden bij de geregte getrouwt waren
1758 30 April een zoontje gedoopt en genaamt Paulus, vader Maarten van Kassel, moeder Lena Maartens van der Molen, getuige Klientje Maartens van der Moolen
4 Meij een zoontje gedoopt en genaamt Antoni, vader Antoni Hussoon, moeder Lena Bellemans
1758 9 Juli een zoontje gedoopt en genaamt Aart, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van Bokhoven, getuige absent Aart van Bokhoven
1 Septemb. een zoontje gedoopt en genaamt Johannes, vader Adrianus Rootsant, moeder Cornelia Haijmeetman, getuigen Johannes Haijmeetman en Maartje Roons
24 Sept. een zoontje gedoopt en genaamt Adrianus, vader Stoffel Keijser, moeder Prijna Vierniet, getuige Jannetje Vierniet
1758 10 Septemb. een zoontje gedoopt en genaamt Pieter, vader Hendrik van der Mast, moeder Pietertje Steil
1759 den 4 Februari een zoontje gedoopt en genaamt Jakob, vader Iman van Kassel, moeder Crelia Kopheins, getuige Jannetje Cordux
11 Febr. een dogtertje gedoopt en genaamt Leentje, vader Lowijs van der Velde, moeder Bastiaantje van Straten, getuige Annetje van Kassel
Dito een dogtertje gedoopt en genaamt Lijsbet, vader Cornelis van Es, moeder Pietertje van den Oever, getuige Maatje van den Oever
1759 20 Meij een dochtertje gedoopt en genaamt Maria, vader Lambregt Rijdijk, moeder Lena Pieters van der Molen, getuige Maria Drogendijk
3 Juni een soontje gedoopt en genaamt Cornelis, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van Bokhoven
24 Juni een zoontje gedoopt en genaamt Rodolph, vader Christoffel Guldemeister, moeder Lijsbet Janse Tamboer, getuige Christina van Wiel
1759 24 Juni een zoontje gedoopt en genaamt Johannes, vader Marinus Advocaat, moeder Josina van den Hoek, getuige Jakob van den Hoek??
8 Juli een dochtertje gedoopt en genaamt Ariaantje, vader Thomas Janse Vollardt, moeder Lijsbet Pieterse Tamboer, getuige Lijsbet Janse Vollardt
22 Juli een zoontje gedoopt en genaamt Paulus, vader Maarten van Kassel, moeder Lena van der Molen, getuige Clientje Maartens van der Molen
1759 2 Sept. een dochtertje gedoopt en genaamt Catalijntje, vader Jakob van den Hoek, moeder Arentje van Beeke, getuige Cornelia van den Hoek
16 Septemb. een zoontje gedoopt en genaamt Dirk, vader Jakob Goemaat, moeder Jannetje Jans van Alle, NB. onder belofte van te sullen leren
23 Sept. een zoontje gedoopt en genaamt Johannes, vader Teunis Kaslander, moeder Jacomijntje Wadde, getuige Maria Crelisse Drogendijk
1759 23 Septemb. een dogtertje gedoopt en genaamt Tona, vader Jakob Bouwens, moeder Maria de Weis, getuige Tona Klebans als sij haare belijdenisse leert
11 Novemb. een dochtertje gedoopt en genaamt Sara, vader Pieter Vroegop, moeder Maria Bosschieter, getuigen Maatje Wouters en Wouter Bosschieter
23 December een zoontje gedoopt en genaamt Gerrit, vader Pieter van Ek, moeder Maatje Huijgose Hoogmoet, getuige Lientje van Ek
1760 den 6 Januari een zoon gedoopt en genaamt Pieter, vader Arent Kamerling, moeder Fietje Hartman, getuige Josina van den Hoek
20 Januari een zoon gedoopt en genaamt Leendert, vader Johannes Prinse, moeder Josina Timmers, getuige Cornelia Verhoek
27 Januari een dogter gedoopt en genaamt Chieltje, vader Jakob Winterswijk, moeder Jannetje Drogendijk, getuigen Aart Drogendijk en Aartje de Jongste
1760 den 7 Septemb. een zoon gedoopt en genaamt Paulus, vader Iman van Kassel, moeder Crelia Kopheins, getuige Annetje van Kassel??
28 Septemb. een zoon gedoopt en genaamt Cornelis, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van Bokhoven
9 Novemb. een dochter gedoopt en genaamt Hendrina, vader Marinus Tamboer, moeder Roeltje Pieterse Doornhein, getuige Geertruij Brevoort, NB. de vader heeft belooft de belijdenisse te leeren
Dito een zoon gedoopt en genaamt Johannes, vader Harmen Nieuwoonder, moeder Hendrika Deugt, getuige Pieter Deugt
1760 16 November een zoon gedoopt en genaamt Adrianus, vader Cornelis van den Doele, moeder Annetje Kaslander, getuigen Adrianus Kaslander en Alida Kaslander
Anno 1761 den 11 Januari een zoon gedoopt en genaamt Jan, vader Lambregt Rijdijk , moeder Lena Pieters van der Molen, getuigen Jan Pieters van der Molen en Jannetje Stoffelse Wadde, beide absent
25 Januari een soon gedoopt en genaamt Cornelis, vader Marinus Advocaat, moeder Josina van den Hoek, getuige Arentje Beeke
1761 1 Febrari een dogter gedoopt en genaamt Arentje, vader Adrianus Rootsant, moeder Crelia Haimeetman, getuige Maatje Sleewijk??
15 Maart een dochter gedoopt en genaamt Arentje, vader Pieter van Eck, moeder Maatje Hugose Hoogmoet
13 Septemb. een zoon gedoopt en genaamt Pieter, vader Jan Deugt, moeder Aachtje Steehouwer, getuige Leentje Droger
1761 25 October een dogter gedoopt en genaamt Annetje, vader Louis van der Velde, moeder Bastiaantje van Straten, getuige Annetje van Kassel
1 Novemb. een kint gedoopt en genaamt Steven, vader Kornelis Karre, moeder Pieternelle Timmers, getuige Jacomijntje Timmers??
Dito een kint gedoopt en genaamt Tona, vader Jacob Bouwens, moeder Maria de Weis, getuigen Maria Bosschieter en Jan de Weis
1761 15 Novemb. een kint gedoopt en genaamt Hendrik, vader Jan van Sprunder, moeder Arentje Tamboer, getuige Jannetje Cordux
22 een zoontje gedoopt en genaamt Pieter, vader Cornelis Kuijten, moeder Johanna van der Vliet, getuige Lena Munniks die belooft heeft, gelijk ook de vader, de belijdenisse der waarheit te sullen leeren, extract gegeven Maij 1810
27 December een kint gedoopt en genaamt Pieter, vader Christoffel Guldemeister, moeder Lijsbet Janse Tamboer, getuigen Pieter Tamboer en Dingena de Korte??
1762 3 Januari een kint gedoopt en genaamt Maria, de vader Harmen Nieuwoonder, de moeder Henderika Pieterse Deugt, die het kint selfs geheft heeft, omdat haar man nog tegen sijne beloften in de Roomsche kerke blijft
10 Januari een zoontje gedoopt en genaamt Jan, vader Jacob Goemaat, moeder Jannetje Jans van Alle, getuige Krelia Pieterse Binneweh, extract gegeven den 5 Mart. 1811
1762 28 Febr. een kint gedoopt en genaamt Pieter, vader Pieter Doornhein, moeder Maatje Born, getuige Jannetje Kramers
28 Febr. twee kinderen gedoopt en genaamt de eerste Cornelis, de tweede Stoffel, vader Teunis Kaslander, moeder Jacomijntje Wadde, getuigen over het eerste Alida Kaslander, over het tweede Jannetje Wadde
1762 11 April een kint gedoopt en genaamt Johannes, vader Antoni Huijszoon, moeder Lena Bellemans
25 April een kint gedoopt en genaamt Dingena, vader Gerrit Sinon, moeder Jannetje Winterswijk
13 Juni een kint gedoopt, vader Jan Willemse Hollander, moeder Jannetje Crelisse Kastelein, getuige Crelia Pix, het kint genaamt Willem
12 Septemb. een dogter gedoopt en genaamt Jannetje, vader Jacob Winterswijk, moeder Jannetje Drogendijk, getuige Johanna Winterswijk??
1762 24 October een kint gedoopt en genaamt Crelia, vader Arent Kamerling, moeder Fietje Hartman, getuigen sijn niet verschenen
7 Novemb. een kint gedoopt en genaamt Caatje, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van Bokhoven, getuige Aart van Bokhoven
1763 den 9 Januari een kint gedoopt en genaamt Wouterina, vader Jan Deugt, moeder Aagtje Steehouwer, Maria Ouboter
23 Januari een kint gedoopt en genaamt Leentje, vader Iman van Kassel, moeder Krelia Kopheins, getuigen Maarten van Kassel en Lena van der Molen
1763 den 20 Maart een kint gedoopt en genaamt Johannes, vader Cornelis van den Doele, moeder Annetje Kaslander, getuige Dina Kaslander
24 Juli een zoontje gedoopt en genaamt Hendrik, vader Machiel Hendrikse van Straten, moeder Sara Davidse van Groenewegen, getuige Sara Kobise Kapitein
??9 October een zoontje gedoopt en genaamt Pieter, vader Jan van Sprundel, moeder Arentje Pieterse Tamboer, getuige Pieter Tamboer (naam is doorgestreept) welke na voorgaande waarschouwinge niet geantwoort hebbende is uitgedaan
1763 den 21 Novemb. een kint gedoopt en genaamt Maatje, vader Pieter Vroegop, moeder Maria Bosschieter, getuige Annetje Bestman
1764 den 5 Februari een zoontje gedoopt en genaamt Cornelis, vader Teunis Kaslander, moeder Jacomijntje Wadde, getuige Alida Kaslander
Den 11 Maart een dogtertje gedoopt en genaamt Antona, vader Jakob Bouwens, moeder Maria de Weis, getuigen Janna Bouwens en Jan Baal
1764 15 April een kint gedoopt en genaamt Cornelis, vader Jan Deugt, moeder Aagje Stehouwer, getuige Leentje Drooger
29 April een zoon gedoopt en genaamt Johannes, vader Gerrit Sinon, moeder Jannetje Winterswijk, getuige Johanna Winterswijk
Den 20 Meij twee kinderen gedoopt, het eerste genaamt Elisabet, vader Jacob van den Hoek, moeder Arentje Beeke, getuige Annetje Bestman
Het tweede genaamt Aart, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van Bokhoven, getuige Aart van Bokhoven
1764 den 1 Juli een kint gedoopt en genaamt Elisabeth, vader Marinus Janse Tamboer, moeder Roeltje Doornhein, getuigen Christoffel Guldemeister en Lijsbet Janse Tamboer
8 Juli een kint gedoopt en genaamt Johannes, vader Adrianus Robijn, moeder Adriana Teunisse Landheer, getuigen, die nog haare belijdenisse moeten leren, Jacob Robijn en Willemijntje van Dijk
2 Sept. twee kinderen gedoopt, het eerste genaamt Kornelis, vader Hendrik van der Mast, moeder Pietertje Staal??
Het tweede genaamt Abram, vader Pieter van den Houten, moeder Hester van der Velde, getuige Tannetje Muijs
1764 den 20 October een kint gedoopt en genaamt Willem, vader Jan Hollander, moeder Jannetje Kasteleijn, getuige Krelia Piks
1765 17 Februari een kint gedoopt en genaamt Johannes, vader Jan Holsappel, moeder Willemtje Abramse van den Hoek, getuige Annetje Abramse Bestman??
10 Maart een kint gedoopt en genaamt Margarieta, vader Cornelis Karre, moeder Pieternella Stevens Verhoek
19 Meij een kint gedoopt en genaamt Antonij, vader Hend. van Besooijen, moeder Adriana van Brabant, getuige Geertruij Brevoort
1765 den 16 Juni een kint gedoopt en genaamt Jacomijntje, vader Maarten van Kassel, moeder Lena Maartens van der Molen, getuige Klijntje Maartens van der Molen
28 Juli gedoopt een dogter genaamt Maatje, vader Gerrit Sinons, moeder Jannetje Gerrits Winterswijk
Dito een kint gedoopt en genaamt Maria, vader Jan Deugt, moeder Aagje Steehouwer, getuige Maria Ouboter
25 Aug. een dogter gedoopt en genaamt Gijsje, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van Bokhoven
1765 den 22 Septemb. een dochter gedoopt en genaamt Valentina, vader Christoffel Guldemeister, moeder Lijsbet Janse Tamboer, getuigen Thomas Vollaardt en Lijsbet Pieterse Tamboer onder conditie van te leeren
29 Septemb. een dochter gedoopt en genaamt Cornelia, vader Adrianus van der Sluijs, moeder Teuntje van der Sluijs
1765 13 Octob. is een kint gedoopt en genaamt Catrina, vader Roelof van Riekhuijsen, moeder Lucretia Zadelaar
20 Octob. een zoon gedoopt en genaamt Abram, vader Jan Abramse van Tol, moeder Johanna Frits, getuige Christina van Wiel??
15 Decemb. een zoon gedoopt en genaamt Servaas, vader Cornelis van den Doele, moeder Annetje Kaslander, getuige Alida Kaslander, extract gegeven in Mart. 1811
1765 den 29 December een zoon gedoopt en genaamt David, vader Machiel van Straten, moeder Sara Davids Groenewegen??
Den 29 December gedoopt een zoon genaamt Zeger, vader Louis van der Velden, moeder Bastiaantje Bouwens van Straten, getuige Sara Bosschieter
1766 23 Maart een zoon gedoopt en genaamt Hendrik, vader Steven de Visser, moeder Neeltje van Reij, getuige Pietertje van der Sluis
1766 23 Maart een zoon gedoopt en genaamt David, welke was geboren den 14 december 1765, vader Machiel van Straten, moeder Sara Groenewegen, de moeder is getuige geweest
1766 23 Maart een dogter gedoopt en genaamt Aartje, vader Jacob Winterswijk, moder Jannetje Drogendijk, getuige Lijbe Drogendijk
1766 30 Maart 2 kinderen, tweeling, gedoopt, ???t eerste een zoon genaamt Jacob, ???t andere een dogter genaamt Maria, vader Jacob van den Hoek, moeder Aarentje Beeke, over ???t eerste getuige geweest Cornelia van den Hoek, over ???t andere getuige Jopje Beeke
1766 11 Maij een zoon gedoopt genaamt Jacobus, vader Jacob Bouwensche, moeder Maria de Wijs, getuige Dina Kas
1766 11 Maij een zoon gedoopt genaamt Lenard, vader Stoffel Keiser, moeder Prina Vierniet, getuige Neeltje Keiser
1766 29 Junij een dogter gedoopt genaamt Arrejaantje, vader Lambrecht Rijdijk, moeder Lena van der Meulen, getuigen vader en moeder
1772 den 3 Januarij geeft Jacob Hartman aan predikant en kerkenraad alhier te kennen dat hij op den 20 Julij 1766 in de Nieuwe Tonge heeft late dopen zijn kint genaamt Maatje, waar van moeder is Maria van den Houten, en aldaar abusievelijk op het doopboek heeft laten aantekenen vermits deze plaats van predikant vaceerde, verzoekende dat het zelve kind in het doopboek alhier mogt worden aangetekent, zoo is zulks hem geaccordeert met beloften in gevalle ???t voornoemde kind onverhoopt tot armoede zegt te komen, wij ???t zelve uit de diaconi goederen alhier zulle alimenteren uit naam des kerkenraads, F. Sieverts, v.d.m.
1766 ??13 Julij een zoon gedoopt genaamt Marinus, vader Jan van Spruntele, moeder Arentje Tamboers, getuigen Pieter Tamboer en Dingena de Korte??
29 een dogter gedoopt genaamt Lena, vader Maarten Visbeen, moeder Johanna van Bodeghem, getuige Johanna Nijman
3 Augustie een dogter gedoopt genaamt Maartje, vader Phlip van Riekhuijzen, moeder Henderika Deugt, getuige Maartje van Riekhuijzen
31 een zoon gedoopt genaamt Cornelis, vader Jacob Robijn, moeder Madeleentje Houteschee, getuigen Leendert van der Vliet en Maria Kroons
28 Septemb. een dogter gedoopt genaamt Gijsbertje, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria Bokhoven, getuige Annetje van Broekhoven
16 Novemb. een dogter gedoopt genaamt Maria, vader Teunis Kaslander, moeder Jacomientje Wadde, getuige Maria Drogendijk
1767 4 Januarij een zoon gedoopt genaamt Abram, vader Jan Holsappel, moeder Willemtje van den Hoek, getuigen Frederik Sieverts en Martientje Kroon
1 Feb. een zoon gedoopt genaamt Leendert, vader Adrianus van der Sluijs, moeder Teuntje van der Sluijs, getuige Maria van der Sluijs
15 een zoon gedoopt genaamt Cornelus, vader Antoni van Broekhoven, moeder Cornelia Huiszoon, getuigen Jan van Broekhoven, Maria van Broekhoven
15 Maart een dogter gedoopt genaamt Teuntje, vader Adrianus Robijn, moeder Adriana Teunische Landheer, getuigen Annetje Bestman, Jacob Robijn
1767 22 Maart een zoon gedoopt genaamt Leendert, vader Jan Deugt, moeder Aagtje Steehouwer, getuigen Leentje Droger en Frederik Sieverts??
26 April een dogter gedoopt genaamt Geertruij, vader Hendrik van Besooijen, moeder Adriana Lambertze van Braband, getuigen Adrianus van Besooijen absent, en Geertruij Brevoort
10 Maij een dogter gedoopt genaamt Maria, vader Steven Visser, moeder Neeltje van Rie, getuige Pieternella Hoekmans
12 Juli een zoon gedoopt genaamt Dirk, vader Machiel van Straten, moeder Sara Davidsche Groenewegen, getuige Sara Kapteins
23 Augusti een zoon gedoopt genaamt Jillis, vader Fernandus van ter Gouw, moeder Barendina Tamboer, getuige Arriaantje Fernandus Houwer
30 dito een zoon gedoopt genaamt Abram, vader Arent Camerling, moeder Fietje Hartman, getuige Elizabeth Hartman
20 Septemb. een dogter gedoopt genaamt Cornelia, vader Dingeman Timmer, moeder Jannetje van Winterswijk, getuige Cornelia Stevens
1768 3 Janu. een dogter gedoopt genaamt Jannetje, vader Johannes van Berkum, moeder Annetje van Broekhoven, getuige Jan van Broekhoven
21 Febr. een zoon gedoopt genaamt Jacob, vader Jan Holsappel, moeder Willemtje Abramse van den Hoek, getuige Lijbe Tijsse
13 Maart een dogter gedoopt genaamt Maria, vader Cornelus Adriaensche Kaslander, moeder Grietje Cornelissche Smit, getuige Maria Cornelisse Drogendijk
15 Maij een zoon gedoopt genaamt Dirk, vader Jan Hamete, moeder Neeltje Abrahamsche Kolf, getuige Dingena Visbeen
22 dito een dogter gedoopt genaamt Lena, vader Cornelis Karre, moeder Pieternella Timmers, getuige Josina Timmers
29 dito een dogter gedoopt genaamt Adriaantje, vader Cornelus van den Doele, moeder Annetje Kaslander
12 Juni een zoon gedoopt genaamt Jacob, vader Jan Deugt, moeder Aagtje Steehouwer, getuigen Johannis Pais en Pieternella Kolf
14 Augustus een zoon gedoopt genaamt Jacob, vader Jacob van den Hoek, moeder Arentje Beeke
21 october een zoon gedoopt genaamt Antoni, vader Antoni van Broekhooven, moeder Cornelia Huijszoon, getuigen Antoni Huijszoon en Lena Bellemans
6 Novemb. een zoon gedoopt genaamt Jurrie, vader Jurrie Swarts, moeder Maatje de Groot
11 Decemb. een dogter gedoopt genaamt Teuntje, vader Adam Verhagen, moeder Liesbeth Hartman, getuige Feitje Hartman
25 Decemb. een dogter gedoopt genaamt Tannetje, vader Jacob Hartman, moeder Maria van den Houte, getuige Cornelia van den Houte
25 Decemb. een zoon gedoopt genaamt Jan, vader Marinus Tamboer, moeder Roeltje Doornhein, getuige Christoffel Guldemeester??
Abraham van den Houten 1769
Maatje van Rijkhuijsen 1767
1769 8 Jan. een dogter gedoopt genaamt Maria, vader Adrianus van der Sluijs, moeder Teuntje van der Sluijs, getuige Pieternella van der Sluijs
12 feb. een zoon gedoopt genaamt Cornelis, vader Adrianus Bakker, moeder Lena Jacobse van der Vliet, getuige Jaapje Cornelisse van der Klok
5 Maart een zoon gedoopt genaamt Cornelis, vader Jan van Broekhooven, moeder Maria van Bokhooven, getuige Cornelia Huijszoon
12 dito een dogter gedoopt genaamt Zuzanna, vader Machiel van Straaten, moeder Zara Davidsche Groenewegen
9 April een dogter gedoopt genaamt Jannetje, vader Jan van Splunteren, moeder Aarentje Tamboer, getuige Dina Tamboer
1769 21 Maij een zoon gedoopt genaamt Stoffel, vader Teunis Kaslander, moeder Jacomijntje Wadde, getuijge Jacomijntje van der Meulen
27 August. een zoon gedoopt genaamt Adrianus, vader Adrianus Munters, moeder Zuzanna van Alphen, getuijgen Johannis Mooij en Maria Kaptein
24 Sept. een dogter gedoopt genaamt Maria, vader Cornelis van den Doel, moeder Annetje Kaslander, getuijge Alida Kaslander
8 October een zoon gedoopt genaamt Cornelis, vader Cornelis Kaslander, moeder Grietje Smit, getuige Jannetje Smit
29 October een dogter gedoopt genaamt Sara, vader Jacob Robijn, moeder Johanna Roons, getuijge Martientje Kroons
1769 12 November een zoon gedoopt genaamt Abraham, vader Cornelis van Houten, moeder Jacomijntje van der Moolen, getuijge Tannetje Wouterse Muijs
10 Decemb. een zoon gedoopt Johannis, vader Antoni van Broekhoven, moeder Cornelia Huijszoon
17 Decemb. een dogter gedoopt genaamt Willemijntje, vader Jan Holsappel, moeder Willemtje Bestman, getuijge Liesbet Tiesse Koomans
1770 21 Jan. een zoon gedoopt genaamt Jacob, vader Jan Deugt, moeder Aagje Steehouwer, getuige Pieternella Kolff
1770 21 Jan. een dogter gedoopt genaamt Neeltje, vader Arij Bakker, moeder Jaapje van der Klok, getuige Lena van der Vlied
18 Feb. een dogter gedoopt genaamt Lena, vader Dingeman Timmer, moeder Jannetje Winterswijk, getuige Jacomientje Timmers, absens
18 Feb. een dogter gedoopt genaamt Pietertje, vader Phlip van Riekhuize, moeder Henderika Pieterse deugt, getuige Tannetje Pieterse Deugt
18 Maart een dogter gedoopt genaamt Leentje, vader Lowijs van der Velden, moeder Bastiaantje van Straten, getuige Jan van der Velden absens, en Tannetje Pieterse Deugt
1770 18 Maart een zoon gedoopt genaamt Leendert, vader Cornelis Visser, moeder Pietertje Tamboer, getuige Pieternella Hoekman absens
22 April een zoon gedoopt genaamt Cornelis, vader Jan van Soest, moeder Jacomijntje Breen, getuige Maatje Hardevelt??
21 Maij een dogter gedoopt genaamt Maria, vader Hendrik Tiggelman, moeder Annetje Bestman, getuigen Jacob Tiggelman en Lena de Grise
19 Augustus een dogter gedoopt genaamt Kaatje, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van Bokhoven
1770 13 Sept. een dogter gedoopt genaamt Pieternelle, vader Pieter van den Houten, moeder Hester van der Velden, getuigen Lena Lodders en Willem van der Velden
Den 14 October een dogter gedoopt genaamt Zuzanna, vader Machiel van Straten, moeder Sara Davidse Groenewegen, getuige Arriaantje Muijs
1771 den 20 Januarij een zoon gedoopt genaamt Pieter, vader Steven Visser, moeder Neeltje van Rie, getuige Pieternella Hoekmans
20 dito een dogter gedoopt genaamt Jannetje, vader Klaas Beeke, moeder Pieternella van Dijke, getuige Jacomientje van Dijke
20 dito een dogter gedoopt genaamt Adriana, vader Adrianus van der Sluijs, moeder Teuntje van der Sluijs, getuige Neeltje van Ek
1771 den 31 Maart een dogter gedoopt genaamt Jannetje, vader Cornelis van den Houten, moeder Jacomientje van der Meulen, getuige Jannetje Wadde
Den 7 April een zoon gedoopt genaamt Leendert, vader Maarten Born, moeder Dingena Hoevenagel, getuige Cornelia van den Hoek
7 dito een dogter gedoopt genaamt Josina, vader Cornelis Karre, moeder Pieternella Timmers, getuige Josina Timmers
7 dito een zoon gedoopt genaamt Johannes, vader Jan Deugt, moeder Aagje Steehouwer, getuige Zuzanna van Alphen
1771 den 23 Julij een dogter gedoopt genaamt Zuzanna, vader Adrianus Munter, moeder Zuzanna van Alphen, getuige Aagtje Stehouwer
25 Augustus een dogter gedoopt genaamt Jannetje, vader Johannis Winterswijk, moeder Adriana Winterswijk, getuige Johanna Winterswijk
24 November een dogter gedoopt genaamt Pietertje, vader Marinus Tamboer, moeder Roeltje Doornhein, getuige Jannetje Kramers
15 December een zoon gedoopt genaamt Jacob, vader Hendrik Tiggelman, moeder Annetje Bestman, getuigen Cornelis Tiggelman en Lena de Grise
25 December een zoon gedoopt genaamt Hugo, vader Jacob Hartman, moeder Maria van den Houten, extract gegeven den 18 Maart 1811
1772 den 2 Febr. een dogter gedoopt genaamt Cornelia, vader Johannis Prins, moeder Josina Timmers, getuige Cornelia Verhoek
Den 1 maart een zoon gedoopt genaamt Pieter, vader Cornelis Visser, moeder Pietertje Tamboer, getuige Pieternella Hoekman
Den 15 Maart een zoon gedoopt genaamt Cornelis, vader Jan van Broekhoven, moeder Maria van Bokhoven, getuige Jaapje van der Klok
Den 12 April een dogter gedoopt genaamt Lisabeth, vader Hermanus Nieuwoonder, moeder Josina Noorlander, onder belofte dat de vader in het leren der christelijke horende beleidenisse zal zich houden
Den 12 dito een zoon gedoopt en genaamt Willem, vader Pieter van Bregt, moeder Maria van Dam, getuige Aaltje de Vos
Den 12 dito een dogter gedoopt en genaamt Maria, vader Jan Holtsappel, moeder Willemtje van den Hoek, getuige Lisabeth Bestman
1772 den 16 Meij een dogter gedoopt genaamt Lena, vader Cornelis van den Houten, moeder Jacomijntje van der Meulen, getuige Tannetje Muijs
Den 16 dito een dogter gedoopt genaamt Ariaantje, vader Cornelis Kaslander, moeder Grietje Smits, getuige Annetje Kaslander
Den 6 September een zoon gedoopt genaamt Cornelis, vader Arij Bakker, moeder Jaapje van der Klok, getuige Jannetje van der Klok
Den 13 dito een zoon gedoopt genaamt Leendert, vader Abraham Soldaat, moeder Willemijntje Buskop, getuige Maria Steevens
Den 13 dito een zoon gedoopt genaamt Leendert, vader Lowies van der Velden, moeder Maatje Riedijk
Den 4 October een dogter gedoopt genaamt Paulientje, vader Antoni van Broekhoven, moeder Cornelia Huijszoon, getuige Diena Huijszoon
1772 den 4 October een dogter gedoopt genaamt Trientje, vader Jan Hamete, moeder Adriana van Stel, getuige Trientje Deugt
Den 25 October een dogter gedoopt genaamt Zuzanna, vader Adrianus Munter, moeder Zuzanna van Alphen, getuige Aagtje Steehouwer
1773 den 3 Januarij een zoon gedoopt genaamt Jan, vader Thomas Vollaert, moeder Sara Groeneweegen, getuige Arriaentje Lievensz
Den 10 Januarij een zoon gedoopt genaamt Johannis, vader Jacob Robijn, moeder Adriana Landheer
Den 13 Januarij een zoon gedoopt genaamt Wouter, vader Cornelis van den Doele, moeder Annetje Kaslander
Den 24 dito een dogter gedoopt genaamt Cornelia, vader Pieter Duurt, moeder Cornelia van den Hoek, getuige Elisabeth Hartman
1773 1 Feb. een dogter gedoopt en genaamt Henrika, vader Maarten Born, moeder Dingena Hoefnagels
7 Maart een dogter gedoopt genaamt Hendrina, vader Christoffel Guldemeester, moeder Elisabeth Tamboer, getuigen Wouterus van Bruinisse en Johanna Tamboer
18 April een zoon gedoopt genaamt Cornelis, vader Adrianus Robijn, moeder Adriana Landheer, getuige Jannetje Bestman
19 April een zoon gedoopt genaamt Leendert, vader Dingeman Timmer, ??Jannetje Gers. Winterswijk, getuige Pieternella Timmer
1773 9 Maij een dogter gedoopt genaamt Willemijntje, vader Adrianus van der Sluijs, moeder Teuntje van der Sluijs, getuige Pieternella van der Sluijs
10 Junij een dogter gedoopt genaamt Engeltje, vader Jan van Splunteren, moeder Arentje Tamboer, getuige Arriaentje Ongera
1 Augustus een dogter gedoopt genaamt Aaltje, vader Pieter van Brecht, moeder Maria van Dam, getuige Hendrina van Dam
14 November een dogter gedoopt genaamt Maria, vader Cornelis Visser, moeder Pietertje Tamboer, getuige Pieteronella Hoekman, extract gegeven 19 Meij ? voor den Armen
21 November een dogter gedoopt genaamt Jannetje, vader Thomas Volaart, moeder Sara Groenewegen, getuige Arriaantje Lievaarts??