Goedereede - trouwen 3 februari 1736 ??? 8 mei 1795

Algemeen rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Goedereede??
4

[03-02-1736]
1736 den 3 Febr. in ondertrouw opgenomen Job Jansz Verduijn, wedr. van Aagie Jansz Steenhoven, met Lijntie Abrahams Roos, wede. van Claas Lievens Jongste
[08-04-1736]
Den 8, 15 en 22ste April hebben hier hunne drie huwelijks voorstellingen gehad Joost Krijnse Ruijgentuijn, j. m. van ???t Ouddorp, met Jannetje van den Bergh, j. d. van Goeree
[14-04-1736]
Den 13 April 1736 zijn alhier in ondertrouw opgenomen Andries Faets, wedr. van Maria Jans Herder, met Cornelia Corns. Witte, j. d. van ???t Ouddorp
[11-05-1736]
1736 den 11 Maij?? hebben Roel Roelsz de Jonge junior en Jobje Cornelis Bogertman, jongman en jonge dogter, beijde woonende binnen Goeree, zig in ondertrouw aangegeven ten huijze van Ds. Cornelis Groen, en zijn na drie voorgaande huwelijks proclamatien in den huwelijksstaat bevestigt den 10 Junij (door Ds. Van Leeuwen, v. d. m. in Outdorp) alhier te Goeree
[19-05-1737]
1737 Maij den 19den sijn Teunis Willemsz Bree en Pieternelle Corns. Haijmeetman, j. d., jongman en jonge dogter, beijde woonagtig te Goeree, in den huwelijksstaat bevestigt,?? na zig in ondertrouw aangegeven te hebben bij Henrik Blok van ?, van Corvink Korvinks Klimmer, ouderling
[08-11-1737]
Novemb. den 8 hebben Jan Aartsz van den Houten, jongman, wonende te Goeree, en Neeltje Aartsz Bakelaar, woonagtig te Goeree, zig na blijk van ???s lands geregtigheijt te hebben voldaan, in ondertrouw aangegeven, en zijn na drie proclamatien in den egten staat bevestigt door Joh.s Boogaard, v.d.m. te Goederede, den 23 Nov.ber te Ouddorp
[14-10-1738]
1738 den 14 October hebben na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, zig aangegeven ten ondertrouw Daniel Jansz Lauwe, jongman, en Hester Lodders, jonge dogter, beijde wonende te Goeree, en zijn na 3 prolamatien in den huwelijksstaat bevestigt door J. Boogaard, v. d. m.
[02-01-1739]
1739 2 Januarij hebben zig ten ondertrouw aangegeven na blijk van ???s lands geregtigheijt te hebben voldaan, Willem Leendertsz Jongste, jongman alhier, en Dorothee van der Baan, jonge dogter alhier, die na drie gewone huwelijks proclamatien in den egten staat bevestigt zijn door Joh.s Boogaard, v. d. m.
[06-03-1739]
1739 den 6 Maart hebben zig na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben ten ondertrouw aangegeven Maarten Joostsz van Waarden, jongman alhier, en Dimmetje Franken Witte, jonge dogter alhier, die na 3 gewone?? voorstellingen in den huwelijksstaat zijn bevestigt??
[04-04-1739]
Den 4den April hebben zig na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, ten ondertrouw aangegeven Hendrik Domisz Prol, jongman, wonende te Goeree, en Jannetje Aartsz, jonge dogter, mede hier woonagtig, die na drie proclamatien in den egten staat zijn bevestigt
[09-04-1739]
Den 9 April hebben zig in ondertrouw aangegeven na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, Crijn Cornelis Kievidt, jongman, met Neeltje Cornelisz Emaus, jonge dogter, beijde wonende te Goeree, die na drie proclamatien zijn gecopuleert
[16-04-1739]
April den 16den dito hebben zig in ondertrouw hier aangegeven, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, Pieter Jansz Roos, jongman, wonende te Goeree, (en) Marija Willems Kooijman, wonende hier mede, jonge dogter, die na 3 voorstellingen in den egt bevestigt zijn
[05-07-1739]
5 Julij zijn bij ons in ondertrouw aangeschreven Arend Gaveel, j. m., en Pieternelle Leunis Lauwe, j. d., beijde wonende alhier, vertonende ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben.??
Na drie huwelijks voorstellingen zijn zij in den egten staat bevestigt.
[09-07-1739]
9 Julij heeft Pank Jansz Knape, j. m., zig in ondertrouw aanschrijven laten met Aartje Abrahamsz Roos, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, en zijn na drie proclamatien in den egten staat bevestigt??
[10-07-1739]
10 Julij heeft Cornelis Domisz Prol, weduwenaar van Maria Jans Moerkerke, zig in ondertrouw aangegeven met Ariaantje Kassel, weduwe van Joost Abrahams Roos, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, en zijn na drie proclamatien gecopuleert??
[06-11-1739]
1739 den 6 Novemb. hebben zig bij mij in ondertrouw aangegeven na vertoog van t voldane landregt, Jan Jobsz van der Wende, j. m., hier wonende, en Neeltje Marinus Witte, j. d., hier wonende, en zijn na drie proclamatien gecopuleert??
[15-01-1740]
Den 15 Januarij 1740 hebben zig na vertoog van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, in ondertrouw aangegeven Paulus A. van Wagen en Jannetje G. Goekoop.??
En zijn na drie huwelijksvoorstellingen in den egten staat bevestigt
[27-03-1740]
Den 27 Maart, 3dn en 10 April zijn hier drie voorrstellingen verleent aan Crijn Jacobse Jongste, j. m.. met Maitje Cornelis Zoetemans
[08-04-1740]
1740 8 April hebben zig in ondertrouw bij mij, na vertoog van ???s lands geregtigheijt te hebben voldaan, laten aanschrijven Leendert Jobsz Bakker, weduwenaar van Dorothea Claas Bogerman, met Jannetje Johannes Kievidt, j. d., beijde hier woonagtig
[19-04-1740]
April den 19 hebben zig, na vertoog van ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, bij mij in ondertrouw aangegeven Corstiaan Gerritsz Goekoop, j. m., wonende alhier, met Angenietje Claas Bogertman, j. d., wonende alhier
[07-1740]
In Julij hebben te Goeree drie huwelijks voorstellingen gehad Paulus de Koning, wedr. van Sijtie Cornelis Jakiers, van Middelharnas, met Neeltje Claas Verduijn
[13-05-1740]
Den 13 Maij hebben zig na blijk van ???s lands geregtigheijt te hebben voldaan bij mij in ondertrouw aangegeven Pieter Bellens, geboortig in het graafschap van Morckoven, met Neeltje Cornelis Witte
[30-10-1740]
Geduurende de vacature van den 30 Oct. 1740 tot den 20 Aug. 1741, door ???t vertrek van Ds. J. Boogaert na Oostsouburg veroorsaekt, zijn deese navolgende persoonen bij den oudsten ouderling C. Kole in den ondertrouw aengenomen
[07-04-1741]
1741 den 7 April hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaen te hebbe, in ondertrouw aen gegeeve Gerrit Arens Hollaer, j. m., en Amploontje Jakobse Goekoop, j. d., beijde woonende alhier.??
En na 3 voorafgaende proclamatien den 30 April in den huwelijken staet in gezeegent
[21-04-1741]
Den 21 April hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaen te hebbe, in ondertrouw aengegeeve Claes Maertensz Moises, j. m., en Joanna Klaes Aleman, j. d., beijde woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgaende proclamatien den 14 Meij in de houwelijken staet ingezeegent
[29-04-1741]
Den 29 April hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaen te hebben, in ondertrouw aengegeeve Aren Klaesz Berkel, j. m., en Maertje Arens Laauwe, j. d., beijde woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgaende proclamatien den 21 Meij in den houwelijken staete in gezeegend
[04-05-1741]
Den 4e Meij hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaen te hebben, in ondertrouw aengegeeve Job Cornelisz Kievit, j. m., en Neeltje Gerrits Emaus, j. d., beijde woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgaende proclamatien den 28 Meij in den houwelijken staat ingeseegent
[05-05-1741]
Den 5 Meij hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaen te hebbe, in ondertrouw aen gegeeve Domis Cornelisz Kievit, j. m., woonende in den ouden Oos(t)dijk, en Josijntje Jans Vis, j. d., woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgaende proclamatien den 28 do. in den houwelijken staete ingezeegent
Vervolgens zijn bij mij ondergeschreeve deese volgende persoonen in ondertrouw aengenoome
[25-08-1741]
1741 25 Aug. hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt te hebbe voldaen, in ondertrouw aengegeeve Claes Tijsz Moises, j. m., en Huijgje Cornelisz Boogerman, j. d., (beijde) woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgaende proclamatien den 17. Septemb. door mij in den houwel. staet ingezeegent. Joh. van den Bosch, eccs. Goered.
[13-04-1742]
1742 13 April hebben zig, na blijk van aengeeving onder classis van onvermoogen, in ondertrouw aengegeeven Gerrit Zandvoort, j. m., en Jannetje Claes Jongste, j. d., beijde geboorend en woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgaende proclamatien den 6 Meij in den houwel. staet ingezeegent. J. v. d. Bosch
[01-06-1742]
1 Junij hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaen te hebben, in ondertrouw aengegeeven Job Arendz Boogertman, j. m., en Pieternelle Arends Witte, beijde woonende alhier.??
En zijn na 3 houwel. proclamatien den 1 Julij in den houwel. staet ingezeegent. J. v. d. Bosch
[13-07-1742]
13 Julij hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaen te hebben, in ondertrouw aengegeeven David Goekoop, j. m., en Pieternelle Cornel. Emaus, j. d., beijde woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgaende houwel. proclamatien den 12 August. in den egten staet bevestigt. J. v. d. Bosch
[17-05-1743]
Den 17 Meij 1743 hebbe zig, na blijk van ???s lands geregtigheijt voldaen te hebben, in ondertrouw aen gegeven Corstiaen Pieterz Goekoop, j. m., woonende tot Goeree, en Pieternelle Corn. Kievit, j. d. onder de polder van den Ouden Oostdijk.??
En zijn na 3 houwel. proclamat. den 9 Junij in den houwel. staet ingezeegent. J. v. d. Bosch??
[27-09-1743]
Den 27 Sept. 1743 hebben zig, na blijk van aengeeving onder ???t classis van onvermoogen, in ondertrouw aengegeeven Teunis Claesz Jongste, j. m., en Huijgje Daniels Boogertman, j. d., beijde woonende alhier.??
Dewelke na 3 houwel. proclamatien met attestatie na ???t Outdorp vertrokken, en aldaer den 28 Oct. door Ds. Van Leeuwen in den houwelijken staet ingezeegent zijn. J. v. d. Bosch
[05-01-1744]
Gedurende de vacature van den 5 Janu. 1744 tot den 20 Sept. 1744, door ???t vertrek van Ds. J. van den Bosch na Middelharnas veroorzaakt, zijn deeze navolgende persoonen bij den oudsten ouderling C. Koole in ondertrouw aangenomen
[08-05-1744]
1744 den 8 Maij hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, in ondertrouw aangegeeven Klaas Moises Komtebedde, j. m., en Lijntje Jans Berkel, j. d., beijde woonende alhier.??
En na 3 voorafgaande proclamatien den 31 Maij met attestatie (in) ???t Oudorp in den huwel. staat ingezegent
[19-06-1744]
19 Junij hebben, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, zig in ondertrouw aangegeeven Pieter Regenmorter, j. m., en Neeltje Dirks Witte, j. d., beide woonende alhier.??
En na drie voorafgaande proclamatien den 5. Julij in den huwel. staat bevestigt
[18-09-1744]
18 Sept. hebben, na blijk van ???s lands geregtigh.d voldaan te hebben, zig in den ondertrouw aangegeven Cornelis Donker, j. m., geboren te Brouwershaven, wonende ???t Oudorp, (en) Kommertje Krijns van der Baan, j. d., geboren en woonende alhier.??
En zijn na 3 huwl. proclamatien den 11 Oct. in den huwelijk. staat bevestigt. B. van Essen
[09-10-1744]
Den 9. October hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigh.d voldaan te hebben, bij mij in ondertrouw aangegeeven Cornelis Lauwe, laast weduwenaar van Cornelia Gaveel, gebooren en woonagtig alhier, met Grietje Dimmens de Vogel, j. d., gebooren te Oudorp en woonagtig alhier.??
En zijn na 3 huwel. proclamatien den 1 Nov. in de huwel. staat bevestigt. B. van Essen
[27-11-1744]
Den 27 Nov. hebben zig, na blijk van ???s lands geregtigh.d voldaan te hebben, bij mij ondergeschr. in ondertrouw aangegeeven Jacob Cornelisze Zoeteman, j. m., (en) Ariaantje Jacobs Goekoop, j. d., beide woonende alhier.??
En zijn na 3 huwelijks proclamatien den 20. Dec. in den huwel. staat ingezeegent. B. van Essen
[15-04-1745]
Den 15 April 1745 hebben zig, na blijk van dat er aan ???s lands geregtigh.d voldaan was, bij mij?? ondergeschr. in ondertrouw aangegeeven Arent Corn. Kievit, j. m., en Neeltje Krijns van der Baan, j. d., beijde woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgegane huwelijks proclamat. den 9 Maij in den huwelijken staat ingezeegent. B. van Essen, v. d. m.
[14-05-1745]
Den 14 Maij hebben zig, na blijk van dat er aan ???s lands geregtigh.d voldaan was, bij afweezigh. van den predicant, bij?? den oudsten ouderling C. Cole in ondertrouw aangegeeven Adrianus van Leendt, j. m. geboore te Burgt in Zeeland, en Dimmitje Roels Witte, j. d., gebore alhier, beijde woonende alhier.??
En zijn na 3 voorafgegane huwelijks proclam. den 20 Junij in den huwel. staat bevestigt door Ds. J. van Leeuwen, eccl. tot Oudorp
[27-08-1745]
Den 27 August., na blijk van dat er aan ???s lands geregtigh.d voldaan was, hebben zig bij mij ondergeschr. in ondertrouw aangegeeven Maarten Noteboom, weduwenaar van Jacomijntje Jans Soeteman, en Grietje Cornelis Witte, weduwe van Dirk Gaveel.??
En zijn na 3 voorafgegane proclamatien den 19 Sept. in den huwelijken staat ingezegent. Barthol. van Essen, v. d. m.????
[17-09-1745]
Den 17 Sept. 1745 hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk van dat er aan ???s lands geregtigh.d voldaan was, in ondertrouw aangegeeven Jan Joosse van Waarde, j. m., en Jannetje Dirks Gaveel, j. d., beijde geboortig en woonende alhier.
En zijn na 3 voorafgegane huwelijks proclam. den 10. Oct. in?? den huwelijken staat bevestigt. B. van Essen, v. d. m.????
[05-11-1745]
Den 5 November hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk van aangeeving onder ???t classis van onvermogen, in ondertrouw laten aanteekenen Arent Tijsse Aleman, j. m., geboortig tot Oudorp, maar woonende onder de jurisdictie deezer steede, en Cornelia Joost Roos, j. d., geboortig en wonende alhier.
En zijn na 3 voorafgegane huwelijks proclam. den 28 dito in den huwel. staat ingezegent. Barth. van Essen, v. d. m.??
[31-12-1745]
D 31 Dec. 1745 hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk van dat er aan ???s lands geregtigh.d voldaan was, in ondertrouw aangegeeven Bastiaan Jacobse Caron, j. m., en Maatje Corn. Kievit, j. d., beijde woonende alhier.
En zijn na 3 voorafgegane huwelijks proclam. d 19 Janu. 1746 in den huwel. staat bevestigt. B. van Essen, v. d. m.
[18-02-1746]
D 18 Febr. 1746 hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk van aangeeving onder ???t classis van onvermogen, in ondertrouw laten aantekenen Arent Jobse Bakker, j. m., en Dorethea van der Baan, weduwe van Willem Jongste, beijde woonende alhier.
En zijn na 3 voorafgegane huwelijks proclam. den 13 Maart 1746 in den huwel. staat bevestigt. Barth. van Essen, v. d. m.
[15-04-1746]
1746 den 15 April hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk dat er aan ???s lands geregtigh.d voldaan was, in ondertrouw aangegeeven Teunis Stevense Ongera, j. m., en Huijgje Arents Bogertman, j. d., beijde woonende alhier.
En zijn na 3 voorafgegane huwelijks proclamatien den 8 Maij in den H. staat bevestigt. B. van Essen, v. d. m.
[05-08-1746]
Den 5 Aug. hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk van aangeeving onder het classis van onvermogende, in ondertrouw laten opneemen Herman Helmans, j. m., geboortig te Aalmeel in het stigt Muiden, en Elizabeth Jacobs Jongste, j. d., geboortig en woonende alhier.
En zijn na 3 voorafgegane huwelijks proclamatien den 28 Aug. in den H. staat bevestigt. B. van Essen, v. d. m.
[23-09-1746]
23 Sept. hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk van aangeeving onder ???t classis van onvermogende, in ondertrouw laten opneemen Carel Verbrugge, j. m., geboortig tot Zevenbergen, en Cornelia Abrams Roos, beijde woonende alhier.
En zijn na 3 voorafgegane huwel. proclam. den 9 Oct. in den H. staat ingezegent. B. van Essen, v. d. m.
[28-10-1746]
28 October hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk van aangeving onder ???t classis van onvermogende, in ondertrouw laten opnemen Arent Willemse Bakker, j. m., en Elisabet Franke Witte, j. d., beijde geboortig en woonende alhier.
En sijn na 3 voorafgegane huwel. proclam. den 20 Nov. in den H. staet bevestigt. B. v. E., v. d. m.??
[30-12-1746]
30 December hebben zig bij mij ondergeschr., na blijk van dat er aen ???s lands geregtigh.d voldaen was, in ondertrouw laten opnemen Paulus Woutersse Heerschap, weduwenaer van Aegje Lauwrents Groenendijk, ???t Oudorp, en Neeltje Marinus Witte, weduwe van Jan Jobse van der Wende, wonende alhier.
En sijn na 3 voorafgegane huwel. proclam., so hier als op ???t Oudorp gegaen, den 22 Jan. 1747 in den H. staet bevestigt. B. v. Essen, v. d. m.
[14-04-1747]
1747 den 14 April hebben bij den oudste ouderling Daniel Bogertman, den predikant afwesig zijnde, na blijk van dat er aen ???s lands geregtigheid voldaen was, in ondertrouw zig laten opnemen Jacob van Dijkke, wed. van Cornelia Arents Volwerk, woonagtig op Melissant, en Jannetje Cornelis Santvoort, woonagtig alhier, onder den polder den O. Oostdijk.
En sijn na 3 voorafgegane proclam., so hier als op Dirksland, hier te Goeder(eede) den 14 Meij in den huwel. staet bevestig(t) door mij, B. v. E., v. d. m.
[21-04-1747]
Den 21 April zijn bij mij ondergeschr., na bewijs van aengeving onder het classis van onvermog., in ondertrouw opgenomen Job Corn. Bogertman, j. m., en Jannetje Corn. Kievit, j. d., beijde geboortig en woonagtig alhier.
En sijn na 3 voorafgegane proclam. den 14 Meij in den huwelijken staet ingezegent. B. van Essen, v. d. m.
[12-01-1748]
1748 d??? 12 Jan. 1748 zijn bij mij ondergeschr., na bewijs van aengeving onder ???t classis van onvermogende, in ondertrouw opgen. Daniel Lauwe, weduw. van Hester Lodders, en Jannetje Corn. Bogertman, j. d., beijde woonende alhier.
En sijn na 3 voorafgegane proclamatien den 4 Febr. 1748 in den huwel. staet bevestigt. B. van Essen, v. d. m.
[12-04-1748]
D??? 12 April zijn bij mij ondergeschr., na blijk van aengeving onder het classis van onvermogende, in ondertrouw opgenomen Jan Meeuse Kievit, j. m., en Ariaentje Isaaks Coeteuw, j. d., beijde wonende alhier.
En sijn na 3 voorafgegane proclamatien den 5 Meij in den huwelijken staat bevestigt. B. van Essen, v. d. m.
[10-05-1748]
10 Meij 1748 zijn bij mij ondergeschr., na bewijs van aengeeving onder het classis van onverm. in ondertrouw opgenomen Jan van Soest, j. m., en Niesje Daniels Santevoort, j. d., beide wonende alhier.
En sijn na 3 voorafgegane proclam. den 2 Junij in den huwelijken staet ingezeegent. B. v. Essen, v. d. m.
[12-05-1748]
12 Meij 1748 zijn bij mij ondergeschr., na blijk van voldoeninge aen ???s lands geregtigheid, in ondertrouw aengenomen Philip van Wage, j. m., en Dina Pieters Verheul, j. d., beide wonende alhier.
En sijn na drie voorafgegane proclam. den 2 Junij in den huwelijken staet bevestigt. B. v. Essen, v. d. m.??
[20-09-1748]
20 Sept. 1748 zijn bij mij ondergeschr., na blijk van aengeeving onder het classis van onvermog., in ondertrouw opgenomen Klaes Maertensse Moijses, weduwenaer van Johanna Klaes Aleman, met Cornelia Joost Roos, weduwe van Arent Tijsse Aleman.??
En sijn na 3 voorafgegane proclam. den 13 Oct. in den huwel. staet ingezeegent. B. v. Essen, v. d. m.??
[01-11-1748]
1 Nov. 1748 zijn bij mij ondergeschr., na blijk van aen ???s lands geregtigh.d voldaen te hebben, in ondertrouw aengenomen Philip Swoert, j. m., met Cornelia Franke Witte, j. d.
En sijn na 3 voorafgegane proclam. den 24 dito in den huwelijken staet bevestigt. B. v. Essen, v. d. m.
[13-12-1748]
1748 13 Dec. 1748 sijn bij mij ondergeschr., na blijk van aengeeving onder ???t classis van onverm., in ondertrouw aengenomen Eeuwit Arentse van Putten, j. m., en Maria Slingerland, j. d., beijde woonende alhier.
En sijn na 3 voorafgegane proclamatien den 12 Jan. 1749 in den huwel. staet bevestigt. B. v. Essen, v. d. m.
[27-12-1748]
27 Dec. 1748 sijn bij mij ondergeschr., na bewijs van zig aengegeeven te hebben onder ???t classis van onvermog., in ondertrouw opgenomen Abraham Joost Roos, j. m., en Maria Isaaks Coeteuw, j. d., beijde wonende alhier.
En sijn na 3 sondaegsche proclam. in den huwel. staet ingezeegent den 19 Jan. 1749. B. v. Essen, eccles.
[14-03-1749]
1749 14 Maert sijn bij mij ondergeschr., na blijk van ???s lands geregtigheid voldaen te hebben, in ondertrouw opgenomen Jasper de Bruijn, j. m., wonende tot Middelharnis, en Jacomina Goekoop, j. d., wonende alhier.
En sijn na 3 voorgaende proclamatien in den huwelijken staet ingezeegent den 7 April 1749. B. v. E., v. d. m.
[18-04-1749]
18 April 1749 sijn bij afweesig van den predikant, bij den ouderling C. Kole, na blijk van aengeving onder ???t classis van onvermogende, in ondertrouw aengenomen Krijn Cornelisse Kievit, j. m., en Aegje Jans van der Beek, j. d., beijde wonende alhier.
En sijn na 3 voorafgegane proclamatien in den huwelijken staet bevestigt den 11 Meij 1749. B. v. Essen, v. d. m.??
1750
[19-04-1750]
Gedurende de vacature van den 19 April deses jaars tot den 22 Novemb., door het vertrek van Ds. B.us van Essen na Niewerkerk aan den IJssel veroorsaakt, sijn dese navolgende personen bij den oudsten ouderling H. Aleman in ondertrouw aangenomen
[11-09-1750]
11 Septemb. 1750 hebben sig, na blijk van onder ???t classis van onvermogen aangegeven te hebben, in ondertrouw aangegeven Tijs Wouterse Moises, j. m., en Neeltje Cornelis Bogertman, j. d., beijde wonagtig alhier.
En na dri voorgaande proclamatien den 4 Octob. in den huwelijken staad ingesegent??
[11-09-1750]
11 Sept. 1750 hebben sig, na blijk van aan ???s lands geregten voldaan te hebben, in ondertrouw aangegeven Maarte van Straate, schoolmr. hier, j. m., en Anna Groeneweg, j. d., geb. aan de Bergsenhoek onder Schielant, wonende alhier.
En na 3 voorgaande proclamatien den 11 Octob. in den huwelij. staad ingesegent
[18-09-1750]
18 Sept. 1750 hebben sig, na blijk van onder ???t class. van onvermogen sig aangegeven te hebben, in ondertrouw aangegeven Joost van Waarde, j. m., en Neeltje Pieters van den Bock, j. d., wonende beijde alhier.
En na 3 voorgaande proclam. den 3 Oct. in den huwelijken staad ingesegent
1750
Vervolgens sijn bij mij ondergeschreven in ondertrouw opgetekent
[27-11-1750]
27 November 1750 hebben sig, na blijk van aan ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, bij mij aangegeven Jacob Corn. Zantevoort, weduw. van Zusanna Ewets Tanis met Niesje Leenders den Harder, j. d., wonende beijde in de Oude Oostdijk.
En sijn na drie voorgaande proclam. den 16 Decemb. 1750 in den huwel. staad ingesegent. J. Molentiel, v. d. m.??
[26-03-1751]
Den 26 Maart hebben sig, na blijk van onder ???t classis van onvermogen sig aan(ge)geven te hebben, (door mij ondergeschreven in ondertrouw opgenomen) Arent Isaakse Coeteeuw, j. m., met Maartijntje Hugo Cometebedde, j. d., wonende beijde alhier.
En sijn na drie voorgaande proclam. den 12 April 1751 in den huwelijk. staad ingesegent. J. Molentiel, v. d. m.
[16-04-1751]
Den 16 April hebben sig, na blijk van onder ???t classis van onvermogen sig aangegeven te hebben, door mij ondergeschreven in ondertrouw opgenomen Abraham Joose Roos, wed. van Maria Coeteuw, en Arjaantje Jacobse van der Baan, j. d., wonende beijde alhier.
En sijn na drie voorgaande proclam. den 9 Meij 1751 in den huwel. staat ingesegent. J. Molentiel, v. d. m.??
[23-04-1751]
23 April hebben sig, na blijk van aan ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, bij afwesen van de predikant, in ondertrouw aangegeven bij den oudsten ouderling, Hendrik Aleman, Jacob van der Baan, j. m., en Neeltje Mees Kieviet, j. d., wonende bijde alhier.
En sijn na drie voorgaande proclam. den 16 Meij 1751 in den huwel. staat ingesegent. J. Molentiel, v. d. m.
[21-05-1751]
21 Meij hebben sig, na blijk van sig in ???t classis van onvermogen aangegeven te hebben, in ondertrouw aangegeven bij den Eerw. Heer J. Schelvisvanger, v. d. m. te Outdorp, Aart Pieters Bakelaar, j. m. alhier, en Jannetje Hendr. Komtebed, j. d. van Outdorp.
En sijn na drie voorgaande proclam. den 12 Junij in den huwelijken staat alhier ingesegent. J. Molentiel, v. d. m.??
[14-08-1751]
14 Augustus hebben sig, na blijk van aan ???s lands geregtigheijt voldaan te hebben, in ondertrouw bij mij aangegeven Pieter van Dam, j. m., met Martijntje Gaveel, j. d., wonende beijde in de Oude Oostdijk.
En sijn na drie voorgaande proclam. den 29 August. in den huwelijken staat alhier ingesegent. J. Molentiel, v. d. m.????
[20-08-1751]
20 Aug. hebben sig, na blijk van sig onder het classis van onvermogen aangegeven te hebben, in ondertrouw bij mij aangegeven Frederik Jurisse Roos, j. m., en Neeltje Corn. Munters, j. d., wonende beijde alhier.
En sijn na drie voorgaande proc. den 12 Sept. door den Wel Eerw. Heer J. Schelvisvanger alhier in den huwelijken staat ingesegent. J. Molentiel, v. d. m.
[16-12-1751]
16 Decemb. 1751 hebben sig (na blijk van onder ???t clas. van onvermogen sig aangegeven te hebbe) in ondertrouw bij mij aangegeven Giel Pieters de Gelder, j. m. van Giesendam, met Ariaantje Jobs Verduijn, j. d., wonend alhier.
En sijn na drie voorgaande procl., so hier als te Giesendam, alhier in den huwelijken staat ingesegent. Act. Goedereede 5 Jan. 1752. J. Molentiel, v. d. m.??
[22-04-1752]
1752 22 April hebben sig (na blijk van onder ???t classis van onvermogen sig aangegeven te hebben) door mij in ondertrouw laten aantekenen Jan Lauwe, j. m. alhier, met Catharina Verheijde, j. d., geboren te Drongelen en wonende alhier.
En zijn na drie voorgaande procl. in den huwelijken staat bevestigt. Actum Goedereede 21 Meij 1752. J. Molentiel, v. d. m.
[19-05-1752]
19 Meij hebben sig, na blijk van aan ???s lands geregten voldaan te hebben, door mij in ondertrouw laten aantekenen Cornelis Witte, j. m., en Maria Suoert, j. d., (beijde) alhier.
En zijn na drie voorgaande procl. in den huwelijken staat bevestigt. Actum Goedereede 11 Junij 1752. J. Molentiel, v. d. m.??
[02-06-1752]
2 Junij hebben sig, na blijk van aan ???s lands geregten voldaan te hebben, door mij in ondertrouw laten aantekenen Pieter Emaus, j. m.. en Maartje den Eersamen, j. d., beijde alhier.
En sijn na drie voorgaande proc. in den huw. staat bevestigt. Actum Goedereed(e) 25 Junij 1752. J. Molentiel, v. d. m.??
[24-11-1752]
24 Nov. 1752 hebben sig (na blijk van aan ???s lands geregten voldaan te hebben, bij mij in ondertrouw laaten aantekenen Klaas Comtebedde, j. m., met Ariaantje Cieviet, j. d., beijde alhier.
En sijn na drie voorgaande proc. in den huw. staat bevestigt. Actum Goedereede 17 Dec. 1752. J. Molentiel, v. d. m.??
[01-01-1753]
Gedurende de vacature van 1 Jan. tot den 20 Meij 1753, door het vertrek van Dom. J. Molentiel na Sommelsdijk veroorsaakt, sijn dese navolgende persoonen bij den oudsten ouderling, Dirk Klase Berkel, in ondertrouw aangenomen.????
[20-01-1753]
Den 20 Januarij, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Daniel Boogerman, j. m., met Kommertje van der Baan, wed. van Corn. Donker, beijde alhier woonagtig, en na drie voorgaande proclam. in den houwelijken staat bevestigt.
[06-04-1753]
Den 6 April, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben Cornelis Boogerman, wed. van Krijn(t)je Klaase Berkel, met Belia van Soest, j. d., beijde alhier woonagtig, en na drie voorgaande proclam. in den houwelijken (staat) bevestigt.????
[06-04-1753]
Den 6 April, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Johannes van der Hart, jongm., geboren in Sommelsdijk, met Maria Jobs Verduijn, j. d., en na drie voorgaande proclam. in den houwelijken staat bevestigt.????
[27-04-1753]
Den 27 April, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Jan Juriese Roos, j. m., geboren te Aalswijk, met Neeltje Joose Bakelaar, j. d., en na drie voorgaande proclam. in den houwelijken staat (vi concla) bevestigt. Den 27 Meij, (en te gelijk op den selven dag ???t kind gedoopt, dat in onegt gewonnen was) door mij, v. d. m. A. Klink.
[14-09-1753]
Bij mijn afwesigheid hebben sig bij Dirk Klase Berkel in den ondertrouw, na ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, aangegeven den 14 Sepemb. Cornelis Danielse Boogerman, j. m., met Ariaantje Baltens Aleman, j. d., beijde alhier woo(n)agtig, en na drie voorgaande proclam. in den houweliken staat bevestigt den 7 Octob., door mij A. Klink, v. d. m. Goeder.??
[26-10-1753]
Den 26 Octob. hebben sig, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, in wettigen ondertrouw bij mij aangegeven Pieter Jan Corn. van Erkel, j. m. van Gorinchem, met Pieternella Corn. Kievid, wed. van Christ. Pieters Goekoop, van Goedereede. A. Klink.
1753??
Gedurende de vacature van den ??? tot - , door het vertrek van Dom. Andreas Klink na de Oude Tonge veroorsaakt, zijn deze volgende personen bij den oudsten ouderling, Dirk Klaasse Berkel, in ondertrouw aangenomen.??
[09-11-1753]
Den 9 Novemb., na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Jacob Zonnemare, j. m., met Huijgje Bogermans, wedw. van Teunis Ongeraa, en na drie voorgaande proclamatien in den houwelijken staat bevestigt??
[17-11-1753]
Den 17 Novemb., na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Meinert Aardse Aleman, wdr. van Maria Slinger, wonende alhier, met Leentje Koote, wd. van Mees Willemsz Bosland, wonende in het Oudorp, en na drie voorg. procl. in den houwelijken staat ingezegent.
[01-03-1754]
1754 den 1 Maart, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Herman Johannesse Meijl, j. m., geboren te Etvlied, met Jacomeintje Leenderts Jongste, j. d., wonagtig alhier, en na drie voorgaande procl. in den houwelijken staat bevestigt.
[27-04-1754]
Den 27 April, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Jan Corn. van Soest, wdr. van Niesje Daniels Santifoort, met Jacomeintje Pieterse Breen, j. d., wonende onder het Oudorp, na drie voorg. procl. in den houwelijken staat bevestigt
[03-05-1754]
Den 3 Meij, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Aren Noorman, j. m., met Leijntje Leunis van der Wende, wonende beide alhier, en na drie voorg. procl. in den houwelijken staat bevestigt.
[10-05-1754]
Den 10 Meij, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Meinert Corn. de Vries, j. m., wonende alhier, met Lintje den Bout, wdw. van Jacob Jobsz Kievit, wonende onder het Oudorp, en na drie voorg. procl. in den houwelijken staat bevestigt.??
[07-06-1754]
1754 den 7 Junij, na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, Abel Dirkse Aleman, j. m., met Dijna Pieters Verheule, wd. van Fulp van Wage.??
Zijn na drie voorg. procl. in den houwelijken staat bevestigt??
[29-08-1754]
Den 29 Aug., na blijk van ???s lands geregtigheid voldaan te hebben, zig in ondertrouw aangegeven Joris Emaus, j. m., met Neeltje Krijns Bakker, j. d., wonende beide alhier
En zijn na 3 voorafgegane proclamatien den 22 Septb. in den huwelijken staat bevestigt. A. van der Palm, v. d. m.
[05-12-1754]
Den 5 December zijn bij ondergeschr., na bewijs van aangevinge onder het classis van onvermogen, in den ondertrouw opgenomen Abel Cornelis de Vries, j. m., met Claartje Pieters van der Bok, j. d., wonende beide alhier
En zijn na drie voorafgegane proclamatie(n) den 29 Xber in den huwelijken staat bevestigt. A. van der Palm, v. d. m.
[28-03-1755]
1755 den 28 Maart hebben zig, na blijk van onder ???t classis van onvermogen aangegeven te hebben, bij ons in ondertrouw opgenomen Jan Joosz Roos, j. man, wonende alhier, en Ariaantje Daniels Koek, j. dogter
En zijn na 3 voorafgegane proclamatien den 20 April in den huwelijken staat bevestigt. A. v. d. Palm, v. d. m.
[10-04-1755]
Den 10 April, na blijk van onder het classis van onvermogen te behoren, zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Cornelis Slingerlant, j. m., en Johanna Prol, j. d., beide alhier.??
En zijn bij ons naar vooraf gegane proclamatien in den huwelijken staat bevestigt den 19. Junij. A. van der Palm, eccl.
[16-05-1755]
1755 den 16 Meij zijn bij mij ondergeschr., na blijk van aangeving onder het classis van onvermogen, in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Breen, wdr. van Piternella Haijmeetman, en Teuntje van Laa, j. d., wonende beijde alhier
En zijn den 8 Junij in den houwelijken staat ingezegent. A. v. d. Palm, eccl.??
[14-06-1755]
Den 14 Junij zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren onder de classis van drie guldens, Arent Dirkse Witte, j. m., en Cornelia Jans den Eersame, j. d., wonende bijde alhier.
En zijn den 6 Julij in den H. houwelijken staat ingezegent. A. van der Palm
[19-09-1755]
1755 den 19 Septb. hebben zig bij mij ondergeschrevene, na blijk van onder het classis van onvermogen te behoren, in wettigen ondertrouw begeven de volgende personen, Willem Daniels Koek, j. m., en Niesje Komtebedde, j. d., wonende bijde alhier
En zijn bij ons in den houwelijken staat bevestigt den 12 October. A. van der Palm
[12-12-1755]
Den 12 December zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Marcus Marinusze Koolen, wdr. van Neeltje Adriaanus van der Grient, wonende te Sommelsdijk, en Aartje Abrahams Roos, laast wde. van Pank Jans Knape
En zijn bij ons in den houwelijken staat bevestigt den 28 Jan. 1756. A. van der Palm
[05-03-1756]
1756 den 5 Maart zijn bij mij ondergeschrevene in wettig ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren elk onder de classis van drie guldens, Aart Lambertse van den Houten, j. m., en Aagje Pieters van der Wende, j. d., beide wonende alhier
En zijn bij ons in den houwelijken staat bevestigt den 28 Maart. A. van der Palm, eccl. ibid.
[16-04-1756]
1756 den 16 April zijn bij mij ondergeschrevene in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren elk onder de classis van onvermogen, Daniel Bakelaar, j. m., geboren en wonende alhier, en Sijtje Dingemans Klein, j. d., geboren op de Lage Swaluwe en wonende alhier
En zijn bij ons in de(n) houwelijken staat bevestigt den 9 Meij. A. van der Palm, v. d. m.
[23-04-1756]
Den 23 April 1756 zijn bij mij ondergeschrevene in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren onder de classis van drie guldens, Joost van Waarde, wdr. van wijlen Neeltje van der Bok, en Cornelia Dirks Gaveel, j. d., beide wonende alhier
En zijn bij ons in den houwelijken staat bevestigt den 16 Meij 1756. A. van der Palm, v. d. m.??
[08-04-1757]
1757 den 8 April zijn bij mij ondergeschrevene in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren elk onder de classis van onvermogen, Daniel Janze Besemers, j. m., geboren te Gijsendam, en Jacomijntje Dimmens Witte, geboren en wonende alhier
En zijn bij ons in den huwelijken staat bevestigt den 8 Meij 1757. A. van der Palm, eccl. ibid.
[15-04-1757]
1757 den 15 April zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren onder de classis van drie gulden, Jacob Soeteman, wdr. van Ariaantje Goekoop, en Maria Janz Kievid, j. d., beide wonende alhier
En zijn bij ons in den huwelijken staat bevestigt den 8 Meij 1757. A. van der Palm, v. d. m.??
[22-04-1757]
1757 den 22 April zijn bij (mij) in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van beide te gehoren ieder onder de classis van drie guldens, Cornelis den Hertog, j. m., geboren te Leerdam en wonende alhier, en Claartje Philips den Eersame, j. d., wonende alhier.
En zijn bij ons in den huwelijken staat ingezegent den 22 Meij 1757. A. van der Palm, v. d. m.??
[06-05-1757]
1757 den 6 Meij Cornelis Munter, j. m., en Cornelia Dirks Witte, j. d., beide wonende alhier, zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren onder de classis van drie guldens.
En zijn bij ons in den huwelijken staat bevestigt den 29 Meij 1757. A. van der Palm, eccl. ibid.????
[06-11-1757]
1757 Paulus van den Bergh, j. m., gebooren en wonende te Sliedreg, en Jannetje Jobs Verduijn, j. d., geboren en wonende alhier
Zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van aangevinge in de classis van onvermogen
En zijn bij ons in den huwelijken staat bevestigt den 6 November 1757. A. van der Palm, v. d. m.
[28-04-1758]
1758 den 28 April zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren onder de classis van drie guldens, Klaas Meinert Jongste, j. m., en Cornelia Pieters van der Bok, j. d., beide wonende alhier
En zijn bij ons in den huwelijken staat bevestigt den 15de Meij 1758. A. van der Palm, eccl. ibid.??
[13-10-1758]
Den 13 October 1758 zijn bij mij, na blijk van aangeving onder de classis van onvermogen, in wettigen ondertrouw opgenomen Govert Rademaker, j. m., geboren in de Lage Zwaluw, en Jannetje Klaas Bogerman, j. d., beide wonende alhier
En zijn bij ons in den huwelijken staat bevestigt den 5 Novb. 1758. A. van der Palm, v. d. m.
[12-01-1759]
1759 den 12 Jan. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren onder de classis van onvermogen, Jan Verheul, j. m., geboren te Noordgouwe en wonende in den Oostdijk, en Pieternella Leenderts Harder, j. d., geboren en wonende in den Oostdijk onder Goeree
En zijn bij ons den 4 Feb. 1759 bevestigt in den huwelijken staat. A. v. d. Palm
[06-04-1759]
Den 6 April 1759 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren onder de classis van onvermogen, Cornelis Krijnse Hollaar, j. m., en Aartje Claas Jongste, j. d., beide geboren en wonende alhier
En zijn bij ons den 29 April in den houwelijken staat ingezegent. A. van der Palm, v. d. m.
[13-04-1759]
1759 den 13 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren elk onder ???t classis van drie guldens, Johannes Swoordt, j. m., en Ariaantje Mees Kievid, j. d., beide geboren en wonende alhier
En zijn bij ons in den huwelijken staat den 29 April 1759 ingezegent. A. van der Palm, v. d. m.????
[27-04-1759]
1759 den 27 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van te gehoren elk onder het classis van drie gulden, Teunis Meindert Jongste, j. m., en Neeltje Arends van der Baan, beide geboren en wonende alhier.
En zijn in den huwelijken staat ???
[17-06-1759]
Geduurende de vacature, veroorzaakt door ???t vertrek van D.us Arn. van der Palm na Woudrichem, zijn alhier, na alvorens sig in ondertrouw te hebben aangegeven aan den ouderl. C. Coole, in den houwelijken staat ingezegent den 17 Junij Dirk Eeuwitze Tanis met Pieternella Gerrits Emaus
[04-11-1759]
Den 4 Novemb. Leendert Pieterse Bakelaar met Teuntie Flipse van Loo
Vervolgens zijn bij mij ondergeschrevene dese naavolgende persoonen in ondertrouw aangenomen
[25-04-1760]
1760 den 25 April hebben, wegens absentie van den predikant, sig bij den oudste ouderling, Corns. Ar. Bogertman, na bewijs van aangeevinge onder ???t classis van onvermoogen, in ondertrouw laaten opneemen Abraham Teunisse Haijmeete, j. m., wonende in den Ouden Oostdijk, en Cornelia Leemans, j. d., gebooren te Zevenbergen, en wonende alhier, en sijn na 3 voorafgegaane proclamatien den 18 Meij 1760 bij ons in den huweliken staat ingezegent. P. v. Kempen, v. d. m.??
[08-11-1760]
Den 8 Novemb. 1760 sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, na blijk van te behooren elk onder ???t classis van 3 gl., Egbert Hendrikse van Sprundel, j. m., gebooren onder Sommelsdijk en woonende onder Dirxland, en Arejaantie Ongeraa, wed. Phlips van Loo, wonende onder Goederede, en sijn na 3 voorafgegaane proclamatien den 30 Novemb. 1760 bij ons in den huwelijken staat ingezegent. P. van Kempen, v. d. m.
[24-04-1761]
1761 den 24 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangeschreeven, na bewijs van aangeevinge onder ???t classis van onvermoogen, Paschier Leendertse Harder, j. m., gebooren en woonagtig onder den Oostdijk, met Aegie Leunis van der Wende, j. d., gebooren in Goederede, en thans woonende onder Oudorp, en sijn na 3 voorafgegaane proclamatien, zoo hier als te Oudorp, den 24 Maji 1761 alhier in den H. huwelijken staat ingezeegent. Petrus van Kempen, v. d. m.??
[17-12-1761]
Den 17 Dec. zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangeschreeven, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Johannes Claasse Bogertman, j. m., gebooren en woonagtig te Goedereede, met Dina Willems Jongste, j. d., gebooren en woonagtig te Goederede, en zijn na 3 vooraf gegaane proclamatien den 6 Januarij 1762 alhier in den H. houweliken staat ingezeegent. Petrus van Kempen, v. d. m.????
[22-01-1762]
Den 22 Januarij 1762 zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangeschreeven, na blijk van sig te hebben aangegeven, Harrent van Soest, j. m., gebooren en woonagtig te Goederede, met Arejaantie Cornelis Witte, j. d., geboortig van Oudorp, wonende alhier, en zijn na 3 voorafgegaane proclamatien den 14 Febr. 1762 alhier in den H. houweliken staat ingezeegent. Petrus van Kempen, v. d. m.
[09-04-1762]
Den 9 April 1762 zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangeschreeven, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Job Bakker, j. m., met Jannetie Pieters Kievit, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane proclamatien den 2 Maji 1762 in den H. houweliken staat ingezeegent. P. van Kempen, v. d. m.
[09-04-1762]
1762 den 9 April 1762 zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangeschreeven, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Jacobus van Soest, j. m., gebooren in den Briel en wonende te Oudorp, met Aegie Blok, j. d., gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane proclamatien, zoo hier als te Oudorp, den 2 Maji 1762 in den H. huweliken staat ingezeegent. P. van Kempen, v. d. m.
[30-04-1762]
Den 30 April 1762 zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangeschreeven, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Leunis Leendertse Herder, j. m., gebooren en wonende in den Oostdijk, met Claartie Claas Bogertman, j. d., gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane proclamatien den 23 Maji 1762 in den H. huweliken staat ingezeegent. P. van Kempen
[28-05-1762]
Den 28 Maji 1762 zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangeschreeven, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Cornelis Hendrikse Coert, j. m., gebooren en wonende in den Oostdijk, met Catharina Johannis van den Houten, j. d., gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane proclamatien den 20 Junij 1762 in den H. huweliken staat ingezeegent. P. v. Kempen, v. d. m.??
[15-10-1762]
Den 15 October hebben sig bij den praesident ouderling Pieter Vis in wettigen ondertrouw laaten aanschrijven, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Jan van Huijsen, j. m., gebooren te Oostvoorn, en woonende in den Oostdijk, met Arejaantie Leenderts Harder, j. d., gebooren en woonagtig onder den Oostdijk, en zijn na 3 voorafgegaane voorstellen den 7 Nov. 1762 in den H. huweliken staat ingezeegent. P. van Kempen, v. d. m.
[29-10-1762]
1762 den 29 Octob. zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Cornelis Jongste, j. m., met Cornelia Krijns Kievit, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane proclamatien den 1 Dec. 1762 in den huwelijken staat bevestigt. P. van Kempen, v. d. m.
[12-02-1763]
1763 den 12 Febr. zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Jan Paulusse van Kassel, j. m., gebooren en wonende te Ouddorp, met Jannetie Wouters Aleman, j. d., gebooren en wonende te Goederede, en zijn na dat de 3 huweliks voorstellingen, zoo hier als te Oudorp onverhindert gegaan waaren, den 6. Maart 1763 in den huwelijken staat ingezeegent. P. v. Kempen, v. d. m.??
[15-04-1763]
Den 15 April 1763 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Job Leunisse van der Wende, j. m., met Arejaantie Daniels Koek, weduwe van wijlen Jan Roos, beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane voorstellingen den 8 Maji 1763 in den H. houweliken staat ingezeegent. P. v. Kempen
[22-04-1763]
Den 22 April 1763 zijn in wettigen ondertrouw aangenoomen, na blijk van aangeevinge,?? Jacob Paulusse van der Bok, j. m., met Arejaantie Joost Steenhoven, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorstellingen gehad te hebben den 15 Maji in den H. houweliken staat ingezeegent. P. v. Kempen, v. d. m.????
[06-05-1763]
1763 den 6 Maji zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw aangenoomen Jacob Bogertman, j. m., met Arejaantie Pieters Visser, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane voorstellingen den 23 Maji 1763 in den H. houweliken staat ingezeegent. P. van Kempen
[06-05-1763]
Den 6 Maji zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Dirk Koek, j. m., met Teuntie Schaarloos, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane voorstellingen den 23 Maji 1763 in den H. houweliken staat ingezeegent. P. van Kempen
[06-11-1763]
Den 6 Nov. 1763 zijn in den H. houweliken staat ingezeegent Chiel Erik de Gelder met Cornelia Jo(o)stse Bakelaar
[23-03-1764]
Den 23 Maart 1764 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Crijn Vlietland, j. m., met Jannetie Pieters van der Wende, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane voorstellingen in den H. h. staat ingezegent den 15 April 1764. P. v. Kempen??
[20-04-1764]
Den 20 April 1764 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Job Claesse Bogertman, j. m., met Leuntie Teunis Breen, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorafgegaane voostellingen in de gemeijnte te hebben gehad, den 13 Maji 1764 in den H. houwelijken staat bevestigt. P. v. Kempen
[27-04-1764]
Den 27 April 1764 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Job Dimmense Witte, j. m., met Neeltie Jans van den Houten, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 voorstellingen in de gemeijnte gehad te hebben, den 20 Maji 1764 in den huweliken staat bevestigt. P. v. Kempen
[11-08-1764]
Den 11 August. 1764 zijn bij mij(n) ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Boogaart, j. m., gebooren te Middelharnis en wonende te Oudorp, met Maartie Cornelisse van Dam, j. d., gebooren en wonende te Goederede, en zijn na 3 proclamatien, zoo hier als te Oudorp gehad te hebben, den 2 Sept. 1764 in den huweliken staat bevestigt. P. v. Kempen??
[14-09-1764]
Den 14 Septemb. zijn bij mij onderges. in wettigen ondertrouw opgenoomen Philippus Swoordt, weduwenaar van wijlen Cornelia Francke Witte, met Pieternella Daniels Bogertman, j. d., zijnde bruidegom gebooren in den Briel, en de bruid te Goederede, en beijde wonende alhier, en zijn, na 3 voorstellingen gehad te hebben, den 7 Octob. 1764 in den H. houweliken staat bevestigt. P. v. Kempen
[28-09-1764]
Den 28 Sept. 1764 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Abram Hendrikse Koert, j. m., gebooren en wonende in den Ouden Oostdijk, met Maartie Teunis de Jonge, j. d., gebooren en wonende te Goederede, en zijn, na 3 proclamatien gehad te hebben, den 14 Octob. 1764 in den houweliken staat ingezeegent. P. v. Kempen
[12-10-1764]
Den 12 Octob. 1764 zijn wegens absentie van den pred. bij den oudsten ouderling, Corn. Arense Bogertman, in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Sonnemaar, weduwenaar van wijlen Huigie Bogertman, gebooren te Oudorp en wonende alhier, met Martijntie Dirks Gaveel, weduwe van Pieter van Dam, gebooren en wonende te Goederede, en zijn, na 3 voorafgegaane voorstellingen, den 4 Nov. 1764 in den H. huweliken staat ingezeegent. P. v. Kempen
[06-12-1764]
Den 6 Dec. 1764 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw aangeschreeven Cent Bijkerke, weduwenaar van wijlen Willemtie Munters, wonende te Middelharnas, met Arejaantie van Dam, j. d., wonende te Goederede, welke na hunne 3 houwelijks voorstellingen, zoo hier als te Middelharnas onverhindert gehad te hebben, den 25 Dec. 1764 in den H. houweliken staat zijn ingezegent. P. van Kempen??
[01-03-1765]
Den 1 Maart 1765 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Crijn Bakker, weduwenaar van wijlen Maartie Jobs Bakker, met Neeltie Dirks Witte, weduwe van Pieter van Regenmorter, beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn, na 3 huweliks proclamatien gehad te hebben, den 24 Maart 1765 in den H. huweliken staat ingezegent. P. v. Kempen
[05-04-1765]
Den 5 April 1765 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Klaas Dirkse Berkel, j. m., met Maartie Gerrits Hollaar, j. d., beijde gebooren en woonende te Goederede, en zijn, na 3 huweliks voorstellingen gehad te hebben, den 28 April 1765 in den H. huweliken staat ingezegent. P. van Kempen??
[05-04-1765]
Den 5 April 1765 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Pieterse Witte, j. m., met Jannetie Teunis de Jonge, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn, na 3 huweliks voorstellingen gehad te hebben, in den echten staat ingezegent den 28 April 1765. P. v. Kempen
[19-04-1765]
Den 19 April 1765 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Frederik Hermanse van Slot, j. m., gebooren te Tienhooven, met Willemijntie Teunis Breen, j. d., gebooren en wonende alhier, en zijn, na 3 huweliks voorstellingen te hebben gehad, den 12 Maji 1765 in den huweliken staat ingezegent. P. van Kempen
[31-05-1765]
Den 31 Maji 1765 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen Dirk van der Wiel, j. m., gebooren en wonende te Goederede, met Geertruij Pieters Roos, j. d., gebooren en wonende te Goederede, en zijn, na 3 huweliks voorstellingen te hebben gehad, den 23. Julij 1765 in den H. huweliken staat ingezegent. P. van Kempen
[25-10-1765]
Den 25 Octob. 1765 zijn bij mij ondergeschrevene in wettigen ondertrouw opgenoomen Dingeman Wouterse Aleman, j. m., met Neeltie Jobs Verduijn, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn, na 3 huweliks voorstelingen te hebben gehad, den 10 Nov. 1765 in den H. huweliken staat ingezegent. P. v. Kempen
[25-10-1765]
Den 25 Octob. 1765 zijn bij mij ondergeschr. in wettigen ondertrouw opgenoomen, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Aart Prol, j. m., met Leuntie Mijnderts Jongste, j. d., beijde gebooren en wonende te Goederede, en zijn, na 3 huweliks voorstellingen gehad te hebben, den 10 Nov. 1765 in den H. huweliken staat ingezegent. P. van Kempen
[12-10-1765]
Geduurende de vacature, veroorzaakt door het vertrek van Do. P. van Kempen naer Pijnaker, hebben zig den 12. 10ber in ondertrouw alhier aangegeven aan den president ouderling, P. Emaus, Aart Versluijs, jonghman, geboren te Werkendam, (en) Aagje Pieters van der Wende, weduw. van Aart v. d. Houten, gebooren en woonende alhier
[02-05-1766]
Den 2 Meij 1766 zijn bij mij ondergeschrevene in wettigen ondertrouw opgenoomen, na blijk van ???s lands geregtigheid betaalt te hebben, Leendert Koek, j. m., (en) Cornelia Klaas Comptebedde, j. d., bijde geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen gehad te hebben, den 25 Meij 1766 in den H. huwelijken staat bevestigd. C. Gavel
[17-08-1766]
Den 17 Aug. zijn getrouwt Johannes Aerense Sariloos met Jannetie Dirx Gaveel, wed. van wijlen Jan Joose van Waarden.
Als mede ten zelven dage Teunis Pieterse van der Wende met Cornelia Cornelis Donker.
[31-10-1766]
Den 31 Octobr. zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Mijn Heer d???Heer Gerrit Goekoop, adjunct bailliuw en schout dezer stede, mitsgaders schout en secretaris van Stellendam, met Mejuffer Martijntje Gaveel, Arends dogter, jongman en jonge dogter, bijde geboren en woonende alhier, en zijn den 30 November in den heijl. huwelijken staat ingezegent. C. Gavel, v. d. m.
[16-01-1767]
1767 den 16 Januarij zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jobse Kievit, j. m., met Willemijntie Pieterse van Dijke, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen ontfangen te hebben, den 2 Febr. 1767 in den h. huwelijken staat bevestigd. C. Gavel, v. d. m.
[13-05-1767]
1767 den 13 Meij is getrouwt Gerrit Paulus van Wage met Maartie Flips den Eersamen
[17-05-1767]
Den 17 Meij is getrouwt Aard Johannesse van den Houten met Jannetje Dimmisse Witte
[24-05-1767]
Den 24 Meij zijn getrouwt Johannes Hendrikse Koert, j. m., wonende in den Oostdijk, met Klaartie Pieters Roos, wonende te Goederede
[21-06-1767]
Den 21 Junij zijn alhier getrouwt Cornelis Phlipse den Eerzaame, Mennonist, met Neeltie Corstiaanse Goekoop
[09-10-1767]
Den 9 October zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Ariense Verschoor met Dina Jacobse de Vries, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen gehad te hebben, den 25 October getrouwt in het Oud-dorp. C. Gavel
[13-11-1767]
Den 13 November zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen Karel Verbrugge met Jacomijntie Hendrik Koert, uit den Oostdijk, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen gehad te hebben, in den H. huwelijken staat op den 2 December ingezegent. C. Gavel
[27-11-1767]
Den 27 November zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen Paschier Danielse Boogertman met Neeltje Gerritse Viseroij, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen gehad te hebben, den 20 December in den H. huwelijken staat ingezegent. C. Gavel??
[29-04-1768]
Den 29 April zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Dirkze Berkel, j. m., met Cornelia F. den Eerzamen, j. d., en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen, in den H. huwelijken staat op den 22 Meij ingezegent
[29-04-1768]
Op den zelfden datum Johannes P. Bakelaar, j. m., met Adriaantje Kr. Aleman, j. d., en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen ontfangen te hebben, den 22 Meij in den H. huwelijken staat ingezegent
[15-05-1768]
Den 15 Meij is getrouwt Jan P. Witte met Maria Janse Bakelaar
[06-05-1768]
Den 6 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen deze persoonen:
Cornelis Domusse Prol, weduwenaar en laast in huwelijk gehad te hebben Adriaantie van Kassel, met Maria Koijman, weduwe van wijlen Pieter Johannisse Roos, beide woonende alhier, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen gehad te hebben, in den H. huwelijken staat op den 23 Meij ingezegent
[06-05-1768]
Op den zelfden datum zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Dam, j. m., met Maartie Teunis Breen, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn op den 29 Meij in den H. huwelijken staat bevestigd
[03-09-1768]
Den 3 September zijn door den ouderling Pieter Visser in ondertrouw opgenomen Johannes Leendertse Bakker, j. m., met Neeltie Teunisse Jongste, en zijn den 25 daar aan volgende in den H. huwelijken staat ingezegent
[28-10-1768]
Den 28 October 1768 zijn door den ouderling Pieter Visser in ondertrouw opgenomen Koenraad Jacobse van Heest, j. m., geboren te Middelharnas en woonende alhier, met Johanna Pt. Bakelaar, j. d., gebooren en woonende te Goederee, en zijn den 16 November in den H. huwelijken staat ingezegent
[23-02-1769]
Den 23 Febr. 1769 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Jongste, j. m., en Grietje Goekoop, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn den 19 Maart in den huwelijken staat ingezegent. C. Gavel
[19-03-1769]
Den 19 Maart 1769 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Lambert Koijmans, j. m., geboren te Leerdam en tans woonende te Goederee, met Johannetie van den Houten, geboren en woonende alhier, en zijn den 9 April in den huwelijken staat bevestigt. C. Gavel
[06-04-1770]
Den 6 April 1770 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Teunis de Jonge, j. m., geboren en woonende alhier, met Cornelia Gerrits Sandifort, j. d., mede geboren en woonende alhier, en zijn den 29 daar aan volgende in den huwelijken staat bevestig(t)
[06-04-1770]
Op den 6 April 1770 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Huijsen, weduwenaar van wijlen Arjaantie Leendertse Herder, woonende alhier, met Pieternella Maartens van Waarden, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn den 29 daar aan volgende in den huwelijken staat ingezegent
[12-04-1670]
Op den 12 dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Daniel de Blok, j. m., geboren te Ooltjesplaat en woonende alhier, met Neeltje Leendertse Bakker, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn op den sesden Meij in den huwelijken staat ingezegent
[28-04-1770]
Den 28 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Arense de Vogel, j. m., geboren en woonende te Oud-dorp, met Lena Roelse de Jonge, j. d., geboren te Oud-dorp en woonende alhier, en zijn den 27 Meij hier in den H. huwelijken staat ingezeegent
[11-05-1770]
Den 11 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Goekoop, j. m., met Cornelia Gerrits Hollaar, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn den derden Junij in den H. huwelijken staat ingezegent??
[11-05-1770]
Den 11 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Arend Witte, weduwenaar van wijlen Cornelia Jans d??? Eerzaame, met Jobje Dimmens Witte, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn den 10 Junij in den heiligen huwelijken staat ingezegent. C. Gavel??
[19-04-1771]
Den 19 April 1771 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Meindertse Jongste, weduwenaar van Neeltie Arents van der Baan, met Catarina Bellens, j. d., bijde gebooren en woonende alhier, en zijn den 12 Meij in den huwelijken staat ingezegent. C. Gavel
[11-10-1771]
Den 11 October zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornel. Witte, weduwenaar van Maria Jur?ert, met Jacomijntie van der Bok, jonge dogter, bijde geboren en woonende alhier, en zijn den 3 November in den H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel
[01-11-1771]
Den 1 November zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Slingerland, weduwenaar van Johanna Cornelisse Prol, met Neeltie Jans Bakelaar, bijde geboren en woonende alhier, en zijn den 20 Novbr. in den H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel
[08-08-1770 (zal zijn 1771)]
Den 1770 (1771) den 8 Aug. zijn alhier getrouwt Aren Franse van der Vlugt met Johanna Reedijk. C. Gavel
[10-04-1772]
Den 10 April 1772 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Herman Meier, weduwenaar van Jacomijntje Lts. Jongste, woonende alhier, met Hester Janse Paveregts, j. d., woonende in het Oude Nieuwland, en zijn den 10 Meij 1772 in den H. huwelijken staat bevestigt
[17-04-1772]
Den 17 April zijn in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Wouterse Aleman, j. m., geboren en woonende alhier, met Maria Huijberts Verkerk, j. d., geboren te Ameida en woonende alhier, en zijn den 10 Meij in den huwelijken staat bevestigt
[24-04-1772]
Den 24 April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Krijnse Hollaar, j. m., met Maria Pieters Bellens, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn den 17 Meij in den huwelijken staat bevestigt
[09-05-1772]
Den 9 Meij 1772 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Domus van der Wiel, j. m., geboren en woonende alhier, met Leuntie Pieters van der Wende, j. d., mede geboren en woonende alhier, en zijn den 31 Meij in den huwelijken staat bevestigt
[04-12-1772]
Den vierden December zijn, na blijk van s???lands regt op het trouwen voldaan te hebben, in ondertrouw opgenomen Pieter Bellens, j. m., met Jobje Phlips van Loo, beide geboren en woonende alhier, en zijn den 25 Dec. in dien staat ingezegent. C. Gavel, v. d. m.
Ao. 1773
[03-04-1773]
Na blijk van s???lands regt voldaan te hebben zijn bij ons den 2 April in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Janse Com, j. m., geboren en woonende te Middelharnas, met Jannetie Jans Bleijker, j. d., geboren te Zirkzee en woonende alhier, en zijn den 2 Meij in den huwelijken staat bevestigt??
[08-10-1773]
Den 8sten October zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Evert van der Sluijs, geboren te Werkendam en woonende te Goeree, met Neeltie Meinderts Jongste, gebooren en woonende te Goederee, en zijn den 31 October in den H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel??
[04-02-1774]
Den 4 Febr. 1774 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Harm. Wubbenhorst, j. m., geboren te Vielstad onder het Graafschap Oldenburg en Del(l)menhorst, met Catharina van den Houten, wed. van Cornelis Koert, geboren en woonende alhier, en zijn den 23 Febr. in den H. huwelijken staat bevestigt
[04-03-1774]
Den 4den Maart zijn, na blijk van s???lands regt voldaan te hebben, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Phlip de Blok met Maartje Philips van Loo, zijnde de bruijdegom geboren te Oud-dorp, en de bruijd onder de jurisdictie van Goederee, en zijn den 23 dito in den H. huwelijken staat bevestigt??
[25-03-1774]
Den 25 Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Domus Hendrikse Prol, j. m., geboren en woonende te Goederee, met Maartje Teunisse de Jonge, weduwe van Abraham Koert, mede geboren en woonende alhier, en zijn den 17 April in den H. huwelijken staat bevestigt
[15-04-1774]
Den 15 April 1774 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan de Jonge, weduwenaar van Cornelia Sandifort, met Neeltje Teunis Jongste, weduwe van wijlen Johannes Bakker, bijde geboren en woonende te Goederee, en zijn den 8sten Meij in den H. huwelijken staat ingezegent. C. Gavel, v. d. m.
[15-04-1774]
Den 15 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Daniel Teunisse Jongste, j. m., met Martijntje Teunis de Jonge, j. d., bijde geboren en woonende alhier, en zijn den 8sten Meij in den H. huwelijken staat bevestigt
[18-06-1774]
Den 18 Junij 1774 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Jacobse Kievit, j. m., met Johanna Maartense Visser, j. d., geboren onder Strien, en zijn den 17 Julij in den H. huwelijken staat bevestigt
[20-08-1774]
Den 20 Aug. 1774 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Mattijs Coole, j. m. van Oud-dorp, met Catharina Roos, weduwe van Johannes Koert, woonende alhier, en zijn den 11 Sept.ber in den H. huwelijken staat ingezegent
[28-10-1774]
Den 28 October zijn in wettigen ondertrouw opgenomen de Wel Eerw. Heer Cornelis Gavel, j. m., geboren te Middelburg, en leeraar dezer gemeente, met Mejufvrouw Leonora Goekoop, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn op den Bommel in den heiligen huwelijken staat bevestig(t). Cornelis Ar. Boogertman
[04-11-1774]
Den 4 November zijn alhier in ondertrouw opgenomen Jurij Houwman, geboren te Erfst in het keurvorstendom Keulen en bisschopdom van Munste(r), weduwenaar van Neeltje Cornelis Witte, woonende te Goederee, met Geertje Gerrits van der Poot, j. d., geboren te Middelharnas en woonende alhier, en zijn, alzoo de bruijdegom Roomsgezind was, den 12 Maart in den H. huwelijken staat bevestigt
[02-12-1774]
Den 2 December 1774 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Dam, weduwenaar van Maartje Teunis Breen, met Neeltje Jobs Verduijn, weduwe van Dingeman Wouterse Aleman, en zijn den 21 dito in den H. huwelijken staat bevestigt
[23-12-1774]
Den 23. Dec. 1774 in wettigen ondertrouw bij ons opgenomen Hendrik Pippeling, j. m., geboren te Sonnemare en woonende te Oud-dorp, met Grietje Roos, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn den 11. Jan. 1775 in den H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel, v. d. m.
[28-07-1775]
Den 28 Julij 1775 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Aart Pieterse Bakelaar, wedr. van Jannetje Hendriks Comtebede, met Pieternella Wouters Aleman, bijde geboren en woonende te Goederee, en zijn den 13 Augustus in den H. huwelijken staat bevestigt
[16-03-1776]
Den 16 Maart 1778 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Verduijn, j. m., geboren en woonende te Goederee, met Angenitie van der Baan, j. d., geboren en woonende te Goederee, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen in de kerk gehad te hebben, op den 7den April in (den) H. huwelijken staat ingezegent
[22-03-1776]
Den 22sten dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, na blijk van s???lands regt op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, Lammert Jansz Belet, weduwenaar van wijlen Dina Hugo Comtebedde, woonende te Ouddorp, met Pieternella Wouters Aleman, j. d., geboren en woonende te Goederee, en bevestigt den 14 April 1776??
[07-02-1777]
Den 7 Februarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Benjamin (van) Aleman, wedr. van Alida Admirant, geboren op Stad, met Ariaantje Joost van Steenhoven, wede. van wijlen Jacob van der Bok, gebooren en beide woonende alhier, zijnde de voornoemde Benjamin Aleman met Ariaantje Joost van Steenhoven in den huwelijken staat alhier bevestigt op den 26 Febr. 1777
[11-04-1777]
Den 11 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Pieterse Bakelaar, j. m., met Dina Hermans Meijer, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen onverhindert gehad te hebben, in den H. huwelijken staat bevestigt op den 4 Meij 1777
[03-04-1778]
Den 3den April 1778 zijn, na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Maarten Klaase Moijses, j. m., met Grietje Klaase Moijses, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn den 26 April in den H. huwelijken staat bevestigt????
[29-05-1778]
Den 29 Meij 1778 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Klaase Comtebedde, j. m., geboren en woonende alhier, met Cornelia Corstiaans Goekoop, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn den 21 Junij in den huwelijken staat alhier bevestigt. C. Gavel
[08-08-1778]
Christiaan Wagerhof, j. m., geboren te Haiger, en Christina Smit, j. d., geboren te Sommelsdijk, en beide woonende alhier, zijn, na blijk van s???lands regt voldaan te hebben, op heden den 8 Aug. in ondertrouw opgenomen, en zijn na drie huwelijks voorstellingen gehad te hebben, den 26 Aug. in den H. huwelijken staat bevestigt
[07-11-1778]
Cornelis Rijdijk, j. m., gebooren te Herking en woonagtig onder Dirxland, met Willemijntje Soldaat, j. d., geboren te Dirxland en woonende alhier, zijn bij ons op den 7den Nov.br in wettigen ondertrouw opgenomen, en den 29 Nov.br in den H. huwelijken staat bevestigt??
[14-02-1779]
Den 14 Febr. 1779 zijn, na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, in wettigen ondertrouw opgenomen Evert van der Sluis, wedr. van Neeltje Meinderts Jongste, met Krintje van der Velde, j. d., geboren in den Oudenhoorn, en beide woonende alhier, en zijn den derden Maart in den H. staat bevestigt
[17-02-1779]
Den 17 Febr. zijn alhier getrouwt Krijn Goudswaard met Jobje Janse Slingerland. C. Gavel??
[02-05-1779]
1779 Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Jongste, weduwr., met Willemijntje L. Bakker, j. d., beide geboren en woonende te Goederee, en zijn den 2den Meij in den H. huwelijken staat bevestigt??
[09-04-1779]
Den 9 April 1719 zijn na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Krijnse Hollaer, wed.r van wijlen Maria Pieters Bellens, met Anna Frederik Roos, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn den 2 Meij in den H. huwelijken staat ingezegent. C. Gavel
[01-05-1779]
Den 1sten Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Leendertse Comtebedde, j. m., geboren op de Plats en wonende te Goederee, met Ariaantje Pieters Visser, wede. van wijlen Jacob Bogertman, geboren en wonende alhier, en zijn den 30 Meij in den heiligen huwelijken staat ingezegent
[11-06-1779]
Den 11 Junij 1779 in wettigen ondertrouw opgenomen Joost van Waarde, j. m., geboren en woonende alhier, met Jannetje Phlips van Loo, j. d., geboren en woonende onder deze jurisdictie, en zijn den 27sten dito in den H. huwelijken staat ingezegent. C. Gavel
[11-06-1779]
Op datum als boven zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Korstiaan Pieterse van Dam, j. m., geboren in den Oostdijk en woonende alhier, met Martijntje Daniels Bogertman, en zijn na drie huwelijkse voorstellingen onverhindert gehad te hebben, op den 27sten van de maand?? in den H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel, v. d. m.
[02-07-1779]
Op den 2den Julij 1779 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Claas Bogaert, wed.naar van Maatje Tieleman, gewoont hebbende op de Plaat, met Lijntje Arentze Noorman, en zijn, na hunne drie huwelijkse voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, op den 25sten Julij in den H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel
[18-02-1780]
Den 18 Febr. zijn bij ons in wettige(n) ondertrouw opgenomen Aren Aleman, j. m., met Maria Klaase Moses, j. d., beide geboren en woonende te Goederee, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen gehad te hebben, op den 12 Maart in den H. huwelijken staat bevestig(t)
[18-02-1780]
Op datum als boven zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Klaas Dekker, j. m., geboren op Stad aan het Haringvliet en woonende in Stellendam, met Ningetje Jans Bakelaar, j. d., geboren en woonende te Goederee, en zijn, na drie huwelijks voorstellen gehad te hebben, ter zelver tijd in den heiligen huwelijken staat bevestigt
[03-03-1780]
Den 3 Maart 1780 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van der Wende, j. m., geboren en woonagtig alhier, met Jannetje Mees Bosland, j. d., gebooren te Ouddorp en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen gehad te hebben, op den 26 Maart in den H. huwelijken staat bevestigt??
[07-04-1780]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn op den 7den April 1780 bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter van Erkel, wed.r van Pieternelle Cornelisse Kivit, geboren te Gerouw en woonende alhier, met Maartje Krijns Hollaar, en zijn, na drie huwelijkse voorstellingen onverhindert gehad te hebben, op den 23 April in den huwelijken staat bevestigt
[13-10-1780]
Na blijk van s???lands regt op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn op heden den 13 Oct. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Franko van Waarden, j. m., met Jannetje Jacobs Soeteman, jonge dogter, beide geboren en woonende te Goederee, en zijn den 1 Novbr. onder ons in den H. huwelijken staat ingezegent????
[11-03-1781]
1781 den 11 Maart zijn alhier getrouwt Coenraad Roppel, granadier in het regiment van Walk, met Anna Catharina Charlotta Gi?, geboren te Duisburg
[11-05-1781]
Den 11 Meij 1781 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Doen Klaase Moijses, j. m., met Aagje van der Hardt, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn den 3den Junij bij ons in den H. huwelijken staat ingezegent
[02-06-1781]
Den 2 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Jans Mulder, j. m., geboren te Oosterwolde, met Magdalena Koole, j. d., gebooren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen gehad te hebben, den 27den dito in den H. huwelijken staat bevestigd????
[31-10-1781]
Den 31 Oct.er zijn alhier in den huwelijken staat bevestigt Leendert Noorman met Pieternella Janz Luning
[03-11-1781]
Den 3 Nov.er zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Coenraad van Heest, wed.naar van wijlen Anna Bakelaar, met Trijntje Aleman, j. d., beide woonende alhier, en zijn den 28 Nov.er in den huwelijken staat bevestigdt
[01-02-1782]
1782 op heden den 1 Febr., na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Kats, j. m., geboren en woonende onder Dirxland, met Lijntje Emaus, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen gehad te hebben, den 24 Februarij in den H. huwelijken staat bevestigt
[22-02-1782]
Den 22sten Febr. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Job Klaase Bogertman, wed.naar van wijlen Leuntje Teunis Breen, met Geertruij van Vliet, wede. van wijlen Gerrit de Blok, beide woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen ontfangen te hebben, in den H. huwelijken staat op den 13 Maart bevestigt??
[19-04-1782]
Den 19 April 1782, na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Teunisse Jongste, j. m., met Leentje Abrahams Roos, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhinderd gehad (te hebben), den 12 Meij in den H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel????
[25-04-1782]
Op den 25 April 1782 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Coenraad Lenas, j. m., geboren te Geerderen en woonende alhier, met Ariaantje Cornelis Bogertman, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 12 Meij 1782 in den heiligen huwelijken staat bevestigt. C. Gavel, v. d. m.
[10-05-1782]
Den 10 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Krijnse Kivit, j. m., met Jannetje Arens Witte, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, in den H. huwelijken staat bevestigt op den 2 Junij 1782
[17-05-1782]
Den 17 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Arentze Bakelaar, j. m., met Ariaantje Frederiks Roos, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn den 2den Junij in den H. huwelijken staat bevestigdt
[29-06-1782]
Den 29 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Hendrikse Comtebedde, wedr. van Caatje Pieters Witte, woonende te Ouddorp, met Maartje Joh.s van der Hart, j. d., gebooren alhier en woonende in den Ouden Oostdijk, en zijn, na drie huwelijks proclamatien onverhindert, zoo te Ouddorp als onder ons gehad te hebben, op den 21 Julij in den H. huwelijken staat bevestigd
[01-09-1782]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen op den 1sten Septembr. 1782 de persoonen Johannes Jager, j. m., met Niesje Janse Roos, j. d., en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, op den 22 7ber in den H. huwelijken staat bevestigd
[20-09-1782]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn op den 20 7ber in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Kastelein, j. m., geboren en woonende te Ouddorp, met Cornelia Daniels Bakelaar, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 13 Oct.er in den heiligen staat ingezegent??
[08-11-1782]
Op heden den 8 Novbr. 1782 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit de Weert, j. m., geboren te Werkendam in de Werken, met Cornelia Willemse Koek, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks?? voorstellingen onverhindert gehad te hebben, op den 8sten Decembr. in den H. huwelijken staat voor de gemeente ingezegent
[08-12-1782]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Eeuwen, j. m., geboren onder Dirxland en woonende onder Stellendam, met Cornelia Bastiaan Caron, j. d., geboren en woonende onder Goeree, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 8sten Dec. in den H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel, v. d. m.
[17-12-1782]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen den 17 Decbr. Daniel de Blok, wed.naar van wijlen Neeltje Leenderts Bakker, met Elisabet van der Burg, j. d., geboren te Radenburg en laatst gewoont hebbende te Middelburg, tans woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 16 Maart in (den) H. h. staat ingezegent. C. Gavel
[12-02-1783]
Na blijk van s???land(s) recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Kuiper, j. m., geboren te Nieuw Beierland en woonende alhier, met Pieternella Jansze Roos, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 12den Februarij in den H. huwelijken?? staat ingezegent. C. Gavel??
[07-03-1783]
Den 7den Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Piet.r Emaus, j. m., met Maatje Cornel.s Boogertman, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 30sten Maart in den H. h. staat ingezegent. C. Gavel
[18-04-1783]
Op heden den 18 April 1783 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Soeteman, j. m., geboren en woonende alhier, met Aagje Cornelis van Cadsand, j. d., geboren te Ouddorp en woonende alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 18den Meij in den H. huwlijken staat bevestigt. Q. T. C. Gavel
[23-04-1783]
Den 23sten April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk van der Made, j. m., geboren te Dirxland, met Neeltje Corn.s Jongste, j. d., geboren te Goedereede, en beide woonende alhier, en zijn, na drie zondaagse geboden onverhindert gehad te hebben, op den 18den Meij 1783 in den H. huwelijken staat ingezegent. Q. T. C. Gavel
[10-07-1783]
Den 10 Julij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan den Eerzame, j. m., geboren en woonende alhier, met Grietje Cornelisse Gaveel, j. d., geboren te Brouwershave en woonende alhier, en zijn, na drie zondaagse geboden onverhindert gehad te hebben, den 3 Aug. in den huwlijken staat bevestigt
[28-11-1783]
Den 28. Novbr. 1783 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Corstiaan de Graaf, geboren te Lambroek, met Pieternella Abelse de Vries, geboren te Goederee, en beide woonende alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 17den Decembr. in den H. huwelijken staat ingezegent. C. Gavel??
[17-04-1784]
1784 den 17 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Casper Hakkenbragt, j. m., geboren te Tienhove en wonende alhier, met Jannetje van Oostvoorn, j. d., geboren te Sommelsdijk en woonende alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, op den 9den Meij in den H. huwlijken staat bevestigt. C. Gavel
[09-07-1784]
Op heden den 9den Julij 1784 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van der Linde, j. m., geboren in de N. Tonge, en laatst gewoont hebbende te Philipsland, met Neeltje Crijns Kivit, j. d., geboren onder de jurisdictie van Goedereede, beide woonende alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 1 Augustus in den H. huwelijken staat ingezegent. C. Gavel
[14-08-1784]
Den 14 Aug. 1784 na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Krijn van Regenmorter, met Lijntje Aartse van der Sluis, j. d., beide geboren te Goedereede, doch de bruidegom is op Nieuw Beierland woonagtig, en zijn, na drie huwelijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 5 7ber daar aan volgende in den H. huwelijken staat ingezegent. C. Gavel
[15-01-1785]
1785 na bewijs van aangeving onder het classis van onvermogen, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen den 15 Jan. 1785 Pieter Corn.s Hoekman, j. m., met Ariaantje Joh.s. van der Hart, j. d., geboren en beide woonende alhier, en zijn, na 3 huwlijks proclamatien onverhindert gehad te hebben, den 6den Febr. in (den) H. huwelijken staat bevestigt. C. Gavel??
[24-01-1785]
Den 24 Jan. 1785 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Goedknegt, j. m., met Pieternella Sandifort, wede. van wijlen Cornel.s de Vos, woonende alhier, en zijn, na de 3 proclamatien onverhindert gehad te hebben, den 20 Febr. in den echt bevestigt. C. Gavel
[16-04-1785]
Den 16. April zijn alhier, na blijk van aangeving, in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Piet. Emaus, j. m., met Amplonia van Leent, j. d., en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 15en Meij in den heiligen huwlijken staat ingezegent. C. Gavel
[07-09-1785]
Den 7den 7ber zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob van der Baan, j. m., met Arjaantje Teunisse Jongste, j. d., beide gebooren en woonende alhier, en zijn, na 3 huwlijks proclamatien onverhindert gehad te hebben, den 25sten dito in den heiligen huwlijken staat ingezegent??
[12-11-1785]
Den 12den Novmbr. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Kleijn, j. m. van Ouddorp, met Aegje Leunis den Herder, j. d., geboren te Goedereede en woonende in den Oostdijk, en zijn, na drie huwlijkse voorstellingen in de kerk onverhindert gehad te hebben, den 30 Novbr. in den H. huwlijken staat bevestigt
[26-01-1786]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen den 26 Jan. 1786 Gerrit Kr. Hollaar, wedr., met Grietje Domisse Bakelaar, j. d., en zijn, na 3 huwelijks proclamatien onverhindert gehad te hebben, den 12 Febr. bevestigt
[03-04-1786]
Den 3 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Kr. Kivit, j. m., geboren op de Plas onder deze stede jurisdictie, met Anna Leendtje Bakelaar, j. d., geboren binnen deze stede, en beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 30 April in den huwl. staat zijn ingezegent??
[13-04-1786]
Den 13 April 1786 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Lauwe, j. m., en Cornelia Corn.s Jongste, j. d., beide gebooren en woonende alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, op den 14den Meij in den H. huwlijken staat ingezegent
[05-05-1786]
Den 5 Meij zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter de Gelder, j. m., gebooren te Giesendam en woonende onder Ouddorp, met Johanna van den Hoven, wede. van Joh.s Kempe, woonende in den Ouden Oostdijk, en zijn den 25 Junij in (den) H. staat bevestigt
[26-05-1786]
Den 26 Meij 1786 zijn bij mij in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Sandifort, j. m. uit den O. Dijk, met Maria Gerritse Witte, j. d., gebooren onder Ouddorp, en beide woonende in den Oostdijk, bevestig(t) den 1? Junij 1786
[25-06-1786]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus M. Koole, j. m., gebooren en woonende alhier, met Angenietje van der Baan, wede. van Jan Verduijn, woonende en gebooren alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 25sten Junij bevestigt
[12-08-1786]
Den 12den August. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aart van den Houten, weduwenaar van wijlen Jannetje Dimmese Witte, met Johanna Do.e Bakelaar, j. d., beide geboren en wonende alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, op den 16den Julij in den Heil. huwlijken staat bevestigt
[12-10-1786]
Den 12 October zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Schop, j. m., geboren te Nieuw Beierland, met Anna Flips Zwoert, j. d., geboren te dezer stede en woonende alhier, bevestigd den 1 Nov. 1786
[12-10-1786]
Op datum als voren zijn mede in ondertrouw opgenomen Jan Adolf August Cheffer, j. m., geboren te Ronkel, met Grietje Daniels Lauwe, j. d., gebooren en woonende alhier
[12-10-1786]
Nog zijn op datum als voren in ondertrouw opgenomen Pieter Janz, j. m., geboren te Groningen, met Neeltje Jobz Witte, j. d., geboren en woonende alhier, en zijn deze bovenstaande 2 paaren bevestigd den 29 Oct. 1786. C. Gavel
[02-02-1787]
1787 den 2den Febr. 1787 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Corstiaan Roos, j. m., geboren en woonende alhier, met Grietje L. den Harder, j. d., geboren alhier en woonende in den Ouden Oostdijk, en zijn den 21 Februarij in den Heiligen huwelijken staat bevestigd
[11-05-1787]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen den 11 Meij Meindert Kl. Jongste, j. m., met Maatje Ar. van Zoest, j. d., beide gebooren en woonende alhier, en zijn, na drie huwlijks voorstelingen onverhindert gehad te hebben, den 11en Junij in den H. echt ingezegent
[19-05-1787]
Den 19den Meij zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Coenraad Hendriks Beek, j. m., geboren in het graafschap Lipsland in het dorp Hitsen, met Maria Verkerk, beide woonende alhier, en zijn, na 3 huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 10den Junij in den echten stand bevestigd
[24-08-1787]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn op heden den 24sten Aug. in wettigen ondertrouw opgenomen Hermanus Boshooven, van de Roomse godsdienst, met Pieternella Bakelaar, geboren en woonende alhier, en zijn na 3 voostellingen den 21 Novembr. In den egt bevestigd
[15-09-1787]
Den 15 7ber 1787 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Arensz Witte, j. m., met Aagje Bezemer, j. d., beide geboren en woonende alhier, en zijn, na drie huwlijks proclamatien onverhindert ontfangen te hebben, den 7den Octobr. in den echt bevestigd
[06-11-1787]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen den 6 Novbr. Aart van den Houten, laatst weduwenaar van Johanna Domusze Bakelaar, met Leentje Blok, j. d,. geboren te Middelharnas, en beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 28 Novembr. in den H. echt bevestigd zijn
[08-11-1787]
Den 8sten Novbr. zijn in ondertrouw opgenomen Adriaan van Rooden, j. m., geboren te Brouwershaven, met Neeltje Teunis Jongste, laatst wede. van Jan de Jonge, welke beide alhier woonen, en na 3 huwlijks voorstellingen onverhindert voor de gemeente ontfangen te hebben, zijn de zelve den 23 Novembr. in den echt bevestigd
[11-11-1787]
Den 11den Novbr. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Salomon Buijs, j. m., met Heiltje van Breugel, j. d., beide geboren onder den Nieuwendijk, en woonende alhier, welke, na 3 huwlijks proclamatien onverhindert ontfangen te hebben, den 28sten Novembr. in den H. echt bevestigd zijn
[11-01-1788]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn op heden den 11den Jan. 1788 bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Caspar Vogt, geboren te Bordorf in het Zwitsersche canton Bern, met Jobje Phlips van Loo, weduwe van Pieter Bellens, geboren onder Goedereede, en beide woonende alhier, bevestigd 13 Febr. 1788
[06-02-1788]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Kirchner, wedr. van Elisabet Kaijserin, geboren te Selegenthal in Hessen Cassel, met Willemijntje Leenderts Bakelaar, j. d., geboren te dezer stede, en beide woonende alhier, en zijn (na) 3 huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben in den H. echt bevestigt den 6 Febr. 1788
[20-04-1788]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Hollaer, laatst wed.naar van Grietje Domusse Bakelaar, met Neeltje Krijns Kivit, weduwe van Jan van der Linde, en zijn na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 20 April in den H. echt bevestigd
[20-04-1788]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons op den 28 Maart in wettigen ondertrouw opgenomen Hermanus Aarts, j. m., met Geertje Poot, wede. van Jurien Houman, en zijn na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 20. April in den echt bevestigd
[18-04-1788]
Na blijk van aangeving zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen den 18den April Jacob de Berg, wedr. van wijlen Berbera Janse Kreeft, woonende op Ouddorp, met Cornelia van den Houten, j. d., geboren en woonende te Goedereede, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 21 Meij in den echt bevestigd wierden
P. S.: deze Cornelia van den Houten noemde haar mede Cornelia de Vos
[18-04-1788]
Den 18den April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Adriaanse Molenstee, j. m., geboren en woonende te Ouddorp, met Maria Cornelisse Witte, geboren te Goedereede, en woonende in de polder den Ouden Oostdijk, welke den 11den Meij bevestigd zijn
[02-05-1788]
Den 2den Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus Ruitenberg, j. m., geboren te Dirksland, met Jannetje Leenderts Bakelaar, j. d., beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 25sten Meij in den H. echt bevestigd zijn
[09-05-1788]
Den 9den Meij 1788 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Corn.s Kivit, j. m., geboren te Goedereede en woonende in de jurisdictie van Stellendam, met Maartje Emaus, j. d., geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 1sten Junij in den H. echt bevestigd zijn
[09-05-1788]
Op datum als boven zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Corn.s Moijses, j. m., met Belia den Hartog, j. d., beide gebooren en woonende alhier, welke, na de drie gewoone proclamatien voor de gemeente ontfangen te hebben, den 1sten Junij in den H. echt zijn ingezegent
[16-05-1788]
Den 16den Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Daniel Bakelaar, weduwenaar van Sijtge Kleijn, met Cornelia Bastiaanse Caron, weduwe van wijlen Cornelis van Ewen, beide woonende alhier, welke, na de drie huwlijks voorstellingen ontfangen te hebben, den 8sten Junij in den H. echt bevestigd zijn
[13-06-1788]
Den 13den Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Bakker, j. m., met Jacomijntje den Hartog, j. d.. beide geboren en woonende alhier, welke, na 3 huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 13den Julij in den H. echt zijn ingezegent
[13-06-1788]
Op datum als boven zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aren van der Kroon, j. m., geboren in de Oude Tonge, met Grietje Roos, wede. van Hendrik Pippeling, beide woonende onder dezer stede jurisdictie, den 3 Julij ingezegent????
[19-09-1788]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn op heden den 19den 7br. in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus van Meggelen, j. m., geboren te Nieuw Beierland en woonende alhier, met Neeltje Soetemans, j. d., gebooren en woonende alhier, en zijn den 16 Octbr. in den echt bevestigt. C. Gavel
[26-09-1788]
Den 26 7br. 1788 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aart van Huijsen, j. m., geboren in den Ouden Oostdijk en woonende alhier, met Johanna Abrahamse Haijmeetman, j. d., geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 19den Octbr. in den H. echt bevestigd zijn
[03-10-1788]
Op heden den 3den Octobr. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Hollaer, j. m., geboren en woonende alhier, met Maria van Splunter, j. d., geboren en woonende onder deze jurisdictie, welke, na 3 huwlijks voostellingen onverhindert gehad te hebben, den 26 Octbr. in den echt zijn ingezegent
[03-12-1788]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneert voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Lauwe, j. m., met Jannetje Koek, j. d., beide geboren en woonende alhier, welke, na 3 huwlijks voorstellingen onverhindert voor de gemeente ontfangen te hebben, den 3 Decbr. in den H. echt bevestigt zijn
[10-12-1788]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneerd voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Mosselman, wedr. van wijle Jacomijntje van der Velde, met Hillegonda Buurman, wede. van Erasmus Jongeling, beide woonende alhier, welke, na 3 huwlijks voorstellingen onverhindert gehadt te hebben, den 10 Dec. in den H. echt (zijn) bevestigd
[20-02-1789]
Den 20 Febr. 1789 zijn na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneerd voldaan te hebben, in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Roos, j. m., geboren en woonende alhier, met Jacomijntj Jansz Las(t), j. d., gebooren en woonende onder Oudorp, welke, na drie huwlijks proclamatien onverhindert ontfangen te hebben, den 15den Maart in den H. echt zijn bevestigd
[21-03-1789]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneerd voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen den 21 Maart Coenraad Hendrikze Beek, wed. naar van wijlen Maria Verkerk, met Pieternella Wouters Aleman, wede. van Lammert Bellet, beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 8sten April in den H. echt bevestigd zijn. C. Gavel
[17-04-1789]
Den 17den 1789 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Domusze Bakelaar, j. m., gebooren en woonende alhier, met Jacomijntje Molensteeg, gebooren en woonende onder Ouddorp, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 10 Meij in den H. echt bevestigd zijn????
[24-04-1789]
Den 24 April 1789 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Daniel D. Koek, j. m., geboren en woonende alhier, met Arjaantje Jansze Reijnbrand, j. d., geboren onder Ouddorp en woonende alhier, welke, na 3 huwlijks proclamatien onverhindert ontfangen te hebben, den 17den Meij in de H. echt zijn ingezegent
[01-05-1789]
Den 1sten Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Joost Abrahamse Roos, j. m., gebooren en woonende alhier, met Kaatje Gerrits de Blok, j. d., gebooren, en mede woonende alhier, welke, na 3 huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, den 24 Meij in den H. echt zijn ingezegent
[15-05-1789]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneerd voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, op den 15den Meij, Dirk Joosz van Waarden, j. m., met Lijntje Paschiers Harder, j. d., en zijn, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, den 7den Junij in den H. echt ingezegent??
[11-09-1789]
Den 11 7br. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Flip den Eerzamen, j. m., met Lijntje Pietersz Emaus, j. d., beide geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellen ontfangen te hebben, den 4den Octbr. in den H. echt bevestigd zijn. C. Gavel
[16-01-1790]
Den 16den Jan. 1790 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Soldaat, j. m. van Dirksland, met Jannetje Teunisze de Jonge, wede. van wijlen Cornelis Witte, beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen ongehindert ontfangen te hebben, den 3den Febr. in den H. echt zijn ingezegent
[09-04-1790]
Den 9den April 1790 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Dingeman Danielze Bakelaar, j. m., met Aagje Jacobs van der Bok, j. d., beide geboren en woonende te Goedereede, en zijn, naar drie huwelijks voorstellingen, den 2de Meij in den echt bevestigd
[23-04-1790]??
Na blijk van aangeving zijn bij ons in ondertrouw opgenomen den 23 April Hermanus Zwartkamp, j. m., geboren te -, met A(r)jaantje Noorman, j. d., geboren te Goederee, en beide woonende alhier, welke, na 3 huwlijks voorstellingen onverhinderd ontfangen te hebben, den 16den Meij in den H. echt bevestigd zijn
[29-05-1790]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneerd, zijn op heden den 29 Meij in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Abelse de Vries, j. m., met Grietje Cents Beijkerke, j. d., geboren te Middelharnas, en beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 13 Junij in den H. echt zijn ingezegent
[02-07-1790]
Den 2den Julij zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Meindert Prol, j. m., met Aagje Jobs Witte, j. d., beide geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhinderd ontfangen te hebben, den 25 Julij in den H. echt zijn ingezegent
[14-08-1790]
Den 14den Aug. zijn, na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneerd voldaan te hebben, in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus Slingerland, j. m., met Cornelia Jongste, j. d., beide geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellen onverhindert ontfangen te hebben, den 5den 7ber. in den H. echt zijn ingezegent
[04-09-1790]
Na blijk van aangeving zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Mattheus Christianus Sandijk, j. m., geboren te Goes, en woonende onder Ouddorp, behoorende tot de Catholijke gemeente, met Jacomijntje Marcusze Koole, j. d., geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellen onverhindert ontfangen te hebben, den 12. Jan. in den H. echt zijn ingezegent
[06-11-1790]
Na blijk van aangeving zijn den 6den Novembr. in wettigen ondertrouw opgenomen Christiaan Weltij, j. m., geboortig te Ruderswijl in het Zwitsersche canton Bern, met Kunigund Damijn, j. d., geboortig in Holts Berndorf in Frankland, en zijn, na drie huwlijks voorstellen ongehindert voor de gemeente ontfangen te hebben, den 21 Novbr. in den H. echt bevestigd
[24-12-1790]
Den 24 Decbr. 1790 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Joris Charles, j. m., geboren te Sommelsdijk en woonende onder deze stede jurisdictie, met Elisabet Aleman, j. dr., geboortig op Stadt aan het Haringvliet, en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhindert ontfangen te hebben, den 1 Meij 1791 in den heiligen echt bevestigd zijn
[08-08-1790]
Den 8 Aug. 1790 zijn getrouwt Hendrik Aartse Bakelaar met Maggeltje van der Schoor??
[15-04-1791]
Na blijk van aangeving zijn alhier in ondertrouw opgenomen den 15den April 1791 Pieter Noorman, j. m., met Ariaantje van der Hardt, weduwe van Pieter Hoekman, beide geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen onverhinderd ontfangen te hebben, den 8sten Meij in den heiligen echt zijn ingezegent
[15-04-1791]
Op den 15den dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Cornelisze Bogertman, j. m., met Ariaantje Cornelisze Jongste, beide geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen ongehindert ontfangen te hebben, den 8sten Meij in den H. echt zijn ingezegent
[15-04-1791]
Nog zijn op den 15den dito in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Bakker, j. m. van Goeree, met Arjaentje Klaasze Verduijn, j. d., geboren onder Ouddorp, welke, na de drie gewoone voorstellingen ontfangen te hebben, den 15 Meij 1791 in den H. echt bevestigd zijn
[15-05-1791]
Na blijk van aangeving zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Gijsbertus Wils, j. m., geboren op de Koorndijk, met Ariaantje Swoerdt, j. d., geboren te dezer stede, en beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen ongehindert ontfangen te hebben, den 15 Meij 1791 in den H. echt zijn ingezegent??
[03-09-1791]
Den 3den Septembr. zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes van den Houten, j. m., met Lena Jansze Reijnbrand, j. d., geboren onder Ouddorp, en beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen ongehindert ontfangen te hebben, den 25 Septmbr. In den H. huwlijken staat zijn ingezegent. C. Gavel, v. d. m.
[13-10-1791]
Na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneerd voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen den 13 Oct. Paulus Jacob(sz) van der Bok, j. m., met Elisabet Kooijman, j. d., beide geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks proclamatien voor de gemeente ontfangen te hebben, den 2den November in den H. echt zijn ingezegent
[06-01-1792]
Den 6den Januarij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus Bartijn, j. m., geboren in den Brielle, met Anna van Straaten, geboren te dezer stede, en beide alhier woonagtig, welke, na drie huwlijks proclamatien voor de gemeente ontfangen te hebben, den 25sten Jan. in den H. echt bevestigd zijn
[16-03-1792]
Den 16den Maart 1792 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Perrius, j. m., geboren te Sommelsdijk, met Jannetje Bakelaar, weduwe van wijlen Adriaan Ruitenburg, geboren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, den 1sten April in den H. huwelijken staat zijn ingezegent. C. Gavel, v. d. m.
[21-04-1792]
Den 21sten April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Nimeier, j. m., geboren te Gielingen, met Neeltje Frederiks Roos, geboren te dezer stede, en beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks proclamatien ongehindert ontfangen te hebben, den 13 Meij in den echt zijn ingezegent. C. Gavel, v. d. m.??
[04-05-1792]
Na blijk van aangeving zijn in wettigen ondertrouw opgenomen den 4 Meij Pieter Teunis van der Wende, j. m., met Elizabet Jacobs Emaus, j. d., beide geboren en woonende te Goedereede, en zijn, na 3 huwlijks proclamatien ongehindert ontfangen te hebben, den 27sten Meij in den H. echt ingezegent. C. Gavel
[26-05-1792]
Na blijk van aangeving zijn bij ons den 26 Meij in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis ???t Mannetje, j. m., geboren te Dirksland, met Neeltje Domisze Bakelaar, j. d., gebooren en woonende te dezer stede, welke, na drie huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, den 13den Junij in den H. echt bevestigd zijn. C. Gavel??
[22-07-1792]
Na blijk van s???lands recht voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Franssois van Kerkhoven, j. m., gebooren te Neder Hardinksveldt, met Kommertje van der Wende, j. d., gebooren te dezer stede, en beide alhier woonagtig, welke, na drie huwlijks voorstellingen ongehindert ontfangen te hebben, den 22 Julij in den H. echt zijn ingezegent. C. Gavel
[08-02-1793]
1793 den 8sten Febr. zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Arnoldus van Wijk, j. m., geboren te Leerdam, met Lijntje den Hartog, j. d., geboren te dezer stede, en beide alhier woonagtig, welke, na drie huwlijks voorstellen ongehindert ontfangen te hebben, den 3den Maart in den H. echt zijn ingezegent
[29-03-1793]
Den 29sten Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Paulus Matthijsze Heerschap, j. m. van Ouddorp, met Leuntje Krijnsze Vlietland, geboren te dezer stede, welke, na drie huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, den 21 April in (den) huwlijken staat bevestigd zijn
[29-03-1793]
Op den zelfden datum zijn mede in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Simonsze de Jonge, j. m. van Dirksland, met Baaltje Johs. Temmink, j. d., gebooren in den Ouden Oostdijk, en zijn, na drie huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, den 21sten April in den H. echt ingezegent
[18-04-1793]
Den 18 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Leunis Paschierse den Harder, j. m., geboren te dezer stede, met Elisabet Kuiper, j. d., geboren te Zuidland, en beide woonende alhier, welke, na 3 proclamatien ontfangen te hebben, den 19den Meij in den H. echt zijn ingezegent
[19-04-1793]
Den 19den April 1793 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Krijn Corns. Hollaer, j. m., met Jacomijntje Dirkse Koek, j. d., beide geboren en woonende te dezer stede, welke, na drie huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, den 12den Meij in den H. echt zijn ingezegent. C. Gavel
[23-08-1793]
1793 den 23 Augs. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob van der Baan, wedr. van Arjaantje Jongste, met Maria Nagtegaal, j. d., gebooren te Dirksland, en beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, in den H. staat zijn ingezegent op den 15den September 1793. C. Gavel, v. d. m.
[01-06-1794]
1794 den 1 Junij zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Leendert Joosze Kole, j. m. van Meliszand, met Magdalena Markusze Kole, wede. van Aart Mulder, welke, na drie proclamatien ontfangen te hebben, den 22 Julij in den H. echt zijn ingezegent
[07-06-1794]
Den 7den Junij 1794 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Philip Leendertse Bakelaar, j. m., gebooren te dezer stede, met Margrieta Weeda, j. d., gebooren te Oud-Beierland, en beide woonende alhier, welke, na drie huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, den 22 Julij in den heiligen huwelijken staat zijn ingezegent. C. Gavel
[21-09-1794]
Den 21 Septembr. 1794 zijn hier ter stede door den echt verbonden Johannes Kloet, wedr. van Lena Broeders, geboren in d???Oude Tonge, met Wouterina Rantier, j. d., geboren te Renesse en woonende in den Ouden Oostdijk, welke, na drie huwlijks proclamatien ontfangen te hebben, den 21 Septbr. In den H. echt bevestigd zijn
[31-10-1794]
Den 31 Octobr. 1794 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Jansz Troost, j. m., gebooren te Middelharnas, met Arjaantie den Harder, j. d., gebooren te Goedereede, en beide alhier woonende, welke, na drie huwlijks voorstellingen ongehindert ontfangen te hebben, den 19den Novbr. in den H. echt zijn ingezegent??
[03-04-1795]
Den 3den April, na blijk van s???lands recht op het trouwen ge??maneerd voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Flip Danielze de Blok, jong man, gebooren te Goedereede, met Johanna Johannesze van Dam, jonge dochter, gebooren onder Ouddorp, en zijn, na drie huwlijkse voorstellingen ontfangen te hebben, den 26sten dito in den huwlijken staat bevestigd. C. Gavel
[24-04-1795]
Den 24 April 1795 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Vliedland, j. m, met Lijntje A. Witte, j. d., beide gebooren en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen ontfangen te hebben, den 17den Meij in den H. echten staat bevestigd zijn. C. Gavel
[08-05-1795]
Den 8sten Meij 1795 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus van Splunder, jong man, geboren te Herkingen, met Johanna van Heest, j. d., geboren te dezer stede, en woonende alhier, welke, na drie huwlijks voorstellingen ontfangen te hebben, den 25. dito in den H. echt zijn ingezegent. C. Gavel